Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерi мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы N 224 Заңы

Қолданыстағы

       РҚАО-ның ескертуі. Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін  2-баптан  қараңыз.

       1-бап.  Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:

      1. Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесi 1994 жылғы 27 желтоқсанда қабылдаған Қазақстан Республикасының  Азаматтық кодексiне  (Жалпы бөлiм) (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1994 ж., N 23-24 (қосымша); 1995 ж., N 15-16, 109-құжат; N 20, 121-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 2, 187-құжат; N 14, 274-құжат; N 19, 370-құжат; 1997 ж., N 1-2, 8-құжат; N 5, 55-құжат; N 12, 183, 184-құжаттар; N 13-14, 195, 205-құжаттар; 1998 ж., N 2-3, 23-құжат; N 5-6, 50-құжат; N 11-12, 178-құжат; N 17-18, 224, 225-құжаттар; N 23, 429-құжат; 1999 ж., N 20, 727, 731-құжаттар; N 23, 916-құжат; 2000 ж., N 18, 336-құжат;  N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 1, 7-құжат; N 8, 52-құжат; N 17-18, 240-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 2, 17-құжат; N 10, 102-құжат; 2003 ж., N 1-2, 3-құжат; N 11, 56, 57, 66-құжаттар; N 15, 139-құжат; N 19-20, 146-құжат; 2004 ж., N 6, 42-құжат; N 10, 56-құжат; N 16, 91-құжат; N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 10, 31-құжат; N 14, 58-құжат; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 1, 4-құжат; N 3, 22-құжат; N 4, 24-құжат; N 8, 45-құжат; N 10, 52-құжат; N 11, 55-құжат; N 13, 85-құжат):

      16-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "16-бап. Азаматтың тұрғылықты жерi және заңды мекенжайы";

      мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      "3. Азаматтың жеке және заңды тұлғалармен, сондай-ақ мемлекетпен қарым-қатынастарында пайдаланатын заңды мекенжайы болады.
      Азаматтың тiркелген жерi оның заңды мекенжайы болып танылады.
      Азаматтарды тiркеу тәртiбiн Қазақстан Республикасының Yкiметi айқындайды.".

      2. 1999 жылғы 13 шiлдедегi Қазақстан Республикасының  Азаматтық iс жүргiзу кодексiне  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж., N 18, 644-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; N 10 , 244-құжат; 2001 ж., N 8, 52-құжат; N 15-16, 239-құжат; N 21-22, 281-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 17, 155-құжат; 2003 ж., N 10, 49-құжат; N 14, 109-құжат; N 15, 138-құжат; 2004 ж., N 5, 25-құжат; N 17, 97-құжат; N 23, 140-құжат; N 24, 153-құжат; 2005 ж., N 5, 5-құжат; N 13, 53-құжат; N 24, 123-құжат; 2006 ж., N 2, 19-құжат; N 10, 52-құжат; N 11, 55-құжат; N 12, 72-құжат; N 13, 86-құжат):

      1) 146-баптың 1-бөлiгiнiң 3) және 4) тармақшаларындағы "салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi" деген сөздер "сәйкестендiру нөмiрi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 150-баптың 2-бөлiгiнiң 2) және 3) тармақшаларындағы "салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi" деген сөздер "сәйкестендiру нөмiрi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 236-баптың 4-бөлiгiнiң жетiншi және сегiзiншi абзацтарындағы "салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi" деген сөздер "сәйкестендiру нөмiрi" деген сөздермен ауыстырылсын.

