"Балық және балық өнімдерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 19 мамырдағы N 743 Қаулысы

Қолданыстағы

      "Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 қарашадағы Заңын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі Қ АУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған "Балық және балық өнімдерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламенті бекітілсін.
      2. Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап он екі ай өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                   К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2009 жылғы 19 мамырдағы
N 743 қаулысымен 
бекітілген    

"Балық және балық өнімдерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламенті

1. Қолданылу саласы

      1. Осы "Балық және балық өнімдерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламенті (бұдан әрі - Техникалық регламент) осы Техникалық регламентке қосымшада көрсетілген Қазақстан Республикасының Сыртқы экономикалық қызметінің тауар номенклатурасының жіктеуіші бойынша кодтармен пайдаланылатын барлық өндірілетін (дайындалатын) және әкелінетін (импортталатын) балық және балық өнімдерінің түрлеріне қолданылады.
      Осы Техникалық регламент балықтан алынатын тағамдық өнімдердің қауіпсіздігіне, соның ішінде аквадақылдары өнімдеріне, балық және балық өнімдерін өндіру процестеріне, орамасына, таңбалауына және айналымына талаптар белгілейді.
      2. Осы Техникалық регламент талаптары:
      1) балықтарды көбейту және өсіру (жетілдіру) процестеріне;
      2) балалар үшін арнайы тағайындалған (соның ішінде емдәмдік және емдік-профилактикалық) тағамдарға, балық және балық өнімдеріне;
      3) балықтан әзірленген биологиялық активті және тағамдық қоспаларға;
      4) балықтан әзірленген азықтық және техникалық өнімдерге қолданылмайды.
      3. Балық және балық өнімдерін бірдейлендіру ондағы бірдейлендіру белгілерінің бар-жоғын қарап, тексеру арқылы жүргізіледі.
      Өнімдерді зерттеу және сынақтан өткізу үшін сынама алу және бірдейлендіру өнімдердің нақты атауына талаптар белгілейтін стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарды пайдалану арқылы мынадай жолмен жүргізіледі:
      өнім партиясын сипаттаушы құжаттарды талдау;
      өнімді зерттеу және сынақтан өткізу;
      өнімді қарап (органолептикалық) тексеру;
      заттаңбасында, тұтыну ыдысында, қосымша бетінде өніммен бірге ұсынылған мәтін түріндегі ақпаратты зерделеу.
      4. Нәтижесінде балық және балық өнімдері адамның денсаулығы мен қоршаған ортаға теріс әсерін тигізетін қауіпті ерекшелікке ие болатын неғұрлым ықтимал қатерлерге мыналар жатады:
      1) балық және балық өнімдерінің құрамында химиялық ластағыштардың болуы;
      2) құрамында улы элементтер, пестицидтер, радионуклидтер, басқа да зиянды заттар мен олардың қалдықтарының болуы;
      3) балық және балық өнімдерінің микробиологиялық және паразитологиялық контаминациясы;
      4) құрамында пайдалануға тыйым салынған тағамдық қоспалар мен гендік инженерия өнімдерінің болуы.
      5. Балық және балық өнімдерін дайындауда және өндіруде:
      кәсіпорынның орны мен аумағын таңдау, балық және балық өнімдерін дайындайтын өндірістік аймақтарды (үй-жайларды) орналастыру және жабдықтау;
      шикізатты өңдеуге дайындау;
      персоналды, жабдықтарды және тұрмыстық үй-жайларды дайындау;
      балық және балық өнімдерін өндіру, сақтау және олардың айналымы кезінде туындайтын барлық ықтимал қатерлері ескерілуі тиіс.

2. Терминдер мен анықтамалар

      6. Осы Техникалық регламентте Қазақстан Республикасының " Ветеринария туралы" 2002 жылғы 10 шілдедегі, "Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттығы туралы" 2002 жылғы 4 желтоқсандағы, "Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы" 2007 жылғы 21 шілдедегі заңдарына сәйкес терминдер мен анықтамалар, сондай-ақ мыналар пайдаланылады:
      1) аквадақыл өнімдері - бақыланатын жағдайда өсірілген немесе жетілдірілген балық және балыққа жатпайтын объектілер;
      2) балық консистенциясының бұзылуы - етті сүйектен ажырату кезінде паста тәрізденіп, бұлшық ет құрылымының бұзылуы салдарынан балық консистенциясының өзгеруі;
      3) жаңа ауланған балық - алыну кезінде сақталу шарты тек салқындату болған балық және балық өнімдері;
      4) балық өнімі - тағамдық мақсатта қолдануға арналған табиғи немесе өңделген түрдегі балық;
      5) балық шикізаты - азық өнімдерін дайындау үшін қолданылатын тірі, шикі, салқындатылған, мұздатылған балық;
      6) жүзу базасы (жүзу құралы) - бортындағы балық аулау өнімдері бір немесе бірнеше орау, салқындату, мұздату, етінен сылыну, кесу операцияларынан өтетін кез келген кеме;
      7) жасанды өнім - органолептикалық көрсеткіштері табиғи өнімге сәйкестендірілген балық және балыққа жатпайтын объектілерді пайдалану арқылы дайындалған өнім;
      8) контаминация - тамақ өнімдеріне түскен кезде оларды қолдануға қасақана емес қауіпті және жарамсыз ететін балық және балық өнімдерінің табиғаты биологиялық және химиялық бөгде заттармен ластануы;
      9) мұздату кемесі - бортындағы балық және балық өнімдері салқындатудан өтетін барлық кемелер;
      10) мұздатылған балық - мұздатуға ұшыраған, осы жерде өзіне тән сапаны сақтау үшін температурасы жеткілікті төмендетілген және кейін сату уақытын қоса алғанда, тасымалдау, сақтау және өткізу кезінде осы төмен температураларда сақталған балық;
      11) мұздату - тиісті құралмен өнімнің қалыңындағы температурасы -18 о С-тан аспайтындай етіп жүзеге асырылатын технологиялық процесс;
      12) сүйектен етті ажырату - балық ұзынынан екі бөлікке бөлінетін, ал қабығы, басы, омыртқасы, иық және қабырға сүйектері, жүзу қанаттары, ішкі құрылысы алынатын, терісі алынатын немесе қалдырылуға болатын балықты бөлудің түрі;
      13) салқындатылған балық - өнімнің бұлшық ет қалыңындағы ұлпасы температурасының -1 о С-тан -5 о С-қа дейін төмендеуін қамтамасыз ететін салқындату процесінен өткен балық;
      14) салқын ысталған балық - алдын ала тұздалған балықтан түтінмен, түтінсіз немесе аралас әдіспен +40 о С температурада ысталған және ысталған иісі мен дәмі бар өнім;
      15) тірі балық - дене, жақ, желбезек қақпағының табиғи қимылы бар табиғи немесе оған жақын келетін тіршілік ортасында жүзетін балық;
      16) таза су - құрамында судың биоресурстарына зиян келтіруге қабілетті мөлшерде микроорганизмдер, зиянды заттар мен уытты планктондар болмайтын теңіз немесе тұщы, соның ішінде залалсыздандырылған (тазартылған) су;
      17) ыстықтай ысталған балық - толық пісірілген, алдын ала тұздалған балықтан дайындалған түтінмен, түтінсіз немесе аралас әдіспен +80 о С-тан жоғары температурада өңделген және ыстың иісі мен дәмі бар өнім.

