Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008 жылғы 22 тамыздағы N 119 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2008 жылғы 30 қыркүйекте Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 5323 болып енгізілді. Күші жойылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2009 жылғы 26 қыркүйектегі N 215 Қаулысымен.

Күшін жойған

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2009.09.26 N 215 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.
      Қолданушылардың назарына!!!
      Бұйрықтың қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз.

      "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабының 2-тармағының 11), 15) тармақшаларына, 45-бабының 4-тармағына, 49-бабына және "Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабының 1-тармағының 5), 6) тармақшаларына сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі – Агенттік) Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесі бекітілсін.

      2. Осы қаулының қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің күші жойылды деп танылсын.

      3. Осы қаулы 2008 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі.

      4. Стратегия және талдау департаменті (Н.А. Әбдірахманов):

      1) Заң департаментiмен (Н.В. Сарсенова) бірлесіп, осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеу шараларын қолға алсын;

      2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелген күннен бастап он күндiк мерзiмде оны Агенттiктiң мүдделi бөлiмшелерiне, "Қазақстан қаржыгерлерiнiң қауымдастығы" заңды тұлғалар бiрлестiгiне мәлімет үшін жеткізсін.

      5. Ақпараттық технологиялар департаменті (Қ.А. Түсіпов) 2008 жылғы 30 қарашаға дейінгі мерзімде "Жинақтаушы зейнетақы қорларының және бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушыларының есептілігін қалыптастыруды автоматтандыру" автоматтандырылған ақпараттық шағын жүйесін жетілдіруді қамтамасыз етсін.

      6. Агенттік Төрайымының қызметі (А.Ә. Кенже) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.

      7. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрайымының орынбасары А.Ө. Алдамбергенге жүктелсін.

Төрайым

Е. Бахмутова


  Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының
2008 жылғы 22 тамыздағы
N 119 қаулысына қосымша

Күші жойылды деп танылатын нормативтік құқықтық
актілердің тізбесі

      1. Агенттік Басқармасының "Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту туралы және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2005 жылғы 27 тамыздағы N 310 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" 2006 жылғы 17 маусымдағы N 132 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4299 тіркелген).

      2. Агенттік Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту туралы және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2005 жылғы 27 тамыздағы N 310 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" 2006 жылғы 17 маусымдағы N 132 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы" 2006 жылғы 27 қазандағы N 226 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4478 тіркелген).

      3. Агенттік Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту туралы және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2005 жылғы 27 тамыздағы N 310 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" 2006 жылғы 17 маусымдағы N 132 қаулысына толықтырулар мен өзгеріс енгізу туралы" 2007 жылғы 30 сәуірдегі N 112 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4690 тіркелген).

      4. Агенттік Басқармасының "Номиналды ұстаушы ретінде клиенттің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметті және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар үшін пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2008 жылғы 28 сәуірдегі N 56 қаулысының 2-тармағы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 5233 тіркелген).

  Қ аза қ стан Республикасы
Қ аржы нары ғ ын ж ә не қ аржы
ұ йымдарын реттеу мен қ ада ғ алау
агенттігі Бас қ армасыны ң
2008 жыл ғ ы 22 тамызда ғ ы
N 119 қ аулысымен бекітілді

Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесі
1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесі (бұдан әрі – Ереже) бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдардың сақтауы міндетті пруденциалдық нормативтерді есептеу тәртібін белгілейді.

      2. Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдар үшін осы Ережеде көрсетілмеген өзге пруденциалдық нормативтер бойынша есептілікті ұсыну тәртібі мен есебі қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның (бұдан әрі – уәкілетті орган) оларды есептеу және есеп беру тәртібін айқындайтын нормативтік құқықтық актісімен белгіленеді.

      3. "Standard & Poor's" агенттігінің рейтингтік бағалардан басқа уәкілетті органмен "Moody's Investors Service" және "Fitch" агенттіктерінің және олардың еншілес рейтингтік ұйымдарының (бұдан әрі – басқа рейтинг агенттіктері) рейтингтік бағалар де танылады.

      3-1. Осы Ереже мақсаты үшін пайдаланылатын халықаралық қаржы ұйымдары болып, тізбесі "Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 27 қазандағы N 225 қаулысы (бұдан әрі - N 225 қаулы) 1-қосымшамен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4486 тіркелген) белгіленген халықаралық қаржы ұйымдары түсіндіріледі.

      Ескерту. 3-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.12.29 N 247 , 2009.04.10. N 74 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулыларымен.

      4. Инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымның (бұдан әрі – Басқарушы) өтімді активтері ретінде мынадай активтер танылады:

      1) ақша, оның ішінде:

      кассадағы ақша, Басқарушының балансы бойынша активтер сомасының он пайызынан аспайтын мөлшерде;

      осы тармақтың 3) тармақшасында көрсетілген Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктердің ағымдағы шоттарындағы ақша;

      бағалы қағаздар орталық депозитарийдің ағымдағы шоттарындағы ақша;

      "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді жеке рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар резидент емес – банктердің ағымдағы шоттарындағы ақша;

      ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында операцияларды жүзеге асыру үшін Басқарушыға банктік қызмет көрсететін резидент емес – ұйымдардың ағымдағы шоттарындағы ақша;

      2) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар;

      3) ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктердегі салымдар (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын есепке алғанда), мынадай шарттардың біреуіне сәйкес келген жағдайда:

      банктердің "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі, немесе басқа рейтингтік агенттіктердің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "kzBB-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар;

      банктер "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент еместің - бас банкінің еншілес резидент - банктері болып табылады;

      банктер қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының бірінші және (немесе) екінші санатына енгізілген эмитент-банктері болып табылады;

      4) ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын есепке алғандағы) "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша " ВВВ- "-тен төмен емес ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді жеке рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент емес-банктеріндегі салымдар;

      5) ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмиссияланғандарды қоса алғанда Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескере отырып);

      5-1) ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескере отырып);

      6) ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы, немесе "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "kzВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының акциялары;

      7) ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының бірінші және/немесе екінші санатына енгізілген Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының акциялары;

      8) ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "В-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы, немесе "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "kzВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескергенде);

      9) ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, қор биржасының ресми тізімінің "рейтингтік бағасы жоқ бірінші шағын санаттағы борыштық бағалы қағаздар" шағын санатына енгізілген, Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескергенде);

      10) ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шетел мемлекеттерінің бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескере отырып);

      11) ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескере отырып);

      12) ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел эмитенттерінің акциялары;

      13) ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің "ВВВ-" кем емес халықаралық рейтинг бағасы немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескере отырып) халықаралық қаржы ұйымдары шығарған борыштық бағалы

      қағаздар;

      14) тазартылған қымбат металлдар және металл депозиттері;

      15) ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел эмитенттерінің акциялары базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар;

      16) ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар, немесе "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "kzВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының акциялары базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар;

      17) ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының бірінші және/немесе екінші санатына енгізілген заңды тұлғалардың акциялары базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар;

      18) ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, бағалы қағаздармен сауда-саттық ұйымдастырушылардың және бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары акционерлері болып табылатын, бағалы қағаздар рыногы инфрақұрылымының бөлігі болып табылатын өзге де заңды тұлғалардың елу пайызға азайтылған акциялары;

      19) қызметкерлердің және басқа тұлғалардың дебиторлық берешектерін шегергендегі, Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын ұйымдардың дебиторлық берешегі (ықтимал шығындар резервтерін шегергенде), оның ішінде:

      қызметкерлердің және басқа тұлғалардың дебиторлық берешектерін шегергендегі, Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын ұйымдардың шарт талаптары бойынша үш күннен аспайтын мерзімге, баланс бойынша активтер сомасының жиырма пайызынан аспайтын мөлшерде мерзімі өткен дебиторлық берешек (ықтимал шығындар резервтерін шегергенде);

      қызметкерлердің және басқа тұлғалардың дебиторлық берешектерін шегергендегі, Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын ұйымдардың шарт талаптары бойынша тоқсан күннен аспайтын мерзімге, Басқарушының балансы бойынша активтер сомасының он пайызынан аспайтын мөлшерде мерзімі өткен, елу пайызға азайтылған дебиторлық берешек (ықтимал шығындар резервтерін шегергенде);

      Осы тармақта көрсетілген бағалы қағаздар мынадай жағдайларда өтімді активтердің есептелуіне қосылмайды:

      Басқарушы оларды қайта сатып алу шартымен сатқан немесе кепілге берген, немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа жолмен ауыртпалық салған жағдайда;

      Басқарушы автоматты "репо" рыногында оларды қайта сату шартымен бағалы қағаздарды сатып алған жағдайда;

      Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылатын заңды тұлғалармен шығарылған бағалы қағаздарды Басқарушы сатып алған жағдайда.

      Ескерту. 4-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.10.29 N 164 Қаулысымен.

      5. Басқарушының басқа активтері ретінде меншікті капитал жеткіліктілігінің есебіне қосылатын мынадай активтер танылады:

      1) Басқарушының баланстық құны бойынша негізгі құрал-жабдықтары, оның ішінде:

      меншігіндегі немесе Басқарушының балансы бойынша активтер сомасының он пайызынан аспайтын мөлшерде тұрақты жер пайдалану құқындағы жер;

      Басқарушының балансы бойынша активтер сомасының он пайызынан аспайтын мөлшердегі меншігіндегі ғимараттар мен құрылыстар;

      көлік құралдарын қоспағанда, меншігіндегі Басқарушының баланс бойынша активтер сомасының бес пайызынан аспайтын мөлшердегі машиналар мен жабдықтар.

