Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң кейбiр мәселелерi

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 6 сәуірдегі N 310 Қаулысы.

Жаңартылған

      Қазақстан Республикасы Президентінiң "Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесiн одан әрi жетiлдiру жөніндегі шаралар туралы" 2004 жылғы 29 қыркүйектегi N 1449 Жарлығын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса берілiп отырған:

      1) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi туралы ереже;

      2) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2007.03.02 N 164 қаулысымен;
      3) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 13.03.2013 N 237 қаулысымен;
      4) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2007.10.28 N 995 (қол қойылған күнінен бастап отыз күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;
      5) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 13.03.2013 N 237 қаулысымен;
      6) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 13.03.2013 N 237 қаулысымен;
      7) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2007.10.28 N 995 (қол қойылған күнінен бастап отыз күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;
      8) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 13.03.2013 N 237 қаулысымен;
      9) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 13.03.2013 N 237 қаулысымен;
      10) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2007.10.28 N 995 (қол қойылған күнінен бастап отыз күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;
      11) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 13.03.2013 N 237 қаулысымен;
      12) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 13.03.2013 N 237 қаулысымен;
      13) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2007.10.28 N 995 (қол қойылған күнінен бастап отыз күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;
      Ескерту. 1-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.03.02 N 164; 2007.10.28 N 995 (қол қойылған күнінен бастап отыз күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 13.03.2013 N 237 қаулыларымен.
      2. Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2007.10.28 N 995 (қол қойылған күнінен бастап отыз күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      3. Қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiнiң күшi жойылды деп танылсын.

      4. Осы қаулы Қазақстан Республикасының "Стандарттау туралы" және "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өлшем бірлігін қамтамасыз ету және стандарттау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2018 жылғы 5 қазандағы заңдарына сәйкес 2019 жылғы 11 сәуірде қолданысқа енгізілетін Ереженің 16-тармағындағы орталық аппарат функцияларының 434-28), 434-39), 434-40), 434-41), 434-42), 434-43), 434-44) және 434-45) тармақшаларын және 17-тармағының 364) тармақшасын қоспағанда, қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 19.03.2019 № 131 қаулысымен.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
 
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2005 жылғы 6 сәуірдегі
N 310 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі туралы ереже

      Ескерту. Ереже жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 13.03.2013 N 237 қаулысымен.

1. Жалпы ережелер

      1. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі – агроөнеркәсіптік кешен, су, балық, орман және аңшылық шаруашылығы, жер ресурстары, геодезия және картография саласында басшылық жасауды, сондай-ақ заңнамада көзделген шектерде өзінің құзыретіне жатқызылған қызмет саласында (бұдан әрі – реттелетін сала) мемлекеттік органдарды салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 18.05.2016 № 295 қаулысымен.

      2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің мынадай ведомстволары бар:

      1) "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитеті" мемлекеттік мекемесі;

      2) "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитеті" мемлекеттік мекемесі;

      3) "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Су ресурстары комитеті" мемлекеттік мекемесі;

      4) "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті" мемлекеттік мекемесі;

      5) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Жер ресурстарын басқару комитеті" мемлекеттік мекемесі.

      Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 22.09.2014 № 1002; 18.05.2016 № 295 қаулыларымен.

      3. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

      4. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.

      5. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.

      6. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

      7. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

      8. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің штат санының лимитін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.

      Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің құрылымы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес бекітіледі.

      9. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің орналасқан жері: 010000, Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, Кенесары

      көшесі, 36.

      10. Мемлекеттік органның толық атауы – "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі" мемлекеттік мекемесі.

      11. Осы Ереже Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің құрылтай құжаты болып табылады.

      12. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен жүзеге асырылады.

      13. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігіне кәсіпкерлік субъектілерімен Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

      Егер Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігіне заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен
міндеттері

      14. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің миссиясы – мемлекеттік саясатты тиімді қалыптастыру, үйлестіру және іске асыру жолымен агроөнеркәсіптік кешеннің бәсекеге қабілеттілігін арттыру, су, балық, орман және аңшылық шаруашылығының, жер ресурстарының, геодезия және картографияның орнықты дамуы үшін жағдай жасау.

      Ескерту. 14-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 18.05.2016 № 295 қаулысымен.

      15. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің негізгі міндеттері мыналар болып табылады:

      1) мемлекеттің аграрлық саясатын, реттелетін салалардағы стратегиялық жоспарларды, мемлекеттік және өзге де бағдарламалар мен жобаларды қалыптастыру;

      2) бәсекеге қабілетті ауыл шаруашылығы тауарының өндірісін құрудың негіздерін қалыптастыру, Қазақстан Республикасының азық-түлік қауіпсіздігін және жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету;

      3) агроөнеркәсіптік кешенді ақпараттық-консультативтік қамтамасыз ету;

      4) реттелетін салаларда салааралық үйлестіруді және мемлекеттік басқаруды жүзеге асыру;

      5) өз құзыреті шегінде өзге мемлекеттік органдардың қызметіне әдістемелік басшылықты жүзеге асыру;

      6) биологиялық әртүрлілікті сақтау;

      7) су ресурстарын, ормандарды, жануарлар дүниесін және ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды басқару саласында мемлекеттік саясатты іске асыру мәселелері бойынша басшылық жасау және салааралық үйлестіру;

      8) су ресурстарын, ормандарды, жануарлар дүниесін және ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды мемлекеттік басқару саласындағы заңнаманы жетілдіру;

      9) су ресурстарын, ормандарды, жануарлар дүниесін және ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды басқару саласындағы мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру;

      10) су ресурстарын, ормандарды, жануарлар дүниесін және ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды басқару саласында халықаралық ынтымақтасты дамыту;

      11) су ресурстарын, ормандарды, жануарлар дүниесін және ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды басқару саласында мемлекеттік бақылауды қамтамасыз ету;

      11-1) жер ресурстарын ұтымды және тиімді басқаруды қамтамасыз ету саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру;

      11-2) геодезия және картография саласын дамыту саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру.

      12) өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігіне жүктелген өзге де міндеттерді жүзеге асыру.

      Ескерту. 15-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 22.09.2014 № 1002; өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 18.05.2016 № 295 қаулыларымен.

      16. Орталық аппараттың функциялары.

      Орталық аппарат:

      1) мынадай салаларда мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын әзірлейді:

      астықты өндіруді және оларды жүзеге асыруды ұйымдастыруды мемлекеттік қолдау;

      өсімдіктерді қорғау;

      биоотын өндірісін және оның айналымын мемлекеттік реттеу және қолдау;

      2) мынадай салаларда халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады:

      өсімдіктер карантині;

      бал ара шаруашылығы;

      орман қатынастары;

      жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту, пайдалану;

      ерекше қорғалатын табиғи аумақтар;

      халықаралық шарттарды іске асыруды қоса алғанда, су ресурстарын басқару;

      3) асыл тұқымды мал шаруашылығы саласында мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын қалыптастырады және іске асырады;

      3-1) жайылымдарды басқару және пайдалану саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады;

      4) реттелетін салаларда жергілікті атқарушы органдарды үйлестіруді және оларға әдістемелік басшылық жасауды жүзеге асырады;

      4-1) ауылдық жерлерде және шағын қалаларда:

      кредит беру және микрокредит беру;

      микроқаржы ұйымдары және кредиттік серіктестіктер беретін микрокредиттер бойынша кепілдік беру;

      микроқаржы ұйымдарының операциялық шығындарын субсидиялау, сондай-ақ микрокредит беру жүйесінің дамуын мониторингтеу жолымен жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қаржылық және қаржылық емес қолдауды ұйымдастыруды жүзеге асырады;

      кәсіпкерлік негіздеріне оқыту;

      5) техникалық реттеу саласындағы өз құзыретi шегiнде техникалық регламенттерді, оның ішінде Кеден одағының техникалық регламенттерін іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарларын әзірлеуді және орындауды жүзеге асырады;

      6) Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы бейiнiндегi ғылыми-зерттеу ұйымдарымен бiрлесе отырып, асыл тұқымды мал шаруашылығы саласында мемлекеттік ғылыми-техникалық бағдарламалар әзірлеуді жүзеге асырады;

      7) асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы халықаралық қатынастарда Қазақстан Республикасының атынан өкілдік етеді;

      8) Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы бейiнiндегi ғылыми-зерттеу ұйымдарымен бiрлесе отырып, асыл тұқымды мал шаруашылығы саласында ақпараттық қамтамасыз ету жүйелерін әзірлеуді жүзеге асырады;

      9) Қазақстан Республикасының асыл тұқымды мал шаруашылығы жөніндегі бас мемлекеттік инспекторы, асыл тұқымды мал шаруашылығы жөніндегі мемлекеттік инспекторлар туралы ережені әзірлейді және бекітеді;

      10) отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер үшін асыл тұқым өнімнің (материалдың) қолжетімділігін қамтамасыз ету мақсатында басым тәртіппен субсидиялауға жататын жануарлар тұқымдарының тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      11) асыл тұқымды өнімнің (материалдың) әрбір түріне субсидиялар нормативтерін әзірлейді және бекітеді;

      12) асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды субсидиялау тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      13) техникалық реттеу саласындағы уәкілетті органмен келісім бойынша өзінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша техникалық регламенттерді бекітеді, жояды, тоқтата тұрады, сондай-ақ техникалық регламенттерге өзгерістер енгізеді;

      14) асыл тұқымды мал шаруашылығы саласында нормативтік құқықтық актілер қабылдайды;

      15) малдардың асыл тұқымдық құндылығын бонитирлеу (бағалау) және өсімін молайту жөніндегі нұсқаулықтарды әзірлейді және бекітеді;

      16) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1184 (02.06.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      17) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1184 (02.06.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      18) мал шаруашылығы саласындағы селекциялық жетістіктерге сынақ жүргізу және байқаудан өткізу әдістемесін әзірлейді және бекітеді;

      19) асыл тұқымдық өнімнің (материалдың) барлық түрлеріне асыл тұқымдық куәліктердің нысандарын және оларды беру (жою) тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      20) асыл тұқымдық өнім (материал) мәртебесін беру (тоқтата тұру, күшін жою) тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      20-1) асыл тұқымды малдың жеке карточкасын толтыру нысаны мен тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      21) селекциялық және мал тұқымын асылдандыру жұмысының ақпараттық базасын жүргізу тәртібін әзірлейді және бекiтедi;

      22) асыл тұқымдық кітап жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      23) асыл тұқымды жануарлардың мемлекеттік тіркелімін жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      24) экспорттаушы елдердің құзыретті органдары импортталған асыл тұқымдық өнімге (материалға) берген асыл тұқымдық куәлікті немесе оған баламалы құжатты тану тәртібі туралы ережені әзірлейді және бекітеді;

      25) мал шаруашылығы салалары бойынша асыл тұқымды өнімді (материалды) есепке алу нысандарын әзірлейді және бекітеді;

      25-1) жайылымдарды ұтымды пайдалану қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      25-2) жайылымдардың жалпы алаңына түсетін жүктеменің шекті рұқсат етілетін нормаларын әзірлейді және бекітеді;

      25-3) жайылымдарды суландыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлейді және бекітеді;

      25-4) жайылымдардың оты-суының молдығы және жайылымдық инфрақұрылым объектілерінің жай-күйі туралы деректер жинауды жүзеге асырады;

      25-5) жайылымдарды қалпына келтіру, сақтау, ұтымды пайдалану және түбегейлі жақсарту үшін ғылыми-зерттеу, іздестіру, жобалау жұмыстарын ұйымдастырады;

      25-6) жайылымдарды пайдалану және қорғау саласындағы халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады;

      26) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1184 (02.06.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      27) өсiмдiктер карантинi жөнiндегi мемлекеттiк инспекторлар туралы ережені әзірлейді және бекiтедi;

      28) арнайы су пайдалануға рұқсат алуға өтініштің нысанын және арнайы су пайдалануға рұқсаттың нысанын әзірлейді;

      29) екі немесе одан көп облыс аумағындағы карантиндік аймақтарда өсімдіктер карантинін жүргізу тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      30) әкелінетін карантинге жатқызылған өнімге қойылатын фитосанитариялық талаптарды әзірлейді және бекітеді;

      31) карантинге жатқызылған өнімдердің тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      32) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 02.11.2016 № 652 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      33) Қазақстан Республикасының аумағын карантинді объектілерден және бөтен текті түрлерден қорғау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      34) оларға қатысты өсімдіктер карантині жөніндегі іс-шаралар белгіленетін және жүзеге асырылатын карантиндік объектілер мен бөтен текті түрлердің тізбесін бекітеді;

      35) өсімдіктер карантині жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін пестицидтердің (улы химикаттардың) қорын құру және сақтау тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      36) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісім бойынша өсімдіктер карантині саласында мемлекеттік бақылау мен қадағалауды тікелей жүзеге асыратын ведомствоның және фитосанитариялық бақылау бекеттерімен бірге аумақтық бөлімшелерінің лауазымды адамдарын нысанды киiммен (погонсыз) қамтамасыз етудің заттай нормаларын әзірлейді және бекітеді;

      37) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісім бойынша өсімдіктер карантині саласындағы заттай нормаларды әзірлейді және бекітеді;

      38) зертханалық сараптаманы қоспағанда, кеден ісі саласындағы уәкілетті органмен келісім бойынша кеден органдары лауазымды адамдарының Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы автомобиль өткізу бекеттерінде мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық бақылауды жүзеге асыруы тәртібін, сондай-ақ өсімдіктер карантині жөніндегі уәкілетті орган мен кеден органдарының өзара іс-қимыл жасау тәртібін бекітеді;

      39) карантиндi объектiлермен залалданған, зарарсыздандыруға немесе өңдеуге жатпайтын, карантинге жатқызылған өнiмдi алып қою және жою жөніндегі қағидаларды әзірлейдi және бекітеді;

      40) нысанды киім (погонсыз) киіп жүруге құқығы бар лауазымды адамдардың тізбесін, нысанды киім (погонсыз) үлгілерін және оларды киіп жүру тәртібін айқындайды;

      41) өз құзыреті шегінде мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді, сондай-ақ өздері құпияландырған мәліметтерді қорғауды қамтамасыз етеді;

      42) астық өндірушілерді қорғау үшін демпингке қарсы шаралар қолдану бойынша ұсыныстар әзірлейді;

      43) Қазақстан Республикасының астық туралы заңнамасы талаптарының бұзылуын жою туралы нұсқаманың, әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттаманың, әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша қаулының нысандарын әзірлейді және бекітеді;

      44) астық сапасын сараптау тәртібіне және астық сапасының паспортын беруге қойылатын талаптарды әзірлейді және бекітеді;

      45) астыққа және оның тіршілік циклінің процестеріне арналған техникалық регламенттерді әзірлейді және бекітеді;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      46) тармақшаны алып тастау көзделген - ҚР Үкіметінің 02.11.2016 № 652 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      46) астық қолхаты жазылатын бланктерге қойылатын талаптарды, оларды шығару, сатып алу, сақтау және жою тәртібін, сондай-ақ астық қолхаттарының үлгілеріне қойылатын талаптарды әзірлейді және бекітеді;

      47) астық қабылдау кәсіпорнын зерттеп қарау актісінің нысанын әзірлейді және бекітеді;

      48) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1168 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;

      49) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1168 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;

      50) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1168 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;

      51) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1168 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;

      52) астық қабылдау кәсіпорны мен астық иесінің арасындағы жария шарттардың үлгілік нысанын әзірлейді және бекітеді;

      53) астық қолхаттарын шығару арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету жөніндегі қызметке қойылатын біліктілік талаптарын әзірлейді және бекітеді;

      54) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1168 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;

      55) астықтың сандық-сапалық есебін жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      56) астық сақтау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      57) тармақшаны алып тастау көзделген - ҚР Үкіметінің 02.11.2016 № 652 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      57) астық қолхаттарын беру, олардың айналымы және өтелуі қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      58) астық қабылдау кәсіпорнын уақытша басқаруды жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      59) астық қолхаттарын ұстаушылардың мемлекеттік электрондық тізілімін қалыптастыру және жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      59-1) астық қолхаттарын ұстаушылардың мемлекеттік электрондық тізіліміне деректер берудің нысандарын, көлемін және кезеңділігін әзірлейді және бекітеді;

      60) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1168 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;

      61) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1168 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;

      62) астық қолхаттары бойынша мiндеттемелердi орындауға кепiлдiк беру қорларын құруға, олардың жұмыс iстеуі мен таратылуына қойылатын талаптарды, астық қабылдау кәсiпорындарының астық қолхаттары бойынша мiндеттемелердi орындауға кепiлдiк беру жүйесiне қатысу шарттарын, астық қолхаттары бойынша мiндеттемелердi орындауға кепiлдiк беру қорының (қорларының) кепiлдiктер алу тәртiбiн, астық қолхаттары бойынша мiндеттемелердi орындауға кепiлдiк беру қорының (қорларының) астық қолхаттары бойынша мiндеттемелердi өтеу тәртiбiн әзірлейді және бекітеді;

      63) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1168 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;

      64) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1168 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;

      65) бал араларды қорғауға және өсімін молайтуға бағытталған ғылыми зерттеулер ұйымдастыруды жүзеге асырады;

      66) аса қауiптi зиянды организмдер тiзбесiн әзірлейді және бекітеді;

      67) өсiмдiктерді қорғау саласында халықаралық ұйымдармен және мемлекеттiк органдармен ынтымақтастық жасайды және халықаралық бағдарламаларды іске асыруға қатысады;

      68) мынадай:

      пестицидтер (улы химикаттар) өндіру (формуляциялау);

      пестицидтер (улы химикаттар) өткізу;

      пестицидтерді (улы химикаттарды) аэрозольдық және фумигациялық тәсілдермен қолдану жөніндегі қызметтің кіші түрлеріне қойылатын біліктілік талаптарын әзірлейді және бекітеді;

      69) бал жиналатын өсімдіктерді өңдеу үшін қолданылатын өсімдіктерді қорғау құралдарының, минералды тыңайтқыштардың және басқа да препараттардың тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      70) пестицидтер (улы химикаттар) айналымы саласындағы техникалық регламенттердi әзірлейді және бекітеді;

      71) пестицидтердiң (улы химикаттардың) тiркеулік, өндірістік сынақтарын жүргiзу және мемлекеттiк тiркеу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      72) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 02.11.2016 № 652 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      73) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес хаттамалар мен нұсқамалар нысандарын, сондай-ақ оларды жасау мен шығару тәртiбiн әзірлейді және бекітеді;

      74) фитосанитариялық нормативтерді, фитосанитариялық есепке алу нысандарын, сондай-ақ оларды ұсыну тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      75) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 02.11.2016 № 652 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      76) қоршаған ортаны қорғау және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті мемлекеттік органдармен келісім бойынша пестицидтерді (улы химикаттарды) залалсыздандыру тәртібін айқындайды;

      77) топыраққа агрохимиялық зерттеп-қарау жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекiтедi;

      78) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 14.02.2017 № 65 қаулысымен.

      79) ветеринариялық ғылыми зерттеулерді және ветеринария саласындағы мамандарды, ветеринария саласында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғаларды қайта даярлауды ұйымдастырады;

      80) профилактикасы, диагностикасы мен жойылуы бюджет қаражаты есебiнен жүзеге асырылатын жануарлардың аса қауіпті ауруларының тiзбесiн әзірлейді және бекітеді;

      81) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ветеринария саласындағы халықаралық ұйымдарда Қазақстан Республикасының атынан өкілдік етеді, сондай-ақ олармен ынтымақтастықты ұйымдастырады;

      82) ветеринариялық препараттардың республикалық запасын қалыптастыру, пайдалану және есептен шығару тәртібі мен нормативтерін бекітеді;

      83) ветеринариялық препараттарды, жемшөп пен жемшөп қоспаларын оларды пайдалану кезінде есептен шығару, сондай-ақ оларды сақтау мерзімі өткеннен кейін жою немесе зертханалық зерттеулердің нәтижелері бойынша мақсаты бойынша пайдалануға жарамсыз деп тану тәртібі мен нормативтерін бекітеді;

      84) ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      85) жануарлардың аса қауіпті ауруларына қарсы ветеринариялық іс-шараларды жоспарлау және жүргізу қағидаларын бекітеді;

      86) мемлекеттік ветеринариялық ұйымдар желісінің мемлекеттік нормативін әзірлейді және бекітеді;

      87) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісім бойынша ветеринариялық бақылау бекеттеріндегі мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторларды нысанды киіммен (погонсыз) қамтамасыз етудің заттай нормаларын әзірлейді;

      88) зертханалық бақылауды қоспағанда, кеден ісі саласындағы уәкілетті органмен келісім бойынша кеден органдары лауазымды адамдарының Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы автомобиль өткізу пункттерінде мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды жүзеге асыруы тәртібін, сондай-ақ ветеринария саласындағы уәкілетті орган мен кеден органдарының өзара іс-қимыл жасау тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      89) ветеринария саласындағы қызметке қойылатын біліктілік талаптарын әзірлейді және бекітеді;

      90) жеткілікті ғылыми негіздемеге негізделген және жануарлар мен адамның өмірі мен саулығы үшін зардаптары ескерілген, сондай-ақ халықаралық талаптарға сәйкес келетін ветеринариялық нормативтерді бекітеді;

      91) ветеринария саласында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғаларды аттестаттау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      92) ветеринария саласындағы техникалық регламенттерді әзірлейді және бекітеді;

      93) Қазақстан Республикасының аумағында орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерді тасымалдауды жүзеге асыру тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      94) тиісті аумақтағы эпизоотиялық ахуалды бағалауды ескере отырып, орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілердің экспортына, импортына және транзитіне рұқсат беру тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      95) жануарларды өсіруді, жануарларды, жануарлардан алынатын өнім мен шикізатты дайындауды (союды), сақтауды, қайта өңдеуді және өткізуді жүзеге асыратын өндіріс объектілеріне, сондай-ақ ветеринариялық препараттарды, жемшөп пен жемшөп қоспаларын өндіру, сақтау және өткізу жөніндегі ұйымдарға есептік нөмірлер беру тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      96) орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектiлердiң және биологиялық материалдың сынамаларын іріктеу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      97) жергілікті атқарушы органдардың ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асыратын бөлімшелері туралы үлгілік ережені әзірлейді және бекітеді;

      98) процессингтік орталықтың жұмыс істеу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      99) ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді жүргізуге арналған лазерлік станцияларды, бұйымдар (құралдар) мен атрибуттарды және оларды өндірушілерді тіркеу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      100) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 14.02.2017 № 65 қаулысымен.

