Жеке шоттарын жүргізу қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 27 ақпандағы № 306 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 14 наурызда № 16601 болып тіркелді.

      "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 97-бабының 2, 7-тармақтарына, 100-бабының 2-тармағына, 101-бабының 7-тармағына, 400-бабының 1-тармағының 3)-тармақшасына, 429-бабының 8-тармағына, 457-бабының 3-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Жеке шоттарын жүргізу қағидалары бекітілсін.

      2. Осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілерінің күші жойылды деп танылсын.

      3. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті (А.М.Теңгебаев) заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі қағаз және электрондық түрдегі көшірмелерін ресми жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жолдануын;

      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін;

      4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

      4. Осы бұйрық оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
Б. Сұлтанов

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2018 жылғы 27 ақпандағы
№ 306 бұйрығымен
бекітілген

Жеке шоттарын жүргізу қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

1-параграф. Кіріспе

      1. Осы Қағидалар "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" (Салық кодексі) 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес әзірленген және салық төлеушілердің (салық агенттерінің) жеке шоттарын жүргізуді және мемлекеттік кірістер органдарында салықтарды, бюджетке төленетін төлемдерді, сондай-ақ әлеуметтік төлемдерді есепке алуды айқындайды.

      2. Салық төлеушінің (салық агенттің) жеке шоты салықтардың, бюджетке төленетін төлемдердің, әлеуметтік төлемдердің есептелген, есепке жазылған (кемітілген), аударылған және төленген (есепке жатқызылғандарды және қайтарылғандарды есепке ала отырып) сомасын, сондай-ақ өсімпұлдар мен айыппұлдардың сомасын есепке алуға арналған құжатты, оның ішінде электрондық нысандағы құжатты білдіреді.

      Салық төлеушілердің (салық агенттерінің) жеке шоттары ұлттық валютада жүргізіледі.

      3. Салықтар, бюджетке төленетін төлемдер түсімдерінің есепке алуы бірыңғай бюджеттік сыныптамасына сәйкес жүргізіледі.

      Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді республикалық және жергілікті бюджет арасында бөлу 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне (бұдан әрі – Бюджет кодексі) сәйкес жүргізіледі.

      4. Мемлекеттік кірістер органдары осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес мемлекеттік кірістер органдарында есеп жүргізілетін, салықтардың, бюджетке төленетін төлемдердің, әлеуметтік төлемдердің тізбесіне сәйкес (бұдан әрі – тізбесі) кірістердің, әлеуметтік төлемдердің бюджеттік жіктеуішінің тиісті кодтары бойынша әрбір салық төлеушіге (салық агентіне) жеке шот ашады.

2-параграф. Осы Қағидаларда қолданылатын терминдер мен анықтамалар

      5. Осы Қағидаларда пайдаланылатын терминдер мен анықтамалар Салық кодексінде және Бюджет кодексінде қалай жазылса, сол мәнде қолданылады.

      6. Осы Қағидаларда мынадай анықтамалар пайдаланылады:

      1) артық төлем - ағымдағы жылдың алдындағы жыл үшін жеке шоттан есеп-қисаптар сальдосы ескеріле отырып, ағымдағы жыл үшін жеке жеке көрсетілген салықтың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемнің, міндетті зейнетақы жарналарының, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының, әлеуметтік аударымдардың, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдардың және (немесе) жарналардың төленген (есепке жатқызылғандарын, қайтарылғандарын шегергенде) және есептелген, есепке жазылған (кемітілгендерін шегергенде) сомалары арасындағы оң айырма.

      2) есепке алуды жүргізуге жауапты лауазымды тұлға - салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, міндетті зейнетақы жарналарының, әлеуметтік аударымдардың, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдардың және (немесе) жарналардың, сондай-ақ жеке шоттардағы өсімпұлдар мен айыппұлдардың есепке жазылған (есептелген, кемітілген) және төленген (есепке жатқызылған, қайтарылған) сомаларының есепке алуының дұрыс жүргізілуіне бақылау және есептілікті жасау функцияларын атқаратын тұлға;

      3) міндеттемелердің орындалуына бақылау бойынша лауазымды тұлға - салық төлеушінің (салық агентінің) салық міндеттемелерін, міндетті зейнетақы жарналарын аудару, әлеуметтік аударымдарды, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдарды және (немесе) жарналарды төлеу бойынша міндеттемелерін орындауына бақылау функцияларын атқаратын тұлға;

      4) салық есептілігі бойынша бақылауды жүзеге асыратын лауазымды тұлға - салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, міндетті зейнетақы жарналарының, әлеуметтік аударымдардың, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдардың және (немесе) жарналардың есепке жазылған (есептелген, кемітілген) сомалары бойынша ақпаратты енгізу және (немесе) бақылау функцияларын орындайтын тұлға;

      5) салық тексеруін жүзеге асыратын лауазымды тұлға - мемлекеттік кірістер органының салық тексеруін тағайындау (жүргізу) туралы актісімен белгіленген тұлға;

      6) салық төлеушінің жанама салықтарды төлеу бойынша салық міндеттемелерін орындауына бақылауды жүзеге асыратын лауазымды тұлға - Еуразиялық экономикалық одағына мүше мемлекеттердің аумақтарынан Қазақстан Республикасының аумағына тауарлар импорты кезінде салық төлеушінің жанама салықтарды төлеу бойынша салық міндеттемелерін орындауына бақылау функциясын орындайтын тұлға;

      7) салықтың және басқа да міндетті төлемнің коды - Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасы бойынша бюджет кірістерін жіктеу бойынша төлемнің цифрлық белгіленуі;

      8) іріктеу - бұрын жеке шотта жүргізілген соманы нөлге келтіру мақсатында растайтын құжаттар негізінде жеке шоттың тиісті бағандарындағы ("Есепке жазылған", "Кемітілді") қосымша есепке алу жазбасы.

3-параграф. Салықтарды, бюджетке төленетін төлемдерді, сондай-ақ әлеуметтік төлемдерді есепке алу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру

      7. Мемлекеттік кірістер органдарында салықтардың, бюджетке төленетін төлемдердің, әлеуметтік төлемдердің, сондай-ақ өсімпұлдар мен айыппұлдардың есепке алуы "Орталықтандырылған біріздендірілген жеке шот" ақпараттық жүйесінде (бұдан әрі - ОБЖШ АЖ) жүргізіледі.

      8. Жеке шоттарда бар ақпаратқа қол жеткізу мүмкіндігі мемлекеттік кірістер органдарының лауазымды тұлғаларына беріледі. Ақпараттық жүйе ақпаратқа рұқсат етілмеген қол жеткізуден қорғауды және оның сақталуын қамтамасыз етеді.

      9. Есепке алуды жүргізуге жауапты лауазымды тұлғалар есептелген (есепке жазылған, кемітілген), түскен (есепке жатқызылған, қайтарылған) салықтардың, бюджетке төленетін төлемдердің, әлеуметтік төлемдер сомаларының, сондай-ақ салық төлеушілердің жеке шоттарындағы өсімпұлдар мен айыппұлдар сомасының есепке алуын жүргізудің дұрыстығын бақылайды.

      10. Жеке шоттардағы барлық жазбалар, жазба жүргізілген күнді, сондай-ақ мұндай жазбалардың заңдылығын растайтын құжаттарды көрсете отырып, хронологиялық тәртіпте жүргізіледі.

      11. Салықтарды, бюджетке төленетін төлемдерді, әлеуметтік төлемдерді, сондай-ақ өсімпұлдар мен айыппұлдарды есепке алу жөніндегі құжаттама қағаз және (немесе) электронды тасымалдағыштарда жүргізіледі:

      1) уәкілетті мемлекеттік органдардан алынған құжаттар;

      2) салықтардың, бюджетке төленетін төлемдердің, өсімпұлдардың және айыппұлдардың артық (қате) төленген сомаларын есепке жатқызу және қайтару жөніндегі құжаттар;

      3) қосылған құн салығын есепке жатқызу және қайтару жөніндегі құжаттар;

      4) жеке шоттарын беру жөніндегі құжаттар;

      5) салықтарды және төлемақыларды төлеу бойынша салық міндеттемелерін орындау мерзімдерінің өзгеруі туралы құжаттар;

      6) банкрот деп танылған салық төлеушілердің салық берешегі жөніндегі құжаттары;

      7) таратылған салық төлеушілердің, сондай-ақ заңды тұлғаның қайта ұйымдастырылуы кезіндегі салық міндеттемелерін орындауы жөніндегі құжаттар.

2-тарау. Жеке шоттарын жүргізу.

1-параграф. Жеке шоттарын ашу тәртібі

      12. Салық төлеушілердің (салық агенттерінің) салықтар, бюджетке төленетін төлемдер бойынша салық міндеттемелерінің, әлеуметтік төлемдерді аудару, сондай-ақ өсімпұлдар мен айыппұлдар төлеу бойынша міндеттерінің орындауына есепке алуын жүргізу үшін мемлекеттік кірістер органдарында жеке шоттар ашылады.

      13. Салық төлеушінің (салық агентінің) жеке шотын жүргізу өзіне есептелген, есепке жазылған, кемітілген, төленген, есепке жатқызылған, қайтарылған салықтың, бюджетке төленетін төлемнің, әлеуметтік төлемдердің сомаларын жеке шотта көрсетуді, жеке шотты беруді және жабуды қамтиды.

      14. Жеке шотты ашу кезінде салық төлеушінің (салық агентінің) сәйкестендіру нөмірі мен тіркеу деректері негіз болады.

      15. Жеке шоттар заңды тұлға, оның құрылымдық бөлімшесі, сондай-ақ бейрезидент-заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі, жеке практикамен айналысатын дара кәсіпкер, Қазақстан Республикасында филиал, өкілдік ашпай тұрақты мекеме арқылы қызметін жүзеге асыратын бейрезидент-заңды тұлға, тәуелді агент арқылы қызметін жүзеге асыратын, сондай-ақ салық агенті болып табылатын бейрезидент тұлға үшін орналасқан орны, салықтар және бюджетке төленетін төлемдердің төлеуі бойынша ашылады.

      Жеке тұлға үшін жеке шоттар:

      резиденттің тұрғылықты орны, салықтар және бюджетке төленетін төлемдердің төлеуі бойынша;

      бейрезиденттің келу орны бойынша, банктің орналасқан жері бойынша ашылады.

      16. Жеке шот бюджет кірістерінің сыныптама кодтары бойынша әлеуметтік төлемдер тізбесіне сәйкес ашылады:

      салықтардың (қосылған құн салығынды қоспағанда), бюджетке төленетін төлемдердің – осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша;

      қосылған құн салығы бойынша жеке шот – осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша;

      қосылған құн салығының сомасын қайтару бойынша – осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша;

      әлеуметтік төлемдер бойынша – осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша.

      17. Жеке шот салық төлеушіге (салық агентіне) ағымдағы жылдың басына немесе бересі немесе артық төлем сомасын қамтитын есеп айырысулар сальдосын көрсете отырып, салық міндеттемесі, әлеуметтік төлемдерді аудару бойынша міндеті туындаған күнге ашылады. Салық төлеушіде (салық агентінде) бересісі немесе артық төлем болмаған жағдайда, есеп айырысулар сальдосы нөлге тең деп саналады.

      18. Салық төлеушінің (салық агентінің) жеке шотында көрсету күнін, жүргізілген іс-әрекеттің мазмұнын, оның негізінде мұндай көрініс жүргізілген құжаттың атауын көрсете отырып, есептелген, есепке жазылған, кемітілген, төленген, есепке жатқызылған, қайтарылған сомалар көрсетіледі.

      19. Салықтар, бюджетке төленетін төлемдер, әлеуметтік төлемдер бойынша есеп айырысулардың сальдосы жеке шоттың "Сальдо" деген тиісті бағанында берешегі болған кезде "алу" (-) белгісімен, артық төлем сомасы болған кезде "қосу" (+) белгісімен көрсетіледі.

      20. Дара кәсіпкерлерді қоса алғанда, жеке тұлғалардың жеке шоттарында:

      1) жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі - ЖСН);

      2) төлеушінің тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілген болса);

      3) дара кәсіпкердің атауы;

      4) бюджеттiк кiрiстердiң сыныптамасы бойынша салық (төлемақы) коды көрсетіледі.

      21. Жеке шоттарын ашу, жүргізу, беру, жабу кезінде тіркеу деректерінен салық төлеушілер (салық агенттері) туралы қажетті ақпарат пайдаланылады.

      Заңды тұлғалардың құрылымдық бөлімшелерінің жеке шоттарын ашу кезінде жоғарыда көрсетілген деректемелерден басқа заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – БСН) көрсетіледі.

      22. Жеке шоттарын ашу, жүргізу, жабу, беру кезінде, заңды тұлғаның таратылуы, қайта ұйымдастырылуы, салық төлеушіні банкрот деп тану, соттың жеке тұлғаны хабарсыз жоғалған деп тануы, жеке тұлғаны қайтыс болды деп жариялау туралы сот шешімінің күшіне енуі кезінде мемлекеттік кірістер органдары:

      1) заңды тұлғалардың мемлекеттік тіркеуін, қайта тіркеуін және таратуын жүзеге асыратын (бұдан әрі – әділет органдары);

      2) статистика;

      3) салық салу объектілерінің есепке алуын және (немесе) тіркеуін жүзеге асыратын;

      4) лицензияларды, куәліктерді немесе өзге де рұқсат ететін құжаттар және хабарлау сипаттағы беретін;

      5) Қазақстан Республикасында олардың тұрғылықты орны бойынша жеке тұлғалардың тіркеуін жүзеге асыратын;

      6) азаматтық ахуал актілерінің тіркеуін жүзеге асыратын;

      7) қамқорлық және қамқоршылық;

      8) сот органдары тиісті уәкілетті мемлекеттік органдар табыс еткен құжаттарды басшылыққа алады.

2-параграф. Жеке шоттарын жүргізу тәртібі

      23. Жеке шоттар теңгеде және тиында жүргізіледі.

      24. Жеке шоттарында салықтарды, бюджетке төленетін төлемдерді, әлеуметтік төлемдерді, өсімпұлдарды және айыппұлдарды есептеу, есепке жазылған, кеміту, төлеу, есепке жатқызу, қайтару бойынша жазбалар мыналардың:

      осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес салықтар, бюджетке төленетін төлемдер, әлеуметтік төлемдер және өсімпұлдар сомаларын есепке жазылған (кемітуге) тізілімнің;

      осы Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес салық тексерулерінің нәтижелері мен әкімшілік жазаларды қолдану туралы қаулылар бойынша салықтар, бюджетке төленетін төлемдер, әлеуметтік төлемдер, өсімпұлдар мен айыппұлдар сомаларын есепке жазылған (кемітуге) тізілімнің;

      төлеуге қоса берілген төлем құжаттарымен бірге күнделікті түсімдер бойынша ведомосінің;

      осы Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес салықтарды, төлемақылар мен өсімпұлдарды төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту жөніндегі тізілімнің негізінде жүргізіледі.

      25. Жеке шотта әрбір операцияны өткізу кезінде операция жазбасы жазылған күн, операция мазмұны және (немесе) оның негізінде жазба жүргізілген құжат көрсетіледі.

      26. Операция жазбасы жазылған әрбір күні салық төлеушінің (салық агентінің) салықтар, бюджетке төленетін төлемдер, әлеуметтік төлемдер, өсімпұлдар мен айыппұлдар бойынша есеп айырысулардың сальдосы айқындалады.

      27. Жеке шот бойынша ай сайын, тоқсан сайын есепті ай үшін, тоқсан үшін және өспелі жиынтықпен жыл үшін салықтардың, бюджетке төленетін төлемдердің, әлеуметтік төлемдердің, өсімпұлдар мен айыппұлдардың есептелген, есепке жазылған, кемітілген, төленген, есепке жатқызылған, қайтарылған сомасы бойынша жалпы қорытынды шығарылады.

      28. Салықтарды, бюджетке төленетін төлемдерді, әлеуметтік төлемдерді есептеу, есепке жазылған, кеміту, төлеу, есепке жатқызу, қайтару бойынша барлық жазбалар "Есепке жазылған", "Кемітілді", "Төленді", "Қайтарылды" деген бағандарға бөлінетін "Салық және төлемдер бойынша есеп айырысулар" деген бағанда жүргізіледі.

      Жеке шоттың "Есеп айырысулар сальдосы (бересі (-) немесе артық төлем (+))" деген бағаны мынадай арифметикалық әрекет негізінде есептеледі:

      "Есеп айырысулар сальдосы (бересі (-) немесе артық төлем (+))" деген баған алу "Есепке жазылған" деген бағаны қосу "Кемітілді" деген баған қосу "Төленді" деген баған алу "Қайтарылды" деген баған қосу "Өзгертілген салық міндеттемесін орындау мерзімі бойынша салық (төлем) сомасы" деген баған.

      29. Өсімпұлдарды есепке жазылған, кеміту, төлеу, есепке жатқызу, қайтару бойынша барлық жазбалар "Өсімпұлдар есепке жазылған", "Кезең", "Өсімпұлдар төленді (қайтарылды)", "Өсімпұлдар сальдосы" деген бағандарға бөлінетін "Өсімпұлдарды есепке жазылған бойынша есеп айырысулар" деген жалпы бағанда жүргізіледі.

      "Өсімпұлдар сальдосы (бересі (-) немесе артық төлем (+))" деген бағаны мынадай арифметикалық әрекет негізінде есептеледі:

      "Өсімпұлдар сальдосы (бересі (-) немесе артық төлем (+))" деген баған алу "Өсімпұл есепке жазылған" деген бағаны қосу "Өсімпұл кемітілді" деген баған қосу "Өсімпұл төленді" деген баған алу "Өсімпұл қайтарылды" деген баған қосу "Өзгертілген салық міндеттемесін орындау мерзімі бойынша өсімпұлдар сомасы" деген баған.

      30. Айыппұлдарды есепке жазу, кеміту, төлеу, қайтару бойынша барлық жазбалар "Айыппұл есепке жазылған", "Айыппұл төленді (қайтарылды)", "Айыппұл сальдосы" деген бағандарға бөлінетін "Айыппұлды есепке жазу бойынша есеп айырысулар" деген жалпы бағанда жүргізіледі.

      "Айыппұл сальдосы (бересі (-) немесе артық төлем (+))" деген бағаны мынадай арифметикалық әрекет негізінде есептеледі.

      "Есепті кезеңнің басына айыппұлдар сальдосы" деген баған алу "Айыппұл есепке жазылған" деген баған қосу "Айыппұл кемітілді" деген баған қосу "Айыппұл төленді" деген баған алу "Айыппұл қайтарылды" деген баған қосу "Өзгертілген салық міндеттемесін орындау мерзімі бойынша айыппұл сомасы" деген баған.

      31. "Қайтарымдарды шегерумен жылдың басынан бастап барлығы енгізілді" деген баған "Қайтарылды (-)" деген баған бойынша тиісінше қайтарымдар сомасын есепке ала отырып, салық жылының басынан өспелі жиынтықпен салықтарды, бюджетке төленетін төлемдерді, әлеуметтік төлемдерді, өсімпұлдар мен айыппұлдарды төлеудің жиынтықтау көрсеткіші негізінде есептеледі.

      32. Жеке шоттың "Салық міндеттемесін орындау мерзімінің өзгерісі жөніндегі мәліметтер" деген бағанында есепке алуды жүргізуге жауапты лауазымды тұлғаға міндеттемелердің орындалуына бақылау бойынша лауазымды тұлға беретін Салықтарды, төлемақы мен өсімпұлдарды төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту жөніндегі тізілім негізінде салықты (төлемді) өтеу сомасы мен кестесі бөлек көрсетіледі.

      33. Салық төлеушілердің төлеу бойынша салық міндеттемелерінің орындалуын есепке алу төлем құжаттарында көрсетілген төлем белгілеу кодтары есепке алына отырып жүргізіледі.

3-параграф. Салық және бюджетке төленетін төлемдердің есептелген (есепке жазылған) сомасын есепке алу

      34. Салық және бюджетке төленетін төлемдерді төлеу бойынша салық міндеттемелерінің жазбасы жеке шоттың "Есепке жазылған", "Кемітілді" деген бағандарында есепке алуды жүргізуге жауапты лауазымды тұлғаға берілген Салықтардың, бюджетке төленетін төлемдердің, әлеуметтік төлемдер мен өсімпұлдардың сомасын есепке жазылған (кемітуге) тізілімнің (бұдан әрі – Есептеу тізілімі) негізінде жүзеге асырылады.

      35. Салық есептілігі бойынша бақылауды жүзеге асыратын лауазымды тұлға Есептеу тізілімді мынадай құжаттардың негізінде:

      салық төлеуші (салық агенті) жасауға тиісті салық декларацияларының, есеп айырысулардың;

      уәкілетті мемлекеттік органдардан алынған мәліметтердің;

      мемлекеттік кірістер органы шешімдерінің негізінде жасайды.

      36. Есептеу тізілімі салық төлеушінің жанама салықтарды төлеу бойынша салық міндеттемелерін орындауына бақылауды жүзеге асыратын лауазымды тұлға:

      1) жанама салықтардың сомаларын есепке жазылған туралы мемлекеттік кірістер органының қорытындысы;

      2) қайта өңдеу өнімдерін әкелу туралы міндеттеме;

      3) қайта өңдеу өнімдерін әкету туралы міндеттеме;

      4) қайта өңдеу өнімдерін әкету туралы міндеттеменің орындалуы туралы есеп;

      5) қайта өңдеу өнімдерін әкелу туралы міндеттеменің орындалуы туралы есеп;

      6) көрме-жәрмеңкелік сауда өткізу туралы хабарлама;

      7) көрме-жәрмеңкелік сауда өткізу туралы хабарлама бойынша есеп негізінде жасайды.

      37. Есептеу тізілімінде:

      1) салық төлеушінің атауы және БСН/ЖСН;

      2) салық (төлемақы) түрі және бюджет сыныптамасының коды;

      3) "Есепке жазылған (кемітуге)" деген бағандарда – салықтардың, бюджетке төленетін төлемдердің, әлеуметтік төлемдердің есепке жазылған немесе кемітуге сомасы;

      4) оның негізінде жеке шотқа жазба жүргізілетін құжаттың атауы, күні және нөмірі;

      5) төлеу кезеңі мен мерзімі;

      6) тиісінше тізілімді тапсырған және қабылдаған күні, қызметкерлердің тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілген болса) және қолы.

      38. Тауарларды әкелу және жанама салықтарды төлеу туралы өтінішті қағаз тасымалдағышта ұсынбаған не ол электрондық түрде Салық кодексінің 457-бабының 1-тармағында белгіленген мерзімде мемлекеттік кірістер органына түспеген кезде, жанама салықтардың есептелген сомасы бойынша жеке шотқа жазба Есептеу тізілімнің негізінде жүргізіледі.

      39. Есептеу тізілімнің 9-бағанында оның негізінде жеке шотқа жазба жүргізілетін құжаттың атауы көрсетіледі – осы Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес жанама салықтардың сомаларын есепке жазылған туралы мемлекеттік кірістер органының қорытындысы.

      40. Есептеу тізілімін оның жасалуына жауапты лауазымды тұлға жасайды және Салық кодексінің 457-бабының 1-тармағында көзделген мерзімі болғаннан кейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей есепке алудың жүргізілуіне жауапты лауазымды тұлғаға табыс етеді.

      Есепке алудың жүргізілуіне жауапты лауазымды тұлға Есептеу тізілімін алған күні оның негізінде жеке шотқа жазба жүргізілген құжатты - жанама салықтар сомаларын есептеу туралы мемлекеттік кірістер органының қорытындысын көрсете отырып, тиісті бюджет сыныптамасының коды бойынша жеке шоттың "Есепке жазылған" деген бағанына есептелген салық сомасының қосылған құн салығы бойынша жеке шотта таратып жазады.

      41. Қазақстан Республикасының мемлекеттік кірістер органына Салық кодексінің 457-бабының 1-тармағында белгіленген мерзім өткеннен кейін тауарларды әкелу және жанама салықтардың төленгені туралы өтінішті қағаз тасымалдағышта ұсынған не электрондық түрде түскен жағдайда, салық төлеушінің жанама салықтарды төлеу бойынша салық міндеттемелерін орындауына бақылауды жүзеге асыратын лауазымды тұлға мұндай өтінішті салық төлеуші қағаз тасымалдағышта ұсынған не электрондық түрде түскен күннен бастап үш жұмыс күні ішінде есептің жүргізілуіне жауапты лауазымды тұлғаға бұрын "кемітуге" есептелген салық сомасы көрсетілетін жанама салық сомаларын есептеу туралы мемлекеттік кірістер органының қорытындысы негізінде жасалған Есептеу тізілімін жолдайды. Есепке алудың жүргізілуіне жауапты лауазымды тұлға Есептеу тізілімді алған күні тиісті бюджет сыныптамасының коды бойынша жеке шоттың "Кемітілді" деген бағанына салық сомасын таратып жазады.

      Бұл ретте Салық кодексінің 457-бабының 1-тармағында белгіленген мерзімде тауарларды әкелу және жанама салықтарды төлеу туралы өтініш қағаз тасымалдағышта ұсынылмаған не оны электрондық түрде алмаған кезде салық сомасына есепке жазылған өсімпұл жеке шоттан іріктеуге жатпайды.

      42. Салық төлеуші орналасқан орны бойынша мемлекеттік кірістер органына Қайта өңдеу өнімдерін әкету туралы міндеттемені, Қайта өңдеу өнімдерін әкелу туралы міндеттемені ұсынған кезде салық төлеушінің жанама салықтарды төлеу бойынша салық міндеттемелерін орындауын бақылауды жүзеге асыратын лауазымды тұлға оларды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде осы міндеттемелердің негізінде бір уақытта:

      1) салық төлеу мерзімін көрсете отырып, Есептеу тізілімді:

      Еуразиялық экономикалық одағына мүше мемлекеттердің аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына қайта өңдеу үшін алыс-беріс шикізатын әкелген кезде - алыс-беріс шикізатын әкелу күні;

      Қазақстан Республикасының аумағынан Еуразиялық экономикалық одағына мүше мемлекеттердің аумағына қайта өңдеу үшін алыс-беріс шикізатын әкеткен кезде - алыс-беріс шикізатын әкету күні;

      2) Салықтарды, төлемақыларды және өсімпұлдарды төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімін өзгерту бойынша тізілімді жасайды.

      Бұл ретте Салықтарды, төлемақыларды және өсімпұлдарды төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімін өзгерту бойынша тізілімнің 7-бағанында:

      Қайта өңдеу өнімдерін әкету туралы міндеттемені тапсырған кезде:

      Қайта өңдеу өнімдерін әкету туралы міндеттемені орындағаны туралы есепті тапсыру үшін белгіленген мерзімге дейін алыс-беріс шикізатын әкелген күннен бастап салық міндеттемесінің орындалуын өзгерту мерзімі көрсетіледі. Қазақстан Республикасының аумағында алыс-беріс шикізатының қайта өңдеу өнімдерін іске асырған кезде – тауарларды әкелу және жанама салықтардың төленгені туралы өтінішті ұсыну үшін белгіленген мерзімге дейін. Еуразиялық экономикалық одағына мүше болып табылмайтын мемлекеттің аумағына Еуразиялық экономикалық одақ мүшесі басқа мемлекеттің аумағынан қайта өңдеу үшін Қазақстан Республикасының аумағына бұрын әкелінген алыс-беріс шикізатының қайта өңдеу өнімдерін одан әрі экспорттаған жағдайда – Қайта өңдеу өнімдерін әкету туралы міндеттемені орындағаны туралы есепті ұсыну үшін белгіленген мерзімге дейін, бұл ретте Есепке Еуразиялық экономикалық одақ мүшесі болып табылмайтын мемлекеттің аумағына тауарларды әкеткен кезде ресімделген жүк кедендік декларациясының көшірмесі қоса беріледі;

      Қайта өңдеу өнімдерін әкелу туралы міндеттемені тапсырған кезде:

      Қайта өңдеу өнімдерін әкелу туралы міндеттемені орындағаны туралы есепті тапсыру үшін белгіленген мерзімге дейін алыс-беріс шикізатын әкеткен күннен бастап салық міндеттемесінің орындалуын өзгерту мерзімі көрсетіледі. Қазақстан Республикасының аумағынан Еуразиялық экономикалық одағына мүше басқа мемлекеттің аумағына бұрын әкетілген алыс-беріс шикізатының қайта өңдеу өнімдерін Еуразиялық экономикалық одағына мүше мемлекеттің аумағында өткізген жағдайда, - тауарларды әкелу және жанама салықтардың төленгені туралы өтінішті тапсыру үшін белгіленген мерзімге дейін көрсетіледі. Қазақстан Республикасының аумағынан қайта өңдеу үшін Еуразиялық экономикалық одағына мүше басқа мемлекеттің аумағына бұрын әкетілген алыс-беріс шикізатының қайта өңдеу өнімдерін Еуразиялық экономикалық одағына мүше болып табылмайтын мемлекеттің аумағына одан әрі экспорттаған жағдайда – Қайта өңдеу өнімдерін әкелу туралы міндеттемені орындағаны туралы есепті тапсыру үшін белгіленген күнге дейін, бұл ретте мемлекеттік кірістер органына тапсырылатын Есептің орнына кедендік декларация табыс етіледі.

      43. Есепке алуды жүргізуге жауапты лауазымды тұлға Есептеу тізілімді және Салықтарды, өсімпұлдарды төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімін өзгерту бойынша тізілімді алған күні бір мезгілде "Есепке жазылған" және қосылған құн салығы бойынша жеке шоттың "Төлеу бойынша (салық сомасы) салық міндеттемесінің орындалуын өзгерту (тоқтата тұру) бойынша мәліметтер" деген бағандарына есептелген салықтың сомаларын таратып жазады. Бұл ретте есептелген салықтың сомасы "Төлеу бойынша (салық сомасы) салық міндеттемесінің орындалуын өзгерту (тоқтата тұру) бойынша мәліметтер" деген бағанында мынадай күндердің бірі басталғанға дейін көрсетіледі:

      Қайта өңдеу өнімдерін әкету туралы міндеттеме бойынша:

      Еуразиялық экономикалық одағына мүше мемлекеттердің аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына қайта өңдеу үшін алыс-беріс шикізатын әкелген кезде - Қайта өңдеу өнімдерін әкету туралы міндеттемені орындағаны туралы есепті тапсыру үшін белгіленген мерзімге дейін. Алыс-беріс шикізатының қайта өңдеу өнімдерін Қазақстан Республикасының аумағында сатқан жағдайда - тауарларды әкелу және жанама салықтардың төленгені туралы өтінішті тапсыру үшін белгіленген мерзімге дейін көрсетіледі. Еуразиялық экономикалық одағына мүше басқа мемлекеттің аумағынан қайта өңдеу үшін Қазақстан Республикасының аумағына бұрын әкелген алыс-беріс шикізатының қайта өңдеу өнімдерін Еуразиялық экономикалық одағына мүше болып табылмайтын мемлекеттің аумағына одан әрі экспорттаған жағдайда - кедендік декларациясының көшірмесін қоса бере отырып, Қайта өңдеу өнімдерін әкету туралы міндеттемені орындағаны туралы есепті тапсыру үшін белгіленген мерзімге дейін табыс етіледі;

      Қайта өңдеу өнімдерін әкелу туралы міндеттеме бойынша:

      алыс-беріс шикізатын Қазақстан Республикасының аумағынан Еуразиялық экономикалық одағына мүше басқа мемлекеттің аумағына әкеткен кезде - Қайта өңдеу өнімдерін әкелу туралы міндеттемені орындағаны туралы есепті тапсыру үшін белгіленген мерзімге дейін. Қазақстан Республикасының аумағынан Еуразиялық экономикалық одағына мүше басқа мемлекеттің аумағына қайта өңдеу үшін бұрын әкетілген алыс-беріс шикізатын қайта өңдеу өнімдерін Еуразиялық экономикалық одағына мүше мемлекеттің аумағында сатқан жағдайда - тауарларды әкелу және жанама салықтардың төленгені туралы өтінішті тапсыру үшін белгіленген мерзімге дейін. Алыс-беріс шикізатының қайта өңдеу өнімдерін Еуразиялық экономикалық одағына мүше болып табылмайтын мемлекеттің аумағына одан әрі экспорттаған жағдайда - Қайта өңдеу өнімдерін әкелу туралы міндеттемені орындағаны туралы есепті тапсыру үшін белгіленген мерзімге дейін.

