Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтердің нормативтік мәндері, оларды есептеу әдістемесі туралы нұсқаулықты бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 27 қазандағы N 223 Қаулысы. Қазақстан Республикасы Әділет минитрлігінде 2006 жылғы 8 желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 4480 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008 жылғы 22 тамыздағы N 118 Қаулысымен.

Күшін жойған

       Күші жойылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.08.22 N 118 Қаулысымен.

      ----------------- Бұйрықтан үзінді -------------------

      "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 20 маусымдағы Заңының 57-бабына , "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі Заңының 49-бабының 3-тармағына, "Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау туралы" Қазақстан Республикасы 2003 жылғы 4 шілдедегі Заңының 9-бабының 1-тармағының 5) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
       1. ...
      2. Осы қаулының қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің күші жойылды деп танылсын.
      3. Осы қаулы 2008 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі.
      4. ...
      5. ...
      6. ...
      7. ...

         Қазақстан Республикасы   
Қаржы нарығын және қаржы  
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының   
2008 жылғы 22 тамыздағы   
N 118 қаулысына қосымша   

Күші жойылды деп танылатын нормативтік құқықтық
актілердің тізбесі

      1. Агенттік Басқармасының "Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтердің нормативтік мәндері, оларды есептеу әдістемесі туралы нұсқаулықты бекіту туралы" 2006 жылғы 27 қазандағы N 223 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4480 тіркелген).
      2. ...
      3. ...

      Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару бойынша қызметті жүзеге асыратын ұйымдар қызметін пруденциалдық реттеу мәселелері жөніндегі нормативтік құқықтық кесімдерді жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Басқармасы (бұдан әрі - Агенттік) ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтердің нормативтік мәндері, оларды есептеу әдістемесі туралы қоса берілген нұсқаулық бекітілсін.
      2. Күші жойылды деп танылсын:
      1) Агенттік Басқармасының "Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтер туралы ережені бекіту жөнінде" 2005 жылғы 26 қарашадағы N 412 қаулысы (Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3995);
      2) Агенттік Басқармасының»"Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтер туралы ережені бекіту жөнінде" 2005 жылғы 26 қарашадағы N 412 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы" 2006 жылғы 27 мамырдағы N 123 қаулысы (Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4273 тіркелген).
      3. Осы қаулы 2006 жылғы 15 желтоқсаннан қолданысқа енгізіледі.
      4. Бағалы қағаздар нарығының субъектілерін және жинақтаушы зейнетақы қорларын қадағалау департаменті (Тоқобаев Н.Т.):
      1) Заң департаментімен (Байсынов М.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қолға алсын;
      2) осы қаулы Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он күндік мерзімде оны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" қауымдастық нысанындағы заңды тұлғалар бірлестігіне, "Активтерді басқарушылар қауымдастығы" қауымдастық нысанындағы заңды тұлғалар бірлестігіне, инвестициялық басқару бойынша қызмет көрсететін бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушыларына мәлімет үшін жіберсін.
      5. Халықаралық қатынастар және жұртшылықпен байланыс бөлімі (Т.Ш.Пернебаев) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.
      6. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрағасының орынбасары Е.Л. Бахмутоваға жүктелсін.  

      Төраға

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын реттеу мен 
қадағалау агенттігі Басқармасының 
2006 жылғы 27 қазандағы N 223  
қаулысымен бекітілген       

  Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге
асыратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтердің
нормативтік маңызы, олардың есебінің әдістемесі
туралы нұсқаулық

       Осы Нұсқаулық "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 57-бабына , "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 49-бабының 3-тармағына және 3-бабының 2-тармағының 11) тармақшасына, "Қаржы рыногын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу мен қадағалау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабының 1-тармағының 5) тармақшасына сәйкес әзірленді және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды дербес жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қорлары сақтауға міндетті пруденциалдық нормативтердің нормативтік мәні мен есептеу әдістемесін белгілейді.

1-тарау. Жалпы ережелер

       1. Осы Нұсқаулықта мынадай ұғымдар пайдаланылады:
 

      1) ақшалай эквиваленттер - алдын-ала белгілі ақша сомасына жеңіл айналатын және олардың құнының елеусіз ғана өзгеріс тәуекеліне душар болатын қысқа мерзімді жоғары өтімді салымдар. Ақшалай эквиваленттер қатарына екінші деңгейдегі банктердегі салымдарға инвестициялар және қысқа мерзімді өтеу мерзімі бар басқа инвестициялар (сатып алғаннан бастап үш айдан артық емес) жатады. Ақшалай эквиваленттер түріндегі инвестицияларды жіктеу "Ақша қаражаты қозғалысы туралы есептер" халықаралық қаржылық есеп берудің 7-ші стандартына сәйкес жасалады;
 

      2) валюталық тәуекел - зейнетақы активтерін басқару қызметін жүзеге асыруға лицензиясы бар қор немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым өз қызметінде шетел валюталарының өзгеруіне байланысты шығыстардың (зиян) пайда болу тәуекелі. Шығыстардың (зиян) пайда болу қаупі валютаның құнын көрсету бойынша позицияларды қайта бағалаудан туындайды;
 

      3) зейнетақы активтерінің шартты бірлігі - жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің оларды ұйым инвестициялық басқару нәтижесіндегі олардың өзгерістерінің сипаты үшін пайдаланылатын және осы Нұсқаулыққа сәйкес есептелетін үлестік өлшемі;
 

      4) кредиттік тәуекел - заемшының (эмитенттің) бағалы қағаздар шығарылымының (облигациялар, мемлекеттік міндеттемелер және басқалар) талаптарында белгіленген мерзімде кредиторға (инвесторға) тиесілі негізгі борышты және (немесе) сыйақыны төлемеу негізінде пайда болған шығыстардың (зияндардың) пайда болу тәуекелі. Кредиттік тәуекелге сондай-ақ әріптестің своптар, опциондар және бағалы қағаздар бойынша есеп айырысуды реттеу кезеңіндегі міндеттемелерді орындамауына байланысты пайда болған жоғалтулар тәуекелі кіреді;
 

      5) қор - жинақтаушы зейнетақы қоры;
 

      6) қордың тәуекелі - акциялардың рыноктық құнына ықпал ететін қаржы рыноктарының талаптары өзгерген жағдайда пайда болатын акциялар құнындағы өзгерістер негізінде пайда болатын тәуекел;
 

      7) меншікті капиталдың жеткіліктілігінің жиынтық коэффициенті - осы Нұсқаулыққа сәйкес есептелген қордың меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициенттерінің жиынтығы және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтердің нормативтік маңызы, олардың есебінің әдістемесі туралы нұсқаулықты бекіту туралы және Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және қаржы ұйымдарын қадағалау мәселелері жөніндегі кейбір нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2005 жылғы 27 тамыздағы N 310 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" 2006 жылғы 27 қазандағы N 222 қаулысына (Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4479 тіркелген) сәйкес есептелген Қордың меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициенттерінің жиынтығы;
 

      8) проценттік тәуекел - мыналарды қосқандағы сыйақы мөлшерлемесінің тиімсіз өзгеруі салдарынан шығыстардың (зияндардың) пайда болу тәуекелі:
      орналастырылған активтердің (белгіленген сыйақы мөлшерлемесі кезінде) өтеу мерзімдерін сақтамауға байланысты жалпы пайыздық тәуекел;
      басқа тең талап жағдайында ұқсас бағалау сипаты бар бірқатар құралдардан сыйақы алынатын және төленетін есептеу және түзетудің әртүрлі әдістемелерін қолдануға байланысты ерекше пайыздық тәуекел;
 

      9) рыноктық тәуекел - қаржы рыноктарының тиімсіз қозғалыстарына байланысты шығыстардың (зияндардың) пайда болу тәуекелі. Рыноктың тәуекелдің макроэкономикалық тәуекелі бар, рыноктық тәуекелдердің негізгі көзі қаржы жүйесінің макроэкономикалық көрсеткіштері болып табылады. Рыноктық тәуекел пайыздық, валюталық және қор тәуекелдерінің жиынтығын береді;
 

      10) "таза" зейнетақы активтері - қордың оның зейнетақы активтеріне қатысты міндеттемелерін (зейнетақы төлемдері, басқа қорларға аударымдар жөніндегі міндеттемелерді және басқа да ұқсас ықтимал міндеттемелерді) шегеріп тастағандағы зейнетақы активтері;
 

      11) уәкілетті орган - қаржы рыногын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган;
 

      12) ұйым - зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды дербес жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қоры (бұдан әрі - ұйым).
      Ескерту: 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Басқармасының 2007 жылғы 23 ақпандағы N 40 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) қаулысымен .

      2. Осы Нұсқаулықтың мақсаты үшін уәкілетті орган Standard & Poor's агенттігінің рейтинг бағасынан басқа сондай-ақ Moody's Investors Service және Fitch рейтинг агенттігінің бағасын және басқа еншілес рейтинг ұйымдарының рейтинг бағасын таниды. 

2-тарау. Өз капиталының жеткіліктілігінің
жиынтық коэффиценті

      3. Осы Нұсқаулықтың 1-тармағының 7) тармақшасында көрсетілген меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициенттерінің мәні:
      1) 2007 жылғы 1 қаңтардан бастап - 0,01 кем емес;
      2) 2008 жылғы 1 қаңтардан бастап - 0,04 кем емес;
      3) 2009 жылғы 1 қаңтардан бастап - 0,06 кем емес.

      4. Осы Нұсқаулықтың 3-тармағының талаптарын орындау мақсатында активтері осы Ұйымның инвестициялық басқаруында болса, Ұйым мен қор арасында жекеменшік капиталдың жиынтық жеткіліктілік коэффицентін сақтау туралы шарт жасалуы мүмкін. Шарт жазбаша түрде жасалады және онда мынадай мәліметтер болуы керек:
      Ұйымның К 1 коэффициенті мәнінің жекеменшік капиталдың жеткілікті жиынтық коэффициентіне арақатынасы;
      активтері осы Ұйымның инвестициялық басқаруындағы қордың К 1 коэффициенті мәнінің жекеменшік капиталдың жеткілікті жиынтық коэффициентіне арақатынасы;
      Ұйым мен қордың активтері осы Ұйымның инвестициялық басқаруындағы К 1 коэффициенті мәнінің арақатынасын анықтау бөлігінде шартқа ол өзгерістердің қолданысқа енгізу күні көрсетіле отырып өзгеріс енгізу жиілігі.
      Ұйым уәкілетті органға шарт жасалғаннан кейін бір күн мерзімде осы шарттың көшірмесін жібереді.
      Ұйым мен қор арасында жасалған жекеменшік капиталдың жеткілікті жиынтық коэффициентін сақтау туралы шарт жасалмаған болса Ұйымның К 1 коэффициентінің мәні жекеменшік капиталдың жеткілікті жиынтық коэффициентінің кемінде отыз пайызын құрауы тиіс.
      Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаратын ұйымда қор біреуден артық болған жағдайда К1 коэффициентін сақтаудың теңбе-теңдік мақсатына сәйкес К1 мәні ұйымның әрбір қорға қатысты өтімді активтері мен міндеттемелерін бөле отырып, әрбір қорға байланысты есептеледі.
      Ұйымның К 1 коэффициентінің мәні күн сайын жұмыс күнінің аяғына анықталады.
      Ескерту: 4-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Басқармасының 2007 жылғы 23 ақпандағы N 40 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) қаулысымен .