      101) кейіннен өткізуге арналған ауыл шаруашылығы жануарларын союды жүргізуді ұйымдастыру тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      102) ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) нормаларды, ветеринариялық есепке алу мен есептілік нысандарын әзірлейді және бекітеді;

      103) ветеринариялық есепке алу мен есептілікті жүргізу, ұсыну тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      104) жануарларды өсіруді, өткізуді жүзеге асыратын өндіріс объектілеріне қойылатын ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) талаптарды әзірлейді және бекітеді;

      105) жануарлардан алынатын өнім мен шикізатты дайындауды (жануарларды сою), сақтауды, өңдеуді және өткізуді жүзеге асыратын өндіріс объектілеріне қойылатын ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) талаптарды әзірлейді және бекітеді;

      106) ветеринариялық препараттарды, жемшөп және жемшөп қоспаларын өндіру, сақтау және өткізу жөніндегі ұйымдарға қойылатын ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) талаптарды әзірлейді және бекітеді;

      107) ветеринариялық құжаттарды беру тәртібін және олардың бланкілеріне қойылатын талаптарды әзірлейді және бекітеді;

      108) жаңа, жетілдірілген ветеринариялық препараттарға, жемшөп қоспаларына арналған нормативтік-техникалық құжаттаманы келісу тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      109) өндірістік бақылау бөлімшелерінің ветеринар дәрігерлерін аттестаттау тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      110) биологиялық қалдықтарды кәдеге жарату, жою тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      111) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 02.11.2016 № 652 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      112) сараптама актісін (сынақ хаттамасын) беру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      113) ветеринариялық-санитариялық сараптама жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      114) ветеринариялық препараттарды, жемшөп қоспаларын мемлекеттік тіркеуді жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      115) жануарларды өткізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      116) жануарларды карантинге қою қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      117) дезинфекция, дезинсекция, дератизация жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      118) эпизоотиялық мониторинг жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      119) ветеринариялық препараттар мен жемшөп қоспаларын байқаудан өткізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      120) жануарларға қарау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      121) шектеу іс-шаралары мен карантинді белгілеу немесе алып тастау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      122) диагностикалық зерттеулер жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      123) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 02.11.2016 № 652 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      124) ветеринария саласындағы нұсқамалар нысандарын, оларды жасау және беру тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      125) ветеринариялық бақылау бекеттеріндегі мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторлардың нысанды киім (погонсыз) үлгілерін және оларды киіп жүру тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      126) орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерді Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу кезiнде мемлекеттiк ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды жүзеге асыру тәртiбiн әзірлейді және бекітеді;

      126-1) Қазақстан Республикасының Қырғыз Республикасымен және Ресей Федерациясымен шекаралас аумақтарында автомобиль қатынасы шегінде агроөнеркәсіптік кешен өнімдерін мемлекеттік бақылау мен қадағалау жүзеге асырылатын бақылау пункттерінің тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      126-2) Қазақстан Республикасының Қырғыз Республикасымен және Ресей Федерациясымен шекаралас аумақтарындағы бақылау пункттерінде автомобиль қатынасы шегінде агроөнеркәсіптік кешен өнімдеріне мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асыру тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      127) мемлекеттiк ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау туралы ереженi әзірлейді және бекітеді;

      128) агрохимикаттарды мемлекеттік тіркеуді жүргізу қағидаларын әзiрлейдi және бекітеді;

      129) тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін айқындау бойынша оларға ветеринариялық-санитариялық сараптама жүргізу тәртібін әзiрлейдi және бекітеді;

      130) Қазақстан Республикасының аумағында алғаш рет өндірілетін (дайындалатын) және алғаш рет әкелінетін (импортталатын) жемшөп қоспаларын мемлекеттік тіркеу тәртібін әзiрлейдi және бекітеді;

      131) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) қағидаларды және ветеринария саласындағы басқа да нормативтік құқықтық актілерді әзірлейді және бекітеді;

      132) ветеринариялық іс-шаралар жүргізу кезінде мемлекеттік органдардың өзара іс-қимыл жасау қағидаларын әзірлейді және бекiтедi;

      133) селекция, сорт сынау және тұқым шаруашылығы бойынша ғылыми-техникалық бағдарламаларды әзірлейді;

      134) бiрегей және элиталық тұқымдар, бiрiншi, екiншi және үшiншi көбейтiлген тұқым өндiрушiлердi, тұқым өткізушілерді, тұқым сапасына сараптама жасау жөніндегі зертханаларды аттестаттау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      135) тұқым шаруашылығын мемлекеттік қолдаудың бағыттарын, тұқымдары бюджет қаражаты есебінен субсидиялануға жататын ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің тізбесін және оларға арналған субсидиялардың нормативтерін айқындайды;

      136) тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      137) өз құзыретi шегiнде селекция және тұқым шаруашылығы бойынша халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады;

      138) мiндеттi сақтандыруға жататын өсiмдiк шаруашылығы өнiмдерiнiң түрлерiн өндiру үшiн егiстiк алаңының бiр гектарына арналған шығындар нормативтерiн әзірлейді және бекітеді;

      139) республикадағы және шет елдердегі өсімдік шаруашылығы саласының жай-күйі ахуалын зерделейді;

      140) техникалық регламенттердің жобаларын әзірлеу, Министрліктің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша ұсыныстар дайындау үшін сараптамалық кеңестер құрады;

      141) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптасыруды және іске асыруды жүзеге асырады;

      142) үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл және ынтымақтастық жасау жөнінде кеңестер құрады;

      143) мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс саласындағы уәкілетті органға мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты іске асыру бойынша ақпарат береді;

      144) мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты жүзеге асыратын үкіметтік емес ұйымдарға ақпараттық, консультациялық, әдістемелік қолдау көрсетеді;

      145) агроөнеркәсiптiк кешен саласындағы техникалық саясаттың негiзгi бағыттарын әзірлейді;

      146) агроөнеркәсiптiк кешен саласындағы мемлекетаралық экономикалық байланыстардың басым бағыттарын тұжырымдайды, өз құзыретi шегiнде агроөнеркәсiптiк кешендi дамыту саласындағы халықаралық жобаларды iске асырады;

      147) агроөнеркәсiптiк кешенді ғылыми қамтамасыз ету және кадрлар даярлау саласында мемлекеттік саясатты іске асырады;

      148) агроөнеркәсiптiк кешен саласындағы нормативтік құқықтық базаны, бағалық, техникалық, кедендік, салықтық, кредиттік, сақтандыру қызметін жетілдіру, сондай-ақ техникалық реттеу мен мемлекет саясат саласындағы мәселелер бойынша ұсыныстар енгізеді;

      149) агроөнеркәсiптiк кешенді ақпараттық-маркетингтік қамтамасыз етуді ұйымдастырады;

      150) агроөнеркәсiптiк кешен субъектілерін техникалық жарақтандыру және ауыл шаруашылығы машиналарын жасауды дамыту бойынша іс-шаралар әзірлейді;

      151) азық-түлік тауарларының бағалары мен нарықтарына мониторинг жүргізеді;

      152) азық-түлік қауіпсіздігінің жай-күйіне мониторинг жүргізеді;

      153) агроөнеркәсiптiк кешеннің дамуына мониторинг жүргізеді;

      154) нарыққа реттеушілік әсер ету үшін мемлекеттік резервтен материалдық құндылықтарды шығару туралы және мемлекеттік резервтен материалдық құндылықтарды шығаруға қатысатын ұйымдардың тізбесі, шығарылатын материалдық құндылықтардың көлемі мен бағасы бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметіне ұсыныстар енгізеді;

      155) ауыл шаруашылығы өнімдерінің нақты түрлерін өндіру үшін ауыл шаруашылығы алқаптарын оңтайлы пайдалану бойынша өңірлерді мамандандырудың ұсынылатын схемаларын әзiрлейдi және бекітеді;

      156) өңірлер бойынша азық-түлік тауарларының запастарын есепке алу нысандары мен есептілік ұсыну тәртібін әзiрлейдi және бекітеді;

      157) өңдеу кәсіпорындарының ауыл шаруашылығы өнімін тереңдете өңдеп өнім өндіруі үшін оны сатып алу шығындарын субсидиялау қағидаларын әзiрлейдi және бекітеді;

      158) кепілдендірілген сатып алу бағасы мен сатып алу бағасы белгіленетін ауыл шаруашылығы өнімдерінің тізбесін әзірлейді;

      159) агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің қарыздарына кепілдік беру мен оларды сақтандыру шеңберінде субсидиялау қағидаларын әзiрлейдi және бекітеді;

      159-1) Шағын қалаларда және ауылдық елді мекендерде кредит беру және микрокредит беру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      159-2) Ауылдық жерлерде және шағын қалаларда микроқаржы ұйымдары/кредиттік серіктестіктер беретін кредиттер/микрокредиттер бойынша кепілдік беру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      159-3) Микроқаржы ұйымдарының операциялық шығыстарын субсидиялау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      159-4) Кәсіпкерлік негіздеріне оқыту қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      160) инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркәсіптік кешен субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша субсидиялау қағидаларын әзiрлейдi және бекітеді;

      161) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісім бойынша ауыл шаруашылығы өндірісіне агрохимиялық қызмет көрсетудің заттай нормаларын әзiрлейдi және бекітеді;

      162) ауыл шаруашылығы өнімдерінің және оны өңдеуден алынған өнімдердің табиғи кему, кебу, азаю, бұзылу нормаларын әзiрлейдi және бекітеді;

      163) ауылдық елді мекендерге тартылатын агроөнеркәсіптік кешен мамандары лауазымдарының тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      164) салалық көтермелеу жүйесін бекітеді;

      165) "Агроөнеркәсіптік кешендегі кәсібі бойынша үздік" конкурсын өткізу қағидаларын әзірлейді;

      166) агроөнеркәсіптік кешен өнімдерінің республикалық көрмелерін, жәрмеңкелерін ұйымдастырады;

      167) субсидиялар алушы міндеттемесінің нысанын әзiрлейдi және бекітеді;

      168) әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының тізбесін әзірлейді;

      169) азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандырушы қорларын қалыптастыру және пайдалану қағидаларын әзірлейді;

      170) мыналарды:

      тұқым шаруашылығын дамытуды;

      мал шаруашылығының өнімділігін және өнім сапасын арттыруды;

      асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды;

      акваөсіру (балық шаруашылығы) өнімділігін және өнім сапасын арттыруды;

      басым дақылдар өндiрудi субсидиялау арқылы өсiмдiк шаруашылығының шығымдылығын және өнiм сапасын арттыруды, жанар-жағармай материалдарының және көктемгi дала және егiн жинау жұмыстарын жүргiзу үшін қажеттi басқа да тауарлық-материалдық құндылықтардың құнын;

      тыңайтқыштардың құнын (органикалық тыңайтқыштарды қоспағанда);

      өсiмдiктердi қорғау мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған гербицидтердiң, биоагенттердiң (энтомофагтардың) және биопрепараттардың құнын;

      ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлерге су беру бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын;

      жемiс-жидек дақылдарының және жүзiмнiң көпжылдық көшеттерiн отырғызу және өсiру (оның iшiнде қалпына келтiру) шығындарының құнын;

      ауыл шаруашылығы дақылдарын қорғалған топырақта өңдеп өсiру шығындарының құнын;

      отандық ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өңдеу үлесiн ұлғайтуды;

      кредиттер мен технологиялық жабдықтың лизингі бойынша сыйақы мөлшерлемесін;

      мақта өндірумен айналысатын ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шитті мақта мен мақта талшығы сапасының сараптамасына арналған шығындардың құнын;

      ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруді басқару жүйелерін дамытуды;

      ауыл шаруашылығы техникасының лизингі бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау қағидаларын әзiрлейдi және бекітеді;

      171) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.08.2017 № 466 қаулысымен
      172) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.08.2017 № 466 қаулысымен
      173) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.08.2017 № 466 қаулысымен
      174) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.08.2017 № 466 қаулысымен

      175) мақта қолхаттарын бере отырып, қойма жұмысы бойынша қызметтер көрсету жөніндегі қызметке және сараптамалық ұйымға қойылатын біліктілік талаптарын әзiрлейдi және бекітеді;

      176) мақта қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру қорларының қызметі мен таратылуы қағидаларын әзiрлейдi және бекітеді;

      177) мақта өңдеу ұйымдарының мақта қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру жүйесіне қатысуы қағидаларын әзiрлейдi және бекітеді;

      178) мақта қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру қорларының кепілдіктерін алу қағидаларын әзiрлейдi және бекітеді;

      179) мақта қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру қорларының міндеттемелерін өтеуі қағидаларын әзiрлейдi және бекітеді;

      180) мақтаның сандық-сапалық есебін жүргізу қағидаларын әзiрлейдi және бекітеді;

      181) мақта өңдеу ұйымдарына қабылдап алу кезінде шитті мақтаның сапасын сараптауды субсидиялау қағидаларын әзiрлейдi және бекітеді;

      182) мақта өңдеу ұйымын уақытша басқаруды жүргізу қағидаларын әзiрлейдi және бекітеді;

      183) мақта қолхаттарын беру, олардың айналымы, оларды жою және өтеу қағидаларын әзiрлейдi және бекітеді;

      184) кепіл туралы мәліметтер бар қойма куәлігін ұстаушының талап етуі бойынша мақта босату тәртібін айқындайды;

      185) өз құзыретi шегiнде өсiмдiктердi қорғау саласындағы нормативтiк құқықтық актiлердi әзiрлейдi және бекітеді;

      186) ветеринариялық-санитариялық бақылануға және қадағалануға тиісті тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі халықаралық ұйымдарда Қазақстан Республикасының атынан өкілдік етеді;

      187) машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі саласында мемлекеттік саясатты іске асырады;

      188) ғылым және ғылыми-техникалық қызмет саласында ұсыныстар әзірлеуге және мемлекеттік саясатты іске асыруға, тиісті салада ғылыми зерттеулер жүргізу жөніндегі жұмыстарды үйлестіруге қатысады;

      189) тиісті салада іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулердің басым бағыттарын қалыптастыруға қатысады;

      190) тиісті салада мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен бағдарламаларды әзірлеуді және олардың іске асырылуын жүзеге асыруды ұйымдастырады;

      191) ғылым саласындағы уәкілетті органға "Ғылым туралы" 2011 жылғы 18 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ұлттық ғылыми кеңестердің құрамына енгізу үшін кандидатуралар бойынша ұсыныстар енгізеді;

      192) ғылым саласындағы уәкілетті органға "Ғылым туралы" 2011 жылғы 18 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес базалық қаржыландыру субъектілерінің тізбесін қалыптастыру бойынша ұсыныстар енгізеді;

      193) мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, тиісті салада орындалған ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен бағдарламалар бойынша есептерді бекітеді;

      194) Министрлік реттейтін салада акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму стратегиялары мен даму жоспарларының орындалуын бақылау мен талдауды жүзеге асырады;

      195) стратегиялық объектіге ие болудың басым құқығын іске асыру туралы Қазақстан Республикасының Үкіметі шешімінің жобасын әзірлейді;

      196) облыстардың жергілікті атқарушы органдарымен бірлесіп, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілерге жеткізу үшін қажетті мұнай өнімдерінің көлемін айқындайды;

      197) ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілердің мұнай өнімдерімен қамтамасыз етілуіне талдау жүргізеді және оның нәтижелерін мұнай өнімдерін өндіру саласындағы уәкілетті органға ұсынады;

      198) мемлекеттік құпияларды қорғау саласындағы заңнаманы сақтай отырып, ұлттық қауіпсіздіктің жай-күйі және оны қамтамасыз ету бойынша қабылданып жатқан шаралар туралы халықты хабардар етеді, насихаттау және насихаттауға қарсы қызметті жүргізеді;

      199) ұлттық қауіпсіздік жүйесін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізеді;

      200) ұлттық қауіпсіздік саласындағы заңдардың және өзге де нормативтік құқықтық актілердің сақталуын қамтамасыз етеді;

      201) агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттары мен регламенттерінің қолжетімділігін қамтамасыз етеді;

      202-1) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай талаптардың, сондай-ақ ақпараттандырудың сервистік моделін іске асыру қағидаларының сақталуын қамтамасыз етеді;

      202-2) "электрондық үкiметтiң" архитектурасын дамыту жөніндегі талаптардың сақталуын қамтамасыз етеді;

      202-3) мемлекеттік органның мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстары мен ақпараттық жүйелерін құрады және дамытады;

      202-4) мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстардың толықтыруды жүзеге асырады, олардың анықтығы мен өзектілігін қамтамасыз етеді;

      202-5) ақпараттандыру саласындағы сарапшылық кеңеспен келiсу бойынша мемлекеттік органның архитектурасын бекітеді, оның өзектендірілуін қамтамасыз етеді, сондай-ақ оны іске асыруға қажетті жағдайлар жасайды;

      202-6) "электрондық үкiметтi" дамытуға қатысады;

      202-7) өз құзыреті шегінде жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік органның қарауындағы ақпараттық жүйелерге қол жеткізуін қамтамасыз етеді;

      202-8) "электрондық үкіметтің" архитектуралық порталында мемлекеттік органның ақпараттық жүйелерін тіркеуді, мемлекеттік органның ақпараттандыру объектілері туралы мәліметтерді есепке алуды, мемлекеттік органның ақпараттандыру объектілерінің техникалық құжаттамасының электрондық көшірмелерін орналастыруды, сондай-ақ мемлекеттік органның ақпараттандыру объектілері туралы ақпараттың өзектендірілуін қамтамасыз етеді;

      202-9) мемлекеттік органның ақпараттық жүйелерінің әзірленген бағдарламалық қамтылымын, бастапқы бағдарламалық кодтарын (бар болса) және лицензиялық бағдарламалық қамтылымының баптау кешенін есепке алу және сақтау үшін "электрондық үкіметтің" сервистік интеграторына беруді қамтамасыз етеді;

      202-10) техникалық құжаттаманың қағаз жеткізгіштердегі түпнұсқаларын сақтауды қамтамасыз етеді және оларды "электрондық үкiметтiң" сервистік интеграторына оның сұрау салуы бойынша ұсынады;

      202-11) ақпараттық жүйелерді құру немесе дамыту кезінде стандартты шешімдерді пайдалануды жүзеге асырады;

      202-12) өз интернет-ресурсында мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурсты қалыптастыру, мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін құру мен ақпараттық жүйелерін дамыту жоспарлары және нәтижелері туралы жалпыға бірдей қолжетімді ақпаратты орналастырады;

      202-13) интернет-ресурсты мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарының бірыңғай платформасында орналастырады, сондай-ақ олардың дұрыстығын және өзектендірілуін қамтамасыз етеді;

      202-14) ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша ашық деректердің интернет-порталында орналастырылатын ашық деректер тізбесін бекітеді;

      202-15) ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметтердің каталогына сәйкес "электрондық үкiметтiң" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымы операторынан ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметтерді сатып алады;

      202-16) кәсіби стандарттарды әзірлеу және бекіту кезінде тиісті қызмет салалары мамандарының цифрлық сауаттылық деңгейіне қойылатын талаптарды белгілейді;

      202) ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен келісім бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес агроөнеркәсіптік кешен саласында мемлекеттік қызметтер көрсету процестерін оңтайландыру және автоматтандыру бойынша шаралар қабылдайды;

      203) уәкілетті органға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімде мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасына бағалау жүргізу үшін агроөнеркәсіптік кешен саласында мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын бағалау және оны бақылау бойынша ақпарат, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету сапасын ішкі бақылаудың нәтижелері бойынша ақпарат ұсынуды қамтамасыз етеді;

      204) егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясына агроөнеркәсіптік кешен саласында мемлекеттік қызметтер көрсету үшін қажетті мәліметтерді қамтитын ақпараттық жүйелерге кіруіне рұқсат береді;

      205) Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығына агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мемлекеттік қызметтер көрсету тәртібі туралы ақпарат береді;

      206) көрсетілетін қызметті берушілердің агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын сақтауын қамтамасыз етеді;

      207) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастырылатын бақылау және қадағалау субъектілерін (объектілерін) іріктеу үшін тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарына, тексеру парақтарына қатысты актілерді әзірлейді және кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органмен бірлесіп бекітеді;

      207-1) өз құзыреті шегінде кәсiпкерлік субъектілерінің мүдделерiн қозғайтын нормативтiк құқықтық актiлердің жобаларына, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарының жобаларына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы қатысушы болуға ниеттенетін халықаралық шарттарға сараптама жүргізуге қатысуға үміткер жеке кәсіпкерлік субъектілерінің бірлестіктерін аккредиттеуді жүзеге асырады;

      207-2) 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес өз құзыреті шегінде жеке кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі сараптамалық кеңестің құрамын бекітеді;

      207-3) кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 82-бабының 2-тармағында көзделген, әзірленіп жатқан құжаттар мен нормативтік құқықтық актілердің жобаларына қатысты реттеушілік әсерге талдау жүргізеді;

      207-4) кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органға кәсіпкерлік қызметті реттеудің жай-күйі туралы есептерді ұсынады;

      207-5) реттелетін салада мемлекеттік бақылау және қадағалау тиімділігінің мониторингін жүзеге асырады;

      207-6) ашық бюджеттер интернет-порталында бюджеттік есептілікті, шоғырландырылған қаржылық есептілікті, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау нәтижелерін орналастыруды, сондай-ақ бюджеттік бағдарламалардың жобаларын және бюджеттік бағдарламаларды іске асыру туралы есептерді жария талқылау жүргізуді жүзеге асырады;

      207-7) ашық нормативтік құқықтық актілер интернет-порталында заң жобалары тұжырымдамаларының және нормативтік құқықтық актілердің жобаларын оларға түсіндірме жазбаларымен және салыстырма кестелерімен бірге (заңнамалық актілерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген жағдайларда) оларды мүдделі мемлекеттік органдарға келісуге жібергенге дейін жария талқылау үшін орналастыруды жүзеге асырады;

      207-8) ақпарат берудің сапасы мен уақтылылығына ішкі бақылау жүргізеді;

      207-9) реттелетін салада біліктілік талаптары мен оларға сәйкестікті растайтын құжаттар тізбесін бекіту туралы нормативтік құқықтық актілерді әзірлейді және рұқсаттар және хабарламалар саласындағы уәкілетті органмен және ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен келіседі және оларды бекітеді;

      207-10) Қоғамдық кеңес құрады және оның құрамын бекітеді;

      207-11) қоғамдық кеңестердің ұсынымдарын қарайды, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген шешімдерді қабылдайды және уәжді жауаптар береді;

      207-12) Қоғамдық кеңесті қалыптастыру жөніндегі жұмыс тобының құрамын бекітеді;

      207-13) екінші санаттағы рұқсаттарды беруге уәкілетті органдарды, екінші санаттағы рұқсаттар беруді келісуді жүзеге асыратын мемлекеттік органдарды айқындау туралы нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлейді және рұқсаттар және хабарламалар саласындағы уәкілетті органмен және ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен келіседі;

      207-14) Қоғамдық кеңестің қызметін ұйымдастырушылық қамтамасыз етуді жүзеге асырады;

      207-15) ашық деректер интернет-порталында ашық деректерді қазақ және орыс тілдерінде орналастыруды жүзеге асырады;

      207-16) екінші санаттағы рұқсатты алуға арналған өтініштердің нысандарын, екінші санаттағы рұқсаттардың нысандарын әзірлейді, оларды рұқсаттар және хабарламалар саласындағы уәкілетті органмен және ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен келіседі және бекітеді;

      208) стандарттар, нормативтер, нұсқаулықтар, әдістемелер және ұсынымдар әзірлеу арқылы агроөнеркәсіптік кешенді нормативтік-әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асырады;

      209) Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасымен, салалық жұмыс берушілер бірлестіктерімен және салалық жұмыскерлер бірлестіктерімен бірлесіп, кәсіптік стандарттар әзірлейді;

      210) реттелетін салада кадрларға қажеттілікті айқындайды;

      211) республикалық жұмыс берушілер бірлестіктерінің және жұмыскерлер бірлестіктерінің пікірін ескере отырып, мамандардың біліктілікке сәйкестігін растау және оны беру тәртібін бекітеді;

      212) салалық жұмыс берушілер бірлестіктерінің және салалық жұмыскерлер бірлестіктерінің пікірін ескере отырып, салалық біліктілік шеңберлерін бекітеді;

      213) ормандар мен жануарлар дүниесін қорғау, молықтыру және пайдалану, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды салааралық үйлестіруді жүзеге асырады;

      214) жануарлардың санын реттеу қағидаларын әзірлейді;

      215) карантиндік түрлерді қоспағанда, орманның аса қауіпті зиянкестері мен ауруларының тізбесін және олармен күресу тәртібін әзірлейді;

      216) өз құзыреті шегінде су қорын пайдалану және қорғау, сумен жабдықтау және су бұру саласындағы мемлекеттік саясатты әзірлеуге қатысады;

      217) су ресурстарын кешендi пайдалану мен қорғаудың бас және бассейндiк схемаларын және су шаруашылығы теңгерімдерін әзiрлеу мен бекiту тәртiбiн айқындайды;

      218) сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын ерекше маңызды топтық және оқшау сумен жабдықтау жүйелерінің тiзбесiн әзірлейді және бекiтедi;

      219) аумақтық суларда (теңізде) жүзу және шаруашылық, зерттеу, іздестіру және кәсіпшілік жұмыстарын жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      220) конкурстық негізде су объектілерін оқшау немесе бірлесіп пайдалануға беру тәртібін айқындайды;

      221) су шаруашылығы құрылыстарын жалға және сенiмгерлiк басқаруға беру тәртiбiн айқындайды;

      222) ортақ су пайдаланудың үлгiлік қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      223) судың бастапқы есебінің қағидаларын әзірлейді және бекiтедi;

      223-1) су тұтынудың және су бұрудың үлестік нормаларын әзірлеу жөніндегі әдістемені әзірлейді және бекітеді;

      223-2) экономиканың жекелеген салалары үшін су тұтынудың және су бұрудың ірілендірілген нормаларын әзірлейді және бекітеді;

      224) су қорғау аймақтары мен белдеулерiн белгiлеу қағидаларын әзiрлейдi және бекітеді;

      224-1) қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органмен бірлесіп, жерүсті су объектілері жай-күйінің нысаналы көрсеткіштері мен оларға қол жеткізу жөніндегі іс-шараларды әзірлеу әдістемесін әзірлейді және бекітеді;

      224-2) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісім бойынша суармалы жерлердің мелиорациялық жай-күйінің мониторингін және оны бағалауды жүргізу үшін техникамен және жабдықпен материалдық-техникалық жарақтандырудың заттай нормаларын, пайдалану шығындары үшін материалдардың жұмсалу нормаларын, химиялық реактивтер мен зертхана ыдыстарының, далалық жарақтардың және арнайы киімдердің тиесілілік нормаларын, гидрогеологиямелиоративтік қызмет жұмыскерлерінің уақыт пен жұмыс жүктемесі нормаларын әзірлейді және бекітеді;

      225) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен су қатынастарын реттеу, трансшекаралық суды ұтымды пайдалану және қорғау мәселелері бойынша шектес мемлекеттермен ынтымақтастықты жүзеге асырады;

      226) Қазақстан Республикасының Үкіметіне биоәртүрлілікті сақтауға және ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды дамытуға гранттар беретін халықаралық және мемлекеттік ұйымдардың, үкіметтік емес ұйымдар мен қорлардың тізбесін бекіту бойынша ұсыныстар енгізеді;

      227) республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтар тізбесін әзірлейді;

      228) Қазақстан Республикасының Үкіметіне өсімдіктердің сирек кездесетін және жойылып кету қаупі төнген түрлерін, олардың бөліктерін немесе дериваттарын алып қою және оларды алып қою көлемдерін бекіту жөнінде ұсыныстар енгізеді;

      229) Қазақстан Республикасының Үкіметіне мемлекеттік орман қорын санаттар бойынша бөлу жөнінде ұсыныстар енгізеді;

      230) орман шаруашылығы саласындағы көтермелеу қағидаларын және құрметті атақтар, төсбелгілер және құрмет грамоталарын беру тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      231) білім беру саласындағы уәкілетті мемлекеттік органмен келісім бойынша мектеп орманшылығын ұйымдастыру және оның жұмыс істеуі қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      232) Қазақстан Республикасы Үкіметіне сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген жануарлар түрлерін, олардың бөліктерін немесе дериваттарын алу туралы ұсыныс енгізеді;

