Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне рұқсат беру жүйесін жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 15 шілдедегі № 461-IV Заңы

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 2001 жылғы 30 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 5-6, 24-құжат; № 17-18, 241-құжат; № 21-22, 281-құжат; 2002 ж., № 4, 33-құжат; № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 1-2, 3-құжат; № 4, 25-құжат; № 5, 30-құжат; № 11, 56, 64, 68-құжаттар; № 14, 109-құжат; № 15, 122, 139-құжаттар; № 18, 142-құжат; № 21-22, 160-құжат; № 23, 171-құжат; 2004 ж., № 6, 42-құжат; № 10, 55-құжат; № 15, 86-құжат; № 17, 97-құжат; № 23, 139, 140-құжаттар; № 24, 153-құжат; 2005 ж., № 5, 5-құжат; № 7-8, 19-құжат; № 9, 26-құжат; № 13, 53-құжат; № 14, 58-құжат; № 17-18, 72-құжат; № 21-22, 86, 87-құжаттар; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 19, 20-құжаттар; № 3, 22-құжат; № 5-6, 31-құжат; № 8, 45-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 55-құжат; № 12, 72, 77-құжаттар; № 13, 85, 86-құжаттар; № 15, 92, 95-құжаттар; № 16, 98, 102-құжаттар; № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 16, 18-құжаттар; № 3, 20, 23-құжаттар; № 4, 28, 33-құжаттар; № 5-6, 40-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 12, 88-құжат; № 13, 99-құжат; № 15, 106-құжат; № 16, 131-құжат; № 17, 136, 139, 140-құжаттар; № 18, 143, 144-құжаттар; № 19, 146, 147-құжаттар; № 20, 152-құжат; № 24, 180-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; № 12, 48, 51-құжаттар; № 13-14, 54, 57, 58-құжаттар; № 15-16, 62-құжат; № 20, 88-құжат; № 21, 97-құжат; № 23, 114-құжат; № 24, 126, 128, 129-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 7, 21-құжаттар; № 9-10, 47, 48-құжаттар; № 13-14, 62, 63-құжаттар; № 15-16, 70, 72, 73, 74, 75, 76-құжаттар; № 17, 79, 80, 82-құжаттар; № 18, 84, 86-құжаттар; № 19, 88-құжат; № 23, 97, 115, 117-құжаттар; № 24, 121, 122, 125, 129, 130, 133, 134-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 1, 4, 5-құжаттар; № 5, 23-құжат; № 7, 28, 32-құжаттар; № 8, 41-құжат; № 9, 44-құжат; № 11, 58-құжат; № 13, 67-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112, 114-құжаттар; № 20-21, 119-құжат; № 22, 128, 130-құжаттар; № 24, 146, 149-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3, 7, 9-құжаттар; № 2, 19, 25, 26, 28-құжаттар; № 3, 32-құжат; № 6, 50-құжат; № 8, 64-құжат):

      1) 87-2-бапта:
      екінші бөліктің екінші абзацындағы «лицензияның қолданылуын тоқтата тұрып,» деген сөздер алып тасталсын;
      үшінші бөліктің екінші абзацындағы «лицензиядан айыра отырып,» деген сөздер алып тасталсын;

      2) 155-1-бапта:
      бірінші бөліктің он екінші абзацындағы, екінші бөліктің тоғызыншы абзацындағы және үшінші бөліктің төртінші абзацындағы «банкроттық рәсімдерде төлем қабілеті жоқ борышкерлердің мүлкін және істерін басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына берілген лицензияның қолданылуын тоқтата тұрып,» деген сөздер алып тасталсын;
      төртінші бөліктің екінші абзацындағы «банкроттық рәсімдерде төлем қабілеті жоқ борышкерлердің мүлкін және істерін басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына берілген лицензиядан айыра отырып,» деген сөздер алып тасталсын;

      3) 17-тараудың тақырыбы «электр» деген сөзден кейін «және атом» деген сөздермен толықтырылсын;

      4) 220-баптың екінші бөлігінің бірінші абзацы «ядролық материалдарды,» деген сөздерден кейін «радиоактивті заттарды,» деген сөздермен толықтырылсын;

      5) 222-бапта:
      тақырып «ядролық» деген сөзден кейін «, радиациялық» деген сөзбен толықтырылсын;
      бірінші бөліктің бірінші абзацында:
      «Атом энергиясын пайдалану кезінде» деген сөздер «Ядролық материалдармен, радиоактивті заттармен, иондаушы сәулелену көздерімен айналысу кезінде» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «ядролық» деген сөзден кейін «, радиациялық» деген сөзбен толықтырылсын;
      екінші бөліктің бірінші абзацындағы «ядролық материалдармен және радиоактивті заттармен» деген сөздер «ядролық материалдармен, радиоактивті заттармен және иондаушы сәулелену көздерімен» деген сөздермен ауыстырылсын;

      6) 309-1-бапта:
      бесінші бөліктің бірінші абзацындағы «астықты сақтауға» деген сөздер «Астық туралы» Қазақстан Республикасының Заңында рұқсат етілген қызметті қоспағанда, астық қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсетуге» деген сөздермен ауыстырылсын;
      жетінші бөліктің бірінші абзацындағы «астықты қабылдау, өлшеу, кептіру, тазарту, сақтау және тиеп жөнелту қызметтерін» деген сөздер «астық қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету жөніндегі қызметті» деген сөздермен ауыстырылсын;

      7) 309-4-баптың бесінші бөлігінің бірінші абзацындағы «шитті мақтаны мақта талшығы етіп бастапқы өңдеу» деген сөздер «мақта қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету» деген сөздермен ауыстырылсын;

      8) 317-баптың бірінші бөлігінің 11) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «11) аккредиттеусіз өлшем құралдарын салыстырып тексеру және калибрлеу, өлшемдердi орындау әдiстемелерiн метрологиялық аттестаттау;»;

      9) 325-баптың бірінші абзацында:
      «, мұндай қызмет түрiне лицензиясы және оларды жарнамалауға рұқсаты жоқ» деген сөздер «тиісті қызмет түрін жүзеге асыруға лицензиясы жоқ» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «қоспалардың мемлекеттік тіркеусіз» деген сөздер «қоспаларды мемлекеттік тіркеусіз олардың» деген сөздермен ауыстырылып, «және оларды жарнамалауға рұқсатсыз» деген сөздер алып тасталсын;

      10) 357-2-бапта:
      тақырыптағы «ережелерi мен» деген сөздер алып тасталсын;
      бірінші бөліктің бірінші абзацындағы «Заңнамада белгiленген лицензиялық ережелер мен нормаларды» деген сөздер «Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөліктің бірінші абзацындағы «лицензиялық ережелер мен нормалардың» деген сөздер «лицензиялау нормаларының» деген сөздермен ауыстырылсын;

      11) 399-баптың бірінші абзацындағы «тиiстi лицензиясыз немесе лицензияда көзделген шарттарды бұза отырып, сол сияқты» деген сөздер алып тасталсын;

      12) 576-6-баптың бірінші бөлігіндегі «357-2-бабында» деген сөздер «175 (екінші бөлігінде) (туроператорлар мен турагенттер жасаған құқық бұзушылықтар бөлігінде), 357-2-баптарында» деген сөздермен ауыстырылсын;

      13) 636-баптың бірінші бөлігі 1) тармақшасының отыз жетінші абзацындағы «87-2,» деген цифрлар алып тасталсын.

      2. 2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Жер кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 13, 99-құжат; 2005 ж., № 9, 26-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3,  22-құжат; № 11, 55-құжат; № 12, 79, 83-құжаттар; № 16, 97-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 18-құжат; № 14, 105-құжат; № 15, 106, 109-құжаттар; № 16, 129-құжат; № 17, 139-құжат; № 18, 143-құжат; № 20, 152-құжат; № 24, 180-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; № 15-16, 64-құжат; № 21, 95-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 2-3, 18-құжат; № 13-14, 62-құжат; № 15-16, 76-құжат; № 17, 79-құжат; № 18, 84, 86-құжаттар; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 49, 50-құжаттар):

      1) 10-баптың 2-тармағының бірінші бөлігінде:
      «облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың), аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың)», «облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың), ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)» деген сөздер тиісінше «облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың», «облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «уәкілетті органы» деген сөздерден кейін «үш жұмыс күні ішінде» деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 14-баптың 1-тармағының 13) тармақшасындағы «төтенше жағдайлар,» деген сөздер алып тасталсын;

      3) 14-1-баптың 1-тармағының 12) тармақшасы, 2-тармағының 1) тармақшасы алып тасталсын;

      4) 43-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Мемлекеттiк меншiктегi жерлерден жер учаскесiне құқық беру мынадай ретпен жүргiзiледi:
      1) жер учаскесiне тиiстi құқық беру туралы өтінішті қарауға қабылдау;
      2) сұралып отырған жер учаскесін аумақтық аймақтарға бөлуге сәйкес мәлімделген нысаналы мақсаты бойынша пайдалану мүмкіндігін айқындау;
      3) жер учаскесiн алдын ала таңдау (объектілер құрылысы үшін жер учаскесі сұралған кезде);
      4) тиісті жергілікті атқарушы органдар құратын комиссияның жер учаскесін беру туралы қорытындысын дайындау;
      5) жерге орналастыру жобасын әзiрлеу және бекiту;
      6) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергiлiктi атқарушы органының, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкiмiнiң – шешім, ал арнайы экономикалық аймақтар аумағында арнайы экономикалық аймақ әкiмшiлiгiнiң жер учаскесiне құқық беру туралы шешiм қабылдауы;
      7) сатып алу-сату немесе уақытша (қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді) өтеулі (өтеусіз) жер пайдалану туралы шартын жасасу;
      8) жергілікті жердегi жер учаскесiнiң шекарасын белгiлеу;
      9) жер учаскесiне сәйкестендiру құжаттарын дайындау және беру.»;
      2-тармақта:
      үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Жер учаскесін беру туралы шешім комиссияның оң қорытындысы және жерге орналастыру жобасы негізінде қабылданады. Жер учаскесін беруден бас тарту туралы шешім комиссияның теріс қорытындысы негізінде қабылданады.»;
      мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органдары комиссияны жергілікті өкілді органның депутаттарынан, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың уәкілетті органының, сондай-ақ тиісті жергілікті атқарушы органдардың сәулет және қала құрылысы саласындағы функцияларды жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшелерінің, сондай-ақ, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының (олар бар болса) өкілдерінен құрады.»;
      бесінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Аудандық маңызы бар қалалар, кенттер, ауылдар (селолар), ауылдық (селолық) округтер әкiмдерiнiң жер учаскесiн беру туралы шешiмi ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергiлiктi атқарушы органдары құратын комиссияның оң қорытындысы және жерге орналастыру жобасы негiзiнде қабылданады. Аудандық маңызы бар қалалар, кенттер, ауылдар (селолар), ауылдық (селолық) округтер әкiмдерiнiң жер учаскесiн беруден бас тарту туралы шешiмi комиссияның теріс қорытындысы негiзiнде қабылданады.»;
      мынадай мазмұндағы жетінші және сегізінші бөліктермен толықтырылсын:
      «Комиссия қорытындысы сұралып отырған жер учаскесін аумақтық аймақтарға бөлуге сәйкес мәлімделген нысаналы мақсаты бойынша пайдалану немесе жер учаскесін алдын ала таңдап алу (объектілер құрылысы үшін жер учаскесін сұрау кезінде) мүмкіндігі туралы ұсыныстың комиссияға түскен кезінен бастап бес жұмыс күні ішінде екі данада хаттамалық шешім нысанында жасалады.
      Комиссияның оң қорытындысының бір данасы бес жұмыс күні ішінде жерге орналастыру жобасын дайындау үшін өтініш берушіге жіберіледі.»;
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Жер учаскелерiне меншiк және (немесе) жер пайдалану құқығының берілуіне мүдделi жеке және заңды тұлғалар - жер учаскесi орналасқан жердегi облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергiлiктi атқарушы органына, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкiмiне, ал арнайы экономикалық аймақ аумағында арнайы экономикалық аймақ әкiмшiлiгiне өтiнiш бередi.
      Өтiнiште: жер учаскесiн пайдалану мақсаты; оның болжамды мөлшерi; орналасқан жерi; сұралып отырған пайдалану құқығы; басқа жер учаскесiнiң (осы Кодекстiң 50-бабының 2-тармағында аталған жер учаскелерi бойынша) болуы (болмауы) көрсетiлуге тиiс. Пайдалы қазбалар шығарылатын жағдайда өтiнiшке жер қойнауын пайдалануға арналған келiсiмшарттың көшiрмесi қоса берiледi.
      Жер учаскесiне құқық беру туралы өтiнiш сұралып отырған жер учаскесін аумақтық аймақтарға бөлуге сәйкес мәлімделген нысаналы мақсаты бойынша пайдалану мүмкіндігін (елді мекендерде сәулет және қала құрылысы органдарымен бірлесіп) айқындау үшін жер учаскесі орналасқан жердегі облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың уәкілетті органдарына үш жұмыс күні ішінде түседі.
      Жер учаскесіне құқық беру туралы өтінішті қараудың жалпы мерзімі ол түскен кезден бастап екі айға дейінгі мерзімді құрайды.
      Өтініш беруші жер учаскесіне құқық беру туралы не оны беруден бас тарту туралы шешім қабылдау үшін қажетті құжаттардың толық пакетін ұсынбаған жағдайда жер учаскесі орналасқан жердегі облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың уәкілетті органдары өтініш берушіге екі жұмыс күні ішінде оның өтінішін қараудан дәлелді бас тартуды жазбаша жібереді.
      Аталған мерзiмге:
      осы Кодекстің 44-бабының 3-тармағына сәйкес дайындалатын жерге орналастыру жобасын жасау;
      осы Кодекстің 44-бабының 6-тармағында белгіленген келісу;
      жергілікті жердегі жер учаскесінің шекарасын белгілеу кезеңдері кірмейді.»;
      4-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Сұралып отырған жер учаскесін аумақтық аймақтарға бөлуге сәйкес мәлімделген нысаналы мақсаты бойынша пайдалану мүмкіндігі туралы ұсыныстар әзірлеу мерзімі өтініш келіп түскен кезден бастап он жұмыс күніне дейінгі мерзімді құрайды.»;
      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «7. Жер учаскелерiне тиiстi құқықтар беру не оларды беруден бас тарту туралы облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органы, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімі шешімінің көшірмесі, ал арнайы экономикалық аймақ аумағында арнайы экономикалық аймақ әкімшілігі шешiмінің көшiрмесi шешім қабылданған кезден бастап бес жұмыс күні ішінде өтініш берушіге беріледі (жіберіледі).
      Жер учаскелерiн беру жоғары тұрған атқарушы органның құзыретiне кiретiн жағдайларда, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергiлiктi атқарушы органы, аудандық маңызы бар қаланың, кенттiң, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтiң әкiмi жерге орналастыру iсiн өз шешiмiмен бiрге жоғары тұрған органға түпкiлiктi шешiм қабылдау үшiн жiбередi.
      Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергiлiктi атқарушы органының, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкiмiнiң жер учаскесiне құқық беру туралы шешiмi облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың тиiстi уәкiлеттi органы бекiткен жерге орналастыру жобасы келiп түскен кезден бастап жеті жұмыс күніне дейiнгi мерзiмде қабылданады.
      Сатып алу-сату немесе уақытша (қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді) өтеулі (өтеусіз) жер пайдалану шартын жер қатынастары жөніндегі уәкілетті орган жер учаскесіне құқық беру туралы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей сол шешімнің негізінде жасасады.
      Жергілікті жердегі жер учаскесінің шекарасын белгілеу өтініш берушінің Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіппен өтініш беруі негізінде жүзеге асырылады.
      Жер учаскесіне сәйкестендіру құжатын әзірлеу және беру Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен алты жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.
      Жеке тұрғын үй құрылысына бөлiп берiлетiн алаңда жер учаскелерiн жайластырудың жерге орналастыру жобасы болған жағдайда әрбiр жер учаскесi үшiн жерге орналастыру жобасын жасау талап етiлмейдi.»;

      5) 44-бапта:
      1-тармақта:
      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Объектілер құрылысы үшін жер учаскесі сұралған кезде жер учаскесін алдын ала таңдау жүргізіледі, оны арнайы комиссия жүзеге асырады. Арнайы комиссияны, оған құзыретті мемлекеттік органдардың өкілдерін тарта отырып, тиісті жергілікті атқарушы органдардың сәулет және қала құрылысы саласындағы функцияларды жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшелері құрады.»;
      екінші бөліктегі «облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың), ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) уәкілетті органы» деген сөздер «тиісті жергілікті атқарушы органдардың сәулет және қала құрылысы саласындағы функцияларды жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшелері» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Жер учаскесiн таңдау және жер учаскесін таңдау туралы актіні ресімдеу осы Кодекстiң 43-бабының 2-тармағына сәйкес кейіннен жер учаскесін таңдау туралы актіні қарау және қорытынды дайындау үшiн комиссияға жібере отырып, он жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.»;
      6-тармақтың бірінші және екінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:
      «6. Құрылыс объектiсiн орналастыруға таңдалған аумақта бұзылуға немесе көшiрiлуге тиiстi (соның iшiнде жердi бөлiп беру кезiнде өнеркәсiп орындарының санитариялық-қорғау аймағына кiретiн) тұрғын үйлер, басқа да ғимараттар мен құрылыстар, сондай-ақ инженерлiк коммуникациялар және жасыл екпелер орналасқан жағдайда өтiніш беруші немесе оның сенiм бiлдiрген адамы жер учаскесiн бөлiп беруде талап етiлетiн келiсiмдердi өз бетінше қамтамасыз етедi.
      Өтініш беруші меншік иесіне шығындарды өтеу талаптары туралы жылжымайтын мүлiк меншiгі иелерiнiң әрқайсысымен жасасқан шартты қосымша ұсынады.»;

      6) 150-бапта:
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Жерге орналастыру жұмыстарын азаматтар мен заңды тұлғалар орындайды.»;
      4-тармақтың 3) тармақшасындағы «(республикалық маңызы бар қаланың, астананың), аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) уәкілетті органдары» деген сөздер «республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың уәкілетті органдары жеті жұмыс күні ішінде» деген сөздермен ауыстырылсын;

      7) 158-баптың 6-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Осындай ақпаратты беру мерзімі өтініш берілген күннен бастап үш жұмыс күнінен аспауға тиіс.».

      3. 2007 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 1, 1-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 21,  97-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 11-12, 55-құжат; № 18, 84-құжат; № 23, 100-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3, 7-құжаттар; № 5, 43-құжат):

      1) мазмұнындағы 44 және 208-баптардың тақырыптары алып тасталсын;

      2) 17-бапта:
      29) тармақшаның он екінші абзацындағы «шекті шоғырлануын;» деген сөздер «шекті шоғырлануын бекітеді.» деген сөздермен ауыстырылып, он үшінші абзацы алып тасталсын;
      30) тармақша мынадай мазмұндағы бесінші абзацпен толықтырылсын:
      «өндірістік экологиялық бақылау нәтижелері бойынша есептілікке қойылатын талаптарды белгілейді;»;

      3) 20-баптың 6) тармақшасындағы «жұмыстарды орындауға және қызметтер көрсетуге лицензиясы бар штаттан тыс» деген сөздер «жұмыстарды орындауды және қызметтер көрсетуді жүзеге асыратын сыртқы» деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 21-баптың 1-тармағы «қызметі» деген сөзден кейін «осы Кодекстің 40-бабына сәйкес шаруашылық және өзге де қызметтің I санаты үшін» деген сөздермен толықтырылсын;

      5) 28-баптың 2-тармағындағы «Эмиссиялар» деген сөз «Осы Кодекстің 40-бабына сәйкес шаруашылық және өзге де қызметтің I санаты үшін эмиссиялар» деген сөздермен ауыстырылсын;

      6) 36-баптың 3-тармағындағы «және жұмыс iстеп тұрған» деген сөздер алып тасталсын;

      7) 37-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «37-бап. Қоршаған ортаға әсердi бағалаудың кезеңдерi

      1. Қоршаған ортаға әсердi бағалау Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген қала құрылысы және құрылысты жобалау кезеңдерi ескерiле отырып, жүйелі түрде жүзеге асырылады.
      2. Қоршаған ортаға әсердi бағалау мынадай:
      1) қоршаған ортаға әсердi алдын ала бағалау (1-кезең);
      2) жобаны iске асырудың ықтимал әсерлерiн немесе шаруашылық және өзге де қызметтi одан әрi жүзеге асыруды толық және кешендi талдау, баламалы нұсқаларды негiздеу және қоршаған ортаны қорғауды басқару жоспарын (бағдарламасын) әзiрлеу мақсатында орындалатын әсердi бағалау (2-кезең);
      3) қоршаған ортаға қолайсыз әсерлердi болдырмау жөнiндегi техникалық шешiмдердi қамтитын жұмыс жобасы құрамындағы «Қоршаған ортаны қорғау» бөлiмi (3-кезең) кезеңдерін қамтиды.
      3. Қоршаған ортаға әсердi бағалаудың 2 немесе 3-кезеңдерiнде осы Кодекстiң 4-тарауына сәйкес қоршаған ортаға эмиссиялардың нормативтерi әзiрленедi.»;

      8) 38-баптың 1-тармағындағы «Қоршаған» деген сөз «Осы Кодекстің 40-бабына сәйкес шаруашылық және өзге де қызметтің I санаты үшін қоршаған» деген сөздермен ауыстырылсын;

      9) 40-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      «1-1. Өндірістік объектілерді санитарлық сыныптауға сәйкес қауіптілік сыныптарына жатпайтын қызмет түрлері сыныпталмайтын болып табылады.»;

      10) 44-бап алып тасталсын;

      11) 47-баптың 1 және 3-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Міндетті мемлекеттiк экологиялық сараптамаға:
      1) осы Кодекстiң 37-бабында айқындалған кезеңдерге сәйкес қоршаған ортаға әсердің оған iлеспе бағалау материалдарымен бірге қоршаған ортаға әсер етуші межеленіп отырған қызметтің жобалау алдындағы және жобалау құжаттамасы;
      2) қоршаған ортаға әсерді бағалаудың оларға ілеспе материалдарымен бірге мемлекеттік, салалық және өңірлік бағдарламалар жобалары;
      3) қоршаған ортаға эмиссиялар нормативтерiнiң жобалары;
      4) iске асырылуы қоршаған ортаға терiс әсерлерге әкеп соғуы мүмкiн Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiнiң, нормативтiк-техникалық және нұсқаулық-әдiстемелiк құжаттардың жобалары;
      5) жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге арналған келісімшарттар жобалары;
      6) ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды құру және кеңейту, республикалық маңызы бар мемлекеттік табиғи қаумалдар мен мемлекеттік қорық аймақтарын тарату және олардың аумақтарын кішірейту жөніндегі жаратылыстану-ғылыми және техникалық-экономикалық негіздемелердің жобалары;
      7) жануарлар мен өсiмдiктер дүниесi ресурстарын алу мен пайдалануға арналған биологиялық негiздемелер;
      8) қалалар мен аумақтарды, оның iшiнде арнайы экономикалық аймақтар аумақтарын және шаруашылық қызметін жүргiзудiң айрықша режимiндегi аумақтарды салудың (дамытудың) бас жоспарларының жобалары;
      9) осы аумақтарды экологиялық зілзала немесе төтенше экологиялық жағдай аймақтарына жатқызуды негiздейтiн аумақтарды зерттеу материалдары;
      10) шектес мемлекеттердiң қоршаған ортасына әсер етуi мүмкiн немесе оны жүзеге асыру үшiн шектес мемлекеттермен ортақ табиғи объектілерді пайдалану қажет болатын не шектес мемлекеттердiң Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында айқындалған, оның ішінде «Байқоңыр» кешені бойынша мүдделерiн қозғайтын шаруашылық қызмет жобалары;
      11) Қазақстан Республикасына өткізілетін (әкелінетін) технологияларды, көлік құралдарын қоспағанда, техникаларды және жабдықтарды қолдану жөніндегі құжаттама жатады.»;
      «3. Осы баптың 1-тармағының 1) және 3) тармақшаларында аталған мемлекеттiк экологиялық сараптама объектiлерi осы Кодекстiң 40-бабында келтiрiлген объектiлердiң сыныпталуына сәйкес I, II, III, IV санаттарға бөлiнедi.
      Іске асырылуы қоршаған ортаға терiс әсерлерге әкеп соғуы мүмкiн, орталық мемлекеттік органдар әзірлейтін мемлекеттік, салалық бағдарламалардың, Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiнiң, нормативтік-техникалық және нұсқаулық-әдістемелік құжаттардың жобалары I санатқа жатады.
      Жергілікті мемлекеттік басқару органдары әзірлеген өңірлік бағдарламалардың, Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiнiң, нормативтік-техникалық және нұсқаулық-әдістемелік құжаттардың жобалары II санатқа жатады.
      Осы баптың 1-тармағының 5) – 11) тармақшаларында аталған мемлекеттік экологиялық сараптама объектілері I санатқа жатады.
      Осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында аталған және осы Кодекстiң 40-бабында келтірілген объектілердің сыныпталуына сәйкес сыныпталмайтын, қоршаған ортаға әсер етуші межеленіп отырған қызметтің жобалау алдындағы және жобалау құжаттамасы II санатқа жатады.»;

