Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлаудың және іске асырудың кейбір мәселелері туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 25 қарашадағы № 725 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 31 желтоқсанда № 12717 болып тіркелді.

      Қазақстан Республикасы Бюджет кодексі 154-3-бабының 8-тармағына және 230-бабына және "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 15-бабының 1-тармағына және 20-бабының 5), 6) және 11) тармақшаларына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 13.04.2022 № 35 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. Мыналар:

      1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау, жекеше әріптесті айқындау жөнінде конкурс (аукцион) және тікелей келіссөздер жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттарының мониторингін жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының іске асырылу мониторингін жүргізу және бағалау мәселелерін қамтитын мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау және іске асыру қағидалары;

      2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес Іске асырылуы жоспарланатын мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының тізбесін бекіту тәртібі;

      3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес Мемлекет кепілгерліктерін беру немесе олардың көлемін ұлғайту үшін мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын іріктеу тәртібі;

      4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын ерекше маңызды мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасына жатқызу өлшемшарттары;

      5) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес Мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің әртүрлі кезеңдерінде туындайтын тәуекелдердің болжамды тізбесі;

      6) осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ оларға кажетті сараптамалар жүргізуге койылатын талаптар;

      7) осы бұйрыққа 7-қосымшаға сәйкес Мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін құру және (немесе) реконструкциялау құнын жәнемемлекеттік-жекешелік әріптестік субъектілерін мемлекеттік қолдау мен шығындарын өтеу көздерінің жиынтық құнын есептеу әдістемесі бекітілсін.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 19.12.2019 № 95 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық экономика министрінің 15.06.2021 № 62 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      2. Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамыту департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесінің мерзімдік баспасөз басылымдарында және "Әділет" ақпараттық құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберілуін;

      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткеннен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушы
М. Құсайынов

      "КЕЛІСІЛГЕН"

      Қазақстан Республикасының

      Қаржы министрі

      ___________ Б. Сұлтанов

      2015 жылғы 30 қараша

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының
2015 жылғы 25 қарашадағы
№ 725 бұйрығына
1-қосымша


Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау, жекеше әріптесті айқындау жөнінде конкурс (аукцион) және тікелей келіссөздер жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттарының мониторингін жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының іске асырылу мониторингін жүргізу және бағалау мәселелерін қамтитын мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау және іске асыру қағидалары

      Ескерту. Қағиданың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 15.06.2021 № 62 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Ескерту. Қағида жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.02.2018 № 80 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау және іске асыру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 20-бабының 6) тармақшасына сәйкес мемлекеттік-жекешелік әріптестік (бұдан әрі – МЖӘ) субъектілерінің МЖӘ жобаларын жоспарлау және іске асыру кезеңінде өзара іс-қимыл жасауын қамтамасыз ету мақсатында әзірленген.

      Осы Қағидалардың 2-тарауының 3-параграфын қоспағанда, концессиялық жобаларды жоспарлау және іске асыру Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10122 тіркелген "Концессиялық жобаларды жоспарлаудың және іске асырудың кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 22 желтоқсандағы № 157 бұйрығына сәйкес жүзеге асырылады.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 13.04.2022 № 35 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      2. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар мен анықтамалар пайдаланылады:

      1) алдын ала есептеулер – жорамалдарды көрсете отырып, МЖӘ жобасының операциялық, инвестициялық және қаржылық қызметінің кіріс және шығыс бөлігі бойынша есептеулер. Алдын ала есептеулер ашып көрсететін формулалары бар Microsoft Office Excel форматында жасалады және қағаз және электрондық жеткізгіштерде ұсынылады;

      2) уәкілетті тұлға – мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, мемлекеттік кәсіпорындар және жарғылық капиталға қатысу үлестерінің немесе дауыс беретін акцияларының елу және одан көп пайызы мемлекетке тікелей немесе жанама түрде тиесілі жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер, акционерлік қоғамдар.

      Осы Қағидаларда пайдаланылатын өзге де терминдер мен анықтамалар Заңға сәйкес қолданылады.

      3. Бөлінетін бюджеттік бағдарлама қаражатын МЖӘ жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамасын әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізуді, МЖӘ жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу жүргізуді қаржыландыруға бөлу осы Қағидаларда белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

      4. Жоспарланатын және іске асырылатын МЖӘ жобалары туралы ақпараттық қамтамасыз ету МЖӘ дамыту орталығы қалыптастыратын тиісті тізбе арқылы жүзеге асырылады.

      Тізбені қалыптастыру үшін уәкілетті тұлғалар (мемлекеттік әріптестер) ай сайын мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша ақпаратты, мемлекеттік міндеттемелерді өтеу және бюджеттен төленетін төлемдер кестесін, сондай-ақ МЖӘ жобаларын іске асыруға мүдделі инвесторлар бойынша ақпаратты осы Қағидаларға 1 және 1-1-қосымшаларға сәйкес қазақ және орыс тілдерінде:

      жергілікті жобалар бойынша – мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасының аумақтық бөлімшелерін (филиалдарын/өкілдіктерін) бір мезгілде хабардар ете отырып, есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) күніне дейінгі мерзімде ұсынады. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган ұсынылған ақпаратты жинақтайды және көрсетілген ақпаратты МЖӘ дамыту орталығына мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органды және тиісті саланың орталық уәкілетті органын бір мезгілде хабардар ете отырып, есепті айдан кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне дейінгі мерзімде жолдайды;

      республикалық жобалар бойынша – есепті айдан кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне дейінгі мерзімде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органды бір мезгілде хабардар ете отырып, МЖӘ дамыту орталығына жолдайды.

      Тізбені қалыптастыру мақсатында бюджеттің атқарылуы жөніндегі орталық уәкілетті орган ай сайын есепті айдан кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне дейінгі мерзімде МЖӘ дамыту орталығына мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органды бір мезгілде хабардар ете отырып 4, 7-11, 15-23, 25-31, 33, 35, 78-93, 103-107 бағандарды қоспағанда, осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысанда МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелер мен бюджеттен төлемдер туралы ақпаратты ұсынады.

      Осы Қағидаларға 1 және 1-1-қосымшаларға сәйкес ұсынылатын МЖӘ жобалары бойынша және МЖӘ жобаларын іске асыруға мүдделі инвесторлар бойынша, сондай-ақ қабылданған және орындалған мемлекеттік міндеттемелер бойынша ұсынылатын ақпараттың нысандарын толтыру жөнінде ұсынымдарды МЖӘ дамыту орталығы береді.

      Уәкілетті тұлғалар жоспарланатын және іске асырылатын МЖӘ жобалары мен мемлекеттік міндеттемелер туралы ұсынылатын ақпараттың аудармасының тең түпнұсқалылығын, толықтығын, сапасын және анықтығын қамтамасыз етеді.

      МЖӘ дамыту орталығы уәкілетті тұлғалар ұсынған ақпараттарды жинақтауды жүзеге асырады және есепті айдан кейінгі айдың 15 (он бесінші) күніне дейін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға жолдайды, сондай-ақ өзінің интернет-ресурсында орналастырады.

      МЖӘ дамыту орталығы жоспарланатын және іске асырылатын МЖӘ жобалары мен мемлекеттік міндеттемелер туралы ақпаратты МЖӘ мәселелері бойынша зерттеулер жүргізу, ұсынымдар әзірлеу және тиісті жарияланымдар үшін пайдаланады.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 28.04.2021 № 48 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      5. МЖӘ жергілікті жобалары бойынша МЖӘ шарттарын облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдары Заңның 25-бабының 5) тармақшасына сәйкес жасасады.

      Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың әкімдігінің тиісті қаулысымен Заңның 1-бабының 5) тармақшасында көзделген тұлғалардың ішінен МЖӘ шартын жасасу үшін мемлекеттік әріптес айқындалады.

2-тарау. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау тәртібі

      6. МЖӘ жобаларын жоспарлау МЖӘ жобаларын жоспарлау мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысына берілетін МЖӘ жобасын іске асыру орындылығы туралы экономикалық қорытындының немесе жекеше әріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздер кезінде әлеуетті жекеше әріптес әзірлейтін МЖӘ жобасына бизнес-жоспарға (бұдан әрі – бизнес-жоспар) берілетін МЖӘ жобасын іске асыру орындылығы туралы қорытындының негізінде жүзеге асырылады.

      Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, оған қажетті сараптамаларды жүргізу "Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, оған қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, іске асырылуын мониторингілеу және бағалау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы № 129 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9938 болып тіркелген) сәйкес жүзеге асырылады.

      7. МЖӘ жобаларын жоспарлау кезінде бір МЖӘ жобасының іс-шараларын бірнеше МЖӘ жобаларына бөлуге жол берілмейді.

      Уәкілетті тұлғалар МЖӘ жобасы бойынша техникалық, қаржылық, заңдық шешімдерді қалыптастыруға кешенді тәсілді қамтамасыз етеді.

      8. МЖӘ жобасын іске асыру туралы шешімді уәкілетті тұлға Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары, Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің тапсырмалары не актілері негізінде, сондай-ақ МЖӘ жобасының басымдығы мен жеделдігін ескере отырып қабылдайды.

      МЖӘ жобасының басымдығын, жеделдігін айқындау кезінде уәкілетті тұлға:

      Ведомствоаралық жобалау тобының ұсынымдарын назарға алады;

      МЖӘ жобаларына басымдық беруді пайдаланады;

      кәсіпкерлік субъектілерінен келіп түскен бастамалардың (осы бастамалар келіп түскен жағдайда) Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің тапсырмаларына не актілеріне сәйкестігін талдайды.

      МЖӘ жобаларына басымдық беру шеңберінде МЖӘ жобасын іске асырудың орындылық дәрежесі қаралады. Бірінші кезекте халықтың базалық қажеттіліктерін қамтамасыз ететін МЖӘ жобаларын іске асыру қаралады.

      Егер МЖӘ басым жобалары бірнешеу болған жағдайда мұндай жобаларды іске асырудың жеделділік дәрежесі айқындалады.

      Бұл кезеңде МЖӘ жобасының алдын ала экономикалық және әлеуметтік тиімділігі айқындалады.

      МЖӘ жобалары халық үшін ұзақ мерзімді кезеңге құндылық жасауға, жеке әріптестің инвестициялар тартуына, сондай-ақ МЖӘ жобасының ерекшеліктеріне байланысты кемінде 5 (бес) жыл мерзімге жеке әріптестің МЖӘ объектісін пайдалануына бағдарланады.

      Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 08.12.2020 № 89 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      9. МЖӘ жобасын жоспарлау кезеңінде уәкілетті тұлғалар жобаны басқару сапасын қамтамасыз ету үшін ведомстволық бағынысты ұйымдардың мамандарын, тәуелсіз сарапшыларды, жобалық, инжинирингтік және басқа компанияларды, мүдделі және уәкілетті мемлекеттік органдарды, Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының өкілдерін,кәсіпкерлік субъектілерін тарту арқылы Ведомствоаралық жобалық топ құрады.

      Ведомствоаралық жобалық топ мынадай функцияларды жүзеге асырады:

      МЖӘ жобасын іске асыру тетіктері бойынша ұсыныстар мен бастамаларды зерделейді;

      МЖӘ жобасының басымдығын, жүзеге асыру тәсілін, конкурстың түрін, жер учаскелерін бөлуге, инженерлік желілерге қосылуға байланысты мәселелерді іріктейді, бағалайды, айқындайды;

      хаттамаға қол қою арқылы МЖӘ жобасын іске асырудың орындылығы не орынсыздығы туралы ұсынымдар қабылдайды;

      жоспарланып отырған МЖӘ жобасы бойынша маркетингтік және өзге де зерттеулердің нәтижелерін зерделейді;

      МЖӘ жобасының барлық қажетті есептеулерін, оның ішінде алдын ала есептеулерін зерделейді;

      конкурстық құжаттамаға қосу үшін ұсыныстар қалыптастырады;

      МЖӘ жобасын жоспарлау кезеңінен бастап МЖӘ шартын жасасу кезеңіне дейін МЖӘ жобасын әзірлеуге тартылған тұлғалардың есептерін тыңдайды;

      келісуші уәкілетті органдар мен ұйымдардан ескертулер алу шамасына қарай келісу және сараптама процестері барысында МЖӘ жобасының конкурстық құжаттамасын пысықтауды жүзеге асырады.Бұл ретте сараптама немесе келісу нәтижесі бойынша қорытындыларда бар болған жағдайда Ведомствоаралық жобалық топ үшін МЖӘ жобаларын басқару жөніндегі ұсынымдар көрсетіледі;

      МЖӘ конкурстық құжаттамасын қараудан, келісуден, сараптамадан және бекітуден өту мерзімдерінің және рәсімдерінің сақталуын қадағалайды.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 19.12.2019 № 95 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      10. Заңның 26-бабына сәйкес уәкілетті тұлғалар МЖӘ саласында мамандарды оқыту, сондай-ақ МЖӘ мәселелері бойынша зерттеулер жүргізу және ұсынымдар әзірлеу үшін МЖӘ дамыту орталығын тартады.

      11. МЖӘ жобасын қаржыландыруға мүдделі қаржылық және өзге де ұйымдар МЖӘ жобасының конкурстық құжаттамасын, МЖӘ шартының жобасын әзірлеуге және талқылауға қатыса алады, оның ішінде МЖӘ жобасын қаржыландыру, МЖӘ шарты бұзылған жағдайларда тартылатын қарыздар, көзделетін төлемдер бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету схемасы және МЖӘ жобасын қаржыландыруға байланысты өзге де мәселелер бойынша ұсыныстар енгізе алады.

      12. МЖӘ жобасын жоспарлауға кәсіпкерлік субъектілерін тарту, жоспарлау процесінің ашықтығын арттыру мақсатында, уәкілетті тұлғалар жоспарланған МЖӘ жобасы туралы қызығушылықты білдіретін сұрау салуды өздерінің ресми интернет-ресурстарында, МЖӘ дамыту орталығының интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етеді.

      Қосымша ақпартты өзге де интернет-ресурстарда және мерзімді баспасөз басылымдарында орналастыруға жол беріледі.

      Жоспарланған МЖӘ жобасы туралы қызығушылықты білдіретін сұрау салу уәкілетті тұлғаның байланыс деректерінен, МЖӘ жобасының негізгі параметрлері және талаптарынан, сондай-ақ ұсыныстарды берудің түпкілікті мерзімдерінен тұрады.

      Конкурсты ұйымдастырушы жекеше әріптесті айқындау бойынша конкурсты жабық түрде өткізу туралы шешім қабылдаған жағдайда, жоспарланған МЖӘ жобасы туралы ақпарат жария етілмейді. Қызығушылықты білдіретін сұрау салу конкурсты ұйымдастырушы алдын ала айқындаған әлеуетті жекеше әріптестерге жазбаша түрде жолданады.

      МЖӘ жобасын талқылауға әлеуетті жекеше әріптестерді тарту мақсатында дөңгелек үстелдер, кездесулер, road-show (тұсаукесерлер), networking (салалық конференцияларға және форумдарға, көрмелерге қатысу), инвестициялық маркетинг және басқа да қажетті шаралар, оның ішінде консультанттарды тарта отырып жүргізіле алады.

      13. Конкурсты ұйымдастырушы қажет болған жағдайда келіп түскен ұсыныстарды жинақтайды және уәкілетті тұлғаның әлеуетті жекеше әріптестердің әрқайсысымен, оның ішінде жалғыз әлеуетті жекеше әріптеспен келіссөздер жүргізуі жолымен бәсекелі диалог ұйымдастыра алады.

      Бәсекелі диалог әрбір мүдделі әлеуетті жекеше әріптестердің, оның ішінде жалғыз әлеуетті жекеше әріптестің мүмкіндіктері мен қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық, қаржылық, заңдық және МЖӘ жобасының басқа да қажетті параметрлері, мемлекеттік қолдау шаралары, үздік конкурстық өтінімді айқындау өлшемшарттары бойынша оңтайлы шешімдерді және өзге де шешімдерді қалыптастыру үшін ұйымдастырылады.

      14. Бәсекелі диалог қорытындылары хаттамамен ресімделеді.

      Бәсекелі диалогқа қатысушылардың барлығы оны жүргізу барысында алынған ақпараттың құпиялылығын сақтайды.

      15. Уәкілетті тұлғалар бәсекелестік диалогтың қорытындыларын, ведомствоаралық жобалау тобы жұмысының нәтижелерін ескере отырып, сондай-ақ Заңның талаптарын ескере отырып, конкурстық құжаттаманы әзірлейді.

      Әлеуетті жекеше әріптес МЖӘ жобасына бизнес-жоспар әзірлеген жағдайда жекеше әріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздерге қатысуға өтінім енгізу үшін уәкілетті тұлғалармен талқылау жүргізу қажет.

      Талқылауға мүдделі мемлекеттік органдар, сарапшылар және мүдделі тұлғалар тартылуы мүмкін.

      Ескерту. 15-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 24.09.2020 № 66 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1-параграф. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының конкурстық құжаттамасын, оның ішінде оған өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу кезінде, әзірлеу, келісу, сараптама жүргізу, сондай-ақ бекіту

      16. Конкурстық (аукциондық) құжаттаманы әзірлеуші мемлекеттік орган мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысына берілетін МЖӘ жобасын іске асыру орындылығы туралы экономикалық қорытындыны алғаннан кейін инвестициялық ұсыныс, оған берілген қорытындылар және басқа да тиісті сараптамалар қоса берілген өтінімді, мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық немесе жергiлiктi уәкiлеттi органның тиісті бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламасының қаражаты есебінен конкурстық (аукциондық) құжаттаманы әзірлеу немесе түзету (МЖӘ жобаларын сүйемелдеу бойынша заңды тұлғалар тартылған жағдайда) мәселесін одан әрі тиісті бюджет комиссиясының қарауына шығару үшін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органға енгізеді.

      Ескерту. 16-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 13.04.2022 № 35 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      17. Инвестициялық ұсыныстарда қамтылған тиісті бюджет комиссиялары мақұлдаған МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган конкурстық (аукциондық) құжаттаманы әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларды жүргізу мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның тиісті бөлінетін бюджеттік бағдарламасының қаражаты есебінен жүзеге асырылатын МЖӘ жобаларының тізбесін қалыптастырады.

      Ескерту. 17-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 13.04.2022 № 35 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      18. Инвестициялық ұсыныстарға берілетін экономикалық қорытындылардың негізінде және бюджет комиссияларының қорытындыларына сәйкес МЖӘ жобасының конкурстық (аукциондық) құжаттамасының ажырамас бөлігі болып табылатын МЖӘ жобаларының техникалық-экономикалық негіздемелерін (қажет болған жағдайда) әзірлеуді немесе түзетуді қамтитын МЖӘ жобаларының конкурстық (аукциондық) құжаттамаларын әзiрлеу немесе түзету жүзеге асырылады.

      Ескерту. 18-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 13.04.2022 № 35 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      19. Конкурстық (аукциондық) құжаттама, оның ішінде оған тиісті өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу кезінде (бұдан әрі – конкурстық (аукциондық) құжаттама), мемлекеттік және (немесе) орыс тілдерінде, Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасының талаптарын ескере отырып, Заңмен және осы Қағидаларда белгіленген тәртіппен МЖӘ жобасының ерекшелігін ескере отырып өзге де тілдерде де әзірленеді.

      Ескерту. 19-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 13.04.2022 № 35 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20. Заңның 37-бабының 2-тармағына сәйкес конкурстық (аукциондық) құжаттама мынадай ақпаратты қамтиды:

      1) әлеуетті жекеше әріптестердің қойылатын біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарға қойылатын талаптар;

      2) осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес құрылым бойынша әзірленетін МЖӘ жобасының сипаттамасын қамтитын ақпараттық парақ;

      3) МЖӘ объектісінің орналасқан жері;

      4) МЖӘ жобасы бойынша мемлекеттік қолдаудың болжамды түрлері мен көлемдері, сондай-ақ шығындарды өтеу мен кірістерді алу көздері;

      5) МЖӘ шартының жобасы;

      6) үздік конкурстық (аукциондық) өтінімді айқындау өлшемшарттарының сипаты;

      7) МЖӘ жобасының параметрлері көрсетілуге тиіс валютаны (валюталарды) көрсету және оларды салыстыру мен бағалау мақсатында бірыңғай валютаға келтіру үшін қолданылатын валюта (валюталар) бағамы;

      8) конкурстық (аукциондық) өтінім берілетін тілге қойылатын талаптар;

      9) әлеуетті жекеше әріптестің өз конкурстық (аукциондық) өтінімін конкурстық (аукциондық) өтінімдер ұсыну мерзімі өткенге дейін өзгерту немесе кері қайтарып алу құқығына нұсқау;

      10) конкурстық (аукциондық) өтінімнің мазмұны, конкурстық (аукциондық) өтінімдерді ұсыну тәсілі, орны, мерзімі және олардың күші, сондай-ақ конкурстық (аукциондық) өтінімді қамтамасыз етуді енгізу шарттары;

      11) МЖӘ жобасының конкурстық (аукциондық) құжаттамасының мазмұны бойынша түсіндірулерді алу тәсілдері;

      12) конкурстық (аукциондық) өтінімдер салынған конверттерді ашу рәсімдері, орны, күні мен уақыты.

      13) келіссөздер барысында өзгерістер енгізуге жол берілмейтін конкурстық (аукциондық) шарттар.

      Ескерту. 20-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 13.04.2022 № 35 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20-1. Конкурстық (аукциондық) құжаттамада конкурстың (аукционның) елеулі шарттары болып табылатын келіссөздер барысында өзгерістер енгізуге жол берілмейтін конкурс (аукцион) шарттары айқындалады.

      Ескерту. 20-1-тармақпен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің 19.12.2019 № 95 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 13.04.2022 № 35 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      21. Конкурстық (аукциондық) құжаттамаға тиісті саланың уәкілетті органы салалық сараптама жүргізуге тиіс.

      Конкурстық (аукциондық) құжаттаманың салалық сараптамасын осы Қағидаларға 1-2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша салалық орталық мемлекеттік органдар (құны төрт миллион айлық есептік көрсеткіштен асатын МЖӘ жергілікті жобалары бойынша не республикалық МЖӘ жобалары бойынша), жергілікті салалық мемлекеттік органдар (МЖӘ жергілікті жобалары бойынша) енгізілген сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде жүргізеді.

      МЖӘ жобасы орындылығы, іске асыру мерзімдері, көлемі, құны және іске асыру тетігі, МЖӘ жобасы бойынша түпкілікті және тікелей нәтижелерге қол жеткізу бойынша танылған жағдайда оң салалық қорытынды, әйтпесе теріс салалық қорытынды дайындалады.

      Конкурстық (аукциондық) құжаттамаға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу кезінде ол салалық сараптамаға жіберілуге тиіс.

      Салалық қорытындының әр парағына салалық орталық не жергілікті мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшесінің басшысы қол қояды және тиісті бұйрықты қоса бере отырып, салалық орталық не жергілікті мемлекеттік органның бірінші басшысы не оны алмастыратын тұлға қол қояды.

      Салалық қорытынды тігілген түрде, нөмірленген беттерімен ұсынылады, соңғы беттіңартқы жағы конкурсты (аукционды) ұйымдастырушының мөрімен расталады және беттер саны көрсетіледі.

      Ақпараттандыру саласындағы МЖӘ жобалары бойынша конкурстық құжаттамада көзделген технологиялық, техникалық шешімдердің, оның ішінде іске асыру кестесінің "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкестігіне бағалау жүргізіледі.

      Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы МЖӘ жобалары бойынша конкурстық құжаттамада көзделген технологиялық, техникалық шешімдердің, оның ішінде іске асыру кестесінің "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкестігіне бағалау жүргізіледі.

      Егер МЖӘ жобасы бірнеше салалық мемлекеттік органдардың жауапкершілік аясын қозғаған жағдайда көрсетілген салалық мемлекеттік органдар салалық сараптама үшін осы тармақтың талаптарына сәйкес дайындалатын конкурстық (аукциондық) құжаттаманың тиісті салалық сараптамалар қорытындыларын қосымша ұсынады.

      Ескерту. 21-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 13.04.2022 № 35 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      22. МЖӘ жобасы табиғи монополиялар салаларына жатқызылған жағдайда, конкурсты (аукционды) ұйымдастырушы конкурстық (аукциондық) құжаттаманы табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органмен олар келіп түскен күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде мына мәселелерді қарай отырып:

      1) табиғи монополиялар саласына жататын көрсетілетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тарифтерді (бағаларды, алым мөлшерлемелерін) қалыптастыру және бекіту тәртібі бөлігінде конкурстық (аукциондық) құжаттама ережелерінің Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар салаларындағы қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес келуін;

      2) конкурстық (аукциондық) құжаттаманың тарифтер қалыптастырудың экономикалық, қаржылық, техникалық және басқа да параметрлеріне және МЖӘ жобасының техникалық-экономикалық негіздемесі (бұдан әрі - ТЭН) бар болған жағдайда оған сәйкес келуін;

      3) конкурсқа (аукционда) қатысушылар ұсынған конкурстық (аукциондық) өтінімнің құрамында МЖӘ жобасының тариф қалыптастырумен байланысты құжаттар тізбесін келісуін;

      4) тариф қалыптастырумен байланысты конкурстық (аукциондық) құжаттаманың елеулі шарттарын келісуін;

      5) МЖӘ жобасының тариф қалыптастырумен байланысты МЖӘ шартына енгізілетін ережелер мен қосымшалар бөлігінде МЖӘ шартының жобасын келісуін;

      6) МЖӘ-нің жұмыс істеп тұрған объектілерін жаңғырту немесе реконструкциялау кезінде іске қосылған негізгі құрал-жабдықтардың өтімділік құнының жұмыс істеп тұрған деңгейінің капитал құрушы шығындар есебінен ұлғаюына немесе сақталуына қол жеткізу және МЖӘ жобасын іске асыру шеңберінде әзірленген және іске асырылатын іс-шаралар жоспарына негізделген нормативтік шығындарды төмендету және (немесе) бар болған жағдайда нормативтен жоғары шығындарды жоюды;

      7) қызметтер (тауарлар, жұмыстар) бойынша шығыстар, өндірістік шығындарды азайтуды;

      8) қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) көлемі, ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) көлемін ұлғайту және (немесе) сапасын арттыруды;

      9) тарифті (бағаны, алым мөлшерлемелерін) қалыптастыру тәртібі көрсетілетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тарифтің шекті деңгейін;

      10) қарыз алудың және қарыз ресурстарын өтеудің схемасы мен шарттарын;

      11) МЖӘ жобасының негізгі қаржы-экономикалық көрсеткіштері – Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық даму болжамының және МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді төлеу болжамының көрсеткіштерін ескере отырып, пайданың (кірістіліктің), тартылған активтеріне пайданың, көрсетілетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) өсу болжамы шеңберінде субъектілердің көрсетілетін қызметтеріне тарифтер (бағалар, алымдар мөлшерлемелерінің) деңгейіндегі қолма-қол ақшаның дисконтталған ағымдарының ішкі нормаларын келіседі.

      Конкурстық (аукциондық) құжаттаманы келісу келісім туралы немесе әрбір қаралатын мәселе бойынша келіспеу себептерін немесе конкурстық (аукциондық) құжаттаманы пысықтау бойынша талаптарды көрсете отырып, келіспеу туралы хат түрінде ресімделеді.

      Ескерту. 22-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 13.04.2022 № 35 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      23. Конкурсты (аукционды) ұйымдастырушы республикалық не жергілікті МЖӘ жобаларының конкурстық (аукциондық) құжаттамасын бюджетті атқару жөніндегі орталық не жергілікті уәкілетті органға келісуге жолдайды.

      Ескерту. 23-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 13.04.2022 № 35 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      24. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган өз құзыретіне кіретін мәселелер бойынша республикалық МЖӘ жобаларының конкурстық (аукциондық) құжаттамасын келісуді жүргізеді, оның ішінде мынадай:

      1) инфрақұрылымдық облигациялар бойынша мемлекеттің кепілгерлігін немесе МЖӘ жобаларын қаржыландыру үшін тартылатын қарыздар бойынша мемлекеттік кепілдіктер ұсыну мәселелерін қарайды.

      Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган мемлекет кепілгерлігін ұсынуды көздейтін конкурстық (аукциондық) құжаттаманы келісу кезінде МЖӘ жобасы бойынша жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурс (аукцион) шеңберінде конкурсты (аукционды) ұйымдастырушы беруді ұсынған мемлекет кепілгерлігінің көлемін келіседі;

      2) МЖӘ жобасын іске асыру үшін МЖӘ объектісін республикалық меншікке қабылдау немесе қолданыстағы республикалық меншік объектісін беру;

      3) шығындарды өтеу және кірістер алу көздерін төлеуге, МЖӘ жобасы бойынша бірлесіп қаржыландыруға республикалық бюджеттен қаражат бөлу мәселелерін қарайды.

      Бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті орган өз құзыретіне кіретін мәселелер бойынша жергілікті МЖӘ жобаларының конкурстық (аукциондық) құжаттамасын келісудіжүргізеді, оның ішінде мынадай:

      1) МЖӘ жобасын іске асыру үшін МЖӘ объектісін коммуналдық меншікке қабылдау немесе қолданыстағы коммуналдық меншік объектісін беру;

      2) шығындарды өтеу және кірістер алу көздерін төлеуге, МЖӘ жобасы бойынша бірлесіп қаржыландыруға жергілікті бюджеттен қаражат бөлу мәселелерін қарайды.

      Бюджетті атқару жөніндегі орталық не жергілікті уәкілетті органның конкурстық (аукциондық) құжаттаманы келісу мерзімі, егер жоба техникалық күрделі және (немесе) бірегей болып табылса, 20 (жиырма) жұмыс күнінен аспайды, ал қалған жобалар бойынша келіп түскен күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен аспайды.

      Бюджетті атқару жөніндегі орталық не жергілікті уәкілетті органмен конкурстық (аукциондық) құжаттаманы келісу не келіспеу себептерін не конкурстық (аукциондық) құжаттаманы пысықтау бойынша талаптарды көрсете отырып, келіспеу туралы хат түрінде ресімделеді.

      Ескерту. 24-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 13.04.2022 № 35 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      25. Конкурсты (аукционды) ұйымдастырушы конкурстық (аукциондық) құжаттаманы, оның ішінде оған өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу кезінде, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға келісуге жолдайды.

      Конкурстық (аукциондық) құжаттамаға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу кезінде тиісті салыстырма кесте, сондай-ақ ұсынылған өзгерістер және (немесе) толықтыруларды ескере отырып, жаңа редакциядағы конкурстық (аукциондық) құжаттама келісуге ұсынылады.

      Конкурстық (аукциондық) құжаттамаға және оған қоса берілетін материалдарға уәкілетті тұлғаның жауапты құрылымдық бөлімшесінің (ведомствосының) басшысы әр парағына қол қояды немесе беттері нөмірленіп, тігілген түрде ұсынылады. Тігу кезінде соңғы беттің сырты куәландырылады және бет саны көрсетіледі.

      Ескерту. 25-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 13.04.2022 № 35 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      26. Конкурсты (аукционды) ұйымдастырушы конкурстық (аукциондық) құжаттаманың жобасын келісуге жолдаған кезде, байланысушы тұлға – конкурсты (аукционды) ұйымдастырушының өкілінің тегін, атын, әкесінің атын (бар болған жағдайда), лауазымын, телефонын және электрондық поштасының мекенжайын (мекенжайларын) көрсетеді.

      Ескерту. 26-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 13.04.2022 № 35 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      27. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган конкурстық құжаттама түскен күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде оны МЖӘ дамыту орталығына немесе облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдары айқындайтын заңды тұлғаларға, егер жоба техникалық жағынан күрделі және (немесе) бірегей болып табылса, осы ұйымға конкурстық құжаттаманы ұсынған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде жүргізілетін сараптама жүргізу үшін, оның ішінде оған өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу кезінде жүргізу үшін жолдайды, ал жобалардың қалғандары бойынша – 15 (он бес) жұмыс күні ішінде жолдайды.

      Бұл ретте инвестициялық ұсыныстың және мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысына берілетін МЖӘ жобасын іске асыру орындылығы туралы мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның экономикалық қорытындысының көшірмесі қоса беріледі.

      28. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның конкурстық (аукциондық) құжаттаманы қарауының жалпы мерзімі, сараптаманы қоса алғанда, техникалық жағынан күрделі және (немесе) бірегей болып табылатын жобалар бойынша 40 (қырық), ал жобалардың қалғандары бойынша – 25 (жиырма бес) жұмыс күнінен аспауы тиіс.

      Ескерту. 28-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 13.04.2022 № 35 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      29. Конкурстық құжаттама бойынша жетіспейтін және (немесе) қосымша ақпарат ұсыну қажет болған жағдайларда, МЖӘ-ні дамыту орталығынемесе облыстардың, республикалық маңызы бар қалалар мен астананың жергілікті атқарушы органдары айқындайтын сараптаманы жүргізуге уәкілетті заңды тұлғалар құжаттар пакеті түскен күннен бастап 5 (бес жұмыс) жұмыс күні ішінде (бір реттен артық емес) тиісті сұрау салуларды, сұрау салудың көшірмесін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға жолдайды. Жетіспейтін және (немесе) қосымша ақпаратты немесе қосымша мерзімдердің қажеттігі туралы хабарламаны конкурстық құжаттаманы әзірлеуші сұрау салу түскен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде жолдайды.

      30. Бұл ретте жетіспейтін және (немесе) қосымша ақпаратты ұсынудың қосымша мерзімі күнтізбелік 15 (он бес) күннен аспайды.

      Сұрау салуды жолдаған күннен бастап, қажетті ақпаратты ұсынғанға дейін сараптама жүргізу мерзімдері тоқтатылады.

      Сұрау салуға сәйкес қажетті ақпараттар мерзімге сәйкес ұсынылмаған жағдайда конкурстық құжаттама әзірлеушіге қараусыз кейін қайтарылады.

      31. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық не жергілікті уәкілетті орган МЖӘ дамыту орталығы не жергілікті атқарушы орган айқындайтын заңды тұлға жүргізетін сараптаманың негізінде конкурстық құжаттаманы келісу не келіспеу себептерін не конкурстық құжаттаманы пысықтау жөніндегі талаптарды көрсете отырып, келіспеу туралы хат дайындайды.

      Ескерту. 31-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 19.12.2019 № 95 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      32. Алып тасталды – ҚР Ұлттық экономика министрінің 04.05.2019 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      33. Конкурстық (аукциондық) құжаттаманың сараптама қорытындысы мыналарды:

      конкурстық (аукциондық) құжаттаманың паспортын;

      конкурстық (аукциондық) құжаттаманың Қазақстан Республикасының МЖӘ саласындағы қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкестігін бағалауды;

      ақпараттық парақты бағалауды, оның ішінде жекеше әріптеске ұсыну жоспарланатын мемлекеттік қолдау шаралары мен шығындарды өтеу және кірістерді алу көздерін бағалауды, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 164-бабының 2-тармағына сәйкес жергiлiктi атқарушы органның мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерінің оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелерiнiң лимитiн бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган жылжымалы негізде үш жылдық кезеңге белгiлейдi;

      конкурстық (аукциондық) құжаттама шарттарын бағалауды;

      МЖӘ шартының жобасын бағалауды қамтиды;

      конкурс ұйымдастырушыға, жобалық топқа, жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурстық комиссияға, өзге де мүдделі тұлғаларға:

      конкурстық құжаттаманың сапасын арттыру;

      МЖӘ жобасын басқару сапасын арттыру;

      МЖӘ жобасын іске асыру тиімділігін және тәуекелдерді басқаруды қамтамасыз ету жөніндегі ұсынымдарды қамтиды.

      Ескерту. 33-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 13.04.2022 № 35 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      34. Конкурстық құжаттаманың, оның ішінде оған өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу кезіндегі сараптаманың нәтижесі оң қорытынды оң немесе теріс қорытынды болып табылады, ол мынадай бөліктерден тұрады:

      1) сараптама қорытындысының кіріспе бөлігі сараптаманың атауы мен жүргізу күні туралы мәліметтерді, сондай-ақ МЖӘ жобасы туралы жалпы ақпаратты қамтиды;

      2) сараптама қорытындысының негізгі (талдамалық) бөлігінде осы Қағидаларға сәйкес жүргізілген бағалау нәтижелері көрсетіледі;

      3) қорытынды бөлікте сараптама қорытындылары бойынша әзірленген ұсынымдар мен тұжырымдар жазылады.

      35. Оң қорытынды МЖӘ жобасын басқару сапасын арттыру бойынша, оның ішінде МЖӘ жобасын іске асыру тиімділігін және тәуекелдерді басқаруды қамтамасыз ету бойынша мүдделі тұлғаларға ұсынымдары бар түсіндірмелерді қамтуы мүмкін.

      Теріс қорытынды дайындалған жағдайда конкурс ұйымдастырушы конкурстық құжаттаманы пысықтауға және оны қайта сараптау жүргізу үшін енгізуге құқылы.

      36. Конкурстық құжаттама құрамындағы МЖӘ шартының жобасын бағалау мыналарды:

      1) шарт жобасының Заңның 46-бабына сәйкестігін талдауды;

      2) шарт жобасының конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестігін талдауды;

      3) сыртқы жағдайлардың МЖӘ жобасын іске асыруға әсерін бағалауды қоса алғанда, мемлекеттік әріптес пен жекеше әріптестің тәуекелдерін талдауды;

      4) МЖӘ субъектілерінің қызметін мемлекеттік қолдау шараларын, көлемі мен оны ұсыну шарттарын, сондай-ақ МЖӘ субъектілерінің шығындарын өтеу және кірістерді алу құрамын талдауды;

      5) тараптардың жауапкершіліктерін, МЖӘ жобасын іске асыру шеңберінде туындауы мүмкін дауларды қарау шарттарын талдауды;

      6) конкурстық құжаттама құрамындағы шарт жобасы бойынша тұжырымдар мен ұсынымдарды;

      7) МЖӘ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелер болған жағдайда жоба бойынша төлемдер кестесін талдауды қамтиды.

      Ескерту. 36-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 04.05.2019 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      37. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық не жергілікті уәкілетті орган конкурстық құжаттаманы келіседі және МЖӘ дамыту орталығы немесе облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдары айқындайтын, сараптама жүргізуге уәкілетті заңды тұлғалар жүргізген конкурстық құжаттама сараптамасының қорытындысын конкурсты ұйымдастырушыға жолдайды.

      Жергілікті МЖӘ жобаларының конкурстық құжаттамаларын, оның ішінде оларға тиісті өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізу кезінде транспарентті әрі тәуелсіз бағалауды қамтамасыз ету мақсатында сараптаманы облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдары айқындайтын, сараптама жүргізуге уәкілетті заңды тұлғалар жүргізеді.

      Ескерту. 37-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 19.12.2019 № 95 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      38. МЖӘ-ні дамыту орталығыжүргізген конкурстық құжаттамаға МЖӘ жобасы бойынша республикалық бюджеттен шығыстарды тудыратын бір немесе бірнеше мемлекеттік қолдау шараларын, жекеше әріптестің шығыстарын өтеу және кірістерді алу көздерін ұсынуды енгізу мүмкіндігі туралы ұсынымдарды қамтитын конкурстық құжаттама сараптамасының оң қорытындысы болған жағдайда, конкурстық құжаттаманы әзірлеуші мемлекеттік орган МЖӘ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелерді қабылдау мәселесін республикалық бюджет комиссиясының қарауына шығару үшін өтінімді бюджеттік жоспарлау және бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органға жолдайды.

      39. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдары айқындайтын сараптама жүргізуге уәкілетті заңды тұлғалар жүргізген конкурстық құжаттамаға МЖӘ жобасы бойынша жергілікті бюджеттен шығыстарды тудыратын бір немесе бірнеше мемлекеттік қолдау шараларын, жекеше әріптестің шығыстарын өтеу және кірістерді алу көздерін ұсынуды енгізу мүмкіндігі туралы ұсынымдарды қамтитын конкурстық құжаттама сараптамасының оң қорытындысы болған жағдайда мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган МЖӘ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелерді қабылдау мәселесін тиісті бюджет комиссиясының қарауына шығарады.

      40. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган оңайлатылған конкурстық рәсімдерді пайдалана отырып, жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурс үшін дайындалған МЖӘ жобасы бойынша жергілікті бюджеттен шығыстарды тудыратын бір немесе бірнеше мемлекеттік қолдау шараларын, жекеше әріптестің шығыстарын өтеу және кірістерді алу көздерін қамтитын конкурстық құжаттама бойынша қорытынды дайындайды (заңды тұлғалардың сараптама өткізуінсіз) және қорытындыны тиісті бюджет комиссиясының қарауына шығарады.

      41. Ұлттық валютаның шетел валютасының бағамына қатысты айтарлықтай өзгеру себебінен техникалық шешімдердің өзгеруін талап етпейтін, жаңа объектiлердi құруға (құрылысына) не бар объектiлердi реконструкциялауға бағытталған МЖӘ жобасының сметалық құны ұлғайған жағдайда, кейіннен ведомстводан тыс кешенді сараптамасын жүргізе отырып ТЭН-ге және (немесе) ЖСҚ-ға түзету жүргізіледі, бұл ретте МЖӘ-ні дамыту орталығы немесе облыстардың, республикалық маңызы бар қалалар мен астананың жергілікті атқарушы органдары айқындайтын сараптаманы жүргізуге уәкіле тті заңды тұлғалар сараптамасы және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган қорытындысы қажет емес.

      42. Конкурсты ұйымдастырушы осы мәселені тиісті бюджет комиссиясының қарауына шығару үшін бюджеттік жоспарлау және бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органға (республикалық жобалар бойынша) немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға (жергілікті жобалар бойынша) өтінім жолдайды.

      Тиісті бюджет комиссиясының шешімі негізінде конкурстық құжаттаманы қайта бекіту жүзеге асырылады.

