Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқармасының 2013 жылғы 26 сәуірдегі № 110 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2013 жылы 10 маусымда № 8505 тіркелді

Жаңартылған

      Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі бекітілсін.
      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Ұлттық Банк
      Төрағасы                                   Г. Марченко

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 26 сәуірдегі 
№ 110 қаулысымен     
бекітілген        

Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесі

      1. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 03.02.2014 № 14 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      2. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасының банктерінде клиенттердің банктік есепшоттарын ашу, жүргізу және жабу ережесін бекіту туралы» 2000 жылғы 2 маусымдағы № 266 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1199 тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының банктерінде клиенттердің банктік есепшоттарын ашу, жүргізу және жабу ережесінде:
      11-тармақта:
      1) тармақшаның үшінші және төртінші абзацтары мынадай редакцияда жазылсын:
      «заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) немесе филиалды (өкілдікті) есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама немесе куәліктің көшірмесі;
      жарғы (оқшауланған бөлімшелер үшін – Ереже) немесе көрсетілген құжаттардың нотариалды куәландырылған көшірмелері не үлгі жарғының негізінде клиент қызметінің жүзеге асырылу фактісін растайтын құжат;»;
      3) тармақшаның төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «дара кәсіпкер ретінде міндетті мемлекеттік тіркелуге жататын дара кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары үшін – салық қызметі органы берген, клиентті дара кәсіпкер, жеке нотариус, адвокат, жеке сот орындаушысы ретінде тіркеу есебіне қоюды растайтын құжаттың көшірмесі, не егер көрсетілген құжат электрондық құжат нысанында берілген болса, электрондық құжат мазмұнының қағаз тасымалдауыштағы басып шығарылуы немесе бейнесі;»;
      4) тармақшаның төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «резидент емес-заңды тұлғалардың филиалдары мен өкiлдiктерi үшiн – уәкiлеттi орган берген, есептік тiркеуден (қайта тiркеуден) өту фактісін растайтын белгiленген нысандағы құжат не оның көшірмесі, сондай-ақ мемлекеттiк тілде және (немесе) орыс тiлiнде жазылған тиiстi филиал немесе өкiлдiк туралы ереже не оның нотариалды куәландырылған көшiрмесi және Қазақстан Республикасының резиденті емес-заңды тұлға филиалдың немесе өкiлдiктiң басшысына берген сенiмхаттың нотариалды куәландырылған көшiрмесi;»;
      6) тармақшаның төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «дара кәсіпкер ретінде міндетті мемлекеттік тіркелуге жататын дара кәсіпкерлер үшін – салық қызметі органы берген, клиентті дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебіне қоюды растайтын құжаттың көшірмесі, не егер көрсетілген құжатты уәкілетті орган электрондық құжат нысанында берген болса, электрондық құжат мазмұнының қағаз тасымалдауыштағы басып шығарылуы немесе бейнесі;»;
      7) тармақшаның үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «уәкілетті орган берген, мемлекеттік тіркеуден (қайта тіркеуден) өту фактісін растайтын анықтама немесе белгіленген нысандағы құжаттың көшiрмесi;»;
      17-тармақта:
      1) тармақшаның үшінші және төртінші абзацтары мынадай редакцияда жазылсын:
      «заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) немесе филиалды (өкілдікті) есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама немесе куәліктің көшірмесі;
      жарғы (оқшауланған бөлімшелер үшін – Ереже) немесе көрсетілген құжаттардың нотариалды куәландырылған көшірмелері не үлгі жарғының негізінде клиент қызметінің жүзеге асырылу фактісін растайтын құжат;»;
      2) тармақшаның бесінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «дара кәсіпкер ретінде міндетті мемлекеттік тіркелуге жататын дара кәсіпкерлер үшін – клиентті дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебіне қоюды растайтын құжаттың көшірмесі, не егер көрсетілген құжат электрондық құжат нысанында берілген болса, электрондық құжат мазмұнының қағаз тасымалдауыштағы басып шығарылуы немесе бейнесі;»;
      3) тармақшаның төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «резидент емес-заңды тұлғалардың филиалдары мен өкiлдiктерi үшiн – уәкiлеттi орган берген, есептік тiркеуден (қайта тiркеуден) өту фактісін растайтын белгiленген нысандағы құжат не оның көшірмесі, сондай-ақ тиiстi филиал немесе өкiлдiк туралы ереженің нотариалды куәландырылған және мемлекеттiк тілде және (немесе) орыс тiлiнде жазылған көшiрмесi және Қазақстан Республикасының резиденті емес-заңды тұлға филиалдың немесе өкiлдiктiң басшысына берген сенiмхаттың көшiрмесi;»;
      4) тармақшаның бесінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «дара кәсіпкер ретінде міндетті мемлекеттік тіркелуге жататын дара кәсіпкерлер үшін – салық қызметі органы берген, клиентті дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебіне қоюды растайтын құжаттың көшірмесі, не егер көрсетілген құжат электрондық құжат нысанында берілген болса, электрондық құжат мазмұнының қағаз тасымалдауыштағы басып шығарылуы немесе бейнесі;»;
      18-тармақтың 1) тармақшасының үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) немесе филиалды (өкілдікті) есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама немесе куәліктің көшірмесі;».
      3. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 16.07.2014 № 151 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      4. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банк Басқармасы төрағасының 23.04.2014 № 67 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      5. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан депозитарлық қолхаттарын шығару, орналастыру, айналысы және өтеу, олардың шығарылымын мемлекеттiк тiркеу және қазақстан депозитарлық қолхаттарын шығару немесе өтеу қорытындылары туралы есептердi беру, сондай-ақ қазақстан депозитарлық қолхаттарының эмитентi сақтауға жататын талаптар туралы ережені бекiту туралы» 2003 жылғы 6 желтоқсандағы № 430 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2646 тіркелген, 2004 жылғы 3 ақпанда «Егемен Қазақстан» газетінде № 25 (23663) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан депозитарлық қолхаттарын шығару, орналастыру, айналысы және өтеу, олардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу және қазақстан депозитарлық қолхаттарын шығару немесе өтеу қорытындылары туралы есептерді беру, сондай-ақ қазақстан депозитарлық қолхаттарының эмитенті сақтауға жататын талаптар туралы ережеде:
      15-тармақтың 8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «8) базалық активтің эмитентін заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәлiктiң көшірмесін;»;
      1-қосымшаның Қазақстан депозитарлық қолхаттары шығарылымының проспектісінде:
      1-тармақтың 2) және 3) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес эмитенттің толық ресми атауы;
      3) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес базалық активі болып табылатын эмиссиялық бағалы қағаздардың түрі және санатын, базалық активі эмитентінің толық ресми атауы;»;
      2-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) эмитентті заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәлiктiң күні және нөмірі;»;
      2-қосымшаның Қазақстан депозитарлық қолхаттарын орналастыру қорытындылары туралы есебінің 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Бағалы қағаздарға қазақстандық депозитарлық қолхаттар – (шығарылым проспектісіне сәйкес базалық актив эмитентінің бағалы қағаздарының түрін, үлгісін және санатын, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес базалық актив эмитентінің атауын және орналасқан жерін көрсету керек);»;
      3-қосымшаның Қазақстан депозитарлық қолхаттарын өтеу қорытындылары туралы есебінің 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Бағалы қағаздарға қазақстандық депозитарлық қолхаттар – (шығарылым проспектісіне сәйкес базалық актив эмитентінің бағалы қағаздарының түрін, үлгісін және санатын, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес базалық актив эмитентінің атауын және орналасқан жерін көрсету керек);»;
      4-қосымшаның Қазақстан депозитарлық қолхаттарының шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Уәкілетті орган (атауы) бағалы қағаздарға тіркелген (тіркеген органның атауы, тіркеу нөмірі және күні) қазақстандық депозитарлық қолхаттардың шығарылымын (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес эмитенттің атауы) мемлекеттік тіркеуді жүргізді (реттік нөмірі) (базалық актив эмитентінің бағалы қағаздарының түрін, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес базалық актив эмитентінің атауын және орналасқан жерін көрсету керек).».
      6. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Ақпарат жеткiзушiлердiң ақпаратты беру тәртiбiне қойылатын шарттар мен ең төменгi талаптар туралы, кредиттiк тарих субъектiлерiнiң олар туралы ақпаратты кредиттiк бюроларға беруге келiсiмiн ресiмдеу, кредиттiк есептi беруге келiсiмдi ресiмдеу тәртiбi туралы және кредиттiк есеп беру шарттары мен тәртiбi туралы ереженi бекiту жөнiнде» 2004 жылғы 21 тамыздағы № 250 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3113 тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Ақпарат жеткiзушiлердiң ақпаратты беру тәртiбiне қойылатын шарттар мен ең төменгi талаптар туралы, кредиттiк тарих субъектiлерiнiң олар туралы ақпаратты кредиттiк бюроларға беруге келiсiмiн ресiмдеу, кредиттiк есептi беруге келiсiмдi ресiмдеу тәртiбi туралы және кредиттiк есеп беру шарттары мен тәртiбi туралы ережеде:
      12-қосымшалар осы өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 34-қосымшаларына сәйкес редакцияда жазылсын.
      7. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Банк акцияларын мәжбүрлеп сатып алу және оларды инвесторларға міндетті түрде сату ережесін бекіту туралы» 2005 жылғы 26 наурыздағы № 113 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3576 тіркелген, 2005 жылғы 2 қыркүйекте «Заң газеті» газетінде № 96-97 (721) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Банк акцияларын мәжбүрлеп сатып алу және оларды инвесторларға міндетті түрде сату ережесінде:
      12-тармақтың екінші бөлігінде:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) банктің атауы, орналасқан жері, почталық мекенжайы, банкті мемлекеттік тіркеу (қайта тiркеу) туралы анықтаманың немесе куәлiктiң күні және нөмірі;»;
      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) заңды тұлға - инвестордың атауы, орналасқан жері, почталық мекенжайы, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тiркеу) туралы анықтаманың немесе куәлiктiң күні және нөмірі;»;
      16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «16. Тіркеуші уәкілетті органға мынадай құжаттар негізінде бағалы қағаздар ұстаушылардың тізілімдері жүйесінде жеке шот ашады: уәкілетті органның шешімі, уәкілетті органның мемлекеттік тіркеу (қайта тiркеу) туралы анықтамасының немесе куәлігінің көшірмесі және мөр бедерімен уәкілетті органның тіркеушіге берілетін құжаттарға қол қоюға және банктің акцияларымен мәмілелер жасау бойынша өзге де рәсімдерді жүзеге асыруға уәкілетті өкілдерінің қол қою үлгілерінің карточкасы.
      Уәкілетті органның шешімі негізінде тіркеуші акционерлердің жеке шоттарынан банк акцияларын есептен шығарады және оларды уәкілетті органның жеке шотына есепке жазады.».
      8. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді, акцияларды орналастыру және акциялар шығарылымын жою қорытындысы туралы есепті бекіту» 2005 жылғы 30 шілдедегі № 268 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3832 тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу, акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекіту және акциялар шығарылымын жою ережесінде:
      1-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәліктің көшiрмелерiн;»;
      6-тармақтың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «5) әділет органының не Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің белгiсi қойылған барлық енгiзiлген өзгерiстерiмен және толықтыруларымен бiрге жарғының және заңды тұлғаны қайта тiркеу туралы анықтаманың немесе куәлiктiң көшiрмелерiн (қоғамның атауы және (немесе) оның орналасқан жері өзгерген жағдайда);»;
      10-тармақтың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «6) әділет органының белгiсi қойылған барлық енгiзiлген өзгерiстерiмен және толықтыруларымен бiрге жарғының және заңды тұлғаны қайта тiркеу туралы анықтаманың немесе куәлiктiң көшірмесін.»;
      1-қосымшаның Акциялар шығарылымының проспектісі 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Акционерлік қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер.
      Осы тармақта акционерлік қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәлiктiң күні және нөмірі, сондай-ақ мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асырған органның атауы көрсетілуі қажет.»;
      1-1-қосымша осы өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 5-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;
      2-қосымшаның Акцияларды орналастыру қорытындылары бойынша есебінің 1-1-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Осы тармақта қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәлiктiң күні және нөмірі, сондай-ақ мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асырған органның атауы көрсетілуі қажет.»;
      2-1 және 2-2-қосымшалар осы өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 6 және  7-қосымшаларына сәйкес редакцияда жазылсын;
      2-3-қосымшаның Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке өзгерістердің 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер.
      Осы тармақта қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәлiктiң күні және нөмірі, сондай-ақ мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асырған органның атауы көрсетілуі қажет.»;
      4-қосымшада:

«

Атауы:
(Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікке сәйкес)
Мемлекеттік тіркеудің (қайта тіркеудің) негізгі деректері
(Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікке сәйкес)

Күні (кк/аа/жж) Нөмірі


Мемлекеттік тіркеудің (қайта тіркеудің) басқа да деректері
(Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікке сәйкес)
Орналасқан жері:
Бастапқы мемлекеттік тіркелген күні

(кк/аа/жж)

                                              »
деген бағандар мынадай редакцияда жазылсын:

«

Атауы:
(мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес)
Мемлекеттік тіркеудің (қайта тіркеудің) негізгі деректері
(мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес)

Күні (күні/айы/жылы) Нөмірі


Мемлекеттік тіркеудің (қайта тіркеудің) басқа да деректері
(мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес)
Орналасқан жері:
Алғашқы мемлекеттік тіркелген күні

(күні/айы/жылы)

                                        ».
      9. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу және облигацияларды орналастыру және өтеу, облигациялар шығарылымының күшін жою қорытындылары жөніндегі ережені бекіту туралы» 2005 жылғы 30 шілдедегі № 269 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3822 тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Мемлекеттiк емес облигациялардың шығарылымын мемлекеттiк тiркеу және облигацияларды орналастыру және өтеу, облигациялар шығарылымының күшін жою қорытындылары туралы есептi қарау ережесiнде:
      5-1-тармақтың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «7) эмитенттің атауы өзгерген, шаруашылық серіктестіктердегі қатысушылардың құрамы өзгерген жағдайда (шаруашылық серіктестік қатысушыларының тізілімін тіркеуші жүргізетін шаруашылық серіктестіктерді қоспағанда) – заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы анықтаманың немесе куәліктің көшірмесі мен жарғыға өзгерістердің көшірмесі;»;
      14-3-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәліктің көшірмесін;»;
      1-қосымшаның Облигациялар шығарылымының (облигациялық бағдарламаның) проспектiсiнің 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Эмитенттi мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы мәлiметтер.
      Осы тармақта эмитенттi мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәлiктiң күні және нөмірі, сондай-ақ мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асырған органның атауы және эмитенттің алғашқы тіркелген күні көрсетілуі қажет.»;
      3-13-2 және 3-3-қосымшалар осы өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 89 және 10-қосымшаларына сәйкес редакцияда жазылсын;
      5-қосымшаның Облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есебінің 1-1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1-1. Эмитенттi мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы мәлiметтер.
      Осы тармақта эмитенттi мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәлiктiң күні және нөмірі, сондай-ақ мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асырған органның атауы көрсетілуі қажет.»;
      6-қосымшаның Облигацияларды өтеу қорытындылары туралы есебінің 1-1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1-1. Эмитенттi мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы мәлiметтер.
      Осы тармақта эмитенттi мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәлiктiң күні және нөмірі, сондай-ақ мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асырған органның атауы көрсетілуі қажет.»;
      89-қосымшалар осы өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 1112-қосымшаларына сәйкес редакцияда жазылсын.
      10. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 03.02.2014 № 9 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      11. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2014.10.22 № 210 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      12. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2014.08.27 № 167 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      13. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Агент банкті таңдау жөнінде конкурс өткізу ережесі мен агент банкке қойылатын талаптарды бекіту туралы» 2006 жылғы 23 қыркүйектегі № 211 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4439 тіркелген, «Заң газеті» газетінде 2006 жылғы 17 қарашада № 201 жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Агент банкті таңдау жөнінде конкурс өткізу ережесі мен агент банкке қойылатын талаптарда:
      2-қосымша осы Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 16-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.
      14. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Депозиттерге міндетті кепілдік беру жүйесіне өтуге қосылу шартына екінші деңгейдегі банктердің қосылуы жөніндегі өтініш нысанын бекіту туралы» 2006 жылғы 23 қыркүйектегі № 216 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4430 тіркелген) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      көрсетілген қаулының қосымшасы осы Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 17-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.
      15. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2014.07.16 № 144 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк жиырма бiр күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.
      16. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Кредиттеу жөніндегі құжаттамасын жүргізу ережесін бекіту туралы» 2007 жылғы 23 ақпандағы № 49 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4602 тіркелген, «Заң газеті» газетінде 2007 жылғы 25 сәуірде № 62 жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Кредиттеу жөніндегі құжаттамасын жүргізу ережесінде:
      14-2-тармақтың үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «нотариат куәландырған құрылтай құжаттардың және заңды тұлғаны құруға бағытталған серіктестік шартына негізделе құрылған заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәліктің көшірмелері.».
      17. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Акционерлік қоғамды жария компания деп тану және одан жария компанияның мәртебесін қайтарып алу ережесін бекіту туралы» 2007 жылғы 30 наурыздағы № 70 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4672 тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Акционерлік қоғамды жария компания деп тану және одан жария компанияның мәртебесін қайтарып алу ережесінде:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Уәкілетті органның қоғамды жария компания деп тану мыналарды:
      1) қоғамның атауын және мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтерін (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес);
      2) интернет желісінде қоғамның домендік аты тіркелгенін растайтын құжаттың нөмірін және күнін көрсетіп, қоғамның интернет-ресурсының корпоративтік адрестерін көрсетіп, еркін түрде жасалған қоғамның өтініші негізінде жүргізіледі.».
      18. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Банкті ашуға рұқсат беру, сондай-ақ банктер бағалы қағаздар рыногында жүзеге асыратын қызметті, банктік және өзге операцияларды лицензиялау ережесін бекіту туралы» 2007 жылғы 30 сәуірдегі № 121 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4718 тіркелген, «Заң газеті» газетінде 2007 жылғы 13 шілдеде № 106 жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Банкті ашуға рұқсат беру, сондай-ақ банктер бағалы қағаздар рыногында жүзеге асыратын қызметті, банктік және өзге операцияларды лицензиялау ережесінде:
      4-тармақтың 2) тармақшасындағы екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «Ереженің 1-қосымшасына сәйкес мәліметтер, оларға заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәліктің нотариатты куәландырылған көшірмесі және құрылтай құжаттарының (жарғының, құрылтай шартының) нотариатта куәландырылған көшірмелері;».
      19. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және Қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін және сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру ережесін бекіту туралы» 2007 жылғы 30 сәуірдегі № 122 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4731 тіркелген) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін және сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру ережесінде:
      9-қосымшадағы Өтініштің 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Әділет органдарында сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын, сақтандыру брокерін мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы деректер
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың
_________________________________________________________________
немесе куәліктің күні және нөмірі)».
      20. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2013 № 212 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      21. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар жүзеге асыратын банк операцияларын лицензиялау қағидаларын бекіту туралы» 2007 жылғы 25 маусымдағы № 168 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4873 тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар жүзеге асыратын банк операцияларын лицензиялау қағидаларында:
      4-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) жарғының және өтініш берушінің заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәліктің нотариатта куәландырылған көшірмелерін;»;
      19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «19. Банктік емес ұйымдардың филиалдары мен өкілдіктерінің ашылуы (қайта тіркелу, қызметін тоқтату) кезінде әділет органдарында филиалды (өкілдікті) есепке алып тіркелген (қайта тіркелген, есептен шығарылған) күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде банктік емес ұйым уәкілетті органға филиалдың немесе өкілдіктің есепке алып тіркелуі туралы анықтаманың немесе куәліктің нотариатта куәландырылған көшірмесін (филиалды (өкілдікті) есептен шығару туралы бұйрық, есепке алынып қайта тіркелуі туралы анықтаманы, есепке алып тіркелуі туралы анықтаманы немесе куәлікті жою) қоса беріп, филиалды (өкілдікті) ашу (қызметін тоқтату) туралы хабарлама береді.».