      12) 50-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Мемлекеттiк экологиялық сараптаманы жүргiзу мерзімі мемлекеттiк экологиялық сараптаманы жүзеге асыратын органдарға алдын ала сараптамадан өткен қажеттi барлық құжаттама берiлген кезден бастап I санаттағы объектілер үшін - екі айдан, II, III және IV санаттардағы объектілер үшін бір айдан аспауға тиіс.
      Қайтадан мемлекеттiк экологиялық сараптаманы жүргізу мерзімі тіркелген күнінен бастап I санаттағы объектілер үшін - бір айдан, II, III және IV санаттардағы объектілер үшін он жұмыс күнінен аспауға тиіс.»;
      2-тармақтағы «екi аптадан» деген сөздер «бес жұмыс күнінен» деген сөздермен ауыстырылсын;

      13) 72-бапта:
      2-тармақта:
      3) тармақша алып тасталсын;
      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) мемлекеттiк экологиялық сараптаманың эмиссиялар нормативтерiнiң жобаларына қорытындысын;»;
      6) тармақшадағы «бағдарламасының жобасын» деген сөздер «бағдарламасын» деген сөзбен ауыстырылсын;
      7) тармақшадағы «нотариалды куәландырылған» деген сөздер алып тасталсын;
      3-тармақта:
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) мемлекеттiк экологиялық сараптаманың эмиссиялар нормативтерiнiң жобасына қорытындысын;»;
      4) тармақшадағы «бағдарламасының жобасын» деген сөздер «бағдарламасын» деген сөзбен ауыстырылсын;
      5) тармақшадағы «нотариалды куәландырылған» деген сөздер алып тасталсын;

      14) 74-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Өтiнiмдер беру қолданыстағы рұқсат мерзiмi аяқталғанға дейiн не жаңа объект пайдалануға берiлгенге дейiн I санаттағы объектілер үшін екі айдан кешіктірілмей, ал II, III және IV санаттардағы объектілер үшін бір айдан кешіктірілмей жүзеге асырылады.»;
      2-тармақтың бірінші бөлігіндегі «бір айдан» деген сөздер «күнтізбелік он бес күннен» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Рұқсат беретін орган қабылданған өтінімдерді өтінім тіркелген күннен бастап I санаттағы объектілер үшін - екі айдан аспайтын мерзімде, ал ІІ, ІІІ және IV санаттардағы объектілер үшін бір айдан аспайтын мерзімде қарайды. Қарау қорытындылары бойынша қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсат беріледі.»;

      15) 75-баптың 1-тармағының 2), 3) тармақшалары және 2-тармағының 2) тармақшасы алып тасталсын;

      16) 76 және 87-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      «76-бап. Қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсаттардың
               қолданылу мерзiмдерi

      Қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсаттар қолданыстағы рұқсатта көрсетiлген, табиғат пайдаланудың қолданылатын технологиялары мен шарттары өзгергенге дейiнгі, бiрақ бес жылдан аспайтын мерзiмге берiледi.»;

      «87-бап. Экологиялық аудитор

      1. Аудиттелетін субъектілердің шаруашылық және өзге де қызметін экологиялық тәуекелдерді анықтауға, бағалауға және олардың қызметінің экологиялық қауіпсіздік деңгейін арттыру жөнінде ұсынымдар әзірлеуге бағытталған тәуелсіз тексеруді жүзеге асыратын жеке тұлға экологиялық аудитор болып табылады. I санаттағы аудиттелетін субъектілердің шаруашылық және өзге де қызметін осы Кодекстің 40-бабына сәйкес тексеру қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орындау мен қызметтер көрсетуге арналған лицензияның негізінде жүзеге асырылады.
      2. Экологиялық аудитор экологиялық аудиторлық қызметтi дара кәсiпкер немесе экологиялық аудиторлық ұйымның қызметкерi ретiнде жүзеге асыруға құқылы.»;

      17) 88-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Экологиялық аудиторлық ұйым жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған, аудиттелетін субъектілер қызметінің экологиялық қауіпсіздігін анықтау мен бағалауға бағытталған, олардың шаруашылық және өзге де қызметін тәуелсіз тексеруді жүзеге асыратын коммерциялық ұйым болып табылады. I санаттағы аудиттелетін субъектілердің шаруашылық және өзге де қызметін осы Кодекстің 40-бабына сәйкес тексеру қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орындау мен қызметтер көрсетуге арналған лицензияның негізінде жүзеге асырылады.»;

      18) 129-баптың 1-тармағындағы «және қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi органмен келiсiлген» деген сөздер алып тасталсын;

      19) 130-баптың 2-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) өндiрiстiк экологиялық бақылау бағдарламасын әзiрлеуге және оны қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсат алу шеңберінде қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсат беретін органға ұсынуға;»;

      20) 132-баптың 8-тармағы және 208-бап алып тасталсын;

      21) 220-бапта:
      1-тармақтың 8) тармақшасында:
      «, өрт қауiпсiздiгi» деген сөздер алып тасталсын;
      «уәкілетті органдардың» деген сөздер «уәкілетті органның» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақтың 1) тармақшасындағы «, өнеркәсiп қауiпсiздiгi» деген сөздер алып тасталсын;

      22) 221-баптың 13-тармағындағы «және өнеркәсiп қауiпсiздiгi саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк органмен» деген сөздер алып тасталсын;

      23) 224-баптың 4-тармағындағы «, өнеркәсiп қауiпсiздiгi» деген сөздер алып тасталсын;

      24) 262-баптың 12-тармағындағы «, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар» деген сөздер алып тасталсын.

      4. 2008 жылғы 10 желтоқсандағы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 22-І, 22-ІІ, 112-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16,  18-құжаттар; № 13-14, 63-құжат; № 15-16, 74-құжат; № 17, 82-құжат; № 18, 84-құжат; № 23, 100-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; № 7, 28, 29-құжаттар; № 11, 58-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112-құжат; № 22, 130, 132-құжаттар; № 24, 145, 146, 149-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 2, 21, 25-құжаттар; № 4, 37-құжат; № 6, 50-құжат):

      1) мазмұнындағы 527-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «527-бап. Есептеу, төлеу және салық есептілігін ұсыну тәртiбi»;

      2) 135-баптың 2-тармағы екінші бөлігінің 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) білім беру қызметін жүргізу құқығына тиісті лицензиялар бойынша жүзеге асырылатын бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру, сондай-ақ қосымша білім беру, мектепке дейінгі тәрбие және оқыту жөнінде қызметтер көрсету;»;

      3) 471-бапта:
      кестеде:
      1.1., 1.2.-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«

1.1.

Электр және (немесе) жылу энергиясын беру және (немесе) тарату

10

1.2.

Тау-кен (пайдалы қазбаларды барлау, өндіру), мұнай-химия, химия өндірістерін (технологиялық) жобалау және (немесе) пайдалану, мұнай-газ өңдеу өндірістерін (технологиялық) жобалау, магистральдық газ құбырларын, мұнай құбырларын, мұнай өнімдері құбырларын пайдалану

10

                                                             »;
      1.4.-жол алып тасталсын;
      1.6.-жолдың 2-бағанындағы «Электрмен» деген сөз «Энергиямен» деген сөзбен ауыстырылсын;
      1.7.-жол алып тасталсын;
      1.9.-жолдың 3-бағанындағы «230» деген цифрлар «100» деген цифрлармен ауыстырылсын;
      1.10., 1.11., 1.12., 1.13.-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«

1.10.

Ядролық материалдармен жұмыс істеу

50

1.11.

Радиоактивті заттармен, радиоактивті заттары бар аспаптармен және қондырғылармен жұмыс істеу

10

1.12.

Иондаушы сәулеленуді генерациялайтын аспаптармен және қондырғылармен жұмыс істеу

5

1.13.

Атом энергиясын пайдалану саласында көрсетілетін қызметтерді ұсыну

5

                                                             »;
      1.14.-жолдың 3-бағанындағы «230» деген цифрлар «50» деген цифрлармен ауыстырылсын;
      1.16.-жолда:
      2-бағандағы «жарылыстардың» деген сөз «сынақтардың» деген сөзбен ауыстырылсын;
      3-бағандағы «50» деген цифрлар «10» деген цифрлармен ауыстырылсын;
      1.17.-жолдың 3-бағанындағы «230» деген цифрлар «10» деген цифрлармен ауыстырылсын;
      1.18. және 1.20.-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«

1.18.

Ядролық және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жауапты персоналды арнайы даярлау

5

                                                            »;
«

1.20.

Пестицидтерді (улы химикаттарды) өндіру формуляциялау), пестицидтерді (улы химикаттарды) өткізу, пестицидтерді (улы химикаттарды) аэрозольдық және фумигациялық тәсілдермен қолдану

10

                                                            »;
      1.21.-жол алып тасталсын;
      1.27., 1.28.-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«

1.27.

Жедел-iздестiру iс-шараларын жүргізуге арналған арнайы техникалық құралдарды әзiрлеу, өндiру, жөндеу және өткізу

20

1.28.

Ақпарат таралып кететін техникалық арналарды және жедел-iздестiру iс-шараларын жүргiзуге арналған арнайы техникалық құралдарды анықтау жөнінде қызметтер көрсету

20

                                                            »;
      1.29.-жолдың 2-бағаны «реттеуді,» деген сөзден кейін «жаңғыртуды, орнатуды,» деген сөздермен толықтырылсын;
      1.33.-жолда:
      2-бағанындағы «атыс қаруы» деген сөздер «қару» деген сөзбен ауыстырылып, «, суық қаруды, сондай-ақ газды қару мен оның патрондарын», «сатып алу,» деген сөздер алып тасталсын;
      3-бағанындағы «3 (10)**» деген цифрлар «10» деген цифрлармен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 1.33-1.-жолмен толықтырылсын:
«

1.33-1.

Азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарын сатып алу

3

                                                              »;
      1.34.-жолда:
      2-бағанындағы «сатып алу» деген сөздер «пайдалану» деген сөзбен ауыстырылсын;
      3-бағанындағы «3 (10)***» деген цифрлар «10» деген цифрлармен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 1.34-1.-жолмен толықтырылсын:
«

1.34-1.

Азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды сатып алу

3

                                                             »;
      1.36.-жол алып тасталсын;
      1.41.-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

1.41.

Мақта қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету

10

                                                             »;
      1.42.-жолдың 2-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
      «Геодезиялық және картографиялық жұмыстар жүргiзу»;
      1.45., 1.45-1., 1.45-2., 1.45-3., 1.45-4., 1.45-5., 1.50.-жолдар алып тасталсын;
      1-53.-жолдың 2-бағанындағы «(мемлекеттік (ұлттық) лотереядан басқа)» деген сөздер алып тасталсын;
      1.55., 1.56., 1.57.-жолдар алып тасталсын;
      1.58.-жолдың 2-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
      «Туроператорлық қызмет»;
      1.62.-жолдың 3-бағанындағы «80 (40)****» деген цифрлар «80 (40)*» деген цифрлармен ауыстырылсын;
      1.79.-жолдың 2-бағанындағы «Жобалау-іздестіру» деген сөздер «Іздестіру» деген сөзбен ауыстырылсын;
      1.81.-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

1.81.

Жобалау қызметі

10

                                                          »;
      1.82.-жол алып тасталсын;
      1.84.-жолдың 2-бағанындағы «, сондай-ақ олар бейнеленген материалдық объектілерді» деген сөздер алып тасталсын;
      1.92.-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

1.92.

Астық қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету

10

                                                          »;
      1.93.-жол алып тасталсын;
      ескерту мынадай редакцияда жазылсын:
      «Ескерту:
      * банк операцияларына байланысты қызметті лицензиялау үшін лицензиялық алым ставкалары:
      екінші деңгейдегі банктер үшін – АЕК-тің 80 еселенген мөлшері;
      банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар үшін АЕК-тің 40 еселенген мөлшері.»;

      4) 524-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «524-бап. Жалпы ережелер

      1. Кеме жүзетiн су жолдарын пайдаланғаны үшiн төлемақы (бұдан әрi – төлемақы) Қазақстан Республикасының кеме жүзетiн су жолдарын пайдаланғаны үшiн алынады.
      2. Көлiк саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк орган тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15-iнен кешiктiрмей өзiнiң орналасқан жерiндегi салық органдарына уәкiлеттi орган белгiлеген нысан бойынша төлемақы төлеушiлер туралы мәлiметтер бередi.»;

      5) 527-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «527-бап. Есептеу, төлеу және салық есептілігін ұсыну тәртiбi»;
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Төлемақы мөлшерi төлемақы ставкалары, кеменің регистрлық тоннадағы жалпы сыйымдылығы және кеме жүзетiн су жолдарын пайдаланудың нақты мерзiмi негiзге алына отырып, бірақ күнтiзбелiк бiр ай үшiн төлемақы мөлшерiнен кем емес болып айқындалады.»;
      2-тармақтағы «көліктік бақылау мәселелері жөніндегі» деген сөздер «көлік саласындағы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      4-тармақ алып тасталсын;
      5-тармақтың бірінші сөйлеміндегі «рұқсат құжатын алғанға дейін» деген сөздер алып тасталсын;
      6-тармақтағы «рұқсат құжатында көрсетілген» деген сөздер алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 8-тармақпен толықтырылсын:
      «8. Төлемақы төлеушілер кеме жүзетін су жолдарын пайдалану жері бойынша салық органдарына есепті жылдан кейінгі жылдың 31 наурызынан кешіктірмей төлемақы жөнінде декларация тапсырады.»;

      6) 627-баптың 5-тармағының 2) тармақшасы бірінші бөлігінің жиырма үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қазақстан Республикасының лицензиялау туралы заңнамасын және акцизделетiн тауарлардың жекелеген түрлерiн өндiру, сақтау мен өткiзу шарттарын сақтау;».

      5. 2009 жылғы 18 қыркүйектегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2009 ж., № 20-21, 89-құжат;  2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 32-құжат; № 15, 71-құжат; № 24, 149,  152-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 2, 21-құжат):

      1) 6-баптың 5) тармақшасындағы «қызметтің біліктілік талаптары мен оны лицензиялау тәртібін» деген сөздер «қызметке қойылатын біліктілік талаптарын» деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 7-баптың 1-тармағының 49) тармақшасындағы «қағидаларының» деген сөз «Қазақстан Республикасының лицензиялау туралы заңнамасының» деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 18-бапта:
      1-тармақтағы «Медициналық қызметтер көрсетудi, профилактиканың, диагностиканың, емдеу мен медициналық оңалтудың әдiстерi мен құралдарын (бұдан әрi - көрсетiлетiн қызметтер), дәрiлiк», деген сөздер «Дәрілік» деген сөзбен ауыстырылып, «, тағамға биологиялық активтi қоспаларды» деген сөздер алып тасталсын;
      2-тармақтағы «Көрсетiлетiн қызметтердiң,» деген сөздер «Медициналық қызметтер көрсетудiң, профилактиканың, диагностиканың, емдеу мен медициналық оңалтудың әдiстерi мен құралдарының (бұдан әрi - көрсетiлетiн қызметтердің)» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақта:
      7) тармақшадағы «көрсетiлетін қызметтерді,», «, тағамға биологиялық активтi қоспаларды» деген сөздер алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «7-1) тиісті қызмет түрін жүзеге асыруға арналған лицензия болмаған кезде көрсетілетін қызметтерді жарнамалауға;»;
      4-тармақтағы «Көрсетiлетін қызметтердің, дәрілік», деген сөздер «Дәрілік» деген сөзбен ауыстырылып, «, тағамға биологиялық активтi қоспалардың» деген сөздер алып тасталсын;

      4) 21-баптың 7-тармағының 16) тармақшасы, 62-баптың 10-тармағы және 90-баптың 4-тармағының 11) тармақшасы алып тасталсын.

      6. «Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы» 1992 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1992 ж., № 15, 363-құжат; 1995 ж., № 20, 120-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2007 ж., № 2,  18-құжат; № 17, 139-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5,  23-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 5, 43-құжат):
      17-баптың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «7) тарих және мәдениет ескерткiштерiнде археологиялық және (немесе) ғылыми-реставрациялау жұмыстарын жүзеге асыру жөнiндегi қызметтi лицензиялау кезiнде қойылатын бiлiктiлiк талаптарын бекiтеді;».

      7. «Қазақстан Республикасындағы көлік туралы» 1994 жылғы  21 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1994 ж., № 15, 201-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы 1996 ж., № 2,  186-құжат; 1998 ж., № 24, 447-құжат; 2001 ж., № 23, 309, 321-құжаттар; № 24, 338-құжат; 2003 ж., № 10, 54-құжат; 2004 ж., № 18, 110-құжат; № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 15, 63-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 14, 89-құжат; № 24, 148-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 17-18, 114-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 5, 43-құжат):

      1) 7-баптың екінші бөлігі «кезінде» деген сөзден кейін «, темір жол көлігін қоспағанда,» деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 9-баптың тоғызыншы және оныншы бөліктері алып тасталсын;

      3) 25-баптың екінші бөлігінде:
      6) тармақшадағы «лицензиялық ережелер мен нормалардың» деген сөздер «Қазақстан Республикасының лицензиялау туралы заңнамасының» деген сөздермен ауыстырылсын;
      13) тармақша алып тасталсын.

      8. «Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы» 1995 жылғы 17 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 3-4, 35-құжат; № 15-16, 109-құжат; № 20, 121-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 1, 180-құжат; № 14, 274-құжат; 1997 ж., № 12, 183-құжат; 1998 ж., № 5-6, 50-құжат; № 17-18, 224-құжат; 1999 ж., № 20, 727-құжат; 2000 ж., № 3-4, 63, 64-құжаттар; № 22, 408-құжат; 2001 ж., № 1, 1-құжат; № 8, 52-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 18, 157-құжат; 2003 ж., № 4, 25-құжат; № 15, 139-құжат; 2004 ж., № 5, 30-құжат; 2005 ж., № 13, 53-құжат; № 14, 55, 58-құжаттар; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 10, 52-құжат; № 15, 95-құжат; № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 3, 20-құжат; 2008 ж., № 12, 52-құжат; № 23, 114-құжат; № 24, 126, 129-құжаттар; 2009 ж., № 24, 122, 125-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 2-құжат; № 5, 23-құжат):

      1) 2-баптың бесінші абзацындағы «монополияға қарсы орган белгілеген тарифтер бойынша» деген сөздер «Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен» деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 6-баптың алтыншы бөлігіндегі үшінші сөйлем алып тасталсын;

      3) 14-баптың сегізінші бөлігі алып тасталсын;

      4) 15-бапта:
      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
      «Заңды тұлға жарғысының (ережесінің) және (немесе) оны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің телнұсқаларын беру»;
      бірінші бөліктегі «заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің телнұсқасын» деген сөздер «заңды тұлға жарғысының (ережесінің) және (немесе) оны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің телнұсқаларын» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөлікте:
      бірінші абзацтағы «Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)» деген сөздер «Заңды тұлға жарғысының (ережесінің) және (немесе) оны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) тармақшадағы «заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)» деген сөздер «заңды тұлға жарғысының (ережесінің) және (немесе) оны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) тармақшадағы «заңды» деген сөз «жарғының (ереженің) телнұсқасын беру жағдайларын қоспағанда, заңды» деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) 16-баптың екінші бөлігінде:
      6) тармақша алып тасталсын;
      7) тармақшадағы «аралық жәнe тарату баланстарын» деген сөздер «тарату балансын» деген сөздермен ауыстырылсын;
      9) тармақша алып тасталсын;

      6) 16-1-баптың екінші бөлігі алып тасталсын.

      9. «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 15-16, 106-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 2, 184-құжат; № 15, 281-құжат; № 19, 370-құжат; 1997 ж., № 5, 58-құжат; № 13-14, 205-құжат; № 22, 333-құжат; 1998 ж., № 11-12, 176-құжат; № 17-18, 224-құжат; 1999 ж., № 20, 727-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; № 22, 408-құжат; 2001 ж., № 8, 52-құжат; № 9, 86-құжат; 2002 ж., № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 5, 31-құжат; № 10, 51-құжат; № 11, 56, 67-құжаттар; № 15, 138, 139-құжаттар; 2004 ж., № 11-12, 66-құжат; № 15, 86-құжат; № 16, 91-құжат; № 23, 140-құжат; 2005 ж., № 7-8, 24-құжат; № 14, 55, 58-құжаттар; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 4, 24-құжат; № 8, 45-құжат; № 11, 55-құжат; № 16, 99-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 4, 28, 33-құжаттар; 2008 ж., № 17-18, 72-құжат; № 20, 88-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16, 18, 21-құжаттар; № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28-құжат; № 17-18, 11-құжат; 2011 ж., № 3, 32-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат):
      27-баптың 4) тармақшасы алып тасталсын.

      10. «Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары туралы»  1995 жылғы 21 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 23, 154-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 7, 79-құжат; № 12, 184-құжат; 1998 ж., № 17-18, 225-құжат; № 23, 416-құжат; № 24, 436-құжат; 1999 ж., № 8, 233, 247-құжаттар; № 23, 920-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; 2001 ж., № 13-14, 174-құжат; № 17-18, 245-құжат; № 20, 257-құжат; № 23, 309-құжат; 2002 ж., № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 12, 82-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; № 24, 154, 155-құжаттар; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 3, 20-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; 2008 ж., № 15-16, 61-құжат; 2009 ж., № 8, 44-құжат; № 18, 84-құжат; № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28, 32-құжаттар, № 8, 41-құжат; № 24, 149-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 2, 25-құжат):

      1) 5-1-бапта:
      1-тармақта:
      15) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қазақстан Республикасының лицензиялау туралы заңнамасының және ішкi iстер органдарының құзыретiне жататын мәселелер бойынша рұқсаттардың сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады»;
      36-3) тармақша алып тасталсын;
      2-тармақтың 17) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қазақстан Республикасының лицензиялау туралы заңнамасының және ішкi iстер органдарының құзыретiне жататын мәселелер бойынша рұқсаттардың сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады»;

      2) 10-баптың 1-тармағының 20) тармақшасындағы «және күшті әсер ететін улы» деген сөздер алып тасталсын;

      3) 11-баптың 1-тармағының 33) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «33) Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен:
      азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарының криминалистикалық талаптарға сәйкестігіне қорытынды;
      жеке тұлғаларға:
      азаматтық қару мен оның патрондарын сатып алуға, сақтауға, сақтау мен алып жүруге, әкелуге, әкетуге;
      заңды тұлғаларға:
      жарылғыш материалдарды сатып алуға, сақтауға, тасымалдауға;
      азаматтық пиротехникалық заттарды және оларды пайдаланып жасалған бұйымдарды сақтауға, тасымалдауға;
      азаматтық және қызметтiк қару мен оның патрондарын сақтауға, тасымалдауға, әкелуге, әкетуге;
      есiрткi құралдары, психотроптық заттар және прекурсорлар айналымы саласында объектілерді және үй-жайларды пайдалануға;
      атыс тирлері (атыс орындары) мен стендтерін, штемпель-граверлеу кәсіпорындарын ашуға және олардың жұмыс істеуіне рұқсаттар беруге;».

      11. «Жол жүрiсi қауiпсiздiгi туралы» 1996 жылғы 15 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 14, 273-құжат; 2001 ж., № 24,  338-құжат; 2003 ж., № 10, 54-құжат; № 12, 82-құжат; 2004 ж., № 23,  142-құжат; 2005 ж., № 7-8, 23-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 24,  148-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; 2008 ж., № 13-14, 54-құжат; № 23,114-құжат; 2009 ж., № 23, 100-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 7-құжат; № 2, 25-құжат):
      7-баптың сегізінші абзацы алып тасталсын.

