Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008 жылғы 22 тамыздағы N 119 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2008 жылғы 30 қыркүйекте Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 5323 болып енгізілді.

Жаңартылған

       Қолданушылардың назарына!!!
      Бұйрықтың қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз.

      "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабының 2-тармағының 11), 15) тармақшаларына, 45-бабының 4-тармағына, 49-бабына және "Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабының 1-тармағының 5), 6) тармақшаларына сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі – Агенттік) Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесі бекітілсін.
      2. Осы қаулының қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің күші жойылды деп танылсын.
      3. Осы қаулы 2008 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі.
      4. Стратегия және талдау департаменті (Н.А. Әбдірахманов):
      1) Заң департаментiмен (Н.В. Сарсенова) бірлесіп, осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеу шараларын қолға алсын;
      2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелген күннен бастап он күндiк мерзiмде оны Агенттiктiң мүдделi бөлiмшелерiне, "Қазақстан қаржыгерлерiнiң қауымдастығы" заңды тұлғалар бiрлестiгiне мәлімет үшін жеткізсін.
      5. Ақпараттық технологиялар департаменті (Қ.А. Түсіпов) 2008 жылғы 30 қарашаға дейінгі мерзімде "Жинақтаушы зейнетақы қорларының және бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушыларының есептілігін қалыптастыруды автоматтандыру" автоматтандырылған ақпараттық шағын жүйесін жетілдіруді қамтамасыз етсін.
      6. Агенттік Төрайымының қызметі (А.Ә. Кенже) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.
      7. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрайымының орынбасары А.Ө. Алдамбергенге жүктелсін.

       Төрайым                                    Е. Бахмутова

Қазақстан Республикасы   
Қаржы нарығын және қаржы  
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының  
2008 жылғы 22 тамыздағы  
N 119 қаулысына қосымша  

Күші жойылды деп танылатын нормативтік құқықтық
актілердің тізбесі

      1. Агенттік Басқармасының "Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту туралы және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2005 жылғы 27 тамыздағы N 310 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" 2006 жылғы 17 маусымдағы N 132 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4299 тіркелген).
      2. Агенттік Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту туралы және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2005 жылғы 27 тамыздағы N 310 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" 2006 жылғы 17 маусымдағы N 132 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы" 2006 жылғы 27 қазандағы N 226 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4478 тіркелген).
      3. Агенттік Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту туралы және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2005 жылғы 27 тамыздағы N 310 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" 2006 жылғы 17 маусымдағы N 132 қаулысына толықтырулар мен өзгеріс енгізу туралы" 2007 жылғы 30 сәуірдегі N 112 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4690 тіркелген).
      4. Агенттік Басқармасының "Номиналды ұстаушы ретінде клиенттің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметті және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар үшін пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2008 жылғы 28 сәуірдегі N 56 қаулысының 2-тармағы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 5233 тіркелген).
 

Қ аза қ стан Республикасы   
Қ аржы нары ғ ын ж ә не қ аржы  
ұ йымдарын реттеу мен қ ада ғ алау
агенттігі Бас қ армасыны ң   
2008 жыл ғ ы 22 тамызда ғ ы    
N 119 қ аулысымен бекітілді 

Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесі

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесі (бұдан әрі – Ереже) бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдардың сақтауы міндетті пруденциалдық нормативтерді есептеу тәртібін белгілейді.
      2. Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдар үшін осы Ережеде көрсетілмеген өзге пруденциалдық нормативтер бойынша есептілікті ұсыну тәртібі мен есебі қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның (бұдан әрі – уәкілетті орган) оларды есептеу және есеп беру тәртібін айқындайтын нормативтік құқықтық актісімен белгіленеді.
      3. "Standard & Poor's" агенттігінің рейтингтік бағалардан басқа уәкілетті органмен "Moody's Investors Service" және "Fitch" агенттіктерінің және олардың еншілес рейтингтік ұйымдарының (бұдан әрі – басқа рейтинг агенттіктері) рейтингтік бағалар де танылады.
      4. Инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымның (бұдан әрі – Басқарушы) өтімді активтері ретінде мынадай активтер танылады:
      1) ақша, оның ішінде:
      кассадағы ақша, Басқарушының балансы бойынша активтер сомасының он пайызынан аспайтын мөлшерде;
      осы тармақтың 3) тармақшасында көрсетілген Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктердің ағымдағы шоттарындағы ақша;
      бағалы қағаздар орталық депозитарийдің ағымдағы шоттарындағы ақша;
      "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді жеке рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар резидент емес – банктердің ағымдағы шоттарындағы ақша;
      ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында операцияларды жүзеге асыру үшін Басқарушыға банктік қызмет көрсететін резидент емес – ұйымдардың ағымдағы шоттарындағы ақша;
      2) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар;
      3) ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктердегі салымдар (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын есепке алғанда), мынадай шарттардың біреуіне сәйкес келген жағдайда:
      банктердің "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі, немесе басқа рейтингтік агенттіктердің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "kzBB-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар;
      банктер "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент еместің - бас банкінің еншілес резидент - банктері болып табылады;
      банктер қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының бірінші және (немесе) екінші санатына енгізілген эмитент-банктері болып табылады;
      4) ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын есепке алғандағы) "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша " ВВВ- "-тен төмен емес ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді жеке рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент емес-банктеріндегі салымдар;
      5) ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмиссияланғандарды қоса алғанда Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескере отырып);
      6) ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы, немесе "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "kzВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының акциялары;
      7) ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының бірінші және/немесе екінші санатына енгізілген Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының акциялары;
      8) ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "В-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы, немесе "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "kzВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескергенде);
      9) ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, қор биржасының ресми тізімінің "рейтингтік бағасы жоқ бірінші шағын санаттағы борыштық бағалы қағаздар" шағын санатына енгізілген, Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескергенде);
      10) ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шетел мемлекеттерінің бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескере отырып);
      11) ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескере отырып);
      12) ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел эмитенттерінің акциялары;
      13) ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескере отырып);
      14) тазартылған қымбат металлдар және металл депозиттері;
      15) ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел эмитенттерінің акциялары базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар;
      16) ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар, немесе "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "kzВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының акциялары базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар;
      17) ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының бірінші және/немесе екінші санатына енгізілген заңды тұлғалардың акциялары базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар;
      18) ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, бағалы қағаздармен сауда-саттық ұйымдастырушылардың және бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары акционерлері болып табылатын, бағалы қағаздар рыногы инфрақұрылымының бөлігі болып табылатын өзге де заңды тұлғалардың елу пайызға азайтылған акциялары;
      19) қызметкерлердің және басқа тұлғалардың дебиторлық берешектерін шегергендегі, Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын ұйымдардың дебиторлық берешегі (ықтимал шығындар резервтерін шегергенде), оның ішінде:
      қызметкерлердің және басқа тұлғалардың дебиторлық берешектерін шегергендегі, Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын ұйымдардың шарт талаптары бойынша үш күннен аспайтын мерзімге, баланс бойынша активтер сомасының жиырма пайызынан аспайтын мөлшерде мерзімі өткен дебиторлық берешек (ықтимал шығындар резервтерін шегергенде);
      қызметкерлердің және басқа тұлғалардың дебиторлық берешектерін шегергендегі, Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын ұйымдардың шарт талаптары бойынша тоқсан күннен аспайтын мерзімге, Басқарушының балансы бойынша активтер сомасының он пайызынан аспайтын мөлшерде мерзімі өткен, елу пайызға азайтылған дебиторлық берешек (ықтимал шығындар резервтерін шегергенде);
      Осы тармақта көрсетілген бағалы қағаздар мынадай жағдайларда өтімді активтердің есептелуіне қосылмайды:
      Басқарушы оларды қайта сатып алу шартымен сатқан немесе кепілге берген, немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа жолмен ауыртпалық салған жағдайда;
      Басқарушы автоматты "репо" рыногында оларды қайта сату шартымен бағалы қағаздарды сатып алған жағдайда;
      Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылатын заңды тұлғалармен шығарылған бағалы қағаздарды Басқарушы сатып алған жағдайда.
       Ескерту. 4-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.10.29 N 164 Қаулысымен.
      5. Басқарушының басқа активтері ретінде меншікті капитал жеткіліктілігінің есебіне қосылатын мынадай активтер танылады:
      1) Басқарушының баланстық құны бойынша негізгі құрал-жабдықтары, оның ішінде:
      меншігіндегі немесе Басқарушының балансы бойынша активтер сомасының он пайызынан аспайтын мөлшерде тұрақты жер пайдалану құқындағы жер;
      Басқарушының балансы бойынша активтер сомасының он пайызынан аспайтын мөлшердегі меншігіндегі ғимараттар мен құрылыстар;
      көлік құралдарын қоспағанда, меншігіндегі Басқарушының баланс бойынша активтер сомасының бес пайызынан аспайтын мөлшердегі машиналар мен жабдықтар.
      6. Зейнетақы активтерін басқаруды жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қоры, (бұдан әрі – Қор), зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымы (бұдан әрі – Ұйым) үшін өтімді және басқа активтердің тізбесі Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтердің нормативтік мәндері, оларды есептеу әдістемесі туралы нұсқаулықты бекіту туралы" 2008 жылғы 22 тамыздағы N 118 қаулысымен анықталады.

