2013-2015 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы

Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 23 қарашадағы № 54-V Заңы

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 33-б. қараңыз.

      1-бап. 2013 – 2015 жылдарға арналған республикалық бюджет тиісінше 12 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2013 жылға мынадай көлемдерде бекiтiлсiн:
      1) кiрiстер – 5 152 711 777 мың теңге, оның iшiнде:
      салықтық түсiмдер бойынша – 3 511 723 367 мың теңге;
      салықтық емес түсiмдер бойынша – 88 890 504 мың теңге;
      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 7 700 000 мың теңге;
      трансферттер түсiмдерi бойынша – 1 544 397 906 мың теңге;
      2) шығындар – 5 743 716 813 мың теңге;
      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 40 831 419 мың теңге, оның iшiнде:
      бюджеттiк кредиттер – 122 125 013 мың теңге;
      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 81 293 594 мың теңге;
      4) қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 158 721 629 мың теңге, оның iшiнде:
      қаржы активтерiн сатып алу – 167 531 629 мың теңге;
      мемлекеттiң қаржы активтерiн сатудан түсетiн түсiмдер – 8 810 000 мың теңге;
      5) тапшылық – -790 558 084 мың теңге немесе елдiң жалпы iшкi өнiмiнiң 2,3 пайызы;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 790 558 084 мың теңге.
      Ескерту. 1-бап жаңа редакцияда - ҚР 29.11.2013 N 146-V Заңымен (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі).
      2-бап. 2013 жылға арналған республикалық бюджетте Ресей Федерациясының «Байқоңыр» кешенiн пайдаланғаны үшін 17 480 000 мың теңге сомасында және әскери полигондарды пайдаланғаны үшін 3 767 472 мың теңге сомасында жалдау ақыларының түсiмдері көзделсiн.
      Ескерту. 2-бап жаңа редакцияда - ҚР 29.11.2013 N 146-V Заңымен (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі).
      3-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жiберiлетiн 2013 жылға арналған бюджетке түсетiн түсiмдердiң көлемi 4-қосымшаға сәйкес бекiтiлсiн.
      4-бап. Тиiстi бюджеттiң кiрiсiне мыналар есептелетiн болып белгiленсiн:
      1) бiрыңғай бюджеттiк сыныптаудың кiрiстер сыныптамасының «Пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салық» коды бойынша – жер қойнауын пайдаланушылардың роялти бойынша берешегі, сондай-ақ салық режімі тұрақтылығының кепілдіктері сақталатын жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша роялти;
      2) бiрыңғай бюджеттiк сыныптаудың кiрiстер сыныптамасының «Әлеуметтiк салық» коды бойынша – бұрын Зейнетақы қорына, Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталыққа, Мiндеттi медициналық сақтандыру қорына, Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына, Жұмыспен қамтуға жәрдемдесу қорына аударылып келген жарналар бойынша берешек, сондай-ақ бұрын автомобиль жолдарын пайдаланушылардың Жол қорына түсiп келген аударымдары.
      Бұл ретте, салық режімі тұрақтылығының кепілдіктері сақталатын жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша қызметті жүзеге асыратын салық төлеушілер жоғарыда көрсетілген аударымдарды немесе әлеуметтік салықты «Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес есептелген Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына аударымдардың сомасына азайтады;
      3) «Өндiрушiлер көтерме саудада өткізетін, өзi өндiретiн бензин (авиациялық бензиндi қоспағанда)» коды бойынша – бұрын Жол қорына түсiп келген бензиннен алынатын алым бойынша берешек;
      4) «Өндiрушiлер көтерме саудада өткізетін, өзi өндiретiн дизель отыны» коды бойынша – бұрын Жол қорына түсiп келген дизель отынынан алынатын алым бойынша берешек.
      5-бап. Жұмыс берушiлер еңбекке уақытша жарамсыздығы, жүктiлiгi мен босануы бойынша, бала туған кезде, жерлеуге есептеген, Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорынан төленiп келген жәрдемақы сомаларының аталған қорға аударымдардың есептелген сомасынан асып түсуi нәтижесiнде 1998 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша құралған терiс сальдо ай сайын жалақы қорының 4 пайызы шегiнде әлеуметтiк салық төлеу есебiне жатқызылады.
      6-бап. 2013 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерден, Алматы қаласының бюджетінен республикалық бюджетке бюджеттiк алып қоюлардың көлемi 121 056 185 мың теңге сомасында көзделсiн, оның iшiнде:
      Атырау облысынан – 44 225 473 мың теңге;
      Маңғыстау облысынан – 24 607 177 мың теңге;
      Алматы қаласынан – 52 223 535 мың теңге.
      7-бап. 2013 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiнен трансферттердiң түсiмдерi мыналарды:
      1) мыналар:
      көлік құралдарын мемлекеттік техникалық байқаудан өткізу жөніндегі функциялар мен өкілеттіктерді – 55 913 мың теңге;
      халықтың көші-қоны саласындағы функциялар мен өкілеттіктерді – 6 650 мың теңге;
      2) «Арлан» арнайы мақсаттағы бөлімшесін – 889 999 мың теңге;
      3) жедел ден қою арнайы жасағын – 1 457 943 мың теңге;
      4) республикалық маңызы бар мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары үшін қан, оның компоненттері мен препараттарын өндіру жөніндегі функцияларды – 908 556 мың теңге;
      5) жергілікті атқарушы органдардың:
      мемлекеттік сәулет-құрылыстық бақылау және лицензиялау мәселелері жөніндегі өкілеттіктерін – 754 640 мың теңге;
      педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру мәселелері жөніндегі өкілеттіктерін – 1 567 317 мың теңге;
      халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін ұйымдастыру жөніндегі өкілеттіктерін – 10 500 859 мың теңге – беруге байланысты көзделсін.
      Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiнен трансферттердiң көрсетілген сомаларының республикалық бюджетке түсiмдерi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi негiзiнде айқындалады.
      Ескерту. 7-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 24.06.2013 N 110-V (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      7-1-бап. 2013 жылға арналған республикалық бюджетте Алматы, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан облыстарының облыстық бюджеттерінен орта білім беруде жан басына шаққандағы қаржыландыруды енгізу бойынша сынамалауды өткізу үшін мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес орта білім беру ұйымдарында білім беру процесін жүзеге асыруға көзделген шығыстарды беруге байланысты 1 699 844 мың теңге сомасында трансферттердiң түсiмдері көзделсін.
      Ескерту. Заң 7-1-баппен толықтырылды - ҚР 24.06.2013 N 110-V (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      8-бап. 2013 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепiлдендірiлген трансферттiң мөлшерi 1 380 000 000 мың теңге сомасында көзделсiн.
      8-1-бап. 2013 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан көлік инфрақұрылымын дамытуға 25 500 000 мың теңге сомасында нысаналы трансферт көзделсін.
      Ескерту. Заң 8-1-баппен толықтырылды - ҚР 24.06.2013 N 110-V (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      9-бап. 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап:
      1) жалақының ең төменгi мөлшерi – 18 660 теңге;
      2) мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемiнiң мөлшерi – 9 330 теңге;
      3) зейнетақының ең төменгi мөлшерi – 19 066 теңге;
      4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтiк төлемдердi есептеу үшiн, сондай-ақ айыппұл санкцияларын, салықтар мен басқа да төлемдердi қолдану үшiн айлық есептiк көрсеткiш – 1 731 теңге;
      5) базалық әлеуметтiк төлемдердiң мөлшерiн есептеу үшiн ең төменгi күнкөрiс деңгейiнiң шамасы 18 660 теңге болып белгiленсiн.
      10-бап. Зейнетақы төлемдерін алушыларға бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы міндетті зейнетақы жарналарының нақты енгізілген міндетті зейнетақы жарналары мөлшерінде сақталуы жөніндегі  мемлекеттің кепілдіктерін алушының зейнетақы төлемдеріне құқықты иемденуі кезіндегі инфляцияның деңгейін ескере отырып орындау Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 002 «Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру» республикалық бюджеттік бағдарламасы бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен жүзеге асырылады.
      Ескерту. 10-бап жаңа редакцияда - ҚР 21.06.2013 N 106-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      11-бап. 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап әскери қызметшілерге (мерзiмдi қызметтегі әскери қызметшілерден басқа) және арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне тұрғын үйді күтіп-ұстауға және коммуналдық қызметтерге ақы төлеуге ақшалай өтемақының айлық мөлшерi 3 739 теңге сомасында белгiленсiн.
      12-бап. 2013 жылға арналған республикалық бюджетте республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана қаласының бюджетіне берiлетiн субвенциялар көлемi 865 844 050 мың теңге сомасында көзделсiн, оның iшiнде:
      Ақмола облысына – 53 074 025 мың теңге;
      Ақтөбе облысына – 32 805 572 мың теңге;
      Алматы облысына – 103 465 940 мың теңге;
      Шығыс Қазақстан облысына – 89 281 704 мың теңге;
      Жамбыл облысына – 87 075 850 мың теңге;
      Батыс Қазақстан облысына – 13 485 381 мың теңге;
      Қарағанды облысына – 58 562 240 мың теңге;
      Қостанай облысына – 51 166 230 мың теңге;
      Қызылорда облысына – 71 143 181 мың теңге;
      Павлодар облысына – 27 722 239 мың теңге;
      Солтүстiк Қазақстан облысына – 50 819 740 мың теңге;
      Оңтүстiк Қазақстан облысына – 220 321 863 мың теңге;
      Астана қаласына – 6 920 085 мың теңге.
      13-бап. Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне:
      1) көші-қон полициясының қосымша штат санын ұстауға, материалдық-техникалық жарақтандыруға;
      2) оралмандарды уақытша орналастыру орталығын және оралмандарды бейімдеу және ықпалдастыру орталығын күтіп-ұстауға және материалдық-техникалық жарақтандыруға;
      3) қылмыстық-атқару жүйесі мемлекеттік мекемелері жалпы білім беретін мектептерінің педагог қызметкерлері штат санының берілуіне байланысты;
      4) жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз етуге;
      5) режімдік стратегиялық объектілерге қызмет көрсетуді жүзеге асыратын штат санын ұстауға;
      6) жергілікті бюджеттер қаражаты есебінен ұсталатын ішкі істер органдары қызметкерлеріне арнаулы атағы үшін қосымша ақы мөлшерін арттыруға;
      7) эпизоотияға қарсы іс-шараларды жүргізуге;
      8) тұқым шаруашылығын қолдауға;
      9) мемлекеттік ветеринариялық ұйымдарды материалдық-техникалық жарақтандыруға;
      10) мал шаруашылығын дамытуға;
      10-1) ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған биоагенттердің (энтомофагтардың) және биопрепараттардың құнын арзандатуға;
      10-2) агроөнеркәсіптік кешен субъектілері үшін тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігін арттыруға;
      11) арнаулы әлеуметтік қызметтерді көрсетуге;
      11-1) жергілікті атқарушы органдардың штат санын ұлғайтуға;
      12) облыстық, аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеуге;
      13) метрополитенмен жолаушылар тасымалдарын субсидиялауға;
      14) мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алып қоюға;
      15) «Өңiрлердi дамыту» бағдарламасы шеңберiнде өңiрлердiң экономикалық дамуына жәрдемдесу жөнiндегi шараларды iске асыруға;
      16) мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға;
      17) «Бизнестiң жол картасы – 2020» бағдарламасы шеңберiнде өңiрлерде жеке кәсiпкерлiктi қолдауға;
      18) мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға;
      19) Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға;
      20) қорғаншыларға (қамқоршыларға) жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап-бағу үшін ай сайын ақша қаражатын төлеуге;
      21) техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындарының оқу-өндірістік шеберханаларын, зертханаларын жаңартуға және қайта жабдықтауға;
      22) мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін ұлғайтуға;
      23) өндірістік оқытуды ұйымдастыру үшін техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының өндірістік оқыту шеберлеріне қосымша ақы белгілеуге;
      24) үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге төленетін еңбекақыны арттыруға;
      25) техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарындағы білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсетуге;
      26) техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының оқытушыларына (мұғалімдеріне) жалақыдағы айырманы төлеуге;
      27) техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын ұлғайтуға;
      27-1) жаңадан iске қосылатын білім беру объектілерін күтіп-ұстауға;
      27-2) бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беруді жан басына шаққандағы қаржыландыруды сынамалауға;
      28) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге;
      28-1) жаңадан iске қосылатын денсаулық сақтау объектiлерiн күтіп-ұстауға;
      29) жергілікті деңгейде медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға;
      30) табиғатты қорғау іс-шараларын іске асыруға;
      31) ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық және оқшау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға;
      32) жаңадан іске қосылатын спорт объектілерін күтіп-ұстауға;
      33) спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін ұлғайтуға 2013 жылға арналған ағымдағы нысаналы трансферттердi бөлу және (немесе) оларды пайдалану тәртiбi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi негiзiнде айқындалады.
      Ескерту. 13-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 24.06.2013 N 110-V (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      14-бап. Мынадай:
      1) алып тасталды - ҚР 24.06.2013 N 110-V (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      2) ауыл шаруашылығын қолдауға берілетін кредиттер (лизинг) бойынша сыйақы мөлшерлемесін өтеу;
      3) ауыл шаруашылығы техникасының кредиттері (лизингі) бойынша сыйақының пайыздық мөлшерлемелерін арзандату;
      3-1) қаржылық сауықтыру үшін агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің кредиттік және лизингтік міндеттемелері бойынша сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау;
      4) кәсіптік стандарттарды әзірлеу және Қазақстан Республикасын әлеуметтік жаңғырту шеңберінде зерттеулер жүргізу;
      5) «Қарағандышахтатарату» республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берiлген, таратылған шахталар қызметкерлерiне келтiрiлген зиянды өтеу бағыттары бойынша iске асырылатын қаражатты бөлу және (немесе) оны пайдалану тәртiбi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi негiзiнде айқындалады.
      Ескерту. 14-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 24.06.2013 N 110-V (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      15-бап. Мынадай:
      1) облыстық бюджеттерді, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерін тұрғын үй құрылыс жинақтары жүйесі арқылы тұрғын үй жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуға кредиттеу;
      2) алып тасталды - ҚР 24.06.2013 N 110-V (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      3) инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу;
      4) коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу бағыттары бойынша іске асырылатын, «Қолжетімді тұрғын үй – 2020» бағдарламасы шеңберінде қаражатты бөлу және (немесе) оны пайдалану тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.
      Ескерту. 15-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 24.06.2013 N 110-V (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      16-бап. Мынадай:
      1) кәсіпкерлікке микрокредит беру үшін облыстық бюджеттерді кредиттеу;
      2) жобаларды іске асыру үшін банктердің кредиттері бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау;
      3) жаңа өндірістерді дамытуға гранттар беру;
      4) кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу – кәсіпкерлікке оқыту;
      5) қоныс аударуға субсидия беру;
      6) ағымдағы жайластыру бағыттары бойынша іске асырылатын, Моноқалаларды дамытудың 2012 – 2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде қаражатты бөлу және (немесе) оны пайдалану тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.
      17-бап. Жұмыспен қамту 2020 жол картасын іске асыруға арналған қаражатты бөлу және (немесе) оны пайдалану тәртiбi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi негiзiнде айқындалады.
      Ескерту. 17-бап жаңа редакцияда - ҚР 24.06.2013 N 110-V (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      18-бап. Азаматтардың денсаулығын сақтау мәселелері бойынша сектораралық және ведомствоаралық өзара іс-қимылды іске асыруға 2013 жылға арналған қаражатты бөлу Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi негiзiнде айқындалады.
      19-бап. Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру бойынша қаражатты бөлу Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.
      20-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2013 жылға арналған резервi 46 024 637 мың теңге сомасында бекiтiлсiн.
      Ескерту. 20-бап жаңа редакцияда - ҚР 29.11.2013 N 146-V Заңымен (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі).
      21-бап. 2013 жылға арналған республикалық бюджетте Азия даму қорына Қазақстанның донорлық жарнасын төлеу 780 000 мың теңге сомасында көзделсiн.
      22-бап. Алып тасталды - ҚР 24.06.2013 N 110-V (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      23-бап. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi шығындарының құрамында мемлекеттiк материалдық резервті қалыптастыруға және сақтауға республикалық бюджет кірістерінде жаңарту тәртібімен шығарылған материалдық құндылықтарды өткізуден түскен 800 000 мың теңге сомасындағы қаражатты көрсете отырып, 11 638 230 мың теңге сомасында қаражат көзделгені ескерілсін.
      Ескерту. 23-бап жаңа редакцияда - ҚР 24.06.2013 N 110-V (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      24-бап. Қарыз алушы қаза болған не ол қайтыс болды деп жарияланған жағдайда, мемлекеттік білім беру кредиттері және студенттік кредиттер бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің талаптары 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап тоқтатылады деп белгіленсін.
      25-бап. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 2013 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша таратылған заңды тұлғаларға мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындауға бөлінген кредиттер мен қаражат бойынша, Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын заңды тұлғалардың тізбесі және берешегінің көлемі бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің талаптары 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап тоқтатылады деп белгіленсін.
      26-бап. 2013 жылға арналған республикалық бюджетте Республикалық бюджет комиссиясының оң ұсынысы болған күннен бастап алты ай ішінде бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің жетіспейтін құжаттаманы табыс етуі туралы кейінге қалдыру шартымен бюджеттік инвестицияларды іске асыру көзделсін, ол аталған шарт сақталмаған кезде түзетілуге жатады.
      27-бап. 2013 жылға арналған республикалық бюджетте мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды өтеу және оларға қызмет көрсету үшiн 296 904 мың теңге көзделсiн.
      28-бап. 2013 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттiк кепiлдiктерiн беру лимитi 60 000 000 мың теңге мөлшерiнде белгiленсiн.
      29-бап. 2013 жылғы 31 желтоқсанға үкiметтiк борыш лимитi 4 770 600 000 мың теңге мөлшерiнде белгiленсiн.
      Ескерту. 29-бап жаңа редакцияда - ҚР 24.06.2013 N 110-V (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      30-бап. 2013 жылы мемлекеттiң кепiлгерлiк беру лимитi 50 000 000 мың теңге мөлшерiнде белгiленсiн.
      31-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің концессиялық міндеттемелерінің лимиті 2013 жылы қолданылмайды деп белгіленсін.
      32-бап. 2013 жылға арналған республикалық бюджеттi атқару процесiнде секвестрлеуге жатпайтын республикалық бюджеттiк бағдарламалардың тiзбесi 5-қосымшаға сәйкес бекiтiлсiн.
      2013 жылға арналған жергiлiктi бюджеттердi атқару процесiнде 6-қосымшаға сәйкес жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалар секвестрлеуге жатпайды деп белгiленсiн.
      33-бап. Осы Заң 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                          Н.НАЗАРБАЕВ

«2013 - 2015 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы»
Қазақстан Республикасының 
2012 жылғы 23 қарашадағы  
№ 54-V Заңына       
1-ҚОСЫМША        

2013 жылға арналған республикалық бюджет

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР 29.11.2013 № 146-V Заңымен (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Атауы

Cомасы,
мың теңге


Сыныбы


Iшкi сыныбы

1

2

3


I. Кірістер

5 152 711 777

1


Салықтық түсімдер

3 511 723 367

1


Табыс салығы

1 132 344 737

1

Корпоративтік табыс салығы

1 132 344 737

5


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 482 730 185

1

Қосылған құн салығы

1 237 031 100

2

Акциздер

33 051 218

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

203 561 375

4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

3 667 924

5

Ойын бизнесіне салық

5 418 568

6


Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар

880 038 465

1

Кеден төлемдерi

863 031 612

2

Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар

17 006 853

8


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

16 609 980

1

Мемлекеттік баж

16 609 980

2


Салықтық емес түсiмдер

88 890 504

1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

49 413 942

1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

4 959 150

3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

10 155 330

4

Мемлекет меншігіндегі, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

21 639

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24 699 342

6

Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар

244 496

7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

1 728 538

9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

7 605 447

2


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

1 662 971

1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

1 662 971

3


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

5 929

1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

5 929

4


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

15 458 753

1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

15 458 753

5


Гранттар

1 370 040

2

Қаржылық көмек

1 370 040

6Басқа да салықтық емес түсiмдер

20 978 869

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

20 978 869

3


Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

7 700 000

1


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

150 000

1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

150 000

2


Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

7 550 000

1

Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

7 550 000

4


Трансферттердің түсімдері

1 544 397 906

1


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан алынатын трансферттер

138 897 906

1

Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен алынатын трансферттер

138 897 906

4


Ұлттық қордан трансферттер

1 405 500 000

1

Республикалық бюджетке Ұлттық қордан трансферттер

1 405 500 000


II. Шығындар

5 743 716 813

1


Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

284 029 138

101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

3 906 153

001

Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

3 041 760

002

Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерін болжамды-талдамалық қамтамасыз ету

