Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң кейбiр мәселелерi

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 6 сәуірдегі N 310 Қаулысы.

Жаңартылған

      Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң кейбiр мәселелерi


      Қазақстан Республикасы Президентінiң "Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесiн одан әрi жетiлдiру жөніндегі шаралар туралы" 2004 жылғы 29 қыркүйектегi N 1449 Жарлығын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса берілiп отырған:

      1) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi туралы ереже;

      2) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2007.03.02 N 164 қаулысымен;

      3) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 13.03.2013 N 237 қаулысымен;

      4) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2007.10.28 N 995 (қол қойылған күнінен бастап отыз күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;

      5) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 13.03.2013 N 237 қаулысымен;

      6) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 13.03.2013 N 237 қаулысымен;

      7) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2007.10.28 N 995 (қол қойылған күнінен бастап отыз күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;

      8) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 13.03.2013 N 237 қаулысымен;

      9) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 13.03.2013 N 237 қаулысымен;

      10) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2007.10.28 N 995 (қол қойылған күнінен бастап отыз күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;

      11) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 13.03.2013 N 237 қаулысымен;

      12) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 13.03.2013 N 237 қаулысымен;

      13) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2007.10.28 N 995 (қол қойылған күнінен бастап отыз күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;

      Ескерту. 1-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.03.02 N 164; 2007.10.28 N 995 (қол қойылған күнінен бастап отыз күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 13.03.2013 N 237 қаулыларымен.

      2. Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2007.10.28 N 995 (қол қойылған күнінен бастап отыз күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      3. Қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiнiң күшi жойылды деп танылсын.

      4. Осы қаулы Қазақстан Республикасының "Стандарттау туралы" және "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өлшем бірлігін қамтамасыз ету және стандарттау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2018 жылғы 5 қазандағы заңдарына сәйкес 2019 жылғы 11 сәуірде қолданысқа енгізілетін Ереженің 16-тармағындағы орталық аппарат функцияларының 434-28), 434-39), 434-40), 434-41), 434-42), 434-43), 434-44) және 434-45) тармақшаларын және 17-тармағының 364) тармақшасын қоспағанда, қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 19.03.2019 № 131 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі


Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

2005 жылғы 6 сәуірдегі

N 310 қаулысымен

бекітілген

      Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі туралы ереже

      Ескерту. Ереже жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 13.03.2013 N 237 қаулысымен.

      1. Жалпы ережелер

      1. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі – агроөнеркәсіптік кешен, суармалы егіншілік және мелиорация, жер ресурстары саласында басшылық жасауды, сондай-ақ заңнамада көзделген шектерде өзінің құзыретіне жатқызылған қызмет саласында (бұдан әрі – реттелетін сала) мемлекеттік органдарды салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 12.07.2019 № 501 қаулысымен.

      2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің мынадай ведомстволары бар:

      1) "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитеті" мемлекеттік мекемесі;

      2) "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитеті" мемлекеттік мекемесі;

      3) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      4) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      5) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Жер ресурстарын басқару комитеті" мемлекеттік мекемесі.

      Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 22.09.2014 № 1002; 18.05.2016 № 295; 05.07.2019 № 479 қаулыларымен.

      3. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

      4. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.

      5. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.

      6. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

      7. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

      8. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің штат санының лимитін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.

      Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің құрылымы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес бекітіледі.

      9. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің орналасқан жері: 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Кенесары көшесі, 36.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 29.05.2019 № 345 қаулысымен.

      10. Мемлекеттік органның толық атауы – "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі" мемлекеттік мекемесі.

      11. Осы Ереже Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің құрылтай құжаты болып табылады.

      12. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен жүзеге асырылады.

      13. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігіне кәсіпкерлік субъектілерімен Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

      Егер Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігіне заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі.

      2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен

міндеттері

      14. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің миссиясы – мемлекеттік саясатты тиімді қалыптастыру, үйлестіру және іске асыру жолымен агроөнеркәсіптік кешеннің бәсекеге қабілеттілігін арттыру, жер ресурстарын басқару үшін жағдай жасау.

      Ескерту. 14-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 12.07.2019 № 501 қаулысымен.

      15. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің негізгі міндеттері мыналар болып табылады:

      1) мемлекеттің аграрлық саясатын, реттелетін салалардағы стратегиялық жоспарларды, мемлекеттік және өзге де бағдарламалар мен жобаларды қалыптастыру;

      2) бәсекеге қабілетті ауыл шаруашылығы тауарының өндірісін құрудың негіздерін қалыптастыру, Қазақстан Республикасының азық-түлік қауіпсіздігін және жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету;

      3) агроөнеркәсіптік кешенді ақпараттық-консультативтік қамтамасыз ету;

      4) реттелетін салаларда салааралық үйлестіруді және мемлекеттік басқаруды жүзеге асыру;

      5) өз құзыреті шегінде өзге мемлекеттік органдардың қызметіне әдістемелік басшылықты жүзеге асыру;

      6) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      7) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      8) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      9) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      10) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      11) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      11-1) жер ресурстарын ұтымды және тиімді басқаруды қамтамасыз ету саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру;

      11-2) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 12.07.2019 № 501 қаулысымен.

      12) өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігіне жүктелген өзге де міндеттерді жүзеге асыру.

      Ескерту. 15-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 22.09.2014 № 1002; өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 18.05.2016 № 295; 05.07.2019 № 479; 12.07.2019 № 501 қаулыларымен.

      16. Орталық аппараттың функциялары.

      Орталық аппарат:

      1) мынадай салаларда мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын әзірлейді:

      астықты өндіруді және оларды жүзеге асыруды ұйымдастыруды мемлекеттік қолдау;

      өсімдіктерді қорғау;

      биоотын өндірісін және оның айналымын мемлекеттік реттеу және қолдау;

      2) мынадай салаларда халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады:

      өсімдіктер карантині;

      бал ара шаруашылығы;

      3) асыл тұқымды мал шаруашылығы саласында мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын қалыптастырады және іске асырады;

      3-1) жайылымдарды басқару және пайдалану саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады;

      4) реттелетін салаларда жергілікті атқарушы органдарды үйлестіруді және оларға әдістемелік басшылық жасауды жүзеге асырады;

      4-1) ауылдық жерлерде және шағын қалаларда:

      кредит беру және микрокредит беру;

      микроқаржы ұйымдары және кредиттік серіктестіктер беретін микрокредиттер бойынша кепілдік беру;

      микроқаржы ұйымдарының операциялық шығындарын субсидиялау, сондай-ақ микрокредит беру жүйесінің дамуын мониторингтеу жолымен жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қаржылық және қаржылық емес қолдауды ұйымдастыруды жүзеге асырады;

      кәсіпкерлік негіздеріне оқыту;

      5) техникалық регламенттерді, оның ішінде Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттерін іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарларын әзірлейді және орындайды;

      6) Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы бейiнiндегi ғылыми-зерттеу ұйымдарымен бiрлесе отырып, асыл тұқымды мал шаруашылығы саласында мемлекеттік ғылыми-техникалық бағдарламалар әзірлеуді жүзеге асырады;

      7) асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы халықаралық қатынастарда Қазақстан Республикасының атынан өкілдік етеді;

      8) Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы бейiнiндегi ғылыми-зерттеу ұйымдарымен бiрлесе отырып, асыл тұқымды мал шаруашылығы саласында ақпараттық қамтамасыз ету жүйелерін әзірлеуді жүзеге асырады;

      9) Қазақстан Республикасының асыл тұқымды мал шаруашылығы жөніндегі бас мемлекеттік инспекторы, асыл тұқымды мал шаруашылығы жөніндегі мемлекеттік инспекторлар туралы ережені әзірлейді және бекітеді;

      10) отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер үшін асыл тұқым өнімнің (материалдың) қолжетімділігін қамтамасыз ету мақсатында басым тәртіппен субсидиялауға жататын жануарлар тұқымдарының тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      11) асыл тұқымды өнімнің (материалдың) әрбір түріне субсидиялар нормативтерін әзірлейді және бекітеді;

      12) асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды субсидиялау тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      13) техникалық реттеу саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша өзінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша техникалық регламенттерді әзірлейді, бекітеді, жояды, тоқтата тұрады, сондай-ақ техникалық регламенттерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізеді;

      14) асыл тұқымды мал шаруашылығы саласында нормативтік құқықтық актілер қабылдайды;

      15) малдардың асыл тұқымдық құндылығын бонитирлеу (бағалау) және өсімін молайту жөніндегі нұсқаулықтарды әзірлейді және бекітеді;

      16) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1184 (02.06.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      17) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1184 (02.06.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      18) мал шаруашылығы саласындағы селекциялық жетістіктерге сынақ жүргізу және байқаудан өткізу әдістемесін әзірлейді және бекітеді;

      19) асыл тұқымдық өнімнің (материалдың) барлық түрлеріне асыл тұқымдық куәліктердің нысандарын және оларды беру (жою) тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      20) асыл тұқымдық өнім (материал) мәртебесін беру (тоқтата тұру, күшін жою) тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      20-1) асыл тұқымды малдың жеке карточкасын толтыру нысаны мен тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      21) селекциялық және мал тұқымын асылдандыру жұмысының ақпараттық базасын жүргізу тәртібін әзірлейді және бекiтедi;

      22) асыл тұқымдық кітап жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      23) асыл тұқымды жануарлардың мемлекеттік тіркелімін жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      24) экспорттаушы елдердің құзыретті органдары импортталған асыл тұқымдық өнімге (материалға) берген асыл тұқымдық куәлікті немесе оған баламалы құжатты тану тәртібі туралы ережені әзірлейді және бекітеді;

      25) мал шаруашылығы салалары бойынша асыл тұқымды өнімді (материалды) есепке алу нысандарын әзірлейді және бекітеді;

      25-1) жайылымдарды ұтымды пайдалану қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      25-2) жайылымдардың жалпы алаңына түсетін жүктеменің шекті рұқсат етілетін нормаларын әзірлейді және бекітеді;

      25-3) жайылымдарды суландыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлейді және бекітеді;

      25-4) жайылымдардың оты-суының молдығы және жайылымдық инфрақұрылым объектілерінің жай-күйі туралы деректер жинауды жүзеге асырады;

      25-5) жайылымдарды қалпына келтіру, сақтау, ұтымды пайдалану және түбегейлі жақсарту үшін ғылыми-зерттеу, іздестіру, жобалау жұмыстарын ұйымдастырады;

      25-6) жайылымдарды пайдалану және қорғау саласындағы халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады;

      26) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1184 (02.06.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      27) өсiмдiктер карантинi жөнiндегi мемлекеттiк инспекторлар туралы ережені әзірлейді және бекiтедi;

      28) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      29) екі немесе одан көп облыс аумағындағы (облыстардың аумағында карантиндік объектінің жергілікті таралу жағдайларын қоспағанда) карантиндік аймақтарда өсімдіктер карантинін жүргізу тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      30) карантиндік фитосанитариялық талаптарды әзірлейді және бекітеді;

      31) карантинге жатқызылған өнімдердің тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      32) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 02.11.2016 № 652 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      33) Қазақстан Республикасының аумағын карантинді объектілерден және бөтен текті түрлерден қорғау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      33-1) жеке және заңды тұлғаларға жеміс дақылдарының бактериялық күйігін жұқтырған жойылған жеміс-жидек дақылдарын отырғызу мен өсіруге жұмсаған шығындарын өтеу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      33-2) фитосанитариялық тәуекелге талдау жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      34) оларға қатысты өсімдіктер карантині жөніндегі іс-шаралар белгіленетін және жүзеге асырылатын карантиндік объектілер мен бөтен текті түрлердің тізбесін бекітеді;

      34-1) таралу ошақтарын оқшаулау мен жою жөніндегі іс-шаралар бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылатын карантиндік объектілер мен бөтен текті түрлердің тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      34-2) қарсы күрес бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылатын зиянды организмдердің тізбесін және фитосанитариялық іс-шаралар жүргізу тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      35) өсімдіктер карантині жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін пестицидтердің қорын құру және сақтау тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      36) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша өсімдіктер карантині саласында мемлекеттік бақылау мен қадағалауды тікелей жүзеге асыратын ведомствоның және фитосанитариялық бақылау бекеттерімен бірге аумақтық бөлімшелерінің лауазымды адамдарын нысанды киiммен (погонсыз), сондай-ақ материалдық құралдармен, фото- және бейнетіркеуге арналған техникалық құралдармен қамтамасыз етудің заттай нормаларын әзірлейді және бекітеді;

      37) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісім бойынша өсімдіктер карантині саласындағы заттай нормаларды әзірлейді және бекітеді;

      38) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 19.03.2021 № 159 қаулысымен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).

      39) карантиндi объектiлермен залалданған, зарарсыздандыруға немесе өңдеуге жатпайтын, карантинге жатқызылған өнiмдi алып қою және жою жөніндегі қағидаларды әзірлейдi және бекітеді;

      40) нысанды киім (погонсыз) киіп жүруге құқығы бар лауазымды адамдардың тізбесін, нысанды киім (погонсыз) үлгілерін және оларды киіп жүру тәртібін айқындайды;

      41) өз құзыреті шегінде мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді, сондай-ақ өздері құпияландырған мәліметтерді қорғауды қамтамасыз етеді;

      42) астық өндірушілерді қорғау үшін демпингке қарсы шаралар қолдану бойынша ұсыныстар әзірлейді;

      43) Қазақстан Республикасының астық туралы заңнамасы талаптарының бұзылуын жою туралы нұсқаманың, әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттаманың, әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша қаулының нысандарын әзірлейді және бекітеді;

      44) астық сапасын сараптау тәртібіне және астық сапасының паспортын беруге қойылатын талаптарды әзірлейді және бекітеді;

      45) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 14.08.2021 № 559 қаулысымен;

      46) Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 02.11.2016 № 652 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      47) астық қабылдау кәсіпорнын зерттеп қарау актісінің нысанын әзірлейді және бекітеді;

      48) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1168 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;

      49) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1168 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;

      50) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1168 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;

      51) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1168 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;

      52) астық қабылдау кәсіпорны мен астық иесінің арасындағы жария шарттардың үлгілік нысанын әзірлейді және бекітеді;

      53) астық қолхаттарын шығару арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету жөніндегі қызметке қойылатын біліктілік талаптарын әзірлейді және бекітеді;

      54) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1168 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;

      55) астықтың сандық-сапалық есебін жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      56) астық сақтау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      57) Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 02.11.2016 № 652 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      58) астық қабылдау кәсіпорнын уақытша басқаруды жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      59) астық қолхаттарын ұстаушылардың мемлекеттік электрондық тізілімін қалыптастыру және жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      59-1) астық қолхаттарын ұстаушылардың мемлекеттік электрондық тізіліміне деректер берудің нысандарын, көлемін және кезеңділігін әзірлейді және бекітеді;

      60) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1168 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;

      61) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1168 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;

      62) астық қолхаттары бойынша мiндеттемелердi орындауға кепiлдiк беру қорларын құруға, олардың жұмыс iстеуі мен таратылуына қойылатын талаптарды, астық қабылдау кәсiпорындарының астық қолхаттары бойынша мiндеттемелердi орындауға кепiлдiк беру жүйесiне қатысу шарттарын, астық қолхаттары бойынша мiндеттемелердi орындауға кепiлдiк беру қорының (қорларының) кепiлдiктер алу тәртiбiн, астық қолхаттары бойынша мiндеттемелердi орындауға кепiлдiк беру қорының (қорларының) астық қолхаттары бойынша мiндеттемелердi өтеу тәртiбiн әзірлейді және бекітеді;

            62-1) астық нарығы жөніндегі операторды айқындайды;

      62-2) астықтың резервтік қорын басқару жөніндегі қағидаларды әзірлейді және бекітеді;

      62-3) астық нарығы жөніндегі оператордың астықтың резервтік қорын сақтау бойынша шығыстарын өтейді;

      63) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1168 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;

      64) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1168 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;

      65) бал араларды қорғауға және өсімін молайтуға бағытталған ғылыми зерттеулер ұйымдастыруды жүзеге асырады;

      66) аса қауiптi зиянды организмдер тiзбесiн әзірлейді және бекітеді;

      67) өсiмдiктерді қорғау саласында халықаралық ұйымдармен және мемлекеттiк органдармен ынтымақтастық жасайды және халықаралық бағдарламаларды іске асыруға қатысады;

      68) мынадай:

      пестицидтер өндіру (формуляциялау);

      пестицидтер өткізу;

      пестицидтерді аэрозольдық және фумигациялық тәсілдермен қолдану жөніндегі қызметтің кіші түрлеріне қойылатын біліктілік талаптарын әзірлейді және бекітеді;

      69) бал жиналатын өсімдіктерді өңдеу үшін қолданылатын өсімдіктерді қорғау құралдарының, минералды тыңайтқыштардың және басқа да препараттардың тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      70) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 14.08.2021 № 559 қаулысымен;

      71) қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органмен және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органмен келісу бойынша пестицидтерді тіркеу (ұсақмөлдекті және өндірістік) сынақтарынан өткізу және оларды мемлекеттік тіркеу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      72) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 02.11.2016 № 652 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      73) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес хаттамалар мен нұсқамалар нысандарын, сондай-ақ оларды жасау мен шығару тәртiбiн әзірлейді және бекітеді;

      74) фитосанитариялық нормативтерді, фитосанитариялық есепке алу нысандарын, сондай-ақ оларды ұсыну тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      75) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 02.11.2016 № 652 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      76) қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органмен және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органмен келісу бойынша пестицидтерді зарарсыздандыру тәртібін, сондай-ақ арнайы сақтау орындарын (көмінділерді) тиісінше жай-күйде ұстау шаттарын айқындайды;

      77) топыраққа агрохимиялық зерттеп-қарау жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекiтедi;

      78) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 14.02.2017 № 65 қаулысымен.