3. Балық және балық өнімдерінің базардағы
айналымының шарттары

      7. Балық және балық өнімдерін ішкі сауда объектерілерінде орналастыруда олардың осы Техникалық регламенттің талаптарына, ветеринариялық-санитариялық және санитариялық-гигиеналық ережелер мен нормаларға сай болуын қамтамасыз ету, сондай-ақ өнімнің қауіпсіздігін және бақылануын растайтын құжаттардың (ветеринариялық сертификат, тауарлық ілеспе жолдама құжаттама) болуын қамтамасыз ету қажет.
      8. Балық және балық өнімдерін өткізу адамның денсаулығы мен өміріне арналған өнімдердің және қоршаған ортаның қауіпсіздігін қамтамасыз ететін ветеринария, денсаулық сақтау, тамақ өнімдері мен сауда қызметіндегі нормативтік құқықтық актілерге сәйкес жүргізілуі тиіс.
      9. Сапасына күмән келтіретін нақты белгілері бар, консистенциясы бұзылған, олардың қауіпсіздігін, шыққан жерін және сапасын растайтын ілеспе құжаттары жоқ, жарамдылық мерзімі белгіленбеген немесе біткен, сондай-ақ балық және балық өнімдерінің қасиеті мен таңбалануы Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі және техникалық реттеу саласындағы заңнамасының талаптарына сәйкес келмесе, ветеринариялық-санитариялық сараптама жасау үшін алынады.
      10. Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкестігін куәландыратын құжаттары жоқ балық және балық өнімдерін сатуға тыйым салынады.
      11. Пайдалануға жарамсыз және адамның өмірі мен денсаулығына қауіпті балық және балық өнімдерін жою Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

4. Балық және балық өнімдерінің қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар

      12. Балық және балық өнімдеріндегі микробиологиялық және паразитологиялық контаминация мен химиялық ластауыштардың, уытты элементтердің, пестицидтердің, радионуклидтердің, басқа да зиянды заттар мен олардың қалдықтарының, азық қоспалары мен гендік инженерия өнімдерінің құрамы Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және ветеринария саласындағы заңнамасында белгіленген деңгейден аспауы тиіс.
      13. Тірі балық тағамдық өнім ретінде сатылар алдында табиғи тіршілік ортасынан алынуы тиіс не табиғи тіршілік ортасынан алынғаннан кейін тіршілік әрекеті аяқталатын мерзімнен аз уақыт ішінде сатылуы тиіс.
      14. Балық аулау өніміне жататын тірі балық айналымға жіберу алдында асқазаны мен ішегінде азық болмау үшін биологиялық тазалау кезеңінен өтуі тиіс.
      Жеке бөліктерінің құрамында адам денсаулығына қауіпті заттары бар балық зиянды бөліктері алынып, кейіннен жойылуы арқылы бөлшектенуі тиіс.
      Айналым сатысында балық және балық өнімдерінің құрамында адам денсаулығы үшін қауіпті гельминттер мен олардың құрттары болмауы тиіс.
      Балық өнімдерін дайындау үшін Саnthіgаsterіdае, Dіodontіdае, Моlіdае, Tеtrаоdontіdае тұқымдастығының балықтарын шикізат ретінде пайдалануға болмайды.
      Мұздатылған балық және балық өнімдерінде терең сусыздануы салмағының 10%-ынан аспауы тиіс.

5. Балық және балық өнімдерін қайта өңдеумен айналысатын кәсіпорындардың ғимараттарына, аумақтарына қойылатын қауіпсіздік талаптары

      15. Балық және балық өнімдерін қайта өңдейтін жаңадан салынатын және қайта жаңартылатын кәсіпорындарды (бұдан әрі - кәсіпорындар) орналастыру және пайдалануға беру Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және ветеринария саласындағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
      Кәсіпорын аумағы қоршалған, аббаттандырылған, көгалдандырылған және тазалықта ұсталуы тиіс.
      16. Өндірістік үй-жайлардың орналасуы технологиялық процестердің ағымдылығын қамтамасыз етуі және шикізат пен қалдықтардың ағымының дайын өнімнің ағымымен қиылысу мүмкіндігін болдырмауы тиіс.
      17. Балық және балық өнімдерін өндіру процесінде пайдаланылатын су "Халыққа арналған ауызсудың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентінің талаптарына сәйкес болуы тиіс.
      18. Кәсіпорын үй-жайлары желдеткіш, сумен қамтамасыз ету және кәріз жүйелерімен жабдықталуы тиіс.
      19. Кәріз жабдығы, дренажды арналар балық және балық өнімдерінің және қоршаған ортаның ластану қатерін болдырмайтындай жобаланып, құрастырылуы тиіс.
      20. Кәсіпорындардың өндірістік цехтарын, учаскелерін, бөлімшелерін, қосалқы және қойма үй-жайларын жоспарлау кезінде өндірістік бақылау жүйесін, соның ішінде балық және балық өнімдерінің қауіпсіздігіне, сондай-ақ жинау, жуу және залалсыздандыру сапасына ветеринариялық-санитариялық бақылау жүргізу мүмкіндігі қарастырылады.
      21. Кәсіпорынның қуаттылығы мен қызмет түріне қарамастан, өндіру (дайындау) процесінде:
      1) технологиялық процестердің ағымдылығы;
      2) лас процестердің тазаларынан оқшаулануы қамтамасыз етіледі.
      Балық өнімдерін өндіру (дайындау) цехтары ауаның жағымсыз иістерін, шаңын және басқа да ластануларды жою үшін мәжбүрлі желдеткішпен жабдықталады.
      22. Балықпен жанасатын барлық беттері тоттануға төзімді, су өткізбейтін материалдардан жасалуы тиіс және ашық түспен боялған, тегіс жеңіл жуылатын болуы тиіс. Қабырғалар мен арақабырғалар тегіс және технологиялық процестерді қамтамасыз ету жеткілікті биіктікте болуы тиіс.
      Төбеде және ілулі арматураларда кірдің жиналуы, тамақ өнімдеріне бөгде заттардың түсуіне және ылғалдың немесе көгерудің пайда болуына жол берілмейді.
      Кәсіпорынның барлық үй-жайларындағы едендері тегіс, жылтыр, су өткізбейтін материалдармен жабылады және ағынды сулардың кәрізге түсуін қамтамасыз ететіндей құрастырылуы тиіс.
      Терезелердің конструкциясы кірді барынша азайтуға жеткізетіндей болуы тиіс, есіктерде тегіс өзіне жұқтырмайтын беткейлері болуы тиіс, еден мен қабырғалар арасындағы қосылған жер оңай тазалану үшін қол жетімді болуы тиіс.
      23. Кәсіпорын қауіпсіздік белгілерімен жабдықталып, цех ішіндегі құбыржолдары олардың арналуы бойынша "Өндірістік объектілердегі сигналдық түстерге, белгіленулерге және қауіпсіздік белгілеріне қойылатын талаптар" туралы техникалық регламентіне сәйкес айрықша түстерге боялады.

6. Балық аулайтын және балық
өңдейтін кемелерге қойылатын талаптар

      24. Балық аулайтын кемелердің құрылысы өнімдердің трюмдық, ағымдық сумен, түтінмен, отынмен, мұнай өнімдерімен, жағармай материалдарымен байланысқа түспеуін қамтамасыз ету қажет, үшкір бұрыштары мен шығыңқылары барынша аз болып, қарқынды ағымды қамтамасыз етуі тиіс.
      Балық аулау өнімдері жанасатын жабдық беттері мен материалдар тоттануға төзімді материалдардан жасалып, тегіс және жуу мен (дизенфекциялауға жеңіл болуы тиіс. Бетіндегі қаптамасы берік және уытты емес болуы тиіс.
      Өнімдерді 24 сағаттан астам уақыт ішінде сақтауға арналып жобаланған және жабдықталған кемелер балық аулау өнімдерін сақтау үшін трюмдармен, цистерналармен немесе контейнерлермен жабдықталуы тиіс.
      Сақталынатын балық аулау өнімдерін контаминациядан сақтау үшін трюмдар машина бөлімшелерінен және экипажға арналған бөлімшелерден арақабырғалармен бөлінуі тиіс. Трюмдар мен контейнерлер өнімді қанағаттанарлық гигиеналық жағдайда сақталуын, қажет болған жағдайда еріген судың азық өнімдерімен жанаспауын қамтамасыз етуі тиіс.
      Балық өнімдерін салқындатылған таза теңіз суында салқындатуға арналған кемелерде цистерналар цистернаның барлығында біртекті температураға жеткізу құралдарымен жабдықталуы тиіс. Бұндай құрылғылар балықты таза теңіз суына салғаннан кейін температурасы алты сағаттан кейін +3 о С және 16 сағаттан соң 0 о С аспайтын суыту дәрежесіне жетіп, температураның мониторингін және тіркелімін жасауға мүмкіндік беруі тиіс. Балық аулау өнімдерін салқындату кезінде ветеринариялық-санитариялық ережелер мен нормалар сақталуы тиіс.
      25. Балық аулау өнімдерін салқындатуға арналған мұз таза немесе ауыз суынан дайындалуы тиіс. Қолданғанға дейін ол ластануына жол берілмейтін жағдайда сақталуы тиіс.
      26. Балық аулау өнімдері аулағаннан кейін бір сағаттан кешіктірмей мұзбен немесе мұздатылғын сумен салқындатылуы тиіс.
      27. Температуралық жағдай мүмкіндік беретін болса, кіші кемелер балықты мұзсыз түсіре алады. Мұндай балық ауланған сәтінен бастап 12 сағат ішінде түсіріліп, температурасы -1 о С мен +4 о С аралығында ұсталынуы тиіс.
      28. Балық аулау өнімдерін сумен салқындату кезінде оны таза салқындатылған суда сақтау керек. Салқындатудың мұндай әдісі кеме бортында үш тәуліктен артық қолданылмайды.
      Егер балық аулау кемелері балық аулау өнімдерімен бірге қолданылатын сумен қамту құрылғысы бар болса, ол жеткізілетін судың ластануының алдын алатын етіп орнатылуы тиіс.
      29. Кемеге құстардың, жәндіктердің немесе басқа жануарлардың, паразиттер мен зиянкестердің түсуіне жол берілмеуі қажет.