208 824

003

Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану

223 679

005

Ведомстволық бағыныстағы мекемелердің күрделі шығыстары

115 186

006

Қоғамның рухани-имандылық тұрғысынан қайта түлеуін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14 740

007

Орталық коммуникациялар қызметінің жұмысын қамтамасыз ету

301 964

102


Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы

9 728 225

001

Қазақстан Республикасы Парламентінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

9 350 766

004

Қазақстан Республикасы Парламенті ШБ-ң күрделі шығыстары

332 245

090

Заң жобаларын әзірлеу бойынша әлеуметтік зерттеулер

45 214

104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

3 365 822

001

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 637 212

002

Мемлекеттік органдарда және мекемелерде ақпаратты техникалық қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

52 849

004

Ведомстволық бағыныстағы мекемелердің күрделі шығыстары

301 478

005

Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік органдар мен мекемелердің мамандарын даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер

33 894

011

Назарбаев орталығының қызметін қамтамасыз ету

1 340 389

106


Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық

69 288

001

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуы жөніндегі қызметтер

68 856

002

Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталықтың күрделі шығыстары

432

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

16 081

002

Елдің қоғамдық тәртіп саласындағы саяси мүдделерін қамтамасыз ету

16 081

204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

37 071 013

001

Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

5 678 979

003

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын делимитациялау және демаркациялау

208 087

004

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің күрделі шығыстары

989 074

005

Шетелдік іссапарлар

2 602 146

008

Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету

79 554

009

Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдіктерін орналастыру үшін шетелде жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алу және салу

2 738 025

010

Шетелде Қазақстан Республикасының мүддесін білдіру

19 172 429

013

Халықаралық ұйымдарда, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа органдарында Қазақстан Республикасының мүддесін білдіру

225 193

017

Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға, өзге де халықаралық және басқа органдарға қатысуы

5 377 526

214


Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

8 062 685

007

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулерді іске асыруды қамтамасыз ету

232 843

008

Өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру

585 175

028

Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу

7 244 667

215


Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi

32 007 459

024

Жеке және заңды тұлғаларға «жалғыз терезе» қағидаты бойынша мемлекеттік қызмет көрсету жөніндегі халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін ұйымдастыру

14 847 623

025

Байланыс операторларының басқару жүйесін және желілердің мониторингін сүйемелдеу

4 287 206

027

Қазақстан Республикасының орбиталдық-жиілік ресурсын халықаралық-құқықтық қорғау және үйлестіру

125 638

036

Ақпараттық-коммуникациялық желілердің мониторингі жүйесін сүйемелдеу

255 938

039

Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету

7 644 419

040

Мемлекеттік органдардың ақпараттық инфрақұрылымын құру

1 588 940

042

Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің ақпараттық технологияларды қолдану тиімділігін бағалауды жүргізу жөніндегі қызметтері

56 250

043

«Е-лицензиялау» мемлекеттік деректер базасын дамыту

884 692

044

«Қазақстан Республикасы Үкіметінің мобильдік кеңсесі» ақпараттық жүйесін құру

307 248

050

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

1 759 505

052

Авариялар мен апаттар кезінде шұғыл шақыру ақпараттық жүйесін құру

250 000

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

66 326 980

001

Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын қамтамасыз ету және оның атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

51 120 935

002

Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитiн жүзеге асыру

18 480

003

Тарату және банкроттық рәсiмдердi жүргiзу

76 570

009

Кинология орталығының қызметтері

125 075

014

Кеден қызметін жаңғырту

1 706 280

016

Жекешелендiру, мемлекеттік мүлiктi басқару, жекешелендiруден кейiнгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

524 402

019

Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

12 890

021

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгінің күрделі шығыстары

1 617 328

023

Кедендiк сараптама жүргізу

26 697

025

Оқу-әдiстемелiк орталығының қызметтері

83 262

026

Кедендік бақылау және кедендік инфрақұрылым объектілерін салу

750 109

027

Меншікке мониторинг жүргізу және оның нәтижелерін пайдалану

251 997

031

«КААЖ» және «Электрондық кеден» ақпараттық жүйесін құру

225 444

033

«Электрондық мемлекеттік сатып алу» автоматтандырылған интеграцияланған ақпараттық жүйесін жаңғырту

1 787 084

036

Салық заңнамасын өзгертуге байланысты салық органдарының ақпараттық жүйелерін жаңғырту

1 291 240

040

Салық органдарының ақпаратты қабылдау және өңдеу орталықтарын құру

144 001

061

«е-Қаржымині» интеграцияланған автоматтандырылған ақпараттық жүйесін жасау

1 447 493

064

«Электрондық шот-фактуралар» ақпараттық жүйесін құру

883 000

067

Саяси партияларды қаржыландыру

3 716 305

070

«Байқоңыр» кешенінің жалға алынған мүлігін есепке алу

24 609

072

Салық әкімшілігін жүргізуді реформалау

210 816

073

Қазынашылықтың интеграцияланған ақпараттық жүйесін дамыту және «Қазынашылық-клиент» компонентін құру

25 019

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

257 944

222


Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

7 020 918

001

Экономика және сауда саясатын, мемлекеттік жоспарлау мен басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметтер

3 919 946

003

Бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізу

58 863

005

Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыруды жетілдіру жөніндегі қызметтер

47 823

006

Бюджеттік инвестициялар және концессия мәселелері бойынша құжаттаманы бағалау және сараптау

387 223

008

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттiң қатысуы арқылы бюджеттiк инвестициялардың іске асырылуына мониторинг жүргізу

31 407

010

Қазақстан Республикасының егемен кредиттік рейтингін қайта қарау мәселелері бойынша халықаралық рейтингтік агенттіктерімен өзара іс-қимыл

32 663

011

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулерді іске асыруды қамтамасыз ету

1 133 993

012

Мемлекеттік басқаруды жетілдіру

281 500

015

Сауда саясатын іске асыру жөніндегі қызметтер

502 340

016

Астана экономикалық форумын өткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

375 005

017

Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің күрделі шығыстары

85 698

020

Қазақстан Республикасын әлеуметтік жаңғырту шеңберінде зерттеулер жүргізу

164 457

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

40 002 253

014

Мемлекеттік сыйлықтар және стипендиялар

107 028

015

Ғылымды қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары

827 966

055

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет

32 173 753

130

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру

6 893 506

406


Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi

1 620 509

001

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету

989 408

003

Қаржылық бақылау органдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

121 930

004

Қаржылық бұзушылықтарды зерттеу

168 224

005

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің күрделі шығыстары

83 727

006

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің интеграцияланған ақпараттық жүйесін құру

257 220

606


Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгi

8 733 237

001

Статистикалық қызмет саласында және салааралық үйлестіруде мемлекеттік статистиканы реттеу жөніндегі қызметтер

5 927 692

002

Статистикалық деректерді жинау және өңдеу жөніндегі қызметтер

1 380 241

007

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары

264 704

009

Статистикалық деректерді тарату жөніндегі қызметтер

69 035

011

«е-Статистика» интеграцияланған ақпараттық жүйесін құру және дамыту

551 624

012

Қазақстан Республикасының ұлттық статистика жүйесін нығайту

539 941

608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

2 031 180

001

Мемлекеттік қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттiк саясатты қалыптастыру және іске асыру

1 053 825

005

Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу жөніндегі қызметтер

152 687

009

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің күрделі шығыстары

54 360

013

«Е-қызмет» персоналды басқарудың интеграциялық ақпараттық жүйесін құру

714 938

015

Мемлекеттік қызмет саласында ғылыми зерттеулер жүргізу және ғылыми-қолданбалы әдістемелер әзірлеу

30 000

016

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызметінің жаңа моделі тұжырымдамасын іске асыру бойынша сараптамалық қолдау

25 370

637


Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi

284 484

001

Қазақстан Республикасы Конституцияның республика аумағында жоғары тұруын қамтамасыз ету

276 877

002

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің күрделі шығыстары

7 607

690


Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

839 026

001

Сайлау өткізуді ұйымдастыру

492 481

002

Сайлау өткізу

334 985

003

Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының күрделі шығыстары

11 560

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

62 943 825

001

Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды тұлғаларының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27 628 855

009

Мемлекеттік органдар үшін автомашиналар паркін жаңарту

176 000

017

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының күрделі шығыстары

34 050 627

024

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының күрделі шығыстары

1 088 343

2


Қорғаныс

383 504 027

202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi

60 034 835

001

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру жөніндегі қызметтер

8 724 802

002

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою

35 013 914

003

Төтенше жағдайлардан қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

7 809 474

004

Өрт қауіпсіздігі саласында сынақтарды талдау және жүргізу

12 711

005

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің күрделі шығыстары

511 007

007

Мемлекеттік органдар мен мекемелер мамандарын төтенше жағдай ахуалында іс-әрекет жасауға даярлау

22 133

008

Әскери қызметкерлерге тұрғын үй алу

151 587

009

Төтенше жағдайлар саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

74 052

011

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерінің күрделі шығыстары

5 396 936

016

Төтенше жағдайлар және азаматтық қорғаныс корпоративтік ақпараттық-коммуникациялық жүйесін құру

1 145 238

017

Төтенше жағдайлар министрлігі жүйесінің мамандарын шетелдік оқу орындарында даярлау

66 440

020

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне халықты, объектілер мен аумақтарды дүлей табиғи зілзалалардан қорғау жөніндегі жұмыстарды жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы даму трансферттері

999 503

022

Тәуекелдерді бағалау, дүлей зілзалалардың алдын алу және оларға ден қою жөніндегі ұлттық әлеуетті күшейту

107 038

208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

318 001 707

001

Қорғанысты және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі қызметтер

2 068 803

002

Қарулы Күштердің автоматтандырылған басқару жүйесін құру

7 606 070

004

Қарулы Күштердің объектілерін салу

14 914 804

006

Салааралық мемлекеттік бағдарлама шеңберінде қару-жарақ, әскери және өзге де техниканы, байланыс жүйелерін жаңғырту, қалпына келтіру және сатып алу

92 301 486

007

Қарулы Күштерді тылдық қамтамасыз ету

31 851 187

009

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерінің күрделі шығыстары

692 067

010

Арнайы қызметті қамтамасыз ету

9 085 112

013

Сыртқы саяси мүдделерді қамтамасыз ету

737 155

014

Әскери қызметшілердің тәрбиелік және моральдық психологиялық даярлығын арттыру

440 074

015

Әскер жасына дейінгілерді әскери-техникалық мамандықтар бойынша даярлау

337 839

016

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің күрделі шығыстары

16 274 918

019

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік әзірлігін арттыру

138 568 392

021

Әскери қызметшілерді тұрғын үймен қамтамасыз ету

2 938 858

090

Қорғаныс саласындағы зерттеулер

184 942

678Қазақстан Республикасы Республикалық ұланы

5 467 485

001

Күзетiлетiн адамдардың, объектiлердiң қауiпсiздiгiн және дәстүрлi рәсiмдердiң орындалуын қамтамасыз етуге қатысу

5 353 488

002

Республикалық ұланның даму бағдарламасы

113 997

3


Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

511 838 346

104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

658 376

003

Мемлекеттік мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету

658 376

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

222 128 668

001

Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында мемлекеттік саясаттың іске асырылуын ұйымдастыру және айқындау жөніндегі қызметтер

50 984 064

003

Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

269 708

004

Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша ішкі әскерлердің қызметтері

43 450 350

005

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

669 923

007

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік және қылмыстық-атқару жүйесі объектілерін салу, реконструкциялау

6 541 255

009

Облыстық бюджеттерге және Алматы қаласының бюджетіне қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

1 049 603

010

Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 967 593

015

Жеке куәлік құжаттарын дайындау

7 287 583

016

Жүргізуші куәліктерін, көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттар, нөмір белгілерін дайындау

3 785 037

017

Жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру

9 014 370

018

Ақы төлеуден босатылған адамдарға адвокаттар көрсететін заңгерлік көмекке ақы төлеу

575 962

020

Нашақорлықтың және есірткі бизнесінің алдын алу жөніндегі қызметтер

52 111

022

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің күрделі шығыстары

5 373 632

024

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ведомстволық бағынысты мекемелерінің күрделі шығыстары

3 946 327

025

Заңсыз сақталған қаруды, оқ-дәрілерді және жарылғыш заттарды ерікті түрде өтемді тапсыруды ынталандыру

408 937

027

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі ішкі әскерлерінің күрделі шығыстары

14 171 292

033

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көші-қон полициясының қосымша штат санын ұстауға, материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 212 995

035

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне оралмандарды уақытша орналастыру орталығын және оралмандарды бейімдеу және ықпалдастыру орталығын күтіп-ұстауға және материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

25 457

040

Сотталғандарды, күдіктілерді және айыпталушыларды ұстау

32 588 710

041

Қылмыстық-атқару жүйесі органдарының және мекемелерінің күрделі шығыстары

4 754 572

043

Шығыс Қазақстан облысының облыстық бюджетіне Солнечный кентінде қазандық салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

435 117

045

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз етуге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

600 616

046

Алматы қаласының бюджетіне метрополитенде қоғамдық тәртіпті және қоғамдық қауіпсіздікті күзетуді қамтамасыз ету бойынша Алматы қаласының ІІД қосымша штат санын ұстауға берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

202 634

047

Облыстық бюджеттерге, Алматы қаласының бюджетіне режимдік стратегиялық объектілерге қызмет көрсетуді жүзеге асыратын штат санын ұстауға берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

176 877

049

Қызметтік ғимараттар кешенін салу

28 815

050

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті бюджеттер есебінен ұсталатын ішкі істер органдарының қызметкерлеріне арнаулы атақтары үшін қосымшаақы мөлшерін арттыруға берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

13 265 938

051

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ақпараттық жүйелерін дамыту

505 125

052

Алматы облысының облыстық бюджетіне Алматы облысында өңірлік процессинтгік орталық құруға берілетін нысаналы даму трансферттері

130 383

054

Облыстық бюджеттерге Қазақстан Республикасының шағын қалаларын жедел басқару орталықтарының бағдарламалық-ақпараттық кешендерін құруға берілетін нысаналы даму трансферттері

570 000

055

Ақмола облысының бюджетіне Щучье-Бурабай курорттық аймағының ішкі істер органдарының бөліністерін материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

42 000

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

41 682

221


Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

25 479 444

001

Мемлекеттің қызметін құқықтық қамтамасыз ету

8 215 446

002

Сот сараптамаларын жүргізу

2 180 042

005

Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі

307 778

006

Нормативтік құқықтық актілердің, халықаралық шарттардың жобаларына,заң жобаларының тұжырымдамаларына ғылыми сараптама

1 457 999

007

Зияткерлік меншік құқықтарын қорғау

5 448

009

Құқықтық насихат

477 031

013

Сот актілерінің орындалуын қамтамасыз ету

4 043 250

016

Тәркіленген және тыйым салынған мүлікті бағалау, сақтау және сату

96 145

022

Әділет органдарының күрделі шығыстары

1 704 031

047

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау, сот немесе төрелік талқылаулар перспективаларын бағалау және жер қойнауын пайдалануға келісімшарттар және инвестициялық шарттар жобаларының құқықтық сараптамасы

6 027 054

050

Қазақстанда құқық қорғау тетіктерін жетілдіру және БҰҰ әмбебап кезеңдік шолу ұсынымдарын тиімді іске асыру

39 370

055

Қазақстан Республикасы Заң шығару институтының қызметін қамтамасыз ету

329 421

057

Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкін құру

314 711

058

Атқарушылық іс жүргізу органдарының автоматтандырылған ақпараттық жүйесін құру

281 718

410


Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi

162 511 361

001

Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

154 524 268

002

Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы

7 987 093

411


Қазақстан Республикасы «Сырбар» сыртқы барлау қызметі

9 785 571

001

Сыртқы барлауды қамтамасыз ету

9 785 571

501


Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

29 903 614

001

Жоғарғы сот органының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін соттық қорғауды қамтамасыз етуі

2 073 508

003

Сот процесіне қатысушы тұлғалардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

34 760

004

Судьяларды тұрғын үймен қамтамасыз ету

700 404

007

Сот билігінің жергілікті органдарының сот төрелігін іске асыруын қамтамасыз етуі

23 212 544

009

Сот жүйесі органдарының күрделі шығыстары

724 545

012

Сот жүйесі органдарының объектілерін салу

2 796 717

013

Қазақстан Республикасында медиация институтын енгізу

17 250

014

Сот құжаттарының электрондық мұрағатын құру

343 886

502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

29 422 601

001

Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға тәуелді актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

20 586 390

002

Криминалдық және жедел есеп жүргізу жөніндегі мемлекетаралық ақпараттық өзара іс-қимыл

1 442

004

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының күрделі шығыстары

930 800

006

Мемлекеттік органдарды, заңды тұлғаларды құқықтық статистика және арнайы есептер саласындағы есепке алу, статистикалық ақпараттармен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

4 102 701

008

Прокуратура органдары үшін объектілер салу, реконструкциялау

2 015 017

009

Қылмыстық процестерге қатысушы тұлғалардың құқықтары мен бостандықтарының қорғалуын қамтамасыз ету

39 780

010

Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнайы мемлекеттік органдары үшін ақпарат алмасу жүйесін құру

300 272

011

Адвокаттардың тергеуге дейін және тергеуде заңгерлік көмек көрсетуі

3 043

012

Астана қаласының бюджетіне Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының әкімшілік ғимаратын салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

758 000

013

«Мемлекеттің алдында міндеттемелері бар адамдардың «Шектеу» бірыңғай деректер банкін» ақпарат жүйесін құру

685 156

618


Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы)

17 781 520

001

Қоғамдық қатынастардағы және экономикалық қылмыстағы жемқорлық деңгейін төмендету

11 593 897

002

Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

366 240

005

Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің (қаржы полициясының) күрделі шығыстары

1 305 478

007

Қаржы полициясы органдарының жедел-іздестіру қызметі

4 027 428

008

Бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық-телекоммуникациялық жүйені дамыту

472 237

018

Адвокаттардың тергеуге дейін және тергеуде заңгерлік көмек көрсетуі

16 240

680


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Күзет қызметi

14 167 191

001

Мемлекеттер басшылары мен жекелеген лауазымды адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету

9 896 334

002

Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметін дамыту бағдарламасы

4 270 857

4


Бiлiм беру

445 757 544

104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

44 254 608

008

Шетелдік мамандарды тарта отырып, біліктілікті арттыру үшін мемлекеттік қызметшілерді оқыту бойынша қызметтер көрсету

68 500

009

«Назарбаев Университеті» ДБҰ-на нысаналы салым

44 186 108

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

7 883 944

021

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі жүйесіндегі білім

7 868 279

042

Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне қылмыстық-атқару жүйесі мемлекеттік мекемелерінің жалпы білім беретін мектептері педагог қызметкерлерінің штат санының берілуіне байланысты берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

15 665

202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi

705 869

006

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

705 869

208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

10 202 798

005

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру

367 837

011

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

9 147 362

017

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

687 599

212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

3 254

007

Ауыл шаруашылығы саласындағы білім беру объектiлерін салу және реконструкциялау

3 254

214


Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

163 772

005

Кәсіпкерлік саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлердің біліктілігін арттыру

163 772

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

350 113 267

001

Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

3 733 194

002

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

2 519 888

004

Ғылыми зерттеулерді коммерцияландыру жобасы бойынша инновациялық жүйенің желілерін дамыту

1 856 762

005

Білім және ғылым объектілерін салу және реконструкциялау

8 873 003

008

Білім беру жүйесін әдістемелік қамтамасыз ету

2 819 374

009

Дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

14 739 681

010

Республикалық мектеп олимпиадаларын, конкурстар, мектептен тыс республикалық маңызы бар іс-шаралар өткізу