      22. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Ислам арнайы қаржы компаниясын ерікті қайта құруға немесе таратуға рұқсат беру ережесін бекіту туралы» 2009 жылғы 27 наурыздағы № 55 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5638 тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Ислам арнайы қаржы компаниясын ерікті қайта құруға немесе таратуға рұқсат беру ережесінде:
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Ислам арнайы қаржы компаниясын ерікті қайта құруға не таратуға рұқсат беру туралы өтініш еркін нысанда жасалып, ислам арнайы қаржы компаниясының бірінші басшысы қол қояды және өтініште ислам арнайы қаржы компаниясының атауы туралы мәлімет (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес) және ислам бағалы қағаздарының шығарылымын өтеу нәтижелері туралы есепті уәкілетті орган бекіткен күні көрсетіледі.»;
      қосымша осы Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 19-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.
      23. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Ислам бағалы қағаздары шығарылымын мемлекеттік тіркеу, ислам бағалы қағаздарын орналастыру және өтеу қорытындылары туралы есептерді қарау, сондай-ақ ислам бағалы қағаздарына ұлттық сәйкестендіру нөмірлерін беру жөніндегі ережені бекіту туралы» 2009 жылғы 27 наурыздағы № 57 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5669 тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Ислам бағалы қағаздары шығарылымын мемлекеттік тіркеу, ислам бағалы қағаздарын орналастыру және өтеу қорытындылары туралы есептерді қарау, сондай-ақ ислам бағалы қағаздарына ұлттық сәйкестендіру нөмірлерін беру жөніндегі ережеде:
      1-тармақтың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «6) эмитентті және оригинаторды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәліктің көшірмесі;»;
      8-тармақтың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «7) эмитенттің (оригинатордың) орналасқан жері өзгерген жағдайда – заңды тұлғаны мемлекеттік тiркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәлiктiң көшiрмесi және жарғының көшiрмесi.»;
      1-қосымшаның Ислам бағалы қағаздары шығарылымы проспектісі деген 1-тараудағы 2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Эмитенттi және оригинаторды мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы мәлiметтер.
      Осы тармақта эмитенттi және оригинаторды мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы анықтаманың немесе куәлiктiң күнi және нөмiрi, сондай-ақ оны мемлекеттiк тiркеудi (қайта тiркеудi) жүзеге асырған органның атауы көрсетiлуi тиіс.»;
      2-қосымша осы Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 20-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;
      3-қосымшаның Ислам бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептегі 2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Эмитенттi мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы мәлiметтер.
      Осы тармақта эмитенттi мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы анықтаманың немесе куәлiктiң күнi және нөмiрi, сондай-ақ оны мемлекеттiк тiркеудi (қайта тiркеудi) жүзеге асырған органның атауы көрсетiлуi тиіс.»;
      4-қосымшаның Ислам бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептегі 2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Эмитенттi және оригинаторды мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы мәлiметтер.
      Осы тармақта эмитенттi және оригинаторды мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы анықтаманың немесе куәлiктiң күнi және нөмiрi, сондай-ақ оны мемлекеттiк тiркеудi (қайта тiркеудi) жүзеге асырған органның атауы көрсетiледi.»;
      5-қосымша осы Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 21-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.
      24. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеумен қадағалау агенттігі Басқармасының «Тұрақтандыру банкін құру, лицензиялау, жарғылық және меншікті капиталдарының барынша төмен мөлшерін қалыптастыру ережесін бекіту туралы» 2009 жылғы 5 тамыздағы № 179 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5782 тіркелген, «Заң газеті» газетінде 2009 жылғы 2 қазанда № 150, 2009 жылы Қазақстан Республикасының орталық атқару және өзге орталық мемлекеттік органдарының актілері жинағының № 11 жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Тұрақтандыру банкін құру, лицензиялау, жарғылық және меншікті капиталдарының барынша төмен мөлшерін қалыптастыру ережесінде:
      5-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) нотариатта куәландырылған жарғының көшірмесі және өтініш берушінің заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамасының немесе куәлігінің көшірмесін;».
      25. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Сақтандыру полистері бланктерінің мазмұны және оларды жасау, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру полисін рәсімдеу, сондай-ақ міндетті сақтандырудың жекелеген түрлері бойынша міндетті сақтандыру шарттарын жасау үшін сақтанушы өтініштерінің мазмұны жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» 2010 жылғы 1 наурыздағы № 24 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6171 тіркелген, 2010 жылғы 7 тамызда Қазақстан Республикасының орталық атқару және өзге орталық мемлекеттік органдарының актілері жинағының № 13, «Егемен Қазақстан» газетінде 2010 жылғы 30 қазанда № 450-451 жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      қаулыда:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Сақтандыру полистері бланктерінің мазмұнына және оларды жасауға, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру полисін рәсімдеуге, сондай-ақ міндетті сақтандырудың жекелеген түрлері бойынша міндетті сақтандыру шарттарын жасау үшін сақтанушы өтініштерінің мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы»;
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Мыналар:
      1) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес Сақтандыру полистері бланктерінің мазмұнына және оларды жасауға, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру полисін рәсімдеуге қойылатын талаптар (бұдан әрі - Талаптар);
      2) осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасау үшін сақтанушы өтінішінің мазмұнына қойылатын талаптар;
      3) осы қаулының 3-қосымшасына сәйкес Өсiмдiк шаруашылығындағы мiндеттi сақтандыру шартын жасау үшін сақтанушы өтінішінің мазмұнына қойылатын талаптар бекітілсін.»;
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін Талаптардың 2-тарауын қоспағанда, осы қаулы оны алғашқы ресми жариялаған күннен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.»;
      1-қосымшада:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру полистері бланктерінің мазмұны және оларды жасауға, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру полисін рәсімдеу, сондай-ақ міндетті сақтандырудың жекелеген түрлері бойынша міндетті сақтандыру шарттарын жасау үшін сақтанушы өтініштерінің мазмұны жөніндегі нұсқаулықта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Сақтандыру полистері бланктерінің мазмұнына және оларды жасауға, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру полисін рәсімдеуге қойылатын талаптар»;
      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:
      «Осы Сақтандыру полистері бланктерінің мазмұнына және оларды жасауға, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру полисін рәсімдеуге қойылатын талаптар (бұдан әрі - Талаптар) «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңының 43-бабының 22) тармақшасына, «Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы» 2003 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңының (бұдан әрі – Заң) 10-бабының 6-тармағына сәйкес әзірленген және сақтандыру полистері бланктерінің мазмұнына және оларды жасауға қойылатын талаптарды, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру полисін рәсімдеу жөнінде талаптарды белгілейді.»;
      2-тармақтағы:
      үшінші бөліктің үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «заңды тұлғалар үшiн - мемлекеттiк тiркеу туралы анықтама немесе куәлiк.»;
      төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Экономикалық қызмет түрі Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 3 қыркүйектегі № 128 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6551 тіркелген) бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының және сақтандыру брокерлерінің есептілікті беру ережесінің 31-қосымшасына сәйкес көрсетіледі.».
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Сақтандырудың міндетті түрлері (класстары) бойынша сақтандыру полисінде осы Талаптардың 2-тармағында көрсетілген мәліметтерге қосымша Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген талаптар бар.»;
      11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «11. Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру жөніндегі сақтандыру полисі (бұдан әрі – міндетті сақтандыру) Талаптардың қосымшасына сәйкес беріледі.»;
      15 және 16-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «15. Міндетті сақтандыру жөніндегі сақтандыру полисі Талаптардың 4-тармағында белгіленген талаптардан басқа мынадай талаптарға сәйкес келеді:
      міндетті сақтандыру жөніндегі сақтандыру полисінің бланкісі түсінің нөмірі Pantone шәкілі бойынша 701 болуы тиіс. Осы түс сақтандырудың өзге түрлері бойынша сақтандыру полистері үшін қолданылмайды;
      міндетті сақтандыру жөніндегі сақтандыру полисінің бланкісін өндіру кезінде қолданылатын қағазда жарыққа тосып қарағанда көрінетін «KAZ - ою - KAZ» деген су тамғы белгісі болуы тиіс.».
      16. Талаптардың 13, 14 және 15-тармақтарында белгіленген талаптар Қазақстан Республикасының аумағына уақытша кірген (әкелінген) көлік құралдары иелерінің азаматтық - құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шартын жасау жағдайларына қолданылмайды.»;
      қосымшаның оң жақ жоғарғы бұрышы мынадай редакцияда жазылсын:

«Сақтандыру полистері
бланктерінің мазмұнына және
оларды жасауға, көлік құралдары
иелерінің азаматтық-құқықтық
жауапкершілігін міндетті сақтандыру
бойынша сақтандыру полисін
рәсімдеуге қойылатын талаптарға
қосымша
Нысан».

      26. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Сақтандыру ұйымының сақтандыру қызметін жүзеге асыруына қойылатын талаптарды, оның ішінде сақтандыру нарығының қатысушыларымен өзара қарым-қатынастары жөніндегі талаптарды және сақтандыру агентінің делдалдық қызметті жүзеге асыруына өкілеттіктерін бекіту туралы» 2010 жылғы 1 наурыздағы № 25 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6164 тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінде 2010 жылғы 30 қазанда № 450-451 жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру ұйымының сақтандыру қызметін жүзеге асыруына қойылатын талаптар, оның ішінде сақтандыру нарығының қатысушыларымен өзара қарым-қатынастары жөніндегі талаптар және сақтандыру агентінің делдалдық қызметті жүзеге асыруына өкілеттіктерінде:
      2-қосымшаның Сақтандыру агенттерінің тізіліміндегі
«

Сақтандыру агентінің мемлекеттік тіркеу туралы куәлігінің нөмірі мен күні (заңды тұлға үшін) немесе жеке куәлігінің нөмірі мен берілген күні (жеке тұлға үшін)

                         »
бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«

Сақтандыру агентінің заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамасының немесе куәлігінің нөмірі мен күні немесе жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі мен берілген күні

                        ».

      27. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 03.02.2014 № 10 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      28. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Сақтандыру нарығының кәсіби қатысушыларының және кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын сақтандыру агенттерінің құжаттарды сақтау ережесін бекіту туралы» 2010 жылғы 27 желтоқсандағы № 182 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6932 тіркелген) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру нарығының кәсіби қатысушыларының және кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын сақтандыру агенттерінің құжаттарды сақтау ережесінде:
      Сақтандыру және қайта сақтандыру ұйымдарының қызметінде жасалатын құжаттар тiзбесiнің (сақтау мерзiмi көрсетiледi) 1-қосымшасының 20-жолы мынадай редакцияда жазылсын:
«

20.

Ұйымның, оның филиалдары мен өкiлдiктерiнiң құрылтай және тiркеу құжаттары (құрылтай шарттары, жарғылар, ережелер, мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктер (мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) анықтамалар), салық төлеушіге тіркеу нөмірін (бизнес-сәйкестендіру нөмірін) беру туралы куәліктер)

Тұрақты

ҚӨД


                                                   ».

      29. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының «Банк кепілдігі және кепілдеме туралы кредиттік есепті беру, борышкер-тұлғаның өзі туралы және оның пайдасына банк шығарған кепілдіктер немесе кепілдемелер туралы мәліметтерді банктің кредиттік бюроға беруіне келісімін ресімдеу қағидаларын бекіту туралы» 2012 жылғы 13 ақпандағы № 36 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7498 тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінде 2012 жылғы 23 маусымда № 199-200 (27018-27019) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Банк кепілдігі және кепілдеме туралы кредиттік есепті ұсыну, борышкер-тұлғаның өзі туралы және оның пайдасына банк шығарған кепілдіктер немесе кепілдемелер туралы мәліметтерді банктің кредиттік бюроға беруіне келісімін ресімдеу қағидаларында:
      1 және 2-қосымшалар осы Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 22 және  23-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын.
      30. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Банктің, банк холдингінің ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы, сақтандыру холдингінің, жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісімді беру, беруден бас тарту, қайтарып алу қағидаларын бекіту туралы» 2012 жылғы 24 ақпандағы № 67 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7552 тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінде 2012 жылғы 19 маусымда № 191-192 (27010-27011) жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Банктің, банк холдингінің ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы, сақтандыру холдингінің, жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісімді беру, беруден бас тарту, қайтарып алу қағидаларында:
      15-тармақ алып тасталсын.
      31. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2013 № 235 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      32. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.02.2014 № 25 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      33. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2013 № 212 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      34. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» 2012 жылғы 28 сәуірдегі № 154 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7701 тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінде 2012 жылғы 25 тамызда № 286-287 (27105-27106) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру қағидаларында:
      7-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) Қазақстан Республикасында мемлекеттiк (есептік) тiркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама немесе куәлiк (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттiк тiркеуге тиіс резидент заңды тұлғалар үшiн және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес есептік тiркеуге тиіс резидент емес филиалдар (өкілдіктер) үшін), осындай құжат бұрын ұсынылмаған не өзгерген жағдайда;»;
      41-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәлiктiң көшiрмесi (заңды тұлғалар үшiн);».
      35. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын ерiктi түрде таратуға рұқсат беру не көрсетілген рұқсатты беруден бас тарту қағидаларын бекіту туралы» 2012 жылғы 26 маусымдағы № 198 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7811 тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінде 2012 жылғы 29 тамызда № 290-291 (27109-27110) жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын ерiктi түрде таратуға рұқсат беру не көрсетілген рұқсатты беруден бас тарту қағидаларында:
      4-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Уәкілетті орган өтінішті барлық қажетті құжаттар келіп түскен күннен бастап екі ай ішінде қарайды.».
      36. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің банктік сәйкестендіру кодтарын беруі, пайдалануы және күшін жоюы, сондай-ақ банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың кодтарын және банктер, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар филиалдарының кодтарын беру және күшін жою, олардың құрылымдары, Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың анықтамалығын қалыптастыру және жүргізу туралы нұсқаулықты бекіту туралы» 2012 жылғы 24 тамыздағы № 236 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7960 тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінде 2012 жылғы 21 қарашада № 402-403 (27221-27222) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің банктік сәйкестендіру кодтарын беруі, пайдалануы және күшін жоюы, сондай-ақ банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың кодтарын және банктер, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар филиалдарының кодтарын беру және күшін жою, олардың құрылымдары, Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың анықтамалығын қалыптастыру және жүргізу туралы нұсқаулықта:
      10-тармақтағы:
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) заңды тұлғаның филиалын есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы қазақ және орыс тілдеріндегі анықтаманың немесе куәліктің көшірмесі.»;
      3) тармақша алып тасталсын;
      11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «11. Банк коды және банк филиалы кодының разрядтары мынадай мәнді білдіреді:
      1) Үкімет құрамына кіретін мемлекеттік органдарға 001-ден 099-ға дейін;
      2) Ұлттық Банкке және оның филиалдарына 101-ден 199-ға дейін;
      3) банктерге және олардың филиалдарына 201-ден 999-ға дейін.».
      37. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 25.02.2015 № 22 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Өзгерістер енгізілетін     
Қазақстан Республикасының    
нормативтік құқықтық      
актілерінің тізбесіне 1-қосымша