      79) ветеринариялық ғылыми зерттеулерді және ветеринария саласындағы мамандарды, ветеринария саласында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғаларды қайта даярлауды ұйымдастырады;

      80) профилактикасы, диагностикасы мен жойылуы бюджет қаражаты есебiнен жүзеге асырылатын жануарлардың аса қауіпті ауруларының тiзбесiн әзірлейді және бекітеді;

      81) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ветеринария саласындағы халықаралық ұйымдарда Қазақстан Республикасының атынан өкілдік етеді, сондай-ақ олармен ынтымақтастықты ұйымдастырады;

      82) ветеринариялық препараттардың республикалық запасын қалыптастыру, пайдалану және есептен шығару тәртібі мен нормативтерін бекітеді;

      83) ветеринариялық препараттарды, жемшөп пен жемшөп қоспаларын оларды пайдалану кезінде есептен шығару, сондай-ақ оларды сақтау мерзімі өткеннен кейін жою немесе зертханалық зерттеулердің нәтижелері бойынша мақсаты бойынша пайдалануға жарамсыз деп тану тәртібі мен нормативтерін бекітеді;

      84) ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      85) жануарлардың аса қауіпті ауруларына қарсы ветеринариялық іс-шараларды жоспарлау және жүргізу қағидаларын бекітеді;

      86) мемлекеттік ветеринариялық ұйымдар желісінің мемлекеттік нормативін әзірлейді және бекітеді;

      87) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісім бойынша ветеринариялық бақылау бекеттеріндегі мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторларды нысанды киіммен (погонсыз) қамтамасыз етудің заттай нормаларын әзірлейді;

      88) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 19.03.2021 № 159 қаулысымен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).

      89) ветеринария саласындағы қызметке қойылатын біліктілік талаптарын әзірлейді және бекітеді;

      90) жеткілікті ғылыми негіздемеге негізделген және жануарлар мен адамның өмірі мен саулығы үшін зардаптары ескерілген, сондай-ақ халықаралық талаптарға сәйкес келетін ветеринариялық нормативтерді бекітеді;

      91) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 19.03.2021 № 159 қаулысымен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).
      92) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 14.08.2021 № 559 қаулысымен;

      93) Қазақстан Республикасының аумағында орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерді тасымалдауды жүзеге асыру тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      94) тиісті аумақтағы эпизоотиялық ахуалды бағалауды ескере отырып, орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілердің экспортына, импортына және транзитіне рұқсат беру тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      95) жануарларды өсіруді, жануарларды, жануарлардан алынатын өнім мен шикізатты дайындауды (союды), сақтауды, қайта өңдеуді және өткізуді жүзеге асыратын өндіріс объектілеріне, сондай-ақ ветеринариялық препараттарды, жемшөп пен жемшөп қоспаларын өндіру, сақтау және өткізу жөніндегі ұйымдарға есептік нөмірлер беру тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      95-1) ветеринария саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы хаттама нысанын, сондай-ақ оны толтыру және шығару тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      95-2) ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асыратын жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалау үшін ветеринария саласындағы нысаналы индикаторларды есептеу әдістемесін әзірлейді және бекітеді;

      95-3) микроорганизмдердің штамдарын депонирлеу, Микроорганизмдердің депонирленген штамдарының ұлттық коллекциясын жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      95-4) мал қорымдарының (биотермиялық шұңқырлардың) тізілімін жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      "95-5) мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау мен қадағалауды жүзеге асыру кезінде фото және бейнетүсірілімге арналған техникалық құралдарды пайдалану қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      96) орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектiлердiң және биологиялық материалдың сынамаларын іріктеу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      97) жергілікті атқарушы органдардың ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асыратын бөлімшелері туралы үлгілік ережені әзірлейді және бекітеді;

      98) процессингтік орталықтың жұмыс істеу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      99) ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді жүргізуге арналған лазерлік станцияларды, бұйымдар (құралдар) мен атрибуттарды және оларды өндірушілерді тіркеу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      100) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 14.02.2017 № 65 қаулысымен.

      101) кейіннен өткізуге арналған ауыл шаруашылығы жануарларын союды жүргізуді ұйымдастыру тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      102) ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) нормаларды, ветеринариялық есепке алу мен есептілік нысандарын әзірлейді және бекітеді;

      103) ветеринариялық есепке алу мен есептілікті жүргізу, ұсыну тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      104) жануарларды өсіруді, өткізуді жүзеге асыратын өндіріс объектілеріне қойылатын ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) талаптарды әзірлейді және бекітеді;

      105) жануарлардан алынатын өнім мен шикізатты дайындауды (жануарларды сою), сақтауды, өңдеуді және өткізуді жүзеге асыратын өндіріс объектілеріне қойылатын ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) талаптарды әзірлейді және бекітеді;

      106) ветеринариялық препараттарды, жемшөп және жемшөп қоспаларын өндіру, сақтау және өткізу жөніндегі ұйымдарға қойылатын ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) талаптарды әзірлейді және бекітеді;

      107) ветеринариялық құжаттарды беру тәртібін және олардың бланкілеріне қойылатын талаптарды әзірлейді және бекітеді;

      108) жаңа, жетілдірілген ветеринариялық препараттарға, жемшөп қоспаларына арналған нормативтік-техникалық құжаттаманы келісу тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      109) Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 14.02.2020 № 55 қаулысымен.

      110) биологиялық қалдықтарды кәдеге жарату, жою тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      111) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 02.11.2016 № 652 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      112) сараптама актісін (сынақ хаттамасын) беру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      113) ветеринариялық-санитариялық сараптама жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      114) ветеринариялық препараттарды, жемшөп қоспаларын мемлекеттік тіркеуді жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      115) жануарларды өткізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      116) жануарларды карантинге қою қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      117) дезинфекция, дезинсекция, дератизация жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      118) эпизоотиялық мониторинг жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      119) ветеринариялық препараттарды, азықтық қоспаларды байқаудан және тіркеу сынақтарынан өткізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      120) жануарларға қарау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      121) шектеу іс-шаралары мен карантинді белгілеу немесе алып тастау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      122) диагностикалық зерттеулер жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      123) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 02.11.2016 № 652 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      124) ветеринария саласындағы нұсқамалар нысандарын, оларды жасау және беру тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      125) ветеринариялық бақылау бекеттеріндегі мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторлардың нысанды киім (погонсыз) үлгілерін және оларды киіп жүру тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      126) ветеринариялық бақылау бекеттерінде мемлекеттiк ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды жүзеге асыру тәртiбiн әзірлейді және бекітеді;

      126-1) Қазақстан Республикасының Қырғыз Республикасымен және Ресей Федерациясымен шекаралас аумақтарында автомобиль қатынасы шегінде агроөнеркәсіптік кешен өнімдерін мемлекеттік бақылау мен қадағалау жүзеге асырылатын бақылау пункттерінің тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      126-2) Қазақстан Республикасының Қырғыз Республикасымен және Ресей Федерациясымен шекаралас аумақтарындағы бақылау пункттерінде автомобиль қатынасы шегінде агроөнеркәсіптік кешен өнімдеріне мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асыру тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      127) мемлекеттiк ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау туралы ереженi әзірлейді және бекітеді;

      128) Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 14.02.2020 № 55 қаулысымен.

      129) тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін айқындау бойынша оларға ветеринариялық-санитариялық сараптама жүргізу тәртібін әзiрлейдi және бекітеді;

      130) Қазақстан Республикасының аумағында алғаш рет өндірілетін (дайындалатын) және алғаш рет әкелінетін (импортталатын) жемшөп қоспаларын мемлекеттік тіркеу тәртібін әзiрлейдi және бекітеді;

      131) ветеринариялық-санитариялық бақылау мен қадағалауға жататын тамақ өнімінің қауіпсіздігі саласындағы ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) қағидалар мен нормативтерді, нормативтік құжаттарды әзірлейді және бекітеді;

      132) ветеринариялық іс-шаралар жүргізу кезінде мемлекеттік органдардың өзара іс-қимыл жасау қағидаларын әзірлейді және бекiтедi;

      133) селекция, сорт сынау және тұқым шаруашылығы бойынша ғылыми-техникалық бағдарламаларды әзірлейді;

      134) бiрегей және элиталық тұқымдар, бiрiншi, екiншi және үшiншi репродукция тұқымдарын өндiрушiлердi, тұқым өткізушілерді аттестаттау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      135) тұқым шаруашылығын мемлекеттік қолдаудың бағыттарын, тұқымдары бюджет қаражаты есебінен субсидиялануға жататын ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің тізбесін және оларға арналған субсидиялардың нормативтерін айқындайды;

      136) тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      137) өз құзыретi шегiнде селекция және тұқым шаруашылығы бойынша халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады;

      138) Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 14.02.2020 № 55 қаулысымен.

      139) республикадағы және шет елдердегі өсімдік шаруашылығы саласының жай-күйі ахуалын зерделейді;

      140) техникалық реттеу саласында сараптамалық кеңестер құрады;

      140-1) техникалық реттеу саласындағы сараптамалық кеңестердің құрамын және олар туралы ережелерді бекітеді;

      141) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптасыруды және іске асыруды жүзеге асырады;

      142) үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл және ынтымақтастық жасау жөнінде кеңестер құрады;

      143) мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс саласындағы уәкілетті органға мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты іске асыру бойынша ақпарат береді;

      144) мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты жүзеге асыратын үкіметтік емес ұйымдарға ақпараттық, консультациялық, әдістемелік қолдау көрсетеді;

      145) агроөнеркәсiптiк кешен саласындағы техникалық саясаттың негiзгi бағыттарын әзірлейді;

      146) агроөнеркәсiптiк кешен саласындағы мемлекетаралық экономикалық байланыстардың басым бағыттарын тұжырымдайды, өз құзыретi шегiнде агроөнеркәсiптiк кешендi дамыту саласындағы халықаралық жобаларды iске асырады;

      147) агроөнеркәсіптік кешенді ғылыми қамтамасыз ету және кадрлар даярлау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру, оның ішінде ведомстволық бағынысты жоғары оқу орындарын, ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-эксперименттік ұйымдарды дамыту жөніндегі іс-шараларды ұйымдастырады;

      148) агроөнеркәсiптiк кешен саласындағы нормативтік құқықтық базаны, бағалық, техникалық, кедендік, салықтық, кредиттік, сақтандыру қызметін жетілдіру, сондай-ақ техникалық реттеу мен мемлекет саясат саласындағы мәселелер бойынша ұсыныстар енгізеді;

      149) агроөнеркәсiптiк кешенді ақпараттық-маркетингтік қамтамасыз етуді ұйымдастырады;

      150) агроөнеркәсiптiк кешен субъектілерін техникалық жарақтандыру және ауыл шаруашылығы машиналарын жасауды дамыту бойынша іс-шаралар әзірлейді;

      151) азық-түлік тауарларының бағалары мен нарықтарына мониторинг жүргізеді;

      152) азық-түлік қауіпсіздігінің жай-күйіне мониторинг жүргізеді;

      153) агроөнеркәсiптiк кешеннің дамуына мониторинг жүргізеді;

      154) нарыққа реттеушілік әсер ету үшін мемлекеттік резервтен материалдық құндылықтарды шығару туралы және мемлекеттік резервтен материалдық құндылықтарды шығаруға қатысатын ұйымдардың тізбесі, шығарылатын материалдық құндылықтардың көлемі мен бағасы бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметіне ұсыныстар енгізеді;

      155) ауыл шаруашылығы өнімдерінің нақты түрлерін өндіру үшін ауыл шаруашылығы алқаптарын оңтайлы пайдалану бойынша өңірлерді мамандандырудың ұсынылатын схемаларын әзiрлейдi және бекітеді;

      155-1) ауыл шаруашылығы дақылдары егіс алаңдарының құрылымын әртараптандыру мәселесі жөніндегі келісімнің (меморандумның) үлгілік нысанын әзірлейді және бекітеді;

      155-2) ауыл шаруашылығы дақылдары егіс алаңдарының құрылымын әртараптандыру мәселесі жөнінде келісім (меморандум) жасайды;

      155-3) ауыл шаруашылығы жануарларын жаюдың үлгілік қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      156) өңірлер бойынша азық-түлік тауарларының запастарын есепке алу нысандары мен есептілік ұсыну тәртібін әзiрлейдi және бекітеді;

      157) өңдеу кәсіпорындарының ауыл шаруашылығы өнімін тереңдете өңдеп өнім өндіруі үшін оны сатып алу шығындарын субсидиялау қағидаларын әзiрлейдi және бекітеді;

      158) кепілдендірілген сатып алу бағасы мен сатып алу бағасы белгіленетін ауыл шаруашылығы өнімдерінің тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      159) агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің қарыздарына кепілдік беру мен оларды сақтандыру шеңберінде субсидиялау қағидаларын әзiрлейдi және бекітеді;

      159-1) Шағын қалаларда және ауылдық елді мекендерде кредит беру және микрокредит беру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      159-2) Ауылдық жерлерде және шағын қалаларда микроқаржы ұйымдары/кредиттік серіктестіктер беретін кредиттер/микрокредиттер бойынша кепілдік беру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      159-3) Микроқаржы ұйымдарының операциялық шығыстарын субсидиялау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      159-4) Кәсіпкерлік негіздеріне оқыту қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      160) инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркәсіптік кешен субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша субсидиялау қағидаларын әзiрлейдi және бекітеді;

      161) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісім бойынша ауыл шаруашылығы өндірісіне агрохимиялық қызмет көрсетудің заттай нормаларын әзiрлейдi және бекітеді;

      162) ауыл шаруашылығы өнімдерінің және оны өңдеуден алынған өнімдердің табиғи кему, кебу, азаю, бұзылу нормаларын әзiрлейдi және бекітеді;

      163) ауылдық елді мекендерге тартылатын агроөнеркәсіптік кешен мамандары лауазымдарының тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      164) Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 14.02.2020 № 55 қаулысымен.

      165) "Агроөнеркәсіптік кешендегі үздік кәсіп иесі" конкурсын өткізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      166) агроөнеркәсіптік кешен өнімдерінің республикалық көрмелерін, жәрмеңкелерін ұйымдастырады;

      167) субсидиялар алушы міндеттемесінің нысанын әзiрлейдi және бекітеді;

      168) әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының тізбесін әзірлейді;

      168-1) жарты жылдың қорытындысы бойынша – есепті жылдың 15 шілдесіне дейін, жылдың қорытындысы бойынша есепті жылдан кейінгі жылдың 15 қаңтарына дейін жергілікті атқарушы органдар қалыптастыратын азық-түлік тауарларын есепке алу жөніндегі ақпаратты жұмылдыру дайындығы саласындағы уәкілетті органға ұсынады;

      169) әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары бағаларын тұрақтандыру тетіктерін іске асырудың үлгілік қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      170) мыналарды:

      мал шаруашылығының өнімділігін және өнім сапасын арттыруды;

      асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды;

      өсiмдiк шаруашылығының өнімділігін және өнiм сапасын арттыру қағидаларын;

      ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлерге су беру бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын;

      ауыл шаруашылығы дақылдарын қорғалған топырақта өңдеп өсiру шығындарының құнын;

      отандық ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өңдеу үлесiн ұлғайтуды;

      агроөнеркәсіптік кешен субъектілеріне кредит беру, сондай-ақ ауыл шаруашылығы жануарларын, техникасы мен технологиялық жабдығын сатып алуға лизинг кезінде сыйақы мөлшерлемелерін;

      ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруді басқару жүйелерін дамытуды;

      агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қаржылық сауықтыру жөніндегі бағыт шеңберінде кредиттік және лизингтік міндеттемелер бойынша сыйақы мөлшерлемелерін;

      облигациялар бойынша купондық сыйақы қағидаларын;

      ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды әзірлеу және ендіру шығындарының құнын субсидиялау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      170-1) агроөнеркәсіптік кешендегі сақтандыру саласындағы операторды айқындайды;

      170-2) сақтандыру сыйлықақыларын субсидиялау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      170-3) сақтандыру өнімдерін әзірлеу және бекіту тәртібін айқындайды;

      171) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.08.2017 № 466 қаулысымен

      172) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.08.2017 № 466 қаулысымен

      173) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.08.2017 № 466 қаулысымен

      174) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.08.2017 № 466 қаулысымен

      175) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 19.03.2021 № 159 қаулысымен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).
      176) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 19.03.2021 № 159 қаулысымен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).
      177) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 19.03.2021 № 159 қаулысымен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).
      178) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 19.03.2021 № 159 қаулысымен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).
      179) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 19.03.2021 № 159 қаулысымен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).
      180) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 19.03.2021 № 159 қаулысымен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).
      181) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 19.03.2021 № 159 қаулысымен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).
      182) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 19.03.2021 № 159 қаулысымен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).
      183) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 19.03.2021 № 159 қаулысымен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).
      184) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 19.03.2021 № 159 қаулысымен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).

