Қосылған құн салығы "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" 2001 жылғы 12 маусымдағы Қазақстан Республикасының кодексiнде (Салық кодексi) белгiленген тәртiппен есепке алу әдiсiмен төленетiн импортталған жабдықтардың, ауыл шаруашылығы техникасының, автомобиль көлiгi жылжымалы жүк құрамының, сондай-ақ жеке өндiрiстiк мұқтаждар үшiн әкелiнетiн қосалқы бөлшектердiң тiзбесiн бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 19 наурыздағы N 269 қаулысы

Жаңартылған

      "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 маусымдағы кодексiнiң (Салық кодексi) 250-бабын  iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. Қоса берiлiп отырған Қосылған құн салығы "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" 2001 жылғы 12 маусымдағы Қазақстан Республикасының кодексiнде (Салық кодексi) белгiленген тәртiппен есепке алу әдiсiмен төленетiн импортталған жабдықтардың, ауыл шаруашылығы техникасының, автомобиль көлiгi жылжымалы жүк құрамының, сондай-ақ жеке өндiрiстiк мұқтаждар үшiн әкелiнетiн қосалқы бөлшектердiң тiзбесi бекiтiлсiн.

      2. Қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң кейбiр шешiмдерiнiң күшi жойылды деп танылсын.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң         
2003 жылғы 19 наурыздағы
N 269 қаулысымен    
бекiтiлген    

      Ескерту. Тізбе 187-1-жолдармен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.07.18. N 720 қаулысымен .

Қосылған құн салығы "Салық және бюджетке төленетін басқа да мiндеттi төлемдер туралы" 2001 жылғы 12 маусымдағы Қазақстан Республикасының кодексiнде (Салық кодексi) белгіленген тәртiппен есепке алу әдiсiмен төленетiн импортталатын жабдықтардың, ауыл шаруашылығы техникасының, автомобиль көлiгi жылжымалы жүк құрамының, сондай-ақ жеке өндiрiстiк мұқтаждар үшiн әкелiнетiн қосалқы бөлшектердiң
тiзбесi

