Жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тіркеу, акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есептерді қарау, сондай-ақ жарияланған акциялар шығарылымын жою қағидаларын, Жарияланған акциялар шығару проспектісін жасау және ресімдеу қағидаларын, жарияланға

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 29 ақпандағы № 76 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылы 15 сәуірде № 13599 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 қазандағы № 247 қаулысымен.

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.10.2018 № 247 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Мыналар:

      1) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес Жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тіркеу, акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есептерді қарау, сондай-ақ жарияланған акциялар шығарылымын жою қағидалары;

      2) осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес Жарияланған акциялар шығару проспектісін жасау және ресімдеу қағидалары, жарияланған акциялар шығару проспектісінің құрылымы;

      3) осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке қойылатын талаптар бекітілсін.

      2. Осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілерінің құрылымдық бөліктерінің күші жойылды деп танылсын.

      3. Бағалы қағаздар нарығы департаменті (Хаджиева М.Ж.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы қаулыны "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына:

      Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгенінен кейін күнтізбелік он күн ішінде "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға;

      Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін оны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі алған күннен бастап бес жұмыс күн ішінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізіліміне, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізуге жіберуді;

      3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

      4. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін.

      6. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк


Төрағасы

Д. Ақышев


  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы
№ 76 қаулысына
1-қосымша

Жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тіркеу, акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есептерді қарау, сондай-ақ жарияланған акциялар шығарылымын жою қағидалары
1. Жалпы ережелер

      1. Осы Жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тіркеу, акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есептерді қарау, сондай-ақ жарияланған акциялар шығарылымын жою қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Акционерлік қоғамдар туралы" 2003 жылғы 13 мамырдағы (бұдан әрі – Акционерлік қоғамдар туралы заң), "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі (бұдан әрі – Бағалы қағаздар рыногы туралы заң), "Инвестициялық қорлар туралы" 2004 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді.

      2. Қағидалар жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тіркеу, акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есептерді қарау, сондай-ақ жарияланған акциялар шығарылымын жою талаптары мен тәртібін айқындайды.

2. Жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тіркеу тәртібі

      3. Акционерлік қоғам (бұдан әрі – қоғам) жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тiркеу үшiн қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға (бұдан әрі – уәкілетті орган) мынадай құжаттарды:

      1) ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісімі бар еркiн нысанда жасалған өтiнiш;

      2) қоғамның құрылтай жиналысының (жалғыз құрылтайшының шешiмiнің) немесе акционерлерiнің жалпы жиналысының (дауыс беретiн барлық акцияларды иеленушi акционердiң шешiмiнің) жарияланған акциялар шығару туралы хаттама көшiрмесiн;

      3) қоғам жарғысының көшiрмесiн;

      4) қоғам құрылтайшыларының арасында орналастырылатын жарияланған акцияларға ақы төленгенін растайтын құжаттарды;

      5) Жарияланған акциялар шығару проспектісін жасау және ресімдеу қағидаларына, жарияланған акциялар шығару проспектісінің құрылымына қосымшаға сәйкес жасалған және ресімделген қоғамның жарияланған акциялар шығару проспектісін ұсынады.

      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.03.2017 № 50 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

      4. Акционерлік инвестициялық қордың жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тіркеу үшін акционерлік инвестициялық қор Қағидалардың 3-тармағында көрсетілген құжаттардан басқа, акционерлік инвестициялық қордың басқарушы компаниямен, кастодианмен және тіркеушімен жасаған шарттардың жобаларын, сондай-ақ акционерлік инвестициялық қордың құрылтайшыларының жалпы жиналысы не жалғыз құрылтайшысы бекіткен инвестициялық декларацияны қосымша ұсынады.

      5. Талап етілетін құжаттар қоса беріле отырып, өтініш уәкілетті органға қағаз тасымалдағышта не электрондық түрде "электрондық үкіметтің" веб-порталы арқылы ұсынылады.

      Жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тіркеу үшін құжаттар "электрондық үкіметтің" веб-порталы арқылы ұсынылған жағдайда, Қағидалардың 3-тармағының 1), 2), 3) және 4) тармақшаларында және 4-тармағында көрсетілген құжаттар электрондық түрде "электрондық үкіметтің" веб-порталы арқылы ұсынылады, Қағидалардың 3-тармағының 5) тармақшасында көрсетілген құжат қағаз тасымалдағышта ұсынылады.

      6. Уәкілетті орган жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тіркеу үшін ұсынылған құжаттарды олар алынған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде қарайды.

      7. Қоғам жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тіркеу үшін ұсынған құжаттар Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келген жағдайда, уәкілетті орган:

      1) құжаттар қағаз тасымалдағышта ұсынылған кезде акцияларға ұлттық сәйкестендіру нөмірін (ұлттық сәйкестендіру нөмірлерін) береді және ілеспе хатпен қоғамға Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті және уәкілетті органның оны тіркегені туралы белгісі бар жарияланған акциялар шығару проспектісінің бір данасын жібереді;

      2) құжаттар "электрондық үкіметтің" веб-порталы арқылы ұсынылған кезде акцияларға ұлттық сәйкестендіру нөмірін (ұлттық сәйкестендіру нөмірлерін) береді және ілеспе хатпен қоғамға оны тіркегені туралы белгімен жарияланған акциялар шығару проспектісін және қоғамның "жеке кабинетіне" электрондық құжат нысанында Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті жібереді.

      8. Қоғам жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік алған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде қағаз тасымалдағышта ілеспе хатпен бірге қоғам атауының, оның орналасқан жерінің, акциялар санының және (немесе) түрінің өзгеруіне байланысты жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік ауыстырылған жағдайды қоспағанда, қоғамның құрылтайшыларына тіркеушіден алынған жарияланған акцияларды орналастыруды растайтын құжатты ұсынады.

      9. Уәкілетті орган Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 10-бабының 1-тармағында көзделген жағдайларда бас тарту себептерін көрсете отырып, жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тіркеуден бас тартады.

      Жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тіркеуден бас тартылған жағдайда қоғам уәкілетті органның ескертулерін жояды және бас тартуды алған күннен бастап 2 (екі) ай ішінде уәкілетті органға құжаттарды қайта ұсынады.

3. Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті қарау тәртібі

      10. Қоғам уәкілетті органға қоғамның жарияланған акцияларын толық орналастырғанға дейін әр алты айдың қорытындысы бойынша (есепті жарты жылдық аяқталуы бойынша 1 (бір) айдың ішінде) өз акцияларын орналастыру қорытындысы туралы есепті не оларды толық орналастыру күнінен бастап 1 (бір) айдың ішінде ұсынады. Тұрақтандыру банкі акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті ұсынбайды.

      Жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тіркеу күні акцияларды орналастырудың алғашқы есепті кезеңі басталған күн болып табылады. Алдыңғы есепті кезең аяқталған күннен кейінгі күн акцияларды орналастырудың келесі есепті кезеңінің басталу күні болып табылады.

      Акцияларды толық орналастыру күні жарияланған бағалы қағаздарды есепке алу үшін қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесінде тіркелген тұлғалардың жеке шоттарына немесе номиналды ұстаушылар есеп жүйесінде қоғамның жеке шотынан барлық жарияланған акцияларды есептен шығару бойынша соңғы операцияны жүргізу күні болып табылады.

      11. Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті қарау және бекіту үшін қоғам уәкілетті органға қағаз тасымалдағышта мынадай құжаттарды:

      1) еркін нысанда жасалған акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есептi қарау жөніндегі өтінішті;

      2) есепті айдың соңындағы (жарияланған акциялар толық орналастырылмаған жағдайда) немесе акцияларды орналастыру аяқталған күніндегі (жарияланған акциялар толық орналастырылған жағдайда) жағдай бойынша қаржылық есептілік;

      3) Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке қойылатын талаптарға сәйкес акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті ұсынады.

      Ескерту. 11-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.03.2017 № 50 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

      12. Егер қоғам акцияларды орналастыру қорытындылары туралы соңғы есепті орналастырған не ұсынған күннен бастап 6 (алты) ай өткен соң бірде бір акция орналастырмаса, қоғам есепті кезең аяқталған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей уәкілетті органға:

      1) қоғамның атқарушы органының басшысы (не оның орнындағы адам) бұл кезеңде акциялар орналастырылмағаны туралы қол қойған еркін нысандағы жазбаша хабарламаны;

      2) тіркеуші орналастырылған акциялардың жалпы санының (қоғам сатып алған акцияларды шегергенде) 10 (он) және одан көп пайызына ие акционерлер туралы алты айлық орналастыру мерзімі аяқталған күннен кейінгі күні берілген анықтаманың көшірмесін ұсынады.

      13. Қоғамның акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті қарау және бекіту үшін ұсынған құжаттары Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы және бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес келген жағдайда, уәкілетті орган ілеспе хатпен қоғамға уәкілетті органның оның бекітілгені туралы белгісімен бекітілген жарияланған акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті жібереді.

      14. Қоғамның бір түрдегі орналастырылған акцияларын осы қоғамның басқа түрдегі акцияларына айырбастауға байланысты жарияланған акциялар шығару проспектiсiне өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда, акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке өзгерiстердi және толықтыруларды қарау және бекіту үшін қоғам уәкілетті органға акцияларды айырбастау рәсімін аяқтағаннан кейін бір айдың ішінде қағаз тасымалдағышта мыналарды:

      1) еркін нысанда жасалған акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке өзгерiстер мен толықтыруларды қарау туралы өтінішті;

      2) Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке қойылатын талаптарға сәйкес қазақ және орыс тілдерінде 2 (екі) данада қағаз тасымалдағышта жасалған акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке өзгерiстер мен толықтыруларды;

      3) электрондық түрде PDF форматында жасалған Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке өзгерiстерді;

      4) Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекіту жөніндегі хабарламаның түпнұсқасын (бар болса);

      5) тіркеуші орналастырылған акциялардың жалпы санының (қоғам сатып алған акцияларды шегергенде) 10 (он) және одан көп пайызына ие акционерлер туралы қоғамның бір түрдегі орналастырылған акцияларын осы қоғамның басқа түрдегі акцияларына айырбастау күнінен кейінгі күні берілген анықтаманың көшірмесін ұсынады.