      3. 2001 жылғы 30 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы  кодексiне  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 5-6, 24-құжат; N 17-18, 241-құжат; N 21-22, 281-құжат; 2002 ж., N 4, 33-құжат; N 17, 155-құжат; 2003 ж., N 1-2, 3-құжат; N 4, 25-құжат; N 5, 30-құжат; N 11, 56, 64, 68-құжаттар; N 14, 109-құжат; N 15, 122, 139-құжаттар; N 18, 142-құжат; N 21-22, 160-құжат; N 23, 171-құжат; 2004 ж., N 6, 42-құжат; N 10, 55-құжат; N 15, 86-құжат; N 17, 97-құжат; N 23, 139, 140-құжаттар; N 24, 153-құжат; 2005 ж., N 5, 5-құжат; N 7-8, 19-құжат; N 9, 26-құжат; N 13, 53-құжат; N 14, 58-құжат; N 17-18, 72-құжат; N 21-22, 86, 87-құжаттар; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат; N 2, 19, 20-құжаттар; N 3, 22-құжат; N 5-6, 31-құжат; N 8, 45-құжат; N 10, 52-құжат; N 11, 55-құжат; N 12, 72, 77-құжаттар; N 13, 85, 86-құжаттар; N 15, 92, 95-құжаттар; N 16, 98, 102-құжаттар; 2006 жылғы 22 желтоқсанда "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 26 желтоқсанда "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне салық салу мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2006 жылғы 11 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының  Заңы ):

      1) 217-баптың бiрiншi бөлiгiнiң екiншi абзацындағы "оның тiркеу нөмiрiн" деген сөздер және төртiншi абзацындағы "салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрiн" деген сөздер "сәйкестендiру нөмiрiн" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) мынадай мазмұндағы 357-5-баппен толықтырылсын:

      "357-5-бап. Қазақстан Республикасының сәйкестендiру
                  нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерi туралы
                  заңнамасын бұзу

      1. Жария етуге жатпайтын сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерiнде қамтылған мәлiметтердi жария ету, сол сияқты Қазақстан Республикасының сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерi  заңнамасын  өзге де бұзу, -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген әрекет, -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан отызға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      3) 541-баптың бiрiншi бөлiгi "357-4," деген цифрлардан кейiн "357-5," деген цифрлармен толықтырылсын;

      4) 636-баптың бiрiншi бөлiгi 1) тармақшасының жиырма тоғызыншы абзацы "357-4," деген цифрлардан кейiн "357-5," деген цифрлармен толықтырылсын;

      5) 651-баптың 1-бөлiгiнiң 3) тармақшасындағы "салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi" деген сөздер "сәйкестендiру нөмiрi" деген сөздермен ауыстырылсын.

      4. 2001 жылғы 12 маусымдағы "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының  Кодексiне  (Салық кодексi) (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 11-12, 168, 169-құжаттар; 2002 ж., N 6, 73, 75-құжаттар; N 19-20, 171-құжат; 2003 ж., N 1-2, 6-құжат; N 4, 25-құжат; N 11, 56-құжат; N 15, 133, 139-құжаттар; N 21-22, 160-құжат; N 24, 178-құжат; 2004 ж., N 5, 30-құжат; N 14, 82-құжат;  N 20, 116-құжат; N 23, 140, 142-құжаттар; N 24, 153-құжат; 2005 ж., N 7-8, 23-құжат, N 21-22, 86, 87-құжаттар; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 1, 4, 5-құжаттар; N 3, 22-құжат; N 4, 24-құжат; N 8, 45, 46-құжаттар; N 10, 52-құжат; N 11, 55-құжат; N 12, 77, 79-құжаттар;  N 13, 85-құжат; N 16, 97, 98, 103-құжаттар; 2006 жылғы 22 желтоқсанда "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 26 желтоқсанда "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне салық салу мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2006 жылғы 11 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының  Заңы ):

      1) 31-баптың 3-тармағының бiрiншi бөлiгiндегi "салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi" деген сөздер "сәйкестендiру нөмiрi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 52-баптың 2-тармағының 1) тармақшасындағы "тiркеу нөмiрлерi" деген сөздер "сәйкестендiру нөмiрлерi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 69-баптың 10-тармағы екiншi бөлiгiнiң 1) тармақшасындағы "салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi" деген сөздер "сәйкестендiру нөмiрi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 209-баптың 1-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) сәйкестендiру нөмiрi;";

