Есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен терiс пайдаланылуына қарсы iс-қимыл шаралары туралы

Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 10 шiлдедегi N 279 Заңы

Жаңартылған

МАЗМҰНЫ

      Осы Заң есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласындағы мемлекеттiк саясаттың құқықтық негiздерiн реттейдi және наркологиялық жәрдем көрсету мен азаматтардың денсаулығын, қоғамдық және мемлекет қауiпсiздiгiн қорғау мақсатында олардың заңсыз айналымына қарсы iс-қимыл шараларын белгiлейдi.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1-бап. Негiзгi ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:

      1) бөлшек сауда - дәрiгердің рецептi бойынша жеке тұтыну үшiн есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды даралап немесе шағын көлемде сату;

      2) есiрткiлер - есiрткi немесе психотроптық заттар ретiнде жiктелген, оларды терiс пайдаланғанда туындауы мүмкiн зардаптарына байланысты халықтың денсаулығы үшiн ықтимал қаупi бар, Қазақстан Республикасында бақылау жасалуға жататын Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың тiзiмiне енгiзiлген өсiмдiктер, заттар немесе препараттар;

      3) есiрткi заттар - Қазақстан Республикасының заңнамасына, 1961 жылғы Есiрткi заттар туралы бiрыңғай конвенцияға түзетулер жөнiндегi 1972 жылғы Хаттамаға сәйкес енгiзiлген түзетулерiмен қоса 1961 жылғы Есiрткi заттар туралы бiрыңғай конвенцияға сәйкес бақылау жасалуға жататын Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар тiзiмiне енгiзiлген шығу тегі синтетикалық немесе табиғи заттар;

      4) есiрткi және психотроптық зат тектестер - құрылымы мен қасиеттерi жағынан I, II, III кестелерге енгiзiлген заттарға ұқсас, елiртетiн, күйзелтетiн немесе жалған елес күйiне түсiретiн химиялық құрылымы мен қасиеттерi бар, оларды терiс пайдаланған кезде халықтың денсаулығы үшiн қауiптi және осы Заңмен және БҰҰ-ның халықаралық Конвенцияларымен есiрткi немесе психотроптық заттар ретiнде бекiтiлмеген шығу тегi синтетикалық немесе табиғи заттар;

      5) есiрткi, психотроптық заттармен және прекурсорлармен қамтамасыз ету нормативi (бұдан әрi - қамтамасыз ету нормативi) - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында сату үшiн заңды тұлғаларға рұқсат етілген белгiлі бiр есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар саны;

      6) есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы - құрамында есiрткi бар өсiмдiктердi егуге, жинауға және дайындауға, есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды әзiрлеуге, өндiруге, өңдеуге, әкелуге, әкетуге, транзиттеуге, тасымалдауға, жөнелтуге, сатып алуға, сақтауға, бөлуге, сатуға, пайдалануға, жоюға байланысты Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес рұқсат етілген және бақылау жасалатын қызмет түрлері;

      7) есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк орган - өзiне берiлген құзырет шегiнде есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласында мемлекеттiк саясатты қалыптастыратын және оны жүзеге асыруды үйлестiретiн орган;

      8) есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды әкелу мен әкету - есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың бiр мемлекеттен екiншi мемлекетке өткiзілуi;

      9) есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды дайындау - өндiрудi қоспағанда, жүргiзiлуiнiң көмегiмен есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың алынуы мүмкiн барлық процестер, сондай-ақ есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың басқа есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларға айналдырылуы;

      10) есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың заңсыз айналымы - Қазақстан Республикасының заңнамасын бұза отырып жүзеге асырылатын есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы;

      11) есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды өндiру - химиялық заттардан және (немесе) өсiмдiктерден не басқа есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардан есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды сериялап алуға бағытталған процесс;

      12) есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды өңдеу - нәтижесiнде тазартылатын (бөгде қоспалардан тазартылатын), препараттағы есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың концентрациясын арттыратын iс-әрекет, сондай-ақ олардың негiзiнде есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар болып табылмайтын заттар алу;

      13) есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды пайдалану - есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды мақсатқа сай қолдану;

      14) есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды тасымалдау мен жөнелту - тасымалдау тәсіліне және сақталатын орнына қарамастан Қазақстан Республикасы шегiнде есiрткi, психотроптық заттардың немесе прекурсорлардың орнын ауыстыру жөнiндегi кез келген iс-әрекеттер;

      15) есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды тұтыну нормативi (бұдан әрi - тұтыну нормативi) - нақты заңды тұлғалардың тұтынуы үшiн қажеттi, есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк органға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мәлiмделген белгiлi бiр есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар саны;

      16) есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар транзитi - есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың бiр мемлекеттен екiншi мемлекетке үшiншi мемлекеттiң аумағы арқылы өткiзiлуi;

      17) есiрткi немесе психотроптық заттарды терiс пайдалану (есiрткi немесе психотроптық заттарды заңсыз тұтыну) - есiрткi немесе психотроптық заттарды дәрiгердiң тағайындауынсыз қасақана заңсыз тұтыну;

      18) есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды заңсыз айналымда жүргенi анықталған шағын, iрi және өте iрi мөлшерге жатқызу туралы жиынтық кесте - есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың сот сараптамасы органдары айқындайтын және кейiннен әкiмшілік не қылмыстық жауаптылықтың туындауына негiз болып табылатын (шағын, iрi, өте iрi) мөлшердегi белгiленген түрлерiнiң тiзбесi ( 2-қосымша );

      19) көтерме сауда - есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың iрi топтарын сату;

      20) Қазақстан Республикасында бақылау жасалуға жататын Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар тiзiмi (бұдан былай - Тiзiм) - халықаралық Конвенциялар негiзiнде нөмiрленген және тиiстi кестелер мен тiзiмге бiрiктiрiлген, Қазақстан Республикасында бақылау жасалуға жататын есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың тiзбесi ( 1-қосымша );

      21) құрамында есiрткi заттары бар өсiмдiктердi өсiру - апиын көкнәрi мен сораны (каннабистi), халықаралық Конвенцияларға сәйкес Қазақстан Республикасында бақылау жасалуға жататын Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар тiзiмiне енгiзілген, құрамында есiрткi бар басқа да өсiмдiктердi егу және өсiру;

      22) құрамында есiрткi, психотроптық заттар бар өсiмдiктердi жинау - халықаралық Конвенцияларға сәйкес Тiзiмге енгiзiлген, құрамында есiрткi бар жабайы өсетiн немесе егiлетiн өсiмдiктердi жинау;

      23) мамандандырылған емдеу-профилактикалық мекемелерi - заңда белгiленген тәртiппен наркологиялық көмек көрсететiн мекемелер (орталықтар, ауруханалар, диспансерлер, бөлiмшелер немесе кабинеттер);

      24) мәжбүрлеп емдеу - нашақорлықпен ауыратын адамды ерiктi түрде емделуден жалтарған не есiрткi немесе психотроптық заттарды заңсыз тұтынуын жалғастырған жағдайда сот шешiмi негiзiнде жүзеге асырылатын стационарлық емдеу;

      25) медициналық куәландыру - есiрткiден мастану күйiн анықтау мақсатында адамды амбулаториялық тексеру;

      26) медициналық куәландырудан, медициналық тексеруден немесе емдеуден жалтару - есiрткi немесе психотроптық заттарды терiс пайдаланушы адамның құқық қорғау органдары қызметкерiнiң медициналық куәландыруға немесе тексеруге қатысты өкiмiн қасақана орындамауы, сондай-ақ дәрiгердiң белгiлеулерi мен ұсынымдарын орындамауы;

      27) медициналық тексеру - "нашақорлық" деген диагноз қою немесе оны терiске шығару мақсатында адамды стационарлық жағдайда тексеру;

      28) нашақорлық - организмнiң физикалық және психикалық функцияларының қатты бұзылуына әкеп соқтыратын есiрткi немесе психотроптық заттарға не сол тектестерге тәуелдi болуға байланысты ауру;

      29) нашақорлықпен ауыратын адам (нашақор) - қандай да болсын есiрткi, психотроптық заттарға немесе сол тектестерге физикалық және (немесе) психикалық тәуелдi, белгiленген тәртiппен медициналық мекеме "нашақорлық" деген диагноз қойған адам;

      30) өз еркiмен емдеу - нашақорлықтан, уытқұмарлықтан немесе есiрткiге шектен тыс салынудан науқастың өзiнiң немесе оның заңды өкiлiнiң келiсiмiмен емдеу;

      31) прекурсорлар - есiрткi және психотроптық заттарды өндіру, дайындау, өңдеу кезінде пайдаланылатын, Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына, соның iшiнде БҰҰ-ның Есiрткi және психотроптық заттардың заңсыз айналымына қарсы күрес туралы 1988 жылғы Конвенциясына сәйкес бақылау жасалуға жататын Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар тiзiмiне енгiзiлген заттар;

      32) препарат - Тiзiмге енгiзiлген, құрамында бiр немесе бiрнеше есiрткi, психотроптық заттар немесе прекурсорлар бар кез келген физикалық күйдегi қоспа;

      33) психотроптық заттар - Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына, соның iшiнде 1971 жылғы Психотроптық заттар туралы конвенцияға сәйкес бақылау жасалуға жататын Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар тiзiмiне енгiзiлген, шығу тегi синтетикалық немесе табиғи заттар;

      34) уәкілеттi органдар - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, өздерiне берiлген құзырет шегiнде есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымына мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттiк органдар;

      35) уытқұмарлық - есiрткi және психотроптық заттардың әсерiне ұқсас психикалық елiрме әсер туғызатын және республикалық заңнамалық актілер мен халықаралық конвенциялардың тiзiмдерiне енбейтiн дәрілік препараттар мен табиғаты әртүрлi дәрiлiк емес заттарды шектен тыс пайдалану.
      Ескерту. 1-бап жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының 2006.03.02 N 130 (ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi ) Заңымен.

      2-бап. Бақылауға жататын есiрткi, психотроптық заттар мен
              прекурсорларды жiктеу

      1. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар Қазақстан Республикасында бақылауға жататын Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың тiзiмiне енгiзiледi.
      Қазақстан Республикасында бақылауға жататын Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың тiзiмi ұсынылып отырған төрт кестеден және тізімнен тұрады.
       I Кестеге осы Заңның 18, 19, 20-баптарында көзделген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңдарына және БҰҰ-ның 1961 , 1971 жылдардағы халықаралық Конвенцияларына сәйкес Қазақстан Республикасында айналымына тыйым салынған есiрткi және психотроптық заттар енгiзiледi.
       II Кестеге Қазақстан Республикасының заңдарына және БҰҰ-ның 1961, 1971 жылдардағы халықаралық Конвенцияларына сәйкес айналымы шектеулi және қатаң бақылауда тұрған есiрткi және психотроптық заттар енгiзiледi.
       III Кестеге Қазақстан Республикасының заңдарына және БҰҰ-ның 1961, 1971 жылдардағы халықаралық Конвенцияларына сәйкес айналымы бақылауды тұрған есiрткi және психотроптық заттар енгiзiледi.
       IV кестеге Қазақстан Республикасының заңдарына және БҰҰ-ның  1988 жылғы халықаралық Конвенциясына сәйкес айналымы бақылауда тұрған прекурсорлар енгiзiледi.
      Қазақстан Республикасында бақылау жасалуға тиісті және ветеринарияда қолдануға рұқсат етілген, құрамында есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар дәрілік заттар тізіміне тиісті лицензиясы болған жағдайда диагностикалық, емдік және профилактикалық заттар ретінде пайдаланылуы мүмкін дәрілік препараттар енгізілген.
      2. алып тасталды
      3. алып тасталды

       4. Препараттарға қатысты олардың құрамындағы есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларға қатысты белгiленетiн бақылау түрлерi көзделедi.
      Егер препараттың құрамында бiр емес, бiрнеше есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар болса, оған неғұрлым қатаң бақылауға жататын есiрткi, психотроптық зат пен прекурсорға қолданылатын бақылау қолданылады.
      Құрамында есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың аз мөлшерi бар және оларды шектен тыс пайдаланған жағдайда болмашы қауiп төндiретiн және олардан аталған заттар оңай әдiстермен алынуы мүмкiн емес дәрiлiк препараттар осы Заңға сәйкес бақылауға жатпайды. Аталған препараттардың тiзiмiн , оларды бақылаудан алу тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтедi .
      Ескерту. 2-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2000.05.05 N 47 , 2002.05.31 N 327 , 2006.03.02 N 130 (ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

      3-бап. Қазақстан Республикасының есiрткi, психотроптық
             заттар, сол тектестер, прекурсорлар және олардың
             заңсыз айналымы мен оларды шектен тыс пайдалануға
             қарсы iс-қимыл шаралары туралы заңдары

      1. Қазақстан Республикасының есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер, прекурсорлар және олардың заңсыз айналымына қарсы iс-қимыл шаралары туралы заңдары Қазақстан Республикасының Конституциясына негiзделiп, осы Заң мен өзге де нормативтiк құқықтық актiлерден , сондай-ақ Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шарттардан тұрады.

      2. Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартта осы Заңда көзделгеннен өзгеше ережелер белгiленсе, халықаралық шарттардың ережелерi қолданылады.