      Қоғамның бір түрдегі орналастырылған акцияларын осы қоғамның басқа түрдегі акцияларына айырбастауға байланысты акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке өзгерістерді бекіту үшін ұсынылған құжаттар Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы және акционерлік қоғамдар туралы заңнамасының талаптарына сәйкес келген жағдайда, уәкілетті орган ілеспе хатпен қоғамға уәкілетті органның оның бекітілгені туралы белгісімен акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке бекітілген өзгерістерді қоғамға жібереді.

      15. Уәкілетті орган Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 24-бабының 3-тармағында белгіленген жағдайда акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті, акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке өзгерiстерді бекітуден бас тартады.

      Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті (акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке өзгерістер мен толықтыруларды) бекітуден бас тартылған жағдайда, қоғам бас тартуды алған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде уәкілетті органға акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті (акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке өзгерiстер мен толықтыруларды) қайталап ұсынады.

4. Жарияланған акциялар шығарылымын жою тәртібі

      16. Жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тіркеу сотпен жарамсыз деп танылған жағдайда, қоғам жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тiркеуді жарамсыз деп тану туралы сот шешiмiн алған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей қоғам уәкілетті органға жарияланған акциялар шығарылымын жою үшін өтініш жасайды және көрсетілген мерзімде қағаз тасымалдағышта мыналарды ұсынады:

      1) еркін нысанда жасалған өтініш;

      2) жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы куәлiктің, жарияланған акциялар шығару проспектісінің, жарияланған акциялар шығару проспектісіне өзгерістердің және толықтырулардың түпнұсқалары;

      3) жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тiркеудi жарамсыз деп тану туралы сот шешiмiнің көшірмесі.

      17. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамның ерікті түрде таратылуына байланысты жарияланған акциялар шығарылымын жою туралы шешім қабылдаған жағдайда (барлық дауыс беруші акцияларына ие акционердің шешімі), түпкілікті тарату балансы бекітілген күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей қоғам уәкілетті органға жарияланған акциялар шығарылымын жою үшін өтініш жасайды және көрсетілген мерзімде қағаз тасымалдағышта мыналарды ұсынады:

      1) еркін нысанда жасалған өтініш;

      2) жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тiркеу туралы куәлiктің, жарияланған акциялар шығару проспектісінің, жарияланған акциялар шығару проспектісіне өзгерістердің және толықтырулардың түпнұсқалары;

      3) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының қоғамның ерікті түрде таратылуына байланысты акциялар шығарылымын жою туралы хаттамасының (барлық дауыс беруші акцияларына ие акционердің шешімі) көшірмесі;

      4) қоғам мүлкінің меншік иегері бекіткен қоғамның тарату балансы.

      18. Қоғам мәжбүрлеп таратылған жағдайда, сот қоғамның тарату балансын бекіткен күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей қоғам уәкілетті органға жарияланған акциялар шығарылымын жою үшін өтініш жасайды және көрсетілген мерзімде қағаз тасымалдағышта мыналарды ұсынады:

      1) еркін нысанда жасалған өтініш;

      2) жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тiркеу туралы куәлiктің, жарияланған акциялар шығару проспектісінің, жарияланған акциялар шығару проспектісіне өзгерістердің және толықтырулардың түпнұсқалары;

      3) қоғамды мәжбүрлеп тарату туралы сот шешiмiнің көшірмесі;

      4) сот бекіткен қоғамның тарату балансы.

      19. 2 (екі) немесе бірнеше қоғамды біріктіру жолымен қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда, қайта ұйымдастырылатын қоғамдар акциялар қайта ұйымдастырылатын қоғамдардың акционерлері арасында орналастырылған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей уәкілетті органға жарияланған акциялар шығарылымын жою үшін өтініш жасайды және көрсетілген мерзімде қағаз тасымалдағышта мыналарды:

      1) еркін нысанда жасалған өтінішті;

      2) жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тiркеу туралы куәлiктің, жарияланған акциялар шығару проспектісінің, жарияланған акциялар шығару проспектісіне өзгерістердің және толықтырулардың түпнұсқаларын;

      3) әрбір жекелеген қоғамның акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысында қабылданған біріктіру туралы шешiмнің көшірмесін, сондай-ақ әрбір қайта ұйымдастырылатын қоғамдардың акционерлерінің жалпы жиналасында қабылданған қайта ұйымдастырылатын қоғамдардың жарияланған акцияларының шығарылымын жою туралы шешімдердің көшірмелерін;

      4) атқарушы органдардың басшылары мен қайта ұйымдастырылған қоғамдардың бас бухгалтерлері қол қойған, қайта ұйымдастырылған қоғамдардың мөрлерімен (бар болса) расталған беру актісінің көшірмесін;

      5) біріктіру нәтижесінде құрылған қоғамның жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тiркеу туралы куәлiктің көшірмесін ұсынады.

      20. Қоғамды (қоғамдарды) басқа қоғамға қосу жолымен қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда, қосылатын қоғам (қоғамдар) қосылатын қоғамның (қоғамдардың) қызметін тоқтатуды мемлекеттік тiркеу үшін әділет органдарына өтініш жасаған күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей уәкілетті органға жарияланған акциялар шығарылымын жою үшін өтініш жасайды және көрсетілген мерзімде қағаз тасымалдағышта мыналарды ұсынады:

      1) еркін нысанда жасалған өтініш;

      2) жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тiркеу туралы куәлiктің, жарияланған акциялар шығару проспектісінің, жарияланған акциялар шығару проспектісіне өзгерістердің және толықтырулардың түпнұсқалары;

      3) қосу жүзеге асырылатын қоғамның акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысында қабылданған қосу туралы шешiмнің көшірмесі және қосылатын қоғамның (қоғамдардың) акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысында қабылданған қосылу туралы шешiмнің көшірмесі, сондай-ақ акционерлерінің жалпы жиналасында қабылданған қосылатын қоғамдардың жарияланған акциялары шығарылымын жою туралы шешімдердің көшірмелерін;

      4) атқарушы органдардың басшылары мен қосу жүзеге асырылатын қоғамның және қосылатын қоғамның (қоғамдардың) бас бухгалтерлері қол қойған, осы қоғамдардың мөрлерімен (бар болса) расталған беру актісінің көшірмесі.

      21. Қоғамды 2 (екі) немесе одан көп қоғамдарға бөлу жолымен қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда, бөлінетін қоғам акциялар бөлінетін қоғамның акционерлері арасында орналастырылған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей уәкілетті органға жарияланған акциялар шығарылымын жою үшін өтініш жасайды және көрсетілген мерзімде қағаз тасымалдағышта мыналарды:

      1) еркін нысанда жасалған өтінішті;

      2) жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тiркеу туралы куәлiктің, жарияланған акциялар шығару проспектісінің, жарияланған акциялар шығару проспектісіне өзгерістердің және толықтырулардың түпнұсқаларын;

      3) бөлінетін қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданған қоғамды 2 (екі) немесе одан көп қоғамдарға бөлу жолымен қоғамды қайта ұйымдастыру туралы шешiмнің көшірмесін, сондай-ақ акционерлерінің жалпы жиналасында қабылданған қосылатын қоғамдардың жарияланған акциялары шығарылымын жою туралы шешімнің көшірмесін;

      4) бөлінген қоғамдардың мүдделерін оларды құру барысында білдіруге тапсырылатын тұлғалар қол қойған бөлу балансын ұсынады.

      22. Қоғамды шаруашылық серіктестікке немесе өндірістік кооперативке қайта құру арқылы қайта ұйымдастырған жағдайда, шаруашылық серіктестікке немесе өндірістік кооперативке қайта құру туралы қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы шешім (барлық дауыс беруші акцияларға ие акционердің шешімдері) қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей жарияланған акциялар шығарылымын жою үшін уәкілетті органға өтініш береді және көрсетілген мерзімде қағаз тасымалдағышта мыналарды:

      1) еркін нысанда жасалған өтінішті;

      2) жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тiркеу туралы куәлiктің, жарияланған акциялар шығару проспектісінің, жарияланған акциялар шығару проспектісіне өзгерістердің және толықтырулардың түпнұсқаларын;

      3) қайта құрылатын қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданған шаруашылық серіктестікке немесе өндірістік кооперативке қайта құру арқылы қайта ұйымдастыру туралы шешімнің көшірмесін, сондай-ақ акционерлерінің жалпы жиналасында қабылданған қайта құрылатын қоғамның жарияланған акциялары шығарылымын жою туралы шешімнің көшірмесін ұсынады.

      23. Уәкілетті орган қоғамның жарияланған акциялар шығарылымын жою үшін ұсынған құжаттарын оларды ұсынған күннен бастап күнтізбелік 14 (он төрт) күн ішінде қарайды.

      24. Қоғамның жарияланған акциялар шығарылымын жою үшін ұсынған құжаттары Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасының, Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы және акционерлік қоғамдар туралы заңнамасының талаптарына сәйкес келген жағдайда, уәкілетті орган акциялар шығарылымын жояды және Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қоғамға жарияланған акциялар шығарылымын жою туралы куәлік жібереді.

      25. Жарияланған акциялар шығарылымын жою туралы куәлікте көрсетілген күннен бастап акциялар шығарылымы жойылады.

