Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына, өзара сақтандыру қоғамдарына және Қазақстан Республикасының бейрезидент - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдарына арналған бухгалтерлік есептің үлг

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 251 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 20 ақпанда № 16390 болып тіркелді.

      Ескерту. Тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 21.09.2020 № 108 (16.12.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      Ескерту. Қаулының тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы, "Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы" 2007 жылғы 28 ақпандағы және "Мемлекеттік статистика туралы" 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Мыналар:

      1) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына, өзара сақтандыру қоғамдарына және Қазақстан Республикасының бейрезидент - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдарына арналған бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспары;

      2) осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, өзара сақтандыру қоғамдарының және Қазақстан Республикасының бейрезидент - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының бухгалтерлік есеп жүргізуі жөніндегі нұсқаулық;

      3) осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп жүргізу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін кейбір нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі (бұдан әрі – Тізбе) бекітілсін.

      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 21.09.2020 № 108 (16.12.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

      2. Бухгалтерлік есеп департаменті (Рахметова С.К.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі қағаз және электрондық түрдегі көшірмесін "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау және енгізу үшін жіберуді;

      3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

      4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында және 3-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Д.Т. Ғалиеваға жүктелсін.

      5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Ұлттық Банк
Төрағасы
Д. Ақышев

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Ұлттық экономика министрлігі

      Статистика комитетінің Төрағасы

      _____________________ Н. Айдапкелов

      2018 жылғы 2 ақпан

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 251 қаулысына
1-қосымша

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына, өзара сақтандыру қоғамдарына және Қазақстан Республикасының бейрезидент - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдарына арналған бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспары

      Ескерту. 1-қосымшаның тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 21.09.2020 № 108 (16.12.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына және өзара сақтандыру қоғамдарына және Қазақстан Республикасының бейрезидент - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдарына арналған бухгалтерлік есептің осы үлгі шот жоспары (бұдан әрі - Шоттар жоспары) "Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы" 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының және өзара сақтандыру қоғамдарының (бұдан әрі - ұйымдар) қаржылық есептілік элементтерін топтастыру, қаржылық есептілікті жасау үшін және Қазақстан Республикасының бейрезидент - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалдарының бухгалтерлік есеп деректері бойынша есептілік элементтерін бухгалтерлік есеп шоттарында құндық көрсеткішпен ағымдағы көрсетуге арналған.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 21.09.2020 № 108 (16.12.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      2. Шоттар жоспарында "Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы" 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңында және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарында көзделген ұғымдар пайдаланылады.

      3. Шоттар жоспары бухгалтерлік есепте қаржы-шаруашылық операцияларын топтастыру схемасын білдіреді.

      Шоттар жоспарында бухгалтерлік есептің синтетикалық шоттарының нөмірлері төрт және (немесе) алты белгіден тұрады. Нөмірдің бірінші цифры Шоттар жоспарының 2-тарауының параграфтарына тиесілігін, екіншісі цифры – топтарға тиесілігін, үшінші және төртінші цифрлары – синтетикалық шоттардың шағын топтарына тиесілігін көрсетеді, бесінші және алтыншы цифрлары қолданылатын шағын топтарды нақтылайды.

      4. Операциялар мен оқиғалардың талдамалық есебін жүргізу тәртібін ұйымның лауазымды адамдары белгілейді, олар Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне және құрылтай құжаттарға сәйкес ұйымның қажеттіліктерін негізге ала отырып ағымдағы басшылықты және істерді жүргізуді жүзеге асырады.

      5. Шоттар жоспарының 2-тарауының 1, 2, 3, 4 және 5-параграфтарында көзделген шоттар ұйымның бухгалтерлік балансында көрсетіледі.

      Шоттар жоспарының 2-тарауының 6 және 7-параграфтарында көзделген шоттар ұйымның пайда және зиян туралы есебінде көрсетіледі.

      Шоттар жоспарының 2-тарауының 8-параграфында көзделген шоттар баланстан тыс шоттарға жатқызылады және ұйымның шартты және ықтимал талаптары мен міндеттемелерін есепке алуға арналған.

      Шоттар жоспарының 2-тарауының 9-параграфында көзделген шоттар баланстан тыс шоттарға жатқызылады және меморандум шоттары болып табылады.

      Шоттар жоспарының 2-тарауының 10-параграфында көзделген шоттар баланстан тыс шоттарға жатқызылады және инвестициялық басқарудағы клиенттердің активтерін есепке алуға арналған.

      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2018 № 185 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

2-тарау. Шоттар 1-параграф. Қысқа мерзімді активтер

      Ескерту. 1-параграфқа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

1000

Ақша қаражаты

1010

Кассадағы ақша қаражаты

1020

Жолдағы ақша қаражаты

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты

1060

Басқа да ақша қаражаты

1060 01

Басқа да ақша қаражаты

1100

Қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар

1110

Қысқа мерзімді берілген қарыздар

1110 21

Клиенттерге берілген қысқа мерзімді қарыздар

1110 22

Берілген қарыздар бойынша клиенттердің мерзімі өткен берешегі

1110 23

Берілген қысқа мерзімді қарыздар бойынша дисконт

1110 24

Берілген қысқа мерзімді қарыздар бойынша сыйлықақы

1120

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтері

1120 01

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтері

1120 02

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын сатып алынған қысқа мерзімді қаржы активтері бойынша дисконт

1120 03

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын сатып алынған қысқа мерзімді қаржы активтері бойынша сыйлықақы

1120 04

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтерінің әділ құнын оң түзету

1120 05

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтерінің әділ құнын теріс түзету

1130

Өтеуге дейін ұсталатын қысқа мерзімді инвестициялар

1130 01

Өтеуге дейін ұсталатын қысқа мерзімді инвестициялар

1130 02

Өтеуге дейін ұсталатын сатып алынған қысқа мерзімді инвестициялар бойынша дисконт

1130 03

Өтеуге дейін ұсталатын сатып алынған қысқа мерзімді инвестициялар бойынша сыйлықақы

1140

Сату үшін қолда бар қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар

1140 01

Сату үшін қолда бар қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар

1140 02

Сату үшін қолда бар, сатып алынған қаржылық инвестициялар бойынша дисконт

1140 03

Сату үшін қолда бар, сатып алынған қаржылық инвестициялар бойынша сыйлықақы

1140 04

Сату үшін қолда бар қаржылық инвестициялардың әділ құнын оң түзету

1140 05

Сату үшін қолда бар қаржылық инвестициялардың әділ құнын теріс түзету

1150

Басқа да қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар

1150 01

Бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары

1150 02

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда бір түнге орналастырылған қысқа мерзімді салымдар

1150 03

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған талап ету бойынша қысқа мерзімді салымдар

1150 04

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді салымдар

1150 05

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді шартты салымдар

1150 06

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді жинақ салымдары (бір жылға дейінгі)

1150 09

Металл шоттарда орналастырылған тазартылған бағалы металдар

1150 10

Басқа да қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар бойынша мерзімі өткен берешек

1150 11

Орналастырылған қысқа мерзімді салымдар бойынша дисконт

1150 12

Орналастырылған қысқа мерзімді салымдар бойынша сыйлықақы

1160

Бағалы қағаздар бойынша мерзімі өткен берешек

1200

Қысқа мерзімді дебиторлық берешек

1210

Сатып алушылардың және тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

1220

Еншілес ұйымдардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

1230

Қауымдасқан және бірлескен ұйымдардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

1240

Филиалдардың және құрылымдық бөлімшелердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

1250

Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

1260

Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

1270

Алынатын қысқа мерзімді сыйақы

1270 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер

1270 02

Бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер

1270 03

Еншілес, бірлескен және қауымдасқан ұйымдарға инвестициялар бойынша есептелген кірістер

1270 04

Алдыңғы ұстаушылар бағалы қағаздар бойынша есептеген сыйақы

1270 21

Ағымдағы шоттар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер

1270 22

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған талап ету бойынша салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер

1270 23

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған мерзімді салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер

1270 24

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған шартты салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер

1270 25

Клиенттерге берілген қарыздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер

1270 26

Клиенттерге берілген қаржылық жалдау бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер

1270 28

Сыйақы түрінде есептелген басқа да кірістер

1270 29

Сыйақы түріндегі мерзімі өткен кірістер

1270 30

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді жинақ салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер

1270 41

Қайта сақтандыру бойынша есептелген комиссиялық кірістер

1270 42

Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметіне байланысты басқа да комиссиялық кірістер

1270 44

Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметіне байланысты мерзімі өткен комиссиялық кірістер

1270 45

Сақтанушылардан алынатын мерзімі өткен сақтандыру сыйлықақысы

1270 46

Қайта сақтанушылардан алынатын мерзімі өткен сақтандыру сыйлықақысы

1270 91

Мүлікті жалға беруден есептелген кірістер

1280

Басқа да қысқа мерзімді дебиторлық берешек

1280 01

Сенімгерлік басқаруға берілген қаржы активтері

1280 02

Фьючерс мәмілесі бойынша талаптар

1280 03

Форвард мәмілесі бойынша талаптар

1280 04

Опцион мәмілесі бойынша талаптар

1280 05

Спот мәмілесі бойынша талаптар

1280 06

Своп мәмілесі бойынша талаптар

1280 07

Басқа да туынды қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша талаптар

1280 08

Алынған вексельдер

1280 09

Есептелген тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)

1280 10

Басқа да дебиторлық берешек

1280 21

Қаржылық жалдау

1280 22

Клиенттердің қаржылық жалдау бойынша мерзімі өткен берешегі

1280 41

Сақтанушылардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары

1280 42

Қайта сақтанушылардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары

1280 43

Делдалдардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары

1280 44

Келтірілген зиян үшін жауапты тұлғаға қойылатын талаптар

1280 45

Сақтандырушыларға қойылатын талаптар

1280 46

Қайта сақтандырушыларға қойылатын талаптар

1280 47

Еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру активтері

1280 48

Болған, бірақ мәлімделмеген зиян бойынша қайта сақтандыру активтері

1280 49

Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта сақтандыру активтері

1280 50

Аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта сақтандыру активтері

1280 51

Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян бойынша қайта сақтандыру активтері

1280 53

Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметіне байланысты басқа да дебиторлық берешек

1280 54

Жауапты сақтандырушыға тікелей реттеу бойынша қойылатын талап

1290

Күмәнді талаптар бойынша резерв

1290 01

Дебиторлық берешек бойынша зиянды өтеуге арналған резервтер (провизиялар)

1290 21

Клиенттерге берілген қарыздар бойынша зиянды өтеуге арналған резервтер (провизиялар)

1290 22

Клиенттерге берілген қаржылық жалдау бойынша зиянды өтеуге арналған резервтер (провизиялар)

1290 23

Сату үшін қолда бар және өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар бойынша зиянды өтеуге арналған резервтер (провизиялар)

1290 24

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған салымдар бойынша зиянды өтеуге арналған резервтер (провизиялар)

1290 25

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ағымдағы шоттар бойынша резервтер (провизиялар)

1290 41

Қайта сақтандыру активтерінің құнсыздануынан болған зиянды өтеуге арналған резервтер (провизиялар)

1300

Қорлар

1310

Шикізат және материалдар

1320

Дайын өнім

1330

Тауарлар

1340

Аяқталмаған өндіріс

1350

Басқа да қорлар

1360

Қорларды есептен шығару бойынша резерв

1370

Тазартылған бағалы металдар

1380

Жолдағы тазартылған бағалы металдар

1400

Ағымдағы салық активтері

1410 01

Корпоративтік табыс салығы

1420

Өтелетін қосылған құн салығы

1430

Басқа салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер

1430 01

Әлеуметтік салық

1430 02

Жер салығы

1430 03

Көлік құралы салығы

1430 04

Мүлік салығы

1430 05

Өзге де салықтар және бюджетке төленетін міндетті төлемдер

1430 06

Міндетті әлеуметтік аударымдар

1500

Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер

1510

Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер

1520

Сатуға арналған шығынға жазылатын топ

1600

Басқа да қысқа мерзімді активтер

1610 01

Берілген қысқа мерзімді аванстар

1610 02

Брокерлермен есеп айырысу

1610 03

Басқа да берілген аванстар

1610 04

Алынған қарыздар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу

1610 05

Акционерлермен есеп айырысу (дивидендтер бойынша)

1620

Болашақ кезеңдердің шығыстары

1620 01

Сақтандыру ұйымдарына төленген сақтандыру сыйлықақылары

1620 02

Жалдау ақысы

1620 03

Болашақ кезеңдердің басқа да шығыстары

1620 04

Аквизициялық шығыстар

1630

Басқа да қысқа мерзімді активтер

2-параграф. Ұзақ мерзімді активтер

      Ескерту. 2-параграфқа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

2000

Ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар

2010

Берілген ұзақ мерзімді қарыздар

2010 21

Клиенттерге берілген ұзақ мерзімді қарыздар

2010 22

Берілген ұзақ мерзімді қарыздар бойынша дисконт

2010 23

Берілген ұзақ мерзімді қарыздар бойынша сыйлықақы

2020

Өтеуге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді инвестициялар

2020 01

Өтеуге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді инвестициялар

2020 02

Сатып алынған, өтеуге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді инвестициялар бойынша дисконт

2020 03

Сатып алынған, өтеуге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді инвестициялар бойынша сыйлықақы

2030

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар

2030 01

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар

2030 02

Сату үшін қолда бар, сатып алынған ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар бойынша дисконт

2030 03

Сату үшін қолда бар, сатып алынған ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар бойынша сыйлықақы

2030 04

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялардың әділ құнын оң түзету

2030 05

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялардың әділ құнын теріс түзету

2040

Басқа да ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар

2040 01

Банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар

2040 02

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді шартты салымдар

2040 03

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді жинақ салымдар

2040 06

Металл шоттарда орналастырылған тазартылған бағалы металдар

2040 07

Басқа да ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар бойынша мерзімі өткен берешек

2040 08

Орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар бойынша дисконт

2040 09

Орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар бойынша сыйлықақы

2040 10

Еншілес ұйымдарға инвестициялар

2050

Қаржылық инвестициялар бойынша мерзімі өткен берешек

2100

Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек

2110

Сатып алушылардың және тапсырыс берушілердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі

2120

Еншілес ұйымдардың ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі

2130

Қауымдасқан және бірлескен ұйымдардың ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі

2140

Филиалдардың және құрылымдық бөлімшелердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі

2150

Қызметкерлердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі

2170

Алынатын ұзақ мерзімді сыйақылар

2170 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер

2170 03

Бағалы қағаздар бойынша алдыңғы ұстаушылар есептеген сыйақы

2170 22

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді жинақ салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер

2170 23

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған мерзімді салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер

2170 24

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған шартты салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер

2170 25

Клиенттерге берілген қарыздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер

2170 26

Клиенттерге берілген қаржылық жалдау бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер

2170 28

Сыйақы түрінде есептелген басқа да кірістер

2170 29

Сыйақы түріндегі мерзімі өткен кірістер

2180

Басқа да ұзақ мерзімді дебиторлық берешек

2180 01

Фьючерс мәмілесі бойынша талаптар

2180 02

Форвард мәмілесі бойынша талаптар

2180 03

Опцион мәмілесі бойынша талаптар

2180 04

Своп мәмілесі бойынша талаптар

2180 05

Басқа да туынды қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша талаптар

2200

Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар

2210

Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар

2300

Жылжымайтын мүлікке инвестициялар

2310

Жылжымайтын мүлікке инвестициялар

2320

Жылжымайтын мүлікке инвестициялардың амортизациясы

2330

Жылжымайтын мүлікке инвестициялардың құнсыздануынан болған зиян

2400

Негізгі құрал-жабдықтар

2410

Негізгі құрал-жабдықтар

2420

Негізгі құрал-жабдықтар амортизациясы

2430

Негізгі құрал-жабдықтардың құнсыздануынан болған зиян

2440

Пайдалану құқығы нысанындағы активтер

2450

Пайдалану құқығы нысанындағы активтер бойынша есептелген амортизация

2460

Пайдалану құқығы нысанындағы активтер бойынша күрделі шығындар

2470

Пайдалану құқығы нысанындағы активтер бойынша күрделі шығындар бойынша есептелген амортизация

2600

Барлау және бағалау активтері

2610

Барлау және бағалау активтері

2620

Барлау және бағалау активтерінің амортизациясы

2630

Барлау және бағалау активтерінің құнсыздануынан болған зиян

2700

Материалдық емес активтер

2710

Гудвилл

2720

Гудвилдің құнсыздануы

2730

Басқа да материалдық емес активтер

2740

Басқа да материалдық емес активтердің амортизациясы

2750

Басқа да материалдық емес активтердің құнсыздануынан болған зиян

2800

Кейінге қалдырылған салық активтері

2810

Корпоративтік табыс салығы бойынша кейінге қалдырылған салық активтері

2900

Басқа да ұзақ мерзімді активтер

2910

Берілген ұзақ мерзімді аванстар

2920

Болашақ кезеңдердің шығыстары

2930

Аяқталмаған құрылыс

2940

Басқа да ұзақ мерзімді активтер

2940 21

Қаржылық жалдау

2940 22

Клиенттердің қаржылық жалдау бойынша мерзімі өткен берешегі

3-параграф. Қысқа мерзімді міндеттемелер

      Ескерту. 3-параграфқа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

3000

Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер

3010

Қысқа мерзімді банктік қарыздар

3020

Екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынған қысқа мерзімді қарыздар

3030

Қатысушылардың дивидендтері және кірістері бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

3040

Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелердің ағымдағы бөлігі

3050

Басқа да қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер

3050 01

Қазақстан Республикасы Үкіметінен алынған қысқа мерзімді қарыздар

3050 02

Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан алынған қысқа мерзімді қарыздар

3050 03

Бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары

3050 05

Алынған қысқа мерзімді қарыздар бойынша сыйлықақы

3050 06

Алынған қысқа мерзімді қарыздар бойынша дисконт

3100

Салықтар бойынша міндеттемелер

3110 01

Төленуі тиіс корпоративтік табыс салығы

3120

Жеке табыс салығы

3130

Қосылған құн салығы

3140

Акциздер

3150

Әлеуметтік салық

3160

Жер салығы

3170

Көлік құралы салығы

3180

Мүлік салығы

3190

Басқа да салықтар

3200

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа да міндетті және ерікті төлемдер бойынша міндеттемелер

3210

Әлеуметтік сақтандыру бойынша міндеттемелер

3220

Зейнетақы аударымдары бойынша міндеттемелер

3230

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа міндетті төлемдер бойынша басқа да міндеттемелер

3240

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа ерікті төлемдер бойынша басқа да міндеттемелер

3300

Қысқа мерзімді кредиторлық берешек

3310

Жеткізушілерге және мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

3320

Еншілес ұйымдарға қысқа мерзімді кредиторлық берешек

3330

Қауымдасқан және бірлескен ұйымдарға қысқа мерзімді кредиторлық берешек

3340

Филиалдарға және құрылымдық бөлімшелерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

3350

Еңбекке ақы төлеу бойынша қысқа мерзімді берешек

3360

Жалдау бойынша қысқа мерзімді берешек

3370

Ұзақ мерзімді кредиторлық берешектің ағымдағы бөлігі

3380

Төленетін қысқа мерзімді сыйақылар

3380 01

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген шығыстар

3380 02

Бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары бойынша сыйақы түрінде есептелген шығыстар

3380 24

Жалдау бойынша міндеттемелер бойынша есептелген пайыздық шығыстар

3380 25

Алынған қарыздар бойынша сыйақы түрінде есептелген шығыстар

3380 26

Алынған қаржылық жалдау бойынша сыйақы түрінде есептелген шығыстар

3380 27

Сыйақы түрінде есептелген басқа да шығыстар

3380 82

Брокерлік және дилерлік қызмет бойынша қызмет көрсету үшін есептелген комиссиялық шығыстар

3380 83

Кастодиандық қызмет көрсету бойынша қызмет көрсету үшін есептелген комиссиялық шығыстар

3380 84

Бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларының есептелген комиссиялық шығыстары

3390

Басқа да қысқа мерзімді кредиторлық берешек

3390 01

Фьючерс мәмілесі бойынша міндеттемелер

3390 02

Форвард мәмілесі бойынша міндеттемелер

3390 03

Опцион мәмілесі бойынша міндеттемелер

3390 04

Спот мәмілесі бойынша міндеттемелер

3390 05

Своп мәмілесі бойынша міндеттемелер

3390 06

Басқа да туынды қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша міндеттемелер

3390 07

Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) төлеу бойынша міндеттемелер

3390 41

Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысу

3390 42

Қайта сақтандырушылармен есеп айырысу

3390 43

Қайта сақтанушылармен есеп айырысу

3390 44

Сақтанушылармен есеп айырысу

3390 45

Регресстік талап ету бойынша қайта сақтандырушыға өтеу бойынша есептелген шығыстар

3390 46

Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорына міндетті жарналарды төлеу бойынша міндеттемелер

3390 47

Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорына төтенше жарналарды төлеу бойынша міндеттемелер

3390 48

Еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар резерві

3390 49

Болған, бірақ мәлімделмеген зиян резерві

3390 50

Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зиян резерві

3390 51

Аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян резерві

3390 52

Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян резерві

3390 53

Тікелей сақтандырушының пайда алушымен тікелей реттеу бойынша есеп айырысуы

3390 54

Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметіне байланысты басқа да кредиторлық берешек

3400

Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері

3410

Қысқа мерзімді кепілдік беру міндеттемелері

3420

Шағым-талап жұмысы бойынша қысқа мерзімді міндеттемелер

3430

Қызметкерлерге сыйақылар бойынша қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері

3440

Басқа да қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері

3500

Басқа да қысқа мерзімді міндеттемелер

3510

Алынған қысқа мерзімді аванстар

3510 01

Берілген қарыздар және орналастырылған салымдар бойынша алдын ала сыйақы төлеу

3510 41

Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша алынған аванстар

3520

Болашақ кезеңдердің кірістері

3530

Сатуға арналған, шығынға жазу тобының міндеттемелері

3540

Басқа да қысқа мерзімді міндеттемелер

4-параграф. Ұзақ мерзімді міндеттемелер

      Ескерту. 4-параграфқа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

4000

Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер

4010

Ұзақ мерзімді банктік қарыздар

4020

Екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынған ұзақ мерзімді қарыздар

4030

Басқа да ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер

4030 01

Қазақстан Республикасының Үкіметінен алынған ұзақ мерзімді қарыздар

4030 02

Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан алынған ұзақ мерзімді қарыздар

4030 04

Екінші деңгейдегі банктерден алынған қаржылық жалдау

4030 05

Басқа заңды тұлғалардан алынған қаржылық жалдау

4030 07

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар

4030 08

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша дисконт

4030 09

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы

4030 10

Сатып алынған бағалы қағаздар

4030 11

Ұзақ мерзімді алынған қарыздар бойынша сыйлықақы

4030 12

Ұзақ мерзімді алынған қарыздар бойынша дисконт

4030 13

Ұлттық басқарушы холдингтен алынған ұзақ мерзімді қарыздар

4030 96

Исламдық бағалы қағаздар бойынша резервтік қор

4100

Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

4110

Жеткізушілерге және мердігерлерге ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

4120

Еншілес ұйымдарға ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

4130

Қауымдасқан және бірлескен ұйымдарға ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

4140

Филиалдарға және құрылымдық бөлімшелерге ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

4150

Жалдау бойынша міндеттемелер

4160

Төлеуге арналған ұзақ мерзімді сыйақы

4160 01

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген шығыстар

4170

Басқа да ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

4170 01

Фьючерс мәмілесі бойынша міндеттемелер

4170 02

Форвард мәмілесі бойынша міндеттемелер

4170 03

Опцион мәмілесі бойынша міндеттемелер

4170 04

Своп мәмілесі бойынша міндеттемелер

4170 05

Басқа да туынды қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша міндеттемелер

4200

Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері

4210

Ұзақ мерзімді кепілдік міндеттемелер

4220

Шағым-талап жұмысы бойынша ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері

4230

Қызметкерлерге сыйақылар бойынша ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері

4240

Басқа да ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері

4300

Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері

4310

Корпоративтік табыс салығы бойынша кейінге қалдырылған салық міндеттемелері

4400

Басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелер

4410

Алынған ұзақ мерзімді аванстар

4420

Болашақ кезеңдердің кірістері

4430

Басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелер

4440

Артықшылықты акциялар бойынша міндеттемелер

5-параграф. Капитал және резервтер

      Ескерту. 5-параграфқа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

5000

Жарғылық капитал

5010

Артықшылықты акциялар

5020

Жай акциялар

5030

Салымдар және пайлар

5200

Сатып алынған меншікті үлестік құралдар

5210

Сатып алынған меншікті үлестік құралдар

5300

Эмиссиялық кіріс

5310

Эмиссиялық кіріс

5320

Қосымша төленген капитал

5400

Резервтер

5410

Құрылтай құжаттарында белгіленген резервтік капитал

5420

Пайдалану құқығы нысанындағы негізгі құрал-жабдықтарды және активтерді қайта бағалау резерві

5430

Материалдық емес активтерді қайта бағалауға арналған резерв

5440

Сатуға арналған қаржы активтерін қайта бағалауға арналған резерв

5450

Басқа да активтерді қайта бағалауға арналған резерв

5460

Басқа да резервтер

5490 40

Көзделмеген тәуекелдер резерві

5490 41

Тұрақтандыру резерві

5500

Бөлінбеген пайда (өтелмеген зиян)

5520

Өткен жылдардағы бөлінбеген пайда (өтелмеген зиян)

5610

Есепті жылдағы бөлінбеген пайда (өтелмеген зиян)

6-параграф. Кірістер

      Ескерту. 6-параграфқа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

6000

Өнім өткізуден және қызмет көрсетуден кірістер

6010

Өнім өткізуден және қызмет көрсетуден кіріс

6020

Сатылған өнімді қайтару

6030

Бағадан және сатудан болатын жеңілдіктер

6100

Қаржыландырудан түсетін кірістер

6110

Сыйақылар бойынша кірістер

6110 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер

6110 02

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы амортизациясына байланысты кірістер

6110 03

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер

6110 04

Бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер

6110 05

Орналастырылған салымдар бойынша дисконт амортизациясы бойынша кірістер

6110 07

Берілген қарыздар бойынша дисконт амортизациясы бойынша кірістер

6110 08

Алынған қарыздар бойынша сыйлықақы амортизациясы бойынша кірістер

6110 28

Ағымдағы шоттар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер

6110 29

Талап ету салымдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер

6110 30

Мерзімді салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер

6110 31

Шартты салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер

6110 32

Қарыздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер

6110 34

Сыйақы алуға байланысты басқа да кірістер

6110 35

Жинақ салымдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер

6110 41

Қайта сақтандыру шарттары бойынша комиссиялық кірістер

6120

Дивидендтер бойынша кірістер

6130

Қаржылық жалдаудан түскен кірістер

6140

Жылжымайтын мүлікке инвестициялармен операциялардан түскен кірістер

6150

Қаржы құралдарының әділ құнын өзгертуден түскен кірістер

6150 01

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен түскен кірістер

6150 03

Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар бойынша кірістер

6150 04

Басқа да қаржы құралдарының әділ құнының өзгеруінен түскен кірістер

6160

Қаржыландырудан түскен басқа да кірістер

6200

Басқа да кірістер

6210

Активтерді шығынға жазудан түскен кірістер

6220

Өтеусіз алынған активтерден түскен кірістер

6230

Мемлекеттік субсидиялардан түскен кірістер

6240

Құнсызданудан болған зиянды қалпына келтіруден түскен кірістер

6240 01

Сату үшін қолда бар және өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар бойынша құрылған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден (жоюдан) түскен кірістер

6240 02

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған салымдар бойынша құрылған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден (жоюдан) түскен кірістер

6240 03

Басқа да дебиторлық берешек бойынша құрылған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден (жоюдан) түскен кірістер

6240 04

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ағымдағы шоттар бойынша құрылған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден (жоюдан) түскен кірістер

6240 21

Клиенттерге берілген қарыздар бойынша құрылған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден (жоюдан) түскен кірістер

6240 22

Клиенттерге берілген қаржылық жалдау бойынша құрылған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден (жоюдан) түскен кірістер

6240 23

Шартты міндеттемелер бойынша құрылған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден (жоюдан) түскен кірістер

6240 91

Исламдық бағалы қағаздар бойынша резервтік қорды қалпына келтіруден (жоюдан) түскен кірістер

6250

Бағамдық айырмадан түскен кірістер

6250 02

Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер

6260

Операциялық жалдаудан түскен кірістер

6280

Басқа да кірістер

6280 01

Тазартылған бағалы металдарды сатудан түскен кірістер

6280 02

Шетел валютасын сатып алу-сатудан түскен кіріс

6280 05

Тазартылған бағалы металдарды қайта бағалаудан түскен кірістер

6280 06

Басқа да қайта бағалаудан түскен кірістер

6280 07

Басқа да кірістер

6280 08

Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)

6280 09

Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан түскен кірістер

6280 40

Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметіне байланысты кірістер

6280 41

Сақтандыру сыйлықақылары түріндегі кірістер

6280 42

Қайта сақтандырушының сақтандыру төлемдерін өтеуіне байланысты кірістер

6280 43

Регресстік талап бойынша өтеуге байланысты кірістер

6280 44

Сақтандыру қызметінен түскен басқа да кірістер

6280 45

Еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар резервін төмендетуден түскен кірістер

6280 46

Болған, бірақ мәлімделмеген зиян резервін төмендетуден түскен кірістер

6280 47

Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян резервін төмендетуден түскен кірістер

6280 48

Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зиян резервін төмендетуден түскен кірістер

6280 49

Аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян резервін төмендетуден түскен кірістер

6280 50

Еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар резерві бойынша қайта сақтандыру активтерін қалыптастырудан түскен кірістер

6280 51

Болған, бірақ мәлімделмеген зиян резерві бойынша қайта сақтандыру активтерін қалыптастырудан түскен кірістер

6280 52

Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зиян резерві бойынша қайта сақтандыру активтерін қалыптастырудан түскен кірістер

6280 53

Аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян резерві бойынша қайта сақтандыру активтерін қалыптастырудан түскен кірістер

6280 54

Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян резерві бойынша қайта сақтандыру активтерін қалыптастырудан түскен кірістер

6290

Туынды қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша кірістер

6290 09

Фьючерс мәмілелері бойынша кірістер

6290 10

Форвард мәмілелері бойынша кірістер

6290 11

Опцион мәмілелері бойынша кірістер

6290 13

Своп мәмілелері бойынша кірістер

6290 14

Басқа да туынды қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша кірістер

6300

Тоқтатылатын қызметке байланысты кірістер

6310

Тоқтатылатын қызметке байланысты кірістер

6400

Ұйымдардың үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын пайдасының үлесі

6410

Қауымдасқан ұйымдар пайдасының үлесі

6420

Бірлескен ұйымдар пайдасының үлесі

7-параграф. Шығыстар

      Ескерту. 7-параграфқа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

7000

Өткізілген өнімдердің және көрсетілген қызметтің өзіндік құны

7010

Өткізілген өнімнің және көрсетілген қызметтердің өзіндік құны

7100

Өнімді өткізу және қызмет көрсету бойынша шығыстар

7110

Өнімді өткізу және қызмет көрсету бойынша шығыстар

7200

Әкімшілік шығыстар

7210

Әкімшілік шығыстар

7220

Салықтар бойынша шығыстар

7220 01

Әлеуметтік салық және міндетті әлеуметтік аударымдар бойынша шығыстар

7220 02

Жер салығы бойынша шығыстар

7220 03

Мүлік салығы бойынша шығыстар

7220 04

Көлік құралы салығы бойынша шығыстар

7220 05

Басқа да салықтар, алымдар және бюджетке төленетін міндетті төлемдер бойынша шығыстар

7300

Қаржыландыруға арналған шығыстар

7310

Сыйақы бойынша шығыстар

7310 01

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар

7310 02

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы амортизациясына байланысты шығыстар

7310 03

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты шығыстар

7310 04

Бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар

7310 05

Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)

7310 07

Алынған қарыздар бойынша дисконт амортизациясы бойынша шығыстар

7310 09

Берілген қарыздар бойынша сыйлықақы амортизациясы бойынша шығыстар

7310 10

Орналастырылған салымдар бойынша сыйлықақы амортизациясы бойынша шығыстар

7310 24

Алынған қарыздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар

7310 25

Сыйақы төлеуге байланысты басқа да шығыстар

7320

Қаржылық жалдау бойынша пайыздар төлеуге арналған шығыстар

7330

Қаржы құралдарының әділ құнының өзгеруінен болған шығыстар

7340

Қаржыландыруға арналған басқа да шығыстар

7350

Жалдау бойынша міндеттемелер бойынша пайыздық шығыстар

7400

Басқа да шығыстар

7410

Активтерді шығынға жазу бойынша шығыстар

7420

Активтердің құнсыздануынан болған шығыстар

7430

Бағамдық айырма бойынша шығыстар

7430 02

Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар

7440

Резервті құру және үмітсіз талаптарды есептен шығару бойынша шығыстар

7440 01

Сату үшін қолда бар және өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар бойынша резервтерді (провизияларды) қалыптастыру бойынша шығыстар

7440 02

Орналастырылған салымдар бойынша резервтерді (провизияларды) қалыптастыру бойынша шығыстар

7440 03

Басқа да дебиторлық берешек бойынша резервтерді (провизияларды) қалыптастыру бойынша шығыстар

7440 04

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ағымдағы шоттар бойынша резервтер (провизиялар) қалыптастыру бойынша шығыстар

7440 21

Берілген қарыздар бойынша резервтерді (провизияларды) қалыптастыру бойынша шығыстар

7440 22

Берілген қаржылық жалдау бойынша резервтерді (провизияларды) қалыптастыру бойынша шығыстар

7440 23

Шартты міндеттемелер бойынша резервтерді (провизияларды) қалыптастыру бойынша шығыстар

7440 41

Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервін қалыптастыру бойынша шығыстар

7440 42

Болған, бірақ мәлімделмеген зиян резервін қалыптастыру бойынша шығыстар

7440 43

Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зиян резервін қалыптастыру бойынша шығыстар

7440 44

Аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян резервін қалыптастыру бойынша шығыстар

7440 45

Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян резервін қалыптастыру бойынша шығыстар

7440 47

Қайта сақтандыру активтері бойынша резервтерді (провизияларды) қалыптастыру бойынша шығыстар

7440 48

Еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар резерві бойынша қайта сақтандыру активтерін төмендетуден болған шығыстар

7440 49

Болған, бірақ мәлімделмеген зиян резерві бойынша қайта сақтандыру активтерін төмендетуден болған шығыстар

7440 50

Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зиян резерві бойынша қайта сақтандыру активтерін төмендетуден болған шығыстар

7440 51

Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян резерві бойынша қайта сақтандыру активтерін төмендетуден болған шығыстар

7440 52

Аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян резерві бойынша қайта сақтандыру активтерін төмендетуден болған шығыстар

7440 91

Исламдық бағалы қағаздар бойынша резервтік қорды қалыптастыру бойынша шығыстар

7450

Операциялық жалдау бойынша шығыстар

7470

Басқа да шығыстар

7470 01

Тазартылған бағалы металдардың баланстық құны

7470 02

Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шығыстар

7470 03

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған шығыстар

7470 06

Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар бойынша шығыстар

7470 07

Тазартылған бағалы металдарды қайта бағалаудан шығыстар

7470 08

Басқа да қайта бағалаудан болған шығыстар

7470 09

Басқа да шығыстар

7470 10

Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған шығыстар

7470 40

Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметіне байланысты шығыстар

7470 41

Сақтандыру бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша шығыстар

7470 42

Қайта сақтандыру бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша шығыстар

7470 43

Талаптарды реттеу бойынша шығыстар

7470 44

Қайта сақтандырушыға регресстік талап бойынша өтеу бойынша шығыстар

7470 45

Қайта сақтандыру бойынша комиссиялық сыйақы төлеу бойынша шығыстар

7470 46

Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорына міндетті жарналар төлеу бойынша шығыстар

7470 47

Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорына төтенше жарналар төлеу бойынша шығыстар

7470 48

Сақтандыру брокерлері көрсеткен қызмет үшін ақы төлеу бойынша шығыстар

7470 49

Актуарийлер көрсеткен қызмет үшін ақы төлеу бойынша шығыстар

7470 50

Басқа да шығыстар

7470 81

Қор биржасы көрсеткен қызмет үшін комиссиялық шығыстар

7470 82

Брокерлік және дилерлік қызмет бойынша көрсетілген қызмет үшін комиссиялық шығыстар

7470 83

Кастодиандық қызмет бойынша көрсетілген қызмет үшін комиссиялық шығыстар

7470 84

Бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларының комиссиялық шығыстары

7480

Туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша шығыстар

7480 09

Фьючерс мәмілелері бойынша шығыстар

7480 10

Форвард мәмілелері бойынша шығыстар

7480 11

Опцион мәмілелері бойынша шығыстар

7480 13

Своп мәмілелері бойынша шығыстар

7480 14

Басқа да туынды қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша шығыстар

7490

Амортизациялық шығыстар

7490 01

Пайдалану құқығы түріндегі негізгі құралдар мен активтердің амортизациясы бойынша шығыстар

7490 02

Пайдалану құқығы нысанындағы активтер бойынша күрделі шығындардың амортизациясы бойынша шығыстар

7490 03

Жылжымайтын мүлікке инвестициялардың амортизациясы бойынша шығыстар

7490 04

Барлау және бағалау активтерінің амортизациясы бойынша шығыстар

7490 05

Басқа да материалдық емес активтердің амортизациясы бойынша шығыстар

7500

Тоқтатылатын қызметке байланысты шығыстар

7510

Тоқтатылатын қызметке байланысты шығыстар

7600

Ұйымның үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын зиянындағы үлес

7610

Қауымдасқан ұйымдардың зиянындағы үлес

7620

Бірлескен ұйымдардың зиянындағы үлес

7700

Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар

7710

Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар

8-параграф. Шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелер

8100

Кепілдіктер бойынша талаптар шоттары

8120

Қабылданған кепілдіктер бойынша ықтимал талаптар

8130

Қазақстан Республикасының сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру туралы заңнамасына сәйкес шартты төтенше жарналар

8210

Берілетін қарыздар бойынша шартты талаптар

8220

Болашақта қарыздар алу бойынша шартты талаптар

8300

Туынды қаржы құралдары бойынша талаптар шоттары

8300 01

Қаржы активтерін сатып алу бойынша шартты талаптар

8300 02

Қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша шартты талаптар

8300 03

Қаржы фьючерстерін сату бойынша шартты талаптар

8300 04

Белгіленген пайыздық своп

8300 05

Өзгермелі пайыздық своп

8300 06

Сатып алынған опцион "колл" мәмілелері

8300 07

Сатып алынған опцион "пут" мәмілелері

8300 08

Сатылған опцион "пут" мәмілелері - контршот

8300 09

Сатылған опцион "колл" мәмілелері - контршот

8300 10

Болашақтағы сыйақы туралы сатып алынған келісім - контршот

8300 11

Болашақтағы сыйақы туралы іске асырылған келісім

8300 12

Басқа да туынды қаржы құралдары бойынша шартты талаптар

8400

Кепілдіктер бойынша міндеттемелер шоттары

8420

Қабылданған кепілдіктер бойынша талаптарды ықтимал азайту

8430

Қазақстан Республикасының сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру туралы заңнамасы бойынша шартты міндеттемелер

8500

Болашақта қарыздар беру (алу) бойынша міндеттемелер шоттары

8510

Болашақта қарыздар беру бойынша шартты міндеттемелер

8520

Алынатын қарыздар бойынша шартты міндеттемелер

8600

Туынды қаржы құралдары бойынша міндеттемелер шоттары

8600 01

Қаржы активтерін сату бойынша шартты міндеттемелер

8600 02

Қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша шартты міндеттемелер

8600 03

Қаржы фьючерстерін сату бойынша шартты міндеттемелер

8600 04

Өзгермелі пайыздық своп

8600 05

Белгіленген пайыздық своп

8600 06

Сатып алынған опцион "колл" мәмілелері - контршот

8600 07

Сатып алынған опцион "пут" мәмілелері - контршот

8600 08

Сатылған опцион "пут" мәмілелері

8600 09

Сатылған опцион "колл" мәмілелері

8600 10

Болашақтағы сыйақы туралы сатып алынған келісім

8600 11

Болашақтағы сыйақы туралы іске асырылған келісім - контршот

8600 12

Басқа да туынды қаржы құралдары бойынша шартты міндеттемелер

9-параграф. Меморандум шоттары

8700

Меморандум шоттары – активтер

8710

Жалға берілген машиналар, жабдықтар, көлік және басқа да құрал-жабдықтар

8720

Төлем бөліп төленіп өткізілетін негізгі құрал-жабдықтар

8740

Инкассоға жіберілген құжаттар мен құндылықтар

8750

Міндеттемелерді қамтамасыз етуге (кепілге) берілген мүлік

8760

Оригинаторға сенімгерлік басқаруға берілген акциялар (қатысу үлестері)

8800

Меморандум шоттары - пассивтер

8810

Жалға қабылданған машиналар, жабдықтар, көлік және басқа да құрал-жабдықтар

8830

Клиенттің міндеттемесін қамтамасыз етуге (кепілге) қабылданған мүлік

8900

Меморандум шоттары - басқалары

8920

Шет мемлекеттер және шетел банктері ашқан кредиттік желілер

8930

Әртүрлі құндылықтар мен құжаттар

8940

Жіберілген және есебіне берілген әртүрлі құндылықтар мен құжаттар

8950

Сақтаудағы тазартылған балалы металдар

8960

Сақтаудағы акциялар және басқа бағалы қағаздар

8970

"Депо" шоты

10-параграф. Клиенттердің инвестициялық басқарудағы активтері

      Ескерту. 2-тарау 10-параграфпен толықтырылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2018 № 185 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

1800

Активтер

1800 01

Ақша

1800 02

Тазартылған бағалы металдар

1800 03

Бағалы қағаздар

1800 04

Орналастырылған салымдар

1800 05

Капиталға инвестициялар

1800 06

Материалдық емес активтер

1800 07

Негізгі құралдар

1800 08

Басқа да активтер

1800 09

Алуға арналған шоттар

1800 10

Дивидендтер

1800 11

Сыйақы

1800 12

Басқа да талаптар

1800 13

Туынды қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша талаптар

1800 14

Бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары

1810

Капитал

1810 01

Капитал

1820

Міндеттемелер

1820 01

Төлеуге арналған шоттар

1820 02

Басқа да міндеттемелер

1820 03

Туынды қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша міндеттемелер

1820 04

Бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары

1830

Кірістер

1830 01

Клиенттен активтердің түсуі

1830 02

Сыйақы (дивиденд) түріндегі кірістер

1830 03

Сатып алу-сатудан болған кірістер

1830 04

Активтерді әділ құны бойынша қайта бағалаудан кірістер

1830 05

Бағамдық айырма бойынша кірістер

1830 08

Басқа да кірістер

1830 09

Туынды қаржы құралдарымен мәмілелерді қайта бағалаудан болған кіріс

1840

Шығыстар

1840 01

Клиенттің активтерін алу

1840 02

Комиссиялық сыйақылар төлеу бойынша шығыстар

1840 03

Сатып алу-сатудан болған шығыстар

1840 04

Активтерді әділ құны бойынша қайта бағалаудан болған шығыстар

1840 05

Бағамдық айырма бойынша шығыстар

1840 08

Басқа да шығыстар

1840 09

Туынды қаржы құралдарымен мәмілелерді қайта бағалаудан болған шығыс

3. Шоттардың сипаттамасы

1-параграф. Баланстық шоттар 1010 "Кассадағы ақша қаражаты" (актив).

      Ескерту. 1-параграфқа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Мақсаты: ұйымның кассасындағы ұлттық және шетел валюталарындағы ақша сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның кассасына түскен ұлттық және шетел валютасындағы ақша сомалары жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша ұйымның кассасынан ұлттық және шетел валюталарындағы ақша сомаларын есептен шығару жазылады.

      1020 "Жолдағы ақша қаражаты" (актив).

      Мақсаты: жолдағы ұлттық және шетел валюталарындағы ақша сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша жолдағы ақша сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша алушыдан қолма-қол ақшаның алынғаны және ақшаның банк шотына есепке алынғаны туралы растама алғаннан кейін ақша сомасын есептен шығару жазылады.

      1030 "Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты" (актив).

      Мақсаты: ұйымның ағымдағы шоттарындағы ұлттық және шетел валюталарындағы ақша сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның ағымдағы шотындағы ақша сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша ұйымның ағымдағы шотынан ақша сомасын олар мақсаты бойынша пайдаланылған кезде есептен шығару жазылады.

      1060 01 "Басқа да ақша қаражаты" (актив).

      Мақсаты: № 1010, 1020, 1030 және 1050 баланстық шоттарда есепке алынбаған ұлттық және шетел валюталарындағы басқа да ақша қаражатының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша уақытша және кездейсоқ сипаты бар, туындаған сәтте басқа баланстық шоттар бойынша жүргізілмейтін ақша сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша ақша сомасы есептен шығарылған кезде жазылады.

      1110 21 "Клиенттерге берілген қысқа мерзімді қарыздар" (актив).

      Мақсаты: клиенттерге бір жылға дейінгі өтеу мерзімімен берілген қарыздардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша клиентке берілген қысқа мерзімді қарыздың сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша қысқа мерзімді қарыздың сомаларын оны клиент өтеген немесе төлем мерзімі өтіп кеткен кезде есептен шығару жазылады.

      1110 22 "Берілген қарыздар бойынша клиенттердің мерзімі өткен берешегі" (актив).

      Мақсаты: клиентке берілген қарыздар бойынша мерзімі өткен берешектің сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша клиентке берілген қарыз бойынша мерзімі өткен берешектің сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша клиентке берілген қарыз бойынша мерзімі өткен берешектің сомалары оны клиент өтеген немесе ұйымның балансынан есептен шығарған кезде есептен шығару жазылады.

      1110 23 "Берілген қысқа мерзімді қарыздар бойынша дисконт" (контрактив).

      Мақсаты: қарызды өтеу сомасының нақты берілген қысқа мерзімді қарыздың сомасынан асып кету түріндегі дисконттың сомаларын (мәміле бойынша шығындарды қосқанда), тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін пайдалана отырып пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомаларын, нарықтық емес пайыздық мөлшерлемесі бойынша қысқа мерзімді қарыз беруге байланысты түзету сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша қарызды өтеу сомасының нақты берілген қысқа мерзімді қарыздың сомасынан асып кету түрінде дисконттың сомасы, тиімді тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін пайдалана отырып пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомасы, нарықтық емес пайыз мөлшерлемесі бойынша қысқа мерзімді қарыз беруге байланысты түзету сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша берілген қысқа мерзімді қарыз бойынша амортизация сомасы және (немесе) дисконтты есептен шығару жазылады.

      1110 24 "Берілген қысқа мерзімді қарыздар бойынша сыйлықақы" (актив).

      Мақсаты: нақты берілген қысқа мерзімді қарыз сомасының (мәміле бойынша шығындарды қосқанда) қарызды өтеу сомасынан (сыйлықақы) асып кету сомаларын, тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін пайдалана отырып пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша нақты берілген қысқа мерзімді қарыз сомасының (мәміле бойынша шығындарды қосқанда) қарызды өтеу сомасынан (сыйлықақы) асып кету сомасы, тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін пайдалана отырып пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомалары жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша берілген қысқа мерзімді қарыз бойынша амортизация сомасы және (немесе) сыйлықақы есептен шығару жазылады.

      1120 01 "Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтері" (актив).

      Мақсаты: одан әрі өткізу және кіріс алу мақсатында сатып алынған қысқа мерзімді қаржы активтерінің номиналдық құнын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активінің номиналдық құны жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша қысқа мерзімді қаржы активі өткізілген, басқа санатқа ауыстырылған, сондай-ақ төлем мерзімі өтіп кеткен кезде оның номиналдық құнын есептен шығару жазылады.

      1120 02 "Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын сатып алынған қысқа мерзімді қаржы активтері бойынша дисконт" (контрактив).

      Мақсаты: өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтерінің номиналдық құнының оларды сатып алу құнынан (дисконт) асып кету сомаларын, тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін пайдалана отырып пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомаларын, нарықтық емес пайыз мөлшерлемесі бойынша қысқа мерзімді қаржы активтерін сатып алуға байланысты түзету сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активінің номиналдық құнының оны сатып алу құнынан (дисконт) асып кету сомасы, тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін пайдалана отырып пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомасы, нарықтық емес пайыз мөлшерлемесі бойынша қысқа мерзімді қаржы активін сатып алуға байланысты түзету сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активі бойынша амортизация сомасы және (немесе)дисконт есептен шығару жазылады.

      1120 03 "Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын сатып алынған қысқа мерзімді қаржы активтері бойынша сыйлықақы" (актив).