___________________________________________________________________
Р/с N |                 Атауы                     |СЭҚ ТН коды
___________________________________________________________________
   1                      2                               3
___________________________________________________________________
1     Пластмассадан жасалған түтiктер,            3917
      түтiкшелер мен шлангiлер және олардың
      фитингiлерi (мысалы, қосылыстар,
      иiндер, фланцылар)
      (3917 10 басқа)
2     Азаматтық авиация үшiн мөлшерi              4008 29 100
      бойынша кесiлген пiшiндi профильдер
3     Фитингiсiз немесе фитингiлi (мысалы,        4009
      қосылыстармен, иiндi түтiкшелермен,
      фланцылармен) түтiктер, түтiкшелер мен
      вулканизацияланған резеңкеден
      жасалған шлангiлер (қатты резеңкеден
      басқа)
4     Вулканизацияланған резеңкеден               4010
      жасалған конвейер ленталары немесе
      қозғалтқыш белдiктер немесе бельтинг
      (белдiктерге арналған резеңкеленген
      мата)
5     Резинатехникалық бұйымдар, резиналық        4016 93 100-ден
      бекiтiлген манжеттер*
6     Кожух, амортизаторлар, ұштамалдар,          4016 99 580-нен
      көпшiктер*
7     8701-8705 тауарлы позициялы моторлы         4016 99 880-нен
      көлiк құралдарына арналған қатты
      резеңкеден басқа, вулканизацияланған
      резеңкеден жасалған бұйымдар*
8     Бандаж*                                     4017 00 990-нан
9     Тегiстеуге, қайрауға, жылтыратуға,          6804
      қиыстыра келтiруге немесе кесуге
      арналған әдiптеусiз ысқылау шеңберi мен
      соған ұқсас бұйымдар, қайрайтын
      тастар, табиғи тастардан жасалған табиғи
      агломерленген немесе жасанды
      қосындылардан немесе қыштан жасалған,
      басқа да материалдардан жасалған
      бөлшектердiң жиынтығындағы немесе бұл
      бөлшектерсiз бөлiктерi (қолмен қайрауға
      немесе жылтыратуға арналған тастардан
      және табиғи тастан жасалған олардың
      бөлiктерiнен басқа; олардың фармацевтика
      өндiрiсiнде пайдаланатын) қыш немесе
      силикатты материалдан (скарификаторлар)
      жасалған қайрауға арналған әдiптеусiз
      бұйымдар
10    Мұнай немесе газ ұңғымаларын                7304 21 000-7304
      бұрғылауға арналған орама құбырлар,         29,
      сорғы-компрессорлы және бұрғылау            7305 20,7306 20
      құбырлары                                   000
11    Шх15 шарик подшипниктi суықтай              7304 31 990-нан
      деформацияланған, суықтай тартылған
      түтiктер*
12    Ыстықтай иiлген серiппелер, рессорлар       7304 31 990-нан,
                                                  7320 10 110-нан,
                                                  7320 10 190-нан,
                                                  7320 20 200-нан
13    Суықтай иiлген ширатылған, созу             7320 20 850-ден
      жұмысына арналған серiппелер*
14    Серiппе қабықшалар*                         7320 90 900-ден
15    Ыстық табаншалар*                           7326 90 930-дан
16    Қатырма, бұрыштамалар, коллектор,           7326 90 970-ден
      айырғыштар, тұтқалар, кронштейн
      қақпағы, iлмек, тiзе, алдыңғы тiрек,
      шарнирлер, шестернялар, чекалар*
17    Қабырғасының қалыңдығы 0,6 мм астам         7411 10 110-нан
      түзу мыс түтiкшелер
18    Титан-кобальттi және вольфрамкобальттi      8209 00 800-ден
      кесу құралдары үшiн қатты қорытпалы
      пластиналар*
19    Бу қазандығы немесе бу өндiретiн басқа      8402
      да қазандықтар (төмен қысымдағы бу
      өндiре алатын орталықтан жылытылатын
      су қазандықтарынан басқа); бу
      жылытқыштары бар су қазандықтары
      (8402 90 000-ден басқа)
20    8402 немесе 8403 тауарлық позициядағы       8404
      қазандықтарды пайдалануға арналған
      көмекшi жабдықтар (мысалы,
      экономайзерлер, қатты қыздырғыштар,
      күйе кетiргiштер, газ рекуператорлары),
      булы-сулы немесе басқа да булы күш
      беретiн қондырғылар
21    Тазартқыш қондырғылары бар немесе           8405
      оларсыз газ генераторлары немесе сулы
      газ генераторлары; тазартқыш
      қондырғылары бар немесе оларсыз
      ацетилендi газ генераторлары және
      соған ұқсас газ генераторлары
22    Су буымен жұмыс iстейтiн турбиналар         8406
      және өзге бу турбиналары
23    Ауыл шаруашылығы машиналарында,             8407-ден
      тракторларда, ұшу аппараттарында,
      электр генераторларында,
      компрессорларда пайдаланылуға
      жататын айналмалы немесе қайталап
      түсетiн қозғалысты поршеньдi ұшқындап
      от алатын iштен жану двигательдерi*
24    Ауыл шаруашылығы машиналарында,             8408-ден
      локомотивтерде, тракторларда,
      кемелерде, электр станцияларында
      пайдаланылуға жататын, қысқанда
      жалын шығаратын поршеньдi iштен жану
      двигательдерi (дизельдер немесе
      жартылай дизельдер)*
25    Тек қана немесе негiзiнен авиациялық        8409 91 000-ден
      двигательдерi, ұшқындап от алатын iштен
      жанатын поршеньдi двигательдерге
      арналған бөлшектер*
26    Азаматтық авиацияға арналған тарту күшi     8411 12 130
      44 кH-нан астам, бiрақ 132 кН нан
      аспайтын турбореактивтiк двигательдер
27    Азаматтық авиацияға арналған қуаты          8411 81 100
      5000 кВт-тан аспайтын өзге газ
      турбиналары
28    Азаматтық авиацияға арналған                8411 91 100
      турбореактивтiк және турбовинттiк
      двигательдердiң бөлшектерi
29    Азаматтық авиацияға арналған күш            8412 21 100
      қондырғылары және желiлiк әрекеттегi
      гидравликалық двигательдер
      (цилиндрлер)
30    Азаматтық авиацияға арналған                8412 90 100
      двигательдер мен күш қондырғыларының
      бөлшектерi
31    Шығыстарды өлшейтiн өлшеуiштерi бар         8413-ден
      немесе ол арсыз май құю
      станцияларында және гараждарда
      пайдалануға арналғандарды, сондай-ақ
      көлiк құралдарына арналғандарды
      қоспағанда, сұйықтық сорғылар;
      сұйықтық көтергiштер
32    Азаматтық авиацияға арналған                8414 10 100
      вакуумдық сорғылар
33    Сырғымалы қалақтары бар роторлы             8414 10 300
      поршеньдi сорғылар, роторлы сорғылар,
      молекулярлы (вакуумды) сорғылар және
      Рутс үлгiсiндегi сорғылар
34    Минутына 2 м 3 -ден астам шығын               8414 40 900
      жұмсайтын дөңгелектi шассилi,
      жылжымалы ауа компрессорлары
35    Азаматтық авиацияға арналған басқа да       8414 59 100
      желдеткiштер
36    Бiлiктi желдеткiштер                        8414 59 300
37    Ортадан тепкiш желдеткiштер                 8414 59 500
38    Көлденеңiнен ең үлкен мөлшерi               8414 60 000
      120 см-ден аспайтын тартпалы шкафтар
39    Бiр сатылы тартпалы шкафтар*                8414 80 210-нан
40    Вакуумды және ауа соратын бiр бiлiктi       8414 80 600-ден
      сорғылар*
41    ЦTK-275/9 көп сатылы                        8414 90 900-ден
      турбокомпрессордың бөлiктерi*