   3-тарау. 1-пруденциалдық норматив
«"Өз капиталының жеткіліктілігі"

       5. Ұйымның меншікті капиталының жеткіліктілігі К 1 коэффициентімен сипатталады.
      К 1 коэффициенті мына формула бойынша есептеледі:
                        К 1 = (ӨА-М)/ МКЕАМ, онда
      ӨА - осы Нұсқаулықтың 6 және 7-тармақтарымен белгіленген өтімді және басқа активтер;
      М - баланс бойынша міндеттемелер ("репо" операциясын ашық сауда әдісімен өткізгенде, міндеттемелерге тек "репо" ашу сәтіне қор биржасының ішкі ережелеріне сәйкес анықталған "репо" объектісінің нарықтық құнының дисконт сомасы кіреді);
      МЗА - мына формула бойынша есептелетін тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген Қордың инвестициялық портфеліндегі қаржы құралдарының құны:
      МЗА = Е(К*Кт)+((Жпт+Епт)+ЕАк*0,08+Вт))+ ОЖК, мұнда Е(К*Кт) - кредиттік тәуекел, мұнда
      К - қаржылық есептің халықаралық стандартына сәйкес өтелгенге дейін ұсталынатын санатқа енгізілген борыштық бағалы қағаздардың, сондай-ақ үш жылдан астам портфелдегі борыштық бағалы қағаздардың, депозиттердің, аффинирленген бағалы металдардың ағымдағы құны;
      Кт - осы Нұсқаулықтың 1-қосымшасына сәйкес кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген қаржы құралдарының тәуекел деңгейі;
      (Жпт+Епт)+ЕАк*0,08+Вт - рыноктық тәуекел, мұнда
      (Жпт+Епт) - осы ереженің 2-қосымшасына сәйкес есептелген ерекше пайыздық тәуекелдің және осы Ереженің 3-қосымшасына сәйкес есептелген жалпы пайыздық тәуекелдің кредиттік тәуекелдің есебіне қабылданбаған борыштық бағалы қағаздар бойынша сомасын көрсететін пайыздық тәуекел,
      ЕАк*0,08 - қор тәуекелі, мұнда
      Ак - акциялардың, пайлардың ағымдағы құны,
      Вт - В*0,08 ретінде анықталатын валюталық тәуекел, мұнда
      В - шығару шарты бағалы қағаздардың айналымының барлық кезеңіне ұлттық валютаның белгіленген бағамы бойынша осы қаржы құралы бойынша ақша ағындарын белгілеуді көздейтін қаржы құралдарын қоспағанда, шетел валютасында номинирленген қаржы құралдарының, сондай-ақ, олар бойынша шетел валюталарының бағамдары өзгеруіне индекстелген номинал және/немесе купондық сыйақы, және бағалы металдардың қолма-қол шетел валютасындағы ағымдағы құны;
      ОЖК - формула бойынша есептелетін орташа алынған жалпы кіріс:

             Е соңғы үш қаржы жылында алынған жалпы кіріс
      ОЖК = -------------------------------------------------.
                                 3

      ОЖК мөлшері қаржылық есеп беруге сәйкес есепті жылдың бірінші айының бірінші күнгі жағдай бойынша жыл сайын есептеледі және қажет болғанда жыл сайынғы аудиттен кейін түзетіледі.
      Ескерту: 5-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Басқармасының 2007.02.23. N 40 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2008.01.25. N 4 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енеді) Қаулыларымен.

      6. Ұйымның мына активтері өтімді активтер болып табылады:
      1) ақша және ақша баламалары, оның ішінде:
      кассадағы ақша;
      Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің ағымдағы шоттарындағы ақша;
      бағалы қағаздар орталық депозитарийінің ағымдағы шоттарындағы ақша;
      ұзақмерзімді, және/немесе қысқа мерзімді, жеке рейтинг "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі "ВВВ-" бойынша немесе агенттіктің осыған ұқсас деңгейлерінің рейтингін иеленген банк-резидент еместердің ағымдағы шоттарындағы ақша;
      бағалы қағаздардың ұйымдастыру рыногында операцияларды жүзеге асыруға арналған ұйымдарға банктік қызметтер ұсынатын резидент емес ұйымдардың ағымдағы шоттарындағы ақша;
      2) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар;
      3) Бағалы қағаздары қор биржасының ең жоғары санаты бойынша ресми тізімге енгізілген немесе еншілес резидент банктер болып табылатын, мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі, негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып "ВВВ-" "Standard & Poor's" агенттіктерінің жіктелімі бойынша немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе "kzВВВ-" "Standard & Poor's" рейтинг агенттігінің жіктелімі бойынша санаттарынан кем емес ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді жеке рейтингі бар резидент емес енші беруші банктердің Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдары;
      4) мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі, негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып ұзақмерзімді, және/немесе қысқа мерзімді, жеке рейтинг "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі "ВВВ-" бойынша немесе агенттіктің осыған ұқсас деңгейлерінің рейтингін иеленген резидент емес банктердегі салымдар;
      5) мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі, негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (басқа мемлекеттердің заңдарына сәйкес айналысқа ақша шығарған);
      6) мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі, негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып қор биржасы листингінің ең жоғары санаты бойынша (қор биржасының ресми тізіміне енгізілген ипотекалық облигациялардан және "Қазақстан Даму Банкі" АҚ облигацияларынан басқа, негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) ресми тізімге енгізілген Ұйымдарға қатысы бойынша аффилиирленген тұлға болып табылмайтын Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңдарына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары;
      7) мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі, негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының ипотекалық облигациялары;
      8) мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі, негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының инфрақұрылымдық облигациялары;
      9) мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі, негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомаларын есепке ала отырып, "Қазақстан Даму Банкі" акционерлік қоғамының облигациялары;
      10) мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі, негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып кредиттік рейтингтің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ" "Standard & Poor's" рейтинг агенттігінің жіктелімі бойынша кем емес рейтингтік бағасы бар шет мемлекеттердің бағалы қағаздары;
      11) мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі, негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып "ВВВ" "Standard & Poor's" рейтинг агенттігінің жіктелімі бойынша кем емес рейтингтік бағасы бар шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары;
      12) мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі, негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып борыштық бағалы қағаздары "ВВВ" "Standard & Poor's" рейтинг агенттігінің жіктелімінен кем емес рейтингтік бағасы бар шетелдік эмитенттердің акциялары;
      13) мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі, "ВВ-" "Standard & Poor's" рейтинг агенттігінің жіктелімісі кем емес рейтингтік бағасы немесе шетел мемлекеттерінің немесе Қазақстан Республикасының ұйымдасқан рыноктарында айналыста жүретін Қазақстан Республикасының "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі "kzВВВ" рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасы ұйымдарының акциялары және мүмкін жоғалтудың резервтерін шегергендегі "ВВ" ("Standard & Poor's" кем емес рейтингтік бағасы немесе шетел мемлекеттерінің немесе Қазақстан Республикасының ұйымдасқан рыноктарында айналыста жүретін Қазақстан Республикасының "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі "kzВВВ" рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасы ұйымдарының борыштық бағалы қағаздары;
      14) мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі, негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары;
      15) тазартылған қымбат металдар;
      16) мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі кемітілген ашық және аралық инвестициялық пай қорларының пайлары;
      17) қор биржасының ең жоғары санатынан кейінгі (қор биржасының ресми тізіміне енгізілген ипотекалық облигациялардан басқа) мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі, елу процентке кемітілген негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып қор биржасының ресми тізіміне енгізілген ұйымдарға қатысы бойынша аффилирленген тұлға болып табылмайтын (оның ішінде басқа мемлекеттердің заңдарына сәйкес шығарылған бағалы қағаздар) Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары;
      18) мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі, бағалы қағаздар рыногы инфрақұрылымының бөлігі болып табылатын, бағалы қағаздармен сауда-саттық жасауды ұйымдастырушылардың, бағалы қағаздардың орталық депозитарийі және өзге заңды тұлғалардың, акционерлері бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары болып табылатын, акциялар;
      19) мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі, Алматы қаласы Өңірлік Қаржы орталығының арнайы сауда алаңында листинг амалынан өткен, негізгі қарызды және есептелген сыйақы сомаларын есепке ала отырып, қарыз бағалы қағаздар;
      20) ұйымға қатысы бойынша аффилирленген тұлға болып табылмайтын (мүмкін жоғалтудың резервін шегере отырып), дебиторлық берешегін шегергендегі заңды тұлғалардың дебиторлық берешегі, оның ішінде:
      Ұйымға қатысы бойынша аффилирленген тұлға болып табылмайтын, үш күннен аспайтын мерзімге кешіктірген қызметкерлердің және басқа тұлғалардың дебиторлық берешегін шегергендегі заңды тұлғалардың дебиторлық берешегі (мүмкін жоғалтудың резервін шегере отырып);
      ұйымға қатысы бойынша аффилирленген тұлға болып табылмайтын, тоқсан күннен аспайтын мерзімге кешіктірген, қызметкерлердің және басқа тұлғалардың дебиторлық берешегін шегергендегі заңды тұлғалардың дебиторлық берешегі (мүмкін жоғалтудың резервін шегере отырып).
      Осы тармақта көрсетілген бағалы қағаздар мынадай жағдайларда өтімді активтер есебіне қосылмайды:
      Ұйым оларды қайта сатып алу шартымен сатқан немесе кепілге берген, немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа жолмен ауыртпалық салған  жағдайда;
      Ұйым автоматтандырылған "репо" нарығында қайта сату шартымен бағалы қағаздарды сатып алған жағдайда.
      Ескерту: 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Басқармасының 2007.02.23. N 40 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2008.01.25. N 4 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енеді) Қаулыларымен.

      7. Басқа активтер ретінде Ұйымның мынадай активтері танылады:
      1) Ұйымның баланстық құны бойынша негізгі құрал-жабдықтар, оның ішінде:
      Ұйымның меншігіндегі немесе тұрақты пайдалану құқығындағы жер;
      Ұйымның меншігіндегі үйлер және ғимараттар;
      Ұйымның меншігіндегі машиналар мен жабдықтар;
      2) бағдарламалық қамтамасыз ету - баланстық құны бойынша. 