      Мақсаты: өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтің сатып алу құны оның номиналдық құнынан (сыйлықақы) асып кету сомаларын, тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін пайдалана отырып пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активін сатып алу құнының оның номиналдық құнынан (сыйлықақы) асып кету сомасы, тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін пайдалана отырып пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтін сатып алу бойынша амортизация сомасы және (немесе) сыйлықақыны есептен шығару жазылады.

      1120 04 "Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтерінің әділ құнын оң түзету" (актив).

      Мақсаты: өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтерінің әділ құнын оң түзету сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активінің әділ құнын оң түзету сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активінің әділ құнын оң түзету сомаларын есептен шығару жазылады.

      1120 05 "Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтерінің әділ құнын теріс түзету" (контрактив).

      Мақсаты: өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтерінің әділ құнын теріс түзету сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активінің әділ құнын теріс түзету сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активінің әділ құнын теріс түзету сомаларын есептен шығару жазылады.

      1130 01 "Өтеуге дейін ұсталатын қысқа мерзімді инвестициялар" (актив).

      Мақсаты: ұйым сатып алған және өтеуге дейін ұсталатын қысқа мерзімді инвестициялардың номиналдық құнын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйым сатып алған және өтеуге дейін ұсталатын қысқа мерзімді инвестицияның номиналдық құны жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша ұйым сатып алған қысқа мерзімді инвестицияның номиналдық құнын оны өтеу, басқа санатқа ауыстыру, сондай-ақ төлем мерзімі өткен кезде есептен шығару жазылады.

      1130 02 "Өтеуге дейін ұсталатын сатып алынған қысқа мерзімді инвестициялар бойынша дисконт" (контрактив).

      Мақсаты: өтеуге дейін ұсталатын инвестициялардың номиналдық құнының оларды сатып алу құнынан асып кету сомаларын (дисконт), тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін пайдалана отырып, пайыздық кірістерді тануға байланысты түзетулер сомаларын, нарықтық емес мөлшерлеме бойынша инвестицияларды сатып алуға байланысты түзетулер сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша өтеуге дейін ұсталатын инвестициялардың номиналдық құнының оны сатып алу құнынан асып кету сомасы (дисконт), тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін пайдалана отырып, пайыздық кірістерді тануға байланысты түзетулер сомасы, нарықтық емес мөлшерлеме бойынша инвестицияларды сатып алуға байланысты түзетулер сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша өтелгенге дейін ұсталатын сатып алынған инвестициялар бойынша амортизация сомасы және (немесе) дисконтты есептен шығару жазылады.

      1130 03 "Өтеуге дейін ұсталатын сатып алынған қысқа мерзімді инвестициялар бойынша сыйлықақы" (актив).

      Мақсаты: өтеуге дейін ұсталатын инвестициялардың сатып алу құнының олардың номиналдық құнынан асып кету сомаларын (сыйлықақы), тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін пайдалана отырып, пайыздық кірістерді тануға байланысты түзетулер сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша өтеуге дейін ұсталатын инвестициялардың сатып алу құнының оның номиналдық құнынан (сыйлықақы) асып кету сомасы, тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін пайдалана отырып, пайыздық кірістерді тануға байланысты түзетулер сомалары жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша өтелгенге дейін ұсталатын сатып алынған инвестициялар бойынша амортизация сомасы және (немесе) сыйлықақыны есептен шығару жазылады.

      1140 01 "Сату үшін қолда бар қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар" (актив).

      Мақсаты: "саудаға арналған" және "өтеуге дейін ұсталатын" санатына жатқызылмаған қысқа мерзімді қаржы инвестициялардың номиналдық құнын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша сату үшін қолда бар қысқа мерзімді қаржылық инвестицияның номиналдық құны жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша сату үшін қолда бар қысқа мерзімді қаржылық инвестицияның номиналдық құнын оны іске асыру, қаржылық инвестициялардың басқа санатына аудару, сондай-ақ төлем мерзімі өткен кезде есептен шығару жазылады.

      1140 02 "Сату үшін қолда бар, сатып алынған қаржылық инвестициялар бойынша дисконт" (контрактив).

      Мақсаты: сату үшін қолда бар сатып алынған қаржылық инвестициялардың номиналдық құнының оларды сатып алу құнынан асып кету сомаларын (дисконт), тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін пайдалана отырып, пайыздық кірістерді тануға байланысты түзетулер сомаларын, нарықтық емес мөлшерлеме бойынша қаржылық инвестицияларды сатып алуға байланысты түзетулер сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша сату үшін қолда бар қаржылық инвестициялардың номиналдық құнының оны сатып алу құнынан асып кету сомасы (дисконт), тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін пайдалана отырып, пайыздық кірістерді тануға байланысты түзетулер сомасы, нарықтық емес мөлшерлеме бойынша қаржылық инвестицияларды сатып алуға байланысты түзетулер сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша сату үшін қолда бар сатып алынған қаржылық инвестициялар бойынша амортизация сомасы және (немесе) дисконтты есептен шығару жазылады.

      1140 03 "Сату үшін қолда бар, сатып алынған қаржылық инвестициялар бойынша сыйлықақы" (актив).

      Мақсаты: сату үшін қолда бар қаржылық инвестицияларды сатып алу құнының олардың номиналдық құнынан асып кету сомаларын (сыйлықақы), тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін пайдалана отырып, пайыздық кірістерді тануға байланысты түзетулер сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша сату үшін қолда бар қаржылық инвестицияларды сатып алу құнының оның номиналдық құнынан асып кету сомасы (сыйлықақы), тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін пайдалана отырып, пайыздық кірістерді тануға байланысты түзетулер сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша сату үшін қолда бар сатып алынған қаржылық инвестициялар бойынша амортизация сомасы және (немесе) сыйлықақыны есептен шығару жазылады.

      1140 04 "Сату үшін қолда бар қаржылық инвестициялардың әділ құнын оң түзету" (актив).

      Мақсаты: сату үшін қолда бар қаржылық инвестицияларды сатып алу бойынша біржолғы шығындардың сомаларын және осы қаржылық инвестициялардың әділ құнын оң түзету сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша сату үшін қолда бар қаржылық инвестицияларды сатып алу бойынша біржолғы шығындардың сомасы және осы қаржы инвестициясының әділ құнын оң түзету сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша сату үшін қолда бар қаржылық инвестициялардың әділ құнын оң түзету сомаларын есептен шығару жазылады.

      1140 05 "Сату үшін қолда бар қаржылық инвестициялардың әділ құнын теріс түзету" (контрактив).

      Мақсаты: сату үшін қолда бар қаржылық инвестициялардың әділ құнын теріс түзету сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша сату үшін қолда бар қаржылық инвестицияның әділ құнын теріс түзету сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша сату үшін қолда бар қаржылық инвестицияның әділ құнын теріс түзету сомаларын есептен шығару жазылады.

      1150 01 "Бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары" (актив).

      Мақсаты: бағалы қағаздарды болашақта келісілген баға бойынша сатушыға қайтару міндеттемесімен операцияны ашу күні кепіл ретінде алынған бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары бойынша талаптардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша операцияны ашу күні бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары бойынша талаптардың сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша "кері РЕПО" операциялары бойынша талаптардың сомаларын операцияны жабу немесе жою кезінде есептен шығару жазылады.

      1150 02 "Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда бір түнге орналастырылған қысқа мерзімді салымдар" (актив).

      Мақсаты: екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған салымдардың сомаларын салым орналастырылған күннен кейінгі жұмыс күні басталғанға дейін есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша екінші деңгейдегі банкке не банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға бір түнге орналастырылған салымның сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша орналастырылған салымның сомасын оны ұйымға қайтарған немесе төлем мерзімі өтіп кеткен кезде есептен шығару жазылады.

      1150 03 "Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған талап ету бойынша қысқа мерзімді салымдар" (актив).

      Мақсаты: екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған талап ету бойынша салымдардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша екінші деңгейдегі банкке және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға орналастырылған талап ету бойынша салымның сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша орналастырылған салымның сомаларын оны ұйымға қайтарған немесе төлем мерзімі өткен кезде есептен шығару жазылады.

      1150 04 "Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді салымдар" (актив).

      Мақсаты: банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған, бір жылға дейінгі өтеу мерзімі бар салымдардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша банкке және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға орналастырылған қысқа мерзімді салымның сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша орналастырылған қысқа мерзімді салымның сомаларын оны ұйымға қайтарған немесе төлем мерзімі өткен кезде есептен шығару жазылады.

      1150 05 "Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді шартты салымдар" (актив).

      Мақсаты: екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған шартты салымдардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша екінші деңгейдегі банкке және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға орналастырылған шартты салымның сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша орналастырылған шартты салымның сомаларын оны ұйымға қайтарған немесе төлем мерзімі өткен кезде есептен шығару жазылады.

      1150 06 "Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді жинақ салымдары (бір жылға дейінгі)" (актив).

      Мақсаты: екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда бір жылға дейінгі мерзімге орналастырылған қысқа мерзімді жинақ салымдарының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша екінші деңгейдегі банкте не банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымда орналастырылған қысқа мерзімді жинақ салымның сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша орналастырылған қысқа мерзімді жинақ салымның сомалары есептен шығару жазылады.

      1150 09 "Металл шоттарда орналастырылған тазартылған бағалы металдар" (актив).

      Мақсаты: ұйымның металл шоттарында орналастырылған тазартылған бағалы металлдардың құнын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның металл шоттарында орналастырылған тазартылған бағалы металлдардың құны жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша ұйымның металл шоттарында орналастырылған тазартылған бағалы металлдардың құнын олар қайтарылған кезде есептен шығару жазылады.

      1150 10 "Басқа да қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар бойынша мерзімі өткен берешек" (актив).

      Мақсаты: басқа да қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар бойынша мерзімі өткен берешектің сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша басқа да қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар бойынша мерзімі өткен берешектің сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша басқа да қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар бойынша мерзімі өткен берешектің сомаларын есептен шығару жазылады.

      1150 11 "Орналастырылған қысқа мерзімді салымдар бойынша дисконт" (контрактив).

      Мақсаты: орналастырылған қысқа мерзімді салымдар бойынша қайтарылған ақша сомасының салымдар бойынша нақты орналастырылған ақша сомасынан асқан сомаларды есепке алу (дисконт).

      Шоттың кредиті бойынша орналастырылған қысқа мерзімді салым бойынша қайтарылған ақша сомасының салым бойынша нақты орналастырылған ақша сомасынан асқан сомасы жазылады (дисконт).

      Шоттың дебеті бойынша орналастырылған қысқа мерзімді салым бойынша дисконт амортизациясының сомасы № 6110 05 баланстық шотпен байланыстыра отырып жазылады.

      1150 12 "Орналастырылған қысқа мерзімді салымдар бойынша сыйлықақы" (актив).

      Мақсаты: қысқа мерзімді салымдар бойынша нақты орналастырылған ақша сомасының (мәміле бойынша шығындарды қосқанда) салымдар бойынша қайтарылған ақша сомасынан асатын сомаларын есепке алу (сыйлықақы).

      Шоттың дебеті бойынша қысқа мерзімді салымдар бойынша нақты орналастырылған ақша сомасының (мәміле бойынша шығындарды қосқанда) салымдар бойынша қайтарылған ақша сомасынан асатын сомасы жазылады (сыйлықақы).

      Шоттың кредиті бойынша қысқа мерзімді салымдар бойынша сыйлықақы амортизациясының сомасы № 7310 10 баланстық шотпен байланыстыра отырып жазылады.

      1160 "Бағалы қағаздар бойынша мерзімі өткен берешек" (актив).

      Мақсаты: ұйым сатып алған бағалы қағаздар бойынша мерзімі өткен берешектің сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйым сатып алған бағалы қағаздар бойынша мерзімі өткен берешектің сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша сатып алынған бағалы қағаздар бойынша мерзімі өткен берешектің сомаларын оларды эмитенттер өтеген (қарсы агент төлеген) немесе ұйымның балансынан есептен шығарған кезде есептен шығару жазылады.

      1210 "Сатып алушылардың және тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі" (актив).

      Мақсаты: ұйымның тиеп жіберілген дайын өнім (тауарлар), орындалған жұмыстар және көрсетілген қызметтер үшін ақы төлеуге ұсынылған бастапқы құжаттар бойынша сатып алушыларға және тапсырыс берушілерге талаптарының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның тиеп жіберілген дайын өнім (тауарлар), орындалған жұмыстар және көрсетілген қызметтер үшін ақы төлеуге ұсынылған бастапқы құжаттар бойынша сатып алушыға не тапсырыс берушіге талаптарының сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша алушының не тапсырыс берушінің дебиторлық берешегінің сомаларын олар осы берешекті өтеген немесе оны ұйымның балансынан шығарған кезде есептен шығару жазылады.

      1220 "Еншілес ұйымдардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі" (актив).

      Мақсаты: еншілес ұйымның орындалған жұмыстар және көрсетілген қызметтер бойынша ұйым алдындағы қысқа мерзімді дебиторлық берешегінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша еншілес ұйымның қысқа мерзімді дебиторлық берешегінің сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша еншілес ұйымның қысқа мерзімді дебиторлық берешегінің сомаларын олар осы берешекті өтеген немесе оны ұйымның балансынан шығарған кезде есептен шығару жазылады.

      1230 "Қауымдасқан және бірлескен ұйымдардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі" (актив).

      Мақсаты: ұйымның қауымдасқан және бірлескен ұйымдарға қысқа мерзімді дебиторлық берешегінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша қауымдасқан не бірлескен ұйымның қысқа мерзімді дебиторлық берешегінің сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша қауымдасқан не бірлескен ұйымның қысқа мерзімді дебиторлық берешегінің сомалары ол өтелген немесе ұйымның балансынан шығарылған кезде есептен шығару жазылады.

      1240 "Филиалдардың және құрылымдық бөлімшелердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі" (актив).

      Мақсаты: ұйымның филиалдарға не құрылымдық бөлімшелерге қысқа мерзімді талаптарының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйым филиалының не құрылымдық бөлімшесінің қысқа мерзімді дебиторлық берешегінің сомалары жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша ұйым филиалының не құрылымдық бөлімшесінің қысқа мерзімді дебиторлық берешегінің сомаларын ол өтелген немесе ұйымның балансынан шығарылған кезде есептен шығару жазылады.

      1250 "Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі" (актив).

      Мақсаты: қызметкерлердің ұйым өз қызметкерлеріне еңбекке ақы төлеу (қызмет көрсету), іссапар және активтерді сатып алу үшін есебіне берілген басқа шығыстар бойынша төлеген аванстық төлемдер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешегінің сомаларын, сондай-ақ ұйымға қызметкерлер келтірген материалдық зиянды (кем шығу, талан-тараж, бүліну және басқалары) өтеу жөніндегі талаптардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша қызметкердің ұйым алдындағы қысқа мерзімді дебиторлық берешегінің сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша қызметкердің ұйым алдындағы қысқа мерзімді дебиторлық берешегінің сомаларын оның өтелуіне немесе ұйымның балансынан шығарылуына қарай есептен шығару жазылады.

      1260 "Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек" (актив).

      Мақсаты: клиенттерге берілген операциялық жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешектің сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша клиентке берілген операциялық жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешектің сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша берілген жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешектің сомаларын оны клиент өтеген немесе төлем мерзімі өткен кезде есептен шығару жазылады.

      1270 01 "Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер" (актив).

      Мақсаты: ұйым сатып алған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон) түрінде есептелген кірістердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйым сатып алған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон) түрінде есептелген кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон) түрінде есептелген кірістердің сомаларын кірістер алынған кезде есептен шығару жазылады.

      1270 02 "Бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер" (актив).

      Мақсаты: бағалы қағаздарды болашақта келісілген баға бойынша сатушыға қайтару міндеттемесімен операцияны ашу күні кепіл ретінде алынған бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша операцияны ашу күні бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістердің сомаларын оларды төлеу немесе операцияны жою кезінде есептен шығару жазылады.

      1270 03 "Еншілес, бірлескен және қауымдасқан ұйымдарға инвестициялар бойынша есептелген кірістер" (актив).

      Мақсаты: еншілес, бірлескен және қауымдасқан ұйымдарға инвестициялар бойынша есептелген кірістердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша еншілес, бірлескен және қауымдасқан ұйымдарға инвестициялар бойынша есептелген кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша еншілес, бірлескен және қауымдасқан ұйымдарға инвестициялар бойынша есептелген кірістердің сомаларын оларды төлеген немесе мерзімі өткен кезде есептен шығару жазылады.

      1270 04 "Алдыңғы ұстаушылар бағалы қағаздар бойынша есептеген сыйақы" (актив).

      Мақсаты: бағалы қағаздар бойынша оларды ұйым сатып алғанға дейін алдыңғы ұстаушылар есептеген сыйақының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша бағалы қағаздар бойынша оларды ұйым сатып алғанға дейін алдыңғы ұстаушы есептеген сыйақының сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша бағалы қағаздар бойынша алдыңғы ұстаушы есептеген сыйақының сомаларын оларды алған кезде есептен шығару жазылады.

      1270 21 "Ағымдағы шоттар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер" (актив).

      Мақсаты: ұйымның клиенттердің ағымдағы шоттары бойынша есептелген, осы кезеңге жатқызылған, түсуі болашақта күтілетін кірістерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша клиенттің ағымдағы шоты бойынша есептелген кірістерінің сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша клиенттің ағымдағы шоты бойынша есептелген кірістерінің сомаларын оларды төлеген немесе төлеу мерзімі өткен кезде есептен шығару жазылады.

      1270 22 "Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған талап ету бойынша салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер" (актив).

      Мақсаты: ұйымның екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған талап ету бойынша салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған талап ету бойынша салым бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша орналастырылған талап ету бойынша салымы бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістердің сомаларын оларды екінші деңгейдегі банк не банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым төлеген немесе төлеу мерзімі өткен кезде есептен шығару жазылады.

      1270 23 "Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған мерзімді салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер" (актив).

      Мақсаты: ұйымның екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған мерзімді салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша екінші деңгейдегі банкте не банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымда орналастырылған мерзімді салым бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша орналастырылған мерзімді салым бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістердің сомаларын оларды екінші деңгейдегі банк не банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым төлеген немесе төлеу мерзімі өткен кезде есептен шығару жазылады.

      1270 24 "Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған шартты салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер" (актив).

      Мақсаты: ұйымның екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған шартты салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша екінші деңгейдегі банкте не банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымда орналастырылған шартты салым бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша орналастырылған шартты салым бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістердің сомаларын оларды банк төлеген немесе төлеу мерзімі өткен кезде есептен шығару жазылады.

      1270 25 "Клиенттерге берілген қарыздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер" (актив).

      Мақсаты: ұйымның клиенттерге берілген қарыздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша клиентке берілген қарыз бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша берілген қарыз бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістердің сомаларын оларды клиент төлеген немесе төлеу мерзімі өткен кезде есептен шығару жазылады.

      1270 26 "Клиенттерге берілген қаржылық жалдау бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер" (актив).

      Мақсаты: ұйымның клиенттерге берілген қаржылық жалдау бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша клиентке берілген қаржылық жалдау бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша берілген қаржылық жалдау бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістердің сомаларын оларды клиент төлеген немесе төлеу мерзімі өткен кезде есептен шығару жазылады.

      1270 28 "Сыйақы түрінде есептелген басқа да кірістер" (актив).

      Мақсаты: ұйымның сыйақы түрінде басқа да есептелген кірістерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша сыйақы түрінде басқа да есептелген кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша сыйақы түрінде есептелген басқа да кірістердің сомаларын оларды клиент төлеген немесе төлеу мерзімі өткен кезде есептен шығару жазылады.

      1270 29 "Сыйақы түріндегі мерзімі өткен кірістер" (актив).

      Мақсаты: ұйымның сыйақы түріндегі мерзімі өткен кірісінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша № 1270 21 – 1270 28 аралығындағы баланстық шоттар бойынша сыйақы түріндегі мерзімі өткен кірістің сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша сыйақы түріндегі мерзімі өткен кірістің сомаларын оларды клиент төлеген немесе ұйымның балансынан есептен шығарған кезде есептен шығару жазылады.

      1270 30 "Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді жинақ салымдары бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер" (актив).

      Мақсаты: екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді жинақ салымдары бойынша сыйақы түрінде ұйымның есептелген кірістерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша екінші деңгейдегі банкте не банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымда орналастырылған қысқа мерзімді жинақ салымы бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша орналастырылған қысқа мерзімді жинақ салымы бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістердің сомаларын олар төленген кезде немесе екінші деңгейдегі банк не банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым төлеу мерзімін өткізіп алған кезде есептен шығару жазылады.

      1270 41 "Қайта сақтандыру бойынша есептелген комиссиялық кірістер" (актив).

      Мақсаты: сақтандыру ұйымдары қайта сақтандырушыдан алатын, есептелген комиссиялық кірістердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша сақтандыру ұйымы қайта сақтандырушыдан алатын, есептелген комиссиялық кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша есептелген комиссиялық кірістердің сомаларын олар төленген немесе төлеу мерзімі өткен кезде есептен шығару жазылады.

      1270 42 "Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметіне байланысты басқа да комиссиялық кірістер" (актив).

      Мақсаты: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары алатын басқа да есептелген комиссиялық кірістердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары алатын басқа да есептелген комиссиялық кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша басқа да есептелген комиссиялық кірістердің сомаларын олар төленген немесе төлеу мерзімі өткен кезде есептен шығару жазылады.

      1270 44 "Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметіне байланысты мерзімі өткен комиссиялық кірістер" (актив).

      Мақсаты: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары алатын мерзімі өткен комиссиялық кірістердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы алатын мерзімі өткен комиссиялық кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша мерзімі өткен комиссиялық кірістердің сомаларын оларды клиент төлеген немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының балансынан есептен шығарылған кезде есептен шығару жазылады.

      1270 45 "Сақтанушылардан алынатын мерзімі өткен сақтандыру сыйлықақысы".

      Мақсаты: сақтанушылардан алынатын мерзімі өткен сақтандыру сыйлықақыларының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша сақтанушылардан алынатын мерзімі өткен сақтандыру сыйлықақыларының сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша сақтанушылардан алынатын мерзімі өткен сақтандыру сыйлықақыларының сомаларын есептен шығару жазылады.

      1270 46 "Қайта сақтанушылардан алынатын мерзімі өткен сақтандыру сыйлықақысы".

      Мақсаты: қайта сақтанушылардан алынатын мерзімі өткен сақтандыру сыйлықақыларының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша қайта сақтанушылардан алынатын мерзімі өткен сақтандыру сыйлықақыларының сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша қайта сақтанушылардан алынатын мерзімі өткен сақтандыру сыйлықақыларының сомаларын есептен шығару жазылады.

      1270 91 "Мүлікті жалға беруден есептелген кірістер" (актив).

      Мақсаты: мүлікті жалға беруден есептелген кірістердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша мүлікті жалға беруден есептелген кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша мүлікті жалға беруден есептелген кірістердің сомалары олар төленген не төлеу мерзімі өткен кезде есептен шығару жазылады.

      1280 01 "Сенімгерлік басқаруға берілген қаржы активтері" (актив).

      Мақсаты: ұйым сенімгерлік басқаруға берген ақша сомаларын, тазартылған бағалы металдардың және бағалы қағаздардың құнын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша сенімгерлік басқаруға берілген ақша сомасы, тазартылған бағалы металдардың және бағалы қағаздардың құны жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша сенімгерлік басқаруға берілген ақша сомаларын, тазартылған бағалы металдардың және бағалы қағаздардың құнын оларды ұйым қайтарған немесе ұйымның балансынан шығарылған кезде есептен шығару жазылады.

      1280 02 "Фьючерс мәмілесі бойынша талаптар" (актив).

      Мақсаты: фьючерс мәмілесін жасау нәтижесінде туындаған талаптардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша фьючерс мәмілесін жасау нәтижесінде туындаған талаптардың сомасы, сондай-ақ оң қайта бағалау сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша туындаған талаптардың сомаларын оларды клиент төлеген немесе баланстан есептен шығарылған кезде, сондай-ақ теріс қайта бағалау сомасын есептен шығару жазылады.

      1280 03 "Форвард мәмілесі бойынша талаптар" (актив).

      Мақсаты: форвард мәмілесін жасау нәтижесінде туындаған талаптардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша форвард мәмілесін жасау нәтижесінде туындаған талаптардың сомалары, сондай-ақ оң қайта бағалау сомалары жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша туындаған талаптардың сомаларын оларды клиент төлеген немесе баланстан есептен шығарылған кезде, сондай-ақ теріс қайта бағалау сомасын есептен шығару жазылады.

      1280 04 "Опцион мәмілесі бойынша талаптар" (актив).

      Мақсаты: опцион мәмілесін жасау нәтижесінде туындаған талаптардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша опцион мәмілесін жасау нәтижесінде туындаған талаптардың сомалары, сондай-ақ оң қайта бағалау сомалары жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша туындаған талаптардың сомаларын оларды клиент төлеген немесе баланстан есептен шығарылған кезде, сондай-ақ теріс қайта бағалау сомасын есептен шығару жүргізіледі.

      1280 05 "Спот мәмілесі бойынша талаптар" (актив).

      Мақсаты: спот мәмілесін жасау нәтижесінде туындаған талаптардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша спот мәмілесін жасау нәтижесінде туындаған талаптардың сомалары, сондай-ақ оң қайта бағалау сомалары жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша туындаған талаптардың сомаларын оларды қарсы әріптес төлеген немесе спот мәмілесінің күші жойылған кезде, сондай-ақ теріс қайта бағалау сомасын есептен шығару жазылады.

      1280 06 "Своп мәмілесі бойынша талаптар" (актив).

      Мақсаты: своп мәмілесін жасау нәтижесінде туындаған талаптардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша своп мәмілесін жасау нәтижесінде туындаған талаптардың сомалары, сондай-ақ оң қайта бағалау сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша туындаған талаптардың сомаларын оларды қарсы әріптес төлеген немесе спот мәмілесінің күші жойылған кезде, сондай-ақ теріс қайта бағалау сомасын есептен шығару жүргізіледі.

      1280 07 "Басқа да туынды қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша талаптар" (актив).

      Мақсаты: басқа да туынды қаржы құралдарымен мәмілелер жасау нәтижесінде туындаған талаптардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша басқа да туынды қаржы құралдарымен мәмілелер жасау нәтижесінде туындаған талаптардың сомалары, сондай-ақ оң қайта бағалау сомалары жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша туындаған талаптардың сомаларын оларды қарсы әріптес төлеген немесе басқа да туынды қаржы құралдарымен мәмілелердің күші жойылған кезде, сондай-ақ теріс қайта бағалау сомасын есептен шығару жазылады.

      1280 08 "Алынған вексельдер" (актив).

      Мақсаты: сатып алушылардың және тапсырыс берушілердің дайын өнімді (тауарларды) тиеп жібергені, орындалған жұмыстар және көрсетілген қызметтер үшін берешегін қамтамасыз ету ретінде ұйым алған вексельдердің құнын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйым алған вексельдердің құны жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша алынған вексельдердің құнын оларды сатып алушы не тапсырыс беруші төлеген немесе индоссолау кезінде есептен шығару жазылады.

      1280 09 "Есептелген тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)" (актив).

      Мақсаты: есептелген тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) сомасын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша есептелген тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша есептелген тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) сомасын оны алған немесе ұйымның балансынан есептен шығарған кезде есептен шығару жазылады.

      1280 10 "Басқа да дебиторлық берешек" (актив).

      Мақсаты: шаруашылық және өзге қызмет бойынша, сондай-ақ уақытша және кездейсоқ сипаты бар дебиторлық берешектің сомаларын; мақсаты анықталмаған, туындаған сәтте басқа баланстық шоттар бойынша жазылмайтын дебиторлық берешектің сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша шаруашылық және өзге қызмет бойынша, сондай-ақ уақытша және кездейсоқ сипаты бар дебиторлық берешектің сомасы; мақсаты анықталмаған, туындаған сәтте басқа баланстық шоттар бойынша жазылмайтын дебиторлық берешектің сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша басқа да дебиторлық берешектің сомалары өтелген немесе ұйымның балансынан есептен шығарылған кезде жазылады.

      1280 21 "Қаржылық жалдау" (актив).

      Мақсаты: "Жалдау" 16-халықаралық қаржылық есептілік стандартына (IFRS) сәйкес қаржылық жалдау құнын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша "Жалдау" 16-халықаралық қаржылық есептілік стандартына (IFRS) сәйкес жалдау құнын тану және түзету жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша "Жалдау" 16-халықаралық қаржылық есептілік стандартына (IFRS) сәйкес жалдау құнын есептен шығару жазылады.

      1280 22 "Клиенттердің қаржылық жалдау бойынша мерзімі өткен берешегі" (актив).

      Мақсаты: клиенттерге берілген қаржылық жалдау бойынша мерзімі өткен берешектің сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша клиентке берілген қаржылық жалдау бойынша мерзімі өткен берешектің сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша берілген қаржылық жалдау бойынша мерзімі өткен берешектің сомаларын оны клиент өтеген немесе ұйымның балансынан есептен шығарылған кезде есептен шығару жазылады.

      1280 41 "Сақтанушылардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары" (актив).

      Мақсаты: сақтандыру ұйымдары сақтанушылардан алатын сақтандыру сыйлықақыларының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша сақтандыру ұйымы сақтанушыдан алатын сақтандыру сыйлықақыларының сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша сақтандыру сыйлықақыларының сомаларын оларды сақтанушы төлеген немесе төлеу мерзімін өткізген кезде есептен шығару жазылады.

      1280 42 "Қайта сақтанушылардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары" (актив).

      Мақсаты: қайта сақтандыру ұйымдары қайта сақтанушылардан алатын сақтандыру сыйлықақыларының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша қайта сақтандыру ұйымы қайта сақтанушыдан алатын сақтандыру сыйлықақыларының сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша сақтандыру сыйлықақыларының сомаларын оларды қайта сақтанушы төлеген немесе төлеу мерзімін өткізген кезде есептен шығару жазылады.

      1280 43 "Делдалдардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары" (актив).

      Мақсаты: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы делдалдардан алатын сақтандыру сыйлықақыларының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы делдалдан алатын сақтандыру сыйлықақыларының сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша сақтандыру сыйлықақыларының сомаларын оларды делдал төлеген немесе төлеу мерзімін өткізген кезде есептен шығару жазылады.

      1280 44 "Келтірілген зиян үшін жауапты тұлғаға қойылатын талаптар" (актив).

      Мақсаты: келтірілген зиян үшін жауапты тұлғаға қойылатын регрестік талаптар бойынша сақтандыру өтемақыларының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша келтірілген зиян үшін жауапты тұлғаға қойылатын регрестік талаптар бойынша сақтандыру өтемақыларының сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша сақтандыру өтемақыларының сомаларын оларды келтірілген зиян үшін жауапты тұлға төлеген немесе төлеу мерзімін өткізген кезде есептен шығару жазылады.

      1280 45 "Сақтандырушыларға қойылатын талаптар" (актив).

      Мақсаты: сақтандыру ұйымдарынан сақтандыру брокерлері алатын талаптардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша сақтандыру ұйымынан сақтандыру брокері алатын талаптардың сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша талаптардың сомаларын оларды сақтандыру ұйымы төлеген немесе төлеу мерзімін өткізген кезде есептен шығару жазылады.

      1280 46 "Қайта сақтандырушыларға қойылатын талаптар" (актив).

      Мақсаты: қайта сақтандыру ұйымдарынан алуға жататын талаптардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша қайта сақтандыру ұйымынан алынатын талаптардың сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша талаптардың сомаларын оларды қайта сақтандыру ұйымы төлеген немесе төлеу мерзімін өткізген кезде есептен шығару жазылады.

      1280 47 "Еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру активтері" (актив).

      Мақсаты: қайта сақтандыру шартына сәйкес қайта сақтандырушыға тәуекелдерді өткізу кезінде еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру активтерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша қайта сақтандыру шартына сәйкес қайта сақтандырушыға тәуекелдерді өткізу кезінде еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру активтерінің сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша сақтандыру активтерінің сомаларын оларды қайта сақтандырушы төлеген немесе қайта сақтандыру активтері азайған кезде есептен шығару жазылады.

      1280 48 "Болған, бірақ мәлімделмеген зиян бойынша қайта сақтандыру активтері" (актив).

      Мақсаты: қайта сақтандыру шартына сәйкес қайта сақтандырушыға тәуекелдерді өткізу кезінде болған, бірақ мәлімделмеген зиян бойынша қайта сақтандыру активтерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша қайта сақтандыру шартына сәйкес қайта сақтандырушыға тәуекелдерді өткізу кезінде болған, бірақ мәлімделмеген зиян бойынша қайта сақтандыру активтерінің сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша қайта сақтандыру активтері азайған кезде болған, бірақ мәлімделмеген зиян бойынша қайта сақтандыру активтерінің сомаларын есептен шығару жазылады.

      1280 49 "Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта сақтандыру активтері" (актив).

      Мақсаты: қайта сақтандыру шартына сәйкес қайта сақтандырушыға тәуекелдерді өткізу кезінде өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта сақтандыру активтерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша қайта сақтандыру шартына сәйкес қайта сақтандырушыға тәуекелдерді өткізу кезінде өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта сақтандыру активтерінің сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта сақтандыру активтерінің сомаларын сақтандырушы сақтандыру төлемін сақтанушыға (пайда алушыға) жүзеге асырған немесе қайта сақтандыру активтері азайған кезде есептен шығару жазылады.

      1280 50 "Аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта сақтандыру активтері" (актив).

      Мақсаты: қайта сақтандыру шартына сәйкес қайта сақтандырушыға тәуекелдерді өткізу кезінде аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта сақтандыру активтерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша қайта сақтандыру шартына сәйкес қайта сақтандырушыға тәуекелдерді өткізу кезінде аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян бойынша активтердің сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта сақтандыру активтерінің сомаларын сақтандырушы сақтандыру төлемін сақтанушыға (пайда алушыға) жүзеге асырған немесе қайта сақтандыру активтері азайған кезде есептен шығару жазылады.

      1280 51 "Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян бойынша қайта сақтандыру активтері" (актив).

      Мақсаты: қайта сақтандыру шартына сәйкес қайта сақтандырушыға тәуекелдерді өткізу кезінде мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян бойынша қайта сақтандыру активтерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша қайта сақтандыру шартына сәйкес қайта сақтандырушыға тәуекелдерді өткізу кезінде мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян бойынша активтердің сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян бойынша қайта сақтандыру активтерінің сомаларын сақтандырушы сақтандыру төлемін сақтанушыға (пайда алушыға) жүзеге асырған немесе қайта сақтандыру активтері азайған кезде есептен шығару жазылады.

      1280 53 "Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметіне байланысты басқа да дебиторлық берешек" (актив).

      Мақсаты: сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметіне байланысты басқа да дебиторлық берешектің сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметіне байланысты басқа да дебиторлық берешектің сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметіне байланысты басқа да дебиторлық берешектің сомаларын өтеу немесе ұйымның балансынан есептен шығару кезінде есептен шығару жазылады.

      1280 54 "Жауапты сақтандырушыға тікелей реттеу бойынша қойылатын талап" (актив).

      Мақсаты: тікелей сақтандырушының жауапты сақтандырушыға тікелей реттеу бойынша төлемді өтеу бойынша қойылатын талаптарының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша тікелей сақтандырушының жауапты сақтандырушыға тікелей реттеу бойынша талаптарының сомасын есептеу жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша жауапты сақтандырушыға тікелей реттеу бойынша қойылатын талаптарының сомаларын олардың өтелуіне немесе ұйымның балансынан есептен шығарылуына қарай есептен шығару жазылады.

      1290 01 "Дебиторлық берешек бойынша зиянды өтеуге арналған резервтер" (контрактив).

      Мақсаты: клиенттердің дебиторлық берешегі бойынша зиянды өтеуге арналған резервтердің (провизиялардың) сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша клиенттің дебиторлық берешегі бойынша зиянды өтеуге құрылатын резервтердің (провизиялардың) сомалары жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша құрылатын резервтердің (провизиялардың) сомаларын олар жойылған немесе дебиторлық берешек сомалары ұйымның балансынан есептен шығарылған кезде есептен шығару жазылады.

      1290 21 "Клиенттерге берілген қарыздар бойынша зиянды өтеуге арналған резервтер (провизиялар)" (контрактив).

      Мақсаты: клиенттерге берілген қарыздар бойынша зиянды өтеуге арналған резервтердің (провизиялардың) сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша клиентке берілген қарыздар бойынша зиянды өтеу құрылатын резервтердің (провизиялардың) сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша құрылған резервтердің (провизиялардың) сомаларын олар жойылған немесе қарыздың сомалары ұйымның балансынан есептен шығарылған кезде есептен шығару жазылады.

      1290 22 "Клиенттерге берілген қаржылық жалдау бойынша зиянды өтеуге арналған резервтер (провизиялар)" (контрактив).

      Мақсаты: клиенттерге берілген қаржылық жалдау бойынша зиянды өтеуге арналған резервтердің (провизиялардың) сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша клиентке берілген қаржылық жалдау бойынша зиянды өтеуге құрылатын резервтердің (провизиялардың) сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша құрылған резервтердің (провизиялардың) сомаларын олар жойылған немесе қаржылық жалдаудың сомалары ұйымның балансынан есептен шығарылған кезде есептен шығару жазылады.

      1290 23 "Сату үшін қолда бар және өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар бойынша зиянды өтеуге арналған резервтер (провизиялар)" (контрактив).

      Мақсаты: сату үшін қолда бар және өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар бойынша зиянды өтеуге арналған резервтердің (провизиялардың) сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша сату үшін қолда бар және өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар бойынша зиянды өтеуге құрылатын резервтердің (провизиялардың) сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша құрылған резервтердің (провизиялардың) сомаларын олар жойылған немесе сату үшін қолда бар және өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздардың құны ұйымның балансынан есептен шығарылған кезде есептен шығару жазылады.

      1290 24 "Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған салымдар бойынша зиянды өтеуге арналған резервтер (провизиялар)" (контрактив).

      Мақсаты: екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған салымдар бойынша зиянды өтеуге арналған резервтердің (провизиялардың) сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша екінші деңгейдегі банкте не банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымда орналастырылған салымдар бойынша зиянды өтеуге құрылатын резервтердің (провизиялардың) сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша құрылған резервтердің (провизиялардың) сомаларын олар жойылған немесе орналастырылған салымның сомаларын ұйымның балансынан есептен шығарған кезде есептен шығару жазылады.

      1290 25 "Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ағымдағы шоттар бойынша резервтер" (провизиялар) (контрактив).

      Мақсаты: екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ағымдағы шоттар бойынша күтілетін және орын алған кредиттік залалдар бойынша бағалау резервтерінің (провизиялардың) сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша екінші деңгейдегі банкте не банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымда орналастырылған ағымдағы шоттар бойынша күтілетін және орын алған кредиттік залалдар бойынша бағалау резервтерінің (провизиялардың) сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша құрылған бағалау резервтерінің (провизиялардың) сомаларын есептен шығару жазылады.

      1290 41 "Қайта сақтандыру активтерінің құнсыздануынан болған зиянды өтеуге арналған резервтер (провизиялар)" (контрактив).

      Мақсаты: қайта сақтандыру активтерінің құнсыздануынан болған зиянды өтеуге арналған резервтердің (провизиялардың) сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша қайта сақтандыру активтерінің құнсыздануынан болған зиянды өтеуге құрылатын резервтердің (провизиялардың) сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша құрылған резервтердің (провизиялардың) сомаларын олар жойылған немесе қайта сақтандыру активінің құнсыздануынан болған зиян сомалары есептен шығарылған кезде есептен шығару жазылады.

      1310 "Шикізат және материалдар" (актив).

      Мақсаты: өңделетін өнімнің құрамына кіретін немесе оны жасау кезінде қажетті құрауыштар болып табылатын шикізаттың және негізгі материалдардың (оның ішінде құрылыс); өнім өндіру барысына қатысатын және жалпы, әкімшілік және техникалық мақсаттарда, сондай-ақ өткізу барысында пайдаланылатын қосалқы материалдардың құнын; қайта өндеу үшін дайындалған ауылшаруашылығы өнімінің және басқаларының құнын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша шикізат пен материалдарды сатып алу құны жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша шикізат пен негізгі материалдардың құнын өндіріске немесе басқа шаруашылық мақсаттар үшін есептен шығару жазылады.

      1320 "Дайын өнім" (актив).

      Мақсаты: дайын өнімнің өзіндік құнын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша дайын өнімнің нақты жүргізілген өзіндік құны жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша дайын өнімнің өзіндік құнын оның шығынға жазылуына қарай есептен шығару жазылады.

      1330 "Тауарлар" (актив).

      Мақсаты: одан әрі өткізу үшін сатып алынған тауар-материалдық қорлардың құнын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша тауар-материалдық қорларды сатып алу құны жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша тауар-материалдық қорлардың құнын олардың өткізілуіне қарай есептен шығару жазылады.

      1340 "Аяқталмаған өндіріс" (актив).

      Мақсаты: аяқталмаған өндірістің құнын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша аяқталмаған өндірістің құны жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша аяқталмаған өндірістің құнын өндіріс аяқталған кезде, сондай-ақ баланстан шығарылған жағдайда есептен шығару жазылады.

      1350 "Басқа да қорлар" (актив).

      Мақсаты: № 1320, 1330 және 1340 баланстық шоттарда есепке алынбаған басқа да тауар-материалдық қорлардың құнын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша басқа да тауар-материалдық қорлардың құны жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша басқа да тауар-материалдық қорлардың құнын олардың шығынға жазылуына қарай есептен шығару жазылады.

      1360 "Қорларды есептен шығару бойынша резерв" (контрактив).

      Мақсаты: қорлардың бүлінуіне немесе моральдық ескіруіне байланысты құнын төмендетуге арналған резервтер құруға байланысты резервтердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша қорлардың бүлінуіне немесе моральдық ескіруіне байланысты құнын төмендету үшін құрылатын резервтердің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша құрылған резервтердің сомаларын олар жойылған немесе қорлардың құны ұйымның балансынан есептен шығарылған кезде есептен шығару жазылады.

      1370 "Тазартылған бағалы металдар" (актив).

      Мақсаты: тазартылған бағалы металдардың құнын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша тазартылған бағалы металдардың құны, сондай-ақ оларды оң қайта бағалау жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша тазартылған бағалы металдардың құнын олар баланстан шығынға жазылған, сондай-ақ олар теріс қайта бағаланған кезде есептен шығару жазылады.

      1380 "Жолдағы тазартылған бағалы металдар" (актив).

      Мақсаты: жолдағы тазартылған бағалы металдардың құнын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша жолдағы тазартылған бағалы металдардың құны жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша алушыдан тазартылған бағалы металдарды немесе аванстық есепті алғаны туралы растама алғаннан кейін тазартылған бағалы металдардың құнын есептен шығару жазылады.

      1410 01 "Корпоративтік табыс салығы" (актив).

      Мақсаты: ұйым аванспен төлеген корпоративтік табыс салығының, оның ішінде төлем көзінен ұсталатын салықтың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйым аванспен төлеген корпоративтік табыс салығының, оның ішінде төлем көзінен ұсталатын салықтың сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша аванспен төленген корпоративтік табыс салығының, оның ішінде төлем көзінен ұсталатын салықтың сомаларын оларды № 3110 01 баланстық шотпен сальдолау кезінде есептен шығару жазылады.

      1420 "Өтелетін қосылған құн салығы" (актив).

      Мақсаты: Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес есепке алыну және жеткізуші мен мердігердің сатып алынған активтер, қабылданған жұмыстар және алынған көрсетілетін қызметтер бойынша аударуы тиіс қосылған құн салығының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша жеткізуші мен мердігердің сатып алынған активтер, қабылданған жұмыстар және алынған көрсетілетін қызметтер бойынша аударуы тиіс қосылған құн салығының сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша есепке алынуға тиіс қосылған құн салығының сомасы жазылады.

      1430 01 "Әлеуметтік салық" (актив).

      Мақсаты: төленген әлеуметтік салықтың ұйымның әлеуметтік салық бойынша салық міндеттемесінің нақты сомасынан асатын сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша төленген әлеуметтік салықтың ұйымның осы салық бойынша салық міндеттемесінің нақты сомасынан асатын сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша төленген әлеуметтік салықтың ұйымның осы салық бойынша салық міндеттемесінің нақты сомасынан асатын сомаларын оларды № 3150 баланстық шотпен сальдолау кезінде есептен шығару жазылады.

      1430 02 "Жер салығы" (актив).

      Мақсаты: төленген жер салығының ұйымның жер салығы бойынша салық міндеттемесінің нақты сомасынан асатын сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша төленген жер салығының ұйымның осы салық бойынша салық міндеттемесінің нақты сомасынан асатын сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша төленген жер салығының ұйымның осы салық бойынша салық міндеттемесінің нақты сомасынан асатын сомаларын оларды № 3160 баланстық шотпен сальдолау кезінде есептен шығару жазылады.

      1430 03 "Көлік құралы салығы" (актив).

      Мақсаты: төленген көлік құралы салығының ұйымның көлік құралдарына салынатын салық бойынша салық міндеттемесінің нақты сомасынан асатын сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша төленген көлік құралы салығының ұйымның осы салық бойынша салық міндеттемесінің нақты сомасынан асатын сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша төленген көлік құралы салығының ұйымның осы салық бойынша салық міндеттемесінің нақты сомасынан асатын сомаларын оларды № 3170 баланстық шотпен сальдолау кезінде есептен шығару жазылады.

      1430 04 "Мүлік салығы" (актив).

      Мақсаты: төленген мүлік салығының ұйымның мүлік салығы бойынша салық міндеттемесінің нақты сомасынан асатын сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша төленген мүлік салығының ұйымның осы салық бойынша салық міндеттемесінің нақты сомасынан асатын сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша төленген мүлік салығының ұйымның осы салық бойынша салық міндеттемесінің нақты сомасынан асатын сомаларын оларды № 3180 баланстық шотпен сальдолау кезінде есептен шығару жазылады.

      1430 05 "Өзге де салықтар және бюджетке төленетін міндетті төлемдер" (актив).

      Мақсаты: ұйым аванспен төлеген өзге де салықтар және бюджетке төленетін міндетті төлемдердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйым аванспен төлеген өзге де салықтар және бюджетке төленетін міндетті төлемдердің сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша ұйым аванспен төлеген өзге де салықтар және бюджетке төленетін міндетті төлемдердің сомаларын оларды № 3190 баланстық шотпен сальдолау кезінде есептен шығару жазылады.

      1430 06 "Міндетті әлеуметтік аударымдар" (актив).

      Мақсаты: төленген міндетті әлеуметтік аударымдардың ұйымның Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры алдындағы міндеттемелерінің нақты сомасынан асатын сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша төленген міндетті әлеуметтік аударымдардың ұйымның Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры алдындағы міндеттемелерінің нақты сомасынан асатын сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына төленген әлеуметтік аударымдардың сомаларын оларды № 3210 баланстық шотпен сальдолау кезінде есептен шығару жазылады.

      1510 "Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер" (актив).

      Мақсаты: сатуға арналған ұзақ мерзімді активтердің құнын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша сатуға арналған ұзақ мерзімді активтердің құны және оң қайта бағалау сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша сатуға арналған ұзақ мерзімді активтердің құнын олар өткізілген немесе өзгеше шығынға жазылған кезде және оң қайта бағалау сомасын есептен шығару жазылады.

      1520 "Сатуға арналған шығынға жазылатын топ" (актив).

      Мақсаты: сатуға арналған шығынға жазылатын топтардың құнын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша сатуға арналған шығынға жазылатын топтың құны жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша сатуға арналған шығынға жазылатын топтардың құнын олар өткізілген кезде есептен шығару жазылады.

      1610 01 "Берілген қысқа мерзімді аванстар" (актив).

      Мақсаты: тапсырыс берушілерден есепті кезең ішінде дайын болуына қарай қабылданған активтерді жеткізу үшін берілген, сондай-ақ өнімді, көрсетілетін қызметтерді төлеу бойынша берілген аванстардың және басқа да берілген қысқа мерзімді аванстардың құнын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша тапсырыс берушілерден есепті кезең ішінде дайын болуына қарай қабылданған, активтерді жеткізу үшін берілген, сондай-ақ өнімнің, көрсетілетін қызметтерді ақсыны төлеу бойынша ұйым берген аванстардың және басқа да берілген қысқа мерзімді аванстардың құны жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша берілген аванстардың сомаларын активтер мен көрсетілетін қызметтерді алу кезінде есептен шығару жазылады.

