Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң заң жобалау қызметiн жетiлдiру жөнiндегi шаралар туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2000 жылғы 11 қыркүйек N 1376

Қолданыстағы
      Заң жобалау қызметiн жетiлдiру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:
      1. Заң жобалау қызметi мәселелерi жөнiндегi ведомствоаралық комиссия мынадай құрамда құрылсын:
      Рогов Игорь Иванович - Қазақстан Республикасының Әдiлет министрi, Комиссия төрағасы; <*>
      Сафинов Қанатбек Бейсенбекұлы - Қазақстан Республикасының Премьер-Министрi Кеңсесi Заң бөлiмiнiң меңгерушiсi, Комиссия төрағасының орынбасары; <*>
      Котлов Андрей Николаевич - Қазақстан Республикасының Әдiлет вице-министрi, Комиссия хатшысы;
      Шайманов Болат Елтайұлы - Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiк комитет төрағасының орынбасары (келiсiм бойынша), Комиссия мүшесi; <*>
      Сәрсеков Бексұлтан Сәрсекұлы - Қазақстан Республикасының Iшкi iстер вице-министрi, Комиссия мүшесі; <*>
      Нұрғалиева Еңлiк Нұрғалиқызы - Қазақстан Республикасының Парламентi Сенатының Аппараты Құқықтық сараптама бөлiмiнiң меңгерушiсi (келiсiм бойынша), Комиссия мүшесi; <*>
      Сыздықбекова Әлия Тұрсынқызы - Қазақстан Республикасы Парламентi Мәжiлiсiнiң Аппараты Заң бөлiмiнiң сектор меңгерушiсi (келiсiм бойынша), Комиссия мүшесi; <*>
      Байжанов Ұлан Сапарұлы - Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк кiрiс вице-министрi, Комиссия мүшесi;
      Андрющенко Александр Иванович - Қазақстан Республикасының Экономика және сауда вице-министрi, Комиссия мүшесi; <*>
      Нефедов Петр Петрович - Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар вице-министрi, Комиссия мүшесi; <*>
      Өмiрбаев Әдiлхан Әбдiрахманұлы - Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау вице-министрi, Комиссия мүшесi;
      Келімбетов Қайрат Нематұлы - Қазақстан Республикасының Қаржы бірінші вице-министрі; <*>
      Ертілесова Жәннат Жүрғалиқызы - Қазақстан Республикасының Қорғаныс вице-министрі. <*>
      Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2001.04.02. N 430 P010430_ , 2001.09.27. N 1256 P011256_ қаулыларымен.
      2. Қоса берiлiп отырған:
      1) Заң жобалау қызметi мәселелерi жөнiндегi ведомствоаралық комиссия туралы ереже;
      2) Қазақстан Республикасының уәкiлеттi органдарында заң жобалау жұмысын ұйымдастыру ережесi бекiтiлсiн.
      3. Ағымдағы және перспективадағы заң жобалау жұмыстары жобаларының орындалуына жалпы бақылау Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiне жүктелсiн.
      4. Уәкiлеттi мемлекеттiк органдар әр айдың 25-шi күнiнен кешiктiрмей Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiне заң жобаларының Қазақстан Республикасының Yкiметi мен Парламентiнде өтуi туралы ақпаратты, сондай-ақ заң жобалау жұмыстарының орындалу барысы туралы есептi ұсынсын.
      5. Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi:
      Қазақстан Республикасының Үкiметi мен уәкiлеттi мемлекеттiк органдарының заң жобалау қызметiнің барысын ай сайын қорытындыласын, аса маңызды әлеуметтік-экономикалық заңдардың жай-күйiне шолуларды әзiрлесiн және Қазақстан Республикасының Үкiметiне жiберiп отырсын;
      уәкiлеттi мемлекеттiк органдардың заң жобаларын әзiрлеу мерзiмдерiн бұзушылықтары туралы Қазақстан Республикасының Үкiметiне жедел хабарласын және анықталған тәртiп бұзушылықтарды жою жөнiндегі шараларды ұсынсын.
      6. Уәкiлеттi мемлекеттiк органдар Yкiметтiң Парламентке енгізген заң жобаларының мәтiндерiне заңның тұжырымдамасымен, оның құқықтық мазмұнын өзгертумен байланысты және мемлекеттiк кiрiстердi азайтуды немесе мемлекеттiк шығыстарды ұлғайтуды көздейтiн өзгерiстер мен толықтыруларды Yкiметпен келiспей енгiзудi болдырмау мақсатында Қазақстан Республикасының Yкiметi Регламентiнiң 40-1-тармағының талаптарын қатаң орындауды қамтамасыз етсiн.
      7. Қазақстан Республикасы Yкiметiнің Парламенттегi Өкiлдiгi

Премьер-Министрдi, оның орынбасарлары мен Премьер-Министр Кеңсесiнің 
Басшысын Қазақстан Республикасының Үкiметi енгiзетiн заң жобаларының және 
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қызметiне қатысы бар Қазақстан 
Республикасының Парламентi қарайтын басқа да мәселелердің өту процесi 
туралы тұрақты хабардар етсiн.
   8. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшiне енедi.
   