      233) халықаралық және республикалық маңызы бар сулы-батпақты жерлердің тізімдерін әзірлейді және бекітеді;

      234) жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы құрметті атақтарды, төсбелгілерді және құрмет грамоталарын беру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      235) Қазақстан Республикасының аумағында шаруашылықаралық аңшылық ісін ұйымдастыру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      236) су айдындарын балықтандыру, су объектілерінің балық шаруашылығы мелиорациясы жөніндегі жұмыстарды жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      237) ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы көтермелеу қағидаларын және құрметті атақтар, төсбелгілер және құрмет грамоталарын беру тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      238) "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы" 2006 жылғы

      7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 23-бабы 2-тармағының екінші бөлігінде белгіленген жағдайларда ғана республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды құру және кеңейту, сондай-ақ ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерін босалқы жерге ауыстыру жөнінде ұсыныстар енгізеді;

      239) аңшылық алқаптар мен балық шаруашылығы су айдындарын және (немесе) учаскелерін бекітіп беру бойынша конкурс өткізу қағидаларын және конкурсқа қатысушыларға қойылатын біліктілік талаптарын әзірлейді және бекітеді;

      239-1) аңшылық алқаптар мен балық шаруашылығы су айдындарын және (немесе) олардың учаскелерiн қайта бекітіп беру жөніндегі қағидаларды және олар бұдан бұрын бекітіп берілген тұлғаларға қойылатын бiлiктiлiк талаптарын әзірлейді және бекiтедi;

      239-2) ихтиологиялық байқаулар қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      239-3) балық шаруашылығы су айдындарында балық өсіру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      239-4) балық шаруашылығы су айдындарын және (немесе) олардың учаскелерін кәсіпшілік балық аулауды, әуесқойлық (спорттық) балық аулауды, көлде тауарлы балық өсіру шаруашылығын, тор қоршамада балық өсіру шаруашылығын жүргізуге арналған су айдындарына және (немесе) учаскелеріне жатқызудың өлшемшарттарын әзірлейді және бекітеді;

      239-5) сирек кездесетіндерден және жойылып кету қаупі төнгендерден басқа, жануарларды эпизоотияны болғызбау мақсатында пайдалану қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      239-6) кәсіпшілік күш жұмсау нормативтерін әзірлейді және бекітеді;

      240) жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мемлекеттік инспекторлар мен жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мамандандырылған ұйымдар инспекторларының арнайы құралдар мен қызметтік қаруды қолдануы, сондай-ақ қорықшылардың қызметтік қаруды қолдануы қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      241) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 934 қаулысымен

      242) Құрып кету қаупі төнген жабайы фауна мен флора түрлерімен халықаралық сауда туралы конвенцияның күші қолданылатын жануарлар түрлерін Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге және Қазақстан Республикасының аумағынан әкетуге әкімшілік органның рұқсаттар беруі қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      242-1) Республикалық және жергілікті маңызы бар мемлекеттік табиғи қаумалдар мен республикалық маңызы бар мемлекеттік қорық аймақтарын таратудың және олардың аумақтарын азайтудың жаратылыстану-ғылыми негіздемесі жобаларын әзірлеу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      243) өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыруды қолдау үшін бөлінетін ақшаны пайдалану тәртібін және агент көрсететін қызметтерге төлемақының мөлшерін бекітеді;

      244) ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы нормативтiк құқықтық актiлердi әзiрлейдi және бекітеді;

      244-1) Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды биосфералық резерваттарға жатқызу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      245) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1168 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;

      246) жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығы үшін қауіп төндіретін жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты міндетті түрде алып қою және жою жүргізілетін жануарлардың аса қауіпті ауруларының тізбесін бекітеді;

      247) Қазақстан Республикасының мемлекеттік орман инспекциясы мен Қазақстан Республикасы мемлекеттік орман күзетінің лауазымды адамдарын айырым белгілері бар нысанды киіммен (погонсыз) қамтамасыз етудің заттай нормаларын бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша әзірлейді және бекітеді;

      248) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісім бойынша мемлекеттік орман қоры аумағындағы орман пайдаланушылар сауықтыру, рекреациялық, тарихи-мәдени, туристік, спорттық және басқа да іс-шаралар өткізетін орындардағы өрт сөндіру құралдарының тиесілік нормаларын әзірлейді және бекітеді;

      249) өсімдіктерді қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулерді ұйымдастырады және үйлестіреді, тапсырыстарды жүзеге асырады;

      250) техникалық реттеу және метрология жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органға тұқым шаруашылығы саласындағы қолда бар ұлттық стандарттарды және стандарттау бойынша басқа да нормативтік құжаттарды жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізеді;

      251) өсімдік шаруашылығын дамыту үшін құқықтық және экономикалық жағдайларды жетілдіреді;

      252) техникалық регламенттердің, стандарттардың қорын және өздерінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша өзге де құжаттарды жүргізуді жүзеге асырады;

      253) ерлер мен әйелдердің тең құқықтарын және тең мүмкіндіктерін қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыруға қатысады;

      254) мемлекеттік орман саясатын қалыптастыру бойынша ұсыныстар дайындайды;

      255) өз құзыреті шегінде мемлекеттік қызмет көрсету кезінде тұтынушылар құқықтарын қорғау саласында мемлекеттік реттеуді жүзеге асырады;

      256) жануарлардың сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген түрлерінің тізбесін әзірлейді;

      257) асыл тұқымды мал шаруашылығын мемлекеттік қолдау бағыттарын айқындайды;

      258) өз құзыреті шегінде тарифтік квотаны бөлу тәртібіне сәйкес сыртқы сауда қызметіне қатысушылардың арасында тарифтік квоталарды бөледі;

      259) республикалық және жергілікті маңызы бар мемлекеттік табиғи қаумалдарды және республикалық маңызы бар мемлекеттік қорықтық аймақтарды тарату және олардың аумағын кішірейту бойынша ұсыныстар енгізеді;

      260) сауда қызметін реттеу саласындағы уәкілетті органмен келісім бойынша өз құзыреті шегінде жекелеген тауарларды әкетуге және (немесе) әкелуге тыйым салады және сандық шектеулер енгізеді;

      261) өз құзыретi шегiнде өсiмдiктер карантині саласындағы нормативтiк құқықтық актiлердi әзiрлейдi және бекітеді;

      262) сауда қызметiн реттеу саласындағы уәкілетті органмен келісім бойынша өз құзыреті шегінде сыртқы сауда қызметіне қатысушылардың арасында жекелеген тауарларды әкетуге және (немесе) әкелуге сандық шектеулерді бөлуді жүзеге асырады;

      263) сауда қызметiн реттеу саласындағы уәкілетті органмен келісім бойынша өз құзыреті шегінде квоталардың мөлшерін және квоталардың қолданылу мерзімін айқындайды;

      264) сауда қызметiн реттеу саласындағы уәкілетті органмен келісім бойынша өз құзыреті шегінде экспортына және (немесе) импортына ерекше құқық берілетін тауарлардың жекелеген түрлерінің тізбесін бекітеді;

      265) орман қорын қорғау, күзету және пайдалану, ормандарды молықтыру мен орман өсiру саласында Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін әзірлейді және бекітеді;

      266) мемлекеттік ұлттық табиғи парктерде туристік және рекреациялық қызметті жүзеге асыру қағидаларын әзірлейді;

      267) мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде кеспеағаш аймағын бөлiп беру мен таксациялау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      268) орман ресурстары сауықтыру, рекреациялық, тарихи-мәдени, туристік және спорттық мақсаттар; аңшылық шаруашылығының мұқтаждықтары; жанама орман пайдалану үшін ұзақ мерзімді орман пайдалануға берілген мемлекеттік орман қоры жерлерінде орман пайдаланушыларға құрылыс объектілерін салуға учаскелер беру және осы учаскелерді осындай объектілер салу үшін пайдалануға рұқсат беру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      269) орман дақылдарын, питомниктерді, табиғи түрде қайта түлеуге ықпал ету шаралары жүргiзілген және мемлекеттік орман қорында табиғи өсірілуге қалдырылған алаңдарды түгендеуді жүргізу тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      270) орман орналастыруды жүргізу нұсқаулығын әзірлейді және бекітеді;

      271) Қазақстан Республикасының мемлекеттік орман инспекциясы мен Қазақстан Республикасы мемлекеттік орман күзетінің лауазымды адамдарының айырым белгілері бар нысанды киім (погонсыз) үлгілерін және оны киіп жүру тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      272) мынадай: мемлекеттік орман қоры учаскелерінде орманды пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшерлемелерін есептеудің; орман қоры аумағында өрттен келтірілген залалды есепке алу және айқындау жөніндегі; орман қоры аумағында ағаштың заңсыз кесілуінің көлемдерін және ағаштың заңсыз кесілуінен келтірілген залалды есепке алу және айқындау жөніндегі әдістемелік нұсқауларды әзірлейді және бекітеді;

      273) мемлекеттік орман қоры учаскелерінде орман қорын күзету, қорғау, пайдалану, ормандарды молықтыру және орман өсіру бойынша нормалар мен нормативтер әзірлейді және бекiтедi;

      274) көшеттік материалды және арнайы мақсаттағы плантациялық екпелерді өсіру үшін мемлекеттік орман қоры учаскелерін пайдалану қағидаларын әзірлейді және бекiтедi;

      275) ағаш кесу билеті мен орман билетінің нысандарын, оларды есепке алу, сақтау, толтыру және беру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      276) мемлекеттік орман қоры учаскелерінде ағаш кесілген жерлерді куәландыру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      277) мемлекеттік орман қорында таңбалар қолдану қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      278) мемлекеттік орман қоры учаскелерінде ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді орман пайдалану шарттарын мемлекеттік тіркеу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      279) тез өсетін ағаш және бұта тұқымдыларды плантацияларға отырғызуға және оларды өсіруге, жеке орман питомниктерін құруға және дамытуға жұмсалатын шығыстарды өтеу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      280) мемлекеттік орман иеленушінің орман өрт сөндіру станциясы туралы ережені әзірлейді және бекітеді;

      281) Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 864 қаулысымен.

      281-1) басқа санаттардағы жерді орман қоры жеріне ауыстыру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      282) орман қоры жерiн орман шаруашылығын жүргiзуге байланысты емес мақсаттар үшiн басқа санаттардағы жерге ауыстыру тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      283) ормандарды молықтыру мен орман өсіру қағидаларын әзірлейді және бекiтедi;

      284) орман қоры аумағында өрттер келтіретін залалды есепке алу, анықтау және өтеу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      285) мемлекеттік орман күзеті туралы ережені әзірлейді және бекітеді;

      286) мемлекеттiк орман қоры аумағында шайырды, ағаш шырындарын, қосалқы сүрек ресурстарын дайындау, орманды жанама пайдалану қағидаларын әзірлейді және бекiтедi;

      287) орман қорын күзету мен қорғау жөніндегі авиациялық жұмыстарды жүзеге асыру қағидаларын әзірлейді және бекiтедi;

      288) мемлекеттік орман қоры учаскелерiнде сүректi түбiрiмен босату және ағаш кесу қағидаларын әзірлейді және бекiтедi;

      289 өзендер, көлдер, су қоймалары, каналдар және басқа су объектiлерi жағалауларындағы ормандардың тыйым салынған белдеулерiнiң енiн белгiлеу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      290) Өсімдіктер дүниесінің объектілерін, олардың бөліктері мен дериваттарын, оның ішінде сирек кездесетіндер және жойылып кету қаупі төнгендер санатына жатқызылған өсімдіктер түрлерін Қазақстан Республикасына әкелуге және одан тыс жерге әкетуге арналған рұқсаттар беру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      291) жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы нормалар мен нормативтерді әзірлейді және бекітеді;

      291-1) орман қоры аумағында ағаштың заңсыз кесілуінің көлемдерін және ағаштың заңсыз кесілуінен келтірілген залалды есепке алу мен айқындау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      292) қорықшының төсбелгісінің және айырым белгілері бар арнайы киімінің нысанын әзірлейді және бекiтедi;

      293) айырым белгілері бар нысанды киімді (погонсыз) киюге құқығы бар, жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы мемлекеттік бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті органның ведомствосы және оның аумақтық бөлімшелері лауазымды адамдарының, сондай-ақ жануарлар дүниесін қорғауды тікелей жүзеге асыратын мемлекеттік мекемелер мен ұйымдар жұмыскерлерінің тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      294) аңшылық және балық шаруашылықтары субъектілерінің қорықшылық қызметі туралы үлгi ережені әзiрлейді және бекітеді;

      295) жолдаманың үлгi нысанын, сондай-ақ оны беру тәртібін әзiрлейді;

      296) сирек кездесетiн және құрып кету қаупi төнген санаттарға жатқызуды қоспағанда, "Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану туралы" 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 1-тармағының 4), 5) және 6) тармақшаларында көзделген санаттарға жатқызылған жануарлар түрлерiнiң тізбелерін айқындайды және оларды бiр санаттан екiншiсiне ауыстырады;

      297) жануарларды интродукциялау, реинтродукциялау және будандастыру қағидаларын бекітеді және әзірлейді;

      298) дериваттар тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      299) аңшылардың және аңшылық шаруашылығы субъектілерінің қоғамдық бірлестіктерінің республикалық қауымдастықтарын, сондай-ақ балықшылар мен балық шаруашылығы субъектілерінің қоғамдық бірлестіктерін аккредиттеу қағидаларын әзірлейді, оларды аккредиттеуді жүргізеді;

      300) жануарлар дүниесі объектілерін алу лимиттерін әзірлейді және бекітеді;

      302-1) балық шаруашылығы су айдындарын және (немесе) олардың учаскелерін кәсіпшілік балық аулауды, әуесқойлық (спорттық) балық аулауды, көлде тауарлы балық өсіру шаруашылығын, тор қоршамада балық өсіру шаруашылығын жүргізуге арналған су айдындарына және (немесе) учаскелеріне жатқызудың өлшемшарттарын айқындау әдістемесін әзірлейді және бекітеді;

      302-2) мемлекеттік монополия субъектісінің бекіре тұқымдас балық түрлері өнімін қайта өңдеуі кезіндегі шикізат қалдықтарының, ысыраптары мен шығыстарының нормаларын әзірлейді және бекітеді;

      302-3) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы қызметті жүзеге асыратын уәкілетті органның ведомствосының аумақтық бөлімшелерін, жергілікті атқарушы органдарды және мамандандырылған ұйымдарды материалдық-техникалық құралдармен жарақтандыру нормаларын әзірлейді және бекітеді;

      304) аң аулау, балық аулау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      305) аңшылық шаруашылығын жүргізу қағидаларын және балық шаруашылығын жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      306) Қазақстан Республикасының жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы заңнамасын бұзумен келтірілген зиянды өтеу мөлшерлерін әзірлейді және бекітеді;

      307) мемлекеттік монополия субъектісі болып табылатын мемлекеттік кәсіпорынның табиғи тіршілік ету ортасынан алынған бекіре тұқымдас балықтарды және олардың уылдырығын өткізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      308) жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсаттар беру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      309) жануарлар дүниесін мемлекеттік күзету туралы ережені әзірлейді және бекітеді;

      310) жануарлар дүниесі объектілерін, олардың бөліктері мен дериваттарын пайдалануға шектеулер мен тыйым салуларды белгілеу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      311) жануарлар дүниесін мемлекеттік есепке алуды, оның кадастры мен мониторингін жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      312) зоологиялық коллекцияларды жасау және мемлекеттік есепке алу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      313) аңшылық және балық аулау объектілері болып табылатын жануарлардың бағалы түрлерінің тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      314) жануарларды еріксіз және (немесе) жартылай ерікті жағдайларда ұстау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      315) аңшылықта пайдаланылатын аң аулайтын жыртқыш құстарды есепке алуды және тіркеуді жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      316) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 934 қаулысымен
      317) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 934 қаулысымен

      318) жануарлар дүниесін пайдалануға биологиялық негіздеме дайындау тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      319) жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мемлекеттік инспектордың актілері нысандарын, оларды толтыру және беру тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      320) жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану саласындағы мемлекеттiк бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын уәкiлеттi орган ведомствосының және оның аумақтық бөлімшелерінің лауазымды адамдарының, сондай-ақ жануарлар дүниесiн қорғауды тiкелей жүзеге асыратын мемлекеттiк мекемелер мен ұйымдар жұмыскерлерiнiң айырым белгілері бар нысанды киiм (погонсыз) үлгiлерiн, оны киіп жүру тәртiбiн және онымен қамтамасыз ету нормаларын әзірлейді және бекітеді;

      321) жануарлар дүниесiн пайдаланғаны үшiн төлемақы мөлшерлемелерін және Қазақстан Республикасының жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану саласындағы заңнамасын бұзудан келтiрілген зиянның орнын толтыру мөлшерлерiн айқындау, сондай-ақ шаруашылық қызметі нәтижесінде балық ресурстары мен басқа да су жануарларына келтірілетін және келтірілген зиянды, оның ішінде болмай қоймайтын зиянды өтеу мөлшерін есептеу әдiстемелерiн әзiрлейдi және бекiтедi;

      322) аңшы, балықшы және қорықшы куәлiктерiнің нысанын және оны беру тәртiбiн әзірлейді және бекітеді;

      323) аңшылық, балық шаруашылықтарын жүргізуге арналған шарттардың үлгілік нысандарын әзірлейді және бекітедi;

      324) қолдануға рұқсат етілген кәсіпшілік және кәсіпшілік емес балық аулау құралдарының түрлері мен тәсілдерінің тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      325) су тарту және ағызу құрылыстарының балықтарды қорғау құрылғыларына қойылатын талаптарды әзірлейді және бекітеді және оларды орнатуды келіседі;

      326) уылдырық шашу кезеңінде балық аулау үшін тыйым салынған, сондай-ақ балық аулау үшін тыйым салынған су айдындары мен (немесе) учаскелерінде су көлігінің қозғалыс тәртібін әзірлейді және бекітедi;

      327) ішкі және сыртқы нарықтардағы сауда үшін бекіре тұқымдас балық түрлерінің уылдырығын таңбалау тәртібін және сыртқы нарықта бекіре тұқымдас балық түрлерінің уылдырығымен сауда жасауға арналған таңба нысанын әзірлейді және бекітеді және ішкі нарықта онымен сауда жасау үшін таңба беруді жүзеге асырады;

      328) аңшылық шаруашылықтары, өсімін молайту учаскелері мен тыныштық аймақтары, балық шаруашылығы су айдындары және (немесе) учаскелері шекараларының аншлагтары үлгілерін, сондай-ақ аң аулау мен балық аулау үшін тыйым салынған мерзімдер мен орындарды, балық ресурстарын және басқа да су жануарларын аулауды есепке алу журналының (кәсіпшілік журналдың) нысанын әзірлейді және бекітеді;

      329) Қазақстан Республикасының аумағында шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыру жөніндегі қағидаларды әзірлейді және бекітеді;

      330) Қазақстан Республикасының аумағында жануарлар түрлерін есепке алуды жүргізу жөніндегі нұсқаулықты әзірлейді және бекітеді;

      331) Құрып кету қаупі төнген жабайы фауна мен флора түрлерімен халықаралық сауда туралы конвенцияның І және ІІ қосымшаларына түрлері енгізілген жануарларды жасанды өсіруді жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғаларды әкімшілік органда тіркеу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      332) балықтың қайдан ауланғаны туралы анықтама нысанын әзірлейді және бекітеді;

      333) аңшылық және балық шаруашылықтары субъектілерін дамыту жоспарының үлгілік нысанын әзірлейді және бекітеді;

      334) аңшылық минимумды әзірлейді және бекітеді;

      334-1) аңшылардың және аңшылық шаруашылығы субъектілерінің қоғамдық бірлестіктері республикалық қауымдастығының аңшылық минимумы бойынша емтихан өткізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      335) республикалық маңызы бар мемлекеттiк табиғат ескерткiштерi аумақтарының шекарасын және оларды қорғау режимiнiң түрiн бекітеді;

      336) ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды құру және кеңейту жөніндегі жаратылыстану-ғылыми және техникалық-экономикалық негіздемелердің жобаларын әзірлеу, сондай-ақ техникалық-экономикалық негіздемені түзету тәртібін әзiрлейдi және бекітеді;

      337) "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 43-1-бабының 1-тармағында көзделген жағдайда, жергілікті халықтың мұқтаждары үшін рұқсат етілген әуесқой (спорттық) балық аулау қағидаларын бекітеді;

      337-1) заңды тұлға мәртебесі бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың құрамына кіретін су объектілерінде әуесқойлық (спорттық) балық аулауды, мелиорациялық аулауды, ғылыми-зерттеу үшін аулауды, өсімін молайту мақсатында аулауды жүзеге асыру және рұқсат беру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      338) республикалық және жергілікті маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың паспорттарын әзірлеу және тіркеу (қайта тіркеу) қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      339) табиғат қорғау ұйымын басқару жоспарын әзірлеу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      340) жеке тұлғалардың ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда болу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      341) "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы" 2006 жылғы
7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 43-1-бабының 2-тармағында көзделген жағдайда жүзеге асырылатын мелиорациялық аулауды жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      342) табиғат қорғау мекемелерінде ғылыми қызмет және ғылыми зерттеулер ұйымдастыру мен жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      343) ведомствоаралық ботаникалық және зоологиялық комиссиялардың құрамы мен ережелерін әзірлейді және бекітеді;

      344) мемлекеттік орман қоры аумағында орман қорының мемлекеттік есебін, мемлекеттік орман кадастрын, ормандардың және орман орналастырудың мемлекеттік мониторингін жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді және олардың жүргізілуін қамтамасыз етеді;

      345) Қазақстан Республикасының Үкіметіне республика немесе өңір экономикасы үшін маңызды стратегиялық мәні бар су шаруашылығы құрылыстарын уақытша мемлекеттiк басқаруды енгiзу тәртiбiн ұсынады;

      346) қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк органмен, жер қойнауын зерттеу жөнiндегi уәкiлеттi органмен, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы уәкiлеттi органмен және азаматтық қорғау саласындағы уәкiлеттi органмен келiсу бойынша су объектiлерiне жол берiлетiн шектi зиянды әсерлердiң нормативтерiн белгілейді;

      347) бөгеттердің қауіпсіздігі саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына аттестатталатын ұйымдарға қойылатын талаптарды әзірлейді;

      348) су объектілері бетіндегі су сапасының нысаналы көрсеткіштерін әзірлеу және оларға қол жеткізу жөніндегі іс шаралар әдістемесін әзірлейді және қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi органмен бiрлесе отырып бекітеді;

      349) бассейндер мен облыстар (республикалық маңызы бар қалалар, астана) бөлінісінде су пайдалану лимиттерін әзiрлейдi және бекітеді;

      350) Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген жерүсті су көздерінің су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақыны есептеу әдістемесін әзiрлейдi және бекітеді;

      351) су объектілері мен ауыз сумен жабдықтау көздерін пайдалану режимін әзiрлейдi және бекітеді;

      352) гидромелиоративтік жүйелер мен су шаруашылығы құрылыстарын паспорттандыруды жүргізу тәртібін, сондай-ақ паспорт нысанын белгілейді;

      353) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы уәкілетті органның жеке және заңды тұлғаларға беретін халықты орталықтандырылмаған ауыз сумен және шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау үшін пайдаланылатын жерасты және жерүсті су объектілеріне қорытындысын тіркеу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      354) судың жай-күйіне әсер ететін кәсіпорындарды және басқа құрылыстарды келісу, орналастыру және пайдалануға беру тәртібін, сондай-ақ су объектілерінде, су қорғау аймақтары мен белдеулерінде құрылыс және басқа да жұмыстар жүргізу шарттарын әзірлейді және бекітеді;

      355) республикалық маңызы бар сауықтыру мақсатындағы су объектілерінің тізбесін әзiрлейдi және бекітеді;

      356) су объектілеріне шекті жол берілетін зиянды әсерлердің нормативтерін әзірлеу және бекіту қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      357) тікелей су объектілерінде орналасқан су шаруашылығы құрылыстарын пайдалану қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      358) республикалық меншiктегi су шаруашылығы құрылыстарының тiзбесiн айқындау бойынша Қазақстан Республикасының Үкiметіне ұсыныс енгізеді;

      358-1) бөгеттерді декларацияланатын бөгеттерге жатқызу өлшемдерін айқындайтын қағидаларды және бөгеттің қауіпсіздігі декларациясын әзірлеу қағидаларын бекітеді;

      358-2) Қазақстан Республикасында суармалы жерлердің мелиорациялық жай-күйінің мониторингін және оны бағалауды және ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің мелиорациялық жай-күйі туралы ақпараттық деректер банкін мемлекеттік жүргізу қағидалары мен тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      359) Қазақстан Республикасында бал араларын тұқымдық аудандастыру жоспарын әзірлейді және бекітеді;

      360) Қазақстан Республикасында пайдалануға ұсынылатын Селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізілімін жүргізу тәртібін бекітеді;

      361) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1168 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;

      362) Қазақстан Республикасында пайдалануға ұсынылатын ауыл шаруашылығы өсімдіктері сорттарының тұқымдарын өндіру және өткізу көлемдеріне болжам жасайды;