      43. Барлық қажетті келісулер мен сараптамаларды, оның ішінде тиісті бюджет комиссияның оң шешімін алғаннан кейін, конкурстық (аукциондық) құжаттама конкурсты (аукционды) ұйымдастырушының бірінші басшысының немесе оны алмастыратын тұлғаның немесе ол уәкілеттік берген тұлғаның бұйрығымен (шешімімен) бекітіледі.

      Аукциондық құжаттаманы бекіту кезінде тиісті бюджет комиссиясының шешімі талап етілмейді.

      Конкурстық (аукциондық) құжаттамаға, сондай-ақ оған қоса берілетін материалдарға конкурсты (аукционды) ұйымдастырушының жауапты құрылымдық бөлімшесінің (ведомствоның) басшысы әрбір парағына қол қояды.

      Ескерту. 43-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 13.04.2022 № 35 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      44. Конкурстық (аукциондық) құжаттаманың қолданылу мерзімі бекітілген күннен бастап 3 (үш) жылдан аспауы қажет.

      Ескерту. 44-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 13.04.2022 № 35 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      44-1. Жобаны іске асыру кестесін қозғамайтын конкурсты (аукционды) өткізу кестесінің өзгерістерін қоспағанда, осы Қағидалардың 43-тармағына сәйкес бекітілген конкурстық (аукциондық) құжаттамаға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген жағдайда конкурстық (аукциондық) құжаттама осы параграфқа сәйкес сараптамалар мен келісулерден өтуге тиіс.

      Ескерту. 44-1-тармақпен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің 19.12.2019 № 95 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - 13.04.2022 № 35 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

2-параграф. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының қаржы-экономикалық негіздемесін әзірлеу арқылы мемлекеттік-жекешелік әріптестік компаниясының жарғылық капиталына қатысу

      45. МЖӘ жобасының қаржы-экономикалық негіздемесін (бұдан әрі - ҚЭН) әзірлеу, түзету, сараптау, сондай-ақ бекіту Қазақстан Республикасының бюджет заңнмасына сәйкес жүзеге асырылады.

      Жекеше әріптесті конкурс тәсілімен айқындаған жағдайда уәкілетті тұлға конкурстық құжаттама дайындалғанға дейін "Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, оған қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, іске асырылуын мониторингілеу және бағалау және бюджеттік кредиттеудiң орындылығын айқындау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы № 129 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9938 болып тіркелген)сәйкес заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың ҚЭН-іне сараптама жүргізуді қамтамасыз етеді және заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық не жергілікті уәкілетті органның экономикалық қорытындысын конкурстық құжаттама құрамында ұсынады.

      Жекеше әріптесті тікелей келіссөздер тәсілімен айқындаған жағдайда уәкілетті тұлға МЖӘ жобасының ҚЭН-іне МЖӘ жобасына бизнес-жоспардың құрамында сараптама жүргізуді қамтамасыз етеді.

      Ескерту. 45-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 19.12.2019 № 95 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      46. МЖӘ компаниясының (институционалдық МЖӘ) жарғылық капиталына қатысу үшін мемлекеттік бюджеттен қаражаттың бөлінуі Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      МЖӘ компаниясына мемлекеттік әріптестің немесе жекеше әріптестің қатысуын тоқтату шарттары мен тәртібі МЖӘ шартымен айқындалады.

3-параграф. Бөлінетін бюджеттік бағдарламалар қаражатын мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамасын әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ оған қажетті сараптамалар жүргізуді, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларына, оның ішінде концессиялық жобаларға консультациялық сүйемелдеу жүргізуді қаржыландыруға бөлу тәртібі

      47. МЖӘ жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамасын әзірлеу немесе түзету, МЖӘ жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу шеңберінде экономикалық сараптаманы қоспағанда, тиісті қажетті сараптамаларды жүргізу қаржыландырылады.

      48. МЖӘ жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамасына сарапталарды, МЖӘ жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеуді қаржыландыру және жүргізу мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның бөлінетін бюджеттік бағдарламасы қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

      49. Бөлінетін бюджеттік бағдарлама қаражаты Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 154-4-бабына сәйкес мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық немесе жергiлiктi уәкiлеттi органның тиiстi бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламасының қаражаты есебiнен жүзеге асырылатын консультациялық қолдау жөнiндегi көрсетілетін қызметтердiң тiзбесiнің негізінде бір қаржы жылы ішінде әр түрлі бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері арасында бөлінуге жатады.

      50. МЖӘ жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамасын әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізуді, МЖӘ жобаларына, оның ішінде концессиялық жобаларға консультациялық сүйемелдеу жүргізуді бөлінетін бюджеттік бағдарламалар қаражаты есебінен қаржыландыру процесі мынадай негізгі кезеңдерді қамтитын іс-шаралар кешенін білдіреді:

      1) бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің МЖӘ жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамасын әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізуді, МЖӘ жобаларына, оның ішінде концессиялық жобаларға консультациялық сүйемелдеу жүргізуді қаржыландыруға өтінімдер беру;

      2) мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық немесе жергiлiктi уәкiлеттi органның тиiстi бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламасының қаражаты есебiнен жүзеге асырылатын консультациялық қолдау жөнiндегi көрсетілетін қызметтердiң тiзбесiн қалыптастыру және бекіту;

      3) МЖӘ жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамасын әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізуді, МЖӘ жобаларына, оның ішінде концессиялық жобаларға консультациялық сүйемелдеу жүргізуді қаржыландыру.

      51. Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері МЖӘ жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамасын әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізуді, МЖӘ жобаларына, оның ішінде концессиялық жобаларға консультациялық сүйемелдеу жүргізуді қаржыландыруға өтінімдерді мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға береді.

      52. МЖӘ жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамасын әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізуді қаржыландыруға өтінім мыналар:

      1) салалық сараптаманың оң қорытындысы;

      2) МЖӘ жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамасын әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізуге техникалық тапсырманың жобасы;

      3) МЖӘ жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамасын әзірлеудің немесе түзетудің, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізудің құнын есептеу қоса берілген, инвестициялық ұсыныстан тұрады.

      МЖӘ жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамасын әзірлеуге немесе түзетуге мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның бөлінетін бюджеттік бағдарламасы бойынша бөлінген қаражатты игеру кезеңі бір жылдан асуы мүмкін бірақ тиісті бюджет комиссиясының ұсынысында айқындалған мерзімнен аспауы керек.

      53. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган МЖӘ жобасы инвестициялық ұсынысқа оң экономикалық қорытынды негізінде және республикалық бюджет туралы заңмен белгіленген Қазақстан Республикасы Үкіметінің МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелер, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелер лимиттерін ескере отырып, МЖӘ жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамасын әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізуге қорытындыларды қалыптастырады және республикалық бюджет комиссияның қарауына енгізеді.

      54. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган инвестициялық ұсынысқа оң экономикалық қорытынды негізінде және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органмен белгіленген облыстар, республикалық маңызы бар қалалар мен астана жергілікті атқарушы органдарының МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелер, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелер лимиттерін ескере отырып, МЖӘ жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамасын әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізуге қорытындыларды қалыптастырады және тиісті бюджет комиссияның қарауына енгізеді.

      55. Инвестициялық ұсыныстарда қамтылған бюджет комиссиялары мақұлдаған МЖӘ жобалары, оның ішінде концессиялық жобалар бойынша мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық немесе жергiлiктi уәкiлеттi органның тиiстi бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламасының қаражаты есебiнен жүзеге асырылатын консультациялық қолдау жөнiндегi көрсетілетін қызметтердiң тiзбесiн қалыптастырады.

      56. Әрбір МЖӘ жобасы, оның ішінде концессиялық жоба бойынша атауды және қаржыландыру сомасын қамтитын мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық немесе жергiлiктi уәкiлеттi органның тиiстi бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламасының қаражаты есебiнен жүзеге асырылатын консультациялық қолдау жөнiндегi көрсетілетін қызметтердiң тiзбесi дайындалуын мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган жүзеге асыратын мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен немесе облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың жергілікті атқарушы органымен бекітіледі.

      57. Мемлекеттiк басқарудың тиiстi саласына (аясына) басшылықты жүзеге асыратын атқарушы орган МЖӘ жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу бойынша көрсетілетін қызметтердi қаржыландыруға арналған өтiнiмдi мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық немесе жергілікті уәкiлеттi органға жiбередi.

      58. МЖӘ жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу бойынша көрсетілетін қызметтерді қаржыландыруға арналған өтінім мынадай негізгі мәліметтерді:

      1) МЖӘ жобасының, оның ішінде концессиялық жобаның атауын;

      2) бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі туралы ақпаратты;

      3) көрсетілетін қызметтердің түрлері және олардың мәлімделетін құнын қамтиды.

      59. Өтінімге, сондай-ақ мыналар қоса беріледі:

      1) мынадай негізгі мәліметтер көрсетілуі тиіс қызметтер көрсету жөніндегі техникалық тапсырманың жобасы:

      көрсетілетін қызметтерді тартудың мақсаты мен міндеттері;

      қызметтер ұсынуға қойылатын жалпы талаптар;

      қызметтер ұсыну мерзімдері;

      қызметтер ұсынудың тікелей нәтижелерінің көрсеткіштері (индикаторлары);

      2) көрсетілетін қызметтердің мәлімделген жалпы құнының негіздемесі;

      3) көрсетілетін қызметтер тарту қажеттілігін негіздейтін өзге де мәліметтер.

      60. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган МЖӘ жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды консультативтік сүйемелдеу бойынша қызметтер көрсетуге арналған өтінімді кейіннен республикалық бюджет комиссиясының қарауына енгізу үшін бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның қарауына енгізеді.

      Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган МЖӘ жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды консультативтік сүйемелдеу бойынша қызметтер көрсетуге арналған өтінімді бюджет комиссиясының қарауына енгізеді.

      Бюджет комиссиялары мақұлдаған әрбір МЖӘ жобасын, оның ішінде концессиялық жобаны консультативтік сүйемелдеу бойынша көрсетілетін қызметтерді қаржыландыру көлемі бойынша мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган МЖӘ жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды консультативтік сүйемелдеу бойынша көрсетілетін қызметтердің тізбесін қалыптастырады, ол мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның тиісті бөлінетін бюджеттік бағдарламасының қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

      Ескерту. 60-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 04.05.2019 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      61. Тиiстi бюджет комиссиясы қарау нәтижелерi бойынша мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық немесе жергілікті уәкiлеттi органның тиiстi бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламасының қаражаты есебiнен жүзеге асырылатын МЖӘ жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу бойынша көрсетілетін қызметтердiң тiзбесiн, сондай-ақ әрбiр жоба бойынша қаржыландырудың түрлерi мен көлемдерiн айқындайды.

      62. МЖӘ жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу бойынша көрсетілетін қызметтердің тізбесі әрбір жоба бойынша атауын және қаржыландыру сомасын қамтиды.

      63. Тиісті бөлінетін бюджеттік бағдарламалар қаражатының қалған сомасына тізімдемелерге өзгерістер және (немесе) толықтыруларды қалыптастыру, тиісті бюджет комиссияның қарауына енгізу және бекіту осы Параграфта белгіленген тәртіпте жүзеге асырылады.

      64. Тиісті бөлінетін бюджеттік бағдарламалар бойынша МЖӘ жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамасының ажырамас бөлігі болып табылатын МЖӘ жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың ТЭН-ін әзірлеуді немесе түзетуді қамтитын МЖӘ жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамасын әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажеттi сараптамаларын жүргізуді, МЖӘ жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеуді қаржыландыруға бөлінген бюджет қаражаты қаржы жылы ішінде пайдаланылмаған немесе ішінара пайдаланылған жағдайларда, бюджеттік бағдарламалар әкімшілері тиісті бюджетті соңғы нақтылауға дейін бөлінген бюджет қаражатының пайдаланылмаған бөлігін қайтаруды қамтамасыз етеді.

      65. Пайдаланылмаған немесе ішінара пайдаланылған бюджет қаражатын қайтару кейіннен түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерістер енгізе отырып, белгіленген тәртіппен әзірленген және қабылданған тиісті бөлінетін бюджеттік бағдарламаларды бөлу туралы мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның бұйрығына немесе облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың жергілікті атқарушы органының шешіміне өзгерістер енгізу туралы мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның бұйрығы немесе облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың жергілікті атқарушы органының шешімі негізінде тиісті бюджет комиссияларының тиісті шешімінсіз мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның тиісті бюджеттік бағдарламаларын қалпына келтіру арқылы жүзеге асырылады.

      66. МЖӘ жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамасын әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажеттi сараптамалар жүргізуді, МЖӘ жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеуді қаржыландыруға тиісті бөлінетін бюджеттік бағдарламалар бойынша бөлінген бюджет қаражаты қаржы жылы ішінде пайдаланылмаған немесе ішінара пайдаланылған жағдайларда, екінші жарты жылдықта тиісті бюджетті нақтылағаннан кейін, бюджеттік бағдарлама әкімшісімен тиісті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органға бөлінген бюджет қаражатының пайдаланылмаған бөлігін қайтаруына жол берілмейді.

      67. Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық немесе жергiлiктi уәкiлеттi органның тиiстi бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламасының қаражаты есебiнен жүзеге асырылатын консультациялық қолдау жөнiндегi көрсетілетін қызметтердiң тiзбесiнің негізінде, МЖӘ жобасының, оның ішінде концессиялық жобаның конкурстық құжаттамасының ажырамас бөлігі болып табылатын МЖӘ жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың ТЭН-ін әзірлеуді немесе түзетуді қамтитын МЖӘ жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамасын әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажеттi сараптамаларын жүргізуді, МЖӘ жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеуді қамтамасыз етеді.

      68. МЖӘ жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамасын әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажеттi сараптамалар жүргізуді, МЖӘ жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеуді қаржыландыру Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында және Қазақстан Республикасының мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы және концессиялар туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

      69. МЖӘ жобасының, оның ішінде концессиялық жобаның конкурстық құжаттамасының ажырамас бөлігі болып табылатын МЖӘ жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың ТЭН-ін әзірлеуді немесе түзетуді қамтитын МЖӘ жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамасын әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ қажеттi сараптамаларын жүргізуге, МЖӘ жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеуге арналған шарт бойынша өнім берушінің міндеттемелеріне тиісті сараптамалар өткізу нәтижелері бойынша ескертулер мен ұсыныстар туындаған, оның ішінде жобаға экономикалық сараптама жүргізген кезде жобаны бюджеттік бағдарламалар әкімшісі пысықтауға қайтарған жағдайда, күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде шарттың жалпы құны шегінде өнім берушінің МЖӘ жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамасын, МЖӘ жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу бойынша көрсетілетін қызметтерді міндетті пысықтауы туралы талап қосылады.

      70. Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық немесе жергілікті уәкiлеттi органға МЖӘ жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамасын әзірлеу немесе түзету, МЖӘ жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу бойынша iс-шараларын iске асыру барысы туралы ақпаратты, тоқсан сайын, есептi тоқсаннан кейiнгi айдың 10-күнiне (оныншы) дейiн ұсынады.

3-тарау. Жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсты және тікелей келіссөздерді жүргізу тәртібі

1-параграф. Жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсты өткізу

      71. Жекеше әріптесті айқындау конкурс тәсілімен, оның ішінде:

      ашық конкурс жолымен;

      екі кезеңдік рәсімдерді пайдалана отырып;

      оңайтылған тәртіппен жүргізіледі.

      Конкурсты ұйымдастырушы конкурстық құжаттамада Заңның 31-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес конкурс түрін айқындайды.

      Конкурс Заңның 31-бабына сәйкес жабық болуы мүмкін.

      Ескерту. 71-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 28.04.2021 № 48 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      72. Заңда белгіленген құзыретке сәйкес конкурсты ұйымдастырушы мемлекеттік қолдау шараларын беруді және (немесе) мемлекеттік бюджеттен төлемдерді жүзеге асыруды көздейтін кезде орталық мемлекеттік орган немесе облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың жергілікті атқарушы органы болатын жағдайларды қоспағанда, конкурсты ұйымдастырушы мемлекеттік әріптес болып табылады.

      73. Конкурсты ұйымдастырушы конкурс кезеңінде қажетті жағдайда МЖӘ жобаларын консультациялық сүйемелдеу бойынша заңды тұлғаларды тартады.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген заңды тұлғаларды тарту үшін, конкурсты ұйымдастырушы – мемлекеттік орган мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органға МЖӘ жобасын консультациялық сүйемелдеу бойынша көрсетілетін қызметтерді қаржыландыруға өтінімді жолдайды.

      74. Конкурсты (аукционды) ұйымдастырушы жекеше әріптесті айқындау үшін конкурстық (аукциондық) комиссия (бұдан әрі – Комиссия) құрады.

      Комиссияның төрағасы конкурсты (аукционды) ұйымдастырушының бірінші басшысы (конкурсты (аукционды) ұйымдастырушы жергілікті атқарушы орган болған жағдайда – облыс, республикалық маңызы бар қала және астана әкімінің орынбасарынан төмен емес) болып табылады.

      Комиссия хатшысы конкурсты (аукционды) ұйымдастырушының құрылымдық бөлімше басшысының орынбасарынан төмен емес өкілі болып табылады.

      Комиссияның құрамына мемлекеттік жоспарлау жөніндегі, бюджетті атқару жөніндегі орталық не жергілікті (жобаны іске асыру деңгейіне байланысты) уәкілетті органдардың (республикалық деңгейде іске асырылатын жобалар бойынша құрылымдық бөлімше басқармасының басшысынан төмен емес, жергілікті деңгейде іске асырылатын жобалар бойынша құрылымдық бөлімше басшысынан төмен емес) өкілдері, Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасының өкілдері енгізіледі.

      Бұл ретте, егер МЖӘ жобасында мемлекеттік міндеттемелер көзделмеген жағдайда Комиссияның құрамына бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның өкілін қосу міндетті емес.

      Конкурсты (аукционды) ұйымдастырушы жарғылық капиталға қатысу үлестерінің немесе дауыс беретін акцияларының елу және одан көп пайызы мемлекетке тікелей немесе жанама түрде тиесілі жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер, акционерлік қоғамдар болған жағдайларда Комиссия құрамына тиісті саланың уәкілетті органының өкілі (өкілдері) де қосылады.

      Комиссия құрамына өзге мемлекеттік органдардың, ұйымдардың өкілдері қосылуы мүмкін.

      Комиссияның жұмыс органы конкурсты (аукционды) ұйымдастырушы болып табылады.

      Ескерту. 74-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 28.04.2021 № 48 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      75. Комиссия мынадай фукнцияларды жүзеге асырады:

      1) конкурсты (аукционды) ұйымдастырушы Комиссия отырысына енгізген біліктілік іріктеу нәтижелері бойынша әлеуетті жекеше әріптесті конкурсқа (аукционға) қатысушы ретінде тану туралы шешім қабылдау (жекеше әріптесті айқындау бойынша конкурсқа (аукционға) қатысуға рұқсат беру туралы хаттама);

      2) біліктілік іріктеуден өткен конкурсқа (аукционға) қатысушылардың конкурстық (аукциондық) өтінімдерін қарау және іріктеу;

      3) үздік конкурстық (аукциондық) өтiнiмдi айқындау;

      4) конкурстық (аукциондық) өтінімі үздік деп танылған әлеуетті жекеше әріптеспен не жалғыз әлеуетті жекеше әріптеспен МЖӘ шартының талаптарын нақтылау бойынша келіссөздер жүргізу;

      5) өтініш берушіні жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурс (аукцион) жеңімпазы деп тану;

      6) конкурсты (аукционды) өтпеді деп тану;

      7) жекеше әріптесті айқындау бойынша конкурсты (аукционды) өткізу үшін қажетті, оның ішінде осы Қағидаларда көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.

      Комиссияның шешімдері хаттамамен ресімделеді.

      Комиссияның шешімі дауыс беру арқылы қабылданады және егер оған Комиссия мүшелерінің жалпы санының көпшілігі дауыс берсе, қабылданды деп есептеледі. Дауыстар тең болған жағдайда Комиссия төрағасы дауыс берген шешім қабылданды деп есептеледі.

      Осы Комиссияның кез келген мүшесі Комиссияның шешімімен келіспеген жағдайда ерекше пікір білдіреді, оны Комиссия отырысы өткізілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Комиссияның жұмыс органына жібереді және оны Комиссияның жұмыс органы хаттамаға қоса береді.

      Комиссияның отырысына Комиссия мүшелерінің жалпы санының кемінде үштен екісі қатысса, Комиссияның отырысы заңды болып есептеледі (кворум болса).

      Комиссия отырыстарының хаттамаларына отырысқа қатысқан Комиссияның мүшелері, сондай-ақ Комиссияның хатшысы қол қояды.

      Отырыста Комиссияның төрағасы болмаған не ол болмаған кезеңде оны алмастыратын адам болмаған жағдайда Комиссияның отырысы өткізілмейді.

      Ескерту. 75-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 28.04.2021 № 48 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      76. Жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсты өткізу мынадай реттіліктегі іс-шараларды орындауды көздейді:

      1) конкурсты ұйымдастырушының әлеуетті жекеше әріптестерді мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органмен бір мезгілде хабарлаумен жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсты өткізу туралы хабарлауы;

      2) жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсқа қатысуға ниет білдірген тұлғаларға конкурсты ұйымдастырушының конкурстық құжаттаманың көшірмесін ұсыну;

      3) конкурстық құжаттаманың көшірмесін алған тұлғаларға оның ережелерін түсіндіру, талқылау және түзету;

      4) біліктілік іріктеуді жүргізу.

      Егер мұндай шарт конкурстық құжаттамада көзделген болса, конкурстық өтінімді енгізген соң біліктілік іріктеу жүргізуге жол беріледі;

      5) әлеуетті жекеше әріптестің конкурстық өтінімді, сондай-ақ конкурстық өтінімнің қамтамасыз етуін енгізуі;

      6) Комиссияның конкурстық өтінімдерді қарауы;

      7) Комиссияның конкурстық өтінімі үздік деп танылған әлеуетті жекеше әріптеспен келіссөздердің тиісті хаттамасын ресімдей отырып, МЖӘ жобасын және МЖӘ шартының талаптарын нақтылау бойынша келіссөздерді жүргізу;

      Екі кезеңдік рәсімдерді пайдалана отырып конкурс өткізуді көздейтін МЖӘ жобалары бойынша:

      Комиссия конкурстық өтінімі жақсы деп танылған әлеуетті жекеше әріптеспен ТЭН не ЖСҚ енгізу мерзімдерін нақтылау бойынша келіссөздер жүргізеді;

      ТЭН не ЖСҚ енгізгеннен кейін (ведомстводан тыс кешенді сараптама нәтижелерін қоса алғанда, қажетті сараптамалардың нәтижелерін қоса бере отырып) Комиссия әлеуетті жекеше әріптеспен МЖӘ жобасын және МЖӘ шартының талаптарын нақтылау бойынша, тиісті келіссөздер хаттамасын ресімдей отырып, келіссөздер жүргізеді.

      8) конкурсты ұйымдастырушының МЖӘ шартының жобасын бюджетті атқару жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға, сондай-ақ табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органға келісу үшін жолдауы;

      9) конкурстың жеңімпазын айқындау;

      10) тиісті бюджет комиссияларының қарауына МЖӘ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелерді қабылдау мәселесін шығару;

      МЖӘ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелер болмаған жағдайда, МЖӘ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелерді қабылдау мәселесін тиісті бюджет комиссияларының қарауына шығару талап етілмейді.

      МЖӘ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелердің болмауын мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган тиісті хат ресімдей отырып растайды;

      11) әрбір жеке МЖӘ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелерді қабылдау туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулы жобасы (ерекше маңызды жобалар бойынша) немесе маслихат шешімінің жобасы тиісті бюджет комиссиясының оң шешімі шығарылғаннан кейін 15 (он бес) жұмыс күні ішінде әрбір қабылданған міндеттемелердің көлемі туралы ақпарат енгізіле отырып (МЖӘ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелерді қабылдауды көздейтін МЖӘ жобалары бойынша) уәкілетті орган әзірлейді және енгізеді.

      12) осы Қағидалардың 74-тармағында көрсетілген Комиссияның шешімінің негізінде, сондай-ақ МЖӘ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелерді қабылдауды көздейтін МЖӘ жобалары бойынша тиісті бюджет комиссиясының оң шешімі негізінде, Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 162 және 163-баптарына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысын (ерекше маңызды жобалар бойынша) немесе мәслихаттың шешімін қабылдау қорытындылары бойынша уәкілетті орган конкурстың жеңімпазымен МЖӘ шартын жасасады;

      13) Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 162-бабына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің МЖӘ бойынша мемлекеттік мiндеттемелердi қабылдауын бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган тиісінше әрбiр жекелеген Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі (ерекше маңызы бар МЖӘ жобасы) негізінде, өзге де МЖӘ жобалары бойынша тиісті бюджет комиссиясының оң шешімі негізінде жүзеге асырады.

      Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 163-бабына сәйкес жергiлiктi атқарушы органдардың МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді қабылдауы тиісінше әрбiр жекелеген МЖӘ жобасы бойынша облыс, республикалық маңызы бар қала және астана мәслихатының шешiмi негiзiнде жүзеге асырылады.

      14) мемлекет кепілгерлігін ұсыну көзделген МЖӘ жобасы бойынша, МЖӘ шартын жасасқаннан кейін, Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметі шешімінің негізінде кепілгерлік шарты жасалады;

      15) МЖӘ шартын, оның ішінде МЖӘ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелер болмаған жағдайда бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның немесе оның аумақтық бөлімшелерінің тіркеуі.

      МЖӘ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелер болмаған жағдайда, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган (республикалық жобалар бойынша) немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган (жергілікті жобалар бойынша) МЖӘ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелердің жоқ екені туралы растайтын хатты енгізген кезде МЖӘ шартын тіркеу тиісті бюджет комиссиясының шешімінсіз жүзеге асырылады;

      16) жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурс нәтижелері туралы мәліметтерді жариялау.

      Мемлекеттік құпияларды қамтитын немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия мәліметтерді қоспағанда, жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурстың нәтижелері, сондай-ақ жекеше әріптесті айқындау жөніндегі жабық конкурстың нәтижелері туралы мәліметтерді конкурсты ұйымдастырушы мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органға бір мезгілде хабарлай отырып, өзінің ресми интернет-ресурсында және мерзімді баспасөз басылымдарында мемлекеттік және орыс тілдерінде орналастырады.

2-параграф. Жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсты өткізу туралы хабарлама және конкурстық құжаттама көшірмесін ұсыну

      77. Техникалық күрделі және (немесе) бірегей болып табылатын жобалар бойынша жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсты өткізу туралы ақпаратты МЖӘ дамыту орталығына конкурстық құжаттаманың электрондық көшірмесін жібере отырып және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органға бір мезгілде хабарлай отырып, конкурсты ұйымдастырушы өзінің ресми интернет-ресурсында орналастырады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының барлық аумағына таралатын мерзімді баспасөз басылымдарында (кемінде біреу), МЖӘ дамыту орталығының интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсты өткізу күніне дейін кемінде күнтізбелік 60 (алпыс) күн бұрын, ал жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсты қайта өткізу кезінде кемінде күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын орналастыруды қамтамасыз етеді.

      МЖӘ дамыту орталығы жоба МЖӘ Бірыңғай деректер базасында болған жағдайда конкурсты өткізу туралы ақпаратты өзінің интернет-ресурсына орналастырады.

      Қалған жобалар бойынша – жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсты өткізу күніне дейін кемінде күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын, ал жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсты қайта өткізу кезінде кемінде күнтізбелік 15 (он бес) күн бұрын.

      Қайталама конкурс бұрын бекітілген конкурстық құжаттама негізінде сараптамалар мен келісулерден өтпей, бірақ конкурс өтпеді деп танылған кезден бастап күнтізбелік бір жылдан кешіктірілмей конкурс өткізілмеді деп танылған жағдайда өткізіледі.

      Хабарламаны өзге де интернет-ресурстарда және мерзімді баспасөз басылымдарында қосымша орналастыруға жол беріледі.

      Бұл ретте көрсетілген мерзімдер хабарламаның Қазақстан Республикасының барлық аумағына таралатын мерзімді баспасөз басылымында алғашқы жариялану күнінен бастап есептеледі.

      Ескерту. 77-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 28.04.2021 № 48 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      78. Жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсты өткізу туралы ақпарат МЖӘ жобасы, жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсты өткізу күні, орны және уақыты туралы мәліметтерді қамтиды.

      79. Конкурсты ұйымдастырушы жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсты өткізу туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап, әлеуетті жекеше әріптеске (оның уәкілетті өкіліне) конкурстық құжаттаманың көшірмесін қағаз немесе электрондық жеткізгіште ұсынады.

      Конкурсты ұйымдастырушы конкурстық құжаттаманың көшірмесін арнайы құрылған интернет-ресурс (веб-портал) немесе электрондық поштамен ұсынады.

      Конкурстық құжаттаманың көшірмесі қағаз жеткізгіште әлеуетті жекеше әріптестің сұрау салуы бойынша Заңның 37-бабының 3-тармағына сәйкес ұсынылады.

      Ескерту. 79-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 28.04.2021 № 48 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      80. Конкурсты ұйымдастырушы:

      1) конкурстық құжаттаманың көшірмесін алуға арналған, тиісінше ресімделген әлеуетті жекеше әріптес өкілінің өкілеттіктерін құжаттық растаудың болуын тексереді;

      2) әлеуетті жекеше әріптестің немесе оның уәкілетті өкілінің құжаттаманың көшірмесін алу үшін ақы төлегені туралы құжаттық растаудың болуын тексереді;

      3) конкурстық құжаттаманы алған тұлғаларды тіркеу журналына қажетті мәліметтерді (реттік нөмір, алған уақыты мен күні, әлеуетті жекеше әріптестің атауы, мекенжайы және өзге де мәліметтер) енгізеді;

      4) әлеуетті жекеше әріптестің уәкілетті өкіліне конкурстық құжаттаманың көшірмесін қол қою арқылы ұсынады.

      Ескерту. 80-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 24.09.2020 № 66 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

3-параграф. Конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіру, талқылау және түзету

      81. Конкурстық құжаттаманы алған тұлғалар қажет болған жағдайда конкурсты ұйымдастырушыға конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіру туралы сұрау салады.

      Түсіндіру туралы сұрау, егер жоба техникалық жағынан күрделі және (немесе) бірегей болып табылатын болса, конкурстық өтінімдерді ұсынудың түпкілікті мерзімі аяқталғанға дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмеуі тиіс, ал жобалардың қалғандары бойынша – конкурстық өтінімдерді ұсынудың түпкілікті мерзімі аяқталғанға дейін күнтізбелік 15 (он бес) күннен кешіктірілмеуі тиіс.

      Жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсты қайта өткізу кезінде олар туралы мәліметтер конкурстық құжаттаманы алған тұлғаларды тіркеу журналына енгізілген тұлғалар, егер жоба техникалық жағынан күрделі және (немесе) бірегей болып табылатын болса, конкурстық өтінімдерді ұсынудың түпкілікті мерзімі аяқталғанға дейін күнтізбелік 15 (он бес) күннен кешіктірмей, ал жобалардың қалғандары бойынша – конкурстық өтінімдерді ұсынудың түпкілікті мерзімі аяқталғанға дейін күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіру туралы сұрау салады.

      Конкурсты ұйымдастырушы сұрау салу тіркелген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде оған жауап жолдайды және сұрау салудың кімнен түскенін көрсетпей, конкурсты ұйымдастырушы конкурстық құжаттама ұсынған барлық әлеуетті жекеше әріптестерге осындай түсіндірмені хабарлайды.

      Конкурсты ұйымдастырушы конкурстық құжаттаманың мазмұны бойынша түсіндірмелерді арнайы құрылған интернет-ресурс (веб-портал) немесе басқа электрондық тәсілмен жолдауға құқылы.

      Әлеуетті жекеше әріптестерден ұсыныстар түскен жағдайда, конкурсты ұйымдастырушы қажеттігіне қарай бәсекелі диалогты ұйымдастырады.

      Бәсекелі диалог әрбір мүдделі әлеуетті жекеше әріптестің қажеттіліктері мен мүмкіндіктерін ескере отырып, МЖӘ жобасының техникалық, қаржылық, заңды және басқа да қажетті параметрлері, мемлекеттік қолдау шаралары, жекеше әріптесті іріктеу өлшемшарттары бойынша оңтайлы шешімдерді және басқа да шешімдерді қалыптастыру үшін ұйымдастырылады.

      Бәсекелі диалог қорытындылары хаттамамен ресімделеді.

      Бәсекелі диалогқа қатысушылардың барлығы оны жүргізу барысында алынған ақпараттың құпиялылығын сақтайды.

      Конкурсты ұйымдастырушы техникалық жағынан күрделі және (немесе) бірегей болып табылатын жобалар бойынша конкурстық өтінімдерді ұсынудың мерзімі өткенге дейін күнтізбелік 20 (жиырма) күннен кешіктірілмейтін мерзімде, ал жобалардың қалғандары бойынша – конкурстық өтінімдерді ұсынудың түпкілікті мерзімі аяқталғанға дейін күнтізбелік 15 (он бес) күннен кешіктірілмейтін мерзімде, кейіннен конкурстық құжаттамаға сараптама жүргізуді қамтамасыз ете отырып, өз бастамасымен немесе әлеуетті жекеше әріптестің сұрау салуына жауап ретінде конкурстық құжаттамаға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізе алады.

      Жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсты қайта өткізу кезінде – күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірілмейтін мерзімде енгізе алады. Енгізілген өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың міндетті күші болады.

      Бұл ретте конкурсты ұйымдастырушы конкурстық құжаттамаға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу туралы шешім қабылданған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей осы шешім жөнінде әлеуетті жекеше әріптестердің барлығын хабардар етеді.

      Конкурсты ұйымдастырушы сараптама нәтижелерін алған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей, конкурстық құжаттамаға енгізілген өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың мәтінін барлық әлеуетті жекеше әріптестерге ұсынады. Бұл ретте конкурсты ұйымдастырушы әлеуетті жекеше әріптестердің осы өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды конкурстық өтінімдерде ескеруі үшін конкурстық өтінімдерді ұсыну мерзімін кемінде күнтізбелік 30 (отыз) күн мерзімге, ал жекеше әріптесті айқындау жөніндегі қайта конкурс кезінде – кемінде күнтізбелік 15 (он бес) күн мерзімге ұзартады.

      82. Конкурсты ұйымдастырушы конкурстық құжаттаманы түсіндіру үшін әлеуетті жекеше әріптестермен Заңның 37-бабының 6-тармағына сәйкес кездесу өткізеді.

      Бұл ретте конкурсты ұйымдастырушы осы кездесу барысында ұсынылған, дереккөздерін көрсетпей конкурстық құжаттаманы түсіндіру туралы сұрау салуларды, сондай-ақ осы сұрау салуларға жауаптарды қамтитын хаттаманы әзірлейді.

      Конкурсты ұйымдастырушы конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіру туралы хаттама ресімделген және қол қойылған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей Комиссияға және конкурсты ұйымдастырушы конкурстық құжаттаманы ұсынған барлық әлеуетті жекеше әріптестерге аталған хаттаманың көшірмесін жібереді.

      Ескерту. 82-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 28.04.2021 № 48 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      83. Егер конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру бойынша әлеуетті жекеше әріптестермен кездесу әлеуетті жекеше әріптестердің немесе олардың уәкілетті өкілдерінің конкурстық құжаттамада белгіленген кездесуді өткізу күні мен уақытында келмеуі себебінен өткізілмеген жағдайда, конкурсты ұйымдастырушы көрсетілген күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде мұндай факт туралы Комиссияны жазбаша түрде хабардар етеді.

4-параграф. Біліктілік іріктеу

      84. Әлеуетті жекеше әріптестердің олардың қойылатын біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттардың ұсынылуы конкурстық құжаттамада көрсетілген мерзімде жүзеге асырылады.

      85. Әлеуетті жекеше әріптес оның біліктілік талаптарына сәйкестігін растау үшін конкурсты ұйымдастырушыға осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес растау құжаттарын ұсынады.

      Әлеуетті жекеше әріптес біліктілік талаптарына сәйкестігіне анық емес ақпарат ұсынған жағдайда, соттың осындай әлеуетті жекеше әріптесті жосықсыз әлеуетті жекеше әріптес деп таныған сәтінен бастап одан әрі үш жыл ішінде жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсқа қатысуға жіберілмейді.

      Біліктілік талаптары бойынша әлеуетті жекеше әріптес ұсынған ақпараттың анықтығын жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсты өткізудің кез келген кезеңінде Комиссия, конкурсты ұйымдастырушы, уәкілетті мемлекеттік орган белгілеуі мүмкін.

      Әлеуетті жекеше әріптестің біліктілік талаптары бойынша анық емес ақпаратты ұсынуы фактісін анықтаған тұлғалар, осындай фактіні анықтаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей бұл туралы конкурсты ұйымдастырушыны және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органды анық емес ақпаратты ұсыну фактісін растайтын құжаттардың көшірмесін хабарламаға қоса отырып, жазбаша хабардар етеді.

      Конкурсты ұйымдастырушы осындай факт анықталған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей сотқа біліктілік талаптары бойынша анық емес ақпаратты ұсынған әлеуетті жекеше әріптесті жосықсыз әлеуетті жекеше әріптес деп тану туралы талап арыз береді.

      Конкурсты ұйымдастырушы мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға соттардың әлеуетті жекеше әріптесті жосықсыз әлеуетті жекеше әріптес деп тану туралы заңды күшіне енген шешімдерін мұндай шешімді алған кезден бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде жібереді.

      Соттардың заңды күшіне енген шешімдерінің негізінде қалыптасатын жосықсыз әлеуетті жекеше әріптестер тізбесін өзінің интернет-ресурсында осындай тізбені орналастыратын мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган жүргізеді.

      86. Конкурсты ұйымдастырушы әлеуетті жекеше әріптестердің Заңның 32-бабында белгіленген біліктілік талаптарына сәйкестігін айқындау мақсатында біліктілік іріктеуді құжаттарды ұсыну мерзімі аяқталған кезден бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.

      Әлеуетті жекеше әріптестердің конкурстық құжаттамада белгіленген біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарға қойылатын талаптарға сәйкес келмеуі анықталған жағдайда, конкурсты ұйымдастырушы әлеуетті жекеше әріптеске тиісті құжаттарды ұсыну мерзімдерін көрсете отырып, анықталған сәйкессіздіктерді жою жөнінде хабарлайды.

      Хабарламаны жолдаған күннен бастап және тиісті құжаттарды ұсынғанға дейін біліктілік іріктеуді өткізу мерзімдері тоқтатыла тұрады.

      Тиісті құжаттарды хабарламада белгіленген мерзімнен кеш ұсынған не оларды уақытылы ұсынбаған әлеуетті жекеше әріптес біліктілік талаптарына сәйкес емес деп танылады.

      Біліктілік іріктеу нәтижелері әлеуетті жекеше әріптестердің Заңның 32-бабында бекітілген біліктілік талаптарына сәйкес не сәйкес емес туралы конкурс ұйымдастырушысының қорытындысы түрінде ресімделеді.

      87. Біліктілік іріктеу нәтижелері Комиссия қарауына шығарылады.

      Комиссия біліктілік іріктеуден өткен әлеуетті жекеше әріптестерді айқындайды және оларды тиісті хаттаманы ресімдеумен конкурс қатысушылары деп таниды (жекеше әріптесті айқындау бойынша конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттама).

      Заңның 32-бабында белгіленген біліктілік талаптарына сәйкес келетін әлеуетті жекеше әріптес біліктілік іріктеуден өтті деп есептеледі.

      Жекеше әріптесті айқындау бойынша конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттаманы конкурсты ұйымдастырушы Комиссияның шешімі қабылданған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде әлеуетті жекеше әріптестерге жолдайды.

5-параграф. Конкурстық өтінім

      88. Конкурстық өтінім әлеуетті жекеше әріптестің конкурстық құжаттамада белгіленген талаптар мен шарттарға келісім білдіру нысаны болып табылады.

      Конкурстық өтінім конкурстық құжаттамада белгіленген нысан бойынша жазбаша түрде ресімделеді.

      89. Конкурстық өтінімді әлеуетті жекеше әріптестер оларды ұсынудың түпкілікті мерзімі өткенге дейін тігілген түрінде, әрбір беті нөмірленген және қолы қойылған, соңғы бетіне оның қолы және мөрімен (жеке тұлғаға, егер мұндай болса) куәландырылған, әлеуетті жекеше әріптестің толық атауы мен пошталық мекенжайы (егер ол "кешіккен" болып жарияланса, конкурстық өтінімді ашпай қайтару мақсатында), конкурсты ұйымдастырушының толық атауы мен пошталық мекенжайы, жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурстың атауы, сондай-ақ "(жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурс атауын көрсету) ЖӨНІНДЕГІ КОНКУРС" және "(конкурстық өтінімдері ашу күні мен уақытын көрсету) ДЕЙІН АШЫЛМАСЫН" деген мазмұндағы мәтін жазылып жабылған "конвертте" ұсынады.

      90. Белгіленген мерзім аяқталғаннан кейін ұсынылған конкурстық өтінімі бар конверт конкурстық өтінімдерді тіркеу журналында тіркелмейді, ашылмайды және әлеуетті жекеше әріптеске қайтарылады.

      91. Конкурстық құжаттамада белгіленген мерзім ішінде конкурсты ұйымдастырушы конкурстық өтінімдері бар конверттерді қабылдайды.

      92. Конкурсты ұйымдастырушы:

      1) әлеуетті жекеше әріптес атынан өтінімі бар конвертті ұсынған әлеуетті жекеше әріптес өкілінің өкілеттігін құжаттамалық растаудың болуын тексереді;

      2) тиісінше ресімделген конкурстық өтінімдері бар конверттерді қабылдайды және конкурстық өтінімдерді тіркеу журналына енгізеді;

      3) конкурстық өтінімдерді ұсынудың түпкілікті мерзімі өткенге дейін енгізілген конкурстық өтінімге өзгерістер мен толықтыруларды қабылдайды;

      4) конкурстық өтінімдерді ұсынудың түпкілікті мерзімі өткенге дейін оны кері қайтарған жағдайда конкурстық өтінімді қайтаруды қамтамасыз етеді.