   Қазақстан Республикасының
     Премьер-Министрі

                       Қазақстан Республикасы
                          Үкiметiнiң
                      2000 жылғы 11 қыркүйектегі
                        N 1376 қаулысымен
                         бекiтiлген

        Заң жобалау қызметi мәселелерi жөнiндегi
          ведомствоаралық комиссия туралы
              ЕРЕЖЕ

            1. Жалпы ережелер      1. Заң жобалау қызметi мәселелерi жөнiндегi ведомствоаралық комиссия (бұдан әрi - Комиссия) Қазақстан Республикасының Yкiметi жанындағы консультативтiк-кеңесшi орган болып табылады.
      2. Комиссия қызметiнiң басты мақсаты Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және уәкiлеттi мемлекеттiк органдарының заң жобалау қызметiн жетiлдiру жөнiндегi ұсыныстарды жасаудан тұрады.
      3. Комиссия өз қызметiнде Қазақстан Республикасының Конституциясын K951000_ , "Нормативтiк құқықтық актiлер туралы" Қазақстан Республикасының Заңын Z980213_ , өзге де нормативтiк құқықтық кесiмдердi, сондай-ақ осы Ереженi басшылыққа алады.

                     2. Комиссияның мiндеттерi

      4. Комиссияның негiзгi мiндеттерi:
      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң және уәкiлеттi мемлекеттiк органдарының заң жобалау қызметiн талдау;
      Үкiметтiң Іс-қимыл бағдарламасын, Мемлекет басшысының тапсырмаларын, сондай-ақ елде жүргiзiлiп жатқан реформаларды ескере отырып, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң ағымдағы және перспективалық заң жобалау жұмыстарының жоспарын қалыптастыру жөнiндегi ұсынымдарды әзiрлеу;
      заң жобалау қызметiнiң басым бағыттары туралы ұсыныстарды Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қарауына енгiзу;
      Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Парламентiнде заң жобаларының әзiрленуi және жүруi процесiнде туындайтын келiспеушiлiктердi реттеу жөнiндегi ұсыныстарды әзiрлеу;
      мемлекеттік органның өтініші бойынша мерзімдерді ауыстыру және тиісті жылға арналған Заң жобалау жұмыстарының жоспарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселелерді қарау; <*>
      Үкіметтің Парламент Мәжілісінен заң жобаларын қайтарып алу мәселелері бойынша ұсынымдарды алдын-ала әзірлеу; <*>
      Парламент депутаттары бастамашылық еткен заң жобалары Үкіметке түскен күнінен бастап бір айлық мерзімде оларды он не өзге бағалау жөнінде ұсыныстар әзірлеу мақсатымен қарау; <*>
      Үкіметтің мемлекеттік және өзге де бағдарламаларының,

тұжырымдамаларының, іс-шараларының жобалары нормаларын заң жобалаумен 
қамтамасыз ету бөлігінде келісу;
<*>

   әзірлеушілер дайындаған заң жобаларын жобалар сараптамасын орындау 
мақсатында Үкіметке берудің ағымдағы жедел мерзімдерін айқындау;
<*>

   заң кесімдерімен реттеліп қойған қатынастар бойынша заң жобаларын 
әзірлеу туралы ұсыныстарды алдын ала қарау;
<*>

   заң жобаларын ғылыми, криминологиялық және өзге де сараптамаға жіберу 
туралы ұсынымдар әзірлеу.
<*>

   Ескерту. 4-тармақ толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2001.09.27. N 1256   
        

P011256_

 қаулысымен.
   
         3. Комиссияның негiзгi құқықтары

   5. Комиссияның өз мiндеттерiне сәйкес:
   1) орталық атқарушы және басқа да мемлекеттiк органдармен және 
ұйымдармен өзара iс-әрекет жасауға;
   2) өз құзыретiне кiретiн мәселелер бойынша ұсынымдар жасауға және 
ұсыныстар енгiзуге;
   3) заңнамада белгiленген тәртiппен Комиссияның мiндеттерiн iске асыру 
үшiн қажеттi материалдарды мемлекеттiк және басқа да ұйымдардан сұратуға 
және алуға;
   4) Комиссияның мiндеттерiн iске асыруға байланысты мәселелер бойынша 
мемлекеттiк органдар және ұйымдардың өкiлдерiн Комиссияның отырыстарына 
шақыруға және тыңдауға;
   5) уақытша және тұрақты жұмыс iстейтiн сарапшылық және жұмыс топтарын 
ұйымдастыруға құқылы.