      12. «Банкроттық туралы» 1997 жылғы 21 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 1-2, 7-құжат; № 13-14, 205-құжат; 1998 ж., № 14, 198-құжат; № 17-18, 225-құжат; 2000 ж., № 22, 408-құжат; 2001 ж., № 8, 52-құжат; № 17-18, 240-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 4, 26-құжат; № 11, 67-құжат; 2004 ж., № 6, 42-құжат; № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 14, 57-құжат; 2006 ж., № 1, 4-құжат; № 3, 22-құжат; № 4, 24-құжат; № 13, 86-құжат; № 15, 95-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 14, 18-құжаттар; № 9, 67-құжат; 2008 ж., № 13-14, 58-құжат; № 23, 114-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 2-3, 18-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28-құжат; 2011 ж., №1, 2, 9-құжаттар; № 5, 43-құжат):

      1) 9-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «9-бап. Оңалтуды және конкурсты басқарушылар

      1. Оңалту рәсiмiн және конкурстық iс жүргiзудi жүзеге асыру мақсатына қол жеткiзу үшiн оларды жүргiзу кезеңiнде төлемге қабілетсіз және дәрменсiз борышкердiң барлық органдары оны басқарудан шеттетiледi және борышкердiң мүлкi мен iстерiн басқару жөнiндегi өкiлеттiктер оңалтушы не конкурстық басқарушыға (таратушыға) берiледi.
      Оңалтушы және конкурстық басқарушылар (таратушы) борышкердi басқарудың бiрден-бiр органы ретiнде әрекет етедi және өз өкiлеттiктерiн борышкердiң тұрған жерi бойынша жүзеге асыруға мiндеттi.
      Осы тармақтың ережелерi осы Заңның 9-1-бабының 1-тармағында көзделген жағдайларға қолданылмайды.
      2. Алып тасталды - ҚР 2012.02.17 № 564-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      3. Оңалтуды және конкурсты басқарушылардың құқықтары мен міндеттері, оның iшiнде сыйақы алуға құқығы, дәрменсiз борышкердiң iстерi мен мүлкiн басқару жөнiндегi өкiлеттiктер көлемi осы Заңмен және уәкiлеттi органның келiсiмi бойынша кредиторлар комитетiнің олармен жасасқан келiсiмімен реттеледi.
      4. Оңалтуды және (немесе) конкурсты басқарушылардың қызметін жүзеге асыру мақсатында уәкiлеттi органда тіркелген дара кәсiпкер оңалтуды және конкурсты басқарушы болып тағайындалады.
      Осы тармақтың талаптары осы Заңның 9-1-бабының 1-тармағында және 55-бабының 2-тармағында көзделген жағдайларға қолданылмайды.
      Осы Заңда оңалтуды және (немесе) конкурсты басқарушыларға жүктелген өкілеттіктерді өзге тұлғаларға беруге болмайды.
      5. Оңалтуды және (немесе) конкурсты басқарушылардың және (немесе) сырттай байқау әкімшісі қызметін жүзеге асыру мақсатында уәкiлеттi органда тіркеуден өту үшін мынадай:
      1) дара кәсіпкер ретінде тіркелу;
      2) жоғары заң немесе экономикалық білімінің болуы;
      3) білім беру ұйымдарында оңалтуды, конкурсты басқарушылар, сырттай байқау әкімшісі қызметін жүзеге асыру бойынша даярлықтан өту;
      4) экономикалық, қаржы, есептік-талдамалық, бақылау-тексеру, құқық қызметі салаларының бірінде не заңды тұлғаның бірінші басшысы лауазымында кемінде үш жыл жұмыс тәжірибесінің болуы талаптары белгіленеді.
      6. Оңалтуды және (немесе) конкурсты басқарушылар және (немесе) сырттай байқау әкімшісі қызметін жүзеге асыру мақсатында тіркеуден өту үшін дара кәсіпкер уәкілетті органға мынадай құжаттарды:
      1) өтінішті;
      2) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін;
      3) жоғары заң және (немесе) экономикалық білімі туралы дипломдардың көшірмелерін;
      4) оңалтуды, конкурсты басқарушылар, сырттай байқау әкімшісі қызметін жүзеге асыру бойынша даярлықтан өткенін растайтын, білім беру ұйымы берген құжаттың көшірмесін;
      5) еңбек қызметін, оның ішінде жұмыс өтілін растайтын құжаттардың көшірмесін;
      6) өтініш берушінің тұрғылықты жері бойынша, оны ұсынғанға дейін кемінде бір ай бұрын берілген соттылығының жоқтығы туралы анықтаманы;
      7) өтініш берушінің тұрғылықты жері бойынша оны ұсынғанға дейін кемінде бір ай бұрын наркологиялық және психиатриялық диспансерлер берген медициналық анықтамаларды тапсырады.
      Уәкілетті органға құжаттардың көшірмелері салыстырып тексеру үшін түпнұсқасымен бірге не құжаттардың нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылады.
      Уәкілетті органға тапсырылған барлық құжаттар тізімдеме бойынша қабылданады, оның көшірмесі құжаттардың қабылданған күні көрсетіле отырып, өтініш берушіге беріледі (жіберіледі).
      Уәкілетті органда тіркелу кезінде ұсынылған құжаттардың дәйектілігі үшін дара кәсіпкер Қазақстан Республикасы заңдарында белгіленген жауаптылықта болады.
      Уәкілетті орган тіркеуді осы тармақта бергіленген құжаттармен бірге өтініш берілген күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей жүргізеді.
      Уәкілетті орган осы тармақта көзделген мерзім ішінде өтініш берушіге – тіркелгені туралы растауды, ал тіркеуден бас тартқан жағдайда уәкілетті орган белгілеген нысандар бойынша бас тартудың себептері көрсетілген дәлелді жауап жібереді.
      7. Уәкілетті орган мынадай:
      1) осы баптың 6-тармағына сәйкес талап етілетін барлық құжаттар тапсырылмаған;
      2) өтініш беруші осы бапта белгіленген талаптарға сай болмаған;
      3) өтініш берушіге қатысты осы қызмет түрімен айналысуға тыйым салатын, заңды күшіне енген сот актісі болған;
      4) өтініш беруші бұрын осы баптың 8-тармағының 2), 3) және 4) тармақшаларында көзделген негіздердің бірі бойынша тіркеуден шығарылған.
      Осы тармақшаның ережелері осы баптың 8-тармағының 2) тармақшасында көзделген негіздер бойынша тіркеуден шығарылған өтініш берушіге үш жыл бойы қолданылады;
      5) өтініш берушінің заңда белгiленген тәртiппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар болған;
      6) өтініш беруші сот тәртібімен әрекетке қабілетсіз не әрекетке қабілеті шектеулі деп танылған жағдайларда тіркеуден бас тартады.
      8. Оңалтуды және (немесе) конкурсты басқарушылар және (немесе) сырттай байқау әкімшісі қызметін жүзеге асыру мақсатында тіркелген тұлғаны тіркеуден шығаруды уәкілетті орган мынадай:
      1) тіркеуден шығару туралы өтініш ұсынылған;
      2) осы Заңның осы бабы 12-тармағының 1) тармақшасында және (немесе) 41-1-бабы 3-тармағының 1) тармақшасында көзделген негіздер бойынша бір жыл ішінде бірнеше рет шеттетілген;
      3) еңбекке уақытша жарамсыздығы салдарынан шеттетілген жағдайларды қоспағанда, осы Заңның осы бабы 12-тармағының 2) және 3) тармақшаларында және 41-1-бабы 3-тармағының 2) және 3) тармақшаларында көзделген негіздердің бірі бойынша шеттетілген;
      4) тіркеу кезінде оның дәйексіз мәліметтер ұсыну фактісі анықталған жағдайларда жүргізеді.
      9. Тіркеу туралы өтініште көрсетілген деректер өзгерген кезде, уәкілетті органда тіркеуде тұрған тұлға уәкілетті органға өзгерістер туралы он жұмыс күні ішінде хабарлауға міндетті.
      10. Осы Заңның 2-бабының 4-тармағында көрсетілген ұйымдардың банкроттық рәсiмдерiн жүзеге асыру кезiнде уәкiлеттi орган оңалтуды басқарушыны – табиғи монополиялар салаларында және реттелетін нарықтарда басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органмен, тиiстi орталық атқарушы органмен келiсiм бойынша, ал қала құраушы кәсiпорындар бойынша – облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тиісті әкiмiмен келiсiм бойынша тағайындайды.
      11. Оңалтуды және (немесе) конкурсты басқарушылар етiп:
      1) осы Заңның 9-1-бабының 1-тармағында және 55-бабының  2-тармағында көзделгендерден басқа жағдайларда борышкер немесе кредитор әкiмшiлiгiнiң лауазымды адамын;
      2) осы Заңның осы бабы 12-тармағының 1) тармақшасына сәйкес дәрменсіз борышкердiң мүлкi мен iстерiн басқарудан шеттетілген және (немесе) 41-1-бабы 3-тармағының 1) тармақшасына сәйкес сырттай байқау рәсімін жүргізуден шеттетілген сәттен бастап бір жыл өткенге дейін шеттетілген тұлғаны;
      3) заңды тұлғаны банкрот деп тану туралы шешiм қабылданғанға дейiн бiр жылдан астам басқа заңды тұлғаның басшысы болған адамды.
      Аталған шарт осындай шешiм қабылданған күннен кейiнгi бес жыл бойы қолданылады;
      4) егер серiктестiк, акционерлiк қоғам не кооператив дәрменсiз борышкер немесе оның кредиторы болса, осындай шаруашылық серiктестiкке қатысушылар, акционерлiк қоғамның акционерлерi, кооператив мүшелерi. Осы тармақшаның ережесi осы Заңның 9-1-бабының 1-тармағында көзделген жағдайларға қолданылмайды;
      5) жұбайы (зайыбы), осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген адамдардың жақын туыстарын тағайындауға болмайды.
      12. Оңалтуды және (немесе) конкурсты басқарушыларды уәкілетті орган:
      1) кредитордың немесе борышкердің мүдделеріне залал келтірген олардың осы Заңда белгіленген талаптарды бұзушылықтары тексеру нәтижелері бойынша анықталған;
      2) өз өкілеттіктерін орындау: қайтыс болуы; бір айдан астам еңбекке уақытша жарамсыздығы; сот тәртібімен әрекетке қабілетсіз немесе әрекетке қабілеті шектеулі, хабарсыз кеткен деп танылуы не қаза болған деп жариялануы; оларға қатысты соттың айыптау үкімінің заңды күшіне енуі салдарынан мүмкін болмаған;
      3) тіркелу кезінде олардың дәйексіз мәліметтерді ұсыну фактісі анықталған;
      4) өзі тағайындалғаннан кейін күнтізбелік отыз күн ішінде кредиторлар комитетімен келісім жасамаған не кредиторлар комитетімен жасалған келісім бұзылған жағдайларда дәрменсіз борышкердің мүлкі мен істерін басқарудан шеттетуге тиiс.
      Осы тармақтың 1) тармақшасында көзделген негіздер бойынша оңалтуды және (немесе) конкурсты басқарушыларды дәрменсіз борышкердiң мүлкi мен істерін басқарудан бір жыл ішінде бірнеше рет шеттету және (немесе) осы тармақтың 2) және 3) тармақшаларында көзделген негіздердің бірі бойынша шеттету оларды барлық борышкерлерге қатысты осы Заңда көзделген өкілеттіктерді орындаудан бір мезгілде шеттетуге әкеп соғады.
      13. Оңалтуды және (немесе) конкурсты басқарушылар банкроттық рәсімдерде дәрменсіз борышкерлердiң мүлкi мен iстерiн басқарудан өз еркі бойынша босату туралы өтініш ұсынған кезде кредиторлар комитетінің келісімімен босатылады. Өтінішке кредиторлар комитетімен келісілген олардың қызметі туралы есеп және кредиторлар комитетінің келісімі қоса беріледі.
      Оңалтуды және (немесе) конкурсты басқарушылар жүктелген өкілеттіктерді орындаудан шеттетілген немесе босатылған жағдайда жаңадан тағайындалған оңалтуды және (немесе) конкурсты басқарушы алдыңғылардың құқық мирасқорлары болып табылады.»;

      2) 10-1-баптың 2) және 3) тармақшалары алып тасталсын;

      3) 10-2-бапта:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) оңалтуды және (немесе) конкурсты басқарушылар және (немесе) сырттай байқау әкімшісі қызметін жүзеге асыру құқығы бар тұлғаларды тіркеуді және оларды тіркеуден шығаруды жүргізеді;»;
      3) тармақша «тағайындайды» деген сөзден кейін «және шеттетеді (босатады)» деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 23-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «23-1) тіркеуге, тіркеуден шығаруға, тіркелген тұлғаның деректеріне өзгерістер енгізуге арналған өтініштердің нысандарын, сондай-ақ тіркелгендігін растау және тіркеуден бас тарту нысандарын белгілейді;»;
      24) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «24) оңалтуды және конкурсты басқарушыларды, сырттай байқау әкімшісін тағайындау және шеттету тәртібін белгілейді;»;

      4) 10-3-баптың 4-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) оңалтуды және (немесе) конкурсты басқарушылар және (немесе) сырттай байқау әкімшісі қызметін жүзеге асыру мақсатында уәкілетті органда тіркелген тұлғаларды есепке алу;»;

      5) 41-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «41-1-бап. Сырттай байқау

      1. Кредитордың не уәкiлеттi органның өтiнiшi бойынша сот сырттай байқау рәсiмiн енгiзу туралы iс қозғау жөнiнде ұйғарым шығарады.
      Борышкерге қатысты сырттай байқау рәсiмi:
      1) салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер бойынша кредитор немесе сырттай байқау рәсiмiн қолдануға келiсiм бiлдiрген кемiнде үш кредитор, оның iшiнде өтiнiш берушi болған кезде;
      2) борышкердiң төлем қабiлетi болмаған кезде үш айдан бiр жылға дейiнгi мерзiмге енгiзiлуi мүмкiн.
      Бұл ретте, өтiнiш берушiнiң ұсынысы бойынша кредиторлардың болуын борышкерден кредиторлары және олардың мүлiктiк талаптарының мөлшерi туралы мәлiметтi талап ету арқылы сот белгiлейдi.
      Соттың сырттай байқауды енгiзу туралы ұйғарымында уәкiлеттi органға бес күн мерзiмде сырттай байқау әкiмшiсiн тағайындау тапсырылатыны туралы көрсетiледi.
      Сырттай байқау әкiмшiсiн тағайындау тәртiбiн уәкiлеттi орган белгiлейдi.
      2. Сырттай байқау әкiмшiсi қызметін жүзеге асыру мақсатында уәкiлеттi органда тіркелген дара кәсiпкер сырттай байқау әкімшісі болып тағайындалады.
      Сырттай байқау әкімшісі өз өкілеттігін борышкердің орналасқан жері бойынша жүзеге асыруға міндетті.
      Сырттай байқау әкімшісі етіп осы Заңның 9-бабының 11-тармағында көрсетiлген тұлғаларды тағайындауға болмайды.
      Осы Заңда сырттай байқау әкімшісіне жүктелген өкілеттіктерді өзге тұлғаларға беруге болмайды.
      3. Сырттай байқау әкімшісін уәкілетті орган:
      1) кредитордың немесе борышкердің мүдделеріне залал келтірген олардың осы Заңда белгіленген талаптарды бұзушылықтары тексеру нәтижелері бойынша анықталған;
      2) өз өкілеттіктерін орындау: қайтыс болуы; бір айдан астам еңбекке уақытша жарамсыздығы; сот тәртібімен әрекетке қабілетсіз не әрекетке қабілеті шектеулі, хабарсыз кеткен деп танылуы не қаза болған деп жариялануы; оларға қатысты соттың айыптау үкімінің заңды күшіне енуі салдарынан мүмкін болмаған;
      3) тіркелу кезінде олардың дәйексіз мәліметтерді ұсыну фактісі анықталған;
      4) өзі тағайындалғаннан кейін күнтізбелік отыз күн ішінде кредиторлар комитетімен келісім жасамаған не кредиторлар комитетімен жасаған келісім бұзылған жағдайларда шеттетуге тиiс.
      Осы тармақтың 1) тармақшасында көзделген негіз бойынша сырттай байқау әкімшісін сырттай байқау рәсімін жүргізуден бір жыл ішінде бірнеше рет шеттету және (немесе) осы тармақтың 2) және 3) тармақшаларында көзделген негіздердің бірі бойынша шеттету оны барлық борышкерлерге қатысты осы Заңда көзделген өкілеттіктерді орындаудан бір мезгілде шеттетуге әкеп соғады.
      4. Сырттай байқау әкімшісі сырттай байқау рәсімін жүргізуден өз еркі бойынша босату туралы өтініш ұсынған кезде кредиторлар комитетінің келісімімен босатылады.
      Өтінішке кредиторлар комитетімен келісілген оның қызметі туралы есеп және кредиторлар комитетінің келісімі қоса беріледі.
      Сырттай байқау әкімшісі жүктелген өкілеттіктерді орындаудан шеттетілген немесе босатылған жағдайда жаңадан тағайындалған сырттай байқау әкімшісі алдыңғылардың құқық мирасқоры болып табылады.
      5. Сырттай байқау енгiзiлген кезде мынадай салдар туындайды:
      1) кредиторлардың борышкерге қатысты кез келген талаптары осы Заңда көзделген сырттай байқау рәсiмi шегiнде ғана қойылуы мүмкiн;
      2) борышкердiң лауазымды тұлғаларына өздерiне тиесiлi акцияларды, борышкер мүлкiндегi үлестерiн иелiктен шығаруға тыйым салынады;
      3) борышкердiң кепілге қойылған мүлкінен, оның ішінде соттан тыс тәртіппен өндіріп алуға тыйым салынады.
      6. Сотқа сырттай байқауды енгiзу туралы өтiнiш берген кезде кредитор салық қызметiнiң тиiстi органына хабарлама жiбередi.»;

      6) 49-баптың 3-тармағындағы «борышкер әкiмшiлiгiнiң лауазымды адамына» деген сөздер «борышкер басшысына, санацияға қатысушыға немесе ол ұсынған адамға» деген сөздермен ауыстырылсын;

      7) 55-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Санацияға қатысушы барлық кредиторлардың талаптарын олармен келiсiлген мерзiмде қанағаттандыруды қамтамасыз ету мiндеттемесiн өз мойнына алуы мүмкiн. Мұндай жағдайда санацияға қатысушы немесе осы Заңның 9-бабының 4, 5 және 6-тармақтарында белгiленген талаптар қолданылмайтын, ол ұсынған адам оңалтуды басқарушы болып тағайындалады.
      Бұл ретте санацияға қатысушыға немесе ол ұсынған адамға осы Заңда белгіленген оңалтуды басқарушының құқықтары мен міндеттері қолданылады.».

      13. «Нормативтік құқықтық актілер туралы» 1998 жылғы  24 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., № 2-3, 25-құжат; 2001 ж., № 20, 258-құжат; 2002 ж., № 5, 50-құжат; 2004 ж., № 5, 29-құжат; № 13,  74-құжат; 2005 ж., № 17-18, 73-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 24,  148-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 12, 86-құжат; № 13, 100-құжат;  № 19, 147-құжат; 2008 ж., № 13-14, 55-құжат; № 21, 97-құжат; 2009 ж., № 15-16, 74-құжат; № 18, 84-құжат; № 22, 94-құжат; 2010 ж., № 5,23-құжат; № 7, 29-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 7-құжат; № 7, 54-құжат):
      36-баптың 4-1-тармағындағы «, қызмет түрлерін лицензиялаудың ережелерін» деген сөздер алып тасталсын.

      14. «Табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы» 1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., № 16, 214-құжат;  1999 ж., № 19, 646-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; 2001 ж., № 23,  309-құжат; 2002 ж., № 23-24, 193-құжат; 2004 ж., 14, 82-құжат; № 23, 138, 142-құжаттар; 2006 ж., № 2, 17-құжат; № 3, 22-құжат; № 4, 24-құжат; № 8, 45-құжат; № 13, 87-құжат; 2007 ж., № 3, 20-құжат; № 19, 148-құжат; 2008 ж., № 15-16, 64-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 11-12, 54-құжат; № 13-14, 62-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 20, 23-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2-құжат):
      18-3-баптың 2-тармағындағы «тiркеудi және» деген сөздер алып тасталсын.

      15. «Аудиторлық қызмет туралы» 1998 жылғы 20 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1998 ж., № 22, 309-құжат; 2000 ж., № 22, 408-құжат; 2001 ж., № 1, 5-құжат; № 8, 52-құжат; 2002 ж., № 23-24, 193-құжат; 2003 ж., № 11, 56-құжат; № 12, 86-құжат; № 15, 139-құжат; 2004 ж., № 23, 138-құжат; 2005 ж., № 14, 58-құжат; 2006 ж., № 8, 45-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 4, 28-құжат; 2009 ж., № 2-3, 21-құжат; № 17, 79-құжат; № 18, 84-құжат; № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 17-18, 112-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 5, 43-құжат):

      1) 6-баптың 3) тармақшасындағы және 7-баптың 4) тармақшасындағы «лицензиялау ережелерін және аудиторлық қызметті» деген сөздер алып тасталсын;

      2) 21-баптың 2-тармағының 8) тармақшасындағы «аудиторлық қызметті лицензиялау ережелері мен» деген сөздер алып тасталсын.

      16. «Жекелеген қару түрлерінің айналымына мемлекеттік бақылау жасау туралы» 1998 жылғы 30 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., № 24, 448-құжат; 2002 ж., № 4, 34-құжат; 2004 ж., № 23, 140, 142-құжаттар; 2006 ж., № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 19, 150-құжат; № 20, 152-құжат; 2010 ж; № 8, 41-құжат; № 24, 149-құжат; 2011 ж., № 1, 7-құжат):
      29-баптың 1-тармағының 3) тармақшасында:
      екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарын әзірлеу, өндіру, жөндеу, сату, сатып алу, коллекцияға жинау, экспонаттау құқығына;»;
      үшінші абзац «сату,» деген сөзден кейін «пайдалану,» деген сөзбен толықтырылсын.

      17. «Өсiмдiктер карантинi туралы» 1999 жылғы 11 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж., № 2-3, 34-құжат; № 23, 931-құжат; 2002 ж. № 4, 30-құжат; 2003 ж., № 15, 121-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; 2009 ж., № 18, 84, 85-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 1-құжат; № 5, 23-құжат; № 15, 71-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 6, 49-құжат):
      13-бапта:
      2-тармақтың төртінші бөлігінің бірінші абзацындағы «әкелгенге дейiн он жұмыс күнiнен кешiктiрмей» деген сөздер «әкелу үшін» деген сөздермен ауыстырылсын;
      4-тармақтың екінші бөлігінің бірінші абзацындағы «карантинге жатқызылған өнiмдi тиеп-жөнелтудiң болжамды мерзiмiнен он бес тәулiк бұрын» деген сөздер алып тасталсын;
      4-1-тармақтың екінші бөлігінде:
      «, сондай-ақ» деген сөз «және» деген сөзбен ауыстырылсын;
      орыс тіліндегі мәтініне өзгеріс енгізілді, мемлекеттік тілдегі мәтіні өзгеріссіз қалдырылсын;
      «өсiмдiктер карантинi жөнiндегi мемлекеттiк инспекторға карантинге жатқызылған өнiмдi оны жөнелтудiң болжамды мерзiмiнен бес күн бұрын бередi» деген сөздер «өсiмдiктер карантинi жөнiндегi мемлекеттiк инспекторға карантинге жатқызылған өнімді ұсынады» деген сөздермен ауыстырылсын.

      18. «Мемлекеттік құпиялар туралы» 1999 жылғы 15 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж., № 4, 102-құжат; 2001ж. № 8, 53-құжат; 2002 ж., № 15, 147-құжат; 2004 ж., № 6, 41-құжат; 2007 ж., № 2, 18; № 9, 67-құжат; № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 24, 122, 128-құжаттар; 2010 ж., № 3-4, 11-құжат; № 7, 32-құжат; 2011 ж., № 1, 7-құжат):

      1) 9-баптың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) Қазақстан Республикасының лицензиялау туралы заңнамасына сәйкес қызмет түрлерін лицензиялауды жүзеге асырады;»;

      2) орыс тіліндегі мәтініне өзгеріс енгізілді, мемлекеттік тілдегі мәтіні өзгеріссіз қалдырылсын.

      19. «Этил спирті мен алкоголь өнімінің өндірілуін және айналымын мемлекеттік реттеу туралы» 1999 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 20, 720-құжат; 2004 ж., № 5, 27-құжат; № 23, 140, 142-құжаттар; 2006 ж., № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 12, 88-құжат; 2009 ж., № 17, 82-құжат; 2010 ж., № 15, 71-құжат; № 22, 128-құжат):

      1) 15-баптың 7-тармағы алып тасталсын;

      2) 19-баптың 1-тармағының 1) тармақшасындағы «немесе лицензия беру ережелерi» деген сөздер алып тасталсын.

      20. «Дене шынықтыру және спорт туралы» 1999 жылғы 2 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 24, 1065-құжат; 2003 ж., № 15, 129-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 13, 86-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 10, 69-құжат; № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 15-16, 77-құжат; № 18, 84-құжат; № 23, 111-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 149-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат):
      23-баптың 13) тармақшасы, 23-1-баптың 1-тармағының 13) тармақшасы және 24-1-бап алып тасталсын.

      21. «Өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету туралы» 2000 жылғы 7 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2000 ж., № 7, 165-құжат; 2004 ж., № 11-12, 62-құжат; № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 24, 148-құжат; 2008 ж., № 15-16, 60-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат):

      1) 5-баптың 2-тармағының 13) тармақшасындағы «өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету саласында лицензиялауды жүзеге асырады,» деген сөздер алып тасталсын;

      2) 16-1-баптың 1-тармағындағы «лицензиялау және» деген сөздер алып тасталсын;

      3) 18-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «18-бап. Өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету саласындағы аккредиттеу

      Өлшем құралдарын салыстырып тексеру мен калибрлеудi, өлшемдердi орындау әдiстемелерiн метрологиялық аттестаттауды Қазақстан Республикасының сәйкестiктi бағалау саласындағы аккредиттеу туралы, техникалық реттеу туралы және өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету туралы заңнамасында белгiленген тәртiппен қызметтiң осы түрiне аккредиттелген заңды тұлғалар жүзеге асырады.».

