Алматы қаласының ерекше мәртебесi туралы

Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 1 шiлдедегi N 258 Заңы

Жаңартылған

МАЗМҰНЫ

      Осы Заң Алматы қаласының ғылыми, мәдени, тарихи, қаржылық және өндiрiстiк орталық ретiндегi ерекшелiктерiн негiзге ала отырып, оның ерекше мәртебесiн айқындайтын құқықтық негiздердi, қаржымен, экономикалық және әлеуметтiк жағынан ынталандыру шараларын белгiлеу арқылы оның бұдан былайғы даму кепiлдiктерiн белгiлейдi.

      1-бап. Алматы қаласы мәртебесiнiң құқықтық негiзi

      1. Алматы қаласы республикалық маңызы бар қала болып табылады.
      2. Алматы қаласының құқықтық мәртебесі осы Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актілерiмен  айқындалады.
      Ескерту. 1-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.05.07 N 570 Заңымен.

       1-1-бап. Алматы қаласының нышаны

      1. Алматы қаласының өз елтаңбасы бар, ол қаланың Қазақстан Республикасының мәдени, саяси, экономикалық және ғылыми орталығы ретіндегі ерекшеліктерін, сондай-ақ оның географиялық орналасқан жері мен қоршаған ортасының ерекшеліктерін бейнелейтін нышаны болып табылады.
      2. Алматы қаласы елтаңбасының сипаттамасы мен оны пайдалану тәртібін және оның бейнесiн Алматы қаласының өкілдi органы айқындайды.
      Ескерту. 1-1-баппен толықтырылды - Қазақстан Республикасының 2004.05.07 N 570 Заңымен.

      2-бап. Алматы қаласының аумағы

      1. Алматы қаласының аумағын Қазақстан Республикасы Үкiметінің ұсынуы бойынша әрі жергіліктi өкілдi және атқарушы органдардың пiкiрлерiн ескере отырып, Қазақстан Республикасының Президенті белгілейтiн және өзгертетiн Алматы қаласының әкiмшiлік-аумақтық бiрлiктерiнің шекарасы шегiндегі жер құрайды. V00R254
      2. Қаламен бiртұтас әлеуметтiк, табиғи және шаруашылық аумағын құрайтын қала шегiнен тыс жер қала маңындағы аймақты құрайды, оның көлемi мен шекарасын Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi. K030442
      Қала маңындағы аймаққа кiретiн жердi пайдаланудың тәртiбi мен режимiн қаланың атқарушы органының аумағы қала маңындағы аймаққа кiретiн облыстық атқарушы органмен келiсiлген ұсынысы бойынша Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.
      3. Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес айқындалатын aтаулары мен шекарасы бар аудандар қаланың әкімшілік-аумақтық бiрлiктерi болып табылады.
      4. Алматы қаласының аудандары тиiстi аумақтардың географиялық, қала құрылысы ерекшеліктері, халқының саны, әлеуметтік-экономикалық сипаттары, көлік коммуникацияларының орналасуы, өндірістік және әлеуметтiк инфрақұрылымының болуы eскеріле отырып құрылады.
      Ескерту. 2-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2003.12.29 N 512, 2004.05.07 N 570 Заңдарымен.

       2-1-бап. Жер учаскелерiн мемлекеттiк қажеттіктер үшiн
                 алып қою (сатып aлу) ерекшеліктері

      1. Жер учаскесi мемлекеттiк қажеттіктер үшін сатып алу немесе меншік иесiнiң немесе жер пайдаланушының келiсiмiмен құны тең басқа жер учаскесiн беру жолымен алып қойылуы мүмкiн.
      2. Жердi пайдалану құқығын сатып алған меншік иелерi мен мемлекеттiк емес жер пайдаланушылардан мемлекеттiк қажеттіктер үшiн жер учаскесiн алып қою жер учаскелерін алдағы сатып алуға дейiн үш айдан кешіктірілмейтін мерзімде оларға міндетті түрде жазбаша xaбарлай отырып, сатып алу тәртiбімен жүзеге асырылады.
      Меншік иелері немесе жер пайдаланушылар осындaй хабарламаны алған күннен бастап үш ай өткенге дейін жер учаскелерін сатып алуға меншiк иесінің немесе жер пайдаланушының келісімімен ғана жол берiледi. Егер меншік иесі немесе жер пайдаланушы мемлекеттік қажеттіктер үшін өзiнен жер учаскесін сатып алу туралы шешіммен келiспесе не сатып алынатын жер учаскесiнiң бағасы немесе сатып алудың басқа да шарттары туралы онымен келiсімге қол жеткізілмесе, Алматы қаласының атқарушы органы үш ай өткен соң жер учаскесiн caтып алу туралы сотқа талап арыз беруге құқылы. K030442, P06008S
      Ескерту. 2-1-баппен толықтырылды - Қазақстан Республикасының 2004.05.07 N 570 Заңымен.