      1610 02 "Брокерлермен есеп айырысу" (актив).

      Мақсаты: көрсеткен қызметтер үшін брокерлерге аванспен төленген ақша сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша көрсеткен қызметтері үшін брокерлерге аванспен төленген ақша сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша брокерлерге аванспен бұрын төленген ақша сомаларын есептен шығару жазылады.

      1610 03 "Басқа да берілген аванстар" (актив).

      Мақсаты: ұйым берген басқа да аванстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйым берген басқа да аванстардың сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша басқа да аванстардың сомаларын есептеу әдісіне сәйкес есептен шығару жазылады.

      1610 04 "Алынған қарыздар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу" (актив).

      Мақсаты: ұйым алған қарыздар бойынша алдын ала төленген сыйақының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйым алған қарыз бойынша алдын ала төленген сыйақының сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша алынған қарыз бойынша алдын ала төленген сыйақының сомаларын есептеу әдісіне сәйкес есептен шығару жазылады.

      1610 05 "Акционерлермен есеп айырысу (дивидендтер бойынша)" (актив).

      Мақсаты: ұйымның акциялары бойынша алдын ала төленген дивидендтердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның акциялары бойынша алдын ала төленген дивидендтердің сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша акциялар бойынша алдын ала төленген дивидендтердің сомаларын № 3030 баланстық шотпен байланыстыра отырып қаржы жылы жабылған немесе ағымдағы жылдың зиянына жатқызған кезде есептен шығару жазылады.

      1620 01 "Сақтандыру ұйымдарына төленген сақтандыру сыйлықақылары" (актив).

      Мақсаты: сақтандыру ұйымдарына төленген сақтандыру сыйлықақыларының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша сақтандыру ұйымына төленген сақтандыру сыйлықақыларының сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша төленген сақтандыру сыйлықақыларының сомаларын есептеу әдісі бойынша нақты шығыстарға есептен шығару жазылады.

      1620 02 "Жалдау ақысы" (актив).

      Мақсаты: алдағы кезеңдер үшін жалдау ақысы бойынша ұйым жұмсаған шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша алдағы кезеңдер үшін жалдау ақысы бойынша ұйым жұмсаған шығыстардың сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша алдағы кезеңдер үшін жалдау ақысы бойынша ұйым жұмсаған шығыстардың сомаларды есептеу әдісі бойынша есептен шығару жазылады.

      1620 03 "Болашақ кезеңдердің басқа да шығыстары" (актив).

      Мақсаты: № 1620 01, 1620 02 және 1620 04 баланстық шоттарда есепке алынбаған болашақ кезеңдердің басқа да шығыстарының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша болашақ кезеңдердің басқа да шығыстарының сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша болашақ кезеңдердің басқа да шығыстарының сомаларын есептеу әдісі бойынша нақты шығыстарға есептен шығару жазылады.

      1620 04 "Аквизициялық шығыстар" (актив).

      Мақсаты: жаңа сақтанушыларды тартуға және ескілерін сақтап қалуға байланысты шығындарды есепке алу, сондай-ақ жаңа сақтандыру шарттарын жасасу және қолданыстағыларын кеңейту арқылы есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша жаңа сақтанушылар тарту және ескілерін сақтап қалу, сондай-ақ жаңа сақтандыру шарттарын жасасуға және қолданыстағыларының мерзімін ұзартуға байланысты шығындар сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша жаңа сақтанушыларды тарту және ескілерін сақтап қалумен байланысты шығындардың сомаларын есептеу әдісі бойынша нақты шығыстарға есептен шығару жазылады.

      1630 "Басқа да қысқа мерзімді активтер" (актив).

      Мақсаты: № 1610 және 1620 баланстық шоттарда есепке алынбаған басқа да қысқа мерзімді активтердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша басқа да қысқа мерзімді активтердің сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша басқа да қысқа мерзімді активтердің сомаларын олар өткізілген немесе өзгеше шығынға жазылған кезде есептен шығару жазылады.

      2010 21 "Клиенттерге берілген ұзақ мерзімді қарыздар" (актив).

      Мақсаты: клиенттерге берілген өтеу мерзімі бір жылдан асатын ұзақ мерзімді қарыздардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша клиентке берілген ұзақ мерзімді қарыздардың сомалары жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша берілген ұзақ мерзімді қарыздардың сомаларын оларды клиент өтеген немесе төлеу мерзімі өткен кезде есептен шығару жазылады.

      2010 22 "Берілген ұзақ мерзімді қарыздар бойынша дисконт" (контрактив).

      Мақсаты: қарыздың өтелетін сомасының нақты берілген ұзақ мерзімді қарыз сомасынан асатын түрдегі дисконт сомаларын (мәміле бойынша залалдарды қоса алғанда), тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісі қолданыла отырып, пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомаларын, пайыздың нарықтық емес мөлшерлеме бойынша ұзақ мерзімді қарыз беруге байланысты түзету сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша қарыздың өтелетін сомасының нақты берілген ұзақ мерзімді қарыздың сомасынан асатын түрдегі дисконт сомасы, тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісі қолданыла отырып, пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомалары, пайыздың нарықтық емес мөлшерлемесі бойынша ұзақ мерзімді қарыз беруге байланысты түзету сомалары жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша берілген ұзақ мерзімді қарыз бойынша дисконт амортизациясының сомасы және (немесе) есептен шығару жазылады.

      2010 23 "Берілген ұзақ мерзімді қарыздар бойынша сыйлықақы" (актив).

      Мақсаты: нақты берілген ұзақ мерзімді қарыз сомасының (мәміле бойынша шығындарды қоса алғанда) қарыздың өтелетін сомасынан асатын түріндегі сыйлықақы сомаларын, тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісі қолданыла отырып, пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомасын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша нақты берілген ұзақ мерзімді қарыз сомасының (мәміле бойынша шығындарды қоса алғанда) қарыздың өтелетін сомасынан асатын түріндегі сыйлықақы сомасы, тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісі қолданыла отырып, пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша берілген ұзақ мерзімді қарыз бойынша сыйлықақы амортизациясының сомасы және (немесе) есептен шығару жазылады.

      2020 01 "Өтеуге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді инвестициялар" (актив).

      Мақсаты: ұйым сатып алған және өтеуге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді инвестициялардың номиналдық құнын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйым сатып алған және өтеуге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді инвестициялардың номиналдық құны жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша сатып алынған ұзақ мерзімді инвестициялардың номиналдық құнын олар өтелген, бағалы қағаздардың басқа санатына ауыстырылған, сондай-ақ төлем мерзімі өткен кезде есептен шығару жазылады.

      2020 02 "Сатып алынған, өтеуге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді инвестициялар бойынша дисконт" (контрактив).

      Мақсаты: өтелгенге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді инвестициялардың номиналдық құнының олардың сатып алу құнынан асатын сомаларын, тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісі қолданыла отырып, пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомаларын, нарықтық емес мөлшерлеме бойынша ұзақ мерзімді инвестицияларды сатып алуға байланысты түзету сомаларын есепке алу (дисконт).

      Шоттың кредиті бойынша өтелгенге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді инвестициялардың номиналдық құнының олардың сатып алу құнынан асатын сомасы, тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісі қолданыла отырып, пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомасы, нарықтық емес мөлшерлеме бойынша ұзақ мерзімді инвестицияларды сатып алуға байланысты түзету сомасы жазылады (дисконт).

      Шоттың дебеті бойынша өтелгенге дейін ұсталатын сатып алынған ұзақ мерзімді инвестициялар бойынша дисконт амортизациясының сомасы және (немесе) есептен шығару жазылады.

      2020 03 "Сатып алынған, өтеуге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді инвестициялар бойынша сыйлықақы" (актив).

      Мақсаты: өтелгенге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді инвестицияларды сатып алу құнының олардың номиналдық құнынан асатын сомаларын, тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісі қолданыла отырып, пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомаларын есепке алу (сыйлықақы).

      Шоттың дебеті бойынша өтелгенге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді инвестицияларды сатып алу құнының олардың номиналдық құнынан асатын сомасы, тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісі қолданыла отырып, пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомасы жазылады (сыйлықақы).

      Шоттың кредиті бойынша өтелгенге дейін ұсталатын сатып алынған ұзақ мерзімді инвестициялар бойынша сыйлықақы амортизациясының сомасы және (немесе) есептен шығару жазылады.

      2030 01 "Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар" (актив).

      Мақсаты: "саудаға арналған" және "өтеуге дейін ұсталатын" санатына жатқызылмаған ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялардың номиналдық құнын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялардың номиналдық құны жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялардың номиналдық құнын олар өткізілген, бағалы қағаздардың басқа санатына ауыстырылған, сондай-ақ төлем мерзімі өткен кезде есептен шығару жазылады.

      2030 02 "Сату үшін қолда бар, сатып алынған ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар бойынша дисконт" (контрактив).

      Мақсаты: сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялардың номиналдық құнының олардың сатып алу құнынан асатын сомаларын, тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісі қолданыла отырып, пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомаларын, нарықтық емес мөлшерлеме бойынша ұзақ мерзімді қаржылық инвестицияларды сатып алуға байланысты түзету сомаларын есепке алу (дисконт).

      Шоттың кредиті бойынша сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялардың номиналдық құнының олардың сатып алу құнынан асатын сомасы, тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісі қолданыла отырып, пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомасы, нарықтық емес мөлшерлеме бойынша ұзақ мерзімді қаржылық инвестицияларды сатып алуға байланысты түзету сомасы жазылады (дисконт).

      Шоттың дебеті бойынша сатып алынған сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар бойынша дисконт амортизациясының сомасы және (немесе) есептен шығару жазылады.

      2030 03 "Сату үшін қолда бар, сатып алынған ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар бойынша сыйлықақы" (актив).

      Мақсаты: сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялардың сатып алу құнының олардың номиналдық құнынан асатын сомаларын, тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісі қолданыла отырып, пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомаларын есепке алу (сыйлықақы).

      Шоттың дебеті бойынша сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялардың номиналдық құнының олардың сатып алу құнынан асатын сомасы, тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісі қолданыла отырып, пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомасы жазылады (сыйлықақы).

      Шоттың кредиті бойынша сатып алынған сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар бойынша дисконт амортизациясының сомасы және (немесе) есептен шығару жазылады.

      2030 04 "Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялардың әділ құнын оң түзету" (актив).

      Мақсаты: сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестицияларды сатып алу бойынша біржолғы шығындар сомасын және осы қаржылық инвестициялардың әділ құнын оң түзету сомасын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестицияларды сатып алу бойынша біржолғы шығындар сомасы және осы қаржылық инвестициялардың әділ құнын оң түзету сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша сатып алынған сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялардың әділ құнын оң түзету сомасын есептен шығару жазылады.

      2030 05 "Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялардың әділ құнын теріс түзету" (контрактив).

      Мақсаты: сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялардың әділ құнын теріс түзету сомасын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялардың әділ құнын теріс түзету сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялардың әділ құнын теріс түзету сомасын есептен шығару жазылады.

      2040 01 "Банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар" (актив).

      Мақсаты: өтеу мерзімі бір жылдан асатын банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған салымдар сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша банкте немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымда орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар сомаларын оларды ұйым қайтарған немесе төлемнің мерзімі өткен кезде есептен шығару жазылады.

      2040 02 "Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді шартты салымдар" (актив).

      Мақсаты: екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған шартты салымдар сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша екінші деңгейдегі банкте не банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымда орналастырылған шартты салымдар сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша орналастырылған шартты салымдар сомаларын оларды ұйым қайтарған немесе төлем мерзімі өткен кезде есептен шығару жазылады.

      2040 03 "Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді жинақ салымдар (актив).

      Мақсаты: екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді жинақ салымдар сомасын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді жинақ салымдар сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша орналастырылған ұзақ мерзімді жинақ салымдар сомасын есептен шығару жазылады.

      2040 06 "Металл шоттарда орналастырылған тазартылған бағалы металдар" (актив).

      Мақсаты: ұйымның металл шоттарында орналастырылған тазартылған бағалы металдар құнын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның металл шотында орналастырылған тазартылған бағалы металдар құны жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша ұйымның металл шотында орналастырылған тазартылған бағалы металдардың құнын оларды қайтару кезінде есептен шығару жазылады.

      2040 07 "Басқа да ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар бойынша мерзімі өткен берешек" (актив).

      Мақсаты: басқа да ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар бойынша мерзімі өткен берешек сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша басқа да ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар бойынша мерзімі өткен берешек сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша басқа да ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар бойынша мерзімі өткен берешек сомаларын есептен шығару жазылады.

      2040 08 "Орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар бойынша дисконт" (контрактив).

      Мақсаты: ұзақ мерзімді орналастырылған салымдар бойынша қайтарылатын ақша сомасының салымдар бойынша нақты орналастырылған ақша сомасынан асатын сомаларын есепке алу (дисконт).

      Шоттың кредиті бойынша ұзақ мерзімді орналастырылған салым бойынша қайтарылатын ақша сомасының салым бойынша нақты орналастырылған ақша сомасынан асатын сомасы жазылады (дисконт).

      Шоттың дебеті бойынша ұзақ мерзімді орналастырылған салым бойынша дисконт амортизациясының сомасы № 6110 05 баланстық шотпен байланыстыра отырып жазылады.

      2040 09 "Орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар бойынша сыйлықақы" (актив).

      Мақсаты: ұзақ мерзімді орналастырылған салымдар бойынша нақты орналастырылған ақша сомасының (мәміле бойынша шығындарды есептегенде) салымдар бойынша қайтарылатын ақша сомасынан (сыйлықақы) асатын сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұзақ мерзімді орналастырылған салымдар бойынша нақты орналастырылған ақша сомасының (мәміле бойынша шығындарды ескере отырып) салым бойынша қайтарылатын ақша сомасынан (сыйлықақы) асатын сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша ұзақ мерзімді орналастырылған салымдар бойынша сыйлықақы амортизациясының сомасы № 7310 10 баланстық шотпен байланыстыра отырып жазылады.

      2040 10 "Еншілес ұйымдарға инвестициялар" (актив).

      Мақсаты: еншілес ұйымдарға салынған инвестициялардың сомаларын есепке алу (бір жылдан астам мерзімге).

      Шоттың дебеті бойынша еншілес ұйымға салынған инвестициялар сомасы, сондай-ақ қатысу үлесінің өзгеруі жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша инвестициялар сомасы оларды еншілес ұйым сатып алған немесе олар сатылған кезде есептен шығару жазылады.

      2050 "Қаржылық инвестициялар бойынша мерзімі өткен берешек" (актив).

      Мақсаты: ұйым сатып алған бағалы қағаздар бойынша мерзімі өткен берешек сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйым сатып алған бағалы қағаздар бойынша мерзімі өткен берешек сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша сатып алынған бағалы қағаздар бойынша мерзімі өткен берешек сомаларын оларды эмитент өтеген (қарсы агент төлеген) немесе ұйымның балансынан есептен шығарған кезде есептен шығару жазылады.

      2110 "Сатып алушылардың және тапсырыс берушілердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі" (актив).

      Мақсаты: түсірілген дайын өнім (тауарлар), орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтер үшін төлеуге ұсынылған бастапқы құжаттар бойынша сатып алушылардың және тапсырыс берушілердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша түсірілген дайын өнім (тауарлар), орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтер үшін төлеуге ұсынылған бастапқы құжаттар бойынша сатып алушылардың және тапсырыс берушілердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегінің сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша сатып алушының не тапсырыс берушінің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегінің сомаларын олар осы берешекті өтеген немесе оны ұйымның балансынан есептен шығарған кезде есептен шығару жазылады.

      2120 "Еншілес ұйымдардың ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі" (актив).

      Мақсаты: еншілес ұйымдардың орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызмет бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешегінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша еншілес ұйымның орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтер бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешегінің сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша еншілес ұйымның орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтер бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешегінің сомаларын оны өтеу немесе ұйымның балансынан есептен шығарған кезде есептен шығару жазылады.

      2130 "Қауымдасқан және бірлескен ұйымдардың ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі" (актив).

      Мақсаты: қауымдасқан және бірлескен ұйымдардың орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтер бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешегінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша қауымдасқан және бірлескен ұйымның орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтер бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешегінің сомалары жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша қауымдасқан және бірлескен ұйымның орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтер бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешегінің сомаларын ол өтелген немесе ұйымның балансынан есептен шығарылған кезде есептен шығару жазылады.

      2140 "Филиалдардың және құрылымдық бөлімшелердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі" (актив).

      Мақсаты: филиалдардың және құрылымдық бөлімшелердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша филиалдың немесе және құрылымдық бөлімшенің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегінің сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша филиалдың немесе құрылымдық бөлімшенің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегінің сомаларын олар өтелген немесе ұйымның балансынан шығарылған кезде есептен шығару жазылады.

      2150 "Қызметкерлердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі" (актив).

      Мақсаты: ұйымның өз қызметкерлеріне еңбекке (қызметке) ақы төлеу бойынша төлеген аванстық төлемдері, іссапар және активтерді сатып алу үшін есебіне берілген басқа да шығыстар бойынша қызметкерлердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегінің сомаларын, сондай-ақ қызметкерлердің ұйымға келтірген материалдық залалын (жетіспеу, ұрлау, бүліну және басқа) өтеу бойынша талаптар сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша қызметкердің ұйым алдындағы ұзақ мерзімді дебиторлық берешегінің сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша қызметкердің ұйым алдындағы ұзақ мерзімді дебиторлық берешегінің сомаларын олардың өтелуіне қарай есептен шығару жазылады.

      2170 01 "Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер" (актив).

      Мақсаты: ұйым сатып алған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон) түрінде есептелген кірістердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйым сатып алған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон) түрінде есептелген кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон) түрінде есептелген кірістердің сомаларын кірістерді алу кезінде есептен шығару жазылады.

      2170 03 "Бағалы қағаздар бойынша алдыңғы ұстаушылар есептеген сыйақы" (актив).

      Мақсаты: ұйым сатып алғанға дейін алдыңғы ұстаушылар бағалы қағаздар бойынша есептеген сыйақы сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйым сатып алғанға дейін алдыңғы ұстаушылар бағалы қағаздар бойынша есептеген сыйақы сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша бағалы қағаздар бойынша есептеген сыйақы сомаларын оларды алу кезінде есептен шығару жазылады.

      2170 22 "Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді жинақ салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер (актив).

      Мақсаты: ұйымдардың екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді жинақ салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістерінің сомасын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді жинақ салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша екінші деңгейдегі банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың төлеуі немесе төлем мерзімін кешіктіруі кезінде, орналастырылған ұзақ мерзімді жинақ салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер сомасын есептен шығару жазылады.

      2170 23 "Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған мерзімді салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер" (актив).

      Мақсаты: ұйымдардың екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған мерзімді салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша екінші деңгейдегі банкте және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымда орналастырылған мерзімді салымдар бойынша сыйақы түрінде ұйымдардың есептелген кірістерінің сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша орналастырылған мерзімді салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер сомаларын оларды екінші деңгейдегі банк немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым төлеген немесе төлеу мерзімін өткізген кезде есептен шығару жазылады.

      2170 24 "Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған шартты салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер" (актив).

      Мақсаты: екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған шартты салымдар бойынша сыйақы түрінде ұйымдардың есептелген кірістерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша екінші деңгейдегі банкте және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымда орналастырылған шартты салымдар бойынша сыйақы түрінде ұйымдардың есептелген кірістерінің сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша орналастырылған шартты салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер сомаларын екінші деңгейдегі банк немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым төлеген немесе төлеу мерзімін өткізген кезде есептен шығару жазылады.

      2170 25 "Клиенттерге берілген қарыздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер" (актив).

      Мақсаты: ұйымдардың клиенттерге берілген қарыздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша клиентке берілген қарыздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша берілген қарыздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістердің сомаларын клиент оларды төлеген немесе төлеу мерзімін өткізген кезде есептен шығару жазылады.

      2170 26 "Клиенттерге берілген қаржылық жалдау бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер" (актив).

      Мақсаты: ұйымдардың клиенттерге берілген қаржылық жалдау бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша клиентке берілген қаржылық жалдау бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша қаржылық жалдау бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістердің сомаларын клиент оларды төлеген немесе төлеу мерзімін өткізген кезде есептен шығару жазылады.

      2170 28 "Сыйақы түрінде есептелген басқа да кірістер" (актив).

      Мақсаты: сыйақы түрінде ұйымның басқа да есептелген кірістерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша сыйақы түріндегі басқа да есептелген кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша есептелген басқа да кірістердің сомаларын клиент оларды төлеген немесе төлеу мерзімін өткізген кезде есептен шығару жазылады.

      2170 29 "Сыйақы түріндегі мерзімі өткен кірістер" (актив).

      Мақсаты: сыйақы түріндегі ұйымның мерзімі өткен кірістерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша № 1270 23 – 1270 28 аралығындағы баланстық шоттар бойынша сыйақы түріндегі мерзімі өткен кірістің сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша сыйақы түріндегі мерзімі өткен кірістер сомаларын оларды клиент төлеген немесе ұйымның балансынан есептен шығарған кезде есептен шығару жазылады.

      2180 "Басқа да ұзақ мерзімді дебиторлық берешек" (актив).

      Мақсаты: № 2110 – 2170 аралығындағы баланстық шоттар топтарында есептелмеген басқа да ұзақ мерзімді дебиторлық берешек сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша басқа да ұзақ мерзімді дебиторлық берешек сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша басқа да ұзақ мерзімді дебиторлық берешек сомаларын оларды клиент төлеген немесе ұйымның балансынан есептен шығарған кезде есептен шығару жазылады.

      2180 01 "Фьючерс мәмілесі бойынша талаптар" (актив).

      Мақсаты: фьючерс мәмілесін жасау нәтижесінде туындаған ұзақ мерзімді талаптардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша фьючерс мәмілесін жасау нәтижесінде туындаған талаптардың сомалары, сондай-ақ оң қайта бағалау сомалары жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша туындаған талаптардың сомаларын оларды қарсы әріптес төлеген немесе фьючерс мәмілесінің күші жойылған кезде, сондай-ақ теріс қайта бағалау сомаларын есептен шығару жазылады.

      2180 02 "Форвард мәмілесі бойынша талаптар" (актив).

      Мақсаты: форвард мәмілесін жасау нәтижесінде туындаған ұзақ мерзімді талаптардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша форвард мәмілесін жасау нәтижесінде туындаған талаптардың сомалары, сондай-ақ оң қайта бағалау сомалары жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша туындаған талаптардың сомаларын оларды қарсы әріптес төлеген немесе форвард мәмілесінің күші жойылған кезде, сондай-ақ теріс қайта бағалау сомаларын есептен шығару жазылады.

      2180 03 "Опцион мәмілесі бойынша талаптар" (актив).

      Мақсаты: опцион мәмілесін жасау нәтижесінде туындаған ұзақ мерзімді талаптардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша опцион мәмілесін жасау нәтижесінде туындаған талаптардың сомалары, сондай-ақ оң қайта бағалау сомалары жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша туындаған талаптардың сомаларын оларды қарсы әріптес төлеген немесе опцион мәмілесінің күші жойылған кезде, сондай-ақ теріс қайта бағадау сомаларын есептен шығару жазылады.

      2180 04 "Своп мәмілесі бойынша талаптар" (актив).

      Мақсаты: своп мәмілесін жасау нәтижесінде туындаған ұзақ мерзімді талаптардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша своп мәмілесін жасау нәтижесінде туындаған талаптардың сомалары, сондай-ақ оң қайта бағалау сомалары жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша туындаған талаптардың сомалары оларды қарсы әріптес төлеген немесе своп мәмілесінің күші жойылған кезде, сондай-ақ теріс қайта бағалау сомалары есептен шығарылады.

      2180 05 "Басқа да туынды қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша талаптар" (актив).

      Мақсаты: басқа да туынды қаржы құралдарымен мәмілелер жасау нәтижесінде туындаған ұзақ мерзімді талаптардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша басқа да туынды қаржы құралдарымен мәмілелер жасау нәтижесінде туындаған талаптардың сомалары, сондай-ақ оң қайта бағалау сомалары жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша туындаған талаптардың сомаларын оларды қарсы әріптес төлеген немесе басқа да туынды қаржы құралдарымен мәмілелердің күші жойылған кезде, сондай-ақ теріс қайта бағалау сомаларын есептен шығару жазылады.

      2210 "Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар" (актив).

      Мақсаты: үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын қауымдасқан және бірлескен ұйымдарға инвестициялар құнын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын қауымдасқан не бірлескен ұйымға инвестициялардың сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын қауымдасқан не тәуелді ұйымға инвестициялардың сомаларын есептен шығару жазылады.

      2310 "Жылжымайтын мүлікке инвестициялар" (актив).

      Мақсаты: жалдау төлемдерін және (немесе) капитал құнының өсімін алу мақсатында иелікте тұрған (қаржылық жалдау шарты бойынша меншік иесінде немесе жалға алушыда) жылжымайтын мүлікке инвестициялар құнын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша жалдау төлемдерін және (немесе) капитал құнының өсімін алу мақсатында иелікте тұрған (қаржылық жалдау шарты бойынша меншік иесінде немесе жалға алушыда) жылжымайтын мүлікке инвестициялар сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша жылжымайтын мүлікке инвестициялар ретіндегі актив жіктеуішінің өзгеруіне байланысты жылжымайтын мүлікке инвестициялар сомаларын оларды өткізген немесе басқа да шығынға жазылған кезінде есептен шығару жазылады.

      2320 "Жылжымайтын мүлікке инвестициялардың амортизациясы" (контрактив).

      Мақсаты: жылжымайтын мүлікке инвестициялар бойынша есептелген амортизация сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша жылжымайтын мүлікке инвестициялар бойынша есептелген амортизация сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша жылжымайтын мүлікке инвестициялар ретіндегі актив жіктеуішінің өзгеруіне байланысты жылжымайтын мүлікке инвестициялар бойынша есептелген амортизация сомаларын оларды өткізген немесе басқа да шығынға жазылған кезде есептен шығару жазылады.

      2330 "Жылжымайтын мүлікке инвестициялардың құнсыздануынан болған зиян" (контрактив).

      Мақсаты: егер ұйым инвестициялық жылжымайтын мүліктің барлық объектілері активтердің құнсыздануынан болған жинақталған амортизацияны және жинақталған зиянды шегере отырып нақты шығындар бойынша өлшенетін, жылжымайтын мүлікке инвестицияларды бастапқы танудан кейін нақты шығындар бойынша есепке алу моделін таңдап алған жағдайда, құнсызданудан болған зиянның сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша жылжымайтын мүлікке инвестициялардың құнсыздануынан болған зияндың сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша жылжымайтын мүлікке инвестициялардың құнсыздануынан болған зияндың сомаларын құрылған резервтер (провизиялар) есебінен жылжымайтын мүлікке инвестицияларды есептен шығару не жылжымайтын мүлікке инвестициялардың құнсыздануынан болған зиянның азаюы кезінде есептен шығару жазылады.

      2410 "Негізгі құрал-жабдықтар" (актив).

      Мақсаты: негізгі құрал-жабдықтарға меншік құқығын сатып алу немесе өтеусіз алу құнын, сондай-ақ негізгі құрал-жабдықтарға капиталдық шығындар сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша негізгі құрал-жабдықтарға меншік құқығын сатып алу немесе өтеусіз алу құны, сондай-ақ негізгі құрал-жабдықтарға капиталдық шығындар сомалары жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша негізгі құрал-жабдықтарға меншік құқығын сатып алу немесе өтеусіз алу құнын, сондай-ақ негізгі құрал-жабдықтарға капиталдық шығындар сомаларын оларды өткізу бойынша немесе басқа да шығынға жазу бойынша есептен шығару жазылады.

      2420 "Негізгі құрал-жабдықтар амортизациясы" (контрактив).

      Мақсаты: негізгі құрал-жабдықтар бойынша есептелген амортизация сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша негізгі құрал-жабдықтар бойынша есептелген амортизация сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша негізгі құрал-жабдықтар бойынша есептелген амортизация сомаларын оны өткізу немесе өзге шығынға жазу кезінде есептен шығару жазылады.

      2430 "Негізгі құрал-жабдықтардың құнсыздануынан болған зиян" (контрактив).

      Мақсаты: негізгі құрал-жабдықтардың құнсыздануынан болған зиянның сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша негізгі құрал-жабдықтардың құнсыздануынан болған зиянның сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша негізгі құрал-жабдықтардың құнсыздануынан болған зиянның сомаларын есептен шығару жазылады.

      2440 "Пайдалану құқығы нысанындағы активтер" (актив).

      Мақсаты: жалға алынған негізгі қаражат бойынша пайдалану құқығы нысанындағы активтер құнын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша жалға алынған негізгі қаражат бойынша пайдалану құқығы нысанындағы активтер құны, жалдау бойынша міндеттемелер қайта бағаланған жағдайда актив құнын түзету сомасы, жалдау шартының талаптары өзгерген кезде құнды түзету сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша қолданыстағы жалдау мерзімі өткен кезде, құнсыздану кезінде, жалдау бойынша міндеттемелер қайта бағаланған жағдайда құнды түзету кезінде, жалдау шартының талаптарының өзгеруіне байланысты құнды түзету кезінде жалға алынған негізгі қаражат бойынша пайдалану құқығы нысанындағы активтер құнын есептен шығару жазылады.

      2450 "Пайдалану құқығы нысанындағы активтер бойынша есептелген амортизация" (контрактив).

      Мақсаты: жалға алынған негізгі қаражат бойынша пайдалану құқығы нысанындағы активтер бойынша есептелген амортизация сомасын есепке алу (контрактив).

      Шоттың кредиті бойынша жалға алынған негізгі қаражат бойынша пайдалану құқығы нысанындағы активтер бойынша есептелген амортизация сомалары жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша жалға алынған негізгі қаражат бойынша пайдалану құқығы нысанындағы активтер бойынша есептелген амортизация сомаларын есептен шығару жазылады.

      2460 "Пайдалану құқығы нысанындағы активтер бойынша капиталдық шығындар (актив).

      Мақсаты: жалға алынған негізгі қаражат бойынша пайдалану құқығы нысанындағы активтер бойынша капиталдық шығындар құнын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша жалға алынған негізгі қаражат бойынша пайдалану құқығы нысанындағы активтер бойынша капиталдық шығындар құны жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша жалға алынған негізгі қаражат бойынша пайдалану құқығы нысанындағы активтер бойынша жүргізілген капиталдық шығындар құнын есептен шығару жазылады.

      2470 "Пайдалану құқығы нысанындағы активтер бойынша капиталдық шығындар бойынша есептелген амортизация (контрактив).

      Мақсаты: жалға алынған негізгі қаражат бойынша келтірілген капиталдық шығындар бойынша есептелген амортизация сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша жалға алынған негізгі қаражат бойынша келтірілген капиталдық шығындар бойынша есептелген амортизация сомалары жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша жалға алынған негізгі қаражат бойынша келтірілген капиталдық шығындар бойынша есептелген амортизация сомаларын есептен шығару жазылады.

      2610 "Барлау және бағалау активтері" (контрактив).

      Мақсаты: минералдық ресурстарды барлау мен бағалау алдындағы қызмет барысында келтірілген шығыстарды, сондай-ақ минералдық ресурстарды өндіру техникалық іске асатындығы және коммерциялық орындылығы айқын болғаннан кейінгі шығыстарды қоспағанда, минералдық ресурстарды барлау мен бағалау шығыстарының сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша минералдық ресурстарды барлауға және бағалауға жұмсалатын шығыстардың сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша минералдық ресурстарды барлауға және бағалауға жұмсалатын шығыстардың сомаларын есептен шығару жазылады.

      2620 "Барлау және бағалау активтерінің амортизациясы" (контрактив).

      Мақсаты: барлау және бағалау активтері бойынша есептелген амортизация сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша барлау және бағалау активтері бойынша есептелген амортизация сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша барлау және бағалау активтері бойынша есептелген амортизация сомаларын есептен шығару жазылады.

      2630 "Барлау және бағалау активтерінің құнсыздануынан болған зиян" (контрактив).

      Мақсаты: барлау және бағалау активтерінің құнсыздануынан болған зиян сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша барлау және бағалау активтерінің құнсыздануынан болған зиян сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша барлау және бағалау активтерінің құнсыздануынан болған зиян сомаларын есептен шығару жазылады.

      2710 "Гудвилл" (актив).

      Мақсаты: ұйымның сатып алу құнының (жалпы мүліктік кешен ретінде) сатып алу күніне белгіленген оның барлық активтерінің әділ құнынан асатын сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша гудвилл құны жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша гудвилл құнын ол құнсызданған және өзге де жағдайларда есептен шығару жазылады.

      2720 "Гудвилдің құнсыздануы" (контрактив).

      Мақсаты: құнсызданудан болуы мүмкін зиянды есептеу үшін тұрақты жүргізілетін сынақ қорытындылары бойынша гудвилдің құнсыздануын көрсету жөніндегі операцияларды есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша гудвилден болған зиянның сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша гудвилдің құнсыздануынан болған зиян сомаларын есептен шығару жазылады.

      2730 "Басқа да материалдық емес активтер" (актив).

      Мақсаты: басқа да материалдық емес активтер құнын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша басқа да материалдық емес активтер құны жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша басқа да материалдық емес активтердің құнын олар ұйымның балансынан шығынға жазылған кезде есептен шығару жазылады.

      2740 "Басқа да материалдық емес активтердің амортизациясы" (контрактив).

      Мақсаты: басқа да материалдық емес активтер бойынша есептелген амортизация сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша басқа да материалдық емес активтер бойынша есептелген амортизация сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша басқа да материалдық емес активтер бойынша жинақталған амортизация сомаларын олар ұйымның балансынан шығынға жазылған кезде есептен шығару жазылады.

      2750 "Басқа да материалдық емес активтердің құнсыздануынан болған зиян" (контрактив).

      Мақсаты: басқа да материалдық емес активтердің құнсыздануынан болған зиян сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша басқа да материалдық емес активтердің құнсыздануынан болған зиян сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша басқа да материалдық емес активтердің құнсыздануынан болған зиян сомаларын есептен шығару жазылады.

      2810 "Корпоративтік табыс салығы бойынша кейінге қалдырылған салық активтері" (актив).

      Мақсаты: бухгалтерлік және салықтық есепке алу арасындағы айырмашылықтар нәтижесінде туындайтын уақытша айырма сомасы бойынша айқындалған кейінге қалдырылған корпоративтік табыс салығының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша кейінге қалдырылған корпоративтік табыс салығының сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша кейінге қалдырылған корпоративтік табыс салығының сомаларын № 7710 шотпен байланыстыра отырып түзету кезінде есептен шығару жазылады.

      2910 "Берілген ұзақ мерзімді аванстар" (актив).

      Мақсаты: ұйым активтерді жеткізуге, сондай-ақ есепті кезең ішінде ішінара дайын болуына қарай тапсырыс берушіден қабылданған өнімнің, көрсетілген қызметтердің ақысын төлеу үшін берген ұзақ мерзімді аванстардың және берілген басқа ұзақ мерзімді аванстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйым активтерді жеткізуге, сондай-ақ есепті кезең ішінде ішінара дайын болуына қарай тапсырыс берушіден қабылданған өнімнің, көрсетілген қызметтердің ақысын төлеу үшін берген ұзақ мерзімді аванстардың және басқа берілген ұзақ мерзімді аванстардың сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша активтерді және көрсетілетін қызметтерді алу кезінде берілген аванстардың сомаларын есептен шығару жазылады.

      2920 "Болашақ кезеңдердің шығыстары" (актив).

      Мақсаты: болашақ кезеңдер шығыстарының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша болашақ кезеңдер шығыстарының сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша болашақ кезеңдер шығыстарының сомаларын есептеу әдісі бойынша нақты шығыстарға есептен шығару жазылады.

      2930 "Аяқталмаған құрылыс" (актив).

      Мақсаты:

      1) үйлерді және ғимараттарды салу, жабдықтарды монтаждау бойынша және күрделі құрылысқа сметаларда, сметалық-қаржылық есептерде көзделген басқа да шығыстар (құрылысты (мердігерлік немесе шаруашылық) жүзеге асыру тәсіліне қарамастан), сондай-ақ құрылыс кезеңіне берілген қарыздар бойынша сыйақыларды төлеу бойынша;

      2) құрылысқа және негізгі құрал-жабдықтар объектілерінің бастапқы құнына кіретін және кірмейтін негізгі құрал-жабдықтарды сатып алуға байланысты;

      3) монтаждауды талап ететін және күрделі салымдардың салынып жатқан (қайта құрылып жатқан) объектілеріне орнатуға арналған технологиялық, энергетикалық және өндірістік жабдықты (шеберханаларға, тәжірибелік қондырғылар мен зертханаларға арналған жабдықтарды қоса алғанда) сатып алу бойынша;

      4) негізгі табынға ауыстырылатын өнімді және жұмыс малының түлегін өсіру бойынша шығындардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша аяқталмаған күрделі құрылысқа жұмсалған шығындар сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша күрделі құрылыс бойынша келтірілген шығындар сомаларын оларды негізгі құрал-жабдықтың құнына, шығыстарға немесе өзге де шығынға жатқызу кезінде есептен шығару жазылады.

      2940 "Басқа да ұзақ мерзімді активтер" (актив).

      Мақсаты: № 2910, 2920 және 2930 топтардың баланс шоттарында есепке алынбаған басқа да ұзақ мерзімді активтер құнын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша басқа да ұзақ мерзімді активтердің құны жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша басқа да ұзақ мерзімді активтердің құнын есептен шығару жазылады.

      2940 21 "Қаржылық жалдау" (актив).

      Мақсаты: клиенттерге берілген қаржылық жалдау бойынша негізгі борыш сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша клиентке берілген қаржылық жалдау бойынша негізгі борыш сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша берілген қаржылық жалдау бойынша негізгі борыш сомаларын оларды клиент өтеген немесе мерзімін өткізген кезде есептен шығару жазылады.

      2940 22 "Клиенттердің қаржылық жалдау бойынша мерзімі өткен берешегі" (актив).

      Мақсаты: клиенттерге берілген қаржылық жалдау бойынша клиенттердің мерзімі өткен берешегінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша клиентке берілген қаржылық жалдау бойынша мерзімі өткен берешегінің сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша берілген қаржылық жалдау бойынша мерзімі өткен берешек сомаларын оны клиент өтеген немесе ұйымның балансынан есептен шығарған кезде есептен шығару жазылады.

      3010 "Қысқа мерзімді банктік қарыздар" (пассив).

      Мақсаты: ұйым алған өтеу мерзімі бір жылға дейінгі банктік қарыздарының сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша ұйым алған қысқа мерзімді банктік қарыздарының сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша алынған қысқа мерзімді банктік қарыздарының сомаларын оларды ұйым өтеген кезде есептен шығару жазылады.

      3020 "Екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынған қысқа мерзімді қарыздар" (пассив).

      Мақсаты: екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынған өтеу мерзімі бір жылға дейінгі қарыздардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынған қысқа мерзімді қарыздар сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша алынған қысқа мерзімді қарыздардың сомаларын оларды ұйым өтеген кезде есептен шығару жазылады.

      3030 "Қатысушылардың дивидендтері және кірістері бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек" (пассив).

      Мақсаты: ұйым есептеген және акционерлерге төленуге жататын акциялар бойынша дивиденттер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешектің, сондай-ақ акционерлік қоғамдардан басқа, жарғылық капиталда үлесі бар ұйымға қатысушылар кірістерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша ұйым есептеген және акционерлерге төленуге жататын акциялар бойынша дивиденттер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешектің, сондай-ақ ұйым есептеген және акционерлік қоғамдардан басқа жарғылық капиталда үлесі бар ұйым қатысушыларына төленуге жататын кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша акциялар бойынша дивиденттер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешектің сомаларын оларды акционерлерге төлеген кезде, сондай-ақ есептелген кірістер сомаларын оларды қатысушыға төлеген кезде есептен шығару жазылады.

      3040 "Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелердің ағымдағы бөлігі" (пассив).

      Мақсаты: ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелердің ағымдағы бөлігінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелердің ағымдағы бөлігінің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелердің ағымдағы бөлігінің сомаларын есептен шығару жазылады.

      3050 01 "Қазақстан Республикасының Үкіметінен алынған қысқа мерзімді қарыздар" (пассив).

      Мақсаты: Қазақстан Республикасы Үкіметінен алынған өтеу мерзімі бір жылдан кем қысқа мерзімді қарыздардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінен алынған қысқа мерзімді қарыздар сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша алынған қысқа мерзімді қарыздардың сомаларын оларды өтеу кезінде есептен шығару жазылады.

      3050 02 "Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан алынған қысқа мерзімді қарыздар" (пассив).

      Мақсаты: Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан алынған өтеу мерзімі бір жылға дейінгі қысқа мерзімді қарыздардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан алынған қысқа мерзімді қарыздардың сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша алынған қысқа мерзімді қарыздардың сомаларын оларды өтеу кезінде есептен шығару жазылады.

      3050 03 "Бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары" (пассив).

      Мақсаты: қарсы әріптестен келісілген бағамен бағалы қағаздарды болашақта сатып алу міндеттімен операция ашылған күні кепілге берілген ұйымның бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша операция ашылған күні ұйымның бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелерінің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның операцияны жабу немесе күшін жою кезінде ұйымның "РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелерінің сомаларын есептен шығару жазылады.

      3050 05 "Алынған қысқа мерзімді қарыздар бойынша сыйлықақы" (пассив).

      Мақсаты: нақты алынған қысқа мерзімді қарыз сомасының (мәміле бойынша шығындарды ескере отырып) өтелетін қарыз сомасынан (сыйлықақы) асатын сомаларын, тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісі қолданыла отырып, пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша нақты алынған қысқа мерзімді қарыз сомасының (мәміле бойынша шығындарды ескере отырып) өтелетін қарыз сомасынан (сыйлықақы) асатын сомаларын, тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісі қолданыла отырып, пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомалары жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша алынған қысқа мерзімді қарыз бойынша сыйлықақы амортизациясының сомасы және (немесе) есептен шығару жазылады.

      3050 06 "Алынған қысқа мерзімді қарыздар бойынша дисконт" (контрпассив).

      Алынған қысқа мерзімді қарыздар бойынша дисконт" (контрпассив).

      Мақсаты: өтелетін қарыз сомасының нақты алынған қысқа мерзімді қарыз сомасынан (мәміле бойынша шығындарды ескере отырып) (дисконт) асатын сомаларын, тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісі қолданыла отырып, пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомаларын, нарықтық емес мөлшерлеме бойынша қысқа мерзімді қарыз алуға байланысты түзету сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша өтелетін қарыз сомасының нақты алынған қысқа мерзімді қарыз сомасынан (мәміле бойынша шығындарды ескере отырып) (дисконт) асатын сомасы, тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісі қолданыла отырып, пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомасы, нарықтық емес мөлшерлеме бойынша қысқа мерзімді қарыз алуға байланысты түзету сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша алынған қысқа мерзімді қарыз бойынша дисконт амортизациясының сомасы және (немесе) оны есептен шығару жазылады.

      3110 01 "Төленуге тиіс корпоративтік табыс салығы" (пассив).

      Мақсаты: бюджетке төленуге тиіс корпоративтік табыс салығы сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша бюджетке төленуге тиіс корпоративтік табыс салығының сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша есептелген корпоративтік табыс салығының сомаларын оны ұйымның бюджетке аударуы және (немесе) есепті кезеңнің соңында реттеу кезінде есептен шығару жазылады.

      3120 "Жеке табыс салығы" (пассив).

      Мақсаты: бюджетке төленуге тиісті жеке табыс салығының сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша бюджетке төленуге тиісті жеке табыс салығының сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша жеке табыс салығының сомаларын оны бюджетке аудару кезінде есептен шығару жазылады.

      3130 "Қосылған құн салығы" (пассив).

      Мақсаты: бюджетке төленуге тиісті қосылған құн салығының сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша бюджетке төленуге тиісті қосылған құн салығының сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша есептелген қосылған құн салығының сомаларын оны ұйым бюджетке аударған және (немесе) есепті кезеңнің соңында реттеген кезде есептен шығару жазылады.

      3140 "Акциздер" (пассив).

      Мақсаты: бюджетке төленуге тиісті акциздер сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша бюджетке төленуге тиісті акциздер сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша есептелген акциздер сомаларын оларды ұйым бюджетке аударған және (немесе) есепті кезеңнің соңында реттеген кезде есептен шығару жазылады.

      3150 "Әлеуметтік салық" (пассив).

      Мақсаты: бюджетке төленуге тиісті әлеуметтік салық сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша бюджетке төленуге тиісті әлеуметтік салық сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша есептелген әлеуметтік салық сомаларын оны ұйым бюджетке аударған және (немесе) есепті кезеңнің соңында реттеген кезде есептен шығару жазылады.

      3160 "Жер салығы" (пассив).

      Мақсаты: бюджетке төленуге тиісті жер салығы сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша бюджетке төленуге тиісті жер салығы сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша есептелген жер салығы сомаларын оны ұйым бюджетке аударған және (немесе) есепті кезеңнің соңында реттеген кезде есептен шығару жазылады.

      3170 "Көлік құралы салығы" (пассив).

      Мақсаты: бюджетке төленуге тиісті көлік құралы салығының сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша бюджетке төленуге тиісті көлік құралы салығының сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша көлік құралдарына есептелген салық сомаларын оны ұйым бюджетке аударған және (немесе) есепті кезеңнің соңында реттеген кезінде есептен шығару жазылады.

      3180 "Мүлік салығы" (пассив).

      Мақсаты: бюджетке төленуге тиісті мүлікке салық сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша бюджетке төленуге тиісті мүлікке салық сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша мүлікке есептелген салық сомаларын оны ұйым бюджетке аударған және (немесе) есепті кезеңнің соңында реттеген кезде есептен шығару жазылады.

      3190 "Басқа да салықтар" (пассив).

      Мақсаты: бюджетке төленуге тиісті басқа да салықтар сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша бюджетке төленуге тиісті басқа да салықтар сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша есептелген басқа да салықтар сомаларын оларды ұйым бюджетке аударған және (немесе) есепті кезеңнің соңында реттеген кезде есептен шығару жазылады.

      3210 "Әлеуметтік сақтандыру бойынша міндеттемелер" (пассив).

      Мақсаты: Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына төленуге тиісті әлеуметтік сақтандыру бойынша міндеттемелердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына төленуге тиісті әлеуметтік сақтандыру бойынша міндеттемелердің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша әлеуметтік сақтандыру бойынша есептелген міндеттемелер сомаларын оларды Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына аударған кезде және (немесе) есепті кезеңнің соңында реттеген кезде есептен шығару жазылады.

      3220 "Зейнетақы аударымдары бойынша міндеттемелер" (пассив).

      Мақсаты: "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамына аударылуға тиісті зейнетақы аударымдары бойынша міндеттемелерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамына аударылуға тиісті зейнетақы аударымдары бойынша міндеттемелердің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша әлеуметтік сақтандыру бойынша есептелген міндеттемелер сомаларын оларды "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамына аударған кезде және (немесе) есепті кезеңнің соңында реттеген кезде есептен шығару жазылады.

      3230 "Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа міндетті төлемдер бойынша басқа да міндеттемелер" (пассив).

      Мақсаты: Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа міндетті төлемдер бойынша міндеттемелер сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа міндетті төлемдер бойынша міндеттемелер сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа міндетті төлемдер бойынша есептелген міндеттемелер сомаларын олар бюджетке аударылған және (немесе) есепті кезеңнің соңында реттелген кезде есептен шығару жазылады.

      3240 "Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа ерікті төлемдер бойынша басқа да міндеттемелер" (пассив).

      Мақсаты: басқа ерікті төлемдер бойынша міндеттемелер сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша басқа ерікті төлемдер бойынша міндеттемелер сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша басқа ерікті төлемдер бойынша есептелген міндеттемелерді есептен шығару жазылады.

      3310 "Жеткізушілерге және мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек" (пассив).

      Мақсаты: ұсынылған шотты төлеу уақытына қарамастан тауар-материалдық қорларды жеткізу немесе өңдеу бойынша шығыстарды қоса алғанда, жеткізушілерге және мердігерлерге алынған тауар-материалдық қорлардың және негізгі құрал-жабдықтардың, қабылданған жұмыстар мен алынған қызмет көрсетулердің құнын төлеу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша тауар-материалдық қорларды жеткізу немесе өңдеу бойынша шығыстарды қоса алғанда, жеткізушілерге және мердігерлерге алынған тауар-материалдық қорлардың және негізгі құрал-жабдықтардың, қабылданған жұмыстар мен алынған қызмет көрсетулердің құнын төлеу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша тауар-материалдық қорларды жеткізу немесе өңдеу бойынша шығыстарды қоса алғанда, жеткізушілерге және мердігерлерге алынған тауар-материалдық қорлардың және негізгі құрал-жабдықтардың, қабылданған жұмыстар мен алынған қызмет көрсетулердің құнын төлеу кезінде қысқа мерзімді кредиторлық берешектің сомаларын есептен шығару жазылады.

