Қосылған құн салығы "Салық және бюджетке төленетiн басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 маусымдағы Кодексiнде (Салық кодексi) белгіленген тәртiппен есепке алу әдiсiмен төленетін импортталатын тауарлардың тiзбесiн және оны қалыптастыру ережесiн бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 19 наурыздағы N 269 қаулысы

Жаңартылған

       Ескерту. Тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2005.03.02. 
N 193  қаулысымен (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледі).

      "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 маусымдағы кодексiнiң (Салық кодексi)  250-бабын  iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. Қоса берiліп отырған:
      Қосылған құн салығы "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 маусымдағы  Кодексiнде  (Салық кодексi) белгiленген тәртiппен есепке алу әдiсiмен төленетiн импортталатын тауарлардың тiзбесi;
      Қосылған құн салығы "Салық және бюджетке төленетін басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 маусымдағы Кодексiнде (Салық кодексi) белгiленген тәртiппен есепке алу әдiсiмен төленетiн импортталатын тауарлардың тiзбесiн қалыптастыру ережесi (осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес) бекiтілсiн.
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2005.03.02. 
N 193  қаулысымен (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледі).

      2. Қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң кейбiр шешiмдерiнiң күшi жойылды деп танылсын.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы   
Yкiметiнiң          
2003 жылғы 19 наурыздағы 
N 269 қаулысымен     
бекiтiлген         

       Ескерту. Тізбе 187-1-жолдармен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.07.18. N 720  қаулысымен , тізбе жаңа редакцияда - 2004.02.12. N 170  қаулысымен , өзгеріс енгізілді - 2004.04.20. N  437 , 2004.12.20. N  1334 , 2005.02.22.  N 162 , 2005.03.02.  N 193  (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледі), 2005.12.26. N  1287  (алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

Қосылған құн салығы "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 маусымдағы Кодексiнде (Салық кодексi) белгiленген тәртiппен есепке алу әдiсiмен төленетiн импортталатын тауарлардың тiзбесi

____________________________________________________________________
Р/с|              Атауы                        |  ЕурАзЭҚ СЭҚ ТН
N  |                                           |      бойынша
   |                                           |  тауардың коды
____________________________________________________________________
 1 |                2                          |        3
____________________________________________________________________
1    Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2004.12.20. N  1334  қаулысымен.

1-1 Инсектицидтер, родентицидтер, фунгицидтер,
    гербицидтер, өсiмдiктердiң көктеуiне қарсы
    құралдар мен өсуiн реттеуiштер, бөлшек сауда
    үшiн қалыптарға немесе орауыштарға бөлшектеп
    оралған немесе дайын препараттар немесе
    бұйымдар түрiнде ұсынылған дезинфекциялайтын
    және соған ұқсас заттар (күкiртпен өңделген
    ленталардан, бiлтелер мен шырақтардан, шыбын
    жабыстырғыш қағаздан басқа)*                  3808-ден      

2   Азаматтық авиация үшiн мөлшерi бойынша       4008 29 100 0
    кесiлген пішіндi кескiндер

3    Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2004.12.20. N  1334  қаулысымен.

4   Вулканизацияланған резеңкеден жасалған       4010
    конвейер ленталары немесе қозғалтқыш
    белдiктер немесе бельтинг

5   Резинатехникалық бұйымдар, резеңкемен        4016 93 100 0-ден
    қапталған* манжеттер

6   Қаптама амортизаторлар, ұштықтар,            4016 99 580 0-ден
    тұғырықтар*

7   8701 - 8705 тауар позицияларының моторлы     4016 99 880 0-ден
    көлiк құралдарына арналған қатты
    резеңкеден басқа, вулканизацияланған
    резеңкеден жасалған бұйымдар*

8   Табан темiр*                                 4017 00 900 0-ден

9   Агломерацияланған табиғи немесе жасанды      6804
    жемірден немесе қыштан тегістеуге,
    қайрауға, жылтыратуға, қиюластыруға
    немесе кесуге арналған басқа материалдардан
    жасалған бөлшектермен жиынтықтағы немесе
    бұл бөлшектерсiз диiрмен, қайрақ тастар,
    тегiстеу шеңберлерi және соған ұқсас
    қаңқасыз бұйымдар (қолмен қайрауға немесе
    жылтыратуға арналған тастардан және
    олардың табиғи тастан жасалған бөлiктерiнен
    басқа; фармацевтика өнеркәсiбiнде
    пайдаланылатын қыш немесе силикатты
    материалдардан (скарификаторлардан)
    жасалған қайрауға арналған жиектеусiз
    бұйымдар)

10   Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2004.12.20. N  1334  қаулысымен.

11  Суықтай деформацияланған, суықтай            7304 31 990 0-ден
    тартылған IIIx15 шарикті-подшипникті
    құбырлар*

12  Ыстықтай орамдалған серiппелер, рессорлар    7320 10 110 0-ден,
                                                 7320 10 190 0-ден,
                                                 7320 20 200 0-ден

13  Созылатын бұрандалы суықтай орамдалған       7320 20 850 0-ден
    серiппелер*

14  Серiппелi қабықтар*                          7320 90 900 0-ден

15  Ыстық қалыптамалар*                          7326 90 930 0-ден

16   Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2004.12.20. N  1334  қаулысымен.

17   Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2004.12.20. N  1334  қаулысымен.

18  Титан-кобальттi және вольфрамды-кобальтты    8209 00 800 0-ден
    кесу құралдарына арналған қатты қорытпалы
    тiлiмшелер*

19  Бу қазандықтары немесе басқа да бу           8402
    өндiретiн қазандықтар (төмен қысымдағы
    буды да өндiруге қабiлеттi орталықтан
    жылытылатын су қазандықтарынан басқа);
    буды қатты қыздырғышы бар су қазандықтары
    (8402 90 00-ден басқа)

20  8402 немесе 8403 тауар позициясының          8404
    қазандықтарымен пайдалануға арналған
    қосалқы жабдық (мысалы, экономайзерлер,
    буды қатты қыздырғыштар, күйе кетiргіштер,
    газ рекуператорлары), бу мен су немесе
    басқа да күштi бу қондырғыларына арналған
    конденсаторлар

21  Тазартқыш қондырғылары бар немесе оларсыз    8405
    газ генераторлары немесе су газы
    генераторлары; тазартқыш қондырғылары бар
    немесе оларсыз ацетиленді газ генераторлары
    және оларға ұқсас газ генераторлары

22  Су буындағы турбиналар және өзге де бу       8406
    турбиналары

23  Ауыл шаруашылығы машиналарында,              8407-ден
    тракторларда, ұшу аппараттарында, электр
    генераторларында, компрессорларда
    пайдалануға жататын, поршеннің айналмалы
    немесе қайтарымды-үдемелі қозғалысымен
    ұшқындап от алатын iштен жану двигательдерi

24  Ауыл шаруашылығы машиналарында,              8408-ден
    локомотивтерде, тракторларда, кемелерде,
    электр станцияларында пайдалануға жататын,
    қысқанда жалын шығаратын поршеньдi iштен
    жану двигательдерi (дизельдер немесе
    жартылай дизельдер)

25  Авиациялық двигательдердің тек қана немесе   8409 91 000 0-ден
    негiзiнен ұшқындап от алатын поршеньдi
    iштен жану двигательдеріне арналған
    бөлшектері*

25-1 Азаматтық авиацияға арналған тартымы       8411 11 100 0
     25 кН-нан аспайтын турбореактивті
     қозғалтқыштар

25-2 Азаматтық авиацияға арналған тартымы       8411 12 110 0
     25 кН-нан астам, бiрақ 44 кН-нан
     аспайтын турбореактивтi қозғалтқыштар

25-3 Қуаты 10 000 кВт-тан астам гидравликалық   8410 13 000 0
     турбиналар мен су доңғалақтары

25-4 Реттеушілерді қоса алғанда, бөліктер       8410 90            

26  Азаматтық авиацияға арналған тартымы        8411 12 130 0
    44 кН-нан астам, бiрақ 132 кН-нан аспайтын
    турбореактивтi двигательдер

26-1 Азаматтық авиацияға арналған тартымы       8411 12 190 0
     132 кН-нан астам турбореактивтi
     қозғалтқыштар

26-2 Азаматтық авиацияға арналған қуаты 1100    8411 21 100 0
     кВт-тан аспайтын турбовинтті қозғалтқыштар

26-3 Азаматтық авиацияға арналған қуаты 1100    8411 22 110
     кВт-тан астам, бiрақ 3730 кВт-тан
     аспайтын турбовинттi қозғалтқыштар      

27  Азаматтық авиацияға арналған қуаты 5000      8411 81 100 0
    кВт-тан аспайтын өзге де газ турбиналары

27-1 Азаматтық авиацияға арналған қуаты 5000    8411 82 100 0
     кВт-тан астам өзге де газ турбиналары      

28  Қуаты 5000 кBт-дан астам, бiрақ 20 000
    кВт-дан аспайтын газ турбиналы двигательдер

28-1 Қуаты 20000 кВт-тан жоғары, бiрақ 50000
     кВт-тан аспайтын өзге де газ турбиналары    8411829309
      

29  Азаматтық авиацияға арналған турбореактивті  8411 91 100 0
    және турбовинтті двигательдердiң бөлшектерi

29-1 Азаматтық авиацияға арналған турбореактив- 8412 10 100 0
     тiлерден басқа, реактивтi қозғалтқыштар      

30  Азаматтық авиацияға арналған күш             8412 21 100 0
    қондырғылары және желiлiк әрекеттегі
    гидравликалық двигательдер (цилиндрлер)

30-1 Азаматтық авиацияға арналған өзге де күш   8412 29 100 0
     қондырғылары мен гидравликалық
     қозғалтқыштар

30-2 Азаматтық авиацияға арналған күш қондыр-   8412 31 100 0
     ғылары және желілiк әрекеттегi пневмати-
     калық қозғалтқыштар (цилиндрлер)

30-3 Азаматтық авиацияға арналған өзге де күш   8412 39 100 0
     қондырғылары мен пневматикалық
     қозғалтқыштар      

31  Азаматтық авиацияға арналған двигательдер    8412 90 100 0
    мен күш қондырғыларының бөлшектерi

32  Май құю станциялары мен гараждарда           8413-тен
    пайдалануға арналғандарды, сондай-ақ көлiк
    құралдарына* арналғандарды қоспағанда,
    шығын өлшегiштерi бар немесе оларсыз
    сұйықты сорғылар; сұйықтарды көтергiштер

33  Азаматтық авиацияға арналған вакуумды        8414 10 100 0
    сорғылар

34  Роторлы поршеньдi сорғылар, жылжымалы        8414 10 300 0
    қалақтары бар роторлы сорғылар, молекулярлы
    (вакуумды) сорғылар және Рутс үлгiсiндегi
    сорғылар

35  Минутына 2 м 3 - тен астам шығын жұмсайтын,    8414 40 900 0
    буксирге алатын доңғалақты шассидегі әуе
    компрессорлары

36  Азаматтық авиацияға арналған өзге де         8414 59 100 0
    желдеткiштер

37  Осьтi желдеткiштер                           8414 59 300 0

38  Ортадан тепкiш желдеткiштер                  8414 59 500 0

39  Көлденеңiнен ең үлкен мөлшерi 120 см-ден     8414 60 000 0
    аспайтын тартпалы шкафтар

40  Бiр сатылы тартпалы шкафтар*                 8414 80 210 0-ден

40-1 Көп сатылы өзге де турбокомпрессорлар       8414802900      

41  Вакуумды және бiр бiлiктi ауа сорғылары*     8414 80 600 0-ден

41-1 Көлемдi роторлы көп бiлiктi винттiк өзге де      8414807100
     компрессорлар      

42  ЦТК-275/9 көп сатылы турбокомпрессордың      8414 90 900 0-ден
    бөлшектерi*

42-1 Азаматтық авиацияға арналған ылғалдылығы   8415 81 100 0
     жеке реттелмейтiн кондиционерлердi қоса
     алғанда, ауаның температурасы мен ылғал-
     дылығын өзгертуге арналған қозғалтқышы
     мен приборлары бар желдеткiшпен
     жабдықталған, ауаны баптауға арналған
     қондырғылар, тоңазыту қондырғысы мен
     тоңазыту/жылыту циклын қосуға арналған
     клапан орнатылған (реверсивтiк жылу
     сорғылары) өзгелерi

42-2 Азаматтық авиацияға арналған ылғалдылығы   8415 82 100 0
     жеке реттелмейтiн кондиционерлердi қоса
     алғанда, ауаның температурасы мен ылғал-
     дылығын өзгертуге арналған қозғалтқышы
     мен приборлары бар желдеткiшпен жабдық-
     талған, ауаны баптауға арналған қондырғы-
     лар, тоңазыту қондырғысы орнатылған
     өзгелерi

42-3 Азаматтық авиацияға арналған ылғалдылығы   8415 83 100 0
     жеке реттелмейтiн кондиционерлердi қоса
     алғанда, ауаның температурасы мен ылғал-
     дылығын өзгертуге арналған қозғалтқышы
     мен приборлары бар желдеткiшпен жабдық-
     талған, ауаны баптауға арналған
     қондырғылар, тоңазыту қондырғысы
     орнатылмаған өзгелерi      

43  Кабинеттерде, автомобильдерде орнатуға       8415 81 90-нан,
    жататындардан басқа ылғалдылығы жеке         8415 82 800 0-ден,
    реттелмейтiн кондиционерлердi қоса алғанда,  8415 90 100 0,
    ауаның температурасы мен ылғалдылығын        8415 90 900 0-ден
    өзгертуге арналған двигателi мен аспаптары
    бар желдеткiшпен жабдықталған, ауаны
    тазалауға арналған қондырғылар*

44  Сұйық отынға майдаланған қатты отынға        8416
    арналған немесе газға арналған оттық
    жанарғылар; механикалық оттықтар, олардың
    механикалық желтартқыш торларын,
    механикалық күл аластағыштарын қоса
    алғанда, және соларға ұқсас қондырғылар

45  Өнеркәсiптiк немесе зертханалық ошақтар      8417
    мен пештер, қоқыс жағатын пештердi қоса
    алғанда, электрлi емес

46  Сыртқы есiктерi бөлек құрастырылған          8418 10
    тоңазытқыш-мұздатқыштар

47  Сыйымдылығы 900 литрден аспайтын тiк         8418 40
    үлгiдегi мұздатқыш шкафтар

48   Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2004.12.20. N  1334  қаулысымен.

49  Өзге де тоңазыту және мұздату жабдығы;       8418 61
    жылу сорғылар: жылу алмастырғыш ретiнде
    конденсаторы бар компрессор үлгiсiнде

50  Өзге де тоңазыту және мұздату жабдығы;       8418 69
    жылу сорғылар: өзге де

51  Тұрмыстық мақсаттарда пайдаланылатын         8419 11 000 0
    машиналар мен жабдықтарды қоспағанда,        8419 19 000 0
    ысыту, пiсiру, қуыру, тазарту,               8419 31 000 0
    ректификациялау, зарарсыздандыру,            8419 81 100 0
    пастерлеу, буландыру, кептiру, булап         8419 89
    тазарту, конденсациялау немесе               8419 90 950
    салқындату сияқты температураның өзгеруi
    процесінде материалдарды өңдеуге арналған
    электрмен қыздырылатын және электрмен
    қыздырылмайтын машиналар, өнеркәсiптiк
    немесе зертханалық жабдық (8514 тауар
    позициясындағы пештердi, камераларды
    және басқа да жабдықты қоспағанда);
    инерттік емес су қыздырғыштар немесе
    жылу беретiн су аккумуляторлары,
    электрлi емес

52  Металл немесе шыны өңдеуге арналған          8420 10
    машиналардан басқа, каландрлар немесе
    басқа бiлiктi (роликтi) машиналар

53  Ортадан тепкiш кептіргiштердi қоса           8421-ден
    алғанда, центрифугалар (зертханаларда
    медициналық немесе фармацевтикалық
    мақсаттар үшiн пайдаланылатын үлесiнен
    басқа); медициналық немесе фармацевти.
    калық мақсаттар үшiн пайдалануға
    жататындардан басқа, сұйықтарды
    немесе газдарды сүзуге немесе тазартуға
    арналған жабдық пен құрылғылар*

54  Жасанды тоқыма материалдарынан жасалған      8421 31 900 0-ден,
    сүзгiлер және сүзгi элементтерi*             8421 99 000-ден

54-1 Өзге де газды сүзуге немесе тазартуға       8421399800
     арналған өзге де жабдықтар      

55  Ыдыс жуатын машиналар (тұрмыстық             8422 19 000 0
    машиналардан басқа), шөлмектердi немесе      8422 90 900 0
    басқа да ыдыстарды жууға немесе кептiруге
    арналған жабдық; шөлмектердi, қалбырларды
    толтыруға, тығындауға, жәшiктердi,
    қаптарды, немесе басқа ыдыстарды жабуға,
    оларға сүргi соғуға немесе жапсырма
    желiмдеуге арналған жабдық; шөлмектердi,
    қалыптарды, трубаларды және соларға ұқсас
    ыдыстарды қақпақшалармен немесе
    қақпақтармен саңылаусыз тығындауға
    арналған жабдық; буып-түюге немесе орауға
    арналған өзге де жабдық (тауарды орау
    материалының термоқондырғысымен орайтын
    жабдықты қоса алғанда); сусындарды
    газдандыруға арналған жабдық

56  Бүрiккiштер және ұқсас құрылғылар            8424 20 000 0

57  Бу атқылайтын немесе құм себелейтiн          8424 30
    машиналар және оларға ұқсас атқылау
    құрылғылары

58  Сұйықтарды немесе ұнтақтарды шашыратуға      8424 81
    және тозаңдатуға арналған, өзге де: ауыл
    шаруашылығына және бау-бақшаға арналған
    құрылғылар

59  Өзге де механикалық құрылғылар               8424 89

60  Төңгершектi көтергiштерден басқа,            8425-тен
    көтергiш тальдар және көтергiштер;
    шығырлар және кабестандар;
    автомобильдерге арналған тасымалды
    домкраттардан* басқа домкраттар

60-1 Азаматтық авиацияға арналған өзге де       8425 19 100 0
     көтергіш тальдар мен (тоңгершентi көтер-
     гiштерден немесе көлiк құралдарын көтеру
     үшiн пайдаланылатын көтергіштерден басқа)
     көтергiштер

60-2 Азаматтық авиацияға арналған электр        8425 31 100 0
     қозғалтқыштан жетегi бар өзге де шығырлар

60-3 Азаматтық авиацияға арналған өзге де       8425 39 100 0
     шығырлар

60-4 Азаматтық авиацияға арналған гидравликалық 8425 42 100 0
     домкраттар мен көтергiштер, өзгелерi

60-5 Азаматтық авиацияға арналған домкраттар,   8425 49 100 0
     өзгелерi      

61  Кеменiң деррик-крандары; кабель-             8426-дан
    крандарды қоса алғанда, көтергiш
    крандар; жүк көтергiштiгi 5-тен 20
    тоннаға дейiнгi электрлi көпiр
    крандарынан, жүк көтергiштігі 5-тен
    20 тоннаға дейiнгi тағанды электр
    крандарынан, КамАЗ жүк автомобильдерi
    негізiндегі жүк көтергіштігі 10-нан
    25 тоннаға дейiнгi автомобиль
    крандарынан басқа, көтергiш
    кран мен жарақтандырылған көтергiш
    жылжымалы фермалар, портальды жүк
    тиегiштер мен арбалар*

62  Ашалы қармауышы бар автотиегiштер;           8427
    көтергiш немесе тиеу-түсiру
    жабдығымен жарақтандырылған өзге де
    тиегiштер

63  Көтеруге, тасымалдауға, тиеуге немесе        8428
    түсiруге арналған өзге де машиналар
    мен құрылғылар (мысалы, лифтілер,
    эскалаторлар, конвейерлер,
    аспалы жолдар)

64  Бұрылма қайырмасы бар өздігінен жүретін      8429-дан
    бульдозерлер, автогрейдерлер мен
    тегiстегіштер, скреперлер, механикалық
    күректер, бiр шөмiштi тиеуiштер,
    тегістейтiн машиналар, жол тегістейтiн
    тығыздағыштар*

65  Топырақты, пайдалы қазбалар мен кендi        8430-дан
    тасымалдауға, игеруге, таптауға,
    нығыздауға, ойып алуға немесе бұрғылауға
    арналған машиналар мен өзге де тетiктер;
    қазықтар қағуға және оларды суырып алуға
    арналған жабдық; соқалы және роторлы қар
    тазартқыштар

66  Шөмiштер, қармауыштар және қарпығыштар       8431 41 000 0-ден

67  Бульдозерлердiң бұрылу қайырмалары           8431 42 000 0-ден

68  Топырақты дайындауға және өңдеуге арналған   8432
    ауыл шаруашылығы, бау-бақша немесе орман
    шаруашылығы машиналары; көгалдарға немесе
    спорт алаңдарына арналған аунақтар

69  Пресс жинағыштарды қоса алғанда, ауыл        8433-тен
    шаруашылығы дақылдарын жинауға арналған
    машиналар мен тетiктер, сабанға немесе
    пiшенге арналған престер; көгал шалғылары;
    8437 тауар позициясының өнiмдерiнен басқа,
    жұмыртқаларды, жемiстердi немесе басқа да
    ауыл шаруашылығы өнiмдерiн тазалауға,
    сорттауға немесе сұрыптауға арналған
    машиналар

70  Сауын қондырғылары мен аппараттары, сүт      8434
    өңдеуге және қайта өңдеуге арналған жабдық

71  Шарап жасауға, сидр, жемiс шырындарын        8435
    немесе оларға ұқсас сусындар өндiруге
    арналған престер, ұсатқыштар және оларға
    ұқсас жабдық

72  Ауыл шаруашылығына, бау-бақшаға, орман       8436
    шаруашылығына, құс шаруашылығына немесе
    омарташылыққа арналған жабдық,
    механикалық немесе қыздырғыш құрылғылары
    бар тұқым өcipугe арналған өзге де жабдықты
    қоса алғанда; құс шаруашылығына арналған
    инкубаторлар мен брудерлер

73  Тұқымдарды, астықты және құрғақ бұршақ       8437
    дақылдарын тазартуға, сорттауға немесе
    iрiктеуге арналған машиналар; ауыл
    шаруашылығы фермаларында пайдаланылатын
    жабдықтан басқа, ұн тарту өнеркәсiбiне
    арналған немесе дәндi немесе құрғақ
    бұршақ дақылдарын өңдеуге арналған жабдық

74  Мал немесе ұшпайтын өсiмдiк тоң майларын     8438
    немесе майларын айырып алуға немесе
    дайындауға арналған жабдықтан басқа,
    азық-түлiк өнiмдерiн немесе сусындарды
    өнеркәсiптiк дайындауға немесе өндiруге
    арналған, осы топтың басқа жерiнде
    аталмаған немесе енгізiлмеген жабдық

75  Талшықты целлюлоза материалдарынан қоспа     8439
    шығаруға немесе қағаз немесе картон
    дайындауға немесе өңдеуге арналған жабдық

76  Кiтап блоктарын тiгуге арналған машина.      8440
    ларды қоса алғанда, түптеу жабдығы

77  Барлық үлгідегi кесетiн машиналарды қоса     8441
    алғанда, қағаз қоспасынан, қағаздан немесе
    картоннан бұйымдар жасауға арналған
    өзге де жабдық

78  Қаріп құюға немесе қарiп теруге арналған,    8442
    баспа блоктарын, пластиналарды,
    цилиндрлердi немесе басқа да баспаханалық
    элементтердi дайындауға немесе жасауға
    арналған машиналар, аппаратура және жабдық
    (8456 - 8465 тауар позицияларының
    станоктарынан басқа); баспаханалық
    қарiптер, блоктар, пластиналар, цилиндрлер
    және басқа да баспаханалық элементтер;
    баспа мақсаттары үшiн дайындалған блоктар,
    пластиналар, цилиндрлер және литографиялық
    тастар (мысалы, жонылған, ажарланған
    немесе жылтыратылған)

79  Офсеттiк басуға арналған орамды машиналар    8443 11 000 0

80  Жаңа, мөлшерi 29,7 x 40,2 см-ден астам       8443 19-дан
    параққа арналған, парақтап беретiн
    офсеттiк басуға арналған машиналар*

81  Офсеттік басуға арналған өзге де машиналар   8443 19 900 0

82  Жасанды тоқыма материалдарын жаншуға,        8444 00
    созуға, текстурлауға немесе кесуге
    арналған машиналар

83  Тоқыма талшықтарды дайындауға арналған       8445
    машиналар; тоқыма жiптi дайындауға
    арналған иiру, созу немесе орау машиналары
    және басқа да жабдық; пiллә орайтын немесе
    орайтын (жiңiшке орауды қоса алғанда)
    тоқыма машиналар және оны 8446 немесе
    8447 тауар позициясының машиналарында
    пайдалануға арналған тоқыма жiптi
    дайындайтын машиналар

84  Тоқыма станоктары                            8446

85  Позументтiк жіп, перде, шiлтер, кесте        8447
    жiптердiң жиегiн алуға, таспа немесе
    тор тоқуға арналған тiгiн, тоқыма-тігін
    машиналары және тафтингтiк машиналар

86  Фетр қалпақ жасауға арналған жабдықты қоса   8449 00 000 0
    алғанда киiз және фетр немесе тоқыма емес
    материалдарды бөлшекте немесе пiшiнде
    жасауға немесе өңдеуге арналған жабдық;
    қалпақтар дайындауға арналған қалыптар

87   Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2004.12.20. N  1334  қаулысымен.

88   Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2004.12.20. N  1334  қаулысымен.

89  Жууға, тазалауға, сығуға, кептiруге,          8451
    үтiктеуге, бастыруға (материалдарды
    ыстықтай қалыптау үшiн бастыруды қоса
    алғанда), ағартуға, бояуға, аппреттеуге,
    әрлеуге, иiрiмжiптердi, маталарды
    немесе тоқыма бұйымдарын жабынмен
    қаптауға жабуға немесе өңдеуге арналған
    жабдық (8450 тауар позициясының
    машиналарынан басқа) және линолеум
    сияқты едендiк төсенiштердi өндiруге
    пайдаланылатын мата немесе басқа да
    негiзге паста жағуға арналған машиналар;
    тоқыма маталарды орауға, тарқатуға,
    жинауға, кесуге немесе тесуге арналған
    машиналар (тұрмыстық үтiктеу
    машиналарынан басқа)

90  Тiгін машиналары, 8440 тауар позициясы.      8452 21 000 0
    ның түптейтiннен, мұқабалайтыннан басқа;     8452 29 000 0
    автоматтандырылған; басқалары

91  Тiгiн машиналарынан басқа, терiнi немесе     8453
    былғарыны дайындауға, илеуге немесе
    өңдеуге арналған немесе теріден немесе
    былғарыдан аяқ-киiм немесе басқа бұйымдар
    дайындауға немесе жөндеуге арналған
    жабдық

92  Металлургияда немесе құю өндiрiсiнде         8454
    пайдаланылатын конвертерлер, құю
    шөмiштерi, құймақалыптар және құю
    машиналары

93  Лазерлi немесе басқа да жарық немесе         8456
    фотонды сәуленiң, ультрадыбысты,
    электр разрядты, электр-химиялық,
    электронды сәулелiк, ионды сәулелiк
    немесе плазмалық-доғалық процестердiң
    көмегiмен материалды кетiру жолымен
    кез келген материалдарды өңдеуге
    арналған станоктар

94  Өңдеу орталықтары, металл өңдеуге            8457
    арналған бiр тұғырлы және көп тұғырлы
    агрегат станоктары

95  8458 тауар позициясының токарь               8459
    станоктарынан басқа (көп мақсатты
    токарлық станоктарды қоса алғанда),
    металды кетiру жолымен бұрғылауға,
    қашап өңдеуге, жоңғылауға, сыртқы немесе
    iшкi оймалар тесуге арналған металл
    кесетiн станоктар (желiлiк құрылысты
    агрегат станоктарын қоса алғанда)

96  Сыдыра-тегiстеу, қайрау, тегiстеу,           8460
    хонингтеу, ысқылау, жылтырату және 8461
    тауар позициясының тiстi кесу, тiстi
    тегiстеу немесе тiстi өңдеу станоктарынан
    басқа, металдар мен қыш металдарды
    тегiстеушi тастардың, қажақтардың және
    жылтыратушы құралдардың көмегiмен басқа да
    тазалап өңдеу операцияларын орындауға
    арналған станоктар

97  Бойлап сүргiлеу, көлденең сүргiлеу,          8461
    уату, созу, тiстi кесу, тiстi тегiстеу
    немесе тiстi өңдеу, аралау, кесу
    станоктары және материалды кетiру
    арқылы металдарды немесе қышметалды
    өңдеуге арналған басқа жерде аталмаған
    немесе енгiзiлмеген басқа да станоктар

98  Металдарды көлемдi қалыптап, соғып немесе    8462
    қалыптап өңдеуге арналған станоктар
    (престердi қоса алғанда); металл өңдеуге
    арналған ию, шеттерiн ию, түзу, кесу,
    тесу немесе шабу станоктары (престердi
    қоса алғанда); жоғарыда аталмаған
    металдарды немесе металл карбидтерiн
    өңдеуге арналған престер

99  Материалды кетірмей металдарды немесе        8463
    қышметалды өңдеуге арналған өзге де
    станоктар

100 Тас, қыш, бетон, асбестцемент немесе         8464
    соған ұқсас минералды материалдар
    өңдеуге арналған немесе шыныны суықтай
    өңдеуге арналған станоктар

101 Ағаш, тығын, сүйек, эбонит, қатты            8465
    пластмассалар немесе соған ұқсас қатты
    материалдар өңдеуге арналған станоктар
    (шегенiң, қапсырманың, желiмнiң көмегiмен
    немесе басқа да тәсiлдермен жинауға
    арналған машинаны қоса алғанда)

102 8515 тауар позициясының машиналары мен       8468
    аппараттарынан басқа кесуге жарамды
    немесе жарамсыз, төменгi температурада
    дәнекерлеуге, жоғарғы температурада
    дәнекерлеуге немесе пiсiруге арналған
    жабдық пен аппараттар; газбен жұмыс
    iстейтiн беткi жағын термоөңдеуге
    арналған машиналар мен аппараттар

103  Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2004.12.20. N  1334  қаулысымен.

104 Есептеу машиналары және олардың              8471 (8471 30 000
    блоктары; магниттi немесе оптикалық          ден басқа)
    санағыш құрылғылар, деректердi
    кодталған нысандағы ақпарат
    тасымалдағыштарға тасымалдауға
    арналған машиналар және осыған ұқсас
    ақпаратты өңдеуге арналған, басқа жерде
    аталмаған немесе енгізiлмеген машиналар

105 Карточкаларды оқитын құрылғылары             8471 30 000 0-ден
    (картридерлерi) бар төлем карточкаларын
    пайдалана отырып, төлемдердi жүзеге асыру
    үшін пайдаланылатын микрокомпьютерлер*

106 Импринтер (imprinter) - сату/қызмет          8472 20 000 0-ден
    көрсету нүктелерiнде төлем карточкаларын
    қабылдауға арналған механикалық құрылғы;
    төлем карточкаларын дербестендіруге
    арналған құрылғылар; эмброссер
    (embossing machine, embosser) - төлем
    карточкасына ақпаратты таңбалап басу
    түрінде енгiзуге арналған құрылғылары*

107 Почта хат-хабарларын сорттауға немесе        8472 30 000 0
    қаттап салуға немесе конверттерге салуға,
    немесе байлауға арналған машиналар,
    почта хат-хабарларын ашуға, жабуға немесе
    сүргі салуға арналған машиналар және
    почта маркаларын желiмдеуге немесе
    шылауға арналған машиналар

108 Электронды депозитарлық машиналар -          8472 90 800 0-ден
    төлем карточкаларын пайдалана отырып
    ұстаушылардың шотына депозиттер
    қабылдайтын құрылғылар; кэш-диспенсерлер
    (Cash Dispenser); банкоматтар (Automatik
    teller (Telling) Machine)*

109 8471 тауар позициясы машиналарының           8473 30
    бөлшектерi мен керек-жарақтары

110 Топырақты, тасты, кендi немесе қатты         8474
    қалыптағы басқа да минералды қазбаларды
    (оның iшiнде ұнтақ түрiндегі және паста
    түрiндегi) сорттауға, електен өткiзуге,
    сепаратордан өткiзуге, жууға, ұсақтауға,
    тартуға, қосуға немесе араластыруға
    арналған жабдық; қатты минералды отынды,
    қыш құрамды, қатайып кетпеген цементтi,
    гипс материалдарын немесе басқа да
    минералды заттарды ұнтақ күйiндегі
    немесе паста күйiндегi жағдайда
    агломерациялауға, қалыптауға немесе
    құюға арналған жабдық; құмнан құю
    пiшiндерiн жасауға арналған қалыптау
    машиналары

111 Электр немесе электронды шамдарды,           8475
    түтiкшелердi немесе электронды-сәулелiк
    түтiкшелердi немесе шыны колбалардағы
    газды-разрядты шамдарды құрастыруға
    арналған машиналар; шыныны немесе шыны
    бұйымдарын дайындауға немесе ыстықтай
    өңдеуге арналған машиналар

112 Резеңкені немесе пластмассаны өңдеуге        8477
    арналған немесе осы материалдардан өнiм
    шығаруға арналған басқа жерде аталмаған
    немесе енгізiлмеген жабдық

113 Темекi дайындауға және жасауға арналған,     8478 10 000 0
    осы топтың басқа жерiнде аталмаған немесе
    енгізілмеген жабдық

114 Осы топтың басқа жерiнде аталмаған немесе    8479
    енгiзiлмеген жеке функциялары бар
    машиналар мен механикалық құрылғылар

115 Металл құю өндiрiсiне арналған опокалар;     8480
    құю табандықтары; құю модельдерi;
    металдарды, металл карбидтерiн, шыныны,
    минералды материалдарды, резеңкенi немесе
    пластмассаларды құюға арналған қалыптар
    (құймақалыптардан басқа)

116 Гидробөлгіштер*                              8481 20 100 0-ден

117 Темiр жол көлігінiң жылжымалы және жүк       8482 10 900 0-ден
    тарту құрамында пайдаланылатындардан
    басқа, өзге де топсалы подшипниктер*

118 Темiр жол көлігінiң жылжымалы және тарту     8482 20 000 0
    құрамында пайдаланылатындардан басқа,
    сепаратормен және роликтермен жиынтықтағы
    iшкi конус сақиналарды қоса алғанда,
    роликтi-конусты подшипниктер*

119 Темiр жол көлiгiнiң жылжымалы және тарту     8482 30 000 0
    құрамында пайдаланылатындардан басқа,
    роликтi сфералық подшипниктер*

120 Ине тәрiздi роликтi подшипниктер             8482 40 000 0

121 Темiр жол көлігiнiң жылжымалы және           8482 50 000 0
    тарту құрамында пайдаланылатындардан
    басқа, өзге де цилиндрлiк роликтi
    подшипниктер

122 Темiр жол көлiгiнiң жылжымалы және           8482 80 000 0
    тарту құрамында пайдаланылатындардан
    басқа, қиыстырылған шариктi-
    роликтiлердi қоса алғанда, өзге де
    подшипниктер 

123 Шариктер, инелі роликтер және роликтер       8482 91

123-1 Азаматтық авиацияға арналған трансмиссия   8483 10 100 0
      бiлiктерi (жұдырықша және иiндi бiлiктердi
      қоса алғанда) мен қос иiндер

124 Бiрнеше элементтерден құрастырылған          8483 10 570 0-ден
    (құрама) иiндi бiлiктер

125 Кардан бiлiктерi*                            8483 10 410 0-ден

126 Трансмиссия бiлiктерi (жұдырықша және
    иiндi бiлiктердi қоса алғанда) мен өзге
    де қос иiндер

127 Шариктi және роликтi подшипниктер            8483 20
    орнатылған подшипниктер корпустары

127-1 Азаматтық авиацияға арналған шариктi       8483 30 100 0
      немесе роликті подшипниктер орнатылмаған
      подшипниктердiң корпустары; білiктер үшiн
      сырғанау подшипниктерi      

128 Шариктi және роликтi подшипниктерге          8483 30 310 0
    арналған подшипниктер корпустары

129 Азаматтық авиацияға арналған бiлiктермен     8483 40 100 0-ден
    жиынтықтағы тiссiз берiлiстер мен тiстi
    доңғалақтар

130 Бiлiктермен жиынтықтағы өзге де тiстi        8483 40 820 0-
    берiлiстер мен тiстi дөңгелектер             8483 40 850 0
                                                 8483 40 980 0

131 Берiлiс қораптары және басқа да жылдамдық    8483 40 940 0
    вариаторлары                                 8483 40 960 0

132 Шкивтердiң блоктарын қоса алғанда,           8483 50
    тегершіктер мен шкивтер

133 Жалғастырғыштар мен бiлiктердi қосуға        8483 60
    арналған қондырғылар (әмбебап топсаларды
    қоса алғанда)

133-1 Азаматтық авиацияға арналған тiстi дөңге-  8483 90 100 0
      лектер, тiзбектi жұлдызшалар және жеке
      қойылған басқа да беріліс элементтерi;
      бөлiктерi     

134 Электр двигательдерi мен генераторлары       8501
    (электрогенераторлық қондырғылардан
    басқа)

135 Электргенераторлық қондырғылар және          8502
    айналмалы электр түрлендiргiштер

136 Тек қана немесе негiзiнен 8501 немесе        8503 00
    8502 тауар позицияларының машиналарына
    арналған бөлшектер

137 Өлшеу трансформаторлары; түзеткiштер;        8504 10 910 0
    инверторлар; индуктивтiлiк шарғылары мен     8504 32 300 0
    дроссельдер*                                 8504 40 940-
                                                 8504 50

137-1 Қуаты 650 кВА-дан аспайтын сұйық
      диэлектригі бар трансформаторлар           8504 21 000 0      

138 Қуаты 650 кВА-дан астам, бірақ 1600          8504 22 100 0
    кВА-дан аспайтын сұйық диэлектригі бар
    трансформаторлар

139 Қуаты 10 000 кВА астам сұйық диэлектрлi      8504 23 000 0
    электрлi трансформаторлар

139-2 Кернеуді өлшеуге арналған өзге
      трансформаторлар                           8504 31 310 0
139-3 Өзге де трансформаторлар                   8504 31 900 9      

140 Азаматтық авиацияға арналған статистикалық   8504 40 100
    түрлендiргiштер

141 Кернеу түрлендiргіштерi*                     8504 40 990-нан

142 Қорғасынды аккумуляторлар: сұйық             8507 20 310 0
    электролитпен жұмыс iстейтiн күш;            8507 20 390 0
    өзгелерi; тұрақты *                          8507 20 890 0-ден

143 Кадмий-никельді аккумуляторлар: күш;         8507 30 930 0
    өзгелерi                                     8507 30 980 0

144  Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2004.12.20. N  1334  қаулысымен.

145 Iштен жану двигательдерiн ұшқыннан немесе    8511
    жанғыш қоспаларды қысу арқылы тұтандыруға
    және iске қосуға арналған электр жабдығы
    (мысалы, магнето, тұтандыру катушкалары,
    тұтандыру шырақтары, қыздыру шырақтары,
    стартерлер); осы двигательдермен бiрге
    пайдаланылатындар үлгiсiндегi
    генераторлар (мысалы, тұрақты және
    айнымалы тоқтың) мен ажыратқыштар

146 Электр жарығын беру немесе дабыл беру        8512
    жабдығы (8539 тауар позициясының
    бұйымдарынан басқа), велосипедтерде
    немесе моторлы көлiк құралдарында
    пайдаланылатын шыны тазалағыштар,
    күңгiрттенуге қарсы және булануға қарсы
    жабдықтар

147 Өнеркәсіптiк немесе зертханалық электр       8514
    пештерi мен камералары (индукция немесе
    диэлектрлі шығындар құбылыстарының
    негiзiнде жұмыс iстейтiндердi қоса
    алғанда); материалдарды индукция немесе
    диэлектрлi шығындар құбылыстарының
    көмегiмен термикалық өңдеуге арналған
    өнеркәсіптiк немесе зертханалық жабдық

148 Олардың кесу операцияларын орындай           8515
    алатындығына немесе орындай
    алмайтындығына қарамастан, электрлi
    (соның iшiнде газды электрмен қыздыру)
    лазерлік немесе басқа да жарық немесе
    фотонды, ультрадыбысты, электронды-
    сәулелі, магниттi-импульстi немесе
    плазмалы-доғалы төменгi температурада
    дәнекерлеуге немесе пiсiруге арналған
    машиналар мен аппараттар;
    металдарды немесе қышметалды ыстық
    күйiнде тозаңдатуға арналған машиналар
    мен аппараттар

149 Жеткiзгiш жиiлiктегi сым арқылы              8517 30 000 0
    байланыстағы жүйелерге арналған немесе       8517 90-нан
    байланыстың шифрлi сым жүйесiне
    арналған аппараттарды қоса алғанда,
    сым арқылы байланысқа арналған
    электрлiк телеграф аппараттары, шкафтар,
    жәшiктер, телефон қораптары, тарату
    шкафтары, тiреулер*

150  Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2004.12.20. N  1334  қаулысымен.

151  Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2004.12.20. N  1334  қаулысымен.

152  Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2004.12.20. N  1334  қаулысымен.

153 Өзiне қабылдау құрылғысын қамтитын берушi    8525 20
    аппаратура

154 Радиолокациялық, радионавигациялық           8526
    аппаратура және қашықтықтан басқару
    радиоаппаратурасы

155 Радиотелефон, радиотелеграф байланысына      8527 19 000 0,
    немесе радиохабарларын таратуға арналған,    8527 21,
    дыбыс жазатын немесе дыбыс шығаратын         8527 90 100 0,
    аппаратурамен бiр корпуста бiрге немесе      8527 90 980 0
    бөлек орналастырылған қабылдау
    аппаратурасы; өзгелерi

156 Антенналар және барлық үлгідегi              8529 10
    антенналық шағылдырғыштар; осы бұйымдар.
    мен бiрге пайдаланылатын бөлшектер 

156-1 Азаматтық авиацияға арналған күзет дабылы  8531 10 100 0
      құрылғылары немесе өртке қарсы дабыл
      беруге арналған құрылғылар және осындай
      құрылғылар

157  Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2004.12.20. N  1334  қаулысымен.

158 Ғимараттарда пайдаланылатын, өрт             8531 10 300-ден
    қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге немесе
    сындырудан қорғауға арналған электрлi
    дабыл беруші құрылғылар*

159 Коммутацияға немесе электр тiзбектерiн       8535 
    қорғауға арналған немесе электр              
    тiзбектерiне немесе электр тiзбектерiнде
    қосуға арналған электр аппаратурасы
    (мысалы, сөндiргiштер ауыстырып
    қосқыштар, ажыратқыштар, балқымалы
    сақтандырғыштар, жайтартқыштар, кернеудi
    шектегiштер, кернеудiң секiрмелiлігін
    тежегіштер, байланыстырғыш қораптар,
    тоқ қабылдағыштар, тоқ алушылар)
    1000 В-ден артық кернеуге

160 Сөндiргiштер, ажыратып қосқыштар,            8536 20 900 0,
    кнопкалы ажыратып қосқыштардың блоктары,     8536 50 800 0-ден
    контакторлар*

161 Коммутацияға немесе электр тiзбектерiн       8536 90
    қорғауға арналған немесе электр
    тiзбектерiне немесе электр тiзбектерiнде
    қосуға арналған электр аппаратурасы;
    өзге де құрылғылар

162 Электр тоғын басқаруға немесе бөлуге         8537 10
    арналған 8535 немесе 8536 тауар
    позициясының екi немесе одан көп
    құрылғыларымен жабдықталған пульттер,
    панельдер, консолдар, үстелдер, тарату
    қалқандары және электр аппаратурасына
    арналған өзге де негiздер, соның iшiнде
    1000 В-дан аспайтын кернеуге 8517 тауар
    позициясының коммутациялық құрылғыларынан
    басқа 90-топтың құралдарын немесе
    құрылғыларын және цифрлы басқару
    аппараттарын қамтитындар

163 Пульттер, панельдер, консольдер,             8538 10 000 0
    үстелдер, тарату қалқандары және 8537
    тауар позициясының бұйымдарына арналған,
    бiрақ тиiстi аппаратурамен жинақталмаған
    өзге де негiздер

164 100 В-дан астам кернеуге ультракүлгiн        8539 29 920 0
    немесе инфрақызыл сәуле шамдарын
    қоспағанда, өзге де қыздыру шамдары

165  Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2004.12.20. N  1334  қаулысымен.

166 Диодтар, транзисторлар мен соған ұқсас       8541
    жартылай өткiзгiш құралдар; модульдерге
    жиналған немесе жиналмаған, панельдерге
    монтаждалған немесе монтаждалмаған
    фотогальваникалық элементтердi қоса
    алғанда, фотосезiмтал жартылай өткiзгiш
    құралдар; сәуле шашқыш диодтар;
    жинақтамадағы пьезоэлектрлiк кристалдар

167 Электронды интегралды және микрожинақтау     8542
    сызбалары

168 Осы топтың басқа жерiнде аталмаған немесе    8543
    енгiзiлмеген жеке функциялары бар электр
    машиналары мен аппаратура

169 Коаксильдi кабельдер және басқа коаксильдi   8544 20 000 0
    электр өткiзгiштер

170 Телекоммуникацияда пайдаланылатын            8544 41 100 0,
    жалғастырғыш детальдармен жарақтандырыл.     8544 49 200 0
    ған, 80 В-дан аспайтын кернеуге
    электр өткiзгіштер және өзгелерi

171 Автосымдар*                                  8544 41 900-ден

172  Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2004.12.20. N  1334  қаулысымен.

173 Талшықты-оптикалық кабельдер                 8544 70 000 0

174 Пештерде пайдаланылатын электродтар          8545 11 00

175 Графиттелген электродтар*                    8545 11 009 0-ден

176 Электролиздi құрылғыларға арналған           8545 19 100 0
    электродтар

177 Электр қуатының сыртқы көзiнен қоректене.    8601 10 000 0
    тiн темiр жол локомотивтері

178 Дизель-темiр жол электрлі локомотивтер       8602 10 000 0

179 Электр энергиясының сыртқы көзiнен           8603 10 000 0-ден
    қоректенетiн 8604 тауар позициясына
    кіретiндерден басқа, моторлы темiр жол
    жолаушылар, тауар немесе жүк вагондары,
    ашық платформалар

180 Темiр жол немесе трамвай жолдарын жөндеуге   8604 00 000 0
    немесе оларға техникалық қызмет көрсетуге
    арналған өздiгiнен жүретiн немесе
    өздiгiнен жүрмейтiн көлiк құралдары
    (мысалы, шеберхана вагондар, крандар,
    шпал қағатын машиналар, жол тегістеу
    машиналары, бақылау-өлшеу вагондары және
    жолды қарауға арналған көлiк құралдары)

181 Өздігінен жүрмейтiн темiр жол, жолаушылар    8605 00 000 0-ден
    вагондары; өздiгiнен жүрмейтiн жүк, почта
    және өзге де арнайы темiр жол вагондары
    (8604 тауар позициясына кiретiндерден
    басқа)*

182 Барлық типтi вагон-цистерналар               8606 10 000 0

183 Термооқшауланған, рефрижераторлық            8606 20 000 0
    вагондар, 8606 10 қосалқы позицияға
    кіретіндерден басқа

184 Өздігiнен жүрмейтiн темiр жол, жабық және    8606 91-ден
    жабылатын жүк вагондары*

185 Өздігінен жүрмейтiн темiр жол, ашық,         8606 92 000 0-ден
    биiктiгi 60 см-ден асатын алынбайтын
    ернеулерi бар жүк вагондары*

186 Темiр жол локомотивтерiнiң немесе            8607-ден
    жылжымалы құрамның бөлшектерi*

187 Қуаты 4 кВт-дан аспайтын, жанында            8701-ден
    жүретiн жүргiзушi басқаратындарды,
    сондай-ақ шынжыр табанды тракторларды
    қоспағанда тракторлар (8709 тауар
    позициясының тракторларынан басқа)

188 Көлiк құралының 20 тоннадан асатын толық     8704 23 910
    массасы мен, қысымнан оталатын поршеньдi
    iштен жану двигателi (дизельдi немесе
    жартылай дизельдi) бар, жүк тасымалдауға
    арналған өзге де моторлы көлiк құралдары:
    жаңалары

189 Автомобильдiң 20 тоннадан асатын толық       8704 23 990
    массасы мен, қысымнан оталатын поршеньдi
    iштен жану двигателi (дизельдi немесе
    жартылай дизельдi) бар, жүк тасымалдауға
    арналған өзге де моторлы көлiк құралдары:
    бұрын қолданыста болғандары

190 Жолаушыларды немесе жүктердi тасымалдауға    8705
    пайдаланылатындардан басқа, арнайы
    мақсаттағы моторлы көлiк құралдары (мысалы,
    авариялық жүк автомобильдерi, автокрандар,
    өрт сөндiргiш көлiк құралдары,
    автобетонараластырғыштар, жолдарды
    тазалауға арналған автомобильдер, су
    құю-жуу автомашиналары, автошеберханалар,
    рентген қондырғылары бар автомобильдер)

191 8705 тауар позициясының моторлы көлiк        8706-дан
    құралдарына арналған двигательдер
    орнатылған шассилер

192 Трактор кабинасын жылытқыштар,               8708 29 900 0-ден
    амортизаторлар*

193 Тракторға арналған трансмиссиялар*           8708 50 900 0-ден

194 Аунақтың oci, роликтiң oci, иiндi ось,       8708 70 990 0-ден
    шынжыр табан буынының бунағы*

195 Тракторға арналған радиаторлар*              8708 91 900 0-ден

196 Жүктердi тасымалдауға арналған өзге де       8716 39 300
    жартылай тiркемелер, жаңалары

197 Жүктердi тасымалдауға арналған өзге де       8716 39 800
    тiркемелер және жартылай тiркемелер,
    бұрын қолданыста болғандары

198 Өзге де тiркемелер және жартылай             8716 40 000 0
    тiркемелер өзгелер

199 Азаматтық тiкұшақтар мен ұшақтар             8802 11 100 0-ден,
                                                 8802 12 100 0-ден
                                                 8802 20 100 0-ден
                                                 8802 30 100 0-ден
                                                 8802 40 100-ден

200 Азаматтық авиацияға арналған шассилер        8803 20 100 0-ден
    және олардың бөлшектерi

201 Азаматтық авиацияға арналған ұшақтардың      8803 30 100 0-ден
    өзге де бөлшектерi

202 Су астын суретке түсiруге және әуеден        9006 30 000 0
    суретке түсiруге, iшкi органдарды
    медициналық немесе хирургиялық зерттеуге
    арнайы арналған фотокамералар; сот
    немесе криминалдық мақсаттарға арналған
    салыстыру жүргiзуге мүмкiндiк беретiн
    камералар

203 Кинематографиялықтан басқа, бейнелердiң      9008 10 000 0-
    жобалауыштары                                9008 30 000 0-ден

204 Фотопленкаларды (кинопленкаларды қоса        9010 10 000 0-ден
    алғанда) немесе орамдағы фотоқағазды
    автоматты түрде шығаруға немесе орамдағы
    фотоқағазға автоматты түрде басып шығаруға
    арналған аппаратура мен жабдық

205 Фотозертханаларға (кинозертханаларды қоса    9010 50
    алғанда) арналған аппаратура мен жабдық,
    өзгелерi; негатоскоптар

206 Аэронавигацияға немесе ғарыштық              9014 20
    навигацияға арналған құралдар мен аспаптар
    (компастардан басқа)

207 Өзге де құралдар мен аспаптар                9014 80 000 0

208 Компастардан басқа, геодезиялық немесе       9015
    топографиялық (фотограмметриялықты қоса
    алғанда), гидрографиялық, океанографиялық,
    гидрологиялық, метеорологиялық немесе
    геофизикалық, құралдар мен аспаптар;
    алыстан өлшегiштер

209 Медицинада пайдалануға жатпайтын             9020 00-ден
    механикалық детальдары және ауыспалы
    сүзгiштерi жоқ қорғаныш маскаларынан
    басқа, өзге де тыныс алу жабдықтары мен
    газ маскалары*

210 Рентгенографиялық немесе радиотерапевтік     9022 19 000 0-ден
    аппаратураны қоса алғанда, медициналық,
    хирургиялық, стоматологиялық немесе
    ветеринарлық мақсатта пайдалануға
    арналмаған, рентген сәулесiнiң әсерiне
    негізделген өзге аппаратура

211 Алфа-, бета- немесе гамма сәулелерiнiң       9022 29 000-ден
    әсерiне негізделген медициналық,
    хирургиялық, стоматологиялық немесе
    ветеринарлық пайдалануға арналмаған
    өзге де аппаратура*

212 Көрсетілген мақсаттарға пайдаланылатын       9022 90-нан
    аппаратура бөлшектерi мен керек-
    жарақтарын қоса алғанда, медициналық,
    хирургиялық, стоматологиялық немесе
    ветеринарлық мақсатта пайдалануға
    арналғандардан басқа, өзге де аппаратура*

213 Материалдың (мысалы, металдардың,            9024
    сүректердiң, тоқыма материалдарының,
    қағаздың, пластмассаның) қаттылығын,
    төзiмдiлiгiн, созылғыштығын және
    тығыздығын, икемдiлiгiн немесе басқа да
    механикалық қасиеттерiн сынауға арналған
    машиналар мен құралдар

214 Жазатын құрылғысы бар немесе жазатын         9025-тен
    құрылғысыз ареометрлер мен сұйыққа
    батырған кезде жұмыс iстейтiн соған
    ұқсас аспаптар, термометрлер (ауруханалық
    немесе ветеринарлықтан басқа),
    пирометрлер, барометрлер, гигрометрлер
    және психрометрлер және осы құралдардың
    кез келген комбинациялары*

215 9014, 9015, 9028 және 9032 тауар             9026
    позицияларының құралдарымен
    аппаратурасынан басқа, сұйықтардың немесе
    газдардың шығынын, деңгейiн, қысымын және
    басқа да құбылмалы сипаттамаларын өлшеуге
    немесе бақылауға арналған құралдар мен
    аппаратура (мысалы, шығын өлшегіштер,
    деңгей көрсеткiштерi, манометрлер, жылу
    өлшегіштер)

216 Физикалық және химиялық талдауға арналған    9027-ден
    медицинада пайдалануға арналмаған
    құралдар мен аппаратура (мысалы,
    поляриметрлер, рефрактометрлер,
    спектрометрлер, газ немесе түтiн талдауыш.
    тар); тұтқырлығын, кеуектiлiгiн,
    кеңеюiн, беткi жағының созылғыштығын және
    соған ұқсас өлшеуге немесе бақылауға
    арналған құралдар мен аппаратура; жылу,
    дыбыс немесе жарық мөлшерiн өлшеуге немесе
    бақылауға арналған құралдар мен аппаратура
    (экспонометрдi қоса алғанда); микротомдар*

217 Осциллоскоптар, спектр талдаушылар, 9028     9030
    тауар позициясының өлшеу құралдарынан
    басқа, электр шамаларын өлшеуге немесе
    бақылауға арналған өзге де құралдар мен
    аппаратура; альфа, бета, гамма, рентген,
    ғарыш немесе өзге де иондаушы сәулелердi
    табуға немесе өлшеуге арналған құралдар
    мен аппаратура

218 Осы топтың басқа жерлерiнде аталмаған        9031
    немесе енгiзiлмеген өлшеу немесе бақылау
    құралдары, құрылғылар мен машиналар;
    кескiндеу жобалауыштары

219 Автоматты реттеуге немесе басқаруға          9032
    арналған құралдар мен аппаратура
____________________________________________________________________

      * - тауарлар номенклатурасы код арқылы да, тауарлар атауы арқылы да айқындалады.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң        
2003 жылғы 19 наурыздағы 
N 269 қаулысына     
қосымша         

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң күшi жойылған кейбiр шешiмдерiнiң тiзбесi

      1. "Қосылған құнға салынатын салығы Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiмен келiсiм бойынша Мемлекеттiк кiрiс министрлiгi белгiлеген тәртiппен төленетiн "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес босатылғандарды қоспағанда, ауыл шаруашылығы өндiрiсiнде пайдаланылатын импортталған тауарлардың, сондай-ақ импортталған жабдықтардың, шикiзаттардың, материалдардың, қосалқы бөлшектердiң, дәрi-дәрмектердiң тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 14 сәуiрдегi N 558  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 1997 ж., N 16, 131-құжат).

      2. "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1997 жылғы 14 сәуiрдегi N 558 қаулысына өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 12 маусымдағы  N 959  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 1997 ж., N 25, 233-құжат).

      3. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 14 сәуiрдегi N 558 қаулысына толықтыру енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 18 қарашадағы N 1605  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1997 ж., N 49, 461-құжат).

      4. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 14 сәуiрдегi N 558 қаулысына өзгерістер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 17 қыркүйектегi N 917  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 1998 ж., N 33, 298-құжат).

      5. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 14 сәуiрдегi N 558 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 25 тамыздағы N 1240  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 1999 ж., N 42, 382-құжат).

      6. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 14 сәуiрдегi N 558 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 24 қаңтардағы N 118  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 2000 ж., N 3, 43-құжат).

      7. "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1997 жылғы 14 сәуiрдегi N 558 қаулысына толықтырулар мен өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 16 наурыздағы  N 406  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 15, 155-құжат).

      8. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 14 сәуiрдегi N 558 қаулысына толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 3 шiлдедегi N 1008  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 2000 ж., N 28, 335-құжат).

      9. "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1997 жылғы 14 сәуiрдегi N 558 қаулысына толықтырулар мен өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 7 қыркүйектегi N 1166  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 2001 ж., N 31, 412-құжат).

      10. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 5 қазандағы N 1289  қаулысының  1-тармағының 1) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 34, 448-құжат).

      11. "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1997 жылғы 14 сәуiрдегi N 558 қаулысына толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 7 наурыздағы N 281  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 2002 ж., N 9, 68-құжат).

      12. "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1997 жылғы 14 сәуiрдегi N 558 қаулысына толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 31 мамырдағы N 604  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 2002 ж., N 16, 175-құжат).

      13. "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1997 жылғы 14 сәуiрдегi N 558 қаулысына өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 30 шiлдедегi N 851  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 2002 ж., N 25, 268-құжат).