Кейбiр нұсқаулықтарды бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 31 қаңтардағы N 168 Қаулысы.

Жаңартылған

      Мазмұны

      1. "Кейбiр нұсқаулықтарды бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 31 қаңтардағы N 168 қаулысы

      2. Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесiнде іс жүргiзу жөнiндегi нұсқаулық

      3. Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесiнде есептеу техникасы құралдарын қолдану арқылы iс жүргiзу жөніндегі нұсқаулық

      4. Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесiнде, орталық және жергiлiктi атқарушы органдарда құжаттардың орындалуын бақылауды ұйымдастыру жөнiндегi нұсқаулық

      5. Азаматтардың өтiнiштерiн қарау және олардың орындалуын бақылау тәртiбi туралы нұсқаулық

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса берiлiп отырған:

      Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесiнде iс жүргізу жөніндегі нұсқаулық;

      Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесiнде есептеу техникасы құралдарын қолдану арқылы iс жүргізу жөніндегі нұсқаулық;

      Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау және олардың орындалуын бақылау тәртібi туралы нұсқаулық бекiтiлсiн.

      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.06.28 N 643, 2007.05.14 N 382 қаулыларымен.

      1-1. Көрсетiлген нұсқаулықтардың талаптары оларға қатысты бөлiгiнде барлық мемлекеттiк органдар үшiн мiндеттi деп белгiленсiн.

      Ескерту. 1-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2002.12.10 N 1300 (2003 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді) қаулысымен.

      2. Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 1998 жылғы 14 қазандағы N 195 өкiмiнiң күшi жойылды деп танылсын.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап бiр ай өтiсiмен күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрi

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2008 жылғы 31 қаңтардағы
N 168* қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің
Кеңсесінде іс жүргізу жөніндегі
НҰСҚАУЛЫҚ

      Ескерту. Нұсқаулық жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2008.06.04 N 535 Қаулысымен, бүкіл мәтін бойынша "қызметтiк хат-хабар секторы", "қызметтiк хат-хабар секторының", "қызметтiк хат-хабар секторына", "қызметтiк хат-хабар секторында", "Қызметтiк хат-хабар секторы" және "қызметтiк хат-хабар секторынан" деген сөздер тиісінше "іс жүргізу және мұрағат секторы", "іс жүргізу және мұрағат секторының", "іс жүргізу және мұрағат секторына", "іс жүргізу және мұрағат секторында", "Іс жүргізу және мұрағат секторы" және "іс жүргізу және мұрағат секторынан" деген сөздермен ауыстырылды - ҚР Үкіметінің 2012.04.27 № 540 Қаулысымен.

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Нұсқаулық Қазақстан Республикасы Үкіметінің Регламенті мен Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі туралы ережеге сәйкес өзіне жүктелген функцияларды орындау процесінде Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесінде (бұдан әрі - Кеңсе) құжаттармен жұмыс істеу тәртібін белгілейді.

      2. Осы Нұсқаулықта белгіленген құжаттармен жұмыс істеу ережесі мен тәртібі Кеңсенің барлық қызметкерлеріне қолданылады.

      3. Егер осы Нұсқаулықта өзгеше белгіленбесе, осы Нұсқаулықта ішкі құжаттарды қоса алғанда, құпия емес сипаттағы және "Қызмет бабында пайдалану үшін" деген белгісі бар қызметтік ақпаратты құрайтын таратылуы шектелген құжаттарды дайындау, ресімдеу, олардың өту қағидалары айқындалады.

      Қызметтік ақпаратты және/немесе "Қызмет бабында пайдалану үшін" белгісі бар қызметтік ақпаратты қамтитын таратылуы шектелген құжаттарды дайындау, таныстыру және олардың өтуі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1196 қаулысымен бекітілген Мәліметтерді таратылуы шектелген қызметтік ақпаратқа жатқызу және онымен жұмыс істеу қағидаларына және Кеңседе қолданылатын ақпараттық ресурстарды қорғау жөніндегі талаптарға сәйкес жүзеге асырылады.

      Осы Нұсқаулықтың ережелері электрондық цифрлық қолтаңбаның (бұдан әрі – ЭЦҚ) жабық (құпия) кілтін және ЭЦҚ құралын (ЭЦҚ қалыптастыру мен тексеру процестерін іске асыратын ақпаратты криптографиялық қорғау құралдарын) пайдалана отырып, ЭЦҚ-мен куәландырылған және ЭЦҚ ашық кілтін пайдалана отырып, электрондық құжаттың ЭЦҚ есептеу мен тексеруден кейін ЭЦҚ тексерудің (ЭЦҚ түпнұсқалығын растаудың (анықтаудың) оң қорытындысын белгіленген тәртіппен айқындау туралы растамасы бар электрондық құжаттарды қоса алғанда, жеткізгіш түріне қарамастан, ресми құжаттармен және ішкі құжаттармен жұмыс істеуді ұйымдастыруға қолданылады.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270; өзгеріс енгізілді – ҚР Үкіметінің 19.08.2017 № 491 қаулыларымен.

      4. Осы Нұсқаулықпен:

      1) Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін және сұрау салуларын қарау және олардың орындалуын бақылау тәртібі туралы нұсқаулықта белгіленетін Кеңседе жеке және заңды тұлғалардың өтініштерімен және сұрау салуларымен жұмыс істеу, сондай-ақ азаматтарды қабылдау;

      2) Кеңседе, орталық және жергілікті атқарушы органдарда құжаттардың орындалуын бақылауды ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықта белгіленген құжаттардың орындалуын бақылауды ұйымдастыру;

      3) жекелеген арнайы нұсқаулықтарда белгіленетін шифрланған құжаттық байланысты пайдалана отырып, құпия іс жүргізу мен құпия хат жазысуды жүргізу тәртібі реттелмейді.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270; өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 N 1195 қаулыларымен.

      5. Кеңсенің құрылымдық бөлімшелерінде іс жүргізу, құжаттардың есебі, сақталуы, уақтылы өтуі және орындалуы үшін жауапкершілік олардың басшыларына жүктеледі.

      6. Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі (бұдан әрі – БҚҚБ) Кеңсенің жаңа қызметкерлерін осы Нұсқаулықпен және Кеңсенің қызметін регламенттейтін басқа құжаттармен таныстырады.

      Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      ________________

      * Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 10 желтоқсандағы N 1300 , 2005 жылғы 14 сәуірдегі N 358 қаулыларымен енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен бірге.

2. Кіріс хат-хабарын қабылдау және тіркеу

      РҚАО-ның ескертпесі!
      2-тараудың тақырыбын жаңа редакцияда енгізу көзделген - ҚР Үкіметінің 2010.06.25 № 641 Қаулысымен (жариялануға жатпайды).

      7. Қазақстан Республикасы мен ТМД елдерінің органдарымен, ұйымдарымен және азаматтарымен хат жазысу мемлекеттік және/немесе орыс тілдерінде жүргізіледі, өзге шетелдік хат-хабармен басқа да шет тілдерінде жүргізілуі мүмкін.

      8. Кеңсеге түсетін хат-хабарды БҚҚБ күнін, уақытын және құжаттарды алған адамның тегі мен аты-жөнін көрсете отырып, ал ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжаттарды – ЭЦҚ ашық кілтін және ЭЦҚ қалыптастыру және тексеру процестерін іске асыратын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасында белгіленген тәртіппен сәйкестігін растау рәсімінен өткен ақпаратты криптографиялық қорғау құралдарын (ЭЦҚ құралы) пайдалана отырып, ЭЦҚ түпнұсқалылығын тексеру рәсімі өткізілгеннен кейін қабылдайды.

      ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжаттар Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының бірыңғай көлік ортасы (бұдан әрі - БКО) және Мемлекеттік органдардың электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесінің ведомствоаралық құжат айналымы орталығының (бұдан әрі - ЭҚАБЖ ВҚО) сервері арқылы берілуі тиіс.

      Хат-хабарларды электрондық құжаттар форматында қабылдаған кезде осы құжаттармен барлық кейінгі рәсімдер Электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесін (бұдан әрі – ЭҚАБЖ) пайдаланушының нұсқаулығына сәйкес жасалады.

      Шетелдік елшіліктердің ноталары мен хаттары Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі арқылы ғана қабылданады.

      Сақтау мерзімі 10 жылға дейінгі құжаттар (сақтау мерзімі 75 жыл, тұрақты, "Сараптау-тексеру комиссиясы" (бұдан әрі – СТК) белгісі бар құжаттардан басқа) ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжаттардың электрондық нысанында ғана қабылданады және жолданады.

      Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.04.27 № 540; өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 02.05.2013 № 450 (01.07.2013 бастап қолданысқа енгізіледі); 27.03.2014 N 270 қаулыларымен.

      9. Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      10-тармақты жаңа редакцияда енгізу көзделген - ҚР Үкіметінің 2010.06.25 № 641 Қаулысымен (жариялануға жатпайды).

      10. Осы Нұсқаулықтың 9-тармағында көрсетілгендерді қоспағанда, Кеңсе қызметкерлеріне іс жүргізу және мұрағат секторында тіркелмеген құжаттарды қабылдауға және олармен жұмыс істеуге тыйым салынады.

      11. Конверттерді ашардың алдында БҚҚБ қызметкері олардың арналуы мен ресімделуінің дұрыстығын, орамының бүтіндігін (мөрлер болған кезде) тексереді. Конверттерді ашқан кезде мекенжайдың жөнелтуші атауымен, пакетте көрсетілген салу нөмірлерінің құжаттарға қойылған нөмірлермен сәйкестігі салыстырылады, құжаттардың және оларға қосымшалардың жинақтылығы тексеріледі.

      Алынған құжаттар мен пакеттер жеткіліксіз болған немесе бүлінген, конверттердің нөмірлері құжаттардың нөмірлерімен сәйкес келмеген жағдайда, үш данада акт жасалады (2-қосымша), бұл ретте актінің бір данасы БҚҚБ-да қалады, екіншісі құжатпен бірге арналуы бойынша беріледі, ал үшіншісі жөнелтушіге жолданады.

      Дұрыс арналмаған және ресімделмеген немесе "Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттама жасаудың және құжаттаманы басқарудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы 22 желтоқсандағы № 144 бұйрығында көзделген міндетті деректемелері жоқ, қате салынған құжаттар арналуы бойынша қайта жөнелтіледі немесе жөнелтушіге қайтарылады.

      Келіп түскен хат-хабарлардың конверттері жөнелтушінің тегін, атын, әкесінің атын және мекенжайын, құжаттардың жөнелтілген және алынған күні мен уақытын тек конверт арқылы ғана анықтау мүмкін болатын жағдайларда ғана хат-хабарға қосылады.

      "Жеке өзіне" деген белгісі бар конверттерді қоспағанда, барлық конверттер БҚҚБ-да ашуға жатады.

      "Жеке өзіне" деген белгімен қабылданған құжаттар мен пакеттер (жеке және заңды тұлғалардың өтініштерінен басқа) тізілімдерде есепке алынады және ашылмай, тікелей адресатқа беріледі.

      Ескерту. 11-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270; өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 N 1195 қаулыларымен.

      12. Белгіленген үлгідегі бланкіде ресімделуге тиіс, бірінші басшы (ол болмаған кезде – бұйрық болған жағдайда оның міндеттерін атқаратын адам), өзінің құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша жауапты хатшы, министрліктің Қазақстан Республикасының Президенті айқындаған және жауапты хатшының өкілеттіктерін жүзеге асыратын лауазымды адамы қол қойған, толтырылған деректемелері бар (ЭЦҚ тексерудің оң нәтижесінің белгіленген тәртіппен анықталғаны туралы растамасы бар, ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжаттар) электрондық құжаттың оған сәйкес келетін шаблонын пайдалана отырып жасалған құжаттардың бірінші даналары Кеңседе қабылдануға жатады.

      Премьер-Министрдің атына жіберілетін, оның ішінде кадрлық мәселелер бойынша хат-хабар бірінші басшының қолтаңбасымен ғана жіберіледі.

      Бірінші басшының іссапарға кетуіне, науқастануына, демалыста болуына байланысты мемлекеттік органның бірінші басшысының міндетін атқарушы адам қол қойған, Премьер-Министрдің атына жіберілетін хат-хабарды енгізуге жол беріледі.

      Бұл ретте бұдан бұрын мемлекеттік органның бірінші басшысының міндетін атқарушының қолтаңбасымен енгізілген хат-хабар мемлекеттік органның бірінші басшысы жұмысқа шыққан күннен бастап бір күн мерзімде қайта қол қойылып, Кеңсеге қайта енгізілуге жатады.

      Үкімет пен Кеңсе басшылығының тапсырмаларын орындауға жауапты мемлекеттік органдардың хаттарына міндетті түрде бірлесіп орындаушы мемлекеттік органдар хаттарының мөртаңбамен расталған көшірмелері қоса беріледі. Құжатқа күні, шығыс нөмірі, құжаттың қысқаша тақырыбы, сауалға жауап қайтару немесе тапсырмалардың орындалуы туралы есепте (ақпаратта) Кеңсенің тіркеу нөміріне сілтеме міндетті түрде қойылуға тиіс. Бұл ретте Кеңсе күні оларды Кеңсеге өткізген күнге сәйкес келетін құжаттарды (басқа жерден поштамен келіп түскен хат-хабардан басқа) ғана қабылдайды.

      Орындаушының тегі, аты-жөні, телефонының нөмірі, электрондық мекенжайы, Кеңсе ЭҚАБЖ сәйкестендіру нөмірі, сондай-ақ құжат даналарының саны міндетті түрде қолдан кейін төменгі сол жақ бұрышта немесе құжаттың бірінші парағының артқы жағына қойылады (мысалы: С.А. Асанов, тел. 742469, Asanov.S@ukimet.kz (Кеңсе ЭҚАБЖ сәйкестендіру нөмірі). Құжатқа қосымшаларды құжатқа қол қойған немесе оны дайындаған адам (құжатты орындаушы) дәйектеуге тиіс.

      Қазақстан Республикасының Президентіне, Президент Әкімшілігіне, Парламент депутаттарына, Бас прокуратураға және Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетіне жіберілетін жауап жобаларын аталған жауап жобасын әзірлеген мемлекеттік органның бірінші басшысы не оның міндетін атқарушы адам дәйектейді.

      Бұл ретте егер мемлекеттік органның бірінші басшысы өзінің лауазымын Премьер-Министрдің орынбасары лауазымымен қоса атқарса, онда жауап жобаларын бірінші басшы Үкімет пен Кеңсе басшылығына жіберілетін құжаттарға қол қоюға ресми түрде уәкілеттік берген адам не оның міндетін атқарушы адам жауап жобасын мемлекеттік органның бірінші басшысымен – Премьер-Министрдің орынбасарымен алдын ала келіскеннен кейін ғана дәйектейді.

      Үкімет басшылығы мен Кеңсе Басшысының атына жіберілген мемлекеттік органдардың хат-хабарлары (оның ішінде ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжаттар) елтаңбалық бланкіде мемлекеттік тілде ресімделуге тиіс (қажет болған жағдайда орыс тілінде қол қойылған бланкісіз нұсқасы қоса беріледі).

      Бірлесіп орындаушы мемлекеттік органдардың хаттары мемлекеттік органның бірінші басшысының орынбасарынан, өзінің құзыреті шегінде жауапты хатшысынан төмен емес деңгейдегі адамның немесе оның міндеттерін атқаратын адамның қолтаңбасымен ұсынылуға тиіс.

      ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжаттарды қабылдау кезінде дана саны ескерілмейді.

      ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжаттар нысанында келіп түсетін құжаттарды (тек электрондық нысанда) Кеңсе сағат 9.00-ден 17.00-ге дейін қабылдайды. Көрсетілген мерзімнен кейін түскен құжаттар Кеңсе Басшысының немесе оның орынбасарларының нұсқауымен ғана қабылданады.

      Ескерту. 12-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 19.08.2017 № 491 қаулысымен.

      13. Мыналар:

      1) осы Нұсқаулықтың талаптарын бұза отырып ресімделген құжаттар мен оларға қосымшалар;

      2) факсимиле, түзетілген және өзге де ластанған жерлер, бүлінген, соның ішінде тескішпен тігілген, шимай қағаздарда және мемлекеттік органдар бланкілерінің көшірмелерінде орындалған құжаттар;

      3) дұрыс мекенжайға жіберілмеген (Кеңсенің атауы, Үкімет пен Кеңсе басшылығының лауазымдары, тегі, аты, әкесінің аты дұрыс жазылмаған) хаттар;

      4) бірлесіп орындаушы мемлекеттік органдар хаттарының көшірмелері жоқ мемлекеттік органдардың хаттары;

      5) қағаз жеткізгіштегі түпнұсқасына сәйкес келмейтін, оның ішінде электрондық құжаттар нысанындағы құжаттар (ЭЦҚ тексерудің теріс нәтижесі, мазмұны, парақтар саны, бланк нысанында көзделген міндетті деректемелердің болмауы және/немесе деректемелердің, сондай-ақ мәтіннің дұрыс орналастырылмауы);

      6) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 17 сәуірдегі № 430 қаулысымен бекітілген Электрондық құжат айналымы ережесінің талаптарына сәйкес келмейтін электрондық құжаттар нысанында ғана түсетін құжаттар;

      7) мемлекеттік органдардың бірыңғай ұстанымының болмауы мәселесі бойынша бірінші басшылар орынбасарларының қатысуымен өткен ведомствоаралық кеңестің хаттамаларын, мемлекеттік органдардың бірінші басшылары қол қойған келiспеушiлiктерді жою хаттамаларын, дәлелденген негіздемелер мен мүдделі мемлекеттік органдардың ұстанымын қамтымайтын мемлекеттік органдардың хаттары Кеңседе қабылдауға жатпайды.

      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270; өзгеріс енгізілді – ҚР Үкіметінің 19.08.2017 № 491 қаулыларымен.

      ___________________

      * Құжаттар Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігінің Мұрағаттарды басқару және құжаттама комитеті төрағасының 2003 жылғы 29 сәуірдегі N 33 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының мемлекеттік ұйымдарында құжаттау мен құжаттаманы басқарудың үлгі ережесіне сәйкес ресімделуі тиіс.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Ережені 12-1-тараумен толықтыру көзделген - ҚР Үкіметінің 2010.06.25 № 641 Қаулысымен (жариялануға жатпайды).

      13-1. Кеңсеге келіп түсетін барлық хат-хабар (құжаттар) сағат 9.00-ден бастап 15.30-ға дейін қабылданады және оларды әрбір келіп түскен құжатқа кіріс (шығыс, ішкі) құжаттарды тіркеуге арналған тіркеу-бақылау карточкасын (осы Нұсқаулыққа 1-қосымша) толтыратын іс жүргізу және мұрағат секторы тіркейді.

      Ескерту. 13-1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.04.27 № 540Қаулысымен.

      13-2. Келіп түскен құжаттарды және басқа да қызметтік хат-хабарды құзыреті бойынша іс жүргізу және мұрағат секторының меңгерушісі алдын ала белгілейді, бөледі. Үкімет, Кеңсе басшылығының атына келіп түскен құжаттарды және басқа да қызметтік хат-хабарды бөлу қойылған мәселелердің сипатына, маңыздылығына және мерзімділігіне қарай жүзеге асырылады.

      Алдын ала қаралғаннан кейін келіп түскен құжаттар мен басқа да қызметтік хат-хабар белгіленген тәртіппен тіркеледі. Осы Нұсқаулыққа 3-қосымшада көрсетілген құжаттар тіркеуге жатпайды.

      Ескерту. 13-2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.04.27 № 540Қаулысымен.

      13-3. Қызметтік қажеттілігіне орай БҚҚБ-дан өтпей Кеңсе қызметкерлері қабылдаған хат-хабар (құжаттар) дереу БҚҚБ іс жүргізу және мұрағат секторына тіркеуге берілуге тиіс.

      Ескерту. 13-3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      13-4. Кіріс хат-хабарын тіркеуді оң жақ төменгі бұрышына (немесе бос кеңістік болмаған жағдайларда сол жақ жоғарғы бұрышына) негізгі құжаттың және оған қосымшалардың кіріс тіркеу нөмірі, түскен күні, парақтарының саны көрсетілетін мөртаңба қою жолымен БҚҚБ жүзеге асырады. Бұрын тіркелген кіріс құжаттарына келіп түскен құжаттарға "№___ -ге" деген белгімен негізгі құжаттың тіркеу нөмірі қойылады.

      Бақылаудағы құжатқа тіркеу нөмірі берілгеннен кейін БҚҚБ есептік деректерінен бұрын берілген тіркеу нөмірі жабылып, оны бір мәрте тіркеу қамтамасыз етіледі.

      ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат ЭЦҚ тексерілгеннен кейін тіркеледі және электрондық құжат айналымы жүйесі арқылы басшылықтың қабылдау бөлмелеріне және Кеңсенің құрылымдық бөлімшелеріне (бұдан әрі – құрылымдық бөлімшелер) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 17 сәуірдегі № 430 қаулысымен бекітілген Электрондық құжат айналымы ережесіне сәйкес беріледі.

      Шет тіліндегі кіріс хат-хабарын тіркеген кезде мөртаңба түпнұсқаға және аударма мәтінге "Аударма" деген белгімен қойылады.

      Кеңсеге шет тілінде түскен шетелдік корреспонденттердің хаттары БҚҚБ алдын ала қарағаннан кейін тиесілілігі бойынша Үкімет, Кеңсе басшылығының және құрылымдық бөлімшелердің қабылдау бөлмелеріне жіберіледі.

      Ескерту. 13-4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      3-тараудың тақырыбына өзгерту енгізу көзделген - ҚР Үкіметінің 2010.06.25 № 641 Қаулысымен (жариялануға жатпайды).

3. Кіріс хат-хабарын қарау және олардың өтуі

      14. БҚҚБ меңгерушісі алдын ала қарағаннан және тіркелгеннен кейін құжаттар осы Нұсқаулықтың 20 және 21-тармақтарының талаптары орындала отырып, құзыреті бойынша Үкімет, Кеңсе басшылығының және құрылымдық бөлімшелердің қабылдау бөлмелеріне беріліп, қол қойғызылады. Құжаттардың өтуі және тиісінше сақталуы үшін жауапкершілік қабылдау бөлмелері мен құрылымдық бөлімшелердің қызметкерлеріне жүктеледі.

      Электрондық құжат нысанында ғана түскен бастапқы құжаттар қағаз жеткізгіште басып шығарылып, кейіннен басшылыққа баяндау үшін белгіленген тәртіппен расталады.

      Тапсырмаға (нөмірге) электрондық құжат нысанында ғана келіп түскен құжаттарды БҚҚБ қағаз жеткізгішке басып шығармай, ЭҚАБЖ дерекқорында тіркейді және құжаттың орындаушылары мен бірлесіп орындаушылары болып табылатын құрылымдық бөлімшелерге беріп, тізілімде белгілейді.

      БҚҚБ меңгерушісі зерделеу нәтижелері бойынша мыналарды:

      1) егер көтеріліп отырған мәселелер жекелеген мемлекеттік органдардың ерекше құзыретіне жататын болса және тиісінше олардың өздері шеше алатын болса, мемлекеттік органдардың, облыстар, Астана және Алматы қалалары әкімдерінің немесе жекелеген заңды тұлғалардың Үкімет Басшылығында кеңес өткізу жөніндегі өтініштерін;

      2) өздері дайындаған нормативтік құқықтық актілердің және өзге де құжаттардың жобаларын мүдделі мемлекеттік органдардың немесе орталық атқарушы органдар жұмыс органдары болып табылатын ведомствоаралық комиссиялардың қарауы туралы тапсырма беруді өтінген әзірлеуші мемлекеттік органдардың өтініштерін;

      3) Үкіметтің немесе Премьер-Министрдің шешімдерін, оның ішінде республикалық бюджеттен және Үкіметтің резервінен қаражат бөлу туралы шешімдер қабылдауды талап ететін, бірақ өтініштерде көтеріліп отырған мәселелер құзыретіне жататын орталық атқарушы органдарда пысықталмаған мемлекеттік органдардың, облыстар, Астана және Алматы қалалары әкімдерінің немесе жекелеген заңды тұлғалардың өтініштерін;

      4) белгіленген есептілікте берілуі көзделмеген ақпаратты;

      5) Үкіметтің бақылауында жоқ және олар бойынша Үкіметті және/немесе Кеңсені хабардар ету қажеттілігі туралы нақты тапсырмалар берілмеген тапсырмаларды орындау жөніндегі ақпаратты;

      6) салықтарды төлеу мерзімін ұзарту, салықтар мен кедендік төлемдер бойынша төлеу мерзімін ұзарту және/немесе жеңілдіктер беру туралы өтінішті;

      7) Премьер-Министр Кеңсесі Басшысының атына жіберілген Үкімет басшылығының тапсырмаларына қатысты хаттарды;

      8) Қазақстан Республикасының Үкіметі Регламентінің және осы Нұсқаулықтың талаптарын бұза отырып дайындалған құжаттарды қамтитын құжаттарды қарамастан қайтарады.

      Ескерту. 14-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270; өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1155 қаулыларымен.

      15. Құпия хат-хабар тек БҚҚБ құпия іс жүргізу және ақпаратты қорғау секторында (бұдан әрі – құпия іс жүргізу және ақпаратты қорғау секторы) ғана өңделеді.

      Ескерту. 15-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      16. Құжаттардың одан әрі өтуінде түсініксіздік пайда болған жағдайларда, ол БҚҚБ меңгерушісіне, ал қажет болған жағдайда – Кеңсе Басшысына немесе оның орынбасарларына мәлімделеді.

      Ескерту. 16-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      17. Үкіметтің қарауын талап етпейтін әрі орталық және жергілікті атқарушы, өзге де мемлекеттік органдар шеше алатын заңды және жеке тұлғалардың өтініштерін және сұрау салуларын Үкімет Регламентіне және Кеңсе туралы ережеге сәйкес БҚҚБ меңгерушісі (ол болмаған кезде – меңгерушінің орынбасары) тиісті министрліктерге, әкімдерге және өзге де мемлекеттік органдарға жібереді.

      Орталық және жергілікті атқарушы органдардың, өзге де мемлекеттік органдардың, шаруашылық жүргізуші субъектілердің тиісті жылға арналған республикалық бюджетте көзделмеген қосымша қаржыландыру не жеке салықтық, кедендік және басқа да жеңілдіктер беру жөніндегі өтініштері, егер ол Үкімет Регламентінде белгіленген тәртіппен келісілмеген болса, тіркеусіз қайтарылады.

      Осы Нұсқаулыққа 3-қосымшада көрсетілген құжаттар тіркеуге жатпайды.

      Ескерту. 17-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270; 11.08.2014 № 910; 31.12.2015 N 1195 қаулыларымен.

      18. Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігінен келіп түсетін кіріс хат-хабарын өңдеу және тіркеу кезінде құжатқа танысу парағын ( 4-қосымша ) тіркей отырып, Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының аппараттарында, ұйымдарында және мекемелерінде Қазақстан Республикасының Президенті Әкімшілігінің құжаттарымен жұмыс істеу ережесін қосымша басшылыққа алу қажет.

      Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігінен келіп түскен құжаттар тіркеледі, сканерленеді, олардың көшірмелері БҚҚБ-ға беріледі. Бірлесіп орындаушы бөлімдерге құжаттар электрондық құжаттар нысанында беріліп, тізілімде белгіленеді.

      Ескерту. 18-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      19. Үкіметке келіп түсетін құжаттар, әдетте, мынадай тұрғыда бөлінеді:

      Премьер-Министрдің қарауына:

      1) Қазақстан Республикасы Президентінің актілері мен тапсырмалары;

      2) Парламент палаталары төрағаларының, Мемлекеттік хатшының, Жоғарғы Сот Төрағасының, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі Басшысының, Премьер-Министрдің жеке өзіне жолдаған хаттар;

      3) Бас прокуратураның хаттары мен прокурорлық қадағалау актілері;

      4) мемлекеттер басшылары мен үкіметтер басшыларының хаттары;

      5) Конституциялық Кеңестің өтініштері, қаулылары мен жолдаулары;

      6) Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің хаттары мен қаулылары;

      7) Премьер-Министрдің тапсырмаларын орындау жөніндегі қызметтік жазбалар мен басқа да хат-хабар;

      8) жол жүргенге дейін 3 (үш) күн бұрын министрліктер басшыларының, облыстар мен Астана және Алматы қалалары әкімдерінің, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" (бұдан әрі – "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ"), "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" (бұдан әрі – "ҚазАгро" ҰБХ"), "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" (бұдан әрі – "Бәйтерек" ҰБХ") акционерлік қоғамдарының басқарма төрағаларының іссапарға шығуына рұқсат алуға байланысты өтініштер беріледі;

      Премьер-Министр орынбасарларының қарауына тікелей өздеріне арналған, сондай-ақ Премьер-Министр, оның орынбасарлары мен Кеңсе Басшысы арасында міндеттерді бөлуге сәйкес өздері жетекшілік ететін мәселелер бойынша хат-хабар (құжаттар) беріледі;

      Кеңсе Басшысына:

      1) Үкімет Регламентіне, Кеңсе туралы ережеге және Премьер-Министр, оның орынбасарлары мен Кеңсе Басшысы арасында міндеттерді бөлуге сәйкес Қазақстан Республикасы Президентінің, Үкіметтің және Премьер-Министрдің, оның орынбасарларының актілері мен тапсырмаларының уақтылы және сапалы орындауын бақылау мәселелері жөніндегі материалдар;

      2) Үкіметке және Премьер-Министрге депутаттық сауалдар:

      3) Үкіметтің мәжілістерін, кеңестер, республикалық деңгейде басқа да іс-шаралар өткізуге байланысты құжаттар;

      4) Үкімет Регламентіне, Кеңсе туралы ережеге және Премьер-Министр, оның орынбасарлары мен Кеңсе Басшысы арасында міндеттерді бөлуге сәйкес құжаттар жіберіледі.

      Ескерту. 19-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен; өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 11.08.2014 № 910; 02.02.2016 N 45 қаулыларымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      20-тармақты жаңа редакцияда енгізу көзделген - ҚР Үкіметінің 2010.06.25 № 641 Қаулысымен (жариялануға жатпайды).

      20. Хат-хабарды (құжаттарды) тіркегеннен кейін іс жүргізу және мұрағат секторының қызметкері электрондық құжат айналымы жүйесінің дерекқорында сақталған есептік деректері бар тіркеу-бақылау карточкасының екі данасын қағазға басып шығарады ( 1-қосымша ) және осы карточкаларды олармен бірге іс жүргізу және мұрағат секторының почтаның жеткізілуіне жауапты қызметкеріне берілетін тіркелген кіріс құжатына қоса тіркейді.

      21. Іс жүргізу және мұрағат секторының қызметкері хат-хабарды (құжаттарды) Премьер-Министр Хатшылығының қабылдау бөлмесіне береді және оларды іс жүргізу және мұрағат секторына қайтарылатын тіркеу карточкасында алған күні мен уақытын көрсетумен қол қойдырып, оларды қабылдау бөлмесінің қызметкеріне тапсырады.

      Хатшылық құжаттарды қарағаннан кейін қабылдау бөлмесінің қызметкері тапсырмалар бланкілерінде қарарлармен және басып шығарылған тапсырмалармен (фишкалармен) және оларды одан әрі адресаттарға электрондық құжат айналымы жүйесі арқылы беру (жіберу) үшін ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат форматында жасалған құжаттарды іс жүргізу және мұрағат секторының қызметкеріне береді.

      Іс жүргізу және мұрағат секторының, үкіметтік шешімдерді шығару секторының арнайы стеллажынан Премьер-Министр орынбасарларының, Кеңсе Басшысының және Кеңсе Басшысы орынбасарларының, құрылымдық бөлімшелердің қабылдау бөлмелерінің қызметкерлері белгіленген кесте бойынша іс жүргізу және мұрағат секторында, үкіметтік шешімдерді шығару секторында құжаттарға жауапты адамда қалатын карточканың екінші данасына қолын қойып, келіп түскен хат-хабарды алуды жүргізеді. Бұл ретте іс жүргізу және мұрағат секторының, үкіметтік шешімдерді шығару секторының қызметкері телефон арқылы шұғыл хат-хабардың (құжаттардың) түскені туралы тиісті қабылдау бөлмелерінің қызметкерлеріне дереу хабарлайды, олар шұғыл хат-хабарды (құжаттарды) кестеден тыс дереу алуды жүзеге асыруға тиіс;

      хат-хабар (құжаттар) бір мезгілде электрондық құжат айналымы жүйесін пайдалана отырып, ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжаттар форматында белгілеуге (таратқыш есебіне) сәйкес бірлесіп орындаушы басқа құрылымдық бөлімшелерге жіберіледі.

      Кеңсе басшылығы қарағаннан кейін Премьер-Министр орынбасарларының, Кеңсе Басшысының және Кеңсе Басшысы орынбасарларының қабылдау бөлмелерінің қызметкерлері тапсырмалар бланкілерінде қарарлармен және басып шығарылған тапсырмалармен (фишкалармен) және оларды одан әрі адресаттарға электрондық құжат айналымы жүйесі арқылы беру (жіберу) үшін ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат форматында жасалған құжаттарды іс жүргізу және мұрағат секторының қызметкеріне жеткізеді (береді).

      Ескерту. 21-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.04.27 № 540Қаулысымен.

      22. Премьер-Министрдің қарауына жолданатын құжаттар Премьер-Министрдің Хатшылығы (бұдан әрі - Хатшылық) қабылдау бөлмесінің қызметкеріне беріледі.

      Хатшылық тікелей Премьер-Министр, оның орынбасарлары немесе Кеңсе Басшысы бергендерді қоспағанда, тіркеуден өтпеген хат-хабарды (құжаттарды) қабылдамайды. Бұл ретте Премьер-Министр, оның орынбасарлары, сондай-ақ Кеңсе Басшысы тікелей қабылдаған хат-хабар дереу іс жүргізу және мұрағат секторына тіркеуге беруі тиіс.