      22. «Әкімшілік рәсімдер туралы» 2000 жылғы 27 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2000 ж., № 20, 379-құжат; 2004 ж., № 5, 29-құжат; 2007 ж., № 12, 86-құжат; № 19, 147-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; 2009 ж., № 15-16, 74-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 29-құжат; № 17-18, 111-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 7, 54-құжат):

      1) 9-2-баптың бірінші бөлігінде:
      үшінші абзацтағы «рұқсат құжаттарын (лицензиялауды, тіркеуді, сертификаттауды қосқанда) беру, нормативтік құқықтық актілердің» деген сөздер «нормативтік құқықтық актілерді тіркеу және олардың» деген сөздермен ауыстырылсын;
      төртінші абзац «ұсынуға» деген сөзден кейін «, рұқсат беру құжаттарын (лицензиялауды, тіркеуді, сертификаттауды қосқанда) беруге» деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 21-бапта:
      1-тармақтың 3) тармақшасындағы «негiзделуге тиiс.» деген сөздер «негiзделуге;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
      «4) мемлекеттік орган рұқсаттарды, лицензияларды және өзге де рұқсат беру құжаттарын (рәсімдерін) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде беруден дәлелді бас тартуды ұсынбаған жағдайда олардың автоматты түрде берілетіндігін қамтуға тиіс.»;
      2-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) рұқсат беру құжаттарын (салық патенттерін қоспағанда) беруге және рұқсат беру рәсімдерін жүзеге асыруға;»

      23. «Сақтандыру қызметi туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2000 ж., № 22, 406-құжат; 2003 ж., № 11, 56-құжат; № 12, 85-құжат; № 15, 139-құжат; 2004 ж., № 11-12, 66-құжат; 2005 ж., № 14, 55, 58-құжаттар; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 4, 25-құжат; № 8, 45-құжат; № 13, 85-құжат; № 16, 99-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 4, 28, 33-құжаттар; № 8, 52-құжат; № 18, 145-құжат; 2008 ж., № 17-18, 72-құжат; № 20, 88-құжат; 2009 ж., № 2-3, 18-құжат; № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 17-18, 112-құжат):
      38-баптың 1-тармағының 4) тармақшасы алып тасталсын.

      24. «Астық туралы» 2001 жылғы 19 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 2, 12-құжат; № 15-16, 232-құжат; 2003 ж., № 19-20, 148-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 3, 20-құжат; № 9, 67-құжат; № 18, 145-құжат; 2008 ж., № 13-14, 58-құжат; № 20, 89-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; № 24, 129-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 15, 71-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат):

      1) 1-бапта:
      мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «7-1) астық қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету жөніндегі қызмет – астық қабылдау кәсіпорындары астық сақтау бойынша жүзеге асыратын қызмет;»;
      13-3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «13-3) астық экспорттаушы – астықты экспортқа өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға;»;

      2) 4-бапта:
      1) тармақшадағы «астықты қабылдау, өлшеу, кептіру, тазалау, сақтау және тиеп жіберу» деген сөздер «астық қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету» деген сөздермен ауыстырылсын;
      1-1) тармақша алып тасталсын;
      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) астық қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыру үшін лицензиялық бақылау;»;

      3) 5-бапта:
      6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «6) астық қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету жөніндегі қызметке қойылатын біліктілік талаптарын бекітеді;»;
      6-1) тармақша алып тасталсын;

      4) 6-бапта:
      1-1) тармақша алып тасталсын;
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) астық қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету жөніндегі қызметке қойылатын біліктілік талаптарын әзірлеу;»;
      2-1) тармақша алып тасталсын;
      2-2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «2-2) астық экспорттаушылардың мемлекеттік астық ресурстарына астықты жеткізу жөніндегі міндетті сақтауын бақылау;»;
      20) тармақша алып тасталсын;

      5) 6-1-баптың 1-тармағында:
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) астық қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету жөніндегі қызметті лицензиялау;»;
      9) тармақшаның екінші абзацындағы «лицензиядан кейінгі» деген сөздер алып тасталсын;
      10) тармақшадағы «астықты қабылдау, өлшеу, кептіру, тазалау, сақтау және тиеп жөнелту» деген сөздер «астық қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету» деген сөздермен ауыстырылсын;

      6) 12-2-бап алып тасталсын;

      7) 13-бапта:
      2-тармақта:
      бірінші бөліктегі «Астық сақтау» деген сөздер «Астық қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөліктегі «астықты қабылдау, өлшеу, кептiру, тазалау, сақтау және тиеп жiберу» деген сөздер «астық қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету» деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшінші бөліктегі «астықты қабылдау, өлшеу, кептіру, тазалау, сақтау және тиеп жіберу» деген сөздер «астық қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақта:
      1) тармақшадағы «астық сақтау» деген сөздер «астық қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) тармақшадағы «астықты қабылдау, өлшеу, кептіру, тазалау, сақтау және тиеп жіберу» деген сөздер «астық қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету» деген сөздермен ауыстырылсын;

      8) 17-баптың бірінші абзацындағы «Астықты қабылдау, өлшеу, кептіру, тазалау, сақтау және тиеп жіберу» деген сөздер «Астық қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету» деген сөздермен, 2) тармақшасындағы «астықты қабылдау, өлшеу, кептіру, тазалау, сақтау және тиеп жіберу» деген сөздер «астық қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету» деген сөздермен ауыстырылсын;

      9) 19-баптың 1-тармағында:
      бірінші бөліктің бірінші абзацындағы «астықты қабылдауға, өлшеуге, кептіруге, тазалауға, сақтауға және тиеп жіберуге» деген сөздер «астық қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсетуге» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөліктің екінші сөйлемі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Астық қабылдау кәсiпорындары астық қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету жөніндегі қызмет пен астық қолхаттарын беру арқылы қойма қызметіне байланысты емес қызмет операцияларының бөлек есебін жүргiзуді қамтамасыз етуге мiндеттi.»;

      10) 25-бапта:
      1-тармақтың 1) тармақшасындағы «заң актілерінде» деген сөздер «заңдарында» деген сөзбен ауыстырылсын;
      2-тармақтағы «Астықты қабылдау, өлшеу, кептіру, тазалау, сақтау және тиеп жіберу» деген сөздер «Астық қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету» деген сөздермен ауыстырылсын;

      11) 26-баптың тақырыбындағы және мәтініндегі «Астықты қабылдау, өлшеу, кептіру, тазалау, сақтау және тиеп жіберу» деген сөздер «Астық қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету» деген сөздермен, 33-2-баптың 2-тармағының 3) тармақшасындағы «астықты қабылдау, өлшеу, кептіру, тазалау, сақтау және тиеп жіберу» деген сөздер «астық қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету» деген сөздермен ауыстырылсын.

      25. «Халықты жұмыспен қамту туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 3, 18-құжат; 2004 ж., № 2, 10-құжат; 2005 ж., № 7-8, 19-құжат; № 17-18, 76-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 10, 52-құжат; 2007 ж., № 2, 14, 18-құжаттар; № 3, 20-құжат; № 8, 52-құжат; № 9, 67-құжат; № 15, 106-құжат; № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 1, 4-құжат; № 9-10, 50-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 8, 41-құжат; № 24, 149-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 21-құжат):

      1) 4-баптың 2-тармағының 7) тармақшасы алып тасталсын;

      2) 10-баптың 4-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Қазақстан Республикасынан шет елге жұмыс күшiн әкетуге байланысты қызметті жеке меншік жұмыспен қамту агенттiктерi жүзеге асырады.»;

      3) 11-баптың 5-тармағы алып тасталсын.

      26. «Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы» 2001 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 13-14, 175-құжат; 2002 ж., № 4, 33-құжат; 2003 ж., № 23, 168-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 17, 139-құжат; 2008 ж., № 13-14, 57-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат):

      1) 1-бапта:
      6) тармақшадағы «осы қызмет түріне лицензиясы,» деген сөздер алып тасталсын;
      9) тармақшада:
      «қызметтің осы түріне лицензиясы бар» деген сөздер алып тасталсын;
      «туристік өнімді» деген сөздердің алдынан «туроператор қалыптастырған» деген сөздермен толықтырылсын;
      19) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «19) туристiк операторлық қызмет (туроператорлық қызмет) – қызметтiң осы түрiне лицензиясы бар жеке және (немесе) заңды тұлғалардың туристiк өнiмдi қалыптастыру, оны туристiк агенттер мен туристерге ұсыну және өткiзу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының резиденті емес қалыптастырған туристік өнімді ұсыну мен өткізу жөнiндегi кәсiпкерлiк қызметi (бұдан әрі – туроператор);»;

      2) 10-баптың 4) тармақшасындағы «туристiк қызметтi лицензиялау ережелерiн және» деген сөздер алып тасталсын;

      3) 11-бапта:
      5) тармақшадағы «турагенттік және» деген сөздер алып тасталсын;
      9) тармақша алып тасталсын;

      4) 12-баптың 4) тармақшасы алып тасталсын;

      5) 15 және 19-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      «15-бап. Туристік қызметті жүзеге асырудың жалпы шарттары

      1. Туроператорда және турагентте туроператордың және турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандырудың жарамды шарты болған кезде туроператорлық және турагенттік қызметті жүзеге асыруға жол беріледі.
      Туроператор және турагент туралы мәліметтер олардың өтініштері негізінде туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалардың мемлекеттік тізіліміне енгізіледі.
      2. Қазақстан Республикасының лицензиялау туралы заңнамасына сәйкес туроператорлық қызмет лицензияланатын қызмет түрі болып табылады.
      Туроператор туристерге дербес немесе туристер алдындағы оның міндеттемелерінің бір бөлігін немесе барлығын орындау жүктелетін үшінші тұлғаларды тарту арқылы туристік өнімге кіретін барлық қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді.
      Туроператорлық қызметке берілетін лицензияның қолданылуын тоқтата тұру, бұрын жасалған шарттардан туындайтын міндеттемелерді қоспағанда, туроператорлық қызмет көрсетуге тыйым салуға әкеп соғады.
      Туроператорлық қызметке берілетін лицензияның қолданылуын тоқтата тұру, туроператорлық қызметке берілетін лицензиядан айыру Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.
      3. Турагент турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасаған (қайта жасаған) сәттен бастап бес жұмыс күні ішінде туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалардың мемлекеттік тізіліміне мәліметтерді енгізу туралы өтінішті уәкілетті органға жолдауға міндетті.
      Турагент Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған, туроператор қалыптастырған туристік өнімді ғана туристерге ұсынады және өткізеді.
      Турагенттің туристік өнімді ұсынуы мен өткізуі туроператормен жазбаша нысанда жасалған, туристік өнімді өткізуге арналған агенттік шарт негізінде жүзеге асырылады.
      Туроператор мен турагент арасындағы туристік өнімді өткізуге арналған агенттік шартта міндетті түрде туристік өнімді қалыптастырған туроператор туралы, туроператор мен турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарттары туралы мәліметтер, туристік бағдардың сипаттамасы, туристік өнім туралы дәйекті ақпарат болуға тиіс.
      4. Туристік өнімнің құрамында жоқ экскурсиялық қызметті немесе туризм нұсқаушысының қызметін көрсеткен кезде экскурсоводтың, гидтің (гид-аудармашының), туризм нұсқаушысының қызметін көрсететін тұлғалар туристерге саяхаттың ерекшеліктері, олар саяхат жасаған кезде кездесетін қауіп-қатерлер туралы мәлімет беруге, сондай-ақ туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған алдын алу шараларын қабылдауға, оның ішінде саяхат кезінде туристермен болатын төтенше жағдайлар туралы мүдделі мемлекеттік органдарға және туристің отбасына ақпарат беруге міндетті.»;

      «19-бап. Туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалар

      1. Туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалар өз филиалдары мен өкiлдiктерiн ашуға құқылы.
      2. Туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалар әдiлет органдарында тiркелген, туристік қызметті жүзеге асыратын басқа тұлғалардың атауларын пайдалана алмайды.».

      27. «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» 2001 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 17-18, 243-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 6, 10-құжат; № 7-8, 19-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 15, 95-құжат; № 23, 144-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 18-құжат; № 16, 129-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 15-16, 76-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 6, 50-құжат):

      1) 1-бапта:
      50) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «50) сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi саласындағы инжинирингтiк қызметтер көрсету - оңтайлы жобалық көрсеткiштерге қол жеткiзу мақсатында құрылыстың дайындығын және жүзеге асырылуын қамтамасыз ететiн қызметтер кешенi (техникалық және авторлық қадағалау);»;
      мынадай мазмұндағы 51-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «51-1) сараптамалық жұмыстар – ғимараттар мен құрылыстардың жобаларына сараптама жасау және олардың сенімділігі мен тұрақтылығына техникалық тексеру жүргізу жөніндегі жұмыстар;»;

      2) 17-баптың 1-тармағында:
      бірінші бөліктегі «заң актiлерiнде» деген сөздер «заңдарында» деген сөзбен ауыстырылсын;
      екінші бөліктің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы лицензияланатын қызмет түрлерiн лицензиясыз жүзеге асыру;»;

      3) 19-бап мынадай мазмұндағы 16-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «16-1) сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы сараптама жұмыстарын және инжинирингтік қызметтерді жүзеге асыратын сарапшыларды аттестаттау тәртібін бекітеді;»;

      4) 20-бапта:
      11) тармақшадағы «, сондай-ақ мемлекеттiк емес сараптама орталықтарын тiркеудi және сарапшыларды аттестациялауды» деген сөздер алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 11-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «11-1) сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы сараптама жұмыстарын және инжинирингтік қызметтерді жүзеге асыратын сарапшыларды аттестаттау тәртібін әзірлеу;»;
      12-1) тармақшадағы «лицензиялау ережелерінің» деген сөздер «лицензиялау тәртібінің» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 18-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «18-1) сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы сараптама жұмыстарын және инжинирингтік қызметтерді жүзеге асыру құқығына сарапшыларды аттестаттау;»;

      5) 24-баптың 1-тармағының 17) тармақшасындағы «жүргізу;» деген сөз «жүргізу кіреді.» деген сөздермен ауыстырылып, 18), 19) тармақшалары алып тасталсын және 25-баптың 1-тармағының 18) тармақшасындағы «жүргізу;» деген сөз «жүргізу жатады.» деген сөздермен ауыстырылып, 19), 20) тармақшалары алып тасталсын;

      6) 30-баптың 6-тармағының бірінші бөлігіндегі «(құрылысты бастауға)» деген сөздер алып тасталсын;

      7) 32-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «32-бап. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi
               саласындағы лицензиялау

      1. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы жекелеген қызмет түрлері Қазақстан Республикасының лицензиялау туралы заңнамасына сәйкес лицензиялауға жатады.
      2. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы жобалау қызметін және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүзеге асыру үшін жеке және заңды тұлғалар мынадай санаттарға бөлінеді:
      I санат – осы тармақта аталған, қолда бар лицензиясы шеңберінде барлық жауапкершілік деңгейлеріндегі объектілерде қызметті жүзеге асырады;
      II санат – осы тармақта аталған, екінші және үшінші жауапкершілік деңгейлеріндегі объектілерде қызметті, сондай-ақ қосалқы мердігерлік шарттары бойынша қолда бар лицензиясы шеңберінде бірінші жауапкершілік деңгейіндегі объектілерде жұмыстарды жүзеге асырады;
      III санат – осы тармақта аталған, техникалық қиын емес екінші және үшінші жауапкершілік деңгейлеріндегі объектілерде қызметті, сондай-ақ қосалқы мердігерлік шарттары бойынша қолда бар лицензиясы шеңберінде бірінші және екінші жауапкершілік деңгейлеріндегі объектілерде жұмыстарды жүзеге асырады.
      Жеке және заңды тұлғаларды белгілі бір санаттарға жатқызуды лицензиар сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы жобалау қызметіне және құрылыс-монтаж жұмыстарына қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес лицензияны берген кезде жүзеге асырады және лицензияның қолданылуының ерекше жағдайларында көрсетіледі.
      3. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы жұмыстарды лицензиялауды облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау функцияларын жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшелері жүзеге асырады.»;

      8) 33-бапта:
      1-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласында жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыру құқығына лицензияның болуына;»;
      3-тармақтың 1) тармақшасының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Жер учаскесінің (аумақтың, трассаның) (сейсмикалық қауіптілігі жоғары немесе өзге де айрықша геологиялық (гидрогеологиялық) немесе геотехникалық жағдайдағы аудандардан басқа) қазіргі шекарасында жүзеге асырылатын, қолданыстағы тұрғын ғимараттардағы үй-жайларды объектінің конструкциялары мен функционалдық мақсатын өзгертпей реконструкциялауға, қайта жоспарлауға, қайта жабдықтауға рұқсат талап етілмейді;»;
      5-тармақтағы «беруге құқылы» деген сөздер «шығарады» деген сөзбен ауыстырылсын;

      9) 34-баптың 2-1-тармағында:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласында инжинирингтік қызметті жүзеге асыру құқығына арналған аттестаты бар сарапшыға;»;
      2) тармақшадағы «тиісті лицензиясы» деген сөздер «тиісті аттестаты» деген сөздермен ауыстырылсын;

      10) 34-1-бапта:
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Техникалық қадағалауды тапсырысшы объектiлер құрылысына жобалық-сметалық құжаттамада көзделген қаражат есебiнен дербес және (немесе) сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы инжинирингтiк қызметтерді жүзеге асыру құқығына тиісті аттестаты бар сарапшыларды тарта отырып, қолданыстағы нормативтерге сәйкес жүзеге асырады.»;
      3-тармақта:
      «инжиниригтік» деген сөздің алдынан «, сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы» деген сөздермен толықтырылсын;
      «ұйымдарды» деген сөз «тиісті аттестаты бар сарапшыларды» деген сөздермен ауыстырылсын;

      11) 36-баптың 1-тармағындағы «бере алады» деген сөздер «береді» деген сөзбен ауыстырылсын;

      12) 64-бапта:
      1-тармақта:
      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Жобаларға сараптаманы тиiстi аттестаты бар сарапшылар жүзеге асырады.»;
      екінші бөлік «заңды тұлға» деген сөздердің алдынан «, өз құрамында аттестатталған сарапшылары бар» деген сөздермен толықтырылсын;
      4-1-тармақтағы «сараптамалық жұмыстар нарығы субъектісінің лицензиясы бар кез келген жеке немесе заңды» деген сөздер «тиісті аттестаты бар кез келген жеке» деген сөздермен ауыстырылсын;
      7-тармақтың бірінші бөлігінің 3) тармақшасындағы және екінші бөлігіндегі «(құрылыстың басталуына)» деген сөздер алып тасталсын;

      13) 68-бапта:
      2-тармақтағы «осы объектiнi салуға жер учаскесiн беру туралы шешiм не тапсырысшыға меншiк немесе жер пайдалану құқығымен тиесілі учаскені құрылыс салуға пайдалануға рұқсат» деген сөздер «жерге тиісті құқық беру туралы шешімді» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Аудандардың (қалалардың) жергiлiктi атқарушы органдарының жерге тиісті құқық беру туралы шешімінің шешiм қабылданған күннен бастап құрылыс басталғанға дейiнгi қолданылу мерзiмi жобалаудың және белгiленген тәртiппен жобаны бекiтудің нормативтiк ұзақтығы ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес белгiленедi және рұқсат құжатында көрсетiледi.»;
      4-тармақтағы «Құрылыс салуға жер учаскесiн беру не тапсырысшыға меншiк немесе жер пайдалану құқығымен тиесiлi учаскенi пайдалануға рұқсат» деген сөздер «Жерге тиісті құқық» деген сөздермен ауыстырылсын;
      5-тармақтың бірінші бөлігіндегі «құрылысқа жер учаскесiн беру (учаскенi пайдалануға рұқсат ету)» деген сөздер «жерге тиісті құқық беру» деген сөздермен ауыстырылсын;
      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «6. Құрылыс салынбақшы болып отырған ауданда инженерлiк және коммуналдық қамтамасыз ету жөнiнде қызмет көрсетушiлер облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органының сұрауы бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен объектiнiң құрылысы және кейiннен пайдалануға берiлген оның тұрақты жұмыс iстеуi үшiн талап етiлетiн, сұратылып отырған (есептемелік) параметрлері де инженерлiк және коммуналдық қамтамасыз ету көздерiне қосуға техникалық шарттарды ұсынады.»;
      8-тармақтағы «құрылысқа жер учаскесiн беру (учаскенi пайдалануға рұқсат ету)» деген сөздер «жерге тиісті құқық беру» деген сөздермен ауыстырылсын;
      11-тармақтың бірінші бөлігінің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «11. Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргiзу үшiн:»;

      14) 73-бапта:
      2-тармақтың бірінші бөлігіндегі «немесе қабылдау комиссиясы» деген сөздер алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      «2-1. Салынған объектіні қабылдау комиссиясының пайдалануға қабылдауы кезінде жұмыс комиссиясы талап етілмейді.»;
      5 және 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Мемлекеттiк қабылдау комиссиясы қол қойған, салынған объектiнi пайдалануға қабылдау актiсi бекiтуге жатпайды.
      6. Объектiнiң пайдалануға берілгендігі туралы актiге қол қойылған күн мемлекеттiк қабылдау комиссиясы немесе қабылдау комиссиясы қабылдаған объектiнiң пайдалануға берілген күні деп есептеледi.»;
      7-тармақта:
      «кезiнен» деген сөз «күнінен» деген сөзбен ауыстырылсын;
      «объектiлердi пайдалануға қабылдау туралы акт бекiтiлген кезден бастап» деген сөздер «мемлекеттiк қабылдау комиссиясының немесе қабылдау комиссиясының объектiлердi пайдалануға қабылдау туралы актіге қол қойған күнінен бастап» деген сөздермен ауыстырылсын;
      7-1-тармақтың екінші бөлігіндегі «акті» деген сөз «қорытынды» деген сөзбен ауыстырылсын;

      15) 74-бапта:
      1-тармақта:
      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Сәулет және қала құрылысы саласындағы функцияларды жүзеге асыратын тиісті жергілікті атқарушы органдардың құрылымдық бөлімшелерінің тиісті шешімі болған кезде меншік иесі (тапсырысшы, инвестор, құрылыс салушы) құрылысы аяқталған, техникалық жағынан күрделі емес объектілерді, атап айтқанда:»;
      1) және 6) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) тіреу және қоршау конструкцияларын, инженерлік жүйелері мен жабдықтарын өзгертпей, сондай-ақ үй-жайлардың функционалдық мақсатын өзгертпей қолданыстағы үйлердегі үй-жайларды (жекелеген бөліктерін) реконструкциялауды (қайта жоспарлауды, қайта жабдықтауды);»;
      «6) жеке тұрғын үйлерді, сондай-ақ азаматтардың жеке пайдалануына арналған басқа да құрылыстарды салуды;»;
      3-тармақтың 2) тармақшасы «сейсмикалық қауіптілігі» деген сөздердің алдынан «осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасын қоспағанда,» деген сөздермен толықтырылсын;

      16) 76-баптың 2-тармағының 4) тармақшасы алып тасталсын;

      17) 78-бапта:
      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «6. Объектiнi пайдалануға қабылдау актiсiне мемлекеттiк қабылдау комиссиясының барлық мүшелерi қол қояды.
      Мемлекеттiк қабылдау комиссиясы мүшесiнiң объектiнi пайдалануға қабылдау жөнінде ерекше пiкiрi болған жағдайда ол актіге қол қоймайды және ерекше пікірін комиссия төрағасына жазбаша түрде ұсынады.
      Ерекше пікірді мемлекеттік қабылдау комиссиясы пікір ұсынушы комиссия мүшесінің және комиссияны тағайындаған мемлекеттік басқару органы өкілінің қатысуымен қабылдау актісіне қол қойылғанға дейін қарауға тиіс.»;
      7-тармақтың 3) тармақшасындағы «iшкi жобалаушылардың (жоба бөлiмдерiн әзiрлеушiлердiң),» деген сөздер алып тасталсын;
      8-тармақ алып тасталсын;
      9-тармақта:
      бірінші бөлігінің 3) тармақшасындағы «жергiлiктi сәулет және қала құрылысы органының, халықты әлеуметтiк қорғау мемлекеттiк органының,» деген сөздер алып тасталсын;
      екінші бөлік алып тасталсын;
      10-тармақ алып тасталсын.

      28. «Темiр жол көлiгi туралы» 2001 жылғы 8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., № 23, 315-құжат; 2003 ж., № 10, 54-құжат; 2004 ж., № 18, 110-құжат; № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 13, 87-құжат; № 14, 89-құжат; № 16, 99-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 19, 148-құжат; 2008 ж., № 15-16, 64-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 2-3, 18-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 5, 43-құжат):
      43-баптың 1-тармағындағы «ветеринариялық куәлiктi» деген сөздер «ветеринариялық сертификатты» деген сөздермен ауыстырылсын.

      29. «Сауда мақсатында теңізде жүзу туралы» 2002 жылғы 17 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., № 2, 16-құжат; 2004 ж., № 20, 116-құжат; № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 11, 36-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 18, 143-құжат; 2009 ж., № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат):

      1) 4-баптың 3-тармағында:
      13), 13-1) және 21) тармақшалар алып тасталсын;
      31) тармақша «шағын» деген сөздің алдынан «өздiгiнен жүзетін» деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 77-баптың бірінші бөлігіндегі «ветеринариялық куәлік» деген сөздер «ветеринариялық сертификат» деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 212-баптың 5-тармағындағы «жазбаларға сәйкес, кеменiң немесе жасалып жатқан» деген сөздер «жазбаларға сәйкес» деген сөздермен ауыстырылсын.