      44. Салық төлеуші Қайта өңдеу өнімдерін әкету туралы міндеттемені орындау туралы есепті, Қайта өңдеу өнімдерін әкелу туралы міндеттемені орындау туралы есепті табыс еткен жағдайда, салық төлеушінің жанама салықтарды төлеу бойынша салық міндеттемелерінің орындалуына бақылауды жүзеге асыратын лауазымды тұлға оны табыс еткен күннен бастап бір жұмыс күннің ішінде есепке алуды жүргізу үшін жауапты лауазымды тұлғаға төлеу мерзімін кемітуге есептелген салық сомасы көрсетілетін Есептеу тізілімін жолдайды - көрсетілген есептерді табыс ету үшін белгіленген күні. Салық төлеуші көрсетілген есептерді тауарларды әкету, қайта өңдеу өнімдерін әкету (әкелу) мерзімі басталғанға дейін табыс еткен кезде салық төлеушінің жанама салықтарды төлеу бойынша салық міндеттемелерінің орындауына бақылауды жүзеге асыратын лауазымды тұлға Есептеу тізіліммен бір уақытта Салықтарды, төлемақыларды және өсімпұлдарды төлеу бойынша салық міндеттемелерін орындау мерзімін өзгерту жөніндегі тізілімді күнін түзете отырып, жолдайды:

      қайта өңдеу өнімдерін әкеткен кезде - Қайта өңдеу өнімдерін әкелу туралы міндеттемені орындау туралы есепті табыс ету үшін белгіленген күн;

      қайта өңдеу өнімдерін әкелген кезде - Қайта өңдеу өнімдерін әкету туралы міндеттемені орындау туралы есепті табыс ету үшін белгіленген күн.

      Есепке алуды жүргізетін жауапты лауазымды тұлғаға Есептеу тізілімді және Салықтарды, төлемақыларды және өсімпұлдарды төлеу бойынша салық міндеттемелерін орындау мерзімін өзгерту жөніндегі тізілімді алған күні қосылған құн салығы бойынша жеке шоттың "Кемітілді" деген бағанына, сондай-ақ "Төлеу (өтеу кестесі) бойынша салық міндеттемелерінің орындалуын өзгерту (тоқтата тұру) жөніндегі мәліметтер" деген бағанына салықтың есептелген сомаларын таратып жазуды жүргізеді.

      45. ҚР Қаржы министрінің 2010.16.07. № 347 Бұйрығымен 59-8-тармақпен толықтырылды Көрме-жәрмеңкелік сауданы ұйымдастырушы Көрме-жәрмеңкелік сауданы өткізгені туралы хабарлама бойынша есепті табыс еткен кезде және көрме-жәрмеңкелік саудасына қатысушымен келісімнің (шарттың) болмаған жағдайда - Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің салық төлеуші (төлеуші) жанама салықтар жөнінде салық міндеттемелерін орындауына бақылауды жүзеге асыратын лауазымды тұлға оны алған күннен үш жұмыс күні ішінде есепке алуды жүргізетін жауапты лауазымды тұлғаға осы есептің негізінде Есептеуге арналған тізілімді жасайды.

      Есептеуге арналған тізілім оны жасаған күні есепке алуды жүргізетін жауапты лауазымды тұлғаға жіберіледі.

      Есепке алуды жүргізетін жауапты лауазымды тұлға Есептеуге арналған тізілімді алған күні көрме-жәрмеңкелік саудада өткізілген тауарлар бойынша бюджеттік сыныптаманың тиісті коды бойынша көрме-жәрмеңкелік сауданы ұйымдастырушының жеке шотындағы "Есептелді" деген бағанда есептеуге салықтың есептелген сомаларын таратып жазуды жүргізеді.

      Көрме-жәрмеңкелік сауданы ұйымдастырушы көрме-жәрмеңкелік сауданы өткізгені туралы хабарлама негізінде көрме-жәрмеңкелік сауданы өткізгені туралы хабарлама бойынша есепті табыс еткен кезде, салық төлеушінің жанама салықтар жөнінде салық міндеттемелерін орындауына бақылауды жүзеге асыратын лауазымды тұлға Есептеуге арналған тізілімді жасап және оны есепке алуды жүргізетін жауапты лауазымды тұлғаға береді. Осы Тізілімнің негізінде бюджеттік сыныптаманың тиісті коды бойынша көрме-жәрмеңкелік сауданы ұйымдастырушының жеке шотындағы "Есепке жазылған" деген бағанына жазба жүргізіледі.ҚР Қаржы министрінің 2010.16.07. № 347 Бұйрығымен 59-9-тармақпен толықтырылды

      46. Есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлға жеке шотта тиісті жазбадан кейін күнді, есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлғаның тегін, атын, әкесінің атын (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілген болса) көрсетіп және қол қоя отырып, жеке шотта жүргізілген жазба туралы Есептеуге арналған тізілімде белгі жүргізеді.

      47. Салық төлеуші салық есептілігін жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардың ережелеріне сәйкес шетелдік валютада табыс еткен жағдайда, бюджетке есептелген салықтар мен төлемдердің сомасы салық төлеушінің жеке шотында салық есептілігін берген күннің алдындағы соңғы жұмыс күні айқындалған, валюта айырбасының нарықтық бағамын қолданумен ұлттық валютада көрсетіледі.

      Салық төлеуші қосымша салық есептілігін (оның ішінде хабарлама бойынша қосымша) жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардың ережелеріне сәйкес шетелдік валютада табыс еткен кезде, бюджетке есептелген салықтар мен төлемдердің сомасы салық төлеушінің жеке шотында салық есептілігін берген күннің алдындағы соңғы жұмыс күні айқындалған, валюта айырбасының нарықтық бағамын қолданумен ұлттық валютада көрсетіледі.

      Салық төлеушіге тексеру нәтижелері туралы хабарламаны шетелдік валютада жіберген жағдайда, бюджетке салықтар мен төлемдердің сомасы салық төлеушінің жеке шотында хабарламаны жіберген күннің алдындағы соңғы жұмыс күні айқындалған, валюта айырбасының нарықтық бағамын қолданумен ұлттық валютада көрсетіледі.

      48. Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттарының ережелерінде салық міндеттемелерін шетелдік валютада орындауы көзделген жер қойнауын пайдаланушылар бюджетке салықты, төлемді төлеген кезде бюджетке төленген салық пен төлемнің сомасы туралы жазба салық төлеушінің жеке шотында төлем құжаттары мен бюджетті атқару бойынша уәкілетті орган берген есептер бойынша ұлттық валютада жүргізіледі.

      49. Мемлекеттік кіріс органы салық төлеушінің жеке шотында есептелген, есепке жазылған соманы валюта айырбасының нарықтық бағамының өзгеруі нәтижесінде салық төлеушінің жеке шотында туындаған, есептелген, есепке жазылған, бюджетке салықтар мен төлемдердің есептеген, есепке жазылған және төлеген соммалары арасындағы айырма сомасына түзету жүргізеді.

      Салық есептілігін табыс еткен күнге және салықты, төлемді бюджетке төлеу күніне белгіленген валюта айырбасының нарықтық бағамының өзгеруінен салық төлеушінің жеке шотында туындаған валюта бағамындағы айырма сомасы жеке шоттың "Есепке жазылған" немесе "Кемітілді" деген бағандары бойынша тиісті жазба жүргізу жолымен түзетіледі.

      50. Салық төлеуші (салық агенті) салық төлеушінің (салық агентінің) жеке шоттарында көрсетілуге жататын тиісті ұяшықтарда деректері жоқ салық есептілігін берген кезде Есептеуге арналған тізілімде "Есепке жазылған" бағанында нөл көрсетіледі, тиісінше жеке шоттың "Есепке жазылған" және "Кемітілді" бағандарында да нөл көрсетіледі.

4-параграф. Жеке тұлғалардың жеке шоттарындағы салықтардың есептелген сомасының есебі

      51. Жеке тұлғаларға салынатын мүлік салығы, жер салығы, көлік құралдарына салықтың сомасын есептеуді салық салу объектілері және (немесе) салық салуға байланысты объектілерді тіркеуді жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органдар берген мәліметтер негізінде мемлекеттік кіріс органдары жүргізеді.

      Осы мәліметтердің негізінде міндеттемелердің орындалуына бақылау бойынша лауазымды тұлға әрбір жеке тұлға - салық төлеушіге, оның ішінде резидент емес - салық төлеушіге жеке тұлғаларға салынатын мүлік салығы, жер салығы, көлік құралдарына салықты есептеуді жүргізеді және мемлекеттік кіріс органы есептеген салықтар сомасы туралы хабарлама жазып береді.

      Мемлекеттік кіріс органы есептеген салықтың сомасы туралы хабарламаның негізінде жеке шотта көрсету үшін Есептеуге арналған тізілім толтырылады.

5-параграф. Салық тексерулерінің актілері бойынша салықтар мен төлемдердің есебі

      52. Салық кодексінде белгіленген мерзімдердегі салық тексерулерінің және салық төлеушінің (салық агентінің) шағымдарын қарау нәтижелері бойынша салық төлеушіге (салық агентіне):

      1) салық тексеруінің нәтижелері туралы;

      2) тарату салық есептілігін табыс еткен күннен бастап тарату салық тексеруі аяқталған күнге дейінгі кезең ішінде салықтар мен бюджетке төленетін төлемдердің, әлеуметтік төлемдердің есептелген сомалары туралы;

      3) салық төлеушінің (салық агентінің) салық тексеруінің нәтижелері туралы хабарламаға және (немесе) хабарламаға шағымды қарау нәтижелері туралы хабарламалар жіберіледі.

      53. Хабарламаның негізінде салықтардың, бюджетке төленетін төлемдердің, өсімпұлдардың есептелген сомалары салық тексерулерінің нәтижелері мен әкімшілік жазаларды қолдану туралы қаулылар бойынша осы Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес салықтардың, бюджетке төленетін төлемдердің, әлеуметтік төлемдердің, өсімпұлдар мен айыппұлдардің сомаларын есептеуге (кемітуге) Тізілімде (осы тараудың мақсатында бұдан әрі – Тізілім) көрсетіледі. Тізілімнің деректерін салық төлеушінің (салық агентінің) жеке шотында көрсету үшін ОБЖШ АЖ жіберіледі.

      54. Тізілімде:

      1) салық төлеушінің (салық агентінің) атауы;

      2) БСН/ЖСН;

      3) салықтың (төлемнің) атауы;

      4) бюджет кірісі жіктемесінің коды;

      5) хабарлама нөмірі және күні;

      6) салық тексеруі аяқталған күн (салық тексеруінің актісі серверде өңделген күн);

      7) салықтың (төлемнің), өсімпұлдардың сомасы;

      8) салық тексеруі нәтижелері бойынша есептелген сомаларды төлеу мерзімін ұзарту туралы деректер;

      9) "Хабарлама бойынша есептеуге (кемітуге)" бағанында - осы Қағидалардың 52-тармағында көрсетілген хабарламалардың негізінде есептеуге немесе кемітуге салықтардың, бюджетке төленетін төлемдердің, өсімпұлдардың, әлеуметтік төлемдердің сомасы;

      10) "Әкімшілік жаза қолдану туралы қаулы бойынша есептеуге" бағанында - қаулылар негізінде айыппұлдар сомасы көрсетіледі.

      55. Тізілім негізінде жеке шоттың "Есептелді" немесе "Кемітілді" бағандарында тиісінше:

      салықтың (төлемнің) сомасы;

      өсімпұлдар сомасы;

      айыппұл сомасы көрсетіледі.

      Бұл ретте есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлға жеке шоттарға көрсетілген сомалардың толықтығын және дұрыстығын тексереді.

      56. Осы Қағидалардың 52-тармағы 1), 3) және 3) тармақшаларында көрсетілген хабарлама табыс етілген сәттен бастап отыз жұмыс күні ішінде салықтардың, бюджетке төленетін төлемдердің және өсімпұлдардың есептелген сомаларына мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесінің орындалуын қамтамасыз ету тәсілдері мен салық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алу шаралары қолданылмайды.

      57. Осы Қағидалардың 52-тармағы 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген хабарлама табыс етілген сәттен бастап және (немесе) хабарламаға жасалған шағымды қарау нәтижелері бойынша шығарылған уәкілетті органының шешімін алған сәттен бастап отыз жұмыс күні өткен соң, салық төлеушінің шағымы болмаған жағдайда мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесінің орындалуын қамтамасыз ету тәсілдері мен салық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алу шаралары қолданылады.

      58. Салықтардың, бюджетке төленетін төлемдердің есептелген сомалары бойынша өсімпұлдар жеке шотта салық тексеруі аяқталған төлеген күннен бастап төленген күнін қоса алғанда, есептелген сомаларын төлеген күнге дейін есептеледі.

      59. Салық кодексінің 159-бабы 8-тармағына сәйкес салық тексерулерінің нәтижелері бойынша салық міндеттемесін, сондай-ақ өсімпұлдарды төлеу бойынша міндеттемелерді орындау мерзімдері салық төлеушінің өтініші бойынша алпыс жұмыс күніне ұзартылуы мүмкін.

      Бұл ретте салықтардың және басқа міндетті төлемдердің аталған сомасы бюджетке төлеу мерзімінің ұзартылған әрбір күні үшін өсімпұлды есептеумен төленуге жатады және осы кезеңнің әрбір он бес жұмыс күні сайын тең үлестермен төленеді.

      60. Салық тексеруінің нәтижелері бойынша есептелген сомалар төлеу мерзімін ұзарту кезінде салық төлеушінің жеке шотында "Салық міндеттемесін орындау мерзімін өзгерту бойынша мәліметтер" бағанында көрсетіледі.

      61. Салық төлеуші осы Қағидалардың 52-тармағы 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген хабарламаға шағым берген жағдайда, осы шағым бойынша шешім шыққанға дейін салық төлеуші шағым жасаған хабарлама бойынша есептелген сома салық төлеушінің жеке шотында "Салық міндеттемесін орындау мерзімін өзгерту бойынша мәліметтер" бағанында көрсетіледі. Бұл сомаларға мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесінің орындалуын қамтамасыз ету тәсілдері мен салық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алу шаралары қолданылмайды.

      62. Салық төлеуші осы Қағидалардың 52-тармағы 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген хабарламаға салықтардың, бюджетке төленетін төлемдердің және өсімпұлдардың барлық сомасына шағым жасамаған жағдайда салық төлеуші даулаған хабарлама бойынша соманың бөлігі салық төлеушінің жеке шотында "Салық міндеттемесін орындау мерзімін өзгерту бойынша мәліметтер" бағанында көрсетіледі. Хабарлама бойынша есептелген салықтардың, бюджетке төленетін төлемдер және өсімпұлдар сомаларының даулы болып отырған бөлігіне осы шағым бойынша шешім шыққанға дейін мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесінің орындалуын қамтамасыз ету тәсілдері мен салық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алу шаралары қолданылмайды.

      63. Шағымды қарау нәтижелері бойынша шағымдалған хабарламаның толық немесе бір бөлігінде күшін жою туралы шешім шығарылған жағдайда, ол бойынша осындай шешім шығарылған хабарлама бойынша есептелген сомалар жеке шоттарда тиісінше толық немесе бөлігінде іріктеледі. Бұл ретте салық тексеруін жүзеге асыратын лауазымды тұлға есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлғаға бақылау мемлекеттік кіріс органының немесе соттың шығарған шешімінде көрсетілген "азайтуға" салықтардың, бюджетке төленетін

      төлемдердің және өсімпұлдардың сомалары көрсетілген Тізілім береді. Жеке шотта салықтар және бюджетке төленетін төлемдердің осы сомасына хабарлама бойынша есептелген өсімпұл сомалары іріктеледі.

      64. Шағымды қарау нәтижелері бойынша уәкілетті органының немесе сот салық төлеушінің (салық агентінің) шағымын қанағаттандырусыз қалдырса, осы сомалар уақтылы төленбеген кезде салық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алу шараларын қолдана отырып, өндіріп алуға жатады. Жеке шотта салық тексеруі аяқталған күннен кейінгі күннен бастап салық берешегін орындауды кейінге қалдырудың әр күні үшін өсімпұл есептеледі.

      65. 1Н "Салықтардың, бюджетке төленетін төлемдердің, әлеуметтік төлемдердің түскен сомалары туралы" нысанның есебінде салық төлеуші шағым жасаған хабарлама бойынша есептелген салықтардың, хабарлама бойынша төлемдердің сомалары көрсетілмейді.

      66. Әкімшілік айыппұл сомасы салық төлеушіге (салық агентіне) әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша қаулының көшірмесі табыс етілген күні Тізілімде көрсетіледі және сәйкесінше салық төлеушінің (салық агентінің) жеке шотында көрсетіледі.

      67. Салық төлеуші келіскен және белгіленген мерзімде әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша қаулыны әкімшілік айыппұл салынған сомаға мәжбүрлеп өндіріп алу шаралары қолданылады. Бұл ретте мәжбүрлеп өндіріп алу шаралары қаулы заңды күшіне енгеннен кейін және ерікті орындау үшін берілген қаулының мерзімі өткеннен кейін қолданылады

      68. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша қаулыға белгіленген мерзімде шағым берген жағдайда, қаулы бойынша салынған әкімшілік айыппұл сомасын өндіріп алу уәкілетті орган немесе сот шешім шығарғанға дейін тоқтатыла тұрады.

      69. Шағымды қарау қорытындысы бойынша қаулыны өзгеріссіз, ал шағымды (наразылықты) қанағаттандырусыз қалдыру туралы шешім шығарған жағдайда, бұл сомаларды мәжбүрлеп өндіріп алу шараларын қолдана отырып, өндіріп алуға жатады.

      70. Шағымды қарау қорытындысы бойынша әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс жөніндегі қаулының күшін жою туралы шешім шығарған жағдайда салық төлеушінің (салық агентінің) жеке шотында көрсетілген сомалар азайтуға жатады.

      71. Шағымды қарау қорытындысы бойынша қаулыны өзгерту және жаңа қаулы шығару туралы жаңа шешім шығарған жағдайда, салық тексеруінің нәтижелеріне жауапты лауазымды тұлға есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлғаға бақылау үшін уәкілетті органының не соттың қабылдаған шешімінде көрсетілген әкімшілік айыппұл сомасына сәйкес Тізілім береді.

6-параграф. Салықтар мен бюджетке төленетін төлемдер түсімдерінің есебі

      72. Жеке шоттарда салықтар мен бюджетке төленетін төлемдердің түскен сомасының есебі бюджетті орындау бойынша уәкілетті орган берген төлем құжаттары негізінде жүргізіледі:

      1) салықтар мен бюджетке төленетін төлемдердің түскені туралы төлем құжаттары;

      2) артық немесе қате есептелген салықтар мен бюджетке төленетін төлемдерді, өсімпұлдар мен айыппұлдарды есепке жатқызуға және қайтаруға мемлекеттік кіріс органдарының төлем тапсырмалары;

      3) салықтар мен бюджетке төленетін төлемдердің төленген соммалары туралы "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы екінші деңгейдегі банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар берген мәліметтер мен ақпараттар.

      73. Салықтар мен бюджетке төленетін төлемдердің түскен сомалары салық төлеушінің БСН/ЖСН) белгісі бойынша бюджет кірісі жіктемесінің кодтары бойынша жеке шоттарда:

      1) жазба жүргізу күні;

      2) төлем құжатының нөмірі және күні;

      3) салық төлеушінің (салық агентінің, төлемдерді банкомат және өзге де электронды құрылғылар арқылы енгізу күні және жүзеге асыру күні) банктік шотынан салық және төлемдерді есептен шығарған күн;

      4) салықтар мен бюджетке төленетін төлемдерді есептеу күні;

      5) салықтың (төлемнің), өсімпұлдардың, айыппұлдардың сомасы;

      6) есепке жатқызу кезінде - есепке жатқызу жүзеге асырылатын бюджет кірістері жіктемесінің коды көрсетіле отырып, автоматты түрде көрсетіледі.

      74. Салықтар мен бюджетке төленетін төлемдердің түскен сомалары туралы жеке шоттарда жазба бюджетті орындау бойынша уәкілетті органнан төлем құжаттарын алған күні жүргізіледі.

      75. Салық төлеуші үшін жеке шотта көрсетілген салық міндеттемесін орындау күні деп:

      1) қолма-қол ақшасыз төлемді жүзеге асыру кезінде банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың салықтар мен бюджетке төлемдерді төлеуге төлем тапсырмасын, банкоматтар арқылы төлеу күнін немесе электрондық терминалдар арқылы орындауға алған күні;

      2) бюджетке қолма-қол ақшамен төлеген жағдайда - банктерге немесе банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға, уәкілетті органдарға, жергілікті атқарушы органдарға салық төлеуші (салық агенті) ақша енгізген күн;

      3) есепке жатқызуды жүргізу күні есептеледі.

      Ескерту. 75-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Премьер-Министрінің Бірінші орынбасары – ҚР Қаржы министрінің 26.06.2019 № 636 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      76. Бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органнан төлем құжаттарын алған кезде, тиісті мемлекеттік кірістер органдарына салықтар мен төлемдердің есептеу дұрыстығын тексеру АЖ-да жүргізіледі.

      77. Алшақтықтар мен қателіктер фактісі анықталған жағдайда есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлға қате төленген салықтың, бюджетке төленетін төлемнің сомаларының туындау себептері туралы хаттама (бұдан әрі- қателер бойынша хаттама) жасайды.

      Қателер бойынша хаттамада төлем құжатының күні мен нөмірі, сомасы, көрсетілген сома жатқызылуы тиіс болған бюджет жіктемесінің коды, көрсетілген сома жатқызылуы тиіс болған бюджет жіктемесінің коды көрсетіле отырып, қателердің себебі көрсетіледі.

      Қателер бойынша хаттаманы есеп жүргізуді жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшенің басшысы бекітеді.

      Қате төленген салықтың, бюджетке төленетін төлемнің, айыппұлдардың, өсімпұлдардың сомаларын есепке жатқызу, қайтару қателер бойынша хаттама негізінде қате төлеу фактісі табылған күннен бастап он жұмыс күннен кешіктірмей жүргізіледі.

      Ескерту. 77-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Премьер-Министрінің Бірінші орынбасары – ҚР Қаржы министрінің 26.06.2019 № 636 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      78. Бюджетке түсетін және есепке алынған, бюджеттен қайтарылған салықтар мен төлемдерді есепке алу үшін ОБЖШ АЖ-де осы Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес Төлемдер журналы (бұдан әрі – Төлемдер журналы) жүргізіледі.

      Төлемдер журналы бюджет кірісі жіктемесінің коды бойынша жүргізіледі.

7-параграф. Салықтарды, төлемдерді және өсімпұлдарды төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту кезіндегі есеп

      79. Республикалық бюджетке түсетін, сондай-ақ республикалық және жергілікті бюджеттер арасында бөлінетін салықтарды, төлемдерді және өсімпұлдарды төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту үшін салық төлеуші мемлекеттік кірістер органына, жергілікті бюджетке толық көлемде түсетін салықтарды, төлемдерді, өсімпұлдарды төлеу бойынша - салық төлеушінің тіркеу есебінің орны бойынша мемлекеттік кірістер органына негізделген өтініш береді.

      Салық төлеушінің өтінішін қарағаннан және салықтарды, төлемдерді және өсімпұлдарды төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту туралы шешім шығаруға уәкілетті орган шешім шығарғаннан кейін міндеттемелердің орындалуын бақылау бойынша лауазымды тұлға:

      1) осы Қағидаға 11-қосымшаға сәйкес салықтарды, төлемдерді және өсімпұлдарды төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімдерінің өзгергенін тіркеу журналы;

      2) салықтарды, төлемдерді және өсімпұлдарды төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімдерінің өзгеруі бойынша тізілім жүргізеді.

      Салықтарды, төлемдерді және өсімпұлдарды төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту бойынша тізілімді жеке шотта көрсетілген салықтар сомасын көрсету үшін салықтарды, төлемдерді және өсімпұлдарды төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімдерінің өзгеруі туралы шешім қабылданған күні есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлғаға міндеттемелердің орындалуын бақылау бойынша лауазымды тұлға береді.

      80. Жеке шотта мынадай жазбалар жүргізіледі:

      "Төлеу мерзімі" бағанында бекітілген салықты, төлемді төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау кестесіне сәйкес салықты, төлемді төлеу күні көрсетіледі;

      "Салықтың (төлемнің) сомасы" бағанында салықты, төлемді төлеу мерзімін өзгертумен, салықтың, төлемнің жалпы сомасы көрсетіледі;

      "Өсімпұлдың сомасы" бағанында өсімпұлды төлеу мерзімін өзгертумен, өсімпұлдың жалпы сомасы көрсетіледі;

      "Өтеу кестесі" бағанында салықтарды, төлемдерді және өсімпұлдарды төлеу бойынша Салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту бойынша тізілімде көрсетілген салықты төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау кестесіне сәйкес төлеу мерзімі өзгертілген салықтың, төлемнің және өсімпұлдың сомасы көрсетіледі.

      "Өтеу кестесі" бағанындағы төлеу мерзімі өзгертілген салық сомасының жиынтығы "Салықтың (төлемнің) сомасы" бағанындағы салықтың, төлемнің, өсімпұлдың жалпы сомасына тең болуы тиіс.

      81. "Салықтар, бюджетке төленетін төлемдер, әлеуметтік төлемдер сомаларының түсімдері туралы" 1H-нысанның есебінде осы Қағидаларға 12-қосымшаға сәйкес салықты, төлемді төлеу бойынша салық міндеттемесін орындаудың өзгертілген мерзімімен салықтың сомасы бересі сомасында көрсетілмейді.

      82. Төлеу мерзімі өзгертілген салықтың, төлемнің сомасы бюджетке түскен кезде жеке шоттың "Салық сомасы" деген бағанында жеке шоттың "Төленді" деген бағанында көрсетілетін сома көрсетіледі, бірақ "алу" белгісімен көрсетіледі.

      Төлеу мерзімдері өзгертілген салық, төлем сомасының өтелуіне қарай жеке шоттың "Салықтың (төлемнің) сомасы" бағаны бюджетке түскен бюджеттердің сомасына азайтылатын болады.

      Салық төлеуші төлеу мерзімі өзгертілген салықтың, төлемнің сомасын толық өтеген жағдайда жеке шоттың "Салықтың (төлемнің) сомасы" бағанының жиынтығы нөлге тең болады.

      83. Салықты, төлемді төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту салық төлеушіні бюджетке салық сомаларын уақтылы төлемегені үшін өсімпұл төлеуден босатпайды. Төлеудің өзгертілген мерзімдері бойынша салықтың, төлемнің сомасына өсімпұл есептеу осы Қағидалардың 3-бөлімінде көрсетілген тәртіпте жүргізіледі.

      84. Салық төлеуші шешімде белгіленген мерзім өткенге дейін салықтардың, төлемдердің барлық сомасын төлеген немесе салықтарды төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту шарттарын бұзған жағдайда, салықтарды, төлемдерді төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту туралы шешімнің күші мерзімінен бұрын тоқтатылады.

      85. Салықтарды, төлемдерді төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту шарттарын салық төлеуші бұзған жағдайда, бересінің көрсетілген сомасы "Салықтар, бюджетке төленетін төлемдер, әлеуметтік төлемдер сомаларының түсімдері туралы" 1H-нысанның есебінде көрсетіледі.

      Жеке шотта "Салықтың (төлемнің) сомасы" бағанында төлеу мерзімі өзгертілген, төлемнің барлық сомасы жүргізіледі, бірақ "алу" белгісімен, соның нәтижесінде "Салық сомасы" бағанының жиынтығы төлеу мерзімі өзгертілген, төлемнің барлық сомасы өтелгеннен кейін не салық төлеуші салықтарды, төлемдерді төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту шарттарын бұзғанда нөлге тең болуы тиіс.

      Уәкілетті орган өтінішті қарағаннан және шешім қабылдағаннан кейін өтініш салықтарды, төлемдерді және өсімпұлдарды төлеу бойынша салық міндеттемесін орындаудың өзгерген мерзімдерін тіркеу журналына тіркеуге жатады. Уәкілетті органның шешімі негізінде міндеттемелердің орындалуына бақылау бойынша лауазымды тұлға салықтарды, төлемдерді және өсімпұлдарды төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту жөніндегі тізілімді толтырады және есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлғаға береді.

      86. Өтеу үшін сот шешімі бойынша жарияланған акцияларды мәжбүрлеп шығару жүргізілген акционерлік қоғамдардың салық берешегі сомаларын төлеу бойынша салық міндеттемесінің орындалу мерзімдерін тоқтата тұруды есепке алу үшін міндеттемелердің орындалуына бақылау бойынша лауазымды тұлға:

      1) осы Қағидаға 13-қосымшаға сәйкес Акционерлік қоғамдардың салық берешегінің сомаларын төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімдерін тоқтата тұруды тіркеу журналы;

      2) осы Қағидаға 14-қосымшаға сәйкес өтеу үшін сот шешімі бойынша жарияланған акцияларды мәжбүрлеп шығару жүргізілген акционерлік қоғам салық берешегінің сомаларын төлеу бойынша салық міндеттемелерін орындау мерзімдерін тоқтата тұру жөніндегі тізілім жүргізеді.

      Өтеу үшін сот шешімі бойынша жарияланған акцияларды мәжбүрлеп шығару жүргізілген акционерлік қоғам салық берешегінің сомаларын төлеу бойынша салық міндеттемелерін орындау мерзімдерін тоқтата тұру жөніндегі тізілімді міндеттемелердің орындалуына бақылау бойынша лауазымды тұлға акционерлік қоғамдардың салық берешегі сомаларын төлеу бойынша салық міндеттемесінің орындалу мерзімдерін тоқтата тұру туралы сот шешімі алынған күні есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлғаға береді.

      Акционерлік қоғамның жеке шотында мынадай жазбалар жүргізіледі:

      1) "Операциялардың мазмұны" бағанында:

      жарияланған акцияларды мәжбүрлеп шығару туралы сот шешімі бойынша төлеу мерзімін тоқтата тұру;

      жарияланған акцияларды мәжбүрлеп шығару туралы сот шешімінің күшіне енген күні;

      жарияланған акцияларды орналастырудың (сатудың) аяқталу күні көрсетіледі;

      2) "Төлеу мерзімі" бағанында сотқа талап-арыз берілген күн және жарияланған акцияларды орналастырудың (сатудың) аяқталу мерзімі көрсетіледі;

      3) "Салық берешегінің сомасы" бағанында өтеу үшін сот шешімі бойынша жарияланған акцияларды мәжбүрлеп шығару жүргізілген акционерлік қоғам салық берешегінің сомасы көрсетіледі.

      Жарияланған акцияларды мәжбүрлеп шығару туралы сот шешімінің күшіне ену күнінен бастап оларды орналастырудың (сатудың) аяқталу күніне дейін жеке шотта өсімпұл есептелмейді.