      Ескерту. 22-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012.04.27 № 540 Қаулысымен.

      23. Кеңсенің құрылымдық бөлімшелерінен келіп түсетін Президент актілерінің, Үкімет қаулыларының, Премьер-Министр өкімдерінің жобаларын (арнайы қаптамаларда), Премьер-Министрдің хаттары мен тапсырмаларын (таза қаптамаларда) Хатшылықтың қызметкері қабылдап алады және қажетті келісулер мен құжаттардың болуын тексереді, одан кейін Премьер-Министрге баяндау үшін және кейіннен қол қою үшін береді.

      24. Қалған хат-хабарды Хатшылықтың қабылдау бөлмесінің қызметкері қабылдап алады, оны алғандығы үшін қол қояды, одан кейін барлық келіп түскен құжаттар алдын ала зерделеу, қарарлар жобаларын дайындау және оларды Премьер-Министрге баяндау және кейіннен қол қоюға ұсыну үшін Хатшылықтың қызметкеріне беріледі.

      25. Хатшылыққа мазмұны бойынша Премьер-Министрдің шешім қабылдауын қажет етпейтін құжаттар келіп түскен жағдайда, Кеңсе Басшысымен не оның міндетін атқарушы тұлғамен келісім бойынша олар іс жүргізу және мұрағат секторы арқылы Премьер-Министр орынбасарларының қабылдау бөлмелеріне немесе Кеңсенің құрылымдық бөлімшелеріне беріледі.

      Кеңсе Басшысының құзыретіне кіретін мәселелер бойынша құжаттар тиісті тапсырмалардың жобаларымен бірге оның қабылдау бөлмесіне беріледі.

      Премьер-Министрдің, оның орынбасарларының және Кеңсе Басшысының таяу және алыс шетелдерге сапарларына байланысты құжаттардың (материалдардың) төлнұсқалары Сыртқы байланыстар және протокол бөліміне жіберіледі.

      Ескерту. 25-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012.04.27 № 540, 02.05.2013 № 450 (01.07.2013 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.02.2016 N 45 қаулыларымен.

      26. Кіріс құжаттар мен ол бойынша қабылданған Премьер-Министр қарарларының қысқаша мазмұны тіркеу-бақылау карточкаларының (бұдан әрі – ТБК) дерекқорына енгізіледі.

      Ескерту. 26-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      27. Премьер-Министр орынбасарларының, Кеңсе Басшысының атына жолданатын құжаттар тиісінше Премьер-Министр орынбасарларының және Кеңсе Басшысының көмекшілеріне (кеңесшілеріне) немесе қабылдау бөлмелерінің қызметкерлеріне беріледі, олар БҚҚБ-да алған күні мен уақытын көрсете отырып, ТБК-ға құжаттарды алғаны үшін қол қояды.

      Премьер-Министрдің орынбасарларының, Кеңсе Басшысының және оның орынбасарларының қабылдау бөлмелерінде іс жүргізуді қабылдау бөлмелерінің қызметкерлері жүргізеді, олар құжаттардың өтуі мен олардың тиісінше сақталуы үшін дербес жауапты болады.

      Ескерту. 27-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012.04.27 № 540; 27.03.2014 N 270 қаулыларымен.

      28. Премьер-Министр орынбасарларының немесе Кеңсе Басшысының қарарлардың жобаларын дербес немесе Кеңсенің тиісті құрылымдық бөлімшелерімен келісім бойынша дайындауды жүзеге асыратын көмекшілері (кеңесшілері) келіп түскен құжаттарды дереу хабарлайды. Құжатты қабылдау бөлмелерінде алдын ала зерделеу және баяндау мерзімі 2 сағаттан аспайды.

      29. Парламент депутаттарының сауалдары бойынша Кеңсе Басшысы қарарларының жобаларын бөлімдердің қызметкерлері Кеңсенің басқа тиісті құрылымдық бөлімшелерімен келісім бойынша дайындайды.

      Прокурорлық қадағалау актілері, Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің және Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің өтініштері мен қаулылары бойынша Премьер-Министр қарарларының жобалары Премьер-Министрдің мәселеге жетекшілік ететін орынбасарымен, сондай-ақ Заң бөлімімен келісіледі.

      Прокурорлық қадағалау актілері бойынша Үкімет пен Кеңсе басшылығы қарарларының жобалары мен Үкіметтің жауаптары Қорғаныс және құқықтық тәртіп бөлімімен қосымша келісіледі.

      Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің өтініштері мен қаулылары бойынша Үкімет пен Кеңсе басшылығы қарарларының жобалары мен Үкіметтің жауаптары Әлеуметтік-экономикалық бөліммен қосымша келісіледі.

      Парламент депутаттарының сауалдары бойынша Премьер-Министр қарарларының жобалары мен олар бойынша жауаптар Премьер-Министрдің мәселеге жетекшілік ететін орынбасарымен, Кеңсе басшысының орынбасары – Үкіметтің Парламенттегі өкілдігінің басшысымен, сондай-ақ құқықтық мәселелер болса Заң бөлімімен келісіледі.

      Қазақстан Республикасы Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің тапсырмалары мен ұсынымдарының орындалуын ұдайы мониторингілеуді Әлеуметтік-экономикалық бөлім жүзеге асырады.

      Үкімет атына жіберілген тиісті заңдылықты бұзуға жол берген лауазымды адамдарды жауапқа тарту бөлігіндегі прокурорлық қадағалау актілерінің орындалуын ұдайы мониторингілеуді Қорғаныс және құқықтық тәртіп бөлімі жүзеге асырады.

      Ескерту. 29-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270; өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 02.02.2016 N 45; 19.08.2017 № 491 қаулыларымен.

      30. Премьер-Министрдің орынбасарларына берілген құжаттар қараусыз қайтарылған жағдайларда Премьер-Министр орынбасарларының көмекшілері (кеңесшілері) немесе қабылдау бөлмелерінің қызметкерлері қайтарылған құжаттарға құжатты қайтару себебінің өздері қол қойған жазбаша негіздемесін қоса тіркейді.

      31. Үкімет пен Кеңсе Басшылығының кіріс құжаттары (тапсырма, нұсқау) бойынша қарарлары белгіленген үлгідегі бланкілерге (фишкаларға) басылады немесе оларға сәйкес келетін электрондық құжаттардың шаблондарын пайдалана отырып жасалады және қажет болған жағдайда олардың құзыретіне сәйкес Кеңсенің құрылымдық бөлімшелерімен келісіледі.

      Ескерту. 31-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012.04.27 № 540, 02.05.2013 № 450 (01.07.2013 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.02.2016 N 45 қаулыларымен.

      32. Қарарда:

      1) орындаушылар (ұйымдардың атауы атау септігінде, лауазымдытұлғалардың тегі мен аты-жөні барыс септігінде);

      2) әрекеттің анық және толық мазмұны немесе құжатты орындаудың тәртібі мен сипаты (азаматтардың өтініштері және сұрау салулары бойынша тапсырмада өтініш берушіге заңнамада белгіленген мерзімдерде жауап беру қажеттігі туралы тапсырма көрсетіледі);

      3) орындау мерзімі (қажет болған жағдайда);

      4) басшының толық жазылған жеке қолы (атының бірінші әрпі мен тегі);

      5) күні (күні, айы, жылы);

      6) құжаттың нөмірі;

      7) төменгі жақта, сызықтың астынан қарар қандай құжатқа қатысты екендігі, сондай-ақ бұл құжаттың күні мен нөмірі көрсетілуі тиіс.

      Қарарларды ресімдеудің үлгісі – 5-қосымша.

      Ескерту. 32-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270; өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 N 1195; 02.02.2016 N 45 қаулыларымен.

      33. Қаралған бастапқы құжаттарды Үкімет пен Кеңсе Басшылығының көмекшілері (кеңесшілері) немесе қабылдау бөлмелерінің қызметкерлері құжаттарды қарарларға сәйкес қайта белгілеу және жөнелту үшін ТБК-мен бірге БҚҚБ-ға береді.

      Шұғыл құжаттар мен тапсырмаларды (орындау мерзімі үш жұмыс күніне дейін) адресаттарға жедел жөнелтуді қамтамасыз ету үшін Кеңсенің құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлері, Үкімет, Кеңсе Басшылығының көмекшілері (кеңесшілері) мен қабылдау бөлмелерінің және құрылымдық бөлімшелердің қызметкерлері көрсетілген құжаттар мен тапсырмаларды электрондық құжат айналымы жүйесін немесе шұғыл қажет болған жағдайда факсимильдік байланысты пайдалана отырып, электрондық құжаттар форматында БҚҚБ-ға беріп, кейіннен оларды БҚҚБ арқылы адресаттарға жөнелтуге тиіс.

      Ескерту. 33-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      34. Үкімет пен Кеңсе Басшылығының, Кеңсенің құрылымдық бөлімшелерінің қабылдау бөлмелерінде іс қағаздарын Үкімет пен Кеңсе Басшылығы, құрылымдық бөлімшелердің басшылары қабылдау бөлмелерінің қызметкерлері немесе арнайы бөлінген қызметкерлер (бұдан әрі - қабылдау бөлмелерінің қызметкерлері) жүргізеді, олар құжаттарды уақтылы қабылдауға және өз бөлімшелерінің басшылары мен орындаушыларына уақтылы жеткізілуіне, құжаттарға тіркеу-бақылау карточкаларының бірінші даналарында жазбалар енгізудің толықтығы мен дұрыстығына, орындаушылардың тегі мен құжаттарға қарарлардың (тапсырмалардың, нұсқаулардың) Кеңсенің электрондық құжат айналымы жүйесі тіркеу-бақылау карточкаларының дерекқорына енгізілуіне, құжаттар мен оларға қарарлардың уақтылы жөнелтілуіне (берілуіне), құжаттарды тиісінше жедел сақтауға дербес жауапты болады.

      Ескерту. 34-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.04.27 № 540Қаулысымен.

      35. Кеңсенің құрылымдық бөлімшесінің басшысы құжатты қарағаннан кейін, әдетте, құжат бойынша тікелей орындаушыға оны орындау жөнінде жазбаша тапсырма береді және құжатты қабылдау бөлмесінің қызметкеріне қайтарады, ол орындаушы туралы есептік деректерді Кеңсенің электрондық құжат айналымы жүйесі тіркеу-бақылау карточкаларының дерекқорына және карточканың бірінші данасына дереу енгізеді.

      Осыдан кейін қабылдау бөлмесінің қызметкері арнайы журналға кіріс құжатының тіркеу нөмірін, күнін, қысқаша мазмұнын (атауын), орындаушының тегін енгізеді және тіркеу-бақылау карточкасына қолын қойдырып, оған құжатты береді.

      БҚҚБ-дан құжатты алған сәттен бастап оны тікелей орындаушыға беруге дейінгі мерзім 4 (төрт) сағаттан аспауы тиіс.

      Үкімет пен Кеңсе басшылығы қарарының (қызметтік жазбахаттың немесе жауап жобасын) жобасын жинақтауды жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшенің орындаушысы қаралатын мәселенің нақты ашылуын ескере отырып әзірлейді, оған орындаушы, құрылымдық бөлімшенің меңгерушісі бұрыштама қояды.

      Қарар (қызметтік жазбахат, жауап немесе әзірленген құжат) жобасының сапасыз дайындалғаны үшін жауапкершілік Кеңсенің жауапты құрылымдық бөлімшесіне жүктеледі.

      Премьер-Министр қарарларының жобаларына қол қоюға баяндар алдында Кеңсе Басшысы бұрыштама соғады.

      Ескерту. 35-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.04.27 № 540, өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 02.05.2013 № 450 (01.07.2013 бастап қолданысқа енгізіледі); 27.03.2014 N 270; 02.02.2016 N 45; 19.08.2017 № 491 қаулыларымен.

      36. Құжат бойынша бірлесіп орындаушылар болған кезде негізгі орындаушыда келісілген қарардың (қызметтік жазбаның, әзірленген құжаттың) жобасы құжат бойынша орындаушы арқылы бірлесіп орындаушы құрылымдық бөлімше басшысының қабылдау бөлмесіне жіберіледі. Бірлесіп орындаушыда келісуге арналған мерзім – БҚҚБ қызметкерінен құжатты алған сәттен бастап 3-4 сағаттан аспайды.

      Үкіметтің Парламенттегі Өкілдігінің Парламент қарайтын және Үкіметтің қызметіне қатысы бар заң жобаларының өтуі және басқа мәселелер туралы ақпараттық жазбалары Премьер-Министрге, оның орынбасарларына және Кеңсе Басшысына Кеңсенің құрылымдық бөлімшелерінің келісуінсіз ұсынылады және мемлекеттік органдарға жіберіледі.

      Ескерту. 36-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270; өзгеріс енгізілді – ҚР Үкіметінің 19.08.2017 № 491 қаулыларымен.

      37. Кеңсенің жауапты құрылымдық бөлімшесінде қарардың (қызметтік жазбахаттың, әзірленген құжаттың) жобасын дайындау және келісу мерзімі тікелей орындаушы құжатты алған кезден бастап 1 (бір) жұмыс күнінен аспауға тиіс.

      Мемлекеттік органдардың тұрақты негізде берілетін есептік ақпаратына қарар (қызметтік жазбахат, әзірленген құжат) жобасын дайындау және Кеңсенің жауапты құрылымдық бөлімшесінде келісу мерзімі тікелей орындаушы құжатты алған кезден бастап 3 (үш) жұмыс күнінен аспауға тиіс.

      Қарар (қызметтік жазбахат, әзірленген құжат) жобасын бірлесіп орындаушы бөлімде келісу мерзімі құжат бөлімге түскен кезден бастап 1 (бір) жұмыс күнінен аспауға тиіс.

      Қарар (қызметтік жазбахат, әзірленген құжат) жобасы бойынша бірлесіп орындаушыда ескертулер болған жағдайда, бірлесіп орындаушылар Кеңсенің құрылымдық бөлімшесінің басшысы қол қойған жазбаша дәлелді ұсыныстар мен қарсылықтарды ұсынады және құжат бөлімге түскен кезден бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде орындаушыға жібереді.

      Ескерту. 37-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 19.08.2017 № 491 қаулысымен.

      38. Мемлекеттік органдардан және өзге де ұйымдардан Кеңсеге келіп түскен бақылаудағы құжаттардың орындалуы туралы есептер Кеңсенің қаралатын бақылаудағы құжаттар құзыретіне жататын және/немесе олардың орындалуын бақылау бекітіп берілген құрылымдық бөлімшелеріне жіберіледі.

      Ескерту. 38-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012.04.27 № 540, 02.05.2013 № 450 (01.07.2013 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.02.2016 N 45 қаулыларымен.

      39. Кеңсенің құрылымдық бөлімшелеріне мәлімет үшін келіп түсетін құжаттар (заңдар, жарлықтар, қаулылар, өкімдер, өтініштер және басқа да материалдар) істің номенклатурасына сәйкес арнаулы папкаларда (файлдарда) қабылдау бөлмесінің қызметкерінде сақталады және қажет болған жағдайда істің ішкі жазбасына тиісті белгі қойылып, тиісті құрылымдық бөлімшелер қызметкерлеріне беріледі.

      40. Кеңсенің құрылымдық бөлімшесінде картотеканы қабылдау бөлмесінің қызметкері немесе арнайы бөлінген қызметкер жүргізеді, ол тіркеу-бақылау карточкаларына есептік жазбалардың енгізілу толықтығы мен дұрыстығына, басшылық қарарларының (тапсырмаларының, нұсқауларының) және тіркеу-бақылау карточкаларының дерекқорына есептік деректердің енгізілуіне, құжаттардың және басшылық қарарларының, оның ішінде электрондық құжат айналымы жүйесін пайдалана отырып, электрондық құжаттар форматында уақтылы жөнелтілуіне (берілуіне) жауапты болады.

      Карточкалар тек құрылымдық бөлімшенің картотекасында ғана сақталады. Олардың құжаттармен бірге орындаушыларда сақталуына тыйым салынады. Бақылау құжаттарының картотекалары жеке жүргізіледі.

      Карточкада құжаттың орындалу барысы (еске салу, сұратулар, жауаптар, анықтамалар және т.с.с.) белгіленеді. Карточкалардағы жазбаларды құрылымдық бөлімшенің қабылдау бөлмесінің қызметкері есептік деректерді электрондық құжат айналымы жүйесі ЭҚАБЖ ТБК дерекқорына бір уақытта енгізе отырып, өз қолымен қаламмен жүргізеді.

      Қаламмен жазуға, бояуға, тазартуға жол берілмейді. Жазбалар карточканың бір бланкісіне сыймаған жағдайда бастапқы карточкаға "N___ жалғасы" деген жазуы бар карточканың екінші бланкісі қоса тіркеледі.

      Ескерту. 40-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012.04.27 № 540; 27.03.2014 N 270 қаулыларымен.

      41. Орындалған және бақылаудан алынған құжаттарды құрылымдық бөлімшенің басшысы немесе оның осы мәселеге жетекшілік ететін орынбасары іске жібереді. Бұл ретте қажет болған жағдайда, құжат авторы қарау нәтижелері туралы хабардар етілуі тиіс. Орындаушы хат жазысуды жүйеге келтіреді, бастапқы құжат пен карточкаға: мәселе қалай, қандай құжатпен және қашан шешілгендігін, құжатқа кім қол қойғандығын жазады және жеке қолымен расталған "N іске" деген белгімен оларды құрылымдық бөлімшенің ағымдағы мұрағатты жүргізу үшін жауапты қызметкеріне береді.

      Егер құжат мәлімет үшін жіберілсе не онда Басшылықтың осындай мазмұндағы қарары болса, онда карточкаға "Мәселе шешілді" деген бағанға "Назарға алынды" деген жазба жасалады.

      Нақты мәселе бойынша Үкіметтің тиісті шешімі немесе Премьер-Министрдің өкімі қабылданған және қажетті құжаттар үкіметтік шешімдерді шығару секторына берілген жағдайда "Құжат N іске тігілді" деген бағанда "үкіметтік шешімдерді шығару секторында" деп көрсетіледі, ал "Мәселе шешілді" деген бағанға "200 _ ж. "___"________N____ № қаулымен (өкіммен)" деп жазылады. Бұл жағдайда үкіметтік шешімдерді шығару секторының орындаушыдан тиісті қаулыны немесе өкімді қабылдап алған қызметкері құжаттарды алғаны үшін қол қояды.

      Егер мәселе ауызша шешілсе, онда орындаушы құжаттың өзіне және карточкаға әңгіме болған адамның лауазымы мен тегін, оның қысқаша мазмұны мен күнін жазып, құрылымдық бөлімшенің басшысына баяндалғаны туралы белгілейді.

      Ескерту. 41-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      42. Кеңсенің құрылымдық бөлімшесінің осы бөлімшедегі құжаттар төлнұсқаларының жедел сақталуы және ағымдағы мұрағатты жүргізу үшін жауапты қызметкері орындалған құжатты қабылдай отырып, олардың бар екендігін тіркеу-бақылау карточкасымен салыстырады, бекітілген номенклатураға сәйкес іске тігеді және есептік деректерді электрондық құжат айланымы жүйесі тіркеу-бақылау карточкаларының дерекқорына енгізе отырып, іс пен томдардың нөмірлерін қояды, ал тіркеу-бақылау карточкасын орындалған құжаттар картотекасына орналастырады. Қажетті құжаттар болмаған немесе орындалған құжаттар дұрыс ресімделмеген жағдайда олар кемшіліктерін жою үшін орындаушыға қайтарылады.

      43. Кеңсенің құрылымдық бөлімшесі өз құзыретінің шеңберінде келіп түсетін хат-хабардың сипаты мен сапасын жүйелі түрде талдайды, қойылған мәселелерді шешу жөнінде қажетті, сондай-ақ құжат айналымын қысқарту жөнінде шаралар қабылдайды.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      4-тараудың тақырыбын жаңа редакцияда енгізу көзделген - ҚР Үкіметінің 2010.06.25 № 641 Қаулысымен (жариялануға жатпайды).

4. Шығыс және ішкі хат-хабарды ресімдеу

      44. Құжаттарды дайындаған кезде осы Нұсқаулықты және өзге де қолданыстағы қағидаларды, анықтамалықтарды, сөздіктерді басшылыққа ала отырып, мемлекеттік билік пен басқару органдарының, басқа да шаруашылық жүргізуші субъектілердің атауларын жазудың бірізділігін сақтаған жөн*.

      Мемлекеттік органдарға жіберілетін шығыс хаттар (оның ішінде электрондық құжат нысанында) қысқа әрі анық болуға тиіс. Әрбір құжат, әдетте, бір мәселе бойынша құрастырылып, осы Нұсқаулыққа 14 , 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29-қосымшаларға сәйкес нысан бойынша елтаңбалық бланкіде мемлекеттік тілде басып шығарылуға (қажет болған жағдайда орыс тіліндегі нұсқасы қоса беріледі), күні мен нөмірі, адресаты, тақырыбы мен мәтіні, қолы, аттарының бірінші әріптері мен тегі, орындаушы туралы белгі болуға тиіс.

      Шығыс хаттар, әдетте, екі данада дайындалады және қол қойылады, бұл ретте Кеңсенің тиісті құрылымдық бөлімшесінің ағымдағы мұрағатында сақталатын екінші данасында бұрыштама соғу күні көрсетіле отырып, орындаушы мен осы құрылымдық бөлімше басшысының бұрыштамасы болуға тиіс.

      Құжатқа күн сәулесіне төзімді сиямен қол қойылады. Құжаттың түпнұсқасына факсимиле қою арқылы қол қоюға тыйым салынады.

      Ескерту. 44-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270; өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 N 1195 қаулыларымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      45-тармаққа өзгеріс енгізу көзделген - ҚР Үкіметінің 2010.06.25 № 641 Қаулысымен (жариялануға жатпайды).

      45. Қызметтік құжаттар (хаттар, баяндамалар, есептер және т.с.с.) қысқа, түсінікті болуы және белгіленген нысандағы бланкілерге басылуы тиіс (Кеңседен сыртқа жөнелтілген жағдайда).

      Кеңсе ішінде хат жазысу кезінде бланкілер пайдаланылмайды.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      46-тармаққа өзгеріс енгізу көзделген - ҚР Үкіметінің 2010.06.25 № 641 Қаулысымен (жариялануға жатпайды).

      46. Құжатты лауазымды адамға жолдау кезінде мекеменің атауы атау септікте, ал адресаттың лауазымы мен тегі барыс септігінде көрсетіледі.

      Басқа қаладағы адресатқа жолданатын құжатта оның атауынан кейін почтаның индексі, облыс, қала (село), көше, үйдің нөмірі көрсетіледі. Егер құжат факсимильдік байланыс арқылы жөнелтілсе, онда адресаттың факсимильдік аппаратының нөмірі көрсетіледі.

      Құжатта төрттен артық адресат болмауы тиіс. Құжатты төрттен артық мекен-жайға жолдау кезінде тарату көрсеткіші жасалады және құжаттың әр көшірмесінде тек бір мекен-жай ғана көрсетіледі.

      Құжат жолданған адресат жалпылама көрсетілуі мүмкін (мысалы, "барлық облыстар әкімдеріне").

      47. Шығыс құжаттар (хат-хабары) құжаттар деректемелерінің есептік деректерін электрондық құжат айналымы жүйесі тіркеу-бақылау карточкаларының дерекқорына бір уақытта енгізе отырып, тіркеу-бақылау карточкаларында (1-қосымша) ескеріледі.

      Электрондық шығыс құжаттарын жасау (әзірлеу) кезінде осы Нұсқаулыққа 14, 15 , 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29-қосымшаларға сәйкес нысан бойынша Үкімет пен Кеңсенің ресми бланкілеріне сәйкес келетін электрондық құжаттардың шаблондары да пайдаланылады.

      Осы Нұсқаулықтың талаптарын бұза отырып ресімделген және/немесе міндетті деректемелері жоқ құжаттар адресаттарға, оның ішінде электрондық құжаттар нысанында жіберілмейді.

      Ескерту. 47-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270; өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 N 1195 қаулыларымен.

      48. Қазақстан Республикасының Президентіне, Қазақстан Республикасының Парламентіне, басқа мемлекеттер басшыларына жіберілетін құжаттар осы Нұсқаулыққа 14 , 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша Үкімет немесе Премьер-Министр бланкілерінде дайындалып жіберіледі және оларға Премьер-Министр немесе Премьер-Министрдің орынбасары екі данада қол қояды. Елтаңбалық бланкілер А4 бланк форматындағы (210х297мм) ақ қағазға басып шығарылады.

      Екінші данасында орындаушының, тиісті құрылымдық бөлімше басшысының және қажет болған жағдайда – Премьер-Министрдің тиісті орынбасарының, Кеңсе Басшысының және құқықтық сипаттағы мәселелер болған кезде Заң бөлімі меңгерушісінің бұрыштамасы болуға тиіс.

      Көрсетілген шығыс құжаттары белгіленген тәртіппен электрондық құжат айналымы жүйесін пайдалана отырып, ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжаттар (хабарламалар) форматында жөнелтілуі (берілуі) мүмкін.

      Жекелеген ағымдағы мәселелер бойынша хаттарға Премьер-Министрдің орынбасарлары, Кеңсе Басшысы және оның орынбасарлары қол қоя алады. Кеңсенің құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерге сәйкес белгіленген үлгідегі тиісті бланкілерде орындалған хаттарға Кеңсенің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары мен олардың орынбасарлары қол қоя алады.

      Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне жіберілетін құжаттар, әдетте, А-4 (201х297мм) форматындағы ақ қағаз парағының бір жағына немесе ашық түсті қағазда, мөлшері 14-қаріппен (ТNR) 1 жоларалық интервалмен, Мемлекет басшысына баяндауға жататындар – мөлшері 16-қаріппен (Агіаl) 1,5 интервал арқылы тиісті ресми бланкілерге басылады. Соңғы парағында төменгі сол жағында немесе парақтың артқы жағында орындаушының тегі, оның қызметтік телефонының нөмірі, сондай-ақ электрондық мекенжайы көрсетіледі. Әдетте, барлық деректемелер басылуы тиіс. Түзетулер мен тазартуға жол берілмейді. Электрондық құжаттың мазмұны мен деректемелері қағаз құжатпен бірдей болуға тиіс.

      Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне жіберілетін ақпарат пен басқа құжаттардың көлемі 3 (үш), ал ірі мәселелер бойынша – 5 (бес) парақтан аспауға тиіс. Құжаттардың мәтіндері анық, дәйекті, қысқа баяндалуға тиіс.

      Мемлекеттік органдарға жіберу үшін жасалатын ақпараттардың, есептердің мәтіндері парақтың екі жағына да басылады. Бұл ретте беткі жақтары тақ сандармен, артқы жақтары жұп сандармен нөмірленеді. Парақтың артқы жағына басқан кезде сол жақтағы және оң жақтағы жиектер мөлшерінің орны ауыстырылады.

      Электрондық кұжаттың ТБК ЭҚАБЖ талаптарына сәйкес толтырылады. Қысқаша мазмұны құжат жіберілетін тілде беріледі.

      Ескерту. 48-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен; өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 02.02.2016 N 45 қаулысымен.

      48-1. Қазақстан Республикасы Президентінің жеке және тікелей тапсырмаларын орындау жөніндегі есептік ақпаратқа Премьер-Министр (оның мiндеттерін орындайтын тұлға) немесе Премьер-Министрдің осы тапсырмаларды орындау тапсырылған орынбасары қол қойылады.

      Ескерту. Нұсқаулық 48-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2012.01.13 № 34 Қаулысымен.

      48-2. Үкімет немесе Кеңсе Қазақстан Республикасы Президентінің актілері мен тапсырмаларының іске асырылу барысы туралы Қазақстан Республикасының Президентіне, Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне жіберетін есептік ақпаратқа Премьер-Министр (оның міндеттерін атқаратын тұлға) не жетекшілік ететін бағыты (мәселесі) бойынша Премьер-Министрдің орынбасары, не Кеңсе Басшысы қол қояды.

      Ескерту. Нұсқаулық 48-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2012.01.13 № 34 қаулысымен; жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      49. Республикалық органдар басшыларына, облыстар мен Астана және Алматы қалаларының әкімдеріне тапсырмаларға, нұсқауларға Премьер-Министр, оның орынбасарлары, Кеңсе Басшысы арасында міндеттерді бөлуге сәйкес өздері жетекшілік ететін мәселелер бойынша Премьер-Министр, Премьер-Министрдің орынбасарлары, Кеңсе Басшысы (ол болмаған кезде - оның міндетін атқарушы тұлға), сондай-ақ Кеңсе Басшысы белгілеген құзыреті мен өкілеттіктеріне сәйкес Кеңсе Басшысының орынбасарлары қол қояды.

      49-1. Кеңсе Басшысы болмаған кезеңде оның міндеттерін атқару өзге адамға жүктелген жағдайларды қоспағанда, Премьер-Министрдің орынбасарлары, Кеңсе Басшысы қысқа уақыт (1-2 күн) болмаған жағдайда, олардың кеңесшілері (қабылдау бөлмелерінің қызметкерлері) кіріс хат-хабарын қабылдау жөніндегі жұмысты Кеңседегі ішкі тәртіпке сәйкес үзіліссіз қамтамасыз етеді.

      Ескерту. Нұсқаулық 49-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      50. Дайындалатын хатқа, әдетте, қысқа тақырып беріледі. Хат өтінішке немесе сауалға жауап ретінде жолданатын барлық жағдайда мекен-жайдан кейін (сол жағынан) бұл өтініштің немесе сауалдың нөмірі мен күні көрсетіледі (мысалы: "04.01.2000 N 101-ге").

      Құжатқа (хатқа, анықтамаға, есепке, баяндамаға) қосымшалар, әдетте, оның мәтінінен кейін парақтары мен даналарының саны көрсетіле отырып санамалануға тиіс.

      51. Шығыс құжатының күнін араб сандарымен: айдың күні, айы, жылы кезектілігімен рәсімдейді. Айдың күнін және айды нүктемен бөлінген екі жұп араб санымен, жылды төрт араб санымен ресімдейді. Күнді сөздік-сандық тәсілмен жазу нормативтік құқықтық актілерге сілтеме жасағанда азаматтардың заңды құқықтары мен мүдделерін айқындайтын қаржылық сипаттағы мәліметтерді қамтитын құжаттарда пайдаланылады және былайша ресімделеді: мысалы, 2009 жылғы 4 маусым және тіркеу нөмірі. 04.06.2009 күннің қысқартылған жазуы ереже бойынша анықтамаларға, баяндамалық жазбаларға және т.с.с. қойылған қолдан кейін қойылады.

      Құжаттың шығыс нөмірі мынадай тәртіппен қойылады: алдымен Кеңсенің оны дайындаған құрылымдық бөлімшесінің индексі көрсетіледі; одан кейін құжат орындалған соң тігілуі тиіс істің номенклатура бойынша нөмірі сызықша арқылы көрсетіледі; одан кейін бөлшек арқылы шығыс құжатының реттік нөмірі көрсетіледі (мысалы: 17-16/180). Құрылымдық бөлімшелердің индекстерін БҚҚБ әзірлейді және Кеңсенің Басшысы бекітеді.

      Ескерту. 51-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 02.05.2013 № 450 (01.07.2013 бастап қолданысқа енгізіледі); 27.03.2014 N 270 қаулыларымен.

      52. Шығыс құжатын дайындаған орындаушының тегі мен оның қызметтік телефонының нөмірі, әдетте, құжаттың соңғы парағының сырт жағына жазылады (мысалы: А.И. Исаев, тел. 159798).

      53. Қайтару талап етілетін құжатты жолдау кезінде құжаттың бірінші парағына, жоғарғы бөлігінің оң жағына "Қайтарылуға жатады" деген мөртаңба қойылады.

      54. Барлық шығыс құжаттары (хат-хабары) жөнелту үшін іс жүргізу және мұрағат секторына жұмыс күндері сағат 12.30-ға дейін, ал сенбі күндері - сағат 11.00-ге дейін, шұғыл хат-хабар (орындалу мерзімі 5 күнге дейінгі) жұмыс күндері сағат 18.00-ге дейін, сенбі күндері - сағат 12.00-ге дейін тапсырылады.

      Кеңсе Басшысының (оның міндетін атқарушы тұлғаның) нұсқауы бойынша шұғыл хат-хабар жөнелту үшін басқа уақыттарда да тапсырылуы мүмкін.

      55. Шығыс жеделхаттарын тіркеу ағымдағы хат-хабармен бірдей жүргізіледі.

      56. Үкіметтік жеделхаттарға Премьер-Министр, оның орынбасарлары, Кеңсе Басшысы қол қояды. Жеделхаттардың мәтіні қысқаша, түзетусіз жазылады және машинкаға басылған бір беттен аспауы тиіс. Жеделхаттағы қол жеделхатқа қол қоюшы тұлғаның лауазымы мен тегі көрсетілетін жеке жолға ресімделеді. Жеделхатты ресімдеудің үлгісі - 6-қосымша .

      57. Мәтіні бірдей жеделхатты бірнеше мекен-жайларға жөнелту қажет болған жағдайда орындаушы оны адресаттар санына сәйкес көбейтеді.

      Мұндай жеделхаттарда әрбір данасында оны қайда жеткізу керек екендігі туралы мекен-жай деректері бар бір ғана белгіленген пункт жеке көрсетіледі.

      Жеделхатқа Кеңсенің жеделхатты дайындаған құрылымдық бөлімшесінің басшысы растаған тарату көрсеткіші қоса беріле отырып, адресаттарды жинақтап көрсетуге рұқсат етіледі (мысалы: "министрлерге").

