Босқын куәлігі, жол жүру құжаты, пана іздеген адамның куәлігі, пана іздеген адамды тіркеу үшін ішкі істер органдарына жолдама, босқынды тіркеу үшін ішкі істер органдарына жолдама үлгілерін бекіту туралы

Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 2010 жылғы 30 наурыздағы N 100-ө бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2010 жылғы 28 сәуір Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 6193 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2010 жылғы 29 қарашадағы № 498 Бұйрығымен.

Күшін жойған

      Күші жойылды - ҚР Ішкі істер министрінің 2010.11.29 № 498 (ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      «Босқындар туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 4 желтоқсандағы Заңының 6-бабы 7) және 11) тармақшаларына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. Қоса беріліп отырған:
      босқын куәлігі;
      жол жүру құжаты;
      пана іздеген адамның куәлігі;
      пана іздеген адамды тіркеу үшін ішкі істер органдарына жолдама;
      босқынды тіркеу үшін ішкі істер органдарына жолдама үлгілері бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Көші-қон комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:
      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
      2) мемлекеттік тіркеуден кейін оны бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялауды қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Вице-министрі Б.Б. Нұрымбетовке жүктелсін.
      4. Осы бұйрық ресми жарияланған күннен бастап күнтізбелік он күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

      Министр                                        Г. Әбдіқалықова

Қазақстан Республикасы       
Еңбек және халықты           
әлеуметтік қорғау министрінің
2010 жылғы 30 наурыздағы     
№ 100-ө бұйрығымен           
бекітілген                   

Үлгі
Образец

(мұқабаның 1-ші беті)
(1 страница обложки)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Қазақстан Республикасының елтаңбасы
Герб Республики Казахстан Босқын куәлігі
Удостоверение беженца

(мұқабаның 2-ші беті)
(2 страница обложки)

Қазақстан Республикасының Елтаңбасы
Герб Республики Казахстан

(1-ші беті)
(1 страница)

Босқын куәлігі
Удостоверение беженца

 ---------  Тегі     
|         | Фамилия _________________________________________________
|Суреттің |
|  орны   | Аты
|  Место  | Имя _____________________________________________________
| для фото|
|         | Әкесінің аты
 ---------  Отчество ________________________________________________

Туған күні, айы, жылы, және туған жері
Дата и место рождения _______________________________________________
_____________________________________________________________________

Азаматтығы
Гражданство _________________________________________________________
Босқын деп танылғаны және Қазақстан Республикасының қорғауында
болатыны куәландырылады
Удостоверяется, что _________________________________________________
_____________________________________________________________________
признан (а) беженцем и находится под защитой Республики Казахстан

Комиссияның "_____" _____________ 20___ ж. № _____ шешімі.
Решение комиссии от "___" ________ 20____г № _______

Куәлік ___________ бастап ________________ дейін жарамды
Удостоверение действительно: с ___________ по ___________

Куәлікті кім берген
Кем выдано удостоверение ____________________________________________

Куәлік берілген күні, айы, жылы
Дата выдачи удостоверения ___________________________________________

Босқынның қолы
Подпись беженца

Көші-қон Комитетінің
Департамент директоры
Директор Департамента
Комитета по миграции ________________________________________________
                     (облыс, қала атауы/наименование области, города)
                                   ____________________ қолы/подпись

М.О./М.П.

УБ № 00000000

2-6 беттер/стр. 2–6

Куәлік ұзартылды: ______________ нен (нан) ________________ дейін
Удостоверение  продлено: с ______________ по ______________

Комиссияның "___" _____________20___ ж № ____ шешімі.
Решение комиссии от "___" ________ 20___ г № _______

Көші-қон Комитетінің
Департамент директоры
Директор  Департамента
Комитета по миграции ________________________________________________
                    (облыс, қала атауы) наименование области, города)
                                    ____________________ қолы/подпись

М.О./М.П.

Куәлік ұзартылды:     ______________ нен (нан) ______________ дейінУдостоверение продлено: с _______________ по ________________

Комиссияның "___" ___________ 20___ ж № _____ шешімі.
Решение комиссии от "___" ________ 20___ г № _______

Көші-қон Комитетінің
Департамент директоры
Директор Департамента
Комитета по миграции ________________________________________________
                     (облыс, қала атауы/наименование области, города)
                                   ____________________ қолы/подпись

М.О./М.П.

