Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының және сақтандыру брокерлерінің есептілікті беру ережесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 3 қыркүйекте N 128 Қаулысы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2010 жылғы 12 қазанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 6551 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 27 мамырдағы № 81 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.05.2015 № 81 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының және сақтандыру брокерлерінің қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
      1. Осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес қоса беріліп отырған Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының және сақтандыру брокерлерінің есептілікті беру ережесі (бұдан әрі - Ереже) бекітілсін.
      2. Осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің күші жойылды деп танылсын.
      3. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.
      4. Стратегия және талдау департаментi (Н.А. Әбдірахманов):
      1) Заң департаментiмен (Н.В. Сарсенова) бірлесіп, осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеу шараларын қолға алсын;
      2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелген күннен бастан он күндiк мерзiмде оны Агенттiктiң мүдделi бөлiмшелерiне және «Қазақстан қаржыгерлерiнiң қауымдастығы» заңды тұлғалар бiрлестiгiне мәлімет үшін жеткізсін.
      5. Ақпараттық технологиялар департаменті (Қ.А. Түсіпов) Ереженің мына қосымшалары бойынша «Сақтандыру қадағалау» автоматтандырылған ақпараттық шағын жүйесін жетілдіруді қамтамасыз етсін:
      2010 жылғы 1 қарашаға дейінгі мерзімде 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26-қосымшаның «Екінші деңгейдегі банктердің қатысуымен жасалған сақтандыру шарттары бойынша ақпарат (1-бөлік)» кестесі бойынша, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38;
      2010 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі мерзімде 11, 12, 13, 26-қосымшаның «Екінші деңгейдегі банктердің қатысуымен жасалған сақтандыру шарттары бойынша ақпарат (2-бөлік)» кестесі бойынша.
      6. Агенттік Төрайымының Қызметі (А.Ә. Кенже) Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында осы қаулыны жариялау шараларын қолға алсын.
      7. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрайымының орынбасары А.Ө. Алдамбергенге жүктелсін.

      Төрайым                                Е. Бахмутова

Қазақстан Республикасы   
Қаржы нарығын және қаржы  
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының  
2010 жылғы 3 қыркүйектегі 
№ 128 қаулысына 1-қосымша 

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының және сақтандыру брокерлерінің есептілікті беру ережесі

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Ереже «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Сақтандыру қызметі туралы Заң) 74-бабының 2-тармағының 2-1) тармақшасына, «Қаржы рыногын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу мен қадағалау туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі Заңының 9-бабының 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары (бұдан әрі - сақтандыру ұйымдары) және сақтандыру брокерлері қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органға (бұдан әрі - уәкілетті орган) ұсынатын есептіліктің тізбесін, нысандарын, мерзімдері мен тәртібін белгілейді.

2-тарау. Есептілікті ұсыну

      2. Есептілікті Қазақстан Республикасының аумағында «жалпы сақтандыру» саласы бойынша және «өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығын беретін лицензиясы бар барлық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары және барлық өзінің филиалдары және/немесе өкілеттіктері бойынша деректерді қоса отырып, Қазақстан Республикасының аумағында сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыру құқығын беретін лицензиясы бар сақтандыру брокерлері уәкілетті органға ұсынады.
      3. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары есептілікті мынадай кезеңділікпен және мынадай нысандар бойынша:
      1) ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күні Астана қаласының уақытымен сағат 18.00-ден кешіктірмей:
      осы Ереженің 1-қосымшасына сәйкес ақша қалдығы туралы есепті;
      осы Ереженің 2-қосымшасына сәйкес орналастырылған салымдар туралы есепті;
      осы Ереженің 3-қосымшасына сәйкес бағалы қағаздар туралы есепті;
      осы Ереженің 4-қосымшасына сәйкес «кері РЕПО», «РЕПО» операциялары туралы есепті;
      осы Ереженің 5-қосымшасына сәйкес қайта сақтандырушылардан алынуға тиіс сомалар, сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынуға тиіс сақтандыру сыйлықақылары туралы есепті;
      осы Ереженің 6-қосымшасына сәйкес инвестициялық мүлік және негізгі қаражат туралы есепті;
      осы Ереженiң 7-қосымшасына сәйкес «жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру резервтерiн есептеу туралы есептi;
      осы Ереженің 8-қосымшасына сәйкес «өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру резервтерiн есептеу туралы есептi;
      осы Ереженің 9-қосымшасына сәйкес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акционерлері туралы мәліметтерді;
      осы Ереженің 10-қосымшасына сәйкес сақтандыру сыйлықақылары туралы есепті;
      осы Ереженің 11-қосымшасына сәйкес сақтандырудың (қайта сақтандырудың) ірі шарттары бойынша есепті;
      осы Ереженің 12-қосымшасына сәйкес ірі сақтандыру төлемдері бойынша есепті;
      осы Ереженің 13-қосымшасына сәйкес мәлімделген ірі талаптар бойынша есепті;
      осы Ереженің 14-қосымшасына сәйкес сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер мен шығыстар туралы есепті;
      осы Ереженің 15-қосымшасына сәйкес сақтандыру төлемдері туралы есепті;
      осы Ереженің 16-қосымшасына сәйкес міндеттемелердің көлемі бойынша есепті;
      осы Ереженің 17-қосымшасына сәйкес қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары туралы есепті;
      осы Ереженің 18-қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасының резиденті еместермен жасалған сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша есепті;»;
      2) тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күні Астана қаласының уақытымен сағат 18.00-ден кешіктірмей:
      осы Ереженің 19-қосымшасына сәйкес ұлттық және шетел валютасындағы активтер мен міндеттемелердің мерзімдерін салыстыру кестесін;
      осы Ереженің 20-қосымшасына сәйкес өзге дебиторлық берешек туралы есепті;
      осы Ереженің 21-қосымшасына сәйкес басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есепті;
      осы Ереженің 22-қосымшасына сәйкес алынған заемдар туралы есепті;
      осы Ереженің 23-қосымшасына сәйкес өзге кредиторлық берешек туралы есепті;
      осы Ереженің 24-қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары туралы есепті;
      осы Ереженің 25-қосымшасына сәйкес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғаларымен жасалған сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша ақпаратты;
      осы Ереженің 26-қосымшасына сәйкес екінші деңгейдегі банктердің қатысуымен жасалған сақтандыру шарттары бойынша ақпаратты;
      осы Ереженің 27-қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша сақтандыру шарттары бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдері туралы есепті;
      осы Ереженің 28-қосымшасына сәйкес жалпы және әкімшілік шығыстар туралы есепті;
      осы Ереженің 29-қосымшасына сәйкес баланстан тыс шоттар (шартты және ықтимал талаптар) бойынша қалдықтар туралы есепті;
      осы Ереженің 30-қосымшасына сәйкес баланстан тыс шоттар (меморандум шоттары) бойынша қалдықтар туралы есепті;
      осы Ереженің 31-қосымшасына сәйкес экономикалық қызмет түрлері бойынша сақтандыру сыйлықақыларының және сақтандыру төлемдерінің жіктелімін;
      осы Ереженің 32-қосымшасына сәйкес есептілікке түсіндірме жазбаны;
      осы Ереженің 33-қосымшасына сәйкес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штаттық актуарийі туралы ақпаратты;
      осы Ереженің 34-қосымшасына сәйкес сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының өзіндік ұстап қалуының мөлшері туралы ақпаратты;
      3) жыл сайын:
      есепті жылдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күні Астана қаласының уақытымен сағат 18.00-ден кешіктірмей:
      осы Ереженің 35-қосымшасына сәйкес қайта сақтандыру қызметі туралы есепті;
      осы Ереженің 36-қосымшасына сәйкес сақтанушыларға («өмірді сақтандыру» саласындағы қызметті жүзеге асыратын сақтандыру ұйымдары үшін) берілген заемдар туралы есепті;
      есепті жылдан кейінгі жылдың 15 мамырына дейінгі мерзімде – осы Ереженің 37-қосымшасына сәйкес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерінің аудиті туралы ақпаратты ұсынады.
      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.02.24 № 63 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      4. Сақтандыру брокерлері есептілікті мынадай кезеңдікте ұсынады:
      1) есептік айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күні Астана қаласының уақытымен 18.00 сағаттан кешіктірмей, тоқсан сайын:
      осы Ереженің 38-қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасының сақтандыру брокерлерінің қатысуымен жасалған қайта сақтандыру шарттары туралы ақпаратты;
      2) есептік жылдан кейінгі жылғы 15 мамырға дейінгі мерзімде жыл сайын:
      осы Ереженің 37-қосымшасына сәйкес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерінің аудиті туралы ақпаратты.
      5. Осы Ереженің 3, 4-тармақтарына сәйкес жасалатын есептілікке сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру брокерiнің бiрiншi басшысы (ол болмаған кезде - оның орнындағы тұлға) және бас бухгалтері қол қояды, мөрмен куәландырылады және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мен сақтандыру брокерiнде қағаз тасымалдағышта сақталады. Уәкілетті органның талабы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы және сақтандыру брокерi сұратуды алған күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей есептілікті қағаз тасымалдағышта береді.
      6. Электрондық тасымалдағыштағы есептілік ұсынылатын деректердiң құпиялылығын және түзетiлмейтiндiгiн қамтамасыз ететiн криптографиялық қорғау құралдары бар, ақпараттың жеткiзiлуiне кепiлдiк беретiн көлiк жүйесiн пайдалана отырып ұсынылады.
      7. Электрондық тасымалдағышта ұсынылатын деректердiң қағаз тасымалдағыштағы деректермен сәйкестiгiн сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру брокерiнiң бiрiншi басшысы (ол болмаған кезде - оның орнындағы тұлға) және бас бухгалтер қамтамасыз етедi.
      8. Есеп беру деректері ұлттық валюта - теңгемен көрсетіледі.
      9. Есепті жасау кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді.
      Есептіліктегі бес жүз теңгеден аз сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
      10. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары мен сақтандыру брокерлері есептілікті уәкілетті органға электронды тасымалдағышта ұсынады.
      11. Есептілікке өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды енгізу қажет болған жағдайда, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы немесе сақтандыру брокері есептілікті берген күннен бастап үш күндік мерзімде уәкілетті органға өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды енгізу қажеттілігінің себебін түсіндірумен жазбаша өтінішті береді.
      Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы және (немесе) сақтандыру брокері берген есептілікті толық емес және (немесе) шынайы емес ақпарат анықталғанда, уәкілетті орган ол туралы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына және (немесе) сақтандыру брокеріне хабарлайды. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы және (немесе) сақтандыру брокері уәкілетті орган хабарлаған күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей уәкілетті органның ескертулерін қарастырып, жетілдірілген есептілікті береді.
      12. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы және (немесе) сақтандыру брокерi қайта ұйымдастырылған жағдайда есептiлiк уәкiлеттi органға көрсетілген тұлғалардың сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына арналған және (немесе) сақтандыру брокерiнің қызметін жүзеге асыру құқығына арналған лицензияларды уәкiлеттi органға қайтару күнiне дейiн ұсынылады.
      Ескерту. 12-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.02.24 № 63 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      13. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ерікті таратылған жағдайда, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының есептілігі уәкілетті органның ерікті тарату туралы рұқсаты берілген күнге дейін ұсынылады.
      Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мәжбүрлеп таратылған жағдайда, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының есептілігі соттың мәжбүрлеп тарату туралы шешімі заңды күшіне енгізілген күніне дейін уәкілетті органға ұсынылады.
      14. Сақтандыру брокерi таратылған жағдайда есептiлiк уәкiлеттi органға соттың мәжбүрлеп тарату туралы шешiмi заңды күшiне енген күнге дейiн не сақтандыру брокерiнің қызметін жүзеге асыру құқығына арналған лицензияларды уәкiлеттi органға қайтару күнiне дейiн ұсынылады.
      Ескерту. 14-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.02.24 № 63 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

