Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне салық салу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 21 шілдедегі № 467-IV Заңы

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 1999 жылғы 13 шілдедегі Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 18, 644-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; № 10, 244-құжат; 2001 ж., № 8, 52-құжат; № 15-16, 239-құжат; № 21-22, 281-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 10, 49-құжат; № 14, 109-құжат; № 15, 138-құжат; 2004 ж., № 5, 25-құжат; № 17, 97-құжат; № 23, 140-құжат; № 24, 153-құжат; 2005 ж., № 5, 5-құжат; № 13, 53-құжат; № 24, 123-құжат; 2006 ж., № 2, 19-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 55-құжат; № 12, 72-құжат; № 13, 86-құжат; 2007 ж., № 3, 20-құжат; № 4, 28-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 13, 99-құжат; 2008 ж., № 13-14, 56-құжат; № 15-16, 62-құжат; 2009 ж., № 15-16, 74-құжат; № 17, 81-құжат; № 24, 127, 130-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 4-құжат; № 3-4, 12-құжат; № 7, 28, 32-құжаттар; № 17-18, 111-құжат; № 22, 130-құжат; № 24, 151-құжат; 2011 ж. № 1, 9-құжат; № 2, 28-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат):
      106-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «106-бап. Мемлекеттік бажды қайтару

      Мемлекеттік бажды қайтару тәртібі Қазақстан Республикасының Салық кодексінде айқындалады.».

      2. 2001 жылғы 30 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы кодексiне (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., № 5-6, 24-құжат; № 17-18, 241-құжат; № 21-22, 281-құжат; 2002 ж., № 4, 33-құжат; № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 1-2, 3-құжат; № 4, 25-құжат; № 5, 30-құжат; № 11, 56, 64, 68-құжаттар; № 14, 109-құжат; № 15, 122, 139-құжаттар; № 18, 142-құжат; № 21-22, 160-құжат; № 23, 171-құжат; 2004 ж., № 6, 42-құжат; № 10, 55-құжат; № 15, 86-құжат; № 17, 97-құжат; № 23, 139, 140-құжаттар; № 24, 153-құжат; 2005 ж., № 5, 5-құжат; № 7-8, 19-құжат; № 9, 26-құжат; № 13, 53-құжат; № 14, 58-құжат; № 17-18, 72-құжат; № 21-22, 86, 87-құжаттар; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 19, 20-құжаттар; № 3, 22-құжат; № 5-6, 31-құжат; № 8, 45-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 55-құжат; № 12, 72, 77-құжаттар; № 13, 85, 86-құжаттар; № 15, 92, 95-құжаттар; № 16, 98, 102-құжаттар; № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 16, 18-құжаттар; № 3, 20, 23-құжаттар; № 4, 28, 33-құжаттар; № 5-6, 40-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 12, 88-құжат; № 13, 99-құжат; № 15, 106-құжат; № 16, 131-құжат; № 17, 136, 139, 140-құжаттар; № 18, 143, 144-құжаттар; № 19, 146, 147-құжат; № 20, 152-құжат; № 24, 180-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; № 12, 48, 51-құжаттар; № 13-14, 54, 57, 58-құжаттар; № 15-16, 62-құжат; № 20, 88-құжат; № 21, 97-құжат; № 23, 114-құжат; № 24, 126, 128, 129-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 7, 21-құжаттар; № 9-10, 47, 48-құжаттар; № 13-14, 62, 63-құжаттар; № 15-16, 70, 72, 73, 74, 75, 76-құжаттар; № 17, 79, 80, 82-құжаттар; № 18, 84, 86-құжаттар; № 19, 88-құжат; № 23, 97, 115, 117-құжаттар; № 24; 121, 122, 125, 129, 130, 133, 134-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 1, 4, 5-құжаттар, № 5, 23-құжат; № 7, 28, 32-құжаттар; № 8, 41-құжат; № 9, 44-құжат; № 11, 58-құжат; № 13, 67-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112, 114-құжаттар; № 20-21, 119-құжат; № 22, 128, 130-құжаттар; № 24, 146, 149-құжаттар; 2011 ж. № 1, 2, 3, 7, 9-құжаттар; № 2, 19, 25, 26, 28-құжаттар; № 3, 32-құжат; № 6, 50-құжат; № 8, 64-құжат):

      1) 88-1-баптың екінші бөлігіндегі «заңды тұлғаларға – отыз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде» деген сөздер «заңды тұлғаларға – отыз» деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 205-1-бапта:
      алтыншы бөліктің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «6. Патент негiзiнде арнаулы салық режимiн қолданатын дара кәсiпкердiң салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру кезеңiнде қызметтi жүзеге асыруы, -»;
      мынадай мазмұндағы ескертумен толықтырылсын:
      «Ескерту. Қызметті жүзеге асыру деп патент алу үшін салық органына есеп-қисапты табыс етпей, салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді есептеу мен төлеу жөніндегі міндеттеменің туындауына әкеп соғатын қызметті қайта бастау түсініледі.»;

      3) 205-2-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «205-2-бап. Салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру
                  кезеңінде тұлғалардың қызметті жүзеге асыруы

      Патент негізінде арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкерлерді қоспағанда, салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру кезеңінде тұлғалардың қызметті жүзеге асыруы -
      дара кәсiпкерлерге, жекеше нотариустарға, жеке сот орындаушыларына және адвокаттарға – отыз, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға – қырық, орта немесе iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      Ескерту. Қызметті жүзеге асыруы деп салық органына салық есептiлiгiн табыс етудi қайта бастау туралы салықтық өтінішті табыс етпей, салық төлеушінің (салық агентінің) салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді есептеу мен төлеу жөніндегі міндеттемелердің туындауына әкеп соғатын қызметті қайта бастауы түсініледі.»;

      4) 206-2-бап мынадай мазмұндағы ескертумен толықтырылсын:
      «Ескерту. Қосымша салық есептілігін және (немесе) Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес хабарлама бойынша қосымша салық есептілігін табыс ету арқылы бұзушылықты жойған жағдайда, тұлға осы бапта көзделген әкімшілік жауапқа тартылуға жатпайды.»;

      5) 213-баптың бесінші бөлігінде:
      бірінші абзац «қоспағанда,» деген сөзден кейін «мұнай өнімдері мен» деген сөздермен толықтырылсын;
      үшінші абзац «қоспағанда,» деген сөзден кейін «тұлғалардың» деген сөзбен толықтырылып, «өткізу» деген сөз «өткізуі» деген сөзбен ауыстырылсын;

      6) 532-бап мынадай мазмұндағы ескертумен толықтырылсын:
      «Ескерту. Қосымша салық есептілігін және (немесе) Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес хабарлама бойынша қосымша салық есептілігін табыс ету арқылы бұзушылықты жойған жағдайда, тұлға осы бапта көзделген әкімшілік жауапқа тартылуға жатпайды.»;

      7) 651-баптың бірінші бөлігі 7) тармақшасындағы «мерзiмi көрсетiлуге тиiс.» деген сөздер «мерзімі;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 8) тармақшамен толықтырылсын:
      «8) айыппұлды ерікті түрде төлеу мерзімі көрсетілуге тиіс.»;

      8) 707-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Айыппұлды әкімшілік жауапқа тартылған адам қаулының заңды күшіне енген күнінен бастап отыз күннен кешіктірмей төлеуге тиіс.
      Айыппұлды осы Кодекстiң 701-бабында көзделген кейiнге қалдыру жағдайында әкiмшiлiк жауапқа тартылған адам кейінге қалдыру мерзімі өткен күннен бастап төлеуге тиiс.»;

      9) 709-1-баптың бірінші бөлігіндегі «адамның айыппұлды ерiктi түрде төлеуi туралы тиiсiнше хабардар етiлген фактiнi растайтын құжаттың көшiрмесi және айыппұл сомасының мемлекет кiрiсiне түспегенi туралы салық органының анықтамасы» деген сөздер «әкімшілік жаза қолдану туралы қаулының көшірмесі және айыппұл сомасының мемлекет кiрiсiне түспегенi туралы әкімшілік жаза қолданған органның анықтамасы» деген сөздермен ауыстырылсын.

      3. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 22-I, 22-II, 112-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16, 18-құжаттар; № 13-14, 63-құжат; № 15-16, 74-құжат; № 17, 82-құжат; № 18, 84-құжат; № 23, 100-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат, № 7, 28, 29-құжаттар; № 11, 58-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112-құжат; № 22, 130, 132-құжаттар; № 24, 145, 146, 149-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 2, 21, 25-құжаттар; № 4, 37-құжат; № 6, 50-құжат):

      1) мазмұнда:
      мынадай мазмұндағы қырық тоғызыншы, бір жүз жетпіс жетінші және бір жүз тоқсан екінші абзацтармен толықтырылсын:
      «39-1-бап. Резидент емес заңды тұлғаның филиалын (өкілдігін) ашпай, Қазақстан Республикасында тиімді басқару орны (нақты басқару органының орналасқан жері) болуына байланысты оған өз құқықтары мен міндеттерін беру кезінде тұрақты мекеменің салық міндеттемесін орындауы»;
      «144-1-бап. Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме құрмай, қызметін жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғалардың табыстарына салық салу тәртібі»;
      «154-1-бап. Резидент емес жеке тұлғалардың табыстарына салық салу тәртібі»;
      193-баптың тақырыбы «көзінен» деген сөзден кейін «корпоративтік» деген сөзбен толықтырылсын;
      195-баптың тақырыбы «көзінен» деген сөзден кейін «корпоративтік» деген сөзбен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы екі жүз елу жетінші абзацпен толықтырылсын:
      «200-1-бап. Резидент емес жеке тұлғаның салық салуға жатпайтын табыстары»;
      201-баптың тақырыбы «көзінен» деген сөзден кейін «жеке» деген сөзбен толықтырылсын;
      212-баптың тақырыбындағы «немесе iшiнара» деген сөздер алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы екі жүз жетпісінші және екі жүз жетпіс бірінші абзацтармен толықтырылсын:
      «212-1-бап. Резидент еместiң Қазақстан Республикасындағы көздерден дивидендтер, сыйақылар және (немесе) роялти түріндегі табыстарын салық салудан босатуға немесе оларға төмендетілген салық ставкасын қолдануға қатысты халықаралық шартты қолдану тәртiбi»;
      «212-2-бап. Резидент еместiң депозитарлық қолхаттарының базалық активі болып табылатын акциялар бойынша дивидендтер түріндегі табыстарын салық салудан ішінара босатуға қатысты халықаралық шартты қолдану тәртiбi»;
      213-баптың тақырыбындағы «халықаралық тасымалдарда тұрақты мекеме арқылы резидент еместің көлік қызметін» деген сөздер «тұрақты мекеме арқылы резидент еместің халықаралық тасымалдау жөніндегі қызметтерді» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы екі жүз сексенінші абзацпен толықтырылсын:
      «221-1-бап. Қазақстан Республикасынан тысқары жерлердегі көздерден алынған мүлікті өткізуден түсетін табысты айқындау тәртібі»;
      222-баптың тақырыбындағы «табыстар алуымен байланысты» деген сөздер «табыстар алуға бағытталған қызметті жүзеге асыруына байланысты» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы екі жүз сексен алтыншы абзацпен толықтырылсын:
      «227-1-бап. Резиденттің депозитарлық қолхаттардың базалық активі болып табылатын акциялар бойынша дивидендтер түріндегі табысынан төлем көзінен ұсталған табыс салығын қайтару тәртібі»;
      алты жүз жетпіс тоғызыншы және алты жүз сексен алтыншы абзацтар алып тасталсын;
      583-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «583-бап. Уәкілеттi мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың салық қызметi органдарымен өзара іс-қимыл кезіндегі мiндеттерi»;
      мынадай мазмұндағы сегіз жүз жиырма жетінші абзацпен толықтырылсын:
      «635-1-бап. Бюджеттен немесе шартты банк салымынан табыс салығын қайтару мәселесі бойынша резидент еместің салықтық өтініші негiзiнде салық агенттеріне тақырыптық тексерулер жүргiзу тәртiбi»;

      2) 12-бапта:
      1-тармақта:
      5) тармақша «төлемдердің» деген сөзден кейін «, оның ішінде олар бойынша аванстық және (немесе) ағымдағы төлемдердің» деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 10-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «10-1) веб-қосымша – салық төлеушінің электрондық салық қызметтерін алуына және салық міндеттемелерін орындауына арналған, уәкілетті органның дербестендірілген және санкциясыз қолжетімділіктен қорғалған интернет-ресурсы;»;
      14) тармақшада:
      бірінші бөлікте:
      бірінші абзацта:
      «жарғылық капиталды» деген сөздерден кейін «құрылтайшылар,» деген сөзбен толықтырылсын;
      «қатысушылардың (қатысушының)» деген сөздер «құрылтайшылардың, қатысушылардың» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші және үшінші абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «тауарлардың, жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң нарықтық бағасы мен мұндай тауарлар, жұмыстар, көрсетiлетiн қызметтер акционерге, қатысушыға, құрылтайшыға немесе олардың өзара байланысты тарапына өткiзiлген баға арасындағы оң айырма;
      тауарлардың, жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң нарықтық бағасы мен мұндай тауарлар, жұмыстар, көрсетiлетiн қызметтер акционерден, қатысушыдан, құрылтайшыдан немесе олардың өзара байланысты тарапынан сатып алынған баға арасындағы терiс айырма;»;
      екінші бөлік мынадай мазмұндағы үшінші сөйлеммен толықтырылсын:
      «Осы тармақшаның мақсаты үшін өзара байланысты тараптар осы баптың 1-1-тармағына сәйкес айқындалады.»;
      25) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «25) қатысу үлесі – акционерлік қоғамдар мен пайлық инвестициялық қорларды қоспағанда, жеке және (немесе) заңды тұлғаның бірлескен қызметке, заңды тұлғаның жарғылық капиталына үлестік қатысуы;»;
      26) тармақшадағы «10» деген цифрлар «7» деген цифрмен ауыстырылсын;
      28) тармақша алып тасталсын;
      29) тармақшадағы «тауарларды тиеп жіберу» деген сөздер «тауарларды не өзге де мүлікті тиеп жіберу және (немесе) беру» деген сөздермен ауыстырылсын;
      39) тармақшада:
      сегізінші абзацтағы «оң» деген сөз алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Осы тармақшаның мақсаттарында банктік шот шарттары бойынша төленетін сыйақылар да сыйақы деп танылады;»;
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      «1-1. Осы Кодекстің мақсатында өзара байланысты тараптар деп мынадай талаптардың біреуіне не бірнешеуіне сәйкес келетін өзара қатынасы бар жеке және (немесе) заңды тұлғалар танылады:
      1) бір тұлға Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес басқа тұлғаның аффилиирленген тұлғасы болып танылады;
      2) бір тұлға басқа тұлғаның ірі қатысушысы болып табылады;
      3) шартпен байланысты тұлғалар, оған сәйкес олардың біреуі басқасының қабылдайтын шешімін айқындауға құқылы;
      4) заңды тұлға басқа заңды тұлғаның ірі қатысушысының немесе лауазымды тұлғасының бақылауында болады;
      5) бір заңды тұлғаның ірі акционері, ірі қатысушысы немесе лауазымды тұлғасы басқа заңды тұлғаның ірі акционері, ірі қатысушысы не лауазымды тұлғасы болып табылады;
      6) заңды тұлға басқа заңды тұлғамен бірлесіп, үшінші тұлғаның бақылауында болады;
      7) тұлға өзінің үлестес тұлғаларымен бірлесіп, осы тармақтың 2) – 6) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғаның не заңды тұлғалардың қатысу үлестерінің он және одан да көп пайызын иеленеді, пайдаланады, оған билік етеді;
      8) акционерлік қоғамның тәуелсіз директорын қоспағанда, жеке тұлға осы тармақтың 2) – 7) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғаның лауазымды тұлғасы болып табылады;
      9) жеке тұлға заңды тұлғаның ірі қатысушысының не лауазымды тұлғасының жақын туысы не жекжаты (ерлi-зайыптылардың аға-iнiлерi, әпке-сiңлiлері (іні-қарындастары), ата-анасы, ұлы немесе қызы) болып табылады.
      Осы тармақтың мақсатында ірі қатысушы деп, акционерлік қоғамдарды қоспағанда, заңды тұлғаның мүлкіндегі үлесі он және одан да көп пайызды құрайтын қатысушы түсініледі.
      Заңды тұлғаны бақылау заңды тұлға қабылдайтын шешімдерді айқындау мүмкіндігі болып табылады.
      Өзара байланыстылығына бірден-бір негіз 2009 жылдың 1 қаңтарынан кейін туындаған ұлттық басқарушы холдингтің банктің жарғылық капиталына ірі акционер ретінде қатысуы және (немесе) ұлттық басқарушы холдингтің лауазымды тұлғаларының осындай банктің басқару органына қатысуы болып табылатын тұлғалар өзара байланысты тараптар деп танылмайды.»;

      3) 18-баптың 2-тармағы «органдары» деген сөзден кейін «Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен кодтары бар» деген сөздермен толықтырылсын;

      4) 26-бапта:
      1-тармақта:
      «айқындауға, салықты және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi» деген сөздерден кейін «, сондай-ақ олар бойынша аванстық және ағымдағы төлемдерді» деген сөздермен толықтырылсын;
      «есептеуге» деген сөз «есептеуге және төлеуге» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «, салықты және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi төлеуге» деген сөздер алып тасталсын;
      2-тармақ «салық төлеушіден» деген сөздерден кейін «(салық агентінен)» деген сөздермен толықтырылсын;

      5) 31-баптың 2-тармағында:
      3) тармақша «төлемдердің» деген сөзден кейін «, сондай-ақ осы Кодекстің ерекше бөліміне сәйкес олар бойынша аванстық және ағымдағы төлемдердің» деген сөздермен толықтырылсын;
      5) тармақша «салық» деген сөздің алдынан «осы Кодекстің ерекше бөліміне сәйкес» деген сөздермен толықтырылсын;