7-8 беттер/стр. 7-8

                   Он сегіз жасқа толмаған отбасы мүшелері:
                 Члены семьи, не достигшие восемнадцати лет:

Тегі
Фамилия

Аты
Имя

Әкесінің
аты
Отчество

Туыстық қатынасы
Степень родства

Туған күні,
айы, жылы,
және туған жері
Дата и место
рожденияКөші-қон Комитетінің
Департамент директоры
Директор Департамента
Комитета по миграции ________________________________________________
                     (облыс, қала атауы/наименование области, города)
                                    ____________________ қолы/подпись

М.О./М.П.

9-12 беттер/стр. 9-12

Ерекше белгілер
Особые отметки

Босқын куәлігінің сипаттамасы

      1. Қазақстан Республикасындағы босқын куәлігінің (бұдан әрі – куәлік) бланкісі барлық деректемелері мемлекеттік және орыс тілдерде көрсетіліп, бірыңғай үлгі бойынша жасалады.
      2. Куәлік бланкісі көлемі 84х126 мм нөмірленген, ұзына бойы жіппен тігілген 14 беттен (мұқабасыз) тұрады.
      3. Куәлік бланкісінің нөмірі 1-беттің сол жақ төменгі бұрышында орналасқан, 8 санатты цифрлық белгілерден тұрады.
      4. Куәліктің мұқабасы көк түсті төзімді материалдан жасалады. Мұқабаның төмеңгі орта тұсында Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы орналасқан, жоғарғы орта тұсында екі қатарда

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

сөздері жазылған. Ортасында екі қатарда бас әріптермен «Босқын куәлігі/Удостоверение беженца» деген сөздері орналасқан.
      Көрсетілген жазулар мен елтаңба алтын түспен басылған.
      5. Мұқабаның екінші бетінің ортасында Қазақстан Республикасының Елтаңбасы орналасқан.
      6. Куәліктің бірінші бетінің жоғарғы тұсында қою қара қаріппен, бас әріптермен бір қатарға «босқын куәлігі/удостоверение беженца» деп жазылған.
      Төменде бірінші жолдан солға қарай «Сурет орны/Место для фото» деп жазылған, бұл жерге осы куәлік иесінің 3х4 суреті жапсырылады.
      Төменде бірінші жолдан оңға қарай, әрқайсысы жеке жолға жеке куәлігінің мынадай деректері «Тегі/Фамилия», «Аты/Имя», «Туған күні, айы, жылы, және туған жері/Дата и место рождения» көрсетіледі.
      Осы сөздердің әрқайсысының астына куәлік иесінің деректерін толтыруға арналған сызықтар орналасқан.
      Бірінші беттің орта тұсында сол жақта, сондай-ақ жеке жолдарда: «Азаматтығы/Гражданство» деген сөздер бар.
      Төмен қарай:
      «Босқын деп танылғаны және Қазақстан Республикасының қорғауында болатыны куәландырылады.
      Удостоверяется, что (черта в две строки, где указывается Фамилия, имя, отчество), признан беженцем и находится под защитой Республики Казахстан».

Комиссияның «___» ____________ 20__ ж № ____. шешімі.
Решение комиссии от «___» ________ 20__ г № _______

