Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқармасының 2013 жылғы 26 сәуірдегі № 110 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2013 жылы 10 маусымда № 8505 тіркелді

Жаңартылған

      Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі бекітілсін.
      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Ұлттық Банк
      Төрағасы                                   Г. Марченко

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 26 сәуірдегі 
№ 110 қаулысымен     
бекітілген        

Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесі

      1. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 03.02.2014 № 14 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      2. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасының банктерінде клиенттердің банктік есепшоттарын ашу, жүргізу және жабу ережесін бекіту туралы» 2000 жылғы 2 маусымдағы № 266 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1199 тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының банктерінде клиенттердің банктік есепшоттарын ашу, жүргізу және жабу ережесінде:
      11-тармақта:
      1) тармақшаның үшінші және төртінші абзацтары мынадай редакцияда жазылсын:
      «заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) немесе филиалды (өкілдікті) есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама немесе куәліктің көшірмесі;
      жарғы (оқшауланған бөлімшелер үшін – Ереже) немесе көрсетілген құжаттардың нотариалды куәландырылған көшірмелері не үлгі жарғының негізінде клиент қызметінің жүзеге асырылу фактісін растайтын құжат;»;
      3) тармақшаның төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «дара кәсіпкер ретінде міндетті мемлекеттік тіркелуге жататын дара кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары үшін – салық қызметі органы берген, клиентті дара кәсіпкер, жеке нотариус, адвокат, жеке сот орындаушысы ретінде тіркеу есебіне қоюды растайтын құжаттың көшірмесі, не егер көрсетілген құжат электрондық құжат нысанында берілген болса, электрондық құжат мазмұнының қағаз тасымалдауыштағы басып шығарылуы немесе бейнесі;»;
      4) тармақшаның төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «резидент емес-заңды тұлғалардың филиалдары мен өкiлдiктерi үшiн – уәкiлеттi орган берген, есептік тiркеуден (қайта тiркеуден) өту фактісін растайтын белгiленген нысандағы құжат не оның көшірмесі, сондай-ақ мемлекеттiк тілде және (немесе) орыс тiлiнде жазылған тиiстi филиал немесе өкiлдiк туралы ереже не оның нотариалды куәландырылған көшiрмесi және Қазақстан Республикасының резиденті емес-заңды тұлға филиалдың немесе өкiлдiктiң басшысына берген сенiмхаттың нотариалды куәландырылған көшiрмесi;»;
      6) тармақшаның төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «дара кәсіпкер ретінде міндетті мемлекеттік тіркелуге жататын дара кәсіпкерлер үшін – салық қызметі органы берген, клиентті дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебіне қоюды растайтын құжаттың көшірмесі, не егер көрсетілген құжатты уәкілетті орган электрондық құжат нысанында берген болса, электрондық құжат мазмұнының қағаз тасымалдауыштағы басып шығарылуы немесе бейнесі;»;
      7) тармақшаның үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «уәкілетті орган берген, мемлекеттік тіркеуден (қайта тіркеуден) өту фактісін растайтын анықтама немесе белгіленген нысандағы құжаттың көшiрмесi;»;
      17-тармақта:
      1) тармақшаның үшінші және төртінші абзацтары мынадай редакцияда жазылсын:
      «заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) немесе филиалды (өкілдікті) есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама немесе куәліктің көшірмесі;
      жарғы (оқшауланған бөлімшелер үшін – Ереже) немесе көрсетілген құжаттардың нотариалды куәландырылған көшірмелері не үлгі жарғының негізінде клиент қызметінің жүзеге асырылу фактісін растайтын құжат;»;
      2) тармақшаның бесінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «дара кәсіпкер ретінде міндетті мемлекеттік тіркелуге жататын дара кәсіпкерлер үшін – клиентті дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебіне қоюды растайтын құжаттың көшірмесі, не егер көрсетілген құжат электрондық құжат нысанында берілген болса, электрондық құжат мазмұнының қағаз тасымалдауыштағы басып шығарылуы немесе бейнесі;»;
      3) тармақшаның төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «резидент емес-заңды тұлғалардың филиалдары мен өкiлдiктерi үшiн – уәкiлеттi орган берген, есептік тiркеуден (қайта тiркеуден) өту фактісін растайтын белгiленген нысандағы құжат не оның көшірмесі, сондай-ақ тиiстi филиал немесе өкiлдiк туралы ереженің нотариалды куәландырылған және мемлекеттiк тілде және (немесе) орыс тiлiнде жазылған көшiрмесi және Қазақстан Республикасының резиденті емес-заңды тұлға филиалдың немесе өкiлдiктiң басшысына берген сенiмхаттың көшiрмесi;»;
      4) тармақшаның бесінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «дара кәсіпкер ретінде міндетті мемлекеттік тіркелуге жататын дара кәсіпкерлер үшін – салық қызметі органы берген, клиентті дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебіне қоюды растайтын құжаттың көшірмесі, не егер көрсетілген құжат электрондық құжат нысанында берілген болса, электрондық құжат мазмұнының қағаз тасымалдауыштағы басып шығарылуы немесе бейнесі;»;
      18-тармақтың 1) тармақшасының үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) немесе филиалды (өкілдікті) есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама немесе куәліктің көшірмесі;».
      3. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Сақтандыру нарығында актуарийлiк қызметті жүзеге асыру, актуарийлік қызметті жүзеге асыруға лицензия беру, қолданылуын тоқтату және одан айыру, актуарийлердің біліктілік емтиханын тапсыру, тәуелсіз актуарийдi тарту, тәуелсіз актуарийдiң актуарлық есептердің шынайылығын тексеру нәтижесін қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органға беру тәртібі туралы ережені бекіту туралы» 2001 жылғы 20 сәуірдегі № 120 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1532 тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру нарығында актуарийлiк қызметтi жүзеге асыру, актуарийлік қызметті жүзеге асыруға лицензия беру, қолданылуын тоқтату және одан айыру, актуарийлердің біліктілік емтиханын тапсыру, тәуелсіз актуарийдi тарту, тәуелсіз актуарийдiң актуарлық есептердің шынайылығын тексеру нәтижесін қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органға беру тәртібі туралы ережеде:
      1-қосымшаның Актуарийлік қорытындысының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама немесе куәлік:»;
      1-2-қосымшаның Тәуелсіз актуарийдің актуарлық қорытындысының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама немесе куәлік:».
      4. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Кастодиандық үлгi шарттардың нысандарын бекіту туралы» 2003 жылғы 21 сәуірдегі № 139 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2320 тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      34-қосымшалар осы Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 12-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын.
      5. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан депозитарлық қолхаттарын шығару, орналастыру, айналысы және өтеу, олардың шығарылымын мемлекеттiк тiркеу және қазақстан депозитарлық қолхаттарын шығару немесе өтеу қорытындылары туралы есептердi беру, сондай-ақ қазақстан депозитарлық қолхаттарының эмитентi сақтауға жататын талаптар туралы ережені бекiту туралы» 2003 жылғы 6 желтоқсандағы № 430 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2646 тіркелген, 2004 жылғы 3 ақпанда «Егемен Қазақстан» газетінде № 25 (23663) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан депозитарлық қолхаттарын шығару, орналастыру, айналысы және өтеу, олардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу және қазақстан депозитарлық қолхаттарын шығару немесе өтеу қорытындылары туралы есептерді беру, сондай-ақ қазақстан депозитарлық қолхаттарының эмитенті сақтауға жататын талаптар туралы ережеде:
      15-тармақтың 8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «8) базалық активтің эмитентін заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәлiктiң көшірмесін;»;
      1-қосымшаның Қазақстан депозитарлық қолхаттары шығарылымының проспектісінде:
      1-тармақтың 2) және 3) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес эмитенттің толық ресми атауы;
      3) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес базалық активі болып табылатын эмиссиялық бағалы қағаздардың түрі және санатын, базалық активі эмитентінің толық ресми атауы;»;
      2-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) эмитентті заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәлiктiң күні және нөмірі;»;
      2-қосымшаның Қазақстан депозитарлық қолхаттарын орналастыру қорытындылары туралы есебінің 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Бағалы қағаздарға қазақстандық депозитарлық қолхаттар – (шығарылым проспектісіне сәйкес базалық актив эмитентінің бағалы қағаздарының түрін, үлгісін және санатын, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес базалық актив эмитентінің атауын және орналасқан жерін көрсету керек);»;
      3-қосымшаның Қазақстан депозитарлық қолхаттарын өтеу қорытындылары туралы есебінің 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Бағалы қағаздарға қазақстандық депозитарлық қолхаттар – (шығарылым проспектісіне сәйкес базалық актив эмитентінің бағалы қағаздарының түрін, үлгісін және санатын, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес базалық актив эмитентінің атауын және орналасқан жерін көрсету керек);»;
      4-қосымшаның Қазақстан депозитарлық қолхаттарының шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Уәкілетті орган (атауы) бағалы қағаздарға тіркелген (тіркеген органның атауы, тіркеу нөмірі және күні) қазақстандық депозитарлық қолхаттардың шығарылымын (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес эмитенттің атауы) мемлекеттік тіркеуді жүргізді (реттік нөмірі) (базалық актив эмитентінің бағалы қағаздарының түрін, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес базалық актив эмитентінің атауын және орналасқан жерін көрсету керек).».
      6. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Ақпарат жеткiзушiлердiң ақпаратты беру тәртiбiне қойылатын шарттар мен ең төменгi талаптар туралы, кредиттiк тарих субъектiлерiнiң олар туралы ақпаратты кредиттiк бюроларға беруге келiсiмiн ресiмдеу, кредиттiк есептi беруге келiсiмдi ресiмдеу тәртiбi туралы және кредиттiк есеп беру шарттары мен тәртiбi туралы ереженi бекiту жөнiнде» 2004 жылғы 21 тамыздағы № 250 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3113 тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Ақпарат жеткiзушiлердiң ақпаратты беру тәртiбiне қойылатын шарттар мен ең төменгi талаптар туралы, кредиттiк тарих субъектiлерiнiң олар туралы ақпаратты кредиттiк бюроларға беруге келiсiмiн ресiмдеу, кредиттiк есептi беруге келiсiмдi ресiмдеу тәртiбi туралы және кредиттiк есеп беру шарттары мен тәртiбi туралы ережеде:
      12-қосымшалар осы өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 34-қосымшаларына сәйкес редакцияда жазылсын.
      7. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Банк акцияларын мәжбүрлеп сатып алу және оларды инвесторларға міндетті түрде сату ережесін бекіту туралы» 2005 жылғы 26 наурыздағы № 113 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3576 тіркелген, 2005 жылғы 2 қыркүйекте «Заң газеті» газетінде № 96-97 (721) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Банк акцияларын мәжбүрлеп сатып алу және оларды инвесторларға міндетті түрде сату ережесінде:
      12-тармақтың екінші бөлігінде:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) банктің атауы, орналасқан жері, почталық мекенжайы, банкті мемлекеттік тіркеу (қайта тiркеу) туралы анықтаманың немесе куәлiктiң күні және нөмірі;»;
      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) заңды тұлға - инвестордың атауы, орналасқан жері, почталық мекенжайы, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тiркеу) туралы анықтаманың немесе куәлiктiң күні және нөмірі;»;
      16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «16. Тіркеуші уәкілетті органға мынадай құжаттар негізінде бағалы қағаздар ұстаушылардың тізілімдері жүйесінде жеке шот ашады: уәкілетті органның шешімі, уәкілетті органның мемлекеттік тіркеу (қайта тiркеу) туралы анықтамасының немесе куәлігінің көшірмесі және мөр бедерімен уәкілетті органның тіркеушіге берілетін құжаттарға қол қоюға және банктің акцияларымен мәмілелер жасау бойынша өзге де рәсімдерді жүзеге асыруға уәкілетті өкілдерінің қол қою үлгілерінің карточкасы.
      Уәкілетті органның шешімі негізінде тіркеуші акционерлердің жеке шоттарынан банк акцияларын есептен шығарады және оларды уәкілетті органның жеке шотына есепке жазады.».
      8. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді, акцияларды орналастыру және акциялар шығарылымын жою қорытындысы туралы есепті бекіту» 2005 жылғы 30 шілдедегі № 268 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3832 тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу, акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекіту және акциялар шығарылымын жою ережесінде:
      1-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәліктің көшiрмелерiн;»;
      6-тармақтың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «5) әділет органының не Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің белгiсi қойылған барлық енгiзiлген өзгерiстерiмен және толықтыруларымен бiрге жарғының және заңды тұлғаны қайта тiркеу туралы анықтаманың немесе куәлiктiң көшiрмелерiн (қоғамның атауы және (немесе) оның орналасқан жері өзгерген жағдайда);»;
      10-тармақтың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «6) әділет органының белгiсi қойылған барлық енгiзiлген өзгерiстерiмен және толықтыруларымен бiрге жарғының және заңды тұлғаны қайта тiркеу туралы анықтаманың немесе куәлiктiң көшірмесін.»;
      1-қосымшаның Акциялар шығарылымының проспектісі 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Акционерлік қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер.
      Осы тармақта акционерлік қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәлiктiң күні және нөмірі, сондай-ақ мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асырған органның атауы көрсетілуі қажет.»;
      1-1-қосымша осы өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 5-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;
      2-қосымшаның Акцияларды орналастыру қорытындылары бойынша есебінің 1-1-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Осы тармақта қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәлiктiң күні және нөмірі, сондай-ақ мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асырған органның атауы көрсетілуі қажет.»;
      2-1 және 2-2-қосымшалар осы өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 6 және  7-қосымшаларына сәйкес редакцияда жазылсын;
      2-3-қосымшаның Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке өзгерістердің 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер.
      Осы тармақта қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәлiктiң күні және нөмірі, сондай-ақ мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асырған органның атауы көрсетілуі қажет.»;
      4-қосымшада:

«

Атауы:
(Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікке сәйкес)
Мемлекеттік тіркеудің (қайта тіркеудің) негізгі деректері
(Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікке сәйкес)

Күні (кк/аа/жж) Нөмірі


Мемлекеттік тіркеудің (қайта тіркеудің) басқа да деректері
(Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікке сәйкес)
Орналасқан жері:
Бастапқы мемлекеттік тіркелген күні

(кк/аа/жж)

                                              »
деген бағандар мынадай редакцияда жазылсын:

«

Атауы:
(мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес)
Мемлекеттік тіркеудің (қайта тіркеудің) негізгі деректері
(мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес)

Күні (күні/айы/жылы) Нөмірі


Мемлекеттік тіркеудің (қайта тіркеудің) басқа да деректері
(мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес)
Орналасқан жері:
Алғашқы мемлекеттік тіркелген күні

(күні/айы/жылы)

                                        ».
      9. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу және облигацияларды орналастыру және өтеу, облигациялар шығарылымының күшін жою қорытындылары жөніндегі ережені бекіту туралы» 2005 жылғы 30 шілдедегі № 269 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3822 тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Мемлекеттiк емес облигациялардың шығарылымын мемлекеттiк тiркеу және облигацияларды орналастыру және өтеу, облигациялар шығарылымының күшін жою қорытындылары туралы есептi қарау ережесiнде:
      5-1-тармақтың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «7) эмитенттің атауы өзгерген, шаруашылық серіктестіктердегі қатысушылардың құрамы өзгерген жағдайда (шаруашылық серіктестік қатысушыларының тізілімін тіркеуші жүргізетін шаруашылық серіктестіктерді қоспағанда) – заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы анықтаманың немесе куәліктің көшірмесі мен жарғыға өзгерістердің көшірмесі;»;
      14-3-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәліктің көшірмесін;»;
      1-қосымшаның Облигациялар шығарылымының (облигациялық бағдарламаның) проспектiсiнің 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Эмитенттi мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы мәлiметтер.
      Осы тармақта эмитенттi мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәлiктiң күні және нөмірі, сондай-ақ мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асырған органның атауы және эмитенттің алғашқы тіркелген күні көрсетілуі қажет.»;
      3-13-2 және 3-3-қосымшалар осы өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 89 және 10-қосымшаларына сәйкес редакцияда жазылсын;
      5-қосымшаның Облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есебінің 1-1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1-1. Эмитенттi мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы мәлiметтер.
      Осы тармақта эмитенттi мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәлiктiң күні және нөмірі, сондай-ақ мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асырған органның атауы көрсетілуі қажет.»;
      6-қосымшаның Облигацияларды өтеу қорытындылары туралы есебінің 1-1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1-1. Эмитенттi мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы мәлiметтер.
      Осы тармақта эмитенттi мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәлiктiң күні және нөмірі, сондай-ақ мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асырған органның атауы көрсетілуі қажет.»;
      89-қосымшалар осы өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 1112-қосымшаларына сәйкес редакцияда жазылсын.
      10. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 03.02.2014 № 9 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      11. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы» 2006 жылғы 25 ақпандағы № 61 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4138 тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулының 1-қосымшасымен бекітілген Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесінде:
      8-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) заңды тұлғаны мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы анықтаманың немесе куәліктің көшірмесі;»;
      13-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) заңды тұлғаны мемлекеттік (қайта тіркеу) тіркеу туралы анықтаманың немесе куәлігінің берілген күні және нөмірі;»;
      4-қосымша осы Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 13-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.
      12. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Бағалы қағаздарды ұстаушылар тiзiлiмдерiнiң жүйесін жүргізу жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» 2006 жылғы 25 ақпандағы № 62 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4175 тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      Көрсетілген қаулымен бекітілген Бағалы қағаздарды ұстаушылар тiзiлiмдерiнiң жүйесін жүргізу жөніндегі нұсқаулықта:
      9-тармақтың екінші бөлігіндегі 5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «5) инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясын мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәлiктiң көшiрмесi;»;
      13-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) заңды тұлғаны мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы анықтаманың немесе куәліктің көшірмесі;»;
      17-тармақтың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «5) заңды тұлғаны (инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясын) мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәліктің күні және нөмірі);»;
      6 және 7-қосымшалар осы Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 14 және 15-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын.
      13. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Агент банкті таңдау жөнінде конкурс өткізу ережесі мен агент банкке қойылатын талаптарды бекіту туралы» 2006 жылғы 23 қыркүйектегі № 211 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4439 тіркелген, «Заң газеті» газетінде 2006 жылғы 17 қарашада № 201 жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Агент банкті таңдау жөнінде конкурс өткізу ережесі мен агент банкке қойылатын талаптарда:
      2-қосымша осы Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 16-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.
      14. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Депозиттерге міндетті кепілдік беру жүйесіне өтуге қосылу шартына екінші деңгейдегі банктердің қосылуы жөніндегі өтініш нысанын бекіту туралы» 2006 жылғы 23 қыркүйектегі № 216 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4430 тіркелген) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      көрсетілген қаулының қосымшасы осы Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 17-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.
      15. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру ережесін бекіту туралы» 2006 жылғы 27 қазандағы № 106 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4468 тіркелген, «Заң газеті» газетінде 2006 жылғы 13 желтоқсанда № 51 (312) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру ережесінде:
      79 және 10-тармақтар алып тасталсын;
      29-тармақтың үшінші бөлігіндегі екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «филиалды есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәліктің көшірмесі (уәкілетті банктер үшін);»;
      2-қосымша осы Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 18-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.
      16. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Кредиттеу жөніндегі құжаттамасын жүргізу ережесін бекіту туралы» 2007 жылғы 23 ақпандағы № 49 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4602 тіркелген, «Заң газеті» газетінде 2007 жылғы 25 сәуірде № 62 жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Кредиттеу жөніндегі құжаттамасын жүргізу ережесінде:
      14-2-тармақтың үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «нотариат куәландырған құрылтай құжаттардың және заңды тұлғаны құруға бағытталған серіктестік шартына негізделе құрылған заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәліктің көшірмелері.».
      17. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Акционерлік қоғамды жария компания деп тану және одан жария компанияның мәртебесін қайтарып алу ережесін бекіту туралы» 2007 жылғы 30 наурыздағы № 70 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4672 тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Акционерлік қоғамды жария компания деп тану және одан жария компанияның мәртебесін қайтарып алу ережесінде:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Уәкілетті органның қоғамды жария компания деп тану мыналарды:
      1) қоғамның атауын және мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтерін (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес);
      2) интернет желісінде қоғамның домендік аты тіркелгенін растайтын құжаттың нөмірін және күнін көрсетіп, қоғамның интернет-ресурсының корпоративтік адрестерін көрсетіп, еркін түрде жасалған қоғамның өтініші негізінде жүргізіледі.».
      18. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Банкті ашуға рұқсат беру, сондай-ақ банктер бағалы қағаздар рыногында жүзеге асыратын қызметті, банктік және өзге операцияларды лицензиялау ережесін бекіту туралы» 2007 жылғы 30 сәуірдегі № 121 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4718 тіркелген, «Заң газеті» газетінде 2007 жылғы 13 шілдеде № 106 жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Банкті ашуға рұқсат беру, сондай-ақ банктер бағалы қағаздар рыногында жүзеге асыратын қызметті, банктік және өзге операцияларды лицензиялау ережесінде:
      4-тармақтың 2) тармақшасындағы екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «Ереженің 1-қосымшасына сәйкес мәліметтер, оларға заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәліктің нотариатты куәландырылған көшірмесі және құрылтай құжаттарының (жарғының, құрылтай шартының) нотариатта куәландырылған көшірмелері;».
      19. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және Қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін және сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру ережесін бекіту туралы» 2007 жылғы 30 сәуірдегі № 122 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4731 тіркелген) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін және сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру ережесінде:
      9-қосымшадағы Өтініштің 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Әділет органдарында сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын, сақтандыру брокерін мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы деректер
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың
_________________________________________________________________
немесе куәліктің күні және нөмірі)».
      20. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2013 № 212 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      21. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар жүзеге асыратын банк операцияларын лицензиялау қағидаларын бекіту туралы» 2007 жылғы 25 маусымдағы № 168 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4873 тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар жүзеге асыратын банк операцияларын лицензиялау қағидаларында:
      4-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) жарғының және өтініш берушінің заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәліктің нотариатта куәландырылған көшірмелерін;»;
      19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «19. Банктік емес ұйымдардың филиалдары мен өкілдіктерінің ашылуы (қайта тіркелу, қызметін тоқтату) кезінде әділет органдарында филиалды (өкілдікті) есепке алып тіркелген (қайта тіркелген, есептен шығарылған) күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде банктік емес ұйым уәкілетті органға филиалдың немесе өкілдіктің есепке алып тіркелуі туралы анықтаманың немесе куәліктің нотариатта куәландырылған көшірмесін (филиалды (өкілдікті) есептен шығару туралы бұйрық, есепке алынып қайта тіркелуі туралы анықтаманы, есепке алып тіркелуі туралы анықтаманы немесе куәлікті жою) қоса беріп, филиалды (өкілдікті) ашу (қызметін тоқтату) туралы хабарлама береді.».
      22. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Ислам арнайы қаржы компаниясын ерікті қайта құруға немесе таратуға рұқсат беру ережесін бекіту туралы» 2009 жылғы 27 наурыздағы № 55 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5638 тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Ислам арнайы қаржы компаниясын ерікті қайта құруға немесе таратуға рұқсат беру ережесінде:
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Ислам арнайы қаржы компаниясын ерікті қайта құруға не таратуға рұқсат беру туралы өтініш еркін нысанда жасалып, ислам арнайы қаржы компаниясының бірінші басшысы қол қояды және өтініште ислам арнайы қаржы компаниясының атауы туралы мәлімет (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес) және ислам бағалы қағаздарының шығарылымын өтеу нәтижелері туралы есепті уәкілетті орган бекіткен күні көрсетіледі.»;
      қосымша осы Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 19-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.
      23. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Ислам бағалы қағаздары шығарылымын мемлекеттік тіркеу, ислам бағалы қағаздарын орналастыру және өтеу қорытындылары туралы есептерді қарау, сондай-ақ ислам бағалы қағаздарына ұлттық сәйкестендіру нөмірлерін беру жөніндегі ережені бекіту туралы» 2009 жылғы 27 наурыздағы № 57 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5669 тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Ислам бағалы қағаздары шығарылымын мемлекеттік тіркеу, ислам бағалы қағаздарын орналастыру және өтеу қорытындылары туралы есептерді қарау, сондай-ақ ислам бағалы қағаздарына ұлттық сәйкестендіру нөмірлерін беру жөніндегі ережеде:
      1-тармақтың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «6) эмитентті және оригинаторды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәліктің көшірмесі;»;
      8-тармақтың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «7) эмитенттің (оригинатордың) орналасқан жері өзгерген жағдайда – заңды тұлғаны мемлекеттік тiркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәлiктiң көшiрмесi және жарғының көшiрмесi.»;
      1-қосымшаның Ислам бағалы қағаздары шығарылымы проспектісі деген 1-тараудағы 2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Эмитенттi және оригинаторды мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы мәлiметтер.
      Осы тармақта эмитенттi және оригинаторды мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы анықтаманың немесе куәлiктiң күнi және нөмiрi, сондай-ақ оны мемлекеттiк тiркеудi (қайта тiркеудi) жүзеге асырған органның атауы көрсетiлуi тиіс.»;
      2-қосымша осы Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 20-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;
      3-қосымшаның Ислам бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептегі 2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Эмитенттi мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы мәлiметтер.
      Осы тармақта эмитенттi мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы анықтаманың немесе куәлiктiң күнi және нөмiрi, сондай-ақ оны мемлекеттiк тiркеудi (қайта тiркеудi) жүзеге асырған органның атауы көрсетiлуi тиіс.»;
      4-қосымшаның Ислам бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептегі 2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Эмитенттi және оригинаторды мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы мәлiметтер.
      Осы тармақта эмитенттi және оригинаторды мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы анықтаманың немесе куәлiктiң күнi және нөмiрi, сондай-ақ оны мемлекеттiк тiркеудi (қайта тiркеудi) жүзеге асырған органның атауы көрсетiледi.»;
      5-қосымша осы Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 21-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.
      24. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеумен қадағалау агенттігі Басқармасының «Тұрақтандыру банкін құру, лицензиялау, жарғылық және меншікті капиталдарының барынша төмен мөлшерін қалыптастыру ережесін бекіту туралы» 2009 жылғы 5 тамыздағы № 179 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5782 тіркелген, «Заң газеті» газетінде 2009 жылғы 2 қазанда № 150, 2009 жылы Қазақстан Республикасының орталық атқару және өзге орталық мемлекеттік органдарының актілері жинағының № 11 жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Тұрақтандыру банкін құру, лицензиялау, жарғылық және меншікті капиталдарының барынша төмен мөлшерін қалыптастыру ережесінде:
      5-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) нотариатта куәландырылған жарғының көшірмесі және өтініш берушінің заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамасының немесе куәлігінің көшірмесін;».
      25. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Сақтандыру полистері бланктерінің мазмұны және оларды жасау, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру полисін рәсімдеу, сондай-ақ міндетті сақтандырудың жекелеген түрлері бойынша міндетті сақтандыру шарттарын жасау үшін сақтанушы өтініштерінің мазмұны жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» 2010 жылғы 1 наурыздағы № 24 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6171 тіркелген, 2010 жылғы 7 тамызда Қазақстан Республикасының орталық атқару және өзге орталық мемлекеттік органдарының актілері жинағының № 13, «Егемен Қазақстан» газетінде 2010 жылғы 30 қазанда № 450-451 жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      қаулыда:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Сақтандыру полистері бланктерінің мазмұнына және оларды жасауға, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру полисін рәсімдеуге, сондай-ақ міндетті сақтандырудың жекелеген түрлері бойынша міндетті сақтандыру шарттарын жасау үшін сақтанушы өтініштерінің мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы»;
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Мыналар:
      1) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес Сақтандыру полистері бланктерінің мазмұнына және оларды жасауға, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру полисін рәсімдеуге қойылатын талаптар (бұдан әрі - Талаптар);
      2) осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасау үшін сақтанушы өтінішінің мазмұнына қойылатын талаптар;
      3) осы қаулының 3-қосымшасына сәйкес Өсiмдiк шаруашылығындағы мiндеттi сақтандыру шартын жасау үшін сақтанушы өтінішінің мазмұнына қойылатын талаптар бекітілсін.»;
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін Талаптардың 2-тарауын қоспағанда, осы қаулы оны алғашқы ресми жариялаған күннен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.»;
      1-қосымшада:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру полистері бланктерінің мазмұны және оларды жасауға, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру полисін рәсімдеу, сондай-ақ міндетті сақтандырудың жекелеген түрлері бойынша міндетті сақтандыру шарттарын жасау үшін сақтанушы өтініштерінің мазмұны жөніндегі нұсқаулықта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Сақтандыру полистері бланктерінің мазмұнына және оларды жасауға, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру полисін рәсімдеуге қойылатын талаптар»;
      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:
      «Осы Сақтандыру полистері бланктерінің мазмұнына және оларды жасауға, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру полисін рәсімдеуге қойылатын талаптар (бұдан әрі - Талаптар) «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңының 43-бабының 22) тармақшасына, «Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы» 2003 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңының (бұдан әрі – Заң) 10-бабының 6-тармағына сәйкес әзірленген және сақтандыру полистері бланктерінің мазмұнына және оларды жасауға қойылатын талаптарды, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру полисін рәсімдеу жөнінде талаптарды белгілейді.»;
      2-тармақтағы:
      үшінші бөліктің үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «заңды тұлғалар үшiн - мемлекеттiк тiркеу туралы анықтама немесе куәлiк.»;
      төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Экономикалық қызмет түрі Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 3 қыркүйектегі № 128 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6551 тіркелген) бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының және сақтандыру брокерлерінің есептілікті беру ережесінің 31-қосымшасына сәйкес көрсетіледі.».
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Сақтандырудың міндетті түрлері (класстары) бойынша сақтандыру полисінде осы Талаптардың 2-тармағында көрсетілген мәліметтерге қосымша Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген талаптар бар.»;
      11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «11. Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру жөніндегі сақтандыру полисі (бұдан әрі – міндетті сақтандыру) Талаптардың қосымшасына сәйкес беріледі.»;
      15 және 16-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «15. Міндетті сақтандыру жөніндегі сақтандыру полисі Талаптардың 4-тармағында белгіленген талаптардан басқа мынадай талаптарға сәйкес келеді:
      міндетті сақтандыру жөніндегі сақтандыру полисінің бланкісі түсінің нөмірі Pantone шәкілі бойынша 701 болуы тиіс. Осы түс сақтандырудың өзге түрлері бойынша сақтандыру полистері үшін қолданылмайды;
      міндетті сақтандыру жөніндегі сақтандыру полисінің бланкісін өндіру кезінде қолданылатын қағазда жарыққа тосып қарағанда көрінетін «KAZ - ою - KAZ» деген су тамғы белгісі болуы тиіс.».
      16. Талаптардың 13, 14 және 15-тармақтарында белгіленген талаптар Қазақстан Республикасының аумағына уақытша кірген (әкелінген) көлік құралдары иелерінің азаматтық - құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шартын жасау жағдайларына қолданылмайды.»;
      қосымшаның оң жақ жоғарғы бұрышы мынадай редакцияда жазылсын:

«Сақтандыру полистері
бланктерінің мазмұнына және
оларды жасауға, көлік құралдары
иелерінің азаматтық-құқықтық
жауапкершілігін міндетті сақтандыру
бойынша сақтандыру полисін
рәсімдеуге қойылатын талаптарға
қосымша
Нысан».

      26. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Сақтандыру ұйымының сақтандыру қызметін жүзеге асыруына қойылатын талаптарды, оның ішінде сақтандыру нарығының қатысушыларымен өзара қарым-қатынастары жөніндегі талаптарды және сақтандыру агентінің делдалдық қызметті жүзеге асыруына өкілеттіктерін бекіту туралы» 2010 жылғы 1 наурыздағы № 25 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6164 тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінде 2010 жылғы 30 қазанда № 450-451 жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру ұйымының сақтандыру қызметін жүзеге асыруына қойылатын талаптар, оның ішінде сақтандыру нарығының қатысушыларымен өзара қарым-қатынастары жөніндегі талаптар және сақтандыру агентінің делдалдық қызметті жүзеге асыруына өкілеттіктерінде:
      2-қосымшаның Сақтандыру агенттерінің тізіліміндегі
«

Сақтандыру агентінің мемлекеттік тіркеу туралы куәлігінің нөмірі мен күні (заңды тұлға үшін) немесе жеке куәлігінің нөмірі мен берілген күні (жеке тұлға үшін)

                         »
бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«

Сақтандыру агентінің заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамасының немесе куәлігінің нөмірі мен күні немесе жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі мен берілген күні

                        ».

      27. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 03.02.2014 № 10 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      28. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Сақтандыру нарығының кәсіби қатысушыларының және кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын сақтандыру агенттерінің құжаттарды сақтау ережесін бекіту туралы» 2010 жылғы 27 желтоқсандағы № 182 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6932 тіркелген) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру нарығының кәсіби қатысушыларының және кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын сақтандыру агенттерінің құжаттарды сақтау ережесінде:
      Сақтандыру және қайта сақтандыру ұйымдарының қызметінде жасалатын құжаттар тiзбесiнің (сақтау мерзiмi көрсетiледi) 1-қосымшасының 20-жолы мынадай редакцияда жазылсын:
«

20.

Ұйымның, оның филиалдары мен өкiлдiктерiнiң құрылтай және тiркеу құжаттары (құрылтай шарттары, жарғылар, ережелер, мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктер (мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) анықтамалар), салық төлеушіге тіркеу нөмірін (бизнес-сәйкестендіру нөмірін) беру туралы куәліктер)

Тұрақты

ҚӨД


                                                   ».

      29. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының «Банк кепілдігі және кепілдеме туралы кредиттік есепті беру, борышкер-тұлғаның өзі туралы және оның пайдасына банк шығарған кепілдіктер немесе кепілдемелер туралы мәліметтерді банктің кредиттік бюроға беруіне келісімін ресімдеу қағидаларын бекіту туралы» 2012 жылғы 13 ақпандағы № 36 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7498 тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінде 2012 жылғы 23 маусымда № 199-200 (27018-27019) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Банк кепілдігі және кепілдеме туралы кредиттік есепті ұсыну, борышкер-тұлғаның өзі туралы және оның пайдасына банк шығарған кепілдіктер немесе кепілдемелер туралы мәліметтерді банктің кредиттік бюроға беруіне келісімін ресімдеу қағидаларында:
      1 және 2-қосымшалар осы Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 22 және  23-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын.
      30. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Банктің, банк холдингінің ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы, сақтандыру холдингінің, жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісімді беру, беруден бас тарту, қайтарып алу қағидаларын бекіту туралы» 2012 жылғы 24 ақпандағы № 67 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7552 тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінде 2012 жылғы 19 маусымда № 191-192 (27010-27011) жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Банктің, банк холдингінің ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы, сақтандыру холдингінің, жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісімді беру, беруден бас тарту, қайтарып алу қағидаларында:
      15-тармақ алып тасталсын.
      31. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2013 № 235 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      32. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.02.2014 № 25 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      33. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2013 № 212 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      34. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» 2012 жылғы 28 сәуірдегі № 154 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7701 тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінде 2012 жылғы 25 тамызда № 286-287 (27105-27106) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру қағидаларында:
      7-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) Қазақстан Республикасында мемлекеттiк (есептік) тiркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама немесе куәлiк (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттiк тiркеуге тиіс резидент заңды тұлғалар үшiн және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес есептік тiркеуге тиіс резидент емес филиалдар (өкілдіктер) үшін), осындай құжат бұрын ұсынылмаған не өзгерген жағдайда;»;
      41-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәлiктiң көшiрмесi (заңды тұлғалар үшiн);».
      35. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын ерiктi түрде таратуға рұқсат беру не көрсетілген рұқсатты беруден бас тарту қағидаларын бекіту туралы» 2012 жылғы 26 маусымдағы № 198 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7811 тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінде 2012 жылғы 29 тамызда № 290-291 (27109-27110) жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын ерiктi түрде таратуға рұқсат беру не көрсетілген рұқсатты беруден бас тарту қағидаларында:
      4-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Уәкілетті орган өтінішті барлық қажетті құжаттар келіп түскен күннен бастап екі ай ішінде қарайды.».
      36. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің банктік сәйкестендіру кодтарын беруі, пайдалануы және күшін жоюы, сондай-ақ банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың кодтарын және банктер, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар филиалдарының кодтарын беру және күшін жою, олардың құрылымдары, Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың анықтамалығын қалыптастыру және жүргізу туралы нұсқаулықты бекіту туралы» 2012 жылғы 24 тамыздағы № 236 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7960 тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінде 2012 жылғы 21 қарашада № 402-403 (27221-27222) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің банктік сәйкестендіру кодтарын беруі, пайдалануы және күшін жоюы, сондай-ақ банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың кодтарын және банктер, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар филиалдарының кодтарын беру және күшін жою, олардың құрылымдары, Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың анықтамалығын қалыптастыру және жүргізу туралы нұсқаулықта:
      10-тармақтағы:
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) заңды тұлғаның филиалын есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы қазақ және орыс тілдеріндегі анықтаманың немесе куәліктің көшірмесі.»;
      3) тармақша алып тасталсын;
      11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «11. Банк коды және банк филиалы кодының разрядтары мынадай мәнді білдіреді:
      1) Үкімет құрамына кіретін мемлекеттік органдарға 001-ден 099-ға дейін;
      2) Ұлттық Банкке және оның филиалдарына 101-ден 199-ға дейін;
      3) банктерге және олардың филиалдарына 201-ден 999-ға дейін.».
      37. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының «Банктер болып табылмайтын заңды тұлғалардың банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау бойынша қызметін лицензиялау қағидаларын бекіту туралы» 2012 жылғы 24 тамыздағы № 258 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7984 тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінде 2012 жылғы 5 желтоқсанда № 421-422 (27240-27241) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Банктер болып табылмайтын заңды тұлғалардың банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау бойынша қызметін лицензиялау қағидаларында:
      4-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) жарғының және заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәліктің көшірмесі (түпнұсқаларын бермеген жағдайда салыстырып тексеру үшін нотариатта куәландырылған көшірмелері);»;
      12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «12. Инкассациялау бойынша операцияларды жүзеге асыратын заңды тұлға филиалды Қазақстан Республикасының әділет органдарында есептік тіркегеннен (қайта тіркегеннен) кейін филиалды есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманы алған күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде Ұлттық Банкке көрсетілген анықтаманың көшірмесін ұсынады.».

Өзгерістер енгізілетін     
Қазақстан Республикасының    
нормативтік құқықтық      
актілерінің тізбесіне 1-қосымша

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2003 жылғы 21 сәуірдегі
№ 139 қаулысына 3-қосымша

Кастодиан банк, басқарушы агент және арнайы
қаржы компаниясы арасында жасалатын
Кастодиандық үлгі шарт

      «__» ____________ 200_жыл              _____________________
                                             (елді мекеннің атауы)

      Осы Шарт мынадай тараптардың арасында жасалды:
      Арнайы қаржы компаниясы
      ___________________________________________________________
      (компанияның атауы, заңды тұлғаны мемлекеттік (қайта) тіркеу
      ___________________________________________________________
      анықтаманың немесе куәлiктiң нөмірі және күні)

      бұдан әрі «Компания» деп аталады да, заңнамаға сәйкес
      берілген жарғы немесе сенімхат негізінде іс-әрекет жасайтын
      ___________________________________________________________
            (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)
      ақылы,_____________________________________________________
      Басқарушы агент ___________________________________________
        (Басқарушының атауы, лицензия нөмірі және берілген күні)

      бұдан әрі «Басқарушы» деп аталады да, жарғы немесе заңнамаға
      сәйкес берілген сенімхат негізінде іс-әрекет жасайтын
      ___________________________________________________________
                     (лауазымы, фамилиясы, аты-жөні)
      арқылы,____________________________________________________
      Кастодиан банк ____________________________________________
                (банктің атауы, лицензия номері, берілген күні)

      бұдан әрі "Кастодиан" деп аталады да, жарғы немесе заңнамаға
      сәйкес берілген сенімхат негізінде іс-әрекет жасайтын
      ___________________________________________________________
                        (лауазымы, фамилиясы, аты-жөні)
      арқылы.

1-тарау. Шарттың мәні

      1. Шарттың мәні Компанияның Кастодиан шоттарындағы бөлінген активтерін жауапты сақтау және есепке алу жөніндегі қызметті ұсыну болып табылады.
      2. Компания ақшалай талап етуді бөлінген активтермен қамтамасыз етілген облигацияларды шығару жолымен қаржыландыруды, сондай-ақ бөлінген активтер бойынша уақытша еркін түсімдерді инвестициялауды жүзеге асырады. Осы функцияларын жүзеге асыру үшін Компания Кастодианда шот ашады.
      3. Басқарушы Инвестициялық портфельді басқару шартының талаптарына сәйкес Кастодиандағы Компанияның тиісті шоттарындағы Компанияның бөлінген активтері бойынша уақытша еркін түсімдерін инвестициялауды жүзеге асырады.
      4. Компания тапсырады, ал Кастодиан Қазақстан Республикасының заңнамаларын сақтай отырып және осы Шартқа сәйкес Компанияның өзіне сеніп тапсырылған активтерінің сақталуын және есебін жүргізуді қамтамасыз етеді және олардың мақсатқа орай орналастырылуына бақылау жасайды.

2-тарау. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

      5. Кастодиан:
      1) Компанияға осы Шарттың 3-тарауында сипатталған шот режимінде теңгеде банктік инвестициялық шот ашуды және жүргізуді;
      2) Компанияға осы Шарттың 4-тарауында сипатталған шот режимінде шетел валютасында банктік инвестициялық шот ашуды және жүргізуді;
      3) Компанияға осы Шарттың 5-тарауында сипатталған шот режимінде бөлінген активтер есебінен инвестициялауға рұқсат берілген бағалы қағаздарды және басқа қаржы құралдарын есепке алу және сақтау үшін баланстан тыс шоттарды ашуды және жүргізуді (бұдан әрі - қаржы құралдарын есепке алу шоты);
      4) Компанияның бөлінген активтер бойынша түсімдерін операциялық күн ішінде банктік инвестициялық шот есебіне алуды;
      5) Басқарушыға және Компанияға операциялық күннен кейінгі күнгі сағат ___ кешіктірмей операциялар түрлері бойынша теңгедегі және шетел валютасындағы банктік инвестициялық шоттағы ақша қозғалысы туралы хабарламаны ұсынуды;
      6) бөлінген активтер бойынша уақытша еркін түсімдерді инвестициялау кезінде ақшаны теңгедегі банктік инвестициялық шоттан және шетел валютасындағы банктік инвестициялық шоттан қарсы агенттердің ұлттық валютадағы және шетел валютасындағы тиісті шоттарына аудару кезінде және бағалы қағаздарды есептен шығаруға (есептеуге) және қаржы құралдарын есепке алу жөніндегі шоттардан (шоттарға) банктік салымдарға орналастыруды (қайтаруды) жүргізу кезінде ақша аудару бойынша Басқарушының тапсырмаларын орындауды;
      7) бөлінген активтер қамтамасыз ету болып табылатын шығарылған облигациялар жөніндегі міндеттемелерін оның іске асыруы үшін Компанияның банктік ағымдағы шотына банктік инвестициялық шоттағы ақшаны есептен шығару жөніндегі Компанияның төлем тапсырмаларын орындауды;
      8) Басқарушы, Кастодиан және Компания арасындағы үш жақты салыстыру актісі негізінде бөлінген активтер бойынша уақытша еркін келіп түсімдерді инвестициялау кезінде пайда болған Басқарушының шығыстарын өтеу үшін Компанияның немесе Басқарушының банктік ағымдағы шотына теңгедегі банктік инвестициялық шоттан ақша аудару жөніндегі Компанияның (немесе Басқарушының) төлем тапсырмаларын орындауды;
      9) Басқарушыны және Компанияны қаржы құралдарын есепке алу бойынша шоттарда (шоттардан) бағалы қағаздарды есептеу (есептен шығару) туралы бағалы қағаздарды есептеген күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей хабардар етуді;
      10) бөлінген активтердің сақталуын қамтамасыз етуді;
      11) бөлінген активтердің қозғалысына байланысты операцияларды күн сайын есепке алуды қамтамасыз етуді;
      12) бөлінген активтер бойынша есеп беруді, сондай-ақ бөлінген активтерді есепке алу жөніндегі бастапқы құжаттарды бес жыл бойы сақтауды. Компанияның талап ету құқығын иеленуін растайтын бастапқы құжаттарды Кастодиан ол бойынша талаптарды орындаған сәттен бастап бес жыл бойы сақтауды;
      13) Басқарушыға және Компанияға бағалы қағаздар эмитенттерінен ақпаратты Кастодианға ақпарат түскен күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынуды;
      14) Кастодиан, Басқарушы және Компания жүзеге асыратын бөлінген активтердің есебі мен бағалануының сәйкестігін қамтамасыз етуді;
      15) Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған көлемде номиналды ұстаушы ретіндегі қызметті жүзеге асыруды;
      16) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес банктік инвестициялық шоттары және Компанияның қаржы құралдарын есепке алу шоты туралы мәліметтердің құпиялылығын сақтауды;
      17) осы Шарттың 7-тарауында көзделген тәртіппен деректерге тұрақты түрде қарсы тексеруді жүргізуді;
      18) Компанияның теңгедегі немесе шетел валютасындағы банктік инвестициялық шоттан ақша аудару немесе қаржы құралдарын есепке алу жөніндегі шоттардан бағалық қағаздарды есептен шығару туралы Басқарушының бұйрығын уәкілетті мемлекеттік органнан Компания лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру туралы ресми хабарламасын алған сәттен бастап уәкілетті мемлекеттік органнан Компания лицензиясының қолданылуын қайтадан қалпына келтіру туралы ресми хабарламасын алған сәтке дейін орындамауды;
      19) Компаниядан кастодиандық қызметті атқаруға арналған өзінің лицензиясының тоқтатыла тұрғаны немесе Компания мен Басқарушының арасындағы инвестициялық портфельді басқарудың бұзылғаны туралы жазбаша хабарламаның жіберілгендігі туралы хабарламаны алған сәттен бастап Компанияның жазбаша ұйғарымдарына сәйкес іс-қимыл жасауды;
      20) уәкілетті органның ресми шешімін алған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей бөлінген активтерді сақтау және есебін алу жөніндегі Кастодиан құқығының өзгеруіне алып келетін басқа жағдайлар немесе кастодиандық қызметке берілген лицензияның қолданылуының уақытша тоқтатылуы (жойылуы) туралы Басқарушыны және Компанияны жазбаша хабардар етуді;
      21) Компанияның жазбаша сұрауларына ___ жұмыс күні ішінде жауап қайтаруды;
      22) қаржы құралдары бойынша кірістердің түсіміне бақылау жасауды;
      23) қаржы құралдары бойынша алынған кірісті Компанияның банктік инвестициялық шотына Кастодианның корреспонденттік шотына кіріс түскен күні есептеуді;
      24) Басқарушының тапсырмалары Қазақстан Республикасының заңнамасымен сәйкес келмеген жағдайда дереу уәкілетті органға және Компанияға хабарлай отырып, оны орындамауды міндетіне алады.
      6. Кастодианның:
      1) ай сайын осы Шарттың 20 және 21-тармақтарына сәйкес Компаниядан және Басқарушыдан өзінің көрсеткен қызметі үшін ақы алуға;
      2) осы Шарттың 10-тарауында көзделген талаптармен және тәртіпте осы Шартты бұзуға;
      3) бөлінген активтер бойынша уақытша еркін түсімдермен мәмілелер бойынша қызметті және қаржы құралдарының есебі жөніндегі шоттарды жүргізетін номиналды ұстаушының функциясын жүзеге асыратын тиісті ұйымдардың қызметіне ақы төлеу бойынша Кастодианның шығыстарын өтеуге Компания мен Басқарушы арасында жасалған инвестициялық портфельді басқару жөніндегі шартқа сәйкес Компанияға немесе Басқарушыға шот-фактура ұсынуға;
      4) көрсетілген шоттарда ағымдағы түсімдерді ескере отырып, мұндай төлем тапсырмаларын орындауға жеткілікті сома болмаған жағдайда, Компанияның немесе Басқарушының теңгедегі немесе шетел валютасындағы инвестициялық шоттан және зейнетақы төлемдерінің банктік шотынан соманы есептен шығару жөніндегі төлем тапсырмасын орындамауға;
      5) Компанияны және Басқарушыны бұл жөнінде ___ жұмыс күні бұрын алдын-ала жазбаша хабардар ете отырып, тарифтерді өзгертуге;
      6) Кастодианның халықаралық рыноктарда бөлінген активтермен жасалған мәмілелер бойынша Компания, Кастодиан және Басқарушы арасындағы салыстырып тексеру актісімен расталған шеккен шығыстары сомасын акцептсіз есептен шығаруға құқығы бар.
      7. Компания:
      1) Басқарушы мен Кастодиан арасындағы бөлінген активтерді есептеу мен бағалаудың сәйкестігін қамтамасыз етуді;
      2) Кастодианға Басқарушы мен Кастодиан арасында жасалған инвестициялық портфельді басқару шартының көшірмесін, сондай-ақ оған жасалған барлық өзгерістер мен толықтырулардың көшірмелерін беруге;
      3) Кастодианға заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама немесе куәліктің, жарғының, акциялар (Компания акционерлік қоғам нысанында тіркелген жағдайда) шығарылымы проспектісінің және акциялар шығарылымын бекіту туралы есептің көшірмелерін, сондай-ақ аталған құжаттарға жасалған барлық өзгерістер мен толықтыруларды ұсынуды;
      4) бөлінген активтер қамтамасыз етуі болып табылған Компания шығарған облигациялар бойынша міндеттемелерді өтеу күні шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді іске асыру үшін Компанияның банктік инвестициялық шотынан банктік ағымдағы шотына Кастодианға ақшаны есептен шығару жөніндегі тапсырманы жіберуді;
      5) Кастодианға және Басқарушыға (егер Компания мен Басқарушы арасында жасалған инвестициялық портфельді басқару шартына сәйкес Кастодианға төлем тапсырмаларын жіберу міндеті Басқарушыға жүктелген болса) теңгедегі банктік инвестициялық шоттан ақшаны Компанияның банктік ағымдағы шотына аудару жөнінде өкім жіберуге, сондай-ақ Кастодианға банктік инвестициялық шоттан ақшаны Компанияның банктік ағымдағы шотына аудару жөніндегі төлем құжаттарын жіберуді;
      6) Кастодиан берген және осы Шарттың 6-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген шот-фактураларды шотты алған күннен бастап ___ жұмыс күнінен кешіктірмей егер осындай мүмкіндік Компания мен Басқарушы арасында жасалған инвестициялық портфельді басқару шартында көзделген болса, төлеуді;
      7) Кастодианды және Басқарушыны уәкілетті орган тарапынан салынған барлық санкциялар туралы немесе тиісті мемлекеттік органның шешімін алған күннен бастап Компанияның атқарып отырған қызметіне байланысты құқықтарына өзгерістер енгізуге алып келетін өзге де жағдайлар туралы хабардар етіп отыруды;
      8) Кастодианға осы Шарттың 5-тармағының 1)-3) тармақшаларында көрсетілген шоттарды ашу үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген құжаттар пакетін беруді;
      9) Кастодианды барлық өзгерістер туралы (төлем құжаттарына қол қою құқығы бар басшы қызметкерлерді ауыстыру, мекен-жайларының, телефондарының ауысуы) өзгерістер келіп түскен күннен бастап екі жұмыс күні ішінде Кастодиандағы тиісті құжаттарды ұсыну арқылы жазбаша хабардар етуді;
      10) Компанияның болжалданып отырған таратылуы немесе қайта ұйымдастырылуы туралы екі айдан кем емес мерзім ішінде Кастодианға және Басқарушыға жазбаша нысанда хабардар етуді;
      11) Осы Шарттың 7-тарауында көзделген тәртіппен деректерді қарсы салыстырып тексеруді тұрақты жүргізуді міндетіне алады.
      8. Компания:
      1) осы Шарттың 10-тарауымен көзделген талаппен және тәртіппен осы Шартты бұзуға;
      2) Кастодианнан және Басқарушыдан осы Шарттың 9-тарауында көзделген тәртіппен Басқарушы жүзеге асырып отырған инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызмет туралы ақпарат алуға құқылы.
      9. Басқарушы:
      1) Басқарушы шарт жасалған күні Кастодианға бағалы қағаздар рыногындағы брокерлік қызметі үшін шарт жасаған бағалы қағаздар рыногындағы брокерлік және дилерлік қызметті (бұдан әрі - брокер-дилер) жүзеге асырушы ұйымның (ұйымдардың) деректемелерін хабарлауды;
      2) осы Шарттың 7-тарауында көзделген тәртіппен деректерді тұрақты түрде қарама-қарсы салыстыра бақылау жүргізуді;
      3) Кастодианға және Компанияға инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге асыру құқығына берілген мемлекеттік лицензияның, Басқарушының атынан Кастодианның жазбаша тапсырмаларына қол қоюға уәкілетті Басқарушының басшы қызметкерлерінің қойылатын қолдарының үлгілерінің нотариатта куәландырылған карточкасының көшірмесін беруді;
      4) Кастодианға және Компанияға Басқарушыда болжалданып отырған тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы екі айдан кем емес мерзімде жазбаша нысанда хабардар етуді;
      5) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бөлінген активтер бойынша уақытша еркін түсімдерді инвестициялауды жүзеге асыруды және Кастодианға көрсетілген деректемелер бойынша ақша аудару жөніндегі төлем құжаттарын және бағалы қағаздарды есептеу (есептен шығару) және қаржы құралдарының есебін алу жөніндегі шоттарға (шоттардан) салымдарды орналастыру (қайтару) жөніндегі бұйрықтарды жіберуді;
      6) бөлінген активтер бойынша еркін түсімдерді қатыстыра отырып мәміле жасауға брокер-дилерге бір мезгілде тапсырыстардың түпнұсқаларын жібере отырып, Кастодианға осындай бұйрықтардың көшірмелерін (төлем сенімхаты және аударым жасау өкімі) және Кастодианның операциялық күні аясында қаржы құралдарының есебін алу жөніндегі шоттарға (шоттардан) бағалы қағаздарды есептеу (есептен шығару) жөніндегі бұйрықтарды жібере отырып, осынысымен Кастодианның бағалы қағаздардың ұйымдасқан рыногында жасалатын мәмілелерді растау жүйесіне қатысуын және мәмілелердің және бөлінген активтердің мақсатты орналастырылуына бақылауын жүзеге асыруды;
      7) Басқарушының брокер-дилер ретінде бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілелеріне дербес қатысқан жағдайын хабарландыруға немесе Кастодианды сауда-саттыққа қатысу және бағалы қағаздарды сатып алу-сату жөніндегі мәмілені жасау күнгі оның нәтижесі туралы жазбаша хабардар етуді;
      8) Компанияға мәміле жасалғаннан кейінгі жұмыс күні бөлінген активтер бойынша уақытша еркін түсімдермен жасалған мәмілелер туралы есеп беруді;
      9) Компанияға және Кастодианға ай сайын ағымдағы операциялық күні cағат ___ дейін мыналар туралы ақпарат беруге:
      алынған инвестициялық кіріс сомасын;
      есептелген инвестициялық кіріс сомасын;
      10) Кастодианға және Қорға екінші деңгейдегі банкпен банктік салым жөнінде жасалған шарттардың көшірмелерін олар жасалған күні беруді;
      11) Кастодианның Компанияға ұсынған шот-фактурасын осы Шарттың 6-тармағының 3) тармақшасына сәйкес шот ұсынылған күннен бастап ___ операциялық күннен кешіктірмей төлеуді;
      12) бөлінген активтерді есепке алудың және бағалаудың Компаниямен және Кастодианмен сәйкестілігін қамтамасыз етуді;
      13) инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға арналған өз лицензиясының іс-әрекетінің уақытша тоқтатылуы (тоқталуы) туралы немесе бөлінген активтер бойынша уақытша еркін түсімдерді инвестициялауға Басқарушының құқықтарын өзгертуге алып келетін өзге де жағдайлар туралы уәкілетті органның шешімін алған күні Кастодианды және Компанияны хабардар етуді;
      14) барлық өзгерістер туралы (төлем құжаттарына қол қою құқығы бар басшы қызметкерлерді ауыстыру, бизнес-сәйкестендіру нөмірінің құрылымына енетін мәліметтер, мекен-жайларының, телефондарының ауысуы) өзгерістер келіп түскен күннен бастап екі жұмыс күні ішінде Кастодианның тиісті құжаттарын ұсыну арқылы Кастодианды жазбаша хабардар етуді;
      15) Басқарушы, Компания және Кастодиан арасындағы үш жақты салыстыру актісі негізінде бөлінген активтер бойынша уақытша еркін түсімдерді инвестициялау кезінде пайда болған шығыстарды өтеуді қабылдауды міндетіне алады.
      10. Басқарушы:
      1) осы Шарттың 10-тарауында көзделген талап пен тәртіппен осы Шартты бұзуға;
      2) Басқарушы мен Компания арасында жасалған инвестициялық портфельді басқару шартына сәйкес қызметіне төлем алуға құқылы.