      363) патент қабілеттілігі мен шаруашылықта пайдалылығы мемлекеттік сынақтың немесе өтініш берушінің деректері бойынша бағаланатын өсімдіктердің тектері мен түрлерінің тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      364) сортты егістіктерді байқаудан өткiзу тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      365) аттестатталған тұқым шаруашылығы субъектілері үшін субсидиялауға жататын бірегей тұқымдар өндіру мен элиталық тұқым өткізудің жыл сайынғы квоталарын белгілеу тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      366) ауыл шаруашылығы өсiмдiктерiн сорттық сынақтан өткiзу әдістемесін әзірлейді және бекітеді;

      367) ауыл шаруашылығы өсiмдiктерiн сорттық сынақтан өткiзу мәселелері бойынша республикалық комиссия туралы ережені әзірлейді және бекітеді;

      368) сорттық және тұқымдық бақылауды, жерге егiп бағалауды, зертханалық сорттық сынақтарды өткiзудi, тұқым сапасына сараптама жасауды жүзеге асыру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      369) ауыл шаруашылығы өсiмдiктерiн сорттық сынақтан өткiзу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      370) тұқымдардың, оның iшiнде отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердiң егуiне арналған тұқымдардың сорттық және егiстiк сапасына сараптама жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      371) сорт сынау, тұқым шаруашылығы бойынша нормативтік құқықтық актілерді және тұқымға арналған құжаттама нысандарын әзірлейді және бекітеді;

      372) бастапқы, элиталық және өнеркәсіптік (жаппай) тұқым шаруашылығын жүргізу схемалары мен әдістерін әзірлейді және бекітеді;

      373) Қазақстан Республикасында пайдалануға ұсынылатын селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізілімін және ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің перспективалы сорттарының тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      374) жергілікті атқарушы органдардан ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің тұқым шаруашылығы саласындағы қажетті ақпаратты сұратады;

      375) республика бойынша тұқым тенгерімін жасайды;

      376) Қазақстан Республикасының тұқым шаруашылығы туралы заңнамасы талаптарының бұзылуын жою туралы нұсқаманың, әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттаманың, әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша қаулының нысандарын әзірлейді және бекітеді;

      377) сорттар оригинаторларын тіркеу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      378) тұқымның сандық және сапалық сақталуын қамтамасыз ететін технологиялық талаптарды, өндіру схемаларын, сақтау және өткізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      379) сорт жаңартуды және сорт алмастыруды жүргізу тәртібі мен мерзімін белгілейді;

      380) ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің тұқымын дайындауды, өңдеуді, сақтауды және пайдалануды ұйымдастыру тәртібін айқындайды;

      381) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1168 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;

      382) патент беру қорытындысы бар сорт сипаттамасының, сорттың патентке қабілеттілігі туралы қорытындының нысандарын белгілейді;

      383) өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру шартының және сақтандыру төлемдерін ішінара өтеу тәртібі мен талаптары туралы шарттың үлгілік нысанын әзірлейді және бекітеді;

      384) қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк орган мен азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті органның ұсынысы бойынша қолайсыз табиғат құбылыстарын айқындаудың критерийлері мен сипаттамаларын әзірлейді және бекітеді;

      385) ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергiлiктi атқарушы органының қолайсыз табиғат құбылысының әсерiне ұшыраған егiстiк алқаптарының көлемiн айқындау үшiн комиссия құру және оның жұмысын ұйымдастыру тәртiбiн және зерттеп-қарау актiсiнiң нысанын әзірлейді және бекітеді;

      386) гидрометеорология қызметi органының және (немесе) азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті органның қолайсыз табиғат құбылысы фактiсiн растайтын анықтамасының үлгiлік нысанын әзірлейді және бекітеді;

      387) жойылған егістік аландарын айқындау әдістемесін әзірлейді және бекітеді;

      388) тракторларды және олардың базасында жасалған өздiгiнен жүретiн шассилер мен механизмдердi, монтаждалған арнайы жабдығы бар тiркемелердi қоса алғанда, олардың тiркемелерiн, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиорациялық және жол құрылысы машиналары мен механизмдерiн, жүрiп өту мүмкiндiгi жоғары арнайы машиналарды мемлекеттiк тiркеу қағидаларын әзiрлейдi және бекітеді;

      389) тракторларды және олардың базасында жасалған өздiгiнен жүретiн шассилер мен механизмдердi, монтаждалған арнайы жабдығы бар тiркемелердi қоса алғанда, олардың тiркемелерiн, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиорациялық және жол құрылысы машиналары мен механизмдерiн, жүрiп өту мүмкiндiгi жоғары арнайы машиналарды кепілге қоюды мемлекеттік тіркеу қағидаларын әзiрлейдi және бекітеді;

      390) тракторларды және олардың базасында жасалған өздiгiнен жүретiн шассилер мен механизмдердi, монтаждалған арнайы жабдығы бар тiркемелердi қоса алғанда, олардың тiркемелерiн, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиорациялық және жол құрылысы машиналары мен механизмдерiн, жүрiп өту мүмкiндiгi жоғары арнайы машиналарды жыл сайынғы мемлекеттiк техникалық байқаудан өткiзу қағидаларын әзiрлейдi және бекітеді;

      391) тракторларды және олардың базасында жасалған өздiгiнен жүретiн шассилер мен механизмдердi, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиорациялық және жол құрылысы машиналарын, сондай-ақ жүрiп өту мүмкiндiгi жоғары арнайы машиналарды басқару құқығына емтихандар қабылдау және куәлiктер беру қағидаларын әзiрлейдi және бекітеді;

      392) өз құзыреті шегінде машиналар мен жабдықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласында техникалық регламенттер әзірлейді;

      393) мақта нарығына мониторинг жүргізу қағидаларын әзiрлейдi және бекітеді;

      394) мақта саласын дамыту саласында техникалық регламенттер әзiрлейдi және бекітеді;

      395) мақта қолхатының нысанын (үлгісін) және сипаттамасын әзiрлейдi және бекітеді;

      396) шитті мақтаның сапасына сараптама жүргізу және шитті мақтаның сапасы туралы куәлікті беру тәртібін әзiрлейдi және бекітеді;

      397) шитті мақтаның сапасы туралы куәліктің нысанын (үлгісін) әзiрлейдi және бекітеді;

      398) мақта талшығының сапа паспортының нысанын (үлгісін) әзiрлейдi және бекітеді;

      399) мақта саласының мемлекеттік инспекторы туралы ережені әзiрлейдi және бекітеді;

      400) мақта қолхаттарын бере отырып, қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын сақтау мәселелері бойынша есепке алу құжаттарының, есептілік ұсыну мерзімдерінің тізбесі мен нысандарын әзірлейді және бекітеді;

      401) сақтау және өңдеу шарттарының үлгілік нысандарын әзiрлейдi және бекітеді;

      402) мақта талшығының сапасына сараптама жүргізу және мақта талшығының сапасы паспортын беру қағидаларын әзiрлейдi және бекітеді;

      403) мақта тұқымының мемлекеттік ресурстарын қалыптастыру, сақтау және пайдалану қағидаларын әзiрлейдi және бекітеді;

      404) шитті мақтаны мақта талшығына бастапқы өңдеудің технологиялық процесін ұйымдастыру қағидаларын әзiрлейдi және бекітеді;

      404-1) мақта нарығына қатысушылардың қызметін үйлестіру мен реттеуді жүзеге асырады;

      404-2) шитті мақта және (немесе) мақта талшығы сапасының жойылу немесе нашарлау фактісін анықтау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      405) биоотын өндірісі бойынша өндірістік қуаттардың шекті көлемдерін айқындайды;

      406) биоотын өндірушілердің биоотын өндірісінің мониторингін жүзеге асыру үшін қажетті есептердің нысандарын және оларды биоотын өндірісі саласындағы уәкілетті органға ұсыну тәртібін әзiрлейдi және бекітеді;

      407) өз құзыреті шегінде биоотын өндірісін мемлекеттік реттеу саласындағы нормативтік құқықтық актілерді әзiрлейдi және бекітеді;

      408) биоотын өндірісі паспортын бекіту үшін қажетті мәліметтер тізбесін әзiрлейдi және бекітеді;

      409) биоотын өндірісі мен айналымы саласында техникалық регламенттерді бекітеді;

      410) биоотын өндіру көлемі туралы ақпаратты автоматтандырылған түрде беруді қамтамасыз ететін есепке алуды бақылау аспаптарын қолдану қағидаларын әзiрлейдi және бекітеді;

      411) азық-түлік қауіпсіздігі қатері болған жағдайда, биоотынға кейіннен өңдеу үшін пайдаланылатын тамақ шикізатына квота белгілеу тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      412) Қазақстан Республикасында пайдалануға ұсынылатын мал шаруашылығы саласындағы селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізілімін жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      413) асыл тұқымды мал шаруашылығы жөніндегі мемлекеттік инспектор актілерінің нысандарын, оларды жасау және беру тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      414) ветеринариялық препараттар, жемшөп және жемшөп қоспалары және (немесе) құрамында антибиотиктер, гормондар және биологиялық стимуляторлар бар ветеринариялық препараттар, жемшөп және жемшөп қоспалары серияларының (партияларының) сәйкестігін анықтау тәртібін, ветеринариялық нормативтер талаптарын белгілейді;

      415) суларды және олардың пайдаланылуын мемлекеттiк есепке алуды, мемлекеттiк су кадастры мен су объектiлерiнiң мемлекеттiк мониторингiн жүргiзу тәртiбiн айқындайды;

      416) су шаруашылығы жүйелері мен құрылыстарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету тәртібін айқындайды;

      417) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1168 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;

      418) аумақты аймақтарға бөлу тәртібін айқындайды;

      419) ветеринариялық препараттар, жемшөп және жемшөп қоспалары қауіпсіздігі мониторингінің тәртібін белгілейді;

      420) өсiмдiктер карантинi жөнiндегi iс-шаралар белгiленетін және жүзеге асырылатын карантиндi объектiлер тiзбесiн айқындайды;

      421) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын әзірлейді және бекітеді;

      422) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін әзірлейді және бекітеді;

      423) мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын арттыруды қамтамасыз етеді;

      424) көрсетілетін қызметті алушылардың мемлекеттік қызметтер көрсету тәртібі туралы қолжетімді нысанда хабардар болуын қамтамасыз етеді;

      425) көрсетілетін қызметті алушылардың мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша өтініштерін қарайды;

      426) көрсетілетін қызметті алушылардың бұзылған құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қалпына келтіруге бағытталған шараларды қолданады;

      427) мемлекеттік қызметтер көрсету, мүгедектермен қарым-қатынас жасау саласындағы жұмыскерлердің біліктілігін арттыруды қамтамасыз етеді;

      428) ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органға электрондық нысанда көрсетілетін мемлекеттік қызметтер сапасын бағалауды жүргізу үшін ақпараттың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде ұсынылуын қамтамасыз етеді;

      429) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметтер көрсету сапасына ішкі бақылауды жүргізеді;

      430) мемлекеттік қызметтер көрсету сапасының қоғамдық мониторингі қорытындысын ескере отырып, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын арттыру жөнінде шаралар қолданады;

      431) агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдарды аккредиттеу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      432) агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдарға есептелген қосылған құн салығы шегінде бюджетке төленген қосылған құн салығы сомасын субсидиялау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      433) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1184 (02.06.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      434) агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдар тізбесін облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарының (әкімдіктердің) интернет-ресурсына орналастырудың тәртібі мен мерзімдерін әзірлейді және бекітеді;

      434-1) өз мүшелері үшін жұмыстарды (қызметтерді) орындау (көрсету) бойынша ауыл шаруашылығы кооперативтерінің қызметі түрлерінің тізбесін, сондай-ақ ауыл шаруашылығы кооперативі өз мүшелеріне өткізетін тауарлардың тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      434-2) ауыл шаруашылығы кооперативтерінің тексеру одақтарының ауыл шаруашылығы кооперативтерінің ішкі аудитін жүргізуге арналған шығындарын субсидиялау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      434-3) ауыл шаруашылығы кооперативінің үлгілік жарғысын әзірлейді және бекітеді;

      434-4) жерді резервке қою қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      434-4) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.08.2017 № 466 қаулысымен

      434-5) елді мекен шегінде объектілер салу үшін жер учаскелерін беру кезінде өтініштің, келісуші органдар қорытындысының, жер учаскесін таңдау актісінің, жер-кадастрлық жоспардың нысандарын бекітеді;

      434-5) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.08.2017 № 466 қаулысымен

      434-6) жер учаскесіне меншік құқығына және жерді пайдалану құқығына берілетін сәйкестендіру құжаттарының нысандарын бекітеді;

      434-6) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.08.2017 № 466 қаулысымен

      434-7) жер заңнамасын қолдану практикасын және оны жетілдіруді қорытындылайды;

      434-7) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.08.2017 № 466 қаулысымен

      434-8) салалық көтермелеу жүйесін әзірлеп, бекітеді;

      434-8) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.08.2017 № 466 қаулысымен

      434-9) жерді пайдалану мен қорғау мәселелерін қозғайтын республикалық маңызы бар жобалар мен схемаларға сараптама жүргізеді;

      434-10) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелері паспортының нысанын бекітеді;

      434-11) жер-кадастрлық құжаттаманың құрылымын, құрамын, мазмұнын және нысандарын белгілейді;

      434-12) геодезия және картография саласындағы мемлекеттiк бақылау мен қадағалауды жүзеге асыру қағидаларын әзірлейді;

      434-13) республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтың жерін бөлудің жерін орналастыру жобасын келіседі;

      434-14) Қазақстан Республикасының Жер кодексінің 24 баптын 1-тармағымен және 37 баптын 5-тармағымен көзделінген жағдайларда облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының шетелдіктерге, азаматтығы жоқ адамдарға және шетелдік заңды тұлғаларға ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін беру мәселелері жөніндегі ұсыныстарын келіседі;

      434-15) Қазақстан Республикасының қауiпсiздiгi мүдделерiн ескере отырып, геодезиялық және картографиялық жұмыстардың, аэроғарыштық түсiрiлiм деректерi мен материалдарын дайындау, есепке алу, сақтау, көбейту және пайдалану тәртiбiн регламенттейтiн нұсқаулықтарды, нормалар мен қағидаларды бекiтеді;

      434-16) республикалық бюджет қаражаты есебінен орындалатын топографиялық-геодезиялық және картографиялық жұмыстар тізбесін бекітеді;

      434-17) геодезия және картография саласындағы жеке кәсіпкерлік субъектілеріне қойылатын талаптарды белгілейтін нормативтік құқықтық актілерді бекітеді;

      434-18) Қазақстан Республикасы Ұлттық картографиялық- геодезиялық қорының құжаттарын қалыптастыру, жинақтау, сақтау және пайдалану қағидаларын бекітеді;

      434-19) геодезиялық пункттерді қорғау, бұзу немесе қайта салу (орнын ауыстыру) туралы қағидаларды бекітеді;

      434-20) Мемлекеттік жер кадастрын жүргізу және жерді мониторингтеу тәртібін бекітеді;

      434-21) аумақтық сулар алып жатқан жер учаскелерін жасанды ғимараттар салу үшін беру қағидаларын бекітеді;

      434-22) жеке тұрғын үй құрылысына арналған жер учаскелеріне құқықтарды беру қағидаларын бекітеді;

      434-23) жерді мониторингтеуді жүргізу және оның деректерін пайдалану тәртібін бекітеді;

      434-24) Қазақстан Республикасының Үкіметіне бір облыстың аумағындағы шалғайдағы жайылымдарды басқа облыстың ұзақ мерзімді пайдалануына беру туралы ұсыныс енгізеді;

      434-25) органикалық өнім өндірушілердің тізілімін жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      434-26) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы уәкілетті органмен және тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша органикалық өнім өндіру және оның айналымы қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      434-27) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы уәкілетті органмен және тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша органикалық өнім өндіру кезінде қолданылатын рұқсат етілген құралдар тізімін әзірлейді және бекітеді;

      434-28) табиғи-климаттық жағдайлар бойынша қолайсыз жылдары облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергiлiктi атқарушы органдарының өтiнiштерi негiзiнде тұқым шаруашылығы саласындағы ұлттық стандарттарда және стандарттау жөніндегі өзге де құжаттарда белгiленген тұқым сапасының көрсеткiштерiн бiр жылдан аспайтын мерзімге төмендетуді келіседі;

      434-29) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша ауыл шаруашылығы жануарларының табиғи кему (өлу) нормаларын бекітеді;

      434-30) жер комиссиясы туралы үлгі ережені әзірлейді және бекітеді;

      434-31) шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесін уақытша өтеулі жер пайдаланудың (жалға алудың) үлгі шартын әзірлейді және бекітеді;

      434-32) шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін берілген ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді пайдалану мониторингін ұйымдастыру мен жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      434-33) шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсты ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      434-34) шаруа немесе фермер қожалығын жүргізу үшін – Қазақстан Республикасының азаматында, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес заңды тұлғасы мен оның үлестес тұлғаларында болуы мүмкін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерінің шекті (ең жоғары) мөлшерлерін айқындау әдістемесін әзірлейді және бекітеді;

      434-35) Қазақстан Республикасы жер заңнамасының талаптарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқаманың, әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттаманың, әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша қаулының нысанын әзірлейді және бекітеді;

      434-36) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік мұқтажы үшін жер учаскелерін беру және алып қою мәселелері жөніндегі ұсыныстарын келіседі;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      434-37) тармақша 02.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі – ҚР Үкіметінің 26.10.2018 № 689 қаулысымен.

      434-38) жер комиссиясының отырысы барысын тіркеуді қамтамасыз ететін аудио-, бейнежазба құралдарын техникалық қолдану, аудио-, бейнежазбаны сақтау қағидаларын, сондай-ақ аудио-, бейнежазбаға қол жеткізу тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      16-тармаққа 434-39), 434-40), 434-41), 434-42), 434-43), 434-44) және 434-45) тармақшалармен толықтыру көзделген - ҚР Үкіметінің 19.03.2019 № 131 (11.04.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      434-39) астық қолхаттарын тіркеушіні айқындау бойынша ашық конкурс өткізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      434-39) техникалық реттеу және метрология саласындағы уәкілетті органмен бірлесіп мемлекеттік реттеуге жатқызылатын өлшемдер тізбесін бекітеді;

      434-40) сараптама ұйымын айқындау бойынша ашық конкурс өткізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      434-40) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ұлттық, мемлекетаралық стандарттарды, ұлттық техникалық-экономикалық ақпарат сыныптауыштарын, стандарттау жөніндегі ұсынымдарды әзірлеу, өзгерістер енгізу, қайта қарау және күшін жою туралы ұсыныстарды дайындауды және уәкілетті органға енгізуді жүзеге асырады;

      434-41) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың жергілікті атқарушы органы бақылау функцияларын жүзеге асыруы үшін қажетті ақпарат пен құжаттарды сақтанушының, сақтандырушының, агенттің және қоғамның беру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      434-41) уәкілетті органмен келісу бойынша ұлттық стандарттарды және ұлттық техникалық-экономикалық ақпарат сыныптауыштарын әзірлеуді жүзеге асырады;

      434-42) стандарттау жөніндегі құжаттар мен ұлттық стандарттау жоспарының жобаларын қарайды;

      434-43) стандарттау жөніндегі техникалық комитеттерді құру жөнінде ұсыныстар дайындауды жүзеге асырады;

      434-44) стандарттау жөніндегі техникалық комитеттердің және стандарттау жөніндегі ұлттық органның, стандарттау жөніндегі халықаралық ұйымдардың жұмысына қатысады;

      434-45) өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай мемлекеттік саясатты іске асыруға қатысады;

      435) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады;

      Ескерту. 16-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306; өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 25.11.2015 № 949 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 24.12.2015 № 1046 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 31.12.2015 № 1168 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 31.12.2015 № 1184 (02.06.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 18.05.2016 № 295; 02.11.2016 № 652 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 14.02.2017 № 65; өзгеріс егнгізілді – ҚР Үкіметінің 03.08.2017 № 466; 29.12.2017 № 934 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз); 17.07.2018 № 437 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); 26.10.2018 № 689; 24.12.2018 № 864;19.03.2019 № 131; 29.03.2019 № 150 қаулыларымен.

      17. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі ведомстволарының функциялары:

      1) мынадай салаларда мемлекеттік саясатты іске асырады:

      агроөнеркәсіптік кешен;

      тұқым шаруашылығы;

      өсімдік шаруашылығы;

      бал ара шаруашылығы;

      ветеринариялық-санитариялық бақылауға және қадағалауға жататын тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі;

      жер қатынастарын реттеу;

      1-1) асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын іске асырады;

      1-2) мақта саласын дамыту саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыруды қамтамасыз етеді;

      1-3) ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласында мемлекеттiк саясатты iске асырады;

      2) мемлекеттік статистика саласындағы уәкілетті орган бекіткен статистикалық әдіснамаға сәйкес асыл тұқымды мал шаруашылығы саласында ведомстволық статистикалық байқаулар жүргізеді және статистикалық ақпарат қалыптастыруды қамтамасыз етеді;

      3) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1184 (02.06.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      4) асыл тұқымды малдың мемлекеттік тіркелімі деректерінің мониторингін жүргізеді және оның нәтижелері туралы мүдделі тұлғаларды хабардар етеді;

      5) Қазақстан Республикасында пайдалануға ұсынылатын асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізілімін жүргізеді және басып шығарады;

      6) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1184 (02.06.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      7) "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" 2015 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен жеке және заңды тұлғалардан асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы қызметтің басталғаны туралы хабарламаларды қабылдайды;

      8) асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы қызметті бастау туралы уәкілетті органды хабардар еткен жеке және заңды тұлғалар тізілімін жүргізеді және оған өзгерістер мен толықтырулар енгізеді;

      8-1) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1184 (02.06.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      9) мал шаруашылығы саласындағы селекциялық жетістіктерді сынақтан және байқаудан өткізеді;

      10) Қазақстан Республикасының асыл тұқымды мал шаруашылығы туралы заңнамасының орындалуын бақылауды жүзеге асырады;

      11) Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 864 қаулысымен.

      12) бюджеттік субсидиялар алған жеке және заңды тұлғалардағы селекциялық және асыл тұқымдық жұмыстың жай-күйін, оның есепке алынуы мен есептілігін мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

      13) Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 864 қаулысымен.

