"Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының кепілдік төлемдерін жүзеге асыру ережесін бекіту туралы"

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 30 сәуірдегі № 62 Қаулысы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2010 жылғы 14 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 6287 болып енгізілді.

      Ескерту. Атауға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 N 138 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулысымен.

      "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 3 маусымдағы Заңын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының кепілдік төлемдерін жүзеге асыру ережесі бекітілсін.

      Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 N 138 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулысымен.

      2. Осы қаулының қосымшасына сәйкес нормативтік құқықтық актілердің күші жойылғаны танылсын.

      3. Осы қаулы бірінші рет ресми жарияланған күннен кейін он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

      4. Сақтандыру нарығының субъектілерін және басқа қаржы ұйымдарын қадағалау департаменті (Д.Ш. Қарақұлова):

      1) Заң департаментімен (Н.В. Сәрсенова) бірлесіп, осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қабылдасын;

      2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап, он күндік мерзімде оны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" Заңды тұлғалар бірлестігіне, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамына және "Актуарлық статистикалық бюро" ЖШС-ға мәлімет үшін жіберсін.

      5. Агенттік Төрайымының Қызметі (А.Ә. Кенже) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.

      6. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрайымының орынбасары А.Ө. Алдамбергенге жүктелсін.

      Төрайым Е. Бахмутова

  Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын реттеу мен
қадағалау жөніндегі
агенттігі Басқармасының
2010 жылғы 30 сәуірдегі
№ 62 қаулысымен
бекітілді

"Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының кепілдік төлемдерін жүзеге асыру ережесі

      Ескерту. Ереже жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 23.11.2022 № 100 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Осы "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының кепілдік төлемдерін жүзеге асыру ережесі (бұдан әрі – Ереже) "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының Қор қатысушысы – таратылатын сақтандыру ұйымының, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру ұйымы филиалының кредиторларына кепілдік төлемдерін жүзеге асыру тәртібін айқындайды.

      Таратылатын Қор қатысушысы – сақтандыру ұйымының кредиторларына кепілдік төлемдерін жүзеге асыру тәртібін реттейтін Ереженің талаптары уәкілетті орган оларға қатысты сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына берілген лицензиядан айыру туралы шешім қабылдаған Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру ұйымдарының филиалдарына (қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру ұйымдарының филиалдары) "Сақтандыру қызметі туралы" (бұдан әрі - Сақтандыру қызметі туралы заң) және "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы" (бұдан әрі – Заң) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген ерекшеліктерді ескере отырып қолданылады.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Ереже мақсатына мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) дебиторлар тізілімі - уақытша әкімшілік беретін сақтандыру шарттарының сақтандыру сыйлықақылары төлемі бойынша таратылатын сақтандыру ұйымы алдында борышы бар тұлғалардың тізімі;

      2) кредитор – Заңға сәйкес кепілдік төлем алуға құқығы бар сақтанушы (сақтандырылушы, пайда алушы) не сақтандыру шарты мен Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген сақтандырушы жауапкершілігінің көлемі шегінде келтірілген зиянды жәбірленушіге (зиянның өтелуіне құқығы бар адамға) өтеген және тиісінше сақтандыру төлемін алу құқығы өткен өзге де тұлға;

      3) кредиторлар тізілімі - уақытша әкімшілік беретін кепілдік төлемді алу құқығын иеленген тұлғалар тізімі.