3-тарау. Теңгедегі банктік инвестициялық шот режимі

      11. Теңгедегі банктік инвестициялық шот бөлінген активтер бойынша уақытша еркін түсімдерді инвестициялау нәтижесінде пайда болған қаржы құралдары кірісін, бөлінген активтер бойынша түсімдерді, бағалы қағаздарды өтеуге, салымдарға орналастыруға және ұлттық валютада екінші деңгейдегі банктерде орналасқан салымдар бойынша қайтып келген сомаларды алуға, сондай-ақ бөлінген активтер бойынша уақытша еркін түсімдер есебінен және басқа түсімдер мен шығыстар есебінен қаржы құралдарын сатуға арналып отыр.
      12. Осы Шартқа сәйкес Басқарушының, жекелеген жағдайларда - Компанияның олардың арасында инвестициялық портфельді басқаруға жасалған шартқа сәйкес шотты басқару құқығы бар.
      13. Шоттағы ақша Басқарушының немесе Компанияның кепілдігінің, кепілдік беруінің, кепілдемесінің және басқа да міндеттемелерінің объектісі бола алмайды.

4-тарау. Шетел валютасындағы банктік инвестициялық шоттың режимі

      14. Шетел валютасындағы банктік инвестициялық шот құны шетел валютасында көрсетілген қаржы құралдары бойынша алынған кіріс түсімінен, шетел валютасын сатудан, шетел валютасымен номинирленген бағалы қағаздарды сатып алуға бағытталған бөлінген активтер бойынша уақытша еркін түсімдер есебінен шетел валютасын сатып алудан, талап ету құқығын іске асыру шетел валютасымен жасалатын бөлінген активтер бойынша түсімдерді есептеуге, бағалы қағаздарды өтеуге, шетел валютасындағы екінші деңгейдегі банктерге орналастырылған салымдар бойынша қайтарылған сомаларды қабылдауға және шетел валютасындағы басқа түсімдер мен шығыстарға арналып отыр.
      15. Шотты басқару құқығы Басқарушыға жүктеледі.
      16. Шоттағы шетел валютасындағы ақша Компанияның кепілдігінің, кепілдік беруінің, кепілдемесінің және басқа да міндеттемелерінің объектісі бола алмайды.

5-тарау. Қаржы құралдарын есепке алу жөніндегі шот режимі

      17. Қаржы құралдарын есепке алу жөніндегі шот Компанияның бағалы қағаздарды және бөлінген активтер бойынша уақытша еркін түсімдер есебінен сатып алынған басқа да қаржы құралдарын есепке алуға арналған баланстан тыс шоты болып табылады.
      18. Шотты басқару құқығы Басқарушыға тиесілі.
      19. Шоттағы қаржы құралдары Басқарушының немесе Компанияның кепілдігінің, кепілдік беруінің, кепілдемесінің және басқа да міндеттемелерінің объектісі бола алмайды.

6-тарау. Кастодиан көрсеткен қызметке ақы төлеу мөлшері мен тәртібі

      20. Компания және Басқарушы Кастодианның шоттарын осы Шартқа және Компания және Басқарушы инвестициялық портфельді басқару үшін жасалған шартына сәйкес төлейді.
      21. Кастодианның тарифтері осы шарттың ажырамас бөлігі болып табылады. Кастодианның тарифтері өзгерген жағдайда осы өзгерістер қосымша келісім түрінде ресімделеді.

7-тарау. Есеп беру нысандары және кезеңділігі

      22. Кастодиан теңгедегі және шетел валютасындағы банктік инвестициялық шоттардағы ақшаның қозғалуына қарай Басқарушыға операциялардың түрлері бойынша теңгедегі және шетел валютасындағы банктік инвестициялық шоттардағы ақшаның қозғалысы туралы хабарламаны, және Компанияға - аталған хабарламаны және оның үзінді көшірмесін береді.
      23. Кастодиан қаржы құралдарын есепке алу жөніндегі шоттарға(дан) бағалы қағаздарды есепке алу (есептен шығару) және салымдарды орналастыру (қайтару) туралы үзінді-көшірмені, сондай-ақ "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" акционерлік қоғамының үзінді-көшірмелерін Компанияға ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей береді.
      24. Кастодиан есепті айдан кейінгі айдың үш жұмыс күні ішінде салыстырып тексеру үшін мынадай деректерді электрондық түрде қалыптастырады және Басқарушыға және Компанияға жібереді:
      1) қаржы құралдарының құрылымын;
      2) теңгедегі және шетел валютасындағы банктік инвестициялық шоттардағы ақша қозғалысын;
      3) қаржы құралдарының сатып алу құнын;
      4) зейнетақы активтерінің есебінен инвестициялардың ағымдағы құны;
      5) есептелген және алынған инвестициялық кіріс сомасын;
      6) Компанияның талап ету құқығын иеленгенін растайтын құжаттамаларды;
      7) Кастодианның комиссиялық сыйақы сомасын.
      25. Шарттың 24-тармағында көрсетілген деректер бойынша салыстырып тексеру есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірілмей Кастодиан, Басқарушы және Компания уәкілетті өкілдері қол қоюы тиіс үш жақты салыстырып тексеру актісімен ресімделеді.
      26. Бөлінген активтерге қатысты инвестициялық қызметті жүзеге асыруға байланысты шығындар пайда болған жағдайда Кастодиан, Басқарушы және Компания осындай шығындар бойынша салыстырып тексеру жүргізеді.

8-тарау. Тараптардың жауапкершіліктері

      27. Басқарушының немесе Компанияның осы Шарттың талаптарына сәйкес жіберген тапсырмаларын (бұйрықтарын) Кастодиан уақтылы орындамаған жағдайда Кастодиан тапсырмасы (бұйрығы) мерзімінде орындалмаған Компанияның Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің төлем жасау күніне белгілеген қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің _______ мөлшерінде ақы төлеу күнін қосқанда, әрбір кешіктірілген күн үшін мерзімінде орындалмаған тапсырмада көрсетілген сомаға есептелген айып төлейді.
      28. Осы Шарттың 9-тармағының 11) тармақшасында және 6-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген шот-фактураларды уақтылы төлемеген жағдайда Компания және/немесе Басқарушы Кастодианға Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің төлем жасау күніне белгіленген қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің ___ мөлшерінде Басқарушы мен Компанияның арасында жасалған инвестициялық портфельді басқару шартына сәйкес ақы төлеу күнін қосқанда, әрбір кешіктірілген күн үшін төленбеген сомаға есептелген айып төлеуге міндетті.
      29. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамау, дұрыс немесе уақтылы орындамау нәтижесінде басқа тарапқа немесе тараптарға шығын келтірген тарап осындай жағдайлар туындағаннан кейін бес жұмыс күні ішінде осы тарапқа немесе тараптарға шығынды өтеуге және оларға төлем жасау күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгіленген қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің ______ мөлшерінде тараптың әрқайсысына жеке есептелген шығын сомасына есептелген айыптарды төлеуі міндетті.
      30. Егер айыптардың туындау негіздері осы Шарттың 9-тарауында көрсетілген дүлей күш жағдайына тікелей байланысты болса, тараптар осы Шарттың 27-29-тармақтарында көрсетілген айыптарды төлеуден босатылады.
      31. Басқарушы Қазақстан Республикасының бастапқы және қайталама бағалы қағаздар рыноктарында және халықаралық рыноктарда жүзеге асырылатын мәмілелер бойынша есептеулерге арналған төлем тапсырмаларының Кастодианға уақтылы берілуі үшін жауапкершілік алады.

9-тарау. Төтенше жағдайлар

      32. Егер осы Шарттың 33-тармағында көрсетілген Төтенше жағдайлар тараптардың біріне осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындауға бөгет, кедергі жасаса немесе кідіртсе, осындай тараптың осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындауы Төтенше жағдайлар созылатын тең уақытқа және жоғарыда аталған міндеттемелерді орындауға бөгет, кедергі жасау немесе кідірту дәрежесіне қарай тоқтатыла тұрады.
      33. Төтенше жағдай өртті, су тасқынын, зілзаланы, соғыстарды (жарияланған және жарияланбаған), көтерілістерді, ереуілдерді, азамат соғысын немесе тәртіпсіздіктерді, осы Шартта көрсетілген қызмет түрлеріне уәкілетті органдар тікелей немесе жанама тыйым салатын заңдар, қаулылар, шешімдер және өзге де актілерді қабылдауын қосатын, бірақ шектемейтін кез келген жағдайларды білдіреді.
      34. Төтенше жағдай туындаған күні осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындауға кедергісі бар тарап басқа тараптарды Төтенше жағдайдың басталғаны туралы және Төтенше жағдайдың оған осындай міндеттемелерді орындауына әсері туралы жазбаша хабарлауы тиіс. Егер тарап осы тармақта белгіленгендей Төтенше жағдай туралы хабарламаса, сол тарап осы тарап үшін Төтенше жағдай нәтижесінде басқа тараптарға хабарлама жіберуге мүмкіндігі болмай қалған жағдайларды қоспағанда осы шарттың 35-тармағында көрсетілген құқықтарын жоғалтады.
      35. Төтенше жағдай тоқтатылғаннан кейін бір жұмыс күні ішінде оған тартылған тарап басқа тарапқа Төтенше жағдайдың тоқтатылғаны туралы жазбаша хабарлауы тиіс және осы шарт бойынша міндеттемелерін орындауды қайта жаңартуы тиіс. Егер Төтенше жағдай басталғаннан кейін бір айдан астам уақытқа созылса, тараптардың кез келгені осы шарттың 10-тарауға сәйкес осы Шарттың қолданылуын тоқтатуға құқылы.

10-тарау. Шарттың қолданылу мерзімі және оны бұзу тәртібі

      36. Осы Шарт оған қол қойылған сәттен бастап жасалған деп саналады және мерзімсіз қолданылады.
      37. Шартты бұзу Шарт бойынша міндеттемелерді тоқтатудың жалпы негіздемелерімен бірге мынадай жағдайларда болуы мүмкін:
      1) Компанияның атқарушы органының тиісті шешімінің негізінде;
      2) Басқарушының талап етуі бойынша;
      3) Кастодианның шешімі бойынша;
      4) Кастодианға уәкілетті орган бағалы қағаздар рыногында кастодиандық қызметті жүзеге асыруға берген лицензиясының қолданылу мерзімі тоқтатылған кезде.
      38. Шартты бұзу жөнінде бастама жасаушы Шартты бұзу жөніндегі белгіленген күнге дейінгі отыз күнтізбелік күн ішінде тараптарды хабарландыруы міндетті.
      39. Компанияның активтерін жаңа Компанияға уәкілетті орган белгілеген тәртіппен беру рәсімдері аяқталған соң бұзылды деп есептеледі.
      40. Шарт Кастодианның бастамасы бойынша бұзылған жағдайда ол Компания мен Басқарушының кастодиан қызметін жүзеге асыруға уәкілетті органның лицензиясы бар басқа банкпен кастодиан шартына қол қойған сәтіне дейін осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындауға міндетті.

11-тарау. Басқа да талаптар

      41. Тараптар Қазақстан Республикасының осы Шарттың мәніне қатысты және осы Шарт бойынша тараптардың қатынастарын реттейтін заңдарын сақтауға міндеттенеді.
      42. Осы Шарт әрқайсысының заң күшi бiрдей мемлекеттiк және орыс тiлдерінде үш дана етiп жасалған, әрбір тарапқа бір-бірден келеді.
      43. Осы Шарттың талаптары кез келген өзге шарттың немесе тараптар арасында жеке немесе бірге жасалған келісімнің талаптарына қайшы келген жағдайда осы Шарттың ережелері басым болып табылады және тараптар ең алдымен осы Шарттың ережелерін басшылыққа алады.
      44. Осы Шартқа өзгерістер мен толықтырулар тараптардың жазбаша келісуі бойынша осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын қосымша келісімге қол қою арқылы енгізіледі.
      45. Тараптардың осы Шарт бойынша реттелмеген дауларын Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңнамалары негізінде Қазақстан Республикасының соттары олардың құзыретіне сәйкес қарайды.
      46. Тараптардың ешқайсысы да осы Шарт бойынша құқықтарын немесе міндеттемелерін үшінші тұлғаға беруге немесе басқаға беруге құқылы емес.

12-тарау. Тараптардың деректемелері және қолдары

      Компания                         Басқарушы
_______________________________    ______________________________
_______________________________    ______________________________
_______________________________    _______________________________
(Компанияның деректемелері,          (Басқарушының деректемелері,
бизнес-сәйкестендіру нөмірі,         бизнес-сәйкестендіру нөмірі,
почталық мекен-жайы, телефондары,   телефондары, почталық мекенжайы,
банктік сәйкестендіру коды,           банктік сәйкестендіру коды,
жеке сәйкестендіру коды,                жеке сәйкестендіру коды,
бенефициар коды)                            бенефициар коды)

_______________________________      ________________________________
(Компания өкілінің қызметі, қолы)  (Басқарушы өкілінің қызметі, қолы)

мөрдің орны                             мөрдің орны

      Кастодиан
      _______________________________________
      (Компанияның деректемелері, почталық
      мекен-жайы, телефондары, банктік
      бірегейлендіру коды, жеке
      бірегейлендіру коды, бенефициар коды)
      _______________________________________
      (Басқарушы өкілінің лауазымы, қолы)
      мөрдің орны

Өзгеріс енгізілетін  
Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық  
актілерінің тізбесіне 
2-қосымша        

Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі Басқармасының
2003 жылғы 21 сәуірдегі 
№ 139 қаулысына     
4-қосымша       

Кастодиан банк пен бөлінген активтер бойынша уақытша
еркін түсімдерді инвестициялауды дербес жүзеге асыратын
арнайы қаржы компаниясы арасында жасалатын
кастодиандық үлгі шарт

      «___» _________ 200__жыл            __________________________
                                            (елді мекеннің атауы)

      Осы Шарт мынадай тараптардың арасында жасалды:

      Арнайы қаржы компаниясы
_______________________________________________________________
      (Компанияның атауы, мемлекеттік (қайта) тіркеу куәлігінің
_______________________________________________________________
           нөмірі және күні)

      бұдан әрі "Компания" деп аталады да, заңнамаға сәйкес берілген
жарғы немесе сенімхат негізінде іс-әрекет жасайтын
________________________________________________________________
                  (лауазымы, фамилиясы, аты-жөні)

      арқылы,
      Кастодиан Банк ___________________________________________
________________________________________________________________
      (Банктің атауы, лицензия нөмірі және берілген күні)

      бұдан әрі "Кастодиан" деп аталады да, жарғы немесе заңнамаға
сәйкес берілген сенімхат негізінде іс-әрекет жасайтын
________________________________________________________________
                 (лауазымы, фамилиясы, аты-жөні)
арқылы.

1-тарау. Шарттың мәні

      1. Шарттың мәні Компанияның Кастодиан шоттарындағы бөлінген активтерін жауапты сақтау және есепке алу жөніндегі қызметті ұсыну болып табылады.
      2. Компания ақшалай талап етуді бөлінген активтермен қамтамасыз етілген облигацияларды шығару жолымен қаржыландыруды, сондай-ақ бөлінген активтер бойынша уақытша еркін түсімдерді инвестициялауды жүзеге асырады. Осы функцияларды жүзеге асыру үшін Компания Кастодианда шот ашады.
      3. Компания тапсырады, ал Кастодиан Қазақстан Республикасының заңнамаларын сақтай отырып және осы Шартқа сәйкес Компанияның өзіне сеніп тапсырылған активтерінің сақталуын және есебін жүргізуді қамтамасыз етеді және олардың мақсатқа орай орналастырылуына бақылау жасайды.