      26. Егер уәкілетті органға жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тiркеуді жарамсыз деп тану туралы сот шешiмi немесе заңды күшіне енген қоғамды мәжбүрлеп тарату туралы сот шешiмi келіп түсетін болса немесе уәкілетті орган Ұлттық бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің тізілімінен қоғамды тарату немесе қоғамды қайта ұйымдастыру туралы ақпарат алған жағдайда, уәкілетті орган:

      1) уәкілетті орган жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тiркеуді жарамсыз деп тану немесе қоғамды мәжбүрлеп тарату туралы заңды күшіне енген сот шешiмiн алған;

      2) уәкілетті орган Ұлттық бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің тізілімінен қоғамды тарату немесе қоғамды қайта ұйымдастыру туралы ақпарат алған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде қоғамның жарияланған акциялар шығарылымын жояды.

      Уәкілетті орган тұрақтандыру банкінің қызметін тоқтату туралы уәкілетті органның шешімі негізінде тұрақтандыру банкінің акциялар шығарылымын жою туралы шешім қабылдайды.

      Қағидалардың осы тармағының бірінші және екінші бөліктерінде көрсетілген жағдайларда деректер Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне енгізілген күннен бастап қоғамның акциялар шығарылымы жойылады.

      Жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тiркеуді жарамсыз деп тану туралы сот шешімінің негізінде жарияланған акциялар шығарылымын жойған жағдайда уәкілетті орган қоғамға Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жарияланған акциялар шығарылымын жою туралы куәлікті жібереді.

      27. Уәкілетті орган Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 30-бабының 3-тармағында белгіленген жағдайларда бас тарту себептерін көрсете отырып, акциялар шығарылымын жоюдан бас тартады.

      Жарияланған акциялар шығарылымын жоюдан бас тартылған жағдайда, қоғам уәкілетті органның ескертулерін жояды және бас тарту алған күннен бастап 2 (екі) ай ішінде уәкілетті органға құжаттарды қайталап ұсынады.

5. Қорытынды ережелер

      28. Жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттiк тiркеу, жарияланған акциялар шығару проспектісіне өзгерістерді және толықтыруларды тiркеу, акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есептi (акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке өзгерістерді) бекiту және жарияланған акциялар шығарылымын жою үшін қағаз тасымалдағышта құжаттар беру кезінде:

      1) қоғамның өтінішіне:

      қоғамның құрылтайшысы (құрылтайшылары) қол қою үшін уәкілеттік берген адам қол қояды және қоғамның мөр бедерімен расталады (бар болса) (жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тіркеу үшін);

      қоғамның атқарушы органының басшысы (не оның орнындағы адам) қол қояды және қоғамның мөр бедерімен расталады (бар болса) (жарияланған акциялар шығару проспектісіне өзгерістер мен толықтыруларды тіркеу, акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті (акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке өзгерістерді) бекіту және жарияланған акциялар шығарылымын жою үшін);

      2) егер әрбір ұсынылған құжат бір парақтан тұратын болса, онда оған:

      қоғамның құрылтайшысы (құрылтайшылары) қол қою үшін уәкілеттік берген адам қол қояды және қоғамның мөр бедерімен (бар болса) расталады (жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тіркеу үшін);

      қоғамның атқарушы органының басшысы (не оның орнындағы адам) қол қояды және қоғамның мөр бедерімен расталады (бар болса) (жарияланған акциялар шығару проспектісіне өзгерістер мен толықтыруларды тіркеу, акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті (акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке өзгерістерді) бекіту және жарияланған акциялар шығарылымын жою үшін);

      3) парақтары көп болған кезде әрбір ұсынылған құжат тігіледі және тігістің түйініне және параққа жартылай желімделген қағаз пломбамен бекітіледі. Қоғамның құрылтайшысы (құрылтайшылары) қол қою үшін уәкілеттік берген адамның немесе қоғамның атқарушы органы басшысының (не оның орнындағы адамның) қойған қолдары және қоғамның мөр бедері (бар болса) қағаз пломбаға жартылай, құжаттың парағына жартылай қойылады;

      4) құжаттарда ескертілмеген түзетулер, сызып тастаулар, тазалаулар, түзетілген жерлер, қосымша жазулар (қосымша басулар) жасауға жол берілмейді. Түзету жасалған кезде сызып тасталған сөз анық оқылуы тиіс. Әрбір түзету (толықтыру) түсіндірілуі тиіс, мысалы: "түзетілген... дұрыс", "қосымша жазылған...дұрыс", "сызып тасталған...оқылмасын" деп берілуі тиіс, құжатқа қол қойған тұлғалармен және қоғам мөрінің (бар болса) таңбасымен расталуы тиіс.

      Қосымша (түзетілген) құжаттар уәкілетті органға ілеспе хатпен ұсынылады. Ілеспе хатта уәкілетті органның жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тіркеуден, жарияланған акциялар шығару проспектісіне өзгерістерді және толықтыруларды тіркеуден, акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті (акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке өзгерістерді) бекітуден және жарияланған акциялар шығарылымын жоюдан бас тарту туралы хатының шығыс нөмірі мен күні, сондай-ақ ұсынылған құжаттардың тізбесі көрсетіледі.

      Жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттiк тiркеу үшін құжаттар "электрондық үкіметтің" веб-порталы арқылы ұсынылған кезде қоғамның атқарушы органының басшысы, қоғамның бас бухгалтері (не олардың орнындағы тұлғалар) немесе қоғамның құрылтайшылары қол қоюға уәкілеттік берген тұлға қол қойған және қоғам мөрінің бедерімен (бар болса) расталған қоғамның өтініші сканирленген түрде тіркеледі.

      Ескерту. 28-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.03.2017 № 50 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

      29. Қағидаларға сәйкес қоғамның уәкілетті органға электрондық және қағаз тасымалдағыштарда ұсынған құжаттарының мазмұны бірдей болады.

      30. Қоғам уәкілетті орган берген құжаттардың түпнұсқаларын жоғалтқан жағдайда, қоғам Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жоғалған құжаттардың жарамсыздығы туралы ақпарат жариялау және бұл туралы ақпаратты уәкілетті органға ұсыну талабымен осы құжаттарды ұсынбайды.

      Бұл ретте қоғам оған телнұсқаларды және (немесе) көшірмелерді алу қажет болған кезде уәкілетті органға:

      жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттiк тiркеу туралы куәліктің немесе жарияланған акциялар шығарылымын жою туралы куәліктің телнұсқаларын;

      жарияланған акциялар шығару проспектісінің, акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есептің көшірмелерін беру үшін өтініш жасайды.

  Жарияланған акциялар шығаруды
мемлекеттік тіркеу, акцияларды орналастыру
қорытындылары туралы есептерді қарау,
сондай-ақ жарияланған акциялар
шығарылымын жою қағидаларына
1-қосымша

      Нысан

Жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік

      20_ _ жылғы "___" _____________ Алматы қаласы № _____

      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі

      _____________________________________________________________________

      _______________________________________________________тіркелген

      (акционерлік қоғамның бизнес-сәйкестендіру нөмірі)

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _______________________________________________________________

      (акционерлік қоғамның атауы және мекенжайы)

      акционерлік қоғамының жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тіркеуге алды

      Шығарылым _________________________________________________

      (акциялардың саны цифрмен және жазбаша, акциялар түрi)

      ______________________________________________акцияларға бөлiнген,

      оларға___________________________________________________________

      ұлттық сәйкестендіру нөмiрi берiлген.

      Шығарылым____________________________________________________

      нөмірмен Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тiзiлiмiне енгiзiлдi.

      Акционерлік қоғамның жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тіркеу

      туралы куәлікті ауыстыру себебі (акционерлік қоғамның жарияланған

      акциялар шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік ауыстырылған

      жағдайда толтырылады):

      ____________________________________________________________________

      Тегі, аты, әкесiнiң аты (бар болса) ___________________________

      Куәлiкке қол қойған адамның лауазымы _________________________

      Қолы _______________________________________________________

      Мөр орны

  Жарияланған акциялар шығаруды
мемлекеттік тіркеу, акцияларды орналастыру
қорытындылары туралы есептерді қарау,
сондай-ақ жарияланған акциялар
шығарылымын жою қағидаларына
2-қосымша

      Нысан

Жарияланған акциялар шығарылымын жою туралы куәлік

      Алматы қаласы 20 __ жылғы "___" № _____

      Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі ____________________________

      _________________________________________________________________

      (тіркеуші органның атауы, тіркеу нөмірі мен күні, бизнес

      сәйкестендіру нөмірі)

      _________________________________________________________тіркеген

      ___________________________________________________________________

      ________________________________________________________________

      (қоғамның атауы мен мекенжайы)

      ________________________________________акциялар шығарылымын жойды.

      Шығарылым _____________________________ нөмірмен Эмиссиялық бағалы

      қағаздардың мемлекеттік тізіліміне енгізілді.

      ___________________________________________________________________

      Шығарылым ______________________________________________________

      (акциялардың саны цифрмен және жазбаша, акциялар түрі)

      _______________________________________________________________

      _______________________________________________ акцияларға бөлінген.

      Шығарылым ______________________________________________________

      ____________________________________________байланысты жойылды.

      Акциялар шығарылымы ____________________________________________

      күні (күні, айы, жылы)

      __________________________________бастап жойылды деп есептелсін.

      Тегі, аты, әкесiнiң аты (бар болса) ___________________________

      Куәлiкке қол қойған адамның лауазымы _________________________

      Қолы _______________________________________________________

      Мөр орны

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы
№ 76 қаулысына
2-қосымша

Жарияланған акциялар шығару проспектісін жасау және ресімдеу қағидалары, жарияланған акциялар шығару проспектісінің құрылымы

      1. Осы Жарияланған акциялар шығару проспектісін жасау және ресімдеу қағидалары, жарияланған акциялар шығару проспектісінің құрылымы (бұдан әрі – Қағидалар) "Акционерлік қоғамдар туралы" 2003 жылғы 13 мамырдағы, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі (бұдан әрі – Бағалы қағаздар рыногы туралы заң) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және Жарияланған акциялар шығару проспектісін жасау және ресімдеу тәртібін, жарияланған акциялар шығару проспектісінің құрылымын айқындайды.