      93. Әлеуетті жекеше әріптестің конкурстық өтінімі мынадай:

      1) әлеуетті жекеше әріптес осы жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімді бұрын ұсынған;

      2) конкурстық өтінім осы жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімдерді қабылдау мерзімі өткеннен кейін келіп түскен жағдайларда қабылданбайды.

      94. Әлеуетті жекеше әріптес конкурстық өтінімдерді ұсыну мерзімінің аяқталуынан кешіктірмей:

      1) енгізілген конкурстық өтінімді өзгерте және (немесе) толықтыра алады;

      2) өзі енгізген конкурстық өтінімді қамтамасыз етуді қайтару құқығын жоғалтпастан, өзінің конкурстық өтінімін кері қайтара алады.

      Конкурстық өтінімдерге оларды ұсынудың түпкілікті мерзімі өткеннен кейін өзгерістер енгізілмейді.

      Конкурстық өтінімді қайтарып алу туралы хабарлама әлеуетті жекеше әріптестің қолы қойылған және мөр қойылған (жеке тұлғаға, егер болған жағдайда) конкурсты ұйымдастырушының атына еркін түрдегі өтініш ретінде ресімделеді.

      95. Конкурстық өтінімнің қолданылу мерзімі, конкурстық құжаттамада белгіленген мерзімге сәйкес болады.

      96. Әлеуетті жекеше әріптес конкурстық өтінімді қамтамасыз етуді:

      1) конкурстық өтінімдерді ұсыну мерзімі өткеннен кейін өзінің конкурстық өтінімін кері қайтарып алмайтынына не өзгертпейтініне және (немесе) толықтырмайтынына;

      2) оны жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурстың жеңімпазы деп айқындаған жағдайда, МЖӘ шартын жасасатындығына кепіл ретінде енгізеді.

      97. Жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімді қамтамасыз ету МЖӘ шарты бойынша болжанған инвестициялардың құнының оннан бір пайызы мөлшерінде енгізіледі.

      98. Егер әлеуетті жекеше әріптес екі кезеңдік рәсімдер пайдаланыла отырып, жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурстың бірінші кезеңіне қатысса, ол конкурстық өтінімді қамтамасыз етуді енгізбейді.

      99. Әлеуетті жекеше әріптес конкурстық өтінімді қамтамасыз етудің мынадай түрлерінің бірін:

      1) конкурсты ұйымдастырушылар үшін Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында көзделген шотқа енгізілетін кепілдікті ақшалай жарнаны;

      2) банк кепілдігін таңдайды.

      Әлеуетті жекеше әріптестің оның конкурстық өтінімінің қолданылу мерзімі өткенге дейін енгізілген кепілдікті ақшалай жарнаға тұтастай не оның бір бөлігін талап ету құқығының үшінші тұлғаларда туындауына әкеп соқтыратын әрекеттер жасауына жол берілмейді.

      Осы Қағидалардың 100-тармағында көрсетілген әрекеттерді қоспағанда, конкурсты ұйымдастырушының әлеуетті жекеше әріптес енгізген кепілдікті ақшалай жарнаны пайдалануына жол берілмейді.

      100. Конкурсты ұйымдастырушы конкурстық өтінімді қамтамасыз етуді мынадай жағдайлардың бірі орын алған кезде:

      1) әлеуетті жекеше әріптес конкурстық өтінімдер ұсынудың түпкілікті мерзімі өткеннен кейін конкурстық өтінімді кері қайтарып алғанда не өзгерткенде және (немесе) толықтырғанда;

      2) конкурс жеңімпазы деп айқындалған әлеуетті жекеше әріптес МЖӘ шартын жасасудан жалтарғанда қайтармайды.

      101. Осы Қағидалардың 100-тармағында көзделген жағдайлардың бірі орын алған кезде конкурстық өтінімді қамтамасыз ету сомасы тиісті бюджет кірісінің есебіне жатқызылады.

      102. Конкурсты ұйымдастырушы әлеуетті жекеше әріптеске ол енгізген конкурстық өтінімді қамтамасыз етуді мынадай жағдайлардың бірі орын алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде қайтарады:

      1) осы әлеуетті жекеше әріптестің конкурстық өтінімдер ұсынудың түпкілікті мерзімі өткенге дейін өзінің конкурстық өтінімін кері қайтарып алуы;

      2) жекеше әріптестік айқындау жөніндегі конкурсқа қатысуға рұқсат ету туралы хаттамаға қол қойылғанда қайтарады. Көрсетілген жағдай жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсқа қатысушылар деп танылған әлеуетті жекеше әріптестерге қолданылмайды;

      3) жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурс қорытындылары туралы хаттамаға қол қойылғанда қайтарады. Көрсетілген жағдай конкурс жеңімпазы деп айқындалған жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсқа қатысушыға қолданылмайды;

      4) МЖӘ шартының күшіне енуі;

      5) әлеуетті жекеше әріптестің конкурстық өтінімінің қолданылу мерзімінің өтуі.

6-параграф. Конкурстық өтінімдерді қарау

      103. Конкурстық өтінімдерді қарау және іріктеуді конкурстық құжаттамада белгіленген үздік конкурстық өтінімді айқындау өлшемшарттарын ескере отырып, Комиссия жүзеге асырады, оның ішінде мынадай өлшемшарттарын:

      1) МЖӘ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелер төлемдерінің көлемі;

      2) МЖӘ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелерді төлеу мерзімі;

      3) МЖӘ жобасын іске асыру үшін тартуға жататын жекеше әріптестің қаражат көлемі;

      4) МЖӘ объектісін салу, құру, реконструкциялау, жаңғырту және (немесе) пайдалану мерзімдері (айлар, жылдар);

      5) МЖӘ шарты объектісінің техникалық-экономикалық көрсеткіштері;

      6) жергілікті қамту үлесі бойынша ақпарат;

      7) іске асырылған жобалар тәжірибесі (объектілерді салу, құру, реконструкциялау, жаңғырту және (немесе) пайдалану (өздігінен немесе қатысушы ретіндегі басқа тұлғалармен бірге) МЖӘ шартындағы объектіге ұқсас тәжірибенің бар болуы);

      8) білікті мамандардың бар болуы;

      9) өндірілетін тауарлардың, орындалатын жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің шекті бағалары (тарифтері), МЖӘ шартында көзделген қызметті жүзеге асыру кезінде осындай бағаларға (тарифтерге) үстемелер;

      10) жекеше әріптестің өзіне қабылдайтын тәуекелдері;

      11) МЖӘ жобасын дайындауға әлеуетті жекеше әріптестің қатысу деңгейі (жобаның бастамашысы немесе бәсекелі диалогтың шеңберінде қатысу).

      Әрбір өлшемшартқа қатысты конкурстық құжаттамада мынадай параметрлер белгіленеді:

      1) өлшемшарттың бастапқы сандық мәні;

      2) өлшемшарттың бастапқы сандық мәнінің азаюы немесе көбеюі;

      3) жекеше әріптесті айқындау өлшемшартының маңыздылығын ескеретін өлшеу коэффициенті.

      Жекеше әріптесті айқындау өлшемшарттарын бағалау тәсілдері конкурстық құжаттамада белгіленеді.

      104. Комиссия конкурстық өтінімдері бар конверттерді конкурстық құжаттамада көрсетілген мерзімде Комиссия мүшелерінің жалпы санының үштен екісінен кем емесі қатысып отырса, конкурсты ұйымдастырушының (мемлекеттік әріптестің) уәкілетті өкілінің, сондай-ақ әлеуетті жекеше әріптестердің немесе олардың уәкілетті өкілдерінің қатысуымен ашады.

      Конкурсты ұйымдастырушыға, кворум болмаған жағдайда немесе Комиссия төрағасының немесе оны алмастыратын тұлғаның шешімімен конкурстық өтінімдерді ашу орны, өткізілетін уақыты мен күні туралы конкурстық құжаттамаға өзгерістер енгізуге рұқсат етіледі.

      Енгізілген өзгерістер міндетті күшке ие болады және олар туралы конкурсты ұйымдастырушы конкурстық құжаттама ұсынған барлық әлеуетті жекеше әріптестерге, сондай-ақ Комиссия мүшелеріне, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органды қоса алғанда, мүдделі мемлекеттік органдар және ұйымдарға дереу хабардар етеді.

      Конкурсты ұйымдастырушы барлық мүдделі тұлғаларға жоғарыда көрсетілген өзгерістер туралы арнайы құрылған интернет-ресурс (веб-портал) немесе өзге электрондық тәсіл арқылы хабарлайды.

      105. Конкурсқа қатысушылардың конкурстық өтінімдерін ашу кезінде:

      1) Комиссияның жұмыс органы осы конкурс бойынша ақпаратты жариялайды және қатысушыларды мыналар:

      Комиссияның құрамы;

      конкурстық құжаттаманың көшірмесін алған әлеуетті жекеше әріптестердің саны;

      конкурстық өтінімдерді тіркеу журналында тіркелген конкурстық өтінімдерді белгіленген мерзімде ұсынған әлеуетті жекеше әріптестер ақпаратты жариялайды және хабар етеді;

      2) конкурстық өтiнiмдер салынған конверттердi ашу үшiн тұлғаны төраға айқандайды;

      3) Комиссияның хатшысы:

      өтінімдер бар конверттерді ашудың тиісті хаттамасын ресімдейді. 

      106. Ашу хаттамасының көшірмесі конкурстық өтінімді ұсынған барлық әлеуетті жекеше әріптестерге немесе олардың уәкілетті өкілдеріне Комиссияның көрсетілген отырысы өткен күннен кейінгі 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірілмей жіберіледі.

      107. Комиссия барлық конкурстық өтінімдерді қарайды.

      Егер бір ғана конкурстық өтінім ұсынылған жағдайда, берілген өтінімді Комиссия осы тармақтың бірінші бөлігіне сәйкес қарайды.

      108. Комиссия конкурсқа қатысушылардың конкурстық өтінімдерін қарау кезінде:

      1) конкурстық өтінімдердің толықтығы және тиісінше рәсімделуі тұрғысынан зерделейді;

      2) Комиссияның жұмыс органы арқылы конкурстық өтiнiмдердi қарау, бағалау және салыстыруды жеңiлдету мақсатында олардың конкурстық өтiнiмдерiне байланысты материалдар мен түсiндiрулердi сұратады;

      3) конкурстық өтінімдерде қамтылған мәліметтерді нақтылау мақсатында Комиссия комиссияның жұмыс органы арқылы тиісті мемлекеттік органдардан, жеке және заңды тұлғалардан қажетті ақпаратты сұратады;

      Комиссия конкурстық өтінімдерді ашу сәтінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде конкурстық өтінімді ресімдеу бөлігінде конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмейтін әлеуетті жекеше әріптестерді анықтаған жағдайда жұмыс органы Конкурстық өтінімдерді алдын ала қарау хаттамасын жасайды.

      Конкурстық өтінімдерді алдын ала қарау хаттамасында:

      ресімдеу бөлігінде конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін әлеуетті жекеше әріптестердің тізбесі;

      ұсыну және (немесе) конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкестікке келтіру қажет құжаттардың тізбесі;

      10 (он) жұмыс күнінен аспайтын құжаттарды ұсыну мерзімі қамтылады.

      Комиссияның жұмыс органы конкурстық өтінімдерді алдын ала қарау хаттамасының көшірмесін әлеуетті жекеше әріптестерге қол қойылған күні жолдайды.

      Әлеуетті жекеше әріптес хаттамада белгіленген мерзімнен кеш ұсынған құжаттама қабылданбайды.

      Әлеуетті жекеше әріптестің конкурстық өтінімді конкурстық өтінімдерді алдын ала қарау хаттамасының талаптарына сәйкес келтіруі енгізілген конкурстық өтінімді өзгерту және (немесе) толықтыру болып табылмайды;

      4) конкурстық өтінімдерді конкурстық құжаттамада белгіленген үздік конкурстық өтінімді айқындау өлшемшарттарына сәйкес бағалайды;

      5) үздік конкурстық өтінімді айқындайды.

      Ескерту. 108-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық экономика министрінің 19.12.2019 № 95 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      109. Комиссия отырысын өткізбей тұрып, конкурстық өтінімді қарауға жол берілмейді.

      110. Комиссия конкурстық өтінімі үздік деп танылған әлеуетті жекеше әріптеспен МЖӘ жобасын және МЖӘ шартының талаптарын нақтылау бойынша келіссөздер жүргізеді.

      МЖӘ жобаларын сүйемелдеу бойынша заңды тұлғалар МЖӘ субъектілері арасындағы келіссөздер процесінде консультациялық қызметтерді көрсете алады.

      Ескерту. 110-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 13.04.2022 № 35 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      111. Келіссөздер жүргізуге дайындық кезеңінде МЖӘ жобасы және МЖӘ шарты бойынша ескертулер мен ұсыныстарды Комиссия жазбаша түрде әлеуетті жекеше әріптеске жіберіледі.

      Келіссөздер жүргізу қорытындылары бойынша Комиссия шешім қабылдайды.

      Келіссөздер барысында жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурс шарттарына өзгерістер енгізуге жол берілмейді.

      112. Егер конкурстық өтінімі үздік деп танылған әлеуетті жекеше әріптес Комиссияның ескертулері мен ұсыныстарына сәйкес конкурстық өтінімді және МЖӘ шартының талаптарын талқылаудан және нақтылаудан бас тартқан не оның ұсыныстары жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурс шарттары тұрғысынан қолайсыз болып табылған жағдайда, онда Комиссия бұл конкурстық өтінімді қарамайды және үздік конкурстық өтінімді жаңадан таңдайды.

      Бұл ретте осындай конкурстық өтінімді үздік деп тану туралы Комиссияның шешімі жойылады және осы әлеуетті жекеше әріптес конкурс жеңімпазы болып танылмайды.

      Комиссия конкурсқа ұсынылған қалған конкурстық өтінімдер арасынан үздік конкурстық өтінімді таңдайды.

      Мұндай конкурстық өтінімдер болмаған не қалған конкурстық өтінімдер конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмеген жағдайда конкурс өтпеді деп танылады.

      Ескерту. 112-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 19.12.2019 № 95 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      113. Мына жағдайларда:

      1) егер белгіленген мерзімде конкурсты ұйымдастырушыға конкурстық өтінімдер түспесе;

      2) егер ұсынылған барлық конкурстық өтінімдер не жалғыз конкурстық өтінім конкурстық құжаттама талаптарына сай келмесе;

      3) осы Қағидалардың 112-тармағында белгіленген жағдайда, конкурс өткізілмеген болып есептеледі.

      114. Конкурсты ұйымдастырушы МЖӘ шартының жобасын, оның ішінде оған тиісті өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізген кезде, үздік конкурстық өтінімді тану туралы хаттама көшірмелерін қоса бере отырып, бюджетті атқару жөніндегі орталық не жергілікті уәкілетті органға, сондай-ақ табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органға (табиғи монополиялар салаларында іске асырылатын МЖӘ жобасы бойынша)келісуге жолдайды.

      МЖӘ шартының жобасын, оның ішінде оған өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізген кезде келісу келісім не әрбір қаралатын мәселе бойынша келіспеу себептерін көрсете отырып, келіспеу туралы хат түрінде ресімделеді.

      Ескерту. 114-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 19.12.2019 № 95 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      115. МЖӘ шартының мазмұны Заңның 46-бабына сәйкес айқындалады.

      Конкурстық құжаттаманың құрамында сараптамадан өткен МЖӘ шартының бастапқы жобасына енгізілетін барлық өзгерістер және (немесе) толықтырулар Комиссия хаттамасында осы өзгерістер және (немесе) толықтырулардың себептерін негіздей отырып көрсетіледі.

      116. Бюджетті атқару жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган МЖӘ шартының жобасын, құзыретіне кіретін мәселелер бойынша, ол түскен күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде келіседі.

      Табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік орган көрсетілетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) қалыптастыру және бекіту тәртібі бөлігінде МЖӘ шартының жобасын ол ұсынған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде келіседі.

      МЖӘ шартының жобасын табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган көрсетілетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) қалыптастыру және бекіту тәртібі бөлігінде келісу кезінде инвестициялық бағдарламаны және мыналарды айқындайтын МЖӘ шартының ережелерін:

      1) тарифке (бағаға, алым мөлшерлемесіне) қосылатын шығындарды қалыптастыруды;

      2) шикізат, материалдар, отын, энергия шығысының техникалық және технологиялық нормалары шегінде шығыстар баптарын, сондай-ақ нормативтік техникалық шығындарды қалыптастыруды;

      3) тарифті (баға, алым мөлшерлемесін) қалыптастыру кезінде есепке алынбайтын шығыстар тізбесін белгілеуді;

      4) инвестициялар көлемі және инвестицияланған капиталды қайтару тәртібін;

      5) тарифке (бағаға, алым мөлшерлемесіне) енгізілетін пайданы қалыптастыру мен шектеуді;

      6) негізгі құралдардың тозуын есептеу әдістерін қолдануды;

      7) объектіні пайдалану сапасының өлшемшарттарын;

      8) объектіні пайдалану сапасын айқындау тәртібін;

      9) үшінші тұлғаларға МЖӘ объектісін шектеулі мақсатты пайдалануды ұсынуды;

      10) объектілерге күрделі жөндеу жүргізуді немесе оларды жаңғыртуды қаржыландыру мерзімдері (кезеңдері) мен көздерін;

      11) тарифтерді қалыптастырумен және бекітумен байланысты жекеше әріптестің құқықтары мен міндеттерін;

      12) негізгі құралдарға және табиғи монополия субъектісінің тарифтік сметасында көзделген амортизациялық аударымдар қаражатын пайдалану бағыттарына қайта бағалау жүргізуді;

      13) МЖӘ жобасы бойынша өндірілетін өнімдердің, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің көлемі мен сапасын бақылауды жүзеге асыруды қоса алғанда, табиғи монополиялар салаларындағы қызметін бақылауды жүзеге асыруды келіседі.

      117. МЖӘ шартының жобасын конкурсты ұйымдастырушы бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның және табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органның келісуі қорытындысы бойынша ұсынымдар болған жағдайда пысықтайды.

      МЖӘ шартының жобасын келісулерді ескере отырып, жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурстың қорытындысы бойынша Комиссияның шешімімен үздік конкурстық өтінім айқындалады, МЖӘ шартының жобасы бекітіледі, ал өтінім беруші жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурстың жеңімпазы болып танылады.

      Егер МЖӘ жобасын қаржыландыру мемлекеттік кепілдікпен және (немесе) мемлекет кепілгерлігімен тартылатын мемлекеттік емес қарыздар есебінен болжанатын жағдайда, Комиссияның конкурстың қорытындылары туралы шешімі Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның МЖӘ жобасының қаржылық сараптамасының қорытындысы ескеріле отырып қабылданады.

      118. Комиссияның шешімі хаттамамен ресімделеді.

      119. МЖӘ шартын жасасу мерзімі жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурс қорытындыланған күннен бастап күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен аспайды.

      120. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органды жергілікті МЖӘ жобалары бойынша жасалған МЖӘ шарттары туралы оларды жасасқан кезден бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешікпей хабардар етеді.

7-параграф. Екі кезеңдік рәсімдерді пайдалана отырып, жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсты өткізудің ерекшеліктері

      121. Конкурсты ұйымдастырушы қолданылу аясын және (немесе) МЖӘ объектісін техникалық жағынан күрделі және (немесе) бірегей ретінде айқындаған жағдайларда, екі кезеңдік рәсімдерді пайдалана отырып, жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурс өткізіледі.

      122. Екі кезеңдік рәсімдерді пайдалана отырып, жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурстың бірінші кезеңі мыналарды:

      1) конкурсты ұйымдастырушының техникалық тапсырманы инвестициялық ұсыныстың ережелерін ескере отырып қалыптастыруын көздейді.

      Техникалық тапсырма осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес қалыптастырылады;

      2) екi кезеңдiк рәсiмдердi пайдалана отырып, жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсты өткiзу туралы хабарландыруды жариялауды көздейді.

      Екі кезеңдік рәсімдерді пайдалана отырып, жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсты өткізу дайындығын бастау туралы ақпарат МЖӘ жобасы, техникалық тапсырмаға сәйкес әзірленген техникалық ұсыныстарды әлеуетті жекеше әріптес ұсынатын күн, орын және уақыт туралы мәліметтерді қамтиды;

      3) конкурсты ұйымдастырушының әлеуетті жекеше әріптестерге техникалық тапсырманы ұсынуын көздейді.

      Бұл кезеңде конкурсты ұйымдастырушы әлеуетті жекеше әріптестерге біліктілік талаптарын, сондай-ақ әлеуетті жекеше әріптестердің қойылатын біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарға қойылатын талаптарды ұсынады;

      4) әлеуетті жекеше әріптестің техникалық тапсырмаға сәйкес әзірленген техникалық ұсыныстарды ұсынуын көздейді.

      Бұл кезеңде әлеуетті жекеше әріптес олардың негізінде конкурсты ұйымдастырушы біліктілік іріктеу жүргізетін қойылатын біліктілік талаптарына сәйкестікті растайтын құжаттарды да ұсынады;

      5) конкурсты ұйымдастырушының техникалық ұсыныстарды қарауын және әлеуетті жекеше әріптестермен МЖӘ объектісінің техникалық-экономикалық және пайдалану сипаттамаларына және МЖӘ шарты жобасының талаптарына қатысты мәселелерді талқылауын көздейді.

      Бұл кезеңде конкурсты ұйымдастырушы МЖӘ жобасының қаржылық, заңдық және өзге де параметрлері бойынша оңтайлы шешімдерді қалыптастыру қажет болған жағдайда, әрбір мүдделі әлеуетті жекеше әріптестің қажеттіліктері мен мүмкіндіктерін ескере отырып, бәсекелі диалог ұйымдастырады.

      Бәсекелі диалогқа қатысушылардың барлығы оны жүргізу барысында алынған ақпараттың құпиялылығын сақтайды.

      Бәсекелі диалог қорытындылары хаттамамен ресімделеді;

      6) конкурсты ұйымдастырушының конкурстық құжаттаманы әзірлеуін және бекітуін көздейді.

      Конкурсты ұйымдастырушы конкурстық құжаттаманы әзірлеуді әлеуетті жекеше әріптестермен МЖӘ объектісінің техникалық-экономикалық және пайдалану сипаттамаларына және МЖӘ шарты жобасының және бәсекелі диалогтың талаптарына қатысты мәселелерді талқылауының нәтижелері негізінде жүзеге асырады;

      Конкурстық құжаттама құрамында ТЭН не ЖСҚ болмаған жағдайда конкурсты ұйымдастырушы онда конкурстың бірінші кезеңінде ұсынылған техникалық ұсыныстарды қарау қорытындылары бойынша МЖӘ объектісін салудың (құрудың) болжамды құнын көрсетеді.

      Бұл ретте, МЖӘ объектісін салудың (құрудың) болжамды құны ұқсас объектілерді салу (құру) құнынан аспайды.

      Қазақстан Республикасында ұқсас объектілер болмаған жағдайда салудың (құрудың) болжамды құны конкурстың бірінші кезеңінде ұсынылған техникалық ұсыныстарды қарау қорытындылары бойынша ең төмен құн ретінде айқындалады.

      Қазақстан Республикасында ұқсас объектілердің жоқ екендігін растау үшін конкурсты ұйымдастырушы тиісті уәкілетті органдарға сұратулар жолдайды.

      Бұл ретте конкурстық құжаттамада МЖӘ жобасын іске асырудың қаржылық шарттарын қамтитын конкурстық өтінімдерді ұсыну бойынша талаптар көзделеді.

      Конкурстық құжаттама осы Қағидалардың 1-параграфында көрсетілген тәртіппен сараптамалардан және келісулерден өтуге тиіс;

      7) бірінші кезеңде техникалық ұсыныстарды берген, біліктілік іріктеуден өткен әлеуетті жекеше әріптестерге конкурсты ұйымдастырушының жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурстың екiншi кезеңiне қатысуға шақыру жiберуiн көздейді.

      Шақыруды жіберген күннен бастап конкурсты ұйымдастырушы әлеуетті жекеше әріптеске (оның уәкілетті өкіліне) конкурстық құжаттаманың көшірмесін қағаз немесе электронды жеткізгіште ұсынады.

      Конкурсты ұйымдастырушы ұсынылған конкурстық құжаттама үшін конкурстық құжаттаманы көшіру шығындарынан аспайтын төлемақы өндіріп алады.

      Ескерту. 122-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық экономика министрінің 19.12.2019 № 95 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.09.2020 № 66 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      123. Екі кезеңдік рәсімдерді пайдалана отырып, жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурстың екінші кезеңі мыналарды:

      1) біліктілік іріктеуден өткен әлеуетті жекеше әріптестердің конкурстық өтінімдерді ұсынуын, сондай-ақ конкурстық өтінімді қамтамасыз етуді енгізуін көздейді.

      Егер болжамды МЖӘ объектісі табиғи монополиялар саласына жатқызылған жағдайда әлеуетті жекеше әріптес "Табиғи монополиялар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес әзірленетін инвестициялық бағдарламаны қоса беруі қажет.

      МЖӘ жобасы бойынша бекітілген ТЭН не ЖСҚ болған жағдайда конкурсты ұйымдастырушы қосымша ақпарат ретінде конкурстық құжаттамаға олардың электрондық көшірмелерін қоса береді.

      Егер жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсқа қатысушы конкурсты ұйымдастырушының ТЭН-інде не ЖСҚ-да көзделген техникалық-технологиялық және экологиялық шешімдерді қабылдаған жағдайда, онда жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсқа қатысушы конкурстық өтінімнің құрамында осындай шешімдерді қабылдағаны туралы қосымша кепілхат береді.

      Егер жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсқа қатысушы конкурсты ұйымдастырушының конкурстық құжаттамасында келтірілген маркетингтік және (немесе) институционалдық және (немесе) әлеуметтік-экономикалық шешімдерді қабылдаған жағдайда, онда жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсқа қатысушы конкурстық өтінімнің құрамында осындай шешімдерді қабылдағаны туралы қосымша кепілхат береді.

      Егер конкурстық құжаттамада ТЭН не ЖСҚ болмаған жағдайда, онда конкурсқа қатысушылар конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес МЖӘ жобасын іске асыру бойынша қаржылық шарттарды қамтитын конкурстық өтінімдер береді;

      2) осы Қағидалардың 76-тармағының 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) және 16) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың жүзеге асырылуын көздейді.

      Ескерту. 123-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық экономика министрінің 19.12.2019 № 95 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 13.04.2022 № 35 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

8-параграф. Оңайлатылған конкурстық рәсімдерді пайдалана отырып, жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсты өткізудің ерекшеліктері

      124. Оңайлатылған конкурстық рәсімдерді пайдалана отырып, жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурс мынадай шарттардың барлығы сақталған жағдайда өткізіледі:

      1) жергілікті МЖӘ жобасын іске асыру жүзеге асырылады;

      2) МЖӘ жобасының үлгілік конкурстық құжаттамасы пайдаланылады;

      3) МЖӘ үлгілік шарты пайдаланылады;

      4) МЖӘ жобасы табиғи монополиялар саласына жатпайды;

      5) МЖӘ объектісінің құны төртмиллиондық айлық есептік көрсеткіштен аспайды.

      125. Оңайлатылған конкурстық рәсімдерді пайдалана отырып, жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурс мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органның мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысына беретін МЖӘ жобасын іске асырудың орындылығы туралы экономикалық қорытындысының негізінде осы Қағидалардың 76-тармағының ережелеріне сәйкес өткізіледі.

      Бұл ретте оңайлатылған конкурстық рәсімдерді пайдалана отырып, жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсты өткізу кезінде МЖӘ жобасының конкурстық құжаттамасын бекіту, МЖӘ шартына қол қою осы Заңда көзделген сараптамалар жүргізілместен жүзеге асырылады.

      Құрылыспен (реконструкциямен) байланысты жобалар бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама қорытындысы бар ЖСҚ болуы қажет.

9-параграф. Жекеше әріптесті айқындау жөніндегі жабық конкурсты өткізудің ерекшеліктері

      126. Конкурсты ұйымдастырушы жекеше әріптесті айқындау жөніндегі жабық конкурстарды Заңның 19-бабының 2) тармақшасына сәйкес тізбесін Қазақстан Республикасы Үкіметі айқындайтын объектілерге қатысты өткізеді.

      127. Жекеше әріптесті айқындау жөніндегі жабық конкурс осы Қағидаларда көзделген конкурстық рәсімдерге сәйкес, мынадай ерекшеліктер ескеріле отырып өткізіледі:

      жекеше әріптесті айқындау жөніндегі жабық конкурс өткізу туралы хабарлама жарияланбайды. Конкурсты ұйымдастырушы жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсқа жіберілуі мүмкін әлеуетті жекеше әріптестердің шектеулі тобын оларға кейіннен жекеше әріптесті айқындау жөніндегі жабық конкурсқа қатысуға шақыру жібере отырып айқындайды;

      жекеше әріптесті айқындау жөніндегі жабық конкурс өткізудің шарттары, күні, орны мен уақыты туралы ақпаратты, сондай-ақ оның нәтижелері туралы мәліметтерді конкурсты ұйымдастырушы әлеуетті жекеше әріптестерге жазбаша түрде жібереді;

      конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіруді конкурсты ұйымдастырушы конкурстық құжаттама берілген барлық әлеуетті жекеше әріптестердің назарына сұрау салудың нысанасын көрсете отырып, бірақ сұрау салудың кімнен түскенін көрсетпеспестен, жазбаша түрде жеткізеді;

      жекеше әріптесті айқындау жөніндегі жабық конкурс өткізу барысында жасалған хаттамалар және осындай конкурстарды өткізу барысында алынған ақпарат бұқаралы ақпарат құралдарында жариялауға және Интернет желісінде орналастыруға жатпайды.

10-параграф. Жекеше әріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздерді өткізу

      128. Жекеше әріптесті тікелей келіссөздер негізінде айқындау мынадай:

      МЖӘ жобасына өзінің меншік құқығындағы немесе ұзақ мерзімді жалға алынған объектіге қатысты әлеуетті жекеше әріптес бастамашылық жасаған;

      МЖӘ жобасы әлеуетті жекеше әріптеске тиесілі зияткерлік шығармашылық қызмет нәтижелеріне айрықша құқықтарды іске асырумен ажырамас байланыста болатын;

      МЖӘ жобасына әлеуетті жекеше әріптес меншік немесе ұзақ мерзімді жалға алу құқығындағы Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларында және облыстарда орналасқан тұрғын үй салу үшін объектілерге/жер учаскелеріне қатысты бастамашылық еткен және жоба бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптаманың оң қорытындысы бар жобалау-сметалық құжаттама болған кезде және жер учаскесін кепіл, аяқталмаған құрылыс және жобалау-сметалық құжаттама түрінде қамтамасыз етуді ұсынуға келісім болған жағдайларда жүзеге асырылады.

      Ескерту. 128-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 01.04.2020 № 21 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      129. Жекеше әріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздерді ұйымдастыру және жүргізу мынадай реттіліктегі сатылар арқылы жүзеге асырылады:

      1) әлеуетті жекеше әріптестің МЖӘ жобасына бастамашылық жасауы;

      2) МЖӘ жобасының негізгі техникалық-экономикалық өлшемдері және бюджеттен сұралатын төлемдер және (немесе) мемлекеттік қолдау шаралары көрсетіле отырып, МЖӘ жобасына бастамашылық жасау туралы хабарлама;

      3) МЖӘ жобасына бизнес-жоспарға сараптама жасау;

      4) МЖӘ шартының әлеуетті тараптары арасында МЖӘ шартының талаптары туралы келіссөздер жүргізу;

      5) МЖӘ шартын жасасу.

11-параграф. МЖӘ жобасына әлеуетті жекеше әріптестің бастамашылық жасауы

      130. Бұл кезеңде әлеуетті жекеше әріптес уәкілетті тұлғаға мыналарды:

      әлеуетті жекеше әріптестің атауы мен мекенжайы;

      мемлекетке тиесілігі (заңды тұлғалар үшін), азаматтығы (жеке тұлғалар үшін);

      заңды тұлғалардың басшылары немесе иелері және әлеуетті жекеше әріптеске өкілдік ететін тұлғалар туралы деректер;

      осы Қағидалардың 128-тармағына сәйкес объектіге қатысты меншік немесе ұзақ мерзімге жалға алу құқығын не әлеуетті жекеше әріптеске тиесілі зияткерлік шығармашылық қызмет нәтижелеріне айрықша құқықтарды растайтын құжаттар;

      Бұл ретте ұзақ мерзімге жалға алу құқығының және/немесе зияткерлік шығармашылық қызмет нәтижелеріне айрықша құқықтардың аяқталу мерзімі жоспарланған МЖӘ жобасын іске асыру мерзімінен кемінде 12 (он екі) айға ұзақ болуы тиіс.

      әлеуетті жекеше әріптесте зияткерлік шығармашылық қызмет нәтижелеріне айрықша құқықтардың болуы туралы тиісті уәкілетті мемлекеттік органның растау хаты;

      Әлеуетті жекеше әріптестің зияткерлік шығармашылық қызмет нәтижелеріне айрықша құқықтарының болуын растайтын құжатқа қосымша "Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына, "Селекциялық жетістіктерді қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына, Қазақстан Республикасының Патент заңына, "Интегралдық микросхемалар топологияларын құқықтық қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қалыптастырылатын тиісті Мемлекеттік тізілімнен (бұдан әрі - Мемлекеттік тізілім) үзінді көшірме ұсынылады.

      Жекеше әріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздерге қатысуға өтінім енгізілген уәкілетті тұлға әлеуетті жекеше әріптестің зияткерлік шығармашылық қызмет нәтижелеріне айрықша құқықтарын болуын растайтын құжаттың дұрыстығын Мемлекеттік тізілімге не тиісті уәкілетті мемлекеттік органға өтініш жіберу арқылы тексереді;

      осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес құрылым бойынша әзірленген МЖӘ жобасына бизнес-жоспарды қамтитын жекеше әріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздерге қатысуға өтінім енгізеді. Бұл ретте МЖӘ жобасының қаржы-экономикалық моделін МЖӘ жобасының бастамашысы әзірлейді және МЖӘ жобасына бизнес-жоспардың құрамында ұсынылады.

      Жекеше әріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздерге қатысуға арналған өтінім МЖӘ шартын жасасудың офертасы болып табылады.

      Ескерту. 130-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 28.04.2021 № 48 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық экономика министрінің 13.04.2022 № 35 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      131. Егер жоба 2020-2025 жылдарға арналған "Нұрлы жер" тұрғын үй - коммуналдық дамыту мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй салуды болжаса, жекеше әріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздерге қатысуға арналған өтінім берілген уәкілетті тұлға, оның түскен күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде немесе 3 (үш) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде:

      түскен өтінім шеңберінде тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге іс жүзінде қажеттілікті көрсете отырып, жобаның техникалық күрделі және (немесе) бірегей болып табылатын жобаларға жататынын көрсете отырып, МЖӘ жобасын іске асырудың қажеттігін;

      таңдап алынған жекеше әріптесті айқындау тәсілінің негізділігін;

      "Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, оған қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, іске асырылуын мониторингілеу және бағалау және бюджеттік кредиттеудiң орындылығын айқындау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы № 129 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9938 болып тіркелген) сәйкес МЖӘ жобасының өлшемшарттарына сәйкестігін айқындайды.

      Егер, әлеуетті жекеше әріптес бастамашылық жасаған жергілікті МЖӘ жобасы бойынша бюджеттен берілетін төлемдер сомасы МЖӘ жобалары бойынша жергілікті атқарушы органның мемлекеттік міндеттемелерінің ағымдағы жылға арналған лимитінің 2 (екі) пайызынан асқан жағдайда, жекеше әріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздерге қатысуға өтінім енгізілген уәкілетті орган 1 (бір) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде, МЖӘ жобасы бойынша зерттеулер жүргізу және/немесе ұсынымдар әзірлеу үшін МЖӘ орталығын тарту жағдайларын қоспағанда осы Қағидалардың 130-тармағында көрсетілген құжаттарды МЖӘ жобасына бизнес-жоспарға ұсыным әзірлеу мақсатында, осы МЖӘ дамыту орталығына жібереді.

      МЖӘ дамыту орталығы ұсынылған деректерді бағалаудың негізінде 10 (он) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде МЖӘ жобасына бизнес-жоспарға МЖӘ жобасын жүзеге асыру негізділігі (МЖӘ принциптері мен сипаттамаларына сәйкестігі) тұрғысынан ұсыным әзірлейді және осы Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша уәкілетті органға ұсынымдар жібереді.

      Жекеше әріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздерге қатысуға арналған өтінімді қараудың қорытындысы бойынша уәкілетті тұлға қорытындыны дайындау кезінен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде немесе 1 (бір) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде, егер жоба 2020-2025 жылдарға арналған "Нұрлы жер" тұрғын үй - коммуналдық дамыту мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй салуды болжаса, бірінші басшының, ол болмаған жағдайда оны ауыстыратын тұлғаның немесе ол уәкілеттік берген тұлға қол қойған, МЖӘ жобасына бастамашылық жасаған әлеуетті жекеше әріптеске жіберілетін МЖӘ дамыту орталығының ұсынымын (бар болған жағдайда) ескере отырып, қорытынды дайындайды.

      Бұл ретте экономикалық орындылығы, оның ішінде болжанып отырған мемлекеттік қолдау шараларын, жекеше әріптестің шығындарын өтеу және кіріс алу көздерін беру мүмкінділі осы қағидалардың 3-тарауының 13-параграфына сәйкес МЖӘ жобасына бизнес-жоспардың сараптамасы шеңберінде айқындалады.

      Жекеше әріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздерге қатысуға өтінім берілген уәкілетті тұлға түскен өтінімді нақтылау және (немесе) талқылау мақсатында, әлеуетті жекеше әріптестен қосымша материалдарды сұратады және (немесе) хаттама (хаттамалар) ресімдей отырып, алдын ала келіссөздер жүргізеді.

      Ұсынылған өтінімді нақтылау және (немесе) талқылау қажеттігі туралы хабарлама жолданған күннен бастап әлеуетті жекеше әріптес қажетті ақпарат ұсынған күнге және (немесе) алдын ала келіссөздердің соңғы хаттамасына қол қойған күнге дейін уәкілетті тұлға қорытынды дайындау мерзімін тоқтата тұрады.

      Ұсынылған өтінімді нақтылау және (немесе) талқылаудың қорытындысы бойынша әлеуетті жекеше әріптес бұған дейін енгізілген өтінімді түзете алады.

      Алдын ала келіссөздерге қатысудан жазбаша түрде бас тартқан, өтінімді қайтарып алған және (немесе) қажетті ақпаратты әлеуетті жекеше әріптес хабарламаны алған күннен бастап күнтізбелік 20 (жиырма) күнінен аспайтын мерзімде бермеген жағдайда, енгізілген жекеше әріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздерге қатысуға арналған өтінім қаралмайды.

      Ескерту. 131-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 28.04.2021 № 48 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      132. Уәкілетті тұлғаның қорытындысында МЖӘ жобасын іске асыру қажеттігі айқындалған жағдайда, уәкілетті тұлға (тікелей келіссөздерді ұйымдастырушы) әлеуетті жекеше әріптестің Заңның 32-бабында белгіленген біліктілік талаптарына сәйкестігін айқындау мақсатында қорытынды дайындалған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде немесе егер жоба Тұрғын үй-коммуналдық дамудың 2020 – 2025 жылдарға арналған "Нұрлы жер" мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй салуды болжамдаса, 1 (бір) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде біліктілік іріктеуін жүргізеді.

      Біліктілік іріктеу нәтижелері әлеуетті жекеше әріптестің Заңның 32-бабында белгіленген біліктілік талаптарына сәйкестігі не сәйкес еместігі туралы уәкілетті тұлғаның (тікелей келіссөздерді ұйымдастырушының) қорытындысы түрінде ресімделеді.

      Ескерту. 132-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 24.09.2020 № 66 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

12-параграф. МЖӘ жобасының негізгі техникалық-экономикалық параметрлері және бюджеттен сұралатын төлемдер және (немесе) мемлекеттік қолдау шаралары көрсетіле отырып, МЖӘ жобасына бастамашылық жасау туралы хабарлама

      133. Уәкілетті тұлға МЖӘ-нің жоспарланатын жобасын іске асыру мүдделілігі туралы әлеуетті жекеше әріптестің баламалы ұсыныстарды ұсынуына қойылатын талаптарды көрсете отырып, ол туралы қысқаша ақпаратты өзінің ресми интернет-ресурсында орналастырады, Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында таралатын мерзімді баспасөз басылымдарында (кемінде біреу), МЖӘ дамыту орталығының интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етеді.

      Қосымша өзге интернет-ресурстарда және мерзімді баспа басылымдарында орналастыруға жол беріледі.

      Ескерту. 133-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 24.09.2020 № 66 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      134. Хабарламада МЖӘ жобасының негізгі техникалық-экономикалық параметрлері және бюджеттен сұралатын төлемдер және (немесе) мемлекеттік қолдау шаралары, түскен өтінім шеңберінде тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге нақты қажеттіліктер, жобаның техникалық күрделі және (немесе) бірегей жобаларға жататындығы, балама өтінімді ұсынудың түпкілікті мерзімі көрсетіледі.

      Бұл ретте хабарламада тауар белгілеріне, қызмет көрсету белгілеріне, фирмалық атауларға, патенттерге, пайдалы модельдерге, өнеркәсіптік үлгілерге, тауардың шығарылған жерінің атауына және өндірушінің атауына, сондай-ақ сатып алынатын тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтің МЖӘ жобасына бастамашы болған әлеуетті жекеше әріптеске тиесілілігін айқындайтын өзге де сипаттамаларды белгілеуге тыйым салынады.