42    Кабинеттерде, автомобильдерде               8415 81 90-нан
      орнатуға жататындардан басқа,               8415 82 800-ден
      ылғалдылығы жеке реттелмейтiн               8415 90 100
      кондиционерлердi қоса алғанда, ауаның       8415 90 900-дан
      температурасы мен ылғалдылығын
      өзгертуге арналған двигателi мен
      приборлары бар желдеткiштермен
      жабдықталған, ауаны тазалауға арналған
      қондырғылар*
43    Сұйық отынға арналған, ыдыратылған          8416
      қатты отынға немесе газға арналған
      шiлтерлер; механикалық отындар,
      олардың механикалық торларын,
      механикалық күл аластағыштарды және
      осыған ұқсас құрылғыларды қоса алғанда
44    Өнеркәсiптiк немесе зертханалық пештер      8417
      мен камералар, қоқыс жағатын, электрлiк
      емес пештердi қоса алғанда
45    Бөлек сыртқы есiктерi бар                   8417 10
      құрамдастырылған тоңазытқыш-
      мұздатқыштар
46    Сыйымдылығы 900 литрден аспайтын тiк        8417 40
      үлгiдегi мұздатқыш шкафтар
47    Тоңазытқыш жайма сөрелерi мен               8418 50-ден
      сөрелер (тоңазытқыш агрегаты немесе
      буландырғышы бар)
48    Тоңазытқыш және өзге де мұздатқыш           8418 61
      жабдықтары; жылу алмастырғыш ретiнде
      конденсаторы бар компрессор үлгiсiндегi
      жылу сорғылары
49    Тоңазытқыш және мұздатқыш, өзге де          8418 69
      жабдықтар, жылу сорғылары өзге де
50    Тұрмыстық мақсатқа пайдаланылатын           8419 11 000,
      машиналар мен жабдықтарды қоспағанда,       8419 19 000,
      температураны өзгертудi жылыту,             8419 31 000-
      пiсiру, тазарту, тазалау,                   8419 81 100,
      зарарсыздандыру, пастеризациялау,           8419 89 -
      буландыру, кептiру, бумен өңдеу,            8419 90 950
      конденсациялау немесе салқындату
      ретiнде пайдаланылатын материалдар
      процестерiн өңдеуге арналған электрмен
      жылытатын және электрмен жылытылмайтын
      өнеркәсiптiк немесе зертханалық
      жабдықтар; инерттiк емес су жылытқыштар
      немесе жылу беретiн электрлi емес су
      аккумуляторлары;
51    Металл немесе шыны өңдеуге арналған
      машиналардан басқа, каландрлар
      немесе басқа да бiлiктi (роликтi)           8420 10
      машиналар
52    Ортадан тепкiш кептiргiштердi қоса
      алғанда, центрифугалар (зертханаларда
      медициналық немесе фармацевтикалық
      мақсаттар үшiн пайдаланылатын               8421-ден
      үлгiсiнен басқа); медициналық немесе
      фармацевтикалық мақсаттap үшiн
      пайдалануға жататындардан басқа,
      сұйықтықтарды немесе газдарды сүзуге
      немесе тазартуға арналған жабдықтар
      мен құрылғылар
53    Жасанды тоқыма материалдарынан              8421 31 900-ден,
      жасалған сүзгiлер және сүзгiздiк            8421 99 000-ден
      элементтер*
54    Ыдыс жуатын машиналар (тұрмыстық
      машиналардан басқа), бөтелкелердi
      немесе басқа ыдыстарды жууға немесе
      кептiруге арналған жабдық бөтелкелердi,
      шыны сауыттарды толтыруға, тығындауға,
      жәшiктердi, қаптарды немесе басқа           8422 19 000-
      ыдыстарды жабуға, оларға мөр салуға         8422 90 900
      немесе жапсырма желiмдеуге арналған
      жабдық; бөтелкелердi, шыны сауыттарды,
      тубтарды (түтiктердi) және осыған
      ұқсас ыдыстарды қақпақпен (қақпақшамен)
      бiтеп тығындауға арналған жабдық;
      буып-түюге немесе орауға арналған
      жабдық (жылу ұстағыш материалдармен
      тауар орайтын жабдықтарды қоса); өзге
      жабдық; сусындарға газ араластыруға
      арналған жабдық
55    Пульверизаторлар және соған ұқсас           8424 20 000
      құрылғылар
56    Бу немесе құм себелейтiн машиналар          8424 30
      және coғaн ұқсас бүрку құрылғылары
57    Шашыратуға және тозаңдатуға арналған        8424 81
      өзге құрылғылар; ауыл шаруашылығына
      және бау-бақшаға арналған құрылғылар
58    Өзге механикалық құрылғылар                 8424 89
59    Скиптi көтергiштерден басқа, көтергiш       8425-тен
      тальдар және көтергiштер; лебедкалар
      және кабестандар; автомобильдерге
      арналған тасымалды домкраттардан
      басқа, домкраттар
60    Кеменiң деррик-крандары; кабель-            8426-дан
      крандарды қоса алғанда, түрлi үлгiдегi
      көтергiш крандар; жүк көтергiштiгi 5-тен
      20 тоннаға дейiнгi электрлi көпiр
      крандарынан, жүк көтергiштiгi 5-тен 20
      тоннаға дейiнгi тағанды электр
      крандарынан, КамАЗ жүк автомобильдерi
      негiзiндегi жүк көтергiштiгi 10-нан 25
      тоннаға дейiнгi автомобиль крандарынан
      басқа, көтергiш кранмен жарақталған
      көтергiш жылжымалы фермалар, портальды
      жүк тиегiштер мен тiркемелер
61    Ашалы қысқышы бар автотиеуiштep;            8427
      көтергiш немесе тиеу-түсiру
      жабдықтарымен жарақтандырылған өзге
      тиеуiштер
62    Жүк көтеруге, тасымалдауға, тиеуге          8428
      немесе түсiруге арналған машиналар мен
      құрылғылар (мысалы, лифтiлер,
      эскалаторлар, конвейерлер, аспалы
      жолдар), өзгелер
63    Бұрылма күрегi бар өздiгiнен жүретiн        8429-дан
      бульдозерлер, автогрейдерлер мен
      жоспарлаушылар, скреперлер,
      механикалық күректер, бiр шөмiштi
      тиеуiштер, тегiстейтiн машиналар, жол
      аунақтары*
64    Топырақты, пайдалы қазбалар мен кен         8430-дан
      тасымалдауға, игеруге, тегiстеуге,
      нығыздауға, қазып алуға немесе
      бұрғылауға арналған машиналар мен
      өзге де тетiктер; тiреуiштер қағуға және
      суырып алуға арналған жабдықтар;
      соқалы және роторлы қар тазартқыштар
65    Шөмiштер, қармап алғыштар және              8431 41 000-нан
      ожаулар
66    Бульдозерлердiң бұрылма күректерi           8431 42 000-ден
67    Жердi дайындауға және өңдеуге арналған      8432
      ауыл шаруашылығы, бау-бақша немесе
      орман шаруашылығы машиналары;
      көгалдар мен спорт алаңдарына арналған
      аунақтар
68    Сабанға немесе пiшенге арналған пiшен       8433-тен
      тайлаушыларды, престердi қоса алғанда,
      ауыл шаруашылығы дақылдарын жинауға
      арналған машиналар мен тетiктер; көгал
      шалғылары; 8437 тауар позициясы
      өнiмдерiнен басқа, жұмыртқа, жемiс
      немесе басқа ауыл шаруашылығы
      өнiмдерiн тазалауға, сорттауға немесе
      сұрыптауға арналған машиналар
69    Сауын қондырғылары мен аппараттары,         8434
      сүт өңдеуге және ұқсатуға арналған
      жабдықтар
70    Шарап жасауға, сидра, жемiс                 8435
      шырындарын және осыған ұқсас
      сусындар өндiру үшiн пайдаланылатын
      сыққыштар, ұнтақтаушылар және осы
      ұқсас машиналар
71    Ауыл шаруашылығына, бау-бақшаға,            8436
      орман шаруашылығына, құс
      шаруашылығына және омарташылыққа
      арналған жабдықтар, соның iшiнде
      механикалық немесе жылытқыш
      құрылғылары бар тұқым өсiруге арналған
      жабдықтар, басқалары; құс
      шаруашылығына арналған инкубаторлар
      мен брудерлер
72    Тұқымды, астықты және құрғақ бұршақ         8437