         4. Комиссияның қызметiн ұйымдастыру

   6. Комиссияны Төраға басқарады.


      7. Комиссияның жұмысын ұйымдастыруды, тиiстi материалдарды, ұсынымдарын әзiрлеудi оның мүшелерi сайлайтын Комиссияның хатшысы жүзеге асырады.
      8. Комиссия хатшысы:
      1) Комиссия отырысының күн тәртiбi бойынша ұсыныстар әзiрлейдi, Комиссия шешiмдерiнiң орындалуын қамтамасыз етедi және бақылайды;
      2) Комиссия мүшелерiнiң және оның қызметiне тартылған мамандардың жұмысын үйлестiредi.
      9. Комиссияның отырысы қажеттiлiгiне қарай, бiрақ кемiнде тоқсан сайын бiр рет өткiзiледi.
      10. Отырыстың күн тәртiбiн, сондай-ақ оның өткiзiлетiн орны мен уақытын Комиссияның Төрағасы Комиссия мүшелерiнiң келiсiмi бойынша анықтайды және нақтылайды.
      11. Комиссияның шешiмi оның мүшелерiнiң көпшiлiк даусымен қабылданады, хаттамамен ресiмделедi және ұсынымдық сипатта болады.
      12. Комиссияның мүшелерi шешiм қабылдау кезiнде тең дауыстарға ие

болады. Дауыстар тең түскен жағдайда төраға дауыс берген шешiм қабылданған 
болып саналады.
   13. Заң жобалау қызметiн жетiлдiру мәселелерi жөнiндегi ұсыныстарды 
Комиссияның атынан Комиссия құрамының кемiнде жартысының ауызша немесе 
жазбаша келiсiмi бойынша Комиссияның Терағасы немесе хатшысы Қазақстан 
Республикасы Yкiметiнiң қарауына енгiзедi.
   14. Комиссияның құзыретiне қатысты қажетті материалдарды әзiрлеу үшiн 
ұйымдар, жоғары оқу орындары, сондай-ақ ғалымдар және жоғары бiлiктi 
мамандар тартылуы мүмкiн.
   15. Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi Комиссияның жұмысшы 
органы болып табылады.

                      Қазақстан Республикасы
                         Үкiметiнiң
                     2000 жылғы 11 қыркүйектегі
                        N 1376 қаулысымен
                         бекiтiлген
   