      4) сақтандыру актісі - сақтандырушы және (немесе) оның өкілінің қатысуымен қатысушы-сақтандыру ұйымы жасаған үшінші тұлғаның өміріне, денсаулығына және (немесе мүлкіне) келтірілген зиянның жері, уақыты, мөлшері және себебі көрсетілген және сақтандыру төлемін жүзеге асырудың негізі болып табылатын құжат;

      5) сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру жүйесінің қатысушысы болып табылатын сақтандыру ұйымы, Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру ұйымының филиалы (қатысушы-сақтандыру ұйымы) – Қормен қатысу шартын жасасқан және оның акционері болып табылатын сақтандыру ұйымы, Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру ұйымының филиалы;

      6) сақтандырудың аннуитетті сыныптары бойынша кепілдік төлем - Қордың Заңында көзделген тәртіппен және талаптармен аннуитеттік сақтандыруға кепілдік беру шеңберінде сақтанушыға (сақтандырылушыға, пайда алушыға) және (немесе) сақтандырылушының пайдасына төлейтін ақша сомасы;

      7) сақтандырудың міндетті түрлері бойынша кепілдік төлем – Сақтандыру қызметі туралы заңда көзделген жағдайларда, таратылатын сақтандыру ұйымының, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру ұйымы филиалының сақтандыру шарты бойынша Қордың Заңда көзделген тәртіппен және талаптармен басталған сақтандыру жағдайлары бойынша сақтанушыға (сақтандырылушыға, пайда алушыға) төлейтін ақша сомасы;

      8) мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі шеңберінде жасалған өмірді сақтандыру шарттары бойынша кепілдік төлем – Қордың "Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес іске асырылатын өмірді сақтандыру шаты бойынша орын алған сақтандыру жағдайлары бойынша Қордың – Қор қатысушысы-таратылатын сақтандыру ұйымының пайда алушыға төлейтін ақша сомасы;

      9) шарттардың тізілімі - Заңның 7-бабының 1-тармағы 2) бөлігінің 1) тармақшасына сәйкес кепілдік берілетін таратылатын сақтандыру ұйымының қолданыстағы сақтандыру шарттарының тізілімі;

      10) уәкілетті орган - қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеуді, бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган.

2-тарау. Қордың міндетті сақтандыру түрлері және мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі шеңберінде жасалған, өмірді сақтандыру шарттары бойынша кепілдік төлемдерін жүзеге асыруы

      2. Кепілдік төлемін алу негіздері Заңның 15-бабының 1-тармағында белгіленген.

      3. Кредитор Заңның 15-бабының 1-тармағында көзделген негіздер бойынша кепілдік төлемін алу үшін Қорға өтініш берген жағдайда, кепілдік төлемін жүзеге асыру жөніндегі жазбаша өтінішке мынадай растайтын құжаттарды:

      1) сақтандыру төлемін жүзеге асырудан не сақтандыру төлемін толық емес көлемде жүзеге асырудан заңсыз бас тартқан жағдайда сақтандыру ұйымы мен сақтанушы (сақтандырылушы) арасында жасалған бітімге келу келісімін, сақтандыру төлемін не сақтандыру төлемінің даулы бөлігін заңды күшіне енгені жөніндегі белгімен жүзеге асыру туралы соттың шешімін; не сот актісі болмаған жағдайда таратылатын сақтандыру ұйымының сақтандыру төлемінен бас тарту немесе оны ішінара жүзеге асыру туралы шешімін (бар болғанда), сондай-ақ жүзеге асырылған сақтандыру төлемінің көлемін растайтын төлем құжаттарын, сақтандыру жағдайының басталу фактісін және келтірілген зиян мөлшерін растайтын құжаттарды;

      2) егер сақтандыру жағдайы уәкілетті орган қатысушы сақтандыру ұйымын лицензиядан айыру туралы шешім қабылдаған және уақытша әкімшілікті тағайындау күнінен бастап таратылатын қатысушы сақтандыру ұйымының сақтандыру портфелін табыстау (қабылдау) күніне дейінгі кезеңде болған жағдайда - кредитор сақтандыру төлемін жүзеге асыру туралы талабын қойған кезде ұсынатын, сақтандырудың кепілдік берілетін түрлерін (кластарын) реттейтін Қазақстан Республикасының жекелеген заңдарында немесе сақтандыру шартында көзделген құжаттар.