565 393

011

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

42 380 506

012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға және Алматы облысының облыстық бюджетіне, Алматы қаласының бюджетіне білім беру объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту үшiн берілетін нысаналы даму трансферттерi

54 595 171

017

Мәдениет пен өнер саласында мамандар даярлау

4 109 952

020

Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

89 435 974

023

Мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

12 599 670

028

«Болашақ» бағдарламасы шеңберінде шетелдегі жоғары оқу орындарында мамандар даярлау

16 160 910

031

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 926 530

033

Қазақстан Республикасы азаматтарының қазақ тілін білу деңгейін бағалау және білім сапасына сырттай бағалау жүргізу

1 684 162

035

Білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары

2 688 218

036

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің күрделі шығыстары

27 587

044

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қорғаншыларға (қамқоршыларға) жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап-бағу үшін ай сайын ақша қаражатын төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

4 135 960

045

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындарының оқу-өндірістік шеберханаларын, зертханаларын жаңартуға және қайта жабдықтауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 410 497

049

Балалар мен оқушы жастарға адамгершілік-рухани білім беру

84 151

050

Сенім білдірілген агенттердің білім беру кредиттерін қайтару жөніндегі қызметтеріне ақы төлеу

133 094

052

Орта және техникалық кәсіптік білім беру ұйымдарында электрондық оқыту жүйесін енгізу

4 799 323

053

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымшаақы мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

10 548 984

054

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне өндірістік оқытуды ұйымдастыру үшін техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының өндірістік оқыту шеберлеріне қосымша ақы белгілеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 373 658

057

«Кәсіпқор» холдингі» АҚ қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 813 339

060

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДБҰ-на нысаналы салым

39 455 449

062

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілігін арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 361 371

064

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және "Назарбаев университеті" ДБҰ қызметін ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

8 197 082

065

Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі операторының қызметіне ақы төлеу

103 522

074

Техникалық және кәсіптік білімді жаңғырту

1 234 053

075

Астана қаласының бюджетіне Ломоносов атындағы ММУ филиалы үшін Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті жатақханасының және Назарбаев Зияткерлік мектептерінің құрылыстарына жер учаскелерін алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

282 649

079

Алматы облысының облыстық бюджетіне Еңбекшіқазақ ауданының Есік қаласындағы көздерінің көру проблемалары бар балаларға арналған мектеп-интернатты ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

177 108

080

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарындағы білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсетуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

6 168 309

083

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының оқытушыларына (мұғалімдеріне) жалақыларындағы айырманы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

756 893

084

Астана қаласының бюджетіне білім беру объектілерін салуға жер учаскелерін алып қоюға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

455 714

085

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандарды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

984 336

088

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын білім беру объектілерін күтіп-ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

390 862

089

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімді жан басына шаққандағы қаржыландыруды сынақтан өткізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 512 075

090

Оператордың жан басына шаққандағы қаржыландыру жөнінде көрсететін қызметтеріне ақы төлеу

17 100

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

1 763

226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

26 827 368

002

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

639 595

003

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

24 625 501

014

Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

1 289 268

024

Денсаулық сақтау жүйесіндегі мемлекеттік білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары

273 004

233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

11 803

023

Техникалық реттеу және метрология саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

11 803

235


Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

23 556

013

Мемлекеттік мәдениет ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

23 556

601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

207 565

017

Ғарыш саласындағы мамандарды қайта даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды ұйымдастыру

207 565

608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

1 374 265

003

Шетелдік оқытушыларды тарта отырып, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру бойынша қызметтер көрсету

89 966

004

Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру

1 284 299

618


Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы)

978 915

004

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

978 915

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

101 861

011

Медицина ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

101 861

696


Қазақстан Республикасы спорт және дене шынықтыру істері агенттігі

2 904 699

002

Спорттағы дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

2 394 800

003

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

509 899

5


Денсаулық сақтау

495 104 260

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

6 154 067

014

Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу жөніндегі қызметтер

2 296 690

039

Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

3 857 377

208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

4 796 675

008

Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету

4 796 675

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

441 402

019

Балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру

441 402

226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

477 869 188

001

Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

12 387 274

005

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтау объектілерін салуға және реконструкциялауға және Алматы облысының облыстық бюджетіне, Алматы қаласының бюджетіне денсаулық сақтау объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейтуге берілетін нысаналы даму трансферттерi

49 039 662

006

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету

11 190 306

007

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 415 022

008

Арнайы медицина резервін сақтау

31 035

009

Алматы қаласының бюджетіне сейсмотұрақтылығы күшейтілетін денсаулық сақтау объектілерін күрделі жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

972 029

010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

153 168 627

013

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің күрделі шығыстары

348 410

016

Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

516 273

017

Сот-медицина сараптамасы жөніндегі қызметтер

2 344 422

018

Денсаулық сақтау саласындағы тарихи мұра құндылықтарын сақтау жөніндегі қызметтер

10 473

019

Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін құру

1 446 098

021

Республикалық деңгейде мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары

5 027 302

027

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан iске қосылатын денсаулық сақтау объектiлерiн ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

313 148

029

Денсаулық сақтау жүйесін реформалау

3 860 145

031

Аурухананы басқару саласындағы халықаралық стандарттарды енгізу

2 049 637

036

Жергілікті деңгейде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету

204 871 419

038

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергiлiктi деңгейде медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

14 961 726

103

Азаматтардың денсаулығын сақтау мәселелері бойынша сектораралық және ведомствоаралық өзара іс-қимыл

13 902 580

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

13 600

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

5 842 928

003

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы

145 028

004

Азаматтардың жекелеген санаттарына медициналық көмек көрсету

5 015 305

005

Медициналық ұйымдарды техникалық және ақпараттық қамтамасыз ету

73 591

016

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының медициналық ұйымдарының күрделі шығындары

609 004

6


Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 329 072 007

213


Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi

1 329 072 007

001

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қон саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

3 356 395

002

Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру

1 076 767 304

003

Арнайы мемлекеттік жәрдемақылар

80 549 228

004

Азаматтардың жекелеген санаттарына төленетін біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар

80 689

005

Балалы отбасыларға берiлетiн мемлекеттiк жәрдемақылар

64 308 502

006

Оралмандарға әлеуметтiк көмек көрсету

155 329

007

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

73 197

008

Жұмыспен қамту және кедейшілік базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

245 855

009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтiк қамсыздандыру объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

1 976 788

010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 267 944

011

Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 377 833

013

Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда сот мемлекетке жүктеген адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу

301 152

014

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгiнің күрделі шығыстары

386 831

015

Республикалық деңгейде әлеуметтік қорғау ұйымдарының күрделі шығыстары

754 792

016

Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек көрсетуді әдіснамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

87 314

021

Халықаралық стандарттарға сәйкес халықты әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру

42 843

027

Оралмандарды тарихи отанына қоныстандыру және бастапқы бейімдеу

40 621

028

Әлеуметтік-еңбек саласы кадрларының біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер

16 422

033

Әлеуметтік-еңбек саласының бірыңғай ақпараттық жүйесін және Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтың автоматтандырылған ақпараттық жүйесін дамыту

75 000

034

Шығыс Қазақстан облысының облыстық бюджетіне жаңадан іске қосылатын әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

71 319

128

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру

78 956 038

145

Кәсіби стандарттарды әзірлеу

180 611

7


Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

196 274 837

214


Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

193 450 337

022

Әлеуметтік сала және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы объектілерінде энергия үнемдеу іс-шараларын жүргізу

360 000

023

Инженерлік желілердің техникалық жағдайына бағалау жүргізу

250 000

025

Қарағанды облысының облыстық бюджетіне Приозерск қаласының инфрақұрылымын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

257 011

026

Инвестиция негіздемелерін әзірлеу

1 520 000

030

Тұрғын үй шаруашылық саласы мамандарының біліктілігін арттыру

175 000

031

Шағын елді мекендер үшін тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту және басқару моделін әзірлеу және сынақтан өткізу

74 768

033

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері

41 134 381

034

Астана, Алматы және Ақтөбе қалаларында тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықтың энергия тиімділігі орталықтарын құру

2 596 729

035

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

48 674 842

037

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері

27 500 000

038

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық шаруашылықты дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

14 618 140

039

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қалалар мен елді мекендерді абаттандыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

6 777 906

040

Алматы облысының бюджетіне тұрғын үйлерді және инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды салу, жобалау үшін уәкілетті ұйымның жарғылық капиталын қалыптастыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

10 663 600

041

Облыстық бюджеттерге ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

34 448 111

044

Ақмола облысының бюджетіне Щучье-Бурабай курорттық аймағын сумен жабдықтау, су бұру және жылумен жабдықтау желілерін салуға және реконструкциялауға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi

395 350

048

Астана қаласының бюджетіне ботаникалық бақтың құрылысы үшін жер учаскелерін сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

4 004 499

215


Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi

2 800 000

033

Облыстық бюджеттерге мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алып қоюға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 800 000

234


Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi

24 500

040

Қатты тұрмыстық қалдықтар бойынша инвестиция негіздемелерін әзірлеу

24 500

8


Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

93 974 857

101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

151 910

004

Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау

151 910

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

1 679 266

003

Ғылыми-тарихи құндылықтарға қолжетімділікті қамтамасыз ету

13 286

006

Ғылыми, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз ету

748 819

040

Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар жүргізу

917 161

226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

14 998

020

Республикалық маңызы бар кітапханаларда ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14 998

233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

2 558 934

056

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне туризм объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

2 275 000

073

Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру

283 934

235


Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

57 042 765

001

Мәдениет және ақпарат саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

666 386

002

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің күрделі шығыстары

20 000

003

Мәдениет және ақпарат саласындағы қайраткерлерді ынталандыру

40 430

004

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

1 199 699

005

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

223 840

006

Мәдениет және ақпарат саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары

1 474 767

007

Ұлттық фильмдер шығару

3 437 281

008

Әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шаралар өткізу

1 402 739

009

Театр-концерт ұйымдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 799 366

010

Тарихи-мәдени мұраларды сақтауды қамтамасыз ету

1 509 728

011

Ішкі саяси тұрақтылық және қоғамдық келісім саласында мемлекеттік саясатты жүргізу

846 533

012

Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін жаңғырту, салу

884 726

014

Қазақ халқының мәдени мұрасын зерделеуді жинақтау және жүйелеу

47 400

015

Республикалық маңызы бар көпшілік кітапханаларында ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету

1 056 713

016

Мәдениет объектілерін салу, реконструкциялау

70 670

017

Астана қаласының бюджетіне «Опера және балет театры» ЖШС жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері

828 956

018

Әлеуметтiк маңызы бар әдебиет түрлерiн басып шығару

1 116 760

019

Мұрағат құжаттары мен баспа мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету

453 480

020

Нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күресті насихаттау

10 039

021

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

34 953 252

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

3 558 138

006

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

383 626

015

Щучье-Бурабай курорттық аймағының инфрақұрылымын дамыту

3 174 512

696


Қазақстан Республикасы спорт және дене шынықтыру істері агенттігі

28 968 846

001

Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

469 170

004

Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерін дамытуды қолдау

217 414

005

Жоғары жетістіктер спортын дамыту

14 526 455

006

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне, жаңадан іске қосылатын спорт объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

255 655

007

Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының күрделі шығыстары

288 085

008

Қазақстан Республикасы спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің күрделі шығыстары

12 376

009

Спорт саласындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

8 157

010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымшаақы мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

8 382

011

Спорт саласындағы бюджеттік инвестициялар

8 000 000

012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорт объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

2 132 509

013

Алматы қаласының бюджетіне спорт объектілерінің құрылысына жер учаскелерін алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 047 906

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

2 737

9


Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

102 667 105

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

313 879

024

Сейсмологиялық ақпарат мониторингі

313 879

231


Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі

17 054 135

001

Мұнай, газ және мұнай-химия өнеркәсібі саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

903 650

002

Пайдалану құқығы мұнай-газ жобалары жөніндегі мердігерлерге берілуге тиіс мемлекеттік мүлікті есепке алуды жүргізуді қамтамасыз ету

115 882

006

Мұнай, газ және мұнай-химия өнеркәсібінің нормативтік-техникалық базасын жетілдіру

109 092

015

Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігінің күрделі шығыстары

28 799

024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

15 583 537

112

Электрондық үкімет құру

313 175

233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

85 299 091

016

Отын-энергетика кешеніндегі нормативтік-техникалық базаны жетілдіру

115 989

029

Қазақстан Республикасында өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру

13 393

034

Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму

80 267

035

Қарағанды көмiр бассейнi шахталарының жабылуын қамтамасыз ету

621 052

038

Қазақстан Республикасы аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

598 475

039

Геологиялық ақпаратты қалыптастыру

302 337

040

Өңірлік, геологиялық түсіру, іздестіру-бағалау және іздестіру-барлау жұмыстары

7 967 866

041

Минералдық-шикізат базасы, жер қойнауын пайдалану, жер асты сулары және қауіпті геологиялық процестер мониторингi

598 257

043

«Қарағандышахтатарату» республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, жабылған шахталар қызметкерлеріне келтірілген зиянды өтеу

438 578

044

Ядролық сынақтар мониторингі

88 572

047

Ядролық медицина және биофизика орталығын құру

546 236

048

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

73 811 790

053

Энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету

116 279

10


Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

189 740 875

212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

125 487 272

001

Ауыл шаруашылығы саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару

10 764 359

009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне эпизоотияға қарсы іс-шараларды жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

11 090 239

074

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің күрделі шығыстары

279 754

077

Салықтық және өзге де берешектерді өтеу

6 172

082

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұқым шаруашылығын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 456 234

200

Бірыңғай ақпараттық кеңістіктегі электрондық ақпараттық ресурсты, жүйені және ақпараттық-коммуникациялық желіні дамыту

212 739

201

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнің ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

2 240 980

212

Агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ғылыми зерттеулер мен іс-шаралар

3 365 387

213

Қайта өңдеу өндірісін дамыту

3 399 666

214

Өсімдік шаруашылығын дамыту және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

8 593 154

215

Фитосанитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

6 184 468

216

Ветеринариялық іс-шаралар және тамақ қауіпсіздігін қамтамасыз ету

15 194 793

217

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік ветеринарлық ұйымдарды материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

9 646 788

220

Ветеринария саласында объектілер салу

6 157 878

222

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мал шаруашылығын дамытуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

38 716 534

223

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған биоагенттердің (энтомофагтардың) және биопрепараттардың құнын арзандатуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

150 000

224

Суармалы жерлердің мелиоративтік жағдайын бағалау және мониторинг жасау

254 424

225

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қаржылық сауықтыру жөніндегі бағыт шеңберінде кредиттік және лизингтік міндеттемелер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау

39 369

226

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне агроөнеркәсіптік кешен субъектілері үшін тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігін арттыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

6 734 334

214


Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

11 600 822

012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

1 333 119

019

Мемлекеттік жер кадастры мәліметтерін қалыптастыру

2 800 492

020

Топография-геодезиялық және картографиялық өнімдерді және олардың сақталуын қамтамасыз ету

2 333 141

029

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық және жергілікті сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

5 134 070

234


Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi

52 175 204

001

Қазақстан Республикасының орнықты дамуға көшуін қамтамасыз ету, қоршаған ортаның сапасын сақтау, қалпына келтіру және жақсарту жөніндегі қызметтер

4 174 600

003

Қоршаған ортаны қорғау мен табиғатты пайдалану саласындағы ғылыми зерттеулер

220 803

004

Қоршаған ортаны қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

734 970

008

Қоршаған ортаның жай-күйіне бақылау жүргізу

1 197 433

009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қоршаған ортаны қорғау объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

710 801

010

Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің күрделі шығыстары

105 095

012

«Тарихи» ластануларды жою

102 837

014

Гидрометеорологиялық қызметті жаңғырту

738 735

018

Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгiнің ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

42 883

019

Қазақстан Республикасының «Жасыл дамуды» ілгерілету және Астаналық бастаманы іске асыру үшін өңіраралық ынтымақтастықты күшейтуге жәрдемдесуі

29 600

020

Қазақстанда құрамында орнықты органикалық ластағыштар бар қалдықтарды жою

23 968

022

Табиғи ортаны техногендік ластанудан тазарту

519 335

024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне табиғатты қорғау іс-шараларын іске асыруға берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

22 682

026

Ақмола облысының бюджетіне «Шортанды - Щучинск» учаскесінде «Астана - Щучинск» автомобиль жолының бойында орман екпе ағаштарын отырғызуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

291 669

027

Ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын ұлғайту

898 947

028

Қазақстан Республикасында пилотты ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда биологиялық әртүрлілік мониторингі бойынша ақпараттық жүйе әзірлеу және енгізу

89 229

029

Астана қаласының бюджетіне «жасыл белдеуді» салуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

971 974

030

Ақмола облысының бюджетіне жер пайдаланушылары немесе жер учаскелерінің меншік иелеріне Астана қаласының жасыл аймағын құру үшін жер учаскелерін мәжбүрлеп оқшаулау кезінде келтірілген шығындарды өтеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

324 775

031

Орман шаруашылығын басқару, орман ресурстары мен жануарлар әлемін сақтау және дамытуды қамтамасыз ету

13 005 370

032

Орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың инфрақұрылым объектілерін салу және реконструкциялау

53 159

033

Жамбыл облысының облыстық бюджетіне Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы бойында Шу өзенінде жағалауды нығайту жұмыстарына берілетін нысаналы даму трансферттері

515 454

034

Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды салу және реконструкциялау

16 569 597

035

Өскемен қаласында жерасты суларын қорғау және өнеркәсіп ағындыларын тазарту объектілерін дамыту

876 454

036

Нұра және Есіл өзендері бассейнінің қоршаған ортасын оңалту және басқару

350 075

037

Шаруашылықаралық арналар мен гидромелиоративтік құрылыстардың аса апатты учаскелерін күрделі жөндеу және қалпына келтіру

1 464 509

038

Су қорын пайдалану мен қорғауды реттеу, су шаруашылығы жүйелері мен құрылғыларының қызметін қамтамасыз ету

7 408 710

039

Балық ресурстарын және басқа да су жануарларын сақтау және молайту

731 540

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

477 577

007

Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, молайту

477 577

11


Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

15 233 638

214


Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

4 118 244

021

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды жетілдіру

4 068 244

024

Құрылыс саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

50 000

231


Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі

61 176

022

«Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» АЭА-ға инвестициялар тарту, оның жұмыс істеуі және оны дамыту жөніндегі қызметтер

61 176

233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

11 054 218

006

Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

5 089 851

008

Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету

364 317

011

Өнімділік-2020 бағыты шеңберінде жаңа өндірістерді құруды, жұмыс істеп тұрғандарын жаңғырту мен сауықтыруды қолдау

134 050

015

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне «Инвестор - 2020» бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

5 466 000

12


Көлiк және коммуникация

378 015 400

215


Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi

375 137 874

001

Көлiк, коммуникация, байланыс және ақпараттандыру саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру, бақылау, инфрақұрылымды және бәсекелес нарықты дамыту жөніндегі қызметтер

4 195 245

002

Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

199 949 751

003

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарды күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен тексеру

28 800 000

005

Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздерді ұстау

5 121 016

006

Әуе көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау

4 563 420

009

Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

25 507 115

010

Көлік және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 012 000

011

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің күрделі шығыстары

444 295

012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне облыстық, аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

20 400 738

014

Ішкi суларда жүзетiн «өзен-теңiз» кемелерiн жіктеуді және олардың техникалық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету

118 608

016

Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету

389 096

019

Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау

1 451 820

020

Су көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау

523 323

021

Көлік және коммуникация саласында техникалық регламенттер және стандарттар әзірлеу

25 300

028

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көліктік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

72 793 049

029

Ауылдағы байланыс операторларының әмбебап байланыс қызметтерін ұсыну жөніндегі залалдарын субсидиялау

5 028 584

030

«Transport tower» әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау

475 150

034

Алматы қаласының бюджетіне метрополитенмен жолаушылар тасымалдарын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 933 277

