Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, исламдық арнайы қаржы компанияларының, микроқаржы ұйымдарының, "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының және инвестициялық қорлардың қаржылық есептілігінің нысандарын, сондай-ақ оларды ұсыну қағидала

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 27 мамырдағы № 130 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2013 жылы 12 шілдеде № 8571 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 41 бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.01.2016 № 41 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткеннен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы және «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес, қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, исламдық арнайы қаржы компанияларының, микроқаржы ұйымдарының, «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының және инвестициялық қорлардың қаржылық есептілікті ұсыну тәртібін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Мына қаржылық есептілік нысандары бекітілсін:
      1) осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес бөлінген активтер мен облигациялар бойынша бухгалтерлік баланс (арнайы қаржы компаниялары ұсынады);
      2) осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес бөлінген активтер бойынша бухгалтерлік баланс (исламдық арнайы қаржы компаниялары ұсынады);
      3) осы қаулының 3-қосымшасына сәйкес бөлінген активтер бойынша пайда мен зиян туралы есеп (исламдық арнайы қаржы компаниялары ұсынады);
      4) осы қаулының 4-қосымшасына сәйкес бухгалтерлік баланс (бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ұсынады, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары ұсынады);
      5) осы қаулының 5-қосымшасына сәйкес пайда мен зиян туралы есеп (бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ұсынады, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары ұсынады);
      6) осы қаулының 6-қосымшасына сәйкес зейнетақы активтері бойынша бухгалтерлік баланс (бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары ұсынады);
      7) осы қаулының 7-қосымшасына сәйкес зейнетақы активтері бойынша пайда мен зиян туралы есеп (бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары ұсынады);
      8) осы қаулының 8-қосымшасына сәйкес бухгалтерлік баланс (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, сақтандыру брокерлері ұсынады);
      9) осы қаулының 9-қосымшасына сәйкес пайда мен зиян туралы есеп (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, сақтандыру брокерлері ұсынады);
      10) осы қаулының 10-қосымшасына сәйкес бухгалтерлік баланс (Ұлттық почта операторы, бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар, тіркеуші, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар (қызметінің айрықша түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаларды және айрықша қызметі банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда), инвестициялық портфельді басқарушылар, микроқаржы ұйымдары ұсынады);
      11)  осы қаулының 11-қосымшасына сәйкес пайда мен зиян туралы есеп (бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар, тіркеуші, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар (Ұлттық почта операторын, қызметінің айрықша түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаларды және айрықша қызметі банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда), инвестициялық портфельді басқарушылар, микроқаржы ұйымдары ұсынады);
      12) осы қаулының 12-қосымшасына сәйкес пайда мен зиян туралы есеп (Ұлттық почта операторы ұсынады);
      13) осы қаулының 13-қосымшасына сәйкес инвестициялық қордың (басқа да клиенттердің) активтері бойынша бухгалтерлік баланс (инвестициялық портфельді басқарушылар ұсынады, әрбір инвестициялық қор бойынша бөлек және басқа да клиенттер бойынша жиынтықпен толтырылады);
      14) осы қаулының 14-қосымшасына сәйкес инвестициялық қордың активтері бойынша пайда мен зиян туралы есеп (инвестициялық портфельді басқарушылар ұсынады, әрбір инвестициялық қор бойынша бөлек толтырылады);
      15) осы қаулының 14-1-қосымшасына сәйкес бухгалтерлік баланс (жинақтаушы зейнетақы қоры ұсынады);
      16) осы қаулының 14-2-қосымшасына сәйкес пайда мен зиян туралы есеп (жинақтаушы зейнетақы қоры ұсынады);
      17) осы қаулының 14-3-қосымшасына сәйкес зейнетақы активтері бойынша бухгалтерлік баланс (жинақтаушы зейнетақы қоры ұсынады);
      18) осы қаулының 14-4-қосымшасына сәйкес зейнетақы активтері бойынша пайда мен зиян туралы есеп (жинақтаушы зейнетақы қоры ұсынады);
      19) осы қаулының 14-5-қосымшасына сәйкес бухгалтерлік баланс (зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар ұсынады);
      20) осы қаулының 14-6-қосымшасына сәйкес пайда мен зиян туралы есеп (зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар ұсынады).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.09.2013 № 250 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      2. Осы қаулының 15-қосымшасына сәйкес Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, исламдық арнайы қаржы компанияларының, микроқаржы ұйымдарының, «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының және инвестициялық қорлардың қаржылық есептілікті ұсыну қағидалары бекітілсін.
      3. Осы қаулының 16-қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулыларының күші жойылды деп танылсын.
      4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Ұлттық Банк
       Төрағасы                                  Г. Марченко

      «КЕЛІСІЛДІ»
      Қазақстан Республикасы
      Статистика агенттігі
      Төраға _____Ә.А. Смайылов
      2013 жылғы 27 маусым

Қазақстан Республикасының   
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2013 жылғы 27 мамырдағы   
№ 130 қаулысына       
1-қосымша         

      Нысан

Бөлінген активтер мен облигациялар бойынша бухгалтерлік баланс

Есепті кезең: 01.01.20 __ жыл

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 03.02.2014 № 7 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Нысанның индексі: Н1-АҚК

      Ақпаратты жинақтау кезеңділігі: жыл сайын

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар аясы: арнайы қаржы компаниялары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Нысанды ұсыну мерзімі: есепті жылдан кейінгі жылдың 30 сәуіріне дейін

(мың теңгемен)

Баптың атауы

Жол коды

Есепті кезеңнің соңында

Өткен жылдың соңында

1

2

3

4

Активтер
Бөлінген активтер

1оның ішінде:
талап ету құқықтары

1.1кастодиан банктің шоттарындағы бөлінген активтер

1.2Екінші деңгейдегі банктердегі салымдар

2Акциялар

3Борыштық бағалы қағаздар

4Туынды бағалы қағаздар

5Басқа активтер

6Активтердің жиынтығы

7Міндеттемелер
Шығарылған облигациялар

8Есептелген купон бойынша кредиторлық берешек

9Басқа міндеттемелер

10Міндеттемелердің жиынтығы

11      Арнайы қаржы компаниясының толық атауы

      Бірінші басшы
      (ол болмаған кезеңде - оның
      орнындағы адам) _________________ күні ________________________

      Бас бухгалтер ___________________ күні ________________________

      Орындаушы _______________________ күні ________________________

      Телефон _______________________________________________________

      Мөр орны

Әкімшілік деректерді жинақтауға арналған
«Бөлінген активтер мен облигациялар бойынша бухгалтерлік
баланс» нысанын толтыру жөніндегі түсіндіру

1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндіру «Бөлінген активтер мен облигациялар бойынша бухгалтерлік баланс» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру жөніндегі бірыңғай талаптарды айқындайды.
      2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 15-бабының 43) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Есептің нысанын арнайы қаржы компаниясы жыл сайын жасайды және есепті жылдың соңындағы жағдай бойынша бөлінген активтер мен облигациялар бойынша толтырады.
      4. Қаржы есептілігін жасау кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден аз сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
      5. Есептің нысанына бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Есеп нысанын толтыру жөніндегі түсіндіру

      6. 3-бағанды толтыру кезінде есепті кезеңнің соңғы күнін қоса алғанда, есепті кезеңнің соңындағы деректер көрсетіледі.
      7. 4-бағанды толтыру кезінде алдыңғы есепті кезеңнің соңғы күнін қоса алғанда, алдыңғы есепті кезеңнің соңындағы деректер көрсетіледі.
      8. 1 – 11-жолдар аралығында бас кітаптан немесе деректер базасынан алынған ақпарат негізіндегі және Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптары ескеріле отырып топтастырылған деректер көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 мамырдағы 
№ 130 қаулысына     
2-қосымша        

      Нысан  

Бөлінген активтер бойынша бухгалтерлік баланс

Есепті кезең: 01.01.20 __ жыл

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 03.02.2014 № 7 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Нысанның индексі: Н1-ИАҚК

      Ақпаратты жинақтау кезеңділігі: жыл сайын

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар аясы: исламдық арнайы қаржы компаниялары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Нысанды ұсыну мерзімі: есепті жылдан кейінгі жылдың 30 сәуіріне дейін

(мың теңгемен)

Баптың атауы

Жол коды

Есепті кезеңнің соңында

Өткен жылдың соңында

1

2

3

4

Активтер
Екінші деңгейдегі банктердің шоттарындағы ақша

1Екінші деңгейдегі банктердегі салымдар

2Акциялар (қатысу үлестері)

3Жалға берілген бөлінген активтер

4Басқа да активтер

5Активтердің жиынтығы

6Міндеттемелер
Айналысқа шығарылған исламдық жалдау сертификаттары

7Айналысқа шығарылған исламдық қатысу сертификаттары

8Исламдық бағалы қағаздар бойынша кірісті төлеуге байланысты кредиторлық берешек

9олардың ішінде:
исламдық жалдау сертификаттары бойынша

9.1исламдық қатысу сертификаттары бойынша

9.2Комиссиялық сыйақылар бойынша кредиторлық берешек

10Басқа да міндеттемелер

11Міндеттемелердің жиынтығы

12      Исламдық арнайы қаржы компаниясының атауы

      Бірінші басшы
      (ол болмаған кезеңде –
      оның орнындағы адам) _____________________ күні _______________

      Бас бухгалтер ____________________________ күні _______________

      Орындаушы ________________________________ күні _______________

      Телефон _______________________________________________________

      Мөр орны

Әкімшілік деректерді жинақтауға арналған
«Бөлінген активтер бойынша бухгалтерлік баланс» нысанын толтыру
жөніндегі түсіндіру

1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндіру «Бөлінген активтер бойынша бухгалтерлік баланс» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру жөніндегі бірыңғай талаптарды айқындайды.
      2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 15-бабының 43) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Есептің нысанын исламдық арнайы қаржы компаниялары жыл сайын жасайды және есепті жылдың соңындағы жағдай бойынша бөлінген активтер бойынша толтырады.
      4. Қаржы есептілігін жасау кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден аз сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
      5. Есептің нысанына бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Есеп нысанын толтыру жөніндегі түсіндіру

      6. 3-бағанды толтыру кезінде есепті кезеңнің соңғы күнін қоса алғанда, есепті кезеңнің соңындағы деректер көрсетіледі.
      7. 4-бағанды толтыру кезінде алдыңғы есепті кезеңнің соңғы күнін қоса алғанда, алдыңғы есепті кезеңнің соңындағы деректер көрсетіледі.
      8. 1 – 12-жолдар аралығында бас кітаптан немесе деректер базасынан алынған ақпарат негізіндегі және Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптары ескеріле отырып топтастырылған деректер көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 мамырдағы
№ 130 қаулысына    
3-қосымша       

      Нысан  

Бөлінген активтер бойынша пайда мен зиян туралы есеп

Есепті кезең: 01.01.20 __ жыл

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 03.02.2014 № 7 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Нысан индексі: Н2-ИАҚК

      Ақпаратты жинақтау кезеңділігі: жыл сайын

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар аясы: исламдық арнайы қаржы компаниялары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Нысанды ұсыну мерзімі: есепті жылдан кейінгі жылдың 30 сәуіріне дейін

(мың теңгемен)

Баптың атауы

Жол коды

Есепті жылы

Өткен жылы

1

2

3

4

Кірістер
Қаржылық жалдаудан түскен кірістер

1Операциялық жалдаудан түскен кірістер

2Инвестициялық жоба бойынша кірістер

3олардың ішінде:
акциялар бойынша дивидендтер түрінде

3.1Басқа да кірістер (түсімдер)

4Кірістердің жиынтығы

5Шығыстар
Исламдық бағалы қағаздар бойынша кірістерді төлеуге байланысты шығыстар

6олардың ішінде:
исламдық жалдау сертификаттары бойынша

6.1исламдық қатысу сертификаттары бойынша

6.2Комиссиялық сыйақылар

7Операциялық шығыстар

8оның ішінде:
амортизациялық аударымдар және тозу

8.1ағымдағы салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер

8.2Басқа да шығыстар

9Шығыстардың жиынтығы

10Резервтік қорды құрғанға дейінгі таза пайда

11Резервтік қорды қалыптастыру (қалпына келтіру) бойынша шығыстар

12Таза пайданың (зиянның) жиынтығы

13      Исламдық арнайы қаржы компаниясының толық атауы

      Бірінші басшы
      (ол болмаған кезеңде –
      оның орнындағы адам) _____________________ күні _______________