2-тарау. Қорға арналған пруденциалдық нормативтерді
есептеу тәртібі

      7. Қордың зейнетақы активтерді инвестициялық басқару қызметін жүзеге асырған кездегі, сондай-ақ Қордың зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығынсыз брокерлік және дилерлік қызметті қоса атқарғандағы меншікті капитал жеткіліктілігі коэффициенті мына формула бойынша есептеледі:
      К 1 =(ӨА-М)/MЗA, мұнда
      ӨА – Қордың осы Ереженің 6-тармағында көрсетілген активтері;
      M – Қордың жиынтық міндеттемелері ("репо" операциясын ашық сауда әдісімен өткізгенде, міндеттемелерге тек "репо" ашу сәтіне қор биржасының ішкі ережелеріне сәйкес анықталған "репо" объектісінің нарықтық құнының дисконт сомасы кіреді);
      МЗА - мына формула бойынша есептелетiн, тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген Қордың инвестициялық портфелiндегi қаржы құралдарының құны:
      МЗА = S (К * Кт) + (( Жпт + Епт ) + S Ак * Қтк + Вт)) + ОЖК , мұнда
       S (К * Кт) - кредиттік тәуекел, мұнда
      К - қаржылық есеп берудiң халықаралық стандарттарына сәйкес өтелгенге дейiн ұсталатын санатқа енгiзiлген борыштық бағалы қағаздардың, сондай-ақ үш жылдан астам портфельде болатын борыштық бағалы қағаздардың, депозиттердiң, тазартылған қымбат металдардың, "кері репо" операциялардың, метал депозиттердің ағымдағы құны;
      Кт - осы Нұсқаулықтың 1 және 2-қосымшаларына сәйкес кредиттiк тәуекел бойынша мөлшерленген қаржы құралдарының тәуекел деңгейi;
      (Жпт + Епт)+ S Ак * Қтк + Вт - рыноктық тәуекел, мұнда
      (Жпт + Епт) – кредиттік тәуекелдің есебіне алынбаған борыштық бағалы қағаздар бойынша осы Ереженің 3-қосымшасына сәйкес есептелген ерекше пайыздық тәуекелдің және осы Ереженің 4-қосымшасына сәйкес есептелген жалпы пайыздық тәуекелдің сомасын көрсететін пайыздық тәуекел,
      SАк * Қтк – қор тәуекелі, мұнда
      Ак – акциялардың, пайлардың, депозитарлық қолхаттардың ағымдағы құны,
      Қтк – осы Ереженің 5-қосымшасына сәйкес қор тәуекелі бойынша мөлшерленген қаржы құралының тәуекел дәрежесі,
      Вт - В * 0,08 ретiнде анықталатын валюталық тәуекел, мұнда,
      В - шығару шарты осы бағалы қағаздардың айналымының барлық кезеңіне осы құрал бойынша ұлттық валютада белгіленген бағамы бойынша ақша ағындарын белгілеуді көздейтін қаржы құралдарын қоспағанда, шетел валютасында номинирленген қаржы құралдарының, сондай-ақ, олар бойынша шетел валюталарының бағамдары өзгеруіне индекстелген номинал және/немесе купондық сыйақы, және қымбат металлдардың, қолма-қол шетел валютасының ағымдағы құны;
      ОЖК - формула бойынша есептелетін орташа алынған жалпы кіріс:
      ОЖК = Е соңғы үш қаржы жылында алынған жалпы кіріс
                                 3

      ОЖК шамасы қаржылық есептілікке сәйкес есепті жылдың бірінші айының бірінші күнгі жағдай бойынша жыл сайын есептеледі және қажет болғанда жыл сайынғы аудиттен кейін түзетіледі.
      Қайтадан құрылған қорлар үшін ОЖК қаржылық жылы аяқталған соң есептеледі және жылдық жалпы кірістің орташа шамасы өткен жылдардың санына қарай есептеледі.
      8. Меншікті капиталдың жеткiлiктiлiк коэффициентiнiң күнделікті мәнi 0,04 кем емес болуы керек.
       2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап көрсетілген коэффиценттің мәні 0,06 кем емес болуы керек.
       Ескерту. 8-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.10.29 N 164 Қаулысымен.

3-тарау. Зейнетақы активтерді инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар үшін пруденциалдық нормативтерді есептеу тәртібі

      9. Ұйым қызметін инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметпен (басқаруда активтер болған жағдайда), сондай-ақ номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығынсыз брокерлік және дилерлік қызметпен біріктіріп атқарған жағдайдағы меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициентінің мәні және есептеу тәртібі Агенттік Басқармасының " Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтердің нормативтік мәндері, оларды есептеу әдістемесі туралы нұсқаулықты бекіту туралы" 2008 жылғы 22 тамыздағы N 118 қаулысымен анықталады.

4-тарау. Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативті есептеу тәртібі

      10. Басқарушы қызметін клиенттің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметпен біріктіріп атқарған жағдайда меншікті капитал жеткіліктілігі коэффициенті мына формула бойынша есептеледі:
                    К 1 =(ӨА-М)/МКТМ, мұнда
      ӨА – осы Ереженің 4 және 5-тармақтарында көрсетілген активтер;
      М – Басқарушының жиынтық міндеттемелері;
      МКТМ – Басқарушының меншікті капиталының ең төменгі мөлшері;
                    МКТМ = 50 миллион теңге.
      Басқаруға алынған активтердің құны 40 миллиард теңгеден астам болған жағдайда Басқарушының меншікті капиталының ең төменгі мөлшері мына формуламен есептеледі:
             МКТМ = (20 миллион теңге + (БҚА - 40 миллиард
                теңге) * 0,0002) + 30 миллион теңге, мұнда
      БҚА – басқаруға қабылданған активтер;
      МКТМ ең жоғарғы мәні 1,6 миллиард теңгеден аспауы тиіс.
      Меншікті капитал жеткіліктілігі коэффициентінің мәні күнделікті 1-ден кем болмауы тиіс.
      Басқарушы қызметін номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығынсыз брокерлік және дилерлік қызметті қоса атқарған жағдайда меншікті капитал жеткіліктілігі коэффициенті мынадай формула бойынша есептеледі:
                      K 1 =(ӨA-М)/MKТМ, мұнда
      ӨA – Басқарушының осы Ереженің 4 және 5-тармақтарында көрсетілген активтері;
      М – Басқарушының жиынтық міндеттемелері;
      МКТМ – Басқарушының меншікті капиталының ең төменгі мөлшері.
                     МКТМ = 25 миллион теңге.
      Басқаруға қабылданған активтердің құны 40 миллиард теңгеден астам болған жағдайда Басқарушының меншікті капиталының ең төменгі мөлшері мынадай формуламен есептеледі:
         МКТМ = (20 миллион теңге + (БҚА - 40 миллиард теңге) *
                    0,0002) + 5 миллион теңге, мұнда
      БҚА – басқаруға алған активтер;
      МКТМ ең жоғарғы мәні 1,6 миллиард теңгеден аспауы тиіс.
      Меншікті капитал жеткіліктілігі коэффициентінің мәні күнделікті 1-ден кем болмауы тиіс.

