Радиоәуесқойлық қызметтердің радиоэлектрондық құралдарын тіркеу және пайдалану қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 28 желтоқсандағы № 1624 Қаулысы.

Жаңартылған

      РҚАО-ның ескертпесі.
      ҚР мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша 2014 жылғы 29 қыркүйектегі № 239-V ҚРЗ Заңына сәйкес ҚР Инвестициялар және даму министрінің м.а. 2015 жылғы 23 шілдедегі № 787 бұйрығын қараңыз.

      "Байланыс туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 5 шілдедегі Заңының 7-бабының 14-8) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Радиоәуесқойлық қызметтердің радиоэлектрондық құралдарын тіркеу және пайдалану қағидалары бекітілсін.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

К.Мәсімов


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 1624 қаулысымен
бекітілген

Радиоәуесқойлық қызметтердің радиоэлектрондық құралдарын
тіркеу және пайдалану қағидалары
1. Жалпы ережелер

      1. Осы Радиоәуесқойлық қызметтердің радиоэлектрондық құралдарын тіркеу және пайдалану қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) Қазақстан Республикасының аумағында радиоәуесқойлық қызметтердің радиоэлектрондық құралдарын тіркеу және пайдалану тәртібін белгілейді.

      2. Радиоәуесқойлық қызмет - тиісті рұқсаты бар жеке тұлғалар жүзеге асыратын, өздігінен үйрену, сөйлесу байланысы және техникалық зерттеу мақсаттарына арналған радиобайланыс қызметі.

      Қағидаларда Қазақстан Республикасының радиожиілік бойынша Мекемеаралық комиссияның кепілдемелері және 1988 жылғы 9 желтоқсандағы Халықаралық электробайланыс одағының (International Communication Unit (ITU), Мельбурн) Радиобайланыс регламентінің ережелері ескерілген.

2. Радиоәуесқойлық қызметтердің радиоэлектрондық құралдарын тіркеу тәртібі

      3. Радиоәуесқойлық қызметтердің радиоэлектрондық құралдары (бұдан әрі - әуесқойлық радиостанциялар) қатысушылар құрамының санына байланысты жеке радиостанциялар және ұжымдық қолданыстағы радиостанциялар болып бөлінеді, сондай-ақ кластарға байланысты төмендегідей санаттарға бөлінеді:

      1) байланыс класы:

      "экстра" санаты;

      бірінші санат;

      екінші санат;

      үшінші санат.

      2) техникалық класс:

      спорттық радиопеленгацияға арналған жетектер;

      тікелей қатысу арқылы сайысуға арналған радиостанциялар;

      репитерлер, ретрансляторлар;

      шалқарлар;

      модельдерді радио арқылы басқару.

      Байланыс класындағы әуесқойлық радиостанциялары радиоәуесқойлар арасында,- радиоәуесқойлар мен автоматты радиоқондырғылар (автожауап қайтарушылар, репитерлер, ретрансляторлар, оның ішінде ғарыштық объектілерде орнатылған) арасында радиобайланыс жүргізуге арналған. Байланыс класындағы әуесқойлық радиостанцияларына рұқсат етілген жиілік жолақтары, қуаты және сәуле шығару түрлері осы Қағидалардың 1-қосымшасында көрсетілген.

      Техникалық кластағы әуесқойлық радиостанциялары спорттық радиопеленгация жөніндегі сайыстарды, радиоәуесқойлықтың үш жақты және көп жақты сайыстарын, радиоәуесқойлық сигналдарын ретрансляциялауды, әуесқойлық телемеханика модельдері мен жүйесін радиобасқаруға және радиошалқарды ұйымдастыруды қамтамасыз етуге арналған. Осы Қағидалардың 2-қосымшасында техникалық кластағы әуесқойлық радиостанцияларға рұқсат етілген жиілік жолақтары, қуаты және сәуле шығару түрлері көрсетілген.

      4. Әуесқойлық радиостанцияны пайдалануға 8 жасқа толған адамдарға рұқсат етіледі. 18 жасқа толған тұлғалар ұжымдық радиостанциялардың басшылары бола алады.

      5. Қазақстан Республикасының әуесқой радиостанциясының санаты радиоәуесқойдың біліктілігіне сәйкес беріледі. Әуесқойлық радиостанциясын пайдалануға рұқсат алғысы келген, үшінші санаттағы әуесқойлық радиостанцияны пайдалануға рұқсаттама алуға немесе санатын екінші санатқа жоғарылатқысы келген тұлғаның (бұдан әрі - талапкер) біліктілігін анықтау мақсатында Қазақстан Республикасының барлық облыстарының аумағындағы байланыс саласындағы уәкілетті мемлекеттік органдардың аумақтық органдарының жанында (бұдан әрі - аумақтық орган) біліктілік комиссиясы құрылады.

      Аумақтық біліктілік комиссиясы үштен кем емес, бестен артық емес мүшеден тұрады. Комиссия құрамына "экстра" немесе 1-санаттағы әуесқойлық радиостанцияны пайдалануға рұқсаты және эфирде кем дегенде бес жыл жұмыс өтілі бар радиоәуесқойлар кіреді.

      Облыс аумағында аумақтық біліктілік комиссиясы болмаған жағдайда, үміткерлердің тілегі бойынша біліктілікті айқындау аумақтық біліктілік комиссиясы бар басқа облыста өткізіледі.

      6. Санатын бірінші немесе "Экстра" санатына жоғарылатқысы келген тұлғалардың біліктілігін анықтау үшін Қазақстан Республикасының байланыс саласындағы уәкілетті мемлекеттік органының жанынан (бұдан әрі - уәкілетті орган) үштен кем емес, бестен артық емес адамдардан тұратын жоғары біліктілік комиссиясы құрылады. Комиссия құрамына "экстра" санатындағы әуесқойлық радиостанцияны пайдалануға рұқсаты бар радиоәуесқойлар және радиоәуесқойлар мәселелерімен айналысатын уәкілетті органның қызметкері кіреді.

      7. Уәкілетті орган аумақтық және жоғары біліктілік комиссияларының жұмысына қатысуға тілек білдірген өтініштерді тіркеудің басталуы туралы хабарландыру жариялайды. Өтініштер хабарландыру жарияланған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде қабылданады және тіркеледі. Уәкілетті орган біліктілік комиссияларының құрамын өтініш берушілердің біліктілігін, радиоспорттағы спорттық атағын, қазылық санаттарын, эфирдегі жұмыс өтілін ескере отырып қалыптастырады. Уәкілетті орган өтініштер қабылдаудың мерзімі аяқталған күннен бастап он жұмыс күні ішінде біліктілік комиссия құрамының мүшелерін және төрағасын бекітеді және оларды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялайды.

      Біліктілік комиссияларының құрамы үш жылдық мерзімге бекітіледі.

      8. Радиоәуесқойлардың біліктілігін айқындау емтихан нысанында жүргізіледі. Емтихан осы Қағидалардың 3-қосымшасында тізбеге сәйкес осы Қағидалардың талаптарын, сондай-ақ электр және радиотехника негіздерін, эфирде жұмыс істеу және техникалық қауіпсіздік ережелерін білуіне жүргізіледі.

      9. Радиоәуесқойлық санаттарды алуға талапкерлердің біліктілігін бағалау бойынша емтихандарды жүргізу тәртібі Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін барлық біліктілік комиссияларының пайдалануы үшін бірыңғай және міндетті болып табылады.

      10. Әуесқойлық радиостанцияны ашуға немесе әуесқойлық радиостанцияның санатын жоғарылатуға тиісті біліктілік комиссиясына еркін нысанда өтініш береді. Біліктілік комиссиялары өз бетімен емтихан уақыты мен орнын дербес анықтап, үміткерді жазбаша нысанда хабардар етеді.

      11. Егер біліктілік комиссиясы құрамының жартысынан астамы қатысқан жағдайда, олар емтихан қабылдауға құқылы. Өтінішті қарау мерзімі күнтізбелік 30 күннен аспауға тиіс.

      12. Емтиханда сұрақтардың жалпы санының 80 % немесе одан жоғары дұрыс жауаптарын жинақтаған үміткер емтиханды сәтті тапсырды деп есептеледі.

      13. Осы Қағидалардың 4-қосымшасына сәйкес емтихан нәтижелері бойынша үміткерге біліктілік комиссиясының оның білімі мен машығына қарай әуесқойлық радиостанцияның қандай да бір санатына сәйкестігі және/немесе сәйкессіздігі туралы қорытындысы беріледі. Қорытынды біліктілік комиссиясы мүшелерінің қол қоюы арқылы расталып, аумақтық органда сақталады.