      4-бап. Есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер,
             прекурсорлар айналымын мемлекеттiк реттеудiң
             және олардың заңсыз айналымы мен терiс
             пайдаланылуына қарсы iс-қимыл шараларының
             негiзгi принциптерi

      Есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар айналымы саласындағы мемлекеттiк саясат және олардың заңсыз айналымына қарсы iс-қимыл;

      1) есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер мен прекурсорлар айналымы саласындағы қызметке мемлекеттiк бақылау жасау;

      2) есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер прекурсорлар айналымын және олардың заңсыз айналымы мен терiс пайдаланылуына қарсы iс-қимылды мемлекеттiк реттеу;

      3) есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымы саласындағы қызметтi лицензиялау ;

      4) мемлекеттiк және өзге де органдардың қызметiн ведомствоаралық және ведомствоiшiлiк үйлестiру;

      5) есiрткi, психотроптық заттардың, прекурсорлардың заңсыз айналымын оларды шектен тыс пайдалануды тыюға бағытталған жұмысты ұйымдастыру мен жүргiзу мiндеттерiн кешендi түрде шешу;

      6) нашақорлықтың және сонымен байланысты құқық бұзушылықтардың етек алып кетуiн көздейтiн алдын алу шараларын қамтамасыз ету;

      7) нашақорлықтың және оған байланысты құқық бұзушылықтардың етек алуына қарсы күресте әлеуметтiк базаны кеңейту, оның iшiнде қоғамдық, дiни, халықаралық және басқа ұйымдар мен азаматтарды ерiктi негiзде тарту арқылы кеңейту;

      8) есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер мен прекурсорлар айналымын бақылау, олардың заңсыз айналымы мен шектен тыс пайдаланылуына қарсы iс-қимыл шаралары саласындағы халықаралық ынтымақтастықты нығайту принциптерiнде жүзеге асырылады.

2-тарау. Есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер,
прекурсорлар айналымы саласындағы қызметтi
мемлекеттiк реттеу мен ұйымдастыру және
олардың заңсыз айналымы мен шектен тыс
пайдаланылуына қарсы iс-қимыл

      5-бап. Есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар
            айналымы мемлекеттiк реттеу және олардың заңсыз
            айналымы мен шектен тыс пайдаланылуына қарсы
            iс-қимыл шаралары

      1. Есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар айналымын мемлекеттiк реттеудi және олардың заңсыз айналымы мен шектен тыс пайдаланылуына қарсы iс-қимыл шараларын Қазақстан Республикасының Үкiметi мен есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган жүзеге асырады .

      2. алып тасталды

      3. Есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган мынадай негiзгi мiндеттердi атқарады:

      1) есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар айналымы саласындағы қызметтi реттеу және олардың заңсыз айналымы мен терiс пайдаланылуына қарсы iс-қимылды ұйымдастыру жөнiндегi Қазақстан Республикасының Президентi бекiтетiн мемлекеттiк бағдарламаларды әзiрлеу мен iске асыруды қамтамасыз етедi; U051678

      2) тиiстi мемлекеттiк органдармен келiсе отырып, есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар айналымы және олардың заңсыз айналымы мен шектен тыс пайдаланылуына қарсы iс-қимыл саласына қатысушы заңды тұлғалар қызметiнiң тәртiбiн реттейтiн заң актiлерi мен өзге де нормативтiк құқықтық актiлердi әзiрлейдi және аталған саладағы нормативтiк құқықтық актiлердi бекiтедi;

      3) есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымына мемлекеттiк бақылау жасауды және олардың заңсыз айналымы мен шектен тыс пайдаланылуына қарсы iс-қимыл шараларын жүзеге асыруды ұйымдастырады;

      4) денсаулық сақтау органдарына, есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар айналымы және олардың шектен тыс пайдаланылуы саласындағы қызметтi реттеу жөнiндегi мемлекеттiк бағдарламалар шеңберiнде нашақорлықпен және уытқұмарлықпен ауыратын адамдарға медициналық-әлеуметтiк көмек көрсетудi ұйымдастыруға және көмек көрсету кезiнде азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына кепiлдiк берiлуiн қамтамасыз етуге жәрдемдеседi;

      5) Қазақстан Республикасында бақылау жасалуға тиісті есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар тізіміне және Заңсыз айналымда жүргені анықталған есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорларды шағын, ірі және өте ірі мөлшерге жатқызу туралы жиынтық кестеге уәкілетті органдардың ұсыныстары бойынша өзгерістер мен толықтырулар жөнінде ұсыныс енгізеді;

      6) Қазақстан Республикасының уәкiлеттi органдарымен бiрлесе отырып, есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымының барлық түрлерiнiң ауқымына болжам жасайды;

      7) уәкiлеттi органдармен бiрлесе отырып, мемлекеттiң есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларға деген қажеттiлiк нормаларын анықтайды ;

      8) қолданыстағылармен салыстырғанда есiрткiлiк әсерi кемiрек, неғұрлым тиiмдi, қаупi төменiрек есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар әзiрлеу және енгiзу процесiн бақылайды;

      9) Қазақстан Республикасына арналған халықаралық квоталарды БҰҰ-ның Есiрткiнi бақылау жөнiндегi халықаралық комитетi бекiту үшiн Республиканың есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларға деген қажеттiлiк нормаларын Үкiметке ұсынады.

      10) уәкiлеттi органдармен бiрлесе отырып, есiрткi, психотроптық заттардың, прекурсорлардың айналымы саласындағы ғылыми зерттеулердi және олардың заңсыз айналымы мен оларды шектен тыс пайдалануға қарсы iс-қимылды үйлестiрiп отырады;

      11) қызметi есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласымен байланысты мамандар оқытуды, даярлауды, қайта даярлауды, тағлымдамадан өткiзудi және олардың бiлiктiлiгiн арттыруды ұйымдастырады;

      12) қызметi нашақорлық проблемаларымен байланысты қоғамдық ұйымдардың, қауымдастықтардың жұмысын үйлестiрiп отырады;

      13) есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар айналымы және олардың заңсыз айналымы мен шектен тыс пайдаланылуына қарсы iс-қимыл саласындағы халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады;

      14) денсаулық сақтау саласындағы есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымымен байланысты қызметтер түрлерiнен басқа, есiрткi, психотроптық заттар және прекурсорлар айналымы саласындағы қызмет түрлерiн лицензиялауды жүзеге асырады ;

      15) алып тасталды

      16) Қазақстан Республикасының есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымын реттейтiн заң актiлерiн және өзге де нормативтiк құқықтық актiлердi бұзғаны үшiн заңды және жеке тұлғаларды жауапкершiлiкке тарту жөнiнде тиiстi органдарға ұсыныстар енгiзедi;

      17) Қазақстан Республикасындағы нашақорлық ахуалдың даму жай-күйi мен үрдiстерiн талдауды, нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күрес саласындағы стратегиялар мен бағдарламаларды iске асыру барысы туралы ақпараттық-талдау материалдарын әзірлеуді жүзеге асырады;

      18) мемлекеттiк органдарға және өзге де ұйымдарға есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласында Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылықтарды жою жөнiнде ұсыныстар, нұсқамалар енгiзедi;

      19) уәкiлеттi органдармен бiрлесе отырып, есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласындағы мемлекеттiк саясатты және олардың заңсыз айналымы мен терiс пайдаланылуына қарсы iс-қимылдарды әзiрлейдi және iске асырады;

      20) есiрткi, психотроптық заттардың, прекурсорлардың заңсыз айналымына және олардың терiс пайдаланылуына қарсы күрестi үйлестiредi;

      21) есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар айналымы саласындағы мемлекеттiк органдар мен өзге де ұйымдардың қызметiне мемлекеттiк бақылауды жүзеге асырады;

      22) есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласындағы мемлекеттiк және өзге де ұйымдардың, сондай-ақ нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күрес жөнiндегi өңiрлiк комиссиялардың қызметiн ведомствоаралық үйлестiрудi жүзеге асырады;

      23) өз құзыретi шегiнде есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар айналымы саласында инвестициялар, техникалық көмектi тартуды және олардың мақсатқа сай пайдаланылуына бақылауды және олардың заңсыз айналымы мен терiс пайдаланылуына қарсы iс-қимылды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.
      Ескерту. 5-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2002.05.31 N 327 , 2004.12.20 N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi), 2006.03.02 N 130 (ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

      6-бап. Есiрткi, психотроптық заттардың, прекурсорлардың
             айналымын мемлекеттiк бақылау және олардың заңсыз
             айналымы мен шектен тыс пайдаланылуына қарсы
             iс-қимыл шаралары

      Қазақстан Республикасының уәкiлеттi органдарының :

      1) есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымына мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыруға;

      2) меншiк нысанына қарамастан, есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымы үшiн пайдаланылатын кез келген үй-жайларды Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес тексерудi жүзеге асыруға;

      3) құрамында Тiзiмге енгiзiлген есiрткi заттары бар өсiмдiктер өсiрiлетiн жер учаскелерiне тексеру жүргiзуге;

      4) құрамында есiрткi заттар бар өсiмдiктердi жою мақсатында арнайы құрылған бөлiмшелермен iс-шаралар жүргiзуге;

      5) есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымына байланысты қызметтi жүзеге асыратын заңды тұлғалардан есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың сапасын сипаттайтын техникалық құжаттаманы, сондай-ақ оларға сараптама жүргiзу үшiн аталған өнiмнiң техникалық негiзделген мөлшердегi үлгiлерiн алуға;

      6) есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымы саласында анықталған кемшiлiктердi жою туралы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес нұсқамалар беруге;

      7) Есiрткi, психотроптық заттар және прекурсорлар айналымы саласындағы талаптарды бұзған жағдайда заңды тұлғалардың және құрылымдық бөлiмшелердiң өндiрiстiк қызметiн Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен тоқтата тұруға;

      8) есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымын реттейтiн заңдар мен өзге де нормативтiк актiлердi бұзғандығы үшiн жеке және заңды тұлғаларды жауапқа тарту жөнiнде тиiстi органдарға ұсыныс енгiзуге құқығы бар.

      9) алып тасталды
      Ескерту. 6-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20 N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi), 2006.03.02 N 130 (ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi), 2006.12.29 N 209 Заңдарымен.

      7-бап. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар
             айналымы саласындағы қызметтi лицензиялау

      1. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласындағы қызметтiң барлық түрлерiн, осы Заңның 19, 20-баптарында көзделген жағдайларды қоспағанда, бес жылға дейiнгi мерзiмге қызметтiң нақты түрiне лицензия алғаннан кейiн заңды тұлғалар жүзеге асырады. P070735

      2. Тiзiмге енгiзiлген есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласында объектiлер мен үй-жайларды пайдалануға рұқсатты, қойма қорларының ұрлануын немесе басқадай жоғалуын болдырмау мақсатында қауiпсiздiк шаралары қамтамасыз етiлген жағдайда, есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың заңсыз айналымына қарсы күрестi жүзеге асыратын уәкiлеттi iшкi iстер органы бередi. V011426

      3. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымына байланысты қызмет түрiне лицензия берген кезде өзiнiң қызметтiк мiндеттерiнiң арқасында есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар тiкелей қолында болатын қызметкерлердiң тиiсiнше тексерiлгенi туралы iшкi iстер органдарының қорытындысы ескерiледi.
      Өзiнiң қызметтiк мiндеттерiнiң арқасында тiкелей есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар тiкелей қолында болатын қызметкерлерге нашақорлықпен, уытқұмарлықпен, созылмалы маскүнемдiкпен айырмайтыны туралы, сондай-ақ аталған тұлғалар арасында кәсiби қызметтiң жекелеген түрлерiн және қауiптiлiгi жоғары көздермен байланысты қызметтi атқаруға Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен жарамсыз деп танылғандар жоқ екендiгi туралы психиатр және нарколог дәрiгерлердiң қорытындылары қажет.

      4. Қазақстан Республикасының Үкiметi арнайы бақылаудағы және есiрткi, психотроптық заттарды өндiру мен дайындау үшiн пайдаланылатын аспаптардың, жабдықтардың тiзбесiн, сондай-ақ оларды әзiрлеу, өндiру, дайындау, сақтау, тасымалдау, жөнелту, босату, сату, бөлу, сатып алу, пайдалану, Қазақстан Республикасының аумағына әкелу, Қазақстан Республикасының аумағынан әкету ережелерiн белгiлейдi.
      Ескерту. 7-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.03.02 N 130 (ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

      8-бап. Мемлекеттiк квоталар

      1. Тiзiмге енгiзiлген есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларға мемлекеттiк квота - Қазақстан Республикасының Yкiметi айқындайтын қажеттiлiк есебi , лицензиясы бар заңды тұлғалар олардың айналымын Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес осы қажеттілік шегiнде жүзеге асырады.

      2. Мемлекеттiк квота Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысымен бекiтiледi . Мемлекеттiк квота заңды тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келесi күнтiзбелiк жылға өтiнiм жасаған белгілi бiр есiрткi , психотроптық заттар мен прекурсорлар мөлшерiн қамтиды.

      3. Заңды тұлғалар келесi күнтiзбелiк жылға арналған тұтыну нормативiн бекiтуге өтiнiмдердi уәкiлеттi органдарға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұсынады.

      4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды өңдеудi не құрамында есiрткi, психотроптық заттар мен (немесе) прекурсорлар бар препараттар немесе дәрілік заттар өндiрудi жүзеге асыратын заңды тұлғалар:

      1) есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк органға келесi күнтiзбелiк жылға арналған тұтыну нормативiн бекiтуге өтінiмдердi ұсынады;

      2) қамтамасыз ету нормативiне сәйкес есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды сатуды жүзеге асырады.

      5. Уәкiлеттi органдар келесi күнтiзбелiк жылға арналған жиынтық тұтыну нормативiн бекiту үшiн есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласындағы уәкiлеттi мемлекеттік органға жинақтап қорытылған өтiнiмдердi жыл сайын ағымдағы жылдың 1 сәуiрiне дейiн ұсынады.