5-тарау. Пруденциалдық нормативтердің есебін және пруденциалдық нормативтерді есептеу үшін қосымша мәліметтерді ұсыну тәртібі

      11. Пруденциалдық нормативтің есебі үшін пруденциалдық нормативтің есебі мен қосымша мәлiметтер Қор мен Ұйым үшін осы Ереженің 6 және 8-қосымшаларына сәйкес есептік тоқсанның соңғы жұмыс күні үшін уәкілетті органға осы Ереженің қосымшасына сәйкес есептік тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күні Астана қаласының уақыты бойынша 18.00 сағаттан кешіктірмей ұсынылады.
      12. Пруденциалдық нормативтің есебі үшін пруденциалдық нормативтің есебі мен қосымша мәлiметтер Басқарушы үшін осы Ереженің 7 және 9-қосымшаларына сәйкес есептік тоқсанның соңғы жұмыс күні үшін уәкілетті органға осы Ереженің қосымшасына сәйкес есептік тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күні Астана қаласының уақыты бойынша 18.00 сағаттан кешіктірмей ұсынылады.
      13. Пруденциалдық нормативтерді есептеу үшін қ осымша мәліметтер электрондық тасымалдағышта беріледі. Пруденциалдық нормативінің есебі қағаз тасымалдағышта беріледі Қордың, Ұйымның, Басқарушының бірінші басшысы немесе есептілікке қол қоюға уәкілетті тұлға, бас бухгалтер қол қояды, мөрмен куәландырылады.
      14. Қағаз тасымалдағыштағы қосымша мәлiметтерге бірінші басшы немесе есептілікке қол қоюға уәкілетті тұлға, бас бухгалтер қол қояды, мөрмен куәландырылады және Қорда, Ұйымда, Басқарушыда сақталады. Қор, Ұйым, Басқарушы уәкілетті органның талабы бойынша сұраныс түскен күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей қағаз тасымалдағыштағы қосымша мәлiметтерді береді.
      15. Электрондық тасымалдағыштағы қосымша мәлiметтер ұсынылатын деректердiң құпиялылығын және түзетiлмейтiндiгiн қамтамасыз ететiн криптографиялық қорғау құралдары бар, ақпараттың жеткiзiлуiне кепiлдiк беретiн көлiк жүйесiн пайдалана отырып ұсынылады.
      16. Электрондық тасымалдағышта ұсынылатын деректердiң қағаз тасымалдағыштағы деректермен сәйкестiгiн Қордың, Ұйымның, Басқарушының бiрiншi басшысы немесе есептілікке қол қоюға уәкілетті тұлға қамтамасыз етедi.
      17. Пруденциалдық нормативтiң есебіндегі және қосымша мәлiметтердегi деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы - теңгемен көрсетіледі.
      18. Пруденциалдық нормативтiң есебін және қосымша мәлiметтердi толтырған кезде пайдаланылатын өлшеу бірлігі мыңдық теңгеде белгіленеді. Бес жүзден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең немесе одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
      19. П руденциалдық нормативтерді бұзған жағдайда, Қор, Ұйым, Басқарушы бұзушылық болған сәттен бастап үш күнтізбелік күні ішінде уәкілетті органға пруденциалдық нормативті бұзу факті мен себептері туралы, оны жою шараларының жоспарын ұсына отырып, хабарлайды.
      20. Қор, Ұйым, Басқарушы осы Ереженің 8, 9-қосымшаларына сәйкес нысан бойынша, осы Ереженiң 17, 18-тармақтарында көрсетiлген талаптарды сақтай отырып, алдыңғы жұмыс күнiнiң соңындағы жағдайы бойынша әрбiр жұмыс күнiне пруденциалдық нормативтiң есебiн жүргiзедi.
      Қағаз жазбадағы пруденциалды нормативтiң есебiне Қордың, Ұйымның, Басқарушының бiрiншi басшысы немесе уәкілетті тұлғасы, бас бухгалтері қол қояды және мөрмен куәландырылады және Қорда, Ұйымда, Басқарушыда сақталады.
      21. Пруденциалдық норматив тоқсан сайын уәкілетті органмен Қор, Ұйым, Басқарушы уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісіне сәйкес электронды тасымалдауышта ұсынған қаржылық және өзге есептілігінің негізінде есептеледі.

6-тарау. Қорытынды ережелер

      22. Осы Ережемен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген тәртіпте шешіледі.

Бағалы қағаздар рыногында  
кәсіби қызмет түрлерін қоса
атқаратын ұйымдарға арналған
пруденциалдық нормативтерді
есептеу ережесіне 1-қосымша

       Ескерту. 1-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.10.29 N 164 Қаулысымен

      ________________________________________________________
                      (Ұйымның, Қордың атауы)
            200__ жылғы "____" ___________ жағдай бойынша
                         кредиттік тәуекел

                                                         (мың теңге)

N р/с

Баптардың атауы

Сомасы

Тәуекел дәрежесі пайызбен

Есептеу сомасы

I топ

1

Қолма-қол ақша

 

0

 

2

"Standard & Poor's" агенттігінің "АА-"-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар елдердің қолма-қол шетел валютасы

 

0

 

3

Жергілікті атқарушы органдарымен шығарылған облигациялардан басқа Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары

 

0

 

4

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкідегі салымдар

 

0

 

5

"Standard & Poor's" агенттігінің "АА-"-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтинтік бағасы бар шетел мемлекеттерінің мемлекеттік бағалы қағаздары

 

0

 

6

Мынадай қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар: Халықаралық қайта құру және даму банкі, Еуропалық қайта құру және даму банкі, Америка аралық даму банкі, Халықаралық есеп айырысу банкі, Азиялық даму банкі, Африкалық даму банкі, Халықаралық қаржы корпорациясы, Ислам даму банкі, Еуропалық инвестициялық банкі.

 

0

 

7

Тазартылған қымбат металлдар мен металл депозиттері, оның ішінде "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "АА-" тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының резидент емес банктердегі

 

0


 
 

8

1 тәуекел тобына енгізілген активтері базалық активтері болып табылатын фьючерстер, опциондар, своптар, форвардтар

 

0

 

9

1 тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы

 

0

 

II топ

10

"Standard & Poor's" агенттігінің "ВВВ-"-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің қолма-қол шетел валютасы

 

20


11

"Standard & Poor's" агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің мемлекеттік бағалы қағаздары

 

20


12

Қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарымен шығарылған облигациялар


20


13

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Poor's" агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzA-"тен төмен емес рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктердегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "АА-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі бар, басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент емес - бас банктің еншілес резидент - банктеріндегі салымдар


20


14

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "АА-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел ұйымдарымен шығарылған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар

 

20


15

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Poor's" агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzA-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының ұйымдарымен Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары

 

20


16

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "АА-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар ұйымдарымен шығарылған Principal protected notes,

 

20


17

ІІ тәуекел тобына енгізілген активтер базалық активі болып табылатын фьючерстер, опциондар, своптар, форвардтар

 

20


18

Жол үстіндегі ақша

 

20


19

II тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы

 

20


III топ

20

"Standard & Poor's" агенттігінің "ВВВ+"-тен бастап "ВВВ-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары

 

50

 

21

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ+"-тен бастап "ВВВ-"-ке дейінгі ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Poor's" агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzAA+"-тен бастап "kzAA-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктердегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А+"-тен бастап     "А-"-ке дейінгі ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар резидент емес бас банктің еншілес резидент банктердегі салымдар

 

50

 

22

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А+"-тен бастап "А-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шетел ұйымдарымен шығарылған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар

 

50

 

23

"Standard & Poor's" агенттігінің "ВВВ+"-тен бастап "ВВВ-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Poor's" агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzAA+"-тен бастап "kzAA-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының ұйымдарымен Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары

 

50

 

24

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А+"-тен бастап "А-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар ұйымдарымен шығарылған Principal protected notes,

 

50

 