      «Куәлік _______ бастап________дейін жарамды/Удостоверение действительно: с____по_____».
      «Куәлікті берген мекеме/Кем выдано удостоверение» (бір жолға сызық сызылады), «Куәліктің берілген күні, айы, жылы/Дата выдачи удостоверения» (бір жолға сызық сызылады), «Комиссияның «___» _______20___ ж. № _____ шешімі/Решение комиссии от «___» _____ 20__г. № _____».
      Төменде раманың ішінде «Босқынның қолы/Подпись беженца»
      «Көші-қон комитетінің ___________ (облыс, қала атауы)
      департамент директоры ___________ (қол қоятын сызық)».
      Көші-қон комитетінің департамент директорының қол қоюына арналған сызықтың астында М.О./М.П. әріптерімен белгіленген елтаңбалы мөртабан басу үшін орын белгіленген.
      7. 2-6 беттердің жоғарғы және орта бөліктерінде әр бетте жеке жолдарға мынадай сөздер жазылған:
      «Куәлік ______ бастап _________ дейін ұзартылды/Удостоверение продлено: с ___ по ______»
      «Комиссияның «___» ______ 20__ ж. шешімі № _____ /Решение комиссии от «___» ______ 20___ г. № _______».
      Көші-қон комитетінің ___________ (облыс, қала атауы)
      департамент директоры ___________ (қол қоятын сызық).
      Көші-қон комитеті департаментінің директорының қол қоюына арналған сызықтың астына М.О./М.П. әріптерімен белгіленген елтаңбалы мөртабан басу үшін орын белгіленген.
      7-8 беттердің жоғарғы орта тұсында қою қара қаріппен «Отбасының он сегіз жасқа толмаған мүшелері/Члены семьи, не достигшие восемнадцати лет» деген сөздер жазылған.
      Төменірек 6 жол мен 5 бағанадан тұратын кесте орналасқан.
      Бірінші жолдың әрбір бағанасында мынадай деректер орналасқан «Тегі/Фамилия», «Аты/Имя», «Туыстық қатынасы/Степень родства», «Туған күні және туған жері/Дата и место рождения».
      Көші-қон комитетінің ___________ (облыс, қала атауы)
      департамент директоры ___________ (қол қоятын сызық).
      Көші-қон комитеті департаментінің директорының қол қоюына арналған сызықтың астына М.О./М.П. әріптерімен белгіленген елтаңбалы мөртабан басу үшін орын белгіленген.
      9-12 беттерде беттердің жоғарғы бөліктерінде бір жолға «Ерекше белгілер/Особые отметки» деген сөздер жазылған. Төменірек ішкі істер органдарының тиісті мөртабаның басуы мен куәлік иесін тіркеуі туралы «тіркелген мекен-жайы/адрес места прописки беженца» жазбалары үшін бос орын қалдырылған.

Қазақстан Республикасы    
Еңбек және халықты      
әлеуметтік қорғау министрінің
2010 жылғы 30 наурыздағы  
№ 100-ө бұйрығымен     
бекітілген         

Үлгі
Образец

сыртқы бет
лицевая страница

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрілігі
Министерство труда и социальной защиты населения Қазақстан Республикасының Елтаңбасы
Герб Республики Казахстан Қазақстан Республикасында
пана іздеген адамның куәлігі
Свидетельство лица, ищущего убежище
в Республике Казахстан
№ ____________

Бірінші бет
Стр. 1

Көші-қон Комитетінің Департаменті
Департамент Комитета по миграции _________________________________________________________________
         (облыс, қала атауы/наименование области, города)

                            Осы куәлік берілді:
                      Настоящее свидетельство выдано:

 ---------  Тегі     
|         | Фамилия _________________________________________________
|  Сурет  |
|  орны   | Аты
|  Место  | Имя _____________________________________________________
| для фото|
|         | Әкесінің аты
 ---------  Отчество ________________________________________________

            М.О./М.П.

            Туған жылы
            Год рождения _________________________________

            Азаматтығы
            Гражданство __________________________________

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғауминистрлігі Көші-қон Комитетінің аумақтық Департаментіне босқынмәртебесін тағайындау туралы берген өтінішінің тіркелгені туралы
В том, что ходатайство о признании беженцем зарегистрированотерриториальным Департаментом Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
____________________________________________________________________
                       (облыс, қала атауы)
                  (наименование области, города)

      Тіркеу
      Регистрационный № _____ от "___" __________ 20___ г

Екінші бет/стр. 2

      Куәлік мерзімі "___" _____________ бастап ___________ дейін
      Свидетельство действительно: с ___________ по _______________

      Куәлік берген мекеме
      Орган выдавший свидетельство ________________________________

      Куәліктін берілген күні
      Дата выдачи свидетельства   "___" ____________ 20___ г

Көші-қон Комитетінің
Департамент директоры
Директор Департамента
Комитета по миграции  ______________________________________________
                     (облыс, қала атауы/наименование области, города)
                                    ____________________ қолы/подпись

Ішкі істер органдарында тіркеу
Регистрация в органах внутренних дел

мөр/штамп

Куәлік иесінің мекен-жайы
Адрес проживания владельца свидетельства
_____________________________________________________________________

Көші-қон полициясының
басқарма бастығы
Начальник управления
миграционной полиции ________________________________________________
                    (облыс, қала атауы/наименование области и города)
                                    ____________________ қолы/подпись

М.О./М.П.