      3) орын алғаны туралы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы таратылғаннан кейін мәлімделген және олар бойынша міндеттемелер таратылған сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру портфелінің құрамында берілмеген сақтандыру жағдайлары бойынша – сақтандыру шарты бойынша қолда бар құжаттар және Қазақстан Республикасының кепілдік берілетін сақтандыру түрлерін (сыныптарын) реттейтін жекелеген заңдарында көзделген, сақтандыру жағдайының басталу фактісін растайтын құжаттар.

      Кепілдік берілген төлемді алуға қажетті растаушы құжаттар болмаған жағдайда, кредитор таратылатын сақтандыру ұйымының уақытша әкімшілігіне немесе мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру ұйымының тарату комиссиясына тиісті құжаттарды Қорға немесе таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру портфелін қабылдаған қатысушы сақтандыру ұйымына беру туралы өтінішпен жүгінеді.

      Уақытша әкімшілікте және (немесе) тарату комиссиясында кепілдік берілген төлемдерді алуға қажетті растайтын құжаттардың жоқтығы анықталған кезде, дерекқорды қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйымның және (немесе) таратылатын қатысушы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дерекқорынан алынған мәліметтер пайдаланылады.

      4. Кредитор Ереженің 3-тармағының бірінші бөлігінің 1) тармақшасында көзделген құжаттарды ұсынған күннен бастап Қор кепілдік берілген сақтандыру түрлерін (сыныптарын) реттейтін Қазақстан Республикасының заңдарында және (немесе) сақтандыру шартында көзделген мерзімдерде және тәртіппен кепілдік төлемін жүзеге асыру (жүзеге асырудан бас тарту) туралы мәселені қарайды. Кредитордан келіп түскен өтініш бойынша шешім қабылдау үшін Қор қатысушы- таратылатын сақтандыру ұйымының (бұдан әрі – уақытша әкімшілік) немесе қатысушы-сақтандыру ұйымынан кредитордың сақтандыру ісін, оның ішінде есептелген және төленген сақтандыру сыйлықақысының мөлшері, сақтандыру төлемдерінің мөлшері туралы ақпаратты жазбаша түрде сұратады.

      5. Уақытша әкімшілік, қатысушы-сақтандыру ұйымы Қордың сұратуын алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күн ішінде құжаттардың тізімдемесін жасап, Қорға бар сақтандыру ісі мен қажетті ақпаратты, оның ішінде сақтандыру төлемдерінің жүзеге асырылу фактілері мен мөлшерін растайтын төлем құжаттарының көшірмелерін жібереді не Қорға кредитор жөніндегі құжаттар мен ақпараттың жоқтығы туралы хабарлайды.

      6. Ереженің 3-тармағының бірінші бөлігінің 2) тармақшасында көзделген жағдайда таратылатын сақтандыру ұйымының кредиторы Қорға не қатысушы-сақтандыру ұйымына сақтандыру жағдайының басталуы және Қазақстан Республикасының сақтандырудың кепілдік берілген түрлерін (сыныптарын) реттейтін жекелеген заңдарында немесе сақтандыру шартында көзделген мерзімде және тәртіппен сақтандыру (кепілдік) төлемін жүзеге асыру туралы өтінішпен хабарласа алады. Қор мекенжайын көрсете отырып, қатысушы-сақтандыру ұйымдарының тізбесін Қазақстан Республикасының барлық аумағында таралатын мерзімді баспасөз басылымдарында қазақ және орыс тілдерінде жариялайды.

      Кредитордың талабын алғаннан кейін қатысушы-сақтандыру ұйымы не Қор кепілдік берілген сақтандыру түрлері (сыныптары) туралы Қазақстан Республикасының жекелеген заңдарында немесе сақтандыру шартында көзделген тәртіппен сақтандыру жағдайын және келтірілген зиянның мөлшерін анықтау жөніндегі жұмысты жүргізеді.