      6. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласындағы уәкілеттi мемлекеттiк орган:

      1) заңды тұлғалардың тұтыну нормативтерi өтiнiмдерiнiң негiздiлiгiн тексередi;

      2) бекiтуге өтiнiм жасаған тұтыну нормативтерiн жинақтайды және есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың аталған тұтыну нормативтерiн бекiту үшiн Қазақстан Республикасының Үкiметiне енгiзедi; V022057

      3) есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымын жүзеге асыратын бақылаудағы заңды тұлғаларға қамтамасыз ету нормативтерiн бөледi.

      7. Қамтамасыз ету нормативiн үлестiк бөлу Тiзiмге енгiзiлген барлық есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларға, сондай-ақ есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымын жүзеге асыратын заңды тұлғалар өтiнiм жасаған, құрамында аталған заттар бар өнiмдерге қатысты жүзеге асырылады.
      Ескерту. 8-бап жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының 2006.03.02 N 130 (ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

      9-бап. Жаңа есiрткi, психотроптық заттар мен
             прекурсорларды әзiрлеу

      1. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды әзiрлеу қолда бар есiрткiлермен салыстырғанда неғұрлым тиiмдi, неғұрлым қауiпсiз және оңай бақыланылатын жаңа есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар жасауды мақсат етедi.

      2. Есiрткi және психотроптық дәрiлiк заттарды әзiрлеудi қызметтiң осы түрiне лицензиясы бар мемлекеттiк ғылыми-зерттеу мекемелерi жүзеге асырады. Медициналық және ғылыми мақсаттарда пайдалануға арналған жаңа ықтимал есiрткi және психотроптық дәрiлiк заттарды клиникаға дейiн және клиникада сынақтан өткiзу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес мамандандырылған емдеу-профилактикалық мекемелерi (ұйымдары) мен ғылыми-зерттеу институттарында жүзеге асырылады.

      3. Медициналық және ғылыми мақсаттарда пайдаланылатын есiрткi, психотроптық заттарды, прекурсорларды тiркеу барлық дәрiлiк заттарға қолданылатын және нормативтiк құқықтық актiлерде белгiленген ережелерге сәйкес жүзеге асырылады.

      10-бап. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды
               өндiру, дайындау, өңдеу

      1. Қазақстан Республикасының аумағында медициналық қолдануға рұқсат етiлген есiрткi және психотроптық дәрiлiк заттарды өндiрудi, дайындауды, өңдеудi сол қызмет түрiне лицензиясы бар, денсаулық сақтау саласындағы уәкiлеттi орган белгiлеген тәртiппен тiркелген заңды тұлғалар белгiленген мемлекеттiк квоталар шегiнде жүргiзедi.

      2. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар өндiретiн, дайындайтын, өңдейтiн заңды тұлғалар Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен мiндеттi түрде тiркелуге тиiс.
      Ескерту. 10-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20 N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi), 2006.03.02 N 130 (ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

       11-бап. Дайындалған есiрткi және психотроптық заттарды
               буып-түю

      1. Медициналық мақсаттарға пайдаланылатын есiрткi және психотроптық заттардың әрбiр сериясы үшiн тұтыну бумаларын таңбалау бiрыңғай болуға және Қазақстан Республикасының дәрiлiк заттар туралы заңнамасында белгiленген талаптарға сәйкес келуге тиiс.

      2. Тiзiмде аталған заттар құрамында бар дәрiлiк заттарды таңбалау кезiнде осы заттардың атаулары және олардың салмақ бiрлiгiмен немесе процентпен алынған құрамы көрсетiледi.

      3. алып тасталды

      4. Есiрткi және психотроптық дәрiлiк заттардың буып-түйiлуi мен жазбалары сәйкес келуге тиiстi шарттар бұзылған жағдайда есiрткi және психотроптық заттар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес алынып қойылады.
      Ескерту. 11-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2002.05.31 N 327 , 2006.12.29. N 209 Заңдарымен.

      12-бап. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды
              Қазақстан Республикасының аумағына әкелу,
              Қазақстан Республикасының аумағынан әкету және
              олардың Қазақстан Республикасының аумағы арқылы
              транзитi

      1. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды Қазақстан Республикасының аумағына әкелудi және Қазақстан Республикасының аумағынан әкетудi осы қызмет түрiне лицензиясы бар заңды тұлғалар жүзеге асырады.

      2. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды әкелу және әкету мемлекеттiк шекара мен кеден шекарасынан өткен кезде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен берiлетiн лицензия және сәйкестiктi растау саласындағы тиiстi құжат көрсетiлген жағдайда жүзеге асырылады.
      Басқа заңды тұлғаның есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласындағы аталған қызметке лицензиясы болуына қарамастан, оған әкелу мен әкетуге берiлген лицензияны беруге болмайды.

      3. Жүктiң әрбiр тобына есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды әкетуге арналған лицензияның куәландырылған көшiрмесi қоса берiледi, ол да жүк апарылатын елдiң үкiметiне жiберiледi.

      4. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды Қазақстан Республикасының аумағына әкелу және Қазақстан Республикасының аумағынан әкету есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды импорттаушылар мен экспорттаушылардың арасында әкелу және әкету сертификаттарын алмасу арқылы экспорт сертификатына нақты тобының түскенi туралы және әкелу немесе әкету операциясының аяқталғаны туралы белгi қойыла отырып, жүзеге асырылады.

      5. Егер есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың әкелiнiп (әкетiлiп) отырған нақты мөлшерi лицензияда көрсетiлген мөлшерге сәйкес келмесе, бұл туралы мәлiметтер әкелiнген (әкетiлген) елдiң тиiстi құзыреттi органына хабарланады.

      6. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды әкелудi (әкетудi) жүзеге асыратын кәсiпорындардың атаулары мен мекен-жайлары, осы заттардың тiзбесi мен мөлшерi дәл көрсетiлмейiнше, есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге және Қазақстан Республикасының аумағынан әкетуге тыйым салынады.

      7. Қазақстан Республикасының аумағы арқылы есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар транзитін заңды тұлғалар есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган берген рұқсат негізінде, сондай-ақ осы Заңның 28-бабында көзделген жағдайларда жүзеге асырады.
      Есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар транзитін жүзеге асыру жағдайлары Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен айқындалады.

      8. Осы бапта белгiленген талаптар бұзылған жағдайда есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес тәркiленуге тиiс. Тәркiленген есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды одан әрi пайдаланудың немесе жоюдың тәртiбi Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес белгiленедi.
      Ескерту. 12-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2002.05.31 N 327 , 2006.12.29 N 209 Заңдарымен.

      13-бап. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды
               тасымалдау, жөнелту

      1. Халықаралық тасымалдауды қоса алғанда, есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды тасымалдау, сондай-ақ осы үшiн қажеттi құжаттарды ресiмдеу тәртiбi Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiмен реттеледi.

      2. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар жүктi тасымалдауды iшкi iстер органдарымен келiсе отырып, әскерилендiрiлген күзет немесе басқа күзет қызметтерi жүзеге асырады.

      3. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды Қазақстан Республикасының аумағында тасымалдауды жүзеге асыру құқығы заңды тұлғаларға есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласындағы осы қызмет түрiне тиiстi лицензиялар алғаннан кейiн берiледi.

      4. Емделу кезiнде құрамында есiрткi немесе психотроптық заттар бар дәрi-дәрмектердi пайдаланатын азаматтардың мұндай дәрiлердi сатып алудың заңдылығын растайтын құжаты болуға тиiс. Мұндай құжаттың нысанын есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласындағы уәкiлеттi органмен келiсе отырып, денсаулық сақтау саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлейдi.

      5. Есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорларды почта, соның iшiнде халықаралық почта жөнелтiлiмдерiмен жiберуге тыйым салынады.
      Ескерту. 13-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2002.05.31 N 327 , 2006.03.02 N 130 (ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

      14-бап. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды
              сақтау

      1. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды сақтау Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен осы қызмет түрiне берiлген лицензияның негiзiнде арнайы жабдықталған үй-жайларда жүзеге асырылады.

      2. Осы Заңда белгiленген шектеулер заңсыз айналымнан алынған және Қазақстан Республикасының уәкiлеттi органдары белгiлеген тәртiппен сақтаулы тұрған есiрткi, психотроптық заттарға, сол тектестер мен прекурсорларға қолданылмайды.

      15-бап. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды
              сату және бөлу

      1. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды сатуды және бөлудi Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес осы қызмет түрлерiне берiлген лицензиясы болған кезде заңды тұлғалар Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен жүзеге асырады.

      2. Азаматтарға құрамында есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар дәрiлiк препараттарды босату тәртiбiн денсаулық сақтау саласындағы уәкiлеттi орган белгiлейдi .

      3. Азаматтарға құрамында есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар дәрiлiк препараттар осындай қызмет түрiне лицензиясы бар дәрiхана және емдеу-профилактикалық ұйымдарында ғана босатылады. Азаматтарға құрамында есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар дәрiлiк препараттарды босату құқығы берiлген лауазымдар мен ұйымдар тiзбесiн есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар мен прекурсорлардың айналымы саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк орган   денсаулық сақтау саласындағы уәкiлеттi органмен және ветеринария саласындағы уәкiлеттi органмен келiсiм бойынша белгiлейдi. P060962

      4. Құрамында есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар дәрiлiк препараттар азаматтарға рецепт бойынша ғана тек медициналық мақсатта пайдалану үшiн, оларды осы мақсаттарға пайдалануға лайықты нысандар мен мөлшерде тағайындалады және босатылады. V053599

       5. Денсаулық сақтау саласындағы уәкiлеттi орган Тiзiмге енгiзiлген, медициналық мақсаттарда пайдаланылып жүрген құрамында есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар дәрiлiк препараттарды ең ұзақ тағайындалу мерзiмiн, сондай-ақ олардың бiр рецепт бойынша жазып беру мен босатуға болатын мөлшерiн белгiлейдi.

      6. алып тасталды
      Ескерту. 15-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20 N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi), 2006.03.02 N 130 (ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

        16-бап. Есiрткi және психотроптық заттарды медициналық
                мақсатта пайдалану

      1. Қазақстан Республикасында бақылау жасалуға тиiстi есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар Қазақстан Республикасының Yкiметi белгiлеген тәртiппен медициналық мақсатта пайдаланылуы мүмкiн.

      2. Тiзiмге енгiзiлген, медициналық мақсатта пайдалануға рұқсат етiлген дәрiлiк заттарға Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген барлық дәрiлiк заттарға қолданылатын ережелер, егер бұл ережелер осы Заңға қайшы келмесе, таралады.

      3. Тiзiмге енгiзiлген есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорларды медициналық мақсатта қолдану Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкес жүзеге асырылады.

      4. Денсаулық сақтау ұйымдары мен дәрiхана ұйымдарында есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымына бақылау жасауды денсаулық сақтау саласындағы уәкiлеттi орган жүзеге асырады.

      5. Тiзiмге енгiзiлген құрамында есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар дәрiлiк препараттарды қолдану құқығы азаматтық мақсаттағы санитариялық көлiкке қолданылады. Аталған құқықты азаматтық мақсаттағы көлiктiң басқа түрлерiнде заңсыз iске асыру Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен жауаптылыққа әкеп соғады.

      6. Оқыс оқиғаларда алғашқы медициналық көмек көрсету үшiн ғана пайдаланылатын құрамында есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар, Тiзiмге енгiзiлген дәрiлiк препараттар:

      1) азаматтық мақсаттағы көлiкте;

      2) тактикалық сабақтарға (жүзу ауданына) және даладағы (теңiздегi) оқу-жаттығуларына шығу кезiнде әскери машиналарда (кемелерде);

      3) ұшу кезiнде ұшу аппараттарындағы ұшқыштың дәрi қобдишасында;

      4) мемлекеттiк мекемелердің, Қарулы Күштердiң, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың шұғыл көмек шкафтарында (қаттағыштарында) болуы мүмкiн.
      Оларды қолдануға рұқсатты және есепке алу тәртiбiн есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк орган денсаулық сақтау саласындағы уәкiлеттi органмен келiсiм бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгілейдi.

      7. Осы баптың 6-тармағында аталған рұқсатта бұл дәрiлiк заттарды орынсыз пайдалануға және олардың заңсыз жолдармен таралып кетуiне жол бермеу мақсатында қолданылуы тиiс шаралар белгiленедi. Рұқсатта экипаж құрамынан осы дәрiлiк заттар сенiп тапсырылатын адамдар, олардың сақталу шарттары, оларды босатудың, алмастырудың тiркелуi, сондай-ақ оларды пайдалану туралы есеп берудiң кезеңдерi көрсетiледi.

      8. Дәрiлiк препараттарды осы баптың 7-тармағына сәйкес оқыс оқиғалар мен төтенше жағдайларда пайдалану осы Заңның азаматтарға есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорларды босатудың тәртiбi туралы ережелерiн бұзу деп қаралмайды.
      Ескерту. 16-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2002.05.31 N 327 , 2004.12.20 N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi), 2006.03.02 N 130 (ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

      17-бап. Есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорларды
              мал дәрiгерлiгiнде пайдалану

      1. Мал дәрiгерлiгiнде, сондай-ақ жануарларды аулау үшiн пайдаланатын есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлардың тiзбесiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.

      2. Есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорларды мал дәрiгерлiгiнде пайдалану шарты мен тәртiбiн ветеринария саласындағы уәкiлеттi органмен келiсiм бойынша есiрткi, психотроптық заттар және прекурсорлардың айналымы саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлейдi .
      Ескерту. 17-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2002.05.31 N 327 , 2004.12.20 N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

      18-бап. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды
              ғылым және оқу мақсаттарында пайдалану

      Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды ғылым және оқу мақсаттарында пайдалану есiрткi және психотроптық заттар мен прекурсорларды пайдалануға байланысты қызметке лицензия алған заңды тұлғаларға осы лицензияда дәл көрсетiлген мөлшерде рұқсат етiледi.