Үшінші бет/стр. 3

                  Он сегіз жасқа толмаған отбасы мүшелері/
                 Члены семьи, не достигшие восемнадцати лет

Тегі, аты,
әкесінің аты
Фамилия, имя,
отчество

Туыстық қатысы
Степень родства

Туған жылы
Год рожденияКуәлік иесінің қолы
Подпись владельца свидетельства ________________________

Төртінші бет/стр. 4

Куәлік ұзартылды:    ______________ нен (нан) ______________ дейін
Свидетельство продлено: с __________________ по __________________

Көші-қон Комитетінің
Департамент директоры
Директор Департамента
Комитета по миграции ________________________

М.О./М.П.

Ішкі істер органдарында тіркеу
Регистрация в органах внутренних дел

мөр/штамп

Куәлік иесінің мекен-жайы
Адрес проживания владельца свидетельства ________________________________________

Көші-қон полициясының
басқарма бастығы
Начальник управления
миграционной полиции ________________________________________________
                    (облыс, қала атауы/наименование области и города)
                                    ____________________ қолы/подпись

М.О./М.П.

Пана іздеген адамның куәлігінің сипаттамасы

      1. Пана іздеген адамның куәлігінің (бұдан әрі – куәлік) бланкісіндегі барлық деректемелері мемлекеттік және ресми тілдерде көрсетіліп, бірыңғай үлгі бойынша жасалады.
      2. Куәлік бланкісі тығыздығы 150, көлемі 103х150 мм ақ қағазда дайындалған.
      Бланк дәл ортасынан бүгілген, куәліктің сыртқы және ішкі бөлігі төрт бетке орналасқан.

      Сыртқы бетінің жоғарғы бөлігінде орта тұсында төрт қатарға:
                          ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
                          РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
            Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрілігі
            Министерство труда и социальной защиты населения

орта тұсында

                  Қазақстан Республикасының Елтаңбасы
                       Герб Республики Казахстан

сөздері орналасқан

Беттің төменгі бөлігінде орта тұсында төрт қатарға:

                       Қазақстан Республикасында
                      пана іздеген адамның куәлігі
                   Свидетельство лица, ищущего убежище
                         в Республике Казахстан
                             № ____________

сөздері орналасқан.

      Куәлік бланкісінің нөмірін Көші-қон комитеті аумақтық департаментінің қызметкері қолмен қояды.
      3. Бірінші беттің жоғарғы бөлігінде мемлекеттік және орыс тілдерінде мынадай сөздер жазылған: Көші-қон комитетінің _____ (облыс, қала атауы) бойынша департаменті /Департамент Комитета по миграции по ___________________ (наименование области, города)".
      4. Ортасына қарай, екі қатарда "Осы куәлік берілді/Настоящее свидетельство выдано" деген сөздер жазылған.
      Жоғарыда көрсетілген қатардан солға қарай төменде пана іздеген адамның суреті үшін орын орналасқан, онда осы куәлік иесінің 3х4 көлемді суреті жапсырылады, оның үстінен оң төменгі жақ бөлігіне елтаңбалы мөр басылады.
      Төменгі сол жақ бөлігінде әрқайсысы жеке жолда мынадай деректемелер көрсетіледі:
      "Тегі/Фамилия", "Аты/Имя", "Әкесінің аты/Отчество", "Туған жылы/Год рождения", "Азаматтығы/Гражданство". Әр сөздің астында мәліметтерді толтыру үшін орын қалдырылады.
      Бұдан әрі  үш жолға, мынадай сөйлем жазылады: "Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Көші-қон комитетінің аумақтық Департаментіне босқын мәртебесін тағайындау туралы берген өтінішінің тіркелгені туралы/ходатайство о признании беженцем зарегистрировано Департаментом Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан"
___________________________________________________________________
         (облыс, қала атауы/наименование области, города).
Жоғарыдағы сөйлемнен кейін әрқайсысы жеке жолда қою қара қаріппен Тіркеу № _____ "___" ______ 20__ ж./Регистрационный № _____ от _______ 20__ г".
      5. Екінші беттің жоғарғы бөлігінде ортасына қарай:
      "Куәлік мерзімі "____" бастап ___________ дейін жарамды/Свидетельство действительно с ______________ по __________", "Куәлікті берген мекеме/Орган, выдавший свидетельство", "Куәліктің берілген күні/Дата выдачи свидетельства" деген сөздер жазылады, олардан кейін мәліметтерді толтыру үшін орын қалдырылады.
      Көші-қон комитетінің _______ (облыс, қала атауы) бойынша
      департаментінің директоры
      Директор  Департамента
      Комитета по миграции    __________________________________
                                (наименование области, города)
                              _____________________ қолы/подпись