      дәндi дақылдарды тазалауға, сұрыптауға
      немесе iрiктеуге арналған машиналар; ұн
      тарту өнеркәсiбiне арналған жабдықтар
      немесе ауыл шаруашылығы
      фермаларында пайдаланылатын
      машиналардан басқа, дәндi немесе
      құрғақ бұршақ дәнді дақылдарды
      өңдеуге арналған басқа да жабдықтар
73    Мал немесе қатты өсiмдiк майларын           8438
      немесе сары май бөлiп алуға немесе
      жасауға арналған жабдықтардан басқа,
      азық-түлiк өнiмдерiн немесе сусындарды
      өнеркәсiптiк жолмен жасауға немесе
      өндiруге арналған, басқа жерде
      аталмаған жабдықтар
74    Талшықты целлюлоза материалдарынан          8439
      масса өндiруге немесе қағаз немесе
      қатырма қағаз дайындауға және өңдеуге
      арналған жабдықтар
75    Кiтап түптейтiн жабдық, оның iшiнде         8440
      кiтапша етiп тiгетiн машиналар
76    Барлық үлгiдегi кесетiн машиналарды,        8441
      өзгелердi қоса алғанда, қағаз
      массасынан, қағаздан немесе қатырма
      қағаздан бұйымдар жасауға арналған
      жабдық
77    Қарiп құюға немесе қарiп теруге, баспа      8442
      блоктарын, пластиналар, цилиндрлер
      және басқа да баспахана элементтерiн
      әзiрлеуге немесе жасауға арналған (8456-
      8465 тауар позицияларында көрсетiлген
      станоктардан басқа) машиналар,
      аппаратура мен жабдықтар; баспахана
      қарiптерi, блоктары, пластиналар,
      цилиндрлер және басқа да баспахана
      элементтерi; блоктар, пластиналар,
      цилиндрлер және баспа мақсаттары үшiн
      жасалған литографиялық тастар
      (мысалы, қайралған, тегiстелген немесе
      ажарланған)
78    Офсеттiк басуға арналған рулонды            8443 11 000
      машиналар
79    Қағазды берiп тұру арқылы басуға            8443 19-дан
      арналған, көлемi 29.7x40,2 см-ден үлкен
      қағаздарды қабылдайтын офсеттiк басуға
      арналған жаңа машиналар*
80    Офсеттiк басуға арналған өзге де            8443 19 900
      машиналар
81    Жасанды тоқыма материалдарды                8444 00
      экструдациялауға, созуға, тоқуға, бояуға
      және қиюға арналған машиналар
82    Тоқыма талшықтарын дайындауға               8445
      арналған машиналар; жiп иiру, есу
      немесе орау машиналары және жiп
      жасауға арналған басқа да жабдық; орау
      немесе иiру машиналары (арнайы орау
      машиналарын қоса алғанда) машиналары
      және 8446 және 8447 тауар
      позицияларында көрсетiлген
      машиналарда пайдалану үшiн жiп
      әзiрлейтiн машиналар
83    Тоқыма станоктары                           8446
84    Трикотаж, тоқу-тiгу, зер жiптерiн,          8447
      торғын, шiлтер, кесте тоқу үшiн
      қолданылатын, кесте тiгетiн, заттың
      жиектерiн немесе жапсарларын әдiптеу
      үшін пайдаланылатын машиналар
      және тафтингтiк машиналар
85    Бөлек ораммен немесе үлгiмен шұға,          8449 00 000
      киiз және фетр немесе тоқылмаған
      материалдар өндiру немесе әрлеу үшiн
      қолданылатын жабдықтар, соның iшiнде
      фетр қалпақтар, қалпақтар жасауға
      арналған қалып шығаруға арналған
      жабдық
86    Сығу құрылғысымен жарақтандырылған          8450-ден
      машиналарды қоса алғанда, кiр жуатын
      машиналар*
87    Сығу құрылғысымен жарақтандырылған          8450 90 000-ден
      машиналарды қоса алғанда, кiр жуатын
      тұрмыстық машиналарға арналған
      бөлшектep*
88    Тоқыма жiптердi, материалдарды немесе       8451
      дайын тоқыма бұйымдарды жууға,
      тазалауға, сығуға, кептiруге, үтiктеуге,
      нығыздауға (материалдарды қыздыруға
      арналған престердi қоса алғанда),
      ағартуға, бояуға, өңдеуге, әрлеуге,
      жылтыратуға немесе сiңдiруге арналған
      жабдықтар (8450 тауар позициясында
      көрсетiлген машиналардан басқа) немесе
      линолеум секiлдi еден жамылғыларын
      өндiруде пайдаланылатын тоқыма
      немесе басқа да негiзiне паста жағатын
      машиналар; тоқыма материалдарын
      орайтын, тарқататын, жинайтын, кесетiн
      немесе тесетiн машиналар (тұрмыстық
      үтiктеу машиналарынан басқа)
89    8440 тауар позициясындағы түптейтiн         8452 21 000
      кiтапша етiп тiгетiн машиналардан басқа,    8452 29 000
      автоматтандырылған тiгiн машиналары;
      басқалар
90    Тiгiн машиналарынан басқа, терi немесе      8453
      былғары әзiрлеуге, илеуге немесе
      өңдеуге арналған немесе терiден немесе
      былғарыдан аяқ киiм немесе басқа
      бұйымдар жасауға немесе жөндеуге
      арналған жабдықтар
91    Металлургияда немесе құю өндiрiсiнде        8454
      пайдаланылатын конвертерлер, құю
      шөмiштерi, текшелеп құюшылар және құю
      машиналары
92    Лазер немесе басқа да жарық немесе          8456
      фотонды сәуленiң, ультрадыбыстық,
      электр разрядтық, электрхимиялық,
      электрон сәулелiк, ионды сәулелiк
      немесе плазмалық доғалық процестердiң
      көмегiмен материалды алып тастау
      жолымен кез келген материалдарды
      өңдеуге арналған станоктар
93    Өңдеу орталықтары, металл өңдеуге           8457
      арналған бiр тұғырлы және көл тұғырлы
      агрегат станоктары
94    8458 тауар позициясында көрсетiлген         8459
      токарьлық станоктардан (көп мақсатты
      токарьлық станоктарды қоса алғанда)
      басқа, металды ойып алу жолымен
      бұрғылауға, қашап өңдеуге, жоңғылауға,
      сыртқы немесе iшкi оймалар тесуге
      арналған металл кесетiн станоктар
      (желiлiк құрылысты агрегат
      станоктарын қоса алғанда)
95    Сыдыра-ажарлау, қайрау, тегiстеу,           8460
      хонингтеу, ысқылау, жылтырату
      станоктары және 8461 тауар
      позициясында көрсетiлген тiс кесу,
      тiс тегiстеу немесе тiс өңдеу
      станоктарынан басқа, металдар мен
      металл-қыш материалдарды абразивтер
      және жылтыратушы құралдардың
      көмегiмен басқа да тазалап өңдеу
      операцияларын жасауға арналған
      станоктар
96    Бойлап-сүргiлеу, көлденең сүргiлеу,         8461
      уату, созу, тiс кесу, тiс тегiстеу
      немесе тiс өңдеу, аралау, кесу
      станоктары және кескiш аспаптармен
      материалды алып тастау жолымен
      металды немесе қыш-металдарды
      өңдеуге арналған басқа жерде
      аталмаған басқа да станоктар
97    Металдарды көлемдi қалыптау, соғу           8462
      немесе қалыптау арқылы өңдеуге
      арналған машиналар (престердi қоса
      алғанда); ию, көмкеру, түзеу,
      кесу, тесу немесе шабу машиналары
      (престердi қоса алғанда); жоғарыда
      аталмаған, металл немесе металл
      карбидiң өңдеуге арналған басқа да
      престер
98    Материалды алып тастамай металдарды         8463
      немесе металл-қыш материалдарды
      өңдеуге арналған (пластикалы
      деформация әдiсiмен өңдеуге арналған)
      станоктар (машиналар): өзгелер
99    Тас, қыш, бетон, асбесцемент немесе         8464
      осындай материалдар өңдеуге немесе
      шыныларды суықтай өңдеуге арналған
      станоктар
100   Ағаш, тығын, сүйек, эбонит, қатты           8465
      пластмассалар немесе осындай қатты
