Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне ипотекалық ұйымдардың қызметін реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 25 маусымдағы N 189 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігінде 2007 жылғы 15 тамызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 4872 болып енгізілді.

Жаңартылған

      Қолданушылардың назарына!!!
      Қаулының қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз.

      Ипотекалық ұйымдардың қызметін реттеу мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      РҚАО-ның ескертпесі!
      1-тармақтың күшін жою көзделген - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.09.2014 № 178 (01.07.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      1. Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1) Агенттік Басқармасының»"Ипотекалық ұйымдардың есеп беру ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 25 ақпандағы N 43 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4157 тiркелген) Агенттік Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Ипотекалық ұйымдардың есеп беру ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 25 ақпандағы N 43 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы" 2006 жылғы 27 қазандағы N 231 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4465 тіркелген) енгізілген толықтырулары мен өзгерістерімен бірге:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Ипотекалық ұйымдардың есеп беру ережесінде :

      1-тармақта:
      4) тармақшадағы "." деген тыныс белгісі ";" деген тыныс белгісіне ауыстырылсын, "жатады" деген сөз алынып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 5), 6), 7) тармақшалармен толықтырылсын:
      "5) осы Ереженің 5-қосымшасына сәйкес бағалы қағаздар туралы есеп;
      6) осы Ереженің 6-қосымшасына сәйкес "кері РЕПО" және "РЕПО" операциясы" операцияларының құрылымы туралы есеп;
      7) осы Ереженің 7-қосымшасына сәйкес екінші деңгейдегі банктердегі салымдар құрылымы туралы есеп жатады.".

      осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес 5-7 қосымшалармен толықтырылсын;
      2) Агенттік Басқармасының "Ипотекалық ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтердi есептеу әдiстемесi мен олардың нормативтiк мәнi және олардың орындалуы туралы есеп беру нысандары мен мерзiмдерi туралы нұсқаулықты бекiту туралы" 2006 жылғы 25 ақпандағы N 48 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4158 тіркелген) Агенттік Басқармасының "Ипотекалық ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу әдістемесі мен олардың нормативтік мәні және олардың орындалуы туралы есеп беру нысандары мен мерзімдері туралы нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 ақпандағы N 48 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы" 2006 жылғы 12 тамыздағы N 153 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4383 тіркелген), Агенттік Басқармасының "Ипотекалық ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу әдістемесі мен олардың нормативтік мәні, сондай-ақ олардың орындалуы туралы есеп беру нысандары мен мерзімдері туралы нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 ақпандағы N 48 қаулысына толықтыру мен өзгерістер енгізу туралы" 2006 жылғы 11 желтоқсандағы N 289 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4519 тіркелген) енгізілген толықтырулары мен өзгерістерімен бірге:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Ипотекалық ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу әдістемесі мен олардың нормативтік мәні және олардың орындалуы туралы есеп беру нысандары мен мерзімдері туралы нұсқаулықта :

      3-тармақта:
      төртінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      өткен жылдардың бөлінбеген таза кірісі;";
      төртінші абзацтан кейін мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      өткен жылдардағы таза кіріс есебінен қалыптастырылған қорлар, резервтер;";

      9-тармақтың 4) тармақшасындағы сегізінші абзацтағы "халықаралық рейтинг агенттіктері ретінде танылған басқа халықаралық рейтинг ұйымдарының бірінің" деген сөздер "басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің" деген сөздермен ауыстырылсын;

      12-тармақтың үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "заемшының қаржылық жағдайы Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Активтерді, шартты міндеттемелерді жіктеу және оларға қарсы провизиялар (резервтер) құру ережесін бекіту және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер енгізу туралы" 2005 жылғы 26 наурыздағы N 116 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" 2006 жылғы 25 желтоқсандағы N 296 қаулысына сәйкес, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4158 тіркелген (бұдан әрі - Активтерді, шартты міндеттемелерді жіктеу ережесі), қанағаттанарлықтан төмен емес бағаланады.".