М.О./М.П.

      6. Екінші беттің төменгі бөлігінде, ортасына қарай қою қара қаріппен "Ішкі істер органдарында тіркеу/Регистрация в органах внутренних дел" деген сөздер жазылған, оның сол жағында ІІМ-нің құжат иесін тіркеу туралы мөртабанын басу үшін бос орын қалдырылған.
      "Куәлік иесінің мекен-жайы
      Адрес проживания владельца свидетельства"
      _________________________________________
      Көші-қон полициясы басқармасының бастығы
      (облыс, қала атауы)
      Начальник управления
      миграционной полиции _____________________________________
                              (наименование области и города)
                              ____________________ қолы/подпись

М.О./М.П.

      7. Беттің ортасына қарай қою қара қаріппен "Отбасының он сегізге толмаған мүшелері/Члены семьи, не достигшие восемнадцати лет" деген сөздер жазылған, оның астында 3 жол мен бағанадан тұратын кесте орналасқан.
      Бірінші жолдың бірінші бағанасында "Тегі аты, әкесінің аты/Фамилия, имя, отчество";
      Бірінші жолдың екінші бағанасында "Туыстық қатынасы/Степень родства";
      Бірінші жолдың үшінші бағанасында "Туған жылы/Год рождения" деген деректер орналасқан.
      Беттің төменгі бөлігінде қою қара қаріппен "Куәлік иесінің  қолы/Подпись владельца свидетельства __________" деген сөздер жазылған.
      8. Төртінші беттің жоғарғы бөлігінде ортасына қарай  қою қара қаріппен  Куәлік _______ бастап ________ дейін ұзартылды/Свидетельство продлено: с "__" _______ по "___" _________" деген сөздер жазылған.
      Көші-қон комитетінің _____________ (облыс, қала атауы) бойынша
      департаментінің директоры
      Директор Департамента
      Комитета по миграции _________________________ қолы/подпись.
      Сызықтың астында "М.О./М.П." әріптері жазылған орынға мөр басылады.
      Төменірек ортасында қою қара қаріппен "Ішкі істер органдарында тіркеу/Регистрация в органах внутренних дел" деген сөздер жазылған, төменде ІІМ-нің құжат иесін тіркеу туралы мөртабанын басу үшін бос орын қалдырылған.
      Беттің төменгі бөлігінде қою қара қаріппен "Куәлік иесінің мекен жайы/Адрес проживания владельца свидетельства" деген сөздер жазылған.
      Көші-қон полициясы басқармасының бастығы
      (облыс, қала атауы)
      Начальник управления
      миграционной полиции _____________________________________
                              (наименование области и города)
                               ____________________ қолы/подпись

М.О./М.П.