      материалдар өңдеуге арналған станоктар
      (шеге қағуға, бекiтуге, желiмдеуге
      немесе құрастырудың басқа да түрлерiне
      арналған станоктар)
101   8515 тауар позициясына енгiзiлмеген         8468
      кесуге жарамды немесе жарамсыз,
      жұмсақ және қатты дәнекерлеу не пiсiру
      арқылы дәнекерлеуге арналған
      жабдықтар мен аппараттар; газбен
      жұмыс iстейтiн сыртқы термоөңдеуге
      арналған машиналар мен аппараттар
102   Кассалық аппараттар                         8470 50 000
103   Есептеу машиналары және олардың
      блоктары; магниттi немесе оптикалық
      санағыш құрылғылар, деректерді              8471 (8471 30 000
      кодталған нысандағы ақпарат                 басқа)
      тасымалдағыштарына және осыған ұқсас
      ақпаратты өңдеуге арналған
      машиналарға тасымалдауға арналған
      машиналар, басқа жерде аталмаған
      машиналар
104   Карточкаларды оқитын құрылғылары            8471 30 000-ден
      (карт-ридерлерi) бар төлем
      карточкаларын пайдалану арқылы
      төлемдердi жүзеге асыру үшiн
      пайдаланылатын микрокомпьютерлер*
105   Импринтер (imprinter) - сату/қызмет
      көрсету орындарында төлем
      карточкаларын қабылдауға арналған
      механикалық құрылғы; төлем
      карточкаларын дербестендiруге арналған
      құрылғылар; эмброссер (embossing            8472 20 000-ден
      machine, embosser) - төлем карточкасына
      ақпаратты таңбалап басу түрiнде енгiзуге
      арналған құрылғылар*
106   Почта хат-хабарларын сұрыптауға             8472 30 000
      немесе жинап қоюға, немесе
      конверттерге салуға, немесе байлауға
      арналған машиналар, почта хат-
      хабарларын ашуға, жабуға немесе
      жапсыруға арналған машиналар және
      почта таңбаларын желiмдеуге немесе
      өшiруге арналған машиналар
107   Электрондық депозитарлық машиналар -        8472 90 900-ден
      төлем карточкаларын пайдалану арқылы
      ұстаушылардың шотына депозиттер
      қабылдайтын құрылғылар; кэш-
      диспансерлер (Cash Dispenser);
      банкоматтар (Automatik teller (Теlling)
      Machine)*
108   8471-тауар позициясындағы машиналар         8473 30
      бөлшектерi мен олардың керек-
      жарақтары
109   Қатты күйiндегi топырақты, тасты, қатты     8474
      күйдегi (оның iшiнде ұнтақ немесе
      қоймалжың) руданы немесе басқа
      минералдық қазбаларды сұрыптау, шаю,
      ұсақтау, ұнтақтау, қосу немесе
      араластыруға арналған жабдық; қатты
      минералдық отынды, қыш құрамды,
      қатпаған цементтi, гипстi материалдарды
      немесе ұнтақ және қоймалжың күйдегi
      басқа минералдық заттарды
      агломерациялауға, қалыптауға немесе
      құюға арналған жабдық, құмнан құю
      қалыптарын жасауға арналған қалыптау
      машиналары
110   Электр немесе электрондық шамдарды,         8475
      түтiкшелердi немесе электрондық-
      сәулелiк түтiкшелердi немесе шыны
      колбалардағы газды-разрядты шамдарды
      құрастыруға арналған машиналар;
      шыныны немесе шыны бұйымдарды
      жасауға немесе ыстықтай өңдеуге
      арналған машиналар
111   Резеңкенi немесе пластмассаны өңдеуге       8477
      немесе осы материалдардан өнiм шығаруға
      арналған басқа жерде аталмаған жабдық
112   Темекi дайындауға және жасауға              8478 10 000
      арналған, басқа жерде аталмаған жабдық
113   Басқа жерде аталмаған, дербес               8479
      функциялары бар машиналар және
      механикалық құрылғылар
114   Опоктар мен пiшiндер; құю табандықтары;     8480
      құю модельдерi; металдарды, металды
      карбидтердi, шыныны, минерал
      материалдарды, резеңке немесе
      пластмассаларды құюға арналған қалыптар
      (пiшiндерден басқа)
115   Гидробөлгiштер*                             8481 20 100-ден
116   Темiр жол көлiгiнiң жылжымалы және жүк      8482 10 900-ден
      тарту құрамында пайдаланылатын
      подшипниктерден басқа, топсалы
      подшипниктер, өзгелерi*
117   Темiр жол көлiгiнiң жылжымалы және          8482 20 000
      тарту құрамында пайдаланатындарды
      қоспағанда, аунақшалы iшкi конус
      құрсауларды қоса алғанда, конус
      сыналары бар аунақшалы сепараторлы
      подшипниктер*
118   Темiр жол көлiгiнiң жылжымалы және          8482 30 000
      тарту құрамында пайдаланатындарды
      қоспағанда сфера тәрiздi аунақшалы
      подшипниктер*
119   Ине тәрiздi аунақшалы подшипниктер          8482 40 000
120   Темiр жол көлiгiнiң жылжымалы және          8482 50 000
      тарту құрамында пайдаланылатындарды
      қоспағанда, цилиндр тәрiздi аунақшалы
      подшипниктер, өзгелерi
121   Темiр жол көлiгiнiң жылжымалы және          8482 80 000
      тарту құрамында пайдаланатындарды
      қоспағанда құрама шариктi-аунақшалы
      подшипниктердi қоса алғанда,
      подшипниктер, өзгелерi
122   Шариктер, ине тәрiздi аунақшалар және       8482 91
      аунақшалар
123   Бiрнеше элементтерден құрастырылған         8483 10 300
      (құрама) иiндi бiлiктер
124   Кардан бiлiктер*                            8483 10 410-нан
125   Трансмиссия бiлiктерi (жұдырық бiлiктер     8483 10 900
      мен иiндi бiлiктердi қоса алғанда) және
      өзге де қос иiндер
126   Ішiне шариктi және аунақшалы                8483 20
      подшипниктер орнатылған подшипниктер
      корпустары
127   Шариктi және аунақшалы подшипниктерге       8483 30 310
      арналған подшипниктер корпустары
128   Азаматтық авиацияға арналған                8483 40 100-ден
      бiлiктермен жиналған тiстi берiлiстер
      мен тiстi доңғалақтар
129   Бiлiктермен бiрге құралған тiстi            8483 40 910
      берiлiстер және тiстi дөңгелектер
      өзгелерi
130   Берiлiс қораптары және басқа берiлiс        8483 40 930
      тетiктерi
131   Полиспастарды қоса алғанда,                 8483 50
      тегершiктер мен шкивтер
132   Жалғастырғыштар мен топсалы                 8483 60
      жалғастырғыштар (әмбебап Гук
      топсаларын қоса алғанда, кардандар)
133   Электр двигательдерi мен генераторлары      8501
      (электрогенераторлық қондырғылардан
      басқа)
134   Электрогенераторлық қондырғылар және        8502
      айналмалы электр өзгерткiштер
135   Тек қана немесе негiзiнен 8501 немесе       8503 00
      8502 тауар позицияларындағы
      машиналарға арналған бөлшектер
136   Өлшеу трансформаторлары; түзеткiштер;       8504 10 910,
      инветорлар; индуктивтiлiк шарғылары         8504 32 300,
      мен дросселдер*                             8504 40 940-
                                                  8504 50
137   Қуаты 1600 кBA сұйық диэлектрлi             8504 22 100-ден
      трансформаторлар*
138   Азаматтық авиацияға арналған                8504 40 100
      статистикалық өзгерткiштерi
139   Кернеу өзгерткiштерi*                       8504 40 990-нан
140   Қорғасынды аккумуляторлар: сұйық            8509 90 100,
      электролитпен жұмыс iстейтiн кернеулi       8507 20 390,
      аккумуляторлар, өзгелерi; тұрақты*          8507 20 890-нан
141   Кадмий-никельдi кернеулi                    8507 30 930,