      5 және 6-тараулар алынып тасталсын;

      25-тармақтағы "Валюталық позиция туралы есеп және пруденциалдық" деген сөздер "Пруденциалдық" деген сөзбен ауыстырылсын;

      1-қосымшада:
      Салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған ипотекалық ұйым активтерінің кестесінде:
      реттік нөмірі 28-1-жолдағы "25" деген цифр "50" деген цифрмен ауыстырылсын;
      реттік нөмірі 29-жолдағы "50" деген цифр "75" деген цифрмен ауыстырылсын;
      реттік нөмірі 30-жолдағы "75" деген цифр "100" деген цифрмен ауыстырылсын;
      реттік нөмірі 40-жолдағы "-тәуекел тобына" деген сөздер "және V тәуекел топтарына" деген сөздермен ауыстырылсын;
      реттік нөмірі 56-1-жолдағы "125" деген цифр "150" деген цифрмен ауыстырылсын;
      реттік нөмірі 56-1-жолдан кейін мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 56-2-жолмен толықтырылсын:
      "

56-2

Тұтынушылық кредиттер

150

      ";

      Ипотекалық ұйымның салымдық тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтерінің есеп айырысуына түсіндірмеде:

      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      5. Ипотекалық ұйымның салымдық тәуекел дәрежесi бойынша сараланған активтерiн есептеу мақсатында:
      ипотекалық тұрғын үй заемы ретінде жеке тұлғаларға тұрғын үй құрылысы үшiн не оны сатып алу және (немесе) жөндеу мақсатында берілген ипотекалық заем түсініледі;
      тұтынушылық кредит ретінде жеке тұлғаларға тауарларды, жұмыстарды және кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырумен байланысты емес қызмет көрсетулерді сатып алуға берілген кредит түсініледі.".

      4-қосымшада:
      реттік нөмірі 8048-жолдағы "Тәуекелдің 3 тобына" деген сөздер Тәуекелдің III және V тәуекел топтарына" деген сөздермен ауыстырылсын;
      реттік нөмірі 8061-жолдан кейін мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 8061-1-жолмен толықтырылсын:
      "

8061-1

Тұтынушылық кредиттер


       ".

      2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

      3. Стратегия және талдау департаментi (М.С. Бөбеев):
      1) Заң департаментімен (М.Б. Байсынов) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қолға алсын;
      2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігіне, ипотекалық ұйымдарға мәлімет үшін жіберсін.

      4. Төраға қызметі (Е.Н. Заборцева) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.

      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрағасының орынбасары Е.Л. Бахмутоваға жүктелсін.

        Төраға

                                      Қазақстан Республикасы Қаржы
                                      нарығын және қаржы ұйымдарын
                                      реттеу мен қадағалау агенттігі
                                         Басқармасының 2007 жылғы
                                     25 маусымдағы N 189 қаулысына
                                                 қосымша

                                    "Ипотекалық ұйымдардың есеп беру
                                             ережесіне 5-қосымша

                 Бағалы қағаздар туралы есеп
  _____________________________________________________
             (ипотекалық ұйымның толық атауы)
           200___ жылғы__________ жағдай бойынша

N

Эмитенттің атауы

Бағалы қағаз- дың  түрі

Ұлттық бірегей- лендіру нөмірі

Бағалы қағаз- дардың саны (дана- мен)

Номинал- ды құны

Номиналдықұнының валютасы

1

2

3

4

5

6

7


Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары


1.1....2.

Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссия- лық бағалы қағаздары


2.1.

Екінші деңгей- дегі банктердің
бағалы қағаздары


2.1.1....2.2.

Екінші деңгей- дегі банктерді қоспағанда, заңды тұлға- лардың бағалы қағаздары


2.2.1...3.

Шет мемлекет- терінің бағалы қағаздары


3.1....4.

Қазақстан Республикасының
резиденттері
емес
эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары


4.1....5.

Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары


5.1....6

Инвестициялық қорлардың пайлары


6.1....7.