      7. Кредиторларға сақтандыру (кепілдік) төлемін жүзеге асыру үшін Қор уәкілетті орган қатысушы-сақтандыру ұйымын лицензиядан айыру және уақытша әкімшілікті тағайындау туралы шешім қабылдаған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде уақытша әкімшіліктен жазбаша түрде:

      1) шарттар тізілімін;

      2) кредиторлардың әрқайсысы бойынша мынадай ақпаратты қамтитын:

      есептелген және төленген сақтандыру сыйлықақысының мөлшері туралы;

      есептелген және жүзеге асырылған сақтандыру төлемінің мөлшері туралы кредиторлар тізілімін;

      3) осы дебиторлардың әрқайсысының сақтандыру сыйлықақысы бойынша берешегінің мөлшері туралы ақпаратты қамтитын дебиторлар тізілімін сұратады.

      8. Уақытша әкімшілік Қордың сұратуын алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күн ішінде сұраған ақпаратты Қорға жібереді.

      Қор ақпаратты алғаннан кейін бір жұмыс күн ішінде қатысушы-сақтандыру ұйымына шарттар тізілімін жібереді.

      9. Кредитор қатысушы - сақтандыру ұйымына сақтандыру жағдайының басталуы және кепілдік төлемін жүзеге асыру туралы өтінішпен хабарласқан жағдайда қатысушы - сақтандыру ұйымы кредитор туралы ақпараттың болуын шарттар тізілімінен және (немесе) дерекқордан тексереді.

      Кредитор туралы мәліметтер шарттар тізілімінде және (немесе) деректер базасында болмаған жағдайда қатысушы-сақтандыру ұйымы кредитор мен Қорға өтінішті қабылдаудан бас тартуды жібереді, сондай-ақ кредиторға осы факті бойынша Қорға хабарласу қажеттігін түсіндіреді.

      10. Кредитор өзі туралы мәліметтер шарттар тізілімінде және (немесе) дерекқорда болмағандықтан Қормен хабарласқан кезде Қор уақытша әкімшілікке не тарату комиссиясына 3 (үш) жұмыс күні ішінде кепілдік төлемін жүзеге асыру (жүзеге асырудан бас тарту) үшін кредитор жөніндегі ақпаратты беру туралы жазбаша түрде сұрату жібереді.

      11. Уақытша әкімшілік немесе тарату комиссиясы Қордың сұратуын алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде сақтандыру шартының көшірмесін (ол бар болса) және (немесе) сақтандыру сыйлықақы төлемін растайтын құжатты және сақтандыру шарты бойынша ақпаратты жібереді.

      12. Өтініш беруші мен таратылатын қатысушы-сақтандыру ұйымы арасында жасалған сақтандыру шарты бойынша ақпарат болған кезде қатысушы-сақтандыру ұйымы кепілдік берілетін сақтандыру түрін (сыныбын) реттейтін Қазақстан Республикасының Заңында және (немесе) сақтандыру шартында белгіленген мерзімде кредитор кепілдік берілетін сақтандыру түрін (сыныбын) реттейтін Қазақстан Республикасының Заңында және (немесе) сақтандыру шартымен көзделген құжаттардың толық пакетін ұсынған күннен бастап сақтандыру жағдайын және келтірілген зиянның мөлшерін айқындау бойынша жұмыс жүргізеді, сақтандыру актісін жасайды немесе кепілдік төлемді жүзеге асырудан бас тарту туралы құжаттар пакетін қалыптастырады.

      13. Қатысушы-сақтандыру ұйымымен Ереженің 12-тармағында көрсетілген құжаттарды жасаған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде қалыптасқан құжаттар пакетін Қорға жібереді.

      Құжаттар пакетіне сақтандыру жағдайын, келтірілген зиян мөлшерін айқындау бойынша жұмысты жүзеге асырумен байланысты шығыстарды және бүлінген мүлікті бағалауды жүргізу шығыстарын Қордың өтеуі туралы қатысушы-сақтандыру ұйымының талабы қоса беріледі. Қор Заңның 15-бабының 5-тармағында айқындалған мөлшерде құжаттар пакеті келіп түскен күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде қатысушы-сақтандыру ұйымының шығыстарын өтейді.