      3320 "Еншілес ұйымдарға қысқа мерзімді кредиторлық берешек" (пассив).

      Мақсаты: сатып алынған активтер және көрсетілген қызметтер үшін еншілес ұйымдарға бір жылға дейінгі мерзіммен қысқа мерзімді кредиторлық берешек сомаларын есепке алу және еншілес ұйымдарға басқа да қысқа мерзімді кредиторлық берешек.

      Шоттың кредиті бойынша сатып алынған активтер және көрсетілген қызметтер үшін еншілес ұйымдардың бір жылға дейінгі мерзіммен қысқа мерзімді кредиторлық берешек сомасы және еншілес ұйымның басқа да қысқа мерзімді кредиторлық берешегі жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша сатып алынған активтер және көрсетілген қызметтер үшін еншілес ұйымдарға бір жылға дейінгі мерзіммен қысқа мерзімді кредиторлық берешек сомаларын есептен шығару және еншілес ұйымның басқа да қысқа мерзімді кредиторлық берешегі жазылады.

      3330 "Қауымдасқан және бірлескен ұйымдарға қысқа мерзімді кредиторлық берешек" (пассив).

      Мақсаты: сатып алынған активтер және көрсетілген қызметтер үшін қауымдасқан және бірлескен ұйымдарға бір жылға дейінгі мерзіммен қысқа мерзімді кредиторлық берешек сомаларын есепке алу және қауымдасқан және бірлескен ұйымдарға басқа да қысқа мерзімді кредиторлық берешек.

      Шоттың кредиті бойынша сатып алынған активтер және көрсетілген қызметтер үшін қауымдасқан және бірлескен ұйымның бір жылға дейінгі мерзіммен қысқа мерзімді кредиторлық берешек сомасы және қауымдасқан және бірлескен ұйымның басқа да қысқа мерзімді кредиторлық берешегі жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша сатып алынған активтер және көрсетілген қызметтер үшін қауымдасқан және бірлескен ұйымның бір жылға дейінгі мерзіммен қысқа мерзімді кредиторлық берешек сомаларын есептен шығару және қауымдасқан және бірлескен ұйымның басқа да қысқа мерзімді кредиторлық берешегі жазылады.

      3340 "Филиалдарға және құрылымдық бөлімшелерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек" (пассив).

      Мақсаты: филиалдарға және құрылымдық бөлімшелерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша филиалдарға немесе құрылымдық бөлімшелерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша филиалдарға немесе құрылымдық бөлімшелерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек сомаларын есептен шығару жазылады.

      3350 "Еңбекақы төлеу бойынша қысқа мерзімді берешек" (пассив).

      Мақсаты: қызметкерлерге есептелген жалақы (материалдық көмек, көтермелеу және басқа осындай төлемдер) сомаларын, сондай-ақ қызметкерлердің жалақысынан ұстап қалуға жататын сомаларды есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша ұйымның қызметкеріне есептелген жалақы сомасы, сондай-ақ қызметкерлердің жалақысынан ұстап қалуға жататын сомалар жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша есептелген жалақы сомаларын оны ұйымның қызметкеріне төлеу кезінде, сондай-ақ қызметкерлердің жалақысынан ұстап қалуға жататын сомаларды есептен шығару жазылады.

      3360 "Жалдау бойынша қысқа мерзімді берешек" (пассив).

      Мақсаты: жалдау бойынша қысқа мерзімді берешек бойынша міндеттемелер сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша жалдау бойынша қысқа мерзімді берешек бойынша міндеттемелер сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша жалдау бойынша қысқа мерзімді берешек бойынша міндеттемелер сомаларын есептен шығару жазылады.

      3370 "Ұзақ мерзімді кредиторлық берешектің ағымдағы бөлігі" (пассив).

      Мақсаты: ұзақ мерзімді кредиторлық берешектің ағымдағы бөлігін төлеуге байланысты міндеттемелер сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша ұзақ мерзімді кредиторлық берешектің ағымдағы бөлігін төлеуге байланысты міндеттемелер сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша ұзақ мерзімді кредиторлық берешектің ағымдағы бөлігін төлеуге байланысты міндеттемелер сомаларын оларды төлеген немесе баланстан есептен шығарған кезде есептен шығару жазылады.

      3380 01 "Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген шығыстар" (пассив).

      Мақсаты: ұйым айналысқа шығарған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген шығыстар сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша ұйым айналысқа шығарған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген шығыстар сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша айналысқа шығарған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген шығыстар сомаларын оларды ұйым төлеген кезде есептен шығару жазылады.

      3380 02 "Бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары бойынша сыйақы түрінде есептелген шығыстар" (пассив).

      Мақсаты: болашақта контрәріптестен келісілген баға бойынша сатып алу міндеттемесімен операцияны ашу күніне кепілге берілген бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары бойынша сыйақы түрінде есептелген шығыстар сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары бойынша сыйақы түрінде есептелген шығыстар сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары бойынша сыйақы түрінде есептелген шығыстар сомаларын оларды төлеу немесе операцияны жою кезінде есептен шығару жазылады.

      3380 24 Жалдау жөніндегі міндеттемелер бойынша есептелген пайыздық шығыстар (пассив).

      Мақсаты: жалдау жөніндегі міндеттемелер бойынша пайыздық шығыстар сомасын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша жалдау жөніндегі міндеттемелер бойынша есептелген пайыздық шығыстар сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша міндеттемелер бойынша есептелген пайыздық шығыстар сомасын есептен шығару жазылады.

      3380 25 "Алынған қарыздар бойынша сыйақы түрінде есептелген шығыстар" (пассив).

      Мақсаты: ұйым алған қарыздар бойынша сыйақы түрінде есептелген шығыстар сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша ұйым алған қарыздар бойынша сыйақы түрінде есептелген шығыстар сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша алынған қарыз бойынша сыйақы түрінде есептелген шығыстар сомаларын оны өтеу кезінде есептен шығару жазылады.

      3380 26 "Алынған қаржылық жалдау бойынша сыйақы түрінде есептелген шығыстар" (пассив).

      Мақсаты: ұйымның екінші деңгейдегі банктерден және басқа заңды тұлғалардан алған қаржылық жалдау бойынша сыйақы түрінде есептелген шығыстар сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша ұйымның екінші деңгейдегі банктен немесе басқа заңды тұлғадан алған қаржылық жалдау бойынша сыйақы түрінде есептелген шығыстар сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша алынған қаржылық жалдау бойынша сыйақы түрінде есептелген сомаларды оларды ұйым өтеген кезде есептен шығару жазылады.

      3380 27 "Сыйақы түрінде есептелген басқа да шығыстар" (пассив).

      Мақсаты: сыйақы түрінде ұйым есептеген басқа да шығыстар сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша сыйақы түрінде ұйым есептеген басқа да шығыстар сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша сыйақы түрінде басқа да есептелген шығыстар сомаларын оларды ұйым төлеген кезде есептен шығару жазылады.

      3380 82 "Брокерлік және дилерлік қызмет бойынша қызмет көрсету үшін есептелген комиссиялық шығыстар" (пассив).

      Мақсаты: ұйым алған брокерлік және дилерлік қызмет бойынша қызмет көрсету үшін есептелген комиссиялық шығыстар сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша ұйым алған брокерлік және дилерлік қызмет бойынша қызмет көрсету үшін есептелген комиссиялық шығыстар сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша брокерлік және дилерлік қызмет бойынша қызмет көрсету үшін есептелген комиссиялық шығыстар сомаларын оларды ұйым төлеген немесе төлеу мерзімін өткізген кезде есептен шығару жазылады.

      3380 83 "Кастодиандық қызмет көрсету бойынша қызмет көрсету үшін есептелген комиссиялық шығыстар" (пассив).

      Мақсаты: ұйымның кастодиандық қызмет көрсету бойынша алған қызмет көрсетуі үшін есептелген комиссиялық шығыстар сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша ұйымның кастодиандық қызмет көрсету бойынша алған қызмет көрсетуі үшін есептелген комиссиялық шығыстар сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кастодиандық қызмет көрсету бойынша алған қызмет көрсету бойынша есептелген комиссиялық шығыстар сомаларын оларды ұйым төлеген немесе төлеу мерзімін өткізген кезде есептен шығару жазылады.

      3380 84 "Бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларының есептелген комиссиялық шығыстары" (пассив).

      Мақсаты: ұйым алған бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларының қызметі үшін есептелген комиссиялық шығыстар сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша ұйым алған бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларының қызметі үшін есептелген комиссиялық шығыстарының сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша есептелген комиссиялық шығыстардың сомаларын оларды ұйым төлеген немесе төлеу мерзімін өткізген кезде есептен шығару жазылады.

      3390 01 "Фьючерс мәмілесі бойынша міндеттемелер" (пассив).

      Мақсаты: фьючерс мәмілесі бойынша міндеттемелер сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша фьючерс мәмілелерін жасау нәтижесінде туындаған міндеттемелер сомалары, сондай-ақ теріс қайта бағалау сомалары жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша клиент төлеген кезде туындаған міндеттемелер сомаларын, сондай-ақ оң қайта бағалау сомаларын есептен шығару жазылады.

      3390 02 "Форвард мәмілесі бойынша міндеттемелер" (пассив).

      Мақсаты: форвард мәмілесі бойынша міндеттемелер сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша форвард мәмілелерін жасау нәтижесінде туындаған міндеттемелер сомалары, сондай-ақ теріс қайта бағалау сомалары жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша клиент төлеген кезде туындаған міндеттемелер сомаларын, сондай-ақ оң қайта бағалаудың сомаларын есептен шығару жазылады.

      3390 03 "Опцион мәмілесі бойынша міндеттемелер" (пассив).

      Мақсаты: опцион мәмілесі бойынша міндеттемелер сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша опцион мәмілелерін жасау нәтижесінде туындаған міндеттемелер сомалары, сондай-ақ теріс қайта бағалау сомалары жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша клиент төлеген кезде туындаған міндеттемелер сомаларын, сондай-ақ оң қайта бағалаудың сомаларын есептен шығару жазылады.

      3390 04 "Спот мәмілесі бойынша міндеттемелер" (пассив).

      Мақсаты: спот мәмілелері бойынша міндеттемелер сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша спот мәмілелерін жасау нәтижесінде туындаған міндеттемелер сомалары, сондай-ақ теріс қайта бағалау сомалары жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша міндеттемелердің оларды төлеген немесе спот мәмілесін жою кезінде туындаған сомаларын, сондай-ақ оң қайта бағалау сомаларын есептен шығару жазылады.

      3390 05 "Своп мәмілесі бойынша міндеттемелер" (пассив).

      Мақсаты: своп мәмілесі бойынша міндеттемелер сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша своп мәмілелерін жасау нәтижесінде туындаған міндеттемелер сомалары, сондай-ақ теріс қайта бағалау сомалары жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша міндеттемелердің оларды төлеген немесе своп мәмілесін жою кезінде туындаған сомаларын, сондай-ақ оң қайта бағалау сомаларын есептен шығару жазылады.

      3390 06 "Басқа да туынды қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша міндеттемелер" (пассив).

      Мақсаты: басқа да туынды қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша міндеттемелер сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша басқа да туынды қаржы құралдарымен мәмілелер жасау нәтижесінде туындаған міндеттемелер сомалары, сондай-ақ теріс қайта бағалау сомалары жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша міндеттемелердің оларды банк төлеген немесе басқа да туынды қаржы құралдарымен мәмілелерді жою кезінде туындаған сомаларын, сондай-ақ оң қайта бағалау сомаларын есептен шығару жазылады.

      3390 07 "Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) төлеу бойынша міндеттемелер" (пассив).

      Мақсаты: тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) төлеу бойынша міндеттемелер сомасын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) төлеу бойынша есептелген міндеттемелер сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) төлеу бойынша, оны (оларды) өтеуге қарай, міндеттемелер сомасын есептен шығару жазылады.

      3390 41 "Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысу" (пассив).

      Мақсаты: сақтандыру делдалдары көрсеткен қызметтер бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының берешек сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша сақтандыру делдалы көрсеткен қызметтер бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының берешек сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша берешек сомасын оларды сақтандыру делдалына төлеген кезде есептен шығару жазылады.

      3390 42 "Қайта сақтандырушылармен есеп айырысу" (пассив).

      Мақсаты: қайта сақтандыру шарттары бойынша қайта сақтандырушылар алдында сақтандыру (қайта сақтандырушы) ұйымдарының, сақтандыру брокерлерінің берешек сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша қайта сақтандыру шарттары бойынша қайта сақтандырушылар алдында сақтандыру (қайта сақтандырушы) ұйымының немесе сақтандыру брокерінің берешек сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша сақтандыру (қайта сақтандырушы) ұйымының немесе сақтандыру брокерінің берешек сомаларын оларды қайта 0сақтандырушыға төлеген кезде есептен шығару жазылады.

      3390 43 "Қайта сақтанушылармен есеп айырысу" (пассив).

      Мақсаты: қайта сақтанушылар алдында сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының берешек сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша қайта сақтанушылар алдында сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының берешек сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының берешек сомаларын оларды қайта сақтанушыға төлеу кезінде есептен шығару жазылады.

      3390 44 "Сақтанушылармен есеп айырысу" (пассив).

      Мақсаты: сақтанушылар алдында сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының берешек сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша сақтанушылар алдында сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының берешек сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының берешек сомаларын оларды сақтанушы төлеген кезде есептен шығару жазылады.

      3390 45 "Регресстік талап ету бойынша қайта сақтандырушыға өтеу бойынша есептелген шығыстар" (пассив).

      Мақсаты: регресстік талап ету бойынша қайта сақтандырушыларға өтеу бойынша сақтандыру ұйымдары төлеуге есептеген шығыстар сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша регресстік талап ету бойынша қайта сақтандырушыларға өтеу бойынша сақтандыру ұйымы төлеуге есептеген шығыстар сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша есептелген шығыстар сомаларын оларды сақтандыру ұйымы төлеген кезде есептен шығару жазылады.

      3390 46 "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорына міндетті жарналарды төлеу бойынша міндеттемелер" (пассив).

      Мақсаты: сақтандыру (қайта сақтандырушы) ұйымдарының қатысу шартына сәйкес міндетті жарналарды төлеу жөніндегі Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры алдындағы берешек сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша сақтандыру (қайта сақтандырушы) ұйымының қатысу шартына сәйкес міндетті жарналарды төлеу жөніндегі Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры алдындағы берешек сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша сақтандыру (қайта сақтандырушы) ұйымының берешек сомаларын Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорына міндетті жарналарды төлеу кезінде есептен шығару жазылады.

      3390 47 "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорына төтенше жарналарды төлеу бойынша міндеттемелер" (пассив).

      Мақсаты: сақтандыру (қайта сақтандырушы) ұйымдарының қатысу шартына сәйкес төтенше жарналарды төлеу жөніндегі Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры алдындағы берешек сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша сақтандыру (қайта сақтандырушы) ұйымының қатысу шартына сәйкес төтенше жарналарды төлеу жөніндегі Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры алдындағы берешек сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша сақтандыру (қайта сақтандырушы) ұйымының берешек сомаларын Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорына төтенше жарналарды төлеу кезінде есептен шығару жазылады.

      3390 48 "Еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар резерві" (пассив).

      Мақсаты: еңбек сіңірілмеген есептелген резервтер сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша еңбек сіңірілмеген қалыптастырылған резервтер сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша еңбек сіңірілмеген қалыптастырылған резервтер сомасын оларды азайту немесе сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру кезінде есептен шығару жазылады.

      3390 49 "Болған, бірақ мәлімделмеген зиян резерві" (пассив).

      Мақсаты: болған, бірақ мәлімделмеген есептелген зиян сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша болған, бірақ мәлімделмеген зиянның қалыптастырылған резервтер сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша болған, бірақ мәлімделмеген зиянның қалыптастырылған резервтерінің сомаларын оларды азайту немесе сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру кезінде есептен шығару жазылады.

      3390 50 "Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зиян резерві" (пассив).

      Мақсаты: өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зиянның есептелген резервтерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зиянның қалыптастырылған резервтерінің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зиянның қалыптастырылған резервтерінің сомаларын оларды азайту немесе сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру кезінде есептен шығару жазылады.

      3390 51 "Аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян резерві" (пассив).

      Мақсаты: аннуитет шарттары бойынша болмаған зиянның есептелген резервтері сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша аннуитет шарттары бойынша болмаған зиянның қалыптастырылған резервтері сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша аннуитет шарттары бойынша болмаған зиянның қалыптастырылған резервтерінің сомаларын оларды азайту немесе сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру кезінде есептен шығару жазылады.

      3390 52 "Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян резерві" (пассив).

      Мақсаты: мәлімделген, бірақ реттелмеген зиянның есептелген резервтерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша мәлімделген, бірақ реттелмеген зиянның қалыптастырылған резервтерінің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша мәлімделген, бірақ реттелмеген зиянның қалыптастырылған резервтерінің сомаларын оларды азайту немесе сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру кезінде есептен шығару жазылады.

      3390 53 "Тікелей сақтандырушының пайда алушымен тікелей реттеу бойынша есеп айырысуы" (пассив).

      Мақсаты: тікелей сақтандырушының пайда алушы алдындағы тікелей реттеу бойынша міндеттемелерінің сомасын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша пайда алушыға тікелей реттеу бойынша өтеу сомасын төлеу бойынша міндеттемелердің сомасы жазылады.

      Шот дебеті бойынша пайда алушыға тікелей реттеу бойынша өтеу сомасын төлеу бойынша міндеттемелердің сомасын оларды төлеу кезінде есептен шығару жазылады.

      3390 54 "Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметіне байланысты басқа да кредиторлық берешек" (пассив).

      Мақсаты: сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметіне байланысты басқа да кредиторлық берешек сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметіне байланысты басқа да кредиторлық берешек сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметіне байланысты басқа да кредиторлық берешекті оны төлеу кезінде есептен шығару жазылады.

      3410 "Қысқа мерзімді кепілдік беру міндеттемелері" (пассив).

      Мақсаты: ұйымның жеткізілген тауарлар, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер бойынша берген кепілдік міндеттемелері бойынша резервтердің сомаларын және кепілдік мерзімі ішінде ақаулар анықталған жағдайда тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) өтеу құнын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша кепілдік беру міндеттемелері бойынша құрылатын резервтердің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кепілдік беру міндеттемелері бойынша құрылған резервтердің сомаларын берілген кепілдіктер шегіндегі жұмыстарды орындау бойынша шығыстарға есептен шығару жазылады.

      3420 "Шағым-талап жұмысы бойынша қысқа мерзімді міндеттемелер" (пассив).

      Мақсаты: қарау мерзімі бір жылға дейінгі сот талаптары бойынша резервтердің және шағым-талап жұмысы бойынша басқа да қысқа мерзімді міндеттемелердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша қарау мерзімі бір жылға дейінгі сот талаптары бойынша құрылатын резервтердің және шағым-талап жұмысы бойынша басқа да қысқа мерзімді міндеттемелердің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша қарау мерзімі бір жылға дейінгі сот талаптары бойынша құрылатын резервтердің және шағым-талап жұмысы бойынша басқа да қысқа мерзімді міндеттемелердің сомаларын есептен шығару жазылады.

      3430 "Қызметкерлерге сыйақылар бойынша қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері" (пассив).

      Мақсаты: қызметкерлерге ақы төленетін жұмыста болмау нысанындағы қысқа мерзімді сыйақылар төлеуге арналған шығындардың, сондай-ақ пайдаға қатысуға немесе сыйлықақылар төлеуге күтілетін шығындардың және қызметкерлердің сыйақылары бойынша басқа да қысқа мерзімді бағалау міндеттемелерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша қызметкерге сыйақылар бойынша бағалау міндеттемелерінің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша қызметкерге сыйақылар бойынша бағалау міндеттемелерінің сомаларын есептен шығару жазылады.

      3440 "Басқа да қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері" (пассив).

      Мақсаты: басқа шоттарда есепке алынбайтын қысқа мерзімді бағалау міндеттемелерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша басқа шоттарда есепке алынбайтын қысқа мерзімді бағалау міндеттемелерінің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша басқа шоттарда есепке алынбайтын қысқа мерзімді бағалау міндеттемелерінің сомаларын есептен шығару жазылады.

      3510 01 "Берілген қарыздар және орналастырылған салымдар бойынша алдын ала сыйақы төлеу" (пассив).

      Мақсаты: ұйымның берілген қарыздар және орналастырылған салымдар бойынша алдын ала алған сыйақысының сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша берілген қарыздар және орналастырылған салымдар бойынша алдын ала алған сыйақының сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша берілген қарыздар және орналастырылған салымдар бойынша алдын ала алған сыйақының сомаларын есептеу әдісіне сәйкес есептен шығару жазылады.

      3510 41 "Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша алынған аванстар" (пассив).

      Мақсаты: сақтанушылар (қайта сақтанушылар) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына алдын ала төлеген сақтандыру сыйлықақыларының сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша сақтанушы (қайта сақтанушы) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына алдын ала төлеген сақтандыру сыйлықақыларының сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша алдын ала төленген сақтандыру сыйлықақыларын есептеу әдісіне сәйкес есептен шығару жазылады.

      3520 "Болашақ кезеңдердің кірістері" (пассив).

      Мақсаты: ұйымның есепті кезеңде алынған (есептелген), бірақ қысқа мерзімді болашақ есепті кезеңдерге жатқызылатын сомаларын есепке алу: жалдау немесе пәтер ақысы; коммуналдық қызметтер үшін ақы; кінәлі тұлға таныған немесе сот өндіріп алуды ұйғарған тауар-материалдық қорлардың, ақшаның есепті кезеңде анықталған кем шығуы; байланыс құралдарын пайдаланғаны үшін абоненттік ақы; басқа ұқсас кірістер; ұйым тұтастай алғанда мүліктік кешен ретінде сатып алған барлық активтер құнының олардың сатып алу құнынан асуы нәтижесінде туындаған айырманың сомасы.

      Шоттың кредиті бойынша болашақ кезеңдер кірістерінің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша болашақ кезеңдер кірістерінің сомаларын есептеу әдісіне сәйкес нақты кірістерге есептен шығару жазылады.

      3530 "Сатуға арналған, шығынға жазу тобының міндеттемелері" (пассив).

      Мақсаты: сатуға арналған шығынға жазу тобы міндеттемелерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша сатуға арналған шығынға жазу тобы міндеттемелерінің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша сатуға арналған шығынға жазу тобы міндеттемелерінің сомаларын есептен шығару жазылады.

      3540 "Басқа да қысқа мерзімді міндеттемелер" (пассив).

      Мақсаты: басқа да қысқа мерзімді міндеттемелердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша басқа да қысқа мерзімді міндеттемелердің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша басқа да қысқа мерзімді міндеттемелерді реттеу кезінде олардың сомаларын есептен шығару жазылады.

      4010 "Ұзақ мерзімді банктік қарыздар" (пассив).

      Мақсаты: өтеу мерзімі бір жылдан көп алынған ұзақ мерзімді банктік қарыздардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша ұйым алған ұзақ мерзімді банктік қарыздардың сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша ұйым алынған ұзақ мерзімді банктік қарыздарды өтеген кезде олардың сомаларын есептен шығару жазылады.

      4020 "Екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынған ұзақ мерзімді қарыздар" (пассив).

      Мақсаты: екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынған өтеу мерзімі бір жылдан көп қарыздардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынған ұзақ мерзімді қарыздардың сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша ұйым алынған ұзақ мерзімді қарыздарды өтеген кезде олардың сомаларын есептен шығару жазылады.

      4030 01 "Қазақстан Республикасының Үкіметінен алынған ұзақ мерзімді қарыздар" (пассив).

      Мақсаты: Қазақстан Республикасының Үкіметінен алынған өтеу мерзімі бір жылдан көп қарыздардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметінен алынған ұзақ мерзімді қарыздардың сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша алынған ұзақ мерзімді қарыздарды өтеу кезінде олардың сомаларын есептен шығару жазылады.

      4030 02 "Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан алынған ұзақ мерзімді қарыздар" (пассив).

      Мақсаты: Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан алынған өтеу мерзімі бір жылдан көп қарыздардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан алынған ұзақ мерзімді қарыздардың сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша алынған ұзақ мерзімді қарыздарды ұйымның өтеуі кезінде олардың сомаларын есептен шығару жазылады.

      4030 04 "Екінші деңгейдегі банктерден алынған қаржылық жалдау" (пассив).

      Мақсаты: ұйым екінші деңгейдегі банктен алған қаржылық жалдау бойынша негізгі борыштың сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша ұйым екінші деңгейдегі банктен алған қаржылық жалдау бойынша негізгі борыштың сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша ұйым қаржылық жалдау бойынша негізгі борышты өтеген кезде оның сомаларын есептен шығару жазылады.

      4030 05 "Басқа заңды тұлғалардан алынған қаржылық жалдау" (пассив).

      Мақсаты: ұйым басқа заңды тұлғалардан алған қаржылық жалдау бойынша негізгі борыштың сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша ұйым заңды тұлғалардан алған қаржылық жалдау бойынша негізгі борыштың сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша ұйым қаржылық жалдау бойынша негізгі борышты өтеген кезде оның сомаларын есептен шығару жазылады.

      4030 07 "Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар" (пассив).

      Мақсаты: ұйым айналысқа шығарған бағалы қағаздардың номиналдық құнын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша ұйым айналысқа шығарған бағалы қағаздардың номиналдық құны жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша ұйым айналысқа шығарған бағалы қағаздардың номиналдық құнын ұйым оларды өтеген кезде есептен шығару жазылады.

      4030 08 "Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша дисконт" (контрпассив).

      Мақсаты: айналысқа шығарылған бағалы қағаздардың номиналдық құнының олардың орналастырылу құнынан асатын сомаларын (дисконт), тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісі қолданыла отырып, пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомаларын, нарықтық емес мөлшерлеме бойынша бағалы қағаздарды айналысқа шығаруға байланысты түзету сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша айналысқа шығарылған бағалы қағаздардың номиналдық құнының олардың орналастырылу құнынан асатын сомасы (дисконт), тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісі қолданыла отырып, пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомасы, нарықтық емес мөлшерлеме бойынша бағалы қағаздарды айналысқа шығаруға байланысты түзету сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясының сомасы және (немесе) есептен шығару жазылады.

      4030 09 "Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы" (пассив).

      Мақсаты: айналысқа шығарылған бағалы қағаздарды орналастыру құнының олардың номиналдық құнынан асатын сомаларын (сыйлықақы), тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісі қолданыла отырып, пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша айналысқа шығарылған бағалы қағаздарды орналастыру құнының олардың номиналдық құнынан асатын сомасы (сыйлықақы), тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісі қолданыла отырып, пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы амортизациясының сомасы және (немесе) есептен шығару жазылады.

      4030 10 "Сатып алынған бағалы қағаздар" (контрпассив).

      Мақсаты: ұйым айналысқа шығарған және ұстаушыларынан сатып алынған бағалы қағаздардың номиналдық құнын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйым айналысқа шығарған және ұстаушыларынан сатып алынған бағалы қағаздардың номиналдық құны жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша сатып алынған бағалы қағаздарды басқа ұстаушыға сатқан не оларды жойған кезде олардың номиналдық құнын есептен шығару жазылады.

      4030 11 "Ұзақ мерзімді алынған қарыздар бойынша сыйлықақы" (пассив).

      Мақсаты: нақты алынған ұзақ мерзімді қарыз сомасының (мәміле бойынша шығындарды есепке ала отырып) өтелетін қарыз сомасынан асатын сомаларын (сыйлықақы), тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісі қолданыла отырып, пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша нақты алынған ұзақ мерзімді қарыз сомасының (мәміле бойынша шығындарды есепке ала отырып) өтелетін қарыз сомасынан асатын сомасы (сыйлықақы), тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісі қолданыла отырып, пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша алынған ұзақ мерзімді қарыз бойынша сыйлықақы амортизациясының сомасы және (немесе) есептен шығару жазылады.

      4030 12 "Ұзақ мерзімді алынған қарыздар бойынша дисконт" (контрпассив).

      Мақсаты: өтелетін қарыз сомасының нақты алынған ұзақ мерзімді қарыз сомасынан (мәміле бойынша шығындарды есепке ала отырып) асатын сомаларын (дисконт), тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісі қолданыла отырып, пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомаларын, нарықтық емес мөлшерлеме бойынша ұзақ мерзімді қарыз алуға байланысты түзету сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша өтелетін қарыз сомасының нақты алынған ұзақ мерзімді қарыз сомасынан (мәміле бойынша шығындарды есепке ала отырып) асатын сомасы (дисконт), тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісі қолданыла отырып, пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомасы, нарықтық емес мөлшерлеме бойынша ұзақ мерзімді қарыз алуға байланысты түзету сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша алынған ұзақ мерзімді қарыз сомасы бойынша дисконт амортизациясының сомасы және (немесе) есептен шығару жазылады.

      4030 13 "Ұлттық басқарушы холдингтен алынған ұзақ мерзімді қарыздар" (пассив).

      Мақсаты: ұлттық басқарушы холдингтен бір жылдан астам мерзімге алынған ұзақ мерзімді қарыздардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша ұлттық басқарушы холдингтен алынған ұзақ мерзімді қарыздардың сомалары жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша алынған ұзақ мерзімді қарыздардың оларды өтеу кезіндегі сомаларын есептен шығару жазылады.

      4030 96 "Исламдық бағалы қағаздар бойынша резервтік қор" (пассив).

      Мақсаты: исламдық бағалы қағаздарды орналастырудан алынған ақшаны инвестициялау нәтижесінде туындайтын шығындарды өтеуге арналған резервтік қордың номиналдық құнын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша исламдық бағалы қағаздарды орналастырудан алынған ақшаны инвестициялау нәтижесінде туындайтын шығындарды өтеу үшін құрылатын резервтік қордың сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша резервтік қордың сомалары жойылған немесе исламдық бағалы қағаздарды ұстаушыларға исламдық бағалы қағаздарды орналастырудан алынған ақшаны инвестициялау нәтижесінде туындаған шығындарды өтеген кезде оларды есептен шығару жазылады.

      4110 "Жеткізушілерге және мердігерлерге ұзақ мерзімді кредиторлық берешек" (пассив).

      Мақсаты: ұсынылған шотты төлеу уақытына қарамастан, тауар-материалдық қорларды жеткізу немесе қайта өңдеу бойынша шығыстарды қоса алғанда, алынған тауар-материалдық қорлардың және негізгі құрал-жабдықтардың, қабылданған жұмыстар мен алынған қызметтердің құнын төлеу бойынша жеткізушілер мен мердігерлер алдындағы ұзақ мерзімді кредиторлық берешектің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша ұсынылған шоттың төлену уақытына қарамастан, тауар-материалдық қорларды жеткізу немесе қайта өңдеу бойынша шығыстарды қоса алғанда, жеткізуші мен мердігер алдындағы алынған тауар-материалдық қорлардың және негізгі құрал-жабдықтардың, қабылданған жұмыстар мен алынған қызметтердің құнын төлеу бойынша ұзақ мерзімді кредиторлық берешектің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша ұсынылған шоттың төлену уақытына қарамастан, тауар-материалдық қорларды жеткізу немесе қайта өңдеу бойынша шығыстарды қоса алғанда, алынған тауар-материалдық қорлардың және негізгі құрал-жабдықтардың, қабылданған жұмыстар мен алынған қызметтердің құнын төлеу кезінде жеткізуші мен мердігер алдындағы ұзақ мерзімді кредиторлық берешектің сомаларын есептен шығару жазылады.

      4120 "Еншілес ұйымдарға ұзақ мерзімді кредиторлық берешек" (пассив).

      Мақсаты: мерзімі бір жылдан астам сатып алынған активтер және алынған қызметтер үшін еншілес ұйымдар алдындағы ұзақ мерзімді кредиторлық берешектің сомаларын есепке алу және еншілес ұйымдарға басқа да қысқа мерзімді кредиторлық берешек.

      Шоттың кредиті бойынша мерзімі бір жылдан астам сатып алынған активтер және алынған қызметтер үшін еншілес ұйымдар алдындағы ұзақ мерзімді кредиторлық берешегінің сомасы және еншілес ұйымдарға басқа да қысқа мерзімді кредиторлық берешек жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша мерзімі бір жылдан жоғары сатып алынған активтер және алынған қызметтер үшін еншілес ұйымдар алдындағы ұзақ мерзімді кредиторлық берешегінің сомаларын және еншілес ұйымдарға басқа да қысқа мерзімді кредиторлық берешекті есептен шығару жазылады.

      4130 "Қауымдасқан және бірлескен ұйымдарға ұзақ мерзімді кредиторлық берешек" (пассив).

      Мақсаты: мерзімі бір жылдан жоғары сатып алынған активтер және алынған қызметтер үшін қауымдасқан және бірлескен ұйымдар алдындағы ұзақ мерзімді кредиторлық берешектің сомаларын және қауымдасқан және бірлескен ұйымдарға басқа да қысқа мерзімді кредиторлық берешекті есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша мерзімі бір жылдан жоғары сатып алынған активтер және алынған қызметтер үшін қауымдасқан және бірлескен ұйымдар алдындағы ұзақ мерзімді кредиторлық берешектің сомасы және қауымдасқан және бірлескен ұйымдарға басқа да қысқа мерзімді кредиторлық берешек жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша мерзімі бір жылдан жоғары сатып алынған активтер және алынған қызметтер үшін еншілес ұйымдар алдындағы ұзақ мерзімді кредиторлық берешектің сомаларын және еншілес ұйымдарға басқа да қысқа мерзімді кредиторлық берешекті есептен шығару жазылады.

      4140 "Филиалдарға және құрылымдық бөлімшелерге ұзақ мерзімді кредиторлық берешек" (пассив).

      Мақсаты: ақша қаражатын филиалдардың және құрылымдық бөлімшелердің шоттарына есептен шығару бойынша түсімдердің сомаларын және филиалдар мен құрылымдық бөлімшелерге басқа да ұзақ мерзімді кредиторлық берешекті есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша филиал және құрылымдық бөлімше алдындағы ұзақ мерзімді кредиторлық берешектің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша филиал және құрылымдық бөлімше алдындағы ұзақ мерзімді кредиторлық берешектің сомаларын есептен шығару жазылады.

      4150 "Жалдау бойынша міндеттемелер (пассив).

      Мақсаты: жалдау бойынша міндеттемелер құнын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша жалдау төлемдерінің келтірілген құны, жалдау бойынша міндеттемелер құнын түзету сомасы, жалдау шарты талаптарының өзгеруіне байланысты түзету сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша жалдау бойынша міндеттемелер құнын түзету сомасы, жалдау бойынша міндеттемелерді қайта бағалау, жалдау шарты талаптарының өзгеруіне байланысты жалдау бойынша міндеттемелер құнын түзету сомасы, жалдау бойынша міндеттемелер сомасын өтеу кезінде оларды есептен шығару жазылады.

      4160 01 "Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген шығыстар" (пассив).

      Мақсаты: ұйым айналысқа шығарған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша ұйым айналысқа шығарған бағалы қағаз бойынша сыйақы түрінде есептелген шығыстардың сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша ұйым айналысқа шығарған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген шығыстарды төлеген кезде олардың сомаларын есептен шығару жазылады.

      4170 01 "Фьючерс мәмілесі бойынша міндеттемелер" (пассив).

      Мақсаты: фьючерс мәмілесі бойынша ұзақ мерзімді міндеттемелердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша фьючерс мәмілесін жасау нәтижесінде туындаған міндеттемелердің сомалары, сондай-ақ теріс қайта бағалау сомалары жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша туындаған міндеттемелердің сомалары оларды контрәріптеске төлеген немесе фьючерс мәмілесін жою кезінде, сондай-ақ оң қайта бағалау сомалары есептен шығарылады.

      4170 02 "Форвард мәмілесі бойынша міндеттемелер" (пассив).

      Мақсаты: форвард мәмілесі бойынша ұзақ мерзімді міндеттемелердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша форвард мәмілесін жасау нәтижесінде туындаған міндеттемелердің сомалары жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша туындаған міндеттемелердің сомалары оларды контрәріптеске төлеген немесе форвард мәмілесін жою кезінде, сондай-ақ оң қайта бағалау сомалары есептен шығарылады.

      4170 03 "Опцион мәмілесі бойынша міндеттемелер" (пассив).

      Мақсаты: опцион мәмілесі бойынша ұзақ мерзімді міндеттемелердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша опцион мәмілесін жасау нәтижесінде туындаған міндеттемелердің сомалары, сондай-ақ теріс қайта бағалау сомалары жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша туындаған міндеттемелердің сомалары оларды контрәріптеске төлеген немесе опцион мәмілесін жою кезінде, сондай-ақ оң қайта бағалау сомалары есептен шығарылады.

      4170 04 "Своп мәмілесі бойынша міндеттемелер" (пассив).

      Мақсаты: своп мәмілесі бойынша ұзақ мерзімді міндеттемелердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша своп мәмілесін жасау нәтижесінде туындаған міндеттемелердің сомалары, сондай-ақ теріс қайта бағалау сомалары жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша туындаған міндеттемелердің сомалары оларды контрәріптеске төлеген немесе своп мәмілесін жою кезінде, сондай-ақ оң қайта бағалау сомалары есептен шығарылады.

      4170 05 "Басқа да туынды қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша міндеттемелер" (пассив).

      Мақсаты: басқа да туынды қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша ұзақ мерзімді міндеттемелердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша басқа да туынды қаржы құралдарымен мәмілелерді жасау нәтижесінде туындаған міндеттемелердің сомалары, сондай-ақ теріс қайта бағалау сомалары жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша туындаған міндеттемелердің сомалары оларды контрәріптес төлеген немесе басқа да туынды қаржы құралдарымен мәмілелерді жою кезінде, сондай-ақ оң қайта бағалау сомалары есептен шығарылады.

      4210 "Ұзақ мерзімді кепілдік міндеттемелер" (пассив).

      Мақсаты: ұйым жеткізілген тауарлар, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер бойынша берген ұзақ мерзімді кепілдік міндеттемелер бойынша резервтердің сомаларын және кепілдік мерзімі кезінде ақаулар анықталған жағдайда тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) өтеу құнын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша ұзақ мерзімді кепілдік міндеттемелер бойынша құрылатын резервтердің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша ұзақ мерзімді кепілдік міндеттемелер бойынша құрылатын резервтердің сомаларын берілген кепілдіктер мерзімі шегіндегі шығыстарға есептен шығару жазылады.

      4220 "Шағым-талап жұмысы бойынша ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері" (пассив).

      Мақсаты: қарау мерзімі бір жылдан көп сот талаптары бойынша резервтердің және шағым-талап жұмысы бойынша басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша қарау мерзімі бір жылдан көп сот талаптары бойынша құрылатын резервтердің және шағым-талап жұмысы бойынша басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелердің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша қарау мерзімі бір жылдан астам уақытта аяқталатын сот талаптары бойынша құрылатын резервтердің және талап-шағым жұмысы бойынша басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелердің сомаларын есептен шығару жазылады.

      4230 "Қызметкерлерге сыйақылар бойынша ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері" (пассив).

      Мақсаты: қызметкерлердің сыйақылары бойынша ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша қызметкерге сыйақылар бойынша ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелерінің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша қызметкерге сыйақылар бойынша ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелерінің сомаларын есептен шығару жазылады.

      4240 "Басқа да ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері" (пассив).

      Мақсаты: басқа шоттарда есепке алынбайтын ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша басқа шоттарда есепке алынбайтын ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелерінің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша басқа шоттарда есепке алынбайтын ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелерінің сомаларын есептен шығару жазылады.

      4310 "Корпоративтік табыс салығы бойынша кейінге қалдырылған салық міндеттемелері" (пассив).

      Мақсаты: бухгалтерлік және салық есебі арасындағы алшақтықтар нәтижесінде туындайтын уақытша айырманың сомасынан белгіленетін корпоративтік табыс салығы бойынша кейінге қалдырылған салық міндеттемелерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша корпоративтік табыс салығы бойынша кейінге қалдырылған салық міндеттемелерінің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша корпоративтік табыс салығы бойынша кейінге қалдырылған салық міндеттемелерінің сомалары № 7710 шотымен байланыстыра отырып түзетілген кезде есептен шығаруға жазылады.

      4410 "Алынған ұзақ мерзімді аванстар" (пассив).

      Мақсаты: тауарлар, шикізат, материалдар, қызмет көрсету жеткізе отырып, сондай-ақ тапсырыс берушілер үшін ішінара дайындықпен жасалған өнімге ақы төлеу бойынша алынған ұзақ мерзімді аванстардың және алынған басқа да ұзақ мерзімді аванстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша тауарлар, шикізат, материалдар, қызмет көрсету жеткізе отырып, сондай-ақ тапсырыс берушілер үшін ішінара дайындықпен жасалған өнімге ақы төлеу бойынша алынған ұзақ мерзімді аванстардың және алынған басқа да ұзақ мерзімді аванстардың және алынған басқа да ұзақ мерзімді аванстардың сомалары жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша тауарлар, шикізат, материалдар, қызмет көрсету жеткізе отырып, сондай-ақ тапсырыс берушілер үшін ішінара дайындықпен жасалған өнімге ақы төлеу бойынша алынған ұзақ мерзімді аванстардың және алынған басқа да ұзақ мерзімді аванстардың және алынған басқа да ұзақ мерзімді аванстардың сомаларын есептен шығару жазылады.

      4420 "Болашақ кезеңдердің кірістері" (пассив).

      Мақсаты: ұйымның есепті кезеңде алынған (есептелген), бірақ ұзақ мерзімді болашақ есепті кезеңдерге жатқызылатын кірістерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша ұзақ мерзімді болашақ есепті кезеңдер кірістерінің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша ұзақ мерзімді болашақ кезеңдер кірістерінің сомаларын есептен шығару жазылады.

      4430 "Басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелер" (пассив).

      Мақсаты: басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелердің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелердің сомаларын есептен шығару жазылады.

      4440 "Артықшылықты акциялар бойынша міндеттемелер" (пассив).

      Шот мақсаты: келешекте эмитенттің белгіленген немесе айқындалатын күні белгіленген немесе айқындалған сома бойынша міндетті түрде өтеуін көздейтін артықшылықты акциялардың немесе артықшылықты акциялар бойынша есептелген дивиденттердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша артықшылықты акциялардың немесе артықшылықты акциялар бойынша есептелген дивиденттердің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша артықшылықты акциялардың немесе артықшылықты акциялар бойынша есептелген дивиденттердің сомасын олар төленген кезде есептен шығару жазылады.

      5010 "Артықшылықты акциялар" (пассив).

      Мақсаты: ұйымның жарғылық капиталының артықшылықты акциялар бойынша сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша құрылтайшылардың (жалғыз құрылтайшының) артықшылықты акцияларға олардың номиналдық құны бойынша ақы төлеу және инвесторлардың (инвестордың) акцияларды орналастыру бағасы бойынша сату сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша жойылған артықшылықты акциялардың сомаларын есептен шығару жазылады.

      5020 "Жай акциялар" (пассив).

      Мақсаты: ұйымның жарғылық капиталының жай акциялар бойынша сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша құрылтайшылардың (жалғыз құрылтайшының) жай акцияға олардың номиналдық құны бойынша ақы төлеу және инвесторлардың (инвестордың) акцияларды Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес белгіленген орналастыру бағасы бойынша сату сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша жойылған жай акцияның сомаларын есептен шығару жазылады.

      5030 "Салымдар және пайлар" (пассив).

      Мақсаты: ұйымдастырушылық-құқықтық серіктестік нысанында құрылған ұйымның құрылтай құжаттарында белгіленген жарғылық капиталының сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша ұйымдастырушылық-құқықтық серіктестік нысанында құрылған ұйымның жарғылық капиталына енгізілген активтердің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымдастырушылық-құқықтық серіктестік нысанында құрылған ұйымның жарғылық капиталы көлемінің қайтару немесе азаю сомасы жазылады.

      5210 "Сатып алынған меншікті үлестік құралдар" (контрпассив).

      Мақсаты: орналастырылған меншікті үлестік құралдардың сатып алу сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес орналастырылған меншікті үлестік құралдардың сатып алу сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша сатып алынған, орналастырылған меншікті үлестік құралдарды кейіннен сатқан немесе жойған кезде олардың сомаларын есептен шығару жазылады.

      5310 "Эмиссиялық кіріс" (пассив).

      Мақсаты: акциялар бойынша эмиссиялық кірістің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бұрын сатып алынған акцияларды сату кезінде кірістер сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша бұрын сатып алынған акцияларды сату кезінде шығыстар сомасы жазылады.

      5320 "Қосымша төленген капитал" (пассив).

      Мақсаты: қосымша төленген капитал сомаларын есепке алу (эмиссиялық кірісті қоспағанда).

      Шот кредиті бойынша пайда болатын қосымша төленген капитал сомасы жазылады.

      Шот дебеті бойынша қосымша төленген капитал сомасын есептен шығару жазылады.

      5410 "Құрылтай құжаттарында белгіленген резервтік капитал" (пассив).

      Мақсаты: Қазақстан Республикасының заңнамасына және ұйымның құрылтай құжаттарына сәйкес белгіленген резервтік капиталды есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына және ұйымның құрылтай құжаттарына сәйкес белгіленген резервтік капиталдың сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына және ұйымның құрылтай құжаттарына сәйкес белгіленген резервтік капиталдың сомасын № 5520 "Өткен жылдардағы бөлінбеген пайда (өтелмеген зиян)" баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      5420 Пайдалану құқығы нысанындағы негізгі құрал-жабдықтарды және активтерді қайта бағалау резерві (пассив).

      Мақсаты: пайдалану құқығы нысанында негізгі құрал-жабдықтар мен активтердің әділ құнын қайта бағалау нәтижесінде пайда болған оларды қайта бағалау сомасын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша пайдалану құқығы нысанында негізгі құрал-жабдықтар мен активтердің әділ құны ұлғайған кезде оларды қайта бағалаудан болған оң айырманың сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша пайдалану құқығы нысанында негізгі құрал-жабдықтар мен активтердің әділ құны кеміген кезде оларды қайта бағалаудан болған теріс айырманың сомасы, сондай-ақ пайдалану құқығы нысанында негізгі құрал-жабдықтар мен активтердің пайдаланылуына қарай немесе оларды шығынға жазу кезінде пайдалану құқығы нысанында негізгі құрал-жабдықтар мен активтерді оң қайта бағалауды № 5520 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      5430 "Материалдық емес активтерді қайта бағалауға арналған резерв" (пассив).

      Мақсаты: материалдық емес активтердің әділ құнын қайта бағалау нәтижесінде пайда болған олардың қайта бағалау сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша материалдық емес активтердің әділ құны ұлғайған кезде оларды қайта бағалаудан болған оң айырманың сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша материалдық емес активтердің әділ құны кеміген кезде оларды қайта бағалаудан болған теріс айырманың сомасы жазылады, сондай-ақ пайдаланылуына қарай немесе материалдық емес активтерді шығынға жазу сәтінде материалдық емес активтерді оң қайта бағалауды № 5520 "Есепті жылдағы бөлінбеген пайда (өтелмеген зиян)" баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      5440 "Сатуға арналған қаржы активтерін қайта бағалауға арналған резерв" (пассив).

      Мақсаты: сатуға арналған қаржы активтерінің құнын қайта бағалау сомаларын, сондай-ақ шығынға жазылған немесе тиісті баланстық шоттармен байланыстыра отырып қаржы активтерінің басқа санатына аударылған олар бойынша жинақталған қайта бағалау сомасын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша сатуға арналған қаржы активтерінің құнын оң қайта бағалау сомасы, сондай-ақ шығынға жазылған немесе тиісті баланстық шоттармен байланыстыра отырып қаржы активтерінің басқа санатына аударылған олар бойынша жинақталған қайта бағалау сомалары жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша сатуға арналған қаржы активтерінің құнын теріс қайта бағалау сомасы, сондай-ақ шығынға жазылған немесе тиісті баланстық шоттармен байланыстыра отырып қаржы активтерінің басқа санатына аударылған олар бойынша жинақталған қайта бағалау сомалары жазылады.

      5450 "Басқа да активтерді қайта бағалауға арналған резерв" (пассив).