2-тарау. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

      4. Кастодиан:
      1) Компанияда осы Шарттың 3-тарауында сипатталған шот режимінде теңгеде банктік инвестициялық шот ашуды және жүргізуді;
      2) Компанияда осы Шарттың 4-тарауында сипатталған шот режимінде шетел валютасында банктік инвестициялық шот ашуды және жүргізуді;
      3) Компанияда осы Шарттың 5-тарауында сипатталған шот режимінде (бұдан әрі - қаржы құралдарын есепке алу шоты) бөлінген активтер есебінен инвестициялауға рұқсат берілген бағалы қағаздарды және басқа қаржы құралдарын есепке алу және сақтау үшін баланстан тыс шоттарды ашуға және жүргізуге;
      4) Компанияның бөлінген активтері бойынша түсімдерін операциялық күн ішінде банктік инвестициялық шот есебіне алуды;
      5) Компанияға операциялық күннен кейінгі күнгі сағат ______ кешіктірмей операциялар түрлері бойынша теңгедегі және шетел валютасындағы банктік инвестициялық шоттардағы ақша қозғалысы туралы хабарламаны ұсынуды;
      6) бөлінген активтер бойынша уақытша еркін түсімдерді инвестициялау кезінде ақшаны теңгедегі банктік инвестициялық шоттан және шетел валютасындағы банктік инвестициялық шоттан қарсы агенттердің ұлттық валютадағы және шетел валютасындағы тиісті шоттарына аудару кезінде және бағалы қағаздарды есептен шығаруға (есептеуге) және қаржы құралдарын есепке алу жөніндегі шоттардан (шоттарға) банктік салымдарға орналастыруды (қайтаруды) жүргізу кезінде ақша аудару жөніндегі Компанияның тапсырмаларын орындауды;
      7) Компанияның банктік инвестициялық шотынан Компанияның банктік ағымдағы шотына бөлінген активтер қамтамасыз ету ретінде болып табылған шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді онымен іске асыру үшін ақшаны есептен шығару жөніндегі төлем тапсырмаларын орындауға;
      8) Компанияның теңгедегі банктік инвестициялық шоттан Компанияның банктік ағымдағы шотына Кастодиан мен Компанияның арасындағы салыстырып тексеру актісі негізінде бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялау кезінде туындаған Компанияның шығыстарын өтеу үшін ақша аудару жөніндегі төлем тапсырмасын орындауға;
      9) Компанияны бағалы қағаздарды есептеу (есептен шығару) күнінен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей қаржы құралдарын есепке алу бойынша шоттарда (шоттардан) бағалы қағаздарды есептеу (есептен шығару) туралы хабардар етуге;
      10) бөлінген активтердің сақталуын қамтамасыз етуге;
      11) бөлінген активтердің қозғалысына байланысты операциялардың күнделікті есебін қамтамасыз етуге;
      12) бөлінген активтер бойынша есепті, сондай-ақ бөлінген активтерді есепке алу жөніндегі бастапқы құжаттарды бес жыл бойы сақтауға. Кастодиан Компанияның талап ету құқығын растайтын бастапқы құжаттарды олар бойынша талаптар орындалған күннен бастап бес жыл бойы сақтайды;
      13) Компанияға бағалы қағаздар эмитенттерінен түскен ақпаратты Кастодианға ақпарат түскен күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынуға;
      14) Кастодиан, Компания жүзеге асыратын бөлінген активтердің есебі мен бағалауының сәйкестігін қамтамасыз етуге;
      15) Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған көлемде номиналды ұстаушы қызметін көрсетуге;
      16) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Компанияның банктік инвестициялық шоттары және қаржы құралдарын есепке алу шоттары туралы мәліметтердің құпиялылығын сақтауға;
      17) осы Шарттың 7-тарауында көзделген тәртіппен деректерге тұрақты түрде қарсы тексеруді жүргізуге;
      18) Компанияның теңгедегі немесе шетел валютасындағы банктік инвестициялық шоттарынан ақша аудару және қаржы құралдарын есепке алу шоттарынан бағалы қағаздарды есептен шығару туралы бұйрықтарын уәкілетті органнан Компанияның жеке шоттары бойынша операцияларды тоқтата тұру туралы ресми хабарлама алған күннен бастап және уәкілетті органнан Компанияның жеке шоттары бойынша операцияларды қайтадан қалпына келтіру туралы ресми хабарлама алған күнге дейін орындамауға;
      19) Компанияны кастодиандық қызметті жүргізуге өзінің лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру (тоқтату) немесе Кастодианның бөлінген активтерін сақтау және есепке алу құқығын өзгертуге алып келетін басқа жағдайлар туралы уәкілетті органның ресми шешімін алған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде жазбаша хабардар етуге;
      20) Компанияның жазбаша сұратуларына _______ жұмыс күні ішінде жауап беруге;
      21) қаржы құралдары бойынша кірістердің түсуіне бақылауды жүзеге асыруға;
      22) қаржы құралдары бойынша алынған кірісті Компанияның банктік инвестициялық шоттарына Кастодианның корреспонденттік шотына кіріс түскен күні есептеуге;
      23) Компанияның тапсырмалары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келмеген жағдайда бұл туралы уәкілетті органға дереу хабарлай отырып, оларды орындамауға.
      5. Кастодиан:
      1) осы Шарттың 14 және 15-тармақтарына сәйкес Компаниядан өзінің көрсеткен қызметтері үшін ай сайын ақы алуға;
      2) осы Шарттың 10-тарауында көзделген талаптармен және тәртіппен осы Шартты бұзуға;
      3) Компанияға Кастодианның бөлінген активтері бойынша уақытша бос түсімдерімен мәмілелер жасау және қаржы құралдарын есепке алу бойынша шоттарды жүргізу жөніндегі номиналды ұстаушының функциясын жүзеге асыратын тиісті ұйымдардың қызметіне ақы төлеу бойынша шығыстарын өтеуге шот-фактура ұсынуға;
      4) көрсетілген шоттарда ағымдағы түсімдерді ескере отырып, мұндай төлем тапсырмаларын орындау үшін жеткілікті сома болмаған жағдайда, Компанияның теңгедегі немесе шетел валютасындағы инвестициялық шоттардан соманы есептен шығаруға төлем тапсырмаларын орындамауға;
      5) Компанияны бұл жөнінде ______ жұмыс күні бұрын алдын-ала жазбаша хабардар ете отырып, тарифтерді өзгертуге;
      6) халықаралық нарықтарда бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдермен жасалған мәмілелер бойынша Компания мен Кастодиан арасындағы салыстырып тексеру актісімен расталған Кастодиан шеккен шығыстар сомасын акцептсіз есептен шығаруға құқылы.
      6. Компания:
      1) Басқарушы және Кастодианмен бөлінген активтерді есепке алу және бағалаудың сәйкестігін қамтамасыз етуге;
      2) Кастодианға заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлігінің немесе анықтамасының, жарғысының, акциялар шығарылымы проспектісінің және акциялар шығарылымын бекіту туралы есебінің көшірмелерін (Компания акционерлік қоғам нысанында тіркелген жағдайда), сондай-ақ көрсетілген құжаттарға барлық өзгерістер мен толықтырулардың көшірмелерін ұсынуға;
      3) Кастодианға функционалдық міндеттеріне бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерін инвестициялау бойынша қызметті жүзеге асыру кіретін, бағалы қағаздар портфелін басқару жұмысын орындауға рұқсат беру құқығымен біліктілік куәліктерін иеленген қызметкерлер туралы мәліметтерді ұсынуға;
      4) бөлінген активтер қамтамасыз ету болып табылған Компания шығарған облигациялар бойынша міндеттемелерді өтеу күні Кастодианға банктік инвестициялық шотынан Компанияның шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерін іске асыру үшін оның ағымдағы банк шотына ақшаны есептен шығару жөніндегі тапсырмасын жіберуге;
      5) Кастодианға теңгедегі банктік инвестициялық шотынан Компанияның ағымдағы банк шотына ақша аударуға өкім жіберуге, сондай-ақ Кастодианға банктік инвестициялық шотынан Компанияның ағымдағы банк шотына ақша аудару үшін төлем құжаттарын жіберуге;
      6) Кастодиан ұсынған және осы Шарттың 5-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген шот-фактураны шот алынған күннен бастап _______ жұмыс күнінен кешіктірмей төлеуге;
      7) Компанияны уәкілетті орган тарапынан салынған барлық санкциялар немесе Компанияның қызметін жүзеге асыруға берілген құқықтарын өзгертуге алып келетін басқа жағдайлар туралы тиісті мемлекеттік орган шешімін алған күні Кастодианға хабардар етуге;
      8) Кастодианға осы Шарттың 4-тармағының 1)3) тармақшаларында көрсетілген, шоттар ашу үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған құжаттар пакетін ұсынуға;
      9) Кастодианды екі жұмыс күні ішінде Кастодианға тиісті құжаттарды ұсына отырып, өзгерістер күшіне енген күні барлық өзгерістер (төлем құжаттарына қол қою құқығы бар басшы қызметкерлердің ауысуы, салық төлеушінің мекенжайларының, телефондарының, тіркеу нөмірінің өзгеруі) туралы жазбаша хабардар етуге;
      10) Кастодианға Компанияның болжанған таратылуы немесе қайта ұйымдастырылуы туралы кем дегенде екі ай бұрын жазбаша нысанда хабарлауға;
      11) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялауды жүзеге асыруға және Кастодианға көрсетілген деректемелер бойынша ақша аударуға төлем құжаттарын және бағалы қағаздарды есептеу (есептен шығару) және салымдарды қаржы құралдарын есепке алу жөніндегі шотқа (шоттарға) орналастыру шоттан (шоттардан) қайтару жөніндегі бұйрықтар жіберуге;
      12) брокер-дилерге бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдердің қатысуымен мәмілелер жасауға арналған тапсырыстардың түпнұсқаларын бір мезгілде жібере отырып, Кастодианға осындай тапсырыстардың (ақы төлеуге берілген сенімхат, аударуға өкім) көшірмесін және Кастодианның операциялық күні шеңберінде қаржы құралдарын есепке алу бойынша бағалы қағаздарды шотқа (шоттарға) есептеуге шоттан (шоттардан) есептен шығаруға берілген бұйрықтарды осы арқылы Кастодианның бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында жасалатын мәмілелерді растау жүйесіне қатысу мүмкіндігін қамтамасыз ете отырып жіберуге және мәмілелердің орындалуына және бөлінген активтерді мақсатты орналастыруына бақылауды жүзеге асыруға;
      13) Компания бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілелеріне дербес қатысқан жағдайда бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесін жасау күні Кастодианға хабарлауға немесе жазбаша хабар беруге;
      14) Кастодианға екінші деңгейдегі банктермен жасалған банк салымы шарттарының көшірмелерін оларды жасау күні ұсынуға;
      15) осы Шарттың 7-тарауында көзделген тәртіппен деректерді қарсы салыстырып тексеруді жүйелі түрде жүргізуге міндетті.
      7. Компания:
      1) осы Шарттың 10-тарауында көзделген талаптармен және тәртіппен осы Шартты бұзуға;
      2) Кастодианнан бөлінген активтерді есепке алу және сақтауға қатысты ақпарат алуға құқылы.

3-тарау. Теңгедегі банктік инвестициялық шоттың режимі

      8. Теңгедегі банктік инвестициялық шот бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялау нәтижесінде пайда болған бөлінген активтер бойынша түсімдерді, қаржы құралдары бойынша кірісті есепке алу, бағалы қағаздарды өтеу, салымдарға орналастыру және екінші деңгейдегі банктерге ұлттық валютада орналастырылған салымдар бойынша қайтарылған сомаларды алу, сондай-ақ бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдер есебінен сатып алынған қаржы құралдарын және өзге түсімдер мен шығыстарды сату үшін арналған.
      9. Шоттағы ақша Компания кепілінің объектісі, кепілдіктерінің, кепілдемелерінің және басқа да міндеттемелерінің қамтамасыз етуі болмайды.

4-тарау. Шетел валютасындағы банктік инвестициялық шоттың режимі

      10. Шетел валютасындағы банктік инвестициялық шот талап ету құқығын сату шетел валютасында жүргізілетін бөлінген активтер бойынша түсімдерді есепке алу, бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдердің есебінен шетел валютасына номинирленген бағалы қағаздарды сатып алуға арналған шетел валютасын сатып алу, шетел валютасын сатуға, құны шетел валютасында көрсетілген қаржы құралдары бойынша алынған кіріс түсіміне, бағалы қағаздарды өтеуге, салымдарға орналастыруға және екінші деңгейдегі банктерде шетел валютасымен орналастырылған салымдар бойынша қайтарылған сомаларды және шетел валютасындағы басқа түсімдер мен шығыстарды алуға арналған.
      11. Шетел валютасындағы шоттағы ақша Компания кепілінің объектісі, кепілдіктерінің, кепілдемелерінің және басқа да міндеттемелерінің қамтамасыз етуі болмайды.

5-тарау. Қаржы құралдарын есепке алу жөніндегі шоттың режимі

      12. Қаржы құралдарын есепке алу жөніндегі шот Қордың бағалы қағаздарды және зейнетақы активтерінің есебінен сатып алынған басқа да қаржы құралдарын есепке алуға арналған баланстан тыс шоты болып табылады.
      13. Шоттағы қаржы құралдары Компания кепілінің объектісі, кепілдіктерінің, кепілдемелерінің және басқа да міндеттемелерінің қамтамасыз етуі болмайды.

6-тарау. Кастодиан көрсеткен қызметке ақы төлеу мөлшері мен тәртібі

      14. Компания Кастодианның шоттарын осы Шартқа сәйкес төлейді.
      15. Кастодианның тарифтері осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады. Кастодианның тарифтері өзгерген жағдайда осы өзгерістер қосымша келісім түрінде ресімделеді.

7-тарау. Есеп беру нысаны және кезеңділігі

      16. Кастодиан теңгедегі және шетел валютасындағы банктік инвестициялық шоттардағы ақшаның қозғалысына қарай Компанияға операциялардың түрлері бойынша теңгедегі және шетел валютасындағы банктік инвестициялық шоттардағы ақшаның қозғалысы туралы хабарлама береді.
      17. Кастодиан қаржы құралдарын есепке алу жөніндегі шотқа (шоттарға) бағалы қағаздарды есептеуге шоттан (шоттардан) есептен шығару және салымдарды орналастыру (қайтару) туралы үзінді-көшірмені, сондай-ақ «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» акционерлік қоғамының үзінді-көшірмелерін Компанияға ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей береді.
      18. Кастодиан есепті айдан кейінгі айдың үш жұмыс күні ішінде салыстырып тексеру үшін мыналар туралы деректерді электрондық түрде қалыптастырады және Компанияға жібереді:
      1) қаржы құралдарының құрылымы;
      2) теңгедегі және шетел валютасындағы банктік инвестициялық шоттардағы ақшаның қозғалысы;
      3) қаржы құралдарының сатып алу құны;
      4) Компанияның активтері есебінен инвестициялардың ағымдағы құны;
      5) есептелген және алынған инвестициялық кірістің сомасы;
      6) Компанияның талап ету құқығын иеленуді растайтын құжаттама;
      7) Кастодианның комиссиялық сыйақының сомасы.
      19. Осы Шарттың 18-тармағында көрсетілген деректер бойынша салыстырып тексеру есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірілмей Кастодианның және Компанияның уәкілетті өкілдерінің қолы қойылуы тиіс салыстырып тексеру актісімен ресімделеді.
      20. Бөлінген активтерге қатысты инвестициялық қызметті жүзеге асыруға байланысты шығындар пайда болған жағдайда Кастодиан мен Компания осындай шығындар бойынша салыстырып тексеру жүргізеді.

8-тарау. Тараптардың жауапкершілігі

      21. Компания осы Шарттың талаптарына сәйкес жіберген тапсырмаларын (бұйрықтарын) Кастодиан уақтылы орындамаған жағдайда Кастодиан Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі төлем жасау күніне белгілеген қайта қаржыландыру ставкасының ___ мөлшерінде ақы төлеу күнін қосқанда, әрбір кешіктірілген күн үшін мерзімінде орындалмаған тапсырмада көрсетілген сомаға есептелген тұрақсыздық айыбын төлейді.
      22. Осы Шарттың 6-тармағының 6) тармақшасында көрсетілген шот-фактураларды уақтылы төлемеген жағдайда Компания Кастодианға Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі төлем жасау күніне белгілеген қайта қаржыландыру ставкасының ___ мөлшерінде ақы төлеу күнін қосқанда, әрбір кешіктірілген күн үшін төленбеген сомаға есептелген тұрақсыздық айыбын төлеуге міндетті.
      23. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамау, дұрыс немесе уақтылы орындамау нәтижесінде басқа тарапқа шығын келтірген тарап осындай жағдайлар туындағаннан соң бес жұмыс күні ішінде осы тарапқа шығынды өтеуге және төлем жасау күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген қайта қаржыландыру ставкасының ___ мөлшерінде шығын сомасына есептелген тұрақсыздық айыбын төлеуге міндетті.
      24. Тұрақсыздық айыбының туындау негіздері осы Шарттың 9-тарауында көрсетілген дүлей күш жағдайына тікелей байланысты болған жағдайда тараптар осы Шарттың 21-23-тармақтарында көрсетілген тұрақсыздық айыбын төлеуден босатылады.
      25. Компания Қазақстан Республикасының бастапқы, қайталама бағалы қағаздар нарығында және халықаралық нарықтарда жүзеге асырылатын мәмілелер бойынша есептеулерге арналған төлем тапсырмаларының Кастодианға уақтылы берілуі үшін жауапкершілікте болады.

9-тарау. Төтенше жағдайдың мән-жайлары

      26. Осы Шарттың 27-тармағында көрсетілген Төтенше жағдайдың мән-жайлары тараптардың біріне осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындауға бөгет болса, кедергі жасаса немесе кешіктірілсе, осындай тараптың осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындауы Төтенше жағдайдың мән-жайлары созылатын уақытқа мөлшерлес және жоғарыда аталған міндеттемелерді орындауға бөгет болған, кедергі жасаған немесе кешіктірілген дәрежесінде тоқтатыла тұрады.
      27. Төтенше жағдай өртті, су тасқынын, зілзаланы, соғыстарды (жарияланған және жарияланбаған), көтерілістерді, ереуілдерді, азамат соғысын немесе тәртіпсіздіктерді, заңдар, қаулылар, шешімдер және уәкілетті органдардың өзге де актілерін қабылдауды, осы Шартта көрсетілген тікелей немесе жанама тыйым салынатын қызмет түрлерін қоса алғанда, бірақ шектелмей кез келген жағдайларды білдіреді.
      28. Төтенше жағдай туындаған күні осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындау үшін кедергісі бар болған тарап басқа тараптарды Төтенше жағдайдың басталғаны туралы және Төтенше жағдайдың оған осындай міндеттемелерді орындауға әсер ететіні туралы жазбаша хабарлауы тиіс. Егер тарап осы тармақта белгіленгендей Төтенше жағдай туралы хабарламаса, осындай тарап осы тарап үшін Төтенше жағдайдың нәтижесінде басқа тараптарға хабарлама жіберуге мүмкіндігі болмаған жағдайларды қоспағанда, осы Шарттың 29-тармағында көрсетілген құқықтарын жоғалтады.
      29. Төтенше жағдай тоқтатылғаннан кейін бір жұмыс күні ішінде оған тартылған тарап басқа тарапқа Төтенше жағдайдың тоқтатылғаны туралы жазбаша хабарлауы тиіс және осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауды жаңартуы тиіс. Егер Төтенше жағдай басталғаннан кейін бір айдан астам уақытқа созылған жағдайда, тараптардың кез келгені осы Шарттың 10-тарауына сәйкес осы Шарттың қолданылуын тоқтатуға құқылы.

10-тарау. Шарттың қолданылу мерзімі және оны бұзу тәртібі

      30. Осы Шарт тараптар оған қол қойған күннен бастап жасалған болып есептеледі және мерзімсіз қолданылады.
      31. Шарт бойынша міндеттемелерді тоқтатуға жалпы негіздермен қатар, мынадай жағдайлардың бірі болғанда:
      1) Компанияның атқарушы органының тиісті шешімінің негізінде;
      2) Кастодианның шешімі бойынша;
      3) Кастодианға бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызметті жүзеге асыруға уәкілетті орган берген лицензияның қолданылуы тоқтатылған кезде осы Шарт бұзылады.
      32. Осы Шартты бұзуға бастамашы осы Шарттың басқа тарапына осы Шарттың бұзылуы белгіленген күнге дейін күнтізбелік отыз күн бұрын хабарлауға міндетті.
      33. Компания активтерін уәкілетті орган белгілеген тәртіппен жаңа Кастодианға беру рәсімі аяқталғаннан кейін Осы Шарт бұзылды деп есептеледі.
      34. Осы Шарт Кастодианның бастамасы бойынша бұзылған жағдайда Компания кастодиандық қызметті жүзеге асыруға уәкілетті органның лицензиясы бар басқа банкпен кастодиандық шартқа қол қойған күнге дейін ол осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындауға міндетті.

11-тарау. Басқа талаптар

      35. Тараптар Қазақстан Республикасының осы Шарттың мәніне қатысты және осы Шарт бойынша тараптардың қатынастарын реттейтін заңдарын сақтауға міндеттенеді.
      36. Осы Шарт әрқайсысының заң күшi бiрдей мемлекеттiк тілде және орыс тiлде үш дана етiп жасалған, әрбір тарапқа бір-бірден келеді.
      37. Осы Шарттың талаптары кез келген өзге шарттың немесе тараптар арасында жеке немесе бірге жасалған келісімнің талаптарына қайшы келген жағдайда осы Шарттың ережелері басым болып табылады және тараптар ең алдымен осы Шарттың ережелерін басшылыққа алады.
      38. Осы Шартқа өзгерістер мен толықтырулар тараптардың жазбаша келісуі бойынша осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын қосымша келісімге қол қою арқылы енгізіледі.
      39. Тараптардың осы Шарт бойынша реттелмеген дауларын Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңнамалары негізінде Қазақстан Республикасының соттары олардың құзыретіне сәйкес қарайды.
      40. Тараптардың ешқайсысы осы Шарт бойынша құқықтарын немесе міндеттемелерін үшінші тұлғаға беруге немесе басқаға беруге құқылы емес.

12-тарау. Тараптардың деректемелері және қолдары

      Компания                          Кастодиан
_________________________________  ________________________________
_________________________________  ________________________________
_________________________________  ________________________________
(Компанияның деректемелері,         (Кастодианның деректемелері,
бизнес-сәйкестендіру нөмірі,         бизнес-сәйкестендіру нөмірі,
почта мекенжайы, телефондары,        почта мекенжайы, телефондары,
банк сәйкестендіру коды, жеке        банк сәйкестендіру коды, жеке
сәйкестендіру коды, бенефициар       сәйкестендіру коды, бенефициар
      коды)                                     коды)

_________________________________    ______________________________
(Компания өкілінің лауазымы, қолы)    (Кастодиан өкілінің лауазымы,
                                              қолы)

мөрдің орны                            мөрдің орны

Өзгерістер енгізілетін 
Қазақстан Республикасының
Нормативтік құқықтық  
актілерінің тізбесіне 
3-қосымша       

Ақпарат жеткiзушiлердi ақпаратты беру тәртiбiне қойылатын
шарттар мен ең төменгi талаптар туралы, кредиттiк тарих
субъектiлерiнiң олар туралы ақпаратты кредиттiк бюроларға
беруге келiсiмiн ресiмдеу, кредиттiк есептi беруге келiсiмдi
ресiмдеу тәртiбi туралы және кредиттiк есеп беру
шарттары мен тәртiбi туралы ереженiң
1-қосымшасы

Кредиттік тарих субъектілерінің олар туралы
ақпаратты кредиттік бюроларға беру келісімі

____жылғы «__» ________

жергілікті уақыт ___ сағат __ минут

Жеке тұлға үшін

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), туған күні және жері,
тұрғылықты жері, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі мен күні)

Заңды тұлға үшін
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(толық атауы, орналасқан жері, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу
(қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес тіркеу нөмірі
немесе заңды тұлғаны мемлекеттік тіркелуі жөніндегі заңнама бойынша
сәйкестендіру үшін ресми қолданылатын басқа сәйкестендіру нөмірі) болып отырған

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(ақпарат дереккөзінің (дереккөздерінің) атауын көрсету. Егер
ақпаратты барлық мүмкін дерек көздерінен ұсынуға келісім берілген
жағдайда бұл туралы белгі қою қажет),
және болашақта көрсетілген дереккөзге (дереккөздерге) келіп түсетін
__________________________________________________________________
(болашақта келіп түсетін ақпаратты ашуға келісім болған жағдайда қол
қойылуы қажет; болашақта келіп түсетін ақпаратты ашуға келісім
болмаған жағдайда сызықша қойылуы қажет),

барлық кредиттік бюроларға (осы келісімді ресімдеп отырған ақпаратты
жеткізуші Кредиттік бюро туралы заңның 23-бабының 1 және
2-тармақтарына сәйкес ақпаратты Қазақстан Республикасының аумағындағы
барлық кредиттік бюроларға жіберсе) немесе
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(осы келісімді ресімдеп отырған ақпаратты жеткізуші Кредиттік бюро
туралы заңның 23-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағындағы
барлық кредиттік бюроларға жіберуге міндетті емес болса, кредиттік
бюроның атауын көрсетуі керек).

кредиттік бюроға

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(жеке тұлға үшін: өз қолымен тегі, аты, әкесінің аты (бар болса),
жеке қолы қойылады;
заңды тұлға үшін: заңды тұлғаның атауы көрсетіледі, егер тұлға заңды
тұлғаның атынан сенімхаттың түпнұсқасын қоса берумен, сенімхат
негізінде іс-қимыл жасайтын болса, сенімхаттың деректемелерін көрсете
отырып, осы келісімге қол қоятын заңды уәкілетті тұлғаның қолы қойылады)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(осы келісімді қабылдаған ұйымның атауы; осы келісімді қабылдауға
уәкілетті тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты және қолы)
мүліктік сипаттағы оның қаржылық және басқа міндеттемелеріне қатысты
ақпаратты беруге осы келісімді береді.

Өзгерістер енгізілетін 
Қазақстан Республикасының
Нормативтік құқықтық  
актілерінің тізбесіне  
4-қосымша        

Ақпарат жеткiзушiлердi ақпаратты беру тәртiбiне қойылатын
шарттар мен ең төменгi талаптар туралы, кредиттiк тарих
субъектiлерiнiң олар туралы ақпаратты кредиттiк бюроларға
беруге келiсiмiн ресiмдеу, кредиттiк есептi беруге келiсiмдi
ресiмдеу тәртiбi туралы және кредиттiк есеп беру
шарттары мен тәртiбi туралы ереженiң
2-қосымшасы

Кредиттік тарих субъектісінің кредиттік есепті алушыға
кредиттік есепті беруге келісімі

____жылғы «___» __________

жергілікті уақыт ___ сағат __ минут

Жеке тұлға үшін

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), туған күні және жері,
тұрғылықты жері, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі мен күні)

Заңды тұлға үшін

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(толық атауы, орналасқан жері, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу
(қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес тіркеу нөмірі
немесе заңды тұлғаны мемлекеттік тіркелуі жөніндегі заңнама бойынша
сәйкестендіру үшін ресми қолданылатын басқа сәйкестендіру нөмірі)

кредиттік бюродағы оның мүліктік сипаттағы қаржылық және басқа
міндеттемелеріне қатысты ақпарат және келешекте кредиттік бюроға
түсетін ақпарат осы келісімді қабылдаған кредиттік бюродан ақпаратты
алушыға ашылатындығы жөнінде осы келісімді береді.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(жеке тұлға үшін: өз қолымен тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), жеке қолы қойылады;
заңды тұлға үшін: заңды тұлғаның атауы көрсетіледі, егер тұлға заңды
тұлғаның атынан сенімхаттың түпнұсқасын қоса берумен, сенімхат
негізінде іс-қимыл жасайтын болса, сенімхаттың деректемелерін көрсете
отырып, осы келісімге қол қоятын заңды уәкілетті тұлғаның қолы қойылады)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(осы келісімді қабылдаған ұйымның атауы; осы келісімді қабылдауға
уәкілетті тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты және қолы)

Өзгерістер енгізілетін 
Қазақстан Республикасының
Нормативтік құқықтық  
актілерінің тізбесіне 
5-қосымша       

Жарияланған акциялар шығарылымын
мемлекеттік тіркеу, акцияларды
орналастыру және акциялар  
шығарылымын жою қорытындылары 
туралы есепті бекіту ережесіне
1-1-қосымша        

Нысан

Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік

«____» __________ 20 __ жыл

  Алматы қаласы

   № _____

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті
________________________________________________________тіркеген
(заңды тұлғаны мемлекеттік тiркеу (қайта тiркеу) туралы анықталық
немесе куәлiктi берген органның атауы,
_________________________________________________________________
      берiлген күнi, айы, жылы және нөмiрi)
____________________________________________акционерлік қоғамының
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықталық
немесе __________________________________________________________
               куәлікке сәйкес қоғамның атауы мен мекенжайы)
жарияланған акцияларының шығарыламын мемлекеттік тіркеуге алды.