      14. Қор уақытша әкімшіліктен, қатысушы - сақтандыру ұйымынан кепілдік берілген сақтандыру түрлерін (сыныптарын) реттейтін Қазақстан Республикасының жекелеген заңдарында немесе сақтандыру шартында және Ережеде көзделген құжаттар пакетін алғаннан кейін Қор кепілдік төлемін жүзеге асыру не жүзеге асырудан бас тарту туралы шешімді кепілдік берілген сақтандыру түрлерін (сыныптарын) реттейтін Қазақстан Республикасының жекелеген заңдарында белгіленген мерзімдерде қабылдайды.

      15. Қор кепілдік төлемін кепілдік берілген сақтандыру түрлері (сыныптары) бойынша Қазақстан Республикасының жекелеген заңдарында, сақтандыру шартында және Ережеде белгіленген тәртіпте, мөлшерде және мерзімде жүзеге асырады.

      Қор кепілдік төлемін жүзеге асыруы үшін кредитор Ережеде көзделген құжаттардан басқа жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін, банктік деректемелері (бар болған кезде) туралы деректерді ұсынады.

      16. Кепілдік төлемін Қор тікелей өзі немесе кредитордың банк шотына қолма-қол ақшасыз нысанда агент-банк арқылы не тараптардың келісімі бойынша қолма-қол ақшамен жүзеге асырылуы мүмкін.

      17. Егер уәкілетті орган қатысушы сақтандыру ұйымын лицензиядан айыру және уақытша әкімшілікті тағайындау туралы шешім қабылдаған күннен бастап таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру портфелін табыстау (қабылдау) күніне дейінгі уақыт аралығы аяқталғанға дейін Қор Қазақстан Республикасының кепілдік берілетін сақтандыру түрлерін (сыныптарын) реттейтін жекелеген заңдарының талаптарына сәйкес кредиторлардың талаптарын қабылдаған болса, сақтандыру жағдайының басталуына әкеліп соқтырған оқиғаның нәтижесінде кредитордың денсаулығы нашарласа (мүгедектік немесе мүгедектіктің ең жоғарғы тобы белгіленеді) не ол қайтыс болса, Қор кредитордан немесе оның мұрагерлерінен келіп түскен өтініштің және тиісті құжаттардың негізінде Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен және мөлшерде кепілдік төлемінің сомасын қайта есептеуді жүргізеді. Кепілдік төлемінің сомасын қайта есептеген кезде есепке бұрын төленген сомалар қабылданады.

      18. Кредитордың (сақтанушының) таратылатын сақтандыру ұйымы алдында сақтандыру сыйлықақылары бойынша берешегі болған жағдайда, Қор осы кредиторға төлейтін кепілдік төлемінің мөлшерін, берешек сомасын шегере отырып, белгілейді.

      19. Кепілдік төлемін жүзеге асырудан бас тартылған жағдайда таратылатын сақтандыру ұйымының кредиторына кепілдік төлемін жүзеге асырудан бас тарту себебін негіздей отырып, Қазақстан Республикасының кепілдік берілген сақтандыру түрлерін (сыныптарын) реттейтін заңнамалық актілерінде белгіленген мерзімде жазбаша хабарлама жіберіледі.

      20. Кредитор сақтандыру (кепілдік) төлемін жүзеге асыру туралы өтінішті және Қағидалардың 3-тармағы бірінші бөлігінің 3) тармақшасында көзделген құжаттарды ұсынған күннен бастап Қор 15 (он бес) жұмыс күнінен кешіктірмей кепілдік төлемін жүзеге асыру (жүзеге асырудан бас тарту) туралы мәселені қарайды.

      Мемлекеттік органдарға, жеке, заңды тұлғаларға сұрату жіберуді талап ететін кредитордың өтініші бойынша қосымша мәліметтер және (немесе) растайтын құжаттар алу қажет болған кезде өтінішті қарау мерзімі жауап беру үшін қажетті мерзімге, ал сұрату шетелдік мемлекеттік органдар мен ұйымдарға жіберілген жағдайда өтініш немесе сұрату жіберілетін елдің ұлттық заңнамасында көзделген мерзімге тоқтатыла тұрады.