7. Мұздатқыш кемелерге, мұздатқыш камераларға және мұздатқыштарға қойылатын талаптар

      30. Мұздату кемелерінде:
      температураны -18 о С-қа дейін тез төмендететін жеткілікті қуаттылығы бар мұздатқыш жабдықтар;
      балық аулау өнімдерін трюмдарда сақтағанда -18 о С-тан аспайтын температураны ұстап тұратын жеткілікті қуаттылығы бар салқындату жабдықтары болуы тиіс. Сақтау трюмдары температураны тіркеу құрылғыларымен жабдықталады. Санау құрылғысының температураны көрсетуші тетігі трюмдағы ең жоғары температурасы бар аймақта орналасуы тиіс.
      Тоңазытқыш камералардың және мұздатқыштардың ішкі қабырғалары мен төбелері оларға балық аулау өнімдерін тиеу алдында санитарлық өңдеуден өткізіледі.
      Тоңазытқыш және мұздатқыш камераларына салған кезде балық аулау өнімдері ағаштан жасалған торларға қатарланып немесе еденнен биіктігі 8 сантиметр болатын тұғырықтарға қойылады. Қатарлар суыту қабырғалары мен аспаптарынан 30 сантиметр алыс қашықтықта орналастырылуға тиіс. Қатарлар арасында өтетін жол қалдырылады.
      Егер балық аулау кемелерінде балықпен бірге пайдаланылатын су беру құрылғысы болса, онда ол жеткізілетін судың ластануын болдырмайтындай етіп орнатылуы тиіс.

8. Жүзу базасына (жүзу құралдарына)
қойылатын қауіпсіздік талаптары

      31. Жүзу базаларында (жүзу құралдарында), аз мөлшерде болса да мыналар болуы қажет:
      тамақты күн көзі мен қыздырғыш элементтерден және кез келген контаминация көздерінен сақтайтындай етіп жобаланған балық аулау өнімдерін бортқа қабылдау үшін резервке алынған және оңай тазаланатын қабылдау аймағы.
      санитариялық-гигиеналық талаптарға сай келетін балықты қабылдау  аймағынан жұмыс аймағына беру жүйесі;
      өнімдердің кез келген контаминациясын болдырмайтындай етіп құрылған, балық аулау өнімдерін дайындау және өңдеу үшін жеткілікті кең, оңай жиналатын және дезинфекцияланатын жұмыс аймағы;
      дайын өнімдерді сақтау аймағы;
      өнімдерді дайындау және өңдеу аймақтарынан бөлек буып-түю материалдарын сақтау орны;
      қалдықтарды жоюға арналған арнайы жабдықтар немесе адамдардың тұтынуына жарамсыз аулау балық өнімдерінің қалдықтарын сақтауға арналған камералар, бұл ретте қалдықтар кемеде 24 сағаттан артық сақталмауы тиіс;
      орналасуы сумен жабдықтау жүйесімен жанаспайтын су жинау құрылғысы;
      Балық аулау өнімдерін өңдеумен шұғылданатын персоналдың қолын жууға арналған жабдық.
      Балық аулау өнімдерін мұздатуды жүзеге асыратын жүзу базасында (жүзу құралдарында) мұздату кемелері үшін талап етілетін жабдықтар болуы тиіс.

9. Жабдыққа және метрологиялық қамтамасыз етуге
қойылатын қауіпсіздік талаптары

      32. Цехтарда жабдықтардың орналасуы қиылысу арқылы ластануды барынша азайтатындай болуы тиіс және технологиялық процестер толығымен кеңістікке немесе уақытқа бөлінуі тиіс.
      Өнімді өңдейтін орындардың барлық беттері улы емес материалдардан жасалуы тиіс, тегіс, су өткізбейтін болуы, балық шырышының, қабықтарының, ішкі құрылыстарының жиналуын барынша азайту және физикалық ластану қаупін төмендету үшін жақсы жағдайда ұсталуы тиіс.
      Балықты сумен өңдейтін орындарда салқын ауыз судың берілуі ретке келтірілген болуы тиіс. Мұзды сақтауға және/немесе өңдеуге арналған тиісті жабдық болуы тиіс.
      33. Аспаптар және жұмыс жабдықтары, өңдеу тақталары, ыдыстар, конвейерлік белбеулер және пышақтар тамақ өнімдерімен жанастыруға рұқсат етілген, оңай тазаланатын және залалсыздандырылатын материалдардан дайындалуы тиіс. Шикізатпен және дайын өнімдермен жанасатын металл құрастырмалар тот баспайтын материалдардан жасалуы тиіс.
      Кәсіпорындардағы жабдықтар осы Техникалық регламенттің талаптарына сәйкес технологиялық операциялардың орындалуын және қауіпсіз тамақ өнімдерінің дайындалуын қамтамасыз ететіндей орналастырылуы тиіс.
      Балық өнімдерін өндіру кезінде пайдаланылатын жабдықтар оның қауіпсіздігін қамтамасыз ететін конструктивтік және пайдалану сипаттамаларына ие болуы тиіс.
      34. Жабдықтардың құрастырмасы және жасалуы оны жууға, дезинфекциялауға және қоршаған аймақты жинауға мүмкіндік беруі тиіс. Жуу және дезинфекциялау ластану қатерін болдырмау үшін қажетті жиілікпен жүргізілуі тиіс. Жуу және дезинфекциялау кестесін (жиілігін) кәсіпорын басшысы бекітеді.
      Жабдықтар тиісті бақылау-өлшеу аспаптарымен жарақтандырылуы тиіс.
      35. Технологиялық процестерді өлшеу және бақылау құралдары өлшемдердің бірыңғайлығын қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінде белгіленген тәртіппен кезеңдік тексерістен немесе калибрлеуден өткізіліп отырады.
      Сынабы бар бақылау-өлшеу аспаптарын пайдалануға тыйым салынады. Шыныдан жасалған өлшеу аспаптары металл қаптармен жабдықталуы тиіс.
      36. Жаңа, сондай-ақ жөнделген және қайта жаңғыртылған технологиялық жабдықтармен жұмыс оны тек қана санитарлық өңдегеннен және міндетті микробиологиялық бақылау жүргізілгеннен кейін жүргізілуі тиіс.
      37. Жерге тереңдей орналастырылған тұздауға ерітуге, сулауға арналған чандардың қабырғалары еден үстінде 50 сантиметрден кем емес биіктікте жоғары тұруы тиіс.
      Чандардың түбі төгілетін тесікке еңкіш, өңделген тұздықтың толық ағуын қамтамасыз етуі тиіс.
      Тұздауға қолданылатын контейнерлер тотығуға төзімді немесе полимерлі материалдардан жасалуы тиіс.
      Ерітілген, жуылған, тұздалған балықтан су ағуға арналған стелаждар еденнен кемінде 40 сантиметр биіктікте орналасуы тиіс.
      38. Ыстау камералары көрсеткіштері арнайы журналға енгізілетін дистанциялық өлшегіш-бақылау құралдарымен жабдықталуы тиіс.
      39. Уылдырық цехы технологиялық процестің ағымдылығын қамтамасыз ететін жеке үй-жайда жобалануы тиіс. Банкаларға және бөшкелерге уылдырықты орау бөлек жүргізілуі тиіс.