      Ескерту. 1-қосымшаның күші жойылды - ҚР Ұлттық Банк Басқармасы төрағасының 23.04.2014 № 67 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Өзгеріс енгізілетін  
Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық  
актілерінің тізбесіне 
2-қосымша        

      Ескерту. 2-қосымшаның күші жойылды - ҚР Ұлттық Банк Басқармасы төрағасының 23.04.2014 № 67 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Өзгерістер енгізілетін 
Қазақстан Республикасының
Нормативтік құқықтық  
актілерінің тізбесіне 
3-қосымша       

Ақпарат жеткiзушiлердi ақпаратты беру тәртiбiне қойылатын
шарттар мен ең төменгi талаптар туралы, кредиттiк тарих
субъектiлерiнiң олар туралы ақпаратты кредиттiк бюроларға
беруге келiсiмiн ресiмдеу, кредиттiк есептi беруге келiсiмдi
ресiмдеу тәртiбi туралы және кредиттiк есеп беру
шарттары мен тәртiбi туралы ереженiң
1-қосымшасы

Кредиттік тарих субъектілерінің олар туралы
ақпаратты кредиттік бюроларға беру келісімі

____жылғы «__» ________

жергілікті уақыт ___ сағат __ минут

Жеке тұлға үшін

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), туған күні және жері,
тұрғылықты жері, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі мен күні)

Заңды тұлға үшін
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(толық атауы, орналасқан жері, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу
(қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес тіркеу нөмірі
немесе заңды тұлғаны мемлекеттік тіркелуі жөніндегі заңнама бойынша
сәйкестендіру үшін ресми қолданылатын басқа сәйкестендіру нөмірі) болып отырған

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(ақпарат дереккөзінің (дереккөздерінің) атауын көрсету. Егер
ақпаратты барлық мүмкін дерек көздерінен ұсынуға келісім берілген
жағдайда бұл туралы белгі қою қажет),
және болашақта көрсетілген дереккөзге (дереккөздерге) келіп түсетін
__________________________________________________________________
(болашақта келіп түсетін ақпаратты ашуға келісім болған жағдайда қол
қойылуы қажет; болашақта келіп түсетін ақпаратты ашуға келісім
болмаған жағдайда сызықша қойылуы қажет),

барлық кредиттік бюроларға (осы келісімді ресімдеп отырған ақпаратты
жеткізуші Кредиттік бюро туралы заңның 23-бабының 1 және
2-тармақтарына сәйкес ақпаратты Қазақстан Республикасының аумағындағы
барлық кредиттік бюроларға жіберсе) немесе
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(осы келісімді ресімдеп отырған ақпаратты жеткізуші Кредиттік бюро
туралы заңның 23-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағындағы
барлық кредиттік бюроларға жіберуге міндетті емес болса, кредиттік
бюроның атауын көрсетуі керек).

кредиттік бюроға

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(жеке тұлға үшін: өз қолымен тегі, аты, әкесінің аты (бар болса),
жеке қолы қойылады;
заңды тұлға үшін: заңды тұлғаның атауы көрсетіледі, егер тұлға заңды
тұлғаның атынан сенімхаттың түпнұсқасын қоса берумен, сенімхат
негізінде іс-қимыл жасайтын болса, сенімхаттың деректемелерін көрсете
отырып, осы келісімге қол қоятын заңды уәкілетті тұлғаның қолы қойылады)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(осы келісімді қабылдаған ұйымның атауы; осы келісімді қабылдауға
уәкілетті тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты және қолы)
мүліктік сипаттағы оның қаржылық және басқа міндеттемелеріне қатысты
ақпаратты беруге осы келісімді береді.

Өзгерістер енгізілетін 
Қазақстан Республикасының
Нормативтік құқықтық  
актілерінің тізбесіне  
4-қосымша        

Ақпарат жеткiзушiлердi ақпаратты беру тәртiбiне қойылатын
шарттар мен ең төменгi талаптар туралы, кредиттiк тарих
субъектiлерiнiң олар туралы ақпаратты кредиттiк бюроларға
беруге келiсiмiн ресiмдеу, кредиттiк есептi беруге келiсiмдi
ресiмдеу тәртiбi туралы және кредиттiк есеп беру
шарттары мен тәртiбi туралы ереженiң
2-қосымшасы

Кредиттік тарих субъектісінің кредиттік есепті алушыға
кредиттік есепті беруге келісімі

____жылғы «___» __________

жергілікті уақыт ___ сағат __ минут

Жеке тұлға үшін

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), туған күні және жері,
тұрғылықты жері, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі мен күні)

Заңды тұлға үшін

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(толық атауы, орналасқан жері, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу
(қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес тіркеу нөмірі
немесе заңды тұлғаны мемлекеттік тіркелуі жөніндегі заңнама бойынша
сәйкестендіру үшін ресми қолданылатын басқа сәйкестендіру нөмірі)

кредиттік бюродағы оның мүліктік сипаттағы қаржылық және басқа
міндеттемелеріне қатысты ақпарат және келешекте кредиттік бюроға
түсетін ақпарат осы келісімді қабылдаған кредиттік бюродан ақпаратты
алушыға ашылатындығы жөнінде осы келісімді береді.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(жеке тұлға үшін: өз қолымен тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), жеке қолы қойылады;
заңды тұлға үшін: заңды тұлғаның атауы көрсетіледі, егер тұлға заңды
тұлғаның атынан сенімхаттың түпнұсқасын қоса берумен, сенімхат
негізінде іс-қимыл жасайтын болса, сенімхаттың деректемелерін көрсете
отырып, осы келісімге қол қоятын заңды уәкілетті тұлғаның қолы қойылады)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(осы келісімді қабылдаған ұйымның атауы; осы келісімді қабылдауға
уәкілетті тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты және қолы)

Өзгерістер енгізілетін 
Қазақстан Республикасының
Нормативтік құқықтық  
актілерінің тізбесіне 
5-қосымша       

Жарияланған акциялар шығарылымын
мемлекеттік тіркеу, акцияларды
орналастыру және акциялар  
шығарылымын жою қорытындылары 
туралы есепті бекіту ережесіне
1-1-қосымша        

Нысан

Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік

«____» __________ 20 __ жыл

  Алматы қаласы

   № _____

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті
________________________________________________________тіркеген
(заңды тұлғаны мемлекеттік тiркеу (қайта тiркеу) туралы анықталық
немесе куәлiктi берген органның атауы,
_________________________________________________________________
      берiлген күнi, айы, жылы және нөмiрi)
____________________________________________акционерлік қоғамының
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықталық
немесе __________________________________________________________
               куәлікке сәйкес қоғамның атауы мен мекенжайы)
жарияланған акцияларының шығарыламын мемлекеттік тіркеуге алды.

      Шығарылым ___________________________ акцияларға бөлiнген
      (акциялардың саны цифрмен және жазбаша, акциялар түрi)
әрi оларға_______________ ұлттық сәйкестендіру нөмiрi берiлген.
      Шығарылым ________________ нөмірмен Эмиссиялық бағалы
қағаздардың мемлекеттік тiзiлiмiне енгiзiлдi.

      Шығарылым туралы қосымша ақпарат:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Куәлiкке қол қойған адамның тегі, аты, әкесiнiң аты және лауазымы, қолы, мөрi.

Өзгерістер енгізілетін 
Қазақстан Республикасының
Нормативтік құқықтық  
актілерінің тізбесіне 
6-қосымша        

Жарияланған акциялар шығарылымын
мемлекеттік тіркеу, акцияларды
орналастыру және акциялар   
шығарылымын жою қорытындылары
туралы есепті бекіту ережесіне
2-1-қосымша        

Нысан

Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекіту жөніндегі хабарлама

      20__ жылғы «___» __________ Алматы қаласы № _____

      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті «Бағалы қағаздар рыногы
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 24-бабына сәйкес
_______________________________________________________ тіркеген
(заңды тұлғаны мемлекеттік тiркеу (қайта тiркеу) туралы анықталық
немесе куәлiктi берген органның атауы,
_________________________________________________________________
          берiлген күнi, айы, жылы және нөмiрi)
____________________________________________ акционерлік қоғамының
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықталық
немесе __________________________________________________________
          куәлікке сәйкес қоғамның атауы мен мекенжайы)
акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есепті бекітті.