037

«Электрондық үкімет» шеңберінде халықты оқыту қызметтері

240 987

038

Радиожиілік спектрінің және радиоэлектрондық құралдардың мониторингі жүйесін техникалық сүйемелдеу

313 939

049

«Үлкен Алматы айналма автомобиль жолы» концессиялық жобасының құрылысын дайындау және сүйемелдеу

251 250

051

Автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, жөндеу және күтіп-ұстау жөніндегі қызметтер

599 911

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

159 199

018

Ұшқыштарды бастапқы даярлауды қамтамасыз ету

159 199

601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

2 718 327

001

Ғарыш қызметі саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру және бақылау жөніндегі қызметтер

303 180

002

Ғарыш қызметі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 010 000

004

«Байқоңыр» кешеніндегі Ресей Федерациясының жалдауына кірмейтін объектілерді кәдеге жаратуды, қайта құнарландыруды және жөндеуді ұйымдастыру

170 546

006

Үкіметаралық келісім аясында агент банктерге бюджеттiк кредиттерді өтеу бойынша қызметтерді төлеу

11 282

009

Ғарыш аппараттарын басқаруды қамтамасыз ету

1 102 281

014

Ғарыш қызметі саласындағы техникалық регламенттерді және стандарттарды әзірлеу

15 301

015

Ресей Федерациясының жалдау құрамына кірмеген және құрамынан шығарылған «Байқоңыр» кешені объектілерінің сақталуын қамтамасыз ету

100 892

019

Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігінің күрделі шығыстары

4 845

13


Басқалар

274 412 263

202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi

11 638 230

013

Мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру

9 896 299

014

Мемлекеттік материалдық резервті сақтау

1 741 931

203


Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі

1 275 427

001

Экономиканың инфрақұрылымдық салаларының тиімді жұмыс істеуін және дамуын қамтамасыз ету жөніндегі табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін peттеу саласындағы қызметтер

1 223 582

004

Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің күрделі шығыстары

51 845

204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

1 577 307

006

Өкілдік шығындар

1 577 307

214


Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

115 692 435

001

Өңірлік даму, құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, кәсіпкерлікті дамыту және жерді тиімді пайдалану мен қорғауға жағдай жасау, геодезиялық және картографиялық қамтамасыз ету саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілетін қызметтер

3 096 931

002

Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің күрделі шығыстары

340 061

003

«Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлік әлеуетін сауықтыру және күшейту

5 652 462

004

«Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде оператор мен қаржылық агент көрсететін қызметтерді төлеу

720 000

006

Моноқалалардағы кәсіпкерлерді ақпараттық қамтамасыз ету

136 202

009

Облыстық бюджеттерге «Өңiрлердi дамыту» бағдарламасы шеңберiнде өңiрлердiң экономикалық дамуына жәрдемдесу жөнiндегi шараларды iске асыру үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

5 673 480

010

Маңғыстау облысының облыстық бюджетіне Жаңаөзен қаласында кәсіпкерлікті қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

135 000

013

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне «Бизнестiң жол картасы – 2020» бағдарламасы шеңберiнде өңiрлерде жеке кәсiпкерлiктi қолдау үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

27 602 227

014

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне «Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

17 546 000

015

Облыстық бюджеттерге «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

15 202 978

017

Моноқалаларды дамытудың 2012 - 2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде ағымдағы іс-шараларды іске асыру

7 809 288

018

Облыстық бюджеттерге Моноқалаларды дамытудың 2012 - 2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

8 188 944

027

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

158 490

046

Астана қаласының бюджетіне «Астана қаласында «Абу-Даби Плаза» көпфункционалды кешенiн салу» жобасы бойынша іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

561 939

047

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне жергілікті атқарушы органдардың штат санын ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 627 503

049

Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің ақпараттық-талдау жүйесін құру

240 930

051

Астана қаласының бюджетіне «Қолжетімді тұрғын үй – 2020» бағдарламасы бойынша Астана қаласындағы авариялық тұрғын үйлерді бұзу бойынша пилоттық жобаны жүзеге асыру шеңберінде Астана қаласы әкімдігі уәкілетті ұйымының «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ алдында қабылданған міндеттемелерін өтеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

20 000 000

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

102 988 200

010

Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

46 024 637

038

«Дағдарыстан кейінгі қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)» шеңберінде сыйақының пайыздық мөлшерлемесін субсидиялау

12 511 656

044

Жай вексельдерді өтеу

5 047 313

045

Қазақстан Республикасының «ЕурАзЭҚ-тың Дағдарысқа қарсы қорына» бастапқы жарнасын төлеу

30 032 409

046

«Дағдарыстан кейін қалпына келтіру бағдарламасын (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)» қатысушыларының сауықтыру жоспарларын іске асыру мониторингі

94 696

058

Батыс Қазақстан облысының облыстық бюджетіне өңірдің шығындарының орнын өтеуге және экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз етуге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

9 277 489

222


Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

4 771 608

002

Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың техника-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

339 412

004

Азия даму қорына Қазақстанның донорлық жарнасы

786 820

007

Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының Еуразиялық бәсеке қабілеттілігі бағдарламасының Орталық Азия бастамасына Қазақстанның қатысуы

199 980

009

Халықаралық имидждік көрмелерді ұйымдастыру бойынша қызметтер

3 445 396

233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

15 773 264

001

Стандарттау, метрология, өнеркәсіп, инвестициялар тарту, геология, атом энергиясы, отын-энергетикалық кешені мен туристік индустрияны үйлестіру жөніндегі қызметтер

3 527 440

012

Ұлттық инновациялық жүйе институттарының қызметтеріне ақы төлеу

972 359

013

Техникалық реттеу және метрология саласындағы қызметтер

1 743 648

017

Инновациялық белсенділікті ынталандыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

141 086

018

Үдемелі индустриялық-инновациялық даму жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны сүйемелдеу жөніндегі қызметтер

192 900

020

«Инвестор - 2020» бағыты шеңберінде Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға жәрдемдесу

1 261 602

022

«Экспорттаушы - 2020» бағыты шеңберінде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу

1 318 199

026

Инновациялық гранттар беру

1 300 000

027

«Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағының инвестициялар тартуы, оның жұмыс істеуі және дамуы жөніндегі қызметтер

24 022

031

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің күрделі шығыстары

95 521

055

«Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын дамыту

237 500

057

Қарағанды облысының облыстық бюджетіне «Сарыарқа» ӘКК» ҰК» АҚ жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері

2 420 207

058

Алматы қаласының бюджетіне «Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

1 728 380

070

Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамту мониторингі

441 202

090

Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық даму саласындағы зерттеулер

367 527

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

1 671

234


Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi

4 746 906

006

Гидрометеорологиялық мониторинг жүргізу

4 604 116

025

Қазақстан Республикасының аумағын климаттық ерекшеліктер бойынша аудандастыру

142 790

502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

764 628

007

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының бірыңғай ақпараттық-талдау жүйесін құру

764 628

602


Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігі (Монополияға қарсы агенттік)

993 549

001

Бәсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, монополиялық қызметті шектеу және жосықсыз бәсекеге жол бермеу жөніндегі қызметтер

860 187

002

Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігінің күрделі шығыстары

133 362

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

13 527 240

008

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының объектілерін салу және реконструкциялау

12 159 214

022

Қарағанды облысының бюджетіне «Балқаш көлінің жағалауындағы шипажай» объектісінің инженерлік және көлік инфрақұрылымы объектілерін салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

484 987

025

Қарағанды облысының бюджетіне «Балқаш көлінің жағалауындағы шипажай» объектісіне автомобиль жолы учаскесін орташа жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

883 039

695


Қазақстан Республикасы Дін істері агенттігі

663 469

001

Діни қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

319 766

002

Қазақстан Республикасы Дін істері агенттігінің күрделі шығыстары

74 960

003

Діни қызмет саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары

5 505

004

Діни қызмет саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, діни қызмет саласындағы әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерін жүргізу

263 238

14


Борышқа қызмет көрсету

178 248 466

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

178 248 466

013

Үкіметтік борышқа қызмет көрсету

178 248 466

15


Трансферттер

865 844 050

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

865 844 050

400

Облыстық бюджеттерге субвенциялар беру

865 844 050


III. Таза бюджеттік кредит беру

40 831 419

Бюджеттік кредиттер

122 125 013

6


Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

23 939 403

213


Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi

23 939 403

019

Облыстық бюджеттерге Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде ауылда кәсіпкерліктің дамуына ықпал етуге кредит беру

23 939 403

7


Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

29 408 357

214


Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

29 408 357

032

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне тұрғын үй жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуға кредит беру

29 408 357

10


Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

66 732 725

212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

60 000 000

023

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-на кредит беру

60 000 000

214


Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

6 732 725

011

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

6 732 725

13


Басқалар

2 044 528

214


Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

1 753 724

016

Облыстық бюджеттерге моноқалаларда кәсіпкерліктің дамуына ықпал етуге кредиттер беру

1 753 724

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

290 804

011

Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау

290 804


Бюджеттік кредиттерді өтеу

81 293 594

5


Бюджеттік кредиттерді өтеу

81 293 594

1


Бюджеттік кредиттерді өтеу

80 066 167

1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

80 066 167

2


Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды қайтару

1 227 427


1

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы

1 227 427


IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

158 721 629

Қаржы активтерін сатып алу

167 531 629

1


Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

2 313 096

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

2 313 096

006

Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

2 313 096

4


Бiлiм беру

2 955 894

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

2 955 894

061

«Кәсіпқор» холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

1 500 000

087

«Парасат» ұлттық ғылыми-технологиялық холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

1 455 894

5Денсаулық сақтау

2 034 381

226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

2 034 381


062

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігіне қарасты акционерлік қоғамдардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

2 034 381

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

15 367 620

212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

13 793 820


043

Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

13 793 820

234


Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi

1 573 800

021

Авиациялық метеорологиялық стансаларды жаңғырту және техникалық қайта жарақтандыру үшін «Қазаэросервис» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту

1 573 800

12


Көлiк және коммуникация

39 545 517

215


Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi

13 102 272

017

Республикалық маңызы бар ортақ пайдаланымдағы автомобиль жолдарына қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге «Қазавтожол» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

200 000

041

Көлік және коммуникация саласында қызметтерін жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

12 902 272

601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

26 443 245

005

Нысаналы ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және оларды пайдалану, сондай-ақ Құрастырма-сынақ кешенін салу үшін «Қазақстан Ғарыш Сапары» ұлттық компаниясы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

18 443 245

011

Нысаналы ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және пайдалану үшін «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

8 000 000

13


Басқалар

105 315 121

202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi

595 220

024

«Апаттар медицинасының теміржол госпитальдары» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

595 220

214


Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

15 000 000

043

«Қазақстандық ипотекалық компания» ипотекалық ұйымы» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту

15 000 000

222


Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

59 319 901

018

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

39 319 901

023

«ЭКСПО-2017» ұлттық компаниясы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

20 000 000

233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

30 400 000

074

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

30 400 000


Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

8 810 000

6


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

8 810 000

1


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

8 810 000

1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

8 810 000


V. Бюджет тапшылығы

-790 558 084

VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

790 558 084

«2013 - 2015 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы»
Қазақстан Республикасының 
2012 жылғы 23 қарашадағы  
№ 54-V Заңына       
2-ҚОСЫМША       

2014 жылғы арналған республикалық бюджет

Санаты

Атауы

Cомасы,
мың теңге


Сыныбы


Iшкi сыныбы

1

2

3


I. Кірістер

5 633 695 818

1


Салықтық түсімдер

4 235 152 079


1


Табыс салығы

1 664 810 300


1

Корпоративтік табыс салығы

1 664 810 300

5


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 782 930 057


1

Қосылған құн салығы

1 558 497 214

2

Акциздер

33 755 423

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

181 608 531

4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

3 582 745

5

Ойын бизнесіне салық

5 486 144

6


Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар

771 486 143


1

Кеден төлемдерi

748 760 445

2

Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар

22 725 698

8


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе)  оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

15 925 579


1

Мемлекеттік баж

15 925 579

2Салықтық емес түсiмдер

59 783 082


 1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

41 271 074


1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

2 447 514

3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

10 459 405

4

Мемлекет меншігіндегі, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

22 825

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

22 136 401

6

Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар

241 736

7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

1 652 905

9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

4 310 288

2


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

1 694 062


1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

1 694 062

3


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

6 344


1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

6 344

4


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 877 577


1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 877 577

5


Гранттар

1 043 242


2

Қаржылық көмек

1 043 242

6


Басқа да салықтық емес түсiмдер

12 890 783


1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

12 890 783

3


Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

19 700 000


1


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

150 000


1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

150 000

2


Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

19 550 000


1

Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

19 550 000

4Трансферттердің түсімдері

1 319 060 657


1


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан алынатын трансферттер

131 060 657


1

Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен алынатын трансферттер

131 060 657

4


Ұлттық қордан трансферттер

1 188 000 000


1

Республикалық бюджетке Ұлттық қордан трансферттер

1 188 000 000

Функционалдық топ

Атауы

Cомасы,
мың теңге


Әкімші


Бағдарлама

1

2

3


II. Шығындар

6 246 880 343

1


Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

239 175 687


101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

3 636 176


001

Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

3 024 424

002

Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерін болжамды-талдамалық қамтамасыз ету

207 574

003

Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану

227 278

005

Ведомстволық бағыныстағы мекемелердің күрделі шығыстары

23 920

006

Қоғамның рухани-имандылық тұрғысынан қайта түлеуін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14 740

007

Орталық коммуникациялар қызметінің жұмысын қамтамасыз ету

138 240

102


Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы

8 100 607


001

Қазақстан Республикасы Парламентінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

8 075 314

090

Заң жобаларын әзірлеу бойынша әлеуметтік зерттеулер

25 293

104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

2 937 346


001

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 594 382

002

Мемлекеттік органдарда және мекемелерде ақпаратты техникалық қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

52 857

004

Ведомстволық бағыныстағы мекемелердің күрделі шығыстары

39 166

005

Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік органдар мен мекемелердің мамандарын даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер

33 473

011

Назарбаев орталығының қызметін қамтамасыз ету

1 217 468

106


Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық

69 525


001

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуы жөніндегі қызметтер

69 081

002

Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталықтың күрделі шығыстары

444

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

16 081


002

Елдің қоғамдық тәртіп саласындағы саяси мүдделерін қамтамасыз ету

16 081

204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

37 583 829


001

Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

4 997 359

003

Мемлекеттік шекараны делимитациялау және демаркациялау

205 707

004

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің күрделі шығыстары

489 344

005

Шетелдік іссапарлар

3 202 146

008

Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету

79 691

009

Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдіктерін орналастыру үшін шетелде жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алу және салу

3 950 494

010

Шетелде Қазақстан Республикасының мүддесін білдіру

19 170 730

013

Халықаралық ұйымдарында, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа органдарында Қазақстан Республикасының мүддесін білдіру

204 436

017

Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға, өзге де халықаралық және басқа органдарға қатысуы

5 237 435

018

Қазақстан Республикасында аккредиттелген халықаралық ұйымдардың өкілдіктеріне кеңселік үй-жайларды жалдау төлемі

46 487

215


Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi

28 660 695


024

Жеке және заңды тұлғаларға «жалғыз терезе» қағидаты бойынша мемлекеттік қызметтер көрсететін халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін ұйымастыру

14 693 029

025

Байланыс операторларының басқару жүйесін және желілердің мониторингін сүйемелдеу

377 306

026

Қазақстан Республикасының Радиожиілік спектрі мониторингі жүйесін жаңғырту

4 073 343

027

Қазақстан Республикасының орбиталды-жиілік ресурсын халықаралық-құқықтық қорғау және үйлестіру

155 964

036

Ақпараттық-коммуникациялық желілердің мониторингі жүйесін сүйемелдеу

255 938

039

Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету

7 733 373

040

Мемлекеттік органдардың ақпараттық инфрақұрылымын құру

259 828

042

Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің ақпараттық технологияларды қолдану тиімділігін бағалауды жүргізу жөніндегі қызметтері

56 250

043

«Е-лицензиялау» мемлекеттік деректер базасын дамыту

1 055 664

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

73 938 313


001

Бюджеттік жоспарлауды, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

54 159 479

002

Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитiн жүзеге асыру

37 800

003

Тарату және банкроттық рәсiмдердi жүргiзу

131 254

008

Бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізу

58 863

009

Кинология орталығының қызметтері

127 605

014

Кеден қызметін жаңғырту

2 549 265

016

Жекешелендiру, мемлекеттік мүлiктi басқару, жекешелендiруден кейiнгі қызмет, осымен байланысты дауларды реттеу

546 962

019

Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

12 340

021

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi күрделі шығындары

3 798 378

023

Кедендiк сараптама жүргізу

26 031

025

Оқу-әдiстемелiк орталығының қызметтері

97 415

027

Меншікке мониторинг жүргізу және оның нәтижелерін пайдалану

306 682

060

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттiң қатысуы арқылы бюджеттiк инвестициялардың іске асырылуына мониторинг жүргізу

62 813

061

«е-Қаржымині» интеграцияланған автоматтандырылған ақпараттық жүйесін жасау

26 440

063

Кеден органдарының ақпараттық жүйелерін құру, енгізу және дамыту

955 104

067

Саяси партияларды қаржыландыру

3 976 406

070

«Байқоңыр» кешенінің жалға алынған мүлігін есепке алу

22 338

072

Салық әкімшілігін жүргізуді реформалау

6 259 628

073

Қазынашылықтың интеграцияланған ақпараттық жүйесін дамыту және «Қазынашылық-клиент» компонентін құру

783 510

220


Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

7 784 715

001

Экономика және сауда саясатын, мемлекеттік жоспарлау мен басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметтер

3 179 995

005

Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыруды жетілдіру жөніндегі қызметтер

47 823

006

Бюджеттік инвестициялар және концессия мәселелері бойынша құжаттаманы бағалау және сараптау

477 065

010

Қазақстан Республикасының егемен кредиттік рейтингін қайта қарау мәселелері бойынша халықаралық рейтингтік агенттіктерімен өзара іс-қимыл

32 100

011

Халықаралық ұйымдармен бірге жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулерді іске асыруды қамтамасыз ету

1 530 731

012

Өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және мемлекеттік басқаруды жетілдіру

700 827

029

Сауда саясатын жүзеге асыру жөніндегі қызметтер

385 733

033

Астана экономикалық форумын өткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

386 000

044

Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігінің күрделі шығыстары

13 050

056

Астана қаласында Азиялық даму банкінің жыл сайынғы отырысын өткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 031 391

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

38 656 802


014

Мемлекеттік сыйлықтар және стипендиялар

97 252

015

Ғылымды қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары

761 239

055

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет

28 178 578

130

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру

9 619 733

406


Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi

1 409 786


001

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету

973 429

003

Қаржылық бақылау органдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

121 930

004

Қаржылық бұзушылықтарды зерттеу

168 224

005

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің күрделі шығыстары

4 383

006

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің интеграцияланған ақпараттық жүйесін құру

141 820

606


Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгi

8 805 714


001

Статистикалық қызмет саласында және салааралық үйлестіруде мемлекеттік статистиканы реттеу жөніндегі қызметтер

6 044 142

002

Статистикалық деректерді жинау және өңдеу жөніндегі қызметтер

1 365 360

004

Мемлекеттік статистика саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

3 771

007

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары

285 816

009

Статистикалық деректерді тарату жөніндегі қызметтер

87 316

012

Қазақстан Республикасының ұлттық статистика жүйесін нығайту

1 019 309

608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

1 787 443


001

Мемлекеттік қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттiк саясатты қалыптастыру және іске асыру

1 106 226

005

Республиканың мемлекеттік қызмет кадрларын тестілеу жөніндегі қызметтер

152 687

009

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің күрделі шығыстары

2 505

013

«Е-қызмет» персоналды басқарудың интеграциялық ақпаратты жүйесін құру

462 655

015

Мемлекеттік қызмет саласында ғылыми зерттеулер жүргізу және ғылыми қолданбалы әдістемелер әзірлеу

30 000

016

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызметі жаңа моделі тұжырымдамасын іске асыру бойынша сараптамалық қолдау

33 370

619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

7 200 471


034

Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу

7 200 471

637


Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi

281 749


001

Қазақстан Республикасы Конституциясының республика аумағында жоғары тұруын қамтамасыз ету