      185) өз құзыретi шегiнде өсiмдiктердi қорғау саласындағы нормативтiк құқықтық актiлердi әзiрлейдi және бекітеді;

      186) ветеринариялық-санитариялық бақылануға және қадағалануға тиісті тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі халықаралық ұйымдарда Қазақстан Республикасының атынан өкілдік етеді;

      187) машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі саласында мемлекеттік саясатты іске асырады;

      188) ғылым және ғылыми-техникалық қызмет саласында ұсыныстар әзірлеуге және мемлекеттік саясатты іске асыруға, тиісті салада ғылыми зерттеулер жүргізу жөніндегі жұмыстарды үйлестіруге қатысады;

      189) тиісті салада іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулердің басым бағыттарын қалыптастыруға қатысады;

      190) тиісті салада мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен бағдарламаларды әзірлеуді және олардың іске асырылуын жүзеге асыруды ұйымдастырады;

      191) ғылым саласындағы уәкілетті органға "Ғылым туралы" 2011 жылғы 18 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ұлттық ғылыми кеңестердің құрамына енгізу үшін кандидатуралар бойынша ұсыныстар енгізеді;

      192) ғылым саласындағы уәкілетті органға "Ғылым туралы" 2011 жылғы 18 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес базалық қаржыландыру субъектілерінің тізбесін қалыптастыру бойынша ұсыныстар енгізеді;

      193) мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, тиісті салада орындалған ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен бағдарламалар бойынша есептерді бекітеді;

      193-1) агроөнеркәсіптік кешен үшін кадрлар даярлауды жүзеге асыратын, республикалық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру ұйымдарында жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын қалыптастыруға қатысады;

      193-2) агроөнеркәсіптік кешен үшін кадрлар даярлауды жүзеге асыратын, республикалық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру ұйымдарында жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысының бөлінуі мен орналастырылуын бекітеді;

      194) Министрлік реттейтін салада акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму стратегиялары мен даму жоспарларының орындалуын бақылау мен талдауды жүзеге асырады;

      195) стратегиялық объектіге ие болудың басым құқығын іске асыру туралы Қазақстан Республикасының Үкіметі шешімінің жобасын әзірлейді;

      196) облыстардың жергілікті атқарушы органдарымен бірлесіп, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілерге жеткізу үшін қажетті мұнай өнімдерінің көлемін айқындайды;

      197) ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілердің мұнай өнімдерімен қамтамасыз етілуіне талдау жүргізеді және оның нәтижелерін мұнай өнімдерін өндіру саласындағы уәкілетті органға ұсынады;

      198) мемлекеттік құпияларды қорғау саласындағы заңнаманы сақтай отырып, ұлттық қауіпсіздіктің жай-күйі және оны қамтамасыз ету бойынша қабылданып жатқан шаралар туралы халықты хабардар етеді, насихаттау және насихаттауға қарсы қызметті жүргізеді;

      199) ұлттық қауіпсіздік жүйесін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізеді;

      200) ұлттық қауіпсіздік саласындағы заңдардың және өзге де нормативтік құқықтық актілердің сақталуын қамтамасыз етеді;

      201) Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 14.02.2020 № 55 қаулысымен.

      202-1) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай талаптардың, сондай-ақ ақпараттандырудың сервистік моделін іске асыру қағидаларының сақталуын қамтамасыз етеді;

      202-2) "электрондық үкiметтiң" архитектурасын дамыту жөніндегі талаптардың сақталуын қамтамасыз етеді;

      202-3) мемлекеттік органның мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстары мен ақпараттық жүйелерін құрады және дамытады;

      202-4) мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстардың толықтыруды жүзеге асырады, олардың анықтығы мен өзектілігін қамтамасыз етеді;

      202-5) ақпараттандыру саласындағы сарапшылық кеңеспен келiсу бойынша мемлекеттік органның архитектурасын бекітеді, оның өзектендірілуін қамтамасыз етеді, сондай-ақ оны іске асыруға қажетті жағдайлар жасайды;

      202-6) "электрондық үкiметтi" дамытуға қатысады;

      202-7) өз құзыреті шегінде жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік органның қарауындағы ақпараттық жүйелерге қол жеткізуін қамтамасыз етеді;

      202-8) "электрондық үкіметтің" архитектуралық порталында мемлекеттік органның ақпараттық жүйелерін тіркеуді, мемлекеттік органның ақпараттандыру объектілері туралы мәліметтерді есепке алуды, мемлекеттік органның ақпараттандыру объектілерінің техникалық құжаттамасының электрондық көшірмелерін орналастыруды, сондай-ақ мемлекеттік органның ақпараттандыру объектілері туралы ақпараттың өзектендірілуін қамтамасыз етеді;

      202-9) мемлекеттік органның ақпараттық жүйелерінің әзірленген бағдарламалық қамтылымын, бастапқы бағдарламалық кодтарын (бар болса) және лицензиялық бағдарламалық қамтылымының баптау кешенін есепке алу және сақтау үшін "электрондық үкіметтің" сервистік интеграторына беруді қамтамасыз етеді;

      202-10) техникалық құжаттаманың қағаз жеткізгіштердегі түпнұсқаларын сақтауды қамтамасыз етеді және оларды "электрондық үкiметтiң" сервистік интеграторына оның сұрау салуы бойынша ұсынады;

      202-11) ақпараттық жүйелерді құру немесе дамыту кезінде стандартты шешімдерді пайдалануды жүзеге асырады;

      202-12) өз интернет-ресурсында мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурсты қалыптастыру, мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін құру мен ақпараттық жүйелерін дамыту жоспарлары және нәтижелері туралы жалпыға бірдей қолжетімді ақпаратты орналастырады;

      202-13) интернет-ресурсты мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарының бірыңғай платформасында орналастырады, сондай-ақ олардың дұрыстығын және өзектендірілуін қамтамасыз етеді;

      202-14) ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша ашық деректердің интернет-порталында орналастырылатын ашық деректер тізбесін бекітеді;

      202-15) ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметтердің каталогына сәйкес "электрондық үкiметтiң" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымы операторынан ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметтерді сатып алады;

      202-16) кәсіби стандарттарды әзірлеу және бекіту кезінде тиісті қызмет салалары мамандарының цифрлық сауаттылық деңгейіне қойылатын талаптарды белгілейді;

      202) ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен келісім бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес агроөнеркәсіптік кешен саласында мемлекеттік қызметтер көрсету процестерін оңтайландыру және автоматтандыру бойынша шаралар қабылдайды;

      203) уәкілетті органға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімде мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасына бағалау жүргізу үшін агроөнеркәсіптік кешен саласында мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын бағалау және оны бақылау бойынша ақпарат, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету сапасын ішкі бақылаудың нәтижелері бойынша ақпарат ұсынуды қамтамасыз етеді;

      204) егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясына агроөнеркәсіптік кешен саласында мемлекеттік қызметтер көрсету үшін қажетті мәліметтерді қамтитын ақпараттық жүйелерге кіруіне рұқсат береді;

      205) Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығына агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мемлекеттік қызметтер көрсету тәртібі туралы ақпарат береді;

      206) көрсетілетін қызметті берушілердің агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын сақтауын қамтамасыз етеді;

      207) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастырылатын бақылау және қадағалау субъектілерін (объектілерін) іріктеу үшін тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарына, тексеру парақтарына қатысты актілерді әзірлейді және кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органмен бірлесіп бекітеді;

      207-1) өз құзыреті шегінде кәсiпкерлік субъектілерінің мүдделерiн қозғайтын нормативтiк құқықтық актiлердің жобаларына, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарының жобаларына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы қатысушы болуға ниеттенетін халықаралық шарттарға сараптама жүргізуге қатысуға үміткер жеке кәсіпкерлік субъектілерінің бірлестіктерін аккредиттеуді жүзеге асырады;

      207-2) 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес өз құзыреті шегінде жеке кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі сараптамалық кеңестің құрамын бекітеді;

      207-3) кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 82-бабының 2-тармағында көзделген, әзірленіп жатқан құжаттар мен нормативтік құқықтық актілердің жобаларына қатысты реттеушілік әсерге талдау жүргізеді;

      207-4) кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органға кәсіпкерлік қызметті реттеудің жай-күйі туралы есептерді ұсынады;

      207-5) реттелетін салада мемлекеттік бақылау және қадағалау тиімділігінің мониторингін жүзеге асырады;

      207-6) ашық бюджеттер интернет-порталында бюджеттік есептілікті, шоғырландырылған қаржылық есептілікті, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау нәтижелерін орналастыруды, сондай-ақ бюджеттік бағдарламалардың жобаларын және бюджеттік бағдарламаларды іске асыру туралы есептерді жария талқылау жүргізуді жүзеге асырады;

      207-7) ашық нормативтік құқықтық актілер интернет-порталында заң жобалары тұжырымдамаларының және нормативтік құқықтық актілердің жобаларын оларға түсіндірме жазбаларымен және салыстырма кестелерімен бірге (заңнамалық актілерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген жағдайларда) оларды мүдделі мемлекеттік органдарға келісуге жібергенге дейін жария талқылау үшін орналастыруды жүзеге асырады;

      207-8) ақпарат берудің сапасы мен уақтылылығына ішкі бақылау жүргізеді;

      207-9) реттелетін салада біліктілік талаптары мен оларға сәйкестікті растайтын құжаттар тізбесін бекіту туралы нормативтік құқықтық актілерді әзірлейді және рұқсаттар және хабарламалар саласындағы уәкілетті органмен және ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен келіседі және оларды бекітеді;

      207-10) Қоғамдық кеңес құрады және оның құрамын бекітеді;

      207-11) қоғамдық кеңестердің ұсынымдарын қарайды, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген шешімдерді қабылдайды және уәжді жауаптар береді;

      207-12) Қоғамдық кеңесті қалыптастыру жөніндегі жұмыс тобының құрамын бекітеді;

      207-13) екінші санаттағы рұқсаттарды беруге уәкілетті органдарды, екінші санаттағы рұқсаттар беруді келісуді жүзеге асыратын мемлекеттік органдарды айқындау туралы нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлейді және рұқсаттар және хабарламалар саласындағы уәкілетті органмен және ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен келіседі;

      207-14) Қоғамдық кеңестің қызметін ұйымдастырушылық қамтамасыз етуді жүзеге асырады;

      207-15) ашық деректер интернет-порталында ашық деректерді қазақ және орыс тілдерінде орналастыруды жүзеге асырады;

      207-16) екінші санаттағы рұқсатты алуға арналған өтініштердің нысандарын, екінші санаттағы рұқсаттардың нысандарын әзірлейді, оларды рұқсаттар және хабарламалар саласындағы уәкілетті органмен және ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен келіседі және бекітеді;

      208) стандарттар, нормативтер, нұсқаулықтар, әдістемелер және ұсынымдар әзірлеу арқылы агроөнеркәсіптік кешенді нормативтік-әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асырады;

      209) Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасымен, салалық жұмыс берушілер бірлестіктерімен және салалық жұмыскерлер бірлестіктерімен бірлесіп, кәсіптік стандарттар әзірлейді;

      210) реттелетін салада кадрларға қажеттілікті айқындайды;

      211) республикалық жұмыс берушілер бірлестіктерінің және жұмыскерлер бірлестіктерінің пікірін ескере отырып, мамандардың біліктілікке сәйкестігін растау және оны беру тәртібін бекітеді;

      212) салалық жұмыс берушілер бірлестіктерінің және салалық жұмыскерлер бірлестіктерінің пікірін ескере отырып, салалық біліктілік шеңберлерін бекітеді;

      213) - 240) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      224-2) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша:

      суармалы жерлердің мелиорациялық жай-күйіне мониторинг және бағалау жүргізуге арналған заттай нормаларды;

      суармалы жерлердің мелиорациялық жай-күйін бағалау жөніндегі жұмыстарды орындау кезінде пайдалану шығындарына арналған материалдар шығыстарының заттай нормаларын әзірлейді және бекітеді;

      241) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 934 қаулысымен

      242) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      242-1) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      243) Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 14.02.2020 № 55 қаулысымен.

      244) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      244-1) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      245) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1168 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;

      246) жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығы үшін қауіп төндіретін жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты міндетті түрде алып қою және жою жүргізілетін жануарлардың аса қауіпті ауруларының тізбесін бекітеді;

      247) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      248) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      249) өсімдіктерді қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулерді ұйымдастырады және үйлестіреді, тапсырыстарды жүзеге асырады;

      250) техникалық реттеу және метрология жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органға тұқым шаруашылығы саласындағы қолда бар ұлттық стандарттарды және стандарттау бойынша басқа да нормативтік құжаттарды жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізеді;

      251) өсімдік шаруашылығын дамыту үшін құқықтық және экономикалық жағдайларды жетілдіреді;

      252) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 14.08.2021 № 559 қаулысымен;

      252-1) техникалық регламенттерді немесе техникалық регламенттерге өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды әзірлеу туралы ұсыныстар дайындайды және оларды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен техникалық реттеу саласындағы уәкілетті органға енгізеді;

      253) ерлер мен әйелдердің тең құқықтарын және тең мүмкіндіктерін қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыруға қатысады;

      254) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      255) өз құзыреті шегінде мемлекеттік қызмет көрсету кезінде тұтынушылар құқықтарын қорғау саласында мемлекеттік реттеуді жүзеге асырады;

      256) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      257) асыл тұқымды мал шаруашылығын мемлекеттік қолдау бағыттарын айқындайды;

      258) өз құзыреті шегінде тарифтік квотаны бөлу тәртібіне сәйкес сыртқы сауда қызметіне қатысушылардың арасында тарифтік квоталарды бөледі;

      259) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      260) сауда қызметін реттеу саласындағы уәкілетті органмен келісім бойынша өз құзыреті шегінде жекелеген тауарларды әкетуге және (немесе) әкелуге тыйым салады және сандық шектеулер енгізеді;

      261) өз құзыретi шегiнде өсiмдiктер карантині саласындағы нормативтiк құқықтық актiлердi әзiрлейдi және бекітеді;

      262) сауда қызметiн реттеу саласындағы уәкілетті органмен келісім бойынша өз құзыреті шегінде сыртқы сауда қызметіне қатысушылардың арасында жекелеген тауарларды әкетуге және (немесе) әкелуге сандық шектеулерді бөлуді жүзеге асырады;

      263) сауда қызметiн реттеу саласындағы уәкілетті органмен келісім бойынша өз құзыреті шегінде квоталардың мөлшерін және квоталардың қолданылу мерзімін айқындайды;

      264) сауда қызметiн реттеу саласындағы уәкілетті органмен келісім бойынша өз құзыреті шегінде экспортына және (немесе) импортына ерекше құқық берілетін тауарлардың жекелеген түрлерінің тізбесін бекітеді;

      265) – 280) - алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      281) Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 864 қаулысымен.

      281-1) - 315) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      316) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 934 қаулысымен

      317) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 934 қаулысымен

      318) - 358-1) - алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      358-2) Қазақстан Республикасында суармалы жерлердің мелиорациялық жай-күйінің мониторингін және оны бағалауды және ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің мелиорациялық жай-күйі туралы ақпараттық деректер банкін мемлекеттік жүргізу қағидалары мен тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      358-3) суармалы жерлердің мелиорациялық жай-күйіне мониторинг және бағалау жүргізу кезінде республикалық мемлекеттік мекеменің ақылы қызмет түрлерін көрсету қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      358-4) суармалы жерлердің мелиорациялық жай-күйіне мониторинг және бағалау жүргізу кезінде республикалық мемлекеттік мекеме көрсететін ақылы қызмет түрлеріне арналған тарифтерді әзірлейді және бекітеді;

      359) Қазақстан Республикасында бал араларын тұқымдық аудандастыру жоспарын әзірлейді және бекітеді;

      360) Қазақстан Республикасында пайдалануға ұсынылатын Селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізілімін жүргізу тәртібін бекітеді;

      361) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1168 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;

      362) Қазақстан Республикасында пайдалануға ұсынылатын ауыл шаруашылығы өсімдіктері сорттарының тұқымдарын өндіру және өткізу көлемдеріне болжам жасайды;

      363) патент қабілеттілігі мен шаруашылықта пайдалылығы мемлекеттік сынақтың немесе өтініш берушінің деректері бойынша бағаланатын өсімдіктердің тектері мен түрлерінің тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      364) сортты егістіктерді байқаудан өткiзу тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      365) аттестатталған тұқым шаруашылығы субъектілері үшін субсидиялауға жататын бірегей тұқымдар өндіру мен элиталық тұқым өткізудің жыл сайынғы квоталарын белгілеу тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      366) ауыл шаруашылығы өсiмдiктерiн сорттық сынақтан өткiзу әдістемесін әзірлейді және бекітеді;

      367) ауыл шаруашылығы өсiмдiктерiн сорттық сынақтан өткiзу мәселелері бойынша республикалық комиссия туралы ережені әзірлейді және бекітеді;

      368) сорттық және тұқымдық бақылауды, жерге егiп бағалауды, зертханалық сорттық сынақтарды өткiзудi, тұқым сапасына сараптама жасауды жүзеге асыру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      369) ауыл шаруашылығы өсiмдiктерiн сорттық сынақтан өткiзу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      370) тұқымдардың, оның iшiнде отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердiң егуiне арналған тұқымдардың сорттық және егiстiк сапасына сараптама жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      371) сорт сынау, тұқым шаруашылығы бойынша нормативтік құқықтық актілерді және тұқымға арналған құжаттама нысандарын әзірлейді және бекітеді;

      372) бастапқы, элиталық және өнеркәсіптік (жаппай) тұқым шаруашылығын жүргізу схемалары мен әдістерін әзірлейді және бекітеді;

      373) Қазақстан Республикасында пайдалануға ұсынылатын селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізілімін және ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің перспективалы сорттарының тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      374) жергілікті атқарушы органдардан ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің тұқым шаруашылығы саласындағы қажетті ақпаратты сұратады;

      375) республика бойынша тұқым тенгерімін жасайды;

      376) Қазақстан Республикасының тұқым шаруашылығы туралы заңнамасы талаптарының бұзылуын жою туралы нұсқаманың, әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттаманың, әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша қаулының нысандарын әзірлейді және бекітеді;

      376-1) сұрып сынағын өткізу саласындағы мемлекеттік мекемелер өндіретін және (немесе) өткізетін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) бағаларын белгілейді;

      377) сорттар оригинаторларын тіркеу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      378) тұқымның сандық және сапалық сақталуын қамтамасыз ететін технологиялық талаптарды, өндіру схемаларын, сақтау және өткізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      379) сорт жаңартуды және сорт алмастыруды жүргізу тәртібі мен мерзімін белгілейді;

      380) ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің тұқымын дайындауды, өңдеуді, сақтауды және пайдалануды ұйымдастыру тәртібін айқындайды;

      381) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1168 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;

      382) патент беру қорытындысы бар сорт сипаттамасының, сорттың патентке қабілеттілігі туралы қорытындының нысандарын белгілейді;

      383) өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру шартының және сақтандыру төлемдерін ішінара өтеу тәртібі мен талаптары туралы шарттың үлгілік нысанын әзірлейді және бекітеді;

      384) Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 14.02.2020 № 55 қаулысымен.