      30. «Бал ара шаруашылығы туралы» 2002 жылғы 12 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2002 ж., № 5, 55-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат):

      1) 1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:
      1) аналық бал ара – бал ара ұясының молықтырылуын қамтамасыз ететiн ұрғашы бал ара;
      2) асыл тұқымды шаруашылық – облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органы аттестаттаған, белгiлi бiр асыл тұқымды бал ара ұяларын және асыл тұқымды бал араларының ұрықтанған аналықтарын өсiру мен өткізуді жүзеге асыратын шаруашылық жүргiзушi субъект;
      3) асыл тұқымды бал ара ұясы – өзiнiң тұқымдық белгiлерiн ұрпағына тұрақты түрде беретiн таза тұқымды, жоғары сыныпты бал араларының өнiмдiлiгi жоғары ұясы;
      4) бал араның бал ұясы – бал араның бал ұясын ұстауға арналған құрылыс;
      5) бал арасын қорғау құралдары – бал ара шаруашылығында пайдаланылатын иммундық-биологиялық, биологиялық, өсiмдiктен алынатын, химиялық, химиялық-фармацевтикалық және басқа да ветеринариялық препараттар;
      6) балауыз тетiк – бал ара ұяларының негiздерi бедерленген тиiстi өлшемдегi жасанды түрде дайындалған жұқа балауыз жапырақтары;
      7) бал ара тұқымдары – адамның белгiлi бiр шаруашылық және табиғи жағдайлардағы шығармашылық қызметiнiң ықпалымен қалыптасқан, «өзінде» өсiру үшiн саны жағынан жеткiлiктi және шаруашылық әрі асыл тұқымды құндылығы бар жалпы тектес бал ара ұяларының тұтас тобы;
      8) бал ара ұяларының зиянкестерi – бал араларын жеу мақсаты үшiн өлтiретiн немесе балды ұрлау және (немесе) бүлдiру арқылы бал ара ұясына зиян келтiретiн жануарлардың, құстар мен жәндiктердiң жекелеген түрлерi;
      9) бал ара ұяларын тасымалдау (көшiру) – бал ара ұяларын бал жинауға және энтомофильдi өсiмдiктердi тозаңдандыруға шығару;
      10) бал ара ұясы – бал ара ұясында немесе үйшiгiнде тұратын жұмыскер бал аралардан, еркек бал аралардан және аналық бал арадан тұратын тұтас биологиялық бiрлiк;
      11) бал ара шаруашылығы – жұмыс iстеу негiзi энтомофильдi өсiмдiктердi тозаңдандыру мен олардың өнiмдiлiгiн арттыру үшiн бал араны өсiру, ұстау және пайдалану, бал ара шаруашылығы өнiмдерiн алу болып табылатын ауылшаруашылығы өндiрiсiнiң саласы;
      12) бал ара шаруашылығы өнiмдерi – бал араның жинаушылық және физиологиялық қасиеттерi арқасында алынған өнiмдер (бал, балауыз, бал ара тозаңы, балтозаң, желiмтiк, бал ара сүтi, бал ара уы, еркек бал араның гомогенаты), сондай-ақ бал араның өзi;
      13) бал ара шаруашылығы саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк орган – бал ара шаруашылығы саласындағы басшылықты жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;
      14) көшпелi омарта – орнын ауыстырып тұру арқылы бал жинау көздерiнде немесе энтомофильдi өсiмдiктер алабында орналасатын омарта;
      15) омарта – бал арасымен қоса белгiлi бiр жерде орналастырылған бал ара ұялары және бал ара шаруашылығымен айналысуға қажеттi мүлiк;
      16) тұрақты омарта – бiр жыл бойы тұрақты жерде орналастырылған омарта;
      17) энтомофильдi өсiмдiктер – жәндіктер тозаңдандыратын өсiмдiктер.»;

      2) 15-баптың 1-тармағы алып тасталсын.

      31. Әділет органдары туралы» 2002 жылғы 18 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., № 6, 67-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; № 24, 154-құжат; 2005 ж., № 7-8, 23-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 10, 52-құжат; № 13, 86-құжат; 2007 ж., № 2, 14, 18-құжаттар; № 5-6, 40-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 18, 143-құжат; 2008 ж., № 10-11, 39-құжат; 2009 ж., № 8, 44-құжат; № 15-16, 75-құжат; № 18, 84-құжат; 19, 88-құжат; № 24, 128-құжат; 2010 ж., 1-2, 2-құжат; № 5, 23-құжат;
№ 17-18, 111-құжат; № 24, 145, 149-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3, 7-құжаттар; № 6, 50-құжат):
      21-1-баптың 2) тармақшасындағы «лицензиядан кейінгі» деген сөздер алып тасталсын.

      32. «Қауіпті өндірістік объектілердегі өнеркәсіптік қауіпсіздік туралы» 2002 жылғы 3 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., № 7-8, 77-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; № 21, 97-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 9, 44-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 7-құжаттар):

      1) 7-бапта:
      19) тармақшадағы «, дайындауға» деген сөз алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 30-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «30-1) өнеркәсiптiк қауiпсiздiгі міндетті декларациялануға жататын өнеркәсіп объектiлерінің электрондық тізілімін жүргізеді және декларацияланған объектiлер туралы ақпаратты өзiнiң интернет-ресурсына орналастырады.»;

      2) 11-1-бапта:
      4-тармақтың екінші бөлігі алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 10-тармақпен толықтырылсын:
      «10. Уәкілетті органның қауіпті өндірістік объектіні декларациялау туралы немесе декларациялаудың қажет еместігі туралы шешімі сараптама қорытындысының түпнұсқасы қоса берілген қауіпті өндірістік объект иесінің еркін нысандағы өтініші бойынша беріледі.»;

      3) мынадай мазмұндағы 11-2 және 11-3-баптармен толықтырылсын:

      «11-2-бап. Қауіпті өндірістік объектілерді есепке алу
                 және есептен шығару

      1. Қауіпті өндірістік объектіні есепке алу, есептен шығару үшін оның иесі уәкілетті органның аумақтық бөлімшесіне өтініш береді.
      2. Өтініште қауіпті өндірістік объектіні есепке алу немесе есептен шығару үшін оны сәйкестендірудің негіздемелері көрсетіледі.
      3. Қауіпті өндірістік объектіні есепке алу, есептен шығару иесін хабардар ете отырып, өтініш берілген күннен бастап он жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.
      Қауіпті өндірістік объектіні есепке алу, есептен шығару уәкілетті органның аумақтық бөлімшесіндегі қауіпті өндірістік объектілерді есепке алу журналына тиісті жазба жасау арқылы жүргізіледі.

      11-3-бап. Қауіпті өндірістік объектілерді салу,
                реконструкциялау, жаңарту, жою жобаларын, сондай-ақ
                жергілікті жобаларын келісу

      1. Қауіпті өндірістік объектінің иесі жобаны, сондай-ақ жергілікті жобаны келісу үшін облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бас инспекторына:
      жобаны келісуге жіберу туралы өтінішті;
      жобаның көшірмесін;
      жобаның өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына сәйкестігі туралы сараптамалық қорытындының тұпнұсқасын ұсынады.
      2. Жобаның, сондай-ақ жергілікті жобаның келісілгені туралы оң шешім немесе оны келісуден дәлелді бас тарту құжаттарды толық көлемде берген күннен бастап он жұмыс күні ішінде өтініш берушіге жіберіледі.»;

      4) 12-бапта:
      4-тармақ «оқытудың» деген сөздің алдынан «жұмысшы персоналға» деген сөздермен толықтырылсын;
      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Қауiптi өндiрiстiк объектiлерде жұмыс iстейтiн барлық адамдардың:
      1) қауіпті өндірістік объектілерде жұмыс істейтін жұмысшы персоналдың – жыл сайын;
      2) техникалық басшылардың, мамандар мен инженер-техникалық қызметкерлердің – қырық сағаттық бағдарлама бойынша алдын ала оқыта отырып, үш жылда бiр рет;
      3) қауіпті өндірістік объектіде жұмысты орындаумен байланысты емес персоналдың – сегіз сағаттық бағдарлама бойынша алдын ала оқыта отырып, ұйымның техникалық басшысы бекіткен тізбе бойынша үш жылда бір рет бiлiмдерi тексерiлуге жатады.»;
      6-тармақтағы «, ол уәкiлеттi органның аумақтық бөлiмшесiмен келiсiледi» деген сөздер алып тасталсын;

      5) 4-2-тараудың тақырыбындағы «дайындауға,» деген сөз алып тасталсын;

      6) 14-9-бап алып тасталсын;

      7) 14-10-бап мынадай мазмұндағы 7-тармақпен толықтырылсын:
      «7. Техникалық құрылғылар құрамына кіретін ілмектерді, бөлшектерді, аспаптарды, жинақтаушы бұйымдарды, қосалқы бөлшектерді қолдануға рұқсат беру талап етілмейді.»;

      8) 14-12-баптың 1-тармағының 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «5) өнеркәсiптiк қауiпсiздiк талаптарына сәйкестiгiне өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында жұмыстар жүргізуге арналған аттестатты алған кезде ұйымдар;»;

      9) 14-13-баптың 1-тармағының 4) тармақшасы алып тасталсын.

      33. «Өсімдіктерді қорғау туралы» 2002 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., № 13-14, 140-құжат; 2004 ж., № 17, 98-құжат; № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; 2009 ж., № 18, 84, 85-құжаттар; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 15, 71-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 7-құжаттар):

      1) 6-баптың 1-тармағы 3-1) тармақшасының төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «пестицидтерді (улы химикаттарды) аэрозольдық және фумигациялық тәсілдермен қолдану жөніндегі қызметтің кіші түрлеріне қойылатын біліктілік талаптарын әзірлеу;»;

      2) 17-баптың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «6) Қазақстан Республикасының лицензиялау туралы заңнамасында белгіленген талаптардың сақталуына бақылаудан тұрады.»;

      3) 19-4-бап алып тасталсын.

      34. «Геодезия және картография туралы» 2002 жылғы 3 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2002 ж., № 13-14, 141-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 7-8, 23-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; 2011 ж., № 5, 43-құжат):
      5-баптың 5) тармақшасындағы, 6-баптың 4) тармақшасындағы «топографиялық-геодезиялық» деген сөздер «геодезиялық» деген сөзбен, 7-баптың тақырыбындағы және мәтініндегі «Топографиялық-геодезиялық» деген сөздер «Геодезиялық» деген сөзбен ауыстырылсын.

      35. «Ветеринария туралы» 2002 жылғы 10 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2002 ж., № 15, 148-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 7-8, 23-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 18, 84, 86-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 1-құжат; № 15, 71-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3, 7-құжаттар; № 6, 49-құжат):

      1) 5-баптың 11) тармақшасындағы «қызметті лицензиялаудың біліктілік талаптары мен ережелерін бекіту» деген сөздер «қызметке қойылатын біліктілік талаптарын бекіту» деген сөздермен және 8-баптың 10) тармақшасындағы «қызметті лицензиялаудың біліктілік талаптары мен ережелерінің» деген сөздер «қызметке қойылатын біліктілік талаптарының» деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 10-1-баптың 13) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «13) ветеринариялық анықтаманы беру;»;

      3) 13-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      «1-1. Жеке және заңды тұлғалардың ветеринария саласындағы жүзеге асыратын кәсіпкерлік қызметінің түрлеріне:
      1) ветеринариялық емдеу-профилактикалық қызметі;
      2) ветеринариялық мақсаттарға арналған дәрiлiк заттарды, биологиялық препараттарды, ветеринариялық және зоогигиеналық мақсаттағы бұйымдар мен атрибуттарды өткiзу;
      3) дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дегельминтизация жүргізу;
      4) ветеринариялық мақсаттағы препараттарды өндiру мен өткiзу;
      5) жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттарға ветеринариялық-санитариялық сараптама жасау;
      6) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған ветеринария саласындағы өзге де қызмет түрлері кіреді.».

      36. «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 1-2, 1-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2009 ж., № 11-12, 53-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 17-18, 111-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат):

      1) 5-баптың 5) тармақшасы алып тасталсын;

      2) 20-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «20-бап. Куәландырушы орталықтың қызметi

      1. Куәландырушы орталық Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға болып табылады.
      2. Куәландырушы орталық электрондық құжат айналымының бiрнеше жүйесiне қызмет көрсете алады.».

      37. «Тұқым шаруашылығы туралы» 2003 жылғы 8 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2003 ж., № 3, 16-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 24, 148-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; № 24, 129-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 7-құжаттар):

      1) 4-баптың 1) тармақшасының оныншы абзацы «тұқым шаруашылығы субъектiлерiн бiлiктiлiк» деген сөздердің алдынан «байқаудан өткізушіні және тұқым сарапшысын қоспағанда,» деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 13-бап мынадай мазмұндағы 2-2-тармақпен толықтырылсын:
      «2-2. Осы Заңның 6-бабы 1-тармағының 13) тармақшасына сәйкес берілетін рұқсат бойынша белгіленген мемлекеттік стандарттарға қарағанда төмендетілген сапа көрсеткіштері бар ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің тұқымдарын себу (отырғызу) үшін сатуға және пайдалануға жол беріледі.
      Тұқым сапасының көрсеткіштерін төмендетуге рұқсатты не дәлелді бас тартуды уәкілетті орган өтініш келіп түскен кезден бастап бес жұмыс күні ішінде облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарына береді.
      Аталған рұқсатты алу үшін облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары тұқым шаруашылығы субъектілерінің өтініштерін қабылдайды және бес жұмыс күні ішінде оларды уәкілетті органға жібереді.
      Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары рұқсатты немесе бас тартуды алған сәттен бастап екі жұмыс күні ішінде тұқым шаруашылығы субъектілерін уәкілетті органның шешімі туралы хабардар етеді.»;

      3) 14-баптың 2-тармағының 8) тармақшасындағы «уәкiлеттiк органмен келiсiлген көлемде» деген сөздер алып тасталсын.

      38. «Почта туралы» 2003 жылғы 8 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 3, 17-құжат; № 15, 139-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 14, 55-құжат; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 16, 99-құжат; 2009 ж., № 2-3, 18-құжат; 2010 ж., № 15, 71-құжат):
      8-баптың 2-тармағының 7) тармақшасы және 9-бап алып тасталсын.

      39. «Темекi өнiмдерiнiң өндiрiлуi мен айналымын мемлекеттiк реттеу туралы» 2003 жылғы 12 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2003 ж., № 12, 88-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат):
      10-баптың 1-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) осы Заңның 6, 7 және 8-баптарында белгiленген нормалар және Қазақстан Республикасының лицензиялау туралы заңнамасы бұзылған;».

      40. «Автомобиль көлігі туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 15, 134-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 7-8, 19-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 16, 129-құжат; 2008 ж., № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 1-2, 1-құжат; № 5, 23-құжат; № 15, 71-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар):

      1) 12-баптың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) автомобиль көлiгi саласындағы лицензияланатын қызмет (кіші қызмет) түрлеріне қойылатын бiлiктiлiк талаптарын бекiтедi;».

      2) 19-2-баптың 1-тармағының 2) тармақшасындағы «, сондай-ақ автокөлік қызметтерін көрсету саласындағы лицензиялау қағидасының» деген сөздер алып тасталсын;

      3) 19-5-бапта:
      1-тармақтағы «талаптарын орындауды» деген сөздер «талаптарының орындалуы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      4) тармақшасындағы «болуын;» деген сөз «болуын тексеру арқылы жүргізіледі.» деген сөздермен ауыстырылып, 5) тармақшасы алып тасталсын;

      4) 19-7-баптың бірінші бөлігінің 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) автомобиль көлiгі саласында Қазақстан Республикасының лицензиялау туралы заңнамасының сақталуын бақылау;».

      41. «Туроператордың және турагенттiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру туралы» 2003 жылғы 31 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2003 ж., № 24, 179-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; 2007 ж., № 8, 52-құжат; 2008 ж., № 13-14, 57-құжат; 2009 ж., № 17, 81-құжат; № 24, 134-құжат):

      1) 1-бапта:
      2) тармақшадағы «лицензияның негізінде» деген сөздер алып тасталсын;
      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) туроператор - туристiк өнiмді қалыптастыру, оны турагенттер мен туристерге ұсыну және өткізу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының резиденті емес қалыптастырған туристiк өнiмді ұсыну мен өткізу жөнiндегi қызметпен айналысу құқығына Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен лицензия алған, кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыратын жеке және (немесе) заңды тұлға;»;

      2) 5-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «5-бап. Туроператордың және турагенттiң жауапкершiлiгiн
              мiндеттi сақтандыру саласындағы мемлекеттiк бақылау
              және қадағалау

      1. Осы Заңда белгіленген туроператор мен турагенттiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартын жасау жөніндегі міндеттерді туроператор мен турагенттің орындауын мемлекеттiк бақылауды туристiк қызмет саласындағы уәкiлеттi орган жүзеге асырады.
      2. Сақтандыру ұйымдарының қызметiн мемлекеттiк қадағалауды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сақтандыру қызметiн реттеу және қадағалау жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк орган (бұдан әрi - уәкiлеттi орган) жүзеге асырады.
      3. Туроператор мен турагенттiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартын жасау жөніндегі міндеттерді туроператор мен турагенттің орындауын мемлекеттiк бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      Тексеру «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Бақылаудың өзге нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.».

      42. «Байланыс туралы» 2004 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., № 14, 81-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 15, 95-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 3, 20-құжат, № 19, 148-құжат; 2008 ж., № 20, 89-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 15-16, 74-құжат; № 18, 84-құжат; № 24, 121-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 146, 150-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2-құжат):

      1) 8-баптың 1-тармағының 9) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «9) байланыс саласындағы қызметтi лицензиялау;»;

      2) 9-баптың 2-тармағының 3) тармақшасындағы «сатып алуға (сатуға),» деген сөздер алып тасталсын;

      3) 17-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «17-бап. Байланыс саласындағы қызметті лицензиялау

      Байланыс саласындағы қызметті лицензиялауды уәкілетті орган Қазақстан Республикасының лицензиялау туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.»;

      4) 18-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «18-бап. Байланыс саласындағы ұлттық ресурстарды конкурстық
               негiзде бөлу»;
      1-тармақта:
      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Байланыс саласындағы ұлттық ресурстарды пайдалану құқығы мынадай жағдайда, егер:»;
      1) тармақшадағы «сапасы тиiстi деңгейдегi байланыс қызметiн көрсету үшiн қолжетiмдi» деген сөздер алып тасталсын;
      3-тармақтағы «пайдалана отырып, байланыс саласында қызмет көрсету жөнiндегi кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыру» деген сөздер «пайдалану» деген сөзбен ауыстырылсын;

      5) алып тасталды - ҚР 2012.01.18 N 546-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      6) 24-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Почта байланысы қызметтерiн мемлекеттiк емес почта байланысы ұйымдары көрсетуге құқылы.».

      43. «Ішкі су көлігі туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., № 15, 88-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 23, 141-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 18, 143-құжат; № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат):

      1) 9-баптың 1-тармағының 26) тармақшасы алып тасталсын;

      2) 12-баптың 2-тармағындағы «уәкiлетті органмен келiсе отырып» деген сөздер алып тасталсын;

      3) 13-бапта:
      5-тармақтың екінші бөлігіндегі «тек қана уәкiлеттi органның келiсiмi бойынша» деген сөздер алып тасталсын;
      7, 8 және 9-тармақтар алып тасталсын;

      4) 14-бапта:
      1-тармақ алып тасталсын;
      2-тармақтағы және 3-тармақтың бірінші абзацындағы «уәкiлеттi органның келiсiмi бойынша» деген сөздер алып тасталсын;
      4-тармақтағы «, уәкiлеттi органмен келiсiлген» деген сөздер алып тасталсын;
      5-тармақ алып тасталсын;

      5) 17-бапта:
      11) тармақша алып тасталсын;
      13) тармақшадағы «лицензиялық ережелердi» деген сөздер «Қазақстан Республикасының лицензиялау туралы заңнамасында белгіленген талаптарды» деген сөздермен ауыстырылсын;
      19) тармақша «көлемді» деген сөзден кейін «өздігінен жүзетін» деген сөздермен толықтырылсын.

      44. «Электр энергетикасы туралы» 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., № 17, 102-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 7, 38-құжат; № 13, 87-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 19, 148-құжат; 2008 ж., № 15-16, 64-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 13-14, 62-құжат; № 15-16, 74-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 5, 43-құжат):
      6-бапта:
      10-тармақ мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:
      «3) тұтынушылардың белгіленген қуаты 100 кВт-тан жоғары электр қондырғыларының электр желілерiне қосылуына рұқсат береді.»;
      11-тармақтың 3) және 4) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) энергетика ұйымдарының басшылары мен мамандарын аттестаттауды жүзеге асыруға;
      4) энергетикалық сараптама жүргiзуге ұйымдарды және электр зертханаларын аккредиттеуді, энергия үнемдеу саясатының орындалуын бақылауды, заңды тұлғалардың энергетикалық тиiмдiлiгiн тексеруді жүзеге асыруға;».

      45. «Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану туралы» 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2004 ж., № 18, 107-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; 2008 ж., № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 7-құжаттар):

      1) 14-баптың 1-тармағының 4) тармақшасындағы «шектеу белгіленеді.» деген сөздер «шектеу;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:
      «5) жануарлар әлемін пайдалану орындарын шектеу белгіленеді.»;

      2) 26-баптың 1-1-тармағы алып тасталсын;

      3) 39-баптың 5-тармағының 3) және 13) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) мемлекеттік экологиялық сараптамаға жататын, тиісті ғылыми ұйымдар берген биологиялық негіздеменің негізінде Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін мерзімде және орындарда қысқы кезеңде балықтардың қыстайтын шұңқырларында, уылдырық шашу кезінде уылдырық шашатын жерлерде және өзге де учаскелерде;»;
      «13) мемлекеттік экологиялық сараптамаға жататын, тиісті ғылыми ұйымдар берген биологиялық негіздеменің негізінде Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін орындарда және мерзімде балық ресурстарының және басқа да су жануарларының көбею кезеңінде олардың шоғырлану орындары мен өрістеу жолдарында.».

      46. «Өзара сақтандыру туралы» 2006 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2006 ж., № 13, 84-құжат; 2007 ж., № 8, 52-құжат; 2009 ж., № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат):

      1) 5-баптың 1-тармағының 1) тармақшасы алып тасталсын;

      2) 7-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «7-бап. Қоғамды мемлекеттiк тiркеу

      Қоғам мемлекеттiк тiркелген күннен бастап отыз жұмыс күні iшiнде уәкiлеттi органды мемлекеттiк тiркеуден өткенi туралы:
      1) заңды тұлға ретіндегі қоғамның жарғысы мен мемлекеттік тіркелгені туралы куәлігінің нотариат куәландырған көшірмелерін;
      2) қоғамды құру туралы шешім қабылданғанын куәландыратын құжаттарды қоса беріп, жазбаша хабардар етуге мiндеттi.»;

      3) 8-баптың 6-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «6. Қоғам жарғылық, соның ішінде әділет органдарында қайта тіркеуді талап ететін құжаттарына енгізілетін өзгерістер немесе толықтырулар мемлекеттiк тiркелгеннен кейін күнтізбелік он күн iшiнде уәкiлеттi органға жарғылық құжаттарға енгізілген өзгерістердің немесе толықтырулардың нотариат куәландырған, оны тіркеген әділет органының белгісі мен мөрі бар көшірмесін табыс етуге міндетті.».

      47. «Тұрғын үй құрылысына үлестiк қатысу туралы» 2006 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2006 ж., № 16, 101-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; 2009 ж., № 17, 79-құжат; № 23, 100-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 6, 50-құжат):

      1) 1-баптың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «6) пайдалануға беруге рұқсат мемлекеттік қабылдау комиссиясының тұрғын жайды қабылдау туралы қол қойылған актісі;»;

      2) 3-1-баптың 5) тармақшасындағы «лицензиялау ережесін және оларға» деген сөздер алып тасталсын.