      6) 35-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Бұл ретте сенімгерлікпен басқарушы сенімгерлік басқару шарты бойынша салықтарды, басқа да міндетті төлемдерді есептеу, төлеу немесе ұстау жөніндегі салықтық міндеттемелерді:
      егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сенімгерлікпен басқару құқығын мемлекеттік тіркеу талап етілген жағдайда, – мұндай құқық мемлекеттік тіркелген;
      егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сенімгерлікпен басқару құқығын мемлекеттік тіркеу талап етілмеген жағдайда, – сенімгерлікпен басқару шарты жасалған күннен бастап орындайды.»;

      7) 37-бапта:
      3-тармақтың екінші бөлігіндегі «күнге дейін» деген сөздер «күннен кешіктірмей» деген сөздермен ауыстырылсын;
      10-тармақтың 5) тармақшасындағы «төлемдердiң, салықтар мен өсiмпұлдардың» деген сөздер «баждардың, салықтардың, кедендік алымдар мен өсімпұлдардың» деген сөздермен ауыстырылсын;
      12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «12. Құжаттық тексеру аяқталғаннан кейiн таратылатын заңды тұлға орналасқан жерi бойынша салық органына бiр мезгiлде:
      1) тарату балансын;
      2) банктегi бар шоттарының жабылғаны туралы банктiң және (немесе) банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымның анықтамасын;
      3) салық берешегiнің, мiндеттi зейнетақы жарналары мен әлеуметтiк аударымдар бойынша берешегінің болмауы және (немесе) болуы туралы мәліметтерді алу үшін салықтық өтінішті табыс етедi.
      Таратылатын заңды тұлға осы тармақта көрсетілген құжаттарды бір мезгілде мынадай талаптар:
      1) салық берешегiнің, мiндеттi зейнетақы жарналары мен әлеуметтiк аударымдар бойынша берешегінің болмауы;
      2) салықтардың, төлемдердің және өсімпұлдардың артық төленген сомаларының болмауы;
      3) салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, өсімпұлдар мен айыппұлдардың қате төленген сомаларының болмауы;
      4) есепке жатқызылатын қосылған құн салығының осы Кодекстің 273 және 274-баптарына сәйкес қайтарылуға жататын есептелген салық сомасынан асып түсуінің болмауы;
      5) кеден органдары алатын кедендік баждарды, салықтарды, кедендік алымдар мен өсімпұлдарды есепке жатқызуды және (немесе) артық (қате) төленген сомаларын қайтаруды жүргізуге арналған орындалмаған салықтық өтініштің болмауы сақталған жағдайда, құжаттамалық тексеру аяқталған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде табыс етеді.
      Салық берешегi, мiндеттi зейнетақы жарналары мен әлеуметтiк аударымдар бойынша берешегі, салықтардың, төлемдердің және өсімпұлдардың артық төленген сомалары, салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, өсімпұлдар мен айыппұлдардың қате төленген сомалары болған және (немесе) есепке жатқызылатын қосылған құн салығы осы Кодекстің 273 және 274-баптарына сәйкес қайтарылуға жататын есептелген салық сомасынан асып түскен жағдайда таратылатын заңды тұлға осы тармақта көрсетілген құжаттарды:
      1) салық берешегi, мiндеттi зейнетақы жарналары мен әлеуметтiк аударымдар бойынша берешегі өтелген күннен;
      2) салықтардың, төлемдердің, өсімпұлдардың артық төленген сомалары қайтарылған күннен;
      3) салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, өсімпұлдар мен айыппұлдардың қате төленген сомалары қайтарылған күннен;
      4) есепке жатқызылатын қосылған құн салығы осы Кодекстің 273 және 274-баптарына сәйкес қайтарылуға жататын есептелген салық сомасынан асып түсуді қайтарған күннен;
      5) кеден органдары алатын кедендік баждардың, салықтардың, кедендік алымдар мен өсімпұлдардың артық (қате) төленген сомаларын қайтарған күннен кейін келетін күннен бастап үш жұмыс күні ішінде табыс етеді.
      Осы тармақта көрсетiлген құжаттар табыс етілгеннен кейін салық органы осы Кодексте белгiленген тәртiппен және мерзiмдерде салық төлеушiге салық берешегiнiң, мiндеттi зейнетақы жарналары мен әлеуметтiк аударымдар бойынша берешегінiң жоқ екендiгi туралы анықтама беруге мiндеттi.»;

      8) 38-баптың 2-тармағының екінші бөлігіндегі «күнге дейін» деген сөздер «күннен кешіктірмей» деген сөздермен ауыстырылсын;

      9) 39-бапта:
      1-тармақтың екінші бөлігінде:
      бірінші абзацта:
      «немесе бөлiну балансы» деген сөздер алып тасталсын;
      «, бөлiнiп шығу» деген сөздер алып тасталсын;
      3) тармақшадағы «өтiнiштi табыс етедi.» деген сөздер «өтінішті;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
      «4) тапсыру актісін табыс етеді.»;
      үшінші және төртінші бөліктердегі «, бөлiнiп шығу» деген сөздер алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы бесінші, алтыншы және жетінші бөліктермен толықтырылсын:
      «Таратудың салық есептілігін табыс ету жөніндегі міндеттеме – бірігу жолымен қайта ұйымдастыру кезінде қайта құрылған заңды тұлғаның құрамына кірген әрбір заңды тұлғаға, қосылу жолымен қайта ұйымдастыру кезінде қосылған заңды тұлғаға жүктеледі.
      Егер кезекті салық есептілігін табыс ету мерзімі таратудың салық есептілігі табыс етілгеннен кейін басталатын болса, мұндай кезекті салық есептілігін табыс ету таратудың салық есептілігі табыс етілген күннен кешіктірілмей жүргізіледі.
      Заңды тұлға бөлініп шығу жолымен қайта ұйымдастырылған кезде мұндай тұлға бөлу балансы бекітілген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде өзінің орналасқан жері бойынша салық органына аталған балансты табыс етеді.»;
      6-тармақтың бірінші бөлігінің бірінші абзацындағы «үш» деген сөз «он» деген сөзбен ауыстырылсын;

      10) мынадай мазмұндағы 39-1-баппен толықтырылсын:

      «39-1-бап. Тұрақты мекеменің Қазақстан Республикасында тиімді
                 басқару орнының (нақты басқару органының орналасқан
                 жерінің) болуына байланысты резидент емес заңды
                 тұлғаға құқықтары мен міндеттерін беру кезінде
                 өзінің филиалын (өкілдігін) ашпастан, салық
                 міндеттемесін орындауы

      1. Резидент емес заңды тұлға өзінде Қазақстан Республикасында тұрақты мекемесі болған кезде, филиалын (өкілдігін) ашпастан және тиімді басқару орнын (нақты басқару органының орналасқан жерін) шет мемлекеттен Қазақстан Республикасына ауыстыру туралы шешім қабылдамастан салық төлеуші ретінде тіркеу есебіне қою туралы салықтық өтініш бергеннен кейін үш жұмыс күні ішінде тиімді басқару орны (нақты басқару органының орналасқан жері) Қазақстан Республикасында болатын заңды тұлғаға мұндай тұрақты мекеменің құқықтары мен міндеттерін беру туралы осы Кодекстің 562-бабы 1-1-тармағына сәйкес мұндай тұрақты мекеменің орналасқан жері бойынша салық органына жазбаша хабарлауға міндетті.
      Көрсетілген резидент емес заңды тұлғаның тұрақты мекемесі салық төлеуші ретінде тіркеу есебіне қойылған күннен бастап күнтізбелік он бес күн ішінде салық органына:
      1) тіркеу есебінен алу туралы салықтық өтінішті;
      2) таратудың салық есептілігін;
      3) тапсыру актісін табыс етуге міндетті.
      Таратудың салық есептілігі салық, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар түрлері бойынша құралады, олар бойынша құқықтары мен міндеттерін беретін тұрақты мекеме мұндай есептілікті табыс ету жөніндегі міндеттеме туындаған салық кезеңінен бастап оны салық органына табыс еткен күнге дейінгі кезең үшін төлеуші және (немесе) салық агенті болып табылады.
      Егер кезекті салық есептілігін табыс ету мерзімі таратудың салық есептілігін табыс еткеннен кейін басталған жағдайда, осындай кезекті салық есептілігін табыс ету таратудың салық есептілігі табыс етілген күннен кешіктірілмей жүргізіледі.
      2. Құқықтары мен міндеттерін заңды тұлғаға беретін тұрақты мекеменің салық міндеттемесін орындау тиімді басқару орны (нақты басқару органының орналасқан жері) Қазақстан Республикасында болатын, шет мемлекеттің заңнамасы бойынша құрылған осындай заңды тұлғаға (құқық мирасқорына) жүктеледі.
      3. Тұрақты мекеменің құқықтары мен міндеттерін заңды тұлғаға беруі тиімді басқару орны (нақты басқару органының орналасқан жері) Қазақстан Республикасында болатын, шет мемлекеттің заңнамасы бойынша құрылған заңды тұлғаның салық, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер төлеу бойынша өзінің салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту үшін негіз болып табылмайды.
      4. Құқықтары мен міндеттерін заңды тұлғаға беретін тұрақты мекеменің салық берешегі болмаған кезде салықтардың, төлемдер мен өсімпұлдардың бюджетке артық (қате) төленген сомалары тиімді басқару орны (нақты басқару органының орналасқан жері) Қазақстан Республикасында болатын, шет мемлекеттің заңнамасы бойынша құрылған заңды тұлғаға қайтарылуға жатады.
      5. Салық органы осы баптың 1-тармағында көрсетілген құжаттарды алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде құқықтары мен міндеттерін заңды тұлғаға беретін тұрақты мекеменің жеке шоты бойынша сальдоны тұрақты мекеменің құқықтары мен міндеттері берілген заңды тұлғаның орналасқан жері бойынша салық органына осы Кодекстің 595-бабында белгіленген тәртіппен беру актісінің негізінде береді.»;

      11) 40-бапта:
      2-тармақтың екінші бөлігіндегі «күнге дейін» деген сөздер «күннен кешіктірмей» деген сөздермен ауыстырылсын;
      5-тармақта:
      бірінші бөлік 2) тармақшасындағы «анықтамасын табыс етеді.» деген сөздер «анықтамасын;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:
      «3) салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің болмауы және (немесе) болуы туралы мәліметтер алу үшін салықтық өтінішті табыс етеді.»;
      төртінші бөлікте:
      4) тармақшадағы «төлемдердiң, салықтар мен өсiмпұлдардың» деген сөздер «баждардың, салықтардың, кедендік алымдар мен өсімпұлдардың» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:
      «5) артық (қате) төленген айыппұл сомалары оның құқық мирасқорына (құқық мирасқорларына) ол (олар) қайта ұйымдастыру кезінде алған мүліктегі үлесіне барабар осы Кодекстің 605-бабында белгіленген тәртіппен қайтарылуға жатады.»;
      мынадай мазмұндағы бесінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Қайта ұйымдастырылатын заңды тұлға осы тармақта көрсетілген құжаттарды мынадай талаптар:
      1) салық берешегiнің, мiндеттi зейнетақы жарналары мен әлеуметтiк аударымдар бойынша берешегінің болмауы;
      2) салықтардың, төлемдердің және өсімпұлдардың артық төленген сомаларының болмауы;
      3) салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, өсімпұлдар мен айыппұлдардың қате төленген сомаларының болмауы;
      4) кеден органдары алатын кедендік баждарды, салықтарды, кедендік алымдар мен өсімпұлдарды есептеуді және (немесе) олардың артық (қате) төленген сомаларын қайтаруды жүргізуге арналған орындалмаған салықтық өтініштің болмауы бір мезгілде сақталған жағдайда, құжаттамалық тексеру аяқталған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде табыс етеді.»;
      бесінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қайта ұйымдастырылатын заңды тұлға салық берешегi, мiндеттi зейнетақы жарналары, әлеуметтiк аударымдар бойынша берешегі, салықтардың, төлемдер мен өсімпұлдардың артық төленген сомалары, салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, өсімпұлдар мен айыппұлдардың қате төленген сомалары болған кезде осы тармақта көрсетілген құжаттарды:
      1) салық берешегi, мiндеттi зейнетақы жарналары мен әлеуметтiк аударымдар бойынша берешегі өтелген күннен;
      2) салықтардың, төлемдердің, өсімпұлдардың артық төленген сомалары қайтарылған күннен;
      3) салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, өсімпұлдар мен айыппұлдардың қате төленген сомалары қайтарылған күннен;
      4) кеден органдары алатын кедендік баждардың, салықтардың, кедендік алымдар мен өсімпұлдардың артық (қате) төленген сомалары қайтарылған күннен кейін келетін күннен бастап үш жұмыс күні ішінде табыс етеді.»;
      6-тармақта:
      бірінші бөліктегі «және салық берешегi, мiндеттi зейнетақы жарналары және әлеуметтiк аударымдар бойынша берешектерiн өтегеннен» деген сөздер алып тасталсын;
      екінші бөліктегі «қайта ұйымдастырылатын заңды тұлғаға салық берешегiнiң, мiндеттi зейнетақы жарналары және әлеуметтiк аударымдар бойынша берешегiнiң жоқ екенi туралы осы тармақта көзделген анықтаманы берген күннен бастап үш жұмыс күнi» деген сөздер «сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдерінің мәліметтерін алған күннен бастап он жұмыс күні» деген сөздермен ауыстырылсын;

      12) 41-бапта:
      2-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Егер кезекті салық есептілігін табыс ету мерзімі таратудың салық есептілігі табыс етілгеннен кейін басталған жағдайда, осындай кезекті салық есептілігін табыс ету таратудың салық есептілігі табыс етілген күннен кешіктірілмей жүргізіледі.»;
      7-тармақтың 5) тармақшасындағы «төлемдердiң, салықтар мен өсiмпұлдардың» деген сөздер «баждардың, салықтардың, кедендік алымдар мен өсімпұлдардың» деген сөздермен ауыстырылсын;
      10-тармақта:
      бірінші бөліктің бірінші абзацындағы «салық берешегiн, мiндеттi зейнетақы жарналары мен әлеуметтiк аударымдар бойынша берешегiн толық көлемде өтеген күннен бастап үш жұмыс күнiнен кешiктiрмей» деген сөздер алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Қызметін тоқтатқан дара кәсіпкер осы тармақта көрсетілген құжаттарды мынадай талаптар:
      1) салық берешегiнің, мiндеттi зейнетақы жарналары мен әлеуметтiк аударымдар бойынша берешегінің болмауы;
      2) салықтардың, төлемдердің және өсімпұлдардың артық төленген сомаларының болмауы;
      3) салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, өсімпұлдар мен айыппұлдардың қате төленген сомаларының болмауы;
      4) есепке жатқызылатын қосылған құн салығының осы Кодекстің 273 және 274-баптарына сәйкес қайтарылуға жататын есептелген салық сомасынан асып түсуінің болмауы;
      5) кеден органдары алатын кедендік баждарды, салықтарды, кедендік алымдар мен өсімпұлдарды есептеуді және (немесе) олардың артық (қате) төленген сомаларын қайтаруды жүргізуге арналған орындалмаған салықтық өтініштің болмауы бір мезгілде сақталған жағдайда, құжаттамалық тексеру аяқталған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде табыс етеді.»;
      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қызметін тоқтатқан дара кәсіпкер салық берешегi, мiндеттi зейнетақы жарналары, әлеуметтiк аударымдар бойынша берешегі, салықтардың, төлемдердің және өсімпұлдардың артық төленген сомалары, салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, өсімпұлдар мен айыппұлдардың қате төленген сомалары болған және (немесе) есепке жатқызылатын қосылған құн салығы осы Кодекстің 273 және 274-баптарына сәйкес қайтарылуға жататын есептелген салық сомасынан асып түскен жағдайда осы тармақта көрсетілген құжаттарды:
      1) салық берешегi, мiндеттi зейнетақы жарналары мен әлеуметтiк аударымдар бойынша берешегі өтелген күннен;
      2) салықтардың, төлемдердің, өсімпұлдардың артық төленген сомалары қайтарылған күннен;
      3) салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, өсімпұлдар мен айыппұлдардың қате төленген сомалары қайтарылған күннен;
      4) есепке жатқызылатын қосылған құн салығы осы Кодекстің 273 және 274-баптарына сәйкес қайтарылуға жататын есептелген салық сомасынан асып түсуді қайтарған күннен;
      5) кеден органдары алатын кедендік баждардың, салықтардың, кедендік алымдар мен өсімпұлдардың артық (қате) төленген сомалары қайтарылған күннен кейін келетін күннен бастап үш жұмыс күні ішінде табыс етеді.»;

