Астық қабылдау кәсіпорны мен астық иесі арасындағы астықты сақтаудың жария шартының үлгілік нысанын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің м.а. 2015 жылғы 29 мамырдағы № 4-1/487 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 9 шілдеде № 11596 болып тіркелді

      «Астық туралы» 2001 жылғы 19 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы 31) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. Қоса беріліп отырған Астық қабылдау кәсіпорны мен астық иесі арасындағы астықты сақтаудың жария шартының үлгілік нысаны бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру мен қайта өңдеу және фитосанитариялық қауіпсіздік департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:
      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
      2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесінің мерзімді баспа басылымдарына және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесіне ресми жариялауға жіберілуін;
      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы вице-министріне жүктелсін.
      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Ауыл шаруашылығы министрінің
      міндетін атқарушы                          С. Омаров

      «КЕЛІСІЛГЕН»
      Қазақстан Республикасының
      Ұлттық экономика министрі
      ___________ Е. Досаев
      2015 жылғы 9 маусым

Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрінің
міндетін атқарушының  
2015 жылғы 29 мамырдағы 
№ 4-1/487 бұйрығымен
бекітілген        

Астық қабылдау кәсiпорны мен астық иесi арасындағы астықты сақтаудың жария шартының үлгiлік нысаны

_________________            №           20 ___ жылғы «___» _________
(елдi мекен)

      Бұдан әрi «Иеленушi» деп аталатын ___________ атынан _________
                                        (астық иесi)
негiзiнде әрекет ететiн ________________ және бұдан әрi «АҚК» деп
аталатын ________________________ атынан ________________ негiзiнде
әрекет ететiн (астық қабылдау кәсiпорны)
_______________________________, бiрлесiп «Тараптар» деп аталатындар,
төмендегiлер туралы осы шартты жасасты.

1. Шарттың нысанасы

      1. Осы шарттың нысанасы АҚК-нiң осы шартқа сәйкес және оның талаптарымен астықты сақтау бойынша қайтарымды қызметтер көрсетуі болып табылады.
      2. Сақтауға берілетін астықтың көлемі мен сипаттамасын, астықтың сақталуын қамтамасыз ету мақсатында ол жеткiзiлетiн сапа көрсеткiштерiн осы шартқа қосымшада Тараптар анықтайды.
      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 24.06.2016 № 280 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