      19-бап. Есiрткi және психотроптық заттарды,
              прекурсорларды сараптама және
              криминалистика қызметiнде пайдалану

      Осы Заңның 18-бабында көрсетiлген лицензиясы бар заңды тұлғаларға Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген сот-сараптама қызметiн жүзеге асырудың өзге де талаптары сақталған жағдайда есiрткi заттар мен прекурсорларды пайдалана отырып не соңғысын анықтау үшiн сараптама жүргiзуге рұқсат етiледi. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды пайдалана отырып не соңғыларын анықтау үшiн сот сараптамасы мемлекеттiк органының сараптама жүргiзуі, сондай-ақ iшкі iстер және ұлттық қауіпсiздік органдарының жедел-криминалистiк бөлiмшелерiнiң криминалистiк зерттеулер жүргiзуi лицензиялаусыз жүзеге асырылады
      Ескерту. 19-бап жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының 2000.05.05 N 47 Заңымен.

      20-бап. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды
              жедел-iздестiру қызметiнде пайдалану

      Жедел-iздестiру қызметiн жүзеге асырушы органдарға есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды сатып алу мен жұмсаудың тәртiбiн көздейтiн Қазақстан Республикасы заңдарына және заңға орай шығарылатын нормативтiк құқықтық актiлерге сәйкес жедел-iздестiру шараларын жүргiзу кезiнде, сондай-ақ олардың заңсыз айналымына қарсы күрестi жүзеге асырушы қызметкерлер мен адам құрамының арнайы даярлығы және қызмет иттерiн үйрету үшiн пайдалануға рұқсат етiледi.

      21-бап. Есiрткiнi, психотроптық заттар мен
              прекурсорларды жою

      1. Айналымда одан әрi пайдалану орынсыз деп танылған есiрткi заттар, психотроптық заттар, прекурсорлар мен құрамында есiрткi заттар бар өсiмдiк тектес заттар, сондай-ақ аспаптар мен жабдықтар Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiнде белгiленген тәртiппен жойылуға тиiс.

      2. Есiрткiнi, психотроптық заттар мен прекурсорларды жою:

      1) есірткiнiң, психотроптық заттар мен прекурсорлардың жарамдылық мерзiмi өткен;

      2) есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар химиялық немесе физикалық әсерге ұшырап, соның салдарынан қайта қалпына келтiру немесе қайта өңдеу мүмкiндiгiнен айрылып, жарамсыз болған;

      3) тәркiленген, табылып заңсыз айналымнан шығарылып тасталған есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың медициналық, ғылыми немесе өзге де құндылығы болмаған және қайта өңделмейтiн жағдайларда, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де жағдайларда жүзеге асырылуы мүмкiн.

      3. Құрамында есiрткi және психотроптық заттар бар өсiмдiктердi өсiруге және жинауға лицензиясы жоқ кез келген заңды тұлға, осы өсiмдiктер өсетiн жер учаскелерiнiң иелерi немесе пайдаланушылары болып табылатын азаматтар оларды жоюға мiндеттi.

      4. Осы баптың 3-тармағының талаптарын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылыққа әкеп соғады.
      Ескерту. 21-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.03.02 N 130 (ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

        22-бап. Құрамында есiрткi, психотроптық заттар мен
              прекурсорлар бар өсiмдiктердi өсiру мен жинау

      1. Құрамында есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар өсiмдiктердi өсiру мен жинауға және оларды өнеркәсiптiк, медициналық, оқу және ғылыми мақсаттар үшiн пайдалануға қызметтiң осы түрiне лицензиясы бар заңды тұлғаларға Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген мемлекеттiк квотадан аспайтын көлемде рұқсат берiледi.

      2. Қазақстан Республикасының аумағында есiрткiлiк дәрiлiк заттар дайындау мақсатында апиын көкнәрiн, кокаин бұтасы мен каннабис (сора) өсiруге және жинауға осы Заңның 18-бабында көзделгеннен басқа жағдайларда тыйым салынады.

      3. Қазақстан Республикасының аумағында құрамында есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар басқа да өсiмдiктердi өсiру мен жинауға тыйым салу туралы шешiмдi Қазақстан Республикасының Үкiметi қабылдайды.

      4. Құрамында есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар өсiмдiктердi өсiру мен жинауға лицензия берудiң және оларды тек қана өнеркәсiптiк, оқу, ғылыми және медициналық мақсаттарда пайдалану тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi .
      Ескерту. 22-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.03.02 N 130 (ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

         23-бап. Прекурсорлар айналымының тәртiбi

      1. Тiзiмге енгiзiлген прекурсорларды әзiрлеу, өндiру, өңдеу, сақтау, тасымалдау, жөнелту, сату, бөлу, сатып алу, пайдалану, Қазақстан Республикасының аумағына әкелу, Қазақстан Республикасының аумағынан әкету, олардың Қазақстан Республикасының аумағы арқылы өткелi осы Заңмен және Қазақстан Республикасының соған сәйкес қабылданатын прекурсорлар, сондай-ақ есiрткi және психотроптық заттарды өндiру үшiн пайдаланылатын аспаптар мен жабдықтар туралы нормативтiк құқықтық актiлермен реттеледi.

      2. Заңды тұлғаларға өздерiнiң өндiрiстiк мұқтаждарынан артық мөлшердегi прекурсорларды сақтауға тыйым салынады.

      3. Бөлшек сауда жасайтын заңды тұлғаларға прекурсорларды көтерме сатуға тыйым салынады.

      4. Тiзiмге енгiзiлген заттардың бiрi заңсыз түрде есiрткi заттарын немесе психотроптық заттарды дайындау мақсатында пайдалануға арналғандығына дәлелдер болған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес оны одан әрi пайдалану туралы сот шешiм қабылдағанға дейiн оған дереу тыйым салынады.

      24-бап. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың
              айналымы саласындағы насихатқа тыйым салу және
              жарнаманы шектеу

      1. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды насихаттауға, яғни заңды және жеке тұлғалардың есiрткi, психотроптық заттар мен олардың прекурсорларын әзiрлеу, дайындау және пайдалану әдiстерi мен тәсiлдерi туралы, оларды сатып алатын орындар туралы мәлiметтердi таратуға бағытталған қызметiне, сондай-ақ кiтап өнiмдерiн, бұқаралық ақпарат құралдары өнiмдерiн шығару мен таратуға, компьютер желiлерiнде аталған мәлiметтердi таратуға немесе осы мақсатта басқа да әрекеттер жасауға тыйым салынады.

      2. Тiзiмге (II, III кестелер) енгiзiлген есiрткi мен психотроптық заттарды жарнамалау медицина және фармацевтика қызметкерлерiне арналған арнайы баспасөз басылымдарында ғана жүзеге асырылуы мүмкiн. Есiрткi немесе психотроптық заттары бар дәрi-дәрмек препараттары үлгiлерiн жарнамалау мақсатында таратуға тыйым салынады.

      3. Осы бапта белгiленген нормаларды бұзу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылыққа соқтырады.

      25-бап. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың
              заңсыз айналымына және терiс пайдаланылуына қарсы
              iс-қимыл шаралары

      1. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың заңсыз айналымына және олардың терiс пайдаланылуына қарсы iс-қимыл ұйымдастыру Қазақстан Республикасының Президентi бекiтетiн тиiстi мемлекеттiк бағдарламалар негiзiнде жүзеге асырылады. U051678

      2. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың заңсыз айналымына қарсы күрестi өздерiне берiлген өкiлеттiктер шегiнде Қазақстан Республикасының тиiстi уәкiлеттi органдары жүзеге асырады.

      3. Есiрткi, психотроптық заттардың, прекурсорлардың заңсыз айналымына және олардың терiс пайдаланылуына қарсы күрестi үйлестiрудi есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган жүзеге асырады.
      Ескерту. 25-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2002.05.31 N 327 Заңымен.

      26-бап. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың
              заңсыз айналымынан түскен табысты заңдастыру үшін
              жауаптылық және пайдалану

      Табысты заңдастыру: есiрткi, психотроптық заттардың, сол тектестердiң және прекурсорлардың заңсыз айналымынан алынған ақшалай қаражаттың немесе өзге мүлiктiң не мүлiкке құқықтың көздерi мен шығу тегiн, тұрған, орналасқан, қозғалыстағы жерiн немесе шын мәнiнде кiмдiкi екенiн жасыру немесе бұрмалау, сондай-ақ осындай ақшалай қаражатты немесе өзге мүлiктi кәсiпкерлiк немесе өзге экономикалық қызметпен шұғылдану үшiн пайдалану; есiрткi психотроптық заттардың, сол тектестердiң немесе прекурсорлардың заңсыз айналымынан түскен ақша қаражатын меншiк нысандарына қарамастан, банкiлерде, кәсiпорындарда және басқа құрылымдарда орналастыру немесе осындай қаражатқа өндiру және басқа да қажеттер үшiн жабдықтар сатып алу, немесе мұндай қаражат пен мүлiктi, есiрткiнiң, психотроптық заттардың, сол тектестердiң немесе прекурсорлардың заңсыз айналымын жалғастыру мақсатымен пайдалану заңды және жеке тұлғалардың Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылығына апарып соғады.
      Ескерту. 26-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2000.05.05 N 47 Заңымен.

      27-бап. Көлiк құралдарын, жүктердi және азаматтардың жеке
               заттарын тексеру

      1. Көлiк құралын, ондағы жүктi, жүргiзушi мен жолаушылардың жеке заттарын тексерудi Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарына сәйкес мемлекеттiк органдардың (мемлекеттiк органдардың бөлiмшелерiнiң) осыған уәкiлеттi лауазымды адамдары жүзеге асырады.

      2. Есiрткi, психотроптық заттарға, сол тектестерге немесе прекурсорларға жатады деген күдiк тудыратын заттар табылған кезде және одан әрi тексеру қажет болса, сондай-ақ жүргiзушiде немесе жолаушыларда есiрткiге мас болу белгiлерi байқалса, көлiк пен аталған адамдар қажеттi мән-жайларды анықтау үшiн құқық қорғау органдарына жеткiзiлуi мүмкiн.

      3. Көлiктi, ондағы жүктi, жүргiзушi мен жолаушыларды негiзсiз тексерген, сондай-ақ аталған адамдар мен көлiктi құқық қорғау органдарына негiзсiз алып барған жағдайда, мұндай адамдар өзiне келтiрiлген материалдық және моральдық залалды Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес толық өтеттiрiп алуға құқылы.

      28-бап. Бақыланатын жеткiзу

      1. Қазақстан Республикасының жедел-iздестiру қызметiн жүзеге асыру құқығы берiлген уәкiлеттi органдары есiрткi, психотроптық заттардың, сол тектестердiң, прекурсорлардың заңсыз айналымының көздерi мен жолдарын, сондай-ақ оған қатысушы адамдарды анықтау мақсатында, әрбiр жекелеген жағдайда шет мемлекеттерiнiң тиiстi органдарымен уағдаластық бойынша немесе халықаралық шарттар негiзiнде бақыланатын жеткiзу әдiсiн пайдалануы, яғни осы органдардың бақылауымен есiрткi, психотроптық заттарды, сол тектестер мен прекурсорларды мемлекет аумағына әкелуге немесе шетелге әкетуге, бiр мемлекет арқылы өткiзуге жол беруi мүмкiн.

      2. Бақыланатын жеткiзу мемлекет аумағы шегiнде жүзеге асырылатын есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер мен прекурсорларды заңсыз тасымалдауға және жөнелтуге қатысты да пайдаланылуы мүмкiн.

      3. Бақыланатын жеткiзу iсiн жүргiзу тәртiбi Қазақстан Республикасының заңдарымен және халықаралық шарттармен белгiленедi.

      29-бап. Бақылау мақсатында сатып алу

      1. Есiрткiнiң, психотроптық заттардың, сол тектестер мен прекурсорлардың заңсыз айналымына байланысты қылмыстық әрекетке дәлелдер алу үшiн жедел-iздестiру қызметiн жүзеге асыратын орган қызметкерлерiнiң өз құзыретi шегiнде есiрткi, психотроптық заттарды, сол тектестер мен прекурсорларды бақылау мақсатында сатып алуды жүргiзуге құқығы бар.

      2. Бақылау мақсатында сатып алуды жүргiзудiң тәртiбi Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерiнде айқындалады.
      Ескерту. 29-бап жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының 2006.03.02 N 130 (ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

       30-бап. Заңды тұлғаны тарату

      1. Азаматтар жаппай болатын жерлерде қызмет көрсететiн ұйымдарда есiрткi, психотроптық заттардың, сол тектестер мен прекурсорлардың заңсыз айналымы фактiлерi туралы мәлiметтер анықталған жағдайда мұндай ұйым соттың шешiмi бойынша тартылуға тиiс, ал кiнәлi адамдар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапқа тартылады.

      2. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың заңсыз айналымы нәтижесiнде алынған кiрiстердi заңдастыру (iзiн жасыру) мақсатында заңды тұлғаның қаржы операциясын жүзеге асыру фактiсi анықталған жағдайда аталған заңды тұлға сот шешiмi бойынша таратылуы мүмкiн, ал оның басшылары Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.

      3. Есiрткi, психотроптық заттардың, сол тектестердiң және прекурсорлардың заңсыз айналымына қарсы iс-қимылды жүзеге асыруға уәкiлеттi мемлекеттiк органдар, осы баптың 1 және 2-тармақтарында көзделген жағдайларда, Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен сотқа заңды тұлғаны тарату туралы талап-арыз қоюға құқылы.
      Ескерту. 30-бап өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2000.05.05 N 47 Заңымен.