      48. «Лицензиялау туралы» 2007 жылғы 11 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 2, 10-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 20, 89-құжат; № 23, 114-құжат; № 24, 128, 129-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 16, 18-құжаттар; № 9-10, 47-құжат; № 13-14, 62, 63-құжаттар; № 17, 79, 81, 82-құжаттар; № 18, 84, 85-құжаттар; № 23, 100-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 1-2, 4-құжат; № 7, 28-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 111, 112-құжаттар; № 24, 146, 149-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 21, 26-құжаттар):

      1) 3-бапта:
      мынадай мазмұндағы 3-1) және 8-1) тармақшалармен толықтырылсын:
      «3-1) құзыретті (салалық) орган – мемлекеттік басқарудың лицензияланатын қызмет түріне жататын тиісті саласына (аясына) басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган;»;
      8-1) лицензиялар тізілімі - берiлген, қайта ресiмделген, тоқтатыла тұрған, жаңартылған және қолданысы тоқтатылған лицензиялар, сондай-ақ лицензияланатын қызмет түрін (кіші түрін) жүзеге асыратын лицензиаттың филиалдары, өкілдіктері (объектілері, пункттері, учаскелері) туралы мәлiметтердi қамтитын дерекқор базасы;»;
      9-1) тармақша «қолданылуы тоқтатылған лицензиялар» деген сөздерден кейін «, сондай-ақ лицензияланатын қызмет түрін (кіші түрін) жүзеге асыратын лицензиаттың филиалдары, өкілдіктері (объектілері, пункттері, учаскелері)» деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 4-баптың 4 және 8-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Осы Заңға жаңа қызмет түрлерi және (немесе) қызметтiң кiшi түрлерi енгiзiлген кезде оларды лицензиялау жекелеген қызмет түрлеріне (кіші түрлеріне) қойылатын біліктілік талаптары белгiленетiн тиiстi нормативтiк құқықтық актiлер қабылданғаннан кейiн жүзеге асырылады.
      Жекелеген қызмет түрлеріне (кіші түрлеріне) қойылатын біліктілік талаптарын және экспорты мен импорты лицензиялануға жататын жекелеген тауарлар тiзбесiн бекiтетiн нормативтiк құқықтық актiлерді осы актiлер ресми жарияланғаннан кейiн жиырма бiр күндiк мерзiм өткенге дейiн қолданысқа енгiзуге болмайды.
      Осы қызметті жүзеге асыратын субъектілер үшін осы Заңға жаңа қызмет түрлері және (немесе) қызметтің кіші түрлері енгізілген жағдайда, осы Заңда белгіленген тәртіппен лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беруге арналған құжаттарды тапсырған кезде қызметті тиісті лицензиясы болмаса да оны алғанға дейін, бірақ осы қызмет түріне және (немесе) қызметтің кіші түріне қойылатын біліктілік талаптары қолданысқа енгізілген күннен бастап қырық бес жұмыс күнінен асырмай, жүзеге асыруға жол беріледі.»;
      «8. Бірыңғай технологиялық процеске кіретін және (немесе) қызмет түрін жүзеге асырудың қажетті элементі болып табылатын қызмет түрлері лицензиялануға жатпайды.
      Қызмет түрінің бірыңғай технологиялық процеске кіретіні және (немесе) оны қызмет түрін жүзеге асырудың қажетті элементіне жатқызу туралы қорытындыны өтініш берушінің өтініші негізінде лицензиардың сұрауы бойынша құзыретті (салалық) орган береді.»;

      3) 6-бапта:
      4) және 7) тармақшалар алып тасталсын;
      8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «8) өтініш берушінің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі бөлігінде лицензия беруге келісуді жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың тізбесін бекіту;»;
      9) тармақшадағы «тәртібін белгілеу» деген сөздер «қағидасын бекіту» деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 7-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «7-бап. Уәкiлеттi органның құзыретi

      Уәкiлеттi органның құзыретiне:
      1) лицензиялау саласындағы мемлекеттiк саясатты қалыптастыру;
      2) лицензиялардың мемлекеттiк электрондық тізіліміне қол жеткізу құқықтарын дамыту, белгілеу процесін, оның жұмыс iстеуiн қамтамасыз етудi басқару;
      3) лицензиялардың мемлекеттік электрондық тізілімін жүргізу қағидасын әзірлеу;
      4) қаржы саласындағы қызметті және қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызметті жүзеге асыруға арналған лицензиялардың нысандарын қоспағанда, лицензиялардың және лицензиялардың қосымшаларының нысандарын әзірлеу;
      5) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентiнiң және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң актiлерiнде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру жатады.».

      5) 8-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «8-бап. Мемлекеттiк органдардың құзыретi

      Лицензиарлардың құзыретіне:
      1) жекелеген қызмет түрлеріне (кіші түрлеріне) қойылатын біліктілік талаптарының жобаларын әзірлеу және оларды уәкілетті органмен келісу.
      Жекелеген қызмет түрлеріне (кіші түрлеріне) қойылатын біліктілік талаптарының жобаларын әзірлеуді, егер жергiлiктi атқарушы орган лицензиар болып табылған жағдайда, орталық мемлекеттiк органдар өз құзыретi шегiнде жүзеге асырады;
      2) өтiнiш берушiнiң бiлiктiлiк талаптарына сәйкестiгiн белгiлеу;
      3) лицензиялау;
      4) лицензиялық бақылауды жүзеге асыру;
      5) азаматтық және қызметтік атыс қаруы мен оның патрондарын, азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды сатып алуға арналған лицензияларды қоспағанда, лицензиялар тізілімін жүргізу және оны ай сайын өзінің интернет-ресурсында орналастыру жатады.
      Лицензиардың электрондық тiзiлiмiнде және лицензиялардың мемлекеттiк электрондық тiзiлiмiнде мынадай мәлiметтер:
      лицензиардың атауы;
      лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның берiлген күнi және нөмiрi;
      дара кәсiпкер үшiн - жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты (ол болған кезде), сондай-ақ жеке тұлға дара кәсiпкер ретiнде мемлекеттiк тiркелген жағдайда куәлiктiң нөмiрi және оның берiлген күнi;
      заңды тұлға үшiн – заңды тұлғаның атауы, орналасқан жерi, оны мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы куәлiктiң нөмiрi және берiлген күнi;
      қызмет түрi және (немесе) қызметтiң кiшi түрлерi;
      лицензияның қолданылу мерзiмi;
      салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi;
      төлем тапсырмасының нөмiрi және лицензиялық алым төленген күн;
      лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресiмдеу негiздерi және күнi;
      лицензияның қолданылуын тоқтата тұру, жаңарту негiздерi және күнi;
      лицензияның қолданылуын тоқтату негiздерi және күнi;
      лицензиаттың лицензияланатын қызмет түрін (кіші түрін) жүзеге асыратын филиалдары, өкілдіктері, объектілері, пункттері, учаскелері (болған жағдайда) туралы деректер көрсетiлуге тиiс;
      6) өтініш берушінің Қазақстан Республикасы заңнамасының біліктілік талаптарына сәйкестігі бөлігінде лицензия беруді келісу туралы мемлекеттік органдарға сауал жіберу;
      7) Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасына сәйкес ақпараттық жүйелердi пайдалана отырып электрондық қызмет көрсету;
      8) берiлген, қайта ресiмделген, тоқтатыла тұрған, жаңартылған және қолданылуы тоқтатылған лицензиялар туралы ақпаратты өз интернет-ресурсында орналастыру жатады.
      Лицензиат филиалын (өкілдігін, объектісін, пунктін, учаскесін) құрған, оның орналасқан жерін өзгерткен жағдайда он жұмыс күні ішінде – лицензиардың мекен-жайына, егер жергілікті атқарушы орган лицензиар болған жағдайда - филиалдың (өкілдіктің, объектінің, пункттің, учаскесінің) орналасқан жері бойынша оның біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса хат жолдауға міндетті. Лицензиар лицензиаттың хатын (хабарламасын) алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде өтініш берушінің тиісті қызмет түріне (кіші түріне) қойылатын біліктілік талаптарына сәйкестігін белгілейді. Ол біліктілік талаптарына сәйкес болған жағдайда тиісті деректерді лицензиялар тізіліміне енгізеді.
      Қаржы саласында және қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызметте лицензиялар тізіліміне филиал (өкілеттік, пункт) құру, оның орналасқан жерін өзгерту туралы деректерді енгізуді лицензиар лицензиаттан Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген құжаттарды алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.»;

      6) 9-баптың 2-тармағының 2) тармақшасындағы «белгілі бір шаруашылық операциясымен» деген сөздер «жекелеген қызмет түрімен» деген сөздермен ауыстырылсын;

      7) мынадай мазмұндағы 9-1-баппен толықтырылсын:

      «9-1-бап. Лицензиялардың қолданылуының ерекше шарттары

      Лицензиялардың қолданылуының ерекше шарттары лицензияға:
      «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы қызметті лицензиялау кезінде лицензиаттың санатын;
      өнеркәсіп саласындағы қызметті лицензиялау кезінде лицензияланатын қызмет түрі жүзеге асырылатын саланы көрсету үшін енгізіледі.»;

      8) 11-бапта:
      4) тармақша алып тасталсын;
      14) тармақшадағы «жерге орналастыру,» деген сөздер алып тасталсын;

      9) 1213 және 14-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      «12-бап. Өнеркәсіп саласындағы қызметті лицензиялау

      Қызметтің мына түрлерімен айналысу үшін лицензияның болуы талап етіледі:
      1) электр және (немесе) жылу энергиясын беру және (немесе) тарату;
      Қызметтің бұл түрі мынадай кіші қызмет түрлерін қамтиды:
      электр энергиясын тұтынушыға дейін беру және (немесе) тарату;
      елді мекендерді, өндірістік үй-жайлар мен объектілерді жылумен жабдықтау үшін жылу энергиясын беру және (немесе) тарату;
      2) тау-кен (пайдалы қазбаларды барлау, өндіру), мұнай-химия, химия өндірістерін жобалау (технологиялық) және (немесе) пайдалану, мұнай-газ өңдеу өндірістерін жобалау (технологиялық), магистральдық газ құбырларын, мұнай құбырларын, мұнай өнімдері құбырларын пайдалану.
      Қызметтiң бұл түрi мынадай кiшi қызмет түрлерiн қамтиды:
      тау-кен өндiрiстерiн жобалау (технологиялық) және (немесе) пайдалану:
      қатты пайдалы қазбаларды (кең таралған пайдалы қазбаларды қоспағанда), мұнайды, газды, мұнай-газ конденсатын өндiрудi жобалау;
      қатты пайдалы қазбалардың кен орындарын, мұнай-газ кен орындарын игеру жобаларын және технологиялық регламенттерiн жасау;
      қатты пайдалы қазбаларды (кең таралған пайдалы қазбаларды қоспағанда), мұнай, газ, мұнай-газ конденсатын өндiру;
      ашық және жер асты тәсiлдерiмен қатты пайдалы қазбалардың кен орындарын ашу және әзiрлеу;
      мұнай-газ кен орындарында технологиялық жұмыстар жүргізу;
      пайдалы қазбаларды өндiру үшiн жарылыс жұмыстарын жүргiзу;
      кенiштер мен шахталарды жабу жөнiндегi тарату жұмыстары;
      мұнай, газ ұңғымаларындағы каротаж жұмыстары;
      мұнай, газ ұңғымаларындағы атқылау-жару жұмыстары;
      мұнай, газ ұңғымаларын, оның iшiнде теңiзде және iшкi су айдындарында бұрғылау;
      ұңғымаларды жер астында және күрделi жөндеу; жабдықтар мен агрегаттарды бөлшектеу; ұңғымалар көтергiшiн орнату;
      ұңғымаларды жөндеуден кейiн сынау;
      ұңғымаларды жуу, цементтеу, сынап көру және игеру;
      мұнай қабаттарының мұнай беруiн арттыру және ұңғымалардың өнiмдiлiгiн ұлғайту;
      құрлықта және теңiзде мұнай төгiлуiнің, ұңғымалардың өздiгiнен атқылауының, мұнай және газ шығарындыларының (бұрқаққа қарсы жұмыстарды қоспағанда) алдын алу және оларды жою жөнiндегi жұмыстар, ұңғымаларды консервациялау;
      мұнай-химия, химия өндірістерін жобалау (технологиялық) және (немесе) пайдалану;
      мұнай-газ кен орындарын игеру жобаларының техникалық-экономикалық негіздемесін жасау;
      магистральдық газ құбырларын, мұнай құбырларын, мұнай өнімдері құбырларын пайдалану;
      3) минералдық шикiзатты қайта өңдеу (кең таралған пайдалы қазбаларды қайта өңдеудi қоспағанда).
      Қызметтiң бұл түрi мынадай кiшi қызмет түрлерiн қамтиды:
      пайдалы қазбаларды бөлудiң физикалық тәсiлi;
      пайдалы қазбаларды бөлудiң физикалық-химиялық тәсiлi;
      пайдалы қазбаларды бөлудiң химиялық тәсiлi;
      пайдалы қазбаларды бөлудiң металлургиялық (пирометаллургия, күйдiру, гидрометаллургия, балқыту) тәсiлi;
      құрамында пайдалы қазба бар тау-кен, байыту, металлургиялық және басқа да өнеркәсiптiк өндiрiстердiң қалдықтарын өңдеу;
      4) химиялық, бұрғылау, мұнай-газ кәсіпшілігі, геологиялық барлау, таукен-шахта, металлургиялық, энергетикалық жабдықтарды, жарылыстан қорғалған электр-техникалық жабдықтарды, көтергіш құрылыстарды, сондай-ақ жұмыс істеу қысымы 0,7 кг/см2–ден жоғары және жылу жеткізу температурасы 115оС-ден жоғары қазандықтарды, 0,7 кг/см2–ден жоғары қысыммен жұмыс істейтін сауыттар мен құбырларды жобалау, дайындау, монтаждау, жөндеу (бірыңғай технологиялық процесте пайдаланылатын жабдықтарды жобалауды, дайындауды, монтаждауды, жөндеуді қоспағанда);
      5) энергиямен жабдықтау мақсатында электр энергиясын сатып алу;
      6) заңды тұлғалардың түсті және қара металл сынықтары мен қалдықтарын жинауы (дайындауы), сақтауы, өңдеуі және өткізуі.

      13-бап. Атом энергиясын пайдалану саласындағы қызметті
              лицензиялау

      Қызметтің мына түрлерімен айналысу үшін лицензияның болуы талап етіледі:
      1) атом энергиясын пайдалану объектілерінің тіршілік циклінің кезеңдеріне байланысты жұмыстарды орындау.
      Қызметтің бұл түрі мынадай кіші қызмет түрлерін қамтиды:
      ядролық қондырғылар, радиоактивті қалдықтарды сақтау қоймалары құрылысы;
      ядролық қондырғыларды, радиоактивті қалдықтар сақтау қоймаларын пайдалану;
      ядролық қондырғыларды, радиоактивті қалдықтарды сақтау қоймаларын пайдаланудан шығару;
      ядролық қондырғыларды орналастыру, салу, пайдаланудан шығару кезінде жұмыстарды және жобаларды басқару;
      2) ядролық материалдармен жұмыс істеу.
      Қызметтің бұл түрі мынадай кіші қызмет түрлерін қамтиды:
      ядролық материалдарды өткізу;
      ядролық материалдарды пайдалану;
      ядролық материалдарды сақтау;
      3) радиоактивті заттармен, құрамында радиоактивті заттар бар аспаптармен және қондырғылармен жұмыс істеу.
      Қызметтің бұл түрі мынадай кіші қызмет түрлерін қамтиды:
      радиоактивті заттарды, құрамында радиоактивті заттар бар аспаптарды және қондырғыларды дайындау;
      радиоактивті заттарды, құрамында радиоактивті заттар бар аспаптарды және қондырғыларды пайдалану;
      радиоактивті заттарды, құрамында радиоактивті заттар бар аспаптарды және қондырғыларды сақтау;
      радиоактивті заттарды, құрамында радиоактивті заттар бар аспаптарды және қондырғыларды өткізу;
      табиғи уранды өндіру және қайта өңдеу;
      4) иондаушы сәулеленуді генерациялайтын аспаптармен және қондырғылармен жұмыс істеу.
      Қызметтің бұл түрі мынадай кіші қызмет түрлерін қамтиды:
      иондаушы сәулеленуді генерациялайтын аспаптарды және қондырғыларды дайындау;
      иондаушы сәулеленуді генерациялайтын аспаптарды және қондырғыларды пайдалану;
      5) атом энергиясын пайдалану саласында қызметтер көрсету.
      Қызметтің бұл түрі мынадай кіші қызмет түрлерін қамтиды:
      құрамында иондаушы сәулеленудің радиоизотоптық көздері бар немесе иондаушы сәулеленуді генерациялайтын, медициналықты қоса алғанда, аспаптар мен қондырғыларға техникалық қызмет көрсету, монтаждау, бөлшектеу, зарядтау, қайта зарядтау, жөндеу;
      иондаушы сәулелену көздерінің, сондай-ақ құрамында осындай көздер бар немесе иондаушы сәулеленуді генерациялайтын аспаптардың, жабдықтардың, қондырғылардың жұмыс сапасын бақылау;
      аумақтарды, үй-жайларды, жұмыс орындарын, тауарларды, материалдарды, металл сынықтарын, көлік құралдарын радиациялық бақылау;
      өнімдердегі, материалдардағы, қоршаған орта объектілеріндегі радионуклидтердің барын анықтау, радон және басқа да радиоактивті газдардың шоғырлануын өлшеу;
      персоналды дозиметрлік жеке бақылау;
      6) радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу.
      Қызметтің бұл түрі мынадай кіші қызмет түрлерін қамтиды:
      радиоактивті қалдықтарды жинау және сұрыптау;
      үй-жайларды, жабдық пен материалдарды залалсыздандыру (радиоактивті ластанудан тазарту);
      радиоактивті қалдықтарды өңдеу;
      радиоактивті қалдықтарды сақтау және көму;
      аумақтар мен объектілерді радиациялық оңалту, өңдеп қалпына келтіру;
      7) ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды, иондаушы сәулеленудің радиоизотоптық көздерін, радиоактивті қалдықтарды транзиттік тасымалдауды қоса алғанда, Қазақстан Республикасы аумағының шегінде тасымалдау;
      8) ядролық сынақтар жүргізу салдарынан ластанған бұрынғы ядролық сынақ полигондарының аумақтарындағы және басқа да аумақтардағы қызмет;
      9) ядролық қондырғылар мен ядролық материалдарды физикалық қорғау.
      Қызметтің бұл түрі мынадай кіші қызмет түрлерін қамтиды:
      физикалық қорғау жүйелерін жобалау, монтаждау, жөндеу, оларға техникалық қызмет көрсету;
      ядролық материалдарды және радиоактивті заттарды тасымалдау кезінде оларды физикалық қорғауды қамтамасыз ету;
      10) ядролық және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жауапты персоналды арнайы даярлау.

      14-бап. Улы заттар айналымы саласындағы қызметті лицензиялау

      Қызметтің мына түрлерімен айналысу үшін лицензияның болуы талап етіледі:
      1) уларды өндіру, өңдеу, сатып алу, сақтау, өткізу, пайдалану, жою.
      Қызметтің бұл түрі мынадай кіші қызмет түрлерін қамтиды:
      уларды өндіру, өңдеу, сақтау, өткізу, жою;
      уларды сатып алу, сақтау, өткізу, пайдалану;
      уларды сатып алу, сақтау, өткізу.
      Нормативтік құжаттарға сәйкес сынақтар, зерттеулер және дезинфекция жүргізу үшін қажетті көлемде улы заттарды пайдаланатын аккредиттелген зертханалардың қызметі улар айналымы саласындағы лицензиарға Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған тәртіппен, удың жылдық қажеттілігі туралы ақпарат және оларды пайдалану туралы жыл сайынғы есеп бере отырып, лицензиялаусыз жүзеге асырылады;
      2) пестицидтерді (улы химикаттарды) өндіру (формуляциялау), пестицидтерді (улы химикаттарды) өткізу, пестицидтерді (улы химикаттарды) аэрозольдық және фумигациялық тәсілдермен қолдану.
      Қызметтің бұл түрі мынадай кіші қызмет түрлерін қамтиды:
      пестицидтерді (улы химикаттарды) өндіру (формуляциялау);
      пестицидтерді (улы химикаттарды) өткізу;
      пестицидтерді (улы химикаттарды) аэрозольдық және фумигациялық тәсілдермен қолдану.»;

      10) 15-бап алып тасталсын;

      11) 16-баптың 1) тармақшасы екінші бөлігінің төртінші және бесінші абзацтары және 2) тармақшасы екінші бөлігінің екінші абзацы алып тасталсын;

      12) 18 және 19-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      «18-бап. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы
               қызметті лицензиялау

      Қызметтің мына түрлерімен айналысу үшін лицензияның болуы талап етіледі:
      1) мемлекеттік құпияларды техникалық қорғау бойынша.
      Қызметтің бұл түрі мынадай кіші қызмет түрлерін қамтиды:
      мемлекеттік құпияларды қорғаудың техникалық құралдарын әзірлеу, өндіру, жөндеу және оларға сервистік қызмет көрсету;
      мемлекеттік құпияларды қорғаудың техникалық құралдарын монтаждау, орнату, оларға қызмет көрсету;
      2) ақпаратты криптографиялық қорғау құралдарын әзірлеу және өткізу (оның ішінде өзге де беру).
      Қызметтің бұл түрі мынадай кіші қызмет түрлерін қамтиды:
      ақпаратты криптографиялық қорғау құралдарын әзірлеу;
      ақпаратты криптографиялық қорғау құралдарын өткізу (оның ішінде өзге де беру);
      3) ақпараттың таралып кетуіне жол беретін техникалық арналарды және жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізуге арналған арнайы техникалық құралдарды анықтау жөнінде қызметтер көрсету.

      19-бап. Жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізуге арналған арнайы
              техникалық құралдар саласындағы қызметті лицензиялау

      Жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізуге арналған арнайы техникалық құралдарды әзірлеу, өндіру, жөндеу және өткізу жөніндегі қызметпен айналысу үшін лицензияның болуы талап етіледі.
      Қызметтің бұл түрі мынадай кіші қызмет түрлерін қамтиды:
      жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізуге арналған арнайы техникалық құралдарды әзірлеу, өндіру;
      жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізуге арналған арнайы техникалық құралдарды жөндеу және өткізу.»;

      13) 20-бапта:
      1) тармақшаның бірінші бөлігі, екінші бөлігінің екінші, үшінші, төртінші абзацтары «реттеуді,» деген сөзден кейін «жаңартуды, орнатуды,» деген сөздермен толықтырылсын;
      2) тармақшаның екінші бөлігі мынадай мазмұндағы бесінші абзацпен толықтырылсын:
      «жарылғыш және пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды өздерінің өндірістік қажеттіліктері үшін сатып алу;»;
      5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «5) азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарын әзірлеу, өндіру, жөндеу, сату, коллекцияға жинау, экспонаттау.
      Қызметтің бұл түрі мынадай кіші қызмет түрлерін қамтиды:
      азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарын әзірлеу;
      азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарын өндіру;
      азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарын жөндеу;
      азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарын сату;
      азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарын коллекцияға жинау;
      азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарын экспонаттау;»;
      мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «5-1) азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарын сатып алу;»;
      6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «6) азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды әзірлеу, өндіру, сату, пайдалану.
      Қызметтің бұл түрі мынадай кіші қызмет түрлерін қамтиды:
      азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды әзірлеу;
      азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды өндіру;
      азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды сату;
      азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды пайдалану;»;
      мынадай мазмұндағы 7) тармақшамен толықтырылсын:
      «7) азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды сатып алу.»;

      14) 22-бапта:
      1-тармақта:
      бірінші бөлікте:
      1) тармақша алып тасталсын;
      2) тармақшаның екінші бөлігінде:
      бесінші абзац алып тасталсын;
      алтыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «Интернет жүйесіне қол жетімділік қызметін көрсету;»;
      жетінші, он бірінші және он екінші абзацтар алып тасталсын;
      екінші бөлік алып тасталсын;
      2-тармақтың бірінші бөлігінің 3) тармақшасындағы «саласындағы қызметпен» деген сөздер «қызметтерін көрсетумен» деген сөздермен ауыстырылсын;

      15) 23 және 25-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      «23-бап. Білім беру саласындағы қызметті лицензиялау

      Білім беру қызметімен айналысу үшін лицензияның болуы талап етіледі.
      Қызметтің бұл түрі қызметтің мынадай кіші түрлерін қамтиды:
      бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің жалпы білім беру бағдарламалары;
      техникалық және кәсіптік білім берудің, оның ішінде кәсіптер мен мамандықтар бойынша кәсіптік бағдарламалары;
      орта білімнен кейінгі, жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің, оның ішінде мамандықтар бойынша кәсіптік бағдарламалары;
      діни білім беру бағдарламалары.»;

      «25-бап. Ауыл және орман шаруашылығы, геодезия және
               картография саласындағы қызметті лицензиялау

      Қызметтің мына түрлерімен айналысу үшін лицензияның болуы талап етіледі:
      1) мемлекеттік орман қорының учаскелерінде орман пайдаланушылар жүзеге асыратын сүрек дайындау;
      2) астық қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету;
      3) мақта қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету;
      4) геодезиялық және картографиялық жұмыстар жүргiзу.
      Қызметтiң бұл түрi мынадай кiшi қызмет түрлерiн қамтиды:
      геодезиялық жұмыстар жүргiзу;
      картографиялық жұмыстар жүргiзу.»;

      16) 26-баптың 1) тармақшасы екінші бөлігінің алтыншы абзацындағы «препараттарының санитариялық-эпидемиологиялық сараптамасы, оларды» деген сөздер «препараттарын» деген сөзбен ауыстырылсын;

      17) 27-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «27-бап. Жеке және заңды тұлғаларға қызмет көрсету саласындағы
               қызметті лицензиялау

      Қызметтің мына түрлерімен айналысу үшін лицензияның болуы талап етіледі:
      1) адвокаттық қызмет;
      2) нотариаттық қызмет;
      3) мүлікті бағалау (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтер құнын қоспағанда);
      4) зияткерлік меншікті, материалдық емес активтер құнын бағалау;
      5) аудиторлық қызмет;
      6) қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орындау және қызмет көрсетумен айналысу.
      Қызметтің бұл түрі мынадай кіші қызмет түрлерін қамтиды:
      шаруашылық және өзге де қызметтің І санаты үшін табиғат қорғауға қатысты жобалау, нормалау;
      шаруашылық және өзге де қызметтің І санаты үшін экологиялық сараптама саласындағы жұмыстар;
      шаруашылық және өзге де қызметтің І санаты үшін экологиялық аудит;
      7) лотерея ұйымдастыру және өткізу;
      8) заңды тұлғалардың күзет қызметін жүзеге асыру;
      9) туроператорлық қызмет;
      10) жеке сот орындаушыларының қызметі.»;