3-тарау. Есептілікті толтыру бойынша түсіндірме

      15. Осы Ереженің «Ақша қалдығы туралы есеп» деген 1-қосымшасы бойынша.
      Реттік нөмірі 6-бағанада есептің теңгемен ақшаның жиынтық сомасы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 25 шілдедегі № 241 қаулысымен (бұдан әрі - № 241 қаулы) (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2467 тіркелген) бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының және сақтандыру брокерлерінің қаржылық есебінің тізбесі, нысандары мен ұсыну мерзімдері туралы нұсқаулықтың 1-қосымшасының бухгалтерлік баланстың (бұдан әрі – бухгалтерлік баланс) «Ақша және ақша баламасы» деген бабына сәйкес келеді.
      Реттік нөмірі 7-бағанада егер меншік құқығына ақша (шоттар) бойынша шектеу болса, мың теңгедегі ауыртпалық салудың сомасы және ауыртпалық салудың негізі көрсетіледі (немесе) егер де екінші деңгейдегі банк сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының аффилиирленген тұлғасы болып табылса, «иә» деген сөз жазылады.
      16. Осы Ереженің «Орналастырылған салымдар туралы есеп» деген 2-қосымшасы бойынша.
      Реттік нөмірі 9-баған бойынша салым жөніндегі негізгі борыштың жиынтық сомасы және есептің 12-бағаны бойынша сыйақы сомасы күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде, бухгалтерлік баланстың «Орналастырылған салымдар» деген бабына сәйкес келеді.
      Есептің реттік нөмірі 4-бағанасында Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9871 тіркелген, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Эмитенттерге және олардың қор биржасында айналысқа жіберілетін (жіберілген) бағалы қағаздарына, сондай-ақ қор биржасы тізімінің жекелеген санаттарына қойылатын талаптарды бекіту туралы» 2014 жылғы 22 қазандағы № 189 қаулысына (бұдан әрі – № 189 қаулы) сәйкес «Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – қор биржасы) ресми тізімінің «акциялар» секторындағы екінші деңгейдегі банктің акцияларының санаты көрсетіледі.
      Есептің реттік нөмірі 6-бағанасында Агенттік Басқармасының 2008 жылғы 22 тамыздағы N 131 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5331 тіркелген) бекітілген (бұдан әрі - N 131 қаулы) Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциалдық нормативтер есебінің нормативтік мәні мен әдістемесі, пруденциалдық нормативтердің орындалғандығы жөніндегі есепті беру нысандары мен мерзімі туралы Нұсқаулықтың 35-тармағына сәйкес уәкілетті орган таныған агенттіктердің рейтингтік бағасы көрсетіледі.
      Реттік нөмірі 14-бағанада егер салым бойынша меншік құқығына шектеу бар болса, мың теңгедегі ауыртпалық салудың сомасы және ауыртпалық салудың негіздері көрсетіледі және (немесе) егер де екінші деңгейдегі банк сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының аффилиирленген тұлғасы болып табылса, «иә» деген сөз жазылады.
      Ескерту. 16-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.12.2014 № 244 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      17. Осы Ереженің «Бағалы қағаздар туралы есеп» деген 3-қосымшасы бойынша.
      Есептің 9, 11 және 13-бағаналары бойынша бағалы қағаздардың жиынтық сомасы күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде, бухгалтерлік баланстың «Өзгерістері кіріс немесе шығын құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар», «Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар» және «Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар» деген баптарының сомасына сәйкес келеді.
      Есептің реттік нөмірі 4-бағанасында бағалы қағаздың түрі көрсетіледі.
      Мысалы:
      мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша: МЕККАМ, МЕОКАМ, МЕУКАМ, МОИКАМ, МУИКАМ, МЕУЖКАМ, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің еуроноттары, ноттары;
      мемлекеттік емес бағалы қағаздар бойынша: акциялар, облигациялар, ипотекалық облигациялар, депозитарлық қолхаттар.
      Есептің реттік нөмірі 8-бағанасында бағалы қағаз номиналы валютасының коды көрсетіледі (мысалы: KZT, USD).
      Есептің реттік нөмірлері 10, 12 және 14-бағаналарында есептік кезеңнің соңындағы бағалы қағаздар бойынша есептелген сыйақының жалпы сомасы көрсетіледі.
      Есептің реттік нөмірі 16-бағанасында сатып алумен тікелей байланысты, шығыстарды, оның ішінде агенттерге, кеңесшілерге, брокерлер-дилерлерге төленген сыйақылар мен комиссиялықтарды, қор биржаларының алымдарын, сондай-ақ қаржыны аударым жасау бойынша банктік қызмет көрсетулерді қосқанда, сатып алушы сатушыға төлеген пайыз мөлшерінде азайтылған (осындайлар бар болса) бағалы қағаздың жиынтық сатып алу құны көрсетіледі.
      Реттік нөмірі 17-бағанада бағалы қағаздың баланстық құны мен жиынтық сатып алу құны арасындағы айырмасы көрсетіледі.
      Есептің реттік нөмірі 18-бағанасында эмитенттің жарғылық капиталындағы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымның қатысу үлесі көрсетіледі: эмитенттің орналастырылған акцияларының жалпы санына сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының иелігіндегі акциялар санының арақатынасы (пайызбен).
      Реттік нөмірі 19-бағанада акциялардың эмитенті сәйкес келетін Сақтандыру қызметі туралы Заңның 48-бабының 1-тармағы көрсетіледі.
      Есептің реттік нөмірі 22-бағанында № 189 қаулыға сәйкес қор биржасының ресми тізіміне енгізілген бағалы қағаздың санаты көрсетіледі.
      Есептің реттік нөмірі 23-бағанасында № 131 қаулының 35-тармағына сәйкес уәкілетті орган таныған агенттіктердің рейтингтік бағасы көрсетіледі.
      Есептің реттік нөмірі 25-бағанасында егер бағалы қағаздар бойынша меншік құқығына шектеу бар болса (бағалы қағаз кепіл шарты бойынша қамтамасыз етуі болып табылады, «РЕПО» мәмілесінің объекті болып табылады), мың теңгедегі ауыртпалық салудың сомасы және ауыртпалық салудың негіздері көрсетіледі және (немесе) егер де бағалы қағаздың эмитенті сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының аффилиирленген тұлғасы болып табылса, «иә» деген сөз жазылады.
      Ескерту. 17-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.12.2014 № 244 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      18. Осы Ереженің «кері РЕПО» «РЕПО» операциялары туралы есеп» деген 4-қосымшасы бойынша.
      Осы қосымша бухгалтерлік баланстың «кері РЕПО» операциясы», «РЕПО» операциясы» деген бабын ашады.
      Есептің реттік нөмірі 1-бағанысында «РЕПО» мәмілесінің объектісі болып табылатын бағалы қағаз эмитентінің атауы көрсетіледі.
      Реттік нөмірі 3-бағанада акциялардың эмитенті сәйкес келетін Сақтандыру қызметі туралы Заңның 48-бабының 1-тармағы көрсетіледі.
      19. Осы Ереженің 5-қосымшасы бойынша (Қайта сақтандырушылардан алынуға тиіс сомалар, сақтанушылар (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынуға тиіс сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп).
      Осы қосымшада сақтанушының, қайта сақтанушының (цеденттердің) және делдалдардың (сақтандыру брокерлерінің және сақтандыру агенттерінің) есептік кезеңнің соңындағы берешегінің сомасы көрсетіледі, олардың жалпы сомасы бухгалтерлік баланстың «Сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйақылары (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)» деген бабына сәйкес келеді. Сонымен қоса, осы есепте қайта сақтандыру шарты бойынша есептік кезеңнің соңындағы қайта сақтандырушының берешегінің сомасы көрсетіледі.
      Есептің реттік нөмірі 2-бағанасында сақтандыру немесе қайта сақтандыру шарттары бойынша борышы бар қайта сақтандырушының, сақтандыру агенттердің, сақтандыру брокерлерінің, қайта сақтанушылардың (цеденттердің) және сақтанушылардың атауы көрсетіледі.
      Бұл ретте: есептің реттік нөмірлері 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5-жолдарында сақтандыру агенттері берешектерінің жалпы сомасында жиынтығында ең көп үлесі бар сақтандыру агенттері көрсетіледі, басқа сақтандыру агенттерінің жиынтық берешегі «Өзге сақтандыру агенттері» деген 2.6-жол бойынша көрсетіледі;
      есептің реттік нөмірлері 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5-жолдарында сақтанушылардың берешектерінің жалпы сомасында ең көп үлесі бар сақтанушылар көрсетіледі, басқа сақтанушылардың жиынтық борышы «өзге сақтанушылар» деген реттік нөмірі 5.6-жол бойынша көрсетіледі.
      Есептің реттік нөмірі 8-бағанасында егер қайта сақтандырушы, сақтандыру агенті, қайта сақтанушы және сақтанушы ірі қатысушы, еншілес ұйым, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ірі қатысушысы болып табылатын немесе қомақты үлесі бар ұйым болса немесе өзге аффилиирленген ұйым болып табылса, "иә" деген сөз жазылады.
      20. Осы Ереженің «Инвестициялық мүлік және негізгі қаражаттар туралы есеп» деген 6-қосымшасы бойынша.
      Осы қосымшада инвестициялық мүлік және негізгі қаражаттар туралы ақпарат көрсетіледі (қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес). Аталған активтердің жалпы сомасы бухгалтерлік баланста көрсетілген инвестициялық мүліктің және негізгі қаражаттың сомасына сәйкес келеді.
      Есептің реттік нөмірі 2-бағанасында инвестициялық мүлік және негізгі қаражаттар туралы қысқаша ақпарат көрсетіледі (орналасқан орны, мекен-жайы, жылжымайтын мүліктің атауы: жер учаскесі, үй, ғимарат және басқалар). Жылжымайтын мүлік болып табылмайтын негізгі қаражатқа инвестициялардың жалпы сомасы "Басқа негізгі қаражаттар" деген 3-жол бойынша көрсетіледі.
      Реттік нөмірі 5-бағанада егер жылжымайтын мүлік түріндегі инвестициялық мүлік/негізгі қаражат бойынша меншік құқығына шектеу бар болса, «иә» деген сөз жазылады және ауыртпалық салу негіздері көрсетіледі.
      21. Осы Ереженiң «Жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру резервтерiн есептеу туралы есеп» деген 7-қосымшасы бойынша.
      Осы қосымшада есепті кезеңнің соңындағы сақтандыру сыныптары бөлігінде сақтандыру резервтерінің сомасы көрсетіледі. «Жалпы сақтандыру» саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары ұсынады. Сақтандыру резервтерінің жалпы сомасы бухгалтерлік баланста көрсетілген сақтандыру резервтерінің сомасына сәйкес келеді.
      Ескерту. 21-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.02.24 № 63 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      22. «Осы Ереженiң «Өмiрдi сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру резервтерiн есептеу туралы есеп» деген 8-қосымшасы бойынша.
      Осы қосымшада есепті кезеңнің соңындағы сақтандыру сыныптары бөлігінде сақтандыру резервтерінің сомасы көрсетіледі. Қосымшаны «өмірді сақтандыру» саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын cақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары ұсынады. Сақтандыру резервтерінің жалпы сомасы бухгалтерлік баланста көрсетілген сақтандыру резервтерінің сомасына сәйкес келеді.
      Ескерту. 22-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.02.24 № 63 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      23. Осы Ереженің «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акционерлері туралы мәліметтер» деген 9-қосымшасы бойынша.
      Осы қосымшада акционерлер, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акционерлерінің қатысушылары (акционерлері) бойынша, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жарғылық капиталындағы Қазақстан Республикасының резиденттері емесінің үлестері бойынша, оның ішінде тікелей және жанама қатысу үлесі бойынша ақпарат көрсетіледі. Тікелей акционерлердің жалпы қатысу үлесі бухгалтерлік баланс бойынша төленген жарғылық капиталдың сомасына тең, ал қатысудың жиынтық пайызы – жүз пайызға тең.
      Қазақстан Республикасының резиденті емесінің сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жарғылық капиталындағы үлесі Қазақстан Республикасының резиденттері емес-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тікелей акционерлерінің қатысу пайызының (реттік нөмірі 6-бағана бойынша) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жарғылық капиталында Қазақстан Республикасының резиденттері емесінің жанама қатысуы пайызының сомасының қосындысы ретінде есептеледі. Жанама қатысудың пайызы Қазақстан Республикасының резиденті-акционердің тікелей қатысу пайызын Қазақстан Республикасының резиденті емес-акционер қатысушының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жарғылық капиталындағы қатысу пайызына көбейту жолымен анықталады (реттік нөмірі 6 және 10-бағандар).
      Реттік нөмірі 7-бағанада сақтандыру ұйымының акционерлерінің акцияларына ауыртпалық салынған болса, ауыртпалықтың сомасы мың теңгемен және ауыртпалықтың негізі көрсетіледі.
      24. Осы Ереженің «Сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп» деген  10-қосымшасы бойынша.
      «Сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары» деген реттік нөмірі 4-бағана бойынша жиынтық сома № 241 қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының және сақтандыру брокерлерінің қаржылық есебінің тізбесі, нысандары мен ұсыну мерзімдері туралы нұсқаулықтың 2-қосымшасының кірістер және шығындар туралы есептің (бұдан әрі - кірістер және шығындар туралы есеп) «Сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары» деген бабына сәйкес келеді.
      «Қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары» деген реттік нөмірі 7-бағана бойынша қорытынды сома кірістер және шығындар туралы есептің «Қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары» деген бабына сәйкес келеді.
      «Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары» деген реттік нөмірі 10-бағана бойынша қорытынды сома кірістер және шығындар туралы есептің «Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары» деген бабына сәйкес келеді.
      «Сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы» деген реттік нөмірі 13-бағана бойынша қорытынды сома кірістер және шығындар туралы есептің «Сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы» деген бабына сәйкес келеді.
      «Түспеген сыйлықақы резервінің өзгеруі» деген реттік нөмірі 14-бағана бойынша қорытынды сома кірістер және шығындар туралы есептің «Түспеген сыйлықақы резервінің өзгеруі» деген бабына сәйкес келеді.
      «Түспеген резервтегі қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі» деген реттік нөмірі 15-бағана бойынша қорытынды сома кірістер және шығындар туралы есептің ««Түспеген резервтегі қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі» деген бабына сәйкес келеді.
      «Еңбекпен табылған сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы» деген реттік нөмірі 19-бағана бойынша қорытынды сома кірістер және шығындар туралы есептің «Еңбекпен табылған сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы» деген бабына сәйкес келеді.
      25. Осы Ереженің «Ірі сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша есеп» деген 11-қосымшасы бойынша.
      Осы қосымшада жауапкершілік лимиті (сақтандыру сомасы) сақтандыру резервтеріндегі қайта сақтанушының үлесі болып табылатын активтерді шегергенде, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтер сомасының он пайызына тең немесе одан астам болатын, есептік кезеңде (айда, он күндікте) күшіне енген сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша (көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру сыныбы бойынша жасалған шарттарды қоспағанда) ақпарат беріледі.
      26. Осы Ереженің «Ірі сақтандыру (қайта сақтандыру) төлемдері бойынша есеп» деген 12-қосымшасы бойынша.
      Осы қосымшада сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша (көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру сыныбы бойынша жасалған шарттарды және өмірді жинақтап сақтандыру бойынша қоспағанда) сақтандырудың тиісті сыныбы бойынша қалыптастырылған таза сақтандыру резервтерінің жалпы сомасының он пайызына тең немесе одан астам мөлшеріндегі есептік кезеңде (айда, он күндікте) жасалған сақтандыру төлемдері бойынша ақпарат көрсетіледі.
      27. Осы Ереженің «Берілген ірі талаптар бойынша есеп» деген 13-қосымшасы бойынша.
      Осы қосымшада есептік кезеңде (айда, он күндікте) сақтандырудың тиісті сыныбы бойынша қалыптастырылған таза сақтандыру резервтерінің жалпы сомасының он пайызына тең немесе одан астам мөлшеріндегі сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша (көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру сыныбы бойынша жасалған шарттарды және өмірді жинақтап сақтандыру бойынша қоспағанда) берілген, бірақ реттелмеген талаптар бойынша ақпарат көрсетіледі.
      28. Осы Ереженің «Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер мен шығыстар туралы есеп» деген 14-қосымшасы бойынша
      Есептің реттік нөмірі 3-бағанасы бойынша сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістердің жиынтық сомасы кірістер мен шығындар туралы есептің «Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер» деген бабына сәйкес келеді.
      Есептің реттік нөмірі 6-бағанасы бойынша сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі шығыстардың жиынтық сомасы кірістер мен шығындар туралы есептің «Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі шығыстар» деген бабына сәйкес келеді.
      29. Осы Ереженің «Сақтандыру төлемдері туралы есеп» деген 15-қосымшасы бойынша.
      Есептің реттік нөмірлері 3, 8, 10, 13 және 14-бағаналары бойынша жиынтық сомасы кірістер мен шығындар туралы есептің тиісті баптарына сәйкес келеді.
      «Берілген шағымдардың саны» деген реттік нөмірі 6-бағанада есептік кезеңнің басынан сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының шығындарын есепке алу журналында тіркелген, берілген шағымдардың саны көрсетіледі.
      «Сақтандыру төлемдерінің саны» деген реттік нөмірі 7-бағанада есептік кезеңнің басынан бастап сақтандыру төлемдерінің саны көрсетіледі. Бұл ретте, аннуитеттік сақтандыру шарттары бойынша бір пайда алушыға бір сақтандыру жағдайы бойынша кезеңдік төлемдер түрінде жүзеге асырылған сақтандыру төлемдері бір сақтандыру төлемі ретінде көрсетіледі.
      «Сақтандыру шығыстарын реттеу бойынша шығыстар» деген реттік нөмірі 14-бағанада сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру төлемдерін жүзеге асырумен байланысты қызмет көрсетулерді (бағалаушылардың қызметін және заңдық қызметті) сатып алу бойынша қосымша шығыстарының сомасы көрсетіледі.
      30. Осы Ереженің «Міндеттемелердің ауқымы бойынша есеп» деген 16-қосымшасы бойынша.
      Реттік нөмірлері 4 және 6-бағаналарда сақтандыру объектілерінің (мүліктің, сақтандырылғандардың, қызметкерлердің, гектарлардың және басқалардың) бірліктерін көрсету қажет, осылардан сақтандыру сыйлықақысының мөлшері айқындалады.
      Реттік нөмірі 7-бағанада сақтандырудың және кіріспелі қайта сақтандырудың қолданыстағы шарттары бойынша жауапкершіліктің жалпы ауқымы көрсетіледі.
      Реттік нөмірі 10-бағанада қолданыстағы сақтандыру және кіріс қайта сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақыларының сомасы көрсетіледі.
      31. Осы Ереженің «Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп» деген 17-қосымшасы бойынша
      «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы» деген реттік нөмірі 2-бағанада сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының толық атауы көрсетіледі (аббревиатура мен қысқартуларды қолданусыз).
      Есептің реттік нөмірі 3-бағанасында есептік кезеңнің соңындағы жағдай бойынша № 131 қаулының 35-тармағына сәйкес уәкілетті орган танитын агенттіктердің («Standard & Poor's», «Moody's Investors Service», «Fitch») халықаралық шәкілі бойынша рейтингтік бағасы көрсетіледі.
      Реттік нөмірі 11-бағана бойынша міндеттемелердің ауқымы есептік кезеңнің басынан басталған кезеңде жасалған қайта сақтандыру шарттары бойынша көрсетіледі.
      Есептің реттік нөмірі 12-бағанасы бойынша қолданыстағы с қтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша қайта сақтандыруға берілген міндеттемелердің жиынтық сомасы Ереженің 16-қосымшасының (Міндеттемелердің ауқымы бойынша есеп) «Қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша, оның ішінде резиденттерге және резиденттер еместерге берілген міндеттемелердің ауқымы» деген реттік нөмірлері 8 және 9-бағаналардың қосындысына сәйкес келеді.
      Есептің реттік нөмірі 12-бағанасы бойынша Қазақстан Республикасының резиденттеріне қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша қайта сақтандыруға берілген міндеттемелердің сомасы Ереженің 16-қосымшасының (Міндеттемелердің ауқымы бойынша есеп) реттік нөмірі 8-бағанасының жиынтық сомасына сәйкес келеді.
      Есептің реттік нөмірі 12-бағанасы бойынша Қазақстан Республикасының резиденттері еместеріне қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша қайта сақтандыруға берілген міндеттемелердің сомасы Ереженің 16-қосымшасының (Міндеттемелердің ауқымы бойынша есеп) реттік нөмірі 9-бағанасының жиынтық сомасына сәйкес келеді.
      Есептің реттік нөмірі 13-бағанасы бойынша қайта сақтандыру ұйымына берілген сақтандыру сыйлықақыларының жиынтық сомасы Ереженің 10-қосымшасындағы (Сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп) «Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары» деген реттік нөмірі 10-бағанасының сомасына сәйкес келеді.
      Есептің реттік нөмірі 13-бағанасы бойынша Қазақстан Республикасының резиденттеріне берілген сақтандыру сыйлықақыларының сомасы Ереженің 10-қосымшасындағы (Сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп) реттік нөмірі 11-бағанасының жиынтық сомасына сәйкес келеді.
      Есептің реттік нөмірі 13-бағанасы бойынша Қазақстан Республикасының резиденттері еместеріне берілген сақтандыру сыйлықақыларының сомасы Ереженің 10-қосымшасындағы (Сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп) реттік нөмірі 12-бағанасының жиынтық сомасына сәйкес келеді.
      32. Осы Ереженің «Қазақстан Республикасының резиденті еместерімен жасалған сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша есеп» деген 18-қосымшасы бойынша
      Осы есепте Қазақстан Республикасының резидент еместерімен жасалған тікелей және кіріс сақтандыру шарттары бойынша есептік кезеңнің басынан басталғандағы кезеңде қабылданған сақтандыру сыйлықақылары көрсетіледі.
      Есептің реттік нөмірі 4-бағанасы бойынша сақтандыру сыйлықақыларының жиынтық сомасы Ереженің 10-қосымшасындағы (Сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп) реттік нөмірі 6-бағанасында көрсетілген Қазақстан Республикасы резидент еместерінен қабылданған сақтандыру сыйлықақыларының сомасына сәйкес келеді.
      Есептің реттік нөмірі 5-бағанасы бойынша сақтандыру сыйлықақыларының сомасы Ереженің 10-қосымшасындағы (Сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп) реттік нөмірі 9-бағанасында көрсетілген Қазақстан Республикасы резидент еместерінен қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған қайта сақтандыру сыйлықақыларының сомасына сәйкес келеді.
      33. Осы Ереженің «Ұлттық және шетел валютасындағы активтер мен міндеттемелердің мерзімін салыстыру кестесі» деген 19-қосымшасы бойынша.
      Ұлттық және шетел валютасындағы активтер мен міндеттемелердің мерзімін салыстыру кестесін толтырғанда, әр актив (міндеттеме) үшін барынша аз мерзім көзделген, ол аяқталғанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы дебиторлардың міндеттемелері орындалуын талап етуге құқығы бар және кредиторлардың талабын орындайды.
      Активтер, күмәнді борыштар бойынша қалыптасқан резервтерді шегергенде, енгізіледі.
      Реттік нөмірлері 1, 2, 3, 4, 5-жолдар бойынша активтер мен міндеттемелердің бағандары бойынша деректер өсу жиынтығымен толтырылады. 5 және 6-жолдардың қосындысы «Жиынтығы» деген 7-жолға жазылады.
      34. Осы Ереженің «Басқа дебиторлық берешек туралы есеп» деген  20-қосымшасы бойынша.
      Осы қосымша бухгалтерлік баланстың «Басқа дебиторлық берешек» деген бабын ашады.
      «Өзгелер» деген 1.16-бап бойынша берешектің сомасы есептілікке берілген түсіндірме жазбада ашылып жазылуға тиіс.
      35. Осы Ереженің «Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп» деген 21-қосымшасы бойынша.
      Осы қосымшада еншілес және қауымдасқан ұйымдарға инвестициялардың сомасы көрсетіледі (қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес). Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың жалпы сомасы бухгалтерлік баланстың «Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар» деген бабына сәйкес келеді.
      «Жай акциялар» және «артықшылық берілген акциялар» деген жолдар бойынша акционерлік қоғамдар нысанында құрылған заңды тұлғаларға сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қатысуы бойынша ақпарат көрсетіледі.
      «Жарғылық капиталдағы қатысу үлестері» деген жолдар бойынша акционерлік қоғамнан басқа, шаруашылық серіктестігі нысанында және басқа нысанда құрылған заңды тұлғаларға сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қатысуы бойынша ақпарат көрсетіледі.
      36. Осы Ереженің «Алынған заемдар туралы есеп» деген 22-қосымшасы бойынша.
      Осы қосымшада есептік кезеңнің соңында екінші деңгейдегі банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары алған заемдар туралы ақпарат көрсетіледі. Есептің реттік нөмірі 7-бағанасы бойынша борыштың жалпы сомасы бухгалтерлік баланстың «Алынған заемдар» деген бабына сәйкес келеді.
      37. Осы Ереженің «Басқа кредиторлық берешек туралы есеп» деген 23-қосымшасы бойынша
      Осы қосымшада бухгалтерлік баланстың «Басқа кредиторлық берешек» деген бабы ашылады. «Басқалары» деген реттік нөмірі 1.12-жол бойынша берешектің сомасы есептіліктің түсіндірме жазбасында ашып жазылуы тиіс.
      38. Осы Ереженің «Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп» деген 24-қосымшасы бойынша.
      Осы қосымшада тікелей сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақыларының сомасы көрсетіледі.
      Сақтандыру сыйлықақыларының жиынтық сомасы осы Ереженің 22-қосымшасының реттік нөмірі 4-бағанасына сәйкес келеді.
      Аумақтық сипаты бойынша сақтандыру сыйлықақыларын жіктеу есептілікте сақтандыру (тәуекел) объектісінің орналасқан орны бойынша жүзеге асырылады. Бұл ретте сақтандыру объектісі ретінде сақтандыру шартында көрсетілген сақтандыру жағдайымен тікелей байланысты мүлік немесе тұлға түсіндіріледі. Сондай-ақ, сақтандыру объектісі бойынша тіркеу құжаттарының бар болуы немесе жоқтығы ескеріледі.
      Аумақтық сипат бойынша сақтандыру сыйлықақыларын жатқызғанда, мыналар ескеріледі:
      жеке сақтандыру бойынша – сақтандырылғанның тұрақты тұратын (тіркеу) орны, заңдық мекен-жайы;
      сақтандырудың мүліктік түрі бойынша – мүлікті тіркеу орны (мысалы, көлік құралын, орналасқан орны бойынша тіркеуге жататын жылжымайтын мүлікті сақтандырған жағдайда) немесе сақтанушының тіркелген орны (мысалы, заемдарды сақтандырған, басқа қаржылық шығындардан сақтандырған, сот шығыстарынан сақтандырған жағдайда);
      азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру сыныптары бойынша – мүлікті тіркеу орны (мысалы, көлік құралы иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандырған, қауіпті объектілерді немесе орналасқан орны бойынша басқа тіркелетін мүлікті сақтандырған жағдайда) немесе сақтанушыны тіркеу орны (мысалы, кәсіби жауапкершілікті, жұмыс берушінің жауапкершілігін сақтандырған жағдайда).
      Бұл ретте, аумақтық сипат бойынша сақтандыру сыйлықақыларын бөлгенде, кәсіби жауапкершілікті сақтандыру деп арнайы рұқсат негізінде жүргізілетін және арнайы білімді, тәжірибені және біліктілікті, оның ішінде осы тұлғаның қызметкерлерінде осылардың бар болуын талап ететін қызметтің процесінде немесе нәтижесінде басқа тұлғаларға зиян келтірумен байланысты, тұлғаның азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандырумен байланысты сақтандыру түрлері түсіндіріледі.
      Тіркеуге жатпайтын мүлікті (мысалы, офистік жабықтар, жиһаз) сақтандырған жағдайда, сақтандыру сыйлықақысы сақтанушының тіркелу орнына сәйкес көрсетіледі.
      Республиканың түрлі аумақтарындағы мүлікті сақтандырғанда, сақтандыру сыйлықақылары есептілікте мүліктің (мүлік тіркелуге жататын жағдайда) немесе сақтанушының (мүлік тіркелуге жатпаған жағдайда) орналасқан орнына сәйкес көрсетіледі.
      Егер көлік құралдары басқа мемлекеттерде тіркелген және Қазақстан Республикасының аумағына уақытша кіргізілген жағдайда, онда Қазақстан Республикасында көлік құралының уақытша тіркелу орны бойынша ақпарат көрсетіледі.
      Сақтандыру объектісін аумақтық сипат бойынша жатқызу үшін мына критерийлер қолданылады:
      автомобиль көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті және ерікті сақтандыру сыныптары бойынша, автомобиль көлігін сақтандыру сыныбы бойынша - автомобиль көлігін тіркеу орны;
      ауа, темір жол, су көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру сыныптары бойынша – көлік құралы иелерінің тіркелу орны;
      ауа, су, темір жол көлігін сақтандыру сыныптары бойынша – көлік құралының тіркелу орны бойынша;
      міндетті сақтандырудың басқа сыныптары бойынша, жеке сақтандыру бойынша, басқа қаржылық шығындардан, заемдарды, жүкті, кепілдіктер мен кепілдемелерді, сот шығыстарын сақтандырудың сыныптары бойынша – сақтанушының (сақтандырылғанның) тіркелген орны;
      мүлікті сақтандыру сыныбы бойынша – мүлікті тіркеу орны;
      ипотекалық сақтандыру сыныбы бойынша – сақтанушыны тіркеу орны;
      Қазақстан Республикасының резиденттері-емесіне қатысты – сақтандыру шартын жасау орны.
      39. Осы Ереженің «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының аффилиирленген тұлғаларымен жасалған сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша ақпарат» деген 25-қосымшасы бойынша.
      Осы қосымшада ағымдағы жылдың басынан басталған кезең бойынша (өсу қорытындысы бойынша) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының аффилиирленген тұлғаларымен жасалған сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша ақпарат көрсетіледі.
      Реттік нөмірі 3-бағанада сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының аффилиирленген тұлғаларымен жасалған тікелей сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақыларының сомасы көрсетіледі.
      Реттік нөмірі 7-бағанада сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының аффилиирленген тұлғаларымен жасалған тікелей сақтандыру шарттары бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдерінің сомасы көрсетіледі.
      Реттік нөмірі 11-бағанада сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының аффилиирленген тұлғаларымен жасалған кіріс қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақыларының сомасы көрсетіледі.
      Реттік нөмірі 12-бағанада сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының аффилиирленген тұлғаларымен жасалған кіріс қайта сақтандыру шарттары бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдерінің сомасы көрсетіледі.
      Реттік нөмірі 14-бағанада сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының аффилиирленген сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақыларының сомасы көрсетіледі.
      Реттік нөмірі 15-бағанада сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының аффилиирленген сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарынан алынған өтеудің сомасы көрсетіледі.
      40. Осы Ереженің «Екінші деңгейдегі банктердің қатысуымен жасалған сақтандыру шарттары бойынша ақпарат» деген 26-қосымшасы бойынша
      Осы қосымшада сақтанушы (сақтандырылған) немесе пайда алушы болып екінші деңгейдегі банк табылатын, есептік жылдың басынан басталған кезеңде екінші деңгейдегі банктердің қатысуымен жасалған сақтандыру шарттары бойынша ақпарат (өсу жиынтығымен) көрсетіледі.
      41. Осы Ереженің «Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша сақтандыру шарттары бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдері туралы есеп» деген 27-қосымшасы бойынша.
      Осы қосымшада тікелей сақтандыру шарттары бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдерінің сомасы көрсетіледі.
      Сақтандыру объектісін аумақтық сипат бойынша бөлу үшін 38-тармақта көрсетілген критерийлер қолданылады.
      42. Осы Ереженің «Жалпы және әкімшілік шығыстар туралы есеп» деген 28-қосымшасы бойынша.
      «Барлығы» деген реттік нөмірі 4-жол бойынша жалпы және әкімшілік шығыстардың жиынтық сомасы кірістер мен шығындар туралы есептің «Жалпы және әкімшілік шығыстар» деген бабына сәйкес келеді.
      «Басқалары» деген реттік нөмірі 33-жол бойынша ақпарат есептілікке берілген түсіндірме жазбада ашылып жазылады.
      43. Осы Ереженің «Экономикалық қызмет түрлері бойынша сақтандыру сыйлықақыларын және сақтандыру төлемдерін жіктеу» деген 31-қосымшасы бойынша.
      Осы есепте тікелей сақтандыру шарттары бойынша есептік кезеңнің басынан басталған кезеңде қабылданған сақтандыру сыйлықақылары мен жүзеге асырылған сақтандыру төлемдері көрсетіледі.
      Сақтандыру сыйлықақылары мен сақтандыру төлемдері сақтанушының негізгі экономикалық қызмет түрі бойынша жіктеледі.
      Есептің реттік нөмірі 3-бағанасы бойынша сақтандыру сыйлықақыларының жиынтық сомасы Ереженің 10-қосымшасының (Сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп) реттік нөмірі 4-бағанасында көрсетілген тікелей сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақыларының сомасына сәйкес келеді.
      44. Осы Ереженің «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штаттық актуарийі туралы ақпарат» деген 33-қосымшасы бойынша.
      Есептің реттік нөмірі 3-жолында актуарий емтихан талаптарын орындаған курстар көрсетіледі.
      45. Осы Ереженің «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының меншікті ұстап қалуының мөлшері туралы ақпарат» деген 34-қосымшасы бойынша
      Есептің реттік нөмірі 3-бағанасында есепті кезеңнің соңында қолданыстағы сақтандырудың (қайта сақтандырудың) жекелеген шарты бойынша меншікті ұстап қалуының барынша көп шамасы көрсетіледі.
      Есептің реттік нөмірі 4-бағанасында нақты төлем қабілеттілігі маржасынан меншікті ұстап қалуының пайызын есептеу үшін соңғы есептік кезеңнің соңындағы төлем қабілеттілігінің нақты маржасы қолданылады.
      Есептің реттік нөмірі 5-бағанасында қолданыстағы шарттардың санына қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандырудың) шарттары бойынша меншікті ұстап қалу мөлшерінің қатынасы көрсетіледі.
      Реттік нөмірлері 1, 2 және 3-жолдар бойынша сақтандырудың тиісті сыныптары бойынша меншікті ұстап қалудың барынша көп шамасы көрсетіледі.
      46. Осы Ереженің «Сақтанушыға берілген заемдар туралы есеп» деген 36-қосымшасы бойынша.
      Осы қосымшада «өмірді сақтандыру» саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын cақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары сақтанушыларға берген заемдары туралы ақпарат көрсетіледі.
      10-бағанада баланс бойынша берешектің жиынтық сомасы бухгалтерлік баланстың «Сақтанушыларға берілген заемдар (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)» деген бабына сәйкес келеді.
      47. Осы Ереженің «Қазақстан Республикасының сақтандыру брокерлерінің қатысуымен жасалған қайта сақтандыру шарттары туралы ақпарат» деген 38-қосымшасы бойынша.
      Осы есепте Қазақстан Республикасының резиденттері (сақтандыру брокерлерінің қатысуымен) сақтандыру брокерлерінің делдалдығымен есептік кезеңнің басынан жасалған қайта сақтандыру шарттары бойынша ақпарат көрсетіледі.
      Есепті Қазақстан Республикасының резиденті-сақтандыру брокері береді.

Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының және сақтандыру  
брокерлерінің есептілікті беру
ережесіне 1-қосымша    

Ақша қалдығы туралы есеп
200___ жылғы 1 ________ жағдай бойынша
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ________

(мың теңгемен)

№ р/с

Банк баптарының атауы (банктер бөлiгiнде)

Банк коды

Есептi кезеңге теңгемен ақша қалдығы

Теңгемен қайта есептелген, шетел валютасында ақша қалдығы

Теңгемен
барлық
ақша

Ескерту

1

2

3

4

5

6

7

1

Кассадағы ақша


2

Жолдағы ақша


2.1


3

Ағымдағы шоттардағы ақша


3.1


4

Картшоттардағы ақша


4.1


5

Аккредитивтердегi ақша


5.1


6

Чектердегi ақша


6.1


7

Басқалар


7.1


8

Барлығы


Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
_____________________________________________________________________
      (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты)     (қолы)
Бас бухгалтер _______________________________________________________
                 (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Орындаушы ___________________________________________________________
             (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)
Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының және сақтандыру  
брокерлерінің есептілікті беру
ережесіне 2-қосымша    

Орналастырылған салымдар туралы есеп
200___ жылғы 1 ________ жағдай бойынша
      сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ________

(мың теңгемен)

№ р/с

Банк (банктер бөлiгiнде) баптарының атауы

Банктiң коды

Қор биржасының ресми тізімінің бағалы қағазының санаты

Рейтингтік агенттіктің атауы

Қаржылық сенімділік рейтингі

Салым бойынша негiзгi борыш

Салым бойынша сыйақы

Күмәнді борыш бойынша резерв

Ескерту

теңгеде

теңгеде қайта есептелген шетел валютасындағы ақша қалдығы

салым сомасының жиынтығы

теңгемен

теңгеде қайта есептелген шетел валютасындағы ақша қалдығы

борыш бойынша резерв

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1


1.1

Талап еткенге дейiнгi салымдар2


2.1

Мерзiмдi салымдар3

Шартты салымдар

3.1
4

Барлығы

Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
_____________________________________________________________________
      (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Бас бухгалтер _______________________________________________________
                 (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Орындаушы ___________________________________________________________
             (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)
Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының және сақтандыру  
брокерлерінің есептілікті беру
ережесіне 3-қосымша     

Бағалы қағаздар туралы есеп
200___ жылғы 1 ________ жағдай бойынша
      сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ________

№ р/с

Эмитенттiң атауы

Эмитенттiң коды

Бағалы қағаздардың түрі

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі, халықаралық сәйкестендіру нөмірі

Сатуға қолда бар бағалы қағаздар

Бағалы қағаздардың номиналдық құны (теңгемен)

Номинал валютасы

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары1.1
2

Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттiк емес эмиссиялық бағалы қағаздары2.1

Екiншi деңгейдегі банктер2.1.1
2.2

Екіншi деңгейдегi банктердi қоспағанда, заңды тұлғалар2.2.1
2.3

"Қазақстан Даму Банкi" АҚ облигациялары2.3.1
3

Шетел мемлекеттерiнің бағалы қағаздары3.1
4

Қазақстан Республикасы резидент емес - эмитенттерінiң мемлекеттік емес бағалы қағаздары4.1
5

Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары5.1
6

Инвестициялық қорлардың пайлары6.1
7

Басқалар7.1
8

Барлығыкестенің жалғасы

Баланстық құны (нетто) (мың теңгемен)

Күмәнді борыштар бойынша резерв (мың теңгемен)

Бағалы қағаздардың жиынтық сатып алу құны (мың теңгемен)

Сатып алу сәтінен құны өзгеруі (9-бағ. + 11-бағ. + 13-бағ.)– 16-бағ.)

Эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлесі (%)

Сатуға қолда бар бағалы қағаздар

Өзгерісі кіріс немесе шығын құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар

Өтегенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар

барлығы

оның ішінде, есептелген сыйақы сомасы

барлығы

оның ішінде, есептелген сыйақы сомасы

барлығы

оның ішінде, есептелген сыйақы сомасы

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18кестенің жалғасы

Акциялар эмитентінің «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 48-бабының 1-тармағының талаптарына сәйкес келуі

Күні

Бағалы қағаздың санаты

Қаржылық сенімділік рейтингі

Рейтингтік агенттіктің атауы

Ескерту

Сатып алу

Өтеу

19

20

21

22

23

24

25
Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
_____________________________________________________________________
      (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Бас бухгалтер _______________________________________________________
                 (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Орындаушы ___________________________________________________________
             (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының және сақтандыру  
брокерлерінің есептілікті беру
ережесіне 4-қосымша

"Керi РЕПО", "РЕПО" операциялары туралы есеп
200___ жылғы 1 ________ жағдай бойынша
      сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ________

      (мың теңгемен)

№ р/с

Операцияның мазмұны/бағалы қағаз эмитентінің атауы

Акциялар эмитентінің «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 48-бабының 1-тармағының талаптарына сәйкес келуі

Бағалы қағаздар түрлерi

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі, халықаралық сәйкестендіру нөмірі

РЕПО шартын жасау күнi

РЕПО шартының нөмірi

Күні

РЕПО операцияларының мерзiмi (күндермен)

Сыйақы ставкасы (пайызбен)

РЕПО-дағы бағалы қағаздардың саны

РЕПО сомасы

Ескерту

РЕПО ашу

РЕПО жабу

теңгеде

шетел валютасында

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

"Автоматты" тәсілмен жасалатын "кері "РЕПО" операциялары


1.1


2

"РЕПО" операциясы


2.1

"Тiкелей" тәсiл


2.1.1


2.2

"Автоматты" тәсiл


2.2.1


Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
_____________________________________________________________________
      (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Бас бухгалтер _______________________________________________________
                 (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Орындаушы ___________________________________________________________
             (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының және сақтандыру  
брокерлерінің есептілікті беру
ережесіне 5-қосымша    

Қайта сақтандырушылардан алынуға тиіс сомалар, сақтанушылар (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынуға тиіс сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы _______________
200__жылғы 1 жағдай бойынша

(мың теңгемен)

N

Қайта сақтандырушының /сақтандыру агентінің/ қайта сақтанушының / сақтанушының атауы

Берешек сомасы

Күмәнді борыштар бойынша резервтер

Ескерту

Барлығы

оның ішінде

мерзімі өтпеген берешек

90 күнге дейін мерзімге ұзартылған берешек

басқа берешек

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Қайта сақтандырушылар1.1
1.n
2

Сақтандыру агенттері2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Басқа сақтандыру агенттері3

Сақтандыру брокерлері3.1
3.n
4

Қайта сақтандырушылар (цеденттер)4.1
4.n
5

Сақтанушылар5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Басқа сақтанушылар6

БарлығыБiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
_____________________________________________________________________
      (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Бас бухгалтер _______________________________________________________
                 (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Орындаушы ___________________________________________________________
             (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының және сақтандыру  
брокерлерінің есептілікті беру
ережесіне 6-қосымша

Инвестициялық мүлік және негізгі
қаражаттар туралы есеп
200___ жылғы 1 ________ жағдай бойынша
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ________

(мың теңгемен)


Инвестициялық мүлік / жылжымайтын мүлік түріндегі негізгі қаражаттар (орналасқан орны) туралы ақпарат

Сатып алу құны

Баланстық құны

Ескерту

1

2

3

4

5

1

Инвестициялық мүлік
1.1


2

Жылжымайтын мүлік түріндегі негізгі қаражаттар
2.1


3

Басқа негізгі қаражаттар
4

Барлығы
Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
_____________________________________________________________________
      (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Бас бухгалтер _______________________________________________________
                 (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Орындаушы ___________________________________________________________
             (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының және сақтандыру  
брокерлерінің есептілікті беру
ережесіне 7-қосымша     

      Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.02.24 № 63 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

«Жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының сақтандыру резервтерiн есептеу туралы есеп
(сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)
20___ жылғы «___» _____________ жағдай бойынша

№ р/р

Сақтандыру сыныптарының атауы

Сақтандыру коды

Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резерві, жалпы сомасы

Қайта сақтандырушының еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервіндегі үлесі

1

2

3

4

5

1

мiндеттi сақтандыру

1001.1

көлiк құралдары иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру

1011.2

тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру

1021.3

өсiмдiк шаруашылығындағы сақтандыру

1031.4

жекеше нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру

1041.5

экологиялық сақтандыру

1051.6

аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгін сақтандыру

1061.7

Туроператордың және турагенттiң азаматтық-құқықтық жауапкершілiгiн сақтандыру

1071.8

Қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру

1081.9

Қызметкер еңбек (қызмет) мiндеттерiн атқарған кезде оның өмiрi мен денсаулығына зиян келтiргенi үшiн жұмыс берушiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру

1091.10

сақтандырудың өзге түрлері (сыныптары)

1102

ерiктi жеке сақтандыру

2002.1

жазатайым жағдайлардан сақтандыру

2012.2

ауырған жағдайдан сақтандыру

2022.3

сақтандырудың өзге түрлерi (сыныптары)

2033

Ерiктi мүлiктiк сақтандыру

3003.1

автомобиль көлiгiн сақтандыру

3013.2

темiржол көлiгiн сақтандыру

3023.3

әуе көлiгiн сақтандыру

3033.4

су көлiгiн сақтандыру

3043.5

жүктердi сақтандыру

3053.6

3.1–3.5-тармақтарды қоспағанда, мүлiктi сақтандыру

3063.7

автомобиль көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру

3073.8

әуе көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру

3083.9

су көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру

3093.10

3.7–3.9-тармақтарда көрсетiлген сыныптарды қоспағанда, азаматтық-құқықтық жауапкершiлiктi сақтандыру

3103.11

заемдарды сақтандыру

3113.12

ипотеканы сақтандыру

3123.13

кепілдіктер мен кепілдемелерді сақтандыру

3133.14

басқа да қаржы шығындарынан сақтандыру

3143.15

3.11–3.14-тармақтарда көрсетiлген сыныптарды қоспағанда, қаржы ұйымдарының шығындарын сақтандыру

3153.16

титулдық сақтандыру

3163.17

Сот шығыстарынан сақтандыру

3173.18

сақтандырудың өзге түрлерi (сыныптары)

3184

Барлығы

400      кестенің жалғасы

Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервінің таза сомасы

Болжанбаған тәуекелдер резерві

Орын алған, бiрақ мәлiмделмеген шығындар резервi

Қайта сақтандырушының орын алған, бiрақ мәлiмделмеген шығындар резервіндегі үлесі

Орын алған, бiрақ мәлiмделмеген шығындар резервінің таза сомасы

Мәлiмделген, бiрақ реттелмеген шығындар резервi, жалпы сомасы

Қайта сақтандырушының мәлiмделген, бiрақ реттелмеген шығындар резервіндегі үлесі

Мәлiм-делген, бiрақ реттелмеген шығындар резервінің таза сомасы

Тұрақтандыру резервi

Қосымша резервтер, жалпы сомасы

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

      кестенің жалғасы

Қайта сақтандырушының қосымша резервтердегі үлесі

Қосымша резервтердің таза сомасы

Сақтандыру резервтерінің жалпы сомасы

Қайта сақтандырушының сақтандыру резервтерінің жалпы сомасындағы үлесі

Жалпы сақтандыру резервтерінің таза сомасы

16

17

18

19

20


Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам):
______________________________________________________ ____________
(лауазымы, тегі, аты, бар болғанда - әкесінің аты)        (қолы)
Бас бухгалтер: _______________________________________ ____________
              (тегі, аты, бар болғанда - әкесінің аты)    (қолы)
Актуарий: __________________________________ _________ ____________
      (лауазымы, тегі, аты, бар болғанда - әкесінің аты)  (қолы) (телефон нөмірі)
Орындаушы: ________________________________ ________ ______________
      (лауазымы, тегі, аты, бар болғанда - әкесінің аты) (қолы) (телефон нөмірі)
Есепке қол қойылған күн 20_____ жылғы «___» _____________.

Мөр орны

Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының және сақтандыру  
брокерлерінің есептілікті беру
ережесіне 8-қосымша    

      Ескерту. 8-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.02.24 № 63 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

«Өмiрдi сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының сақтандыру резервтерiн есептеу туралы есеп
(сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)
20___ жылғы «_____» _____________ жағдай бойынша

№ р/р

Сақтандыру сыныптарының атауы

Еңбек сіңірілмеген сый лықақы резерві, жалпы сомасы

Қайта сақтандырушының еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервіндегі үлесі

Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервінің таза сомасы

Өмiрдi сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған шығындар резервi

Қайта сақтандырушының өмiрдi сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған шығындар резервiндегі үлесі

1

2

3

4

5

6

7

1

Барлығы


1.1

өмiрдi сақтандыру


1.2

аннуитеттiк сақтандыру, оның iшiнде


1.2.1

«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 1997 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған зейнетақы аннуитетi шарттары


1.2.2

«Қызметкер еңбек (қызметтiк) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан сақтандыру туралы» 2005 жылғы 7 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған аннуитет шарттары


1.2.3

Аннуитеттiк сақтандырудың өзге түрлерi


1.3

жазатайым жағдайлардан сақтандыру


1.4

ауырған жағдайдан сақтандыру


1.5

қызметкер еңбек (қызметтiк) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан сақтандыру


1.6

сақтандырудың өзге түрлерi (сыныптары)


      кестенің жалғасы

Өмiрдi сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған шығындар резервiнің таза сомасы

Аннуитет шарттары бойынша орын алмаған шығындар резервi

Қайта сақтандырушының аннуитет шарттары бойынша орын алмаған шығындар резервiндегі үлесі

Аннуитет шарттары бойынша орын алмаған шығындар резервiнің таза сомасы

Орын алған, бiрақ мәлiмделмеген шығындар резервi

Қайта сақтандырушының орын алған, бiрақ мәлiмделмеген шығындар резервiндегі үлесі

Орын алған, бiрақ мәлiмделмеген шығындар резервiнің таза сомасы

8

9

10

11

12

13

14


      кестенің жалғасы

Мәлiмделген, бiрақ реттелмеген шығындар резерві

Қайта сақтандырушының мәлiмделген, бiрақ реттелмеген шығындар резервіндегі үлесі

Мәлiмделген, бiрақ реттелмеген шығындар резервінің таза сомасы

Қосымша резервтер, жалпы сомасы

Қайта сақтандырушының қосымша резервтердегі үлесі

Қосымша резервтердің таза сомасы

Тұрақтандыру резервi

Болжанбаған тәуекелдер резерві

Қайта сақтандырушының сақтандыру резервтерiндегi үлесiнiң барлығы

Сақтандыру резервтерiнiң барлы
ғы

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам):
________________________________________________________ ____________
(лауазымы, тегі, аты, бар болғанда - әкесінің аты)          (қолы)
Бас бухгалтер: _________________________________________ ____________
                тегі, аты, бар болғанда - әкесінің аты)     (қолы)
Актуарий: ______________________________________________ ____________
      (лауазымы, тегі, аты, бар болғанда - әкесінің аты)    (қолы) (телефон нөмірі)
Орындаушы: ____________________________________ ________ ____________
      (лауазымы, тегі, аты, бар болғанда - әкесінің аты) (қолы) (телефон нөмірі)
Есепке қол қойылған күн 20_____ жылғы «___» _____________.

Мөр орны

Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының және сақтандыру  
брокерлерінің есептілікті беру
ережесіне 9-қосымша    

________ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
акционерлері туралы мәліметтер
200___ жылғы 1 ________ жағдай бойынша

N тармақша

Акционердің атауы

Орналасқан орны (ел)

Акциялар саны (дана)

Жарғылық капиталдағы қатысу үлесі (мың теңгемен)

Қатысу пайызы (пайызбен)

Ауыртпалық салынудағы акциялар үлесі (мың теңгемен)

Акционер қатысушысының атауы

Орналасқан орны (ел)

Акционердің жарғылық капиталындағы акционер қатысушысының қатысу пайызы (%-бен)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11.1


1.2
1.n


басқа қатысушылар

Х


22.1


2.2
2.n


басқа қатысушылар

Х

басқа қатысушылар

Х

n.1


n.2
n.n


басқа қатысушылар

Хөзге акционерлер

Х

Х

Х

Х


Жиынтығыкестенің жалғасы

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жарғылық капиталдағы резидент еместің үлесі

қатысу сомасы (тура қатысу сомасы: (5 баған), жанама қатысу сомасы: (5 баған)*(10 баған)

жарғылық капиталдағы қатысу үлесі

барлығы (%-бен) ((12 баған)+ (13 баған))

тура (%-бен) (6 баған)

жанама (%-бен) (6 баған)* (9 баған)

11

12

13

14

Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
_____________________________________________________________________
      (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Бас бухгалтер _______________________________________________________
                 (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Орындаушы ___________________________________________________________
             (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөміірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының және сақтандыру  
брокерлерінің есептілікті беру
ережесіне 10-қосымша    

Сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп
200___ жылғы 1 ________ жағдай бойынша
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ________

(мың теңгемен)

N

Сақтандыру сыныптарының атауы

Сақтандыру/қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

барлығы

оның ішінде

сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

барлығы

оның ішінде

барлығы

оның ішінде

резиденттен

резидент еместен

резиденттен

резидент еместен

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Міндетті сақтандыру:
1.1

көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігі
1.2

тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігі
1.3

өсімдік шаруашылығындағы сақтандыру
1.4

жекеше нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру
1.5

экологиялық сақтандыру
1.6

аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгін сақтандыру
1.7

туроператордың және турагенттiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi
1.8

қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi
1.9

қызметкер еңбек (қызметтік) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан сақтандыру
1.10

сақтандырудың өзге түрлері (сыныптары)
2

Ерікті жеке сақтандыру:
2.1

өмірді сақтандыру
2.2

аннуитеттік сақтандыру, оның ішінде
2.2.1

«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 20 маусымдағы Заңына сәйкес жасалған зейнетақы аннуитеті шарттары
2.2.2

«Қызметкер еңбек (қызметтік) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 7 ақпандағы Заңына сәйкес жасалған аннуитет шарттары
2.2.3

аннуитеттік сақтандырудың өзге түрлері
2.3

жазатайым жағдайлардан сақтандыру
2.4

ауырған жағдайдан сақтандыру
2.5

сақтандырудың өзге түрлері (сыныптары)
3

Ерікті мүліктік сақтандыру:
3.1

автомобиль көлігін сақтандыру
3.2

теміржол көлігін сақтандыру
3.3

әуе көлігін сақтандыру
3.4

су көлігін сақтандыру
3.5

жүктерді сақтандыру
3.6

3.1-3.5–тармақтарды қоспағанда мүлiктi сақтандыру
3.7

автомобиль көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру
3.8

әуе көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру
3.9

су көлігі иелерінің азаматтық–құқықтық жауапкершілігін сақтандыру
3.10

3.7-3.9-тармақтарда көрсетілген сыныптарды қоспағанда, азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру
3.11

заемдарды сақтандыру
3.12

ипотеканы сақтандыру
3.13

кепілдіктер мен кепілгерліктерді сақтандыру
3.14

басқа да қаржы шығындарынан сақтандыру
3.15

3.11-3.14-тармақтарда көрсетілген сыныптарды қоспағанда, қаржы ұйымдарының шығындарын сақтандыру
3.16

титулды сақтандыру
3.17

сот шығыстарынан сақтандыру
3.18

сақтандырудың өзге түрлері (сыныптары)
4

Барлығы
кестенің жалғасы

Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары

Сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы

Түспеген сыйлықақы резервінің өзгеруі

Түспеген резервтегі қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі

Түспеген сыйлықақылары резервінің таза сомасы

Түскен сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы

барлығы

оның ішінде

барлығы

оның ішінде

резидентке

резидент емеске

резидентке

резидент емеске

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
_____________________________________________________________________
        (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Бас бухгалтер _______________________________________________________
                 (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Орындаушы ___________________________________________________________
              (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының және сақтандыру  
брокерлерінің есептілікті беру
ережесіне 11-қосымша    

      Ескерту. 11-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.02.24 № 63 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

Ірі сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша есеп
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы
_________________________________
      200___ жылғы ________
    (есептік кезеңге)

(мың теңгемен)

Сақтандыру сыныптарының атауы

Сақтанушы

Пайда алушы

Сақтандыру сыйлықақысының сомасы

Жауапкершілік лимиті (сақтандыру сомасы)

оның ішінде қайта сақтандыруға берілген

Сақтандыруды қорғау кезеңі

Сақтандыру объектісінің қысқаша сипаттамасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2Барлығы
Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам):
_____________________________________________________ ___________
      (тегі, аты, бар болғанда - әкесінің аты)         (қолы)
Бас бухгалтер: __________________________________ ____________
          (тегі, аты, бар болғанда - әкесінің аты) (қолы)
Орындаушы: _________________________________ ________ ______________
                  (лауазымы, аты-жөні)        (қолы) (телефон нөмірі)
Есепке қол қойылған күн 20_____ жылғы «___» _____________.