      13) 42-бапта:
      2-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Егер кезекті салық есептілігін табыс ету мерзімі таратудың салық есептілігі табыс етілгеннен кейін басталған жағдайда, осындай кезекті салық есептілігін табыс ету таратудың салық есептілігі табыс етілген күннен кешіктірілмей жүргізіледі.»;
      6-тармақтың 5) тармақшасындағы «төлемдердің, салықтар мен өсімпұлдардың» деген сөздер «баждардың, салықтардың, кедендік алымдар мен өсімпұлдардың» деген сөздермен ауыстырылсын;
      9-тармақта:
      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қызметiн тоқтатқан жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат орналасқан жері бойынша салық органына:»;
      мынадай мазмұндағы екінші және үшінші бөліктермен толықтырылсын:
      «Қызметiн тоқтатқан жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат осы тармақта көрсетілген құжаттарды мынадай талаптар:
      1) салық берешегiнің, мiндеттi зейнетақы жарналары мен әлеуметтiк аударымдар бойынша берешегінің болмауы;
      2) салықтардың, төлемдердің және өсімпұлдардың артық төленген сомаларының болмауы;
      3) салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, өсімпұлдар мен айыппұлдардың қате төленген сомаларының болмауы;
      4) кеден органдары алатын кедендік баждарды, салықтарды, кедендік алымдар мен өсімпұлдарды есептеуді және (немесе) олардың артық (қате) төленген сомаларын қайтаруды жүргізуге арналған, орындалмаған салықтық өтініштің болмауы бір мезгілде сақталған жағдайда, құжаттамалық тексеру аяқталған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде табыс етеді.
      Қызметін тоқтатқан жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат салық берешегi, мiндеттi зейнетақы жарналары, әлеуметтiк аударымдар бойынша берешегі, салықтардың, төлемдердің және өсімпұлдардың артық төленген сомалары, салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, өсімпұлдар мен айыппұлдардың қате төленген сомалары болған жағдайда осы тармақта көрсетілген құжаттарды:
      1) салық берешегi, мiндеттi зейнетақы жарналары мен әлеуметтiк аударымдар бойынша берешегі өтелген күннен;
      2) салықтардың, төлемдердің, өсімпұлдардың артық төленген сомалары қайтарылған күннен;
      3) салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, өсімпұлдар мен айыппұлдардың қате төленген сомалары қайтарылған күннен;
      4) кеден органдары алатын кедендік баждардың, салықтардың, кедендік алымдар мен өсімпұлдардың артық (қате) төленген сомалары қайтарылған күннен кейін келетін күннен бастап үш жұмыс күні ішінде табыс етеді.»;

      14) 43-бапта:
      1-тармақтың екінші бөлігі «болып табылмайтын» деген сөздерден кейін «(болып табылмаған)» деген сөздермен толықтырылсын;
      2-тармақ:
      «дара кәсiпкер» деген сөздің алдынан «қызметін тоқтататын» деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Егер кезекті салық есептілігін табыс ету мерзімі таратудың салық есептілігі табыс етілгеннен кейін басталған жағдайда, осындай кезекті салық есептілігін табыс ету таратудың салық есептілігі табыс етілген күннен кешіктірілмей жүргізіледі.»;
      10-тармақтың 5) тармақшасындағы «төлемдердiң, салықтар мен өсiмпұлдардың» деген сөздер «баждардың, салықтардың, кедендік алымдар мен өсімпұлдардың» деген сөздермен ауыстырылсын;
      13-тармақта:
      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қызметi тоқтатылған деп есептелетiн дара кәсiпкер орналасқан жерi бойынша салық органына:»;
      мынадай мазмұндағы екінші және үшінші бөліктермен толықтырылсын:
      «Қызметi тоқтатылған деп есептелетiн дара кәсiпкер осы тармақта көрсетілген құжаттарды мынадай талаптар:
      1) салық берешегiнің, мiндеттi зейнетақы жарналары мен әлеуметтiк аударымдар бойынша берешегінің болмауы;
      2) салықтардың, төлемдердің және өсімпұлдардың артық төленген сомаларының болмауы;
      3) салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, өсімпұлдар мен айыппұлдардың қате төленген сомаларының болмауы;
      4) кеден органдары алатын кедендік баждарды, салықтарды, кедендік алымдар мен өсімпұлдарды есептеуді және (немесе) олардың артық (қате) төленген сомаларын қайтаруды жүргізуге арналған орындалмаған салықтық өтініштің болмауы бір мезгілде сақталған жағдайда, камералдық бақылау аяқталған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде табыс етеді.
      Қызметі тоқтатылған деп есептелетін дара кәсіпкер салық берешегi, мiндеттi зейнетақы жарналары, әлеуметтiк аударымдар бойынша берешегі, салықтардың, төлемдердің және өсімпұлдардың артық төленген сомалары, салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, өсімпұлдар мен айыппұлдардың қате төленген сомалары болған жағдайда осы тармақта көрсетілген құжаттарды:
      1) салық берешегi, мiндеттi зейнетақы жарналары, әлеуметтiк аударымдар бойынша берешегі өтелген күннен;
      2) салықтардың, төлемдердің, өсімпұлдардың артық төленген сомалары қайтарылған күннен;
      3) салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, өсімпұлдар мен айыппұлдардың қате төленген сомалары қайтарылған күннен;
      4) кеден органдары алатын кедендік баждардың, салықтардың, кедендік алымдар мен өсімпұлдардың артық (қате) төленген сомалары қайтарылған күннен кейін келетін күннен бастап үш жұмыс күні ішінде табыс етеді.»;

      15) 46-бапта:
      7-тармақта:
      «Осы бапта белгiленген салық» деген сөздер «Салық» деген сөзбен ауыстырылсын;
      «шағымды, талап қоюды» деген сөздер «өтінішті (шағымды)» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 8 және 9-тармақтармен толықтырылсын:
      «8. Резидент еместің бюджеттен табыс салығын немесе халықаралық шарт негізінде шартты банк салымын қайтаруға арналған салықтық өтінішін қарау немесе резидент еместің Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен бюджеттен табыс салығын немесе халықаралық шарт негізінде шартты банк салымын қайтаруға арналған салықтық өтінішін қарау нәтижелері бойынша салық органы шығарған шешімге шағымын қарау немесе резидент еместің осы тармақта көрсетілген салық органының шешіміне шағымын қарау нәтижелері бойынша уәкілетті орган шығарған шешімге резидент еместің шағымын қарау кезеңінде салық мiндеттемесi мен талабы бойынша талап қою мерзiмi өткен жағдайда, талап қою мерзімі өтінішті (шағымды) қарау нәтижелері бойынша шығарылған шешім орындалғанға дейін ұзартылады.
      9. Уәкілетті органның осы Кодекстің 226-бабына сәйкес өзара келісім рәсімін жүргізу кезеңінде салық мiндеттемесi мен талабы бойынша талап қою мерзiмi өткен жағдайда, талап қою мерзімі шет мемлекеттің уәкілетті органы және (немесе) құзыретті органы өзара келісу рәсімінің қорытындылары бойынша қабылдаған шешім орындалғанға дейін ұзартылады.»;

      16) 51-баптың 2-тармағы 2) тармақшасындағы «оны өндiрiп алу жөнiндегi шығыстарды қоса алғанда, бюджетке төленуге жататын салықтың» деген сөздер «бюджетке төленуге жататын салықтың және өсімпұлдардың» деген сөздермен ауыстырылсын;

      17) 57-баптың 1-тармағы «бойынша» деген сөзден кейін «теңгемен» деген сөзбен толықтырылсын;

      18) 60-баптың 1-тармағында:
      7) тармақша «хеджирленетiн тәуекелдердi,» деген сөздердің алдынан «хеджирленетiн операцияларды жүзеге асырған жағдайда» деген сөздермен толықтырылсын;
      8) тармақша «ислам» деген сөздің алдынан «ислам бағалы қағаздарымен операцияларды жүзеге асырған жағдайда» деген сөздермен толықтырылсын;

      19) 65-бапта:
      2-тармақтың үшінші бөлігінің 17) тармақшасындағы «ақпаратты қамтуы мүмкін.» деген сөздер «ақпаратты;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 18) тармақшамен толықтырылсын:
      «18) корпоративтiк табыс салығын төлеушінің халықаралық қаржылық есептiлiк стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп және қаржылық есептiлiк туралы заңнамасының талаптарына сәйкес жасалған жылдық қаржылық есептiлiгінде көрсетілуге тиісті мәліметтерді қамтуы мүмкін.»;
      3-тармақтың 3) тармақшасының бесінші абзацындағы «308» деген цифрлар «308-1» деген цифрлармен ауыстырылсын;

      20) 67-баптың 3-тармағында:
      бірінші бөлікте:
      1) тармақшадағы «табыстарының есепке жазылған және төленуге жататын сомасы» деген сөздер «табыстары» деген сөзбен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «1-1) есептелген әлеуметтік жәрдемақылардың Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына аударымдардың есептелген сомасынан асып түскен сомалары;»;
      2) тармақшадағы «резидент еместердің» деген сөздер «шетелдіктердің және азаматтығы жоқ адамдардың» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Жеке табыс салығы және әлеуметтiк салық жөнiндегi декларацияға қосымшалардың нысандары салық төлеушiлердiң жер қойнауын пайдалануға арналған әрбiр келiсiмшарт шеңберiнде жүзеге асырылған қызмет бойынша әлеуметтiк салықтың есептелуi туралы, резиденттер және резидент еместер болып табылатын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың табыстарынан жеке табыс салығының есептелуі туралы және жеке табыс және әлеуметтік салықтардың, оның ішінде құрылымдық бөлiмшелер бойынша есептелуі туралы ақпаратты қамтуы мүмкiн.»;
      үшінші бөліктің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Бұл ретте резиденттер және резидент еместер болып табылатын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың табыстарынан жеке табыс салығын есептеу туралы қосымшаларда табыс алушылар бойынша мынадай:
      1) салық төлеушi туралы жалпы сәйкестендiру деректерi;
      2) салық салу объектiлерi, оның iшiнде халықаралық шартқа сәйкес салық салудан босатылған салық салу объектiлерi туралы;
      3) салық ставкасы туралы;
      4) халықаралық шарттарды қолдану туралы;
      5) Қазақстан Республикасында қызметтi жүзеге асыру кезеңi туралы;
      6) осы Кодекске немесе халықаралық шартқа сәйкес есептелген, оның iшiнде құрылымдық бөлiмшелер бойынша есептелген жеке табыс салығы мен әлеуметтiк салықтың сомасы туралы;
      7) салық шегерiмдерi туралы мәліметтер көрсетілуі мүмкін.»;

      21) 68-баптың 7-тармағының бірінші бөлігіндегі «149, 162» деген цифрлар «149-бабында, 162-бабының 1-тармағында» деген сөздермен ауыстырылсын;

      22) 69-баптың 3-тармағының бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы 3-1), 3-2) және 3-3) тармақшалармен толықтырылсын:
      «3-1) салық қызметі органының коды дұрыс көрсетілмеген;
      3-2) салық кезеңі дұрыс көрсетілмеген;
      3-3) салық есептілігінің түрі дұрыс көрсетілмеген;»;

      23) 73-бапта:
      4-тармақ «салық берешегі» деген сөздерден кейін «, міндетті зейнетақы жарналары, әлеуметтік аударымдар бойынша берешегі» деген сөздермен толықтырылсын;
      10-тармақта:
      «жүзеге асыру» деген сөздер «қайта бастау» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «мерзімі» деген сөзден кейін «қызметі қайта басталған күннен бастап» деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Осы тармақтың мақсатында осы бапқа сәйкес қызметін тоқтата тұрған салық төлеушінің (салық агентінің) осы Кодекстің ерекше бөліміне сәйкес салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді есептеу мен төлеу жөніндегі міндеттемелердің туындауына әкеп соғатын қызметті жүзеге асыра бастауы қызметін қайта бастау болып танылады.»;

      24) 74-бап мынадай мазмұндағы 3-1 және 9-1-тармақтармен толықтырылсын:
      «3-1. Салық есептiлiгiн табыс етудi тоқтата тұрудан бас тарту туралы шешiм өтініш берілген күні салық төлеушінің (салық агентінің) салық берешегі, міндетті зейнетақы жарналары, әлеуметтік аударымдар бойынша берешегі болған немесе салық төлеуші (салық агенті) осы баптың 1-тармағында көрсетілген салық есептілігін табыс етпеген жағдайда қабылданады.»;
      «9-1. Салық органы салық төлеушінің (салық агентінің) өз қызметін тоқтата тұру кезеңінде қызметін қайта бастағаны фактілерін анықтаған жағдайда, салық органдары мұндай салық төлеушіні (салық агентін) жазбаша хабардар ете отырып, салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру мерзімі қызметті қайта бастаған күннен бастап тоқтатылды деп таниды.
      Осы тармақтың мақсатында осы бапқа сәйкес қызметін тоқтата тұрған салық төлеушінің (салық агентінің) осы Кодекстің ерекше бөліміне сәйкес салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді есептеу мен төлеу жөніндегі міндеттемелердің туындауына әкеп соғатын қызметті жүзеге асыра бастауы қызметті қайта бастау болып танылады.»;

      25) 85-баптың 1-тармағының 19) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «19) оң бағамдық айырма сомасының теріс бағамдық айырма сомасынан асып кетуі. Бағамдық айырма сомасы халықаралық қаржылық есептiлiк стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп және қаржылық есептiлiк туралы заңнамасының талаптарына сәйкес айқындалады;»;

      26) 87-бапта:
      3-тармақтың екінші бөлігіндегі «Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес айқындалған құн» деген сөздер «заңды тұлғаның құрылтай құжаттарында көрсетілген салым құны негізге алына отырып айқындалған актив құны» деген сөздермен ауыстырылсын;
      4-тармақта:
      үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «осы Кодекстiң 100-бабы 12-тармағының екiншi бөлiгiне сәйкес шегерiмдерге жататын шығындардан (шығыстардан);»;
      мынадай мазмұндағы төртінші абзацпен толықтырылсын:
      «салық төлеушiнiң осы Кодекстiң 100-бабы 6 және 13-тармақтарының, сондай-ақ 101 - 114-баптарының негiзiнде шегерiмге құқығы болатын шығындардан (шығыстардан);»;
      5-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) жарғылық капиталға салым ретінде беру кезінде – заңды тұлғаның құрылтайшы құжаттарында көрсетілген салым құны негізге алына отырып айқындалған бағалы қағаз, қатысу үлесі құны мен бағалы қағаздардың, қатысу үлесінің бастапқы құны арасындағы оң айырма;»;
      6-тармақтың 2) тармақшасындағы «Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес айқындалған құн» деген сөздер «заңды тұлғаның құрылтай құжаттарында көрсетілген салым құны негізге алына отырып айқындалған борыштық бағалы қағаз құны» деген сөздермен ауыстырылсын;
      8-тармақтағы «Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес айқындалған» деген сөздер «заңды тұлғаның құрылтай құжаттарында көрсетілген» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 8-1-тармақпен толықтырылсын:
      «8-1. Бағалы қағаздарды өткізу кезінде құн өсімінен түсетін табыстар осы Кодекстің 137-бабының 2, 3, 4, 4-1 және 4-2-тармақтарының ережелері ескеріле отырып, жиынтық жылдық табысқа қосылады.»;
      10-тармақтың бірінші бөлігіндегі «7» деген цифр «9» деген цифрмен ауыстырылсын;
      11-тармақтың 2) тармақшасындағы «Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес айқындалған құн» деген сөздер «заңды тұлғаның құрылтай құжаттарында көрсетілген салым құны негізге алына отырып айқындалған актив құны» деген сөздермен ауыстырылсын;

      27) 100-баптың 12-тармағында:
      екінші және үшінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қосылған құн салығын төлеуші:
      1) осы Кодекстiң 261 және 262-баптарына сәйкес есепке жатқызудың барабар әдiсін қолданған кезде есепке жатқызылуға тиісті емес;
      2) табыс алуға бағытталған қызметті жүзеге асыру кезінде пайдаланылған тіркелген активтер, тауар-материалдық қорлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша, осы Кодекстің 258-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген жағдайда есепке жатқызылудан алып тасталуға тиіс;
      3) амортизацияға жатпайтын активтердің жарғылық капиталға берілуін қоспағанда, осы Кодекстің 258-бабы 1-тармағының 7) тармақшасында көрсетілген жағдайда есепке жатқызылудан алып тасталуға тиісті қосылған құн салығын шегерімге жатқызуға құқылы.
      Осы тармақтың екінші бөлігінің 1) тармақшасында көзделген шегерім осы Кодекстiң 261 және 262-баптарына сәйкес есепке жатқызудың барабар әдiсін қолданған кезде есепке жатқызылуға тиісті емес қосылған құн салығы туындайтын салық кезеңінде жүргізіледі.
      Осы тармақтың екінші бөлігінің 2) және 3) тармақшаларында көзделген шегерімдер қосылған құн салығы есепке жатқызылудан алып тасталуға тиісті салық кезеңінде жүргізіледі.
      Амортизацияға жатпайтын активтер бойынша осы Кодекстің 258-бабы 1-тармағының 1) және 7) тармақшаларында көрсетілген жағдайларда есепке жатқызылудан алып тасталуға тиісті қосылған құн салығы осы Кодекстің 87-бабының 4-тармағына сәйкес есепке алынады.»;
      төртінші бөліктегі «есепке жатқызылмайтын» деген сөздер «осы тармақтың екінші бөлігінде көзделген» деген сөздермен ауыстырылсын;

      28) 101-баптың 3) тармақшасы екінші бөлігінің екінші абзацындағы «жазбаша» деген сөз «бұйрығы немесе жазбаша» деген сөздермен ауыстырылсын;

      29) 103-баптың 3-тармағының 1) тармақшасы мынадай мазмұндағы екінші сөйлеммен толықтырылсын:
      «Жеке капиталдың орташа жылдық сомасының теріс мәні осы баптың мақсаты үшін нөлге тең деп танылады;»;

      30) 106-баптың 4-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Провизиялар (резервтер) құру жөніндегі шығыстар сомасының шегерімі Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен тәртіппен құрылған провизиялар (резервтер) сомасы шегінде жүзеге асырылады.
      Осы тармақта көрсетілген заңды тұлғалардың тізбесін және мұндай тізбені қалыптастыру тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.»;

      31) 114-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «114-бап. Салықтың және бюджетке төленетін басқа да міндетті
                төлемдердің шегерімі