      6. Зейнетақы активтерін басқаруды жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қоры, (бұдан әрі – Қор), зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымы (бұдан әрі – Ұйым) үшін өтімді және басқа активтердің тізбесі Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтердің нормативтік мәндері, оларды есептеу әдістемесі туралы нұсқаулықты бекіту туралы" 2008 жылғы 22 тамыздағы N 118 қаулысымен (бұдан әрі – N 118 Нұсқаулық) анықталады.

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.04.10. N 74 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулысымен.

2-тарау. Қорға арналған пруденциалдық нормативтерді
есептеу тәртібі

      7. Қордың зейнетақы активтерді инвестициялық басқару қызметін жүзеге асырған кездегі, сондай-ақ Қордың зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығынсыз брокерлік және дилерлік қызметті қоса атқарғандағы меншікті капитал жеткіліктілігі коэффициенті мына формула бойынша есептеледі:

      K 1 = (ӨА - М) / MЗA, мұнда

      ӨА – Қордың осы Ереженің 6-тармағында көрсетілген активтері;

      M – Қордың жиынтық міндеттемелері ("репо" операциясын ашық сауда әдісімен өткізгенде, міндеттемелерге тек "репо" ашу сәтіне қор биржасының ішкі ережелеріне сәйкес анықталған "репо" объектісінің нарықтық құнының дисконт сомасы ғана кіреді);

      МЗА - мына формула бойынша есептелетiн, тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген Қордың инвестициялық портфелiндегi қаржы құралдарының құны:

      МЗА = Ктк + Нтк + Отк, мұнда

      Ктк – осы Нұсқаулықтың 1-қосымшасына сәйкес қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттары бойынша өтелгенге дейін ұсталатын санатқа жатқызылған борыштық бағалы қағаздар , шетелдік эмитенттер және "саудаға арналған " және "сату үшін қолда бар" санатында 1 жылдан астам тұрған Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар , тәуекел дәрежесі бойынша сараланған депозиттер, тазартылған қымбат металдар, металл депозиттер, "кері репо" операциялары бойынша есептелетін кредиттік тәуекел ;

      Нтк - "саудаға арналған " және "сату үшін қолда бар" санатына қойылған борыштық бағалы қағаздар, акциялар, пайлар, туынды қаржы құралдары бойынша 10-ға тең келтіру коэффициентін жасау ретінде есептелетін нарықтық тәуекел, ол мына сома бойынша есептеледі: (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)

      сыйақы ставкасының (пайыздық тәуекелдің) өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралы бойынша тәуекел; (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)

      нарықтық құнның (қор тәуекелінің) өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралы бойынша тәуекел; (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)

      валюталардың айырбас бағамдары мен қымбат металдардың бағамдарының (валюталық тәуекел) өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралы бойынша тәуекел. (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)

      Сыйақы ставкасының (пайыздық тәуекелдің) өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралы бойынша тәуекел есебі айырықша пайыздық тәуекелдің және жалпы пайыздық тәуекелдің сомасын білдіреді. (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)

      Айырықша пайыздық тәуекел осы Нұсқаулықтың 3-қосымшасына сәйкес қаржы құралы рейтингіне қатысты айырықша пайыздық тәуекел коэффициенті бойынша сараланған сыйақы ставкасының (пайыздық тәуекелдің) өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар бірыңғай қаржы құралдарының сомасын білдіреді. (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)

      Сыйақы ставкасының (пайыздық тәуекелдің) өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар бірыңғай қаржы құралдары болып, мынадай талаптарға сәйкес келетін қаржы құралдары танылады: (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)

      бір эмитент шығарған; (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)

      тең кірістілік мөлшері бар; (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)

      нарықтық құны сол сияқты бір валютада көрсетілген; (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)

      өтелгенге дейінгі бірдей мерзімі бар. (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)

      Туынды қаржы құралдары айырықша пайыздық тәуекел есебіне енгізілмейді. (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)

      Жалпы пайыздық тәуекел мына сомаларды білдіреді: (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)

      осы Нұсқаулықтың 4-қосымшасына сәйкес уақытша аралықтар бойынша тәуекелдің барлық аймақтары бойынша сараланған қаржы құралдары сомасының 10 пайызын; (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)

      осы Нұсқаулықтың 4-қосымшасына сәйкес 1 аймақтың уақытша аралықтары бойынша сараланған қаржы құралдары сомасының 40 пайызын; (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)

      осы Нұсқаулықтың 4-қосымшасына сәйкес 2 аймақтың уақытша аралықтары бойынша сараланған қаржы құралдары сомасының 30 пайызын; (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)

      осы Нұсқаулықтың 4-қосымшасына сәйкес 3 аймақтың уақытша аралықтары бойынша сараланған қаржы құралдары сомасының 30 пайызын. (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)

      Қаржы құралының (қор тәуекелінің) нарықтық құнының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекел қаржы құралының құнын рыноктық тәуекел коэффициентімен жасауды білдіреді және борыштық бағалы қағаздар бойынша айырбасталатын акциялар (сыйақы ставкасының өзгеруіне байланысты айырбасталмайтын артықшылықты акцияларды қоспағанда), және осы Нұсқаулықтың 5-қосымшасына сәйкес базистік активі аталған бағалы қағаздар болып табылатын акциялар, туынды қаржы құралдары, депозитарлық қолхаттар болып есептеледі. (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)

      Валюталық айырбас бағамдарының және қымбат металл бағамдарының (валюталық тәуекел) өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекел шетел валютасында номинирленген қаржы құралдарының сомасын жасауды, сондай-ақ 0,04 валюталық тәуекел коэффициентіне тең осы бағалы қағаздардың барлық айналыс кезеңінде ұлттық валюталық бағаммен белгіленген осы құрал бойынша ақша ағынын белгілейтін шығарылым талабын көздейтін қаржы құралдарын қоспағандағы шетел валюталарының, қымбат металдардың, шетелдік қолма-қол валютаның бағамдарының өзгеруін индекстеген номиналды және (немесе) купонды сыйақыны білдіреді. (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)

      Рыноктық тәуекел есебіне тәуекелдерді хеджирлеу мақсаты үшін сатып алынған мынадай туынды қаржы құралдары енгізіледі: (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)

      сыйақы ставкасының өзгеруіне байланысты туынды қаржы құралдары – базистік активі пайыздық кіріс алып келетін қаржы құралы болып табылатын келісім-шарт, немесе талаптары бойынша қаржы ағыны пайыздық ставка немесе өзге пайыздық келісім-шарт негізінде есептесетін келісім-шарт; (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)

      акциялардың нарықтық құнының өзгеруіне байланысты туынды қаржы құралдары – базистік активі қор құндылықтары (акциялар) немесе қор индексі болып табылатын келісім-шарт; (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)

      Отк – операциялық тәуекел, 0,04 операциялық тәуекел коэффициентіне тең соңғы өткен үш қаржы жыл ішінде алынған жылдық жалпы өнімнің орташа шегін келтіретін 10-ға теңдестіру коэффициентін білдіреді.

      Соңғы өткен үш жыл ішіндегі жылдық жалпы өнімнің орташа шегі өткен үш жыл ішіндегі жылдық жалпы өнімнің сомасына қатысты ретінде есептеледі, оның әр қайсысы бойынша Қордың таза кіріс алған жылдарының санына сай кіріс алынған.

      Жаңадан құрылған қорлар үшін операциялық тәуекел қаржы жылының аяқталуы бойынша есептеледі, және жылдық жалпы өнімнің орташа шегі өткен жылдардың санын негізге ала отырып, есептеледі.

      2011 жылдың 1 қаңтарынан бастап нарықтық тәуекел есебі кезінде көрсетілген келтіру коэффициенті 25 болады.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының - 2009.04.10. N 74 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулысымен.

      8. Меншікті капиталдың жеткiлiктiлiк коэффициентiнiң күнделікті мәнi 0,04 кем емес болуы керек.

      Ескерту. 8-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.10.29 N 164 , 2009.04.10. N 74 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулыларымен.

      8-1. Меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициентінің мәні зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру жөніндегі лицензиясынан айырылған жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтері мен міндеттемелерін оларды берген күннен бастап күн сайын алты ай ішінде оларды қабылдаған Қор үшін 0,01 кем болмайды. Зейнетақы активтері мен міндеттемелерді берген күннен кейін алты ай аяқталған соң меншікті капиталдың жеткіліктілігі жиынтық коэффициентінің мәні осы Ереженің 8-тармағында көрсетілген мәнді құрайды.

      Ескерту. 8-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.04.10. N 74 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулысымен.

3-тарау. Зейнетақы активтерді инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар үшін пруденциалдық нормативтерді есептеу тәртібі

      9. Ұйым қызметін инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметпен (басқаруда активтер болған жағдайда), сондай-ақ номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығынсыз брокерлік және дилерлік қызметпен біріктіріп атқарған жағдайдағы меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициентінің мәні және есептеу тәртібі Агенттік Басқармасының N 118 қаулымен анықталады.

      Ескерту. 9-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.04.10. N 74 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулысымен.