      Мақсаты: халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптарына сәйкес ұйымның капиталда тікелей көрсетілуге тиіс басқа да активтерінің құнын қайта бағалау сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша ұйымның басқа да активтерінің құнын оң қайта бағалау сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша басқа да активтердің құнын теріс қайта бағалау сомасы, сондай-ақ басқа да активтердің шығынға жазылуына байланысты олардың құнын оң қайта бағалау сомасы жазылады.

      5460 "Басқа да резервтер" (пассив).

      Мақсаты: ұйымның құрылтай құжаттарына сәйкес ұйым қалыптастырған басқа да резервтердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша таза кірістен аударымдардың есебінен ұйымның басқа да резервтеріне түсімдердің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша ұйым басқа да резервтерді мақсаты бойынша пайдаланған кезде олардың сомаларын есептен шығару жазылады.

      5490 40 "Көзделмеген тәуекелдер резерві".

      Мақсаты: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының көзделмеген тәуекелдердің есептелген резервтерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша көзделмеген тәуекелдердің қалыптастырылған резервтерінің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша көзделмеген тәуекелдердің қалыптастырылған резервтерінің сомаларын олар азайтылған кезде есептен шығару жазылады.

      5490 41 "Тұрақтандыру резерві".

      Мақсаты: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының есептелген тұрақтандыру резервтерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша қалыптастырылған тұрақтандыру резервтерінің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша қалыптастырылған тұрақтандыру резервтерінің сомаларын олар азайтылған кезде есептен шығару жазылады.

      5520 "Өткен жылдардағы бөлінбеген пайда (өтелмеген зиян)" (пассив).

      Мақсаты: ұйымның өткен жылдардағы бөлінбеген таза пайдасының (өтелмеген зиянның) сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша ұйымның өткен жылдардағы бөлінбеген таза пайдасының (өтелмеген зиянның) сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның өткен жылдардағы мақсаты бойынша бөлінбеген таза пайдасының (өтелмеген зиянның) сомаларын есептен шығару жазылады.

      5610 "Есепті жылдағы бөлінбеген пайда (өтелмеген зиян)".

      Мақсаты: ұйымның есепті кезеңде алған бөлінбеген пайда (өтелмеген зиян) сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша кірістердің тиісті баланстық шоттарын жабу кезінде ұйымның есепті кезеңдегі кірістерінің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша шығыстардың тиісті баланстық шоттарын жабу кезінде ұйымның есепті кезеңдегі шығыстарының сомасы және оларды мақсатын бойынша бөлу, сондай-ақ № 5520 "Өткен жылдардағы бөлінбеген пайда (өтелмеген зиян)" баланстық шотымен байланыстыру кезінде есепті кезеңдегі бөлінбеген пайданың (өтелмеген зиянның) сомаларын есептен шығару жазылады.

      6010 "Өнім өткізуден және қызмет көрсетуден кіріс".

      Мақсаты: дайын өнімді өткізуден және қызмет көрсетуден түскен кірістердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша дайын өнімді өткізуден және қызмет көрсетуден түскен кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6020 "Сатылған өнімді қайтару".

      Мақсаты: сатылған өнімнің қайтару құнын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша қайтарылған өнімнің құны жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша қайтарылған өнімнің құнын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6030 "Бағадан және сатудан болатын жеңілдіктер".

      Мақсаты: ұйым шарт талаптарына сәйкес ұсынған сатудан және өткізілген өнімнен ақаудың анықталуына байланысты бағадан жеңілдіктердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйым шарт талаптарына сәйкес ұсынған сатудан және өткізілген өнімнен ақаудың анықталуына байланысты бағадан жеңілдіктердің сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша ұсынылған сатудан және бағадан жеңілдіктердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6110 01 "Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер".

      Мақсаты: сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6110 02 "Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы амортизациясына байланысты кірістер".

      Мақсаты: айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы амортизациясына байланысты кірістердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы амортизациясына байланысты кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6110 03 "Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер".

      Мақсаты: сатып алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша сатып алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6110 04 "Бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер".

      Мақсаты: бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6110 05 "Орналастырылған салымдар бойынша дисконт амортизациясы бойынша кірістер".

      Мақсаты: орналастырылған салымдар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша орналастырылған салымдар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістердің сомалары жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6110 07 "Берілген қарыздар бойынша дисконт амортизациясы бойынша кірістер".

      Мақсаты: берілген қарыздар бойынша сыйлықақы амортизациясы бойынша кірістердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша берілген қарыздар бойынша сыйлықақы амортизациясы бойынша кірістердің сомалары жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6110 08 "Алынған қарыздар бойынша сыйлықақы амортизациясы бойынша кірістер".

      Мақсаты: алынған қарыздар бойынша сыйлықақы амортизациясы бойынша кірістердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша алынған қарыздар бойынша сыйлықақы амортизациясы бойынша кірістердің сомалары жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6110 28 "Ағымдағы шоттар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер".

      Мақсаты: екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда ашылған ағымдағы шоттар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша екінші деңгейдегі банкте және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымда ашылған ағымдағы шоттар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6110 29 "Талап ету салымдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер".

      Мақсаты: екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған талап ету салымдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша екінші деңгейдегі банкте және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымда орналастырылған талап ету салымдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6110 30 "Мерзімді салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер".

      Мақсаты: екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған мерзімді салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша екінші деңгейдегі банкте және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымда орналастырылған мерзімді салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6110 31 "Шартты салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер".

      Мақсаты: екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған шартты салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша екінші деңгейдегі банкте және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымда орналастырылған шартты салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6110 32 "Қарыздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер".

      Мақсаты: клиенттерге берілген қарыздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша клиентке берілген қарыздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6110 34 "Сыйақы алуға байланысты басқа да кірістер".

      Мақсаты: ұйымның сыйақы алуға байланысты басқа да кірістерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша ұйымның сыйақы алуға байланысты басқа да кірістерінің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6110 35 Жинақ салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер".

      Мақсаты: екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда ашылған жинақ салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер сомасын есепке алу

      Шоттың кредиті бойынша екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда ашылған жинақ салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістер сомасын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      6110 41 "Қайта сақтандыру шарттары бойынша комиссиялық кірістер".

      Мақсаты: қайта сақтандыру шарттарына сәйкес қайта сақтандыру ұйымдарының қайта сақтанушыдан алған комиссиялық кірістерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша қайта сақтандыру шарттарына сәйкес қайта сақтандыру ұйымының қайта сақтанушыдан алған комиссиялық кірістерінің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6120 "Дивидендтер бойынша кірістер".

      Мақсаты: ұйым еншілес, тәуелді ұйымдардың және бірлесіп бақыланатын заңды тұлғалардың капиталына қатысудан есептеген дивидендтердің, сондай-ақ заңды тұлғаның капиталына үлестік қатысудан болған басқа да кірістердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша ұйым еншілес, тәуелді ұйымдардың және бірлесіп бақыланатын заңды тұлғалардың капиталына қатысудан есептеген дивидендтердің, сондай-ақ заңды тұлғаның капиталына үлестік қатысудан болған басқа да кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6130 "Қаржылық жалдаудан түскен кірістер".

      Мақсаты: клиенттерге берілген қаржылық жалдау бойынша сыйақы алуға байланысты кірістердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша клиентке берілген қаржылық жалдау бойынша сыйақы алуға байланысты кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6140 "Жылжымайтын мүлікке инвестициялармен операциялардан түскен кірістер".

      Мақсаты: жалдау төлемдерін немесе капитал құнының өсімінен немесе екеуінен де кірістер алу мақсатында (иеленушінің немесе жалдау шарты бойынша жалдаушының) иелігіндегі жылжымайтын мүліктен (жерден, үйден немесе олардың бір бөлігінен) түскен кірістердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша жалдау төлемдерін немесе капитал құнының өсімінен немесе екеуінен де кірістер алу мақсатында (иеленушінің немесе жалдау шарты бойынша жалдаушының) иелігіндегі жылжымайтын мүліктен (жерден, үйден немесе олардың бір бөлігінен) түскен кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6150 01 "Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша ескерілетін бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер".

      Мақсаты: өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша ескерілетін бағалы қағаздарды оң қайта бағалау сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша ескерілетін бағалы қағаздарды оң қайта бағалау сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша алынған кірістер сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6150 03 "Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар бойынша кірістер".

      Мақсаты: шығынға жазу және (немесе) қайта жіктеу кезінде сату үшін қолда бар бағалы қағаздарды оң қайта бағалау сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша сату үшін қолда бар бағалы қағаздарды оң қайта бағалау сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша алынған кірістер сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6150 04 "Басқа қаржы құралдарының әділ құнының өзгеруінен түскен кірістер".

      Мақсаты: басқа қаржы құралдарын оң қайта бағалау сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша басқа қаржы құралдарын оң қайта бағалау сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістер сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6160 "Қаржыландырудан түскен басқа да кірістер".

      Мақсаты: № 6110, 6120, 6130, 6140 және 6150 топтарының баланстық шоттарында есепке алынбаған қаржыландырудан түскен басқа да кірістердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша қаржыландырудан түскен басқа да кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша қаржыландырудан түскен басқа да кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6210 "Активтерді шығынға жазудан түскен кірістер".

      Мақсаты: ұйымның өзінің активтерін шығынға жазудан түскен кірістерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша ұйымның өзінің активтерін шығынға жазудан түскен кірістер сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістерді № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6220 "Өтеусіз алынған активтерден түскен кірістер".

      Мақсаты: активтерді өтеусіз алуға байланысты кірістердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша активтерді өтеусіз алуға байланысты кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістерді № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6230 "Мемлекеттік субсидиялардан түскен кірістер".

      Мақсаты: ұйым мемлекеттен алған субсидиялардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша ұйым мемлекеттен алған субсидиялардың сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша алынған субсидиялардың сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6240 01 "Сату үшін қолда бар және өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар бойынша құрылған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден (жоюдан) түскен кірістер".

      Мақсаты: сату үшін қолда бар және өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар бойынша құрылған резервтердің (провизиялардың) сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша сату үшін қолда бар және өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар бойынша құрылған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден түскен кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6240 02 "Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған салымдар бойынша құрылған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден (жоюдан) түскен кірістер".

      Мақсаты: екінші деңгейдегі банкте және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымда орналастырылған салымдар бойынша құрылған резервтердің (провизиялардың) сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша екінші деңгейдегі банкте және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымда орналастырылған салымдар бойынша құрылған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден (жоюдан) түскен кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6240 03 "Басқа да дебиторлық берешек бойынша құрылған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден (жоюдан) түскен кірістер".

      Мақсаты: басқа да дебиторлық берешек бойынша құрылған резервтердің (провизиялардың) сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша басқа да дебиторлық берешек бойынша құрылған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден (жоюдан) түскен кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6240 04 "Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ағымдағы шоттар бойынша құрылған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден (жоюдан) түскен кірістер".

      Мақсаты: екінші деңгейдегі банкте не банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымда орналастырылған ағымдағы шоттар бойынша құрылған қалпына келтірілген (жойылған) резервтердің (провизиялардың) сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша екінші деңгейдегі банкте не банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымда орналастырылған ағымдағы шоттар бойынша құрылған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден (жоюдан) түскен кірістер сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6240 21 "Клиенттерге берілген қарыздар бойынша құрылған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден (жоюдан) түскен кірістер".

      Мақсаты: клиенттерге берілген қарыздар бойынша құрылған резервтердің (провизиялардың) сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша клиентке берілген қарыздар бойынша құрылған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден (жоюдан) кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6240 22 "Клиенттерге берілген қаржылық жалдау бойынша құрылған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден (жоюдан) түскен кірістер".

      Мақсаты: клиенттерге берілген қаржылық жалдау бойынша құрылған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден (жоюдан) түскен кірістердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша клиентке берілген қаржылық жалдау бойынша құрылған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден (жоюдан) түскен кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6240 23 "Шартты міндеттемелер бойынша құрылған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден (жоюдан) түскен кірістер".

      Мақсаты: шартты міндеттемелер бойынша құрылған, қалпына келтірілген (жойылған) резервтердің (провизиялардың) сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша шартты міндеттемелер бойынша құрылған, резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден (жоюдан) түскен кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6240 91 "Исламдық бағалы қағаздар бойынша резервтік қорды қалпына келтіруден (жоюдан) түскен кірістер".

      Мақсаты: исламдық бағалы қағаздарды орналастырудан алынған ақшаны инвестициялау нәтижесінде туындайтын шығындарды өтеу үшін құрылған резервтік қордың қалпына келтірілген (жойылған) сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша исламдық бағалы қағаздарды орналастырудан алынған ақшаны инвестициялау нәтижесінде туындайтын шығындарды өтеу үшін құрылған резервтік қорды қалпына келтіруден (жоюдан) түскен кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6250 02 "Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер".

      Мақсаты: шетел валютасын оң қайта бағалау (бағам айырмасы) сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша шетел валютасын оң қайта бағалау (бағам айырмасы) сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6260 "Операциялық жалдаудан түскен кірістер".

      Мақсаты: операциялық жалдауға берілген активтер бойынша кірістер алуға байланысты кірістердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша операциялық жалдауға берілген активтер бойынша кірістер алуға байланысты кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6280 01 "Тазартылған қымбат металдарды сатудан кірістер".

      Мақсаты: ұйымның тазартылған қымбат металдарды сатудан түскен кірістерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша ұйымның тазартылған қымбат металдарды сатудан түскен кірістерінің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6280 02 "Шетел валютасын сатып алу-сатудан түскен кіріс".

      Мақсаты: ұйымның шетел валютасын сатып алудан-сатудан кірістерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша ұйымның шетел валютасын сатып алудан-сатудан кірістерінің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6280 05 "Тазартылған қымбат металдарды қайта бағалаудан түскен кірістер".

      Мақсаты: тазартылған қымбат металдарды оң қайта бағалау сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша тазартылған қымбат металдарды оң қайта бағалау сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6280 06 "Басқа қайта бағалаудан түскен кірістер".

      Мақсаты: басқа да активтерді оң қайта бағалау сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша басқа да активтерді оң қайта бағалау сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6280 07 "Басқа да кірістер".

      Мақсаты: ұйым алған және кірістердің басқа да баланстық шоттарында есепке алынбаған кірістердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша ұйым алған басқа да кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша басқа да кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6280 08 "Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)".

      Мақсаты: алынған тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша алынған тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша алынған тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6280 09 "Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан түскен кірістер".

      Мақсаты: бағалы қағаздарды сатып алудан-сатудан түскен кірістердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша бағалы қағаздарды сатып алудан-сатудан түскен кірістердің сомалары жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6280 40 "Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметіне байланысты кірістер".

      Мақсаты: сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметіне байланысты кірістердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметіне байланысты кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметіне байланысты кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6280 41 "Сақтандыру сыйлықақылары түріндегі кірістер".

      Мақсаты: сақтандыру (қайта сақтандыру) шартына сәйкес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) алған сақтандыру сыйлықақылары түріндегі кірістердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) шартына сәйкес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) алған сақтандыру сыйлықақылары түріндегі кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6280 42 "Қайта сақтандырушының сақтандыру төлемдерін өтеуіне байланысты кірістер".

      Мақсаты: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының қайта сақтандырушылардың сақтандыру төлемдері ретінде алған кірістерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы қайта сақтандырушыдан сақтандыру төлемдері ретінде алған кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6280 43 "Регресстік талап бойынша өтеуге байланысты кірістер".

      Мақсаты: сақтандыру ұйымының регрестік талапты өтеу бойынша алған кірістердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша сақтандыру ұйымы регрестік талапты өтеу бойынша алған кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6280 44 "Сақтандыру қызметінен түскен басқа да кірістер".

      Мақсаты: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру қызметінен түскен басқа да кірістерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы сақтандыру қызметінен алған басқа да кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша басқа да кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6280 45 "Еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар резервін төмендетуден түскен кірістер".

      Мақсаты: еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар резервін азайтуға байланысты кірістердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар резервін азайтуға байланысты кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6280 46 "Болған, бірақ мәлімделмеген зиян резервін төмендетуден түскен кірістер".

      Мақсаты: болған, бірақ мәлімделмеген зиян резервін азайтуға байланысты кірістердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша болған, бірақ мәлімделмеген зиян резервін азайтуға байланысты кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6280 47 "Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян резервін төмендетуден түскен кірістер".

      Мақсаты: мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян резервін азайтуға байланысты кірістердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян резервін азайтуға байланысты кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6280 48 "Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зиян резервін төмендетуден түскен кірістер".

      Мақсаты: өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зиян резервін төмендетуге байланысты кірістер сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зиян резервін төмендетуге байланысты кірістер сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістер сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6280 49 "Аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян резервін төмендетуден түскен кірістер".

      Мақсаты: аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян резервін төмендетуге байланысты кірістер сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша аннуитет шарттары бойынша болмаған зияндар резервін төмендетуге байланысты кірістер сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістер сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6280 50 "Еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар резерві бойынша қайта сақтандыру активтерін қалыптастырудан түскен кірістер".

      Мақсаты: еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар резерві бойынша қайта сақтандыру активтерін қалыптастыруға байланысты кірістер сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар резерві бойынша қайта сақтандыру активтерін қалыптастыруға байланысты кірістер сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістер сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6280 51 "Болған, бірақ мәлімделмеген зиян резерві бойынша қайта сақтандыру активтерін қалыптастырудан түскен кірістер".

      Мақсаты: болған, бірақ мәлімделмеген зиян резерві бойынша қайта сақтандыру активтерін қалыптастыруға байланысты кірістердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша болған, бірақ мәлімделмеген зиян резерві бойынша қайта сақтандыру активтерін қалыптастыруға байланысты кірістер сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістер сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6280 52 "Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зиян резерві бойынша қайта сақтандыру активтерін қалыптастырудан түскен кірістер".

      Мақсаты: өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зиян резерві бойынша қайта сақтандыру активтерін қалыптастыруға байланысты кірістер сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зиян резерві бойынша қайта сақтандыру активтерін қалыптастыруға байланысты кірістер сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістер сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6280 53 "Аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян резерві бойынша қайта сақтандыру активтерін қалыптастырудан түскен кірістер".

      Мақсаты: аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян резерві бойынша қайта сақтандыру активтерін қалыптастыруға байланысты кірістер сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян резерві бойынша қайта сақтандыру активтерін қалыптастыруға байланысты кірістер сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістер сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6280 54 "Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян резерві бойынша қайта сақтандыру активтерін қалыптастырудан түскен кірістер".

      Мақсаты: мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян резерві бойынша қайта сақтандыру активтерін қалыптастыруға байланысты кірістер сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян резерві бойынша қайта сақтандыру активтерін қалыптастыруға байланысты кірістер сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістер сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6290 09 "Фьючерс мәмілелері бойынша кірістер".

      Мақсаты: фьючерс мәмілелері бойынша алынған, іске асырылған кірістердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша фьючерс мәмілелері бойынша алынған іске асырылған кірістердің сомалары жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6290 10 "Форвард мәмілелері бойынша кірістер".

      Мақсаты: форвард мәмілелері бойынша алынған, іске асырылған кірістердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша форвард мәмілесі бойынша алынған, жүзеге асырылған кірістердің сомалары жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6290 11 "Опцион мәмілелері бойынша кірістер".

      Мақсаты: опцион мәмілелері бойынша алынған, жүзеге асырылған кірістердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша опцион мәмілелері бойынша алынған, жүзеге асырылған кірістердің сомалары жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6290 13 "Своп мәмілелері бойынша кірістер".

      Мақсаты: своп мәмілелері бойынша алынған, жүзеге асырылған кірістердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша своп мәмілелері бойынша алынған, жүзеге асырылған кірістердің сомалары жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6290 14 "Басқа да туынды қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша кірістер".

      Мақсаты: басқа да туынды қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша алынған, жүзеге асырылған кірістердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша басқа да туынды қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша алынған, жүзеге асырылған кірістердің сомалары жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6310 "Тоқтатылатын қызметке байланысты кірістер".

      Мақсаты: тоқтатылатын қызметке байланысты міндеттемелер бойынша жүзеге асырылған активтерден немесе есеп айырысулардан кірістердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша тоқтатылатын қызметке байланысты міндеттемелер бойынша жүзеге асырылған активтерден немесе есеп айырысулардан кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6410 "Қауымдасқан ұйымдар пайдасының үлесі".

      Мақсаты: үлестік қатысу әдісімен есепке алынған, қауымдасқан ұйымдар пайдасының үлесін есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша үлестік қатысу әдісімен есепке алынған, қауымдасқан ұйымдардың пайдасы үлесінің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      6420 "Бірлескен ұйымдар пайдасының үлесі".

      Мақсаты: үлестік қатысу әдісімен есепке алынған, бірлескен ұйымдар пайдасының үлесін есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша үлестік қатысу әдісімен есепке алынған, бірлескен ұйымдардың пайдасы үлесінің сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша кірістерді № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7010 "Өткізілген өнімнің және көрсетілген қызметтердің өзіндік құны".

      Мақсаты: ұйымның өткізілген дайын өнімдерінің (тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің) және орындалған қызметтерінің өзіндік құнын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның өткізілген дайын өнімдерінің (тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің) және орындалған қызметтерінің өзіндік құны жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7110 "Өнімді өткізу және қызмет көрсету бойынша шығыстар".

      Мақсаты: ұйымның дайын өнімді өткізуі және қызмет көрсетуі бойынша шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның дайын өнімді өткізуі және қызмет көрсетуі бойынша шығыстар сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстарды № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7210 "Әкімшілік шығыстар".

      Мақсаты: ұйымның өндірістік процесімен, сондай-ақ дайын өнімді (тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді) өткізуімен байланысты емес әкімшілік шығыстарының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның өндірістік процесімен, сондай-ақ дайын өнімді (тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді) өткізуімен байланысты емес әкімшілік шығыстарының сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7220 01 "Әлеуметтік салық және міндетті әлеуметтік аударымдар бойынша шығыстар".

      Мақсаты: ұйымның әлеуметтік салықты және міндетті әлеуметтік аударымдарды төлеу бойынша шығыстарының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның әлеуметтік салықты және міндетті әлеуметтік аударымдарды төлеу бойынша шығыстарының сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7220 02 "Жер салығы бойынша шығыстар".

      Мақсаты: ұйымның жер салығын төлеу бойынша шығыстарының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның жер салығын төлеу бойынша шығыстарының сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7220 03 "Мүлік салығы бойынша шығыстар".

      Мақсаты: ұйымның мүлік салығын төлеу бойынша шығыстарының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның мүлік салығын төлеу бойынша шығыстарының сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7220 04 "Көлік құралы салығы бойынша шығыстар".

      Мақсаты: ұйымның көлік құралы салығын төлеу бойынша шығыстарының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның көлік құралыы салығын төлеу бойынша шығыстарының сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7220 05 "Басқа да салықтар, алымдар және бюджетке төленетін міндетті төлемдер бойынша шығыстар".

      Мақсаты: ұйымның басқа да салықтарды, алымдарды және бюджетке төленетін міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстарының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның басқа да салықтарды, алымдарды және бюджетке төленетін міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстарының сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7310 01 "Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар".

      Мақсаты: ұйым айналысқа шығарған бағалы қағаздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйым айналысқа шығарған бағалы қағаздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстардың сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7310 02 "Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы амортизациясына байланысты шығыстар".

      Мақсаты: ұйым сатып алған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы амортизациясына байланысты шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйым сатып алған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы амортизациясына байланысты шығыстардың сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7310 03 "Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты шығыстар".

      Мақсаты: айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты шығыстардың сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7310 04 "Бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар".

      Мақсаты: ұйымның бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстарының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстарының сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7310 05 "Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)".

      Мақсаты: ұйым төлеген тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйым төлеген тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7310 07 "Алынған қарыздар бойынша дисконт амортизациясы бойынша шығыстар".

      Мақсаты: алынған қарыздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша алынған қарыздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты шығыстардың сомалары жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7310 09 "Берілген қарыздар бойынша сыйлықақы амортизациясы бойынша шығыстар".

      Мақсаты: берілген қарыздар бойынша сыйлықақы амортизациясына байланысты шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша берілген қарыздар бойынша сыйлықақы амортизациясына байланысты шығыстардың сомалары жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7310 10 "Орналастырылған салымдар бойынша сыйлықақы амортизациясы бойынша шығыстар".

      Мақсаты: орналастырылған салымдар бойынша сыйлықақы амортизациясына байланысты шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша орналастырылған салымдар бойынша сыйақы амортизациясына байланысты шығыстардың сомалары жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7310 24 "Алынған қарыздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар".

      Мақсаты: екінші деңгейдегі банктерден, Қазақстан Республикасының Үкіметінен, Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан және басқа заңды тұлғалардан ұйым алған қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді қарыздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша екінші деңгейдегі банктерден, Қазақстан Республикасының Үкіметінен, Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан және басқа заңды тұлғалардан ұйым алған қарыздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстардың сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7310 25 "Сыйақы төлеуге байланысты басқа да шығыстар".

      Мақсаты: ұйымның басқа да операциялары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның басқа да операциялары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстардың сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7320 "Қаржылық жалдау бойынша пайыздар төлеуге арналған шығыстар".

      Мақсаты: ұйым алған қаржылық жалдау бойынша пайыздар төлеуге байланысты шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйым алған қаржылық жалдау бойынша пайыздар төлеуге байланысты шығыстардың сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7330 "Қаржы құралдарының әділ құнының өзгеруінен болған шығыстар".

      Мақсаты: қаржы құралдарының әділ құнының өзгеруі нәтижесінде ұйым келтірген шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша қаржы құралдарының әділ құнының өзгеруі нәтижесінде ұйым келтірген шығыстардың сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7340 "Қаржыландыруға арналған басқа да шығыстар".

      Мақсаты: қаржыландыруға арналған шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша қаржыландыру үшін ұйым келтірген шығыстардың сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша қаржыландыру үшін келтірілген шығыстардың сомаларын есептен шығару жазылады.

      7350 "Жалдау жөніндегі міндеттемелер бойынша пайыздық шығыстар"

      Мақсаты: ұйым алған жалдау жөніндегі міндеттемелер бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар сомасын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйым алған жалдау жөніндегі міндеттемелер бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстар сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      7410 "Активтерді шығынға жазу бойынша шығыстар".

      Мақсаты: активтерді шығынға жазуға байланысты шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша активтерді шығынға жазуға байланысты шығыстардың сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7420 "Активтердің құнсыздануынан болған шығыстар".

      Мақсаты: активтердің құнсыздануынан болған шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша активтің құнын азайту кезінде құнсызданудан болған шығыстардың сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша құнсызданудан болған шығыстарды № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7430 02 "Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар".

      Мақсаты: шетел валютасын теріс қайта бағалау (бағамдық айырма) сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша шетел валютасын теріс қайта бағалау (бағамдық айырма) сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстар сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7440 01 "Сату үшін қолда бар және өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар бойынша резервтерді (провизияларды) қалыптастыру бойынша шығыстар".

      Мақсаты: сату үшін қолда бар және өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар бойынша резервтерді (провизияларды) қалыптастыру бойынша шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша бағалы қағаздар бойынша резервтерді (провизияларды) қалыптастыру бойынша шығыстардың сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7440 02 "Орналастырылған салымдар бойынша резервтерді (провизияларды) қалыптастыру бойынша шығыстар".

      Мақсаты: ұйым орналастырған салымдар бойынша резервтерді (провизияларды) қалыптастыру бойынша шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйым орналастырған салымдар бойынша резервтерді (провизияларды) қалыптастыру бойынша шығыстардың сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7440 03 "Басқа да дебиторлық берешек бойынша резервтерді (провизияларды) қалыптастыру бойынша шығыстар".

      Мақсаты: ұйымның басқа да дебиторлық берешегі бойынша резервтерді (провизияларды) қалыптастыру бойынша шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның басқа да дебиторлық берешегі бойынша резервтерді (провизияларды) қалыптастыру бойынша шығыстардың сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7440 04 "Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ағымдағы шоттар бойынша құрылған резервтерді (провизияларды) қалыптастыру бойынша шығыстар".

      Мақсаты: екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ағымдағы шоттар бойынша резервтерді (провизияларды) қалыптастыру бойынша шығыстар сомасын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ағымдағы шоттар бойынша резервтерді (провизияларды) қалыптастыру бойынша шығыстар сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      7440 21 "Берілген қарыздар бойынша резервтерді (провизияларды) қалыптастыру бойынша шығыстар".

      Мақсаты: ұйым берген қарыздар бойынша резервтерді (провизияларды) қалыптастыру бойынша шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйым берген қарыздар бойынша резервтерді (провизияларды) қалыптастыру бойынша шығыстардың сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7440 22 "Берілген қаржылық жалдау бойынша резервтерді (провизияларды) қалыптастыру бойынша шығыстар".

      Мақсаты: ұйым берген қаржылық жалдау бойынша резервтерді (провизияларды) қалыптастыру бойынша шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйым берген қаржылық жалдау бойынша резервтерді (провизияларды) қалыптастыру бойынша шығыстардың сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7440 23 "Шартты міндеттемелер бойынша резервтерді (провизияларды) қалыптастыру бойынша шығыстар".

      Мақсаты: ұйымның шартты міндеттемелері бойынша резервтерді (провизияларды) қалыптастыру бойынша шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның шартты міндеттемелері бойынша резервтерді (провизияларды) қалыптастыру бойынша шығыстардың сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7440 41 "Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервін қалыптастыру бойынша шығыстар".

      Мақсаты: еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервтерін қалыптастыру бойынша шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервін қалыптастыру бойынша шығыстардың сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша еңбек сіңірілмеген резервтің сомаларын азайту немесе келтірілген шығыстардың соммаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7440 42 "Болған, бірақ мәлімделмеген зиян резервін қалыптастыру бойынша шығыстар".

      Мақсаты: болған, бірақ мәлімделмеген зиян резервтерін қалыптастыру бойынша шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша болған, бірақ мәлімделмеген зиян резервін қалыптастыру бойынша шығыстардың сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша болған, бірақ мәлімделмеген зиян резервін азайту немесе келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7440 43 "Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зиян резервін қалыптастыру бойынша шығыстар".

      Мақсаты: өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зиян резервтерін қалыптастыру бойынша шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зиян резервін қалыптастыру бойынша шығыстардың сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша болмаған зиян резервін азайту немесе келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7440 44 "Аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян резервін қалыптастыру бойынша шығыстар".

      Мақсаты: аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян резервтерін қалыптастыру бойынша шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша аннуитет шарттары бойынша болмаған зияндар резервін қалыптастыру бойынша шығыстардың сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша ануитет шарттары бойынша болмаған зиян резервін азайту немесе келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7440 45 "Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян резервін қалыптастыру бойынша шығыстар".

      Мақсаты: мәлімделген, бірақ реттелмеген зияндар резервтерін қалыптастыру бойынша шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян резервін қалыптастыру бойынша шығыстардың сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян резервін азайту немесе келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7440 47 "Қайта сақтандыру активтері бойынша резервтерді (провизияларды) қалыптастыру бойынша шығыстар".

      Мақсаты: қайта сақтандыру активтері бойынша резервтерді (провизияларды) қалыптастыру бойынша шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша Қайта сақтандыру активтері бойынша резервтерді (провизияларды) қалыптастыру бойынша шығыстардың сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7440 48 "Еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар резерві бойынша қайта сақтандыру активтерін төмендетуден болған шығыстар".

      Мақсаты: еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар резерві бойынша қайта сақтандыру активтерін азайтуға байланысты шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар резерві бойынша қайта сақтандыру активтерін азайтуға байланысты шығыстардың сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      7440 49 "Болған, бірақ мәлімделмеген зиян резерві бойынша қайта сақтандыру активтерін төмендетуден болған шығыстар".

      Мақсаты: болған, бірақ мәлімделмеген зиян резерві бойынша қайта сақтандыру активтерін азайтуға байланысты шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша болған, бірақ мәлімделмеген зиян резерві бойынша қайта сақтандыру активтерін азайтуға байланысты шығыстардың сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      7440 50 "Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зиян резерві бойынша қайта сақтандыру активтерін төмендетуден болған шығыстар".

      Мақсаты: өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зиян резерві бойынша қайта сақтандыру активтерін азайтуға байланысты шығыстар сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зиян резерві бойынша қайта сақтандыру активтерін азайтуға байланысты шығыстар сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша шығыстар сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      7440 51 "Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян резерві бойынша қайта сақтандыру активтерін төмендетуден шығыстар".

      Мақсаты: мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян резерві бойынша қайта сақтандыру активтерін азайтуға байланысты шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян резерві бойынша қайта сақтандыру активтерін азайтуға байланысты шығыстардың сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      7440 52 "Аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян резерві бойынша қайта сақтандыру активтерін төмендетуден болған шығыстар".

      Мақсаты: аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян резерві бойынша қайта сақтандыру активтерін азайтуға байланысты шығыстар сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян резерві бойынша қайта сақтандыру активтерін азайтуға байланысты шығыстар сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша шығыстар сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      7440 91 "Исламдық бағалы қағаздар бойынша резервтік қорды қалыптастыру бойынша шығыстар".

      Мақсаты: исламдық бағалы қағаздарды орналастырудан алынған ақшаны инвестициялау нәтижесінде туындайтын шығындарды жабуға арналған резервтік қорды қалыптастыру бойынша шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша исламдық бағалы қағаздарды орналастырудан алынған ақшаны инвестициялау нәтижесінде туындайтын шығындарды жабуға арналған резервтік қорды қалыптастыру бойынша шығыстардың сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша болған шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      7450 "Операциялық жалдау бойынша шығыстар".

      Мақсаты: операциялық жалдау үшін жалдау құнына байланысты шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша операциялық жалдау үшін жалдау құнына байланысты шығыстардың сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша операциялық жалдау бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын есептен шығару жазылады.

      7470 01 "Тазартылған қымбат металдардың баланстық құны".

      Мақсаты: ұйымның тазартылған қымбат металдарды сатып алу-сатуға байланысты шығыстарының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның тазартылған қымбат металдарды сатып алу-сатуға байланысты шығыстарының сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жүргізіледі.

      7470 02 "Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шығыстар".

      Мақсаты: ұйымның шетел валютасын сатып алу-сатуға байланысты шығыстарының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның шетел валютасын сатып алу-сатуға байланысты шығыстарының сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.";

      7470 03 "Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша ескерілетін бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған шығыстар".

      Мақсаты: өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша ескерілетін бағалы қағаздарды теріс қайта бағалау түрінде шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша ескерілетін бағалы қағаздарды баланстан шығынға жазу кезінде өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша ескерілетін осы бағалы қағаздарды теріс қайта бағалау түрінде шығыстардың сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7470 06 "Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар бойынша шығыстар".

      Мақсаты: сату үшін қолда бар бағалы қағаздарды шығынға жазу және (немесе) қайта жіктеу кезіндегі шығыстар сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша сату үшін қолда бар бағалы қағаздарды шығынға жазу және (немесе) қайта жіктеу кезіндегі шығыстар сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.";

      7470 07 "Тазартылған қымбат металдарды қайта бағалаудан болған шығыстар".

      Мақсаты: қымбат металдарды қайта бағалаудан болған шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша қымбат металдарды баланстан есептен шығару кезінде қымбат металдарды теріс қайта бағалаудан болған шығыстардың сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      7470 08 "Басқа қайта бағалаудан болған шығыстар".

      Мақсаты: басқа активтерді теріс қайта бағалаудан ұйым шығыстарының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша басқа активтерді теріс қайта бағалаудан ұйым шығыстарының сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

      7470 09 "Басқа да шығыстар".

      Мақсаты: ұйымның қаржылық және қаржылық емес қызметте басқа да операцияларды жүзеге асыруына байланысты, басқа баланстық шоттар бойынша жазуға болмайтын шығыстарының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның басқа да шығыстарының сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7470 10 "Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған шығыстар".

      Мақсаты: бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған шығыстардың сомалары жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7470 40 "Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметіне байланысты шығыстар".

      Мақсаты: сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметіне байланысты шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметіне байланысты шығыстардың сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметіне байланысты келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7470 41 "Сақтандыру бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша шығыстар".

      Мақсаты: сақтандыру ұйымының сақтандыру шарты бойынша сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтандыру төлемдері түріндегі шығыстарының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша сақтандыру ұйымының сақтандыру шарты бойынша сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтандыру төлемдері түріндегі шығыстарының сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7470 42 "Қайта сақтандыру бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша шығыстар".

      Мақсаты: қайта сақтандыру ұйымының сақтандыру шарты бойынша сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтандыру төлемдері түріндегі шығыстарының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша қайта сақтандыру ұйымының сақтандыру шарты бойынша сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтандыру төлемдері түріндегі шығыстарының сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7470 43 "Талаптарды реттеу бойынша шығыстар".

      Мақсаты: сақтандыру ұйымының сақтандыру жағдайлары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға тікелей байланысы жоқ шығыстарының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша сақтандыру ұйымының сақтандыру жағдайлары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға тікелей байланысы жоқ шығыстарының сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7470 44 "Қайта сақтандырушыға регресстік талап бойынша өтеу бойынша шығыстар".

      Мақсаты: сақтандыру ұйымының қайта сақтандырушыға регресстік талап бойынша өтеуге байланысты шығыстарының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша сақтандыру ұйымының қайта сақтандырушыға регресстік талап бойынша өтеуге байланысты шығыстарының сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7470 45 "Қайта сақтандыру бойынша комиссиялық сыйақы төлеу бойынша шығыстар".

      Мақсаты: қайта сақтандырушыға қайта сақтандыру шарты бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша қайта сақтандырушыға қайта сақтандыру шарты бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстардың сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7470 46 "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорына міндетті жарналар төлеу бойынша шығыстар".

      Мақсаты: қатысу шартына сәйкес Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорына міндетті жарналар төлеуге байланысты шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша қатысу шартына сәйкес Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорына міндетті жарналар төлеуге байланысты шығыстардың сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7470 47 "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорына төтенше жарналар төлеу бойынша шығыстар".

      Мақсаты: қатысу шартына сәйкес Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорына төтенше жарналар төлеуге байланысты шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша қатысу шартына сәйкес Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорына төтенше жарналар төлеуге байланысты шығыстардың сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7470 48 "Сақтандыру брокерлері көрсеткен қызмет үшін ақы төлеу бойынша шығыстар".

      Мақсаты: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру брокерлері көрсеткен қызмет үшін ақы төлеуге байланысты шығыстарының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру брокерлері көрсеткен қызмет үшін ақы төлеуге байланысты шығыстарының сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7470 49 "Актуарийлер көрсеткен қызмет үшін ақы төлеу бойынша шығыстар".

      Мақсаты: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының актуарийлер көрсеткен қызмет үшін ақы төлеу бойынша шығыстарының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының актуарийлер көрсеткен қызмет үшін ақы төлеуге байланысты шығыстарының сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7470 50 "Басқа да шығыстар".

      Мақсаты: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша басқа да операцияларды жүзеге асыруына байланысты басқа да шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша басқа да операцияларды жүзеге асыруына байланысты басқа да шығыстардың сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7470 81 "Қор биржасы көрсеткен қызмет үшін комиссиялық шығыстар".

      Мақсаты: ұйымның қор биржасы көрсеткен қызмет үшін комиссиялық шығыстарының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның қор биржасы көрсеткен қызмет үшін комиссиялық шығыстарының сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7470 82 "Брокерлік және дилерлік қызмет бойынша көрсетілген қызмет үшін комиссиялық шығыстар".

      Мақсаты: ұйымның брокерлік және дилерлік қызмет (бағалы қағаздарды, шетел валютасын сатып алу-сату және тағы сондайлар) бойынша көрсетілген қызмет үшін комиссиялық шығыстарының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның брокерлік және дилерлік қызмет (бағалы қағаздарды, шетел валютасын сатып алу-сату және тағы сондайлар) бойынша көрсетілген қызмет үшін комиссиялық шығыстарының сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7470 83 "Кастодиандық қызмет бойынша көрсетілген қызмет үшін комиссиялық шығыстар".

      Мақсаты: ұйымның кастодиандық қызмет бойынша көрсетілген қызмет үшін комиссиялық шығыстарының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша кастодиандық қызмет бойынша көрсетілген қызмет үшін комиссиялық шығыстарының сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7470 84 "Бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларының комиссиялық шығыстары".

      Мақсаты: ұйымның бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларының көрсетілген қызмет үшін комиссиялық шығыстарының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларының көрсетілген қызмет үшін комиссиялық шығыстарының сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7480 09 "Фьючерс мәмілелері бойынша шығыстар".

      Мақсаты: фьючерс мәмілелері бойынша келтірілген іске асырылған шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша фьючерс мәмілелері бойынша келтірілген іске асырылған шығыстардың сомалары жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7480 10 "Форвард мәмілелері бойынша шығыстар".

      Мақсаты: форвард мәмілелері бойынша келтірілген, іске асырылған шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша форвард мәмілелері бойынша келтірілген іске асырылған шығыстардың сомалары жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7480 11 "Опцион мәмілелері бойынша шығыстар".

      Мақсаты: опцион мәмілелері бойынша келтірілген іске асырылған шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша опцион мәмілелері бойынша келтірілген іске асырылған шығыстардың сомалары жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7480 13 "Своп мәмілелері бойынша шығыстар".

      Мақсаты: своп мәмілелері бойынша келтірілген іске асырылған шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша своп мәмілелері бойынша келтірілген іске асырылған шығыстардың сомалары жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7480 14 "Басқа да туынды қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша шығыстар".

      Мақсаты: басқа да туынды қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша келтірілген іске асырылған шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша басқа да туынды қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша келтірілген іске асырылған шығыстардың сомалары жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7490 01 "Пайдалану құқығы нысанында негізгі құрал-жабдықтар мен активтердің амортизациясы бойынша шығыстар".

      Мақсаты: пайдалану құқығы нысанында негізгі құрал-жабдықтар мен активтердің амортизациясы бойынша шығыстар сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша пайдалану құқығы нысанында негізгі құрал-жабдықтар мен активтердің амортизациясы бойынша шығыстар сомалары жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша пайдалану құқығы нысанында негізгі құрал-жабдықтар мен активтердің амортизациясы бойынша шығыстар сомаларын есептен шығару жазылады.

      7490 02 "Пайдалану құқығы нысанында активтер бойынша күрделі шығындардың амортизациясы бойынша шығыстар".

      Мақсаты: пайдалану құқығы нысанында негізгі құрал-жабдықтар мен активтердің амортизациясы бойынша шығыстар сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша пайдалану құқығы нысанында негізгі құрал-жабдықтар мен активтердің амортизациясы бойынша шығыстар сомалары жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша пайдалану құқығы нысанында негізгі құрал-жабдықтар мен активтердің амортизациясы бойынша шығыстар сомаларын есептен шығару жазылады.

      7490 03 "Жылжымайтын мүлікке инвестициялардың амортизациясы бойынша шығыстар".

      Мақсаты: мүлікке инвестициялардың амортизациясы бойынша шығыстар сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша мүлікке инвестициялардың амортизациясы бойынша шығыстар сомалары жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша мүлікке инвестициялардың амортизациясы бойынша шығыстар сомаларын есептен шығару жазылады.

      7490 04 "Барлау және бағалау активтерінің амортизациясы бойынша шығыстар".

      Мақсаты: барлау және бағалау активтерінің амортизациясы бойынша шығыстар сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша барлау және бағалау активтерінің амортизациясы бойынша шығыстар сомалары жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша барлау және бағалау активтерінің амортизациясы бойынша шығыстар сомаларын есептен шығару жазылады.

      7490 05 "Басқа да материалдық емес активтердің амортизациясы бойынша шығыстар".

      Мақсаты: басқа да материалдық емес активтердің амортизациясы бойынша шығыстар сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша басқа да материалдық емес активтердің амортизациясы бойынша шығыстар сомалары жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша басқа да материалдық емес активтердің амортизациясы бойынша шығыстар сомаларын есептен шығару жазылады.

      7510 "Тоқтатылатын қызметке байланысты шығыстар".

      Мақсаты: тоқтатылатын қызметке байланысты шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша тоқтатылатын қызметке байланысты шығыстардың сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

      7610 "Қауымдасқан ұйымдардың зиянындағы үлес".

      Мақсаты: қауымдасқан ұйымдардың үлестік қатысу әдісімен есепке алынған зиянындағы үлестің сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша қауымдасқан ұйымдардың үлестік қатысу әдісімен есепке алынған зиянындағы үлестің сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша қауымдасқан ұйымдардың үлестік қатысу әдісімен есепке алынған зиянындағы үлестің сомаларын азайту жазылады.

      7620 "Бірлескен ұйымдардың зиянындағы үлес".

      Мақсаты: бірлескен ұйымдардың үлестік қатысу әдісімен есепке алынған зиянындағы үлестің сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша бірлескен ұйымдардың үлестік қатысу әдісімен есепке алынған зиянындағы үлестің сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша бірлескен ұйымдардың үлестік қатысу әдісімен есепке алынған зиянындағы үлестің сомаларын азайту жазылады.

      7710 "Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар".

      Мақсаты: корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстардың сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 баланстық шотына есептен шығару жазылады.

2-параграф. Шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелер

      8120 "Қабылданған кепілдіктер бойынша ықтимал талаптар" (актив).

      Мақсаты: ұйым қабылдаған кепілдіктер бойынша ұйымның басқа тұлғаларға ықтимал талаптарының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйым қабылдаған кепілдіктер бойынша ұйымның басқа тұлғаларға ықтимал талаптарының сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша ұйымның қабылдаған кепілдіктер бойынша басқа тұлғаға ықтимал талаптарының сомаларын оларды жою кезінде есептен шығару жазылады.

      8130 "Қазақстан Республикасының сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру туралы заңнамасына сәйкес шартты төтенше жарналар" (актив).

      Мақсаты: Қазақстан Республикасының сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру туралы заңнамасына сәйкес Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының алдындағы өз міндеттемелерін орындау үшін сақтандыру ұйымдары қалыптастыратын шартты төтенше жарналарының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының алдындағы өз міндеттемелерін орындау үшін сақтандыру ұйымдары қалыптастыратын шартты төтенше жарналарының сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша сақтандыру ұйымының Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорына төлеу кезінде төтенше шартты жарналардың сомаларын есептен шығару жазылады.

      8210 "Берілетін қарыздар бойынша шартты талаптар" (актив).

      Мақсаты: ұйымның басқа заңды тұлғаларға болашақта берілуге тиісті қарыздар бойынша шартты талаптарының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның басқа заңды тұлғаларға болашақта берілуге тиісті қарыздар бойынша шартты талаптарының сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша ұйымның басқа заңды тұлғаларға болашақта берілуге тиісті қарыздар бойынша шартты талаптарының сомаларын оларды ұйым берген кезде есептен шығару жазылады.

      8220 "Болашақта қарыздар алу бойынша шартты талаптар" (актив).

      Мақсаты: ұйымның басқа заңды тұлғаларға болашақта алынуға тиісті қарыздар бойынша шартты талаптарының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның басқа заңды тұлғаларға болашақта алынуға тиісті қарыздар бойынша шартты талаптарының сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша ұйымның басқа заңды тұлғаларға болашақта берілуге тиісті қарыздар бойынша шартты талаптарының сомаларын оларды ұйым алған кезде есептен шығару жазылады.

      8300 01 "Қаржы активтерін сатып алу бойынша шартты талаптар" (актив).

      Мақсаты: болашақта қаржы активтерін сатып алу бойынша ұйымның шартты талаптарының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша болашақта қаржы активтерін сатып алу бойынша ұйымның шартты талаптарының сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша қаржы активтерін сатып алу бойынша ұйымның шартты талаптарының сомаларын оларды алу кезінде есептен шығару жазылады.

      8300 02 "Қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша шартты талаптар" (актив).

      Мақсаты: болашақта қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша ұйымның шартты талаптарының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша болашақта қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша ұйымның шартты талаптарының сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша болашақта қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша оларды алу кезінде ұйымның шартты талаптарының сомаларын есептен шығару жазылады.

      8300 03 "Қаржы фьючерстерін сату бойынша шартты талаптар" (актив).

      Мақсаты: болашақта қаржы фьючерстерін сату бойынша ұйымның шартты талаптарының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша болашақта қаржы фьючерстерін сату бойынша ұйымның шартты талаптарының сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша қаржы фьючерстерін сату бойынша оларды ұйымның сатуы кезінде ұйымның шартты талаптарының сомаларын есептен шығару жазылады.

      8300 04 "Белгіленген пайыздық своп" (актив).