      Шығарылым ___________________________ акцияларға бөлiнген
      (акциялардың саны цифрмен және жазбаша, акциялар түрi)
әрi оларға_______________ ұлттық сәйкестендіру нөмiрi берiлген.
      Шығарылым ________________ нөмірмен Эмиссиялық бағалы
қағаздардың мемлекеттік тiзiлiмiне енгiзiлдi.

      Шығарылым туралы қосымша ақпарат:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Куәлiкке қол қойған адамның тегі, аты, әкесiнiң аты және лауазымы, қолы, мөрi.

Өзгерістер енгізілетін 
Қазақстан Республикасының
Нормативтік құқықтық  
актілерінің тізбесіне 
6-қосымша        

Жарияланған акциялар шығарылымын
мемлекеттік тіркеу, акцияларды
орналастыру және акциялар   
шығарылымын жою қорытындылары
туралы есепті бекіту ережесіне
2-1-қосымша        

Нысан

Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекіту жөніндегі хабарлама

      20__ жылғы «___» __________ Алматы қаласы № _____

      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті «Бағалы қағаздар рыногы
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 24-бабына сәйкес
_______________________________________________________ тіркеген
(заңды тұлғаны мемлекеттік тiркеу (қайта тiркеу) туралы анықталық
немесе куәлiктi берген органның атауы,
_________________________________________________________________
          берiлген күнi, айы, жылы және нөмiрi)
____________________________________________ акционерлік қоғамының
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықталық
немесе __________________________________________________________
          куәлікке сәйкес қоғамның атауы мен мекенжайы)
акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есепті бекітті.

      Шығарылым ______________ нөмірмен Эмиссиялық бағалы қағаздардың
мемлекеттік тізіліміне енгізілді.
      Шығарылым ___________________________ акцияларға бөлінген
      (акциялардың саны цифрмен және жазбаша, акциялар түрі)
__________________________________________________ жағдай бойынша
(акцияларды орналастырудың аяқталған күні, айы, жылы)
      орналастырылған акциялар__________________________________
      орналастырылмаған акциялар________________________________
      Жарғылық капитал___________теңге мөлшерінде қалыптастырылды.
             (сомасы цифрмен және жазбаша)

Хабарламаға қол қойған адамның тегі, аты, әкесiнiң аты және лауазымы, қолы, мөрi.

Өзгерістер енгізілетін 
Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық   
актілерінің тізбесіне   
7-қосымша         

Жарияланған акциялар шығарылымын
мемлекеттік тіркеу, акцияларды
орналастыру қорытындылары туралы
есепті бекіту және акциялар  
шығарылымын жою ережесіне   
2-2-қосымша           

Нысан

Акциялар шығарылымын жою туралы куәлік

20 _ жылғы «__» ____________

Алматы қаласы

  № _____

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті
___________________________________________________ тіркеген
_____________________________________________________________
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманы
немесе куәлікті берген органның атауы, берілген күні, айы, жылы және нөмірі)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға
немесе куәлікке сәйкес қоғамның атауы мен мекенжайы) акциялар шығарылымын жойды.

      Шығарылым ___________________ нөмірмен Эмиссиялық бағалы
қағаздардың мемлекеттік тізіліміне енгізілді.
      Шығарылым ____________________________________
      (акциялардың саны цифрмен және жазбаша, акциялар түрі) акцияларға бөлінген.
      Шығарылым _____________________________ байланысты жойылды.
                       (жою себебі)

      Акциялар шығарылымы _______________ бастап жойылды деп
                        күні (күні/айы/жылы)
есептелсін.

      Куәлікке қол қойған тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы, қолы, мөрі.

Өзгерістер енгізілетін 
Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық  
актілерінің тізбесіне  
8-қосымша       

Мемлекеттiк емес         
облигациялардың шығарылымын   
мемлекеттiк тiркеу және облигацияларды
орналастыру және өтеу, облигациялар 
шығарылымының күшін жою қорытындылары
туралы есептi қарау ережесiне    
3-1-қосымша            

Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы

Алматы қаласы       20__ жылы «__»______                  № ____

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті
_________________________________________________ тіркеген
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманы
немесе куәлікті берген органның атауы, куәліктің берілген күні және нөмірі)
________________________________________________________________
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға
немесе куәлікке сәйкес эмитенттің атауы және мекенжайы)
облигациялар шығарылымын __________________________________________
                                  (шығарылымның реттік нөмірі)
мемлекеттік тіркеуге алды.
Шығарылым __________________________________________________________
                  (облигациялар саны цифрмен және жазбаша)
бөлінді әрі оларға ұлттық бірегейлендіру нөмірі ___________ берілді.

Бір облигацияның номиналдық құны ________________________ теңге.
                                 (цифрмен және жазбаша)
Облигациялар шығарылымының көлемі ________________ теңге болады.
                     (шығарылатын облигациялардың жиынтық
                     номиналдық құны цифрмен және жазбаша)

Шығарылым ______________ нөмірімен Эмиссиялық бағалы қағаздардың
мемлекеттік тізіліміне енгізілді.
Шығарылым туралы қосымша ақпарат:______________________________.

Куәлікке қол қойған адамның фамилиясы, аты,
әкесінің аты және лауазымы, қолы, мөрі.

Өзгерістер енгізілетін 
Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық   
актілерінің тізбесіне  
9-қосымша        

Мемлекеттiк емес         
облигациялардың шығарылымын    
мемлекеттiк тiркеу және облигацияларды
орналастыру және өтеу, облигациялар
шығарылымының күшін жою қорытындылары
туралы есептi қарау ережесiне   
3-2-қосымша             

Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік

Алматы қаласы      20__ жылғы «___» _________            № ____

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті
________________________________________________ тіркеген (заңды
тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманы немесе
куәлікті берген органның атауы, куәліктің берілген күні және нөмірі)
_________________________________________________________________
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға
немесе куәлікке сәйкес эмитенттің атауы және мекен-жайы)

облигациялық бағдарламаны __________________________________________
                                        (реттік нөмірі)

мемлекеттік тіркеуге алды.
Облигациялық бағдарлама шығарылымының көлемі
_______________________________________________________ теңге болады.
(облигациялық бағдарлама шығарылымының көлемі цифрмен және жазбаша)

Шығарылым ______________ нөмірімен Эмиссиялық бағалы қағаздардың
мемлекеттік тізіліміне енгізілді.

Шығарылым туралы қосымша ақпарат: _____________________________.

Куәлікке қол қойған адамның фамилиясы, аты,
әкесінің аты және лауазымы, қолы, мөрі.

Өзгерістер енгізілетін 
Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық   
актілерінің тізбесіне  
10-қосымша       

Мемлекеттiк емес          
облигациялардың шығарылымын     
мемлекеттiк тiркеу және облигацияларды
орналастыру және өтеу, облигациялар 
шығарылымының күшін жою қорытындылары
туралы есептi қарау ережесiне   
3-3-қосымша             

Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік

Алматы қаласы 20__ жылғы     «___» ________             № ___________

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті
_______________________________________________ тіркеген (заңды
тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманы немесе
куәлікті берген органның атауы, куәліктің берілген күні және нөмірі)
_____________________________________________________________________
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға
немесе куәлікке сәйкес эмитенттің атауы және мекен-жайы)
_________________________________ облигациялық бағдарлама шегінде
      (реттік нөмірі)
облигациялар шығарылымын ____________________________________________
                                          (реттік нөмірі)
мемлекеттік тіркеуге алды.
Шығарылым ___________________________________________________________
                 (облигациялар саны цифрмен және жазбаша)
бөлінді әрі оларға ұлттық бірегейлендіру нөмірі ____________ берілді.

Бір облигацияның номиналдық құны _____________________________ теңге.
                                  (цифрмен және жазбаша)

Облигациялар шығарылымының көлемі _____________________ теңге болады.
(шығарылатын облигациялардың жиынтық номиналдық құны цифрмен және жазбаша)

Шығарылым ___________________ нөмірімен Эмиссиялық бағалы қағаздардың
мемлекеттік тізіліміне енгізілді.

Шығарылым туралы қосымша ақпарат:____________________________________

Куәлікке қол қойған адамның фамилиясы, аты,
әкесінің аты және лауазымы, қолы, мөрі.

Өзгерістер енгізілетін  
Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық   
актілерінің тізбесіне   
11-қосымша       

Мемлекеттiк емес          
облигациялардың шығарылымын     
мемлекеттiк тiркеу және облигацияларды
орналастыру және өтеу, облигациялар 
шығарылымының күшін жою қорытындылары
туралы есептi қарау ережесiне    
8-қосымша             

Облигацияларды орналастыру (өтеу) қорытындылары туралы есепті
бекіту жөніндегі хабарлама

Алматы қаласы      20__ жылғы «__» ___________          № ____

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті
_____________________________________________________ тіркеген (заңды
тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманы немесе
куәлікті берген органның атауы, куәліктің берілген күні және нөмірі)
_____________________________________________________________________
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға
немесе куәлікке сәйкес эмитенттің атауы және мекен-жайы)
__________________________________________ облигацияларды орналастыру
  (шығарылымның реттік нөмірі)
(өтеу) қорытындылары туралы есепті бекітті.

Шығарылым номиналдық құны ___________________________________________
                  (номиналдық құнының мөлшері цифрмен және жазбаша)
теңге болатын
________________________________________________ облигацияға бөлінді.
(облигациялар саны цифрмен және жазбаша, облигациялар түрі)
______________________________________________________ жағдай бойынша
(облигацияларды орналастырудың (өтеудің) аяқталған күні, айы, жылы)
орналастырылған (өтелген) облигациялар ______________________________
орналастырылмаған облигациялар ______________________________________
Шығарылым туралы қосымша ақпарат:___________________________________.

Хабарламаға қол қойған адамның фамилиясы, аты,
әкесінің аты және лауазымы, қолы, мөрі.

Өзгерістер енгізілетін  
Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық   
актілерінің тізбесіне   
12-қосымша       

Мемлекеттiк емес          
облигациялардың шығарылымын     
мемлекеттiк тiркеу және облигацияларды
орналастыру және өтеу, облигациялар 
шығарылымының күшін жою қорытындылары
туралы есептi қарау ережесiне    
9-қосымша              

Облигациялар шығарылымының күшін жою туралы
хабарлама

«__»______200__ жылы       Алматы қаласы                №____

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті
_____________________________________________________________________
_________________________________________ тіркелген (қайта тіркелген)
(заңды тұлғаны тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлігін берген органның
атауы, күні, айы, жылы, берілген нөмірі)
_____________________________________________________________________
(заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлігіне
сәйкес эмитенттің атауы мен мекен-жайы)
облигациялар шығарылымының күшін жойды.
Шығарылым ___________________________________________________________
(облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркеуін жүзеге асырған
органның атауы, күні, айы, жылы)
тіркелді және Эмиссиялық бағалы қағаздар мемлекеттік тізілімінде
нөмірі _________ болып енгізілген.
Шығарылым _________________________________ облигация болып бөлінген.
       (саны цифрмен және жазбаша, түрі)
______ байланысты акциялар шығарылымы ________________________ күннен

Күні (күні/айы/жылы)
бастап күшін жойды.

Куәлікке қол қойған тұлғаның фамилиясы, аты, әкесінің аты (болған
жағдайда) және лауазымы, қолы, мөрі.

Өзгерістер енгізілетін       
Қазақстан Республикасының     
нормативтік құқықтық       
актілерінің тізбесіне 13-қосымша

Номиналды ұстау қызметін көрсететін 
бағалы қағаздар рыногы кәсіби   
қатысушыларының бағалы қағаздармен 
мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы
қағаздар ұстаушысының жеке шотынан
үзінді көшірмені беру және номиналды
ұстаушының ақпаратты ашу ережесіне
4-қосымша            

1-нысан

_____________________________________
(номиналды ұстаушының толық атауы)
Жеке шотты ашуға /жабуға/ тіркелген тұлға туралы
мәліметтердің өзгертуге бұйрық
(заңды тұлға үшін)

Күні _________________________ Шығыс нөмірі _________________________

Бұйрықты жөнелтуші __________________________________________________
заңды тұлғаның атауы
Жеке шотты ашуды /жабуды/ мәліметтерді өзгертуді бұйырады

Операция түрі
_____________________________________________________________________

Ашу                                                    Жабу
Тіркелген тұлға туралы мәліметтерді өзгерту

Клиенттің атауы
_____________________________________________________________________

Мемлекеттік тілде
Толық              __________________________________________________
Қысқартылған       __________________________________________________
Орыс тілінде
Толық              __________________________________________________
Қысқартылған       __________________________________________________

Заңды тұлғаның тіркелгенін растайтын құжаттың атау және деректемелері
_____________________________________________________________________
Құжаттың атауы                  _____________________________________
Құжаттың нөмірі және (немесе)
сериясы                         _____________________________________
Құжатты берген күн
Құжатты берген орын             _____________________________________
Құжатты берген органның атауы   _____________________________________

Мекенжайы
_____________________________________________________________________
Почта
Заңды
Банк деректемелері         __________________________________________
Шот ашылған банктің атауы  __________________________________________

Банктік сәйкестендіру коды (БСК)Жеке сәйкестендіру коды (ЖСК)Бизнес – сәйкестендіру нөмірі (БСН)

Резиденттік белгісі                Экономика секторы       

Лауазымды тұлғалар туралы мәліметтер
_____________________________________________________________________
Бірінші басшының атауы        _______________________________________
Бірінші басшының тегі, аты,   _______________________________________
бар болса әкесінің аты        _______________________________________
Бас бухгалтердің тегі,
аты, бар болса әкесінің аты   _______________________________________

Байланыс құралдары
_____________________________________________________________________
Телефондар __________________________________________________________
Факс

Электрондық почта
мекенжайы         ___________________________________________________

                                  Ескерту

(номиналды ұстаушының қызметкері жеке шотты ашқан немесе жапқан кезде толтырады)
_____________________________________________________________________

Жеке шот


Орындалу күніҚосымша мәліметтер


Қолы ___________________________/____________________________________
               қолы                тегі, аты, бар болса әкесінің аты

      Мөр орны

2-нысан

___________________________________________________
(номиналды ұстаушының толық атауы)
жеке шотты ашуға /жабуға/ тіркелген тұлға туралы
мәліметтердің өзгертуге бұйрық
(жеке тұлға үшін)

Күні _____________________             Шығыс нөмірі _________________

Бұйрықты
жөнелтуші ___________________________________________________________
жеке тұлғаның тегі, аты, бар болса әкесінің аты (толығымен)
жеке шотты ашуды /жабуды/ мәліметтерді өзгертуді бұйырады

Жеке шот нөмірі(тіркелген тұлға туралы мәліметтер өзгерген кезде толтырылады)

Операция түрі

Ашу

Тіркелген тұлға туралы
мәліметтердің өзгеруі


ЖабуЖеке тұлға туралы мәліметтер
(мәліметтер өзгерген кезде - тек өзгерген деректемелер көрсетіледі)
_____________________________________________________________________

ТегіАты
Әкесінің
аты (бар
болса)


Туған
күніАзаматтығы


Жеке басын куәландыратын
құжат түрі                ___________________________________________
Сериясы, нөмірі, берген
күні және берген орган    ___________________________________________
Тұрғылықты орны           ___________________________________________
Почта мекенжайы,
телефон                   ___________________________________________
Банк деректемелері
(бар болса)               ___________________________________________
_____________________________________________________________________

Банктің атауы            ____________________________________________

Банктік
сәйкестендіру
коды (БСК)

Жеке
сәйкестендіру
коды (ЖСК)

Жеке
сәйкестендіру
нөмірі ЖСН) -
міндетті жол

Қолы ___________________________/____________________________________
               қолы                 тегі, аты, бар болса әкесінің аты

Ескерту (номиналды ұстаушының қызметкері жеке шотты ашқан кезде толтырады)
_____________________________________________________________________

Жеке шот
нөміріЖеке шотты ашу
күні//

Қосымша
мәліметтер


3-нысан

Номиналды ұстауға /номиналды ұстаудан, Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы
қағаздарды енгізуге/ шығаруға бұйрық
_________________________________________________
(номиналды ұстаушының толық атауы)

Күні _____________________ Шығыс нөмірі _____________________________

                        Клиенттің толық атауы
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

               Мәміле түрі (қажеттісі белгіленсін):
_____________________________________________________________________

Номиналды ұстауға енгізу           Номиналды ұстаудан шығару

                  Мәміле түрі (қажеттісі белгіленсін)
_____________________________________________________________________

Бағалы
қағаздар
бойынша
құқықтарын
ауыстырусыз

Сатып алу /
сату

Бастапқы
орналастыру

Пайды сатып алу


Басқа

Шот нөміріБағалы қағаздар деректемелері және мәміленің өлшемдері

Эмитенттің
атауы

_______________________________________________________

Тіркеушінің
атауы

_______________________________________________________

Бағалы
қағаздың сәйкестендіргіші
(ұлттық
сәйкестендіру
нөмірі (ҰСН)
немесе
халықаралық
сәйкестендіру
нөмірі (ISIN)
немесе бағалы
қағаздың басқа
сәйкестендіргіші)Бағалы
қағаздың саны

Бір бағалы
қағаздың
бағасы
/
Шығарылым
валютасы
Мәміле сомасы
(цифрмен және
жазумен)

Тізілімдегі жеке шоттың деректемелері

Ұстаушының
атауы немесе
тегі, аты,
бар болса
әкесінің аты

___________________________________________________________

Тізілімдегі
жеке шот
Жеке тұлға үшін

Құжаттың түрі                            ____________________________
Құжаттың нөмірі және сериясы (бар болса) ____________________________
Берген күні                              ____________________________
Құжатты берген органның атауы            ____________________________
Заңды тұлға үшін заңды тұлғаның
тіркелгенін растайтын
құжаттың нөмірі                          ____________________________

Заңды тұлғаның тіркелгенін растайтын
құжаттың күні                            ____________________________
Құжатты берген органның атауы            ____________________________

                            Қосымша ақпарат
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Қолы ___________________________/____________________________________
              қолы                 тегі, аты, бар болса әкесінің аты

      Мөр орны

4-нысан

Номиналды ұстауға/номиналды ұстаудан, басқа мемлекеттердің
заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздарды
енгізуге/шығаруға бұйрық
_______________________________________________________
(номиналды ұстаушының толық атауы)

Күні _____________________ Шығыс нөмірі _____________________________
Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы
анықтамаға немесе куәлікке сәйкес клиенттің толық атауы

Есептеу күні//Мәміле күні/


/Мәміле (қажеттісі белгіленсін):


Номиналды ұстауға енгізу


Номиналды ұстаудан шығару

Мәміленің түрі (қажеттісі белгіленсін)


Меншік құқығын ауыстырмастан


сатып алу/сату


Бастапқы
орналастыру


Басқа

Шоттың нөміріБағалы қағаздар деректемелері және мәміленің өлшемдері

Эмитенттің атауы           __________________________________________
Есепке алу ұйымның атауы   __________________________________________
                           халықаралық шетелдік депозитарий немесе
                           кастодиан банк

Бағалы қағаздың
сәйкестендіргіші (ұлттық
сәйкестендіру нөмірі (ҰСН)
немесе халықаралық
сәйкестендіру нөмірі (ISIN)
немесе бағалы қағаздың басқа
сәйкестендіргіші)Бағалы қағаздар саны

Бір бағалы қағаздың бағасы

Шығарылым валютасы
Мәміле сомасы
(цифрмен және жазумен)
                                Қарсы агенттің деректемелері

_____________________________________________________________________
Атауы
        _____________________________________________________________

Есепке алу ұйымдағы шотыШотына/шотынан бағалы қағаздарды есептеу/шығынға жазу жүзеге
асырылатын тұлға деректемелері
_____________________________________________________________________
Пайдасына бағалы қағаздар есептелінетін
тұлғаның/бағалы қағаздарды жеткізіп беретін
тұлғаның атауы                               ________________________

Пайдасына бағалы қағаздар
есептелетін тұлғаның
/алушының/ жіберушінің
бағалы қағаздарын жеткізетін
тұлғаның шоты

Пайдасына бағалы қағаздар
есептелетін тұлғаның/бағалы
қағаздарды жеткізуші
тұлғаның ақпаратты аударым
жасау және төлемдерді
жасаудың халықаралық
банкаралық жүйесіндегі
(SWIFT) нөмірі

Алушының/жіберушінің
ақпаратты аударым жасау және
төлемдерді жасаудың
халықаралық банкаралық
жүйесіндегі (SWIFT) нөмірі:

Қосымша мәліметтер


Қолы _____________________/__________________________________________
          қолы              тегі, аты, бар болса әкесінің аты

      Мөр орны

5-нысан

________________________________________
(номиналды ұстаушының толық атауы)
бағалы қағаздарға құқықтар кепіліне мәмілені тіркеуге
және бағалы қағаздар ауыртпалығына бұйрық

Күні ____________________       Шығыс нөмірі ________________________

      Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы
      анықтамаға немесе куәлікке сәйкес клиенттің толық атауы
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Есептеу күні//

Жабылу күні//

Мәміле түрі
_____________________________________________________________________

Кепіл құқығы
Мәміле түрі (қажеттісі
белгіленсін)

Ауыртпалық

Туындау

Тоқтату

Орындамау

мәміле қатысушыларының шоттары

бағалы қағаздар ауыртпалық
түсірілетін шотпайдасына бағалы қағаздар
ауыртпалық түсірілген шотБағалы қағаздар туралы мәліметтер және мәміле өлшемдері

Эмитенттің немесе
инвестициялық пай
қорының атауы      __________________________________________________

Бағалы қағаздардың
түрі               __________________________________________________

Бағалы қағаздың сәйкестендіргіші (ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе бағалы қағаздың басқа сәйкестендіргіші)Бағалы қағаздар саны

Бір бағалы қағаздың бағасы

Шығарылым валютасы
Мәміле сомасы (цифрмен
және жазумен)

Кепіл ұстаушыға құқық берілген бағалы қағаздар саны

Дауыстар


сыйақыны алуҚосымша мәліметтерҚолы _____________________/__________________________________________
                қолы           тегі, аты, бар болса әкесінің аты

      Мөр орны

6-нысан

__________________________________
(номиналды ұстаушының толық атауы)
Мәмілені тіркеуге бұйрық

Күні _____________________      Шығыс нөмірі ________________________

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға
немесе куәлікке сәйкес клиенттің толық атауы» деген сөздермен ауыстырылсын
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Есептеу күні//

Мәміле түрі (қажеттісі белгіленсін)

Сату

Сатып алу

Бастапқы орналастыру (сатушы)

Бастапқы орналастыру (сатып алушы)

Мерзімінен бұрын өтеу (жөнелтуші)

Мерзімінен бұрын өтеу (алушы)

Мәміле қатысушылары

жөнелтушінің шотыалушының шотыБағалы қағаздардың деректемелері және мәміле өлшемдері

Эмитенттің немесе
инвестициялық пай
қорының атауы              _____________________________________
Бағалы қағаздардың түрі      ____________________________________

Бағалы қағаздың
сәйкестендіргіші (ұлттық
сәйкестендіру нөмірі (ҰСН)
немесе халықаралық
сәйкестендіру нөмірі (ISIN)
немесе бағалы қағаздың
басқа сәйкестендіргіші)Бағалы қағаздар саны

Бір бағалы қағаздың бағасы

Шығарылым валютасы
Мәміле сомасы (цифрмен және
жазумен)

Қосымша мәліметтер


Қолы ___________________________/____________________________________
               қолы               тегі, аты, бар болса әкесінің аты

      Мөр орны

7-нысан

_________________________________________
(номиналды ұстаушының толық атауы)
бағалы қағаздарды оқшаулауды тіркеуге/оқшаулауды
алып тастауға бұйрық

Күні _____________________         Шығыс нөмірі __________________

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға
немесе куәлікке сәйкес клиенттің толық атауы

Есептеу күні//

Мәміле түрі (қажеттісі белгіленсін)

Оқшаулау

Оқшаулауды алып тастау

Кепіл жарнасын салу

Сауда-саттықтан алдын

Мемлекеттік органдардың шешімі бойынша

Бағалы қағаздардың деректемелері және мәміле өлшемдері

шотыЭмитенттің немесе
инвестициялық пай
қорының атауы              __________________________________________
Бағалы қағаздардың
түрі                       __________________________________________

Бағалы қағаздың
сәйкестендіргіші (ұлттық
сәйкестендіру нөмірі (ҰСН)
немесе халықаралық
сәйкестендіру нөмірі (ISIN)
немесе бағалы қағаздың басқа
сәйкестендіргіші)Бағалы қағаздар саны

Бір бағалы қағаздың бағасы

Шығарылым валютасыМәміле сомасы (цифрмен және жазумен)

Фирманы тіркеу нөмірі (сауда-саттық алдында оқшаулау үшін толтырылады)