      Ескерту. 57-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 11.08.2014 № 910 қаулысымен.

      58. Жоғарыда көрсетілген талаптарды бұзып ресімделген жеделхаттарды БҚҚБ жөнелтуге қабылдамайды.

      Арнайы байланыс органдары арқылы жөнелтілетін жеделхаттарды ресімдеу тәртібі арнайы нұсқаулықпен белгіленеді.

      Кеңсенің дөңгелек нөмірлік мөрімен куәландырған жеделхаттың көшірмесін одан әрі адресатқа жөнелту үшін БҚҚБ қызметкері тізілім бойынша қол қойғызып, "Қазақстан Республикасы Президенті мен Үкіметінің әкімшілік ғимараттарының дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорнының" (бұдан әрі – "ӘҒД" РМК) Байланыс және коммуникация бөлімінің операторына береді. Жеделхаттардың түпнұсқалары БҚҚБ-да сақталады.

      Жекелеген нұсқаулықтарда белгіленген тәртіппен электр және электронды байланыс құралдарының көмегімен хабарларды (ақпаратты) криптограммалар, жеделхаттар, телетайпограммалар, факсограммалар, телефонограммалар және почталық файлдық (электронды) хабарламалар түрінде беру жүзеге асырылады.

      Ескерту. 58-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      59. Шығыс құжаттарын құрылымдық бөлімшелердің қызметкерлері 1 (бір) жұмыс күні ішіндегі мерзімде ("шұғылдарды" - дереу) жөнелтуге дайындайды, бұл ретте олар есептік деректерді электрондық құжат айналымы жүйесінің ТБК дерекқорына бір уақытта енгізе отырып, басшылықтың қарарларын (тапсырмаларын, нұсқауларын) ТБК-ға енгізеді. Жобаны тіркеудің алдында оны жөнелтуге дайындауға жауапты құрылымдық бөлімшенің (немесе қабылдау бөлмесінің) қызметкері салымдарының дұрыстығын, оның қағаздағы нұсқасына сәйкестігін тексереді.

      Шығыс құжаттарды жөнелту ЭҚАБЖ арқылы жүзеге асырылады. Бұл ретте қағаз жеткізгіштегі құжаттар тапсырманы негізгі орындаушы мемлекеттік органға ғана жіберіледі, бірлесіп орындаушы мемлекеттік органдарға құжаттар электрондық құжат нысанында ғана жіберіледі.

      Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне, Парламент депутаттарына жіберілетін шығыс құжаттардың қажетті саны көшіріледі және БҚҚБ-ға жөнелтуге беріледі. Жазбахатқа тапсырманы көшірген кезде жазбахат авторы қойған қол қалдырылып, бұрыштамалар ғана жабылуға тиіс.

      Қол қойылғаннан және құрылымдық бөлімшеге берілгеннен кейін 2 (екі) жұмыс күнінен артық мерзімде жөнелтуге тапсырылатын шығыс құжаттарын іс жүргізу және мұрағат секторы ол туралы БҚҚБ меңгерушісіне баяндағаннан кейін қабылдайды және жөнелтеді. Қажет болған жағдайда, БҚҚБ меңгерушісі Кеңсе Басшысына жауапты құрылымдық бөлімшенің шығыс құжатты жөнелтуге уақтылы дайындамағаны туралы баяндайды.

      Одан кейін шығыс құжаттар мен оларға орындау мерзімдері көрсетілген, оның ішінде "өте шұғыл", "шұғыл", "жеделдетілсін" деген белгісі, сондай-ақ құжатты бақылауға алу туралы тапсырма не "баяндалсын", "ұсыныс енгізілсін" деген және тағы сол сияқты белгілері бар қарарлар міндетті түрде БҚҚБ-ға ұсынылады, ол бұларға "Бақылауға" немесе "Бақылауға алынды" деген мөртаңба қояды.

      Қызметкерлер жөнелтуге дайындаған құжаттар мен қарарларды, адресаттардың санына қарай олардың көшірмелерін және құрылымдық бөлімше басшылығы бекіткен тарату көрсеткішін (төрттен артық мекенжайға жіберу кезінде) қызметкерлер адресаттарға жөнелту үшін БҚҚБ-ға береді.

      Ескерту. 59-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      60. БҚҚБ-да жөнелту алдында шығыс құжаттарды ресімдеудің дұрыстығы, ұйымдардың түпкілікті адресаттарының бар-жоғы тексеріледі. Ұйымдардың түпкілікті адресаттары болмаған жағдайда, жөнелту жүргізілмейді.

      Үкімет Регламентінде және осы Нұсқаулықта белгіленген талаптарды бұзып ресімделген құжаттар түзету үшін Кеңсенің тиісті құрылымдық бөлімшелеріне қайтарылады.

      Жөнелтуге жауапты қызметкер құжаттар мен қарарлардың көшірмелерін олардың төлнұсқаларымен салыстырады, одан кейін оларды БҚҚБ-ның нөмірлік дөңгелек мөрімен куәландырады, одан кейін онда жөнелтілетін құжаттардың адресаттарын, нөмірлерін және дана санын көрсете отырып, жөнелтілетін құжаттардың тізілімін (таратылым есебін, біржолғы қолхат) жасайды, осы деректерді құжаттың ТБК-на енгізеді, жөнелтілетін құжаттарды нақты адресаттарға жөнелтуге арналған конверттерге салады және конверттерді адресаттарға жеткізу үшін тізілімдермен (бағыт парақтарымен, біржолғы қолхаттармен) бірге мемлекеттік фельдъегерлік немесе почта қызметінің қызметкеріне береді.

      Ескерту. 60-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      61. Құжаттарды адресаттарға мемлекеттік фельдъегерлік немесе почта қызметі оларды жеткізу шұғылдығына қарай жөнелтеді. Құжатты жеткізу шұғылдығы дәрежесін жөнелтуші анықтайды. "Шұғыл" деген белгісі бар хат-хабар таяу арадағы авиарейспен, автомобиль немесе теміржол фелдъегерлік бағытымен бірінші кезекте жеткізіледі. Мемлекеттік фелдъегерлік қызметке жедел басшылық етуді БҚҚБ жүзеге асырады.

      Ескерту. 61-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      62. Хат-хабарды (шығыс құжаттарын, оның ішінде ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжаттарды) жөнелту (беру) БҚҚБ меңгерушісі белгілеген кесте бойынша жүргізіледі. Құжаттарды БҚҚБ-дан өтпей жөнелтуге тыйым салынады.

      Ескерту. 62-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      63. Іс жүргізу және мұрағат секторы құжаттарды жөнелткеннен кейін тіркеу-бақылау карточкаларының артқы бетінде және деректерді электрондық құжат айланымы жүйесі тіркеу-бақылау карточкаларының дерекқорына бір уақытта енгізе отырып, Кеңсенің құрылымдық бөлімшелеріне қайтарылатын құжаттар мен оларға қарарлардың даналарында жөнелтілгені туралы белгі жасайды. Жөнелтуге тапсырылған құжатта көрсетілген дұрыс емес мекен-жай бойынша құжатты таратқаны (бергені) үшін Кеңсенің құрылымдық бөлімшесінің құжатты әзірлеген орындаушысы жауапты болады.

      Ескерту. 63-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012.04.27 № 540 Қаулысымен.

      64. Адресаттардың тиісті бөлімшелері қызметкерлерінің құжаттардың тапсырылғанын растайтын қолдары бар жөнелтілген құжаттарға арналған тізілімдерді, сондай-ақ қандай да бір себеппен адресаттарға тапсырылмаған, тиісті белгісі бар құжаттар салынған конверттерді фелдъегерлер фелдъегерлік қызмет экспедициясының (кезекшісінің) белгісімен бірге іс жүргізу және мұрағат секторына қайтарады. Құжаттарды жөнелтуге (тапсыруға) арналған тізілімдер, бағыт парақтары және біржолғы қолхаттар іс жүргізу және мұрағат секторында бір жыл бойы сақталады.

      Ескерту. 64-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.04.27 № 540Қаулысымен.

      65. Іс жүргізу және мұрағат секторының жөнелтуге жауапты қызметкері фельдъегерлік қызметтің немесе почта бөлімшесінің тізілімдер бойынша жөнелтуге пакеттерді қабылдауды ресімдеудің, сондай-ақ тізілімдер немесе бағыт парақтары бойынша хат-хабарды адресаттарға тапсырудың (қолхатпен) дұрыстығын тексереді және құжаттарда көрсетілген мекенжайларға сәйкес шығыс хат-хабарын уақтылы жөнелту үшін жауапты болады.

      Ескерту. 65-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.04.27 № 540Қаулысымен.

      66. Жөнелтілген құжаттардың төлнұсқаларын не олардың екінші даналарын іс жүргізу және мұрағат секторының жөнелтуге жауапты қызметкері есептік деректерді электрондық құжат айналымы жүйесі тіркеу-бақылау карточкаларының дерекқорына енгізе отырып, тіркеу-бақылау карточкасында және/немесе тарату көрсеткішінде жөнелту туралы белгімен Кеңсенің жөнелтілетін құжаттарда қозғалатын мәселелер құзыретіне жататын құрылымдық бөлімшесінің арнайы стеллажының мекен-жай жәшігіне орналастыру жолымен жөнелтеді.

      67. Электрондық құжат айналымы жүйесін және электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалану Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 17 сәуірдегі N 430 қаулысымен бекітілген тиісті Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының электрондық құжат айналымы ережесінде анықталады.

      68. Құжатты жөнелту туралы белгі жөнелту күні мен іс жүргізу және мұрағат секторының жөнелтуді жүзеге асыратын қызметкерінің қолын көрсете отырып, осы құжаттың екінші данасында "Жөнелтілді" деген сөзді жазып жүргізіледі.

      69. Үкімет пен Кеңсе Басшылығының, Кеңсенің құрылымдық бөлімшелері басшыларының бір адресатқа жолданатын хаттары, әдетте, төлнұсқада жөнелтіледі, ал екінші данасы есептік деректерді электрондық құжат айналымы жүйесінің ТБК дерекқорына бір уақытта енгізе отырып, Кеңсенің тиісті бөлімшесіне қайтарылады.

      Егер адресаттар бірнешеу болса, онда оларға электрондық құжаттар форматындағы хаттар жіберіледі, ал жөнелтілгені туралы белгісі бар төлнұсқа ТБК бірінші данасымен бірге есептік деректерді электрондық құжат айналымы жүйесінің ТБК дерекқорына бір уақытта енгізе отырып, тиісті құрылымдық бөлімшеге қайтарылады.

      Ескерту. 69-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      70. Премьер-Министрдің, оның орынбасарларының, Кеңсе Басшысының (оның міндетін атқарушы тұлғаның), сондай-ақ Кеңсе Басшысы белгілеген өздерінің құзыреті мен өкілеттіктеріне сәйкес Кеңсе Басшысы орынбасарларының қарарлары БҚҚБ-ның нөмірлік дөңгелек мөрімен куәландырылған түрде ғана таратылады, ал олардың төлнұсқалары өздерінің құзыретіне сәйкес Кеңсенің тиісті құрылымдық бөлімшелерінде қалады. Қолмен жазылған қарарлардың (тапсырмалардың, нұсқаулардың) көшірмелерін жөнелтуге жол берілмейді.

      Ескерту. 70-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      71-тармақты алып тастау көзделген - ҚР Үкіметінің 2010.06.25 № 641 Қаулысымен (жариялануға жатпайды).

      71. Үкімет қаулылары адресаттарға тиісті бланкілерде орындалған, мөрмен куәландырылған көшірмелер түрінде ғана таратылады, ал олардың төлнұсқалары үкіметтік шешімдерді шығару секторында қалады. Адресаттарға таратылатын мемлекеттік және орыс тілдеріндегі қаулылардың ресми көшірмелері Қазақстан Республикасы Үкіметінің көгілдір немесе қызыл түсті бедері бар елтаңбалық мөрімен куәландырылады.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      72-тармақты алып тастау көзделген - ҚР Үкіметінің 2010.06.25 № 641 Қаулысымен (жариялануға жатпайды).

      72. Қаулыларды таратқаннан кейін үкіметтік шешімдерді шығару секторының шығаруға жауапты қызметкері істе бар құжаттардың тізбесін жасайды, оған қол қояды, істің парақтарын нөмірлейді, тарату көрсеткішінде жөнелтілім данасының саны (тиражы) және күні туралы белгілердің болуын тексереді, одан кейін істі ағымдағы мұрағатқа сақтауға орналастырады және есептік деректерді электрондық құжат айналымы жүйесі тіркеу-бақылау карточкаларының дерекқорына енгізеді.

      73. Құжаттарды факсимильдік байланыс арқылы жөнелту кезінде орындаушы адресаттың факсимильдік байланыс аппаратының дәл нөмірін көрсетуі және құжаттың төлнұсқасы мен көшірмесін тиісті құрылымдық бөлімше басшысының қабылдау бөлмесінің қызметкеріне немесе Үкімет немесе Кеңсе Басшылығының тиісті қабылдау бөлмесінің қызметкеріне (көмекшіге, кеңесшіге) не БҚҚБ-ға тапсыруы тиіс. Жөнелтілгеннен кейін құжаттың факсимильдік байланыс арқылы жөнелтілгендігі туралы белгісі бар көшірмесі және төлнұсқасы Кеңсенің құжатты дайындаған құрылымдық бөлімшесіне қайтарылады, одан кейін төлнұсқа осы Нұсқаулыққа сәйкес почтамен дереу адресатқа жөнелтіледі.

      Жеделхаттарды жауапты бөлімдер адресаттарға электрондық құжаттар нысанында ғана және "Үкіметтің мобильдік кеңсесі" ақпараттық жүйесі (бұдан әрі – Мобильдік кеңсе) арқылы жібереді.

      Ескерту. 73-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      74. Парламенттің Мәжілісі қайтаратын заң жобаларын фельдъегерлік қызмет тіркеусіз Кеңсе Басшысының қабылдау бөлмесіне жеткізеді және Үкімет Регламентіне сәйкес шешім қабылдау үшін кеңесші (қабылдау бөлмесінің қызметкері) арқылы Кеңсе Басшысына баяндалады. Бұл ретте көрсетілген заң жобаларына ілеспе хаттардың көшірмелерін Кеңсе Басшысының кеңесшісі (қабылдау бөлмесінің қызметкері) Үкіметтің Парламент Мәжілісіндегі Өкілдігіне белгіленген тәртіппен береді.

      Ескерту. 74-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012.04.27 № 540 Қаулысымен.

5. "Қызмет бабында пайдалану үшін" деген белгісі бар
құжаттармен жұмыс істеу

      75. "Қызмет бабында пайдалану үшін" (бұдан әрі – "ҚПҮ") деген белгісі бар құжаттардағы, істер мен басылымдардағы таратылуы шектелген қызметтік ақпаратқа тартылуына шектеулер қызметтік қажеттіліктен туындаған, Кеңсенің немесе басқа да мемлекеттік органдардың қызметіне қатысты мәліметтер жатады. Таратылуы шектелген қызметтік ақпаратпен жұмыс істеген кезде Кеңседе пайдаланылатын ақпараттық ресурстарды қорғау жөніндегі талаптар орындалуға тиіс.

      Ашық баспасөзде жариялауға, радио мен теледидар бойынша, ашық электрондық байланыс және Интернет желілерінде таратылуы шектелген қызметтік ақпаратты беруге тыйым салынады.

      Ескерту. 75-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      76-тармаққа өзгеріс енгізу көзделген - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен (ҚПҮ).

      76. Кеңсеге келіп түскен "ҚПҮ" деген белгісі бар құжаттар іс жүргізу және мұрағат секторында қабылданады, тіркеледі және есепке алынады. Бұл ретте карточкалардағы тіркеу нөмірлеріне "ҚПҮ" деген белгі қосылады және дананың нөмірі қойылады.

      77. Кеңсе бөлімшелерінде таратылуы шектелген мәліметі бар құжаттарды дайындау және ресімдеу кезінде оларға "ҚПҮ" деген белгісі мен дананың нөмірі қойылады. Құжаттың және ілеспе хаттың әрбір данасының соңғы парағының сырт жағында жөнелтілген құжаттың даналары қайда жолданғаны және оның жібергендігі, құжатты орындаушының тегі және файлды жою туралы белгі көрсетіледі.

      "ҚПҮ" деген белгіні қоюдың қажеттілігін орындаушы және/немесе құжатқа қол қойған басшы айқындайды.

      Ескерту. 77-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 02.05.2013 № 450 қаулысымен (01.07.2013 бастап қолданысқа енгізіледі).

      78. Егер құрамындағы мәліметтер таратылуы шектелген мәліметтердің тізбесіне кірмейтін болса, Кеңсе Басшысының, оның орынбасарларының және Кеңсенің құрылымдық бөлімшелері басшыларының алынған құжаттардан "ҚПҮ" деген белгіні алып тастауға құқығы бар, сондай-ақ құпия іс жүргізу және ақпаратты қорғау секторымен келісім бойынша осы Нұсқаулықта көзделген тәртіппен осы құжаттардың көшірмелерін жасауға рұқсат бере алады.

      "ҚПҮ" деген белгісі бар ксерокөшірме жасалған құжаттардың есебін жүргізу әр данасы бойынша ТБК-да "ҚПҮ" деген белгі қойылып немесе "ҚПҮ" деген белгісі бар құжаттарды тіркеу журналдарының бөлек бөлімдерінде жүзеге асырылады.

      Ескерту. 78-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      79. "ҚПҮ" деген белгісі бар құжаттарды іс жүргізу және мұрағат секторына жөнелтуге тапсырар алдында оларға даналарының нөмірлері қойылады. Мұндай құжаттарды бірнеше мекен-жайға жөнелту кезінде құжаттармен бірге жөнелтілетін даналардың нөмірлері көрсетіле отырып, Кеңсенің құжатты дайындаған құрылымдық бөлімшесінің меңгерушісі немесе оның орынбасары қол қойған тарату көрсеткіші қоса беріледі. "ҚПҮ" деген белгісі бар құжаттар пакеттеріне де "ҚПҮ" деген белгі қойылады.

      80. Кеңсе қызметкерлері "ҚПҮ" деген белгісі бар құжаттарды жоғалтқаны, таратылуы шектеулі ақпараттарды жариялағаны немесе таратылуы шектеулі мәліметтерді қамтитын ақпараты бар құжаттармен жұмыс істеу ережесін бұзғаны үшін қолданыстағы заңнамаға сәйкес жауапқа тартылады.

6. Үкімет мәжілістерін және Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі мен оның орынбасарлары өткізетін кеңестерді дайындау және өткізу тәртібі

      81. Үкімет мәжілістерінде қаралуға жататын мәселелердің тізбесі тоқсан сайын мемлекеттік органдардың ұсыныстарының негізінде жасалады және оны Премьер-Министрмен және оның орынбасарларымен келісім бойынша Кеңсе Басшысы тоқсан алдындағы айдың 20-күнінен кешіктірмей бекітеді.

      Ескерту. 81-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      82. БҚҚБ мәжіліске дейін 5 (бес) күн бұрын мемлекеттік және орыс тілдерінде белгіленген нысан бойынша Үкімет мәжілісі күн тәртібінің жобасын, шақырылғандардың алдын ала тізімін жасайды және оларды Кеңсе Басшысына қол қоюға береді.

      Ескерту. 82-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      83. Кеңсе Басшысы қол қойған Үкімет мәжілісінің күн тәртібін БҚҚБ дереу 1 (бір) сағат ішінде "Мобильдік кеңсе" ақпараттық жүйесі (бұдан әрі – "Мобильдік кеңсе" АЖ) арқылы мемлекеттік органдардың және ұйымдардың басшыларына, оның ішінде баяндамашылар ретінде көрсетілген лауазымды адамдардың атына, сондай-ақ Кеңсенің күн тәртібіне енгізілген мәселелер құзыретіне жататын құрылымдық бөлімшелерінің басшыларына жібереді. Телефонограмма Үкімет мәжілістеріне қатысушылардың көмекшілеріне немесе қабылдау бөлмелерінің қызметкерлеріне "Мобильдік кеңсе" АЖ арқылы беріледі, олар мемлекеттік органның басшысын уақтылы хабардар ету үшін дербес жауапты болады. Көмекшілер немесе қабылдау бөлмелерінің қызметкерлері мемлекеттік орган басшылығының Үкімет мәжілістеріне және Премьер-Министрде өтетін кеңестерге қатысуын "Мобильдік кеңсе" АЖ арқылы растауды қамтамасыз етеді.

      БҚҚБ мемлекеттік құпияларды және (немесе) "ҚПҮ" деген белгісі бар таратылуы шектелген қызметтік ақпаратты қамтитын жобаларды қоспағанда, күн тәртібін және қорғалмаған байланыс арналары арқылы беруге тыйым салынбаған тиісті материалдарды Кеңсе Басшысының және Байланыс және ақпарат министрлігінің 2011 жылғы 20 мамырдағы № 25-1-32қпү/22П-қпү бірлескен бұйрығымен бекітілген "Мобильдік кеңсе" АЖ арқылы беруге рұқсат етілген қызметтік ақпарат тізбесіне сәйкес Кеңсе Басшысы қол қойған мәжіліске шақырылғандардың тізіміне сәйкес Үкімет мүшелеріне және басқа да лауазымды адамдарға "Мобильдік кеңсе" АЖ арқылы мобильдік құрылғыларға жібереді.

      Ескерту. 83-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      84. Қазақстан Республикасы Үкіметінің мәжілістері, Премьер-Министрдегі, оның орынбасарларындағы кеңестер (бұдан әрі – жұмыс кеңестері), әдетте, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Мәңгілік Ел даңғылы, 6, "Үкімет үйі" мекенжайы бойынша орналасқан ғимаратта селекторлық, сол сияқты оқшауландырылған режимде де өткізілуі мүмкін.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің мәжілістерін және жұмыс кеңестерін селекторлық режимде өткізу кезінде:

      1) Кеңсенің Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі (Үкімет мәжілістерін өткізу кезінде) не Кеңсенің тиісті құрылымдық бөлімшесі (жұмыс кеңесіне шығарылатын мәселелерге жауапты):

      Үкімет мүшелері мен Кеңсенің құрылымдық бөлімшелері басшыларының қатысуын растай отырып, қатысушылардың тізімін жасауды;

      режимдік шаралардың, рұқсаттамалық және объектішілік режимдердің қамтамасыз етілуін, кезекші полиция бөлімі мен техникалық қызметтердің ақпаратты қорғауын бақылауды қамтамасыз етеді;

      2) Кеңсенің қаржылық, шаруашылық және материалдық-техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшесі:

      жүйенің істен шығуын болғызбау мақсатында ауыспалы жеткізгіштердегі (орындаушы бөліммен келісуден өтпеген флеш-карталар, CD, DVD және HDD дискілер және т.б.) электрондық түрдегі материалдардың пайдаланылуын шектеуді;

      өңірлердің бейнеконференциялық байланысқа алдын ала сынақтық қосылуын (техникалық регламентке сәйкес кеңес/мәжіліс басталғанға дейін бір тәулік және 2 сағат бұрын), оның әзірлігін және Үкімет мәжілісі мен жұмыс кеңестерін жүргізудің ұсынылған тәртібін (кеңес сценарийін) ескере отырып, байланыс сапасының тексерілуін, қолданыстағы техникалық талаптарға, оның ішінде форматы және ресімделуі бойынша сәйкестігі тұрғысынан алдын ала регламенттік сынақ жұмыстарының жүргізілуін бақылауды;

      мерзімді жоспарлы регламенттік жұмыстардың жүргізілуін (апта сайын дүйсенбі, бейсенбі сағат 14.00-ден бастап 16.00-ге дейін), сондай-ақ "Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ (бұдан әрі – "ҰАТ" АҚ), "Қазақтелеком" АҚ орындайтын (жоспарлы және алдын ала сынақтық қосу сәйкес келген жағдайда регламенттік жұмыстар бір мәрте жүргізіледі) жарықтандырудың сәйкестігін және бейнеконференциялық байланыс (бұдан әрі – БКБ) жабдығы мен негізгі жұмыс орындарындағы және "Үкімет үйі" ғимаратында орналасқан цифрлық телефон станциясының базасындағы станция мен тікелей байланыс станциясындағы абоненттердегі дыбыс күшейткіштің жұмысқа жарамдылығын бақылауды қамтамасыз етеді;

      3) Кеңсенің облыстардың, Астана және Алматы қалалары әкімдіктерінің Премьер-Министр Кеңсесімен және оның құрылымдық бөлімшелерімен өңірлік даму мәселелері бойынша өзара іс-қимылын жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшесі:

      облыстардың, Астана және Алматы қалалары әкімдерінің және шақырылған өзге де адамдардың қатысуын бақылауды;

      қажет болған кезде Кеңсе басшылығының тапсырмасы бойынша облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдеріне Үкімет мәжілістерінің материалдарын жіберуді;

      өңірлер өкілдерінің БКБ-де, Үкімет мәжілісі мен жұмыс кеңестерін өткізу сценарийлерін сақтауы, сөз сөйлеушілердің даярлығы (Т.А.Ә., сөйлеу кезегі және сөйлейтін орны) бөлігінде алдын ала дайындалуын бақылауды;

      селекторлық режимде өткізілетін кез келген кеңеске әкімдіктер өкілдерінің қатысуы мәселелері бойынша Кеңсенің өзге құрылымдық бөлімшелерімен өзара іс-қимыл жасауды қамтамасыз етеді;

      4) облыстардың, Астана және Алматы қалалары әкімдерінің аппарат басшылары:

      облыстардың, Астана және Алматы қалалары әкімдерінің және шақырылған өзге де адамдардың қатысуын;

      Үкімет мәжілісі және Премьер-Министрдегі, оның орынбасарлары мен Премьер-Министр Кеңсесі басшылығының кеңестері залдарында мемлекеттік рәміздерді орналастыру жөніндегі талаптардың сақталуын;

      "Үкімет үйі" залдарынан сынақтық қосуды жүргізу және дайындау кезеңінде өңірлердегі мәжіліс залдарында регламенттік және дайындық жұмыстарының (техникалық байқау және Үкімет мәжілісі мен жұмыс кеңестеріне даярлық, қатысушылардың сөйлейтін жерін айқындау және т.б.) өткізілуін;

      соңғы сынақтық қосуды өткізгеннен кейін (іс-шара басталғанға дейін 2 сағат бұрын) өңірлерде мәжіліс залын ауыстыруға, жабдықтардың (жарықтандыру, БКБ-ны, байланысты, дыбыс күшейткішті күйге келтіру) күйге келтірілуін өзгертуге жол берілмеуін;

      іс-шараны өткізу кезінде сценарий (сөз сөйлейтін қатысушылардың болуы, кезектілік және даярлық тәртібі) мен тәртіптің сақталуын, сондай-ақ жергілікті жерлерде шақырылғандардың БКБ мен дыбыс күшейткіш жүйесін пайдалануы бойынша нұсқау өткізуді;

      БАҚ және басқа да бөгде адамдардың зал жабдықтарына (микрофондар, бейнекамералар, сымдар және т.б.) қолжетімділігін шектеуді;

      іс-шараны өткізу кезеңінде мобильді байланысты пайдалануға салынған тыйымның сақталуын;

      жабық немесе қызметтік жұмыс режиміне ауысқан жағдайда шақырылған адамдар мен баспасөз өкілдерінің уақтылы шығарылуын;

      зал жабдықтарының электрмен үздіксіз жабдықталуын, сондай-ақ залды жарықтандырудың біркелкілігін (сөз сөйлеушілерге жарық беру көздерінің болуы, перделердің және басқа да күңгірттеу элементтерінің болуы);

      Премьер-Министрдің баспасөз қызметімен келісу бойынша өңірлерде БАҚ өкілдерінің қатысуын;

      тәртіп бұзушылардың залдан уақтылы шығарылуын қамтамасыз етеді;

      5) Кеңсенің Премьер-Министрдің республикалық және шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарымен (бұдан әрі – БАҚ) өзара іс-қимылын ұйымдастыруды, БАҚ-та Премьер-Министр мен Үкіметтің қызметін жария етуді қамтамасыз ететін құрылымдық бөлімшесі:

      қажет болған кезде БАҚ өкілдерінің қатысуын және олардың залдан шығарылуын;

      кезекші редактордың "ҰАТ" АҚ-ның шығарушы редакторымен өзара іс-қимыл жасай отырып, Үкімет мәжілісі мен жұмыс кеңестерін баспасөз үшін интернет желісі арқылы on-line трансляциялауға санкцияланған шешім қабылдауын қамтамасыз етеді;

      6) Кеңсенің Премьер-Министр қатысатын халықаралық сипаттағы іс-шараларды протоколдық қамтамасыз етуді қамтамасыз ететін құрылымдық бөлімшесі:

      Үкімет мәжілісі және Премьер-Министрдің, оның орынбасарлары мен Премьер-Министр Кеңсесі басшылығының кеңестері залдарында мемлекеттік рәміздерді орналастыру жөніндегі талаптардың сақталуын бақылауды;

      Үкімет мүшелерінің және шақырылған өзге де адамдардың "протоколдық үлкендік ретіне" сәйкес отыруын;

      Үкімет мәжілісін, жұмыс кеңестерін өткізуге жауапты құрылымдық бөлімшемен бірлесіп, шақырылған адамдардың залға уақтылы келуі және одан шығарылуы бойынша ұйымдастыру жұмыстарын өткізуді;

      қажет болған кезде – Сырты істер министрлігінен бекітілген кезекші ілеспе аудармашының болуын қамтамасыз етеді;

      7) Үкімет мәжілісіне немесе жұмыс кеңесіне шығарылатын мәселелерге жауапты Кеңсенің құрылымдық бөлімшесі:

      ҚР МО ЭҚАБЖ жүйесі арқылы слайдтар мен басқа да ақпараттық материалдардың (А216 залында көрсетілетін слайдтарда jpeg, tiff форматтарындағы файлдар және солар тәріздес фотосурет сапасындағы графикалық форматтар болмауға тиіс) берілуін;

      белгіленген тәртіппен Үкімет мәжілісіне тікелей "Үкімет үйі" ғимаратына шақырылған өзге адамдардың қатысуын;

      Үкімет мәжілісі, жұмыс кеңестері шеңберінде облыстардың, Астана және Алматы қалалары әкімдерінің жоспарланып отырған сөз сөйлеуі туралы Өңірлік даму бөлімін хабардар етуді;

      материалдардың (анықтамалар, слайдтар, баяндамалар және т.б.) ҚР МО ЭҚАБЖ жүйесі арқылы электрондық түрде жоғарыда аталған форматтарда ғана уақтылы ұсынылуын қамтамасыз етеді;

      8) "ҰАТ" АҚ бейнеконференциялық байланыстың регламенттік іс-шараларының уақтылы және толық өткізілуін, сондай-ақ оның әзірлігін және байланыс сапасын тексеруді, оның ішінде "Қазақтелеком" АҚ және "ҰАТ" АҚ резервтік байланыс арналарына ауысқан кезде де байланыс сапасын тексеруді қамтамасыз етеді.

      Ескерту. 84-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1155; өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 11.11.2016 № 696; 19.08.2017 № 491 қаулыларымен.

      85. Үкіметтің мәжіліс залын техникалық дайындауды (бейнеконференц байланысы мен селекторлық байланысты, дыбыс күшейткішті, дыбыс жазбаны және микрофондарды, қосу желілерін, электрондық дауыс беру жүйелері мен пульттерін, дауыс берудің аппараттық-бағдарламалық кешендерімен интеграцияланған конференц-жүйені, дыбыс күшейту және мәжіліс залын дыбыстандыру, ілеспе аударма және стенография жүйесін, сондай-ақ бейнепроекторды, ұжымдық пайдаланылатын ақпаратты көрсету құралын (экранды), ақпараттық жүйелер мен жұмыс орындарын (Үкімет мүшелерінің компьютерлерін, ақпаратық материалдардың (слайдтардың) берілген форматта таныстыруға және көрсетуге әзір болуын, залды тиісінше жарықтандыруды және кондиционерлеуді, жазу керек-жарақтарын) БҚҚБ бақылауымен "ӘҒД" РМК мен Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы "Инженерлік-техникалық орталық" акционерлік қоғамының (бұдан әрі – ИТО" АҚ) мамандары жүзеге асырады.

      Мәжіліс залын техникалық дайындау нәтижелері бойынша "ӘҒД" РМК жауапты маманы "ИТО" АҚ маманының, сондай-ақ техникалық дайындауды жүзеге асыратын басқа да ұйымдардың қатысуымен мәжіліс басталғанға дейін 30 минут қалғанда тиісті техникалық актіні ресімдеп, қол қояды, мұндай акт Үкімет мәжілістерін, Премьер-Министр мен оның орынбасарларында өтетін кеңестерді дайындау және өткізу жөніндегі техникалық регламентте көзделген.

      Мәжіліс залындағы барлық жүйелер мен жабдықтардың техникалық дайындалуы, әзірлігі, сапасы мен үзіліссіз жұмыс істеуі үшін жауапкершілік "ӘҒД" РМК мен "ИТО" АҚ басшылығына жүктеледі.

      Ескерту. 85-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      86. Үкімет мәжілісінде қарауға дайындалған мемлекеттік және орыс тілдеріндегі материалдарды, Үкімет мәжілісіне шақырылғандардың тізімін айқындау немесе нақтылау жөніндегі ұсыныстарды мәселені дайындауға жауапты мемлекеттік орган мәжіліске дейін күнтізбелік 7 (жеті) күннен кешіктірмей, ал таныстырылымдардың электрондық нұсқаларын мәжіліс болатын күннің алдындағы 2 (екі) күннен кешіктірмей енгізеді.

      Ескерту. 86-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 19.08.2017 № 491 қаулысымен.