      2. Жарияланған акциялар шығару проспектісі қағаз тасымалдағышта қазақ және орыс тiлдерiнде 2 (екі) данада және электрондық түрде PDF форматында қазақ және орыс тiлдерiнде 1 (бір) данада жасалады.

      Қағаз тасымалдағыштағы жарияланған акциялар шығару проспектісіне қоғамның құрылтайшысы (құрылтайшылары) қол қою үшін уәкілеттік берген адам немесе қоғамның атқарушы органының басшысы (не оның орнындағы адам) қол қояды және қоғамның мөр бедерімен расталады (бар болса).

      Тұрақтандыру банкінің жарияланған акциялар шығару проспектісіне уәкілетті органның шешіміне сәйкес тұрақтандыру банкін басқару қызметін жүзеге асыруға уәкілетті адам қол қояды және қоғамның мөр бедерімен расталады (бар болса).

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.03.2017 № 50 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

      3. Мыналар қағаз тасымалдағышта жасалған жарияланған акциялар шығару проспектісінің ажырамас бөлігі болып табылады:

      қоғам акцияларды ұйымдастырылмаған нарықта сатып алу кезінде олардың құнын анықтау әдістемесі және қоғамның таза кірісін бөлу тәртібі;

      қоғамның соңғы 2 (екі) қаржы жылындағы, аудиторлық есептермен расталған жылдық қаржылық есептілігінің көшірмелері, сондай-ақ қоғамның аудиторлық есептерінің және есеп саясатының көшірмелері. Еншілес ұйым (ұйымдар) болған жағдайда аудиторлық есеппен расталған шоғырландырылған жылдық қаржылық есептіліктің көшірмесі ұсынылады. Еншілес ұйым (ұйымдар) болмаған жағдайда аудиторлық есеппен расталған жеке жылдық қаржылық есептіліктің көшірмесі ұсынылады;

      жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тіркеуге құжаттарды ұсыну алдындағы соңғы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша қоғамның қаржылық есептілігінің көшірмелері. Еншілес ұйым (ұйымдар) болған жағдайда шоғырландырылған қаржылық есептіліктің көшірмесі ұсынылады. Еншілес ұйым (ұйымдар) болмаған жағдайда жеке қаржылық есептіліктің көшірмесі ұсынылады.

      Егер қоғам жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды қоғамды заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу күнінен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде ұсынған жағдайда қоғам Қағидалардың осы тармағы бірінші бөлігінің үшінші және төртінші абзацтарында көрсетілген құжаттарды ұсынбайды.

      Ағымдағы жылғы 1 қаңтар – 1 маусым аралығындағы кезеңде аяқталған қаржы жылы үшін қаржылық есептіліктің аудиторлық есебі болмаған жағдайда қоғам уәкілетті органға соңғы аяқталған жылдың алдындағы 2 (екі) жыл үшін аудиторлық есеппен расталған қаржылық есептілікті және көрсетілген кезең үшін қаржылық есептіліктің аудиторлық есебін ұсынады. Қоғам аяқталған қаржы жылы үшін аудиторлық есепті және қаржылық есептілікті жылдық қаржылық есептілік бекітілген күннен бастап бір ай ішінде ұсынады. Аяқталған қаржы жылы үшін қаржылық есептілік "Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы" 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ұсынылады.

      Қоғам ұсынатын жылдық қаржылық есептiлік бухгалтерлiк баланстан, пайда мен шығындар туралы есептен, ақша қозғалысы туралы есептен, меншiкті капиталдағы өзгерiстер туралы есептен және түсiндiрме жазбадан тұрады.

      Қоғам ұсынатын аралық қаржылық есептiлік бухгалтерлiк баланстан, пайда мен шығындар туралы есептен тұрады.

      Жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тіркеуге құжаттар құжат беру алдындағы соңғы тоқсаннан кейінгі айдың 25-іне дейін ұсынылған жағдайда, жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беруге дейінгі соңғы тоқсанның алдындағы тоқсанның аяғындағы жағдай бойынша қоғамның шоғырландырылған қаржылық есептілігінің көшірмесі (еншілес ұйымы (ұйымдары) болмаған жағдайда жеке қаржылық есептілігінің көшірмесі) ұсынылады.

      4. Жарияланған акциялар шығару проспектісінің титул парағы:

      1) құжаттың атауы: "Жарияланған акциялар шығару проспектісі";

      2) қоғамның толық және қысқартылған атауы;

      3) мынадай жазба:

      "Уәкілетті органның жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тіркеу инвесторларға проспектіде сипатталған акцияларды иеленуге қатысты қандай да бір ұсыныстарды беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дәйектілігін растамайды.

      Қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектіде берілген бүкіл ақпараттың дәйекті және оның орналастырылатын акцияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатынын растайды.

      Акционерлік қоғам Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес белгіленген қаржылық есептілік депозитрийінің интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпараттың, акционерлік қоғамның жылдық қаржылық есептілігі және аудиторлық есептер, акционерлік қоғамның үлестес тұлғаларының тізімдеріне, сондай-ақ "Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидалары" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 27 қаңтардағы № 26 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 тіркелген) белгіленген тәртіпте және мерзімде жылдың қорытындысы бойынша атқарушы орган мүшелерінің сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпараттың орналастырылуын қамтамасыз етеді.

      Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 102-бабының 2-тармағындағы өзгерістерді эмитент бағалы қағазды ұстаушыларға Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамаға сәйкес белгіленген қаржылық есептілік депозитрийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру және ақпарат "Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидалары" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 27 қаңтардағы № 26 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 тіркелген) белгіленген тәртіпте ол пайда болған кезден бастап күнтізбелік (15) он бес күн ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы жібереді.".

      5. Жарияланған акциялар шығару проспектісінің құрылымы Қағидаларға қосымшаға сәйкес рәсімделеді.

      6. Қоғамның жарияланған акциялар шығару проспектісінің ажырамас бөлігі болып табылатын қаржылық есептілікке сәйкес көрсетілетін қоғамның қаржылық жай-күйі туралы ақпаратты қоспағанда, қоғамның жарияланған акциялар шығару проспектісіндегі мәліметтер уәкілетті органға құжаттарды берген күннің алдындағы айдың соңғы жұмыс күніне келтіріледі.

      7. Қоғамның жарияланған акциялар шығару проспектісіне өзгерістер мен толықтыруларды қоғам:

      1) мұндай оқиғалардың туындауын растайтын тиісті құжаттарды қоғам алған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде – Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 9-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген мәліметтер;

      2) қоғамның тиісті органдары шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде – Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 9-бабы 1-тармағының 10) тармақшасында көрсетілген мәліметтер;

      3) мұндай өзгерістер болған күннен бастап күнтізбелік 7 (жеті) күн ішінде – Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 9-бабы 1-тармағының 14) тармақшасында көрсетілген мәліметтер;

      4) қоғамның тиісті органдары шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде – Акционерлік қоғамдар туралы заңның 30-1-бабына сәйкес қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы қоғам акцияларының басқа түріне айырбастау тәртібі өзгерген жағдайда енгізеді.

      Қоғамның жарияланған акциялар шығару проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар енгізілген кезде акциялар шығару проспектісіндегі тиісті тармақтар жаңа редакцияда жазылады.

      8. Жарияланған акциялар шығару проспектiсiне өзгерiстер мен толықтыруларды тіркеу үшін қоғам уәкiлеттi органға мынадай құжаттарды қағаз тасымалдағышта ұсынады:

      1) еркiн нысанда жасалған өтiнiш;

      2) қазақ және орыс тілдерінде 2 (екі) данада қоғамның атқарушы органының басшысы (не оның орнындағы адам) қол қойған және қоғамның мөр бедерімен расталған (бар болса) жарияланған акциялар шығару проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар;

      3) қазақ және орыс тiлдерiнде, электрондық түрде PDF форматында жасалған өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, жарияланған акциялар шығару проспектiсi;

      4) негізінде қоғамның жарияланған акциялар шығару проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар енгізілген мынадай органдар шешімінің (хаттамасының) көшірмесі:

      қоғам акционерлерінің (барлық дауыс беретін акцияларға ие акционердің) жалпы жиналысы;

      қоғам акционерлерінің (барлық дауыс беретін акцияларға ие акционердің) жалпы жиналысының функциялары Акционерлік қоғамдар туралы заңға сәйкес қоғам акционерінің директорлар кеңесінің құзыретіне кіретін болса, қоғам акционерінің директорлар кеңесі;

      қоғам акционерлерінің (барлық дауыс беретін акцияларға ие акционердің) жалпы жиналысының функциялары "Мемлекеттік мүлік туралы" 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қоғам акционерінің атқарушы органының құзыретіне кіретін болса, ұлттық басқарушы холдинг, ұлттық холдинг болып табылатын қоғам акционерінің атқарушы органы;

      5) әділет органының белгісі бар оған енгізілген барлық өзгерістерімен және (немесе) толықтыруларымен бірге жарғының көшірмесі (не жарғыға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілгенін растайтын құжаттың көшірмесі) (қоғамның атауы және (немесе) оның орналасқан жері өзгерген жағдайда);

      6) бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің түпнұсқасы (жарияланған акциялар саны көбейген және (немесе) олардың түрі өзгерген кезде);

      7) жарияланған акциялар санын және (немесе) олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылданған күндегі жағдай бойынша орналастырылған акциялардың (қоғам сатып алған акцияларды шегергенде) жалпы санының он және одан көп пайызына ие ірі акционерлер туралы тіркеуші берген анықтаманың көшірмесі;

      8) жарғылық капиталда мемлекеттің қатысуы бар қоғамның жарияланған акцияларын мәжбүрлеп шығару туралы сот шешімінің көшірмесі (қоғамның жарияланған акциялары болмаған немесе мерзімі өткен салық берешегін өтеу үшін олар жетпеген жағдайда).