      14. Ұжымдық радиостанция мүшелерінің біліктілігін тексеруді оның басшысы жүргізеді. Біліктілігін тексеру нәтижесі бойынша олар өздерінің біліктілігіне сәйкес келетін диапазондарда және сәуле шығару түрлері бойынша радиобайланыстар жүргізуге жіберіледі.

      15. "Экстра" санаты радиоспорттан Қазақстан Республикасының спорт шеберінен төмен емес спорттық дәрежесі бар спортшыларға беріледі.

      "Экстра" санатын және бірінші санатты беруді жоғары біліктілік комиссиясының қорытындысы негізінде уәкілетті орган жүзеге асырады.

      16. Ұжымдық әуесқойлық радиостанция санаты оның басшысының біліктілігімен анықталады.

      17. Кіші санаттағы радиостанцияны пайдалануға рұқсат алғаннан соң бір жыл өтпейінше, әуесқойлық радиостанция санатын келесі санатқа жоғарылату жүргізілмейді.

      18. Үміткерлердің санатын заңсыз жоғарылату фактілері анықталған жағдайда, уәкілетті орган аумақтық біліктілік комиссиясының іс-әрекеттерін жарамсыз деп танып, ал қорытындыларын жоғары біліктілік комиссиясына жолдайды.

      Уәкілетті органнан қандай да бір әуесқойлық радиостанция иесінің өзіне берілген санатқа сәйкес еместігі туралы өтініштер болған не ол жол берген бұзушылықтар белгіленген жағдайда жоғары біліктілік комиссиясы қосымша пікірлесу өткізеді, одан кейін сәйкестігі немесе санатты өзгерту туралы шешім қабылдайды және өзінің шешімі туралы уәкілетті органға хабарлайды.

      19. Әуесқойлық радиостанцияларды пайдалануға рұқсаттарды ресімдеуді және тіркеуді аумақтық органдар жүзеге асырады.

      20. Әуесқойлық радиостанцияларды тіркеу аумақтық органда осы Қағидалардың 10-қосымшасына сәйкес нысан бойынша аумақтық орган қызметкерлері жасаған әуесқойлық радиостанцияның техникалық тексеру актісі негізінде жүргізіледі.

      21. Әуесқойлық радиостанцияның техникалық жай-күйін тексеру актісіне қосылуға тиіс мәліметтер тізбесі:

      1) жеке (ұжымдық) пайдалану радиостанциясы иесінің (бастығының) тегі, аты, әкесінің аты;

      2) орналасқан мекенжайы;

      3) тарату құрылғыларының саны, қуаты, жиілік диапазондары;

      4) өнеркәсіпте жасалған радиостанциялар үшін маркасы мен зауыттық нөмірі;

      5) тексеру нәтижелері бойынша қорытынды.

      22. Әуесқойлық радиостанция сатылған жағдайда оны тіркеуден шығаруды сатып алушының деректемелерін көрсету арқылы аумақтық орган жүргізеді (сатылған жағдайда).

3. Радиоәуесқойлық қызметтердің радиоэлектрондық құралдарын пайдалану тәртібі

      23. Егер сатып алынатын жабдықтың техникалық параметрлері осы Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес келетін болса, әуесқойлық радиостанцияны пайдалану құқығына рұқсат радиоәуесқойларға әуесқойлық радиостанцияларды сатып алуға немесе жасауға құқық береді. Бұдан өзге барлық жағдайларда радиоэлектронды құралдары сатып алу жалпы негізде жүзеге асырылады.

      24. Әуесқойлық радиостанцияны пайдалану құқығына рұқсаттарды ресімдеу және тиісті санаттағы шақыру сигналдарын тағайындау аумақтық органда мына құжаттар негізінде жүзеге асырылады:

      1) осы Қағидалардың 5-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш-сауалнама;

      2) біліктілік комиссиясының қорытындысы;

      3) жеке куәлік (паспорт) көшірмесі;

      4) 3,5х4,5см көлеміндегі екі фотосурет;

      5) осы Қағидалардың 6-қосымшасына сәйкес үміткердің ата-анасының (қамқоршысының) әуесқойлық радиостанцияны пайдалануға рұқсат алуға қарсы болмайтыны және осы Қағидалар талаптарының сақталуына (16 жасқа толмаған тұлғаларға) жауапкершілікті өзіне қабылдайтыны туралы келісімі.

      25. Ұжымдық радиостанцияны ашқан кезде бұған қоса үй-жайдың меншік иесінің келісімі тапсырылады.

      26. Ұжымдық радиостанцияны пайдалануға рұқсат оның басшысының атына ресімделеді.

      27. Әуесқойлық радиостанцияны пайдалануға рұқсаттарды ресімдеу мерзімі аумақтық органға құжаттар келіп түскен кезден бастап бес жұмыс күнінен аспауы тиіс.

      28. Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында әуесқойлық радиостанцияны пайдалануға рұқсат осы Қағидалардың 7-қосымшасына сәйкес нысан бойынша бірыңғай үлгіде беріледі.

      29. Әуесқойлық радиостанцияны пайдалануға рұқсат аумақтық органда жыл сайын ұзартылады.

      30. Қазақстан Республикасының аумағында әуесқойлық радиостанцияны пайдалануға рұқсат алғысы келген шетелдік азаматтар уәкілетті органға мынадай құжаттарды ұсынады:

      1) осы Қағидалардың 8-қосымшасына сәйкес әуесқойлық радиостанция орналасқан жері көрсетілген өтініш;

      2) әуесқойлық радиостанцияны пайдалануға рұқсат беру құжатының көшірмесі;

      3) әкелінетін аппаратураның тізбесі;

      4) 3,5х4,5см мөлшердегі екі фотосурет.

      Қазақстан Республикасының аумағында әуесқойлық радиостанцияны пайдалануға шетелдік азаматқа берілетін рұқсат уақытша болып табылады. Шетелдік азамат осы рұқсат негізінде аппаратураны көрсетілген мерзімде және көрсетілген мөлшерде әкеледі және әкетеді.

      Бұрын Қазақстан Республикасының аумағында әуесқойлық радиостанцияны пайдалануға рұқсаты болмаған шетелдік азаматтар Қазақстан Республикасында тұрақты мекенжайын растайтын құжаты болған жағдайда оны жалпылама негізде ресімдейді.

      31. Иеленушісінің мекенжайы ауысуына байланысты радиостанция басқа облысқа (мемлекетке) ауыстырылған жағдайда пайдалануға рұқсат аумақтық органға тапсырылады. Аумақтық орган осы Қағидалардың 9-қосымшасына сәйкес нысан бойынша радиоәуесқойға ол жайында анықтама береді.

      32. Радиоәуесқойдың өзінде бұрын тұрған жерінде болған санаттағы жеке радиостанцияны осы анықтама негізінде, біліктілік емтиханын тапсырмай ресімдеу құқығы сақталады. Анықтама құжаттарға қоса тапсырылуы тиіс.

      33. Әуесқойлық радиостанцияны пайдалануға рұқсат Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында қолданылады.

      34. Әуесқойлық радиостанция радиостанцияны пайдалануға рұқсатта көрсетілген мекенжайға орналастырылады.

      35. Ұжымдық радиостанциялар өрт және электр қауіпсіздігі талаптарына сәйкес келетін, бөгде адамдардың таратқыш құрылғыларға қол жеткізуін болдырмайтын ғимараттарда орналасуы тиіс. Жеке радиостанцияның иесі оны техникалық қауіпсіздік қағидаларына сәйкес келетін, өзіне қолайлы жерге орналастырады.

      36. Әуесқойлық радиостанция иесі өз радиостанциясында жұмыс істеуге Қазақстан Республикасында жеке пайдаланылатын әуесқойлық радиостанцияны пайдалануға рұқсаты бар кез келген тұлғаға рұқсат етеді. Бұл тұлға өз санатына рұқсат етілген жиіліктер диапазонында, қуатпен, сәуле шығару түрімен өз шақыру сигналымен жұмыс істей алады.

      Ұжымдық радиостанция басшысы ұжымдық радиостанцияда жұмыс істеуге осы радиостанция операторларына және жеке радиостанция иелеріне рұқсат ете алады. Ұжымдық радиостанциядағы жұмыс тек қана оның шақыру сигналымен жүргізіледі.

      37. Радиостанцияны басқа облысқа 12 айдан аспайтын мерзімге уақытша көшіруге рұқсат етіледі. Мұндай жағдайда радиоәуесқой, ауыстырған кезден бастап үш айдан кешіктірмей тиісті аумақтық органға бұл туралы хабарлайды.