      аккумуляторлар; өзгелерi                    8507 30 980
142   Шаңсорғыштарға арналған бөлшектер*          8509 90 100-ден
143   Iштен жану двигательдерiн ұшқыннан          8511
      немесе жанғыш қоспаларды қысу арқылы
      тұтандыруға және iске қосуға арналған
      электр жабдықтары (мысалы, магнето,
      тұтату тиегi, тұтандыру шырақтары,
      қыздыру шырақтары, стартерлер); осы
      двигательдермен бірге
      пайдаланылатынға ұқсас генераторлар
      (тұрақты және айнымалы токтың) мен
      айырғыштар
144   Электр жарығын беру немесе дабыл            8512
      қаққыш жабдықтар (8539 тауар
      позициясындағы бұйымдардан басқа),
      велосипедтерде немесе
      автомобильдерде пайдаланылатын
      шыны тазалауыштар, мұздануға және
      бусануға қарсы жабдықтар
145   Өнеркәсiптiк немесе лабораториялық          8514
      электр пештерi немесе камералары
      (индукциялық және диэлектрлiк қыздыру
      пештерiн қоса алғанда); қыздырып
      өңдеуге арналған өнеркәсiптiк немесе
      зертханалық, индукциялық немесе өзге
      де диэлектрлiк жылыту жабдықтары
146   Электрлiк (соның iшiнде газды электрмен     8515
      қыздыру арқылы), лазерлiк немесе өзге
      де жарық немесе фотондық,
      ультрадыбыстық, электронды-сәулелi,
      магниттi-импульстi немесе плазмалы-
      доғалы және басқа қиын балқитын
      дәнекермен немесе пiсiруге арналған
      оның кесу операцияларын атқара
      алатындығына не атқара алмайтындығына
      қарамастан, машиналар мен аппараттар;
      металдар мен металл қышты ыстық
      күйiнде тозаңдатуға арналған
      машиналар мен аппараттар
147   Сым арқылы байланысқа арналған              8517 30 000 -
      электрлiк телеграф аппараттары,             8517 90-нан
      жеткiзгiш жиiлiктегi сым байланыстары
      жүйесiне немесе сандық сым жүйесiне
      арналған аппараттарды қоса алғанда,
      шкафтар, жәшiктер, телефон қораптары,
      таратқыш шкафтар, тiреулер*;
148   Аудио және бейнетехникалар өндiрiсiн        8522 90-нан
      шығаруға арналған қажеттi бөлшектер*
149   Магниттi дискiлер                           8523 20
150   Күйтабақтар, таспалар және дыбыс            8524-тен
      жазуға немесе осыған ұқсас жазбаларға
      арналған басқа да таратқыштар,
      жазылғандар*
151   Өзiне қабылдау құрылғысын қамтитын          8525 20
      берушi аппаратура
152   Радиолокациялық, радионавигациялық          8526
      және қашықтықтан басқару
      радиоаппаратурасы
153   Радиотелефондық, радиотелеграфтық           8527 19 000,
      байланысқа немесе радиохабарларына          8527 21,
      арналған, дыбысты жазатын немесе            8527 90 100
      дыбысты шығаратын аппаратурамен бiр         8527 90 990
      корпуста бiрге немесе бөлек
      орналастырылған қабылдау
      аппаратурасы; өзгелерi
154   Антенналар және барлық үлгiдегi             8529 10
      антенналық бейнелегiштер; осы
      бұйымдармен бiрге пайдаланылатын
      бөлшектер
155   Теледидарлар шығаруға                       8529 90-нан
      арналған жинақтаушылар*
156   Ғимараттарда пайдаланылатын, өрт            8531 10 300
      қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге немесе
      сындырудан қорғауға арналған электрлi
      дабыл қаққыш құрылғылар*
157   Коммутацияға немесе электр тiзбектерiн      8535
      қорғауға арналған немесе электр             (8535 29 000-ден
      тiзбектерiнен немесе 1000 В-тен артық       басқа)
      кернеудегi электр тiзбегiне қосуға
      арналған электр аппаратурасы (мысалы,
      ажыратқыштар, ауыстырып қосқыштар,
      бөлгiштер, сақтандырғыштар, жай
      тартқыштар, кернеудi шектегiштер,
      кернеудiң секiрмелiлiгiн тежегiштер,
      байланыстырғыш қораптар, ток
      қабылдаушылар, тоқ алушылар)
158   Ажыратқыштар, қосқыштар, клавиштi           8536 50 900-ден
      қосқыштардың блоктары, түйiстiргiштер*
159   Коммутацияға электрлi немесе электр         8536 90
      шынжырларын қорғауға арналған немесе
      электр шынжырларына немесе электр
      шынжырларында қосуға арналған
      электрлi аппаратура; өзге құрылғылар
160   Пульттер, панельдер, консолдар,             8537 10
      үстелдер, таратқыш қалқандap және
      электрлi апараттары негiзi болатын
      өзгелер, электp тогын басқару немесе
      бөлуге арналған немесе 8535 немесе
      8536 тауар позициясының екi немесе
      одан көп құрылғылармен жабдықталған,
      оның iшiнде кернеуi 1000 В аспайтын
      кернеуi 8517 тауарлы позициясының
      коммутациялық құрылғыларынан басқа,
      90 тобының құрылғылары
161   Пульттер, панельдер, консолдар,             8538 10 000
      үстелдер, таратқыш қалқандар және 8537
      тауар позициясының бұйымдарына
      арналған, бiрақ тиiстi аппаратурамен
      жинақталмаған өзге негiздер
162   Кернеуi 100B жоғары ультракүлгiн немесе     8539 29 920
      инфрақызыл сәуле шамдарын
      қоспағанда, өзге қыздыру шамдары
163   Термокатоды, суық катоды немесе             8540
      фотокатоды бар электронды шамдар мен
      түтiкшелер (мысалы, вакуумды немесе бу
      немесе газ толтырылған шамдар мен
      түтiктер, сынаптық түзеткiштерге
      арналған шамдар мен түтiктер және
      электронды сәулелендiру түтiктерi,
      теледидар хабарын тарату түтiктерi)
164   Диодтар, транзисторлар мен осындай          8541
      жартылай өткiзгiш аспаптар; модульдерге
      жиналған немесе жиналмаған,
      панельдерге монтаждалған немесе
      монтаждалмаған фотогальваникалық
      элементтердi қоса алғанда фотосезiмтал
      жартылай өткiзгiш аспаптар; сәуле
      шашқыш диодтар; жинақтамадағы
      пьезоэлектрлiк кристаллдар
165   Электрондық интегралды және                 8542
      микрожинақтау сызбалары
166   Өзге жерде аталмаған, жеке                  8543
      функциялары бар электр машиналары
      мен аппаратуралар
167   Коаксильдi  кабельдер  және басқа          8544 20 000
      коаксильдi электрлi өткiзгiштер
168   Жалғастырғыш тетiктермен                    8544 41 100,
      жарақтандырылған,                           8544 49 200
      телекоммуникацияларда қолданылатын
      кернеуi 80 В-тан аспайтын электр
      өткiзгiштер және өзгелер
169   Автосымдар*                                 8544 41 900-ден
170   Кернеуi 80 В жоғары 1000 В аспайтын         8544 59 800
      электр өткiзгiштерi өзгелер
171   Талшықты-oптикалық кабельдер                8544 70 000
172   Пештерде пайдаланылатын электродтар         8545 11 00
173   Графиттелген электродтар*                   854511009-дан
174   Электролиттi құрылғыларға арналған          8545 19 100
      электродтар
175   Темiр жолдар мен трамвай жолдарын           8604 00 000
      жөндеуге немесе техникалық қызмет
      көрсетуге арналған өзi жүретiн немесе
      өздiгiнен жүрмейтiн көлiк құралдары
      (мысалы, вагон-шеберханалар, крандар,
      шпал төсеу машиналары, жол түзету
      машиналары, бақылау-өлшеу вагондары
      және жол қарауға арналған көлiк
      құралдары)
176   Қуаты 4 кВт-тан аспайтын, жанында           8701-ден