278 911

002

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің күрделі шығыстары

2 838

690


Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

799 699


001

Сайлау өткізуді ұйымдастыру

464 714

002

Сайлау өткізу

334 985

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

17 506 736


001

Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды тұлғаларының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16 825 441

017

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының күрделі шығыстары

279 430

024

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының күрделі шығыстары

401 865

2Қорғаныс

399 546 130


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi

76 284 162


001

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру жөніндегі қызметтер

8 773 834

002

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою

34 994 975

003

Төтенше жағдайлардан қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

22 684 549

004

Өрт қауіпсіздігі саласында сынақтарды талдау және жүргізу

12 711

005

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің күрделі шығыстары

448 319

007

Мемлекеттік органдар мен мекемелер мамандарын төтенше жағдай ахуалында іс-әрекет жасауға даярлау

22 133

008

Әскери қызметкерлерге тұрғын үй алу

136 845

009

Төтенше жағдайлар саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

27 008

011

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерінің күрделі шығыстары

4 700 000

016

Төтенше жағдайлар және азаматтық қорғаныс корпоративтік ақпараттық-коммуникациялық жүйесін құру

3 065 903

017

Төтенше жағдайлар министрлігі жүйесінің мамандарын шетел оқу орындарында даярлау

66 440

020

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне халықты, объектілер мен аумақтарды дүлей табиғи зілзалалардан қорғау жөніндегі жұмыстарды жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы даму трансферттері

1 051 369

022

Тәуекелдерді бағалау табиғи зіл-залалардың алдын алу және оларға ден қою жөніндегі ұлттық әлеуетті күшейту

60 773

023

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгiнің 112 бірыңғай кезекші-диспетчерлік қызметінің ақпараттық жүйесін құру

239 303

208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

314 633 098


001

Қорғанысты және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі қызметтер

2 085 074

002

Қарулы Күштердің автоматтандырылған басқару жүйесін құру

10 720 265

004

Қарулы Күштердің объектілерін салу

9 985 453

006

Салааралық мемлекеттік бағдарлама шеңберінде қару-жарақ, әскери және өзге де техниканы, байланыс жүйелерін жаңғырту, қалпына келтіру және сатып алу

86 887 071

007

Қарулы Күштерді тылдық қамтамасыз ету

34 437 740

009

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерінің күрделі шығыстары

692 067

010

Арнайы қызметті қамтамасыз ету

8 724 644

013

Сыртқы саяси мүдделерді қамтамасыз ету

782 989

014

Әскери қызметшілердің тәрбиелік және моральдық психологиялық даярлығын арттыру

442 720

015

Әскери жасына дейінгілерді әскери-техникалық мамандықтар бойынша даярлау

337 839

016

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің күрделі шығыстары

17 674 733

019

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік әзірлігін арттыру

138 533 276

021

Әскери қызметшілерді тұрғын үймен қамтамасыз ету

3 144 285

090

Қорғаныс саласындағы зерттеулер

184 942

678


Қазақстан Республикасы Республикалық ұланы

8 628 870


001

Күзетiлетiн адамдардың, объектiлердiң қауiпсiздiгiн және дәстүрлi рәсiмдердiң орындалуын қамтамасыз етуге қатысу

5 691 338

002

Республикалық ұланның даму бағдарламасы

2 937 532

3Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

525 060 434


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

868 255


003

Мемлекеттік мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету

868 255

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

246 780 881


001

Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында мемлекеттік саясаттың іске асырылуын ұйымдастыру және айқындау жөніндегі қызметтер

53 975 456

003

Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

135 855

004

Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша ішкі әскерлердің қызметтері

51 938 219

005

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

838 465

007

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік және қылмыстық-атқару жүйесі объектілерін салу, реконструкциялау

10 074 706

010

Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 916 442

015

Жеке куәлік құжаттарын дайындау

9 817 929

016

Жүргізуші куәліктерін, көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттар, нөмір белгілерін дайындау

4 134 758

017

Жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру

9 665 828

018

Ақы төлеуден босатылған адамдарға адвокаттар көрсететін заңгерлік көмекке ақы төлеу

608 141

020

Нашақорлықтың және есірткі бизнесінің алдын алу жөніндегі қызметтер

54 897

022

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің күрделі шығыстары

7 034 876

024

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ведомстволық бағынысты мекемелерінің күрделі шығыстары

4 380 604

025

Заңсыз сақталған қаруды, оқ-дәрілерді және жарылғыш заттарды ерікті түрде өтемді тапсыруды ынталандыру

321 258

027

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі ішкі әскерлерінің күрделі шығыстары

13 257 124

033

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көші-қон полициясының қосымша штат санын ұстауға, материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 299 707

040

Сотталғандарды, күдіктілерді және айыптаушыларды ұстау

33 229 144

041

Қылмыстық-атқару жүйесі органдарының және мекемелерінің күрделі шығыстары

4 907 229

045

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз етуге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

715 820

046

Алматы қаласының бюджетіне метрополитенде қоғамдық тәртіпті және қоғамдық қауіпсіздікті күзетуді қамтамасыз ету бойынша Алматы қаласының ІІД қосымша штат санын ұстауға берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

206 279

047

Облыстық бюджеттерге, Алматы қаласының бюджетіне режимдік стратегиялық объектілерге қызмет көрсетуді жүзеге асыратын штат санын ұстауға берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

179 484

049

Қызметтік ғимараттар кешенін салу

2 070 690

050

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті бюджеттер есебінен ұсталатын ішкі істер органдарының қызметкерлеріне арнаулы атағы үшін қосымшаақы мөлшерін арттыруға берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

16 455 346

051

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ақпараттық жүйелерін дамыту

505 125

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

57 499

221


Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

28 783 306


001

Мемлекеттің қызметін құқықтық қамтамасыз ету

8 480 248

002

Сот сараптамаларын жүргізу

2 180 042

005

Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі

307 778

006

Нормативтік құқықтық актілердің, халықаралық шарттардың жобаларына, заң жобаларының тұжырымдамаларына ғылыми сараптама

1 514 866

007

Зияткерлік меншік құқықтарын қорғау

6 480

009

Құқықтық насихат

498 145

013

Сот актілерінің орындалуын қамтамасыз ету

4 078 796

016

Тәркіленген және тыйым салынған мүлікті бағалау, сақтау және сату

105 043

022

Әділет органдарының күрделі шығыстары

246 222

047

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау, сот және төрелік талқылаулар перспективаларын бағалау және жер қойнауын пайдалануға келісімшарттар және инвестициялық шарттар жобаларының құқықтық сараптамасы

5 650 729

050

Қазақстанда құқық қорғау тетіктерін жетілдіру және БҰҰ әмбебап кезеңдік шолу ұсынымдарын тиімді іске асыру

25 088

055

Қазақстан Республикасының заң шығару институтының қызметін қамтамасыз ету

326 420

057

Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкін құру

185 023

058

Атқарушылық іс жүргізу органдарының автоматтандырылған ақпараттық жүйесін құру

178 426

410


Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi

163 743 727


001

Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

160 843 429

002

Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы

2 900 298

411


Қазақстан Республикасы «Сырбар» сыртқы барлау қызметі

7 836 427


001

Сыртқы барлауды қамтамасыз ету

7 836 427

501


Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

26 925 650


001

Жоғары сот органының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңдық мүдделерін соттық қорғауды қамтамасыз етуі

2 065 529

003

Сот процесіне қатысушы тұлғалардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

44 760

004

Судьяларды тұрғын үймен қамтамасыз ету

700 404

007

Сот билігінің жергілікті органдарының сот төрелігін іске асыруын қамтамасыз етуі

23 050 441

009

Сот жүйесі органдарының күрделі шығыстары

446 414

012

Сот жүйесі органдарының объектілерін салу

200 006

013

Қазақстан Республикасында медиация институтын енгізу

12 000

014

Сот құжаттарының электрондық мұрағатын құру

406 096

502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

27 750 833


001

Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға тәуелді актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

20 899 118

002

Криминалдық және жедел есеп жүргізу жөніндегі мемлекетаралық ақпараттық өзара іс-қимыл

1 442

004

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының күрделі шығыстары

930 800

006

Мемлекеттік органдарды, заңды тұлғаларды құқықтық статистика және арнайы есептер саласындағы есепке алу, статистикалық ақпараттармен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

4 090 988

008

Прокуратура органдары үшін объектілер салу, реконструкциялау

700 000

009

Қылмыстық процестерге қатысушы тұлғалардың құқығы және бостандығын қорғауды қамтамасыз ету

98 329

010

Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнайы мемлекеттік органдары үшін ақпарат алмасу жүйесін құру

791 469

011

Адвокаттардың тергеуге дейін және тергеуде заңгерлік көмек көрсетуі

18 968

013

Мемлекеттің алдында борыштық міндеттері бар адамдар туралы «Шектеу» бірыңғай деректер банкін құру

219 719

618


Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы)

17 650 505


001

Қоғамдық қатынастардағы және экономикалық қылмыстағы жемқорлық деңгейін төмендету

11 621 446

002

Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

379 402

005

Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің (қаржы полициясының) күрделі шығыстары

1 353 622

007

Қаржы полициясы органдарының жедел-іздестіру қызметі

3 786 576

008

Бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық-телекоммуникациялық жүйені дамыту

493 219

018

Адвокаттардың тергеуге дейін және тергеуде заңгерлік көмек көрсетуі

16 240

680


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Күзет қызметi

9 720 850


001

Мемлекеттер басшылары мен жекелеген лауазымды адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету

9 142 715

002

Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет Қызметін дамыту бағдарламасы

578 135

4


Бiлiм беру

497 372 946


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

53 607 489


008

Шетелдік мамандарды тарта отырып, біліктілікті арттыру үшін мемлекеттік қызметшілерді оқыту бойынша қызметтер көрсету

114 000

009

«Назарбаев Университеті» ДБҰ-на нысаналы салым

53 493 489

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

8 761 691


021

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің жүйесіндегі білім

8 745 426


042

Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне қылмыстық-атқару жүйесі мемлекеттік мекемелерінің жалпы білім беретін мектептерінің педагог қызметкерлерінің штат санының берілуіне байланысты берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

16 265

202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi

701 759


006

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

701 759

208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

10 099 835


005

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру

358 681

011

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

9 030 591

017

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

710 563

220


Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

163 772


042

Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлердің біліктілігін арттыру

163 772

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

378 935 560


001

Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

4 226 026

002

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

2 791 840

005

Білім және ғылым объектілерін салу және реконструкциялау

8 110 731

008

Білім беру жүйесінің әдістемелік қамтамасыз ету

2 776 297

009

Дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

32 848 800

010

Республикалық мектеп олимпиадаларын, конкурстарды, мектептен тыс республикалық маңызы бар іс-шараларды өткізу

557 987

011

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

36 809 510

012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға, Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне білім беру объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту үшiн берілетін нысаналы даму трансферттерi

50 511 155

017

Мәдениет пен өнер саласында мамандар даярлау

4 216 093

020

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

93 876 209

023

Мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

8 568 117

028

«Болашақ» бағдарламасы шеңберінде шетелдегі жоғары оқу орындарында мамандар даярлау

16 520 327

031

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Қазақстан Республикасында білім беру дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаны іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 331 193

033

Қазақстан Республикасы азаматтарының қазақ тілін білу деңгейін бағалау және білім сапасына сырттай бағалау жүргізу

1 589 056

035

Білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары

232 018

036

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің күрделі шығыстары

18 361

044

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қорғаншыларға (қамқоршыларға) жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап-бағу үшін ай сайын ақша қаражатын төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

4 777 560

045

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындарының оқу-өндірістік шеберханаларын, зертханаларын жаңартуға және қайта жабдықтауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 425 000

049

Балалар мен оқушы жастардың адамгершілік-рухани білім беру

84 131

050

Сенім білдірілген агенттердің білім беру кредиттерін қайтару жөніндегі қызметтеріне ақы төлеу

135 771

052

Орта және техникалық кәсіптік білім беру ұйымдарында электрондық оқыту жүйесін енгізу

29 298 939

053

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымшаақы мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

12 008 462

054

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне өндірістік оқытуды ұйымдастыру үшін техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының өндірістік оқыту шеберлеріне қосымшаақы белгілеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 564 167

057

«Кәсіпқор» Холдингі» АҚ қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

400 430

060

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ-на нысаналы салым

31 554 182

062

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілігін арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

9 501 680

063

Білім беру жинақтарына салымдар бойынша сыйлықақылар төлеу

97 810

064

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және "Назарбаев университеті" ДБҰ қызметін ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

10 402 407

065

Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі операторының қызметіне ақы төлеу

78 378

079

Алматы облыстық бюджетіне Еңбекшіқазақ ауданы Есік қаласындағы көздерінің көру проблемалары бар балаларға арналған мектеп-интернатты ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

182 170

080

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарындағы білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсетуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

9 561 328

083

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының оқытушыларына (мұғалімдеріне) жалақыларындағы айырманы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

876 849

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

2 576

226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

39 569 043


002

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

668 512

003

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

26 342 205

014

Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

1 397 519

024

Денсаулық сақтау жүйесіндегі мемлекеттік білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары

148 167

026

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

11 012 640

233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

11 803


023

Техникалық реттеу және метрология саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

11 803

235


Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

25 204


013

Мемлекеттік мәдениет ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

25 204

601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

50 000


017

Ғарыш саласындағы мамандарды қайта даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды ұйымдастыру

50 000

608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

1 374 265


003

Шетелдік оқытушыларды тарта отырып, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру бойынша қызметтер көрсету

89 966

004

Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру

1 284 299

618


Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы)

925 489


004

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

925 489

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

147 693


011

Медициналық ұйымдардың мамандарын қайта даярлау және біліктілігін арттыру

147 693

696


Қазақстан Республикасы спорт және дене шынықтыру істері агенттігі

2 999 343


002

Спорттағы дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

2 482 382

003

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

516 961

5Денсаулық сақтау

530 178 309


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

2 425 264


014

Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу жөніндегі қызметтер

2 425 264

208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

4 909 606


008

Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету

4 909 606

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

452 144


019

Балалардың сауықтырылуын, оңалтылуын және демалысын ұйымдастыру

452 144

226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

516 145 722


001

Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

13 562 716

005

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтау объектілерін салуға және реконструкциялауға, Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне денсаулық сақтау объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейтуге берілетін нысаналы даму трансферттерi

72 221 579

006

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету

11 363 787

007

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

995 512

008

Арнайы медицина резервін сақтау

31 439

010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

168 934 627

013

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің күрделі шығыстары

230 423

016

Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

4 148 471

017

Сот-медицина сараптамасы жөніндегі қызметтер

2 470 483

018

Денсаулық сақтау саласындағы тарихи мұра құндылықтарын сақтау жөніндегі қызметтер

10 664

019

Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін құру

744 706

021

Республикалық деңгейде мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары

6 927 034

031

Ауруханалық басқару саласындағы халықаралық стандарттарды енгізу

2 972 812

036

Жергілікті деңгейде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету

216 016 679

038

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергiлiктi деңгейде медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

12 892 537

103

Азаматтардың денсаулығын сақтау мәселелері бойынша сектораралық және ведомствоаралық өзара іс-қимыл

2 277 753

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

44 500

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

5 045 573


003

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы

148 347

004

Азаматтардың жекелеген санаттарына медициналық көмек көрсету

4 748 714

005

Медициналық ұйымдарды техникалық және ақпараттық қамтамасыз ету

73 133

016

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының медициналық ұйымдарының күрделі шығындары

75 379

6Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 475 626 909


213


Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi

1 475 626 909


001

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

3 127 616

002

Азаматтардың жекелеген санаттарды әлеуметтік қамсыздандыру

1 199 458 133

003

Арнайы мемлекеттік жәрдемақылар

89 479 886

004

Азаматтардың жекелеген санаттарына төленетін біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар

67 676

005

Балалы отбасыларға берiлетiн мемлекеттiк жәрдемақылар

69 686 106

007

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

75 125

008

Жұмыспен қамту және кедейшілік базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

140 745

009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтiк қамсыздандыру объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

1 179 000

010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне арнаулы әлеуметтік қызметтерді көрсетуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 551 065

011

Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 977 265

013

Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда сот мемлекетке жүктеген адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу

668 216

014

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгiнің күрделі шығыстары

55 419

015

Республикалық деңгейде әлеуметтік қорғау ұйымдарының күрделі шығыстары

383 028

016

Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек көрсетуді әдістемелік қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 893

021

Халықаралық стандарттарға сәйкес халықты әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру

32 195

028

Әлеуметтік-еңбек саласы кадрларының біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер

17 044

032

Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі ұлттық іс-қимыл жоспарын іске асыру

6 568 863

034

Шығыс Қазақстан облысының облыстық бюджетіне жаңадан іске қосылатын әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

236 139

128

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру

79 954 495

145

Кәсіби стандарттарды әзірлеу

919 000

7


Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

176 669 197

215


Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi

4 500 000


033

Облыстық бюджеттерге мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алып қоюға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

4 500 000

619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

171 169 197


007

Әлеуметтік саладағы және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы саласындағы объектілерінде энергия үнемдеу шараларын жүргізу

150 000

009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері

53 238 052

010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

29 387 532

011

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері

45 000 000

012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық шаруашылықты дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

23 147 113

038

Облыстық бюджеттерге ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

20 000 000

041

Тұрғын үй шаруашылық саласы мамандарының біліктілігін арттыру

175 000

045

Шағын елді мекендер үшін тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту және басқару моделін әзірлеу және сынақтан өткізу

71 500

8


Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

88 280 112


101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

154 150


004

Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау

154 150

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

2 331 828


003

Ғылыми-тарихи құндылықтарға қолжетімділікті қамтамасыз ету

13 391

006

Ғылыми, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз ету

785 692

040

Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар жүргізу

1 532 745

226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

15 465


020

Республикалық маңызы бар кітапханаларда ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15 465

233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

317 462


073

Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру

317 462

235


Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

54 519 007


001

Мәдениет және ақпарат саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

690 557

002

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің күрделі шығыстары

1 348

003

Мәдениет және ақпарат саласындағы қайраткерлерді ынталандыру

77 557

004

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

1 647 014

005

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

182 461

006

Мәдениет және ақпарат саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары

1 176 538

007

Ұлттық фильмдер шығару

2 396 890

008

Әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шаралар өткізу

1 191 634

009

Театр-концерт ұйымдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5 773 243

010

Тарихи-мәдени мұраларды сақтауды қамтамасыз ету

1 081 116

011

Ішкі саяси тұрақтылық және қоғамдық келісім саласында мемлекеттік саясатты жүргізу

863 601

012

Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін жаңғырту, салу

828 455

014

Қазақ халқының мәдени мұрасын зерделеуді жинақтау және жүйелеу

48 604

015

Республикалық маңызы бар көпшілік кітапханаларында ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету

1 015 846

018

Әлеуметтiк маңызы бар әдебиет түрлерiн басып шығару

1 187 292

019

Мұрағат құжаттары мен баспа мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету

435 257

020

Нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күресті насихаттау

11 864

021

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

35 909 730

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

254 842


006

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

254 842

696


Қазақстан Республикасы спорт және дене шынықтыру істері агенттігі

30 687 358


001

Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

553 778

004

Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерін дамытуды қолдау

439 592

005

Жоғары жетістіктер спортын дамыту

12 310 975

006

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне, жаңадан іске қосылатын спорт объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

270 648

007

Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының күрделі шығыстары

288 085

008

Қазақстан Республикасы спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің күрделі шығыстары

6 254

009

Спорт саласындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

8 728

010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымшаақы мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

8 814

011

Спорт саласындағы бюджеттік инвестициялар

16 686 556

012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорт объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

111 000

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

2 928

9Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

91 644 073


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

321 396


024

Сейсмологиялық ақпарат мониторингі

321 396

231


Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі

14 525 188


001

Мұнай, газ және мұнай-химия өнеркәсібі саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

903 650

002

Пайдалану құқығы мұнай-газ жобалары жөніндегі мердігерлерге берілуге тиіс мемлекеттік мүлікті есепке алуды жүргізуді қамтамасыз ету

29 764

006

Мұнай, газ және мұнайхимиясы өнеркәсібінің нормативтік-техникалық базасын жетілдіру