25

ІІІ тәуекел тобына енгізілген активтері базалық активі болып табылатын фьючерстер, опциондар, своптар, форвардтар

 

50

 

26

Индекс базалық активі болып табылатын фьючерстер, опциондар, своптар, форвардтар

 

50

 

27

III тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы


50


IV топ

28

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ+"-тен бастап "ВВ-"-ке дейінгі ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар немесе "Standard & Poor's" агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzВВ+"-тен бастап "kzBB-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктердегі салымдар

 

100

 

29

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ+"-тен бастап "ВВВ-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шетел ұйымдарымен шығарылған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар

 

100

 

30

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ+"-тен бастап "ВВ-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Poor's" агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzBB-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының ұйымдарымен Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары

 

100

 

31

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ+"-тен бастап "ВВВ-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі ретингтік бағасы бар ұйымдармен шығарылған Principal protected notes

 

100

 

32

Қазақстан Республикасы ұйымдарының инфрақұрылымдық облигациялары


100


33

ІV тәуекел тобына енгізілген активтер базалық активі болып табылатын фьючерстер, опциондар, своптар, форвардтар

 

100

 

34

"Кері репо" операциялары


100


35

IV тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы

 

100

 

V топ

36

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктердегі салымдар, осы банктердің қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының бірініші санатына енгізілген эмитент банктер болып табылу шартымен

 

130

 

37

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "В+"- тен бастап "В-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар немесе "Standard & Poor's" агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzB+"-тен бастап "kzВ-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының ұйымдарымен Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары

 

130

 

38

V тәуекел тобына енгізілген активтері базалық активі болып табылатын фьючерстер, опциондар, своптар, форвардтар

 

130


39

V тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы

 

130

 

39-1

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 27 қазандағы N 225 қаулысымен бекітілген Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру ережесінің 1-қосымшасының талаптарына сәйкес келмейтін қаржы құралдары ( Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4486 тіркелген )


300


VI топ

40

Қор биржасының ресми тізімінің "бірінші шағын санаттың рейтингтік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар" шағын санатқа енгізілген, Қазақстан Республикасының ұйымдарымен Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары


200


41

Қор биржасының ресми тізімінің "екінші шағын санаттың рейтингтік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар" шағын санатқа енгізілген, Қазақстан Республикасының ұйымдарымен Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары

 

300


42

Сауда-саттықты ұйымдастырушы делистингке ұшыратқан борыштық бағалы қағаздар

 

300


43

VI тәуекел тобына енгізілген активтер базалық активі болып табылатын фьючерстер, опциондар, своптар, форвардтар

 

250


44

Акциялары сауда-саттықты ұйымдастырушымен делистингке ұшыратылған екінші деңгейдегі банктердегі салымдар

 

300


45

VI тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы

 

250


46

Кредиттік тәуекел бойынша мөлшерленген активтердің жиынтық сомасы


х


Бірінші басшы немесе есепке
қол қоюға уәкілетті тұлға                             _____________
        (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)            (қолы)

Бас бухгалтер                                         _____________
        (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)             (қолы)

Мөрдің орны

      Кестені толтыру жөніндегі түсініктемелер:
      Зейнетақы активтерді кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу кезінде егер борыштық бағалы қағаздың арнайы борыштық рейтингі болса, онда бұл бағалы қағаз осы рейтинг бойынша есепке алынады.
      Егер қаржы құралы бойынша есептелген жиынтық сыйақы сомасы қаржы құралының ағымдағы жиынтық құнының құрамындағы кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша активтердің есебіне енгізілсе, онда ол бұдан әрі жеке есепке алынбайды.
      Своптар, фьючерстер, опциондар, форвардтар кредиттік тәуекелдің есебіне көрсетілген қаржы құралдарының рыноктық құны мен олар бойынша кердиттік тәуекел сомасын осы қосымшада көрсетілген қарсы агенттің санатына сәйкес келетін тәуекел дәрежесіне көбейту арқылы енгізіледі.
      Фьючерс, опцион, своп және форвард операциялары бойынша кредиттік тәуекел көрсетілген қаржы құралдарының номиналды құнының осы Ереженің 2-қосымшасында көрсетілген және көрсетілген қаржы құралдарының өтеу мерзімімен анықталатын кредиттік тәуекел коэффициентінің көбейтіндісі ретінде есептеледі.
      Қаржы құралдарының рыноктық құны (өтеу құны) мыналарды білдіреді:
      сатып алу мәмілелері бойынша - қаржы құралының номиналды келісім-шарттық құнынан қаржы құралының ағымдағы рыноктық құнның асқан шамасын білдіреді. Егер қаржы құралының ағымдағы рыноктық құны оның номиналды келісім-шарттық құнынан кем немесе оған тең болса, онда өтеу құны нөлге тең болады;
      сату мәмілесі бойынша - қаржы құралының ағымдағы рыноктық құнынан қаржы құралының номиналды келісім-шарттық құнның асқан шамасын білдіреді. Егер қаржы құралының номиналды келісім-шарттық құны оның ағымдағы рыноктық құнынан кем немесе оған тең болса, онда өтеу құны нөлге тең болады.
      Бивалюталық қаржы құралдары (талап ету мен міндеттеме әртүрлі шетел валюталарында көрсетілген қаржы құралдары) бойынша өтеу құны есептілікті жасау күнгі бағам бойынша айқындалған міндеттемелердің теңгелік баламасынан талаптардың теңгелік баламасының асқан шегі ретінде анықталады. Егер талаптардың теңгелік баламасының шегі міндеттемелердің теңгелік баламасынан кем немесе оған тең болса, онда өтеу құны нөлге тең болады.
      Қаржы құралдарының номиналды келісім-шарттық құны бухгалтерлік есептің тиісті шоттарында мәмілелерді жасасу күні олар көрсетілген қаржы құралдарының құнын білдіреді. Бивалюталық қаржы құралдарының номиналды келісім-шарттық құны ретінде Ұйымда талаптар қалыптасатын валюта алынады.
      Сатылған опциондар бойынша өтеу құны есептелмейді.
      Сауда-саттық ұйымдастырушы делистингке ұшыратқан қаржы құралдары осы қаржы құралдардың ағымдағы құнының сомасын осы қосымшаның VI тобында көрсетілген тәуекел дәрежесіне көбейту арқылы кредиттік тәуекел есебіне кіреді.
      Борыштық бағалы қағазда халықаралық және Қазақстан Республикасы ұлттық шәкілі бойынша рейтинг бағалары болғанда, ең жоғары рейтингтік бағасына басымдылық беріледі.

                                          Бағалы қағаздар рыногында
                                         кәсіби қызмет түрлерін қоса
                                         атқаратын ұйымдарға арналған
                                          пруденциалдық нормативтерді
                                          есептеу ережесіне 2-қосымша

     ________________________________________________________
                        (Ұйымның, Қордың атауы)
       200___жылғы____________________________ жағдай бойынша
        туынды қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер бойынша
                          кредиттік тәуекел

                                                      (мың теңге)

N

Баптардың атауы/ валюталау күнінің мерзімі

Мемлекеттік бағалы қағаздармен мәмілелер

Валюталық мәмілелер

Пайыздық мәмілелер

сомасы

тәуек ел дәреж есі

есептеу сомасы

сомасы

тәуекел дәрежесі

есептеу сомасы

сомасы

тәуе кел дәре жесі

есептеу сомасы

1

1 жылдан кем


0,020,050,031.2.
2

1 ден 5 жылға дейін


0,030,070,061.2.
3

5 жылдан астам


0,040,090,091.2.
4

Жиынтығы


ххх


кестенің жалғасы

Мемлекеттік емес бағалы қағаздармен мәмілелер

Қымбат металдармен мәмілелер

Басқа мәмілелер

сомасы

тәуекел дәрежесі

есептеу сомасы

сомасы

тәуекел дәрежесі

есептеу сомасы

сомасы

тәуекел дәрежесі

есептеу сомасы


0,060,070,10


0,080,070,12


0,100,080,15


ххх


Бірінші басшы немесе есепке
қол қоюға уәкілетті тұлға                             _____________
        (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)            (қолы)

Бас бухгалтер                                         _____________
        (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)             (қолы)

Мөрдің орны

      Кестені толтыру  жөніндегі түсініктемелер:
      Туынды қаржы құралдары бойынша кредиттік тәуекел номиналды контракт құнының есепті күнінен бастап валюталау күніне дейін қалған мерзімге қарай коэффициенттерге көбейту арқылы есептеледі.
      Осы кестеде келтірілген санаттардың біреуіне де сәйкес келмейтін туынды қаржы құралдарымен операциялар "Басқа мәмілелер" санатында көрсетілген кредиттік тәуекел коэффициенттері бойынша мөлшерленуге жатады.