      Ескерту. 134-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 19.12.2019 № 95 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      135. Жоспарланған МЖӘ жобасын іске асыруға мүдделі әлеуетті жекеше әріптестер балама ұсынысты хабарламада көрсетілген талаптарға, сондай-ақ осы Қағидалардың 130-тармағында көрсетілген жекеше әріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздерге қатысуға өтінімге сәйкес ұсынады.

      136. Әлеуетті жекеше әріптестер Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында таратылатын мерзімді баспасөз басылымында хабарлама алғашқы жарияланған күннен бастап есептелетін келесі мерзім ішінде балама ұсыныстарды жазбаша нысанда ұсынады:

      техникалық күрделі және (немесе) бірегей болып табылатын жобалар бойынша - күнтізбелік 60 (алпыс) күн;

      қалған жобалар бойынша - күнтізбелік 30 (отыз) күн немесе жоба "Нұрлы жер" тұрғын үй-коммуналдық дамытудың 2020 - 2025 мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй салуды көздесе, күнтізбелік 10 (он) күн.

      Егер белгіленген мерзім ішінде балама ұсыныстар келіп түспеген жағдайда не келіп түскен барлық балама ұсыныстар осы Қағидалардың 135-тармағында белгіленген талаптарға сәйкес келмеген жағдайда тікелей келіссөздерді ұйымдастырушы көрсетілген мерзімдер өткен сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде МЖӘ жобасына бастамашылық жасаған және біліктілік іріктеуден өткен әлеуетті жекеше әріптесті оны тікелей келіссөздерге қатысушы деп тану туралы хабардар етеді.

      Ескерту. 136-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 01.04.2020 № 21 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      137. Баламалы ұсыныстар осы Қағидалардың 135-тармағында көрсетілген талаптарға сәйкес келмеген жағдайда, уәкілетті тұлға ол жөнінде баламалы ұсыныс берушілерді баламалы ұсыныс келіп түскен сәттен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде хабардар етеді.

      137-1. Әлеуетті жекеше әріптестерден осы Қағидалардың 136-тармағында белгіленген және осы Қағидалардың 135-тармағында көрсетілген талаптарға сәйкес келетін мерзімде МЖӘ жобасын іске асыруға мүдделілік туралы балама ұсыныстар келіп түскен жағдайда жекеше әріптес осы Қағидалардың 2 және 3-тарауларында көзделген тәртіппен конкурс тәсілімен айқындалады.

      Ескерту. 137-1-тармақпен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің 19.12.2019 № 95 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

13-параграф. МЖӘ жобасына бизнес-жоспарға сараптама жасау

      Ескерту. 13-параграф жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 24.09.2020 № 66 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      138. Тікелей келіссөздерді ұйымдастырушы (уәкілетті тұлға) жекеше әріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздерді жүргізу жөніндегі комиссияны (бұдан әрі – Тікелей келіссөздерді жүргізу жөніндегі комиссия) құрады.

      Тікелей келіссөздерді жүргізу жөніндегі комиссия төрағасы тікелей келіссөздерді ұйымдастырушының бірінші басшысы не ол уәкілеттік берген тұлға (егер тікелей келіссөздерді ұйымдастырушы жергілікті атқарушы орган болған жағдайда – облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың әкімінің орынбасарынан төмен емес) болып табылады.

      Тікелей келіссөздерді жүргізу жөніндегі комиссия хатшысы тікелей келіссөздерді ұйымдастырушының құрылымдық бөлімше басшысының орынбасарынан төмен емес өкілі болып табылады.

      Тікелей келіссөздерді жүргізу жөніндегі комиссия құрамына тиісті саланың орталық не жергілікті (жобаны іске асыру деңгейіне қарай) уәкілетті органдарының құрылымдық бөлімше басшысының орынбасарынан төмен емес өкілдері кіреді.

      Тікелей келіссөздерді жүргізу жөніндегі комиссия құрамына өзге де мемлекеттік органдардың, ұйымдардың өкілдері кіруі мүмкін.

      139. Тікелей келіссөздерді жүргізу жөніндегі комиссия мынадай функцияларды:

      1) біліктілік іріктеуден өткен Біліктілік талаптарына сәйкес келетін әлеуетті жекеше әріптесті айқындау (тікелей келіссөздерді жүргізушінің қорытындысына сәйкес), және оны тікелей келіссөздер қатысушысы деп тану;

      2) әлеуетті жекеше әріптес енгізген МЖӘ жобасына бизнес-жоспарды, шарт жобасын сараптамлар, келісулер және тікелей келіссөздерді жүргізу жөніндегі комиссия ескертулері мен ұсынымдарына сәйкес пысықтауға жауапты уәкілетті тұлғаны (тікелей келіссөздерді жүргізушіні) айқындау;

      3) МЖӘ жобасына бизнес-жоспарды, шарт жобасын қайта пысықтауға жолдау немесе мақұлдау;

      4) тікелей келіссөздер нәтижелері туралы шешімдерді қабылдау;

      5) тікелей келіссөздер жүргізуге қажетті өзге де функцияларды жүзеге асырады.

      140. Тікелей келіссөздер жүргізу жөніндегі комиссияның шешімдері хаттамамен ресімделеді.

      Хаттамаға отырысқа қатысқан Тікелей келіссөздер жүргізу жөніндегі комиссияның барлық мүшелері қол қояды.

      Тікелей келіссөздер жүргізу жөніндегі комиссияның шешімі дауыс беру арқылы қабылданады және Тікелей келіссөздер жүргізу жөніндегі комиссия мүшелерінің жалпы санының көпшілігі дауыс берсе, қабылданды деп есептеледі.

      Дауыстар тең болған жағдайда Тікелей келіссөздер жүргізу жөніндегі комиссияның төрағасы дауыс берген шешім қабылданды деп есептеледі.

      Осы Комиссияның кез келген мүшесі Тікелей келіссөздер жүргізу жөніндегі комиссияның шешімімен келіспеген жағдайда ерекше пікірге құқығы бар, ол Комиссия отырысы өткізілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде тікелей келіссөздерді ұйымдастырушыға жіберіледі және оны Комиссияның тікелей келіссөздер жүргізу жөніндегі жұмыс органы хаттамаға қоса береді. Бұл ретте Комиссия отырысының хаттамасында ерекше пікірдің бар екендігі туралы белгі жасалады және ерекше пікір енгізудің түпкілікті мерзімі көрсетіледі.

      Тікелей келіссөздер жүргізу жөніндегі комиссияның отырысына Комиссия мүшелерінің жалпы санының кемінде үштен екісі қатысса, Комиссияның отырысы заңды болып есептеледі (кворум болса).

      Отырыста Тікелей келіссөздер жүргізу жөніндегі комиссияның төрағасы болмаған не ол болмаған кезеңде оны алмастыратын адам болмаған жағдайда Комиссияның отырысы өткізілмейді.

      141. МЖӘ жобасына бизнес-жоспар тікелей келіссөздерді ұйымдастырушының немесе оны алмастыратын тұлғасы, МЖӘ жобаға бастамашы болған әлеуетті жекеше әріптестің, сондай-ақ мүдделі тұлғалардың бірінші басшысы қол қояды.

      МЖӘ жобасына бизнес-жоспар, сондай-ақ оған қоса берілетін қосымшалар мен материалдар (соңғы беттің сырт жағы тікелей келіссөздерді ұйымдастырушының мөрімен куәландырылады және бет саны көрсетіледі) тікелей келіссөздерді ұйымдастырушы мынадай келісулер мен сараптамалардан өтеді:

      1) жоба табиғи монополиялар салаларына тиесілі болған жағдайда, табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органмен МЖӘ жобасына бизнес-жоспрады енгізген күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге тарифтерді (бағаларды, алым мөлшерлемелерін) қалыптастыру және бекіту тәртібі бөлігінде келісу.

      Бұл ретте табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік орган инвестициялық бағдарламаны және мыналарды айқындайтын МЖӘ шартының ережелерін:

      тарифке (бағаға, алым мөлшерлемесіне) қосылатын шығындарды қалыптастыруды;

      шикізат, материалдар, отын, энергия шығысының техникалық және технологиялық нормалары шегінде шығыстар баптарын, сондай-ақ нормативтік техникалық шығындарды қалыптастыруды;

      тарифті (баға, алым мөлшерлемесін) қалыптастыру кезінде есепке алынбайтын шығыстар тізбесін белгілеуді;

      инвестициялар көлемі және инвестицияланған капиталды қайтару тәртібін;

      тарифке (бағаға, алым мөлшерлемесіне) енгізілетін пайданы қалыптастыру мен шектеуді;

      негізгі құралдардың тозуын есептеу әдістерін қолдануды;

      объектіні пайдалану сапасының өлшемшарттарын;

      объектіні пайдалану сапасын айқындау тәртібін;

      үшінші тұлғаларға МЖӘ объектісін шектеулі мақсатты пайдалануды ұсынуды;

      объектілерге күрделі жөндеу жүргізуді немесе оларды жаңғыртуды қаржыландыру мерзімдері (кезеңдері) мен көздерін;

      тарифтерді қалыптастырумен және бекітумен байланысты жекеше әріптестің құқықтары мен міндеттерін;

      негізгі құралдарға және табиғи монополия субъектісінің тарифтік сметасында көзделген амортизациялық аударымдар қаражатын пайдалану бағыттарына қайта бағалау жүргізуді;

      МЖӘ жобасы бойынша өндірілетін өнімдердің, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің көлемі мен сапасын бақылауды жүзеге асыруды қоса алғанда, табиғи монополиялар салаларындағы қызметін бақылауды жүзеге асыруды келіседі.

      МЖӘ жобасына бизнес-жоспарды келісу келісім туралы немесе әрбір қаралатын мәселе бойынша келіспеу себептерін немесе конкурстық құжаттаманы пысықтау бойынша талаптарды көрсете отырып, келіспеу туралы хат түрінде ресімделеді;

      2) тиісті саланың уәкілетті органының салалық сараптама жүргізуі.

      МЖӘ жобасына бизнес-жоспардың салалық сараптамасын осы Қағидаларға 1-2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша салалық орталық мемлекеттік органдар (құны төрт миллион айлық есептік көрсеткіштен асатын жергілікті МЖӘ жобалары бойынша не республикалық МЖӘ жобалары бойынша) не жергілікті салалық мемлекеттік органдар (жергілікті МЖӘ жобалары бойынша) енгізілген сәттен бастап 10 (он) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде немесе жоба 2020-2025 жылдарға арналған "Нұрлы жер" тұрғын үй - коммуналдық дамыту мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй салуды болжаса, 2 (екі) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде жүргізеді.

      МЖӘ жобасы орындылығы, іске асыру мерзімдері, көлемі, құны және іске асыру тетігі, МЖӘ жобасы бойынша түпкілікті және тікелей нәтижелерге қол жеткізу бойынша танылған жағдайда оң салалық қорытынды, әйтпесе теріс салалық қорытынды дайындалады.

      МЖӘ жобасына бизнес-жоспарға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу кезінде ол салалық сараптамаға жіберілуге тиіс.

      Салалық қорытындының әр парағына салалық орталық не жергілікті мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшесінің басшысы қол қояды және тиісті бұйрықты қоса бере отырып, салалық орталық не жергілікті мемлекеттік органның бірінші басшысы не оны алмастыратын тұлға қол қояды.

      Салалық қорытынды тігілген түрде, нөмірленген беттерімен ұсынылады, соңғы беттің артқы жағы мемлекеттік органның мөрімен расталады және беттер саны көрсетіледі.

      Ақпараттандыру саласындағы МЖӘ жобалары бойынша МЖӘ жобасына бизнес-жоспарда көзделген технологиялық, техникалық шешімдердің, оның ішінде іске асыру кестесінің "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкестігіне бағалау жүргізіледі.

      Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы МЖӘ жобалары бойынша МЖӘ жобасына бизнес-жоспарда көзделген технологиялық, техникалық шешімдердің, оның ішінде іске асыру кестесінің "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкестігіне бағалау жүргізіледі.

      Егер МЖӘ жобасы бірнеше салалық мемлекеттік органдардың жауапкершілік аясын қозғаған жағдайда көрсетілген салалық мемлекеттік органдар МЖӘ жобасына бизнес-жоспардың тиісті салалық сараптамалар қорытындыларын қосымша ұсынады;

      3) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық не жергілікті уәкілетті органның МЖӘ жобасына бизнес-жоспарға қорытындыны МЖӘ дамыту орталығы не жергілікті атқарушы орган айқындайтын заңды тұлға жүргізетін сараптама негізінде дайындауы.

      Тікелей келіссөздерді ұйымдастырушы МЖӘ жобасына бизнес-жоспарды мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық не жергілікті уәкілетті органға мынадай қосымшалармен:

      МЖӘ жобасына бизнес-жоспардың салалық сараптамасының оң қорытындысын (қорытындыларын);

      осы тармақта көзделген келісу нәтижелерін;

      ұсынылатын МЖӘ жобасына бизнес-жоспарды жан-жақты және толық бағалау үшін қажетті өзге де материалдар мен мәліметтерді қоса жібереді.

      Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық не жергілікті уәкілетті орган МЖӘ жобасына бизнес-жоспар мен материалдар келіп түскен күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде немесе 1 (бір) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде, егер жоба 2020-2025 жылдарға арналған "Нұрлы жер" тұрғын үй - коммуналдық дамыту мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй салуды болжаса, оларды МЖӘ дамыту орталығына немесе облыстардың, республикалық маңызы бар қалалар мен астананың жергілікті атқарушы органдары айқындайтын, сараптама жүргізуге уәкілетті заңды тұлғаларға жолдайды.

      Ескерту. 141-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық экономика министрінің 13.04.2022 № 35 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      142. МЖӘ жобасына бизнес-жоспарына сараптама техникалық жағынан күрделі және (немесе) бірегей болып табылатын жобалар бойынша МЖӘ жобасына бизнес-жоспарын енгізген күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде немесе 5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде, егер жоба 2020-2025 жылдарға арналған "Нұрлы жер" тұрғын үй - коммуналдық дамыту мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй салуды болжаса, жүзеге асырылады.

      Жобалардың қалғандары бойынша - МЖӘ жобасына бизнес-жоспарын енгізген күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде немесе 5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде, егер жоба 2020-2025 жылдарға арналған "Нұрлы жер" тұрғын үй - коммуналдық дамыту мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй салуды болжаса, жүзеге асырылады.

      143. МЖӘ жобасына бизнес-жоспарға сараптаманы, оның ішінде оған өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізген кезде сараптаманы МЖӘ дамыту орталығы (республикалық жобалар бойынша) не облыстардың, республикалық маңызы бар қалалар мен астананың жергілікті атқарушы органдары айқындайтын, сараптама жүргізуге уәкілетті заңды тұлғалар(жергілікті жобалар бойынша) МЖӘ жобасына бизнес-жоспарда қамтылған ақпаратты бағалау арқылы МЖӘ жобасын іске асыру мүмкіндігін айқындау мақсатында жүргізеді.

      144. МЖӘ жобасына бизнес-жоспарына сараптаманы, оның ішінде оған өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізген кезде сараптама қорытындысы мыналарды:

      МЖӘ туралы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы шеңберінде МЖӘ жобасын іске асыру мүмкіндігін;

      МЖӘ жобасына бизнес-жоспарында көрсетілген мемлекеттік қолдаудың түрлері мен көлемдерін көрсету, сондай-ақ шығындардың орнын толтыру және жекеше әріптестің кірістерді алу мүмкіндігін;

      тәуекелдерді және оларды басқару бойынша шараларды;

      институционалдық шешімдерді (тараптардың өзара іс-қимыл тетіктерін, олардың жауапкершілігін және басқаларды);

      МЖӘ жобасын іске асырудың әлеуметтік-экономикалық тиімділігін;

      МЖӘ жобасын іске асырудың коммерциялық тиімділігін;

      маркетингтік зерттеулердің нәтижелерін, оның ішінде МЖӘ жобасын іске асыру нәтижесінде қалыптасқан өнімге (тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге) сұраныстарды;

      ұсынылған схема бойынша МЖӘ жобасын іске асыру кезінде мемлекеттің пайдалары мен шығындарының арақатынасын бағалауға негізделеді.

      145. МЖӘ жобасына бизнес-жоспарға сараптаманы, оның ішінде оған өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізген кезде сараптаманың нәтижесі оң қорытынды немесе теріс қорытынды болып табылады, ол мынадай бөліктерден тұрады:

      1) сараптама қорытындысының кіріспе бөлігі сараптаманың атауы мен жүргізу күні туралы мәліметтерді, сондай-ақ МЖӘ жобасы туралы жалпы ақпаратты қамтиды;

      2) сараптама қорытындысының негізгі (талдамалық) бөлігінде осы Қағидаларға сәйкес жүргізілген бағалау нәтижелері көрсетіледі;

      3) қорытынды бөлікте сараптама қорытындылары бойынша ұсынымдар мен тұжырымдар жазылады.

      Оң қорытынды МЖӘ жобасын басқару сапасын арттыру бойынша, оның ішінде МЖӘ жобасын іске асыру тиімділігін және тәуекелдерді басқаруды қамтамасыз ету бойынша тікелей келіссөздерді ұйымдастырушы, Тікелей келіссөздер жөніндегі комиссия және өзге де мүдделі тұлғаларға ұсынымдары бар түсіндірмелерді қамтуы мүмкін.

      Теріс қорытынды дайындалған жағдайда, МЖӘ жобасына бастамашы болған жекеше әріптес тікелей келіссөздерді ұйымдастырушымен бірге МЖӘ жобасына бизнес-жоспарды пысықтауға және оны қайта сараптау жүргізу үшін енгізуге құқылы.

      146. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық не жергілікті уәкілетті орган МЖӘ дамыту орталығы не жергілікті атқарушы орган айқындайтын заңды тұлға жүргізетін сараптаманың негізінде МЖӘ жобасына бизнес-жоспарға қорытынды дайындайды.

      147. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық не жергілікті уәкілетті органның МЖӘ жобасына бизнес-жоспарды қарауының жалпы мерзімі сараптаманы ескере отырып, техникалық күрделі және (немесе) бірегей болып табылатын жобалар бойынша ол енгізілген кезден бастап 40 (қырық) жұмыс күнінен, ал қалған жобалар бойынша 25 (жиырма бес) жұмыс күнінен аспайды.

      МЖӘ жобасына бизнес-жоспар бойынша жетіспейтін және (немесе) қосымша ақпарат ұсыну қажет болған жағдайларда МЖӘ дамыту орталығы немесе облыстардың, республикалық маңызы бар қалалар мен астананың жергілікті атқарушы органдары айқындайтын, сараптама жүргізуге уәкілетті заңды тұлғалар құжаттар топтамасы түскен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде тиісті сұрау салуларды, сұрау салудың көшірмесін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға жолдайды(бір реттен артық емес). Жетіспейтін және (немесе) қосымша ақпаратты не қосымша мерзімдердің қажеттігі туралы хабарламаны МЖӘ жобасына бизнес-жоспарды әзірлеуші сұрау салу келіп түскен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде жолдайды.

      Бұл ретте жетіспейтін және (немесе) қосымша ақпаратты ұсынудың қосымша мерзімі күнтізбелік 15 (он бес) күннен аспайды.

      Сұрау салу жолданған күннен бастап қажетті ақпарат ұсынылғанға дейін сараптама жүргізу мерзімдері тоқтатыла тұрады.

      Сұрау салуға сәйкес қажетті ақпарат мерзімінде ұсынылмаған жағдайда МЖӘ жобасына бизнес-жоспар әзірлеушіге қараусыз қайтарылады.

      148. Мемлекет тарапынан МЖӘ субъектілеріне мемлекеттік қолдау шаралары және мемлекеттік бюджеттен төлемдер болмаған жағдайда мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті органның қорытындысы және МЖӘ дамыту орталығының не жергілікті атқарушы орган айқындайтын заңды тұлғаның сараптамасы талап етілмейді.

      Бұл ретте мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті орган МЖӘ жобасына бизнес-жоспарды жоспарланып отырған МЖӘ жобасының Заңның 4-бабында көзделген МЖӘ белгілеріне сәйкестігі тұрғысынан келіседі.

      149. МЖӘ жобасына бизнес-жоспарды МЖӘ жобасына бастамашылық жасаған әлеуетті жекеше әріптес тікелей келіссөздерді ұйымдастырушымен пысықтайды және тікелей келіссөздерді ұйымдастырушының бірінші басшысының не оны алмастыратын тұлғаның бұйрығымен бекітіледі және оған барлық қажетті келісулер мен сараптамалардың нәтижелерін және Тікелей келіссөздер жүргізу жөніндегі комиссияның шешімдерін ескере отырып, МЖӘ жобасына бастамашылық жасаған әлеуетті жекеше әріптестің бірінші басшысы қол қояды. МЖӘ жобасына бизнес-жоспарды пысықтаудың және бекітудің жалпы мерзімі барлық қажетті сараптамалар мен келісулерді алған сәттен бастап екі айдан аспайды.

      Бекітілген МЖӘ жобасына бизнес-жоспарға сараптама өткізбей өзгерістер мен толықтырулар енгізуге жол берілмейді.

      Тікелей келіссөздерді ұйымдастырушы МЖӘ жобасына бизнес-жоспар бекітілген кезден бастап 3 (үш) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде бұл жөнінде МЖӘ жобасына бастамашылық жасаған әлеуетті жекеше әріптесті хабардар етеді.

      МЖӘ жобасына бастамашылық жасаған әлеуетті жекеше әріптес хабарлама алған кезден бастап 15 (он бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде немесе 1 (бір) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде, егер жоба 2020-2025 жылдарға арналған "Нұрлы жер" тұрғын үй - коммуналдық дамыту мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй салуды болжаса, уәкілетті тұлғаға бекітілген МЖӘ жобасына бизнес-жоспарға сәйкес әзірленген МЖӘ шартының жобасын ұсынады.

      МЖӘ шартының мазмұны Заңның 46-бабына сәйкес айқындалады.

      МЖӘ шартының жобасын ұсыну мерзімін ұзарту туралы шешімді тікелей келіссөздерді жүргізу жөніндегі комиссия қабылдайды.

14-параграф. ЖӘ шартының әлеуетті тараптары арасында МЖӘ шартының талаптары туралы келіссөздерді жүргізу

      150. МЖӘ жобасына бастамашылық жасаған әлеуетті жекеше әріптес енгізген МЖӘ шартының жобасы Тікелей келіссөздер жүргізу жөніндегі комиссияның отырысына шығарылады.

      Келіссөздер нәтижелері тараптардың уәкілетті өкілдері және МЖӘ шартының жобасын қоса бере отырып, Тікелей келіссөздер жүргізу жөніндегі комиссия мүшелері қол қоятын хаттамамен ресімделеді.

      Егер жоба Тұрғын үй-коммуналдық дамудың 2020 – 2025 жылдарға арналған "Нұрлы жер" мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй салуды көздесе, келіссөздер нәтижелері МЖӘ шартының жобасын қоса бере отырып, тараптардың уәкілетті өкілдері мен Тікелей келіссөздер жүргізу жөніндегі комиссия мүшелері қол қоятын хаттамамен 1 (бір) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде ресімделеді.

      Ескерту. 150-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 24.09.2020 № 66 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      151. Тікелей келіссөздерді ұйымдастырушы МЖӘ шартының жобасын, оның ішінде оларға тиісті өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу кезінде, келісуге Тікелей келіссөздерді жүргізу жөніндегі комиссия хаттамасының көшірмелерін қоса бере отырып, бюджетті атқару жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға және табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органға (табиғи монополиялар салаларында жүзеге асатын МЖӘ жобасы бойынша) жолдайды.

      152. Бюджетті атқару жөніндегі орталық не жергілікті уәкілетті орган түскен күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде немесе егер жоба Тұрғын үй-коммуналдық дамудың 2020 – 2025 жылдарға арналған "Нұрлы жер" мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй салуды көздесе, 1 (бір) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде құзыретіне кіретін мәселелер бойынша МЖӘ шартының жобасын келіседі.

      Ескерту. 152-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 24.09.2020 № 66 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      153. Табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік орган көрсетілетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тарифтерді (бағаларды, алым мөлшерлемелерін) қалыптастыру және бекіту тәртібі бөлігінде МЖӘ шартының жобасын оны ұсынған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде, егер жоба 2020-2025 жылдарға арналған "Нұрлы жер" тұрғын үй - коммуналдық дамыту мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй салуды болжаса, 1 (бір) жұмыс күні ішінде келіседі.

      Ескерту. 153-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 01.04.2020 № 21 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      154. МЖӘ шартының жобасын, оның ішінде оларға тиісті өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу кезінде, келісу келісім туралы немесе әрбір қаралатын мәселе бойынша келіспеу себептерін немесе конкурстық құжаттаманы пысықтау бойынша талаптарды көрсете отырып, келіспеу туралы хат түрінде ресімделеді.

      155. МЖӘ шартының жобаны тікелей келіссөздерді ұйымдастырушы (уәкілетті тұлға) бюджетті атқару жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның және табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органның келісуі қорытындысы бойынша ұсынымдар болған жағдайда пысықтайды және тікелей келіссөздерді жүргізу жөніндегі комиссиясының бекітіледі.

      Бекітілген МЖӘ жобасына бизнес-жоспарға қайшы келетін МЖӘ шартының жобасын тікелей келіссөздерді жүргізу жөніндегі комиссиясының хаттамасымен беітуге жол берілмейді.

      156. Тікелей келіссөздерді жүргізу жөніндегі комиссияның тікелей келіссөздердің нәтижелері туралы шешім қабылдау қорытындылары бойынша тікелей келіссөздерді ұйымдастырушы бюджеттік жоспарлау және бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органға (республикалық жобалар бойынша) немесе жергілікті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органға (жергілікті жобалар бойынша) МЖӘ шарты жобасының келісулер нәтижелерін қоса бере отырып, МЖӘ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелерді қабылдау мәселесін тиісті бюджет комиссиясының қарауына шығару үшін өтінім жолдайды.

      МЖӘ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелер болмаған жағдайда, МЖӘ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелерді қабылдау мәселесін тиісті бюджет комиссияларының қарауына шығару талап етілмейді.

      Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган тиісті хат ресімдей отырып, МЖӘ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелердің жоқ екендігін растайды.

      Ескерту. 156-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 24.09.2020 № 66 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

15-параграф. Тікелей келіссөздер барысында МЖӘ шартын жасасу

      Ескерту. 15-параграфтың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 19.12.2019 № 95 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      157. Әрбір жеке МЖӘ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелерді қабылдау туралы Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулысының жобасы (ерекше маңызды жобалар бойынша) немесе мәслихат шешімінің жобасы (МЖӘ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелер қабылдауды көздейтін МЖӘ жобалары бойынша) тиісті бюджет комиссиясының оң шешімі шығарылғаннан кейін 15 (он бес) жұмыс күні ішінде, егер жоба 2020-2025 жылдарға арналған "Нұрлы жер" тұрғын үй - коммуналдық дамыту мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй салуды болжаса, 1 (бір) жұмыс күні ішінде әрбір қабылданған міндеттеменің көлемі туралы ақпаратты енгізе отырып, тікелей келіссөздерді ұйымдастырушы (уәкілетті тұлға) әзірлейді және енгізеді.

      Ескерту. 157-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 01.04.2020 № 21 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      158. Қазақстан Республикасы Үкіметінің МЖӘ жобалары бойынша (МЖӘ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелер қабылдауды көздейтін МЖӘ жобалары бойынша) мемлекеттік мiндеттемелер қабылдауын Қазақстан Республикасы Үкіметінің тиісінше әрбiр жекелеген МЖӘ жобасы бойынша (ерекше маңызы бар жобалар бойынша), Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 162-бабына сәйкес тиісті бюджет комиссиясының оң шешімі негізінде өзге МЖӘ жобалары бойынша шешімі негізінде бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган жүзеге асырады.

      159. Жергiлiктi атқарушы органдардың МЖӘ жобалары бойынша (МЖӘ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелер қабылдауды көздейтін МЖӘ жобалары бойынша) мемлекеттік міндеттемелерді қабылдауы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 163-бабына сәйкес тиісінше әрбiр жекелеген МЖӘ жобасы бойынша облыс, республикалық маңызы бар қала және астана мәслихатының шешiмi негiзiнде жүзеге асырылады.

      160. Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 162 және 163-баптарына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысын (ерекше маңызы бар жобалар бойынша) немесе мәслихаттың шешімін қабылдау қорытындылары бойынша тікелей келіссөздерді ұйымдастырушы (уәкілетті адам) әлеуетті жекеше әріптеспен МЖӘ шартын жасасады.

      Ескерту. 160-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 19.12.2019 № 95 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      161. Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде МЖӘ шартын жасасқаннан кейін мемлекет кепілгерлігін ұсыну көзделген МЖӘ жобасы бойынша Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес кепілгерлік шарты жасалады.

      162. МЖӘ шартын, оның ішінде МЖӘ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелер болмаған жағдайда бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе оның аумақтық бөлімшесі жүзеге асырады.

      МЖӘ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелер болмаған жағдайда, МЖӘ шартын тіркеу мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның (республикалық жобалар бойынша) не мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органның (жергілікті жобалар бойынша) МЖӘ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелердің болмауы туралы растайтын хатын ұсынған кезде тиісті бюджет комиссиясының шешімінсіз жүзеге асырылады.

      Ескерту. 162-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 24.09.2020 № 66 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      163. Мемлекеттік құпияларды қамтитын немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия мәліметтерді қоспағанда, жекеше әріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздер нәтижелері тікелей келіссөздерді ұйымдастырушы бір мезгілде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға (республикалық жобалар бойынша) немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға (жергілікті жобалар бойынша) хабарлай отырып, өзінің ресми интернет-ресурсында және мерзімді баспасөз басылымдарында мемлекеттік және орыс тілдерінде орналастырады.

      164. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органды және МЖӘ дамыту орталығын жергілікті МЖӘ жобалары бойынша жасасқан МЖӘ шарттары туралы оны жасасқан кезден бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей, егер жоба 2020-2025 жылдарға арналған "Нұрлы жер" тұрғын үй - коммуналдық дамыту мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй салуды болжаса, 1 (бір) жұмыс күні ішінде хабардар етеді.

      Ескерту. 164-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 01.04.2020 № 21 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

16-параграф. Жекеше әріптесті айқындау жөнінде аукцион өткізу.

      Ескерту. 3-тарау 16-параграфпен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің 28.04.2021 № 48 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      164-1. Жекеше әріптесті аукцион өткізу арқылы айқындау МЖӘ жобасы төмендегі барлық белгілерге сәйкес келген:

      МЖӘ мемлекеттік мүлікті мүліктік жалдау (жалға алу) түріндегі МЖӘ шартын жасасу арқылы іске асырылған;

      мемлекеттік әріптес мемлекеттік қолдау шараларын бермеген;

      мемлекеттік әріптес МЖӘ субъектілеріне бюджеттен төлем жүргізуді болжамаған жағдайларда жүзеге асырылады.

      164-2. Жекеше әріптесті айқындау жөніндегі аукционды ұйымдастыру және өткізу мынадай дәйекті сатылар:

      1) аукциондық құжаттаманы әзірлеу және келісу;

      2) аукционды ұйымдастырушы жекеше әріптесті айқындау бойынша аукцион өткізу туралы мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органды бір мезгілде хабардар ете отырып, әлеуетті жекеше әріптестерді хабардар етуі;

      3) аукционды ұйымдастырушының жекеше әріптесті айқындау бойынша аукционға қатысуға ниет білдірген тұлғаларға аукциондық құжаттар көшірмесін ұсынуы;

      4) аукциондық құжаттаманың көшірмесін алған тұлғаларға оның ережелерін түсіндіру, талқылау және түзету;

      5) біліктілік іріктеуді өткізу;

      6) әлеуетті жекеше әріптестің аукциондық өтінімді енгізуі және оны қамтамасыз етуі;

      7) аукцион өткізу және жекеше әріптесті айқындау;

      8) аукционның қорытындыларын шығару және МЖӘ шартын жасасу арқылы жүзеге асырылады.

      164-3. Жекеше әріптесті айқындау бойынша аукционды өткізу туралы ақпаратты конкурсты ұйымдастырушы өзінің ресми интернет-ресурсында орналастырады, сондай-ақ жекеше әріптесті айқындау жөніндегі аукцион өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын, ал жекеше әріптесті айқындау жөнінде қайталама аукцион өткізілген кезде кемінде күнтізбелік 15 (он бес) күн бұрын мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органды бір мезгілде хабардар ете отырып, Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында таратылатын мерзімді баспа басылымдарында қазақ және орыс тілдерінде жариялау қамтамасыз етеді.

      Қайталама аукцион бұрын келісулерден өтпей бекітілген аукциондық құжаттаманың негізінде, бірақ аукцион өтпеді деп танылған кезден бастап күнтізбелік бір жылдан кешіктірілмей аукцион өткізілмеді деп танылған жағдайда өткізіледі.

      164-4. Жекеше әріптесті айқындау жөніндегі аукционды өткізу туралы ақпарат МЖӘ жобасы туралы мәліметтерді, жекеше әріптесті айқындау жөніндегі аукционды өткізу күні, орны және уақыты туралы мәліметтерді қамтиды.

      164-5. Аукционды ұйымдастырушы жекеше әріптесті айқындау жөніндегі аукционды өткізу туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап, әлеуетті жекеше әріптеске (оның уәкілетті өкіліне) аукциондық құжаттаманың көшірмесін қағаз немесе электрондық жеткізгіште ұсынады.

      Аукциондық құжаттаманы әзірлеу және келісу Заңда және осы Қағидаларда белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

      Аукционды ұйымдастырушы аукциондық құжаттаманың көшірмесін әлеуетті жекеше әріптестің (оның уәкілетті өкілінің) сұрауын алған күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей арнайы құрылған интернет-ресурс (веб-портал) немесе электрондық пошта арқылы береді.

      Аукциондық құжаттаманың көшірмесі қағаз жеткізгіште әлеуетті жекеше әріптестің сұрау салуы бойынша сұрау салу алынған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірілмей беріледі.

      Аукционды ұйымдастырушы ұсынылған аукциондық құжаттама үшін аукциондық құжаттаманың көшірмесін жасау шығынынан аспайтын төлемді алады.

      Ескерту. 164-5-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық экономика министрінің 13.04.2022 № 35 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      164-6. Аукционды ұйымдастырушы:

      1) аукциондық құжаттаманың көшірмесін алуға арналған, тиісінше ресімделген әлеуетті жекеше әріптес өкілінің өкілеттіктерін құжаттық растаудың болуын тексереді;

      2) әлеуетті жекеше әріптестің немесе оның уәкілетті өкілінің құжаттаманың көшірмесін алу үшін ақы төлегені туралы құжаттық растаудың болуын тексереді;

      3) аукциондық құжаттаманы алған тұлғаларды тіркеу журналына қажетті мәліметтерді (реттік нөмірі, алған уақыты мен күні, әлеуетті жекеше әріптестің атауы, мекенжайы және өзге де мәліметтер) енгізеді;

      4) әлеуетті жекеше әріптестің уәкілетті өкіліне аукциондық құжаттаманың көшірмесін қол қою арқылы ұсынады;

      5) жекеше әріптесті айқындау жөніндегі аукционды өткізу үшін қажетті, оның ішінде осы Қағидаларда көзделген өзге де функцияларды орындайды.

      164-7. Аукциондық құжаттаманы алған тұлғалар қажет болған жағдайда аукционды ұйымдастырушыға Заңның 37-бабына сәйкес аукциондық құжаттаманың ережелерін түсіндіру туралы сұрау салумен жүгінеді.

      Аукционды ұйымдастырушы Заңның 37-бабына сәйкес аукциондық құжаттамаға өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізе алады.

      164-8. Аукционды ұйымдастырушы аукциондық құжаттаманы түсіндіру үшін әлеуетті жекеше әріптестермен кездесу өткізеді.

      Бұл ретте аукционды ұйымдастырушы осы кездесу барысында ұсынылған, дереккөздері көрсетілмеген аукциондық құжаттаманы түсіндіру туралы сұрау салуларды, сондай-ақ осы сұрау салуларға жауаптарды қамтитын хаттаманы әзірлейді.

      Аукционды ұйымдастырушы аукциондық құжаттаманың ережелерін түсіндіру туралы хаттама ресімделген және қол қойылған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей Комиссияға және аукционды ұйымдастырушы аукциондық құжаттама ұсынған барлық әлеуетті жекеше әріптестерге осы хаттаманың көшірмесін жібереді.

      164-9. Егер аукциондық құжаттама ережелерін түсіндіру бойынша әлеуетті жекеше әріптестермен кездесу әлеуетті жекеше әріптестердің немесе олардың уәкілетті өкілдерінің аукциондық құжаттамада белгіленген кездесуді өткізу күні мен уақытында келмеуі себебінен өткізілмеген жағдайда, аукционды ұйымдастырушы көрсетілген күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде мұндай факт туралы Комиссияны жазбаша түрде хабардар етеді.

      164-10. Әлеуетті жекеше әріптестердің олардың қойылатын біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсыныуы аукциондық құжаттамада көрсетілген мерзімде жүзеге асырылады.

      164-11. Аукционды ұйымдастырушы әлеуетті жекеше әріптестердің Заңның 32-бабында белгіленген біліктілік талаптарына сәйкестігін айқындау мақсатында біліктілік іріктеуді құжаттарды ұсыну мерзімі аяқталған кезден бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.

      Әлеуетті жекеше әріптестердің белгіленген біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарға қойылатын талаптарға сәйкес келмеуі анықталған жағдайда, аукционды ұйымдастырушы әлеуетті жекеше әріптеске тиісті құжаттарды ұсыну мерзімдерін көрсете отырып, анықталған сәйкессіздіктерді жою жөнінде хабарлайды.

      Хабарламаны жолдаған күннен бастап және тиісті құжаттарды ұсынғанға дейін біліктілік іріктеуді өткізу мерзімдері тоқтатыла тұрады.

      Тиісті құжаттарды хабарламада белгіленген мерзімнен кеш ұсынған не оларды уақтылы ұсынбаған әлеуетті жекеше әріптес біліктілік талаптарына сәйкес емес деп танылады.

      Біліктілік іріктеу нәтижелері аукционды ұйымдастырушының әлеуетті жекеше әріптестердің Заңның 32-бабында бекітілген біліктілік талаптарына сәйкестігі не сәйкес еместігі туралы қорытындысы түрінде ресімделеді.

      164-12. Біліктілік іріктеу нәтижелері Комиссияның қарауына шығарылады.

      Комиссия біліктілік іріктеуден өткен әлеуетті жекеше әріптестерді айқындайды және оларды тиісті хаттаманы (жекеше әріптесті айқындау жөніндегі аукционға қатысуға рұқсат беру туралы хаттама) ресімдей отырып, аукцион қатысушылары деп таниды.

      Заңның 32-бабында белгіленген біліктілік талаптарына сәйкес келетін әлеуетті жекеше әріптес біліктілік іріктеуден өтті деп есептеледі.

      Аукционға қатысуға рұқсат беру туралы хаттаманы аукционды ұйымдастырушы Комиссияның шешімі қабылданған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде әлеуетті жекеше әріптестерге жолдайды.

      164-13. Аукциондық өтінім әлеуетті жекеше әріптестің аукциондық құжаттамада белгіленген талаптар мен шарттарға келісім білдіру нысаны болып табылады.

      Аукциондық өтінім аукциондық құжаттамада белгіленген нысан бойынша жазбаша түрде ресімделеді.

      164-14. Аукциондық өтінімді әлеуетті жекеше әріптестер оларды ұсынудың түпкілікті мерзімі өткенге дейін нөмерленген және қол қойылған беттермен тігілген түрде ұсынады, соңғы беті, әлеуетті жекеше әріптестің толық атауы мен пошталық мекенжайын (егер ол "кешіккен" болып жарияланса, аукциондық өтінімді қайтару мақсатында), аукционды ұйымдастырушының толық атауы мен пошталық мекенжайын, жекеше әріптесті айқындау жөніндегі аукционның атауын, сондай-ақ "(жекеше әріптесті айқындау жөніндегі аукцион атауын көрсету) жөніндегі аукционға қатысуға өтінім" деген мазмұндағы мәтінді көрсете отырып оның қолы куәландырылады.

      164-15. Белгіленген мерзім аяқталғаннан кейін ұсынылған аукциондық өтінімі аукциондық өтінімдерді тіркеу журналында тіркелмейді және әлеуетті жекеше әріптеске қайтарылады.

      164-16. Аукциондық құжаттамада белгіленген мерзім ішінде аукционды ұйымдастырушы аукциондық өтінімдерді қабылдайды.

      Аукционды ұйымдастырушы:

      1) әлеуетті жекеше әріптестің атынан аукциондық өтінімді ұсынған әлеуетті жекеше әріптестің өкілінің өкілеттігін құжаттамалық растаудың болуын тексереді;

      2) тиісінше ресімделген аукциондық өтінімдерді қабылдайды және аукциондық өтінімдерді тіркеу журналына енгізеді;

      3) аукциондық өтінімдерді ұсынудың түпкілікті мерзімі өткенге дейін енгізілген аукциондық өтінімге өзгерістер мен толықтыруларды қабылдайды;

      4) аукциондық өтінімдерді ұсынудың түпкілікті мерзімі өткенге дейін оны қайтарып алған жағдайда аукциондық өтінімді қайтаруды қамтамасыз етеді.

      164-17. Әлеуетті жекеше әріптестің аукциондық өтінімі Заңның 38-бабында көзделген жағдайларда қабылданбайды.

      164-18. Аукциондық өтінімді қамтамасыз ету Заңның 39-бабына сәйкес енгізіледі.

      164-19. Жекеше әріптесті айқындау жөніндегі аукционды өткізу бағаны көтеру әдісімен жүргізіледі.

      164-20. Аукциондық құжаттамада көрсетілген мерзімдерде үш аукциондық өтінімнен аз өтінім ұсынылған жағдайда және (немесе) аукциондық өтінімдерді қарау нәтижелері бойынша аукционға қатысуға жіберілген әлеуетті жекеше әріптестердің саны үштен кем болған жағдайда аукцион өткізілмеген болып есептеледі.