Мөр орны

Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының және сақтандыру  
брокерлерінің есептілікті беру
ережесіне 12-қосымша    

Ірі сақтандыру төлемдері бойынша есеп
200___ жылғы ______________________
                (есептік кезеңге)
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ________

(мың теңгемен)

Сақтандыру сыныптарының атауы

Сақтанушы (пайда алушы)

Сақтандыру төлемінің сомасы

Қайта сақтандырушыдан күтілетін өтеудің мөлшері

Сақтандыру жағдайының қысқаша сипаттамасы

1

2

3

4

5

6

1

Міндетті сақтандыру:

1.1

көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігі

1.2

тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігі

1.3

өсімдік шаруашылығындағы сақтандыру

1.4

жекеше нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру

1.5

экологиялық сақтандыру

1.6

аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгін сақтандыру

1.7

туроператордың және турагенттiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi

1.8

қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi

1.9

қызметкер еңбек (қызметтік) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан сақтандыру

1.10

сақтандырудың өзге түрлері (сыныптары)

2

Ерікті жеке сақтандыру:

2.1

өмірді сақтандыру

2.2

аннуитеттік сақтандыру, оның ішінде

2.2.1

«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 20 маусымдағы Заңына сәйкес жасалған зейнетақы аннуитеті шарттары

2.2.2

«Қызметкер еңбек (қызметтік) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 7 ақпандағы Заңына сәйкес жасалған аннуитет шарттары

2.2.3

аннуитеттік сақтандырудың өзге түрлері

2.3

жазатайым жағдайлардан сақтандыру

2.4

ауырған жағдайдан сақтандыру

2.5

сақтандырудың өзге түрлері (сыныптары)

3

Ерікті мүліктік сақтандыру:

3.1

автомобиль көлігін сақтандыру

3.2

теміржол көлігін сақтандыру

3.3

әуе көлігін сақтандыру

3.4

су көлігін сақтандыру

3.5

жүктерді сақтандыру

3.6

3.1-3.5–тармақтарды қоспағанда мүлiктi сақтандыру

3.7

автомобиль көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру

3.8

әуе көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру

3.9

су көлігі иелерінің азаматтық–құқықтық жауапкершілігін сақтандыру

3.10

3.7-3.9-тармақтарда көрсетілген сыныптарды қоспағанда, азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру

3.11

заемдарды сақтандыру

3.12

ипотеканы сақтандыру

3.13

кепілдіктер мен кепілгерліктерді сақтандыру

3.14

басқа да қаржы шығындарынан сақтандыру

3.15

3.11-3.14-тармақтарда көрсетілген сыныптарды қоспағанда, қаржы ұйымдарының шығындарын сақтандыру

3.16

титулды сақтандыру

3.17

сот шығыстарынан сақтандыру

3.18

сақтандырудың өзге түрлері (сыныптары)

4

Барлығы

Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
_____________________________________________________________________
        (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Бас бухгалтер _______________________________________________________
                 (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Орындаушы ___________________________________________________________
              (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының және сақтандыру  
брокерлерінің есептілікті беру
ережесіне 13-қосымша    

Мәлімделген ірі талаптар бойынша есеп
200___ жылғы _______________________
              (есептік кезеңге)
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ________

(мың теңгемен)

Сақтандыру сыныптарының атауы

Сақтанушы (пайда алушы)

Берілген талаптың сомасы

Жауапкершілік лимиті (сақтандыру сомасы)

Сақтандыру жағдайының қысқаша сипаттамасы

1

2

3

4

5

6

1

Міндетті сақтандыру:

1.1

көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігі

1.2

тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігі

1.3

өсімдік шаруашылығындағы сақтандыру

1.4

жекеше нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру

1.5

экологиялық сақтандыру

1.6

аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгін сақтандыру

1.7

туроператордың және турагенттiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi

1.8

қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi

1.9

қызметкер еңбек (қызметтік) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан сақтандыру

1.10

сақтандырудың өзге түрлері (сыныптары)

2

Ерікті жеке сақтандыру:

2.1

өмірді сақтандыру

2.2

аннуитеттік сақтандыру, оның ішінде

2.2.1

«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 20 маусымдағы Заңына сәйкес жасалған зейнетақы аннуитеті шарттары

2.2.2

«Қызметкер еңбек (қызметтік) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 7 ақпандағы Заңына сәйкес жасалған аннуитет шарттары

2.2.3

аннуитеттік сақтандырудың өзге түрлері

2.3

жазатайым жағдайлардан сақтандыру

2.4

ауырған жағдайдан сақтандыру

2.5

сақтандырудың өзге түрлері (сыныптары)

3

Ерікті мүліктік сақтандыру:

3.1

автомобиль көлігін сақтандыру

3.2

теміржол көлігін сақтандыру

3.3

әуе көлігін сақтандыру

3.4

су көлігін сақтандыру

3.5

жүктерді сақтандыру

3.6

3.1-3.5–тармақтарды қоспағанда мүлiктi сақтандыру

3.7

автомобиль көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру

3.8

әуе көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру

3.9

су көлігі иелерінің азаматтық–құқықтық жауапкершілігін сақтандыру

3.10

3.7-3.9-тармақтарда көрсетілген сыныптарды қоспағанда, азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру

3.11

заемдарды сақтандыру

3.12

ипотеканы сақтандыру

3.13

кепілдіктер мен кепілгерліктерді сақтандыру

3.14

басқа да қаржы шығындарынан сақтандыру

3.15

3.11-3.14-тармақтарда көрсетілген сыныптарды қоспағанда, қаржы ұйымдарының шығындарын сақтандыру

3.16

титулды сақтандыру

3.17

сот шығыстарынан сақтандыру

3.18

сақтандырудың өзге түрлері (сыныптары)

4

Барлығы

Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
_____________________________________________________________________
        (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Бас бухгалтер _______________________________________________________
                 (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Орындаушы ___________________________________________________________
              (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының және сақтандыру  
брокерлерінің есептілікті беру
      ережесіне 14-қосымша   

Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы
түріндегі кірістер мен шығыстар туралы есеп
200___ жылғы 1 ________ жағдай бойынша
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ________

(мың теңгемен)

Сақтандыру сыныптарының атауы

Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер

Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі шығыстар

барлығы

оның ішінде

барлығы

оның ішінде

резиденттер

резиденттер еместерден

резиденттер

резиденттер еместерден

1

2

3

4

5

61

Міндетті сақтандыру:1.1

көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігі1.2

тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігі1.3

өсімдік шаруашылығындағы сақтандыру1.4

жекеше нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру1.5

экологиялық сақтандыру1.6

аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгін сақтандыру1.7

туроператордың және турагенттiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi1.8

қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi1.9

қызметкер еңбек (қызметтік) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан сақтандыру1.10

сақтандырудың өзге түрлері (сыныптары)2

Ерікті жеке сақтандыру:2.1

өмірді сақтандыру2.2

аннуитеттік сақтандыру, оның ішінде2.2.1

«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 20 маусымдағы Заңына сәйкес жасалған зейнетақы аннуитеті шарттары2.2.2

«Қызметкер еңбек (қызметтік) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 7 ақпандағы Заңына сәйкес жасалған аннуитет шарттары2.2.3

аннуитеттік сақтандырудың өзге түрлері2.3

жазатайым жағдайлардан сақтандыру2.4

ауырған жағдайдан сақтандыру2.5

сақтандырудың өзге түрлері (сыныптары)3

Ерікті мүліктік сақтандыру:3.1

автомобиль көлігін сақтандыру3.2

теміржол көлігін сақтандыру3.3

әуе көлігін сақтандыру3.4

су көлігін сақтандыру3.5

жүктерді сақтандыру3.6

3.1-3.5–тармақтарды қоспағанда мүлiктi сақтандыру3.7

автомобиль көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру3.8

әуе көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру3.9

су көлігі иелерінің азаматтық–құқықтық жауапкершілігін сақтандыру3.10

3.7-3.9-тармақтарда көрсетілген сыныптарды қоспағанда, азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру3.11

заемдарды сақтандыру3.12

ипотеканы сақтандыру3.13

кепілдіктер мен кепілгерліктерді сақтандыру3.14

басқа да қаржы шығындарынан сақтандыру3.15

3.11-3.14-тармақтарда көрсетілген сыныптарды қоспағанда, қаржы ұйымдарының шығындарын сақтандыру3.16

титулды сақтандыру3.17

сот шығыстарынан сақтандыру3.18

сақтандырудың өзге түрлері (сыныптары)4

БарлығыБiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
_____________________________________________________________________
        (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Бас бухгалтер _______________________________________________________
                 (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Орындаушы ___________________________________________________________
              (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының және сақтандыру  
брокерлерінің есептілікті беру
ережесіне 15-қосымша   

Сақтандыру төлемдері туралы есеп
200___ жылғы 1 ________ жағдай бойынша
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ______

(мың теңгемен)

Сақтандыру сыныптарының атауы

Сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру кезіндегі шығыстар

Берілген өтініштердің саны

Сақтандыру төлемдерінің саны

барлығы

оның ішінде

қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша шығыстар

резиденттерден

резидентеместерден

1

2

3

4

5

6

7

1

Міндетті сақтандыру:


1.1

көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігі


1.2

тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігі


1.3

өсімдік шаруашылығындағы сақтандыру


1.4

жекеше нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру


1.5

экологиялық сақтандыру


1.6

аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгін сақтандыру


1.7

туроператордың және турагенттiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi


1.8

қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi


1.9

қызметкер еңбек (қызметтік) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан сақтандыру


1.10

сақтандырудың өзге түрлері (сыныптары)


2

Ерікті жеке сақтандыру:


2.1

өмірді сақтандыру


2.2

аннуитеттік сақтандыру, оның ішінде


2.2.1

«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 20 маусымдағы Заңына сәйкес жасалған зейнетақы аннуитеті шарттары


2.2.2

«Қызметкер еңбек (қызметтік) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 7 ақпандағы Заңына сәйкес жасалған аннуитет шарттары


2.2.3

аннуитеттік сақтандырудың өзге түрлері


2.3

жазатайым жағдайлардан сақтандыру


2.4

ауырған жағдайдан сақтандыру


2.5

сақтандырудың өзге түрлері (сыныптары)


3

Ерікті мүліктік сақтандыру:


3.1

автомобиль көлігін сақтандыру


3.2

теміржол көлігін сақтандыру


3.3

әуе көлігін сақтандыру


3.4

су көлігін сақтандыру


3.5

жүктерді сақтандыру


3.6

3.1-3.5–тармақтарды  қоспағанда мүлiктi сақтандыру


3.7

автомобиль көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру


3.8

әуе көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру


3.9

су көлігі иелерінің азаматтық–құқықтық жауапкершілігін сақтандыру


3.10

3.7-3.9-тармақтарда көрсетілген сыныптарды қоспағанда, азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру


3.11

заемдарды сақтандыру


3.12

ипотеканы сақтандыру


3.13

кепілдіктер мен кепілгерліктерді сақтандыру


3.14

басқа да қаржы шығындарынан сақтандыру


3.15

3.11-3.14-тармақтарда көрсетілген сыныптарды қоспағанда, қаржы ұйымдарының шығындарын сақтандыру


3.16

титулды сақтандыру


3.17

сот шығыстарынан сақтандыру


3.18

сақтандырудың өзге түрлері (сыныптары)


4

Барлығы


кестенің жалғасы

Кері талап бойынша өтеу

Қайта сақтандыру шарты бойынша алынған тәуекел бойынша өтеу

Сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру кезіндегі таза шығыстар

Сақтандыру шығыстарын реттеу бойынша шығыстар

барлығы

оның ішінде

барлығы

оның ішінде

регресс бойынша қайта сақтандырушыға берілген өтем

резиденттерден

резидент еместерден

8

9

10

11

12

13

14Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
_____________________________________________________________________
          (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Бас бухгалтер _______________________________________________________
                  (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Орындаушы ___________________________________________________________
              (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының және сақтандыру  
брокерлерінің есептілікті беру
ережесіне 16-қосымша   

Міндеттемелердің ауқымы бойынша есеп
200___ жылғы 1 ________ жағдай бойынша
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ________

№ N

Сақтандыру сыныптарының атауы

Ағымдағы жылдың басынан бастаған кезеңде жасалған шарттардың саны (өсу нәтижесімен) (бірлікпен)

Ағымдағы жылдың басынан бастаған кезеңде жасалған шарттар бойынша сақтандыру объектілерінің саны (бірлікпен)

Қолданылып жүрген шарттардың саны (бірлікпен)

Қолданылып жүрген шарттар бойынша сақтандыру объектілерінің саны (бірлікпен)

Қолданылып жүрген сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша міндеттемелер ауқымы (мың теңгемен)

Қолданылып жүрген сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақыларының сомасы (мың теңгемен)

барлығы

оның ішінде қайта сақтандыруға берілгені

резиденттерге

резидент еместерге

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Міндетті сақтандыру:

1.1

көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігі, оның ішінде:

1.1.1

жеке тұлғалар

1.1.2

заңды тұлғалар

1.2

тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігі, оның ішінде:

1.2.1

жеке тұлғалар

1.2.2

заңды тұлғалар

1.3

өсімдік шаруашылығындағы сақтандыру, оның ішінде:

1.3.1

жеке тұлғалар

1.3.2

заңды тұлғалар

1.4

жекеше нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру, оның ішінде:

1.4.1

жеке тұлғалар

1.4.2

заңды тұлғалар

1.5

экологиялық сақтандыру, оның ішінде:

1.5.1

жеке тұлғалар

1.5.2

заңды тұлғалар

1.6

аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігі, оның ішінде:

1.6.1

жеке тұлғалар

1.6.2

заңды тұлғалар

1.7

туроператордың және турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігі, оның ішінде:

1.7.1

жеке тұлғалар

1.7.2

заңды тұлғалар

1.8

қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру, оның ішінде:

1.8.1

жеке тұлғалар

1.8.2

заңды тұлғалар

1.9

қызметкер еңбек (қызмет) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан сақтандыру, оның ішінде:

1.9.1

жеке тұлғалар

1.9.2

заңды тұлғалар

1.10

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары), оның ішінде:

1.10.1

жеке тұлғалар

1.10.2

заңды тұлғалар

1.11

Жеке тұлғаларды міндетті сақтандыру бойынша жиынтығы

1.12

Заңды тұлғаларды міндетті сақтандыру бойынша жиынтығы

2

Ерікті жеке сақтандыру:

2.1

өмірді сақтандыру, оның ішінде:

2.1.1

жеке тұлғалар

2.1.2

заңды тұлғалар

2.2

аннуитеттік сақтандыру, оның ішінде:

2.2.1

«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 20 маусымдағы Заңына сәйкес жасалған зейнетақы аннуитеті шарттары

2.2.1.1

жеке тұлғалар

2.2.1.2

заңды тұлғалар

2.2.2

«Қызметкер еңбек (қызметтік) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 7 ақпандағы Заңына сәйкес жасалған аннуитет шарттары

2.2.1.1

жеке тұлғалар

2.2.1.2

заңды тұлғалар

2.2.3

аннуитеттік сақтандырудың өзге түрлері, оның ішінде

2.2.3.1

жеке тұлғалар

2.2.3.2

заңды тұлғалар

2.3

жазатайым жағдайлардан сақтандыру, оның ішінде:

2.3.1

жеке тұлғалар

2.3.2

заңды тұлғалар

2.4

ауырған жағдайдан сақтандыру, оның ішінде:

2.4.1

жеке тұлғалар

2.4.2

заңды тұлғалар

2.5

сақтандырудың өзге түрлері, оның ішінде

2.5.1

жеке тұлғалар

2.5.2

заңды тұлғалар

2.6

Жеке тұлғаларды ерікті жеке сақтандыру бойынша жиынтығы

2.7

Заңды тұлғаларды ерікті жеке сақтандыру бойынша жиынтығы

3

Ерікті мүліктік сақтандыру

3.1

автомобиль көлігін сақтандыру, оның ішінде:

3.1.1

жеке тұлғалар

3.1.2

заңды тұлғалар

3.2

теміржол көлігін сақтандыру, оның ішінде:

3.2.1

жеке тұлғалар

3

заңды тұлғалар

3.3

әуе көлігін сақтандыру, оның ішінде:

3.3.1

жеке тұлғалар

3.3.2

заңды тұлғалар

3.4

су көлігін сақтандыру, оның ішінде:

3.4.1

жеке тұлғалар

3.4.2

заңды тұлғалар

3.5

жүктерді сақтандыру, оның ішінде:

3.5.1

жеке тұлғалар

3.5.2

заңды тұлғалар

3.6

3.1-3.5-тармақтарда аталған сыныптарды қоспағанда, мүлікті залалдан сақтандыру, оның ішінде:

3.6.1

жеке тұлғалар

3.6.2

заңды тұлғалар

3.7

автомобиль көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру, оның ішінде:

3.7.1

жеке тұлғалар

3.7.2

заңды тұлғалар

3.8

әуе көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру, оның ішінде:

3.8.1

жеке тұлғалар

3.8.2

заңды тұлғалар

3.9

су көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру, оның ішінде:

3.9.1

жеке тұлғалар

3.9.2

заңды тұлғалар

3.10

3.7-3.9-тармақтарда аталған сыныптарды қоспағанда, азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру, оның ішінде:

3.10.1

жеке тұлғалар

3.10.2

заңды тұлғалар

3.11

заемдарды сақтандыру, оның ішінде:

3.11.1

жеке тұлғалар

3.11.2

заңды тұлғалар

3.12

ипотекалық сақтандыру,  оның ішінде:

3.12.1

жеке тұлғалар

3.12.2

заңды тұлғалар

3.13

кепілдіктер мен кепілгерліктерді сақтандыру, оның ішінде:

3.13.1

жеке тұлғалар

3.13.2

заңды тұлғалар

3.14

басқа да қаржы шығындарынан сақтандыру, оның ішінде:

3.14.1

жеке тұлғалар

3.14.2

заңды тұлғалар

3.15

3.7-3.9-тармақтарда аталған сыныптарды қоспағанда, қаржы ұйымдарының шығындарын сақтандыру

3.15.1

жеке тұлғалар

3.15.2

заңды тұлғалар

3.16

титулды сақтандыру

3.16.1

жеке тұлғалар

3.16.2

заңды тұлғалар

3.17

сот шығыстарын сақтандыру, оның ішінде:

3.17.1

жеке тұлғалар

3.17.2

заңды тұлғалар

3.18

сақтандырудың өзге түрлері (сыныптары), оның ішінде:

3.18.1

жеке тұлғалар

3.18.2

заңды тұлғалар

3.19

Жеке тұлғаларды ерікті мүліктік сақтандыру бойынша жиынтығы

3.20

Заңды тұлғаларды ерікті мүліктік сақтандыру бойынша жиынтығы

4

Оның ішінде барлығы:

4.1

жеке тұлғалар

4.2

заңды тұлғалар

Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам) _____________________________________________________________________
          (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Бас бухгалтер _______________________________________________________
                 (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Орындаушы ___________________________________________________________
            (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының және сақтандыру  
брокерлерінің есептілікті беру
ережесіне 17-қосымша    

Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру
сыйлықақылары туралы есеп
200___ жылғы 1 ________ жағдай бойынша
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ________

N

Қайта сақтандыру ұйымының атауы

Қаржылық сенімділік рейтингі

Рейтингтік агенттіктің атауы

Қайта сақтандыру ұйымының орналасқан орны (елі)

Қазақстан Республикасының сақтандыру брокерінің атауы

Резидент емес сақтандыру брокерінің атауы

Резидент емес сақтандыру брокерінің орналасқан орны (елі)

атауы

елінің коды

атауы

елінің коды

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Резидент емес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

1.1
2

Резидент сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

2.1
3

Барлығы

кестенің жалғасы

Қайта сақтандыруға берілген міндеттемелердің көлемі (ағымдағы жылдың басынан басталған кезеңде) (мың теңгемен)

Қолданыстағы сақтандыру(қайта сақтандыру) шарттары бойынша қайта сақтандыруға берілген міндеттемелердің көлемі (мың теңгемен)

Қайта сақтандыру ұйымына берілген сақтандыру сыйлықақылары (ағымдағы жылдың басынан басталған кезеңде) (мың теңгемен)

Қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары (мың теңгемен)

Қайта сақтандыру түрі (факультативтік/ облигаторлық)

Қайта сақтандыру нысаны (пропорционалды/ пропорционалды емес)

11

12

13

14

15

16Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам) _____________________________________________________________________
            (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Бас бухгалтер _______________________________________________________
                (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Орындаушы ___________________________________________________________
             (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының және сақтандыру  
брокерлерінің есептілікті беру
ережесіне 18-қосымша   

Қазақстан Республикасының резиденттері
емесімен жасалған сақтандыру (қайта сақтандыру)
шарттары бойынша есеп
200___ жылғы 1 ________ жағдай бойынша
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ________

(мың теңгемен)

№ р/с

Атауы

Елдің коды

Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақысы

Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша міндеттемелер ауқымы)

сақтандыру

қайта сақтандыру

сақтандыру

қайта сақтандыру

1

2

3

4

5

6

7

1

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары


1.1


2

Заңды тұлғалар


2.1


3

Жеке тұлғалар


3.1


4

Барлығы


Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам) _____________________________________________________________________
            (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Бас бухгалтер _______________________________________________________
                (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Орындаушы ___________________________________________________________
             (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының және сақтандыру  
брокерлерінің есептілікті беру
ережесіне 19-қосымша    

Ұлттық және шетел валютасындағы активтер
мен міндеттемелердің мерзімін салыстыру кестесі
200___ жылғы 01 ________ жағдай бойынша
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы_______________

(мың теңгемен)

Баптар

Ұлттық валютадағы активтер

Ұлттық валютадағы міндеттемелер

Ұлттық валютадағы міндеттемелерді шегергендегі активтер (3-баған-4-баған)

Шетел валютасындағы активтер

Шетел валютасындағы міндеттемелер

Шетел валютасындағы міндеттемелерді шегергендегі активтер (6-баған-7-баған)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Талап еткенге дейінгі2

30 күнге дейінгі3

3 айға дейінгі4

6 айға дейінгі5

1 жылға дейінгі6

1 жылдан астам7

Жиынтығы:Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам) _____________________________________________________________________
            (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Бас бухгалтер _______________________________________________________
                (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Орындаушы ___________________________________________________________
             (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының және сақтандыру  
брокерлерінің есептілікті беру
ережесіне 20-қосымша    

Ұлттық және шетел валютасындағы активтер
мен міндеттемелердің мерзімін салыстыру кестесі
200___ жылғы 01 ________ жағдай бойынша
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы_______________

(мың теңгемен)

N р/с

Дебиторлық берешек түрi

Берешек сомасы

Күмәндi борыштар бойынша резервтер

Ескерту

1

2

3

4

5

1

Өзге дебиторлық берешек:
1.1

Аяқталмаған құрылыс:
1.2

Регресс бойынша берешек
1.3

Активтерді сатумен байланысты берешек
1.4

Қаржы лизингі
1.5

Кепіл мүлкiн сату
1.6

Кепілдiк жарна бойынша  берешек
1.7

Зейнетақы аударымы бойынша  берешек
1.8

Жалақы бойынша берешек
1.9

Жеткiзушілерге және мердiгерлерге төленген аванстар бойынша берешек
1.10

Ұрлау, ысырап және басқа терiс мақсатқа пайдалану бойынша берешек
1.11

Айыппұл, өсiмпұл және тұрақсыздық айыбы бойынша берешек
1.12

Берілген қаржы көмек
1.13

Жалдау бойынша есептелген  кiрiстер
1.14

Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар сату
1.15

Жалға алынған мүлiкті күрделi жөндеу
1.16

Өзгелері
Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам) _____________________________________________________________________
            (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Бас бухгалтер _______________________________________________________
                (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Орындаушы ___________________________________________________________
             (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының және сақтандыру  
брокерлерінің есептілікті беру
ережесіне 21-қосымша     

Басқа заңды тұлғалардың капиталына
инвестициялар туралы есеп
200___ жылғы 01 ________ жағдай бойынша
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы_____________

N

Заңды тұлғаның атауы

Сатып алу құны (мың тең гемен)

Баланстық құны (мың теңгемен)

Акциялар саны (данамен)

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына тиесілі акциялар санының эмитенттің дауыс беретін акцияларының жалпы санына қатынасы немесе заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы қатысу үлесі (пайызбен)

Эмитент акцияларының баланстық құнының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының меншікті капиталына қатынасы немесе заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының меншікті капиталына қатынасы (пайызбен)

Сатып алу күні

Барлығы

оның ішінде жиынтық есептелген сыйақы сомасы

1

Қазақстан Республикасының резиденттері қаржы ұйымдары
1.1

Екінші деңгейдегі банктер
1.1.1

жай акциялар
1.1
1.1

1.1.
1.n

1.1.2

артықшылық берілген акциялар
1.1.
2.1

1.1.
2.n

1.2

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары
1.2.1

жай акциялар
1.2.1.1

1.2.
1.n

1.2.2

артықшылық берілген акциялар
1.2.
2.1

1.2.
2.n

1.3

Өзге қаржы ұйымдары
1.3.1

жай акциялар
1.3.
1.1

1.3.
1.n

1.3.2

артықшылық берілген акциялар
1.3.
2.1

1.3.
2.n

1.3.3

жарғылық капиталдағы қатысу үлестері
1.3.
3.1

1.3.
3.n

2

Акционерлік инвестициялық қорлар
2.1

жай акциялар
2.1.1

2.1.n

2.2

артықшылық берілген акциялар
2.2.1

2.2.n

3

Қаржы ұйымдары болып табылмайтын заңды тұлғалар
3.1

жай акциялар
3.1.1

3.1.n

3.2

артықшылық берілген акциялар
3.2.1

3.2.n

4

Сақтандыру қызметін автоматтандыруды/міндетті сақтандыру түрлері бойынша деректер базасын қалыптастыруды және жүргізуді жүзеге асыратын заңды тұлғалар
4.1

жай акциялар
4.1.1

4.1.n

4.2.

артықшылық берілген акциялар
4.2.1

4.2.n

4.3

жарғылық капиталдағы қатысу үлестері
4.3.1

4.3.n

5

Айрықша қызмет түрі ретінде сақтандыру агентінің қызметін жүзеге асыратын заңды тұлғалар
5.1

жай акциялар
5.1.1

5.1.n

5.2

артықшылық берілген акциялар
5.2.1

5.2.n

5.3

жарғылық капиталдағы қатысу үлестері
5.3.1

5.3.n

6

Резидент емес - қаржы ұйымдары
6.1

Банктер
6.1.1

жай акциялар
6.1.
1.1

6.1. 1.n

6.1.2

артықшылық берілген акциялар
6.1. 2.1

6.1. 2.n

6.1.3

жарғылық капиталдағы қатысу үлестері
6.1.
3.1

6.1.
3.n

6.2

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары
6.2.1

жай акциялар
6.2.
1.1

6.2.
1.n

6.2.2

артықшылық берілген акциялар
6.2.
2.1

6.2.
2.n

6.2.3

жарғылық капиталдағы қатысу үлестері
6.2.
3.1

6.2.
3.n

6.3

Жинақтаушы зейнетақы қорлары
6.3.1

жай акциялар
6.3.
1.1

6.3.
1.n

6.3.2

артықшылық берілген акциялар
6.3.
2.1

6.3.
2.n

6.3.3

жарғылық капиталдағы қатысу үлестері
6.3.
3.1

6.3.
3.n

6.4

Бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары
6.4.1

жай акциялар
6.4.
1.1

6.4.
1.n

6.4.2

артықшылық берілген акциялар
6.4.
2.1

6.4.
2.n

6.4.3

жарғылық капиталдағы қатысу үлестері
6.4.
3.1

6.4.
3.n

7

Барлығы
Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам) _____________________________________________________________________
            (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Бас бухгалтер _______________________________________________________
                (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Орындаушы ___________________________________________________________
             (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының және сақтандыру  
брокерлерінің есептілікті беру
ережесіне 22-қосымша    

Алынған заемдар туралы есеп
200___ жылғы 01 ________ жағдай бойынша
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы__________

(мың теңгемен) 

N р/с

Заем берушiнiң толық атауы

Қаржы мекемесiнiң  коды

Заем шартының мерзiмi

Заем шарты бойынша заем сомасы

Баланс бойынша берешек сомасы

Ескерту

Шарт жасалған күн

Шарттың қолданылу мерзiмiнiң аяқталу күні

барлығы

оның ішінде

негiзгi борыш сомасы

сыйақы сомасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Алынған заемдар

1.1

екінші деңгейдегі банктерден

1.1.1
1.2

банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар

1.2.1
Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам) _____________________________________________________________________
           (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Бас бухгалтер _______________________________________________________
                  (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Орындаушы ___________________________________________________________
             (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» _________

Мөр орны

Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының және сақтандыру  
брокерлерінің есептілікті беру
ережесіне 23-қосымша    

Басқа кредиторлық берешек туралы есеп
200___ жылғы 01 ________ жағдай бойынша
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы________________

(мың теңгемен)

N р/с

Кредиторлық берешек түрi

Сомасы

Ескерту

1

2

3

4

1

Басқа кредиторлық берешек, оның iшiнде түрлерi бойынша1.1

Жөндеуге есептелген шығыстар1.2

Жарнамаға есептелген шығыстар1.3

Есептелген өкiлдiк шығыстар1.4

Есептелген басқа жалпы шаруашылық шығыстар1.5

Жалдау бойынша есептелген шығыстар1.6

Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар сатып алу1.7

Активтер сатып алуға байланысты берешек1.8

Аффилиирленген тұлғаларға берешек1.9

Алынған қаржы лизингі1.10

«Сақтандыру төлемдерiне кепiлдiкке беру қоры» АҚ-ға мiндеттi жарналар1.11

«Сақтандыру төлемдерiне кепілдiкке беру қоры» АҚ-ға төтенше жарналар1.12

ӨзгелерБiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам) _____________________________________________________________________
           (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Бас бухгалтер _______________________________________________________
                  (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Орындаушы ___________________________________________________________
             (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» _________

Мөр орны

Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының және сақтандыру  
брокерлерінің есептілікті беру
ережесіне 24-қосымша    

Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша
сақтандыру шарттары бойынша қабылданған
сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп
200___ жылғы 01 ________ жағдай бойынша
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы_____________

(мың теңгемен) 

N

Сақтандыру сыныптарының атауы

Астана қаласы

Алматы қаласы

Ақмола облысы

Ақтөбе облысы

Алматы облысы

Атырау облысы

Шығыс Қазақстан облысы

Жамбыл облысы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Міндетті сақтандыру:

1.1

көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігі

1.2

тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігі

1.3

өсімдік шаруашылығындағы сақтандыру

1.4

жекеше нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру

1.5

экологиялық сақтандыру

1.6

аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгін сақтандыру

1.7

туроператордың және турагенттiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi

1.8

қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi

1.9

қызметкер еңбек (қызметтік) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан сақтандыру

1.10

сақтандырудың өзге түрлері (сыныптары)

2

Ерікті жеке сақтандыру:

2.1

өмірді сақтандыру

2.2

аннуитеттік сақтандыру, оның ішінде

2.2.1

«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 20 маусымдағы Заңына сәйкес жасалған зейнетақы аннуитеті шарттары

2.2.2

«Қызметкер еңбек (қызметтік) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 7 ақпандағы Заңына сәйкес жасалған аннуитет шарттары

2.2.3

аннуитеттік сақтандырудың өзге түрлері

2.3

жазатайым жағдайлардан сақтандыру

2.4

ауырған жағдайдан сақтандыру

2.5

сақтандырудың өзге түрлері (сыныптары)

3

Ерікті мүліктік сақтандыру:

3.1

автомобиль көлігін сақтандыру

3.2

теміржол көлігін сақтандыру

3.3

әуе көлігін сақтандыру

3.4

су көлігін сақтандыру

3.5

жүктерді сақтандыру

3.6

3.1-3.5–тармақтарды қоспағанда мүлiктi сақтандыру

3.7

автомобиль көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру

3.8

әуе көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру

3.9

су көлігі иелерінің азаматтық–құқықтық жауапкершілігін сақтандыру

3.10

3.7-3.9-тармақтарда көрсетілген сыныптарды қоспағанда, азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру

3.11

заемдарды сақтандыру

3.12

ипотеканы сақтандыру

3.13

кепілдіктер мен кепілгерліктерді сақтандыру

3.14

басқа да қаржы шығындарынан сақтандыру

3.15

3.11-3.14-тармақтарда көрсетілген сыныптарды қоспағанда, қаржы ұйымдарының шығындарын сақтандыру

3.16

титулды сақтандыру

3.17

сот шығыстарынан сақтандыру

3.18

сақтандырудың өзге түрлері (сыныптары)

4

Барлығы

кестенің жалғасы

Батыс Қазақстан облысы

Қарағанды облысы

Қостанай облысы

Қызылорда облысы

Маңғыстау облысы

Павлодар облысы

Солтүстік Қазақстан облысы

Оңтүстік Қазақстан облысы

Өзгелер

Барлығы

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам) _____________________________________________________________________
           (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Бас бухгалтер _______________________________________________________
                  (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Орындаушы ___________________________________________________________
             (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» _________

Мөр орны

Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының және сақтандыру  
брокерлерінің есептілікті беру
ережесіне 25-қосымша    

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
аффилиирленген тұлғаларымен жасалған сақтандыру
(қайта сақтандыру) шарттары бойынша ақпарат
200___ жылғы 01 ________ жағдай бойынша
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы_______________

(мың теңгемен)


N

Сақтандыру сыныбының атауы

Сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

Жасалған шарттардың саны (бірлігі)

Сақтандыру шарттары бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдері

Барлығы

оның ішінде мыналармен жасалған шарттар бойынша:

Барлығы

оның ішінде мыналармен жасалған шарттар бойынша:

екінші деңгейдегі банктермен

басқа да заңды және жеке тұлғалармен

екінші деңгейдегі банктермен

басқа да заңды және жеке тұлғалармен

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Міндетті сақтандыру:
1.1

көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігі
1.2

тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігі
1.3

өсімдік шаруашылығындағы сақтандыру
1.4

жекеше нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру
1.5

экологиялық сақтандыру
1.6

аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгін сақтандыру
1.7

туроператордың және турагенттiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi
1.8

қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi
1.9

қызметкер еңбек (қызметтік) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан сақтандыру
1.10

сақтандырудың өзге түрлері (сыныптары)
2

Ерікті жеке сақтандыру:
2.1

өмірді сақтандыру
2.2

аннуитеттік сақтандыру, оның ішінде
2.2.1

«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 20 маусымдағы Заңына сәйкес жасалған зейнетақы аннуитеті шарттары
2.2.2

«Қызметкер еңбек (қызметтік) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 7 ақпандағы Заңына сәйкес жасалған аннуитет шарттары
2.2.3

аннуитеттік сақтандырудың өзге түрлері
2.3

жазатайым жағдайлардан сақтандыру
2.4

ауырған жағдайдан сақтандыру
2.5

сақтандырудың өзге түрлері (сыныптары)
3

Ерікті мүліктік сақтандыру:
3.1

автомобиль көлігін сақтандыру
3.2

теміржол көлігін сақтандыру
3.3

әуе көлігін сақтандыру
3.4

су көлігін сақтандыру
3.5

жүктерді сақтандыру
3.6

3.1-3.5–тармақтарды қоспағанда мүлiктi сақтандыру
3.7

автомобиль көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру
3.8

әуе көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру
3.9

су көлігі иелерінің азаматтық–құқықтық жауапкершілігін сақтандыру
3.10

3.7-3.9-тармақтарда көрсетілген сыныптарды қоспағанда, азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру
3.11

заемдарды сақтандыру
3.12

ипотеканы сақтандыру
3.13

кепілдіктер мен кепілгерліктерді сақтандыру
3.14

басқа да қаржы шығындарынан сақтандыру
3.15

3.11-3.14-тармақтарда көрсетілген сыныптарды қоспағанда, қаржы ұйымдарының шығындарын сақтандыру
3.16

титулды сақтандыру
3.17

сот шығыстарынан сақтандыру
3.18

сақтандырудың өзге түрлері (сыныптары)
4

Барлығы
кестенің жалғасы

Сақтандыру шарттары бойынша міндеттемелердің ауқымы

Аффилиирленген сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарымен жасалған қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