      5) 235-баптың 2-тармағының 4) тармақшасындағы "салық төлеушiнiң тiркелу нөмiрiн" деген сөздер "сәйкестендiру нөмiрiн" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6) 242-баптың 3-тармағының 2) тармақшасындағы "тiркеу нөмiрi" деген сөздер "сәйкестендiру нөмiрi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7) 243-баптың 1-тармағының 3) тармақшасындағы "тiркеу нөмiрi" деген сөздер "сәйкестендiру нөмiрi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      8) 518-баптың 1-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) сәйкестендiру нөмiрi туралы;";

      9) 520-бапта:
      2-тармақ "салық төлеушi туралы мәлiметтердi" деген сөздерден кейiн "сәйкестендiру нөмiрiн көрсете отырып," деген сөздермен толықтырылсын;

      3-тармақ алып тасталсын;

      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "5. Салық төлеушiнiң куәлiгi - шетелдiктердiң немесе азаматтығы жоқ адамдардың жеке басын куәландыратын Қазақстан Республикасының құжаттары болмаған жағдайда оларға және осы Кодекстiң 521-бабы 1-тармағының 5-1), 6), 7) тармақшаларында көрсетiлген резидент емес заңды тұлғаларға, олар Қазақстан Республикасы салық төлеушiлерiнiң мемлекеттiк тiзiлiмiнде тiркелген кезiнде берiлетiн және сәйкестендiру нөмiрi қойылатын қатаң есептегi бланкi болып табылатын құжат.";

      10) 520-1-бапта:
      1-1-тармақта:
      бiрiншi бөлiктегi "салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрiн бере отырып," деген сөздер алып тасталсын;

      төртiншi бөлiк алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 4 және 5-тармақтармен толықтырылсын:
      "4. Сәйкестендiру нөмiрi салық төлеушi ұсынатын салық есептiлiгiнiң құжаттарында, сондай-ақ салық мiндеттемелерiн орындаумен байланысты өзге де құжаттарда көрсетiлуге тиiс.
      5. Сәйкестендiру нөмiрiн салық қызметi органдары салық төлеушiге жiберiлетiн оның салық мiндеттемелерiне қатысты барлық құжаттарында көрсетуге тиiс.";

      11) 521-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      "1-1. Осы Кодекстiң 521-бабы 1-тармағының 3), 5)-7) тармақшаларында көрсетiлген адамдар салық төлеушi ретiнде мемлекеттiк тiркеудi уәкiлеттi мемлекеттiк орган салық төлеушi салық органына салық төлеушi ретiнде мемлекеттiк тiркеу туралы өтiнiш бергеннен кейiн екi жұмыс күнi iшiнде, оған салық төлеушiнiң куәлiгiн бере отырып, жүзеге асырады.";

      12) 522-баптың 1-тармағындағы "мемлекеттiк тiркеуден өту және салық төлеушiнiң мемлекеттiк тiркеу нөмiрiн алу" деген сөздер "салық төлеушi ретiнде мемлекеттiк тiркеуден өту" деген сөздермен ауыстырылсын;

      13) 523-бап алып тасталсын;

      14) 524-бапта:
      5-тармақтағы "салық төлеушi заңды тұлғаның тiркеу нөмiрi" деген сөздер "заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендiру нөмiрi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7-тармақ алып тасталсын;

      10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "10. Салық төлеушiнiң куәлiгiнде көрсетiлген тiркеу деректерi өзгерген жағдайда, салық органы осы Кодекстiң 521, 522 және 524-баптарында белгiленген тәртiппен және мерзiмдерде салық төлеушiнiң бұрын берiлген куәлiгiн жоя отырып, салық төлеушiнiң деректерi өзгертiлген куәлiгiн берудi жүзеге асырады.";

      11-тармақтағы "салық төлеушiге бұрын берiлген тiркеу нөмiрiн" деген сөздер "сәйкестендiру нөмiрiн" деген сөздермен ауыстырылсын;

      15) 525-баптың 2-тармағының 1) тармақшасындағы "тiркеу нөмiрi сақтала отырып" деген сөздер алып тасталсын;

      16) 526-баптың 1), 2) және 3) тармақшаларындағы "салық төлеушiнiң тiркелу нөмiрiн", "салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрiн" деген сөздер "сәйкестендiру нөмiрiн" деген сөздермен ауыстырылсын;