      Аукционның болмайтыны туралы ақпарат Комиссия тиісті шешім қабылдаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде аукционды ұйымдастырушының интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялануы тиіс.

      164-21. Аукционға қатысуға жіберілген және аукционның қатысушылары ретінде тіркелген әлеуетті жекеше әріптестер аукционға қатысады.

      Аукцион аукционды өткізу туралы хабарламада көрсетілген күнге сәйкес күні өткізіледі.

      Аукционды ұйымдастырушы аукционды өткізу күніне дейін кемінде он жұмыс күні бұрын аукционға қатысуға жіберілген әлеуетті жекеше әріптестерге аукционды өткізу күні, уақыты және орны туралы хабарлайды.

      Аукционға қатысушылардың өкілдерін тіркеу аукцион өткізуді бастаудан бір сағат бұрын басталып, оның басталуына бес минут қалғанда аяқталады.

      Аукционның тіркелген қатысушылары өткізіліп отырған аукционның аудио- және бейнетіркелуін жүргізеді.

      Аукцион ашық нысанда, аукционға қатысушылардың аукциондық құжаттамада көрсетілген МЖӘ шарты мәнінің бастапқы бағасынан бастап аукцион қадамына бағаның өсуі бойынша өз ұсыныстарын хабарлауы арқылы өткізіледі.

      Аукцион қадамының шамасы бастапқы бағаның бес пайызынан елу пайызына дейін құрайды.

      Аукционға қатысушыларға берілген тіркеу нөмірлері бар тақтайшалар беріледі егер олар осы соманы мәлімдеуге дайын болса, оны кезекті бағаны жариялағаннан кейін көтереді.

      164-22. Аукцион аукционға қатысушылардың санын, МЖӘ объектісі туралы мәліметтерді, оның негізгі сипаттамаларын, сондай-ақ оны ұсыну шарттарын, аукционды жүргізу тәртібін, бастапқы бағаны және аукцион қадамын жариялаудан басталады.

      164-23. Аукционды өткізу кезінде аукционға қатысушылар ағымдағы ең төменгі бағаны аукцион қадамының шамасына арттыруды көздейтін баға туралы ұсыныстар береді.

      164-24. Аукционды ұйымдастырушы аукцион қадамының шамасына ұлғайтылған оның бастапқы бағасына тең бірінші мәнді хабарлайды.

      Егер бірінші мән хабарланып, осы мән үш рет қайталанғаннан соң аукционға қатысушылардың бір де біреуі өзінің тіркеу нөмірі көрсетілген тақтайшасын көтермесе, аукцион тоқтатылады және өткізілмеген болып танылады.

      164-25. Аукционға қатысушы ағымдағы ең төмен ұсыныс болмаған жағдайда аукцион қадамының шамасына қарамастан, бастапқы бағадан жоғары баға туралы ұсыныс береді.

      164-26. Бір тақтайша көтерілген жағдайда аукционды ұйымдастырушы өз тақтайшасын көтерген аукционға қатысушының тіркеу нөмірін атайды. Бірнеше тақтайша көтерілген жағдайда аукционды ұйымдастырушы өз тақтайшасын бірінші болып көтерген аукционға қатысушының тіркеу нөмірін атайды.

      Аукцион қадамдарының өту ведомостына аукционды ұйымдастырушы атаған аукционға қатысушының нөмірі ғана енгізіледі.

      Аукционды ұйымдастырушы әрбір келесі мәнді ағымдағы мәнді аукцион адымының шамасына ұлғайту жолымен белгілейді.

      164-27. Аукцион қорытындыларын шығару және МЖӘ шартын жасасу.

      Ең жоғары баға ұсынған әлеуетті жекеше әріптес аукцион жеңімпазы болып танылады.

      Аукционның нәтижелері ол өткізілген күні жарияланады және Комиссияның барлық қатысқан мүшелері қол қоятын хаттамамен рәсімделеді. Хаттаманың көшірмесі аукцион жеңімпазына тапсырылады.

      Аукцион нәтижелері ол өткізілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде аукционды ұйымдастырушының интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялануы тиіс.

      Аукционды ұйымдастырушы аукционның қорытындылары шығарылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде МЖӘ шартын аукцион жеңімпазына қол қою үшін жібереді.

      Аукцион жеңімпазы МЖӘ шартын алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде МЖӘ шартына қол қояды.

      164-28. Аукционды ұйымдастырушы аукцион жеңімпазынан МЖӘ шартын алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде онымен МЖӘ шартын жасасады және аукцион жеңімпазына оның қол қойылған данасын жібереді.

      Аукцион жеңімпазы 164-27-тармақта көрсетілген мерзім ішінде өз тарапынан қол қойылған МЖӘ шартын ұсынбаған жағдайда, мұндай тұлға МЖӘ шартын жасасу құқығынан айырылады.

      164-29. Аукцион:

      осы Қағидалардың 164-20 және 164-24-тармақтарында белгіленген жағдайларда өткізілмеген болып танылады.

17-параграф. Өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды дамыту жөніндегі МЖӘ жобаларын жоспарлау және іске асыру ерекшеліктері, оның ішінде жекеше әріптесті айқындау және МЖӘ шартын жасасу тәртібі.

      Ескерту. 3-тарау 17-параграфпен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің 15.06.2021 № 62 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      164-30. Өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды дамыту жөніндегі МЖӘ жекелеген жобалар үшін жеке түрде де (оның ішінде бірнеше жобаларды қамтамасыз ету үшін), сондай-ақ индустриялық аймақтар құру шеңберінде де жаңа өндірістер құруға, жұмыс істеп тұрған өндірістерді жаңғыртуға және кеңейтуге бағытталған, кәсіпкерлік субъектілерінің жобаларын инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылыммен қамтамасыз ету арқылы іске асырылады.

      Өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды дамыту шеңберінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым құруды (реконструкциялауды) және (немесе) пайдалануды жекеше әріптес МЖӘ шартына сәйкес жүзеге асырады.

      Өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды дамыту жөніндегі МЖӘ жобасын іске асыру шеңберінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылыммен қамтамасыз ету кәсіпкерлік субъектісінің (субъектілерінің) жобасы (жобалары) аумағының шекарасына дейін жүзеге асырылады.

      Өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды дамыту жөніндегі МЖӘ жобасын жоспарлау және іске асыру мынадай ерекшеліктерге жауап беретін жағдайларда жүзеге асырылады:

      1) "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 қарашадағы № 790 қаулысына сәйкес әзірленетін Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының негізгі бағыттары шеңберінде кәсіпкерлік субъектісінің (субъектілерінің) жобасын (жобаларын) іске асыру;

      2) кәсіпкерлік субъектісі (субъектілері) жобасының (жобаларының) елді мекенді дамытудың бас жоспарына сәйкес келуі;

      3) кәсіпкерлік субъектісінің (субъектілерінің) жобасы (жобалары) бойынша техникалық-экономикалық негіздеменің және/немесе жобалау-сметалық құжаттаманың болуы және/немесе кәсіпкерлік субъектісінің (субъектілерінің) жобасы (жобалары) құнының кемінде 20% көлемінде құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау;

      4) кәсіпкерлік субъектісі (субъектілері) жобасының (жобаларының) шеңберінде жаңа тұрақты жұмыс орындарын құру;

      5) кәсіпкерлік субъектісінің (субъектілерінің) жобасында (жобаларында) 4 000 000 айлық есептік көрсеткіштен кем болмайтын көлемде инвестициялардың болуы;

      6) айлық есептік көрсеткіштің 700 000 еселенген мөлшерінен аспайтын көлемде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым (коммуникацияның барлық түрлері үшін) құру (реконструкциялау).

      164-31. Өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды дамыту жөніндегі МЖӘ жобалары бойынша жекеше әріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздерді ұйымдастыру және жүргізу осы Қағидалардың 129-тармағы 2-тармақшасының ережелерін қоспағанда, осы Қағидалардың 129-тармағына сәйкес жүзеге асырылады.

      164-32. Әлеуетті жекеше әріптестің өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды дамыту жөніндегі МЖӘ жобасына бастамашылық жасауы осы Қағидалардың 130-тармағының бесінші, алтыншы, жетінші, сегізінші және тоғызыншы абзацтарын қоспағанда, осы Қағидалардың 3-тарауының 11-параграфына сәйкес жүзеге асырылады.

      164-33. Өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды дамыту жөніндегі МЖӘ жобасының бизнес-жоспар сараптамасы осы Қағидалардың 3-тарауының 13-параграфына сәйкес жүргізіледі.

      Өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды дамыту жөніндегі МЖӘ жобасы табиғи монополиялар салаларына тиесілі болған жағдайда, тікелей келіссөздерді ұйымдастырушы өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды дамыту жөніндегі МЖӘ жобасының құжаттамасын Қазақстан Республикасының Табиғи монополиялар салаларындағы заңнама талаптарына сәйкес табиғи монополиялар салаларындағы реттеу және бақылау жөніндегі уәкілетті органмен келісуді қамтамасыз етеді.

      164-34. Өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды дамыту жөніндегі МЖӘ шартының әлеуетті тараптары арасында МЖӘ шартының талаптары туралы келіссөздер жүргізу осы Қағидалардың 3-тарауының 14-параграфына сәйкес жүзеге асырылады.

      164-35. Тікелей келіссөздер барысында өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды дамыту жөніндегі МЖӘ шартын жасасу осы Қағидалардың 3-тарауының 15-параграфына сәйкес және Заңның 46-бабына сәйкес жүзеге асырылады.

      164-36. Жекеше әріптестің өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды құруға бағытталған инвестициялық шығындарын өтеу Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      Өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды дамыту жөніндегі МЖӘ жобалары бойынша шығындарды өтеуді жоспарлау кезінде кәсіпкерлік субъектісі (субъектілері) жобасын (жобаларын) іске асыру басталғанға дейін, сондай-ақ егер кәсіпкерлік субъектісі (субъектілері) жобасы (жобалары) бюджетке оң ақша ағындарын және салық түсімдерін генерациялауды көздемейтін болса инвестициялық шығындарды өтеу көзделмейді.

4-тарау. Ерекше маңызды мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары

      165. Қажет болған жағдайда тиісті саланың уәкілетті органы Қазақстан Республикасының Үкіметіне ерекше маңызды МЖӘ жобаларының тізбесіне іске асырылуы жоспарланатын МЖӘ жобасын енгізу бойынша ұсыныс енгізеді.

      Ерекше маңызды МЖӘ жобасын айқындау осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес МЖӘ жобасын ерекше маңызды МЖӘ жобасына жатқызу өлшемшарттарына сәйкес жүзеге асады.

      166. Ерекше маңызды МЖӘ жобалары бойынша конкурсты не тікелей келіссөздерді ұйымдастырушы Ведомствоаралық комиссия құрады, оның құрамына мүдделі уәкілетті мемлекеттік органдардың, Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының өкілдері және өзге де ұйымдардың өкілдері (бірінші басшысының орынбасарларынан төмен емес) кіреді.

      Ведомствоаралық комиссияның құрамы конкурс немесе тікелей келіссөздер ұйымдастырушының бірінші басшысының бұйрығымен бекітіледі.

      Ведомствоаралық комиссияның төрағасы конкурс немесе тікелей келіссөздер ұйымдастырушының бірінші басшысы болып табылады.

      Ведомствоаралық комиссияның хатшысы конкурс немесе тікелей келіссөздер ұйымдастырушының құрылымдық бөлімшесінің жетекшісінің орынбасарынан төмен емес болып табылады.

      167. Конкурс немесе тікелей келіссөздер жүргізу кезінде ведомствоаралық комиссия ерекше маңызды МЖӘ жобалары бойынша жекеше әріптесті айқындау үшін конкурстық комиссия немесе тікелей келіссөздер комиссиясының функциясын орындайды.

      168. Ерекше маңызды МЖӘ жобасын іске асыру үшін мемлекеттік әріптес, жекеше әріптес пен жекеше әріптестің кредиторы арасында тікелей келісімді жасасу мынадай реттіліктегі кезеңдерді көздейді:

      Заңның 47-бабына сәйкес жекеше әріптес және (немесе) жекеше әріптестің кредиторы мемлекеттік әріптеске тікелей келісім жобасын енгізеді;

      мемлекеттік әріптес тікелей келісім жобасын қарайды және Ведомствоаралық комиссия отырысына шығарады;

      Ведомствоаралық комиссия тікелей келісім жобасын қарайды және қажет болған жағдайда, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 16 наурыздағы № 247 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы консультативтік-кеңесші органдар мен жұмыс топтарын құру тәртібі, қызметі мен таратылуы туралы нұсқаулыққа сәйкес сарапшылар тартылады;

      Ведомствоаралық комиссия тікелей келісім тараптарының келіссөздері қорытындысы бойынша тікелей келісімнің түпкілікті жобасын мақұлдайды;

      тікелей келісімде мемлекеттік бюджеттен шығыстарға алып келетін ережелер болған жағдайда бұл мәселе Республикалық бюджет комиссиясының қарауына шығарылады;

      Ведомствоаралық комиссия және Республикалық бюджет комиссиясы шешімдерінің негізінде тікелей келісімді жасасу.

5-тарау. МЖӘ жобаларының іске асыру тәртібі

      169. Республикалық меншікке жататын МЖӘ объектілері бойынша жасалған МЖӘ шарттарының тізіліміне (бұдан әрі – Тізілім) деректер енгізу үшін республикалық МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік әріптес мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті органға жасалған МЖӘ шарттары туралы мынадай мәліметтерді қамтитын ақпаратты олардың тіркелген сәтінен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей жолдайды:

      мемлекеттік әріптес пен жекеше әріптестің атауы мен деректемелері;

      МЖӘ объектісі;

      МЖӘ шартының жасалған күні, қолданылу мерзімі және тіркеу нөмірі;

      МЖӘ шартының мәтіні;

      МЖӘ объектісінің құны;

      МЖӘ шартының тізілімге енгізілген күні (Тізілімге жасалған МЖӘ шартына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар туралы мәліметтерді енгізген жағдайда).

      Жасалған МЖӘ шарттары туралы ақпаратты мемлекеттік әріптес заңнамада айқындалған тәртіппен тиісті саланың уәкілетті мемлекеттік органының мөрімен расталған немесе электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылған баспа және электронды түрде жолдайды.

      Тізілімді жүргізу үшін қажетті қосымша және (немесе) жетіспейтін мәліметтерді немесе құжаттарды алу қажет болған жағдайда, мемлекеттік меншікті басқару жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган оларды мемлекеттік әріптестен, тиісті саланың уәкілетті мемлекеттік органынан сұратады.

      Жасалған МЖӘ шартына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда, енгізілген өзгерістер мен толықтырулар туралы мәліметтер осы тармақта белгіленген тәртіппен Тізілімге енгізіледі.

      "Аса маңызды", "өте құпия", "құпия" деген белгісі бар МЖӘ шарттарының мәтіндері немесе шарттың жария етуге жатпайтын құпия мәліметтерді қамтитын бөлімдері мен бөліктері Тізілімге енгізуге жатпайды.

      Жасалған МЖӘ шарттары туралы мәліметтер мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті органға ақпарат келіп түскен сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде электронды түрде Тізілімге енгізіледі.

      170. Жасалған МЖӘ шартына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу Заңда, осы Қағидаларда белгіленген тәртіппен, сондай-ақ МЖӘ шартына сәйкес жүзеге асырылады.

      Жасалған МЖӘ шартына ұсынылатын өзгерістер және (немесе) толықтырулар МЖӘ шартының жобасы түрінде (МЖӘ шартына қосымша келісім) ресімделеді.

      Қосымша келісім жобасы мүдделі мемлекеттік органдармен келісілуі тиіс.

      МЖӘ шартына, оның ішінде МЖӘ жобасын іске асырудың мониторингі және (немесе) бағалануы нәтижелері бойынша өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу мақсатында мемлекеттік әріптес жекеше әріптеспен мүдделі мемлекеттік органдармен қосымша келісу қорытындылары бойынша МЖӘ шартына қосымша келісім жасасады.

      Жасалған МЖӘ шартына жекеше әріптестің МЖӘ объектісін пайдалану кезеңін алып тастау бөлігінде өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілмейді.

      Тиісті бюджеттік комиссияның қарауынсыз мемлекеттік міндеттемелердің мөлшерінің өзгеруіне алып келетін МЖӘ шартын өзгертуге жол берілмейді.

      Заңның 46-бабының 1-тармағында көрсетілген МЖӘ шартының талаптары елеулі болып табылады және тараптардың келісімі бойынша осындай өзгерістердің (бюджет шығыстары ұлғайтылмаған, мемлекеттік кіріс ұлғайған) оң бюджеттік тиімділігі (ақшалай мәнде) жағдайында, сондай-ақ егер мұндай өзгерістер МЖӘ шартында көзделген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің сапалық сипаттамаларына және (немесе) көлеміне және (немесе) қолжетімділігіне қойылатын талаптарды төмендетпесе, сондай-ақ МЖӘ жобасының экономикалық және (немесе) әлеуметтік тиімділігі сақталған не ұлғайған жағдайда, мұндай өзгерістер мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын жасасу кезінде оның талаптарында көзделген жағдайларды қоспағанда өзгертілуі мүмкін.

      Ескерту. 170-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 28.04.2021 № 48 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық экономика министрінің 13.04.2022 № 35 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      170-1. МЖӘ шартының, оған қосымша келісімнің (қосымша келісімдердің) (бар болса) түпнұсқасы сақтауға жауапты мемлекеттік әріптестің құрылымдық бөлімшесінде арнайы бөлінген сейфте сақталады. МЖӘ шартының, оған қосымша келісімнің (қосымша келісімдердің) (болған жағдайда) түпнұсқасын сақтауға жауапты адам мемлекеттік әріптестің бірінші басшысының не оны алмастыратын адамның бұйрығымен тағайындалады.

      Қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін МЖӘ шарты, оған қосымша келісім (қосымша келісімдер) (болған жағдайда) "Ұлттық архив қорының құжаттарын және басқа да архивтік құжаттарды ведомстволық және жеке архивтердің қабылдау, сақтау, есепке алу мен пайдалану қағидалары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 19 қыркүйектегі 2018 жылғы № 575 қаулысында белгіленген тәртіппен архивке беріледі.

      Ескерту. 170-1-тармақпен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің 19.12.2019 № 95 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      170-2. Мемлекеттік әріптес МЖӘ шартын, оған қосымша келісімді (қосымша келісімдерді) (болған жағдайда) тіркеген сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде МЖӘ дамыту орталығына электрондық форматта:

      мемлекеттік-жекешелік әріптестік/концессия шартын/қосымша келісімін тіркеу туралы куәліктің көшірмесі бар МЖӘ шартының, оған қосымша келісімнің (қосымша келісімдердің) (болған жағдайда) көшірмесін;

      қаржылық-экономикалық модельді, оларға салалық және экономикалық қорытындылардың көшірмелерін қоса бере отырып, МЖӘ жобасына бекітілген конкурстық құжаттаманың не бекітілген бизнес-жоспардың көшірмесін жібереді.

      Қажетті құжаттама ұсынылмаған жағдайда МЖӘ жобасы осы Қағидалардың 4-тармағына сәйкес МЖӘ дамыту орталығы қалыптастыратын тізбеде көрсетілмейді.

      Ескерту. 170-2-тармақпен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің 19.12.2019 № 95 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      171. МЖӘ шартында көзделген мемлекеттік міндеттемелер көлемін тиісті бюджет комиссиясының қарауынсыз өзгертуге жол берілмейді.

      МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді қабылдау туралы тиісті бюджет комиссиясының ұсынысы негізінде, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысын (ерекше маңызды МЖӘ жобалары бойынша) немесе мәслихат шешімін қабылдаудың қорытындылары бойынша мемлекеттік әріптес жекеше әріптеспен МЖӘ шартына қосымша келісім жасасады.

      Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 540 бұйрығымен бекітілген Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесіне сәйкес (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9934 болып тіркелген) МЖӘ шартына қосымша келісімді бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе оның аумақтық бөлімшесі тіркеуге тиіс.

      Ескерту. 171-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 19.12.2019 № 95 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

5-1-тарау. Жекеше әріптестің кредиторға мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты бойынша өзінің құқықтарын кепілге беруі, инвестициялық шығындардың өтемақысын есепке жатқызуға арналған шотты қолдану, мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты бойынша жекеше әріптесті ауыстыру және мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда тараптардың шығыстарын өтеу

      Ескерту. Қағида 5-1-тараумен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің 05.09.2018 № 14 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      171-1. Жекеше әріптес МШӘ шарты бойынша ақшалай түсімдер бойынша өзінің талап ету құқықтарын МШӘ жобасын іске асыру үшін қарыздық қаржыландыруды тарту мақсатында ғана кепілге беруге құқылы.

      171-2. Жекеше әріптестің МШӘ шарты бойынша өзінің құқықтарын кредиторға кепілге беруі Қазақстан Республикасының мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      171-3. МЖӘ-нің пайдалануға берілген объектілері бойынша ИШӨ төлеу МШӘ шартының талаптарында көзделген сомалар мен мерзімдер шегінде толық көлемде жүзеге асырылады.

      171-4. Мемлекеттік әріптес МШӘ шартында көзделген ИШӨ түріндегі талап ету құқығының кепілімен жекеше әріптес қарыз қаражатын тартқан кезде, ИШӨ есепке жатқызуға арналған шотқа ИШӨ түріндегі ақшалай төлемдерді жібереді.

      171-5. ИШӨ есепке жатқызуға арналған шот жекеше әріптес МШӘ шартында көзделген ИШӨ түріндегі ақшалай түсімдер бойынша талап ету құқығының кепілімен қарыздық қаржыландыруды тартқан жағдайда кредитор-банкте ашылады.

      171-6. ИШӨ есепке жатқызуға арналған шоттан ақша қаражаты тек мына шығыс операциялар үшін ғана пайдаланылады:

      1) қаржыландыру шартына сәйкес МЖӘ жобасын іске асыру үшін тартылған негізгі борышты, мерзімі өткен негізгі борышты, капиталдандырылған негізгі борышты және қарыз бойынша капиталдандырылған сыйақыны өтеу;

      2) кредитормен келісу бойынша жекеше әріптестің негізгі шотына ақша қаражатының қалған бөлігін төлеу.

      171-7. ИШӨ есепке жатқызуға арналған шот ИШӨ түріндегі ақшалай түсімдер бойынша талап ету құқығы кепілімен МЖӘ жобаларын қаржыландыру кезінде кредитордың құқықтарын қорғау мүдделерінде пайдаланылады. ИШӨ есепке жатқызуға арналған шотты өзге мақсаттарда қолдануға жол берілмейді.

      171-8. Жекеше әріптес кредиторлар алдындағы және (немесе) МЖӘ шарты бойынша өзінің міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, кредитормен келісу бойынша жекеше әріптесті ауыстыруға жол беріледі, ол мемлекеттік әріптестің жекеше әріптесті ауыстыру мақсатында конкурс өткізуі арқылы жүзеге асырылады.

      Жекеше әріптесті ауыстыру кезінде инвестициялық ұсыныс әзірленбейді.

      171-9. Жекеше әріптестің міндеттемелерін тиісінше орындамауына мыналар жатады:

      1) жекеше әріптестің МЖӘ шартының талаптарын бұзуы;

      2) жекеше әріптестің қаржылық жағдайының нашарлауы;

      3) жекеше әріптестің оңалту және банкроттық рәсімдерге бастамашылық жасауы.

      171-10. Жекеше әріптесті МЖӘ шарты бойынша ауыстыру мемлекеттік әріптестің конкурс өткізуі арқылы жүзеге асырылады.

      Бұл ретте конкурсқа қойылатын мынадай талаптарды сақтау қажет:

      1) МЖӘ шарты бойынша жекеше әріптесті ауыстыру мақсатында өткізілетін конкурстың түрі, конкурстың шарттары мен өлшемшарттары МЖӘ шарты жасалған жобаны іске асыру туралы шешіммен белгіленеді;

      2) оның негізінде жекеше әріптесті ауыстыру мақсатында өткізілетін конкурстың конкурстық құжаттамасының ережелері қайталама конкурсты өткізу кезінде жекеше әріптестің іс жүзінде орындаған шарт талаптары ескеріле отырып, өзгеретін осындай конкурстың ережелерін, оның ішінде өлшемшарт параметрлерін қоспағанда, МЖӘ шарты жасалған алдындағы конкурстың конкурстық құжаттамасының ережелеріне сәйкес келуге тиіс;

      3) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген конкурс шарттарымен қатар, келісім бойынша жекеше әріптесті ауыстыру мақсатында конкурс өткізуге арналған конкурстық құжаттамада көзделген жекеше әріптестің кредиторымен келісілген тәртіпте және шарттарда жекеше әріптестің кредитор алдындағы өзінің міндеттемелерін орындауы жөніндегі конкурс жеңімпазының міндеттемелері жекеше әріптесті ауыстыру мақсатында өткізілетін конкурстың шарты болып табылады.

      4) конкурстық құжаттама жаңа орындаушының кредиторлар алдындағы міндеттемелерін олармен келісілген тәртіпте және шарттарда орындауы жөніндегі талапты қамтуға тиіс.

      Жекеше әріптесті ауыстырған жағдайда шарттың талаптары жекеше әріптестің конкурсты өткізу кезіндегі келісім бойынша міндеттемелерін нақты орындағаны туралы деректері негізінде, сондай-ақ конкурс жеңімпазының жекеше әріптесті ауыстыру мақсатында берген және келісім шартымен салыстырғанда неғұрлым жақсы талаптарды қамтитын ұсыныстар ескеріле отырып, өзгереді.

      Шартқа енгізілетін және шарт талаптарының өзгеруіне байланысты өзгерістер бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе оның аумақтық бөлімшесіде тіркеуге жататын, МЖӘ шартына жекеше әріптесті ауыстыру туралы қосымша шартпен ресімделеді.

      171-11. Ауыстыруға жататын жекеше әріптестің МЖӘ шарты бойынша құқықтары мен міндеттері шарт бойынша міндеттемелер орындалғаннан кейін МЖӘ шарты бойынша адамды ауыстыру туралы келісім жасалған сәттен бастап тоқтатылады.

      Жекеше әріптесті ауыстыру туралы қосымша шарт тіркелген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде МЖӘ объектісі жаңа жекеше әріптеске қабылдау-тапсыру актісі (бұдан әрі - Акт) бойынша беріледі.

      Акт ауыстыруға жататын жекеше әріптестің МЖӘ объектісіне меншік құқығын тоқтату үшін және жаңа жекеше әріптестің МЖӘ объектісіне меншік құқығының туындауына негіз болып табылады.

      Ескерту. 171-11-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 19.12.2019 № 95 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      171-12. Шарт бойынша құқықтар мен міндеттер ауысатын жекеше әріптес МЖӘ саласындағы заңнамада және конкурстық құжаттамада белгіленген, жекеше әріптеске қойылатын талаптарға сәйкес келуге тиіс.

      171-13. Жекеше әріптесті ауыстыру бойынша конкурсты өткізу кезінде және жекеше әріптесті ауыстыру туралы қосымша шартқа қол қойылғанға дейін МЖӘ объектісін басқаруды ауыстыруға жататын жекеше әріптес жүзеге асырады.

      171-14. Жекеше әріптестің кредиторы қарыз қаражатын мақсатты пайдалануды бақылау үшін МЖӘ объектісін салуды/реконструкциялауды/жаңғыртуды/құруды техникалық қадағалауды жүзеге асыратын компанияны тағайындауға қатысуға құқылы.

      171-15. МЖӘ жобаларын қаржыландыру кезінде жекеше әріптесті кезең-кезеңімен (транштық) қаржыландыру ұсынылады.

      171-16. Кезең-кезеңімен қаржыландыру кезінде техникалық қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік әріптес пен компания кезекті траншты берердің алдында жекеше әріптестің алдындағы траншты мақсатты пайдаланғанын растайды.

      171-17. Мемлекеттік әріптестің кінәсінен МЖӘ шартында келісілген мерзім ішінде МЖӘ шарты мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда ( бұзылған күннен бастап күнтізбелік 270 (екі жүз жетпіс) күннен аспайтын мерзімде) мемлекеттік әріптес инвестициялық шығындардың өтемақысын есепке жатқызу үшін шотқа мемлекеттік әріптес төлеген төлемдерді шегере отырып, МЖӘ объектісін салуға/реконструкциялауға/жаңғыртуға/құруға байланысты жұмсалған және дәлелденген күрделі шығыстардың жиынтық мөлшеріне тең келетін соманы төлейді.

      171-18. Жекеше әріптестің кінәсінен МЖӘ шартында келісілген мерзім ішінде жобаның инвестициялық фазасында МЖӘ шарты тоқтатылған жағдайда (бұзылған күннен бастап күнтізбелік 270 (екі жүз жетпіс) күннен аспайтын мерзімде) мемлекеттік әріптес инвестициялық шығындардың өтемақысын есепке жатқызу үшін шотқа мемлекеттік әріптес төлеген төлемдерді шегере отырып, МЖӘ объектісін салуға/реконструкциялауға/жаңғыртуға/құруға байланысты барлық жұмсалған және дәлелденген күрделі шығыстардың 90% дейінгі жиынтық мөлшеріне тең келетін соманы төлейді. Бұл ретте төлемдер сомасы бастапқыда МЖӘ шартында көзделген инвестициялық шығындардың өтемақы сомасынан аспауға тиіс.

      171-19. Жекеше әріптестің кінәсінен МЖӘ шартында келісілген мерзім ішінде жобаны пайдалану фазасында МЖӘ шарты тоқтатылған жағдайда (бұзылған күннен бастап күнтізбелік 270 (екі жүз жетпіс) күннен аспайтын мерзімде) мемлекеттік әріптес инвестициялық шығындардың өтемақысын есепке жатқызу үшін шотқа мемлекеттік әріптес төлеген төлемдерді шегере отырып, МЖӘ объектісін салуға/реконструкциялауға/жаңғыртуға/құруға байланысты барлық жұмсалған және дәлелденген күрделі шығыстардың 100% дейінгі жиынтық мөлшеріне тең келетін соманы төлейді. Бұл ретте инвестициялық шығындардың өтемақысын төлемдер сомасы бастапқыда концессия шартында көзделген инвестициялық шығындарды өтеу сомасынан аспауға тиіс

      Ескерту. 171-19-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 08.12.2020 № 89 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      171-20. МЖӘ шартында айтылған мерзім ішінде форс-мажорлық жағдайлар бойынша, МЖӘ шарты тоқтатылған жағдайда (бұзылған күннен бастап күнтізбелік 270 (екі жүз жетпіс) күннен аспайтын мерзімде) мемлекеттік әріптес инвестициялық шығындардың өтемақысын есепке жатқызу үшін шотқа мемлекеттік әріптес төлеген төлемдерді шегере отырып, МЖӘ объектісін салуға/реконструкциялауға/жаңғыртуға/құруға байланысты барлық жұмсалған және дәлелденген күрделі шығыстардың 100% дейінгі жиынтық мөлшеріне тең келетін соманы төлейді. Бұл ретте төлемдер сомасы бастапқыда МЖӘ шартында көзделген инвестициялық шығындардың өтемақы сомасынан аспауға тиіс. Мерзімінен бұрын тоқтатуға арналған төлем МЖӘ шартында көзделген инвестициялық шығындардың өтемақы сомасынан аспауға тиіс.

6-тарау. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектілерінің және шарттарының мониторингі, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының іске асырылуын мониторингілеу және бағалау тәртібі

      172. МЖӘ жобаларын іске асыру бойынша:

      республикалық меншікке жататын МЖӘ объектілерінің мониторингі;

      республикалық МЖӘ жобаларының іске асырылу мониторингі;

      МЖӘ шарттарының және жергілікті МЖӘ жобаларының іске асырылу мониторингі жүргізіледі.

      Мониторингілеу МЖӘ жобасының орындалу барысы туралы ақпаратты үзіліссіз жинау, талдау және түйіндеу процесі болып табылады.

      Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының МЖӘ жобаларын іске асыруды мониторингілеуге қатысуы мынадай ұсынымдар:

      МЖӘ жобаларын іске асыру практикасы мен проблемаларын қарау нәтижелері;

      МЖӘ жобаларын табысты іске асыру практикасын тарату;

      МЖӘ тетіктерін қолдану салалары мен аяларын кеңейту;

      Қазақстан Республикасының МЖӘ саласындағы заңнамасын жетілдіру;

      МЖӘ жобаларын сүйемелдеу;

      МЖӘ жобаларын іске асыруға ақпараттық және әдіснамалық қолдау көрсету мәселелері жөнінде ұсынымдар әзірлеумен консультативтік-кеңесші орган шеңберінде жүзеге асырылады.

      173. МЖӘ-ға берілген мемлекеттік мүлікке залал келтіретін нысаналы пайдаланбау жағдайларының алдын алу республикалық меншікке жататын МЖӘ объектілері мен коммуналдық меншiкке жататын МЖӘ объектiлері бойынша МЖӘ шарттары мониторингінің (бұдан әрі – МЖӘ объектілері мен шарттарының мониторингі) міндеті болып табылады.

      МЖӘ объектілері мен шарттарының мониторингі МЖӘ объектісін нысаналы мақсаты бойынша пайдалану жөнінде ақпарат жинау және оны талдау жүйесін білдіреді.

      174. МЖӘ объектілері мен шарттарының мониторингін:

      республикалық меншікке жататын МЖӘ объектілері бойынша – республикалық меншікке билік ету құқығын жүзеге асыру жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган;

      коммуналдық меншікке жататын МЖӘ объектілері бойынша – облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергілікті атқарушы органдары жүзеге асырады.

      175. Жекеше әріптес мемлекеттік меншікпен байланысты мүліктік сипаттағы мынадай мәмілелер:

      1) мемлекеттік мүлікті қосымша жалдау;

      2) мемлекеттік мүлікті кепілге беру;

      3) үшінші тұлғалардың мемлекеттік мүлікті жақсартулар жүргізуі;

      4) мемлекеттік мүлікті иеліктен шығару жөніндегі мәмілелер бойынша есептерді республикалық меншікке жататын МЖӘ объектілері бойынша республикалық меншікке билік ету құқығын жүзеге асыру жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органға, коммуналдық меншікке жататын МЖӘ объектілері бойынша – облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергiлiктi атқарушы органдарына ұсынады.

      176. Мемлекеттік меншікпен байланысты мүліктік сипаттағы барлық мәмілелер туралы есептер осындай мәміле жасалған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде ұсынылады.

      177. Мемлекеттік меншікпен байланысты мүліктік сипаттағы барлық мәмілелер туралы есеп осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынылады және мынадай мәліметтерді қамтиды:

      1) мәміленің түрі (қосымша жалдау, кепіл, жақсартулар жүргізу, иеліктен шығару);

      2) мәміле деректемелері (шарттың нөмірі мен күні, мәмілені орындау мерзімі, мәміле тараптары, мәміледе көзделген төлемдерді төлеу шарттары немесе енгізу тәртібі);

      3) мәміле нысанасы болып табылатын мемлекеттік мүліктің сипаттамасы мен құны.

      178. Жекеше әріптес бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып, есепті электронды түрде қалыптастырады, оған ұлттық куәландырушы орталық берген электрондық цифрлық қолтаңбамен қол қояды және оны бағдарламалық қамтамасыз етудегі есепті жіберуге және тізілімнің құрылымына енгізуге арналған сервисті пайдалана отырып, мемлекеттік мүлік тізілімі арқылы республикалық мүлікке қатысты – мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті органға немесе коммуналдық мүлікке қатысты – облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергілікті атқарушы органына жібереді.

      Бағдарламалық қамтамасыз ету бағдарламалардың, бағдарламалық кодтардың, сондай-ақ оларды пайдалану үшін қажетті техникалық құжаттамасы бар бағдарламалық өнімдердің жиынтығын білдіреді.

      Арнаулы мемлекеттік органдардың жедел басқаруындағы мүлікті және мемлекеттік материалдық резервті қоспағанда, мемлекеттік мүлікті есепке алудың бірыңғай ақпараттық автоматтандырылған жүйесі мемлекеттік мүлік тізілімін білдіреді.

      179. Мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті орган МЖӘ-ға берілген мемлекеттік мүлікті нысаналы пайдалану жөніндегі ақпаратты жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 30 қаңтарына дейінгі мерзімде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға ұсынады.

      180. МЖӘ жобаларының іске асырылуын мониторингілеуді тиісті саланың уәкілетті органы, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдары МЖӘ шарты күшіне енген сәттен бастап жыл сайынғы негізде жүзеге асырады.

      МЖӘ жобаларының іске асырылуын мониторингілеу МЖӘ жобасын іске асыру барысы туралы ақпаратты жинаудың, талдаудың және қорытудың үздіксіз процесі болып табылады.

      Жергілікті МЖӘ жобаларын іске асыру мониторингі шеңберінде мемлекеттік әріптестер жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 20 қаңтарынан кешіктірмей, Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының аумақтық бөлімшелерін (филиалдарын/өкілдіктерін) бір мезгілде хабардар ете отырып, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға кейіннен МЖӘ дамыту орталығына жіберу үшін осы Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру мониторингі жөніндегі ақпаратты ұсынады.

      Ескерту. 180-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 19.12.2019 № 95 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      181. МЖӘ жобаларының іске асырылуына бағалау жүргізу үшін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган МЖӘ дамыту орталығын тартады.

      182. Осы Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша республикалық МЖӘ жобаларының іске асырылуын мониторингілеу бойынша ақпаратты салалық орталық мемлекеттік органдар МЖӘ жобаларының іске асырылуын бағалауды жүргізу үшін тиісті саланың уәкілетті органының бірінші басшысының орынбасарынан төмен емес адамның қолы қойылған Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасын бір мезгілде хабардар ете отырып, жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 20 ақпанынан кешіктірмей МЖӘ дамыту орталығына ұсынады.

      Осы Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жергілікті МЖӘ жобаларының іске асырылуын мониторингілеу бойынша ақпаратты мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган МЖӘ жобаларының іске асырылуын бағалауды жүргізу үшін жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 20 ақпанынан кешіктірмей, облыс, республикалық маңызы бар қала және астана әкімінің орынбасарынан төмен емес адаммен қол қойылған Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасын бір мезгілде хабардар ете отырып, МЖӘ дамыту орталығына ұсынады.

      Осы Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша салалық жергілікті не орталық мемлекеттік органдар толтырған толық емес немесе сапалы емес ақпарат ұсынылған жағдайда, аталған ақпарат ресми хатпен пысықтауға қайтарылады. Бұл ретте осы жобаның іске асырылуын бағалау іске асыруды бағалау туралы мынадай есепте көрсетіледі немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға ақпараттың сапасыз (толық емес) берілгені туралы хабарлай отырып, келесі жылға ауыстырылады.

      Ескерту. 182-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 19.12.2019 № 95 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      183. Осы Қағидалардың 187-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген МЖӘ жобалары бойынша МЖӘ жобаларының іске асырылуын бағалау үшін ақпарат олар бойынша шарттарға сәйкес ұсынылады:

      1) Қаржылық жабу рәсімі аяқталды* МЖӘ жобаларының іске асырылуына бағалау жүргізілетін жылдың алдындағы жылдың 31 желтоқсанына дейін;

      2) МЖӘ объектісін пайдаланудың үшінші жылы жүзеге асырылады, бірақ МЖӘ шарты бойынша пайдалану кезеңінің ортасына түсетін жылдан кейінгі жылдан ерте емес;

      3) пайдаланудың соңғы жылы жүзеге асырылады.

      Осы Қағидалардың 187-тармағының 3) тармақшасында көзделген МЖӘ жобалары бойынша МЖӘ жобаларының іске асырылуын бағалау үшін ақпарат шарттарға сәйкес пайдаланудың соңғы жылы жүзеге асырылатын МЖӘ жобалары бойынша ұсынылады.

      МЖӘ жобаларының іске асырылуын бағалауды жүргізу үшін осы Қағидалардың 170-2 және 182-тармақтарында көрсетілген мониторинг бойынша және жасалған шарттар бойынша ақпарат пайдаланылады.

      Ескертпе:

      *Келісімшартқа қол қойылды, жобаны қаржыландыруға байланысты барлық алдын-ала шарттар орындалды және жобаны қаржыландыру қол жетімді.

      Ескерту. 183-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 13.04.2022 № 35 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      184. МЖӘ-ні дамыту орталығы ұсыну мерзімі көрсетілген тиісті хабарлама жіберу арқылы бағалау жүргізу үшін қажетті жетіспейтін және (немесе) қосымша ақпаратты өз бетінше сұратады және алады.

      Егер МЖӘ жобаларының іске асырылуына бағалау жүргізуге арналған ақпарат белгіленген мерзімде ұсынылмаса, МЖӘ-ні дамыту орталығы мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға тиісті хабарлама жолдайды.

      Хабарламада тиісті саланың уәкілетті органының, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың жергілікті атқарушы органының Қағидалардың осы тармағының талаптарын орындамағаны туралы, сондай-ақ осы орындамауды Үкіметке енгізуге арналған жиынтық есепте көрсету туралы ұсыным көрсетіледі.

      185. МЖӘ жобаларының іске асырылуын бағалау жобаның қаржылық параметрлерін және қабылданған мемлекеттік міндеттемелерді көрсете отырып, мониторинг деректерінің негізінде МЖӘ шартына сәйкес МЖӘ жобаларының дәйекті сатыларын талдау және жоспарланған жоба көрсеткіштері мен мақсаттарына қол жеткізуді талдау процесі болып табылады.

      Ескерту. 185-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 13.04.2022 № 35 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      186. МЖӘ жобаларын іске асыруды бағалау нәтижесі МЖӘ жобаларын басқару сапасын жақсарту жөніндегі ұсынымдарды қамтитын есеп болып табылады.

      МЖӘ жобаларын іске асыруды бағалау шеңберінде МЖӘ дамыту орталығы қажет болған жағдайда МЖӘ саласындағы заңнаманы жетілдіру бойынша ұсынымдарды қамтитын талдамалы есепті дайындайды.

      МЖӘ жобаларының іске асырылуын бағалау есебінің құрылымы:

      қорытындылар мен ұсынымдармен МЖӘ жобаларын бағалау бойынша жиынтық ақпарат;

      жоспарланған көрсеткіштерге қол жеткізілуін көрсететін есептің негізгі бөлігі. Негізгі есеп МЖӘ жобасының атауын, құнын, мақсатын, іске асыру кезеңін, мемлекеттік және жекеше әріптестердің атауын қамтитын әрбір МЖӘ жобасы бойынша қысқаша ақпаратты қамтиды;

      салыстырма кестені қоса бере отырып, МЖӘ саласындағы заңнаманы жетілдіру бойынша ұсынымдардан (қажет болған жағдайда) тұрады.

      Ескерту. 186-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 19.12.2019 № 95 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      187. МЖӘ жобаларының іске асырылуын бағалау нәтижелерін МЖӘ дамыту орталығы мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға жылына үш рет жібереді:

      1) мыналарды қарастыратын МЖӘ жобалары бойынша 30 мамырға дейін:

      мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы бойынша инвестициялық шығындарды өтеуді;

      инфрақұрылымдық облигациялар бойынша Мемлекет кепілгерлігін;

      мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын қаржыландыру үшін тартылатын қарыздар бойынша мемлекеттік кепілдіктерді;

      мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын қоса қаржыландыруды.

      2) мыналарды қарастыратын МЖӘ жобалары бойынша 30 тамызға дейін:

      мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы бойынша операциялық шығындарды өтеуді;

      мемлекеттік меншіктегі мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін басқаруды жүзеге асырғаны үшін сыйақылар, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін пайдаланғаны үшін жалдау ақысын;

      қолжетімділік үшін төлемді.

      3) мыналарды қарастыратын МЖӘ жобалары бойынша 30 қарашаға дейін:

      мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін пайдалану процесінде тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді өткізуді;

      Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда мемлекеттен берілетін субсидияларды;

      мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру барысында өндірілетін тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің белгілі бір көлемін мемлекеттің тұтыну кепілдігін;

      мемлекетке тиесілі зияткерлік меншік объектілеріне айрықша құқықтарды беру;

      Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заттай гранттар беруді;

      бюджеттен өзге де төлемдерді.

      Ескерту. 187-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 13.04.2022 № 35 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      188. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган МЖӘ дамыту орталығының есебі келіп түскен сәттен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей мынадай мүдделі тараптарға:

      Тізілімге деректерді енгізу үшін мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті органға, коммуналдық меншікке жататын МЖӘ объектілері бойынша облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдарына МЖӘ жобаларының іске асырылуын бағалау нәтижелерін;

      облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдарына МЖӘ жобаларын іске асыру кезіндегі тәуекелдер бойынша, оның ішінде іске асыру мерзімдері бойынша ұсынымдары бар ақпарат жібереді.

      Ескерту. 188-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 19.12.2019 № 95 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

  Мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобаларын жоспарлау
және іске асыру қағидаларына
1-қосымша
Нысан

__________ жағдай бойынша (ақпарат ұсынудың есепті күні көрсетіледі) мемлекеттік-жекешелік әріптестік (бұдан әрі - МЖӘ) жобалары жөніндегі ақпарат

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 19.12.2019 № 95 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.


п/п

Өңір (облыс, республикалық маңызы бар қала, астана), орталық мемлекеттік орган

Мемлекеттік әріптес/тер (ұйымдардың атауы)

Конкурсты не тікелей келіссөздерді ұйымдастырушы

Жекеше әріптес (ұйымның атауы), БСН/ ЖСН)

Жоба

Статус

МЖӘ шарты бойынша МЖӘ жобасының атауы

Объектінің түрі

Мәртебесі (жоспар; инвест.ұсыныстар әзірлеу; жобаны консультативтік сүйемелдеу үшін заңды тұлғаны айқындау; мүдделерді білдіруді сұрату; конкурстық құжаттаманы әзірлеу; конкурстық құжаттаманы сараптау; конкурс/келіссөздер; іске асыру: қаржылық жабу; іске асыру: ҚМЖ; іске асыру: пайдалану)

1

2

3

4

5

6

7

8

      Кестенің жалғасы

МЖӘ жобасының экономика саласы (аясы)

МЖӘ жобасының деңгейі (республикалық, жергілікті)

Бастаманың түрі (мемлекеттік (конкурс түрі) немесе жеке (негіздеме)

МЖӘ шартын жасасу күні (00.00.0000)

МЖӘ шартын қазынашылық органдарында тіркеу күні (00.00.0000)

Қосымша келісімдерді (болған жағдайда) жасасу және тіркеу күні (00.00.0000)

9

10

11

12

13

14

      Кестенің жалғасы

Жобаның мақсаты

Жобалардың мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында көрсетілген мақсаттарға сәйкестігі (жобаны іске асыру жоспарланып отырған мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының нақты тармағын, нөмірін және күнін көрсету)

Тікелей нәтижелер

Түпкілікті нәтижелер

Жоспар

Факт

Жоспар

Факт

15

16

17

18

19

20

      Кестенің жалғасы

Жобаның қуаты

МЖӘ жобасын іске асыру кезеңі

МЖӘ шартын тоқтату

Келісімшарт түрі (концессия;
мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару; мүлікті жалға алу (жалдау); лизинг; ҒЗТКЖ шарты, өмірлік цикл келісімшарты; сервистік келісімшарт; МЖӘ белгілеріне сәйкес келетін өзге де шарттар)

Жобаның құны мың теңгемен

құрылыс/жаңғырту/реконструкциялау/құру кезеңі (00.00.000-00.00.0000)

пайдалану/сенімгерлік басқару/сервистік қызмет көрсету/жалдау кезеңі (00.00.000-00.00.0000)

күні (00.00.0000)

Себептері көрсетілген негіздеме (бұзу, қолданылу мерзімінің өтуі, жекеше әріптесті тарату, өзге де жағдайлар)

Жобаның жалпы құны (инвестициялық және пайдалану кезеңдеріндегі шығындар)

Нысанды құру, салу, қайта құру құны

Жобаның өзгертілген құны

Тартылған инвестициялар көлемі (инвестициялық шығындар)

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

      Кестенің жалғасы

Заңның 27-бабының 2-тармағына сәйкес мемлекеттік әріптестің қатысу нысаны

Мемлекеттік қолдау шаралары (түрлері, мерзімдері, көлемі мың теңгемен)

1) инфрақұрылымдық облигациялар бойынша мемлекет кепілгерлігі;
2) МЖӘ жобаларын қаржыландыру үшін тартылатын қарыздар бойынша мемлекеттік кепілдіктер;
3) мемлекетке тиесілі зияткерлік меншік объектілеріне айрықша құқықтарды беру

Заттай гранттар

МЖӘ жобаларын бірлесіп қаржыландыру

МЖӘ жобасын іске асыру барысында өндірілетін тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің белгілі бір көлемін мемлекеттің тұтыну кепілдігі

31

32

33

34

35

      Кестенің жалғасы

Шығындарды өтеу және кірістер алу көздері, мың теңгемен

Барлығы жоба

Барлығы факт

ИШӨ

2015

2037

Барлығы ИШӨ жоба

Барлығы ИШӨ факт

Жоба

Факт

Жоба

Факт

Жоба

Факт

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

      Кестенің жалғасы

Шығындарды өтеу және кірістер алу көздері, мың теңгемен

ОШӨ

2015

2037

Барлығы ОШӨ жоба

Барлығы ОШӨ факт

Жоба

Факт

Жоба

Факт

Жоба

Факт

46

47

48

49

50

51

52

53

      Кестенің жалғасы

Шығындарды өтеу және кірістер алу көздері, мың теңгемен

БҮТ

2015

2037

Барлығы БҮТ жоба

Барлығы БҮТ факт

Жоба

Факт

Жоба

Факт

Жоба

Факт

54

55

56

57

58

59

60

61

      Кестенің жалғасы

Шығындарды өтеу және кірістер алу көздері, мың теңгемен

ҚҰТ

2015

2037

Барлығы ҚҰТ жоба

Барлығы ҚҰТ факт

Жоба

Факт

Жоба

Факт

Жоба

Факт

62

63

64

65

66

67

68

69

      Кестенің жалғасы

Шығындарды өтеу және кірістер алу көздері, мың теңгемен

Жалдау ақысы

2015

2037

Барлығы Жалдау ақысы жоба

Барлығы Жалдау ақысы факт

Жоба

Факт

Жоба

Факт

Жоба

Факт

70

71

72

73

74

75

76

77

      Кестенің жалғасы

Шығындарды өтеу және кірістер алу көздері, мың теңгемен

Мемлекеттік тапсырыс / ТМККК және бюджеттен төленетін басқа да төлемдер

2015

2037

Барлығы жоба

Барлығы факт

Жоба

Факт

Жоба

Факт

Жоба

Факт

78

79

80

81

82

83

84

85

      Кестенің жалғасы

Шығындарды өтеу және кірістер алу көздері, мың теңгемен

Субсидиялар

2015

2037

Барлығы Субсидиялар жоба

Барлығы Субсидиялар факт

Жоба

Факт

Жоба

Факт

Жоба

Факт

86

87

88

89

90

91

92

93

      Кестенің жалғасы

Шығындарды өтеу және кірістер алу көздері, мың теңгемен

Тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді өткізу

Валюталық шығындар өтемақысы ретінде төленген қаражат мөлшері (мың теңгемен)

2015

2037

Барлығы жоба

Барлығы факт

Жоба

Факт

Жоба

Факт

Жоба

Факт

94

95

96

97

98

99

100

101

102

      Кестенің жалғасы

Жоба санаты (мемлекеттік бюджеттен жекеше әріптестің барлық шығындарын өтеуді талап ететін; мемлекеттік бюджеттен пайдалану шығындарын өтеуді талап ететін; мемлекеттік қолдаудың қандай да бір қаржылық шараларын және мемлекеттік бюджеттен шығындарды өтеу көздерін талап етпейтін)

Жоба бойынша ауытқулар мен проблемалар

Сүйемелдейтін ұйымды қоса алғанда, жауапты тұлғалардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), байланыстары

Мемлекеттік әріптестің/конкурсты ұйымдастырушының сайтына сілтеме

Жоба бойынша жаңа жұмыс орындары (жоба/факт)

103

104

105

106

107

  Мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобаларын жоспарлау
және іске асыру қағидаларына
1-1-қосымша
Нысан

"__" _____ 20__ жылғы жағдай бойынша МЖӘ жобаларын іске асыруға мүдделі инвесторлар жөніндегі ақпарат

      Ескерту. 1-1-қосымшамен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің 19.12.2019 № 95 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Компанияның (ұйымның) атауы, БСН/ЖСН

Елі

Компания қызметінің түрі

Ұйымның атауы (инвестор жүгінген)

Инвестор (инвестордың өкілі)

Инвесторлардың санат:

Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы

Телефон

Электрондық поштасы

МЖӘ жобасын ЖҚБ бойынша іске асыруды ұсынады

Қаражат бар, жоба жоқ

Нақты бір жобаға қатысу мақсатында

Жұмыс істеп тұрған инвестор

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

      кестенің жалғасы

Мемлекеттік қолдау шараларын және (немесе) шығындарды өтеу және кірістер алу көздерін сұрату

Қызықтыратын сала

Қызықтыратын жоба (болған жағдайда)

ЖҚБ үшін негіздеме (осы санат бойынша инвестор болған жағдайда)

Консультанттың болуы

иә/жоқ

Егер ия болса, қандай

зияткерлік шығармашылық қызмет нәтижелеріне айрықша құқықтардың болуы

меншік немесе ұзақ мерзімді жалға алу құқығындағы объектінің болуы

иә/жоқ

консультанттың деректері (болған жағдайда)

13

14

15

16

17

18

19

20

  Мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобаларын
жоспарлау, жекеше әріптесті
айқындау бойынша
конкурс (аукцион) және тікелей
келіссөздер өткізу,
мемлекеттік-жекешелік
әріптестік шарттарына
мониторинг жүргізу,
мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобаларының
іске асырылуына мониторинг
жүргізу және бағалау
мәселелерін қамтитын
мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобаларын жоспарлау
және іске асыру қағидаларына
1-2 қосымша

Салалық қорытынды (оң не теріс қорытынды көрсетіледі)

      Ескерту. 1-2-қосымшамен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің 19.12.2019 № 95 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 13.04.2022 № 35 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      1. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік (бұдан әрі - МЖӘ) жобасы бойынша қысқаша ақпарат.

      1) Салалық сараптама жүргізетін салалық мемлекеттік органның атауы (құны төрт миллион айлық есептік көрсеткіштен асатын жергілікті МЖӘ жобалары бойынша не республикалық МЖӘ жобалары бойынша) не жергілікті салалық мемлекеттік органның атауы (жергілікті МЖӘ жобалары бойынша) көрсетіледі.

      2) Жобаны іске асыру саласы (аясы) (экономиканың саласы (аясы) көрсетіледі).

      3) Салалық сараптама объектісі (конкурстық (аукциондық) құжаттама не МЖӘ жобасына бизнес-жоспар көрсетіледі).

      4) МЖӘ жобасының атауы (жоспарланған жобаның мәнін көрсететін МЖӘ жобасының атауы көрсетіледі).

      5) МЖӘ жобасының қуаты (тиісті өлшем бірліктерінде жобаның қуаты көрсетіледі).

      6) Іске асыру орны (жобаны іске асыру орны көрсетіледі (мекенжайы не талаптары не орналасқан жерінің сипаттамасы).

      7) МЖӘ объектісі (МЖӘ объектісінің атауы және ол туралы негізгі ақпарат көрсетіледі).

      8) Іске асыру мерзімдері мен кезеңдері (жобаны іске асыру мерзімдері мен кезеңдері жылдармен көрсетіледі).

      9) Жобаның құны (жобаның болжамды құны мың теңгемен, шығындарды өтеу және кірістер алу көздерінің жоспарланатын құны, Заңға сәйкес мемлекеттік қолдаудың болжамды шаралары және мемлекеттің қатысу нысандары көрсетіледі).

      10) Жобаның нәтижесі (МЖӘ жобасының тікелей және түпкілікті нәтижесі көрсетіледі).

      2. Негізгі бөлім (төменде көрсетілген кіші бөлімдердің әрқайсысы бойынша бағалау нәтижелерін (оң не теріс) қамтиды).

      1) Саланың одан әрі дамуына әсер ететін ағымдағы жай-күйінің проблемаларын бағалау.

      2) МЖӘ жобасы мақсаттарының саладағы бар проблемаларды шешуге сәйкестігін бағалау.

      3) МЖӘ жобасының Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына сәйкестігін бағалау, оның ішінде тиісті салада (аяда, өңірде) тауарларға, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерге қажеттіліктің болуын, сондай-ақ МЖӘ жобасының болжамды түпкілікті нәтижесінің болуын, Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің тапсырмаларына не актілеріне сәйкестігін көрсету.

      4) Ұсынылатын схема бойынша МЖӘ жобасын іске асырудың мүмкіндігі мен орындылығын бағалау.

      5) МЖӘ жобасының техникалық күрделілігін және (немесе) бірегейлігін бағалау.

      6) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 6 қарашадағы № 710 қаулысымен бекітілген мемлекеттік-жекешелік әріптестікті іске асыру үшін, оның ішінде концессияға беруге жатпайтын объектілер тізбесіне МЖӘ объектісінің тиесілігін бағалау.

      7) Жекеше әріптестің және жекеше әріптес ұсынатын тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) тұтынушылардың мүдделерінің теңгерімділігін қамтамасыз ету қағидатын негізге ала отырып, МЖӘ жобасын іске асырудың балама нұсқаларын бағалау.

      8) МЖӘ жобасын іске асыру және мұндай іске асыру болмаған жағдайларда саладағы жағдайды бағалау.

      9) МЖӘ жобасын іске асырудан түсетін пайданы, оның ішінде халық үшін құндылық қағидатын негізге ала отырып бөлуді бағалау.

      10) Жобаны іске асырудан экономиканың аралас салаларына (аясына) болжамды мультипликативтік әсерді бағалау.

      11) Шығындарды өтеу мен табыс алудың, мемлекеттік қолдау мен баға шешімдерінің ұсынылатын көздерін бағалау, оның ішінде инвестициялық және операциялық шығындардың барлық құрамдауыштары бойынша баға-сапа арақатынасының оңтайлылығын бағалау.

      12) Конкурстық құжаттамада көзделген технологиялық, техникалық шешімдерді, оның ішінде іске асыру кестесін бағалау.

      13) МЖӘ жобасын іске асыру нәтижесінде құрылатын объектінің жоспарланатын физикалық параметрлері мен техникалық сипаттамаларын бағалау.

      14) Құрылыс қызметін көздейтін МЖӘ жобалары бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама қорытындысында қамтылмаған МЖӘ объектісі құрамдауыштарының оңтайлылығына, жеткіліктілігіне және құнына қосымша бағалау жүргізіледі. Екі кезеңдік рәсімдерді пайдалана отырып жекеше әріптесті айқындау бойынша конкурсты өткізу кезінде конурстық құжаттама құрамында МЖӘ жобасының ТЭН-і және МЖӘ жобасының ТЭН-іне ведомстводан тыс кешенді сараптама қорытындысы болмаған жағдайда МЖӘ объектісінің барлық құрамдауыштары бойынша оңтайлылықты, жеткіліктілікті және құнды бағалау қосымша жүргізіледі.

      3. Салалық қорытындының нәтижелері бойынша тұжырымдар (тұжырымдамаларда жүргізілген бағалау нәтижелері бойынша МЖӘ жобасын қолдау туралы (оң қорытынды) не жүргізілген бағалау нәтижелері бойынша МЖӘ жобасын қолдамау туралы (теріс қорытынды) салалық мемлекеттік органның ұстанымы көрсетіледі).

  Мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобаларын жоспарлау
және іске асыру қағидаларына
2-қосымша

Ақпараттық парақтың құрылымы

Атауы 

Толтыру үшін ұсынымдар 

1. Жобаның паспорты (жалпы мәліметтер) 

Жобаның атауы

жобаның толық атауы көрсетіледі 

Мемлекеттік әріптес

мемлекеттік әріптестің толық атауы көрсетіледі

Жобаның қысқаша сипаты

жобаның мәні, оның ішінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік (бұдан әрі – МЖӘ) жобасын техникалық күрделі және (немесе) бірегей жобаларға жатқызу көрсетіледі 

Жобаны іске асыру саласы (аясы)

экономиканың саласы (аясы) көрсетіледі 

Іске асыру орны

жобаны іске асыру орны (мекенжайы не орналасқан жеріне қойылатын талаптар не сипаты) 

Іске асырудың мерзімдері мен кезеңдері

жобаны іске асырудың мерзімдері мен кезеңдері көрсетіледі 

Жобаның құны

жобаның құны көрсетіледі 

Жобаның ретроспективасы

жобамен байланысты бұрын іске асырылған жұмыстар көрсетіледі 

Жобаның мақсаттары мен міндеттері

жобаның мақсаттары мен міндеттері көрсетіледі 

Жекеше әріптесті айқындаудың болжамды тәсілі

Заңның 31-бабына сәйкес жекеше әріптесті айқындау тәсілі көрсетіледі 

Жобаның нәтижесі

жобаның түпкілікті нәтижесі және күтілетін әлеуметтік-экономикалық әсері көрсетіледі 

Байланыс деректері

МЖӘ жобасының тұжырымдамасын әзірлеуші өкілінің тегі, аты, әкесінің аты (егер болса), лауазымы, байланыс телефоны мен электрондық поштасының мекенжайы (мекенжайлары) көрсетіледі 

2. Кіріспе 

Жобаны іске асыру қажеттігінің негіздемесі

1) мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарына сәйкестігі;
2) МЖӘ жобасын әлеуетті жекеше әріптестер тарапынан іске асыруға қызығушылықтың болуы туралы ақпарат көрсетіледі.

Ұқсас жобаларды іске асыру тәжірибесі

экономиканың осы саласында (аясында) ұқсас МЖӘ жобаларын іске асырудың халықаралық және/немесе қазақстандық оң тәжірибесі көрсетіледі

МЖӘ объектісі және МЖӘ объектісі құрамына кірмейтін өзге де мүлік туралы ақпарат

1) МЖӘ объектісі МЖӘ объектісі құрамына кірмейтін және МЖӘ жобасында қолданылатын бірақ өзге де мүліктің құқықтық мәртебесі (меншік, теңгерімді ұстаушы, шектеулер және ауыртпалықтар);
2) жобаны іске асыру барысында және оны іске асырудан кейін жоба қатысушыларының әрқайсының мүліктік құқықтарының көлемі.
МЖӘ объектісін реконструкциялау немесе дамыту кезінде оның ретроспективасы (объектіні пайдалануға беру күні, реконструкциялау бойынша жүргізілген жұмыстар және осы объектімен байланысты басқа да мәліметтер) қоса беріледі.
Жоспарланған МЖӘ жобасының археологиялық және басқа да мемлекеттің ерекше қорғауындағы объектілер мәселелерін қозғаған жағдайда, аталған объектілердің жай-күйі туралы, сондай-ақ оларға МЖӘ жобасының әсері туралы мәліметтер келтіріледі. 

МЖӘ жобасының табиғи монополиялар салаларына тиесілігі

негізгі қаражатты қайта бағалау, соңғы күнтізбелік үш жылда іске асырылған инвестициялық бағдарламалар, табиғи монополиялар субъектісі қызметінің техникалық сараптамасы, объектілердің техникалық жай-күйін куәландыру және басқа мәліметтер туралы ақпаратты қоса алғанда, МЖӘ-ға берілетін табиғи монополиялар субъектісінің мүліктік кешені туралы ақпарат көрсетіледі

3. Институционалдық бөлім

1) тараптардың өзара іс-қимыл жасау тетіктері, МЖӘ жобасының әрбір тарапының, оның ішінде инвестициялық және инвестициядан кейінгі кезеңде (тараптар арасындағы өзара іс-қимыл схемасын қоса бергенде) үшінші тұлғалардың жауапкершілігі туралы ақпарат көрсетіледі;
2) МЖӘ жобасы шеңберінде қызметтің болжамды түрлері, сондай-ақ МЖӘ-ға берілуі жоспарланбаған қызметтер түрлері туралы ақпарат көрсетіледі

4. Маркетингтік бөлім

экономиканың (өңірдің) саласындағы (аясындағы) мәселелердің сипаты, оның ішінде МЖӘ жобасын іске асыру нәтижесінде түзілетін өнімге (тауарларға/көрсетілетін қызметтерге) сұраныстың қазіргі кездегі және болжамды (МЖӘ жобасын іске асыру кезеңінде) конъюнктурасын талдау;
SWOT-талдау Strengths (күшті жақтар), Weaknesses (осал жақтар), Opportunities (мүмкіндіктер), Threats (қауіптер) – МЖӘ жобасын іске асыру шеңберінде болжанатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің мүмкіндіктерін және қауіптерін, әлеуетті күшті және осал жақтарын айқындау және бағалау) көрсетіледі.
Пайдаланылған ақпарат көздері және өткізілген маркентингтік зерттеу бойынша есепті қоса бере отырып, маркетингтік зерттеулерді жүргізу әдістемесі міндетті түрде көрсетіледі.

5. Қаржылық бөлім

1) МЖӘ жобасы шеңберінде салуға жоспарланған инвестициялар көлемі, оның ішінде есептеулермен расталған МЖӘ объектісі құрылысының болжамды құны;
2) тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) елдегі, өңірдегі әлеуметтік-экономикалық жағдайға ықпалы туралы есептеулер мен мәліметтер негіздемелерін қоса бере отырып, көрсетілетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға), оның ішінде табиғи монополиялар саласына жататын тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) алдын ала есептеу;
3) мемлекеттік қолдау шараларын, жекеше әріптестің шығындарын өтеу және кірістерін алу көздерін, оның ішінде оларды ұсынудың түрлері, көлемдері, мерзімдері және шарттарын ұсыну қажеттілігі мен мүмкіндігін талдау нәтижелері;
4) МЖӘ жобасының болжамды түпкілікті нәтижесі (тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің түрі және көлемі), сондай-ақ жекеше әріптестің алдын ала есептеулер түріндегі негіздемесі бар кірістердің болжамды келтірілген таза құны және кірістіліктің ішкі нормасы;
5) егер мыналарды қамтитын: ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпаратты;
көрсетілетін қызметтер (тауарлар, жұмыстар) түрлері бөлінісінде қолданыстағы тарифтер мен тарифтік сметалар туралы ақпаратты;
болған жағдайда, реттелмей көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) көрсетілетін түрлері мен көлемдері туралы ақпаратты;
қаржылық есептілікті;
тарифте ескерілетін қолданылатын амортизациялау әдістері туралы ақпаратты;
бұрын іске асырылған инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландырудың нақты шарттары мен өлшемдері туралы ақпаратты;
бұрын іске асырылған инвестициялық бағдарламаларда нақты орындалу көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламаларда бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпаратты;
болған жағдайда, қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламалардағы көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіруді;
болған жағдайда, субъектінің реттеліп көрсетілетін қызметтерін (тауарларын, жұмыстарын) тұтынушылардың дебиторлық берешектерінің деңгейін және кредиторлық берешекті төлеуді төмендету бойынша кешенді іс-шараларды;
болған жағдайда, нормативтік шығындарды азайту және (немесе) нормативтен тыс шығындарды жою бойынша іс-шаралар жоспарын қамтитын жұмыс істеп тұрған объектілерді жаңғырту немесе реконструкциялау жоспарланған жағдайда, соңғы үш жылда жұмыс істеп тұрған табиғи монополиялар субъектісі туралы ақпаратты көрсетеді.
Жобаны іске асырудың қаржы-экономикалық модельдері формулалар мен қабылданған жорамалдарды көрсете отырып жасалады.

6. Әлеуметтік-экономикалық бөлім

Құны төрт миллион айлық есептік көрсеткіштен асатын жобалар үшін көрсетіледі:
1) саладағы (өңірдегі) және Қазақстан Республикасындағы қазіргі әлеуметтік-экономикалық жағдайды және оның МЖӘ жобасы ескерілместен және МЖӘ жобасын іске асырған жағдайда даму перспективаларын талдау;
2) МЖӘ жобасы бойынша пайдалар мен шығындарды талдау;
3) ағымдағы бағалар мен өткен жылдың салыстырмалы бағаларындағы тікелей, жанама және жиынтық макроэкономикалық әсердің есебі;
4) таза қоғамдық пайда, экономикалық таза келтірілген табыстың (Economic net present value – ENPV), табыстылықтың экономикалық ішкі нормасының (Economic Internal Rate of Return – EIRR) көрсеткіштерін есептеу;
5) МЖӘ жобасын іске асырудың аралас салалардың (көрші өңірлерді дамытуды қосқанда) дамуына әсерін талдау;
6) МЖӘ жобасының Қазақстан Республикасының экспорттық әлеуетінің өсуіне және импортты алмастыруына, инновациялардың дамуына әсерін талдау көрсетіледі.
Болжамды құны төрт миллион айлық есептік көрсеткіштен аспайтын жобалар үшін саладағы (өңірдегі) және Қазақстан Республикасындағы қазіргі әлеуметтік-экономикалық ахуалды және оның МЖӘ жобасы есепке алынбаған және МЖӘ жобасын іске асырған жағдайдағы даму перспективаларын талдау көрсетіледі.

7. Техникалық-технологиялық бөлім

1) болған жағдайда енгізілуі жоспарланған технологиялық инновациялар туралы мәліметтер;
2) әзірленген жобалау-сметалық құжаттамалары, үлгі жобалары, үлгі жобалық шешімдері және қайталап қолданылатын жобаларының бар-жоғы туралы мәліметтер;
3) МЖӘ жобасын іске асыру нәтижесінде құрылатын объектінің жоспарланған физикалық параметрлері мен техникалық сипаттамалары, оның ішінде жоспарланған өндірістік қуаты;
4) МЖӘ объектісін жобалаудың, салудың, құрудың, реконструкциялаудың, жаңғыртудың және пайдаланудың жоспарланған мерзімдері;
5) объектiнің орналасқан жері, жер учаскесінің (учаскелерінің) сипаттамасы туралы мәліметтер, сондай-ақ қолданыстағы және/немесе жобаны іске асыруға қажетті инженерлік-көліктік инфрақұрылым (теміржол магистральдары, автокөлік жолдары, құбырлар, электр- және жылу жүйелері, су құбыры, газ құбыры және басқа инфрақұрылым) туралы ақпарат.

8. Тәуекелдерді бөлу

жобаның әлеуетті қатысушылары арасында тәуекелдерді бөлудің талдауы, сондай-ақ:
1) коммерциялық тәуекелдерді бағалау;
2) әлеуметтік тәуекелдерді бағалау;
3) экономикалық тәуекелдерді бағалау;
4) техникалық тәуекелдерді бағалау;
5) қаржылық тәуекелдерді бағалау;
6) жобаның ерекшелігіне байланысты өзге де тәуекелдерді бағалау көрсетіледі. 

9. Жоба бойынша тұжырымдар


  Мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобаларын
жоспарлау, жекеше әріптесті
айқындау бойынша конкурс
(аукцион) және тікелей
келіссөздер өткізу,
мемлекеттік-жекешелік
әріптестік шарттарына
мониторинг жүргізу,
мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобаларының
іске асырылуына мониторинг
жүргізу және бағалау
мәселелерін қамтитын
мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобаларын жоспарлау
және іске асыру қағидаларына
3 қосымша

Әлеуетті жекеше әріптестердің өздерінің біліктілік талаптарына сәйкестігін растауы үшін ұсынатын құжаттар тізбесі:

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 13.04.2022 № 35 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1) өз шоттарында ақшаның болуын, әлеуетті жекеше әріптестің меншік құқығын және жылжитын және жылжымайтын мүліктің құнын растайтын құжаттардың түпнұсқалары немесе нотариат куәландырған көшірмелері;

      2) "Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, және 19-баптарына не халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жасалған толық алдыңғы екі қаржы жылының қаржылық есептілігінің түпнұсқасы. Егер әлеуетті жекеше әріптес қызметін екі жылдан аз жүзеге асырса, қаржылық есептілік мемлекеттік тіркелген сәттен басталған кезеңге ұсынылады. Еншілес ұйымдары бар ұйымдар негізгі ұйым қызметі жөніндегі қаржылық есептілікке қосымша "Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 17-бабына не халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасайды және ұсынады. Ерекше маңызы бар МЖӘ жобаларына қатысты, егер әлеуетті жекеше әріптес МЖӘ жобасын іске асыру мақсатында жеке және (немесе) заңды тұлғалар құрған жаңа заңды тұлға болып табылса, онда мұндай құжаттаманы осындай әлеуетті жекеше әріптестің құрылтайшысы болып табылатын жеке және (немесе) заңды тұлғалар ұсынады;

      3) әлеуетті жекеше әріптестің бірінші басшысының немесе уәкілетті өкілінің қолы қойылған және әлеуетті жекеше әріптестің мөрімен куәландырылған соңғы есепті күнге (соңғы қаржы жылындағы) "Негізгі құралдар" бухгалтерлік балансының баптарының таратылып жазылуы;

      4) әлеуетті жекеше әріптестің бірінші басшысының немесе уәкілетті өкілінің қолы қойылған және әлеуетті жекеше әріптестің мөрімен куәландырылған, олардың қалыптасқан күні мен болжамды өтеу күні, сондай-ақ берешектің мақсаты (не үшін берешек пайда болды), оларды құнсыздандыру бойынша есептелген резервтердің сомасы көрсетілген соңғы есепті күнге (соңғы қаржы жылындағы) дебиторлық және кредиторлық берешектің таратылып жазылуы. Банктік қарыздар болған жағдайда банктік қарыздар шарттарының көшірмелерін негізгі борышты және пайыздарды өтеу кестелерімен қоса беру қажет;

      5) әлеуетті жекеше әріптестің төлем қабілеттілігі, оның таратылуға жатпайтыны, мүлкіне тыйым салынбағаны, оның қаржылық-шаруашылық қызметінің тоқтатылмағаны, әлеуетті жекеше әріптестің жасалған МЖӘ шарттары бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін соңғы үш жыл ішінде заңды күшіне енген сот шешімі негізінде жауапкершілікке тартылмағаны туралы кепілхат.

      Ерекше маңызы бар МЖӘ жобалары бойынша әлеуетті жекеше әріптестің мұндай тұлға конкурс жеңімпазы болып танылған жағдайда, МЖӘ шартын жасасу мақсаты үшін мұндай тұлға, егер мұндай заңды тұлға МЖӘ жобасын іске асыру мақсатында конкурстық өтінім беру сатысында құрылмаса, конкурс жеңімпазы мемлекеттік әріптеске МЖӘ шартында айқындалған көлемде және талаптарда осындай жаңа заңды тұлғаның міндеттемелерін орындаудың банктік кепілдіктерін ұсынған жағдайда МЖӘ шартының тарапы болатын жаңа заңды тұлғаны құратыны туралы кепілхатының түпнұсқасы;

      6) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде міндетті түрде аудит өткізу белгіленген заңды тұлғалар да соңғы қаржы жылы үшін аудиторлық есепті ұсынады;

      7) заңды тұлға қызметін үлгілік жарғы негізінде жүзеге асыратын жағдайларды қоспағанда, заңды тұлға нотариат куәландырған жарғысының көшірмесін ұсынады. Қазақстан Республикасының резиденті еместер мемлекеттік және (немесе) орыс тілдеріне аударылған сауда тізілімінен нотариат куәландырған заңдастырылған үзіндіні ұсынады;

      8) тіркелген заңды тұлға, филиал немесе өкілдік туралы анықтама;

      9) кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға тиісті мемлекеттік орган берген заңды тұлға құрмай кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға құқық беретін құжаттың нотариат куәландырған көшірмесін немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті мемлекеттік орган берген электрондық нысандағы құжатты, жеке сәйкестендіру нөмірін көрсете отырып, нотариат куәландырған жеке бас куәлігінің (төлқұжат) көшірмесін ұсынады;

      10) әлеуетті жекеше әріптеске қызмет көрсететін банктің немесе банк филиалының қолы мен мөрі қойылған, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген екінші деңгейдегі банктер мен ипотекалық компаниялардағы Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспарына сәйкес банк немесе банк филиалы алдындағы әлеуетті жекеше әріптес міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша анықтама берілген күннің алдында үш айдан астам мерзімі өткен берешегі жоқ екендігі туралы анықтамасының түпнұсқасы. Егер әлеуетті жекеше әріптес бірнеше екінші деңгейдегі банктердің немесе филиалдарының, сондай-ақ шетел банкінің клиенті болып табылса, аталған анықтама осындай банктердің әрқайсысынан ұсынылады.

      "Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 29-бабына сәйкес кредиттік бюро беретін кредиттік есепті ұсынуға рұқсат етіледі.

      Банк анықтамасы (не кредиттік есеп) конкурсты ұйымдастырушыға құжаттарды ұсыну күнінің алдындағы екі айдан аспайтын мерзімге беріледі.

      Конкурсқа жеке және (немесе) заңды тұлғалардың бірлестіктері қарапайым серіктестік нысанында қатысқан жағдайда қарапайым серіктестіктің өкілі біліктілік талаптарын растау үшін осы Қағидаларда белгіленген құжаттардан басқа мынадай құжаттарды:

      бірлескен қызмет туралы шарттың нотариат куәландырған көшірмесін;

      қарапайым серіктестік мүшелері арасында жасалған ортақ жауапкершілік туралы шарттың нотариат куәландырған көшірмесін;

      конкурс шеңберінде қарапайым серіктестік атынан келіссөздерді және басқа да іс-шараларды жүзеге асыратын оның өкіліне арналған сенімхаттың нотариат куәландырған көшірмесін қоса ұсынады.

      Егер әлеуетті жекеше әріптес МЖӘ жобасын іске асыру мақсатында құрылған жаңа заңды тұлға болып табылған жағдайда, оның Заңның 32-бабында белгіленген біліктілік талаптарына сәйкестігін растау үшін қатысушылардың (акционерлердің) қажетті құжаттаманы беруіне жол беріледі.

      Әлеуетті жекеше әріптестер өздерінің біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды өз қалауы бойынша ұсынады.

      Қазақстан Республикасының резиденті емес әлеуетті жекеше әріптес өздерінің біліктілік талаптарына сәйкестігін растау үшін Қазақстан Республикасының резиденттері ұсынатын құжаттарды не конкурстық құжаттаманың тілдеріне аударылған нотариат куәландырған аудармамен Қазақстан Республикасының резиденті емес әлеуетті жекеше әріптес біліктілігі туралы ұқсас мәліметтерді қамтитын құжаттарды, сондай ақ резиденттіктің апостиль қойылған сертификатын (егер халықаралық шартпен өзгеше көзделмесе) ұсынады.

      МЖӘ объектісі ақпараттық ресурстар және (немесе) ақпараттық жүйелер болған жағдайда әлеуетті жекеше әріптес ақпараттық ресурстарға және (немесе) ақпараттық жүйелерге меншік және (немесе) ие болу құқығы туралы құжаттарды ұсынады.

  Мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобаларын жоспарлау
және іске асыру қағидаларына
4-қосымша

Техникалық тапсырманы жасауға нұсқаулық

      1. Техникалық тапсырма МЖӘ жобасының тұжырымдамасы негізінде, осы Нұсқаулыққа сәйкес екі кезеңдік рәсімдерді пайдалана отырып, жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурстың бірінші кезеңінде әлеуетті жекеше әріптестердің техникалық ұсыныстарды әзірлеуі үшін жасалады.

      Техникалық тапсырмаға уәкілетті тұлғаның бірінші басшысы немесе оны алмастыратын тұлға не ол уәкілеттік берген тұлға қол қояды.

      2. Техникалық тапсырмада мыналар көрсетіледі:

      Мемлекеттік-жекешелік әріптестік (бұдан әрі - МЖӘ) жобасының мақсаты;

      МЖӘ объектісінің сипаты;

      әлеуетті жекеше әріптестердің техникалық ұсыныстарды беру талаптары мен нысаны;

      техникалық ұсыныстарды әзірлеу кезінде Қазақстан Республикасының ұлттық және үкіметтік емес стандарттарын қолдану туралы талап (бар болған жағдайда);

      техникалық ұсыныстарды беру мерзімі;

      МЖӘ жобасын іске асырумен байланысты өзге де талаптар.

      3. Қажет болған жағдайда техникалық тапсырма мыналарды:

      МЖӘ жобасы шығындарының алдын ала мөлшерлерін айқындау жөніндегі талап (МЖӘ объектісін құру, оны пайдалану және басқалары);

      МЖӘ жобасын іске асырумен байланысты тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге қойылатын талаптар;

      әлеуетті жекеше әріптестердің біліктілігіне және тәжірибесіне талаптар;

      МЖӘ жобасын іске асырумен байланысты өзге де қойылатын талаптарды қамтиды.

      4. МЖӘ жобасының ерекшелігіне байланысты техникалық тапсырма техникалық реттеу, мемлекеттік құрылыс нормалары және қағидалары саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген талаптарға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасындағы өзге де талаптарға қайшы келмеуі тиіс.

      5. Техникалық тапсырманы әзірлеу үшін уәкілетті орган қажет болған жағдайда сараптама комиссиясын құрады не сарапшыны тартады.

  Мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобаларын жоспарлау
және іске асыру қағидаларына
5-қосымша

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасына бизнес-жоспардың құрылымы

Атауы

Толтыру үшін ұсынымдар

Жоба түйіні

1. Жоба сипаттамасы

1.1. Жобаның мақсаттары мен міндеттері

жобаның толық атауы, мақсаттары мен міндеттері, жобаның мәні көрсетіледі

1.2. Іске асыру орны

жобаны іске асыру орны көрсетіледі

1.3. Жобаның құны және қаржыландыру көздері

жобаның құны және қаржыландыру көздері көрсетіледі

1.4. Іске асыру мерзімдері мен кезеңдері

жобаны іске асыру мерзімдері мен кезеңдері көрсетіледі

1.5. Жобаның нәтижесі

жобаның түпкілікті нәтижесі көрсетіледі

2. Жоба бастамашысының сипаттамасы

2.1. Жоба бастамашысы

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік (бұдан әрі - МЖӘ) жобасына бастамашылық жасаған тұлғаның атауы, МЖӘ жобасына бизнес-жоспарды әзірлеуші өкілінің тегі, аты, әкесінің аты (егер болса), лауазымы, байланыс телефоны мен электрондық почтасының мекенжайы (мекенжайлары);
заңды тұлғаның даму тарихы, құрылтайшылар туралы (жаңа құрылған заңды тұлғалар бойынша) немесе концорсиумның әрбір қатысушысы туралы деректер (егер жобаға консорциум бастамашы болса), МЖӘ жобасына бизнес-жоспарды әзірлеу кезіндегі заңды тұлғаның ахуалы көрсетіледі.

2.2. Ұқсас жобаларды іске асыру тәжірибесі

МЖӘ жобасына бастамашылық жасаған тұлғаның экономиканың осы саласында (аясында) ұқсас МЖӘ жобаларын іске асырудың халықаралық және/немесе қазақстандық оң тәжірибесі көрсетіледі

2.3. МЖӘ объектісі және МЖӘ объектісі құрамына кірмейтін өзге де мүлік туралы ақпарат

1) "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 44 бабын қолдану негіздемесі (меншік құқығындағы немесе ұзақ мерзімді жалға алынған объектіге немесе әлеуетті жекеше әріптеске тиесілі зияткерлік шығармашылық қызмет нәтижелеріне айрықша құқықтарға құқық белгілеуші құжаттар);
2) МЖӘ объектісі және МЖӘ объектісі құрамына кірмейтін, бірақ МЖӘ жобасында қолданылатын өзге де мүліктің құқықтық мәртебесі (меншік, теңгерімді ұстаушы, шектеулер және ауыртпалықтар.
МЖӘ объектісін реконструкциялау немесе дамыту кезінде оның ретроспективасы (объектіні пайдалануға беру күні, реконструкциялау бойынша жүргізілген жұмыстар және осы объектімен байланысты басқа да мәліметтер) қоса беріледі.
Жоспарланған МЖӘ жобасының археологиялық және басқа да мемлекеттің ерекше қорғауындағы объектілер мәселелерін қозғаған жағдайда, аталған объектілердің жай-күйі туралы, сондай-ақ оларға МЖӘ жобасының әсері туралы мәліметтер келтіріледі.