      Бас бухгалтер ____________________________ күні _______________

      Орындаушы ________________________________ күні _______________

      Телефон _______________________________________________________

      Мөр орны

Әкімшілік деректерді жинақтауға арналған
«Бөлінген активтер бойынша пайда мен зиян туралы есеп»
нысанын толтыру жөніндегі түсіндіру

1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндіру «Бөлінген активтер бойынша пайда мен зиян туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру жөніндегі бірыңғай талаптарды айқындайды.
      2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 15-бабының 43) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Есептің нысанын исламдық арнайы қаржы компаниялары жыл сайын жасайды және есепті жылдың соңындағы жағдай бойынша бөлінген активтер бойынша толтырады.
      4. Қаржы есептілігін жасау кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден аз сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
      5. Есептің нысанына бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Есеп нысанын толтыру жөніндегі түсіндіру

      6. 3-бағанды толтыру кезінде есепті кезеңнің соңғы күнін қоса алғанда, есепті кезеңдегі деректер көрсетіледі.
      7. 4-бағанда өткен кезеңдегі деректер көрсетіледі.
      8. 1 – 13-жолдар аралығында бас кітаптан немесе деректер базасынан алынған ақпарат негізіндегі және Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптары ескеріле отырып топтастырылған деректер көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 мамырдағы
№ 130 қаулысына    
4-қосымша       

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан Бухгалтерлік баланс

Есепті кезең: 01.01.20 __ жыл

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.09.2013 № 250 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Индекс: Н1-БжЕЖЗҚ

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі – бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры - есепті айдан кейінгі айдың жиырмасынан кешіктірмей; ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры - есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей

Нысан

_____________________________________________________________
(бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы
зейнетақы қорының толық атауы)

20___ жылғы «___» ____________ жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы

Жол коды

Есепті кезеңнің аяғында

Өткен жылдың аяғында

1

2

3

4

Активтер
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары

1олардың ішінде:
кассадағы қолма-қол ақша

1.1банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша

1.2Тазартылған бағалы металдар

2Орналастырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

3Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар

4Туынды құралдар

5Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

6«Кері РЕПО» операциялары

7Берілген аванстар

8Болашақ кезеңдердің шығыстары

9Комиссиялық сыйақылар

10оның ішінде:
зейнетақы активтерінен

10.1зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)

10.2Қорлар

11Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

12Инвестициялық мүлік

13Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар

14Дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

15Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)

16Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)

17Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)

18Кейінге қалдырылған салық талабы

19Басқа дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

20Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджетке талаптар

21Басқа активтер

22Активтердің жиынтығы

23Міндеттемелер
Туынды құралдар

24«РЕПО» операциялары

25Алынған қарыздар

26Кредиторлық берешек

27Алынған аванстар

28Резервтер

29Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар

30Қызметкерлермен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар

31Болашақ кезеңдердің кірістері

32Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі

33Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме

34Басқа міндеттемелер

35Міндеттемелердің жиынтығы

36Меншікті капитал
Жарғылық капитал

37оның ішінде:
жай акциялар

37.1артықшылықты акциялар

37.2Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)

38Алынған капитал

39Резервтік капитал

40Басқа резервтер

41Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)

42оның ішінде:
өткен жылдардағы

42.1есепті кезеңдегі

42.2Азшылық үлесі

43Капиталдың жиынтығы

44Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы

45Бірінші басшы
(ол болмаған кезеңде – оның
орнындағы тұлға)             ________________   күні  _______________
Бас бухгалтер                ________________   күні  _______________
Орындаушы                    ________________   күні  _______________
Телефон                      ________________
Мөрдің орны

Әкімшілік деректер жинауға
арналған «Бухгалтерлік баланс
нысанына қосымша    

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды
толтыру бойынша түсіндірме

Бухгалтерлік баланс

1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме «Бухгалтерлік баланс» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
      2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабының 43) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары есеп нысанын ай сайын жасайды және меншікті қаражат жөнінде есепті кезеңнің аяғындағы жағдай бойынша толтырады.
      4. Қаржылық есептілікті жасау кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден аз сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
      5. Есеп нысанына бірінші басшы (ол болмаған жағдайда – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Есеп нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      6. 3-бағанды толтыру кезінде есепті кезеңнің соңғы күнін қоса алғанда, есепті кезеңнің аяғындағы деректер көрсетіледі.
      7. 4-бағанда алдыңғы жылдың аяғындағы деректер көрсетіледі.
      8. 1-ден бастап 45-ке дейінгі жолдарда бас кітаптан немесе деректер базасынан алынған және Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптарын ескере отырып топтастырылған ақпарат негізіндегі деректер көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 мамырдағы 
№ 130 қаулысына    
5-қосымша       

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан Пайда мен зиян туралы есеп

Есепті кезең: 01.01.20 __ жыл

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.09.2013 № 250 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Индекс: Н2-БжЕЖЗҚ

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі – бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры - есепті айдан кейінгі айдың жиырмасынан кешіктірмей; ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры - есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей

Нысан

_____________________________________________________________
(бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы зейнетақы
қорының толық атауы)

20 ___ жылғы «___» ____________ жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптардың атауы

Жол коды

Есепті кезеңде

Ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңде (өспелі жиынтығымен)

Алдыңғы жылдың осындай кезеңінде

Алдыңғы жылдың басынан бергі осындай кезеңде (өспелі жиынтығымен)

1

2

3

4

5

6

Комиссиялық сыйақы

1

оның ішінде:


зейнетақы активтерінен

1.1

зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)

1.2

Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер

2

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон және (немесе) дисконт) түріндегі кірістер

3

Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)

4

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар)

5

«Кері РЕПО» операциялары бойынша кірістер

6

Тазартылған бағалы металдармен операциялардан болған кірістер (шығыстар)

7

Шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)

8

Қаржылық емес активтерді сатудан және алудан болған кірістер

9

Басқа кірістер

10

Кірістердің жиынтығы

11Комиссиялық шығыстар

12

олардың ішінде:


зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға сыйақы

12.1

кастодиан банктерге сыйақы

12.2

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар

13

«РЕПО» операциялары бойынша шығыстар

14

Алынған қарыздар мен қаржылық жалдау бойынша сыйақы түріндегі шығыстар

15

Жалпы әкімшілік шығыстар

16

оның ішінде:


еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары

16.1

амортизациялық аударымдар және тозу

16.2

ағымдағы жалдау бойынша шығыстар

16.3

салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар (корпоративтік табыс салығынан басқа)

16.4

басқа әкімшілік шығыстар

16.5

Қаржылық емес активтерді сатудан және активтерді өткізуден болған шығыстар

17

Басқа шығыстар

18

Шығыстардың жиынтығы

19Резервтерге (провизияларға) аударылғанға дейінгі пайда (зиян)

20

Операциялар бойынша ықтимал ысырапқа арналған резервтер (резервтерді қалпына келтіру)

21

Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан кіріс

22

Кезеңдегі пайда (зиян)

23Салық салынғанға дейінгі пайда (зиян)

24Корпоративтік табыс салығы

25Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (зиян)

26

Тоқтатылған қызметтен болған пайда (зиян)

27Азшылық үлесі

28Кезең ішіндегі таза пайда (зиян)

29

Бірінші басшы
(ол болмаған кезеңде – оның
орнындағы тұлға)             ________________   күні  _______________
Бас бухгалтер                ________________   күні  _______________
Орындаушы                    ________________   күні  _______________
Телефон                      ________________
Мөрдің орны

Әкімшілік деректер жинауға
арналған «Пайда мен   
зиян туралы есеп»    
нысанына қосымша     

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды
толтыру бойынша түсіндірме

Пайда мен зиян туралы есеп

1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме «Пайда мен зиян туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
      2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабының 43) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары есеп нысанын ай сайын жасайды және меншікті қаражат жөнінде есепті кезеңнің аяғындағы жағдай бойынша толтырады.
      4. Қаржылық есептілікті жасау кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден аз сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
      5. Есеп нысанына бірінші басшы (ол болмаған жағдайда – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Есеп нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      6. 3-бағанды толтыру кезінде есепті кезеңнің соңғы күнін қоса алғанда, есепті кезең ішіндегі деректер көрсетіледі.
      7. 4-бағанда ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңдегі деректер (өспелі жиынтығымен) көрсетіледі.
      8. 5-бағанда алдыңғы жылдың ұқсас кезеңіндегі деректер көрсетіледі.
      9. 6-бағанда алдыңғы жылдың ұқсас кезеңіндегі деректер (өспелі жиынтығымен) көрсетіледі.
      10. 1-ден бастап 29-ға дейінгі жолдарда бас кітаптан немесе деректер базасынан алынған және Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптарын ескере отырып топтастырылған ақпарат негізіндегі деректер көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 мамырдағы 
№ 130 қаулысына     
6-қосымша        

      Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Зейнетақы активтері бойынша бухгалтерлік баланс

Есепті кезең: 01.01.20 __ жыл

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.09.2013 № 250 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Индекс: Н1ЗейнАктив-БжЕЖЗҚ

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі – бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры - есепті айдан кейінгі айдың жиырмасынан кешіктірмей; ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры - есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей     

Нысан

___________________________________________________________________
(бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы зейнетақы
қорының толық атауы)

20___ жылғы «___» ____________ жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы

Жол коды

Есепті кезеңнің аяғында

Өткен жылдың аяғында

1

2

3

4

Активтер
Екінші деңгейдегі банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша

1Тазартылған бағалы металдар

2Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

3Әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар

4«Кері РЕПО» операциясы бойынша талаптар

5Туынды құралдар

6Сыртқы басқарудағы активтер

7Дебиторлық берешек

8Амортизациялық құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

9Басқа активтер

10Активтердің жиынтығы

11Міндеттемелер
Алушылардың зейнетақы төлемдері бойынша талаптары

12Комиссиялық сыйақылар бойынша кредиторлық берешек

13оның ішінде:
зейнетақы активтерінен

13.1инвестициялық кірістен (зияннан)

13.2Зейнетақы төлемдерінен алынатын жеке табыс салығы бойынша кредиторлық берешек

14Туынды құралдар

15Басқа міндеттемелер

16Міндеттемелердің жиынтығы

17Таза активтердің жиынтығы

18Бірінші басшы
(ол болмаған кезеңде – оның
орнындағы тұлға)             ________________   күні  _______________
Бас бухгалтер                ________________   күні  _______________
Орындаушы                    ________________   күні  _______________
Телефон                      ________________
Мөрдің орны

Әкімшілік деректер жинауға
арналған «Зейнетақы активтері
бойынша бухгалтерлік баланс»
нысанына қосымша  

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды
толтыру бойынша түсіндірме

Зейнетақы активтері бойынша бухгалтерлік баланс

1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме «Зейнетақы активтері бойынша бухгалтерлік баланс» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
      2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабының 43) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Есеп нысанын ай сайын бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары жасайды және есепті кезеңнің аяғындағы жағдай бойынша зейнетақы активтері бойынша толтырылады.
      4. Қаржылық есептілікті жасау кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
      5. Есеп нысанына бірінші басшы (ол болмаған жағдайда – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Есеп нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      6. 3-бағанды толтыру кезінде есепті кезеңнің соңғы күнін қоса алғанда, есепті кезеңнің соңындағы деректер көрсетіледі.
      7. 4-бағанда өткен жылдың соңындағы деректер көрсетіледі.
      8. 1-18 жолдарда бас кітаптан немесе деректер базасынан алынған ақпарат негізінде және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Зейнетақы активтері бойынша операциялар туралы ақпаратты есепке алу және жария ету» қаржылық есептілік стандартын бекіту туралы» 2013 жылғы 26 шілдедегі № 195 қаулысымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8765 тіркелген) «Зейнетақы активтері бойынша операциялар туралы ақпаратты есепке алу және жария ету» қаржылық есептілік стандартының талаптарын ескере отырып топтастырылған деректер көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 мамырдағы 
№ 130 қаулысына    
7-қосымша       

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан Зейнетақы активтері бойынша пайда мен зиян туралы есеп

Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» «___________» жағдай бойынша

      Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.09.2013 № 250 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Индекс: 2НЗейнетАктив - БжәнеЕЖЗҚ

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі – бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры - есепті айдан кейінгі айдың жиырмасынан кешіктірмей; ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары - есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей.