      385) Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 14.02.2020 № 55 қаулысымен.

      386) Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 14.02.2020 № 55 қаулысымен.

      387) Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 14.02.2020 № 55 қаулысымен.

      388) тракторларды және олардың базасында жасалған өздiгiнен жүретiн шассилер мен механизмдердi, монтаждалған арнайы жабдығы бар тiркемелердi қоса алғанда, олардың тiркемелерiн, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиорациялық және жол құрылысы машиналары мен механизмдерiн, жүрiп өту мүмкiндiгi жоғары арнайы машиналарды мемлекеттiк тiркеу қағидаларын әзiрлейдi және бекітеді;

      389) тракторларды және олардың базасында жасалған өздiгiнен жүретiн шассилер мен механизмдердi, монтаждалған арнайы жабдығы бар тiркемелердi қоса алғанда, олардың тiркемелерiн, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиорациялық және жол құрылысы машиналары мен механизмдерiн, жүрiп өту мүмкiндiгi жоғары арнайы машиналарды кепілге қоюды мемлекеттік тіркеу қағидаларын әзiрлейдi және бекітеді;

      390) тракторларды және олардың базасында жасалған өздiгiнен жүретiн шассилер мен механизмдердi, монтаждалған арнайы жабдығы бар тiркемелердi қоса алғанда, олардың тiркемелерiн, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиорациялық және жол құрылысы машиналары мен механизмдерiн, жүрiп өту мүмкiндiгi жоғары арнайы машиналарды жыл сайынғы мемлекеттiк техникалық байқаудан өткiзу қағидаларын әзiрлейдi және бекітеді;

      391) тракторларды және олардың базасында жасалған өздiгiнен жүретiн шассилер мен механизмдердi, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиорациялық және жол құрылысы машиналарын, сондай-ақ жүрiп өту мүмкiндiгi жоғары арнайы машиналарды басқару құқығына емтихандар қабылдау және куәлiктер беру қағидаларын әзiрлейдi және бекітеді;

      392) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 14.08.2021 № 559 қаулысымен;
      393) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 19.03.2021 № 159 қаулысымен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).
      394) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 19.03.2021 № 159 қаулысымен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).
      395) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 19.03.2021 № 159 қаулысымен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).
      396) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 19.03.2021 № 159 қаулысымен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).
      397) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 19.03.2021 № 159 қаулысымен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).
      398) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 19.03.2021 № 159 қаулысымен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).
      399) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 19.03.2021 № 159 қаулысымен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).
      400) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 19.03.2021 № 159 қаулысымен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).
      401) алып тастау көзделген - ҚР Үкіметінің 19.03.2021 № 159 қаулысымен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).
      402) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 19.03.2021 № 159 қаулысымен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).
      403) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 19.03.2021 № 159 қаулысымен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).
      404) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 19.03.2021 № 159 қаулысымен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).
      404-1) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 19.03.2021 № 159 қаулысымен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).
      404-2) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 19.03.2021 № 159 қаулысымен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі).

      405) биоотын өндірісі бойынша өндірістік қуаттардың шекті көлемдерін айқындайды;

      406) биоотын өндірушілердің биоотын өндірісінің мониторингін жүзеге асыру үшін қажетті есептердің нысандары мен оларды облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың жергілікті атқарушы органына ұсыну тәртібін әзiрлейдi және бекітеді;

      407) өз құзыреті шегінде биоотын өндірісін мемлекеттік реттеу саласындағы нормативтік құқықтық актілерді әзiрлейдi және бекітеді;

      408) биоотын өндірісі паспортын бекіту үшін қажетті мәліметтер тізбесін әзiрлейдi және бекітеді;

      409) Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 14.02.2020 № 55 қаулысымен.

      410) биоотын өндіру көлемі туралы ақпаратты автоматтандырылған түрде беруді қамтамасыз ететін есепке алуды бақылау аспаптарын қолдану қағидаларын әзiрлейдi және бекітеді;

      411) азық-түлік қауіпсіздігі қатері болған жағдайда, биоотынға кейіннен өңдеу үшін пайдаланылатын тамақ шикізатына квота белгілеу тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      412) Қазақстан Республикасында пайдалануға ұсынылатын мал шаруашылығы саласындағы селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізілімін жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      413) асыл тұқымды мал шаруашылығы жөніндегі мемлекеттік инспектор актілерінің нысандарын, оларды жасау және беру тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      414) ветеринариялық препараттар, жемшөп және жемшөп қоспалары және (немесе) құрамында антибиотиктер, гормондар және биологиялық стимуляторлар бар ветеринариялық препараттар, жемшөп және жемшөп қоспалары серияларының (партияларының) сәйкестігін анықтау тәртібін, ветеринариялық нормативтер талаптарын белгілейді;

      415) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      416) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      417) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1168 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;

      418) өңірлендіру, аумақты аймақтарға, компартментке бөлу тәртібін айқындайды;

      419) ветеринариялық препараттар, жемшөп және жемшөп қоспалары қауіпсіздігі мониторингінің тәртібін белгілейді;

      420) өсiмдiктер карантинi жөнiндегi iс-шаралар белгiленетін және жүзеге асырылатын карантиндi объектiлер тiзбесiн айқындайды;

      420-1) карантинді объектілер және (немесе) бөтен текті түрлер таралмаған немесе шектеулі таралған карантинге жатқызылған объектілерді, аймақтарды, орындарды, өндіріс учаскелерін айқындайды, импорттаушы елге растауды береді және Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда көзделген жағдайларда импорттаушы елдің өкілдеріне инспекциялау жүргізу үшін қолжетімділікті қамтамасыз етеді;

      421) мемлекеттік қызметтер көрсету тәртібін айқындайтын заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілерді әзірлейді және бекітеді;

      422) Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 14.02.2020 № 55 қаулысымен.

      423) мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын арттыруды қамтамасыз етеді;

      424) көрсетілетін қызметті алушылардың мемлекеттік қызметтер көрсету тәртібі туралы қолжетімді нысанда хабардар болуын қамтамасыз етеді;

      425) көрсетілетін қызметті алушылардың мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша өтініштерін қарайды;

      426) көрсетілетін қызметті алушылардың бұзылған құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қалпына келтіруге бағытталған шараларды қолданады;

      427) мемлекеттік қызметтер көрсету, мүгедектермен қарым-қатынас жасау саласындағы жұмыскерлердің біліктілігін арттыруды қамтамасыз етеді;

      428) ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органға электрондық нысанда көрсетілетін мемлекеттік қызметтер сапасын бағалауды жүргізу үшін ақпараттың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде ұсынылуын қамтамасыз етеді;

      429) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметтер көрсету сапасына ішкі бақылауды жүргізеді;

      430) мемлекеттік қызметтер көрсету сапасының қоғамдық мониторингі қорытындысын ескере отырып, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын арттыру жөнінде шаралар қолданады;

      431) агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдарды аккредиттеу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      432) агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдарға есептелген қосылған құн салығы шегінде бюджетке төленген қосылған құн салығы сомасын субсидиялау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      433) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1184 (02.06.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      434) агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдар тізбесін облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарының (әкімдіктердің) интернет-ресурсына орналастырудың тәртібі мен мерзімдерін әзірлейді және бекітеді;

      434-1) өз мүшелері үшін жұмыстарды (қызметтерді) орындау (көрсету) бойынша ауыл шаруашылығы кооперативтерінің қызметі түрлерінің тізбесін, сондай-ақ ауыл шаруашылығы кооперативі өз мүшелеріне өткізетін тауарлардың тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      434-2) ауыл шаруашылығы кооперативтерінің тексеру одақтарының ауыл шаруашылығы кооперативтерінің ішкі аудитін жүргізуге арналған шығындарын субсидиялау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      434-3) ауыл шаруашылығы кооперативінің үлгілік жарғысын әзірлейді және бекітеді;

      434-4) жерді резервке қою қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      434-4) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.08.2017 № 466 қаулысымен

      434-5) елді мекен шегінде объектілер салу үшін жер учаскелерін беру кезінде өтініштің, келісуші органдар қорытындысының, жер учаскесін таңдау актісінің, жер-кадастрлық жоспардың нысандарын бекітеді;

      434-5) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.08.2017 № 466 қаулысымен

      434-6) жер учаскесіне меншік құқығына және жерді пайдалану құқығына берілетін сәйкестендіру құжаттарының нысандарын бекітеді;

      434-6) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.08.2017 № 466 қаулысымен

      434-7) жер заңнамасын қолдану практикасын және оны жетілдіруді қорытындылайды;

      434-7) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.08.2017 № 466 қаулысымен

      434-8) салалық көтермелеу жүйесін әзірлеп, бекітеді;

      434-8) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.08.2017 № 466 қаулысымен

      434-9) жерді пайдалану мен қорғау мәселелерін қозғайтын республикалық маңызы бар жобалар мен схемаларға сараптама жүргізеді;

      434-10) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелері паспортының нысанын бекітеді;

      434-11) жер-кадастрлық құжаттаманың құрылымын, құрамын, мазмұнын және нысандарын белгілейді;

      434-12) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 12.07.2019 № 501 қаулысымен.

      434-13) республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтың жерін бөлудің жерін орналастыру жобасын келіседі;

      434-14) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 12.08.2021 № 549 қаулысымен;

      434-15) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 12.07.2019 № 501 қаулысымен.

      434-16) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 12.07.2019 № 501 қаулысымен.

      434-17) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 12.07.2019 № 501 қаулысымен.

      434-18) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 12.07.2019 № 501 қаулысымен.

      434-19) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 12.07.2019 № 501 қаулысымен.

      434-20) Мемлекеттік жер кадастрын жүргізу және жерді мониторингтеу тәртібін бекітеді;

      434-21) аумақтық сулар алып жатқан жер учаскелерін жасанды ғимараттар салу үшін беру қағидаларын бекітеді;

      434-22) жеке тұрғын үй құрылысына арналған жер учаскелеріне құқықтарды беру қағидаларын бекітеді;

      434-23) жерді мониторингтеуді жүргізу және оның деректерін пайдалану тәртібін бекітеді;

      434-24) Қазақстан Республикасының Үкіметіне бір облыстың аумағындағы шалғайдағы жайылымдарды басқа облыстың ұзақ мерзімді пайдалануына беру туралы ұсыныс енгізеді;

      434-25) органикалық өнім өндірушілердің тізілімін жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      434-26) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органмен және тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша органикалық өнім өндіру және оның айналымы қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      434-27) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органмен және тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша органикалық өнім өндіру кезінде қолданылатын рұқсат етілген құралдар тізімін әзірлейді және бекітеді;

      434-28) табиғи-климаттық жағдайлар бойынша қолайсыз жылдары облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергiлiктi атқарушы органдарының өтiнiштерi негiзiнде тұқым шаруашылығы саласындағы ұлттық стандарттарда және стандарттау жөніндегі өзге де құжаттарда белгiленген тұқым сапасының көрсеткiштерiн бiр жылдан аспайтын мерзімге төмендетуді келіседі;

      434-29) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша ауыл шаруашылығы жануарларының табиғи кему (өлу) нормаларын бекітеді;

      434-30) жер комиссиясы туралы үлгі ережені әзірлейді және бекітеді;

      434-31) шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесін уақытша өтеулі жер пайдаланудың (жалға алудың) үлгі шартын әзірлейді және бекітеді;

      434-32) шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін берілген ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді пайдалану мониторингін ұйымдастыру мен жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      434-33) шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсты ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      434-34) шаруа немесе фермер қожалығын жүргізу үшін – Қазақстан Республикасының азаматында, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес заңды тұлғасы мен оның үлестес тұлғаларында болуы мүмкін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерінің шекті (ең жоғары) мөлшерлерін айқындау әдістемесін әзірлейді және бекітеді;

      434-35) Қазақстан Республикасы жер заңнамасының талаптарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқаманың, әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттаманың, әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша қаулының нысанын әзірлейді және бекітеді;

      434-36) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік мұқтажы үшін жер учаскелерін беру және алып қою мәселелері жөніндегі ұсыныстарын келіседі;

      434-37) жер учаскелерін немесе жер учаскелерін жалға алу құқығын сату жөніндегі сауда-саттықты (конкурстарды, аукциондарды) электрондық түрде ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      434-38) жер комиссиясының отырысы барысын тіркеуді қамтамасыз ететін аудио-, бейнежазба құралдарын техникалық қолдану, аудио-, бейнежазбаны сақтау қағидаларын, сондай-ақ аудио-, бейнежазбаға қол жеткізу тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      434-39) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 14.02.2020 № 55 қаулысымен;

      434-39) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 14.02.2020 № 55 қаулысымен;

      434-40) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 14.02.2020 № 55 қаулысымен;

      434-40) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 14.02.2020 № 55 қаулысымен;

      434-41) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 14.02.2020 № 55 қаулысымен;

      434-41) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 14.02.2020 № 55 қаулысымен;

      434-42) стандарттау жөніндегі құжаттар мен ұлттық стандарттау жоспарының жобаларын қарайды;

      434-43) стандарттау жөніндегі техникалық комитеттерді құру жөнінде ұсыныстар дайындауды жүзеге асырады;

      434-44) стандарттау жөніндегі техникалық комитеттердің және стандарттау жөніндегі ұлттық органның, стандарттау жөніндегі халықаралық ұйымдардың жұмысына қатысады;

      434-45) өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай мемлекеттік саясатты іске асыруға қатысады;

      434-46) тіркеушіні айқындау бойынша ашық конкурс өткізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      434-47) техникалық реттеу және метрология саласындағы уәкілетті органмен бірлесіп мемлекеттік реттеуге жатқызылатын өлшемдер тізбесін бекітеді;

      434-48) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ұлттық, мемлекетаралық стандарттарды, ұлттық техникалық-экономикалық ақпарат сыныптауыштарын, стандарттау жөніндегі ұсынымдарды әзірлеу, өзгерістер енгізу, қайта қарау және күшін жою туралы ұсыныстарды дайындауды және уәкілетті органға енгізуді жүзеге асырады;

      434-49) уәкілетті органмен келісу бойынша ұлттық стандарттарды және ұлттық техникалық-экономикалық ақпарат сыныптауыштарын әзірлеуді жүзеге асырады;

      435) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады;

      Ескерту. 16-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306; өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 25.11.2015 № 949 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 24.12.2015 № 1046 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 31.12.2015 № 1168 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 31.12.2015 № 1184 (02.06.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 18.05.2016 № 295; 02.11.2016 № 652 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 14.02.2017 № 65; өзгеріс егнгізілді – ҚР Үкіметінің 03.08.2017 № 466; 29.12.2017 № 934 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз); 17.07.2018 № 437 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); 26.10.2018 № 689 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз); 24.12.2018 № 864;19.03.2019 № 131; 29.03.2019 № 150; 05.07.2019 № 479; 12.07.2019 № 501; 14.02.2020 № 55; 19.03.2021 № 159; 22.06.2021 № 430; 12.08.2021 № 549; 14.08.2021 № 559 қаулыларымен.

      17. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі ведомстволарының функциялары:

      1) мынадай салаларда мемлекеттік саясатты іске асырады:

      агроөнеркәсіптік кешен;

      тұқым шаруашылығы;

      өсімдік шаруашылығы;

      бал ара шаруашылығы;

      ветеринариялық-санитариялық бақылауға және қадағалауға жататын тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі;

      жер қатынастарын реттеу;

      1-1) асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын іске асырады;

      1-2) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 19.03.2021 № 159 қаулыларымен.

      1-3) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      2) мемлекеттік статистика саласындағы уәкілетті орган бекіткен статистикалық әдіснамаға сәйкес асыл тұқымды мал шаруашылығы саласында ведомстволық статистикалық байқаулар жүргізеді және статистикалық ақпарат қалыптастыруды қамтамасыз етеді;

      3) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1184 (02.06.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      4) асыл тұқымды малдың мемлекеттік тіркелімі деректерінің мониторингін жүргізеді және оның нәтижелері туралы мүдделі тұлғаларды хабардар етеді;

      5) Қазақстан Республикасында пайдалануға ұсынылатын асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізілімін жүргізеді және басып шығарады;

      6) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1184 (02.06.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      7) "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" 2015 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен жеке және заңды тұлғалардан асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы қызметтің басталғаны туралы хабарламаларды қабылдайды;

      8) асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы қызметті бастау туралы уәкілетті органды хабардар еткен жеке және заңды тұлғалар тізілімін жүргізеді және оған өзгерістер мен толықтырулар енгізеді;

      8-1) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1184 (02.06.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      9) мал шаруашылығы саласындағы селекциялық жетістіктерді сынақтан және байқаудан өткізеді;

      10) Қазақстан Республикасының асыл тұқымды мал шаруашылығы туралы заңнамасының орындалуын бақылауды жүзеге асырады;

      11) Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 864 қаулысымен.

      12) бюджеттік субсидиялар алған жеке және заңды тұлғалардағы селекциялық және асыл тұқымдық жұмыстың жай-күйін, оның есепке алынуы мен есептілігін мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

      13) Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 864 қаулысымен.