                                          Бағалы қағаздар рыногында
                                         кәсіби қызмет түрлерін қоса
                                         атқаратын ұйымдарға арналған
                                          пруденциалдық нормативтерді
                                          есептеу ережесіне 3-қосымша

      ________________________________________________________
                      (Ұйымның, Қордың атауы)
      200___жылғы____________________________ жағдай бойынша
                    ерекше пайыздық тәуекел

                                                      (мың теңге)

N

Атауы

Сомасы

Ерекше тәуекел коэффициенті (%)

Есепке арналған сома

1

Standard & Рооr's агенттігінің "АА-"-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің Орталық үкіметтері мен орталық банктері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар, Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздар түріндегі сыйақы ставкасының өзгеруіне байланысты рынок тәуекелі бар қаржы құралдарының құны.

 

0

 

2

Қазақстан Республикасы жергілікті өкімет органдары шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздар; "Standard & Рооr's" агенттігінің "ВВВ-"-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шет мемлекеттердің орталық Үкіметтері мен орталық банктері шығарған мемлекеттік бағалы қағаздар; халықаралық қаржылық ұйымдар шығарған бағалы қағаздар; Қазақстан Республикасы сауда-саттық ұйымдастырушыларының ресми тізіміне және Қазақстаннан тыс жердегі сауда-саттық ұйымдастырушыларының тізіміне енгізілген бағалы қағаздар; бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында айналысқа түспейтін Principal protected notes түріндегі өтеу мерзімі алты айдан кем емес сыйақы ставкасының өзгеруіне байланысты рыноктік тәуекелі бар қаржы құралдарының құны

 

0,25

 

3

Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары; "Standard & Рооr's" агенттігінің "ВВВ-"-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шет мемлекеттердің орталық Үкіметтері мен орталық банктері шығарған мемлекеттік  бағалы қағаздар; халықаралық қаржылық ұйымдар шығарған бағалы қағаздар; Қазақстан Республикасы сауда-саттық ұйымдастырушыларының ресми тізіміне және Қазақстаннан тыс жердегі сауда-саттық ұйымдастырушыларының тізіміне енгізілген бағалы қағаздар; бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында айналысқа түспейтін Principal protected notes түріндегі өтеу мерзімі алты айдан бастап жиырма төрт айға дейінгі сыйақы ставкасының өзгеруіне байланысты рыноктік тәуекелі бар қаржы құралдарының құны

 

1

 

4

Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары; "Standard & Рооr's" агенттігінің "ВВВ-"-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шет мемлекеттердің орталық Үкіметтері мен орталық банктері шығарған мемлекеттік бағалы қағаздар; халықаралық қаржылық ұйымдар шығарған бағалы қағаздар; Қазақстан Республикасы сауда-саттық ұйымдастырушыларының ресми тізіміне және Қазақстаннан тыс жердегі сауда-саттық ұйымдастырушыларының тізіміне енгізілген бағалы қағаздар; бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында айналысқа түспейтін Principal protected notes түріндегі өтеу мерзімі жиырма төрт айдан асатын сыйақы ставкасының өзгеруіне байланысты рыноктік тәуекелі бар қаржы құралдарының құны

 

1,6

 

5

1-қосымшаның алтыншы тобында көрсетілген, сыйақы ставкасының өзгеруіне байланысты рыноктік тәуекелі бар қаржы құралдарының құны

 

8,00

 

Жиынтығы ерекше тәуекел

 

Х

 

Бірінші басшы немесе есепке
қол қоюға уәкілетті тұлға                             _____________
        (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)            (қолы)

Бас бухгалтер                                         _____________
        (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)             (қолы)

Мөрдің орны

                                           Бағалы қағаздар рыногында
                                          кәсіби қызмет түрлерін қоса
                                         атқаратын ұйымдарға арналған
                                          пруденциалдық нормативтерді
                                          есептеу ережесіне 4-қосымша
 

    ________________________________________________________
                      (Ұйымның, Қордың атауы)
       200___жылғы____________________________ жағдай бойынша
                     жалпы пайыздық тәуекел

                                                        (мың теңге) 

Аймақт ар

Уақыт аралықтары

Қаржы құралдарының құны

Мөлшерлеу коэффициенті

Мөлшерленген қаржы құралдарының құны

1

2

3

4

5

1

1 айдан кем

 

0,00

 

1-3 ай

 

0,002

 

3-6 ай

 

0,004

 

6-12 ай

 

0,007

 

1 аймақтың жиынтығы

х

х

 

2

1-2 жыл

 

0,0125

 

2-3 жыл

 

0,0175

 

3-4 жыл

 

0,0225

 

2 аймақтың жиынтығы

х

х

 

3

4-5 жыл

 

0,0275

 

5-7 жыл

 

0,0325

 

7-10 жыл

 

0,0375

 

10-15 жыл

 

0,045

 

15-20 жыл

 

0,0525

 

20 жылдан астам

 

0,06

 

3 аймақтың жиынтығы

х

х

 

4

Жалпы пайыздық тәуекелдің жиынтығы

Жиынтық сома

х

 

Бірінші басшы немесе есепке
қол қоюға уәкілетті тұлға                             _____________
        (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)            (қолы)

Бас бухгалтер                                         _____________
        (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)             (қолы)

Мөрдің орны

      Кестені толтыру бойынша түсініктемелер:
      Жалпы пайыздық тәуекел аймақтар бойынша мөлшерленген қаржы құралдарының құны сомасын білдіреді.
      Ставкасы белгіленген қаржы құралдары өтеуге дейін қалған мерзімге сәйкес уақыт аралықтары бойынша бөлінеді.
      Ставкасы өзгермелі қаржы құралдары ставканы қайта қарау күніне қалған мерзімге қарай уақыт аралықтары бойынша бөлінеді.
      Орындау мерзімі екі уақыт аралығында тұрған қаржы құралдары бұдан бұрынғы уақыт аралығына бөлінеді.

Бағалы қағаздар рыногында  
кәсіби қызмет түрлерін қоса
атқаратын ұйымдарға арналған
пруденциалдық нормативтерді
есептеу ережесіне 5-қосымша

       Ескерту. 5-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.10.29 N 164 Қаулысымен

    ________________________________________________________
                      (Ұйымның, Қордың атауы)
       200___жылғы____________________________ жағдай бойынша
                        қор тәуекелі

                                                        (мың теңге)

N

Атауы

Сомасы

Тәуекел коэффици енті

Есепке арналған сома

1

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар немесе "Standard & Poor's" агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғалар акцияларының баланстық құны.