нысан

______________________________________________________________
(бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы зейнетақы
қорының толық атауы)

20___ жылғы «___» ____________ жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы

Жол коды

Алдыңғы есепті кезеңде

Есепті кезеңде

1

2

4

5

Кезең басындағы таза зейнетақы активтері

1Зейнетақы жарналары

2оның ішінде:
міндетті

2.1ерікті

2.2ерікті кәсіби

2.3Басқа жинақтаушы зейнетақы қорларынан түскен зейнетақы жинақтары

3Орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер

4Бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон немесе дисконт) түріндегі кірістер

5«Кері РЕПО» операциялары бойынша кірістер

6Акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер

7Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған кіріс (шығыс) (нетто)

8Қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)

9оның ішінде:
әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеруінен

9.1шетел валютасын қайта бағалаудан

9.2басқа активтерді қайта бағалаудан

9.3Сыртқы басқарудағы активтер бойынша кірістер (шығыстар)

10Басқа қаржылық активтер бойынша сыйақы түріндегі кірістер

11Өсімпұлдар және айыппұлдар түріндегі кірістер

12оның ішінде:
міндетті зейнетақы жарналарын уақтылы аудармағаны үшін

12.1міндетті кәсіби зейнетақы жарналарын уақтылы аудармағаны үшін

12.2зейнетақы жинақтарын аударуды уақтылы жүзеге асырмағаны үшін

12.3зейнетақы активтерін тиісінше басқармағаны үшін

12.4Теріс комиссиялық сыйақыны өтеу

12Инвестициялық қызметтен болған басқа кірістер

13Басқа түсімдер

14Кірістердің жиынтығы

15Төленген немесе төленуге тиісті зейнетақылар

16оның ішінде:
жасы бойынша

16.1жерлеуге

16.2мүгедектігі бойынша

16.3Қазақстан Республикасынан тыс жерге тұрақты тұруға кетуі бойынша

16.4мұрагерлерге

16.5еңбек сіңірген жылдар бойынша

16.6сақтандыру ұйымдарына

16.7Төлем көзінен жеке табыс салығы

17Жинақтаушы зейнетақы қорына тиесілі комиссиялық сыйақы

18оның ішінде:
зейнетақы активтерінен

18.1орналастырылған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)

18.2Басқа жинақтаушы зейнетақы қорларына зейнетақы жинақтарын аудару

19Инвестициялық кірістен болған басқа шығыстар

20Басқа шығыстар

21Шығыстардың жиынтығы

22Анықталмаған сомалар (қате есептелген)

23Анықталмаған сомаларды қайтару

24Кезең аяғындағы таза активтер

25Таза зейнетақы активтеріне өзгерістер

26Бірінші басшы
(ол болмаған кезеңде – оның
орнындағы тұлға)             ________________   күні  _______________
Бас бухгалтер                ________________   күні  _______________
Орындаушы                    ________________   күні  _______________
Телефон                      ________________
Мөрдің орны

Әкімшілік деректер  
жинауға арналған   
«Зейнетақы активтері
бойынша пайда мен зиян
туралы есеп» нысанына
қосымша       

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды
толтыру бойынша түсіндірме

Зейнетақы активтері бойынша пайда мен зиян туралы есеп

1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме «Зейнетақы активтері бойынша пайда мен зиян туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
      2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабының 43) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Есеп нысанын ай сайын бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары жасайды және есепті кезеңнің аяғындағы жағдай бойынша зейнетақы активтері бойынша толтырылады.
      4. Қаржылық есептілікті жасау кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
      5. Есеп нысанына бірінші басшы (ол болмаған жағдайда – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Есеп нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      6. 3-бағанды толтыру кезінде ескертпе көрсетіледі.
      7. 4-бағанды толтыру кезінде есепті кезеңнің соңғы күнін қоса алғанда, есепті кезеңнің соңындағы деректер көрсетіледі.
      8. 5-бағанда алдыңғы жылдың соңындағы деректер көрсетіледі.
      9. 1-26 жолдарда бас кітаптан немесе деректер базасынан алынған ақпарат негізінде және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Зейнетақы активтері бойынша операциялар туралы ақпаратты есепке алу және жария ету» қаржылық есептілік стандартын бекіту туралы» 2013 жылғы 26 шілдедегі № 195 қаулысымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8765 тіркелген) «Зейнетақы активтері бойынша операциялар туралы ақпаратты есепке алу және жария ету» қаржылық есептілік стандартының талаптарын ескере отырып топтастырылған деректер көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 мамырдағы 
№ 130 қаулысына     
8-қосымша        

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан Бухгалтерлік баланс

Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» «___________» жағдай бойынша

      Ескерту. 8-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.09.2013 № 250 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Индекс: 1Н-СҰ, СБ

Кезеңділігі: ай сайын, тоқсан сайын

Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, сақтандыру брокерлері

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі – ай сайын: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары - есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей; тоқсан сайын: сақтандыру брокерлері – есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей.

нысан

_________________________________________________________
(сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерінің
толық атауы)

20___ жылғы «___» ____________ жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы

Жол коды

Есепті кезеңнің аяғында

Алдыңғы жылдың аяғында

1

2

3

4

Активтер
Ақша және ақша баламалары

1Орналастырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

2Өзгерулері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар

3Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

4«Кері РЕПО» операциялары

5Тазартылған бағалы металдар

6Туынды құралдар

7Еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

8Болған, бірақ мәлімделмеген зияндар бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

9Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зияндар бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

10Аннуитет шарттары бойынша болмаған зияндар бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

11Мәлімделген, бірақ реттелмеген зияндар бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

12Қосымша резервтер бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

13Сақтандырушылардан (қайта сақтандырушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйақылары (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

14Қайта сақтандыру бойынша есептелген комиссиялық кірістер

15Басқа дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

16Сақтандырушыларға берілген қарыздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

17Болашақ кезеңдердің шығыстары

18Ағымдағы салық активі

19Кейінге қалдырылған салық талабы

20Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

21Басқа заңды тұлғалардың капиталына салынатын инвестициялар

22Негізгі құралдар (нетто)

23Инвестициялық мүлік

24Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер

25Материалдық емес активтер (нетто)

26Басқа активтер

27Активтердің жиынтығы

28Міндеттемелер
Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резерві

29Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зияндар резерві

30Аннуитет шарттары бойынша болмаған зияндар резерві

31Болған, бірақ мәлімделмеген зияндар резерві

32Мәлімделген, бірақ реттелмеген зияндар резерві

33Қосымша резервтер

34Алынған қарыздар

35Қайта сақтандырушылармен есеп айырысулар

36Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысулар

37Акционерлермен дивидендтер бойынша есеп айырысулар

38Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша төленуге тиіс шоттар

39Басқа кредиторлық берешек

40Бағалау міндеттемелері

41«РЕПО» операциялары

42Туынды құралдар

43Шығарылған облигациялар

44Болашақ кезеңдердің кірістері

45Ағымдағы салық міндеттемесі

46Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі

47Басқа міндеттемелер

48Міндеттемелердің жиынтығы

49Капитал
Жарғылық капитал (құрылтайшылардың жарналары)

50Алынып қойылған капитал (құрылтайшылардың жарналары)

51Резервтік капитал

52Болжанбаған тәуекелдердің резерві

53Тұрақтандыру резерві

54Қайта бағалау нәтижелері

55Бөлінбеген пайда (өтелмеген зиян)

56оның ішінде:
өткен жылдардың

56.1есепті кезеңнің

56.2Капиталдың жиынтығы

57Капиталдың және міндеттемелердің жиынтығы

58Бірінші басшы
(ол болмаған кезеңде – оның
орнындағы тұлға)             ________________   күні  _______________
Бас бухгалтер                ________________   күні  _______________
Орындаушы                    ________________   күні  _______________
Телефон                      ________________
Мөрдің орны

Әкімшілік деректер  
жинауға арналған   
«Бухгалтерлік баланс»
нысанына қосымша   

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды
толтыру бойынша түсіндірме

Бухгалтерлік баланс

1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме «Бухгалтерлік баланс» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
      2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабының 43) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Есеп нысанын ай сайын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары және тоқсан сайын сақтандыру брокерлері жасайды және есепті кезеңнің аяғындағы жағдай бойынша толтырылады.
      4. Қаржылық есептілікті жасау кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
      5. Есеп нысанына бірінші басшы (ол болмаған жағдайда – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Есеп нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      6. 3-бағанды толтыру кезінде есепті кезеңнің соңғы күнін қоса алғанда, есепті кезеңнің соңындағы деректер көрсетіледі.
      7. 4-бағанда өткен жылдың соңындағы деректер көрсетіледі.
      8. 1-58 жолдарда бас кітаптан немесе деректер базасынан алынған ақпарат негізінде және Халықаралық қаржылық есептілік стандартының талаптарын ескере отырып топтастырылған деректер көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының
      Ұлттық Банкі Басқармасының
      2013 жылғы 27 мамырдағы 
      № 130 қаулысына     
9-қосымша       

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан Пайда мен зиян туралы есеп

Есепті кезең: 20 __ жылғы «01» «_______________» жағдай бойынша

      Ескерту. 9-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.09.2013 № 250 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Индекс: 2Н- СҰ, СБ

Кезеңділігі: ай сайын, тоқсан сайын

Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, сақтандыру брокерлері

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі – ай сайын: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары - есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей; тоқсан сайын: сақтандыру брокерлері – есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей.

нысан

__________________________________________________________
(сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерінің
толық атауы)

20 ___ жылғы «___» ____________ жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы

Жол коды

Есепті кезең үшін

Ағымдағы жылдың басынан бергі кезең үшін (өспелі жиынтығымен)

Өткен жылдың осындай кезеңі үшін

Өткен жылдың басынан бергі осындай кезең үшін (өспелі жиынтығымен)

1

2

3

4

5

6

Кірістер


Сақтандыру қызметінен болған кірістер


Сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

1

Қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

2

Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары

3

Сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы

4

Еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар резервінің өзгеруі

5

Еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі

6

Еңбек сіңірілген сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы

7

Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер

8

Сақтандыру қызметінен болған басқа кірістер

9

Инвестициялық қызметтен болған кіріс


Сыйақы алуға байланысты кірістер

10

олардың ішінде:


бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон немесе дисконт) түріндегі кірістер

10.1

орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер

10.2

қаржы активтермен жүргізілетін операциялар бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)

11

олардың ішінде:


бағалы қағаздар сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)

11.1

«РЕПО» операцияларынан болған кірістер (шығыстар) (нетто)

11.2

тазартылған бағалы металдармен операциялардан болған кірістер (шығыстар)

11.3

туынды қаржы құралдарымен операциялардан болған кірістер (шығыстар)

11.4

Қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто):

12

олардың ішінде:


өзгерулері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар) (нетто)

12.1

шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)

12.2

тазартылған бағалы металдарды қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар)

12.3

туынды қаржы құралдарын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар)

12.4

Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан болған кірістер

13

Инвестициялық қызметтен болған басқа кірістер

14

Өзге қызметтен болған кірістер


Активтерді сатудан және активтерді алудан (беруден) болған кірістер (шығыстар)

15

Өзге қызметтен болған басқа кірістер

16

Басқа кірістер

17

Кірістердің жиынтығы

18Шығыстар


Сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша шығыстар

19

Қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша шығыстар

20

Қайта сақтандыруға берілген тәуекелдер бойынша шығыстарды өтеу

21

Регрестік талап бойынша өтем (нетто)

22

Сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығыстар

23

Сақтандыру зияндарын реттеу бойынша шығыстар

24

Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зияндар резервінің өзгеруі

25

Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зияндар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі

26

Аннуитет шарттары бойынша болмаған зияндар резервінің өзгеруі

27

Аннуитет шарттары бойынша болмаған зияндар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі

28

Болған, бірақ мәлімделмеген зияндар резервінің өзгеруі

29

Болған, бірақ мәлімделмеген зияндар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі

30

Мәлімделген, бірақ реттелмеген зияндар резервінің өзгеруі

31

Мәлімделген, бірақ реттелмеген зияндар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі

32

Қосымша резервтердің өзгеруі

33

Қосымша резервтер бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі

34

Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлеу бойынша шығыстар

35

Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар

36

олардың ішінде:


бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы түріндегі шығыстар

36.1

Құнсыздану бойынша резервтерге арналған шығыстар

37

Құнсыздану бойынша резервтерді қалпына келтіру

38

Құнсыздану бойынша резервтерге арналған таза шығыстар

39

Жалпы және әкімшілік шығыстар

40

олардың ішінде:


еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары

40.1

корпоративтік табыс салығын қоспағанда, бюджетке төленетін ағымдағы салықтар және басқа да міндетті төлемдер