3. Маркетингтік бөлім

3.1. Ұсынылатын қызметтер түрі
3.2. Нарық сипаттамасы және оның даму келешегі:
- тұтынушыларды зерттеу: өнімге (қызметке) талаптар және оларды қанағаттандыру мүмкіншіліктері;
- бәсекелестерді зерттеу және сипаттау;
3.3. SWOT талдау (МЖӘ жобасын іске асыру шеңберінде болжанатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің мүмкіндіктерін және қауіптерін, әлеуетті күшті және осал жақтарын айқындау және бағалау);
3.4. Тауарларды (қызметтерді) өндірушілер – табиғи монополиялар субъектілері үшін баға белгілеу стратегиясы келтіріледі.

4. Ұйымдастырушылық жоспар

4.1. Осы жобаға қатысты құқықтық күші бар заңнамалық, нормативтік және өзге де құжаттар;
4.2. Жобаны іске асыру кестесі;
4.3. Инвестициялық және инвестициядан кейінгі кезеңде тараптардың өзара іс-қимыл тетіктері, МЖӘ жобасының әрбір тарапының, оның ішінде (тараптар арасындағы өзара іс-қимыл схемасын қоса бергенде) үшінші тұлғалардың жауапкершілігі туралы ақпарат.

5. Өндірістік бөлім

5.1. Кәсіпорынның географиялық жағдайы, көлік жолдары, коммуникациялардың болуы (соның ішінде қолданыста бар және/немесе жобаны іске асыруға қажетті инженерлік-көліктік инфрақұрылым туралы ақпарат (теміржол магистральдары, автомобиль жолдары, құбыр, электр және жылу желілері, су құбырлары, газ құбырлары және басқа инфрақұрылым);
5.2. Әзірленген жобалау-сметалық құжаттамалардың, үлгі жобалардың, үлгі жобалық шешімдер мен қайталап қолданылатын жобалардың бар болуы туралы мәліметтер;
5.3. Технологиясы (соның ішінде енгізуі жоспарланатын технологиялық инновациялар туралы мәліметтер, олар болған жағдайда) және жабдықтардың сипаттамалары;
5.4. Алаңдарға қажеттілік (МЖӘ жобасын іскес асыру нәтижесінде құрылатын объектінің жоспарланатын физикалық параметрлері мен техникалық сипаттамалары, оның ішінде жоспарланатын өндірістік қуаты);
5.5. Өндірістік персоналға қажеттілік (саны, мамандығы, біліктілігі);
5.6. Өндіріс көлемі (жоба табиғи монополиялар салаларына тиесілі болған жағдайда, тауарларды, жұмыстарды және көрсетiлетiн қызметтердi өндiрудің өндірістік циклін, жылу және электр желілерін, газ бөлу жүйелерін, сондай-ақ сумен жабдықтау және кәріз жүйелерін дамыту сипаттамасы) көрсетіледі;
5.7. Айнымалы және тұрақты шығындар есебі келтіріледі.

6. Қаржылық бөлім

6.1. МЖӘ жобасы шеңберінде салуға жоспарланған инвестициялар көлемі;
6.2. Тарифтердің (бағалардың, алым мөлшерлемелерінің) елдегі, өңірдегі әлеуметтік-экономикалық жағдайға ықпалы туралы есептеулер мен мәліметтер негіздемелерін қоса бере отырып, көрсетілетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға), оның ішінде табиғи монополиялар саласына жататын тарифтерді (бағаларды, алым мөлшерлемелерін) алдын ала есептеу;
6.3. Сұралынатын мемлекеттік қолдау шаралары, жекеше әріптестің шығындарын өтеу және кірістерін алу көздері, оның ішінде олардың түрлері, көлемдері, мерзімдері және ұсыну шарттары;
6.3. Кіріс және шығыстар туралы есеп болжамы;
6.4. Ақша қозғалысы жайлы есеп болжамы келтіріледі.
Осы МЖӘ жобасына бизнес-жоспармен қарастырылған ақпаратты растайтын және ашып көрсететін қаржылық-экономикалық үлгілері, кестелер және өзге де материалдар қоса беріледі.

7. Жоба тиімділігін бағалау

7.1. Қаржылық бағалаудың жай әдістерінің көмегімен жобаны талдау (өзін-өзі ақтауы, табыстылығы);
7.2. Жобаны дисконттау әдістерінің көмегімен талдау (таза келтірінді құн NPV– Net present value, ішкі табыстық мөлшері IRR - internal rate of return);
7.3. Зиянсыздығын талдау;
7.4. Жобаның сезімталдығын талдау;
7.5. Әлеуметтік-экономикалық әсері келтіріледі.

8. Тәуекелдер және тәуекелдерді төмендететін факторлар

жобаның әлеуетті қатысушылары арасында тәуекелдерді бөлудің талдауы, соның ішінде:
1) коммерциялық тәуекелдерді;
2) әлеуметтік тәуекелдерді;
3) экономикалық тәуекелдерді;
4) техникалық тәуекелдерді;
5) қаржылық тәуекелдерді;
6) экологиялық тәуекелдерді;
7) жобаның ерекшелігіне байланысты өзге де тәуекелдерді бағалау және реттеу шаралары көрсетіледі.

Қосымшалар

Осы МЖӘ жобасына бизнес-жоспармен қарастырылған ақпаратты растайтын және ашып көрсететін материалдар қоса беріледі.

  Мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобаларын жоспарлау
және іске асыру қағидаларына
6-қосымша
Нысан

Мемлекеттік меншікпен байланысты мүліктік сипаттағы барлық мәмілелер туралы есебі 

Р/с

Мәміле түрі (қосымша жалдау, кепіл, жақсартулар жүргізу, иеліктен шығару)

Мәміле деректемелері

Мәміле нысанасы болып табылатын мемлекеттік мүліктің сипаттамасы мен құны

шарттың нөмірі мен күні

мәміле тараптары

мәмілені орындау мерзімдері

мәміледе көзделген төлемдерді төлеу шарттары немесе енгізу тәртібі
  Мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобаларын жоспарлау
және іске асыру қағидаларына
7-қосымша
Нысан

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыруды мониторингілеу бойынша ақпарат (мерзімдер мен мазмұны бойынша)

      Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 19.12.2019 № 95 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Атауы

жоспар

факт

себеп

Жер учаскесін беру (куәліктің күні)
Инженерлік және көлік коммуникацияларымен қамтамасыз ету (құжат күні)
Құрылысқа рұқсат беру және өзге де рұқсаттар беру (құжаттың күні)
Қаржылық жабылуы: жобаны қаржылық ресурстармен қамтамасыз ету (шарттың күні)
Жобалау-сметалық құжаттамада мақұлданған МЖӘ объектісінің құны
Құрылыстың басталуы (күні)
Құрылыстың аяқталуы (күні)
Объектіні пайдалануға беру (күні)
Объектіні мемлекеттік меншікке қабылдау (күні)
Жекеше әріптеске құқықтарды беру (пайдалану, иелену құқығын) (күні)
Пайдалану кезіндегі жұмыс орындары, бірлік
Шарт бойынша мемлекеттік әріптестің міндеттемелерді орындауы: (келісім бойынша міндеттемелердің тізімі жоспарда көрсетілген және міндеттемелердің нақты орындалуы көрсетілген, мысалы, 160 құрал-жабдық сатып алынған)
Жекеше әріптестің Шарт бойынша міндеттемелерді орындауы: (келісім бойынша міндеттемелердің тізімі жоспарда көрсетілген және міндеттемелердің нақты орындалуы көрсетілген, мысалы 160 жабдық сатып алынды)
Шартқа сәйкес жекеше әріптес қызметінің сапа көрсеткіштері (мысалы, тоқсан сайынғы есепке сәйкес жекеше әріптес жүргізіліп жатқан жұмыс туралы ақпарат ұсынуға тиіс, іс жүзінде жекеше әріптес сатып алынатын жабдықты орнатуға 160 нүкте қосылғанын көрсеткен)*
Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері
Жоба мақсаттарының сақталуы/қол жеткізілуі
      * егер жекеше әріптес туралы есеп Шартта қарастырылған болса, онда осы есеп осы қосымшаның бөлігі ретінде ұсынылады.

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыруды мониторингілеу бойынша ақпарат (қаржылық көрсеткіштер бойынша)

Атауы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

n

Инфрақұрылымдық облигациялар бойынша мемлекет кепілгерлігі, мың теңге

жоспар
факт
Ауытқудың себебі
МЖӘ жобаларын қаржыландыру үшін тартылатын қарыздар бойынша мемлекеттің кепілдіктері, мың теңге

жоспар
факт
Ауытқудың себебі
Мемлекетке тиесілі зияткерлік меншік объектілеріне айрықша құқықтар беру, мың теңге

жоспар
факт
Ауытқудың себебі
Заттай гранттар, мың теңге

жоспар
факт
Ауытқудың себебі
МЖӘ жобаларын бірлесіп қаржыландыру, мың теңге

жоспар
факт
Ауытқудың себебі
МЖӘ жобасын іске асыру барысында өндірілетін тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің белгілі бір көлемін мемлекеттің тұтыну кепілдігі, мың теңге

жоспар
факт
Ауытқудың себебі
Инвестициялық шығындар өтемақысы, мың теңге

жоспар
факт
Ауытқудың себебі
Операциялық шығындар өтемақысы, мың теңге

жоспар
факт
Ауытқудың себебі
Басқаруды жүзеге асырғаны үшін сыйақы, мың теңге

жоспар
факт
Ауытқудың себебі
Қолжетімділік үшін төлемақы, мың теңге

жоспар
факт
Ауытқудың себебі
Жалға алу төлемақысы, мың теңге

жоспар
факт
Ауытқудың себебі
Мемлекеттік тапсырыс/Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі және бюджеттен төленетін басқа да төлемдер, мың теңге

жоспар
факт
Ауытқудың себебі
Субсидиялар, мың теңге

жоспар
факт
Ауытқудың себебі
Тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді өткізуден түскен кірістер мың теңге

жоспар
факт
Ауытқудың себебі
Жекеше әріптестің меншікті қаражаты, мың теңге

жоспар
факт
Ауытқудың себебі
Жекеше әріптестің қарыз қаражаты, мың теңге

жоспар
факт
Ауытқудың себебі
  Мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобаларын
жоспарлау, жекеше әріптесті
айқындау жөніндегі конкурсты
және тікелей келіссөздерді
өткізу, мемлекеттік-жекешелік
әріптестік шарттарына
мониторинг жүргізу,
мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобаларының іске
асырылуына мониторинг
жүргізу және бағалау
мәселелерін қамтитын
мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобаларын жоспарлау
және іске асыру қағидаларына
8-қосымша

Жергілікті МЖӘ жобасына бизнес-жоспарға ұсынымның құрылымы

      Ескерту. 8-қосымшамен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің 28.04.2021 № 48 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Жобаның атауы

Жобаның атауы көрсетіледі

ББӘ атауы

Уәкілетті тұлғаның (мемлекеттік әріптестің, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің) атауы көрсетіледі

Әлеуетті жекеше әріптестің атауы

Әлеуетті жекеше әріптестің атауы көрсетіледі

Жобаның қысқаша сипаттамасы

Жобаның қысқаша сипаттамасы, ұсынылатын жобаны іске асыру шешетін мәселелер көрсетіледі

Мақсаты

Жобаның мақсаты, сандық және сапалық көрсеткіштер көрсетіледі

Түпкілікті нәтиже

Жобаны іске асырудың түпкілікті нәтижесі, сандық және сапалық көрсеткіштер көрсетіледі

Тікелей нәтиже

Жобаны іске асырудың тікелей нәтижесі, сандық және сапалық көрсеткіштер көрсетіледі

Жобаның құны

Жобаның құны: МЖӘ шартының мерзімі барысында түрлендірілетін барлық шығыстар мен кірістер көрсетіледі

Объектінің құны

Жобаның (құру, салу, қайта құру және өзге) құны көрсетіледі

Жобаның мерзімі

Жобаның мерзімі көрсетіледі

Шығындарды өтеу және табыс алу көздері, мемлекеттік қолдау шаралары

Бюджеттен сұралатын төлемдердің, ақылы қызметтерің сомалары, түрлері және мерзімдері көрсетіледі

Жобаны басқарудың болжамды институционалдық схемасы

Жобаға қатысушылардың өзара іс-қимылы; теңгерім ұстаушылардың пайдалары мен шығындарын бөлу схемасы; инвестициялық және инвестициялықтан кейінгі кезеңді басқару схемасы көрсетіледі

Әлеуметтік-экономикалық әсер

Барлық әлеуметтік-экономикалық әсерлер (бюджетке түрлері бойынша бөліністегі түсімдер, құрылатын жұмыс орындары және басқалар), олардың құны (бар болған жағдайда) көрсетіледі

Ұсынылған құжаттардың заңнама талаптарына сәйкестігі

Осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келмейтін құжаттардың тізімі көрсетіледі

МЖӘ міндеттеріне, қағидаттарына және белгілеріне сәйкестігі

Жобаның МЖӘ міндеттеріне, қағидаттарына және белгілеріне сәйкестігі көрсетіледі

Ұсынымдар

Берілген ақпарат негізінде ұсынымдар


  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 25 қарашадағы
№ 725 бұйрығына
2-қосымша

Іске асырылуы жоспарланған мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының тізбесін бекіту тәртібі

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 13.04.2022 № 35 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. Мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, мемлекеттік кәсіпорындар және жарғылық капиталға қатысу үлестерінің немесе дауыс беретін акцияларының елу және одан көп пайызы мемлекетке тікелей немесе жанама түрде тиесілі жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер, акционерлік қоғамдар (бұдан әрі – уәкілетті тұлғалар) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысына берілетін мемлекеттік-жекешелік әріптестік (бұдан әрі – МЖӘ) жобасын іске асыру орындылығы туралы экономикалық қорытынды алынғаннан немесе тікелей келіссөздер кезінде МЖӘ жобасына бизнес-жоспар бекітілгеннен кейін, жоспарланған жобаны іске асырылуы жоспарланған МЖӘ жобаларының тізбесіне қосу үшін өтінім жолдайды.

      Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган өтінімді алған кезден бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде іске асырылуы жоспарланған республикалық МЖӘ жобаларының тізбесін қалыптастырады және оны бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органға келісу үшін жолдайды.

      Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның іске асырылуы жоспарланған республикалық МЖӘ жобаларының тізбесін келісу мерзімі 10 (он) жұмыс күнін құрайды.

      Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган келіскен кезден бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 20-бабының 3) тармақшасына сәйкес (бұдан әрі – Заң) іске асырылуы жоспарланған республикалық МЖӘ жобаларының тізбесін бекітеді.

      2. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган өтінімді алған кезден бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Заңның 25-бабының 12) тармақшасына сәйкес іске асырылуы жоспарланған жергілікті МЖӘ жобаларының тізбесін қалыптастырады және оны жергілікті өкілді органға ұсынады.

      Жергілікті өкілді орган мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган іске асырылуы жоспарланған жергілікті МЖӘ жобаларының тізбесін енгізгеннен сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Заңның 24-бабының 1) тармақшасына сәйкес оларды бекіту туралы шешім қабылдайды.

      Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган іске асырылуы жоспарланған жергілікті МЖӘ жобаларының тізбесін бекіту туралы жергілікті өкілді органның шешiмi шыққан кезден бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде осындай ақпаратты МЖӘ дамыту орталығына жолдайды.

      3. Іске асырылуы жоспарланған МЖӘ жобаларының тізбесі мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган ресми интернет-ресурсында мемлекеттік және орыс тілдерінде орналастырылады

      Іске асырылуы жоспарланған МЖӘ жобаларының тізбесі, сондай-ақ МЖӘ дамыту орталығының интернет-ресурсында жарияланады.

      4. Іске асырылуы жоспарланған МЖӘ жобаларының тізбесі ақпараттық мақсаттарда қалыптастырылады, бекітіледі және жарияланады. Іске асырылуы жоспарланған МЖӘ жобаларының тізбесін бекіткенге дейін жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурс немесе тікелей келіссөздер жүргізуге жол беріледі.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 25 қарашадағы
№ 725 бұйрығына
3-қосымша

Мемлекет кепілгерліктерін беру немесе көлемін ұлғайту үшін мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын іріктеу тәртібі

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 13.04.2022 № 35 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1 тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Мемлекет кепілгерліктерін беру немесе көлемін ұлғайту үшін мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын іріктеу тәртібі (бұдан әрі – Тәртіп) Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 230-бабына сәйкес әзірленді және мемлекеттік-жекешелік әріптестік (бұдан әрі – МЖӘ) жобалары бойынша мемлекет кепілгерліктерін беру және мемлекет кепілгерліктерінің көлемін ұлғайту рәсімдерін өту тәртібін айқындайды.

      Мемлекет кепілгерліктерін беру немесе көлемін ұлғайту үшін концессиялық жобаларды іріктеу Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 22 желтоқсандағы "Концессиялық жобаларды жоспарлаудың және іске асырудың кейбір мәселелері туралы" № 157 бұйрығымен бекітілген Мемлекет кепілгерліктерін беру немесе көлемін ұлғайту үшін концессиялық жобаларды іріктеу қағидаларына (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10122 болып тіркелген) сәйкес жүзеге асырылады.

      2. Осы Тәртіпте пайдаланылатын терминдер мен анықтамалар Заңға сәйкес қолданылады.

      3. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілгерлік шартына сәйкес МЖӘ шарты, оның ішінде концессия шарты шеңберінде тартылған қарыз бойынша қарыз беруші алдындағы қарыз алушының борышын толық немесе ішінара өтеу міндеттемесі мемлекет кепілгерлігі болып табылады.

      Кепілгерлік бойынша міндеттемелер қарыздың негізгі сомасын және ол бойынша сыйақыны қамтиды.

      4. Мемлекет кепілгерлігі республикалық бюджет туралы заңда белгіленген лимит шегінде, Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 229-бабының 9-тармақшасына сәйкес тиісті кезеңге мемлекет кепілгерлігімен тартылатын мемлекеттік емес қарыздар есебінен қаржыландыруға ұсынылатын МЖӘ жобалары тізбесіне енгізілген МЖӘ жобалары бойынша беріледі.

      Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган мемлекет кепілгерлігін беруді көздейтін МЖӘ жобасының конкурстық құжаттамасын (бұдан әрі – конкурстық құжаттама) келісу кезінде конкурстық құжаттаманы немесе МЖӘ жобасына бизнес-жоспарын (тікелей келіссөздер бойынша) әзірлеуші ұсынған мемлекет кепілгерлігінің көлемін және мемлекет кепілгерлігін берумен байланысты конкурстық құжаттаманың елеулі талаптарын келіседі.

      Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган конкурстық құжаттаманы, МЖӘ жобасына бизнес-жоспарын (тікелей келіссөздер бойынша) келісудің нәтижелері бойынша мемлекет кепілгерлігінің көлемін көрсете отырып, кезекті қаржы жылының лимиті шегінде мемлекет кепілгерлігі берілуі мүмкін МЖӘ жобалары тізбесінің жобасын Республикалық бюджет комиссиясының қарауына енгізеді.

      Жекеше әріптес қызметіне мемлекеттік қолдау көрсете отырып, жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурс өткізу, әлеуетті жекеше әріптеспен қызметіне мемлекеттік қолдау көрсете отырып, тікелей келіссөздер бойынша шарт жасасу, МЖӘ шарттарының шеңберінде инфрақұрылымдық облигациялар бойынша мемлекет кепілгерлігі Қазақстан Республикасы Үкіметі мемлекеттің кепілгерлігімен тартылатын мемлекеттік емес қарыздар есебінен қаржыландыруға ұсынылатын МЖӘ жобаларының тізбесі бекітілгеннен кейін жүзеге асырылады.

      5. Мемлекет кепілгерлігімен тартылатын қарыз қаражаты МЖӘ объектілерін міндетті түрде мемлекет меншігіне бере отырып, тек МЖӘ объектілерін құруға пайдаланылады.

      Мемлекет кепілгерлігімен тартылатын қарыз қаражатын кепілгерлік шартында көзделмеген мақсаттарға, сондай-ақ мемлекеттік органдарға кредит беру үшін пайдалануға жол берілмейді.

      6. Мемлекет кепілгерліктері қазірдің өзінде тартылған қарыздарды қайта қаржыландыру ретінде немесе қарыздарға қызмет көрсету үшін, сондай-ақ жергілікті атқарушы органдардың қарыздарын қайтаруды қамтамасыз ету ретінде тартылатын қарыздар бойынша беріле алмайды.

      7. Мемлекеттік емес қарыз бойынша мемлекет кепілгерлігін бергені үшін қарыз алушыдан мемлекет кепілгерлігі сомасының екі пайызы мөлшерінде алдын ала біржолғы төлем (алым) алынады.

      8. Әлеуетті жекеше әріптес (қарыз алушы) мемлекет кепілгерлігін алу үшін осы бұйрықпен бекітілген МЖӘ жобаларын жоспарлау және іске асыру қағидаларына сәйкес МЖӘ шарттарының шеңберінде инфрақұрылымдық облигациялар бойынша мемлекет кепілгерлігін ұсынуды көздейтін конкурстық өтінімді конкурсты ұйымдастырушыға ұсынады.

      Әлеуетті жекеше әріптес (қарыз алушы) тікелей келіссөздер бойынша мемлекет кепілгерлігін алу үшін осы бұйрықпен бекітілген МЖӘ жобаларын жоспарлау және іске асыру қағидаларына сәйкес МЖӘ шарттарының шеңберінде инфрақұрылымдық облигациялар бойынша мемлекет кепілгерлігін ұсынуды көздейтін МЖӘ жобасына бизнес-жоспарын тікелей келіссөздерді ұйымдастырушыға ұсынады.

      9. Қарыздар бойынша мемлекет кепілгерлігін алуға қарыз алушы ретіндегі үміткер тұлғаларға Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес мынадай талаптар қойылады:

      1) кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының резиденті болуы;

      2) Қазақстан Республикасы Бюджет кодекісінің 229-бабының 2)-тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен белгіленген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен келісім бойынша бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган белгілейтін мемлекет кепілгерлігімен тартылатын қарыздың қайтарылуын қамтамасыз ету талаптарын қанағаттандыратын сақтандыру шартының болуы;

      3) тиісті саланың уәкілетті органының оң қорытындысының болуы;

      4) МЖӘ жобасын қаржылық сараптау бойынша бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның оң қорытындысының болуы;

      5) концессиялық өтінімге сараптаманың оң қорытындысының болуы не жекеше әріптесті айқындау туралы хаттаманың болуы;

      6) мемлекет кепілгерлігімен не мемлекеттік кепілдіктерімен бұрын алынған, төлем мерзімдері басталған қарыздарды өтеу және оларға қызмет көрсету бойынша берешегінің, сондай-ақ кредиторлар алдында өзге де мерзімі өткен берешегінің болмауы;

      7) МЖӘ объектісінің құнына қатысты кемінде жиырма пайызды құрайтын меншікті капиталының болуы;

      8) төлемақы төлеуге қабілетті болып табылуы, таратуға жатпауы, оның мүлкіне тыйым салынбауы, оның қаржы-шаруашылық қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тоқтатыла тұрмауы тиіс;

      9) тиісті кезеңге мемлекет кепілгерлігімен тартылатын мемлекеттік емес қарыздар есебінен қаржыландыруға ұсынылатын МЖӘ жобаларының тізбесіне енгізілген жобалардың іске асырылуын жүзеге асыру.

2 тарау. Мемлекет кепілгерлігін беру үшін мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларына іріктеу жүргізу

      10. Конкурсты немесе тікелей келіссөздерді ұйымдастырушы МЖӘ жобасын және МЖӘ шартының талаптарын нақтылау бойынша келіссөздер жүргізудің қорытындылары бойынша 5 (бес) жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына және мемлекет кепілгерлігін беру процесіне қатысушылардың талаптарына сәйкес МЖӘ жобаларын қарау үшін талап етілетін мемлекет кепілгерлігін алуға үміткер әлеуетті қарыз алушының (конкурстық өтінімі үздік деп танылған жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсқа қатысушының, тікелей келіссөздер бойынша әлеуетті жекеше әріптестің) құжаттамасын бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға жібереді.

      11. Конкурсты немесе тікелей келіссөздерді ұйымдастырушы МЖӘ жобасының техникалық-экономикалық негіздемесін (бұдан әрі – ТЭН), Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қажетті сараптама қорытындыларын бергеннен кейін, бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган МЖӘ жобасына қаржылық сараптама жүргізуді ұйымдастырып, екі ай ішінде тиісті қорытынды дайындап, конкурсты немесе тікелей келіссөздерді ұйымдастырушыға жібереді.

      12. Конкурсты немесе тікелей келіссөздерді ұйымдастырушы МЖӘ жобасының қаржылық сараптамасының оң қорытындысы негізінде МЖӘ жобасы бойынша ақпарат дайындайды және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға жібереді, ол мемлекет кепілгерлігін беру туралы мәселені Республикалық бюджет комиссиясының қарауына енгізеді.

      13. Қаржылық сараптаманың теріс қорытындысын алған кезде конкурсты немесе тікелей келіссөздерді ұйымдастырушы осы бұйрықпен бекітілген МЖӘ жобаларын жоспарлау және іске асыру қағидаларына сәйкес МЖӘ жобасын қаржыландырудың балама көздерін қарау мақсатында келіссөз жүргізу процесін қайта бастайды.

      14. Республикалық бюджет комиссиясы жоспарланған кезеңге арналған мемлекет кепілгерлігін беру лимитінің немесе лимитінің көлемін ұлғайту шегінде әрбір МЖӘ жобасы бойынша мемлекет кепілгерлігінің мөлшерін айқындайды.

      15. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган Республикалық бюджет комиссиясы шешімінің хаттамасынан үзіндіні алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде конкурсты немесе тікелей келіссөздерді ұйымдастырушыға жібереді.

      16. Республикалық бюджет комиссиясы шешімінің негізінде МЖӘ шартының жобасын мемлекеттік жоспарлау және бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органдармен келіскеннен кейін, конкурсты немесе тікелей келіссөздерді ұйымдастырушы тиісті шешім қабылдау үшін қаулы жобасын әзірлейді, мүдделі мемлекеттік органдармен келісіп, Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізеді.

      17. Мемлекет кепілгерлігі:

      1) МЖӘ шартын жасасқаннан;

      2) Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, мемлекет кепілгерлігі бойынша міндеттемелерді орындауға тартылған республикалық бюджет қаражатының қайтарымдылығын қамтамасыз ету талаптарын қанағаттандыратын сақтандыру шарты ресімделгеннен және ұсынылғаннан;

      3) мемлекет кепілгерлігін бергені үшін қарыз алушының алдын ала біржолғы төлемақыны (алымды) төлегеннен кейін Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында көзделген барлық қажетті талаптарды қанағаттандырған жағдайда, кепілгерлік шартын жасасу жолымен Қазақстан Республикасының Үкіметі шешімінің негізінде беріледі.

      Қарыз алушы МЖӘ шартын жасасқан күннен бастап күнтізбелік 60 (алпыс) күн ішінде сақтандыру шартын жасасуы тиіс.

3 тарау. Мемлекет кепілгерліктерінің көлемін ұлғайту

      18. Мемлекет кепілгерлігінің көлемін ұлғайту:

      1) егер ведомстводан тыс кешенді сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсты немесе тікелей келіссөздерді өткізген кезде ескерілмеген өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілсе және МЖӘ шартының тараптары осындай өзгерістің және (немесе) толықтырудың сомасына қосымша қаржыландыру туралы бірлескен шешім қабылдаса;

      2) егер ұлғайту құрылыс жұмыстарының ұзақ мерзімділігіне және жобалау-сметалық құжаттамада ескерілмеген МЖӘ объектісі құрылысының құнына объективті, жекеше әріптеске тәуелді емес себептердің (форс-мажорлық мән-жайлар, инфляция, дағдарыс, салық саясатының өзгеруі және басқалары) ықпал етуіне байланысты болса, МЖӘ жобасын қаржыландыру көлемін ұлғайту қажет болған жағдайларда Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

      19. Берілген мемлекет кепілгерлігінің көлемін ұлғайтудың міндетті шарттары:

      1) жоспарланған кезеңге арналған мемлекет кепілгерліктерінің жалпы лимитінің болуы;

      2) МЖӘ жобасының өзін-өзі өтеу экономикалық параметрлерінің сақталуы (оның ішінде болжамды кассалық айырмашылықтардың болмауы, таза келтірілген құнның оң көрсеткішінің болуы, МЖӘ жобасының ішкі кірістілігі нормасының сақталуы) және МЖӘ шартында көзделген қаржы ковенанттарының (қарыз алушының кейбір қаржылық көрсеткіштерді белгілі бір деңгейде ұстау міндеттемелері) орындалуы;

      3) жекеше әріптес МЖӘ объектісін салуға (реконструкциялауға), құруға салатын меншікті қаражатының мөлшерін МЖӘ объектісі құрылысының ұлғаятын құнының кемінде 20 (жиырма) пайызын құрайтын мөлшерге дейін теңбе-тең ұлғайту;

      4) мемлекет кепілгерлігі сақтандыру шарты ұсынылмастан берілген жағдайларды қоспағанда, мемлекет кепілгерлігінің көлемін ұлғайту сомасына мемлекет кепілгерлігі бойынша міндеттемелерді орындауға бөлінген республикалық бюджет қаражатының қайтарымдылығын қамтамасыз ету талаптарын қанағаттандыратын сақтандыру шартының сомасын ұлғайту болып табылады.

      20. Жекеше әріптес МЖӘ объектісі құрылысының құнын ұлғайтуды көздейтін жобалау-сметалық құжаттаманы ведомстводан тыс кешенді сараптаудың оң қорытындысын алғаннан кейін МЖӘ жобасын қаржыландыру көлемін және мемлекет кепілгерлігінің көлемін ұлғайту қажеттілігінің ТЭН-ін әзірлейді және тиісті саланың уәкілетті органына сараптауға және табиғи монополиялар салаларындағы және реттелетін нарықтарда басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органға (табиғи монополиялар салаларында іске асырылатын МЖӘ жобасы бойынша) келісуге жібереді.

      21. Тиісті саланың уәкілетті органының, табиғи монополиялар салаларындағы және реттелетін нарықтарда басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның (табиғи монополиялар салаларында іске асырылатын МЖӘ жобасы бойынша) оң сараптамаларын алғаннан кейін жекеше әріптес, мыналарды:

      1) тиісті саланың уәкілетті органының қорытындысын;

      2) жобалау-сметалық құжаттаманы ведомстводан тыс кешенді сараптама қорытындысын немесе "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген өзге сараптамалар қорытындыларын;

      3) табиғи монополиялар салаларында іске асырылатын МЖӘ жобасы бойынша табиғи монополиялар салаларындағы және реттелетін нарықтарда басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның келісу хатын;

      4) мемлекет кепілгерлігінің көлемін ұлғайтудың негіздемесі болып табылатын басқа да құжаттарды қоса, МЖӘ жобасын қаржыландыру көлемін және мемлекет кепілгерлігінің көлемін ұлғайту қажеттілігінің ТЭН-ін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органға сараптамаға жібереді.

      22. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган МЖӘ жобасын қаржыландыру көлемін және мемлекет кепілгерлігінің көлемін ұлғайту қажеттілігінің ТЭН-ін сараптамадан өткізу үшін МЖӘ дамыту орталығын тартады.

      МЖӘ дамыту орталығы сараптаманы құжаттар топтамасын алған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде жүргізеді.

      23. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органның оң қорытындысын алғаннан кейін жекеше әріптес Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес МЖӘ жобасы бойынша мемлекет кепілгерлігінің көлемін ұлғайтуды қарау үшін талап етілетін құжаттаманы бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органға жібереді.

      24. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органның МЖӘ жобасы бойынша мемлекет кепілгерлігі көлемін ұлғайтудың бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның қаржылық сараптамасының оң қорытындысының негізінде кезекті қаржы жылы лимитінің шегінде МЖӘ жобасы бойынша мемлекет кепілгерлігінің көлемін ұлғайту туралы мәселені қалыптастырады және Республикалық бюджет комиссиясының қарауына енгізеді.

      25. Республикалық бюджет комиссиясы мемлекет кепілгерлігін ұлғайту көлемін айқындайды.

      26. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган Республикалық бюджет комиссиясының шешімін алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Республикалық бюджет комиссиясының шешімі хаттамасынан үзіндіні және қаржылық сараптама қорытындысының көшірмесін тиісті саланың уәкілетті органына (мемлекеттік әріптеске) жібереді.

      27. Республикалық бюджет комиссиясы шешімінің негізінде тиісті саланың уәкілетті органы (мемлекеттік әріптес) мемлекет кепілгерлігінің көлемін ұлғайту туралы тиісті шешім қабылдау үшін қаулы жобасын әзірлейді, мүдделі мемлекеттік органдармен келісіп, Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізеді.

      28. Қазақстан Республикасының Үкіметі шешімінің негізінде мемлекеттік әріптес қаржылық және экономикалық сараптаманың қорытындыларын ескере отырып, МЖӘ шартына өзгерістер және (немесе) толықтырулар жобасын әзірлейді және оны мемлекеттік жоспарлау және бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдарға, сондай-ақ табиғи монополиялар салаларында және реттелетін нарықтарда басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органға (егер МЖӘ жобасы табиғи монополиялар салаларында іске асырылса) келісуге жібереді.

      29. Мемлекеттік жоспарлау және бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдардың, сондай-ақ табиғи монополиялар салаларында және реттелетін нарықтарда басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның (егер МЖӘ жобасы табиғи монополиялар салаларында іске асырылса) МЖӘ шартына өзгерістер және (немесе) толықтырулар жобасына келісімі алынғаннан кейін МЖӘ шартына Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркелуге жататын қосымша келісім жасалады.

      30. МЖӘ шартына қосымша келісім жасалғаннан кейін Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес кепілгерлік шартына қосымша келісім жасалады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 25 қарашадағы
№ 725 бұйрығына
4-қосымша

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын ерекше маңызы бар мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасына жатқызу өлшемшарттары

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 13.04.2022 № 35 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Мемлекеттік-жекешелік әріптестік (бұдан әрі - МЖӘ) жобасын жиынтығында ерекше маңызы бар МЖӘ жобасына жатқызу өлшемшарттары болып:

      1) МЖӘ объектісінің техникалық күрделілігі;*

      2) қоғамға бағытталуы (МЖӘ жобасын іске асыру арқылы қоғамдық мүддені қанағаттандыру);

      3) МЖӘ жобасын республикалық меншікке немесе республикалық маңызы бар қалада республикалық маңызы бар қалалардың және астанада орналасқан және/немесе осы МЖӘ жобаларын іске асырудан экономикалық пайда алушылар екі және одан көп облыстардың жеңіл рельсті көлік желілерін салу бойынша коммуналдық меншікке жататын объектілер (қолданыстағы немесе салынуы болжанатын) бойынша жоспарланады;

      4) МЖӘ объектісін құру, салу, реконструкциялау құны 4 000 000 айлық есептік көрсеткіштен астам көрсеткішті құрайды.

      Ескертпе:

      *"Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңында сәйкес МЖӘ объектісінің құрылысы техникалық күрделілігі жауапкершіліктің бірінші деңгейі – жоғарыға жатқызылатын жағдайда.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 25 қарашадағы
№ 725 бұйрығына 5-қосымша

Мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің түрлі кезеңдерінде туындайтын тәуекелдердің үлгі тізбесі

Тәуекел түрі
 

Тәуекелдер тізбесі
 

Заңдық
 

Құрылыс жұмыстары басталғанға дейін шартты бұзу тәуекелі

Жерді уақтылы алып қоймау

Техникалық
 

Сапасыз жобалау

Инженерлік коммуникацияларды уақтылы өткізбеу тәуелкелі

Объект құрылысы үшін рұқсат беру және басқа да құжаттарды уақтылы алмау тәуекелі 

Құрылыс құнының және болжамды инвестициялық шығындардың артуы 

Заңдық 

Құрылыс жұмысы басталғаннан кейін шартты бұзу тәуекелі 

Әлеуметтік
 

Жергілікті тарихи-мәдени ескерткіштердің бұзылуы және оларға басқа да теріс әсерлер 

Персонал және жұмысшылар тарапынан өндірістік шиеленіс тәуекелі (еңбек заңнамасын бұзу, жаппай жұмыстан босату, митингтер және т.б.) 

Техникалық
 

Құрылыс нормаларына сәйкес келмеу тәуекелдері 

Құрылыс барысында жобалық шешімдердің өзгеру тәуекелі 

Құрылыстың кешіктірілуі 

Сапасыз жабдықтар мен құрылыс материалдарын жеткізу тәуекелі 

Экологиялық
 

Экологиялық стандарттар мен нормаларға сәйкес келмеу тәуекелі 

Коммерциялық
 

Құрылыс құнын ұлғайту бойынша тәуекелдер (құрылыс материалдарына, тасымалдауға, жабдықтарға бағаның өсуі және т.б.) 

Заңдық 

Объектіні пайдалануға бергеннен кейін шартты бұзу тәуекелі 

Экономикалық 

Операциялық шығындардың ұлғаю тәуекелі 

Коммерциялық 

Сұраныстың/тұтынудың азаю тәуекелі 

Объектінің пайдалануға қолжетімді болмауы 

Әлеуметтік 

Халық үшін ыңғайлы және қауіпсіз болмауы 

Техникалық 

Сапасыз техникалық қызмет көрсету 

Қаржылық
 

Инфляциялық тәуекел 

Валюталық тәуекел 

Пайыздық мөлшерлемердің өзгеру тәуекелдері 

Жекеше әріптестің банкроттық тәуекелі 

Объектіге залал келтірілген жағдайда, сақтандырушының сақтандыру төлемдерін төлей алмау тәуекелі 

Саяси
 

Заңнамадағы жобаның шарттарын нашарлататын өзгерістер 

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 25 қарашадағы
№ 725 бұйрығына
6-қосымша

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізуге қойылатын талаптар

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 13.04.2022 № 35 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1 тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізуге қойылатын талаптар (бұдан әрі – Талаптар) Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі 154-3-бабының 8-тармағына сәйкес әзірленді және мемлекеттік-жекешелік әріптестік (бұдан әрі – МЖӘ) жобасы техникалық-экономикалық негіздемесінің (бұдан әрі – ТЭН) құрылымы мен мазмұнын, сондай-ақ МЖӘ жобасы ТЭН-інің қажетті сараптамалар қорытындысына қойылатын талаптарды айқындайды.

      2. Осы Талаптарда мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      1) МЖӘ жобасының жүзеге асатындығы – жобаны әзірлеуші мемлекеттік орган айқындаған жекеше әріптестің ішкі кірістілік нормасының мөлшерлемесі бойынша жекеше әріптес пайдасының оң таза келтірілген құны көрсеткіштеріне қолжетімділігі;

      2) МЖӘ жобасының орындылығы – жобаның Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына сәйкестігі (іске асыру кезеңіне, қаржыландыру көздеріне және басқалары сәйкестігі) және/немесе МЖӘ жобасының ТЭН-інің мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органның оң қорытындысы бар инвестициялық ұсынысқа сәйкестігі;

      3) МЖӘ жобасының тиімділігі – жобаның бюджеттік тиімділігінің ең үздік нәтижесінің және МЖӘ жобасын іске асыру кезіндегі әлеуметтік-экономикалық әсердің оң нәтижесінің қолжетімділігі;

      4) МЖӘ жобасының ТЭН-і – маркетингтік, техникалық-технологиялық, әлеуметтік-экономикалық және экологиялық зерттеулердің нәтижелерін, сондай-ақ МЖӘ жобасын іске асырудың орындылығы мен мүмкіндігін негіздейтін институционалдық шешімдерді, қаржылық шешімдерді, МЖӘ жобасының қатысушылары арасында тәуекелдерді бағалау және бөлу, қажет болған жағдайда мемлекеттік қолдаудың түрлері мен көлемін айқындау, сондай-ақ жобаның мемлекеттік бюджетке әсері бойынша шешімдер және оны іске асыру кезінде экономиканы тұтастай алғанда және оның саласының дамуына әлеуметтік-экономикалық әсерін қамтитын жоба алдындағы құжаттама;

      5) МЖӘ жобасы ТЭН-інің сараптамасы – жобаның жүзеге асатындығы мен іске асырылу тиімділігін айқындауға мүмкіндік беретін МЖӘ жобасының ТЭН-інде келтірілген экономикалық талдауды бағалау;

      6) МЖӘ жобасы ТЭН-ін түзету – техникалық шешімдердің өзгеруіне және/немесе қосымша шығыстарға алып келетін бекітілген МЖӘ жобасының ТЭН-індегі жобаның техникалық-экономикалық параметрлерінің жобалық (жобалау-сметалық) құжаттамаларды бекіткенге дейінгі немесе бекітілген МЖӘ жобасының ТЭН-інде көзделмеген қосымша құрамдауыштарын енгізуге байланысты жобалық (жобалау-сметалық) құжаттама бекітілгеннен кейінгі өзгеруі.

2 тарау. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеуге немесе түзетуге қойылатын талаптар

      3. МЖӘ жобасының ТЭН-ін әзірлеу мақсаты жобаны іске асырудың оңтайлы нұсқасын әзірлеу болып табылады.

      4. Кейіннен қажетті сараптамаларды жүргізе отырып, МЖӘ жобасының ТЭН-ін түзету техникалық шешімдерді өзгертуге және қосымша шығыстарға алып келетін МЖӘ жобасының белгіленген техникалық-экономикалық параметрлері өзгерген жағдайда жүргізіледі.

      5. Құрамында сәулет, қала құрылысы және құрылыс шешімдері бар МЖӘ жобасының ТЭН-іне қойылатын талаптар осы Талаптарда және Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасында және Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын мемлекеттік нормативтерде айқындалады.