Биржалық сектор (санамаланған
мәндердің бірімен кепіл жарнаны
енгізген кезде толтырылады:
1 - шетелдік валюталар,
2 - мерзімді келісім-шарттар,
3 - мемлекеттік бағалы
қағаздар,
4 - мемлекеттік емес бағалы
қағаздар)
Қосымша мәліметтер


Қолы ___________________________/____________________________________
               қолы               тегі, аты, бар болса әкесінің аты

8-нысан

_________________________________
(номиналды ұстаушының толық атауы)
«Репо» операциясын тіркеуге бұйрық

Күні ___________________________ Шығыс нөмірі _______________________

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы
анықтамаға немесе куәлікке сәйкес  клиенттің толық атауы

Есептеу күні//

Операция түрі


Ашу

Жабу

Операция түрі

«репо»

Кері «репо»

Операция қатысушыларының шоттары

Сатушының шотыСатып алушының шотыБағалы қағаздардың деректемелері және операция өлшемдері

Эмитенттің немесе
инвестициялық пай
қорының атауы        ________________________________________________

Бағалы қағаздардың
түрі                _________________________________________________

Бағалы қағаздың сәйкестендіргіші (ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру (ISIN) немесе бағалы қағаздың басқаБағалы қағаздардың саны

Бір бағалы қағаздың бағасы

Есептеу валютасы
Операция сомасы (цифрмен және жазумен)

«Репо» ставкасыАшылу күні//

Жабылу күні//

Қосымша мәліметтерҚолы ______________/      _______________________________________
          қолы           фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты

      Мөр орны

9-нысан

_____________________________________
(номиналды ұстаушының толық атауы)
қазақстандық депозитарлық тілхаттардың шығарылымын
есептеуге бұйрық

Күні ________________________ Шығыс нөмірі___________________________

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға
немесе куәлікке сәйкес қазақстандық депозитарлық тілхаттар
эмитентінің толық атауы
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Есептеу күні//

Эмитент шотының нөміріҚазақстандық депозитарлық тілхаттар шығарылымының, базалық
активтің деректемелері және мәміле өлшемдері

Базалық активтің сәйкестендіргіші

Базалық активтің эмитенті

Қазақстандық депозитарлық тілхаттардың ұлттық сәйкестендіру нөміріҚазақстандық депозитарлық тілхаттардың саны

Бір қазақстандық депозитарлық тілхаттың бағасы

Қазақстандық депозитарлық тілхаттар шығарылымының валютасы

Мәміле сомасы (цифрмен және жазумен)

Қосымша мәліметтер


Қолы _____________/  ________________________________________________
          қолы           фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты

      Мөр орны

10-нысан

____________________________________________
(номиналды ұстаушының толық атауы)
базалық активке қазақстандық депозитарлық тілхаттарды
айырбастауды тіркеуге бұйрық

Күні _____________________        Шығыс нөмірі _____________________

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы
анықтамаға немесе куәлікке сәйкес

Клиенттің толық атауы
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Есептеу күні//

Қазақстандық депозитарлық тілхаттар шығарылымының, базалық
активтің деректемелері және мәміле өлшемдері

Қазақстандық депозитарлық
тілхаттарды жөнелтуші
шотының нөміріЭмитенттің базалық
активінің атауы

___________________________________
___________________________________

Базалық активтің
сәйкестендіргіші

Қазақстандық депозитарлық
тілхаттар эмитентінің атауы

_____________________________________
_____________________________________

Қазақстандық депозитарлық
тілхаттар эмитент шотының нөміріҚазақстандық депозитарлық
тілхаттардың ұлттық
сәйкестендіру нөмірі

Қазақстандық депозитарлық
тілхаттардың саны
Бір қазақстандық
депозитарлық тілхаттың
бағасы
Шығарылым валютасы
Мәміле сомасы(цифрмен
және жазумен)
Қосымша мәліметтер


Қолы _____________/   _____________________________________________
         қолы           фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты

      Мөр орны

11-нысан

Бағалы қағаздарды ұстаушыларының тізімін және тіркелген
мәмілелер туралы есепті беруге бұйрық

Күні _________________            Шығыс нөмірі _____________________

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы
анықтамаға немесе куәлікке сәйкес клиенттің толық атауы

Есептілік құжаттың түрі (қажеттісі белгіленсін)

Бағалы қағаздарды
ұстаушылардың тізімі

Тіркелген мәмілелер тулар есеп

Есептілік құжаттың қосымша ақпараты

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі//

(бағалы қағаздар ұстаушылардың тізімі жасалатын күн)//

(тіркелген мәмілелер туралы есеп кезеңінің басталуы)
(тіркелген мәмілелер туралы есеп кезеңінің аяқталуы)

Бағалы қағаздар ұстаушыларының тізімі үшін

Тіркелген мәмілелер туралы есеп үшін

________________________________

__________________________________

_______________________________

__________________________________

_______________________________

__________________________________

Қосымша мәліметтер


Қолы ________________/   ____________________________________________
             қолы           фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты

      Мөр орны

12-нысан

Бағалы қағаздарды сатып алуға/сатуға
клиенттік тапсырыс

Клиенттік
тапсырысты
қабылдау
күні:

_____________________

Клиенттік
тапсырысты
қабылдау
уақыты

__________________

Сатып алу


Сату


- аукционда

- қайталама нарықта

- биржада

- биржадан тыс

Клиент туралы деректер:

Толық атауы немесе
тегі, аты, бар болса -
әкесінің аты:

___________________________________________

шот:Заңды тұлғаны
мемлекеттік тіркеу
(қайта тіркеу) туралы
анықтама немесе
куәлік/куәландыратын құжат:

___________________________________________

Берілген күні

____________ Кім берді _________________________________

Бағалы қағаз
эмитентінің атауы:

___________________________________________

Бағалы қағаздың түрі:

___________________________________________

Ұлттық сәйкестендіру
нөмірі (ҰСН):

___________________________________________

Тапсырыстың қолданыс мерзімі және орындау күні

___________________________________________

Бағалы қағаздардың саны

Номиналды құны

Тапсырма түрі (қажеттісі белгіленсін)

Мәміленің таза бағасы (теңге)

Мәміленің мөлшері (теңге)

Нарықтық бәсекелестік емес

Лимитті бәсекелестік

Шартты

1.
Номиналды ұстаушыға мәміле жасалғаны
туралы ұсыныстар бар болу            ________________________________
                                     ________________________________
Мәміле мақсаты:                      ________________________________
Қосымша мәліметтер                   ________________________________


Қолы _______________/    ____________________________________________
           қолы            фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты

      Мөр орны

13-нысан

_____________________________________________
(номиналды ұстаушының толық атауы)
бағалы қағаздарды аударым жасауды тіркеуге бұйрық

Күні _____________________ Шығыс нөмірі _____________________________

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы
анықтамаға немесе куәлікке сәйкес депоненттің толық атауы

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Есептеу күніАударым түрі
(қажеттісі белгіленсін)
_____________________________________________________________________

Негізгі

Базалық активті есептеу

«Қазақстандық депозитарлық тілхаттардың базалық активі» бөлімі

«Америкалық депо зитарлық тілхат тардың/ауқымды депозитарлық тілхаттардың базалық активі» бөлімі

Базалық активті есептен шығару

«Қазақстандық депозитарлық тілхаттардың базалық активі» бөлімі

«Америкалық депо зитарлық тілхат тардың/ауқымды депозитарлық тілхаттардың базалық активі» бөлімі

Аудару (түзету іс-әрекеттері)


Бөлімнің атауы
көрсетілсін

Номиналды ұстаушының аусымы

Аударым түрі ("Номиналды ұстаушының ауысымы" опциясын таңдау барысында толтырылады)

Бағалы қағаздардың барлық шығарылымдарын аударым жасау

Бір бағалы қағаз шығарылымын аударым жасау

Бөлімнен бір бағалы қағаз шығарылымын аударым жасау

                                       ____________________________
                                       (бөлімнің атауы көрсетілсін)

Операция қатысушылары

Жөнелтушінің қосалқы шотыАлушының қосалқы шотыБағалы қағаздар деректемелері және мәміле параметрлері "Бағалы қағаздардың барлық шығарымдарын аудару" деген аударым түрін таңдау кезінде толтырылмайды

Эмитенттің
немесе
инвестициялық
пай қорының
атауы

____________________________________________

Бағалы
қағаздардың түрі

____________________________________________

Бағалы
қағаздардың
сәйкестендіргіші
(ҰСН, ISIN
немесе бағалы
қағаздардың
басқа
сәйкестендіргіші
көрсетіледі


Бағалы
қағаздардың саны

Бір бағалы
қағаздың бағасы
Шығарылым
валютасы
Мәміле сомасы
(цифрмен және
жазумен)

Қосымша
мәліметтер


Қолы ________________/    ___________________________________________
          қолы             фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты

      Мөр орны

14-нысан

________________________________________
(номиналды ұстаушының толық атауы)
есептілік құжаттарды беруге бұйрық

Күні ___________________           Шығыс нөмірі _____________________

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға
немесе куәлікке сәйкес клиенттің толық атауы
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Есептілік құжаттың түрі (қажеттісі белгіленсін)

Жеке шоттан үзінді көшірме

Шот бойынша жүргізілген
операциялар туралы есеп

Есептілік құжаттың қосымша ақпараты

шот(жеке шоттан үзінді көшірмені және шот бойынша жүргізілген
операциялар туралы есепті алу үшін ғана толтырылады)

Бағалы қағаздың
сәйкестендіргіші (ұлттық
сәйкестендіру нөмір (ҰСН)
немесе халықаралық
сәйкестендіру нөмірі (ISIN)
немесе бағалы қағаздың басқа
сәйкестендіргіші көрсетіледі)
(клиенттің шоты бойынша жеке шоттан және бағалы қағаздардың белгілі
бір шығарылымынан үзінді көшірмені алу қажеттілігі болған кезде
толтырылады)//

(үзінді көшірме жасалатын күн)//

     (есеп кезеңінің басталуы)
//

    (есеп кезеңінің аяқталуы)

Ескерту (тұрақты негізде есептілік құжаттарды алған кезде
толтырылады)

Жеке шоттан үзінді көшірме үшін

   Операциялар туралы есеп үшін

______________________________

___________________________________

______________________________

___________________________________

______________________________

___________________________________

Қосымша мәліметтер


Қолы _______________/   _____________________________________________
          қолы              фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты

      Мөр орны

15-нысан

________________________________________
(номиналды ұстаушының толық атауы)
бұйрықтың орындалғаны/орындалмағаны туралы есеп

Күні және уақыты ____________       Шығыс нөмірі ____________________

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға
немесе куәлікке сәйкес клиенттің толық атауы

Мәмілені тіркеуге клиент бұйрығының нөмірі

Мәмілені тіркеу клиент бұйрығының күні//

Тіркеу күні//

Тіркеу уақыты


Жеке шот


Бұйрықтың мәртебесі (қажеттісі белгіленсін)
_____________________________________________________________________

Орындалды

Орындалмады

Берілетін құжат бойынша қосымша ақпарат
___________________________________________________________________

Бұйрықтың орындалмау себебі (бұйрық орындалмаған жағдайда толтырылады)

Қолы ______________/    _____________________________________________
          қолы               фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты

      Мөр орны

16-нысан

___________________________________________________
(номиналды ұстаушының толық атауы)
клиенттік тапсырыстарды беруге бұйрық

Күні _____________________ Шығыс нөмірі____________________

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға
немесе куәлікке сәйкес клиенттің толық атауы
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Тапсырыс түрі (қажеттісі белгіленсін)

Лимитті тапсырыс

Буферлік тапсырыс

Нарықтық тапсырыс

Өзге тапсырыс
(номиналды ұстаушының
ішкі құжаттарымен
көзделген)

Бағалы қағаздардың деректемелері және мәміле өлшемдері
_____________________________________________________________

Эмитенттің немесе
инвестициялық пай қорының
атауы

_________________________________

Бағалы қағаздың түрі

__________________________________

Бағалы қағаздың
сәйкестендіргіші (ұлттық
сәйкестендіру нөмірі
(ҰСН) немесе халықаралық
сәйкестендіру нөмірі
(ISIN) немесе бағалы
қағаздың басқа
сәйкестендіргіші
көрсетіледі)


Бағалы қағаздар саныБір бағалы қағаздың бағасы

Есептеу валютасы
Мәміле сомасы (цифрмен
және жазумен)

Қосымша мәліметтер


Қолы ____________/   _____________________________________________
         қолы           фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты

      Мөр орны

Өзгерістер енгізілетін       
Қазақстан Республикасының     
нормативтік құқықтық        
актілерінің тізбесіне 14-қосымша 

Бағалы қағаздарды ұстаушылар   
тiзiлiмдерiнiң жүйесін жүргізу  
ережесіне            
6-қосымша            

1-нысан

Тіркеушінің толық атауы

              Жеке тұлғаға жеке шот ашуға бұйрық

1. Тегі, аты, бар болса -
әкесінің аты:                 _______________________________________
                             жеке басын куәландыратын құжатқа сәйкес)
2. Туған күні:                _______________________________________
3. Азаматтығы:                _______________________________________
4. Құжат:                     _______________________________________
                              (жеке басын куәландыратын құжаттың
                              атауы, нөмірі, сериясы, берілген күні,
                              құжатты берген орган туралы мәлімет)
5. Тұрақты
тұрғылықты жерінің
мекенжайы                     _______________________________________
                                       (почталық индекс)

6. Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)


7. Почталық мекенжай           _____________________________________
                                         (Почталық индекс)

8. Телефондар:


                                     (код)

9. Факс:


10. Байланыстың
басқа түрлері:

11. Банктік деректемелер:(шот нөмірі)

(қызмет көрсететін
банктің атауы және
деректемелері)

12. Қосымша мәліметтер:

Жеке шот ашуды бұйырамын

Бағалы қағаздар
иесінің

Тиісті
ұяшықта

Х

көрсетіңіз

Жалпы өкілдің


13. Қосымша мәліметтер:

Жеке тұлғаның (оның өкілінің) қолы
Заңды тұлға өкілінің мөр қоятын орны

2-нысан

Тіркеушінің толық атауы

Заңды тұлғаға жеке шот ашуға бұйрық

1. Мемлекеттік тілдегі
және (немесе) орыс
тіліндегі толық атауы

_________________________________________
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта
тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес)

2. Қысқаша атауы:

__________________________________________
__________________________________________
 (Заңды тұлғаның Жарғысына сәйкес)

3. Тіркеуші ел:

__________________________________________

4. Тіркеуші орган:

__________________________________________
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта
тіркеу) туралы анықтаманы немесе куәлікті
берген орган

5. Тіркеу (қайта
тіркеу) күні:


Тіркеу нөмірі


(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта
тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке
сәйкес)

6. Бизнес- сәйкестендіру нөмер (БСН)

7. Заңды мекенжай:(Почталық индекс)

(заңды тұлғаны
мемлекеттік тіркеу (қайта
тіркеу) туралы анықтамаға
немесе куәлікке сәйкес)

8. Нақты мекенжай:


(егер заңды мекенжайдан
өзгеше болса)

(Почталық индекс)

9. Телефондар:(код)

10. Факс:(код)


11. Байланыстың басқа
түрлері:


12. Банктік
деректемелер


________________

Жеке сәйкестендіру коды
(ЖСК)(қызмет
көрсететін атауы
және
деректемелері)

Банктік сәйкестендіру
коды (БСК)

Бенефициар
коды
(КБЕ)

13. Бірінші басшы:


________________

(тегі, аты, бар
болса - әкесінің
аты)

14. Қосымша мәліметтер:

Жеке шот ашуды бұйырамын

Бағалы қағаздар иесініңТиісті ұяшықта (Х) көрсетіңіз:

Жалпы өкілдің

Заңды тұлға өкілінің қолы                          Мөр орны

3-нысан

Тіркеушінің толық атауы

        Орталық депозитарийдің жеке шотын ашу жөніндегі бұйрық

1. Мемлекеттік
тілде және
(немесе) орыс
тіліндегі толық
атауы

__________________________________________________
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)
   туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес)

2. Қысқаша атауы:

________________________________________________

3. Тіркеуші ел


4. Тіркеуші орган:

_______________________________________________
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)
туралы анықтаманы немесе куәлікті берген орган)

5. Тіркеу (қайта
тіркеу) күні:

/  /

Тіркеу нөмірі

(заңды
тұлғаны
мемлекеттік
тіркеу
(қайта
тіркеу)
туралы
анықтамаға
немесе
куәлікке
сәйкес)


6. Бизнес-сәйкестендіру
нөмірі (БСН)

7. Заңды мекенжайы(Почталық индекс) ________________________________
                 (заңды тұлғаны мемлекет тік
                 тіркеу (қайта тіркеу) туралы
                 анықтамаға немесе куәлікке
                 сәйкес)

8. Нақты
мекенжай:
(егер заңды
мекенжайынан
өзгеше болса)


(Почталық индекс)


9. Телефондар:


(код)


10. Факс:


(код)


11. Байланыстың
басқа түрлері:

__________________________________________________

12. Банктік деректемелерЖеке сәйкестендіру коды (ЖСК)(қызмет көрсететін атауы және
     деректемелері)

Банктік
сәйкестендіру
коды (БСК)Бенефициар коды (КБЕ)

13. Бірінші басшы:


_______________________________
(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

14. Қосымша мәліметтер:Жеке шот ашуды бұйырамын

Бағалы қағаздар иесінің

Тиісті ұяшықта (Х) көрсетіңіз:

Жалпы өкілдің

Орталық депозитарий өкілінің қолы                 Мөр орны

4-нысан

Тіркеушінің толық атауы

Орналастырылған пайларды есепке алу үшін пай инвестициялық
қорының жеке шотын ашу жөніндегі бұйрық

1. Пай
инвестициялық
қорының
мемлекеттік
тілдегі және
(немесе) орыс
тілдеріндегі
толық атауы:


Басқарушы компания туралы мәлімет:

2. Компания
басқарушысының
мемлекеттік
тілдегі және
(немесе) орыс
тілдеріндегі
толық атауы:


(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)
туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес)

3. Тіркеу (қайта тіркеу) күні:

/  /

Тіркеу нөмірі:(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға
немесе куәлікке сәйкес)

4. Бизнес - сәйкестендіру нөмірі (БСН)

5. Заңды мекенжайы:

__________________________________________
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)
туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес)

6. Нақты мекенжай:
(егер заңды мекенжайынан өзгеше болса)


(Почталық индекс)

7. Телефондар:


(код)

8. Факс:


9. Байланыстың басқа түрлері:

10. Банктік деректемелер:           (қызмет көрсететін атауы және деректемелері)

Жеке сәйкестендіру коды (ЖСК)Бенефициар коды (КБЕ)

Банктік сәйкестендіру коды (БСК)
11. Бірінші басшы:

(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

12. Қосымша мәліметтер:

Жеке шот ашуды бұйырамын
Басқарушы компанияның атынан: ____________________/__________________
                                     (қолы)             Мөр орны

№ 5-нысан

Тіркеушінің толық атауы

        Жеке тұлғаның жеке шотын жабу жөніндегі бұйрық

1. Тегі, аты, бар болса - әкесінің аты:


____________________________________________
(жеке басын куәландыратын құжатқа сәйкес)

2. Құжат:

_____________________________________________
(жеке басын куәландыратын құжаттың атауы, нөмірі,
сериясы, берілген күні, құжатты берген орган
туралы мәлімет)

3. Тұрақты тұрғылықты жерінің мекенжайы:

________________________________________________
(Почталық индекс)

4. Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)

________________________________________________

5. Почталық мекенжай

________________________________________________
(Почталық индекс)

6. Қосымша мәліметтер:

Жеке шотты жабуды бұйырамын

Тиісті ұяшықта

Х

көрсетініз


Бағалы қағаздар иесініңЖалпы өкілдің

Жеке тұлғаның (оның өкілінің) қолы
Заңды тұлға өкілінің мөр қоятын орны

№ 6 нысан

Тіркеушінің толық атауы

              Заңды тұлғаның жеке шотын жабу жөніндегі бұйрық

1. Мемлекеттік тілде
және (немесе) орыс
тіліндегі толық атауы:

_________________________________________
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта
тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес)

2. Тіркеу қайта тіркеу күні:

Тіркеу нөмірі
__________________________________________

(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта
тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес)

3. Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН)

4. Заңды мекенжайы:


(почта индексі)
________________________________________
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта
тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес)

5. Нақты мекенжайы:
(заңды мекенжайынан өзгеше болса)


(почта индексі)

6. Бірінші басшысы:


_________________________________________
(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

7. Қосымша мәліметтер: ___________________________________________

Жеке шотты жабуды бұйырады

Бағалы қағаздардың меншік иесінТиісті ұяда (X) көрсетіңіз:

Жалпы өкілін

Заңды тұлғаның өкілінің қолы            Мөрдің орны

7-нысан

Тіркеушінің толық атауы

      Тіркелген жеке тұлға туралы мәліметтерді өзгерту
                   жөніндегі бұйрық

Тіркелген тұлға:
_________________________________________________________________
          (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

Жеке шот:Құжат атауы:


________________

Берілген күні:

/  /

Сериясы және нөмірі:

________________

Құжатты берген орган:


Мынадай мәліметтерді өзгертуді бұйырады:
(өзгерген мәліметтерді көрсету)

1. __________________________________________________________________

(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)
2. Азаматтығы:_______________________________________________________
3. Құжат атауы: ____________________ Берілген күні: /  /
4. Сериясы және нөмірі: ____________ Құжатты берген орган:

5. Тұрғылықты мекенжайы:


(почта индексі)


________________

6. Телефондар:


________________________________

7. Факс:


8. Байланыстың басқа түрлері:


________________________________

9. Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)

10. Банктік деректемелер:
(қызмет көрсететін банктің атауы
және деректемелері)

_________________________________

11. Қосымша мәліметтер:
Тіркелген тұлғаның (оның өкілінің) қолы:
_____________________/_____________________________________________
Мөрдің орны (заңды тұлғаның, жеке тұлға өкілінің)

8-нысан

Тіркеушінің толық атауы

         Тіркелген заңды тұлға туралы мәліметтерді өзгерту
                        жөніндегі бұйрық

Тіркелген тұлға:
_________________________________________________________________
(заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы
анықтамасына немесе куәлігіне сәйкес атауы)

Жеке шот:Тіркеу
нөмірі:
Мынадай мәліметтерді өзгертуді бұйырады:
(өзгерген мәліметтерді көрсету)
1. Мемлекеттік тілде және (немесе)
орыс тіліндегі толық атауы:

____________________
заңды тұлғаны
мемлекеттік тіркеу
(қайта тіркеу) туралы
анықтамаға немесе
куәлікке сәйкес)

2. Қысқарған атауы:

____________________
(заңды тұлғаны
мемлекеттік тіркеу
(қайта тіркеу) туралы
анықтамаға немесе
куәлікке сәйкес)

3. Тіркеген елі:

_________________________________________________

4. Тіркеу органы:

__________________________________________________
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)
туралы анықтама немесе куәлік берген орган)

5. Тіркелген күні:

/  /

Тіркеу нөмірі:(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы
анықтамаға немесе куәлікке сәйкес)

6. Заңды мекенжайы:

____________________________________________________
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы
анықтамаға немесе куәлікке сәйкес)

7. Нақты
мекенжайы:
(заңды
мекенжайынан
өзгеше болса)


(почта индексі)

_____________________

8. Телефондар:
9. Факс:


Байланыстың басқа түрлері:


10. Бизнес – сәйкестендіру нөмірі (БСН)11. Банктік
деректемелер:


_____________________________________
(қызмет көрсететін банктің атауы және
деректемелері)

Жеке
сәйкестендіру
коды (ЖСК)Банктік
сәйкестендіру
коды (БСК)Бенефициар коды
(БЕК)12. Қосымша мәліметтер:


Бірінші басшы: ______________________________________________________
                      (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)
Заңды тұлғаның атынан: ________________________/_____________________
                                қолы                Мөрдің орны

9-нысан

Тіркеушінің толық атауы

Инвестициялық пай қоры немесе инвестициялық пай қорының
басқарушысы компаниясы туралы мәліметтердің өзгерту
жөніндегі бұйрық

      Инвестициялық пай қоры: _______________________________________
Инвестициялық пай қорының басқарушысы компаниясы:

_____________________________________________________________________
         (заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)
туралы анықтамасына немесе куәлігіне сәйкес толық немесе қысқарған атауы)


Тіркеу нөмірі:


Мынадай мәліметтерді өзгертуді бұйырады:
(өзгерген мәліметтерді көрсету)

1. Инвестициялық
пай қорының
мемлекеттік
тілде және
(немесе) орыс
тіліндегі
атауы:

_________________________________________________

2. Басқарушы
компанияның
мемлекеттік
тілде және
(немесе) орыс
тіліндегі
атауы:

_________________________________________________
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)
туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес)

3. Тіркеу органы:


_________________________________________________
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)
туралы анықтама немесе куәлік берген орган)

4. Тіркеу күні:

/  /

Тіркеу
нөмірі:(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)
туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес)

5. Заңды мекенжайы:

_________________________________________________
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)
туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес)

6. Нақты мекенжайы:


_________________________________

7. Телефондар:


    (код)

_________________________________

8. Факс:


Байланыстың
басқа
түрлері:


9. Бизнес –
сәйкестендіру
нөмірі (БСН)

10. Банктік деректемелер:


_________________________________
(қызмет көрсететін банктің атауы
және деректемелері)

Жеке
сәйкестендіру
коды (ЖСК)Бенефициар
коды (БЕК)

Банктік
сәйкестендіру
коды (БСК)_________________________________

11. Қосымша
мәліметтер:


Бірінші басшы: ______________________________________________________
                 (лауазымы, тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)
Басқарушы компания атынан: _______________________/__________________
                                   қолы                Мөрдің орны

10-нысан

Тіркеушінің толық атауы

                    Пайларды есепке алу бұйрығы

Басқарушы компания:
_____________________________________________________________________
         (заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)
        туралы анықтамасына немесе куәлігіне сәйкес атауы)


Тіркеу нөмірі:


Бизнес –
сәйкестендіру
нөмірі (БСН)Тіркеу күні: ___/___/____


____/____/______________________________ № _____ негізінде
Пайларды орналастыруға байланысты пайларды ауыстыруға байланысты

(Тиісті

Х

ұяда көрсетіңіз)

Инвестициялық пай қорының пайларын есепке алу жөнінде бұйырады:
_____________________________________________________________________
                  (инвестициялық пай қорының атауы)

Ұлттық
сәйкестендіру
нөмірі(ҰСН):
Санда:
                 (цифрмен)
_________________________________________________
               (саны жазумен)

Бір пайдың бағасы:

теңге

Инвестициялық
пай қорының жеке
шотына және бір
мезгілде


пай ұстаушының
жеке шотына:


_____________________________________________________________________
           (заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)
туралы анықтамасына немесе куәлігіне сәйкес атауы немесе тегі, аты,
бар болса - әкесінің аты)

Жеке тұлға үшін:


Берілген күні:

/ /

Құжат атауы:

_______________Сериясы және
нөмірі:

________________

Құжатты берген
орган:

________________

Заңды тұлға үшін:

Тіркеу нөмірі:


Бизнес –
сәйкестендіру
нөмірі (БСН)Тіркеу
күні:

___/___/____

Қосымша мәліметтер:
Басқарушы компания атынан: ______________________/___________________
                                 қолы                  Мөрдің орны
Кастодиан атынан: _________________________/_________________________
                            қолы                   Мөрдің орны

11-нысан

Тіркеушінің толық атауы

                    Пайларды есептен шығару бұйрығы

Басқарушы компания:
_____________________________________________________________________
         (заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)
         туралы анықтамасына немесе куәлігіне сәйкес атауы)


Тіркеу нөмірі:


Бизнес –
сәйкестендіру
нөмірі (БСН)Тіркеу
күні:

___/___/____

____/____/____ ____________________________________ № _____ негізінде
Пайларды орналастыруға байланысты пайларды ауыстыруға байланысты

(Тиісті

Х

ұяда көрсетіңіз)

Инвестициялық пай қорының пайларын есептен шығару жөнінде бұйырады:

_____________________________________________________________________
                  (инвестициялық пай қорының атауы)

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі(ҰСН):
Санда:
                  (цифрмен)

__________________________________________________________________
                             (саны жазумен)

Бір пайдың бағасы:

теңге

Инвестициялық пай
қорының жеке
шотына және бір
мезгілде


пай ұстаушының
жеке шотына:


__________________________________________________________________
         (заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)
туралы анықтамасына немесе куәлігіне сәйкес атауы немесе тегі, аты,
бар болса - әкесінің аты)

Жеке тұлға үшін:


Берілген күні:

/ /

Құжат атауы:

_______________Сериясы және нөмірі:

________________

Құжатты берген орган:

_

Заңды тұлға үшін:

Тіркеу нөмірі:


Бизнес –
сәйкестендіру
нөмірі (БСН)Тіркеу күні:

___/___/____

Қосымша мәліметтер:
Басқарушы компания атынан: ______________________/___________________
                                 қолы                  Мөрдің орны
Кастодиан атынан: _________________________/_________________________
                            қолы                   Мөрдің орны

12-нысан

Тіркеушінің толық атауы

                    Бағалы қағаздарды есепке алу бұйрығы

Тіркелген тұлға:
_____________________________________________________________________
         (заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)
туралы анықтамасына немесе куәлігіне сәйкес немесе тегі, аты, бар
болса - әкесінің аты)

Жеке шот
Жеке тұлға үшін:


Құжат атауы:

______________

Берілген күні

/ /

Сериясы және нөмірі

_______________

Құжатты берген орган:


Заңды тұлға үшін:


Тіркеу нөмірі:


Бизнес –
сәйкестендіру
нөмірі (БСН)Тіркеу күні:

___/___/____

____/____/____ ____________________________________ № _____ негізінде
сатып алу/сату сыйға беру мұраға қалдыру өзге мәміле
номиналды ұстау(лар)дан номиналды ұстау(лар)ға аударым жасау

(Тиісті

Х

ұяда көрсетіңіз)

Бағалы қағаздарды есепке алуды бұйырады:
_____________________________________________________________________

(заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)
      туралы анықтамасына немесе куәлігіне сәйкес эмитент атауы)

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН):
Санда:
(цифрмен)

__________________________________________________________________
                             (саны жазумен)

Бағалы қағаз түрі __________________________________________________

Бір бағалы
қағаздың бағасы:

теңге

Осы бағалы қағаздар сенімгерлік басқаруда тұр: Иә Жоқ

(Тиісті

Х

ұяда көрсетіңіз)

Бағалы қағаздар
ұстаушысының жеке шотынан:


_____________________________________________________________________
           (заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)
туралы анықтамасына немесе куәлігіне сәйкес атауы немесе тегі, аты,
бар болса - әкесінің аты)

Жеке тұлға үшін:
Құжат атауы:

_______________


Берілген күні:


/ /

Сериясы және нөмірі:

________________

Құжатты берген орган:

_

Заңды тұлға үшін:

Тіркеу нөмірі:


Бизнес –
сәйкестендіру
нөмірі (БСН)Тіркеу күні:

___/___/____

Қосымша мәліметтер:
Бағалы қағаздар жеке шотына есепке алынатын тұлғаның қолы:
______________________/______________________________
      қолы                         Мөр орны

13-нысан

Тіркеушінің толық атауы

                 Бағалы қағаздарды есептен шығару бұйрығы

Бағалы қағаздар ұстаушысы:
_____________________________________________________________________
          (заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)
туралы анықтамасына немесе куәлігіне сәйкес немесе тегі, аты, бар
болса - әкесінің аты)

Жеке шот
Жеке тұлға үшін:


Құжат атауы:

______________

Берілген күні

/ /

Сериясы және нөмірі

_______________

Құжатты берген орган:


Заңды тұлға үшін:

                 Тіркеу нөмірі:


Бизнес –
сәйкестендіру
нөмірі (БСН)Тіркеу күні:

___/___/____

____/____/____ _______________________________________ негізінде
сатып алу/сату сыйға беру мұраға қалдыру өзге мәміле
номиналды ұстау(лар)дан номиналды ұстау(лар)ға аударым жасау

(Тиісті

Х

ұяда көрсетіңіз)

Бағалы қағаздарды есептен шығаруды бұйырады:
_____________________________________________________________________

(заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)
туралы анықтамасына немесе куәлігіне сәйкес эмитент атауы)

Ұлттық
сәйкестендіру
нөмірі(ҰСН):
Санда:
(цифрмен)

__________________________________________________________________
                             (саны жазумен)

Бағалы қағаз түрі __________________________________________________

Бір бағалы
қағаздың бағасы:

теңге

Осы бағалы қағаздар сенімгерлік басқаруда тұр: Иә    Жоқ

Тіркелген тұлғаның жеке шотына
есепке алу:


____________________________________________________________________
            (заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)
туралы анықтамасына немесе куәлігіне сәйкес атауы немесе тегі, аты,
бар болса - әкесінің аты)

Жеке тұлға үшін:
Құжат атауы:

_______________


Берілген күні:


/ /

Сериясы және нөмірі:

________________

Құжатты берген орган:

______________

Заңды тұлға үшін:
             Тіркеу нөмірі:


Бизнес –
сәйкестендіру
нөмірі (БСН)Тіркеу күні:

___/___/____

Қосымша мәліметтер:
Бағалы қағаздар жеке шотынан есептен шығарылатын тұлғаның қолы:
______________________/______________________________
      қолы                         Мөр орны

14-нысан

Тіркеушінің толық атауы

Кепіл берушінің бағалы қағаздарға ауыртпалық салу
жөніндегі бұйрық

Кепіл беруші:
_____________________________________________________________________
       (заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)
туралы анықтамаға немесе куәлігіне сәйкес немесе тегі, аты, бар болса
- әкесінің аты)

Жеке шот
Жеке тұлға үшін:


Құжат атауы:

______________

Берілген күні

/ /

Сериясы және нөмірі

_______________

Құжатты берген орган:


Заңды тұлға үшін:

                   Тіркеу нөмірі:Бизнес – сәйкестендіру нөмірі (БСН)Тіркеу күні:

___/___/____

____/ ____/ _____ ______________________________ № ______ негізінде

Бағалы қағаздарға ауыртпалық салуды бұйырады:
_____________________________________________________________________

(заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы
анықтамасына немесе куәлігіне сәйкес эмитент атауы)

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі(ҰСН):
Санда:
(цифрмен)

__________________________________________________________________
                             (жазумен)

Бағалы қағаз түрі __________________________________________________
Кепіл берушінің пайдасына:

__________________________________________________________________
      (заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы
        анықтамасына немесе куәлігіне сәйкес; тегі, аты, бар
                    болса - әкесінің аты)

Жеке шот:Жеке тұлға үшін:
Құжат атауы:

_______________

Берілген күні:


/ /

Сериясы және нөмірі:

________________


Құжатты берген орган:


Заңды тұлға үшін:
Тіркеу нөмірі:Бизнес – сәйкестендіру нөмірі (БСН)Тіркеу күні:

___/___/____

Қосымша мәліметтер:
Шарттың талаптары:
1. Ауыртпалық салынған бағалы қағаздар бойынша дауыс беру құқығы:
_____________________________________________________________________
2. Ауыртпалық салынған бағалы қағаздар бойынша кіріс алу құқығы:
_____________________________________________________________________
3. Басқа талаптар:
_____________________________________________________________________
Кепіл ұстаушы (оның өкілі):______________/___________________________
                               қолы                 Мөр орны

№ 15 нысан

Тіркеушінің толық атауы

Кепіл ұстаушының бағалы қағаздарға ауыртпалық салу
жөніндегі бұйрық 

Кепіл ұстаушы:
_____________________________________________________________________
(заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамасына
немесе куәлігіне сәйкес немесе тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

Жеке шот
Жеке тұлға үшін:


Құжат атауы:

______________

Берілген күні

/ /

Сериясы және нөмірі

_______________

Құжатты берген орган:


Заңды тұлға үшін:

                   Тіркеу нөмірі:Бизнес –
сәйкестендіру
нөмірі (БСН)Тіркеу күні:

___/___/____

____/ ____/ _____ ______________________________ № ______ негізінде

Бағалы қағаздарға ауыртпалық салуды бұйырады:
_____________________________________________________________________

(заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)
туралы анықтамасына немесе куәлігіне сәйкес эмитент атауы)

Ұлттық
сәйкестендіру
нөмірі (ҰСН):
Санда:
(цифрмен)

__________________________________________________________________
                             (жазумен)

Бағалы қағаз түрі ________________________________________________
Кепіл беруші:

__________________________________________________________________
       (заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)
  туралы анықтамасына немесе куәлігіне сәйкес тегі, аты, бар
болса - әкесінің аты)

Жеке шот:Жеке тұлға үшін:
Құжат атауы:

_______________

Берілген күні:


/ /

Сериясы және нөмірі:

________________

Құжатты берген орган:


Заңды тұлға үшін:
                     Тіркеу нөмірі:Бизнес –
сәйкестендіру
нөмірі (БСН)Тіркеу күні:

___/___/____

Қосымша мәліметтер:
Шарттың талаптары:
1. Ауыртпалық салынған бағалы қағаздар бойынша дауыс беру құқығы:
_____________________________________________________________________
2. Ауыртпалық салынған бағалы қағаздар бойынша кіріс алу құқығы:
_____________________________________________________________________
3. Басқа талаптар:
_____________________________________________________________________
Кепіл ұстаушы (оның өкілі):______________/___________________________
                               қолы                 Мөр орны

16-нысан

Тіркеушінің толық атауы

Кепіл берушінің бағалы қағаздардағы ауыртпалықтарды алып
тастауға берген бұйрығы

Кепіл беруші:
_____________________________________________________________________
(Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға
немесе куәлікке сәйкес тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

Жеке шоты:
Жеке тұлға үшін:


Құжат атауы:

______________

Берілген күні

/ /

Сериясы және нөмірі

_______________

Құжатты берген орган:


Заңды тұлға үшін:

                          Тіркеу нөмірі:Бизнес – сәйкестендіру нөмірі (БСН)Тіркелген күні:

___/___/____

____/ ____/ № _____________________________________ негізінде

Бағалы қағаздарға ауыртпалықтарды алып тастауға берген бұйрығы:
_____________________________________________________________________

(Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға
немесе куәлікке сәйкес эмитенттің атауы)

Ұлттық
сәйкестендіру
нөмірі (ҰСН):
Мынадай санда:
(цифрмен)

__________________________________________________________________
                             (жазумен)

Бағалы қағаз түрі __________________________________________________________________
Кепіл беруші:

__________________________________________________________________
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы
анықтамаға немесе куәлікке сәйкес немесе тегі, аты, бар болса -
әкесінің аты)

Жеке шоты:Жеке тұлға үшін:
Құжат атауы:

_______________

Берілген күні:

/ /

Сериясы және нөмірі:

________________

Құжатты берген орган:


________________

Заңды тұлға үшін:
                       Тіркеу нөмірі:Бизнес –
сәйкестендіру
нөмірі (БСН)Тіркелген күні:

___/___/____

Қосымша мәліметтер:
Кепіл ұстаушы: (оның өкілі): _____________________/__________________
                                    (қолы)           Мөрдің орны

17-нысан

Тіркеушінің толық атауы

Кепіл ұстаушының бағалы қағаздардағы ауыртпалықтарды алып
тастауға берген бұйрығы

Кепіл ұстаушы:
_____________________________________________________________________
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы
анықтамаға немесе куәлікке сәйкес немесе тегі, аты, бар болса -
әкесінің аты)

Жеке шоты:
Жеке тұлға үшін:


Құжат атауы:

______________

Берілген күні

/ /

Сериясы және нөмірі

_______________

Құжатты берген орган:


Заңды тұлға үшін:

                      Тіркеу нөмірі:Бизнес –
сәйкестендіру
нөмірі (БСН)Тіркелген күні:

___/___/____

____/ ____/ № _____________________________________ негізінде

Бағалы қағаздарға ауыртпалықтарда алып тастауға берген бұйрығы:
_____________________________________________________________________

(Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға
немесе куәлікке сәйкес эмитенттің атауы)

Ұлттық
сәйкестендіру
нөмірі (ҰСН):
Мынадай санда:
(цифрмен)

__________________________________________________________________
                             (жазумен)

Бағалы қағаз түрі _______________________________________________
Кепіл ұстаушы:
__________________________________________________________________
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы
анықтамаға немесе куәлікке сәйкес немесе тегі, аты, бар болса -
әкесінің аты)

Жеке шоты:Жеке тұлға үшін:
Құжат атауы:

_______________

Берілген күні:

/ /

Сериясы және нөмірі:

________________

Құжатты берген орган:


_______________

Заңды тұлға үшін:
                 Тіркеу нөмірі:Бизнес – сәйкестендіру нөмірі (БСН)Тіркелген күні:

___/___/____

Қосымша мәліметтер:
Кепіл беруші (оның өкілі): _____________________/__________________
                                    (қолы)           Мөрдің орны

18-нысан

Тіркеушінің толық атауы

Борышкердің бағалы қағаздардағы ауыртпалықтарды алып тастауға
берген бұйрығы

Борышкер:
_____________________________________________________________________
(Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға
немесе куәлікке сәйкес немесе тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

Жеке шоты:
Жеке тұлға үшін:


Құжат атауы:

______________

Берілген күні

/ /

Сериясы және нөмірі

_______________

Құжатты берген орган:


Заңды тұлға үшін:

                     Тіркеу нөмірі:Бизнес –
сәйкестендіру
нөмірі (БСН)Тіркелген күні:

___/___/____

____/ ____/ № _____________________________________ негізінде

Бағалы қағаздарға ауыртпалықтарда алып тастауға берген бұйрығы:
_____________________________________________________________________

(Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға
немесе куәлікке сәйкес эмитенттің атауы)

Ұлттық
сәйкестендіру
нөмірі (ҰСН):
Мынадай санда:
(цифрмен)

__________________________________________________________________
                             (жазумен)

Бағалы қағаз түрі _______________________________________________
Кредитордың пайдасына:
__________________________________________________________________
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы
анықтамаға немесе куәлікке сәйкес немесе тегі, аты, бар болса -
әкесінің аты)

Жеке шоты:Жеке тұлға үшін:
Құжат атауы:

_______________

Берілген күні:

/ /

Сериясы және нөмірі:

________________

Құжатты берген орган:


Заңды тұлға үшін:
                 Тіркеу нөмірі:Бизнес –
сәйкестендіру
нөмірі (БСН)Тіркелген күні:

___/___/____

Қосымша мәліметтер:
Шарт талаптары:
1. Ауыртпалықты бағалы қағаздар дауыс беру құқығы: __________________
2. Ауыртпалықты бағалы қағаздар кіріс алу құқығы: ___________________
3. Басқа талаптар: __________________________________________________
Борышкер (оның өкілі): _____________________/________________________
                               (қолы)                   Мөр орны

19-нысан

Тіркеушінің толық атауы

Кредитордың бағалы қағаздардағы ауыртпалықтарды алып тастауға
берген бұйрығы

Кредитор:

____________________________________________________________________
(Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға
немесе куәлікке сәйкес немесе тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

Жеке шоты:

Жеке тұлға үшін:


Құжат атауы:

_______________

Берілген күні:      /   / 

Сериясы және нөмірі:

______________

Құжатты берген орган:


Заңды тұлға үшін:
Тіркеу нөмірі:Бизнес-сәйкестендіру нөмірі
(БСН)Тіркелген күні:

___/___/____

__/_/____№____________________________негізінде


Бағалы қағаздардағы ауыртпалықтарда алып тастауға берген бұйрығы:
__________________________________________________________________
(Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға
немесе куәлікке сәйкес эмитенттің атауы)

Ұлттық
сәйкестендіру
нөмірі (ҰСН):
Мынадай санда:
(цифрмен)

____________________________________________________________________
                                   (жазумен)
Бағалы қағаз түрі:__________________________________________________
Борышкер:

________________________________________________________________
(Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы
анықтамаға немесе куәлікке сәйкес немесе тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

Жеке шоты:Жеке тұлға үшін:
Құжат атауы: ______________

Берілген күні:     /   /

Сериясы және нөмірі:

______________

Құжатты берген орган:

__________________

______________

_______________Заңды тұлға үшін:


Тіркеу нөмірі:


Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН)Тіркелген күні: ___/___/____

Қосымша мәліметтер:
Шарт талаптары:
1. Ауыртпалықты бағалы қағаздар дауыс беру құқығы:__________________
2. Ауыртпалықты бағалы қағаздар кіріс алу құқығы:___________________
3. Басқа талаптар: _________________________________________________
Кредитор (оның өкілі): _____________________/____________
                              (қолы)          Мөр орны

20-нысан

Тіркеушінің толық атауы

Борышкердің бағалы қағаздардағы ауыртпалықтарды алып
тастауға берген бұйрығы

Борышкер:

______________________________________________________________
      (Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы
анықтамаға немесе куәлікке сәйкес немесе тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

Жеке шоты:

Жеке тұлға үшін:


Құжат атауы:

_______________

Берілген күні:      /   / 

Сериясы және нөмірі:

______________
 

Құжатты берген орган:


Заңды тұлға үшін:
Тіркеу нөмірі:Бизнес-сәйкестендіру нөмірі
(БСН)Тіркелген күні:

___/___/____

__/_/____№____________________________негізінде


Бағалы қағаздардағы ауыртпалықтарда алып тастауға берген бұйрығы:
_________________________________________________________________
(Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға
немесе куәлікке сәйкес эмитенттің атауы)

Ұлттық
сәйкестендіру
нөмірі (ҰСН):
Мынадай санда:
(цифрмен)

_____________________________________________________________________
                                   (жазумен)
Бағалы қағаз түрі:__________________________________________________
Кредитордың пайдасына:

_____________________________________________________________________
    (Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы
анықтамаға немесе куәлікке сәйкес немесе тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

Жеке шоты:Жеке тұлға үшін:
Құжат атауы: ______________

Берілген күні:     /   /

Сериясы және нөмірі:

______________

Құжатты берген орган:

_________________

______________

_______________Заңды тұлға үшін:


Тіркеу нөмірі:Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН)Тіркелген күні: ___/___/____

Қосымша мәліметтер:
Борышкер (оның өкілі): _____________________/____________
                              (қолы)          Мөр орны

21-нысан

Тіркеушінің толық атауы

Кредитордың бағалы қағаздардағы ауыртпалықтарды алып
тастауға берген бұйрығы

Кредитор:

_____________________________________________________________________
(Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға
немесе куәлікке сәйкес немесе тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

Жек шоты:

Жеке тұлға үшін:


Құжат атауы: _______________

Берілген күні:      / / 

Сериясы және нөмірі:______________

Құжатты берген орган:


Заңды тұлға үшін:
Тіркеу нөмірі:Бизнес-сәйкестендіру нөмірі
(БСН)Тіркелген күні:

___/___/____

__/_/____№____________________________ негізінде


Бағалы қағаздардағы ауыртпалықтарда алып тастауға берген бұйрығы:
__________________________________________________________________
(Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес эмитенттің атауы)

Ұлттық
сәйкестендіру
нөмірі (ҰСН):
Мынадай санда:
(цифрмен)

_____________________________________________________________________
                                   (жазумен)
Бағалы қағаз түрі:__________________________________________________
Борышкер:

___________________________________________________________________
    (Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы
анықтамаға немесе куәлікке сәйкес немесе тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

Жекешоты:Жеке тұлға үшін:
Құжат атауы: ______________

Берілген күні:     /   /

Сериясы және нөмірі:

______________

Құжатты берген орган:

__________________

______________

_______________Заңды тұлға үшін:


Тіркеу нөмірі:Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН)Тіркелген күні: ___/___/____

Қосымша мәліметтер:
Кредитор (оның өкілі): _____________________/____________
                              (қолы)          Мөр орны

22-нысан

Тіркеушінің толық атауы

Кредитордың бағалы қағаздардағы ауыртпалықтарды алып
тастауға берген бұйрығы

Кредитор:

____________________________________________________________________
(Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға
немесе куәлікке сәйкес немесе тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

Жеке шоты:

Жеке тұлға үшін:


Құжат атауы:

_______________

Берілген күні:      /   / 

Сериясы және нөмірі:

______________

Құжатты берген орган:


Заңды тұлға үшін:
Тіркеу нөмірі:Бизнес-сәйкестендіру нөмірі
(БСН)Тіркелген күні:

___/___/____

___сағат ___минут ____/____/______/
                (күні) (айы) (жылы)

Жағдай бойынша жеке шоттан үзінді көшірме беруді бұйырады

Эмитенттің атауы:

____________________________________________________________________
(Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға
немесе куәлікке сәйкес немесе пай инвестициялық қорының куәліктеріне
сәйкес)

Бағалы қағаздардың ұлттық
сәйкестендіру нөмірі (ҰСН):

Бағалы қағаздардың мыналардың жалпы санына пайыздық
арақатынасын көрсету:

Орналастырылған бағалы қағаздар

дауыс беруші бағалы қағаздар

(Тиісті

х

ұяда көрсетіңіз)


_____________/_________________

Қосымша мәліметтер:
Тіркелген тұлға:
(оның өкілі)          (қолы)           Мөрдің орны

23-нысан

                    Тіркеушінің толық атауы

             Орталық депозитарийдің жеке шотынан үзінді-көшірме
                        беру жөніндегі бұйрық

      Орталық депозитарий

Жеке шот:

Тіркеу нөмірі:


Бизнес-cәйкестендіру нөмірі (БСН)Тіркелген күні:

__/______/___

Орталық депозитарийдің жеке шотынан/жеке шотына бағалы қағаздарды
есептен шығару/есепке алу жөніндегі әрбір операцияны жүргізгеннен
кейін жеке шоттан үзінді көшірме беруді бұйырады

Қосымша мәліметтер:

Орталық депозитарий:

__________________/_________________
      (қолы)          Мөрдің орны

24-нысан

              Тіркеушінің толық атауы

       Cенімгерлік басқару құрылтайшысының сенімгерлік басқарушы
            туралы жазба жасалғандығы жөніндегі бұйрығы

                  Cенімгерлік басқару құрылтайшысы:

_____________________________________________________________________
(Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға
немесе куәлікке сәйкес немесе тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

Жеке шоты:Жеке тұлға үшін:

Құжат атауы: ______________                 Берілген күні: //

Сериясы және нөмірі: ______________         Құжатты берген орган:

Заңды тұлға үшін:


Тіркеу нөмірі:


Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН)Тіркелген күні:

___/___/____

___/___/________№______ Шарт негізінде
Cенімгерлік басқарушы туралы жазба енгізуді бұйырады:

_____________________________________________________________________
(Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға
немесе куәлікке сәйкес немесе тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