Барлығы


  кестенің жалғасы

Қалып- тасқан резерв- тер (прови- зиялар)

Суммарлы ағымдағы құны (ықтимал шығындарға
резервтерді шегергенде)

Сату үшін
бар бол-
ған баға-
лы қағаз-
дар, оның
ішінде:

есеп-
телген
сыйақы
 

Саудалық
бағалы
қағаздар,
оның
ішінде:

есеп-
телген
сыйақы

Өтелгенге
дейін
ұсталына-
тын баға-
лы қағаз-
дар, оның
ішінде:

8

9

10

11

12

13

  кестенің жалғасы


Күні

Листинг/ рейтинг

Ескертпе *

есеп-
телген
сыйақы

Сатып алу

Өтеу

14

15

16

17

18  * егер бағалы қағаздарға меншік құқығына шектеулер болса, онда "иә" деген сөз қойылуы тиісті

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға
уәкілетті тұлға ___________ күні ___________
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға
уәкілетті тұлға ___________ күні ___________
Орындаушы _____________________ күні _______
Телефон: ________________
Мөр орны.

                                    Ипотекалық ұйымдардың есеп беру
                                            ережесіне 6-қосымша 

      "Кері РЕПО" және "РЕПО" операциясы" операцияларының
                       құрылымы туралы есеп
       ____________________________________________________
               (ипотекалық ұйымның толық атауы)
             200___ жылғы__________ жағдай бойынша

N

Операция- ның мазмұны

Эми- тент- тің атауы және баға- лы қа-
ғаз-
дың түрі

Ұлттық бірегей- лендіру нөмірі

Номи- налды құны- ның валю- тасы

Күні

опера- цияны баста- ған

опера- цияны аяқта- ған

1

2

3

4

5

6

7

1

"Кері РЕПО"
операция- лары


1.1.

Тура тәсіл


...1.2.

Автоматты тәсіл


...2

"РЕПО" операцияла- ры


2.1.

Тура тәсіл


...2.2.

Автоматты тәсіл


...   кестенің жалғасы

Операция- ның мерзімі күнмен

Сыйақы мөлшер- лемесі

Бағалы қағаздар- дың саны

Қалып- тасқан резерв- тер (прови- зиялар)

Операция сомасы теңгемен (ықтимал шығындар- ға резерв-
терді ше- гергенде)

Листинг/рейтинг

8

9


10

11

12

  Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға
уәкілетті тұлға ___________ күні ___________
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға
уәкілетті тұлға ___________ күні ___________
Орындаушы _____________________ күні _______
Телефон: ________________
Мөр орны.

                                    Ипотекалық ұйымдардың есеп беру
                                           ережесіне 7-қосымша

   Екінші деңгейдегі банктердегі салымдар құрылымы туралы есеп
     _____________________________________________________
               (ипотекалық ұйымның толық атауы)
            200___ жылғы__________ жағдай бойынша


Банктер/ банк бөлігінде баптардың атаулары

Банк- тің коды

Салым валю- тасы

Рейтинг/Листинг

Салым мерзімі күнмен

Салым бойын-
ша сыйақы мөл-
шерле-
месі (жыл-
дық
пайыз-
бен)

Салым бойын-
ша не-
гізгі борыш-
тың сомасы

теңге-
мен

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Талап ету
бойынша салымдар1.1.
2

Мерзімді салымдар2.1.
3

Шартты салымдар3.1.
4

Барлығы  кестенің жалғасы


Салым бойынша сыйақы

Қалып-
тасқан
резер-
втер
(прови-
зиялар)

Салымның
ағымдағы
құнының
жиынтығы
(ықтимал
шығындарға
резервтері
шегергенде)

Ықтимал
шығын-
дарға
резерв-
тер

Ескерт-
пе

шетел
валю-
тасын-
да

теңге-
мен

шетел
валюта-
сында

9

10

11

12

13

14

15
  Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға
уәкілетті тұлға ___________ күні ___________
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға
уәкілетті тұлға ___________ күні ___________
Орындаушы _____________________ күні _______
Телефон: ________________
Мөр орны.".