      14) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1184 (02.06.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      15) өткізілетін асыл тұқымды өнімге (материалға) берілетін асыл тұқымдық куәліктер деректерінің дұрыстығын бақылауды жүзеге асырады;

      15-1) жергілікті атқарушы органдардың Қазақстан Республикасының асыл тұқымды мал шаруашылығы туралы заңнамасын сақтауын мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

      16) асыл тұқымдық куәліктерде көрсетілген деректердің анықтығын тексереді;

      16-1) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің агрохимиялық жай-күйі туралы деректердің ақпараттық банкін құру және жүргізу қағидаларын бекiтедi;

      17) Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының кодексінде көзделген тәртіппен асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарайды және әкімшілік жазалар қолданады;

      17-1) өсімдіктерді қорғау саласындағы халықаралық бағдарламаларды іске асыруға қатысады;

      17-2) асыл тұқымды мал шаруашылығы саласында нұсқамалар береді және орындалуын бақылайды;

      18) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      19) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      20) Өсімдіктер карантині жөніндегі бас мемлекеттік инспектордың және өсімдіктер карантині жөніндегі мемлекеттік инспекторлардың қызметтеріне орналасуға қойылатын біліктілік талаптарын белгілейді;

      21) карантинге жататын өнім транзитінің шарттарын айқындайды;

      22) нысанды киім (погонсыз) киіп жүруге құқығы бар лауазымды тұлғалардың тізбесін, нысанды киім (погонсыз) үлгілерін және оны киіп жүру тәртібін айқындайды;

      23) өсімдіктер карантині саласындағы жасалған келісімдерге сәйкес халықаралық нормалар мен талаптардың орындалуын қамтамасыз етеді;

      24) өсімдіктер карантині жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін бюджет қаражаты есебінен сатып алынған пестицидтерді (улы химикаттарды) Қазақстан Республикасының аумағы бойынша бөледі;

      25) Қазақстан Республикасында және басқа да мемлекеттерде карантиндi объектiлердiң болуы мен таралуы, оларға қарсы күрес жөнiндегi шаралар мен iс-шаралар туралы дерекқор құрады, ақпаратты ресми интернет-ресурста орналастырады және сұрау салу бойынша оны мүдделi адамдарға бередi;

      26) Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен өсімдіктер карантині жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін пестицидтерді (улы химикаттарды), оларды сақтау, тасымалдау, қолдану жөніндегі жұмыстар мен қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырады;

      27) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өсімдіктер карантині жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін пестицидтер (улы химикаттар) запасын құрады;

      28) карантинге жататын өнімге фитосанитариялық және карантиндік сертификаттар береді;

      29) өсімдік тектес өнімдер өсіретін, дайындайтын, қоймада сақтайтын, қайта өңдейтін және өткізетін ұйымдардың, ішкі сауда объектілерінің, шаруа немесе фермер, үй жанындағы және саяжай қожалықтарының аумағы мен үй-жайларына, ауыл шаруашылығы және басқа да мақсаттағы жерлерге тұрақты бақылау іріктеу зерттеулерін жүргізеді;

      30) өсімдіктер карантині бойынша іс-шаралар жүргізуді ұйымдастырады және өз құзыреті шегінде олардың жүргізілуін бақылау мен қадағалауды жүзеге асырады;

      31) карантиндік режимді енгізе отырып, карантиндік аймақты белгілеу немесе оны алып тастау туралы жергілікті атқарушы органдарға ұсыныстар енгізеді;

      32) мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;

      33) фитосанитариялық бақылау бекеттерінде әкелінетін, әкетілетін және транзиттік карантинге жатқызылған өнімге, көлік құралдарына және тасымалдауға арналған айлабұйымдарға (оның ішінде көлік құралдарының кабиналарына, салондарына, багаж және жүк бөлімшелеріне, контейнерлерге), жеке тұлғалардың қол жүгі мен багажына бастапқы карантиндік фитосанитариялық бақылауды және қадағалауды, қажет болған кезде үлгілерді іріктей отырып, оған зертханалық сараптама жүргізеді, карантиндік фитосанитариялық бақылау және қадағалау актісін жасайды, ілеспе тауар-көлік құжаттарына мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық бақылаудан және қадағалаудан өткені туралы белгіленген үлгідегі тиісті мөртабан басады;

      34) карантинге жатқызылған өнімнің межелі пунктінде көлік құралдарын және тасымалдауға арналған айлабұйымдарды (оның ішінде көлік құралдарының кабиналарын, салондарын, багаж және жүк бөлімшелерін, контейнерлерді), жеке тұлғалардың қол жүгі мен багажын қайталама карантиндік фитосанитариялық бақылауды және қадағалауды, үлгілерді іріктеуді, қажет болған кезде аумақтың фитосанитариялық сипаттамасын және оның шыққан жерін, межелі пунктін, сондай-ақ карантинді объектілерден бос жатқан немесе олар аз таралған аймақтарды есепке ала отырып, зертханалық сараптама жүргізеді, карантиндік фитосанитариялық бақылау және қадағалау актісін жасайды, ілеспе тауар-көлік құжаттарына мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық бақылаудан және қадағалаудан өткені туралы белгіленген үлгідегі тиісті мөртабан басады;

      34-1) фитосанитариялық бақылау бекеттерінде әкелінетін, әкетілетін және транзиттік карантинге жатқызылған өнімге құжаттамалық мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық бақылау жүргізеді;

      35) әкетілетін карантинге жататын өнімді тиеп жөнелту орындарында тұрақты карантиндік тексеріп қарауды, қажет болған кезде үлгілерді іріктей отырып, оның зертханалық сараптамасын және фитосанитариялық сертификаттауды жүргізеді;

      36) фитосанитариялық бақылау бекеттерінде әкетілетін және транзиттік карантинге жататын өнімдердің карантиндік құжаттарының болуын және дұрыс ресімделуін тұрақты негізде қарайды;

      37) Қазақстан Республикасының ішкі сауда объектілерінде және ұйымдарында карантинге жататын өнімді тұрақты тексеріп қарауды, қажет болған кезде үлгілерін іріктей отырып, оның зертханалық сараптамасын жүргізеді және карантиндік құжаттарды қарайды;

      38) Қазақстан Республикасының өсімдіктер карантині саласындағы заңнамасын анықталған бұзушылықтарды жою және өсімдіктер карантині жөніндегі іс-шараларды орындау туралы нұсқамалар береді және олардың орындалуын бақылайды;

      39) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіппен және негіздерде дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың қызметіне тыйым салу немесе оны тоқтата тұру туралы сотқа талап арыз жібереді;

      40) уәкілетті ұйымда импорттық себу материалдары мен отырғызылатын материалдардың карантиндi объектiлермен және бөтен тектi түрлермен жасырын залалданған-залалданбағанын зерттеу жөнiндегi iс-шараларды ұйымдастырады және бақылайды;

      41) жеке және заңды тұлғалардың карантиндік шараларды орындауын тұрақты бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;

      42) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      43) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      44) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      45) астық нарығының мониторингін жүзеге асырады;

      46) астық нарығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады, оған қатысушылардың қызметін үйлестіреді және реттейді;

      47) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1168 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;

      48) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      49) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      50) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      51) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      52) Қазақстан Республикасының астық туралы заңнамасының бұзылуы туралы нұсқамалар береді, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық заңнамасына сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарайды;

      53) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      54) Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 864 қаулысымен.

      55) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      56) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      57) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1168 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;

      58) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1168 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;

      59) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1168 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;

      60) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      61) Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 864 қаулысымен.

      62) астық қабылдау кәсіпорындарын олардың біліктілік талаптарына сәйкестігін жыл сайынғы тексеруді өткізуге қатысады;

      63) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      64) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      65) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      66) Қазақстан Республикасының астық туралы заңнамасын бұзушылықтар анықталған жағдайда, астықты экспорттаушылар мен астық қабылдау кәсіпорындарына нұсқамалар береді;

      67) Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамалар жасайды және әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы ұсыныстар енгізеді;

      68) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      69) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      70) фитосанитариялық іс-шараларды жүргізуде мемлекеттік органдардың, жеке және заңды тұлғалардың қызметін үйлестіреді;

      71) тіркеу, өндірістік сынақтар және ғылыми зерттеулер үшін әкелінетін пестицидтердің (улы химикаттардың) санын айқындайды;

      72) пестицидтерді (улы химикаттарды) тіркеу, өндірістік сынақтарын және мемлекеттік тіркеуді ұйымдастырады;

      73) пестицидтерді (улы химикаттарды) мемлекеттік тіркеуді және пестицидтерді (улы химикаттарды) Қазақстан Республикасының аумағында қолдану құқығына тіркеу куәліктерін беруді жүзеге асырады;

      73-1) пестицидтер (улы химикаттар) тізімін әзірлейді, бекітеді және жүргізеді;

      74) фитосанитариялық іс-шараларды ұйымдастырады;

      75) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен пестицидтерді (улы химикаттарды), оларды сақтау, тасымалдау, қолдану жөніндегі жұмыстар мен қызметтерді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырады және жүргізеді, сондай-ақ пестицидтердің (улы химикаттардың) қорын құрады;

      75-1) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен пестицидтердi (улы химикаттарды), оларды сақтау, тасымалдау, қолдану жөнiндегi жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтердi мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырады және өткiзеді, сондай-ақ пестицидтердiң (улы химикаттардың) қорын жасайды;

      76) зиянды және аса қауіпті зиянды организмдер бойынша фитосанитариялық мониторингті ұйымдастырады;

      77) бюджет қаражаты есебінен сатып алынған пестицидтерді (улы химикаттарды) фитосанитариялық мониторинг деректеріне және қалыптасқан фитосанитариялық жағдайға қарай Қазақстан Республикасының аумағы бойынша бөледі;

      78) пестицидтердің (улы химикаттардың) түрлері бойынша запас нормативтерін және оларды пайдалану тәртібін белгілейді;

      79) фитосанитариялық есептілік түрлерін, оларды ұсыну нысандары мен мерзімдерін айқындайды;

      80) Қазақстан Республикасының аумағында мемлекеттік фитосанитариялық бақылауды ұйымдастырады және жүзеге асырады;

      81) жеке және заңды тұлғаларға Қазақстан Республикасының аумағында фитосанитариялық іс-шараларды жүзеге асыру жөнiндегi нұсқамалар шығарады және олардың орындалуын бақылайды;

      82) фитосанитариялық есепке алу мен есептiлiк жүргiзудi ұйымдастырады;

      83) Қазақстан Республикасының аумағында фитосанитариялық мониторинг пен фитосанитариялық іс-шаралардың жүргiзiлуiн бақылауды жүзеге асырады;

      84) мемлекеттік фитосанитариялық бақылау объектілеріне барады;

      85) жеке және заңды тұлғаларға Қазақстан Республикасының өсiмдiктердi қорғау туралы заңнамасының анықталған бұзушылықтарын жою туралы нұсқамалар шығарады;

      86) айрықша жағдайларда үш күннен аспайтын мерзімде сотқа мiндеттi түрде талап арыз бере отырып, аталған мерзімге дара кәсіпкерлердің және заңды тұлғалардың қызметін сот шешiмiнсiз тоқтата тұрады немесе оған тыйым салады;

      87) Қазақстан Республикасының өсiмдiктердi қорғау туралы заңнамасын бұзған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жеке және заңды тұлғаларды әкiмшiлiк жауапқа тартады;

      88) селекция, сорттық сынау және тұқым шаруашылығы жөніндегі ғылыми-техникалық бағдарламаларды іске асырады;

      89) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1168 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;

      90) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      91) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      92) республиканың тұқым ресурстарының мониторингін жүзеге асырады;

      93) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      94) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1184 (02.06.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      95) уәкілетті орган бекіткен сорттарды тіркеу қағидаларына сәйкес сорттардың оригинаторларын тіркейді;

      96) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      97) отандық және шетелдік селекция сорттарын мемлекеттік сынауды ұйымдастырады;

      98) Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 864 қаулысымен.

      99) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      100) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      101) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      102) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      103) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      104) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      105) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      106) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      107) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      108) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      109) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      110) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      111) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      112) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      113) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      114) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      115) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      116) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      117) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      118) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      119) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      120) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      121) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      122) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      123) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      124) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      125) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      126) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды, фитосанитариялық бақылауды жүзеге асырады;

      127) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      128) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      129) агроөнеркәсіптік кешен субъектілеріне ақысыз негізде ұсынуға жататын ақпараттың және көрсетілетін қызметтердің тізбесін әзірлейді;

      130) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      131) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      132) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      133) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.08.2017 № 466 қаулысымен
      134) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.08.2017 № 466 қаулысымен

      135) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      136) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      137) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      138) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      139) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      140) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      141) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      142) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      143) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      144) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      145) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      146) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      147) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      148) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      149) өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі саласындағы заңнамасында белгіленген талаптардың сақталуын мемлекеттік бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;

      150) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      151) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      152) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      153) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      154) мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның өкілін мемлекет қатысатын акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің немесе мемлекет қатысатын жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің байқау кеңесінің құрамына енгізу үшін қажетті шараларды қамтамасыз етеді немесе қабылдайды;

      155) тиісті саладағы мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыруды жүзеге асырады, өз құзыреті шегінде тиісті салада мемлекеттік мүлікті басқару аясындағы нормативтік құқықтық актілерді әзірлейді, бекітеді;

      156) республикалық заңды тұлғалардың мүлікті сақтауын және республикалық мемлекеттік кәсіпорындарының дамыту жоспарларын орындауын бақылауды жүзеге асырады;

      157) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      158) тиісті саладағы республикалық мемлекеттік кәсіпорындардың, мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардың және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің дамыту жоспарларын орындауларын бақылауды және талдауды жүзеге асырады;

      159) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      160) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      160-1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кедендік аумақта/аумақтан тыс және ішкі тұтыну үшін тауарларды қайта өңдеу шарттары туралы құжатты береді;

      160-2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тауарларды қайта өңдеу шарттары туралы қорытынды береді;

      161) ветеринариялық іс-шараларды жүзеге асыру жөніндегі ұсынымдар мен әдістемелік нұсқауларды бекітеді;

      162) жануарлардың аса қауіпті ауруларының профилактикасы, диагностикасы және оларды жою жөніндегі ветеринариялық іс-шараларды ұйымдастырады және қамтамасыз етеді;

      163) ветеринариялық препараттардың, жемшөп пен жемшөптік қоспалардың ветеринариялық нормативтердің талаптарына сәйкестігін айқындау мақсатында олардың қауіпсіздігінің мониторингін жүзеге асырады;

      164) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      165) ветеринариялық препараттарды, жемшөп пен жемшөптік қоспаларды, аспаптарды, құрал-саймандарды байқаудан өткiзудi, бақылауды, оларды тіркеу сынақтарын жүзеге асырады, ветеринариялық препараттардың, жемшөп және жемшөптік қоспалардың Мемлекеттік тiзiлiмiн жүргізеді;

      165-1) ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі деректер базасын қалыптастыру мен жүргізу және одан үзінді беру қағидаларын бекітеді;

      166) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      167) жеке және заңды тұлғаларға экспорттау, импорттау және транзиттеу еліндегі эпизоотиялық ахуал туралы ақпарат ұсынады;

      168) жаңа ветеринариялық препараттарға, жемшөп пен жемшөптік қоспаларға қорытындылар береді;

      169) тиісті аумақтағы эпизоотиялық ахуалды бағалауды ескере отырып, орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілердің экспортына, импортына және транзитіне рұқсаттар береді;

      170) жеке және заңды тұлғаларға жаңа, жетілдірілген ветеринариялық препараттарға, тамақ өнімін, жемшөп және жемшөптік қоспаларды өндіруге арналған нормативтік-техникалық құжаттаманы келіседі;

      171) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ветеринариялық препараттарды және оларды сақтау, тасымалдау (жеткізу) және пайдалану жөніндегі қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырады;

      172) ветеринариялық препараттардың республикалық қорын мемлекеттік сатып алуды, сақтауды, пайдалануды және есептен шығаруды ұйымдастырады;

      173) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      174) тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында ветеринариялық-санитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі ветеринариялық іс-шаралар жоспарын келіседі;

      175) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ветеринариялық мақсаттағы препараттар өндірісін лицензиялауды жүзеге асырады;

      176) жануарлар ауруларының пайда болуы мен таралуын және олардың улануының себептері мен шарттарын анықтайды және белгілейді;

      177) мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;

      178) шекаралық және кедендік пункттерде (Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде) Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы тасымалданатын (орны ауыстырылатын) объектілерді тасымалдау (орнын ауыстыру) кезінде ветеринариялық бақылау бекеттерін ұйымдастырады;

      179) Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 864 қаулысымен.

      180) мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау жүргізу туралы және орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілердің импортына рұқсат беретін ұйымдарды айқындау туралы шешім шығарады;

      180-1) жануарлар өсіруді, жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты дайындауды (союды), сақтауды, қайта өңдеуді және өткізуді жүзеге асыратын өндіріс объектілеріне, сондай-ақ ветеринариялық препараттарды, жемшөп және жемшөптік қоспаларды өндіру, сақтау және өткізу жөніндегі ұйымдарға есептік нөмірлер береді;

      181) ұйымдарда ветеринария саласында пайдаланылатын жануарлар ауруларын қоздырушы штаммдардың пайдаланылуын, тасымалдануын (жеткізілуін), сақталуын және жойылуын мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;

      182) Қазақстан Республикасының аумағын басқа мемлекеттерден әкелінетін жануарлардың жұқпалы және экзотикалық аурулардың енуі мен таралуынан қорғауды ұйымдастырады;

      183) жеке және заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңнамасын сақтауын мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды ұйымдастырады және жүзеге асырады;

      184) ішкі сауда объектілерінде, жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты өндіру, дайындау (сою), сақтау, пайдалану, қайта өңдеу және өткізу жөніндегі ұйымдарда, мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақыланатын және қадағаланатын жүктерді Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы тасымалдау (орнын ауыстыру) кезінде шекаралық және кедендік пункттерде (Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-түс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде), сондай-ақ жануарлар мен құстардың аса қауіпті аурулары бойынша карантиндік аймақтарда және қолайсыз пункттерде жануарлардың жұқпалы ауруларының ошақтарын, таралуын болдырмау, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың ветеринариялық-санитариялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету және Қазақстан Республикасының аумағын жануарлардың аса қауіпті және экзотикалық ауруларын басқа мемлекеттерден әкелуден және олардың таралуынан қорғау бойынша Қазақстан Республикасы заңдарының, Қазақстан Республикасының Президенті жарлықтарының және Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулыларының ветеринария саласындағы талаптарын сақтау тұрғынына күн сайынғы мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;

      185) жануарлар мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеуді жүзеге асырады;

      186) эпизоотиялық мониторингті, эпизоотиялық ошақтар пайда болған жағдайда оларды тексеруді жүргізеді;

      187) халықаралық ұйымдардан алынған ақпаратты қоса алғанда, экспорттаушы елдің ғылыми негіздемесі қолда бар тиісінше ақпарат негізінде жеткіліксіз болып табылған жағдайда уақытша ветеринариялық-санитариялық шаралар енгізеді;

      188) аумақты немесе оның бір бөлігін аурулар таралмаған немесе аурулар аз таралған деп айқындайды, осы аумақтардан экспортталатын орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерге мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады, импорттайтын елге растауды ұсынады және Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда көзделген жағдайларда, оның өкілдерінің осы аумақтарда инспекциялау жүргізуге қол жеткізуін қамтамасыз етеді;

      189) Қазақстан Республикасында алғашқы рет өндірілетін (дайындалатын) және оның аумағына алғашқы рет әкелінетін (импортталатын) жемшөптік қоспаларын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырады;

      190) Қазақстан Республикасының аумағында өндіруге (дайындауға), әкелуге (импорттауға), қолдануға және өткізуге рұқсат етілген Жемшөптік қоспалардың мемлекеттік тізілімін жүргізеді;

      191) ветеринариялық-санитариялық бақылауға және қадағалауға жататын тамақ өнімдерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкестігі туралы ветеринариялық құжаттарды береді;

      192) ветеринариялық-санитариялық бақылауға және қадағалауға жататын тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттаманың жобаларын келіседі;

      193) "Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы" 2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының талаптарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар береді;

      194) ветеринариялық-санитариялық бақылауға және қадағалауға жататын тамақ өнімдерін өндіру объектілерінің есепке алу нөмірлерін береді және олардың тізілімін жүргізеді;

      195) мыналарға:

      Қазақстан Республикасының ветеринариялық-санитариялық бақылауға және қадағалауға жататын тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасында белгіленген талаптардың сақталуын;

      тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін айқындау бойынша олардың ветеринариялық-санитариялық сараптамасын жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалардың қызметін мемлекеттік бақылауды және қадағалауды ұйымдастырады және жүзеге асырады;

      196) ветеринариялық-санитариялық бақылауға және қадағалауға жататын тамақ өнімдерін әзірлеу (жасау), өндіру (дайындау), айналымы, кәдеге жарату және жою процестерінің (сатыларының) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкестігін мемлекеттік бақылауды және қадағалауды ұйымдастырады және жүзеге асырады;

      197) ветеринариялық-санитариялық бақылауға және қадағалауға жататын қауіпті тамақ өнімдерін өткізуді анықтау және оған жол бермеу жөніндегі шараларды әзірлеу мақсатында ішкі сауда объектілерін ветеринариялық-санитариялық бақылауды, қадағалауды және мониторингілеуді жүзеге асырады;

      198) тамақ өнімдерін өндіру (дайындау) және айналымы процестерінде (сатыларында) ветеринариялық-санитариялық бақылауға және қадағалауға жататын тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;

      199) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 05.08.2014 N 901 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      200) арнайы су пайдалануға рұқсаттарды келіседі;

      201) су объектiлерiн кешендi пайдаланудың және қорғаудың бассейндiк схемаларын келiсуге, бассейндiк келiсiмдердi дайындауға, сондай-ақ өз құзыретi шегiнде су ресурстарын басқарудың бассейндiк қағидатын iске асыруға қатысады;

      202) Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес тексеру және профилактикалық бақылау нысанында су қорын пайдалану мен қорғау саласында мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

      203) өз құзыреті шегінде су қорғау аймақтарында және белдеулерінде шаруашылық қызметтің режиміне қойылатын талаптардың сақталуын мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

      204) Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген құзыреті шегінде мемлекеттік орман қорын иелену мен пайдалануды жүзеге асырады;

      205) орман қорын күзету, қорғау, пайдалану, ормандарды молықтыру және орман өсiру мәселелерi бойынша облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың орман шаруашылығымен айналысатын жергiлiктi атқарушы органдарын, сондай-ақ орман мекемелерi мен табиғат қорғау ұйымдарын үйлестiрудi және оларға әдістемелік басшылық жасауды жүзеге асырады;

      206) мемлекеттік орман саясатын қалыптастыру бойынша ұсыныстарды әзірлеуге және оны іске асыруға қатысады;

      207) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 934 қаулысымен

      208) орман қорын күзетуді, қорғауды, ормандарды молықтыруды және орман өсіруді ұйымдастырады және қамтамасыз етеді, өзінің функционалдық қарамағындағы мемлекеттік орман қоры аумағында орман пайдалануды реттейді;

      209) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының орман шаруашылығымен айналысатын құрылымдық бөлімшесі басшысының, сондай-ақ орман мекемелері мен табиғат қорғау ұйымдары басшыларының орман қорының жай-күйі, оны күзету, қорғау, пайдалану, ормандарды молықтыру және орман өсіру мәселелері бойынша есебін тыңдайды;

      210) ормандарды зиянкестер мен аурулардан қорғау жөнiндегi iс-шаралардың орындалуын, орман зиянкестерi мен аурулары ошақтарының пайда болуының, таралуының алдын алу жөнінде қолданылған шаралардың ұақтылығын, осы ошақтарды, табиғи және антропогендік сипаттағы қолайсыз әсерлерден екпелердің әлсіреуін және қурап-солып қалуын есепке алу мен болжаудың дәлдігін мемлекеттік бақылауды тексерулер арқылы жүзеге асырады;

      210-1) орман қорындағы сандық және сапалық өзгерістерге, оның санитариялық жай-күйiн мемлекеттік бақылауды тексерулер арқылы жүзеге асырады;

      210-2) мемлекеттік орман қоры учаскелерінде орман ресурстарын орман пайдалануға беру тәртібін және ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді орман пайдалану шарттарының сақталуын мемлекеттік бақылауды тексерулер арқылы жүзеге асырады;

      210-3) ормандарда өрт қауіпсіздігі талаптарының, орман өрттерінің алдын алу жөніндегі, оларды уақтылы байқауды және жоюды қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралардың орындалуын, сондай-ақ өртеңдер алқаптарын есепке алудың дәлдігін және мемлекеттік орман қорына өрттен келтірілген залалды анықтауға, орман өрттерінің салдарын жою жөнінде қолданылған шаралардың уақтылығын мемлекеттік бақылауды тексерулер арқылы жүзеге асырады;

      211) кеспеағаштардың бөлінуін мемлекеттік бақылауды тексерулер арқылы жүзеге асырады;

      212) мемлекеттік орман қоры учаскелерінде Сүректі түбірімен босату мен ағаш кесу қағидаларының, орман пайдаланудың өзге де қағидаларының сақталуын мемлекеттік бақылауды тексерулер арқылы жүзеге асырады;

      213) ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың ормандарында күзет режимдерінiң сақталуын мемлекеттік бақылауды тексерулер арқылы жүзеге асырады;

      214) мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде орман тұқымдарының аудандастырылуын, орман тұқымдарын дайындау, өңдеу, сақтау мен пайдалану және олардың сапасын бақылау қағидаларының сақталуын, питомниктер шаруашылығының жүргiзілуін мемлекеттік бақылауды тексерулер арқылы жүзеге асырады;

      215) орман қоры жерлерiнiң олардың нысаналы мақсатына сәйкес пайдаланылуын және осы жерлердiң қорғалуын мемлекеттік бақылауды тексерулер арқылы жүзеге асырады;

      216) құрылыс жұмыстары, пайдалы қазбалар өндiру, коммуникациялар тарту және орман шаруашылығын жүргiзумен және орман пайдаланумен байланысты емес өзге де жұмыстарды орындау кезiнде мемлекеттiк орман қорын пайдалану тәртiбiнiң сақталуын мемлекеттік бақылауды тексерулер арқылы жүзеге асырады;

      216-1) жер учаскесін алған адамдардың тізімі бар ақпараттың уақтылы орналастырылуын мемлекеттік бақылауды ұйымдастырады және жүргізеді;

      216-2) сауда-саттықтың (конкурстардың, аукциондардың) уақтылы өткізілуін мемлекеттік бақылауды ұйымдастырады және жүргізеді;

      217) арнайы су пайдалануға рұқсат беруге арналған өтініште көрсетілетін мәліметтерді айқындайды;

      218) су шаруашылығы ұйымдарының қызметін әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асырады;

      219) су объектілерінің бассейндері бойынша табиғат қорғау және санитариялық-эпидемиологиялық су жіберу көлемдерін белгілейді;

      220) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 02.11.2016 № 652 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      221) су пайдаланудың жыл сайынғы лимиттерін жылдың жауындылығын, су объектілерінің экологиялық және санитариялық-эпидемиологиялық жай-күйін ескере отырып нақтылайды;

      222) мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, су ресурстарын пайдаланудың республикалық ақпараттық-талдау жүйесін құрады;

      223) су объектілерінің ақпараттық деректер базасын құрады және оған барлық мүдделі адамдардың қолжетімділігін қамтамасыз етеді;

      224) су шаруашылығы құрылыстарын пайдалануға қабылдау-беру жөніндегі жұмысқа қатысады, су объектілерінің жай-күйіне әсер ететін су шаруашылығы құрылыстарының және құрылыс, түбін тереңдету және өзге де жұмыстарды жүргізу жобаларын келіседі;

      225) су объектілерін бірлесіп пайдалануға беруді келіседі;

      226) су объектілері мен су шаруашылығы құрылыстарының жай-күйін жақсартуды қамтамасыз ететін балық өсіру және мелиорациялық-техникалық іс-шараларды келіседі;

      227) Қазақстан Республикасының заңдарында белгілеген тәртіппен және негіздерде арнайы су пайдалануға рұқсаттар беруді, олардың қолданылуын тоқтатуды және кері қайтаруды жүзеге асырады;

      228) мемлекеттік су кадастрында қамтылған ақпаратқа мүдделі жеке және заңды тұлғалардың қол жеткізуін қамтамасыз етеді;

      229) салық органына ұсынғанға дейін жерүсті көздерінің су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлем бойынша салық есептілігін растауды жүзеге асырады;

      230) су шаруашылығындағы инвестициялық жобаларды дайындайды және іске асырады;

      231) су қорын пайдалану және қорғау, сумен жабдықтау және су бұру (елді мекендерде орналасқан су шаруашылығы және су бұру жүйелерінен басқа) саласындағы мемлекеттік басқаруды жүзеге асырады;

      232) республикалық меншіктегі су объектілерін, су шаруашылығы құрылыстарын пайдалануды ұйымдастырады;

      233) елді мекендер шегінен тыс жерде су қорын пайдалану мен қорғау, сумен жабдықтау және су бұру саласындағы жобалау, іздестіру, ғылыми-зерттеу және конструкторлық жұмыстарды ұйымдастырады;

      234) судың және оны пайдаланудың мемлекеттік есебін, мемлекеттік су кадастры мен су объектілерінің мемлекеттік мониторингін жүргізуді жүзеге асырады;

      235) орталық атқарушы органдар әзірлеген өндіргіш күштерді және экономика салаларын дамыту мен орналастыру схемаларының құрамында су ресурстарын пайдалану және қорғау болжамдарын су ресурстарын пайдаланудың жол берілетін деңгейі тұрғысынан келіседі;

      236) экономика салаларында су тұтынудың үлестік нормаларын келіседі;

      237) Қазақстан Республикасының су заңнамасын бұзушылықтарды жою шараларын қабылдайды;

      238) су қорын пайдалану және қорғау саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

      239) ерекше қорғалатын су объектілеріндегі су қорғау аймақтары мен белдеулері шекараларының, оларда белгіленген шаруашылық қызметі режимінің сақталуын бақылауды жүзеге асырады;

      240) трансшекаралық сулар туралы халықаралық келісімдердің шарттары мен талаптарының орындалуын бақылауды жүзеге асырады;

      241) су тұтыну және су бұру лимиттерінің сақталуын бақылауды жүзеге асырады;

      242) Су жинау құрылыстарын, су шаруашылығы жүйелерін және су қоймаларын пайдалану қағидаларының сақталуын бақылауды жүзеге асырады;

      243) су объектілерінен алынатын және оларға ағызылатын су мөлшерінің бастапқы есебін жүргізудің дұрыстығын, суды тұтыну мен ағызуды есепке алуға арналған жабдықтар мен аппаратуралардың болуын, жарамды жай-күйін және мемлекеттік аттестаттау мерзімдерінің сақталуын, су пайдаланушылардың белгіленген есептілік мерзімдерін сақтауын бақылауды жүзеге асырады;

      244) жеке және заңды тұлғалардың арнайы су пайдалануға берілген рұқсаттарда белгіленген шарттар мен талаптарды, сондай-ақ судың зиянды әсеріне (топан су, су басу, су алу, жағалауларды бұзу және басқа да зиянды құбылыстар) қарсы күрес жөніндегі іс-шаралардың орындауын бақылауды жүзеге асырады;

      245) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген су объектілерін оқшау және бірлесіп пайдалануға беру тәртібінің сақталуын бақылауды жүзеге асырады;

      246) Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 864 қаулысымен.