      Ескерту. 8-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.03.2017 № 50 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

      9. Қағидалардың 8-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген құжат мынадай мәліметтерді қамтиды:

      1) акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы (барлық дауыс беретін акцияларға ие акционердің шешімі) немесе оның үзінді-көшірмесі мынадай мәліметтерден тұрады:

      қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері;

      акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны;

      акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған қоғамның дауыс беретін акцияларының саны туралы мәліметтер;

      акционерлердің жалпы жиналысының кворумы;

      акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

      негізінде жарияланған акциялар шығару проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін мәселе бойынша акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;

      акционерлердің жалпы жиналысы төрағасының (президиум мүшелерінің) және хатшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса);

      акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан адамдардың сөйлеген сөздері;

      акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің дауыс беруге қойылған әрбір мәселесі бойынша акционерлер дауыстарының жалпы саны;

      дауыс беруге қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс берудің қорытындылары;

      жарияланған акциялар шығару проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін мәселе бойынша қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданған шешім.

      Акционерлердің (қоғамның барлық дауыс беретін акцияларына ие акционердің) жалпы жиналысының хаттамасынан (шешімінен) үзінді-көшірме акционерлердің жалпы жиналыс хатшысының (корпоративтік хатшының) қолымен расталады;

      2) директорлар кеңесі (атқарушы органы) отырысының хаттамасы немесе оның үзінді-көшірмесі мынадай мәліметтерден тұрады:

      қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері;

      отырысты өткізу күні, уақыты және орны (ішкі отырыс болған жағдайда);

      отырысқа қатысқан (сырттай дауыс беру жолымен шешім қабылдаған) тұлғалар туралы мәліметтер;

      отырыс кворумы;

      отырыс күн тәртібінің шешімдері жарияланған акциялар шығару проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар енгізуге әкеп соққан мәселелері;

      директорлар кеңесінің (атқарушы органының) отырыс күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша директорлар кеңесінің (атқарушы органының) әр мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсете отырып, дауыс беруге қойылған, отырыс күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру қорытындылары;

      жарияланған акциялар шығару проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу мәселесі бойынша қабылданған шешім.

      Директорлар кеңесі отырысының хаттамасынан үзінді-көшірме қоғамның уәкілетті қызметкерінің қолымен және қоғам мөрінің бедерімен (бар болса) расталады.

      Атқарушы органы отырысының хаттамасынан үзінді-көшірме қоғамның атқарушы органы басшысының (не оның орнындағы адамның) қолымен және қоғам мөрінің бедерімен (бар болса) расталады.

      10. Уәкiлеттi орган жарияланған акциялар шығару проспектiсiне өзгерiстер мен толықтыруларды оларды алған күннен бастап күнтiзбелiк 15 (он бес) күн iшiнде қарайды.

      11. Жарияланған акциялар шығару проспектiсiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу үшін ұсынылған құжаттар Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы және акционерлік қоғамдар туралы заңнамалары талаптарына сәйкес келген жағдайда уәкілетті орган ілеспе хатпен қоғамға мыналарды жібереді:

      1) олардың тіркелгені жөнінде белгісі бар жарияланған акциялар шығару проспектiсiне өзгерiстер мен толықтырулардың бір данасын;

      2) Жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тіркеу, акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есептерді қарау, сондай-ақ жарияланған акциялар шығарылымын жою қағидаларына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы жаңа куәлікті (жарияланған акциялар саны көбейген және (немесе) түрі өзгерген кезде).

      12. Қоғам еркін нысанда жасалған ілеспе хатпен жарияланған акциялар шығару проспектiсiне өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы:

      1) шығарылатын және тұтынылатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнынан 5 (бес) және одан астам пайызды құрайтын көлемде қоғамның тауарларын (жұмыстарын, қызметтерін) тұтынушылардың және жеткізушілердің құрылымы өзгерген күннен бастап;

      2) жыл сайынғы қаржылық есептілікте активтердің жалпы көлемінен кемінде 10 (он) пайызды құрайтын қоғам активтерінің, оның ішінде:

      активті бағалау сомасын, бағалаушының атауын, әрбір активті бағалау күнін және тиісті шарттардың қолданылуы аяқталған күнін көрсете отырып, сенімгерлік басқаруға берілген, сондай-ақ қоғамның міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын қоғам активтерінің;

      дебиторлар тізбесін көрсете отырып, оларды өтеу мерзімімен қоғам активтерінің баланстық құнынан 5(бес) және одан астам пайызды құрайтын дебиторлық берешектің құрылымы өзгерген күннен бастап;

      3) қоғамның тиісті органдары қоғамның акцияларын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және онда болу мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін ұйымды өзгерту туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде уәкілетті органды хабардар етеді.

      13. Уәкілетті орган Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 10-бабының 1-тармағында белгіленген жағдайларда жарияланған акциялар шығару проспектiсiне өзгерiстер мен толықтыруларды тіркеуден бас тартады.

      Жарияланған акциялар проспектiсiне өзгерiстер мен толықтыруларды тіркеуден бас тартылған жағдайда қоғам уәкілетті органның ескертулерін жояды және бас тартуды алған күннен бастап 2 (екі) ай ішінде уәкілетті органға құжаттарды қайта ұсынады.

  Жарияланған акциялар шығару
проспектісін жасау және
ресімдеу қағидаларына,
жарияланған акциялар шығару
проспектісінің құрылымына
қосымша

Жарияланған акциялар шығару проспектісінің құрылымы 1. Қоғам туралы жалпы мәліметтер

      Ескерту. Қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.03.2017 № 50 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

      1. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікке сәйкес қоғамның атауы:

      1) қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні;

      2) қоғамның толық және қысқаша атауы (егер қоғамның жарғысында оның шет тіліндегі толық және қысқаша атауы көзделсе, онда мұндай атауды қосымша көрсету қажет);

      3) қоғамның атауы өзгерген жағдайда оның бұрынғы барлық толық және қысқаша атаулары, сондай-ақ олардың өзгертілген күндері көрсетіледі;

      4) егер қоғам заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған болса, қайта ұйымдастырылған заңды тұлғалар және (немесе) қоғамға қатысты құқық мирасқорлығы туралы мәліметтерді көрсетуі керек;

      5) қоғамның филиалдары және өкілдіктері болған жағдайда, заңды тұлғалардың филиалдарының (өкілдіктерінің) есепті тіркелуі туралы анықтамаға сәйкес қоғамның барлық филиалдары және өкілдіктерінің атаулары, тіркелген күндері, орналасқан жерлері және почта мекенжайлары көрсетіледі.

      2. Қоғамның бизнес-сәйкестендіру нөмірін, байланыс телефондарының, факстың нөмірлері және электрондық пошта адрестерін, сондай-ақ Қоғамның нақты мекенжайы Ұлттық бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің тізіліміне енгізілген мекенжайдан ерекшеленетін болса, нақты мекенжайын көрсетумен заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес қоғамның орналасқан жері.

      3. Халықаралық рейтингілік агенттіктер және (немесе) Қазақстан Республикасының рейтингілік агенттіктерінің қоғамға немесе оның шығарған бағалы қағаздарына берілген рейтингілерінің болуы туралы мәліметтер.

2. Қоғамның ірі акционерлері немесе құрылтайшылары және қоғам органдары

      4. Жаңадан құрылған, оның ішінде қайта ұйымдастыру жолымен құрылған қоғамдар, сондай-ақ сот шешімі бойынша жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу жарамсыз деп танылған қоғамдар үшін қоғамның жарғылық капиталына қатысу үлесінің 10 (он) немесе одан көп пайызына ие құрылтайшылар (қатысушылар) туралы мәліметтер, оның ішінде:

      1) жеке тұлғалар құрылтайшылардың (қатысушылардың) тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) және (немесе) заңды тұлғалар құрылтайшылардың (қатысушылардың) толық атауы, орналасқан жері;

      2) қоғамның жарғылық капиталына қатысу үлесінің 10 (он) немесе одан көп пайызына ие құрылтайшылар (қатысушылар) алдын ала төлеген акциялардың саны және түрі (түрлері);

      3) құрылтайшылар (қатысушылар) қоғамның жарғылық капиталына қатысу үлесінің 10 (он) немесе одан көп пайызына ие болған күн көрсетіледі.

      Жарғылық капиталға заңды тұлға тіркелгенге дейін ақы төленген жағдайда қоғамның заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелген күні көрсетіледі.

      Жарғылық капиталға заңды тұлға тіркелгеннен кейін ақы төленген жағдайда құрылтайшылар қоғамның жарғылық капиталының ең төмен мөлшерін толық төлеген күні көрсетіледі.

      Сот шешімі бойынша жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу жарамсыз деп танылған қоғамдар акционерлерінің жалпы жиналысында акциялардың жаңа шығарылымын тіркеу туралы шешім қабылдаған күні көрсетіледі.