      9-1. К 2 номиналды кіріс коэффициенті орташа алынған номиналды кірістің түзетілген коэффициентінен ауытқыған кезде және Қорда шартты міндеттемелер пайда болған кезде Қор N 118 Нұсқаулыққа сәйкес есептелген шартты міндеттемелер бойынша бағалау резервін қалыптастырады.

      Ескерту. 9-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.04.10. N 74 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулысымен.

4-тарау. Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативті есептеу тәртібі

      10. Басқарушы қызметін клиенттің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметпен біріктіріп атқарған жағдайда меншікті капитал жеткіліктілігі коэффициенті мына формула бойынша есептеледі:

      К 1 =(ӨА-М)/МКТМ, мұнда

      ӨА – осы Ереженің 4 және 5-тармақтарында көрсетілген активтер;

      М – Басқарушының жиынтық міндеттемелері;

      МКТМ – Басқарушының меншікті капиталының ең төменгі мөлшері;

      МКТМ = 50 миллион теңге.

      Басқаруға алынған активтердің құны 40 миллиард теңгеден астам болған жағдайда Басқарушының меншікті капиталының ең төменгі мөлшері мына формуламен есептеледі:

      МКТМ = (20 миллион теңге + (БҚА - 40 миллиард

      теңге) * 0,0002) + 30 миллион теңге, мұнда

      БҚА – басқаруға қабылданған активтер;

      МКТМ ең жоғарғы мәні 1,6 миллиард теңгеден аспауы тиіс.

      Меншікті капитал жеткіліктілігі коэффициентінің мәні күнделікті 1-ден кем болмауы тиіс.

      Басқарушы қызметін номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығынсыз брокерлік және дилерлік қызметті қоса атқарған жағдайда меншікті капитал жеткіліктілігі коэффициенті мынадай формула бойынша есептеледі:

      K 1 =(ӨA-М)/MKТМ, мұнда

      ӨA – Басқарушының осы Ереженің 4 және 5-тармақтарында көрсетілген активтері;

      М – Басқарушының жиынтық міндеттемелері;

      МКТМ – Басқарушының меншікті капиталының ең төменгі мөлшері.

      МКТМ = 25 миллион теңге.

      Басқаруға қабылданған активтердің құны 40 миллиард теңгеден астам болған жағдайда Басқарушының меншікті капиталының ең төменгі мөлшері мынадай формуламен есептеледі:

      МКТМ = (20 миллион теңге + (БҚА - 40 миллиард теңге) *

      0,0002) + 5 миллион теңге, мұнда

      БҚА – басқаруға алған активтер;

      МКТМ ең жоғарғы мәні 1,6 миллиард теңгеден аспауы тиіс.

      Меншікті капитал жеткіліктілігі коэффициентінің мәні күнделікті 1-ден кем болмауы тиіс.

5-тарау. Пруденциалдық нормативтердің есебін және пруденциалдық нормативтерді есептеу үшін қосымша мәліметтерді ұсыну тәртібі

      11. Пруденциалдық нормативтің есебі үшін пруденциалдық нормативтің есебі мен қосымша мәлiметтер Қор мен Ұйым үшін осы Ереженің 6 және 8-қосымшаларына сәйкес есептік тоқсанның соңғы жұмыс күні үшін уәкілетті органға осы Ереженің қосымшасына сәйкес есептік тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күні Астана қаласының уақыты бойынша 18.00 сағаттан кешіктірмей ұсынылады.

      12. Пруденциалдық нормативтің есебі үшін пруденциалдық нормативтің есебі мен қосымша мәлiметтер Басқарушы үшін осы Ереженің 7 және 9-қосымшаларына сәйкес есептік тоқсанның соңғы жұмыс күні үшін уәкілетті органға осы Ереженің қосымшасына сәйкес есептік тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күні Астана қаласының уақыты бойынша 18.00 сағаттан кешіктірмей ұсынылады.

      13. Пруденциалдық нормативтерді есептеу үшін қ осымша мәліметтер электрондық тасымалдағышта беріледі. Пруденциалдық нормативінің есебі қағаз тасымалдағышта беріледі Қордың, Ұйымның, Басқарушының бірінші басшысы немесе есептілікке қол қоюға уәкілетті тұлға, бас бухгалтер қол қояды, мөрмен куәландырылады.

      14. Қағаз тасымалдағыштағы қосымша мәлiметтерге бірінші басшы немесе есептілікке қол қоюға уәкілетті тұлға, бас бухгалтер қол қояды, мөрмен куәландырылады және Қорда, Ұйымда, Басқарушыда сақталады. Қор, Ұйым, Басқарушы уәкілетті органның талабы бойынша сұраныс түскен күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей қағаз тасымалдағыштағы қосымша мәлiметтерді береді.

      15. Электрондық тасымалдағыштағы қосымша мәлiметтер ұсынылатын деректердiң құпиялылығын және түзетiлмейтiндiгiн қамтамасыз ететiн криптографиялық қорғау құралдары бар, ақпараттың жеткiзiлуiне кепiлдiк беретiн көлiк жүйесiн пайдалана отырып ұсынылады.

      16. Электрондық тасымалдағышта ұсынылатын деректердiң қағаз тасымалдағыштағы деректермен сәйкестiгiн Қордың, Ұйымның, Басқарушының бiрiншi басшысы немесе есептілікке қол қоюға уәкілетті тұлға қамтамасыз етедi.

      17. Пруденциалдық нормативтiң есебіндегі және қосымша мәлiметтердегi деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы - теңгемен көрсетіледі.

      18. Пруденциалдық нормативтiң есебін және қосымша мәлiметтердi толтырған кезде пайдаланылатын өлшеу бірлігі мыңдық теңгеде белгіленеді. Бес жүзден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең немесе одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      19. П руденциалдық нормативтерді бұзған жағдайда, Қор, Ұйым, Басқарушы бұзушылық болған сәттен бастап үш күнтізбелік күні ішінде уәкілетті органға пруденциалдық нормативті бұзу факті мен себептері туралы, оны жою шараларының жоспарын ұсына отырып, хабарлайды.

      20. Қор, Ұйым, Басқарушы осы Ереженің 8, 9-қосымшаларына сәйкес нысан бойынша, осы Ереженiң 17, 18-тармақтарында көрсетiлген талаптарды сақтай отырып, алдыңғы жұмыс күнiнiң соңындағы жағдайы бойынша әрбiр жұмыс күнiне пруденциалдық нормативтiң есебiн жүргiзедi.

      Қағаз жазбадағы пруденциалды нормативтiң есебiне Қордың, Ұйымның, Басқарушының бiрiншi басшысы немесе уәкілетті тұлғасы, бас бухгалтері қол қояды және мөрмен куәландырылады және Қорда, Ұйымда, Басқарушыда сақталады.

      21. Пруденциалдық норматив тоқсан сайын уәкілетті органмен Қор, Ұйым, Басқарушы уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісіне сәйкес электронды тасымалдауышта ұсынған қаржылық және өзге есептілігінің негізінде есептеледі.

6-тарау. Қорытынды ережелер

      22. Осы Ережемен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген тәртіпте шешіледі.

  Бағалы қағаздар рыногында
кәсіби қызмет түрлерін қоса
атқаратын ұйымдарға арналған
пруденциалдық нормативтерді
есептеу ережесіне 1-қосымша

      Ескерту. 1-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.10.29 N 164 , 2008.12.29 N 247 , 2009.04.10. N 74 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулыларымен.
      РҚАО-ның ескертуі!
      1-қосымшаға 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.04.10. N 74 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулысымен өзгерту енгізіледі.

________________________________________________________
(Ұйымның, Қордың атауы)
200__ жылғы "____" ___________ жағдай бойынша
кредиттік тәуекел

      (мың теңге)

N р/с

Баптардың атауы

Сомасы

Тәуекел дәрежесі пайызбен

Есептеу сомасы

I топ

1

Қолма-қол ақша


0


2

"Standard & Poor's" агенттігінің "АА-"-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар елдердің қолма-қол шетел валютасы


0


3

Жергілікті атқарушы органдарымен шығарылған облигациялардан басқа Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары


0


3-1

"Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар


0


3-2

"Кері репо" операциялары


0


4

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкідегі салымдар


0


5

"Standard & Poor's" агенттігінің "АА-"-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шетел мемлекеттерінің мемлекеттік бағалы қағаздары


0


6

"Standard & Рооr's" агенттігінің "АА-"-тен кем емес халықаралық рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар


0


7

Тазартылған қымбат металдар мен металл депозиттері, оның ішінде "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "АА-" тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының резидент емес банктердегі


0
8

1 тәуекел тобына енгізілген активтері базалық активтері болып табылатын фьючерстер, опциондар, своптар, форвардтар


0


9

1 тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы


0


II топ

10

"Standard & Poor's" агенттігінің "А-"-тен " ВВВ- " дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің қолма-қол шетел валютасы


20


11

"Standard & Poor's" агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің мемлекеттік бағалы қағаздары


20


11-1

"Standard & Рооr's" агенттігінің "А+"-тен "А-" дейінгі халықаралық рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингтік бағасы бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар


20


12

Қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарымен шығарылған облигациялар


20


13

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Poor's" агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzA-"тен төмен емес рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктердегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "АА-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі бар, басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент емес - бас банктің еншілес резидент - банктеріндегі салымдар