Қазақстан Республикасы    
Еңбек және халықты      
әлеуметтік қорғау министрінің
2010 жылғы 30 наурыздағы 
№ 100-ө бұйрығымен     
бекітілген         

Үлгі
Sample

(мұқабаның 1-ші беті)
(1-st page of the cover)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN ЖОЛ ЖҮРУ ҚҰЖАТЫ
TRAVEL DOCUMENT 1951 жылғы 28 шілдедегі Конвенция
Convention of 28 July 1951

(мұқабаның 2-ші беті)
(2-nd page of the cover)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ/REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
ЖОЛ ЖҮРУ ҚҰЖАТЫ/TRAVEL DOCUMENT

      Осы жол жүру құжаты, оның иесіне ұлттық төлқұжаттың орнына қолданыла алатын құжат ретінде жалғыз мақсатпен берілген, ол құжат иесінің ұлты мен азаматтығына нұқсан келтірмейді және оған қатысы болмайды.
      This Travel Document is issued with a view to providing the holder with a travel document which can serve in lieu of a national passport. It is without prejudice to and in no way affects the holder’s nationality or citizenship.

Жол жүру құжаты 32 беттен тұрады
This Travel Document contains 32 pages

1951 жылғы 28 шілдедегі Конвенция/
Convention of 28 July 1951

(1 бет)
(page 1)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN ЖОЛ ЖҮРУ ҚҰЖАТЫ
TRAVEL DOCUMENT

      Иесі осы жол жүру құжатының қолданылу мерзімі ішінде, Қазақстан Республикасынан тыс сыртқа шығу және оның аумағына қайтып келу үшін (кіруге) рұқсатқа ие
      The holder is authorized to leave Republic of Kazakhstan and to return (enter) to Republic of Kazakhstan during the validity of this Travel Document.

      1951 жылғы 28 шілдедегі Конвенция/Convention of 28 July 1951

TD № 00000000

(2-ші бет/2-nd page)

ЖОЛ ЖҮРУ
ҚҰЖАТЫ
1951 жылғы 28
шілдедегі
Конвеция

TRAVEL
DOCUMENT
Convention of
28 July 1951

ТҮРІ/ТҮРЕ       МЕМЛЕКЕТ КОДЫ/
                CODE OF STATE

ҚҰЖАТТЫҢ №/
DOCUMENT №

Фото
35 х 45

Тегі/Surname

Аты/Given names

Азаматтығы/Nationality       Жынысы/Sex      ЖСН/ID No.

Туған кезі/Date of birth     Туған жері/Place of birth

Берілген кезі/Date of issue  Құжат мерзімі/Date of expiry

Берген мекеме/Authority      Қолы/Signature

(Машиночитаемая зона)

(беттер/pages 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26)

ВИЗА/VISA

1951 жылғы 28 шілдедегі Конвенция/Convention of 28 July 1951

TD № 00000000

(беттер/pages 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27)

ВИЗА/VISA

1951 жылғы 28 шілдедегі Конвенция/Конвенция от 28 июля 1951 года/
Convention of 28 July 1951

(28-29 беттер/(28-29 pages)

Жол жүру құжатының қолданылу мерзімі ұзартылды:
Validity of this Travel Document is extended:

Құжат мерзімін ұзартқан мекеме
Authority __________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ұзартылды/Extended to _____________________________________________

                                   М.О/Stamp _____________________
                                                 Қолы/Signature

Құжат мерзімін ұзартқан мекеме
Authority __________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ұзартылды/Extended to ______________________________________________

                                   М.О/Stamp _____________________
                                                 Қолы/Signature

1951 жылғы 28 шілдедегі Конвенция/Convention of 28 July 1951

TD № 00000000

(бет/pages) 30)

Жол жүру құжаты иесімен бірге жүретін балаларының суреттері/
Photographs of children followed by the holder of the document

 ----------------         -----------------         ----------------
|                |       |                 |       |                |
|                |       |                 |       |                |
|                |       |                 |       |                |
|                |       |                 |       |                |
|                |       |                 |       |                |
|                |       |                 |        ----------------
 ----------------         -----------------

   1 М.О./Stamp              2 М.О./Stamp              3 М.О./Stamp

1951 жылғы 28 шілдедегі Конвенция/Convention of 28 July 1951

TD № 00000000

(бет/pages) 31)

        Құжат иесімен бірге 18 жасқа толмаған балалары жүреді:
  Children aged below 18 are followed by the holder of the document:

Тегі, аты,
Surname, name

Жынысы
Sex

Туған күні, айы, жылы
Date of birth
Бетті қараңыз/See page ...30
М.О/Stamp

1951 жылғы 28 шілдедегі Конвенция/Convention of 28 July 1951

(бет/pages) 32)

      Негізінде жол жүру құжаты берілген құжат немесе құжаттар
      The document or documents on the basis of which this Travel Document is issued
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ОПИСАНИЕ
ПРОЕЗДНОГО ДОКУМЕНТА БЕЖЕНЦА

      1. Бланк проездного документа беженца (далее именуется - проездной документ) изготавливается в машиночитаемом виде по единому образцу, удовлетворяющему международным требованиям и стандартам, с исполнением реквизитов на государственном и английском языках.
      2. Бланк проездного документа имеет размер 88 x 125 мм и содержит 32 пронумерованные страницы (без обложки), прошитые нитью по всей длине сгиба.
      3. Серия и номер бланка проездного документа воспроизведены в нижней части страниц 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 и 31 бланка проездного документа.
      Серии бланков проездного документа обозначаются буквами латинского алфавита TD.
      Номера бланков проездного документа имеют 8 разрядов.
      4. Номера страниц с 1 по 32 бланка проездного документа расположены в верхнем углу у прошивки. Аналогичные номера (с применением индивидуальной компьютерной графики) продублированы в нижней части страниц.
      5. Обложка бланка проездного документа изготавливается из износостойкого материала зеленого цвета.
      6. В нижней части каждой страницы (кроме 1-й и 3-й страниц обложки) размещены слова:
      "1951 жылғы 28 шілдедегі Конвенция/Convention of 28 July 1951".
      7. В верхней части 1-й страницы обложки бланка проездного документа по центру в 2 строки размещены слова:
                        "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
                         REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"

      В центре в 2 строки размещены слова:
                         "ЖОЛ ЖҮРУ ҚҰЖАТЫ
                          TRAVEL DOCUMENT"

      8. В верхней части 2-й страницы обложки в 2 строки размещены слова:
      "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ/REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
             ЖОЛ ЖҮРУ ҚҰЖАТЫ/TRAVEL DOCUMENT"
      По центру страницы размещен следующий текст:
      "Осы жол жүру құжаты, оның иесіне ұлттық төлқұжаттың орнына қолданыла алатын құжат ретінде жалғыз мақсатпен берілген, ол құжат иесінің ұлты мен азаматтығына нұқсан келтірмейді және оған қатысы болмайды".
      "This Travel  Document  is  issued with a view to providing the holder with a travel document which can serve in lieu of a national  passport. It is without prejudice to and in no way affects the holder's nationality or citizenship".
      В нижней части страницы размещены строки:
                      "Жол жүру құжаты 32 беттен тұрады
                    This Travel Document contains 32 pages"

      9. В верхней части страницы 1 в 4 строки указано наименование государства и документа:
                         ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
                         REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

                            ЖОЛ ЖҮРУ ҚҰЖАТЫ
                            TRAVEL DOCUMENT

      Ниже размещен следующий текст:
      "Иесі осы жол жүру құжатының қолданылу мерзімі ішінде, Қазақстан Республикасынан тыс сыртқа шығуға және оның аумағына қайтып келуге (кіруге) рұқсатқа ие
      The holder is authorized to leave from Republic of Kazakhstan and to return (enter) to Republic of Kazakhstan during the validity of this Travel Document".
      10. Страницы  2-27 предназначены для  проставления виз иностранных государств и других служебных отметок.
      11. 2-я  страница предназначена для размещения персональных данных владельца проездного документа.
      Страница состоит из 2 частей:
      нижняя четверть страницы - машиночитаемая зона, в 2 строках которой располагается машиночитаемая запись - буквенно-цифровой код, содержащий в соответствии с международным стандартом основную информацию, имеющуюся в проездном документе;
      верхние три четверти страницы - зона, в которой размещены фотография владельца проездного документа размером 35 x 45 мм и следующие надписи: реквизиты проездного документа и справа от фотографии  персональные данные его владельца:
      "ЖОЛ ЖҮРУ ҚҰЖАТЫ
      1951 жылғы 28 шілдедегі Конвенция
      TRAVEL DOCUMENT
      Convention of 28 July 1951";

      ТҮРІ/ТҮРЕ
      МЕМЛЕКЕТ КОДЫ/CODE OF STATE"

      "ҚҰЖАТТЫҢ №/DOCUMENT No."