2. Тараптардың құқықтары мен мiндеттерi

      3. АҚК:
      1) астық қолхаттарын ұстаушылардың мемлекеттік электрондық тізілімінде (бұдан әрі – Тізілім) астық қолхатын шығаруға бұйрық қалыптастырып, сақтауға қабылданған, сапасы бойынша біртекті астықтың әр партиясына Иеленушiден астық қабылданған күннен бастап күнтізбелік үш күннен аспайтын мерзімде астық қолхатын шығаруға;
      2) астықты қабылдағанда оның сапасын анықтауды осы шартқа қосымшада көрсетілген стандартқа сәйкес жүзеге асыруға;
      3) Иеленушi берген астықты астық қолхатында көрсетiлген caн мен сапада сақтауды қамтамасыз етуге;
      4) ұлттық стандарттарда, техникалық регламенттерде, техникалық шарттарда және нормативтiк құқықтық актілерде белгiленген сақтау шарттарын сақтауға;
      5) астықтың сақталу орнын қарап-тексеруге, астықты өлшеуге және астықтың сынамаларын iрiктеп алуға Иеленушiге не оның уәкiлеттi өкiлiне мүмкiндiк беруге;
      6) алып тасталды - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 24.06.2016 № 280 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      7) Иеленуші Тізілімде қалыптастыратын, астық қолхатын өтеуге арналған бұйрық негізінде астық беруге («Астық туралы» 2001 жылғы 19 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 31-бабында және осы шарттың 4-тармағының 2) тармақшасында көзделген жағдайларды қоспағанда). Астықты беру (тиеп-жіберу) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 19 маусымдағы № 4-1/546 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11804 болып тіркелген) бекітілген Астықтың сандық-сапалық есебін жүргізу қағидаларына (бұдан әрі – Астықты есепке алу қағидалары) сәйкес жүргізіледі. Астық берілгеннен кейін астық қолхаты өтеледі;
      8) сақтаудағы астықтың жойылу немесе бүлiну қаупi туындаған жағдайларды қоспағанда, Иеленушiнiң келiсiмiнсiз үшiншi тұлғалардың астық сақтау қоймаларында сақтаудағы астықты араластырмауға. Иеленушiнің Тізілімде астық қолхатын өтеуге бұйрық қалыптастыруы үшін АҚК астықтың үшiншi тұлғаға сақтауға берілгенi туралы Иеленушiге тез арада хабарлауға мiндеттi. Бұл ретте АҚК астықты сақтауға берген үшiншi тұлғаның іс-қимылына толық жауап бередi;
      9) Иеленушiге оның өтiнiмi бойынша үш жұмыс күнi iшiнде AҚК-нiң техникалық мүмкiндiктерi туралы ақпарат ұсынуға;
      10) жоспарлы жөндеу жұмыстарын жүргiзуге байланысты жөндеу жүргiзуді тоқтатуға дейiн кемінде 45 күн бұрын, Заңның 6-бабы 12) тармақшасына сәйкес бекітілетін Астықты сақтау қағидаларында белгiленген мерзiмнен аспауға тиiс жөндеу жүргiзу мерзiмдерiн көрсете отырып, астықты қабылдау мен босатудың (тиеп-жiберудiң) мүмкiн еместігі туралы Иеленушiнi хабардар етуге;
      11) егер АҚК астық қолхаттары бойынша мiндеттемелердi орындауға кепiлдiк беру жүйесiне қатыспаған жағдайда, осы шарт бойынша өзiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыруға;
      12) астықты сақтау процесiнде зиянкестермен астықтың залалданғаны анықталған жағдайда, өз есебiнен зарарсыздандыруды жүргiзуге;
      13) Астық қолхаттарын шығара отырып, қойма қызметі бойынша қызметтер көрсетуге арналған лицензияның қолданысын тоқтата тұру, қайтарып алу туралы, сондай-ақ АҚК-нi қайта ұйымдастыру, атауын өзгерту, банкроттық рәсімінің қозғалғаны, өз еркімен таратылуы туралы шешімнің қабылданғаны туралы Иеленушіні тиісті шешім қабылданған сәттен бастап үш жұмыс күні ішінде жазбаша хабарлар етуге;
      14) Астықтың есебін жүргізу қағидаларына сәйкес астықты осы шартқа қосымшада белгiленген сапалық көрсеткiштерге дейiн жеткiзу нәтижесiнде алынған астық қалдықтарын қайтаруды қамтамасыз етуге мiндеттенедi.
      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 24.06.2016 № 280 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      4. АҚК:
      1) осы шарттың 3-бөлiмiне сәйкес нақты көрсетілген қызметтер үшiн ақы төлеудi талап етуге;
      2) көрсетiлген қызметтерге ақы төлеу бойынша Иеленушінің берешегi бар болған жағдайда астық босату (тиеп-жiберу) кезінде оның қазақстандық тауарлық биржаларда биржалық сауда-саттық жүргізу барысында қалыптасатын биржалық бағасы бойынша анықталатын осы берешектің мөлшерінен аспайтын көлемдегі астықты босатудан (тиеп-жiберуден) бас тартуға;
      3) астықты босатуда (тиеп-жiберуде) Иеленушiмен бiрлесiп астықты оның астық қолхатында көрсетiлген сандық-сапалық көрсеткiштерге сай екенiн қарап-тексеруді немесе шығыстарды өз есебiнен өтей отырып, тәуелсiз сарапшылық бағалауды жүргiзуге құқылы.
      5. Иеленушi осы шарттың 3-бөлiмiнде белгіленген тәртiппен және жағдайларда AҚК-нiң көрсетілетін қызметтеріне уақтылы ақы төлеуге мiндеттенедi.
      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 24.06.2016 № 280 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      6. Иеленушi:
      1) астық қолхатында көрсетiлген көлемде АҚК-де сақтаудағы астыққа билiк етуге;
      2) осы шартқа қосымшада көрсетiлген стандарт бойынша астықты қабылдағанда оның сапасын анықтауға;
      3) астықты қабылдау және босату (тиеп-жiберу) кезiнде оны өлшеуге қатысуға;
      4) астықты сақтау орнын қарап-тексеруге, астықты өлшеуге және астықтың сынамасын iрiктеп aлуғa;
      5) АҚК астықты босату (тиеп-жiберу) кезiнде АҚК-мен бiрлесiп астықты оның астық қолхатында көрсетілген сандық-сапалық көрсеткiштерге сай екенiн қарап-тексеруді немесе шығыстарды өз есебiнен өтей отырып, тәуелсiз сарапшылық бағалауды жүргiзуге;
      6) өтiнiм бойынша АҚК-нiң техникалық мүмкiндiктерi туралы ақпарат алуға;
      7) астық қалдығын қайтаруға және астықты осы шартқа қосымшада белгіленген сапалық көрсеткіштерге дейін жеткізу нәтижесінде алынған астық қалдығына билік етуге құқылы.
      Ескерту. 6-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 24.06.2016 № 280 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