      247) су объектілерін өз бетімен пайдалануға жол берілмеуін бақылауды жүзеге асырады;

      248) Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 864 қаулысымен.

      249) белгіленген тәртіппен бекітілген жобалау құжаттамасының болуын және оның экономика салаларының объектілерін салуға, реконструкциялауға, техникалық қайта жарақтауға және су объектілерін, олардың су қорғау аймақтары мен белдеулерін пайдалану мен қорғауға байланысты өзге де қызметке сәйкес келуін бақылауды жүзеге асырады;

      250) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген құзыреті шегінде әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша іс жүргізуді жүзеге асырады;

      251) Құрып кету қаупі төнген жабайы фауна мен флора түрлерімен халықаралық сауда туралы конвенция қолданылатын жануарлар түрлерін Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге және Қазақстан Республикасының аумағынан әкетуге рұқсаттар береді;

      252) аңшы куәлігін беру жөніндегі есептіліктің нысанын белгілейді;

      253) интродукциялау, реинтродукциялау және будандастыру мақсатында аулауды, өсімін молайту мақсатында аулауды, балықтың қырылу қаупі бар су айдындарында және (немесе) учаскелерінде аулауды жүзеге асырады және (немесе) ұйымдастырады, сондай-ақ бақылау үшін аулауды жүзеге асырады;

      254) жануарларды интродукциялауды, реинтродукциялауды және будандастыруды жүргізуге, екі және одан да көп облыста орналасқан балық шаруашылығы су айдындарында, сондай-ақ сирек кездесетін және жойылып кету қаупі бар жануарлар түрлерін ғылыми-зерттеу үшін аулау мақсатында жануарлар әлемін пайдалануға рұқсаттар береді;

      255) екі және одан көп облыстың аумағында жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы ғылыми-зерттеулер мен жобалау-іздестіру жұмыстарын жүргізуді ұйымдастырады және (немесе) қамтамасыз етеді;

      256) жануарлар дүниесін мемлекеттік есепке алуды, оның кадастры мен мониторингін жүргізуді ұйымдастырады;

      257) ғылыми ұсынымдар негізінде балық шаруашылығы су айдындарын және (немесе) учаскелерін паспорттандыруды жүргізеді;

      258) ғылыми ұсынымдар негізінде балықтардың болмай қоймайтын қырылуына әкеп соғатын қырылу қаупі туындаған және су объектілерін немесе олардың бөліктерін ағымдағы балық шаруашылық мелиорациялауды жүргізу жолымен мұндай қауіпті жою мүмкін болмаған жағдайларда балықтарды мелиорациялық аулау туралы шешім қабылдайды;

      259) жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану, сондай-ақ ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады;

      260) су жинау құрылыстарына балықтарды қорғау құрылғыларын орналастыруды келіседі;

      261) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      262) Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен жануарлар дүниесі объектілерін алу лимиттерінің шегінде ғылыми зерттеулер бағдарламаларына сәйкес ғылыми зерттеулер үшін жануарлар дүниесі объектілерін алу квотасын белгілейді;

      263) зоологиялық коллекциялар тізілімін жүргізеді, интернет-ресурста орналастырады және тоқсан сайын жаңартады;

      264) Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 864 қаулысымен.

      265) балық шаруашылығын жүргізуге және балық аулауға шарттар жасайды;

      266) жануарларды интродукциялауды, реинтродукциялауды, будандастыруды жүзеге асыру тәртібінің сақталуын мемлекеттік бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;

      267) Қазақстан Республикасының жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы заңнамасы талаптарының сақталуын айқындау мақсатында жануарлар дүниесін пайдаланушылардың қызметін тексереді;

      266) жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласында мемлекеттік бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;

      269) Аң, балық шаруашылығын жүргізу қағидаларының сақталуын бақылауды жүзеге асырады;

      270) Аңшылық және балық аулау қағидаларының сақталуын бақылауды жүзеге асырады;

      271) жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы нормативтердің сақталуын бақылауды жүзеге асырады;

      272) Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 864 қаулысымен.

      273) жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану жөніндегі іс-шаралардың орындалуын бақылауды жүзеге асырады;

      274) Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 864 қаулысымен.
      275) Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 864 қаулысымен.

      276) жануарлар дүниесін пайдалануға белгіленген шектеулер мен тыйым салулардың сақталуын бақылауды жүзеге асырады;

      277) өзінің қарамағындағы ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды, экологиялық дәліздерді құру және кеңейту жөніндегі жаратылыстану-ғылыми және техникалық-экономикалық негіздемелердің жобаларын әзірлеуді және оларды бекітуді ұйымдастырады;

      278) ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы мемлекеттік органдардың қызметін салааралық үйлестіруді жүзеге асырады;

      279) ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың мемлекеттік кадастрын жүргізеді;

      280) өзінің қарамағындағы ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды басқаруды, оларды күзетудің, қорғаудың және қалпына келтірудің, сондай-ақ ғылыми зерттеулердің жүргізілуін қамтамасыз етуді жүзеге асырады;

      281) орман қорын күзету, қорғау және пайдалану, ормандардың өсімін молайту және орман өсіру, орман селекциясы және орман тұқым шаруашылығы саласындағы ғылыми-техникалық даму бағыттарын айқындайды, ғылыми-зерттеулер және жобалау-іздестіру жұмыстарын ұйымдастырады;

      281-1) Қазақстан Республикасының мемлекеттік орман инспекциясы мен Қазақстан Республикасы мемлекеттік орман күзетінің лауазымды адамдары актілерінің нысандарын әзірлейді және бекітеді;

      281-2) өзінің ведомстволық бағынысындағы орман мекемесінің рәмізін (эмблемасы мен жалауын) бекітеді;

      282) орман орналастыру жобаларын бекітеді;

      283) мемлекеттік орман қоры аумағында ағаш кесудің жыл сайынғы көлемдерін мемлекеттік орман қоры учаскелерінде сүректі түбірімен босату қағидаларына сәйкес қалыптастырады және бекітеді;

      284) орман тұқымдарын аудандастыруды бекітеді;

      285) заңды тұлға мәртебесі бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтар құрамына кіретін су объектілерінде балық аулау көлемдерін бекітеді;

      286) заңды тұлға мәртебесі бар республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтар көрсететін қызметтер үшін тарифтер мөлшерін бекітеді;

      287) табиғат қорғау ұйымының рәміздерін (эмблемасы мен туын), сондай-ақ табиғат қорғау мекемесінің рәміздерін (эмблемасы мен туын) әзірлеу және пайдалану тәртібін бекітеді;

      287-1) мемлекеттік ұлттық табиғи парктер жанындағы үйлестіру кеңесі туралы үлгілік ережені әзірлейді және бекітеді;

      288) өзінің қарамағындағы табиғат қорғау мекемелерінің ережелерін бекітеді;

      289) мемлекеттік орман қоры учаскелеріндегі есептік кеспеағаштарды игеруді және ағаштың кесілетін жасын белгілеуді қамтамасыз етеді және бекітеді;

      290) республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды құру және кеңейту жөніндегі жаратылыстану-ғылыми және техникалық-экономикалық негіздемелерді бекітеді;

      291) жергілікті маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды құру және кеңейту жөніндегі жаратылыстану-ғылыми және техникалық-экономикалық негіздемелерді келіседі;

      292) өсімдіктер дүниесінің объектілерін, олардың бөліктері мен дериваттарын, оның ішінде сирек кездесетіндер және жойылып кету қаупі төнгендер санатына жатқызылған өсімдіктер түрлерін Қазақстан Республикасына әкелуге және одан тыс жерге әкетуге арналған рұқсаттар береді;

      293) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 934 қаулысымен

      294) "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы" 2006 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 43-1-бабының 2-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, мемлекеттік экологиялық сараптаманың оң қорытындысы болған жағдайда биологиялық негіздеме негізінде заңды тұлға мәртебесі бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың құрамына кіретін су объектілерінде әуесқойлық (спорттық) балық аулауды, мелиорациялық аулауды, ғылыми-зерттеу үшін аулауды, өсімін молайту мақсатында аулауды жүзеге асыруға рұқсат береді;

      295) Қазақстан Республикасының аумағын ұйымдастырудың бас схемаларын, аумақтарды дамытудың өңіраралық схемаларын, қала құрылысын жоспарлаудың кешенді схемаларын және экологиялық дәліздердің аумақтарын қозғайтын өзге де қала құрылысы құжаттамаларын келісуді жүзеге асырады;

      296) өздерінің қарамағындағы ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жай-күйі, оларды күзету, қорғау, пайдалану және қаржыландыру мәселелері бойынша орталық және жергілікті атқарушы органдардың есептерін қарайды;

      297) республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда ғылыми қызметті ұйымдастырады;

      298) ерекше қорғалатын табиғи аумақтар мен мемлекеттік табиғи-қорық қоры объектілерінің жай-күйін, күзетілуін, қорғалуын және пайдаланылуын мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

      299) "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы" 2006 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 23-бабы 2-тармағының екінші бөлігінде белгіленген жағдайларда ғана республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды құру және кеңейту, сондай-ақ ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерін босалқы жерге ауыстыру жөнінде өз құзыреті шегінде ұсыныстар енгізеді;

      300) мемлекеттік орман қоры аумағында орман қорының мемлекеттік есебін, мемлекеттік орман кадастрын, ормандардың және орман орналастырудың мемлекеттік мониторингін жүргізуді қамтамасыз етеді;

      301) балықтың қайдан ауланғаны туралы анықтама береді;

      301-1) жабайы тірі жануарлардың, жабайы өсетін жекелеген өсімдіктердің және жабайы өсетін дәрілік шикізаттың экспортына лицензия береді;

      301-2) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 қазандағы № 1034 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Қызыл кітабына енгізілген сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген жабайы тірі жануарлар мен жабайы өсетін өсімдік түрлерінің экспортына лицензия береді;

      301-3) Құрып кету қаупі төнген жабайы фауна мен флора түрлерімен халықаралық сауда туралы конвенцияның І және ІІ қосымшаларына түрлері енгізілген жануарларды қолдан өсіру жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаларды қабылдауды жүзеге асырады;

      302) биологиялық негіздеменің негізінде бекітіліп берілген балық шаруашылығы су айдынында және (немесе) учаскесінде пайдаланушылар арнайы пайдалану кезiнде жүргізген балық шаруашылығы мелиорациясын, балық ресурстарының және басқа да су жануарларының кәсіпшілік қорының деректерін жыл сайын түзетуді келіседі;

      303) облыстың жергілікті атқарушы органының аңшылық алқаптар мен балық шаруашылығы су айдындарын және (немесе) учаскелерiн бекiтiп беру туралы шешiмiн келіседі;

      304) "Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану туралы" 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 17-бабының 1 және 2-тармақтарында көрсетілген шаруашылық және өзге де қызметті жүзеге асыратын субъектілер әзірлейтін техникалық-экономикалық негіздемені және жобалау-сметалық құжаттаманы келіседі;

      305) балық шаруашылығы су айдындарында және (немесе) учаскелерінде балық аулауға тыйым салынған кезеңде, сондай-ақ балық аулауға тыйым салынған жерлерде қозғалтқыштары қосылған су көлігінің барлық түрлерінің жүруін келіседі;

      306) жеке және мемлекеттiк емес заңды тұлғалардың жеке меншiгiндегі немесе уақытша жер пайдалануындағы жер учаскелерiнде толығымен орналасқан аңшылық алқаптар, сондай-ақ жергілікті маңызы бар балық шаруашылығы су айдындары және (немесе) учаскелерін олардың өтiнiмдерi бойынша оларға конкурссыз бекітіп беру туралы облыстық жергілікті атқарушы органға ұсыныс енгізеді;

      307) бекітіп беру бойынша конкурсқа қойылатын жергілікті маңызы бар балық шаруашылығы су айдындарының және (немесе) учаскелерінің тізбесін келіседі;

      308) жалпы республика бойынша негізгі өзендер мен басқа да су объектілерінің бассейндері бойынша су ресурстарын кешенді пайдалану және қорғау схемасын әзірлейді;

      309) мемлекеттік су кадастрындағы ақпаратқа мүдделі жеке және заңды тұлғалардың қол жеткізуін қамтамасыз етеді;

      310) бассейндік схемалар негізінде өзендер бассейндері бойынша суды пайдалану лимиттерін және су объектілеріне рұқсат етілген шекті зиянды әсерлердің нормативтерін әзірлейді;

      311) Комитеттің, Комитеттің аумақтық бөлімшелерінің бюджеттік өтінімдерін дайындауды, оны Министрлікке ұсынуды, сондай-ақ бюджеттік процестің өзге де рәсімдерін орындауды қамтамасыз етеді;

      312) су қорын пайдалану және қорғау саласында мемлекеттік бақылауды өткізуді ұйымдастырады;

      313) бассейндік қағидат негізінде гидрографиялық бассейннің су ресурстарын кешенді басқаруды жүзеге асырады;

      314) оң экономикалық әсерге, қисынды, адал және экологиялық орнықты су пайдалануға қол жеткізу мақсатында су ресурстарын пайдалану бойынша су қатынастары субъектілерінің қызметін үйлестіруді жүзеге асырады;

      315) су объектілерін қалпына келтіру және қорғау туралы бассейндік келісімдерді дайындауды және іске асыруды жүзеге асырады;

      316) бассейндер бойынша су объектілерінің мемлекеттік есебін, мемлекеттік су кадастрын және мемлекеттік мониторингін жүргізуді жүзеге асырады;

      317) заңнамада белгіленген тәртіппен арнайы су пайдалануға рұқсат беруді, қолданысын тоқтата тұруды және қайтарып алуды жүзеге асырады;

      318) тиісті бассейннің су объектілерін оңтайлы пайдалану бойынша облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергілікті атқарушы органдарының жоспарларын келісуді жүзеге асырады;

      319) судың жай-күйіне әсер ететін кәсіпорындарды және басқа да құрылыстарды салу орындарын айқындау бойынша ұсыныстарды келісуді жүзеге асырады;

      320) судың жай-күйіне әсер ететін кәсіпорындарды және басқа да құрылыстарды салу мен реконструкциялау жобаларының жоба алдындағы құжаттамаларын; су объектілерінде, суды қорғау белдеулері мен аймақтарында құрылыс, түбін тереңдету, пайдалы қазбаларды, су өсімдіктерін өндіру бойынша жарылыс жұмыстарын, кәбілдерді, құбырларды және басқа да коммуникацияларды өткізу, орманды кесу, сондай-ақ бұрғылау, ауыл шаруашылығы және басқа да жұмыстарды өткізу туралы құжаттарды; су объектілерінің жай-күйін сақтау, жақсарту бойынша су пайдаланушылардың іс-шаралар жоспарларын келісуді жүзеге асырады;

      321) судың жай-күйіне әсер ететін өндірістік, ауыл шаруашылығы және тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы нысандарды пайдалану жөніндегі мемлекеттік комиссиялардың жұмысына, сондай-ақ табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлардың орын алуы нәтижесінде туындаған салдарларды жою бойынша жұмыстарға қатысады;

      322) суды пайдаланушылар бөліндісінде және тиісті бассейн бойынша суды пайдалану лимиттерін айқындайды;

      323) арнайы су пайдалануға рұқсат беруге арналған өтініште көрсетілетін мәліметтерді айқындайды;

      324) бекітіп беру бойынша конкурсқа қойылатын жергілікті маңызы бар балық шаруашылығы су айдындарының және (немесе) учаскелерінің тізбесін келіседі;

      325) су объектілерін оқшау және бірлесіп пайдалануға беру бойынша конкурсты ұйымдастыру мен өткізуге қатысады;

      326) алып тасталды - 17.07.2018 № 437 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      327) тиісті бассейннің суларын кешенді пайдалану және қорғау схемасын, су объектілері мен су шаруашылығы құрылыстарын пайдалану қағидаларын келіседі;

      328) тиісті бассейн бойынша су шаруашылығы теңгерімдерін әзірлеуге қатысады;

      329) су объектілерін оқшауланған және бірлескен пайдалануға беру туралы ұсыныстарды және ондағы суды пайдалану шарттарын келіседі;

      330) су қорын ұтымды пайдалану және қорғау жөнінде өткізілген жұмыстар туралы, судың жай-күйі мен сапасын жақсарту бойынша қабылданған шаралар туралы халықты хабардар етеді;

      331) облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергілікті атқарушы органдарымен және басқа да мүдделі мемлекеттік органдармен су қорын пайдалану және қорғау, сумен жабдықтау және су бұру мәселелері бойынша өзара іс-қимыл жасайды;

      332) су қорын ұтымды пайдалану және қорғау ісінде халықты ағарту және тәрбиелеу бойынша жұмыстарды жүргізеді;

      333) арнайы суды пайдалану құқығын жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар суды алу немесе бұру құрылыстарында немесе қондырғыларында орнататын суды есептеу құралдарына пломба қояды және тіркейді;

      334) салық органына бергенге дейін жерүсті көздерінен су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлем бойынша салық есептерін растайды;

      335) бассейндік кеңес жұмысын, бассейннің аумағында су қорын пайдалану және қорғау мәселелері бойынша бассейндік кеңес мүшелерімен консультациялар жүргізуді, бассейндік кеңес дайындаған ұсынымдарды талдауды, оларды іске асыру бойынша шараларды жүзеге асыруды, бассейндік кеңестің ұсынымдарын мүдделі мемлекеттік органдар мен суды пайдаланушыларға жеткізуді ұйымдастырады;

      336) облысаралық, өңіраралық, мемлекетаралық су объектілері бойынша су алу және су бөлу жоспарларын әзірлейді және олардың сақталуын бақылайды;

      337) су қорын пайдалану мен қорғауды, Қазақстан Республикасының су заңнамасын жеке және заңды тұлғалардың сақтауын мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

      338) бірлесіп пайдаланудағы су қоймаларының, салааралық, облысаралық және мемлекетаралық маңызы бар ірі су қоймаларының жұмыс режимін бақылауды жүзеге асырады;

      339) оқшау немесе бірлесіп пайдалануға берілген су объектілерін пайдалану кезінде белгіленген су сервитуттарын жеке және заңды тұлғалардың сақтауын бақылауды жүзеге асырады;

      340) облысаралық, өңіраралық, мемлекетаралық су объектілері бойынша су алу және су бөлу жоспарларын әзірлейді және олардың сақталуын бақылайды;

      341) су объектілерін өз еркімен пайдалануға, су объектілерінің су қорғау аймақтары мен белдеулерінің аумағында өз еркімен құрылыс жүргізуге жол берілмеуін бақылауды жүзеге асырады;

      342) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен судың жай-күйіне әсер ететін, су қорын пайдалану және қорғау, сумен жабдықтау және су тарту саласында белгіленген нормалар мен қағидаларды бұзумен жүзеге асырылатын су шаруашылығы және өзге де объектілерді қаржыландыруды, жобалауды және салуды тоқтату туралы талаптар қояды;

      343) кінәлілерді Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапқа тарту үшін Қазақстан Республикасының су заңнамасын бұзу туралы материалдарды құқық қорғау органдарына және сотқа тапсырады;

      344) Қазақстан Республикасының су заңнамасын бұзған жағдайда мемлекетке келтірілген залалды өтеу туралы талап-арыздарды сотқа ұсынады.

      345) Өсімдіктер дүниесі объектілерінің, олардың бөліктері мен дериваттарын, оның ішінде сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген санаттарға жатқызылған өсімдіктер түрлерін Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге және одан тыс жерлерге әкетуге рұқсаттар береді;

      346) Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңнамасының талаптарын сақтау тұрғысынан:

      жануарларды өсіруді, жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты дайындауды (союды), сақтауды, өңдеуді және өткізуді жүзеге асыратын өндіріс объектілерінде, сондай-ақ ветеринариялық препараттарды, жемшөп пен жемшөп қоспаларын өндіру, сақтау және өткізу жөніндегі ұйымдарда;

      ветеринариялық препараттарды өндіруді жүзеге асыратын адамдарда;

      мемлекеттік ветеринариялық ұйымдарда;

      шекара және кеден пункттерінде (автомобиль өткізу пункттерін қоспағанда, Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде) Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерді тасымалдау (орнын ауыстыру) кезінде;

      орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерді тасымалдау (орнын ауыстыру), тиеу, түсіру, экспорттау (импорттау) және транзиті кезінде;

      экспорт (импорт) және транзит кезінде жануарлар ауруларының қоздырғыштарын тарататын факторлар болуы мүмкін көлік құралдарының барлық түрлерінде, ыдыстың, буып-түю материалдарының барлық түрлері бойынша;

      экспорт (импорт) және транзит кезінде тасымалдау (орнын ауыстыру) бағдары өтетін мал айдау жолдарында, бағдарларда, мал жайылымдары мен суаттардың аумақтарында;

      экспорт (импорт) және транзит кезінде орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерді өсіретін, сақтайтын, өңдейтін, өткізетін немесе пайдаланатын, сондай-ақ құзыреті шегінде ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалардың аумақтарында, өндірістік үй-жайларында және қызметіне;

      құзыреті шегінде мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау функцияларының жүзеге асырылуын қоса алғанда, ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асыратын жергілікті атқарушы органдарда және оның бөлімшелерінде функциялардың орындалуын мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;

      346-1) автомобиль өткізу пункттерін қоспағанда, шекара және кеден пункттерінде (Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде) мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;

      347) жергілікті атқарушы органдардың Қазақстан Республикасының астық туралы заңнамасын сақтауын мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

      348) Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 864 қаулысымен.

      349) жергілікті атқарушы органдардың Қазақстан Республикасының өсімдіктерді қорғау саласындағы заңнамасын сақтауын бақылауды жүзеге асырады;

      350) балық шаруашылығы су айдындарының резервтiк қорында және (немесе) учаскелерiнде және аңшылық алқаптарда жануарлар дүниесінің өсімін молайту мен мемлекеттік есепке алуды ұйымдастырады және қамтамасыз етедi;

      351) рекреациялық балық аулау аймағын белгілейді;

      352) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      353) балық шаруашылығы учаскелерінің шекараларын белгілеуді, ұйықтарды (ұйықтық учаскелерді) ашуды және жабуды жүзеге асырады;

      354) орталық атқарушы органдардың қарамағындағы ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды басқару жоспарларын келісуді жүзеге асырады;

      355) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 934 қаулысымен

      356) жергiлiктi маңызы бар мемлекеттiк табиғи-қорық қоры объектiлерiнiң тiзбесiн келiсуді жүзеге асырады;

      357) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 934 қаулысымен
      358) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 934 қаулысымен

      359) Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы бейiнiндегi ғылыми-зерттеу ұйымдарымен бiрлесе отырып, асыл тұқымды өнімді (материалды) бағалауға және генетикалық бақылауға арналған әдістемелер мен техникалық құралдарды әзірлеуді жүзеге асырады;

      360) екі немесе одан көп облыс аумағында карантиндік режимді енгізе отырып, карантин аймағын белгілеу немесе оны жою туралы шешім қабылдайды;

      361) халықаралық нормалар мен ұсынымдардың талаптарын ескере отырып, фитосанитариялық тәуекелді бағалаудың ғылыми қағидаттары негізінде ғылыми-зерттеу ұйымдарымен бірлесіп, карантиндік шаралар әзірлейді;

      362) статистикалық әдіснаманы әзірлеу мен қалыптастыруға уәкілетті орган белгілеген тәртіппен қатысады;

      363) ветеринариялық препараттар, жемшөп және жемшөп қоспалары қауіпсіздігінің мониторингі жоспарын бекітеді;

      РҚАО-ның ескертпесі!