      Басқа облыс аумағындағы әуесқойлық радиостанциямен жұмыс істеген жағдайда шақыру сигналы бөлшекпен толықтырылады.

      Мысалы: UN7AA/7

      38. Жылжымалы әуесқойлық радиостанцияның жұмысын сәйкестендіру үшін шақыруға мынадай бөлшек қосылады: /М немесе /Р.М - радиостанция автомобильге орнатылған, Р - қолға алып жүретін радиостанция.

      Мысалы: UN7AA/M

      39. Радиостанция облыс шегінде баламалы орналасқан жерде жұмыс істеген жағдайда шақыру сигналына мынадай бөлшек қосылады: /А

      Мысалы: UN7AA/A

      40. Кеме бортынан (өзен, теңіз) әуесқойлық радиостанциямен жұмыс істеуге кеме капитанының (командирдің) келісімі бойынша рұқсат етіледі.

      Бұл жағдайда әуесқойлық радиостанцияның шақыру сигналы мынадай бөлшекпен толықтырылады: /ММ немесе /AM. MM - теңіз және өзен кеме бортынан.

      Мысалы: UN7AA/MM.

      41. Санатына карай және әуесқойлық диапазондар (жолақтар) шегінде сәуле шығарудың келесі түрлері қолданылуы мүмкін:

      1) CW - жолақ ауқымы 100 Гц амплитудалық модуляциялы телеграфия (100НА1А);

      2) SSB - жолақ ауқымы 3 кГц бір жолақтық модуляциялы телефония (3K00J3E, 3K00R3E );

      3) AM - жолақ ауқымы 6 кГц амплитудалық модуляциялы телефония (6К00АЗЕ);

      4) ҒМ - жолақ ауқымы 6 кГц жиіліктік модуляциялы телефония (6К00А3Е);

      5) DIGIMODE - цифрлық байланыстың рұқсат етілген барлық түрі.

      6) ATV - радиоәуесқойлық телевизия.

      Әуесқойлық диапазондарды (жиіліктерді) бөлу Қазақстан Республикасы Үкіметінің жылғы № қаулысымен бекітілген, Жиіліктер белдеулерін, радиожиіліктерді (радиожиілік арналарын) иелікке беру, радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғыларды тіркеу және пайдалану, сондай-ақ азаматтық мақсаттағы радиоэлектрондық құралдардың электромагниттік үйлесімділігін есептеуді жүргізу қағидаларының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

      42. Әуесқойлық радиостанциялардың таратқышы сәуле шығару жолағының ені мен қуатының нормасын қамтамасыз етуге, байланысқа шыққан сәттен бастап 15 минут ішінде жиіліктен абсолютты кету ретінде айқындалатын жиілік тұрақтылығына қойылатын мынадай талаптарға сәйкес келуге тиіс:

      1) 300 Гц-тен артық емес (30 МГц төмен диапазондарда);

      2) 1 кГц-тен артық емес (30 МГц жоғары 1300 МГц төмен диапазондарда).

      43. Әуесқойлық радиостанциялардың таратқыштары шығаратын жанама сәуленің орташа қуаты мынадай болуы керек:

      1) негізгі сәуле шығару қуатынан 40dB төмен, бірақ 50 мВт-тан артық болмауы (30 Мгц төмен диапазондарда);

      2) 25 мкВт артық болмауы (144-146 МГц, 430-440 МГц, 1260-1300 МГц диапазондарында).

      1300 МГц-тен жоғары диапазондарда жанама сәуле шығару қуаты бұл Қағидалармен регламенттелмейді.

      44. Ғимарат шатырына әуесқойлық радиостанциялардың антенналарын орнату қарамағында осы ғимараттар бар органдармен келісілуге тиіс.

      45. Әуесқойлық радиостанциядан шығатын кедергілер болған жағдайда радиостанция иесі оларды жою жөнінде шаралар қабылдайды. Радиоәуесқойлық аппаратурадан шығатын кедергілердің болуы аумақтық орган құралдар арқылы белгілеп, құжатпен растауға тиіс.

      46. Санаттардың әрқайсысының әуесқойлық радиостанциясы осы Қағидалардың 1-қосымшасында көрсетілген осы санаттағы станция үшін белгіленген жиілік диапазоны (жолақ), қуат деңгейі және сәуле шығару түрлері шегінде қатаң пайдаланылуға тиіс.

      47. Радиоуесқойлық қызметке қосалқы негізде берілген жиілікте жұмыс істейтін әуесқойлық радиостанциялар осы жиіліктерді бастапқы негізде қолданатын радиостанцияларға кедергі жасамауы керек және олардың талабы бойынша жұмыс істеу жиілігін өзертуі не тарату жұмысын тоқтатуы тиіс.

      48. Әуесқойлық радиостанциялардың операторлары бөлінген диапазондар шегінде тек әуесқойлық радиостанциялардың операторларымен ғана радиобайланыс орнатады. Басқа қызметтегі радиостанциялармен радиобайланыс жасауға олар апат сигналдарын (SOS; MAYDAY) таратқан кезде ғана рұқсат етіледі. Мұндай радиобайланыстың әрқайсысы туралы әуесқойлық радиостанцияның иесі (ұжымдық радиостанцияның басшысы) аумақтық органға хабарлайды.

      49. Әуесқойлық радиостанциялардың операторлары өз радиостанциясының шақыру сигналын радиобайланыстың әр сеансының басында және толық аяқталған кезде атайды, ал ұзақ байланыс сеанстарында өз шақыру сигналын 5 минутта кемінде бір рет қайталап тұруға тиіс.

      50. Әуесқойлық радиостанцияның шақыру сигналы толық және қысқартусыз айтылуы керек.

      51. Телефондық радиобайланыс жүргізу барысында шақыру сигналының әріптері осы Қағидалардың 11-қосымшасына сәйкес фонетикалық әліпби сөздерінің көмегімен беру ұсынылады. Телеграфтық радиобайланыс жүргізу барысында әуесқойлық радиостанцияларға осы Қағидалардың 12-қосымшасына сәйкес тек Морзе кодын (әліпбиін) қолдануға рұқсат етіледі.

      52. Әуесқойлық радиостанциялармен радиобайланыс жүргізу уақытында ақпарат алмасу радиоәуесқойлық, компьютерлік тақырып және бағдарламалық қамтамасыз ету, радиоспорт мәселелерін, радиотолқындарды таратуды, әуесқойлық радиостанциялар аппаратурасының техникалық деректерін, антенналар мен ауа райын талқылаумен шектеледі.

      53. Радиоалмасу көрсетілген тақырып шегінде ашық мәтінмен осы Қағидалардың 13-қосымшасына сәйкес қабылданатын сигналдарды бағалау осы Қағидалардың 14-қосымшасына сәйкес Q-кодын қолдану және осы Қағидалардың 15-қосымшасында көрсетілген радиоәуесқой кодын қолдану арқылы жүргізіледі.

      54. Әуесқойлық радиостанция иелеріне:

      1) жиілік диапазондарында әуесқойлық радиостанция санатына көзделмеген сәуле шығару түрі, қуаты бар жиілік диапазонында жұмыс істеуге;

      2) тағайындалмаған шақыру сигналымен жұмыс істеуге, арнайы шақыру сигналдарын пайдалану қағидаларын немесе режимдерін бұзуға;

      3) Қазақстан Республикасының аумағында әуесқойлық радиостанцияны пайдалану құқығына рұқсаты жоқ, ұжымдық радиостанцияның мүшелері болып табылмайтын тұлғаларды ұжымдық немесе жеке радиостанциялардан хабар тарату жұмысына жіберуге;

      4) дөрекі, намысқа тиетін, боғауыз сөздер мен сөз орамдарын қолдануға;

      5) телевизиялық, радио және басқа бағдарламаларды (радиоәуесқойлықтан басқа) ретрансляциялауға;

      6) шақыру сигналынсыз жұмыс істейтін радиостанциялармен және әуесқойлық емес радиостанциялармен (апат сигналын беруден басқа) радиобайланыс жүргізуге;

      7) спутниктерден сигнал қабылдау үшін бөлінген әуесқойлық диапазондар учаскелерінде хабар тарату жұмыстарына;

      8) әуе және теңіз кемелерінде осы объектілер үшін жауапты тұлғалардың рұқсатынсыз әуесқой радиостанцияларды орнатуға;

      9) қосалқы негіздегі әуесқойлық диапазонындағы қызметтік радиостанцияларға және авариялық байланыс қызметіне кіретін әуесқойлық радиостанцияларға қасақана кедергі жасауға;

      10) әуесқойлық радиобайланыстан табыс табуға рұқсат етілмейді.