4-тарау. 2-пруденциалдық норматив
"Зейнетақы активтерінің кірістілігі"

      8. Ұйымның инвестициялық басқаруында тұрған зейнетақы активтерінің кірістілігі мына формула бойынша есептелетін К 2 номиналды кіріс коэффициентімен сипатталады:
                __
                Сt
      К2 = ( _________+ - 1) х 100, бұл жерде
                __
                С 0
      __
      Сt - қордың есептi күнтiзбелiк айда ұйымның инвестициялық басқаруындағы зейнетақы активтерiнің бiр шартты бiрлiгiнің осы Ереженің 7-тармағына сәйкес есептелген орташа құны;
      __
      С 0 -  қордың жиырма, отыз алты және алпыс ай бұрын Ұйымның инвестициялық басқаруындағы зейнетақы активтерiнің бiр шартты бiрлiгiнің осы Нұсқаулықтың 9-тармағына сәйкес есептелген орташа құны.

      9. Қордың қандай да болмасын айда Ұйымның инвестициялық басқаруында болған зейнетақы активтерiнің бiр шартты бiрлiгiнің орташа құны осы қордың осы айдың әрбiр күнтiзбелiк күнiнің соңында осы Ұйымның инвестициялық басқаруында болған зейнетақы активтерiнің бiр шартты бiрлiгінің осы Нұсқаулықтың 10-тармағына сәйкес есептелген орташа арифметикалық мәнi ретiнде есептеледi.

      10. Қордың қандай да болмасын күннің соңына ұйымның инвестициялық басқаруындағы зейнетақы активтерiнің бiр шартты бiрлiгінің орташа құнын ұйым мына формула бойынша есептейдi:
             ПАі
       Сi = ____, бұл жерде

             УЕі
      Сi - қордың осы күннің соңына ұйымның инвестициялық басқаруында болған зейнетақы активтерiнің бiр шартты бiрлiгiнің құны;
      ПАi - қордың осы күннің соңына ұйымның инвестициялық басқаруында болған "таза" зейнетақы активтерiнің осы Нұсқаулықтың 11-тармағына сәйкес есептелген ағымдағы құны;
      УЕi - қордың осы күннің соңына ұйымның инвестициялық басқаруында болған "таза" зейнетақы активтерiнің осы Нұсқаулықтың 12-тармағына сәйкес есептелген шартты бiрлiктерiнің жалпы саны.

      11. Қордың қандай да болмасын күннің соңына ұйымның инвестициялық басқаруында болған "таза" зейнетақы активтерiнің ағымдағы құны мына формула бойынша есептеледi (осы Нұсқаулықтың 13-тармағында белгiленген ерекшелiктердi ескере отырып):
      ПАi = ПА(i-1)+Вi+Ті+Д+Иi+Пi1+Пі2-Ні1-Ні2-КВі, бұл жерде
      ПА(і-1) - қордың өткен күнтiзбелiк күннің соңына ұйымның инвестициялық басқаруында болған "таза" зейнетақы активтерiнің ағымдағы құны;
      Ві - осы күнi қорға түскен зейнетақы жарналары;
      Тi - осы күнi қорға түскен басқа қорлардан аударылған зейнетақы активтерi;
      Дi - қордың зейнетақы активтерi бойынша осы күнi есептелген инвестициялық табыс;
      Иi - қордың инвестициялық шотындағы қалдық бойынша осы күнi кастодиан-банк төлеген сыйақы (мүдде);
      Пi1 - зейнетақы жарналарын уақытында төлемегендiк үшін қордың осы күнi алған өсiмi;
      Пі2 - зейнетақы активтерiн уақытында инвестицияламағандық үшін қордың осы күнi алған өсiмi;
      Ні1 - осы күнi қордан есептелген зейнетақы төлемдерi, қордан басқа қорларға жасалған аударымдар және қордың инвестициялық шотына қателесiп түскен сомалар бойынша мiндеттемелер (қор және оған қызмет көрсететiн кастодиан-банк түскен күнi қателесiп түскен деп таныған, қаржы құралдарына орналастырылмаған және қордың салымшыларының/зейнетақы төлемдерiн алушылардың жеке шоттарына есепке алынбаған сомаларды қоспағанда);
      Нi2 - анықталғанға дейiн осы күнi есептелген сомалар;
      КВі - қордың және Ұйымның осы күнi есептелген комиссиялық сыйақылары.

      12. Қордың қандай да болмасын күннің соңына ұйымның инвестициялық басқаруында болған зейнетақы активтерiнің шартты бiрлiктерiнің жалпы саны мына формула бойынша есептеледi (осы Нұсқаулықтың 13-тармағында белгiленген ерекшелiктердi ескере отырып):
                     Вi + Тi + Пi1 - Нi1 - Нi2
      УЕi = УЕ(i-1)+ _________________________, бұл жерде

                            С(i-1)
      УЕ(i-1) - қордың осы күннің алдындағы соңғы күнтiзбелiк күннің соңына ұйымның инвестициялық басқаруында болған зейнетақы активтерiнің шартты бiрлiктерiнің жалпы саны;
      С(i-1)  - қордың осы күннің алдындағы соңғы күнтiзбелiк күннің соңына ұйымның инвестициялық басқаруында болған зейнетақы активтерiнің бiр шартты бiрлiгiнің құны.

      13. Қордың зейнетақы активтерi ұйымның инвестициялық басқаруына бастапқы түскен кезде (осы Нұсқаулықтың 14-тармағында белгiленген ерекшелiктердi қоспағанда) осы қордың зейнетақы активтерi инвестициялық басқаруда болып табылған бiрiншi күннің соңына Сi, ПАi және УЕi көрсеткiштерiнің есебi мынадай мәндерге сүйене отырып жүзеге асырылады:
      1) С(i-1) - 100 теңге;
      2) ПА(i-1) - қордың Ұйым инвестициялық басқаруға қабылдаған "таза" зейнетақы активтерiнің ағымдағы құны;
      3) УЕ(i-1) - қордың Ұйым инвестициялық басқаруға қабылдаған "таза" зейнетақы активтерiнің ағымдағы құнын 100 теңгеге бөлудiң нәтижесi.

      14. Қордың зейнетақы активтерiн бiр Ұйымнан екiншiсiне инвестициялық басқаруға өткiзген кезде осы қордың зейнетақы активтерiнің бiр шартты бiрлiгiнің құнын есептеу үзiлмейдi және оның зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруға қабылдаған Ұйым жүзеге асыруды жалғастыра бередi.

      15. К 2 коэффициентін Ұйым тек зейнетақы активтерi осы немесе басқа ұйымдарда жиырма, отыз алты, алпыс және одан көп ай ішінде инвестициялық басқаруда болған қорларға ғана қатысты аталған мерзiм iшiнде есептейдi.
      Ескерту: 15-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Басқармасының 2008.01.25. N 4 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енеді) Қаулысымен.

      16. Ұйымдар ұсынған К 2 коэффициенті есептерiнің негiзiнде қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті орган осы Нұсқаулықтың 17-тармағына сәйкес ай сайын мыналардың мәндерiн есептейдi және ағымдағы айдың он бесiнен кешiктiрмей уәкілетті органның web-сайтында:
      1) осы Нұсқаулықтың 14-тармағының шарттарына сәйкес келетiн барлық қорлар бойынша К 2 коэффициенті;
      2) осы Нұсқаулықтың 15-тармағының шарттарына сәйкес келетiн барлық қорлар бойынша өткен толық жиырма, отыз алты, алпыс айдағы орташа номиналды кіріс коэффициенті;
      3) осы Нұсқаулықтың 17-тармағына сәйкес есептелген түзетілген орташа номиналды кіріс коэффициенттi жариялайды.

      17. Орташа номиналды кіріс коэффициентi "таза" зейнетақы активтерiнің ағымдағы құны бойынша (К 2 коэффициентiн есептеу жүзеге асырылған кезеңнің бiрiншi айының бiрiншi күнi жағдайы бойынша) осы Нұсқаулықтың 15-тармағының шарттарына сәйкес келетiн барлық қорлар бойынша бiр кезеңдегi К 2 коэффициенттерiнің орташа өлшенген өлшемi ретiнде есептеледi.
      Түзетілген орташа номиналды кіріс коэффициенті "таза" зейнетақы активтерiнің ағымдағы құны бойынша (К 2 коэффициентiн есептеу жүзеге асырылған кезеңнің бiрiншi айының бiрiншi күнi жағдайы бойынша) осы немесе басқа Ұйымдардың инвестициялық басқаруында алпыс және одан да көп айлар болған, шарттарына сәйкес келетiн барлық қорлар бойынша тиісті кезеңдегi олар осы немесе басқа Ұйымдардың инвестициялық басқаруында алпыс және одан да көп айлар болған К 2 коэффициенттерiнің орташа номиналдық өлшемi ретiнде есептеледi.

      18. Зейнетақы активтері осы ұйымда инвестициялық басқаруда тұрған әрбір қор бойынша К 2 коэффициентінің ауытқуы тиісті кезеңнің түзетілген орташа номиналды кіріс коэффициентінің мәнінен отыз проценттен кем болмауы тиіс.

      19. Ұйым номиналды кіріс көрсеткіші мен кірістіліктің ең аз мәні арасындағы айырманы қорға оның екінші деңгейдегі банктің банк шотына мына формула бойынша есептелген тиісті ақша сомасын аудару арқылы өтейді:
      S = (C ср - С t )* Y ei , бұл жерде
      C ср - қордың ұйымның инвестициялық басқаруында болған зейнетақы активтерiнің бiр шартты бiрлiгiнің қажетті орташа құны, бұл ретте зейнетақы активтері кірістілігінің ең аз мәні мен К 2 коэффициенті арасындағы теріс айырма алынып тасталады;
      С t - қордың есеп айырысуды жасау күніне ұйымның инвестициялық басқаруында болған зейнетақы активтерiнің бiр шартты бiрлiгiнің орташа құны;
      Y ei - қордың есеп айырысу күніне ұйымның инвестициялық басқаруында болған зейнетақы активтерiнің шартты бiрлiгiнің жалпы саны.
      С ср мәні мына формула бойынша есептеледі:
      С ср >=((K cp -(K cp *30%)+100)/100)*С o , бұл жерде
      К ср - есеп айырысуды жасау күніне сәйкес келетін жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтері бойынша номиналды кірістің орташа коэффициентінің мәні;
      С о - қорда есеп айырысуды жасау күнінің алдында алпыс және одан да ай бұрын болған зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің орташа құны.

      20. Көрсетілген сома қор ұйымға номиналды кірістілік көрсеткіші мен кірістіліктің ең аз мәні арасындағы теріс айырманы өтеу туралы талапты қойған күннен бастап он күнтізбелік күн ішінде қордың шотына есептелуі тиіс.
      Осы тармақтың талабы Ұйым зейнетақы активтерін инвестициялық басқару қызметін жүзеге асыруға лицензиясы және зейнетақы жарналарын тарту мен зейнетақы төлемдерін төлеу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бір мезгілде болған жағдайларға қолданылмайды.