      18) 29-баптың екінші бөлігінде:
      екінші абзацтағы «және өткізу» деген сөздер алып тасталсын;
      үшінші және бесінші абзацтар алып тасталсын;

      19) 33-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «33-бап. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
               қызметтi лицензиялау

      Лицензияның болуы мынадай қызмет түрлерiмен айналысу үшiн талап етiледi:
      1) iздестiру қызметi.
      Қызметтiң бұл түрi мынадай кiшi қызмет түрлерiн қамтиды:
      инженерлiк-геодезиялық жұмыстар, оның iшiнде:
      геодезиялық орталықтарды салу және қалау;
      жоспарлы-биiктiк түсiру желiлерiн құру;
      жобалау мен салуға арналған топографиялық жұмыстар (1:10000-нан 1:200-ге дейінгі масштабтағы түсiрулер, сондай-ақ жерасты коммуникациялары мен құрылыстарын түсiру, жердегi желiлiк құрылыстар мен олардың элементтерiн трассалау және түсiру);
      инженерлiк-геологиялық әзiрлемелердi, геофизикалық және басқа да iздестiру нүктелерiн бекiту арқылы нақты іске асырумен байланысты геодезиялық жұмыстар;
      инженерлiк-геологиялық және инженерлiк-гидрогеологиялық жұмыстар, оның iшiнде:
      геофизикалық зерттеулер, шолып байқау және түсiру;
      жер қабаттарын далалық зерттеулер, гидрогеологиялық зерттеулер;
      2) жобалау қызметі.
      Қызметтiң бұл түрi мынадай кiшi қызмет түрлерiн қамтиды:
      қала құрылысын (тарих және мәдениет ескерткiштерiндегі ғылыми-реставрациялық жұмыстарды қоспағанда, тарихи құрылыс аудандарының қала құрылысын қалпына келтiру үшiн жобалау құқығымен) жобалау және жоспарлау, оның iшiнде:
      жоспарлау құжаттамасын (аумақтардың қала құрылысын жоспарлаудың кешендi схемаларын - аудандық жоспарлау жобаларын, елдi мекендердiң бас жоспарларын, аудандарды, шағын аудандарды, орамдарды, жекелеген учаскелердi егжей-тегжейлi жоспарлау жобалары мен салу жобаларын);
      елдi-мекендердiң (елдi-мекендер шекараларының шегiнде орналасқан көше-жол желiлерi мен қалаiшiлiк және сыртқы көлiк объектiлерiнiң) және қонысаралық аумақтардың (елдi-мекендердiң көше-жол желiсiнен тысқары орналасқан сыртқы көлiк объектiлерi мен коммуникацияларының) көлiк инфрақұрылымын дамыту схемаларын;
      құрылыс салу жүйесiнде жылу энергиясын өндiру және тасымалдау жөнiндегi объектiлердi орналастыра отырып, елдi мекендердi жылумен жабдықтау, сондай-ақ қонысаралық аумақтарда орналасқан өндiрiстiк кешендердi жылумен жабдықтау схемаларын;
      ауыз су және (немесе) техникалық су көздерiн орналастыра отырып және су ағызуды трассалай отырып, елдi-мекендердi сумен жабдықтау схемаларын, сондай-ақ қонысаралық аумақтарда орналасқан өндiрiстiк кешендердi сумен жабдықтау схемаларын;
      тұрмыстық, өндiрiстiк және жауын-шашынның қалдық суларын жинау мен ағызудың орталықтандырылған жүйесiн, бас тазартқыш құрылыстарды, қалдық суларды буландыру және қайта генерациялау жөнiндегi объектiлердi орналастыруды қоса алғанда, елдi-мекендер мен өндiрiстiк кешендердiң кәрiз схемаларын;
      қонысаралық аумақтарда орналасқан елдi мекендер мен өндiрiстiк кешендердi газбен жабдықтау схемаларын;
      құрылыс салу жүйесiнде электр энергиясын өндiру және тасымалдау жөнiндегi объектiлердi орналастыра отырып, елдi мекендердi электрмен жабдықтау, сондай-ақ қонысаралық аумақтарда орналасқан өндiрiстiк кешендердi электрмен жабдықтау схемаларын;
      инфрақұрылым объектiлерi мен ақпарат көздерiн орналастыра отырып, елдi мекендер үшiн телекоммуникация және байланыс схемаларын әзiрлеу;
      күрделiлiгi бiрiншi немесе екiншi және үшiншi деңгейлердегi ғимараттар мен құрылыстарды сәулеттiк жобалау (тарих және мәдениет ескерткiштерiндегі ғылыми-реставрациялау жұмыстарын қоспағанда, сәулеттiк-реставрациялау жұмыстары үшiн жобалау құқығымен), оның iшiнде:
      объектiлердiң бас жоспарларын, аумақтың инженерлiк дайындығын, жер бедерiн көркейтуді және ұйымдастыруды;
      өндiрiстiк (өндiрiстiк-шаруашылық) мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстар мен коммуникацияларды;
      тұрғын үй-азаматтық ғимараттар мен құрылыстарды;
      құрылыстық жобалау (ғимараттар мен құрылыстарды күрделi жөндеу және (немесе) реконструкциялау үшiн жобалау, сондай-ақ төменде аталған жұмыстардың әрқайсысы үшiн конструкцияларды нығайту құқығымен) және конструкциялау, оның iшiнде:
      негiздер мен iргетастарды;
      бетон және темiр-бетон, тас және арматура-тас конструкцияларды;
      металл (болат, алюминий және қорытпа) конструкцияларды;
      ағаш конструкцияларды құрылыстық жобалау және конструкциялау;
      инженерлiк жүйелер мен желiлердi, оның iшiнде:
      жылудың iшкi жүйелерiн (электрмен жылытуды қоса алғанда), желдетудi, кондиционер орнатуды, салқын ауамен жабдықтауды, газдандыруды (төмен қысымды газбен жабдықтауды), сондай-ақ олардың қосалқы объектiлерi бар сыртқы желiлерiн;
      су құбыры (ыстық және суық су) мен кәрiздiң iшкi жүйелерiн, сондай-ақ олардың қосалқы объектiлерi бар сыртқы желiлерiн;
      тогы әлсiз құрылғылардың (телефондандырудың, өрттен қорғау сигнализациясының) iшкi жүйелерiн, сондай-ақ олардың сыртқы желiлерiн;
      бақылау-өлшеу, есептеуіш және реттеуіш құрылғыларды қоса алғанда, технологиялық процестердi автоматтандыруды;
      iшкi және сыртқы электрмен жарықтандыру, 0,4 кВт-қа дейiн және 10 кВт-қа дейiн электрмен жабдықтау жүйелерiн;
      35 кВт-қа дейiн, 110 кВт-қа дейiн және одан жоғары электрмен жабдықтауды;
      магистральдық мұнай құбырларын, мұнай өнiмдерi құбырларын, газ құбырларын (орта және жоғары қысымды газбен жабдықтауды) жобалау;
      мыналар:
      еңбектi қорғау;
      коррозияға қарсы қорғау құрылғысы;
      найзағайдан қорғау құрылғысы;
      ғимараттар мен құрылыстарды жаңадан салу, күрделi жөндеу, реконструкциялау немесе қайта жабдықтау үшiн жобалау кезеңiнде өрттен қорғау сигнализациясы, өрт сөндiру және өрттен қорғау жүйесi автоматикасы, оны орнату;
      сметалық құжаттама жасау;
      құрылысты ұйымдастыру жобалары мен жұмыс өндiрiсiнiң жобаларын құру бойынша жобалардың арнайы бөлiмдерiн әзiрлеу;
      тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы, оның iшiнде:
      мектепке дейiнгi бiлiм беруге, жалпы және арнаулы бiлiм беруге, интернаттарға, кадрлар даярлайтын орындарға, ғылыми-зерттеу, мәдени-ағарту және ойын-сауық мекемелерiне, сауда (дәрiханаларды қоса алғанда), денсаулық сақтау (емдеу және аурулардың профилактикасы, оңалту және санаториялық емдеу), қоғамдық тамақтану мен тұрмыстық қызмет көрсету кәсiпорындарына, дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық жаттығуларға, демалыс пен туризмге арналған, сондай-ақ түрлi қоғамдық мақсаттағы үй-жайлары бар өзге де көп функциялы ғимараттар мен кешендерге арналған;
      көлiк инфрақұрылымына (тiкелей халыққа қызмет көрсету үшiн көзделген) және коммуналдық шаруашылыққа арналған (көлiк құралдарына қызмет көрсетуге арналған, сондай-ақ өзге де өндiрiстiк шаруашылық мақсатындағы ғимараттар мен құрылыстардан басқа) ғимараттар мен құрылыстарды технологиялық жобалау (құрылыс жобаларының технологиялық бөлiгiн әзiрлеу);
      өндiрiстiк мақсаттағы, оның iшiнде:
      энергетика өнеркәсiбiне арналған;
      жеңiл және тамақ өнеркәсiбiн қоса алғанда, қайта өңдеу өнеркәсiбiне арналған;
      ауыр машина жасауға арналған;
      медицина, микробиология және фармацевтика өнеркәсiбiне арналған;
      бөгеттер, дамбалар, басқа да гидротехникалық құрылыстар;
      мұнара және дiңгек үлгiсiндегi конструкцияларға;
      көтергіш-көлiктiк құрылғылар мен лифтiлерге арналған объектiлердi технологиялық жобалау (құрылыс жобаларының технологиялық бөлiгiн әзiрлеу);
      көлiк инфрақұрылымы, байланыс және коммуникация, оның iшiнде:
      автомобиль, электрлi, темiр жол және өзге де рельстi, әуе, су көлiгi түрлерiн қоса алғанда, қалаiшiлiк және сыртқы көлiкке;
      жергiлiктi байланыс, радио-, телекоммуникация желiлерiне;
      байланыс (спутниктiк байланысты қоса алғанда) және өзге де телекоммуникация түрлерiнiң жалпыреспубликалық және халықаралық желiлерiне қызмет көрсету жөнiндегi объектiлердi технологиялық жобалау (құрылыс жобаларының технологиялық бөлiгiн әзiрлеу);
      мыналарды:
      темiр жол көлiгi қатынастарын;
      барлық санаттағы автомобиль жолдарын;
      қалалық электр көлiгінiң көше-жол желiсiн;
      көпiрлер мен көпiр өткелдерiн, оның iшiнде көлiк эстакадалары мен көп деңгейлi жол айрықтарын қамтитын технологиялық жобалау (көлiк құрылысы жобаларының технологиялық бөлiгiн әзiрлеу);
      қайта өңдеу өнеркәсiбi кәсiпорындарын қоспағанда, ауыл шаруашылығы объектiлерiнiң құрылысын технологиялық жобалау (жобалардың технологиялық бөлiгiн әзiрлеу);
      3) құрылыс-монтаж жұмыстары.
      Қызметтiң бұл түрi мынадай кiшi қызмет түрлерiн қамтиды:
      жер қабатындағы арнаулы жұмыстарды, оның ішінде:
      іргетасты орналастыруды;
      ұңғымаларды (мұнай және газ ұңғымаларын қоспағанда) жайластыруды;
      жер қабатындағы бұрғылау, бұрғылау-жару жұмыстарын;
      су асты-техникалық жұмыстар мен теңiз қайраңындағы жұмыстарды;
      мелиоративтiк және су шаруашылығы құрылысындағы жер жұмыстарын;
      жер қабатындағы гидромеханикаландырылған жұмыстарды;
      объектілерді күрделі жөндеу мен реконструкциялауды қамтитын үйлер мен ғимараттардың (оның iшiнде көпiрлер, көлiк эстакадалары, тоннельдер мен жол өткізгілер, өзге де жасанды құрылыстар) тiрек және (немесе) қоршау конструкцияларын салуды, оның ішінде:
      металл конструкцияларды монтаждауды;
      мұнара және дiңгек үлгiсiндегi құрылыс конструкцияларын, түтiн мұржаларын монтаждауды;
      көпiрлер мен көпiр өткелдерiнiң тiрек конструкцияларын монтаждауды;
      гидротехникалық және селден қорғау құрылыстарын, бөгеттердi, дамбаларды;
      түтiн мұржаларын, тiрек құрылыстарын, градирняларды, шахта үстiндегi тоқпақтарды;
      тау-кен ұңғылау және тоннель жұмыстарын, сүзгі қалқаларын орналастыруды;
      көтергіш құрылғылардың (лифтiлердiң, эскалаторлардың, шахта тоқпақтары мен көтергiштерiнiң, аспалы жолдар мен басқа да көтергіш құрылғылар конструкцияларын) құрылыс конструкцияларын монтаждауды;
      металлургия, мұнай-химия, тау-кен, энергетика және басқа да өнеркәсiп салалары агрегаттарының, аппараттары мен басқа да технологиялық ғимараттарының құрылыс конструкцияларын монтаждауды;
      монолиттi конструкцияларды орналастыруды, сондай-ақ құрама-бетон және темiр-бетон конструкцияларын монтаждауды, қабырға мен далдалардың жеке элементтерін қалауды және ойықтарды толтыруды;
      шатыр жабу жұмыстарын қамтиды;
      күрделі жөндеу мен реконструкциялауды қамтитын желілік құрылыстарды төсеу жөнiндегi арнаулы құрылыс және монтаж жұмыстарын, оның ішінде:
      қысыммен жұмыс iстейтiн не жарылу-өрт қаупi бар немесе өзге де қауiптi (зиянды) сұйық немесе газ тектес заттарды сақтауға арналған болат резервуарларды (ыдыстарды);
      мұнай құбырларының, газ құбырларының кәсiпшiлiк және магистральдық желiлерiн, сондай-ақ мұнай өнiмдерi құбырларының магистральдық желiлерiн;
      кернеуi 35 кВт-қа дейiнгi және 110 кВт-қа дейiнгi және одан жоғары электр беру магистральдық желiлерiн;
      түстi металдардан, полимерлiк материалдар мен шыныдан жасалған технологиялық құбырларды монтаждауды;
      байланыс пен телекоммуникацияның жалпы республикалық және халықаралық желiлерiн қамтиды;
      күрделі жөндеу мен реконструкциялауды қоса алғанда, инженерлiк желiлер мен жүйелердiң құрылысын, оның iшiнде:
      темiр жол қатынасы жолдарын электрмен жабдықтау желiлерiн, әуе көлiгi кәсiпорындарын электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру желiлерiн;
      газбен жабдықтаудың жоғары және орташа қысымды, тұрмыстық және өндiрiстiк газбен жабдықтаудың төмен қысымды желiлерiн, газ шаруашылығының iшкi жүйелерiн;
      суық және ыстық сумен жабдықтау, жылумен жабдықтау желiлерiн, тұрмыстық, өндiрiстiк және жауын-шашынның қалдық суларының орталықтандырылған кәрiзiн, су құбырының, жылу беру мен кәрiздiң iшкi жүйелерiнiң құрылғысын;
      электрмен жабдықтау желiлерiн және сыртқы электрмен жарықтандыру құрылғысын, iшкi электрмен жарықтандыру және электрмен жылытудың желiлерiн;
      iшкi орталықтандырылған жүйелердi;
      желдетудi, ауаны салқындатуды, пневматикалық көлiктi және аспирацияны орналастыруды қамтиды;
      конструкциялар мен жабдықтарды қорғау және өңдеу жөнiндегi жұмыстарды, оның ішінде объектілерді күрделі жөндеуді және реконструкциялауды (судан қорғауды, жылуды сақтауды, оның iшiнде тасқын су кезiндегi коррозиядан сақтауды, химиялық қорғауды жабынды мен электрлi химиялық қорғауды және найзағайдан қорғауды);
      күрделі жөндеу мен реконструкциялауды қамтитын автомобиль және темiр жол құрылыстарын салу, оның ішінде:
      темiр жолға арналған негiздердi және оның беткi құрылыстарын салу;
      I және II техникалық санаттағы автомобиль жолдарының, сондай-ақ жүрдек және реттелмелi қозғалыстың қалаiшiлiк магистральдық жолдарының, үздiксiз және реттелмелi қозғалыстың жалпықалалық маңызы бар магистральдық көшелерiнiң көлiк жүретiн бөлiгiнiң негiздерi мен жабындыларын, қорғаныш құрылыстары мен оларды жайластыруды;
      III, IV және V техникалық санаттағы автомобиль жолдарының, сондай-ақ магистральдық болып табылмайтын елдi-мекендер көшелерiнiң көлiк жүретiн бөлiгiнiң негiздерi мен жабындыларын, қорғаныш құрылыстары мен оларды жайластыруды;
      аэродромдардың ұшу-қону жолақтары мен тiкұшақ алаңдарының негiздерi мен жабындыларын;
      мыналармен:
      лифт шаруашылығы және өзге де көтергіш-көлiктiк құрылғылармен;
      металлургиямен, кен байытумен;
      металл өңдеумен;
      ағаш өңдеумен;
      геологиялық барлау, мұнай және газ кәсiпшiлiгiмен;
      тау-кен-шахта өндiрiсiмен, метрополитендер және тоннельдермен;
      гидротехникалық және мелиоративтiк құрылыстармен;
      астықты сақтаумен және ұқсатумен, өзге де тамақ өнiмдерiн өндiрумен және сақтаумен;
      көмiр, химия және мұнай өңдеу өндiрiсімен;
      құрылыс материалдары, бұйымдар мен конструкциялар өндiрiсiмен;
      жеңiл өнеркәсiп өнiмдерi өндiрiсiмен;
      дәрiлiк заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техника өндiрiсiмен, денсаулық сақтаумен, оңалтумен және аурулар профилактикасымен;
      театр-ойын-сауыққа, бiлiм беруге, спортқа арналған объектiлермен;
      жарылыстан қорғалған электр-техникалық жабдықты қоса алғанда, электр пештермен, өзге де электр-техникалық құрылғылармен;
      компрессор машиналарымен, сорғылармен және желдеткiштермен;
      байланыспен, авариядан қорғаумен, бақылау және сигнализация жүйесiмен, көлiкте, электр энергетикасы және сумен жабдықтау объектiлерiнде, тұрмыс-тiршiлiктi қамтамасыз ететiн өзге де объектiлерде оқшаулаумен, сондай-ақ өндiрiстiк мақсаттағы есепке алу мен бақылау аспаптарымен байланысты технологиялық жабдықтарды монтаждау, iске қосу-жөндеу жұмыстары;
      4) тұрғын үй ғимараттарының құрылысын үлескерлердің ақшасын тарту есебінен ұйымдастыру жөніндегі қызмет.»;

      20) 34-баптағы «, сондай-ақ олар бейнеленген материалдық объектілерді» деген сөздер алып тасталсын;

      21) 36-баптың 4) тармақшасы алып тасталсын;

      22) 42 және 43-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      «42-бап. Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру
               шарттары

      1. Лицензия және (немесе) лицензияға қосымша, егер жергілікті атқарушы орган немесе орталық мемлекеттік органның аумақтық органдары лицензиар болып табылса, жеке немесе заңды тұлғаны тіркеу орны бойынша беріледі.
      2. Лицензияны және лицензияға қосымшаны (қызметтің кіші түрлері болған жағдайда) алу үшін мынадай құжаттар қажет:
      1) өтініш;
      2) заңды тұлға үшін – жарғының (экспорт және импорт операцияларын қоспағанда) және өтініш берушінің заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелгені туралы куәліктің (салыстырып тексеру үшін түпнұсқалары берілмеген жағдайда нотариат куәландырған) көшірмелері;
      3) жеке тұлға үшін – жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
      4) дара кәсіпкер үшін – өтініш берушінің дара кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркелгені туралы куәліктің (салыстырып тексеру үшін түпнұсқасы берілмеген жағдайда нотариат куәландырған) көшірмесі;
      5) өтініш берушінің салық органында есепке тұрғаны туралы куәліктің (салыстырып тексеру үшін түпнұсқасы берілмеген жағдайда нотариат куәландырған) көшірмесі;
      6) қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін бюджетке лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың (салыстырып тексеру үшін түпнұсқасы берілмеген жағдайда нотариат куәландырған) көшірмесі;
      7) біліктілік талаптарына сәйкес мәліметтер мен құжаттар.
      Қаржы саласындағы қызметпен және қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызметпен айналысу құқығына лицензия берген кезде құжаттар тізбесіне қойылатын қосымша талаптарды Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган белгілей алады.
      3. Лицензиясы бар қызмет түрі шеңберінде лицензияға қосымшаны алу үшін мынадай құжаттар қажет:
      1) өтініш;
      2) лицензияның (салыстырып тексеру үшін түпнұсқасы берілмеген жағдайда нотариат куәландырған) көшірмесі;
      3) қызметтің кіші түріне қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес мәліметтер мен құжаттар.
      4. Лицензиар өтініш берушінің (лицензиаттың) құжаттарын алған сәттен бастап екі жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексеруге міндетті. Ұсынылған құжаттардың толық емес фактілері анықталған жағдайда лицензиар аталған мерзімде өтінішті одан әрі қараудан жазбаша дәлелді түрде бас тартады.
      5. Өтініш берушінің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі мәніне мемлекеттік органдардың келісімдерін алу үшін лицензиар өтініш берушінің лицензия және (немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған құжаттары тіркелген күннен бастап екі жұмыс күні ішінде өтініш берушінің лицензияланатын қызмет түрін жүзеге асыратын орны бойынша тиісті мемлекеттік органдарға сауал жібереді.
      Мемлекеттік органдар лицензиар сауалының негізінде он жұмыс күні ішінде өтініш берушінің қойылатын талаптарға сәйкестігі немесе сәйкес еместігі туралы тиісті лицензиарға жауап жібереді.
      Мемлекеттік органдар осы Заңда белгіленген мерзімде жауап жібермеген жағдайда лицензия беру келісілді деп саналады.
      6. Қаржы саласындағы қызметпен және қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызметпен айналысу құқығына лицензиялар беру, беруден бас тарту, олардың қолданылуын тоқтата тұру, тоқтату тәртібі мен шарттарын Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган белгілейді.
      Ойын бизнесі саласындағы қызметпен айналысу құқығына лицензиялар берудің шарттары мен тәртібі «Ойын бизнесі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында айқындалады.
      Үлескерлердің ақшасын тарту есебінен тұрғын жайлар құрылысын ұйымдастыру жөніндегі қызметке лицензия берудің шарттары мен тәртібі «Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен айқындалады.
      Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы қызметпен айналысу құқығына лицензия берудің ерекше талаптары «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында айқындалады.
      7. Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру үшін тиісті лицензиарға ұсынылған барлық құжаттар тізімдеме бойынша қабылданады, оның көшірмесі аталған органның құжаттарды қабылдаған күні туралы белгі соғылып, өтініш берушіге жіберіледі (табыс етіледі).