32 500

015

Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігінің күрделі шығыстары

8 989

024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

13 550 285

233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

75 126 160


016

Отын-энергетика кешеніндегі нормативтік-техникалық базаны жетілдіру

194 273

035

Қарағанды көмiр бассейнi шахталарының жабылуын қамтамасыз ету

621 670

039

Геологиялық ақпаратты қалыптастыру

1 086 073

040

Өңірлік, геологиялық түсіру, іздестіру-бағалау және іздестіру-барлау жұмыстары

14 201 011

041

Минералдық-шикізат базасы, жер қойнауын пайдалану, жер асты сулары және қауіпті геологиялық процестер мониторингi

603 425

043

«Қарағандышахтатарату» республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, жабылған шахталар қызметкерлеріне келтірілген зиянды өтеу

363 220

048

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

58 056 488

697


Қазақстан Республикасы Атом энергиясы агенттігі

1 671 328


001

Атом энергиясын пайдалану кезіндегі қызметтерді үйлестіру және қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

289 872

002

Қазақстан Республикасының Атом энергиясы агенттігінің күрделі шығыстары

2 773

004

Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму

56 700

005

Қазақстан Республикасы аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

1 248 755

006

Ядролық сынақтардың мониторингі

73 228

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

175 970 334


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

156 912 605


001

Ауыл шаруашылығы және табиғат пайдалану саласында жоспарлау, реттеу, басқару

12 388 826

009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне эпизоотияға қарсы іс-шараларды жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

11 150 207

020

Ақмола облысының бюджетіне «Шортанды - Щучинск» учаскесінде «Астана - Щучинск» автомобиль жолының бойында орман екпе ағаштарын отырғызуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

127 860

029

Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды салу және реконструкциялау

17 157 730

044

Ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын ұлғайту

16 079

051

Ауыл шаруашылығы өнімін өндіруді басқару жүйелерін субсидиялау

60 000

054

Шаруашылықаралық арналар мен гидромелиоративтік құрылыстардың аса апатты учаскелерін күрделі жөндеу және қалпына келтіру

1 600 000

074

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің күрделі шығыстары

150 000

082

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұқым шаруашылығын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 528 468

201

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнің ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

300 000

203

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын қалыптастыруға берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

3 170 135

207

Қазақстан Республикасында пилотты ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда биологиялық әртүрлілік мониторингі бойынша ақпараттық жүйе әзірлеу және енгізу

67 186

209

Астана қаласының бюджетіне «жасыл белдеуді» салуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

444 660

210

Ақмола облысының бюджетіне жер пайдаланушылар немесе жер учаскелерінің меншік иелеріне Астана қаласының жасыл аймағын құру үшін жер учаскелерін мәжбүрлеп оқшаулау кезінде келтірілген шығындарды өтеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

324 775

211

Су қорын пайдалану мен қорғауды реттеу, су шаруашылығы жүйелері мен құрылғыларының қызметін қамтамасыз ету және жерлерді мелиорациялау

7 315 466

212

Агроөнеркәсіптік кешені мен табиғат пайдалану саласындағы ғылыми зерттеулер мен іс шаралар

3 326 643

213

Қайта өңдеу өндірісін дамыту

4 000 000

214

Өсімдік шаруашылығын дамыту және азық-түліктік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

18 696 341

215

Фитосанитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

5 923 283

216

Ветеринарлық іс шаралар және тамақ қауіпсіздігін қамтамасыз ету

13 564 560

217

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік ветеринарлық ұйымдарды материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 398 851

218

Орман шаруашылығын басқару, орман ресурстарын мен жануарлар әлемін сақтау және дамытуды қамтамасыз ету

11 826 699

219

Балық ресурстарын және басқа да су жануарларын сақтау және молайту

1 032 990

222

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мал шаруашылығын дамытуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

38 881 910

223

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған гербицидтердің, биоагенттердің (энтомофагтардың) және биопрепараттардың құнын арзандатуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

459 936

220


Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

1 509 171


062

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

1 509 171

234


Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi

6 099 481


001

Қазақстан Республикасының орнықты дамуға көшуін қамтамасыз ету, қоршаған ортаның сапасын сақтау, қалпына келтіру және жақсарту жөніндегі қызметтер

1 950 352

002

Сапалы және сандық көрсеткіштерді (экологиялық нормативтер мен талаптар) әзірлеу

46 920

003

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылыми зерттеулер

60 900

008

Қоршаған ортаның жай-күйіне бақылау жүргізу

2 185 972

009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қоршаған ортаны қорғау объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

1 818 146

010

Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің күрделі шығыстары

37 191

614


Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігі

5 461 281


001

Елдің экономикалық дамуына және ұлттық қауіпсіздікті нығайтуға көмектесетін жерді тиімді пайдалануға және қорғауға жағдай жасау, геодезиялық және картографиялық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

788 881

002

Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігінің күрделі шығыстары

32 098

003

Мемлекеттік жер кадастрі мәліметтерін қалыптастыру

2 619 899

004

Топография-геодезиялық және картографиялық өнімдерді және олардың сақталуын қамтамасыз ету

2 020 403

619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

5 493 455


039

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық және сумен жабдықтаудың  жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

5 493 455

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

494 341


007

Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, молайту

494 341

11


Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

16 312 564


231


Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі

1 057 646


022

«Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» АЭА-ға инвестициялар тарту, оның жұмыс істеуі және дамыту жөніндегі қызметтер

56 906

064

Атырау облысында «Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын салу және аумағын қоршау

1 000 740

233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

11 967 845


006

Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

2 784 748

008

Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету

379 317

011

Өнімділік-2020 бағыты шеңберінде жаңа өндірістерді құруды, жұмыс істеп тұрғандарын жаңғырту мен сауықтыруды қолдау

303 500

015

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне «Инвестор - 2020» бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

8 500 280

619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

2 683 302


003

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды жетілдіру

2 633 302

021

Құрылыс саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

50 000

697


Қазақстан Республикасы Атом энергиясы агенттігі

603 771


003

Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

603 771

12Көлiк және коммуникация

408 481 303


215


Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi

403 111 289


001

Көлiк, коммуникация, байланыс және ақпараттандыру саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру, бақылау, инфрақұрылымды және бәсекелес нарықты дамыту жөніндегі қызметтер

4 041 854

002

Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

222 169 348

003

Республикалық маңызы бар автожолдарды күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен тексеру

30 000 000

005

Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздерді ұстау

4 934 288

009

Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

28 000 000

010

Көлік және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

11 400

012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне облыстық, аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

23 704 264

014

Ішкi суларда жүзетiн «өзен-теңiз» кемелерiн жіктеуді және олардың техникалық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету

88 151

016

Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету

317 028

019

Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау

1 300 000

020

Су көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау

583 321

028

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көліктік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

79 907 317

029

Ауылдағы байланыс операторларының әмбебап байланыс қызметтерін ұсыну жөніндегі залалдарын субсидиялау

4 447 451

030

«Transport tower» әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау

458 209

034

Алматы қаласының бюджетіне метрополитенмен жолаушылар тасымалдарын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 816 477

038

Радиожиілік спектрінің және радиоэлектрондық құралдардың мониторингі жүйесін техникалық сүйемелдеу

283 431

049

«Үлкен Алматы айналма автомобиль жолын» салу концессиялық жобасының құрылысын дайындау және сүйемелдеу

48 750

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

159 984


018

Ұшқыштарды бастапқы даярлауды қамтамасыз ету

159 984

601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

5 210 030


001

Ғарыш қызметі саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру және бақылау жөніндегі қызметтер

303 163

002

Ғарыш қызметі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 010 000

004

«Байқоңыр» кешеніндегі Ресей Федерациясының жалдауына кірмейтін объектілерді кәдеге жаратуды, қайта құнарландыруды және жөндеуді ұйымдастыру

100 000

006

Үкіметаралық келісім аясында агент банктерге бюджеттiк кредиттерді өтеу бойынша қызметтерді төлеу

12 623

009

Ғарыш аппараттарын басқаруды қамтамасыз ету

3 666 476

014

Ғарыш қызметі саласындағы техникалық регламенттерді және стандарттарды әзірлеу

16 372

015

Ресей Федерациясы жалдау құрамына кірмеген және құрамынан шығарылған «Байкоңыр» кешені объектілерінің сақталуын қамтамасыз ету

101 396

13Басқалар

434 406 944


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi

12 079 956


013

Мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру

9 896 299

014

Мемлекеттік материалдық резервті сақтау

2 183 657

203


Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі

1 192 034


001

Экономиканың инфрақұрылымдық салаларының тиімді жұмыс істеуін және дамуын қамтамасыз ету жөніндегі табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін peттеу саласындағы қызметтер

1 192 034

204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

2 339 897


006

Өкілдік шығындар

2 339 897

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

277 439 439


010

Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

45 932 785

038

«Дағдарыстан кейінгі қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)» шеңберінде сыйақының пайыздық ставкасын субсидиялау

19 200 828

042

Жаңа бастамаларға арналған шығыстар

161 471 731

044

Жай вексельдерді өтеу

5 598 699

045

Қазақстан Республикасының «ЕврАзЭҚ Дағдарысқа қарсы қорына» бастапқы жарнасын төлеу

45 000 000

046

«Дағдарыстан кейін қалпына келтіру бағдарламасын (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)» қатысушыларының сауықтыру жоспарларын іске асыру мониторингі

235 396

220


Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

94 217 004


014

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне «Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

15 546 000

015

«Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікті әлеуетті сауықтыру және күшейту

4 759 000

016

«Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде оператор мен қаржылық агент көрсететін қызметтерді төлеу

800 000

023

Облыстық бюджеттерге «Өңiрлердi дамыту» бағдарламасы шеңберiнде өңiрлердiң экономикалық дамуына жәрдемдесу жөнiндегi шараларды iске асыру үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

7 000 000

025

Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың  техника-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

588 000

049

«Экспорттаушы - 2020» бағыты шеңберінде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу

1 486 250

054

Маңғыстау облысы бюджетіне Жаңаөзен қаласында кәсіпкерлікті қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

200 000

055

Облыстық бюджеттерге «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

14 000 000

059

Моноқалалардағы кәсіпкерлерді ақпараттық қамтамасыз ету

136 202

063

Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының Еуразиялық бәсеке қабілеттілігі бағдарламасының орталық Азия бастамасына Қазақстанның қатысуы

200 000

117

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне «Бизнестiң жол картасы – 2020» бағдарламасы шеңберiнде өңiрлерде жеке кәсiпкерлiктi қолдау үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

13 764 266

132

Моноқалаларды дамытудың 2012 - 2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде ағымдағы іс-шараларды іске асыру

9 165 294

133

Моноқалаларды дамытудың 2012 - 2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру

26 571 992

233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

23 078 056


001

Стандарттау, метрология, өнеркәсіп, инвестициялар тарту, электр энергетикасы, геология, отын-энергетикалық кешен, көмір өнеркәсібі және туристік индустрия саласындағы уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету

2 701 463

012

Ұлттық инновациялық жүйе институттарының қызметтеріне ақы төлеу

984 287

013

Техникалық реттеу және метрология саласындағы қызметтер

1 747 516

017

Инновациялық белсенділікті ынталандыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

147 117

018

Үдемелі индустриялық-инновациялық даму жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны сүйемелдеу жөніндегі қызметтер

228 042

020

«Инвестор - 2020» бағыты шеңберінде Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға жәрдемдесу

843 942

022

«Экспорттаушы - 2020» бағыты шеңберінде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу

1 290 046

026

«Өнімділік - 2020» бағыты шеңберінде инновациялық гранттар беру

4 300 000

031

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің күрделі шығыстары

28 463

055

«Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймақтың инфрақұрылымын дамыту

10 000 000

070

Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамту мониторингі

437 503

090

Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық даму саласындағы зерттеулер

367 527

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

2 150

234


Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi

3 888 214


006

Гидрометеорологиялық мониторинг жүргізу

3 797 048

025

Қазақстан Республикасының аумағын климаттық ерекшеліктер бойынша аудандастыру

91 166

502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

764 628


007

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының бірыңғай ақпараттық-талдау жүйесін құру

764 628

602


Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігі (Монополияға қарсы агенттік)

879 620


001

Бәсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, монополиялық қызметті шектеу және жосықсыз бәсекеге жол бермеу жөніндегі қызметтер

873 927

002

Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігінің күрделі шығыстары

5 693

619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

17 775 469


001

Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

1 568 878

020

Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің күрделі шығыстары

48 101

030

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

158 490

031

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мамандандырылған өңірлік ұйымдардың жарғылық капиталдарын ұлғайтуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi

16 000 000


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

57 080


008

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының объектілерін салу және реконструкциялау

57 080

695


Қазақстан Республикасы Дін істері агенттігі

695 547


001

Діни қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

425 350

002

Қазақстан Республикасы Дін істері агенттігінің күрделі шығыстары

3 687

004

Діни қызмет саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, діни қызмет саласындағы әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерін жүргізу

266 510

14Борышқа қызмет көрсету

241 241 820


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

241 241 820


013

Үкіметтік борышқа қызмет көрсету

241 241 820

15Трансферттер

949 113 582


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

949 113 582


400

Облыстық бюджеттерге субвенциялар беру

949 113 582
III. Таза бюджеттік кредит беру

76 054 132

Бюджеттік кредиттер

149 097 932

6Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

20 634 238


213


Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi

20 634 238019

Облыстық бюджеттерге Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде ауылда кәсіпкерліктің дамуына ықпал етуге кредит беру

20 634 238

7Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

60 000 000


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

60 000 000


008

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұрғын үй жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуға кредит беру

60 000 000

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

46 732 725


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

40 000 000


023

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін «КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ кредит беру

40 000 000

220


Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

6 732 725


061

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

6 732 725

13Басқалар

21 730 969


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

890 745


011

Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау

290 745

012

Қазақстан Республикасы Үкіметінің бюджеттер бойынша қолма-қол ақша тапшылығын жабуға арналған резерві

600 000

220


Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

20 840 224


052

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ кредит беру

18 931 411

060

Облыстық бюджеттерге моноқалаларда кәсіпкерлікті дамуына ықпал етуге кредиттер беру

1 908 813

Санаты

Атауы

Cомасы,
мың теңге


Сыныбы


Iшкi сыныбы

1

2

3


Бюджеттік кредиттерді өтеу

73 043 800

5


Бюджеттік кредиттерді өтеу

73 043 800


1


Бюджеттік кредиттерді өтеу

71 817 2311

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

71 817 231

2


Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды қайтару

1 226 569


1

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы

1 226 569

Функционалдық топ

Атауы

Cомасы,
мың теңге


Әкімші


Бағдарлама

1

2

3
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

69 677 343

Қаржы активтерін сатып алу

70 027 343

1Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

979 229


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

979 229006

Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

979 229

5


Денсаулық сақтау

1 848 163


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

1 848 163


062

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігіне қарасты акционерлік қоғамдардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

1 848 163

12Көлiк және коммуникация

34 048 313


215


Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi

20 314 519


041

Көлік және коммуникация саласында қызметтерін жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

20 314 519

601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

13 733 794


005

Нысаналы ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және оларды пайдалану, сондай-ақ құрастырма-сынақ кешенін салу үшін «Қазақстан ғарыш сапары» ұлттық компаниясы АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

13 733 794

13


Басқалар

33 151 638


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

1 213 870


024

«Апаттар медицинасының теміржол госпитальдары» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

1 213 870

215


Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi

1 708 935


048

«Халыққа қызмет көрсету орталығы» республикалық мемлекеттік кәсіпорынның жарғылық капиталын ұлғайту

1 708 935

220


Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

418 117


051

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

418 117

234


Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi

3 560 716


023

Қазақстан Республикасының метеорологиялық автоматтандырылған радиолокациялық желісін құруға "Қазаэросервис" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

3 560 716

619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

26 250 000


044

«Қазақстандық ипотекалық компания» ИҰ» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту

26 250 000

Санаты

Атауы

Cомасы,
мың теңге


Сыныбы


Iшкi сыныбы

1

2

3


Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

350 000

6Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

350 000


1


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

350 000


1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

350 000

Атауы

Cомасы,
мың теңге

1

2


V. Бюджет тапшылығы

-758 916 000

VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

758 916 000

«2013 - 2015 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы»
Қазақстан Республикасының 
2012 жылғы 23 қарашадағы  
№ 54-V Заңына       
3-ҚОСЫМША         

2015 жылға арналған республикалық бюджет

Санаты

Атауы

Cомасы,
мың теңге


Сыныбы


Ішкі сыныбы

1

2

3


I. Кірістер

6 295 147 713

1


Салықтық түсімдер

4 846 776 651


1


Табыс салығы

1 932 895 800


1

Корпоративтік табыс салығы

1 932 895 800

5


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2 043 220 502


1

Қосылған құн салығы

1 813 877 536

2

Акциздер

38 312 405

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

181 326 850

4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

3 833 537

5

Ойын бизнесіне салық

5 870 174

6


Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар

853 829 979


1

Кеден төлемдерi

828 831 711

2

Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар

24 998 268

8


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

16 830 370


1

Мемлекеттік баж

16 830 370

2Салықтық емес түсiмдер

61 561 653


1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

42 246 580


1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

2 384 019

3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

11 394 058

4

Мемлекет меншігіндегі, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

23 891

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

22 062 711

6

Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар

242 361

7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

1 570 532

9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

4 569 008

2


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

1 727 330


1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

1 727 330

3


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

6 788


1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

6 788

4


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 079 008


1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 079 008

5


Гранттар

719 242


2

Қаржылық көмек

719 242

6


Басқа да салықтық емес түсiмдер

13 782 705


1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

13 782 705

3Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

21 150 000


1


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

150 000


1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

150 000

2


Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

21 000 000


1

Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

21 000 000

4Трансферттердің түсімдері

1 365 659 409


1


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан алынатын трансферттер

177 659 409


1

Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен алынатын трансферттер

177 659 409

4


Ұлттық қордан трансферттер

1 188 000 000


1

Республикалық бюджетке Ұлттық қордан трансферттер

1 188 000 000

Функционалдық топ

Атауы

Cомасы,
мың теңге


Әкімші


Бағдарлама

1

2

3


II. Шығындар

6 965 334 539

1


Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

220 844 396


101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

3 680 092


001

Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

3 052 890

002

Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерін болжамды-талдамалық қамтамасыз ету

209 910

003

Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану

232 118

005

Ведомстволық бағыныстағы мекемелердің күрделі шығыстары

28 070

006

Қоғамның рухани-имандылық тұрғысынан қайта түлеуін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14 740

007

Орталық коммуникациялар қызметінің жұмысын қамтамасыз ету

142 364

102


Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы

8 395 723


001

Қазақстан Республикасы Парламентінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

8 374 645

090

Заң жобаларын әзірлеу бойынша әлеуметтік зерттеулер

21 078

104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

2 972 568


001

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 626 907

002

Мемлекеттік органдарда және мекемелерде ақпаратты техникалық қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

52 900

004

Ведомстволық бағыныстағы мекемелердің күрделі шығыстары

41 765

005

Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік органдар мен мекемелердің мамандарын даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер

33 523

011

Назарбаев орталығының қызметін қамтамасыз ету

1 217 473

106


Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық

69 613


001

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуы жөніндегі қызметтер

69 169

002

Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталықтың күрделі шығыстары

444

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

16 081


002

Елдің қоғамдық тәртіп саласындағы саяси мүдделерін қамтамасыз ету

16 081

204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

36 567 596


001

Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

4 997 359

003

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекараны делимитациялау және демаркациялау

200 454

004

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің күрделі шығыстары

489 344

005

Шетелдік іссапарлар

3 202 146

008

Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету

79 205

009

Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдіктерін орналастыру үшін шетелде жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алу және салу

2 940 000

010

Шетелде Қазақстан Республикасының мүддесін білдіру

19 170 730

013

Халықаралық ұйымдарда, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа органдарында Қазақстан Республикасының мүддесін білдіру

204 436

017

Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға, өзге де халықаралық және басқа органдарға қатысуы

5 237 435

018

Қазақстан Республикасында аккредиттелген халықаралық ұйымдардың өкілдіктеріне кеңселік үй-жайларды жалдау төлемі

46 487

215


Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi

27 948 815


024

Жеке және заңды тұлғаларға «жалғыз терезе» қағидаты бойынша мемлекеттік қызмет көрсету жөніндегі халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін ұйымдастыру