      87. Төлеу мерзімі өзгертілген импортталатын тауарларға қосылған құн салығы бойынша жеке шот импортталатын өнеркәсіптік қайта өңдеуге арналған тауарлар бойынша, сондай-ақ төлемнің белгіленген тиісті коды көрсетілген кезде импортталатын су, газ, электр қуаты бойынша қосылған құн салығының сомасын бюджетке төлеу сәтінен бастап импортталатын тауарларға қосылған құн салығы бойынша салық міндеттемелерін орындау мерзімі келген салық кезеңі үшін қосылған құн салығы бойынша декларация мемлекеттік кіріс органына берілген сәттен бастап ашылады.

      88. Жеке шотта мынадай жазбалар жүргізіледі:

      1) "Төлеу мерзімі" 4-бағанында мынадай күндердің бірі көрсетіледі:

      импортталатын өнеркәсіптік қайта өңдеуге арналған тауарлар бойынша қосылған құн салығын өтеу үшін белгіленген төлеу күні;

      импортталатын су, газ, электр қуаты бойынша қосылған құн салығын өтеу үшін белгіленген төлеу күні;

      2) "Есепке жазылған" 7-бағанында салық есептілігінің деректері бойынша төлеу мерзімі өзгертілген импортталатын тауарлар бойынша қосылған құн салығының сомасы көрсетіледі.

      89. Төлеу мерзімі өзгертілген импортталатын тауарлар бойынша қосылған құн салығының бюджетке төленген сомасы төлемнің белгіленген тиісті коды көрсетіле отырып жеке шоттың "Төленді" деген бағанында көрсетіледі.

      90. Төлеу мерзімі өзгертілген импортталатын тауарлар бойынша қосылған құн салығының өтелмеген сомасына өсімпұл салықты төлеудің өзгертілген мерзімі өткеннен кейінгі бірінші күннен бастап есептеледі.

      91. Заңды тұлғалардың жеке шоттарында мынадай деректемелер:

      1) толық атауы;

      2) БСН;

      3) бюджет кірісінің жіктемесі бойынша салықтың (төлемнің) коды;

      4) қосылған құн салығының бойынша жеке шотта - қосылған құн салығы бойынша тіркеуге қою туралы куәліктің нөмірі көрсетіледі.

8-параграф. Әлеуметтік төлемдердің есебі

      92. Жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын (бұдан әрі – міндетті зейнетақы жарналары) есепке алу "Міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын есептеу, ұстап қалу (есебіне жазу) және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аудару және олар бойынша өндіріп алу қағидалары мен мерзімдерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 қазандағы № 1116 қаулысының негізінде жүргізіледі.

      Әлеуметтік аударымдарды есепке алу "Әлеуметтік аударымдарды есептеу және аудару ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 21 маусымдағы № 683 қаулысының негізінде жүргізіледі.

      Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдарды және (немесе) жарналарды есептеу "Аударымдарды және (немесе) жарналарды есептеу (ұстап қалу) және аудару қағидалары мен мерзімдерін және Аударымдар және (немесе) жарналар бойынша берешекті өндіріп алу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 30 маусымдағы № 478 бұйрығының негізінде жүргізіледі.

      93. "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) өткен күн үшін күн сайын жоғары тұрған мемлекеттік кірістер органына келіп түскен, сондай-ақ қайтарылған, қате аударылған әлеуметтік төлемдер және электрондық төлем тапсырмаларының тізілімдерін ұсынады.

      94. Уәкілетті орган Мемлекеттік корпорация ұсынған электрондық төлем құжаттарының негізінде әлеуметтік төлемдер сомаларын ОБЖШ АЖ-де қабылдау жүргізеді.

      95. Электрондық төлем құжаттарын қабылдау нәтижелері бойынша деректерді республика бойынша жалпы сомасында қабылданған электрондық төлем құжаттарымен салыстырып жүргізіледі. Әлеуметтік төлемдердің сомаларын есепке алу үшін осы Қағидаларға 15-қосымшаға сәйкес әлеуметтік төлемдер бойынша түсімдер мен қайтарулар журналы жүргізіледі.

      96. ОБЖШ АЖ-де әлеуметтік төлемдер бойынша төлемдерді таратып жазу төлем құжатында көрсетілген БСН/ЖСН негізінде агенттің орналасқан жері (тұрғылықты жері) бойынша жүргізіледі.

      97. Әлеуметтік төлемдер мемлекеттік кірістер органдары жеке шоттарда жүргізіледі негізінде алынған төлем құжаттары бойынша келіп түскен және қайтарылған сомалар Мемлекеттік корпорациясының; салық есептілігін ұсынған агенттері; - салық тексерулері нәтижелерінің есептелген (азайтылған) сомаларына.

      98. Міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдарды төлеу бойынша агенттердің жеке шоттары:

      1) заңды тұлғаларға, олардың құрылымдық бөлімшелеріне - орналасқан орны бойынша;

      2) дара кәсіпкерлерге, жеке практикамен айналысатын тұлғаларға - орналасқан (тұрғылықты) орны бойынша ашылады.

      99. Жеке шоттарын ашқан, жүргізген және жапқан кезде; әлеуметтік төлемдердің, өсімпұлдардың есептелген, есепке жазылған, аударылған және түскен сомаларының есебін жүргізген кезде осы тарауда көзделген ерекшеліктер ескеріле отырып, осы Қағидалардың 2 және 3-бөлімдерінде мазмұндалған тәртіп сақталады.

      100. Жеке шоттағы әлеуметтік төлемдердің есептелген және қате аударылғандар қайтарылған сомаларының түскен сомаларының есебі әлеуметтік төлемдердің келіп түскен, сондай-ақ қате аударылған тізілімдер мен оған төлем құжаттарының негізінде жүргізіледі.

      101. Міндетті зейнетақы жарналары бойынша берешектерді бұрынғы қызметкердің банктік шотына аударған кезде 24-бабының 10-тармағында "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген жағдайларда салық агенті өсімпұл сомалары есепке алмағанда жоғарыда көрсетілген міндетті зейнетақы жарналарының сомасы ұсталған кезең үшін қосымша Жеке табыс салығы бойынша есеп береді.Жаңартылған

      Есепке бұрынғы қызметкерге акцепт жүргізілгені туралы банктің белгісімен бірге, міндетті зейнетақы жарналары мен өсімпұл сомаларын аудару фактісін растайтын төлем құжатының көшірмесі қоса беріледі.

      Бұрынғы қызметкерінің банктік шотына аударылған міндетті зейнетақы жарналары мен өсімпұлдар сомасына жеке шотта азайту жүргізіледі.

      102. Жеке шоттарда операцияларды жазу тиісті бағандар бойынша құжаттардың негізінде жүргізіледі:

      "Ағымдағы күнтізбелік күн" бағанында - операцияларды жазбасы күні көрсетіледі;

      "Операцияның мазмұны" бағанында – тиісті құжаттарды көрсетумен, әлеуметтік төлемдер мен өсiмақылардың есептелген, есепке жазылған, аударылған және түскен сомалары туралы жазба;

      "Төлеу мерзімі" бағанында - төлеу мерзімі зейнетақымен қамтамасыз ету, әлеуметтік сақтандыру, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы заңнамаға сәйкес агент тапсырған салық есептілігінің негізінде немесе салық тексеруі нәтижесі бойынша төлеу мерзімі;

      "Банк шотынан есептен шығару күні" бағанында - төлем құжатында көрсетілген күн;

      "Есептеу күні" бағанында - әлеуметтік төлемдер бойынша Мемлекеттік корпорациядан алынған тізілім күні көрсетіледі;

      "Есепке жазылған" бағанында - төлеушінің салық есептілігінің және (немесе) салық тексеруі нәтижелерінің негізінде әлеуметтік төлемдердің есептелген және есепке жазылған сомасы;

      "Кемітілді" бағанында - төлеушінің салық есептілігінің және (немесе) салық тексеруі нәтижесінің негізінде азайтылуға жататын сома;

      "Төленді" бағанында - төлем құжаттары негізінде түсімдер сомалары;

      "Қайтарылды" бағанында - қате аударылған сомаларды қайтарулар сомасы;

      "Есеп айырысу сальдосы (Бересі) (-) немесе (Артық төлеу (+)" бағаны мынадай арифметикалық әрекет негізінде есептеледі:

      "Есептік кезеңнің басына есеп айырысу сальдосы" бағаны алу "Есептелді" бағаны қосу "Азайтылды" бағаны қосу "Төленді" бағаны алу "Қайтарылды" бағаны;

      "Өсімпұл сомасы" бағанында - табыстың нақты төленуі шартында агенттердің уақтылы аудармаған әлеуметтік төлемдер сомасына есептелген тұрақсыздық сомалары;

      "Кезең ішінде" бағанында - өсімпұлдарды есептеу немесе азайту жүргізілген кезең;

      "Өсімпұл төленді" бағанында әлеуметтік төлемдер түсімдері мен қайтарулары тізілімі және оларға төлем құжаттары негізінде өсімпұл сомалары;

      "Өсімпұл сальдосы" есептелген және төленген өсімпұлдар арасындағы айырма;

      "Қайтаруларды шегере отырып жыл басынан енгізілді" бағанында әлеуметтік төлемдердің келіп түскен, сондай-ақ қате аударылған тізілімдер мен төлем құжаттарының негізінде жүргізіледі.

      103. Агентпен төлем құжаттарында төлемнің мақсатты коды қате, төлемнің мақсатына сәйкес келмейтін көрсетілген кезде, соның салдарынан негізгі төлем мен өсімпұл сомаларына төлемдерді дұрыс емес бөлу болғанда, агентпен жеке шотты жүргізу орны бойынша мемлекеттік кіріс органына өтініш табыс етіледі. Табыс етілген өтініш негізінде төлеушімен салыстыру актісі жасалады, қате төленген сома расталған жағдайда жеке шотта тиісті қосымша өткізулер жүргізіледі.

      104. Төлем құжаттарын алған кезде мемлекеттік кіріс органы мынадай:

      1) БСН/ЖСН дұрыс көрсетілмеуі;

      2) салық төлеушілердің мемлекеттік дерекқорында жоқ агент бойынша төлем құжатын алуы;

      3) салық төлеушілердің мемлекеттік дерекқорында тіркелген, бірақ орналасқан (тұрғылықты) жері бойынша бірде бір мемлекеттік кіріс органында тіркелмеген агент бойынша төлем құжатын алуы;

      4) банк немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның:

      электронды төлем құжатын дұрыс емес ресімделген;

      деректемелердің ақша жіберуші төлем құжатында көрсеткен деректемелерге сәйкес келмеген;

      міндетті зейнетақы жарналарының, әлеуметтік аударымдардың, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдардың және (немесе) жарналардың сомасын қайта беру төлем құжаттары олардың тиесілілігі анықталғанға дейін агенттің жеке шотында көрсетілмеген кезде ақша аудару туралы қате нұсқауы себепті агентті анықтау мүмкін емес.

      Барлық мемлекеттік кіріс органдарында Мемлекеттік корпорациядан электрондық төлем құжаттарын қабылдағаннан кейін міндетті тәртіпте жасалуы тиіс "анықталмаған төлемдер" базасын анықтау бойынша жұмыстар жүргізіледі.

      105. Мемлекеттік кіріс органы әлеуметтік төлемдерды төлеу кезінде төлем тапсырмалары қате ресімделген жағдайда төлеушінің тіркеу деректері бойынша төлем құжатының тиесілігі анықтайды, мемлекеттік кіріс органы "Анықталмаған төлемдер" базасында агенттің БСН/ЖСН түзету жүргізеді. Агенттің түзетілген БСН/ЖСН салық төлеушінің тіркеу деректерімен салыстырылады және алшақтықтар болмаған кезде міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік төлемдердің сомасы жеке шотта көрсетіледі. Бұл ретте "Анықталмаған төлемдер" базасында мынадай қосымша жазба жүргізіледі:

      түзетілген БСН/ЖСН ;

      жеке шотқа енгізу күні;

      міндетті зейнетақы жарналар, әлеуметтік аударымдар, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар және (немесе) жарналар бойынша жеке шотына жазба жүргізген мемлекеттік кіріс органының атауы.

      106. Орналасқан (тұрғылықты) орны өзгерген кезде төлеушінің (агенттің) жеке шотын бір мемлекеттік кіріс органынан басқа мемлекеттік кіріс органына беру төлеушінің (агенттің) тапсырылған тіркеу есебінен шығару туралы өтініші негізінде жүргізіледі.

      Бұл ретте міндеттемелердің орындалуына бақылау бойынша лауазымды тұлға есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлғаға:

      1) салық төлеушінің толық атауы;

      2) БСН/ЖСН;

      3) есептен шығару күні;

      4) төлеуші көшіп баратын мемлекеттік кіріс органының атауы көрсетілетін тізім береді.

      Егер төлеуші орналасқан орны бойынша дара кәсіпкер ретінде бір мемлекеттік кіріс органында тіркелген, ал өзі басқа ауданда тұратын болса, онда міндетті зейнетақы жарналар, әлеуметтік аударымдар, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар және (немесе) жарналар бойынша төлем құжаттары ол орналасқан (тұрғылықты) орны бойынша тіркелген мемлекеттік кіріс органына жіберіледі, бұл жағдайда өсімпұл төлеу күні ескеріле отырып, автоматты режимде қайта есептеледі.

      107. Қате БСН/ЖСН бар міндетті зейнетақы жарналар, әлеуметтік аударымдар, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар және (немесе) жарналар бойынша мемлекеттік кіріс органдары :

      1) төлем құжатының деректерінен жіберушінің атауы, төлемнің мәтіндік белгіленуі және басқа белгілері бойынша агентті анықтау;

      2) міндетті зейнетақы жарналардың, әлеуметтік аударымдардың, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдардың және (немесе) жарналардың тиесілігін анықтаған жағдайда аталған сомаларды агенттердің жеке шоттарына таратып жазуы қажет.

      108. Зейнетақы жарналарының қате есептелген сомасын қайтару № 1116 қаулыда белгіленген тәртіпте жинақтаушы зейнетақы қоры жүргізеді.

      109. Міндетті зейнетақы жарналардың, әлеуметтік аударымдардың, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдардың және (немесе) жарналардың уақтылы төлемегені үшін жеке шоттарда бұрын өсімпұл есептелген және оған өткен кезең үшін төлем құжаттарын уәкілетті органнан мемлекеттік кіріс органы алған жағдайда салық төлеушінің жеке шотындағы көрсетілген өсімпұл сомасы түзетіледі. Жеке шоттағы осы операция есепті алу күніне жүргізіледі, ал "Төлемдерді есептеу күні" бағанында міндетті зейнетақы жарналарды, әлеуметтік аударымдарды, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдарды және (немесе) жарналарды есептеу күні көрсетіледі.

      110. Анықталмаған міндетті зейнетақы жарналардың, әлеуметтік аударымдардың, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдардың және (немесе) жарналардың кімге тиесілі екендігі, сондай-ақ қате БСН/ЖСН бар төлем тапсырмасы анықталған жағдайда салық төлеушінің жеке шоттарында бұрын есептелген өсімпұл, бірақ міндетті зейнетақы жарналардың, әлеуметтік аударымдардың, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдардың және (немесе) жарналардың уақтылы төленген жағдайда түзетіледі.

3. Жеке шоттардағы өсімпұл есептеу тәртібі және айыппұлдарды есептеу тәртібі

1-параграф. Жеке шоттардағы өсімпұл есептеу тәртібі

      111. Жеке шоттардағы өсімпұл салық міндеттерін белгіленген мерзімдерде атқармағаны үшін есептеледі.

      112. Салық кодексінің 117-бабының 2-тармағы 2) тармақшасына сәйкес өсімпұл салық міндетін орындаудың әрбір кешіктірілген күні үшін салықты пен төлемдерді төлеу мерзімі күнінен кейін және төлеу күнін қоса Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесінің 1,25 еселенген мөлшерінде есептеледі.

      Әлеуметтік төлемдерді уақтылы аудармағаны үшін өсімпұл әрбір кешіктірілген күнге міндетті зейнетақы жарналарын төлеу күні мерзімінен бастап, төлеу күнін қоса Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесінің 1,25 еселенген мөлшерінде әрбір мерзімі өткен күнге есептеледі.

      113. Жеке шоттарда өсімпұл есептеу:

      1) мерзімі өткен бересі қалдығын өзгертетін әрбір есеп операцияларынан кейін;

      2) әрбір айдың соңында төлеу мерзімі аяқталған күннен кейінгі уақыттан бастап немесе соңғы өсімпұл есептеу күнінен бастап;

      3) берешегінің жоғы және (немесе) бары туралы мәліметтерін беру кезінде жүргізіледі.

      114. Есептелген өсімпұл сомасы жеке шоттың "Өсімпұл сомасы" бағанында көрсетіледі, ал "Кезең үшін" бағанында уақыттың қай кезеңіне өсімпұл есептелгені көрсетіледі.

      Жеке шоттың "Өсімпұл төленді (қайтарылды)" бағанында негізгі төлем төлеуге төленген немесе қайтарылған (есептелген) өсімпұл сомасы көрсетіледі.

      Негізгі төлем төлеуіне бұрын аударылған немесе есептелген өсімпұл сомасының кемуі "Өсімпұл сомасы" бағанында "-" белгісімен көрсетіледі.

      "Өсімпұл сальдосы" бағанында өсімпұл сомасының төленбеген қалдығы көрсетіледі.

      115. Әділет органдарының сұрау салуы бойынша берешегінің жоғы және (немесе) бары туралы мәліметтерді толтыру мақсатында салық төлеушінің жеке шотында 0,50 теңгеден кем мөлшерде жинақталған өсімпұл сомасы өсімпұл бойынша берешек болып саналмайды.

      116. Салық Кодексінің 117-бабына сәйкес өсімпұлдар банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктер мен ұйымдарға салықтар мен төлемдердің, өсімпұлдардың, айыппұлдардың сомалары банк шотынан шығару кезегін сақтамағаны үшін; оларды бюджетке аудармау (есептемеу); салықтар мен төлемдердің, өсімпұлдардың, айыппұлдардың сомасын салық төлеушінің банк шотынан шығарылған аударуын кідірткені үшін, аударылған банк сыйақыларымен бірге шартты банк салымында орналасқан табыс салығының ұсталған сомасын уақтылы аудармағаны үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджетіне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесінің 1,25 еселенген мөлшерінде әрбір кешіктірілген күнге есептеледі.

      117. Жеке шоттардағы өсімпұлды есептеу кезінде:

      1) салықтарды, бюджетке төленетін төлемдерді, әлеуметтік төлемдерді төлеуге банк шотынан ақшаны шығару күні;

      2) банкке немесе банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдар, немесе тиісті уәкілетті мемлекеттік орган салықтарды, бюджетке төленетін төлемдерді, әлеуметтік төлемдерді төлеуге қолма қол ақша енгізу күні;

      3) банкоматтар және өзге де электронды құрылғылар арқылы төлемді жүзеге асыру күні;

      4) салықтың, бюджетке төленетін төлемның артық төлеген сомасын жүргізу күні ескеріледі;

      5) табыс салығының шартты банк салымына аудару күні ескеріледі.

      118. Салық тексерулері нәтижесінде банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктер мен ұйымдарға есептелген өсімпұлдар салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, міндетті зейнетақы жарналарының, әлеуметтік аударымдардың, өсімпұлдардың және айыппұлдардың есептелген (кемітілген) сомалары туралы тізілім негізінде өткізіледі.

      Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктер мен ұйымдарға есептелген және төленген өсімпұлдар сомасына салық тексерулері нәтижесінде бюджет кірістерін сыныптау кодтарына сәйкес жеке шоттар ашылады.

      "Операцияның мазмұны" бағанасында "Тексеру акті бойынша есепке жазылған" тиісті жазба жүргізіледі.

      Жеке шоттың "Есепке жазылған өсімпұлдар" бағанасында бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, міндетті зейнетақы жарналары, әлеуметтік аударымдар және өсімпұлдар есептеудің (кемітудің) Тізілімінде көрсетілген өсімпұлдар сомасы көрсетіледі.

      119. Бересінің бір ғана себебі жауапты бөлімнің есеп бөліміне ұсынған банкілерді жоюшы кредиторлар тізімі негізінде қызмет көрсетуші банктің жойылуы болып табылған жағдайда банктерді мәжбүрлеп жоюшы кредиторлардың бюджетіне салық және басқа да міндетті төлемдер бойынша бересі сомасына өсімпұлдар есептелмейді.

      120. Тізімде:

      1) Салық төлеушінің атауы - таратылатын банктің кредиторы;

      2) СТН;

      3) өсімпұлдар есептелмейтін бересі сомасы;

      4) банкті мәжбүрлеп жою туралы шешімнің күшіне ену күні көрсетіледі. Есеп бөлімі қызметкері көрсеткен күннен бастап жеке шоттағы өсімпұлдар есептеу тоқтатылады.

      121. Сот шешімі бойынша бюджетке төленетін салық және басқа да міндетті төлемдерді өтеу үшін акциялардың қосымша эмиссиясы жүргізілетін бересі сомасына өсімпұлдар Салық Кодексінің 117-бабы сәйкес есептелмейді. Жеке шоттардағы өсімпұлдар есептеуді тоқтату үшін жауапты бөлім есеп бөліміне көрсетілген салық төлеушілердің тізімін ұсынады.

      Тізімде:

      1) Салық төлеушінің атауы;

      2) СТН;

      3) өсімпұлдар есептелмейтін бересі сомасы;

      4) жарияланған акцияларды мәжбүрлі түрде шығару туралы сот шешімінің күшіне ену күні;

      5) мәжбүрлі түрде шығарылған жарияланған акцияларды орналастырылудың аяқталу күні көрсетіледі.

      122. Жеке тұлғаға бересі сомасына жауапты бөлім есеп бөліміне ұсынған тізімдер негізінде оның із-түссіз жоқ деп тану туралы соттың шешімі күшіне енгеннен бастап жеке тұлғаның бересіне өсімпұлдар есептелмейді.

      Тізімде:

      1) жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілген болса);

      2) СТН;

      3) өсімпұлдар төленбейтін бересі сомасы;

      4) жеке тұлғаны із-түссіз жоқ деп тану туралы сот шешімінің күшіне енген күні;

      5) жеке тұлғаны із-түссіз жоқ деп тану туралы сот шешімі күшін жойған күні көрсетілуі тиіс.

      Жеке тұлғаны із-түссіз жоқ деп тану туралы сот шешімі күшін жойған жағдайда өсімпұлдар аталған шешім күшін жойған күннен бастап өсімпұлдар есептеледі.

      123. Салық кодексінің 124 және 125-баптарына сәйкес жауапты бөлімнің есеп бөліміне ұсынған тізімдеріне жауап бөлімінің жұмысшысы, бастығы қол қояды және мемлекеттік кіріс органының жетекшісі бекітеді.

      124. Өсімпұлдарды негізсіз есептеуге алып келген салықтар мен төлемдердің сомаларын жеке шотта қате немесе дұрыс емес, сондай-ақ салық төлеушінің кінәсінен емес өсімпұлдар сомасын негізсіз есептеуге алып келген салық немесе басқа да міндетті төлемдер сомалары қате есептеген (кеміткен) көрсеткен кезде, мемлекеттік кіріс органының шешімімен, есепке алуды жүргізуге жауапты лауазымды тұлға осы шешімді шығарған күннен екі жұмыс күні ішінде жеке шотта тиісті жазба жасалады, ал көрсетілген салықтардың, төлемдер мен өсімпұлдардың сомалары түзетіледі.

      Негізсіз есептелген салықтардың, төлемдер мен өсімпұлдардың сомаларын түзету жөніндегі жазбалар Есептеуге арналған тізілімнің негізінде жүргізіледі.

      125. Қосымша салық есептілігі бойынша сомаларды уақтылы төлемеген кезде жеке шоттағы өсімпұлдарды есептеу төлеу мерзімі белгіленген күннен кейінгі күннен бастап есептеледі.

      126. Салық декларациясын ұсыну мерзімін ұзартқан кезде Салық Кодексінде белгіленген төлеу мерзімі жеке шотта өзгермейді. Осыған байланысты, салық декларациясын ұсыну мерзімін ұзартқан кезде жеке шоттағы өсімпұлдар төлеу мерзімі белгіленген күннен кейінгі күннен бастап есептеледі.

      127. Өсімпұлдар есеп айырысуы мынадай формулада жүргізіледі:

      П = (H * P/ 100 * 2,5 * Д)/ 365, мұнда:

      П - есептелген өсімпұлдар сомасы;

      Н - бересі сомасы;

      Р - қайта қаржыландыру ставкасы;

      Д - мерзімі өткен күндер саны.

      128. Есептелген өсімпұлдар сомасы бюджет кірісінің жіктемесімен бекітілген салықтар мен төлемдердің тиісті кодтарына сәйкес есептеледі.

2-параграф. Айыппұлдарды есептеу тәртібі

      129. Әкімшілік құқық бұзушылықтар үшін әкімшілік айыппұлдарды есепке алу, мемлекеттік кіріс органдарының құзыретіне жататын істерді қозғау және (немесе) қарау жеке шотта жүргізіледі.

      Салық салу, кедендік реттеу саласындағы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы, міндетті әлеуметтік сақтандыру, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы заңнамаларын құқық бұзушылықтар үшін есептелген айыппұлдар сомасын жеке шотта көрсету үшін әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша іс қозғаған лауазымды тұлға не оның басқармасының (бөлімнің) басшысы толтырады және есепті жүргізуге жауапты лауазымды тұлғаға салық тексерулері мен әкімшілік жазаларды қолдану туралы қаулылардың нәтижелері бойынша салықтар мен бюджетке төленетін төлемдердің, әлеуметтік төлемдердің, өсімпұлдар мен айыппұлдардың сомаларын Есептеуге (кемітуге) арналған тізілім (осы тараудың мақсатында бұдан әрі – Тізілім) ұсынылады.

      130. Тізілім Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 897-бабы 1-бөлігінде көрсетілген, әкімшілік жаза қолдану туралы қаулының және орындалған хабарлама (хабарлау) негізінде, сондай-ақ әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамаға сәйкес шығарылған, айыппұл сомасы, бюджетке аудару мерзімі көрсетілген мемлекеттік кірістер органының шешімі негізінде толтырылады.

      131. Айыппұлдар сомасын есептеу туралы жазба осы бұзушылықтар жіберілген салық түрі мен төлемнің "Айыппұл (кемітілді) есепке жазылған" бағанында жүргізіледі.

      132. Қазақстан Республикасының салық салу саласындағы әкімшілік жазаларды қолдану туралы қаулылар бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру, міндетті әлеуметтік қамсыздандыру туралы заңнамаларына сәйкес Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген, қаулыны орындау мерзімінің бітуінен орындау мүмкіндігі жоқтықтан, айыппұл сомасын есептен шығару әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына сәйкес шығарылған, мемлекеттік кіріс органының шешімі негізінде салық төлеушінің (салық агентінің) жеке шотынан жүргізіледі.

      Қаулыны орындау мерзімінің аяқталуына байланысты орындалуы мүмкін емес айыппұл сомасын есептен шығару жөніндегі жазба алу белгісімен Тізілімнің негізінде жеке шоттың "Айыппұл (кемітілді) есепке жазылған" бағанында жүргізіледі.

3-параграф. Салық төлеушінің (салық агентінің) жеке шоттарын есепке алу және беру

      133. Салық төлеушінің (салық агентінің) жеке шотын, оның ішінде бір мемлекеттік кіріс органынан басқа мемлекеттік кіріс органына беру мынадай жағдайларда жүргізіледі:

      1) мыналар:

      жеке тұлғаның тұрғылықты (болу) жері;

      мыналардың:

      дара кәсіпкердің, жекеше нотариустың, жеке сот орындаушысының, адвокаттың, кәсіби медиатордың;

      резидент заңды тұлғаның, оның құрылымдық бөлімшелерінің, сондай-ақ шетелдік заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшелерінің;

      Қазақстан Республикасында қызметін филиал, өкілдік ашпай, тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын бейрезидент заңды тұлғаның;

      осы Кодекстің 220-бабының 3-тармағына сәйкес бейрезиденттің тұрақты мекемесі ретінде қарастырылатын тәуелді агенттің;

      осы Кодекстің 650-бабының 8-тармағына сәйкес салық агенті болып табылатын бейрезиденттің орналасқан жері өзгерген кезде жүргізіледі.

      Осы тармақшаға сәйкес салық төлеушінің (салық агентінің) жеке шоттарын беру Салық кодексінің 77-бабы 1-тармағында көзделген негіздер бойынша;

      2) заңды тұлға қайта ұйымдастырылған кезде - Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімінің мәліметтері негізінде;

      3) бейрезидент заңды тұлға корпоративтік табыс салығын төлеу және ол бойынша декларация табыс ету тәртібіне осы бейрезидент заңды тұлғаның Қазақстан Республикасындағы тұрақты мекемелердің тобы бойынша жинақталып, оның тұрақты мекемелерінің бірі арқылы ауысқан кезде, - осы Кодекстің 220-бабында көзделген хабарлама негізінде; салықтарды және бюджетке төленетін төлемдердің қате төлеуіне байланысты;

      4) заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесін есептік тіркеуден шығарған кезде заңды тұлғаның жеке шотына - Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімінің мәліметтері негізінде жүргізіледі.

      134. Салық төлеушінің (салық агентінің) жеке шотын бір мемлекеттік кіріс органынан басқа мемлекеттік кіріс органына беруді осы Қағидалардың 133-тармағында көзделген жеке шотты беру үшін негіздер туындаған күннен бастап он жұмыс күні ішінде жүргізеді.

      135. Қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаның жеке шоттарын құқық мирасқорының (құқық мирасқорларының) тіркеу есебіне алынған орны бойынша мемлекеттік кіріс органына беру:

      1) біріккен, қосылған кезде - беру актісі негізінде;

      2) бөлінген, бөлініп шыққан кезде - бөліну балансы негізінде жүргізіледі.

      Заңды тұлға бөліну жолымен қайта ұйымдастырылған кезде қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаның жеке шотын беру салықтық тексеру аяқталған соң және тексеру нәтижелері қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаның жеке шотында көрсетілгеннен кейін жүргізіледі.

      136. Құрылымдық бөлімшесінің жеке шотының сальдосын жеке шотқа беруді заңды тұлға, сонымен бірге заңды тұлға жеке салық төлеушімен өз құрылымдық бөлімшесін тануды жою туралы шешім қабылданған жағдайда жүзеге асырады.

      137. Жеке шот ашқаннан бастап беретін салық органында оның жабылған күніне дейінгі кезең үшін беріледі.

      138. Салық төлеушінің (салық агентінің) жеке шоты берілгеннен кейін он жұмыс күні ішінде салық төлеушінің (салық агентінің) салық міндеттемесін, сондай-ақ міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын және әлеуметтік аударымдарды есептеу, ұстап қалу және аудару бойынша міндеттерін орындауға байланысты құжаттары жеке шот берілген мемлекеттік кіріс органына қағаз жеткізгіште беріледі.

      139. Жеке тұлғаның жаңа орналасқан жері бойынша құжаттарды алған кезде, оларды алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде көрсетілген құжаттарды алуы туралы мемлекеттік кірістердің беруші органын хабардар етуге міндетті.

      140. Салық төлеушінің (салық агентінің) жеке шоттарын беру үшін міндеттемелердің орындалуына бақылау бойынша лауазымды тұлға есепке алуды жүргізуге жауапты лауазымды тұлғаға тізімді ұсынады, онда мыналар көрсетіледі:

      1) салық төлеушінің (салық агентінің) атауы;

      2) БСН/ЖСН;

      3) тіркеу есебінен шығару күні;

      4) салық төлеуші (салық агенті) көшетін мемлекеттік кіріс органының атауы.