0,08


2

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының бірінші санатына енгізілген заңды тұлғалардың акцияларының баланстық құны


0,08


3

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, осы кестенің 1 және 2-жолдарында көрсетілген заңды тұлғалардың акциялары базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттардың баланстық құны


0,08


4

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's principal stability fund ratings" халықаралық шәкілі бойынша "BBBm-"-тен төмен емес немесе "Standard & Poor's Fund credit quality ratings" "BBBf-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар инвестициялық қорлар пайларының баланстық құны


0,08


5

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының екінші санатына енгізілген заңды тұлғалардың баланстық құны


0,14


6

Осы кестенің 5-жолында көрсетілген заңды тұлғалардың акциялары базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттардың баланстық құны


0,14


7

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шетел эмитенттері акцияларының баланстық құны


0,12


8

Осы кестенің 7-жолында көрсетілген эмитенттердің акциялары базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттардың баланстық құны


0,12


9

Басқарушы компаниясы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға болып табылатын аралық инвестициялық пай қорларының қор биржасының ресми тізіміне енгізілген пайларының баланстық құны


0,14


10

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 27 қазандағы N 225 қаулысымен бекітілген Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру ережесінің 1-қосымшасының талаптарына сәйкес келмейтін қаржы құралдары ( Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4486 тіркелген )


0,16Қор тәуекелінің жиынтығы


Х


Бірінші басшы немесе есепке
қол қоюға уәкілетті тұлға                             _____________
        (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)            (қолы)

Бас бухгалтер                                         _____________
        (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)             (қолы)

Мөрдің орны

                                           Бағалы қағаздар рыногында
                                          кәсіби қызмет түрлерін қоса
                                         атқаратын ұйымдарға арналған
                                          пруденциалдық нормативтерді
                                          есептеу ережесіне 6-қосымша

    ________________________________________________________
                      (Ұйымның, Қордың атауы)

                     20___жылғы "__" жағдай бойынша
            Ұйым мен Қорға арналған "Меншікті капитал
         жеткіліктілігі коэффициенті" (К 1 ) пруденциалдық                   нормативін есептеу үшін қосымша мәліметтер

                                                       (мың теңге)

Белгінің N

Көрсеткіштің атауы

Баланс бойынша сомасы

1

2

3

8001

Меншігіндегі немесе тұрақты жер пайдалану құқығындағы жер

 

8002

Меншігіндегі ғимараттар мен құрылыстар

 

8003

Көлік құралдарын қоспағанда меншігіндегі машиналар мен жабдықтар

 

8004

Басқа негізгі құрал-жабдықтар

 

8005

Қызметкерлердің және басқа тұлғалардың дебиторлық берешектерін шегергендегі, Ұйымға, Қорға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын заңды тұлғалардың шарт талаптары бойынша үш күннен аспайтын мерзімге мерзімі өткен дебиторлық берешек (ықтимал шығындар резервтерін шегергенде)

 

8006

Қызметкерлердің және басқа тұлғалардың дебиторлық берешектерін шегергендегі, Ұйымға, Қорға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын ұйымдардың шарт талаптары бойынша тоқсан күннен аспайтын мерзімге мерзімі өткен, дебиторлық берешек (ықтимал шығындар резервтерін шегергенде)

 

8007

Басқа дебиторлық берешек (ықтимал шығындар резервтерін шегергенде)

 

8008

Тазартылған қымбат металлдар және металл депозиттері

 

8009

Басқа материалдық емес активтер

 

8010

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, Ұйымға, Қорға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын, " Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Poor's" агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының акциялары


8011

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, Ұйымға, Қорға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын, қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының бірінші санатына енгізілген заңды тұлғалардың акциялары


8012

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, Ұйымға, Қорға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын, қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының екінші санатына енгізілген заңды тұлғалардың акциялары


8013

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел эмитенттерінің акциялары базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар


8014
 
 
 
 
 
 

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Poor's" агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының акциялары базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар


8015

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының бірінші санатына енгізілген заңды тұлғалардың акциялары базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар


8016

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының екінші санатына енгізілген заңды тұлғалардың акциялары базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар

 

8017

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "kzBВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар, Ұйымға, Қорға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескергенде)


8018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "В+"-тен бастап "В-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, немесе "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "kzB-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар, Ұйымға, Қорға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескергенде)


8019

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, қор биржасының ресми тізімінің "рейтингтік бағасы жоқ бірінші шағын санаттағы борыштық бағалы қағаздар" шағын санатына енгізілген, Ұйымға, Қорға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын Қазақстан Республикасының ұйымдарының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескергенде)


8020

Басқа бағалы қағаздар

 

8021

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктердің ағымдағы шоттарындағы ақша

 

8022

Бағалы қағаздар орталық депозитарийдің шоттарындағы ақша

 

8023

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-" санатынан төмен емес ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді жеке рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент емес – банктердің ағымдағы  шоттарындағы ақша

 

8024

Ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында операцияларды жүзеге асыру үшін Ұйымға, Қорға банктік қызмет көрсететін резидент емес - ұйымдардың шоттарындағы ақша


8025

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар


8026

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктердегі салымдар (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын есепке алғанда), мынадай шарттардың біреуіне сәйкес келген жағдайда:
  банктердің "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі, немесе басқа рейтингтік агенттіктердің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "kzBB-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар;
  банктер "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А-"- тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент еместің - бас банкінің еншілес резидент - банктері болып табылады


8027

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, (негізгі борыш және есептелген сыйақылар сомаларын ескергенде), Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктердегі салымдар, осы банктердің қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының бірінші санатына енгізілген эмитент - банк болу шартымен


8028

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын есепке алғандағы "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша " ВВВ- " -тен төмен емес ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді жеке рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің  бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент емес - банктердегі салымдар


8029

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмиссияланғандарды қоса алғандағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары  (негізгі борыш және есептелген сыйақылар сомаларын ескергенде)


8030
 
 

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескергенде)


 

 

 

 

8031

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескере отырып)


8032

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел эмитенттерінің акциялары;


8033

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескере отырып)


8034

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, бағалы қағаздармен сауда-саттық ұйымдастырушылардың және бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары акционерлері болып табылатын, бағалы қағаздар рыногы инфрақұрылымының бөлігі болып табылатын өзге де заңды тұлғалардың акциялары

 

Бірінші басшы немесе есепке
қол қоюға уәкілетті тұлға                             _____________
        (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)            (қолы)

Бас бухгалтер                                         _____________
        (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)             (қолы)

Мөрдің орны

Бағалы қағаздар рыногында  
кәсіби қызмет түрлерін қоса
атқаратын ұйымдарға арналған
пруденциалдық нормативтерді
есептеу ережесіне 7-қосымша

       Ескерту. 7-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.10.29 N 164 Қаулысымен

                ________________________________________
                         (Басқарушының атауы)

               20__жылғы "__" ________" жағдай бойынша
           Басқарушыға арналған пруденциалдық нормативтерді
                   есептеу үшін қосымша мәліметтер

(мың теңге)

Белгінің N

Көрсеткіштің атауы

Баланс бойынша сомасы

1

2

3

8001

Меншігіндегі немесе тұрақты жер пайдалану құқындағы жер

 

8002

Меншігіндегі ғимараттар мен құрылыстар

 

8003

Көлік құралдарын қоспағанда меншігіндегі машиналар мен жабдықтар

 

8004

Басқа негізгі құрал-жабдықтар

 

8005

Қызметкерлердің және басқа тұлғалардың дебиторлық берешектерін шегергендегі, Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын заңды тұлғалардың шарт талаптары бойынша үш күннен аспайтын мерзімге мерзімі өткен дебиторлық берешек (ықтимал шығындар резервтерін шегергенде)

 

8006

Қызметкерлердің және басқа тұлғалардың дебиторлық берешектерін шегергендегі, Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын ұйымдардың шарт талаптары бойынша тоқсан күннен аспайтын мерзімге мерзімі өткен, дебиторлық берешек (ықтимал шығындар резервтерін шегергенде)

 

8007

Басқа дебиторлық берешек (ықтимал шығындар резервтерін шегергенде)

 

8008

Тазартылған қымбат металлдар және металл депозиттері

 

8009

Басқа материалдық емес активтер

 

8010

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, Басқарушыға қатысты афилиирленген тұлға болып табылмайтын, "Standard & Poor's" агенттігіні ң халы қ аралы қ ш ә кілі бойынша "ВВ -"-тен т ө мен емес рейтингтік ба ғ асы бар немесе бас қ а рейтинг агенттіктеріні ң осы ғ ан ұқ сас де ң гейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Poor's" агенттігіні ң ұ лтты қ ш ә кілі бойынша "kz ВВ-"-тен т ө мен емес рейтингтік ба ғ асы бар Қ аза қ стан Республикасыны ң за ң ды т ұ л ғ аларыны ң акциялары

 

8011

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын, қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының бірінші санатына енгізілген заңды тұлғалардың акциялары

 

8012

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын, қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының екінші санатына енгізілген заңды тұлғалардың акциялары