3. Сыйақы төлеу

      7. Әрбiр операция бойынша жеке-жеке астықты сақтау жөнiнде қызметтер көрсету (қабылдау, кептiру, тазалау, сақтау, тиеп-жiберу) үшiн АҚК-нiң сыйақы сомасы АҚК-нiң оларды көрсетумен байланысты барлық шығыстарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген салық және басқа да мiндеттi төлемдердi қамтиды және осы шартқа қосымшада айқындалады.
      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 24.06.2016 № 280 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      8. Нарықта үстем жағдайға ие АҚК-нің көрсетілетін қызметтерінің бағалары (тарифтерi) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен айқындалады.
      9. Астықты сақтау жөнiндегі көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу ақшамен не Тараптардың келiсiмiмен анықталған баға бойынша сақтаудағы астықтың тиiстi көлемiн беру жолымен жүргiзiледi.
      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 24.06.2016 № 280 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      10. Көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу мерзiмдері Тараптардың келiсiмi бойынша осы шартқа қосымшаға сәйкес айқындалады.
      Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 24.06.2016 № 280 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

4. Шарттың қолданылу мерзiмi

      11. Осы шарт Астықты сақтау қағидаларында айқындалған сақтау мерзiмдерiнен аспайтын, Иеленушiнiң талап етуiмен белгiленген мерзiмге жасалды және өзiнiң қолданысын Тараптар өздерiнiң мiндеттемелерiн толық орындаған жағдайда тоқтатады.
      12. АҚК-нiң бастамасымен шартты бұзуға жол берiлмейдi.

5. Тараптардың жауапкершiлігі

      13. Сақталудағы астық жоғалған, кем шыққан, бүлiнген, зақымдалған, сапасы төмендеген жағдайда, АҚК Иеленушiнiң пайдасына тиiсiнше жоғалған, кем шыққан, бүлiнген, зақымдалған астық не сапасы төмендеген астық құнының _____ %-ы мөлшерiнде айыппұл төлейдi.
      14. Осы шарттың 3-тармағының 7) тармақшасын орындаудан негізсіз бас тартқан жағдайда, АҚК Иеленушінің пайдасына әрбір мерзімі өткен күн үшін тиеп-жіберуге мәлімделген астық құнының _____ %-ы мөлшерінде айыппұл төлейді.
      15. Егер АҚК астықтың жоғалуы, кем шығуы, бүлiнуi, зақымдалуы, сапасының төмендеуi еңсерілмейтін күштің не Иеленушi пиғылының немесе оғаш абайсыздығының салдарынан болғанын дәлелдесе, жауапкершiлiктен босатылады.
      16. Айыппұл санкцияларының сомасы, астық құнының өтемi, сондай-ақ АҚК әрекетiнiң (әрекетсiздiгiнiң) нәтижесiнде Иеленушiге келген залалдар сомасы өтеу сәтiнде қалыптасқан бағалар бойынша анықталады.
      17. Тараптар айқындаған сыйақы төлеу мерзiмiн Иеленушi бұзған жағдайда, Иеленушi әрбiр мерзiмi өткен күнтiзбелiк күн үшiн төленбеген соманың _____ %-ы мөлшерiнде өсiмақы төлейдi.
      18. Басқа Тараптың қабылдаған мiндеттемелерiн орындамауы немесе тиiсiнше орындамауы нәтижесiнде Тараптардың бiреуiне келген залалдар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тұрақсыздық айыбынан тыс өтеледi.
      19. Айыппұл санкцияларын төлеу Тараптарды осы шарт бойынша қабылданған мiндеттемелерін орындаудан босатпайды.