      Мақсаты: ұйымның пайыздық своп бойынша белгіленген пайыздық мөлшерлеме бойынша төлемдерді алу бойынша шартты талаптарының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның пайыздық своп бойынша белгіленген пайыздық мөлшерлеме бойынша төлемдерді алу бойынша шартты талаптарының сомасы осы мәмілені жасау кезінде жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша ұйымның пайыздық своп бойынша шартты талаптарының сомаларын осы мәмілені орындау немесе жою кезінде есептен шығару жазылады.

      8300 05 "Өзгермелі пайыздық своп" (актив).

      Мақсаты: ұйымның пайыздық своп бойынша өзгермелі пайыздық мөлшерлеме бойынша төлемдерді алу жөніндегі шартты талаптарының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның пайыздық своп бойынша өзгермелі пайыздық мөлшерлеме бойынша төлемдерді алу бойынша шартты талаптарының сомасы осы мәмілені жасау кезінде жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша ұйымның пайыздық своп бойынша шартты талаптарының сомаларын осы мәмілені орындау немесе жою кезінде есептен шығару жазылады.

      8300 06 "Сатып алынған опцион "колл" мәмілелері" (актив).

      Мақсаты: ұйымның сатып алынған опцион "колл" келісімшарты бойынша қаржы активтерін сату бойынша шартты талаптарының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның сатып алынған опцион "колл" келісімшарты бойынша қаржы активтерін сату бойынша шартты талаптарының сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша ұйымның сатып алынған опцион "колл" келісімшарты бойынша шартты талаптарының сомаларын осы мәмілені орындау немесе жою кезінде есептен шығару жазылады.

      8300 07 "Сатып алынған опцион "пут" мәмілелері" (актив).

      Мақсаты: ұйымның сатып алынған опцион "пут" келісімшарты бойынша қаржы активін сату бойынша шартты талаптарының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның сатып алынған опцион "пут" келісім-шарты бойынша қаржы активін сату бойынша шартты талаптарының сомасы осы мәмілені жасау кезінде жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша ұйымның сатып алынған опцион "пут" келісімшарты бойынша шартты талаптарының сомаларын осы мәмілені орындау немесе жою кезінде есептен шығару жазылады.

      8300 08 "Сатылған опцион "пут" мәмілелері - контршот" (актив).

      Мақсаты: ұйымның сатылған опцион "пут" келісімшарты бойынша қаржы активін сату бойынша шартты талаптарының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның сатылған опцион "пут" келісімшарты бойынша қаржы активін сату бойынша шартты талаптарының сомасы осы мәмілені жасау кезінде жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша ұйымның сатылған опцион "пут" келісімшарты бойынша шартты талаптарының сомаларын осы мәмілені орындау немесе жою кезінде есептен шығару жазылады.

      8300 09 "Сатылған опцион "колл" мәмілелері - контршот" (актив).

      Мақсаты: ұйымның сатылған опцион "колл" келісімшарты бойынша қаржы активін сату бойынша шартты талаптарының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның сатылған опцион "колл" келісімшарты бойынша қаржы активін сату бойынша шартты талаптарының сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша ұйымның сатылған опцион "колл" келісімшарты бойынша шартты талаптарының сомаларын осы мәмілені орындау немесе жою кезінде есептен шығару жазылады.

      8300 10 "Болашақтағы сыйақы туралы сатып алынған келісім - контршот" (актив).

      Мақсаты: ұйымның болашақтағы сыйақы туралы сатып алған келісімі бойынша шартты міндеттемелерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша ұйымның болашақтағы сыйақы туралы сатып алған келісімі бойынша шартты міндеттемелерінің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның болашақтағы сыйақы туралы сатып алған келісімі бойынша шартты міндеттемелерінің сомаларын есептен шығару жазылады.

      8300 11 "Болашақтағы сыйақы туралы іске асырылған келісім" (актив).

      Мақсаты: ұйымның болашақтағы сыйақы туралы іске асырылған келісім бойынша шартты талаптарының сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша ұйымның болашақтағы сыйақы туралы іске асырылған келісім бойынша шартты талаптарының сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның болашақтағы сыйақы туралы іске асырылған келісім бойынша шартты талаптарының сомаларын есептен шығару жазылады.

      8300 12 "Басқа да туынды қаржы құралдары бойынша шартты талаптар" (актив).

      Мақсаты: ұйымның басқа да туынды қаржы құралдары бойынша шартты талаптарының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның басқа да туынды қаржы құралдары бойынша шартты талаптарының сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша ұйымның басқа да туынды қаржы құралдары бойынша шартты талаптарының сомаларын осы мәмілелерді орындау немесе жою кезінде есептен шығару жазылады.

      8420 "Қабылданған кепілдіктер бойынша талаптарды ықтимал азайту" (пассив).

      Мақсаты: ұйым қабылдаған кепілдіктер бойынша ұйымның басқа тұлғаларға талаптарын ықтимал азайтудың сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша ұйым қабылдаған кепілдіктер бойынша ұйымның басқа тұлғаларға талаптарын ықтимал азайтудың сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша жою кезінде қабылдаған кепілдіктер бойынша ұйымның басқа тұлғаларға талаптарын ықтимал азайтудың сомаларын есептен шығару жазылады.

      8430 "Қазақстан Республикасының сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру туралы заңнамасы бойынша шартты міндеттемелер" (пассив).

      Мақсаты: сақтандыру ұйымдарының төтенше жарналарды төлеу үшін қалыптастырған, Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры алдындағы шартты талаптарының сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша сақтандыру ұйымының төтенше жарналарды төлеу үшін қалыптастырған, Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры алдындағы шартты талаптарының сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша сақтандыру ұйымының шартты талаптарының сомаларын сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорына төтенше жарналарды төлеу кезінде есептен шығару жазылады.

      8510 "Болашақта қарыздар беру бойынша шартты міндеттемелер" (пассив).

      Мақсаты: ұйымның болашақта қарыздар беруге тиесілі қарыздар бойынша басқа заңды тұлғалар алдындағы шартты міндеттемелерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша ұйымның болашақта қарыздар беруге тиесілі қарыздар бойынша басқа заңды тұлғалар алдындағы шартты міндеттемелерінің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның қарыздар бойынша басқа заңды тұлғалар алдындағы ұйымның шартты міндеттемелерінің сомаларын оларды беруі кезінде есептен шығару жазылады.

      8520 "Алынатын қарыздар бойынша шартты міндеттемелер" (пассив).

      Мақсаты: ұйымның болашақта қарыздар алуға тиесілі қарыздар бойынша басқа заңды тұлғалар алдындағы шартты міндеттемелерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша ұйымның болашақта қарыздар алуға тиесілі қарыздар бойынша басқа заңды тұлғалар алдындағы шартты міндеттемелерінің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның қарыздар бойынша болашақтағы міндеттемелерінің сомаларын оларды алу кезінде есептен шығару жазылады.

      8600 01 "Қаржы активтерін сату бойынша шартты міндеттемелер" (пассив).

      Мақсаты: ұйымның болашақта қаржы активтерін сату бойынша шартты міндеттемелерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша ұйымның болашақта қаржы активтерін сату бойынша шартты міндеттемелерінің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның қаржы активтерін сату бойынша шартты міндеттемелерінің сомаларын оларды ұйымның сату кезінде есептен шығару жазылады.

      8600 02 "Қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша шартты міндеттемелер" (пассив).

      Мақсаты: ұйымның болашақта қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша шартты міндеттемелерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша ұйымның болашақта қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша шартты міндеттемелерінің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның шартты міндеттемелерінің сомаларын қаржы фьючерстерін алу кезінде есептен шығару жазылады.

      8600 03 "Қаржы фьючерстерін сату бойынша шартты міндеттемелер" (пассив).

      Мақсаты: ұйымның қаржы фьючерстерін сату бойынша шартты міндеттемелерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша ұйымның қаржы фьючерстерін сату бойынша шартты міндеттемелерінің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның қаржы фьючерстері бойынша шартты міндеттемелерінің сомаларын оларды ұйым сатқан кезде есептен шығару жазылады.

      8600 04 "Өзгермелі пайыздық своп" (пассив).

      Мақсаты: ұйымның пайыздық своп бойынша өзгермелі пайыздық мөлшерлеме бойынша төлемдерді төлеу бойынша шартты міндеттемелерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша ұйымның пайыздық своп бойынша өзгермелі пайыздық мөлшерлеме бойынша шартты міндеттемелерінің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның пайыздық своп бойынша шартты міндеттемелерінің сомаларын осы мәмілені орындау немесе жою кезінде есептен шығару жазылады.

      8600 05 "Белгіленген пайыздық своп" (пассив).

      Мақсаты: ұйымның пайыздық своп бойынша белгіленген пайыздық мөлшерлеме бойынша төлемдерді төлеу бойынша шартты міндеттемелерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша ұйымның пайыздық своп бойынша белгіленген пайыздық мөлшерлеме бойынша шартты міндеттемелерінің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның пайыздық своп бойынша шартты міндеттемелерінің сомаларын осы мәмілені орындау немесе жою кезінде есептен шығару жазылады.

      8600 06 "Сатып алынған опцион "колл" мәмілелері - контршот" (пассив).

      Мақсаты: ұйымның сатып алынған опцион "колл" мәмілесі бойынша қаржы активтерін сату бойынша шартты міндеттемелерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша ұйымның сатып алынған опцион "колл" мәмілесі бойынша қаржы активтерін сату бойынша шартты міндеттемелерінің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша сатып алынған опцион "колл" мәмілесі бойынша шартты міндеттемелердің сомаларын осы мәмілені орындау немесе жою кезінде есептен шығару жазылады.

      8600 07 "Сатып алынған опцион "пут" мәмілелері - контршот" (пассив).

      Мақсаты: ұйымның сатып алынған опцион "пут" мәмілелері бойынша қаржы активтерін сату бойынша шартты міндеттемелерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша ұйымның сатып алынған опцион "пут" мәмілелері бойынша қаржы активтерін сату бойынша шартты міндеттемелерінің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша сатып алынған опцион "пут" мәмілесі бойынша шартты міндеттемелердің сомаларын осы мәмілені орындау немесе жою кезінде есептен шығару жазылады.

      8600 08 "Сатылған опцион "пут" мәмілелері" (пассив).

      Мақсаты: ұйымның сатылған опцион "пут" мәмілесі бойынша қаржы активін сату бойынша шартты міндеттемелерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша ұйымның сатылған опцион "пут" мәмілесі бойынша қаржы активін сату бойынша осы мәмілені жасау кезінде шартты міндеттемелерінің сомасы көрсетіледі.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның сатылған опцион "пут" мәмілесі бойынша шартты міндеттемелерінің сомасын оларды орындау немесе осы мәмілені жою кезінде есептен шығару көрсетіледі.

      8600 09 "Сатылған опцион "колл" мәмілелері" (пассив).

      Мақсаты: ұйымның сатылған опцион "колл" мәмілелері бойынша қаржы активін сату бойынша шартты міндеттемелерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша ұйымның сатылған опцион "колл" мәмілелері бойынша қаржы активін сату бойынша шартты міндеттемелерінің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның сатылған "колл" мәмілесі бойынша шартты міндеттемелерінің сомаларын оларды орындау немесе осы мәмілені жою кезінде есептен шығару жазылады.

      8600 10 "Болашақтағы сыйақы туралы сатып алынған келісім" (пассив).

      Мақсаты: ұйымның болашақтағы сыйақы туралы сатып алынған келісім бойынша шартты міндеттемелерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша ұйымның болашақтағы сыйақы туралы сатып алынған келісім бойынша шартты міндеттемелерінің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның болашақтағы сыйақы туралы сатып алынған келісім бойынша шартты міндеттемелерінің сомаларын есептен шығару жазылады.

      8600 11 "Болашақтағы сыйақы туралы іске асырылған келісім- контршот" (пассив).

      Мақсаты: ұйымның болашақтағы сыйақы туралы іске асырылған келісім бойынша шартты міндеттемелерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша ұйымның болашақтағы сыйақы туралы іске асырылған келісім бойынша шартты міндеттемелерінің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның болашақтағы сыйақы туралы іске асырылған келісім бойынша шартты міндеттемелерінің сомаларын есептен шығару жазылады.

      8600 12 "Басқа да туынды қаржы құралдары бойынша шартты міндеттемелер" (пассив).

      Мақсаты: ұйымның басқа да туынды қаржы құралдары бойынша шартты міндеттемелерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша ұйымның басқа да туынды қаржы құралдары бойынша шартты міндеттемелерінің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның басқа да туынды қаржы құралдары бойынша шартты міндеттемелерінің сомаларын оларды орындау немесе осы мәмілені жою кезінде есептен шығару жазылады.

3-параграф. Меморандум шоттары

      8710 "Жалға берілген машиналар, жабдықтар, көлік және басқа да құрал-жабдықтар".

      Мақсаты: жасалған жалдау шартының негізінде жалға берілген машиналар, жабдықтар, көлік және басқа да құрал-жабдықтар құнын есепке алу.

      Шоттың кірісі бойынша машиналар, жабдықтар, көлік және басқа да құрал-жабдықтардың құны оларды жасалған жалдау шартының негізінде жалға беру кезінде жазылады.

      Шоттың шығысы бойынша машиналар, жабдықтар, көлік және басқа да құрал-жабдықтардың құнын жалдау шартының қолданыс мерзімінің аяқталуына байланысты қайтару, олардың тозуына байланысты шығынға жазу, есептен шығару, өткізу немесе олардың құнын ұйымның балансынан мерзімінен бұрын есептен шығару кезінде есептен шығару жазылады.

      8720 "Төлем бөліп төленіп өткізілетін негізгі құрал-жабдықтар".

      Мақсаты: төлем бөліп төлену шартымен жүзеге асырылатын негізгі құрал жабдықтардың құнын есепке алу.

      Шоттың кірісі бойынша төлем бөліп төлену шартымен жүзеге асырылатын негізгі құрал жабдықтардың құны жазылады.

      Шоттың шығысы бойынша клиенттен оның төлемді бөліп төлеу шартымен жүзеге асырылған негізгі құрал жабдықтар бойынша берешегін өтеу шотына түскен төлемдер сомасы немесе төлемді бөліп төлеу шартымен жүзеге асырылған негізгі құрал жабдықтардың құнын осы жүзеге асыруды жою кезінде есептен шығару жазылады.

      8740 "Инкассоға жіберілген құжаттар мен құндылықтар".

      Мақсаты: ұйым инкассоға жіберген құжаттар мен құндылықтардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың кірісі бойынша ұйым инкассоға жіберген құжаттар мен құндылықтардың сомасы жазылады.

      Шоттың шығысы бойынша инкассоға жіберілген құжаттар мен құндылықтардың сомаларын есептен шығару жазылады.

      8750 "Міндеттемелерді қамтамасыз етуге (кепілге) берілген мүлік".

      Мақсаты: басқа заңды тұлғалардың алдындағы міндеттемелерді қамтамасыз етуге (кепілге) берілген мүліктің (ақшаны қоспағанда) құнын есепке алу.

      Шоттың кірісі бойынша басқа заңды тұлғалардың алдындағы міндеттемелерді қамтамасыз етуге (кепілге) берілген мүліктің (ақшаны қоспағанда) құны жазылады.

      Шоттың шығысы бойынша қамтамасыз етудің (кепілдің) құнын ұйым басқа заңды тұлғаның алдындағы міндеттемелерін орындамаған жағдайда қайтарып берген немесе кепілге салынған мүлікті өткізу кезінде есептен шығару жазылады.

      8760 "Оригинаторға сенімгерлік басқаруға берілген акциялар (қатысу үлестері)".

      Мақсаты: исламдық арнайы қаржы компаниясына тиесілі және инвестициялық жобаға қатысу үшін оригинаторға сенімгерлік басқаруға берілген акциялардың (қатысу үлестерінің) құнын есепке алу.

      Шоттың кірісі бойынша исламдық арнайы қаржы компаниясы инвестициялық жобаға қатысу үшін оригинаторға сенімгерлік басқаруға берген акциялардың (қатысу үлестерінің) құны жазылады.

      Шоттың шығысы бойынша ұйым инвестициялық жобаға қатысу үшін оригинаторға сенімгерлік басқаруға берген акцияларды (қатысу үлестерін) оригинатордың сенімгерлік басқаруынан алған кезде ұйымға тиесілі акциялардың (қатысу үлестерінің) құнын есептен шығару жазылады.

      8810 "Жалға қабылданған машиналар, жабдықтар, көлік және басқа да құрал-жабдықтар".

      Мақсаты: ұйым жалдау шартының негізінде жалға қабылдаған машиналар, жабдықтар, көлік және басқа да құрал-жабдықтардың құнын есепке алу.

      Шоттың кірісі бойынша ұйым жалдау шартының негізінде жалға қабылдаған машиналар, жабдықтар, көлік және басқа да құрал-жабдықтардың құны жазылады.

      Шоттың шығысы бойынша машиналар, жабдықтар, көлік және басқа да құрал-жабдықтардың құнын оларды жалдау шартының қолдану мерзімінің бітуіне байланысты қайтару немесе кейіннен оларды ұйымның балансына есепке ала отырып сатып алу кезінде есептен шығару жазылады.

      8830 "Клиенттің міндеттемесін қамтамасыз етуге (кепілге) қабылданған мүлік".

      Мақсаты: клиенттің міндеттемелерін қамтамасыз етуге (кепілге) қабылданған мүліктің (ақшаны қоспағанда) құнын есепке алу.

      Шоттың кірісі бойынша клиенттің міндеттемелерін қамтамасыз етуге (кепілге) қабылданған мүліктің (ақшаны қоспағанда) құны жазылады.

      Шоттың шығысы бойынша қамтамасыз етудің (кепілдің) құнын клиент міндеттемелерін орындамаған жағдайда қайтарып берген немесе кепілге салынған мүлікті өткізу кезінде есептен шығару жазылады.

      8920 "Шет мемлекеттер және шетел банктері ашқан кредиттік желілер".

      Мақсаты: ұйымда шет мемлекеттер және шетел банктері ашқан кредиттік желілер лимитінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кірісі бойынша ұйымда шет мемлекеттер және шетел банктері ашқан кредиттік желілер лимитінің сомасы жазылады.

      Шоттың шығысы бойынша ашық кредиттік желілер лимитінің сомаларын оларды ұйым пайдаланған немесе жойған кезде есептен шығару жазылады.

      8930 "Әртүрлі құндылықтар мен құжаттар".

      Мақсаты: келіп түскен кезде басқа баланстан тысқары шоттарда көрсетілмейтін әртүрлі құндылықтар мен құжаттарды есепке алу, сондай-ақ басқа баланстық шоттардан есептен шығарылған әртүрлі құндылықтар мен құжаттарды есепке алу.

      Шоттың кірісі бойынша әртүрлі құндылықтар мен құжаттардың келіп түсуі жазылады.

      Шоттың шығысы бойынша әртүрлі құндылықтар мен құжаттарды мақсаты бойынша шығынға жазу.

      8940 "Жіберілген және есебіне берілген әртүрлі құндылықтар мен құжаттар".

      Мақсаты: ұйым жіберген және есебіне берген әртүрлі құндылықтар мен құжаттарды есепке алу.

      Шоттың кірісі бойынша ұйым оларды бір уақытта, олар есепке алынған шоттар бойынша шығысқа есептен шығара отырып есепке жазып жіберген немесе берген әртүрлі құндылықтар мен құжаттар.

      Шоттың шығысы бойынша әртүрлі құндылықтар мен құжаттарды олар алынған растаманың негізінде мақсаты бойынша келіп түскен кезде есептен шығару жазылады.

      8950 "Сақтаудағы тазартылған бағалы металдар".

      Мақсаты: ұйым клиенттерден сақтауға қабылдаған тазартылған бағалы металдардың физикалық санын есепке алу.

      Шоттың кірісі бойынша ұйым клиенттерден сақтауға қабылдаған тазартылған бағалы металдардың физикалық саны жазылады.

      Шоттың шығысы бойынша тазартылған бағалы металдардың физикалық санын иесінің тапсырмасы бойынша оларды өткізу кезінде немесе оларды ұйым қайтарған кезде есептен шығару жазылады.

      8960 "Сақтаудағы акциялар және басқа бағалы қағаздар".

      Мақсаты: ұйым сақтауға қабылдаған акциялар және басқа бағалы қағаздардың номиналдық құнын есепке алу.

      Шоттың кірісі бойынша ұйым сақтауға қабылдаған акциялар және басқа бағалы қағаздардың номиналдық құны жазылады.

      Шоттың шығысы бойынша ұйым сақтауға қабылдаған акциялар және басқа бағалы қағаздарды қайтару кезінде олардың номиналдық құнын есептен шығару жазылады.

      8970 "Депо" шоты.

      Мақсаты: клиенттерден брокерлік қызмет көрсету туралы шарттар бойынша қабылданған ақша сомаларын және құжатсыз нысанда көрсетілген және клиенттерге тиесілі бағалы қағаздардың санын есепке алу.

      Шоттың кірісі бойынша клиенттерден брокерлік қызмет көрсету туралы шарттар бойынша қабылданған ақша сомалары және құжатсыз нысанда көрсетілген және клиенттерге тиесілі бағалы қағаздардың саны жазылады.

      Шоттың шығысы бойынша оларды шығынға жазған кезде ақша сомасын және оларды эмитент өтеген немесе сатқан не клиентке қайтарған кезде клиентке тиесілі бағалы қағаздардың саны жазылады.

4-параграф. Клиенттердің инвестициялық басқарудағы активтері

      Ескерту. 3-тарау 4-параграфпен толықтырылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2018 № 185 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

      1800 01 "Ақша" (актив).

      Мақсаты: клиенттердің инвестициялық басқарудағы және (немесе) екінші деңгейдегі банктерде не банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда ұлттық және шетел валютасында ашылған ағымдағы шоттарына келіп түскен ақша сомасын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша клиенттердің инвестициялық басқарудағы және (немесе) екінші деңгейдегі банктерде не банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда ұлттық және шетел валютасында ашылған ағымдағы шоттарына келіп түскен ақша сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша клиенттердің екінші деңгейдегі банкте не банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымда ұлттық және шетел валютасында ашылған ағымдағы шотынан өзге де активтерді сатып алған немесе оларды клиентке қайтарған кезде ақша сомасын есептен шығару жазылады.

      1800 02 "Тазартылған бағалы металдар" (актив).

      Мақсаты: ұйым клиенттердің активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыру үшін сатып алған инвестициялық басқарудағы тазартылған бағалы металдардың құнын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйым клиенттердің активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыру үшін сатып алған тазартылған бағалы металдардың құны жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша тазартылған бағалы металдардың құнын оларды клиентке қайтарған немесе сатқан кезде есептен шығару жазылады.

      1800 03 "Бағалы металдар" (актив).

      Мақсаты: клиенттердің активтерін инвестициялық басқару үшін сатып алынған (алынған) бағалы қағаздардың құнын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша клиенттің активтерін инвестициялық басқару үшін сатып алынған (алынған) бағалы қағаздардың құны жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша бағалы қағаздардың құнын оларды клиентке қайтарған немесе сатқан кезде есептен шығару жазылады.

      1800 04 "Орналастырылған салымдар" (актив).

      Мақсаты: екінші деңгейдегі банктерде не банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған салымдар сомасын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша екінші деңгейдегі банкте не банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымда орналастырылған салымдар сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша орналастырылған салымдар сомаларын оларды ұйымға қайтарған кезде есептен шығару жазылады.

      1800 05 "Капиталға инвестициялар" (актив).

      Мақсаты: ұйым айтарлықтай ықпал етуді немесе бақылауды жүзеге асыру, сондай-ақ қатысу үлесін өзгерту мақсатында басқа заңды тұлғаның капиталына салған инвестициялар сомаларын сатып алу құны бойынша есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйым басқа заңды тұлғаның капиталына салған сатып алу құны бойынша инвестициялардың сомалары, сондай-ақ қатысу үлесін өзгерту жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша салынған инвестициялардың сомаларын оларды заңды тұлға сатып алған немесе оларды сатқан кезде есептен шығару жазылады.

      1800 06 "Материалдық емес активтер" (актив).

      Мақсаты: материалдық емес активтерді сатып алу құнын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша сатып алынған материалдық емес активтерді сатып алу құны жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша материалдық емес активтердің құнын оларды өткізу немесе өзгеше шығынға жазу кезінде есептен шығару жазылады.

      1800 07 "Негізгі құралдар" (актив).

      Мақсаты: негізгі құралдарды сатып алу құнын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша сатып алынған негізгі құралдардың құны жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша негізгі құралдардың құнын оларды өткізу немесе өзгеше шығынға жазу кезінде есептен шығару жазылады.

      1800 08 "Басқа да активтер" (актив).

      Мақсаты: басқа да активтерді сатып алу құнын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша сатып алынған басқа да активтердің құны жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша басқа да активтерді өткізген немесе өзгеше шығынға жазған кезде олардың құнын есептен шығару жазылады.

      1800 09 "Алуға арналған шоттар" (актив).

      Мақсаты: ұйымның клиенттердің активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыру процесінде туындайтын жеке және заңды тұлғаларға талаптары сомаларын (дебиторлық берешек) есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның клиенттердің активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыру процесінде туындайтын жеке және заңды тұлғаларға талаптары сомасы (дебиторлық берешек) жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша ұйымның клиенттердің активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыру процесінде туындайтын жеке және заңды тұлғаларға талаптары сомаларын (дебиторлық берешек) есептен шығару жазылады.

      1800 10 "Дивидендтер" (актив).

      Мақсаты: басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар бойынша дивидендтер түрінде есептелген кірістер сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар бойынша дивидендтер түрінде есептелген кірістер сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар бойынша дивидендтер түрінде есептелген кірістер сомаларын оларды төлеген кезде есептен шығару жазылады.

      1800 11 "Сыйақы" (актив).

      Мақсаты: бағалы қағаздар (купондар), салымдар және басқа да операциялар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша бағалы қағаздар (купондар), салымдар және басқа да операциялар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша бағалы қағаздар (купондар), салымдар және басқа да операциялар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер сомаларын оларды төлеген кезде есептен шығару жазылады.

      1800 12 "Басқа да талаптар" (актив).

      Мақсаты: клиенттердің активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асырумен байланысты операциялар бойынша басқа да талаптардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша клиенттердің активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асырумен байланысты операциялар бойынша басқа да талаптардың сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша клиенттердің активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асырумен байланысты операциялар бойынша басқа да талаптардың сомаларын есептен шығару жазылады.

      1800 13 "Туынды қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша талаптар" (актив).

      Мақсаты: туынды қаржы құралдарымен мәмілелер жасау нәтижесінде пайда болған талаптар сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша туынды қаржы құралдарымен мәмілелер жасау нәтижесінде пайда болған талаптар сомалары, сондай-ақ оң бағалау сомалары жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша туындаған талаптардың сомаларын оларды контр әріптес төлеген немесе туынды қаржы құралдарымен мәмілелердің күші жойылған кезде, сондай-ақ теріс қайта бағалау сомаларын есептен шығару жазылады.

      1800 14 "Бағалы қағаздармен кері РЕПО операциялары" (актив).

      Мақсаты: операцияны ашу күніне бағалы қағаздармен кері РЕПО операциялары бойынша талаптар сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша операцияны ашу күніне бағалы қағаздармен кері РЕПО операциялары бойынша талаптар сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша операцияны ашу күніне бағалы қағаздармен кері РЕПО операциялары бойынша талаптар сомаларын есептен шығару жазылады.

      1810 01 "Капитал" (пассив).

      Мақсаты: клиенттердің есепті кезеңдегі (түпкілікті қаржылық нәтиже) таза активтерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша № 1830 топтың тиісті шоттары жабылған кезде ұйымның есепті кезеңдегі кірістерінің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша № 1830 топтың тиісті шоттары жабылған кезде ұйымның есепті кезеңдегі шығыстарының сомасы жазылады.

      1820 01 "Төлеуге арналған шоттар" (пассив).

      Мақсаты: ұйымның клиенттердің активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыру процесінде пайда болатын жеке немесе заңды тұлғалар алдындағы басқа да міндеттемелердің (кредиторлық берешек) сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша ұйымның клиенттердің активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыру процесінде пайда болатын жеке немесе заңды тұлғалар алдындағы басқа да міндеттемелерінің (кредиторлық берешек) сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның жеке немесе заңды тұлғалар алдындағы басқа да міндеттемелерінің (кредиторлық берешек) сомалары оларды өтеу немесе басқа да есептен шығару кезінде жазылады.

      1820 02 "Басқа да міндеттемелер" (пассив).

      Мақсаты: клиенттердің активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асырумен байланысты операциялар бойынша басқа да міндеттемелердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті клиенттердің активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асырумен байланысты операциялар бойынша басқа да міндеттемелердің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша басқа да міндеттемелердің сомалары оларды ұйым төлеген кезде есептен шығару жазылады.

      1820 03 "Туынды қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша міндеттемелер".

      Мақсаты: туынды қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша міндеттемелер сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша туынды қаржы құралдарымен мәмілелер жасау нәтижесінде пайда болған міндеттемелердің сомалары, сондай-ақ теріс бағалау сомалары жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша туынды қаржы құралдарымен міндеттемелер сомаларын оларды ұйым төлеген немесе туынды қаржы құралдарымен мәмілелердің күші жойылған кезде, сондай-ақ оң қайта бағалау сомаларын есептен шығару жазылады.

      1820 04 "Бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары" (пассив).

      Мақсаты: операцияны ашу күніне бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша операцияны ашу күніне бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер сомалары жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша "РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер сомаларын операцияны жабу немесе күшін жою кезінде есептен шығару жазылады.

      1830 01 "Клиенттен активтердің түсуі".

      Мақсаты: клиенттен түскен және ұйым клиенттердің активтерін инвестициялық басқару үшін қабылдаған активтердің құнын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша клиенттен түскен және ұйым клиенттердің активтерін инвестициялық басқару үшін қабылдаған активтердің құны жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша клиент активтерінің құнын № 1810 01 шотына есептен шығару жазылады.

      1830 02 "Сыйақы түріндегі кірістер (дивидендтер)".

      Мақсаты: бағалы қағаздар, салымдар және өзге активтер бойынша сыйақы алуға байланысты кірістердің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша бағалы қағаздар, салымдар және өзге активтер бойынша сыйақы алуға байланысты кірістердің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 1810 01 шотына есептен шығару жазылады.

      1830 03 "Сатып алу-сатудан түскен кірістер".

      Мақсаты: активтерді сатып алу-сатудан ұйым кірістерінің сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша активтерді сатып алу-сатудан ұйым кірістерінің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 1810 01 шотына есептен шығару жазылады.

      1830 04 "Активтерді әділ құны бойынша қайта бағалаудан түскен кірістер".

      Мақсаты: әділ құны бойынша ескерілетін активтерді оң қайта бағалау сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша әділ құны бойынша ескерілетін активтерді оң қайта бағалау сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша қайта бағалау сомаларын № 1810 01 шотына есептен шығару жазылады.

      1830 05 "Бағамдық айырма бойынша кірістер".

      Мақсаты: оң бағамдық қайта бағалау сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша оң бағамдық қайта бағалау сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша қайта бағалау сомаларын № 1810 01 шотына есептен шығару жазылады.

      1830 08 "Басқа да кірістер".

      Мақсаты: ұйым алған және № 1830 01, 1830 02, 1830 03 және 1830 05 шоттарында ескерілмеген басқа да кірістер сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша ұйымның басқа да кірістерінің сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша алынған кірістердің сомаларын № 1810 01 шотына есептен шығару жазылады.

      1830 09 "Туынды қаржы құралдарымен мәмілелерді қайта бағалаудан түскен кірістер".

      Мақсаты: туынды қаржы құралдарымен мәмілелерді оң қайта бағалау сомаларын есепке алу.

      Шоттың кредиті бойынша туынды қаржы құралдарымен мәмілелерді оң қайта бағалау сомасы жазылады.

      Шоттың дебеті бойынша қайта бағалау сомаларын № 1810 01 шотына есептен шығару жазылады.

      1840 01 "Клиенттердің активтерін алу".

      Мақсаты: клиент активтерінің құнын оларды ұйым клиент активтерін инвестициялық басқару мақсатында алуы және (немесе) орналастыруы кезінде есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша клиент активтерінің құны оларды шығынға жазу кезінде жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша клиент активтерінің құнын № 1810 01 шотына есептен шығару жазылады.

      1840 02 "Комиссиялық сыйақылар төлеу бойынша шығыстар".

      Мақсаты: бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары көрсеткен қызметтер үшін ұйымның комиссиялық сыйақылар төлеу бойынша шығыстарының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары көрсеткен қызметтер үшін ұйымның комиссиялық сыйақылар төлеу бойынша шығыстарының сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 1810 01 шотына есептен шығару жазылады.

      1840 03 "Сатып алу-сатудан болған шығыстар".

      Мақсаты: ұйымның активтерді сатып алуы-сатуына байланысты шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның активтерді сатып алуы-сатуына байланысты шығыстардың сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 1810 01 шотына есептен шығару жазылады.

      1840 04 "Активтерді әділ құны бойынша қайта бағалаудан болған шығыстар".

      Мақсаты: әділ құны бойынша ескерілетін активтерді теріс қайта бағалау сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша әділ құны бойынша ескерілетін активтерді теріс қайта бағалау сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша қайта бағалау сомаларын № 1810 01 шотына есептен шығару жазылады.

      1840 05 "Бағамдық айырма бойынша іске асырылған кірістер".

      Мақсаты: теріс бағамдық қайта бағалау сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша теріс бағамдық қайта бағалау сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша қайта бағалау сомаларын № 1810 01 шотына есептен шығару жазылады.

      1840 08 "Басқа да шығыстар".

      Мақсаты: шоттар жоспарының 2-тарауы 10-параграфында көзделген ұйымның қаржылық және қаржылық емес қызметте басқа да операцияларды жүзеге асыруға байланысты, басқа шоттар бойынша жазуға болмайтын шығыстарының сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйымның басқа да шығыстарының сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 1810 01 шотына есептен шығару жазылады.

      1840 09 "Туынды қаржы құралдарымен мәмілелерді қайта бағалаудан болған шығыстар".

      Мақсаты: туынды қаржы құралдарымен мәмілелерді қайта бағалаудан болған шығыстардың сомаларын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша туынды қаржы құралдарымен мәмілелерді теріс қайта бағалау сомасы жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша қайта бағалау сомаларын № 1810 01 шотқа есептен шығару жазылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 251 қаулысына
2-қосымша

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, өзара сақтандыру қоғамдарының және Қазақстан Республикасының бейрезидент - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының бухгалтерлік есеп жүргізуі жөніндегі нұсқаулық

      Ескерту. Нұсқаулықтың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 21.09.2020 № 108 (16.12.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, өзара сақтандыру қоғамдарының және Қазақстан Республикасының бейрезидент - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының бухгалтерлік есеп жүргізуі жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі - Нұсқаулық) "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы және "Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы" 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасының заңдарына және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес әзірленді.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 21.09.2020 № 108 (16.12.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      2. Нұсқаулық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, өзара сақтандыру қоғамдарының, сақтандыру брокерлерiнiң және Қазақстан Республикасының бейрезидент - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының (бұдан әрі - ұйым) меншiктi ақшаны бағалы қағаздарға, РЕПО және керi РЕПО операцияларына, заемдарға, тазартылған қымбат металдарға, шетел валютасына, туынды құралдарға орналастыру операцияларының, сондай-ақ хеджирлеу операцияларының бухгалтерлiк есебін жүргізуді нақтылайды.

      Осы Нұсқаулықтың 4, 8 және 9-тараулары исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына қолданылмайды.

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 21.09.2020 № 108 (16.12.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      3. Осы Нұсқаулықта халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес мәміле жасау күнгі және мәміле бойынша есеп айырысу күнгі қаржы активтерін сатып алу және сату мәмілелерін есепке алу әдісі қолданылады. Осы тармақта көрсетілген қаржы активтерін сатып алу және сату мәмілелерін есепке алу әдістерінің бірін таңдау ұйымның есеп саясатында айқындалады.

      4. Осы Нұсқаулыққа және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына қайшы келмейтін қосымша бухгалтерлік жазбалар жасауға жол беріледі.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

2-тарау. Осы Нұсқаулықта пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      5. Осы Нұсқаулықта мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      1) борыштық бағалы қағаздар - бағалы қағаздар иесінің эмитенттен шығару талаптарымен белгіленген мөлшерде және мерзімдерде негізгі борыш сомасын алу құқығын куәландыратын бағалы қағаздар;

      2) дисконт (жеңілдік) - борыштық бағалы қағазды сатып алу құны (есептелген сыйақыны қоспағанда) және оның номиналдық құны арасында пайда болған, инвестор (сатып алушы) үшін болашақ кезеңдердің кірістерін құрайтын теріс айырмашылық сомасы;

      3) есептік құн - актив немесе міндеттеме бухгалтерлік баланста сыйақыны шегеріле отырып көрсетілген құн;

      4) алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      5) мәміле бойынша шығындар - бұл қаржы активін немесе қаржылық міндеттемені сатып алумен, шығарумен немесе шығынға жазумен тікелей байланысты, оларды сатып алу, шығару немесе сату үшін міндетті талап болып табылатын қосымша шығыстар;

      6) сыйлықақы - борыштық бағалы қағазды сатып алу құны (есептелген сыйақыны қоспағанда) және оның номиналдық құны арасында пайда болған, инвестор (сатып алушы) үшін болашақтағы кезеңдердің шығыстарын құрайтын оң айырмашылық сомасы;

      7) сыйлықақының немесе дисконттың (жеңілдіктің) амортизациясы - бұл есепте тұрған сыйлықақы немесе дисконт (жеңілдік) сомасын ұйымның кірісіне немесе шығысына біртіндеп жатқызу;

      8) үлестік бағалы қағаздар - ұйымның таза активтеріндегі (міндеттемелер шегерілген активтер) үлеске құқығын растайтын бағалы қағаздар. Осы Нұсқаулықтың мақсаттары үшін үлестік бағалы қағаздарға акциялар, акцияларға депозитарлық қолхаттар, инвестициялық пай қорлардың пайлары және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес үлестік бағалы қағаздар анықтамасына жататын басқа бағалы қағаздар жатады.

      Ескерту. 5-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

3-тарау. Бағалы қағаздармен операциялардың бухгалтерлік есебі 1-параграф. Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын және сату үшін қолда бар сатып алынған борыштық бағалы қағаздарды есепке алу

      Ескерту. 1-параграфтың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      6. "Өзгеруі пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар "және" сату үшін қолда бар бағалы қағаздар" санатына жіктелген борыштық бағалы қағаздарды сатып алған кезде (мәміле бойынша шығындардан тұратын сатып алу құнына) мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) брокерге авансты аударған кезде:

Дт

1610 02

Брокерлермен есеп айырысу

Кт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты;

      2) мәміле бойынша шығындарды есепке ала отырып сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың таза құнына (оның номиналдық құнынан аспайтын сомаға):

Дт

1120 01

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтері


1140 01

Сату үшін қолда бар қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар


2030 01

Сату үшін қолда да бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар

Кт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты


1610 02

Брокерлермен есеп айырысу;

      3) борыштық бағалы қағазды сатып алумен байланысты шығындар кіретін сыйлықақы сомасына:

Дт

1120 03

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын сатып алынған қысқа мерзімді қаржы активтері бойынша сыйлықақы


1140 03

Сату үшін қолда бар сатып алынған қаржылық инвестициялар бойынша сыйлықақы


2030 03

Сату үшін қолда бар сатып алынған ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар бойынша сыйлықақы

Кт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты;

      4) дисконт (жеңілдік) сомасына:

Дт

1120 01

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтері


1140 01

Сату үшін қолда бар қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар


2030 01

Сату үшін қолда да бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар

Кт

1120 02

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын сатып алынған қысқа мерзімді қаржы активтері бойынша дисконт


1140 02

Сату үшін қолда бар сатып алынған қаржылық инвестициялар бойынша дисконт


2030 02

Сату үшін қолда бар сатып алынған ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар бойынша дисконт;

      5) алдыңғы ұстаушы есептеген сыйақы сомасына:

Дт

2170 03

Бағалы қағаздар бойынша алдыңғы ұстаушылар есептеген сыйақы


1270 04

Алдыңғы ұстаушылардың бағалы қағаздар бойынша есептеген сыйақысы

Кт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты;

      6) борыштық бағалы қағаздарды сатып алу бойынша мәміле сомасы олардың әділ құнынан асып кеткен жағдайда:

Дт

7470 10

Бағалы қағаздарды сатып алудан-сатудан болған шығыстар

Кт

1120 02

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын сатып алынған қысқа мерзімді қаржы активтері бойынша дисконт


1120 03

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын сатып алынған қысқа мерзімді қаржы активтері бойынша сыйлықақы


1140 02

Сату үшін қолда бар сатып алынған қаржылық инвестициялар бойынша дисконт


1140 03

Сату үшін қолда бар сатып алынған қаржылық инвестициялар бойынша сыйлықақы


2030 02

Сату үшін қолда бар сатып алынған ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар бойынша дисконт


2030 03

Сату үшін қолда бар сатып алынған ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар бойынша сыйлықақы;

      7) борыштық бағалы қағаздардың әділ құны оларды сатып алу бойынша мәміле сомасынан асып кеткен жағдайда:

Дт

1120 02

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын сатып алынған қысқа мерзімді қаржы активтері бойынша дисконт


1120 03

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын сатып алынған қысқа мерзімді қаржы активтері бойынша сыйлықақы


1140 02

Сату үшін қолда бар сатып алынған қаржылық инвестициялар бойынша дисконт


1140 03

Сату үшін қолда бар сатып алынған қаржылық инвестициялар бойынша сыйлықақы


2030 02

Сату үшін қолда бар сатып алынған ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар бойынша дисконт


2030 03

Сату үшін қолда бар сатып алынған ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар бойынша сыйлықақы

Кт

6280 09

Бағалы қағаздарды сатып алудан-сатудан түскен кірістер.

      Ескерту. 6-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      7. Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын және сату үшін қолда бар борыштық бағалы қағаздар бойынша ұйымның есеп саясатында белгіленген кезеңділікпен сыйақы есептеген кезде есептелген сыйақы сомасына мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт

1270 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі есептелген кірістер


2170 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі есептелген кірістер

Кт

6110 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы алумен байланысты кірістер.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      8. Борыштық бағалы қағаздар эмитентінің төлем көзінен ұсталуы тиіс корпоративтік табыс салығы түріндегі шығыстарды есептеген кезде мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт

7710

Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар

Кт

3110 01

Төленуі тиіс корпоративтік табыс салығы.

      9. Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ күн бойынша есепке алынатын және сату үшін қолда бар борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйлықақыны немесе дисконтты (жеңілдікті) ұйымның есеп саясатында белгіленген кезеңділікпен амортизациялаған кезде мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

      1) сыйлықақы амортизациясының сомасына:

Дт

7310 02

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақының амортизациясымен байланысты шығыстар

Кт

1120 03

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын сатып алынған қысқа мерзімді қаржы активтері бойынша сыйлықақы


1140 03

Сату үшін қолда бар сатып алынған қаржылық инвестициялар бойынша сыйлықақы


2030 03

Сату үшін қолда бар сатып алынған ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар бойынша сыйлықақы;

      2) дисконт (жеңілдік) амортизациясының сомасына:

Дт

1120 02

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын сатып алынған қысқа мерзімді қаржы активтері бойынша дисконт


1140 02

Сату үшін қолда бар сатып алынған қаржылық инвестициялар бойынша дисконт


2030 02

Сату үшін қолда бар сатып алынған ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар бойынша дисконт

Кт

6110 03

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      10. Нұсқаулықтың 7 және 9-тармақтарына сәйкес сыйақыны есептегеннен және сыйлықақы мен дисконтты (жеңілдікті) амортизациялағаннан кейін өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын және сату үшін қолда бар борыштық бағалы қағаздар ұйымның есеп саясатында белгіленген кезеңділікпен қайта бағаланады және мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша есепке алынатын борыштық бағалы қағаздар бойынша:

      егер борыштық бағалы қағаздардың әділ құны олардың есептік құнынан жоғары болса:

Дт

1120 04

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтерінің әділ құнын оң түзету

Кт

6150 01

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен түскен кірістер;

      егер борыштық бағалы қағаздардың есептік құны олардың әділ құнынан жоғары болса:

Дт

7470 03

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған шығыстар

Кт

1120 05

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтерінің әділ құнын теріс түзету;

      борыштық бағалы қағаздардың әділ құнының есепте тұрған оң немесе теріс түзету сомасына:

Дт

1120 05

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтерінің әділ құнын теріс түзету

Кт

1120 04

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтерінің әділ құнын оң түзету;

      2) сату үшін қолда бар борыштық бағалы қағаздар бойынша:

      егер борыштық бағалы қағаздардың әділ құны олардың есептік құнынан жоғары болса:

Дт

1140 04

Сату үшін қолда бар қаржылық инвестициялардың әділ құнын оң түзету


2030 04

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялардың әділ құнын оң түзету

Кт

5440

Сатуға арналған қаржы активтерін қайта бағалауға арналған резерв;

      егер борыштық бағалы қағаздардың есептік құны олардың әділ құнынан жоғары болса:

Дт

5440

Сатуға арналған қаржы активтерін қайта бағалауға арналған резерв;

Кт

1140 05

Сату үшін қолда бар қаржылық инвестициялардың әділ құнын теріс түзету


2030 05

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялардың әділ құнын теріс түзету;

      борыштық бағалы қағаздар әділ құнының есепте тұрған оң немесе теріс түзету сомасына:

Дт

1140 05

Сату үшін қолда бар қаржылық инвестициялардың әділ құнын теріс түзету


2030 05

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялардың әділ құнын теріс түзету

Кт

1140 04

Сату үшін қолда бар қаржылық инвестициялардың әділ құнын оң түзету


2030 04

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялардың әділ құнын оң түзету.

      Ескерту. 10-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      11. Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша есепке алынатын және құны шетел валютасымен көрсетілген сату үшін қолда бар борыштық бағалы қағаздарды валюталардың айырбастау бағамы бойыша қайта бағалаған кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша есепке алынатын борыштық бағалы қағаздар бойынша:

      валюталардың айырбастау бағамы оң бағамдық айырма сомасына ұлғайған кезде:

Дт

1120 01

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтері


1120 03

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын сатып алынған қысқа мерзімді қаржы активтері бойынша сыйлықақы


1120 04

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтерінің әділ құнын оң түзету


1270 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


1270 04

Алдыңғы ұстаушылар бағалы қағаздар бойынша есептеген сыйақы

Кт

6250 02

Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер;

      бірмезгілде, теріс бағамдық айырма сомасына:

Дт

7430 02

Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар

Кт

1120 02

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын сатып алынған қысқа мерзімді қаржы активтері бойынша дисконт


1120 05

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтерінің әділ құнын теріс түзету;

      валюталардың айырбастау бағамы теріс бағамдық айырма сомасына азайған кезде:

Дт

7430 02

Шетел валютасын қайта бағалаудан шығыстар

Кт

1120 01

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтері


1120 03

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын сатып алынған қысқа мерзімді қаржы активтері бойынша сыйлықақы


1120 04

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтерінің әділ құнын оң түзету


1270 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


1270 04

Алдыңғы ұстаушылар бағалы қағаздар бойынша есептеген сыйақы;

      бірмезгілде, оң бағамдық айырма сомасына:

Дт

1120 02

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын сатып алынған қысқа мерзімді қаржы активтері бойынша дисконт


1120 05

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтерінің әділ құнын теріс түзету

Кт

6250 02

Шетел валютасын қайта бағалаудан кірістер;

      2) сату үшін қолда бар борыштық бағалы қағаздар бойынша:

      валюталардың айырбастау бағамы оң бағамдық айырма сомасына ұлғайған кезде:

Дт

1140 01

Сату үшін қолда бар қысқа мерзімді қаржы активтері


1140 03

Сату үшін қолда бар, сатып алынған қаржылық инвестициялар бойынша сыйлықақы


1270 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


1270 04

Алдыңғы ұстаушылар бағалы қағаздар бойынша есептеген сыйақы


2030 01

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржы активтері


2030 03

Сату үшін қолда бар сатып алынған ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары бойынша сыйлықақы


2170 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


2170 03

Бағалы қағаздар бойынша алдыңғы ұстаушылар есептеген сыйақы

Кт

6250 02

Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер;

      бірмезгілде, теріс бағамдық айырма сомасына:

Дт

7430 02

Шетел валютасын қайта бағалаудан шығыстар

Кт

1140 02

Сату үшін қолда бар сатып алынған қаржы инвестициялары бойынша дисконт


2030 02

Сату үшін қолда бар сатып алынған ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары бойынша дисконт;

      борыштық бағалы қағаздардың әділ құнын оң түзету сомасына:

Дт

1140 04

Сату үшін қолда бар қаржы инвестицияларының әділ құнын оң түзету


1140 05

Сату үшін қолда бар қаржы инвестицияларының әділ құнын теріс түзету


2030 04

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржы инвестицияларының әділ құнын оң түзету


2030 05

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржы инвестицияларының әділ құнын теріс түзету

Кт

5440

Сату үшін араналған қаржы активтерін қайта бағалауға резерв;

      валюталардың айырбастау бағамы теріс бағамдық айырма сомасына азайған кезде:

Дт

7430 02

Шетел валютасын қайта бағалаудан шығыстар

Кт

1140 01

Сату үшін қолда бар қысқа мерзімді қаржы инвестициялары


1140 03

Сату үшін қолда бар, сатып алынған қаржы инвестициялары бойынша сыйлықақы


1270 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


1270 04

Алдыңғы ұстаушылар бағалы қағаздар бойынша есептеген сыйақы


2030 01

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары


2030 03

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары бойынша сыйлықақы


2170 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


2170 03

Бағалы қағаздар бойынша алдыңғы ұстаушылар есептеген сыйақы;

      бірмезгілде, оң бағамдық айырма сомасына:

Дт

1140 02

Сату үшін қолда бар, сатып алынған қаржы инвестициялары бойынша дисконт


2030 02

Сату үшін қолда бар, сатып алынған ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары бойынша дисконт

Кт

6250 02

Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер;

      борыштық бағалы қағаздардың әділ құнын теріс түзету сомасына:

Дт

5440

Сатуға арналған қаржы активтерін қайта бағалауға резерв

Кт

1140 04

Сату үшін қолда бар қаржы инвестицияларының әділ құнын оң түзету


1140 05

Сату үшін қолда бар қаржы инвестицияларының әділ құнын теріс түзету


2030 04

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржы инвестицияларының әділ құнын оң түзету


2030 05

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржы инвестицияларының әділ құнын теріс түзету.