      Шығарылым ______________ нөмірмен Эмиссиялық бағалы қағаздардың
мемлекеттік тізіліміне енгізілді.
      Шығарылым ___________________________ акцияларға бөлінген
      (акциялардың саны цифрмен және жазбаша, акциялар түрі)
__________________________________________________ жағдай бойынша
(акцияларды орналастырудың аяқталған күні, айы, жылы)
      орналастырылған акциялар__________________________________
      орналастырылмаған акциялар________________________________
      Жарғылық капитал___________теңге мөлшерінде қалыптастырылды.
             (сомасы цифрмен және жазбаша)

Хабарламаға қол қойған адамның тегі, аты, әкесiнiң аты және лауазымы, қолы, мөрi.

Өзгерістер енгізілетін 
Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық   
актілерінің тізбесіне   
7-қосымша         

Жарияланған акциялар шығарылымын
мемлекеттік тіркеу, акцияларды
орналастыру қорытындылары туралы
есепті бекіту және акциялар  
шығарылымын жою ережесіне   
2-2-қосымша           

Нысан

Акциялар шығарылымын жою туралы куәлік

20 _ жылғы «__» ____________

Алматы қаласы

  № _____

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті
___________________________________________________ тіркеген
_____________________________________________________________
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманы
немесе куәлікті берген органның атауы, берілген күні, айы, жылы және нөмірі)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға
немесе куәлікке сәйкес қоғамның атауы мен мекенжайы) акциялар шығарылымын жойды.

      Шығарылым ___________________ нөмірмен Эмиссиялық бағалы
қағаздардың мемлекеттік тізіліміне енгізілді.
      Шығарылым ____________________________________
      (акциялардың саны цифрмен және жазбаша, акциялар түрі) акцияларға бөлінген.
      Шығарылым _____________________________ байланысты жойылды.
                       (жою себебі)

      Акциялар шығарылымы _______________ бастап жойылды деп
                        күні (күні/айы/жылы)
есептелсін.

      Куәлікке қол қойған тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы, қолы, мөрі.

Өзгерістер енгізілетін 
Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық  
актілерінің тізбесіне  
8-қосымша       

Мемлекеттiк емес         
облигациялардың шығарылымын   
мемлекеттiк тiркеу және облигацияларды
орналастыру және өтеу, облигациялар 
шығарылымының күшін жою қорытындылары
туралы есептi қарау ережесiне    
3-1-қосымша            

Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы

Алматы қаласы       20__ жылы «__»______                  № ____

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті
_________________________________________________ тіркеген
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманы
немесе куәлікті берген органның атауы, куәліктің берілген күні және нөмірі)
________________________________________________________________
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға
немесе куәлікке сәйкес эмитенттің атауы және мекенжайы)
облигациялар шығарылымын __________________________________________
                                  (шығарылымның реттік нөмірі)
мемлекеттік тіркеуге алды.
Шығарылым __________________________________________________________
                  (облигациялар саны цифрмен және жазбаша)
бөлінді әрі оларға ұлттық бірегейлендіру нөмірі ___________ берілді.

Бір облигацияның номиналдық құны ________________________ теңге.
                                 (цифрмен және жазбаша)
Облигациялар шығарылымының көлемі ________________ теңге болады.
                     (шығарылатын облигациялардың жиынтық
                     номиналдық құны цифрмен және жазбаша)

Шығарылым ______________ нөмірімен Эмиссиялық бағалы қағаздардың
мемлекеттік тізіліміне енгізілді.
Шығарылым туралы қосымша ақпарат:______________________________.

Куәлікке қол қойған адамның фамилиясы, аты,
әкесінің аты және лауазымы, қолы, мөрі.

Өзгерістер енгізілетін 
Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық   
актілерінің тізбесіне  
9-қосымша        

Мемлекеттiк емес         
облигациялардың шығарылымын    
мемлекеттiк тiркеу және облигацияларды
орналастыру және өтеу, облигациялар
шығарылымының күшін жою қорытындылары
туралы есептi қарау ережесiне   
3-2-қосымша             

Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік

Алматы қаласы      20__ жылғы «___» _________            № ____

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті
________________________________________________ тіркеген (заңды
тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманы немесе
куәлікті берген органның атауы, куәліктің берілген күні және нөмірі)
_________________________________________________________________
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға
немесе куәлікке сәйкес эмитенттің атауы және мекен-жайы)

облигациялық бағдарламаны __________________________________________
                                        (реттік нөмірі)

мемлекеттік тіркеуге алды.
Облигациялық бағдарлама шығарылымының көлемі
_______________________________________________________ теңге болады.
(облигациялық бағдарлама шығарылымының көлемі цифрмен және жазбаша)

Шығарылым ______________ нөмірімен Эмиссиялық бағалы қағаздардың
мемлекеттік тізіліміне енгізілді.

Шығарылым туралы қосымша ақпарат: _____________________________.

Куәлікке қол қойған адамның фамилиясы, аты,
әкесінің аты және лауазымы, қолы, мөрі.

Өзгерістер енгізілетін 
Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық   
актілерінің тізбесіне  
10-қосымша       

Мемлекеттiк емес          
облигациялардың шығарылымын     
мемлекеттiк тiркеу және облигацияларды
орналастыру және өтеу, облигациялар 
шығарылымының күшін жою қорытындылары
туралы есептi қарау ережесiне   
3-3-қосымша             

Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік

Алматы қаласы 20__ жылғы     «___» ________             № ___________

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті
_______________________________________________ тіркеген (заңды
тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманы немесе
куәлікті берген органның атауы, куәліктің берілген күні және нөмірі)
_____________________________________________________________________
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға
немесе куәлікке сәйкес эмитенттің атауы және мекен-жайы)
_________________________________ облигациялық бағдарлама шегінде
      (реттік нөмірі)
облигациялар шығарылымын ____________________________________________
                                          (реттік нөмірі)
мемлекеттік тіркеуге алды.
Шығарылым ___________________________________________________________
                 (облигациялар саны цифрмен және жазбаша)
бөлінді әрі оларға ұлттық бірегейлендіру нөмірі ____________ берілді.

Бір облигацияның номиналдық құны _____________________________ теңге.
                                  (цифрмен және жазбаша)

Облигациялар шығарылымының көлемі _____________________ теңге болады.
(шығарылатын облигациялардың жиынтық номиналдық құны цифрмен және жазбаша)

Шығарылым ___________________ нөмірімен Эмиссиялық бағалы қағаздардың
мемлекеттік тізіліміне енгізілді.

Шығарылым туралы қосымша ақпарат:____________________________________

Куәлікке қол қойған адамның фамилиясы, аты,
әкесінің аты және лауазымы, қолы, мөрі.

Өзгерістер енгізілетін  
Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық   
актілерінің тізбесіне   
11-қосымша       

Мемлекеттiк емес          
облигациялардың шығарылымын     
мемлекеттiк тiркеу және облигацияларды
орналастыру және өтеу, облигациялар 
шығарылымының күшін жою қорытындылары
туралы есептi қарау ережесiне    
8-қосымша             

Облигацияларды орналастыру (өтеу) қорытындылары туралы есепті
бекіту жөніндегі хабарлама

Алматы қаласы      20__ жылғы «__» ___________          № ____

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті
_____________________________________________________ тіркеген (заңды
тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманы немесе
куәлікті берген органның атауы, куәліктің берілген күні және нөмірі)
_____________________________________________________________________
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға
немесе куәлікке сәйкес эмитенттің атауы және мекен-жайы)
__________________________________________ облигацияларды орналастыру
  (шығарылымның реттік нөмірі)
(өтеу) қорытындылары туралы есепті бекітті.

Шығарылым номиналдық құны ___________________________________________
                  (номиналдық құнының мөлшері цифрмен және жазбаша)
теңге болатын
________________________________________________ облигацияға бөлінді.
(облигациялар саны цифрмен және жазбаша, облигациялар түрі)
______________________________________________________ жағдай бойынша
(облигацияларды орналастырудың (өтеудің) аяқталған күні, айы, жылы)
орналастырылған (өтелген) облигациялар ______________________________
орналастырылмаған облигациялар ______________________________________
Шығарылым туралы қосымша ақпарат:___________________________________.

Хабарламаға қол қойған адамның фамилиясы, аты,
әкесінің аты және лауазымы, қолы, мөрі.