      1. Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, есепті салық кезеңінде мыналар:
      1) есепті салық кезеңінде, есепті салық кезеңі және (немесе) есепті салық кезеңінің алдындағы салық кезеңдері үшін есепке жазылған және (немесе) есептелген шекте;
      2) есепті салық кезеңінің алдындағы салық кезеңдерінде, есепті салық кезеңі үшін есепке жазылған және (немесе) есептелген шекте Қазақстан Республикасының немесе өзге мемлекеттің бюджетіне төленген салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер шегерімге жатады.
      Бұл ретте салықтың және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердің төленген сомалары осы Кодекстiң 599 және 601-баптарында белгiленген тәртiппен есепке жатқызу жүргiзілгені ескеріле отырып айқындалады.
      Салықты және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдерді есептеу және есепке жазу Қазақстан Республикасының немесе өзге мемлекеттің (өзге мемлекеттің бюджетіне төленетін салық және басқа да міндетті төлемдер үшін) салық заңнамасына сәйкес жүргізіледі.
      2. Мыналар:
      1) жылдық жиынтық табыс айқындалғанға дейін алып тасталатын салықтар;
      2) Қазақстан Республикасының аумағында және басқа мемлекеттерде төленген корпоративтік табыс салығы мен заңды тұлғалардың табыстарына салынатын салықтар;
      3) жеңiлдiктi салық салынатын елдерде төленген салықтар;
      4) үстеме пайдаға салынатын салық шегерімге жатпайды.»;

      32) 115-бапта:
      2) тармақша «соттың» деген сөздің алдынан «сот жарамды деп таныған мәмілелер бойынша шығыстарды қоспағанда,» деген сөздермен толықтырылсын;
      7) тармақшада:
      «Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiнде» деген сөздер «Қазақстан Республикасының немесе өзге мемлекеттің (өзге мемлекеттің бюджетіне төленген салық және басқа да міндетті төлемдер үшін) салық заңнамасында» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «төленген,» деген сөзден кейін «салықтың және» деген сөздермен толықтырылсын;

      33) 116-баптың 2-тармағының 1-1) тармақшасы «қаржылық есептіліктің» деген сөздердің алдынан «биологиялық активтерді, сондай-ақ осы баптың 1-тармағының 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген активтерді қоспағанда,» деген сөздермен толықтырылсын;

      34) 118-бапта:
      2-тармақта:
      үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «осы Кодекстің 100-бабы 12-тармағының екінші бөлігіне сәйкес шегерімге жатқызылған шығындардан (шығыстардан);»;
      мынадай мазмұндағы төртінші абзацпен толықтырылсын:
      «салық төлеушiнiң осы Кодекстiң 100-бабы 6 және 13-тармақтарының, сондай-ақ осы Кодекстiң 101 - 114-баптарының негiзiнде шегерiмге құқығы болатын шығындардан (шығыстардан);»;
      3, 4, 5 және 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Егер осы тармақта өзгеше көзделмесе, сатуға арналған тауар-материалдық қорлардың немесе активтердің құрамынан аудару жолымен түскен тіркелген активтің бастапқы құны халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес мұндай түсім күніне айқындалған оның баланстық құны болып табылады.
      Бұрын тіркелген актив ретінде тану тоқтатылған, сатуға арналған тауар-материалдық қорлардың немесе активтердің құрамынан аудару жолымен түскен тіркелген активтің бастапқы құны халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес мұндай түсім күніне айқындалған, осы Кодекстің 119-бабының 2-тармағында көрсетілген құннан аспайтын оның баланстық құны болып табылады.
      4. Тіркелген активтер өтеусіз алынған кезде, осы баптың 2-тармағының негізінде тіркелген активтердің бастапқы құнына енгізілмейтін шығындарды (шығыстарды) қоспағанда, халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес бастапқы тану кезінде мұндай активтердің құнын ұлғайтатын іс жүзіндегі шығындар ескеріле отырып, алынған активтердің аталған активтерді қабылдап алу-беру актісінде көрсетілген баланстық құны тіркелген активтердің бастапқы құны болып табылады.
      5. Жарғылық капиталға салым ретінде алу кезінде осы баптың 2-тармағының негізінде тіркелген активтердің бастапқы құнына енгізілмейтін шығындарды (шығыстарды) қоспағанда, халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес бастапқы тану кезінде мұндай активтердің құнын ұлғайтатын іс жүзіндегі шығындар ескеріле отырып, заңды тұлғаның құрылтай құжаттарында көрсетілген салым құны тіркелген активтердің бастапқы құны болып табылады.
      6. Салық төлеушінің бірігу, қосылу, бөліну немесе бөлініп шығу жолымен қайта ұйымдастырылуына байланысты тіркелген активтерді алу кезінде осы баптың 2-тармағының негізінде тіркелген активтердің бастапқы құнына енгізілмейтін шығындарды (шығыстарды) қоспағанда, халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес бастапқы тану кезінде мұндай активтердің құнын ұлғайтатын іс жүзіндегі шығындар ескеріле отырып, осы тармақтың екінші бөлігінде көзделген жағдайды қоспағанда, алынған активтердің беру актісінде немесе бөлу балансында көрсетілген баланстық құны осындай тіркелген активтердің бастапқы құны болып табылады.
      Бірігу жолымен құрылып, жаңадан пайда болған заңды тұлғаның немесе оған басқа заңды тұлға қосылған заңды тұлғаның кiшi тобының (тобының) құндық балансы осы Кодекстiң 119-бабының 6-тармағының екiншi бөлiгiне сәйкес беру актiсiнде осындай құн көрсетiлген жағдайда салықтық есепке алу деректерi бойынша берiлетiн тiркелген активтердiң құнына ұлғайтылады.»;
      11-тармақ «көшу күніне» деген сөздерден кейін «құнсыздану мен қайта бағалау есепке алынбай» деген сөздермен толықтырылсын;

      35) 120-баптың 2-тармағындағы «амортизация нормаларын қолдану жолымен, бiрақ салық кезеңiнiң соңында кiшi топтың, топтың құндық балансына осы тармақта белгiленген нормалардан жоғары болмайтындай етiп» деген сөздер «салықтық есепке алу саясатында көрсетілген, осы тармақта белгіленген шекті нормалардан аспауға тиіс амортизация нормаларын салық кезеңінің соңында кіші топтың, топтың құндық балансына қолдану жолымен» деген сөздермен ауыстырылсын;

      36) 122-бапта:
      1-тармақ «жөндеу,» деген сөзден кейін «реконструкциялау, жаңғырту,» деген сөздермен толықтырылсын;
      2-тармақтың бірінші бөлігіндегі «3-тармағына» деген сөздер «4-тармағына» деген сөздермен ауыстырылсын;

      37) 125-баптың 2-тармағында:
      үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «осы Кодекстің 100-бабы 12-тармағының екінші бөлігіне сәйкес шегерімге жатқызылған шығындардан (шығыстардан);»;
      мынадай мазмұндағы төртінші абзацпен толықтырылсын:
      «салық төлеушiнiң осы Кодекстiң 100-бабы 6 және 13-тармақтарының, сондай-ақ осы Кодекстiң 101 - 114-баптарының негiзiнде шегерiмге құқығы болатын шығындардан (шығыстардан);»;

      38) 133-бапта:
      1-тармақтың 1) тармақшасының үшінші абзацы мынадай мазмұндағы үшінші сөйлеммен толықтырылсын:
      «Өтеусіз берілген өзге де мүліктің құны аталған мүлікті қабылдау-беру актісінде көрсетілген, берілген мүліктің баланстық құны мөлшерінде айқындалады;»;
      2-тармақта:
      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздар, агенттiк облигациялар бойынша сыйақыны;»;
      мынадай мазмұндағы 3-1) және 3-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      «3-1) мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздарды өткiзуден шеккен залалдарға азайтылған мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздарды өткiзу кезінде құн өсімінен түсетін табыстарды;
      3-2) агенттік облигацияларды өткізуден туындаған залалдарға азайтылған агенттік облигацияларды өткізу кезінде құн өсімінен түсетін табыстарды;»;
      6) және 7) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «6) заңды тұлғадағы немесе консорциумдағы акцияларды, қатысу үлестерiн өткiзуден туындаған залалдарға азайтылған, заңды тұлғадағы немесе консорциумдағы акцияларды, қатысу үлестерiн өткiзу кезінде құн өсімінен түсетін табыстарды азайтуға құқығы бар. Осы тармақша бір мезгілде мынадай:
      акцияларды немесе қатысу үлестерін өткізу күніне салық төлеушінің осы акцияларды немесе қатысу үлестерін үш жылдан астам иеленуі;
      эмитент заңды тұлғаның немесе онда қатысу үлесі өткізілетін заңды тұлғаның немесе қатысу үлесін консорциумда өткізетін осындай консорциумға қатысушының жер қойнауын пайдаланушы болып табылмауы;
      эмитент заңды тұлға немесе онда қатысу үлесі өткізілетін заңды тұлға активтері құнының немесе қатысу үлесі өткізілетін консорциумға қатысушылар активтері жалпы құнының 50 пайыздан астамы осындай өткiзу күнiне жер қойнауын пайдаланушылар (жер қойнауын пайдаланушы) болып табылмайтын тұлғалардың (тұлғаның) мүлкiн құрау талаптары орындалған кезде қолданылады.
      7) өткiзу күнi Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс iстейтiн қор биржасының ресми тiзiмдерiнде болатын бағалы қағаздарды осы қор биржасында ашық сауда-саттық әдiсiмен өткiзуден туындайтын залалдарға азайтылған, өткiзу күнi Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс iстейтiн қор биржасының ресми тiзiмдерiнде болатын бағалы қағаздарды осы қор биржасында ашық сауда-саттық әдiсiмен өткiзу кезiнде құн өсiмiнен түсетiн табыстарға азайтуға құқығы бар.»;
      3-тармақ алып тасталсын;

      39) 135-1-баптың 1-тармағының 1) тармақшасындағы «4)» деген цифр «5)» деген цифрмен ауыстырылсын;

      40) 136-бап мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
      «5. Осы баптың 2, 3 және 4-тармақтарында көрсетілген залалдар, сондай-ақ І топтың тіркелген активтерінің шығып қалуынан шеккен залалдар кәсіпкерлік қызметтен шегетін залал болып табылмайды.»;

      41) 137-баптың 3 және 7-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Заңды тұлғадағы немесе консорциумдағы акцияларды, қатысу үлестерiн өткiзуден туындаған залалдар заңды тұлғадағы немесе консорциумдағы акцияларды, қатысу үлестерiн өткiзу кезінде құн өсімінен түсетін табыстар есебінен өтеледі. Осы тармақ бір мезгілде мынадай:
      акцияларды немесе қатысу үлестерін өткізу күніне салық төлеушінің осы акцияларды немесе қатысу үлестерін үш жылдан астам иеленуі;
      эмитент заңды тұлғаның немесе онда қатысу үлесі өткізілетін заңды тұлғаның немесе қатысу үлесін консорциумда өткізетін осындай консорциумға қатысушының жер қойнауын пайдаланушы болып табылмауы;
      эмитент заңды тұлға немесе онда қатысу үлесі өткізілетін заңды тұлға активтері құнының немесе қатысу үлесі өткізілетін консорциумға қатысушылар активтері жалпы құнының 50 пайыздан астамы осындай өткiзу күнiне жер қойнауын пайдаланушылар (жер қойнауын пайдаланушы) болып табылмайтын тұлғалардың (тұлғаның) мүлкiн құрау талаптары орындалған кезде қолданылады.»;
      «7. Ауыл шаруашылығы өнiмiн, акваөсіру (балық шаруашылығы)  өнімін өндiрушi заңды тұлғалар және селолық тұтыну кооперативтері үшiн арнаулы салық режимiн қолдану шеңберінде шеккен залалдар келесi салық кезеңдерiне ауыстырылмайды.»;

      42) 141-баптың 2-тармағында:
      1) тармақшадағы «тиісті қаржы жылының» деген сөздер «алдыңғы қаржы жылының алдындағы қаржы жылының» деген сөздермен ауыстырылсын;
      4) тармақшадағы «және 135-баптың 2 және 3-тармақтарының» деген сөздер алып тасталсын;
      5) тармақшадағы «салық төлеушiлер корпоративтiк табыс салығы бойынша аванстық төлемдердi есептемейдi және төлемейдi, оның iшiнде алдыңғы салық кезеңi үшiн корпоративтiк табыс салығы жөнiндегi декларацияны тапсырғанға дейiнгi және кейiнгi кезеңдерi үшiн төленуге жататын корпоративтiк табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомасының есеп-қисабын табыс етпейдi.» деген сөздер «салық төлеушiлер;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 6) және 7) тармақшалармен толықтырылсын:
      «6) осы Кодекстің 135-бабы 2 және 3-тармақтарының талаптарына сай келетін салық төлеушілер;
      7) осы Кодекстің 150-бабы 1-тармағының талаптарына сай келетін салық төлеушілер корпоративтiк табыс салығы бойынша аванстық төлемдердi есептемейдi және төлемейдi, оның iшiнде алдыңғы салық кезеңi үшiн корпоративтiк табыс салығы жөнiндегi декларацияны тапсырғанға дейiнгi және кейiнгi кезеңдерi үшiн төленуге жататын корпоративтiк табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомасының есеп-қисабын табыс етпейдi.»;

      43) 143-баптың 2-тармағының 12) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «12) үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелерінің кооперативтерінен басқа, акционерлік қоғамдар, мекемелер мен тұтыну кооперативтері нысанында тіркелгендерді қоспағанда, коммерциялық емес ұйымдарға төленетін депозиттер бойынша сыйақыға төлем көзiнен салық салынуға жатпайды.»;

      44) 144-бапта:
      1-тармақтағы «немесе 4-тармағында» деген сөздер алып тасталсын;
      2-тармақ «осы Кодекстің» деген сөздерден кейін «143-бабы 1-тармағының 2) тармақшасында көзделген табыстарды қоспағанда,» деген сөздермен толықтырылсын;
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Заңды тұлға құрылымдық бөлімшесі төлеген (төлеуге жататын) төлем көзінен салық салынатын табыстар бойынша өзінің осындай құрылымдық бөлімшесін төлем көзінен ұсталатын корпоративтік табыс салығы бойынша салық агенті деп өз шешімімен тануға құқылы.
      Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, заңды тұлғаның шешімі немесе мұндай шешімнің күшін жою мұндай шешім қабылданған жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
      Егер жаңадан құрылған құрылымдық бөлімше салық агенті деп танылған жағдайда, онда заңды тұлғаның мұндай тану туралы шешімі осы құрылымдық бөлімше құрылған күннен бастап немесе осы құрылымдық бөлімше құрылған жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
      Осы тармақтың ережелері Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме құрмастан қызметін жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғаға төленетін (төлеуге жататын) табыстардан төлем көзінен ұсталатын корпоративтік табыс салығына қолданылмайды.»;

      45) мынадай мазмұндағы 144-1-баппен толықтырылсын:

      «144-1-бап. Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме құрмастан
                  қызметін жүзеге асыратын резидент емес заңды
                  тұлғалардың табыстарына салық салу тәртібі

      Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме құрмастан қызметін жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғалардың осы Кодекстің 143-бабы 1-тармағының 2) тармақшасында белгіленген табыстарынан корпоративтік табыс салығын есептеу, ұстау және аудару, сондай-ақ салық есептілігін табыс ету осы Кодекстің 23-тарауында белгіленген тәртіппен жүргізіледі.»;

      46) 149-баптың 2-тармағы алып тасталсын;

      47) 150-баптың 1-тармағының 1) тармақшасындағы «тіркеу есебінде тұрған» деген сөздер «орналасқан жері бойынша салық төлеушілер ретінде тіркелген» деген сөздермен ауыстырылсын;

      48) 151-баптың 2-тармағының екінші бөлігі алып тасталсын;

      49) 154-баптың 1-тармағында:
      «төлем көзінен» деген сөздерден кейін «жеке» деген сөзбен толықтырылсын;
      «19 және 25-тарауларында» деген сөздер «19-тарауында» деген сөздермен ауыстырылсын;

      50) мынадай мазмұндағы 154-1-баппен толықтырылсын:

      «154-1-бап. Резидент емес жеке тұлғалардың табыстарына салық
                  салу тәртібі

      Резидент емес жеке тұлғалардың табыстарынан жеке табыс салығын есептеу, ұстау және аудару, сондай-ақ салық есептілігін табыс ету осы Кодекстің 25-тарауында белгіленген тәртіппен жүргізіледі.»;

      51) 155-баптың 3-тармағында:
      4) тармақшада:
      үшінші абзацта:
      «Қазақстан Республикасының шегiнде қырық тәулiкке дейiн iссапарда болған кезең үшiн» деген сөздер «Қазақстан Республикасы шегіндегі іссапар бойынша» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «тәулiгiне» деген сөз «қырық тәуліктен аспайтын кезеңдегі әрбір тәулік үшін» деген сөздермен ауыстырылсын;
      төртінші абзацта:
      «Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде қырық тәулiкке дейiн iссапарда болған кезең үшiн» деген сөздер «Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерге іссапар бойынша» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «тәулiгiне» деген сөз «қырық тәуліктен аспайтын кезеңдегі әрбір тәулік үшін» деген сөздермен ауыстырылсын;
      10) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «10) жұмыс берушiнiң вахталық әдiспен жұмыс iстейтiн адамдардың өндiрiс объектiсiнде болу кезеңiнде жұмыстарды орындауы мен ауысымаралық демалысы үшiн жағдай жасай отырып, олардың тұрмыс-тiршiлiгiн қамтамасыз ету үшiн:
      тұрғын үй жалдау бойынша;
      осы тармақтың 4) тармақшасында белгiленген тәулiктiк өтемақы шегiнде тамақтануға арналған шығыстары;»;
      19) тармақшадағы «мемлекеттiк тiркеуге» деген сөздер «Қазақстан Республикасында мемлекеттiк тiркелуге» деген сөздермен ауыстырылсын;
      20) тармақшада:
      «ұзақ уақыт» деген сөздерден кейін «Қазақстан Республикасының аумағында» деген сөздермен толықтырылсын;
      «тұрғын жайларды» деген сөздер «тұрғын үйлерді» деген сөздермен ауыстырылсын;
      21) тармақша «ұзақ уақыт» деген сөздерден кейін «Қазақстан Республикасының аумағында» деген сөздермен толықтырылсын;
      22) тармақша «орналаспаған,» деген сөзден кейін «Қазақстан Республикасының аумағындағы және» деген сөздермен толықтырылсын;