      Ескерту. 11-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      12. Эмитенттен Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша есепке алынатын сатып алынған және сату үшін қолда бар бағалы қағаздар бойынша есептелген сыйақыны алған кезде, мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

      1) алынған сыйақының сомасына:

Дт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты

Кт

1270 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


1270 04

Алдыңғы ұстаушылар бағалы қағаздар бойынша есептеген сыйақы


2170 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


2170 03

Бағалы қағаздар бойынша алдыңғы ұстаушылар есептеген сыйақы;

      2) ұсталған корпоративтік табыс салығының сомасына:

Дт

3110 01

Төленуі тиіс корпоративтік табыс салығы

Кт

1270 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


1270 04

Алдыңғы ұстаушылар бағалы қағаздар бойынша есептеген сыйақы


2170 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


2170 03

Бағалы қағаздар бойынша алдыңғы ұстаушылар есептеген сыйақы.

      Ескерту. 12-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      13. Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша есепке алынатын сатып алынған және сату үшін қолда бар бағалы қағаздарды сатқан кезде сыйақыны, сыйлықақының амортизациясын немесе дисконтты (жеңілдікті) есептегеннен кейін және борыштық бағалы қағаздарды Нұсқаулықтың 7, 9 және 10-тармақтарына сәйкес әділ құны бойынша қайта бағалағаннан кейін мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша есепке алынатын және сату үшін қолда бар борыштық бағалы қағаздар бойынша амортизацияланбаған сыйлықақының сомасына:

Дт

1120 01

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтері


1140 01

Сату үшін қолда бар қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар


2030 01

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар

Кт

1120 03

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын сатып алынған қысқа мерзімді қаржы активтері бойынша сыйлықақы


1140 03

Сату үшін қолда бар, сатып алынған қаржылық инвестициялар бойынша сыйлықақы


2030 03

Сату үшін қолда бар, сатып алынған ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар бойынша сыйлықақы;

      2) Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша есепке алынатын және сату үшін қолда бар борыштық бағалы қағаздар бойынша амортизацияланбаған дисконттың (жеңілдіктің) сомасына:

Дт

1120 02

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын сатып алынған қысқа мерзімді қаржы активтері бойынша дисконт


1140 02

Сату үшін қолда бар, сатып алынған қаржылық инвестициялар бойынша дисконт


2030 02

Сату үшін қолда бар, сатып алынған ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар бойынша дисконт

Кт

1120 01

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтері


1140 01

Сату үшін қолда бар қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар


2030 01

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар;

      3) Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша есепке алынатын және сату үшін қолда бар борыштық бағалы қағаздарды сату бойынша жасалған мәміленің сомасына:

Дт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты

Кт

1120 01

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтері


1140 01

Сату үшін қолда бар қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар


1270 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


1270 04

Алдыңғы ұстаушылар бағалы қағаздар бойынша есептеген сыйақы


2030 01

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар


2170 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кіріс


2170 03

Бағалы қағаздар бойынша алдыңғы ұстаушылар есептеген сыйақы;

      4) Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша есепке алынатын және сату үшін қолда бар борыштық бағалы қағаздарды сату бойынша жасалған мәміле сомасы олардың есептік сомасынан асқан жағдайда, айырма сомасына:

Дт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты

Кт

6280 09

Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан түскен кірістер;

      5) Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша есепке алынатын және сату үшін қолда бар борыштық бағалы қағаздардың есептік сомасы оларды сату бойынша жасалған мәміле сомасынан асқан жағдайда, айырма сомасына:

Дт

7470 10

Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған шығыстар

Кт

1120 01

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтері


1140 01

Сату үшін қолда бар қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар


2030 01

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар;

      6) сату үшін қолда бар борыштық бағалы қағаздарды әділ құны бойынша қайта бағалаудан түскен кіріс сомасына:

Дт

5440

Сатуға арналған қаржы активтерін қайта бағалауға арналған резерв

Кт

6150 03

Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар бойынша кіріс;

      7) сату үшін қолда бар борыштық бағалы қағаздарды әділ құны бойынша қайта бағалаудан шығыс сомасына:

Дт

7470 06

Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар бойынша шығыс

Кт

5440

Сатуға арналған қаржы активтерін қайта бағалауға арналған резерв.

      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      14. Эмитент сыйақыны, сыйлықақыны немесе дисконтты (женілдікті) амортизациялауды есептегеннен кейін және осы Нұсқаулықтың 7, 9 және 10-тармақтарына сәйкес борыштық бағалы қағаздарды әділ құны бойынша қайта бағалаудан кейін сату үшін қолда бар және өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша есепке алынатын борыштық бағалы қағаздарды өтеген кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша есепке алынатын және сату үшін қолда бар борыштық бағалы қағаздар эмитентінен түскен ақша сомасына:

Дт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты

Кт

1120 01

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтері


1140 01

Сату үшін қолда бар қысқа мерзімді қаржы активтері


1270 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


1270 04

Алдыңғы ұстаушылардың бағалы қағаздар бойынша есептеген сыйақысы


2030 01

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары


2170 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кіріс


2170 03

Алдыңғы ұстаушылардың бағалы қағаздар бойынша есептеген сыйақысы;

      2) ұсталған корпоративтік табыс салығы сомасына:

Дт

3110 01

Төленуге тиіс корпоративтік табыс салығы

Кт

1270 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


1270 04

Алдыңғы ұстаушылардың бағалы қағаздар бойынша есептеген сыйақысы


2170 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


2170 03

Алдыңғы ұстаушылардың бағалы қағаздар бойынша есептеген сыйақысы;

      3) сату үшін қолда бар борыштық бағалы қағаздарды әділ құны бойынша қайта бағалаудан түскен кірістер сомасына:

Дт

5440

Сатуға арналған қаржы активтерін қайта бағалауға резерв

Кт

6150 03

Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар бойынша кірістер;

      4) сату үшін қолда бар борыштық бағалы қағаздарды әділ құны бойынша қайта бағалаудан шығыстар сомасына:

Дт

7470 06

Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар бойынша шығыстар

Кт

5440

Сатуға арналған қаржы активтерін қайта бағалауға резерв.

      Ескерту. 14-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

2-параграф. Өтеуге дейін ұсталатын сатып алынған борыштық бағалы қағаздарды есепке алу

      15. Өтеуге дейін ұсталатын борыштық бағалы қағаздарды сатып алған кезде (мәміле бойынша шығындардан тұратын сатып алу құнына) мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) брокерге авансты аударған кезде:

Дт

1610 02

Брокерлермен есеп айырысу

Кт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты;

      2) мәміле бойынша шығындарды есепке ала отырып сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың таза құнына (оның номиналдық құнынан аспайтын сомаға):

Дт

1130 01

Өтеуге дейін ұсталатын қысқа мерзімді инвестициялар


2020 01

Өтеуге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді инвестициялар

Кт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты


1610 02

Брокерлермен есеп айырысу;

      3) борыштық бағалы қағазды сатып алумен байланысты шығындардан тұратын сыйлықақы сомасына:

Дт

1130 03

Өтеуге дейін ұсталатын сатып алынған қысқа мерзімді инвестициялар бойынша сыйлықақы


2020 03

Өтеуге дейін ұсталатын сатып алынған ұзақ мерзімді инвестициялар бойынша сыйлықақы

Кт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты;

      4) дисконт (жеңілдік) сомасына:

Дт

1130 01

Өтеуге дейін ұсталатын қысқа мерзімді инвестициялар


2020 01

Өтеуге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді инвестициялар

Кт

1130 02

Өтеуге дейін ұсталатын сатып алынған қысқа мерзімді инвестициялар бойынша дисконт


2020 02

Өтеуге дейін ұсталатын сатып алынған ұзақ мерзімді инвестициялар бойынша дисконт;

      5) алдыңғы ұстаушы есептеген сыйақы сомасына:

Дт

1270 04

Алдыңғы ұстаушылар бағалы қағаздар бойынша есептеген сыйақы


2170 03

Бағалы қағаздар бойынша алдыңғы ұстаушылар есептеген сыйақы

Кт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты;

      6) борыштық бағалы қағаздарды сатып алу бойынша мәміле сомасы олардың әділ құнынан асып кеткен жағдайда:

Дт

7470 10

Бағалы қағаздарды сатып алудан-сатудан болған шығыстар

Кт

1130 02

Өтеуге дейін ұсталатын сатып алынған қысқа мерзімді инвестициялар бойынша дисконт


1130 03

Өтеуге дейін ұсталатын сатып алынған қысқа мерзімді инвестициялар бойынша сыйлықақы


2020 02

Өтеуге дейін ұсталатын сатып алынған ұзақ мерзімді инвестициялар бойынша дисконт


2020 03

Өтеуге дейін ұсталатын сатып алынған ұзақ мерзімді инвестициялар бойынша сыйлықақы;

      7) борыштық бағалы қағаздардың әділ құны оларды сатып алу бойынша мәміле сомасынан асып кеткен жағдайда:

Дт

1130 02

Өтеуге дейін ұсталатын сатып алынған қысқа мерзімді инвестициялар бойынша дисконт


1130 03

Өтеуге дейін ұсталатын сатып алынған қысқа мерзімді инвестициялар бойынша сыйлықақы


2020 02

Өтеуге дейін ұсталатын сатып алынған ұзақ мерзімді инвестициялар бойынша дисконт


2020 03

Өтеуге дейін ұсталатын сатып алынған ұзақ мерзімді инвестициялар бойынша сыйлықақы

Кт

6280 09

Бағалы қағаздарды сатып алудан-сатудан түскен кірістер.

      16. Өтеуге дейін ұсталатын сатып алынған борыштық бағалы қағаздар бойынша ұйымның есеп саясатында белгіленген кезеңділікпен сыйақы есептеген кезде мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт

1270 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


2170 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер

Кт

6110 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер.

      17. Төлем көзінен ұсталуы тиіс корпоративтік табыс салығы түрінде шығыстарды есептеген кезде өтеуге дейін ұсталатын борыштық бағалы қағаздар эмитенті мынадай бухгалтерлік жазбаны жүзеге асырады:

Дт

7710

Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар

Кт

3110 01

Төленуі тиіс корпоративтік табыс салығы.

      18. Өтеуге дейін ұсталатын сатып алынған борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйлықақыны немесе дисконтты (жеңілдікті) ұйымның есеп саясатында белгіленген кезеңділікпен амортизациялаған кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) сыйлықақы амортизациясының сомасына:

Дт

7310 02

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы амортизациясына байланысты шығыстар

Кт

1130 03

Өтеуге дейін ұсталатын сатып алынған қысқа мерзімді инвестициялар бойынша сыйлықақы


2020 03

Өтеуге дейін ұсталатын сатып алынған ұзақ мерзімді инвестициялар бойынша сыйлықақы;

      2) дисконт (жеңілдік) амортизациясы сомасына:

Дт

1130 02

Өтеуге дейін ұсталатын сатып алынған қысқа мерзімді инвестициялар бойынша дисконт


2020 02

Өтеуге дейін ұсталатын сатып алынған ұзақ мерзімді инвестициялар бойынша дисконт

Кт

6110 03

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер.

      19. Құны валюталардың айырбастау бағамы бойынша шетел валютасында көрсетілген, өтелгенге ұсталатын борыштық бағалы қағаздарды валюталардың айырбастау бағамы бойынша қайта бағалаған кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) оң бағамдық айырма сомасына:

Дт

1130 01

Өтегенге дейін ұсталатын қысқа мерзімді инвестициялар


1130 03

Өтегенге дейін ұсталатын сатып алынған қаржы инвестициялар бойынша сыйлықақы


1270 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


1270 04

Алдыңғы ұстаушылардың бағалы қағаздар бойынша есептеген сыйақысы


2020 01

Өтегенге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді инвестициялар


2020 03

Өтегенге дейін ұсталатын сатып алынған ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары бойынша сыйлықақы


2170 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


2170 03

Алдыңғы ұстаушылардың бағалы қағаздар бойынша есептеген сыйақысы

Кт

6250 02

Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер;

      бірмезгілде, теріс бағамдық айырма сомасына:

Дт

7430 02

Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар

Кт

1130 02

Өтегенге дейін ұсталатын сатып алынған қысқа мерзімді инвестициялар бойынша дисконт


2020 02

Өтегенге дейін ұсталатын сатып алынған ұзақ мерзімді инвестициялар бойынша дисконт;

      2) теріс бағамдық айырма сомасына:

Дт

7430 02

Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар

Кт

1130 01

Өтегенге дейін ұсталатын қысқа мерзімді инвестициялар


1130 03

Өтегенге дейін ұсталатын сатып алынған қысқа мерзімді инвестициялар бойынша сыйлықақы


1270 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


1270 04

Алдыңғы ұстаушылардың бағалы қағаздар бойынша есептеген сыйақысы


2020 01

Өтегенге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді инвестициялар


2020 03

Өтегенге дейін ұсталатын сатып алынған ұзақ мерзімді инвестициялар бойынша сыйлықақы


2170 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


2170 03

Алдыңғы ұстаушылардың бағалы қағаздар бойынша есептеген сыйақысы;

      бірмезгілде, оң бағамдық айырма сомасына:

Дт

1130 02

Өтегенге дейін ұсталатын сатып алынған қысқа мерзімді инвестициялар бойынша дисконт


2020 02

Өтегенге дейін ұсталатын сатып алынған ұзақ мерзімді инвестициялар бойынша дисконт

Кт

6250 02

Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер.

      Ескерту. 19-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      20. Эмитент өтеуге дейін ұсталатын борыштық бағалы қағаздар бойынша есептелген сыйақыны өтеген кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) төленген сыйақы сомасына:

Дт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты

Кт

1270 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


1270 04

Алдыңғы ұстаушылар бағалы қағаздар бойынша есептеген сыйақы


2170 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


2170 03

Бағалы қағаздар бойынша алдыңғы ұстаушылар есептеген сыйақы;

      2) ұсталған корпоративтік табыс салығы сомасына:

Дт

3110 01

Төленуі тиіс корпоративтік табыс салығы

Кт

1270 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


1270 04

Алдыңғы ұстаушылар бағалы қағаздар бойынша есептеген сыйақы


2170 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


2170 03

Бағалы қағаздар бойынша алдыңғы ұстаушылар есептеген сыйақы.

      21. Нұсқаулықтың 16 және 18-тармақтарына сәйкес сыйақыны есептегеннен және сыйлықақыны немесе дисконтты (жеңілдікті) амортизациялағаннан кейін өтеуге дейін ұсталатын борыштық бағалы қағаздарды сатқан кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) амортизацияланбаған сыйлықақы сомасына:

Дт

1130 01

Өтеуге дейін ұсталатын қысқа мерзімді инвестициялар


2020 01

Өтеуге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді инвестициялар

Кт

1130 03

Өтеуге дейін ұсталатын сатып алынған қысқа мерзімді инвестициялар бойынша сыйлықақы


2020 03

Өтеуге дейін ұсталатын сатып алынған ұзақ мерзімді инвестициялар бойынша сыйлықақы;

      2) амортизацияланбаған дисконт (жеңілдік) сомасына:

Дт

1130 02

Өтеуге дейін ұсталатын сатып алынған қысқа мерзімді инвестициялар бойынша дисконт


2020 02

Өтеуге дейін ұсталатын сатып алынған ұзақ мерзімді инвестициялар бойынша дисконт

Кт

1130 01

Өтеуге дейін ұсталатын қысқа мерзімді инвестициялар


2020 01

Өтеуге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді инвестициялар;

      3) өтеуге дейін ұсталатын борыштық бағалы қағаздарды сату бойынша жасалған мәміле сомасына:

Дт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты

Кт

1130 01

Өтеуге дейін ұсталатын қысқа мерзімді инвестициялар


1270 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


1270 04

Алдыңғы ұстаушылар бағалы қағаздар бойынша есептеген сыйақы


2020 01

Өтеуге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді инвестициялар


2170 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


2170 03

Бағалы қағаздар бойынша алдыңғы ұстаушылар есептеген сыйақы;

      4) өтеуге дейін ұсталатын борыштық бағалы қағаздарды сату бойынша жасалған мәміле сомасы оның есептік құнынан асып кеткен жағдайда, айырма сомасына:

Дт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты

Кт

6280 09

Бағалы қағаздарды сатып алудан-сатудан түскен кірістер;

      5) өтеуге дейін ұсталатын борыштық бағалы қағаздардың есептік құны оларды сату бойынша жасалған мәміле сомасынан асып кеткен жағдайда, айырма сомасына:

Дт

7470 10

Бағалы қағаздарды сатып алудан-сатудан болған шығыстар

Кт

1130 01

Өтеуге дейін ұсталатын қысқа мерзімді инвестициялар


2020 01

Өтеуге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді инвестициялар.

      22. Нұсқаулықтың 16 және 18-тармақтарына сәйкес сыйақыны есептегеннен және сыйлықақыны немесе дисконтты (жеңілдікті) амортизациялағаннан кейін эмитент өтеуге дейін ұсталатын борыштық бағалы қағаздарды өтеген кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) борыштық бағалы қағаздар эмитентінен түскен ақша сомасына:

Дт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты

Кт

1130 01

Өтеуге дейін ұсталатын қысқа мерзімді инвестициялар


1270 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


1270 04

Алдыңғы ұстаушылар бағалы қағаздар бойынша есептеген сыйақы


2020 01

Өтеуге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді инвестициялар


2170 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


2170 03

Бағалы қағаздар бойынша алдыңғы ұстаушылар есептеген сыйақы;

      2) ұсталған корпоративтік табыс салығы сомасына:

Дт

3110 01

Төленуі тиіс корпоративтік табыс салығы

Кт

1270 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


1270 04

Алдыңғы ұстаушылар бағалы қағаздар бойынша есептеген сыйақы


2170 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


2170 03

Бағалы қағаздар бойынша алдыңғы ұстаушылар есептеген сыйақы;

      3) алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      4) алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      Ескерту. 22-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

3-параграф. Ұйым айналысқа шығарған борыштық бағалы қағаздарды есепке алу

      23. Ұйым айналысқа шығарған борыштық бағалы қағаздарды орналастырған кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың таза құнына (оның номиналдық құнынан аспайтын сомаға):

Дт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты

Кт

4030 07

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар;

      2) борыштық бағалы қағаздарды сатып алумен байланысты шығындардан тұратын сыйлықақы сомасына:

Дт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты

Кт

4030 09

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы;

      3) дисконт (жеңілдік) сомасына:

Дт

4030 08

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша дисконт

Кт

4030 07

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар.

      24. Ұйым айналысқа шығарған борыштық бағалы қағаздар бойынша ұйымның есеп саясатында белгіленген кезенділікпен сыйақы есептеген кезде, сыйақы сомасына мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт

7310 01

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы төлеумен байланысты шығыстар

Кт

3380 01

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген шығыстар


4160 01

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген шығыстар.

      25. Ұйым айналысқа шығарған борыштық бағалы қағаздар бойынша ұйымның есеп саясатында белгіленген кезеңділікпен сыйлықақы немесе дисконт (жеңілдік) амортизацияланған кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) сыйлықақыны амортизациялау сомасына:

Дт

4030 09

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы

Кт

6110 02

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы амортизациясына байланысты кірістер;

      2) дисконтты (жеңілдікті) амортизациялау сомасына:

Дт

7310 01

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы төлеумен байланысты шығыстар

Кт

4030 08

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша дисконт.

      26. Ұйым айналысқа шығарған борыштық бағалы қағаздар бойынша есептелген сыйақыны өтеген кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) төленген сыйақы сомасына:

Дт

3380 01

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген шығыстар


4160 01

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген шығыстар

Кт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты;

      2) мемлекеттік бюджетке аударылуы тиіс ұсталған корпоративтік табыс салығы сомасына:

Дт

3380 01

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген шығыстар


4160 01

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген шығыстар

Кт

3110 01

Төленуі тиіс корпоративтік табыс салығы.

      27. Нұсқаулықтың 24 және 25-тармақтарына сәйкес сыйақыны есептегеннен, сыйлықақыны және дисконтты (жеңілдікті) амортизациялағаннан кейін ұйым айналысқа шығарған борыштық бағалы қағаздарды өтеген кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) төленген ақша сомасына:

Дт

3380 01

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген шығыстар


4030 07

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар


4160 01

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген шығыстар

Кт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты;

      2) мемлекеттік бюджетке аударылуы тиіс ұсталған корпоративтік табыс салығы сомасына:

Дт

3380 01

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген шығыстар


4160 01

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген шығыстар

Кт

3110 01

Төленуі тиіс корпоративтік табыс салығы.

      28. Нұсқаулықтың 24 және 25-тармақтарына сәйкес сыйақыны есептегеннен, сыйлықақыны және дисконтты (жеңілдікті) амортизациялағаннан кейін ұйым бұрын айналысқа шығарған борыштық бағалы қағаздар сатып алынған жағдайда мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) амортизацияланбаған сыйлықақы сомасына:

Дт

4030 09

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы

Кт

4030 07

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар;

      2) амортизацияланбаған дисконт (жеңілдік) сомасына:

Дт

4030 07

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар

Кт

4030 08

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша дисконт.

      3) борыштық бағалы қағаздарды сатып алу бойынша жасалған мәміле сомасына:

Дт

3380 01

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген шығыстар


4030 10

Сатып алынған бағалы қағаздар


4160 01

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген шығыстар

Кт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты;

      4) борыштық бағалы қағаздарды сатып алу бойынша жасалған мәміле сомасы олардың есептік құнынан асып кеткен жағдайда, айырма сомасына:

Дт

7470 10

Бағалы қағаздарды сатып алудан-сатудан болған шығыстар

Кт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты;

      5) борыштық бағалы қағаздарды сатып алу бойынша жасалған мәміле сомасынан есептік құны асып кеткен жағдайда, айырма сомасына:

Дт

4030 10

Сатып алынған бағалы қағаздар

Кт

6280 09

Бағалы қағаздарды сатып алудан-сатудан түскен кірістер.

      29. Ұйым айналысқа шығарған, бұрын сатып алынған борыштық бағалы қағаздарды сатқан жағдайда мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) сатылған борыштық бағалы қағаздардың сомасына (олардың номиналдық құнынан аспайтын сомаға):

Дт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты

Кт

4030 10

Сатып алынған бағалы қағаздар;

      2) сыйлықақы сомасына:

Дт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты

Кт

4030 09

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы;

      3) дисконт (жеңілдік) сомасына:

Дт

4030 08

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша дисконт

Кт

4030 07

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар.

4-параграф. Өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын немесе сату үшін қолда бар сатып алынған үлестік бағалы қағаздарды есепке алу

      30. Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетінәділ құны бойынша есепке алынатын немесе сату үшін қолда бар үлестік бағалы қағаздарды сатып алу кезінде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) брокерге авансты аударған кезде:

Дт

1610 02

Брокерлермен есеп айырысу

Кт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты;

      2) мәміле бойынша шығыстарды есепке ала отырып, сатып алынған үлестік бағалы қағаздың таза құнына:

Дт

1120 01

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтері


1140 01

Сату үшін қолда бар қысқа мерзімді қаржы инвестициялары


2030 01

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары

Кт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты


1610 02

Брокерлермен есеп айырысу;

      3) үлестік бағалы қағаздарды сатып алу бойынша мәміле сомасы олардың әділ құнынан асып кеткен жағдайда:

Дт

7470 10

Бағалы қағаздарды сатып алудан-сатудан болған шығыстар

Кт

1120 01

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтері


1140 01

Сату үшін қолда бар қысқа мерзімді қаржы инвестициялары


2030 01

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары;

      4) борыштық бағалы қағаздардың әділ құны олар сатып алу бойынша мәміле сомасынан асып кеткен жағдайда:

Дт

1120 01

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтері


1140 01

Сату үшін қолда бар қысқа мерзімді қаржы инвестициялары


2030 01

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары

Кт

6280 09

Бағалы қағаздарды сатып алудан-сатудан түскен кірістер.

      Ескерту. 30-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      31. Өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын және сату үшін қолда бар үлестік бағалы қағаздар бойынша тиесілі дивидендерді есептеген кезде мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт

1270 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


2170 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер

Кт

6120

Дивидендтер бойынша кірістер.

      32. Үлестік бағалы қағаздар эмитентінің төлем көзінен ұсталуы тиіс корпоративтік табыс салығы түрінде шығыстарды есептеген кезде мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт

7710

Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар

Кт

3110 01

Төленуі тиіс корпоративтік табыс салығы.

      33. Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетінәділ құны бойынша есепке алынатын сатып алынған немесе сату үшін қолда бар үлестік бағалы қағаздарды ұйымның есептік саясатында белгіленген кезеңділікпен әділ құны бойынша қайта бағалаған кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетінәділ құны бойынша есепке алынатын үлестік бағалы қағаздар бойынша:

      егер борыштық бағалы қағаздардың әділ құны олардың есептік құнынан жоғары болса:

Дт

1120 04

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтерінің әділ құнын оң түзету

Кт

6150 01

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетінәділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздардың құны өзгеруінен кіріс;

      егер борыштық бағалы қағаздардың есептік құны олардың әділ құнынан жоғары болса:

Дт

7470 03

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетінәділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздардың құны өзгеруінен шығыстар

Кт

1120 05

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтерінің әділ құнын теріс түзету;

      үлестік бағалы қағаздардың әділ құнын есепте тұрған оң немесе теріс түзету сомасына:

Дт

1120 05

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтерінің әділ құнын теріс түзету

Кт

1120 04

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтерінің әділ құнын оң түзету;

      2) сату үшін қолда бар үлестік бағалы қағаздар бойынша:

      үлестік бағалы қағаздардың әділ құны олардың есептік құнынан жоғары болса:

Дт

1140 04

Сату үшін қолда бар қаржы инвестицияларының әділ құнын оң түзету


2030 04

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржы инвестицияларының әділ құнын оң түзету

Кт

5440

Сатуға арналған қаржы активтерін қайта бағалауға резерв;

      егер үлестік бағалы қағаздардың есептік құны олардың әділ құнынан жоғары болса:

Дт

5440

Сатуға арналған қаржы активтерін қайта бағалауға резерв

Кт

1140 05

Сату үшін қолда бар қаржы инвестицияларының әділ құнын теріс түзету


2030 05

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржы инвестицияларының әділ құнын теріс түзету;

      үлестік бағалы қағаздардың әділ құнын есепте тұрған оң немесе теріс түзету сомасына:

Дт

1140 05

Сату үшін қолда бар қаржы инвестицияларының әділ құнын теріс түзету


2030 05

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржы инвестицияларының әділ құнын теріс түзету

Кт

1140 04

Сату үшін қолда бар қаржы инвестицияларының әділ құнын оң түзету


2030 04

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржы инвестицияларының әділ құнын оң түзету.

      Ескерту. 33-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      34. Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетінәділ құны бойынша есепке алынатын немесе құны шетел валютасымен көрсетілген сату үшін қолда бар үлестік бағалы қағаздарды валюталардың айырбастау бағамы бойынша қайта бағалаған кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетінәділ құны бойынша есепке алынатын үлестік бағалы қағаздар бойынша:

      оң бағамдық айырма сомасына:

Дт

1120 04

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтерінің әділ құнын оң түзету


1120 05

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтерінің әділ құнын теріс түзету

Кт

6250 02

Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер;

      теріс бағамдық айырма сомасына:

Дт

7430 02

Шетел валютасын қайта бағалаудан шығыстар

Кт

1120 04

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтерінің әділ құнын оң түзету


1120 05

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтерінің әділ құнын теріс түзету;

      2) сату үшін қолда бар үлестік бағалы қағаздар бойынша:

      оң бағамдық айырма сомасына:

Дт

1140 04

Сату үшін қолда бар қаржы инвестицияларының әділ құнын оң түзету


1140 05

Сату үшін қолда бар қаржы инвестицияларының әділ құнын теріс түзету


2030 04

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржы инвестицияларының әділ құнын оң түзету


2030 05

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржы инвестицияларының әділ құнын теріс түзету

Кт

5440

Сатуға арналған қаржы активтерін қайта бағалауға резерв;

      теріс бағамдық айырма сомасына:

Дт

5440

Сату үшін арналған қаржы активтерін қайта бағалауға резерв

Кт

1140 04

Сату үшін қолда бар қаржы инвестицияларының әділ құнын оң түзету


1140 05

Сату үшін қолда бар қаржы инвестицияларының әділ құнын теріс түзету


2030 04

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржы инвестицияларының әділ құнын оң түзету


2030 05

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржы инвестицияларының әділ құнын теріс түзету.

      Ескерту. 34-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      35. Эмитент өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетінәділ құны бойынша есепке алынатын немесе сату үшін қолда бар үлестік бағалы қағаздар бойынша дивиденттерді төлеген кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

Дт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты

Кт

1270 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


2170 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер;

      ұсталған корпоративтік табыс салығы сомасына:

Дт

3110

Төленуі тиіс корпоративтік табыс салығы

Кт

1270 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


2170 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер.

      Ескерту. 35-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      36. Эмитент өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша есепке алынатын немесе сату үшін қолда бар үлестік бағалы қағаздарды сатқан немесе сатып алған кезде үлестік борыштық бағалы қағаздарды Нұсқаулықтың 33-тармағына сәйкес әділ құны бойынша қайта бағалағаннан кейін мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша есепке алынатын немесе сату үшін қолда бар үлестік бағалы қағаздардың әділ құны бойынша жинақталған оң қайта бағалау сомасына:

Дт

1120 01

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтері


1140 01

Сату үшін қолда бар қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар


2030 01

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар

Кт

1120 04

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтерінің әділ құнын оң түзету


1140 04

Сату үшін қолда бар қаржылық инвестициялардың әділ құнын оң түзету


2030 04

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялардың әділ құнын оң түзету;

      2) Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша есепке алынатын немесе сату үшін қолда бар үлестік бағалы қағаздардың әділ құны бойынша жинақталған теріс қайта бағалау сомасына:

Дт

1120 05

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтерінің әділ құнын теріс түзету


1140 05

Сату үшін қолда бар қаржылық инвестициялардың әділ құнын теріс түзету


2030 05

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялардың әділ құнын теріс түзету

Кт

1120 01

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтері


1140 01

Сату үшін қолда бар қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар


2030 01

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар;

      3) Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша есепке алынатын немесе сату үшін қолда бар үлестік бағалы қағаздарды сату бойынша жасалған мәміленің сомасына:

Дт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты

Кт

1120 01

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтері


1140 01

Сату үшін қолда бар қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар


2030 01

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар;

      4) Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша есепке алынатын немесе сату үшін қолда бар үлестік бағалы қағаздарды сату бойынша жасалған мәміленің сомасы олардың есептік сомасынан асқан жағдайда, айырма сомасына:

Дт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты

Кт

6280 09

Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан түскен кірістер;

      5) Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша есепке алынатын немесе сату үшін қолда бар үлестік бағалы қағаздардың есептік сомасы оларды сату бойынша жасалған мәміле сомасынан асқан жағдайда, айырма сомасына:

Дт

7470 10

Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған шығыстар

Кт

1120 01

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтері


1140 01

Сату үшін қолда бар қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар


2030 01

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар;

      6) сату үшін қолда бар үлестік бағалы қағаздардың әділ құнын қайта бағалаудан кіріс сомасына:

Дт

5440

Сатуға арналған қаржы активтерін қайта бағалауға арналған резерв

Кт

6150 03

Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар бойынша кіріс;

      7) сату үшін қолда бар үлестік бағалы қағаздардың әділ құнын қайта бағалаудан шығыстар сомасына:

Дт

7470 06

Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар бойынша шығыс

Кт

5440

Сатуға арналған қаржы активтерін қайта бағалауға арналған резерв.

      Ескерту. 36-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

5-параграф. Сатып алынған борыштық және үлестік бағалы қағаздарды санаттар бойынша қайта жіктеуді есепке алу

      37. Сыйақыны есептегеннен, сыйлықақыны немесе дисконтты (жеңілдікті) амортизациялағаннан кейін, Нұсқаулықтың 7, 9 және 10-тармақтарына сәйкес қайта жіктелетін борыштық бағалы қағаздар әділ құны бойынша қайта бағалағаннан кейін борыштық бағалы қағаздарды "сату үшін қолда бар бағалы қағаздар және өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар" санаттарынан "өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар" санатына қайта жіктелген кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) борыштық бағалы қағаздардың номиналдық құнына:

Дт

1130 01

Өтеуге дейін ұсталатын қысқа мерзімді инвестициялар


2020 01

Өтеуге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді инвестициялар

Кт

1120 01

Өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы активтері


1140 01

Сату үшін қолда бар қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар


2030 01

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар;

      2) борыштық бағалы қағаздар бойынша есептелген сыйақы сомасына:

Дт

1270 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер (өтеуге дейін ұсталатын борыштық бағалы қағаздардың жеке шоты)


1270 04

Алдыңғы ұстаушылар бағалы қағаздар бойынша есептеген сыйақы (өтеуге дейін ұсталатын борыштық бағалы қағаздардың жеке шоты)


2170 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер (өтеуге дейін ұсталатын борыштық бағалы қағаздардың жеке шоты)


2170 03

Бағалы қағаздар бойынша алдыңғы ұстаушылар есептеген сыйақы (өтеуге дейін ұсталатын борыштық бағалы қағаздардың жеке шоты)

Кт

1270 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер (өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын борыштық бағалы қағаздардың жеке шоты)


1270 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер (сату үшін қолда бар борыштық бағалы қағаздардың жеке шоты)


1270 04

Алдыңғы ұстаушылар бағалы қағаздар бойынша есептеген сыйақы (өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын борыштық бағалы қағаздардың жеке шоты)


1270 04

Алдыңғы ұстаушылар бағалы қағаздар бойынша есептеген сыйақы (сату үшін қолда бар борыштық бағалы қағаздардың жеке шоты)


2170 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер (сату үшін қолда бар борыштық бағалы қағаздардың жеке шоты)


2170 03

Бағалы қағаздар бойынша алдыңғы ұстаушылар есептеген сыйақы (сату үшін қолда бар борыштық бағалы қағаздардың жеке шоты);

      3) амортизацияланбаған сыйлықақы сомасына:

Дт

1130 03

Өтеуге дейін ұсталатын сатып алынған қысқа мерзімді инвестициялар бойынша сыйлықақы


2020 03

Өтеуге дейін ұсталатын сатып алынған ұзақ мерзімді инвестициялар бойынша сыйлықақы

Кт

1120 03

Өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын сатып алынған қысқа мерзімді қаржы активтері бойынша сыйлықақы


1140 03

Сату үшін қолда бар сатып алынған қаржылық инвестициялар бойынша сыйлықақы


2030 03

Сату үшін қолда бар сатып алынған ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар бойынша сыйлықақы;

      4) амортизацияланбаған дисконт (жеңілдік) сомасына:

Дт

1120 02

Өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын сатып алынған қысқа мерзімді қаржы активтері бойынша дисконт


1140 02

Сату үшін қолда бар сатып алынған қаржылық инвестициялар бойынша дисконт


2030 02

Сату үшін қолда бар сатып алынған ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар бойынша дисконт

Кт

1130 02

Өтеуге дейін ұсталатын сатып алынған қысқа мерзімді инвестициялар бойынша дисконт


2020 02

Өтеуге дейін ұсталатын сатып алынған ұзақ мерзімді инвестициялар бойынша дисконт;

      5) борыштық және үлестік бағалы қағаздарды әділ құны бойынша оң қайта бағалау сомасына:

Дт

1140 04

Сату үшін қолда бар қаржылық инвестициялардың әділ құнын оң түзету


2030 04

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялардың әділ құнын оң түзету

Кт

1120 04

Өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы активтерінің әділ құнын оң түзету;

      6) борыштық және үлестік бағалы қағаздарды әділ құны бойынша теріс қайта бағалау сомасына:

Дт

1120 05

Өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы активтерінің әділ құнын теріс түзету

Кт

1140 05

Сату үшін қолда бар қаржылық инвестициялардың әділ құнын теріс түзету


2030 05

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялардың әділ құнын теріс түзету.

      38. Борыштық бағалы қағаздарға иелік ету мерзімі ішінде 5440 "Сатуға арналған қаржы активтерін қайта бағалауға арналған резерв" баланстық шотында бұрын көрсетілген кірістер немесе шығыстар сомаларын амортизациялаған кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) оң айырма болған кезде:

Дт

5440

Сатуға арналған қаржы активтерін қайта бағалауға арналған резерв

Кт

6110 03

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер;

      2) теріс айырма болған кезде:

Дт

7310 02

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы амортизациясына байланысты шығыстар

Кт

5440

Сатуға арналған қаржы активтерін қайта бағалауға арналған резерв.

      39. Сыйақыны есептегеннен, сыйлықақыны немесе дисконтты (жеңілдікті) амортизациялағаннан, Нұсқаулықтың 7, 9, 10 және 33-тармақтарына сәйкес өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын, қайта жіктелетін бағалы қағаздар әділ құны бойынша қайта бағалағаннан және (немесе) сыйақыны есептегеннен, Нұсқаулықтың 16 және 18-тармақтарына сәйкес өтеуге дейін ұсталатын борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйлықақыны немесе дисконтты (жеңілдікті) амортизациялағаннан кейін борыштық және үлестік бағалы қағаздарды "өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар" санатынан және үлестік бағалы қағаздарды "өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар" санатынан "сату үшін қолда бар бағалы қағаздар" санатына қайта жіктеген кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) борыштық бағалы қағаздардың номиналдық құнына және үлестік бағалы қағаздардың есептік құнына:

Дт

1140 01

Сату үшін қолда бар қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар


2030 01

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар

Кт

1120 01

Өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы активтері


1130 01

Өтеуге дейін ұсталатын қысқа мерзімді инвестициялар


2020 01

Өтеуге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді инвестициялар;

      2) борыштық бағалы қағаздар бойынша есептелген сыйақы сомасына:

Дт

1270 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер (сату үшін қолда бар борыштық бағалы қағаздардың жеке шоты)


1270 04

Алдыңғы ұстаушылар бағалы қағаздар бойынша есептеген сыйақы (сату үшін қолда бар борыштық бағалы қағаздардың жеке шоты)


2170 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер (сату үшін қолда бар борыштық бағалы қағаздардың жеке шоты)


2170 03

Бағалы қағаздар бойынша алдыңғы ұстаушылар есептеген сыйақы (сату үшін қолда бар борыштық бағалы қағаздардың жеке шоты)

Кт

1270 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер (өтеуге дейін ұсталатын борыштық бағалы қағаздардың жеке шоты)


1270 04

Алдыңғы ұстаушылар бағалы қағаздар бойынша есептеген сыйақы (өтеуге дейін ұсталатын борыштық бағалы қағаздардың жеке шоты)


1270 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер (өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын борыштық бағалы қағаздардың жеке шоты)


1270 04

Алдыңғы ұстаушылар бағалы қағаздар бойынша есептеген сыйақы (өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын борыштық бағалы қағаздардың жеке шоты)


2170 01

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер (өтеуге дейін ұсталатын борыштық бағалы қағаздардың жеке шоты)


2170 03

Бағалы қағаздар бойынша алдыңғы ұстаушылар есептеген сыйақы (өтеуге дейін ұсталатын борыштық бағалы қағаздардың жеке шоты);

      3) амортизацияланбаған сыйлықақы сомасына:

Дт

1140 03

Сату үшін қолда бар сатып алынған қаржылық инвестициялар бойынша сыйлықақы


2030 03

Сату үшін қолда бар сатып алынған ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар бойынша сыйлықақы

Кт

1120 03

Өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын сатып алынған қысқа мерзімді қаржы активтері бойынша сыйлықақы


1130 03

Өтеуге дейін ұсталатын сатып алынған қысқа мерзімді инвестициялар бойынша сыйлықақы


2020 03

Өтеуге дейін ұсталатын сатып алынған ұзақ мерзімді инвестициялар бойынша сыйлықақы;

      4) амортизацияланбаған дисконт (жеңілдік) сомасына:

Дт

1120 02

Өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын сатып алынған қысқа мерзімді қаржы активтері бойынша дисконт


1130 02

Өтеуге дейін ұсталатын сатып алынған қысқа мерзімді инвестициялар бойынша дисконт


2020 02

Өтеуге дейін ұсталатын сатып алынған ұзақ мерзімді инвестициялар бойынша дисконт

Кт

1140 02

Сату үшін қолда бар сатып алынған қаржылық инвестициялар бойынша дисконт


2030 02

Сату үшін қолда бар сатып алынған ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар бойынша дисконт;

      5) борыштық бағалы қағаздарды әділ құны бойынша оң қайта бағалау сомасына:

Дт

1140 04

Сату үшін қолда бар қаржылық инвестициялардың әділ құнын оң түзету


2030 04

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялардың әділ құнын оң түзету

Кт

1120 04

Өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы активтерінің әділ құнын оң түзету;

      6) борыштық бағалы қағаздарды әділ құны бойынша теріс қайта бағалау сомасына:

Дт

1120 05

Өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы активтерінің әділ құнын теріс түзету

Кт

1140 05

Сату үшін қолда бар қаржылық инвестициялардың әділ құнын теріс түзету


2030 05

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялардың әділ құнын теріс түзету.

6-параграф. Сату үшін қолда бар сатып алынған бағалы қағаздарды және өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздарды құнсызданған кезде есепке алу

      40. Әрбір есепті күнге сату үшін қолда бар сатып алынған бағалы қағаздар және өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар құнсыздануының объективті белгілерінің бар болуы бағаланады. Олар құнсызданған жағдайда құнсызданудан болатын зиян сомасы халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес есептеледі және құнсызданудан болатын зиянды өтеуге арналған резервтер (провизиялар) құрған (ұлғайған) кезде мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт

7440 01

Сату үшін қолда бар және өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар бойынша резервтерді (провизияларды) қалыптастыру жөніндегі шығыстар

Кт

1290 23

Сату үшін қолда бар және өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар бойынша зиянды өтеуге арналған резервтер (провизиялар);

      сату үшін қолда бар бағалы қағаздар бойынша капитал шотында теріс қайта бағалау сомасы болған кезде бір мезгілде мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт

1140 05

Сату үшін қолда бар қаржылық инвестициялардың әділ құнын теріс түзету


2030 05

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялардың әділ құнын теріс түзету

Кт

5440

Сатуға арналған қаржы активтерін қайта бағалауға арналған резерв.

      41. Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарында көзделген жағдайларда сату үшін қолда бар бағалы қағаздар және өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар бойынша құнсызданудан болатын зиянды өтеуге арналған резервтер (провизиялар) азайған (жойылған) кезде мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт

1290 23

Сату үшін қолда бар және өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар бойынша зиянды өтеуге арналған резервтер (провизиялар)

Кт

6240 01

Сату үшін қолда бар және өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар бойынша құрылған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден (күшін жоюдан) түскен кірістер.

      42. Сату үшін қолда бар бағалы қағаздарды және өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздарды құрылған резервтер (провизиялар) есебінен баланстан есептен шығарған кезде мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт

1290 23

Сату үшін қолда бар және өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар бойынша зиянды өтеуге арналған резервтер (провизиялар)

Кт

1120 01

Өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы активтері


1130 01

Өтеуге дейін ұсталатын қысқа мерзімді инвестициялар


1140 01

Сату үшін қолда бар қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар


2020 01

Өтеуге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді инвестициялар


2030 01

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар.

      43. Резервтер (провизиялар) есебінен баланстан тыс есептен шығарылған, сату үшін қолда бар бағалы қағаздарды және өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздарды эмитент өтеген кезде мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты

Кт

6240 01

Сату үшін қолда бар және өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар бойынша құрылған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден (күшін жоюдан) түскен кірістер.

      44. Өткен кезеңдерде құрылған резервтер (провизиялар) есебінен баланстан тыс есептен шығарылған, сату үшін қолда бар бағалы қағаздарды және өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздарды эмитент өтеген кезде мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты

Кт

6240 01

Сату үшін қолда бар және өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар бойынша құрылған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден (күшін жоюдан) түскен кірістер.

4-тарау. РЕПО және кері РЕПО операцияларының бухгалтерлік есебі

      45. РЕПО операциясын жасаған кезде (бағалы қағаздарды сатқан кезде) мәміле сомасына мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты

Кт

3050 03

Бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары.

      46. РЕПО операциясы бойынша сыйақы түріндегі шығыстарды есептеген кезде мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт

7310 04

Бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары бойынша сыйақы төлеумен байланысты шығыстар

Кт

3380 02

Бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары бойынша сыйақы түрінде есептелген шығыстар.

      47. РЕПО операциясы бойынша бұрын берілген бағалы қағаздарды алған кезде РЕПО мәмілесі бойынша сыйақы түрінде есептелген шығыстар сомасына және РЕПО мәмілесін жабу сомасына (осы мәмілені жасау сәтінде белгіленген мәмілені жабу сомасы) мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт

3050 03

Бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары


3380 02

Бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары бойынша сыйақы түрінде есептелген шығыстар

Кт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты.

      48. Кері РЕПО операциясын жасаған кезде (бағалы қағаздарды сатып алған кезде) мәміле сомасына мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт

1150 01

Бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары

Кт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты.

      49. Кері РЕПО операциясы кезеңінде сыйақы есептеген кезде мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт

1270 02

Бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер

Кт

6110 04

Бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары бойынша сыйақы алумен байланысты кірістер.

      50. Кері РЕПО операциясы бойынша бұрын алынған бағалы қағаздарды берген кезде кері РЕПО мәмілесі бойынша есептелген сыйақы сомасына және кері РЕПО мәмілесін жабу сомасына (осы мәмілені жасау сәтінде белгіленген мәмілені жабу сомасы) мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты

Кт

1150 01

Бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары


1270 02

Бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер.

5-тарау. Тазартылған бағалы металдарды сатып алу-сату операцияларының бухгалтерлік есебі

      51. Тазартылған бағалы металдарды сатып алған кезде мәміле бойынша шығындарды ескере отырып сатып алу құнына мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт

1370

Тазартылған бағалы металдар


1380

Жолдағы тазартылған бағалы металдар


1150 09

Металл шоттарда орналастырылған тазартылған бағалы металдар

Кт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты.

      Ескерту. 51-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      52. Егер сатып алынған тазартылған бағалы металдар ұйымның есептік саясатына сәйкес әділ құны бойынша қайта бағаланған жағдайда, мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) егер тазартылған бағалы металдардың әділ құны олардың есептік құнынан жоғары болса:

Дт

1370

Тазартылған бағалы металдар


1380

Жолдағы тазартылған бағалы металдар


1150 09

Металл шоттарда орналастырылған тазартылған бағалы металдар

Кт

6280 05

Тазартылған бағалы металдарды қайта бағалаудан түскен кірістер;

      2) егер тазартылған бағалы металдардың есептік құны олардың әділ құнынан жоғары болса:

Дт

7470 07

Тазартылған бағалы металдарды қайта бағалаудан шығыстар

Кт

1370

Тазартылған бағалы металдар


1380

Жолдағы тазартылған бағалы металдар


1150 09

Металл шоттарда орналастырылған тазартылған бағалы металдар.