      17) 527-баптың 3-1-тармағындағы "520-1 және 523-баптарының" деген сөздер "520-1-бабында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      18) 528-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "528-бап. Салық төлеушiнiң тiркеу есебiн жүзеге асыру
                кезiндегi жауапкершiлiгi

      Салық төлеушi Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес салық төлеушi ретiнде мемлекеттiк тiркеуден өту мерзiмiн бұзғаны үшiн; салық төлеушi ретiнде мемлекеттiк тiркелу және тiркеу есебiне қою кезiнде табыс етiлетiн мәлiметтердiң растығы, сондай-ақ салық есептiлiгiнде сәйкестендiру нөмiрiн қоюдың дұрыстығы және Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген өзге де жағдайлар үшiн жауаптылықта болады.";

      19) 530-баптың 5-тармағындағы "салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрiн" деген сөздер "тұлғаның сәйкестендiру нөмiрiн" деген сөздермен ауыстырылсын;

      20) 536-баптың 1-тармағының 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "4) сәйкестендiру нөмiрiн;";

      21) 540-баптың 1-тармағының 5) тармақшасындағы "тiркеу нөмiрiн" деген сөздер "сәйкестендiру нөмiрiн" деген сөздермен ауыстырылсын;

      22) 541-баптың 3-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) сәйкестендiру нөмiрi;";

      23) 554-баптың 2-тармағының 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "4) сәйкестендiру нөмiрi;".

      5. 2003 жылғы 5 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының  Кеден кодексiне  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2003 ж., N 7-8, 40-құжат; N 15, 139-құжат; 2004 ж., N 18, 106-құжат; 2005 ж.,  N 11, 43-құжат; N 21-22, 86-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; N 11, 55-құжат; 2006 жылғы 22 желтоқсанда "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 26 желтоқсанда "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне салық салу мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2006 жылғы 11 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының  Заңы ):

      1) 356-баптың 2-тармағының 1) тармақшасындағы "тiркеу нөмiрлерi" деген сөздер "сәйкестендiру нөмiрлерi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 460-баптың 4-тармағының 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "4) сәйкестендiру нөмiрi;".

      6. 2003 жылғы 8 шiлдедегi Қазақстан Республикасының  Орман кодексiне  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2003 ж., N 16, 140-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; N 16, 97-құжат):

      32-баптың 10) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "10) сәйкестендiру нөмiрi;".

      7. "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 3-4, 23-құжат; N 12, 88-құжат; N 15-16, 100-құжат; N 23, 141-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 2, 184-құжат; N 11-12, 262-құжат; N 19, 370-құжат; 1997 ж., N 13-14, 205-құжат; N 22, 333-құжат; 1998 ж., N 11-12, 176-құжат; 1999 ж., N 20, 727-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 8, 52-құжат; N 10, 123-құжат; 2003 ж., N 15, 138, 139-құжаттар; 2004 ж., N 11-12, 66-құжат; N 16, 91-құжат; N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 14, 55-құжат; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 4, 24-құжат; N 13, 86-құжат):

      1) 62-3-баптың 5-тармағының 4) тармақшасындағы және 14-тармағының 5) тармақшасындағы "салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi" деген сөздер "сәйкестендiру нөмiрi" деген сөздермен ауыстырылсын.

      8. "Заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеу және филиалдар мен өкiлдiктердi есептiк тiркеу туралы" 1995 жылғы 17 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 3-4, 35-құжат; N 15-16, 109-құжат; N 20, 121-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 1, 180-құжат; N 14, 274-құжат; 1997 ж., N 12, 183-құжат; 1998 ж., N 5-6, 50-құжат; N 17-18, 224-құжат; 1999 ж., N 20, 727-құжат; 2000 ж., N 3-4, 63, 64-құжаттар; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 1, 1-құжат; N 8, 52-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 18, 157-құжат; 2003 ж., N 4, 25-құжат; N 15, 139-құжат; 2004 ж. N 5, 30-құжат; 2005 ж., N 13, 53-құжат; N 14, 55, 58-құжаттар; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 10, 52-құжат; N 15, 95-құжат; 2006 жылғы 22 желтоқсанда "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 26 желтоқсанда "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне салық салу мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2006 жылғы 11 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының  Заңы ):