      52) 156-бапта:
      1-тармақта:
      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздар, агенттiк облигациялар бойынша сыйақылар;»;
      мынадай мазмұндағы 4-1) және 4-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      «4-1) мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздарды өткiзу кезiнде құн өсiмiнен түсетін табыстар;
      4-2) агенттiк облигацияларды өткiзу кезiнде құн өсiмiнен түсетін табыстар;»;
      7) және 8) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «7) бiр мезгiлде мынадай:
      дивидендтерді есептеу күніне салық төлеушінің олар бойынша дивидендтер төленетін акцияларды немесе қатысу үлестерiн үш жылдан астам иеленуі;
      дивидендтер төлейтін заңды тұлғаның дивидендтер төленетін кезең ішінде жер қойнауын пайдаланушы болып табылмауы;
      дивидендтер төлейтін заңды тұлға активтері құнының 50 пайыздан астамы дивидендтердi төлеу күнiне жер қойнауын пайдаланушылар (жер қойнауын пайдаланушы) болып табылмайтын тұлғалардың (тұлғаның) мүлкiн құрау талаптары орындалған кездегi дивидендтер.
      Осы тармақшаның ережелерi резидент заңды тұлғадан:
      акциялар бойынша, оның iшiнде депозитарлық қолхаттардың базалық активтерi болып табылатын акциялар бойынша төленуге жататын табыс;
      заңды тұлға өзінің құрылтайшылары, қатысушылары арасында бөлетiн таза табыстың бiр бөлiгi;
      құрылтайшының, қатысушының жарғылық капиталға салым ретінде салған мүлкін қоспағанда, заңды тұлғаны таратқан кезде немесе құрылтайшылар, қатысушылар салымдарының мөлшерiн барабар азайту жолымен не құрылтайшылардың, қатысушылардың үлестерiн толық немесе iшiнара өтеу жолымен жарғылық капиталды азайтқан кезде, сондай-ақ құрылтайшы, қатысушы заңды тұлғадағы қатысу үлесiн алып қойған кезде мүлiктi бөлуден түсетiн табыс түрiнде алынған дивидендтер бойынша қолданылады.
      Бұл ретте жер қойнауын пайдаланушылар (жер қойнауын пайдаланушы) болып табылатын тұлғалардың (тұлғаның) мүлкінің дивидендтер төлейтін заңды тұлға активтерінің құнындағы үлесі осы Кодекстің 197-бабына сәйкес айқындалады;
      8) әскери қызметшінің әскери қызмет міндеттерін орындаумен байланысты, құқық қорғау органы қызметкерінің (кеден органының қызметкерін қоспағанда) қызметтік міндеттерін орындаумен байланысты табыстары;»;
      8-1) тармақша алып тасталсын;
      10) тармақша «заңда белгіленген» деген сөздерден кейін «және мұндай төлем күні қолданыста болатын» деген сөздермен толықтырылсын;
      15) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «15) заңды тұлғадағы немесе консорциумдағы акцияларды, қатысу үлестерiн өткiзу кезінде құн өсімінен түсетін табыстар. Осы тармақша бір мезгілде мынадай:
      акцияларды немесе қатысу үлестерін өткізу күніне салық төлеушінің осы акцияларды немесе қатысу үлестерін үш жылдан астам иеленуі;
      эмитент заңды тұлғаның немесе қатысу үлесі өткізілетін заңды тұлғаның немесе қатысу үлесін консорциумда өткізетін осындай консорциумға қатысушының жер қойнауын пайдаланушы болып табылмауы;
      эмитент заңды тұлға немесе онда қатысу үлесі өткізілетін заңды тұлға активтері құнының немесе онда қатысу үлесі өткізілетін консорциумға қатысушылар активтерінің жалпы құнының 50 пайыздан астамы осындай өткiзу күнiне жер қойнауын пайдаланушылар (жер қойнауын пайдаланушы) болып табылмайтын тұлғалардың (тұлғаның) мүлкiн құрау талаптары орындалған кезде қолданылады;»;
      24) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «24) жұмыс берушiнiң өндiрiстiк қызметiмен байланысты мамандық бойынша қызметкердi Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оқытуға, бiлiктiлiгiн арттыруға немесе қайта даярлауға жiберген кезде жұмыс берушiнiң мынадай түрдегі шығыстары:
      басқа жерге қызметтiк iссапарын ресiмдеу кезінде - қызметкерді оқыту, оның бiлiктiлiгiн арттыру немесе қайта даярлау үшін төлеуге нақты жұмсалған шығыстары;
      басқа жерге қызметтiк iссапарын ресiмдемей:
      қызметкерді оқыту, оның бiлiктiлiгiн арттыру немесе қайта даярлау үшін төлеуге нақты жұмсалған шығыстары;
      Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген нормалар шегiнде қызметкердің тұруына нақты жұмсалған шығыстары;
      қызметкер оқуға түскен кезде оқу орнына баруға және оқу, бiлiктiлiктi арттыру немесе қайта даярлау аяқталғаннан кейiн қайтуына нақты жұмсалған шығыстары жатады;
      жұмыс берушiнің:
      қызметкер Қазақстан Республикасының шегiнде оқудан, бiлiктiлiгiн арттырудан немесе қайта даярлаудан өткен мерзiм iшiнде – тәулiгiне республикалық бюджет туралы заңда белгiленген және тиiстi қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болған айлық есептiк көрсеткiштiң 6 еселенген мөлшерi;
      қызметкер Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде оқудан, бiлiктiлiгiн арттырудан немесе қайта даярлаудан өткен мерзiм iшiнде - тәулiгiне республикалық бюджет туралы заңда белгiленген және тиiстi қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болған айлық есептiк көрсеткiштiң 8 еселенген мөлшерi шегiнде қызметкерге төлеуге тағайындаған ақша сомасы жатады;»;
      24-1) тармақша алып тасталсын;
      41) тармақшаның бірінші абзацындағы «резидент шетелдiк тұлғаға қатысты осындай ұйымның жұмыстарын орындау, оған қызметтер көрсету бойынша оның Қазақстан Республикасындағы қызметiне байланысты» деген сөздер «осындай ұйымның қызметкері болып табылатын не осындай ұйымның жұмыстарын орындау, оған қызметтер көрсету бойынша Қазақстан Республикасында қызметiн жүзеге асыратын резидент шетелдiк тұлғаға қатысты» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «Осы баптың 1-тармағының 12) және 13) тармақшаларында көзделген табыстарды салық салудан босату мұндай босатуды қолдану үшін негіздер болатын салық кезеңдері үшін беріледі.
      Салық төлеуші (салық агенті) табыс төлеу күнінен бұрын түзету қолдану үшін негіз туындаған күні растау құжаттарын табыс еткен жағдайда, осы баптың 1-тармағының 12) және 13) тармақшаларында көзделген түзетулерді мұндай түзетулерді қолдану үшін негіз болатын салық кезеңіндегі табысқа қолдануға құқылы.»;

      53) 161-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Егер осы тармақта өзгеше көзделмесе, салық агентi төленген табыстар бойынша жеке табыс салығын аударуды табыс төлеу жүзеге асырылған ай аяқталғаннан кейін күнтізбелік жиырма бес күннен кешіктірмей өзiнің орналасқан жерi бойынша жүзеге асырады.
      Салық агентiнiң құрылымдық бөлiмшелерi қызметкерiнiң табыстары бойынша жеке табыс салығын аудару құрылымдық бөлiмшелердің орналасқан жері бойынша тиiстi бюджеттерге жүргiзiледi.
      Заңды тұлға өз шешімімен оның құрылымдық бөлімшесі төлеген (төлеуге жататын) төлем көзінен салық салынатын табыстар бойынша өзінің құрылымдық бөлімшесін төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығы бойынша салық агенті деп тануға құқылы.
      Бұл ретте заңды тұлғаның шешімі немесе мұндай шешімнің күшін жою мұндай шешім қабылданған тоқсаннан кейінгі тоқсаннан бастап күшіне енеді.
      Егер жаңадан құрылған құрылымдық бөлімше салық агенті деп танылған жағдайда, заңды тұлғаның осындай тану туралы шешімі осы құрылымдық бөлімше құрылған күннен бастап немесе осы құрылымдық бөлімше құрылған тоқсаннан кейінгі тоқсаннан бастап қолданысқа енгізіледі.
      Резидент заңды тұлғаның шешімі бойынша салық агенттері деп танылған құрылымдық бөлімшелер осы Кодекстің 12-бөлімінің мақсаты үшін әлеуметтік салықты дербес төлеушілер болып танылады.»;

      54) 162-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      «1-1. Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар бойынша жеке табыс салығы мен әлеуметтік салық бойынша декларацияны салық агенті салық төлеу орны бойынша салық органдарына есепті салық кезеңдері кіретін тоқсаннан кейінгі екінші айдың 15-інен кешіктірмей табыс етеді.»;

      55) 166-бапта:
      2-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Салық кезеңi iшiнде жұмыс беруші өзгерген жағдайда, оның қайта ұйымдастырылу жағдайларын қоспағанда, алдыңғы жұмыс берушіде жұмыс кезеңі ішінде құралған асып түскен сома жаңа жұмыс берушіде есептелмейді.»;
      6-тармақта:
      1) тармақшадағы «күнтізбелік бір жылдағы салық шегерімінің жалпы сомасы» деген сөздер «осы баптың 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес ұсынылатын салық шегерімінің жалпы сомасы мен осы Кодекстің 156-бабы 1-тармағының 18) тармақшасына сәйкес ұсынылатын түзету сомасы, жиынтығында күнтiзбелiк бiр жылда» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) тармақшадағы «табыс етсе» деген сөздер «табыс етсе, салық төлеушіге осы баптың 1-тармағының 6) тармақшасында белгіленген салық шегерімін жасау құқығы беріледі.» деген сөздермен ауыстырылып, 3) тармақша алып тасталсын;

      56) 178-бапта:
      1-тармақта:
      бірінші бөлікте:
      «Төлем көзінен» деген сөздер «Егер осы Кодекстің осы бабында және 182-бабында өзгеше белгіленбесе, төлем көзінен» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «табыс сомасына» деген сөздер «тиісті табыстың салық салынатын сомасына» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Бұл ретте есептелген жеке табыс салығының сомасы жеке табыс салығының осы Кодекстiң 223-бабына сәйкес есепке жатқызу жүзеге асырылатын сомасына азайтылады.»;
      екінші бөлікте:
      «салық салынбайтын табыс» деген сөздер «салық салынбайтын тиісті табыстың салық салынатын сомасы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «Егер осы бапта және осы Кодекстiң 182-бабында өзгеше белгiленбесе, төлем» деген сөздер «Төлем» деген сөзбен ауыстырылсын;
      4-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Бұл ретте есептелген жеке табыс салығының сомасы жеке табыс салығының осы Кодекстiң 223-бабына сәйкес есепке жатқызу жүзеге асырылатын сомасына азайтылады.»;

      57) 180-бапта:
      2-тармақта:
      1) тармақшадағы «тұрғын жайларды» деген сөздер «тұрғын үйлерді» деген сөздермен ауыстырылсын;
      5) тармақшадағы «заңды тұлғадағы» деген сөздер алып тасталсын;
      7-тармақтағы «5-тармағына» деген сөздер «5 және 6-тармақтарына» деген сөздермен ауыстырылсын;

      58) 183-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Егер осы бапта өзгеше белгiленбесе, дара кәсiпкердiң салық салынатын табысы осы Кодекстiң 83 - 133, 136, 137 және 224-баптарына сәйкес корпоративтiк табыс салығы салынатын объектiнi айқындау үшiн белгiленген тәртiппен, сондай-ақ осы Кодекстің 156-бабында көзделген түзетулер ескеріле отырып және осы Кодекстің 166-бабының 5 және 6-тармақтарының ережелері ескеріле отырып, осы Кодекстің 166-бабының 1-тармағында белгіленген салықтық шегерімдермен айқындалады.»;
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      «1-1. Осы баптың 1-тармағына сәйкес дара кәсіпкердің салық салынатын табысын айқындау кезінде осы Кодекстің 133-бабының 2-тармағы 2), 3), 3-1), 3-2), 6) және 7) тармақшаларының ережелері қолданылмайды.»;

      59) 184-баптың 1-тармағында:
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) Қазақстан Республикасында аккредиттелген, салық агенттерi болып табылмайтын, шет мемлекеттің дипломатиялық және соларға теңестiрiлген өкiлдiктерімен, шет мемлекеттің консулдық мекемелерімен жасалған еңбек шарттары (келісімшарттары) және (немесе) азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша Қазақстан Республикасы азаматтарының табыстары;»;
      мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:
      «5) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығын есептеу, ұстау және аудару жөніндегі міндеттемеден босатылған халықаралық және мемлекеттік ұйымдармен, шетелдік және қазақстандық үкіметтік емес қоғамдық ұйымдармен және қорлармен жасасылған еңбек шарттары (келісімшарттар) және (немесе) азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша Қазақстан Республикасы азаматтарының табыстары.»;

      60) 186-баптағы «Конституциялық заңына» деген сөздер «Конституциялық заңында, Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексінде» деген сөздермен ауыстырылсын;

      61) 189-бапта:
      2-тармақтың екінші бөлігі алып тасталсын;
      5-тармақтың бірінші бөлігіндегі «өзге заңды тұлғалар» деген сөздер «шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлғалар» деген сөздермен ауыстырылсын;

      62) 190-баптың 2-тармағы алып тасталсын;

      63) 191-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «191-бап. Резидент еместiң тұрақты мекемесi