40.2

ағымдағы жалдау бойынша шығыстар

40.3

Амортизациялық ақша аударымдары және тозу

41

Басқа шығыстар

42

Шығыстардың жиынтығы

43Кезең ішіндегі пайда (зиян)

44

Тоқтатылған қызметтен болған пайда (зиян)

45

Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)

46Корпоративтік табыс салығы

47

оның ішінде:


негізгі қызметтен

47.1

өзге қызметтен

47.2

Салықтарды төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) жиынтығы

48

Бірінші басшы
(ол болмаған кезеңде – оның
орнындағы тұлға)             ________________   күні  _______________
Бас бухгалтер                ________________   күні  _______________
Орындаушы                    ________________   күні  _______________
Телефон                      ________________
Мөрдің орны

Әкімшілік деректер   
жинауға арналған    
«Пайда мен зиян туралы 
есеп» нысанына қосымша 

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды
толтыру бойынша түсіндірме

Пайда мен зиян туралы есеп

1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме «Пайда мен зиян туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
      2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабының 43) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Есеп нысанын ай сайын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары және тоқсан сайын сақтандыру брокерлері жасайды және есепті кезеңнің аяғындағы жағдай бойынша толтырылады.
      4. Қаржылық есептілікті жасау кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
      5. Есеп нысанына бірінші басшы (ол болмаған жағдайда – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Есеп нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      6. 3-бағанды толтыру кезінде есепті кезеңнің соңғы күнін қоса алғанда, есепті кезеңдегі деректер көрсетіледі.
      7. 4-бағанда ағымдағы жылдың басынан басталған кезеңдегі деректер көрсетіледі (өспелі жиынтығымен).
      8. 5-бағанда алдыңғы жылдың осындай кезеңіндегі деректер көрсетіледі.
      9. 6-бағанда өткен жылдың басынан бастап осындай кезеңдегі деректер көрсетіледі (өспелі жиынтығымен).
      10. 1-48 жолдарда бас кітаптан немесе деректер базасынан алынған ақпарат негізінде және Халықаралық қаржылық есептілік стандартының талаптарын ескере отырып топтастырылған деректер көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 мамырдағы 
№ 130 қаулысына    
10-қосымша       

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан Бухгалтерлік баланс

Есепті кезең: 20 __ жылғы «01» «___________» жағдай бойынша

      Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.09.2013 № 250 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Индекс: 1Н-БҚН және МҚҰ

Кезеңділігі: ай сайын, тоқсан сайын

      Ұсынатындар: Ұлттық почта операторы, бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар, тіркеуші, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар (қызметінің айрықша түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаларды және айрықша қызметі банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда), инвестициялық портфельді басқарушылар, микроқаржы ұйымдары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, Ұлттық Банктің аумақтық филиалы

      Ұсыну мерзімі – ай сайын: 1) Ұлттық почта операторы – есепті айдан кейінгі айдың жиырма бесінен кешіктірмей; 2) бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар – есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей; 3) инвестициялық портфельді басқарушылар, – есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей; тоқсан сайын:
      1) тіркеуші, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар (Ұлттық почта операторын, қызметінің айрықша түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаларды және айрықша қызметі банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда) – есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей; 2) микроқаржы ұйымдары – есепті айдан кейінгі айдың жиырмасынан кешіктірмей.

нысан

___________________________
(ұйымның толық атауы)

20 ___ жылғы «___» ____________ жағдай бойынша
бухгалтерлік балансы

(мың теңгемен)

Баптың атауы

Жол коды

Есепті кезеңнің аяғында

Алдыңғы жылдың аяғында

1

2

3

4

Активтер
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары

1олардың ішінде:
кассадағы қолма-қол ақша

1.1.банктердегі және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы шоттардағы ақша

1.2.Тазартылған бағалы металдар

2Өзгерулері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар

3Туынды қаржы құралдары

4Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

5Дебиторлық берешек

6Комиссиялық сыйақылар

7олардың ішінде:
зейнетақы активтерінен

7.1зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)

7.2Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

8«Кері РЕПО» операциясы

9Орналастырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

10Берілген қаржылық жалдау (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

11Берілген қарыздар (микрокредиттер) (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

12Инвестициялық мүлік

13Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және реттелген борыш

14Қорлар

15Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)

16Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)

17Негізгі құралдар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)

18Ағымдағы салық талабы

19Кейінге қалдырылған салық талабы

20Басқа активтер

21Активтердің жиынтығы

22Міндеттемелер
Тартылған салымдар

23Туынды құралдар

24Шығарылған борыштық бағалы қағаздар

25«РЕПО» операциясы

26Алынған қарыздар

27Кредиторлық берешек

28Резервтер

29Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар

30Реттелген борыш

31Ағымдағы салық міндеттемесі

32Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі

33Басқа міндеттемелер

34Міндеттемелердің жиынтығы

35Меншікті капитал
Жарғылық капитал

36олардың ішінде:
жай акциялар

36.1артықшылықты акциялар

36.2Сыйлықақы (қосымша төленген капитал)

37Алынған капитал

38Резервтік капитал

39Басқа резервтер

40Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян):

41оның ішінде:
өткен жылдардың

41.1есепті кезеңнің

41.2Азшылық үлесі

42Капиталдың жиынтығы

43Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (35-жол+44-жол)

44      «Азшылық үлесі» бабы шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау кезінде толтырылады.

Бірінші басшы
(ол болмаған кезеңде – оның
орнындағы тұлға)             ________________   күні  _______________
Бас бухгалтер                ________________   күні  _______________
Орындаушы                    ________________   күні  _______________
Телефон                      ________________
Мөрдің орны

Әкімшілік деректерді жинауға
арналған «Бухгалтерлік баланс»
нысанына қосымша      

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

Бухгалтерлік баланс

1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме «Бухгалтерлік баланс» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
      2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 15-бабының 43) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Есеп нысанын ай сайын Ұлттық почта операторы, бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын, инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйым және тоқсан сайын тіркеуші, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым (Ұлттық почта операторын, қызметінің айрықша түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаларды және айрықша қызметі банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда), микроқаржы ұйымы жасайды және ол есепті кезең соңындағы жағдай бойынша толтырылады.
      4. Қаржылық есептілікті жасаған кезде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
      5. Есеп нысанына бірінші басшы (ол болмаған жағдайда – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Есеп нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      6. 3-бағанды толтырған кезде, есепті кезеңнің соңғы күнін қоса алғанда, есепті кезең соңындағы деректер көрсетіледі.
      7. 4-бағанда алдыңғы жылдың соңындағы деректер көрсетіледі.
      8. 1-44-жолдарда бас кітаптан немесе деректер базасынан алынған және Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптарын ескере отырып топтастырылған ақпараттың негізіндегі деректер көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 мамырдағы  
№ 130 қаулысына      
11-қосымша        

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Пайда мен шығындар туралы есеп

Есепті кезең: 20 __ жылғы 01.__

      Ескерту. 11-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.09.2013 № 250 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Индекс: Ф2-БҚН және ХҚЕ

Кезеңділігі: ай сайын, тоқсан сайын

      Ұсынатындар: бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар, тіркеуші, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар (Ұлттық почта операторын, қызметінің айрықша түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаларды және айрықша қызметі банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда), инвестициялық портфельді басқарушылар, микроқаржы ұйымдары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей: 1) бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар; 2) инвестициялық портфельді басқарушылар; тоқсан сайын: 1) тіркеуші, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар, (Ұлттық почта операторын, қызметінің айрықша түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаларды және айрықша қызметі банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда) – есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей; 2) микроқаржы ұйымдары – есепті тоқсанынан кейінгі айдың жиырмасыншы күнінен кешіктірмей.

Нысан

_______________________
(ұйымның толық атауы)

20___ жылғы «___» ____________ жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы

Жол коды

Есепті кезеңде

Ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңде (өспелі жиынтығымен)

Алдыңғы жылдың осындай кезеңінде

Алдыңғы жылдың басынан бергі осындай кезеңде (өспелі жиынтығымен)

1

2

3

4

5

6

Сыйақы алумен байланысты кірістер

1

оның ішінде:


корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша

1.1

орналастырылған салымдар бойынша

1.2

берілген қарыздар (микрокредиттер) бойынша

1.3

берілген қаржы жалдау бойынша

1.4

сатып алынған бағалы қағаздар бойынша

1.5

«кері РЕПО» операциялары бойынша

1.6

сыйақы алумен байланысты басқа да кірістер

1.7

Комиссиялық сыйақылар

2

оның ішінде:


Зейнетақы активтерінен

2.1

зейнетақы активтері бойынша от инвестициялық кірістің (шығынның)

2.2

Сыйақыны алумен байланысты банктік және өзге де қызметті жүзеге асырудан түскен кірістер

3

оның ішінде:


аударым операцияларды жүзеге асырудан түскен кірістер

3.1

клиринг операцияларын жүзеге асырудан түскен кірістер

3.2

кассалық операцияларды жүзеге асырудан түскен кірістер

3.3

сейфтік операцияларды жүзеге асырудан түскен кірістер

3.4

инкассациядан түскен кірістер

3.5

сыйақыны алумен байланысты емес банктік және өзге де қызметті жүзеге асырудан түскен басқа да кірістер

3.6

Қаржы активтері бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)

4

оның ішінде:


Қаржы активтерін сатып алу-сатудан түскен кірістер (шығыстар) (нетто)

4.1

Өзгерістері пайда немесе шығынның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтерінің өзгеруінен кірістер (шығыстар) (нетто)

4.2

Шетел валютасын қайта бағалаудан кірістер (шығыстар) (нетто)

5

Дивидендтер

6

Үлестес ұйымдарға қатысумен байланысты кірістер

7

Активтерді сатудан (шығарудан) кірістер

8

Басқа да кірістер

9

Кірістер жиынтығы (1- 9-жолдары сомасы)

10Сыйақыны төлеумен байланысты шығыстар

11

оның ішінде:


тартылған салымдар бойынша

11.1

алынған қарыздар бойынша

11.2

алынған қаржылық жалдау бойынша

11.3

Шығарылған бағалы қағаздар бойынша

11.4

«РЕПО» операциялары бойынша

11.5

сыйақыны төлеумен байланысты басқа да шығыстар

11.6

Комиссиялық шығыстар

12

оның ішінде:


басқарушы агентке сыйақы

12.1

кастодиандық қызмет үшін сыйақы

12.2

Сыйақыны төлеумен байланысты емес банктік және өзге де қызмет бойынша шығыстар

13

оның ішінде:


аударым операцияларын жүзеге асырудан шығыстар

13.1

клиринг операцияларын жүзеге асырудан шығыстар

13.2

кассалық операцияларды жүзеге асырудан шығыстар

13.3

сейфтік операцияларды жүзеге асырудан шығыстар

13.4

инкассацияны жүзеге асырудан шығыстар

13.5

Операциялық шығыстар

14

оның ішінде:


еңбекке ақы төлеу және іссапар ақысын төлеуге шығыстар

14.1

амортизациялық аударымдар

14.2

шығыс материалдары

14.3

корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін, басқа да міндетті төлемдерін төлеу бойынша шығыстар

14.4

Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден шығыстар

15

Басқа да шығыстар

16

Шығыстар жиынтығы (11-16 жолдары сомасы)

17Резервтерге (провизияларға) аударылғанға дейінгі пайда (шығын) (10-жол – 17-жол)

18

Операциялар бойынша ықтимал шығындарға арналған резервтер (резервтерді қалпына келтіру)

19Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (шығын) (18-жол–19-жол

20Корпоративтік табыс салығы

21Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (шығын) (20-жол – 21-жол)

22

Тоқтатылған қызметтен пайда (шығын)

23Азшылық үлесі

24Кезең ішіндегі таза пайда (шығын) жиынтығы (22-жол +/- 23-жол – 24-жол)

25

      «Азшылық үлесі» бабы шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасаған кезде толтырылады.