      31-бап. Есiрткi, психотроптық заттарды, сол тектестердi,
               прекурсорларды тәркiлеу

      1. Заңсыз айналымдағы есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер, прекурсорлар, оларды заңсыз әзiрлеуге пайдаланылатын заттар, аспаптар мен жабдықтар, сондай-ақ есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер, прекурсорлардың заңсыз айналымына пайдаланылатын мүлiк пен ақша қаражатын не олардың заңсыз айналымы нәтижесiнде алынған табыс тәркiленуге және заңда белгiленген тәртiппен мемлекет кiрiсiне алынуға тиiс.

      2. Заңсыз айналымда пайдаланылған, тәркiлеуге жататын, заңды айналымда әрi қарай қолдану соттың шешiмi бойынша жөнсiз деп танылған есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер мен прекурсорлар, сондай-ақ оларды әзiрлеуге арналған заттар, аспаптар мен жабдықтар заңда белгiленген тәртiппен жойылуға тиiс.

3-тарау. Нашақорлықпен және уытқұмарлықпен ауыратын
адамдарға медициналық-санитариялық көмек көрсету

      32-бап. Есiрткi, психотроптық заттарды және сол
               тектестердi тұтынатын адамдарды анықтау

      1. Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары мен өзге де уәкiлеттi мемлекеттiк органдарына немесе денсаулық сақтау органдарына ұйымдардан немесе жекелеген азаматтардан, есiрткi немесе психотроптық заттарды немесе сол тектестердi заңсыз тұтынады не есiрткiге етiлген күйде деген хабарлама түскен адам медициналық куәландырылуға тиiс.

      2. Есiрткi немесе психотроптық заттарды немесе сол тектестердi заңсыз тұтыну фактiсi куәлардың айғақтары негiзiнде, сондай-ақ есiрткiге елту белгiлерi және медициналық куәландыру нәтижелерi болған жағдайда, сондай-ақ тексерiлетiн адам организмiнде есiрткi немесе психотроптық заттардың немесе сол тектестердiң бар-жоғына сынақ жүргiзу негiзiнде анықталады.

      3. Есiрткi немесе психотроптық заттарды немесе сол тектестердi заңсыз тұтыну салдарынан есiрткiге елту фактiсiн анықтау медициналық куәландыру (тексеру) жүргiзу жөнiндегi мiндет жүктелген дәрiгердiң ғана құзыретi болып табылады, ал "нашақорлық" диагнозын дәрiгерлiк-консультациялық комиссия анықтайды.

      4. Есiрткi, психотроптық заттарды немесе сол тектестердi заңсыз тұтынатын адамдарды анықтау мен есепке алу тәртiбi денсаулық сақтау, iшкi iстер мәселелерiн реттейтiн органдардың, Қазақстан Республикасының өзге де уәкiлеттi органдардың нормативтiк құқықтық актiлерiмен белгiленедi.

      33-бап. Есiрткiнi, психотроптық заттарды немесе сол
              тектестердi шектен тыс пайдаланатын адамдарды
              медициналық куәландыру және медициналық тексеру

      1. Медициналық куәландыру - құқық қорғау органдары қызметкерлерiнiң жолдамасы бойынша, ал медициналық тексеру нарколог-дәрiгердiң жолдамасы бойынша жүргiзiледi. Медициналық куәландырудан немесе медициналық тексеруден жалтаратын адам наркологиялық мекемеге әкелiнуге тиiс.

      2. Медициналық куәландыру мен медициналық тексеру жүргiзу тәртiбi Қазақстан Республикасының уәкiлеттi органдарының нормативтiк құқықтық актiлерiмен белгiленедi.

      34-бап. Нашақорлықпен және уытқұмарлықпен ауыратын
              адамдарды мәжбүрлеп емдеу

      Ерiктi түрде емделуден жалтаратын нашақорлықпен, уытқұмарлықпен ауыратын адамдарды мәжбүрлеп емдеу мәселелерi, адамды нашақорлықпен немесе уытқұмарлықпен ауру деп тану тәртiбi және оны мамандандырылған емдеу-профилактикалық мекемесiне емдеуге жiберудiң негiздерi, мәжбүрлеп емдеудi тоқтатудың негiзi мен тәртiбi, нашақорлықпен және уытқұмарлықпен ауыратындарды есепке алу және демеп емдеудi жүргiзу тәртiбi Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледi. V043046 , V043047 , P950514

      35-бап. Нашақорлықпен, уытқұмарлықпен ауыратын адамдарға
              наркологиялық көмек көрсету принциптерi

      1. Нашақорлықпен, уытқұмарлықпен ауыратындарға медициналық-санитариялық көмек наркологиялық кеселдердiң алдын алуды, азаматтарды тексеруден өткiзудi, ауытқуларға диагноз қоюды, наркологиялық кеселдерден зардап шегетiн адамдарды емдеудi, күтудi, медициналық-әлеуметтiк оңалтуды қамтиды және Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен жүзеге асырылады.

      2. Нашақорлықпен, уытқұмарлықпен ауыратын адамдарға мемлекет медициналық-санитариялық көмек көрсетуге кепiлдiк бередi және ол заңдылық, адамгершiлiк және адам мен азаматтың құқықтарын сақтау принциптерi негiзiнде жүзеге асырылады.

      3. Адам наркологиялық мекемеге медициналық көмек сұрап, ерiктi түрде өтiнiш бiлдiрген кезде нашақорлықпен, уытқұмарлықпен ауыратын адамға медициналық-санитариялық көмек көрсетiледi. Кәмелетке толмаған, сондай-ақ заңдар белгiленген тәртiппен әрекетке қабiлетсiз деп танылған адамға наркологиялық көмек олардың ата-аналарының, асырап алушыларының немесе қамқоршыларының келiсiмi бойынша Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртiппен көрсетiледi.

      4. Өз еркiмен емделуден жалтаратын нашақорлықпен немесе уытқұмарлықпен ауырған адамдар Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртiппен денсаулық сақтау жүйесiнiң мамандандырылған емдеу-алдын алу мекемелерiнде мәжбүрлеп емделуге тиiс.

      5. Қылмыс жасаған, нашақорлықпен немесе уытқұмарлықпен ауыратын адамдарға медициналық-санитариялық көмек Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген негiздер мен тәртiп бойынша көрсетiледi.

      6. Ерiктi стационарлық емдеу кезеңiнде ауру адамға - жұмысқа жарамсыздық қағазы, ал емделу аяқталғаннан кейiн оның өтiнiшi бойынша емдеу мақсаты көрсетiлген анықтама берiледi.

      7. Емдеу курсынан өту үшiн наркологиялық мекемеге өз еркiмен келген адамға оның өтiнiшi бойынша жасырын емдеу қамтамасыз етiледi. Ондай емдеу туралы мәлiмет ол адам қылмыстық және әкiмшiлiк жауапқа тартылған жағдайда, тек iшкi iстер органдары мен өзге де арнаулы уәкiлеттi мемлекеттiк органдарға ғана берiлуi мүмкiн.

      8. Нашақорлықпен ауыратын адамдарға көмек көрсететiн жеке адамдардың (наркологтардың, адвокаттардың және т.б.) қызметтерiне ақы азаматтардың өз қаражаты немесе қайырымдылық есебiнен төленедi.

      36-бап. Нашақорлықпен, уытқұмарлықпен ауыратын адамдарға
              медициналық-санитариялық көмек көрсетуге құқығы
              бар заңды және жеке тұлғалар

      1. Қазақстан Республикасында нашақорлықпен, уытқұмарлықпен ауыратын адамдарға медициналық-санитариялық көмек көрсетуге осы қызметпен айналысуға тиiстi лицензиясы бар заңды және жеке тұлғалардың ғана құқығы бар.

      2. Нашақорлықпен, уытқұмарлықпен ауыратын адамдарға медициналық-санитариялық көмек көрсету жөнiндегi қызметке лицензия беру тәртiбi Қазақстан Республикасының заңдарымен белгiленедi.

      3. Нашақорлықпен, уытқұмарлықпен ауыратын адамдарға наркологиялық ұйымдар немесе нарколог-дәрiгерлер көрсететiн медициналық-санитариялық көмектiң түрлерi жарғылық құжаттар мен лицензияларда көрсетiледi. Олар туралы ақпарат тiлек бiлдiрушiлердiң бәрiне берiледi.

      37-бап. Наркологиялық көмектi қаржыландыру

      Нашақорлықпен, уытқұмарлықпен ауыратын адамдарға медициналық-санитариялық көмек көрсететiн мемлекеттiк ұйымдарды қаржыландыру бюджет қаражатының, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтiн өзге де көздердiң есебiнен жүзеге асырылады.

4-тарау. Қорытынды ережелер

      38-бап. Есірткі, психотроптық заттар мен пркурсорлар
              айналымы саласындағы бұзылушылықтар үшін
              жауаптылық

      Есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласындағы бұзушылықтар үшін жауаптылық Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленеді.
      Әкімшілік және қылмыстық жауапқа тартқан жағдайда Қазақстан Республикасында бақылау жасалуға тиісті есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар тізімі және Заңсыз айналымда жүргені анықталған есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорларды шағын, ірі және өте ірі мөлшерге жатқызу туралы жиынтық кесте қолданылады ( 1 , 2-қосымшалар ).
      Ескерту. 38-бап жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының 2002.05.31 N 327 , өзгерту енгізілді - 2006.12.29 N 209 Заңдарымен.

"Есірткі, психотроптық заттар,
прекурсорлар және олардың   
заңсыз айналымы мен теріс   
пайдаланылуына қарсы іс-қимыл 
шаралары туралы" 1998 жылғы  
10 шілдедегі N 279-І Қазақстан
Республикасының Заңына    
1-қосымша          

      Ескерту. 1-қосымша 2002 жылғы "Қазақстан Республикасы Парламенті Жаршысында" жарияланған, N 10 қосымша, 106-құжат.
      Ескерту. 1-қосымшаға өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.03.02 N 130 (ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

  Қазақстан Республикасында бақылау жасалуға тиісті Есiрткi,
психотроптық заттар мен прекурсорлардың
ТIЗIМI

      Осы Тiзiм Қазақстан Республикасы 1998 жылы қосылған 1961 жылғы Есiрткi заттар туралы Бiрыңғай Конвенция Тiзiмдерінiң, 1971 жылғы  Психотроптық заттар туралы конвенцияның және 1988 жылғы Есiрткi құралдары мен психотроптық заттардың заңсыз айналымына қарсы күрес туралы конвенцияның негiзiнде жасалды.
      Қазақстан Республикасында бақылау жасалуға жататын Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың тiзiмi төрт кестеден және тiзiмнен тұрады. I, II және III кестелердегi заттардың атаулары Дүниежүзiлiк денсаулық сақтау ұйымы (ДДҰ) ұсынған халықаралық тiркелмеген атауларға, 1961 жылғы Есiрткi заттар туралы бiрыңғай конвенцияда, 1971 жылғы Психотроптық заттар туралы конвенцияда көрсетiлген атаулар мен сипаттамаларға, сондай-ақ басқа да тiркелмеген атауларға сәйкес келедi. Төменде олардың сипаттамасы немесе химиялық атауы келтiрiледi.

       І-кестеге медициналық мақсатта пайдалануға тыйым салынған есiрткi және психотроптық заттар енгізілген (1961 жылғы Конвенцияның IV тiзiмi мен I тiзiмiнiң бiр бөлiгi және 1971 жылғы Конвенцияның I тiзiмi).

       II кестеге медициналық мақсатта пайдаланылатын және қатаң бақылаудағы (1961 жылғы Конвенцияның I тiзiмнiң бөлiгi, II тiзiмi және 1971 жылғы Конвенцияның II тiзiмi) есiрткi және психотроптық заттар енгiзілген.

       III кестеге медициналық мақсатта пайдаланылатын және бақылаудағы есiрткi және психотроптық заттар енгізілген (1961 жылғы Конвенцияның III тiзiмi мен 1971 жылы Конвенцияның III және IV тiзiмдерi).

       IV кестеге бақылаудағы прекурсорлар (есiрткi және психотроптық заттарды заңсыз дайындау кезiнде жиi пайдаланылатын химиялық заттар мен өсiмдiктер) енгізілген (1988 жылғы Конвенцияның I және II кестелерi).
      Құрамында есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар, Қазақстан Республикасында бақылауға жататын және ветеринарияда қолдануға рұқсат етілген дәрі-дәрмек құралдарының тізіміне тиісті лицензия болған кезде диагностикалық, емдік және профилактикалық құралдар ретінде пайдаланылуы мүмкін дәрі-дәрмек препараттары енгізілген.
      Есiрткi немесе психотроптық заттарға олардың препараттары да жатады, олардың атаулары (синонимдерi) Тiзiмге енгiзiлмеген.