      1. Егер халықаралық шартта өзгеше белгіленбесе, резидент еместің Қазақстан Республикасындағы тұрақты мекемесі деп қызметін жүзеге асыру мерзімдеріне қарамастан, Қазақстан Республикасының аумағында кәсіпкерлік қызметін сол арқылы жүзеге асыратын Қазақстан Республикасындағы мынадай қызмет орындарының бірі танылады:
      1) тауарларды өндіру, өңдеу, жинақтау, орау, буып-түю және (немесе) беру жүзеге асырылатын кез келген орын;
      2) кез келген басқару орны;
      3) жер қойнауын геологиялық зерттейтін, пайдалы қазбаларды барлауды, өндіруге дайындық жұмыстарын және (немесе) пайдалы қазбаларды өндіруді жүзеге асыратын және (немесе) пайдалы қазбаларды барлауды және (немесе) өңдеуді бақылау және (немесе) қадағалау жөніндегі жұмыстарды орындайтын, қызметтер көрсететін кез келген орын;
      4) құбыржолға байланысты қызметті (оның ішінде бақылау немесе қадағалау) жүзеге асыратын кез келген орын;
      5) жабдықты орнатуды, монтаждауды, жинауды, қалпына келтіруді, іске қосуды жүзеге асыратын кез келген орын. Бұл ретте тұрақты мекеме мұндай жабдыққа кейіннен қызмет көрсете отырып, осы тармақшада көрсетілген қызмет түрлерінің ең болмағанда біреуін жүзеге асыру кезінде пайда болады;
      6) ойын автоматтарын (жалғамаларын қоса), компьютерлiк желiлер мен байланыс арналарын, аттракциондарды орнатуға, ретке келтiруге және пайдалануға байланысты, сондай-ақ көлiк немесе өзге де инфрақұрылымға байланысты қызметтi жүзеге асыратын кез келген орын;
      7) егер осы баптың 3-тармағында өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасының аумағында тауарларды өткізу орны;
      8) құрылыс қызметін және (немесе) құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүзеге асыратын, сондай-ақ осы жұмыстардың орындалуын қадағалау жөніндегі қызметтерді көрсететін кез келген орын;
      9) осы баптың 4-тармағында аталған қызметті жүзеге асыратын өкілдікті қоспағанда, филиалдың немесе өкілдіктің орналасқан жері;
      10) «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасында резидент еместің атынан делдалдық қызметті жүзеге асыратын тұлғаның орналасқан жері;
      11) шет мемлекеттің не мұндай бірлескен қызмет Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асырылса, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес резидент емеспен жасалған бірлескен қызмет туралы шартқа қатысушы резиденттің орналасқан жері.
      2. Егер осы баптың 8-тармағында өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасының аумағында осы баптың 1-тармағында көзделмеген қызметтерді көрсету, жұмыстарды орындау кезінде, егер мұндай сипаттағы қызмет Қазақстан Республикасының аумағында бір жоба немесе байланысты жобалар шеңберінде кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру басталған күннен бастап кез келген келесі он екі айлық кезең шегінде күнтізбелік бір жүз сексен үш күннен астам жалғасатын болса, осындай мақсаттар үшін резидент емес жалдаған қызметші немесе басқа персонал арқылы қызметтерді көрсету, жұмыстарды орындау орны тұрақты мекеме деп танылады.
      Осы бөлімнің мақсаты үшін олар бойынша келісімшарттар (шарттар) өзара байланысты немесе өзара тәуелді болып табылатын жобалар байланысты жобалар деп танылады.
      Бір мезгілде мынадай талаптарға сай келетін:
      1) мұндай келісімшарттар (шарттар) бойынша резидент емес немесе оның өзара байланысты тарапы қандай да бір салық агентіне немесе оның өзара байланысты тарапына бірдей немесе біртектес қызметтер (жұмыстар) көрсететін (орындайтын);
      2) бір келісімшарт (шарт) бойынша қызметтер көрсету (жұмыстар орындау) аяқталған күн мен басқа келісімшарт (шарт) жасалған күн арасындағы уақыт кезеңі келесі он екі айдан аспайтын келісімшарттар (шарттар) өзара байланысты келісімшарттар (шарттар) деп танылады.
      Резидент емес немесе оның өзара байланысты тарапы салық агентімен немесе оның өзара байланысты тарапымен жасаған келісімшарттар (шарттар) өзара тәуелді деп танылады, резидент еместің немесе оның өзара байланысты тарапының олардың біреуі бойынша міндеттемелерін орындамауы мұндай резидент еместің немесе оның өзара байланысты тарапының басқа келісімшарт (шарт) бойынша міндеттемелерді орындауына әсер етеді.
      3. Тауарларды Қазақстан Республикасының аумағында өткізілген көрмелерде және жәрмеңкелерде өткізу кезінде, егер мұндай өткізу күнтізбелік он күннен астамға созылса және осы баптың 8-тармағында өзгеше көзделмесе, резидент емес Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме құрады.
      4. Резидент еместiң Қазақстан Республикасының аумағында резидент еместiң негiзгi қызметiнен ерекшеленетiн дайындық және көмекшi сипаттағы қызметтi жүзеге асыруы, егер мұндай қызмет үш жылдан аспайтын болса және осы баптың 8-тармағында өзгеше көзделмесе, тұрақты мекеме құруға әкеп соқпайды. Бұл ретте дайындық және көмекшi сипаттағы қызмет үшінші бір тұлғалар үшiн емес, резиденттiң өзi үшiн жүзеге асырылуға тиiс. Дайындық және көмекшi сипаттағы қызметке:
      1) кез келген орынды резидент емеске тиесiлi тауарды сақтау және (немесе) көрсету мақсатында ғана пайдалану;
      2) тауарларды өткізбей, оларды сатып алу мақсатында ғана тұрақты қызмет орнын ұстау;
      3) тұрақты қызмет орнын, егер мұндай қызмет осы резидент еместiң негiзгi қызметi болып табылмаса, ақпарат жинау, өңдеу және (немесе) тарату, резидент еместiң өткізетін тауарларын, жұмыстарын, қызметтерін жарнамалау немесе олардың нарығын зерделеу үшiн ғана ұстау жатады.
      5. Осы баптың 1 және 2-тармақтарының ережелерiне қарамастан, егер резидент емес Қазақстан Республикасының аумағында кәсiпкерлiк қызметiн тәуелдi агент (жеке немесе заңды тұлға) арқылы жүзеге асырса, онда мұндай резидент емес, егер осы баптың 8-тармағында өзгеше көзделмесе, тәуелдi агент ол үшiн жүзеге асыратын кез келген қызметке байланысты тұрақты мекемесi бар резидент емес ретiнде қарастырылатын болады.
      Осы бөлімнің мақсаты үшін бір мезгілде мынадай талаптарға сай келетін тұлға тәуелді агент деп танылады:
      1) шарттық қатынастар негізінде Қазақстан Республикасында резидент еместің мүдделерін білдіруге, резидент еместің атынан және есебінен әрекет етуге және (немесе) белгілі бір заңды іс-әрекеттер жасауға уәкілеттік беріледі;
      2) осы тармақтың 1) тармақшасында аталған қызметті ол кеден өкілінің, бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының қызметі және өзге де брокерлік қызмет (сақтандыру брокерінің қызметін қоспағанда) шеңберінде жүзеге асырмайды;
      3) оның қызметі осы баптың 4-тармағында санамаланған қызмет түрлерімен шектелмейді.
      6. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған резидент емес заңды тұлғаның еншiлес ұйымы, егер еншiлес ұйым мен резидент емес заңды тұлға арасында осы баптың 5-тармағының ережелерiне сай келетiн қатынастар туындаса, резидент емес заңды тұлғаның тұрақты мекемесi ретiнде қарастырылады. Өзге жағдайларда резидент емес заңды тұлғаның еншiлес ұйымы резидент емес заңды тұлғаның тұрақты мекемесi ретiнде қарастырылмайды.
      7. Егер осы баптың 8-тармағында өзгеше көзделмесе, заңды тұлғаға, оның iшiнде тұрақты мекеме арқылы Қазақстан Республикасында қызметiн жүзеге асыратын резидент емеске Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс iстеу үшiн шетелдiк персоналды ұсыну жөнiнде қызмет көрсететiн резидент емес бiр мезгiлде мынадай талаптарды орындаған кезде:
      1) егер мұндай персонал өзiн ұсынған заңды тұлғаның атынан және соның мүдделерiн көздеп әрекет етсе;
      2) шетелдiк персоналды ұсыну жөнiнде қызмет көрсететiн резидент емес ұсынылған персоналдың жұмыс нәтижелерi үшін жауапты болмаса;
      3) резидент еместiң шетелдiк персоналды ұсыну жөнiнде қызмет көрсетуден салық кезеңінде алатын табысы резидент еместiң осындай персоналды ұсыну бойынша көрсетілген кезеңдегі шығындарының жалпы сомасының он пайызынан аспайтын болса, Қазақстан Республикасында мұндай қызметтер бойынша тұрақты мекеме құрмайды.
      Шетелдiк персоналдың табыстарын қоса алғанда, осындай қызметтер көрсетуге арналған шығындардың сомасын растау үшiн резидент емес көрсетілетін қызметтерді алушыға бастапқы құжаттарының көшiрмелерiн табыс етуге мiндеттi. Осы тармақта белгіленген талаптарды орындау кезінде, шетелдiк персоналды ұсыну жөнiнде қызметтер көрсететін резидент еместiң табысынан корпоративтік табыс салығын есептеу мақсаттары үшін резидент еместiң мұндай қызметтерi Қазақстан Республикасынан тыс жерде көрсетілген қызметтер болып танылады.
      8. Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме құруға әкеп соғатын кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыратын резидент емес осы Кодекстiң 562-бабында белгiленген тәртiппен салық органында салық төлеушi ретiнде тiркелуге мiндеттi.
      Егер резидент емес бір салық органында тіркелуге жататын екі және одан да көп тұрақты мекеме құруға әкеп соғатын кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырған жағдайда, онда резидент еместің мұндай тұрақты мекемелерінің тобы бойынша жиынтық түрде бір тұрақты мекеме тіркелуге жатады.
      Егер резидент еместің осы баптың 2, 3, 4, 5 немесе 7-тармақтарында көзделген қызмет түрлерінің бірін жүзеге асыратын тіркелген тұрақты мекемесі болса және ұқсас немесе осындай қызметті мұндай тұрақты мекеме тіркелген орыннан өзгеше орын бойынша жүзеге асырса, онда мұндай қызметті жүзеге асыру тұрақты мекеме құруға әкеп соғады және ұқсас немесе осындай қызметті жүзеге асыру басталған күннен бастап тіркелуге тиіс.
      Егер резидент емес қызметін мұндай резидент еместің тұрақты мекемесін салық төлеушілердің мемлекеттік дерекқорынан алып тастағаннан кейін келесі он екі айлық кезең ішінде қайта бастаса, онда мұндай резидент емес тұрақты мекеме құрған деп танылады және мұндай қызметін жүзеге асыра бастаған күннен бастап салық төлеуші ретінде тіркелуге жатады. Осы бөліктің ережелері, егер резидент емес салық төлеушілердің мемлекеттік дерекқорынан алынып тасталған мұндай резидент еместің тұрақты мекемесінің сондай немесе соған ұқсас қызметі болып табылатын, осы баптың 2, 3 немесе 4-тармақтарында аталған қызмет түрлерінің бірін жүзеге асырған жағдайда, қолданылады.
      9. Резидент еместер қызметін Қазақстан Республикасының аумағында бірлескен қызмет туралы шарт негізінде жүзеге асырған жағдайда:
      1) мұндай шартқа әрбір қатысушының қызметі осы бапта белгіленген ережелерге сәйкес келген кезде тұрақты мекеме құрады;
      2) салық міндеттемесін орындауды мұндай шартқа әрбір қатысушы осы Кодексте белгіленген тәртіппен дербес жүзеге асырады.
      10. Резидент еместiң салық органдарында салық төлеушi ретiнде тiркелмегенiне немесе әдiлет органдарында есептiк тiркеуден өтпегенiне қарамастан, резидент еместiң қызметi осы баптың ережелерiне сәйкес тұрақты мекеме құрады.
      11. Осы Кодекстi қолдану мақсатында резидент еместiң Қазақстан Республикасында қызметiн жүзеге асыруды бастаған күнi ретiнде:
      1) мыналарға:
      Қазақстан Республикасында жұмыстарды орындауға, қызметтер көрсетуге;
      өз атынан Қазақстан Республикасында iс-әрекет жасауға өкiлеттiктер беруге;
      өткізу мақсатында Қазақстан Республикасында тауарлар сатып алуға;
      Қазақстан Республикасында бiрлескен қызмет туралы шарт шеңберінде жұмыстарды орындауға, қызметтер көрсетуге;
      Қазақстан Республикасында жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету мақсатында жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуға арналған келiсiмшарттың (шарттың, келiсiмнiң) бiрiн жасасу;
      2) Қазақстан Республикасындағы жеке тұлғамен алғашқы еңбек шартын немесе азаматтық-құқықтық сипаттағы өзге де шартты жасасу күнi не осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетiлген келiсiмшарт талаптарын орындау үшiн қызметкердiң Қазақстан Республикасына келген күнi танылады. Бұл ретте резидент еместiң Қазақстан Республикасында қызметiн жүзеге асыруды бастаған күнi осы тармақшада көрсетiлген алғашқы күндердiң бiрiнен бұрын бола алмайды;
      3) осы баптың 1-тармағының 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген қызметті жүзеге асыруға резидент еместің құқығын куәландыратын құжаттың күшіне енген күні танылады.
      Осы тармақтың бiрнеше талаптары болған жағдайда, осы тармақта көрсетiлген күндердiң неғұрлым бұрынырағы Қазақстан Республикасында қызметтi жүзеге асыруды бастаған күн болып танылады.
      12. Егер резидент емес қосарланған салық салуды болдырмау туралы халықаралық шартқа немесе осы баптың 4-тармағына сәйкес тұрақты мекеме құруға әкеп соқпайтын филиал немесе өкiлдiк арқылы қызметiн жүзеге асырған жағдайда, онда резидент еместiң мұндай филиалына немесе өкiлдiгiне осы Кодекстiң резидент еместiң тұрақты мекемесi үшiн көзделген ережелерi қолданылатын болады. Бұл ретте мұндай филиалдың немесе өкiлдiктің осы Кодекстің 217-тармағына сәйкес қосарланған салық салуды болдырмау туралы халықаралық шарттың ережелерін қолдануға құқықтары бар.»;

      64) 192-бапта:
      1-тармақта:
      3) және 4) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде басқарушылық, қаржылық (сақтандыру және (немесе) қайта сақтандыру жөніндегі қызметтерді қоспағанда), консультациялық, аудиторлық, заң (соттарда, төрелік сотта немесе аралық сотта өкілдік ету және құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау жөніндегі қызметтерді, сондай-ақ нотариаттық қызметтерді қоспағанда) қызметтерін көрсетуден түсетін табыстар.
      Осы бөлімнің мақсатында сақтандыру нарығына, бағалы қағаздар нарығына қатысушылардың, жинақтаушы зейнетақы қорларының қызметі, банк қызметі, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүргізу жөніндегі ұйымдардың қызметі, сондай-ақ орталық депозитарийдің және өзара сақтандыру қоғамдарының қызметі қаржы қызметтері деп танылады;
      4) Қазақстан Республикасының Үкіметі осы Кодекстiң 224-бабына сәйкес айқындайтын жеңілдікті салық салынатын мемлекетте тiркелген тұлғаның жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудiң нақты орындалған, көрсетiлген жерiне қарамастан, оларды орындаудан, көрсетуден түсетiн табыстары, сондай-ақ осы бапта белгiленген өзге де табыстары.
      Осы тармақшаның ережелері жеңілдікті салық салынатын мемлекеттің аумағында осы мемлекет аумағында тіркелген резидент еместің жеке тұлғаға туристік қызметтер көрсетуден түсетін табыстарына қатысты қолданылмайды;»;
      8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «8) бұрын негізсіз ұсталған айыппұлдардың бюджетке қайтарылғандарынан басқа, тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл) және санкциялардың басқа да түрлері;»;
      9) тармақшадағы «Қазақстан Республикасында орналасқан» деген сөздер «Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес құрылған» деген сөздермен ауыстырылсын;
      10), 11) және 12) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «10) борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақыларды қоспағанда, сыйақылар нысанындағы табыстар;
      11) эмитенттен алынатын борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақылар нысанындағы табыстар;
      12) роялти нысанындағы табыстар;»;
      16) тармақшада:
      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «халықаралық тасымал жөніндегі қызметтерді көрсетуден түсетін табыстар.»;
      үшінші бөлікте:
      екінші абзацтағы «Қазақстан Республикасы ішіндегі» деген сөздер «Қазақстан Республикасының аумағындағы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «пайдалы қазбаларды құбыржолдармен тасымалдау халықаралық тасымалдар болып танылмайды;»;
      мынадай мазмұндағы 16-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «16-1) теңіз тасымалы шартында (келісімшартта) көзделген сталиялық уақыттан тыс тиеу-түсіру операцияларында кеменің бос тұрып қалғаны үшін төлем түріндегі табыс;»;
      21) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «21) резидент емес жеке тұлғаның жұмыс берушіден алынған материалдық пайда түріндегі Қазақстан Республикасындағы қызметінен түсетін табыстары.
      Осы бөлімнің мақсатында материалдық пайда деп, оның ішінде:
      резидент емес жеке тұлға тауарларға, орындалған жұмыстарға, көрсетілген қызметтерге үшінші тұлғалардан алған төлем және (немесе) олардың құнының өтемі;
      резидент емес жеке тұлға өткізген тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің құны мен осы тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу бағасы немесе олардың өзіндік құны арасындағы теріс айырма;
      резидент емес жеке тұлғаның борыш немесе міндеттеме сомасын есептен шығару танылады;»;
      мынадай мазмұндағы 21-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «21-1) резидент емес жеке тұлғаның жұмыс беруші болып табылмайтын тұлғадан алған материалдық пайда түріндегі табыстары.
      Осы бөлімнің мақсатында материалдық пайда деп, оның ішінде:
      резидент емес жеке тұлға тауарларға, орындалған жұмыстарға, көрсетілген қызметтерге үшінші тұлғалардан алған төлем және (немесе) олардың құнының өтемі;
      резидент емес жеке тұлғаға өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің құны мен осы тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу бағасы немесе олардың өзіндік құны арасындағы теріс айырма;
      резидент емес жеке тұлғаның борыш немесе міндеттеме сомасын есептен шығару танылады;»;
      26) және 29) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «26) резидент емес жеке тұлғаның резидент жеке тұлғадан өтеусіз алынған мүлкін қоспағанда, өтеусіз алынған немесе мұраға қалдырылған мүлік, оның ішінде жұмыстар, қызметтер түріндегі табыстары.
      Өтеусіз орындалған жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің құны осындай жұмыстарды орындауға, қызметтерді көрсетуге байланысты жұмсалған шығыстар мөлшерінде айқындалады.
      Өтеусіз орындалған жұмыстарды, көрсетілген қызметтерді қоспағанда, өтеусіз алынған мүліктің құны мүлікті беру күнгі мұндай мүлікті берген тұлғаның бухгалтерлік есебінің деректері бойынша оның баланстық құнының мөлшерімен айқындалады.
      Өтеусіз алынған мүліктің, сондай-ақ мұраға қалдырылған мүліктің құнын бухгалтерлік есеп деректерінен айқындау мүмкіндігі болмаған жағдайда, берілген немесе мұраға енгізілген күніне мұндай мүліктің құны мынадай тәсілдердің бірімен:
      мұндай мүлік алынған күнтізбелік жылдың бірінші қаңтарындағы жағдай бойынша жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген құн негізінде;
      көрсетілген бағалы қағазды мұраға алған (енгізілген) күні қазақстандық немесе шетелдік қор биржасында саудаланатын бағалы қағаздың бағамдалуы негізінде белгіленеді.
      Өтеусіз алынған немесе мұраға қалдырылған мүліктің құнын осы тармақшада белгіленген тәртіппен айқындау мүмкіндігі болмаған жағдайда, құн мүлікті бағалау туралы есептің негізінде айқындалады;»;
      «29) Қазақстан Республикасының аумағындағы қызмет нәтижесінде пайда болған басқа да табыстар.
      Бұл ретте осы баптың 3), 4), 10) – 12), 21-1) және 24) тармақшаларының ережелері:
      резиденттің;
      егер төлемдер осындай тұрақты мекеменің қызметіне немесе мүлкіне байланысты болса, қызметін Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент еместің;
      егер филиал, өкілдік қосарланған салық салуды болдырмау туралы халықаралық шартқа немесе осы Кодекстің 191-бабының 4-тармағына сәйкес тұрақты мекеме құрмаған жағдайда, резидент еместің филиалының, өкілдігінің табыстарды есептеуі және (немесе) төлеуі шартымен қолданылады.»;
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Мыналар:
      1) осы Кодекстің ережелеріне сәйкес резидент еместің табыстарынан есептелген және салық агенті өз қаражаты есебінен оны ұстамай Қазақстан Республикасының бюджетіне төлеген табыс салығының сомасы;
      2) оларға резидент жүктеген басқарушылық міндеттерді орындауға байланысты басқару органы (директорлар кеңесі немесе өзге орган) мүшелері жұмсаған шығыстар өтемақысы, мынадай шекте:
      мұндай шығыстарды растайтын құжаттар (соның ішінде оның құнын төлеу фактісін растайтын құжат болған кезде электрондық билет) негізінде бронь үшін шығыстар төлемін қоса алғанда, басқарушылық міндеттерді орындау орнына бару және қайту жолына нақты жұмсалған шығыстар;
      мұндай шығыстарды растайтын құжаттар негізінде тұрғын үй-жайды жалдауға нақты жұмсалған, бірақ шетелде іссапарда болған мемлекеттік қызметшінің қонақ үйлерден бір орынды стандартты нөмірлерді жалдауы бойынша шығыстарды өтеудің шекті нормаларынан аспайтын шығыстар;
      басқарушылық міндеттерді орындау үшін Қазақстан Республикасының шегінде қырық тәулікке дейін болған кезең үшін – тәулігіне республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болған 6 еселенген айлық есептік көрсеткіш мөлшерінен аспайтын ақша сомасы;
      басқарушылық міндеттерді орындау үшін Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде қырық тәулікке дейін болған кезең үшін – тәулігіне республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің 8 еселенген мөлшерінен аспайтын ақша сомасы резидент еместің Қазақстан Республикасындағы көздерден табысы болып табылмайды. Бұл ретте, басқарушылық міндеттерді орындау орны тұрақты тұратын орнымен сәйкес келмеуі тиіс.»;