Бірінші басшы
(ол болмаған кезеңде – оның
орнындағы тұлға)             ________________   күні  _______________
Бас бухгалтер                ________________   күні  _______________
Орындаушы                    ________________   күні  _______________
Телефон                      ________________
Мөрдің орны

Әкімшілік деректерді жинауға
арналған «Пайда мен шығындар
туралы есеп» нысанына   
қосымша          

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

Пайда және шығындар туралы есеп

1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме «Пайда және шығындар туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
      2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 15-бабының 43) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Есеп нысанын ай сайын бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйым, инвестициялық портфельді басқарушы және тоқсан сайын тіркеуші, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым (Ұлттық почта операторын, қызметінің айрықша түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаларды және айрықша қызметі банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда), микроқаржы ұйымы және жасайды және ол есепті кезең соңындағы жағдай бойынша толтырылады.
      4. Қаржылық есептілікті жасаған кезде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
      5. Есеп нысанына бірінші басшы (ол болмаған кезде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Есеп нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      6. 3-бағанды толтырған кезде есепті кезеңнің соңғы күнді қоса алғанда есепті кезеңдегі деректер көрсетіледі.
      7. 4-бағанда ағымдағы жыл басынан бергі кезең ішіндегі деректер (өспелі жиынтығымен) көрсетіледі.
      8. 5-бағанда алдыңғы жылдың осындай кезең ішіндегі деректер көрсетіледі.
      9. 6-бағанда алдыңғы жылдың басынан бергі осындай кезең ішіндегі деректер (өспелі жиынтығымен) көрсетіледі.
      10. 1-25-жолдарда бас кітаптан немесе деректер базасынан алынған және Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптарын ескере отырып топтастырылған ақпараттың негізіндегі деректер көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 мамырдағы 
№ 130 қаулысына     
12-қосымша        

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Пайда мен шығындар туралы есеп

Есепті кезең: 20 __ жылғы 01.__.

      Ескерту. 12-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.09.2013 № 250 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Индекс: Ф2-Ұлттық почта

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: Ұлттық почта операторы

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі – есепті айдан кейінгі айдың жиырма бесінен кешіктірмей

Нысан

______________________________________
(Ұлттық почта операторының толық атауы)

20 ___ жылғы «___» ____________ жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы

Жол коды

Есепті кезеңде

Ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңде (өспелі жиынтығымен)

Алдыңғы жылдың осындай кезеңінде

Алдыңғы жылдың басынан бергі осындай кезеңде (өспелі жиынтығымен)

1

2

3

4

5

6

Дайын өнімді (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан кіріс

1

Дайын өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) өзіндік құны

2

оның ішінде:


материалдарға шығыстар

2.1

Еңбек ақы және іссапар ақыларын төлеуге шығыстар

2.2

Жалпы пайда (1-жол – 2-жол)

3

Қаржылық қызметке байланысты кірістер


Сыйақы алумен байланысты кірістер

4

оның ішінде:


корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша

4.1

орналастырылған салымдар бойынша

4.2

берілген қарыздар бойынша

4.3

берілген қаржылық жалдау бойынша

4.4

сатып алынған бағалы қағаздар бойынша

4.5

«кері РЕПО» операциялары бойынша

4.6

Сыйақы алумен байланысты басқа да кірістер

4.7

Сыйақыны алумен байланысты емес кірістер

5

оның ішінде:


аударым операцияларын жүзеге асырудан кірістер

5.1

клиринг операцияларын жүзеге асырудан кірістер

5.2

кассалық операцияларды жүзеге асырудан кірістер

5.3

инкассацияны жүзеге асырудан кірістер

5.4

Қаржылық қызметпен байланысты басқа да кірістер

6

қаржы активтері бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)

7

оның ішінде:


қаржы активтерін сатып алу-сатудан кірістер (шығыстар) (нетто)

7.1

әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен кірістер (шығыстар) (нетто)

7.2

Шетел валютасын қайта бағалаудан кірістер (шығыстар) нетто)

8

Қаржы қызметімен байланысты емес басқа да кірістер

9

Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан кірістер

10

Активтерді сатудан (есептен шығарудан) кірістер

11

Басқа да кірістер

12

Кірістер жиынтығы (3–12-жолдарының жиынтығы)

13Дайын өнімді (жұмыстарды, қызметтерді) сатумен байланысты шығыстар

14

Операциялық шығыстар

15

оның ішінде:


еңбекақы және іссапар ақыларын төлеуге шығыстар

15.1

амортизациялық аударымдар

15.2

Салықтарды және бюджетке басқа да міндетті төлемдерді (корпоративтік табыс салығынан басқа) төлеу бойынша шығыстар

15.3

Қаржылық қызметпен байланысты шығыстар


Сыйақы төлеумен байланысты шығыстар

16

оның ішінде:


тартылған салымдар бойынша

16.1

алынған қарыздар бойынша

16.2

алынған қаржылық жалдау бойынша

16.3

шығарылған бағалы қағаздар бойынша

16.4

«РЕПО» операциялары бойынша

16.5

сыйақы алумен байланысты басқа да шығыстар

16.6

Сыйақы алумен байланысты емес қаржылық қызмет бойынша шығыстар

17

оның ішінде:


аударым операцияларын жүзеге асырудан шығыстар

17.1

клиринг операцияларын жүзеге асырудан шығыстар

17.2

кассалық операцияларды жүзеге асырудан шығыстар

17.3

инкассацияны жүзеге асырудан шығыстар

17.4

Басқа да шығыстар

18

Шығыстар жиынтығы (14- 18-жолдары сомасы)

19Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейін таза пайда (шығын) (13-жол–19-жол)

20Корпоративтік табыс салығы

21Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейін таза пайда (шығын) (20-жол–21-жол)

22

Тоқтатылған қызметтен пайда (зиян)

23Азшылық үлесі

24Кезеңдегі таза пайда (шығын) жиынтығы (22-жол +/– 23-жол–24-жол)

25

      «Азшылық үлесі» бабы шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасаған кезде толтырылады.

Бірінші басшы
(ол болмаған кезеңде – оның
орнындағы тұлға)             ________________   күні  _______________
Бас бухгалтер                ________________   күні  _______________
Орындаушы                    ________________   күні  _______________
Телефон                      ________________
Мөрдің орны

Әкімшілік деректерді жинауға
арналған «Пайда мен шығындар
туралы есеп» нысанына   
қосымша           

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

Пайда мен шығындар туралы есеп

1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме «пайда мен шығындар туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша талаптарды айқындайды.
      2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 15-бабының 43) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Ұлттық почта операторы есеп нысанын ай сайын жасайды және есепті кезең соңындағы жағдай бойынша толтырады.
      4. Қаржылық есептілікті жасаған кезде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
      5. Есеп нысанына бірінші басшы (ол болмаған кезде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Есеп нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      6. 3-бағанды толтырған кезде есепті кезеңнің соңғы күнін қоса алғанда есепті кезеңдегі деректер көрсетіледі.
      7. 4-бағанда ағымдағы жыл басынан бергі кезең ішіндегі деректер (өспелі жиынтығымен) көрсетіледі.
      8. 5-бағанда алдыңғы жылдың осындай кезең ішіндегі деректер көрсетіледі.
      9. 6-бағанда алдыңғы жылдың басынан бергі осындай кезең ішіндегі деректер (өспелі жиынтығымен) көрсетіледі.
      10. 1-25-жолдарда бас кітаптан немесе деректер базасынан алынған және Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптарын ескере отырып топтастырылған ақпараттың негізіндегі деректер көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 мамырдағы
№ 130 қаулысына    
13-қосымша      

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Инвестициялық қордың (басқа клиенттердің) активтері бойынша
бухгалтерлік баланс

Есепті кезең: 20 __ жылғы 01.__.

      Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.09.2013 № 250 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Индекс: Ф1-ИПБ

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: инвестициялық портфельді басқарушылар

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі – есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей

Нысан

_______________________________________________
(инвестициялық портфельді басқарушының толық атауы)
__________________________________
(инвестициялық қордың толық атауы)

20 ___ жылғы «___» ____________ жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы

Жол коды

Есепті кезеңнің соңында

Есепті кезеңнің басында

1

2

4

5

Активтер
Банктердегі шоттардағы ақша

1Банктердегі салымдар

2Бағалы қағаздар

3оның ішінде:
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары

3.1халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары

3.2шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары

3.3шет мемлекеттерінің бағалы қағаздары

3.4Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары

3.5басқа да бағалы қағаздар

3.6Депозитарлық қолхаттар

4Инвестициялық пай қорларының пайлары

5Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар

6«кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар

7Дебиторлық берешек

8Туынды қаржы құралдары

9Басқа да қаржы активтері

10оның ішінде:
жер учаскелері

10.1Үйлер мен ғимараттар

10.2салынып жатқан және қайта құрылатын жылжымайтын мүлік объектілерi

10.3жобалау-сметалық құжаттама

10.4жерді және жер қойнауын пайдалану құқығы

10.5басқа да активтер

10.6Активтер жиынтығы

11Міндеттемелер
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу

12Төленуі тиіс дивидендтер

13Кредиторлық берешек

14«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер

15Басқа да міндеттемелер

16Міндеттемелер жиынтығы

17Таза активтер жиынтығы

18Бірінші басшы
(ол болмаған кезеңде – оның
орнындағы тұлға)             ________________   күні  _______________
Бас бухгалтер                ________________   күні  _______________
Орындаушы                    ________________   күні  _______________
Телефон                      ________________
Мөрдің орны

Әкімшілік деректерді жинауға
арналған «Инвестициялық   
қордың (басқа да клиенттердің)
активтері бойынша бухгалтерлік
баланс» нысанына қосымша 

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

Инвестициялық қордың (басқа да клиенттердің) активтері бойынша
бухгалтерлік баланс

1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме «Инвестициялық қордың (басқа да клиенттердің) активтері бойынша бухгалтерлік баланс» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
      2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабының 43) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Инвестициялық портфельді басқарушы есеп нысанын тоқсан сайын жасайды және есепті кезең соңындағы жағдай бойынша толтырады.
      4. Қаржылық есептілікті жасаған кезде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
      5. Есеп нысанына бірінші басшы (ол болмаған кезде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Есеп нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      6. 3-баған толтырылған кезде ескертулер көрсетіледі.
      7. 4-бағанда есепті кезеңнің соңғы күнін қоса алғанда, есепті кезең соңындағы деректер көрсетіледі.
      8. 5-бағанда есепті кезең басындағы деректер көрсетіледі.
      9. 1–18-жолдарда бас кітаптан немесе деректер базасынан алынған және Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптарын ескере отырып топтастырылған ақпараттың негізіндегі деректер көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 мамырдағы
№ 130 қаулысына    
14-қосымша      

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Инвестициялық қордың активтері бойынша пайда мен шығындар туралы есеп

Есепті кезең: 20 __ жылғы 01.__.

      Ескерту. 14-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.09.2013 № 250 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Индекс: Ф2-ИПБ

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: инвестициялық портфельді басқарушы

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі – есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей

Нысан

_______________________________________________
(инвестициялық портфельді басқарушының толық атауы)
__________________________________
(инвестициялық қордың толық атауы)

20 ___ жылғы «___» ____________ жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы

Жол коды

Жыл басынан бастап есепті күнге дейінгі кезеңде

Есепті кезеңде

1

2

4

5

Кезең басындағы инвестициялық қордың таза активтері

1Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын (пайларын) орналастырудан түсімдер

2Орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер

3Бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон және (немесе) дисконт) түріндегі кірістер

4оның ішінде:
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша

4.1халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары бойынша

4.2шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары бойынша

4.3шет мемлекеттерінің бағалы қағаздары бойынша

4.4Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары бойынша

4.5басқа да бағалы қағаздар бойынша

4.6«Кері РЕПО» операциялары бойынша кірістер

5Акциялар бойынша дивидендтер бойынша кірістер

6Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан түскен кірістер (шығыстар) (нетто)

7Қайта бағалаудан кірістер (шығыстар) (нетто)

8оның ішінде:
бағалы қағаздарды әділ құнының өзгеруінен

8.1шетел валютасын қайта бағалаудан

8.2қайта бағалаудан басқа да кірістер (шығыстар)

8.3Басқа да қаржы активтері бойынша сыйақы түріндегі кірістер

9Басқа да кірістер

10Кірістер жиынтығы

11Инвестициялық қордың сатып алынған бағалы қағаздар (пайлар)

12Инвестициялық қордың бағалы қағаздары бойынша төленген дивидендтер

13Комиссиялық сыйақы

14оның ішінде:
инвестициялық портфельді басқарушыға

14.1брокерге және дилерге

14.2кастодианға және тіркеушіге

14.3басқа тұлғаларға

14.4Басқа да шығыстар

15Шығыстар жиынтығы

16Анықталмаған (қате есепке алынған) сомалар

17Анықталмаған (қате есепке алынған) сомаларды қайтару

18Кезең соңындағы таза активтер

19Таза активтердегі өзгерістер

20Бірінші басшы
(ол болмаған кезеңде – оның
орнындағы тұлға)             ________________   күні  _______________
Бас бухгалтер                ________________   күні  _______________
Орындаушы                    ________________   күні  _______________
Телефон                      ________________
Мөрдің орны

Әкімшілік деректерді жинауға
арналған «Инвестициялық  
қордың активтері бойынша  
пайда мен шығындар туралы 
есеп» нысанына қосымша   

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

Инвестициялық қордың активтері бойынша пайда мен шығындар туралы есеп

1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме «Инвестициялық қордың активтері бойынша пайда мен шығындар туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан)толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
      2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 15-бабының 43) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Инвестициялық портфельді басқарушы есеп нысанын тоқсан сайын жасайды және ол есепті кезең соңындағы жағдай бойынша толтырылады.
      4. Қаржылық есептілікті жасаған кезде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
      5. Есеп нысанына бірінші басшы (ол болмаған кезде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Есеп нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      6. 3-бағанды толтырған кезде ескертулер көрсетіледі.
      7. 4-бағанда есепті кезеңнің соңғы күнін қоса алғанда, ағымдағы жыл басынан бастап есепті күнге дейінгі кезеңдегі деректер көрсетіледі.
      8. 5-бағанда есепті кезеңнің соңғы күнін қоса алғанда, есепті кезеңдегі деректер көрсетіледі.
      9. 1-20-жолдарда бас кітаптан немесе деректер базасынан алынған және Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптарын ескере отырып топтастырылған ақпараттың негізіндегі деректер көрсетіледі.

 Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 мамырдағы 
№ 130 қаулысына     
14-1-қосымша      

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Бухгалтерлік баланс

Есепті кезең: 20 __ жылғы 01.__.

      Ескерту. Қаулы 14-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.09.2013 № 250 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Индекс: Ф1-ЖЗҚ

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: жинақтаушы зейнетақы қорлары

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі – 1 қаңтардағы жағдай бойынша қаржылық есептілікті қоспағанда, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей; 1 қаңтардағы жағдай бойынша – он сегізінші қаңтардан кешіктірмей.

Нысан

__________________________________________
(жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)

20 ___ жылғы «___» ____________ жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы

Жол коды

Есепті кезеңнің соңында

Алдыңғы жылдың соңында

1

2

3

4

Активтер
Ақшалай қаражат және ақшалай қаражаттың баламалары

1оның ішінде:
кассадағы қолма-қол ақша

1.1банктердегі және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы шоттардағы ақша

1.2Тазартылған бағалы металдар

2Орналастырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

3Өзгерістері пайда мен шығын құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар

4Туынды құралдары

5Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

6«Кері РЕПО» операциялары

7Берілген аванстар

8Болашақ кезеңдердегі шығыстар

9Комиссиялық сыйақылар

10оның ішінде:
зейнетақы активтерінен

10.1зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (шығыннан)

10.2Қорлар

11өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

12Инвестициялық мүлік

13Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар

14Дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

15Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)

16Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегергенде)

17Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегергенде)

18Кейінге қалдырылған салық талабы

19Басқа да дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

20Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджетке талаптар

21Басқа да активтер

22Активтер жиынтығы

23Міндеттемелер
Туынды құралдары

24«РЕПО» операциялары

25Алынған қарыздар

26Кредиторлық берешек

27Алынған аванстар

28Резервтер

29оның ішінде:
номиналды кірістілік көрсеткіші мен кірістіліктің ең төменгі мәні арасындағы айырманы өтеу бойынша

29.1Акциялар бойынша акционерлермен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар

30Қызметкерлермен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар

31Болашақ кезеңдердегі кірістер

32Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі

33Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме

34Теріс комиссиялық сыйақы бойынша кредиторлық берешек

35Басқа да міндеттемелер

36Міндеттемелер жиынтығы

37Меншікті капитал
Жарғылық капитал

38оның ішінде:
жай акциялар

38.1Артықшылықты акциялар

38.2Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)

39Алынған капитал

40Резервтік капитал

41Қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз етуге арналған резерв

42Басқа да резервтер

43Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)

44оның ішінде:
алдыңғы жылдардың

44.1есепті кезеңнің

44.2Азшылық үлесі

45Капитал жиынтығы

46Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы

47Бірінші басшы
(ол болмаған кезеңде – оның
орнындағы тұлға)             ________________   күні  _______________
Бас бухгалтер                ________________   күні  _______________
Орындаушы                    ________________   күні  _______________
Телефон                      ________________
Мөрдің орны

«Бухгалтерлік баланс»
әкімшілік деректерді
жинауға арналған нысанға
қосымша      

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды
толтыру бойынша түсіндірме Бухгалтерлік баланс

1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме «Бухгалтерлік баланс» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
      2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы 43) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Жинақтаушы зейнетақы қоры есептің Нысанын ай сайын жасайды және есепті кезеңнің аяғындағы жағдай бойынша меншікті қаражаты бойынша толтырады.
      4. Қаржылық есептілікті жасау кезінде қолданылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Есепте бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан астам сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
      5. Есептің Нысанына бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Есеп нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      6. 3-бағанды толтыру кезінде есепті кезеңнің соңғы күнін қоса алғанда, есепті кезеңнің соңындағы деректер көрсетіледі.
      7. 4-бағанда алдыңғы есепті кезеңнің соңғы күнін қоса алғанда, алдыңғы есепті кезеңнің соңындағы деректер көрсетіледі.
      8. 1-47 аралығындағы жолдарда бас кітап және деректер базасынан алынған ақпарат негізінде және Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптарын ескеріп топтарға бөлінген деректер көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 мамырдағы 
№ 130 қаулысына     
14-2-қосымша      

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Пайда мен зиян туралы есеп

Есепті кезең: 20 __ жылғы 01 __________ жағдай бойынша

      Ескерту. Қаулы 14-2-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.09.2013 № 250 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Индекс: Ф2-ЖЗҚ

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: жинақтаушы зейнетақы қорлары

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі – 1 қаңтардағы жағдай бойынша қаржылық есептілікті қоспағанда, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей; 1 қаңтардағы жағдай бойынша он сегізінші қаңтардан кешіктірмей

Нысан

__________________________________________
(жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)

20 ___ жылғы «___» ____________ жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы

Жол коды

Есепті кезеңде

Ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңде (өспелі жиынтығымен)

Алдыңғы жылдың осындай кезеңінде

Алдыңғы жылдың басынан бергі осындай кезеңде (өспелі жиынтығымен

1

2

3

4

5

6

Комиссиялық сыйақы

1

оның ішінде:


зейнетақы активтерінен

1.1

зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)

1.2

Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер

2

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон және (немесе) дисконт) түріндегі кірістер

3

Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)

4

Өзгерісі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар)

5

«Кері РЕПО» операциялары бойынша кірістер

6

Тазартылған бағалы металдармен операциялардан болған кірістер (шығыстар)

7

Шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)

8

Қаржылық емес активтерді сатудан және активтерді алудан болған кірістер

9

Басқа кірістер

10

Кірістердің жиынтығы

11Комиссиялық шығыстар

12

олардың ішінде:


зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға сыйақы

12.1

кастодиан банктерге сыйақы

12.2

Теріс комиссиялық сыйақыны өтеу

13

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар

14

«РЕПО» операциялары бойынша шығыстар

15

Алынған қарыздар мен қаржылық жалдау бойынша сыйақы түріндегі шығыстар

16

Жалпы әкімшілік шығыстар

17

оның ішінде:


еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары

17.1

амортизациялық аударымдар және тозу

17.2

ағымдағы жалдау бойынша шығыстар

17.3

салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар (корпоративтік табыс салығынан басқа)

17.4

басқа әкімшілік шығыстар

17.5

Қаржылық емес активтерді сатудан және активтерді өткізуден болған шығыстар

18

Басқа шығыстар

19

Шығыстардың жиынтығы

20Резервтерге (провизияларға) аударылғанға дейінгі пайда (зиян)

21

Операциялар бойынша ықтимал ысырапқа арналған резервтер (резервтерді қалпына келтіру)

22

олардың ішінде:


номиналды кірістіліктің көрсеткіші мен кірістіліктің ең аз мәні арасындағы айырманы өтеуге арналған

22.1

Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан кіріс

23

Кезеңдегі пайда (зиян)

24Салық салынғанға дейінгі пайда (зиян)

25Корпоративтік табыс салығы

26Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (зиян)

27

Тоқтатылған қызметтен болған пайда (зиян)

28Азшылық үлесі

29Кезең ішіндегі таза пайда (зиян)

30

Бірінші басшы
(ол болмаған кезеңде – оның
орнындағы тұлға)             ________________   күні  _______________
Бас бухгалтер                ________________   күні  _______________
Орындаушы                    ________________   күні  _______________
Телефон                      ________________
Мөрдің орны

«Пайда мен зиян туралы есеп»
әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысанға қосымша 

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды
толтыру бойынша түсіндірме Пайда мен зиян туралы есеп

1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме «Пайда мен зиян туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
      2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы 43) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Жинақтаушы зейнетақы қоры есептің Нысанын ай сайын жасайды және есепті кезеңнің аяғындағы жағдай бойынша меншікті қаражаты бойынша толтырады.
      4. Қаржылық есептілікті жасау кезінде қолданылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Есепте бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан астам сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
      5. Есептің Нысанына бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Есеп нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      6. 3-бағанды толтыру кезінде есепті кезеңнің соңғы күнін қоса алғанда, есепті кезеңдегі деректер көрсетіледі.
      7. 4-бағанда ағымдағы жылдың басындағы кезеңдегі деректер көрсетіледі (өсу жиынтығымен).
      8. 5-бағанда алдыңғы жылдың ұқсас кезеңіндегі деректер көрсетіледі.
      9. 6-бағанда алдыңғы жылдың басынан бастап ұқсас кезеңіндегі деректер көрсетіледі (өсу жиынтығымен).
      10. 1-30 аралығындағы жолдарда бас кітап және деректер базасынан алынған ақпарат негізінде және Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптарын ескеріп топтарға бөлінген деректер көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 мамырдағы 
№ 130 қаулысына     
14-3-қосымша       

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Зейнетақы активтері бойынша бухгалтерлік баланс

Есепті кезең: 20 __ жылғы 01 __________ жағдай бойынша

      Ескерту. Қаулы 14-3-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.09.2013 № 250 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Индекс: Ф1ЗейнетАктиві-ЖЗҚ

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: жинақтаушы зейнетақы қорлары

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі – 1 қаңтардағы жағдай бойынша қаржылық есептілікті қоспағанда, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей; 1 қаңтардағы жағдай бойынша он сегізінші қаңтардан кешіктірмей.

Нысан

__________________________________________
(жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)

20 ___ жылғы «___» ____________ жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы

Жолдың коды

Есепті кезеңнің соңында

Алдыңғы жылдың соңында

1

2

3

4

Активтер
Екінші деңгейдегі банктердегі және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы шоттардағы ақша

1Тазартылған бағалы металдар

2Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

3Сатуға қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

4Өзгерісі пайда мен зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар

5«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар

6Туынды құралдар

7Дебиторлық берешек

8Теріс комиссиялық сыйақы бойынша талаптар

9Номиналды кірістіліктің көрсеткіші мен кірістіліктің ең аз мәні арасындағы айырманы алу бойынша талаптар

10Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

11Басқа активтер

12Активтердің жиынтығы

13Міндеттемелер
Алушылардың зейнетақы төлемдері бойынша талаптары

14Комиссиялық сыйақылар бойынша кредиторлық берешек

15оның ішінде:
зейнетақы активтерінен

15.1инвестициялық кірістен (зияннан)

15.2Зейнетақы төлемдерінен жеке табыс салығы бойынша кредиторлық берешек

16Туынды құралдар

17Басқа міндеттемелер

18Міндеттемелердің жиынтығы

19Таза активтердің жиынтығы

20Бірінші басшы
(ол болмаған кезеңде – оның
орнындағы тұлға)             ________________   күні  _______________
Бас бухгалтер                ________________   күні  _______________
Орындаушы                    ________________   күні  _______________
Телефон                      ________________
Мөрдің орны

«Зейнетақы активтері  
бойынша бухгалтерлік  
баланс» әкімшілік   
деректерді жинауға арналған
нысанға қосымша   

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды
толтыру бойынша түсіндірме Зейнетақы активтері бойынша бухгалтерлік баланс