      Ескерту. 52-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      53. Нұсқаулықтың 52-тармағына сәйкес тазартылған бағалы металдарды қайта бағалаудан кейін әділ құны бойынша сатқан кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) тазартылған бағалы металдарды есептен шығару сомасына:

Дт

7470 01

Тазартылған бағалы металдардың баланстық құны

Кт

1370

Тазартылған бағалы металдар


1380

Жолдағы тазартылған бағалы металдар


1150 09

Металл шоттарда орналастырылған тазартылған бағалы металдар;

      2) тазартылған бағалы металдарды сату бойынша жасалған мәміле сомасына:

Дт

1010

Кассадағы ақша қаражаты

Кт

6280 01

Тазартылған бағалы металдарды сатып алу-сатудан түскен кіріс.

      Ескерту. 53-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

6-тарау. Шетел валютасымен операциялардың бухгалтерлік есебі 1-параграф. Шетел валютасын сатып алу, сату және айырбастау жөніндегі операцияларды есепке алу

      54. Ұйым шетел валютасын сатып алған кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) сатып алынатын шетел валютасы сомасына:

Дт

1010

Кассадағы ақша қаражаты


1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты

Кт

1010

Кассадағы ақша қаражаты


1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты;

      2) егер сатып алу бағамы валюталарды айырбастау бағамынан жоғары болса:

Дт

7470 02

Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шығыстар

Кт

1010

Кассадағы ақша қаражаты


1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты;

      3) егер сатып алу бағамы валюталарды айырбастау бағамынан төмен болса:

Дт

1010

Кассадағы ақша қаражаты


1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты

Кт

6280 02

Шетел валютасын сатып алу-сатудан түскен кіріс.

      55. Ұйым шетел валютасын сатқан кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) сатылатын шетел валютасының сомасына:

Дт

1010

Кассадағы ақша қаражаты


1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты

Кт

1010

Кассадағы ақша қаражаты


1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты;

      2) егер сату бағамы валюталарды айырбастау бағамынан жоғары болса:

Дт

1010

Кассадағы ақша қаражаты


1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты

Кт

6280 02

Шетел валютасын сатып алу-сатудан түскен кіріс;

      3) егер сату бағамы валюталарды айырбастау бағамынан төмен болса:

Дт

7470 02

Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шығыстар

Кт

1010

Кассадағы ақша қаражаты


1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты.

      56. Ұйым шетел валютасын айырбастаған кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) айырбасталатын шетел валюталарының сомасына:

Дт

1010

Кассадағы ақша қаражаты (жеке шот)


1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты (жеке шот)

Кт

1010

Кассадағы ақша қаражаты (жеке шот)


1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты (жеке шот);

      2) оң айырма сомасына:

Дт

1010

Кассадағы ақша қаражаты


1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты

Кт

6280 02

Шетел валютасын сатып алу-сатудан түскен кіріс;

      3) теріс айырма сомасына:

Дт

7470 02

Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шығыстар

Кт

1010

Кассадағы ақша қаражаты


1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты.

2-параграф. Шетел валютасын қайта бағалау бойынша операцияларды есепке алу

      57. Шетел валютасын валюталардың айырбастау бағамы өзгеруіне байланысты қайта бағалау кезінде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) оң бағамдық айырма сомасына:

Дт

1010

Кассадағы ақша қаражаты


1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты

Кт

6250 02

Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер;

      2) теріс бағамдық айырма сомасына:

Дт

7430 02

Шетел валютасын қайта бағалаудан шығыстар

Кт

1010

Кассадағы ақша қаражаты


1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты.

      Ескерту. 57-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      58. Алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

7-тарау. Салымдардың бухгалтерлік есебі

      59. Ақшаны екінші деңгейдегі банктерде және банк операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда салымдарға орналастырған кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) салым сомасына:

Дт

1150 02

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда бір түнге орналастырылған қысқа мерзімді салымдар


1150 03

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған талап ету бойынша қысқа мерзімді салымдар


1150 04

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді салымдар


1150 05

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді шартты салымдар


1150 06

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді жинақ салымдары (бір жылға дейінгі)


2040 01

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар


2040 02

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді шартты салымдар


2040 03

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді жинақ салымдары

Кт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты;

      2) сыйлықақы мен дисконт пайда болған жағдайда (жеңілдіктер):

      дисконт сомасына (жеңілдіктер):

Дт

1150 02

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда бір түнге орналастырылған қысқа мерзімді салымдар


1150 03

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған талап ету бойынша қысқа мерзімді салымдар


1150 04

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді салымдар


1150 05

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді шартты салымдар


1150 06

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді жинақ салымдары
(бір жылға дейінгі)


2040 01

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар


2040 02

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді шартты салымдар


2040 03

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді жинақ салымдары

Кт

1150 11

Орналастырылған қысқа мерзімді салымдар бойынша дисконт


2040 08

Орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар бойынша дисконт;

      сыйлықақы сомасына:

Дт

1150 12

Орналастырылған қысқа мерзімді салымдар бойынша сыйлықақы


2040 09

Орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар бойынша сыйлықақы

Кт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты.

      Ескерту. 59-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      60. Ұйымның есептік саясатына сәйкес валюталардың айырбастау бағамы бойынша құны шетел валютасында көрсетілген салымдар бойынша сыйақы есептеген және салымдарды қайта бағалау кезінде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) сыйақы есептеген кезде:

Дт

1270 22

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған талап етілгенге дейінгі салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


1270 23

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған мерзімді салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


1270 24

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған шартты салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


1270 30

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді жинақ салымдары бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


2170 22

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді жинақ салымдары бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


2170 23

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған мерзімді салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


2170 24

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған шартты салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер

Кт

6110 29

Талап ету салымдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


6110 30

Мерзімді салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


6110 31

Шартты салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


6110 35

Жинақ салымдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер;

      2) оң бағамдық айырманың сомасына:

Дт

1150 02

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда бір түнге орналастырылған қысқа мерзімді салымдар


1150 03

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған талап ету бойынша қысқа мерзімді салымдар


1150 04

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді салымдар


1150 05

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді шартты салымдар


1150 06

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді жинақ салымдары (бір жылға дейінгі)


1150 11

Орналастырылған қысқа мерзімді салымдар бойынша дисконт


1150 12

Орналастырылған қысқа мерзімді салымдар бойынша сыйлықақы


1270 22

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған талап ету бойынша салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


1270 23

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған мерзімді салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


1270 24

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған шартты салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


1270 30

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді жинақ салымдары бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


2040 01

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар


2040 02

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді шартты салымдар


2040 03

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді жинақ салымдары


2040 08

Орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар бойынша дисконт


2040 09

Орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар бойынша сыйлықақы


2170 22

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді жинақ салымдары бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


2170 23

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған мерзімді салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


2170 24

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған шартты салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер

Кт

6250 02

Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер;

      3) теріс бағамдық айырма сомасына:

Дт

7430 02

Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар

Кт

1150 02

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда бір түнге орналастырылған қысқа мерзімді салымдар


1150 03

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған талап ету бойынша қысқа мерзімді салымдар


1150 04

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді салымдар


1150 05

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді шартты салымдар


1150 06

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді жинақ салымдары (бір жылға дейінгі)


1150 11

Орналастырылған қысқа мерзімді салымдар бойынша дисконт


1150 12

Орналастырылған қысқа мерзімді салымдар бойынша сыйлықақы


1270 22

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған талап ету бойынша салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


1270 23

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған мерзімді салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


1270 24

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған шартты салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


1270 30

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді жинақ салымдары бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


2040 01

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар


2040 02

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді шартты салымдар


2040 03

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді жинақ салымдары


2040 08

Орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар бойынша дисконт


2040 09

Орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар бойынша сыйлықақы


2170 22

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді жинақ салымдары бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


2170 23

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған мерзімді салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


2170 24

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған шартты салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер.

      Ескерту. 60-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      61. Шығыстарды салымдар бойынша төлем көзінен ұсталуы тиіс корпоративтік табыс салығы түрінде есептеген кезде мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт

7710

Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар

Кт

3110 01

Төленуі тиіс корпоративтік табыс салығы.

      62. Егер банктік салым шартында есептелген сыйақы сомасын капиталдандыру көзделсе, есептелген (жинақталған) сомаға мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт

1150 02

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда бір түнге орналастырылған қысқа мерзімді салымдар


1150 03

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған талап ету бойынша қысқа мерзімді салымдар


1150 04

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді салымдар


1150 05

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді шартты салымдар


1150 06

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді жинақ салымдары (бір жылға дейінгі)


2040 01

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар


2040 02

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді шартты салымдар


2040 03

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді жинақ салымдары

Кт

1270 22

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған талап ету бойынша салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


1270 23

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған мерзімді салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


1270 24

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған шартты салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


1270 30

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді жинақ салымдары бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


2170 22

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді жинақ салымдары бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


2170 23

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған мерзімді салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


2170 24

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған шартты салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер.

      Ескерту. 62-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      63. Салымдар бойынша дисконтты (жеңілдікті) немесе сыйлықақыны амортизациялаған кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) теңгемен дисконтты (жеңілдікті) амортизациялау сомасына:

Дт

1150 11

Орналастырылған қысқа мерзімді салымдар бойынша дисконт


2040 08

Орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар бойынша дисконт

Кт

6110 05

Орналастырылған салымдар бойынша дисконт амортизациясы бойынша кірістер;

      2) сыйлықақы сомасына:

Дт

7310 10

Орналастырылған салымдар бойынша сыйлықақы амортизациясы бойынша шығыстар

Кт

1150 12

Орналастырылған қысқа мерзімді салымдар бойынша сыйлықақы


2040 09

Орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар бойынша сыйлықақы.

      64. Салым бойынша нақты сыйақы алған кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) есептелген сыйақы сомасына:

Дт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты

Кт

1270 22

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған талап ету бойынша салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


1270 23

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған мерзімді салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


1270 24

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған шартты салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


1270 30

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді жинақ салымдары бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


2170 22

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді жинақ салымдары бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


2170 23

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған мерзімді салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


2170 24

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған шартты салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер;

      2) ұсталған корпоративтік табыс салығы сомасына:

Дт

3110 01

Төленуге тиіс корпоративтік табыс салығы

Кт

1270 22

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған талап ету бойынша салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


1270 23

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған мерзімді салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


1270 24

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған шартты салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


1270 30

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді жинақ салымдары бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


2170 22

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді жинақ салымдары бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


2170 23

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған мерзімді салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер


2170 24

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған шартты салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер.

      Ескерту. 64-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      65. Орналастырылған салым бойынша борыштың негізгі сомасын қайтарған кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

Дт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты

Кт

1150 02

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда бір түнге орналастырылған қысқа мерзімді салымдар


1150 03

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған талап ету бойынша қысқа мерзімді салымдар


1150 04

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді салымдар


1150 05

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді шартты салымдар


1150 06

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді жинақ салымдары (бір жылға дейінгі)


2040 01

Банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар


2040 02

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді шартты салымдар


2040 03

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді жинақ салымдары.

      Ескерту. 65-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      66. Ұйым әрбір есепті күнге салымдар құнсыздануының объективті белгілерінің болуын бағалайды. Олар құнсызданған жағдайда халықаралық қаржылық есептілік стандарттарға сәйкес құнсызданудан болған зиян сомасы есептеледі және салымдардың құнсызданудан болған зиянды өтеуге арналған резервтер (провизиялар) құрған кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) салымдардың құнсыздануынан болған зиянды өтеуге арналған резервтер (провизиялар) сомасына:

Дт

7440 02

Орналастырылған салымдар бойынша резервтерді (провизияларды) қалыптастыру бойынша шығыстар

Кт

1290 24

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған салымдар бойынша зиянды өтеуге арналған резервтер (провизиялар);

      2) салымдардың құнсыздануынан болған зиянды өтеуге қалыптастырылған резервтерді (провизиялар) түзеткен кезде:

Дт

1290 24

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған салымдар бойынша зиянды өтеуге арналған резервтер (провизиялар)

Кт

6240 02

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған салымдар бойынша құрылған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден (жоюдан) түскен кірістер;

      3) салымдарды құрылған резервтер (провизиялар) есебінен баланстан есептен шығарған кезде:

Дт

1290 24

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған салымдар бойынша шығындарды жабуға резервтер (провизиялар)

Кт

1150 02

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда бір түнге орналастырылған қысқа мерзімді салымдар


1150 03

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған талап ету бойынша қысқа мерзімді салымдар


1150 04

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді салымдар


1150 05

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді шартты салымдар


1150 06

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді жинақ салымдары (бір жылға дейінгі)


2040 01

Банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар


2040 02

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді шартты салымдар.


2040 03

Екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді жинақ салымдары.

      Ескерту. 66-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

8-тарау. Туынды құралдармен операциялардың бухгалтерлік есебі 1-параграф. Форвардпен операцияларды есепке алу

      67. Туынды құралмен сатушы (сатып алушы) белгілі бір мерзім аяқталғаннан кейін базалық активті келісілген талаптармен болашақта сатып алу (сату) (бұдан әрі - форвард) міндеттемесін қабылдайтын операциялар жүзеге асырылған кезде мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт

8300 01

Қаржы активтерін сатып алу бойынша шартты талаптар

Кт

8600 01

Қаржы активтерін сату бойынша шартты міндеттемелер.

      68. Ұйымның есеп саясаты белгілеген кезеңділікпен форвардты қайта бағалаған кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) форвард әділ құнының оң өзгеру сомасына:

Дт

1280 03

Форвард мәмілесі бойынша талаптар


2180 02

Форвард мәмілесі бойынша талаптар

Кт

6290 10

Форвард мәмілелері бойынша кірістер;

      2) форвард әділ құнының теріс өзгеру сомасына:

Дт

7480 10

Форвард мәмілелері бойынша шығыстар

Кт

3390 02

Форвард мәмілесі бойынша міндеттемелер


4170 02

Форвард мәмілесі бойынша міндеттемелер;

      3) форвардтың әділ құнын есептегі оң және (немесе) теріс түзету сомасына:

Дт

3390 02

Форвард мәмілесі бойынша міндеттемелер


4170 02

Форвард мәмілесі бойынша міндеттемелер

Кт

1280 03

Форвард мәмілесі бойынша талаптар


2180 02

Форвард мәмілесі бойынша талаптар.

      Ескерту. 68-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      69. Форвардты орындау күні мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) ұйым нетто негізде есептеген жағдайда ақша аударған кезде:

Дт

3390 02

Форвард мәмілесі бойынша міндеттемелер


4170 02

Форвард мәмілесі бойынша міндеттемелер

Кт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты;

      2) контрәріптестен нетто негізде есептеген жағдайда ақша алған кезде:

Дт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты

Кт

1280 03

Форвард мәмілесі бойынша талаптар


2180 02

Форвард мәмілесі бойынша талаптар;

      3) сатып алынған базалық активтің құнына форвард талаптарына сәйкес базалық актив сатып алған кезде:

Дт

1120 01

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтері


1130 01

Өтеуге дейін ұсталатын қысқа мерзімді инвестициялар


1140 01

Сату үшін қолда бар қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар


1150 09

Металл шоттарда орналастырылған тазартылған бағалы металдар


2020 01

Өтеуге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді инвестициялар


2030 01

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар


3390 02

Форвард мәмілесі бойынша міндеттемелер


4170 02

Форвард мәмілесі бойынша міндеттемелер

Кт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты


1280 03

Форвард мәмілесі бойынша талаптар


2180 02

Форвард мәмілесі бойынша талаптар;

      4) сатылатын базалық активтің құнына форвард талаптарына сәйкес базалық актив сатқан кезде:

Дт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты


3390 02

Форвард мәмілесі бойынша міндеттемелер


4170 02

Форвард мәмілесі бойынша міндеттемелер

Кт

1120 01

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтері


1130 01

Өтеуге дейін ұсталатын қысқа мерзімді инвестициялар


1140 01

Сату үшін қолда бар қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар


1150 09

Металл шоттарда орналастырылған тазартылған бағалы металдар


1280 03

Форвард мәмілесі бойынша талаптар


2020 01

Өтеуге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді инвестициялар


2030 01

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар


2180 02

Форвард мәмілесі бойынша талаптар;

      5) шартты талаптар мен шартты міндеттемелер сомасына:

Дт

8600 01

Қаржы активтерін сату бойынша шартты міндеттемелер

Кт

8300 01

Қаржы активтерін сатып алу бойынша шартты талаптар.

      Ескерту. 69-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

2-параграф. Фьючерспен операцияларды есепке алу

      70. Туынды құралмен сатушы (сатып алушы) белгілі бір мерзім аяқталғаннан кейін базалық активті ұйымдасқан нарықта белгіленген стандартты талаптарға сәйкес сатып алу (сату) (бұдан әрі - фьючерс) міндеттемесін қабылдайтын операциялар жүзеге асырылған кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) фьючерсті сатып алу бойынша шартты талаптар және міндеттемелер сомасына:

Дт

8300 02

Қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша шартты талаптар

Кт

8600 02

Қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша шартты міндеттемелер;

      2) фьючерсті сату бойынша шартты талаптар және міндеттемелер сомасына:

Дт

8300 03

Қаржы фьючерстерін сату бойынша шартты талаптар

Кт

8600 03

Қаржы фьючерстерін сату бойынша шартты міндеттемелер.

      71. Фьючерс бойынша маржа төлеген кезде мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт

1610 02

Брокерлермен есеп айырысу

Кт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты.

      72. Фьючерс жасағаны үшін брокерге комиссия төлеген кезде мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт

7470 82

Брокерлік және дилерлік қызмет бойынша көрсетілген қызмет үшін комиссиялық шығыстар

Кт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты.

      73. Фьючерс бойынша қосымша маржа төлеген немесе фьючерс бойынша есепте тұрған маржаның рұқсат етілген сомасын есептен шығарған кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) ұйым қосымша төлеген маржа сомасына:

Дт

1610 02

Брокерлермен есеп айырысу

Кт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты;

      2) есепте тұрған маржаның рұқсат етілген сомасын есептен шығарған кезде:

Дт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты

Кт

1610 02

Брокерлермен есеп айырысу.

      74. Ұйымның есеп саясаты белгілеген кезеңділікпен әділ құны бойынша базалық активті сатып алу және (немесе) сату фьючерсін қайта бағалаған кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) фьючерс әділ құнының оң өзгеруі сомасына:

Дт

1280 02

Фьючерс мәмілесі бойынша талаптар


2180 01

Фьючерс мәмілесі бойынша талаптар

Кт

6290 09

Фьючерс мәмілелері бойынша кірістер;

      2) фьючерс әділ құнының теріс өзгеруі сомасына:

Дт

7480 09

Фьючерс мәмілелері бойынша шығыстар

Кт

3390 01

Фьючерс мәмілесі бойынша міндеттемелер


4170 01

Фьючерс мәмілесі бойынша міндеттемелер;

      3) фьючерс әділ құнының есептегі оң және (немесе) теріс түзету сомасына:

Дт

3390 01

Фьючерс мәмілесі бойынша міндеттемелер


4170 01

Фьючерс мәмілесі бойынша міндеттемелер

Кт

1280 02

Фьючерс мәмілесі бойынша талаптар


2180 01

Фьючерс мәмілесі бойынша талаптар.

      Ескерту. 74-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      75. Фьючерстің ашық позициясын жабу күні фьючерс құнын нетто негізде ақшамен өтеген (ашық позицияны жабу) жағдайда мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) ұйым фьючерсті нетто негізде өтеген кезде:

Дт

3390 01

Фьючерс мәмілесі бойынша міндеттемелер


4170 01

Фьючерс мәмілесі бойынша міндеттемелер

Кт

1610 02

Брокерлермен есеп айырысу;

      2) қарсы әріптес фьючерсті нетто негізде өтеген кезде:

Дт

1610 02

Брокерлермен есеп айырысу

Кт

1280 02

Фьючерс мәмілесі бойынша талаптар


2180 01

Фьючерс мәмілесі бойынша талаптар;

      3) фьючерсті сатып алу бойынша шартты талаптар мен міндеттемелер сомасына:

Дт

8600 02

Қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша шартты міндеттемелер

Кт

8300 02

Қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша шартты талаптар;

      4) фьючерсті сату бойынша шартты талаптар мен міндеттемелер сомасына:

Дт

8600 03

Қаржы фьючерстерін сату бойынша шартты міндеттемелер

Кт

8300 03

Қаржы фьючерстерін сату бойынша шартты талаптар;

      5) алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      6) алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      Ескерту. 75-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

3-параграф. Опционмен операцияларды есепке алу

      76. Соған сәйкес бір тарап екінші тараптан базалық активті болашақта келіскен талаптарда уағдаласқан бағамен сатып алу немесе сату құқығын сатып алатын (бұдан әрі – сатып алынған опцион "колл" немесе "пут") туынды құралдармен операцияларды жүзеге асырған кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) шартты талаптар сомасына:

Дт

8300 06

Сатып алынған опцион "колл" мәмілелері


8300 07

Сатып алынған опцион "пут" мәмілелері

Кт

8600 06

Сатып алынған опцион "колл" мәмілелері - контршот


8600 07

Сатып алынған опцион "пут" мәмілелері - контршот

      2) сатып алынған опцион "колл" немесе "пут" бойынша төленген сыйлықақы сомасына:

Дт

1280 04

Опцион мәмілесі бойынша талаптар


2180 03

Опцион мәмілесі бойынша талаптар

Кт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты.

      Ескерту. 76-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      77. Сатып алынған опцион "колл" немесе "пут" ұйымның есеп саясаты белгілеген кезеңділікпен әділ құны бойынша қайта бағалаған кезде, сондай-ақ опцион жабылған күні мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) сатып алынған опционның әділ құнының оң өзгеруі сомасына:

Дт

1280 04

Опцион мәмілесі бойынша талаптар


2180 03

Фьючерс мәмілесі бойынша талаптар

Кт

6290 11

Опцион мәмілесі бойынша кірістер;

      2) сатып алынған опционның әділ құнының теріс өзгеруі сомасына:

Дт

7480 11

Опцион мәмілесі бойынша шығыстар

Кт

1280 04

Опцион мәмілесі бойынша талаптар


2180 03

Опцион мәмілесі бойынша талаптар.

      Ескерту. 77-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      78. Сатып алынған опцион "колл" немесе "пут" ашық позициясын жабу немесе орындау күні мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) сатып алынған опцион "колл" немесе "пут" шарттары бойынша шартты талаптар мен шартты міндеттемелер сомасына:

Дт

8600 06

Сатып алынған опцион "колл" мәмілелері - контршот


8600 07

Сатып алынған опцион "пут" мәмілелері - контршот

Кт

8300 06

Сатып алынған опцион "колл" мәмілелері


8300 07

Сатып алынған опцион "пут" мәмілелері;

      2) контрәріптес опцион "колл" немесе "пут" құнын ақшамен өтеген (ашық позицияны жапқан) кезде:

Дт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты

Кт

1280 04

Опцион мәмілесі бойынша талаптар


2180 03

Опцион мәмілесі бойынша талаптар;

      3) базалық активті сатып алынған опцион "колл" талаптарына сәйкес сатып алған кезде:

      сатып алынатын активтердің құнына:

Дт

1120 01

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтері


1130 01

Өтеуге дейін ұсталатын қысқа мерзімді инвестициялар


1140 01

Сату үшін қолда бар қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар


1150 09

Металл шоттарда орналастырылған тазартылған бағалы металдар


2020 01

Өтеуге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді инвестициялар


2030 01

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар

Кт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты


1280 04

Опцион мәмілесі бойынша талаптар


2180 03

Опцион мәмілесі бойынша талаптар;

      4) базалық активті сатып алынған опцион "пут" талаптарына сәйкес сатқан кезде:

      сатылатын активтердің құнына:

Дт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты

Кт

1130 01

Өтеуге дейін ұсталатын қысқа мерзімді инвестициялар


1140 01

Сату үшін қолда бар қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар


1150 09

Металл шоттарда орналастырылған тазартылған бағалы металдар


1280 04

Опцион мәмілесі бойынша талаптар


2020 01

Өтеуге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді инвестициялар


2030 01

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар


2180 03

Опцион мәмілесі бойынша талаптар.

      Ескерту. 78-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      79. Туынды құралдармен бір тарап басқа тарапқа келісілген талаптармен келісілген баға бойынша болашақта базалық активті сатып алу немесе сату құқығын сататын (бұдан әрі — сатылған "колл" немесе "пут" опционы) операцияларды жүзеге асыру кезінде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

Дт

8300 08

Сатылған опцион "пут" мәмілелері - контршот


8300 09

Сатылған опцион "колл" мәмілелері - контршот

Кт

8600 08

Сатылған опцион "пут" мәмілелері


8600 09

Сатылған опцион "колл" мәмілелері;

      алатын сыйлықақы сомасына:

Дт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты

Кт

3390 03

Опцион мәмілесі бойынша міндеттемелер


4170 03

Опцион мәмілесі бойынша міндеттемелер.

      80. Сатылған опцион "колл" немесе "пут" ұйымның есеп саясаты белгілеген кезеңділікпен әділ құны бойынша қайта бағалаған кезде, сондай-ақ опцион жабылған күні мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) сатылған опцион "колл" немесе "пут" әділ құнының оң өзгеруі сомасына:

Дт

3390 03

Опцион мәмілесі бойынша міндеттемелер


4170 03

Опцион мәмілесі бойынша міндеттемелер

Кт

6290 11

Опцион мәмілесі бойынша кірістер;

      2) сатылған опцион "колл" немесе "пут" әділ құнының теріс өзгеруі сомасына:

Дт

7480 11

Опцион мәмілесі бойынша шығыстар

Кт

3390 03

Опцион мәмілесі бойынша міндеттемелер


4170 03

Опцион мәмілесі бойынша міндеттемелер.

      Ескерту. 80-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      81. Сатылған опционның ашық позициясын жабу немесе орындау күні мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) сатылған опцион "колл" немесе "пут" талаптарына сәйкес шартты талаптар мен шартты міндеттемелер сомасына:

Дт

8300 08

Сатылған опцион "пут" мәмілелері - контршот


8300 09

Сатылған опцион "колл" мәмілелері - контршот

Кт

8600 08

Сатылған опцион "пут" мәмілелері


8600 09

Сатылған опцион "колл" мәмілелері;

      2) контрәріптес сатылған опцион "колл" немесе "пут" құнын өтеген (ашық позицияны жапқан) кезде:

Дт

3390 03

Опцион мәмілесі бойынша міндеттемелер


4170 03

Опцион мәмілесі бойынша міндеттемелер

Кт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты;

      3) базалық активті сатылған опцион "колл" талаптарына сәйкес сатылатын активтердің құнына сатқан кезде:

Дт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты


3390 03

Опцион мәмілесі бойынша міндеттемелер


4170 03

Опцион мәмілесі бойынша міндеттемелер

Кт

1130 01

Өтеуге дейін ұсталатын қысқа мерзімді инвестициялар


1140 01

Сату үшін қолда бар қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар


1150 09

Металл шоттарда орналастырылған тазартылған бағалы металдар


2020 01

Өтеуге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді инвестициялар


2030 01

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар;

      4) базалық активті сатылған опцион "пут" талаптарына сәйкес сатып алынатын активтердің құнына сатып ал кезде:

Дт

1130 01

Өтеуге дейін ұсталатын қысқа мерзімді инвестициялар


1140 01

Сату үшін қолда бар қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар


1150 09

Металл шоттарда орналастырылған тазартылған бағалы металдар


2020 01

Өтеуге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді инвестициялар


2030 01

Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар


3390 03

Опцион мәмілесі бойынша міндеттемелер


4170 03

Опцион мәмілесі бойынша міндеттемелер

Кт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты.

      Ескерту. 81-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

4-параграф. Валюталық своппен операцияларды есепке алу

      82. Туынды құралмен алдын ала келісілген мерзім ішінде бір валютаны басқа валютаға айырбастау (бұдан әрі - валюталық своп) туралы келісім жасалатын операцияларды жүзеге асырған кезде мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт

1280 06

Своп мәмілесі бойынша талаптар

Кт

3390 05

Своп мәмілесі бойынша міндеттемелер;

      бір мезгілде, баланстан тыс есепте валюталарды кері айырбастау бойынша талаптар мен міндеттемелер сомалары көрсетіледі:

Дт

8300 12

Басқа да туынды қаржы құралдары бойынша шартты талаптар

Кт

8600 12

Басқа да туынды қаржы құралдары бойынша шартты міндеттемелер.

      83. Валюталық свопты валюталау күні мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) алатын валюта сомасына:

Дт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты

Кт

1280 06

Своп мәмілесі бойынша талаптар


2180 04

Своп мәмілесі бойынша талаптар;

      2) аударылатын валюта сомасына:

Дт

3390 05

Своп мәмілесі бойынша міндеттемелер


4170 04

Своп мәмілесі бойынша міндеттемелер

Кт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты.

      84. Валюталық свопты ұйымның есеп саясаты белгілеген кезеңділікпен әділ құны бойынша қайта бағалаған кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) әділ құнының оң өзгеруі сомасына:

Дт

1280 06

Своп мәмілесі бойынша талаптар


2180 04

Своп мәмілесі бойынша талаптар

Кт

6290 13

Своп мәмілелері бойынша кірістер;

      2) әділ құнының теріс өзгеруі сомасына:

Дт

7480 13

Своп мәмілелері бойынша шығыстар

Кт

3390 05

Своп мәмілесі бойынша міндеттемелер


4170 04

Своп мәмілесі бойынша міндеттемелер;

      бір мезгілде есептегі оң және (немесе) теріс қайта бағалау сомасына мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт

3390 05

Своп мәмілесі бойынша міндеттемелер


4170 04

Своп мәмілесі бойынша міндеттемелер

Кт

1280 06

Своп мәмілесі бойынша талаптар


2180 04

Своп мәмілесі бойынша талаптар.

      Ескерту. 84-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      85. Егер валюталық своп талаптарында сыйақы есептеу және төлеу көзделген болса, мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) кірістер сомасына:

Дт

1280 06

Своп мәмілесі бойынша талаптар


2180 04

Своп мәмілесі бойынша талаптар

Кт

6110 34

Сыйақы алуға байланысты басқа да кірістер;

      2) шығыстар сомасына:

Дт

7310 25

Сыйақы төлеуге байланысты басқа да шығыстар

Кт

3390 05

Своп мәмілесі бойынша міндеттемелер


4170 04

Своп мәмілесі бойынша міндеттемелер.

      86. Валюталық своп бойынша сыйақы төлеген немесе алған кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) алынатын сыйақы сомасына:

Дт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты

Кт

1280 06

Своп мәмілесі бойынша талаптар


2180 04

Своп мәмілесі бойынша талаптар;

      2) төленетін сыйақы сомасына:

Дт

3390 05

Своп мәмілесі бойынша міндеттемелер


4170 04

Своп мәмілесі бойынша міндеттемелер

Кт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты.

      87. Валюталық свопты жабу бойынша валюталау күніне мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) шартты талаптар мен міндеттемелер сомасына:

Дт

8600 12

Басқа да туынды қаржы құралдары бойынша шартты міндеттемелер

Кт

8300 12

Басқа да туынды қаржы құралдары бойынша шартты талаптар;

      2) айырбасталатын валюта сомасына:

      валюталық своп құны оң болған кезде:

Дт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты

Кт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты


1280 06

Своп мәмілесі бойынша талаптар


2180 04

Своп мәмілесі бойынша талаптар;

      валюталық своп құны теріс болған кезде:

Дт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты


3390 05

Своп мәмілесі бойынша міндеттемелер


4170 04

Своп мәмілесі бойынша міндеттемелер

Кт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты.

5-параграф. Пайыздық своппен операцияларды есепке алу

      88. Туынды құралмен тараптар белгіленген және өзгермелі пайыздық ставкаларды қолдана отырып тұрақты пайыздық төлемдер алмасатын (бұдан әрі - пайыздық своп) операциялар жүзеге асырылған кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) егер пайыздық своп шарттары бойынша төлемдер өзгермелі пайыздық ставка бойынша көзделсе, бірақ сомалар белгіленген пайыздық ставка бойынша алынған жағдайда:

Дт

8300 04

Белгіленген пайыздық своп

Кт

8600 04

Өзгермелі пайыздық своп;

      2) егер пайыздық своп шарттары бойынша төлемдер белгіленген пайыздық ставкамен көзделсе, бірақ сомалар өзгермелі пайыздық ставка бойынша алынған жағдайда:

Дт

8300 05

Өзгермелі пайыздық своп

Кт

8600 05

Белгіленген пайыздық своп.

      89. Пайыздық своп бойынша сыйақы түріндегі кірістер мен шығыстарды есептеген кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) кірістер сомасына:

Дт

1280 06

Своп мәмілесі бойынша талаптар


2180 04

Своп мәмілесі бойынша талаптар

Кт

6110 34

Сыйақы алуға байланысты басқа да кірістер;

      2) шығыстар сомасына:

Дт

7310 25

Сыйақы төлеуге байланысты басқа да шығыстар

Кт

3390 05

Своп мәмілесі бойынша міндеттемелер


4170 04

Своп мәмілесі бойынша міндеттемелер.

      90. Пайыздық свопты ұйымның есеп саясаты белгілеген кезеңділікпен әділ құны бойынша қайта бағалаған кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) оң айырма сомасына:

Дт

1280 06

Своп мәмілесі бойынша талаптар


2180 04

Своп мәмілесі бойынша талаптар

Кт

6290 13

Своп мәмілелері бойынша кірістер;

      2) теріс айырма сомасына:

Дт

7480 13

Своп мәмілелері бойынша шығыстар

Кт

3390 05

Своп мәмілесі бойынша міндеттемелер


4170 04

Своп мәмілесі бойынша міндеттемелер;

      бір мезгілде есептегі оң және (немесе) теріс қайта бағалау сомасына мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт

3390 05

Своп мәмілесі бойынша міндеттемелер


4170 04

Своп мәмілесі бойынша міндеттемелер

Кт

1280 06

Своп мәмілесі бойынша талаптар


2180 04

Своп мәмілесі бойынша талаптар.

      Ескерту. 90-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.10.2019 № 171 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      91. Пайыздық свопты әділ құны бойынша қайта бағалағаннан кейін мерзімдік төлемдер жүргізу күні мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) алынған сыйақы сомасына:

Дт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты

Кт

1280 06

Своп мәмілесі бойынша талаптар


2180 04

Своп мәмілесі бойынша талаптар;

      2) төленген сыйақы сомасына:

Дт

3390 05

Своп мәмілесі бойынша міндеттемелер


4170 04

Своп мәмілесі бойынша міндеттемелер

Кт

1030

Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты.

      92. Ашық позицияны жабу немесе пайыздық свопты жабу күні мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

      1) пайыздық свопты сатып алу бойынша шартты талаптар мен міндеттемелер сомасына

Дт

8300 04

Белгіленген пайыздық своп

Кт

8600 04

Өзгермелі пайыздық своп;

      2) пайыздық свопты сату бойынша шартты талаптар мен міндеттемелер сомасына:

Дт

8600 05

Белгіленген пайыздық своп

Кт

8300 05

Өзгермелі пайыздық своп.

9-тарау. Хеджирлеудің бухгалтерлік есебі

      93. Хеджирленетін бап ретінде айқындалған бағалы қағаздардың, тазартылған бағалы металдардың, шетел валютасының, қарыздардың, салымдардың бухгалтерлік есебі осы Нұсқаулықтың 3, 5, 6 және 7-тарауларында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

      94. Хеджирлеу құралы ретінде пайдаланылатын туынды құралдардың бухгалтерлік есебі хеджирлеу құралдарын қайта бағалаудан кірістер мен шығыстар 5450 "Басқа да активтерді қайта бағалауға арналған резервтері" баланстық шотына жатқызылатын ақша қаражаты қозғалысын хеджирлеудің және таза инвестицияларды хеджирлеудің бухгалтерлік есебін қоспағанда, осы Нұсқаулықтың 8-тарауында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 251 қаулысына
3-қосымша

Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін кейбір нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі

      1. "Қазақстан Республикасы қаржы нарығының жекелеген субъектілеріне арналған бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2008 жылғы 22 қыркүйектегі № 79 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5348 болып тіркелген, 2008 жылғы 12 желтоқсанда Қазақстан Республикасының орталық атқарушы және өзге де орталық мемлекеттік органдарының актілер жинағында № 12 жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы қаржы нарығының жекелеген субъектілеріне арналған бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарында:

      1-тарауда:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Осы Қазақстан Республикасы қаржы нарығының жекелеген субъектілеріне арналған бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспары (бұдан әрі – Шоттар жоспары) "Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы" 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының (бұдан әрі – жинақтаушы зейнетақы қорлары), банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың (бұрын еншілес банк болған заңды тұлғаны қоспағанда), арнайы қаржы компанияларының, исламдық арнайы қаржы компанияларының, Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларының және микроқаржы ұйымдарының (бұдан әрі – ұйымдар) қаржылық есептілік элементтерін топтастыруға және қаржылық есептілікті жасау үшін бухгалтерлік есеп шоттарында құндық көрсеткішпен ағымдағы көрсетуге арналған.";

      4-тармақтың 3-тармақшасы алып тасталсын;

      2-тарауда:

      1-параграфта:

      1110 24-шоттан кейін мынадай мазмұндағы 1110 25 және 1110 26- шоттармен толықтырылсын:

"1110 25

Қысқа мерзімді қарыздардың әділ құнын оң түзету

1110 26

Қысқа мерзімді қарыздардың әділ құнын теріс түзету";

      1130, 1130 01, 1130 02 және 1130 03-шоттардың аттары мынадай редакцияда жазылсын:

"1130

Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтері

1130 01

Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтері

1130 02

Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын сатып алынған қысқа мерзімді қаржы активтері бойынша дисконт

1130 03

Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын сатып алынған қысқа мерзімді қаржы активтері бойынша сыйлықақы";

      1140, 1140 01, 1140 02, 1140 03, 1140 04 және 1140 05-шоттардың аты мынадай редакцияда жазылсын:

"1140

Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке
алынатын қысқа мерзімді қаржы активтері

1140 01

Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтері

1140 02

Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын сатып алынған қаржы активтері бойынша дисконт

1140 03

Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын сатып алынған қаржы активтері бойынша сыйлықақы

1140 04

Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын қаржы активтерінің әділ құнын оң түзету

1140 05

Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын қаржы активтерінің әділ құнын теріс түзету";

      1270 41, 1270 42, 1270 43, 1270 44, 1270 45, 1270 46, 1280 41, 1280 42, 1280 43, 1280 44, 1280 45, 1280 46, 1280 47, 1280 48, 1280 49, 1280 50, 1280 51, 1280 52, 1280 53 және 1280 54-шоттардың нөмірлері мен аттары алып тасталсын;

      1290 23-шоттың аты мынадай редакцияда жазылсын:

"1290 23

Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын қаржы активтері бойынша зияндарды жабуға арналған резервтер (провизиялар)";

      1290 41 және 1620 01-шоттардың нөмірлері мен аттары алып тасталсын;

      2-параграфта:

      2010 23-шоттан кейін мынадай мазмұндағы 2010 24 және 2010 25-шоттармен толықтырылсын:

"2010 24

Ұзақ мерзімді қарыздардың әділ құнын оң түзету

2010 25

Ұзақ мерзімді қарыздардың әділ құнын теріс түзету";

      2020, 2020 01, 2020 02 және 2020 03-шоттардың аттары мынадай редакцияда жазылсын:

"2020

Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын ұзақ мерзімді қаржы активтері

2020 01

Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын ұзақ мерзімді қаржы активтері

2020 02

Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын сатып алынған ұзақ мерзімді қаржы активтері бойынша дисконт

2020 03

Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын сатып алынған ұзақ мерзімді қаржы активтері бойынша сыйлықақы";

      2030, 2030 01, 2030 02, 2030 03, 2030 04 және 2030 05-шоттардың аттары мынадай редакцияда жазылсын:

"2030

Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын ұзақ мерзімді қаржы активтері

2030 01

Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын ұзақ мерзімді қаржы активтері

2030 02

Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын сатып алынған ұзақ мерзімді қаржы активтері бойынша дисконт

2030 03

Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын сатып алынған ұзақ мерзімді қаржы активтері бойынша сыйлықақы

2030 04

Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын ұзақ мерзімді қаржы активтерінің әділ құнын оң түзету

2030 05

Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын ұзақ мерзімді қаржы активтерінің әділ құнын теріс түзету";

      3-параграфта:

      3020-шоттың аты мынадай редакцияда жазылсын:

"3020

Екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынған қысқа мерзімді қарыздар";

      3050 04, 3390 41, 3390 42, 3390 43, 3390 44, 3390 45, 3390 46, 3390 47, 3390 48, 3390 49, 3390 50, 3390 51, 3390 52, 3390 53 және 3390 54-шоттардың нөмірлері мен аттары алып тасталсын;

      3390 66-шоттан кейін мынадай мазмұндағы 3390 67 және 3390 68-шоттармен толықтырылсын:

"3390 67

Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары есебінен
зейнетақы төлемдері бойынша міндеттемелер

3390 68

Шартты зейнетақы міндеттемелері бойынша резервтік қор";

      3510 41-шоттың нөмірі мен аты алып тасталсын;

      4-параграфта:

      4020-шоттың аты мынадай редакцияда жазылсын:

"4020

Екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынған ұзақ мерзімді қарыздар";

      4030 03-шоттың нөмірі мен аты алып тасталсын;

      5-параграфта:

      5440-шоттың аты мынадай редакцияда жазылсын:

"5440

Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын қаржы активтерін қайта бағалауға арналған резерв";

      5460-шоттан кейін мынадай мазмұндағы 5470, 5480 және 5490-шоттармен толықтырылсын:

"5470

Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын қарыздарды қайта бағалауға арналған резерв

5480

Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын қаржы активтері бойынша зияндарды жабуға арналған резервтер (провизиялар)

5490

Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын қарыздар бойынша зияндарды жабуға арналған резервтер (провизиялар)";

      5490 40 және 5490 41-шоттардың нөмірлері мен аттары алып тасталсын;

      6-параграфта:

      6110 41 және 6110 42-шоттардың нөмірлері мен аттары алып тасталсын;

      6150 03-шоттың аты мынадай редакцияда жазылсын:

"6150 03

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын және басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен іске асырылған кірістер";

      6160-шоттан кейін мынадай мазмұндағы 6170-шотпен толықтырылсын:

"6170

Қаржылық міндеттемелермен операциялар бойыншакірістер";

      6240 01-шоттың аты мынадай редакцияда жазылсын:

"6240 01

Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын және амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша құрылған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден (жоюдан) түскен кірістер";

      6240 24-шоттан кейін мынадай мазмұндағы 6240 62-шотпен толықтырылсын:

"6240 62

Сату үшін қолда бар және өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар бойынша құрылған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден (жоюдан) түскен кірістер";

      6280 40, 6280 41, 6280 42, 6280 43, 6280 44, 6280 45, 6280 46, 6280 47, 6280 48, 6280 49, 6280 50, 6280 51, 6280 52, 6280 53 және 6280 54-шоттарының нөмірлері мен аттары алып тасталсын;

      7-параграфта:

      7440 01-шоттың аты мынадай редакцияда жазылсын:

"7440 01

Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын және амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша резервтерді (провизияларды) қалыптастыру бойынша шығыстар";

      7440 41, 7440 42, 7440 43, 7440 44, 7440 45, 7440 46, 7440 47, 7440 48, 7440 49, 7440 50, 7440 51 және 7440 52-шоттардың нөмірлері мен аттары алып тасталсын;

      7440 24-шоттан кейін мынадай мазмұндағы 7440 61-шотпен толықтырылсын:

"7440 61

Сату үшін қолда бар және өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар бойынша резервтерді (провизияларды) қалыптастыру бойынша шығыстар";

      7470 06-шоттың аты мынадай редакцияда жазылсын:

"7470 06

Өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын және басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен іске асырылған шығыстар";

      7470 40, 7470 41, 7470 42, 7470 43, 7470 44, 7470 45, 7470 46, 7470 47, 7470 48, 7470 49 және 7470 50-шоттардың нөмірлері мен аттары алып тасталсын;

      7480 14-шоттан кейін мынадай мазмұндағы 7490-шотпен толтырылсын:

"7490

Қаржылық міндеттемелермен операциялар бойынша шығыстар";

      8130 және 8430-шоттардың нөмірлері мен аттары алып тасталсын;

      3-тарауда:

      1-параграфта:

      1110 24-шоттың сипаттамасынан кейін мынадай мазмұндағы 1110 25 және 1110 26-шоттардың нөмірлерімен, аттарымен және сипаттамаларымен толықтырылсын:

      "1110 25 "Қысқа мерзімді қарыздардың әділ құнын оң түзету" (актив).

      Мақсаты: қысқа мерзімді қарыздардың құнын қайта бағалаудан болған іске асырылмаған кіріс сомасын есепке алу.

      Шот дебеті бойынша қысқа мерзімді қарыздардың әділ құнының өсуінен болған іске асырылмаған кірістер сомасы жазылады.

      Шот кредиті бойынша қысқа мерзімді қарыздардың әділ құнының оң түзетілуі бойынша сомалардың есептен шығарылуы өтеу, сату немесе есептен шығару орын алып, № 1110 26 баланстық шотпен сальдолау жасалған кезде жазылады.

      1110 26 "Қысқа мерзімді қарыздардың әділ құнын теріс түзету" (контрактив).

      Мақсаты: қысқа мерзімді қарыздардың құнын қайта бағалаудан болған іске асырылмаған шығыс сомасын есепке алу.

      Шот кредиті бойынша қысқа мерзімді қарыздардың әділ құнының төмендеуінен болған іске асырылмаған шығыстар сомасы жазылады.

      Шот дебеті бойынша қысқа мерзімді қарыздардың әділ құнының теріс түзетілуі бойынша сомалардың есептен шығарылуы басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын аталған қарыздардың сатылуы орын алып, № 1110 25 баланстық шотпен сальдолау жасалған кезде жүргізіледі.";

      1120 01-шоттың аты мен сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1120 01 "Өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері" (актив).

      Мақсаты: өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтерінің номиналдық құнын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтерінің номиналдық құны жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша қаржы активі өткізілген, басқа санатқа ауыстырылған, сондай-ақ төлем мерзімі өтіп кеткен кезде оның номиналдық құнын есептен шығару жүргізіледі.";

      1130 01, 1130 02 және 1130 03-шоттарының аттары мен сипаттамалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1130 01 "Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтері" (актив).

      Мақсаты: ұйым сатып алған және амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтерінің номиналдық құнын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша ұйым сатып алған және амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активінің номиналдық құны жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша ұйым сатып алған қысқа мерзімді қаржы активінің номиналдық құнын оны өтеу, басқа санатқа ауыстыру, сондай-ақ төлем мерзімі өткен кезде есептен шығару жүргізіледі.

      1130 02 "Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын сатып алынған қысқа мерзімді қаржы активтері бойынша дисконт" (контрактив).

      Мақсаты: амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын қаржы активтерінің номиналдық құнының оларды сатып алу құнынан асып кету сомаларын есепке алу (дисконт).

      Шоттың кредиті бойынша амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын қаржы активтерінің номиналдық құнының оларды сатып алу құнынан асып кету сомасы жазылады (дисконт).

      Шоттың дебеті бойынша амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын сатып алынған қаржы активінің дисконт амортизациясының сомасы № 6110 03 баланстық шотпен байланыстыра отырып жазылады.

      1130 03 "Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын сатып алынған қысқа мерзімді қаржы активтері бойынша сыйлықақы" (актив).

      Мақсаты: Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын қаржы активтерінің сатып алу құнының олардың номиналдық құнынан асып кету сомаларын есепке алу (сыйлықақы).

      Шоттың дебеті бойынша амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын қаржы активтерін сатып алу құнының оның номиналдық құнынан асып кету сомасы жазылады (сыйлықақы).

      Шоттың кредиті бойынша амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын сатып алынған қаржы активтері бойынша сыйлықақы амортизациясының сомасы № 7310 02 баланстық шотпен байланыстыра отырып жазылады.";

      1140 01, 1140 02, 1140 03, 1140 04 және 1140 05-шоттарының аттары мен сипаттамалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1140 01 "Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтері" (актив).

      Мақсаты: басқа да жиынтық кірістер арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтерінің номиналдық құнын есепке алу.

      Шоттың дебеті бойынша басқа да жиынтық кірістер арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтерінің номиналдық құны жазылады.

      Шоттың кредиті бойынша басқа да жиынтық кірістер арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтерінің номиналдық құнын оны өтеу, басқа санатқа ауыстыру, сондай-ақ төлем мерзімі өткен кезде есептен шығару жазылады.

      1140 02 "Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын сатып алынған қ