      65) 193-бапта:
      тақырып «көзінен» деген сөзден кейін «корпоративтік» деген сөзбен толықтырылсын;
      1-тармақта:
      бірінші бөлік «көзінен» деген сөзден кейін «корпоративтік» деген сөзбен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Төлем көзінен салық салынатын табыстар бойынша корпоративтік табыстар салығын есептеу мен ұстауды салық агенті:
      1) есептелген және төленген табыстар бойынша – резидент емес заңды тұлғаға табыстар төлеу күнінен кешіктірмей;
      2) шегерімге жатқызылған, есептелген және төленбеген табыстар бойынша – корпоративтік табыс салығы бойынша декларацияны табыс ету үшін осы Кодекстің 149-бабының 1-тармағында белгіленген мерзімнен кешіктірмей жүргізеді.»;
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      «1-1. Осы баптың мақсатында бағалы қағаздарды, қатысу үлестерін өткізу кезіндегі құн өсімі осы Кодекстің 87-бабына сәйкес айқындалады.»;
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Төлем көзiнен корпоративтік табыс салығын резидент емес заңды тұлғаға табыс төлеудi жүзеге асырудың нысаны мен орнына қарамастан, салық агентi ұстайды.»;
      3-тармақта:
      бірінші абзац «көзінен» деген сөзден кейін «корпоративтік» деген сөзбен толықтырылсын;
      2) тармақшадағы «6» деген цифр «4» деген цифрмен ауыстырылсын;
      4) тармақшадағы «резидент эмитентiне жүктеледі» деген сөздер «эмитент резидентіне;» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:
      «5) осы баптың 3-тармағының 2) және 3) тармақшаларында көрсетілгендерді қоспағанда, осы Кодекстің 193-бабы 5-тармағының 7) тармақшасында белгіленген шарттар орындалмаған кезде, бағалы қағаздарды, қатысу үлестерін сатып алатын резидент емес заңды тұлғаға жүктеледі.»;
      мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:
      «3-1. Осы Кодекстің ережелеріне сәйкес резидент еместің табыстарынан есептелген корпоративтік табыс салығының сомасын салық агенті өз қаражаты есебінен оны ұстамай төлеген кезде, салық агентінің төлем көзінен корпоративтік табыс салығын ұстау және аудару жөніндегі міндеті орындалған болып саналады.»;
      4-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Осы бөлімнің мақсатында осы Кодекске және Қазақстан Республикасының трансферттік баға белгілеу туралы заңнамасына сәйкес салық салу объектілерін түзету кезінде пайда болатын дивидендтерге салық салу кезінде, осы Кодекстің 12-бабы 1-тармағы 14) тармақшасының бірінші бөлігінің екінші-бесінші абзацтарына және екінші бөлігіне сәйкес табысты айқындау табысты төлеу деп түсініледі. Бұл ретте, корпоративтік табыс салығы бойынша декларацияны табыс ету үшін осы Кодекстің 149-бабының 1-тармағында белгіленген мерзім табысты төлеу күні болып табылады.»;
      мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:
      «4-1. Резидент еместермен жасалған келісімшарттарда Қазақстан Республикасының аумағында және одан тысқары жерлерде жұмыстардың, қызметтердің алуан түрлерінің орындалуын, көрсетілуін көздейтін ережелер болған кезде, осы бапта белгіленген төлем көзінен табыс салығын есептеу және ұстау тәртібі жұмыстардың, қызметтердің әр түріне жеке қолданылады. Бірыңғай өндірістік-технологиялық цикл шеңберінде резидент емес орындаған жұмыстардың, көрсеткен қызметтердің әрбір кезеңі резидент еместердің табыстарынан төлем көзінен табыс салығын есептеу және ұстау мақсатында жұмыстардың, қызметтердің жеке түрі ретінде қаралады.
      Бұл ретте жоғарыда көрсетілген келісімшарттар бойынша резидент еместің жалпы табыстар сомасы Қазақстан Республикасында және одан тысқары жерлерде жұмыстарды орындаудан, қызметтерді көрсетуден алынған табыстарға негізделіп бөлінуге тиіс.
      Осы тармақтың ережелерін қолдану мақсатында резидент емес Қазақстан Республикасында жұмыстарды орындаудан, қызметтерді көрсетуден алынған табыстарға және одан тысқары жерлерде жұмыстарды орындаудан, қызметтерді көрсетуден алынған табыстарға резидент еместің жалпы табыс сомасын бөлу негізділігін растайтын есептік құжаттаманың көшірмелерін қызметтер алушыға табыс етуге міндетті.
      Осы баптың ережелеріне сәйкес резидент еместің Қазақстан Республикасында салық салынуға тиісті табысының сомасын төмендетуге әкеп соққан резидент еместің табысын негізсіз бөлген кезде, Қазақстан Республикасында да, сол сияқты одан тысқары жерлерде де резидент еместің жоғарыда көрсетілген келісімшарттар бойынша жұмыстарды орындаудан, қызметтерді көрсетуден алған жиынтық табыс сомасы салық салуға жатады.»;
      5-тармақта:
      1) тармақша «сыртқы» деген сөздің алдынан «осы өнім беруге байланысты Қазақстан Республикасының аумағында қызметтер көрсетуді, жұмыстар орындауды қоспағанда,» деген сөздермен толықтырылсын;
      3) тармақшада:
      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «осы Кодекстің 192-бабы 1-тармағының 4) тармақшасында көрсетілгендерді қоспағанда, бiр мезгiлде мынадай:
      дивидендтерді есептеу күніне салық төлеушінің дивидендтер төленетін акцияларды немесе қатысу үлестерiн үш жылдан астам иеленуі;
      дивидендтер төлейтiн заңды тұлғаның дивидендтер төленетін кезең ішінде жер қойнауын пайдаланушы болып табылмауы;
      дивидендтер төлейтін заңды тұлғаның активтері құнының 50 пайызынан астамы дивидендтердi төлеу күнiне жер қойнауын пайдаланушылар (жер қойнауын пайдаланушы) болып табылатын тұлғалардың (тұлғаның) мүлкiн құрау талаптары орындалған кездегi дивидендтер салық салуға жатпайды.»;
      екінші бөліктің төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «құрылтайшының, қатысушының жарғылық капиталға салым ретiнде енгiзген мүлкiн қоспағанда, заңды тұлғаны таратқан кезде немесе құрылтайшылар, қатысушылар салымдарының мөлшерiн барабар азайту жолымен не құрылтайшылардың, қатысушылардың үлестерiн толық немесе iшiнара өтеу жолымен жарғылық капиталды азайтқан кезде, сондай-ақ құрылтайшы, қатысушы заңды тұлғаға қатысу үлесiн алып қойған кезде мүлiктi бөлуден түсетiн табыс түрiнде алынған дивидендтерге ғана қолданылады;»;
      мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Бұл ретте жер қойнауын пайдаланушылар (жер қойнауын пайдаланушы) болып табылатын тұлғалар (тұлға) мүлкінің дивидендтерді төлейтін заңды тұлғаның активтері құнындағы үлесі осы Кодекстің 197-бабына сәйкес айқындалады;»;
      7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «7) бір мезгілде мынадай:
      акцияларды немесе қатысу үлестерін өткізу күніне салық төлеушінің осы акцияларды немесе қатысу үлестерін үш жылдан астам иеленуі;
      эмитент заңды тұлғаның немесе қатысу үлесі өткізілетін заңды тұлғаның немесе қатысу үлесін консорциумда өткізетін осындай концорциумға қатысушының жер қойнауын пайдаланушы болып табылмауы;
      эмитент заңды тұлғаның немесе қатысу үлесі өткізілетін заңды тұлғаның активтері құнының немесе қатысу үлесі өткізілетін консорциумға қатысушылар активтері жалпы құнының 50 пайыздан астамы осындай өткiзу күнiне жер қойнауын пайдаланушылар (жер қойнауын пайдаланушы) болып табылмайтын тұлғалардың (тұлғаның) мүлкiн құрау талаптары орындалған кезде, егер осы тармақтың 8) тармақшасында өзгеше белгiленбесе, осы Кодекстiң 192-бабы 1-тармағының 4) тармақшасында көрсетiлгендердi қоспағанда, осы Кодекстiң 192-бабы 1-тармағының 5) тармақшасында көрсетiлген заңды тұлға шығарған акцияларды немесе заңды тұлғадағы немесе консорциумдағы қатысу үлестерiн өткiзу кезiнде құн өсiмiнен түсетiн табыстар;»;

      66) 194-баптың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «5) халықаралық тасымал бойынша қызметтер көрсетуден түсетін табыстар – 5 пайыз;»;

      67) 195-бапта:
      тақырып «көзінен» деген сөзден кейін «корпоративтік» деген сөзбен толықтырылсын;
      1-тармақта:
      бірінші абзацтағы «табыс» деген сөз «корпоративтік табыс» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) тармақшадағы «есептi салық кезеңiнiң отыз бiрiншi желтоқсанындағы» деген сөздер «корпоративтік табыс салығы бойынша декларацияда осы Кодекстің 148-бабында белгіленген салық кезеңінің соңғы күнгі» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) тармақшада:
      «алдын ала төленген төлем бойынша» деген сөздер «алдын ала төлем төленген жағдайда» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «бағамы бойынша» деген сөздерден кейін «алдын ала төленген төлем сомасы шегінде» деген сөздермен толықтырылсын;
      2-тармақта:
      «ағымдағы салық кезеңінде» деген сөздер «осы Кодекстің 148-бабында белгіленген салық кезеңі үшін корпоративтік табыс салығы бойынша декларацияда» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «келесі салық кезеңдерінде» деген сөздер «осындай кезең өткеннен кейін» деген сөздермен ауыстырылсын;

      68) 196-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «196-бап. Салық есептiлiгiн табыс ету

      Салық агентi өзiнің орналасқан жері бойынша салық органына резидент еместiң табысынан төлем көзiнен ұсталатын корпоративтiк табыс салығы бойынша есеп-қисапты мынадай мерзiмде:
      1) бірінші, екінші және үшінші тоқсандар үшін – резидент емеске табыстар төлеу жүргізілген тоқсаннан кейінгі екiншi айдың 15-iнен кешiктiрмей;
      2) төртінші тоқсан үшін – резидент емеске табыстар төлеу жүргізілген және (немесе) резидент еместің есептелген, бірақ төленбеген табыстары шегерімге жатқызылған, осы Кодекстің 148-бабында белгіленген есепті салық кезеңінен кейінгі жылдың 31 наурызынан кешіктірмей табыс етуге мiндеттi.»;

      69) 197-бапта:
      1-тармақта:
      3) тармақшадағы «Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес» деген сөздер алып тасталсын;
      4) және 5) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) осы Кодекстің 193-бабы 5-тармағының 7) тармақшасында немесе 200-1-бабы 1-тармағының 8) тармақшасында белгіленген талаптарға сәйкес келмеген кезде, резидент заңды тұлға шығарған акцияларды және резидент заңды тұлғаның немесе консорциумның жарғылық капиталына қатысу үлестерiн;
      5) осы Кодекстің 193-бабы 5-тармағының 7) тармақшасында немесе 200-1-бабы 1-тармағының 8) тармақшасында белгіленген талаптарға сәйкес келмеген кезде, резидент емес заңды тұлға шығарған акцияларды және резидент емес заңды тұлғаның немесе консорциумның жарғылық капиталына қатысу үлестерiн өткiзу кезiнде резидент еместiң құн өсiмiнен түсетiн табыстарына қолданылады.»;
      1-1-тармақта:
      бірінші бөлікте:
      «201» деген цифрлар «200-1» деген цифрлармен ауыстырылсын;
      «төлеу күнгi заңды тұлғаның жарғылық капиталы немесе акциялары (қатысу үлестерi)» деген сөздер «төлеу күні заңды тұлғаның активтері» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «Қазақстан Республикасы жер қойнауын пайдаланушысы (жер қойнауын пайдаланушылары)» деген сөздер «жер қойнауын пайдаланушы (жер қойнауын пайдаланушылар)» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөлікте:
      «201» деген цифрлар «200-1» деген цифрлармен ауыстырылсын;
      «өткізу күнгі консорциумға қатысу үлестерiнiң құнындағы» деген сөздер «өткізу күні консорциумға қатысушылар активтерінің жалпы құнындағы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «Қазақстан Республикасы жер қойнауын пайдаланушысы (жер қойнауын пайдаланушылары)» деген сөздер «жер қойнауын пайдаланушы (жер қойнауын пайдаланушылар)» деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшінші бөліктегі «Қазақстан Республикасы жер қойнауын пайдаланушысы», «Қазақстан Республикасының осындай жер қойнауын пайдаланушысындағы», «Қазақстан Республикасының осындай жер қойнауын пайдаланушысы» деген сөздер тиісінше «Жер қойнауын пайдаланушы», «осындай жер қойнауын пайдаланушыдағы», «осындай жер қойнауын пайдаланушы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      бесінші бөліктің үшінші абзацы «акциялардың» деген сөздің алдынан «дивидендтер төленген немесе» деген сөздермен толықтырылсын;
      алтыншы және жетінші бөліктер алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 2-1 және 2-2 тармақшалармен толықтырылсын:
      «2-1. Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сәйкес жер қойнауын пайдалану саласындағы құзыреті шегінде мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар мыналарды:
      1) сәйкестендіру нөмірін және (немесе) резиденттік еліндегі оның аналогын және көрсетілген акцияларды (қатысу үлестерін) өткізуші және сатып алушы заңды тұлғаның атауын және (немесе) жеке тұлғаның тегін, атын, әкесінің атын (ол болған жағдайда);
      2) көрсетілген акцияларды (қатысу үлестерін) сатып алу бағаларын;
      3) жасалған мәміле бойынша табыс төлеу күнін;
      4) мәміле жасасқан жылдың алдындағы соңғы үш жылда ол өз қызметін жүзеге асырған мемлекеттердің тізімін қоса алғанда, сатып алушының бұрынғы қызметі туралы мәліметтерді;
      5) басқа тұлғалармен мүлікті өткізуші тұлғаның аффилиирленгендігі туралы мәліметтерді (тікелей немесе жанама қатысу мөлшерін) көрсете отырып, осы баптың 1-тармағының 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген бағалы қағаздарды, қатысу үлестерін сатып алу-сату жөніндегі мәміле туралы мәліметтерді уәкілетті органға табыс етеді.
      2-2. Уәкілетті орган Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сәйкес жер қойнауын пайдалану саласындағы құзырет шегінде мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардан мәліметтер алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оларды өзіне сатылы тұрғыда тікелей бағынысты салық органына бір мезгілде хабарлай отырып, осы Кодекстің 197-бабы 1-тармағының 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген, Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдалану құқығын иеленетін заңды тұлғаның орналасқан жері бойынша салық органына жібереді.»;
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдалану құқығына ие заңды тұлғаның орналасқан жері бойынша салық органы осы баптың 2-1-тармағында көрсетілген мәліметтерді алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осындай заңды тұлғаға акцияларды (қатысу үлестерін) сатып алушы туралы, сондай-ақ мұндай акцияларды (қатысу үлестерін) сатып алу бағасы туралы мәліметтерді жіберуге міндетті.»;
      6-тармақтағы «тiркелуге мiндеттi» деген сөздер «тіркелуге жатады» деген сөздермен ауыстырылсын;
      8, 9, 10 және 11-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «8. Табыс салығының сомасын аударуды салық агентi осы Кодекстiң 195-бабында белгiленген мерзiмде жүргiзедi.
      Резидент еместердiң табыстарынан төлем көзiнен ұсталатын табыс салығы бойынша салық есептілігін салық агентi осы Кодекстiң 196 және 203-баптарында белгiленген мерзiмде Қазақстан Республикасындағы өзінің тiркеу есебi орны бойынша салық органына табыс етеді.
      9. Жер қойнауын пайдаланушы болып табылатын резидент заңды тұлға табыс салығын салық агентiнiң қаражаты есебiнен төлеуi мүмкiн. Бұл ретте осындай резидент заңды тұлға табыс салығын салық агентінен табыс салығының сомасы алынған ай аяқталғаннан кейін күнтізбелік жиырма бес күннен кешіктірмейтін мерзімде бюджетке аударуға тиіс. Резидент еместiң табыстарынан төлем көзiнен ұсталатын табыс салығы бойынша салық есептілігін мұндай резидент заңды тұлға салық агентінен табыс салығының сомасы алынған тоқсаннан кейінгі екінші айдың 15-інен кешіктірмей, резидент заңды тұлғаның Қазақстан Республикасында орналасқан жері бойынша салық органына табыс етеді.
      Осы баптың 1-тармағының 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетiлген жер қойнауын пайдаланушы болып табылатын резидент заңды тұлғаға салық агентi аударған табыс салығының сомасы осындай резидент заңды тұлғаның табысы болып танылмайды.
      10. Салық агентi осы баптың 8 және 9-тармақтарының ережелерін қолданбаған жағдайда, жер қойнауын пайдаланушы болып табылатын резидент заңды тұлғаның осы баптың 3-тармағында көрсетілген мәліметтер алынған ай аяқталғаннан кейін күнтізбелік жиырма бес күннен кешіктірмейтін мерзімде резидент емес үшiн құн өсiмiнен түсетiн табыстардан табыс салығын төлеудi өз қаражаты есебiнен дербес жүргiзуге құқығы бар.
      Осы баптың 1-тармағының 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген резидент заңды тұлға осы тармаққа сәйкес табыс салығын төлеу кезінде осы баптың 3-тармағында көрсетілген мәліметтер алынған тоқсаннан кейінгі екінші айдың 15-інен кешіктірмей өзінің орналасқан жері бойынша салық органына резидент еместің табыстарынан төлем көзінен ұсталатын табыс салығы бойынша салық есептілігін табыс етуге міндетті.
      Бұл ретте резидент емес үшiн төленген салық сомасы жер қойнауын пайдаланушы болып табылатын заңды тұлғаның салық салынатын табысын айқындау кезiнде шегерiмге жатқызылмайды.
      11. Салық агентi осы баптың 1-тармағының 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетiлген жер қойнауын пайдаланушы болып табылатын резидент заңды тұлға осы баптың 7, 8, 9 және 10-тармақтарындағы ережелердi қолданбаған жағдайда, мұндай міндеттемені орындау осы Кодекстің 85 және 86-тарауларында белгіленген тәртіппен жер қойнауын пайдаланушы болып табылатын резидент заңды тұлғаға жүктеледі.»;
      12-тармақ алып тасталсын;