      141. Беретін мемлекеттік кіріс органының жеке шоттарында "Жеке шот жабылды,_____ жеке шоттар көшірмелері______(облысы, қаласы) ______ (ауданы, қаласы) бойынша мемлекеттік кіріс органына жіберілді" жазбасы жүргізіледі.

      Жеке шоттар электронды тасығыштарда беріледі.

      142. Мемлекеттік кірістер органында салық төлеушінің (салық агентінің) жаңа орналасқан орны, салықтарды және бюджетке төленетін төлемдердің төлеуі бойынша, жеке шоттарын жүргізудің бұрынғы орны бойынша мемлекеттік кіріс органы жіберген кіріс сальдосын ескере отырып жаңа жеке шоттар ашады.

4-параграф. Заңды тұлғаны қайта ұйымдастыру кезінде жеке шоттарын есепке алу және беру

      143. Мемлекеттік кіріс органына заңды тұлғаны қайта ұйымдастыру туралы құжаттарды берген жағдайда Салық кодексінің 62-бабының 8-тармағына сәйкес мемлекеттік кіріс органы оның құқық мирасқорына (құқық мирасқорларына) қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаның салық міндеттемелерін беруге міндетті.

      144. Қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаның жеке шотында қорытындысын шығарғаннан кейін сальдоны беру туралы жазба жүргізіледі.

      145. Қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаның құқық мирасқорының жеке шотына қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаның сальдосы енгізіледі.

      Қайта ұйымдастырылған заңды тұлғада бірнеше құқық мирасқоры болған жағдайда жеке шоттың сальдосы қайта ұйымдастыру кезінде құқық мирасқоры алған мүліктегі үлесі бойынша таратылады.

5-параграф. Есепке алу нысандарын беру

      146. Салық төлеушінің (салық агентінің) салықтық өтініші бойынша осындай өтінішті мемлекеттік кіріс органы алған күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей осы Қағидаларға 16-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бюджетпен есеп айырысулардың жай-күйі, сондай-ақ әлеуметтік аударымдар туралы жеке шоттан үзінді көшірме ұсынылады.

      147. Есебі мемлекеттік кірістер органдарында жүргізілетін берешегiнiң жоқ (бар) екені туралы мәліметтер (бұдан әрі - берешегiнiң жоқ (бар) екені туралы мәліметтер) салық төлеушінің (салық агентінің) тіркеу есебінің орны бойынша мемлекеттік кірістер органына "электрондық үкіметтің" веб-порталы арқылы, мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің веб-қосымшасы арқылы жіберілген сұрау салуы бойынша электронды түрде осы Қағидаларға 17-қосымшаға сәйкес нысанда беріледі.

      Егер салық төлеушіге оңалту рәсімі қолданылған немесе банкроттық туралы іс қозғалған жағдайда, "Оңалту және банкроттық туралы" 2014 жылғы 7 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңымен (бұдан әрі –Заң) көзделген кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізу үшін талап қою өкілеттігіне кіретін, мемлекеттік кірістер органдары құрылымдық бөлімшесінің сұрау салуы негізінде берешегiнiң жоқ (бар) екені туралы мәліметтер қалыптастырылады.

      Берешектің жоқ (бар) екені туралы мәліметтерді беруге сұрау салуларды есепке алу үшін осы Қағидаларға 18-қосымшаға сәйкес салық өтініштерін тіркеу және есебі мемлекеттік кірістер органдарында жүргізілетін берешегiнiң жоқ (бар) екендiгi туралы анықтамаларды беру журналы жүргізіледі.

      Ескерту. 147-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Премьер-Министрінің Бірінші орынбасары – ҚР Қаржы министрінің 26.06.2019 № 636 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      148. Берешектің жоқ (бар) екені туралы мәліметтер "Электрондық үкіметтің" веб-порталы арқылы, мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің веб-қосымшасы арқылы келіп түскен сұрау салуды алған күні салық төлеушінің тіркеу орны бойынша мемлекеттік кірістер органдарында ашық жеке шоттарының деректері бойынша жасалады.

      Ескерту. 148-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Премьер-Министрінің Бірінші орынбасары – ҚР Қаржы министрінің 26.06.2019 № 636 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      149. Берешектің жоқ (бар) екені туралы мәліметтер "иә" немесе "жоқ" пішінінде электронды түрде:

      1) әділет органына - әділет органдары сұрау салу негізінде;

      2) ішкі істер органдарына - олардың сұрау салуы бойынша беріледі.

      150. Есебі мемлекеттік кірістер органдарында жүргізілетін берешегiнiң жоқ (бар) екені туралы мәліметтер осы Қағидаларға 19-қосымшаға сәйкес нысан бойынша:

      1) мемлекеттік органдарға және (немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасында осындай мәліметтерді беру көзделген адамдарға - осындай органның және (немесе) адамның сұрау салуы бойынша;

      2) электрондық мемлекеттік сатып алуға қатысушы салық төлеушіге - оның сұрау салуы бойынша беріледі.

      151. Құрылымдық бөлімшелері бар заңды тұлғалар бойынша Берешектің жоқ (бар) екені туралы мәліметтер заңды тұлғаның және оның құрылымдық бөлімшелерінің тіркеу есебінің орны бойынша мемлекеттік кірістер органдарында ашық заңды тұлғаның және оның құрылымдық бөлімшелерінің жеке шоттарының жағдайын есепке ала отырып заңды тұлғаның орналасқан орны бойынша жасалады.

      152. Құрылымдық бөлімшенің Берешектің жоқ (бар) екені туралы мәліметтерінде осы құрылымдық бөлімшенің тіркеу есебінің орны бойынша мемлекеттік кірістер органдарында ашық жеке шоттарының жай-күйі туралы ақпарат көрсетіледі.

      Берешектің жоқ (бар) екендігі туралы мәліметтерде салықтарды, төлемақыларды, өсімпұлдарды төлеу бойынша салықтық міндеттемелерді орындау, оңалту рәсімін қолдану мерзімін өзгерткен кезде, сонымен бірге салық берешегі және салықтөлеушінің әлеуметік төлемдер бойынша, банкрот болып танылған – салықтөлеушіні банкрот болып тану туралы соттың шешімі заңдық күшіне ену күнінен, Заңымен белгіленген банкрот рәсімі өткізуі кезеңіне салық берешегі көрсетілмейді.

      Салық төлеушінің декларацияда қосылған құн салығының асып кету сомасын қайтару туралы талапта көрсеткен, бюджеттен қайтарылған, бірақ кейіннен салықтық бақылау нәтижелері бойынша расталмаған, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаның немесе тексеру нәтижелері туралы хабарлама негізінде бюджетке төленуге жататын қосылған құн салығының асып кету сомасы, есептелген өсімпұл сомасымен Берешектің жоқ (бар) екені туралы мәліметтерде салықтық берешек ретінде көрсетіледі.

      Ескерту. 152-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Премьер-Министрінің Бірінші орынбасары – ҚР Қаржы министрінің 26.06.2019 № 636 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      153. Берешектің жоқ (бар) екені туралы мәліметтерде барлық мемлекеттік кірістер органдарынан жеке шоттарының жай-күйі туралы жиынтық ақпарат көрсетіледі. Берешектің жоқ (бар) екені туралы мәліметтердің әрбір мемлекеттік кірістер органдары бойынша жеке шоттарының жай-күйі туралы ақпарат көрсетілетін қосымшалары бар. Мемлекеттік кірістер органдарында артық төлеу немесе салық берешегі, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешегі болмаған жағдайда мұндай ақпарат қосымшаларда көрсетілмейді

      154. Берешектің жоқ (бар) екендігі туралы мәліметтер уәкілетті органның электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылады.

      Берешектің жоқ (бар) екендігі туралы мәліметтерде барлық мемлекеттік кірістер органдарынан жеке шоттар бойынша мәліметтер алынған уақыты мен күні көрсетіледі.

6-параграф . Салық есептілігіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу кезіндегі есеп

      155. Салық төлеуші (салық агенті) қосымша салық есептілігін бір кезеңге берген жағдайда талап қою мерзімі ішінде салық есептілігі табыс етілген күні жеке шоттың "Есептелді" немесе "Кемітілді" деген бағанында анықталған айырма сомасы көрсетіледі.

      156. Салық тексеруі басталғанға дейін салық төлеуші (салық агенті) анықтаған салық пен төлемдер сомаларының төлеу мерзімі осы өзгерістер мен толықтырулардың деректері жататын салық кезеңі үшін төлеу мерзімі болып табылады.

4-тарау. Салықтардың, бюджетке төленетін төлемдердің және өсімпұлдардың артық төленген сомаларын есепке жатқызу және қайтару есебі

1-параграф. Салықтың (қосылған құн салығын қоспағанда), төлемақының, алымның және өсімпұлдың артық төленген сомасын айқындау тәртібі

      157. Салықтың (қосылған құн салығын қоспағанда) және бюджетке төленетін төлемдерді, өсімпұлдардың артық төленген салық сомасы жыл және (немесе) алдыңғы бес күнтізбелік жыл ішінде төленген сомалар шегінде есепке жатқызуға және (немесе) қайтаруға жатады.

      158. Артық төленген салық, төлемақы, алым, өсімпұл сомасы мынадай тәртіппен есепке жатқызылуға және (немесе) қайтаруға жатады:

      егер осы салық, төлем, өсімпұл бойынша есепке жатқызу және (немесе) қайтару күнгі жеке шотта қалыптасқан оң сальдосы алдыңғы бес күнтізбелік жыл үшін төленген сомалар қорытындысы аз немесе тең болғанда - жеке шоттың оң сальдосы шегінде;

      егер осы салық, төлем, өсімпұл бойынша есепке жатқызу және (немесе) қайтару күнгі жеке шотта қалыптасқан оң сальдосы алдыңғы бес күнтізбелік жыл үшін төленген сомалар қорытындысы аз немесе тең болғанда - алдыңғы бес күнтізбелік жыл үшін төленген сомалар шегінде.

      159. Бұл ретте артық төленген салық, төлемақы, алым, өсімпұл сомасы жатқызу немесе қайтару есепке жатқызу және (немесе) қайтару жүргізуге салықтық өтініш берілген, салық, төлем бойынша жеке шотты ашудың бірінші күннен бастап өспелі қорытындымен есептелген, есепке жазылған (кемітілген), төленген, есепке жатқызылған, қайтарылған сомаларын ескере отырып, осы жеке шот бойынша бір мезгілде мынадай шарттар сақталғанда жүргізіледі:

      "Есепке жазылған" бағаны бойынша жиынтық сомасы "Кемітілді" бағаны бойынша қорытынды сомадан артық болуы тиіс;

      "Төленді" бағаны бойынша жиынтық сомасы "Қайтарылды" бағаны бойынша қорытынды сомадан артық болуы тиіс.

      Бұл ретте есепке алынуға және (немесе) қайтаруға жататын салықтың, төлемнің, өсімпұлдың артық төленген сомасы осы салық, төлем, өсімпұл бойынша есепке жатқызу және (немесе) қайтару күнгі қалыптасқан жеке шотта оң сальдосынан артпауы тиіс.

      Есепке алынуға және (немесе) қайтаруға жатпайтын салықтың, төлемнің, өсімпұлдың артық төленген сомасы салықтың, төлемнің, өсімпұлдың осы түрі бойынша алдағы төлемдердің есептеледі.

2-параграф. Салықтардың, бюджетке төленетін төлемдердің және өсімпұлдардың артық төленген сомасын айқындау тәртібі

      160. Осы Қағидалардың 165-167-тармақтарында көзделген жағдайларды қоспағанда, салықтардың, бюджетке төленетін төлемдердің және өсімпұлдардың артық төленген сомаларын есепке жатқызу және (немесе) қайтару жүргізу үшін жеке шоттарын жүргізу орны бойынша, ал жеке шоттар жүргізілмейтін бюджетке төлемдер бойынша - бюджетке төлемдерді төлеу орны бойынша мемлекеттік кіріс органына қағаз және/немесе электронды тасығыштарда салықтық өтініш беріледі.

      Салық өтініштерін есепке алу және қайтару үшін Салықтардың, бюджетке төленетін төлемдердің және өсімпұлдардың артық төленген сомаларын есепке жатқызу және қайтару жүргізудің салық өтініштерін есепке алу журналы осы Қағидаларға 20-қосымшасына сәйкес грант қаржысы есебінен алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер) есептелген сомасынан есепке жатқызылған ҚҚС асып кетуі жүргізіледі.

      Ескерту. 160-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 17.01.2019 № 24 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      161. Заңды тұлғаның, дара кәсіпкер салықтық өтінішінде мынадай мәліметтер көрсетіледі:

      1) салық төлеушінің тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілген болса);

      2) БСН/ЖСН;

      3) салық төлеушінің мекенжайы;

      4) артық төленген сомасы пайда болған салықтың немесе басқа міндетті төлемнің түрі;

      5) есепке жатқызуға немесе қайтаруға жататын сома;

      6) артық төленген сома есептелетін салықтың, төлемақының коды мен түрі;

      7) банк шотына қайтарылған жағдайда - салық төлеушінің (салық агентінің) банктік шотының нөмірі және банк және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның атауы, сондай-ақ олардың деректемелері.

      162. Дара кәсіпкер болып табылмайтын жеке тұлғаның осыған ұқсас салықтық өтінішінде мыналар көрсетіледі:

      1) салық төлеушінің тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілген болса);

      2) БСН/ЖСН;

      3) салық төлеушінің мекенжайы;

      4) жеке куәлік, төлқұжат немесе оны ауыстыратын құжаттың нөмірі және кім бергені;

      5) артық төленген сома пайда болған салықтың немесе төлемнің атауы;

      6) есепке жатқызуға, қайтаруға жататын сома;

      7) артық төленген сома есептелетін салықтың түрі мен коды;

      8) жеке тұлғаның артық төленген салық сомасын қайтаруды жүргізу қажет банктік шотының нөмірі және банк және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның атауы.

      163. Егер төлемдердің жекелеген түрлерінің сомасын есептеу міндеті уәкілетті мемлекеттік органға жүктелген жағдайда, артық (қате) төленген төлемдердің сомасын қайтару кезінде салық төлеуші қайтаруға өтінішке қайтару үшін негіздеме болып табылатын уәкілетті мемлекеттік органның құжатын қоса береді.

      "Электрондық үкімет" төлем шлюзі (бұдан әрі-ЭҮТШ) арқылы төлемнің бар-жоғы туралы ақпаратты алған кезде, бюджетке төленетін артық (қате) төлемдерді есепке алу және қайтару, олар бойынша жеке шоттар жүргізілмейді, бюджетке төлемдерді төлеуді қарастыруды жүзеге асыру үшін уәкілетті мемлекеттік органның аяқталмаған іс-әрекеттерін растайтын ЭҮТШ-дан алынған электронды төлемді растау негізінде мемлекеттік кірістер органымен жүргізіледі.

      Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттеріне есептелетін салықтардың, бюджетке төленетін төлемнің артық (қате) төленген сомаларын қайтарған жағдайда, салық төлеуші қайтаруға арналған салықтық өтінішке аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдігінің қорытындысын қоса береді.

      Ескерту. 163-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Премьер-Министрінің Бірінші орынбасары – ҚР Қаржы министрінің 26.06.2019 № 636 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      164. Артық төленген салықтың, төлемнің, өсімпұлдың артық төленген сомасы фактісі расталған кезде артық төленген сомаларды қайтару бюджетті орындау бойынша уәкілетті мемлекеттік органнан алынған төлем құжаттарының деректері негізінде жүзеге асырылады.

      Бұл ретте Салық кодексінің 433-бабы 7-тармағына сәйкес  ҚҚС артық төленген сомасы ҚҚС сомасының бөлігінде ақпараттық жүйелерде бар тауарларды жеткізушілермен және/немесе сатып алушылармен өзара есеп айырысу жөніндегі мәліметтерді ескере отырып, айқындалады.

      Салық кодексінің 433-бабы 7-тармағына сәйкес  ҚҚС сомасын артық төлеу фактісі расталмаған жағдайда, ҚҚС мұндай сомасы бұрын бюджетке ҚҚС сомасын аудару жүргізген салық төлеушінің ҚҚС бақылау шотына салықтық өтінішсіз қайтаруға жатады.

      Ескерту. 164-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 17.01.2019 № 24 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      165. Салық кодексінің 102-бабына сәйкес салықтың, бюджетке төленетін төлемнің, ол бойынша артық төленген (өндіріп алынған) сомасы қалыптасқан салықтың, бюджетке төленетін төлемнің түрі бойынша орындалу мерзімі басталған есептелген, есепке жазылған сомасы есебіне салық төлеушінің өтінішісіз есепке жатқызылуға жатады.

      166. Осы Қағидалардың 165-тармағында көзделген есепке жатқызу жүргізілгеннен кейін өтеу есебінен:

      1) салықтардың және (немесе) бюджетке төленетін төлемдердің басқа түрлері бойынша бересілерді;

      2) артық төленген (өндіріп алынған) сомасы құралған салық, төлемақы сол түрі бойынша өсімпұлдарды;

      3) салықтардың және (немесе) бюджетке төленетін төлемдердің басқа түрлері бойынша өсімпұлдарды;

      4) артық төленген (өндіріп алынған) сомасы құралған салықтардың және (немесе) бюджетке төленетін төлемдердің сол түрі бойынша айыппұлдарды есепке алу жүргізіледі.

      167. Өсімпұлдардың артық төленген (өндіріп алынған) сомасы болған кезде есепке жатқызу салық төлеушінің мәлімдеуінсіз мыналардың есебінен жүргізіледі:

      1) өсімпұлдардың артық төленген (өндіріп алынған) сомасы құралған салық, төлемнің сол түрі бойынша өсімпұлдардың есептелген сомасын төлеу;

      2) өсімпұлдардың артық төленген (өндіріп алынған) сомасы құралған салық, төлемақының белгілі бір түрі бойынша бересілерді өтеу;

      3) салықтардың және (немесе) бюджетке төленетін төлемдердің басқа түрлері бойынша бересілерді өтеу;

      4) салықтардың және (немесе) бюджетке төленетін төлемдердің басқа түрлері бойынша өсімпұлдарды өтеу;

      5) артық төленген (өндіріп алынған) сомасы құралған салық, төлемнің сол түрі бойынша және салықтардың және (немесе) бюджетке төленетін төлемдердің басқа түрлері бойынша айыппұлдарды өтеу.

      168. Салық төлеушінің салық өтініші бойынша салықтардың, бюджетке төленетін төлемдердің, өсімпұлдардың артық төленген (өндіріп алынған) сомасын есепке жатқызу:

      1) бюджетке салық берешегі болмаған кезде салық өтінішінде көрсетілген салықтардың және (немесе) бюджетке төленетін төлемдердің тиісті түрлері бойынша алдағы төлемдер есебінен;

      2) құрылымдық бөлімшесі (құрылымдық бөлімшелері) бар заңды тұлға болып табылатын, - салық өтінішінде көрсетілген салықтардың және (немесе) бюджетке төленетін төлемдердің тиісті түрлері бойынша осындай заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің (құрылымдық бөлімшелерінің) бюджетіне салық берешегін өтеу есебінен;

      3) заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі болып табылатын - салық өтінішінде көрсетілген салықтардың және (немесе) бюджетке төленетін төлемдердің тиісті түрлері бойынша заңды тұлғаның салық берешегін өтеу есебінен жүргізіледі.

      169. Егер құрылымдық бөлімшесі (құрылымдық бөлімшелері) бар заңды тұлға салықтардың және (немесе) бюджетке төленетін төлемдердің артық төленген сомасын есепке жатқызуға арналған салық өтінішін ұсынған жағдайда, онда осы Қағидалардың 166-тармағында көзделген есепке жатқызу жүргізілгеннен кейін бюджетке артық төленген салықтың, төлемнің сомасы есепке жатқызуға берілген салықтық өтінішінде көрсетілген құрылымдық бөлімшесінің (құрылымдық бөлімшелерінің) осы және басқа мемлекеттік кірістер органдарында бар салық берешегін өтеу есебіне мынадай тәртіпте есепке жатқызылады:

      1) осы салық, төлемнің түрі бойынша бересілерді;

      2) салық төлеуші есепке жатқызуға салықтық өтінішінде көрсеткен салықтың, төлемнің сол түрі бойынша бересілерді;

      3) осы салық, төлем түрі бойынша өсімпұлдарды;

      4) салық төлеуші есепке жатқызуға салықтық өтінішінде көрсеткен салық, төлем түрі бойынша өсімпұлдарды;

      5) осы салық, төлем түрі бойынша айыппұлдарды;

      6) салық төлеуші есепке жатқызуға салықтық өтінішінде көрсеткен салық, төлем түрі бойынша айыппұлдарды өтеу есебінен есепке алуға жатады.

      Заңды тұлғаның және құрылымдық бөлімшенің (құрылымдық бөлімшелерінің) салық берешегі өтелгеннен кейін заңды тұлғаның артық төленген салық, төлем сомалары заңды тұлғаның салықтардың және (немесе) бюджетке төленетін төлемдердің осы және басқа түрлері бойынша алдағы төлемдер есебіне есепке жатқызуға жатады.

      170. Заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің бюджетке артық төленген салықтың, төлемнің сомасын есепке жатқызуға салықтық өтініш берілген жағдайда, онда осы Қағидалардың 166-тармағында көзделген есепке жатқызуды жүргізгеннен кейін салықтың, бюджетке төленетін төлемдердің артық төленген сомасы мынадай тәртіпте есепке жатқызуға салықтық өтініште көрсетілген заңды тұлғаның осы және басқа мемлекеттік кірістер органдарында бар салық берешегін өтеу есебіне есепке жатқызылады:

      1) осы салық, төлем түрі бойынша бересілер;

      2) салық төлеуші есепке жатқызуға салықтық өтінішінде көрсеткен салықтың, төлемнің сол түрі бойынша бересілер;

      3) осы салық, төлем түрі бойынша өсімпұлдар;

      4) салық төлеуші есепке жатқызуға салықтық өтінішінде көрсеткен салық, төлем түрі бойынша өсімпұлдар;

      5) осы салық, төлем түрі бойынша айыппұлдар;

      6) салық төлеуші есепке жатқызуға салықтық өтінішінде көрсеткен салық, төлем түрі бойынша айыппұлдар.

      171. Құрылымдық бөлімшесі (құрылымдық бөлімшелері) бар заңды тұлға өсімпұлдың артық төленген сомасын есепке жатқызуға салықтық өтінішті ұсынған жағдайда, онда осы Қағидалардың 167-тармағында көзделген есепке жатқызуды жүргізгеннен кейін өсімпұлдың артық төленген сомасы мынадай тәртіпте есепке жатқызуға салықтық өтініште көрсетілген құрылымдық бөлімшенің (құрылымдық бөлімшелердің) осы және басқа мемлекеттік кірістер органдарында бар салық берешегін өтеу есебіне есепке жатқызылады:

      1) осы салық, төлем түрі бойынша бересілер;

      2) салық төлеуші есепке жатқызуға салықтық өтінішінде көрсеткен салықтың, төлемнің сол түрі бойынша бересілер;

      3) осы салық, төлем түрі бойынша өсімпұлдар;

      4) салық төлеуші есепке жатқызуға салықтық өтінішінде көрсеткен салықтың, төлемнің сол түрі бойынша өсімпұлдар;

      5) осы салық, төлем түрі бойынша айыппұлдар;

      6) салық төлеуші есепке жатқызуға салықтық өтінішінде көрсеткен салықтың, төлемнің сол түрі бойынша айыппұлдар.

      Заңды тұлғаның және құрылымдық бөлімшенің (құрылымдық бөлімшелерінің) салық берешегі өтелгеннен кейін заңды тұлғаның артық төленген өсімпұл сомалары заңды тұлғаның салықтарының және (немесе) бюджетке төленетін төлемдерінің осы және басқа түрлері бойынша алдағы төлемдер есебіне есепке жатқызылады.

      172. Заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі өсімпұлдың артық төленген сомасын есепке жатқызуға салықтық өтінішті ұсынған жағдайда, онда осы Қағидалардың 167-тармағында көзделген есепке жатқызуды жүргізгеннен кейін өсімпұлдың артық төленген сомасы мынадай тәртіпте есепке жатқызуға салықтық өтініште көрсетілген заңды тұлғаның осы және басқа мемлекеттік кірістер органдарында бар салық берешегін өтеу есебіне есепке жатқызылады:

      1) осы салық, төлем түрі бойынша бересілер;

      2) салық төлеуші есепке жатқызуға салықтық өтінішінде көрсеткен салықтың, төлемнің сол түрі бойынша бересілер;

      3) осы салық, төлем түрі бойынша өсімпұлдар;

      4) салық төлеуші есепке жатқызуға салықтық өтінішінде көрсеткен салықтың, төлемнің сол түрі бойынша өсімпұлдар;

      5) осы салық, төлем түрі бойынша айыппұлдар;

      6) салық төлеуші есепке жатқызуға салықтық өтінішінде көрсеткен салықтың, төлемнің сол түрі бойынша айыппұлдар.

      Заңды тұлғаның және құрылымдық бөлімшенің (құрылымдық бөлімшелерінің) салық берешегі өтелгеннен кейін құрылымдық бөлімшенің артық төленген өсімпұл сомалары заңды тұлғаның салықтарының және (немесе) төлемдерінің осы және басқа түрлері бойынша алдағы төлемдер есебіне есепке жатқызылады.

      173. Мемлекеттік кірістер органы салықтардың және бюджетке төленетін төлемдердің артық төленген сомасын есепке жатқызады:

      1) салық төлеушінің жеке шотында артық төленген сома болса;

      2) жеке шоттары жүргізілмейтін бюджетке төленетін төлемді төлеу орны бойынша.

      Салықтардың, бюджетке төленетін төлемдердің бірнеше түрлері бойынша бересі, өсімпұлдар болған кезде артық төленген соманы есепке жатқызу қолда бар салық берешегімен тепе-тең жүргізіледі.

      174. Салықтардың және бюджетке төленетін төлемдердің артық төленген сомасын салықтардың басқа түрлері бойынша берешекті өтеу есебіне аудару үшін есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлға төлем тапсырмасын екі данада толтырады және бюджетті орындау бойынша уәкілетті органның аумақтық органдарына жолдайды.

      175. Төлем тапсырмалары Салық және бюджетке төленетін төлемдер, өсімпұлдар мен айыппұлдар, есепке жатқызылуы тиіс ҚҚС-тың есептелген салық сомасынан арту, Қазақстан Республикасында аккредиттелген дипломатиялық және оларға теңестірілген өкілдіктерге грант қаражаттары есебiнен сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) бойынша төленген ҚҚС сомаларын есепке жатқызуға және қайтаруға төлем тапсырмаларын тіркеу журналында осы Қағидаларға 21-қосымшаға сәйкес тіркеледі.

      176. Мемлекеттік кірістер органдары бюджетті орындау бойынша уәкілетті органның аумақтық органдарына беретін артық төленген салықтың, бюджетке төленетін төлемдердің, өсімпұлдардың сомаларын есепке жатқызуды және қайтаруды жүргізуге арналған төлем тапсырмасын толтыру мынадай тәртіппен жүргізіледі:

      "Күні" деген ашық жолда төлем тапсырмасын қалыптастыру күні көрсетіледі;

      "Ақшаны жіберуші" деген ашық жолда артық төленген салықтың, бюджетке төленетін төлемдердің, өсімпұлдардың сомаларын есепке жатқызуды және қайтаруды жүргізетін мемлекеттік кірістер органының атауы көрсетіледі;

      "ЖСК" деген ашық жолда салықтың немесе бюджетке төленетін төлемнің сомасы есептелген бюджеттің кіріс шоты көрсетіледі;

      "Коды" деген ашық жолда ақшаны жіберушінің (мемлекеттік кірістер органының) коды көрсетіледі, мұндағы бірінші сан мемлекеттік кірістер органының резиденттік белгісін, ал екіншісі - мемлекеттік кірістер органы экономикасының секторын білдіреді;

      "БСН" деген ашық жолда ақшаны жіберуші мемлекеттік кірістер органының БСН-і көрсетіледі;

      "БСК" деген ашық жолда бюджетті орындау бойынша уәкілетті органның банктік сәйкестендіру коды көрсетіледі;

      "Алушы – банк" деген ашық жолда бюджетті орындау бойынша уәкілетті органның атауы көрсетіледі;

      "Бенефициар" деген ашық жолда артық төленген салықтың, төлемнің сомаларын есепке алуды жүргізген кезде оның есебіне салық, төлем сомасы есептелетін мемлекеттік кірістер органының атауы көрсетіледі; салықтардың, төлемдердің, өсімпұлдардың сомаларын қайтаруды жүргізген кезде артық төленген салықтардың, төлемдердің, өсімпұлдардың сомаларын қайтаруды жүргізуге өтініші берген салық төлеушінің атауы көрсетіледі; жеке тұлғаларға артық (қате) төленген сомалардың қайтаруын жүзеге асырған кезде банктің атауы көрсетіледі;

      "ЖСК" деген ашық жолда салықтардың, төлемдердің есепке алуын жүзеге асыру кезінде салық, төлем сомасы есепке алынатын бюджеттің кіріс шоты көрсетіледі; салықтар, төлемдер, өсімпұлдар сомаларының қайтаруын жүзеге асыру кезінде салық төлеушінің қайтару жүргізілетін банк шоты көрсетіледі; артық (қате) төленген сомалардың жеке тұлғаларға қайтаруын жүзеге асыру кезінде бенефициар банк шоты көрсетіледі;

      "БеК" деген ашық жолда салықтар, төлемдер сомаларын басқа салықтар, төлемдер түрі бойынша берешектерді өтеу есебіне жатқызу кезінде БеК коды көрсетіледі, мұндағы бірінші сан мемлекеттік кірістер органының резиденттік белгісін, ал екіншісі - мемлекеттік кірістер органы экономикасының секторын білдіреді; салықтар, төлемдер, өсімпұлдар сомаларын банк шотына қайтару кезінде бенефициардың БеК коды көрсетіледі, мұндағы бірінші сан салық төлеушінің резиденттік белгісін, ал екіншісі - салық төлеуші экономикасының секторын білдіреді;

      "БСН" деген ашық жолда салықтардың, төлемдердің артық төленген сомаларын есепке жатқызу кезінде ақша жіберушісі мемлекеттік кірістер органының БСН-і көрсетіледі; ал салықтар, төлемдер, өсімпұлдар сомаларын қайтару кезінде ақшаны алушы салық төлеушінің БСН/ЖСН-і көрсетіледі; артық (қате) төленген сомаларды жеке тұлғаларға қайтаруды жүзеге асыру кезінде банктің БСН-і көрсетіледі;

      "Бенефициар банк" деген ашық жолда артық төленген салық, төлемдер сомаларын есепке жатқызу кезінде бюджетті орындау бойынша уәкілетті органның атауы көрсетіледі; салықтар, төлемдер, өсімпұлдар сомаларын банк шотына қайтаруды жүргізу кезінде қайтару жүргізілетін салық төлеушіге (өтініште көрсетілген) қызмет көрсететін банк атауы көрсетіледі;

      "БСК" деген ашық жолда салықтардың, төлемдердің сомаларын салықтардың, төлемдердің басқа да түрлері бойынша берешекті өтеу есебіне есепке жатқызған кезде бюджетті орындау бойынша уәкілетті органның банктік сәйкестендіру коды көрсетіледі; салықтардың, төлемдердің, өсімпұлдардың сомаларын банк шотына қайтарған кезде салық төлеушіге қызмет көрсететін банк-бенефициардың банктік сәйкестендіру коды көрсетіледі;

      "Делдал – банк" және "БСК" деген ашық жолдарда салықтардың, төлемдердің, өсімпұлдардың артық төленген сомаларын есепке жатқызу және қайтару жүргізілген кезде толтырылмайды;

      "Сомасы жазбаша" деген ашық жолда салықтардың, төлемдердің басқа түрлері бойынша салық берешегін өтеу есебіне есепке жатқызуға немесе банк шотына қайтаруға жататын сома жазбаша көрсетіледі, ол "Сомасы" деген ашық жолда көрсетілген сомаға сәйкес болуы тиіс;

      "Тауарды (қызмет көрсетуді, жұмыс орындауды) алған күні" деген ашық жолда салықтардың, төлемдердің, өсімпұлдардың артық төленген сомаларын есепке жатқызу және қайтару жүргізілген кезде толтырылмайды;

      "Төлем мақсаты" деген ашық жолда оның негізінде бюджетке артық (қате) төленген сомаларды есепке жатқызу немесе қайтару немесе бюджеттен ҚҚС-ты қайтару жүзеге асырылатын құжаттың атауы, нөмірі мен күні; артық төленген сомаларды есепке жатқызу немесе қайтару жүргізуге өтініш берген салық төлеушінің БСН/ЖСН және атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілген болса); есепке жатқызу немесе қайтару жүргізілетін бюджет сыныптамасының коды көрсетіледі. Жеке тұлғаға артық төленген сомаларды қайтару кезінде қосымша оның шотының нөмірі көрсетіледі. Егер құрылымдық бөлімшелердің салық берешегін өтеу есебіне есепке жатқызу жүргізілетін болса, құрылымдық бөлімшенің БСН/ЖСН және атауы көрсетіледі;

      "Төлем мақсатының коды" деген ашық жолда төлем мақсаты кодтарының бірі көрсетіледі;

      "Бюджет сыныптамасының коды" деген ашық жолы басқа салықтар, төлемдер бойынша берешекті өтеу есебіне артық төленген салықтар, төлемдер сомаларын есепке жатқызу жүргізілген кезде толтырылады және салық, төлем сомасы есепке жатқызылатын бюджет сыныптамасының коды көрсетіледі; салық, төлем сомасы есепке алынатын бюджеттік жіктелім коды көрсетіледі; салық төлеушінің банк шотына салықтардың, төлемдердің, өсімпұлдардың артық төленген сомаларының қайтаруын жүзеге асыру кезінде толтырылмайды;

      "Валюталау күні" деген ашық жолы салықтар, төлемдер, өсімпұлдардың артық төленген сомаларын есепке жатқызу мен қайтару жүргізілген кезде толтырылмайды.