14 693 029

025

Байланыс операторларының басқару жүйесін және желілердің мониторингін сүйемелдеу

377 306

026

Қазақстан Республикасының Радиожиілік спектрі мониторингі жүйесін жаңғырту

4 769 682

027

Қазақстан Республикасының орбиталдық-жиілік ресурсын халықаралық-құқықтық қорғау және үйлестіру

63 237

036

Ақпараттық-коммуникациялық желілердің мониторингі жүйесін сүйемелдеу

255 938

039

Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету

7 733 373

042

Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің ақпараттық технологияларды қолдану тиімділігін бағалауды жүргізу жөніндегі қызметтері

56 250

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

62 151 192


001

Бюджеттік жоспарлауды, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

54 207 666

002

Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитiн жүзеге асыру

30 600

003

Тарату және банкроттық рәсiмдердi жүргiзу

131 254

008

Бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізу

58 863

009

Кинология орталығының қызметтері

129 368

016

Жекешелендiру, мемлекеттік мүлiктi басқару, жекешелендiруден кейiнгі қызмет, осымен байланысты дауларды реттеу

546 962

019

Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

12 340

021

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгінің күрделі шығындары

1 812 499

023

Кедендiк сараптама жүргізу

26 534

025

Оқу-әдiстемелiк орталығының қызметтері

97 181

027

Меншікке мониторинг жүргізу және оның нәтижелерін пайдалану

370 652

060

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттiң қатысуы арқылы бюджеттiк инвестициялардың іске асырылуына мониторинг жүргізу

62 813

067

Саяси партияларды қаржыландыру

4 641 796

070

«Байқоңыр» кешенінің жалға алынған мүлігін есепке алу

22 664

220


Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

6 186 315


001

Экономика және сауда саясатын, мемлекеттік жоспарлау мен басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметтер

3 180 669

005

Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыруды жетілдіру жөніндегі қызметтер

47 823

006

Бюджеттік инвестициялар және концессия мәселелері бойынша құжаттаманы бағалау және сараптау

477 065

010

Қазақстан Республикасының егемен кредиттік рейтингін қайта қарау мәселелері бойынша халықаралық рейтингтік агенттіктерімен өзара іс-қимыл

32 100

011

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулерді іске асыруды қамтамасыз ету

1 188 331

012

Өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және мемлекеттік басқаруды жетілдіру

476 736

029

Сауда саясатын жүзеге асыру жөніндегі қызметтер

384 541

033

Астана экономикалық форумын өткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

386 000

044

Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігінің күрделі шығыстары

13 050

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

32 824 854


014

Мемлекеттік сыйлықтар және стипендиялар

119 937

015

Ғылымды қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары

761 239

055

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет

22 396 517

130

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру

9 547 161

406


Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi

1 336 498


001

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету

973 433

003

Қаржылық бақылау органдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

121 930

004

Қаржылық бұзушылықтарды зерттеу

168 224

005

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің күрделі шығыстары

4 383

006

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің интеграцияланған ақпараттық жүйесін құру

68 528

606


Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгi

8 365 458


001

Статистикалық қызмет саласында және салааралық үйлестіруде мемлекеттік статистиканы реттеу жөніндегі қызметтер

6 129 864

002

Статистикалық деректерді жинау және өңдеу жөніндегі қызметтер

1 365 360

004

Мемлекеттік статистика саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

3 424

007

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары

305 823

009

Статистикалық деректерді тарату жөніндегі қызметтер

87 316

012

Қазақстан Республикасының ұлттық статистика жүйесін нығайту

473 671

608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

2 246 087


001

Мемлекеттік қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттiк саясатты қалыптастыру және іске асыру

1 263 894

005

Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу жөніндегі қызметтер

152 687

009

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің күрделі шығыстары

2 505

013

«Е-қызмет» персоналды басқарудың интеграциялық ақпараттық жүйесін құру

797 001

015

Мемлекеттік қызмет саласында ғылыми зерттеулер жүргізу және ғылыми-қолданбалы әдістемелер әзірлеу

30 000

619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

9 660 400


034

Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу

9 660 400

637


Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi

280 895


001

Қазақстан Республикасы Конституцияның республика аумағында жоғары тұруын қамтамасыз ету

280 895

690


Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

799 724


001

Сайлау өткізуді ұйымдастыру

464 739

002

Сайлау өткізу

334 985

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

17 342 485


001

Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды тұлғаларының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16 738 563

009

Мемлекеттік органдар үшін автомашиналар паркін жаңарту

176 000

017

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының күрделі шығыстары

279 430

024

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының күрделі шығыстары

148 492

2


Қорғаныс

403 432 546


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi

72 932 512


001

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру жөніндегі қызметтер

8 781 190

002

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою

35 096 154

003

Төтенше жағдайлардан қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

21 366 861

004

Өрт қауіпсіздігі саласында сынақтарды талдау және жүргізу

12 711

005

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің күрделі шығыстары

422 141

007

Мемлекеттік органдар мен мекемелер мамандарын төтенше жағдай ахуалында іс-әрекет жасауға даярлау

22 133

008

Әскери қызметкерлерге тұрғын үй алу

136 845

011

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерінің күрделі шығыстары

4 700 000

016

Төтенше жағдайлар және азаматтық қорғаныс корпоративтік ақпараттық-коммуникациялық жүйесін құру

2 280 045

017

Төтенше жағдайлар министрлігі жүйесінің мамандарын шетелдік оқу орындарында даярлау

66 440

022

Тәуекелдерді бағалау, дүлей зілзалалардың алдын алу және оларға ден қою жөніндегі ұлттық әлеуетті күшейту

47 992

208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

319 933 176


001

Қорғанысты және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі қызметтер

2 105 902

002

Қарулы Күштердің автоматтандырылған басқару жүйесін құру

9 778 086

004

Қарулы Күштердің объектілерін салу

9 995 618

006

Салааралық мемлекеттік бағдарлама шеңберінде қару-жарақ, әскери және өзге де техниканы, байланыс жүйелерін жаңғырту, қалпына келтіру және сатып алу

86 887 072

007

Қарулы Күштерді тылдық қамтамасыз ету

36 075 717

009

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерінің күрделі шығыстары

692 067

010

Арнайы қызметті қамтамасыз ету

9 047 203

013

Сыртқы саяси мүдделерді қамтамасыз ету

825 264

014

Әскери қызметшілердің тәрбиелік және моральдық психологиялық даярлығын арттыру

443 285

015

Әскер жасына дейінгілерді әскери-техникалық мамандықтар бойынша даярлау

337 839

016

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің күрделі шығыстары

20 634 790

019

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік әзірлігін арттыру

139 561 007

021

Әскери қызметшілерді тұрғын үймен қамтамасыз ету

3 364 384

090

Қорғаныс саласындағы зерттеулер

184 942

678


Қазақстан Республикасы Республикалық ұланы

10 566 858


001

Күзетiлетiн адамдардың, объектiлердiң қауiпсiздiгiн және дәстүрлi рәсiмдердiң орындалуын қамтамасыз етуге қатысу

5 691 338


002

Республикалық ұланның даму бағдарламасы

4 875 520

3Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

508 978 047


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

868 359


003

Мемлекеттік мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету

868 359

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

237 026 140


001

Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында мемлекеттік саясаттың іске асырылуын ұйымдастыру және айқындау жөніндегі қызметтер

54 312 288

003

Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

141 621

004

Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша ішкі әскерлердің қызметтері

50 620 461

005

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

838 746

007

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік және қылмыстық-атқару жүйесі объектілерін салу, реконструкциялау

5 868 606

010

Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 998 240

015

Жеке куәлік құжаттарын дайындау

10 812 876

016

Жүргізуші куәліктерін, көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттар, нөмір белгілерін дайындау

4 248 591

017

Жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру

9 911 959

018

Ақы төлеуден босатылған адамдарға адвокаттар көрсететін заңгерлік көмекке ақы төлеу

654 405

020

Нашақорлықтың және есірткі бизнесінің алдын алу жөніндегі қызметтер

55 971

022

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің күрделі шығыстары

7 598 140

024

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ведомстволық бағынысты мекемелерінің күрделі шығыстары

4 863 671

025

Заңсыз сақталған қаруды, оқ-дәрілерді және жарылғыш заттарды ерікті түрде өтемді тапсыруды ынталандыру

332 791

027

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі ішкі әскерлерінің күрделі шығыстары

13 034 483

040

Сотталғандарды, күдіктілерді және айыптаушыларды ұстау

33 229 360

041

Қылмыстық-атқару жүйесі органдарының және мекемелерінің күрделі шығыстары

2 818 293

050

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті бюджеттер есебінен ұсталатын ішкі істер органдарының қызметкерлеріне арнаулы атақтары үшін қосымшаақы мөлшерін арттыруға берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

16 455 346

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

230 292

221


Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

23 010 455


001

Мемлекеттің қызметін құқықтық қамтамасыз ету

8 202 613

002

Сот сараптамаларын жүргізу

2 073 095

005

Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі

307 778

006

Нормативтік құқықтық актілердің, халықаралық шарттардың жобаларына, заң жобаларының тұжырымдамаларына ғылыми сараптама

1 514 866

007

Зияткерлік меншік құқықтарын қорғау

6 480

009

Құқықтық насихат

498 145

013

Сот актілерінің орындалуын қамтамасыз ету

4 078 796

016

Тәркіленген және тыйым салынған мүлікті бағалау, сақтау және сату

105 043

022

Әділет органдарының күрделі шығыстары

246 222

047

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау, сот және төрелік талқылаулар перспективаларын бағалау және жер қойнауын пайдалануға келісімшарттар және инвестициялық шарттар жобаларының құқықтық сараптамасы

5 650 729

055

Қазақстан Республикасының Заң шығару институтының қызметін қамтамасыз ету

326 688

410


Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi

160 611 090


001

Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

157 564 075

002

Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы

3 047 015

411


Қазақстан Республикасы «Сырбар» сыртқы барлау қызметі

7 842 705


001

Сыртқы барлауды қамтамасыз ету

7 842 705

501


Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

25 954 215


001

Жоғары сот органының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңдық мүдделерін соттық қорғауды қамтамасыз етуі

2 065 555

003

Сот процесіне қатысушы тұлғалардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

44 760

004

Судьяларды тұрғын үймен қамтамасыз ету

700 404

007

Сот билігінің жергілікті органдарының сот төрелігін іске асыруын қамтамасыз етуі

22 891 349

009

Сот жүйесі органдарының күрделі шығыстары

252 147

502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

26 492 743


001

Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға тәуелді актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

20 975 088

002

Криминалдық және жедел есеп жүргізу жөніндегі мемлекетаралық ақпараттық өзара іс-қимыл

1 442

004

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының күрделі шығыстары

930 800

006

Мемлекеттік органдарды, заңды тұлғаларды құқықтық статистика және арнайы есептер саласындағы есепке алу, статистикалық ақпараттармен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

4 093 678

008

Прокуратура органдары үшін объектілер салу, реконструкциялау

373 111

009

Қылмыстық процестерге қатысушы тұлғалардың құқықтары және бостандықтарының қорғалуын қамтамасыз ету

98 329

011

Адвокаттардың тергеуге дейін және тергеуде заңгерлік көмек көрсетуі

20 295

618


Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы)

17 600 431


001

Қоғамдық қатынастардағы және экономикалық қылмыстағы жемқорлық деңгейін төмендету

11 617 074

002

Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

380 357

005

Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің (қаржы полициясының) күрделі шығыстары

1 353 232

007

Қаржы полициясы органдарының жедел-іздестіру қызметі

3 786 757

008

Бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық-телекоммуникациялық жүйені дамыту

446 771

018

Адвокаттардың тергеуге дейін және тергеуде заңгерлік көмек көрсетуі

16 240

680


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Күзет қызметi

9 571 909


001

Мемлекеттер басшылары мен жекелеген лауазымды адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету

9 571 909

4Бiлiм беру

498 984 251


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

42 935 829


008

Шетелдік мамандарды тарта отырып, біліктілікті арттыру үшін мемлекеттік қызметшілерді оқыту бойынша қызметтер көрсету

114 000

009

«Назарбаев Университеті» ДБҰ-на нысаналы салым

42 821 829

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

8 715 817


021

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі жүйесіндегі білім

8 715 817

202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi

703 781


006

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

703 781

208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

10 105 888


005

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру

369 800

011

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

9 025 525

017

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

710 563

220


Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

163 772


042

Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлердің біліктілігін арттыру

163 772

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

398 068 282


001

Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

4 401 026

002

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

3 167 288

005

Білім және ғылым объектілерін салу және реконструкциялау

8 233 908

008

Білім беру жүйесінің әдістемелік қамтамасыз ету

2 405 829

009

Дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

35 212 565

010

Республикалық мектеп олимпиадаларын, конкурстарды, мектептен тыс республикалық маңызы бар іс-шараларды өткізу

530 322

011

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

36 809 510

012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға және Алматы облысының облыстық бюджетіне, Алматы қаласының бюджетіне білім беру объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту үшiн берілетін нысаналы даму трансферттерi

46 572 146

017

Мәдениет пен өнер саласында мамандар даярлау

4 281 524

020

Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

94 801 199

023

Мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

8 233 133

028

«Болашақ» бағдарламасы шеңберінде шетелдегі жоғары оқу орындарында мамандар даярлау

16 355 388

033

Қазақстан Республикасы азаматтарының қазақ тілін білу деңгейін бағалау және білім сапасына сырттай бағалау жүргізу

1 699 171

035

Білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары

376 741

036

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің күрделі шығыстары

22 639

044

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қорғаншыларға (қамқоршыларға) жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап-бағу үшін ай сайын ақша қаражатын төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

5 206 669

045

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындарының оқу-өндірістік шеберханаларын, зертханаларын жаңартуға және қайта жабдықтауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 425 000

049

Балалар мен оқушы жастарға адамгершілік-рухани білім беру

84 131

050

Сенім білдірілген агенттердің білім беру кредиттерін қайтару жөніндегі қызметтеріне ақы төлеу

137 631

052

Орта және техникалық кәсіптік білім беру ұйымдарында электрондық оқыту жүйесін енгізу

34 461 936

053

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымшаақы мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

12 483 493

054

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне өндірістік оқытуды ұйымдастыру үшін техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының өндірістік оқыту шеберлеріне қосымшаақы белгілеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 569 535

060

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДБҰ-на нысаналы салым

40 442 243

062

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілігін арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

15 435 109

063

Білім беру жинақтарына салымдар бойынша сыйлықақылар төлеу

326 535

064

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және "Назарбаев университеті" ДБҰ қызметін ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

11 393 683

065

Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі операторының қызметіне ақы төлеу

73 872

079

Алматы облысының облыстық бюджетіне Еңбекшіқазақ ауданы Есік қаласындағы көздерінің көру проблемалары бар балаларға арналған мектеп-интернатты ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

187 587

080

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарындағы білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсетуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

9 850 854

083

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының оқытушыларына (мұғалімдеріне) жалақыларындағы айырманы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

885 039

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

2 576

226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

32 681 152


002

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

663 698

003

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

27 731 415

014

Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

1 419 642

024

Денсаулық сақтау жүйесіндегі мемлекеттік білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары

266 397

026

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

2 600 000

233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

11 803


023

Техникалық реттеу және метрология саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

11 803

235


Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

26 968


013

Мемлекеттік мәдениет ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

26 968

601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

50 000


017

Ғарыш саласындағы мамандарды қайта даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды ұйымдастыру

50 000

608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

1 374 265


003

Шетелдік оқытушыларды тарта отырып, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру бойынша қызметтер көрсету

89 966

004

Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру

1 284 299

618


Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы)

928 420


004

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

928 420

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

155 588


011

Медицина ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

155 588

696


Қазақстан Республикасы спорт және дене шынықтыру істері агенттігі

3 062 686


002

Спорттағы дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

2 542 502

003

Техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

520 184

5Денсаулық сақтау

537 156 467


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

2 452 481


014

Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу жөніндегі қызметтер

2 452 481

208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

5 035 705


008

Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету

5 035 705

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

458 452


019

Балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру

458 452

226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

523 822 489


001

Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

16 069 022

005

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтау объектілерін салуға және реконструкциялауға және Алматы облысының облыстық бюджетіне, Алматы қаласының бюджетіне денсаулық сақтау объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейтуге берілетін нысаналы даму трансферттерi

59 172 998

006

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету

12 129 978

007

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

298 458

008

Арнайы медицина резервін сақтау

31 871

010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

181 038 032

013

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің күрделі шығыстары

220 819

016

Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

1 179 198

017

Сот-медицина сараптамасы жөніндегі қызметтер

2 527 105

018

Денсаулық сақтау саласындағы тарихи мұра құндылықтарын сақтау жөніндегі қызметтер

10 906

021

Республикалық деңгейде мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары

4 442 093

031

Аурухананы басқару саласындағы халықаралық стандарттарды енгізу

2 394 808

036

Жергілікті деңгейде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету

233 447 465

038

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергiлiктi деңгейде медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

9 036 875

103

Азаматтардың денсаулығын сақтау мәселелері бойынша сектораралық және ведомствоаралық өзара іс-қимыл

1 779 061

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

43 800

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

5 387 340


003

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы

152 037

004

Азаматтардың жекелеген санаттарына медициналық көмек көрсету

4 859 756

005

Медициналық ұйымдарды техникалық және ақпараттық қамтамасыз ету

76 262

016

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының медициналық ұйымдарының күрделі шығындары

299 285

6Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 703 086 592


213


Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi

1 703 086 592


001

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

3 209 276

002

Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру

1 421 126 535

003

Арнайы мемлекеттік жәрдемақылар

98 965 309

004

Азаматтардың жекелеген санаттарына төленетін біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар

58 385

005

Балалы отбасыларға берiлетiн мемлекеттiк жәрдемақылар

76 421 862

008

Жұмыспен қамту және кедейшілік базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

144 753

010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 662 141

011

Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23 171 347

013

Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда сот мемлекетке жүктеген адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу

730 787

014

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгiнің күрделі шығыстары

59 357

015

Республикалық деңгейде әлеуметтік қорғау ұйымдарының күрделі шығыстары

550 619

016

Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек көрсетуді әдістемелік қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

51 882

028

Әлеуметтік-еңбек саласы кадрларының біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер

17 708

034

Шығыс Қазақстан облысының облыстық бюджетіне жаңадан іске қосылатын әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

253 316

128

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру

74 744 315

145

Кәсіби стандарттарды әзірлеу

919 000

7


Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

157 081 102


215


Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi

3 813 443


033

Облыстық бюджеттерге мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алып қоюға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 813 443

619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

153 267 659


007

Әлеуметтік саладағы және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы саласындағы объектілерінде энергия үнемдеу іс-шараларын жүргізу

150 000

009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері

57 886 777

010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

16 003 412

011

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері

50 000 000

012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық шаруашылықты дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

13 898 204

038

Облыстық бюджеттерге ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

15 154 266

041

Тұрғын үй шаруашылық саласы мамандарының біліктілігін арттыру

175 000

8Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

85 415 497


101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

156 362


004

Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау

156 362

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

2 343 274


003

Ғылыми-тарихи құндылықтарға қолжетімділікті қамтамасыз ету

13 480

006

Ғылыми, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз ету

795 551

040

Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар жүргізу

1 534 243

226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

15 965


020

Республикалық маңызы бар кітапханаларда ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15 965

233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

339 685


073

Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру

339 685

235


Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

55 140 463


001

Мәдениет және ақпарат саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

703 500

002

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің күрделі шығыстары

2 313

003

Мәдениет және ақпарат саласындағы қайраткерлерді ынталандыру

48 017

004

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

1 647 014

005

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

102 179

006

Мәдениет және ақпарат саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары

242 366

007

Ұлттық фильмдер шығару

2 409 890

008

Әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шаралар өткізу

1 171 354

009

Театр-концерт ұйымдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5 819 517

010

Тарихи-мәдени мұраларды сақтауды қамтамасыз ету

1 068 209

011

Ішкі саяси тұрақтылық және қоғамдық келісім саласында мемлекеттік саясатты жүргізу