 

8013

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігіні ң халы қ аралы қ шәкілі бойынша "ВВВ -"-тен т ө мен емес рейтингтік ба ғ асы бар немесе бас қ а рейтинг агенттіктеріні ң осы ғ ан ұқ сас де ң гейдегі рейтингі бар шетел эмитенттеріні ң акциялары базалы қ активі болып табылатын депозитарлы қ қ олхаттар

 

8014

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігіні ң халы қ аралы қ шәкілі бойынша "ВВ -"-тен т ө мен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқ а рейтинг агенттіктеріні ң осы ғ ан ұқ сас де ң гейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Poor's" агенттігіні ң ұ лтты қ ш ә кілі бойынша "kz ВВ-"-тен т ө мен емес рейтингтік бағасы бар Қ аза қ стан Республикасыны ң за ң ды тұлғаларыны ң акциялары базалы қ активі болып табылатын депозитарлы қ қ олхаттар

 

8015

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының бірінші санатына енгізілген заңды тұлғалардың акциялары базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар

 

8016

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының екінші санатына енгізілген заңды тұлғалардың акциялары базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар

 

8017

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "kzBВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар, Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескергенде)

 

8018

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "В+"-тен бастап "В-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, немесе "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "kzB-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар, Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескергенде)

 

8019

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, қор биржасының ресми тізімінің "рейтингтік бағасы жоқ бірінші шағын санаттағы борыштық бағалы қағаздар" шағын санатына енгізілген, Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескергенде)

 

8020

Басқа бағалы қағаздар

 

8021

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктердің ағымдағы шоттарындағы ақша

 

8022

Бағалы қағаздар орталық депозитарийдің шоттарындағы ақша

 

8023

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-" санатынан төмен емес ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді жеке рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент емес – банктердің ағымдағы шоттарындағы ақша

 

8024

 

 

Ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында операцияларды жүзеге асыру үшін Басқарушыға банктік қызмет көрсететін резидент емес - ұйымдардың шоттарындағы ақша

 

 

 

8025

Қ аза қ стан Республикасыны ң Ұ лтты қ Банкіндегі салымдар

 

8026

Ы қ тимал шы ғ ындар резервтерін шегергендегі, Қазақстан Республикасыны ң екінші де ң гейдегі банктердегі салымдар (негізгі борыш пен есептелген сыйа қ ы сомаларын есепке ал ғ анда), мынадай шарттарды ң біреуіне с ә йкес келген жағдайда:
  банктердің "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі, немесе басқа рейтингтік агенттіктердің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "kzBB-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар;
  банктер "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент еместің - бас банкінің еншілес резидент - банктері болып табылады

 

8027

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, (негізгі борыш және есептелген сыйақылар сомаларын ескергенде), Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктердегі салымдар, осы банктердің қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының бірінші санатына енгізілген эмитент - банк болу шартымен

 

8027-1

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескере отырып ) Қазақстан Республикасының екінші деңгейіндегі банктеріндегі салымдар, осы банктер қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының екінші санатына енгізілген эмитент банктер болу шартымен


8028

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын есепке алғандағы "Standard & Poor's" агенттігінің халы қ аралы қ ш ә кілі бойынша " ВВВ- -тен т ө мен емес ұ за қ мерзімді ж ә не/немесе қ ыс қ а мерзімді жеке рейтингі бар немесе бас қ а рейтингтік агенттіктерді ң біріні ң ұқ сас деңгейдегі рейтингі бар резидент емес - банктердегі салымдар

 

8029

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмиссияланғандарды қоса алғандағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (негізгі борыш және есептелген сыйақылар сомаларын ескергенде)

 

8030

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескергенде)

 

 

8031

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескере отырып)

 

8032

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел эмитенттерінің акциялары;

 

8033

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескере отырып)

 

8034

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, бағалы қағаздармен сауда-саттық ұйымдастырушылардың және бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары акционерлері болып табылатын, бағалы қағаздар рыногы инфрақұрылымының бөлігі болып табылатын өзге де заңды тұлғалардың акциялары

 

Бірінші басшы немесе есепке
қол қоюға уәкілетті тұлға                             _____________
        (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)            (қолы)

Бас бухгалтер                                         _____________
        (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)             (қолы)

Мөрдің орны

                                           Бағалы қағаздар рыногында
                                          кәсіби қызмет түрлерін қоса
                                         атқаратын ұйымдарға арналған
                                          пруденциалдық нормативтерді
                                          есептеу ережесіне 8-қосымша

                ________________________________________
                         (Ұйымның, Қордың атауы)

               20__жылғы "__" ________" жағдай бойынша
       Ұйымға, Қорға арналған "Меншікті капитал жеткіліктілігі
         коэффициенті" (К 1 ) пруденциалдық нормативін есептеу

                                                        (мың теңге)

N

Көрсеткіштің атауы

Баланс бойынша құны

Есепке алынатын көлемі (%)

Есепке арналған сома

1

ақша және ақшалай баламалары - барлығы (1.1 - 1.5 жолдарының сомасы):

 

100


1.1

кассадағы ақша

 

100


1.2

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктердің ағымдағы шоттарындағы ақша

 

100


1.3

бағалы қағаздар орталық депозитарийдің шоттарындағы ақша

 

100


1.4

"Standard & Poor's"  агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-" санатынан төмен емес ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді жеке рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент емес - банктер шоттарындағы ақша

 

100


1.5

ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында операцияларды жүзеге асыру үшін Ұйымға, Қорға банктік қызмет көрсететін резидент емес-ұйымдардың шоттарындағы ақша

 

100


2

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар

 

100


3

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын есепке алғандағы Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктердегі салымдар, мынадай шарттардың біреуіне сәйкес келген жағдайда:
  банктердің "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі, немесе басқа рейтингтік агенттіктердің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "kzBB-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар;
  банктер "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А-"- тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі  немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент еместің - бас банкінің еншілес резидент - банктері болып табылады;


100


4

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, (негізгі борыш және есептелген сыйақылар сомаларын ескергенде), Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктердегі салымдар, осы банктердің қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының бірінші санатына енгізілген эмитент - банк болу  шартымен

 

80


5

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын есепке алғандағы "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша " ВВВ- "-тен төмен емес ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді жеке рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің  бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент емес - банктердегі салымдар

 

100


6

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмиссияланғандарды қоса алғандағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (негізгі борыш және есептелген сыйақылар сомаларын ескергенде)

 

100


7

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, Ұйымға, Қорға қатысты афилиирленген тұлға болып табылмайтын, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Poor's" агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының акциялары


100


8

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, Ұйымға, Қорға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын, қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының бірінші санатына енгізілген заңды тұлғалардың акциялары


70


9

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, Ұйымға, Қорға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын, қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының екінші санатына енгізілген заңды тұлғалардың акциялары


50


10

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел эмитенттерінің акциялары базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар


70


11

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Poor's" агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының акциялары базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар


100


12

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының бірінші санатына енгізілген заңды тұлғалардың акциялары базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар


70


13

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының екінші санатына енгізілген заңды тұлғалардың акциялары базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар


50


14

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "kzBВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар, Ұйымға, Қорға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескергенде)

 

100


15

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "В+"-тен бастап "В-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, немесе "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "kzB-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар, Ұйымға, Қорға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескергенде)


80


16

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескергенде)

 

100


17

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескере отырып)  

100


18

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел эмитенттерінің акциялары;

 

100


19

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескере отырып)

 

100


20

Тазартылған қымбат металлдар және металл депозиттері

 

100


21
 
 
 
 
 
 
 
 

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, бағалы қағаздармен сауда-саттық ұйымдастырушылардың және бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары акционерлері болып табылатын, бағалы қағаздар рыногы инфрақұрылымының бөлігі болып табылатын өзге де заңды тұлғалардың акциялары


 

 
 

50
 
 
 
 
 


22

Қызметкерлердің және басқа тұлғалардың дебиторлық берешектерін шегергендегі, Ұйымға, Қорға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын заңды тұлғалардың дебиторлық берешегі (ықтимал шығындар резервтерін шегергенде)  ( 22.1, 22.2 жолдарының сомасы)