      55. Әуесқойлық радиостанцияларға шақыру сигналдары Халықаралық Электрбайланыс Одағы регламентінің талаптарына сәйкес беріледі.

      56. Қазақстан Республикасының радиоәуесқойында жеке пайдаланылатын радиостанцияға арналған тек бір ғана тұрақты негіздегі шақыру сигналы болады.

      57. Қазақстан Республикасының радиоәуесқойлық қызметінің шақыру сигналдарының префикстері:

      1) UN - Қазақстан Республикасы әуесқойлық радиостанцияларының барлығына беріледі;

      2) UO - радиоәуесқойлар радиостанцияларына UN сериялы префикс таусылған кезде беріледі;

      3) UP - арнайы әуесқойлық радиостанцияларға беріледі;

      4). UQ - резерв (Қазақстан Республикасының байланыс саласындағы уәкілетті мемлекеттік органының арнайы шешімі шыққанға дейін берілмейді).

      Әуесқойлық радиостанцияның санатына қарай шақыру сигналдарының мынадай конструкциялары қолданылады.

      "Экстра" санаты:

      1) префикс - осы Қағидалардың 57-тармағына сәйкес екі әріп;

      2) 0-ден 9-ға дейінгі бір сан;

      3) суффикс — осы Қағидалардың 16-қосымшасына сәйкес бір әріп;

      Мысалы: UN0A.

      Бірінші санат:

      1) префикс - осы Қағидалардың 57-тармағына сәйкес екі әріп;

      2) 0-ден 9-ға дейінгі бір сан;

      3) суффикс - екі әріп, біріншісі - осы Қағидалардың 16-қосымшасына сәйкес;

      екіншісі - "А"-дан "Z"-Ke дейін;

      Мысалы: UN 7AA.

      Екінші, үшінші санат:

      1) префикс - осы Қағидалардың 57-тармағына сәйкес екі әріп;

      2) 0-ден 9-ға дейінгі бір сан;

      3) суффикс - үш әріп:

      біріншісі - осы Қағидалардың 16-қосымшасына сәйкес;

      екінші - "А"-дан "Z"-Ke дейін;

      үшінші - "А"-дан "Z"-Ke дейін

      Мысалы: UN 7AAA.

      Ұжымдық радиостанциялар:

      1) префикс - осы Қағидалардың 57-тармағына сәйкес екі әріп;

      2) 0-ден 9-ға дейінгі бір сан;

      3) суффикс - үш әріп:

      біріншісі - осы Қағидалардың 16-қосымшасына сәйкес;

      екіншісі — "W", "Y", "Z"; үшіншісі - "А"-дан "Z"-Ke дейін;

      Мысалы: UN 7AWA.

      58. Шақыру сигналын таңдау мүмкіндігі әуесқойлық радиостанцияларға тек бір блок шегінде беріледі. Келесі блоктан шақыру сигналдарын беру, алдыңғы блоктан кемінде 20 әріп қолданылғаннан кейін ғана беріледі, ауытқуға жел берілмейді.

      59. Шақыру сигналы латын әліпбиі тәртібімен беріледі. Жағымсыз естілетін әріптерден құрылған шақыру сигналдары, сондай-ақ SOS, QRA-QTZ берілмейді.

      60. Шет мемлекеттердің азаматтарына мынадай конструкциядан тұратын бөлшек шақыру сигналдары беріледі.

      1) префикс - осы Қағидалардың 57-тармағына сәйкес екі әріп;

      2) бөлшек белгісі;

      3) шет ел азаматының жеке шақыру сигналы.

      Мысалы: UN/DL 2AB.

      61. Радиостанция жабылған жағдайда, қолданылған шақыру сигналы басқа тұлғаға жаңадан қолдануға 5 жылдан кейін ғана беріледі.

      62. Арнайы шақыру сигналдарына құрылым жүйесі өзгеше және экспедицияларды, салтанатты, мерейтойлық іс-шараларды өткізу үшін шектеулі мерзімге берілетін шақыру сигналдары жатады. Арнайы шақыру сигналдарын күнделікті қолдануға тыйым салынады.

      63. Арнайы шақыру сигналдарын уәкілетті орган береді.

      64. Әуесқойлық радиостанцияның арнайы шақыру сигналын алу үшін эфирдегі жұмысты бастаудың болжамды күнінен кемінде бір ай бұрын мынадай құжаттар ұсынылады:

      1) арнайы шақыру сигналын беру туралы өтініш;

      2) әуесқойлық радиостанцияны пайдалануға рұқсаттың көшірмесі.

      65. Басқа мемлекеттердің азаматтарына арнайы шақыру сигналдары берілмейді, оларға Қазақстан Республикасының радиоәуесқойлары міндетті түрде қатысқан жағдайда халықаралық экспедициялар үшін жол беріледі.

      66. Радиоәуесқойлық репитерлер мен ретрансляторлар - автоматты режимде жұмыс істейтін және әуесқойлық радиостанциялардың сигналдарын бір диапазон (репитер) шегінде немесе бір диапазоннан екіншісіне ретрансляциялау үшін пайдаланылатын қабылдап-таратушы радиостанциялар (ретранслятор).

      67. Радиоәуесқойлық репитерлер мен ретрансляторларды кез келген радиоәуесқой не радиоәуесқойлар ұжымы орнатады.

      68. Радиоәуесқойлық ретрансляторды орнатуға рұқсатты аумақтық орган ресімдеп, жұмыс істеу каналының нөмірі мен шақыру сигналдын беруді жүзеге асырады.

      69. Радиоәуесқойлық репитерлерді немесе ретрансляторларды Интернет не басқа желілер арқылы басқа радиоәуесқойлық желілерге қосуға болады.

      70. Осы Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес радиоәуесқойлық ретрансляторларға арналған қабылдап-тарату жиіліктері келтірілген.

      71. Ретрансляторлардың қуаты 100 Вт аспаса, қолданылатын модуляция түрі - жиіліктік (F3E) немесе сандық (DIGIMODE).

      72. Ретрансляторларға мынадай конструкциядағы шақыру сигналдары беріледі:

      1) префикс - осы Қағидалардың 57-тармағына сәйкес екі әріп;

      2) 0-ден 9-ға дейінгі сан;

      3) суффикс - үш әріп:

      біріншісі - "U";

      екіншісі — осы Қағидалардың 16-қосымшасына сәйкес;

      үшіншісі — "А"-дан "Z"-Ke дейін.

      73. Спорттық радиопеленгация бойынша жарыстар үшін ("түлкі аулау") әрқайсысы 5 Вт, 3500-3650 кГц, 144-146 мГц және 430-440 мГц диапазондарында телеграфпен немесе телефонмен жұмыс істейтін отыз таратқышқа дейін қолдануға рұқсат етіледі.

      74. Осы Қағидалардың 18-қосымшасына сәйкес спорттық радиопеленгацияға арналған таратқыштарға шақыру сигналдары беріледі.

      75. Радиоспорттың тікелей қатысу түрлерін бойынша жарыстарға қатысу үшін әуесқойлық радиостанцияларға шақыру сигналдары мынадай нысанда беріледі:

      1) префикс — осы Қағидалардың 57-тармағына сәйкес екі әріп;

      2) 0-ден 9-ға дейінгі сан;

      3) суффикс - екі әріп:

      біріншісі - "W";

      екіншісі — "А"-дан "Z"-Ke дейін.

      76. Радиокөпсайыс бойынша жарыстарда 1830-1930 кГц және 3500-3650 кГц жиілік диапазондарында телеграфтық немесе телефондық режимде жұмыс істеу үшін қуаты 5 Вт дейінгі радиостанцияларды қолдануға рұқсат етіледі.