                           I КЕСТЕ

   МЕДИЦИНАЛЫҚ МАҚСАТТА ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН ЕСIРТКI
        ҚҰРАЛДАРЫ МЕН ПСИХОТРОПТЫҚ ЗАТТАРДЫҢ ТIЗIМI

                      А. ЕСIРТКI ЗАТТАР

1. АЛЛИЛПРОДИН

2. АЛЬФАМЕПРОДИН

3. АЛЬФАМЕТАДОЛ

4. АЛЬФА-МЕТИЛФЕНТАНИЛ

5. АЛЬФА-МЕТИЛТИОФЕНТАНИЛ

6. АЛЬФАПРОДИН

7. АНИЛЭРИДИН

8. АЦЕТИЛ-АЛЬФА-МЕТИЛФЕНТАНИЛ

9. АЦЕТИЛДЕНДIРIЛГЕН АПИЫН
      апиынды ацетилдендiру жолымен алынатын, құрамында есiрткiлік
белсендi алкалоидтар, оның iшiнде морфин, кодеин, тебаин бар өнiм
және оларды ацетилдендiру өнiмдерi - әртүрлi арақатынастардағы
ацетилкодеин, моноацетилморфин, диацетилморфин;

10. АЦЕТОРФИН

11. БЕНЗЕТИДИН

12. БЕЗИТРАМИД

13. БЕТА-ГИДРОКСИ-3-МЕТИЛФЕНТАНИЛ

14. БЕТА-ГИДРОКСИ ФЕНТАНИЛ

15. БЕТАМЕПРОДИН

16. БЕТАМЕТАДОЛ

17. БЕТАПРОДИН

18. БЕТАЦЕТИЛМЕТАДОЛ

19. ГАШИШ, АНАША
      Каннабис өсiмдiгi тозаңының арнайы дайындалған қоспасы немесе
қоспаға ұнтақ іспетті ме, таблетка ма, түйiршiкте, нығыздалған
плитка ма, паста ма және басқадай ма қандай нысан берiлгенiне
қарамастан әртүрлi толықтырушылары бар каннабис өсiмдiгiнiң басым
өңдеу (ұнтақтау, жаншу және т.б.) жолымен дайындалған қоспа;

20. ГЕРОИН

21. алып тасталды

22. ГИДРОКСИПЕТИДИН

23. ДЕЗОМОРФИН

24. ДИАМПРОМИД

25. ДИФЕНОКСИН

26. ДИЭТИЛТИАМБУТЕН

27. ДИМЕНОКСАДОЛ

28. ДИМЕПГЕПТАНОЛ

29. ДИМЕТИЛТИАМБУТЕН

30. ДИОКСАФЕТИЛ БУТИРАТ

31. ДИПИПАНОН

32. ДРОТЕБАНОЛ

33. ИЗОМЕТАДОН

34. МАРИХУАНА (КАННАБИС) (CANNABIS) - Саnnabis тектес өсiмдiктiң уақталған немесе уақталмаған жоғары бөлiктерi - кептiрiлген немесе кептiрілмеген түрдегi жапырақтары мен гүлшоғырлары;

35. КЕТОБЕМИДОН

36. КЛОНИТАЗЕН

37. КОДОКСИМ

38. КОКАИН
     кокаин гидрохлоридінен басқа бензоилэекгониннің метил эфирі,

39. КОКА ЖАПЫРАҒЫ
     "Кока жапырағы" барлық эгонин, кокаин және кез келген басқа да
экгонин алколоидтары алынған жапырақтарды қоспағанда кокаин бұтағын
бiлдiредi.

40. КӨКНӘР САБАҒЫ (POPPY STRAW)
      Тұқымдары мен тамырларын қоспағанда, құрамында есiрткiлiк
белсендi алкалоидтар (морфин, кодеин, тебаин) бар кез келген
тәсілмен жиналған ұйықтататын көкнәр түрiндегi өсiмдiктердiң кез
келген түрi мен сортындағы өсімдiктiң барлық бөлiгi;

41. МЕТАДОННЫҢ АРАЛЫҚ ӨНIМI

42. 3-МЕТИЛФЕНТАНИЛ

42. 3-МЕТИЛТИОФЕНТАНИЛ

44. 0-3-МОНОАЦЕТИЛМОРФИН
      (3-Моnоасеtуlмоrрhinе, 3-0-Асеtуlмоrрhinе) - ацетилдендiрiлген апиынды құрайтын негізгiнiң бiрi ретiнде жиi
кездесетiн морфиндi толық ацетилдендірмеу өнiмi;

45. 0-6-МОНОАЦЕТИЛМОРФИН
      (6-Моnоасеtуlмоrрhinе, 6-0-Асеtуlмоrрhinе) - ацетилдендiрiлген апиынды құрайтын негізгінiң бiрi ретiнде жиi
кездесетiн морфиндi толық ацетилдендiрмеу өнiмi;

46. МОРАМИДА, АРАЛЫҚ ӨНIМ

47. МОРФИН МЕТОБРОМИД
      Морфиннiң басқа да метилаттары

48. МОРФИН-N-ОКСИД

49. МППП

50. НОРАЦИМЕТАДОЛ

51. НОРКОДЕИН

52. НОРМЕТАДОН

53. НОРМОРФИН
     Диметилморфин

54. НОРПИПАНОН

55. АПИЫН (ҰЙЫҚТАТАТЫН КӨКНӘР)
      Papaver somniferum L түрiнiң өсiмдiгi

56. ПАРА-ФЛУОРОФЕНТАНИЛ

57. ПЕПАП

58. ПЕТИДИН

59. ПЕТИДИННIҢ А, В, С АРАЛЫҚ ӨНIМI

60. ПИМИНОДИН

61. ПРОГЕПТАЗИН

62. ПРОПЕРИДИН

63. КАННАБИС (СОРА) ӨСIМДIГI - құрамында тетрагидроканнабинол бар (егер олар өсiмдiктiң өзiмен немесе өсiмдiктiң басқа бөлiктерiмен бiрге болмаса, тұқымы мен тамырын қоспағанда) Саnnabis тектес кез келген өсiмдiк;

64. КАННАБИС ШАЙЫРЫ
      Каннабис шайыры - каннабис өсiмдiгiнен бөлiнiп алынған
тазартылған немесе тазартылмаған шайыры бiлдiредi.

65. ТИОФЕНТАНИЛ

66. ФЕНАДОКСОН

67. ФЕНАМПРОМИД

68. ФЕНОМОРФАН

69. ФЕНОПЕРИДИН
     этил эфирі 1-(3-гидрокси-3-фенилпропил)-4-фенилпиперидин
4-4-карбон қышқылы

70. ЭКГОНИН
     Экгонин мен оның күрделi эфирлерi және экгонин мен кокаинге
айналуы мүмкiн болатын оның туындылары

71. КАННАБИС СЫҒЫНДЫСЫ (ГАШИШ МАЙЫ)
      Каннабис, каннабистi сығу жолымен алынған органикалық
ерiткiшпен немесе өсiмдiк майымен және т.б. араластырылған
каннабистiң қоспасы

72. ЭТИЛМЕТИЛТИАМБУТЕН

73. ЭТОНИТАЗЕН

74. ЭТОРФИН
     осы Кестеде аталған есірткі заттардың күрделі және жай
эфирлері, олар мұндай күрделі және жай эфирлер болуы мүмкін барлық
жағдайларда;
     осы Кестеде аталған есірткі заттардың изомерлері, мұндай
изомерлер болуы мүмкін жағдайларда (егер осындайлар белгілі бір
түрде алып тасталмаса);
     осы Кестеде аталған барлық есірткі заттардың күрделі
эфирлердің, жай эфирлердің және изомерлердің тұздарын қоса
алғандағы тұздары, жоғарыда көзделгендей, мұндай тұздар болуы
мүмкін барлық жағдайларда.

                     В. ПСИХОТРОПТЫҚ ЗАТТАР

1. АМИНОРЕКС

2. БРОЛАМФЕТАМИН - ДОБ

3. ДМА

4. ДМГП

5. ДМТ

6. ДОЭТ

7. ДЭТ

8. КАТИНОН

9. (+)-ЛИЗЕРГИД, ЛСД, ЛСД 25

10. МДМА

11. 4-МТА

12. МЕКЛОКВАЛОН

13. ММДА

14. N-ГИДРОКСИ МДА

15. N-ЭТИЛ МДА

16. МЕСКАЛИН

17. МЕТАКВАЛОН

18. МЕТАМФЕТАМИН (ПЕРВИТИН)

19. МЕТАМФЕТАМИН РАЦЕМАТ

20. 4-МЕТИЛАМИНОРЕКС

21. МЕТКАТИНОН (ЭФЕДРОН)

22. ПАРАГЕКСИЛ

23. ПМА

24. САҢЫРАУҚҰЛАҚТАРДЫҢ КЕЗ-КЕЛГЕН ТҮРIНIҢ ТҮЙНЕГІ (КЕЗ КЕЛГЕН БӨЛIГI)
      мысалы, психотроптық заттары бар COPRINUS MICACES
(кептiрiлген де, кептiрiлмеген уақталған), сондай-ақ бұл
саңырауқұлақтарды қайта өңдеу өнiмдерi, оның iшiнде психотроптық
заттары бар қолдан дайындалған препараттар (псилобицин, псилоцин
және басқалары)

25. ПСИЛОЦИБИН

26. ПСИЛОЦИН, ПСИЛОТСИН

27. РОЛИЦИКЛИДИН (ФЦП)

28. СТП, ДОМ

29. ТЕНАМФЕТАМИН, МДА

30. ТЕНОЦИКЛИДИН, ТЦП

31. ТЕТРАГИДРОКАННАБИНОЛ, оның барлық изомерлерi мен олардың
стереохимиялық нұсқалары

32. TMA (TMA)

33. ФЕНЦИКЛИДИН, ПЦП

34. ЭТИЦИКЛИДИН, ФЦГ

35. ЭТРИПТАМИН

36. БДБ

37. МБДБ
      Осы Кестеде аталған заттардың тұздары, мұндай тұздар болуы
мүмкін барлық жағдайларда.

                            II КЕСТЕ

  МЕДИЦИНАЛЫҚ МАҚСАТТА ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ЖӘНЕ ҚАТАҢ БАҚЫЛАУДАҒЫ
          ЕСIРТКI ЖӘНЕ ПСИХОТРОПТЫҚ ЗАТТАРДЫҢ ТIЗIМI

                       А. ЕСІРТКІ ЗАТТАР

1. АЛЬФАЦЕТИЛМЕТАДОЛ

2. АЛЬФЕНТАНИЛ

3. АЦЕТИЛДИГИДРОКОДЕИН

4. АЦЕТИЛМЕТАДОЛ

5. БЕНЗИЛМОРФИН

6. ГИДРОКОДОН

7. ГИДРОМОРФИНОЛ

8. ГИДРОМОРФОН

9. ДЕКСТРОМОРАМИД

10. ДЕКСТРОПРОПОКСИФЕН

11. ДИГИДРОКОДЕИН

12. ДИГИДРОМОРФИН

13. ДИФЕНОКСИЛАТ

14. КОДЕИН

15. алып тасталды

16. КОКАИН ГИДРОХЛОРИДІ

17. ЛЕВОМЕТОРФАН

18. ЛЕВОМОРАМИД

19. ЛЕВОРФАНОЛ

20. ЛЕВОФЕНАЦИЛМОРФАН

21. МЕТАДОН

22. МЕТАЗОЦИН

23. МЕТИЛДЕЗОРФИН

24. МЕТИЛДИГИДРОМОРФИН

25. МЕТОПОН

26. МИРОФИН

27. МОРФЕРИДИН

28. МОРФИН

29. алып тасталды

30. МОРФИН ГИДРОХЛОРИДІ

31. НИКОДИКОДИН

32. НИКОКОДИН

33. НИКОМОРФИН

34. НОРЛЕВОРФАНОЛ

35. ОКСИКОДОН

36. ОКСИМОРФОН

37. ОМНОПОН

38. АПИЫН
      көкнәр өсiмдiгiнiң есiрткiлiк белсендi алколоидтары бар
қоюланған сөлi

39. ПИРИТРАМИД (ДИПИДОЛОР)

40. ПРОМЕДОЛ

41. ПРОПИРАМ

42. ПРОСИДОЛ

43. РАЦЕМЕТОРФАН (ДЕКСТРАМЕТОРФАН, ДИМОРФАН)

44. РАЦЕМОРАМИД

45. РАЦЕМОРФАН

46. СУФЕНТАНИЛ

47. ТЕБАИН
      (апиын алкалоиды)

48. ТЕБАКОН

49. ТИЛИДИН

50. ТРИМЕПЕРИДИН

51. ФЕНАЗОЦИН

52. ФЕНТАНИЛ

53. ФОЛЬКОДИН

54. ФУРЕТИДИН

55. ЭКСТРАКЦИЯЛЫҚ АПИЫН
      Құрамында апиынды алкалоидтар, оның iшiнде есiрткiсi күшті
морфин, кодеин, тебаин бар ұйықтататын көкнәр түрiндегi апиын
шикiзатынан немесе сабағынан әртүрлi ерiткiштермен ажыратып алу
жолымен алынатын өнiм.

56. ЭТИЛМОРФИН

57. ЭТОКСЕРИДИН
      және осы Кестеде аталған есірткі заттардың стереоизомерлері,
осы нақты химиялық таңбалаудың шеңберінде мұндай изомерлердің болуы
мүмкін жағдайларда (егер осындайлар белгілі бір түрде алып
тасталмаса);
      изомерлердің тұздарын қоса алғандағы осы Кестеде аталған
барлық есірткі құралдарының тұздары, жоғарыда көзделгендей, мұндай
тұздар болуы мүмкін барлық жағдайларда.

                    В. ПСИХОТРОПТЫҚ ЗАТТАР

1. АМФЕТАМИН

2. БУПРЕНОРФИН (НОРФИН)

3. ГЛЮТЕТИМИД (НОКСИРОН)

4. ДЕКСАМФЕТАМИН

5. ЛЕВАМФЕТАМИН

6. ЛЕВОМЕТАМФЕТАМИН

7. МЕТИЛФЕНИДАТ

8. ПЕМОЛИН

9. ПЕНТОБАРБИТАЛ

10. СЕКОБАРБИТАЛ

11. 2С-В

12. ФЕНЕТИЛЛИН

13. ФЕНМЕТРАЗИН

14. ЦИПЕПРОЛ

15. ЭТИЛАМФЕТАМИН
      осы Кестеде аталған заттардың тұздары, мұндай тұздар болуы
мүмкін барлық жағдайларда.

                          III КЕСТЕ

     МЕДИЦИНАЛЫҚ МАҚСАТТА ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ЖӘНЕ БАҚЫЛАУДАҒЫ
          ЕСIРТКI ЖӘНЕ ПСИХОТРОПТЫҚ ЗАТТАРДЫҢ ТIЗIМI

                     А. ЕСІРТКІ ЗАТТАР

      1. Олардың бiр немесе бiрнеше ингредиенттермен қосылуы және
бөлiнбеген препараттарда 2,5 проценттен аспайтын қоспа кезiнде бiр
дозасында 100 мг астам есiрткi құралдарын қамтуы жағдайларында
      ацетилдигидрокодеиннiң,
      кодеиннiң,
      дигидрокодеиннiң,
      никокодиннiң,
      никодикодиннiң және
      фолькодиннiң,
      этилморфиннiң препараттары.