Өзгерістер енгізілетін  
Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық   
актілерінің тізбесіне   
12-қосымша       

Мемлекеттiк емес          
облигациялардың шығарылымын     
мемлекеттiк тiркеу және облигацияларды
орналастыру және өтеу, облигациялар 
шығарылымының күшін жою қорытындылары
туралы есептi қарау ережесiне    
9-қосымша              

Облигациялар шығарылымының күшін жою туралы
хабарлама

«__»______200__ жылы       Алматы қаласы                №____

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті
_____________________________________________________________________
_________________________________________ тіркелген (қайта тіркелген)
(заңды тұлғаны тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлігін берген органның
атауы, күні, айы, жылы, берілген нөмірі)
_____________________________________________________________________
(заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлігіне
сәйкес эмитенттің атауы мен мекен-жайы)
облигациялар шығарылымының күшін жойды.
Шығарылым ___________________________________________________________
(облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркеуін жүзеге асырған
органның атауы, күні, айы, жылы)
тіркелді және Эмиссиялық бағалы қағаздар мемлекеттік тізілімінде
нөмірі _________ болып енгізілген.
Шығарылым _________________________________ облигация болып бөлінген.
       (саны цифрмен және жазбаша, түрі)
______ байланысты акциялар шығарылымы ________________________ күннен

Күні (күні/айы/жылы)
бастап күшін жойды.

Куәлікке қол қойған тұлғаның фамилиясы, аты, әкесінің аты (болған
жағдайда) және лауазымы, қолы, мөрі.

Өзгерістер енгізілетін       
Қазақстан Республикасының     
нормативтік құқықтық       
актілерінің тізбесіне 13-қосымша

Номиналды ұстау қызметін көрсететін 
бағалы қағаздар рыногы кәсіби   
қатысушыларының бағалы қағаздармен 
мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы
қағаздар ұстаушысының жеке шотынан
үзінді көшірмені беру және номиналды
ұстаушының ақпаратты ашу ережесіне
4-қосымша            

1-нысан

_____________________________________
(номиналды ұстаушының толық атауы)
Жеке шотты ашуға /жабуға/ тіркелген тұлға туралы
мәліметтердің өзгертуге бұйрық
(заңды тұлға үшін)

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2014.10.22 № 210 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Өзгерістер енгізілетін       
Қазақстан Республикасының     
нормативтік құқықтық        
актілерінің тізбесіне 14-қосымша 

Бағалы қағаздарды ұстаушылар   
тiзiлiмдерiнiң жүйесін жүргізу  
ережесіне            
6-қосымша            

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2014.08.27 № 167 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Өзгерістер енгізілетін    
Қазақстан Республикасының  
нормативтік құқықтық    
актілерінің тізбесіне    
15-қосымша          

Бағалы қағаздарды ұстаушылар 
тiзiлiмдерiнiң жүйесін жүргізу
ережесінің 7-қосымшасы   

Эмитенттің бағалы қағаздарды/ақшалай міндеттемелерді
айырбастау туралы жазбаларды енгізу бұйрығы

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2014.08.27 № 167 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Өзгерістер енгізілетін     
Қазақстан Республикасының   
нормативтік құқықтық      
актілерінің тізбесіне      
16-қосымша           

Агент банкті таңдау жөнінде  
конкурс өткізу ережесі мен агент
банкке қойылатын талаптарға 
2-қосымша

20__ жылғы «____»__________                    Конкурстық комиссияның
                                               Төрағасына
                                               ______________________

Агент банкті таңдау жөнінде конкурсқа қатысуға
өтінім

_____________________________________________________________________
                  (банктің толық атауы)
жеке тұлға депозиторларға
_____________________________________________________________________
            (мәжбүрлеп таратылатын қатысушы банктің атауы)
орналастырылған кепілдік берілген депозиттер бойынша кепілдік
берілген өтемдерді төлеуге агент банкті таңдау жөнінде конкурсқа
қатысу үшін конкурстық өтінімді ұсынады.
Конкурстық комиссиямен агент банкті таңдау жөнінде конкурс жеңімпазы
болып _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                          (банктің толық атауы)
танылған жағдайда ___________________________________________________
      (депозиттерге кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйымның атауы)
онымен агент банк арқылы кепілдік берілген депозиттер бойынша
кепілдік берілген өтемді төлеу жөнінде келісім жасауға міндеттеме
алады.

Осы конкурстық өтінім мыналардан тұрады:
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________
7. __________________________________________________________________

Банктің деректемелері:
_____________________________________________________________________
(заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) анықтамасына
_____________________________________________________________________
немесе куәлігіне сәйкес мемлекеттік және орыс тілінде банктің толық
_____________________________________________________________________
     ресми атауы)
_____________________________________________________________________
(заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) анықтамасының
_____________________________________________________________________
                 немесе куәлігінің нөмірі мен уақыты)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                        (заңды мекен-жайы)
_____________________________________________________________________
                         (нақты мекен-жайы)
_____________________________________________________________________
             (Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі
_____________________________________________________________________
                    корреспонденттік шотының нөмірі)
_____________________________________________________________________
                     (банктік сәйкестендіру коды)

Бірінші басшы _________________________________     ________________
                      (фамилиясы, аты-жөні)             (қолы)

      Мөр орны

Өзгерістер енгізілетін     
Қазақстан Республикасының   
нормативтік құқықтық      
актілерінің тізбесіне     
17-қосымша           

Қазақстан Республикасы Қаржы  
нарығын және қаржы ұйымдарын 
реттеу мен қадағалау агенттігі
Басқармасының         
2006 жылғы 23 қыркүйектегі  
№ 216 қаулысына қосымша   

_____________________________________________________________________
(депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйымның атауы)

      Күні «____»__________ 20___ жыл

                             Өтініш

Екінші деңгейдегі банк ______________________________________________
                                    (банктің толық атауы)
(бұдан әрі - Банк) оның атынан _____________________________________,
                                  (лауазымы, фамилиясы, аты-жөні)
___________________________________________ негізінде іс-қимыл жасай,
         (Жарғы немесе өзге құжат)
отырып, депозиттерге кепілдік беру жүйесіне қосылу үшін банктің қосылу шартына қосылады.
      Қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган
берген банк операцияларын, оған депозиттерді қабылдау, жеке
тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу жөніндегі операциялары
енетін № _____ «____»_____________ 20____ жылғы лицензиясын, Банк
«____» ____________ 20____ жылы алды.
      Банк "Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде
орналастырылған депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы" Қазақстан
Республикасының 2006 жылғы 7 шілдедегі Заңында және қосылу шартында
қарастырылған қатысушы банктің міндеттемелерін өзіне алады.
      Банк деректемелері:
_____________________________________________________________________
(банктің заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)
анықтамасына немесе куәлігіне сәйкес мемлекеттік және орыс
тілдеріндегі ресми толық атауы)
_____________________________________________________________________
(заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) анықтамасының
немесе куәлігінің нөмірі және күні)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                        (заңды мекен-жайы)
_____________________________________________________________________
                        (нақты мекен-жайы)
_____________________________________________________________________
(Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік
шот нөмірі)
_____________________________________________________________________
                  (банктік бірегейлендіру коды)
_______________ __________________ __________________________________
   Лауазымы            Қолы                 Фамилиясы, аты-жөні

      Мөр орны

Өзгерістер енгізілетін   
Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық    
актілерінің тізбесіне    
18-қосымша          

Қазақстан Республикасында 
қолма-қол шетел валютасымен
айырбастау операцияларын  
ұйымдастыру ережесіне   
2-қосымша          

Нысан

Уәкілетті ұйымының құрылтайшылары (қатысушылары) туралы
мәліметтер

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2014.07.16 № 144 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк жиырма бiр күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.