1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме «Зейнетақы активтері бойынша бухгалтерлік баланс» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
      2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы 43) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Жинақтаушы зейнетақы қоры есептің Нысанын ай сайын жасайды және есепті кезеңнің аяғындағы жағдай бойынша зейнетақы активтері бойынша толтырады.
      4. Қаржылық есептілікті жасау кезінде қолданылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Есепте бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан астам сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
      5. Есептің Нысанына бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Есеп нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      6. 3-бағанды толтыру кезінде есепті кезеңнің соңғы күнін қоса алғанда, есепті кезеңнің соңындағы деректер көрсетіледі.
      7. 4-бағанда алдыңғы есепті кезеңнің соңғы күнін қоса алғанда, алдыңғы есепті кезеңнің соңындағы деректер көрсетіледі.
      8. 1-20 аралығындағы жолдарда бас кітап және деректер базасынан алынған ақпарат негізінде және Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптарын ескеріп топтарға бөлінген деректер көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 мамырдағы 
№ 130 қаулысына     
14-4-қосымша      

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Зейнетақы активтері бойынша пайда мен зиян туралы есеп

Есепті кезең: 20 __ жылғы 01 __________ жағдай бойынша

      Ескерту. Қаулы 14-4-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.09.2013 № 250 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Индекс: Ф2ЗейнетАктиві-ЖЗҚ

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: жинақтаушы зейнетақы қорлары

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі – 1 қаңтардағы жағдай бойынша қаржылық есептілікті қоспағанда, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей; 1 қаңтардағы жағдай бойынша он сегізінші қаңтардан кешіктірмей

Нысан

______________________________________
(жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)

20 ___ жылғы «___» ____________ жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы

Жол коды

Алдыңғы есепті кезеңде

Есепті кезеңде

1

2

4

5

Кезең басындағы таза зейнетақы активтері

1Зейнетақы жарналары

2оның ішінде:
міндетті

2.1ерікті

2.2ерікті кәсіптік

2.3Басқа жинақтаушы зейнетақы қорларынан түскен зейнетақы жинақтары

3Орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер

4Бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон немесе дисконт) түріндегі кірістер

5«Кері РЕПО» операциялары бойынша кірістер

6Акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер

7Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған кіріс (шығыс) (нетто)

8Қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)

9оның ішінде:
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеруінен

9.1сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың әділ құны өзгеруінен

9.2шетел валютасын қайта бағалаудан

9.3басқа активтерді қайта бағалаудан

9.4Басқа қаржы активтері бойынша сыйақы түріндегі кірістер

10Өсімпұлдар және айыппұлдар түріндегі кірістер

11оның ішінде:
міндетті зейнетақы жарналарын уақтылы аудармағаны үшін

11.1зейнетақы жинақтарын аударуды уақтылы жүзеге асырмағаны үшін

11.2зейнетақы активтерін тиісінше басқармағаны үшін

11.3Теріс комиссиялық сыйақыны өтеу

12Инвестициялық қызметтен болған басқа кірістер

13Басқа түсімдер

14Кірістердің жиынтығы

15Төленген немесе төленуге тиісті зейнетақылар

16оның ішінде:
жасы бойынша

16.1жерлеуге

16.2мүгедектігі бойынша

16.3Қазақстан Республикасынан тыс жерге тұрақты тұруға кетуі бойынша

16.4мұрагерлерге

16.5еңбек сіңірген жылдар бойынша

16.6сақтандыру ұйымдарына

16.7Төлем көзінен жеке табыс салығы

17Жинақтаушы зейнетақы қорына тиесілі комиссиялық сыйақы

18оның ішінде:
зейнетақы активтерінен

18.1орналастырылған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)

18.2Басқа жинақтаушы зейнетақы қорларына зейнетақы жинақтарын аудару

19Инвестициялық кірістен болған басқа шығыстар

20Басқа шығыстар

21Шығыстардың жиынтығы

22Анықталмаған сомалар (қате есептелген)

23Анықталмаған сомаларды қайтару

24Кезең аяғындағы таза активтер

25Таза зейнетақы активтеріндегі өзгерістер

26Бірінші басшы
(ол болмаған кезеңде – оның
орнындағы тұлға)             ________________   күні  _______________
Бас бухгалтер                ________________   күні  _______________
Орындаушы                    ________________   күні  _______________
Телефон                      ________________
Мөрдің орны

«Зейнетақы активтері бойынша
пайда мен зиян туралы есеп»
әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысанға қосымша 

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды
толтыру бойынша түсіндірме Зейнетақы активтері бойынша пайда мен зиян туралы есеп

1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме «Зейнетақы активтері бойынша пайда мен зиян туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
      2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы 43) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Жинақтаушы зейнетақы қоры есептің Нысанын ай сайын жасайды және есепті кезеңнің аяғындағы жағдай бойынша зейнетақы активтері бойынша толтырады.
      4. Қаржылық есептілікті жасау кезінде қолданылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Есепте бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан астам сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
      5. Есептің Нысанына бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Есеп нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      6. 3-бағанды толтыру кезінде ескертулер көрсетіледі.
      7. 4-бағанды толтыру кезінде есепті кезеңнің соңғы күнін қоса алғанда, есепті кезеңдегі деректер көрсетіледі.
      8. 5-бағанда алдыңғы жылдың соңғы күнін қоса алғанда, алдыңғы есепті кезеңдегі деректер көрсетіледі.
      9. 1-26 аралығындағы жолдарда бас кітап және деректер базасынан алынған ақпарат негізінде және Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптарын ескеріп топтарға бөлінген деректер көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 мамырдағы 
№ 130 қаулысына     
14-5-қосымша      

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Бухгалтерлік баланс

Есепті кезең: 20 __ жылғы 01 __________ жағдай бойынша

      Ескерту. Қаулы 14-5-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.09.2013 № 250 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Индекс: Ф1-ЗАИБЖҰ

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі – 1 қаңтардағы жағдай бойынша қаржылық есептілікті қоспағанда, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей; 1 қаңтардағы жағдай бойынша он сегізінші қаңтардан кешіктірмей

Нысан

__________________________________________
(жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)

20 ___ жылғы «___» ____________ жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы

Жол коды

Есепті кезеңнің аяғында

Алдыңғы жылдың аяғында

1

2

3

4

Активтер
Ақша құралдары және ақша құралдарының баламалары

1Тазартылған бағалы металдар

2Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар

3Туынды қаржы құралдар

4Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

5Дебиторлық берешек

6Комиссиялық сыйақылар

7олардың ішінде:
зейнетақы активтерінен

7.1зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)

7.2Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

8«Кері РЕПО» операциясы

9Орналастырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

10Берілген қаржылық жалдау (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

11Берілген қарыздар (микрокредиттер) (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

12Инвестициялық мүлік

13Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және реттелген борыш

14Қорлар

15Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)

16Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)

17Негізгі құралдар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)

18Ағымдағы салық талабы

19Кейінге қалдырылған салық талабы

20Басқа активтер

21Активтердің жиынтығы

22Міндеттемелер
Тартылған салымдар

23Туынды құралдар

24Шығарылған борыштық бағалы қағаздар

25«РЕПО» операциясы

26Алынған қарыздар

27Кредиторлық берешек

28Резервтер

29олардың ішінде:
номиналдық кірістіліктің көрсеткіші мен кірістіліктің ең аз мәні арасындағы айырманы өтеу бойынша

29.1Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар

30Реттелген борыш

31Ағымдағы салық міндеттемесі

32Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі

33Басқа міндеттемелер

34Міндеттемелердің жиынтығы

35Меншікті капитал
Жарғылық капитал

36олардың ішінде:
жай акциялар

36.1артықшылықты акциялар

36.2Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)

37Алынған капитал

38Резервтік капитал

39Қаржы тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін арналған резерв

40Басқа резервтер

41Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян):

42оның ішінде:
өткен жылдардың

42.1есепті кезеңнің

42.2Азшылық үлесі

43Капиталдың жиынтығы

44Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (35-жол+44-жол)

45      «Азшылық үлесі» бабы шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау кезінде толтырылады.

Бірінші басшы
(ол болмаған кезеңде – оның
орнындағы тұлға)             ________________   күні  _______________
Бас бухгалтер                ________________   күні  _______________
Орындаушы                    ________________   күні  _______________
Телефон                      ________________
Мөрдің орны

«Бухгалтерлік баланс» әкімшілік
деректерді жинауға арналған 
нысанға қосымша      

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды
толтыру бойынша түсіндірме Бухгалтерлік баланс

1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме «Бухгалтерлік баланс» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
      2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы 43) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым есептің Нысанын ай сайын жасайды және есепті кезеңнің аяғындағы жағдай бойынша толтырады.
      4. Қаржылық есептілікті жасау кезінде қолданылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Есепте бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан астам сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
      5. Есептің Нысанына бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Есеп нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      6. 3-бағанды толтыру кезінде есепті кезеңнің соңғы күнін қоса алғанда, есепті кезеңнің соңындағы деректер көрсетіледі.
      7. 4-бағанды толтыру кезінде алдыңғы есепті кезеңнің соңғы күнін қоса алғанда, алдыңғы жылдың соңындағы деректер көрсетіледі.
      8. 1-45 аралығындағы жолдарда бас кітап және деректер базасынан алынған ақпарат негізінде және Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптарын ескеріп топтарға бөлінген деректер көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 мамырдағы 
№ 130 қаулысына     
14-6-қосымша      

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Пайда мен зиян туралы есеп

Есепті кезең: 20 __ жылғы 01 __________ жағдай бойынша

      Ескерту. Қаулы 14-6-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.09.2013 № 250 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Индекс: Ф2-ЗАИБЖҰ

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі – 1 қаңтардағы жағдай бойынша қаржылық есептілікті қоспағанда, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей; 1 қаңтардағы жағдай бойынша он сегізінші қаңтардан кешіктірмей

Нысан

_______________________________
(ұйымның толық атауы)

20___ жылғы «___» ____________ жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы

Жол коды

Есепті кезеңде

Ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңде (өспелі жиынтықпен

Өткен жылдың осындай кезеңінде

Өткен жылдың басынан бергі осындай кезеңде (өспелі жиынтықпен)

1

2

3

4

5

6

Сыйақы алумен байланысты кірістер

1

оның ішінде:


корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша

1.1

орналастырылған салымдар бойынша

1.2

берілген қарыздар (микрокредиттер) бойынша

1.3

берілген қаржылық жалдау бойынша

1.4

сатып алынған бағалы қағаздар бойынша

1.5

«Кері РЕПО» операциялары бойынша

1.6

сыйақы алумен байланысты басқа кірістер

1.7

Комиссиялық сыйақылар

2

олардың ішінде:


зейнетақы активтерінен

2.1

зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)

2.2

Сыйақыны алумен байланысты емес банктік және өзге де қызметті жүзеге асырудан болған кірістер

3

оның ішінде:


аударым операцияларын жүзеге асырудан болған кірістер

3.1

клирингтік операцияларды жүзеге асырудан болған кірістер

3.2

кассалық операцияларды жүзеге асырудан болған кірістер

3.3

сейф операцияларын жүзеге асырудан болған кірістер

3.4

инкассациялаудан болған кірістер

3.5

сыйақыны алумен байланысты емес банктік және өзге де қызметтен болған басқа кірістер

3.6

Қаржылық активтер бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)

4

олардың ішінде:


қаржылық активтерді сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)

4.1

өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық активтер құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар) (нетто)

4.2

Шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)

5

Дивидендтер

6

Қауымдасқан ұйымдарға қатысумен байланысты кірістер

7

Активтерді сатудан (шығарудан) болған кірістер

8

Басқа кірістер

9

Кірістердің жиынтығы (1-9 аралығындағы жолдардың жиынтығы)

10Сыйақыны төлеумен байланысты шығыстар

11

оның ішінде:


тартылған салымдар бойынша

11.1

алынған қарыздар бойынша

11.2

алынған қаржылық жалдау бойынша

11.3

шығарылған бағалы қағаздар бойынша

11.4

«РЕПО» операциялары бойынша

11.5

сыйақы төлеумен байланысты басқа шығыстар

11.6

Комиссиялық шығыстар

12

олардың ішінде:


басқарушы агентке сыйақы

12.1

кастодиандық қызмет көрсету үшін сыйақы

12.2

Сыйақыны төлеумен байланысты емес банктік және өзге де қызмет бойынша шығыстар

13

олардың ішінде:


аударым операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар

13.1

клирингтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар

13.2

кассалық операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар

13.3

сейф операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар

13.4

инкассациялауды жүзеге асырудан болған шығыстар

13.5

Операциялық шығыстар

14

олардың ішінде:


еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары

14.1

амортизациялық аударымдар

14.2

материалдарға жасалған шығыстар

14.3

корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар

14.4

Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден болған шығыстар

15

Басқа шығыстар

16

Шығыстардың жиынтығы (11-16 аралығындағы жолдардың жиынтығы)

17Резервтерге (провизияларға) аударылғанға дейінгі пайда (зиян) (10-жол-17-жол)

18

Операциялар бойынша ықтимал шығындарға арналған резервтер (резервтерді қалпына келтіру)

19

олардың ішінде:


номиналдық кірістіліктің көрсеткіші мен кірістіліктің ең аз мәні арасындағы айырманы өтеуге арналған

19.1Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян) (18-жол-19-жол)

20Корпоративтік табыс салығы

21Корпоративтік табыс салығын төленгеннен кейінгі таза пайда (зиян) (20-жол-21-жол)

22

Тоқтатылған қызметтен пайда (зиян)

23Азшылық үлесі

24Кезеңдегі таза пайданың (зиянның) жиынтығы (22-жол+/-23-жол-24-жол)

25

      «Азшылық үлесі» бабы шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау кезінде толтырылады.