      21. Ұйым кірістіліктің ең аз мәні мен К 2 коэффициенті арасындағы теріс айырманың өтеу сомасын есептеген күннен кейінгі күн ішінде уәкілетті органға екінші деңгейдегі банктің растауымен бірге осы соманы есептеу туралы ақпаратты жібереді.  

  5-тарау. 3-пруденциалдық норматив
«"Бір эмитенттің мемлекеттік емес бағалы қағаздарына,
екінші деңгейдегі бір банктегі салымдарға инвестициялау"

      22. Ұйымның инвестициясының жиынтық мөлшерін бір эмитенттің мемлекеттік емес бағалы қағаздарына есептеген кезде, екінші деңгейдегі бір банктегі салымға осы Нұсқаулықта белгіленген шектеулер әрбір жинақтаушы зейнетақы қорына жеке-жеке қолданылады.

      23. Ұйымның Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі банктерінің бірімен бағалы қағаздарға, сондай-ақ осы банкте салымға эмитенттелген инвестицияларының жинақталған мөлшері, осы банктің дауыс беруші акциялары осы банктің жалпы дауыс беруші акцияларының жалпы санының кемінде он процентін құрайды, мынадай мәндерден асып кетпеуі керек:
      зейнетақы активтері есебінен - Ұйымның инвестициялық басқаруындағы әрбір жеке қордың зейнетақы активтері көлемінің он процентінен;
      жекеменшік активтер есебінен - Ұйымның жекеменшік активтерінің он процентінен;
      жиынтықтылығы - осы банктің жекеменшік капиталы мөлшерінің отыз бес проценті (қаржы агенттіктері мен ипотекалық облигацияларды қоспағанда) немесе осы банктің жекеменшік капиталы мөлшерінің елу пайызынан аспаса, егер осы банк "ВВ-дан төмен емес ұзақмерзімді инвестициялық ("Standard & Poor's" рейтингтік агенттігінің жіктемесі бойынша) рейтингтік бағалауға ие болса немесе осыған ұқсас басқа бір рейтингтік агенттіктің рейтингі деңгейі болса.       Зейнетақы және жекеменшік активтер есебінен болған инвестициялар бағалы қағаздарға жинақталып, бір банк ақшаға немесе бір банкте салымға айналған болса ол сол банктің жекеменшік капиталы мөлшерінің жиырма бес процентінен аспауы тиіс (қаржы агенттіктері мен ипотекалық облигацияларды қоспағанда).

      24. Ұйымның Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі банктерінің бірімен бағалы қағаздарға, сондай-ақ эмитенттерге - банктердің аффилииренген тұлғасы, екінші деңгейдегі банк болмаса, осы банктегі салымдарға, мынадай мәндерден асып кетпеуі тиіс:
      зейенетақы активтері есебінен - Ұйымның инвестициялық басқаруындағы әрбір жеке қордың зейнетақы активтері көлемінен он процентінен;
      жекеменшік активтер есебінен - Ұйымның жекеменшік активтерінің он процентінен;
      жиынтықтылығы - осы банктің жекеменшік капиталы мөлшерінің отыз бес процентінен (қаржы агенттіктері мен ипотекалық облигацияларды қоспағанда) немесе осы эмитенттің жекеменшік қаржысының жиырма бес процентінен (қаржы агенттіктері мен ипотекалық облигацияларды, инфрақұрылымдық облигацияларды және қаржы агенттігінің кепілдігімен шығарылған облигацияларды қоспағанда), немесе осы эмитенттің бір эмисиясының облигацияларының жалпы көлемінің жиырма бес пайызынан аспайтын (көрсетілген көлемдердің барынша кішкентай болуына байланысты), осы эмитенттің дауыс бертін акцияларының жалпы санының кемінде он пайызынан.
      Эмитент-банктің аффилиирленген тұлғасы екінші деңгейдегі банк болмаса, ипотекалық облигациялар шығаратын болса, онда осы облигацияларға инвестициялардың жиынтық мөлшері осы Нұсқаулықтың 25-тармағында белгілеген мәндерден аспауы тиіс.

      25. Ұйым инвестицияларының эмитенттің облигацияларына жиынтық мөлшері Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі болып табылмайтын, оның ішінде шетел эмитенттерінің облигациялары мынадай мәндерден аспауы тиіс:
      зейенетақы активтері есебінен - Ұйымның инвестициялық басқаруындағы әрбір жеке қордың зейнетақы активтері көлемінен он процентінен;
      жекеменшік активтер есебінен - Ұйымның жекеменшік активтерінің он пайызынан;
      жиынтықтылығы - осы банктің жекеменшік капиталы мөлшерінің отыз бес процентінен (қаржы агенттіктері мен ипотекалық облигацияларды, инфрақұрылымдық облигацияларды және қаржы агенттігінің кепілдігімен шығарылған облигацияларды қоспағанда), немесе осы эмитенттің бір эмисиясының облигацияларының жалпы көлемінің жиырма бес пайызынан аспайтын (көрсетілген көлемдердің барынша кішкентай болуына байланысты).
      Ұйымдардың инвестициялар жиынтық мөлшерін, екінші деңгейдегі банк болып саналмайтын эмитенттің облигацияларын есептеген кезде облигациялардың номиналдық құны пайдаланылады.

      26. Ұйым инвестицияларының эмитенттің облигацияларына жиынтық мөлшері Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі болып табылмайтын, оның ішінде шетел эмитенттерінің облигациялары мынадай мәндерден аспауы тиіс:
      зейенетақы активтері есебінен - Ұйымның инвестициялық басқаруындағы әрбір жеке қордың зейнетақы активтері көлемінен он бес процентінен;
      жекеменшік активтер есебінен - Ұйымның жекеменшік активтерінің он бес процентінен;
      жиынтықтылығы - осы эмитенттің дауысқа ие акцияларының кемінде он бес процентінен.
      Ұйымның инвестицияларының жиынтық мөлшерін есептеу эмитенттің акцияларына есептеу кезінде осы Нұсқаулықтың 30-тармағының талаптарын ескеріп, алпыс күннен аспайтын мерзім ішінде белгіленген мәннен үштен аспайтын пайызға артуына жол беріледі.
      Ескерту: 26-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Басқармасының 2008.01.25. N 4 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енеді) Қаулысымен.

      26-1. Ұйымның Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын және Алматы қаласы Өңірлік Қаржы Орталығының арнайы сауда алаңының ресми тізімін қоспағандағы және меншікті және зейнетақы активтері есебінен сауда-саттықты ұйымдастырушының ресми тізіміне енгізілген басқарушы компанияның аралық пай инвестициялық қорының пайларына салатын инвестициясының жиынтықты мөлшері мынадай мәндерден аспауы тиіс:
      зейнетақы активтері есебінен - әрбір фонд активтерінің он пайызынан артық емес;
      меншікті активтер есебінен - әрбір фонд активтерінің он пайызынан артық емес;
      жиынтықты түрде - осы аралық пай инвестициялық қорының активтерінің он пайызынан артық емес.
      Ұйымның "BBBm-"-дан кем емес "Standard & Poor's principal stability fund ratings" не "BBBf-"-дан кем емес "Standard & Poor's principal stability fund ratings" халықаралық рейтинг бағасы бар инвестициялық қордың пайына салынған инвестициясының жиынтық мөлшері мынадай мәндерден аспауы тиіс:
      зейнетақы активтері есебінен - әрбір фонд активтерінің он пайызынан артық емес;
      меншікті активтер есебінен - Ұйымның меншікті активтерінің он бес пайызынан артық емес;
      жиынтықты түрде - осы инвестициялық қорының активтерінің он пайызынан артық емес.
      Ескерту: 26-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Басқармасының 2008.01.25. N 4 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енеді) Қаулысымен.

      27. Ұйымның инвестицияларының жиынтық мөлшерін бір эмитенттің мемлекеттік емес бағалы қағаздарына, екінші деңгейдегі банктердің салымына есептеген кезде:
      1) Қазақстан Республикасының банк (эмитент)-резидентінің жекеменшік капиталы Қазақстан Республикасының банк қызметі туралы заңына немесе Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңына сәйкес баспасөз бетінде жарияланған соңғы тоқсандық, немесе листингтік амалдарға сәйкес бағалы қағаздарды сатуды ұйымдастырушылардың баланстары негізінде айқындалады;
      2) шетел эмитентінің жекеменшік капиталы Reuters немесе Bloomberg V.L.Р. ақпараттық талдау жүйелерінде орналастырылған немесе оның сауда жүйесінде бағалы қағаздар лайықты бағаланатын бағалы қағаздар сатуды ұйымдастырушылардың сайтындағы интернет желісінде, немесе осы бағалы қағаздардың эмитенті сайтында орналастырылған оның соңғы тоқсандық балансының негізінде айқындалады;
      3) банктер бір біріне аффилиирлеуді бір банкпен танылады. Инвестициялардың жиынтық мөлшері бөлігінде белгіленген шектеулер банктің жекеменшік капиталының отыз бес пайызынан астам проценті (қаржы агенттіктері мен ипотекалық облигацияларды қоспағанда), осындай банктердің әрбіріне қолданылады;
      4) екінші деңгейдегі банктер болып саналмайтын бір біріне қатысты аффилиирленген бір эмитент ретінде танылады, екінші деңгейдегі банктер болып саналмайтын осы Нұсқаулықтың 25-тармағының төртінші абзацымен және осы Нұсқаулықтың 26-тармағының төртінші абзацымен белгіленген шектеулер осы эмитенттердің бәріне де қолданылады. Осы тармақша аредиттік бюролардың қатысушысы, сондай-ақ мемлекеттік акциялар пакетін иелену құқығы мен пайдалану (қатысу үлесі) "Самұрық" мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақ холдингі" акционерлік қоғамына және мемлекеттік акциялар пакетін иелену мен пайдалану құқығын (қатысу үлесін) "Қазына" нақты даму қоры" акционерлік қоғамына берген заңды тұлғаларға қолданылмайды.

      28. Ұйымның кассасында күн аяғында қалған ақшаның мөлшері Ұйымның жекеменшік активтерінің он процентінен аспауы тиіс.
      Екінші деңгейдегі бір банктегі (өз араларында аффилиирленген тұлғалар болып табылатын екі және одан көп екінші деңгейдегі банктердегі) ұйымның ағымдағы шоттарындағы ақшаның барынша жоғары қалдығы ұйымның меншікті активтері мөлшерінің он процентінен аспауы тиіс.
      Ескерту: 28-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Басқармасының 2007 жылғы 23 ақпандағы N 40 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) қаулысымен .

