Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының кейбір мәселелері туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 жылғы 26 қарашадағы № 5 Жарлығы