      364) техникалық регламенттерді әзірлеу туралы ұсыныстарды дайындайды және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен техникалық реттеу саласындағы уәкілетті органға енгізеді, сондай-ақ құзыреті шегінде стандарттау жөніндегі құжаттардың жобаларын қарайды және стандарттау саласындағы уәкілетті органға енгізу үшін ұлттық, мемлекетаралық стандарттарды, ұлттық техникалық-экономикалық ақпарат сыныптауыштарын және стандарттау жөніндегі ұсынымдарды әзірлеу, өзгерістер енгізу, қайта қарау және күшін жою жөнінде ұсыныстар дайындайды;

      365) стандарттау жөніндегі техникалық комитеттер, сәйкестікті растау органдарын және сәйкестігі міндетті түрде расталуға тиіс өнімдер жөнінде зертханалар құру бойынша ұсыныстар дайындауды жүзеге асырады;

      366) стандарттар мен өзге де құжаттар әзірлеу жөніндегі жоспарларды әзірлеу мен іске асыруды және оларды халықаралық нормалармен және талаптармен үндестіруді жүзеге асырады;

      367) техникалық регламенттердің және олармен өзара байланысты стандарттардың ғылыми-техникалық деңгейін талдауды жүзеге асырады;

      368) техникалық регламенттер мен ұлттық стандарттар әзірлеу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыруды жүзеге асырады;

      369) үкіметтік емес стандарттар әзірлеуге қатысуды жүзеге асырады;

      370) үкіметтік емес стандарттар базасында ұлттық стандарттар әзірлеу бастамашылығын жүзеге асырады;

      371) агроөнеркәсіптік кешен өнімінің тауар қозғалысы жүйесін ұйымдастырады;

      372) мамандандырылған мемлекеттік мекемелердің суармалы жерлердің мелиорациялық жай-күйіне мониторинг және бағалау жүргізуін ұйымдастырады;

      373) республикалық мемлекеттік кәсіпорын қызметінің нысаны мен мақсаттарын, сондай-ақ осындай қызметті жүзеге асыратын республикалық мемлекеттік кәсіпорынның түрін (шаруашылық жүргізу құқығындағы немесе қазыналық кәсіпорын) айқындау бойынша мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органға ұсыныстар енгізеді;

      374) "Мемлекеттік мүлік туралы" 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларда республикалық мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын және оларды орындау жөніндегі есептерді қарайды, келіседі және бекітеді;

      375) ұзақ мерзiмдi орман пайдалану кезiнде орман пайдаланушылар әзiрлейтiн өртке қарсы iс-шаралар жоспарларына қойылатын талаптарды айқындайды;

      376) ағаштардың қурау және құрып кету қатерi төнген кезде мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде ағаш кесуге тыйым салу туралы шешiм қабылдайды;

      377) республикалық және жергілікті маңызы бар табиғи қаумалдар мен республикалық маңызы бар мемлекеттік қорықтық аймақтарды тарату және олардың аумағын азайту тәртібін әзірлейді;

      378) жануарлар дүниесі объектілерін, олардың бөліктері мен дериваттарын пайдалануға шектеулер мен тыйым салуларды енгізу, жануарлар дүниесі объектілерін пайдаланудың және (немесе) пайдалануға тыйым салудың белгіленген мерзімдерін ауыстыру туралы шешім қабылдайды, тиісті ғылыми ұйымдар берген, мемлекеттік экологиялық сараптамадан өткізілуге тиіс биологиялық негіздемеге орай оларды пайдалану орындары мен мерзімдерін белгілейді;

      379) орман ресурстары сауықтыру, рекреациялық, тарихи-мәдени, туристік және спорттық мақсаттар; аңшылық шаруашылығының мұқтаждықтары; жанама орман пайдалану үшін ұзақ мерзімді орман пайдалануға берілген өз қарауындағы мемлекеттік орман қоры жерлерінде орман пайдаланушыларға құрылыс объектілерін салуға учаскелер береді және эскиздерді (эскиздік жобаларды) келіседі;

      380) Қазақстан Республикасының орман заңнамасын бұзудан келтірілген залалдың мөлшерін есептеуге арналған базалық мөлшерлемелер әзірлейді;

      381) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 934 қаулысымен

      382) жергілікті атқарушы органдардың Қазақстан Республикасының өсімдіктер карантині саласындағы заңнамасын сақтауын бақылауды жүзеге асырады;

      383) екі немесе одан көп облыс аумағындағы карантиндік аймақтарда өсімдіктер карантиннің жүргізілуін бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;

      384) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1168 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;

      385) Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 864 қаулысымен.
      386) Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 864 қаулысымен.

      387) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес ветеринария, өсiмдiктердi қорғау мен олардың карантинi жөніндегi мемлекеттiк iс-шараларды ұйымдастырады;

      388) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау мен қадағалауды, фитосанитариялық бақылауды жүзеге асырады;

      389) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.08.2017 № 466 қаулысымен
      390) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.08.2017 № 466 қаулысымен
      391) Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 864 қаулысымен.

      392) агрохимикаттарды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырады;

      392-1) өсімдіктер карантині жөніндегі іс-шараларды жүзеге асырудың тәртібін, тәсілдерін регламенттейтін әдістерді, әдістемелерді, ұсынымдарды әзірлейді және бекітеді;

      392-2) фитосанитариялық iс-шараларды жүзеге асыру жөніндегі ұсынымдар мен әдiстемелiк нұсқауларды әзірлейді және бекітеді;

      392-3) фитосанитариялық іс-шараларды жүзеге асырудың тәртібін, тәсілдерін регламенттейтін әдістерді, әдістемелерді, ұсынымдарды әзірлейді және бекітеді, өсімдіктерді қорғау саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізуді ұйымдастырады, үйлестіреді және бақылайды, сондай-ақ өсімдіктерді қорғау жөніндегі мамандарды даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі оқыту бағдарламаларын (оқу бағдарламаларын) келіседі;

      392-4) тамақ қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік мониторинг жоспарын әзірлейді және бекітеді;

      392-5) жануарлардың аса қауіпті ауруларының профилактикасы, диагностикасы және оларды жою жөніндегі ветеринариялық іс-шараларды әзірлейді және бекітеді;

      393) мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығына мемлекеттік қызметтерді көрсету тәртібі туралы ақпаратты ұсынады;

      394) орман қорының жай-күйiн, күзетiлуiн, қорғалуын, пайдаланылуын, ормандардың молықтырылуы мен орман өсіруді мемлекеттік бақылауды тексерулер арқылы жүзеге асырады;

      395) Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 864 қаулысымен.

      396) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті өкілдік және атқарушы органдары өкілдерінің қатысуымен өз қарауындағы мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде орман ресурстарын ұзақ мерзiмдi орман пайдалануға беру жөнiнде тендерлер ұйымдастырады және өткiзедi;

      397) құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының орман заңнамасы, Қазақстан Республикасының жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану және ерекше күзетілетін табиғи аумақтар, жер заңнамасын, сондай-ақ геодезия және картография саласындағы әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарайды;

      398) халықаралық шарттарды іске асыруды қоса алғанда, орман қатынастары, жануарлар дүниесін күзету, өсімін молайту және пайдалану, ерекше күзетілетін табиғи аумақтар, су ресурстарын басқару саласында халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады;

      399) екі және одан да көп облыс аумағында орналасқан халықаралық және республикалық маңызы бар су айдындарының балық шаруашылығы учаскелерін бекітіп беру бойынша конкурс өткізеді;

      400) жануарлар дүниесін күзету, өсімін молайту және пайдалану саласында жергілікті атқарушы органдарға мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асырады;

      401) облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың орман шаруашылығымен және ерекше күзетілетін табиғи аумақтармен айналысатын жергілікті атқарушы органдарына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

      402) бөгеттер иелерінің бөгеттердің қауіпсіздігі саласындағы нормативтік құқықтық актілермен белгілеген талаптарды сақтауын бақылауды жүзеге асырады;

      403) су қорғау аймақтарының, белдеулерiнің және оларды шаруашылықта пайдалану режимдернің жобалау құжаттамасының келіседі;

      404) ауыз су сапасындағы жер асты суларын ауыз сумен және шаруашылық-тұрмыстық сумен жабдықтауға байланысты емес мақсаттар үшiн пайдалануға рұқсат беруді келіседі;

      405) су объектiлерi мен су шаруашылығы құрылыстарында көпшiлiктiң демалуына, туризм мен спортқа арналған жерлердiң белгiленуiн келіседі;

      406) су объектiлерi мен су шаруашылығы құрылыстарын әуесқой және спорттық балық аулау үшiн пайдалануды келіседі;

      407) бөгеттің қауіпсіздігі декларациясын тіркейді;

      408) Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасымен, салалық жұмыс берушілер бірлестіктерімен және салалық жұмыскерлер бірлестіктерімен бірлесіп, кәсіби стандарттар әзірлеуге қатысады;

      409) ағаш ағызу үшiн пайдаланылатын су объектiлерiнiң тiзбесiн және оларды тазарту тәртiбiн келіседі;

      410) ұйымдарды бөгеттердің қауіпсіздігі саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына аттестаттаудан өткізеді;

      411) бөгеттерді декларацияланатын бөгеттерге жатқызу критерийлерін айқындайтын қағидаларды және бөгеттің қауіпсіздігі декларациясын әзірлеу қағидаларын әзірлейді;

      411-1) орталық және жергiлiктi атқарушы органдармен жер қатынастарын реттеу мәселелерi бойынша өзара iс-қимыл жасасады;

      411-2) оның құзыретіне кіретін жер беру және алып қою, жерді бір санаттан екіншісіне ауыстыру мәселелері бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің нормативтік құқықтық актілерінің жобаларын дайындайды;

      411-3) жерге мониторинг жүргiзудi ұйымдастырады;

      411-4) мемлекеттiк жер кадастрын жүргiзудi және облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жер баланстары деректерi негiзiнде Қазақстан Республикасының жер балансын жүргізуді ұйымдастырады;

      411-5) геодезиялық және картографиялық қызмет субъектiлерiнiң қызметiн үйлестiреді;

      411-6) Қазақстан Республикасының қауiпсiздiк мүдделерiн ескере отырып, геодезиялық және картографиялық жұмыстардың, аэроғарыштық түсiрулер деректерi мен материалдарын дайындау, есепке алу, сақтау, көбейту және пайдалану тәртiбiн регламенттейтiн нұсқаулықтардың, нормалар мен қағидалардың жобаларын әзірлейді;

      411-7) геодезиялық пункттердi бұзуға немесе қайта салуға (көшіруге) рұқсаттар береді;

      411-8) әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктер арасындағы шекараның өзгерістерін, сондай-ақ жергiлiктi жердiң өзгерiстерiн және географиялық объектiлердiң атауларын көрсете отырып, кезекшi анықтамалық карта жүргiзеді;

      411-9) мемлекеттiк, арнайы және (немесе) салалық мақсаттағы геодезиялық және картографиялық жұмыстарды орындауды ұйымдастырады;

      411-10) Ұлттық картографиялық-геодезиялық қор қалыптастырады және жүргiзеді;

      411-11) геодезиялық және картографиялық қызмет субъектiлерiне жоспарланып отырған жұмыс учаскелерiндегi жергiлiктi жердiң геодезиялық және картографиялық тұрғыдан зерделенгендiгi туралы мәлiметтер береді;

      411-12) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес геодезиялық өлшеу құралдарының бiрлiгi мен дәлдiгiн қамтамасыз ету жөнiндегi қызметтi жүзеге асырады;

      411-13) мемлекеттiк жер кадастрын жүргiзу мен жер мониторингтеудің дұрыстығын мемлекеттiк бақылауды жүзеге асырады;

      411-14) пайдаланылмайтын не Қазақстан Республикасының заңнамасын бұза отырып пайдаланылатын жерлердi анықтау және мемлекеттiк меншiкке қайтару мәселелерi жөніндегі облыстардың, Астана және Алматы қалаларының жергiлiктi атқарушы органдарымен өзара iс-қимыл жасайды;

      411-15) құзыреті шегінде анықталған жер заңнамасын, сондай-ақ геодезия және картография саласындағы заңнаманы бұзушылықтарды жою бойынша орындалуы мiндеттi нұсқамалар береді;

      411-16) Қазақстан Республикасы Жер кодексiнiң 148-бабы 1-тармағының 4) тармақшасында көрсетiлген мәселелер бойынша сотқа талап-арыз дайындайды және ұсынады;

      411-17) геодезиялық және картографиялық қызметті мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

      411-18) жердің пайдаланылуы мен қорғалуын мемлекеттiк бақылауды жүзеге асырады;

      411-19) құзыреті шегінде анықталған геодезиялық және картографиялық жұмыстарды ұйымдастыру мен орындау тәртiбiн бұзушылықтарды жою, сондай-ақ көрсетiлген жұмыстарды немесе аэроғарыштық түсiрілімдерді жүргiзу нәтижесiнде алынған геодезиялық және картографиялық материалдар мен деректердi шоғырландыру, есепке алу, сақтау, пайдалану және iске асыру жөніндегі талапты енгізеді;

      411-20) құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының геодезия және картография саласындағы заңнамасының бұзылу фактiлерi анықталған кезде геодезиялық және картографиялық жұмыстарды тоқтата тұрады;

      411-21) геодезиялық пункттердi есепке алуды жүргізеді және олардың сақталуын қамтамасыз етудi бақылайды;

      411-22) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен мемлекеттiк жер кадастрындағы жерді пайдаланушылар мен жер учаскелерi бойынша салық қызметi органдарына мәлiметтер береді;

      411-23) геодезиялық және картографиялық қызметтiң басталуы туралы хабарлама берген субъектiлер тiзiлiмiн жүргiзеді;

      411-24) жер учаскелері мәжбүрлеп алып қойылған тұлғалардың тізілімін қалыптастырады және рұқсаттар жүргізеді;

      411-25) аэротүсiрiлiм жұмыстарын жүргiзуге рұқсаттарды тiркейді, есепке алады және береді;

      411-26) метрологиялық бақылау мен геодезиялық және картографиялық жабдықтарға, аспаптар мен құрал-жабдықтарға бақылау жүргiзеді;

      411-27) суармалы егiстiктi суарылмайтын алқап түрлерiне ауыстыру жөнiндегi материалдарды келiседі;

      411-28) Қазақстан Республикасы Ұлттық картографиялық- геодезиялық қорының материалдары мен деректерiн қайтару мерзiмiн белгiлейді;

      411-29) Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлiгiмен өзара келісілген жұмыс жоспарына сәйкес Қазақстан Республикасының қорғанысы мен ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мүддесіндегі геодезиялық және картографиялық қызметті жүзеге асырады;

      411-30) Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасының және жергiлiктi жерлерде әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктер шекараларының дұрыс көрсетiлуiн және олардың картографиялық материалдарда көрсетiлуiн бақылайды;

      411-31) су объектiлерiнде және (немесе) су қорғау аймақтарында (су қорғау белдеулерін қоспағанда) жаңа объектілерді (ғимараттарды, құрылыстарды, олардың кешендерін және коммуникацияларды) жобалауды, салуды және орналастыруды, сондай-ақ олар алып жатқан жер учаскелері су қорғау аймақтарына және белдеулерге немесе өзге де ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға жатқызылғанға дейін тұрғызылған қолданыстағы объектілерді реконструкциялауды (кеңейтуді, жаңғыртуды, техникалық қайта жарақтандыруды, қайта бейіндеуді) келіседі;

      411-32) жер ресурстарын, орман және өзге де өсiмдiктер әлемi ресурстарын, жануарлар дүниесi ресурстарын пайдалану кезiнде қойылатын экологиялық талаптарды келiседі;

      411-33) облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жер қатынастарын реттеу саласындағы уәкілетті органдарының жеке және заңды тұлғалардың өтініштері бойынша қабылдаған шешімдерінің заңдылығын бақылауды жүзеге асырады;

      411-34) республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорындар жүргізетін топографиялық-геодезиялық және картографиялық жұмыстардың бағаларын бекітеді;

      411-35) жерге орналастыру, мемлекеттiк жер кадастры және жер мониторингі жөнiндегi нормативтiк құқықтық актiлер мен нормативтік құжаттарды, әдістемелерді әзірлейді және бекiтеді;

      411-36) жайылымдардың, оның ішінде аридтік жайылымдардың тозуына және шөлейттенуіне қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды жүргізу әдістемесін әзірлейді және бекітеді;

      411-37) облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың және облыстық маңызы бар қалалардың жергiлiктi атқарушы органдарының Қазақстан Республикасының жер заңнамасы саласында қабылдаған шешiмдерiнiң заңдылығына мемлекеттік бақылауды ұйымдастырады және жүргізеді;

      412) бөгеттердің қауіпсіздігі саласындағы нормативтік құқықтық актілерді әзірлейді;

      412-1) су объектілеріндегі су сапасын жіктеудің бірыңғай жүйесін әзірлейді және бекітеді;

      412-2) қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органмен келісім бойынша жерүсті су объектілері үшін су сапасының стандарттарын әзірлейді және бекітеді;

      412-3) тіркеу шифрларын беру үшін бөгеттердің қауіпсіздігі декларациясын тіркейді;

      413) су қорын пайдалану мен қорғау саласындағы мемлекетаралық ынтымақтастықтың басым бағыттарын әзірлеуге қатысады.

      414) өсімдіктер карантині саласында мемлекеттік саясатты жүзеге асырады;

      415) Еуразиялық экономикалық комиссия шешімімен бекітілген, үшінші елдермен саудада тарифтік емес реттеу шаралары қолданылатын Тауарлардың бірыңғай тізбесіне енгізілген тауарлардың жекелеген түрлерін әкелуге және әкетуге қорытынды (рұқсат құжатын) береді;

      416) өсімдіктерді қорғау құралдарының (пестицидтердің) импортына лицензия береді;

      417) жергілікті атқарушы органдардың Қазақстан Республикасының асыл тұқымды мал шаруашылығы туралы заңнамасын сақтауын мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады.

      Ескерту. 17-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 05.08.2014 N 901 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 22.09.2014 № 1002 (қолданысқа енгізілу тәртібін 5-т. қараңыз); 25.04.2015 № 306; 25.11.2015 № 949 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 31.12.2015 № 1168 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 31.12.2015 № 1184 (02.06.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 18.05.2016 № 295; 02.11.2016 № 652 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) ; 14.02.2017 № 65; өзгеріс енгізілді – ҚР Үкіметінің 03.08.2017 № 466; 29.12.2017 № 934;17.07.2018 № 437 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); 26.10.2018 № 689; 24.12.2018 № 864; 19.03.2019 № 131 қаулыларымен

      18. Құқықтары мен міндеттері:

      1) өз құзыреті шегінде орындалуы үшін міндетті нормативтік құқықтық актілерді қабылдайды;

      2) мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды адамдарынан қажетті ақпаратты және материалдарды заңнамада белгіленген тәртіппен сұратады және алады;

      3) қолданыстағы заңнамалық актілерде көзделген өзге де құқықтар мен міндеттерді жүзеге асырады.

3. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
қызметін ұйымдастыру

      19. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігіне басшылықты Министрлікке жүктелген міндеттердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрі жүзеге асырады.

      20. Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрiн Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісімен консультациялардан кейін Премьер-Министрдің ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Президенті қызметке тағайындайды және Қазақстан Республикасының Президенті қызметтен босатады.

      Ескерту. 20-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 08.06.2017 № 350 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      21. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалатын және қызметінен босатылатын орынбасарлары болады.

      22. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің өкілеттіктері:

      1) реттелетін салада мемлекеттік саясатты қалыптастыру жөніндегі ұсыныстарды әзірлейді;

      2) өз орынбасарларының міндеттері мен өкілеттіктерін

      айқындайды;

      3) ведомстволардың құзыретін және өзге де мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл тәртібін айқындайды;

      4) ведомстволар актілерінің әрекет етуін толық немесе ішінара жояды немесе тоқтата тұрады;

      5) Министрдің бұйрықтарына қол қояды;

      6) Қазақстан Республикасының Парламентінде, мемлекеттік органдарда және өзге де ұйымдарда Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің атынан өкілдік етеді;

      7) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігіне келісуге келіп түскен нормативтік құқықтық актілердің жобаларын келіседі және бұрыштама қояды;

      8) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінде жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауға бағытталған шаралар қабылдайды және жемқорлыққа қарсы шаралар қабылдау үшін дербес жауапты болады;

      9) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындауды қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.

      23. Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі өз орынбасарларының өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес

      айқындайды.

      24. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің аппаратын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын жауапты хатшы басқарады.

4. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің мүлкі

      25. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болады.

      Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

      26. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігіне бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.

      27. Егер заңда өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігін
қайта ұйымдастыру және тарату

      28. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігін қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің және
оның ведомстволарының қарамағындағы ұйымдардың тізбесі

      Ескерту. Тізбеге өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 22.09.2014 № 1002; 14.04.2015 N 226; 25.04.2015 № 306; 22.08.2015 № 659; 18.05.2016 № 295; 25.10.2016 № 616; 14.02.2017 № 65; 03.04.2017 № 160; 04.04.2018 № 161; 11.05.2018 № 258; 24.12.2018 № 864 қаулыларымен.

1. Республикалық мемлекеттік кәсіпорындар

      Ескерту. 1-бөлім жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306; -өзгеріс енгізілді - 11.05.2018 № 258 қаулысымен.

      1. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің "Фитосанитария" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң "Республикалық ветеринариялық зертхана" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      3. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң "Ветеринариядағы ұлттық референттік орталық" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      4. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Қазақ ормандарды авиациялық қорғау және орман шаруашылығына қызмет көрсету базасы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.

      5. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Қазақ орман орналастыру кәсіпорны" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.

      6. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Охотзоопром" ӨБ" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.

      7. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Республикалық орман селекциялық тұқым өсіру орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.

      8. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Атырау бекіре балық өсіру зауыты" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.

      9. Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 864 қаулысымен.

      10. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Петропавл балық питомнигі" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.

      11. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Қамыстыбас балық питомнигі" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.

      12. Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 864 қаулысымен.

      13. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Жайық-Атырау бекіре балық өсіру зауыты" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.

      14. Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 864 қаулысымен.

      15. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Жасыл аймақ" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      16. Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 24.12.2018 № 864 қаулысымен.

      17. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      18. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Нұра топтық су құбыры" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      19. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 22.08.2015 № 659 қаулысымен.

      20. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 22.08.2015 № 659 қаулысымен.

      21. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Жер ресурстарын басқару комитетінің "Ауыл шаруашылығы аэрофотогеодезиялық іздестіру мемлекеттік институты (АШАІМИ)" республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      22. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Жер ресурстарын басқару комитетінің "Қазгеодезия" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.

      23. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Жер ресурстарын басқару комитетінің "Ұлттық картографиялық-геодезиялық қоры" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.

      24. Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Есік мемлекеттік дендрологиялық саябағы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.

2. Акционерлік қоғамдар

      1. "Қазагрэкс" акционерлік қоғамы.

      2. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306 қаулысымен;

      3. ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы.

      4. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 22.08.2015 № 659 қаулысымен.

      5. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 22.08.2015 № 659 қаулысымен.

      6. "Ұлттық аграрлық ғылыми-білім беру орталығы" коммерциялық емес акционерлік қоғамы

      7. Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.04.2017 № 160 қаулысымен.

3. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер

      1. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 14.02.2017 № 65 қаулысымен;

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің және оның ведомстволарының қарамағындағы аумақтық органдардың тізбесі

      Ескерту. Тізбеге өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1383 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 22.09.2014 № 1002; 25.04.2015 № 306; 11.07.2018 № 420;24.12.2018 № 864 қаулыларымен.