10. Балық және балық өнімдерін өндіру процесіне
қойылатын қауіпсіздік талаптары

      40. Балық және балық өнімдерінің қауіпсіздігі оны өндіру процесінде:
      1) балық және балық өнімдерін өндірудің барлық сатыларында (учаскелерінде) оларды жүзеге асырудың технологиялық процестері мен режимдерін таңдау;
      2) өндірілетін тамақ өнімдерінің ластануын болдырмайтын технологиялық процестердің оңтайлы дәйектілігін таңдау;
      3) технологиялық жабдықтардың жұмысын бақылау;
      4) балық өнімдерін өндіруге қажетті шикізат және тағамдық қоспаларды сақтау шарттарын сақтау;
      5) балық және балық өнімдерін өндіру процесінде пайдаланылатын өндірістік үй-жайларды, технологиялық жабдықтарды және мүкәммалдарды балық өнімдерінің ластануын болдырмайтын жағдайда ұстау;
      6) өндірістік үй-жайларды дезинфекциялаудың, дезинсекциялаудың және дератизациялаудың балық және балық тағамдарын өндіруде пайдаланылатын технологиялық жабдықтар мен мүккәмалдарды санитариялық өңдеудің және дезинфекциялаудың, тәсілін және кезеңділігін таңдау. Санитарлық өңдеу, дезинфекциялау, дезинсекциялау және дератизациялау балық өнімдерінің ластану қауіпін болдырмау үшін жеткілікті кезеңдлікпен жүргізілуі тиіс. Санитарлық өңдеу, дезинфекциялау, дезинсекциялау және дератизациялау кезеңділігін өндіруші белгілейді;
      7) осы Техникалық регламент талаптарының орындалуын растайтын құжаттаманы жүргізу және сақтау арқылы қамтамасыз етіледі.
      41. Балық өнімдерін өндіру кезінде денсаулық сақтау саласының уәкілетті орган тіркеуден өткізген тағамдық қоспаларды ғана пайдалану қажет.
      42. Балықты басынан ажырату және ішек-қарнынан тазарту ветенариялық-санитарлық және санитарлық-гигиеналық талаптарды сақтай отырып жүргізілуі тиіс.
      Балықты бөлшектеу және турау балық етінің контаминациясын және бұзылуын болдырмайтындай етіп жүргізілуі тиіс. Жұмыс үстелінде еттің жиналуына жол берілмейді, олар дайындалғаннан кейін одан әрі өңдеуге жіберіледі.
      43. Балық өнімдерін өндіруде пайдаланылатын шикізат ветеринариялық-санитарлық және санитарлық-гигиеналық ережелер мен нормаларға сәйкес келуі тиіс.
      44. Кемелерде балауса балықтар (шикізат) өндіру мынадай талаптарға сәйкес келуі тиіс:
      адам денсаулығына қауіпті гельминттар табылған, улы балықтар, ауланған балықтар су түбі топырағымен немесе мұнай өнімдерімен контаминацияланған жағдайда осы Техникалық регламентте белгіленген тұтынушының денсаулығына қауіпті тағам шығару мүмкіндігінің алдын алатын шаралар қабылдануы тиіс;
      барлық жіберілген бұзушылықтар тіркеліп, ауланған балықтарды немесе дайын өнімдері портқа түсіру кезінде тиісті тұлғаға хабарлануы тиіс;
      түсіру процесі өнеркәсіптік балық аулау өнімдерінің контаминациясын болдырмауы, күн көзінен және атмосфералық әсерлерден қорғауды және оны сақтаудың тиісті температуралық жағдайын қамтамасыз етуі тиіс.
      45. Салқындатылған балықты өндіруде мынадай талаптар орындалуы тиіс:
      тунец, парусник, макрель, марлин, қылыш-балық және шеміршекті балықтар ауланғаннан соң тез арада қансыздандырылуы тиіс;
      бекіре балықтарының (стерлядтан басқасы) қансыздануы және ішкі құрылысы мен сфинктері алынуы тиіс;
      қара балық, илиша, осман және храмуль тек ішек-қарнынан тазаланып дайындалады; ішкі құрылысы, уылдырық, шәует және қара жабыны мұқият тазаланады және жойылады, илиша мен храмуляның бастары алынуы және жойылуы тиіс;
      ұзындығы 53 сантиметрден жоғары жайын балықтар ішек-қарнынан тазаланып дайындалады.
      46. Мұздатылған балық және балық өнімдерін өндіру кезінде мынадай талаптар орындалуы тиіс:
      мүшелеу учаскесі ауызсумен немесе таза сумен қамтамасыз етілуі тиіс;
      мұздату -30 о С-тан жоғары емес температурада өнімнің қабатына жеткенге дейін -18 о С-тан жоғары емес температурада жүргізіледі;
      мұздатуды табиғи жағдайда балық ауланған орында табиғи жағдайда -12 о С-тан жоғары емес температурада мұзды, жақсы желдетілген алаңда немесе желдің өтінде жүргізуге болады.
      Балық және балық өнімдерін мұздату қажетті өндірістік сатыларды аяқтағаннан кейін жүргізілуі тиіс. Шикізат өндіріске түскен сәттен бастап мұздатқышқа салынғанға дейін 4 сағат өтпеуі тиіс.
      47. Тұздалған және маринадталған өнімдерді дайындау кезінде салмағы 1 киллограмнан асатын тоғанда өсірілген балық тұздау алдына бөлшектенуі тиіс.
      Тазалау, тұздықты дәмдеу және салқындату бекітілген өндіріс технологиясына сәйкес жүзеге асырылғаны жөн.
      48. Ақ амур, тұқы, жайын және дөңмаңдайдан жасалған ысталған, қақталған, кептірілген тағам өнімдері оларды бөлшектегеннен соң ғана дайындалады.
      Ыстықтай ыстау кезіндегі балық қабатындағы температура +80 о С-тан кем болмауы тиіс.
      Дайын өнімді +20 о С-тан жоғары емес температураға дейін тез суытып, буып-түйеді және тоңазытқыш камераға жібереді. Ыстықтай ысталған балықты +2-ден -2 о С-қа, салқындатып ысталған балықты 0-тан -5 о С-қа дейінгі температурада сақтайды.
      Ыстық ысталған балықты мұздатылғанға дейін 12 сағаттан артық сақтауға жол бермейді.
      Ыстықтай және жартылай ыстық ысталған балықтарды қайта буып-түюге тыйым салынады.
      49. Балық уылдырығы таза ыдысқа жиналып, цехқа салқындатылған күйінде жеткізіледі.
      Уылдырықты салғаннан бастап оны пастерлегенге дейінгі уақыт 2 сағаттан аспауы тиіс.
      Бекіре балығының уылдырығы тек тіршілік белгілері бар тірі  балықтардан дайындалған шикізат уылдырығынан дайындалады.
      50. Балық, балық шикізатын өнеркәсіптік қайта өңдеу және балық өнімдерін өндіру Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасының  талаптарына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.
      51. Балық өнімдерін өндіру процесінде алынған қалдықтар су өтпейтін танбаланған ыдыстарға жиналуы және жиналу өндірістік үй-жайлардан жойылуы тиіс.
      Қалдықтар шикізаттан және дайын өнімдерден бөлек салқындатылатын камераларда сақталуы тиіс. Қалдықтарды салқындатпай жабық ыдыста 2 сағаттан артық емес сақтауға болады.
      Қалдықтарды сақтау және жою шарттары тамақ өнімдерінің ластануына, адамның өмірі мен денсаулығына қауіп төндіруіне, сондай-ақ қоршаған ортаның ластану мүмкіндігіне жол бермеуі тиіс.