      5. Қоғамның органдары:

      1) қоғамның директорлар кеңесі:

      қоғамның директорлар кеңесі төрағасы мен мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (тәуелсіз директорды (директорларды) көрсете отырып);

      қоғамның директорлар кеңесі мүшелерінің хронологиялық тәртіппен берілген соңғы 3 (үш) жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі және олардың қызметтеріне кірісу күні;

      директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беретін акциялардың қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық арақатынасы;

      еншілес және тәуелді ұйымдардың директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестерінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлестерінің) жалпы санымен пайыздық арақатынасы;

      2) қоғамның алқалы немесе жеке-дара атқарушы органы:

      қоғамның жеке-дара атқарушы органының қызметін жүзеге асыратын тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) не қоғамның алқалы атқарушы органының әрбір мүшесінің, оның ішінде қоғамның басқарма төрағасының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

      қоғамның атқарушы органының қызметін жеке жүзеге асыратын адамның немесе қоғамның алқалы атқарушы органының мүшелерінің хронологиялық тәртіппен берілген соңғы 3 (үш) жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы (олардың өкілеттіктері мен лауазымға кірісу күнін көрсетумен), оның ішінде осы тұлғаның (осы тұлғалардың) қоса атқарып отырған лауазымдары;

      қоғамның атқарушы органының қызметін жеке жүзеге асыратын тұлғаға немесе қоғамның алқалы атқарушы органының мүшелеріне тиесілі дауыс беретін акциялардың қоғамның дауыс беретін акцияларына пайыздық арақатысы;

      3) қоғамның директорлар кеңесінің комитеттері:

      қоғамның директорлар кеңесі комитетінің (комитеттерінің) атауы (атаулары);

      қоғамның директорлар кеңесі комитетінің (комитеттерінің) тиісті құзыреті;

      4) ішкі аудит қызметі (бар болса):

      қоғамның ішкі аудит қызметі басшысының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

      құзыреттері мен лауазымға кірісу күнін көрсетумен, қоғамның ішкі аудит қызметі басшысының соңғы 3 (үш) жылда және қазіргі кезде хронологиялық тәртіппен атқарған лауазымы, оның ішінде қоғамның ішкі аудит қызметі басшысының қоса атқарып отырған лауазымдары;

      қоғамның ішкі аудит қызметі басшысына тиесілі дауыс беретін акциялардың қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық арақатысы.

      Осы тармақ жаңадан құрылған қоғамдарға қолданылмайды.

      6. Осы қосымшаның 4 және 5-тармақтарында көрсетілмеген, бірақ Акционерлік қоғамдар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қоғамның үлестес тұлғалары болып табылатын қоғамның үлестес тұлғалары:

      1) қоғамның үлестес тұлғасының (жеке тұлға үшін) тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

      2) қоғамның үлестес тұлғасының (заңды тұлға үшін) толық атауы, орналасқан жері;

      3) оларды қоғамның үлестес тұлғаларына жатқызу үшін негіздеме және қоғаммен үлестестігі пайда болған күні.

      Осы тармақ жаңадан құрылған қоғамдарға қолданылмайды.

      7. Қоғам акцияларының 10 (он) немесе одан көп пайызына немесе осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлестеріне ие заңды тұлға болып табылатын қоғамның үлестес тұлғаларына қатысты, мыналар қосымша көрсетіледі:

      1) қоғам акцияларының 10 (он) немесе одан көп пайызына немесе осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлестеріне ие заңды тұлғаның толық атауы және орналасқан жері;

      2) қоғамға тиесілі акциялардың немесе жарғылық капиталына қатысу үлестерінің осы заңды тұлғаның орналастырылған акцияларының немесе қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы;

      3) қоғам акцияларының 10 (он) немесе одан көп пайызына немесе осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлестеріне ие заңды тұлға қызметінің негізгі түрлері;

      4) қоғам акцияларының 10 (он) немесе одан көп пайызына немесе осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлестеріне ие болған күн.

      Осы тармақ жаңадан құрылған қоғамдарға қолданылмайды.

3. Қоғам қызметінің түрлері

      8. Қоғамның қызмет түрлері:

      1) қызметтің маусымдық сипаты бар түрлерін, қоғамның жалпы кірісіндегі олардың үлесін көрсетумен қоғам қызметі түрлерінің қысқаша сипаттамасы;

      2) қоғамның бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер;

      3) қоғам қызметінің негізгі түрлері бойынша сатулардың (жұмыстардың, қызметтердің) кірістілігіне оң және теріс ықпал ететін факторлар;

      4) қоғамның лицензиялары (патенттері) және олардың қолданылу мерзімі, қоғам демеушілік ететін зерттеулер мен әзірлеулерге кеткен шығындар, оның ішінде зерттеу әзірлемелері туралы ақпарат;

      5) қоғам жеткізетін (қоғам көрсететін) шикізаттардағы (жұмыстардағы, қызметтердегі) импорттың үлесі және сатылатын өнімнің (көрсетілетін жұмыстар, қызметтер) жалпы көлемінде қоғамның экспортқа сататын өнімнің (көрсетілетін жұмыстар, қызметтер) үлесі;

      6) оның нәтижелері бойынша қоғамның қызметі тоқтатылуы немесе өзгеруі, одан ақшалай және өзге міндеттемелер өндіріліп алынуы мүмкін оның қатысуымен болған сот процестері мәнінің сипаттамасын көрсетумен қоғамның сот процестеріне қатысуы туралы мәлімет;

      7) қоғамның қызметіне ықпал ететін басқа тәуекел факторлары.

      9. Қоғамның өндіретін немесе тұтынатын тауарларының (жұмыстарының, қызметтерінің) жалпы құнынан 5 (бес) және одан көп пайызды құрайтын көлемдегі тауарларын (жұмыстарын, қызметтерін) тұтынушылар және жеткізушілер туралы мәліметтер.

4. Қоғамның қаржылық жай-күйі

      10. Әрбір активтің тиісті баланстық құнын көрсетумен қоғам активтерінің жалпы көлемінен 10 (он) және одан көп пайызды құрайтын қоғамның активтері.

      11. Қоғам активтерінің жалпы көлемінен 5 (бес) және одан көп пайыз мөлшеріндегі дебиторлық берешек:

      1) қоғам алдындағы берешек қоғам активтерінің баланстық құнынан 5 (бес) және одан көп пайызды құрайтын қоғам дебиторларының атауы;

      2) өтелетін тиісті сомалар (жуырдағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан бойынша бөлінеді, қалған сомалар өтеу күнін көрсетумен жылдар бойынша бөлініп көрсетіледі) және оларды өтеу мерзімдері.

      12. Қоғам міндеттемелерінің қамтамасыз етілуі болып табылатын қоғам активтерінің жалпы көлемінен 10 (он) және одан көп пайызды құрайтын қоғамның активтері:

      1) қоғам міндеттемелерінің қамтамасыз етілуі болып табылатын активтердің тиісті құнын көрсетумен қоғам міндеттемелерінің қамтамасыз етілуі болып табылатын қоғам активтерінің атауы;

      2) бағалаушының атауы, әрбір активті бағалау күні;

      3) тиісті шарттардың қолданылуы аяқталған күн.

      13. Сенімгерлік басқаруға берілген қоғам активтерінің жалпы көлемінен 10 (он) және одан көп пайызды құрайтын қоғамның активтері:

      1) сенімгерлік басқаруға берілген активтердің тиісті құнын көрсетумен сенімгерлік басқаруға берілген қоғам активтерінің атауы;

      2) бағалаушының атауы, әрбір активтерін бағалау күні;

      3) тиісті шарттардың қолданылуы аяқталған күн.

      14. Қоғам міндеттемелерінің баланстық құнынан 5 (бес) және одан көп пайыз мөлшеріндегі қоғамның кредиторлық берешегі:

      1) қоғам кредиторларының атауы;

      2) өтелетін тиісті сомалар (жуырдағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан бойынша бөлінеді, қалған сомалар өтеу күнін көрсетумен жылдар бойынша бөлініп көрсетіледі) және оларды өтеу мерзімдері.

5. Жарияланған акциялар шығару туралы мәліметтер

      15. Жарияланған акциялар шығару туралы мәліметтер:

      1) жарияланған акциялардың саны, түрлері;

      2) құрылтайшылар төлейтін акциялардың саны, түрлері;

      3) құрылтайшылар төлейтін бір акцияның номиналды құны;

      4) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілді мөлшері;

      5) қоғам бағалы қағаздар нарығының ұйымдастырылмаған нарығында акциялар сатып алу кезінде оның құнын анықтау әдістемесін акционерлердің жалпы жиналысында немесе құрылтай жиналысында бекітілген күні.

      Тұрақтандыру банкі өзінің жарияланған акцияларының номиналды құнының саны, түрлері туралы ақпаратты ғана толтырады.

      Акционерлік инвестициялық қор қосымша мыналарды көрсетеді:

      акционерлік инвестициялық қордың акцияларын сатып алуға өтінімдерді беру мен орындаудың талаптары және тәртібі;

      акционерлік инвестициялық қордың акцияларын (олар бар болса) орналастыру және (немесе) сатып алу бойынша делдалдардың тізімі, олардың орналасқан жерін және байланыс телефондарының нөмірлерін көрсетумен.

      16. Егер акционерлердің жалпы жиналысында қоғамның бір түрдегі орналастырылған акцияларын осы қоғамның басқа түрдегі акцияларына ауыстыру көзделген болса, онда осы тармақта қоғамның бір түрдегі орналастырылған акцияларын осы қоғамның басқа түрдегі акцияларына ауыстыру талаптары, мерзімдері және тәртібі ашып көрсетіледі.

      17. Төлем агенті туралы мәліметтер:

      1) төлем агентінің толық және қысқартылған атауы;

      2) орналасқан жері, байланыс телефондары, қоғамның төлем агентімен жасаған шартының күні және нөмірі.

      18. "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздардың қор биржасының ресми тізіміне енгізілуі және болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсету шартын жасау міндеті белгілен жағдайда осы тармақта мыналар ашып көрсетіледі:

      1) қоғам акцияларының қор биржасының ресми тізіміне енгізілуі және болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы;

      2) қоғам акцияларының қор биржасының ресми тізіміне енгізілуі және болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондары;

      3) қоғам акцияларының қор биржасының ресми тізіміне енгізілуі және болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғаммен қоғамның жасаған шартының күні және нөмірі.