      1. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Ақмола облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      2. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Ақкөл аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      3. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Аршалы аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      4. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Астрахан аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      5. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Атбасар аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      6. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Бұланды аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      7. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Егіндікөл аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      8. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Ерейментау аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      9. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Есіл аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      10. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Жақсы аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      11. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Жарқайың аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      12. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қорғалжын аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      13. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Сандықтау аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      14. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Целиноград аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      15. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Шортанды аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      16. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Біржан сал ауданының аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      17. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Зеренді аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      18. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Бурабай аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      19. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Көкшетау қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      20. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Степногорск қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      21. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Ақтөбе облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      22. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Әйтеке би аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      23. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Алға аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      24. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Байғанин аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      25. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Ырғыз аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      26. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қарғалы аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      27. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Мәртөк аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      28. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Мұғалжар аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      29. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Темір аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      30. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Ойыл аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      31. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қобда аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      32. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Хромтау аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      33. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Шалқар аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      34. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Ақтөбе қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      35. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Алматы облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      36. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Ақсу аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      37. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Алакөл аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      38. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Балқаш аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      39. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Еңбекшіқазақ аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      40. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Жамбыл аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      41. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Іле аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      42. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қапшағай қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      43. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қаратал аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      44. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қарасай аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      45. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Кербұлақ аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      46. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Көксу аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      47. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Панфилов аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      48. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Райымбек аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      48-1. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Кеген ауданының аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      49. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Сарқант аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      50. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Талғар аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      51. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Ескелді аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      52. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Ұйғыр аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      53. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Талдықорған қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      54. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Текелі қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      55. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Атырау облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      56. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Жылыой аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      57. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Индер аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      58. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Исатай аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      59. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қызылқоға аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      60. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Құрманғазы аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      61. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Махамбет аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      62. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Мақат аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      63. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Атырау қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      64. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Шығыс Қазақстан облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      65. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Абай аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      66. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Аягөз аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      67. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Бесқарағай аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      68. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Бородулиха аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      69. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Глубокое аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      70. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Жарма аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      71. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Зайсан аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      72. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Зырян аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      73. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қатонқарағай аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      74. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Көкпекті аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      75. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Күршім аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      76. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Тарбағатай аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      77. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Ұлан аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      78. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Үржар аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      79. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Шемонаиха аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      80. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Риддер қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      81. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Семей қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      82. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Курчатов қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      83. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Өскемен қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      84. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Жамбыл облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      85. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Байзақ аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      86. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Жамбыл аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      87. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Жуалы аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      88. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қордай аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      89. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Тұрар Рысқұлов аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      90. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Мерке аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      91. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Мойынқұм аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      92. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Сарысу аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      93. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Талас аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      94. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Шу аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      95. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Тараз қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      96. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Батыс Қазақстан облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      97. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Ақжайық аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      98. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Бөрілі аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      99. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Жаңақала аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      100. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Жәнібек аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      101. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Зеленов аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      102. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Казталов аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      103. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қаратөбе аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      104. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Сырым аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      105. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Тасқала аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      106. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Теректі аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      107. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Бөкей ордасы аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      108. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Шыңғырлау аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      109. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Орал қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      110. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қарағанды облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      111. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Абай аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      112. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Ақтоғай аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      113. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Бұқар жырау аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      114. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Жаңаарқа аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      115. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қарқаралы аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      116. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Нұра аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      117. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Осакаров аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      118. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Ұлытау аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      119. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Шет аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      120. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Жезқазған қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      121. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Шахтинск қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      122. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қарағанды қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      123. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Сораң қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      124. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Теміртау қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      125. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Сәтбаев қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      126. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қаражал қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      127. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Балқаш қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      128. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Приозерск қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      129. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қостанай облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      130. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Алтынсарин аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      131. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Амангелді аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      132. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Әулиекөл аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      133. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Денисов аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      134. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Жангелді аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      135. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Жітіқара аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      136. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қамысты аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      137. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қарабалық аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      138. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қарасу аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      139. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қостанай аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      140. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Меңдіқара аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      141. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Наурызым аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      142. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Сарыкөл аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      143. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Таран аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      144. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Ұзынкөл аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      145. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Федоров аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      146. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Арқалық қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      147. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қостанай қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      148. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Лисаковск қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      149. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Рудный қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      150. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қызылорда облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      151. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Арал аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      152. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Жалағаш аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      153. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Жаңақорған аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      154. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қазалы аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      155. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қармақшы аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      156. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Сырдария аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      157. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Шиелі аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      158. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қызылорда қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      159. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Маңғыстау облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      160. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Маңғыстау аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      161. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қарақия аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      162. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Түпқараған аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      163. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Бейнеу аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      164. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Жаңаөзен қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      165. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Ақтау қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      166. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Мұнайлы аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      167. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Павлодар облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      168. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Баянауыл аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      169. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Железин аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      170. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Ертіс аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      171. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Тереңкөл ауданының аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      172. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Аққулы ауданының аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      173. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Май аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      174. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Павлодар аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      175. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Успен аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      176. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Ақтоғай аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      177. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Шарбақты аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      178. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Ақсу қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      179. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Екібастұз қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      180. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Павлодар қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      181. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Солтүстік Қазақстан облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      182. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Айыртау аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      183. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Ақжар аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      184. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Аққайың аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      185. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Мағжан Жұмабаев аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      186. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Есіл аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      187. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Жамбыл аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      188. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қызылжар аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      189. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Мамлют аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      190. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Шал ақын аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      191. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Тайынша аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      192. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Тимирязев аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      193. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Уәлиханов аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      194. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Ғабит Мүсірепов ауданының аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      195. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Петропавл қалалық аудандық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      196. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Түркістан облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      197. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Бәйдібек аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      198. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қазығұрт аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      199. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Мақтаарал аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      200. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Ордабасы аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      201. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Отырар аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      202. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Сайрам аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      203. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Сарыағаш аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      204. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Созақ аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      205. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Төлеби аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      206. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Түлкібас аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      207. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Шардара аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      208. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Арыс қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      209. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Түркістан қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      210. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Шымкент қаласы бойынша аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      211. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Леңгір қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      212. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Кентау қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      213. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Астана қаласы бойынша аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      214. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Алматы қаласы бойынша аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      215. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Ақмола облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      216. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Ақкөл аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      217. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Аршалы аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      218. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Астрахан аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      219. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Атбасар аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      220. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Бұланды аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      221. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Егiндiкөл аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      222. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Ерейментау аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      223. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Есіл аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      224. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Жақсы аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      225. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Жарқайың аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      226. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қорғалжын аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      227. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Сандықтау аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      228. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Целиноград аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      229. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Шортанды аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      230. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Еңбекшілдер аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      231. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Зеренді аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      232. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Бурабай аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      233. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Көкшетау қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      234. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Степногорск қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      235. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Ақтөбе облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      236. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Әйтеке би аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      237. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Алға аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      238. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Байғанин аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      239. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Ырғыз аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      240. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қарғалы аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      241. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Мәртөк аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      242. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Мұғалжар аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      243. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Темір аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      244. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Ойыл аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      245. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қобда аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      246. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Хромтау аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      247. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Шалқар аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      248. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Ақтөбе қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      249. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Алматы облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      250. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Ақсу аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      251. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Алакөл аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      252. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Балқаш аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      253. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Еңбекшіқазақ аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      254. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Жамбыл аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      255. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Іле аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      256. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қапшағай қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      257. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қаратал аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      258. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қарасай аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      259. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Кербұлақ аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      260. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Көксу аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      261. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Панфилов аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      262. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Райымбек аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      263. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Сарқант аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      264. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Талғар аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      265. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Ескелді аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      266. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Ұйғыр аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      267. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Талдықорған қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      268. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Текелі қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      269. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Атырау облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      270. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Жылыой аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      271. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Индер аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      272. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Исатай аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      273. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қызылқоға аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      274. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Құрманғазы аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      275. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Махамбет аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      276. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Мақат аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      277. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Атырау қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      278. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің Шығыс Қазақстан облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      279. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Абай аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      280. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Аягөз аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      281. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Бесқарағай аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      282. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Бородулиха аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      283. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Глубокое аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      284. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Жарма аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      285. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Зайсан аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      286. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Зырян аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      287. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қатонқарағай аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      288. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Көкпекті аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      289. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Күршім аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      290. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Тарбағатай аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      291. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Ұлан аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      292. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Үржар аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      293. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Шемонаиха аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      294. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Риддер қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      295. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің Семей қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      296. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Курчатов қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      297. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Өскемен қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      298. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Жамбыл облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      299. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Байзақ аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      300. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Жамбыл аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      301. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Жуалы аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      302. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қордай аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      303. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Тұрар Рысқұлов аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      304. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Мерке аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      305. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Мойынқұм аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      306. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Сарысу аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      307. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Талас аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      308. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Шу аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      309. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Тараз қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      310. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Батыс Қазақстан облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      311. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Ақжайық аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      312. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Бөрілi аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      313. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Жаңақала аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      314. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Жәнібек аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      315. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Зеленов аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      316. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Казталов аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      317. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қаратөбе аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      318. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Сырым аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      319. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Тасқала аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      320. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Теректі аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      321. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Бөкей ордасы аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      322. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Шыңғырлау аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      323. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Орал қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      324. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қарағанды облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      325. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Абай аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      326. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Ақтоғай аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      327. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Бұқар жырау аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      328. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Жаңаарқа аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      329. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қарқаралы аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      330. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Нұра аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      331. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Осакаров аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      332. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Ұлытау аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      333. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Шет аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      334. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Жезқазған қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      335. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Шахтинск қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      336. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қарағанды қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      337. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Сораң қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      338. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Теміртау қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      339. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Сәтбаев қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      340. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қаражал қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      341. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Балқаш қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      342. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Приозерск қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      343. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қостанай облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      344. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Алтынсарин аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      345. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Амангелді аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      346. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Әулиекөл аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      347. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Денисов аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      348. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Жангелді аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      349. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Жiтiқара аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      350. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қамысты аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      351. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қарабалық аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      352. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қарасу аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      353. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қостанай аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      354. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Меңдіқара аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      355. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Наурызым аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      356. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Сарыкөл аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      357. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Таран аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      358. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Ұзынкөл аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      359. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Федоров аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      360. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Арқалық қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      361. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қостанай қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      362. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Лисаковск қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      363. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Рудный қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      364. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қызылорда облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      365. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Арал аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      366. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Жалағаш аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      367. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Жаңақорған аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      368. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қазалы аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      369. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қармақшы аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      370. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Сырдария аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      371. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Шиелі аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      372. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қызылорда қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      373. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Маңғыстау облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      374. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Маңғыстау аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      375. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қарақия аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      376. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Түпқараған аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      377. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Бейнеу аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      378. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Жаңаөзен қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      379. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Ақтау қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      380. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Мұнайлы аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      381. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Павлодар облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      382. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Баянауыл аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      383. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Железин аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      384. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Ертіс аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      385. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қашыр аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      386. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Лебяжі аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      387. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Май аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      388. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Павлодар аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      389. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Успен аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      390. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Ақтоғай аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      391. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Шарбақты аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      392. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Ақсу қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      393. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Екібастұз қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      394. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Павлодар қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      395. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Солтүстік Қазақстан облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      396. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Айыртау аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      397. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Ақжар аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      398. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Аққайың аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      399. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Мағжан Жұмабаев аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      400. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Есіл аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      401. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Жамбыл аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      402. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қызылжар аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      403. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Мамлют аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      404. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Шал ақын аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      405. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Тайынша аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      406. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Тимирязев аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      407. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Уәлиханов аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      408. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Ғабит Мүсірепов аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      409. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Петропавл қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      410. "Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің Түркістан облыстық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      411. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Бәйдібек аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      412. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Қазығұрт аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      413. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Мақтаарал аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      414. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Ордабасы аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      415. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Отырар аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      416. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Сайрам аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      417. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Сарыағаш аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      418. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Созақ аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      419. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Төлеби аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      420. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Түлкібас аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      421. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Шардара аудандық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      422. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Арыс қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      423. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Түркістан қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      424. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Шымкент қаласы бойынша аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      425. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Леңгір қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      426. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Кентау қалалық аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      427. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Астана қаласы бойынша аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      428. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң Алматы қаласы бойынша аумақтық инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      429. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Ақмола облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      430. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Ақтөбе облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      431. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Алматы облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      432. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Атырау облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      433. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Шығыс Қазақстан облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      434. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Жамбыл облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      435. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Батыс Қазақстан облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      436. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Қарағанды облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      437. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Қостанай облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      438. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Қызылорда облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      439. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Маңғыстау облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      440. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Павлодар облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      441. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Солтүстік Қазақстан облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      442. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Түркістан облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      443. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Арал-Сырдария бассейндік инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі, Қызылорда қаласы.

      444. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Балқаш-Алакөл бассейндік инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі, Алматы қаласы.

      445. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Ертіс бассейндік инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі, Семей қаласы.

      446. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Есіл бассейндік инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі, Астана қаласы.

      447. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын пайдалану және қорғауды реттеу жөніндегі Нұра-Сарысу бассейндік инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі, Қарағанды қаласы.

      448. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Тобыл-Торғай бассейндік инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі, Қостанай қаласы.

      449. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Жайық-Каспий бассейндік инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі, Атырау қаласы.

      450. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Шу-Талас бассейндік инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі, Тараз қаласы.

1. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің және оның ведомстволарының қарамағындағы республикалық мемлекеттік мекемелердің тізбесі

      Ескерту. Тізбе жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 306; өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 13.11.2015 № 911; 31.12.2015 № 1184; 11.05.2018 № 258; 27.06.2018 № 381; 27.06.2018 № 382 қаулыларымен.

      1. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің "Ауыл шаруашылығы дақылдарын сорттық сынау жөніндегі мемлекеттік комиссия" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің "Республикалық агрохимия қызметінің ғылыми-әдістемелік орталығы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      3. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетiнiң "Республикалық эпизоотияға қарсы отряд" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      4. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің "Республикалық өсімдіктер карантині орталығы" мемлекеттік мекемесі.

      5. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 13.11.2015 № 911 қаулысымен.
      6. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 13.11.2015 № 911 қаулысымен.

      7. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің "Республикалық фитосанитариялық диагностика және болжамдар әдістемелік орталығы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      8. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Аймақтық гидрогеологиялық-мелиоративтік орталығы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      9. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Оңтүстік Қазақстан гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      10. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қызылорда гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      11. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазагромелиосушар" республикалық әдістемелік орталығы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      12. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Ақсу-Жабағылы мемлекеттік табиғи қорығы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      13. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Алакөл мемлекеттік табиғи қорығы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      14. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Алматы мемлекеттік табиғи қорығы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      15. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Барсакелмес мемлекеттік табиғи қорығы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      16. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Баянауыл мемлекеттік ұлттық табиғи паркі" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      17. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Алтын Емел" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      18. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Көкшетау" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      19. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Ертіс орманы" мемлекеттік орман табиғи резерваты" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      20. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Семей орманы" мемлекеттік орман табиғи резерваты" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      21. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Ырғыз-Торғай мемлекеттік табиғи резерваты" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      22. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Ақжайық" мемлекеттік табиғи резерваты" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      23. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Батыс Алтай мемлекеттік табиғи қорығы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      24. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Іле Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      25. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      26. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.05.2018 № 258 қаулысымен.

      27. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Қарқаралы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      28. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Қорғалжын мемлекеттік табиғи қорығы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      29. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Катон-Қарағай мемлекеттік ұлттық табиғи паркі" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      30. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Марқакөл мемлекеттік табиғи қорығы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      31. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Наурызым мемлекеттік табиғи қорығы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      32. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Сандықтау оқу-өндірістік орман шаруашылығы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      33. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Үстірт мемлекеттік табиғи қорығы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      34. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркі" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      35. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Сайрам-Өгем мемлекеттік ұлттық табиғи паркі" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      36. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Көлсай көлдері" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      37. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      38. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Бұйратау" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      39. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Алтын Дала" мемлекеттік табиғи резерваты" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      40. "Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Іле-Балқаш" мемлекеттік табиғи резерваты" республикалық мемлекеттік мекемесі".

      Ескерту. Тізбе 40-тармақпен толықтырылды – ҚР Үкіметінің 27.06.2018 № 381 қаулысымен.

      41. "Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Тарбағатай" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі" республикалық мемлекеттік мекемесі".

      Ескерту. Тізбе 41-тармақпен толықтырылды – ҚР Үкіметінің 27.06.2018 № 382 қаулысымен.

  Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2005 жылғы 6 сәуірдегі
N 310 қаулысымен
бекiтiлген

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң
аумақтық органдары - мемлекеттiк мекемелерiнiң
тiзбесi

      Ескерту. Тізбе алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2007.03.02 № 164 қаулысымен.


Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2005 жылғы 6 сәуірдегі
N 310 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрлігінiң қарамағындағы
ұйымдардың тiзбесi

      Ескерту. Тізбе алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 13.03.2013 N 237 қаулысымен.


Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2005 жылғы 6 сәуiрдегi
N 310 қаулысымен
бекiтiлген

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң
Орман және аңшылық шаруашылығы комитетi туралы ереже

      Ескерту. Ереже алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2007.10.28 N 995 (қол қойылған күнінен бастап отыз күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.


Қазақстан Республикасы
Yкiметiнiң
2005 жылғы 6 сәуірдегі
N 310 қаулысымен
бекiтiлген

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Орман және аңшылық шаруашылығы комитетiнiң
құрылымы

      Ескерту. Құрылымы алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2007.10.28 (қол қойылған күнінен бастап отыз күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.


Қазақстан Республикасы
Yкiметiнiң
2005 жылғы 6 сәуірдегі
N 310 қаулысымен
бекiтiлген

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Орман және аңшылық шаруашылығы комитетiнiң аумақтық
органдары - мемлекеттiк мекемелерiнiң
тiзбесi

      Ескерту. Тізбе алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 13.03.2013 N 237 қаулысымен.


Қазақстан Республикасы
Yкiметiнiң
2005 жылғы 6 сәуірдегі
N 310 қаулысымен
бекiтiлген

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Орман және аңшылық шаруашылығы комитетінiң
қарамағындағы ұйымдардың тiзбесi

      Ескерту. Тізбе алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 13.03.2013 N 237 қаулысымен.


Қазақстан Республикасы
Yкiметiнiң
2005 жылғы 6 сәуірдегі
N 310 қаулысымен
бекiтiлген

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрлігінiң Cу ресурстары комитетi туралы
ереже

      Ескерту. Ереже алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2007 жылғы 28 қазандағы N 995 (қол қойылған күнінен бастап отыз күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.


Қазақстан Республикасы
Yкiметiнiң
2005 жылғы 6 сәуірдегі
N 310 қаулысымен
бекiтiлген

Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
Cу ресурстары комитетiнiң құрылымы

      Ескерту. Құрылымы алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2007 жылғы 28 қазандағы N 995 (қол қойылған күнінен бастап отыз күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.


Қазақстан Республикасы
Yкiметiнiң
2005 жылғы 6 сәуірдегі
N 310 қаулысымен
бекiтiлген

Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Су ресурстары комитетiнiң аумақтық органдары -
мемлекеттік мекемелерiнiң тiзбесi

      Ескерту. Тізбе алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 13.03.2013 N 237 қаулысымен.


Қазақстан Республикасы
Yкiметiнiң
2005 жылғы 6 сәуірдегі
N 310 қаулысымен
бекiтiлген

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Cу ресурстары комитетiнiң қарамағындағы ұйымдардың
тiзбесi

      Ескерту. Тізбе алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 13.03.2013 N 237 қаулысымен.


Қазақстан Республикасы
Yкiметiнiң
2005 жылғы 6 сәуірдегі
N 310 қаулысымен
бекiтiлген

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң
Балық шаруашылығы комитетi туралы ереже

      Ескерту. Ереже алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 28.10.2007 N 995 (қол қойылған күнінен бастап отыз күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.


Қазақстан Республикасы
Yкiметiнiң
2005 жылғы 6 сәуірдегі
N 310 қаулысымен
бекiтiлген

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Балық шаруашылығы комитетiнiң құрылымы

      Ескерту. Құрылымы алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 28.10.007 N 995 (қол қойылған күнінен бастап отыз күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.


Қазақстан Республикасы
Yкiметiнiң
2005 жылғы 6 сәуірдегі
N 310 қаулысымен
бекiтiлген

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Балық шаруашылығы комитетінің аумақтық органдары — мемлекеттік мекемелерінің тізбесі

      Ескерту. Тізбе алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 13.03.2013 N 237 қаулысымен.


Қазақстан Республикасы
Yкiметiнiң
2005 жылғы 6 сәуірдегі
N 310 қаулысымен
бекiтiлген

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Балық шаруашылығы комитетiнiң қарамағындағы ұйымдардың
тiзбесi

      Ескерту. Тізбе алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 13.03.2013 N 237 қаулысымен.


Қазақстан Республикасы
Yкiметiнiң
2005 жылғы 6 сәуірдегі
N 310 қаулысымен
бекiтiлген

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң
Ауылдық аумақтар iстерi комитетi туралы
ереже

      Ескерту. Ереже алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 28.10.2007 N 995 (қол қойылған күнінен бастап отыз күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.


Қазақстан Республикасы
Yкiметiнiң
2005 жылғы 6 сәуірдегі
N 310 қаулысымен
бекiтiлген

Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрлігі
Ауылдық аумақтар істері комитетінің
құрылымы

      Ескерту. Құрылымы алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 28.10.2007 N 995 (қол қойылған күнінен бастап отыз күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.


Қазақстан Республикасы
Yкiметiнiң
2005 жылғы 6 сәуірдегі
N 310 қаулысына
қосымша

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң күші
жойылған кейбiр шешiмдерiнiң тiзбесi

      1. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң кейбiр мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 7 қазандағы N 1096 қаулысының 1 және 3-тармақтары (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2002 ж., N 33, 357-құжат).

      2. "Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 39 және 2002 жылғы 7 қазандағы N 1096 қаулыларына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 15 қарашадағы N 1216 қаулысының 1-тармағы 2) тармақшасының бесiншi, алтыншы, жетінші, сегiзiншi, тоғызыншы, оныншы, он бiрiншi, он екiншi, он үшiншi абзацтары.

      3. "Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы комитетiнiң кейбiр мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 22 қарашадағы N 1239 қаулысы 1-тармағының 1), 2), 3) тармақшалары (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2002 ж., N 42, 423-құжат).

      4. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi Су ресурстары комитетiнің мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 28 қарашадағы N 1267 қаулысының 1-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2002 ж., N 43, 429-құжат).

      5. "Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігіне ведомстволық бағыныстағы жекелеген ұйымдардың мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінiң 2002 жылғы 29 желтоқсандағы N 1431 қаулысы 8-тармағының 3) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2002 ж., N 49, 486-құжат).

      6. "Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi Орман және аңшылық шаруашылығы комитетiнiң жекелеген мемлекеттiк мекемелерiн қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2003 жылғы 22 қаңтардағы N 75 қаулысының 7-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2003 ж., N 2, 33-құжат).

      7. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң "Қазоңтүстiкгипросушар" жобалау-іздестіру институты" республикалық мемлекеттiк кәсіпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 24 қаңтардағы N 89 қаулысының 5-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2003 ж., N 3, 43-құжат).

      8. "Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi Су ресурстары жөнiндегі комитетінiң Оңтүстiк Қазақстан гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы" және "Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi Су ресурстары жөнiндегi комитетiнiң Қызылорда гидрогеологиялық-мелиоративтiк экспедициясы" республикалық мемлекеттік кәсiпорындарын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 24 ақпандағы N 189 қаулысы 4-тармағының 3) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2003 ж., N 9, 95-құжат).

      9. "Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі Балық шаруашылығы комитетiнiң кейбiр мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 18 шiлдедегi N 714 қаулысының 4-тармағының 1), 2), 2-1), 3) тармақшалары, осы қаулымен бекiтілген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулардың 2 және 3-тармақтары (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2003 ж., N 30, 291-құжат).

      10. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 7 қазандағы N 1096 қаулысына өзгерiс пен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 4 тамыздағы N 780 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2003 ж., N 31, 315-құжат).

      11. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 7 қазандағы N 1096 қаулысына өзгерiстер мен толықтыру енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 19 тамыздағы N 827 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2003 ж., N 34, 337-құжат).

      12. "Мемлекеттік орман қоры учаскелерiнде орман пайдаланушылар жүзеге асыратын сүрек дайындау жөнiндегi қызметті лицензиялаудың кейбiр мәселелерi және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 2 қазандағы N 1018 қаулысы 2-тармағының 3) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2003 ж., N 40, 421-құжат).

      13. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 7 қазандағы N 1096 қаулысына толықтыру енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 8 қарашадағы N 1119 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2003 ж., N 43, 458-құжат).

      14. "Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi Орман және аңшылық шаруашылығы комитетiнiң "Шарын мемлекеттiк ұлттық табиғи паркi" мемлекеттік мекемесiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 23 ақпандағы N 213 қаулысының 7-тармағы.

      15. "Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы комитетiнiң "Қаратау мемлекеттiк табиғи қорығы" мемлекеттік мекемесiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2004 жылғы 1 наурыздағы N 249 қаулысының 7-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2004 ж., N 11, 135-құжат).

      16. "Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi Балық шаруашылығы комитетiнiң кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 7 мамырдағы N 517 қаулысының 3-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2004 ж., N 21 268-құжат).

      17. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ауылдық аумақтар iстерi жөнiндегi комитетiнiң кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 16 маусымдағы N 662 қаулысының 2 және 5-тармақтары (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2004 ж., N 24, 314-құжат).

      18. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 7 қазандағы N 1096 қаулысына толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 25 маусымдағы N 704 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2004 ж., N 26, 335-құжат).

      19. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 28 қарашадағы N 1267 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 12 шілдедегi N 759 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2004 ж., N 27, 357-құжат).

      20. "Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгі Балық шаруашылығы комитетiнiң жекелеген мемлекеттік мекемелерiн қайта ұйымдастыру мен қайта атау туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 7 қыркүйектегi N 938 қаулысының 4-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2004 ж., N 33, 450-құжат).

      21. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi Су ресурстары комитетінiң "Жамбылсушар" шаруашылық жүргiзу құқығындағы су шаруашылығы жөнiндегі республикалық мемлекеттік кәсіпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 14 желтоқсандағы N 1318 қаулысы 5-тармағының 2) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2004 ж., N 49, 625-құжат).