      29. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 27 қазандағы N 225 қаулысымен белгілеген зейнетақы активтерін инвестициялау тәртібіне сәйкес Ұйымдардың инвестициясының жиынтық мөлшеріне қойылған шектеулер Ұйымдар бағалы қағаздарды алуға болатын халықаралық қаржы ұйымдарына қолданылмайды.

      30. Ұйым өзіне байланысты емес себепке байланысты банктің ашық жинақтаушы зейнетақы қорының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы белгілеріне сәйкес келсе, онда оған осы факті белгілі болған сәттен бастап алпыс күн ішінде өзінің қызметін осы Нұсқаулықтың 23 және 26-тармақтарына сәйкес келтіруі қажет.
      Ескерту: 30-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Басқармасының 2008.01.25. N 4 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енеді) Қаулысымен.

6-тарау. Пруденциалдық нормативтердің сақталуына
бақылау жасау

      31. Ұйым әрбiр жұмыс күнi алдыңғы жұмыс күнiнің соңы жағдайы бойынша, сондай-ақ тiкелей ағымдағы жұмыс күнiнің алдындағы әрбiр демалыс күндерiнің соңына:
      1) К 1 коэффициентiнің мәнiн;
      2) жүзеге асырылған инвестициялардың "Бір эмитенттің мемлекеттік емес бағалы қағаздарына, екінші деңгейдегі бір банктегі салымдарға инвестициялау" 3-пруденциялық нормативке сәйкес келуiн есептеудi жүргiзуге мiндеттi.

      32. Ұйым ай сайын, бесінші жұмыс күні Астана қаласының уақыты бойынша 18.00 сағаттан кешіктірмей, уәкілетті органға электрондық және қағаз тасымалдағыштарда мыналарды береді:
      1) осы Нұсқаулықтың 1-3 және 5-қосымшасына сәйкес К 1 коэффициенті мәнінің есебін;
      2) ағымдағы айдың басында зейнетақы активтері осы Ұйымның инвестициялық басқаруында болған әрбір жеке қордың зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің орташа құны жөніндегі өткен ай бойынша Нұсқаулықтың 4-қосымшасындағы нысанға сәйкес анықтаманы;
      3) осы Нұсқаулықтың 4-1-қосымшасына сәйкес нысандағы номиналды кіріс коэффициенттері туралы мәліметтер (ағымдағы айдың басында зейнетақы активтері осы Ұйымда инвестициялық басқаруда болған әрбір жеке қор бойынша).
      Ескерту: 32-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Басқармасының 2007 жылғы 23 ақпандағы N 40 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), өзгерту енгізілді - 2007.07.16. N 211 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулыларымен.

      33. Қағаз тасымалдағыштағы К 1 коэффициенті мәнінің есебі екі данада жасалады, оған Ұйымның бірінші басшысы немесе есепке қол қоюға уәкілетті, бас бухгалтер қол қояды, және Ұйымның мөрімен куәландырылады. Бір данасы уәкілетті органға беріледі, екіншісі Ұйымда сақталады.
      Ескерту: 33-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Басқармасының 2007.07.16. N 211 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), өзгерту енгізілді - 2008.01.25. N 4 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енеді) Қаулыларымен.

      34. Уәкiлеттi орган және Ұйым Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актiлерiне сәйкес электрондық тасымалдағышта Ұйым уәкілетті орғанға ұсынатын қаржылық және өзге де есеп берудiң және ұйым осы Нұсқаулықтың 6-қосымшасына сәйкес нысан бойынша электрондық тасымалдағышта ұсынатын пруденциалдық нормативтердiң есебiне арналған қосымша мәлiметтер негiзiнде К 1 және К 3 коэффициенттерiнің мәнiн ай айын есептейдi.
      Уәкілетті орган есепті айдан кейінгі айдың 28-ші күнінен кешіктірмей өзінің сайтында әр Ұйым бойынша кредиттік, проценттік, валюталық және қорлық тәуекел маңызы туралы ақпараттарды орналастырады.
      Ескерту: 34-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Басқармасының 2007 жылғы 23 ақпандағы N 40 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) қаулысымен .

      35. Электрондық тасымалдағыштағы пруденциалдық нормативтердiң есебiне арналған қосымша мәлiметтер осы айдың бесiншi жұмыс күнi Астана уақытымен 18.00-сағаттан кешiктiрмей есептi айдан кейiнгi айдың бiрi күнгi жағдай бойынша ұсынылады.
      Қағаз тасымалдағыштағы қосымша мәлiметтерге Ұйымның бірінші басшысы немесе оның орнындағы тұлға, бас бухгалтер, сондай-ақ Ұйымның ішкі құжаттарына сәйкес көрсетілген ақпаратқа қол қоюға құқығы бар басқа тұлғалар қол қояды, мөрмен куәландырылады және Ұйымда сақталады.
      Ескерту: 35-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Басқармасының 2007.07.16. N 211 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

      36. Пруденциалдық нормативтер есебінің есеп беру және қосымша мәліметтердегі деректері Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы - теңгемен көрсетіледі. Оларды жасау кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден аз сома нөлге теңестіріліп дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан асатын сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      37. Осы Нұсқаулықтың 31-тармағының 1) тармақшасында көрсетiлген есептеулер, сондай-ақ осы Нұсқаулықтың 34-тармағында көрсетiлген пруденциалдық нормативтердiң есебiне арналған қосымша мәлiметтер электрондық тасымалдағышта ұсынылатын деректердiң құпиялылығын және түзетiлмейтiндiгiн қамтамасыз ететiн криптографиялық қорғау құралдары бар ақпараттың жеткiзiлуiне кепiлдiк беретiн көлiк жүйесiн пайдаланумен ұсынылады.

      38. Электрондық тасымалдағышта ұсынылатын деректердiң қағаз жазбадағы деректермен сәйкестiгiн Ұйымның бiрiншi басшысы немесе оның орнындағы адамы қамтамасыз етедi.

      39. Осы Нұсқаулықтың 31-тармағына сәйкес есептелген, сондай-ақ К 2 коэффициентінің мәндері осы Нұсқаулықта белгіленген пруденциалдық нормативтерге сәйкес келмеген жағдайда, Ұйым бір күннің ішінде мұндай сәйкес келмеу фактісі және себептері туралы оны жою жөніндегі іс-шаралар жоспарымен қоса, уәкілетті органға хабарлайды.

      40. Ұйым бағалы қағаздар рыногындағы кәсіби қызмет түрлерін және/немесе зейнетақы жарналарын тарту қызметін және зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру қызметін қоса атқарған жағдайда, пруденциалдық нормативтерді есептеу Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Бағалы қағаздар рыногында кәсіптік қызметті қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту туралы және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және қаржы ұйымдарын қадағалау мәселелері жөніндегі кейбір нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2005 жылғы 27 тамыздағы N 310 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" 2006 жылғы 17 масымдағы  N 132 қаулысымен (нормативтік құқықтық актілер тізілімінде N 4299 тіркелген) белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып жүзеге асырылады.

                                Зейнетақы активтерін инвестициялық
                                басқаруды жүзеге асыратын Ұйымдарға
                               арналған пруденциалдық нормативтердің
                                нормативтік мәндері, оларды есептеу
                                  әдістемесі туралы нұсқаулықтың
                                            1-қосымшасы

      Ескерту: 1-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Басқармасының 2007 жылғы 23 ақпандағы N 40 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2008.01.25. N 4 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енеді) Қаулыларымен.

                       Кредит тәуекелділігі

Баптардың атауы

Сомасы

Пайыздық тәуекел деңгейі

Есептік сомасы

I-топ

Қолма-қол теңге


0


Standard & Poor's агенттігінің "АА"-дан кем емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдің шетелдік қолма-қол валютасы


0


Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары


0


Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар


0


Standard & Poor's агенттігінің "АА"-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар


0


Мынадай халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар:
   Халықаралық Қайта құру және     Даму банкі;
   Еуропалық Қайта құру және       Даму банкі;
   Америка аралық Даму банкі;
   Халықаралық есеп айырысу        банкі;
   Азиялық Даму банкі;
   Африкалық Даму банкі;
   Халықаралық қаржы               корпорациясы;
   Ислам Даму банкі;
   Еуропа Инвестициялық банкі.


0


Standard & Poor's агенттігінің "АА-"-дан төмен емес халықаралық рейтингісін иеленген немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар соның ішінде, Қазақстан Республикасының резидент емес банктерінде тазартылған қымбат металдар мен металл депозиттер


0


базалық активтері І-тәуекел тобына енгізілген активтер болып табылатын фьючерс, опцион, своп, форвард


0


І-тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы


0


II-топ

Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ-"-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің шетелдік қолма-қол валютасы


20


Standard & Poor's агенттігінің "А+"-дан "А-"дейін тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар


20


Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған бағалы қағаздар


20


Халықаралық шәкіл бойынша Standard & Poor's агенттігінің "А"-дан төмен емес ұзақ мерзімді кредит рейтингісін иеленген немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар немесе Standard & Poor's ұлттық шәкіл бойынша немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі "kzAАA" төмен емес рейтинг бағасы бар, сабақтас банк резиденттері халықаралық шәкіл бойынша Standard & Poor's агенттігінің "АА"-дан төмен емес немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар ұзақ мерзімді кредит рейтингісін иеленетін еншілес банктік резиденттердегі Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің салымдары


20


Standard & Poor's агенттігінің "АА-" төмен емес халықаралық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар шетелдік ұйымдар шығарған Мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар


20


Standard & Poor's агенттігінің "А"-дан төмен емес халықаралық рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар немесе Standard & Poor's агенттігінің "kzAАA" төмен емес ұлттық шәкілі бойынша рейтинг бағасы бар Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар


20


"Қазақстан Даму Банкі" акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар


20


"Қазақстан ипотекалық компаниясы" акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар


20


Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған инфрақұрылымдық облигациялар


20


"Аam-" төмен емес немесе "Standard & Poor's Fund credit quality ratings" төмен емес "Standard & Poor's principal stability fund ratings" "Аaf-" инвестициялық қорларының пайлары


20


Standard & Poor's агенттігінің "АА"-дан төмен емес халықаралық рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар ұйымдар шығарған Principal protected notes


20


Базалық активі ІІ-тәуекел тобына енгізілген активтер болып табылатын фьючерс, опцион, своп, форвард


20


Жол үстіндегі ақша


20


II-тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы


20


III-топ

Standard & Poor's агенттігінің "BBB+"-дан "ВВВ-"дейін тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар


50


Standard & Poor's агенттігінің "BBB+"-дан "ВВВ-"дейінгі халықаралық шәкілі бойынша ұзақ мерзімді кредит рейтингісін иеленген немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар немесе Standard & Poor's агенттігінің "kzAАA+"-дан "kzAA-"дейінгі ұлттық шәкіл бойынша рейтингі бағасы бар, сабақтас резидент емес банкі Standard &  Poor's агенттігінің "А+"-дан "А-"дейінгі халықаралық шәкіл бойынша ұзақ мерзімді кредит рейтингісін иеленетін немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар еншілес банк резиденттердегі Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің салымдары