  Радиоәуесқойлық қызметтердің
радиоэлектрондық құралдарын
тіркеу және пайдалану
қағидаларына
1-қосымша

Әуесқойлық радиостанцияларға рұқсат етілетін жиілік жолақтары, қуат және сәуле шығару түрлері

Санаты

Қуаты, Вт

Жиілік жолағы, кГц

Радиобайланыс түрі

1

2

3

4

5

1

3-санаттағы жеке және ұжымдық қолданыстағы радиостанциялар

100

1810-1838 1838-1842 1842-2000

CW

DIGIMODE

CW, SSB, AM

100

3500-3800 3580-3600 3730-3740 3600-3800

CW

CW, DIGIMODE

SSTV

CW, SSB

100

7000-7200 7035-7045 7040-7200

CW

CW, DIGIMODE, SSTV

CW, SSB

100

21000-21450 21080-21120

CW

CW, DIGIMODE

100

28000-29700 28050-29125 28200-28300 28200-29700 29200-29700

CW

CW, DIGIMODE

CW, DIGIMODE

CW, SSB

CW, SSB, AM, FM

50

УҚТ - диапазоны

2

2-санаттағы жеке және ұжымдық қолданыстағы радиостанциялар

200

1810-1838

1838-1842

1842-2000

CW

CW, DIGIMODE

CW, SSB AM

200

3500-3800 3580-3600 3730-3740 3600-3800

CW

CW, DIGIMODE

SSTV

CW, SSB

200

7000-7200 7035-7045 7040-7200

CW

CW, DIGIMODE, SSTV

CW, SSB

200

14000-14350 14070-14099 14101-14112 14100-14200 14225-14235

CW

CW, DIGIMODE

CW, DIGIMODE

CW, SSB

SSTV

200

18068-18168 18100-18168

CW

CW, DIGIMODE

200

21000-21450 21080-21120 21150-21450

CW

CW, DIGIMODE

CW, SSB

200

24890-24990 24920-24990

CW

CW, DIGIMODE

200

28000-29700 28050-28125 28200-28300 28200-29700 29200-29700

CW

CW, DIGIMODE

CW, DIGIMODE

CW, SSB

CW, SSB, AM, FM

50

УҚТ - диапазоны

3

1-санаттағы жеке және ұжымдық қолданыстағы радиостанциялар

500

1810-1838 1838-1842 1842-2000

CW

CW, DIGIMODE

CW, SSB AM

500

3500-3800 3580-3600 3730-3740 3600-3800

CW

CW, DIGIMODE

SSTV

CW, SSB

500

7000-7200 7035-7045 7040-7200

CW

CW, DIGIMODE CW,

SSB

500

10100-10150 10110-10150

CW

CW, DIGIMODE

500

14000-14350 14070-14099 14101-14112 14225-14235 14100-14350

CW

CW, DIGIMODE

CW, DIGIMODE

SSTV

CW, SSB

500

18068-18168 18100-18109 18110-18168

CW

CW, DIGIMODE

CW, SSB

500

21000-21450 21080-21120 21150-21450

CW

CW, DIGIMODE

CW, SSB

500

24890-24900 24920-24930 24930-24990

CW

CW, DIGIMODE

CW, SSB

500

28000-29700 28050-28125 28200-28300 28200-29700 29200-29700

CW

CW, DIGIMODE

CW, DIGIMODE

CW, SSB

CW, SSB, AM, FM

100

УҚТ - диапазоны

4

"Экстра" санатындағы жеке және ұжымдық қолданыстағы радиостанциялар

1000

1810-1838

1838-1842

1842-2000

CW

CW, DIGIMODE

CW, SSB AM

1000

3500-3800

3580-3600

3730-3740

3600-3800

CW

CW, DIGIMODE

SSTV

CW, SSB

1000

7000-7200 7035-7045 7040-7200

CW

CW, DIGIMODE

CW, SSB

1000

10100-10150 10110-10150

CW

CW, DIGIMODE

1000

14000-14350 14070-14099 14101-14112 14225-14235 14100-14350

CW

CW, DIGIMODE

CW, DIGIMODE

SSTV

CW, SSB

1000

18068-18168 18100-18109 18110-18168

CW

CW, DIGIMODE

CW, SSB

1000

21000-21450 21080-21120 21150-21450

CW

CW, DIGIMODE

CW, SSB

1000

24890-24990 24920-24930 24930-24990

CW

CW, DIGIMODE

CW, SSB

1000

28000-29700 28050-28125 28200-28300 28200-29700 29200-29700

CW

CW, DIGIMODE

CW, DIGIMODE

CW, SSB

CW, SSB, AM, FM

100

УҚТ - диапазоны


      Ескертпе:

      1. Егер кейбір жиілік жолақтары үшін бірнеше рұқсат етілген сәуле шығару түрі келтірілсе, онда бірінші көрсетілген түрі басымдыққа ие болады.

      2. 10 МГц төмен жиілік жолақтары үшін SSB-мен жұмыс кезінде төменгі бүйірлік жолақ (LSB), ал 10 МГерц жоғары жиілік жолақтары үшін жоғарғы бүйірлік жолақ (USB) қолданылады.

      3. Радиоәуесқойларға:

      1830-1835 кГц, 1840-1845 кГц, 1907-1913 кГц, 3500-3510 кГц, 3790-3800 кГц, 7000-7010 кГц, 7040-7045 кГц, 10100-10105 кГц, 14000-14025 кГц, 14190-14200 кГц, 18068-18073 кГц, 18140-18150 кГц, 21000-21025 кГц, 21290-21300 кГц, 24890-24895 кГц, 24940-24950 кГц, 28000-28025 кГц, 28490-28500 кГц халықаралық "DX" учаскелерінде және 29300-29510 кГц жергілікті радиостанциялармен радиобайланыс жүрізден бас тарту ұсынылады.

      4. 1-ші экстра санаттағы рұқсаты бар радиоәуесқойлардың ерекше жағдайларда УҚТ диапазонында 1000 Вт қуатпен (Айдан кері шағылысқан EME радиобайланысын, тропосфералық радиобайланыс және т.б.) жұмыс істеу үшін арнайы рұқсат алуы қажет.

УҚТ - диапазоны

Санаты

Жиілік жолағы МГц

Радиобайланыс түрі

1

2

3

"Экстра" санатындағы 1 және 3-санаттағы жеке және ұжымдық қолданыстағы радиостанциялар

144.000-144.150 144.150-144.500 144.500-445.800

CW

CW, SSB

FM

145.800-146.000 144.625-144.675

CW, SSB

DIGIMODE

430.000-432.150 432.150-432.500 432.500-435.000 435.000-438.000 438.000-440.000 433.625-433.725 438.025-438.175

CW

CW, SSB

FM

CW, SSB

FM

DIGIMODE

DIGIMODE

1260.000-1270.000

1270.000-1296.000

1296.000-1296.150

1296.150-1297.000

1297.000-1300.000

CW, SSB

FM, ATV

CW

CW, SSB

FM

5.65-5.67 ГГц

10.0-10.5 ГГц

47.0-47.2 ГГц

75.5-76.0 ГГц

119.98-120.02 ГГц

142.0-149.0 ГГц

241.0-250.0 ГГц


CW

SSB

FM

AM

ATV

  Радиоәуесқойлық қызметтердің
радиоэлектрондық құралдарын
тіркеу және пайдалану
қағидаларына
2-қосымша

Техникалық кластағы радиостанцияларға арналған жиілік жолақтары, қуат және сәуле шығару түрлері

Жиілік жолағы Мгц

Радио байланыс түрі

Класы және жолақтың ені

Қуаты Вт

Қолданылуы

1

2

3

4

5

6

1

3.500-3.650

144.1-145.8

430-440

тлг

тлг

тлг

100 А1А

100 A1A

100 A1A

5

Спорттық радиопеленгация сайыстарындағы автоматты таратқыштар

2

1.830-1.930

1.900-1.930


3.510-3.650

3.630-3.650

тлг

БЖЖ

AM

ТЛГ

БЖЖ

AM

100H A1A

3K00 R3E

J3E

6K00 АЗЕ 100H A1A

3КОО R3E

J3E

6K00 А3Е

5

Радиоүшсайыс пен көпсайыстан тікелей қатысатын жарыстар

3

28.8-29.7

144.5-145.8

430.0-440.0

1296.5-1300

ЧМ

24K0 Ғ3Е

G3E

5

Репитерлер және ретронсляторлар

4

28.2-28.4 144.3-144.5 144.8-145.0 430.0-440.0

ТЛГ

100НА1А

1

Радиошалқарлар

5

26.957-27.283

28.1-28.2

40.66-40.7

74.0-74.5

144.3-145.7


20К0 D+

25К0 D+

20К0 D+

20К0 D+

25К0 D+

0.5

1

1

1

1

Моделдерді радиобасқару. Әуесқойлық телемеханика құралдары. D+ телеметрия, телебасқару

  Радиоәуесқойлық қызметтердің
радиоэлектрондық құралдарын
тіркеу және пайдалану
қағидаларына
3-қосымша

Емтихан сұрақтарының тақырыптық тізбесі

      1. Электртехника негіздері.

      2. Радиотехника негіздері.