      Құжаттарды қарау нәтижелері бойынша Қор кепілдік төлемін жүзеге асыру не жүзеге асырудан бас тарту туралы шешім қабылдайды.

      Кепілдік төлем Қағидалардың 16-тармағына сәйкес жүзеге асырылады.

      Кепілдік төлемін жүзеге асырудан бас тартылған жағдайда Қор бас тарту себептерін негіздей отырып, кредиторға жазбаша жауап жібереді.

      21. Кепілдік төлемінің төленген сомаларын салыстырып тексеру Қор және агент-банк жасайтын кепілдік төлемнің төленген сомалары бойынша салыстырып тексеру актісінің негізінде сақтандыру портфелін тапсыру сәтінде жүзеге асырылады.

      22. Қордан аннуитетті сыныптары бойынша кепілдік төлемдері келесі түрде жүзеге асырылады:

      1) кредиторларға – "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" және "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес жасалған, уәкілетті орган уақытша әкімшілікті тағайындаған кезде оның сақтандыру ұйымын лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдау негізі бойынша қолданыстағы аннуитетті сақтандыру шарттары бойынша;

      2) Заңның 7-бабы 2-2-тармағының бірінші бөлігіндегі үшінші абзацпен белгіленген жағдай туындағанда "өмірді сақтандыру" саласы бойынша лицензиясы бар сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына кредиторлар пайдасына.

      Кепілдік төлемді жүзеге асыру бойынша Қорға талап қою құқығы кредиторда Қордан шарттардың тізілімін алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні өткен соң туындайды және сақтандыру қызметі туралы Заңда көзделген тәртіппен қатысушы - таратылатын сақтандыру ұйымының сақтандыру портфелі тапсырылған күнге дейін қолданылады.

      Уәкілетті орган өз қызметін "өмірді сақтандыру" саласында атқарған сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы лицензиядан айырылған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде тағайындаған уақытша әкімшілік, дерекқорды қалыптастыру және жүргізу жөнінде және таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дерекқорынан сақтандыру аннуитетті сыныптары бойынша шарттар тізілімін Қорға қалыптастырып береді және тапсырады, олар бойынша Заңның 15-1-бабының 2-тармағының бірінші бөлігіндегі 1) тармақшасына сәйкес кепілдік ұсынылады.

      Қор уәкілетті органның сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын лицензиядан айыру туралы шешімінің және уақытша әкімшіліктен аннуитеттік сақтандыру шарттары тізілімінің көшірмелерін алғаннан кейін 2 (екі) жұмыс күні ішінде кредиторларға кепілдік төлемдерді жүзеге асырғаны туралы хабарландыруды қазақ және орыс тілдерінде Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында таратылатын мерзімді баспасөз басылымдарында, Қазақстандық ақпараттық интернет-ресурстарда және Қордың интернет-ресурсында жариялайды.

      23. Қор сақтандырудың аннуитеттік сыныптары бойынша кепілдік төлемдердің үзіліссіздігі мен уақтылылығын қамтамасыз етеді. Қор мен сақтандырушы (сақтандырылушы, пайда алушы) арасында жаңа шарт жасаудың қажеті жоқ.

      Заңның 15-1-бабының 2-тармағының бірінші бөлігіндегі 2) тармақшасында көзделген негіздер бойынша кепілдік төлемді жүзеге асыру бойынша Қорға талап қою құқығының туындауына байланысты кредитор Қорға өтініш жасаған жағдайда, Қор кепілдік төлемін сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының уақытша әкімшілігінен алынған ақпарат негізінде жүзеге асырады.

