Міндетті аудит жүргізетін аудиторлық ұйымдарға қойылатын ең аз талаптарды бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 наурыздағы № 231 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 29 сәуірде № 10875 тіркелді

      «Аудиторлық қызмет туралы» Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 20 қарашадағы Заңының 7-бабы 1-2) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. Қоса беріліп отырған міндетті аудит жүргізетін аудиторлық ұйымдарға қойылатын ең аз талаптары бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Бухгалтерлік есеп пен аудит әдіснамасы департаменті (А.Т. Бектұрова) заңнамада белгіленген тәртіппен:
      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттік тіркеуді;
      2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оны мерзімді баспа басылымдарында және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберуді;
      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.

      Министр                                    Б. Сұлтанов

      «КЕЛІСІЛДІ»
      Қазақстан Республикасы
      Ұлттық банкінің төрағасы
      __________ Қ. Келімбетов
      2015 жылғы 26 наурыз

Қазақстан Республикасы   
Қаржы министрінің     
2015 жылғы 30 наурыздағы 
№ 231 бұйрығымен бекітілген

Міндетті аудит жүргізетін аудиторлық ұйымдарға қойылатын ең аз талаптар

      1. Осы міндетті аудит жүргізетін аудиторлық ұйымдарға қойылатын ең аз талаптар (бұдан әрі – Ең аз талаптар) «Аудиторлық қызмет туралы» Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 20 қарашадағы Заңына сәйкес әзірленді және ұйымдарға міндетті аудит жүргізуге жіберілетін аудиторлық қойылатын ұйымдарға ең аз талаптарды белгілейді.
      2. Ұйымдарға міндетті аудит жүргізу үшін аудиторлық қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар аудиторлық ұйым мынадай:
      1) мүшесі аудиторлық ұйым болып табылған өткiзiлген сыртқы сапаны бақылаудың нәтижелері бойынша аудиторлық ұйымның халықаралық аудит стандарттары және Этика кодексі талаптарының сақталуын растайтын аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымның қорытындысының бар болуы;
      2) біліктілік талаптарына сәйкес аудиторлық ұйымдардың есептілікті уәкілетті органға уақтылы ұсынбағаны немесе ұсынбағаны үшін салынатын бір әкімшілік өндіріп алуды қоспағанда, аудиторлық қызметтер көрсетуге шартты жасаған күнге дейін соңғы бір жыл ішінде "Әкiмшiлiк бұзушылықтар туралы" Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 5 шілдедегі кодексінің 247 бабына сәйкес аудиторлық қызмет туралы заңнаманы бұзғаны үшін салынатын әкiмшiлiк жазалардың және (немесе) есепті кезең ішінде өз азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру бойынша ақпараттың болмауы ең аз талаптарға сәйкес келеді.
      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 18.11.2016 № 600(алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      3. Ұлттық компаниялардың, ұлттық холдингтердің және ұлттық басқарушы холдингтердің міндетті аудитін жүргізу үшін аудиторлық ұйым Ең аз талаптарына қосымша мынадай:
      1) аудиторлық ұйым басшысының аудиторлық қызметпен шұғылдану мерзімі кемінде 5 (бес) жыл болуы;
      2) кемінде 10 (он) аудит жүргізілген субьектілердің халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкестігіне аудиторлық есептерінің болуы;
      3) кәсіби бухгалтер сертификаты бар кемінде 2 (екі) маманның болуы ең аз талаптарға сәйкес келеді.
      Ескерту. 3-тармаққа орыс тілінде өзгеріс енгізілді, мемлекеттік тілде өзгермейді - ҚР Қаржы министрінің 18.11.2016 № 600(алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      4. Қаржылық ұйымдардың және «Қазақстан Даму Банкi» акционерлік қоғамының міндетті аудитін жүргізу үшін аудиторлық ұйым осы Ең аз талаптардың 2 және 3-тармақтарында көзделген ең аз талаптардан басқа құрамында:
      1) топ жетекшісі етіп тағайындалатын «аудитор» деген бiлiктiлiк куәлiгi және соңғы бес жылдың 3 (үш) жыл ішінде қаржылық ұйымдардың аудиті саласында жұмыс тәжірибесімен бірге аудиторлық біліктілік куәлігі бар маман;
      2) бухгалтерлік есеп және (немесе) аудит саласында Certified Public Accountant (CPA), The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) бірінде толық біліктігі бар, немесе соңғы бес жылдың 2 (екі) жыл ішінде қаржылық ұйымдардың аудиті саласында жұмыс тәжірибесімен бірге «аудитор» біліктігі бар кемінде 2 (екі) қызметкерінің болуы тиіс.
      Қаржылық қызметтер көрсететін ұлттық компаниялардың, ұлттық холдингтердің және ұлттық басқарушы холдингтердің міндетті аудитін жүргізу кезінде осы тармақтың талабы қолданылмайды.