      87. Үкімет мәжілістері Премьер-Министрдің не Премьер-Министрдің міндетін атқарушы тұлғаның тапсырмасы бойынша жедел тәртіппен өткізілетін ерекше жағдайларда материалдар Кеңсеге ол өткізілетін күні енгізілуі және Үкімет мәжілісіне қатысушыларға "Мобильдік кеңсе" АЖ арқылы тікелей мәжіліс үстінде жеткізілуі мүмкін, бұл ретте материалдардың мазмұны мен оларды дайындау сапасына қаралатын мәселе құзыретіне жататын құрылымдық бөлімше жауапты болады.

      Ескерту. 87-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      88. Кеңседе материалдардың уақтылы енгізілуі жөніндегі бақылау үшін мәжілісте қаралатын мәселелер құзыретіне жататын құрылымдық бөлімше жауапты болып табылады.

      89. Үкімет мәжілісіне материалдар уақтылы тапсырылмаған, сондай-ақ олар толық емес көлемде және сапасыз пысықталған түрде ұсынылған жағдайда Премьер-Министр не оның келісімі бойынша Кеңсе Басшысы жоспарланған мәселені қараудан алу немесе оны қарауды басқа мерзімге ауыстыру туралы шешім қабылдайды.

      90. Үкімет мәжілісінде қарауға дайындалған материалдар мемлекеттік және орыс тілдерінде енгізілетін хаттамалық шешімнің жобасын, көлемі 5 (бес) беттен аспайтын анықтамаларды, салыстырма кестелерді, Microsoft Power Point форматындағы таныстырылымдардың кемінде 6 (алты) данасын (көлемі 2 (екі) мегабайттан аспайтын және қаріп мөлшері 20-дан кем емес түрлі-түсті слайдтар), түрлі-түсті принтерде басып шығарылған ақпараттық (талдамалық) материалдарды, баяндамаларды (ұзақтығы 7-10 минуттан аспайтын), қатысушылардың тізімін және Үкімет мәжілісінде қаралатын мәселелер бойынша басқа да материалдарды қамтуға тиіс.

      Қаралатын мәселелер бойынша Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмалары болған жағдайда, олардың іске асырылу барысы туралы тиісті ақпарат слайдтарда, сондай-ақ құрылымдық бөлімшелердің анықтамаларында көрініс табады.

      Әкімдердің және өңірлердің басқа да өкілдерінің баяндамаларын Өңірлік даму бөлімі Үкімет мәжілісінің алдындағы күні сағат 12.00-ден кешіктірмей мемлекеттік және орыс тілдерінде ұсынады.

      Үкімет отырысын және Премьер-Министрде, оның орынбасарларында не Премьер-Министр Кеңсесінің Басшысында өтетін кеңестерді, оның ішінде консультативтік-кеңесші органдардың кеңестерін өткізуге және оларға материалдарды дайындауға жауапты Кеңсенің құрылымдық бөлімшесі өткізілетін күні міндетті түрде материалдар топтамасын (хаттамалық шешімнің жобасы, анықтамалар, салыстырма кестелер, слайдтар, ақпараттық (талдамалық) және отырыста қаралатын мәселелер бойынша басқа да материалдар, қатысушылардың тізімі), хаттамалық шешімді (қол қойылған күннен 2 (екі) жұмыс күні ішінде) ЭҚАБЖ дерекқоры әкімшілік жұмыс орнының (ӘЖО) "Инфопанель" қосымша парағында орналастырады (жабық режимде өткізілетін мәжілістер мен кеңестерге дайындалатын материалдарды қоспағанда).

      Ескерту. 90-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 19.08.2017 № 491 қаулысымен.

      91. Қаралатын мәселелер құзыретіне жататын құрылымдық бөлімшелер материалдарды талдауды жүргізеді, сондай-ақ аталған құжаттарды ескере отырып, шақырылатын адамдар тізімін дайындайды, жүргізу тәртібінің жобасы бойынша ұсыныстар және қажет болған кезде материалдар бойынша анықтама жасайды және егер Кеңсе Басшысы өзге мерзімді белгілемеген болса, Үкімет мәжілісінің алдындағы күні сағат 12.00-ден кешіктірмей Кеңсе Басшысының қарауына енгізеді.

      БҚҚБ-ға Мобильдік кеңсеге жіберу үшін материалдар Кеңсе Басшысымен келісілгеннен кейін ғана тапсырылады.

      БҚҚБ Үкімет мәжілісіне тиісті материалдарды, егер Кеңсе Басшысы өзге мерзімді белгілемеген болса, Кеңсе Басшысымен келісілгеннен кейін Үкімет мәжілісінің алдындағы күні сағат 15.00-ден кешіктірмей Мобильдік кеңсе арқылы жібереді.

      Ескерту. 91-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен; өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 02.02.2016 N 45 қаулысымен.

      92. Жүргізу тәртібінің жобасы, материалдар бойынша анықтама, егер Кеңсе Басшысы өзге мерзім белгілемеген болса, мәжіліске дейін кемінде 3 күнтізбелік күннен кешіктірмей қаралатын мәселе құзыретіне жататын құрылымдық бөлімшемен, Кеңсе Басшысымен келісіледі.

      93. Кеңсе Басшысымен келісілген және тиісті құрылымдық бөлімшенің басшысы бұрыштама қойған ақпараттың электрондық жеткізгіштеріндегі Үкімет мәжілісіне материалдарды БҚҚБ Премьер-Министрдің Хатшылығына мәжіліс алдындағы күні сағат 16.00-ге дейін жібереді. Премьер-Министр Хатшылығының талап етуі бойынша көрсетілген материалдар қағаз жеткізгіштерде де сұратылуы мүмкін.

      Ескерту. 93-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012.04.27 № 540, 02.05.2013 № 450 (01.07.2013 бастап қолданысқа енгізіледі); 27.03.2014 N 270; 02.02.2016 N 45 қаулыларымен.

      94. Үкімет мәжілісіне шақырылғандар тізімінің түпкілікті нұсқасын жасау үшін мәжіліс алдындағы күні сағат 12.00-ге дейін БҚҚБ шақырылғандардың тізімін нақтылайды.

      Үкімет мәжілістеріне қатысатын мемлекеттік органдар мәжіліс алдындағы күні сағат 12.00-ге дейін өздерінің қатысатынын "Мобильді кеңсе" АЖ арқылы растайды не БҚҚБ-ға өзгерістер туралы хабарлайды.

      Ескерту. 94-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      95. Мәжіліске қатысушылардың құрамындағы барлық өзгерістер туралы Кеңсе Басшысына баяндалады. БҚҚБ анықтама жасайды, онда Үкімет мәжілісінің кворумы және болмау себептерін көрсете отырып, қатыспаған Үкімет мүшелерінің тізімі айқындалады. Өңірлік даму бөлімі жергілікті атқарушы органдар басшыларының болмау себептері туралы ақпараты бар ұқсас ақпаратты БҚҚБ-ға ұсынуы тиіс.

      Ескерту. 95-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      96. Үкімет мәжілісіне шақырылғандардың түпкілікті тізіміне Кеңсе Басшысы қол қояды.

      97. БҚҚБ шақырылғандар тізімінің Кеңес Басшысы қол қойған соңғы нұсқасын мәжілістің алдындағы күні көбейтеді:

      1) отырғызуды жүзеге асыру үшін бір данасын Сыртқы байланыстар және протокол бөліміне береді;

      2) нөмірлік мөртаңба қойғаннан кейін бір данасын Премьер-Министрдің күзет қызметіне және үш данасын әкімшілік ғимараттың күзетіне береді;

      3) Премьер-Министрдің (түпнұсқа) және оның орынбасарларының атаулы папкаларына салады және көрсетілген папкаларға салу үшін тиісінше Премьер-Министр Хатшылығына және Кеңсе Басшысының көмекшісіне береді, тікелей Үкімет мәжілісінің алдында БҚҚБ Кеңсе Басшысына кворум туралы баяндайды.

      Ескерту. 97-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      98. Әдетте, Үкімет мәжілістерінің дыбысжазбасы жүргізіледі. Қажет болған кезде, жабық мәселелерді қоспағанда, Кеңсе Басшысының нұсқауы бойынша мәжілістің бейнежазбасы жүргізілуі мүмкін.

      Хаттаманың шынайылығын қамтамасыз ету мақсатында мәжіліс барысында БҚҚБ қызметкері баяндамашылар мен сөз сөйлеушілердің тегін, Үкімет мүшелері және қатысушылар айтқан ескертулер мен ұсыныстарды жұмыс бабында жазуды, сондай-ақ мәжіліс фонограммасының (стенограммасының) толық жазылуымен (егер мұндай жүргізілсе) салыстырылатын талқыланатын мәселелер бойынша төрағалық етуші берген тапсырмаларды есепке алуды жүргізеді.

      Ескерту. 98-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      99. БҚҚБ ілеспе аударма (мемлекеттік және орыс тілдері) үшін жауапты болып табылады. Шетелдік азаматтардың баяндамаларын тыңдау не олар қатысқан кезде Сыртқы байланыстар бөлімі ілеспе аудармашымен қамтамасыз етеді, Өңірлік даму бөлімі жергілікті жерде аудармашымен қамтамасыз ету үшін бұл туралы әкімдер мен өңірлердің басқа өкілдеріне хабарлайды.

      Ескерту. 99-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      100. Баяндамашылардың таныстыруларын (слайдтарын) көрсетуді тексеруді құзыретіне таныстырылатын мәселелер кіретін Кеңсенің құрылымдық бөлімшелері мәжіліс өткізілер алдындағы күні Кеңсенің қаржылық, шаруашылық және материалдық-техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшесімен, баяндамашы мемлекеттік органдардың өкілдерімен бірлесіп жүргізеді.

      Ескерту. 100-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1155 қаулысымен.

      101. Мәжіліске қатысушыларды тіркеуді БҚҚБ жүзеге асырады.

      Ескерту. 101-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      102. Мәжіліске қатысушыларды тіркеу мәжіліс басталғанға дейін кемінде 30 минут бұрын, ал кеңейтілген мәжілістерде - мәжіліс басталғанға дейін 1 сағат бұрын басталады.

      103. Мәжіліске қатысушыларды тіркеу, әдетте, мәжіліс басталғанға дейін 5 (бес) минут бұрын аяқталады. Үкімет мәжілісіне қатысып отырғандардың, сондай-ақ кешігіп келгендердің тізімін БҚҚБ Кеңсе Басшысына баяндап, Үкімет мәжілісіне іс жүзінде келген уақытын көрсетеді.

      Ескерту. 103-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      104. Үкімет мүшелері, ұлттық басқарушы холдингтердің, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдардың басшылары, баяндамашылар келмеген жағдайда, БҚҚБ-ның тіркеуді жүзеге асыратын қызметкері келмеген қатысушының көмекшісімен немесе қабылдау бөлмесінің қызметкерімен дереу хабарласады, келмей қалу себептерін нақтылайды.

      Ескерту. 104-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 11.08.2014 № 910 қаулысымен.

      105. Тіркеу аяқталғаннан кейін мәжіліске нақты қатысатындардың тізімі және Үкімет мәжілісінің кворумы айқындалған түпкілікті анықтама және себептері көрсетілген Үкіметтің келмеген мүшелерінің тізімі Кеңсе Басшысына беріледі.

      Ескерту. 105-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      106. БҚҚБ тиісті материалдармен бірге күн тәртібін "Қазақстан Республикасы Үкіметінің мобильді кеңсесі" ақпараттық жүйесі арқылы Премьер-Министр Кеңсесінің Басшысы қол қойған мәжіліске шақырылған адамдардың тізіміне сәйкес және осы Нұсқаулықтың 83-тармағының талаптарын сақтай отырып, Үкімет мүшелерінің және басқа да лауазымды адамдардың мобильдік құрылғыларына жібереді.

      Ескерту. 106-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      107. Премьер-Министрге және Кеңсе Басшысына арналған материалдар арнайы тыстарда реттік нөмірлері көрсетіліп, атаулы папкаларға жинақталады және мәжіліске дейін 1 (бір) күн қалғанда тиісінше Премьер-Министр Хатшылығына және Кеңсе Басшысының қабылдау бөлмесіне беріледі.

      Материалдарға қосымша Премьер-Министрдің және Кеңсе Басшысының папкаларына қаралатын мәселелер (болған жағдайда) құзыретіне жататын құрылымдық бөлімшелердің анықтамалары, сондай-ақ жүргізу тәртібі қоса салынады.

      БҚҚБ Премьер-Министр мен Кеңсе Басшысы үшін Үкімет мәжілісінің материалдарын жинақтауға жауапты болып табылады. Үкімет мәжілісінде қаралатын мәселе құзыретіне жататын құрылымдық бөлімше:

      Кеңсе Басшысы белгілеген тәртіппен ресімделген және Кеңсе Басшысының тиісті орынбасарымен келісілген қаралатын мәселе бойынша Үкімет мәжілісін жүргізу тәртібінің жобасын, сондай-ақ Үкімет мәжілісінің қарауына енгізілген құжаттар бойынша анықтама дайындайды және мәжіліске дейін күнтізбелік 3 (үш) күн қалғанда Премьер-Министр Хатшылығына береді.

      БҚҚБ мәжіліске шақырылған адамдардың жалпы тізімдерін жасайды, оларға Кеңсе Басшысы қол қояды.

      Ескерту. 107-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен; өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 02.02.2016 N 45 қаулысымен.

      108. Кюверттік карточкаларды қоюды және мәжіліске қатысушыларды отырғызуды Кеңсенің Сыртқы байланыстар және хаттама бөлімі жүзеге асырады.

      109. Үкіметтің мәжілістерінде Премьер-Министр, ал ол болмағанда - Премьер-Министр белгілеген тәртіппен Премьер-Министрдің орынбасары не Премьер-Министрдің міндетін атқарушы төрағалық етеді.

      110. Мәжілістерге Президент қатысқан кезде Қазақстан Республикасының Президенті немесе оның тапсырмасы бойынша Премьер-Министр төрағалық етеді.

      111. Үкімет мәжілістері ашық болып табылады және мемлекеттік және орыс тілдерінде жүргізіледі. Қазақстан Республикасы Президентінің не Премьер-Министрінің бастамасы бойынша Үкіметтің жабық отырыстары өткізілуі мүмкін.

      112. Егер мәжіліске Үкімет мүшелерінің кемінде үштен екі бөлігі қатысса, ол заңды болып есептеледі. Үкімет мүшелері мәжілістерге алмастыру құқығынсыз қатысады.

      113. Қаулылардың жобаларын қарау мәжілістің күн тәртібіне енгізіледі және осы Нұсқаулықта көрсетілген тәртіпке сәйкес Үкімет мүшелерінің назарына жеткізіледі.

      114. Үкіметтің мәжілістерінде қаулы жобасы бойынша әзірлеуші мемлекеттік органның басшысы баяндайды. Қолда бар ескертулер мен ұсыныстар бойынша жоба жөнінде Кеңсе Басшысы баяндайды.

      115. Үкімет қаулыларының жобалары бойынша, әдетте, электрондық дауыс беру жүйесін пайдалана отырып, электрондық дауыс беру жүргізіледі және Үкімет мүшелерінің дауыс беру нәтижелерін көрсете отырып, хаттамалық шешім қабылданады.

      Ескерту. 115-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      116. Үкімет қаулылары Үкімет мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен қабылданады.

      117. Үкіметтің мәжілісі барысында Кеңсенің құзыретіне қаралатын мәселе жататын құрылымдық бөлімшесінің қатысып отырған қызметкері не осы бөлімшенің басшысы хаттамалық жазбалар жүргізеді.

      118. Үкімет мәжілісінде қабылданған шешімдер хаттамамен ресімделеді, ол талқыланған мәселелердің атауы, баяндамашылардың тектері мен қабылданған шешімдер көрсетіліп, қысқаша жасалады.

      Ескерту. 118-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      119. Үкімет мәжілісінің фонограммасын толық жазуды және оларды басып шығаруды мәжілістен кейінгі күні сағат 12.00-ден кешіктірмей дирекция жүзеге асырады.

      Басып шығарылған фонограмма (стенограмма) қажет болған жағдайда көбейтіліп таратылады және БҚҚБ мәселелері Үкімет мәжілісінде қаралған құрылымдық бөлімшелерге береді.

      Ескерту. 119-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      120. Хаттамалар Үкімет мәжілісінің стенограммасы мен жауапты құрылымдық бөлімшенің қысқаша жазбасы негізінде және соған сәйкес дайындалады.

      Ескерту. 120-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      121. Мәжілісте қаралған мәселелер құзыретіне жататын құрылымдық бөлімшелер хаттамалық шешімнің құрылымдық бөлімшелердің басшылары бұрыштама қойған жобасын, сондай-ақ ақпаратты электрондық жеткізгіште хаттаманың жобасын дайындайды және мәжілістен кейінгі күні сағат 18.00-ден кешіктірмей БҚҚБ-ға береді.

      Ескерту. 121-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      122. БҚҚБ Үкімет мәжілісінің хаттамасын Үкіметтің елтаңбалық бланкісінде жасайды.

      Ескерту. 122-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      123. Елтаңбалық бланкіге ауыстырғаннан кейін хаттамаға орындаушы және Кеңсенің құрылымдық бөлімшелерінің меңгерушілері (өздерінің құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша), Кеңсе Басшысының орынбасары (міндеттерді бөлуге сәйкес), Премьер-Министрдің орынбасарлары, Кеңсе Басшысы бұрыштама қояды және мәжілістен кейін төрт күн мерзімде Премьер-Министрге қол қоюға беріледі.

      Хаттамалық шешімнің жобасы келіп түскеннен кейін Заң бөлімі оны бір күн мерзімде келіседі.

      Ескерту. 123-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен; өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 02.02.2016 N 45 қаулысымен.

      124. Хаттамаға қол қойылғаннан кейін БҚҚБ бір күн мерзімде Үкімет мүшелеріне және хаттамада тапсырмалар берілген адресаттарға өздеріне қатысты бөлікте хаттамадан үзінді көшірме дайындайды, тиісті құрылымдық бөлімшелердің ұсыныстары бойынша хаттамалық тапсырмаларды бақылауға қоюды және оларды таратуды жүзеге асырады.

      Ескерту. 124-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 11.08.2014 № 910 қаулысымен.

      125. Кеңсенің қаралатын мәселе құзыретіне жататын құрылымдық бөлімшесі Премьер-Министрде, оның орынбасарларында және Кеңсе Басшысында өтетін кеңеске материалдарды, оның ішінде шақырылғандардың тізімін, кеңесті жүргізу тәртібін, хаттаманың жобасын дайындауды ұйымдастыруға жауапты болып табылады.

      Кеңесті ұйымдастыруға жауапты Кеңсенің құрылымдық бөлімшесінің басшысы Премьер-Министрде, оның орынбасарларында және Кеңсе Басшысында кеңестің өткізілетіні туралы телефонограммаларды жіберуді қамтамасыз етеді.

      Мемлекеттік органдардың бірыңғай ұстанымы болған жағдайда, кеңес өткізуге бастамашылық жасаған мемлекеттік орган Үкімет басшылығында және Кеңсе Басшысында кеңес өткізу қажеттігі туралы негіздемемен бірге бірыңғай ұстанымның болуын растайтын мемлекеттік органдардың хаттары қоса берілген хат енгізеді.

      Мемлекеттік орган бастамашылық жасаған мәселе бойынша мемлекеттік органдарда бірыңғай ұстаным болмаған жағдайда, мемлекеттік органдардың бірінші басшылары орынбасарларының қатысуымен өткен ведомствоаралық кеңестің хаттамасы, мемлекеттік органдардың бірінші басшылары қол қойған келiспеушiлiктер хаттамасы және мүдделі мемлекеттік органдардың ұстанымдары қоса берілген, Үкімет басшылығында және Кеңсе Басшысында кеңес өткізу қажеттігі туралы дәлелді негіздемелері бар тиісті хат енгізіледі.

      Хатты алғаннан кейін Кеңсенің жауапты құрылымдық бөлімшесі тиісті қорытынды мен Үкімет басшылығының немесе Кеңсе Басшысының аталған кеңесті өткізудің орындылығы туралы қарарының жобасын дайындайды.

      Ескерту. 125-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 19.08.2017 № 491 қаулысымен.

      125-1. Мемлекеттік органдар кеңестерге материалдарды – 3 (үш) жұмыс күні бұрын, Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі не оның орынбасарлары басшылық жасайтын консультативтік-кеңесші органдардың отырыстарына – 7 (жеті) жұмыс күні бұрын және мемлекеттік органның лауазымды адамы басшылық жасайтын комиссия отырысы өткізілгенге дейін 3 (үш) жұмыс күні бұрын енгізеді.

      Материалдары осы тармақта белгіленген мерзімдерді бұза отырып енгізілген, сондай-ақ өткізілетін мәжілістің күн тәртібінен тыс көтерілетін мәселелер қарауға жіберілмейді.

      Ұсынылатын кандидатуралар мен кеңестерге материалдардың сапасы үшін жауапкершілік жетекшілік ететін бағыттар бойынша мемлекеттік органның бірінші басшыларының орынбасарларына жүктеледі.

      Ерекше жағдайларда жоспарланып отырған кеңеске не консультативтік-кеңесші органдардың отырысына кандидатураны ауыстыру Үкімет пен Кеңсе басшылығымен келісу бойынша кеңес басталғанға дейін кемінде 2 (екі) сағат бұрын мемлекеттік органның бірінші басшысының немесе оны алмастыратын адамның ЭЦҚ-сы қойылған электрондық құжат түріндегі хатты Кеңсеге жіберу арқылы жүргізіледі.

      Ескерту. 125-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 19.08.2017 № 491 қаулысымен.

      126. Премьер-Министрдегі кеңеске шақырылғандардың тізімін Кеңсе Басшысы бекітеді.

      127. Премьер-Министр кеңестері мен отырыстарына материалдар Премьер-Министр хатшылығына кеңес пен кездесу күнінің алдындағы күні сағат 12.00-ден кешіктірмей жіберіледі. Егер шұғыл кеңес оны өткізу күні дайындалатын жағдайда, аталған мерзімдер қолданылмайды.

      Ескерту. 127-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      128. Премьер-Министрдің орынбасарында, Кеңсе Басшылығында өтетін кеңеске материалдар тиісті қабылдау бөлмелеріне кеңестің алдындағы күні жіберіледі.

      129. Кеңеске қатысушылардың келуін, оларды тіркеуді Кеңсенің қаралатын мәселе құзыретіне жататын құрылымдық бөлімшесі қамтамасыз етеді.

      130. Үкімет (Кеңсе) Басшылығында өтетін кеңестер міндетті түрде хаттамаланады. Хаттамаларға хронологиялық тәртіппен (жыл басынан бері) іс номенклатурасына сәйкес есептік нөмірлер беріледі.

      131. Кеңесте жұмыс жазбаларын жүргізуді Кеңсенің мәселені дайындауға жауапты болып табылатын құрылымдық бөлімшесінің оған қатысып отырған қызметкері не төрағалық етуші белгілеген тұлға жүзеге асырады.

      132. Хаттаманы ресімдеуді, құқықтық сипаттағы мәселелер болған кезде Заң бөлімімен келісуді және кеңесте төрағалық етушіге қол қоюға ұсынуды, егер Үкімет жанындағы консультативтік-кеңесші органдардың ережелерінде өзге мерзімдер көзделмеген болса, кеңес өткізілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей – Кеңсенің жауапты құрылымдық бөлімшесі, консультативтік-кеңесші органның отырысы өткізілген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры", "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі", "Kazakh Invest" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамдарының директорлар кеңесі (сырттай шешімдер), "Инновациялық технологиялар паркі" дербес кластерлік қорының басқарушы комитеті отырыстарының хаттамалары бойынша 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей консультативтік-кеңесші органның хатшысы жүргізеді.

      "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры", "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі", "Kazakh Invest" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамдарының директорлар кеңесі, "Инновациялық технологиялар паркі" дербес кластерлік қорының басқарушы комитеті отырыстары хаттамаларының жобаларын дайындау және Премьер-Министрдің қол қоюына енгізу үшін жауапкершілік корпоративтік хатшының тиісті орынбасарына жүктеледі.

      Құрылымдық бөлімше Премьер-Министрде өткен кеңестер хаттамаларының жобаларын мемлекеттік және орыс тілдерінде ресімдейді.

      Хаттама жобасын ресімдеуді жүзеге асыратын құрылымдық бөлімше электрондық құжат нысанында әзірленген жобада құрылымдық бөлімшенің басшысы қол қойған бақылаудағы пункттердің нөмірлерін және оларды орындау мерзімдерін көрсетеді.

      БҚҚБ Премьер-Министрде өткен кеңестер хаттамаларының уақтылы дайындалуын бақылауды жүзеге асырады, бұл туралы Кеңсе Басшысын тоқсан сайын хабардар етеді.

      Ескерту. 132-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 19.08.2017 № 491 қаулысымен.

      133. Премьер-Министрде өткен кеңестердің хаттамалары міндетті түрде Кеңсе Басшысымен келісіледі.

      Премьер-Министрде, оның орынбасарларында және Кеңсе Басшысында өткен кеңестердің хаттамалары құқықтық сипаттағы мәселелер болған кезде, сондай-ақ Премьер-Министрдің, Үкімет пен Кеңсе басшылығының тапсырмалары бойынша Заң бөлімімен келісіледі.

      "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" және "Бәйтерек" ҰБХ" акционерлік қоғамдарының директорлар кеңесі мәжілістерінің хаттамалары да (сырттай шешімдері) міндетті түрде Заң бөлімімен келісілуге тиіс.

      Ескерту. 133-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен; өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 02.02.2016 N 45 қаулысымен.

7. Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары мен
Премьер-Министрінің өкімдері жобаларының Премьер-Министр
Кеңсесінде ресімделу және өту тәртібі

      134. Кеңсеге енгізілетін Үкімет қаулыларының жобаларын БҚҚБ қағаз және ЭҚАБЖ бойынша электрондық форматтарда (нысандарда) әр сәрсенбі сайын сағат 9.00-ден бастап 18.00-ге дейін қабылдайды және Заң бөлімі мен БҚҚБ-ға алдын ала тексеруге береді.

      Мыналарға:

      1) Үкіметтің заң жобалау жұмыстарының жоспарына түзетулер енгізуге;

      2) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1155 қаулысымен.

      3) ізгілік көмек көрсетуге;

      4) халықаралық шарттарды мақұлдауға және кейіннен қол қоюға;

      5) Үкімет резервінен қаражат бөлуге бағытталған не Республикалық бюджет туралы заңды іске асыруға бағытталған Үкімет қаулыларының жобалары алдын ала тексеру рәсімін өткізбей қабылданып, тікелей құрылымдық бөлімшелерге беріледі.

      Заң жобалары, Қазақстан Республикасының Президенті актілерінің жобалары, Премьер-Министрдің өкімдері, сондай-ақ пысықталғаннан кейін мемлекеттік органдар қайтадан енгізетін Үкімет қаулыларының жобалары, Үкімет тапсырмасы бойынша енгізілетін Үкіметтің нормативтік емес қаулыларының жобалары, сондай-ақ Үкімет басшылығының тапсырмаларын орындау үшін әзірленген, Үкіметке шұғыл енгізу көзделетін Үкіметтің нормативтік қаулыларының жобалары күн сайын сағат 9.00-ден бастап 15.30-ға дейін қабылданады және алдын ала тексерілмей, тікелей құрылымдық бөлімшелерге беріледі.

      Ескерту. 134-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270; өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1155 қаулыларымен.

      134-1. Қазақстан Республикасы Президентінің, Президент Әкімшілігі басшылығының, Премьер-Министрдің, оның орынбасарларының, сондай-ақ Кеңсе Басшысының тапсырмалары бар жобаларды қоспағанда, Үкімет қаулыларының және Премьер-Министр өкімдерінің жобаларын мемлекеттік органдар Кеңсеге ағымдағы жылғы 20 (жиырмасыншы) желтоқсанға дейін енгізеді.

      Бұл ретте Әділет, Ұлттық экономика және Қаржы министрліктері көрсетілген мерзімге дейін 10 (он) жұмыс күні бұрын енгізілген Үкімет қаулылары мен Премьер-Министр өкімдерінің жобаларын ағымдағы жылғы 18 желтоқсанға дейін келісуді қамтамасыз етеді.

      Ескерту. Нұсқаулық 134-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2012.01.13 № 34 қаулысымен; жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен; өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 11.08.2014 № 910 қаулысымен.

      135. Жобаны енгізген мемлекеттік органның өкілі жобаның төлнұсқасын БҚҚБ үкіметтік шешімдерді шығару секторының жауапты қызметкеріне ұсынады, ол жобаның Үкімет Регламенті мен осы Нұсқаулықтың талаптарына сәйкестігін тексереді.

      Ескерту. 135-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      135-1-тармақпен толықтыру көзделген - ҚР Үкіметінің 2010.06.25 № 641 Қаулысымен (жариялануға жатпайды).

      135-1.

      Бұл ретте егер мемлекеттік органның бірінші басшысы өзінің лауазымын Премьер-Министрдің орынбасары лауазымымен қоса атқарса, онда Премьер-Министр Кеңсесіне енгізілетін Үкімет қаулылары мен Премьер-Министр өкімдерінің жобаларын бірінші басшы Үкімет пен Премьер-Министр Кеңсесінің басшылығына арналған құжаттарға қол қоюға ресми түрде уәкілеттік берген адам не оның міндеттерін атқарушы адам тиісті жобаларды бірінші басшымен – Премьер-Министрдің орынбасарымен алдын ала келіскеннен кейін ғана дәйектейді.

      Ескерту. 135-1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 19.08.2017 № 491 қаулысымен.

      136. Кеңседе Заң бөлімі жобаны заңдық техника қағидаларының сақталуын және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі тұрғысынан, БҚҚБ мемлекеттік және орыс тілдеріндегі мәтіндердің дәлме-дәлдігі және Үкімет Регламенті мен осы Нұсқаулықтың талаптарына сәйкестігі тұрғысынан алдын ала тексеруді ұйымдастырады.

      Мемлекеттік және орыс тілдеріндегі мәтіндердің дәлме-дәлдігі үшін әзірлеуші мемлекеттік органның басшысы дербес жауапты болады.

      Алдын ала тексеру жүргізуге арналған мерзім тиісті жобалар Заң бөлімі мен БҚҚБ-ға келіп түскен сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен аспауға тиіс.

      Ескерту. 136-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      137. Үкімет қаулыларының жобаларын алдын ала тексеру нәтижелері туралы Заң бөлімінің және БҚҚБ меңгерушілері Кеңсе Басшысын немесе оның міндетін атқаратын тұлғаны хабардар етеді.

      Ескерту. 137-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 02.02.2016 N 45 қаулысымен.

      138. Тіркелген қаулылар жобаларының төлнұсқалары алдын ала тексеру кезеңінде Кеңсе Басшысында қаралғанға дейін БҚҚБ-да сақталады.

      Бұрын тіркелген нөмірге келіп түскен Үкімет қаулылары жобаларының көшірмелері, сондай-ақ Үкімет қаулыларының жобалары (егер оларды Заң бөлімі алдын ала қараған болса) Заң бөліміне жіберіледі.

      Заң бөлімінің және БҚҚБ меңгерушілерінің қаулылардың жобалары туралы баяндамасының қорытындысы бойынша Кеңсе Басшысы мынадай шешімдер қабылдайды:

      1) Үкімет мәжілісіне шығарылсын;

      2) Кеңсенің тиісті бөлімінде пысықталсын және Үкімет мәжілісіне шығарылсын;

      3) әзірлеуші мемлекеттік органға қайтарылсын.

      Ескерту. 138-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 02.02.2016 N 45 қаулысымен.

      139. Жоба:

      1) жоба дауыс беруге шығарылғанға дейін кез келген негіздер бойынша Премьер-Министрдің шешімі бойынша;

      2) Премьер-Министрдің орынбасарларында өткен кеңестердің тапсырмалары мен хаттамасы негізінде;

      3) Премьер-Министр Кеңсесі Басшысының шешімі бойынша пысықтауға қайтарылуы мүмкін.

      Ескерту. 139-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      140. Алдын ала тексеруден кейін Кеңседе жобалардың өту мерзімі (жоба құрылымдық бөлімшелерге келіп түскен күннен бастап қол қойылған құжатты шығаруға тапсырғанға дейін): Үкімет қаулыларының жобалары үшін – 20 (жиырма) жұмыс күнінен (басымдықты заң жобалары мен шұғыл деп жариялау жоспарланып отырған, өту мерзімі күнтізбелік 5 (бес) күннен аспауға тиіс заң жобаларын қоспағанда); Премьер-Министр өкімдерінің жобалары үшін 5 (бес) жұмыс күнінен аспауға тиіс.

      Жобалар мәтінінің көлемі үлкен және күрделі болуына байланысты өту мерзімін (басымдықты заң жобаларының және шұғыл деп жариялау жоспарланып отырған заң жобаларының өту мерзімінен басқа) Кеңсе Басшысы не оның міндетін атқарушы адам ұзартуы мүмкін.

      Ескерту. 140-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      141. Үкімет Қазақстан Республикасының Президенті актілерінің жобаларына бастамашылық жасаған жағдайда, олар Президент Әкімшілігіне Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2010 жылғы 27 сәуiрдегi № 976 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жолдауының жобасын дайындау, келісу және Қазақстан Республикасы Президентінің қарауына ұсыну, Қазақстан Республикасы Президентінің актілері мен тапсырмаларының жобаларын дайындау, келісу, қол қоюға ұсыну, Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жолдауын іске асыру, Қазақстан Республикасы Президентінің актілері мен тапсырмаларының орындалуын бақылауды жүзеге асыру және Қазақстан Республикасы Президентінің нормативтік құқықтық жарлықтарына мониторинг жүргізу қағидаларына және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 10 желтоқсандағы № 1300 қаулысымен бекітілген Үкімет Регламентіне сәйкес енгізіледі. Енгізілетін жобалардың және оларға материалдардың көшірмелері БҚҚБ үкіметтік шешімдерді шығару секторында қалады.