      Төлем тапсырмасына мемлекеттік кірістер органының басшысы, ал ол болмаған жағдайда, оны алмастыратын тұлға және есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлға қол қояды және мемлекеттік кірістер органының мөрімен куәландырылады.

      177. Бейрезидент салық төлеушілерге артық төленген сомаларды шетел валютасында ашылған банк шоттарына қайтаруды мемлекеттік кірістер органдары бюджетті орындау бойынша уәкілетті органның аумақтық органдарына беретін төлем тапсырмасы негізінде ұлттық валютада жүргізеді.

      178. Алып тасталды – ҚР Премьер-Министрінің Бірінші орынбасары – ҚР Қаржы министрінің 26.06.2019 № 636 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      179. Алып тасталды – ҚР Премьер-Министрінің Бірінші орынбасары – ҚР Қаржы министрінің 26.06.2019 № 636 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      180. Артық төленген салық, төлем сомасының салық берешегін өтеудің белгіленген тәртібін жүргізгеннен кейін салық төлеушінің (салық агентінің) банк шотына қайтаруға жатады.

      Салықтың, төлемнің, өсімпұлдың артық төленген сомасын қайтару салық берешегі болмаған кезде жүргізіледі.

      Салық берешегi болған кезде мемлекеттік кірістер органы салықтың, төлемнің, өсімпұлдың артық төленген сомасын есепке жатқызуға салықтық өтінішсіз салық берешегін өтеу есебіне есепке жатқызуды жүргізеді.

      Егер салық төлеуші заңды тұлға болып табылса, салықтың, төлемнің, өсімпұлдың артық төленген сомасын есепке жатқызу есепке жатқызуға салықтық өтінішсіз заңды тұлға мен оның құрылымдық бөлімшелерінің салық берешегiн өтеу есебіне жүргізіледі.

      Осы тармақта көзделген есепке жатқызу жүргізілгеннен кейін салықтың, төлемнің, өсімпұлдың артық төленген сомасының қалдығы қайтаруға жатады.

      181. Салық төлеушіге (салық агентіне) салықтардың, төлемдердің, өсімпұлдардың артық төленген сомаларын банк шотына қайтарған кезде осы Қағидалардың 176-тармағында мазмұндалған төлем тапсырмасын толтыру және бюджетті орындау бойынша уәкілетті органның аумақтық органдарына беру тәртібі сақталады.

      182. Артық төленген салықты, төлемді, өсімпұлды қайтару, қайтару туралы өтініш берілген күннен бастап он жұмыс күні ішінде жүргізіледі.

      183. Егер қайтару сомасы айлық есептік көрсеткіштің 100 еселенген мөлшерінен асса, онда міндеттемелердің орындалуына бақылау бойынша лауазымды тұлға осы қайтарудың негізділігін растайтын жазбаша қорытынды береді.

      184. Жеке шоттарда жүргізілген есепке жатқызулар мен қайтарулар туралы жазбалар бюджетті орындау бойынша уәкілетті органның есептері, мемлекеттік кірістер органдарының төлем тапсырмалары негізінде жүргізіледі.

      Бейрезидент тұлға үшін төленуі тиіс қосымша құн салығы есебіне есепке жатқызуды жүргізгеннен кейін салық төлеушіге осы Қағидаларға 22-қосымшаға сәйкес бейрезидент тұлға үшін қосымша құн салығы бойынша салық берешегін өтеу есебіне артық төленген сомалардың жүргізілген есепке жатқызуын растау беріледі.

      185. Бюджет кірістерінің сыныптамасының кодтары арасында есепке жатқызу немесе салық төлеушінің (салық агентінің) банк шотына қайтару жүзеге асырылғаннан кейін оның негізінде осындай есепке жатқызу және (немесе) қайтару жүргізілген төлем құжатына сәйкес жеке шоттарда мынадай операциялар көрсетіледі:

      1) бюджет кірістерінің сыныптамасының басқа кодына есепке жатқызу жүргізілген тиісті код бойынша жеке шотта, сондай-ақ салық төлеушінің (салық агентінің) банк шотына қайтару кезінде есепке жатқызу немесе қайтару сомасы "Қайтарылды" деген бағанында көрсетіледі;

      2) сома есепке жатқызылған тиісті код бойынша жеке шотта "Төленді" деген бағанында көрсетіледі.

      186. Төлем көзінен ұсталатын салықтарды есептеу, ұстап қалу және аудару бойынша міндет жүктелген салық агенті жеке табыс салығын артық ұстап қалған жағдайда, артық ұсталған салықты қайтару үшін салық төлеуші салық агентіне өтінішпен жүгінеді. Жеке табыс салығын артық ұстап қалу фактісі расталған кезде және салық агенті салық төлеушіге салықты қайтарған кезде қосымша салық есептілігі тапсырылады.

3-параграф. Қате есептелген, анықталмаған салықтар мен бюджетке төленетін төлемдерді есепке алу

      187. Бюджетті орындау бойынша уәкілетті органынан алынған төлем құжаттары бойынша қате түсімдерді есепке алу Қате есептелген, анықталмаған салықтарды және бюджетке төленетін төлемдерді тіркеу журналында жүргізіледі.

      188. Есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлға күн сайын қате төлем құжаттарының тиістілігін анықтау бойынша жұмыс жүргізеді, содан кейін жеке шотқа есепке алу жазбасын жүргізеді немесе салық төлеуші (салық агенті) тіркелген осы немесе басқа мемлекеттік кірістер органына бюджет сыныптамасының кодына сәйкес қате есептелген салықтар мен төлемдерді қайтаруды немесе есепке жатқызуды жүзеге асырады, ол туралы Қате есептелген, анықталмаған салықтарды және бюджетке төленетін төлемдерді тіркеу журналында тиісті жазба жасалады.

      189. Қате төленген сома анықталған және салық төлеуші қате төленген сомаларды есепке жатқызуға және (немесе) қайтаруға салық өтінішін бермеген жағдайда, есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлға салықтың, бюджетке төленетін төлемдердің қате төленген сомаларының туындау себептері туралы хаттама жасайды, соның негізінде қате төленген сомаларды есепке жатқызу және (немесе) қайтару жүргізіледі.

      190. Қате түсімдерді есепке жатқызу және (немесе) қайтару белгіленген тәртіпте Салық кодексінің 103-бабының 3-тармағында белгіленген мерзімде бюджетті орындау бойынша уәкілетті органның аумақтық органдары арқылы төлем тапсырмасының негізінде жүргізіледі.

      191. Қате есептелген салық және бюджетке төленетін төлемдерді есепке жатқызу бір бюджет кірісі сыныптамасының кодынан басқасына және/немесе бір мемлекеттік кірістер органынан басқасына жүргізіледі.

      192. Үш банк күнінің ішінде есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлға бюджет кірістерінің сыныптамасына сәйкес салықтар мен бюджетке төленетін төлемдерді одан әрі есептеу үшін келіп түскен салықтар мен бюджетке төленетін төлемдердің тиістілігін анықтауды жүзеге асырады.

      193. Банктер немесе банк операцияларын жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар қате қосарлама аударған жағдайларда бюджеттен салық және төлемдердің қайтаруын, егер көрсетілген сомалар бір және сол төлем құжатымен расталса, (сол салық кезеңі үшін салықтың (төлемнің) сол түрі бойынша сол сомада) мемлекеттік кірістер органдары мынадай тәртіпте жүргізеді.

      Банктер немесе банк операцияларын жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар мемлекеттік кірістер органына мынадай деректемелерді көрсете отырып, негізделген салық және төлемдерді қайтаруға өтініш береді:

      1) қате аударым күні;

      2) төлем құжатының нөмірі, күні;

      3) атауы, БСН;

      4) бюджет кірістері сыныптамасының коды;

      5) бенефициар;

      6) бенефициардың БСН, ЖСК, бенефициар банкінің БСК;

      7) салық (төлем) сомасы.

      194. Банктер немесе банк операцияларын жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар берген құжаттардың негізінде мемлекеттік кірістер органы салық төлеушілердің банк шоттарынан және/немесе банктердің немесе банк операцияларын жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарынан салық және бюджетке төленетін төлемдер сомаларының қосарлама аударылуын растауды жүргізеді.

      195. Бюджетке салықтар мен төлемдердің қосарлама аударылуы расталған жағдайда өтініш және қосарлама аударуды растау негізінде банктерге немесе банк операцияларын жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға қайтаруды жүргізу қажет.

      196. Салық төлеушілердің (салық агенттерінің) жеке шоттарындағы бюджеттен көрсетілген соманы қайтару туралы бюджетті орындау бойынша уәкілетті органның аумақтық органдарынан есептер мен төлем құжаттарын алғаннан кейін "Қайтарылды" деген бағанында тиісті жазба жүргізіледі.

4-параграф. Есепке жатқызылуы тиіс қосылған құн салығының есептелген салық сомасынан артығын қайтару

      197. Салықтық тексеру актісіне не бюджеттен қайтаруға жататын есептелген сомасынан есепке жатқызылатын ҚҚС асып кету сомаларының дұрыстығын растау бойынша актіге қорытындыға қол қойылғаннан не Салық кодексінің 434-бабы 2-тармағына сәйкес салық төлеуші ҚҚС асып кетуін қайтарудың оңайлатылған тәртібін қолдануға құқығын немесе Салық кодексінің 433-бабына сәйкес ҚҚС асып кетуін қайтару тәртібін қолдануға құқығын мемлекеттік кірістер органының тиісті құрылымдық бөлімшесінің лауазымды тұлғасы растағаннан кейін бір жұмыс күні ішінде мемлекеттік кірістер органының тиісті құрылымдық бөлімшесінің лауазымды тұлғасы ОБЖШ АЖ-де берешегінің бар және (немесе) жоқ екендігі туралы құжатты не есеп айырысулар сальдосы бойынша есепті қалыптастырады.

      Ескерту. 197-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Премьер-Министрінің Бірінші орынбасары – ҚР Қаржы министрінің 26.06.2019 № 636 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      198. Егер ҚҚС төлеуші құрылымдық бөлімшесі бар заңды тұлға болып табылса, онда құрылымдық бөлімшелерінің салық берешектері ескеріле отырып, берешектің немесе есеп айырысулар сальдосы бойынша есептің жоқ (бар) екендігі туралы құжат әзірленеді.

      199. Берешектің немесе есеп айырысулар сальдосы бойынша есептің жоқ (бар) екендігі туралы құжат салық төлеушінің тіркеу есебі орны бойынша мемлекеттік кірістер органдарында ашылған жеке шоттарының деректері бойынша қалыптастырылады:

      орналасқан орны бойынша;

      салық төлеушінің құрылымдық бөлімшелерінің орналасқан орны бойынша.

      200. Берешектің не есеп айырысулар сальдосы бойынша есептің жоқ (бар) екендігі туралы құжатты қалыптастырған күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей және есепке жатқызуға және қайтаруға салық өтінішінің негізінде мемлекеттік кірістер органының тиісті құрылымдық бөлімшесінің лауазымды тұлғасы   есепке жатқызылатын қосылған құн салығы сомасының есепке жазылған салық сомасынан асып кетуін қайтаруға арналған өкімді осы Қағидаларға 23-қосымшаға сәйкес екі данада жасайды (бұдан әрі – өкім).

      Әрбір ҚҚС төлеушіге жеке өкім жасалады.

      Ескерту. 200-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 17.01.2019 № 24 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      201. Өкімге мемлекеттік кірістер органының тиісті құрылымдық бөлімшесінің лауазымды тұлғасы қол қояды және қол қойылған сәттен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей есепті жүргізуге жауапты лауазымды тұлғаға ҚҚС асып кеткен сомасын нақты есепке жатқызуды және (немесе) қайтаруды жүзеге асыру үшін беріледі.

      Ескерту. 201-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 17.01.2019 № 24 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      202. Өкім негізінде оны алғаннан кейін екі жұмыс күнінен кешіктірмей есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлға салық берешегі болған кезде төлем тапсырмасын жасаған күнгі жағдай бойынша қалыптасқан заңды тұлғаның және/немесе құрылымдық бөлімшелердің салық берешегін өтеу есебіне есепке жатқызу жүргізуге төлем тапсырмасын жасайды. Есепке жатқызуды жүргізгеннен кейін ҚҚС төлеушісінің банк шотына ҚҚС сомасынан асып кеткен қалған соманы қайтаруға төлем тапсырмасы әзірленеді.

      203. Төлем тапсырмасын есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлға оны бекітуге берген күні мемлекеттік кірістер органының басшысы немесе оны алмастыратын тұлға бекітеді.

      204. Қол қойғаннан кейінгі бір жұмыс күнінен кешіктірмей есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлға ресімдеген төлем тапсырмасын бюджетті орындау бойынша уәкілетті органның аумақтық органдарына төлем мақсатында ҚҚС асып кеткен сомасын есепке жатқызуды және (немесе) қайтаруды жүргізуге өкім деректемелерін көрсете отырып жібереді.

      205. ҚҚС асып кеткен сомасын есепке жатқызғаннан және (немесе) қайтарған сәттен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлға өкімнің екінші данасы орындалғаны туралы белгі қоя отырып, мемлекеттік кірістер органының тиісті құрылымдық бөлімшесінің лауазымды тұлғаға қайтарады. Өкімнің бірінші данасы есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлғада қалады.

      Бейрезидент үшін төленуі тиіс есепке жатқызу арқылы ҚҚС қайтаруды жүргізгеннен кейін салық төлеушіге осы Қағидаларға 24-қосымшаға сәйкес бейрезидент үшін ҚҚС бойынша салық берешекті өтеу есебіне есептелген сомаға есепке жатқызылатын қосылған құн салығының асып кеткен сомасына жүргізілген есепке жатқызу туралы растауды береді.

      Ескерту. 205-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 17.01.2019 № 24 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

5-параграф. Өзге де негіздер бойынша қосылған құн салығын қайтару

      206. Осы параграфтың күші грант алушыларға немесе грант алушы тағайындаған орындаушыларға (бұдан әрі - грант алушы) грант қаражаты есебінен сатып алынған тауарлар, жұмыстар, қызмет көрсетулер бойынша жеткізушілерге төленген қосылған құн салығының сомасы бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасында аккредиттелген дипломатиялық және оларға

      теңестірілген өкілдіктерге (бұдан әрі – өкілдіктер) шетелдiк дипломатиялық және оларға теңестiрiлген өкiлдiктердің ресми пайдалануына, сондай-ақ осы өкiлдiктердiң дипломатиялық және әкiмшiлiк-техникалық қызметкерлерiне, олармен бiрге тұратын отбасыларының мүшелерiн (бұдан әрі - персонал) қоса алғанда, жеке пайдалануға арналған тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулердi жеткізушілерге төленген қосылған құн салығының сомасы бойынша таралады.

      207. Қосылған құн салығын грант алушыларға және өкілдіктерге қайтару Салық кодексінің 105-бабына сәйкес жүргізіледі.

      208. Қосылған құн салығының сомасын қайтаруды және (немесе) есепке жатқызуды салық төлеушінің орналасқан жері бойынша мемлекеттік кірістер органы жүргізеді.

      Қосылған құн салығын грант алушыларға қайтару грант қаражаты есебінен сатып алынған тауарлар, жұмыстар, қызмет көрсетулер бойынша төленген қосылған құн салығын қайтару туралы салықтық өтініш берілген күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде жүргізіледі.

      209. Грант алушының грант қаражаты есебінен қосылған құн салығын төлегені расталғаннан кейін бір жұмыс күні ішінде салық тексеруін жүзеге асыратын лауазымды тұлға грант алушыға салық берешегі болған жағдайда, есепке жатқызуға салықтық өтінішін ұсыну қажеттілігі туралы хабарлайды.

      210. Салықтық тексеруді жүзеге асыратын лауазымды тұлға бір мезгілде есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлғаға салық төлеушінің салық берешегінің бар және (немесе) жоқ екендігі туралы құжатты (бұдан әрі - берешектің жоқ екендігі туралы құжат) әзірлеуі қажет грант алушылар тізімін береді.

      211. Тізім берілген күннен бастап бір жұмыс күні ішінде есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлға тізім берілген күнге берешектің жоқ екендігі туралы құжат жасайды.

      Егер грант алушы құрылымдық бөлімшелері бар заңды тұлға болып табылса, онда берешектің жоқ екендігі туралы құжат құрылымдық бөлімшелерінің салық берешектері ескеріле отырып, жасалады.

      212. Бюджеттен қайтарылуы тиіс қосылған құн салығының сомасы Салық кодексінің 102-бабында белгіленген жағдайларды қоспағанда, басқа салық төлеушінің салық берешегін өтеу есебіне қайтаруға және (немесе) есепке жатқызуға жатпайды.

      213. Берешектің жоқ екендігі туралы құжат салық төлеушінің тіркеу есебінің орны бойынша мемлекеттік кірістер органдарында ашылған жеке шоттарының деректері бойынша әзірленеді:

      орналасқан жері бойынша;

      салық төлеушінің құрылымдық бөлімшелерінің орналасқан орны бойынша.

      Берешектің жоқ екендігі туралы құжат жасалған күні есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлға қайтару бойынша шешім қабылдау үшін берешектің

      жоқ екендігі туралы құжатты салықтық тексерудің нәтижелеріне жауапты лауазымды тұлғаға береді. Берешектің жоқ екендігі туралы құжатқа есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлға қол қояды.

      214. Мемлекеттік кірістер органдары ҚҚС қайтаруды және (немесе) есепке жатқызуды салықтық өтініште көрсетілген ҚҚС сомасының шегінде жүргізеді.

      Егер грант алушының салық берешегі болса және есепке жатқызуға салықтық өтінішті берген кезде есепке жатқызуға салықтық өтініште көрсетілген салық берешегі берешектің жоқ екендігі туралы құжаттың деректеріне сәйкес келмесе, онда ҚҚС қайтару және (немесе) есепке жатқызу берешектің жоқ екендігі туралы құжаттың негізінде жүргізіледі.

      215. Есепке жатқызуға салықтық өтінішті алған күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей салықтық тексеруді жүргізуге жауапты лауазымды тұлға екі данада осы Қағидаларға 25-қосымшаға сәйкес грант қаражаты есебінен сатып алынған тауарлар, жұмыстар, қызметтер бойынша төленген ҚҚС сомаларын қайтаруға өкімді (бұдан әрі - өкім) әзірлейді.

      Әрбір грант алушыға жеке өкім жасалады.

      216. Өкімге салықтық тексеру нәтижелеріне жауапты лауазымды тұлға қол қояды, және есепті жүргізуге жауапты лауазымды тұлғаға ҚҚС нақты есепке жатқызуды және (немесе) қайтаруды жүзеге асыру үшін беріледі.

      217. Өкімнің негізінде оны есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлға алғаннан кейін екі жұмыс күнінен кешіктірмей салық берешегі болған жағдайда, төлем тапсырмасын әзірлеу күніндегі жағдай бойынша пайда болған заңды тұлғаның және/немесе құрылымдық бөлімшелердің салық берешегін өтеу есебіне есепке жатқызуды жүргізуге төлем тапсырмасын әзірлейді. Есепке жатқызуды жүргізгеннен кейін грант алушының банк шотына ҚҚС сомасының қалған сомасын қайтаруға төлем тапсырмасы әзірленеді.

      Төлем тапсырмасын мемлекеттік кірістер органының басшысы немесе оны алмастыратын тұлға оны есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлға бекітуге берген күні бекітеді.

      Қол қойғаннан кейінгі бір жұмыс күнінен кешіктірмей есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлға ресімдеген төлем тапсырмасын бюджетті орындау бойынша уәкілетті органның аумақтық органдарына төлем мақсатында ҚҚС сомасын есепке жатқызуды және (немесе) қайтаруды жүргізуге өкім деректемелерін көрсете отырып жібереді.

      218. Грант алушыға ҚҚС есепке жатқызуды және (немесе) қайтаруды жүргізгеннен кейін есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлға өкімнің екінші данасын орындалғаны туралы белгі қоя отырып, салықтық тексерудің нәтижелеріне жауапты лауазымды тұлғаға қайтарады. Өкімнің бірінші данасы есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлғада қалады.

      219. Салық төлеушінің қосылған құн салығы есебіне есепке жатқызу арқылы қосымша құн салығын қайтаруды жүргізгеннен кейін осы Қағидаларға 26-қосымшаға сәйкес грант қаражаты есебінен сатып алынған тауарлар, жұмыстар, қызмет көрсетулер бойынша төленген, қосылған құн салығына есепке жатқызуды өткізгені туралы растама беріледі.

      220. Өкілдіктерге қосылған құн салығын қайтару Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінен жиынтық ведомостер (тізілімдер) мен қосылған құн салығының төленгенін растайтын құжаттарды алғаннан кейін отыз жұмыс күні ішінде жүргізіледі.

      221. Өкілдік қосылған құн салығының төленгенін растағаннан кейін бір жұмыс күні ішінде салықтық тексерудің нәтижелеріне жауапты лауазымды тұлға екі данада осы Қағидаларға 27-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасында аккредиттелген дипломатиялық және оларға теңестірілген өкілдіктерге ҚҚС сомаларын қайтаруға өкім (бұдан әрі - өкім) жасайды.

      222. Өкім негізінде оны алғаннан кейін екі жұмыс күнінен кешіктірмей есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлға өкілдіктің және (немесе) өкілдік персоналының банк шотына ҚҚС-ты қайтаруға төлем тапсырмасын жасайды.

      223. Өкілдікке және (немесе) өкілдік персоналына ҚҚС-ты қайтару жүргізілгеннен кейін есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлға өкімнің екінші данасын орындалғаны туралы белгі қоя отырып, салықтық тексерудің нәтижелеріне жауапты лауазымды тұлғаға қайтарады. Өкімнің бірінші данасы есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлғада қалады.

6-параграф. Шартты банк салымында орналасқан табыс салығын қайтару тәртібі

      224. Егер салық агентінің жеке шотында резидент еместің пайдасына шартты банк салымына аудару және табыс салығын есептеу сомасы көрсетілген жағдайда, көрсетілген сома бересі ретінде қаралмайды және шартты банк салымына есептеу күнінен бастап салықтың көрсетілген сомаға өсім есептелмейді.

      225. Бұрын ұсталған табыс салығын қайтару үшін және бюджетке немесе шартты банк салымына резидент еместің кірістерінен табыс салығы аударылған жағдайда резидент емес мемлекеттік кірістік органына бюджеттен немесе шартты банк салымынан төленген табыс салығын қайтаруға салық агенті салықтық өтініш береді (осы тараудың мақсатында бұдан әрі - өтініш).

      226. Өтінішті қарағаннан кейін мемлекеттік кірістер органы өтініш бойынша тиісті шешім қабылдайды және есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлғаға резидент еместің өтінішінің көшірмесін қоса бере отырып осы Қағидаларға 28-қосымшаға сәйкес Инкассалық өкім бойынша өндіріп алуға немесе резидент емеске төлеуге жататын шартты банк салымында орналасқан табыс салығы сомасының тізілімін жібереді.

      227. Бюджеттен табыс салығының сомаларын қайтару төлем тапсырмасының, ал шетел валютасында қайтару кезінде - сондай-ақ бюджетті орындау бойынша уәкілетті органның аумақтық органына ұсынылатын шетел

      валютасын сатып алуға және аударуға өтініштің негізінде резидент еместің өтінішінде көрсетілген резидент еместің банктік шотына жүргізіледі.

      228. Мемлекеттік кірістер органы шартты банк салымында орналастырылған табыс салығының сомасын бюджетке өндіріп алу туралы шешім қабылдаған кезде тізілімді алғаннан кейінгі келесі күннен кешіктірмей міндеттемелердің орындалуына бақылау бойынша лауазымды тұлға банкке өтініште көрсетілген және шартты банк салымында орналастырылған салық сомасын бюджетке аудару туралы инкассалық өкімді жібереді.

      229. Шетел валютасында шартты банк салымын ашқан жағдайда шартты банк салымында орналастырылған табыс салығының сомасын өндіріп алуға инкассалық өкім инкассалық өкімді қою күніне валюта айырбасының нарықтық бағамы бойынша ұлттық валютада қойылады. Бұл ретте, төлемді тағайындауда инкассалық өкімде шетел валютасындағы табыс салығының сомасы және ұлттық валютада сома есеп айырысуы жүргізілген валюта айырбасының нарықтық бағамы көрсетіледі.

      230. Бұл ретте аударылатын табыс салығының төлем сомасын тағайындауды көрсете отырып бюджетке салықты төлеу (аудару) күнінің алдындағы соңғы жұмыс күнінде айқындалған валюта айырбасының нарықтық бағамы бойынша қайта есептелген ұлттық валютадағы табыс салығының сомасы бюджетке аударылады.

      231. Инкассалық өкіммен бір уақытта міндеттемелердің орындалуына бақылау бойынша лауазымды тұлға банкке осы Қағидаларға 29-қосымшаға сәйкес бюджетке оны аударғанға дейін шартты банк салымында резидент еместің кірісінен табыс салығын орналастыру сәтінен бастап есептелген банктік сыйақылар сомалары туралы сұрау салуды жолдайды.

      232. Банктік сыйақылар шетелдік валютада есептелген жағдайда банктік сыйақылар оларды аудару күнінің алдындағы соңғы жұмыс күнінде айқындалған валюта айырбасының нарықтық бағамы бойынша есептелген ұлттық валютада бюджетке аударуға жатады.

      233. Банк мемлекеттік кірістер органының инкассалық өкімін алған күннен кейінгі бір операциялық күннен кешіктірмей бюджетке шартты банк салымында орналастырылған табыс салығының сомасын аударады және сұрау салуды алған күннен бастап күнтізбелік екі күн ішінде мемлекеттік кірістер органына уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша Бюджетке аударғанға дейін шартты банк салымына резидент еместердің кірістерінен табыс салығын орналастыру сәтінен бастап есептелген банктік сыйақылар сомалары туралы мәліметті жібереді.

      234. Есептелген банктік сыйақылар сомалары туралы мәліметті банктен алғаннан кейін күнтізбелік екі күн ішінде міндеттемелердің орындалуына

      бақылау бойынша лауазымды тұлға банкке бюджетке банктік сыйақы сомаларын өндіріп алуға инкассалық өкімді жолдайды.

      235. Банк мемлекеттік кірістер органынан инкассалық өкімді алған күннен кейінгі бір операциялық күннен кешіктірмей бюджетке банктік сыйақылар сомасын аударады.

      236. Бюджетті орындау бойынша уәкілетті органнан төлем құжаттарын алғаннан кейін "Төленді" деген бағанында салық агентінің жеке шотына аударылған салық сомасы және "Өсімпұл төленді (қайтарылды)" деген бағанында банктік сыйақылар сомасы көрсетіледі. Сонымен бір уақытта "Өсімпұл есептелді (кемітілді)" деген бағанында банк мемлекеттік кірістер органына жіберген Бюджетке аударғанға дейін шартты банк салымына резидент еместердің кірістерінен табыс салығын орналастыру сәтінен бастап есептелген банктік сыйақылар сомалары туралы мәлімет негізінде бюджетке аударылған банктік сыйақылардың сомасы көрсетіледі.

      237. Шартты банк салымында табыс салығын шетел валютасында орналастырған кезде және бюджетке табыс салығын аудару күнінің алдындағы соңғы жұмыс күнінде айқындалған валюта айырбасының нарықтық бағамы мен оны шартты банк салымында орналастырған күн арасында бағамдық айырма туындаған кезде салық агентінің жеке шотында есептелген табыс салығының сомасы бюджетке табыс салығын төлеу (аудару) күнінің алдындағы соңғы жұмыс күнінде айқындалған валюта айырбасының нарықтық бағамы бойынша түзетіледі.

      238. Оң бағамдық айырма туындаған кезде есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлға жеке шоттың "Есептелді" деген бағанында бағамдық айырманың сомасын көрсетеді.

      239. Теріс бағамдық айырма туындаған кезде есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлға жеке шоттың "Кемітілді" деген бағанында бағамдық айырманың сомасын көрсетеді.

7-параграф. Таратылатын заңды тұлғаның немесе дара кәсіпкердің салық міндеттемелерінің орындалуын есепке алу

      240. Салық тексеруін жүзеге асыратын лауазымды тұлға, сондай-ақ міндеттемелердің орындалуына бақылау бойынша лауазымды тұлға есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлғаға таратылатын заңды тұлғалардың, дара кәсіпкерлердің тізімін береді.

      Таратылатын заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшелері болған жағдайда, олардың атаулары, БСН, орналасқан орны көрсетілген тізбе беріледі.

      241. Егер таратылатын заңды тұлғаның немесе дара кәсіпкердің артық төленген салықтардың, бюджетке төленетін төлемдердің және өсімпұлдардың сомасы болса, онда көрсетілген сома таратылатын заңды тұлғаның немесе дара кәсіпкердің салық берешегін өтеу есебіне есепке жтқызуға жатады.