20


14

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "АА-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел ұйымдарымен шығарылған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар


20


15

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Poor's" агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzA-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының ұйымдарымен Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары


20


16

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "АА-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар ұйымдарымен шығарылған Principal protected notes,


20


17

Қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, ол бойынша мемлекеттің тапсырмасы бар, мөлшері инфрақұрылымдық облигациялар шығарылымының толық көлеміне сәйкес келетін Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған инфрақұрылымдық облигациялар


20


18

Жол үстіндегі ақша


20


19

II тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы


20


III топ

20

"Standard & Poor's" агенттігінің "ВВВ+"-тен бастап "ВВВ-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары


50


20-1

"Standard & Рооr's" агенттігінің "ВВВ+"-тен бастап "ВВВ-" дейінгі халықаралық рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтинг бағасы бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар


50


21

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ+"-тен бастап "ВВВ-"-ке дейінгі ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Poor's" агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzВВВ+" бастап " kzВВВ-" дейінгі рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктердегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А+"-тен бастап "А-"-ке дейінгі ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар резидент емес бас банктің еншілес резидент банктердегі салымдар


50


22

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А+"-тен бастап "А-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шетел ұйымдарымен шығарылған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар


50


23

"Standard & Poor's" агенттігінің "ВВВ+"-тен бастап "ВВВ-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Poor's" агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша " kzВВВ+"- тен бастап "kzВВВ-" дейінгі рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының ұйымдарымен Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары


50


24

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А+"-тен бастап "А-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар ұйымдарымен шығарылған Principal protected notes,


50


25

ІІІ тәуекел тобына енгізілген активтері базалық активі болып табылатын фьючерстер, опциондар, своптар, форвардтар


50


26

Индекс базалық активі болып табылатын фьючерстер, опциондар, своптар, форвардтар


50


27

III тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы


50


IV топ

28

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ+"-тен бастап "ВВ-"-ке дейінгі ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар немесе "Standard & Poor's" агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzВВ+"-тен бастап "kzBB-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктердегі салымдар


100


29

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ+"-тен бастап "ВВВ-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шетел ұйымдарымен шығарылған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар


100


30

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ+"-тен бастап "ВВ-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Poor's" агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzBB-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының ұйымдарымен Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары


100


31

Инфрақұрылымдық міндеттемелер шығарылымының толық емес көлемі бойынша мемлекеттің кепілдігі бар, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасы ұйымдарының инфрақұрылымдық облигациялары


100


32

Қазақстан Республикасы ұйымдарының инфрақұрылымдық облигациялары


100


33

алынып тасталды
34

"Кері репо" операциялары


100


35

IV тәуекел тобына жай акциялар енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы


100


V топ

36

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктердегі салымдар, осы банктердің қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының бірінші санатына енгізілген эмитент банктер болып табылу шартымен


130


37

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "В+"- тен бастап "В-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар немесе "Standard & Poor's" агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzB+"-тен бастап "kzВ-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының ұйымдарымен Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары


130


38

V тәуекел тобына енгізілген активтері базалық активі болып табылатын фьючерстер, опциондар, своптар, форвардтар


130


39

V тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы


130


39-1

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 27 қазандағы N 225 қаулысымен бекітілген Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру ережесінің 1-қосымшасының талаптарына сәйкес келмейтін қаржы құралдары ( Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4486 тіркелген )


300


VI топ

40

Қор биржасының ресми тізімінің "бірінші шағын санаттың рейтингтік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар" шағын санатқа енгізілген, Қазақстан Республикасының ұйымдарымен Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары


200


41

Қор биржасының ресми тізімінің "екінші шағын санаттың рейтингтік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар" шағын санатқа енгізілген, Қазақстан Республикасының ұйымдарымен Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары


300


42

Сауда-саттықты ұйымдастырушы делистингке ұшыратқан борыштық бағалы қағаздар


300


43

VI тәуекел тобына енгізілген активтер базалық активі болып табылатын фьючерстер, опциондар, своптар, форвардтар


250


44

Акциялары сауда-саттықты ұйымдастырушымен делистингке ұшыратылған екінші деңгейдегі банктердегі салымдар


300


45

VI тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы


250


46

Кредиттік тәуекел бойынша мөлшерленген активтердің жиынтық сомасы


х      Бірінші басшы немесе есепке

      қол қоюға уәкілетті тұлға _____________

      (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер _____________

      (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

      Мөрдің орны

      Кестені толтыру жөніндегі түсініктемелер:

      Зейнетақы активтерді кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу кезінде егер борыштық бағалы қағаздың арнайы борыштық рейтингі болса, онда бұл бағалы қағаз осы рейтинг бойынша есепке алынады.

      Егер қаржы құралы бойынша есептелген жиынтық сыйақы сомасы қаржы құралының ағымдағы жиынтық құнының құрамындағы кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша активтердің есебіне енгізілсе, онда ол бұдан әрі жеке есепке алынбайды.

      Своптар, фьючерстер, опциондар, форвардтар кредиттік тәуекелдің есебіне көрсетілген қаржы құралдарының рыноктық құны мен олар бойынша кредиттік тәуекел сомасын осы қосымшада көрсетілген қарсы агенттің санатына сәйкес келетін тәуекел дәрежесіне көбейту арқылы енгізіледі.

      Фьючерс, опцион, своп және форвард операциялары бойынша кредиттік тәуекел көрсетілген қаржы құралдарының номиналды құнының осы Ереженің 2-қосымшасында көрсетілген және көрсетілген қаржы құралдарының өтеу мерзімімен анықталатын кредиттік тәуекел коэффициентінің көбейтіндісі ретінде есептеледі.

      Қаржы құралдарының рыноктық құны (өтеу құны) мыналарды білдіреді:

      сатып алу мәмілелері бойынша - қаржы құралының номиналды келісім-шарттық құнынан қаржы құралының ағымдағы рыноктық құнның асқан шамасын білдіреді. Егер қаржы құралының ағымдағы рыноктық құны оның номиналды келісім-шарттық құнынан кем немесе оған тең болса, онда өтеу құны нөлге тең болады;

      сату мәмілесі бойынша - қаржы құралының ағымдағы рыноктық құнынан қаржы құралының номиналды келісім-шарттық құнның асқан шамасын білдіреді. Егер қаржы құралының номиналды келісім-шарттық құны оның ағымдағы рыноктық құнынан кем немесе оған тең болса, онда өтеу құны нөлге тең болады.

      Бивалюталық қаржы құралдары (талап ету мен міндеттеме әртүрлі шетел валюталарында көрсетілген қаржы құралдары) бойынша өтеу құны есептілікті жасау күнгі бағам бойынша айқындалған міндеттемелердің теңгелік баламасынан талаптардың теңгелік баламасының асқан шегі ретінде анықталады. Егер талаптардың теңгелік баламасының шегі міндеттемелердің теңгелік баламасынан кем немесе оған тең болса, онда өтеу құны нөлге тең болады.

      Қаржы құралдарының номиналды келісім-шарттық құны бухгалтерлік есептің тиісті шоттарында мәмілелерді жасасу күні олар көрсетілген қаржы құралдарының құнын білдіреді. Бивалюталық қаржы құралдарының номиналды келісім-шарттық құны ретінде Ұйымда талаптар қалыптасатын валюта алынады.

      Сатылған опциондар бойынша өтеу құны есептелмейді.

      Сауда-саттық ұйымдастырушы делистингке ұшыратқан қаржы құралдары осы қаржы құралдардың ағымдағы құнының сомасын осы қосымшаның VI тобында көрсетілген тәуекел дәрежесіне көбейту арқылы кредиттік тәуекел есебіне кіреді.

      Зейнетақы активтерін халықаралық және ұлттық шәкіл бойынша рейтинг бағасы болған кезде кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша саралау кезінде есепке осы Ережесінің 3-тармағына сәйкес уәкілетті орган таныған рейтингтік агенттіктерінің бірінің халықаралық шәкілі бойынша ең жоғары рейтинг бағасы алынады .

  Бағалы қағаздар рыногында
кәсіби қызмет түрлерін қоса
атқаратын ұйымдарға арналған
пруденциалдық нормативтерді
есептеу ережесіне 2-қосымша

      РҚАО-ның ескертуі!
      2-қосымшаға 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.04.10. N 74 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулысымен өзгерту қарастырылған.

________________________________________________________
(Ұйымның, Қордың атауы)
200___жылғы____________________________ жағдай бойынша
туынды қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер бойынша
кредиттік тәуекел

      (мың теңге)

N

Баптардың атауы/ валюталау күнінің мерзімі

Мемлекеттік бағалы қағаздармен мәмілелер

Валюталық мәмілелер

Пайыздық мәмілелер

сомасы

тәуек ел дәреж есі

есептеу сомасы

сомасы

тәуекел дәрежесі

есептеу сомасы

сомасы

тәуе кел дәре жесі

есептеу сомасы

1

1 жылдан кем


0,020,050,031.2.
2

1 ден 5 жылға дейін


0,030,070,061.2.
3

5 жылдан астам


0,040,090,091.2.
4

Жиынтығы


ххх      кестенің жалғасы

Мемлекеттік емес бағалы қағаздармен мәмілелер

Қымбат металдармен мәмілелер

Басқа мәмілелер

сомасы

тәуекел дәрежесі

есептеу сомасы

сомасы

тәуекел дәрежесі

есептеу сомасы

сомасы

тәуекел дәрежесі

есептеу сомасы


0,060,070,10


0,080,070,12


0,100,080,15


ххх      Бірінші басшы немесе есепке

      қол қоюға уәкілетті тұлға _____________

      (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер _____________

      (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

      Мөрдің орны

      Кестені толтыру жөніндегі түсініктемелер:

      Туынды қаржы құралдары бойынша кредиттік тәуекел номиналды контракт құнының есепті күнінен бастап валюталау күніне дейін қалған мерзімге қарай коэффициенттерге көбейту арқылы есептеледі.