11. Балық және балық өнімдерінің буып-түйілуіне, таңбалауына
қойылатын талаптар

      52. Балық және балық өнімдерін буып-түю, таңбалау "Буып-түюге, таңбалауға затбелгі жапсыруға және оларды дұрыс түсіруге қойылатын талаптар" техникалық регламентіне сәйкес жүргізіледі.
      53. Балық және балық өнімдерін буып-түю олардың ластануына жол бермейтін жағдайларда жүргізілуі тиіс.
      Балық өнімдерінің орамы оның қауіпсіздігін және жарамдылық мерзімі ішінде бірдейлік белгілерінің өзгермеуін қамтамасыз етуі тиіс.
      54. Орама материалдары мен ыдысы:
      Балық және балық өнімінің органолептикалық қасиеттерін бұзбауы;
      тамақ өнімдерімен жанасуға рұқсат етілген материалдардан жасалуы;
      жеткілікті түрде берік болуы;
      санитарлық-гигиеналық шарттарын сақтай отырып, жеке үй-жайларда сақталуы тиіс.
      55. Жеңіл тазаланатын және дезинфекцияланатын ыдыстарды қоспағанда ыдыс қайта қолданылмауы тиіс.
      Мұзбен салқындатылатын өнімді сақтау үшін пайдаланылатын ыдыс еріген судың жақсы ағымын қамтамасыз етуі тиіс.
      56. Тұтыну орамасына:
      осы өнімді дайындау кезінде пайдаланылмаған балықтар мен басқа да ингридиенттердің суретін салуға;
      жасанды жолмен әзірленген тамақ өнімдеріне балық және балық өнімдерінің суретін, атауын салуға тыйым салынады.
      57. Таңбалауда мынадай ақпарат болуы тиіс:
      кәсіпшілік ауданына тиесілілігі;
      балықтың ұзындығы мен салмағы (ірі, орташа немесе ұсақ):
      бөлшектеу түрі;
      мұздатылған өнім үшін таза салмағы қабыршық немесе арнайы сақтандыру жабынының салмағы есепке алынбай көрсетіледі. Қатқан мұз немесе сақтандыру жабынының салмақтық үлесі жеке көрсетілуі тиіс;
      егер осындай ақпараттың болмауы тұтынушыны жаңылыстыруға ұшыратуы мүмкін болса, ерекше жағдайы немесе өңдеу түрі;
      иондаушы сәулеленуді пайдалану туралы ақпарат;
      тұздылық деңгейі (аз тұздалған, әлсіз тұздалған, орташа тұздалған, қатты тұздалған);
      сұрып (бар болса) немесе санаты (мұздатылған балық еті үшін);
      "вакуумда оралған" немесе "газды ортада оралған" деген жазуының болуы (орамада вакуум немесе газды орта пайдалану кезінде).

12. Сақтауға және көлік құралдарына қойылатын
қауіпсіздік талаптары

      58. Шикізатты, дайын өнімді, орама және қосалқы материалдарды сақтау үшін кәсіпорындарда қойма үй-жайлары жабдықталады.
      Тамақ шикізаты мен қосалқы материалдарды сақтау үшін сөрелер, тұғырықтар пайдаланылады. Тамақ шикізаты мен қосалқы материалдарды еденге қоюға жол берілмейді. Барлық қойма үй-жайларын таза ұстау кезең-кезеңімен дезинсекция және дератизация жасалуға қажет.
      59. Арнайы сақтау шарттары бар балық және балық өнімдерін сақтауға арналған үй-жайлар мен жабдықтар, осы өнімдерді сақтау шартын бақылайтын бақылау-өлшеу аспаптарымен жабдықталуы тиіс. Температура көрсеткіштерін жазып отыратын термометр орнату ұсынылады.
      60. Балық және балық өнімдерін тасымалдау санитарлық- эпидемиологиялық қызметтің аумақтық органдары берген санитарлық паспорты бар арнайы жабдықталған көлік құралдарымен жүзеге асырылады.
      Көлік құралдарына мынадай талаптар қойылады:
      балық және балық өнімдерімен жанасатын көлік құралының ішкі беті немесе кез келген басқа бөліктері өнімнің қауіпсіздігіне және тұтынушының денсаулығына әсер етпейтін материалдардан жасалады және тегіс, жеңіл тазаланатын және дизенфекциялануы тиіс;
      көлік құралдары өнімді жәндіктерден және шаңнан тиімді қорғауды қамтамасыз ететін құралдармен жабдықталып, сұйықтықтың дренажын болдырмау үшін су өткізбейтін болуы тиіс;
      бақылау-өлшеу құралдарымен жарақталуы тиіс.
      61. Қажеттілігіне карай тиеу арасында көлік құралдарына және/немесе контейнерлерге тазалау және дезинфекциялау жүргізілуі тиіс.
      62. Балық және балық өнімдерін сақтау кезінде мынадай шарттарды сақтау қажет:
      салқындатылған балық еріп тұрған мұз темперетурасына жақын температурада сақталуы тиіс;
      мұздатылған балық және балық өнімдері -18 о С-тан жоғары емес температурада сақталуы тиіс;
      консервілерді өндіруге арналған тұздықтағы бөлшектенбеген, мұздатылған балық -9 о С-тан жоғары емес температурада сақталуы мүмкін;
      тірі балық оның тіршілігін қамтамасыз ететін жағдайда ұсталынып, сату мерзіміне шек қойылмауы тиіс. Ыдыстар судың сапасын өзгертпейтін материалдардан жасалуы тиіс.
      63. Сақтау үшін осы Техникалық регламенттің, тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы басқа да нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сай келетін және қауіпсіздікпен қадағалауды қамтамасыз ететін құжаттары бар (ветеринариялық сертификат, гигиеналық қорытынды, тауарлық-ілеспе құжаттама) балық және балық өнімдері қабылданады.
      64. Балық және балық өнімдерін сақтау кеміргіштердің, құстардың, жәндіктердің кіруін болдырмайтын арнайы бөлінген, осы мақсатқа жабдықталған, жабық, таза, осы өнімнің сақтау шарттарын бақылау үшін арнайы өлшеу-бақылау құралдарымен жабдықталған үй-жайларда жүзеге асырылады.
      Сақтау кезінде балық және балық өнімдерін су және кәріз құбырларының, жылыту құралдарының жанында, тікелей еденде, сондай-ақ қойма үй-жайларынан тыс жерде жиып қоюға жол берілмейді.
      Өнімді сақтауға арналған үй-жайларда, соның ішінде тоңазытқыш камераларда үнемі механикалық тазалау, жуу, дезинфекция, дезинсекциялық және дератизациялық шаралар жүргізілуі тиіс.

13. Сәйкестікті растау

      65. Балық және балық өнімдерінің сәйкестігін растау Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасына сәйкес ерікті түрде жүзеге асырылуы мүмкін.

14. Қолданысқа енгізу мерзімдері мен шарттары

      66. Осы Техникалық регламент алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап он екі ай өткен соң қолданысқа енгізіледі.

15. Өтпелі ережелер

      67. Осы Техникалық регламент қолданысқа енгізілген сәттен бастап Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын нормативтік құқықтық актілер оларды осы Техникалық регламентке сәйкес келтіргенге дейін осы Техникалық регламенттің талаптарына қайшы келмейтін және ұлттық қауіпсіздік мүдделерін қорғау, адамның өмірі немесе денсаулығын және қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету мақсатына сәйкес келетін бөліктерінде орындауға жатады.

Техникалық регламентіне
қосымша        

Балық және балық өнімдерінің Қазақстан Республикасының Сыртқы экономикалық қызметінің тауар номенклатурасының кодына сәйкес тізбесі

ҚР СЭҚ ТН коды

Позицияның атауы

0301

Тірі балық:

0301 10

декоротивтік балығы

0301 10 100 0

тұщы су балығы

0301 10 900 0

теңіз балығы


өзге де тірі балықтар:

0301 91

патшабалық (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache және
Oncorhynchus chrysogaster):

0301 91 100 0

Oncorhynchus apache және Oncorhynchus
chrysogaster түрлері

0301 91 900 0

өзгесі

0301 92 000 0

жыланбалық (Anguilla spp.)

0301 93 000 0

тұқы балық

0301 99

өзгесі:


тұщы су балығы:

0301 99 110 0

тынық мұхитының албырты (Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta.
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus
kisutch, Oncorhynchus masou және Oncorhynchus
rhodurus), атлантикалық албырт (Salmo salar) дунай албырты (Hucho hucho)

0301 99 19

өзгелері:


бекіре балықтары:

0301 99 191 0

шабақтар

0301 99 198 0

өзгелері

0301 99 199 0

өзгесі

0301 99 900 0

теңіз балығы

0302

Жаңа ауланған немесе суытылған балық, 0304-тауар позициясындағы балық сүбе етінен және өзге де еттен басқа:


албырт балықтар, бауырдан, уылдырықтан және сүтшелерден басқа:

0302 11

патшабалық (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache және
Oncorhynchus chrysogaster)

0302 11 100 0

Oncorhynchus apache және Oncorhynchus
chrysogaster түрлері

0302 11 900 0

өзгесі

0302 12 000 0

тынық мұхитының албырты (Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou және Oncorhynchus rhodurus),
атлантикалық албырты (Salmo salar) және дунай
албырты (Hucho hucho)

0302 19 000 0

өзгелері


түйетабан тәрізділері (Pleuronectidae, Bothidae,
Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae және
Citharidae), бауырдан, уылдырықтан және сүтшелерден басқа:

0302 21

сүтіл (Reinhardtius hippoglossoides,
Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus
stenolepis):

0302 21 100 0

қара сүтіл, немесе көк қабықты (Reinhardtius
hippoglossoides)

0302 21 300 0

атлантикалық сүтіл (Hippoglossus hippoglossus)

0302 21 900 0

тынық мұхитының ақ қабықты (Hippoglossus
stenolepis)

0302 22 000 0
0302 23 000 0

теңіз түйетабаны (Pleuronectes platessa)
теңіз тілі (Solea spp.)