      242. Таратылатын заңды тұлғада немесе дара кәсіпкерде салық берешегі болмаған жағдайда, артық төленген салықтардың, бюджетке төленетін төлемдердің және өсімпұлдардың сомасы салықтық тексеруі немесе Салық кодексінің 66-бабы 7-тармағына сәйкес жүргізілген камералдық бақылауы жүргізілгеннен кейін не тексеру, бақылау нәтижелері бойынша есептелген сомаларды, сондай-ақ тарату салықтық есептілігі бойынша есептелген сомаларды ескере отырып, Салық кодексінің 67-бабында белгіленген тәртіпте дара кәсіпкердің тіркеу есебінен алғанға дейін мұндай заңды тұлғаға немесе дара кәсіпкерге қайтаруға жатады.

      Артық төленген салықтар, төлемақылар мен өсімпұлдар сомасын қайтаруға өтініш болмаған жағдайда, салықтық тексеруді жүзеге асыратын лауазымды тұлға Есептеу тізілімін әзірлейді, онда таратылған заңды тұлғаның немесе дара кәсіпкердің жеке шотындағы артық төлем сомасы, ал салық берешегі сомасын заңды тұлғаны салық төлеушілердің мемлекеттік дерекқорларынан және жеке тұлғаны дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебінен алып тастағаннан кейін азайтуға жататын артық төлем сомасы көрсетіледі.

      Жеке шотта көрсетілген операциялар жүргізілгеннен кейін жеке шотты жабу жүргізіледі.

      243. Құрылымдық бөлімшені тіркеу есебінен алғаннан кейін құрылымдық бөлімшенің тіркеу есебінің орны бойынша мемлекеттік кірістер органы қызметін тоқтатқан құрылымдық бөлімшенің жеке шоттарының сальдосын электрондық тәсілмен заңды тұлғаның тіркеу есебінің орны бойынша мемлекеттік кірістер органына береді.

      244. Құжаттарды беруді жүзеге асыратын мемлекеттік кірістер органының жеке шоттарында жеке шоттың тиісті бағандарында қорытынды жасалғаннан кейін жеке шоттың "Операцияның мазмұны және соның негізінде жазба жүргізілетін құжат" деген 2-бағанында мынадай мазмұндағы жазба жүргізіледі: "Жеке шоттарының сальдосы _______ (ауданы, қаласы, облысы) бойынша мемлекеттік кірістер органына берілді", күні, есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлғалардың тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілген болса).

      245. Мемлекеттік кірістер органы алынған құжаттардың негізінде заңды тұлғаның жеке шотына таратылған құрылымдық бөлімшенің жеке шотының сальдосын енгізеді.

      Таратылған заңды тұлғаның жеке шоттарында "Жеке шот жабық" деген жазбасы жүргізіледі.

8-параграф. Банкрот деп танылған заңды тұлғалардың, дара кәсіпкерлердің және оңалту, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде көзделген негіздер бойынша тарату рәсімін өтетін заңды тұлғалардың, дара кәсіпкерлердің салық міндеттемелерін орындауын есепке алу

      246. Міндеттемелердің орындалуына бақылау бойынша лауазымды тұлға есепке алуды жүргізуге жауапты лауазымды тұлғаға деректемелерін көрсете отырып (атауы, БСН/ЖСН, орналасқан орны, банк шоттарының деректемелері, сот шешімінің күні мен нөмірі), оларға сот шешімдерімен банкроттық, оңалту, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 49-бабында көзделген негіздер бойынша тарату рәсімі қолданылған дара кәсіпкерлердің, заңды тұлғалар мен олардың құрылымдық бөлімшелерінің тізбесін береді.

      Салық төлеушіге қатысты банкрот рәсімі қолданылған кезде міндеттемелерін орындауды бақылау бойынша лауазымдық тұлға Салықтар, төлемдер және өсімпұлдарды төлеу жөніндегі салықтық міндеттемелерді орындау мерзімдерін өзгерту тізілімін жасайды және есеп шоттарын жүргізуге жауапты лауазымды тұлғаға  тапсырады. Салықтар, төлемдер мен өсімпұлдарды төлеу жөніндегі салықтық міндеттемелерді орындау мерзімдерін өзгерту тізілімі салық төлеушінің банкрот деп танылғаны туралы сот шешімі заңды күшіне енген күні жасалады.

      "Оңалту және банкроттық туралы" Қазақстан Республикасының Заңында бекітілген банкроттық рәсімін өткізу кезеңінде салық төлеушінің салық берешегін банкрот деп тану туралы сот шешімінің заңды күшіне енгені бар болса, "Салық міндеттемелерін орындау мерзімін өзгерту жөніндегі мәліметтер" деген жеке шотының бағанында көрсетіледі:

      "Салық (төлем) сомасы" деген  бағанда салықтың, төлемдердің сомасы жүргізіледі;

      "Өсімпұл сомасы"  деген  бағанда өсімпұлдың сомасы жүргізіледі;

      "Айыппұл  сомасы"  деген  бағанда айыппұлдың сомасы жүргізіледі.

      Ескерту. 246-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 17.01.2019 № 24 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      247. Заңды тұлға немесе дара кәсіпкер туралы мәліметке "банкрот деп жарияланды", "оңалту рәсімін өтуде", "тарату рәсімін өтуде" деген белгісі енгізіледі.

      248. Тарату кезеңінде салық міндеттемелері туындаған жағдайда, орындау Салық кодексінде белгіленген мерзімде және тәртіпте олардың туындауына қарай жүргізіледі.

      249. Заңды тұлғаны салық төлеушілердің мемлекеттік дерекқорынан алып тастағаннан және дара кәсіпкерді тіркеу есебінен шығарғаннан кейін міндеттемелердің орындалуына бақылау бойынша лауазымды тұлға барлық қажетті құжаттар негізінде Есептеу тізілімін, сондай-ақ салық тексерулерінің нәтижелері мен әкімшілік жазаларды қолдану туралы қаулылар бойынша салықтардың және бюджетке төленетін төлемдердің, міндетті зейнетақы жарналарының, әлеуметтік төлемдердің, өсімпұлдар мен айыппұлдардың сомаларын Есептеу (кеміту) тізілімін (осы тараудың мақсатында бұдан әрі - Тізілім) толтырады, онда салық және бюджетке төленетін төлемдердің, әлеуметтік төлемдердің, кемітуге өсімпұлдар мен айыппұлдардың есептен шығарылған сомалары, сондай-ақ артық төлемге есептелген сомалары – есептеуге көрсетіледі.

      Жеке шотта көрсетілген операцияларды жүргізгеннен кейін күнін жеке шотты жабу есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлғаның тегін, атын, әкесінің атын (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілген болса) көрсете отырып жүргізеді.

9-параграф. Сот хабарсыз кеткен деп таныған жеке тұлғаның салық міндеттемелерін есепке алу

      250. Соттың жеке тұлғаны хабарсыз кеткен деп тануы туралы шешім шыққанға дейін мемлекеттік кірістер органы сот органдарының сұраулары бойынша берешегінің жоқ (бар) екендігі туралы құжатты береді.

      251. Хабарсыз кеткен жеке тұлғаның берешегінің жоқ (бар) екендігі туралы құжатты есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлға жасайды.

      252. Жеке тұлғаны хабарсыз кетті деп тануы туралы соттың шешімі қабылданған күннен бастап келесі күннен кешіктірілмейтін мерзімде есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлғаға соттың жеке тұлғаны хабарсыз кетті деп танығаны туралы мәліметі беріледі, мұнда мынадай мәліметтер көрсетіледі:

      1) жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілген болса);

      2) ЖСН;

      3) сот шешімінің күні мен нөмірі;

      4) хабарсыз кетті деп танылған жеке тұлғаның мүлкіне қамқор ету бойынша міндеттеме жүктелген және хабарсыз кеткен жеке тұлғаның салық міндеттемесін орындауға міндетті тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілген болса);

      5) хабарсыз кеткен деп танылған жеке тұлғаның мүлкі жетпеген кезде есептен шығаруға жататын салықтардың, төлемдердің және сомалардың түрлері.

      253. Салық берешегі болған жағдайда, есеп айырысулар сальдосы хабарсыз кетті деп танылған жеке тұлғаның мүлкіне қамқор ету бойынша міндеттеме жүктелген және хабарсыз кеткен жеке тұлғаның салық міндеттемесін орындауға міндетті тұлғаға ашылған жеке шотқа көшіріледі.

      Көрсетілген операцияларды жүргізгеннен кейін хабарсыз кеткен жеке тұлғаның жеке шоты жабылады.

      254. Мемлекеттік кірістер органы Салық кодексіне сәйкес белгіленген тәртіппен хабарсыз кеткен деп танылған жеке тұлғаның салық берешегін өтеу үшін шаралар қабылдайды.

      255. Хабарсыз кеткен деп танылған жеке тұлғаның мүлкі салық берешегін өтеу үшін жетпеген кезде, есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлға хабарсыз кеткен деп танылған жеке тұлғаның жеке шотында мүліктің жетпейтіндігі туралы сот шешімі шыққан күннен бастап салық берешегін оны өтеу үшін жетпейтін сома шегінде сот шешіміне сәйкес есептен шығарады.

      Хабарсыз кеткен жеке тұлғаның салық берешегін есептен шығару жеке шотының "Кемітілді" бағанында көрсетілген сомасын өткізу жолымен жүргізіледі, "Операциялардың мазмұны" бағанында сот шешімінің нөмірі мен күні көрсетіледі.

      256. Мемлекеттік кірістер органының бұрын есептен шығарылған салық берешегінің іс-әрекеті хабарсыз кеткен жеке тұлғаны тану туралы сот шешімін жою кезінде салық берешегінің осы сомасын жеке шотының "Есепке жазылған" деген бағанына жазба жүргізу жолымен салық міндеттемесі жөніндегі талап арыз беру мерзімінің өтуімен белгіленген мерзіміне қарамастан сот тәртібінде жаңартылады.

10-параграф. Қайтыс болған жеке тұлғаның салық берешегі мен артық төлемдерін есепке алу

      257. Жеке тұлғаның қайтыс болуы туралы міндеттемелердің орындалуына бақылау бойынша лауазымды тұлғадан ақпаратты алғаннан кейін есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлға міндеттемелердің орындалуына бақылау бойынша лауазымды тұлғаға қайтыс болу күніне немесе оны қайтыс болды деп жариялаған күнге салық міндеттемелерінің орындалуы жөніндегі бюджетпен есеп айырысуларының жағдайы туралы қайтыс болған жеке тұлғаның жеке шотынан көшірме жазбаны беруі тиіс.

      258. Міндеттемелердің орындалуына бақылау бойынша лауазымды тұлға қайтыс болған жеке тұлғаның салық берешегін өтеу үшін шаралар қабылдайды және есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлғаға мұрагерлерді айқындау жөніндегі ақпаратты; салықтар және бюджетке төленетін төлемдер бойынша міндеттемелерді мұрагерлердің орындауына берілген соманы береді.

      259. Есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлға қайтыс болған күнге немесе қайтыс болды деп жарияланған күнге қайтыс болған жеке тұлғаның жеке шотын жабады және салықтар мен төлемдер бойынша берешек немесе артық төлем болған кезде қайтыс болу күніне қайтыс болған жеке тұлғаның есеп айырысулар сальдосы көшірілетін мұрагерлердің жаңа жеке шотын ашады.

      260. Қайтыс болған күнге немесе қайтыс болды деп жарияланған күнге салықтар мен төлемдерді төлеу жөніндегі қайтыс болған жеке тұлғаның салық міндеттемелерін орындау мұрагерге (мұрагерлерге) жүктеледі.

      261. Мұрагерге мемлекеттік кірістер органы оны қайтыс болған деп жариялау туралы құжаттарды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде орындалмаған салықтық міндеттемелер сомасы туралы хабарламаны жібереді.

      262. Мұрагер жоқ болған жағдайда, оның қайтыс болу күніне немесе қайтыс болды деп жарияланған күнге қалыптасқан жеке тұлғаның салықтар мен төлемдер бойынша берешегі өтелді деп саналады.

      Берешекті есептен шығару жеке шотытң "Кемітілді" бағанында немесе жеке шоттың "Есепке жазылған" деген бағанында көрсетілген салық және төлемдер сомасын өткізу жолымен жүргізіледі.

      Жеке тұлғаны қайтыс болды деп жариялау туралы сот шешімінің күші жойылған кезде бұрын мемлекеттік кірістер органы есептен шығарған салық берешегі Салық кодексінің 48-бабында белгіленген талап қою мерзіміне қарамастан сот тәртібінде осы берешек сомасын жеке шоттың "Есепке жазылған" деген бағанында жазба жүргізу арқылы қайта жаңартылады.

11-параграф. Жеке шоттарда қорытындыны шығару

      263. Ай, тоқсан, жылдың аяқталуы бойынша жеке шотта ақша есептелген, есепке жазылған, кемітілген, төленген, есепке жатқызылған және қайтарылған салық, бюджетке төленетін төлемдер, өсімпұлдар және айыппұлдар сомасы бойынша қорытынды шығарылады.

      264. Операция жазбасының әрбір күніне салықтың, бюджетке төленетін төлемдердің, әлеуметтік төлемдердің, өсімпұлдар мен айыппұлдардың сомалары бойынша "бересі (-), артық төлем (+) есеп айырысуының сальдосы" анықталады.

      265. "Бересі (-), Артық төлем (+) есеп айырысуының сальдосы", "Өсімпұл сальдосы", "Айыппұл сальдосы" деген бағандары бойынша қорытындыны шығару кезінде қорытынды соманы есептеу жүргізілмейді, ал қорытынды жолда соңғы операцияны жазу кезінде енгізілген бересі (-) немесе артық төлем (+) сомасы жазылады.

      266. Жеке шоттардағы қорытындыны шығарғаннан кейін айдың соңына, тоқсанның соңына, жылдың соңына сәйкес есеп айырысулар сальдосының дұрыс есептелуін тексеру мынадай тәртіпте:

      "Бересі (-) немесе артық төлем (+) есепті кезең басындағы сальдосы" алу "Айға (жылға) есептелді" қосу "Айға (жылға) кемітілді" қосу "Айға (жылға) төленді" алу "Айға (жылға) қайтарылды" деп жүргізіледі.

      267. БСН/ЖСН бойынша бюджеттің кірістерін әр жіктеу коды бойынша салық және басқа да міндетті төлемдер сомасының жеке шоттардан іріктеме, жеке шоттың барлық бағандары бойынша: ақпарат күнге, өспелі қорытындымен айға, тоқсанға және жыл басынан жүргізіледі.

12-параграф. Жеке шоттарын тексеру

      268. Салық және бюджетке төленетін төлемдердің, әлеуметтік төлемдердің есебін жүргізу тәртібінің сақталуына бақылау мақсатында есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлға жеке шоттардағы операциялардың дұрыс көрсетілуіне тексеру тоқсанына бір реттен сирек емес жүргізіледі.

      269. Жеке шоттарын тексеру кезінде мыналар тексеріледі:

      1) Есептеу тізілімі негізінде есептелген немесе кемітілген салықтар мен төлемдер сомасын төлеу мерзімдері бойынша жеке шоттардағы жазбаның уақытылығы, дұрыстығы, толықтығы;

      2) бюджетті орындау бойынша уәкілетті органның бастапқы төлем құжаттары мен құжаттарының негізінде жеке шоттарға түскен, қайтарылған салық және төлемдер сомасы жазбасының уақытылылығы, дұрыстығы, толықтылығы;

      3) салық төлеушілердің (салық агенттерінің) бюджетпен (бересі немесе артық төлем) есеп айырысулар сальдосының шығарылуының дұрыстығы;

      4) салық есептілігіне өзгерістер мен толықтыруларды енгізу нәтижесінде салықтар мен төлемдер бойынша бұрын ұсынылған декларациялармен және есеп айырысулармен салыстыру бойынша айырмашылықтардың жеке шоттарда дұрыс көрсетілуі;

      5) жеке шоттарының барлық бағандары бойынша қорытындыны шығарудың дұрыстығы;

      6) өсімпұл есептелуінің дұрыстығы;

      7) салық және төлемдерді төлеу мерзімдерінің дұрыс көрсетілуі;

      8) салық және төлемдерді банк шотынан шығарылуы мен бюджетке есепке алыну күнінің дұрыс көрсетілуі.

      Жеке шоттарын қоса барлығы тексеруге жатады.

      270. Есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлға жеке шоттарда көрсетілген жыл басынан бюджетке түскен салық және төлемдер сомасын Төлемдер журналымен және тексеру күніне тиісті бюджеттің кірістер сыныптамасының кодтары бойынша бюджетті орындау бойынша уәкілетті органының деректерімен сәйкес келуін тексереді.

      271. Ол үшін тиісті бюджеттің кірістер сыныптамасының кодтары бойынша "Жыл басынан қайтаруды шегеруден енгізілген" деген бағаны бойынша жеке шоттарының қорытынды деректерінен салық және төлемдер сомасының қорытынды есебі жүргізіледі. Есептелген қорытынды тексеру күніндегі "Жыл басынан қайтаруды шегеруден барлық түскені" деген бағанның Төлемдер журналы бойынша сомасымен салыстырылады.

      272. Төлем кірістері бойынша қорытынды жазбалардың дұрыстығын тексеру бюджеттің кірістер сыныптамасының кодтары бойынша бюджетке салықтардың және төлемдердің түсім сомаларын салыстыру арқылы жүргізіледі.

      273. Жеке шоттарының қорытынды сомаларында және Салықтар мен төлемдердің түсімдер мен қайтарулар журналы деректерінде айырмашылықтар анықтаған жағдайда, есепті жүргізуге жауапты тұлға мұндай айырмашылықтарды бастапқы төлем құжаттарын тексеру және тиісті түзетулерді енгізу арқылы анықтауға міндетті.

      274. Жарты жылдықта бір рет есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлға есептеу, есепке жазылған, кеміту туралы салық есептілігінің деректерінен жеке шоттардағы жазбалардың уақытылығына, толықтығы мен дұрыстығына, сондай-ақ бюджетке түсімдер, есепке жатқызу, қайтару туралы төлем құжаттарына іріктеп тексеруді жүргізеді.

      275. Салық төлеушінің (салық агенттің) талабы бойынша салықтар және төлемдер бойынша бюджетпен есеп айырысуды салыстыру жүргізіледі.

13-параграф. Салық төлеушінің (салық агенттің) жеке шотын жабу

      276. Салық төлеушінің (салық агенттің) жеке шотын жабу келесі тәртіпте жүргізіледі:

      1) заңды тұлғаның, құрылымдық бөлімшенің – заңды тұлғаны Бизнес-сәйкестендіру нөмірлері ұлттық тізілімінен алып тастаған және құрылымдық бөлімшені есептік тіркеуден алған кезде.

      Салық төлеушінің (салық агенттің) жеке шотын жабу уәкілетті мемлекеттік орган мәліметтерінің негізінде жүргізіледі;

      2) дара кәсіпкердің – дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебінен алған кезде.

      Мұндай дара кәсіпкердің жеке шотын жабу дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебінен алу туралы салықтық өтінішінің негізінде жүргізіледі;

      3) жеке нотариустың, жеке сот орындаушысының, адвокаттың, кәсіби медиатордың - жеке нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор ретінде тіркеу есебінен алған кезде.

      Жеке нотариустың, жеке сот орындаушысының, адвокаттың, кәсіби медиатордың жеке шотын жабу жеке нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор ретінде тіркеу есебінен алу туралы салықтық өтініштің негізінде жүргізіледі;

      4) Қазақстан Республикасында филиал, өкілдік ашпай тұрақты мекеме арқылы қызметін жүзеге асыратын бейрезидент заңды тұлға, тәуелді агент арқылы қызметін жүзеге асыратын бейрезидент заңды тұлға - Салық кодексінің 78-бабының 1-тармағында қарастырылған негіздер бойынша;

      5) жеке тұлға:

      салық салу объектілеріне және (немесе) салық салумен байланысты объектілерге құқықтарды тоқтатқан кезде – растау құжаттарын қоса бере отырып, уәкілетті мемлекеттік органдар мәліметтерінің немесе салық салу объектілерін және (немесе) салық салумен байланысты объектілерді тіркеу есебінен алу туралы салықтық өтініштің негізінде;

      Қазақстан Республикасынан тұрақты мекенжайға шыққан кезде – орындалмаған салықтық міндеттемелері болмаған жағдайда, уәкілетті мемлекеттік орган мәліметтерінің негізінде;

      сот шешімінің күшіне енуіне байланысты қайтыс болу немесе қайтыс болды деп жариялау себебінен - уәкілетті мемлекеттік орган мәліметтерінің негізінде.

      Ағымдағы жылдың аяқталуына қарай есептелген, есепке жазылған, кемітілген, төленген, есепке алынған, қайтарылған сомаларының нәтижелері шығарылғаннан кейін есеп айырысу сальдосы алдағы жылдың жеке шотына аударылады.

      6) Салық кодексінің 85-бабының 4-тармағында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік кірістер органының шешімі бойынша қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен алынған салық төлеуші - қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен алынған күннен кейін Салық кодексінің 48-бабында белгіленген талап арыз қою мерзімінің өтуіне қарай.

      Салық төлеушілердің жеке шотын жабу салық есептілігі бойынша бақылауды жүзеге асыратын лауазымды тұлға жасайтын және есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлғаға Салық кодексінің 429-бабының 8-тармағында көзделген мерзім болғаннан кейін он жұмыс күнінен кешіктірмей табыс етілетін есептеу тізілімнің негізінде жүргізіледі.

14-параграф. Қаржы жылының соңына қарай жеке шоттарын жабу

      277. Қаржы жылының аяқталуымен жеке шоттарда барлық операциялардың жазбасынан кейін желтоқсанның соңғы күнінде:

      салықтың, бюджетке төленетін төлемдердің, әлеуметтік төлемдердің, өсімпұл және айыппұлдардың есептелген, есепке жазылған, кемітілген, төленген, есепке алынған және қайтарылған сомалары;

      салықты, төлемақыларды төлеу бойынша салық міндеттемелерін орындаудың өзгертілген мерзімімен салық сомасының жыл қорытындысы жасалады.

      278. "Есеп айырысу сальдосы" деген бағаны бойынша жыл қорытындысын шығару кезінде қорытынды сомасының есебі жүргізілмейді, ал қорытынды жолда желтоқсанға 31-күнін қоса соңғы операциялардың жазбалары кезіндегі бересінің немесе артық төлемнің сомасы (егер мұндай орын алса) жазылады.

      279. Қаржы жылының соңына және жеке шоттарының жабылуы бойынша қорытынды деректер шығарылғаннан кейін салық және бюджетке төленетін төлемдердің, әлеуметтік төлемдердің, өсімпұл мен айыппұлдар бойынша есеп айырысу сальдосы (бересі немесе артық төлем) келесі жылға жеке шоттарға ауыстырылады.

      280. Жеке шоттары бойынша есеп айырысу сальдосы (берешек немесе артық төлем) болған жағдайда, сальдо жаңа қаржы жылына ашылған жеке шотқа көшіріледі.

5-тарау. Салық және бюджетке төленетін төлемдер, әлеуметтік төлемдер бойынша есептілік

1-параграф. "Салық, бюджетке төленетін төлемдер, әлеуметтік төлемдер сомаларының түсімдері туралы" деген 1H-нысан бойынша есеп

      281. Мемлекеттік кірістер органдары ай сайын бірінші күннің жағдайы бойынша "Салық, бюджетке төленетін төлемдер, әлеуметтік төлемдері сомаларының түсімдері туралы" деген 1H-нысан бойынша (бұдан әрі осы тараудың мақсатында - 1H-нысанды есеп) кеңейтілген есепті жасайды.

      282. 1H-нысанды есеп қаржы жылы басталғаннан өспелі қорытындымен кірістің бюджеттік сыныптама коды бойынша қорытындыны жасай отырып үш санатта жасалады:

      1) салық түсімдері (бірінші санат);

      2) салықтық емес түсімдер (екінші санат);

      3) салық және салық емес жиыны;

      4) капиталмен операциялардан кірістер (үшінші санат);

      5) кірістер жиыны.

      283. Есептілік күніне 1H-нысанды есепті жасау кезінде есептің тиісті бағандары бойынша:

      1) "Жоспар" - бекітілген болжамды көрсеткіштер;

      2) "Нақты түсімдер" - бюджетті орындау бойынша уәкілетті органның деректері бойынша жыл басынан бастап мемлекеттік бюджетке түсімдер;

      3) "Республикалық бюджетке нақты түсімдер" - бюджетті орындау бойынша уәкілетті органы ведомстволарының негізінде жыл басынан бастап республикалық бюджетке түсімдер;

      4) "Жергілікті бюджетке нақты түсімдер" - бюджетті орындау бойынша уәкілетті органы ведомстволарының негізінде жыл басынан бастап жергілікті бюджетке түсімдер;

      5) "Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан барлық түсімдер" - мемлекеттік бюджетке түсімдер қосу бюджетті орындау бойынша уәкілетті органы ведомстволарының негізінде жыл басынан бастап Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына мемлекеттік бюджетке түсімдер;

      6) "оның ішінде Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына түсімдер" - жыл басынан бюджетті орындау бойынша уәкілетті органның деректері бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына түсетін түсімдер;

      7) "орындалу %" - бюджетке түсімдер бойынша есеп күніндегі болжамды көрсеткіштерді орындау пайызы;

      8) "Бересі" - салық төлеушілердің бересілері.

      Есепті мерзімдегі "Бересі" деген бағанына:

      салық және төлемдердің басқа да түрлері бойынша артық төленген соманың болуына қарамастан жеке шоттар бойынша (өсімақы мен айыппұлсыз) есептелген және мерзімінде төленбеген салық және бюджетке төленетін төлемдер;

      Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізілмеген бересі сомасы;

      салықты төлеу бойынша салық міндеттемесін орындаудың өзгертілген мерзімі өткен бойда төленуге жататын салық сомасы жатады.

      1Н-нысанды есептің "Бересі" деген бағанында мыналар көрсетілмейді:

      салықты, төлемақыны төлеу бойынша салық міндеттемесін орындаудың өзгертілген мерзімі бар, соның ішінде сотпен бекітілген оңалту жоспарына сәйкес салық сомасы;

      заңды күшіне енген сот шешімімен банкрот деп танылған салық төлеушінің бересі.

      9) "ҚҚС-ты өтеу сомасы, барлығы" - ағымдағы жылдың басынан қайтарылған ҚҚС сомасы;

      10) "Төленген өсімпұлдың сомасы" - өсімпұлды өтеу шотына ағымдағы жыл басынан түскен түсімдер;

      11) "Төленген айыппұл сомасы" - айыппұлды өтеу шотына ағымдағы жыл басынан түскен түсімдер;

      12) "Артық төлем" - конкурстық іс жүргізу аяқталмаған, алайда банкрот деп жарияланған салық төлеушілердің артық төлемін қоспағанда есептік күндегі жеке шоттардағы нақты салықтар және бюджетке төленетін төлемдердің түрлері бойынша артық төлемдер және оңалту рәсімін пайдалану туралы ұйғарымды сот қабылдаған салық төлеушілердің артық төлемінің, жұмыс істемейтін салық төлеушілердің жеке шоттарындағы бар артық төлемнің, бес жылдан астам есептелген артық төлем сомасы;

      13) "Жинақтаушы зейнетақы қоры" деген жол бойынша толтырылады: "Нақты түсімдер" деген бағаны - міндетті зейнетақы жарналардың түсімдері, міндетті кәсіби зейнетақы жарналары, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары "Бересі", "Артық төлем" деген бағандары – тиісінше банкрот деп жарияланған, алайда олар бойынша конкурстық іс жүргізу аяқталмаған және сот оңалту рәсімін қолдану туралы ұйғарым қабылдаған салық төлеушілердің бересілері мен артық төлемдерінен басқа, есепті күнде жеке шоттарда қалыптасқан міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіби зейнетақы жарналары, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары бойынша бересі немесе артық төленген сома;

      14) "Әлеуметтік аударымдар" деген жол бойынша толтырылады: "Нақты түсімдер" деген бағаны - әлеуметтік аударымдардың түсімдері, "Бересі", "Артық төлем" деген бағандары - тиісінше банкрот деп жарияланған, алайда олар бойынша конкурстық іс жүргізу аяқталмаған және сот оңалту рәсімін қолдану туралы ұйғарым қабылдаған салық төлеушілердің бересілері мен артық төлемдерінен басқа, есепті күнде жеке шоттарда қалыптасқан әлеуметтік аударымдар бойынша бересі немесе артық төленген сома;

      15) "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар және (немесе) жарналар" деген жол бойынша толтырылады: "Нақты түсімдер" деген бағаны - міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдардың және (немесе) жарналардың түсуі, "Бересі", "Артық төлем" деген бағандары - тиісінше банкрот деп жарияланған, алайда олар бойынша конкурстық іс жүргізу аяқталмаған және сот оңалту рәсімін қолдану туралы ұйғарым қабылдаған салық төлеушілердің бересілері мен артық төлемдерінен басқа, есепті күнде жеке шоттарда қалыптасқан міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар және (немесе) жарналар бойынша бересі немесе артық төленген сома.