      Осы кестеде келтірілген санаттардың біреуіне де сәйкес келмейтін туынды қаржы құралдарымен операциялар "Басқа мәмілелер" санатында көрсетілген кредиттік тәуекел коэффициенттері бойынша мөлшерленуге жатады.

  Бағалы қағаздар рыногында
кәсіби қызмет түрлерін қоса
атқаратын ұйымдарға арналған
пруденциалдық нормативтерді
есептеу ережесіне 3-қосымша

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.04.10. N 74 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулысымен.

      ____________________________________________________

      Қордың, ұйымның атауы

20 __ жылғы "____" _____________
айырықша пайыздық тәуекелі

      (мың теңгемен)

р/с N

Атауы

Сомасы

Айырықша тәуекел коэффициенті (%)

Есеп айырысу сомасы

1

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, тәуелсіз рейтингі "Standard & Рооr's" агенттігінің "АА-"-дан төмен емес немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингтік бағасы бар шет мемлекеттердің орталық Үкіметтері және орталық банктері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ шығарған борыштық бағалы қағаздар түріндегі сыйақы ставкасының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралдарының құны


0


2

Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары түріндегі сыйақы ставкасының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралдарының, тәуелсіз рейтингі "Standard & Poor's" агенттігінің "А-"-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шет мемлекеттердің орталық Үкіметтері мен орталық банктері шығарған мемлекеттік бағалы қағаздарының, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздардың, мөлшері инфрақұрылымдық облигациялар шығарылымының толық көлеміне сәйкес келетін, мемлекеттің кепілдігі бар, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасы ұйымдарының инфрақұрылымдық облигацияларының құны


0,01


3

Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары түріндегі сыйақы ставкасының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралдарының, тәуелсіз рейтингі "Standard & Poor's" агенттігінің "ВВВ-"-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шет мемлекеттердің орталық Үкіметтері мен орталық банктері шығарған мемлекеттік бағалы қағаздарының, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздардың құны


1,2


4

Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары түріндегі сыйақы ставкасының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралдарының, тәуелсіз рейтингі "Standard & Poor's" агенттігінің "ВВ-"-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шет мемлекеттердің орталық Үкіметтері мен орталық банктері шығарған мемлекеттік бағалы қағаздарының, тәуелсіз рейтингі "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздардың, мөлшері инфрақұрылымдық облигациялар шығарылымының толық емес көлемі бойынша, мемлекеттің кепілдігі бар, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасы ұйымдарының инфрақұрылымдық облигацияларының құны


3,2


5

Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары түріндегі сыйақы ставкасының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралдарының, тәуелсіз рейтингі "Standard & Poor's" агенттігінің "В-"-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шет мемлекеттердің орталық Үкіметтері мен орталық банктері шығарған мемлекеттік бағалы қағаздарының, тәуелсіз рейтингі "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "В-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздардың құны


4,4


6

Қазақстан Республикасының және қор биржасының ресми тізіміндегі "бірінші шағын санаттың рейтинг бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар" шағын санатына енгізілген басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар түріндегі сыйақы ставкасының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралдарының құны


5,2


7

Сыйақы ставкасының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралдарының құны


7,2


Айрықша тәуекел жиынтығы


х      Бірінші басшы немесе

      есепке қол қоюға

      уәкілетті тұлға ___________________________________ __________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер _____________________________________ _________

      (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

      Мөрдің орны

  Бағалы қағаздар рыногында
кәсіби қызмет түрлерін қоса
атқаратын ұйымдарға арналған
пруденциалдық нормативтерді
есептеу ережесіне 4-қосымша

      РҚАО-ның ескертуі!
      4-қосымша 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.04.10. N 74 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулысымен жаңа редакцияда беріледі.

_______________________________________________________
(Ұйымның, Қордың атауы)
200___жылғы____________________________ жағдай бойынша
жалпы пайыздық тәуекел

      (мың теңге)

Аймақт ар

Уақыт аралықтары

Қаржы құралдарының құны

Мөлшерлеу коэффициенті

Мөлшерленген қаржы құралдарының құны

1

2

3

4

5

1

1 айдан кем


0,00


1-3 ай


0,002


3-6 ай


0,004


6-12 ай


0,007


1 аймақтың жиынтығы

х

х


2

1-2 жыл


0,0125


2-3 жыл


0,0175


3-4 жыл


0,0225


2 аймақтың жиынтығы

х

х


3

4-5 жыл


0,0275


5-7 жыл


0,0325


7-10 жыл


0,0375


10-15 жыл


0,045


15-20 жыл


0,0525


20 жылдан астам


0,06


3 аймақтың жиынтығы

х

х


4

Жалпы пайыздық тәуекелдің жиынтығы

Жиынтық сома

х      Бірінші басшы немесе есепке

      қол қоюға уәкілетті тұлға _____________

      (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер _____________

      (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

      Мөрдің орны

      Кестені толтыру бойынша түсініктемелер:

      Жалпы пайыздық тәуекел аймақтар бойынша мөлшерленген қаржы құралдарының құны сомасын білдіреді.

      Ставкасы белгіленген қаржы құралдары өтеуге дейін қалған мерзімге сәйкес уақыт аралықтары бойынша бөлінеді.

      Ставкасы өзгермелі қаржы құралдары ставканы қайта қарау күніне қалған мерзімге қарай уақыт аралықтары бойынша бөлінеді.

      Орындау мерзімі екі уақыт аралығында тұрған қаржы құралдары бұдан бұрынғы уақыт аралығына бөлінеді.

  Бағалы қағаздар рыногында
кәсіби қызмет түрлерін қоса
атқаратын ұйымдарға арналған
пруденциалдық нормативтерді
есептеу ережесіне 5-қосымша

      Ескерту. 5-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.10.29 N 164 Қаулысымен.
      РҚАО-ның ескертуі!
      5-қосымша 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.04.10. N 74 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулысымен жаңа редакциясы қарастырылған.

________________________________________________________
(Ұйымның, Қордың атауы)
200___жылғы____________________________ жағдай бойынша
қор тәуекелі

      (мың теңге)

N

Атауы

Сомасы

Тәуекел коэффици енті

Есепке арналған сома

1

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар немесе "Standard & Poor's" агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғалар акцияларының баланстық құны.


0,08


2

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының бірінші санатына енгізілген заңды тұлғалардың акцияларының баланстық құны


0,08


3

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, осы кестенің 1 және 2-жолдарында көрсетілген заңды тұлғалардың акциялары базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттардың баланстық құны


0,08


4

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's principal stability fund ratings" халықаралық шәкілі бойынша "BBBm-"-тен төмен емес немесе "Standard & Poor's Fund credit quality ratings" "BBBf-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар инвестициялық қорлар пайларының баланстық құны


0,08


5

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының екінші санатына енгізілген заңды тұлғалардың баланстық құны


0,14


6

Осы кестенің 5-жолында көрсетілген заңды тұлғалардың акциялары базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттардың баланстық құны


0,14


7

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шетел эмитенттері акцияларының баланстық құны


0,12


8

Осы кестенің 7-жолында көрсетілген эмитенттердің акциялары базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттардың баланстық құны


0,12


9

Басқарушы компаниясы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға болып табылатын аралық инвестициялық пай қорларының қор биржасының ресми тізіміне енгізілген пайларының баланстық құны


0,14


10

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 27 қазандағы N 225 қаулысымен бекітілген Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру ережесінің 1-қосымшасының талаптарына сәйкес келмейтін қаржы құралдары ( Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4486 тіркелген )


0,16Қор тәуекелінің жиынтығы


Х      Бірінші басшы немесе есепке

      қол қоюға уәкілетті тұлға _____________

      (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер _____________

      (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

      Мөрдің орны

  Бағалы қағаздар рыногында
кәсіби қызмет түрлерін қоса
атқаратын ұйымдарға арналған
пруденциалдық нормативтерді
есептеу ережесіне 6-қосымша

      Ескерту. 6-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.12.29 N 247 , 2009.04.10. N 74 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулыларымен.