0302 29

өзгелері:

0302 29 100 0

мегрим (Lepidorhombus spp.)

0302 29 900 0

өзгелері


тунец (Thunnus), скипджек, немесе жолақ тунец (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), бауырдан,
уылдырықтан және сүтшелерден басқа:

0302 31

ұзын жүзбеқанатты тунец, немесе альбақор  (Thunnus alalunga)

0302 31 100 0

1604 тауарлық позицияның өнеркәсіптік өндірілетін өнімдер үшін

0302 31 900 0

өзгесі

0302 32

сары жүзбеқанатты тунец (Thunnus albacares):

0302 32 100 0

1604 тауарлық позицияның өнеркәсіптік өндірілетін өнімдер үшін

0302 32 900 0

өзгесі

0302 33

скипджек, немесе жолақ тунец:

0302 33 100 0

1604 тауарлық позицияның өнеркәсіптік өндірілетін өнімдер үшін

0302 33 900 0

өзгесі

0302 34

үлкенкөзді тунец (Thunnus obesus):

0302 34 100 0

1604 тауарлық позицияның өнеркәсіптік өндірілетін өнімдер үшін

0302 34 900 0

өзгесі

0302 35

көк тунец, немесе кәдімгі (Thunnus thynnus)

0302 35 100 0

1604 тауарлық позицияның өнеркәсіптік өндірілетін өнімдер үшін

0302 35 900 0

өзгесі

0302 36

оңтүстік көк тунец (Thunnus maccoyii):

0302 36 100 0

1604 тауарлық позицияның өнеркәсіптік өндірілетін өнімдер үшін

0302 36 900 0

өзгесі

0302 39

өзгелері:

0302 39 100 0

1604 тауарлық позицияның өнеркәсіптік өндірілетін өнімдер үшін

0302 39 900 0

өзгелері

0302 40 000 0

майшабақ (Clupea harengus, Clupea pallasii), бауырдан, уылдырықтан және сүтшелерден басқа:
 

0302 50

нәлім (Gadus morhua. Gadus ogac, Gadus
macrocephalus), бауырдан, уылдырықтан және сүтшелерден басқа:

0302 50 100 0

Gadus morhua түрі

0302 50 900 0

өзгелері


өзге де балықтар ,бауырдан, уылдырықтан және сүтшелерден басқа:

0302 61

сардиндер (Sardina pilchardus, Sardinops spp.),
сардинелла (Sardinella spp.), килька немесе шпроттар (Sprattus sprattus):

0302 61 100 0

Sardina pilchardus сардиндер түрлері

0302 61 300 0

Sardinops сардиндер; сардинелла (Sardinella
spp.)

0302 61 800 0

килька немесе шпроттар (Sprattus sprattus)

0302 62 000 0

пикша (Melanogrammus aeglefmus)

0302 63 000 0

сайда (Pollachius virens)

0302 64 000 0

скумбрия (Scomber scombrus, Scomber
australasicus, Scomber japonicus)

0302 65

акулалар:

0302 65 200 0

тікенекті акула Squalus acanthias

0302 65 500 0

мысықты акула  Scyliorhinus spp.

0302 65 900 0

өзге де акулалар

0302 66 000 0

жыланбалық (Anguilla spp.)

0302 69

өзгесі:


тұщы су балығы:

0302 69 110 0

тұқы

0302 69 19

өзгесі:


бекіре балықтары:


1604 тауарлық позицияның өнеркәсіптік өндірілетін өнімдер үшін

0302 69 191 0

мүшеленбеген

0302 69 192 0

желбезексіз және ішкі құрылыссыз

0302 69 193 0

өзге де мүшелеумен

0302 69 198 0

өзгелері

0302 69 199 0

өзгесі


теңіз балығы:


Euthynnus балығы, скипджека, немесе тунец
жолақ (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) балықтары,
0302 33 субпозицияның:

0302 69 210 0

1604 тауарлық позицияның өнеркәсіптік өндірілетін өнімдер үшін

0302 69 250 0

өзгелері


теңіз алабұғасы (Sebastes spp.):

0302 69 310 0

Sebastes marinus түрлері

0302 69 330 0

өзгесі

0302 69 350 0

Boreogadus saida балық түрі

0302 69 410 0

мерланг (Merlangius merlangus)

0302 69 450 0

мольва (Molva spp.)

0302 69 510 0

минтай (Theragra chalcogramma) немесе күмісті
сайда (Pollachius poilachius)

0302 69 550 0

анчоустар (Engraulis spp.)

0302 69 610 0

теңіз табан балығы (Dentex dentex және Pagellus spp.)


мерлуза (Merluccius spp.) немесе американдық
жіптәрізді жүзбеқанатты нәлім (Urophycis spp.):


Merluccius мерлуза:

0302 69 660 0

капсты мерлуза (ұсақсулы) (Merluccius
capensis) және намибийялық мерлуза (тереңсулы)
(Merluccius paradoxus)

0302 69 670 0

жаңаеланды мерлуза (Merluccius australis)

0302 69 680 0

өзгесі

0302 69 690 0

американдық жіптәрізді жүзбеқанатты нәлім Urophycis

0302 69 750 0

кәдімгі теңіз табан балығы (Brama spp.)

0302 69 810 0

ауыздық (Lophius spp.)

0302 69 850 0

путассу (Micromesistius poutassou немесе Gadus
poutassou)

0302 69 860 0

оңтүстік путассу (Micromesistius australis)

0302 69 870 0

семсер балық (Xiphias gladius)

0302 69 880 0

клыкач (Dissostichus spp.)

0302 69 910 0

ставрида (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

0302 69 920 0

қара конгрио  (Genypterus blacodes)

0302 69 940 0

лаврак (Dicentrarchus labrax)

0302 69 950 0

аурата (Sparus aurata)

0302 69 990 0

өзгелері

0302 70 000 0

бауыр ,уылдырық және сүтшілер

0303

Мұздатылған балық, 0304-тауар позициясындағы балық сүбе етінен және балық еттен басқа:


тынық мұхитының албырты (Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou және Oncorhynchus rhodurus),
бауырдан, уылдырықтан және сүтшілерден басқа:

0303 11 000 0

қызыл немесе нерка (Oncorhynchus nerka)

0303 19 000 0

өзгелері


өзге де албырттар, бауырдан ,уылдырықтан және сүтшелерден басқа:

0303 21

патшабалық (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache және
Oncorhynchus chrysogaster)

0303 21 100 0

Oncorhynchus apache және Oncorhynchus
chrysogaster түрлері

0303 21 900 0

өзгесі

0303 22 000 0

атлантикалық албырт (Salmo salar) және дунай
албырты (Hucho hucho)

0303 29 000 0

өзгелері


түйетабантәрізділері (Pleuronectidae, Bothidae,
Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae және
Citharidae), бауырдан, уылдырықтан және сүтшелерден басқа:

0303 31

палтус (Reinhardtius hippoglossoides,
Hippoglossus hippoglossus. Hippoglossus
stenolepis)

0303 31 100 0

қара палтус, немесе көк қабықты палтус (Reinhardiius hippoglossoides)

0303 31 300 0

атлантикалық палтус (Hippoglossus hippoglossus)

0303 31 900 0

тынық мұхитының ақ қабықты палтус (Hippoglossus
stenolepis)

0303 32 000 0

теңіз түйетабаны (Pleuronectes platessa)

0303 33 000 0

теңіз тілі (Solea spp.)

0303 39

өзгелері:

0303 39 100 0

түйетабан (Platichthys flesus)

0303 39 200 0

мегрим (Lepidorhombus spp.)