      жүретiн жүргiзушi басқаратындарды,
      сондай-ақ шынжыр табанды
      тракторларды қоспағанда, тракторлар
      (тауарлық позициясы 8709 тракторлардан
      өзге)
177   Ұшқынды оталатын iштен жанатын             8704 23 910
      двигателi (дизельдi немесе жартылай
      дизель) бар, автомобильдiң толық
      салмағы 20 тоннадан артық басқа да жүк
      автомобильдерi, өзгелерi: жаңалары
178   Ұшқынды оталатын iштен жанатын             8704 23 990
      двигателi (дизельдi немесе жартылай
      дизель) бар жүк тасымалдау үшiн
      моторлы көлiк құралдары,
      автомобильдiң толық салмағы 20
      тоннадан артық өзгелерi: бұрын
      қолданыста болған
179   Жолаушыларды немесе жүктердi                8705
      тасымалдауға пайдаланылатындарынан
      басқа, арнайы мақсаттағы
      автомобильдер (мысалы, авариялық
      жөндеуге арналған жүк автомобильдерi,
      автокрандар, өрт сөндiру
      автомобильдерi, техникалық көмек,
      автобетонараластырғыштар, жолдарды
      тазалауға арналған автомашиналар, жуу
      суарғыш автомашиналар,
      автошеберханалар, рентген
      қондырғылары бар автомобильдер)
180   8705 товар позициясында көрсетiлген         8706-дан
      моторлы көлiк құралдарына арналған
      двигателдер орнатылған шассилер
181   Трактор кабинасын жылытқыштар,              8708 29 900-ден
      амортизаторлар*
182   Тракторға арналған трансмиссиялар*          8708 50 900-ден
183   Каток бiлiгi, дөңгелек бiлiгi,              8708 20 990-нан
      қолтық бiлiгi, шынжыр табанның буын
      саусағы*
184   Тракторға арналған радиаторлар*             8708 91 900-ден
185   Жүк тасымалдауға арналған тiркеме және      8716 39 300
      жартылай тiркеме, жаңалары
186   Бұрын қолданыста болған жүк                 8716 39 800
      тасымалдауға арналған тiркеме және
      жартылай тiркеме, өзгелер
187   Тiркемелер және жартылай тiркемелер         8716 40 000
      өзгелер
187-1 Азаматтық тікұшақтар және ұшақтар           8802 11 100-ден
                                                  8802 12 100-ден
                                                  8802 20 100-ден
                                                  8802 30 100-ден
                                                  8802 40 100-ден
188   Азаматтық авиация үшiн шассилер және        8803 20 100-ден
      олардың бөлшектерi
189   Азаматтық авиация ұшақтарының басқа         8803 30 100-нан
      бөлшектерi
190   Су астында суретке түсiруге және            9006 30 000
      аэрофото суретке түсiруге, iшкi
      органдарды медициналық немесе
      хирургиялық тексеруге арналған
      фотокамералар; сот немесе
      криминалистикалық мақсатта қатар
      түсiруге арналған камералар
191   Кинематографиялықтан өзге, бейнелеу         9008 10 000-
      проекторлары                                9008 30 000-ден
192   Фотопленкаларды (кинопленкаларды            9010 10 000
      қоса алғанда) немесе орамдағы
      қағаздарды немесе орамды
      фотоқағаздарға автоматты түрде
      шығаруға арналған аппаратура және
      жабдық
193   Фотозертханалар                             9010 50 000
      (кинозертханаларды қоса алғанда)
      аппаратура мен жабдықтар, өзгелерi;
      негатоскоптар
194   Аэронавигацияға немесе ғарыштық             9014 20
      навигацияға арналған аспаптар мен
      құрал-саймандар (компастардан басқа)
195   Өзге де аспаптар мен құрал-саймандар        9014 80 000
196   Топографиялық (фотограмметриялықты          9015
      қоса алғанда), гидрографиялық,
      океанографиялық, гидрологиялық,
      метеорологиялық немесе геофизикалық,
      компастардан өзге, аспаптар мен құрал-
      саймандар; алыстан өлшеу аспаптары
197   Медицинада пайдалануға жатпайтын            9020 00-ден
      механикалық бөлшектерi және ауыспалы
      сүзгiштерi жоқ қорғаныш маскiлерiнен
      басқа, өзге де тыныс алу жабдықтары
      және газ маскiлерi*
198   Рентгенографиялық немесе                    9022 19 000-нан
      радиотерапевтiк аппаратураны қоса
      алғанда, медициналық, хирургиялық,
      стоматологиялық немесе ветеринарлық
      мақсатта пайдалануға арналмаған,
      рентген сәулесiнiң әсерiне негiзделген
      өзге аппаратура
199   Медициналық, хирургиялық,                   9022 29 00-ден
      стоматологиялық немесе ветеринарлық
      пайдалануға арналмаған, альфа-, бета-
      немесе гаммa сәулелерiнiң әсерiне
      негiзделген өзге де аппаратура*
200   Көрсетiлген мақсаттарға                     9022 90-нан
      пайдаланылатын аппаратура бөлiктерi
      мен жабдықтарын қоса алғанда,
      медициналық, хирургиялық,
      стоматологиялық немесе ветеринарлық
      мақсатта пайдалануға арналғандардан
      басқа, өзге де аппаратура*
201   Материалдардың (мысалы,                     9024
      металдардың, ағаш сүректерiнiң, тоқыма
      материалдарының, қағаздың,
      пластмассаның) қаттылығын, төзiмдiлiгiн,
      созылғыштығын және тығыздығын,
      икемдiлiгiн немесе басқа механикалық
      қасиеттерiн сынауға арналған машиналар
      мен аспаптар
202   Жазатын құрылғысы бар немесе жазатын        9025-тен
      құрылғысыз ареометрлер мен сұйыққа
      батырған кезде жұмыс iстейтiн осындай
      аспаптар, термометрлер (ауруханалық
      немесе ветеринарлық термометрлердi
      қоспағанда), пирометрлер, барометрлер,
      гигрометрлер және психометрлер, осы
      аспаптардың кез келген комбинациялары*
203   9014, 9015, 9028 және 9032 тауар            9026
      позициясындағы аспаптар мен
      аппаратурадан басқа, сұйықтықтардың
      немесе газдардың шығынын, деңгейiн,
      қысымын және басқа құбылмалы
      сипаттамаларын өлшеуге немесе
      бақылауға арналған аспаптар мен
      аппаратура (мысалы, шығыс өлшегiштерi,
      деңгей көрсеткiштерi, манометрлер, жылу
      өлшегiштерi)
204   Физикалық және химиялық талдауға            9027-ден
      арналған медицинада пайдалануға
      арналғандардан басқа аспаптар мен
      аппаратура (мысалы, поляриметрлер,
      рефрактометрлер, спектрометрлер, газ
      немесе түтiн талдауыштар); тұтқырлығын,
      кеуектілiгiн, кеңеюiн, беткi жағының
      созылғыштығын және т.с.с. өлшеп,
      бақылауға арналған аспаптар мен
      аппаратура; жылу, дыбыс немесе жарық
      мөлшерiн өлшеуге не тексеруге арналған
      аспаптар мен аппаратура (экспонометрдi
      қоса алғанда); микротомдар*
205   Осцилоскоптар, спектр талдаушылар,          9030
      9028 тауар позициясындағы өлшеу
      аспаптарынан басқа, электрлiк
      шамаларды өлшеуге және бақылауға
      арналған өзге де аспаптар мен
      аппараттар; альфа-, бета-, гамма-,
      рентгендiк, ғарыштық және басқа да
      иондаушы сәулелердi табуға және
      оларды өлшеуге арналған аспаптар мен
      аппаратура
206   Осы топтың басқа жерлерiнде аталмаған       9031
      өлшеу немесе бақылау аспаптары,
      құрылғылар мен машиналар; кескiндеу
      проекторлары
207   Автоматты реттеуге және басқаруға           9032
      арналған аспаптар мен аппаратура