________________________________________________________
(Ұйымның, Қордың атауы)
20___жылғы "__" жағдай бойынша
Ұйым мен Қорға арналған "Меншікті капитал жеткіліктілігі коэффициенті" (К 1 ) пруденциалдық нормативін есептеу үшін қосымша мәліметтер

      (мың теңге)

Белгінің N

Көрсеткіштің атауы

Баланс бойынша сомасы

1

2

3

8001

Меншігіндегі немесе тұрақты жер пайдалану құқығындағы жер


8002

Меншігіндегі ғимараттар мен құрылыстар


8003

Көлік құралдарын қоспағанда меншігіндегі машиналар мен жабдықтар


8004

Басқа негізгі құрал-жабдықтар


8005

Қызметкерлердің және басқа тұлғалардың дебиторлық берешектерін шегергендегі, Ұйымға, Қорға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын заңды тұлғалардың шарт талаптары бойынша үш күннен аспайтын мерзімге мерзімі өткен дебиторлық берешек (ықтимал шығындар резервтерін шегергенде)


8006

Қызметкерлердің және басқа тұлғалардың дебиторлық берешектерін шегергендегі, Ұйымға, Қорға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын ұйымдардың шарт талаптары бойынша тоқсан күннен аспайтын мерзімге мерзімі өткен, дебиторлық берешек (ықтимал шығындар резервтерін шегергенде)


8007

Басқа дебиторлық берешек (ықтимал шығындар резервтерін шегергенде)


8008

Тазартылған қымбат металдар және металл депозиттері


8009

Басқа материалдық емес активтер


8010

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, Ұйымға, Қорға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын, " Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Poor's" агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының акциялары


8011

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, Ұйымға, Қорға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын, қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының бірінші санатына енгізілген заңды тұлғалардың акциялары


8012

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, Ұйымға, Қорға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын, қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының екінші санатына енгізілген заңды тұлғалардың акциялары


8013

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел эмитенттерінің акциялары базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар


8014Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Poor's" агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының акциялары базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар


8015

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының бірінші санатына енгізілген заңды тұлғалардың акциялары базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар


8016

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының екінші санатына енгізілген заңды тұлғалардың акциялары базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар


8017

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "kzBВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар, Ұйымға, Қорға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескергенде)


8018
Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "В+"-тен бастап "В-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, немесе "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "kzB-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар, Ұйымға, Қорға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескергенде)


8019

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, қор биржасының ресми тізімінің "рейтингтік бағасы жоқ бірінші шағын санаттағы борыштық бағалы қағаздар" шағын санатына енгізілген, Ұйымға, Қорға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын Қазақстан Республикасының ұйымдарының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескергенде)


8020

Басқа бағалы қағаздар


8021

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктердің ағымдағы шоттарындағы ақша


8022

Бағалы қағаздар орталық депозитарийдің шоттарындағы ақша


8023

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-" санатынан төмен емес ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді жеке рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент емес – банктердің ағымдағы шоттарындағы ақша


8024

Ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында операцияларды жүзеге асыру үшін Ұйымға, Қорға банктік қызмет көрсететін резидент емес - ұйымдардың шоттарындағы ақша


8025

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар


8026

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктердегі салымдар (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын есепке алғанда), мынадай шарттардың біреуіне сәйкес келген жағдайда:

банктердің "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі, немесе басқа рейтингтік агенттіктердің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "kzBB-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар;

банктер "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А-"- тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент еместің - бас банкінің еншілес резидент - банктері болып табылады


8027

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, (негізгі борыш және есептелген сыйақылар сомаларын ескергенде), Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктердегі салымдар, осы банктердің қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының бірінші санатына жай акциялар енгізілген эмитент - банк болу шартымен


8028

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын есепке алғандағы "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша " ВВВ- " -тен төмен емес ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді жеке рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент емес - банктердегі салымдар


8029

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмиссияланғандарды қоса алғандағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (негізгі борыш және есептелген сыйақылар сомаларын ескергенде)


8029-1

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын есепке ала отырып)


8030Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескергенде)


8031

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескере отырып)


8032

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел эмитенттерінің акциялары;


8033

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің "ВВВ-" кем емес халықаралық рейтинг бағасы немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескере отырып) халықаралық қаржы ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар


8034

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, бағалы қағаздармен сауда-саттық ұйымдастырушылардың және бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары акционерлері болып табылатын, бағалы қағаздар рыногы инфрақұрылымының бөлігі болып табылатын өзге де заңды тұлғалардың акциялары


8035

Басқа салымдар      Бірінші басшы немесе есепке

      қол қоюға уәкілетті тұлға _____________

      (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер _____________

      (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

      Мөрдің орны

  Бағалы қағаздар рыногында
кәсіби қызмет түрлерін қоса
атқаратын ұйымдарға арналған
пруденциалдық нормативтерді
есептеу ережесіне 7-қосымша

      Ескерту. 7-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.10.29 N 164 , 2008.12.29 N 247 Қаулыларымен.

________________________________________
(Басқарушының атауы)
20__жылғы "__" ________" жағдай бойынша
Басқарушыға арналған пруденциалдық нормативтерді
есептеу үшін қосымша мәліметтер

      (мың теңге)

Белгінің N

Көрсеткіштің атауы

Баланс бойынша сомасы

1

2

3

8001

Меншігіндегі немесе тұрақты жер пайдалану құқындағы жер


8002

Меншігіндегі ғимараттар мен құрылыстар


8003

Көлік құралдарын қоспағанда меншігіндегі машиналар мен жабдықтар


8004

Басқа негізгі құрал-жабдықтар


8005

Қызметкерлердің және басқа тұлғалардың дебиторлық берешектерін шегергендегі, Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын заңды тұлғалардың шарт талаптары бойынша үш күннен аспайтын мерзімге мерзімі өткен дебиторлық берешек (ықтимал шығындар резервтерін шегергенде)


8006

Қызметкерлердің және басқа тұлғалардың дебиторлық берешектерін шегергендегі, Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын ұйымдардың шарт талаптары бойынша тоқсан күннен аспайтын мерзімге мерзімі өткен, дебиторлық берешек (ықтимал шығындар резервтерін шегергенде)


8007

Басқа дебиторлық берешек (ықтимал шығындар резервтерін шегергенде)


8008

Тазартылған қымбат металдар және металл депозиттері


8009

Басқа материалдық емес активтер


8010

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, Басқарушыға қатысты афилиирленген тұлға болып табылмайтын, "Standard & Poor's" агенттігіні ң халы қ аралы қ ш ә кілі бойынша "ВВ -"-тен т ө мен емес рейтингтік ба ғ асы бар немесе бас қ а рейтинг агенттіктеріні ң осы ғ ан ұқ сас де ң гейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Poor's" агенттігіні ң ұ лтты қ ш ә кілі бойынша "kz ВВ-"-тен т ө мен емес рейтингтік ба ғ асы бар Қ аза қ стан Республикасыны ң за ң ды т ұ л ғ аларыны ң акциялары


8011

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын, қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының бірінші санатына енгізілген заңды тұлғалардың акциялары


8012

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын, қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының екінші санатына енгізілген заңды тұлғалардың акциялары


8013

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігіні ң халы қ аралы қ шәкілі бойынша "ВВВ -"-тен т ө мен емес рейтингтік ба ғ асы бар немесе бас қ а рейтинг агенттіктеріні ң осы ғ ан ұқ сас де ң гейдегі рейтингі бар шетел эмитенттеріні ң акциялары базалы қ активі болып табылатын депозитарлы қ қ олхаттар


8014

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігіні ң халы қ аралы қ шәкілі бойынша "ВВ -"-тен т ө мен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқ а рейтинг агенттіктеріні ң осы ғ ан ұқ сас де ң гейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Poor's" агенттігіні ң ұ лтты қ ш ә кілі бойынша "kz ВВ-"-тен т ө мен емес рейтингтік бағасы бар Қ аза қ стан Республикасыны ң за ң ды тұлғаларыны ң акциялары базалы қ активі болып табылатын депозитарлы қ қ олхаттар


8015

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының бірінші санатына енгізілген заңды тұлғалардың акциялары базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар


8016

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының екінші санатына енгізілген заңды тұлғалардың акциялары базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар


8017

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "kzBВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар, Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескергенде)


8018

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "В+"-тен бастап "В-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, немесе "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "kzB-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар, Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескергенде)


8019

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, қор биржасының ресми тізімінің "рейтингтік бағасы жоқ бірінші шағын санаттағы борыштық бағалы қағаздар" шағын санатына енгізілген, Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескергенде)


8020

Басқа бағалы қағаздар


8021

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктердің ағымдағы шоттарындағы ақша


8022

Бағалы қағаздар орталық депозитарийдің шоттарындағы ақша


8023

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-" санатынан төмен емес ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді жеке рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент емес – банктердің ағымдағы шоттарындағы ақша


8024Ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында операцияларды жүзеге асыру үшін Басқарушыға банктік қызмет көрсететін резидент емес - ұйымдардың шоттарындағы ақша
8025

Қ аза қ стан Республикасыны ң Ұ лтты қ Банкіндегі салымдар


8026

Ы қ тимал шы ғ ындар резервтерін шегергендегі, Қазақстан Республикасыны ң екінші де ң гейдегі банктердегі салымдар (негізгі борыш пен есептелген сыйа қ ы сомаларын есепке ал ғ анда), мынадай шарттарды ң біреуіне с ә йкес келген жағдайда:

банктердің "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі, немесе басқа рейтингтік агенттіктердің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "kzBB-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар;

банктер "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент еместің - бас банкінің еншілес резидент - банктері болып табылады


8027

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, (негізгі борыш және есептелген сыйақылар сомаларын ескергенде), Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктердегі салымдар, осы банктердің қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының бірінші санатына енгізілген эмитент - банк болу шартымен