6. Дауларды қарау тәртiбi

      20. Осы шарт бойынша даулар туындаған жағдайда, Тараптар туындаған дауларды сотсыз шешу үшiн барлық шараларды қабылдауға мiндеттенедi.
      21. Туындаған даулар бойынша келiсiмге қол жетпесе, даулар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртiппен сотта қаралуы тиіс.

7. Өзге де жағдайлар

      22. Осы шарт бойынша құқықтар мен міндеттер астық қолхатында көрсетілген көлемдегі астыққа арналған астық қолхаты бойынша құқықтарды берумен бір уақытта беріледі.
      Ескерту. 22-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 24.06.2016 № 280 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      23. Көрсетілетін қызметтерге арналған тарифтер өзгергенде, астық жеткiзілетін сапалық көрсеткiштердi жақсарту қажет болғанда немесе AҚК-гe жаңа астық партиялары түскенде тиiстi өзгерiстер осы шартқа қосымша қосымшаға қол қою арқылы ресiмделедi.
      Ескерту. 23-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 24.06.2016 № 280 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      24. Осы шартқа қосымша оның ажырамас бөлігi болып табылады, ол жазбаша түрде ресiмделуi, оған Тараптардың уәкілеттi өкiлдерiнiң қолдары қойылуы және мөрлермен расталуы тиiс.
      Ескерту. 24-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 24.06.2016 № 280 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      25. Осы шартпен реттелмеген бөлiкте Қазақстан Республикасы заңнамасының нормалары қолданылады.
      26. Осы шарт Тараптардың әрқайсысы үшiн бiр-бiрден, мемлекеттiк және орыс тiлiнде, бiрдей заң күшi бар 2 данада жасалды.

8. Тараптардың деректемелерi мен қолдары

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Астық қабылдау кәсiпорны мен астық  
иесi арасындағы астықты сақтаудың жария
      шартының үлгілік нысанына қосымша   

      Ескерту. 1-қосымшаның оң жақ жоғары бұрышындағы мәтіні жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 24.06.2016 № 280 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

20 ___ жылғы «___» _________ № _____ шартқа астықтың
сандық-сапалық көрсеткiштерi және астықты сақтау жөніндегі
көрсетілетін қызметтер құны

20 ___ жылғы «___» _________ № _________

Р/с №

Сақтауға берілетін астықтың көлемі мен сипаттамасы

Дақыл

Сорты,
репродукциясы (тұқым үшін)

Себу стандартының сыныбы (тұқым үшін)

Егін жинау жылы

Саны, тонна, дейін(кестенің жалғасы)

Стандарты

АҚК-де астықтың жеткізілетін сапалық көрсеткіштері

Ылғалдылығы бойынша, %

Арамшөптік қоспасы бойынша, %

Дәндік қоспасы бойынша, %

Себу стандарты сыныбына дейін (тұқым үшін)


Операция түрi

Көрсетілетін қызметтер бағасы, теңге

Төлеу мерзiмi

Қабылдау, 1 тонна үшін теңгеКептіру, 1 тонна-пайыз үшін теңгеТазалау, 1 тонна-пайыз үшін теңгеСақтау, айына 1 тонна үшін теңгеТ/ж көлігімен тиеп-жөнелту,

1 тонна үшін теңгеАвтокөлікпен тиеп-жөнелту,

1 тонна үшін теңгеОның iшiнде ҚҚС ___%.

      Иеленушi:                  Aстық қабылдау кәсіпорны:
      Басшы: ___________         Басшы: ___________

      Мөр орыны                  Мөр орыны

Астық қабылдау кәсiпорны   
мен астық иесi арасындағы астықты
сақтаудың жария шартының үлгiлік
нысанына 2-қосымша      

    20 ___ жылғы _______ ___________________ тиесілі астықтың                      (айы)  (Иеленушiнiң атауы)
          бар-жоғы және қозғалысы туралы мәліметтер

      Ескерту. 2-қосымша алып тасталды - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 24.06.2016 № 280 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.