      2. Бiр дозасында 100 мг астам пропирамы бар және кемiнде
метилцеллюлозаның осындай мөлшерiмен қосылған пропирам препараты.

      3. Бiр дозасында 135 мг астам декстропропоксивенi бар және
ажыратылмаған препараттарда ең көбі 2,5 процент концентрацияланған
жағдайдағы, ауыз арқылы пайдалануға арналған декстропропоксивен
препараттары, мұндай препараттарда 1971 жылғы Психотроптық заттар
туралы конвенцияға сәйкес бақылаудағы қандай да болсын заттар
болмаған жағдайда.

      4. Сусыз морфин-негiзге қайта есептегенде 0,2 проценттен
аспайтын морфинi бар және есiрткi құралы оңай жүзеге асырылатын
тәсiлдердiң көмегiмен немесе халық денсаулығына қауiп төндiруi
мүмкін мөлшерде аталған препараттан алынбайтын бiр немесе бiрнеше
ингридиенттермен қосылған апиын немесе морфин препараттары.

      5. Бiр дозасында 0,5 мг аспайтын дифеноксилаты және мөлшерi
дифеноксиннiң дозасының 5 процентiнен кем емес мөлшерге бара-бар
атропин сульфаты бар дифеноксилат препараты.

      6. Дифеноксилаттың дозасының 1 процентiнен кем емес мөлшерге
бара-бар атропин сульфаттың негiзi мен мөлшерiне қайта
есептегендегi бір дозаға 2,5 мг дифеноксилатты бар дифеноксилат
препараты.

      7. Осы Кестеде көрсетiлген формулалардың қандай да болсын
бiреуiмен жасалған препараттар мен мұндай препараттардың есiрткi
заттар жоқ кез келген затпен қоспасы.

                   В. ПСИХОТРОПТЫҚ ЗАТТАР

1. АЛЛОБАРБИТАЛ

2. АЛЬПРАЗОЛАМ

3. АМОРБАРБИТАЛ

4. АМФЕПРАМОН

5. БАРБИТАЛ

6. БЕНЗФЕТАМИН

7. БРОМАЗЕПАМ

8. БРОТИЗОЛАМ

9. БУТАЛБИТАЛ

10. БУТОБАРБИТАЛ

11. ВИНИЛБИТАЛ

12. ГАЛАЗЕПАМ

13. ГАЛОКСАЗОЛАМ

14. Гамма-оксимайлы қышқыл (ГОМҚ);

15. ДЕЛОРАЗЕПАМ

16. ДИАЗЕПАМ

17. ЗОЛПИДЕМ

18. КАМАЗЕПАМ

19. КАТИН

20. КЕТАЗОЛАМ

21. КЛОБАЗАМ

22. КЛОКСАЗОЛАМ

23. КЛОНАЗЕПАМ

24. КЛОРАЗЕПАТ

25. КЛОИТИАЗЕПАМ

26. ЛЕФЕТАМИН

27. ЛОПРАЗОЛАМ

28. ЛОРАЗЕПАМ

29. ЛОРМЕТАЗЕПАМ

30. МАЗИНДОЛ

31. МЕДАЗЕПАМ

32. МЕЗОКАРБ

33. МЕПРОБАМАТ

34. МЕТИПРИЛОН

35. МЕТИЛФЕНОБАРБИТАЛ

36. МЕФЕНОРЕКС

37. МИДАЗОЛАМ

38. НИМЕТАЗЕПАМ

39. НИТРАЗЕПАМ

40. НОРДАЗЕПАМ

41. ОКСАЗЕПАМ

42. ОКСАЗОЛАМ

43. ПЕНТАЗОЦИН

44. ПИНАЗЕПАМ

45. ПИПРАДРОЛ

46. ПИРОВАЛЕРОН

47. ПРАЗЕПАМ

48. СЕКБУТАБАРБИТАЛ

49. ТЕМАЗЕПАМ

50. ТЕТРАЗЕПАМ

51. ТРИАЗОЛАМ

52. ФЕНДИМЕТРАЗИН

53. ФЕНКАМФАМИН

54. ФЕНОБАРБИТАЛ

55. ФЕНПРОПОРЕКС

56. ФЕНТЕРМИН

57. ФЛУДИАЗЕПАМ

58. ФЛУРАЗЕПАМ

59. ФЛУНИТРАЗЕПАМ

60. ХЛОРДИАЗЕПОКСИД

61. ЦИКЛОБАРБИТАЛ

62. ЭСТАЗОЛАМ

63. ЭТИНАМАТ

64. ЭТИЛ ЛОФЛАЗЕПАТ

65. ЭТХЛОРВИНОЛ
      Ескерту. Осы Кестеде тiзiп көрсетілген заттардың тұздары, мұндай тұздардың болуы мүмкiн барлық жағдайларда.

                            IV КЕСТЕ

   БАҚЫЛАУДАҒЫ ПРЕКУРСОРЛАРДЫҢ (ЕСIРТКI ЖӘНЕ ПСИХОТРОПТЫҚ
     ЗАТТАРДЫ ЗАҢСЫЗ ДАЙЫНДАУ КЕЗIНДЕ ЖИI ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН
           ӨСIМДIК ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ ЗАТТАРДЫҢ) ТIЗIМI

      I Тізбе                         II Тізбе

      N-ацетилантранил қышқылы           Ангидрид сiрке қышқылы
      Изосафрол                          Антранил қышқылы
      Лизергин қышқылы                   Ацетон
      3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон  Метилэтилкетон
      Норэфедрин                         Калий перманганаты
      Пиперональ                         Күкiрт қышқылы*
      Псевдоэфедрин                      Тұз қышқылы*
      Сафрол                             Пиперидин
      1-фенил-2-пропанон
      Эргометрин                         Толуол
      Эрготамин                          Фенил сiрке қышқылы
      Эфедрин                            Этил эфирi
      Эфедра шөбі

      IV Кестеде аталған заттардың тұздары, мұндай тұздар түзілуі
мүмкін барлық жағдайларда.
      __________
      * Тұз қышқылы мен күкiрт қышқылының тұздары ерекше тәртiппен
IV Кестенің тізбесінен алынып тасталды.

    Қазақстан Республикасында бақылау жасалуға тиісті және
     ветеринарияда қолданылуы рұқсат етілген, құрамында
      есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар
    дәрілік құралдардың; тиісті лицензия болған жағдайда
     диагностикалық, емдік және профилактикалық құралдар
     ретінде пайдаланылуы мүмкін дәрілік препараттардың
                             ТІЗІМІ

                          А. Есірткі заттар

__________________________________________________________________
       р/с N       !                Атауы
------------------------------------------------------------------
        1                   Морфин гидрохлориді
        2                   Кокаин гидрохлориді
        3                   Омнопон
        4                   Омнопон ерітіндісі
        5                   Ұнтақталған апиын
        6                   Кодеин
        7                   Этилморфин
        8                   Промедол
        9                   Промедол ерітіндісі
       10                   Тикодин ерітіндісі (кодеиннің син.)
       11                   Апиын экстрактісі бар балауызшамдар
                            (апиын препараты)
       12                   Текодин (кодеиннің син.)
       13                   Апиын (кодеин препараты)
       14                   Фентанил
       15                   Құрғақ апиын экстракты
       16                   Апиын тұнбасы
       17                   Этилморфин
       18                   Гидрокодон
------------------------------------------------------------------
                       В. Психотроптық заттар
__________________________________________________________________
      р/с N        !         Препараттың атауы
------------------------------------------------------------------
        1                   Амфетамин
        2                   Пентобарбитал
        3                   Барбитал
        4                   Диазепам
        5                   Кетазолам
        6                   Клоназепам
        7                   Лоразепам
        8                   Мепробамат
        9                   Нитразепам
       10                   Оксазепам
       11                   Фенобарбитал
       12                   Флуразепам
       13                   Флунитразепам
       14                   Хлордиазепоксид
       15                   Циклобарбитал
       16                   Гексанал-натрий син. Циклобарбитал
------------------------------------------------------------------
                          С. Прекурсорлар
__________________________________________________________________
       Р/с N          !         Препараттың атауы
------------------------------------------------------------------
        1                   N-ацетилантранил қышқылы
        2                   Лизергин қышқылы
        3                   3,4-метилендиоксифенил - пропанон
        4                   1-фенил-2 пропанон
        5                   Эргометрин
        6                   Эрготамин
        7                   Эфедрин
        8                   Эфедра шөбі
        9                   Сірке қышқылының андигриді
       10                   Ацетон
       11                   Метилэтилкетон
       12                   Калий перманганаты
       13                   Күкірт қышқылы
       14                   Тұз қышқылы
       15                   Пиперидин
       16                   Толуол
       17                   Фенилсірке қышқылы
       18                   Этил эфирі
------------------------------------------------------------------

     Қазақстан Республикасында бақылаудан алып тасталған,
  құрамында есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар
        бар көп компонентті дәрілік препараттардың
                            ТІЗІМІ

      Ескерту. Тізім алып тасталды - Қазақстан Республикасының 2006.03.02. N 130 (ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

                                   "Есірткі, психотроптық заттар,
                                     прекурсорлар және олардың
                                      заңсыз айналымы мен теріс
                                    пайдаланылуына қарсы іс-қимыл
                                     шаралары туралы" 1998 жылғы
                                   10 шілдедегі N 279-І Қазақстан
                                       Республикасының Заңына
                                             2-қосымша

      Ескерту. 2-қосымша 2002 жылғы "Қазақстан Республикасы
               Парламенті Жаршысында" жарияланған, N 10 қосымша,
               106-құжат.

           Заңсыз айналымда жүргені анықталған есірткі,
          психотроптық заттар мен прекурсорларды шағын,
             ірі және өте ірі мөлшерге жатқызу туралы
                            ЖИЫНТЫҚ КЕСТЕ

                                                           I Кесте
------------------------------------------------------------------
                          ЕСIРТКI ЗАТТАР
------------------------------------------------------------------
                        Мөлшерлерi граммен
------------------------------------------------------------------
     Атауы            ! Шағын        ! Iрi ...астам   ! Өте iрi
                      ! ..нен..дейiн ! қоса есептеген.! ... астам
                      !              ! де ...дейiн    !
------------------------------------------------------------------
Марихуана:
кептiрiлген               0,5-50,0      50,0-1000         1000
кептiрiлмеген             5,0-200,0     200,0-5000        5000
------------------------------------------------------------------
Гашиш                     0,5-5,0       5,0-200            200
------------------------------------------------------------------
Каннабис шайыры          0,1-0,5       0,5-40,0          40,0
------------------------------------------------------------------
Каннабис экстрактісі     0-0,05        0,05-50,0         50,0
(гашиш майы)
------------------------------------------------------------------
Бейтарап толықтыру.
шыларды (ұн, қант,
крахмал және басқалары)
қоса алғанда апиын        0,1-2,0       2,0-100,0         100,0
------------------------------------------------------------------
Экстракциялық апиын       0-0,1         0,1-3,0            3,0
Ацетилдендірілген апиын   0-0,05        0,05-1,5           1,5
0-6 Моноацетилморфин                    0-0,1              0,1
0-3 Моноацетилморфин                    0-0,1              0,1
------------------------------------------------------------------
Көкнәрдiң сабағы
кептірілген                0,5-20,0      20,0-500          500
кептірілмеген             2,5-100,0     100,0-2500        2500
------------------------------------------------------------------
Морфин                    0-0,01        0,01-1,0          1,0
(негiзi мен тұздары)      1 амп.        (1-ден 100-ге   (100 амп.
                          1% ерiт.      дейін амп.1%     1% ерiт)
                                        ерiт.)
------------------------------------------------------------------
Героин, ілесіп жүретін    0-0,01        0,01-1,0          1,0
заттар мен толықтырушы.
ларды қоса алғанда
------------------------------------------------------------------
Кодеин (негiзi мен        0-0,2         0,2-10,0          10,0
тұздары) және бiр
таблеткада кемiнде
0,015 г бар оның
дәрiлiк нысандары
                          1-14 табл.    (14 табл.-      (660 таб.
                          0,015-тен     660 табл.       0,015-тен)
                                        0,015-тен)
------------------------------------------------------------------
Промедол                  0-0,03        0,03-3,0          3,0
                          (1-3 амп. 1%  (3-300 амп.      (300 амп.
                          ерiт.)        1% ерiт.)        1% ерiт.)
------------------------------------------------------------------
Фенфанил,                               0-0,0002          0,0002
суфентанил                              1-20 амп.         20 амп.
                                        0,005 %-тен    0,005 %-тен
                                        ерiт.             ерiт.
                                        2 мл-ден          2 мл-ден
------------------------------------------------------------------
Альфаметилфентанил,                     0,00001-          0,001
ацетилальфаметилфентанил,               0,001
бетагидрокси-3-метил-фентанил,
парафлуорофентанил,
3-метил-фентанил
------------------------------------------------------------------
Ацетилдигидрокодеин       0-0,01        0,01-1,0          1,0
(ацетилкодеин)
------------------------------------------------------------------
Омнопон (пантопон)        0-0,03        0,03-3,0          3,0
                          (1-3 амп.     3-300 амп.       (300 амп.
                          1% ерiт.)     1% ерiт.)        1% ерiт.)
------------------------------------------------------------------
Кокаин (негiзi және       0-0,01        0,01-1,0          1,0
тұздары), ілесіп жүретін
қоса алғанда
------------------------------------------------------------------
Этилморфин                0-0,02        0,02-2,0          2,0
гидрохлориді              (1-2 табл.    2-1000 табл.    (1000 таб.
(дионин)                  0,01-ден)     0,01-ден)        0,01-ден)
------------------------------------------------------------------
Пиритрамид                0-0,01        0,1-1,5           1,5
(дипидолор)               (1-6 амп.     (6-100 амп.      (100 амп.
                          2 мл-ден)     2 мл-ден)        2 мл-ден)
------------------------------------------------------------------
Метадон (фенадон)         0-0,01        0,01-1,0          1,0
(негiзi және тұздары)
------------------------------------------------------------------
Морфилонг                 0-0,01        0,01-0,8        0,8
                                        (1-80 амп.      80 амп.
                                        0,5% ерiт.      0,5% ерiт.
                                        2 мл-ден)       2 мл-ден)
------------------------------------------------------------------