8027-1

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескере отырып ) Қазақстан Республикасының екінші деңгейіндегі банктеріндегі салымдар, осы банктер қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының екінші санатына енгізілген эмитент банктер болу шартымен


8028

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын есепке алғандағы "Standard & Poor's" агенттігінің халы қ аралы қ ш ә кілі бойынша " ВВВ- -тен т ө мен емес ұ за қ мерзімді ж ә не/немесе қ ыс қ а мерзімді жеке рейтингі бар немесе бас қ а рейтингтік агенттіктерді ң біріні ң ұқ сас деңгейдегі рейтингі бар резидент емес - банктердегі салымдар


8029

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмиссияланғандарды қоса алғандағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (негізгі борыш және есептелген сыйақылар сомаларын ескергенде)


8029-1

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын есепке ала отырып)


8030

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескергенде)8031

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескере отырып)


8032

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел эмитенттерінің акциялары;


8033

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің "ВВВ-" кем емес халықаралық рейтинг бағасы немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескере отырып) халықаралық қаржы ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар


8034

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, бағалы қағаздармен сауда-саттық ұйымдастырушылардың және бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары акционерлері болып табылатын, бағалы қағаздар рыногы инфрақұрылымының бөлігі болып табылатын өзге де заңды тұлғалардың акциялары      Бірінші басшы немесе есепке

      қол қоюға уәкілетті тұлға _____________

      (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер _____________

      (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

      Мөрдің орны

  Бағалы қағаздар рыногында
кәсіби қызмет түрлерін қоса
атқаратын ұйымдарға арналған
пруденциалдық нормативтерді
есептеу ережесіне 8-қосымша

      Ескерту. 8-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.12.29 N 247 , 2009.04.10. N 74 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулыларымен.
      РҚАО-ның ескертуі!
      8-қосымшаға 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.04.10. N 74 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулысымен өзгерту қарастырылған.

________________________________________
(Ұйымның, Қордың атауы)
20__жылғы "__" ________" жағдай бойынша
Ұйымға, Қорға арналған "Меншікті капитал жеткіліктілігі
коэффициенті" (К 1 ) пруденциалдық нормативін есептеу

      (мың теңге)

N

Көрсеткіштің атауы

Баланс бойынша құны

Есепке алынатын көлемі (%)

Есепке арналған сома

1

Ақша және ақшалай баламалары - барлығы (1.1 - 1.5 жолдарының сомасы):


100


1.1

кассадағы ақша


100


1.2

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктердің ағымдағы шоттарындағы ақша


100


1.3

бағалы қағаздар орталық депозитарийдің шоттарындағы ақша


100


1.4

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-" санатынан төмен емес ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді жеке рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент емес - банктер шоттарындағы ақша


100


1.5

ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында операцияларды жүзеге асыру үшін Ұйымға, Қорға банктік қызмет көрсететін резидент емес-ұйымдардың шоттарындағы ақша


100


2

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар


100


3

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын есепке алғандағы Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктердегі салымдар, мынадай шарттардың біреуіне сәйкес келген жағдайда:

банктердің "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі, немесе басқа рейтингтік агенттіктердің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "kzBB-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар;

банктер "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А-"- тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент еместің - бас банкінің еншілес резидент - банктері болып табылады;


100


4

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, (негізгі борыш және есептелген сыйақылар сомаларын ескергенде), Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктердегі салымдар, осы банктердің қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының бірінші санатына жай акциялар енгізілген эмитент - банк болу шартымен


80


5

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын есепке алғандағы "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша " ВВВ- "-тен төмен емес ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді жеке рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент емес - банктердегі салымдар


100


6

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмиссияланғандарды қоса алғандағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (негізгі борыш және есептелген сыйақылар сомаларын ескергенде)


100


6-1

Ықтимал шығындар бойынша резервтерді шегеріп, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын есепке ала отырып)


100


7

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, Ұйымға, Қорға қатысты афилиирленген тұлға болып табылмайтын, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Poor's" агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының акциялары


100


8

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, Ұйымға, Қорға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын, қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының бірінші санатына енгізілген заңды тұлғалардың акциялары


70


9

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, Ұйымға, Қорға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын, қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының екінші санатына енгізілген заңды тұлғалардың акциялары


50


10

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел эмитенттерінің акциялары базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар


70


11

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Poor's" агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының акциялары базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар


100


12

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының бірінші санатына енгізілген заңды тұлғалардың акциялары базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар


70


13

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының екінші санатына енгізілген заңды тұлғалардың акциялары базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар


50


14

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "kzBВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар, Ұйымға, Қорға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескергенде)


100


15

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "В+"-тен бастап "В-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, немесе "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "kzB-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар, Ұйымға, Қорға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескергенде)


80


16

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескергенде)


100


17

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескере отырып)


100


18

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел эмитенттерінің акциялары;


100


19

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің "ВВВ-" кем емес халықаралық рейтинг бағасы немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескере отырып) халықаралық қаржы ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар


100


20

Тазартылған қымбат металлдар және металл депозиттері


100


21

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, бағалы қағаздармен сауда-саттық ұйымдастырушылардың және бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары акционерлері болып табылатын, бағалы қағаздар рыногы инфрақұрылымының бөлігі болып табылатын өзге де заңды тұлғалардың акциялары

5022

Қызметкерлердің және басқа тұлғалардың дебиторлық берешектерін шегергендегі, Ұйымға, Қорға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын заңды тұлғалардың дебиторлық берешегі (ықтимал шығындар резервтерін шегергенде) ( 22.1, 22.2 жолдарының сомасы)


100


22. 1

Қызметкерлердің және басқа тұлғалардың дебиторлық берешектерін шегергендегі, Ұйымға, Қорға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын заңды тұлғалардың шарт талаптары бойынша үш күннен аспайтын мерзімге мерзімі өткен дебиторлық берешек (ықтимал шығындар резервтерін шегергенде)


100


22.2

Қызметкерлердің және басқа тұлғалардың дебиторлық берешектерін шегергендегі, Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын ұйымдардың шарт талаптары бойынша тоқсан күннен аспайтын мерзімге мерзімі өткен, дебиторлық берешек (ықтимал шығындар резервтерін шегергенде)


50


23

баланстық құны бойынша ұйымның негізгі құрал-жабдықтары (23.1 - 23.3 жолдарының сомасы)


100


23.1

меншігіндегі немесе тұрақты жер пайдалану құқығындағы жер


100


23.2

меншігіндегі ғимараттар мен құрылыстар


100


23.3

Көлік құралдарын қоспағанда меншігіндегі машиналар мен жабдықтар


100


24

Жиынтығы өтімді және басқа активтер (1 – 23 жолдарының сомасы)
25

Баланс бойынша міндеттемелер
26

Тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген қаржы құралдарының құны
27

Кредиттік тәуекел
28

Қор тәуекелі
28.1

Сыйақы ставкасының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекел (пайыздық тәуекел) (2010.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі)
28.2

Қаржы құралының нарықтық құнының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекел (қор тәуекелі) (2010.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі)
28.3

Валюталардың айырбас бағамы және қымбат металдардың бағамының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекел (валюталық тәуекел) (2010.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі)
29

Операциялық тәуекел
30

К 1 (24-жол - 25-жол)/26-жол
31

Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны
32

Баланс бойынша активтердің сомасы

      Бірінші басшы немесе есепке

      қол қоюға уәкілетті тұлға _____________

      (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер _____________

      (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

      Мөрдің орны

  Бағалы қағаздар рыногында
кәсіби қызмет түрлерін қоса
атқаратын ұйымдарға арналған
пруденциалдық нормативтерді
есептеу ережесіне 9-қосымша

      Ескерту. 9-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.10.29 N 164 , 2008.12.29 N 247 Қаулыларымен.

_________________________________________
(Басқарушының атауы)
20___жылғы "___" ________ жағдай бойынша
Басқарушыға арналған "Меншікті капитал жеткіліктілігі
коэффициенті" (К 1 ) пруденциалдық нормативін есептеу

      (мың теңге)

N

Көрсеткіштің атауы

Баланс бойынша құны

Есепке алынатын көлемі (%)

Есепке арналған сома

1

ақша және ақшалай баламалары - барлығы (1.1-1.5 жолдарының сомасы):


100


1.1

кассадағы ақша (5-бағанда Басқарушының балансы бойынша активтер сомасының он пайызынан астам емесі ескеріледі )


100


1.2

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктердің ағымдағы шоттарындағы ақша


100


1.3

бағалы қағаздар орталық депозитарийдің шоттарындағы ақша


100


1.4

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-" санатынан төмен емес ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді жеке рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент емес - банктер шоттарындағы ақша


100


1.5

ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында операцияларды жүзеге асыру үшін Басқарушыға банктік қызмет көрсететін резидент емес-ұйымдар шоттарындағы ақша


100


2

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар


100


3

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын есепке алғандағы Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктердегі салымдар, мынадай шарттардың біреуіне сәйкес келген жағдайда:

банктердің "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі, немесе басқа рейтингтік агенттіктердің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "kzBB-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар;

банктер "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А-"- тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент еместің - бас банкінің еншілес резидент - банктері болып табылады;


100


4

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктердегі салымдар, осы банктердің қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының бірінші санатына енгізілген эмитент - банк болу шартымен негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескергенде


80


4-1

Негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескергендегі Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар, осы банктер қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының екінші санатына енгізілген эмитент банктер болу шартымен (ы қтимал шығындар резервтерін шегергендегі )


70


5

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын есепке алғандағы "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша " ВВВ- "-тен төмен емес ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді жеке рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент емес - банктердегі салымдар


100


6

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмиссияланғандарды қоса алғандағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (негізгі борыш және есептелген сыйақылар сомаларын ескергенде)


100


6-1

Ықтимал шығындар бойынша резервтерді шегеріп, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын есепке ала отырып)


100


7

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Poor's" агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының акциялары


100


8

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын, қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының бірінші санатына енгізілген заңды тұлғалардың акциялары


70


9

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын, қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының екінші санатына енгізілген заңды тұлғалардың акциялары


50


10

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел эмитенттерінің акциялары базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар


70


11

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Poor's" агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының акциялары базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар


100


12

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының бірінші санатына енгізілген заңды тұлғалардың акциялары базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар


70


13

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының екінші санатына енгізілген заңды тұлғалардың акциялары базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар


50


14

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "kzBВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар, Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескергенде)


100


15

Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "В+"-тен бастап "В-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, немесе "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "kzB-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар, Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескергенде)80


15-1

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі (негізгі борыш пен есептелген сыйақылар сомаларын ескере отырып) қор биржасының ресми тізімінің "бірінші шағын санаттың рейтингтік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар" шағын санатына енгізілген, Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары


80


16

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескергенде)


100


17


Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескере отырып)


10018

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел эмитенттерінің акциялары;


100


19

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің "ВВВ-" кем емес халықаралық рейтинг бағасы немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескере отырып) халықаралық қаржы ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар


100


20

Тазартылған қымбат металлдар және металл депозиттері


100


21

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, бағалы қағаздармен сауда-саттық ұйымдастырушылардың және бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары акционерлері болып табылатын, бағалы қағаздар рыногы инфрақұрылымының бөлігі болып табылатын өзге де заңды тұлғалардың акциялары

50


22

Қызметкерлердің және басқа тұлғалардың дебиторлық берешектерін шегергендегі, Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын заңды тұлғалардың дебиторлық берешегі (ықтимал шығындар резервтерін шегергенде) ( 22.1, 22.2 жолдарының сомасы)


100


22.1

Қызметкерлердің және басқа тұлғалардың дебиторлық берешектерін шегергендегі, Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын заңды тұлғалардың шарт талаптары бойынша үш күннен аспайтын мерзімге мерзімі өткен дебиторлық берешек, Басқарушының балансы бойынша активтер сомасының жиырма пайызынан аспайтын мөлшерде (ықтимал шығындар резервтерін шегергенде)


100


22.2

Қызметкерлердің және басқа тұлғалардың дебиторлық берешектерін шегергендегі, Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын ұйымдардың шарт талаптары бойынша тоқсан күннен аспайтын мерзімге мерзімі өткен, дебиторлық берешек, Басқарушының балансы бойынша активтер сомасының он пайызынан аспайтын мөлшерде (ықтимал шығындар резервтерін шегергенде)


50


23

баланстық құны бойынша Басқарушының негізгі құрал-жабдықтары (23.1 - 23.3 жолдарының сомасы)


100


23.1

меншігіндегі Басқарушының балансы бойынша активтер сомасының он пайызынан аспайтын мөлшердегі меншігіндегі немесе тұрақты жер пайдалану құқығындағы жер


100


23.2

меншігіндегі Басқарушының балансы бойынша активтер сомасының он пайызынан аспайтын мөлшердегі меншігіндегі ғимараттар мен құрылыстар


100


23.3

Көлік құралдарын қоспағанда меншігіндегі машиналар мен жабдықтар, Басқарушының балансы бойынша активтер сомасының бес пайызынан аспайтын мөлшерде


100


24

Жиынтығы өтімді және басқа активтер (1 – 23 жолдарының сомасы)
25

Баланс бойынша міндеттемелер
26

Меншікті капиталдың барынша төмен мөлшері
27

К1 "Меншікті капитал жеткіліктілігінің нормативі" (24 жол - 25 жол)/26 жол) 1 кем емес

      Бірінші басшы немесе есепке

      қол қоюға уәкілетті тұлға _____________

      (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер _____________

      (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

      Мөрдің орны

  Бағалы қағаздар рыногында кәсіби
қызмет түрлерін қоса атқаратын
ұйымдарға арналған пруденциалдық
нормативтерді есептеу ережесіне
10-қосымша

      Ескерту. 10-қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.04.10. N 74 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулысымен.

Бағалы қағаздардың құнсыздануын тану критерийлері


Критерий атауы

Балл саны

1

Қаржылық жай-күйі:


1.1

Тұрақтылық

+0

1.2

Қанағаттанарлық

+1

1.3

Тұрақты емес

+2

1.4

Сыни сәт

+5

2

Төлемдердің кез-келгенін өтеуде мерзімнің өтуі:


2.1

Мерзімі өтіп кетудің болмауы

-1

2.2

7 күнге дейінгі мерзімнің өтіп кетуі

+0

2.3

8–ден бастап 15 күнге дейінгі мерзімнің өтіп кетуі

+1

2.4

16–дан бастап 30 күнге дейінгі мерзімнің өтіп кетуі

+2

2.5

30 күннен асып кету

+3

2.6

Қазақстан Республикасының ұйымдары үшін мерзімнің өтіп кетуі (басқа міндеттемелер (заемдар, шығарылған бағалы қағаздар бойынша міндеттемелердің орындалмауы)

+1

2.7

Қазақстан Республикасының ұйымдары үшін басқа міндеттемелер (заемдар, шығарылған бағалы қағаздар) бойынша есептен шығарылған берешектердің болуы

+2

3

Кепілдіктің болуы:


3.1

Қазақстан Республикасы мемлекеті (негізгі борыш пен сыйақыға 100% кепілдік берген кезде)

-4

3.2

Қазақстан Республикасы мемлекеті (негізгі борыш пен сыйақыға 100% кепілдік берген кезде)

Балл сомасы ("-4") кепілдік мөлшеріне теңбе-тең есептеледі

3.3

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А-" төмен емес рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шет мемлекет

-3

3.4

ҚР екінші деңгейдегі банктері

-3

3.5

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А-" төмен емес рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шетелдік эмитент

-2

3.6

Кепілдіксіз

+0

4

Белсенді нарықтың болуы:


4.1

Белсенді нарық

+0

4.2

Белсенді емес нарық

+1

5

Рейтингтің болуы:


5.1

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А" төмен емес рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар

-4

5.2

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А-"-дан бастап "ВВВ-" төмен емес немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар

-3

5.3

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-" төмен немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар

-2

5.4

Рейтингісіз

+0

5.5

"Бірінші шағын санаттың рейтинг бағасынсыз борыштық бағалы қағаздар" шағын санатына енгізілген борыштық бағалы қағаздар

-1

5.6

"Екінші шағын санаттың рейтинг бағасынсыз борыштық бағалы қағаздар" шағын санатына енгізілген борыштық бағалы қағаздар

+0

5.7

Қор биржасының ресми тізіміндегі "акциялар" секторының бірінші санатына енгізілген эмитенттердің акциялары және олар бойынша депозитарлық қолхаттар

-1

5.8

Қор биржасының ресми тізіміндегі "акциялар" секторының екінші санатына енгізілген эмитенттердің акциялары және олар бойынша депозитарлық қолхаттар

0

5.9

Делистинг немесе рейтингті төмендету

+2

5.10

Бағалы қағаздарды орналастыруды тоқтата тұру (орналастыруды тоқтата тұру туралы уәкілетті органның шешімі)

+2


      1 (қоса алғанда) дейінгі балл сомасын алған кезде – бағалы қағаз стандартты ретінде жіктеледі.

      2 бастап 4 (қоса алғанда) тең балл сомасы кезінде – бағалы қағаз 1-санатты күмәнді ретінде жіктеледі, 15 % провизия қалыптасады.

      5 бастап 7 (қоса алғанда) тең балл сомасы кезінде – бағалы қағаз 2-санатты күмәнді ретінде жіктеледі, 15 % провизия қалыптасады.

      8 бастап 10 (қоса алғанда) тең балл сомасы кезінде – бағалы қағаз 3-санатты күмәнді ретінде жіктеледі, 25 % провизия қалыптасады.

      10 артық балл сомасы кезінде – бағалы қағаз қанағаттанғысыз ретінде жіктеледі, 50 % провизия қалыптасады.

  " Бағалы қағаздар рыногында кәсіби
қызмет түрлерін қоса атқаратын
ұйымдарға арналған пруденциалдық
нормативтерді есептеу ережесіне
11-қосымша

      Ескерту. 11-қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.04.10. N 74 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулысымен.

Бағалы қағаздардың құнсыздануынан болуы мүмкін жоғалтуларды жабатын резервтердің (провизиялардың) мөлшері

Балл сомасы

БҚ жіктелу санаты

Резервтердің (провизиялардың) қажетті мөлшері

1

Стандартты

0%

2-4

1-санатты күмәнді

10%

5-7

2-санатты күмәнді

15%

8-10

3-санатты күмәнді

25%

10-нан артық

Қанағаттанғысыз

50%