6. Инвесторларға арналған ақпарат

      19. Жарияланған акцияларды шығару проспектісінде инвесторлар үшін мынадай ақпарат көрсетіледі:

      1) инвесторлардың қоғам жарғысының, жарияланған акциялар шығару проспектісінің көшірмесімен, көрсетілген құжаттарға енгізілген өзгерістер мен толықтырулармен танысуға болатын орын, сондай-ақ қоғам жарғысына сәйкес қоғам қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралдарының атауы туралы мәліметтер;

      2) аудиторлық ұйымдардың тиісті аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымдарға тиесілілігін көрсетумен аяқталған соңғы қаржылық 3 (үш) жылға қоғамның қаржылық есептілік аудитін жүзеге асырған (жүзеге асырып отырған) аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (аудитордың тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

      3) қоғам бағалы қағаздар нарығының ұйымдастырылмаған нарығында акциялар сатып алу кезінде оның құнын анықтау әдістемесін акционерлердің жалпы жиналысында немесе құрылтай жиналысында бекітілген күні.

      20. Тұрақтандыру банкі жарияланған акциялар шығару проспектісін жасаған кезде осы қосымшаның 5, 6, 7, 9, 16, 17, 18 және 19-тармақтарын толтырмайды.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы
№ 76 қаулысына
3-қосымша

Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке қойылатын талаптар

      1. Осы Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке қойылатын талаптар (бұдан әрі – Талаптар) "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді.

      2. Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есептің титул парағында мынадай ақпарат қамтылады:

      1) құжаттың атауы: "Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп _______ бастап _______ дейінгі кезең аралығында";

      2) акционерлік қоғамның (бұдан әрі – қоғам) толық және қысқартылған атауы;

      3) мынадай жазба: "Уәкілетті органның акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекітуі инвесторларға акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепте жазылған акцияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсынымдар ұсынуды білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дәйектілігін растамайды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есептегі барлық ақпараттың дәйекті және акционерлік қоғам мен оның орналастырылатын акцияларына қатысты инвесторларды шатастырмайтын болып табылатынын растайды.".

      Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.03.2017 № 50 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

      3. Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп қағаз тасымалдағышта қазақ және орыс тілінде 2 (екі) данада және қазақ және электронды түрде PDF форматында орыс тілінде 1 (бір) данада жасалады және мынадай ақпарат қамтылады:

      1) қоғамның атауы және оның орналасқан жері;

      2) қоғамның мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтер: қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәлiктiң күні және нөмірі, сондай-ақ оны мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асырған органның атауы;

      3) жарияланған акциялар шығару мемлекеттік тіркелген (жарияланған акциялар санының ұлғаюына байланысты жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің ауыстырылған) күні және жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тіркеу нөмірі;

      4) қаржылық есептіліктің деректеріне сай қоғамның жарғылық және меншікті капиталы туралы мәліметтер;

      5) акциялардың шектеусіз инвесторлар тобының арасында орналастырылғаны туралы хабарламаның жарияланған күні көрсетіле отырып, қоғам осы хабарламаны орналастырған бұқаралық ақпарат құралдарының атаулары;

      6) қоғамның өз акционерлеріне олардың қоғам акцияларын артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес орналастырылатын акцияларды сатып алу ұсынысын қоғамның жарғысында көзделген мынадай тәсiлдердiң бiрiмен:

      хабарламаны жіберу күнін және акционердің осы хабарламаны алған күнін көрсете отырып жеке жазбаша хабарлама жіберу арқылы;

      көрсетілген ұсынысты бұқаралық ақпарат құралдарының атауын және жарияланған күнін көрсете отырып бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы жеткiзгенi туралы ақпарат;

      7) жарияланған акциялар туралы мәліметтер:

      жарияланған акциялардың, оның ішінде жай және артықшылықты акциялардың жалпы саны;

      артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілдік берілген мөлшері;

      8) аукциондарды немесе жазылуды өткізу талаптары мен тәртібі туралы қоғамның ішкі құжатының қабылданған және бекітілген күні туралы мәліметтер;

      9) қоғамның акцияларын қор биржасының ресми тізіміне (бар болса) енгізу күні;

      10) акцияларды орналастыру туралы мәліметтер:

      есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша түрлері бойынша орналастырылған және орналастырылмаған акциялардың саны;

      қоғамның директорлар кеңесінің ("Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Банктер туралы заң) 17-2-бабына сәйкес жарияланған акциялар санын ұлғайту жағдайын қоспағанда) есепті кезеңде орналастырылатын акциялардың санын және оларды орналастыру бағасын белгілеу туралы шешім қабылдаған күні;

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің Банктер туралы заңның 17-2-бабы негізінде банктің жарияланған акцияларын сатып алу туралы шешімі қабылданған күн;

      түрлері бөлігінде есепті кезеңде орналастырылған акциялардың саны;

      бір жай және артықшылықты акцияны сатып алу бағасын, акцияларды сатып алу туралы шешімнің қабылданған күнін, сондай-ақ қоғамның орналастырылған акцияларды (сатып алудың әрбір түрі бойынша жеке-жеке) сатып алуға кеткен шығыстарын көрсете отырып, қоғамның бастамасы және (немесе) акционерлердің талап етуі бойынша есепті кезеңнің аяқталу күніне сатып алынған акциялардың саны;

      11) қоғам ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында акцияларды сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесін акционерлердің жалпы жиналысы немесе құрылтай жиналысы бекіткен күн;

      12) акцияларды орналастырудың есептi кезеңiнде акцияларды орналастыру (сату) тәсiлдерi:

      акциялардың немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздардың түрін, санын, орналастыру бағасы мен ақы төлеу сомасын көрсете отырып, артықшылықпен сатып алу құқығы бойынша;

      жазылу арқылы (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарықтарында):

      акциялардың түрін, санын, акциялардың номиналды құнын, ақы төлеу сомасын көрсете отырып, құрылтайшылар арасында (жаңадан құрылған қоғамдар үшін);

      акциялардың түрін, санын, орналастыру бағасы мен ақы төлеу сомасын көрсете отырып, өзге инвесторлар арасында орналастыру арқылы;

      аукцион арқылы:

      акциялардың түрін, санын, жалпы ақы төлеу сомасын, алғашқы және соңғы сауда-саттықтарды өткізу күнін, есепті кезеңде бір акцияны сауда-саттықта орналастырудың ең аз және ең жоғары бағасын, есепті кезеңдегі бiр жай және артықшылықты акцияның нарықтық құнын (егер ол есептелген болса) көрсете отырып, ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында;

      аукционды өткізу күнін, акциялардың түрін, санын және ақы төлеудiң жалпы сомасын көрсете отырып, ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында;

      айырбасталатын бағалы қағаздардың санын, бағалы қағаздарды және қоғамның өзге де ақшалай міндеттемелерін айырбастауды жүргізу күнін көрсете отырып, қоғамның акцияларына бағалы қағаздарды және қоғамның өзге де ақшалай міндеттемелерін айырбастау арқылы не туынды бағалы қағаздарды шет мемлекеттің аумағында орналастыру арқылы (туынды бағалы қағаздардың атауын, туынды бағалы қағаздарды орналастыру арқылы орналастырылған акциялар санын, Қазақстан Республикасының, сондай-ақ заңнамасына сәйкес туынды бағалы қағаздарды орналастыру жүзеге асырылған мемлекеттің бағалы қағаздар нарығында сатып алуға ұсынылған акциялар санын көрсете отырып);

      13) орналастырылатын акцияларға ақы төлеу тәсілі, олардың саны және ақы төлеу сомасы (ақы төлеуді растайтын құжаттарды және акцияларды орналастыру күні аяқталғаннан кейінгі күні орналастырылған акциялардың (қоғам сатып алған акцияларды шегергенде) жалпы санының он және одан көп пайызына ие акционерлер туралы тіркеуші берген анықтаманың көшірмесін қоса берумен):

      ақшамен (құрылтайшылардың (инвесторлардың) акцияларға ақы төлеуiн растайтын төлем құжатының (төлем құжаттарының) деректемелерiн, төлем сомасын және төлеушiнiң атауын көрсету қажет);

      бағалы қағаздармен (бағалы қағаздар эмитентiнiң атауын, оның мекенжайын, бағалы қағаздардың ұлттық сәйкестендіру нөмiрi мен санын, бағалаушының атауын, бағалау туралы есептің жасалу күнін, бағалау сомасын, мәміленің тіркелу күнін көрсету қажет);

      зияткерлiк меншік нәтижелерiн алу құқығымен (бағалаушының атауын, бағалау туралы есептің жасалу күнін, бағалау сомасын, зияткерлiк меншiктi қабылдау-өткiзу актiсi туралы мәлiметтердi көрсету қажет);

      мүлiктiк құқықтармен (қоғамның орналастыратын акциялары есебінен қоғамның ақшалай міндеттемелерін өтеу туралы қоғамның тиісті органдары қабылдаған шешімнің күнін және қоғамның осындай шешім қабылдаған органын; қоғамның ақшалай міндеттемелерін салыстырып тексеру актісінің деректемелерін; бағалаушының атауын, бағалау туралы есептің жасалу күнін, бағалау сомасын, мүлiктi қабылдау-өткiзу актiсiнің күнін көрсету қажет);

      бағалы қағаздарды және өзге де ақшалай міндеттемелерді қоғамның орналастырылатын жай акцияларына айырбастау жолымен (бағалы қағаздардың ұлттық сәйкестендіру нөмiрiн және санын, мәміленің тіркелу күнін көрсету қажет). Қоғамның орналастырылатын акцияларына банктің активтері мен міндеттемелерін қайта құрылымдау рәсімі шеңберінде немесе қоғамды оңалту барысында қоғамның акцияларына бағалы қағаздарды және қоғамның өзге де ақшалай міндеттемелерін айырбастау жолымен ақы төленген жағдайда, егер қоғам дәрменсіз борышкер болса, онда банкті қайта құрылымдау жоспарын немесе оңалту жоспарын бекіту туралы сот шешімінің күні қосымша көрсетіледі;

      өзге жолмен:

      дивидендтерді төлеген жағдайда (дивидендтерді бөлу туралы акционерлердің жалпы жиналысы шешімінің деректемелерін шешімнің көшірмесін қоса берумен көрсету қажет);

      қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда (бағалаушының атауын, бағалау туралы есептің жасалу күнін, мүлікті бағалау сомасын, акционерлердің жалпы жиналысының қайта ұйымдастыру туралы шешімінің деректемелерін, қайта ұйымдастыру туралы шешімнің, қайта ұйымдастыру туралы шарттың (қосылу, біріктіру кезінде), беру актісінің көшірмесін қоса берумен, беру актісінің күнін көрсету қажет). Қоғам біріктіру арқылы қайта ұйымдастырылған жағдайда, біріктірілетін қоғам акцияларының сатылу бағасы, біріктірілетін қоғам акцияларын орналастыру (сату) бағасы көрсетіледі.