      43-бап. Лицензия және (немесе) лицензияға қосымшаны беру
              туралы өтiнiштердi қарау мерзiмдерi

      1. Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны отыз жұмыс күнінен кешіктірмей беретін атом энергиясын пайдалану саласындағы, қаржы саласындағы және қаржы ресурстарын шоғырландырумен байланысты қызметтегі лицензиарларды қоспағанда, лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны лицензиар осы Заңда белгіленген тиісті құжаттармен қоса өтініш берілген күннен бастап он бес жұмыс күнінен кешіктірмей береді.
      Лицензиар осы бапта белгiленген мерзiм iшiнде лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беруге не лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беруден бас тартудың себептерi туралы жазбаша түрде дәлелдi жауап қайтаруға мiндеттi.
      2. Егер лицензиар осы Заңда белгіленген мерзімде өтініш берушіге лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны бермеген не лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беруден дәлелді түрде бас тартуды ұсынбаған жағдайда, оларды беру мерзімдері өткен күннен бастап лицензия және (немесе) лицензияның қосымшасы берілді деп есептеледі.
      Лицензиар лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру мерзімдері өткен күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей өтініш берушіге тиісті лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беруге міндетті.
      Лицензиар лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны бермеген жағдайда бес жұмыс күні өткеннен кейін лицензия және (немесе) лицензияның қосымшасы алынды деп есептеледі, ал лицензияның өзі алынғанға дейін лицензиардың құжаттарды қабылдаған күні туралы белгі соғылған тізімдеменің көшірмесі лицензияланатын қызмет түрін жүзеге асырудың заңды екенін растайтын құжат болып табылады.»;

      23) 45-баптың 1-тармағының бірінші бөлігінде:
      бірінші абзацта:
      орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтіні өзгермейді;
      «бас тартылуы мүмкін» деген сөздер «бас тарту жүзеге асырылады» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) тармақша алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «4-1) өтініш берушіге лицензия беру келісуші мемлекеттік органмен келісілмесе;»;

      24) 47-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «47-бап. Лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның
               телнұсқаларын қайта ресiмдеу және беру

      1. Лицензия және (немесе) лицензияға қосымша жоғалған, бүлiнген жағдайда лицензиат лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның телнұсқаларын алуға құқығы бар.
      Лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның жоғалған, бүлiнген бланкiлерi лицензиаттың лицензиарға жазбаша өтiнiш берген күнінен бастап жарамсыз деп есептеледi.
      Лицензиар өтiнiш берiлген күннен бастап екі жұмыс күнi iшiнде жаңа нөмiр бере отырып және жоғарғы оң жақ бұрышында "Телнұсқа" деген жазуы бар лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның телнұсқаларын бередi.
      2. Лицензия және (немесе) лицензияға қосымша мынадай жағдайларда:
      1) жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты өзгергенде;
      2) дара кәсіпкерді қайта тіркеген, оның атауы мен мекен-жайы өзгерген кезде;
      3) заңды тұлғаны бірігу, қосылу, бөлініп шығу немесе қайта құру нысанында қайта ұйымдастырған кезде;
      4) заңды тұлғаның атауы және (немесе) заңды мекен-жайы өзгерген кезде қайта ресімдеуге жатады.
      Қызмет түрінің және (немесе) кіші түрінің атауы өзгерген жағдайда, лицензиаттың, осы тармақта белгіленген тәртіппен лицензияны қайта ресімдеу туралы өтініш беруге құқығы бар.
      Лицензиат қайта ресімдеу туралы өтінішті лицензияларды қайта ресімдеу кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін бюджетке лицензиялық алым төлегенін растайтын құжаттарды және лицензия мен лицензияға қосымшаның (болған жағдайда) көшірмелерін күнтізбелік отыз күн ішінде береді.
      Өтінішке осы тармақта көрсетілген құжаттарды қоса ұсынбаған жағдайда лицензиар лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуден бас тартады.
      Қызметтiң лицензияланатын түрiнен бiр немесе одан көп банк операциялары, сақтандыру қызметiндегi бiр немесе одан да көп сынып алып тасталған жағдайда, лицензиат күнтiзбелiк отыз күн iшiнде лицензиясымен қоса, лицензияны қайта ресiмдеу туралы өтiнiш беруге мiндеттi.
      Қызмет түрінің атауы өзгерген жағдайда, егер мұндай өзгеріс қызметтің лицензияланатын түрі мәнінің өзгеруіне әкеп соқпаса, қаржы саласындағы қызметті және қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызметті жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға отыз күнтізбелік күн ішінде лицензияларды және лицензияның көшірмесін қайта ресімдеу кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін бюджетке лицензиялық алымды төлегенін растайтын құжаттарға қоса, лицензияны қайта ресімдеу туралы өтініш беруге міндетті.
      3. Лицензиат тиісті жазбаша өтініш берген күннен бастап он жұмыс күні ішінде лицензиар лицензияны және лицензияға қосымшаны (болған жағдайда) қайта ресімдейді.
      Лицензиат қайта ресімделген лицензияны алған кезде бұрын берілген лицензия мен лицензияға қосымшаны (болған жағдайда) лицензиарға қайтаруға міндетті.»;

      25) 6-тарау мынадай мазмұндағы 49-1-баппен толықтырылсын:

      «49-1-бап. Лицензиялық бақылау

      1. Лицензиялық бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      2. Тексеру «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге нысандары Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.»;

      26) 50-баптағы «азаматтық» деген сөз алып тасталсын.

      49. «Мақта саласын дамыту туралы» 2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 16, 130-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; № 24, 129-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 15, 71-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат):

      1) 1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:
      1) кепiл куәлiгiн ұстаушы - кепiл куәлiгiмен куәландырылған мiндеттемеде мақтаны кепiлге ұстаушы болып табылатын жеке немесе заңды тұлға;
      2) қойма куәлiгiн ұстаушы - кепiлмен ауыртпалық жасалған мақта иесi; қойма куәлiгiмен индоссамент жасалған жағдайларда - индоссат;
      3) линт - мақта талшығын мақта тұқымынан ажыратқаннан кейiн қалған тұқымның талшықты қабығы;
      4) мақта - шиттi мақта, мақта талшығы, мақта тұқымы;
      5) мақта иесi - меншiк құқығында шиттi мақта және (немесе) мақта талшығы және (немесе) мақта тұқымы бар жеке немесе заңды тұлға;
      6) мақта қабылдау пунктi - шиттi мақтаны қабылдауға, сақтауға және беруге арналған арнаулы ғимарат;
      7) мақта қолхаттары бойынша мiндеттемелердiң орындалуына кепiлдiк беру қоры - мақта өңдеу ұйымдарының өздерi берген мақта қолхаттары бойынша мiндеттемелерiн орындамауынан мақта қолхаттарын ұстаушылардың құқықтары мен заңды мүдделерiн қорғауды қамтамасыз ету мақсатында өз қызметiн жүзеге асыратын заңды тұлға;
      8) мақта қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету жөніндегі қызмет – шитті мақтаны сақтау; мақта талшығы мен мақта тұқымын сақтау, беру және шитті мақтаны мақта талшығы етіп бастапқы өңдеу жөніндегі мақта өңдеу ұйымдары жүзеге асыратын қызмет;
      9) мақта қолхаты - шиттi мақтаны сақтауға және (немесе) бастапқы өңдеуге; мақта талшығын және мақта тұқымын сақтауға қабылдап алғанын растау үшiн мақта өңдеу ұйымы беретiн қосарлы қойма куәлiгi;
      10) мақта қолхатын ұстаушы - мақта өңдеу ұйымына шиттi мақтаны сақтауға және (немесе) бастапқы өңдеуге; мақта талшығын және мақта тұқымын сақтауға өткiзген мақта иесi; мақта қолхатында индоссамент жасалған жағдайларда - индоссат;
      11) мақта нарығына қатысушылар - шиттi мақтаны өндiруге, оны мақта талшығы етiп бастапқы өңдеуге және мақтаны сатуға қатысатын жеке және заңды тұлғалар;
      12) мақта нарығының мониторингi - мақта нарығына қатысушылар жүзеге асыратын мақтаны өндiрудi, өңдеудi, сақтауды және өткiзудi қоса алғанда, мақта нарығы деректерiн жинауға, пысықтауға және талдауға бағытталған iс-шаралар жиынтығы;
      13) мақтаның сапасы - стандарттау жөнiндегi нормативтiк құжаттардың талаптарына сәйкестiгiн айқындайтын мақтаның тұтыну қасиеттерiнiң жиынтығы;
      14) мақта өңдеу ұйымы - меншiк құқығында мақта тазалау зауыты бар, мақта қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі жөнiнде қызметтер көрсететiн заңды тұлға;
      15) мақта саласын дамыту жүйесiндегi уәкiлеттi орган (бұдан әрi - уәкiлеттi орган) - Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын, мақта саласындағы мемлекеттiк реттеудi жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;
      16) мақта тазалау зауыты - шиттi мақтаны мақта талшығы етiп бастапқы өңдеуге арналған арнаулы ғимарат;
      17) мақта талшығы - шиттi мақтаны бастапқы өңдеу кезiнде алынатын негiзгi өнiм;
      18) мақта талшығы бумасы - стандарттау жөнiндегi техникалық регламенттер мен нормативтiк құжаттардың талаптарын сақтай отырып, шиттi мақтаны мақта талшығы етiп бастапқы өңдеу нәтижесiнде алынған мақта талшығының ерекше әдiспен нығыздалған белгiлi бiр көлемi;
      19) мақта талшығының сапасына сараптама жасау - сынаманы iрiктеу мен сынақтан өткiзудi, мақта талшығының сапа паспортын ресiмдеудi қамтитын мақта талшығы сапасының нақты көрсеткiштерiн анықтау мен растауға бағытталған шаралар кешенi;
      20) мақта талшығы сапасының паспорты - мақта талшығы сапасының нақты көрсеткiштерiн және олардың стандарттау жөнiндегi нормативтiк құжаттар және (немесе) келiсiмшарттар талаптарына сәйкестiгiн куәландыратын құжат;
      21) мақта тұқымы - шиттi мақтаны бастапқы өңдеу кезiнде алынған мақта ұрығы;
      22) мақта шаруашылығы - өсiмдiк шаруашылығының мақта өндiру жөнiндегi саласы;
      23) мамандандырылған ауыспалы мақта егiсi - бiр ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiнiң жер пайдалану аумағындағы егiстiк жердiң құрылымында мақтаның үлесi жетпiс пайыздан аспайтын жағдайда, өсiмдiктер аурулары мен зиянкестердiң жиналуына кедергi болатын, топырақ құнарлылығын сақтау мен арттыруға, шиттi мақтаның өнiмдiлiгi мен сапасын арттыруға әсер ететiн, мақтаның басқа ауыл шаруашылығы дақылдарымен ғылыми негiзделген кезектестiрiлiп егiлуi;
      24) өңдеу шарты - шиттi мақтаны мақта талшығы етiп бастапқы өңдеу жөніндегі жария шарты;
      25) сақтау шарты - шиттi мақтаны сақтаудың жария шарты;
      26) сарапшы ұйым - Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген талаптарға сәйкес мақта талшығы сапасына сараптама жасауды және мақта талшығы сапасының паспортын берудi жүзеге асыратын заңды тұлға;
      27) шиттi мақта - тұқымынан ажыратылмаған талшық;
      28) шитті мақтаны мақта талшығы етіп бастапқы өңдеу – шитті мақтаны мақта талшығы, тұқым, линт, талшықты қалдықтар (құрамдарында үлік бар және мамық бар) етіп тазалау жөніндегі технологиялық операциялар кешені;
      29) шиттi мақтаның сапасына сараптама жасау - сынаманы iрiктеу мен сынақтан өткiзудi, шиттi мақтаның сапасы туралы куәлiктi ресiмдеудi қамтитын шиттi мақта сапасының нақты көрсеткiштерiн анықтау мен растауға бағытталған шаралар кешенi;
      30) шиттi мақтаны өңдеудiң жанама өнiмдерi - тұқым, линт, талшықты қалдықтар (құрамында үлiк және мамық бар);
      31) шиттi мақтаны сақтау - шиттi мақтаны қабылдау, сақтау және беру жөнiндегi технологиялық операциялар кешенi;
      32) шиттi мақта өндiрiсi - шиттi мақта өсiруге бағытталған агротехнологиялық iс-шаралар кешенi.»;

      2) 4-баптың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) мақта қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету жөніндегі қызметті лицензиялау және мақта өңдеу ұйымдарының қызметін мемлекеттік бақылау;»;

      3) 6-бапта:
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) мақта қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету жөніндегі қызметке қойылатын біліктілік талаптарын бекіту;»;
      4) тармақшаның екінші абзацы алып тасталсын;

      4) 7-бапта:
      5) тармақшаның екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «мақта қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету жөніндегі қызмет;»;
      16) тармақшадағы «шитті мақтаны мақта талшығы етіп бастапқы өңдеу» деген сөздер «мақта қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету» деген сөздермен ауыстырылсын;
      18) тармақшаның екінші абзацы алып тасталсын;

      5) 8-бапта:
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) мақта қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету жөніндегі қызметті лицензиялау;»;
      5) тармақшада:
      екінші абзацтағы «белгіленген тәртіппен бекітілген шитті мақтаны мақта талшығы етіп бастапқы өңдеу жөніндегі қызметті лицензиялау ережелеріне сәйкес» деген сөздер алып тасталсын;
      үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «мақта өңдеу ұйымдарын тексеру актілерін ресімдеуді;»;
      7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «7) мақта қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына арналған лицензияның қолданысын тұтастай немесе жекелеген операцияларды жүзеге асыру бөлігінде Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасында көзделген тәртіппен тоқтата тұру, сондай-ақ мақта қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына арналған лицензиядан айыру туралы сотқа талап-арыз беру;»;

      6) 4-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4-тарау. Мақта өндірумен айналысатын ауылшаруашылығы тауар өндірушілерінің, мақта өңдеу ұйымдары мен сервистік-дайындау орталықтарының қызметі»;

      7) 13-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Мақта өңдеу ұйымы лицензияның негізінде мақта қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтерді көрсетеді.
      Мақта қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына лицензиясы жоқ заңды тұлғаның өз атауында, тауар таңбаларында, құжаттарында, хабарландырулар мен жарнамасында «мақта өңдеу ұйымы», «мақта тазалау зауыты», «мақта қабылдау пункті» деген сөздерді немесе одан туындайтын сөздерді пайдалануға құқығы жоқ.»;
      4-тармақтың 1) тармақшасындағы «шитті мақтаны талшықты мақта етіп сапалы бастапқы өңдеуді» деген сөздер «мақта қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету жөніндегі қызметті» деген сөздермен ауыстырылсын;

      8) 15-бапта:
      1-тармақта:
      бірінші бөліктің үшінші абзацындағы «шитті мақтаны мақта талшығы етіп бастапқы өңдеуге» деген сөздер «мақта қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету жөніндегі қызметтерге» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Мақта өңдеу ұйымдары мақта қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету жөніндегі қызмет және мақта қолхаттарын беру арқылы қойма қызметіне байланысты емес қызмет операцияларының есебін жеке-жеке жүргізуді қамтамасыз етуге міндетті.»;
      2-тармақтағы «шитті мақтаны мақта талшығы етіп бастапқы өңдеу жөніндегі қызметті» деген сөздер «мақта қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету жөніндегі қызметті» деген сөздермен ауыстырылсын;

      9) 16-баптың 2-тармағындағы «шитті мақтаны мақта талшығы етіп бастапқы өңдеу,» деген сөздер «мақта қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету,» деген сөздермен ауыстырылсын;

      10) 19-баптың 1-тармағы 2) тармақшасындағы «шитті мақтаны мақта талшығы етіп бастапқы өңдеу жөніндегі қызметін» деген сөздер «мақта қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету жөніндегі қызметті» деген сөздермен ауыстырылсын;

      11) 26-баптың 2-тармағындағы «шитті мақтаны мақта талшығы етіп бастапқы өңдеу» деген сөздер «мақта қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі» деген сөздермен ауыстырылсын;

      12) 29-баптың 1-тармағының 3) тармақшасындағы, 30-баптың бірінші бөлігінің 3) тармақшасындағы «шитті мақтаны мақта талшығы етіп бастапқы өңдеу» деген сөздер «мақта қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету» деген сөздермен, 31-баптың тақырыбындағы және мәтініндегі «Шитті мақтаны мақта талшығы етіп бастапқы өңдеу» деген сөздер - «Мақта қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету» деген сөздермен, 36-баптың 4-тармағындағы және 38-баптың 4-тармақшасындағы «шитті мақтаны мақта талшығы етіп бастапқы өңдеу» деген сөздер «мақта қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету» деген сөздермен ауыстырылсын.

      50. «Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» 2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 17, 133-құжат; 2009 ж., № 18, 86-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 7-құжаттар):

      1) 1-баптың 39) тармақшасындағы «ветеринарлық куәлiк,» деген сөздер алып тасталсын;

      2) 6-баптың 1-тармағының үшінші абзацы және 7-баптың 2) тармақшасы алып тасталсын;

      3) 18-баптың 3-тармағындағы «Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ресімделген санитарлық паспорты бар,» деген сөздер алып тасталсын.

      51. «Ойыншықтардың қауіпсіздігі туралы» 2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 17, 138-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат):

      1) 1-баптың 7) тармақшасы алып тасталсын;

      2) 7-баптың 6-тармағының 5) тармақшасындағы «тоқтатуға;» деген сөз «тоқтатуға міндетті.» деген сөздермен ауыстырылып, 6) тармақшасы және 8-тармағы алып тасталсын.

      52. «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 20, 151-құжат; 2008 ж., № 23, 124-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 149-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 21-құжат; № 5, 43-құжат):

      1) 4-баптың 8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «8) білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын бекітеді;»;

      2) 5-баптың 8) тармақшасының төртінші абзацындағы «рухани», «(діни оқу орындары)» деген сөздер тиісінше «діни», «(діни оқу орындары) береді.» деген сөздермен ауыстырылып, бесінші абзац алып тасталсын;

      3) 6-бапта:
      2-тармақта:
      7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «7) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің кәсіптік бағдарламаларын іске асыратын заңды тұлғалардың, сондай-ақ мамандандырылған және арнаулы білім беру бағдарламаларын іске асыратын жалпы білім беретін мектептердің білім беру қызметін лицензиялауды жүзеге асырады;»;
      мынадай мазмұндағы 7-1) және 7-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      «7-1) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің кәсіптік бағдарламаларын, сондай-ақ балалар мен жасөспірімдерге арналған спорт бойынша мамандандырылған және арнаулы жалпы білім беру бағдарламаларын және қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын заңды тұлғаларды мемлекеттік аттестаттаудан өткізеді;
      7-2) білім беру қызметін (лицензиялауды талап етпейтін білім беру қызметінің кіші түрлері үшін) жүзеге асыратын заңды тұлғалардың есебін жүргізеді;»;
      3-тармақта:
      6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «6) бастауыш, негізгі орта және жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің жалпы білім беру бағдарламаларын іске асыратын заңды тұлғалардың білім беру қызметін лицензиялауды жүзеге асырады;»;
      мынадай мазмұндағы 6-1) және 6-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      «6-1) бастауыш, негізгі орта және жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің, балаларға қосымша білім берудің жалпы білім бағдарламаларын іске асыратын заңды тұлғаларды, сондай-ақ арнаулы және мамандандырылған жалпы білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттаудан өткізеді;
      6-2) білім беру қызметін (лицензиялауды талап етпейтін білім беру қызметінің кіші түрлері үшін) жүзеге асыратын заңды тұлғалардың есебін жүргізеді;»;
      4-тармақта:
      6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «6) бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің жалпы білім беру бағдарламаларын іске асыратын заңды тұлғаларды (арнаулы және мамандандырылған жалпы білім беру бағдарламаларын іске асыратын жалпы білім беретін мектептерді қоспағанда) лицензиялауды жүзеге асырады;»;
      мынадай мазмұндағы 6-1) және 6-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      «6-1) мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің (арнайы және мамандандырылған жалпы білім беру бағдарламаларын іске асыратын жалпы білім беретін мектептерді қоспағанда) жалпы білім беру бағдарламаларын, сондай-ақ балаларға арналған қосымша білім беру бағдарламаларын (спорт бойынша балалар мен жасөспірімдерге арналған қосымша білім беру бағдарламаларын қоспағанда) іске асыратын заңды тұлғаларды мемлекеттік аттестаттаудан өткізеді;
      6-2) білім беру қызметін (лицензиялауды талап етпейтін білім беру қызметінің кіші түрлері үшін) жүзеге асыратын заңды тұлғалардың есебін жүргізеді;»;

      4) 35-баптың 2-тармағының үшінші бөлігі алып тасталсын;

      5) 40-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Білім беру ұйымдарында білім беру қызметін жүргізу құқығы:
      1) лицензиялауды талап ететін білім беру қызметінің кіші түрлері үшін – егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, лицензия алған сәттен бастап және Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен лицензиядан айыру немесе оны жарамсыз деп тану туралы соттың шешімі заңды күшіне енген сәттен бастап;
      2) лицензиялауды талап етпейтін білім беру қызметінің кіші түрлері үшін – заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеген сәттен бастап туындайды.»;

      6) 57-бап мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:
      «6. Білім беру ұйымдарының филиалдары лицензиялауға жататын білім беру қызметінің кіші түрлерін қоспағанда, білім беру қызметін жүзеге асыруға құқылы.»;

      7) 59-баптың 1-тармағындағы, 3-тармағының 3) тармақшасындағы, 8-тармағындағы «білім беру саласындағы заңнамасының талаптарына және білім беру қызметін лицензиялау ережелеріне», «білім туралы заңнамасын және білім беру қызметін лицензиялау ережелерінің» деген сөздер тиісінше «білім беру саласындағы және лицензиялау туралы заңнамасының талаптарына», «білім туралы және лицензиялау туралы заңнамасының» деген сөздермен ауыстырылсын;

      8) 65-баптың 2-тармағының бірінші бөлігіндегі «білім беру саласындағы уәкілетті органмен келісім бойынша» деген сөздер алып тасталсын.

      53. «Бәсекелестік туралы» 2008 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2008 ж., № 24, 125-құжат; 2009 ж., № 15-16, 74-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 6, 50-құжат):
      32-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Дүлей зілзала, эпидемия, эпизоотия кезінде, сондай-ақ негізгі қызметін одан әрі жалғастыруға кедергі келтіретін шектеулер болған кезде мемлекеттік монополия субъектісіне Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша негізгі қызметін қайтадан жүргізгенге дейін технологиялық тұрғыдан негізгі қызметіне жақын өзге де қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқық беріледі.».

      54. «Арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы» 2008 жылғы 29 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 24, 127-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат):
      7-баптың 3) тармақшасы, 11-баптың 1-тармағы 2) тармақшасының екінші абзацы және 18-бап алып тасталсын.

      55. «Тауар биржалары туралы» 2009 жылғы 4 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2009 ж., № 9-10, 46-құжат; № 18, 84-құжат; № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат):
      3-баптың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) сауда биржаларының, брокерлер мен дилерлердің қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын бекітеді;».

      56. «Жаңартылатын энергия көздерiн пайдалануды қолдау туралы» 2009 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2009 ж., № 13-14, 61-құжат):
      3-баптың 2-тармағының 2) тармақшасы алып тасталсын.

      57. «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» 2010 жылғы 24 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2010 ж., № 12, 60-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат):

      1) 62-бапта:
      3-тармақта:
      төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Сараптамалық қорытындыларды тиiстi мемлекеттiк органдар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өз құзыретi шегiнде мемлекеттiк сараптаманы жүзеге асыратын мемлекеттiк орган тиiстi сараптаманы жүргiзуге қажеттi құжаттардың толық пакетiн берген кезден бастап күнтiзбелiк отыз күн iшiнде бередi.»;
      мынадай мазмұндағы бесінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Экологиялық сараптама Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.»;
      4-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Келiсiмшарт жобасын жұмыс бағдарламасымен сәйкестендіруді олар келiп түскен күннен бастап құзыреттi орган - бiр ай iшiнде, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органдары он жұмыс күні ішінде жүргiзедi.»;
      5-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Келісімшарт жасасуға үміткер тұлға құжаттарды ұсынған күннен бастап келiсiмшарттың түпкілікті мәтіні мен жұмыс бағдарламасын сәйкестендіруді құзыреттi орган - екі айдан кешіктірмейтін мерзімде, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органдары он бес жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде жүргiзедi.»;

      2) 64-баптың 4-тармағының екінші бөлігіндегі «бір ай» деген сөздер «он бес жұмыс күні» деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 65-бапта:
      1-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Бағалау жұмыстары сатысына көшуге рұқсатты құзыреттi орган - бiр ай iшiнде, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органдары он бес жұмыс күні ішінде береді.»;
      5-тармақтың үшінші бөлігіндегі «бір ай» деген сөздер «он бес жұмыс күні» деген сөздермен ауыстырылсын;
      7-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Жобаларға өзгерiстердi және (немесе) толықтыруларды қарау және бекiту мерзiмi тиiстi өзгерiстердiң және (немесе) толықтырулардың жобасы орталық комиссияға келiп түскен күннен бастап - бiр айдан, өңiраралық комиссияға келіп түскен күннен бастап он бес жұмыс күнінен аспауға тиiс.»;

      4) 66-бапта:
      7-тармақтың үшінші бөлігіндегі «он бес» деген сөздер «бес» деген сөзбен ауыстырылсын;
      8-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Жобаларға өзгерiстердi және (немесе) толықтыруларды қарау және бекiту мерзiмi тиiстi өзгерiстердің және (немесе) толықтырулардың жобасы орталық комиссияға келiп түскен күннен бастап - бiр айдан, өңiраралық комиссияға келіп түскен күннен бастап он жұмыс күнінен аспауға тиiс.».
      Ескерту. 1-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.01.18 N 546-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.02.17 № 564-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      2-бап.
      1. Осы Заң, осы Заңның алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізілетін 1-бабының 45-тармағын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі.
      2. Осы Заңның 1-бабының 12-тармағы 1) тармақшасының он алтыншы - жиырма үшінші абзацтары осы Заң қолданысқа енгізілген сәтте олардың тіркелуін банкроттық саласындағы уәкілетті орган өзінде бар деректер негізінде жүргізетін, тиісті лицензия негізінде қызметін жүзеге асыратын оңалтуды, конкурсты басқарушыларға, сырттай байқау әкімшілеріне қолданылмайды.
      3. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы жобалау қызметін және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүзеге асыратын лицензиаттар осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап он екі айдың ішінде осы Заңның 1-бабы 27-тармағы 7) тармақшасының және 48-тармағының 22) тармақшасы жиырма төртінші абзацының талаптарына сәйкес лицензияларын қайта ресімдеуге міндетті.
      Лицензияны қайта ресімдеу, егер құрылыс мердігерлігі шарты осы Заңның 1-бабы 27-тармағының 7) тармақшасы және 48-тармағы 22) тармақшасының жиырма төртінші абзацы қолданысқа енгізілгенге дейін жасалған болса, мұндай шарттың міндеттемелерді орындауға қатысты талаптарын өзгертуге әкеп соқпайды.
      Ескерту. 2-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.07.10 № 31-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                 Н. Назарбаев