      14) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1184 (02.06.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      15) өткізілетін асыл тұқымды өнімге (материалға) берілетін асыл тұқымдық куәліктер деректерінің дұрыстығын бақылауды жүзеге асырады;

      15-1) жергілікті атқарушы органдардың Қазақстан Республикасының асыл тұқымды мал шаруашылығы туралы заңнамасын сақтауын мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

      16) асыл тұқымдық куәліктерде көрсетілген деректердің анықтығын тексереді;

      16-1) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің агрохимиялық жай-күйі туралы деректердің ақпараттық банкін құру және жүргізу қағидаларын бекiтедi;

      17) Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының кодексінде көзделген тәртіппен асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарайды және әкімшілік жазалар қолданады;

      17-1) өсімдіктерді қорғау саласындағы халықаралық бағдарламаларды іске асыруға қатысады;

      17-2) асыл тұқымды мал шаруашылығы саласында нұсқамалар береді және орындалуын бақылайды;

      18) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      19) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      20) Өсімдіктер карантині жөніндегі бас мемлекеттік инспектордың және өсімдіктер карантині жөніндегі мемлекеттік инспекторлардың қызметтеріне орналасуға қойылатын біліктілік талаптарын белгілейді;

      21) карантинге жататын өнім транзитінің шарттарын айқындайды;

      22) нысанды киім (погонсыз) киіп жүруге құқығы бар лауазымды тұлғалардың тізбесін, нысанды киім (погонсыз) үлгілерін және оны киіп жүру тәртібін айқындайды;

      23) өсімдіктер карантині саласындағы жасалған келісімдерге сәйкес халықаралық нормалар мен талаптардың орындалуын қамтамасыз етеді;

      24) өсімдіктер карантині жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін бюджет қаражаты есебінен сатып алынған пестицидтерді Қазақстан Республикасының аумағы бойынша бөледі;

      25) Қазақстан Республикасында және басқа да мемлекеттерде карантиндi объектiлердiң болуы мен таралуы, оларға қарсы күрес жөнiндегi шаралар мен iс-шаралар туралы дерекқор құрады, ақпаратты ресми интернет-ресурста орналастырады және сұрау салу бойынша оны мүдделi адамдарға бередi;

      26) Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен өсімдіктер карантині жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін пестицидтерді, оларды сақтау, тасымалдау, қолдану жөніндегі жұмыстар мен қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырады;

      27) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өсімдіктер карантині жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін пестицидтер запасын құрады;

      28) карантинге жататын өнімге фитосанитариялық және карантиндік сертификаттар береді;

      28-1) есепке алу нөмірлерін береді, қолданылуын тоқтата тұрады және кері қайтарып алады;

      28-2) мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық бақылау мен қадағалауды жүзеге асыру кезінде материалдық құралдарды, фото- және бейнетіркеуге арналған техникалық құралдарды пайдалану тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      29) өсімдік тектес өнімдер өсіретін, дайындайтын, қоймада сақтайтын, қайта өңдейтін және өткізетін ұйымдардың, ішкі сауда объектілерінің, шаруа немесе фермер, үй жанындағы және саяжай қожалықтарының аумағы мен үй-жайларына, ауыл шаруашылығы және басқа да мақсаттағы жерлерге тұрақты бақылау іріктеу зерттеулерін жүргізеді;

      30) өсімдіктер карантині бойынша іс-шаралар жүргізуді ұйымдастырады және өз құзыреті шегінде олардың жүргізілуін бақылау мен қадағалауды жүзеге асырады;

      31) карантиндік режимді енгізе отырып, карантиндік аймақты белгілеу немесе оны алып тастау туралы жергілікті атқарушы органдарға ұсыныстар енгізеді;

      32) мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;

      33) фитосанитариялық бақылау бекеттерінде әкелінетін, әкетілетін және транзиттік карантинге жатқызылған өнімге, көлік құралдарына және тасымалдауға арналған айлабұйымдарға (оның ішінде көлік құралдарының кабиналарына, салондарына, багаж және жүк бөлімшелеріне, контейнерлерге), жеке тұлғалардың қол жүгі мен багажына бастапқы карантиндік фитосанитариялық бақылауды және қадағалауды, қажет болған кезде үлгілерді іріктей отырып, карантиндік фитосанитариялық сараптама және (немесе) зертханалық сараптама жүргізеді, карантиндік фитосанитариялық бақылау және қадағалау актісін жасайды, ілеспе тауар-көлік құжаттарына мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық бақылаудан және қадағалаудан өткені туралы белгіленген үлгідегі тиісті мөртабан басады;

      34) карантинге жатқызылған өнімнің межелі пунктінде көлік құралдарын және тасымалдауға арналған айлабұйымдарды (оның ішінде көлік құралдарының кабиналарын, салондарын, багаж және жүк бөлімшелерін, контейнерлерді), жеке тұлғалардың қол жүгі мен багажын қайталама карантиндік фитосанитариялық бақылауды және қадағалауды, үлгілерді іріктеуді, қажет болған кезде аумақтың фитосанитариялық сипаттамасын және оның шыққан жерін, межелі пунктін, сондай-ақ карантинді объектілер және (немесе) олар аз бөтен текті түрлер таралмаған немесе шектеулі таралған аймақтарды есепке ала отырып, карантиндік фитосанитариялық сараптама және (немесе) зертханалық сараптама жүргізеді, карантиндік фитосанитариялық бақылау және қадағалау актісін жасайды, ілеспе тауар-көлік құжаттарына мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық бақылаудан және қадағалаудан өткені туралы белгіленген үлгідегі тиісті мөртабан басады;

      34-1) фитосанитариялық бақылау бекеттерінде әкелінетін, әкетілетін және транзиттік карантинге жатқызылған өнімге құжаттамалық мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық бақылау жүргізеді;

      35) әкетілетін карантинге жатқызылған өнімді тиеп-жөнелту орындарында тұрақты карантиндік тексеруді, қажет болғанда – үлгілерін алу арқылы карантиндік фитосанитариялық сараптаманы және (немесе) зертханалық сараптаманы және фитосанитариялық сертификаттауды жүргізеді;

      36) фитосанитариялық бақылау бекеттерінде әкетілетін және транзиттік карантинге жататын өнімдердің карантиндік құжаттарының болуын және дұрыс ресімделуін тұрақты негізде қарайды;

      37) Қазақстан Республикасының ішкі сауда объектілерінде және ұйымдарында карантинге жатқызылған өнімді тұрақты тексеруді, қажет болғанда үлгілерін алу арқылы оған карантиндік фитосанитариялық сараптаманы және (немесе) зертханалық сараптаманы жүргізеді және карантиндік құжаттарды қарайды;

      38) Қазақстан Республикасының өсімдіктер карантині саласындағы заңнамасын анықталған бұзушылықтарды жою және өсімдіктер карантині жөніндегі іс-шараларды орындау туралы нұсқамалар береді және олардың орындалуын бақылайды;

      39) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіппен және негіздерде дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың қызметіне тыйым салу немесе оны тоқтата тұру туралы сотқа талап арыз жібереді;

      40) уәкілетті ұйымда импорттық себу материалдары мен отырғызылатын материалдардың карантиндi объектiлермен және бөтен тектi түрлермен жасырын залалданған-залалданбағанын зерттеу жөнiндегi iс-шараларды ұйымдастырады және бақылайды;

      41) жеке және заңды тұлғалардың карантиндік шараларды орындауын тұрақты бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;

      42) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      43) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      44) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      45) астық нарығының мониторингін жүзеге асырады;

      46) астық нарығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады, оған қатысушылардың қызметін үйлестіреді және реттейді;

      47) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1168 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;

      48) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      49) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      50) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      51) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      52) Қазақстан Республикасының астық туралы заңнамасының бұзылуы туралы нұсқамалар береді, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық заңнамасына сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарайды;

      53) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      54) Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 864 қаулысымен.

      55) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      56) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      57) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1168 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;

      58) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1168 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;

      59) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1168 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;

      60) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      61) Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 864 қаулысымен.

      62) астық қабылдау кәсіпорындарын олардың біліктілік талаптарына сәйкестігін жыл сайынғы тексеруді өткізуге қатысады;

      63) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      64) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      65) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      66) Қазақстан Республикасының астық туралы заңнамасын бұзушылықтар анықталған жағдайда астық қабылдау кәсіпорындарына және жергілікті атқарушы органдарға нұсқамалар береді;

      67) Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамалар жасайды және әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы ұсыныстар енгізеді;

      68) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      69) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      70) фитосанитариялық іс-шараларды жүргізуде мемлекеттік органдардың, жеке және заңды тұлғалардың қызметін үйлестіреді;

      71) Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 14.02.2020 № 55 қаулысымен.

      72) пестицидтерді тіркеу (ұсақмөлдекті және өндірістік) сынақтарын және мемлекеттік тіркеуді ұйымдастырады;

      73) пестицидтерді мемлекеттік тіркеу және пестицидтерге тіркеу куәліктерін беруді жүзеге асырады;

      73-1) пестицидтер тізімін әзірлейді, бекітеді және жүргізеді;

      74) фитосанитариялық іс-шараларды ұйымдастырады;

      75) Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен пестицидтерді мемлекеттік сатып алуды, оларды сақтау, тасымалдау, қолдану жөніндегі жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді жүргізеді;

      75-1) Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 14.02.2020 № 55 қаулысымен.

      76) зиянды және аса қауіпті зиянды организмдер бойынша фитосанитариялық мониторингті ұйымдастырады;

      77) бюджет қаражаты есебінен сатып алынған пестицидтерді фитосанитариялық мониторинг деректеріне және қалыптасқан фитосанитариялық жағдайға қарай Қазақстан Республикасының аумағы бойынша бөледі;

      78) пестицидтердің түрлері бойынша запас нормативтерін және оларды пайдалану тәртібін белгілейді;

      79) фитосанитариялық есептілік түрлерін, оларды ұсыну нысандары мен мерзімдерін айқындайды;

      80) Қазақстан Республикасының аумағында Қазақстан Республикасының өсімдіктерді қорғау туралы заңнамасы талаптарының сақталуына мемлекеттік фитосанитариялық бақылауды ұйымдастырады және жүзеге асырады;

      81) жеке және заңды тұлғаларға Қазақстан Республикасының өсімдіктерді қорғау туралы заңнамасын анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар шығарады және олардың орындалуын бақылайды;

      82) фитосанитариялық есепке алу мен есептiлiк жүргiзудi ұйымдастырады;

      83) Қазақстан Республикасының аумағында фитосанитариялық мониторинг пен фитосанитариялық іс-шаралардың жүргiзiлуiн бақылауды жүзеге асырады;

      84) мемлекеттік фитосанитариялық бақылау объектілеріне барады;

      85) Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 14.02.2020 № 55 қаулысымен.

      86) Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 14.02.2020 № 55 қаулысымен.

      87) Қазақстан Республикасының өсiмдiктердi қорғау туралы заңнамасын бұзған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жеке және заңды тұлғаларды әкiмшiлiк жауапқа тартады;

      88) селекция, сорттық сынау және тұқым шаруашылығы жөніндегі ғылыми-техникалық бағдарламаларды іске асырады;

      89) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1168 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;

      90) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      91) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      92) республиканың тұқым ресурстарының мониторингін жүзеге асырады;

      93) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      94) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1184 (02.06.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      95) уәкілетті орган бекіткен сорттарды тіркеу қағидаларына сәйкес сорттардың оригинаторларын тіркейді;

      96) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      97) отандық және шетелдік селекция сорттарын мемлекеттік сынауды ұйымдастырады;

      98) Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 864 қаулысымен.

      99) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      100) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      101) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      102) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      103) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      104) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      105) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      106) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      107) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      108) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      109) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      110) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      111) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      112) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      113) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      114) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      115) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      116) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      117) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      118) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      119) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      120) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      121) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      122) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      123) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      124) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      125) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      126) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау мен қадағалауды, карантиндік фитосанитариялық бақылау мен қадағалауды, фитосанитариялық бақылауды жүзеге асырады;

      127) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      128) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      129) мамандандырылған ұйымдардың агроөнеркәсіптік кешен субъектілеріне ақысыз негізде ұсынуға жататын ақпараттың және көрсетілетін қызметтердің тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      130) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      131) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      132) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      133) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.08.2017 № 466 қаулысымен

      134) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.08.2017 № 466 қаулысымен

      135) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      136) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      137) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      138) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      139) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      140) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      141) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      142) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      143) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      144) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      145) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      146) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      147) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      148) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      149) өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі саласындағы заңнамасында белгіленген талаптардың сақталуын мемлекеттік бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;

      150) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      151) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      152) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      153) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      154) мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның өкілін мемлекет қатысатын акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің немесе мемлекет қатысатын жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің байқау кеңесінің құрамына енгізу үшін қажетті шараларды қамтамасыз етеді немесе қабылдайды;

      155) тиісті саладағы мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыруды жүзеге асырады, өз құзыреті шегінде тиісті салада мемлекеттік мүлікті басқару аясындағы нормативтік құқықтық актілерді әзірлейді, бекітеді;

      156) республикалық заңды тұлғалардың мүлікті сақтауын және республикалық мемлекеттік кәсіпорындарының дамыту жоспарларын орындауын бақылауды жүзеге асырады;

      157) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      158) тиісті саладағы республикалық мемлекеттік кәсіпорындардың, мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардың және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің дамыту жоспарларын орындауларын бақылауды және талдауды жүзеге асырады;

      159) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      160) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      160-1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кедендік аумақта/аумақтан тыс және ішкі тұтыну үшін тауарларды қайта өңдеу шарттары туралы құжатты береді;

      160-2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тауарларды қайта өңдеу шарттары туралы қорытынды береді;

      161) ветеринариялық іс-шараларды жүзеге асыру жөніндегі ұсынымдар мен әдістемелік нұсқауларды бекітеді;

      161-1) өңірлер бөлінісінде ветеринария саласындағы нысаналы индикаторлардың жоспарлы мәндерін бекітеді;

      162) жануарлардың аса қауіпті ауруларының профилактикасы, диагностикасы және оларды жою жөніндегі ветеринариялық іс-шараларды ұйымдастырады және қамтамасыз етеді;

      163) ветеринариялық препараттардың, жемшөп пен жемшөптік қоспалардың ветеринариялық нормативтердің талаптарына сәйкестігін айқындау мақсатында олардың қауіпсіздігінің мониторингін жүзеге асырады;

      164) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      165) ветеринариялық препараттарды, жемшөп қоспаларын, аспаптарды, құрал-саймандарды бақылауды жүзеге асыру, сондай-ақ ветеринариялық препараттарды, жемшөп қоспаларын байқаудан өткізуді, тіркеу сынақтарынан өткізуді ұйымдастыруды және олардың мемлекеттік тізілімдерін жүргізеді;

      165-1) ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі деректер базасын қалыптастыру мен жүргізу және одан үзінді беру қағидаларын бекітеді;

      166) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      167) жеке және заңды тұлғаларға экспорттау, импорттау және транзиттеу еліндегі эпизоотиялық ахуал туралы ақпарат ұсынады;

      168) жаңа ветеринариялық препараттарға, жемшөп пен жемшөптік қоспаларға қорытындылар береді;

      169) тиісті аумақтағы эпизоотиялық ахуалды бағалауды ескере отырып, орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілердің экспортына, импортына және транзитіне рұқсаттар береді;

      169-1) мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау объектілеріне ветеринариялық-санитариялық қорытынды береді;

      170) жеке және заңды тұлғаларға жаңа, жетілдірілген ветеринариялық препараттарға, тамақ өнімін, жемшөп және жемшөптік қоспаларды өндіруге арналған нормативтік-техникалық құжаттаманы келіседі;

      171) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ветеринариялық препараттарды және оларды сақтау, тасымалдау (жеткізу) және пайдалану жөніндегі қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырады;

      172) ветеринариялық препараттардың республикалық қорын мемлекеттік сатып алуды, сақтауды, пайдалануды және есептен шығаруды ұйымдастырады;

      173) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      174) тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында ветеринариялық-санитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі ветеринариялық іс-шаралар жоспарын келіседі;

      175) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ветеринариялық мақсаттағы препараттар өндірісін лицензиялауды жүзеге асырады;

      176) жануарлар ауруларының пайда болуы мен таралуын және олардың улануының себептері мен шарттарын анықтайды және белгілейді;

      177) мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;

      177-1) бюджеттік бағдарламалар бойынша сатып алынған ветеринариялық препараттарды тасымалдау (жеткізу) мен пайдалануды, мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;

      177-2) Қазақстан Республикасының аумағын басқа мемлекеттерден жануарлардың жұқпалы және экзотикалық ауруларының әкелiнуi мен таралуынан қорғау жөнiндегi ветеринариялық іс-шаралардың жүзеге асырылуына мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;

      177-3) Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңнамасында белгіленген тәртіппен ветеринариялық есеп пен есептiлiк жүргiзедi және оларды тапсырады;

      177-4) ветеринариялық іс-шаралардың ұйымдастырылуына және орындалуына мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;

      177-5) мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау объектілерінің қауіпсіздігіне, ветеринариялық-санитариялық жағдайға мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады; жануарлар ауруларының пайда болуы мен таралуы және жануарлардың азықтан улануы себептері мен жағдайларын ашып, анықтайды;

      177-6) тексерілетін субъектілердің Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңнамасын сақтауына, сондай-ақ өздері бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын субъектілерге кедергісіз баруды қоса алғанда, техникалық регламенттерде белгіленген талаптарды орындауына бұзушыларға заңнамада көзделген шараларды қолдана отырып, мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;

      177-7) ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендірудің ұйымдастырылуына және өткізілуіне, ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі дерекқордың жүргізілуіне және ондағы ақпараттың жаңартылып отыруына мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;

      177-8) Қазақстан Республикасының заң актiлерiне сәйкес әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарайды;

      178) ветеринариялық бақылау бекеттерін ұйымдастырады;

      179) Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 864 қаулысымен.