      3-бап. Алматы қаласы өкiлдi органының өкiлеттiгi

       Алматы қаласының өкiлдi органы:
      1) аумақты дамытудың жоспарларын, экономикалық және әлеуметтiк бағдарламаларын, жергiлiктi бюджет пен оның атқарылуы туралы есептердi бекiтуге;
      2) Алматы қаласының аумағында жасалған әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар үшiн айыппұл өндiрiп алудың мөлшерi мен тәртiбiн белгiлеуге;
      3) <*>
      4) аумақтық мемлекеттiк және қоғамдық ескерткiштердi қорғау органдарының Қазақстан Республикасының тарихи-мәдени мұраны қорғау мен пайдалану жөнiндегi мемлекеттiк органмен келiсiлген ұсынысы бойынша жергiлiктi маңызы бар тарих және мәдениет ескерткiштерiнiң тiзiмiн бекiтуге; V02R441
      5) басқа мемлекеттердiң жергiлiктi атқарушы органдарымен Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген шек пен тәртiп бойынша халықаралық байланыстар орнатуға;
      6) лотереялар шығару, оларды орналастыру мен өткiзу шарттары туралы, сондай-ақ жергілікті атқарушы органның Қазақстан Республикасының бюджет заңдарына сәйкес қарыздар тарту қажеттілігі мен шарттары туралы шешiм қабылдауға;
      7) атқарушы органның ұсынысы бойынша қаланы басқару схемасын бекiтуге;
      8) Алматы қаласының аумағындағы көшi-қон процестерiн реттеу тәртiбiн бекiтуге;
      8-1) қала аумағын абаттандыру, санитарлық тазалау, тазалық сақтау және жинауды ұйымдастыру тәртiбiн белгiлеуге;
      8-2) "Алматы қаласының құрметті азаматы" атағын белгілеуге және оны беру тәртібі мен шарттарын айқындауға;
      9) <*>
      Ескерту. 3-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 1998.11.20 N 303, 2001.12.24 N 276, 2004.05.07 N 570, 2004.12.20 N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

      4-бап. Алматы қаласы атқарушы органының өкiлеттiгi

      Алматы қаласының атқарушы органы:
      1) <*>
      2) Алматы қаласының коммуналдық меншiгiн иеленудi, пайдалануды және оған билiк етудi жүзеге асырады; V04R586, P010426
      3) коммуналдық заңды тұлғаларға бекiтiлiп берiлмеген коммуналдық меншiк тiзбесiн бекiтедi, Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейтiн заңды тұлғаларды қоспағанда, Алматы қаласының аумағында тiркелген шаруашылық серiктестiктерi акцияларының мемлекеттiк пакетiн иеленудi, пайдалануды және оған билiк етудi жүзеге асырады;
      4) заңдарда белгiленген тәртiппен коммуналдық мүлiктi жекешелендiру туралы шешiм шығарады;
      4-1) қала аумағында халықтың экологиялық қауiпсiздігін және бұзылған табиғи экологиялық жүйелерін қалпына келтiрудi қамтамасыз етеді;
      4-2) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртiппен қалада жалпымемлекеттік және халықаралық іс-шаралар өткiзу үшін қажетті жағдайлар жасайды;
      4-3) Алматы қаласы арқылы өтетiн транзиттік автомобиль көлiгінің жүру сызбасын белгiлейдi;
      5) Қазақстан Республикасының Yкiметi белгiлейтiн тiзбеге сәйкес қызмет түрлерiн лицензиялауды жүзеге асырады;
      6) Алматы қаласын дамытудың бас жоспарын iске асыруды және оның мониторингiн қамтамасыз етедi;
      7) жергiлiктi өкiлдi органға жергілiктi мемлекеттiк басқарудың үлгi құрылымына сәйкес Алматы қаласын басқару схемасын бекiтуге ұсынады.     
      Ескерту. 4-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2001.06.11 N 207, 2001.06.13 N 212, 2004.05.07 N 570, 2004.12.20 N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

      5-бап. <*>

      Ескерту. 5-бап алып тасталды - Қазақстан Республикасының 2004.12.20 N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

      6-бап. Алматы қаласының әкiмi жанындағы бюджеттен тыс
              қор

      Ескерту. 6-бап алып тасталды - Қазақстан Республикасының 2004.12.20 N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

      7-бап. <*>

      8-бап. <*>
     Ескерту. 7-8-баптар алып тасталды - Қазақстан Республикасының 1998.12.24 N 334 Заңымен.

      Қазақстан Республикасының
      Президентi