887 501

012

Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін жаңғырту, салу

711 702

014

Қазақ халқының мәдени мұрасын зерделеуді жинақтау және жүйелеу

48 340

015

Республикалық маңызы бар көпшілік кітапханаларында ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету

1 017 471

018

Әлеуметтiк маңызы бар әдебиет түрлерiн басып шығару

1 270 402

019

Мұрағат құжаттары мен баспа мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету

441 831

020

Нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күресті насихаттау

12 695

021

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

37 536 162


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

254 842


006

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

254 842

696


Қазақстан Республикасы спорт және дене шынықтыру істері агенттігі

27 164 906


001

Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

573 422

004

Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерін дамытуды қолдау

275 421

005

Жоғары жетістіктер спортын дамыту

12 934 427

006

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне, жаңадан іске қосылатын спорт объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

270 648

007

Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының күрделі шығыстары

288 085

008

Қазақстан Республикасы спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің күрделі шығыстары

4 900

009

Спорт саласындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

2 141

010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымшаақы мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

9 034

011

Спорт саласындағы бюджеттік инвестициялар

12 803 695

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

3 133

9


Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

89 761 505


225

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

323 591


024

Сейсмологиялық ақпарат мониторингі

323 591

231


Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі

14 537 471


001

Мұнай, газ және мұнай-химия өнеркәсібі саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

903 650

002

Пайдалану құқығы мұнай-газ жобалары жөніндегі мердігерлерге берілуге тиіс мемлекеттік мүлікті есепке алуды жүргізуді қамтамасыз ету

29 764

006

Мұнай, газ және мұнайхимиясы өнеркәсібінің нормативтік-техникалық базасын жетілдіру

32 500

015

Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігінің күрделі шығыстары

22 569

024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

13 548 988


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

72 995 688


016

Отын-энергетика кешеніндегі нормативтік-техникалық базаны жетілдіру

100 000

035

Қарағанды көмiр бассейнi шахталарының жабылуын қамтамасыз ету

621 670

039

Геологиялық ақпаратты қалыптастыру

246 465

040

Өңірлік, геологиялық түсіру, іздестіру-бағалау және іздестіру-барлау жұмыстары

17 102 504

041

Минералдық-шикізат базасы, жер қойнауын пайдалану, жер асты сулары және қауіпті геологиялық процестер мониторингi

603 425

043

«Қарағандышахтатарату» Республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, жабылған шахталар қызметкерлеріне келтірілген зиянды өтеу

395 485

048

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

53 926 139

697


Қазақстан Республикасы Атом энергиясы агенттігі

1 904 755


001

Атом энергиясын пайдалану кезіндегі қызметтерді үйлестіру және қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

290 062

002

Қазақстан Республикасының Атом энергиясы агенттігінің капиталды шығындары

3 508

004

Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму

88 300

005

Қазақстан Республикасы аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

1 452 885

006

Ядролық сынақтардың мониторингі

70 000

10


Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

170 645 603


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

152 775 242


001

Ауыл шаруашылығы және табиғатты пайдалану саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару

12 388 034

009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне эпизоотияға қарсы іс-шараларды жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

11 150 207

020

Ақмола облысының бюджетіне «Шортанды - Щучинск» учаскесінде «Астана - Щучинск» автомобиль жолының бойында орман екпе ағаштарын отырғызуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

115 108

029

Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды салу және реконструкциялау

16 724 807

051

Ауыл шаруашылығы өнімін өндіруді басқару жүйелерін субсидиялау

60 000

054

Шаруашылықаралық арналар мен гидромелиоративтік құрылыстардың аса апатты учаскелерін күрделі жөндеу және қалпына келтіру

1 100 000

074

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің күрделі шығыстары

150 000

082

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұқым шаруашылығын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 528 468

201

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнің ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

200 000

203

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын қалыптастыруға берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

3 170 135

209

Астана қаласының бюджетіне «жасыл белдеуді» салуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

11 200

210

Ақмола облысының бюджетіне жер пайдаланушылары немесе жер учаскелерінің меншік иелеріне Астана қаласының жасыл аймағын аймағын құру үшін жер учаскелерін мәжбүрлеп оқшаулау кезінде келтірілген шығындарды өтеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

324 775

211

Су қорын пайдалану мен қорғауды реттеу, су шаруашылығы жүйелері мен құрылғыларының қызметін қамтамасыз ету және жерлерді мелиорациялау

7 304 451

212

Агроөнеркәсіптік кешен мен табиғатты пайдалану саласындағы ғылыми зерттеулер мен іс-шаралар

3 326 643

213

Қайта өңдеу өндірісін дамыту

4 000 000

214

Өсімдік шаруашылығын дамыту және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

18 696 341

215

Фитосанитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

5 920 187

216

Ветеринариялық іс-шаралар және тамақ қауіпсіздігін қамтамасыз ету

13 564 560

218

Орман шаруашылығын басқару, орман ресурстары және жануарлар әлемін сақтау және дамытуды қамтамасыз ету

11 665 490

219

Балық ресурстарын және басқа да су жануарларын сақтау және молайту

1 032 990

222

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мал шаруашылығын дамытуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

38 881 910

223

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған гербицидтердің, биоагенттердің (энтомофагтардың) және биопрепараттардың құнын арзандатуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

459 936

220


Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

1 705 700


062

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

1 705 700

234


Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi

4 842 088


001

Қазақстан Республикасының орнықты дамуға көшуін қамтамасыз ету, қоршаған ортаның сапасын сақтау, қалпына келтіру және жақсарту жөніндегі қызметтер

1 950 352

002

Сапалық және сандық көрсеткіштерді (экологиялық нормативтер мен талаптар) әзірлеу

46 920

003

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылыми зерттеулер

224 000

008

Қоршаған ортаның жай-күйіне бақылау жүргізу

2 427 289

009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қоршаған ортаны қорғау объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

156 336

010

Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің күрделі шығыстары

37 191

614


Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігі

4 935 688


001

Елдің экономикалық дамуына және ұлттық қауіпсіздікті нығайтуға көмектесетін жерді тиімді пайдалануға және қорғауға жағдай жасау, геодезиялық және картографиялық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

788 881

002

Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігінің күрделі шығыстары

18 259

003

Мемлекеттік жер кадастры мәліметтерін қалыптастыру

2 108 145

004

Топография-геодезиялық және картографиялық өнімдерді және олардың сақталуын қамтамасыз ету

2 020 403

619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

5 877 997


039

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық және жергілікті сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

5 877 997

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

508 888


007

Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, молайту

508 888

11Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

11 537 303


231


Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі

368 717


022

«Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» АЭА-ға инвестициялар тарту, оның жұмыс істеуі және оны дамыту жөніндегі қызметтер

78 486

064

Атырау облысында «Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын салу және аумағын қоршау

290 231

233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

9 008 691


006

Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

2 350 922

008

Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету

405 869

011

Өнімділік-2020 бағыты шеңберінде жаңа өндірістерді құруды, жұмыс істеп тұрғандарын жаңғырту мен сауықтыруды қолдау

303 500

015

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне «Инвестор - 2020» бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

5 948 400

619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

1 542 336


003

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды жетілдіру

1 537 336

021

Құрылыс саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

5 000

697


Қазақстан Республикасы Атом энергиясы агенттігі

617 559


003

Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

617 559

12Көлiк және коммуникация

201 072 587


215


Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi

196 317 521


001

Көлiк, коммуникация, байланыс және ақпараттандыру саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру, бақылау, инфрақұрылымды және бәсекелес нарықты дамыту жөніндегі қызметтер

4 158 287

002

Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

52 661 000

003

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарды күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен тексеру

30 000 000

005

Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздерді ұстау

4 766 865

009

Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

31 000 000

012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне облыстық, аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

19 512 114

014

Ішкi суларда жүзетiн «өзен-теңiз» кемелерiн жіктеуді және олардың техникалық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету

92 316

016

Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету

325 237

019

Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау

1 300 000

028

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көліктік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

45 421 160

029

Ауылдағы байланыс операторларының әмбебап байланыс қызметтерін ұсыну жөніндегі залалдарын субсидиялау

3 589 722

030

«Transport tower» әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау

474 112

034

Алматы қаласының бюджетіне метрополитенмен жолаушылар тасымалдарын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 733 277

038

Радиожиілік спектрінің және радиоэлектрондық құралдардың мониторингі жүйесін техникалық сүйемелдеу

283 431

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

161 811


018

Ұшқыштарды бастапқы даярлауды қамтамасыз ету

161 811

601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

4 593 255


001

Ғарыш қызметі саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру және бақылау жөніндегі қызметтер

308 471

002

Ғарыш қызметі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 010 000

006

Үкіметаралық келісім аясында агент банктерге бюджеттiк кредиттерді өтеу бойынша қызметтерді төлеу

12 839

009

Ғарыш аппараттарын басқаруды қамтамасыз ету

3 142 493

014

Ғарыш қызметі саласындағы техникалық регламенттерді және стандарттарды әзірлеу

17 518

015

Ресей Федерациясы жалдау құрамына кірмеген және құрамынан шығарылған «Байқоңыр» кешені объектілерінің сақталуын қамтамасыз ету

101 934

13Басқалар

1 236 515 895


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi

12 079 956


013

Мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру

9 896 299

014

Мемлекеттік материалдық резервті сақтау

2 183 657

203


Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі

1 193 789


001

Экономиканың инфрақұрылымдық салаларының тиімді жұмыс істеуін және дамуын қамтамасыз ету жөніндегі табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін peттеу саласындағы қызметтер

1 193 789

204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

1 818 788


006

Өкілдік шығындар

1 818 788

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

1 073 935 429


010

Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

48 969 929

038

«Дағдарыстан кейінгі қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)» шеңберінде сыйақының пайыздық ставкасын субсидиялау

19 200 828

042

Жаңа бастамаларға арналған шығыстар

969 463 376

044

Жай вексельдерді өтеу

6 049 421

045

Қазақстан Республикасының «ЕврАзЭҚ Дағдарысқа қарсы қорына» бастапқы жарнасын төлеу

30 000 000

046

«Дағдарыстан кейін қалпына келтіру бағдарламасын (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)» қатысушыларының сауықтыру жоспарларын іске асыру мониторингі

251 875

220


Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

104 161 997


014

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне «Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

15 546 000

015

«Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікті әлеуетті сауықтыру және күшейту

4 355 000

016

«Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде оператор мен қаржылық агент көрсететін қызметтерді төлеу

800 000

023

Облыстық бюджеттерге «Өңiрлердi дамыту» бағдарламасы шеңберiнде өңiрлердiң экономикалық дамуына жәрдемдесу жөнiндегi шараларды iске асыру үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

7 000 000

025

Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың техника-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

588 000

049

«Экспорттаушы - 2020» бағыты шеңберінде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу

2 010 024

055

Облыстық бюджеттерге «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

14 000 000

059

Моноқалалардағы кәсіпкерлерді ақпараттық қамтамасыз ету

136 202

063

Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының Еуразиялық бәсеке қабілеттілігі бағдарламасының Орталық Азия бастамасына Қазақстанның қатысуы

200 000

117

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне «Бизнестiң жол картасы – 2020» бағдарламасы шеңберiнде өңiрлерде жеке кәсiпкерлiктi қолдау үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

13 454 744

132

Моноқалаларды дамытудың 2012 - 2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде ағымдағы іс-шараларды іске асыру

9 595 404

133

Моноқалаларды дамытудың 2012 - 2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру

36 476 623

233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

20 191 063


001

Стандарттау, метрология, өнеркәсіп, инвестициялар тарту, электр энергетикасы, геология, отын-энергетикалық кешен, көмір өнеркәсібі және туристік индустрия саласындағы уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету

2 703 511

012

Ұлттық инновациялық жүйе институттарының қызметтеріне ақы төлеу

984 287

013

Техникалық реттеу және метрология саласындағы қызметтер

1 376 626

017

Инновациялық белсенділікті ынталандыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

147 117

018

Үдемелі индустриялық-инновациялық даму жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны сүйемелдеу жөніндегі қызметтер

237 075

020

«Инвестор - 2020» бағыты шеңберінде Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға жәрдемдесу

903 018

022

«Экспорттаушы - 2020» бағыты шеңберінде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу

1 363 193

026

«Өнімділік - 2020» бағыты шеңберінде инновациялық гранттар беру

4 300 000

031

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің күрделі шығыстары

26 862

055

«Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймақтың инфрақұрылымын дамыту

7 342 043

070

Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамту мониторингі

437 503

090

Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық даму саласындағы зерттеулер

367 527

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

2 301

234


Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi

3 767 497


006

Гидрометеорологиялық мониторинг жүргізу

3 752 362

025

Қазақстан Республикасының аумағын климаттық ерекшеліктер бойынша аудандастыру

15 135

602


Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігі (Монополияға қарсы агенттік)

879 620


001

Бәсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, монополиялық қызметті шектеу және жосықсыз бәсекеге жол бермеу жөніндегі қызметтер

873 927

002

Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігінің күрделі шығыстары

5 693

619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

17 775 532


001

Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

1 568 941

020

Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің күрделі шығыстары

48 101

030

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

158 490

031

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мамандандырылған өңірлік ұйымдардың жарғылық капиталдарын ұлғайтуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi

16 000 000

695


Қазақстан Республикасы Дін істері агенттігі

712 224


001

Діни қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

434 646

002

Қазақстан Республикасы Дін істері агенттігінің күрделі шығыстары

3 945

004

Діни қызмет саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, діни қызмет саласындағы әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерін жүргізу

273 633

14Борышқа қызмет көрсету

241 241 820


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

241 241 820


013

Үкіметтік борышқа қызмет көрсету

241 241 820

15Трансферттер

899 580 928


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

899 580 928


400

Облыстық бюджеттерге субвенциялар беру

899 580 928
III. Таза бюджеттік кредит беру

17 948 187
Бюджеттік кредиттер

110 627 514

6


Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

23 926 357


213


Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi

23 926 357


019

Облыстық бюджеттерге Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде ауылда кәсіпкерліктің дамуына ықпал етуге кредит беру

23 926 357

7Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

37 000 000


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

37 000 000


008

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне тұрғын үй жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуға кредит беру

37 000 000

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

46 732 725


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

40 000 000


023

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін «КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ кредит беру

40 000 000

220


Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

6 732 725


061

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

6 732 725

13Басқалар

2 968 432


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

884 586


011

Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау

284 586

012

Қазақстан Республикасы Үкіметінің бюджеттер бойынша қолма-қол ақша тапшылығын жабуға арналған резерві

600 000

220


Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

2 083 846


060

Облыстық бюджеттерге моноқалаларда кәсіпкерліктің дамуына ықпал етуге кредиттер беру

2 083 846

Функционалдық топ

Атауы

Cомасы,
мың теңге


Әкімші


Бағдарлама

1

2

3


Бюджеттік кредиттерді өтеу

92 679 327

5


Бюджеттік кредиттерді өтеу

92 679 327


1


Бюджеттік кредиттерді өтеу

91 452 7581

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

91 452 758

2


Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды қайтару

1 226 569


1

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы

1 226 569

Функционалдық топ

Атауы

Cомасы,
мың теңге


Әкімші


Бағдарлама

1

2

3
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

47 644 987

Қаржы активтерін сатып алу

47 644 987

1Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

826 229


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

826 229006

Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

826 229

5Денсаулық сақтау

529 400


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

529 400


062

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігіне қарасты акционерлік қоғамдардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

529 400

12Көлiк және коммуникация

14 302 272


215


Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi

14 302 272


041

Көлік және коммуникация саласында қызметтерін жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

14 302 272

13Басқалар

32 337 086


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

1 213 870


024

«Апаттар медицинасының теміржол госпитальдары» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

1 213 870

234


Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi

3 560 716


023

Қазақстан Республикасының метеорологиялық автоматтандырылған радиолокациялық желісін құруға "Қазаэросервис" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

3 560 716

619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

27 562 500


044

«Қазақстандық ипотекалық компания» ИҰ» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту

27 562 500

Санаты

Атауы

Cомасы,
мың теңге


Сыныбы


Iшкi сыныбы

1

2

3


Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

350 000

6Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

350 000


1


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

350 000


1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

350 000

Атауы

Cомасы,
мың теңге

1

2


V. Бюджет тапшылығы

-735 780 000

VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

735 780 000

«2013 - 2015 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы»
Қазақстан Республикасының  
2012 жылғы 23 қарашадағы  
№ 54-V Заңына     
4-ҚОСЫМША          

Ұлттық қорға жіберілетін 2013 жылға арналған
бюджет түсімдерінің көлемдері

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР 29.11.2013 № 146-V Заңымен (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Атауы

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Iшкi сыныбы

1

2

3


Барлығы

3 447 145 566

1


Салықтық түсімдер

3 446 245 566

01


Табыс салығы

1 319 452 104

1

Корпоративтік табыс салығы

1 319 452 104

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2 126 793 462

3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

2 126 793 462

2


Салықтық емес түсімдер

0

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен салынатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0

2

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен мұнай секторы кәсіпорындарына салынатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0

06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0

1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0

3


Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

900 000

03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

900 000

1

Жерді сату

900 000

«2013 - 2015 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы»
Қазақстан Республикасының  
2012 жылғы 23 қарашадағы  
№ 54-V Заңына      
5-ҚОСЫМША         

2013 жылға арналған республикалық бюджетті атқару
процесінде секвестрлеуге жатпайтын республикалық
бюджеттік бағдарламалардың тізбесі

Функционалдық топ

Атауы

Әкімші

Бағдарлама

05

Денсаулық сақтау

226

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi

006

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету

010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

036

Жергілікті деңгейде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету

06

Әлеуметтік көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

213

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi

002

Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру

003

Арнайы мемлекеттiк жәрдемақылар

004

Азаматтардың жекелеген санаттарына төленетін біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар

005

Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар

«2013 - 2015 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы»
Қазақстан Республикасының  
2012 жылғы 23 қарашадағы  
№ 54-V Заңына       
6-ҚОСЫМША          

2013 жылға арналған жергілікті бюджеттерді атқару
процесінде секвестрлеуге жатпайтын жергілікті бюджеттік
бағдарламалардың тізбесі

Атауы

Білім беру

Жалпы білім беру

Арнайы білім беру бағдарламалары бойынша жалпы білім беру

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру

Денсаулық сақтау

Республикалық бюджет қаражатынан көрсетілетін медициналық көмекті қоспағанда, халыққа амбулаториялық-емханалық көмек көрсету

Денсаулық сақтау саласындағы орталық уәкілетті орган сатып алатын медициналық қызметтерді қоспағанда, бастапқы медициналық-санитарлық көмек және денсаулық сақтау ұйымдары мамандарын жіберу бойынша стационарлық медициналық көмек көрсету

Жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары үшiн қанды, оның құрамдарын және дәрілерді өндіру

Салауатты өмiр салтын насихаттау

Жедел медициналық көмек көрсету және санитарлық авиация

Туберкулезбен, жұқпалы аурулардан, психикасының бұзылуынан және жүйкесі бұзылуынан, оның ішінде жүйкеге әсер ететін заттарды қолдануға байланысты зардап шегетін адамдарға медициналық көмек көрсету

Қазақстан Республикасына ЖИТС алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру

Туберкулез ауруларын туберкулез ауруларына қарсы препараттарымен қамтамасыз ету

Диабет ауруларын диабетке қарсы препараттарымен қамтамасыз ету

Онкологиялық ауруларды химиялық препараттарымен қамтамасыз ету

Бүйрек функциясының созылмалы жеткіліксіздігі, аутоиммунды, орфандық аурулармен ауыратын, иммунитеті жеткіліксіз науқастарды, сондай-ақ бүйрегін транспланттаудан кейінгі науқастарды дәрілік заттармен қамтамасыз ету

Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде дәрілік заттармен және мамандандырылған балалар және емдік тамақ өнімдерімен қамтамасыз ету

Азаматтардың жекелеген санаттарын амбулаториялық емдеу деңгейінде жеңілдікті жағдайларда дәрілік заттармен қамтамасыз ету

Гемофилиямен ауыратын науқастарды қанның ұюы факторларымен қамтамасыз ету

Халыққа иммунды алдын алу жүргізу үшін вакциналарды және басқа иммундық-биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу

Жіті миокард инфаркт сырқаттарын тромболитикалық препараттармен қамтамасыз ету

Ерекше жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру