Қазақстан Республикасының Қауіпсіздік Кеңесі туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 20 наурыздағы N 88 Жарлығы

Жаңартылған

      Қазақстан Республикасы  Конституциясының  44-бабының 20)
тармақшасына сәйкес қаулы етемін: 

      1. Мыналар бекітілсін: 
      1) Қазақстан Республикасының Қауіпсіздік Кеңесі туралы ереже (N 1 қосымша);
      2) Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің құрамы (N 2 қосымша).

      2. "Қазақстан Республикасының Қауіпсіздік Кеңесі туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1996 жылғы 22 қарашадағы N 3237  Жарлығының  күші жойылған деп танылсын. 
      3. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

       Қазақстан Республикасының 
      Президенті  

  Қазақстан Республикасы 
Президентінің      
1999 жылғы 20 наурыздағы 
N 88 Жарлығына    
N 1 қосымша     

  Қазақстан Республикасының Қауіпсіздік Кеңесі туралы
Ереже

  I. Жалпы ережелер

      1. Қазақстан Республикасының Қауіпсіздік Кеңесі (бұдан былай - Қауіпсіздік Кеңесі) Қазақстан Республикасы Конституциясының 44-бабының 20) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының қорғаныс қабілеті мен ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, мемлекеттік егемендігін, тәуелсіздігі мен аумақтық тұтастығын сақтау, елдегі әлеуметтік-саяси тұрақтылықты ұстап тұру, азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын қорғау жөніндегі Мемлекет басшысының шешімдерін әзірлеу және өкілеттігін іске асыруына жәрдемдесу үшін Қазақстан Республикасының Президенті құратын консультативтік-кеңесші орган болып табылады. 

      2. Қауіпсіздік Кеңесі қызметінің құқықтық негізін Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдары, Қазақстан Республикасы Президентінің актілері, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары, сондай-ақ осы Ереже құрайды. 

  II. Қауіпсіздік Кеңесінің негізгі міндеттері

      3. Қауіпсіздік Кеңесінің негізгі міндеттері мыналар: 
      1) мемлекеттік мүдделер аясын, оларды іске асыру мен қорғаудың негізгі бағыттарын айқындау, ұлттық қауіпсіздікке ішкі және сыртқы қатерлерді анықтау, олардың алдын алудың, жолын кесудің және тойтарудың әдістерін, нысандары мен құралдарын таңдау; 
      2) Елдің қауіпсіздігі стратегиясының негізгі бағыттарын әзірлеу және оны қамтамасыз етудің мемлекеттік бағдарламаларын дайындауды ұйымдастыру; 
      3) ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында ішкі, сыртқы және әскери саясат мәселелері бойынша шешімдер қабылдау үшін және осы шешімдерді іске асыру шаралары, сондай-ақ жеке адамның, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін арттыру жөнінде Қазақстан Республикасының Президентіне ұсыныстар мен ұсынымдар енгізу; 
      4) ұлттық қауіпсіздік саласында Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарын жасасу, орындау және олардың күшін жою жөнінде ұсынымдар дайындау болып табылады.
       Ескерту. 3-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Президентінің 2006.06.06 N  131  Жарлығымен. 

  III. Қауіпсіздік Кеңесінің функциялары

      4. Негізгі міндеттеріне сәйкес Қауіпсіздік Кеңесіне мынадай функциялар жүктеледі: 
      1) Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі мүдделеріне қатысты әлемдегі және аймақтардағы ахуалдың дамуына кешенді талдауды жүзеге асыру, республика қауіпсіздігіне ішкі және сыртқы қауіп-қатер көздерін айқындау және олардың туындауына болжам жасау, олардың алдын алу жөнінде шаралар қолдану;
      1-1) елдiң дамуындағы аса маңызды бағыттар бойынша стратегиялық құжаттардың мазмұнын қарау және бағалау; 
      2) ұлттық, экономикалық, қоғамдық, қорғаныс, экологиялық, ақпараттық және өзге де қауіпсіздік түрлерін қамтамасыз ету саласындағы мәселелерді қарау;
      2-1) елеулi әлеуметтiк-саяси, экономикалық, әскери, экологиялық және өзге де салдарлармен байланысты дағдарысты жағдайлардың алдын алу жөнiндегi жедел шешiмдердi, соның iшiнде жер қойнауын пайдалану мәселелерi жөнiндегi ұсынымдарды дайындау; 
      3) Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің стратегиялық проблемалары бойынша мемлекеттiк органдардың қызметін үйлестіру, талдау, мониторинг жасау және реформалау, Қазақстан Республикасының Президентіне осы қызметті жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізу;
      3-1) Бас прокуратураның, Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң, Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттiгiнiң, Сыртқы iстер, Қорғаныс, Iшкi iстер, Төтенше жағдайлар, Әдiлет министрлiктерiнiң, Қаржы министрлiгi Кедендiк бақылау комитетiнiң бiрiншi басшылары лауазымына тағайындауға ұсынылатын кандидатураларды талқылау;
      3-2) ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз етуге қатысатын мемлекеттiк органдар басшыларының есептерiн тыңдау; 
      4) ұлттық қауіпсіздік саласындағы ішкі, сыртқы және әскери саясат мәселелері жөніндегі орталық және жергілікті атқарушы органдарға арналған негізгі бағдарламалық құжат ретінде Қазақстан Республикасы қауіпсіздігінің жай-күйі туралы Қазақстан Республикасының Президентіне жыл сайынғы Баяндаманы әзірлеу; 
      5) Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын, мемлекеттік егемендігі мен аумақтық тұтастығын қорғауды қамтамасыз ету жөнінде ұсыныстар әзірлеу, жеке адамның, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері бойынша Мемлекет басшысы шешімдерінің жобаларын дайындау; 
      6) Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмасы бойынша елдің стратегиялық ресурстарының пайдаланылу мониторингін әзірлеу; 
      7) Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі мәселелері, тәуелсіздігі мен аумақтық тұтастығын қамтамасыз ету стратегиясы мен қорғау шаралары жөніндегі заң жобаларын талдау, олар бойынша Қазақстан Республикасының Президентіне ұсынымдар табыс ету; 
      8) ұлттық қауіпсіздік мәселелері жөніндегі Қазақстан Республикасы заңдарының, Қазақстан Республикасы Президенті актілерінің, Қауіпсіздік Кеңесі шешімдерінің орындалуын бақылауды жүзеге асыру, анықталған кемшіліктерді, олардың туындауына ықпал еткен себептер мен жағдайларды жою жөніндегі шаралар туралы Қазақстан Республикасының Президентіне ұсыныстар енгізу жүктеледі;
      8-1) жеке адамның, қоғам мен мемлекеттiң қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету саласында ғылыми зерттеулердi ұйымдастыру. 
       Ескерту. 4-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Президентінің 2006.06.06 N  131  Жарлығымен. 

  IV. Қауіпсіздік Кеңесінің құрамы және оны
жасақтау тәртібі

      5. Қазақстан Республикасының Президенті Қауіпсіздік Кеңесінің Төрағасы болып табылады. 

      6. Қауіпсіздік Кеңесін Қазақстан Республикасының Президенті жасақтайды және ол Қазақстан Республикасы Президентiнiң көмекшiсi - Қауiпсiздiк Кеңесi хатшысының (бұдан былай - Президенттiң көмекшiсi - Қауiпсiздiк Кеңесiнiң хатшысы) ұсыныстары ескерiле отырып, Қазақстан Республикасы Президентi Әкiмшiлiгi Басшысының ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Президенті тағайындайтын Қауіпсіздік Кеңесінің мүшелерінен тұрады. 
       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Президентінің 2002.09.24 N  951 , 2006.06.06 N  131  Жарлықтарымен.

      7. Қазақстан Республикасының Парламентi Мәжiлісiнiң Төрағасы, Парламентi Сенатының Төрағасы, Премьер-Министрi, Президентi Әкiмшілігiнiң Басшысы, Президентiнiң көмекшiсi - Қауiпсiздiк Кеңесiнiң хатшысы, Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Төрағасы, Сыртқы iстер министрi, Қорғаныс министрi лауазымы бойынша Қауiпсiздiк Кеңесiнiң мүшелерi болып табылады.
       Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 2006.06.06 N  131  Жарлығымен.

      8. Қажет болған жағдайда Қазақстан Республикасының Президентi Қауiпсiздiк Кеңесiнiң мүшелерi етiп өзге де лауазымды тұлғаларды қосымша тағайындауы мүмкiн. 
       Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 2006.06.06 N  131  Жарлығымен.

  V. Қауіпсіздік Кеңесінің жұмыс тәртібі мен оның
қызметін қамтамасыз ету

      9. Қауіпсіздік Кеңесінің отырысы Қазақстан Республикасы Президентінің немесе оның тапсыруымен Қауіпсіздік Кеңесі мүшелерінің бірінің төрағалық етуімен кемінде үш айда бір рет өткізіледі және хаттамамен ресімделеді. Қажет болған жағдайда Қауіпсіздік Кеңесінің кезектен тыс отырыстары өткізілуі мүмкін. 

      10. Қауіпсіздік Кеңесінің отырыстары оның мүшелерінің үштен екісі қатысқан жағдайда құқылы. Отырыстарға Қауіпсіздік Кеңесінің тұрақты мүшелері мен мүшелерінің қатысуы міндетті, олардың өз өкілеттігін өзге лауазымды адамдарға табыстауына жол берілмейді. 

      11. Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің шешімдері отырысқа қатысқан Қауіпсіздік Кеңесінің тұрақты мүшелері мен мүшелері жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады. 

      12. Қауiпсiздiк Кеңесi қабылдаған шешiмдер Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдарының орындауы үшiн мiндеттi болып табылады. Қажет болған жағдайда Қауіпсіздік Кеңесінің шешімдері Қазақстан Республикасы Президентінің немесе Үкіметінің актілерімен іске асырылуы мүмкін. 
      Аса маңызды мәселелер Президенттiң көмекшiсi - Қауiпсiздiк Кеңесiнiң хатшысының басшылығымен өткізілетін жұмыс бабындағы кеңестерінде алдын ала талқыланады.
       Ескерту. 12-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Президентінің 2006.06.06 N  131  Жарлығымен.  

      13. Қауiпсiздiк Кеңесiнiң қызметiн Президенттiң көмекшiсi - Қауiпсiздiк Кеңесiнiң хатшысының ұсынуы бойынша құрылымы мен штатын Президент Әкiмшiлiгiнiң Басшысы айқындайтын Қауiпсiздiк Кеңесiнiң хатшылығы қамтамасыз етедi.
       Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 2006.06.06 N  131 , 2008.04.24  N 576  Жарлықтарымен.

      14. Қажет болған жағдайда Қауіпсіздік Кеңесінің қызметін қамтамасыз ету үшін Қауіпсіздік Кеңесінің ведомоствоаралық комиссиялары мен жұмыс топтары құрылуы мүмкін. Ведомоствоаралық комиссияларды құру, міндеттері мен дербес құрамы туралы мәселені Президенттiң көмекшiсi - Қауiпсiздiк Кеңесiнiң хатшысының ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Президенті шешеді. Ведомствоаралық комиссиялардың қызметiн үйлестiрудi, жұмыс топтарының мiндеттерi мен құрамын айқындауды Президенттiң көмекшiсi - Қауiпсiздiк Кеңесiнiң хатшысы жүзеге асырады..
       Ескерту. 14-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Президентінің 2006.06.06 N  131  Жарлығымен.   

      16. Ведомоствоаралық комиссиялар, жұмыс топтары Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің отырыстарына материалдар дайындауды жүзеге асырады, Қауіпсіздік Кеңесінің немесе Президенттiң көмекшiсi - Қауiпсiздiк Кеңесiнiң хатшысының тапсыруы бойынша талдау және зерттеу жұмысын атқарады, сыртқы, қорғаныс, экономикалық және қоғамдық қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік саясатын негізгі бағыттары бойынша ұсыныстар мен ұсынымдар әзірлейді және өз қызметінің нәтижелері туралы Қауіпсіздік Кеңесін хабардар етеді.
       Ескерту. 16-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Президентінің 2006.06.06 N  131  Жарлығымен.   

      17. Қауіпсіздік Кеңесінің ведомоствоаралық комиссиялары мен жұмыс топтарының қызметін ақпараттық-талдау және ұйымдық-техникалық қамтамасыз етуді осы комиссиялардың жұмысына өз өкілдері қатысатын мемлекеттік органдар, сондай-ақ Қауіпсіздік Кеңесінің Хатшылығы жүзеге асырады. 
       Ескерту. 17-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Президентінің 2002.09.24 N  951 , 2006.06.06 N  131 , 2008.04.24  N 576  Жарлықтарымен.

      18. Қауіпсіздік Кеңесінің отырыстарын дайындауға олардың басшыларымен келісу бойынша Президент Әкімшілігінің, Премьер-Министр Кеңсесінің және Парламент Палаталары аппараттарының басқа да құрылымдық бөлімшілерінің, сондай-ақ орталық және жергілікті атқарушы органдардың, ғылыми-зерттеу мекемелерінің өкілдері тартылуы мүмкін. 

      19. Өзара іс-қимыл мен жұмыстың тиімділігін арттыру мақсатында Президенттiң көмекшiсi - Қауiпсiздiк Кеңесiнiң хатшысының ұсынуы бойынша Қауіпсіздік Кеңесінің Хатшылығындағы лауазымдардың бірқатары мемлекеттік органдардың қызметкерлерін іссапарға жіберу жолымен атқарылуы мүмкін. 
       Ескерту. 19-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Президентінің 2006.06.06 N  131  Жарлығымен.

  VI. Қауіпсіздік Кеңесі Хатшысының өкілеттігі

      20. Президенттiң көмекшiсi - Қауiпсiздiк Кеңесiнiң хатшысы Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын лауазымды адам болып табылады. Қауіпсіздік Кеңесінің Хатшысын Қазақстан Республикасының Президенті қызметке тағайындайды және қызметтен босатады. 
       Ескерту. 20-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Президентінің 2006.06.06 N  131  Жарлығымен.

      21. Президенттiң көмекшiсi - Қауiпсiздiк Кеңесiнiң хатшысы: 
      1) Қазақстан Республикасының Президентін мемлекеттің қорғаныс қабілеті, сыртқы және ішкі қауіпсіздік мәселелері жөнінде хабардар етеді, Қауіпсіздік Кеңесіне Қазақстан Республикасы қауіпсіздігінің жай-күйі туралы ақпараттық және талдау материалдарын табыс етеді; 
      2) Қауіпсіздік Кеңесі Хатшылығының жұмысына жалпы басшылықты жүзеге асырады; 
      3) Қазақстан Республикасы Президентінің қарауына Қауіпсіздік Кеңесінің жыл сайынғы жұмыс жоспарларының, Қауіпсіздік Кеңесінің шешімдері мен оларды іске асыру жөніндегі актілердің жобаларын табыс етеді; 
      4) Қауіпсіздік Кеңесінің тапсыруы бойынша Қазақстан Республикасы Президенті актілерінің іске асырылуына, Қауіпсіздік Кеңесі шешімдерінің орындалуын бақылауды, елдің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік органдардың жұмысын тексеруді жүзеге асырады. Тексерудің қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасының Президенті мен Қауіпсіздік Кеңесіне ұсыныстар енгізеді;
      4-1) Қазақстан Республикасы Президентiнiң қызметiн қамтамасыз ету, елдегi және шетелдегi iстiң жағдайы туралы оны уақтылы әрi толық хабардар ету, Қауiпсiздiк Кеңесiнiң шешiмдерiн сөзсiз әрi егжей-тегжейлi орындау және олардың орындалуын бақылау мақсатында:
      Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесiне;
      министрлiктерге және өзге де орталық атқарушы органдарға;
      Жоғарғы Сотқа, Бас прокуратураға, Ұлттық қауiпсiздiк комитетiне - тиiсiнше сот төрелiгiн жүзеге асырумен, қылмыстық қудалау, анықтау, алдын ала тергеу және жедел-iздестiру қызметi функцияларын жүзеге асырумен байланысты емес мәселелер бойынша;
      Жоғарғы Сот жанындағы Сот әкiмшiлiгi комитетiне;
      Ұлттық Банкке;
      Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетiне;
      облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және Қазақстан Республикасы астанасының әкiмдерiне тапсырмалар беруге хақылы; 
      5) Қауіпсіздік Кеңесіне қауіпсіздікті қамтамасыз ету күштері мен құралдарын үйлестіру жөнінде ұсыныстар енгізеді; 
      6) Қазақстан Республикасының қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы саясатты қалыптастыруға тұжырымдамалық көзқарастар әзірлеуді және Қазақстан Республикасының Президентіне ел қауіпсіздігінің жай-күйі туралы жыл сайынғы Баяндаманы дайындау жөніндегі жұмысты ұйымдастырады; 
      7) Мемлекет басшысының ұлттық қауiпсiздiк мәселелерi бойынша қызметiн ақпараттық және талдау материалдарымен қамтамасыз етуге қатысады; 
      8) жұмыс топтарын құрады және Мемлекет басшысына ведомоствоаралық комиссиялар құру, олардың міндеттері мен құрамы жөнінде ұсыныстар енгізеді; 
      9) жеке адамның, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері қаралған кезде Үкіметтің және Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметі құрған басқа да органдардың, министрліктер алқаларының және өзге де орталық атқарушы органдарының отырыстарына қатысуға хақылы;
      10) Қауіпсіздік Кеңесінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Қауіпсіздік Кеңесінің халықаралық ұйымдармен, шетелдік үкіметтік және үкіметтік емес құрылымдармен, қоғамдық және діни бірлестіктермен өзара іс-қимылын ұйымдастырады;
      11) Қазақстан Республикасының Президенті мен Қауіпсіздік Кеңесінің өзге де тапсырмаларын орындайды.
       Ескерту. 21-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Президентінің 2002.09.24 N  951 , 2006.06.06 N  131 , 2008.04.24  N 576  Жарлықтарымен.

  Қазақстан Республикасы 
Президентінің    
1999 жылғы 20 наурыздағы 
N 88 Жарлығына   
N 2 қосымша    

       Ескерту. Қосымшаның күші жойылды - ҚР Президентінің 2006.06.06 N  131  Жарлығымен.