      180) мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау жүргізу туралы және орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілердің импортына рұқсат беретін ұйымдарды айқындау туралы шешім шығарады;

      180-1) жануарлар өсіруді, жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты дайындауды (союды), сақтауды, қайта өңдеуді және өткізуді жүзеге асыратын өндіріс объектілеріне, сондай-ақ ветеринариялық препараттарды, жемшөп және жемшөптік қоспаларды өндіру, сақтау және өткізу жөніндегі ұйымдарға есептік нөмірлер береді;

      181) ұйымдарда ветеринария саласында пайдаланылатын жануарлар ауруларын қоздырушы штаммдардың пайдаланылуын, тасымалдануын (жеткізілуін), сақталуын және жойылуын мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;

      182) Қазақстан Республикасының аумағын басқа мемлекеттерден әкелінетін жануарлардың жұқпалы және экзотикалық аурулардың енуі мен таралуынан қорғауды ұйымдастырады;

      183) жеке және заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңнамасын сақтауын мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды ұйымдастырады және жүзеге асырады;

      184) ішкі сауда объектілерінде, жануарларды, жануарлардан алынатын өнім мен шикізатты дайындауды (союды), сақтауды, қайта өңдеуді және өткізуді жүзеге асыратын өндіріс объектілерінде, шекара және кеден пункттерінде (Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде), сондай-ақ автомобиль қатынасы шегінде Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарларды өткізудің өзге де орындарында және уәкілетті орган айқындаған өзге де орындарда, сондай-ақ жануарлар мен құстардың аса қауіпті аурулары бойынша карантиндік аймақтарда және қолайсыз пункттерде Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңнамасының жануарлардың жұқпалы ауруларының белең алуына, таралуына жол бермеу, жануарлардан алынатын өнім мен шикізаттың ветеринариялық-санитариялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету және Қазақстан Республикасының аумағын басқа мемлекеттерден жануарлардың жұқпалы және экзотикалық ауруларының әкелінуі мен таралуынан қорғау жөніндегі талаптарының сақталуы тұрғысынан мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау мен қадағалауды күн сайын жүзеге асырады;

      185) жануарлар мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеуді жүзеге асырады;

      186) эпизоотиялық мониторингті, эпизоотиялық ошақтар пайда болған жағдайда оларды тексеруді жүргізеді;

      187) халықаралық ұйымдардан алынған ақпаратты қоса алғанда, экспорттаушы елдің ғылыми негіздемесі қолда бар тиісінше ақпарат негізінде жеткіліксіз болып табылған жағдайда уақытша ветеринариялық-санитариялық шаралар енгізеді;

      188) аумақты немесе оның бір бөлігін аурулар таралмаған немесе аурулар аз таралған деп айқындайды, осы аумақтардан экспортталатын орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерге мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады, импорттайтын елге растауды ұсынады және Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда көзделген жағдайларда, оның өкілдерінің осы аумақтарда инспекциялау жүргізуге қол жеткізуін қамтамасыз етеді;

      188-1) карантиндік объектілер және (немесе) бөтен текті түрлер таралмаған немесе шектеулі таралған карантинге жатқызылған объектілерді, аймақтарды, орындарды, өндіріс учаскелерін айқындайды, импорттаушы елге растауды береді және Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда көзделген жағдайларда импорттаушы елдің өкілдеріне инспекциялау жүргізу үшін қолжетімділікті қамтамасыз етеді;

      189) Қазақстан Республикасында алғашқы рет өндірілетін (дайындалатын) және оның аумағына алғашқы рет әкелінетін (импортталатын) жемшөптік қоспаларын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырады;

      190) Қазақстан Республикасының аумағында өндіруге (дайындауға), әкелуге (импорттауға), қолдануға және өткізуге рұқсат етілген Жемшөптік қоспалардың мемлекеттік тізілімін жүргізеді;

      191) ветеринариялық-санитариялық бақылауға және қадағалауға жататын тамақ өнімдерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкестігі туралы ветеринариялық құжаттарды береді;

      192) ветеринариялық-санитариялық бақылауға және қадағалауға жататын тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттаманың жобаларын келіседі;

      193) "Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы" 2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының талаптарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар береді;

      194) ветеринариялық-санитариялық бақылауға және қадағалауға жататын тамақ өнімдерін өндіру объектілерінің есепке алу нөмірлерін береді және олардың тізілімін жүргізеді;

      195) мыналарға:

      Қазақстан Республикасының ветеринариялық-санитариялық бақылауға және қадағалауға жататын тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасында белгіленген талаптардың сақталуын;

      тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін айқындау бойынша олардың ветеринариялық-санитариялық сараптамасын жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалардың қызметін мемлекеттік бақылауды және қадағалауды ұйымдастырады және жүзеге асырады;

      196) ветеринариялық-санитариялық бақылауға және қадағалауға жататын тамақ өнімдерін әзірлеу (жасау), өндіру (дайындау), айналымы, кәдеге жарату және жою процестерінің (сатыларының) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкестігін мемлекеттік бақылауды және қадағалауды ұйымдастырады және жүзеге асырады;

      197) ветеринариялық-санитариялық бақылауға және қадағалауға жататын қауіпті тамақ өнімдерін өткізуді анықтау және оған жол бермеу жөніндегі шараларды әзірлеу мақсатында ішкі сауда объектілерін ветеринариялық-санитариялық бақылауды, қадағалауды және мониторингілеуді жүзеге асырады;

      198) тамақ өнімдерін өндіру (дайындау) және айналымы процестерінде (сатыларында) ветеринариялық-санитариялық бақылауға және қадағалауға жататын тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;

      198-1) аумақты компартментке бөлу, өңірлендіру туралы шешім шығарады;

      198-2) жануарлар өсіруді, жануарларды, жануарлардан алынатын өнім мен шикізатты дайындауды (союды), сақтауды, қайта өңдеуді және өткізуді жүзеге асыратын өндіріс объектілеріне, сондай-ақ ветеринариялық препараттарды, жемшөпті және жемшөп қоспаларын өндіру, сақтау және өткізу жөніндегі ұйымдарға есепке алу нөмірлерін береді және олардың тізілімін жүргізеді;

      198-3) мал қорымдарының (биотермиялық шұңқырлардың) тізілімін жүргізеді;

      199) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.08.2014 N 901 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      200) - 206) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      207) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 934 қаулысымен

      208) - 219) - алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      220) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 02.11.2016 № 652 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      221) - 245) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      246) Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 864 қаулысымен.

      247) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      248) Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 864 қаулысымен.

      249) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      250) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген құзыреті шегінде әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша іс жүргізуді жүзеге асырады;

      251) - 260) - алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      261) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      262) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      263) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      264) Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 864 қаулысымен.

      265) - 271) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      272) Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 864 қаулысымен.

      273) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      274) Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 864 қаулысымен.

      275) Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 864 қаулысымен.

      276) - 292) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      293) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 934 қаулысымен

      294) - 310) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      311) Комитеттің, Комитеттің аумақтық бөлімшелерінің бюджеттік өтінімдерін дайындауды, оны Министрлікке ұсынуды, сондай-ақ бюджеттік процестің өзге де рәсімдерін орындауды қамтамасыз етеді;

      312) - 325) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      326) алып тасталды - 17.07.2018 № 437 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      327) - 345) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      346) Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңнамасының талаптарын сақтау тұрғысынан:

      жануарлар өсіруді, жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты дайындауды (союды), сақтауды, қайта өңдеуді және өткізуді жүзеге асыратын өндіріс объектілерінде, сондай-ақ ветеринариялық препараттарды, жемшөп пен жемшөп қоспаларын өндіру, сақтау және өткізу жөніндегі ұйымдарда;

      ішкі сауда объектілерінде;

      ветеринария саласындағы кәсіпкерлік, оның ішінде лицензияланатын қызметті жүзеге асыратын тұлғаларда;

      мемлекеттік ветеринариялық ұйымдарда;

      ветеринариялық бақылау бекеттерінде;

      орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерді тасымалдау (орнын ауыстыру), тиеу, түсіру кезінде;

      жануарлар ауруларының қоздырушыларын тарататын факторлар болуы мүмкін көлік құралдарының барлық түрлерінде, ыдыстың, буып-түю материалдарының барлық түрлері бойынша;

      мал айдалып өтетін жолдарда, маршруттарда, тасымалдау (орнын ауыстыру) маршруттары өтетін мал жайылымдары мен суаттардың аумақтарында;

      орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерді өсіретін, сақтайтын, қайта өңдейтін, өткізетін немесе пайдаланатын, сондай-ақ ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалардың аумақтарында, өндірістік үй-жайларында және қызметіне;

      мал қорымдарын (биотермиялық шұңқырларды), орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерді күтіп-ұстауға, өсіруге, пайдалануға, өндіруге, дайындауға (союға), сақтауға, қайта өңдеуге және өткізуге байланысты мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау мен қадағалау объектілерін орналастыру, салу, реконструкциялау және пайдалануға беру кезінде, сондай-ақ оларды тасымалдау (орнын ауыстыру) кезінде зоогигиеналық және ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) талаптардың сақталуына;

      жергілікті атқарушы органдардың және олардың ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асыратын бөлімшелерінің функцияларын орындауына мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;

      346-1) шекара және кеден пункттерінде (Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде), сондай-ақ автомобиль қатынасы шегінде Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарларды өткізудің өзге де орындарында және уәкілетті орган айқындаған өзге де орындарда мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау мен қадағалауды ұйымдастырады және жүзеге асырады;

      347) жергілікті атқарушы органдардың Қазақстан Республикасының астық туралы заңнамасын сақтауын мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

      348) Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 864 қаулысымен.

      349) жергілікті атқарушы органдардың Қазақстан Республикасының өсімдіктерді қорғау саласындағы заңнамасын сақтауын бақылауды жүзеге асырады;

      350) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      351) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      352) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      353) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      354) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      355) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 934 қаулысымен

      356) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      357) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 934 қаулысымен

      358) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 934 қаулысымен

      359) Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы бейiнiндегi ғылыми-зерттеу ұйымдарымен бiрлесе отырып, асыл тұқымды өнімді (материалды) бағалауға және генетикалық бақылауға арналған әдістемелер мен техникалық құралдарды әзірлеуді жүзеге асырады;

      360) екі немесе одан көп облыс аумағында (облыстардың аумағында карантинді объектінің жергілікті таралу жағдайларын қоспағанда) карантиндік режим енгізе отырып, карантиндік аймақты белгілеу немесе оның күшін жою туралы шешім қабылдайды;

      360-1) Қазақстан Республикасының аумағын карантиндік объектілер мен бөтен текті түрлерден қорғау жөніндегі қағидаларға сәйкес уақытша карантиндік фитосанитариялық шараларды енгізеді және олардың күшін жояды;

      361) ғылыми-зерттеу ұйымдарымен бірлесіп халықаралық нормалардың талаптары мен ұсынымдарды ескере отырып, фитосанитариялық тәуекелді бағалаудың ғылыми қағидаттары негізінде карантиндік фитосанитариялық шараларды әзірлейді;

      362) статистикалық әдіснаманы әзірлеу мен қалыптастыруға уәкілетті орган белгілеген тәртіппен қатысады;

      363) ветеринариялық препараттар, жемшөп және жемшөп қоспалары қауіпсіздігінің мониторингі жоспарын бекітеді;

      364) техникалық регламенттерді әзірлеу туралы ұсыныстарды дайындайды және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен техникалық реттеу саласындағы уәкілетті органға енгізеді, сондай-ақ құзыреті шегінде стандарттау жөніндегі құжаттардың жобаларын қарайды және стандарттау саласындағы уәкілетті органға енгізу үшін ұлттық, мемлекетаралық стандарттарды, ұлттық техникалық-экономикалық ақпарат сыныптауыштарын және стандарттау жөніндегі ұсынымдарды әзірлеу, өзгерістер енгізу, қайта қарау және күшін жою жөнінде ұсыныстар дайындайды;

      365) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 14.08.2021 № 559 қаулысымен;
      366) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 14.08.2021 № 559 қаулысымен;
      367) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 14.08.2021 № 559 қаулысымен;
      368) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 14.08.2021 № 559 қаулысымен;
      369) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 14.08.2021 № 559 қаулысымен;
      370) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 14.08.2021 № 559 қаулысымен;

      371) агроөнеркәсіптік кешен өнімінің тауар қозғалысы жүйесін ұйымдастырады;

      372) мамандандырылған мемлекеттік мекемелердің суармалы жерлердің мелиорациялық жай-күйіне мониторинг және бағалау жүргізуін ұйымдастырады;

      373) республикалық мемлекеттік кәсіпорын қызметінің нысаны мен мақсаттарын, сондай-ақ осындай қызметті жүзеге асыратын республикалық мемлекеттік кәсіпорынның түрін (шаруашылық жүргізу құқығындағы немесе қазыналық кәсіпорын) айқындау бойынша мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органға ұсыныстар енгізеді;

      374) "Мемлекеттік мүлік туралы" 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларда республикалық мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын және оларды орындау жөніндегі есептерді қарайды, келіседі және бекітеді;

      375) - 380) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      381) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 934 қаулысымен

      382) жергілікті атқарушы органдардың Қазақстан Республикасының өсімдіктер карантині саласындағы заңнамасын сақтауын бақылауды жүзеге асырады;

      383) екі немесе одан көп облыс аумағындағы карантиндік аймақтарда өсімдіктер карантиннің жүргізілуін бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;

      384) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1168 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;

      385) Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 864 қаулысымен.

      386) Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 864 қаулысымен.

      387) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес ветеринария, өсiмдiктердi қорғау мен олардың карантинi жөніндегi мемлекеттiк iс-шараларды ұйымдастырады;

      388) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау мен қадағалауды, фитосанитариялық бақылауды жүзеге асырады;

      389) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.08.2017 № 466 қаулысымен

      390) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.08.2017 № 466 қаулысымен

      391) Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 864 қаулысымен.

      392) Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 14.02.2020 № 55 қаулысымен.

      392-1) өсімдіктер карантині жөніндегі іс-шараларды жүзеге асырудың тәртібін, тәсілдерін регламенттейтін әдістерді, әдістемелерді, ұсынымдарды әзірлейді және бекітеді;

      392-2) фитосанитариялық iс-шараларды жүзеге асыру жөніндегі ұсынымдар мен әдiстемелiк нұсқауларды әзірлейді және бекітеді;

      392-3) фитосанитариялық іс-шараларды жүзеге асырудың тәртібін, тәсілдерін регламенттейтін әдістерді, әдістемелерді, ұсынымдарды әзірлейді және бекітеді, өсімдіктерді қорғау саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізуді ұйымдастырады, үйлестіреді және бақылайды, сондай-ақ өсімдіктерді қорғау жөніндегі мамандарды даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі оқыту бағдарламаларын (оқу бағдарламаларын) келіседі;

      392-4) тамақ қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік мониторинг жоспарын әзірлейді және бекітеді;

      392-5) жануарлардың аса қауіпті ауруларының профилактикасы, диагностикасы және оларды жою жөніндегі ветеринариялық іс-шараларды әзірлейді және бекітеді;

      393) мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығына мемлекеттік қызметтерді көрсету тәртібі туралы ақпаратты ұсынады;

      394) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      395) Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 864 қаулысымен.

      396) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      397) құзыреті шегінде жер, сондай-ақ геодезия және картография заңнамасы саласындағы әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарайды;

      398) - 407) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      408) мемлекеттік заңды тұлғалар көрсететін қызметтерге кәсіптік стандарттарды әзірлеуді, бекітуді, ауыстыруды және қайта қарауды еңбек жөніндегі мемлекеттік уәкілетті органмен келісу бойынша жүзеге асырады.

      409) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      410) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      411) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      411-1) орталық және жергiлiктi атқарушы органдармен жер қатынастарын реттеу мәселелерi бойынша өзара iс-қимыл жасасады;

      411-2) оның құзыретіне кіретін жер беру және алып қою, жерді бір санаттан екіншісіне ауыстыру мәселелері бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің нормативтік құқықтық актілерінің жобаларын дайындайды;

      411-3) жерге мониторинг жүргiзудi ұйымдастырады;

      411-4) мемлекеттiк жер кадастрын жүргiзудi және облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жер баланстары деректерi негiзiнде Қазақстан Республикасының жер балансын жүргізуді ұйымдастырады;

      411-5) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 12.07.2019 № 501 қаулысымен.

      411-6) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 12.07.2019 № 501 қаулысымен.

      411-7) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 12.07.2019 № 501 қаулысымен.

      411-8) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 12.07.2019 № 501 қаулысымен.

      411-9) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 12.07.2019 № 501 қаулысымен.

      411-10) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 12.07.2019 № 501 қаулысымен.

      411-11) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 12.07.2019 № 501 қаулысымен.

      411-12) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 12.07.2019 № 501 қаулысымен.

      411-13) мемлекеттiк жер кадастрын жүргiзу мен жер мониторингтеудің дұрыстығын мемлекеттiк бақылауды жүзеге асырады;

      411-14) пайдаланылмайтын не Қазақстан Республикасының заңнамасын бұза отырып пайдаланылатын жерлердi анықтау және мемлекеттiк меншiкке қайтару мәселелерi бойынша облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергiлiктi атқарушы органдарымен өзара iс-қимыл жасайды;

      411-15) құзыреті шегінде анықталған жер заңнамасы саласындағы заңнаманы бұзушылықтарды жою бойынша орындалуы мiндеттi нұсқамалар береді;

      411-16) Қазақстан Республикасы Жер кодексiнiң 148-бабы 1-тармағының 4) тармақшасында көрсетiлген мәселелер бойынша сотқа талап-арыз дайындайды және ұсынады;

      411-17) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 12.07.2019 № 501 қаулысымен.

      411-18) жердің пайдаланылуы мен қорғалуын мемлекеттiк бақылауды жүзеге асырады;

      411-19) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 12.07.2019 № 501 қаулысымен.

      411-20) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 12.07.2019 № 501 қаулысымен.

      411-21) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 12.07.2019 № 501 қаулысымен.

      411-22) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен мемлекеттiк жер кадастрындағы жерді пайдаланушылар мен жер учаскелерi бойынша салық қызметi органдарына мәлiметтер береді;

      411-23) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 12.07.2019 № 501 қаулысымен.

      411-24) жер учаскелері мәжбүрлеп алып қойылған тұлғалардың тізілімін қалыптастырады және рұқсаттар жүргізеді;

      411-25) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 12.07.2019 № 501 қаулысымен.

      411-26) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 12.07.2019 № 501 қаулысымен.

      411-27) суармалы егiстiктi суарылмайтын алқап түрлерiне ауыстыру жөнiндегi материалдарды келiседі;

      411-28) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 12.07.2019 № 501 қаулысымен.

      411-29) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 12.07.2019 № 501 қаулысымен.

      411-30) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 12.07.2019 № 501 қаулысымен.