Жеке шоты:Жеке тұлға үшін:

Құжат атауы: ___________          Берілген күні:   /   /

Сериясы және нөмірі: ________  Құжатты берген орган: _______________

________________      ______________

Заңды тұлға үшін:

Тіркеу нөмірі:


Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН)Тіркелген күні: ___/___/____

Қосымша мәліметтер:
Сенімгерлік басқару құрылтайшысы:
(оның өкілі)

_____________/_______________
   (қолы)      Мөрдің орны

25-нысан

Тіркеушінің толық атауы

Cенімгерлік басқарушының ол туралы жазба жасалғандығы жөніндегі
бұйрығы

Cенімгерлік басқарушы:

_____________________________________________________________________
(Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға
немесе куәлікке сәйкес немесе тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

Жеке шоты:Жеке тұлға үшін:
Құжат атауы:

______________

Берілген күні:

/ /

Сериясы және нөмірі:

______________

Құжатты берген орган:


Заңды тұлға үшін:


Тіркеу нөмірі:Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН)Тіркелген күні:

___/___/____

___/___/________№______ Шарт негізінде
Cенімгерлік басқарушы өзі туралы
жазба енгізуді бұйырады:

_____________________________________________________________________
(Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға
немесе куәлікке сәйкес немесе тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

Жеке шоты:Жеке тұлға үшін:
Құжат атауы: ______________              Берілген күні:   / /
Сериясы және нөмірі: ______________      Құжатты берген орган:
___________________    __________________

Заңды тұлға үшін:

Тіркеу нөмірі:


Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН)Тіркелген күні:

___/___/____

Қосымша мәліметтер:
Сенімгерлік басқару құрылтайшысы: _____________/_______________
(оның өкілі)                          (қолы)      Мөрдің орны

26-нысан

Тіркеушінің толық атауы

Cенімгерлік басқарушы туралы жазбаны алып тастағандығы
жөніндегі сенімгерлік басқару құрылтайшысының бұйрығы

Cенімгерлік басқару құрылтайшысы:
_____________________________________________________________________
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға
немесе куәлікке сәйкес немесе тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

Жеке шоты:
Жеке тұлға үшін:


Құжат атауы:

______________

Берілген күні

/ /

Сериясы және нөмірі

_______________

Құжатты берген орган:


Заңды тұлға үшін:

                    Тіркеу нөмірі:Бизнес –
сәйкестендіру
нөмірі (БСН)Тіркелген күні:

___/___/____

____/ ____/ _____ ______________________________ № ______ негізінде

Cенімгерлік басқарушы туралы жазбаны алып тастау жөнінде бұйырады:
Cенімгерлік басқарушы:
_____________________________________________________________________
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға
немесе куәлікке сәйкес немесе тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

Жеке шоты:Жеке тұлға үшін:
Құжат атауы:

_______________

Берілген күні:

/ /

Сериясы және нөмірі:

________________

Құжатты берген орган:

______________

Заңды тұлға үшін:
                         Тіркеу нөмірі:Бизнес – сәйкестендіру нөмірі (БСН)Тіркелген күні:

___/___/____

Қосымша мәліметтер:
Сенімгерлік басқару құрылтайшысы: _____________/_____________________
(оның өкілі)                           (қолы)         Мөрдің орны

27-нысан

Тіркеушінің толық атауы

Cенімгерлік басқарушының ол туралы жазбаны алып тастағандығы
жөніндегі бұйрығы

Cенімгерлік басқарушы:

_____________________________________________________________________
(Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға
немесе куәлікке сәйкес немесе тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

Жеке шоты:
Жеке тұлға үшін:


Құжат атауы:

______________

Берілген күні

/ /

Сериясы және нөмірі

_______________

Құжатты берген орган:


Заңды тұлға үшін:

                      Тіркеу нөмірі:


Бизнес – сәйкестендіру нөмірі (БСН)Тіркелген күні:

___/___/____

Cенімгерлік басқарушы туралы жазбаны алып тастау жөнінде бұйырады:
Cенімгерлік басқарушының құрылтайшысы:
_____________________________________________________________________
(Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға
немесе куәлікке сәйкес немесе тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

Жеке шоты:Жеке тұлға үшін:
Құжат атауы:

_______________

Берілген күні:


/ /

Сериясы және нөмірі:

________________

Құжатты берген орган:

______________

Заңды тұлға үшін:
               Тіркеу нөмірі:


Бизнес – сәйкестендіру нөмірі (БСН)Тіркелген күні:

___/___/____

Қосымша мәліметтер:
Сенімгерлік басқарушы : _____________/_______________________________
(оның өкілі)                (қолы)               Мөрдің орны

28-нысан

Тіркеушінің толық атауы

Тіркелген тұлғалардың жеке шоттары бойынша жарияланған
акцияларды бөлуге арналған бұйрық

Эмитент:

_____________________________________________________________________
(Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға
немесе куәлікке сәйкес немесе тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

акциялар бөлуді жүргізуді бұйырады:

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН):


Мынадай санда

(цифрмен)

  _____________________________________________________________________
                                    (жазумен)

Акцияларды бөлшектеу теңбе-теңдігіне сәйкес: 1: _____

Осы бұйрықтың ажырамас бөлігі болып табылатын қосымшасында
көрсетілген тіркелген тұлғалардың жеке шоттары бойынша және
мыналар ұсынылды:
1) қағаз тасымалдағышта ___ парақ
2) электронды тасымалдағышта

(Тиісті

Х

ұяда көрсетіңіз)

Қосымша мәліметтер:

Эмитент өкілінің қолы ________________/ _____________________________
                           (қолы)                Мөрдің орны

29-нысан

Тіркелген тұлғалардың жеке шоттары бойынша жарияланған
акцияларды бөлу бұйрығына қосымша

Тіркелген тұлғаның жеке шот №

Тіркелген тұлғаның заңды тұлғасының атауы (тіркелген жеке тұлғаның тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

Тіркелген тұлғаның заңды тұлғасының мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі және күні (атауы және жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың атауы және деректемелері)

1

2

3

Тіркелген тұлғалардың _____________________________________ жиынтығы.
                             (саны, цифрмен)
Қосымша мәліметтер:
Эмитент өкілінің қолы ________________/ _____________________________
                            (қолы)                 Мөрдің орны

Ескерту: Егер бұйрыққа қосымша бірнеше парақтардан тұратын болса,
онда әрбір парақ нөмірленеді, барлық парақтар тігіледі, тігілген тұсы
қағаз пломбамен бекітіледі және эмитент өкілінің қолымен және
эмитенттің мөрімен расталады.

Өзгерістер енгізілетін    
Қазақстан Республикасының  
нормативтік құқықтық    
актілерінің тізбесіне    
15-қосымша          

Бағалы қағаздарды ұстаушылар 
тiзiлiмдерiнiң жүйесін жүргізу
ережесінің 7-қосымшасы   

30-нысан

Эмитенттің бағалы қағаздарды/ақшалай міндеттемелерді
айырбастау туралы жазбаларды енгізу бұйрығы

Тiркеушiнiң атауы: __________________________________________________
Тiркеушiнiң орналасқан жері, телефон, факс нөмірлері: _______________
_____________________________________________________________________
Эмитент: ____________________________________________________________
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта) тіркеу жөнiндегi анықтамаға
немесе куәлікке сәйкес атауы)
тиісті операцияларды жүргізу (қажеттiсiн сызыңыз) жолымен бағалы
қағаздарды/ақшалай міндеттемелерді айырбастау туралы жазбаларды
енгізуді бұйырады:
Бағалы қағаздар түрі: _______________________________________________

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН)


Саны

(цифрлармен)

_____________________________________________________________________
                              (жазумен)

Жай акцияларға:
Ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН)


Саны

(цифрлармен)

_____________________________________________________________________
                             (жазумен)

1) жарияланған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған эмитенттің
жеке шоты бойынша
2) сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған эмитенттің
жеке шоты бойынша
3) тіркелген тұлғалардың жеке шоттары бойынша:

жеке шот нөмiрi

Заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, бар болса – әкесінің аты

Заңды тұлғаны мемлекеттік (қайта) тіркеу нөмiрi, күні/жеке тұлғаның атауы, жеке басын куәландыратын құжаттың деректемелері

Айырбасталуға тиіс бағалы қағаздар саны

Жеке шотқа есепке жазылуға тиіс жай акциялар саны

барлығы __________________________________________ тіркелген тұлғалар
               (саны, цифрлармен)
Негізінде: __________________________________________________________
Ескерту: ____________________________________________________________
Осы бұйрық берілді:
1) қағаз тасымалдағышта ___ парақ
2) электрондық тасымалдағышта
(Тиісті ұяшықта «х» көрсетілсін).

Эмитент өкiлiнiң қолы ___________________/___________________________
                            (қолы)                   мөр орны

31-нысан

Эмитенттің жарияланған акцияларды айырбастау туралы
жазбаларды енгізу бұйрығы

Тiркеушiнiң атауы: __________________________________________________
Тiркеушiнiң орналасқан жері, телефон, факс нөмірлері: _______________
_____________________________________________________________________

Эмитент: ____________________________________________________________
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта) тіркеу жөнiндегi анықтамаға
немесе куәлікке сәйкес атауы)
акцияларды айырбастау туралы жазбаларды енгізуді бұйырады
Акциялар түрі _______________________________________________________

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН)


Саны

(цифрлармен)

_____________________________________________________________________
                              (жазумен)
эмитенттің акцияларына айырбасталуға тиіс:

Акциялар түрі _______________________________________________________

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН)


Саны

(цифрлармен)

_____________________________________________________________________
                             (жазумен)

Айырбастау пропорциясына сай: _______________________________________

жеке шот нөмiрi

Заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, бар болса – әкесінің аты

Заңды тұлғаны мемлекеттік (қайта) тіркеу нөмiрi, күні/жеке тұлғаның атауы, жеке басын куәландыратын құжаттың деректемелері

Айырбасталуға тиіс акциялар саны

Айырбастау жүргізілетін акциялар саны

барлығы __________________________________________ тіркелген тұлғалар
               (саны, цифрлармен)
Ескерту: ____________________________________________________________
Осы бұйрық берілді:
1) қағаз тасымалдағышта ___ парақ
2) электрондық тасымалдағышта
(Тиісті ұяшықта «х» көрсетілсін).

Эмитент өкiлiнiң қолы ___________________/___________________________
                            (қолы)                   мөр орны

Өзгерістер енгізілетін     
Қазақстан Республикасының   
нормативтік құқықтық      
актілерінің тізбесіне      
16-қосымша           

Агент банкті таңдау жөнінде  
конкурс өткізу ережесі мен агент
банкке қойылатын талаптарға 
2-қосымша

20__ жылғы «____»__________                    Конкурстық комиссияның
                                               Төрағасына
                                               ______________________

Агент банкті таңдау жөнінде конкурсқа қатысуға
өтінім

_____________________________________________________________________
                  (банктің толық атауы)
жеке тұлға депозиторларға
_____________________________________________________________________
            (мәжбүрлеп таратылатын қатысушы банктің атауы)
орналастырылған кепілдік берілген депозиттер бойынша кепілдік
берілген өтемдерді төлеуге агент банкті таңдау жөнінде конкурсқа
қатысу үшін конкурстық өтінімді ұсынады.
Конкурстық комиссиямен агент банкті таңдау жөнінде конкурс жеңімпазы
болып _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                          (банктің толық атауы)
танылған жағдайда ___________________________________________________
      (депозиттерге кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйымның атауы)
онымен агент банк арқылы кепілдік берілген депозиттер бойынша
кепілдік берілген өтемді төлеу жөнінде келісім жасауға міндеттеме
алады.

Осы конкурстық өтінім мыналардан тұрады:
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________
7. __________________________________________________________________

Банктің деректемелері:
_____________________________________________________________________
(заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) анықтамасына
_____________________________________________________________________
немесе куәлігіне сәйкес мемлекеттік және орыс тілінде банктің толық
_____________________________________________________________________
     ресми атауы)
_____________________________________________________________________
(заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) анықтамасының
_____________________________________________________________________
                 немесе куәлігінің нөмірі мен уақыты)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                        (заңды мекен-жайы)
_____________________________________________________________________
                         (нақты мекен-жайы)
_____________________________________________________________________
             (Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі
_____________________________________________________________________
                    корреспонденттік шотының нөмірі)
_____________________________________________________________________
                     (банктік сәйкестендіру коды)

Бірінші басшы _________________________________     ________________
                      (фамилиясы, аты-жөні)             (қолы)

      Мөр орны

Өзгерістер енгізілетін     
Қазақстан Республикасының   
нормативтік құқықтық      
актілерінің тізбесіне     
17-қосымша           

Қазақстан Республикасы Қаржы  
нарығын және қаржы ұйымдарын 
реттеу мен қадағалау агенттігі
Басқармасының         
2006 жылғы 23 қыркүйектегі  
№ 216 қаулысына қосымша   

_____________________________________________________________________
(депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйымның атауы)

      Күні «____»__________ 20___ жыл

                             Өтініш

Екінші деңгейдегі банк ______________________________________________
                                    (банктің толық атауы)
(бұдан әрі - Банк) оның атынан _____________________________________,
                                  (лауазымы, фамилиясы, аты-жөні)
___________________________________________ негізінде іс-қимыл жасай,
         (Жарғы немесе өзге құжат)
отырып, депозиттерге кепілдік беру жүйесіне қосылу үшін банктің қосылу шартына қосылады.
      Қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган
берген банк операцияларын, оған депозиттерді қабылдау, жеке
тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу жөніндегі операциялары
енетін № _____ «____»_____________ 20____ жылғы лицензиясын, Банк
«____» ____________ 20____ жылы алды.
      Банк "Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде
орналастырылған депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы" Қазақстан
Республикасының 2006 жылғы 7 шілдедегі Заңында және қосылу шартында
қарастырылған қатысушы банктің міндеттемелерін өзіне алады.
      Банк деректемелері:
_____________________________________________________________________
(банктің заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)
анықтамасына немесе куәлігіне сәйкес мемлекеттік және орыс
тілдеріндегі ресми толық атауы)
_____________________________________________________________________
(заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) анықтамасының
немесе куәлігінің нөмірі және күні)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                        (заңды мекен-жайы)
_____________________________________________________________________
                        (нақты мекен-жайы)
_____________________________________________________________________
(Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік
шот нөмірі)
_____________________________________________________________________
                  (банктік бірегейлендіру коды)
_______________ __________________ __________________________________
   Лауазымы            Қолы                 Фамилиясы, аты-жөні

      Мөр орны

Өзгерістер енгізілетін   
Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық    
актілерінің тізбесіне    
18-қосымша          

Қазақстан Республикасында 
қолма-қол шетел валютасымен
айырбастау операцияларын  
ұйымдастыру ережесіне   
2-қосымша          

Нысан

Уәкілетті ұйымының құрылтайшылары (қатысушылары) туралы
мәліметтер
__________________________________________________________________
                  (уәкілетті ұйымның атауы)

      1. Жеке тұлғалар:

Р/с

Тегі, аты,  бар болса әкесінің аты

Туылған күні

Төлқұжаттың/жеке куәліктің деректері

Жеке сәйкестендіру нөмірі

Тұрғылықты жері

Жарғылық капиталдағы үлесі

пайызбен

сомасы

1
2      2. Заңды тұлғалар:

Р/с

Заңды тұлғаның атауы

Ұйымдық құқықтық нысаны

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі

Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі және берілген күні

Орналасқан жері

Жарғылық капиталдағы үлесі

пайызбен

сомасы

1
2_________________________
1 Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) болмаған жағдайда жеке тұлғаның
салық төлеушісінің тіркеу нөмірі (СТН) көрсетіледі

2 Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН) болмаған жағдайда заңды тұлғаның
кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпы жіктеуіші (КҰЖЖ) бойынша коды көрсетіледі 

Өзгерістер енгізілетін     
Қазақстан Республикасының   
нормативтік құқықтық     
актілерінің тізбесіне    
19-қосымша          

Ислам арнайы қаржы компаниясын
ерікті қайта құруға немесе 
таратуға рұқсат беру    
ережесіне қосымша     

Нысан

Ислам арнайы қаржы компаниясын ерікті қайта құруға немесе
таратуға рұқсат

_____________________________________________________________________
                        (уәкілетті органның атауы)
_____________________________________________________________________
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға
немесе куәлікке сәйкес ислам арнайы қаржы компаниясының атауы)
_____________________________________________________________________
ислам арнайы қаржы компаниясын ______________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің
нөмірі, ислам арнайы қаржы компаниясының заңды тұлғаны мемлекеттік
тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес
орналасқан орны)

ерікті ______________________________________________ рұқсат береді.
              (қайта құруға немесе таратуға)

Уәкілетті органның
басшысы
(басшының орынбасары)
(қолы)

Өзгерістер енгізілетін         
Қазақстан Республикасының       
нормативтік құқықтық         
актілерінің тізбесіне         
20-қосымша              

Ислам бағалы қағаздары        
шығарылымын мемлекеттік тіркеу,   
ислам бағалы қағаздарын орналастыру
және өтеу қорытындылары туралы есептерді
қарау, сондай-ақ ислам бағалы     
қағаздарына ұлттық сәйкестендіру   
нөмірлерін беру жөніндегі ережеге  
2-қосымша             

Нысан

Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiк

Алматы қаласы        20 ___ жылғы «___» __________        № _____

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы анықтаманы
немесе куәлiктi берген органның атауы, куәлiктiң берiлген күнi және
нөмiрi)
тіркелген
_____________________________________________________________________
(заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы анықтамаға
немесе куәлiкке сәйкес эмитенттiң атауы және мекенжайы)
_____________________________________________________________________
              (ислам бағалы қағаздарының түрі көрсетіледі)
шығарылымды мемлекеттік тіркеуге алды
Шығарылым __________________________________________________________,
_____________________________________________________________________
            (ислам бағалы қағаздары саны цифрмен және жазбаша)
бөлiндi әрi оларға бір номиналдық құны
_____________________________________________________________________
теңге болатын _______________________________________________________
     (ислам бағалы қағаздарының түрі және құны цифрмен және жазбаша)
ұлттық сәйкестендіру нөмiрi берiлдi.
Шығарылымының көлемi __________________________________ теңге болады.
               (ислам бағалы қағаздарының түрі көрсетіледі)
_____________________________________________________________________
     (шығарылатын ислам бағалы қағаздарының жиынтық номиналдық құны
                     цифрмен және жазбаша)
Шығарылым ___________________________________________________________
нөмiрiмен
эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттiк тiзiлiмiне енгiзiлдi.
Шығарылым туралы қосымша ақпарат: ___________________________________

Куәлiкке қол қойған адамның тегі, аты, бар болса әкесiнiң аты және
лауазымы, қолы, мөрi

Өзгерістер енгізілетін             
Қазақстан Республикасының            
нормативтік құқықтық               
актілерінің тізбесіне             
21-қосымша                    

Ислам бағалы қағаздары             
шығарылымын мемлекеттік тіркеу,      
ислам бағалы қағаздарын орналастыру    
және өтеу қорытындылары туралы есептерді 
қарау, сондай-ақ ислам бағалы қағаздарына ұлттық
сәйкестендіру нөмірлерін беру жөніндегі ережеге
5-қосымша                   

Нысан

Ислам бағалы қағаздарын орналастыру (өтеу) қорытындылары
туралы есептi бекiту жөнiндегi хабарлама

Алматы қаласы           20 __ жылғы «___» __________         № ____
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен
қадағалау комитеті
_____________________________________________________________________
(заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы анықтаманы
 немесе куәлiктi берген органның атауы, куәлiктiң берiлген күнi және
                           нөмiрi)
тіркелген
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы анықтамаға
немесе куәлiкке сәйкес эмитенттiң атауы және мекен-жайы)
_____________________________________________________________________
              (ислам бағалы қағаздарының түрі көрсетіледі)
орналастыру (өтеу) қорытындылары туралы есептi бекiтті.
Шығарылым __________________________________________________ нөмірмен
эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тіркеліміне енгізілді.
Шығарылымның ________________________________________________________
         (ислам бағалы қағаздарының түрі, саны цифрмен және жазбаша)
номиналдық құны ____________________________________ теңгеде бөлінді.
            (номиналдық құн мөлшері цифрмен және жазбаша)
_____________________________________________________________________
(ислам бағалы қағаздарын орналастырудың (өтеудің) күні, айы, жылы)
____________________ жағдай бойынша орналастырылғандары (өтелгендері)
_____________________________________________________________________
орналастырылмағандары
_____________________________________________________________________
Шығарылым туралы қосымша ақпарат:____________________________________

Хабарламаға қол қойған адамның тегі, аты, бар болса әкесiнiң аты және
лауазымы, қолы, мөрi.

Өзгерістер енгізілетін          
Қазақстан Республикасының        
нормативтік құқықтық          
актілерінің тізбесіне         
22-қосымша               

Банк кепілдігі және кепілдеме туралы 
кредиттік есепті беру, борышкер-тұлғаның
өзі туралы және оның пайдасына   
банк шығарған кепілдіктер немесе   
кепілдемелер туралы мәліметтерді   
банктің кредиттік бюроға беруіне  
келісімін ресімдеу қағидаларына   
1-қосымша             

Борышкер-тұлғаның өзінің пайдасына банк шығарған кепілдіктер
немесе кепілдемелер туралы мәліметтерді банктің кредиттік
бюроға беруіне келісімі

________ жылғы «__» _________     жергілікті уақыт ___ сағат __ минут

Жеке тұлға үшін _____________________________________________________
_____________________________________________________________________
       (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты, туған күні және жері,
 тұрғылықты жері, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі мен күні,
    салық төлеушінің тіркеу нөмірі немесе жеке сәйкестендіру нөмірі)
Заңды тұлға үшін
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
   (толық атауы, орналасқан жері, мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)
      туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес тіркеу нөмірі,
бизнес-сәйкестендіру нөмiрi немесе оның мемлекеттік тіркелу заңнамасы
   бойынша заңды тұлғаны (Қазақстан Республикасының резиденті еместі)
сәйкестендіру үшін ресми пайдаланылатын өзге бірегейлендіру нөмірі)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                  (банктің(тердің) атауы көрсетілсін)
өзінің пайдасына банк шығарған кепілдіктер немесе кепілдемелер туралы
ақпарат
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                  (кредиттік бюроның атауы көрсетілсін)
банк ақпарат беру туралы шарт жасасқан кредиттік бюроға (егер осы
келісімді ресімдейтін банк Заңның 30-1-бабының 1-тармағына сәйкес
Қазақстан Республикасының аумағындағы кредиттік бюроға ақпарат
беретін болса) берілетініне осы келісімді береді
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(жеке тұлға үшін: өз қолымен тегі, аты және бар болса – әкесінің аты
көрсетіледі, жеке қолы қойылады;
заңды тұлға үшін: заңды тұлғаның атауы көрсетіледі, сенімхаттың
деректемелері көрсетіле отырып, егер тұлға заңды тұлғаның атынан
сенімхат негізінде іс-қимыл жасайтын болса, сенімхаттың
түпнұсқасы қоса беріле отырып, заңды тұлға осы келісімге қол қоюға
уәкілетті еткен тұлғаның қолы қойылады)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(осы келісімді қабылдаған банктің атауы; осы келісімді қабылдауға
уәкілетті тұлғаның тегі, аты-жөні және қолы).

Өзгерістер енгізілетін          
Қазақстан Республикасының        
нормативтік құқықтық          
актілерінің тізбесіне         
23-қосымша               

Банк кепілдігі және кепілдеме туралы 
кредиттік есепті беру, борышкер-тұлғаның
өзі туралы және оның пайдасына    
банк шығарған кепілдіктер немесе  
кепілдемелер туралы мәліметтерді  
банктің кредиттік бюроға беруіне   
келісімін ресімдеу қағидаларына   
2-қосымша              

Борышкер-тұлғаның банк кепілдігі және кепілдеме туралы
кредиттік есепті беруге келісімі

_____ жылғы «__» ________       жергілікті уақыт ___ сағат ____ минут

Жеке тұлға үшін
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
       (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты, туған күні және жері,
 тұрғылықты жері, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі мен күні)
Заңды тұлға үшін
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(толық атауы, орналасқан жері, мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)
туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес тіркеу нөмірі, немесе оның
мемлекеттік тіркелу бизнес-сәйкестендіру нөмiрi немесе оның
мемлекеттік тіркелу заңнамасы бойынша заңды тұлғаны сәйкестендіру
үшін ресми пайдаланылатын өзге бірегейлендіру нөмірі)
банк өзінің пайдасына берген және кредиттік бюролардағы банк
кепілдіктері немесе кепілдемелер туралы ақпарат осы келісімді
қабылдаған кредиттік бюродан ақпарат алушыға жария етілетініне осы
келісімді береді
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(жеке тұлға үшін: өз қолымен тегі, аты және әкесінің аты (бар болса)
көрсетіледі, жеке қолы қойылады;
заңды тұлға үшін: заңды тұлғаның атауы көрсетіледі, сенімхаттың
деректемелері көрсетіле отырып, егер тұлға заңды тұлғаның атынан
сенімхат негізінде іс-қимыл жасайтын болса, сенімхаттың түпнұсқасы
қоса беріле отырып, заңды тұлға осы келісімге қол қоюға уәкілетті
еткен тұлғаның қолы қойылады)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(осы келісімді қабылдаған банктің атауы; осы келісімді қабылдауға
уәкілетті тұлғаның тегі, аты-жөні және қолы).