Өзгерістер енгізілетін     
Қазақстан Республикасының   
нормативтік құқықтық     
актілерінің тізбесіне    
19-қосымша          

Ислам арнайы қаржы компаниясын
ерікті қайта құруға немесе 
таратуға рұқсат беру    
ережесіне қосымша     

Нысан

Ислам арнайы қаржы компаниясын ерікті қайта құруға немесе
таратуға рұқсат

_____________________________________________________________________
                        (уәкілетті органның атауы)
_____________________________________________________________________
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға
немесе куәлікке сәйкес ислам арнайы қаржы компаниясының атауы)
_____________________________________________________________________
ислам арнайы қаржы компаниясын ______________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің
нөмірі, ислам арнайы қаржы компаниясының заңды тұлғаны мемлекеттік
тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес
орналасқан орны)

ерікті ______________________________________________ рұқсат береді.
              (қайта құруға немесе таратуға)

Уәкілетті органның
басшысы
(басшының орынбасары)
(қолы)

Өзгерістер енгізілетін         
Қазақстан Республикасының       
нормативтік құқықтық         
актілерінің тізбесіне         
20-қосымша              

Ислам бағалы қағаздары        
шығарылымын мемлекеттік тіркеу,   
ислам бағалы қағаздарын орналастыру
және өтеу қорытындылары туралы есептерді
қарау, сондай-ақ ислам бағалы     
қағаздарына ұлттық сәйкестендіру   
нөмірлерін беру жөніндегі ережеге  
2-қосымша             

Нысан

Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiк

Алматы қаласы        20 ___ жылғы «___» __________        № _____

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы анықтаманы
немесе куәлiктi берген органның атауы, куәлiктiң берiлген күнi және
нөмiрi)
тіркелген
_____________________________________________________________________
(заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы анықтамаға
немесе куәлiкке сәйкес эмитенттiң атауы және мекенжайы)
_____________________________________________________________________
              (ислам бағалы қағаздарының түрі көрсетіледі)
шығарылымды мемлекеттік тіркеуге алды
Шығарылым __________________________________________________________,
_____________________________________________________________________
            (ислам бағалы қағаздары саны цифрмен және жазбаша)
бөлiндi әрi оларға бір номиналдық құны
_____________________________________________________________________
теңге болатын _______________________________________________________
     (ислам бағалы қағаздарының түрі және құны цифрмен және жазбаша)
ұлттық сәйкестендіру нөмiрi берiлдi.
Шығарылымының көлемi __________________________________ теңге болады.
               (ислам бағалы қағаздарының түрі көрсетіледі)
_____________________________________________________________________
     (шығарылатын ислам бағалы қағаздарының жиынтық номиналдық құны
                     цифрмен және жазбаша)
Шығарылым ___________________________________________________________
нөмiрiмен
эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттiк тiзiлiмiне енгiзiлдi.
Шығарылым туралы қосымша ақпарат: ___________________________________

Куәлiкке қол қойған адамның тегі, аты, бар болса әкесiнiң аты және
лауазымы, қолы, мөрi

Өзгерістер енгізілетін             
Қазақстан Республикасының            
нормативтік құқықтық               
актілерінің тізбесіне             
21-қосымша                    

Ислам бағалы қағаздары             
шығарылымын мемлекеттік тіркеу,      
ислам бағалы қағаздарын орналастыру    
және өтеу қорытындылары туралы есептерді 
қарау, сондай-ақ ислам бағалы қағаздарына ұлттық
сәйкестендіру нөмірлерін беру жөніндегі ережеге
5-қосымша                   

Нысан

Ислам бағалы қағаздарын орналастыру (өтеу) қорытындылары
туралы есептi бекiту жөнiндегi хабарлама

Алматы қаласы           20 __ жылғы «___» __________         № ____
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен
қадағалау комитеті
_____________________________________________________________________
(заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы анықтаманы
 немесе куәлiктi берген органның атауы, куәлiктiң берiлген күнi және
                           нөмiрi)
тіркелген
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы анықтамаға
немесе куәлiкке сәйкес эмитенттiң атауы және мекен-жайы)
_____________________________________________________________________
              (ислам бағалы қағаздарының түрі көрсетіледі)
орналастыру (өтеу) қорытындылары туралы есептi бекiтті.
Шығарылым __________________________________________________ нөмірмен
эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тіркеліміне енгізілді.
Шығарылымның ________________________________________________________
         (ислам бағалы қағаздарының түрі, саны цифрмен және жазбаша)
номиналдық құны ____________________________________ теңгеде бөлінді.
            (номиналдық құн мөлшері цифрмен және жазбаша)
_____________________________________________________________________
(ислам бағалы қағаздарын орналастырудың (өтеудің) күні, айы, жылы)
____________________ жағдай бойынша орналастырылғандары (өтелгендері)
_____________________________________________________________________
орналастырылмағандары
_____________________________________________________________________
Шығарылым туралы қосымша ақпарат:____________________________________

Хабарламаға қол қойған адамның тегі, аты, бар болса әкесiнiң аты және
лауазымы, қолы, мөрi.

Өзгерістер енгізілетін          
Қазақстан Республикасының        
нормативтік құқықтық          
актілерінің тізбесіне         
22-қосымша               

Банк кепілдігі және кепілдеме туралы 
кредиттік есепті беру, борышкер-тұлғаның
өзі туралы және оның пайдасына   
банк шығарған кепілдіктер немесе   
кепілдемелер туралы мәліметтерді   
банктің кредиттік бюроға беруіне  
келісімін ресімдеу қағидаларына   
1-қосымша             

Борышкер-тұлғаның өзінің пайдасына банк шығарған кепілдіктер
немесе кепілдемелер туралы мәліметтерді банктің кредиттік
бюроға беруіне келісімі

________ жылғы «__» _________     жергілікті уақыт ___ сағат __ минут

Жеке тұлға үшін _____________________________________________________
_____________________________________________________________________
       (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты, туған күні және жері,
 тұрғылықты жері, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі мен күні,
    салық төлеушінің тіркеу нөмірі немесе жеке сәйкестендіру нөмірі)
Заңды тұлға үшін
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
   (толық атауы, орналасқан жері, мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)
      туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес тіркеу нөмірі,
бизнес-сәйкестендіру нөмiрi немесе оның мемлекеттік тіркелу заңнамасы
   бойынша заңды тұлғаны (Қазақстан Республикасының резиденті еместі)
сәйкестендіру үшін ресми пайдаланылатын өзге бірегейлендіру нөмірі)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                  (банктің(тердің) атауы көрсетілсін)
өзінің пайдасына банк шығарған кепілдіктер немесе кепілдемелер туралы
ақпарат
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                  (кредиттік бюроның атауы көрсетілсін)
банк ақпарат беру туралы шарт жасасқан кредиттік бюроға (егер осы
келісімді ресімдейтін банк Заңның 30-1-бабының 1-тармағына сәйкес
Қазақстан Республикасының аумағындағы кредиттік бюроға ақпарат
беретін болса) берілетініне осы келісімді береді
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(жеке тұлға үшін: өз қолымен тегі, аты және бар болса – әкесінің аты
көрсетіледі, жеке қолы қойылады;
заңды тұлға үшін: заңды тұлғаның атауы көрсетіледі, сенімхаттың
деректемелері көрсетіле отырып, егер тұлға заңды тұлғаның атынан
сенімхат негізінде іс-қимыл жасайтын болса, сенімхаттың
түпнұсқасы қоса беріле отырып, заңды тұлға осы келісімге қол қоюға
уәкілетті еткен тұлғаның қолы қойылады)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(осы келісімді қабылдаған банктің атауы; осы келісімді қабылдауға
уәкілетті тұлғаның тегі, аты-жөні және қолы).

Өзгерістер енгізілетін          
Қазақстан Республикасының        
нормативтік құқықтық          
актілерінің тізбесіне         
23-қосымша               

Банк кепілдігі және кепілдеме туралы 
кредиттік есепті беру, борышкер-тұлғаның
өзі туралы және оның пайдасына    
банк шығарған кепілдіктер немесе  
кепілдемелер туралы мәліметтерді  
банктің кредиттік бюроға беруіне   
келісімін ресімдеу қағидаларына   
2-қосымша              

Борышкер-тұлғаның банк кепілдігі және кепілдеме туралы
кредиттік есепті беруге келісімі

_____ жылғы «__» ________       жергілікті уақыт ___ сағат ____ минут

Жеке тұлға үшін
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
       (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты, туған күні және жері,
 тұрғылықты жері, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі мен күні)
Заңды тұлға үшін
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(толық атауы, орналасқан жері, мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)
туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес тіркеу нөмірі, немесе оның
мемлекеттік тіркелу бизнес-сәйкестендіру нөмiрi немесе оның
мемлекеттік тіркелу заңнамасы бойынша заңды тұлғаны сәйкестендіру
үшін ресми пайдаланылатын өзге бірегейлендіру нөмірі)
банк өзінің пайдасына берген және кредиттік бюролардағы банк
кепілдіктері немесе кепілдемелер туралы ақпарат осы келісімді
қабылдаған кредиттік бюродан ақпарат алушыға жария етілетініне осы
келісімді береді
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(жеке тұлға үшін: өз қолымен тегі, аты және әкесінің аты (бар болса)
көрсетіледі, жеке қолы қойылады;
заңды тұлға үшін: заңды тұлғаның атауы көрсетіледі, сенімхаттың
деректемелері көрсетіле отырып, егер тұлға заңды тұлғаның атынан
сенімхат негізінде іс-қимыл жасайтын болса, сенімхаттың түпнұсқасы
қоса беріле отырып, заңды тұлға осы келісімге қол қоюға уәкілетті
еткен тұлғаның қолы қойылады)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(осы келісімді қабылдаған банктің атауы; осы келісімді қабылдауға
уәкілетті тұлғаның тегі, аты-жөні және қолы).