Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2004 жылғы 13 желтоқсандағы N 363-ө өкiмiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 9 ақпандағы N 95 Қаулысы

Жаңартылған

      Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2004 жылғы 13 желтоқсандағы N 363-ө  өкiмiне  енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулар бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2006 жылғы 9 ақпандағы  
N 95 қаулысымен     
бекiтiлген       

  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне
және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң
2004 жылғы 13 желтоқсандағы N 363-ө өкiмiне
енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулар

      1. "Қазақстан Республикасында Әйелдердiң жағдайын жақсарту жөнiндегi ұлттық iс-қимылдар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 19 шiлдедегi N 999  қаулысында  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1999 ж., N 35, 311-құжат):
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында Әйелдердiң жағдайын жақсарту жөнiндегi iс-қимылдардың ұлттық жоспарында:
      "Әйелдерге қарсы зорлық" Г-бөлiмi бойынша iс-қимылдар жоспарында:
      реттiк нөмiрi 1-жолдың 6-бағанындағы "2000 ж." деген сөздер "2007 ж. 1-тоқсан" деген сөздермен ауыстырылсын.

      2. "Әйелдерге қатысты кемсiтушiлiктiң барлық нысандарын жою туралы конвенцияның орындалуы туралы баяндаманы бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 3 желтоқсандағы N 1851  қаулысында :
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Әйелдерге қатысты кемсiтушiлiктiң барлық нысандарын жою туралы конвенцияның орындалуы туралы баяндамада:
      48-тармақтың төртiншi абзацындағы "2001" деген сандар "2007 жылғы 1-тоқсанда" деген сөздермен ауыстырылсын.

      3. "Қазақстан Республикасының Құқықтық саясат тұжырымдамасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 30 қарашадағы N 1274  қаулысында (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 2002 ж., N 43, 434-құжат):
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының Құқықтық саясат тұжырымдамасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарында:
      реттiк нөмiрлерi 25, 80-жолдар алынып тасталсын.

      4.  Ескерту. 4-тармақтың күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2006.03.31.  N 222 қаулысымен.

      5. "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң заң жобалау жұмыстарының 2006-2007 жылдарға арналған перспективалық жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 3 тамыздағы N 824  қаулысында :
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң заң жобалау жұмыстарының 2006 - 2007 жылдарға арналған перспективалық жоспары:
      мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрлерi 30-1, 31-2, 31-3, 31-4, 31-5, 31-6, 31-7, 31-8, 31-9, 31-10, 31-11, 31-12, 31-13, 31-14, 31-15, 31-16, 31-17, 31-18, 31-19, 31-20, 31-21, 31-22, 31-23, 31-24, 33-3, 33-4, 33-5, 33-6, 33-7, 33-8, 33-9, 33-10, 33-11, 33-12, 33-13, 35-1, 35-2, 35-3, 35-4, 35-5, 35-6, 35-7, 36-5, 36-6, 36-7, 36-8, 43-1, 43-2, 48-1, 50-1, 50-2-жолдармен толықтырылсын:
30-1. Концессия туралы     ЭБЖМ     2006      2006      2006
                                    жылғы     жылғы     жылғы 
                                    1-тоқсан  1-тоқсан  1-тоқсан
 
31-2. Трансферттiк         Қаржы-   2006      2006      2006
бағаларды қолдану          минi     жылғы     жылғы     жылғы
кезiндегi мемлекеттiк               1-тоқсан  1-тоқсан  2-тоқсан
бақылау туралы (жаңа
редакция)
 
31-3. Қазақстан            Қаржы-   2006      2006      2006
Республикасының            минi     жылғы     жылғы     жылғы
кейбiр заңнамалық                   1-тоқсан  1-тоқсан  2-тоқсан
актiлерiне мемлекеттiк
сатып алу мәселелерi
бойынша өзгерiстер мен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
31-4. "Микрокредиттік      ИСМ      2006      2006      2006
ұйымдар туралы"                     жылғы     жылғы     жылғы
Қазақстан                           1-тоқсан  1-тоқсан  2-тоқсан
Республикасының
Заңына өзгерiстер мен
толықтырулар енгiзу
туралы
      
31-5. Ерекше               АШМ      2006      2006      2006
қорғалатын табиғи                   жылғы     жылғы     жылғы
аумақтар туралы (жаңа               1-тоқсан  1-тоқсан  2-тоқсан
редакция)
 
31-6. Қазақстан            АШМ      2006      2006      2006
Республикасының                     жылғы     жылғы     жылғы
кейбiр заңнамалық                   1-тоқсан  1-тоқсан  2-тоқсан
актiлерiне ерекше
қорғалатын табиғи
аумақтар мен орман
шаруашылығы мәселе-
лерi бойынша
өзгерiстер мен
толықтырулар
енгiзу туралы
 
31-7. Қазақстан            ҰҚК      2006      2006      2006
Республикасының            (келi-   жылғы     жылғы     жылғы
кейбiр заңнамалық          сiм      1-тоқсан  1-тоқсан  2-тоқсан
актiлерiне Қазақстан       бой-
Республикасының            ынша)
Мемлекеттiк
шекарасына қатысты
өзгерiстермен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
31-8. Қазақстан            Астана   2006      2006      2006
Республикасы астана-       қала-    жылғы     жылғы     жылғы
сының мәртебесi туралы     сының    1-тоқсан  1-тоқсан  2-тоқсан
(жаңа редакция)            әкiм-
                           дiгi
31-9. Қазақстан            Астана   2006      2006      2006
Республикасының            қала-    жылғы     жылғы     жылғы
кейбiр заңнамалық          сының     1-тоқсан  1-тоқсан  2-тоқсан
актiлерiне                 әкiм-
Қазақстан Республикасы     дiгi
астанасының мәртебесi
мәселелерi бойынша
өзгерiстермен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
31-10. "Қазақстан          ИСМ      2006      2006      2006
Республикасындағы                   жылғы     жылғы     жылғы
туристiк қызмет                     1-тоқсан  1-тоқсан  2-тоқсан
туралы" Қазақстан
Республикасының
Заңына өзгерiстер мен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
31-11. Қазақстан           ЭБЖМ     2006      2006      2006
Республикасының                     жылғы     жылғы     жылғы
кейбiр заңнамалық                   1-тоқсан  1-тоқсан  2-тоқсан
актiлерiне Қазақстан
Республикасының
бюджет заңнамасын
жетiлдiру мәселелерi
бойынша өзгерiстер мен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
31-12. Қазақстан           Әдiлет-  2006      2006      2006
Республикасының            минi,    жылғы     жылғы     жылғы
кейбiр заңнамалық          орталық  1-тоқсан  1-тоқсан  2-тоқсан
актiлерiне Қазақстан       атқа-
Республикасының            рушы
қолданыстағы заңнама       және
жүйесiн Қазақстан          өзге де
Республикасы               мемле-
Конституциясының           кеттiк
нормаларына сәйкес         орган-
келтiру мәселелерi         дар
бойынша өзгерiстер мен     (келі-
толықтырулар енгiзу        сiм
туралы                     бойын-
                           ша)
 
31-13. Қазақстан           Әдiлет-  2006      2006      2006
Республикасының            минi,    жылғы     жылғы     жылғы
кейбiр конституциялық      орталық  1-тоқсан  1-тоқсан  2-тоқсан
заңдарына Қазақстан        атқа-
Республикасының            рушы
қолданыстағы заңнама       және
жүйесiн Қазақстан          өзге де
Республикасы               мемле-
Конституциясының           кеттiк
нормаларына сәйкес         орган-
келтiру мәселелерi         дар
бойынша өзгерiстер         (келі-
енгiзу туралы              сiм
                           бойын-
                           ша)
 
31-14. Қазақстан           ИСМ,     2006      2006      2006
Республикасының            мүдделi  жылғы     жылғы     жылғы
кейбiр заңнамалық          мемле-   1-тоқсан  1-тоқсан  2-тоқсан
актiлерiне техникалық      кеттiк
реттеу мәселелерi          орган-
бойынша өзгерiстер мен     дар
толықтырулар енгiзу
туралы
 
31-15. Тамақ өнiмiнiң      АШМ,     2006      2006      2006
қауiпсiздiгi туралы        ДСМ,     жылғы     жылғы     жылғы
                           ИСМ      1-тоқсан  1-тоқсан  2-тоқсан

31-16. Қазақстан           ЖС       2006      2006      2006
Республикасының            (келi-   жылғы     жылғы     жылғы
кейбiр заңнамалық          сiм      1-тоқсан  1-тоқсан  2-тоқсан
актiлерiне сот жүйесi      бойын-
мәселелерi бойынша         ша),
өзгерiстер мен             Әдiлет-
толықтырулар енгiзу        минi
туралы
 
31-17. Қазақстан           ЭБЖМ     2006      2006      2006
Республикасының                     жылғы     жылғы     жылғы
кейбiр заңнамалық                   1-тоқсан  1-тоқсан  2-тоқсан
актiлерiне салық салу
мәселелерi бойынша
өзгерiстермен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
31-18. Қазақстан           ҚНРА     2006      2006      2006
Республикасының            (келi-   жылғы     жылғы     жылғы
кейбiр заңнамалық          сiм      1-тоқсан  2-тоқсан  2-тоқсан
актiлерiне                 бойын-
сақтандырудың мiндеттi     ша)
түрлерi бойынша
өзгерiстер мен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
31-19. Қазақстан           Әдiлет-  2006      2006      2006
Республикасында            минi     жылғы     жылғы     жылғы
жергiлiктi өзiн-өзi                 1-тоқсан  2-тоқсан  2-тоқсан
басқару туралы
 
31-20. "Қазақстан          Әдiлет-  2006      2006      2006
Республикасындағы          минi     жылғы     жылғы     жылғы
жергiлiктi мемлекеттiк              1-тоқсан  2-тоқсан  2-тоқсан
басқару туралы"
Қазақстан
Республикасының
Заңына толықтырулар
мен өзгерiс енгiзу
туралы
 
31-21. "Қазақстан          Әдiлет-  2006      2006      2006
Республикасының            минi     жылғы     жылғы     жылғы
кейбiр заңнамалық                   2-тоқсан  2-тоқсан  2-тоқсан
актiлерiне қылмыстық-
атқару жүйесi
мәселелерi бойынша
өзгерiстермен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
31-22. "Қазақстан          ІIМ      2006      2006      2006
Республикасы Iшкi iстер             жылғы     жылғы     жылғы
министрлiгiнiң iшкi                 2-тоқсан  2-тоқсан  2-тоқсан
әскерлерi туралы"
Қазақстан
Республикасының
Заңына өзгерiстер мен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
31-23. Қазақстан           ЖС       2006      2006      2006
Республикасының            (келi-   жылғы     жылғы     жылғы
кейбiр заңнамалық          сiм      2-тоқсан  2-тоқсан  2-тоқсан
актiлерiне сотқа           бойын-
құрметтемеушiлiк           ша),
бiлдiру мәселелерi         Әдiлет-
бойынша өзгерiстер мен     минi
толықтырулар енгiзу
туралы
 
31-24. Қазақстан           Әдiлет-  2006      2006      2006
Республикасының            минi     жылғы     жылғы     жылғы
кейбiр заңнамалық                   2-тоқсан  2-тоқсан  3-тоқсан
актiлерiне нотариат
мәселелерi бойынша
өзгерiстермен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
33-3. Тауар биржалары      ИСМ      2006      2006      2006
туралы (жаңа редакция)              жылғы     жылғы     жылғы
                                    2-тоқсан  2-тоқсан  3-тоқсан
 
33-4. Сәйкестендiру        Әдiлет-  2006      2006      2006
нөмiрлерiнiң ұлттық        минi     жылғы     жылғы     жылғы
тiзiлiмдерi туралы                  2-тоқсан  2-тоқсан  3-тоқсан
 
33-5. Қазақстан            Әдiлет-  2006      2006      2006
Республикасының            минi     жылғы     жылғы     жылғы
кейбiр заңнамалық                   2-тоқсан  2-тоқсан  3-тоқсан
актілерiне Сәйкестен-
діру нөмiрлерiнiң
ұлттық тiзiлiмдерi
мәселелерi бойынша
өзгерiстермен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
33-6. Қазақстан            IIМ      2006      2006      2006
Республикасының                     жылғы     жылғы     жылғы
кейбiр заңнамалық                   2-тоқсан  2-тоқсан  3-тоқсан
актiлерiне қоғамдық
қауiпсiздiктi қамтамасыз
ету мәселелерi
бойынша өзгерiстер мен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
33-7. "Ақпараттандыру      АБА      2006      2006      2006
туралы" Қазақстан                   жылғы     жылғы     жылғы
Республикасының                     2-тоқсан  3-тоқсан  3-тоқсан
Заңына өзгерiстер мен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
33-8. Қазақстан            Еңбек-   2006      2006      2006
Республикасының            минi     жылғы     жылғы     жылғы
кейбiр заңнамалық                   2-тоқсан  3-тоқсан  3-тоқсан
актiлерiне көшi-қон
мәселелерi бойынша
өзгерiстермен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
33-9. Бәсеке және          ИСМ      2006      2006      2006
монополистiк қызметтi               жылғы     жылғы     жылғы
шектеу туралы (жаңа                 3-тоқсан  3-тоқсан  3-тоқсан
редакция)
 
33-10. Қазақстан           ИСМ      2006      2006      2006
Республикасының                     жылғы     жылғы     жылғы
кейбiр заңнамалық                   3-тоқсан  3-тоқсан  3-тоқсан
актiлерiне тиiстi тауар
нарығында үстем
жағдайды иеленген
табиғи монополия
субъектiлерiнiң және
нарық субъектiлерiнiң
қызметiн бақылау мен
реттеу мәселелерi
бойынша өзгерiстер мен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
33-11. Қазақстан           ЭМРМ,    2006      2006      2006
Республикасының            ИСМ      жылғы     жылғы     жылғы
кейбiр заңнамалық                   3-тоқсан  3-тоқсан  3-тоқсан
актiлерiне Қазақстан
Республикасында жер
қойнауын пайдалану
және мұнай
операцияларын жүргiзу
мәселелерi бойынша
өзгерiстер мен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
33-12. "Йод тапшылығы      ДСМ      2006      2006      2006
ауруларының алдын алу               жылғы     жылғы     жылғы
туралы" Қазақстан                   3-тоқсан  3-тоқсан  3-тоқсан
Республикасының
Заңына өзгерiстер мен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
33-13. "Терроризмге        ҰҚК      2006      2006      2006
қарсы күрес туралы"       (келi-    жылғы     жылғы     жылғы
Қазақстан                  сiм      3-тоқсан  3-тоқсан  3-тоқсан
Республикасының            бойын-
Заңына өзгерiстер мен      ша)
толықтырулар енгiзу
туралы
 
35-1. Жылжымайтын          Әдiлет-  2006      2006      2006
мүлiкке құқықтарды         минi     жылғы     жылғы     жылғы
және онымен жасалатын               3-тоқсан  3-тоқсан  4-тоқсан
мәмiлелердi мемлекеттiк
тiркеу туралы (жаңа
редакция)
 
35-2. Қазақстан            Әдiлет-  2006      2006      2006
Республикасының            минi     жылғы     жылғы     жылғы
кейбiр заңнамалық                   3-тоқсан  3-тоқсан  4-тоқсан
актiлерiне
жылжымайтын мүлiкке
құқықтарды және
онымен жасалатын
мәмiлелердi мемлекеттiк
тiркеу мәселелерi
бойынша өзгерiстер мен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
35-3. "Жекелеген қару      IIМ      2006      2006      2006
түрлерiнiң айналымына               жылғы     жылғы     жылғы
мемлекеттiк бақылау                 3-тоқсан  3-тоқсан  4-тоқсан
жасау туралы"
Қазақстан
Республикасының
Заңына өзгерiстер мен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
35-4. "Қазақстан           МАСМ,    2006      2006      2006
Республикасының            Әдiлет-  жылғы     жылғы     жылғы
мемлекеттiк нышандары      минi     3-тоқсан  4-тоқсан  4-тоқсан
туралы"
Қазақстан Республикасы
Конституциялық заңына
өзгерiстермен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
35-5. Қазақстан            ИСМ      2006      2006      2006
Республикасының                     жылғы     жылғы     жылғы
кейбiр заңнамалық                   3-тоқсан  4-тоқсан  4-тоқсан
актiлерiне тұрғын
үй-коммуналдық сала
мәселелерi бойынша
өзгерiстер мен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
35-6. Қазақстан            ТЖМ      2006      2006      2006
Республикасының                     жылғы     жылғы     жылғы
төтенше жағдайлар                   3-тоқсан  4-тоқсан  4-тоқсан
саласындағы кейбiр
заңнамалық актiлерiне
өзгерiстермен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
35-7. Қазақстан            БП       2006      2006      2006
Республикасының            (келi-   жылғы     жылғы     жылғы
кейбiр заңнамалық          сiм      3-тоқсан  4-тоқсан  4-тоқсан
актiлерiне жедел-          бойын-
iздестiру қызметi          ша),
мәселелерi бойынша         Әдiлет-
өзгерiстер мен             минi,
толықтырулар енгiзу        IIМ,
туралы                     Қорға-
                           нысминi,
                           Қаржы-
                           минi,
                           ҰҚК
                           (келi-
                           сiм
                           бойынша),
                           ҚПА
                           (келi-
                           сiм
                           бойынша),
                           ПКҚ
                           (келi-
                           сiм
                           бойынша)
 
36-5. "Экспорттық          ИСМ      2006      2006      2006
бақылау туралы"                     жылғы     жылғы     жылғы
Қазақстан                           4-тоқсан  4-тоқсан  4-тоқсан
Республикасының
Заңына өзгерiстер мен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
36-6. Қазақстан            ИСМ      2006      2006      2006
Республикасының                     жылғы     жылғы     жылғы
кейбiр заңнамалық                   4-тоқсан  4-тоқсан  4-тоқсан
актiлерiне арнайы
экономикалық аймақтар
мәселелерi бойынша
өзгерiстермен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
36-7. Қазақстан            Қорға-   2006      2006      2006
Республикасының            нысмині  жылғы     жылғы     жылғы
кейбiр заңнамалық                   4-тоқсан  4-тоқсан  4-тоқсан
актiлерiне әскери
қызмет мәселелерi
бойынша өзгерiстер мен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
36-8. "Қазақстан           Еңбек-   2006      2006      2006
Республикасындағы          минi     жылғы     жылғы     жылғы
арнаулы мемлекеттiк                 4-тоқсан  4-тоқсан  4-тоқсан
жәрдемақы туралы"
Қазақстан
Республикасының
Заңына өзгерiстер мен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
43-1. Тұрмыстық зорлық     ІIМ,     2007      2007      2007
туралы                     Әдiлет-  жылғы     жылғы     жылғы
                           минi,    1-тоқсан  1-тоқсан  1-тоқсан
                           ОӘIҰК
                           (келi-
                           сiм
                           бойын-
                           ша)
 
43-2. Қазақстан            Қаржы-   2007      2007      2007
Республикасының            минi     жылғы     жылғы     жылғы
кейбiр заңнамалық                   1-тоқсан  1-тоқсан  1-тоқсан
актiлерiне кеден
органдарының
лауазымды адамдарын
зейнетақымен және
әлеуметтiк
қамсыздандыру
мәселелерi бойынша
өзгерiстермен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
48-1. Мемлекеттiк          ЭБЖМ     2007      2007      2007
активтердi басқару                  жылғы     жылғы     жылғы
туралы                              3-тоқсан  3-тоқсан  3-тоқсан
 
50-1. Қазақстан            Әдiлет-  2007      2007      2007
Республикасының            минi     жылғы     жылғы     жылғы
кейбiр заңнамалық                   4-тоқсан 4-тоқсан 4-тоқсан
актiлерiне бiлiктi заң
көмегiмен қамтамасыз
ету мәселелерi бойынша
өзгерiстермен
толықтырулар енгiзу
туралы
 
50-2. Соғыс ардагерлерi    Қорға-   2007      2007      2007
мен соғыс қимылдарына      нысминi  жылғы     жылғы     жылғы
қатысушылардың                      4-тоқсан  4-тоқсан  4-тоқсан
мәртебесi туралы                                            ";
 
      реттiк нөмiрлерi 31, 32, 33, 33-2, 35, 36, 38, 40, 42, 51-1-жолдар алынып тасталсын;
 
      реттiк нөмiрi 36-3-жол мынадай редакцияда жазылсын:
"36-3. "Нормативтiк        Әдiлет-  2006      2006      2006
құқықтық актiлер           минi     жылғы     жылғы     жылғы
туралы" Қазақстан                   3-тоқсан  4-тоқсан  4-тоқсан
Республикасының
Заңына өзгерiстер мен
толықтырулар енгiзу
туралы                                                        ";
 
      реттiк нөмiрлерi 36-4, 37, 39, 41 және 43-жолдардың 4-бағанындағы "4-тоқсан" деген сөздер "3-тоқсан" деген сөздермен ауыстырылсын;
      ескертпе мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
      "Қаржыминi - Қаржы министрлiгi;
      Қорғанысминi - Қорғаныс министрлiгi;
      ЭМРМ - Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгi;
      ҚПА - Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттiгi (қаржы полициясы);
      АБА - Ақпараттандыру және байланыс агенттiгi;
      ҰҚК - Ұлттық қауiпсiздiк комитетi;
      ПКҚ - Президенттiң күзет қызметi;
      БП - Бас прокуратура;
      ЖС - Жоғарғы Сот".

      6. "Қазақстан Республикасында "электрондық үкiмет" қалыптастырудың 2005 - 2007 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 8 желтоқсандағы N 1286  қаулысында  (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 2004 ж., N 48, 617-құжат):
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында "электрондық үкiмет" қалыптастырудың 2005 - 2007 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарында:
      "Нормативтiк-құқықтық және әдiснамалық қамтамасыз етудi жетiлдiру" деген 1-бөлiмнiң 5-бағанындағы реттiк нөмiрi 8-жолдағы "4-тоқсан" деген сөздер "3-тоқсан" деген сөздермен ауыстырылсын.

      7. "Әйелдерге қатысты кемсiтушiлiктiң барлық нысандарын жою туралы конвенцияның орындалуы туралы баяндаманы бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 9 желтоқсандағы N 1295  қаулысында :
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Әйелдерге қатысты кемсiтушiлiктiң барлық нысандарын жою туралы конвенцияның орындалуы туралы баяндамада:
      "Жалпы мәлiметтер" деген 1-бөлiктiң "Ел және халық (негiзгi гендерлiк сипаттамалар)" деген 1-бөлiмiнiң "Әйелдерге қатысты зорлық" деген кiшi бөлiмiнiң төртiншi абзацындағы "2006 жылғы 2-тоқсанда" деген сөздер және "2005 - 2007" деген сандар тиiсiнше "2007 жылғы 1-тоқсанда" деген сөздермен және "2006 - 2007" деген сандармен ауыстырылсын.

      8. "2004 жылғы 7 қыркүйекте Қазақстан әйелдерiнiң IV Форумында Қазақстан Республикасының Президентi қойған мiндеттердi iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2004 жылғы 13 желтоқсандағы
N 363-ө  өкiмiнде :
      көрсетiлген өкiммен бекiтiлген 2004 жылғы 7 қыркүйекте Қазақстан әйелдерiнiң IV Форумында Қазақстан Республикасының Президентi қойған мiндеттердi iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарында:
      реттiк нөмiрi 25-жолдың 5-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
      "2007 ж. I тоқсан".