      3. Антенналық-фидерлік құрылғылардың негізі.

      4. Радиостанцияларды пайдалануға рұқсаттарды ресімдеу тәртібі.

      5. Радиостанцияларды пайдалану тәртібі.

      6. Радиоәуесқойлық байланыс жүргізу тәртібі.

      7. Әуесқойлық радиостанцияларға қойылатын техникалық талаптар.

      8. Әуесқойлық радиостанциялардың шақыру сигналдарының жүйесі.

      9. Радиоәуесқойлар коды.

      10. Техникалық қауіпсіздік қағидалары (электр қауіпсіздігі,

      антенналық-фидерлік қондырғыларды құру және пайдалану, өрт

      қауіпсіздігі).

  Радиоәуесқойлық қызметтердің
радиоэлектрондық құралдарын
тіркеу және пайдалану
қағидаларына
4-қосымша

Қорытынды

      ________________________облысы бойынша біліктілік комиссиясы

      20____ ж."____"_______________№_____________

      Азамат_______________________________________________________________

      _________санатындағы әуесқойлық радиостанцияны пайдалану бағдарламасы бойынша емтихан (әңгімелесу) тапсырды

      Азамат_____________________________

      өзінің білімі мен жұмыс тәжірибесі бойынша________________санатындағы жеке/ұжымдық әуесқойлық радиостанцияны пайдалана алады.

      Комиссия мүшелері:

Т.А.Ә.

Қолы  Радиоәуесқойлық қызметтердің
радиоэлектрондық құралдарын
тіркеу және пайдалану
қағидаларына
5-қосымша

      _____________________________________________________________________

      (Байланыс саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның аумақтық органы)

      _____________________________________________________________________

ӨТІНІШ-САУАЛНАМА

      Тегі, аты, әкесінің аты______________________________________________

      Туған жылы, айы, күні________________________________________________

      Тұратын жері_________________________________________________________

      Жеке куәлігінің нөмірі_______________________________________________

      Бұрын рұқсаты болған_________________________________________________

      ________________санаттағы__________________________________әуесқойлық

      радиостанцияны пайдалануға рұқсат беруді сұраймын.

      Қазақстан Республикасының радиоәуесқойлық қызметінің радиоэлектрондық құралдары мен жоғары жиілікті құрылғыларын тіркеу және пайдалану қағидаларының ережелерімен таныстым және оның талаптарын қатаң сақтауға міндеттенемін.

      "___"_____________ 20____ж. Қолы____________

  Радиоәуесқойлық қызметтердің
радиоэлектрондық құралдарын
тіркеу және пайдалану қағидаларына
6-қосымша

ӨТІНІШ

      Мен,_________________________________________________________________

      Паспорт (жеке куәлік)________________________________________________

      менің________________________________________________________________

      (туыстық деңгейі, тегі, аты, әкесінің аты)

      ___________________________________________________________әуесқойлық радиостанцияны пайдалану құқығына рұқсат алуына келісемін, бұл ретте радиостанцияда және антенна-мачталық құрылыстарда ТЭЕ және ТҚЕ сақталуын қамтамасыз етуге міндеттенемін әрі Қазақстан Республикасының радиоәуесқойлық қызметінің радиоэлектрондық құралдары мен жоғары жиілікті құрылғыларын тіркеу және пайдалану қағидаларымен әуесқойлық радиостанциялардың иелеріне жүктелген жауапкершіліктің бәрін өзіме қабылдаймын.

      "____"__________20____ж. Қолы____________

  Радиоәуесқойлық қызметтердің
радиоэлектрондық құралдарын
тіркеу және пайдалану
қағидаларына
7-қосымша

      Ескерту. 7-қосымшаға өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 19.09.2014 № 995; 16.06.2016 № 353 қаулыларымен.


Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлiгiнің Байланыс, ақпараттандыру және бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы мемлекеттік бақылау комитеті

Комитет государственного контроля в области связи, информатизации и средств массовой информации Министерства информации и коммуникаций Республики КазахстанӘуеқойлық қабылдау-тарату

радиостанциясын пайдалануға

құқық беретін

РҰҚСАТТАМА

РАЗРЕШЕНИЕ

на право эксплуатации

любительской приемо-передающей

радиостанции

РҰҚСАТТАМА № ______

РАЗРЕШЕНИЕ

Шақыру сигналы ___________

Позывной сигнал

Радиостанция иесі

Владелец (руководитель)

радиостанции

__________________________

РАДИОСТАНЦИЯ САНАТЫ

________________________

Категория радиостанции

___________________________

Фото

3,5 х 4,5


БАИ бастығы

Руководитель ИИС

______________

Берілген уақыты

Дата выдачи _______________

Радиостанцияның орналасқан жері

Местонахождение радиостанции
РЭҚ тіркеу туралы мәлімет

Сведение о регистрации РЭС

РЭҚ

маркасы

Марка

РЭС

Зауыттық

нөмірі

Заводской

номер

Қолы

ПодписьРЭҚ тіркеу туралы мәлімет

Сведение о регистрации РЭС

РЭҚ

маркасы

Марка

РЭС

Зауыттық

нөмірі

Заводской

номер

Қолы

ПодписьҰзарту белгі

Отметки о продлении

Жылы

Год

Қолы

Подпись
  Радиоәуесқойлық қызметтердің
радиоэлектрондық құралдарын
тіркеу және пайдалану қағидаларына
8-қосымша

Қазақстан Республикасының байланыс саласындағы уәкілетті мемлекеттік органының аумақтық органының бастығына

      Шетел азаматына Қазақстан Республикасының аумағында әуесқойлық радиостанцияны уақытша пайдалану құқығына рұқсат ресімдеуге өтініш-сауалнама Application for a Temporary Amateur of Kazakhstan Republic Radio License

      1. Аты, әкесінің аты_________________________________________________

      Name

      2. Тегі______________________________________________________________

      Give Names

      3. Туған жері және күні______________________________________________

      Date and place of Birth

      4. Азаматтығы________________________________________________________

      Citizenship

      5. Тұрғылықты мекенжайы______________________________________________

      Permanent home address

      6. Паспортының нөмірі________________________________________________

      Passport number

      7. Шақыру сигналы____________________________________________________

      Callsign

      8. Санаты____________________________________________________________

      Class license

      9. Рұқсат берілетін мерзім___________________________________________

      Required period for temporary license

      10. Радиостанцияның тұрған орны (мекенжайы)__________________________

      Location of amateur station installation

      (complete address required)

      11. Әкелінетін аппаратура____________________________________________

      Equipment to be brought

      Мен берген мәліметтердің дұрыстығына кепілдік беремін.

      I declare that the information I have give is correct.

      12. Өтініш иесінің қолы______________________________________________

      Application signature

      Мерзімі______________________

      Date

  Радиоәуесқойлық қызметтердің
радиоэлектрондық құралдарын
тіркеу және пайдалану
қағидаларына
9-қосымша

Анықтама

      20____ ж. "___"___________ №__________

      _____________________________________________________________________

      аумақтық орган

      азамат_______________________________________________________________

      ___________________________________________________________байланысты

      шақыру сигналы әуесқойлық радиостанцияны пайдалану құқығына берілген 20_____ж. "___"______ №_______ рұқсатты_________аумақтық органға тапсырғанын растайды.

      Басшы ____________

      қолы

      МО.

  Радиоәуесқойлық қызметтердің
радиоэлектрондық құралдарын
тіркеу және пайдалану
қағидаларына
10-қосымша

Әуесқойлық радиостанцияларды техникалық байқау
АКТІСІ

      №________ "____"_________ 20_____ж.

      Біз, аумақтық орган қызметкерлері_____________ санаттағы жеке (ұжымдық) қолданыстағы әуесқойлық радиостанцияға техникалық байқау жүргіздік.