Аффилиирленген сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарымен жасалған қайта сақтандыру шарттары бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдері

Қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша міндеттемелердің (жауапкершілік лимиті) ауқымы

Аффилиирленген қайта сақтандыру ұйымдарына қайта сақтандыру шарттары бойынша берілген сақтандыру сыйлықақылары

Аффилиирленген қайтасақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарынан қайта сақтандыру шарттары бойынша алынған өтем

Қайта сақтандыруға берілген міндеттемелердің ауқымы

10

11

12

13

14

15

16
Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам) _____________________________________________________________________
           (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Бас бухгалтер _______________________________________________________
                  (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Орындаушы ___________________________________________________________
             (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» _________

Мөр орны

Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының және сақтандыру  
брокерлерінің есептілікті беру
ережесіне 26-қосымша    

Екінші деңгейдегі банктердің қатысуымен
жасалған сақтандыру шарттары бойынша
ақпарат (1-бөлік)
200___ жылғы 01 ________ жағдай бойынша
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы_______________

(мың теңгемен)

Сақтандыру сыныптарының атауы

Заем операцияларымен байланысты тәуекелдерді сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақылары

Заем операцияларымен байланысты тәуекелдерді сақтандыру шарттары бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдері

Заем операцияларымен байланысты тәуекелдерді сақтандыру шарттары бойынша міндеттемелердің ауқымы

барлығы

оның ішінде:

барлығы

оның ішінде:

олар бойынша пайда алушы болып екінші деңгейдегі банк табылатын

олар бойынша пайда алушы болып заемшы табылатын

екінші деңгейдегі банкке

заемшыға

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Міндетті сақтандыру:
1.1

көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігі
1.2

тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігі
1.3

өсімдік шаруашылығындағы сақтандыру
1.4

жекеше нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру
1.5

экологиялық сақтандыру
1.6

аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгін сақтандыру
1.7

туроператордың және турагенттiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi
1.8

қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi
1.9

қызметкер еңбек (қызметтік) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан сақтандыру
1.10

сақтандырудың өзге түрлері (сыныптары)
2

Ерікті жеке сақтандыру:
2.1

өмірді сақтандыру
2.2

аннуитеттік сақтандыру, оның ішінде
2.2.1

«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 20 маусымдағы Заңына сәйкес жасалған зейнетақы аннуитеті шарттары
2.2.2

«Қызметкер еңбек (қызметтік) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 7 ақпандағы Заңына сәйкес жасалған аннуитет шарттары
2.2.3

аннуитеттік сақтандырудың өзге түрлері
2.3

жазатайым жағдайлардан сақтандыру
2.4

ауырған жағдайдан сақтандыру
2.5

сақтандырудың өзге түрлері (сыныптары)
3

Ерікті мүліктік сақтандыру:
3.1

автомобиль көлігін сақтандыру
3.2

теміржол көлігін сақтандыру
3.3

әуе көлігін сақтандыру
3.4

су көлігін сақтандыру
3.5

жүктерді сақтандыру
3.6

3.1-3.5–тармақтарды қоспағанда мүлiктi сақтандыру
3.7

автомобиль көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру
3.8

әуе көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру
3.9

су көлігі иелерінің азаматтық–құқықтық жауапкершілігін сақтандыру
3.10

3.7-3.9-тармақтарда көрсетілген сыныптарды қоспағанда, азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру
3.11

заемдарды сақтандыру
3.12

ипотеканы сақтандыру
3.13

кепілдіктер мен кепілгерліктерді сақтандыру
3.14

басқа да қаржы шығындарынан сақтандыру
3.15

3.11-3.14-тармақтарда көрсетілген сыныптарды қоспағанда, қаржы ұйымдарының шығындарын сақтандыру
3.16

титулды сақтандыру
3.17

сот шығыстарынан сақтандыру
3.18

сақтандырудың өзге түрлері (сыныптары)
4

Барлығы
кестенің жалғасы

Заем операцияларымен байланысты емес, екінші деңгейдегі банктердің тәуекелдерін сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақылары

Заем операцияларымен байланысты емес, екінші деңгейдегі банктердің тәуекелдерін сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдері

Заем операцияларымен байланысты емес, екінші деңгейдегі банктердің тәуекелдерін сақтандыру шарттары бойынша міндеттемелердің ауқымы

«Банктік сақтандыру» бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақыларының жалпы сомасы (3 бағ.+10 бағ.+14бағ.)

Заем операцияларымен байланысты тәуекелдерді сақтандыру шарттары бойынша міндеттемелердің көлемі

Заем операцияларымен байланысты емес екінші деңгейдегі банктердің тәуекелдерді сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақылары

Заем операцияларымен байланысты емес екінші деңгейдегі банктердің тәуекелдерді сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдері

Заем операцияларымен байланысты емес екінші деңгейдегі банктердің тәуекелдерді сақтандыру шарттары бойынша міндеттемелердің көлемі

10

11

12

13

14

15

16

17

Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам) _____________________________________________________________________
           (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Бас бухгалтер _______________________________________________________
                  (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Орындаушы ___________________________________________________________
             (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» _________

Мөр орны

Екінші деңгейдегі банктердің қатысуымен
жасалған сақтандыру шарттары бойынша ақпарат
(2-бөлік)
200___ жылғы 01 ________ жағдай бойынша
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы_______________

(мың теңгемен)

Банк атауы

Заем операцияларымен байланысты тәуекелдерді сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақылары

Заем операцияларымен байланысты тәуекелдерді сақтандыру шарттары бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдері

Заем операцияларымен байланысты тәуекелдерді сақтандыру шарттары бойынша міндеттемелердің ауқымы

Барлығы

оның ішінде:

Барлығы

оның ішінде:

олар бойынша пайда алушы болып екінші деңгейдегі банк табылатын

олар бойынша пайда алушы болып заемшы табылатын

екінші деңгейдегі банкке

Заемшыға

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2Жиынтығы
кестенің жалғасы

Заем операцияларымен байланысты емес, екінші деңгейдегі банктердің тәуекелдерін сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақылары

Заем операцияларымен байланысты емес, екінші деңгейдегі банктердің тәуекелдерін сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдері

Заем операцияларымен байланысы емес, екінші деңгейдегі банктердің тәуекелдерін сақтандыру шарттары бойынша міндеттемелердің ауқымы

«Банктік сақтандыру» бойынша қабылданған сақтандыру сыйлық ақыларының жалпы сомасы (3 бағ.+10 бағ.+14 бағ.)

Заем операцияларымен байланысты тәуекелдерді сақтандыру шарттары бойынша міндеттемелердің көлемі

Заем операцияларымен байланысты емес екінші деңгейдегі банктердің тәуекелдерді сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақылары

Заем операцияларымен байланысты емес екінші деңгейдегі банктердің тәуекелдерді сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдері

Заем операцияларымен байланысты емес екінші деңгейдегі банктердің тәуекелдерді сақтандыру шарттары бойынша міндеттемелердің көлемі

10

11

12

13

14

15

16

17

Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам) _____________________________________________________________________
           (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Бас бухгалтер _______________________________________________________
                  (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Орындаушы ___________________________________________________________
             (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» _________

Мөр орны

Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының және сақтандыру  
брокерлерінің есептілікті беру
ережесіне 27-қосымша    

Қазақстан Республикасының өңірлері
бойынша сақтандыру шарттары бойынша
жүзеге асырылған сақтандыру төлемдері туралы есеп
200___ жылғы 01 ________ жағдай бойынша
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы_____________

(мың теңгемен) 

N

Сақтандыру сыныптарының атауы

Астана қаласы

Алматы қаласы

Ақмола облысы

Ақтөбе облысы

Алматы облысы

Атырау облысы

Шығыс Қазақстан облысы

Жамбыл облысы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Міндетті сақтандыру:

1.1

көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігі

1.2

тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігі

1.3

өсімдік шаруашылығындағы сақтандыру

1.4

жекеше нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру

1.5

экологиялық сақтандыру

1.6

аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгін сақтандыру

1.7

туроператордың және турагенттiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi

1.8

қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi

1.9

қызметкер еңбек (қызметтік) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан сақтандыру

1.10

сақтандырудың өзге түрлері (сыныптары)

2

Ерікті жеке сақтандыру:

2.1

өмірді сақтандыру

2.2

аннуитеттік сақтандыру, оның ішінде

2.2.1

«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 20 маусымдағы Заңына сәйкес жасалған зейнетақы аннуитеті шарттары

2.2.2

«Қызметкер еңбек (қызметтік) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 7 ақпандағы Заңына сәйкес жасалған аннуитет шарттары

2.2.3

аннуитеттік сақтандырудың өзге түрлері

2.3

жазатайым жағдайлардан сақтандыру

2.4

ауырған жағдайдан сақтандыру

2.5

сақтандырудың өзге түрлері (сыныптары)

3

Ерікті мүліктік сақтандыру:

3.1

автомобиль көлігін сақтандыру

3.2

теміржол көлігін сақтандыру

3.3

әуе көлігін сақтандыру

3.4

су көлігін сақтандыру

3.5

жүктерді сақтандыру

3.6

3.1-3.5–тармақтарды қоспағанда мүлiктi сақтандыру

3.7

автомобиль көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру

3.8

әуе көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру

3.9

су көлігі иелерінің азаматтық–құқықтық жауапкершілігін сақтандыру

3.10

3.7-3.9-тармақтарда көрсетілген сыныптарды қоспағанда, азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру

3.11

заемдарды сақтандыру

3.12

ипотеканы сақтандыру

3.13

кепілдіктер мен кепілгерліктерді сақтандыру

3.14

басқа да қаржы шығындарынан сақтандыру

3.15

3.11-3.14-тармақтарда көрсетілген сыныптарды қоспағанда, қаржы ұйымдарының шығындарын сақтандыру

3.16

титулды сақтандыру

3.17

сот шығыстарынан сақтандыру

3.18

сақтандырудың өзге түрлері (сыныптары)

4

Барлығы

кестенің жалғасы

Батыс Қазақстан облысы

Қарағанды облысы

Қостанай облысы

Қызылорда облысы

Маңғыстау облысы

Павлодар облысы

Солтүстік Қазақстан облысы

Оңтүстік Қазақстан облысы

Өзгелер

Барлығы

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам) _____________________________________________________________________
           (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Бас бухгалтер _______________________________________________________
                  (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Орындаушы ___________________________________________________________
             (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» _________

Мөр орны

Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының және сақтандыру  
брокерлерінің есептілікті беру
ережесіне 28-қосымша    

Жалпы және әкімшілік шығыстар туралы есеп
200___ жылғы 01 ________ жағдай бойынша
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы___________

(мың теңгемен)

N р/с

Шығыстарды жiктеу

Сомасы

Ескерту

1

2

3

4

1

Еңбекке және iссапарға төлем жасау шығыстары2

Шаруашылық және кеңселiк шығыстар3

Жарнамаға бөлiнген шығыстар4

Қызметкерлердiң білiктілiгiн көтеру шығыстары5

Үшiншi тұлғалардың қызмет көрсетуi6

Негiзгi құрал-жабдықтарды жөндеу7

Бланктiк өнiмдердi дайындау бойынша шығыстар8

Көлiк қызметiн көрсету және пайдалану шығыстары9

Күзет бойынша шығыстар10

Почталық және курьерлiк шығыстар11

Амортизациялық ақша аудару және тозу12

Ағымдағы жалға алу шығыстары13

Коммуналдық қызмет көрсетулер14

Компьютерлiк техниканы қамтамасыз ету шығыстары15

Байланыс қызметiне ақы төлеу16

Аудиторларға, консультацияларға және ақпараттарға жұмсалатын шығыстар17

Банктердің қызмет көрсетулері және активтердi басқару шығыстары18

Сақтандыру өнiмдерiн ұйымдастыру және дамыту шығыстары19

Бағалы қағаздар эмиссиясын тiркеу жөнiндегi шығыстар20

Бағалы қағаздарды ұстаушылар тiзілiмiн жүргiзу жөнiндегi шығыстар21

Сақтандыру шығыстары22

Төленуге тиiстi есептелген айыппұлдар, өсiмпұлдар, тұрақсыздық айыбы23

Инкассаторлық шығыстар24

Қосылған құн салығы25

Әлеуметтiк салық26

Жер салығы27

Көлiк құралдарына салынатын салық28

Мүлік салығы29

Алымдар30

Төлемдер31

Мемлекеттiк баж32

Кедендiк төлемдер33

Басқалары34

БарлығыБiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
_____________________________________________________________________
           (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Бас бухгалтер _______________________________________________________
                (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Орындаушы ___________________________________________________________
              (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының және сақтандыру  
брокерлерінің есептілікті беру
ережесіне 29-қосымша    

Баланстан тыс шоттары бойынша қалдықтары
(шартты және ықтимал талаптар/мiндеттемелер)
туралы есеп
200___ жылғы 01 ________ жағдай бойынша
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы___________

(мың теңгемен)

Баланстан тыс шоттардың атауы

Ескерту

есептi кезеңнiң соңында

20__жылғы 31_желтоқсанға

1

2

3

4

Шартты және ықтимал талаптар
Қабылданған кепiлдер бойынша ықтимал талаптар
Берiлген кепiлдер бойынша ықтимал талаптар
Бағалы қағаздар сатып алу бойынша шартты талаптар
Қаржы фьючерстерiн сатып алу бойынша (пассив операциялары бойынша) шартты талаптар
Қаржы фьючерстерiн сатып алу бойынша (актив операциялары бойынша) шартты талаптар
Сатып алынған опцион келiсiм-шарттары - "колл"
Сатып алынған опцион келiсiм-шарттары - "пут"
Белгiленген проценттiк своп
Өзгермелi проценттiк своп
Бағалы қағаздар сату бойынша шартты талаптар
Қаржы фьючерстерiн сату бойынша пассив операциялары бойынша) шартты талаптар
Қаржы фьючерстерiн сату бойынша (актив операциялары бойынша) шартты талаптар
Сатылған опцион келiсiм-шарттары - "пут" - қарсы шот
Сатылған опцион келiсiм-шарттары - "колл" - қарсы шот
Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шартты талаптар
Сақтандыру төлемдерiне кепiлдеме беру қоры бойынша шартты талаптар
Басқа да шартты талаптар
Шартты және ықтимал мiндеттемелер
Қабылданған кепiлдемелер бойынша талаптардың ықтимал кемуi
Берiлген кепiлдемелер бойынша ықтимал мiндеттемелер
Бағалы қағаздар сатып алу бойынша ықтимал мiндеттемелер
Қаржы фьючерстерiн сатып алу бойынша (пассив операциялары бойынша) ықтимал мiндеттемелер
Қаржы фьючерстерiн сатып алу бойынша (актив операциялары бойынша) ықтимал мiндеттемелер
Сатып алынған опцион келiсiм-шарттары - "колл"
Сатып алынған опцион келiсiм-шарттары - "пут"
Өзгермелi проценттік своп
Белгiленген проценттiк своп
Бағалы қағаздар сату бойынша ықтимал мiндеттемелер
Қаржы фьючерстерiн сату бойынша(актив операциялары бойынша) ықтимал мiндеттемелер
Қаржы фьючерстерiн сату бойынша (актив операциялары бойынша) ықтимал мiндеттемелер
Сатылған опцион келiсiм-шарттары - "пут"
Сатылған опцион келiсiм-шарттары - "колл"
Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша ықтимал мiндеттемелер
Сақтандыру төлемдерiне кепiлдеме беру қоры бойынша ықтимал мiндеттемелер
Өзге де ықтимал мiндеттемелер
Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
_____________________________________________________________________
          (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

Бас бухгалтер________________________________________________________
                (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Орындаушы ___________________________________________________________
              (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының және сақтандыру  
брокерлерінің есептілікті беру
ережесіне 30-қосымша    

Баланстан тыс шоттар (меморандум шоттары)
бойынша қалдықтары туралы есеп
200___ жылғы 01 ________ жағдай бойынша
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы_____________

(мың теңгемен)

Баланстан тыс шоттардың атауы

Ескерту

есепті кезеңнің соңында

20_ жылғы 31 желтоқсанға

1

2

3

4

Меморандум шоттары
Жалға алынған машиналар, жабдықтар, көлік және басқа құралдар
Жалға берілген машиналар, жабдықтар, көлік және басқа құралдар
Шығынға жатқызылған борыштар
Әр түрлі құндылықтар мен құжаттар
Өзгелер
Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
_____________________________________________________________________
           (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

Бас бухгалтер _______________________________________________________
                 (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Орындаушы ___________________________________________________________
              (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының және сақтандыру  
брокерлерінің есептілікті беру
ережесіне 31-қосымша    

Экономикалық қызмет түрлері бойынша
сақтандыру сыйлықақыларын және
сақтандыру төлемдерін жіктеу
200___ жылғы 01 ________ жағдай бойынша
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы______________ 

N

Экономикалық қызмет түрінің атауы

Сақтандыру сыйлықақылары (мың теңгемен)

Сақтандыру төлемдері (мың теңгемен)