-------------------------------
* - тауарлар номенклатурасы код арқылы да, тауарлар атауы арқылы да
айқындалады.

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң       
2003 жылғы 19 наурыздағы
N 269 қаулысына    
қосымша        

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң күшi жойылған кейбiр шешiмдерiнiң тiзбесi

      1. "Қосылған құнға салынатын салығы Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiмен келiсiм бойынша Мемлекеттiк кiрiс министрлiгi белгiлеген тәртiппен төленетiн "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес босатылғандарды қоспағанда, ауыл шаруашылығы өндiрiсiнде пайдаланылатын импортталған тауарлардың, сондай-ақ импортталған жабдықтардың, шикiзаттардың, материалдардың, қосалқы бөлшектердiң, дәрi-дәрмектердiң тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 14 сәуiрдегi N 558 қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 1997 ж., N 16, 131-құжат).

      2. "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1997 жылғы 14 сәуiрдегi N 558 қаулысына өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 12 маусымдағы  N 959 қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 1997 ж., N 25, 233-құжат).

      3. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 14 сәуiрдегi N 558 қаулысына толықтыру енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 18 қарашадағы N 1605 қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1997 ж., N 49, 461-құжат).

      4. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 14 сәуiрдегi N 558 қаулысына өзгерістер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 17 қыркүйектегi N 917 қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 1998 ж., N 33, 298-құжат).

      5. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 14 сәуiрдегi N 558 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 25 тамыздағы N 1240 қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 1999 ж., N 42, 382-құжат).

      6. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 14 сәуiрдегi N 558 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 24 қаңтардағы N 118 қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 2000 ж., N 3, 43-құжат).

      7. "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1997 жылғы 14 сәуiрдегi N 558 қаулысына толықтырулар мен өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 16 наурыздағы  N 406 қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 15, 155-құжат).

      8. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 14 сәуiрдегi N 558 қаулысына толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 3 шiлдедегi N 1008 қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 2000 ж., N 28, 335-құжат).

      9. "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1997 жылғы 14 сәуiрдегi N 558 қаулысына толықтырулар мен өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 7 қыркүйектегi N 1166 қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 2001 ж., N 31, 412-құжат).

      10. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 5 қазандағы N 1289 қаулысының  1-тармағының 1) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 34, 448-құжат).

      11. "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1997 жылғы 14 сәуiрдегi N 558 қаулысына толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 7 наурыздағы N 281 қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 2002 ж., N 9, 68-құжат).

      12. "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1997 жылғы 14 сәуiрдегi N 558 қаулысына толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 31 мамырдағы N 604 қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 2002 ж., N 16, 175-құжат).

      13. "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1997 жылғы 14 сәуiрдегi N 558 қаулысына өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 30 шiлдедегi N 851 қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 2002 ж., N 25, 268-құжат).