      14) қоғамның акцияларын орналастыру кезінде қоғам опцион шартын жасаған жағдайда, опцион құны, опцион шарты жасалған қоғам акцияларының саны, опционды орындау бағасы;

      15) қоғам акцияларын шығару андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат:

      бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысының атауы, андеррайтердің қызметін көрсетуге қоғам жасаған шарттың күні және нөмірі, сондай-ақ эмиссиялық консорциумның қатысушылары;

      андеррайтердің акцияларды орналастыру тәсілі;

      андеррайтерлерді тартпастан және орналастырудың болашақ жоспарынсыз есепті кезеңде орналастырылған акциялардың саны;

      16) дивидендтер төлеу туралы мәліметтер:

      тиісті шешім қабылданған акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының деректемелеріне сілтеме жасай отырып, төлем жүзеге асырылған аяқталған қаржы жылының қорытындылары бойынша жай және артықшылықты акциялар бойынша есептелген және төленген дивидендтердің жалпы сомасын, есептелген және бюджетке төленген салық сомасын көрсете отырып, дивидендтер төленген акционерлердің санын көрсете отырып дивидендтерді соңғы төлеу күні;

      қоғамның хабарламаны жариялау күнін көрсете отырып, дивидендтерге төлем жасау туралы хабарламасын орналастырған бұқаралық ақпарат құралының атауы;

      бір жай және артықшылықты акцияға есептелген және (немесе) төленген дивидендтердің мөлшері, сондай-ақ дивидендтер есептелген және (немесе) төленген қаржы жылының қорытындылары бойынша бір жай және артықшылықты акцияға келген таза кіріс мөлшері;

      дивидендтерді уақтылы төлемеу бойынша берешек, оның құралу себептері және акцияларды орналастыру кезеңінің аяқталу күніндегі берешек сомасы, акционерлер алдындағы берешекті өтеу үшін қоғам қолданғанын шаралар (бар болса).

      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.03.2017 № 50 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

      3-1. Қағаз тасымалдағыштағы Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке қоғамның атқарушы органының басшысы (не оның орнындағы адам) қол қояды және қоғамның мөр бедерімен расталады (бар болса).

      Ескерту. Талап 3-1-тармақпен толықтырылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.03.2017 № 50 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

      4. Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есептегі өзгерістерде (орналастырылған акциялардың саны ұлғайтылған (қоғам сатып алған акцияларды шегергенде), қоғамның бір түрдегі орналастырылған акциялары осы қоғамның басқа түрдегі акцияларына айырбасталған жағдайда) мынадай ақпарат қамтылады:

      1) қоғамның атауы және оның орналасқан жері;

      2) қоғамның мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтер: қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлiктiң күні және нөмірі;

      3) жарияланған акциялар шығару мемлекеттік тіркелген (жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің ауыстырылған) күні және нөмірі;

      4) айырбастау талаптарын, орналастырылған акциялардың санын ұлғайту (қоғам сатып алған акцияларды шегергенде), қоғамның бір түрдегі орналастырылған акцияларын осы қоғамның басқа түрдегі акцияларына айырбастау жүзеге асырылған мерзімді көрсете отырып, акционерлердің жалпы жиналысы орналастырылған акциялардың санын ұлғайту (қоғам сатып алған акцияларды шегергенде), қоғамның бір түрдегі орналастырылған акцияларын осы қоғамның басқа түрдегі акцияларына айырбастау туралы шешім қабылдаған күн;

      5) акциялар туралы мәліметтер:

      жай және артықшылықты акциялардың санын көрсете отырып, жарияланған акциялардың_жалпы саны;

      ұлғайтылуға тиіс болған орналастырылған акциялардың саны (қоғам сатып алған акцияларды шегергенде), олардың санын ұлғайту тәртібі;

      айырбасталуға тиіс болған акциялардың саны және айырбасталуға тиіс болмаған акциялардың саны, орналастырылған акцияларды айырбастау тәртібі.

      5. Еншілес ұйымы (еншілес ұйымдары) бар қоғамның есепті айдың соңындағы немесе акциялар орналастырудың аяқталу күніндегі жағдай бойынша шоғырландырылған қаржылық есептілігі болмаған жағдайда, қоғам уәкілетті органға жеке қаржылық есептілігін ұсынады.

      Қоғам ұсынатын жылдық қаржылық есептілік бухгалтерлік баланстан, пайда және шығын туралы есептен, ақша қозғалысы туралы есептен, меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есептен және түсіндірме жазбадан тұрады.

      Қоғам ұсынатын аралық қаржылық есептілік бухгалтерлік баланстан, меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есептен тұрады.

      Ескерту. Талап 5-тармақпен толықтырылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.03.2017 № 50 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы
№ 76 қаулысына
4-қосымша

Күші жойылды деп танылатын Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілерінің құрылымдық бөліктерінің тізбесі

      1. "Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді, акцияларды орналастыру және акциялар шығарылымын жою қорытындысы туралы есепті бекіту" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 30 шілдедегі № 268 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3832 тіркелген).

      2. "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді, акцияларды орналастыру және акциялар шығарылымын жою қорытындысы туралы есепті бекіту және "Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу, акцияларды орналастыру және акциялар шығарылымын жою қорытындысы жөніндегі есепті бекіту ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 4 шілдедегі № 217 қаулысына толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 25 маусымдағы № 217 қаулысына және "Бағалы қағаздарды ұстаушылар жүйесін енгізу ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 16 ақпандағы № 32 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" 2005 жылғы 30 шілдедегі № 268 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 наурыздағы № 73 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4214 тіркелген).

      3. "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді, акцияларды орналастыру және акциялар шығарылымын жою қорытындысы туралы есепті бекіту" 2005 жылғы 30 шілдедегі № 268 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 30 сәуірдегі № 109 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4738 тіркелген).

      4. "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне сәйкестендіру нөмірлері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 28 мамырдағы № 155 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4803 тіркелген) бекітілген Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне сәйкестендіру нөмірлерінің мәселелері бойынша енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар тізбесінің 11-тармағы.

      5. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің Банктің жарияланған акцияларын сатып алу мәселелері бойынша кейбір нормативтік құқықтық актілерге толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008 жылғы 29 қазандағы № 161 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5389 тіркелген).

      6. "Бағалы қағаздар рыногы мәселелері бойынша кейбір нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008 жылғы 28 қарашадағы № 181 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5462 тіркелген) 1-тармағы.

      7. "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығы мәселелері бойынша толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009 жылғы 29 сәуірдегі № 89 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5701 тіркелген) бекітілген Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығының мәселелері бойынша енгізілетін толықтырулар мен өзгерістер тізбесінің 3-тармағы.

      8. "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығы мәселелері бойынша толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009 жылғы 5 тамыздағы № 178 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5778 тіркелген).

      9. "Қазақстан Республикасының кейбiр нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкестендiру нөмiрлерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 29 наурыздағы № 50 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6219 тіркелген, 2010 жылғы 26 тамызда Қазақстан Республикасы орталық атқарушы және өзге де орталық мемлекеттік органдарының актілер жинағында № 14 жарияланған) бекітілген Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне сәйкестендіру нөмірлерінің мәселелері бойынша енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар тізбесінің 7-тармағы.

      10. "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығының мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 25 маусымдағы № 87 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6374 тіркелген, 2010 жылғы 25 қыркүйекте "Егемен Қазақстан" газетінде № 253-254 (26314-26315) жарияланған) 1-тармағы.

      11. "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2011 жылғы 28 ақпандағы № 17 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6885 тіркелген) 1-тармағы.

      12. "Эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымын тіркеу, сондай-ақ орналастыру, айналысқа жіберу және жою мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 77 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7535 тіркелген, 2012 жылғы 5 қыркүйекте "Егемен Қазақстан" газетінде № 582-587 (27660) жарияланған) бекітілген Эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымын тіркеу, сондай-ақ орналастыру, айналысқа жіберу және жою мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар тізбесінің 1-тармағы.

      13. "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 26 сәуірдегі № 110 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8505 тіркелген, 2013 жылғы 6 тамызда Заң газеті" газетінде № 115 (2316) жарияланған) бекітілген Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 8-тармағы.

      14. "Кейбір нормативтік құқықтық актілерге эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымының проспектілерін тіркеу, сондай-ақ эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру (өтеу) қорытындылары туралы есептерді бекіту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 29 қарашадағы № 268 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9069 тіркелген, 2014 жылғы 27 қаңтарда "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) 1-тармағы.

      15. "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 16 шілдедегі № 109 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9712 тіркелген, 2014 жылғы 23 қазанда "Заң газеті" газетінде № 160 (2554) жарияланған) бекітілген Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 2-тармағы.

      16. "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қор биржасы бағалы қағаздарының ресми тізімі мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 244 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10339 тіркелген, 2015 жылғы 18 наурызда "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) бекітілген Қор биржасы бағалы қағаздарының ресми тізімі мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 1-тармағы.

      17. "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 19 желтоқсандағы № 250 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13001 тіркелген, 2016 жылғы 29 ақпанда "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) бекітілген Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 5-тармағы.