  Жеке шоттарын жүргізу
қағидаларына
1-қосымша

Мемлекеттік кірістер органдарында есеп жүргізілетін, салықтардың бюджетке төленетін төлемдердің, әлеуметтік төлемдердің тізбесі

Санат

Сынып

Шағын сынып

Ерекшелік

Салық (төлем) атауы

Есеп жүргізілетін нысандардың атауы

1

2

3

4

5

6

1
САЛЫҚ ТҮСІМДЕР

1

01

1


Корпорациялық табыс салығы

Төлемдер журналы және дербес шот

1

01

2


Жеке табыс салығы

Төлемдер журналы және дербес шот

1

03

1


Әлеуметтік салық

Төлемдер журналы және дербес шот

1

04

1


Мүлікке салынатын салықтар

Төлемдер журналы және дербес шот

1

04

3


Жер салығы

Төлемдер журналы және дербес шот

1

04

4


Көлік құралдарына салынатын салық

Төлемдер журналы және дербес шот

1

04

5

01

Бірыңғай жер салығы

Төлемдер журналы және дербес шот

1

05Тауарларға, жұмыстарға және қызметтер көрсетуге салынатын ішкі салықтар

1

05

1


Қосылған құн салығы

Төлемдер журналы және дербес шот

1

05

2


Акциздер

Төлемдер журналы және дербес шот

1

05

3


Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер 

1

05

3

01

Қалааралық және (немесе) халықаралық телефон байланысын көрсеткені үшін төлем, тағы да ұялы байланыс

Төлемдер журналы және дербес шот

1

05

3

02

Үстеме пайда салығы, мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерден басқа

Төлемдер журналы және дербес шот

1

05

3

03

Жер бетіне жақын көздердегі су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлем

Төлемдер журналы және дербес шот

1

05

3

04

Орманды пайдаланғаны үшін төлем

Төлемдер журналы және дербес шот

1

05

3

05

Бонустар, мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерден басқа

Төлемдер журналы және дербес шот

1

05

3

06

Пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салық, мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерден басқа

Төлемдер журналы және дербес шот

1

05

3

07

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, экспортқа салынатын рента салығы

Төлемдер журналы және дербес шот

1

05

3

08

Жасалған келiсiмшарттар бойынша өнiмді бөлгендегі Қазақстан Республикасының үлесi, мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерден басқа

Төлемдер журналы және дербес шот

1

05

3

09

Радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін төлем

Төлемдер журналы және дербес шот

1

05

3

11

Жануарлар дүниесін пайдаланғаны үшін төлем

Төлемдер журналы және дербес шот

1

05

3

13

Республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдаланғаны үшін төлем

Төлемдер журналы және дербес шот

1

05

3

14

Жергілікті  маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдаланғаны үшін төлем

Төлемдер журналы және дербес шот

1

05

3

15

Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем

Төлемдер журналы және дербес шот

1

05

3

16

Қоршаған ортаға эмиссия үшін төленетін төлемақы

Төлемдер журналы және дербес шот

1

05

3

19

Тарихи шығындарды өтеу бойынша төлемдер

Төлемдер журналы және дербес шот

1

05

3

22

Мұнай секторы ұйымдарынан алынатын үстеме пайдаға салынатын салық

Төлемдер журналы және дербес шот

1

05

3

25

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін бонустар

Төлемдер журналы және дербес шот

1

05

3

26

Мұнай секторы кәсіпорындарынан түсетін пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салық

Төлемдер журналы және дербес шот

1

05

3

27

Мұнай секторы ұйымдарынан салынатын экспортқа рента салығы

Төлемдер журналы және дербес шот

1

05

3

28

Мұнай секторы ұйымдарынан жасалған келісімшарттар бойынша өнімді бөлу бойынша Қазақстан Республикасының үлесі

Төлемдер журналы және дербес шот

1

05

3

29

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін қызметін өнімді бөлу туралы келісімшарт бойынша жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушының қосымша төлемі

Төлемдер журналы және дербес шот

1

05

4


Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

1

05

4

02

Жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін алынатын лицензиялық алым 

Төлемдер журналы

1

05

4

06

Автокөлік құралдарының Қазақстан Республикасының аумағы арқылы өткені үшін алынатын алым

Төлемдер журналы және дербес шот

1

05

4

13

Телевизиялық және радио хабарын тарататын ұйымдарға радиожиілік өрісін пайдалануға рұқсат бергені үшін алынатын алым

Төлемдер журналы және дербес шот

1

05

4

19

Сыртқы (көрнекі) жарнаманы аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер аумақтары арқылы өтетін республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлiнген белдеуiндегі жарнаманы тұрақты орналастыру объектілерінде орналастырғаны үшін төлемақыны қоспағанда, сыртқы (көрнекi) жарнаманы республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлiнген белдеуiндегі жарнаманы тұрақты орналастыру объектілерінде орналастырғаны үшiн төлемақы

Төлемдер журналы және дербес шот

1

05

4

20

Сыртқы (көрнекі) жарнаманы аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер аумақтары арқылы өтетін облыстық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлiнген белдеуiндегі жарнаманы тұрақты орналастыру объектілерінде орналастырғаны үшін төлемақыны қоспағанда, сыртқы (көрнекi) жарнаманы облыстық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлiнген белдеуiндегі жарнаманы тұрақты орналастыру объектілерінде орналастырғаны үшiн төлемақы

Төлемдер журналы және дербес шот

1

05

4

24

Сыртқы (көрнекі) жарнаманы республикалық маңызы бар қаладағы, астанадағы үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте орналастырғаны үшін төлемақы

Төлемдер журналы және дербес шот

1

05

4

25

Сыртқы (көрнекі) жарнаманы – аудандық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлінген белдеуіндегі жарнаманы тұрақты орналастыру объектілерінде, аудандық маңызы бар қаладағы, ауылдағы, кенттегі үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте орналастырғаны үшін төлемақыны қоспағанда, сыртқы (көрнекі) жарнаманы облыстық маңызы бар қаладағы үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте орналастырғаны үшін төлемақы

Төлемдер журналы және дербес шот

1

05

4

28

Республикалық бюджетке төленетін тіркелгені үшін алым

Төлемдер журналы

1

05

4

29

Жергілікті бюджетке төленетін тіркелгені үшін алым

Төлемдер журналы

1

05

4

30

Сыртқы (көрнекі) жарнаманы аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер аумақтары арқылы өтетін республикалық, облыстық және аудандық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлiнген белдеуiндегі жарнаманы тұрақты орналастыру объектілерінде және аудандық маңызы бар қаладағы, ауылдағы, кенттегі үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте орналастырғаны үшін төлемақы

Төлемдер журналы және дербес шот

1

05

4

31

Микроқаржы ұйымдарын есептік тіркеуден өткізгені және оларды микроқаржы ұйымдарының тізіліміне енгізгені үшін алым

Төлемдер журналы

1

05

4

32

Банк және сақтандыру нарықтарына қатысушылар үшін рұқсат беру құжаттарын бергені үшін алым

Төлемдер журналы

1

05

4

33

Жұмыс берушілерге Қазақстан Республикасына шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсатты бергені және (немесе) ұзартқаны үшін алым

Төлемдер журналы

1

05

4

34

Қызметтің жекелеген түрлерiмен айналысуға лицензияларды пайдаланғаны үшін төлемақы

Төлемдер журналы және дербес шот

1

05

4

35

Азаматтық авиация саласындағы сертификат үшін алым

Төлемдер журналы

1

05Құмар ойын бизнеске салық

Төлемдер журналы

1

05

5

01

Құмар ойын бизнеске салық

Төлемдер журналы және дербес шот

1

05

5

02

Тіркелген салық

Төлемдер журналы және дербес шот

1

06Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар

1

06

1


Кеден төлемдері

1

06

1

01

Кеден одағында әкелу кедендік баждарын (баламалы қолданылатын өзге де баждарды, салықтар мен алымдарды) есепке жатқызу мен бөлудің тәртібін белгілеу және қолдану туралы келісімге сәйкес төленген әкелінетін кедендік баждары (баламалы қолданылатын өзге де баждарды, салықтар мен алымдарды)

Төлемдер журналы және дербес шот

1

06

1

02

Әкетілетін тауарларға салынатын кедендік баждар

Төлемдер журналы және дербес шот

1

06

1

04

Кеден бажының бірыңғай ставкасын қолданумен жеке тұлғалардан өндіріп алынатын жеке пайдалануына әкелінетін тауарларға салынатын кеден баждары, салықтары

Төлемдер журналы және дербес шот

1

06

1

05

Әкелінетін тауарларға жиынтық кедендік төлем

Төлемдер журналы

1

06

1

06

Ресей Федерациясымен бөлінген кедендік баж

Төлемдер журналы

1

06

1

07

Беларусь Республикасымен бөлінген кедендік баж

Төлемдер журналы

1

06

1

08

Олар бойынша аудару тоқтатыла тұрған Қазақстан Республика аумағына импортталатын, әкелінетін тауарларға арналған кедендік баж

Төлемдер журналы

1

06

1

09

Бөлінген кедендік баждың аударылу сомалары бойынша орындалмаған, толық емес және (немесе) уақытылы орындалмаған міндеттемелердің өсім сомасы

Төлемдер журналы

1

06

1

10

Мұнайға салынатын кедендік әкету бажы

Төлемдер журналы және дербес шот

1

06

1

11

Мұнайдан өндірілген тауарларға салынатын кедендік әкету бажы

Төлемдер журналы және дербес шот

1

06

1

12

Төлеу бойынша міндеттеме Кеден одағында әкелу кедендік баждарын (баламалы қолданылатын өзге де баждарды, салықтар мен алымдарды) есепке жатқызу мен бөлудің тәртібін белгілеу және қолдану туралы келісім күшіне енгенге дейін туындаған әкелу тауарларына кедендік баждар және (немесе) әкелінетін кедендік баждар

Төлемдер журналы және дербес шот

1

06

1

14

Ресей Федерациясынан түскен кедендік баждарды, салықтарды төлеуді қамтамасыз етудің өндіріп алынған сомалары

Төлемдер журналы

1

06

1

15

Беларусь Республикасынан түскен кедендік баждарды, салықтарды төлеуді қамтамасыз етудің өндіріп алынған сомалары

Төлемдер журналы

1

06

1

19

Алдағы кедендік баждарды, кедендік алымдарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын төлеу есебіне, сондай-ақ кедендік баждарды, салықтарды арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын төлеу жөніндегі міндеттің орындалуын қамтамасыз ету ретінде Еуразиялық экономикалық одақтың және Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес енгізілетін аванстық төлемдер

Төлемдер журналы және дербес шот

1

06

2


Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар

1

06

2

01

Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес төленетін кедендік алымдар

Төлемдер журналы және дербес шот

1

06

2

02

Отандық тауар өндірушілерді қорғау шаралары ретінде алынатын баждар

Төлемдер журналы және дербес шот

1

06

2

05

Беларусь Республикасынан түсетін арнайы қорғалатын, демпингке қарсы және өтемақы баждары

Төлемдер журналы

1

06

2

06

Ресей Федерациясынан түсетін арнайы қорғалатын, демпингке қарсы және өтемақы баждары

Төлемдер журналы

1

06

2

07

Арнайы, демпингке қарсы және өтемақы баждарды қайта бөлуден түсетін соманы аудару бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе (жартылай) уақтылы орындамағы үшін мерзімін өткізу пайыздарының сомасы

Төлемдер журналы және дербес шот

1

06

2

08

Бөлуге жатпайтын арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждары

Төлемдер журналы және дербес шот

1

07

1


Басқа да салықтар

1

07

1

09

Республикалық бюджетке түсетін өзге де салық түсімдері

Төлемдер журналы

1

07

1

10

Жергілікті бюджетке түсетін өзге де салық түсімдері

Төлемдер журналы

1

08Заңдық мәнді іс - әрекеттерді жасағаны үшін және немесе оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдардың немесе лауазымды адамдардың құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

1

08

1


Мемлекеттік баж

Төлемдер журналы

1

08

1

01

Консулдық алым

Төлемдер журналы

1

08

1

25

Республикалық бюджетке төленетін мемлекеттік баж

Төлемдер журналы

1

08

1

26

Жергілікті бюджетке төленетін мемлекеттік баж

Төлемдер журналы

2

04Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2

04

1


Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2

04

1

62

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті, республикалық бюджеттен қаржыландырылатын оның аумақтық бөлімшелері салатын әкiмшiлiк айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

Төлемдер журналы және дербес шот

2

04

2


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер мұнай секторы ұйымдарына салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 

2

04

2

01

Орталық мемлекеттік органдар, олардың аумақтық бөлімшелері мұнай секторыұйымдарынасалатын әкімшілік айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

Төлемдер журналы және дербес шот

9

01

1

01

Міндетті зейнетақы жарналары

Төлемдер журналы және дербес шот

9

02

1

01

Әлеуметтік аударымдар

Төлемдер журналы және дербес шот

9

03

1

01

Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары

Төлемдер журналы және дербес шот

9

04

1

01

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар және (немесе) жарналар

Төлемдер журналы және дербес шот

9

05

1

01

Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары

Төлемдер журналы және дербес шот

      Ескерту:

      Міндетті төлемдер бойынша салық тексеруін жүргізген кезде есептелген, тек қана төлемдер журналы нысандағы тізілім жүргізілетін міндетті төлемдер сомасына дербес шот ашу қажет.

  Жеке шоттарын жүргізу
қағидаларына
2-қосымша
  1 нысан

----------------------------------------------- бойынша (салықтың (төлемнің) атауы мен коды) ЖЕКЕ ШОТ

      Салық төлеушінің (салық агентінің) атауы ____________________________________________

      БСН/ЖСН___________ Заңды тұлғаның БСН-ы _______________________________________

Ағымдағы күнтізбелік күннің күні

Операцияны жазған (енгізген) күн

Операцияның мазмұны және оның негізінде жазба (енгізу) жүргізілетін құжат

Төлеу мерзімі

Банктік шоттан есептен шығарған немесе ақшалай енгізген күні

Бюджетке төлемдерді есептеу күні/ шартты банк салымына

Салық және төлемдер бойынша есептер

есептелді

азай-тылды

төленді

қайтар-ылды

Мерзімді өзгерту жөніндегі мәліметтер

есептер сальдосы (бересі -, асыра төлеу+)

салық
(төлем)
сомасы

салықты (төлем)
өтеу
кестесі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

      кестенің жалғасы

Өсімақы бойынша есептер

Айыппұлдар бойынша есептер

Өсімақы есептелді (кемітілді) (+,-)

Өсім-ақы төл-енді (қай-тарыл-ды) (+, -)

Мерзімді өзгерту жөніндегі мәліметтер

Өсі-мақы саль-досы (+,-)

айып-пұл есептелді (кемітілді) (+,-)

айыппұл төленді (қайтарылды) (+,-)

Мерзімді өзгерту жөніндегі мәліметтер

айыппұл сальдосы (+,-)

өсім-ақы сома-сы

кезең үшін

өсімақысомасы

өсімақыны өтеукестесі

айыппұлдарсомасы

айыппұлды өтеукестесі

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

      кестенің жалғасы

Қайтарымдарды шегере отырып жыл басынан енгізілді

Шартты банк салымында орналасқан

есепке жатқызуды және/немесе қайтаруды жүргізудің мерзімін бұзғаны үшін салық органына өсімақы есептелді

өсімақы салық төлеушіге есептелд

25

26

27

28

  Жеке шоттарын жүргізу
қағидаларына
3-қосымша
  2 нысан

_____________________________________ бойынша (салықтың (төлемнің) атауы мен коды) ҚОСЫЛҒАН ҚҰН САЛЫҒЫ БОЙЫНША ЖЕКЕ ШОТ

      аты-жөні ________________________________________________________________________

      БСН____________________________________________________________________________

      Заңды тұлғаның БСН-ы ___________________________________________________________

      ҚҚС төлеуші ретінде есепке қою туралы куәлік нөмірі__________________________________

      ҚҚС төлеуші есебінен шығару күні: _________________________________________________

Ағымдағы күнтізбелік күннің күні

Операцияны жазған (енгізген) күн

Операцияның мазмұны және оның негізінде жазба (енгізу) жүргізілетін құжат

Төлеу м ерзімі

Банктік шоттан есептен шығарған немесе ақшалай енгізген күні

Бюджетке төлемдерді есептеу күні

Салық және төлемдер бойынша есептер

ес епте л ді

аз ай-ты лды

төл енді

қа йтар ылды

қайтаруға расталмаған асып кеткен ҚҚС-ның сомасы және бюджеттен бұрын қайтарылған өсімақылар

Мерзімді өзгерту жөніндегі мәліметтер

есептер сальдосы (бересі -, асыра төлеу+)

салық (төлем) сомасы

салықты (төлем) өтеу кестесі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

      кестенің жалғасы

Өсімақы бойынша есептер

Айыппұлдар бойынша есептер

Өсімақы есептелді (кемітілді) (+,-)

Өсім-ақы төл-енді (қай-тарыл-ды) (+, -)

асып кеткен ҚҚС-ның қайтарылған сомасына қоса есептелген өсімақылардың сомасы

Тауарларды әкелу және жанама салықтарды төлеу туралы Өтінішті табыс етпегені бойынша өсімақылардың сомасы

Мерзімді өзгерту жөніндегі мәліметтер

Өсі-мақы саль-досы (+,-)

айып-пұл есептелді (кемітілді) (+,-)

айыппұл төленді (қайтарылды) (+,-)

Мерзімді өзгерту жөніндегі мәліметтер

айыппұл сальдосы (+,-)

өсі м-ақы сома-сы

кезең үш ін

қо са ес ептел інг ен

төле нді

өсімақы сомасы

өсімақыны өтеукестесі

ай ыппұл да рсомасы

ай ып пұл ды өте уке стесі

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

      кестенің жалғасы

Қайтарымдарды шегере отырып жыл басынан енгізілді

есепке жатқызуды және/немесе қайтаруды жүргізудің мерзімін бұзғаны үшін салық органына өсімақы есептелді

өсімақы салық төлеушіге есептелді

29

30

31

  Жеке шоттарын жүргізу қағидаларына
4 – қосымша
  3 нысан

БСК _________________________________ бойынша ҚҚС-ның сомасын қайтару бойынша ЖЕКЕ ШОТ

      Салық төлеушінің (салық агенті) аты-жөні ____________________________________________

      БСН/ЖСН ______________________________________________________________________

      Заңды тұлғаның БСН _____________________________________________________________

      ҚҚС төлеуші ретінде есепке қою туралы куәлік нөмірі __________________________________

      ҚҚС төлеуші есебінен шығару күні: _________________________________________________

Ағымдағы күнтізбелік күннің күні

Операцияны жазған (енгізген) күн

Операцияның мазмұны және оның негізінде жазба (енгізу) жүргізілетін құжат

Төлеу мерзімі

Банктік шоттан есептен шығарған немесе ақшалай енгізген күні

Бюджетке төлемдерді есептеу күні

Қайтаруға расталмаған және бюджеттен қайтарылған асып кеткен ҚҚС-ның сомасы бойынша есептер

қайтару расталмаған ҚҚС-ның асып кеткен сомасы және бұрын бюджеттен қайтарылған өсімақылар

азай-тылды

аударылды

қайтарылды

Мерзімді өзгерту жөніндегі мәліметтер

есептер сальдосы (бересі -, асыра төлеу+)

салы қ(төлем )сомасы

сал ықты (төлем )өтеуке стесі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

      кестенің жалғасы

Өсімақы бойынша есептер

Қайтарымдарды шегере отырып жыл басынан енгізілді

асып кеткен ҚҚС-ның қайтарылған сомасына салықты тексерудiң нәтижелерi бойынша қоса есептелген өсімпұлдардың сомасы

Өсімақы есептелді (кемітілді) (+,-)

Өсім-ақы төл-енді (қай-тарыл-ды) (+, -)

Мерзімді өзгерту жөніндегі мәліметтер

Өсімақы саль-досы (+,-)

өсім-ақы сома-сы

кезең үшін

өсімақысомасы

өсімақыны өтеукестесі

14

15

16

17

18

19

20

21

  Жеке шоттарын жүргізу қағидаларына
5 қосымша
  4 нысан

ЖЕКЕ ШОТ әлеуметтік төлемдер бойынша

      Төлеушінің (агентінің) атауы _______________________________________________________

      БСН ____________________________________________________________________________

      Заңды тұлғаның БСН-ы ___________________________________________________________

Ағымдағы күнтізбелік күннің күні

Операцияны жазған (енгізген) күн

Операцияның мазмұны және оның негізінде жазба (енгізу) жүргізілетін құжат

Төлеу мерзімі

Банктік шоттан есептен шығарған немесе қолма-қол ақшалай енгізген күні

Төлемдерді есептеу күні

Міндетті жарналары төлемдері бойынша есептер

есептелді

азай-тылды

төленді

қайтар-ылды

есептер сальдосы (бересі -, асыра төлеу+)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

      кестенің жалғасы

Өсімақы бойынша есептер

Қайтарымдарды шегере отырып жыл басынан енгізілді

Салық міндеттемесін орындау мерзімін өзгерту жөніндегі мәлімет

есептелді

Өсімақы төленді (қайтарыл-ды) (+, -)

Өсімақы сальдосы (+,-)

сомасы

өтеу кестесі

өсімақы сомасы

өсімақы өтеукестесі

өсімақы сомасы

кезең үшін

12

13

14

15

16

17

18

19

20

  Жеке шоттарын жүргізу қағидаларына
6 қосымша

      Мемлекеттіқ органының атауы _____________________________________________________

Салықтар, бюджетке төленетін төлемдер, әлеуметтік төлемдер және өсімпұлдар сомаларын есепке жазылған (кемітуге) арналған № ___ТІЗІЛІМ

Р/с№

Салық төлеушінің (салық агентінің) атауы

БСН/ЖСН

Салық режимінің түрі

Салық (төлем) түрі

Валюта коды

Валюта бағамы

Бюджеттің кірістерін жіктеу коды

Салық есептемесі (+, -) бойынша есептеуге (азайтуға)

есеп шотқа жазылатын негіздемесіндегі құжат

есептілік түрі

СЕН тапсыру тәсілі

құжат атауы

СЕН коды

құжаттың тіркеу нөмірі

табыс ету күні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

      кестенің жалғасы

Салық есептемесі (+, -) бойынша есептеуге (азайтуға)

Жер қойнауын пайдалану келісім-шарты

есепті кезең

төлеу мерзімі

Салық (төлем) сомасы

Өсімақы сомасы

нөмірі

күні

есептеуге

азайтуға

15

16

17

18

19

20

21

      Тізілімді

      тпсырған;

      ________________________________________________________________________________

      (жауапты лауазым қызметкерінің аты-жөні (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілген болса), лауазымы және қолы)

      Тізілімді

      қабылдадым:

      ________________________________________________________________________________

      (жауапты лауазым қызметкерінің аты-жөні (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілген болса), лауазымы және қолы)

      Жеке шотта таратуды жүргіздім:

      ________________________________________________________________________________

      (есепке алу бөлімі қызметкерінің аты-жөні (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілген болса), лауазымы, қолы)

      Ескерту:

      - салық (бастапқы, кезекті, қосымша немесе) есептілігін түрі

      - Сол кезең үшін есептілікті табыс ету үшін пайдаланылған СЕЭН нұсқасы көрсетіледі

  Жеке шоттарын жүргізу қағидаларына
7 қосымша

      Мемлекеттіқ органының атауы _____________________________________________________

Салық тексерулерінің нәтижелері мен әкімшілік жазаларды қолдану туралы қаулылар бойынша салықтар, бюджетке төленетін төлемдер, әлеуметтік төлемдер, өсімпұлдар мен айыппұлдар сомаларын есепке жазылған (кемітуге) арналған № ___ТІЗІЛІМ

Салық төлеушінің (салық агентінің) атауы

БСН/ЖСН

Салық режимінің түрі

Салық (төлем) атауы

Бюджеттің кірістерін жіктеу коды

Салық тексерулерінің нәтижелері туралы хабарландыру бойынша, шағымды қарау нәтижелері бойынша хабарландыру бойынша, салық тексеруіне шағым бойынша сот шешімі бойынша есептеуге (азайтуға) (+, -)

Әкімшілік жаза қолдану туралы қаулы бойынша, әкімшілік жаза қолдану туралы қаулыға шағым бойынша сот шешімі бойынша есептеуге (азайтуға) (+,-)

Хабарландырудың/шешімнің № мен күні

төлем мерзімі

салық (төлем) сомасы

өсімақы сомасы

қаулы/шешімнің № мен күні

төлем мерзімі

айыппұл сомасы

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Барлығы:
      кестенің жалғасы

Шағымдалуы күтілетін салық тексерулері нәтижелері (өндіріп алуды кейінге қалдыру) бойынша сомалар)

Шағымдану сатысында болып табылатын салық тексерулерінің нәтижелері бойынша сомалары (шағымдануды кейінге қалдыру)

құжаттың № мен күні

төлем мерзімі

кейінге қалдыру сомасы

күші жойылған кейінге қалдыру сомасы

құжаттың № мен күні

төлем мерзімі

кейінге қалдыру сомасы

күші жойылған кейінге қалдыру сомасы

14

15

16

17

18

19

20

21

      Тізілімді тапсырды:

      ____________________________________________________"____" ________________20 __г.

      (жауапты бөлім қызметкерінің аты-жөнІ (егер ол жеке

      басты куәландыратын құжатта көрсетілген болса),                  (күні)

      лауазымы және қолы)

      Тізілімді қабылдады:

      ____________________________________________________"____" ________________20 __г.

      (жауапты бөлім қызметкерінің аты-жөні ( егер ол жеке

      басты куәландыратын құжатта көрсетілген болса ),                  (күні)

      лауазымы және қолы)

      Жеке шотта таратуды жүргізді:

      ____________________________________________________"____" ________________20 __г.

      (күні) (жауапты бөлім қызметкерінің аты-жөні ( егер ол жеке

      басты куәландыратын құжатта көрсетілген болса ),

      лауазымы және қолы)

      Ескерту: - салық тексеруінің аяқталған күні

  Жеке шоттарын
жүргізу қағидаларына
8-қосымша

      ________________________________________________________________________________

      (мемлекеттік органның атауы)

Салықтарды, төлемақылар мен өсімпұлдарды төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту бойынша Тізілім ______________________________________________ бойынша (салық төлеушінің атауы және СТН (БСН/ЖСН)

Жазу күні

БЖК

салық міндеттемесін орындау (тоқтата тұру) өзгерту бойынша, салықтық міндеттеменің түрі

Орындау (тоқтата тұру) өзгерту үшін негіздеме

Салық міндеттемесін орындау (тоқтата тұру) өзгерту бойынша негіздеме құжаттың күні және №

Орындау (тоқтата тұру) өзгерту мерзімі (___ бастап __ дейін)

Орындау (тоқтата тұру) өзгерту бойынша жалпы сома

Өтеу кестесі

Өсімпұл есептеу үшін шарттар

Күні

Сома (теңге)

Салық (төлем)

өсімпұл


салық (төлем)

өсімпұл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

      Тізілімді тапсырды:

      _____________________________________________________________ 20 ___ ж. "___" _____

      (Тізілімді тапсырушының лауазымы Т.А.Ә. және лауазымды тұлғаның қолы)

      Тізілімді қабылдады:

      _____________________________________________________________ 20 ___ ж. "___" _____

      (Тізілімді тапсырушының лауазымы Т.А.Ә. және лауазымды тұлғаның қолы)

  Жеке шоттарын жүргізу
қағидаларына
9-қосымша
  "Келісілді"
____________________________
____________________________
Мемлекеттік органының
басшысы (аты-жөні (бар болған
кезде), қолы, күні)

      Мемлекеттік органның атауы ______________________________________________________

Жанама салықтардың сомаларын есепке жазылған туралы мемлекеттік кірістер органының қорытындысы 20__ ж."____"______________ №_____

      Мен, _________________________________________, 20__ ж."____"______________ жанама салықтардың сомаларының есептеу туралы шешiмiн жасадым

      (шешiм жасаған аты-жөні, лауазымы)

№ р/с

Салық төлеушінің атауы

БСН/ЖСН

Салықтың түрі

Бюджеттік сыныптаманың коды

Валюта коды

Валюта бағамы

жұп сан кезеңі

Салықты төлеу кезеңі

құжаттың атауы

құжаттың
нөмірі

құжаттың
күні

Есептеді жүргiзудің негiздемесі

Iске асыру бойынша айналымды жасау күні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

      кестенің жалғасы

Салық салынатын айналымның өлшемi (валютада)

Салық салынатын айналымның өлшемi (теңгеде)

есептеуге жататын салықтың сомасы

кемітуге жататын салықтың сомасы

15

16

17

18

      Көрcетiлген құжаттар бойынша анықталған: бұзушылық _______________________________

      _________________________________________________ 20__ ж."____"___________________

      (аты-жөні (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілген болса) және іс бастығының қолы)

      Шешімді тапсырды:

      ________________________________________________ 20__ ж."____"____________________

      (аты-жөні (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілген болса), лауазымы және лауазымды тұлғаның қолы)

      Шешімді қабылдап алды:

      _________________________________________________ 20__ ж."____"___________________

      (аты-жөні (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілген болса), лауазымы және лауазымды тұлғаның қолы)

  Жеке шоттарын жүргізу
қағидаларына
10 қосымша
  нысан

      ________________________________________________________________________________

      (мемлекеттіқ органының атауы)

Төлемдер журналы

  (теңге)

Ағымдағы күнтізбелік күннің датасы

Бюджетке соманы есептеу немесе бюджеттен қайтару күні

Күн үшін келіп түсті

Күн үшін қайтарылды

Қайтарымдардың шегерімімен келіп түскендердің барлығы

Барлығы

соның ішінде Ұлттық қордан

ай басынан

тоқсан басынан

жыл басынан

Барлығы

оның ішінде Ұлттық қордан

Барлығы

оның ішінде Ұлттық қордан

Всего

оның ішінде Ұлттық қордан

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

  Жеке шоттарын жүргізу
қағидаларына
11 қосымша

20__ж. үшін салықтарды, төлемдерді және өсімпұлдарды төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімдерінің өзгергенін тіркеу ЖУРНАЛЫ

№ р/с

Жазба күні

Салық төлеушінің атауы

БСН/ЖСН

Салық түрі

Бюджеттің кірістер жіктеуішінің коды

Оның негізінде салық төлеу бойынша салық міндеттемелерін орындау мерзімдері өзгерген құжаттың күні мен №

Салық міндеттемесін орындау мерзімінің өзгеруімен жалпы сома (теңге)

Салық міндеттемесін орындау мерзімін өзгерту туралы шешімнің қолданысы (__-__)

Өтеу кестесі

Ескерту

Уәкілетті мемлекеттік органмен

жергілікті атқарушы органдармен келісімі бойынша салық органдарымен

Салық сомасы

Өсімақы сомасы

Күні

Салық сомасы

Өсімақы сомасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15  Жеке шоттарын жүргізу
қағидаларына
12-қосымша
  1H нысан

20_жылғы ______________ жағдай бойынша салықтар, бюджетке төленетін төлемдер, әлеуметтік төлемдер сомаларының түсімдері туралы есеп

      Жылдың басында

      __/__/_____ жылға жоспар

      __/__/_____ жылға факт

      Ерекшелік бойынша

      Республика (облыс, аудан)

  (мың теңге)Мемлекеттік бюджет

Республикалық бюджет

Жергілікті бюджет


Салықтың (төлемнің) атауы

жоспар

факт

орындау %-і

жоспар

факт

орын-дау %-і

жоспар

факті

орын-дау %-і

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ

САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ

Салық және салықтық емес бойынша жиынтығыНегізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

КІРІСТЕР ЖИЫНТЫҒЫ:Жинақтаушы зейнетақы қоры


+

Міндетті медициналық сақтандыру аударымдар мен жарналар


+

Әлеуметтік аударымдар


+
      кестенің жалғасы

Бересі

Қосылған құн салығының өтелуге сомасының бәрлығы

Төленген өсімақы сомасы

Төленген айыппұл сомасы

Артық төлеу (асып түсү *)

Ұлттық қормен барлығы

Соның ішінде, Ұлттық қор

12

13

14

15

16

17

18


+
++
++
+  Жеке шоттарын жүргізу
қағидаларына
13 қосымша

      ________________________________________________________________________________

      (мемлекеттік органының атауы)

20__ж. үшін Акционерлік қоғамдардың салық берешегінің сомаларын төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімдерін тоқтата тұруды тіркеу ЖУРНАЛЫ

Р/с №

Жазба күні

АҚ-ң атауы

БСН/ЖСН

Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түрі

Бюджеттің кірістер жіктеуішінің коды

Өкімнің № және күні.

Соттың шешімі күніне бересінің сомасы.