      1) 1-баптың бiрiншi және екiншi бөлiктерiндегi "тiркеу нөмiрiн" деген сөздер "бизнес-сәйкестендiру нөмiрiн" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 13-баптың бесiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Бiрiздендiрiлiп, сәйкестендiрiлетiн және басқа да жүйелiк-есептiк кодтардың берiлгенiн және Мемлекеттiк статистикалық тiркелiмге есепке қойылғанын растайтын құжат мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiк болып табылады.".

      9. "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 23, 154-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 7, 79-құжат; N 12, 184-құжат; 1998 ж., N 17-18, 225-құжат; N 23, 416-құжат; N 24, 436-құжат; 1999 ж., N 8, 233, 247-құжаттар; N 23, 920-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; 2001 ж., N 13-14, 174-құжат; N 17-18, 245-құжат; N 20, 257-құжат; N 23, 309-құжат; 2002 ж., N 17, 155-құжат; 2003 ж., N 12, 82-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; N 24, 154, 155-құжаттар; 2006 ж., N 1, 5-құжат; N 3, 22-құжат):

      11-1-баптың 6-тармағы екiншi бөлiгiнiң 4) тармақшасындағы "салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi" деген сөздер "сәйкестендiру нөмiрi" деген сөздермен ауыстырылсын.

      10. "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 1997 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 12, 186-құжат; 1998 ж., N 24, 437-құжат; 1999 ж., N 8, 237-құжат; N 23, 925-құжат; 2001 ж., N 17-18, 245-құжат, N 20, 257-құжат; 2002 ж., N 1, 1-құжат; N 23-24, 198-құжат; 2003 ж., N 1-2, 9-құжат; N 11, 56-құжат; N 15, 139-құжат; N 21-22, 160-құжат; 2004 ж., N 11-12, 66-құжат; N 23, 140, 142-құжаттар; 2005 ж., N 7-8, 19-құжат; N 11, 39-құжат; N 14, 55, 58-құжаттар; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; N 8, 45-құжат; N 12, 69-құжат; 2006 жылғы 22 желтоқсанда "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 26 желтоқсанда "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне салық салу мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2006 жылғы 11 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының  Заңы ):

      1) 1-баптың 30) тармақшасы алып тасталсын;

      2) 18-баптың 2-тармағында:
      2) тармақша алып тасталсын;

      4-1) тармақшадағы "әлеуметтiк жеке код беру туралы куәлiгi" деген сөздер "жеке сәйкестендiру нөмiрi берiлгенiн растайтын құжаты" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 22-баптың 7-тармағындағы "әлеуметтiк жеке коды және (немесе) салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi" деген сөздер "жеке сәйкестендiру нөмірi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 30-баптың 2-тармағының 2) тармақшасында:
      "әлеуметтiк жеке коды" деген сөздер "жеке сәйкестендiру нөмiрi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "орналасқан жерi" деген сөздерден кейiн ", бизнес-сәйкестендiру нөмiрi" деген сөздермен толықтырылсын.

      11. "Табиғи монополиялар туралы" 1998 жылғы 9 шiлдедегi Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1998 ж., N 16, 214-құжат; 1999 ж., N 19, 646-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; 2001 ж., N 23, 309-құжат; 2002 ж., N 23-24, 193-құжат; 2004 ж., N 14, 82-құжат; N 23, 138, 142-құжаттар; 2006 ж., N 2, 17-құжат; N 3, 22-құжат; N 4, 24-құжат; N 8, 45-құжат; N 13, 87-құжат):

      18-6-баптың 1-тармағының 4) тармақшасындағы "салық төлеушi -" деген сөздер алып тасталып, "тiркеу нөмiрi" деген сөздер "сәйкестендiру нөмiрi" деген сөздермен ауыстырылсын.

      12. "Неке және отбасы туралы" 1998 жылғы 17 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1998 ж., N 23, 430-құжат; 2001 ж., N 24, 338-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат):

      177-баптың 1-тармағында:
      бiрiншi бөлiктегi "жынысы," деген сөзден кейiн "жеке сәйкестендiру нөмiрi," деген сөздермен толықтырылсын;

      екiншi бөлiктегi "жазбаға сәйкес" деген сөздерден кейiн "жеке сәйкестендiру нөмiрi көрсетiле отырып," деген сөздермен толықтырылсын.

      13. "Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы" 1999 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж., N 24, 1068-құжат; 2001 ж., N 23, 309-құжат; 2003 ж., N 18, 142-құжат; 2004 ж., N 24, 149-құжат; 2005 ж., N 24, 121-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; N 10, 52-құжат; N 15, 92-құжат):

      1) 9-баптың 1-тармағының 1) тармақшасында:
      екiншi абзац "және бизнес-сәйкестендiру нөмiрi" деген сөздермен толықтырылсын;

      үшiншi абзац "мекен-жайы," деген сөздер "мекенжайы, жеке сәйкестендiру нөмiрi," деген сөздермен ауыстырылсын;

      төртiншi абзацтағы "әлеуметтiк жеке кодының нөмiрi (ӘЖК), салық төлеушiнiң тiркелу нөмiрi (СТН)" деген сөздер "сәйкестендiру нөмiрi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 12-баптың 4-тармағындағы "әлеуметтiк жеке кодының берiлгенi туралы куәлiктi," деген сөздер алып тасталсын.

      14. "Астық туралы" 2001 жылғы 19 қаңтардағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 2, 12-құжат; N 15-16, 232-құжат; 2003 ж., N 19-20, 148-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат):

      39-баптың 3-тармағында:
      3) тармақшадағы "кәсiпорны салық төлеушiсiнiң атауы, тұрған жерi мен тiркеу нөмiрi" деген сөздер "кәсiпорнының атауы, орналасқан жерi және бизнес-сәйкестендiру нөмiрi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) тармақшадағы "салық төлеушi", "салық төлеушiнiң" деген сөздер алып тасталып, "тiркеу нөмiрi" деген сөздер тиiсiнше "бизнес-сәйкестендiру нөмiрi", "жеке сәйкестендiру нөмiрi" деген сөздермен ауыстырылсын.

      15. "Халықты жұмыспен қамту туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 3, 18-құжат; 2004 ж., N 2, 10-құжат; 2005 ж., N 7-8, 19-құжат; N 17-18, 76-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; N 10, 52-құжат):

      15-баптың 2-тармағының төртiншi және бесiншi абзацтары алып тасталсын.

      16. "Мемлекеттiк атаулы әлеуметтiк көмек туралы" 2001 жылғы 17 шiлдедегi Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 17-18, 247-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат):

      3-баптың 1-тармағының бiрiншi бөлiгiндегi "әлеуметтiк жеке кодының нөмiрiн" деген сөздер "жеке сәйкестендiру нөмiрiн" деген сөздермен ауыстырылсын.

      17. "Мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру туралы" 2003 жылғы 25 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2003 ж., N 9, 41-құжат; 2004 ж., N 23, 140, 142-құжаттар; 2006 жылғы 22 желтоқсанда "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 26 желтоқсанда "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне салық салу мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2006 жылғы 11 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының  Заңы ):

      10-баптың 2-тармағының 1) тармақшасындағы "әлеуметтiк жеке код" деген сөздер "жеке сәйкестендiру нөмiрi" деген сөздермен ауыстырылсын.

      18. "Байланыс туралы" 2004 жылғы 5 шiлдедегi Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2004 ж., N 14, 81-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; N 15, 95-құжат):

      28-3-баптың 1-тармағының 4) тармақшасындағы "салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi" деген сөздер "сәйкестендiру нөмiрi" деген сөздермен ауыстырылсын.