0303 39 300 0

Rhombosolea түрінің балығы

0303 39 800 0

өзгелері


тунец (рода Thunnus), скипджек немесе жолақ тунец
(Euthynnus (Katsuwonus)pelamis), бауырдан, уылдырықтан және сүтшелерден басқа:
 

0303 41

ұзын жүзбеқанатты тунец немесе альбақор (Thunnus
alalunga):


1604 тауарлық позицияның өнеркәсіптік өндірілетін өнімдер үшін

0303 41 110 0

мүшеленбеген

0303 41 130 0

желбезексіз және ішкі құрылыссыз

0303 41 190 0

басқа мүшелеубен (мысалы, "басы жоқ"):

0303 41 900 0

өзгесі

0303 42

сары жүзбеқанатты тунец (Thunnus albacares):


1604 тауарлық позицияның өнеркәсіптік өндірілетін өнімдер үшін


мүшеленбеген:

0303 42 120 0

әрбіреуінің салмағы 10 кг

0303 42 180 0

өзгесі


желбезексіз және ішкі құрылыссыз:

0303 42 320 0

әрбіреуінің салмағы 10 кг артық

0303 42 380 0

өзгесі


басқа мүшелеубен (мысалы, "басы жоқ"):

0303 42 520 0

әрбіреуінің салмағы 10 кг артық

0303 42 580 0

өзгесі

0303 42 900 0

өзгесі

0303 43

скипджек, немесе жолақ тунец:


1604 тауарлық позицияның өнеркәсіптік өндірілетін өнімдер үшін

0303 43 110 0

мүшеленбеген

0303 43 130 0

желбезексіз және ішкі құрылыссыз:

0303 43 190 0

басқа мүшелеубен (мысалы, "басы жоқ"):

0303 43 900 0

өзгесі

0303 44

үлкен көзді тунец (Thunnus obesus):

0303 44 110 0

1604 тауарлық позицияның өнеркәсіптік өндірілетін өнімдер үшін

0303 44 130 0

мүшеленбеген

0303 44 190 0

желбезексіз және ішкі құрылыссыз:


басқа мүшелеубен (мысалы, "басы жоқ"):

0303 44 900 0

өзгесі

0303 45

көк немесе кәдімгі тунец (Thunnus thynnus):


1604 тауарлық позицияның өнеркәсіптік өндірілетін өнімдер үшін:

0303 45 110 0

мүшеленбеген

0303 45 130 0

желбезексіз және ішкі құрылыссыз:

0303 45 190 0

басқа мүшелеубен (мысалы, "басы жоқ"):

0303 45 900 0

өзгесі

0303 46

оңтүстік көк тунец (Thunnus maccoyii):


1604 тауарлық позицияның өнеркәсіптік өндірілетін өнімдер үшін:

0303 46 110 0

мүшеленбеген

0303 46 130 0

желбезексіз және ішкі құрылыссыз:

0303 46 190 0

басқа мүшелеубен (мысалы, "басы жоқ"):

0303 46 900 0

өзгесі

0303 49

өзгесі:


1604 тауарлық позицияның өнеркәсіптік өндірілетін өнімдер үшін:

0303 49 310 0

мүшеленбеген

0303 49 330 0

желбезексіз және ішкі құрылыссыз:

0303 49 390 0

басқа мүшелеубен (мысалы, "басы жоқ"):

0303 49 800 0

өзгесі

0303 50 000 0

майшабақ (Clupea harengus, Clupea pallasii), бауырдан, уылдырықтан және сүтшелерден басқа:

0303 60

треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus), бауырдан, уылдырықтан және сүтшелерден басқа:

0303 60 110 0

Gadus morhua түрі

0303 60 190 0

Gadus ogac түрі

0303 60 900 0

Gadus macrocephalus түрі


өзге де балық бауырдан, уылдырықтан және сүтшелерден басқа:

0303 71

сардиндер (Sardina pilchardus, Sardinops spp.),
сардинелла (Sardinella spp.), килька немесе шпроттар (Sprattus sprattus):

0303 71 100 0

Sardina pilchardus сардиналар түрлері

0303 71 300 0

Sardinops сардиналар түрлері; (Sardinella
spp.) сардинелла

0303 71 800 0

килька немесе шпроттар (Sprattus Sprattus)

0303 72 000 0

пикша (Melanogrammus aeglefmus)

0303 73 000 0

сайда (Pollachius virens)

0303 74

скумбрия (Scomber scombrus. Scomber
australasicus, Scomber japonicus)

0303 74 300 0

Scomber scombrus және Scomber japonicus түрлері

0303 74 900 0

Scomber australasicus түрі

0303 75

акулалар:

0303 75 200 0

тікенек акула Squatus acanthias

0303 75 500 0

мысықты акула Scyliorhinus spp.

0303 75 900 0

өзге де акулалар

0303 76 000 0

угорь (Anguilla spp.)

0303 77 000 0

лаврак (Dicentrarchus labrax, Dicenlratcbus
punctatus)

0303 78

мерлуза (Merluccius spp.) және американдық жіп тәрізді жүзбе қанатты нәлім (Urophycis spp.):


Merlucdus мерлуза:

0303 78 110 0

капс мерлузаcы (ұсақ сулы) (Merluccius
capensis) және намибийялық мерлуза (теңіз сулы)
(Merluccius paradoxus)

0303 78 120 0

аргентиналық мерлуза (Merluccius hubbsi)

0303 78 130 0

жаңазеландиялық  мерлуза (Merluccius australis)

0303 78 190 0

өзгесі

0303 78 900 0

американдық жіп тәрізді жүзбе қанатты нәлім Urophycis

0303 79

өзгесі:


тұщы су балығы:

0303 79 110 0

тұқы балық

0303 79 19

өзгесі:
бекіре балықтары:


1604 тауарлық позицияның өнеркәсіптік өндірілетін өнімдер үшін

0303 79 191 0

мүшеленбеген

0303 79 192 0

желбезексіз және ішкі құрылыссыз:

0303 79 193 0

өзге де мүшелеумен

0303 79 198 0

өзгелері

0303 79 199 0

өзгелері


теңіз балығы:


Euthynnus түрінің балығы, скипджека, немесе жолақ тунец басқа (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), 0303 43 субпозицияның:


1604 тауарлық позицияның өнеркәсіптік өндірілетін өнімдер үшін:

0303 79 210 0

мүшеленбеген

0303 79 230 0

желбезексіз және ішкі құрылыссыз:

0303 79 290 0

өзге де мүшеленген (мысалы, "басы жоқ"):

0303 79 310 0

өзгесі


теңіз алабұғасы (Sebastes spp.):

0303 79 350 0

Sebastes marinus түрі

0303 79 370 0

өзгесі

0303 79 410 0

Boreogadus saida түрінің балығы

0303 79 450 0

мерланг (Merlangius merlangus)

0303 79 510 0

мольва (Molva spp.)

0303 79 550 0

минтай (Theragra chalcogramma) және күміс
сайда (Pollachius pollachius)

0303 79 580 0

Orcynopsis unicolor түрінің балығы

0303 79 650 0

анчоустар (Engraulis spp.)

0303 79 710 0

теңіз мөңке балығы (Dentex dentex және Pagellus spp.)

0303 79 750 0

кәдімгі теңіз табан балығы (Brama spp.)

0303 79 810 0

ауыздық (Lophius spp.)

0303 79 830 0

путассу (Micromesistius poutassou немесе Gadus
poutassou)

0303 79 850 0

оңтүстік путассу (Micromesistius australis)

0303 79 870 0

семсер балық (Xiphias gladius)

0303 79 880 0

клыкач (Dissostichus spp.)

0303 79 910 0

ставрида (Caranx trachurus, Tiachurus trachurus)

0303 79 920 0

жаңазеландиялық макруронус (Macruronus
novaezeaiandiae)

0303 79 930 0

қара конгрио (Genypterus blacodes)

0303 79 940 0

Pelotreis flavilatus және Peltorhamphus novaezeaiandiae түрлерінің балығы

0303 79 980 0

өзгесі

0303 80

бауыр, уылдыры және сүтшілер:

0303 80 100 0

дезоксирибонуклеинды қышқылды немесе протамин сульфатты өндіру үшін уылдырық және сүтшілер

0303 80 900 0

өзгелері

0304

Балық сүбе еті және балықтың өзге де еті (соның ішінде тартылған ет), жаңа ауланған, суытылған немесе мұздатылған:

0304 10

жаңа ауланған немесе суытылған:


сүбе еті:


тұщы су балығы:

0304 10 110 0

Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita және Oncorhynchus gilae түрлерінің патша балықтары

0304 10 130 0

тынық мұхитының албырттары (Oncorhynchus nerka,
Oncorhyncnus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou және Oncorhynchus rhodurus),
атлантикалық албырттары (Salmo salar) және дунайлық албырттар (Hucho hucho)

0304 10 19

өзге де тұщы су балықтары:

0304 10 191 0

бекіре балықтары

0304 10 199 0

өзге де


өзге де:

030410 310 0

(Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus) трескалар және Boreogadus saida түрлерінің балықтары

0304 10 330 0

сайдалар (Pollachius virens)

0304 10 350 0

теңіз алабұғасы (Sebastes spp.)