      411-31) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      411-32) жер ресурстарын пайдалану кезiнде қойылатын экологиялық талаптарды келiседі;

      411-33) облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жер қатынастарын реттеу саласындағы уәкілетті органдарының жеке және заңды тұлғалардың өтініштері бойынша қабылдаған шешімдерінің заңдылығын бақылауды жүзеге асырады;

      411-34) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 12.07.2019 № 501 қаулысымен.

      411-35) жерге орналастыру, мемлекеттiк жер кадастры және жер мониторингі жөнiндегi нормативтiк құқықтық актiлер мен нормативтік құжаттарды, әдістемелерді әзірлейді және бекiтеді;

      411-36) жайылымдардың, оның ішінде аридтік жайылымдардың тозуына және шөлейттенуіне қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды жүргізу әдістемесін әзірлейді және бекітеді;

      411-37) облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың және облыстық маңызы бар қалалардың жергiлiктi атқарушы органдарының Қазақстан Республикасының жер заңнамасы саласында қабылдаған шешiмдерiнiң заңдылығына мемлекеттік бақылауды ұйымдастырады және жүргізеді;

      412) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      412-1) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      412-2) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      412-3) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      413) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      414) өсімдіктер карантині саласында мемлекеттік саясатты жүзеге асырады;

      415) Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының шешімдеріне сәйкес тіркеу (ұсақмөлдекті және өндірістік) сынақтарынан өткізу және (немесе) ғылыми зерттеулерді жүргізу үшін өсімдіктерді қорғаудың тіркелмеген құралдарының (пестицидтердің) үлгілерін әкелуге қорытынды (рұқсат беру құжатын) береді;

      415-1) өсімдіктерді қорғау құралдарын (пестицидтерді) импорттауға лицензия береді;

      416) өсімдіктерді қорғау құралдарының (пестицидтердің) импортына лицензия береді;

      417) жергілікті атқарушы органдардың Қазақстан Республикасының асыл тұқымды мал шаруашылығы туралы заңнамасын сақтауын мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

      418) техникалық реттеу саласындағы уәкілетті орган бекіткен қағидаларға сәйкес тиісті зертханалық практика қағидаттарын іске асырады;

      418-1) тиісті зертханалық практика саласындағы нормативтік-әдістемелік базаны әзірлейді (әзірлеуге қатысады);

      418-2) сәйкестікті растау жөніндегі органдарды және реттелетін салада сәйкестігі міндетті расталуға жататын өнім жөніндегі зертханаларды құру, жаңғырту және жарақтандыру жөнінде ұсыныстар дайындайды;

      418-3) Еуразиялық экономикалық одақтың сәйкестікті бағалау жөніндегі органдарының бірыңғай тізілімінің ұлттық бөлігіне (ұлттық бөлігінен) сәйкестікті бағалау жөніндегі органдарды қосу немесе алып тастау жөніндегі жұмысқа қатысады;

      418-4) белгіленген құзырет шеңберінде тиісті техникалық регламенттер талаптарының сақталуына Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексінде айқындалған тәртіппен мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асырады;

      Ескерту. 17-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 05.08.2014 N 901 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 22.09.2014 № 1002 (қолданысқа енгізілу тәртібін 5-т. қараңыз); 25.04.2015 № 306; 25.11.2015 № 949 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 31.12.2015 № 1168 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 31.12.2015 № 1184 (02.06.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 18.05.2016 № 295; 02.11.2016 № 652 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) ; 14.02.2017 № 65; өзгеріс енгізілді – ҚР Үкіметінің 03.08.2017 № 466; 29.12.2017 № 934;17.07.2018 № 437 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); 26.10.2018 № 689; 24.12.2018 № 864; 19.03.2019 № 131; 29.05.2019 № 345; 05.07.2019 № 479; 12.07.2019 № 501; 14.02.2020 № 55; 19.03.2021 № 159; 14.08.2021 № 559 қаулыларымен.

      18. Құқықтары мен міндеттері:

      1) өз құзыреті шегінде орындалуы үшін міндетті нормативтік құқықтық актілерді қабылдайды;

      2) мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды адамдарынан қажетті ақпаратты және материалдарды заңнамада белгіленген тәртіппен сұратады және алады;

      3) қолданыстағы заңнамалық актілерде көзделген өзге де құқықтар мен міндеттерді жүзеге асырады.

      3. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
қызметін ұйымдастыру

      19. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігіне басшылықты Министрлікке жүктелген міндеттердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрі жүзеге асырады.

      20. Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрiн Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісімен консультациялардан кейін Премьер-Министрдің ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Президенті қызметке тағайындайды және Қазақстан Республикасының Президенті қызметтен босатады.

      Ескерту. 20-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 08.06.2017 № 350 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      21. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалатын және қызметінен босатылатын орынбасарлары болады.

      22. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің өкілеттіктері:

      1) реттелетін салада мемлекеттік саясатты қалыптастыру жөніндегі ұсыныстарды әзірлейді;

      2) өз орынбасарларының міндеттері мен өкілеттіктерін

      айқындайды;

      3) ведомстволардың құзыретін және өзге де мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл тәртібін айқындайды;

      4) ведомстволар актілерінің әрекет етуін толық немесе ішінара жояды немесе тоқтата тұрады;

      5) Министрдің бұйрықтарына қол қояды;

      6) Қазақстан Республикасының Парламентінде, мемлекеттік органдарда және өзге де ұйымдарда Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің атынан өкілдік етеді;

      7) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігіне келісуге келіп түскен нормативтік құқықтық актілердің жобаларын келіседі және бұрыштама қояды;

      8) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінде жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауға бағытталған шаралар қабылдайды және жемқорлыққа қарсы шаралар қабылдау үшін дербес жауапты болады;

      9) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындауды қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.

      23. Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі өз орынбасарларының өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес

      айқындайды.

      24. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің аппаратын Министр лауазымға тағайындайтын және лауазымнан босататын аппарат басшысы басқарады.

            Ескерту. 24-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 19.03.2021 № 159 қаулысымен

      4. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің мүлкі

      25. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болады.

      Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

      26. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігіне бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.

      27. Егер заңда өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

      5. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігін
қайта ұйымдастыру және тарату

      28. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігін қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің және
оның ведомстволарының қарамағындағы ұйымдардың тізбесі

      Ескерту. Тізбеге өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 22.09.2014 № 1002; 14.04.2015 N 226; 25.04.2015 № 306; 22.08.2015 № 659; 18.05.2016 № 295; 25.10.2016 № 616; 14.02.2017 № 65; 03.04.2017 № 160; 04.04.2018 № 161; 11.05.2018 № 258; 24.12.2018 № 864; 12.07.2019 № 501; 14.02.2020 № 55;27.05.2020 № 326; 31.12.2020 № 952 қаулыларымен.

      1. Республикалық мемлекеттік кәсіпорындар

      Ескерту. 1-бөлім жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306; -өзгеріс енгізілді - 11.05.2018 № 258; 05.07.2019 № 479; 14.02.2020 № 55 қаулыларымен.

      1. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің "Фитосанитария" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң "Республикалық ветеринариялық зертхана" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      3. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң "Ветеринариядағы ұлттық референттік орталық" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      4. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      5. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      6. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      7. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      8. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      9. Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 864 қаулысымен.

      10. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      11. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      12. Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 864 қаулысымен.

      13. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      14. Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 864 қаулысымен.

      15. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      16. Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 864 қаулысымен.

      17. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      18. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      19. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 22.08.2015 № 659 қаулысымен.

      20. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 22.08.2015 № 659 қаулысымен.

      21. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Жер ресурстарын басқару комитетінің "Ауыл шаруашылығы аэрофотогеодезиялық іздестіру мемлекеттік институты (АШАІМИ)" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      22. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 12.07.2019 № 501 қаулысымен.

      23. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 12.07.2019 № 501 қаулысымен.

      24. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      2. Акционерлік қоғамдар

      1. "Қазагрэкс" акционерлік қоғамы.

      2. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      3. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2020 № 952 қаулысымен.

      4. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 22.08.2015 № 659 қаулысымен.

      5. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 22.08.2015 № 659 қаулысымен.

      6. "Ұлттық аграрлық ғылыми-білім беру орталығы" коммерциялық емес акционерлік қоғамы

      7. Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.04.2017 № 160 қаулысымен.

      8. "Азық-түлік келісім шарт корпорациясы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы.".

      3. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер

      1. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 14.02.2017 № 65 қаулысымен;

      Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі ведомстволарының қарамағындағы аумақтық бөлімшелердің тізбесі, сондай-ақ облыстық аумақтық бөлімшелердің қарамағындағы аудандық (қалалық) аумақтық бөлімшелердің тізбесі

      Ескерту. Тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 14.02.2020 № 55 қаулысымен.

      Ескерту. Тізбеге өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 22.09.2014 № 1002; 25.04.2015 № 306; 11.07.2018 № 420;24.12.2018 № 864; 29.05.2019 № 345; 05.07.2019 № 479; 14.02.2020 № 55 қаулыларымен.

      1. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Ақмола облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      2. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Ақкөл аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      3. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Аршалы аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      4. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Астрахан аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      5. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Атбасар аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      6. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Бұланды аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      7. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Егіндікөл аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      8. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің "Аймақтық гидрогеологиялық-мелиоративтік орталық" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      9. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің "Оңтүстік Қазақстан гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      10. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің "Қызылорда гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      11. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      12. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      13. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      14. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      15. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      16. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      17. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      18. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      19. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      20. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      21. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      22. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      23. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      24. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      25. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      26. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қарғалы аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      27. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      28. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      29. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      30. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      31. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      32. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      33. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      34. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      35. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      36. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      37. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      38. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      39. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      40. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      41. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.07.2019 № 479 қаулысымен.

      42. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қапшағай қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      43. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қаратал аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      44. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қарасай аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      45. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Кербұлақ аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      46. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Көксу аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      47. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Панфилов аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      48. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Райымбек аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      48-1. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Кеген ауданының аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      49. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Сарқант аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      50. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Талғар аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      51. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Ескелді аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      52. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Ұйғыр аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      53. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Талдықорған қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      54. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Текелі қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      55. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Атырау облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      56. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Жылыой аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      57. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Индер аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      58. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Исатай аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      59. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қызылқоға аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      60. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Құрманғазы аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      61. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Махамбет аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      62. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Мақат аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      63. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Атырау қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      64. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Шығыс Қазақстан облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      65. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Абай аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      65-1. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Алтай аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      66. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Аягөз аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      67. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Бесқарағай аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      68. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Бородулиха аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      69. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Глубокое аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      70. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Жарма аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      71. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Зайсан аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      72. Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 29.05.2019 № 345 қаулысымен.

      73. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қатонқарағай аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      74. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Көкпекті аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      75. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Күршім аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      76. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Тарбағатай аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      77. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Ұлан аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      78. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Үржар аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      79. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Шемонаиха аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      80. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Риддер қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      81. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Семей қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      82. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Курчатов қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      83. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Өскемен қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      84. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Жамбыл облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      85. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Байзақ аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      86. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Жамбыл аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      87. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Жуалы аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      88. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қордай аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      89. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Тұрар Рысқұлов аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      90. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Мерке аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      91. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Мойынқұм аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      92. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Сарысу аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      93. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Талас аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      94. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Шу аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      95. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Тараз қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      96. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Батыс Қазақстан облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      97. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Ақжайық аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      97-1. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Бәйтерек аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      98. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Бөрілі аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      99. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Жаңақала аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      100. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Жәнібек аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      101. Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 29.05.2019 № 345 қаулысымен.

      102. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Казталов аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      103. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қаратөбе аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      104. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Сырым аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      105. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Тасқала аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      106. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Теректі аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      107. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Бөкей ордасы аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      108. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Шыңғырлау аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      109. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Орал қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      110. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қарағанды облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      111. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Абай аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      112. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Ақтоғай аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      113. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Бұқар жырау аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      114. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Жаңаарқа аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      115. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қарқаралы аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      116. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Нұра аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      117. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Осакаров аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      118. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Ұлытау аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      119. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Шет аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      120. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Жезқазған қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      121. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Шахтинск қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      122. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қарағанды қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      123. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Сораң қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      124. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Теміртау қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      125. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Сәтбаев қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      126. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қаражал қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      127. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Балқаш қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      128. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Приозерск қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      129. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қостанай облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      130. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Алтынсарин аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      131. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Амангелді аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      132. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Әулиекөл аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      133. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Денисов аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      134. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Жангелді аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      135. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Жітіқара аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      136. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қамысты аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      137. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қарабалық аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      138. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қарасу аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      139. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қостанай аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      140. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Меңдіқара аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      141. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Наурызым аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      142. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Сарыкөл аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      143. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Бейімбет Майлин ауданының аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      144. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Ұзынкөл аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      145. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Федоров аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      146. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Арқалық қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      147. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қостанай қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      148. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Лисаковск қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      149. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Рудный қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      150. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қызылорда облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      151. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Арал аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      152. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Жалағаш аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      153. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Жаңақорған аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      154. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қазалы аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      155. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қармақшы аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      156. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Сырдария аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      157. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Шиелі аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      158. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қызылорда қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      159. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Маңғыстау облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      160. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Маңғыстау аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      161. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қарақия аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      162. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Түпқараған аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      163. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Бейнеу аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      164. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Жаңаөзен қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      165. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Ақтау қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      166. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Мұнайлы аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      167. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Павлодар облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      168. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Баянауыл аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      169. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Железин аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      170. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Ертіс аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      171. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Тереңкөл ауданының аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      172. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Аққулы ауданының аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      173. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Май аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      174. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Павлодар аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      175. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Успен аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      176. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Ақтоғай аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      177. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Шарбақты аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      178. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Ақсу қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      179. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Екібастұз қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      180. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Павлодар қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      181. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Солтүстік Қазақстан облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      182. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Айыртау аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      183. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Ақжар аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      184. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Аққайың аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      185. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Мағжан Жұмабаев аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      186. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Есіл аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      187. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Жамбыл аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      188. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қызылжар аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      189. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Мамлют аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      190. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Шал ақын аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      191. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Тайынша аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      192. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Тимирязев аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      193. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Уәлиханов аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      194. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Ғабит Мүсірепов ауданының аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      195. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Петропавл қалалық аудандық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      196. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Түркістан облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      197. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Бәйдібек аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      197-1. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Жетісай аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      197-2. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Келес аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      198. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қазығұрт аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      199. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Мақтаарал аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      200. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Ордабасы аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      201. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Отырар аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      202. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Сайрам аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      203. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Сарыағаш аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      204. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Созақ аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      205. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Төлеби аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      206. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Түлкібас аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      207. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Шардара аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      208. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Арыс қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      209. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Түркістан қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      210. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Шымкент қаласы бойынша аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      211. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Леңгір қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      212. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Кентау қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      213. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      214. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Алматы қаласы бойынша аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      215. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Ақмола облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      216. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Ақкөл аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      217. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Аршалы аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      218. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Астрахан аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      219. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Атбасар аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      219-1. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Біржан сал аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      220. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Бұланды аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      221. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Егiндiкөл аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      222. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Ерейментау аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      223. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Есіл аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      224. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Жақсы аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      225. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Жарқайың аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      226. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қорғалжын аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      227. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Сандықтау аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      228. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Целиноград аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      229. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Шортанды аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      230. Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 29.05.2019 № 345 қаулысымен.

      231. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Зеренді аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      232. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Бурабай аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      233. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Көкшетау қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      234. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Степногорск қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      235. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Ақтөбе облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      236. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Әйтеке би аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      237. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Алға аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      238. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Байғанин аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      239. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Ырғыз аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      240. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қарғалы аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      241. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Мәртөк аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      242. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Мұғалжар аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      243. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Темір аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      244. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Ойыл аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      245. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қобда аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      246. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Хромтау аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      247. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Шалқар аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      248. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Ақтөбе қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      249. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Алматы облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      250. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Ақсу аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      251. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Алакөл аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      252. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Балқаш аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      253. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Еңбекшіқазақ аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      254. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Жамбыл аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      255. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Іле аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      256. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қапшағай қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      257. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қаратал аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      258. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қарасай аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      258-1. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Кеген аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      259. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Кербұлақ аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      260. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Көксу аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      261. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Панфилов аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      262. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Райымбек аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      263. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Сарқант аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      264. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Талғар аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      265. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Ескелді аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      266. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Ұйғыр аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      267. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Талдықорған қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      268. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Текелі қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      269. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Атырау облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      270. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Жылыой аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      271. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Индер аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      272. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Исатай аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      273. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қызылқоға аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      274. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Құрманғазы аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      275. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Махамбет аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      276. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Мақат аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      277. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Атырау қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      278. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің Шығыс Қазақстан облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      279. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Абай аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      279-1. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Алтай аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      280. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Аягөз аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      281. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Бесқарағай аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      282. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Бородулиха аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      283. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Глубокое аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      284. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Жарма аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      285. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Зайсан аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      286. Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 29.05.2019 № 345 қаулысымен.

      287. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қатонқарағай аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      288. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Көкпекті аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      289. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Күршім аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      290. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Тарбағатай аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      291. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Ұлан аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      292. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Үржар аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      293. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Шемонаиха аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      294. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Риддер қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      295. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің Семей қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      296. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Курчатов қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      297. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Өскемен қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      298. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Жамбыл облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      299. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Байзақ аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      300. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Жамбыл аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      301. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Жуалы аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      302. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қордай аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      303. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Тұрар Рысқұлов аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      304. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Мерке аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      305. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Мойынқұм аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      306. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Сарысу аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      307. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Талас аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      308. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Шу аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      309. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Тараз қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      310. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Батыс Қазақстан облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      311. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Ақжайық аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      311-1. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Бәйтерек аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      312. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Бөрілi аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      313. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Жаңақала аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      314. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Жәнібек аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      315. Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 29.05.2019 № 345 қаулысымен.