50


Standard & Poor's агенттігінің "А+"-дан "А-"дейін халықаралық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар шетелдік ұйымдар шығарған Мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар


50


Standard & Poor's агенттігінің "BBB+"-дан "ВВВ-"дейін халықаралық рейтингі бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шәкіл бойынша немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі "kzAА+"-дан "kzAA-"дейін рейтинг бағасы бар Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар


50


"Standard & Poor's principal stability fund ratings" "Аm+"-дан "Аm-"-дейін немесе "Standard & Poor's Fund credit quality ratings" "Аf+"-дан "Аf-"-дейін халықаралық рейтингі бағасы бар инвестициялық қорлардың пайлары


50


Standard & Poor's агенттігінің "А+"-дан "А-"дейін халықаралық рейтингі бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар ұйымдар шығарған Principal protected notes


50


Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған ипотекалық облигациялар


50


Базалық активі ІІІ-тәуекел тобына енгізілген активтер болып табылатын фьючерс, опцион, своп, форвард


50


Базалық активі индекс болып табылатын фьючерс, опцион, своп, форвард


50


III-тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы


50


IV-топ

Standard & Poor's агенттігінің "ВВ+"-дан "BB-"дейінгі халықаралық шәкіл бойынша ұзақ мерзімді кредит рейтингісін иеленген немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар немесе Standard & Poor's агенттігінің "kzA+"-дан "kzВВВ" дейінгі ұлттық шәкіл бойынша немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бағасы бар, сабақтас резидент емес банкі Standard & Poor's агенттігінің "BBB+"-дан "BBB-"дейінгі халықаралық шәкіл бойынша немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар ұзақ мерзімді кредит рейтингісін иеленетін еншілес резидент банктердегі Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар


100


Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ+"-дан "ВВВ-"дейінгі халықаралық рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар шетелдік ұйымдар шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар


100


Standard & Poor's агенттігінің "ВВ+"-дан "ВВ-"дейін халықаралық рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар немесе Standard & Poor's агенттігінің "kzВВВ"-дан төмен емес ұлттық шәкілде рейтинг бағасы бар Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар


100


"Standard & Poor's principal stability fund ratings"-дан "BBBm+" "BBBm-"-дейін немесе "Standard & Poor's Fund credit quality ratings" "BBBf+" -дан "BBBf-"-дейін халықаралық рейтингі бағасы бар инвестициялық қорлардың пайлары


100


Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ+"-дан "BBB-"дейін рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар ұйымдар шығарған Principal protected notes


100


базалық активтері ІV-тәуекел тобына енгізілген активтер болып табылатын фьючерс, опцион, своп, форвард


100


IV-тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы


100


V-топ

Standard & Poor's агенттігінің "BB-"-дан төмен халықаралық шәкіл бойынша ұзақ мерзімді кредит рейтингісін иеленген немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар немесе резидент емес сабақтас банк Standard & Poor's агенттігінің "kzВВВ"-дан төмен ұлттық шәкіл бойынша рейтинг бағасы бар, Standard & Poor's агенттігінің "BBB-"-дан төмен халықаралық шәкіл бойынша немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар және тиісті рейтингі жоқ еншілес банк резиденттердегі ұзақ мерзімді кредит рейтингі бар Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің салымдары


130


Standard & Poor's агенттігінің "ВВ-"-дан төмен халықаралық рейтингі бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар немесе Standard & Poor's агенттігінің "kzВВВ"-дан төмен рейтингі бағасы бар немесе листингтің ең жоғарғы санаты бойынша сауда-саттық ұйымдастыру- шыларының көрсетілген ресми тізімінде осы бағалы қағаздардың болу талабы бойынша тиісті рейтингі сәйкестігі жоқ Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар


130


Басқарушы компаниясы листингтің ең жоғарғы санаты бойынша сауда- саттық ұйымдастырушыларының ресми тізімінде енгізілген Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын аралық инвестициялық қорлардың пайлары


130


базалық активі V-тәуекел тобына енгізілген активтер болып табылатын фьючерс, опцион, своп, форвард


130


базалық активі индекс болып табылатын фьючерс, опцион, своп, форвард


130


V-тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы


130


VI-топ

листингтің ең жоғарғы санатынан кейінгі сауда-саттық ұйымдастыр- ушыларының ресми тізімінде жоғарыда көрсетілген бағалы қағаздардың болу талабы бойынша тиісті рейтингі жоқ Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар


250


Басқарушы компаниясы листингтің ең жоғарғы санатынан кейінгі сауда-саттық ұйымдастырушыларының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын аралық инвестициялық қорлардың пайлары


250


Алматы қаласындағы Өңірлік Қаржы Орталығының арнайы сауда алаңында листинг рәсімінен өткен және жоғарыда аталған тәуекел топтарының біреуіне де душар болмаған борыштық бағалы қағаздар


250


Standard & Poor's агенттігінің "ВВ-"-дан төмен халықаралық рейтингі бағасы бар немесе сауда- саттық делистинг ұйымдастырушылары душар болған рейтингтік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар


250


Базалық активі VІ-тәуекел тобына енгізілген активтер болып табылатын фьючерс, опцион, своп, форвард


250


Сауда-саттық ұйымдастырушысы
акцияларын делистингке ұшыратқан
екінші деңгейдегі банктердегі салымдар


250


VI-тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы


250


Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша өлшенген активтердің қорытынды сомасы


х


  Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті
тұлға: _________________________________ _____________
             (фамилиясы, аты-жөні)           (қолы)

Бас бухгалтер: ____________________________ _____________
                  (фамилиясы, аты-жөні)         (қолы)

      Мөр орны

      Кестені толтыру бойынша түсіндірме:
      Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша зейнетақы активтерін саралау кезінде, егер борыштық бағалы қағазда арнайы борыш рейтингі бар болған жағдайда, онда осы бағалы қағаз осы рейтинг бойынша ескеріледі.
      Егер Қазақстан Республикасының заң тұлғалары шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағазда арнайы рейтинг болмаса, онда осы борыштық бағалы қағаз рейтингтік эмитент бойынша ескеріледі.
      Егер қаржылық құралдардың тәуелсіз ағымдағы құнының құрамындағы қаржы құралдары бойынша есептелген тәуелсіз сыйақы кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша активтер есебіне енгізілген болса, онда бұдан әрі ол жеке ескерілмейді.
      Своптар, фьючерстер, опциондар, форвардтар көрсетілген қаржы құралдарының нарықтық құны мен олар бойынша кредиттік тәуекел сомасын осы қосымшада көрсетілген контрагент санатына сәйкес келетін тәуекел дәрежесіне көбейту арқылы кредиттік тәуекелді есептеуге енгізіледі.
      Cвоп, фьючерс, опцион және форвард операциялары бойынша кредиттік тәуекел осы Нұсқаулықтың 1-1-қосымшасында көрсетілген қаржы құралдарының кредиттік тәуекел коэффициентіне номиналды құнды жүргізуі және аталған қаржы құралдарын өтеу мерзімін анықтау ретінде есептеледі.
      Осы тармақта аталған қаржы құралдарының (өтеу құны) рыноктық құны мынаны білдіреді:
      сатып алу мәмілесі бойынша - осы қаржы құралының ағымдағы рыноктық құнының осы қаржы құралының номиналдық келісім-шарттық құнынан артып кету шегін білдіреді. Егер қаржы құралының ағымдағы рыноктық құны оның номиналдық келісім-шарттық құнынан кем немесе тең болса, онда өтеу құны нөлге тең болады;
      сату мәмілесі бойынша - осы қаржы құралының номиналдық келісім-шарттық құнының осы қаржы құралының ағымдағы рыноктық құнынан артып кету шегін білдіреді. Егер қаржы құралының номиналдық келісім-шарттық құны оның ағымдағы рыноктық құнынан кем немесе тең болса, онда өтеу құны нөлге тең болады.
      Бивалюталық қаржы құралдары бойынша (талап етуі мен міндеттемесі әртүрлі шетел валюталарында көрсетілген қаржы құралдары бойынша) өтеу құны есеп беру жасалған күнгі бағам бойынша белгіленген талап етудің теңгелік бағамының міндеттемелердің теңгелік бағамынан артып кету шегі ретінде анықталады. Егер талап етудің теңгелік бағамы міндеттемелердің теңгелік бағамының шегі міндеттемелердің теңгелік бағамынан кем немесе тең болса, онда өтеу құны нөлге тең болады.
      Осы тармақта көрсетілген қаржы құралдарының номиналдық келісім-шарттық құны бухгалтерлік есептің тиісті шоттарында мәміле жасалған күні көрсетілген қаржы құралдарының құнын білдіреді. Бивалюталық қаржы құралдарының номиналдық келісім-шарттық құны үшін Ұйымның қалыптасқан талап ету валютасы алынады.
      Сатылған опциондар бойынша өтеу құны есептелмейді.
      Сауда-саттық ұйымдастырушысын делистингке ұшыратқан қаржы құралдары осы қосымшаның VI активтер тобында көрсетілген тәуекел дәрежесіне сай осы қаржы құралдарының ағымдағы құнының сомасын көбейту жолымен кредиттік тәуекел есебіне енгізіледі.
      Борыштық бағалы қағаздарда бірқатар рейтинг агенттіктері берген рейтинг бағалары болған жағдайда, назарға осындай бағалардың соңғысы алынады.
      Борыштық бағалы қағаздарда халықаралық және Қазақстан Республикасының ұлттық шәкілі бойынша берілген рейтинг бағалары болған жағдайда, басымдық ұлттық шәкіл бойынша рейтинг бағасына беріледі.

                                "Зейнетақы активтерін инвестициялық
                                басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға
                               арналған пруденциалдық нормативтердің
                                нормативтік маңызы, олардың есебінің
                                    әдістемесі туралы нұсқаулықтың
                                            1-1-қосымшасы

      Ескерту: 1-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Басқармасының 2008.01.25. N 4 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енеді) Қаулысымен.

      Туынды қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша
                     кредиттік тәуекел

Валюталау күніне дейінгі
мерзім

Мемле-
кеттік
бағалы
қағаз-
дармен
мәмі-
лелер

Валю-
талық
мәмі-лелер

Пайыз-
дық мә-
мілелер

Мемле-
кеттік
емес
бағалы
қағаз-
дармен
мәміле-
лер

Қымбат
метал-
дармен
жасал-
ған
мәміле-
лер

Басқа мәмі-
лелер

1 жылдан кем

0,02

0,05

0,03

0,06

0,07

0,1

1 жылдан бастап
5 жылға дейін

0,03

0,07

0,06

0,08

0,07

0,12

5 жылдан артық

0,04

0,09

0,09

0,1

0,08

0,15

      Кредиттік тәуекел есепті күннен бастап валюталау күніне дейін қалған мерзімге қатысты номиналды келісім-шарт құнын коэффициентке көбейту жолымен есептелінеді.
      Осы кестеде келтірілген санаттың ешқайсысына да жатпайтын туынды қаржы құралдарымен операциялар "Басқа мәмілелер" санатында көрсетілген кредиттік тәуекелдің коэффициенттері бойынша саралануы тиіс.

                                Зейнетақы активтерін инвестициялық
                               басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға
                              арналған пруденциалдық нормативтердің
                               нормативтік мәндері, оларды есептеу
                                 әдістемесі туралы нұсқаулықтың
                                           2-қосымшасы

      Ескерту: 2-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Басқармасының 2007 жылғы 23 ақпандағы N 40 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2008.01.25. N 4 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енеді) Қаулыларымен.

                      Ерекше пайыздық тәуекел

N р/с

Атауы

Сомасы

Ерекше тәуекел коэффици-енті (%)

Есепке арналған сома

1

Standard & Poor's агенттігінің "АА-"-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа  рейтингтік агентіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингтерімен шет мемлекеттердің Орталық үкіметтері мен орталық банктері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар, Қазақстан Республикасының  мемлекеттік бағалы қағаздар түріндегі сыйақы мөлшерлемесі өзгеруіне байланысты рынок тәуекелі бар қаржы құралдар құны


0


2

Қазақстан Республикасы сауда- саттық ұйымдастырушыларының  ресми тізіміне және Қазақстаннан тыс қара жердегі сауда-саттық  ұйымдастырушыларының тізіміне  енгізілген бағалы қағаздар түріндегі, халықаралық  қаржылық ұйымдар шығарған бағалы қағаздар, Standard & Poor`s агенттігінің "ВВВ-"-дан төмен емес тәуелсіз  рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай  деңгейдегі рейтингтерімен шет  мемлекеттердің Орталық үкіметтерімен орталық банктері шығарған  мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар, Қазақстан Республикасы жергілікті өкімет органдары шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздар түріндегі,
сондай-ақ бағалы қағаздардың
ұйымдастырылған рыногында
айналысқа түспейтін Principal
protected notes 6 айдан кем емес
өтеу мерзімімен сыйақы
мөлшерлемесінің өзгеруіне байланысты рынок тәуекелі бар  қаржы құралдарының құны.  


0,25


3

Қазақстан Республикасы сауда- саттық ұйымдастырушыларының ресми тізіміне және Қазақстаннан тыс қара жердегі сауда-саттық  ұйымдастырушыларының тізіміне  кіргізілген бағалы қағаздар түріндегі, халықаралық қаржылық  ұйымдар шығарған бағалы қағаздар, Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ-"-дан төмен емес тәуелсіз  рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингтерімен шет  мемлекеттердің Орталық үкіметтерімен орталық банктері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар, Қазақстан Республикасы жергілікті өкімет органдары шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздар түріндегі,
сондай-ақ бағалы қағаздардың
ұйымдастырылған рыногында
айналысқа түспейтін Principal
protected notes 6 айдан 24 айға
дейін өтеу мерзімімен сыйақы
мөлшерлемесінің өзгеруіне
байланысты рынок тәуекелі бар
қаржы құралдарының құны.  


1


4

Қазақстан Республикасы сауда- саттық ұйымдастырушыларының ресми тізіміне және Қазақстаннан тыс қара жердегі сауда-саттық  ұйымдастырушыларының тізіміне  кіргізілген бағалы қағаздар түріндегі, халықаралық қаржылық  ұйымдар шығарған бағалы қағаздар, Standard & Poor`s агенттігінің "ВВВ-"-дан төмен емес тәуелсіз  рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай  деңгейдегі рейтингтерімен шет мемлекеттердің Орталық үкіметтерімен орталық банктері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар, Қазақстан Республикасы жергілікті өкімет органдары шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздар түріндегі,
сондай-ақ бағалы қағаздардың
ұйымдастырылған рыногында
айналысқа түспейтін Principal
protected notes 24 айдан астам
өтеу мерзімімен сыйақы
мөлшерлемесінің өзгеруіне
байланысты рынок тәуекелі бар
қаржы құралдарының құны


1,6


5

1-қосымшаның алтыншы тобында көрсетілген сыйақы мөлшерлемесі өзгеруіне байланысты рынок тәуекелі бар қаржы құралдарының құны


8.00


Ерекше тәуекел жиынтығы


х


  Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға                   ______________________________
(фамилиясы, аты-жөні)                     (қолы)

Бас бухгалтер           ______________________________   (фамилиясы, аты-жөні )                    (қолы )

Мөр орны

                               Зейнетақы активтерін инвестициялық
                               басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға
                              арналған пруденциалдық нормативтердің
                               нормативтік мәндері, оларды есептеу
                                 әдістемесі туралы нұсқаулықтың
                                           3-қосымшасы

      Ескерту: 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Басқармасының 2007 жылғы 23 ақпандағы N 40 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2008.01.25. N 4 (мемлекеттік тіркелген
күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енеді)
Қаулыларымен.

                      Жалпы пайыздық тәуекел

Аймақтар

Уақытша
интервалдар

Қаржы құрал.
дарының құны

Саралау
коэффициенті

Қаржы құрал.
дарының сара.
ланған құны

1

2

3

4

5

1

1 айдан кем
емес


0,00


1-3 ай


0,002


3-6 ай


0,004


6-12 ай


0,007


1 аймақтың
жиынтығы

х

х


2

1-2 жыл


0,0125


2-3 жыл


0,0175


3-4 жыл


0,0225


2 аймақтың
жиынтығы

х

х


3

4-5 жыл


0,0275


5-7 жыл


0,0325


7-10 жыл 


0,0375


10-15 жыл


0,045


15-20 жыл


0,0525


20 жылдан
артық


0,06


3 аймақ
жиынтығы

х

х


4

Жалпы пайыз
дық жиынтық

х

х


  Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті
тұлға ________________________________ ____________________________
          (фамилиясы, аты-жөні)                 (қолы)
Бас бухгалтер ________________________ ____________________________
                (фамилиясы, аты-жөні)           (қолы)

Мөрдің орны

      Кестені толтыру барысындағы түсіндірулер:
      Жалпы пайыздық тәуекел аймақтар бойынша сараланған қаржы
құралдарының құнының сомасын білдіреді.
      Белгіленген мөлшерлемесі бар қаржы құралдары өтеуге дейінгі
қалған мерзімге сәйкес уақытша интервалдар бойынша бөлінеді.
      Өзгермелі мөлшерлемесі бар қаржы құралдары мөлшерлемені қайта
қарау күніне дейінгі мерзімге қатысты уақытша интервалдар бойынша
бөлінеді.
      Орындалу мерзімі екі уақытша интервалдың шекарасында тұрған
қаржы құралдары осының алдындағы уақытша интервалдар бойынша
бөлінеді.

                              Зейнетақы активтерін инвестициялық
                              басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға
                             арналған пруденциалдық нормативтердің
                              нормативтік мәндері, оларды есептеу
                                әдістемесі туралы нұсқаулықтың
                                          4-қосымшасы

      Ескерту: 4-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Басқармасының 2008.01.25. N 4 (мемлекеттік тіркелген
күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енеді)
Қаулысымен.

(күнтізбелік жылды санмен белгілеу) жылғы (айдың аты)-дағы
(зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын
   ұйымның ілік септігіндегі қысқаша атауы) инвестициялық
басқаруындағы (жинақтаушы зейнетақы қорының ілік септігіндегі
  қысқаша атауы) зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің
                 орташа құны туралы анықтама

                                (үтірден кейін екі белгімен)

Күні

Зейнетақы жарналары, түскен
 

Басқа қорлардан аударымдар
 

Алынған өсім

Кастодиан-банктің 1 сыйақысы

Зейнетақы жарналарын уақытында аудармағандығы үшін

Зейнетақы
активтерін
уақытында инвестиция- ламағандығы үшін 

1

2

3

4

5

6

күні, айы, жылы

кестенің жалғасы

Төлемдер және аудармалар

Анықталғанға дейінгі сомалар

Қателесіп есепке алынған сомалар бойынша міндеттемелер

Зейнетақы активтерінен комиссиялық сыйақы

төленген
 

есептелген 

есептелген

төленген


7

8

9

10

11


  кестенің жалғасы

Инвестициялық табыстан комиссиялық сыйақы

"Таза" зейнетақы активтер- інің ағымдағы құны

Шартты бірлектердің 2 саны

Зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің 3 құны

Бір күнде есептелген зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кіріс

есептелген

төленген

12

13

14

15

16

17(айдың аты)-дағы бір шартты бірліктің орташа құны:
(күнтізбелік жылды санмен белгілеу) (3) жылғы
номиналды кірістің коэффициенті К 2 :
  Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті
тұлға  (қолы)                                Бас бухгалтер (қолы)

  Мөр орны

1 Қордың инвестициялық шотындағы қалдық бойынша кастодиан-банк төлеген сыйақы (мүдде).
2 Үтірден кейін үш белгіге дейінгі дәлдікпен.
3 Үтірден кейін жеті белгіге дейінгі дәлдікпен.

                                Зейнетақы активтерін инвестициялық
                                басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға
                               арналған пруденциалдық нормативтердің
                                нормативтік мәндері, оларды есептеу
                                   әдістемесі туралы нұсқаулыққа
                                             4-1-қосымша

      Ескерту: 4-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Басқармасының 2007 жылғы 23 ақпандағы N 40 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2008.01.25. N 4 (мемлекеттік тіркелген
күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енеді)
Қаулыларымен.

              20 ___ жылғы "___" _______ жағдай бойынша
              _________________________________________
                            (ұйымның атауы)
              _________________________________________
                (жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)
              номиналдық кірістерінің коэффициенттері
                        туралы мәліметтер

Көрсеткіштер


[ай атауы][жылдың цифрлық белгіленуі] 1 үшін бір
шартты бірліктің орташа құны


К 2 номиналды кірістің коэффициенті(12 ай үшін):


[ай атауы][жылдың цифрлық белгіленуі] 2 үшін бір
шартты бірліктің орташа құны


К 2 номиналды кірістің коэффициенті(36 ай үшін ):


[ай атауы][жылдың цифрлық белгіленуі] 3 үшін бір
шартты бірліктің орташа құны


К 2 номиналды кірістің коэффициенті (60 ай үшін):


Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті
тұлға _______________________ ____________________
               (фамилиясы, аты-жөні)        (қолы)
Бас бухгалтер _______________________ ____________________
               (фамилиясы, аты-жөні)        (қолы)

Мөрдің орны

      1 Он екі айдан бұрынғы бір шартты бірліктің орташа құны
көрсетіледі.
      2 Отыз алты айдан бұрынғы бір шартты бірліктің орташа құны
көрсетіледі.
      3 Алпыс айдан бұрынғы бір шартты бірліктің орташа құны
көрсетіледі      

                               Зейнетақы активтерін инвестициялық
                              басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға
                             арналған пруденциалдық нормативтердің
                              нормативтік мәндері, оларды есептеу
                                 әдістемесі туралы нұсқаулықтың
                                           5-қосымшасы

      Ескерту: 5-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Басқармасының 2007.02.23. N 40 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2008.01.25. N 4 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енеді) Қаулыларымен.