      6. Әзірлеу немесе түзетудің нәтижелері бойынша МЖӘ жобасының ТЭН-і мынадай құрылымға сәйкес болады:

      1) жобаның паспорты;

      2) кіріспе;

      3) институционалдық бөлім;

      4) маркетингтік бөлім;

      5) техникалық-технологиялық бөлім;

      6) қаржылық бөлім;

      7) әлеуметтік-экономикалық бөлім;

      8) жобаның мемлекеттік бюджетке әсері;

      9) тәуекелдерді бағалау және бөлу;

      10) жоба бойынша тұжырымдар;

      11) қосымшалар (қажет болған жағдайда).

      7. МЖӘ жобасының ТЭН-інде жобаның ерекшелігіне байланысты қосымша бөлімдер мен қосымшаларды қосуға рұқсат етіледі.

      8. Жобаның паспортында жоба туралы қысқаша ақпарат ашылады.

      Жобаның паспорты мынадай ақпаратты қамтиды:

      1) МЖӘ жобасының ТЭН-іне тапсырыс беруші мемлекеттік органның атауы;

      2) МЖӘ жобасының ТЭН-ін әзірлеушінің атауы;

      3) жобаның атауы;

      4) жобаны іске асыру орны;

      5) жобаның мақсаты мен міндеттері, оның ішінде сандық мәнде;

      6) жобаның ауқымы;

      7) жобаның қуаты;

      8) жобаны іске асыру кезеңі;

      9) объектіні салу кезеңі;

      10) жекеше әріптестің объектіні пайдалану мерзімі;

      11) МЖӘ жобасының ТЭН-і шеңберіндегі есептеулер үшін қабылданған, жобаның ұлттық валютадағы және шетел валютасындағы жоспарланған жалпы құны, оның ішінде:

      инвестициялық шығыстар;

      пайдалану шығыстар;

      өзге де шығыстар;

      12) МЖӘ жобасын қаржыландырудың болжамды көздері;

      13) мемлекеттік қолдаудың болжамды түрлері мен мөлшерлері;

      14) МЖӘ схемасы бойынша жобаны іске асырудан негізгі пайда алушылар.

      9. "Кіріспе" деген бөлімде МЖӘ жобасын іске асыру арқылы шешу жоспарланатын саланың (өңірдің) проблемасы сипатталады, сондай-ақ осы проблеманы, оның ішінде технологиялық, институционалдық, қаржылық шешімдер бойынша шешудің балама нұсқалары көрсетіледі.

      10. Институционалдық бөлімде жобаның тіршілік циклінің ішінде оны басқарудың ұсынылған оңтайлы схемасы, МЖӘ жобасының қатысушылары және олардың функциялары, олардың өзара іс-қимыл тәртібі сипатталады.

      Сондай-ақ осы бөлімде институционалдық шешімдер бойынша МЖӘ жобасын іске асырудың балама нұсқаларына салыстырмалы талдау жүргізіледі.

      11. Маркетингтік бөлім жобаны іске асыру нәтижесінде түзілетін өнімге (тауарларға/көрсетілетін қызметтерге) сұраныстың және өндірістің тұтыну факторларын ұсынудың қазіргі кездегі және болжамды (МЖӘ жобасын іске асыру кезеңіндегі) конъюнктурасын талдауды қамтиды.

      Бөлім мыналарды қамтиды:

      1) сұраныстың сандық параметрлерін, оның үрдістерін талдау және негіздеу немесе МЖӘ жобасы шеңберінде өндіру жоспарланған өнімге (тауарға/көрсетілетін қызметке) қажеттілікті бағалау;

      2) тұтынушылардың санаттары бойынша саладағы (өңірдегі) ағымдағы жағдайды ескере отырып, жүргізілетін өнімнің (тауарлардың/көрсетілетін қызметтердің) көлемін, түрлерін және бағаларын талдау;

      3) жоба шеңберінде әлеуетті тұтынушылардың өнім (тауар/көрсетілетін қызмет) бірлігін сатып алуға (өнім бірлігі үшін төлеуге) дайындығын және мүмкіндігін талдау;

      4) өнім (көрсетілетін қызмет) бірлігі үшін белгілі қолайлы (әлеуметтік әділ) бағаны талдау және негіздеу;

      5) тұтынушылардың санаттары бойынша МЖӘ жобасын іске асыру нәтижесінде өндірілетін өнімнің (тауарлардың/көрсетілетін қызметтердің) көлемін, түрлерін және бағаларын талдау;

      6) МЖӘ жобасын іске асыру үшін қажетті шикізаттар, материалдар, жабдықтар нарығын талдау, оның ішінде өндірушілер мен жеткізушілер, бағалар, сапа және өнімді жеткізу шарттары бойынша салыстырмалы талдау;

      7) инвестициялық, сондай-ақ инвестициядан кейінгі кезеңде жобаның тиісті біліктілігі бар мамандармен қамтамасыз етілуін талдау, сондай-ақ қажет болған жағдайда, шетелдік мамандарды тарту негіздемесі.

      Әрбір кіші бөлімде пайдаланылатын ақпарат көздері және өткізілген маркетингтік зерттеу бойынша есеп қоса берілген маркетингтік зерттеулер жүргізу әдістемелері көрсетіледі.

      12. Техникалық-технологиялық бөлім МЖӘ жобасының ТЭН-і шеңберінде қабылданған, жобаның параметрлері мен құрамдауыштарын айқындайтын, жобаны іске асырудың техникалық-технологиялық шешімдерін қамтиды.

      Бөлім мыналарды қамтиды:

      1) жобаны іске асырудың таңдалған оңтайлы нұсқасының негіздемесімен техникалық-технологиялық шешімдердің сипаттамасы және салыстырмалы талдауы;

      2) шикізатты, материалдарды, жабдықтарды әлеуетті жеткізушілердің көздері мен орналасқан жерлеріне, өнімді (тауарларды/көрсетілетін қызметтерді) тұтынушыларға және өңірдің географиялық ерекшеліктерін ескере отырып көлік магистральдарына жақындығына қатысты жобаның іске асырылу орнының негіздемесі;

      3) қабылданған техникалық-технологиялық шешімдерді ескере отырып жобаның қуатының есептік негіздемесі;

      4) жобаны іске асыру болжанатын өңірдің инфрақұрылымына жобаның әсерін бағалау;

      5) таңдалған жобалық жабдықтың негіздемесі, оның ішінде бұрыннан пайдаланылып жүрген жабдықпен технологиялық үйлесімдігі (егер бұл жобаны іске асыру шеңберінде болжанатын болса), "баға-сапа" оңтайлы арақатынасы, жабдықты таңдау бойынша балама нұсқалар, инновациялық жабдықты қолдану, ноу-хауды пайдалану, жобада сапа стандарттарын пайдалану, жобаға қойылатын техникалық және технологиялық талаптарды белгілейтін нормативтік құжаттар;

      6) еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы нормалары;

      7) қолда бар көлік кіреберістері мен құралдарын, энергиямен, жылумен, сумен жабдықтауды және кәрізді ескере отырып, жобаны іске асырудың инженерлік құрылыстармен қамтамасыз етілуі, сондай-ақ қоймалық үй-жайлармен қамтамасыз етілуі;

      8) жоба бойынша уақыт ішіндегі іс-шаралардың бірізділігі мен ұзақтығы графикалық түрде көрсетілген, МЖӘ-ға беруге ұсынылатын объектіні құру/реконструкциялау мерзімін, оны іске асыру жылдары бойынша және технологиялық кезеңдері бойынша пайдалану мерзімін көрсететін жобаны іске асыру кестесі (жоспар-кесте).

      Жоба бойынша техникалық-технологиялық шешімдерді таңдау кезінде, бірінші кезекте, экологияға теріс әсері ең төмен және жобаны іске асырудан барынша жоғары әлеуметтік-экономикалық әсер беретін шешімдер таңдалады.

      13. МЖӘ жобасының ТЭН-інде қоршаған ортаға әсерді бағалау Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына сәйкес орындалады.

      14. Қаржылық бөлімде жобаны қаржыландырудың балама схемаларын және көздерін ескере отырып, қаржылық пайданы және шығындарды, жобаның іске асырылуына инфляцияның әсерін талдау, жобаның қаржылық тиімділігін бағалау жүргізіледі, МЖӘ жобасының ТЭН-і шеңберінде қабылданған қаржылық шешімдер ашылады.

      Бұл бөлім мыналарды қамтиды:

      1) жалпы инвестициялық шығыстардың есептеуі;

      2) пайдалану шығыстарының есептеуі (өндірістік шығыстарды, ұстауға арналған ағымдағы шығыстар);

      3) өнімнің (тауарлардың/көрсетілетін қызметтердің) өзіндік құнының, тауарларды өткізу бағаларының (көрсетілетін қызметтер тарифтерінің) есептеуі;

      4) сатудан түсетін кірістердің есептеуі;

      5) ақша қаражаты ағынының есептеуі;

      6) бөлінбеген және таза пайда есептеуі;

      7) инфляцияның, валюта бағамының есебі, дисконт нормасының және тәуекелдер түзетулерінің анықтамасы;

      8) ең аз шығындардың талдауы;

      9) ең көп пайданың талдауы;

      10) дисконттау әдістерінің көмегімен жобаны талдау, оның ішінде таза келтірілген құнның есептеуін (Net Present Value – NPV), кірістіліктің ішкі нормасын (Internal Rate of Return, IRR), дисконтталатын пайдалар мен шығындардың, өтімділіктің дисконтталатын мерзімінің қатынасын талдау;

      11) жобаны қаржыландыру үшін қарыз қаражатын тартудың қолайлы параметрлерін айқындау;

      12) пайдалану шығыстарын мұндай шығыстарды кім және қашан қаржыландыратынын айқындай отырып, қаржыландыру көздері;

      13) жобаның үлестік қаржылық тиімділігінің, ағымдағы төлемге қабілеттілігінің, қаржылық тетігінің, борыштың қамтамасыз етілуінің, капиталдың кірістілігінің есебі;

      14) жобаның сезімталдығын талдау және шығынсыздық шекарасын есептеу.

      Бөлімде формулалар мен қабылданған жорамалдар көрсетіле отырып, көрсеткіштерді есептеу тәртібі ашылады. Деректер мен есептеулер тиісті түсініктемелері бар кестелер, графиктер, диаграммалар түрінде беріледі.

      Сандық және сапалық көрсеткіштер өзара байланысқан болуы тиіс және экономикалық аяқталған қорытындылары бар салыстырмалы кестелерде көрсетілген болуы тиіс. Талдау математикалық үлгілерді және халықаралық тәжірибені ескере отырып, эмпирикалық көрсеткіштерді пайдалана отырып, негізделген есептеулер негізінде жүргізілуі тиіс.

      15. Әлеуметтік-экономикалық бөлімде жобаның әлеуметтік-экономикалық аспектілері және жобаны іске асырудан түсетін пайда көрсетіледі.

      Бұл бөлім мыналарды қамтиды:

      1) саладағы (өңірдегі) және Қазақстан Республикасындағы қазіргі әлеуметтік-экономикалық жағдайды және оның жобаны ескермегендегі даму перспективаларын талдау, оның ішінде:

      негізгі әлеуметтік көрсеткіштер (халықтың табыс деңгейі, жұмыссыздық, жұмыспен қамтылу, өлім, туылу деңгейі);

      негізгі салалық (өңірлік) көрсеткіштер (өнімді (тауарды/көрсетілетін қызметті) өндіру көлемі), жалпы ішкі өнім құрылымындағы саланың (өңірдің) үлесі, салаға (өңірге) салынған инвестициялардың көлемі және олардың жоспарланатын кезеңдегі үрдістері);

      2) МЖӘ жобасын іске асырған жағдайдағы саладағы (өңірдегі) және Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік-экономикалық жағдайының даму перспективаларын талдау, оның ішінде:

      негізгі әлеуметтік көрсеткіштер (халықтың табыс деңгейі, жұмыссыздық, жұмыспен қамтылу, өлім, туылу деңгейі);

      негізгі салалық (өңірлік) көрсеткіштер (өнімді (тауарды/көрсетілетін қызметті) өндіру көлемі), жалпы ішкі өнім құрылымындағы саланың (өңірдің) үлесі, салаға (өңірге) салынған инвестициялардың көлемі және олардың жоспарланатын кезеңдегі үрдістері);

      3) нәтижелердің, салдарлар мен әсер етулердің, көбейтілген пайда мен шығындардың, тұтынушылардың қосымша пайдасының, қалпына келмейтін шығындардың, сыртқы әсерлердің, халықаралық әсерлердің, жобаны іске асырудан түсетін жанама пайданың талдауын қамтитын жоба бойынша пайда мен шығындардың талдауы;

      4) ағымдағы бағалар мен өткен жылдың салыстырмалы бағаларындағы тікелей, жанама және жиынтық макроэкономикалық әсерді есептеу;

      5) таза қоғамдық пайданың, экономикалық таза келтірілген табыстың (Economic net present value – ENPV), кірістіліктің экономикалық ішкі нормасының (Economic Internal Rate of Return – EIRR) көрсеткіштерін есептеу;

      6) жобаны іске асырудың аралас салалардың (көрші өңірлердің) дамуына әсерін талдау;

      7) жобаның Қазақстан Республикасының экспорттық әлеуетінің өсуіне және импортты алмастыруға, инновациялардың дамуына әсерін талдау.

      16. "Жобаның мемлекеттік бюджетке әсері" деген бөлімде мыналар көрсетіледі:

      1) жекеше әріптес қызметін қолдау үшін көрсетілуі жоспарланған мемлекеттік қолдау түрлері мен мөлшерлері, олардың есептеулері және негіздемесі;

      2) жобаны іске асыру жылдары бойынша мемлекеттік бюджетке (республикалық немесе жергілікті) түсетін жүктемені есептеу;

      3) МЖӘ объектісін пайдалану кезінде мемлекеттік бюджетке түсуі жоспарланған салықтық түсімдер;

      4) таза бюджеттік пайданың, бюджеттік таза келтірілген кірістің (мемлекеттік бюджеттің NPV-сі), кірістіліктің бюджеттік ішкі нормасының (мемлекеттік бюджеттің IRR-і) көрсеткіштерін есептеу;

      5) МЖӘ жобасының тиімді мерзімін айқындау;

      6) МЖӘ схемасы бойынша жобаны іске асырудың, жобаны тек мемлекеттің бюджет қаражаты есебінен және мемлекеттік қарыздар есебінен қаржыландырудың салыстырмалы талдауы.

      17. "Тәуекелдерді бағалау және бөлу" деген бөлімде жобаны іске асыру кезінде, оның ішінде дайындық кезеңінде, МЖӘ объектісін салу/реконструкциялау және оны пайдалану кезеңінде басталуы мүмкін тәуекелдер сипатталады.

      Бұл бөлімде мыналар қамтылады:

      1) коммерциялық тәуекелдерді бағалау;

      2) әлеуметтік тәуекелдерді бағалау;

      3) экономикалық тәуекелдерді бағалау;

      4) техникалық тәуекелдерді бағалау;

      5) қаржылық тәуекелдерді бағалау;

      6) тәуекелдердің негізгі факторларын, олардың өзгеруінің болжамды сипаты мен диапазонын, оларды төмендету бойынша болжамды іс-шараларды айқындайтын мемлекеттік әріптес және жекеше әріптес үшін ерекше тәуекелдерді бағалау;

      7) тәуекелдерді жоба қатысушыларының арасында бөлуді талдау;

      8) белгісіздік жағдайындағы талдау, оның ішінде негізгі параметрлер бойынша (өткізу көлемі, өткізу бағасы, тікелей шығындар) сезімталдықты талдау, оның ішінде параметр өзгеруінің шекті рұқсат етілген мәндерін айқындау.

      Тәуекелдерді бағалау сандық және сапалық талдау әдісімен жүргізіледі.

      18. "Жоба бойынша тұжырымдар" деген бөлімде мыналар сипатталады:

      1) жоба бойынша негізгі артықшылықтар мен кемшіліктер;

      2) жобаны іске асырудың оңтайлы нұсқасы;

      3) жоба бойынша сыни тәуекелдер және оларды төмендету бойынша шаралар.

      19. МЖӘ жобасының ТЭН-і МЖӘ жобасының ТЭН-інде келтірілген ақпаратты растайтын және ашатын кестелерден, диаграммалардан, суреттерден, жергілікті жердің карталарынан, сондай-ақ барлық ашылатын формулаларымен Excel форматындағы электрондық нұсқада ұсынылатын, МЖӘ жобасының ТЭН-інде жобаны іске асырудың қарастырылатын нұсқаларының (жобаны қаржыландыру көздері бойынша) әрқайсысы бойынша қаржылық-экономикалық үлгілерден тұратын қосымшаны қамтиды.

      20. МЖӘ жобасының ТЭН-дері мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органға қағаз және электрондық жеткізгіштерде, оның ерекшелігіне байланысты тиісті оң сараптамаларын, атап айтқанда:

      1) осы бұйрықпен бекітілген МЖӘ жобаларын жоспарлау және іске асыру қағидаларының 132-тармағының 1)-тармақшасында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, ведомстводан тыс кешенді сараптаманы;

      2) тиісті саланың уәкілетті органының сараптамасын;

      3) "Қазақстан Даму Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабына сәйкес мемлекеттік кепілдік берілген жағдайда, банктік сараптаманы;

      4) қажет болған жағдайда мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманы қоса бере отырып, жіберіледі.

      Жобаның ерекшелігіне байланысты МЖӘ жобалары бойынша мынадай бастапқы құжаттар талап етіледі:

      1) осы бұйрықпен бекітілген МЖӘ жобаларын жоспарлау және іске асыру қағидаларының 132-тармағының 1)-тармақшасында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, құрылыс қызметін көздейтіндерге МЖӘ жобасының ТЭН-іне салалық, ведомстводан тыс кешенді сараптамалардың қорытындылары, сондай-ақ МЖӘ жобасының ТЭН-ін әзірлеуге берілген тапсырмаға қоса берілетін құжаттардың көшірмелері, оның ішінде техникалық шарттар, жаңа объектілер салуды көздейтін жобалар бойынша жер учаскелерін бөлу туралы жергілікті атқарушы органдардың шешімдері (қажет болған жағдайда жер учаскелерінің иелері мен жер пайдаланушылардың залалдарының, алынатын алқаптардың түріне байланысты ауыл шаруашылығы мен орман шаруашылығы өндірісінің шығындарының есептеулерін қоса бере отырып) және қолданыстағы объектілерді реконструкциялауды көздейтін жобалар бойынша жылжымайтын мүлікке тиісті құқық белгілейтін құжаттардың көшірмелері талап етіледі;

      2) инновациялық қызметті көздейтіндерге салалық және мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптамалардың қорытындылары талап етіледі.

      МЖӘ жобасының ТЭН-ін түзету кезінде осы тармақта көрсетілген құжаттарға қосымша мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органға мына құжаттар ұсынылады:

      1) мемлекеттік органның бірінші басшысы не оның орынбасары не ол уәкілеттік берген тұлға қол қойған тиісті салыстырмалы кестені қоса бере отырып, өзгеруі болжамданған техникалық шешімдер және/немесе қосымша шығыстарды немесе МЖӘ жобасының ТЭН-і бойынша енгізілетін қосымша құрамдауыштарды көрсете отырып, өтінім беруші мемлекеттік органның бірінші басшысы не оның орынбасары не ол уәкілеттік берген тұлға қол қойған өтінім-хат;

      2) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органның оң қорытындысын алған кезде бұдан бұрын қарастырылған сараптама қорытындылары мен МЖӘ жобасының ТЭН-і бойынша құжаттар (бастапқы бекітілген ТЭН бойынша).

3 тарау. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының техникалық-экономикалық негіздемесінің сараптамасына қойылатын талаптар

      21. МЖӘ дамыту орталығы конкурстық құжаттаманың сараптамасы шеңберінде МЖӘ жобасының ТЭН-ін бағалауды жүзеге асырады (егер бар болса).

      Конкурсты ұйымдастырушы конкурстық өтінімдерге, оның ішінде оның құрамындағы МЖӘ жобасының ТЭН-іне қажетті сараптамаларды қамтамасыз етеді.

      МЖӘ жобасының ТЭН-іне сараптама жүргізу кезінде ерекшелігіне қарай Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа да қажетті сараптамалар талап етілуі мүмкін.

      Егер конкурсқа қатысушы конкурсты ұйымдастырушының ведомстводан тыс кешенді сараптаманың қорытындысы бар ТЭН-інде көзделген техникалық–технологиялық және экологиялық шешімдерді қабылдаған жағдайда, ТЭН ведомстводан тыс кешенді сараптама өтуді талап етпейді.

      22. Құрылыс саласындағы МЖӘ жобасының ТЭН-і бойынша жобалардың ведомстводан тыс кешенді сараптамасы "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 64-4-бабының 2-тармағына сәйкес мемлекеттік сараптау ұйымымен жүзеге асырылады.

      23. Құрамында сәулет, қала құрылысы және құрылыс шешімдері бар МЖӘ жобасы ТЭН-інің сараптамасына қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасында және Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын мемлекеттік нормативтерде айқындалады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 25 қарашадағы
№ 725 бұйрығына
7-қосымша

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін құру және (немесе) реконструкциялау құнын және мемлекеттік-жекешелік әріптестік субъектілерін мемлекеттік қолдау мен шығындарын өтеу көздерінің жиынтық құнын есептеу әдістемесі

      Ескерту. Бұйрық әдістемемен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.02.2018 № 80 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 13.04.2022 № 35 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

1 тарау. Жалпы ережелер

      1. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін құру және (немесе) реконструкциялау құнын және мемлекеттік-жекешелік әріптестік субъектілерін мемлекеттік қолдау мен шығындарын өтеу көздерінің жиынтық құнын есептеу әдістемесі (бұдан әрі – Әдістеме):

      1) мемлекеттік-жекешелік әріптестік (бұдан әрі - МЖӘ) объектісін құру және (немесе) реконструкциялау құнын және МЖӘ субъектілерін мемлекеттік қолдау мен шығындарын өтеу көздерінің жиынтық құнын есептеуге қойылатын бірыңғай талаптардың сақталуын қамтамасыз етеді;

      2) МЖӘ объектісін құру және (немесе) реконструкциялау құнын және МЖӘ субъектілерін мемлекеттік қолдау мен шығындарын өтеу көздерінің жиынтық құнын есептеу жүзеге асырылатын барлық МЖӘ жобаларында қолданылады.

      2. Әдістеме МЖӘ объектісін құру және (немесе) реконструкциялау құнын және МЖӘ субъектілерін мемлекеттік қолдау мен шығындарын өтеу көздерінің жиынтық құнын айқындауға қатысатын лауазымды, заңды және жеке тұлғалалардың басшылыққа алуы үшін әзірленген.

      3. Әдістемеде мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      мемлекеттік қолдау – "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 27-бабы 2-тармағының 1-6) тармақшаларында көзделген мемлекеттік қолдаудың түрлері;

      МЖӘ субъектілерінің шығындарын өтеу көздері – Заңның 1-бабы 4), 9), 10) тармақшаларында және 9-бабының 2-тармағында көзделген бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылатын ақшалай төлемдер.

      Осы Әдістемеде жекеше әріптес, МЖӘ компаниясы (институционалдық МЖӘ шеңберінде құрылған) МЖӘ субъектілері деп түсініледі.

      Осы Әдістемеде пайдаланылатын өзге де терминдер мен анықтамалар қолданыстағы заңнамаға сәйкес қолданылады.

      4. МЖӘ субъектілерін мемлекеттік қолдау мен шығындарын өтеу көздерінің жиынтық құны - бұл МЖӘ субъектілерін мемлекеттік қолдау мен шығындарын өтеу көздерінің барлық түрлерінің жиынтық құны.

2 тарау. МЖӘ объектісін құру және (немесе) реконструкциялау құнын айқындау

      5. Объектінің құны Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарында 16 (бұдан әрі – ҚЕХС) қолданылатын активтердің/негізгі құралдардың бастапқы құны ұғымына сәйкес болып табылады. ҚЕХС сәйкес негізгі құралдардың бастапқы құны активті мақсатына сәйкес пайдалану үшін жұмыс қалпына келтіруге қажетті барлық шығындардан құралады. Іс жүзінде өзі дайындайтын негізгі құралдар үшін ол қарыз қаражатын тарту бойынша шығыстарды қоса алғанда, компания жұмсаған шығындар сомасы ретінде айқындалады (ҚЕХС 23).

      6. МЖӘ объектісін құру және (немесе) реконструкциялау құны МЖӘ субъектілерін мемлекеттік қолдау көлемін және шығындарын өтеу көздерін анықтау мақсатында айқындалады.

      7. Объектіні МЖӘ-ға беру мүмкіндігі туралы ұсынысты қалыптастыру кезеңінде объектінің құны Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалау әдісімен айқындалады.

      8. МЖӘ жобасын жоспарлау кезеңінде МЖӘ объектісін құру және (немесе) реконструкциялау құны МЖӘ жобалары бойынша жаңа объектiлерді салу және (немесе) бар объектiлерді өзгерту мақсатында МЖӘ субъектілері жұмсаған барлық шығыстардың сомасы ретінде айқындалады:      Pt = Ptnсд +Ptmру + Ptayn + Ptфn + Ptсмрах + Ptаморm +Ptөзгелері,

      мұнда:

      СО - объект құны;

      N - МЖӘ объектісін құру және (немесе) реконструкциялау кезеңінің жылдармен сипатталған ұзақтығы;

      Рt - МЖӘ объектісін құру және (немесе) реконструкциялау t кезеңіндегі МЖӘ субъектілерінің МЖӘ объектісін құруға және (немесе) реконструкциялауға жұмсаған барлық шығындарының жиынтық мөлшері;

      Pt nсд –

      мыналарға жұмсалған t кезеңіндегі шығыстар:

      тиісті саланың сметалық нормалары мен бағамдарының жинағына, тиісті саладағы жобалау жұмыстарының бағаларының жинақтарына, Жобалау және салу бойынша қағидалар жиынтығына сәйкес айқындалатын жобалау-сметалық құжаттама әзірлеуге жұмсалатын шығыстар;

      тиісті саланың нормативтеріне сәйкес қажетті сараптамаларды жүргізуге (оның ішінде ведомстводан тыс кешенді сараптама, техникалық қадағалау, авторлық қадағалау) жұмсалатын шығыстар;

      МЖӘ объектісін пайдалануға бергенге дейін лицензияларды, патенттерді, рұқсаттарды және де қолданыстағы заңнамаға сәйкес көзделген құжаттарды алуға жұмсалатын шығыстар;

      Pt mру - тиісті саланың қолданыстағы заңнамасына және нормаларына сәйкес МЖӘ объектісін құруда (салуда) қолданылатын шикізат пен материалдар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер бойынша t кезеңіндегі шығыстар;

      Pt ayn - Жұмысшылардың жұмыстары мен кәсіптерінің бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығына (БТБА) және Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес МЖӘ объектісін құру және (немесе) реконструкциялау кезеңінде нормативтік мәндер шегіндегі техникалық және әкімшілік шығыстарды қоса алғанда, МЖӘ объектісін құру (салу) кезеңіндегі компанияны басқаруға жұмсалатын t кезеңіндегі шығыстар;

      Pt фn - мыналарға жұмсалатын t кезеңіндегі шығыстар:

      қарыз капиталының нарығында белгіленген нарықтық сыйақы мөлшерлемесі бойынша есептелетін қысқа және ұзақ мерзімге тартылатын қарыздар бойынша сыйақылар төлеуге жұмсалатын шығыстар.

      Инвестициялар Қазақстан Республикасының қарыз капиталы нарығында тартылған жағдайда қарыздар бойынша сыйақыларды төлеу бойынша шығыстар Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің берілген кредиттер бойынша (орташа өлшенген) сыйақы мөлшерлемелері статистикасының деректері негізінде айқындалады,ол Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сайтында (http://www.nationalbank.kz) "Статистика" деген бөлімдегі статистикалық бюллетеньде орналастырылады, шетел капиталы тартылған жағдайда сыйақыларды төлеу бойынша шығыстар LIBOR (London Interbank Offered Rate - лондондық банкаралық нарықта әртүрлі валюталармен және әртүрлі мерзімдерге қаражат беруді ұсынатын банктер беретін банкаралық кредиттер бойынша орташа өлшенген пайыздық мөлшерлеме, бұдан әрі - LIBOR) мөлшерлемесі және қарыз капиталы нарығында қалыптасқан нарықтық сыйақы мөлшерлемесі бойынша есептелетін маржа ескеріле отырып есептелетін болады;

      Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің ресми интернет-ресурсында (http://economy.gov.kz/kz/) орналастырылған, тиісті мақұлданған Әлеуметтік-экономикалық даму және бюджет параметрлері болжамына сәйкес есептеулер кезінде қаржы-экономикалық модельде болжанатын инфляция (тұтынушылық бағалар) деңгейі + облигациялар айналымының барлық мерзімі бойында қолданылатын белгіленген маржа ретінде айқындалатын МЖӘ объектісін құру және (немесе) реконструкциялау кезеңінде инфрақұрылымдық облигациялар бойынша есептелетін сыйақыларды төлеуге жұмсалатын шығыстар;

      Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігінің сайтында (http://economy.gov.kz/kz/) орналастырылған, тиісті мақұлданған Әлеуметтік-экономикалық даму және бюджет параметрлері болжамына сәйкес шетел валютасындағы кредиттер бойынша бағамдық айырмашылықтарға жұмсалатын шығыстар;

      Pt смрах - сақтандыру қызметтерінің нарығын зерттеп-қарау нәтижелері бойынша сақтандыру қызметінің нарықтық бағаларына сәйкес инфрақұрылымдық облигациялар бойынша мемлекет кепілгерлігі бойынша сақтандыруды қоса алғанда, МЖӘ объектісін құруға және (немесе) реконструкциялауға байланысты сақтандырудың барлық түрлеріне жұмсалатын t кезеңіндегі шығыстар;

      Pt аморm - салық заңнамасында көзделген нормалар шегінде жаңа объектіні құруда (салуда) тікелей қолданылатын негізгі құралдар мен материалдық емес активтерге t кезеңінде есептелетін амортизацияға жұмсалатын шығыстар;

      Pt басқалары - мынадай шығыстарды қамтитын t кезеңіндегі басқа да шығыстар:

      KazPrime индикаторын (KazPrime индикаторы қазақстандық банкаралық депозиттер нарығында ақша орналастыру мөлшерлемелері бойынша орташа мәнді көрсетеді) қалыптастыру туралы KASE ("Қазақстан қор биржасы" акционерлік қоғамының ресми тізімі) Келісіміне қатысушы банктердің көрсетілетін қызметтерінің орташа тарифтері ретінде айқындалатын қарыздарды тартуға жұмсалатын шығыстар. Тарифтер жария ақпарат болып табылады және тиісті қаржы ұйымдарының сайттарында орналастырылған;

      нарықты зерттеп-қарау нәтижелері бойынша тиісті көрсетілетін қызметтердің нарықтық бағаларына сәйкес инфрақұрылымдық облигацияларды шығаруды ұйымдастыруға жұмсалатын шығыстар;

      банктік кепілдік беру қызметтерінің нарығын зерттеп-қарау нәтижелері бойынша банктік кепілдік беру қызметтерінің нарықтық бағаларына сәйкес банктік кепілдік беру бойынша банктің ақылы көрсетілетін қызметтері мен комиссияларына жұмсалатын шығыстар;

      уәкілетті мемлекеттік органдар алатын міндетті алымдар мен төлемдерге жұмсалатын шығыстар;

      аудиторлық компаниялардың баға ұсыныстарына сәйкес аудиторлық тексерулерге жұмсалатын шығыстар;

      МЖӘ объектісін құру және (немесе) реконструкциялау бойынша жоғарыда көрсетілген барлық шығыстар сомасының 1 % аспайтын көлемде МЖӘ объектісін құруға және (немесе) реконструкциялауға байланысты шығыстар.

      Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті төрағасының 2017 жылғы 14 қарашадағы № 249-НҚ бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16073 болып тіркелген) бекітілген құрылыстағы баға белгілеу бойынша нормативтік құжаттар объектілер құрылысының құнын, оның ішінде үстеме шығыстар мен құрылыстағы сметалық пайданың шамасын айқындау үшін нормативтік негіз болып табылады.

      9. Қолданыстағы МЖӘ объектісін реконструкциялау кезінде МЖӘ объектісінің құны "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)" Қазақстан Республикасы кодексінің 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272 және 273-баптарына сәйкес айқындалған құнға тең.

3 тарау. МЖӘ субъектілерін мемлекеттік қолдау мен шығындарын өтеу көздерінің жиынтық құнын есептеу

      10. МЖӘ субъектілерін мемлекеттік қолдау мен шығындарын өтеу көздерінің жиынтық құнын есептеу қаржы-экономикалық моделін (бұдан әрі – ҚЭҮ) пайдалана отырып жүргізіледі. Мемлекеттік қолдау шығындарды өтеу көздерінің оңтайлы деңгейін айқындау мақсатында ҚЭҮ екі нұсқасы: атап айтқанда, базалық ҚЭҮ және кеңейтілген ҚЭҮ әзірленеді.

      11. Базалық ҚЭҮ әзірлеу кезінде:

      жоба мемлекеттік қолдау мен шығындарды өтеу көздері болмаған кезде жүзеге асырылады;

      жоба МЖӘ объектісін пайдалану процесінде тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді өткізу, оның ішінде мемлекеттік тапсырысты (мемлекеттік білім беру тапсырысы, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі және басқалар) қамтамасыз етуді көздейді деген болжам қолданылады. Тұтыну кепiлдiгi ретiнде көзделмесе, мемлекеттiк тапсырыс базалық ҚЭҮ-не қосылады.

      Базалық ҚЭҮ шеңберінде қаржылық қолдау шараларын ескерусіз жобаның таза келтірілген құны есептеледі (бұдан әрі – базалық NPV).

      12. Базалық NPV есептеген кезде мынадай талаптар мен болжамдар сақталады:

      1) жоба қарыз алудың нарықтық құны (пайыздық мөлшерлемесі) бойынша тек қана коммерциялық көздерден қаржыландырылады;

      2) қаржылық қолдау шаралары ұсынылмайды;

      3) теріс базалық NPV болуына жол беріледі.

      13. Кеңейтілген ҚЭҮ мемлекеттік қолдау мен шығындарды өтеу көздері ұсынылған ескере отырып, базалық ҚЭҮ негізінде әзірленеді. Кеңейтілген ҚЭҮ базалық ҚЭҮ-ге МЖӘ жобасының коммерциялық тиімділігін қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттік қолдау мен шығындарды өтеу көздерін қосу жолымен әзірленеді.

      14. МЖӘ жобасын іске асырудың оңтайлы схемасын айқындау мақсатында кеңейтілген ҚЭҮ әзірлеу кезінде әзірлеуші Заңның талаптарын сақтай отырып, МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелердің белгіленген лимиттерін, пайдалар мен шығындардың ара-қатынасын, институционалдық схеманы және МЖӘ жобасының басқа ерекшеліктерін ескере отырып, МЖӘ субъектілерін мемлекеттік қолдау мен шығындарды өтеу көздерінің әр түрлерін қолдану мүмкіндігін қарайды.

      15. Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік Кодексінің 288-бабының 4-тармағына сәйкес мемлекеттік заттай гранттардың құнын бағалау олардың нарықтық құны бойынша Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен жүргізіледі.

      16. Мемлекетке тиесілі зияткерлік меншік объектiлерiне ерекше құқықтардың құны Қазақстан Республикасының зияткерлік меншік және бағалау қызметі мәселелері бойынша заңнамасына сәйкес айқындалған құн болып табылады.

      17. МЖӘ шарттарының шеңберінде инфрақұрылымдық облигациялар бойынша мемлекет кепілгерлігінің құны кепілгерлікті орындау құны болып табылады және кепілгерлікпен қамтамасыз етілген облигациялық қарыз бойынша негізгі борыштың және ол бойынша есептеудің 1 кезеңі мен 6 айға есептелген МЖӘ жобасын іске асыру кезеңіне болжанатын неғұрлым жоғары пайыздық мөлшерлеме бойынша сыйақы сомасы ретінде есептеледі:      мұнда:

      P – инфрақұрылымдық облигациялар бойынша мемлекет кепілгерлігі шеңберінде мемлекеттік қолдау құны;

      D – негізгі борыш сомасы;

      r – ҚЭҮ-де болжанатын инфляцияның ең жоғары деңгейі + (плюс) облигациялар айналымының бүкіл мерзімі ішінде қолданылатын тіркелген маржа ретінде айқындалатын пайыздық мөлшерлеме;

      p – күнтізбелік жылдағы купондық сыйақыны есептеу кезеңдерінің саны.

      18. Мемлекеттік емес қарыздар бойынша мемлекет кепілдігінің құны мемлекеттік кепілдікпен қамтамасыз етілген қарыз бойынша негізгі борыш сомасы және ол бойынша есептеудің 1 кезеңіне және 1 айға немесе шарт талаптарына сәйкес кезеңге есептелген МЖӘжобасын іске асыру кезеңіне болжанатын неғұрлым жоғары пайыздық мөлшерлеме бойынша сыйақы ретінде есептеледі:      мұнда:

      G – мемлекеттік кепілдіктер құны;

      L – мемлекет кепілдік беретін қарыз бойынша негізгі борыш сомасы;

      s – қарыз алу туралы шарт талаптарына немесе конкурстық өтінімге сәйкес мемлекет кепілдік беретін қарыз бойынша МЖӘ жобасын іске асыру кезеңіне болжанатын неғұрлым жоғары сыйақының жылдық мөлшерлемесі. Конкурстық құжаттаманы әзірлеу кезеңінде LIBOR+(қосу) 1% (шетел валютасындағы қарыздар үшін), "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 19-бабына сәйкес белгіленген базалық мөлшерлеменің пайыздық дәлізінің жоғарғы шегі + 1% (ұлттық валютадағы қарыздар үшін) мөлшерлемесі ретінде айқындалады;

      t – күнтізбелік жылдағы мемлекет кепілдік беретін қарыз бойынша сыйақыны есептеу кезеңдерінің саны.

      19. МЖӘ жобасын қоса қаржыландыру сомасы МЖӘ объектісін салу, құру, реконструкциялау, жаңғырту кезеңі ішінде мемлекеттік бюджеттен жұмсалатын шығыстардың жиынтық шамасына тең.

      20. МЖӘ жобасы бойынша инвестициялық шығындардың өтемақысын (бұдан әрі – ИШӨ) жеке, сол сияқты мемлекеттік қолдаудың және мемлекеттік бюджеттен төленетін төлемдердің өзге де шараларымен бірлесіп ұсынған кезде:

      ИШӨ инфляция деңгейіне индекстелмейді;

      Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамаға сәйкес құрылыстағы баға белгілеу жөніндегі нормативтік құжаттар ескеріледі.

      ИШӨ төлеу МЖӘ объектісін пайдалануға енгізгеннен кейін МЖӘ шартына сәйкес кемінде 5 (бес) жылды құрайтын мерзім ішінде тең үлестермен жүзеге асырылады.

      Бұл ретте МЖӘ шартында белгіленген ИШӨ төлеу мерзімін неғұрлым ерте кезеңдерге ауыстыруға жол берілмейді.

      21. МЖӘ жобасы бойынша операциялық шығындардың өтемақысы сомасын есептеу кезінде операциялық шығындардың мынадай топтары есепке алынады:

      1) МЖӘ объектісінің инженерлік және технологиялық жабдықтарын ұстауға және пайдалануға жұмсалатын шығындар;

      2) МЖӘ объектісінің ғимараттары (құрылыстары) мен аумақтарын ұстауға жұмсалатын шығындар;

      3) әкімшілік шығындар (әкімшілік-басқару персоналына еңбекақы төлеу; сақтандыру бойынша шығыстар; МЖӘ субъектісінің ағымдағы шығыстары (банктік көрсетілетін қызметтер, байланыс қызметі, күзет қызметі).

      4) салықтар бойынша шығыстар;

      5) сақтандыру бойынша шығыстар;

      6) қарыздарға қызмет көрсету бойынша шығыстар;

      7) басқа операциялық шығындар, оның ішінде: ағымдағы жөндеу; орташа жөндеу; материалдық шығыстар (отын, жабдықтардың қосалқы бөлшектері сияқты МЖӘ объектісін пайдалану үшін қажетті шикізат, жабдықтың күнделікті жөндеуі); МЖӘ объектісінің жұмыс істеуі үшін қажетті заттай нормалар немесе материалдық қорлар, мынадай салалық шығыстар: арнайы киім; республикалық және жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын МЖӘ объектілерінде тамақтану құны; МЖӘ объектілеріндегі қажетті түгендеу мүлкі.

      22. МЖӘ объектісін күрделі жөндеу бойынша шығыстар МЖӘ субъектілерінің шығындарын өтеу және кірістерді алу көздерінің мынадай түрлерінің бірінің шеңберінде есепке алынады:

      1) мемлекеттік меншіктегі МЖӘ объектісін басқаруды жүзеге асырғаны үшін сыйақы, сондай-ақ МЖӘ объектісін пайдаланғаны үшін жалдау төлемақысы;

      2) қолжетімділік үшін төлемақы;

      3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда мемлекеттен берілетін субсидиялар.

      23. Қолжетімділік үшін төлемақы:

      операциялық шығындардың өтемақысы сомасынан;

      МЖӘ объектісінің сапалық сипаттамаларын, сондай-ақ МЖӘ объектісінің жеке техникалық-экономикалық параметрлерін негізге ала отырып, оның қолжетімділігін қамтамасыз еткені үшін жекеше әріптеске сыйақы сомасынан тұрады.

      Қолжетімділік үшін төлемақымен бірге осы Нұсқаулықтың 3-тармағында көрсетілген мемлекеттік қолдау шаралары мен мемлекеттік бюджеттен төленетін төлемдердің өзге де түрлерін беруге жол беріледі.

      24. Жалға алу төлемақысы мемлекеттік немесе жеке меншіктегі МЖӘ объектісін мүліктік жалдауды, сондай-ақ МЖӘ объектісін лизингке беруді көздейтін МЖӘ шарттарында қолданылады.