0304 10 380 0

өзге де


өзге балық еті (тартылған етті қосқанда):

0304 10 910 0

тұщы су балығы


өзгесі:

0304 10 970 0

майшабақ кесектері

0304 10 980 0

өзгесі

0304 20

мұздатылған сүбе еті:


тұщы су балығының:

0304 20 110 0

Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita және
Oncorhynchus gilae түрлерінің патша балықтарының

0304 20 130 0

тынық мұхитының албырттарының (Oncorhynchus nerka,Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta.
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou және Qncorhynchus rhodurus),
атлантикалық албырттарының (Salmo salar) және
дунайлық албырттарының (Hucho hucho)

0304 20 19

өзге де тұщы су балығының:

0304 20 191 0

бекірелі балықтары

0304 20 199 0

өзгесі


трескалар (Oadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus ogac) және Boreogadus saida балық түрлерінің:

0304 20 210 0

Gadus macrocephalus түрінің трескасы

0304 20 290 0

өзгесі

0304 20 310 0

сайдалар (Pollachius virens)

0304 20 330 0

пикшалар (Melanogrammus aeglefmus)


теңіз алабұғасы (Sebastes spp.):

0304 20 350 0

Sebastes marinus түрінің

0304 20 370 0

өзгесі

0304 20 410 0

мерланг (Merlangius merlangus)

0304 20 430 0

мольва (Molva spp.)

0304 20 450 0

тунецтің ( Thunnus) және Euthynnus балығы


скумбрияның (Scomber scombras, Scomber
australasicus, Scomber japonicus) және
Orcynopsis unicolor балық түрлерінің

0304 20 510 0

Scomber australasicus түрінің скумбриясы

0304 20 530 0

өзгесі


мерлуза (Merluccius spp.) және американдық жіп
тәрізді жүзбе қанатты нәлім (Urophycis spp.):


Merluccius түрінің мерлузасы:

0304 20 550 0

капс мерлузасы (ұсақ сулы) (Merluccius
capensis) және намибиялық мерлузасы (терең сулы)
(Merluccius paradoxus)

0304 20 560 0

аргентиналық мерлуза (Merluccius hubbsi)

0304 20 580 0

өзгесі

0304 20 590 0

американдық жіп тәрізді жүзбе қанатты нәлім  Urophycis


акулаларды:

0304 20 610 0

тікенек акуланы (Squalus acanthias spp.) және мысықты акуланы (Scyliorhinus spp.)

0304 20 690 0

өзге де акулаларды

0304 20 710 0

теңіз түйетабанды (Pleuronectes platessa)

0304 20 730 0

өзендік түйетабанды (Platichthys flesus)

0304 20 750 0

майшабақты (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0304 20 790 0

мегримды (Lepidorhombus spp.)

0304 20 810 0

кәдімгі теңіз табан балықты (Brama spp.)

0304 20 830 0

ауыздықты (Lophius spp.)

0304 20 850 0

минтайды (Theragra chalcogramma)

0304 20 870 0

семсер балықты (Xiphias gladius)

0304 20 880 0

клыкачты (Dissostichus spp.)

0304 20 910 0

жаңазеландиялық макруронусты (Macruronus
novaezealandiae)

0304 20 950 0

өзгесі

0304 90

өзгелері:

0304 90 050 0

сурималарды


өзгелері:

0304 90 100 0

тұщы су балығы


өзгелері:

0304 90 220 0

майшабақтарды (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0304 90 310 0

теңіз алабұғалары (Sebastes spp.)


трескаларды (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus) және Boreogadus saida балық түрлерін:

0304 90 350 0

Gadus macrocephalus түрінің трескалары

0304 90 380 0

Gadus morhua түрінің трескалары

0304 90 390 0

өзгесі

0304 90 410 0

сайдалар (Pollachius virens)

0304 90 450 0

пикшалар (Melanogrammus aeglefinus)


мерлузалар (Merluccius spp.) және американдық
жіптәрізді жүзбеқанатты нәлім (Urophycis spp.):

0304 90 470 0

Merluccius түрінің мерлузасы

0304 90 490 0

американдық жіптәрізді жүзбеқанатты нәлім Urophycis

0304 90 510 0

мегримды (Lepidorhombus spp.)

0304 90 550 0

кәдімгі теңіз табан балықты (Brama spp.)

0304 90 570 0

ауыздықты (Lophius spp.)

0304 90 590 0

путасса (Micromesistius poutassou немесе Gadus
poutassou)

0304 90 610 0

минтайды (Theragra chalcogramma)

0304 90 650 0

семсер балықты (Xiphias gladius)

0304 90 970 0

өзгесі

0305

Кептірілген, тұздалған немесе тұздықтағы балық; ыстық немесе суық қақталған балық:

0305 20 000 0

кептірілген , қақталған, тұздалған немесе тұздықтағы балық бауыры, уылдырықтары және сүтшілері

0305 30

балық сүбе еті, кептірілген, тұздалған немесе тұздықтағы, бірақ қақталмаған


трескалар (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus) және Boreogadus saida түрінің балықтары:

0305 30 110 0

Gadus macrocephalus түрінің трескалары

0305 30 190 0

өзгесі

0305 30 300 0

тынық мұхитының албыртты (Oncorhynchus nerka.
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta.
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou және Oncorhynchus rhodurus),
атлантикалық албырттар (Salmo salar) және дунайлық албырттар (Hucho hucho)

0305 30 500 0

қара палтус немесе көк қабықты палтус
(Reinhardtius hippoglossoides), тұздалған немесе тұздықта

0305 30 90

өзгесі:

0305 30 901 0

бекіре балықтары

0305 30 909 0

өзгесі


қақталған балық, сүбе етті қосқанда:

0305 41 000 0

тынық мұхитының албыртты (Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou және Oncorhynchus rhodurus),
атлантикалық албырттар(Salmo salar)
және дунайлық албырттар (Hucho hucho)

0305 42 000 0

майшабақты (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0305 49

өзгесі:

0305 49 100 0

қара палтус немесе көк қабықты палтус  (Reinhardtius hippoglossoides)

0305 49 200 0

атлантикалық палтус (Hippoglossus hippoglossus)

0305 49 300 0

скумбрия (Scomber scombrus, Scomber
australasicus, Scomber japonicus)

0305 49 450 0

патшабалық (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita және
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache және
Oncorhynchus chrysogaster)

0305 49 500 0

жыланбалық (Anguilla spp.)

0305 49 80

өзгесі:

0305 49 801 0

бекіре балықтары

0305 49 809 0

өзгесі


кептірілген балық, тұздалған немесе тұздалмаған, бірақ қақталмаған:

0305 51

трескалар (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus):

0305 51 100 0

кептірілген, тұздалмаған

0305 51 900 0

кептірілген, тұздалған

0305 59

өзгесі:


Boreogadus saida түрінің балықтары:

0305 59 110 0

тұздалған, кептірілмеген

0305 59 190 0

кептірілген, тұздалған

0305 59 300 0

майшабақтар (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0305 59 500 0

анчоустар (Engraulis spp.)

0305 59 600 0

қара палтус, немесе көк қабықты палтус (Reinhardtius hippoglossoides) және тынық  мұхитының ақ қабықты палтус (Hippoglossus stenolepis)

0305 59 700 0

атлантикалық палтус (Hippoglossus hippoglossus)

0305 59 900 0

өзгесі


тұздалған балық, бірақ кептірілмеген және қақталмаған, тұздықтағы балық:

0305 61 000 0

майшабақтар (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0305 62 000 0

трескалар (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus)

0305 63 000 0

анчоустар (Engraulis spp.)

0305 69

өзгесі:

0305 69 100 0

Boreogadus saida түрінің балығы

0305 69 200 0

қара палтус, немесе көк қабықты палтус (Reinhardtius hippoglossoides) және ақ қабықты  тынық мұхитының палтусы (Hippoglossus stenolepis)

0305 69 300 0

атлантикалық палтус (Hippoglossus hippoglossus)

0305 69 500 0

тынық мұхитының албырттары(Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhyncus tschawytscha. Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou және Oncorhynchus rhoduras).
Атлантикалық албырттар (Salmo salar) және
дунайлық албырттар (Hucho hucho)