 

100


22. 1

Қызметкерлердің және басқа тұлғалардың дебиторлық берешектерін шегергендегі, Ұйымға, Қорға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын заңды тұлғалардың шарт талаптары бойынша үш күннен аспайтын мерзімге мерзімі өткен дебиторлық берешек (ықтимал шығындар резервтерін шегергенде)

 

100


22.2

Қызметкерлердің және басқа тұлғалардың дебиторлық берешектерін шегергендегі, Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын ұйымдардың шарт талаптары бойынша тоқсан күннен аспайтын мерзімге мерзімі өткен, дебиторлық берешек (ықтимал шығындар резервтерін шегергенде)

 

50


23

баланстық құны бойынша ұйымның негізгі құрал-жабдықтары (23.1 - 23.3 жолдарының сомасы)

 

100


23.1

меншігіндегі немесе тұрақты жер пайдалану құқығындағы жер

 

100


23.2

меншігіндегі ғимараттар мен құрылыстар

 

100


23.3

Көлік құралдарын қоспағанда меншігіндегі машиналар мен жабдықтар

 

100


24

Жиынтығы өтімді және басқа активтер (1 – 23 жолдарының сомасы)

 25

Баланс бойынша міндеттемелер

 26

Тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген қаржы құралдарының құны
27

Орташа алынған жалпы кіріс
28

Қор тәуекелі
29

Валюталық тәуекел
30

К 1 (24 жол - 25 жол)/( 26 жол + 27жол)
31

Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны
32

Баланс бойынша активтердің сомасы
Бірінші басшы немесе есепке
қол қоюға уәкілетті тұлға                             _____________
        (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)            (қолы)

Бас бухгалтер                                         _____________
        (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)             (қолы)

Мөрдің орны

Бағалы қағаздар рыногында  
кәсіби қызмет түрлерін қоса
атқаратын ұйымдарға арналған
пруденциалдық нормативтерді
есептеу ережесіне 9-қосымша

       Ескерту. 9-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.10.29 N 164 Қаулысымен

              _________________________________________
                      (Басқарушының атауы)
              20___жылғы "___" ________ жағдай бойынша
         Басқарушыға  арналған "Меншікті капитал жеткіліктілігі
          коэффициенті" (К 1 ) пруденциалдық нормативін есептеу

                                                       (мың теңге)

N

Көрсеткіштің атауы

Баланс бойынша құны

Есепке алынатын көлемі (%)

Есепке арналған сома

1

ақша және ақшалай баламалары - барлығы (1.1-1.5 жолдарының сомасы):

 

100


1.1

кассадағы ақша (5-бағанда Басқарушының балансы бойынша активтер сомасының он пайызынан астам емесі ескеріледі )

 

100


1.2

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктердің ағымдағы шоттарындағы ақша

 

100


1.3

бағалы қағаздар орталық депозитарийдің шоттарындағы ақша

 

100


1.4

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-" санатынан төмен емес ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді жеке рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент емес - банктер шоттарындағы ақша

 

100


1.5

ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында операцияларды жүзеге асыру үшін Басқарушыға банктік қызмет көрсететін резидент емес-ұйымдар шоттарындағы ақша

 

100


2

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар

 

100


3

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын есепке алғандағы Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктердегі салымдар, мынадай шарттардың біреуіне сәйкес келген жағдайда:
  банктердің "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі, немесе басқа рейтингтік агенттіктердің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "kzBB-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар;
  банктер "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А-"- тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі  немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент еместің - бас банкінің еншілес резидент - банктері болып табылады;


100


4

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктердегі салымдар, осы банктердің қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының бірінші санатына енгізілген эмитент - банк болу шартымен негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескергенде

 

80


4-1

Негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескергендегі Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар, осы банктер қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының екінші санатына енгізілген эмитент банктер болу шартымен (ы қтимал шығындар резервтерін шегергендегі )


70


5

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын есепке алғандағы "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша " ВВВ- "-тен төмен емес ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді жеке рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент емес - банктердегі салымдар

 

100


6

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмиссияланғандарды қоса алғандағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (негізгі борыш және есептелген сыйақылар сомаларын ескергенде)

 

100


7

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Poor's" агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының акциялары


100


8

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын, қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының бірінші санатына енгізілген заңды тұлғалардың акциялары


70


9

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын, қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының екінші санатына енгізілген заңды тұлғалардың акциялары


50


10

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел эмитенттерінің акциялары базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар


70


11

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Poor's" агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының акциялары базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар


100


12

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының бірінші санатына енгізілген заңды тұлғалардың акциялары базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар


70


13

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының екінші санатына енгізілген заңды тұлғалардың акциялары базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар


50


14

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "kzBВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар, Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескергенде)

 

100


15

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "В+"-тен бастап "В-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, немесе "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "kzB-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар, Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескергенде)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80


15-1

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі (негізгі борыш пен есептелген сыйақылар сомаларын ескере отырып) қор биржасының ресми тізімінің "бірінші шағын санаттың рейтингтік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар" шағын санатына енгізілген, Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары


80


16

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескергенде)

 

100


17
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескере отырып)

 

100
 
 
 
 
 


18

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел эмитенттерінің акциялары;

 

100


19

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескере отырып)

 

100


20

Тазартылған қымбат металлдар және металл депозиттері

 

100


21

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, бағалы қағаздармен сауда-саттық ұйымдастырушылардың және бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары акционерлері болып табылатын, бағалы қағаздар рыногы инфрақұрылымының бөлігі болып табылатын өзге де заңды тұлғалардың акциялары


 

 

 

50


22

Қызметкерлердің және басқа тұлғалардың дебиторлық берешектерін шегергендегі, Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын заңды тұлғалардың дебиторлық берешегі (ықтимал шығындар резервтерін шегергенде)  ( 22.1, 22.2 жолдарының сомасы)

 

100


22.1

Қызметкерлердің және басқа тұлғалардың дебиторлық берешектерін шегергендегі, Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын заңды тұлғалардың шарт талаптары бойынша үш күннен аспайтын мерзімге мерзімі өткен дебиторлық берешек, Басқарушының балансы бойынша активтер сомасының жиырма пайызынан аспайтын мөлшерде (ықтимал шығындар резервтерін шегергенде)

 

100


22.2

Қызметкерлердің және басқа тұлғалардың дебиторлық берешектерін шегергендегі, Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын ұйымдардың шарт талаптары бойынша тоқсан күннен аспайтын мерзімге мерзімі өткен, дебиторлық берешек, Басқарушының балансы бойынша активтер сомасының он пайызынан аспайтын мөлшерде (ықтимал шығындар резервтерін шегергенде)

 

50


23

баланстық құны бойынша Басқарушының негізгі құрал-жабдықтары (23.1 - 23.3 жолдарының сомасы)

 

100


23.1

меншігіндегі Басқарушының балансы бойынша активтер сомасының он пайызынан аспайтын мөлшердегі меншігіндегі немесе тұрақты жер пайдалану құқығындағы жер

 

100


23.2

меншігіндегі Басқарушының балансы бойынша активтер сомасының он пайызынан аспайтын мөлшердегі меншігіндегі ғимараттар мен құрылыстар

 

100


23.3

Көлік құралдарын қоспағанда меншігіндегі машиналар мен жабдықтар, Басқарушының балансы бойынша активтер сомасының бес пайызынан аспайтын мөлшерде

 

100


24

Жиынтығы өтімді және басқа активтер (1 – 23 жолдарының сомасы)

 25

Баланс бойынша міндеттемелер

 26

Меншікті капиталдың барынша төмен мөлшері
27

К1 "Меншікті капитал жеткіліктілігінің нормативі" (24 жол - 25 жол)/26 жол) 1 кем емес
Бірінші басшы немесе есепке
қол қоюға уәкілетті тұлға                             _____________
        (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)            (қолы)

Бас бухгалтер                                         _____________
        (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)             (қолы)

Мөрдің орны