      19. "Қазақстан Республикасындағы кредиттiк бюролар және кредиттiк тарихты қалыптастыру туралы" 2004 жылғы 6 шiлдедегi Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2004 ж., N 15, 87-құжат; 2005 ж., N 23, 104-құжат, 2006 ж., N 3, 22-құжат):

      24-бапта:
      3-тармақтағы "салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi" деген сөздер "жеке сәйкестендiру нөмiрi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақтағы "салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi", "салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрлерi" деген сөздер тиiсiнше "бизнес-сәйкестендiру нөмiрi", "жеке сәйкестендiру нөмiрлерi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5-тармақтың 1) және 2) тармақшаларындағы "салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi" деген сөздер тиiсiнше "жеке сәйкестендiру нөмiрi", "бизнес-сәйкестендiру нөмiрi" деген сөздермен ауыстырылсын.

      20. "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" 2005 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2005 ж., N 11, 38-құжат):

      1) 10-баптың бiрiншi бөлiгiнiң 6) тармақшасы алып тасталсын;

      2) 29-баптың 6-тармағының 5) тармақшасы алып тасталсын.

      21. "Жеке кәсiпкерлiк туралы" 2006 жылғы 31 қаңтардағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2006 ж., N 3, 21-құжат; N 16, 99-құжат; 2006 жылғы 22 желтоқсанда "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 26 желтоқсанда "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне салық салу мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2006 жылғы 11 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      1) 27-бапта:
      1-тармақтың екiншi бөлiгiндегi "аумақтық" деген сөз алып тасталсын;

      3-тармақтың бiрiншi және екiншi бөлiктерi "кәсiпкердi" деген сөзден кейiн "(бiрлескен дара кәсiпкерлiктi)" деген сөздермен толықтырылсын;

      4-тармақта:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) мемлекет алдындағы салықтың мiндеттемесiнiң орындалуына салықтық бақылауды қамтамасыз ететiн уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлеген нысан бойынша өтiнiштi;";

      үшiншi бөлiк "дара кәсiпкердi" деген сөздерден кейiн "(бiрлескен дара кәсiпкерлiктi)" деген сөздермен толықтырылсын;

      6 және 7-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "6. Мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiк беруге арналған өтiнiште, сондай-ақ бiрлескен қызмет туралы шартта (жай серiктестiк туралы шартта) көрсетiлген деректер өзгерген жағдайда, дара кәсiпкер (бiрлескен дара кәсiпкерлiктiң уәкiлеттi адамы) өзгерiстер туралы тiркеушi органға осы орган белгiлеген нысан бойынша хабарлауға мiндеттi. Мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiкте көрсетiлген деректер өзгерген жағдайда дара кәсiпкер (бiрлескен дара кәсiпкерлiктiң уәкiлеттi адамы) қайта тiркеудi жүзеге асыруға және жаңа куәлiк алуға мiндеттi.
      7. Дара кәсiпкердi (бiрлескен дара кәсiпкерлiктi) мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiктi жоғалтқан жағдайда, оның өтiнiшi бойынша мемлекеттiк тiркеудi куәландыратын құжаттың телнұсқасы берiледi.
      Мемлекеттiк тiркеудi куәландыратын құжаттың телнұсқасын беру үшiн дара кәсiпкерден (бiрлескен дара кәсiпкерлiктен) Қазақстан Республикасының салық заңнамасында айқындалған тәртiппен алым алынады.";

      8-тармақтың екiншi бөлiгiндегi "уәкiлеттi тұлғаға" деген сөздер "бiрлескен дара кәсiпкерлiкке" деген сөздермен ауыстырылсын;

      9-тармақ "дара кәсiпкер" деген сөздерден кейiн "(бiрлескен дара кәсiпкерлiк)" деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 38-баптың 2-тармағының 4) тармақшасындағы "салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi" деген сөздер "сәйкестендiру нөмiрi" деген сөздермен ауыстырылсын.

       2-бап.  Осы Заң, ол қолданысқа енгiзiлген күннен бастап үш жыл алты ай өткен соң қолданысқа енгiзiлетiн 1-бабының 2-19, 21-тармақтарын қоспағанда, ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

       Қазақстан Республикасының
      Президентi