      316. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Казталов аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      317. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қаратөбе аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      318. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Сырым аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      319. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Тасқала аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      320. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Теректі аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      321. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Бөкей ордасы аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      322. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Шыңғырлау аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      323. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Орал қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      324. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қарағанды облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      325. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Абай аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      326. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Ақтоғай аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      327. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Бұқар жырау аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      328. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Жаңаарқа аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      329. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қарқаралы аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      330. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Нұра аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      331. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Осакаров аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      332. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Ұлытау аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      333. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Шет аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      334. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Жезқазған қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      335. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Шахтинск қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      336. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қарағанды қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      337. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Сораң қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      338. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Теміртау қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      339. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Сәтбаев қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      340. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қаражал қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      341. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Балқаш қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      342. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Приозерск қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      343. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қостанай облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      344. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Алтынсарин аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      345. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Амангелді аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      346. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Әулиекөл аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      347. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Денисов аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      348. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Жангелді аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      349. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Жiтiқара аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      350. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қамысты аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      351. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қарабалық аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      352. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қарасу аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      353. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қостанай аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      354. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Меңдіқара аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      355. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Наурызым аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      356. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Сарыкөл аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      357. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Бейімбет Майлин ауданының аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      358. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Ұзынкөл аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      359. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Федоров аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      360. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Арқалық қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      361. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қостанай қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      362. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Лисаковск қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      363. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Рудный қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      364. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қызылорда облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      365. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Арал аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      366. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Жалағаш аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      367. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Жаңақорған аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      368. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қазалы аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      369. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қармақшы аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      370. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Сырдария аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      371. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Шиелі аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      372. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қызылорда қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      373. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Маңғыстау облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      374. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Маңғыстау аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      375. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қарақия аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      376. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Түпқараған аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      377. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Бейнеу аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      378. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Жаңаөзен қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      379. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Ақтау қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      380. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Мұнайлы аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      381. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Павлодар облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      381-1. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Аққулы аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      382. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Баянауыл аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      383. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Железин аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      384. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Ертіс аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      385. Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 29.05.2019 № 345 қаулысымен.

      386. Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 29.05.2019 № 345 қаулысымен.

      387. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Май аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      388. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Павлодар аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      388-1. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Тереңкөл аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      389. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Успен аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      390. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Ақтоғай аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      391. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Шарбақты аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      392. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Ақсу қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      393. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Екібастұз қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      394. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Павлодар қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      395. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Солтүстік Қазақстан облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      396. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Айыртау аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      397. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Ақжар аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      398. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Аққайың аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      399. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Мағжан Жұмабаев аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      400. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Есіл аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      401. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Жамбыл аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      402. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қызылжар аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      403. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Мамлют аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      404. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Шал ақын аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      405. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Тайынша аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      406. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Тимирязев аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      407. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Уәлиханов аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      408. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Ғабит Мүсірепов аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      409. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Петропавл қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      410. "Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің Түркістан облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      411. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Бәйдібек аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      411-1. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Жетісай аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      411-2. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Келес аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      412. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қазығұрт аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      413. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Мақтаарал аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      414. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Ордабасы аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      415. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Отырар аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      416. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Сайрам аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      417. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Сарыағаш аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      418. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Созақ аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      419. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Төлеби аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      420. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Түлкібас аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      421. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Шардара аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      422. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Арыс қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      423. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Түркістан қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      424. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Шымкент қаласы бойынша аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      425. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Леңгір қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      426. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Кентау қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      427. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Нұр-Сұлтан қаласы бойынша аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      428. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Алматы қаласы бойынша аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      429. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Ақмола облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      430. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Ақтөбе облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      431. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Алматы облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      432. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Атырау облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      433. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Шығыс Қазақстан облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      434. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Жамбыл облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      435. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Батыс Қазақстан облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      436. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Қарағанды облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      437. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Қостанай облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      438. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Қызылорда облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      439. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Маңғыстау облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      440. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Павлодар облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      441. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Солтүстік Қазақстан облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      442. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Түркістан облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      443. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Арал-Сырдария бассейндік инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі, Қызылорда қаласы.

      444. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Балқаш-Алакөл бассейндік инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі, Алматы қаласы.

      445. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Ертіс бассейндік инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі, Семей қаласы.

      446. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Есіл бассейндік инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі, Нұр-Сұлтан қаласы.

      447. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын пайдалану және қорғауды реттеу жөніндегі Нұра-Сарысу бассейндік инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі, Қарағанды қаласы.

      448. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Тобыл-Торғай бассейндік инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі, Қостанай қаласы.

      449. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Жайық-Каспий бассейндік инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі, Атырау қаласы.

      450. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Шу-Талас бассейндік инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі, Тараз қаласы.

      1. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің және оның ведомстволарының қарамағындағы республикалық мемлекеттік мекемелердің тізбесі

      Ескерту. Тізбе жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306; өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 13.11.2015 № 911; 31.12.2015 № 1184; 11.05.2018 № 258; 27.06.2018 № 381; 27.06.2018 № 382 қаулыларымен.

      1. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің "Ауыл шаруашылығы дақылдарын сорттық сынау жөніндегі мемлекеттік комиссия" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің "Республикалық агрохимия қызметінің ғылыми-әдістемелік орталығы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      3. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң "Республикалық эпизоотияға қарсы отряд" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      4. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің "Республикалық өсімдіктер карантині орталығы" мемлекеттік мекемесі.

      5. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 13.11.2015 № 911 қаулысымен.

      6. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 13.11.2015 № 911 қаулысымен.

      7. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің "Республикалық фитосанитариялық диагностика және болжамдар әдістемелік орталығы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      8. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Аймақтық гидрогеологиялық-мелиоративтік орталығы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      9. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Оңтүстік Қазақстан гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      10. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қызылорда гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      11. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазагромелиосушар" республикалық әдістемелік орталығы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      12. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Ақсу-Жабағылы мемлекеттік табиғи қорығы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      13. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Алакөл мемлекеттік табиғи қорығы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      14. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Алматы мемлекеттік табиғи қорығы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      15. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Барсакелмес мемлекеттік табиғи қорығы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      16. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Баянауыл мемлекеттік ұлттық табиғи паркі" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      17. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Алтын Емел" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      18. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Көкшетау" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      19. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Ертіс орманы" мемлекеттік орман табиғи резерваты" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      20. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Семей орманы" мемлекеттік орман табиғи резерваты" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      21. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Ырғыз-Торғай мемлекеттік табиғи резерваты" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      22. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Ақжайық" мемлекеттік табиғи резерваты" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      23. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Батыс Алтай мемлекеттік табиғи қорығы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      24. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Іле Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      25. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      26. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.05.2018 № 258 қаулысымен.

      27. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Қарқаралы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      28. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Қорғалжын мемлекеттік табиғи қорығы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      29. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Катон-Қарағай мемлекеттік ұлттық табиғи паркі" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      30. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Марқакөл мемлекеттік табиғи қорығы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      31. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Наурызым мемлекеттік табиғи қорығы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      32. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Сандықтау оқу-өндірістік орман шаруашылығы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      33. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Үстірт мемлекеттік табиғи қорығы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      34. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркі" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      35. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Сайрам-Өгем мемлекеттік ұлттық табиғи паркі" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      36. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Көлсай көлдері" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      37. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      38. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Бұйратау" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      39. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Алтын Дала" мемлекеттік табиғи резерваты" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      40. "Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Іле-Балқаш" мемлекеттік табиғи резерваты" республикалық мемлекеттік мекемесі".

      Ескерту. Тізбе 40-тармақпен толықтырылды – ҚР Үкіметінің 27.06.2018 № 381 қаулысымен.

      41. "Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Тарбағатай" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі" республикалық мемлекеттік мекемесі".

      Ескерту. Тізбе 41-тармақпен толықтырылды – ҚР Үкіметінің 27.06.2018 № 382 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2005 жылғы 6 сәуірдегі
N 310 қаулысымен
бекiтiлген

      Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң
аумақтық органдары - мемлекеттiк мекемелерiнiң

тiзбесi

      Ескерту. Тізбе алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2007.03.02 № 164 қаулысымен.


Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

2005 жылғы 6 сәуірдегі

N 310 қаулысымен

бекітілген

      Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрлігінiң қарамағындағы

ұйымдардың тiзбесi

      Ескерту. Тізбе алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 13.03.2013 N 237 қаулысымен.


Қазақстан Республикасы

Үкiметiнiң

2005 жылғы 6 сәуiрдегi

N 310 қаулысымен

бекiтiлген

      Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң
Орман және аңшылық шаруашылығы комитетi туралы ереже

      Ескерту. Ереже алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2007.10.28 N 995 (қол қойылған күнінен бастап отыз күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.


Қазақстан Республикасы

Yкiметiнiң

2005 жылғы 6 сәуірдегі

N 310 қаулысымен

бекiтiлген

      Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Орман және аңшылық шаруашылығы комитетiнiң

құрылымы

      Ескерту. Құрылымы алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2007.10.28 (қол қойылған күнінен бастап отыз күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.


Қазақстан Республикасы

Yкiметiнiң

2005 жылғы 6 сәуірдегі

N 310 қаулысымен

бекiтiлген

      Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Орман және аңшылық шаруашылығы комитетiнiң аумақтық

органдары - мемлекеттiк мекемелерiнiң

тiзбесi

      Ескерту. Тізбе алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 13.03.2013 N 237 қаулысымен.


Қазақстан Республикасы

Yкiметiнiң

2005 жылғы 6 сәуірдегі

N 310 қаулысымен

бекiтiлген

      Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Орман және аңшылық шаруашылығы комитетінiң

қарамағындағы ұйымдардың тiзбесi

      Ескерту. Тізбе алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 13.03.2013 N 237 қаулысымен.


Қазақстан Республикасы

Yкiметiнiң

2005 жылғы 6 сәуірдегі

N 310 қаулысымен

бекiтiлген

      Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрлігінiң Cу ресурстары комитетi туралы

ереже

      Ескерту. Ереже алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2007 жылғы 28 қазандағы N 995 (қол қойылған күнінен бастап отыз күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.


Қазақстан Республикасы

Yкiметiнiң

2005 жылғы 6 сәуірдегі

N 310 қаулысымен

бекiтiлген

      Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
Cу ресурстары комитетiнiң құрылымы

      Ескерту. Құрылымы алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2007 жылғы 28 қазандағы N 995 (қол қойылған күнінен бастап отыз күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.


Қазақстан Республикасы

Yкiметiнiң

2005 жылғы 6 сәуірдегі

N 310 қаулысымен

бекiтiлген

      Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Су ресурстары комитетiнiң аумақтық органдары -

мемлекеттік мекемелерiнiң тiзбесi

      Ескерту. Тізбе алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 13.03.2013 N 237 қаулысымен.


Қазақстан Республикасы

Yкiметiнiң

2005 жылғы 6 сәуірдегі

N 310 қаулысымен

бекiтiлген

      Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Cу ресурстары комитетiнiң қарамағындағы ұйымдардың

тiзбесi

      Ескерту. Тізбе алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 13.03.2013 N 237 қаулысымен.


Қазақстан Республикасы

Yкiметiнiң

2005 жылғы 6 сәуірдегі

N 310 қаулысымен

бекiтiлген

      Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң
Балық шаруашылығы комитетi туралы ереже

      Ескерту. Ереже алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 28.10.2007 N 995 (қол қойылған күнінен бастап отыз күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.


Қазақстан Республикасы

Yкiметiнiң

2005 жылғы 6 сәуірдегі

N 310 қаулысымен

бекiтiлген

      Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Балық шаруашылығы комитетiнiң құрылымы

      Ескерту. Құрылымы алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 28.10.007 N 995 (қол қойылған күнінен бастап отыз күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.


Қазақстан Республикасы

Yкiметiнiң

2005 жылғы 6 сәуірдегі

N 310 қаулысымен

бекiтiлген

      Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Балық шаруашылығы комитетінің аумақтық органдары — мемлекеттік мекемелерінің тізбесі

      Ескерту. Тізбе алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 13.03.2013 N 237 қаулысымен.


Қазақстан Республикасы

Yкiметiнiң

2005 жылғы 6 сәуірдегі

N 310 қаулысымен

бекiтiлген

      Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Балық шаруашылығы комитетiнiң қарамағындағы ұйымдардың

тiзбесi

      Ескерту. Тізбе алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 13.03.2013 N 237 қаулысымен.


Қазақстан Республикасы

Yкiметiнiң

2005 жылғы 6 сәуірдегі

N 310 қаулысымен

бекiтiлген

      Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң
Ауылдық аумақтар iстерi комитетi туралы

ереже

      Ескерту. Ереже алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 28.10.2007 N 995 (қол қойылған күнінен бастап отыз күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.


Қазақстан Республикасы

Yкiметiнiң

2005 жылғы 6 сәуірдегі

N 310 қаулысымен

бекiтiлген

      Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрлігі
Ауылдық аумақтар істері комитетінің

құрылымы

      Ескерту. Құрылымы алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 28.10.2007 N 995 (қол қойылған күнінен бастап отыз күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.


Қазақстан Республикасы

Yкiметiнiң

2005 жылғы 6 сәуірдегі

N 310 қаулысына

қосымша

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң күші
жойылған кейбiр шешiмдерiнiң тiзбесi

      1. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң кейбiр мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 7 қазандағы N 1096 қаулысының 1 және 3-тармақтары (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2002 ж., N 33, 357-құжат).

      2. "Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 39 және 2002 жылғы 7 қазандағы N 1096 қаулыларына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 15 қарашадағы N 1216 қаулысының 1-тармағы 2) тармақшасының бесiншi, алтыншы, жетінші, сегiзiншi, тоғызыншы, оныншы, он бiрiншi, он екiншi, он үшiншi абзацтары.

      3. "Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы комитетiнiң кейбiр мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 22 қарашадағы N 1239 қаулысы 1-тармағының 1), 2), 3) тармақшалары (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2002 ж., N 42, 423-құжат).

      4. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi Су ресурстары комитетiнің мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 28 қарашадағы N 1267 қаулысының 1-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2002 ж., N 43, 429-құжат).

      5. "Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігіне ведомстволық бағыныстағы жекелеген ұйымдардың мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінiң 2002 жылғы 29 желтоқсандағы N 1431 қаулысы 8-тармағының 3) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2002 ж., N 49, 486-құжат).

      6. "Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi Орман және аңшылық шаруашылығы комитетiнiң жекелеген мемлекеттiк мекемелерiн қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2003 жылғы 22 қаңтардағы N 75 қаулысының 7-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2003 ж., N 2, 33-құжат).

      7. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң "Қазоңтүстiкгипросушар" жобалау-іздестіру институты" республикалық мемлекеттiк кәсіпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 24 қаңтардағы N 89 қаулысының 5-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2003 ж., N 3, 43-құжат).

      8. "Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi Су ресурстары жөнiндегі комитетінiң Оңтүстiк Қазақстан гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы" және "Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi Су ресурстары жөнiндегi комитетiнiң Қызылорда гидрогеологиялық-мелиоративтiк экспедициясы" республикалық мемлекеттік кәсiпорындарын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 24 ақпандағы N 189 қаулысы 4-тармағының 3) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2003 ж., N 9, 95-құжат).

      9. "Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі Балық шаруашылығы комитетiнiң кейбiр мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 18 шiлдедегi N 714 қаулысының 4-тармағының 1), 2), 2-1), 3) тармақшалары, осы қаулымен бекiтілген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулардың 2 және 3-тармақтары (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2003 ж., N 30, 291-құжат).

      10. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 7 қазандағы N 1096 қаулысына өзгерiс пен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 4 тамыздағы N 780 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2003 ж., N 31, 315-құжат).

      11. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 7 қазандағы N 1096 қаулысына өзгерiстер мен толықтыру енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 19 тамыздағы N 827 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2003 ж., N 34, 337-құжат).

      12. "Мемлекеттік орман қоры учаскелерiнде орман пайдаланушылар жүзеге асыратын сүрек дайындау жөнiндегi қызметті лицензиялаудың кейбiр мәселелерi және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 2 қазандағы N 1018 қаулысы 2-тармағының 3) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2003 ж., N 40, 421-құжат).

      13. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 7 қазандағы N 1096 қаулысына толықтыру енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 8 қарашадағы N 1119 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2003 ж., N 43, 458-құжат).

      14. "Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi Орман және аңшылық шаруашылығы комитетiнiң "Шарын мемлекеттiк ұлттық табиғи паркi" мемлекеттік мекемесiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 23 ақпандағы N 213 қаулысының 7-тармағы.

      15. "Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы комитетiнiң "Қаратау мемлекеттiк табиғи қорығы" мемлекеттік мекемесiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2004 жылғы 1 наурыздағы N 249 қаулысының 7-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2004 ж., N 11, 135-құжат).

      16. "Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi Балық шаруашылығы комитетiнiң кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 7 мамырдағы N 517 қаулысының 3-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2004 ж., N 21 268-құжат).

      17. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ауылдық аумақтар iстерi жөнiндегi комитетiнiң кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 16 маусымдағы N 662 қаулысының 2 және 5-тармақтары (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2004 ж., N 24, 314-құжат).

      18. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 7 қазандағы N 1096 қаулысына толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 25 маусымдағы N 704 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2004 ж., N 26, 335-құжат).

      19. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 28 қарашадағы N 1267 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 12 шілдедегi N 759 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2004 ж., N 27, 357-құжат).

      20. "Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгі Балық шаруашылығы комитетiнiң жекелеген мемлекеттік мекемелерiн қайта ұйымдастыру мен қайта атау туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 7 қыркүйектегi N 938 қаулысының 4-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2004 ж., N 33, 450-құжат).

      21. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi Су ресурстары комитетінiң "Жамбылсушар" шаруашылық жүргiзу құқығындағы су шаруашылығы жөнiндегі республикалық мемлекеттік кәсіпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 14 желтоқсандағы N 1318 қаулысы 5-тармағының 2) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2004 ж., N 49, 625-құжат).