            К 1 коэффициенті мәнінің есептері

N№

Көрсеткіш атауы 

Баланс
бойынша
құны 

1.

Ақша және ақша эквиваленті - барлығы (жол сомасы
1.1. - 1.5):


1.1.

кассадағы ақша


1.2.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің шоттарындағы ақша


1.3.

Бағалы қағаздар орталық депозитарийінің ағымдық шоттарындағы ақша


1.4.

Ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-" төмен емес дербес рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент емес-банктердің ағымдық шоттарындағы ақша


1.5.

Бағалы қағаздардың ұйымдасқан рыногында операцияларды жүзеге асыру үшін ұйымдарға банктік қызметті көрсететін резидент емес- ұйымдар шоттарындағы ақша


2.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкіндегі салымдары 


3.

Акциялары қор биржасының ең жоғары листинг санаты бойынша ресми тізімге енгізілген немесе мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық рейтингі бойынша "ВВВ-" төмен емес дербес рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, немесе Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-" төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі бар немесе "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "kzВВВ" төмен емес рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып, мүмкін жоғалтудың резервін шегергенде сабақтас банк-резиденттердің еншілес банк-резиденттері болып табылатын Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар


4.

Мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-" төмен емес дербес рейтингі бар немесе негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып, басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент емес-банктегі салымдар


5.

Мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (басқа мемлекеттердің заңдарына сәйкес эмиссияланғандарды қосқанда) (негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып)


6.

Мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі қор биржасының ең жоғары санаты бойынша (қор биржасының ресми тізіміне енгізілген ипотекалық облигациялардан және "Қазақстан Даму банкі" акционерлік қоғамының облигацияларынан басқа) (негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) ресми тізімге енгізілген ұйымдарға қатысы бойынша аффилирленген тұлға болып табылмайтын Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары


7.

Мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының ипотекалық облигациялары (негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып)


8.

Мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі "Қазақстанның Даму банкі" акционерлік қоғамының облигациялары (негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) 


9.

Мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық кредиттік рейтинг шәкілі бойынша "ВВВ-" төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің бағалы қағаздары (негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып)


10.

Мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-" төмен емес рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары (негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып)


11.

Мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық кредиттік рейтинг шәкілі бойынша "ВВВ-" төмен емес рейтинг бағасы бар шетел эмитенттерінің акциялары (негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып)


12.

Мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-" төмен емес рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, немесе шетел мемлекеттердің немесе Қазақстан Республикасының ұйымдасқан рыногында айналыстағы Қазақстан Республикасының "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі "kzВВВ" төмен емес рейтинг бағасы бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының акциялары және "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-" төмен емес рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, немесе шетел мемлекеттердің немесе Қазақстан Республикасының ұйымдасқан  рыногында айналыстағы "Standard & Poor's" агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі, "kzВВВ" төмен емес рейтинг бағасы бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының борыштық бағалы қағаздары


13.

Мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының  инфрақұрылымдық облигациялары (негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып)


14.

Мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары (негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып)


15.

Тазартылған қымбат металдар


16.

Мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі пайлық инвестициялық қорлардың ашық және аралық пайлары


17.

Мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі қор биржасының ең жоғары санатынан кейінгі (қор биржасының ресми тізіміне енгізілген ипотекалық
облигациялардан басқа) (негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) ресми тізіміне енгізілген ұйымдарға қатысы бойынша аффилиирленген тұлға болып табылмайтын (оның ішінде басқа мемлекеттердің заңдарына сәйкес шығарылған бағалы қағаздар) Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары


18.

Мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі Алматы қаласының Өңірлік Қаржы Орталығының арнаулы сауда алаңында листинг рәсімінен өткен негізгі борыш сомасын және есептелген сыйақы сомаларын ескере отырып, ықтимал шығын резервтерін қоспағанда борыштық бағалы қағаздар


19.

Мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі бағалы қағаздар рыногы инфрақұрылымының бөлігі болып табылатын, акционерлері бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары, бағалы қағаздардың орталық депозитарийі мен басқа заңды тұлғалардың бағалы қағаздарының сауда-саттығын ұйымдастырушыларының акциялары


20.

Ұйымға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын, қызметкерлер мен басқа тұлғалардың дебиторлық берешегін шегергендегі заңды тұлғалардың дебиторлық берешегі (мүмкін жоғалтудың резервін шегеріп) (20.1, 20.2 жолдың сомасы)


20.1.

Ұйымға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын, қызметкерлер мен басқа тұлғалардың шарт талабы бойынша үш күн мерзімге кешіктірілген дебиторлық берешегін шегергендегі заңды тұлғалардың дебиторлық берешегі (мүмкін жоғалтудың резервін шегеріп)


20.2.

Ұйымға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын, қызметкерлер мен басқа тұлғалардың шарт талабы бойынша тоқсан күндік мерзімге кешіктірілген дебиторлық берешегін шегергендегі заңды тұлғалардың дебиторлық берешегі (мүмкін жоғалтудың резервін шегеріп)


21.

Ұйымның баланс құны бойынша негізгі құрал- жабдықтары (21.1-21.3 жол сомасы)


21.1.

жеке меншіктегі жер немесе тұрақты жер пайдалану
құқығы бар жер


21.2.

жеке меншіктегі үй және ғимарат 


21.3.

жеке меншіктегі машиналар және жабдықтар


22.

Баланс құны бойынша бағдарламалық қамтамасыз ету 


23.

Өтімді және басқа активтер жиынтығы (1-21 жол сомасы) - ӨА


24.

Баланс бойынша міндеттемелер


25.

Тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген қаржы құралдарының құны (МЗА)


26.

зейнетақы активтерінің ағымдық құны (ЗАА)


27.

К 1 ((23 жол - 24 жол)/ 25 жол);


28.

Баланс бойынша активтер сомасы


29.

Қор тәуекелі (ЕАк * 0,08)


30.

Валюталық тәуекел(Вт)


31.

Орташа алынған жалпы кіріс (ОЖК)


   Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға                   ______________________________
(фамилиясы, аты-жөні)                     (қолы)

Бас бухгалтер           ______________________________
(фамилиясы, аты-жөні)                     (қолы )

Мөр орны

                               Зейнетақы активтерін инвестициялық
                              басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға
                             арналған пруденциалдық нормативтердің
                              нормативтік мәндері, оларды есептеу
                                 әдістемесі туралы нұсқаулықтың
                                           6-қосымшасы

      Ескерту: 6-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Басқармасының 2008.01.25. N 4 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енеді) Қаулысымен.

            200__ жылғы "___" ___________ жағдай бойынша
        __________________________________________________
                         (ұйымның атауы)

пруденциалдық нормативтердің есебіне арналған қосымша мәліметтер

                                                 (мың теңгемен) 

Белгінің N

Көрсеткіш атауы

Баланс бойынша сомасы

1

2

3

8001

Жеке меншіктегі немесе тұрақты жер пайдалану құқығы бар жер


8002

Жеке меншіктегі үйлер мен ғимараттар


8003

Жеке меншіктегі машиналар мен жабдықтар


8004

Басқа да негізгі құрал-жабдықтар


8005

Ұйымға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын, қызметкерлер мен басқа тұлғалардың шарт талабы бойынша үш күн аспайтын мерзімге кешіктірілген дебиторлық берешегін шегергендегі заңды тұлғалардың дебиторлық берешегі (мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі)


8006

Ұйымға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын, қызметкерлер мен басқа тұлғалардың шарт талабы бойынша тоқсан күннен аспайтын мерзімге кешіктірілген дебиторлық берешегін шегергендегі заңды тұлғалардың дебиторлық берешегі (мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі)


8007

Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі)


8008

Тазартылған қымбат металдар


8009

Бағдарламалық қамтамасыз ету 


8010

Басқа материалдық емес активтер


8011

Мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі қор биржасының ең жоғары санаты бойынша (қор биржасының ресми тізіміне енгізілген ипотекалық облигациялардан және "Қазақстан Даму Банкі" акционерлік қоғамының облигацияларынан басқа) (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) ресми тізімге енгізілген ұйымға қатысы бойынша аффилиирленген тұлға болып табылмайтын Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары


8012

Мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі қор биржасының ең жоғары санатынан кейінгі (қор биржасының ресми тізіміне енгізілген ипотекалық облигациялардан басқа)(елу процентке төмендетілген негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) қор биржасының ресми тізіміне енгізілген ұйымға қатысы бойынша аффилирленген тұлғаболып табылмайтын (оның ішінде басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздар) Қазақстан  Республикасының заңды тұлғалардың мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары


8013

Мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі борыштық бағалы қағаздарының "Standard & Poor's" агенттігінің "ВВ-" төмен емес халықаралық рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің біреуінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, не шет мемлекеттердің немесе Қазақстан Республикасының ұйымдасқан рыногында айналыстағы Қазақстан Республикасының "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша
немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі"kzВВВ" төмен емес рейтинг бағасы бар  Қазақстан Республикасының заңды тұлғалардың акциялары және "Standard & Poor's" агенттігінің "ВВ-" төмен емес халықаралық рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің біреуінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, не шет мемлекеттердің немесе Қазақстан Республикасының ұйымдасқан рыногында айналыстағы Қазақстан Республикасының "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "kzВВВ" төмен емес рейтинг бағасы бар  Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының борыштық бағалы қағаздары


8014

Басқа бағалы қағаздар


8015

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің шоттарындағы ақша


8016

Бағалы қағаздар орталық депозитарийінің ағымдық шоттарындағы ақша


8017

"В" санатынан төмен емес ("Standard & Poor's" рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша) ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді, жеке рейтингісі бар резидент емес-банктердің шоттарындағы ақша  


8018

Бағалы қағаздардың ұйымдасқан рыногында операцияларды жүзеге асыру үшін ұйымдарға банктік қызметті көрсететін резидент емес-ұйымдар шоттарындағы ақша


  Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға                   ______________________________
(фамилиясы, аты-жөні)                     (қолы)

Бас бухгалтер           ______________________________
(фамилиясы, аты-жөні )                    (қолы )

Мөр орны