                                                          II Кесте
------------------------------------------------------------------
                        ПСИХОТРОПТЫҚ ЗАТТАР
------------------------------------------------------------------
                         Мөлшерлерi граммен
------------------------------------------------------------------
     Атауы            ! Шағын        ! Iрi ...астам ! Өте iрi
                      ! ..нен..дейiн ! қоса есепте. !... астам
                      !              !генде ...дейiн!
------------------------------------------------------------------
Альпразолам                             0,5-5,0          5,0
                                    (2000-20000 таб.  (20000 таб.
                                    0,25 мг.-нан)     0,25 г.-нан)
                                    (1000-10000 таб.  (10000 таб.
                                     0,5 мг.-нан)     0,5 мг.-нан)
                                   (0,5 таб. - 5 таб. (5 таб
                                     1 гр.-нан)       1 гр.-нан)
------------------------------------------------------------------
Аминорекс                 0-0,01        0,01-0,1          0,1
------------------------------------------------------------------
Аморбарбитал
(барбитал)                0-0,6         0,6-30,0         30,0
                          (1-6 таб.     6-300 таб.       (300 таб.
                          0,1-ден)      0,1-ден)          0,1-ден)
------------------------------------------------------------------
Амфепрамон                0-0,125       0,125-7,5       7,5
(фепранон)                (1-5 драже    (5-300 драже    (300 драже
                          0,025-ден)    0,025-ден)      0,025-ден)
------------------------------------------------------------------
Амфетамин
(фенамин)
(негiзi және тұздары)     0-0,2         0,2-3,0           3,0
------------------------------------------------------------------
БДБ (негiзi және
тұздары)                  0-0,02        0,02-1,0          1,0
------------------------------------------------------------------
Бромазепам                              0,5-5,0           5,0
------------------------------------------------------------------
Бупренорфин
(норфин                  0-0,0012     0,0012-0,12      0,12
сангезик, тенгезик       (1-4 амп.    (4-400 амп.      (400 амп.
бупренал, бупренон)      1 мл.-ден,   1 мл.-ден        1 мл.-ден
                         1-2 амп.     2-200 амп.
                         2 мл.-ден,   2 мл.-ден, 6-600 200 амп.
                         1-6 табл.    табл.            2 мл.-ден
                         0,2 мг.-нан) 0,2 мг-нан)      600 таб.
                                                        0,2 мг-нан
------------------------------------------------------------------
Броламфетамин (ДОБ)                      0-0,001          0,001
(негiзi және тұздары)
------------------------------------------------------------------
Глютетимид
(ноксирон)                0-1,5 (1-6    1,5-25,0          25,0
(негiзi және тұздары)    таб. 0,25-тен) (6-100 таб.      (100 таб.
                                        0,25-тен)        0,25-тен)
------------------------------------------------------------------
Диазепам                               0,5-5,0          5,0
Кестеде белгіленген
беноздиазепиннің басқа                 (100-1000 таб.  (1000 таб.
да туындылары                          5 мг.-нан)       5 мг.-нан)
------------------------------------------------------------------
Диэтилтриптамин           0-0,02        0,02-1,0          1,0
(ДЭТ) (негiзi және
тұздары)
------------------------------------------------------------------
ДМА (негiзi және
тұздары)                  0-0,02        0,02-1,0          1,0
------------------------------------------------------------------
ДМГП                      0-0,05        0,05-5,0          5,0
------------------------------------------------------------------
Диметилтриптамин
(ДМТ)                     0-0,02        0,02-1,0          1,0
(негiзi және тұздары)
------------------------------------------------------------------
ДОЭТ (негiзi және
тұздары)                                0-0,001           0,001
------------------------------------------------------------------
Катинон                   0-0,02        0,02-1,0          1,0
------------------------------------------------------------------
Клоназепам                              0,5-5             5
                                       (255-2550 таб.  (2550 таб.
                                       2 мг.-нан)      2 мг.-нан)
                                       (500 таб.       (500 таб.
                                       1 мг.-нан)      1 мг.-нан)
------------------------------------------------------------------
Лоразепам                               0,5-5,0           5,0
------------------------------------------------------------------
МБДБ (негiзi және         0-0,02        0,02-1,0          1,0
тұздары)
------------------------------------------------------------------
Медазепам                               0,5-5,0          5,0
                                       (50-500 таб.    (500 таб.
                                       10 мг.-нан)     10 мг.-нан)
------------------------------------------------------------------
Метаквалон
(негiзi және тұздары)      0-0,05        0,05-1,0          1,0
------------------------------------------------------------------
4-Метиламинорекс           0-0,01        0,01-0,1          0,1
------------------------------------------------------------------
Меткатинон (эфедрон),      0-0,002       0,02-1,5          1,5
ілесе жүретін заттарын
алғанда негiзi және
қоса алғанда
------------------------------------------------------------------
Метамфетамин,             0-0,02        0,02-1,5          1,5
первитин
(негізі мен тұздары,
ілесе жүретін
заттарын қоса алғанда)
------------------------------------------------------------------
Нитразепам                              0,05-5,0          5,0
                                       (100-1000 таб.   (1000 таб.
                                       5 мг.-нан)       5 мг.-нан)
------------------------------------------------------------------
Оксазепам, нозепам                      0,05-5,0          5,0
                                       (50-500 таб.    (500 таб.
                                       10 мг.-нан)     10 мг.-нан)
------------------------------------------------------------------
Құрамында амфетамин
(афин, фенамин) бар
препараттар              (0-1 мл)       (1,0-50,0 мл)    (50,0 мл)
------------------------------------------------------------------
Фенциклидин                             0-0,01            0,01
(негiзi және тұздары)
------------------------------------------------------------------
Этициклидин (ФЦГ)                       0-0,01            0,01
(негiзi және тұздары)
------------------------------------------------------------------
(+)-Лизергид (ЛСД,
ЛСД-25)                                 0-0,0001          0,0001
------------------------------------------------------------------
МДМА                      0-0,02        0,02-1,0          1,0
(метилендиоксиамфетамин),
(негiзi және тұздары)
------------------------------------------------------------------
Мескалин
(негiзi және тұздары)      0-0,3         0,3-5,0           5,0
------------------------------------------------------------------
ММДА
(негiзi және тұздары)      0-0,02        0,02-1,0          1,0
------------------------------------------------------------------
N-этил-МДА (МДЕА),        0-0,02        0,02-1,0          1,0
(негiзi және тұздары)
------------------------------------------------------------------
N-гидрокси-МДА,           0-0,02        0,02-1,0          1,0
(негiзi және тұздары)
------------------------------------------------------------------
Псилоцин (псилотсин)      0-0,01        0,01-0,1          0,1
------------------------------------------------------------------
Псилоцибин                0-0,01        0,01-0,1          0,1
------------------------------------------------------------------
Құрамында псилоцин мен    0-0,5         0,5-50,0          50,0
псилоцибин бар
саңырауқұлақтардың
түйнекті жемісі
------------------------------------------------------------------
Ролициклидин (ФЦП)                      0-0,01            0,01
(негiзi және тұздары)
------------------------------------------------------------------
СТП, ДОМ                                0-0,002           0,002
(негiзi және тұздары)
------------------------------------------------------------------
Тенамфетамин (МДА),       0-0,02        0,02-1,0          1,0
(негiзi және тұздары)
------------------------------------------------------------------
Теноциклидин (ТЦП, ТСР)                 0-0,01             0,01
(негiзi және тұздары)
------------------------------------------------------------------
Пентазоцин (фортрал)      1 таб.        1-100 таб.        100 таб.
                          0,05 г-нан    0,05 г-нан      0,05 г-нан
                          1 амп.        1-100 амп.        100 амп.
                          0,03 г-нан    0,03 г-нан      0,03 г-нан
------------------------------------------------------------------
Парагексил (сингексил)    0-0,05        0,05-5,0           5,0
------------------------------------------------------------------
ПМА (негiзi және тұздары) 0-0,02        0,02-1,0           1,0
------------------------------------------------------------------
Пентабарбитал және        0-0,5         0,5-5,0            5,0
Жиынтық кестенің ІІ
Кестесінде белгіленген
барбитур қышқылының
басқа да туындылары
------------------------------------------------------------------
Фенметразин               0-0,1         0,1-1,0            1,0
------------------------------------------------------------------
Фентермин                 0-0,1         0,1-1,0            1,0
------------------------------------------------------------------
Фепранон (амфепрамон)     0-0,125       0,125-7,5          7,5
                          (1-5 драже    (5-300 драже    (300 драже
                          0,025-тен)    0,025-тен)      0,025-тен)
------------------------------------------------------------------
Триазолам (хальцион)                    0,5-5,0           5,0
------------------------------------------------------------------
Ципепрол                  0-0,5         0,5-3,0           3,0
------------------------------------------------------------------
Этаминал натрия           0-0,6         0,6-30,0          30,0
(нембутал)                (1-6 табл.    (6-300 табл.    (300 табл.
                          0,1-ден)      0,1-ден)          0,1-ден)
------------------------------------------------------------------
Флунитразепам                           0,5-5,0           5,0
------------------------------------------------------------------
Хлордиазепоксид                         0,5-5,0           5,0
------------------------------------------------------------------
Тетрагидроканнабинол      0-0,05        0,05-5,0          5,0
(оның изомерлерi)
------------------------------------------------------------------

                                                         III Кесте
------------------------------------------------------------------
                             ПРЕКУРСОРЛАР
------------------------------------------------------------------
                          Мөлшерлері граммен
------------------------------------------------------------------
     Атауы            ! Шағын ..нен  ! Iрi ...астам   ! Өте iрi
                      ! ..дейiн қоса ! қоса есептеген.! ... астам
                      ! есептегенде  ! де             !
------------------------------------------------------------------
Псевдоэфидрин             1,0-10,0      10,0-50,0       50,0
Норэфедрин, Эфедрин       1,0-10,0      10,0-50,0       50,0
Эрготамин                 4,0-10,0      10,0-50,0       50,0
Эргометрин                0,2-10,0      10,0-50,0       50,0
Эфедра
кептірілген               200-2000      2000-10000      1000
кептірілмеген             250-2500      2500-12500      12500
------------------------------------------------------------------
Сіркесу қышқылының
андигриді                 ішкі ведомстволық бақылауға берілген
Ацетон                    ішкі ведомстволық бақылауға берілген
Калий перманганаты        ішкі ведомстволық бақылауға берілген
------------------------------------------------------------------

                                                         ІV Кесте

       ЕСІРТКІ, ПСИХОТРОПТЫҚ ЗАТТАР МЕН ПРЕКУРСОРЛАРҒА
      ЖАТҚЫЗЫЛҒАН ӨСІМДІКТЕРДІ ЗАҢСЫЗ ӨСІРУ МӨЛШЕРЛЕРІ

------------------------------------------------------------------
    Өсiмдiктiң атауы мен олардың    !Есiрткi заттарына жатқызылған
         құқықтық сипаты            !өсiмдiктердi заңсыз өсiруді
                                    |бақылау жөнiнде ұсынылатын
                                    | мөлшерлер (өсiмдiктiң өсу
                                    !фазасына қарамастан)
                                    !
                                    |Iрi мөлшерлер
------------------------------------------------------------------
1. Ауа-райы жағдайының ерекшелiк.
   терiне байланысты Қазақстанның
   аумағында өспейтiн және
   Қазақстанның аумағында өсiру
   үшiн тыйым салынған өсiмдiктер

   1) Кокаин бұтасы                       бiр өсiмдiк

   2) Кат                                 бiр өсiмдiк

      Ескерту. Жоғарыда көрсетiлген өсiмдiктердi өсiру заңсыз
айналымда есiрткi заттар ретiнде пайдалану жағынан ғана емес,
Қазақстан Республикасында кокаин бұтасы мен катты заңсыз
өсiрудің жаңа, қауіпті, елге тән емес проблема тудыратын құқыққа
қарсы әрекет ретiнде де қауiптi.

2. Есiрткi заттарына жатқызылған,
   Қазақстан Республикасының
   аумағында өсетiн, бiрақ өсiру
   үшiн тыйым салынған немесе ол
   үшiн арнаулы рұқсатты қажет
   ететiн өсiмдiк

   1) Ұйықтататын көкнәр түрiндегi        10 өсiмдiктен бастап
      өсiмдiк

   2) Сора тұқымдас өсiмдiк               15 өсiмдiктен бастап

3. Прекурсорларға жатқызылған
   Қазақстан Республикасының
   аумағында өсетін, бірақ өсіруге
   тыйым салынған немесе ол үшін
   арнаулы рұқсатты қажет ететін
   өсімдік:
   эфедра шөбі                            бір өсімдік

4. Өсуiн қамтамасыз ету мақсатында        50 өсiмдiктен бастап
   заңсыз күту анықталған, жабайы
   өсетін сора өсімдігі

      Ерітінді, экстракт түріндегі заңсыз иеліктегі есірткі,
психотроптық заттар мен прекурсорлардың, сондай-ақ бұл заттар
сіңірілген тампондардың, дәкелердің, бинттер мен басқалардың
мөлшерлерін айқындау кезінде нақты заттың осы түрін
экстракциялауды бұдан кейін құрғақ қалдықты Жиынтық кестеде
келтірілген осы заттар мен құралдардың мөлшеріне сәйкестігін қайта
есептей отырып жүргізу қажет.

      Қазақстан Республикасының
      Президентi