      "Тегі/Surname";
      "Аты/Given names";
      "Азаматтығы/Nationality";
      "Жынысы/Sex";
      "ЖСН/ID No.";
      "Туған кезі/Date of birth";
      "Туған жері/Place of birth";
      "Берілген кезі/Date of issue";
      "Құжат мерзімі/Date of expiry";
      "Берген мекеме/Authority";
      "Қолы/Signature".

      12. В верхней части страниц 28 и 29 размещена надпись:

"Жол жүру құжатының қолданылу мерзімі ұзартылды:
Validity of this Travel Document is extended:".

      Ниже двумя блоками размещены надписи:
      "Құжат мерзімін ұзартқан мекеме/Authority
___________________________________________________________________

Ұзартылды/Extended to ______________________________________________

      В нижней части каждого блока обозначено место для мастичной печати - "М.О./Stamp" и место для подписи - "Қолы/Signature".

TD № 00000000

      13. На страницах 30-32 текст реквизитов и строки для внесения записей располагаются параллельно сгибу бланка проездного документа.
      На странице 30 размещен следующий текст:

Жол жүру құжаты иесімен бірге жүретін балаларының суреттері/
Photographs of children followed by the holder of the document

      Ниже расположены три пронумерованные рамки размером 35 x 45 мм для размещения в них фотографий детей, следующих вместе с владельцем  проездного документа. Под каждой фотографией у правого нижнего угла обозначено место для мастичной печати.
      14. В верхней части страницы 31 размещен следующий текст:

Құжат иесімен бірге 18 жасқа толмаған балалары жүреді:
Children aged below 18 are followed by the holder of the document:

        "Фамилиясы, аты,      "Жынысы      "Туған күні, айы, жылы
          Surname, Name"        Sex"            Date of birth".

      При необходимости внесения большего числа записей о детях в нижней части этой страницы печатается ссылка на другую страницу проездного документа:
      "Бетті қараңыз/See page ...".
      В нижней части страницы обозначено место для мастичной печати –                                  М.О./Stamp

      15. На странице 32 размещены надписи:
      Негізінде жол жүру құжаты берілген құжат немесе құжаттар
      The document or documents on the basis of which this Travel Document is issued
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Қазақстан Республикасы       
Еңбек және халықты           
әлеуметтік қорғау министрінің
2010 жылғы 30 наурыздағы     
№ 100-ө бұйрығымен           
бекітілген                   

Ішкі істер департаментінің   
Көші-қон полициясы           
Басқармасы                   
__________________________   
(облыс, қала атауы)      

Пана іздеген адамды тіркеу үшін жолдама

№ _________                                   2010 ж. _______________

      Осы жолдама Қазақстан Республикасында пана іздеген адамға
_____________________ келген _____________ Қазақстан Республикасында
  (шыққан мемлекеті)            (Т.А.Ә.)
_____________ мерзімге тіркеу үшін берілді.

Тұратын мекен жайы ___________________________________

Көші-қон комитетінің
Департамент Директоры
_____________________                              __________________
(облыс, қала атауы)

М.О.

Қазақстан Республикасы       
Еңбек және халықты           
әлеуметтік қорғау министрінің
2010 жылғы 30 наурыздағы     
№ 100-ө бұйрығымен           
бекітілген                   

      Ішкі істер департаментінің   
Көші-қон полициясы           
Басқармасы                   
__________________________   
(облыс, қала атауы)     

Босқынды тіркеуге арналған жолдама

№ _________                                   2010 ж. _______________

      Осы жолдама ______________________ келген _____________________
                   (шыққан мемлекеті)              (Т.А.Ә.)
Қазақстан Республикасында 1 жыл мерзімге тіркеу үшін берілді.

Тұратын мекен жайы __________________________________________________

Көші-қон комитетінің
Департамент Директоры
_____________________                                 _______________
(облыс, қала атауы)

М.О.