      Иесінің (басшысының) Т.А.Ә.__________________________________________

      Радиостанциянын мекенжайы____________________________________________

      Шақыру сигналы_______________________________________________________

      Бұл ретте мыналар анықталды (қабылдағыш-таратқыштың, антеннаның қысқаша сипатты)

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      Қорытынды (нормаларға сәйкестігі, құжаттаманың болуы)

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      Актіге қол қойғандар:

      Т.А.Ә. Қолы

  Радиоәуесқойлық қызметтердің
радиоэлектрондық қуралдарын
тіркеу және пайдалану
қағидаларына
11-қосымша

Фонетикалық әліпби

A

Анна, Антон

Alpha

В

Борис

Bravo

С

центр, цапля

Charlie

D

Дмитрий

Delta

E

Елена

Echo

F

Федор

Foxtrot

G

Галина

Golf

H

Харитон

Hotel

I

Иван

India

J

Иван краткий, йот

Juliett

К

киловатт, Константин

Kilo

L

Леонид

Lima

M

Михаил, Мария

Mike

N

Николай

November

О

Ольга

Oscar

P

Павел

Papa

Q

Щука

Quebec

R

Роман, радио

Romeo

s

Сергей

Sierra

T

Тамара, Татьяна

Tango

и

Ульяна

Uniform

V

жук, Женя

Viktor

W

Василий

Whisky

X

знак, икс

X-ray

Y

Игрек

Yankee

z

Зинаида

Zulu

  Радиоәуесқойлық қызметтердің
радиоэлектрондық құралдарын
тіркеу және пайдалану
қағидаларына
12-қосымша

Морзе коды (әліпби)

Әріптер

Телеграфтық код

Цифрлар, тыныс белгілері, қызметтік белгілер

Телеграфтық код

Латын

Орыс

1

2

3

4

5

6

1

А

A

._

1

.____

2

В

Б

_...

2

..___

3

С

Ц

_._.

3

...__

4

D

Д

_..

4

...._

5

E

E

.

5

.....

6

F

Ф

.._.

6

_....

7

G

Г

__.

7

__...

8

Н

X

....

8

___..

9

І

И

..

9

____.

10

J

Й

.___

0

_____

11

К

К

_._


.

.. .. ..

12

L

Л

._..


.

._._._

13

M

M

__

/

_.._.

14

N

H

_.

?

..__..

15

О

О

___

!

__..__

16

P

П

.__.

Бөлім

_..._

17

Q

Щ

__._18

R

Р

._.

19

S

С

...

20

T

Т

_

21

U

У

.._

22

V

Ж

..._

23

W

В

.__

24

X

Ь

_.._

25

Y

Ы

_.__

26

Z

З

__..

  Радиоәуесқойлық қызметтердің
радиоэлектрондық құралдарын
тіркеу және пайдалану
қағидаларына
13-қосымша

Әуесқойлық радиостанциялардың сигналдарын бағалау

Балдар

Мағынасы

1

2


"R" шәкілі (түсініктілігі)

1

Түсініксіз, қабылдау мүмкін емес

2

Кейбір белгілер (сөздер) әзер түсінетіндей, қабылдау мүмкін емес

3

Көп күш жұмсап түсінерлік (30 - 50 %)

4

Біршама түсінікті (50 - 80 %)

5

Түсінікті(100%)


"S" шәкілі (сигналдың күші)

1

Нашар естіледі, қабылдау мүмкін емес

2

Сигналдар ете әлсіз, қабылдау мүмкін емес

3

Сигналдар өте әлсіз, қабылдау қиын

4

Сигналдар әлсіз, қабылдау қиын

5

Сигналдар қанағаттанарлықтай, қиындықсыз қабылданады

6

Сигналдар анық, киындықсыз қабылданады

7

Бірқалыпты қатты сигналдар

8

Қатты сигналдар

9

Өте қатты сигналдар


"Т" шәкілі (үн)

1

Оғаш, шуылды үн

2

Шуылы көп үн, әуенсіз

3

Қарлығыңқы, аздап әуенді үн

4

Орташа әуенді үн

5

Сыңғырлаған әуенді-модуляцияланған үн

6

Әуенді үн, пульсация байқалады

7

Әуенді үн, пульсация баяу

8

Таза әуенді үн, пульсация мүлдем баяу

9

Таза әуенді үн


"М" шәкілі (модуляция сапасы)

1

Шуыл көп, қабылдау мүмкін емес

2

Шуыл өте көп, қабылдау қиын

3

Ептеген шуыл бар

4

Мүлде аз шуыл

5

Шуыл жоқ

  Радиоәуесқойлық қызметтердің
радиоэлектрондық құралдарын
тіркеу және пайдалану
қағидаларына
14-қосымша

Q-кодының мәні

1

2

3

1

QRA

Сіздің станцияңыз қалай аталады?

Менің станциям...деп аталады

2

QRB

Сіз менің станциямнан жобамен қандай қашықтықтасыз?

Біздің станцияларымыздың арасындағы қашықтық жобамен километрге тең

3

QRG

Менің нақты жиілігімді айтыңызшы

Сіздің нақты жиілігіңіз...

4

QRH

Менің жиілігім өзгеріп тұра ма?

Сіздің жиілігіңіз өзгеріп тұрады

5

QRI

Менің хабарымның үні қандай?

Сіздің хабарыңыздың үні...

6

QRK

Менің сигналдарым қаншалықты анық?

Сіздің сигналыңыз...

7

QRL

Сіздің уақытыңыз бар ма?

Менің уақытым жоқ, кедергі жасамаңыз

8

QRM

Сізге басқа станциялар кедергі келтіре ме?

Маған басқа станциялар кедергі келтіреді

9

QRN

Сізге атмосфералық шуылдар кедергі жасай ма?

Маған атмосфералық шуылдар кедергі жасайды

10

QRO

Мен таратқыштың қуатын кебейтейін бе?

Таратқыштың қуатын көбейтіңіз

11

QRP

Мен таратқыштың қуатын азайтайын ба?

Таратқыштың қуатын азайтыңыз

12

QRQ

Менің жылдам хабарлауыма бола ма?

Тезірек хабарлаңыз

13

QRS

Менің баяу хабарлауыма бола ма?

Баяу хабарлаңыз

14

QRT

Мен хабарлауды аяқтайын ба?

Хабарлауды аяқтаңыз

15

QRU

Мен үшін хабар бар ма?

Сізге ешқандай хабар жоқ

16

QRV

Сіз дайынсыз ба?

Мен дайынмын

17

QRW

Мен... Сіздің... кГц (МГц) шақыратыныңызды хабарлайын ба?

Өтінемін,... менің оны... кГц (МГц) шақыратынымды хабарлаңыз

18

QRX

Менімен қашан хабарласасыз?

Күте тұрыңыз мен қайтадан байланысқа шығамын

19

QRZ

Мені кім шақырады?

Сізді....шақырады

20

QSA

Менің сигналым қаншалықты күшті?

Сіздің сигналыңыздың күші...

21

QSB

Менің сигналым естіледі ме?

Сіздің сигналыңыз естілмейді

22

QSD

Менің манипуляциямда ақау бар ма?

Сіздің манипуляцияңызда ақау бар...

23

QSK

Сіз мені өз сигналыңыздың арасындағы кідірістерде естисіз бе?

Мен сізді өз сигналымның арасындағы кідірісте естимін

24

QSL

Қабылдағаныңызды растай аласыз ба?

Сізді қабылдағанымды растаймын

25

QSO

Сіз... тікелей хабарласа аласыз ба?

Мен... тікелей хабарласа аламын

26

QSP

Сіз.... хабарлай аласыз ба?

Мен... хабарлай аламын

27

QSY

Мен басқа жиілікке ауысайын ба?

Басқа жиілікке ауысыңыз

28

QSX

Сіз... кГц (МГц) жиілікте шақыру сигналын естіп отырсыз ба?

Мен... кГц (МГц) жиілікте шақыру сигналын естіп отырмын

29

QTC

Сізде хабарлама бар ма?

Сізге хабарлама бар

30

QTH

Сіз қай жердесіз?

Мен... жердемін

31

QTR

Қазір қай уақыт?