Бірінші басшы
(ол болмаған кезеңде – оның
орнындағы тұлға)             ________________   күні  _______________
Бас бухгалтер                ________________   күні  _______________
Орындаушы                    ________________   күні  _______________
Телефон                      ________________
Мөрдің орны

«Пайда мен зиян туралы есеп»
әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысанға қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды
толтыру бойынша түсіндірме Пайда мен зиян туралы есеп

1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме «Зейнетақы активтері бойынша пайда мен зиян туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
      2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы 43) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым есептің Нысанын ай сайын жасайды және есепті кезеңнің аяғындағы жағдай бойынша толтырады. Есеп мың теңгемен ұсынылады.
      4. Қаржылық есептілікті жасау кезінде қолданылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Есепте бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан астам сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
      5. Есептің Нысанына бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Есеп нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      6. 3-бағанды толтыру кезінде есепті кезеңнің соңғы күнін қоса алғанда, есепті кезеңдегі деректер көрсетіледі.
      7. 4-бағанда ағымдағы жылдың басынан басталған кезеңдегі деректер (өсу жиынтығымен) көрсетіледі.
      8. 5-бағанда алдыңғы жылдың ұқсас кезеңіндегі деректер көрсетіледі.
      9. 6-бағанда алдыңғы жылдың басынан бастап ұқсас кезеңдегі деректер (өсу жиынтығымен) көрсетіледі.
      10. 1-25 аралығындағы жолдарда бас кітап және деректер базасынан алынған ақпарат негізінде және Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптарын ескеріп топтарға бөлінген деректер көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 мамырдағы
№ 130 қаулысына    
15-қосымша      

Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, исламдық
арнайы қаржы компанияларының, микроқаржы ұйымдарының,
«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының және
инвестициялық қорлардың қаржылық есептілікті ұсыну
қағидалары

1. Жылдық қаржылық есептілікті ұсыну тәртібі

      1. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы және мынадай қаржы ұйымдары Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – Ұлттық Банк) жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 30 сәуіріне дейінгі мерзімде халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жасалған және аудиторлық ұйым растаған жылдық қаржылық есептілікті, ал еншілес ұйымы (ұйымдары) болған жағдайда – шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есептілікті қағаз тасымалдағышта ұсынады:
      1) екінші деңгейдегі банктер;
      2) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары және сақтандыру брокерлері;
      3) жинақтаушы зейнетақы қорлары;
      4) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры;
      5) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары;
      6) бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар;
      7) тіркеуші;
      8) инвестициялық портфельді басқарушылар;
      9) зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар;
      10) бағалы қағаздар нарығында трансфер-агенттік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар;
      11) қызметінің ерекше түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаларды және ерекше қызметі банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар.
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 03.02.2014 № 7 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      2. Өзара сақтандыру ұйымдары жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 30 сәуіріне дейінгі мерзімде Ұлттық Банкке халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жасалған жылдық қаржылық есептілікті қағаз тасымалдағышта ұсынады.
      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 03.02.2014 № 7 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      3. Арнайы қаржы компаниялары және исламдық арнайы қаржы компаниялары жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 30 сәуіріне дейінгі мерзімде Ұлттық Банкке халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жасалған меншікті қаражаты бойынша жылдық қаржылық есептілікті қағаз тасымалдағышта ұсынады.
      Арнайы қаржы компаниясы меншікті қаражаты бойынша жылдық қаржылық есептілікке қоса осы қаулының 1-қосымшасында белгіленген нысан бойынша бөлінген активтер мен облигациялар бойынша бухгалтерлік балансты ұсынады.
      Исламдық арнайы қаржы компаниясы меншікті қаражаты бойынша жылдық қаржылық есептілікке қоса осы қаулының 2 және 3-қосымшаларында белгіленген нысандар бойынша бөлінген активтер бойынша бухгалтерлік балансты және бөлінген активтер бойынша пайда мен зиян туралы есепті ұсынады.
      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 03.02.2014 № 7 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      4. Микроқаржы ұйымдары жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 30 сәуіріне дейінгі мерзімде орналасқан жері бойынша Ұлттық Банктің аумақтық филиалына жылдық қаржылық есептілікті қағаз тасымалдағышта ұсынады.
      5. Айрықша қызметі банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды тұлғалар жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 30 сәуіріне дейінгі мерзімде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі – Ұлттық Банк) орталық аппаратына халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жасалған жылдық қаржылық есептілікті, ал еншілес ұйымы (ұйымдары) болған жағдайда жеке және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептіліктерді қағаз тасымалдағышпен ұсынады.
      Айрықша қызметі банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау болып табылатын, банк және (немесе) банк холдингі ірі қатысушылары болып табылатын заңды тұлғалар ұсынатын жылдық қаржылық есептілікке аудиторлық ұйымның растауы талап етіледі.
      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.09.2013 № 250 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      6. Осы Қағидалардың 1-тармағында көрсетілген ұйымдар Ұлттық Банкке бұрын ұсынылған қаржылық есептілікке оны жоғарғы орган бекіту кезінде түзетулер енгізген жағдайда, ол жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күннен кешіктірмей Ұлттық Банкке түзетілген қаржылық есептілікті ұсынады.
      Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 03.02.2014 № 7 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      7. Екінші деңгейдегі банктердің және «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының ақша қозғалысы туралы есебі халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес тікелей әдіс бойынша жасалады.

2. Ай сайынғы және тоқсан сайынғы қаржылық есептілікті ұсыну

      8. Ұлттық Банкке ай сайынғы қаржылық есептілікті:
      1) жинақтаушы зейнетақы қорлары осы қаулының 14-1, 14-2, 14-3 және 14-4-қосымшаларында белгіленген нысандар бойынша:
      1 қаңтардағы жағдай бойынша қаржылық есептілікті қоспағанда, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей;
      1 қаңтардағы жағдай бойынша, он сегізінші қаңтардан кешіктірмей;
      2) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры осы қаулының 456 және 7-қосымшаларында белгіленген нысандар бойынша есепті айдан кейінгі айдың жиырмасыншы күнінен кешіктірмей;
      3) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары осы қаулының 4, 5, 6 және 7-қосымшаларында белгіленген нысандар бойынша есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей;
      4) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары осы қаулының 8 және  9-қосымшаларда белгіленген нысандар бойынша, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей;
      5) зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар осы қаулының 14-5 және 14-6-қосымшаларында белгіленген нысандар бойынша:
      1 қаңтардағы жағдай бойынша қаржылық есептілікті қоспағанда, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей;
      1 қаңтардағы жағдай бойынша, он сегізінші қаңтардан кешіктірмей;
      6) Ұлттық почта операторы осы қаулының 10 және 12-қосымшаларында белгіленген нысандар бойынша, есепті айдан кейінгі айдың жиырма бесінен кешіктірмей;
      7) бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар осы қаулының 10 және 11-қосымшаларында белгіленген нысандар бойынша, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей;
      8) инвестициялық портфельді басқарушылар осы қаулының 101113 және 14-қосымшаларында белгіленген нысандар бойынша есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.
      Инвестициялық портфельді басқарушылар осы қаулының 13-қосымшасында белгіленген нысанды толтыру кезінде сенімгерлікпен басқаруға берілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің алтынвалюта активтерін және Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерін көрсетпейді.
      Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.09.2013 № 250 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 03.02.2014 № 7 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.
      9. Ұлттық Банкке тоқсан сайынғы қаржылық есептілікті:
      1) тіркеуші, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар (Ұлттық почта операторын, қызметінің айрықша түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаларды және айрықша қызметі банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда) осы қаулының 10 және 11-қосымшаларында белгіленген нысандар бойынша, есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей;
      2) сақтандыру брокерлері осы қаулының 8 және 9-қосымшаларында белгіленген нысандар бойынша, есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.
      Ескерту. 9-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.09.2013 № 250 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      10. Микроқаржы ұйымдары тоқсан сайынғы қаржылық есептілікті осы қаулының 10 және 11-қосымшаларында белгіленген нысандар бойынша есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмасыншы күнінен кешіктірмей орналасқан жері бойынша Ұлттық Банктің аумақтық филиалына ұсынады.
      11. Қаржылық есептілікті жасаған кезде қолданылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден аз сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
      12. Ай сайынғы және тоқсан сайынғы қаржылық есептілік ұсынылатын деректердің конфиденциалдылығын және түзетілмейтіндігін қамтамасыз ететін криптографиялық қорғау құралдары бар ақпаратты кепілдік бере отырып жеткізудің тасымалдау жүйесін пайдалана отырып, электрондық тасымалдауыштармен ұсынылады.
      13. Қағаз тасымалдағыштағы қаржылық есептілікке бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам) және бас бухгалтер қол қойып, мөрмен куәландырылады және ұйымда сақталады. Ұлттық Банктің және (немесе) Ұлттық Банктің аумақтық филиалының талап етуі бойынша ұйым сұратуды алған күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей түзетілген және өшірілген жерлері болмауы тиіс қағаз тасымалдағыштағы қаржылық есептілікті ұсынады.
      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 03.02.2014 № 7 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      14. Электрондық тасымалдауышта ұсынылған қаржылық есептілік қағаз тасымалдауыштағы қаржылық есептілікке сәйкес келуі тиіс. Электрондық тасымалдауышта ұсынылған деректердің қағаз тасымалдауыштағы деректермен бірдейлігін ұйымның бірінші басшысы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы тұлға) қамтамасыз етеді.
      15. Қаржылық есептілікке өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажет болған жағдайда ұйым қаржылық есептілік ұсынылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде Ұлттық Банкке және (немесе) Ұлттық Банктің аумақтық филиалына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажеттігінің себептерін түсіндіре отырып жазбаша өтініш ұсынады.
      Ескерту. 15-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 03.02.2014 № 7 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      16. Алып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.09.2013 № 250 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 мамырдағы 
№ 130 қаулысына    
16-қосымша       

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының күші
жойылды деп танылатын қаулыларының тізбесі

      1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, исламдық арнайы қаржы компанияларының, «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының, инвестициялық қорлардың және микроқаржы ұйымдарының қаржылық есептілігінің нысандары, тізбесі, ұсыну мерзімдері мен тәртібі туралы нұсқаулықты бекіту туралы» 2011 жылғы 25 ақпандағы № 11 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6890 тіркелген, 2011 жылғы 14 қарашада Қазақстан Республикасының орталық атқарушы және өзге орталық мемлекеттік органдарының актілері жинағының № 17 жарияланған).
      2. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қаржы ұйымдарының және «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының қаржылық есептілігінің тізбесі, нысандары және ұсыну мерзімдері туралы нұсқаулықты бекіту туралы» 2011 жылғы 25 ақпандағы № 11 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» 2012 жылғы 30 қаңтардағы № 8 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7501 тіркелген, 2012 жылғы 28 сәуірде «Егемен Қазақстан» газетінде № 195-200 (27274) жарияланған).
      3. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу және күші жойылды деп тану туралы» 2012 жылғы 24 тамыздағы № 271 қаулысына қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар тізбесінің 2-тармағы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7976 тіркелген, 2012 жылғы 12 желтоқсанда «Егемен Қазақстан» газетінде № 818-823 (27894) жарияланған).
      4. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне микроқаржы ұйымдарының бухгалтерлік есебі және қаржылық есептілігі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 388 қаулысына қосымшаның 2-тармағы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8350 тіркелген, 2013 жылғы 5 маусымда «Егемен Қазақстан» газетінде № 141 (28080) жарияланған).