      Заңның 15-1-бабының 2-тармағының бірінші бөлігіндегі 2) тармақшасымен белгіленген құқығын жүзеге асыру мақсатында және заңды тұлға және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы таратылған жағдайда, кредитор "өмірді сақтандыру" саласы бойынша лицензиясы бар басқа сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына немесе Қорға жүгінеді.

      Осындай аннуитеттік сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақысын Қор төлейді.

      Қажет болған жағдайда, кредитор және "өмірді сақтандыру" саласы бойынша лицензиясы бар сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы арасында жасалған аннуитеттік сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысының дұрыс есептелгенін тексеру үшін Қор тәуелсіз актуарийді тартады.

      "Өмірді сақтандыру" саласы бойынша лицензиясы бар басқа сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы аннуитеттік сақтандыру шартын жасаған кезде және ол шарттың қолданысы өткен соң қызметкердің кәсіби еңбекке жарамдылығын жоғалту дәрежесін белгілеу немесе ұзарту (қайта куәландыру) салдарынан кейінгі аннуитеттік сақтандыру шарты қызметкер еңбек (қызметтiк) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан мiндеттi сақтандыру сыныбы бойынша сақтандыру портфелін қабылдаған сақтандыру ұйымымен жасалуы тиіс.

      Заңның 7-бабының 2-2-тармағының бірінші бөлігіндегі екінші абзацпен белгіленген аннуитеттік сақтандыру шарты бойынша кредиторларға кепілдік төлемді Қор шарттар тізілімін алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні өткен соң тікелей немесе банк агент арқылы кредитордың банктік шотына қолма-қол ақшасыз нысанда не қолма-қол ақшамен жүзеге асырады.

3-тарау. Қорытынды ережелер

      24. Тарату комиссиясы тағайындалғанға дейін Қор мен уақытша әкімшілік салыстыру актісіне қол қояды, онда мынадай мәліметтер көрсетіледі:

      1) кепілдік төлемдерін алған кредиторлардың деректерін, кепілдік төлемінің мөлшерін, сондай-ақ кепілдік төлемдерін жүзеге асыруға байланысты Қорда туындаған шығыстардың мөлшерін көрсете отырып, кредиторлардың тізімі;

      2) деректерін көрсету арқылы өздеріне қатысты кепілдік төлемін жүзеге асырудан бас тарту туралы шешім қабылданған кредиторлардың тізімі;

      3) уақытша әкімшілікке қайтарылған сақтандыру істерінің тізімі.

      25. Қор және уақытша әкімшілік салыстырып тексеру актісіне қол қойған кезде Қор уақытша әкімшілікке тізімдеме бойынша бір уақытта олар бойынша Қор кепілдік төлемді жүзеге асырудан бас тарту туралы шешім қабылдаған кредиторлардың сақтандыру істерін береді.

      26. Қор кепілдік төлемдерді жүзеге асырған кредиторлардың құжаттары қатысушы-сақтандыру ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы сот шешімі заңды күшіне енген күннен бастап 3 (үш) жыл бойы Қорда сақталады.

      27. Кепілдік төлемдері жасалған күннен бастап кредитордың таратылатын сақтандыру ұйымына жасалған кепілдік төлемдері көлемінде кері талап ету құқығы Қорға ауысады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының
2010 жылғы 30 сәуірдегі
№ 62 қаулысына қосымша

Күші жойылды деп танылатын нормативтік құқықтық актілердің тізбесі

      1. Агенттік Басқармасының "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының кепілдік және өтемақы төлемдерін жүзеге асыру ережесін бекіту туралы және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорына қатысудың үлгі шартын бекіту туралы" 2003 жылғы 24 қыркүйектегі № 345 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2006 жылғы 25 наурыздағы № 71 қаулысының 1-тармағы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4221 тіркелген);

      2. Агенттік Басқармасының "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне сәйкестендіру нөмірлері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2007 жылғы 28 мамырдағы № 155 қаулысының 17-тармағы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4803 тіркелген);

      3. Агенттік Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2010 жылғы 1 наурыздағы № 21 қаулысының 2-тармағы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6155 тіркелген).