Уақыт... сағат

  Радиоәуесқойлық қызметтердің
радиоэлектрондық құралдарын
тіркеу және пайдалану қағидаларына
15-қосымша

Радиоәуесқойлар коды

1

2

3

Код мәні

Ағылшын тіліндегі

Қазақ


мәні

тіліндегі мәні

АВТ

About

жобамен, шамамен

ADR

Addreess

мекенжай

AFTER

After

кейін

AGN

Again

тағы

ALL

All

барлығы

ALSO

Also

сонымен қатар

AM

Amplitude modulation

амплитудалық модуляция

ANT

Antenna

антенна

AT

At

-ға, -ге, жанында (жалғаулар, шылаулар)

BAD, BD

Bad

жаман

BAND

Band

диапазон

BCNU

-

қайта кездесуге қуаныштымын

BEAM

Beam

бағытталған (антенна)

BEST

Best

өте жақсы

BOX

Box

жәшік (пошта)

BUT

But

бірақ

CALL

Call

шақыру (сигнал)

CFM

Confirm

растау, растаймын

CHEERIO

Cheerio

сәттілік тілеймін

CLG

Calling

шақырады, шақырамын

CONDX

Conditions

жағдай, естілуі

CONGRATS

Congratulations

құттықтау

COPI

Copy

жазу (қабылдау)

CQ

-

барлығына (жалпы шақыру)

CU

See you

кездесеміз (эфирде)

CUAGN

See you again

тағы кездесерміз

CUL

See you later

кештеу кездесерміз

CW

Continuous wave

тоқтаусыз тербеліс

DE

-

сол жақтан

DIRECT

Direct

тікелей

DR

Dear

қымбатты


DWN

Down

төмен, төменірек

W

-

алыс байланыс, қашық

Ex

бұрынғы (шақыру сигналы туралы)

FB

Fine business

ғажап, керемет

FRR. FOR. FR

For

үшін

FM

From

-дан, -ден, -тан, -тен

FM

Freguency modulation

жиілік модуляциясы

FREQ

Freduency

жиілік

FROM

From

ол жақтан

GA

Go ahead

қане, бастаңыз

GA

Good aftenoon

Қайырлы күн

GB

Good bye

Сау болыңыз, көріскенше

GD

Good day

Қайырлы күн

GE

Good evening

Қайырлы кеш

GLD

Glad

қуаныштымын

GM

Good mooning

Қайырлы таң

GN

Good night

Қайырлы түн

GND

Ground

Жерге тұйықтау

GOT

Got

алдым

GUD

Good

жақсы

GUHOR

---

түк естілмейді

HAM

---

қысқа-толқыншы әуесқой

HF

High freguncy

жоғары жиілік

---

күлкіні білдіреді

HOPE, HPE

Hope

үміттенемін

HR

Here

осында

HRD

Heard

естідім

HW

---

Қалыңыз қалай, мені естисіз бе?

INFO

Information

ақпарат

К

---

жауап беріңіз, таратыңыз


KW

Kilowatt

Киловатт

AT

Latitude

ендік

LF

Low freguency

төменгі жиілік

LID

---

нашар оператор

LONU

Longitude

ширек

LOG

Logdook

радиостанциялар тізімі

LSB

Lower side band

төменгі бүйірлік жолақ

LTR

Letter

хат

MIKE

Microphone

Микрофон

MFN

Minute

минут

MN1

Meny

көпшілігі

MOM

Moment

сәт

MSG

Message

хабарлама

MTR

Meter

Метр

NEAR,NR

Near

жақын

NBFM

Narrow band freguency

жіңішке жолақты жиілікті

Modulation

модуляция


NIL

---

ештеңе

NR

Number

Нөмір

NW

Now

енді хабарлауға кірісемін

OK

---

түсіндім, қабылдадым

OM

Old man

таныс (сөзбе-сөз — қарт адам)

ONLY

Only

тек

OP, OPR

Operator

Оператор, радист

OU10pt} nbsp;

Output

берілетін қуат

PA

Power amplifier

күшті үлғайтқыш

PM

Post meridian

түстен кейін

PSE

Please

өтінемін

PSED

Pleased

ризамын

PWR

Power

қуат

R

Right

дұрыс қабылдадым

RCV

Receive

қабылдау, алу

RCVR

Receiver

қабылдағыш

REPT, RPRT

Report

Хабарлама

RIG

---

Таратқыш

RPT

Repeat

Қайталау, қайталаңыз, қайталаймын


RTTY

Radioteletype

Радиотелетайп

SIGS

Signals

Сигналдар

SK.ED

Schedule

жұмыс кестесі

SM. SUM

Some

кейбіреуі, бірнешеуі

SOON, SN

Soon

жуырда, жақында

SORI, SRI

Sorry

өкінішке орай

SSB

Single side band

бір жолақты модуляция

STN

Station

Станция

SURE

Sure

Сенімділік, сенімді болыңыз

SWL

Short wave listener

бақылаушы

SWR

S landing wave radio

тұрақты толқын коэффициенті (ТТК)

TEST

Test

жарыс

TIME

Time

уақыт

TKS

Thanks

алғыс

TRCVR

Tranceiver

Трансивер

TU

Thank you

Рахмет

TUBE

Tube

Лампа

TV1

Television interference

телевизия қабылдауына кедергі

TX

Transmitter

таратқыш

TXT

Text

мәтін

U

You

сіз

UFB

Ultra fb

УҚТ

UNLIS

Unlicensed

заңсыз станция

UP

Up

жоғары

UR

Your

сіздікі

URS

Yours

сіздің

USB

Upper side bind

жоғары бүйірлік жолақ

UIA

Via

арқылы

VFO

Variable frequency oscillator

баяу диапазон генераторы

VHP

Very high frequency

өте жоғары жиіліктер

VY

Very

өте

WTTS

Watts

ватт

WEAK

Weak

әлсіз

WID

With

осыдан

WKD

Worked

жұмыс істеген


WLL

Will

боламын, болады, боласыз

WRK

Work

жұмыс, жұмыс істеу

WRKD

Worked

жұмыс істеді

WW

World wide

бүкіл әлем

WX

Weather

ауа райы

XTAL

Crystal

кварцты кристалл

XYL

Ex young lady

әйелі

YES

Yes

иә

YL

Young lady

бойжеткен

73

---

игі тілектер

88

---

ғашықтық пен сүйісу (әзіл ретінде беріледі)

БЛГ

--- 

ризамын

ДСВ

---

сау болыңыз

ЗДР

---

Саулығыңызды тілеймін

НЛД

---

"әуесқойлық диапазондағы" шығарылымдар

СПБ

--- 

рахмет

AS

---

күтіңіз

AR

---

хабардың соңы

ПК

---

жартылай дуплекспен жұмыс істеу

ВТ

--- 

бөлу белгісі

KN

---

өз корреспондентімді тыңдаймын

SK


---

таратудың толық аяқталуы

  Радиоәуесқойлық қызметтердің
радиоэлектрондық құралдарын
тіркеу және пайдалану
қағидаларына
16-қосымша

Қазақстан Республикасының облыстары мен қалаларының
шартты белгілері

Р/с №

Атаулары

Шақыру сигналы суффиксінің алғашқы әрпі

1

2

1.

Астана қаласы

Z

2.

Алматы қаласы

G

3.

Ақмола облысы

В

4.

Алматы облысы

Q

5.

Ақтөбе облысы

I

6.

Атырау облысы

О

7.

Шығыс Қазақстан облысы

J

8.

Жамбыл облысы

T

9.

Батыс Қазақстан облысы

M

10.

Қарағанды облысы

Р

11.

Қызылорда облысы

K

12.

Қостанай облысы

L

13.

Маңғыстау облысы

А

14.

Павлодар облысы

Ғ

15.

Солтүстік Қазақстан облысы

С

16.

Оңтүстік Қазақстан облысы

N

17.

Байқоңыр қаласы

S


      Әуесқойлық авария байланыс қызметіне кіретін радиостанциялардың арнайы шақыру сигналдарының X әрпінен басталатын суффиксі болады.

      Суффикстің бірінші әрпі Н - резервте.

      Суффикстің D, Е, R, V, Ү әріптері аумақтық әкімшілік өзгерістерге байланысты берілмейді, босаған кезде резервке жіберіледі.

  Радиоәуесқойлық қызметтердің
радиоэлектрондық құралдарын
тіркеу және пайдалану
қағидаларына
17-қосымша

Ұжымдық әуесқойлық радиостанция операторларының тізімі

      Шақыру сигналы______________________________________________________

      Радиостанция орналасқан мекенжай____________________________________

      Басшының Т.А.Ә._____________________________________________________

      Басшының қызмет және үй телефоны____________________________________

Р/с N

Оператордың Т.А.Ә.

Жеке шақыру сигналы

Санаты бойынша рұқсат етілген

ТҚ жөніндегі соңғы нұсқаулықтан өткен

1

1

2

3

4

2

3

4

5


      20____ж. "____"_______________

      Басшының қолы_________________

  Радиоәуесқойлық қызметтердің
радиоэлектрондық құралдарын
тіркеу және пайдалану
қағидаларына
18-қосымша

Спорттық радиопеленгация таратушылардың шақыру сигналдары

Тағайындалуы

Шақыру сигналы

Телеграф

Телефон

1

2

3

1.

Белгісі

МО (МОТ)

"Түлкі"

2.

Түлкі-1

МО Е

түлкі бірінші

3.

Түлкі-2

МО І

түлкі екінші

4.

Түлкі-3

MO S

түлкі үшінші

5.

Түлкі-4

МО Н

түлкі төртінші

6.

Түлкі-5

МО 5

түлкі бесінші


      және т.с.с. отыз таратқышқа дейін