Сот шешімінің күшіне ену күні

Акцияларды орналастырудың (сатудың) аяқталу мерзімі

Сот шешімін орындаудың нәтижелері

Ақшаның қосымша эмиссиясын шығару туралы сот шешімінің күні және №

Салық төлеушінің дербес шоты бойынша барлығы

Оның ішінде салық міндеттемесінің орындалу мерзімі ұзартылатын бересінің сомасы

Күні

Бересіні өтеу сомасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

  Жеке шоттарын жүргізу қағидаларына
14 қосымша

Акционерлік қоғам салық берешегінің сомаларын төлеу бойынша салық міндеттемелерін орындау мерзімдерін тоқтата тұру жөніндегі № ___ тізілім

Р/с №

Жазба күні

АҚ
атауы

БСН

Салық және бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдердің түрі

Бюджеттің кірістері жіктеуішінің коды

Соттың шешімі күніне бересінің сомасы

Сот шешімінің күшіне ену күні

Акцияларды орналастырудың (сатудың) аяқталу мерзімі

Ақшаның қосымша эмиссиясын шығару туралы сот шешімінің күні және №

Салық төлеушінің дербес шоты бойынша барлығы

Оның ішінде салық міндеттемесінің орындалу мерзімі ұзартылатын бересінің сомасы


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

      Тізілімді тапсырдым:

      ________________________________________________________ 20_ж. "____"____________

      (жауапты бөлім қызметкерінің аты-жөні (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілген болса), лауазымы және қолы)

      Тізілімді қабылдадым:

      ________________________________________________________ 20_ж. "____"____________

      (жауапты бөлім қызметкерінің аты-жөні (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілген болса), лауазымы және қолы)

  Жеке шоттарын жүргізу
қағидаларына
15 қосымша
  нысан

      ________________________________________________________________________________

      (мемлекеттіқ органының атауы)

20__ жыл үшін әлеуметтік төлемдер бойынша түсімдер мен қайтарулар Журналы

  (тенге)

Ағымдағы күнтізбелік күннің датасы

Жазба күні

Соманы есептеу немесе қайтару күні - келіп түскен немесе қайтарылған сома туралы уәкілетті орган тізілімінің күні

Күн үшін келіп түсті

Күн үшін қайтарылды

Ай басынан бастап қайтарулардың шегерімімен келіп түскендердің барлығы

Тоқсан басынан бастап қайтарулардың шегерімімен келіп түскендердің барлығы

Жыл басынан бастап қайтарулардың шегімімен келіп түскендердің барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

  Жеке шоттарын жүргізу
қағидаларына
16-қосымша
  нысан

Бюджетпен есеп айырысулардың жай-күйі, сондай-ақ әлеуметтік аударымдар туралы жеке шоттан үзінді КӨШІРМЕ

      Көшірме күні: ___________________________________________________________________

      (мемлекеттіқ органының атауы)

      "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасың Салық кодексінің 97-баптарына сәйкес, Сіздің 20__ ж. өтінішіңізге сәйкес

      20__ ж. - 20__ ж. кезеңі үшін Салық міндеттемесін, сондай-ақ міндетті зейнетақы жарналарын есептеу, ұстау және аудару, әлеуметтік аударымдарды, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдарды және (немесе) жарналарды есептеу және төлеу жөніндегі міндеттемелерді орындау бойынша бюджетпен есеп айырысудың жағдайы туралы ____________________________________ БСН/ЖСН__________________________________

      Сізге хабарлайды _________________________________________________________________

      (салық төлеушінің (салық агентінің) атауы/аты-жөні(егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілген болса))

Салықтың (төлемнің) атауы мен коды

Кезең басына сальдо (бересі -, артық төлеу (асып түсу**)+)

Қабылданған сальдо (бересі -, артық төлеу (асып түсу**)+)

Есептелді

салық (төлем)

өсімақы

пайыздар

айыппұл

салық (төлем)

өсімақы

пайыздар

айыппұл

салық (төлем)

өсімақы

пайыздар

айыппұл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


Барлыгы:

      кестенің жалғасы

Азайтылды

Төленді

Қайтарылды

салық (төлем)

өсімақы

пайыздар

айыппұл

салық (төлем)

өсімақы

пайыздар

айыппұл

салық (төлем)

өсімақы

пайыздар

айыппұл

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

      кестенің жалғасы

Берілген сальдо (бересі -, артық төлеу (асып түсу**)+)

Есептен шығарылған сальдо (бересі -, артық төлеу (асып түсу**) +)

Кезеңнің соңына сальдо (бересі -, артық төлеу(асып түсу**) +)

салық (төлем)

өсімақы

пайыздар

айыппұл

салық (төлем)

өсімақы

пайыздар

айыппұл

салық (төлем)

өсімақы

пайыздар

айыппұл

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

      кестенің жалғасы

Анықтама: салық міндеттемелерін орындаудың өзгертілген мерзімімен салық сомасы

Анықтама: шағымдану сатысында болып табылатын салық тексеруінің актісі бойынша есептелген сома

есепке жатқызуды және/немесе қайтаруды жүргізудің мерзімін бұзғаны үшін мемлекеттік кірістер органына өсімақы есептелді

салық төлеушіге қайтарылатын өсімақы сомасы

38

39

40

41

      Есепке алу және дербес шоттарды жүргізуге жауапты лауазымды тұлға

      _______________________ _____________________

      (қолы)                  (аты-жөні)

      Штамп орны

      Ескерту: қосылған құн салығы бойынша көрсетілген бағандағы оң сальдо асып түсу және/немесе артық төленген сома ретінде қарастырылады.

  Жеке шоттарын
жүргізу қағидаларына
17-қосымша
  нысан

      ___________________________________________________

      (мәліметті берген мемлекеттік органның атауы)

      20__ ж. "___"____________жағдай бойынша есебі мемлекеттік кірістер органдарында жүргізілетін берешегiнiң жоқ (бар) екендiгi туралы
№_____________МӘЛІМЕТ

      Ескерту. 17-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Премьер-Министрінің Бірінші орынбасары – ҚР Қаржы министрінің 26.06.2019 № 636 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      ___________________________________________________________________ берiлдi

      (салық төлеушінің БСН/ЖСН, аты-жөнi немесе атауы (егер ол жеке басты
куәландыратын құжатта көрсетілген болса)
20__ж. "__"_____________жағдай бойынша салық төлеушiнiң __________теңге сомада есебі
мемлекеттік кірістер органдарында жүргізілетін бойынша берешегi бар, есебі мемлекеттік
кірістер органдарында жүргізілетін бойынша берешегі жоқ

  (теңге)

р/с №

Салық және бюджетке төленетiн төлемдердiң атауы және бюджеттік сыныптама коды

Салық және бюджетке төленетiн төлемдер сомасы

Өсiмпұл сомасы

Пайыздар сомасы

Айыппұл сомасы

берешек

артық төлеу (асып түсу)

берешек

артық төлеу

берешек

артық төлеу

берешек

артық төлеу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10      қосылған құн салығы бойынша көрсетілген бағандағы оң сальдо асып түсу және/немесе артық төленген сома

      peтінде қарастырылады.

1. Салық берешегiнiң барлығы

теңге;

2. Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша берешек

теңге;

3. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдардың және (немесе) жарналардың бойынша берешек


4. Әлеуметтiк аударымдар бойынша берешек

теңге;

      Мәлімет________________________________________ берiлдi

      (талап еткен жер)

      20__ж. "__"_________________

      (берген күнi)

      Қолы

      - мәліметте_______ мемлекеттік кіріс органдарының ақпараттары көрсетілген

      - мәліметте_______ құрылымдық бөлiмшесінiң ақпараттары көрсетілген

      _______________________________________________________

      (мәліметті берген мемлекеттік органның атауы)

20 __ ж. "___" __________ жағдайы бойынша салық төлеушінің есебі мемлекеттік кірістер органдарында жүргізілетін берешегiнiң жоқ (бар) екендiгi туралы мәліметке қосымша

      Салық төлеушінің БСН/ЖСН _______________________, аты-жөнi немесе атауы (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілген болса) ______________________________

Салық төлеушiнiң және/немесе оның құрылымдық бөлiмшесінiң БСН/ЖСН

Салық төлеушiнiң және/немесе оның құры- лымдық бөлiмшесінiң атауы

БСК

Салық және төлемнің әлеуметтік төлемдердің сомалары (+. -)

Өсiмпұл сомасы (+. -)

Пайыздар сомасы (+. -)

Айып- пұл сомасы (+. -)

Барлығы

берешек

артық төлеу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 МКО

1 МКО атауы


Жиыны

берешегi
артық төлеу


Жиыны

берешегi
артық төлеу
2 МКО

2 МКО атауыЖиыны

берешегi
артық төлеу


Жиыны

берешегi
артық төлеу
3 МКО

3 МКО атауыЖиыны

берешегi
артық төлеу


Жиыны

берешегi
артық төлеу
Салық берешегінiң барлығы


Салық төлемдер бойынша артық төлеулердiң барлығы


Мiндеттi зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша берешек


Мiндеттi зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша артық төлеу


Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдардың және (немесе) жарналардың бойынша берешек


Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдардың және (немесе) жарналардың бойынша артық төлеу


Әлеуметтiк аударымдар бойынша берешек


Әлеуметтiк аударымдар бойынша артық төлеу  Жеке шоттарын жүргізу
қағидаларына
18-қосымша

      ________________________________________________________________________________

      (мемлекеттік органының атауы)

20___ жыл үшін есебі мемлекеттік кірістер органдарында жүргізілетін берешегiнiң жоқ (бар) екендiгi туралы мәліметтерді тіркеу және беру журналы

р/с №

Жазу күні

Салық төлеушінің атауы

БСН/ЖСН

Өтінішті қабылдау күні

Өтініш №

Құрастыру мақсаты

Көрінетін орган

Құрастыру күні

Беру күні  Жеке шоттарын жүргізу
қағидаларына
19 қосымша
  нысан
  Он-лайн берешек сервисі

Есебі мемлекеттік кірістер органдарында жүргізілетін берешегiнiң жоқ (бар) екендiгi туралы мәлімет

      Салық төлеушінің атауы _______________________________

      салық төлеушінің БСН/ЖСН ____________________________

      Барлық берешек, оның ішінде (теңге):___________________

Берешек қортындысы, салық сомасы(теңге):


Мiндеттi зейнетақы жарналары, кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша берешек (теңге):


Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар және (немесе) жарналар бойынша берешек:


Әлеуметтiк аударымдар бойынша берешек (теңге):


Мемлекеттік кірістер органдары бойынша берешектер кестесі

      Мемлекеттік кірістер органы _______________________________________________________

      _________________________________________________________________жағдай бойынша

      Барлық берешек:

Салық берешегінің жинағы


Мiндеттi зейнетақы жарналары, бойынша берешек


Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша берешек


Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар және (немесе) жарналар бойынша берешек :


Әлеуметтiк аударымдар бойынша берешек


Салық төлеушінің немесе оның құрылымдық бөлімшесінің берешектер кестесі

      Салық төлеушінің атауы: __________________________________________________________

      Салық төлеушінің БСН/ЖСН: ______________________________________________________

      Берешектің барлығы: _____________________________________________________________

БСК

Салық берешегінің сомасы бойынша

Өсімпұл берешегінің сомасы бойынша

Пайыздар берешегінің сомасы бойынша

Айыппұл берешегінің сомасы бойынша

Берешектің барлығы  Жеке шоттарын жүргізу
қағидаларына
20 қосымша

      ________________________________________________________________________________

      (мемлекеттік органының атауы)

Грант қаражаттарынан бастап алған тауарлар (жұмыстар, қызметтер) бойынша төленен ҚҚС есептелген сомасынан есепке жатқызылған ҚҚС асып кетуібюджетке салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді, өсімақыларды, айыппұлдарды артық өсім, айыппұлдарды есепке алу және қайтаруға өтініштерді есепке алу ЖУРНАЛЫ

р/с №

Өтініштің тіркеу деректері

өтініш нысанының коды

Өтініш ұсынған Салық төлеушінің деректемелері

Артық төленген және қайтарымға (есепке жатқызуға) ұсынылған салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер

салық тексеруі актісіне сәйкес бюджеттен қайтарылуға тиіс қосылған құн салығы сомасы

Қосылған құн салығын қайтаруға өкімнің күні мен нөмірі

қайтарымның негізділігін растауға жауапты бөліммен берілген қорытынды туралы мәліметтер*


Салық органында өтінішті қабылдау күні

кіріс нөмірі

СТН, (ЖСН/БСН болғанда)

атауы (аты-жөні)

атауы

БЖК

сома

күні

расталған сома

негіздеме

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

      кестенің жалғасы

төлем тапсырмасының күні және нөмірі

Жүргізілген есепке алу мен қайтару туралы мәліметтер

Ескерту

күні

Бюджеттің кірістерін жіктеу коды

салық органының коды

Артық төленген және қайтарымға (есепке жатқызуға) ұсынған салық төлеушінің деректемелері

Салық берешегін өтеу есебіне (сома)

салық төлеушінің қайтарымға жататын өсымақысы

салық төлеушінің қайтарымға жататын өсымақысы

СТН, (ЖСН/БСН болғанда)

атауы (аты-жөні

бересі

өсім-ақы

айыппұл

есептелінген өсімақы

өсімақы есептелген мерзімі

қайтарылды

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

      Егер қайтарым сомасы 100-еселенген АЕК-тен асатын болса

  Жеке шоттарын жүргізу
қағидаларына
21 қосымша

      ________________________________________________________________________________

      (мемлекеттіқ органының атауы)

Қазақстан Республикасында аккредиттелген дипломатиялық және оларға теңестірілген өкілдіктерге салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, өсімпұлдар мен айыппұлдардың, есепке жатқызылатын ҚҚС есептелген салық сомасынан асып кету, грант қаражаты есебінен сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер) бойынша төленген ҚҚС сомаларын есепке жатқызуға және қайтаруға төлем тапсырмаларын тіркеу журналы

Р/с №

Төл ем тапсырма сының кө шір ме күні

Төлем тапсырмасының күні

Есепке алу (қайтару) жүргізілетін салық төлеушінің (салық агентінің) атауы

Бюджеттің кірістер жіктемесінің кодынан есепке алуға (қайтаруға) жатады

Бюджеттің крістерінен жіктеу кодына артық төленген есептелді

сомасы нда

сома аударылатын салық комитетінің атауы

Салық төлеушіге (салық агентіне) қайтару жүргізілді

Бюдж еттің орын далуы бойы нша уәкілдік органмен орындалу күні

банк-бенефициардың атауы және банктік сәйкестендіру коды (БСК)

же ке сәйкес тендіру ко ды (Ж СК)

салық сомасы, төлем, өсымақы, айыппұл

салық төл еушінің есе сіне есе пте лген өсім ақы сом асы

оның негіз інде қай тару жүргізілген уәкіл етті орган шеші мінің № мен күні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

  Жеке шоттарын жүргізу
қағидаларына
22-қосымша

Бейрезидент тұлға үшін қосымша құн салығы бойынша салық берешегін өтеу есебіне артық төленген сомалардың жүргізілген есепке жатқызуын туралы растау

      20___ жыл ______ ____________________            ________________________________

      (құрастырудың датасы )                        (мемлекеттік кіріс органының коды)

      ________________________________________________________________________ бойынша

      (БСН, мемлекеттік органының атауы)

      Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің (Салық кодексі) 400-бабы 1-тармағына сәйкес

      Сізге

      _______________________________________________________________ (ЖСН/БСН)) салық төлеушінің (салық агентінің) аты-жөні немесе ( ЖСН/БСН ) жеке тұлғаның аты-жөні

      Сіздің өтінішіңіздің негізінде ______________________________________________________,

      (өтініштің күні, № )

      (Салық кодексі) 102-бабына сәйкес __________________________________________________

      (күні)

      ________ сомасы _________________ (__________________________)________________теңге

      (жазумен)

      Салық кодексінің 400-бабына сәйкес төлеуге жататын қосылған құн салығы есебіне салықтар, төлемдер және өсімпұлдардың артық төленген сомасын есепке жатқызу жүргізілгенін хабарлайды

      М. О.

      Мемлекеттік органның басшысы _____________________ ______________________________

      Аты-жөні (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілген болса)

      Есепке алуды және дербес шоттарды

      жүргізуге жауапты лауазымды тұлға_____________________ ____________________________

      Аты-жөні (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілген болса)

  Жеке шоттарын жүргізу
қағидаларына
23 қосымша
  1 нысан

      ________________________________________________________________________________

      (мемлекеттік органының атауы)

  "Бекітемін"
  Мемлекеттік органының басшысы

Есепке жатқызылатын қосылган құн салығы сомасының есепке жазылған салық сомасынан асып кетуін қайтаруға 20__ж."____" ____________№______ ӨКІМ

      1 ЖСН/БСН _____________________________________________________________________

      2 ҚҚС төлеушінің атауы___________________________________________________________

      3 ҚҚС бойынша есепке қою туралы куәліктің сериясы мен нөмірі ________________________

      4 ҚҚС бойынша декларацияны негізінде ҚҚС асып кетуін қайтару туралы талап___________________________________________________________________________

      5 Салық кезеңі үшін_______________________________________________________________

      6 Салық тексеруі актісіне не актіге Қорытындыға сәйкес қайтаруға жататын ҚҚС сомасы ________________________________________________________________________________

      7 Өкімді толтыру күніне дербес шот бойынша ҚҚС сальдосы ____________________________

      8 ______ _______ нысан бойынша Өтініштің кіріс нөмірі ________________________________

      9 Беру күні______________________________________________________________________

№ п/п

Қайтарудың негіздемесі (Өтініштің немесе декларацияның нысаны)

Есепке жатқызу жүргізілетін салық органының коды

Есепке жатқызу жүргізілетін салық төлеушінің немесе құрылымдық бөлімшенің атауы

Есепке жатқызу жүргізілетін салық төлеушінің немесе құрылымдық бөлімшенің ЖСН/БСН

Бюджет кірістері сыныптама- сының кодына (БСК)

1

2

3

4

5

6      кестенің жалғасы

оның ішінде есепке жатқызуға (қайтаруға) жатады

ҚҚС төлеушінің банктік шотына аудару үшін банктің деректемелері

қосылған құн салығымен салық пен төледердің басқа датүрлері бойынша салықберешегін өтеу есебіне

тауарларимпортыкезіндетөленугежататынҚҚСесебіне

тіркелме-ген рези-дент емесүшінтөленугежататынҚҚСесебіне

ҚҚС төлеуші- нің банктік шотына аудару түрінде

банкбенефициар-дың атауы

банктіксәйкестен-діру коды(БСК)

жеке сәйкестендіру коды (ЖСК)

сумма налога (платы)

сумма пени

сумма штрафа

7

8

9

10

11

12

13

14

15


      Өкімді тапсырды:

      ________________________________________________________________________________

      (жауапты лауазым қызметкерінің аты-жөні (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілген болса), лауазымы және қолы)_________________ ___________________________

      (қолы) (аты-жөні (егер ол жеке басты

      Куәландыратын құжатта көрсетілген болса))

      Өкімді қабылдады:

      (жауапты лауазым қызметкерінің аты-жөні (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілген болса), лауазымы және қолы)_________________ ___________________________

      (қолы) (аты-жөні (егер ол жеке басты

      Куәландыратын құжатта көрсетілген болса))

  Жеке шоттарын жүргізу
қағидаларына
24-қосымша

Резидент емес үшін ҚҚС салық берешегін өтеу есебіне артық төлеген сомаларды есепке алуды жүргізу туралы растау

      20___ жыл __________________                  _____________________________________

      (құрастырудың күні)                   (мемлекеттік кіріс органының коды)

      ________________________________________________________________________ бойынша

      (БСН, мемлекеттік органының атауы)

      Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің (Салық кодексі) 400-бабы 1-тармағына сәйкес

      Сізге

      _______________________________________________________________ (ЖСН/БСН )) салық төлеушінің (салық агентінің) аты-жөні немесе (ЖСН/БСН ) жеке тұлғаның аты-жөні (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілген болса)

      Сіздің өтінішіңіздің негізінде ______________________________________________________,

      (өтініштің күні, № )

      (Салық кодексі) 102-бабына сәйкес __________________________________________________

      (күні)

      ________ сомасы _______________ (_______________________________)_____________теңге

      (жазумен)

      Салық кодексінің 400-бабына сәйкес төлеуге жататын қосылған құн салығы есебіне салықтар, төлемдер және өсімпұлдардың артық төленген сомасын есепке жатқызу жүргізілгенін хабарлайды

      М. О.

      Басшы _______________ ________________

      (қолы)

      Есепке алуды және дербес шоттарды

      жүргізуге жауапты лауазымды тұлға __________________ _______________

      (қолы)

  Жеке шоттарын жүргізу
қағидаларына
25 қосымша
  2 нысан

      ________________________________________________________________________________

      (мемлекеттік органының атауы)

  "Бекітемін"
  Мемлекеттік органының
басшысы

Грант қаражаты есебінен сатып алынған тауарлар (жұмыстар, қызметтер) бойынша төленген қосылған құн салығын қайтаруға 20__ж."____" ____________№______ ӨКІМ

      1 ЖСН/БСН _____________________________________________________________________

      2 Грант алушының атауы __________________________________________________________

      3 ____________________________ нысаны бойынша Өтініштің кіріс нөмірі____күні________

      4 ___________________ нысаны бойынша өтініш бойынша қайтаруға ұсынылған ҚҚС сомасы

      5 Салық тексеру актісіне сәйкес қайтарылуға тиіс ҚҚС сомасы

      6 ______ _______ нысан бойынша Өтініштің кіріс нөмірі беру күні _______________________

№ п/п

Қайтарудың негіздемесі (Өтініштің немесе декларацияның нысаны)

Есепке жатқызу жүргізілетін салық органының коды

Есепке жатқызу жүргізілетін грант алушының немесе құрылымдық бөлімшенің атауы

Есепке жатқызу жүргізілетін грант алушының немесе құрылымдық бөлімшенің ЖСН/БСН

Бюд жет кіріс тері сынып тама-сы ның коды на (БСК)

оның ішінде есепке жатқызуға (қайтаруға) жатады

ҚҚС төлеушінің банктік шотына аударуүшін банктің деректемелері

қосылған құн салығымен салық пен төледердің басқа датүрлері бойынша салықберешегін өтеу есебіне

ҚҚ Стө леуші-нің бан ктік шо тына ауд ару түр інде

бан кбенефициар-дың ат ауы

бан ктік сәйкес тен-діру коды (БСК)

жеке сәйкес тендіру коды (ЖСК)

са лы қ со ма сы (тө ле м)

өсы ма қы со ма сы

айып пұ л сома сы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


      Өкімді тапсырды:

      ________________________________________________________________________________

      (жауапты лауазым қызметкерінің аты-жөні (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілген болса), лауазымы және қолы)_________________ ___________________________

      (қолы) (аты-жөні (егер ол жеке басты

      Куәландыратын құжатта көрсетілген болса))

      Өкімді қабылдады:

      (жауапты лауазым қызметкерінің аты-жөні (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілген болса), лауазымы және қолы)_________________ ___________________________

      (қолы) (аты-жөні (егер ол жеке басты

      Куәландыратын құжатта көрсетілген болса))

  Жеке шоттарын жүргізу
қағидаларына
26-қосымша

Грант қаржысының арқасында алынған тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша төленген қосылған құн салығына есептер жүргізілгені туралы растау

      20___ж. "____"_________________                  ________________________________

      (жасау күні)                              (мемлекеттік кіріс органының коды)

      ________________________________________________________________________ бойынша

      (мемлекеттік кіріс органының атауы)

      "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 400-бабы 1-тармағына сәйкес _____________________________________________________салық төлеушінің (салық агенті) атауы, БСН/ЖСН

      ________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      немесе жеке тұлғаның БСН/ЖСН, аты-жөні (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілген болса)

      Сіздің

      ________________________________________________________________________________

      өтінішіңіздің негізінде, (өтініш №, күні)

      "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 435-бабы ___________________

      (күні)

      Салық кодексінің 400-бабына сәйкес төленуге жататын, қосылан құн салығының шотына есептеу жолымен нөлдік ставка бойынша салық салынатын айналымдар бойынша

      ______________(___________________________________)_______________теңге сомасында

      (жазбаша)

      қосылған құн салығын қайтару жүргізілді

      жүргізілген жағдайда толтырылады

      М.О.

      Мемлекеттік органының басшысы ___________________ _______________________________

      (қолы)

      Мемлекеттік кіріс органының лауазымды тұлғасы _______________ ___________

      (қолы)

  Жеке шоттарын жүргізу қағидаларына
27 қосымша
  3 нысан

      ________________________________________________________________________________

      (мемлекеттік органының атауы)

  "Бекітемін"
  Мемлекеттік органының
басшысы

ӨКІМ Қазақстан Республикасында тіркелген дипломатиялық және соларға теңестірілген өкілдіктерге қосылған құн салығы сомасын қайтаруға №______ "____" ____________20__г.

      өкілдіктің БСН-і _________________________________________________________________

      Өкілдіктің атауы_________________________________________________________________

      Жиынтық ведомості (тізілім) негізінде қайтаруға ұсынылған ҚҚС сомасы _________________

      Салық тексеру актісімен расталған және бюджеттен қайтаруға жататын ҚҚС сомасы ________

      ________ нысаны бойынша Тізілімнің кіріс нөмірі _____ ______Дата______________________

  (тенге)

№ п/п

Өкілдік қызметкерінің (жұмысшысының)

Өкілдік қызметкерінің (жұмысшысының) ЖСН

Өкілдіктердің банктік шотына аудару үшін банктік реквизиттер

банка бенефициарінің атауы

банктік сәйкес-тендіру коды
(БСК)

Жеке сәйкес-тендіру коды
(ЖСК)

Қызметкердің дербес шотының нөмірі немесе дебеттік карточкасының нөмірі

1

2

3

4

5

6

7      Өкімді тапсырды:

      ___________________________________________________ "____" ________________20__ж.

      (жауапты бөлімі қызметкерлерінің аты-жөні (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілген болса), қызметі және қолы):

      Өкімді қабылдады:

      ___________________________________________________ "____" ________________20__ж.

      (жауапты бөлімі қызметкерлерінің аты-жөні (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілген болса), қызметі және қолы)

  Жеке шоттарын жүргізу
қағидаларына
28 қосымша

Шартты банк салымында орналасқан инкассалық өкімдер бойынша өндіріп алуға немесе резидент емеске төлеуге жататын табыс салығы сомасының Тізілімі


р/с

Салық агентінің атауы (аты-жөні)

Салық агентінің БСН-і

Резидент еместің атауы (аты-жөні)

Резиденттік еліндегі салық тіркеу нөмірі

Ба нка ат ауы

БЖК (банктік сәйкестендіру коды)

Шартты банк салымының нөмірі

Салық органы шешімінің күні мен нөмірі

Табыс салығы сомасы, орналастыру валютасында

Валюта атауы

Валюта курсы

Бюджетке өндіріліп алуға жататын табыс салығы сомасы (теңге)

Резидент емеске төленуге жататын табыс салығы сомасы (теңге)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14      Тапсырды: Жауапты бөлім қызметкері:

      ____________ _____________________________ _______________ (қолы) (аты-жөні(егер ол жеке басты (күні) куәландыратын құжатта көрсетілген болса))

      Қабылдады: Есепке алу бөлімінің қызметкері:

      _____________ ________________________________ _____________ (қолы) (аты-жөні (егер ол жеке басты (күні) куәландыратын құжатта көрсетілген болса))

  Жеке шоттарын жүргізу
қағидаларына
29 қосымша
  _______________________
(банк атауы)

Мемлекеттік бюджетке оны аударуға дейін шартты банк салымына резидент еместердің кірісінен табыс салығын орналастыру сәтінен бастап есептелген банк сыйақыларының сомасы туралы СҰРАУ САЛУ

      20__ж. "___" ____________

      __________________________________________

      (мемлекеттік кіріс органының атауы)

      бойынша Мемлекеттік кіріс органы төменде көрсетілген деректерге сәйкес мемлекеттік бюджетке аудару сәтіне дейін шартты банк салымында (банк шотында) резидент еместердің кірістерінен табыс салығын орналастыру сәтінен бастап есептелген банк сыйақыларының сомасы туралы хабарлауды сұрайды.

      1) Салық агентінің атауы (аты-жөні (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілген болса) ________________________________________________________________

      2) Салық агентінің БСН/ЖСН ________________________________________________

      3) Резидент еместің атауы (аты-жөні (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілген болса)) _______________________________________________________________

      4) Резидент еместің БСН/ЖСН ________________________________________________

      5) Шартты банк салымы (банк шоты) туралы шарт нөмірі

      __________________________________________________________________________

      6) Шартты банк салымының (банк шотының) нөмірі

      __________________________________________________________________________

      7) Шартты банк салымында (банк шотында) орналастырылған резидент еместің

      кірісінен табыс салығының сомасы

      __________________________________________________________________________

      Мемлекеттік органының басшысы: ________ ___________________________________

      (қолы) (аты-жөні (егер ол жеке басты

      куәландыратын құжатта көрсетілген болса))

      Мемлекеттік кіріс органының лауазымды тұлғасы: ________ ______________________

      (қолы) (аты-жөні (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілген болса))

      М.О.


  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2018 жылғы 27 ақпандағы № 306
бұйрығына қосымша

Күшін жоғалтқан Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі

      1. Жаңартылған "Дербес шоттарды жүргізу ережелерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2008 жылғы 29 желтоқсандағы № 622 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5446 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы орталық атқарушы және өзге де орталық мемлекеттік органдарының актілер жинағында, 2009 жылғы № 3 жарияланған).

      2. "Дербес шоттарды жүргізу ережелерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2008 жылғы 29 желтоқсандағы № 622 бұйрығына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы"Жаңа Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 16 шілдедегі № 347 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №6363 болып тіркелген, "Егемен Қазақстан" газетінде 2010 жылғы 27 тамыздағы № 348-350 (26193) жарияланған).

      3. Жаңа "Дербес шоттарды жүргізу ережелерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2008 жылғы 29 желтоқсандағы № 622 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 25 қазандағы № 526 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6611 болып тіркелген, "Егемен Қазақстан" газетінде 2010 жылғы 30 қарашадағы № 506-512 (26355) жарияланған).

      4. "Дербес шоттарды жүргізу ережелерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2008 жылғы 29 желтоқсандағы № 622 бұйрығына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы" ЖаңаҚазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2011 жылғы 25 ақпандағы № 98 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №6834 болып тіркелген, "Егемен Қазақстан" газетінде 2011 жылғы 26 сәуірдегі № 166-169, 2011 жылғы 29 сәуірдегі № 174-177, Қазақстан Республикасы орталық атқарушы және өзге де орталық мемлекеттік органдарының актілер жинағында, 2011 жылғы № 14 жарияланған).

      5. Жаңа "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Салық комитеті төрағасының бұйрығына және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер енгізу туралы"Жаңартылған Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2011 жылғы 4 мамырдағы № 237 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6981 болып тіркелген, "Заң газеті" газетінде 2011 жылғы 23 маусымдағы № 88, Қазақстан Республикасы орталық атқарушы және өзге де орталық мемлекеттік органдарының актілер жинағында, 2011 жылғы № 24 жарияланған).

      6. "Дербес шоттарды жүргізу ережелерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2008 жылғы 29 желтоқсандағы № 622 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы"Жаңа Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2012 жылғы 29 наурыздағы № 177 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7494 болып тіркелген, "Заң газеті" газетінде 2012 жылғы 4 мамырдағы № 64 жарияланған).

      7. "Дербес шоттарды жүргізу ережелерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2008 жылғы 29 желтоқсандағы № 622 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы"Жаңа Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2012 жылғы 28 желтоқсандағы № 578 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8315 болып тіркелген).

      8. "Дербес шоттарды жүргізу ережелерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2008 жылғы 29 желтоқсандағы № 622 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы"Жаңа Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 8 шілдедегі № 300 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9692 болып тіркелген).

      9. Жаңа "Дербес шоттарды жүргізу ережелерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2008 жылғы 29 желтоқсандағы № 622 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 29 желтоқсандағы № 593 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10165 болып тіркелген, "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 16 наурызда жарияланған).

      10. "Дербес шоттарды жүргізу ережелерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2008 жылғы 29 желтоқсандағы № 622 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 9 желтоқсандағы № 634 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12612 болып тіркелген, "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 13 қаңтарда, "Заң газеті" газетінде 2016 жылғы 13 қаңтарда № 4 (2782) жарияланған).

      11. "Дербес шоттарды жүргізу ережелерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2008 жылғы 29 желтоқсандағы № 622 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы" Жаңа Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 25 сәуірдегі № 275 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15143 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде электрондық түрде 2017 жылғы 6 маусымда жарияланған).

      12. "Дербес шоттарды жүргізу ережелерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2008 жылғы 29 желтоқсандағы № 622 бұйрығына өзгерістер енгізу туралыЖаңа" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің м.а. 2017 жылғы 19 шілдедегі № 443 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15568 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде электрондық түрде 2017 жылғы 19 қыркүйекте жарияланған).