      Ескерту. 141-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      142. Кеңсе Басшысы Премьер-Министрге келіп түскен жобалар, жобаны Үкіметтің мәжілісіне немесе Үкімет мүшелерінің сырттай дауыс беруіне шығару туралы ұсыныстар туралы, сондай-ақ алдын ала тексеру барысында анықталған жобаға ескертулер туралы хабарлайды.

      143. Үкімет мәжілісіне шығару туралы олар бойынша шешім қабылданған жобалар Үкімет мәжілісіне тиісті анықтама дайындау үшін Кеңсенің қаралатын жобалардың мәселелері құзыретіне жататын құрылымдық бөлімшелеріне жіберіледі.

      144. Кеңсенің құрылымдық бөлімшелері Үкімет мәжілісіне шығарылатын жобалар бойынша:

      1) жобаларды Кеңсенің құрылымдық бөлімшелерінде бар болмашы, оның ішінде редакциялық сипаттағы және заңдық техника бойынша ескертулерді ескере отырып дербес пысықтайды. Қалған жағдайларда жобалар Үкімет немесе Кеңсе басшылығының тапсырмасы бойынша пысықталады және жобаның түпкілікті нұсқасына әзірлеуші мемлекеттік орган қайтадан бұрыштама қояды, ал қажет болған жағдайда басқа мүдделі мемлекеттік органдармен қайта келісіледі;

      Бұл ретте мемлекеттік және орыс тілдеріндегі мәтіндердің тең түпнұсқалығы тұрғысынан қарау үшін БҚҚБ заң жобаларын Премьер-Министр Кеңсесінің және Президент Әкімшілігінің құрылымдық бөлімшелерінде пысықталғаннан кейін қайталама ғылыми лингвистикалық сараптаманың қорытындысы болған кезде қабылдайды.

      2) жобаларды тиісті елтаңбалық бланкіде, сондай-ақ жобаның ЭҚАБЖ-дағы жүйелік нөмірін жоба атауының жанындағы папканың арнайы титулдық жолында көрсете отырып, электрондық құжат нысанында ресімдейді;

      3) әзірлеуші мемлекеттік органның бірінші басшысы дәйектегеннен кейін жобаларға (қағаз жеткізгіштерде және ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжаттар форматында) мүдделі құрылымдық бөлімшелердің басшылары және Кеңсе Басшысының орынбасарлары (олардың міндеттерінің бөлінуіне сәйкес), сондай-ақ Премьер-Министрдің тиісті орынбасарлары (олардың міндеттерінің бөлінуіне сәйкес) бұрыштама қояды және онымен бір мезгілде жобаларды ЭЦҚ-мен келіседі.

      Заң жобаларын Парламентке жіберуді не оларды Парламенттен кері қайтарып алуды көздейтін қаулы жобаларын, сондай-ақ Үкімет бастамашылық жасаған заң жобаларына депутаттардың түзетулері бойынша Үкіметтің қорытындыларын Үкіметтің Қазақстан Республикасының Парламентіндегі Өкілдігінің басшысы қосымша келіседі;

      4) жобаның пысықталған ережелерінің көлемі мен сипатын баяндай отырып, жоба бойынша анықтаманы Кеңсе Басшысына қол қоюға ұсынады.

      Үкімет мәжілісі өткізілгенге дейін 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей, толық дайындалған құжаттардың топтамасын БҚҚБ-ға ұсынады.

      Бұл ретте, құжаттар:

      1) Кеңсенің жауапты құрылымдық бөлімшелері басшыларының:

      2) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 02.02.2016 N 45 қаулысымен.

      3) Заң бөлімі мен БҚҚБ меңгерушілерінің;

      4) Премьер-Министр орынбасарының (міндетті бөлуге сәйкес) бұрыштамаларын қамтуы тиіс.

      Егер жоба бойынша Кеңсе Басшысының тікелей тапсырмасы болмаса, БҚҚБ қаулы жобаларын Үкімет мәжілісінің қарсаңында, яғни 1 (бір) жұмыс күні бұрын қабылдамайды.

      Үкімет мәжілісінде Үкімет мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен (және сырттай дауыс берумен) қабылданған қаулылардың жобалары бойынша кейіннен қаулы жобасын, оның ішінде электрондық құжат форматында Премьер-Министрге қол қоюға беру үшін дауыс беру қорытындылары туралы анықтамаға Кеңсе Басшысы бір күн мерзімде қол қояды.

      Үкімет қаулыларының жобалары Үкімет мәжілісінде қаралғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Премьер-Министрге қол қоюға ұсынылуға тиіс.

      Ескерту. 144-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270; өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 30.12.2014 № 1401 (ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); 02.02.2016 N 45 қаулыларымен.

      144-1. Үкімет қаулыларының жобалары электрондық және қағаз құжаттар топтамасын тиісінше қалыптастыруға, мемлекеттік және орыс тілдеріндегі мәтіндердің теңтүпнұсқалығы үшін жауапты БҚҚБ қызметкерлерімен, Кеңсенің мүдделі құрылымдық бөлімшелерінің басшыларымен, Заң бөлімімен, Премьер-Министрдің тиісті орынбасарларымен (Премьер-Министр, оның орынбасарлары мен Кеңсе Басшысы арасындағы міндеттерді бөлуге сәйкес), Кеңсе Басшысымен келісіледі және электрондық құжаттар нысанында қалыптастырылған Үкімет қаулыларының жобалары болған кезде ғана Премьер-Министрге қол қоюға ұсынылады.

      Ескерту. Нұсқаулық 144-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен; жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 02.02.2016 N 45 қаулысымен.

      145. Кеңсенің құрылымдық бөлімшелерінің Үкімет мәжілісіне енгізілген жобалар бойынша ескертулері Кеңсе Басшысына қол қоюға ұсынылатын анықтамада көрсетіледі.

      146. Үкімет қаулыларының жобаларына және Үкімет бастамашылық жасаған заң жобалары бойынша, сондай-ақ Парламент депутаттары бастамашылық жасаған заң жобалары бойынша депутаттардың түзетулеріне Үкімет қорытындыларының жобаларына сырттай дауыс беру Премьер-Министрдің немесе Кеңсе Басшысының тапсырмасы бойынша жүргізіледі.

      Жобаны сырттай дауыс беруге жіберу туралы Премьер-Министр немесе Кеңсе Басшысы қарарының тиісті жобасы Заң бөлімімен, сондай-ақ БҚҚБ-мен келісілуге тиіс.

      Үкіметтің кадрлық мәселелер, сондай-ақ марапаттық (қызметтік, әскери және азаматтық) атыс және суық қару мәселелері бойынша қаулы жобалары бойынша келісу талап етілмейді.

      Ескерту. 146-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен; өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 02.02.2016 N 45 қаулысымен.

      147. Үкімет мүшелерінің сырттай дауыс беруіне арналған мерзім жоба (жоба бойынша материалдар) дауыс беру үшін таратылған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен аспауға тиіс. Қажет болған кезде Премьер-Министр және Кеңсе Басшысы дауыс беруге арналған мерзімді қысқартуы мүмкін.

      Ескерту. 147-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      148. Үкімет мүшелері сырттай дауыс беру мерзімі аяқталғанға дейін Кеңсеге жазбаша жауаптарын жібереді, онда өз пікірлерін білдіреді. Көрсетілген мерзімде жазбаша жауап болмаған жағдайда, Үкімет мүшесі жобаның қабылдануына дауыс берген болып есептеледі.

      Ескерту. 148-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      149. Егер жоба бойынша Үкімет мүшелері жалпы санының көпшілігі жобаны қабылдау үшін дауыс берсе, сырттай дауыс беру өтті деп саналады.

      149-1. Сырттай дауыс беру нәтижелері бойынша Кеңсенің құрылымдық бөлімшелерінің орындаушылары бір жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулысының жобасы бойынша Үкімет мүшелерінің сырттай дауыс беру нәтижелерін есепке алу парағын жасайды.

      Ескерту. Нұсқаулық 149-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2012.01.13 № 34 Қаулысымен.

      150. Жоба бойынша сырттай дауыс беруді ұйымдастыруды және өткізуді БҚҚБ жүзеге асырады.

      Бұл ретте, Кеңсе Басшысы қағаз және электрондық жеткізгіштердегі жобаларға тиісті тапсырмаға қол қояды, осыдан кейін үкіметтік шешімдерді шығару секторының қызметкері Үкімет мүшелерін ЭҚАБЖ бойынша тиісті тапсырма туралы хабардар етеді. "Қызмет бабында пайдалану үшін" жобалары фельдъегерлік немесе арнайы байланыс арқылы қағаз тасығышта жіберіледі.

      Ескерту. 150-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.01.13 № 34 қаулысымен; өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      151. Үкімет қабылдаған жобаны БҚҚБ бұрыштама қоюды (келісуді) және қол қоюға ұсынуды қамтамасыз ету үшін құзыретіне қаралып отырған жобаның мәселелері жататын Кеңсенің құрылымдық бөлімшесіне жібереді. Бұл ретте жобаға қаулы (Премьер-Министр өкімдері) жобаларының Кеңседе келісу парағы (7-қосымша) қоса беріледі. Қаулылар мен өкімдер өтуінің әрбір кезеңінде келісу парағын толтыру Кеңсенің барлық құрылымдық бөлімшелерінде міндетті. Қаулылар мен өкімдер жобаларының келісу парағы қаулы немесе өкім жобасына басқа материалдармен бірге істе болуы тиіс және алып тастауға жатпайды.

      Ескерту. 151-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      152. Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      153. Қаулы мәтінінде оны жариялау қажеттігіне нұсқау болған не қаулыға Премьер-Министрдің немесе Кеңсе Басшысының (олар болмаған кезде – тиісінше Премьер-Министрдің немесе Кеңсе Басшысының міндетін атқарушы адамдардың) осы қаулыны жариялау туралы тапсырмасы қоса берілген жағдайда, орындаушы тарату көрсеткішіне Премьер-Министрдің Баспасөз қызметін қосуға міндетті, ол Үкімет Регламентіне сәйкес қаулылардың бұқаралық ақпарат құралдарында уақтылы жариялануын және Үкіметтің интернет-ресурсына орналастырылуын қамтамасыз етеді.

      Баспасөз қызметі ай сайын Кеңсе Басшысын Үкімет қаулыларын жариялаудың жай-күйі туралы хабардар етеді.

      Тарату көрсеткішінің дұрыс ресімделуі үшін, сондай-ақ оған қажетті лауазымды адамдардың, мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдардың кіргізілгені немесе кіргізілмегені үшін жобаның Кеңседе өтуі үшін жауап беретін Кеңсенің құрылымдық бөлімшесінің басшысы жауапты болады.

      Орындаушы шығаруға толық дайын қаулының (өкімнің) түпнұсқасын қалыптастырады және сағат 9.00-ден бастап 18.00-ге дейін тапсырады, сондай-ақ ЭҚАБЖ арқылы Премьер-Министрдің ЭЦҚ қойылған қаулыны (өкімді) келісу парағына қолын қойғызып, үкіметтік шешімдерді шығару секторының шығаруға жауапты қызметкеріне тапсырады.

      Ескерту. 153-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      154. Үкімет қаулыларының жобалары Үкімет мәжілісінде қаралғаннан немесе сырттай дауыс беру мерзімі аяқталғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Премьер-Министрге қол қоюға қағаз жеткізгіште және онымен бір мезгілде электрондық құжат нысанында ұсынылуға тиіс.

      Ескерту. 154-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      154-1. Кеңседе қаулылар мен өкімдердің барлық өту сатыларында олардың сапалы және уақтылы ресімделуіне қаралып отырған мәселе құзыретіне кіретін тиісті бөлімше жауапты болады.

      Ескерту. Нұсқаулық 154-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      154-2. Премьер-Министр қол қойған барлық қосымшалары мен материалдары бар қаулының (өкімнің) төлнұсқасын орындаушы үкіметтік шешімдерді шығару секторына жобаның ЭҚАБЖ-дағы жүйелік нөмірін, төлнұсқа файлдарының атауын (ақпараттың байттағы көлемі туралы деректермен) көрсете отырып, арнайы мұқабада мынадай тәртіппен береді:

      1) барлық қажетті бұрыштамалары мен қосымшалары бар қаулының (өкімнің) төлнұсқасы;

      2) құрылымдық бөлімшенің меңгерушісі қол қойған тарату көрсеткіші;

      3) Үкімет мүшелерінің дауыс беру нәтижелері;

      4) жоба бойынша бөлімнің анықтамасы;

      5) мемлекеттік орган ұсынған барлық қосымшалары (қорытындылар, анықтама-негіздемелер, шешімдер және т.б.) бар қаулы (өкім) жобасы;

      6) қажет болған кезде мемлекеттік органның бірінші басшысының міндеттерін жүктеу туралы мөрмен расталған бұйрық көшірмесінің болуы.

      Ескерту. Нұсқаулық 154-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      155. БҚҚБ орындаушыдан жобаны келісу анықтамасының тізбесінде көрсетілген барлық қажетті құжаттарды қабылдайды және олардың дұрыс ресімделуі мен болуын тексереді, істі түпкілікті қалыптастырады.

      Ескерту. 155-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      156. Істе барлық қажетті құжаттар болған және олар тиісінше орындалған кезде үкіметтік шешімдерді шығару секторының шығаруға жауапты қызметкері бұл туралы БҚҚБ меңгерушісіне хабарлайды, одан кейін Премьер-Министр (оның міндеттерін атқарушы адам) қол қойған жобаны тіркейді және оны көбейтуді, Үкіметтің елтаңбалық мөрімен куәландыруды және Кеңсенің осы жобаны дайындауды қамтамасыз ететін құрылымдық бөлімшесінің меңгерушісі қол қойған тарату көрсеткішіне сәйкес адресаттарға жөнелту (беру) үшін іс жүргізу және мұрағат секторына беруді қамтамасыз етеді. Жекелеген жағдайларда тарату көрсеткішіне сәйкес адресаттарға қаулылардан оларға қатысты бөлігіндегі үзінді көшірмелер ғана жіберілуі мүмкін.

      Ескерту. 156-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      157. Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары адресаттарға көрсеткіш (тарату есебі) бойынша:

      1) Үкіметтің елтаңбалық мөрімен куәландырылған түрде қағаз жеткізгіштегі даналар Әділет министрлігіне және әзірлеуші мемлекеттік органға ғана) таратылады;

      2) басқа мемлекеттік органдарға ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжаттар нысанында ғана беріледі.

      3) БҚҚБ-ның бақылау секторына "Қызмет бабында пайдалану үшін" белгісі бар Үкімет қаулылары мен Премьер-Министр өкімдері қағаз жеткізгіштерде беріледі, қалған Үкімет қаулылары ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжаттар нысанында беріледі.

      Үкімет қаулыларының төлнұсқалары БҚҚБ-да қалады. Үкімет қаулысының төлнұсқасындағы Премьер-Министрдің қолы елтаңбалық мөрмен расталады, бұл ретте елтаңбалық мөрдің бедері Премьер-Министрдің лауазымы атауының деректемелері мен жеке қолын ішінара жабатындай қойылады.

      Үкімет қаулысын ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанында қабылдаған мемлекеттік орган оны А-4 форматындағы қағаз жеткізгіште басып шығарады, Үкіметтің 2004 жылғы 17 сәуірдегі № 430 қаулысымен бекітілген Электрондық құжат айналым ережесінде көзделген тәртіппен ЭЦҚ-ның оң нәтижесін айқындау туралы мөртаңбамен растайды және белгіленген тәртіппен тіркейді.

      Кеңсе Әділет министрлігіне бағытталған, ЭЦҚ-мен куәландырылған ілеспе электрондық құжатта Үкімет қаулылары мен Премьер-Министр өкімдерінің расталған көшірмелерін тарату кезінде аталған мәліметтерді автоматтандырылған құқықтық ақпарат жүйесінде орналастыру үшін оларды әзірлеуші мемлекеттік органды көрсетеді.

      Ескерту. 157-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270; өзгеріс енгізілді – ҚР Үкіметінің 19.08.2017 № 491 қаулыларымен.

      158. Қаулыларды таратқаннан кейін үкіметтік шешімдерді шығару секторының шығаруға жауапты қызметкері істе бар құжаттардың тізбесін жасайды, оған қол қояды, істің парақтарын нөмірлейді, тарату көрсеткішінде даналар (тиражы) саны, жөнелту күні туралы белгілердің бар-жоғын тексереді, одан кейін істі ағымдағы мұрағатқа сақтауға орналастырады және электрондық құжат айналымы жүйесінің ТБК дерекқорына есептік деректерді енгізеді.

      Ескерту. 158-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      159. Үкімет актілерінің, Премьер-Министр өкімдерінің және Кеңсенің басқа да құжаттарының ресімделуін бақылауды БҚҚБ жүзеге асырады.

      Ескерту. 159-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      160. Кеңсенің және басқа да мемлекеттік органдардың қызметкерлеріне қаулылар мен өкімдердің көшірмелерін өз бетінше түсіруге тыйым салынады.

      "Қаулылар мен өкімдердің Үкіметтің елтаңбалы мөрінің ксерокөшірмесі бар көшірмелері жарамсыз болады.

      Ескерту. 160-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012.04.27 № 540; 27.03.2014 N 270 қаулыларымен.

      161. Қаулылардың (өкімдердің) түпнұсқалары танысу үшін Премьер-Министрдің, оның орынбасарларының, Кеңсе Басшысының не оның міндетін атқарушы адамның нұсқауы бойынша ғана БҚҚБ меңгерушісі арқылы ұсынылуы мүмкін.

      Қаулының (өкімнің) түпнұсқасына сұрау салу және қайтару туралы мәліметтерді үкіметтік шешімдерді шығару секторының тиісті қызметкері есепке алу журналында тіркейді. Журнал нөмірленген, тігілген және парақтар саны көрсетіле отырып мөр қойылған, БҚҚБ қызметкерінің қолы қойылған және мөрмен бекітілген болуы тиіс. Журналдың дұрыс толтырылуы және оның сақталуы үшін БҚҚБ меңгерушісі бекіткен міндеттерді бөлуге сәйкес үкіметтік шешімдерді шығару секторының қызметкері жауапты болады.

      Ескерту. 161-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

8. Қызметтік құжаттарды, мөрлерді, бланкілерді және есепке алу нысандарын сақтау мен пайдалану ережелерін сақтау

      162. Кеңсе қызметкерлері құжаттармен жұмыс істеген кезде Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларымен жұмыс істеу жөнінде белгіленген талаптарды қатаң сақтауға, мемлекеттік және қызметтік құпияны, "Қызмет бабында пайдалану үшін" деген белгісі бар шектеулі түрде таралатын қызметтік ақпаратты жария етпеуге, құжаттардың сақталуын қамтамасыз етуге, жұмыс орнында қызметтік кабинеттерге бөгде адамдардың рұқсатсыз кіруі және олардың қызметтік құжаттармен танысуы, компьютерлерді, жазу машинкаларын, жазатын және көшіргіш қағаздарды, телефондарды және басқа да ұйымдастыру техникасы құралдарын пайдалануы мүмкіндігін болдырмайтындай тәртіп сақтауға міндетті. Қызметтік кабинеттердің кілтін есіктің сыртқы құлпында қалдыруға тыйым салынады.

      Кеңсе құжаттарының көшірмелерін БҚҚБ меңгерушісінің рұқсатынсыз кімге болса да беруге үзілді-кесілді тыйым салынады.

      Кеңсенің құжаттарын біреуге беруге және рұқсатсыз олардың көшірмелерін жасауға тыйым салынады.

      Құжаттардың, олардағы қызметтік ақпараттың сақталуы үшін Кеңсенің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары мен іс жүргізушілері жауапты болады.

      Құжаттарды жоғалтқаны, олармен жұмыс жүргізу қағидаларын бұзғаны, қызметтік ақпаратты жария еткені үшін кінәлі адамдар тиісті жауапкершілікке тартылады.

      Ескерту. 162-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012.04.27 № 540; 27.03.2014 N 270; 31.12.2015 № 1155 қаулыларымен.

      163. БҚҚБ Премьер-Министр берген өкілеттіктер сертификаттары көшірмелерінің сақталуын қамтамасыз етеді. Сертификаттар көшірмелері оларға қол қойылған күні бойынша жеке топтастырылады және құпия іс жүргізу секторында сақталады.

      Ескерту. 163-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      164. Елтаңбалы мөрлерді сақтау және қолдану тәртібі Үкіметтің жеке қаулысымен белгіленеді.

      165. Кеңсе бланкілері құпия іс жүргізу және ақпаратты қорғау секторының өтінімдері бойынша, ал Кеңсе Басшысының бұйрықтары мен іссапар куәліктерінің бланкілері – Кеңсе басшылығы хатшылығының тапсырысы бойынша баспаханалық тәсілмен дайындалады.

      Қаулылардың, өкімдердің және хаттардың бланкілері баспаханалық тәсілмен нөмірленеді.

      Бланкілердің есебін жүргізу және Кеңсе бөлімшелеріне беру құпия іс жүргізу және ақпаратты қорғау секторына жүктеледі.

      Ескерту. 165-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012.04.27 № 540; 27.03.2014 N 270 қаулыларымен.

      166. Кеңсе қызметкерлері құжаттарды жоғалтқаны, қызметтік ақпаратты жария еткені, құжаттармен жұмыс істеудің ережелерін және осы Нұсқаулықтың басқа да ережелерін бұзғаны үшін қолданыстағы заңнамалық актілерге сәйкес жауапқа тартылады.

      Ескерту. 166-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

8-1. Сақтауға жатпайтын құжаттарды жоюға бөлу туралы актілерді жасау

      Ескерту. 8-1-бөліммен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 19.08.2017 № 491 қаулысымен.

      166-1. Мемлекет басшысының, Қазақстан Республикасының Президенті Әкімшілігінің тапсырмалары бар құжаттардың көшірмелерін және "Қызмет бабында пайдалану үшін" белгісі бар таралуы шектеулі қызметтік ақпаратқа жататын мәліметтерді қамтитын басқа құжаттарды, бүлінген және ескірген елтаңбалы бланкілерді, басқа қатаң есептегі бланкілерін, жедел сақтау мерзімі, бірақ кемінде 1 (жыл) өткеннен кейін іріктелген өзге де құжаттарды (оның ішінде мемлекеттік органдар мен ұйымдардың мәлімет үшін келіп түскен және тіркеусіз қабылданған хаттарының түпнұсқаларын) Кеңсенің құрылымдық бөлімшелері сақтауға жатпайтын құжаттарды жоюға бөлу туралы актілерді жасай отырып, жою үшін қалыптастырады (осы Нұсқаулыққа 10-1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша). Актілер жасалғаннан кейін БҚҚБ іс жүргізу және архив секторымен келісіледі.

      Елтаңбалы бланкілердің бүлінген және/немесе ескірген тізбелерін қамтитын актілер БҚҚБ іс жүргізу және архив секторымен келісілуге жатады.

      166-2. Сақтауға жатпайтын құжаттарды жоюға бөлу туралы акті (осы Нұсқаулыққа 10-1-қосымша) екі данада жасалады. Актілер бекітілгеннен кейін БҚҚБ іс жүргізу және архив секторына есепке алу үшін беріледі.

      166-3. Осы Нұсқаулықтың 166-1-тармағында көрсетілген құжаттар БҚҚБ іс жүргізу және архив секторымен келісілген құжаттарды жоюға бөлу туралы акті қабылданғаннан кейін ғана жойылуға жатады. Қарап тексеруден кейін іріктелген құжаттар шредерлік (қағаз кесетін) машиналарда ұсақтау немесе жағу арқылы жойылуы мүмкін.

      166-4. Кеңсенің құрылымдық бөлімшелеріне осы Нұсқаулықтың 166-1-тармағында көрсетілген құжаттар мен басқа материалдарды осы Нұсқаулықта белгіленген тәртіппен актіні (осы Нұсқаулыққа 10-1-қосымша) ресімдемей, тұтас түрде жоюға тапсыруға тыйым салынады.

      166-5. Осы Нұсқаулықтың 166-1-тармағында көрсетілген құжаттар және басқа, оның ішінде анықтамалық және қолжазба құжаттар Кеңсенің құрылымдық бөлімшесінде тіркеуге және сақтауға жауапты адамның қатысуымен шредерлік (қағаз кесетін) машиналарды пайдалана отырып ұсақтау немесе қажет болған жағдайда оларды жағу арқылы жойылады.

      Шредерлік (қағаз кесетін) машиналарда әрбір фрагменті 2,5 ш. мм-ден аспайтын фрагменттерге кесілген (ұсақталған) немесе жағылған құжаттар кепілді түрде жойылған болып саналады.

      Бұл ретте жоюға іріктелген "Қызмет бабында пайдалану үшін" белгісі бар құжаттар немесе істер мәтінді оқу мүмкіндігін болдырмайтындай дәрежеде міндетті түрде ұсақталады.

      166-6. Жоюға іріктелген "Қызмет бабында пайдалану үшін" белгісі бар құжаттар, істер және басылымдар жеке актімен ресімделуі немесе жоюға іріктелген құпия емес құжаттармен бірге жалпы актіге (осы Нұсқаулыққа 10-1-қосымша) енгізілуі мүмкін. Бұл ретте актінің 2-бағанында істің (құжаттың) тақырыбынан кейін "ҚБП" белгісі қойылады.

      166-7. "Қызмет бабында пайдалану үшін" белгісі бар істер жойылғаннан кейін тіркеу есепке алу нысандарында "Жойылған. № акті (күні)" белгісі қойылады.

9. Кеңсе қызметкері жұмысынан босаған немесе басқа жұмысқа ауысқан кезде істер мен құжаттарды қабылдап алу, беру, құжаттарды бір бөлімшеден екіншісіне беру

      167. Кеңсе қызметкері жұмысынан босаған немесе басқа жұмысқа ауысқан кезде Кеңсенің тиісті құрылымдық бөлімшесі басшысының нұсқауы бойынша өзіндегі орындаудағы барлық істері мен құжаттарын, жинақталған анықтамалық материалдарды осы бөлімшенің басқа қызметкеріне береді.

      Бұл жағдайда құжаттарды беруші қызметкер екі данада қызметтік істерді қабылдап алу-беру туралы акті жасайды, онда берілетін құжаттар көрсетіледі және беру күні шешілмеген мәселелердің орындалу жай-күйі сипатталады. Актінің екі данасына да құжаттарды беруші және қабылдап алушы қызметкерлер қол қояды және құрылымдық бөлімшенің басшысы бекітеді. Бір данасы БҚҚБ-ның мұрағатына (бұдан әрі – мұрағат) сақтауға беріледі, ал екінші данасы Кеңсенің құрылымдық бөлімшесі құжаттарының есебін жүргізу мен сақтауға жауапты адамда қалады.

      Актінің негізінде осы құрылымдық бөлімшенің қызметкері ТБК-ге құжаттарды басқа қызметкерге беру туралы белгі қояды.

      Ескерту. 167-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      168. Құрылымдық бөлімшенің қабылдау бөлмесінің қызметкері жұмысынан босаған немесе басқа жұмысқа ауысқан кезде өзіндегі барлық құжаттарды, оның ішінде істерді, картотеканы, өзге де қызметтік құжаттарды екі данада жасалған акті бойынша жаңадан тағайындалған қызметкерге (немесе бөлім меңгерушісінің нұсқауы бойынша басқа адамға) береді. Кеңсенің құрылымдық бөлімшесінің басшысы бекіткен актінің бір данасы мұрағатта сақтау үшін БҚҚБ-ға беріледі.

      Ескерту. 168-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      169. Қызметкер жұмысынан босаған, демалысқа шыққан, сырқаттануы бойынша немесе ұзақ іссапарға шыққан кезде оның орындауындағы қызметтік құжаттар Кеңсенің бөлім басшысының не оның орынбасарының нұсқауы бойынша басқа қызметкерге дереу беріледі. Осы бөлімшенің қызметкері ЭҚАБЖ-ның ТБК-де құжаттардың берілгені туралы белгі қояды. Егер қызметкер оралғаннан кейін құжаттар орындалмай қалса, олар карточкаға тиісті белгі қойыла отырып, оған қайтадан беріледі.

      Ескерту. 169-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      170. Құжаттарды Кеңсенің бір құрылымдық бөлімшесінен екіншісіне беру мынадай тұрғыда жүзеге асырылуы тиіс:

      Үкімет немесе Кеңсе Басшылығының қарары болмаған жағдайда - құрылымдық бөлімшелер басшыларының (олардың орынбасарларының) уағдаласуы бойынша;

      құжатқа Үкімет немесе Кеңсе Басшылығының Кеңсенің бір құрылымдық бөлімшесінің атына тапсырмасы бар қарары болған жағдайда, мұндай құжаттарды басқа бөлімшеге орындауға беру тек Кеңсе Басшысының немесе оның орынбасарларының нұсқауы негізінде іс жүргізу және мұрағат секторы арқылы мүмкін болады.

10. Істер номенклатурасын жасау және құжаттарды іске жинақтау

      РҚАО-ның ескертпесі!
      171-тармаққа өзгерту енгізу көзделген - ҚР Үкіметінің 2010.06.25 № 641 Қаулысымен (жариялануға жатпайды).

      171. Істер номенклатурасы орындалған құжаттарды жинақтау және жүйелеу, істерді Кеңсенің құрылымдық бөлімшелері мен мұрағатта сақтау, есепке алу мерзімдерін айқындау үшін қызмет етеді.

      Номенклатураға кіргізілген істердің тақырыптары жұмыстың мазмұнын көрсетуі тиіс, ол бойынша құжаттар олардың түрлері (қаулылар, өкімдер, хаттамалар, жоспарлар, есептер, хат жазысулар және басқалары) көрсетіле отырып, істерге топтастырылады.

      Жыл сайын (желтоқсанда) Кеңсенің құрылымдық бөлімшелеріндегі істер номенклатурасы нақтыланады және мұрағатпен келісіледі. Осы номенклатураның негізінде Кеңсе істерінің жиынтық номенклатурасы жасалады, ол Қазақстан Республикасының Орталық мемлекеттік мұрағатымен келісіліп, Кеңсе Басшысы бекітеді және жаңа жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі. Жыл ішінде мұрағатпен келісім бойынша істердің бекітілген жиынтық номенклатурасына өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.

      Ағымдағы іс жүргізуде құжаттарды істерге қалыптастыру

      172. Істің нөмірі Кеңсенің құрылымдық бөлімшесінің индексі мен істің номенклатура бойынша нөмірінен тұрады (мысалы, N 5 - 8, мұнда 5 - құрылымдық бөлімшенің индексі, 8 - номенклатура бойынша істің нөмірі).

      173. Істерді жинақтауды Кеңсенің құрылымдық бөлімшелерінің осы бөлімшелердің ағымдағы мұрағаттарын жүргізуге жауапты қызметкерлері номенклатураға сәйкес жүзеге асырады. Құжаттардың мазмұны номенклатура бойынша істің тақырыбына сәйкес келуі тиіс. Іске керексіз нобайлықтарды, көбейтілген көшірмелерді және т.с.с. қосуға жол берілмейді.

      Іске шешілген мәселелер бойынша құжаттар тігіледі, бұл ретте құжаттардың болуы, сондай-ақ олардың ресімделуінің дұрыстығы (қолдар, күндері, тіркеу нөмірлері, бұрыштамалар, қосымшалары, қарарлары, орындалғаны және "Іске" жіберілгені туралы белгілер) карточкамен салыстырылады. Орындалмаған және дұрыс ресімделмеген құжаттар орындаушыға қайтарылады.

      Іске, әдетте, бір күнтізбелік жылдың құжаттары қосылады.

      Ағымдағы жылда қойылған мәселелердің шешімі келесі жылдың іс қағаздарын жүргізумен аяқталған жағдайда, құжаттар индексі сақтала отырып, олар шешілген жылдың істеріне тігіледі.

      Тұрақты және уақытша сақталатын құжаттар жеке істерге топтастырылады.

      Әр іс көп дегенде 180 парақты қамтуы тиіс. Егер істе құжаттар көп болса, онда олар томдарға (бөліктерге) бөлінеді.

      Әрбір том беттері дербес нөмірленген жеке істі білдіреді. Барлық томдағы тақырыптар бірыңғай болуы тиіс, осы томның ерекшеліктері ғана қосымша көрсетіледі.

      Істің тақырыптары қысқа, қорытылған нысанда іс құжаттарының негізгі мазмұны мен құрылымын білдіруі тиіс.

      Ескерту. 173-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 02.05.2013 № 450 Қаулысымен (01.07.2013 бастап қолданысқа енгізіледі).

      174. Бір мәселе бойынша құжаттар мынадай тәртіппен қалыптастырылады:

      мәселенің пайда болуына негіз болған құжат;

      мәселе шешілген құжат;

      осы мәселені шешуді негіздейтін қорытындылар, анықтамалар және басқа да құжаттар (хронологиялық тәртіппен немесе қисындық ретпен).

      Тұрақты және уақытша сақтау мерзімді құжаттары бар істі Мұрағатқа тапсыруға дайындау кезінде ол кері қарай мынадай тәртіппен қайта қалыптастырады: күнтізбелік жылда соңғы түскен құжат істің соңында, ал күнтізбелік жылдың бірінші құжаты - бірінші болуы тиіс.

      Кеңестер хаттамаларына құжаттар мен материалдар әрбір хаттамаға қалыптастырылады. Кеңестерге тиісті құжаттар мен материалдар болмаған кезде хаттамаға қабылданған (келіп түскен) ақпарат қоса беріледі.

      Ескерту. 174-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 19.08.2017 № 491 қаулысымен.

      Үкімет мәжілістерінің хаттамаларына құжаттарды қалыптастыру

      175. Үкімет мәжілістері хаттамаларының түпнұсқалары істе жеке топтастырылады және нөмірлері бойынша хронологиялық тәртіппен орналастырылады.

      176. Үкімет мәжілістерінің хаттамаларына құжаттарды үкіметтік шешімдерді шығару секторы ресімдейді, олар әр хаттама бойынша жеке томдарға топтастырылады.

      Бір хаттамаға қатысты құжаттар мәселелерді қараудың ретіне орай жүйеленеді және орналастырылады. Істің басында - өзіне қатысты құжаттармен бірге хаттаманың бақылау данасы, одан әрі әрбір мәселе бойынша мынадай тәртіппен топтастырылатын құжаттар:

      мәселенің реттік нөмірі, оның қысқаша мазмұны және орындаушының тегі көрсетілген тақырыптық парақ;

      осы мәселе бойынша мәжіліс хаттамасынан үзінді;

      тарату көрсеткіші мен Кеңсенің құрылымдық бөлімшесінің анықтамасы;

      осы мәселені шешуге қатысты хронологиялық тәртіппен жинақталған басқа да құжаттар.

      Егер мәжілістің бір хаттамасына материалдар екі және одан көп томдарға жинақталса, онда барлық томның толық мазмұны бірінші томға, ал екіншісіне және одан кейінгілеріне - мазмұнның тек осы томға қатысты бөлігі ғана орналастырылады.

      Үкімет қаулылары мен Премьер-Министр өкімдеріне құжаттарды

      қалыптастыру

      177. Үкімет қаулылары мен Премьер-Министр өкімдерінің түпнұсқалары істе бөлек жинақталады. Әр томға мазмұны жасалады.

      178. Орындаушы үкіметтік шешімдерді шығару секторына осы қаулыны немесе өкімді шығаруға негіз болған барлық құжатты: шешім жобасын, келісу парағын, келіспеушіліктер хаттамасын, Кеңсенің құрылымдық бөлімшелерінің анықтамаларын және басқа да қажетті құжаттарды (қорытындыларды, ұсынуларды, хаттамалық шешімдерді, Басшылық қарарларын, министрліктер қорытындыларын, мәліметтерді және т.с.с.) беруге міндетті.

      179. Қаулылар мен өкімдерге құжаттар істе айлар бойынша жинақталады.

      Істің ішінде құжаттар қаулылар мен өкімдердің нөмірлері ретімен орналастырылады.

      Әрбір қаулыға (өкімге) құжаттар арнайы мұқабада мынадай тәртіппен орналастырылады: қаулы немесе өкім жобасының келісу парағы, қаулының (өкімнің) бақылау данасы, оларға қосымшалар, әзірлеушінің түсіндірме жазбасы, тарату көрсеткіші, Кеңсенің құрылымдық бөлімшелерінің анықтамалары, барлық қосымшасымен және бұрыштамалармен қоса жоба мен оның нұсқалары, қорытындылар және Кеңсенің құрылымдық бөлімшелерінің өзге де анықтамалары (хронологиялық тәртіппен орналастырылады).

      Әр іске мазмұны жасалады.

      Президент актілерінің, Үкімет қаулыларының және

      Премьер-Министр өкімдерінің орындалуын бақылау жөніндегі

      құжаттарды қалыптастыру

      180. Бақылау жасалатын актілерге, қаулыларға, өкімдерге номенклатураға сәйкес бақылаулық жинақтаушы папкалар (істер) жүргізіледі.

      Ондағы құжаттар мынадай тәртіппен топтастырылады:

      бақылаудағы актінің, қаулының, өкімнің көшірмесі;

      бақылаудан алу туралы анықтама (бақыланатын құжаттан кейін тігіледі);

      жекелеген тармақтардың орындалу барысы туралы ақпарат пен басқа да құжаттар (хронологиялық тәртіппен орналастырылады).

      181. Президент актілерін, Үкімет қаулыларын, Премьер-Министрдің өкімдерін орындау жөніндегі құжаттарды қамтитын істер ауыспалы болуы мүмкін және олар толық шешілгенге және бақылаудан алынғанға дейін Кеңсенің құрылымдық бөлімшелерінде сақталуы тиіс, одан кейін мұрағатқа беріледі.

11. Құжаттарды дайындау және бөлімдерден мұрағатқа беру

      182. Мұрағат Кеңсе қызметінде пайда болған барлық іс жүргізілуі аяқталған құжаттарды және тұрақты да, уақытша да сақталатын істерді қабылдайды, есепке алады және сақтайды.

      183. Өткен жыл ішінде іс жүргізілуі аяқталған істер Кеңсе Басшысы бекіткен кесте бойынша келесі жылдың сәуірінен қарашасына дейін мұрағатқа қабылданады. Істерді тапсыруды Кеңсенің құрылымдық бөлімшелерінің осы бөлімшелердің ағымдағы мұрағаттарын жүргізу үшін жауапты қызметкерлері жүзеге асырады.

      Құжаттың түпнұсқаларын анықталмаған жағдайда Кеңсе Басшысына баяндау үшін орындаушымен құрылым бөлімшенің басшысымен және орындаушымен қол қойылған анықтама құрастырылады.

      Ескерту. 183-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 02.05.2013 № 450 қаулысымен (01.07.2013 бастап қолданысқа енгізіледі).

      184. Кеңсенің құрылымдық бөлімшесі таратылған немесе қайта ұйымдастырылған жағдайда осы бөлімшенің қызметкері ол таратылған немесе қайта ұйымдастырылған сәттен бастап екі айдың ішінде барлық қолда бар құжатты істерге жинақтайды, істерді ресімдейді және сақтау мерзімдеріне қарамастан мұрағатқа береді.

      185. Құжаттарға тіркеу-бақылау карточкаларының даналары БҚҚБ-ның және тиісті орындаушы (бірлесіп орындаушы) құрылымдық бөлімшелердің жедел сақтауында болады. Сақтау мерзімі өткеннен кейін карточкалар белгіленген тәртіппен жойылады.

      Ескерту. 185-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      186. Мұрағаттық сақтаудағы құжаттар қажет болған жағдайда мұрағаттан құрылымдық бөлімшелерге БҚҚБ меңгерушісінің немесе оның міндетін атқарушы адамның рұқсатымен уақытша пайдалануға берілуі мүмкін.

      Ескерту. 186-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      187. Кеңсенің құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлері істерді мұрағатқа тапсырар алдында мынадай дайындау жұмыстарын орындайды:

      карточкаларды, электрондық құжат айналымы жүйесінің тіркеу-бақылау карточкалары дерекқорының есептік деректерін (оның ішінде ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжаттардың (сақтау бірлігі – электрондық құжат)) әрбір іс бойынша құжаттардың іс жүзінде болуымен салыстыру;

      төлнұсқада басқа ұйымдарға жолданған, келесі жылы орындауға ауыстырылатын, бөлімшеде басшылыққа алу үшін қалған және т.с.с. құжаттарды карточкалар бойынша салыстыру;

      құжаттардың осы іске дұрыс тігілуін (құжаттар мазмұнының іс номенклатурасы бойынша тақырыпқа сәйкестігін) тексеру;

      артық даналарын, керексіз нобайлық жазбаларды алып тастау (құжаттар тігілгенге дейін қыстырғыштар алынбайды).

      Ескерту. 165-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012.04.27 № 540 Қаулысымен.

      188. Тұрақты сақталатын істер және жеке құрам жөніндегі құжаттар қатты мұқабаға (8-қосымша) тігіліп, металл қыстырғыштар алынып тасталады, парақтар оң жоғарғы жағында қара графит қаламмен мәтінге тигізілмей нөмірленеді, ішкі тізімдеме (9-қосымша) жасалады. Ішкі тізімдеме оларды сақтау мерзіміне қарамастан, "Ескертпе" деген бағанда тиісті негіздемелерге (актілерге, қызметтік жазбаларға) сілтемемен жоқ құжаттар көрсетіле отырып, барлық істе жасалады.

      Істің соңында қызметкер санмен және жазумен істегі парақтардың саны көрсетілетін куәландыру жазбасын (10-қосымша) ресімдейді.

      189. Тұрақты сақталатын істердің мұқабаларындағы барлық жазба қара сиямен немесе қара тушьпен анық жазылады.

      190. Уақытша сақталатын құжаттары бар істер тігілмейді, тігінділерде қалдырылады, олардағы парақтар нөмірленбейді.

      191. Мұрағат қызметкерлері құжаттардың іске жинақталуын тақырыптары мен сақталу мерзімдері бойынша тексереді.

      Мұрағат істерді Кеңсенің осы құрылымдық бөлімшесінің істері номенклатурасының жылдық бөлімдері бойынша қабылдайды, онда тұрақты және уақытша сақтауға қабылданған істер саны туралы белгі қойылады.

      Осы Нұсқаулықты бұза отырып ресімделген істер қайта ресімдеу үшін Кеңсенің тиісті құрылымдық бөлімшесіне қайтарылады.

      192. Құжаттарды Кеңсенің құрылымдық бөлімшесінен Мұрағатқа қабылдап алу және тапсыру осы бөлімшенің басшысы мен қызметкері және мұрағаттың меңгерушісі қол қойған актімен (11-қосымша) ресімделеді. Істердің бекітілген номенклатурасына мұрағат осы бөлімше бойынша қабылданған істер саны туралы белгі қояды.

      Мұрағат қызметкерлері құжаттарды өңдеуді жүргізеді, сақталатын істердің құрамы мен мазмұнын ашатын тізімдеме жасайды.

      193. Мұрағаттық құжаттардың мұрағатта сақталуы үшін жауапкершілік мұрағат меңгерушісіне жүктеледі.

      Тұрақты сақтау мерзімі бар құжаттарды мұрағаттық істерден алуға және оларға өзгерістер енгізуге тыйым салынады. Іс жүргізудегі немесе ағымдағы мұрағаттағы құжаттар зерттеушілерге берілмейді. 1990 жылға дейін Орталық мемлекеттік мұрағатта және 1994 жылдан бастап Ұлттық мұрағатта сақталатын Кеңсе құжаттары зерттеушілерге Орталық мемлекеттік мұрағат, Қазақстан Республикасының Ұлттық мұрағаты басшылығының жазбаша өтінішхатының негізінде және Кеңсе Басшысының рұқсатымен беріледі. Қажет болған кезде Кеңсенің ағымдағы мұрағатынан құжаттар өтінім негізінде (13-қосымша) тиісті журналға белгі қойыла отырып, БҚҚБ меңгерушісінің рұқсатымен ғана 10 күннен аспайтын мерзімге берілуі мүмкін.

      Ескерту. 193-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 02.05.2013 № 450 (01.07.2013 бастап қолданысқа енгізіледі); 27.03.2014 N 270 қаулыларымен.

      194. Мұрағат қызметкеріне мұрағаттық құжаттарды Қазақстан Республикасының Ұлттық мұрағатына мемлекеттік сақтауға белгіленген мерзімдерде дайындау және тапсыру жүктеледі.

      195. Мұрағат мекемелерге де, жекелеген азаматтарға да Үкіметтің мұрағаттық құжаттары бойынша анықтамаларды олардың жазбаша өтініші негізінде Кеңсе Басшысының рұқсатымен ғана береді.

      196. БҚҚБ мұрағаттық құжаттық материалдарды тұрақты, уақытша сақтауға немесе жоюға түпкілікті іріктеу жүргізетін, тұрақты жұмыс істейтін Сараптау комиссиясын құрады.

      Ескерту. 196-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

12. Машинамен жазу, көшіру-көбейту жұмыстары және диктофон
жазбасы

      197. Кеңсе басшылығының құжаттарын басуды, Үкімет мәжілістерінің фонограммаларын толық жазуды және оларды қағазға басып шығаруды жедел басқарылуын БҚҚБ жүзеге асыратын "Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі мен Үкіметінің әкімшілік ғимараттары дирекциясы" РМҚК-ның компьютерлік-диктофондық бюросы (бұдан әрі – компьютерлік-диктофондық бюро) қамтамасыз етеді. Барлық қалған машинамен жазу жұмыстарын Кеңсенің құрылымдық бөлімшелері өз бетінше орындайды.

      Компьютерлік-диктофондық бюрода қызметтік қажеттілікке байланысты өзге де құжаттарды басуға жол беріледі, ол БҚҚБ меңгерушісінің немесе оның орынбасарларының нұсқауы бойынша жүзеге асырылады. Құпия құжаттар компьютерлік-диктофондық бюроға құпия іс жүргізу және ақпаратты қорғау секторы арқылы беріледі.

      Ескерту. 197-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      198. Басу үшін компьютерлік-диктофондық бюроға берілетін қолжазбалар орфографиялық ережелер сақтала отырып, анық жазылған болуы тиіс. Қалай болса солай және түсініксіз жазылған нобайлық жазбалар немесе қаламмен түзетілген құжаттар басуға қабылданбайды.

      199. Құжаттарды басу кезінде пайдаланылған нөмірі бар бланкілер арнайы журналда есепке алынады, онда бланкінің нөмірі, орындаушының тегі, басылған күні көрсетіледі.

      200. Құжаттарды ксерокөшіру "Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі мен Үкіметінің әкімшілік ғимараттары дирекциясы" РМҚК-ның кешіру-көбейту бюросында (бұдан әрі - көбейту-көшіру бюросы) Премьер-Министр Кеңсесінде құжаттар ксерокөшірмесін жасау тәртібіне (12-қосымша) сәйкес жүзеге асырылады.

      Құпия құжаттарды БҚҚБ меңгерушісінің немесе оның орынбасарларының рұқсатымен құпия іс жүргізу және ақпаратты қорғау секторының қызметкерлері ғана ксерокөшіруге береді.

      Ескерту. 200-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      201. Үкімет мәжілістерінің, Үкімет пен Кеңсенің Басшылығында өткен кеңестердің фонограммаларын жазу және оларды толық жазу Кеңсе Басшысының нұсқауы бойынша жүзеге асырылады.

      202. Премьер-Министрдің орынбасарларында өткен кеңестердің фонограммалары олардың нұсқауы бойынша ғана жазылады және, әдетте, толық жазылмайды, кеңестердің хаттамаларын дайындау үшін жауапты Кеңсе қызметкерлері хаттамаларды жасау кезінде тұжырымдарды нақтылау мақсатында дербес тыңдау үшін пайдаланылады.

13. Осы Нұсқаулықтың орындалуын бақылау

      203. Осы Нұсқаулықтың сақталуын бақылауды БҚҚБ жүзеге асырады, оның Кеңсенің құрылымдық бөлімшелерінде осы Нұсқаулықтың бұзылуы фактілерін анықтау мақсатында тексерулер жүргізуге және олардың нәтижелері бойынша Кеңсе Басшысына осы Нұсқаулықтың бұзылуына кінәлі қызметкерлерді жауапқа тарту туралы ұсыныс енгізуге құқығы бар.

      Ескерту. 203-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Кеңсесінде
іс жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
1-қосымша

Құжаттарды тіркеуге арналған
ТІРКЕУ-БАҚЫЛАУ КАРТОЧКАСЫ

      (карточканың бет жағы)

Құжаттың түрі

Парағы

Қосымшасы

Бақылау

Кіріс N

Кірген күні

Корреспондент

Тел.

Шығыс N

Шыққан күні

Адресат

Жөнелтуші

Сипаты

Жеткізу түрі

Тілі


Қысқаша мазмұны

Қарарлары


Бөлім

Орындаушы

Еске алу


Орындалу мерзімі

Ұзартылды

дейін


Іс жүзінде орындалған
мерзімі

Мәселенің
шешілуіN№іс

N том

Парақтары

N акт


Индексі, қолы,
алған күні

Индексі, қолы,
алған күні

Индексі, қолы,
алған күні

Индексі, қолы,
алған күні


      (карточканың сырт жағы)


Орындалу барысы


Күні, N, сауал
қайда жолданды

Күні, шығыс N,
кім қол қойған

Алған күні

Индексі, қолы,
алған күні

Индексі, қолы,
алған күні

Индексі,
қолы, алған
күні

Индексі,
қолы, алған
күні


  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Кеңсесінде
Іс жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
2-қосымша

N ____ АКТ Біз, төменде қол қоюшы Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Кеңсесінің Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі іс жүргізу және мұрағат секторының қызметкерлері____________

      ___________________________________________________________________

      200__жылғы "__" ____________________________ ішінде

      ___________________________________________________________________

      ________________________________________________________________бар,

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      _______________________________________________________ келіп түскен

      N ___ пакетті ашу кезінде осы актіні жасадық.

      Осы акт үш данада жасалды. Актінің бірінші данасы іс жүргізу және мұрағат секторында қалдырылды, екіншісі - құжаттармен бірге арналған жеріне берілді, ал үшіншісі - авторға жіберілді.

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      Қолдары ___________

      ___________

      ___________

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Кеңсесінде
іс жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
3-қосымша

Премьер-Министр Кеңсесінде тіркеуге жатпайтын құжаттардың
ТІЗБЕСІ

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 02.05.2013 № 450 қаулысымен (01.07.2013 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 11.08.2014 № 910 қаулысымен.

      Кеңсеге келіп түсетін, олар бойынша шешім қабылдауды талап етпейтін (қойылған мәселелері жоқ) мынадай құжаттар тіркелмейді:

      1) Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметі актілерінің жинағы;

      2) Қазақстан Республикасы Парламентінің жаршысы;

      3) облыстар мен Астана және Алматы қалалары әкімдерінің жанындағы алқа отырыстарының хаттамалары, сондай-ақ олардың жекелеген шешімдері;

      4) Кеңсеге мәлімет үшін келіп түсетін хаттардың көшірмелері;

      5) тағайындалатын қызметкерлер жөніндегі есептік деректер;

      6) мемлекеттік органдар жұмысы, экономика саласы мен әлеуметтік-мәдени сала туралы статистикалық есептер, мәліметтер, анықтамалар және мәлімет үшін жіберілген басқа да ақпараттар;

      7) ІІМ және басқа да жедел қызметтердің шұғыл ақпарлары;

      8) ауа-райы мәліметтері;

      9) Кеңсе сұрау салатын алқаның қаулылары, министрліктер мен ведомстволардың бұйрықтары;

      10) әлеуметтанушылық зерттеулердің материалдары;

      11) баспа басылымдары (кітаптар, брошюралар, газеттер, журналдар және басқалары);

      12) құттықтау жеделхаттары мен ашықхаттары (мемлекеттер мен үкіметтер басшыларының жолдауларынан басқа);

      13) шақырулар;

      14) жарнамалық ақпарат;

      15) телефон орнатуға өтінімдер;

      16) рұқсаттамалар беруге өтінімдер;

      17) бухгалтерлік құжаттар;

      18) кездесуді ұйымдастыру туралы өтініштері бар хаттар.

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Кеңсесінде
іс жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
4-қосымша

      (бет жағы)

____________________

(құпиялылық белгісі)

Қазақстан Республикасының Президенті Әкімшілігінің

құжаттарымен танысу

ПАРАҒЫ

__________________________ __________________________

(кіріс N және тіркелген күні) (құжаттың N мен күні)

Құжаттың атауы мен тақырыбы:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Қарар:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


      (сыртқы беті)

      Танысу туралы белгілер

      Күні Тегі, аты-жөні Танысқаны туралы қолхат Ескертпе

      Басқа белгілер:

      __________________________________________________________________

      __________________________________________________________________

      __________________________________________________________________

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Кеңсесінде
іс жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
5-қосымша

Қарарларды ресімдеу
ҮЛГІСІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРІ КЕҢСЕСІНІҢ БАСШЫСЫ

___________________________________________________________

РУКОВОДИТЕЛЬ КАНЦЕЛЯРИИ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

___________________________________________________________

Ұйым (қарар жіберілген жер, атауы атау септігінде)

Лауазымды адамның тегі мен аты-жөні (қарар жіберілген адам, барыс септігінде)

Қарардың мәтіні (іс-қимылдың анық та қанық мазмұны немесе

қаралатын құжатты орындау тәртібі мен сипаты)

Орындау мерзімі (қажет болған жағдайда)

_______Басшының аты-жөні мен тегі

(қолы)

Қарардың күні (күні, айы, жылы)

Нөмірі (кіріс немесе шығыс)

________________________________________________________

Құжаттың (қарарға қатысты) атауы, күні және нөмірі

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Кеңсесінде
іс жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
6-қосымша

      РҚАО-ның ескертпесі!
      6-қосымшаға өзгерту енгізу көзделген - ҚР Үкіметінің 2010.06.25 № 641 Қаулысымен (жариялануға жатпайды).

Шығыс жедел хатты ресімдеу
ҮЛГІСІ

Үкіметтік

ЖЕДЕЛХАТ N____________

(телеграфтық N, күні)

Арналған пункті

(почталық мекен-жайы)

Ұйымның атауы

(жеделхат жіберілетін ұйым)

Алушының тегі

(жеделхат жолданған адам)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(жеделхат мәтіні)

НР (шығыс нөмірі, жазылым)

Қызметі Тегі

(жеделхатқа қол қойған адам)

_________________________________________________________________

Астана қаласы, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің

Кеңсесі жіберілген күні (күні, айы, жылы)

Жеделхатқа қол қойған

адамның қызметі _________ Қолының толық жазылуы

(қолы)

      Ескертпе. Құттықтау немесе көңіл айту жеделхаттарына шығыс нөмірі сызықтың астына қойылады.

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Кеңсесінде
іс жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
7-қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы
(Премьер-Министр өкімі) жобасының Премьер-Министр
Кеңсесіндегі келісу парағы

      1. Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулысының (Премьер-Министр өкімінің) атауы "_________________________________

      ___________________________________________________________________"

      2. Жобаның Премьер-Министрдің Кеңсесіндегі өтуі үшін жауап беретін

      құрылымдық бөлімше

      _____________________________________________________________ бөлімі

      3. Орындаушы (жобаның өтуі үшін жауапты адамның тегі)

      ___________________________________________________ жобаны қабылдады

      4. Орындаушының жобаға анықтаманы берген күні

      5. Кеңсенің құрылымдық бөлімшелерінде жобаның өтуі және келісілуі

Құрылымдық бөлімшелердің атауы

Келісуге түскен күні

Қайтарылған күні және орындаушының қолы

1. Заң бөлімі2. Бақылау және

құжаттамалық қамтамасыз

ету бөлімі1) үкіметтік шешімдер-

ді шығару секторы2) мемлекеттік тілдегі мәтінді тексеру3) мәтіннің дәлме-дәл-

дігін алдын ала тексеру
      Ескерту. 5-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012.04.27 № 540, 02.05.2013 № 450 (01.07.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

      6. Жобаны Басшылықта келісу

Басшылықтың қабылдау

бөлмелері

Келісуге

(бұрыштама

соғуға) түскен

күнімен қабыл-

дап алушының

қолы

Қайтарылған

күнімен

орындаушы-

ның қолы

Премьер-Министрдің орынбасарыПремьер-Министрдің орынбасарыПМК БасшысыПМК Басшысының орынбасарлары (міндеттемелерінің бөлінуіне сәйкес):      Ескерту. 6-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012.04.27 № 540 Қаулысымен.
      7. Жобаны пысықтауға қайтару (оның ішінде жұмыс тәртібімен) себебі, негіздемесі (басшылықтың қарары) және күні_________________________

      ___________________________________________________________________

      8. Пысықталған жобаның орындаушыға келіп түскен күні 2008 жылғы

      "__"__________

      9. Жобаның Хатшылыққа Премьер-Министрдің қол қоюына келіп түскен күні 2008 жылғы "__"_________

      10. Қол қойылған қаулының (өкімнің) орындаушыға қайтарылған күні 2008 жылғы "__"____________

      11. Жобаның қозғалысы туралы ерекше белгілер

      12. Электрондық жеткізгіштегі (тірк. N __дискета) қабылданған шешімнің (заң жобасының) қоса беріліп отырған нұсқасы мемлекеттік және орыс тілдерінде қағаз жеткізгіштегі соңғы нұсқасына сәйкес - тексерген орындаушы

      13. Электрондық жеткізгіштегі салыстырылған нұсқасымен шығаруға дайын қаулының (өкімнің) үкіметтік шешімдерді шығару секторына келіп түскен күні 2008 жылғы "__"___________

      Қабылдады _____________ /_____________/

      (қолы) (тегі, аты-жөні)

      Тапсырды _____________ /_____________/

      (қолы) (тегі, аты-жөні)

      Қазақстан Республикасы

      Премьер-Министрінің Кеңсесінде

      іс жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа

      8-қосымша

      Меммұрағаттың коды____________

      Мекеменің коды____________

      ___________________________

      (қор құрушының атауы)

Қ. N ___________________________________________

Т. N ___________________________________________

І. N ___________________________________________


      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      (бөлімнің, құрылымдық бөлімшенің атауы)

      Істің N Томның N

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      (істің тақырыбы)

      200_ жылғы "__"_________

Қ. N ___________________________________________

Т. N ___________________________________________

І. N ___________________________________________


      ___________ парақ

      ______________ сақталды

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Кеңсесінде
іс жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
9-қосымша

      N ____ іс құжаттарының

ІШКІ ТІЗІМДЕМЕСІ

Р/сN

Құжаттың

индексі

Құжаттың

күні

Құжаттың

тақырыбы

Парақтар-

дың нөмірі

Ескертпе

1

2

3

4

5

6

      Жиыны_________________________________________________________ құжат

      (санмен және жазумен)

      Ішкі тізімдеме парақтарының саны___________________________________

      (санмен және жазумен)

      Құжаттардың ішкі тізімдемесін

      жасаған тұлғаның лауазымы __________ Қолының толық жазылуы

      (қолы)

      Күні 200__ жылғы ________

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Кеңсесінде
іс жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
10-қосымша

      КУӘЛАНДЫРУ ЖАЗБАСЫ

      Істе_______________________________________________________________

      (санмен және жазумен)

      ___________________________________________________парақ нөмірленді.

      Құрылымдық бөлімшенің маманы _________________________________

      (құрылымдық бөлімшенің атауы

      ____________________/______________________/

      (қолы) (аты-жөні)

      200__жылғы________

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Кеңсесінде
іс жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
10-1-қосымша

Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрінің Кеңсесі

Бекітемін

Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрінің Кеңсесі

Құрылымдық бөлімшесінің меңгерушісі

_________________ (Т.А.Ә.)

201_ жылғы "___" _____________

Сақтауға жатпайтын құжаттарды жоюға бөлу туралы № ___ АКТІ

      Ескерту. Нұсқаулық 10-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 19.08.2017 № 491 қаулысымен.

      Астана қ.                                                                               201_ жылғы "___"___________

      20__ жылғы "_________ құжаттар тізбесінің" негізінде мынадай құжаттар практикалық мәнін жоғалтқандар ретінде жоюға іріктеп алынды:

Р/с №

Істің немесе құжаттың тақырыбы, жылдар

Істердің саны

Тізбелер бойынша баптардың №

Ескертпе

1

2

3

4

5Жиыны:

      Құжаттар саны ____________________________________________________________

      (актіні ресімдеген адамның лауазымы, Т.А.Ә.) __________________________________

      БҚҚБ келісті ___________________ (лауазымы, Т.А.Ә.)

      Қазақстан Республикасының Президенті Іс Басқармасының "Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі мен Үкіметінің әкімшілік ғимараттарының дирекциясы" РМК Жөндеу-ресімдеу қызметіне тапсырылды (лауазымы, Т.А.Ә. ______________ _____________)

      Күні 201_ жылғы "___" _____________

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Кеңсесінде
іс жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
11-қосымша

200__жылғы құжаттарды мұрағатқа қабылдау туралы
АКТ

      ___________________________________________________________________

      құрылымдық бөлімшенің атауы

      Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі

      Номенклатура бойынша барлығы_________________іс бар,

      Іс жүзінде барлығы____________________іс қабылданды,

      оның ішінде:

      тұрақты сақталатыны______________іс,

      уақытша сақталатыны______________іс.

      Құжаттарды ресімдеу мен жинақтау жөніндегі ескертулер:

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      Құжаттарға сәйкес келетін есептеу-тіркеу картотекасы бір уақытта қабылданды.

      Карточкаларды толтыру жөніндегі ескертулер:

      ___________________________________________________________________

      ЖЕТІСПЕЙТІН ҚҰЖАТТАР

Карточка N

Жылы

Құжат

қайдан

түскен

Құжаттың

күні мен

N

Мазмұны

Орындаушы

Ескертпе


      ЖЕТІСПЕЙТІН КАРТОЧКАЛАР

Карточка N

Жылы

Орындаушы

Құжаттың күні мен N

Ескертпе

жылы

істің N

парағы      ӨТКЕН ЖЫЛДАР ҮШІН ТАПСЫРЫЛҒАН ҚҰЖАТТАР

Орындаушы

Жылы

Құжаттардың

саны

Карточкалар-

дың саны

Ескертпе


      Мұрағат меңгерушісі___________

      Құрылымдық бөлімшенің басшысы___________

      Құжаттарды мұрағатқа тапсырған құрылымдық

      бөлімшенің маманы___________

200__жылғы "__"__________
Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Кеңсесінде
іс жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
12-қосымшаПремьер-Министр Кеңсесінде құжаттар ксерокөшірмесін жасау
ТӘРТІБІ

      1. "Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі мен Үкіметінің әкімшілік ғимараттары дирекциясы" РМҚК-нің көшіру-көбейту бюросында ксерокөшірме жасауға құжаттар белгіленген үлгіде толтырылған және қол қойылған өтінімдер болған кезде тек Премьер-Министр Кеңсесінің қызметкерлерінен ғана қабылданады.

      2. Құжаттар ксерокөшірмелерін жасауға арналған өтінімдерге ( N 1 нысан ) Премьер-Министр Кеңсесі Басшысының, оның орынбасарларының, Кеңсе құрылымдық бөлімшелері басшыларының және олардың орынбасарларының қол қоюға құқығы бар.

      3. Кіріс хат-хабарларын, хаттамаларын, шығыс құжаттардың, Үкімет қаулылары мен Премьер-Министр өкімдерінің жобаларын, оның ішінде "ҚПҮ" деген белгісі бар ксерокөшіруге арналған (№ 2 нысан) өтінімдерге Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі меңгерушісінің, оның орынбасарларының, Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімінің үкіметтік шешімдерді шығару секторының бас инспекторының, бақылау секторының меңгерушісінің, іс жүргізу және мұрағат секторының меңгерушісінің, құпия іс жүргізу және ақпаратты қорғау секторының меңгерушісінің қол қоюға құқығы бар.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 02.05.2013 № 450 қаулысымен (01.07.2013 бастап қолданысқа енгізіледі).

      4. Үкімет қаулыларының, Премьер-Министр өкімдерінің, Үкімет мәжілістері хаттамаларының, оларға қосымшалардың, өзге де заңнамалық және нормативтік құқықтық актілердің, сондай-ақ Кеңсенің мұрағаттық құжаттарының түпнұсқаларын ксерокөшіру Кеңсенің Басшысы немесе оның орынбасарлары, Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімінің меңгерушісі немесе оның орынбасарлары қол қойған өтінімдер (N 3 нысан) бойынша ғана жүзеге асырылады.

      5. (Алынып тасталды).

      6. Құпия құжаттар ксерокөшірмесін жасау: Кеңсе Басшысы, оның орынбасарлары, Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімінің меңгерушісі және оның орынбасарлары, құпия іс жүргізу және ақпаратты қорғау секторының меңгерушісі қол қойған өтінімдер бойынша ғана қатаң белгіленген санда жүзеге асырылады және бөлек есепке алынады (N 4 нысан).

      7. Көбейту-көшіру бюросында көбейтілген құжаттарды сақтау осы құжаттарға қатысы жоқ адамдардың олармен танысу мүмкіндігін болдырмайтындай ретте жүзеге асырылуы тиіс.

      8. Көшіру-көбейту бюросы өтінімдердің негізінде көбейтілген құжаттардың саны мен таралымын, қағаз бен басқа да материалдар шығынының есебін жүргізеді. Көшіру-көбейту жұмыстары орындалғаннан кейін нобайлық материал белгіленген тәртіппен жойылады.

      9. Осы Тәртіптің сақталуын бақылауды Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі жүзеге асырады.

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Кеңсесінде
іс жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
13-қосымша

Премьер-Министр Министрінің
ведомстволық мұрағатынан құжаттарды беруге
ӨТІНІМ

      Ескерту. Нұсқаулық 13-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 02.05.2013 № 450 қаулысымен (01.07.2013 бастап қолданысқа енгізіледі).

      Бөлім _______________________________________________________________

      Кімге (Т.А.Ә.) ______________________________________________________

      Телефоны ____________________________________________________________

Құжаттың атауы

Құжаттың тіркеу-есептік деректері

Қолданыстағы редакция

Түпнұсқасы (құжат парақтарының саны

Алушының қолы

1

2

3

4

5


      Рұқсат етемін ____ Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімінің меңгерушісі

      Күні _____________

      N 1 нысан

      Құжаттан ксерокөшірме дайындауға арналған

      ӨТІНІМ

      Бөлім____________________

      Орындаушының тегі, аты-жөні_____________

      телефоны_____________

Р/сN

Құжаттың күні, атауы

Төлнұсқадағы

парақтар

саны

Таралымы

Барлық парақ-

тар саны


      Күні_________жалпы парақтар шығысы___________

      Рұқсат етемін: Кеңсе құрылымдық бөлімшесінің басшысы немесе оның орынбасары (кеңесші, бас инспектор)________________________

      Ксерокөшірмелерді алғандығы туралы қолхаты ________________________

      N 2 нысан

      Құпия құжаттардың ксерокөшірмесін жасауға арналған

      ӨТІНІМ*

      Орындаушының тегі, аты-жөні_______________

      телефоны_______________

Құжаттың

атауы

Құжаттың күні

мен N

Төлнұсқадағы

парақтар

саны

Таралымы

Барлық

парақтар

саны


      Күні____жалпы парақтар шығысы___________

      Рұқсат етемін: Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімінің меңгерушісі (орынбасары) немесе құпия іс жүргізу және ақпаратты қорғау секторының меңгерушісі__________________________

      Ксерокөшірмелерді алғандығы туралы қолхаты_____________________

      _____________

      * нарядтарды есепке алу журналы бойынша МҚҚБ-де есепке алынуға тиіс (31-ИРС нысаны)

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Кеңсесінде
іс жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
14-қосымша

      Ескерту. Нұсқаулық 14-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.
     


      *

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      Ескертпе:

      1. Қағаз форматы А4, көлемі 210x297 мм;

      2. Жиектері кемінде: солжағы 20 мм, оңжағы 10 мм; асты 10 мм. 0000000*

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Кеңсесінде
іс жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
15-қосымша

      Ескерту. Нұсқаулық 15-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.
     


      *

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      Ескертпе:

      1. Қағаз форматы А4, көлемі 210x297 мм;

      2. Жиектері кемінде: солжағы 20 мм, оңжағы 10 мм; асты 10 мм.

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Кеңсесінде
іс жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
16-қосымша

      Ескерту. Нұсқаулық 16-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.
     


      *

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      Ескертпе:

      1. Қағаз форматы А4, көлемі 210x297 мм;

      2. Жиектері кемінде: солжағы 20 мм, оңжағы 10 мм; асты 10 мм.

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Кеңсесінде
іс жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
17-қосымша

      Ескерту. Нұсқаулық 17-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРІ

      201 _ жылғы ________ Астана, Үкімет үйі "__" _________ 201_г.

      № _________

      *

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      Ескертпе:

      1. Қағаз форматы А4, көлемі 210x297 мм;

      2. Жиектері кемінде: солжағы 20 мм, оңжағы 10 мм; асты 10 мм. 0000000*

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Кеңсесінде
іс жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
18-қосымша

      Ескерту. Нұсқаулық 18-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.DEPUTY PRIME MINISTER OF THE REPABLIC OF KAZAKHSTAN

      Goverment Hause,Astana

      Ref.№ ________________

      *

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      Ескертпе:

      1. Қағаз форматы А4, көлемі 210x297 мм;

      2. Жиектері кемінде: солжағы 20 мм,оң жағы 10 мм; асты 10 мм.

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Кеңсесінде
іс жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
19-қосымша

      Ескерту. Нұсқаулық 19-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
HEAD OF THE OFFICE PRIME MINISTER

      Goverment Hause,Astana

      Ref.№ ________________

      *

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      Ескертпе:

      1. Қағаз форматы А4, көлемі 210x297 мм;

      2. Жиектері кемінде: сол жағы 20 мм,оң жағы 10 мм; асты 10 мм.

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Кеңсесінде
іс жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
20-қосымша

      Ескерту. Нұсқаулық 20-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.THE OFFICE OF PRIME MINISTER OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

      Goverment Hause, Astana

      Ref.№ ________________

      *

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      Ескертпе:

      1. Қағаз форматы А4, көлемі 210x297 мм;

      2. Жиектері кемінде: сол жағы 20 мм,оң жағы 10 мм; асты 10 мм.

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Кеңсесінде
іс жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
21-қосымша

      Ескерту. Нұсқаулық 21-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.PRIME MINISTER OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

      Goverment Hause, Astana

      Ref.№ ________________

      *

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      Ескертпе:

      1. Қағаз форматы А4, көлемі 210x297 мм;

      2. Жиектері кемінде: сол жағы 20 мм,оң жағы 10 мм; асты 10 мм.

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Кеңсесінде
іс жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
22-қосымша

      Ескерту. Нұсқаулық 22-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.
     


      *

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      Ескертпе:

      1. Қағаз форматы А4, көлемі 210x297 мм;

      2. Жиектері кемінде: сол жағы 20 мм,оң жағы 10 мм; асты 10 мм.

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Кеңсесінде
іс жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
23-қосымша

      Ескерту. Нұсқаулық 23-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.
     


  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Кеңсесінде
іс жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
24-қосымша

      Ескерту. Нұсқаулық 24-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.
     


  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Кеңсесінде
іс жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
25-қосымша

      Ескерту. Нұсқаулық 25-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.
     


  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Кеңсесінде
іс жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
26-қосымша

      Ескерту. Нұсқаулық 26-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.
     


  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Кеңсесінде
іс жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
27-қосымша

      Ескерту. Нұсқаулық 27-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.
     


  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Кеңсесінде
іс жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
28-қосымша

      Ескерту. Нұсқаулық 28-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.
     


  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Кеңсесінде
іс жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
29-қосымша

      Ескерту. Нұсқаулық 29-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.
     


  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Кеңсесінде
іс жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
30-қосымша

      Ескерту. Нұсқаулық 30-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.
     


      Ескертпе:

      1. Қағаз форматы А4, көлемі 210x297 мм;

      2. Жиектері кемінде: сол жағы 20 мм, оң жағы 10 мм; асты 10 мм.

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Кеңсесінде
іс жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
31-қосымша

      Ескерту. Нұсқаулық 31-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.
     


      Ескертпе:

      1. Қағаз форматы А4, көлемі 210x297 мм;

      2. Жиектері кемінде: сол жағы 20 мм, оң жағы 10 мм; асты 10 мм.

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Кеңсесінде
іс жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
32-қосымша

      Ескерту. Нұсқаулық 32-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.
     


      Ескертпе:

      1. Қағаз форматы А4, көлемі 210x297 мм;

      2. Жиектері кемінде: сол жағы 20 мм, оң жағы 10 мм; асты 10 мм.

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Кеңсесінде
іс жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
33-қосымша

      Ескерту. Нұсқаулық 33-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.
     


      Ескертпе:

      1. Қағаз форматы А4, көлемі 210x297 мм;

      2. Жиектері кемінде: сол жағы 20 мм, оң жағы 10 мм; асты 10 мм.

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Кеңсесінде
іс жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
34-қосымша

      Ескерту. Нұсқаулық 34-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.
     


      Ескертпе:

      1. Қағаз форматы А4, көлемі 210x297 мм;

      2. Жиектері кемінде: сол жағы 20 мм, оң жағы 10 мм; асты 10 мм.

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Кеңсесінде
іс жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
35-қосымша

      Ескерту. Нұсқаулық 35-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 12.06.2014 № 647 қаулысымен.
     


      РҚАО-ның ескертпесі!
      Нұсқаулықты қосымшамен толықтыру көзделген - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 № 270 қаулысымен (ҚПҮ).

      Қызметтік бабында пайдалану үшiн

  Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2001 жылғы 31 қаңтардағы
N 168 қаулысымен
БЕКIТIЛГЕН

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнің
Кеңсесiнде есептеу техникасы құралдарын қолдану
арқылы iс жүргізу жөнiндегi
НҰСҚАУЛЫҚ

      РҚАО-ның ескертуі. "Қызмет бабында пайдалану үшiн" белгісімен Қаулы Деректер базасына енгізілмейді.
      Ескерту. Нұсқаулыққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2002.12.10. N 1300 (2003 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді) қаулысымен.

  Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2001 жылғы 31 қаңтардағы
N 168 қаулысымен
БЕКIТIЛГЕН

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесiнде, орталық және жергілiкті атқарушы органдарда құжаттардың орындалуын бақылауды ұйымдастыру жөнiндегі
НҰСҚАУЛЫҚ
1. Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнің Кеңсесiнде

      1. Осы Нұсқаулық Қазақстан Республикасы Президентiнiң және Yкiметiнiң кесiмдерiн, Премьер-Министрдiң өкiмдерiн, Президенттiң, Президент Әкiмшiлiгi Басшылығының, Премьер-Министрдiң, оның орынбасарларының, Кеңсе Басшысының, оның орынбасарларының тапсырмалары бар құжаттардың және Парламент депутаттарының сауал салуларының, депутаттар бастамашылық жасаған заң жобаларына Үкiметтiң қорытындысын беру туралы өтiнiшпен Парламент Палаталары хаттарының орындалуын бақылауды ұйымдастыруды регламенттейдi.

      Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2002.12.10. N 1300 (2003 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді) қаулысымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      2-тармаққа өзгерту енгізу көзделген - ҚР Үкіметінің 2010.06.25 № 641 Қаулысымен (жариялануға жатпайды).

      2. Премьер-Министрдiң Кеңсесi Қазақстан Республикасы Yкiметінің Регламентiне сәйкес бақылаудағы құжаттардың орындалуын бақылау жөнiнде ұйымдастыру және таңдау жұмысын жүзеге асырады, орындаушылық тәртiбiнiң мәселелерi бойынша Қазақстан Республикасының Премьер-Министрiне жүйелi түрде хабарлап отырады.

      Ескерту. 2-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2002.12.10. N 1300 (01.01.2003 бастап күшіне енеді) қаулысымен.

      3. Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесінде (бұдан әрі – Кеңсе) бақылау жұмысын үйлестіруді БҚҚБ жүзеге асырады, ол соның ішінде құрылымдық бөлімшелердің ұсыныстары бойынша:

      1) Үкіметке немесе оның басшылығына тапсырмалар берілетін Қазақстан Республикасы Президентінің актілерін не актілерінің тармақтарын;

      2) Үкіметке немесе оның басшылығына тапсырмалар бар халықаралық іс-шаралар мен өңірлік сапарлардың қорытындылары бойынша берген Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмаларын не тапсырмаларының тармақтарын;

      3) Үкіметке немесе оның басшылығына тапсырмалар берілетін Қазақстан Республикасы Президентінің қатысуымен өтетін кеңестердің, отырыстардың және қоғамдық маңызы бар іс-шаралардың хаттамаларында қамтылған тапсырмаларды не тапсырмалардың тармақтарын;

      4) Үкіметке және оның басшылығына жолданған Қазақстан Республикасы Президентінің жеке тапсырмаларын;

      5) Президенттің Үкіметке, Премьер-Министрге және оның орынбасарларына "Бақылауға алынды" деген мөртаңбасы, "шұғыл", "баяндалсын", "ұсыныстар енгізілсін" деген белгілері болған кезде, қызметтік және өзге де құжаттар бойынша жолданған тапсырмаларын не тапсырмаларының тармақтарын, сондай-ақ мазмұнынан оларды бақылауға қою қажеттілігі туындайтын тапсырмаларын;

      6) мемлекеттік органдар мен ұйымдарға тапсырмалар бар Үкімет қаулыларын, Премьер-Министрдің өкімдерін, Үкімет мәжілістерінің хаттамаларын, Премьер-Министрде, оның орынбасарларында, Кеңсе Басшысында және оның орынбасарларында өткен, оның ішінде халықаралық, сондай-ақ өңірлік сапарлардың қорытындылары бойынша кеңестерді;

      7) орындалу мерзімі көрсетілген немесе "өте шұғыл", "шұғыл", "жеделдетілсін" деген белгілері бар, бақылауға алу туралы нұсқау бар Премьер-Министрдің, оның орынбасарларының, Президент Әкімшілігі басшылығының Премьер-Министр Кеңсесіне, Кеңсе Басшысының (оның міндетін орындаушы адамның) атына жолданған тапсырмаларын;

      7-1) Премьер-Министрдің жедел тапсырмаларын;

      8) Парламент депутаттарының сауалдарын, депутаттар бастамашылық жасаған заң жобаларына Үкіметтің қорытынды беруін өтінген Парламент палаталарының мәлімдемелерін;

      9) прокурорлық қадағалау актілерін;

      10) Конституциялық Кеңестің сұрау салуларын, нормативтік қаулылары мен жолдауларын;

      11) Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің сұрау салуларын, қаулыларын бақылауға алады.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270; өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 12.06.2014 № 647; 19.08.2017 № 491 қаулыларымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      4-тармаққа өзгерту енгізу көзделген - ҚР Үкіметінің 2010.06.25 № 641 Қаулысымен (жариялануға жатпайды).

      4. Бақылаудағы құжаттар олардың орындалуын бақылау үшiн Кеңсе Басшысы бекiткен осы бөлiмшелер мен олардың функционалдық мiндеттерi туралы ережелерге сәйкес немесе Премьер-Министрдiң, оның орынбасарларының, Кеңсе Басшысының және оның орынбасарларының (бұдан әрi - Басшылық) тапсырмаларына сәйкес Кеңсенiң тиiстi құрылымдық бөлiмшелерiне бекiтiп берiледi.

      Қандай да болмасын iс-шаралар жоспарын бекiтетiн Үкiмет қаулыларының және Премьер-Министр өкiмдерiнiң орындалуын бақылау, тұтастай алғанда, осы қаулыны немесе өкiмдi орындаушыға (қаулы немесе өкiм жобасының Кеңседе өтуi үшiн жауап беретiн Кеңсенiң құрылымдық бөлiмшесiне) жүктеледi.

      Бір бөлімнен екінші бөлімге бақылаудағы құжаттарды беру Премьер-Министр Кеңсесінің тиісті құрылымдық бөлімшесімен келісу бойынша құжаттар бөлімге түскен кезден бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

      Құрылымдық бөлімшелер арасында келіспеушіліктер болған жағдайда, бір бөлімнен екінші бөлімге бақылаудағы құжаттарды беру бөлімге түскен кезден бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде Кеңсе Басшысының қарары негізінде жүзеге асырылады.

      Бұл ретте ЭҚАБЖ дерекқоры бойынша жауапты құрылымдық бөлімшеге жіберілген бақылаудағы құжат ("ҚБП" белгісі бар құжаттарды қоспағанда) 1 (бір) жұмыс күні ішінде аталған құжатты тікелей орындауды жүзеге асыратын жауапты орындаушыға (орындаушыларға) берілуге жатады.

      Ескерту. 4-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.04.14. N 358; 19.08.2017 № 491 қаулыларымен.

      5. Кеңсенiң құрылымдық бөлiмшелерiнiң басшылары осы бөлiмшеге бекiтiлген әрбiр бақылаудағы құжатқа тұтас құжаттың не оның жекелеген тармақтарының орындалуын бақылау оған жүктелетiн бөлiмшенiң қызметкерiн (бұдан әрi - орындаушы) айқындайды.

      Құрылымдық бөлімшелерде бақылаудағы құжаттардың орындалуын үйлестіруді құрылымдық бөлімшенің тиісті басшысы не оның бақылауға жауап беретін орынбасары жүзеге асырады. Аталған лауазымды адам осы Нұсқаулықтың 3-тармағында көрсетілген, құрылымдық бөлімшеде орындалып жатқан бақылаудағы тапсырмалардың күн сайынғы мониторингін жүргізуге және құрылымдық бөлімше басшысын уақтылы хабардар етуге міндетті.

      Ескерту. 5-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      6. Бақылаудағы құжаттардың орындалу мерзiмдерiн бақылауды Кеңсенiң бақылаудағы нақты құжаттар оған бекiтiп берiлген құрылымдық бөлiмшесi мен Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлiмiнiң бақылау секторы (бұдан әрi - бақылау секторы) жүзеге асырады.

      7. Егер бақылаудағы құжаттарда (Қазақстан Республикасы Президентінің актілері мен тапсырмаларынан басқа) нақты орындалу мерзімі көрсетілмесе, сондай-ақ құрылымдық бөлімшелердің ұсыныстары болмаса, онда мұндай құжаттар келіп түскен күнінен бастап бір ай мерзімде, ал "шұғыл" немесе "жеделдетілсін" деген белгісі болған кезде – 10 (он) жұмыс күні ішінде орындалады.

      Бақылаудағы құжаттардың тізбесі мемлекеттік органдарға "Мемлекеттік органдардың интранет-порталы" ақпараттық жүйесі арқылы жіберіледі.

      Қазақстан Республикасы Президентінің жеке тапсырмалары, егер Қазақстан Республикасының Президенті өзгеше белгілемесе, тапсырмаға қол қойылған күннен бастап екі апта мерзімнен асырылмай орындалуға жатады.

      Егер Премьер-Министр өзгеше белгілемесе, Премьер-Министрдің жедел тапсырмаларын барлық мемлекеттік органдар, ұйымдар мен лауазымды адамдар тапсырмаға қол қойылған күннен бастап екі апта мерзімнен асырмай орындайды.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270; өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 12.06.2014 № 647 қаулыларымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      7-1-тармақпен толықтыру көзделген - ҚР Үкіметінің 2010.06.25 № 641 Қаулысымен (жариялануға жатпайды).

      7.2. Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің, оның орынбасарларының, Қазақстан Республикасының Премьер-Министрінің Кеңсесі Басшысының (оның міндеттерін атқарушы адамның) "назарға алынды" деген белгісі бар жоспарлы есептік ақпарат бойынша тапсырмалары бақылауға алынуға жатпайды.

      Ескерту. 7-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 29.12.2015 № 1119 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      8. Егер Кеңсе басшылығы тапсырманы бірнеше құрылымдық бөлімшеге берсе, онда орындалуын бақылау және үйлестіру жөніндегі жұмысты тапсырмада бірінші болып көрсетілген құрылымдық бөлімше не оның атауының жанында "(жинақтау)" немесе ("жинақ") деген белгісі бар бөлімше жүзеге асырады.

      Тапсырмаларды бірлесіп орындаушы құрылымдық бөлімшелер өздерінің ұсыныстарын жауап (тапсырма) жобасын қол қоюға беру мерзіміне дейін бір күннен кешіктірмей жинақтауды жүзеге асыратын бөлімшеге енгізеді.

      Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      9-тармақты жаңа редакцияда енгізу көзделген - ҚР Үкіметінің 2010.06.25 № 641 Қаулысымен (жариялануға жатпайды).

      9. Егер бақылаудағы құжаттарда Кеңсенiң бiрнеше құрылымдық бөлiмшесiнiң құзыретiне жататын тапсырма болса, онда құжаттың орындалуын тұтас бақылау бекiтiлген құрылымдық бөлiмше үш күндiк мерзiмде нақты тармақтарын орындау бекiтiлетiн Кеңсенiң басқа құрылымдық бөлiмшелерiмен (әрбiр тармақ бойынша Кеңсенiң нақты құрылымдық бөлiмшесiндегi орындаушы мен орындау күнi көрсетiледi) келiседi және жасайды, оны Кеңсе Басшысы немесе оның мiндетiн атқарушы адам бекiтедi. Бекiтiлген бекiменiң көшiрмелерi iске қосылған құрылымдық бөлiмшелерге, іс жүргізу және мұрағат секторына және бақылау секторына жiберiледi.

      Ескерту. 9-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.04.14. N 358 қаулысымен.

      9-1. Бақылау секторы Үкiмет Регламентiнде көзделген әр түрлi iс-шаралар жоспарларын бекiтудi көздейтiн енгiзілетiн Үкiмет қаулылары мен Премьер-Министр өкiмдерiнiң жобаларын тiркеу алдындағы тексеру барысында жобалардың мәтiндерiнде және iс-шаралар жоспарларында келiспеушілiктердi, оның iшiнде негiзделмеген орындау мерзiмiн, аяқталу нысанының дұрыс еместiгiн және орындаушыларды дұрыс белгілемеудi анықтаған кезде бұл жобалар әзiрлеушiге тiркеусiз қайтарылады.

      Кеңседе тiркелген көрсетілген жобалар Басшылықтың қарауына енгiзілгенге дейiн бақылау секторымен келiсілуге (бұрыштама соғылуға) тиiс. Басшылық кеңесшілерiне (көмекшiлерiне) және қабылдау бөлмелерiнiң аға мамандарына мұндай жобаларды бақылау секторының келiсiмiнсiз (бұрыштамасынсыз) қабылдауға тыйым салынады.

      Ескерту. 9-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2005.04.14. N 358 қаулысымен.

      10. Орындаушы Президенттің және Yкіметтің бақылауға алынған әрбір актісіне, Премьер-Министрдің өкіміне жинақтаушы папка (ic) ашады және тіркеу-бақылау карточкасын толтырады.

      Жинақтаушы папкалардағы құжаттар мынадай тәртіппен топтастырылады:

      1) бақылаудағы актінің (қаулының, өкімнің) көшірмесі;

      2) бақылаудан алу туралы ақпарат;

      3) бақылаудағы құжаттың және оның жекелеген тармақтарының орындалу барысы туралы ескертпелер, ақпарат пен басқа да құжаттар (хронологиялық тәртіппен орналастырылады).

      Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметтің актілерін, Премьер-Министрдің өкімдерін орындау жөніндегі құжаттарды қамтитын істер өтпелі болуы және толық шешіліп, бақылаудан алынғанға дейін Кеңсенің құрылымдық бөлімшелерінде сақталуы мүмкін, одан кейін мұрағатқа тапсырылады.

      Мемлекет басшысының, Қазақстан Республикасының Президенті Әкімшілігінің басшылығы мен Премьер-Министрдің, Премьер-Министр орынбасарларының және Кеңсе Басшысының тапсырмаларын бақылаудан алу туралы тапсырмалардың жобаларын дайындау кезінде орындаушы болып табылатын Кеңсенің құрылымдық бөлімшесі қарар жобасын БҚҚБ меңгерушісімен келіседі.

      Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      11. Мемлекеттік органдардан және өзге ұйымдардан қағаз және/немесе электрондық түрдегі бақылаудағы құжаттарды және олардың жекелеген тармақтарын орындау туралы жауаптар мен есептер Кеңсенің құрылымдық бөлімшелеріне жіберіледі. Бұл ретте есептердің төлнұсқалары тұтас құжаттың орындалуын бақылау бекітілген Кеңсенің құрылымдық бөлімшесіне жіберіледі, ал олардың электрондық құжат нысанындағы көшірмелері бекітуге сәйкес бақылаудағы құжаттардың жекелеген тармақтарын орындауға жауапты құрылымдық бөлімшеге және БҚҚБ-ға жіберіледі.

      Егер орталық немесе жергілікті атқарушы органдар бақылаудағы құжаттың орындалуы туралы жауаптарды (есептерді) белгіленген мерзімде ұсынбаған немесе толық көлемде ұсынбаған болса, онда нақты құжаттың орындалуын бақылауды жүзеге асыратын Кеңсенің тиісті құрылымдық бөлімшесі мемлекеттік органдар үшін белгіленген мерзім өткеннен кейін орындалу мерзімінің бұзылу себептері туралы басшылыққа хабарлауға және 2 (екі) күн мерзімде осы бақылаудағы құжаттың одан әрі орындалуы жөнінде ұсыныс енгізуге тиіс.

      Ескерту. 11-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      12. Тұтастай құжатты немесе оның жекелеген тармақтарын бақылауға жауапты Кеңседегі орындаушы мемлекеттік органдар мен өзге ұйымдардан хаттар және/немесе жауаптар алғаннан кейін есепке олардың уақтылығы, орындалу толықтығы мен сапасы тұрғысынан талдау жүргізеді.

      Қараудың нәтижелері бойынша жауапты орындаушы нақты тұжырымдары мен ұсыныстары бар қызметтік жазбахат (құжаттың, оның ішінде құпия сипаттағы құжаттың бақылаудағы әрбір тармағы бойынша) және/немесе тиісті қарар жобасын дайындап, Үкімет пен Кеңсе басшылығының қол қоюына береді. Бақылаудағы және бақылауға алынбаған құжаттар бойынша қарардың және/немесе қызметтік жазбахаттың жобасын дайындау және Үкімет пен Кеңсе басшылығының қол қоюына енгізу мерзімі олардың Премьер-Министр Кеңсесінде тіркелгенінен кейін 7 (жеті) жұмыс күнінен аспауға тиіс.

      Келіп түскен ақпараттың негізінде және талдау қорытындыларының нәтижесіне байланысты жауапты орындаушы орындау мерзімі аяқталғанға дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей Үкімет және Кеңсе басшылығына:

      1) Қазақстан Республикасы Президентінің актілері мен тапсырмалары бойынша – оларды бақылаудан алу не орындау мерзімін ұзарту туралы не нақты орындау мерзімдерін көрсете отырып, құжаттарды орта мерзімді немесе ұзақ мерзімді бақылауға ауыстыру не Үкіметтің бақылауына ауыстыру туралы Премьер-Министрдің не оның орынбасарларының атынан Мемлекет басшысының атына белгіленген тәртіппен дайындалған негізделген хаттың жобасын;

      2) Қазақстан Республикасы Президентінің не Президент Әкімшілігінің актілері мен тапсырмалары бойынша – оларды бақылаудан алу не орындау мерзімін ұзарту туралы не нақты орындау мерзімдерін көрсете отырып, құжаттарды орта мерзімді немесе ұзақ мерзімді бақылауға ауыстыру не Үкіметтің бақылауына ауыстыру туралы Премьер-Министр орынбасарларының немесе Кеңсе Басшысының (ол болмаған кезде – оның міндетін атқарушы адамның) атынан Президент Әкімшілігінің атына белгіленген тәртіппен дайындалған негізделген хаттың жобасын;

      3) үкіметтік шешімдер, хаттамалар және басшылықтың тапсырмалары бойынша – хаттамалық тапсырмалардың орындалу барысы туралы Премьер-Министрдің, Премьер-Министр орынбасарларының, Кеңсе Басшысының атына қызметтік жазбахатты, ал хаттамалық тапсырмаларды (хаттамаларды) орындау аяқталғаннан кейін орындау тәртібімен түскен мемлекеттік органдардың ақпараты (деректері) негізінде бақылаудан алу, мерзімін ұзарту немесе үкіметтік шешімді, хаттаманы немесе басшылықтың тапсырмасын нақты орындау мерзімдерін көрсете отырып, орта мерзімді немесе ұзақ мерзімді бақылауға ауыстыру туралы ұсыныстары бар талдау нәтижелерін ескере отырып, орындалуы туралы қорытынды ақпаратты дайындайды не бақылаудан алу туралы қарар жобасын ресімдейді (Заңға қол қойылған, Қазақстан Республикасы Президентінің немесе Үкіметтің актісі, сондай-ақ орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың бұйрықтары қабылданған жағдайда).

      Бақылаудан алу, нақты орындау мерзімін көрсете отырып мерзімін ұзарту бұдан бұрын тиісті тапсырма берген лауазымды адамның не тапсырмалардың орындалу барысын бақылауды жүзеге асыру тапсырылған адамның қарарымен жүзеге асырылады.

      Премьер-Министрдің жедел тапсырмаларын бақылаудан алуды, мерзімін ұзартуды Премьер-Министр ғана жүзеге асырады.

      Бұл ретте мемлекеттік органдар тапсырманы орындау мерзімінің ұзартылғаны немесе үкіметтік шешімдерді және басшылықтың тапсырмаларын нақты орындау мерзімі көрсетіле отырып, орта мерзімді және ұзақ мерзімді бақылауға ауыстырылғаны туралы дереу хабардар етіледі;

      4) мемлекеттік органның Үкімет басшылығының тапсырмасын сапасыз орындағаны немесе орындамағаны белгіленген кезде Кеңсенің жауапты бөлімі тапсырма берген Үкімет басшылығының атына тиісті қарар не жазбахат дайындайды.

      Жазбахатта:

      1) тапсырманы қамтитын құжаттың атауы (хаттама, қаулы, Премьер-Министрдің өкімі және т.б.), құжаттың нөміріне, күніне және тапсырманың тармағына сілтеме;

      2) жауапты орындаушы, бірлесіп орындаушылар;

      3) бастапқы орындау мерзімі;

      4) орындаудың ұзартылған мерзімдерінің күндері (егер болса);

      5) "орындалды", "ішінара орындалды", "орындалған жоқ" деген нақты тұжырымдармен тапсырманы орындау нәтижелері бойынша бағалау;

      6) орындау мерзімін ұзарту немесе орындаудың жаңа мерзімін белгілеу туралы ұсыныс;

      7) Үкімет басшылығының тапсырмасын орындау мерзімін қайта ұзартқан жағдайда, жауапты мемлекеттік саяси қызметші – мемлекеттік органдардың бірінші басшысының орынбасарына қатысты тәртіптік сипаттағы шаралар қолдану туралы ұсыныс көрсетіледі.

      БҚҚБ Үкімет басшылығы немесе Кеңсе Басшысы қарарының негізінде ЭҚАБЖ деректер базасында орындау мерзімін ұзарту туралы ақпаратты белгілейді (орындаудың жаңа мерзімі белгіленген кезде мемлекеттік органға ұзарту көрсетілмейді);

      5) депутаттық сауалдар, Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттары бастамашылық жасаған заң жобаларына қорытындылар және Үкімет бастамашылық жасаған заң жобасына депутаттардың түзетулері бойынша – Парламент депутаттарына жауап жобасын немесе белгіленген тәртіппен дайындалған Үкіметтің тиісті қорытындысының жобасын ұсынады.

      Депутаттық сауалдар, сондай-ақ Парламент депутаттары бастамашылық жасаған заң жобаларына қорытындылар және Үкімет бастамашылық жасаған заң жобасына депутаттардың түзетулері бойынша аралық жауапты жіберу қажет болған жағдайда, Кеңсе Басшысына құрылымдық бөлімшенің меңгерушісі қол қойған, аралық ақпаратты жіберу қажеттілігінің себептері мен негіздері, сондай-ақ жүргізілген жұмыс, талап етілетін шаралар және орындаудың нақты мерзімдері көрсетілген қызметтік жазбахат енгізіледі.

      Премьер-Министр және оның аталған мәселеге жетекшілік ететін орынбасары болмаған жағдайда, жауапты орындаушы орындалу мерзімі аяқталғанға дейін 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей депутаттық сауалдар, сондай-ақ Парламент депутаттары бастамашылық жасаған заң жобаларына қорытындылар және Үкімет бастамашылық жасаған заң жобасына депутаттардың түзетулері бойынша аралық жауапты Кеңсе Басшысының не оның міндеттерін атқаратын адамның қол қоюына енгізеді.

      Хат-хабардың Премьер-Министрге, оның орынбасарларына және Кеңсе Басшысына қол (бұрыштама) қоюға уақтылы ұсынылуы, сондай-ақ хат-хабарға қол қойылғаны туралы орындаушыларды уақтылы хабардар ету үшін жауапкершілік жоғарыда тізбеленген лауазымды адамдардың кеңесшілеріне (көмекшілеріне) және қабылдау бөлмелерінің қызметкерлеріне жүктеледі.

      Мемлекет басшысының, Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі мен Үкімет басшылығының тапсырмаларын бақылаудан алу туралы Үкімет басшылығының шешімі шығарылғанға дейін құжаттарға БҚҚБ меңгерушісі міндетті түрде бұрыштама қояды.

      Ескерту. 12-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 19.08.2017 № 491 қаулысымен.

      12-1. Осы Нұсқаулықтың 12-тармағында белгіленген мерзімдер бұзылған жағдайда, Кеңсенің тиісті құрылымдық бөлімшелерінің басшыларын, сондай-ақ орталық және жергілікті атқарушы органдардың тиісті тапсырманы орындауға және оны Кеңседе алып жүруге тікелей жауапты мемлекеттік саяси қызметшілерін тәртіптік жауапкершілікке тарту туралы мәселе қаралады.

      Ескерту. 12-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 19.08.2017 № 491 қаулысымен.

      13. Орындалу мерзімі көрсетілген, басшылықтың қарарлары не бақылауға қою туралы нұсқау не "баяндалсын", "ұсыныс енгізілсін" және тағы сол сияқты белгілері бар құжаттарды адресаттарға жіберу алдында олар міндетті түрде БҚҚБ-ға тапсырылады, ол құжатқа "БАҚЫЛАУҒА" немесе "БАҚЫЛАУҒА АЛЫНДЫ" немесе "БАҚЫЛАУДАН АЛЫНДЫ" деген мөртаңбаны қояды.

      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      14. Премьер-Министрде, оның орынбасарларында, Кеңсе Басшысында және оның орынбасарларында өткен кеңестер хаттамаларының жекелеген тармақтарын бақылауға қоюды БҚҚБ жүзеге асырады.

      Орындау мерзімі көрсетілген және/немесе мемлекеттік органдарға не лауазымды адамға мерзімі көрсетілмеген ақпаратты (нормативтік құқықтық актілердің, баяндаманың, есептердің жобасын және т.с.с.) Үкіметке (Кеңсеге) енгізу туралы тапсырма берілетін Премьер-Министрде, оның орынбасарларында, Кеңсе Басшысында және оның орынбасарларында өткен кеңестер хаттамаларының барлық тармақтары, сондай-ақ кеңес өткізген құрылымдық бөлімше меңгерушісінің (немесе оның бақылауға жауап беретін орынбасарының) немесе хаттаманың бақылаудағы тармағын орындау бекітілген құрылымдық бөлімше меңгерушісінің (немесе оның бақылауға жауап беретін орынбасарының) ұсынысы бойынша хаттамаларда көрсетілген өзге тармақтар бақылауға қойылады.

      Хаттаманың тармақтарын бақылауға алу туралы Кеңсенің құрылымдық бөлімшесінің ұсынысы хаттаманың жобасын дайындау кезінде ЭҚАБЖ-да ресімделеді және орындау үшін мемлекеттік органдар мен ұйымдарға жіберіледі.

      "ҚПҮ" белгісі бар хаттамалар БҚҚБ-ға қағаз түрінде және электрондық нысанда (электрондық жеткізгіштерде) ұсынылады.

      Ескерту. 14-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      14-1. Қазақстан Республикасы Президентінің жолдауларын, Үкімет бағдарламасын, республиканың әлеуметтік-экономикалық дамуының қорытындылары бойынша Мемлекет басшысының қатысуымен өткен Үкімет мәжілістерінің хаттамаларын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтарын, Үкімет қаулыларының орындалуын бақылауды тұтастай алғанда Әлеуметтік-экономикалық бөлім жүзеге асырады.

      Ескерту. 14-1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 02.05.2013 № 450 қаулысымен (01.07.2013 бастап қолданысқа енгізіледі).

      15. Шетелдік сапарлардың қорытындылары бойынша Мемлекет басшысы Үкіметке берген тапсырмаларды үйлестіруді Сыртқы байланыстар және протокол бөлімі жүзеге асырады.

      Прокурорлық қадағалау актілерінің орындалуын мониторингілеуді Қорғаныс және құқықтық тәртіп бөлімі жүзеге асырады.

      Мемлекет басшысының жалпыұлттық іс-шаралар жоспарларының және Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің Үкіметке орындау үшін ұсынылған қаулыларының орындалуын үйлестіруді Әлеуметтік-экономикалық бөлім жүзеге асырады.

      Ескерту. 15-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      16. Құпия құжаттардың орындалу мерзімдерін бақылау Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімінің құпия іс жүргізуінде жүзеге асырылады.

      Ескерту. 16-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2008.06.04 N 535 Қаулысымен.
      17. (Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.06.04 N 535 Қаулысымен).
      17-1. (Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.06.04 N 535 Қаулысымен).

      18. БҚҚБ Кеңсе Басшысымен келісу бойынша Үкімет пен Кеңсе басшылығы тапсырмаларының орындалу уақтылығы мен сапасына бақылау жүргізуге құқығы бар.

      Тиісті қорытындылар, кінәлі лауазымды адамдарға, оның ішінде мемлекеттік саяси қызметшілерге қатысты шаралар қабылдау туралы ұсынымдар мен ұсыныстар бақылаудың нәтижесі болып табылады.

      БҚҚБ Кеңсенің құрылымдық бөлімшелерімен келісу бойынша 10 желтоқсанға дейінгі мерзімде бақылау жүргізудің жоспар-кестесін ресімдеп, Кеңсе Басшысына бекітуге енгізеді.

      Келесі есепті жылға арналған жоспар-кесте орталық және жергілікті атқарушы органдарда алдыңғы жылдағы орындаушылық тәртіп көрсеткіштерінің қорытындысы бойынша бекітіледі.

      Бұл ретте жоспар-кесте қажеттілігіне қарай түзетілуі мүмкін.

      Ескерту. 18-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 19.08.2017 № 491 қаулысымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      18-1, 18-2-тармақтармен толықтыру көзделген - ҚР Үкіметінің 2010.06.25 № 641 Қаулысымен (жариялануға жатпайды).

      18-2. Премьер-Министрде бақылау тәртібімен қаралатын тапсырмалар (Үкімет мәжілістерінің, Премьер-Министрде өткен кеңестердің хаттамалары) бойынша Кеңсенің құрылымдық бөлімшелері апта сайын әр жұмада сағат 16.00-ден кешіктірмей бөлім меңгерушісі, ал ол болмаған кезде – оның міндетін атқарушы адам қол қойған бақылаудағы әрбір тармақ бойынша ақпаратты БҚҚБ-ге береді. Мұндай тапсырмалардың тізбелерін Кеңсенің құрылымдық бөлімшелерінің атына БҚҚБ апта сайын әр бейсенбіде сағат 12.00-ге дейін жібереді.

      Ескерту. 18-2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 19.08.2017 № 491 қаулысымен.

      18-3. Премьер-Министр Кеңсесінің құрылымдық бөлімшелері жарты жылда бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 5-күніне қарай БҚҚБ-ға орталық мемлекеттік органдар мен жергілікті атқарушы органдардың бақылаудағы тапсырмаларды орындауы туралы ақпаратты ұсынады.

      Ескерту. Нұсқаулық 18-3-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 27.03.2014 N 270 қаулысымен.

      18-4. Премьер-Министр Кеңсесінің Басшысы ай сайын Қазақстан Республикасының Премьер-Министріне Мемлекет басшысының және Үкімет басшылығының тапсырмаларын орындау бойынша мемлекеттік органдардағы орындаушылық тәртіптің жай-күйі туралы баяндайды.

      Ескерту. Нұсқаулық 18-4-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 12.06.2014 № 647 қаулысымен.

2. Орталық және жергiлiктi атқарушы органдарда

      19. Бақылаудағы құжаттардың уақытылы әрi сапалы орындалуына, заңнамалық және нормативтiк құқықтық кесiмдер жобаларының әзiрленуiне, олардың Қазақстан Республикасының Президентi мен Премьер-Министрдiң қарауына ұсынылуы үшiн жауапкершiлiк орталық атқарушы органдардың бiрiншi басшыларына, облыстар мен Астана және Алматы қалаларының әкiмдерiне жүктеледi. Бұл ретте, көрсетiлген органдардың басшылары бақылау жұмысын ұйымдастыруға жауапты бөлiмшелер мен лауазымды адамдарды белгiлейдi.

      19-1. Мемлекеттік органдар мен ұйымдарда Президенттің, Премьер-Министрдің актілері мен тапсырмаларының, Премьер-Министрдің орынбасарлары, Кеңсе Басшысы тапсырмаларының орындалуын бақылауды мынадай лауазымды тұлғалар жүзеге асырады:

      1) мемлекеттік орган мен ұйымның бірінші басшысы актілер мен тапсырмалардың уақтылы және сапалы орындалуына жалпы басшылықты және бақылауды жүзеге асырады;

      2) мемлекеттік органның жауапты хатшысы, аппарат басшысы актілер мен тапсырмалардың орындалуын және орындаушылық тәртіптің сақталуын бақылауды ұйымдастырады, мемлекеттік орган бөлімшелерінің тиімді өзара іс-қимылын қамтамасыз етеді;

      3) мемлекеттік орган мен ұйымның бірінші басшысының орынбасарлары жетекшілік ететін жұмыс бағыттары бойынша актілер мен тапсырмалардың сапалы орындалуын қамтамасыз етеді.

      Ескерту. 19-1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 19.08.2017 № 491 қаулысымен.

      20. Тапсырмаларды бірнеше мемлекеттік орган орындаған кезде атауының жанында "(жинақтау)" немесе "(жинақ)" деген белгісі бар орган жауапты болып табылады.

      Тапсырмада жауапты орындаушы белгіленбеген жағдайда, яғни "(жинақтау)" немесе "(жинақ)" деген белгісі болмаса, тапсырмада тізбеленген органдардың барлығы өз жауаптарын тапсырма берушіге жібереді.

      Тапсырмада "келісілген", "бірыңғай" деген анықтауыштар болған жағдайда, жауапты мемлекеттік орган қажет болған жағдайда аталған мәселе бойынша тапсырмада тізбеленген бірлесіп орындаушы барлық мемлекеттік органдардың қатысуымен кеңес өткізуді қамтамасыз етеді.

      Тапсырмада тізбеленген мемлекеттік органдар аталған мәселе бойынша тиісті ұстанымның әзірленуін және кеңеске шешімдер қабылдауға уәкілетті адамдардың қатысуын қамтамасыз етеді.

      Ескерту. 20-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.04.14 N 358; 27.03.2014 N 270; 19.08.2017 № 491 қаулыларымен.
      20-1-тармақты жаңа редакцияда енгізу көзделген - ҚР Үкіметінің 2010.06.25 № 641 Қаулысымен (жариялануға жатпайды).

      20-1. Бақылаудағы құжаттарды орындау үшiн дайындалған құжаттар оларды Кеңсеге енгiзгенге дейiн ведомстволық бақылау қызметтерiмен оларда Басшылық тапсырмаларына сiлтемелердiң болуы, олардың ресiмделуiнiң дұрыстығы, сондай-ақ Үкiмет қаулылары мен Премьер-Министр өкiмдерi жобаларының мәтiндерiнде және оларда бекiтiлетiн iс-шаралар жоспарларында келiспеушiлiктердiң жоқтығы мәнiне келiсілуi (бұрыштама қойылуы) тиiс.

      Ескерту. 20-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2005.04.14. N 358 қаулысымен.
      20-2-тармақты жаңа редакцияда енгізу көзделген - ҚР Үкіметінің 2010.06.25 № 641 Қаулысымен (жариялануға жатпайды).

      20-2. Үкiмет мәжiлiстерiнiң және Премьер-Министрде өтетiн кеңестердiң хаттамаларындағы тапсырмаларды орындау туралы есептердi мемлекеттiк органдар мен өзге де ұйымдар, егер тапсырмада өзгеше белгiленбесе, оларды орындау мерзiмi аяқталғанға дейiн 3 күннен кешiктiрмей, ал орындау мерзiмi 5 күннен кем тапсырмалар бойынша - тиiстi хаттама келiп түскен күннен бастап бiр жұмыс күнi iшiнде Кеңсеге ұсынады.

      Ескерту. 20-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2005.04.14. N 358 қаулысымен.

      20-3. Премьер-Министр, оның орынбасарлары немесе Премьер-Министр Кеңсесінің Басшысы өткізген кеңестердің хаттамаларында қамтылған тапсырмалардың орындалуы туралы есептер берген кезде жинақтауға жауапты орындаушы мемлекеттік орган хатпен әрбір тармақ бойынша атқарылған жұмыс және орындау туралы жиынтық ақпарат, сондай-ақ орындаушы мемлекеттік органдар хаттарының көшірмелерін береді.

      Ескерту. 20-3-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2012.04.27 № 540Қаулысымен.

      21. Бақылаудағы құжаттарды бақылаудан алу, орындалу мерзiмдерiн ұзарту мен орындалуы туралы жауаптарды (есептердi) ұсыну Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң Регламентiне сәйкес жүзеге асырылады.

      Ескерту. 21-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2002.12.10. N 1300 (2003 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді) қаулысымен.

      22- 25. алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2002.12.10. N 1300 (2003 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді) қаулысымен.

      26. Мемлекет басшысының, Президент Әкімшілігі Басшысының актілері мен тапсырмаларын, депутаттық сауалдарды, Парламенттің хаттары мен Парламент депутаттары бастамашылық жасаған заң жобаларына қорытындыларды, прокурорлық қадағалау және Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің актілерін алған кезде Кеңсенің құрылымдық бөлімшесі Кеңседе тіркелген күнінен бастап мемлекеттік органдардың атына тиісті тапсырманы үш жұмыс күнінен кешіктірмей, ал "өте шұғыл" деген белгісі бар тапсырманы – дереу, "шұғыл" немесе "жеделдетілсін" деген белгісі бар тапсырмаларды бір жұмыс күні ішінде Үкімет пен Кеңсе басшылығының қол қоюына береді.

      Мемлекеттік органдар бастамашылық жасаған өзге де хаттар бойынша мемлекеттік органдардың атына тиісті тапсырмаларды құрылымдық бөлімшелер 7 (жеті) жұмыс күнінен кешіктірмей қол қоюға береді.

      Ескерту. 26-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 19.08.2017 № 491 қаулысымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      27-тармақпен толықтыру көзделген - ҚР Үкіметінің 2010.06.25 № 641 Қаулысымен (жариялануға жатпайды).
      28. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 19.08.2017 № 491 қаулысымен.

  Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2001 жылғы 31 қаңтардағы
N 168* қаулысымен
БЕКIТIЛГЕН

Жеке және заңды тұлғалардың өтініштері мен сұрау салуларын
қарау және олардың орындалуын бақылау тәртібі туралы
НҰСҚАУЛЫҚ

      Ескерту. Нұсқаулық жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 N 1195 қаулысымен.

      1. Осы Нұсқаулық Қазақстан Республикасының "Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы" 2007 жылғы 12 қаңтардағы және "Ақпаратқа қол жеткізу туралы" 2015 жылғы 16 қарашадағы заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесіне (бұдан әрі – Кеңсе) келіп түскен жеке және заңды тұлғалардың өтініштері мен сұрау салуларын қарау тәртібін регламенттейді.

      Өтініш – бұл "Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы" 2007 жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңында көзделген тәртіппен Кеңсеге жіберілген жеке немесе ұжымдық жазбаша, ауызша не электрондық құжат нысанындағы ұсыныс, арыз, шағым, сауал немесе үн қосу.

      Сұрау салу – бұл "Ақпаратқа қол жеткізу туралы" 2015 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңында көзделген тәртіппен ақпарат иеленушіге айтылған немесе жіберілген, ауызша немесе жазбаша нысандағы, оның ішінде электрондық құжат түріндегі ақпарат беру туралы өтініш.

      2. Осы Нұсқаулықтың сақталуын бақылауды Кеңсенің Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі (бұдан әрі – БҚҚБ) жүзеге асырады.

      3. Жеке және заңды тұлғалардан келіп түсетін өтініштер және сұрау салулар Кеңсеге келіп түскен күні БҚҚБ-да және ЭҚАБЖ-да тіркеледі.

      Жеке тұлға өтінішінің және сұрау салуының тіркеу нөмірі автор тегінің бастапқы әрпінен, тіркеу-бақылау нысанындағы (бұдан әрі – ТБН) реттік нөмірден және "ЖТ" әріптік индексінен тұрады.

      Заңды тұлға өтінішінің және сұрау салуының тіркеу нөмірі өтінішке қол қойған лауазымды адам тегінің бастапқы әрпінен, ТБН-дегі реттік нөмірден және "ЗТ" әріптік индексінен тұрады.

      Анонимдік өтініштің және сұрау салудың тіркеу нөмірі "АНМ" әріптік индексінен және ТБН-дегі реттік нөмірден тұрады.

      "Ақпаратқа қол жеткізу" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ақпарат беру туралы өтініш тіркелген жағдайда тіркеу нөміріне "С" әріптік индексі қосылады.

      Бір күнтізбелік жыл ішінде өтініш және сұрау салу қайта түскен кезде "екінші", "үшінші" және одан әрі реті көрсетіле отырып, бастапқы өтініштің және сұрау салудың тіркеу нөмірі қойылады, ал ТБН-де бірінші құжаттың нөмірі көрсетіледі. Қайталама өтініштің және сұрау салудың бірінші парағының үстіңгі оң жақ бұрышында және ТБН-де "Қайталама" деген белгі қойылады. Қайталама өтініштерге және сұрау салуларға алдыңғы өтініштерді және сұрау салуларды қарау материалдары қосып қойылады.

      Бір адамнан бір мәселе бойынша кемінде екі рет түскен, онда:

      1) алдыңғы өтініш және сұрау салу бойынша қабылданған шешімге шағымданатын;

      2) түскен уақыттан бері қарау мерзімі өткен, бірақ өтініш және сұрау салу иесі жауап алмаған болса, бұрын жіберілген өтініштің және сұрау салудың уақтылы қаралмағаны туралы хабарланатын;

      3) алдыңғы өтінішті және сұрау салуды қарау және шешу кезінде жіберілген басқа да кемшіліктер көрсетілетін өтініш және сұрау салу қайталама болып саналады.

      Бір адамның бір мәселе бойынша әртүрлі адресаттарға жіберілген және қарау үшін бір ұйымға келіп түскен өтініштері және сұрау салулары бірінші өтініштің және сұрау салудың тіркеу нөмірімен, қисық сызық (бөлшек) арқылы қойылатын реттік нөмірді қоса отырып, есепке алынады.

      "Электрондық үкімет" порталы арқылы келіп түсетін жеке және заңды тұлғалардың өтініштері және сұрау салулары өтініш беруші ЭЦҚ-ның, жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірінің және заңды тұлғаның бизнес сәйкестендіру нөмірінің тұтастығы мен дұрыстығы тексерілгеннен кейін тіркеуге жатады.

      Тіркеу индексі бір мезгілде кіріс және шығыс болып табылады және өтініштер және сұрау салулар бойынша барлық жауаптар осы нөмірмен тіркеледі. Бұдан кейін өтініш және сұрау салу сипаттамасының коды қойылады. Бұдан кейін хатқа аннотация жасалады, ол қисынды, қысқа, өтініштің және сұрау салудың (ұсыныстың, арыздың не шағымның) мазмұнын көрсетуге тиіс. Бұл ретте есеп карточкасындағы жазба өтінішті және сұрау салуды қарауға жіберудің атаулығын негіздеуі қажет (1-қосымша).

      Жеке тұлғалардың өтініштері мен сұрау салулары бойынша іс жүргізу және заңды тұлғалардың өтініштері мен сұрау салулары бойынша іс жүргізу Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесінде іс жүргізу жөніндегі нұсқаулықтың және осы Нұсқаулықтың талаптарына сәйкес басқа іс жүргізу түрлерінен бөлек жүргізіледі.

      Осы Нұсқаулықтың ережелері электрондық цифрлық қолтаңбаны тексерудің оң нәтижесін белгіленген тәртіппен айқындау туралы растамасы бар электрондық құжаттарды қоса алғанда, жеткізушінің түріне қарамастан, жеке және заңды тұлғалардың өтініштерімен және сұрау салуларымен жұмысты ұйымдастыруға қолданылады.

      Өтінішті және сұрау салуды қабылдаудан бас тартуға тыйым салынады.

      4. Премьер-Министрдің Кеңсесіне тікелей жазбаша өтініш берген өтініш берушіге күні мен уақытын, іс жүргізу және мұрағат секторының өтінішті және сұрау салуды қабылдаған қызметкерінің тегі мен аты-жөні көрсетіліп, тиісті мөртабанмен куәландырылған талон (1а-қосымша) беріледі.

      5. Егер бірінші өтінішті және сұрау салуды тіркеген уақыттан бастап заңнамада белгіленген қарау мерзімі аяқталса немесе өтініш беруші өзінің өтініші және сұрау салуы бойынша қабылданған шешіммен келіспесе, сол адамнан сол бір мәселе бойынша келіп түскен жеке немесе заңды тұлғалардың өтініштері және сұрау салулары қайталама болып саналады. Сол автордың әртүрлі мәселелер бойынша өтініштері және сұрау салулары бастапқы болып саналады.

      Сол бір адамның мүддесімен сол бір мәселе бойынша бірнеше өтініш және сұрау салу түскен кезде бірінші өтініш және сұрау салу негізгі өтініш және сұрау салу ретінде тіркеледі, ал кейінгілері негізгі өтінішке және сұрау салуға толықтырылады және өтініш берушілерді бірінші өтініш және сұрау салу келіп түскен күннен бастап есептелетін белгіленген мерзім шегінде оларды шешу нәтижелері туралы хабарлай отырып, бір өтініш және сұрау салу ретінде қаралады.

      Сол бір мәселе бойынша авторға толымды жауап берілген көп мәрте келген өтініштер және сұрау салулар қайталама болып саналмайды және қаралмайды.

      Автор күнтізбелік бір жылдың ішінде сол бір мәселені қоятын жеке тұлғалардың қайталама өтініштеріне және сұрау салуларына "екінші", "үшінші" деп және одан әрі көрсетіле отырып, бастапқы өтініштің тіркеу нөмірі қойылады, ал "қайталама" деген белгісі бар есеп карточкасы бастапқысымен бірге ағымдағы жылдың картотекасына орналастырылады. Қайталама өтініштерге және сұрау салуларға оның алдындағы өтініштерді және сұрау салуларды қарау материалдары қосып қойылады.

      Кеңсенің іс жүргізу және мұрағат секторында немесе құрылымдық бөлімшелерінде толымды жауаптары бар жеке немесе заңды тұлғалардың бұрын қаралған қайталама өтініштері және сұрау салулары қосымша қарауға жатпайды, бұл туралы өтініш берушіге үш күн мерзімде хабарланады.

      6. Өтініштер және сұрау салулар мазмұнына қарай Премьер-Министрге, оның орынбасарларына, Кеңсе Басшысына немесе оның орынбасарларына (бұдан әрі – Басшылық) баяндалады немесе БҚҚБ алдын ала қарау және Басшылық қарарын дайындау үшін Кеңсенің құрылымдық бөлімшелеріне береді не олардың құзыретіне сәйкес орталық және жергілікті атқарушы және өзге де органдардың атына үш жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде жолдайды.

      Өтініштерді және сұрау салуларды Кеңсенің бір құрылымдық бөлімшесінен екіншісіне беру тек олардың басшыларының келісімі бойынша есеп карточкасында тиісті белгі жасалып, БҚҚБ-нің іс жүргізу және мұрағат секторы арқылы жүргізіледі.

      7. Жеке тұлғалардың өтініштері және сұрау салулары орталық және жергілікті атқарушы және өзге де органдардың атына олар құзыретіне сәйкес қарауы үшін БҚҚБ-нің меңгерушісі (ол болмаған кезде – меңгерушінің орынбасары) қол қойған ілеспе хатпен бірге дереу жіберіледі.

      8. БҚҚБ-нің іс жүргізу және мұрағат секторы Басшылықтың жеке тұлғалардың өтініштері және сұрау салулары бойынша Кеңсеге жауап ұсынуды талап ететін "баяндалсын", "хабарласын" деген және басқа да нақты мерзімдері көрсетілген белгісі бар тапсырмаларын бақылауға алады, бұл ретте өтініштер мен сұрау салуларға және карточкаларға "БАҚЫЛАУҒА АЛЫНДЫ" ("Взято на контроль") және "Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесіне жауаппен бірге қайтарылуға жатады" ("Подлежит возврату в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан вместе с ответом") деген мөртабандар қойылады.

      9. Кеңсенің құрылымдық бөлімшелеріне жіберілген Басшылықтың жеке және заңды тұлғалардың өтініштері және сұрау салулары бойынша тапсырмаларының орындалуын бақылау олардың басшыларына жүктеледі.

      Егер жеке немесе заңды тұлғаның өтінішін және сұрау салуын қарау Кеңсенің бірнеше құрылымдық бөлімшелеріне тапсырылса, онда қарарда бірінші көрсетілген не атауының тұсында "(жинақтау)" деген белгі тұрған бөлімше орындалуын бақылау үшін жауапты болып табылады.

      10. Басшылықтың нұсқауы бойынша жеке немесе заңды тұлғаның өтінішін және сұрау салуын қарау мерзімі ұзартылған жағдайда, ол қосымша бақылауға алынады, хаттың есеп карточкасының сырт жағына БҚҚБ-нің іс жүргізу және мұрағат секторы бұл туралы белгі қояды, тиісті түзету енгізіледі және электрондық құжат айналымы жүйесінің тіркеу-бақылау карточкаларының дерекқорына тиісті есепті деректер енгізіледі.

      11. Жеке тұлғалардың өтініштеріне Басшылық тапсырмаларының орындалу мерзімі күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын, ал қосымша зерделеуді және тексеру жүргізуді талап етпейтіндер күнтізбелік 15 (он бес) күннен аспайтын болып белгіленеді және олар Кеңседе тіркелген күннен бастап есептеледі.

      Егер жауапта өтініштерде қойылған мәселелерді іс жүзінде шешу бойынша қабылданған шаралар туралы деректер қамтылмаса, өтініштің қаралуы аяқталды деп санауға болмайды.

      Өтініштерді қосымша зерделеу немесе тексеру жүргізу қажет болған жағдайда оларды қарау мерзімі күнтізбелік 30 күннен аспай ұзартылуы мүмкін, бұл туралы қарау мерзімі ұзартылған кезден бастап күнтізбелік 3 күн ішінде өтініш берушіге хабарланады.

      Сұрау салуға жауаптар күнтізбелік 15 күн ішінде беріледі және олар Кеңседе тіркелген күннен бастап есептеледі.

      Сұрау салуға жауап беру кезінде қосымша зерделеуді немесе тексеруді жүргізу талап етілген жағдайда, Басшылық қарау мерзімін күнтізбелік 15 күннен аспайтын мерзімге бір рет ұзартуы мүмкін, бұл туралы қарау мерзімі ұзартылған кезден бастап 3 жұмыс күні ішінде өтініш берушіге хабарланады.

      Сұратылатын ақпаратты беру Кеңсенің құзыретіне кірмейтін сұрау салу ол келіп түскен күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде тиісті орталық және/немесе жергілікті атқарушы және/немесе өзге органға жіберіледі, бір мезгілде бұл туралы сұрау салуды жіберген өтініш беруші хабардар етіледі.

      Өтініштердің нәтижелері бойынша мынадай:

      1) өтінішті толық немесе ішінара қанағаттандыру туралы;

      2) мұндай шешім қабылдаудың негізділігімен өтінішті қанағаттандырудан бас тарту туралы;

      3) өтініштің мән-жайы бойынша түсініктеме беру туралы;

      4) өтінішті қарауды тоқтату туралы шешімдердің бірі қабылданады.

      "Ақпаратқа қол жеткізу туралы" 2015 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабында көзделген тәртіппен сұрау салуды қанағаттандырудан бас тартылады.

      12. Жеке немесе заңды тұлғаның өтінішін және сұрау салуын бақылаудан, әдетте, оның тапсырмасы бойынша қаралған лауазымды тұлғаның өзі алады, бұл ретте оның тиісті қарары өтінішті және сұрау салуды бақылаудан алу үшін негіздеме болып табылады.

      Бақылаудағы өтініштерге және сұрау салуларға жауаптар түскен кезде Кеңсенің олардың орындалуы үшін жауапты құрылымдық бөлімшелері өтініштерде және сұрау салуларда қойылған мәселелерді шешудің сапасы мен толықтығын зерделейді және Басшылыққа қарау нәтижелері туралы бақылаудан алу, орындау мерзімін ұзарту немесе басқа да іс-әрекеттер туралы ұсыныспен бірге баяндайды. Жеке және заңды тұлғалардың бақылаудан алынған өтініштері және сұрау салулары бойынша Кеңсенің құрылымдық бөлімшелеріндегі орындаушылар есеп карточкасындағы тиісті бағанды толтырады, одан кейін өтініштер мен сұрау салулар және оларға материалдар құрылымдық бөлімшенің ағымдағы мұрағатына есеп карточкаларымен бірге тапсырылады.

      13. Өтініш берушінің авторлығын белгілеу мүмкін болмайтын, қолы, оның ішінде электрондық цифрлық қолы қойылмаған, пошталық мекенжайы көрсетілмеген өтініштері және сұрау салулары анонимдік өтініштер және сұрау салулар деп саналады және оған мұндай өтініште және сұрау салуда дайындалып жатқан немесе жасалған қылмыстар туралы не мемлекеттік немесе қоғамдық қауіпсіздікке қауіп-қатер туралы мәліметтер қамтылатын және мұндай жағдайда іс жүргізу және мұрағат секторы зерделеп, БҚҚБ-нің меңгерушісіне баяндалғаннан кейін олардың құзыретіне сәйкес мемлекеттік органдарға жедел қайта жіберілетін жағдайларды қоспағанда, қаралуға жатпайды.

      Сондай-ақ мәселенің мән-жайы баяндалмаған өтініштер және сұрау салулар қаралуға жатпайды.

      14. Күнтізбелік жыл аяқталған соң жеке және заңды тұлғалардың қаралған өтініштері мен сұрау салулары және оларға барлық материалдар іске түзіледі және мұрағатқа тапсырылады.

      Анонимдік өтініштер және сұрау салулар іс жүргізу және мұрағат секторында зерделенеді және бір жыл сақталады, одан кейін актімен жойылады.

      15. Жеке және заңды тұлғалардың өтініштері және сұрау салулары мен оларға қатысты материалдар мұрағаттан Кеңсе қызметкерлеріне БҚҚБ-нің меңгерушісінің немесе оның орынбасарының рұқсатымен ғана беріледі.

      Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін және сұрау салуларын, азаматтардың өтініштерін және сұрау салуларын қарау туралы статистикалық деректер есепті кезеңдерде белгіленген тәртіппен ұсынылады.

      16. Жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдауды Кеңсе Басшысы бекіткен кестеге сәйкес бөлімдердің басшылары және Кеңсенің Өңірлік даму бөлімінің бас инспекторлары Кеңсенің Азаматтарды қабылдау бөлмесінде жүргізеді. Жеке қабылдау кестесі Кеңсенің Азаматтарды қабылдау бөлмесінің кіреберісіндегі ақпараттық тақтаға ілінеді.

      Азаматтарды қабылдаудың есебі өтініш берушінің тегі, аты, әкесінің аты, оның жұмыс орны, лауазымы, мекенжайы, өтініш пен сұрау салудың және тапсырманың қысқаша мазмұны және қарау нәтижелері көрсетіле отырып, карточкалар (2-қосымша) бойынша жүргізіледі.

      Егер өтініш немесе шағым қабылдау кезінде шешілмейтін болса, онда азаматтар көтеріп отырған мәселелер жазбаша түрде жазылады және онымен әрі қарай жұмыс істеу азаматтардың хаттарымен жұмыс сияқты жүргізіледі.

      17. Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін және сұрау салуларын қарау және оларға Басшылық тапсырмаларының орындалу мерзімдерін бақылауды Кеңсенің БҚҚБ-і жүзеге асырады.

      18. Орталық және жергілікті атқарушы органдардың басшылары мен олардың орынбасарлары жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдауды тікелей өздері басқаратын мемлекеттік органдарда жүргізеді.

  Жеке және заңды тұлғалардың
өтініштері мен сұрау салуларын қарау
және олардың орындалуын бақылау
тәртібі туралы нұсқаулыққа
1-қосымша

      (карточканың бет жағы)

Түскен өтінішті және сұрау салуды
ЕСЕПКЕ АЛУ КАРТОЧКАСЫ

      ТІРКЕУ

      _____________________________________________________________________

      Т.А.Ә. Тіркеу нөмірі Тіркелген күні

      Өтініш берушінің мекенжайы

      _____________________________________________________________________

      Өтініш және сұрау салу сипаттамасының коды

      _____________________________________________________________________

      Әлеуметтік жағдайы Өтініштің және сұрау салудың қысқаша түсініктемесі

      _____________________________________________________________________

      Ұсыныс, өтініш, шағым, үн қосу, сұрау салу

      Өтініш қай тілде жазылған

      Қарарды орындаушының шифрі

      _____________________________________________________________________

      (карточканың сырт жағы)

Күні

Өтінішті және сұрау салуды кім жіберді, кімге

Қолхат


      Істі сақтау/том:

      Орындалуы дейін ұзартылды

      Бақылаудан алынды:

      Тексерудің қорытындысы:

      Құрылымдық бөлімше бақылауға қойды:

  Жеке және заңды тұлғалардың
өтініштері мен сұрау салуларын қарау
және олардың орындалуын бақылау
тәртібі туралы нұсқаулыққа
1а-қосымша

      (талонның бет жағы)

ТАЛОН*

(түбіртек)

ТАЛОН

(корешок)(талонның нөмірі/номер талона)

Өтініш және сұрау салу/обращение и запрос

__________________________________

(өтініш берушінің тегі, аты-жөні

не атауы / фамилия, инициалы либо

наименование заявителя)

__________________________________

"__" _____ 20__ ж./г.

__________________________________

Өтінішті және сұрау салуды

қабылдаған қызметкердің лауазымы,

Т.А.Ә., қолы / должность, Ф.И.О.,

подпись сотрудника, принявшего

обращение и запрос

__________________________________

__________________________________

(қолы / подпись)

Талонды алушының қолы / подпись

получившего талон

____ "__" сағ/час "__" мин.

"__" _____ 20__ ж./г.

ТАЛОН*

(жыртылмалы талон)

ТАЛОН

(отрывной талон)(талонның нөмірі /номер талона)

Өтініш және сұрау салу/обращение и

запрос

__________________________________

(өтініш берушінің тегі, аты-жөні

не атауы / фамилия, инициалы либо

наименование заявителя)

__________________________________

қабылданды / принято. Қабылдаған /

принял (лауазымы, тегі және

аты-жөні / должность, фамилия и

инициалы)

__________________________________

__________________________________

(субъектінің атауы, мекенжайы және

қызметік телефоны / наименование

субъекта, адрес и служебный

телефон)

__________________________________

Ескертпе / примечание

Өтініш және сұрау салу бойынша

шешім Қазақстан Республикасының

заңнамалық актілерінде белгіленген

мерзімде қабылданатын болады.

Решение по обращению и запросу

будет принято в сроки,

установленные законодательными

актами Республики Казахстан.

"__" ____ 20__ ж./г.

___________________ (қолы/подпись)


      (талонның сырт жағы)

* Қазақстан Республикасы

Бас Прокурорының

2012 жылғы 14 маусымдағы

№ 66 бұйрығына қосымша

Жеке және заңды тұлғалардың

өтініштерін есепке алу ережесіне

3-қосымша

Интернет ресурстың мекенжайы:

http:\\service.pravstat.kz

Адрес Интернет ресурса:

http:\\service.pravstat.kz

1012 нөміріне SMS хабарлама

SMS сообщение на номер 1012

Станционарлық телефон арқылы

8 800-080-7777 нөміріне

Со станционарного телефона на номер

8 800-080-7777

Мобильді телефон арқылы 1414

нөміріне

С мобильного телефона на номер 1414

Ескертпе\примечание:

Барлық байланыс операторларына құны

15 теңге болатын SMS-хабарламаны

қоспағанда, аталған көрсетілетін

қызметтер тегін жүзеге асырылады.

Указанные услуги, за исключением

SMS-сообщения

стоимостью 15 тенге на все

операторы связи, осуществляются

бесплатно.


  Жеке және заңды тұлғалардың
өтініштері мен сұрау салуларын қарау
және олардың орындалуын бақылау
тәртібі туралы нұсқаулыққа
2-қосымша

      (карточканың бет жағы)

 КЕЛУШІЛЕРДІ ҚАБЫЛДАУДЫ ЕСЕПКЕ АЛУ КАРТОЧКАСЫ

20_жылғы "__"____________№________

(қабылданған күн)

Өтініш берушінің тегі, аты, әкесінің аты______________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Жұмыс орны және атқарып отырған лауазымы______________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Тұрғылықты мекенжайы__________________________________________

______________________________________________________________

Өтініштің қысқаша мазмұны_____________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Қабылдау жүргізген адамның тегі_______________________________

______________________________________________________________


      (карточканың сырт жағы)

Кімге және не тапсырылды, күні________________________________

______________________________________________________________

Өтінішті қарау нәтижелері_____________________________________

______________________________________________________________

Жауапты қашан және кім берді__________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________