1

2

3

4

1

Ауыл шаруашылығы, аңшылық және орман шаруашылығы1.1

Ауыл шаруашылығы, аңшылық және осыларға байланысты қызмет көрсетулер1.2

Орман шаруашылығы, ағаш дайындау және осыларға байланысты қызмет көрсетулер2

Балық аулау, балық өсіру3

Тау-кен өнеркәсібі3.1

Жылу-энергетикалық пайдалы қазбаларды өндіру3.1.1

Көмір және лигнитті өндіру; торфты өңдеу3.1.2

Шикі мұнай мен табиғи газды өндіру; осы салалар-да қызмет көрсетуді ұсыну3.1.3

Уран және торий рудасын өндіру3.2

Жылу-энергетикалық пайдалы қазбаларды өндіруден басқа тау-кен өнеркәсібі3.2.1

Металл рудаларын өндіру3.2.2

Тау-кен өнеркәсібінің басқа салалары4

Өңдеу өнеркәсібі4.1

Сусын мен темекіні қоса, тамақ өнімдерін өндіру4.1.1

Су сынды қоса, тамақ өнімдерін өндіру4.1.2

Темекі бұйымдарын өндіру4.2

Тоқыма және тігін өнеркәсібі4.2.1

Тоқыма өндірісі4.2.2

Киім өндіру; теріні өңдеу және бояу4.2.3

Былғарыны өндіру, былғарыдан жасалған бұйымдар және аяқ киім өндірісі4.3

Ағашты өңдеу және ағаштан жасалған бұйымдарды өндіру4.4

Целлюлоз-қағаз өнеркәсібі; баспа ісі4.4.1

Қағаз массасын, қағазды, картонды және олардан жасалған бұйымдарды өндіру4.4.2

Баспа және полиграфиялық қызмет, жазылып алынған ақпарат жеткізушілерді көбейту4.5

Кокс, мұнай өнімдерін және ядролық материалдарды өндіру4.6

Химия өнеркәсібі4.7

Рәзіңке және пластмассадан жасалған бұйымдар өндірісі4.8

Басқа металл емес минералдық өнімдердің өндірісі4.9

Металлургиялық өнеркәсіп және дайын метал бұйымдарының өндірісі4.9.1

Металлургия өнеркәсібі4.9.2

Дайын метал бұйымдарының өндірісі4.10

Машиналар мен жабдықтарды өндіру4.11

Электрожабдықты, электрондық және оптикалық жабдықты ендіру4.11.1

Офистік жабдықты және есептеу техникасын шығару4.11.2

Электр машиналарын және жабдықтарын шығару4.11.3

Радио, теледидар және байланыс аппаратурасын шығару4.11.4

Медициналық техника бұйымдарын, өлшеу құралдарын, оптикалық аспаптар мен аппаратураларды, сағаттарды шығару4.12

Көлік құралдарын және жабдықтарды шығару4.12.1

Автомобильдерді, тіркемелер мен жартылай тіркемелерді шығару4.12.2

Басқа көлік құралдарын шығару4.13

Басқа өнеркәсіп салалары4.13.1

Басқа топтастырмаға енгізілмеген жиһаз және басқа өнімдерді шығару4.13.2

Қайталама шикізатты өңдеу5

Электрэнергияны, газды және суды өндіру және бөлу5.1

Электрэнергияны, газды, буды және ыстық суды өндіру және бөлу5.2

Суды жинау, тазалау және бөлу6

Құрылыс7

Автомобильдерді, тұрмыстық бұйымдарды және жеке пайдалану заттарын саудалау, жөндеу7.1

Автомобильдер мен мотоциклдерді сату, оларға техникалық қамтамасыз ету және жөндеу7.2

Автомобильдер мен мотоциклдер саудасынан өзге, көтерме сауда және агенттер арқылы сауда7.3

Автомобильдер мен мотоциклдерді сатуды қоспағанда, бөлшек сауда; тұрмыстық бұйымдар мен жеке пайдалану заттарын жөндеу8

Қонақ үйлер мен мейрамханалар9

Көлік және байланыс9.1

Құрлықтағы көлік қызметі9.2

Су бетінде жүретін көліктің қызметі9.3

Әуе көлігінің қызметі9.4

Қосалқы және қосымша көлік қызметі9.5

Байланыс10

Қаржы қызметі10.1

Қаржы делдалдығы10.2

Сақтандыру10.3

Қаржы делдалдығы және сақтандыру саласындағы қосалқы қызмет11

Жылжымайтын мүлікпен операциялар, жалға беру және тұтынушыларға қызмет көрсету11.1

Жылжымайтын мүлікпен операциялар11.2

Операторсыз машиналар мен жабдықтарды жалға алу және тұрмыстық бұйымдар мен жеке пайдалану заттарын жалға беру11.3

Есептеуіш техникамен байланысты қызмет11.4

Зерттеулер мен өңдеу11.5

Тұтынушыларға басқа қызмет түрлерін көрсету12

Мемлекеттік басқару13

Білім беру14

Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызмет көрсетулерді ұсыну15

Коммуналдық, әлеуметтік және жеке қызмет көрсетулерді ұсыну15.1

Ағынды суды, қалдықтарды жою және осыған ұқсас қызметтер15.2

Қоғамдық бірлестіктердің қызметі15.3

Демалыс пен көңіл көтеру, мәдениет пен спортты ұйымдастыру бойынша қызмет15.4

Жеке қызмет көрсетулерді ұсыну16

Үй қызметшілерін жалдайтын және жеке тұтыну үшін тауарларды өндіретін және қызмет көрсетулерді ұсынатын үй шаруашылықтарының қызметі17

Бұрынғы аумақтағы ұйымдар қызметі18

Анықтама үшін: жеке тұлғалар
ЖиынтығыБiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
_____________________________________________________________________
           (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Бас бухгалтер _______________________________________________________
                  (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Орындаушы ___________________________________________________________
              (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының және сақтандыру  
брокерлерінің есептілікті беру
ережесіне 32-қосымша   

Есептілікке берілетін түсіндірме жазба

      1. Түсіндірме жазбада есептілікте келтірілген баптарды жіктеу, қажеттілігіне қарай, олардың мағынасын түсіндіретін ақпаратпен толықтырылады.
      2. Есепті кезеңде болған өзгерістер есептік саясатқа сәйкес жиынтық шамаларды сипаттай отырып, әрбір бап бойынша ашылып көрсетілуі тиіс.
      3. Есептілікке берілетін түсіндірме жазбада есепті кезеңде болған өзгерістер көрсетілуі тиіс.
      4. Тоқсан сайын берілетін түсіндірме жазбада Ереженің 3-тармағы бойынша болған өзгерістер ашып көрсетіледі.
      Өзгерістерді сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының есептік саясатына сәйкес көрсету қажет.
      5. Түсіндірме жазбада, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру пулына қатысуы туралы ақпарат көрсетіледі:
      1) сақтандыру пулының атауы және қатысушылары;
      2) бірлескен қызмет туралы шартты жасасу күні;
      3) жасалатын қоса сақтандыру шарттары туралы ақпарат: шарттардың саны, жауапкершілік көлемі және үлесі, қоса сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақыларының және сақтандыру төлемдерінің сомасы.
      6. Түсіндірме жазбада сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы (сақтандыру брокері) туралы жалпы ақпарат көрсетіледі: толық атауы; қысқаша атауы, резиденттігі, заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні мен нөмірі, лицензияны беру нөмірі мен күні, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, меншік нысаны, банктік деректемелер, мекен-жайы (заңдық және нақты), байланыс телефондары, факс, электрондық почта, сондай-ақ есепті кезең ішінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының басқару органы өткізген отырыстарының күндерін, күн тәртібін және қабылданған шешімдерді көрсетіп, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын басқару туралы мәліметтер.
      7. Түсіндірме жазбада инвестициялық және өзге қызметтен түскен кірістер, басқа шығыстар туралы ақпарат көрсетіледі.

Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының және сақтандыру  
брокерлерінің есептілікті беру
ережесіне 33-қосымша   

Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының штаттық актуарийі
туралы ақпарат_________________
200___ жылғы 01 ________ жағдай бойынша
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы____________ 

1

Актуарийдің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)


2

Лицензияны беру нөмірі және күні


3

Актураийлерді оқытудың ең төмен міндетті бағдарламасынан өтуі туралы мәліметтер


4

Нақты/заңдық мекен-жайы


5

Байланысу телефоны


6

Факс


7

Электрондық почта


Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
_____________________________________________________________________
         (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Бас бухгалтер _______________________________________________________
                 (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Орындаушы ___________________________________________________________
             (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының және сақтандыру  
брокерлерінің есептілікті беру
ережесіне 34-қосымша    

Сақтандыру (қайта сақтандыру) шартары
бойынша__________сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының меншікті ұстап қалуының мөлшері туралы ақпарат
200___ жылғы 01 ________ жағдай бойынша
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы______________

Сақтандыру сыныбының атауы

Сақтандырудың /қайта сақтандырудың жекелеген шарттары бойынша меншікті ұстап қалуының ең жоғарғы мөлшерінің абсолюттік шамасы (мың теңгемен)

Төлем қабілеттілігінің іс жүзіндегі маржасынан пайыз (пайызбен)

Меншікті ұстап қалуының орташа мөлшерленген шамасы (мың теңгемен)

1

2

3

4

5

1

Міндетті сақтандыру:
1.1

көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігі
1.2

тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігі
1.3

өсімдік шаруашылығындағы сақтандыру
1.4

жекеше нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру
1.5

экологиялық сақтандыру
1.6

аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгін сақтандыру
1.7

туроператордың және турагенттiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi
1.8

қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi
1.9

қызметкер еңбек (қызметтік) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан сақтандыру
1.10

сақтандырудың өзге түрлері (сыныптары)
2

Ерікті жеке сақтандыру:
2.1

өмірді сақтандыру
2.2

аннуитеттік сақтандыру, оның ішінде
2.2.1

«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 20 маусымдағы Заңына сәйкес жасалған зейнетақы аннуитеті шарттары
2.2.2

«Қызметкер еңбек (қызметтік) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 7 ақпандағы Заңына сәйкес жасалған аннуитет шарттары
2.2.3

аннуитеттік сақтандырудың өзге түрлері
2.3

жазатайым жағдайлардан сақтандыру
2.4

ауырған жағдайдан сақтандыру
2.5

сақтандырудың өзге түрлері (сыныптары)
3

Ерікті мүліктік сақтандыру:
3.1

автомобиль көлігін сақтандыру
3.2

теміржол көлігін сақтандыру
3.3

әуе көлігін сақтандыру
3.4

су көлігін сақтандыру
3.5

жүктерді сақтандыру
3.6

3.1-3.5–тармақтарды қоспағанда мүлiктi сақтандыру
3.7

автомобиль көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру
3.8

әуе көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру
3.9

су көлігі иелерінің азаматтық–құқықтық жауапкершілігін сақтандыру
3.10

3.7-3.9-тармақтарда көрсетілген сыныптарды қоспағанда, азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру
3.11

заемдарды сақтандыру
3.12

ипотеканы сақтандыру
3.13

кепілдіктер мен кепілгерліктерді сақтандыру
3.14

басқа да қаржы шығындарынан сақтандыру
3.15

3.11-3.14-тармақтарда көрсетілген сыныптарды қоспағанда, қаржы ұйымдарының шығындарын сақтандыру
3.16

титулды сақтандыру
3.17

сот шығыстарынан сақтандыру
3.18

сақтандырудың өзге түрлері (сыныптары)
4

Барлық сақтандыру портфелі бойынша

Х

Х


Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
_____________________________________________________________________
           (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Бас бухгалтер _______________________________________________________
                  (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Орындаушы ___________________________________________________________
             (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының және сақтандыру  
брокерлерінің есептілікті беру
ережесіне 35-қосымша    

Қайта сақтандыру қызметі бойынша есеп
200___ жылғы 01 ________ жағдай бойынша
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы____________

(мың теңгемен)

N

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына берілген сақтандыру сыйлықақылары

Қайта сақтандыру шарттары бойынша алынған тәуекелдер бойынша өтем

Қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

Қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша сақтандыру төлемдері

1

2

3

4

5

6

1

Резидент емес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

1.1
2

Резидент сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

2.1
3

Барлығы

Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
_____________________________________________________________________
          (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Бас бухгалтер _______________________________________________________
                  (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Орындаушы ___________________________________________________________
             (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының және сақтандыру  
брокерлерінің есептілікті беру
ережесіне 36-қосымша   

Сақтанушыға («өмірді сақтандыру» саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын сақтандыру ұйымдары үшін) берiлген заем туралы есеп
200___ жылғы 01 ________ жағдай бойынша
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы_________________

(мың теңгемен)

№ р/с

Сақтанушының тегі мен инициалдары

Жасалған сақтандыру шартының нөмірі мен күнi

Сақтандыру шартының қолданылу мерзімі

Сақтандыру полисінің нөмірі

Сақтандыру сомасы

Сатып алу сомасы

Берiлген
заем сомасы

1

2

3

4

5

6

7

8

Барлығы
кестенің жалғасы

Сыйақы ставкасы (пайызбен)

Баланс бойынша берешек сомасы

Заем беру мерзiмi

Ескерту

барлығы

оның ішінде

негізгі борыш сомасы

сыйақы сомасы

күмәндi борыштар бойынша резерв

9

10

11

12

13

14

15

Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам) _____________________________________________________________________
          (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Бас бухгалтер _______________________________________________________
                  (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Орындаушы ___________________________________________________________
              (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының және сақтандыру  
брокерлерінің есептілікті беру
ережесіне 37-қосымша    

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
(сақтандыру брокерінің) аудиті туралы ақпарат
200___ жылғы 01 ________ жағдай бойынша
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы
(сақтандыру брокері)______________________

Аудиторлық ұйымның толық атауы


Аудит басталған күні


Аудит аяқталған күні


Лицензияны беру нөмірі мен күні


Міндетті аудит жүргізу бойынша біліктілік талаптарына сәйкестігі (иә/жоқ)


Мекен-жайы (заңдық және нақты)


Байланыс телефоны


Факс


Электрондық почта


Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
_____________________________________________________________________
         (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Бас бухгалтер _______________________________________________________
                 (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Орындаушы ___________________________________________________________
             (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының және сақтандыру  
брокерлерінің есептілікті беру
ережесіне 38-қосымша    

Қазақстан Республикасының сақтандыру брокерлерінің қатысуымен жасалған қайта сақтандыру шарттары туралы ақпарат
200___ жылғы 01 ________ жағдай бойынша
Сақтандыру брокері_____________________

Қайта сақтанушының атауы (цеденттің)

Қайта сақтанушының (цеденттің) орналасқан орны (елі)

Қайта сақтандыру шартының деректемелері (коверноттар)

Қайта сақтандырушының атауы

Қайта сақтандырушының орналасқан орны (елі)

Рейтингтік агенттіктің атауы

1

2

3

4

5

6

8

1.1.1.1.2....3

Барлығы


кестенің жалғасы

Сақтандырудың сыныбы (түрі)

Қайта сақтандырудың түрі/нысаны

Сақтанушының атауы (бар болса)

Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйақыларының сомасы (мың теңге)

Сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сомасы (мың теңге)

Қайта сақтандырушы жауапкершілігінің лимиті (мың теңге)

Сақтандыру брокерінің комиссиясы (пайызбен)

9

10

11

12

13

14

15
Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
_____________________________________________________________________
         (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Бас бухгалтер _______________________________________________________
                 (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Орындаушы ___________________________________________________________
             (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Қазақстан Республикасы    
Қаржы нарығын және қаржы   
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының   
2010 жылғы 3 қыркүйектегі  
№ 128 қаулысына       
2-қосымша          

Күші жойылды деп танылатын Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі

      1. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының және сақтандыру брокерлерінің есеп беру ережесін бекіту туралы» 2004 жылғы 24 қарашадағы № 329 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3348 тіркелген).
      2. Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қазақстан Республикасының кейбiр нормативтiк құқықтық актiлерiне қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» 2005 жылғы 27 тамыздағы № 310 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3868 тіркелген) қосымшасының 13-тармағы.
      3. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттiгi Басқармасының «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының және сақтандыру брокерлерiнiң есеп беру ережесiн бекiту туралы» 2004 жылғы 27 қарашадағы № 329 қаулысына өзгерiстер енгiзу туралы» 2006 жылғы 9 қаңтардағы № 16 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4044 тіркелген).
      4. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының және сақтандыру брокерлерінің есеп беру ережесін бекіту туралы» 2004 жылғы 27 қарашадағы № 329 қаулысына толықтырулар енгізу туралы» 2006 жылғы 23 қыркүйектегі № 219 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4435 тіркелген, 2006 жылғы 17 қазанда «Заң газеті» газетінде № 201 (1181)) санында жарияланған).
      5. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын және сақтандыру брокерлерін реттеу және қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2007 жылғы 30 сәуірдегі № 125 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4724 тіркелген) 1-тармағының 1) тармақшасы.
      6. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының және сақтандыру брокерлерінің есеп беру ережесін бекіту туралы» 2004 жылғы 27 қарашадағы № 329 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2008 жылғы 30 маусымдағы № 97 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5274 тіркелген, Қазақстан Республикасының Орталық атқарушы және өзге де орталық мемлекеттік органдарының актілер жинағында 2008 жылғы 15 қыркүйекте № 9 жарияланған).
      7. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының және сақтандыру брокерлерінің есеп беру ережесін бекіту туралы» 2004 жылғы 27 қарашадағы № 329 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» 2008 жылғы 22 тамыздағы № 126 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5329 тіркелген, Қазақстан Республикасының Орталық атқарушы және өзге де орталық мемлекеттік органдарының актілер жинағында 2008 жылғы 15 қарашада № 11 жарияланған).
      8. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің кейбір қаулыларына сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының және сақтандыру брокерлерінің қызметін реттеу бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2009 жылғы 29 сәуірдегі № 90 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5693 тіркелген) қосымшасының 3-тармағы.
      9. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзара сақтандыру қоғамдары қызметінің мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2010 жылғы 1 наурыздағы № 22 қаулысының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6158 тіркелген) 1-тармағы.