       Қазақстан Республикасының уәкiлетті органдарында
           заң жобалау жұмысын ұйымдастыру
               ережесi      1. "Нормативтiк құқықтық актiлер туралы" Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң Регламентiне сәйкес осы Ереже заң жобаларын әзiрлеушi - уәкiлеттi органдарда (бұдан әрi - Уәкiлеттi органдар) заң жобалау жұмысын ұйымдастыру тәртiбiн белгiлейдi.
      2. Уәкiлеттi органдар заң жобаларын, әдетте, Қазақстан Республикасының Yкiметі заң жобалау жұмыстарының ағымдағы және перспективалық жоспарларына, сондай-ақ Мемлекет басшысы мен Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң жекелеген тапсырмаларына сәйкес әзiрлейдi.
      Қажеттi жағдайларда заң жобаларын әзiрлеудi Уәкiлеттi органдар өз бастамасы бойынша - олардың белгiленген құзыретiне сәйкес жүзеге асырады.
      3. Заң жобасын әзiрлейтiн уәкiлеттi орган жобаны әзiрлеу жөнiнде жұмыс тобын құрады немесе оны әзiрлеудi жұмыс тобының функцияларын орындайтын өзiнiң бiр бөлiмшесiне тапсырады. Жобаны әзiрлеуге жобаны әзiрлейтiн органның заңгерлiк бөлiмшесi қызметкерлерiнiң қатысуы мiндеттi.
      Жұмыс тобына қатысу үшiн Қазақстан Республикасы Парламентiнiң депутаттары, сондай-ақ реттеуге ұсынылатын құқықтық қатынастар саласындағы мамандар мен ғалымдар шақырылуы мүмкiн.
      4. Егер заң жобалау жұмыстарының жоспарымен немесе заң жобасын әзiрлеу туралы тапсырмамен өзгеше белгiленбесе, Уәкiлеттi орган заң жобасын әзiрлеудi ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк ұйымдарға немесе шарттық негiзде мамандарға, ғылыми мекемелерге, жекелеген ғалымдарға немесе олардың ұжымдарына, оның iшiнде шетелдiктерге тапсыра алады.
      Уәкiлеттi орган балама жобаларды әзiрлеудi бiр немесе бiрнеше тұлғаға тапсыруға құқылы.
      Заң жобаларының сапасы, уақытылы әзiрленуi мен ұсынылуы үшiн Уәкiлеттi органдардың бiрiншi басшылары жеке жауап бередi.
      5. Уәкiлеттi органдардың заң жобалау жұмыстарының жоспарларын және заң жобаларын әзiрлеу жөнiндегi жекелеген тапсырмаларды орындауын жалпы қадағалауды, олардың осы бағыттағы қызметiн әдiстемелiк басқаруды және сол үшiн қажеттi ақпараттық қамтамасыз етудi Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi жүзеге асырады.
      6. Заң жобасының мәтiнi әдеби тiлдiң, заң терминдерiнiң нормаларын, заң техникасының талаптарын және заңнамамен белгiленген өзге де талаптарды сақтай отырып әзiрленуге тиiс.
      7. Заң жобасын әзiрлеу тиiстi салалар мен қоғамдық өмiр салаларында Қазақстан Республикасының заңнамасын қолдану практикасы, Мемлекет басшысының Қазақстанның халқына Жолдауы, Конституциялық Кеңестiң жыл сайынғы жолдауының ережелерi мен Жоғарғы Соттың сот практикасы түсiндiрмелерi ескерiле отырып, жүзеге асырылады.
      8. Неғұрлым күрделi, көлемдi, әлеуметтiк мәнi бар заң жобалары бойынша ғылыми сараптама жүргiзiлуге тиiс.
      Ғылыми сараптама:
      1) жобаның сапасын, негiздiлiгiн, уақыттылығын, заңдылығын бағалау жобада Қазақстан Республикасының Конституциясында бекiтiлген адам мен азаматтың құқықтарын сақтау;
      2) нормативтiк құқықтық кесiмнiң ықтимал тиiмдiлiгiн анықтау;
      3) жобаны нормативтiк құқықтық кесiм ретiнде қабылдаудың ықтимал терiс салдарын анықтау үшiн жүргiзiледi.
      9. Заң жобаларына ғылыми сараптаманы қаралған жобаның мазмұнына қарай ғылыми мекемелер мен тиiстi жоғары оқу орындары, ғалымдар мен мамандар арасынан тартылатын сарапшылар жүргiзедi.
      Сарапшылар ретiнде жобаны дайындауға тiкелей қатыспаған адамдар тартылады.
      Заң жобасы ғылыми сараптау үшiн шетелдiк және халықаралық ұйымдарға жiберiлуi мүмкiн, сондай-ақ басқа мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардан мамандар тартылуы мүмкiн.
      Ғылыми сараптаманы жүргiзу бiр немесе бiрнеше сарапшыға (сарапшылық комиссиясына) тапсырылуы мүмкiн.
      10. Заң жобасы бойынша әртүрлi мамандықтағы сарапшылар кешендi сараптама немесе әртүрлi дербес сараптамалар, қажет болған жағдайда - қайталама сараптама жүргiзуi мүмкiн.
      11. Әзiрленген заң жобасы:
      1) құзыреттерiне қарай мүдделi орталық атқарушы органдармен (министрлiктермен, агенттiктермен), бұл ретте жобаны келiсуге мұндай мүдделiлiк жобада қаралатын мәселелердiң нысанасы ескерiлiп, белгiленедi;
      2) Экономика министрлігімен - экономикалық орындылығы және жобаның мемлекеттiк әлеуметтiк-экономикалық саясаттың негізгі бағыттарына сәйкестiгiн қамтамасыз ету мәселелерi бойынша;
      3) Қаржы министрлiгімен - жобаның қаржылық орындылығы және қамтамасыз ету мәселелерi бойынша;
      4) Әдiлет министрлiгiмен - заңгерлiк сараптама жүргiзу және жобаның Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңнамалық кесiмдерге сәйкестігін қамтамасыз ету үшiн мiндеттi түрде келiсiледi.
      Заң жобасын жоғарыда аталған органдармен келiсу Қазақстан

Республикасы Yкiметiнiң Регламентiмен белгiленген тәртiпте және 
мерзiмдерде жүзеге асырылады.
   12. Егер заң жобасын келiсу кезiнде келiсiм берушi мемлекеттiк орган 
Уәкiлеттi орган келiспейтiн ескертпелер жасаса, заң жобасы жөнiндегi 
келiспеушiлiктер хаттамасын Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң жанындағы 
Заң жобалау қызметi мәселелерi жөнiндегі ведомствоаралық комиссия қарайды.
   Қазақстан Республикасының Үкiметi түпкiлiктi шешiмдi Ведомствоаралық 
комиссия дайындаған ұсыным кезiнде шығарады.
   13. Заң жобасын Yкiметтiң қарауына енгiзу тәртiбiн Қазақстан
Республикасы Үкiметiнiң Регламентi белгiлейдi.
   
   
   
   Мамандар:
   Қобдалиева Н.М.
   Орынбекова Д.К.