      70) 198-бапта:
      1-1-тармақтың 2) тармақшасындағы «4) тармақшасында» деген сөздер «4) және 5) тармақшаларында» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақта:
      бірінші бөліктің екінші сөйлемі алып тасталсын;
      екінші бөліктегі «заңнамасына сәйкес» деген сөздер «заңнамасының нормалары ескеріле отырып,» деген сөздермен ауыстырылсын;
      4-тармақтың екінші бөлігіндегі «заңнамасына сәйкес» деген сөздер «заңнамасының нормалары ескеріле отырып,» деген сөздермен ауыстырылсын;

      71) 199-баптың 1-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Таза табыс мынадай тәртіппен айқындалады:
      осы Кодекстің 133-бабында көзделген табыстар мен шығыстар сомасына, сондай-ақ осы Кодекстің 137-бабына сәйкес шегетін залалдар сомасына азайтылған, салық салынатын табыс
      алу
      осы Кодекстің 147-бабының 1-тармағында немесе 2-тармағында белгіленген ставканы осы Кодекстің 133-бабында көзделген табыстар мен шығыстар сомасына, сондай-ақ осы Кодекстің 137-бабына сәйкес шегетін залалдар сомасына азайтылған салық салынатын табысты көбейту жолымен есептелген корпоративтік табыс салығының сомасы.»;

      72) 200-бапта:
      2-тармақтың бірінші бөлігінде:
      бірінші абзацта:
      «осы Кодекстiң» деген сөздерден кейін «192-бабы 1-тармағының 2) тармақшасында,» деген сөздермен толықтырылсын;
      2) тармақшадағы «табыстардан» деген сөзден кейін «корпоративтік» деген сөзбен толықтырылсын;
      екінші бөліктегі «табыс» деген сөз «корпоративтік табыс» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      «3. Осы Кодекстің 562-бабының талаптарын бұза отырып, салық төлеуші ретінде салық органдарында тіркелмеген резидент емес заңды тұлғаның тұрақты мекеме арқылы Қазақстан Республикасындағы қызметінен алатын табыстарына осы Кодекстің 194-бабының 1) тармақшасында белгіленген ставка бойынша шегерімдерді жүзеге асырмастан, төлем көзінен корпоративтік табыс салығын салуға жатады.
      Осы Кодекстің 562-бабында белгіленген мерзімді бұза отырып, салық төлеуші ретінде салық органдарында тіркелген, тұрақты мекеме арқылы қызметін жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлға салық салу объектілерін және тұрақты мекеме құрылған күннен бастап оны салық органында тіркеген күнге дейінгі кезеңде туындаған салық салуға байланысты объектілерді салықтың тиісті түрлері бойынша бастапқы декларацияларда көрсетуге, салық агентінің салық міндеттемелерінен басқа, осыған байланысты туындаған салықтарды төлеу бойынша салық міндеттемелерін есептеуге және орындауға міндетті.
      Бұл ретте тұрақты мекеме құрылған күннен бастап оны салық органында тіркеген күнге дейінгі кезең үшін осындай резидент емес заңды тұлға есептеген корпоративтік табыс салығының сомасы көрсетілген кезеңге осындай резидент емес заңды тұлғаның табысынан осы тармаққа сәйкес төлем көзінен ұсталған корпоративтік табыс салығының сомасына азайтылады.
      Азайту салық агентінің салықты ұстауын растайтын құжаттар болған кезде жүргізіледі.»;

      73) 25-тарау мынадай мазмұндағы 200-1-баппен толықтырылсын:

      «200-1-бап. Резидент емес жеке тұлғаның салық салуға жатпайтын
                  табыстары

      1. Резидент емес жеке тұлғаның мынадай табыстары салық салуға жатпайды:
      1) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясы негізінде олардың банктердегі және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы салымдары бойынша резидент емес жеке тұлғаларға төленетін сыйақылар;
      2) сыртқы сауда қызметі жөніндегі келісімшартқа байланысты Қазақстан Республикасының аумағында көрсетілген қызметтерді қоспағанда, осы сыртқы сауда қызметі шеңберінде Қазақстан Республикасының аумағына тауарлар жеткізумен байланысты төлемдер;
      3) резидент сатып алушылар төлеген сатып алу кезіндегі борыштық бағалы қағаздар бойынша жинақталған (есептелген) сыйақылар сомалары;
      4) осы Кодекстің 192-бабы 1-тармағының 4) тармақшасында көрсетілгендерді қоспағанда, бір мезгілде мынадай:
      дивидендтерді есептеу күніне салық төлеушінің дивидендтер төленетін акцияларды немесе қатысу үлестерін үш жылдан астам иеленуі;
      дивидендтер төлейтін заңды тұлғаның дивидендтер төленетін кезең ішінде жер қойнауын пайдаланушы болып табылмауы;
      дивидендтер төлейтін заңды тұлға активтері құнының 50 пайыздан астамы дивидендтердi төлеу күнiне жер қойнауын пайдаланушылар (жер қойнауын пайдаланушы) болып табылмайтын тұлғалардың (тұлғаның) мүлкiн құрау талаптары орындалған кездегi дивидендтер.
      Осы тармақшаның ережелері:
      акциялар бойынша, оның ішінде депозитарлық қолхаттардың базалық активтері болып табылатын акциялар бойынша төлеуге жататын табыс;
      заңды тұлға өзінің құрылтайшылары, қатысушылары арасында бөлетін таза табыстың бір бөлігі;
      құрылтайшының, қатысушының жарғылық капиталға салым ретiнде енгiзген мүлкiн қоспағанда, заңды тұлға таратылған кезде немесе құрылтайшылардың, қатысушылардың салым мөлшерін барабар азайту арқылы не құрылтайшылардың, қатысушылардың үлестерін толық немесе ішінара өтеу арқылы жарғылық капиталды азайту кезінде, сондай-ақ заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы қатысу үлесін құрылтайшының, қатысушының алып қойған кезінде, мүлікті бөлуден түсетін табыс түрінде резидент заңды тұлғадан алынған дивидендтерге ғана қолданылады.
      Бұл ретте жер қойнауын пайдаланушылар (жер қойнауын пайдаланушы) болып табылатын тұлғалардың (тұлғаның) мүлкінің дивидендтер төлейтін заңды тұлғаның активтері құнындағы үлесі осы Кодекстің 197-бабына сәйкес айқындалады;
      5) ашық пайлық инвестициялық қорлардың пайлары бойынша оларды осы қордың басқарушы компаниясы сатып алған кездегі табыстар;
      6) осындай дивидендтер мен сыйақылар есебіне жатқызу күніне Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының ресми тізімінде болатын бағалы қағаздар бойынша дивидендтер мен сыйақылар;
      7) мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар, агенттік облигациялар бойынша сыйақылар және мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар мен агенттік облигацияларды өткізу кезіндегі құн өсімінен түсетін табыстар;
      8) бір мезгілде мынадай:
      акцияларды немесе қатысу үлестерін өткізу күніне салық төлеушінің осы акцияларды немесе қатысу үлестерін үш жылдан астам иеленуі;
      эмитент заңды тұлғаның немесе қатысу үлесі өткізілетін заңды тұлғаның немесе қатысу үлесін консорциумда өткізетін осындай концорциумға қатысушының жер қойнауын пайдаланушы болып табылмауы;
      эмитент заңды тұлғаның немесе қатысу үлесі өткізілетін заңды тұлғаның активтері құнының немесе қатысу үлесі өткізілетін консорциумға қатысушылар активтері жалпы құнының 50 пайыздан астамы осындай өткiзу күнi жер қойнауын пайдаланушылар (жер қойнауын пайдаланушы) болып табылмайтын тұлғалардың (тұлғаның) мүлкiн құрау талаптары орындалған кезде, егер осы тармақтың 9) тармақшасында өзгеше белгiленбесе, осы Кодекстiң 192-бабы 1-тармағының 4) тармақшасында көрсетiлгендердi қоспағанда, осы Кодекстiң 192-бабы 1-тармағының 5) тармақшасында көрсетiлген, заңды тұлға шығарған акцияларды немесе заңды тұлғадағы немесе консорциумдағы қатысу үлестерiн өткiзу кезiнде құн өсiмiнен түсетiн табыстар;
      9) өткізу күні осы қор биржасының ресми тізімдерінде болатын бағалы қағаздарды Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасында немесе шетелдік қор биржасында ашық сауда-саттық әдісімен өткізу кезіндегі құн өсімінен түсетін табыстар;
      10) осы Кодекстің 192-бабы 1-тармағының 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген табыстарды қоспағанда, Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде жұмыстарды орындаудан, қызметтер көрсетуден түсетін табыстар;
      11) ислам банкінде орналастырылған инвестициялық депозит бойынша табыс;
      12) Қазақстан Республикасында табысы аз азаматтарды қолдауға (оларға көмек көрсетуге) бағытталған, Қазақстан Республикасы қатысушысы болып табылатын үкіметаралық келісім шеңберіндегі грант қаражаты есебінен жүргізілетін төлемдер;
      13) осы Кодекстiң 135-1-бабының 1-тармағында көрсетілген дербес бiлiм беру ұйымының осындай ұйымның қызметкері болып табылатын не Қазақстан Республикасында осындай ұйымның жұмыстарды орындау, оған қызметтер көрсету бойынша қызметiн жүзеге асыратын резидент емес жеке тұлғаға қатысты iс жүзiнде мынадай:
      тұруға;
      медициналық сақтандыруға;
      Қазақстан Республикасынан тысқары жерлердегi тұрғылықты жерiнен Қазақстан Республикасындағы жұмыс орнына дейiн және қайтар жолында әуе көлiгiмен ұшуға нақты жұмсаған шығыстары түрiндегi материалдық пайда.»;

      74) 201-бапта:
      тақырып «көзінен» деген сөзден кейін «жеке» деген сөзбен толықтырылсын;
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Егер осы бапта өзгеше белгiленбесе, резидент емес жеке тұлғаның осы Кодекстiң 192-бабының 1-тармағында айқындалған табыстарына осы Кодекстiң 194-бабында көрсетiлген ставкалар бойынша төлем көзiнен жеке табыс салығы салық шегерiмдерi жүзеге асырылмай салынады.
      Төлем көзінен салық салынатын табыстар бойынша жеке табыс салығын есептеуді және ұстауды салық агенті резидент емес жеке тұлғаға табыстар төлеу күнінен кешіктірмей жүргізеді.
      Шетелдік валютамен табысты төлеу кезінде төлем көзінен салық салынатын табыс мөлшері табыс төлеу күнгі валюталар айырбастаудың нарықтық бағамы қолданыла отырып, теңгемен қайта есептеледі.
      Бюджетке резидент емес жеке тұлғаның табыстарынан жеке табыс салығын аударуды салық агенті өзінің орналасқан жері бойынша осы тармаққа сәйкес салық ұстауға жататын айдан кейінгі айдың 25-іне дейін жүргізеді.»;
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      «1-1. Осы баптың мақсатында бағалы қағаздарды, қатысу үлестерін өткізу кезіндегі құн өсімі осы Кодекстің 87-бабына сәйкес айқындалады.»;
      2-тармақта:
      «көзінен» деген сөзден кейін «жеке» деген сөзбен толықтырылсын;
      «осы баптың 8-тармағының» деген сөздер «осы Кодекстің 200-1-бабы 1-тармағының» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3, 4 және 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығын есептеуді салық агенті салық шегерімдерін жүзеге асырмастан, осы Кодекстің 155-бабы 3-тармағының ережелерін ескере отырып, осы Кодекстің 163-бабы 2-тармағында айқындалған табыстарды қоса алғанда, төлем көзінен салық салынатын, осы Кодекстің 192-бабы 1-тармағының 18), 19), 20), 21) және 22) тармақшаларында айқындалған табыстар сомасына осы Кодекстің 158-бабының 1-тармағында белгіленген ставканы қолдану арқылы жүргізеді.
      Төлем көзінен жеке табыс салығын салық агенті осы баптың 5-тармағында көрсетілген жағдайды қоспағанда, резидент емес жеке тұлғаға табыс төлеу күнінен кешіктірмей ұстайды.
      Салық агенті осы Кодекстің 161-бабында белгіленген мерзімде төлем көзінен ұсталған жеке табыс салығының сомасын аударуға міндетті.
      4. Салық агенті резидент емес жеке тұлғаға табыс төлеуді жүзеге асыру нысаны мен орнына қарамастан, төлем көзінен жеке табыс салығын ұстайды.
      5. Қызметі осы Кодекстің 191-бабы 7-тармағының ережелеріне сәйкес Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме құрмайтын резидент еместің шетелдік персоналды ұсынуы кезінде мұндай персоналдың Қазақстан Республикасындағы қызметінен алынған табысына төлем көзінен жеке табыс салығы салынады.
      Бұл ретте резидент емес жеке тұлғалардың табыстары, оның ішінде Қазақстан Республикасындағы қызметіне байланысты мұндай персонал алатын өзге материалдық пайда жеке табыс салығын салу объектісі болып табылады.
      Егер ұсынылған персоналға табысты резидент емес төлеген жағдайда, жеке табыс салығын есептеу мақсатында салық базасын осы Кодекстің 191-бабының 7-тармағына сәйкес резидент емес табыс ететін құжаттар негізінде салық агенті айқындайды.
      Шетелдік персонал табысынан төлем көзінен жеке табыс салығын ұстауды салық агенті резидент емес заңды тұлғаға шетелдік персоналды ұсыну жөніндегі қызметтер үшін табыс төленген кезде жүргізеді.
      Төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығын есептеуді салық агенті салық шегерімдерін жүзеге асырмастан, осы Кодекстің 155-бабы 3-тармағының ережелерін ескере отырып, шетелдік персоналдың осы тармаққа сәйкес айқындалған табыстарының сомасына осы Кодекстің 158-бабының 1-тармағында белгіленген ставканы қолдану арқылы жүргізеді.
      Салық агенті осы Кодекстің 161-бабында белгіленген мерзімде төлем көзінен ұсталған жеке табыс салығының сомасын аударуға міндетті.»;
      6-тармақта:
      бірінші абзац «көзінен» деген сөзден кейін «жеке» деген сөзбен толықтырылсын;
      2) тармақшадағы «6» деген цифр «4» деген цифрмен ауыстырылсын;
      3) тармақша мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Осы тараудың мақсаттары үшін резидент заңды тұлға өз шешімімен осы Кодекстің 161-бабында белгіленген тәртіппен мұндай құрылымдық бөлімше төлеген (төлеуге жататын) төлем көзінен салық салынатын табыстар бойынша өз құрылымдық бөлімшесін төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығы бойынша салық агенті деп тануға құқылы.»;
      4) тармақшадағы «10» деген цифрлар «7» деген цифрмен ауыстырылсын;
      5) тармақшадағы «резидент эмитентiне жүктеледі.» деген сөздер «эмитент резидентіне;» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:
      «6) осы баптың 6-тармағының 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілгендерді қоспағанда, осы Кодекстің 200-1-бабы 1-тармағының 8) тармақшасында белгіленген талаптар орындалмаған кезде бағалы қағаздарды, қатысу үлестерін сатып алатын резидент емес заңды тұлғаға жүктеледі.»;
      7 және 8-тармақтар алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 9-тармақпен толықтырылсын:
      «9. Осы Кодекстің ережелеріне сәйкес резидент еместің табыстарынан есептелген жеке табыс салығының сомасын салық агенті өз қаражаты есебінен оны ұстамай төлеген кезде, салық агентінің төлем көзінен жеке табыс салығын ұстау және аудару жөніндегі міндеті орындалған болып саналады.»;

      75) 202-бапта:
      1-тармақта:
      бірінші бөліктің бірінші абзацында:
      «резидент емес жеке тұлғаның» деген сөздер «Қазақстан Республикасында тұрақты мекемесі жоқ резидент емес заңды тұлғаның қызметкерлері болып табылатын шетелдіктердің және азаматтығы жоқ адамдардың» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «163 - 165-баптарында» деген сөздер «163-бабында» деген сөздермен ауыстырылсын;
      1) және 2) тармақшалардағы «резидент емес жеке тұлға» деген сөздер «шетелдіктер немесе азаматтығы жоқ адам» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөлікте:
      «резидент емес жеке тұлға» деген сөздер «шетелдік немесе азаматтығы жоқ адам» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «163 - 165-баптарында» деген сөздер «163-бабында» деген деген сөздермен ауыстырылсын;
      2 және 3-тармақтардағы «резидент емес жеке тұлғаның», «резидент емес жеке тұлға», «резидент емес жеке тұлғалармен» деген сөздер тиісінше «шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның», «шетелдік немесе азаматтығы жоқ адам», «шетелдіктермен немесе азаматтығы жоқ адамдармен» деген сөздермен ауыстырылсын;
      4 және 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Салық агентi табыс төлеудi жүзеге асырудың нысаны мен орнына қарамастан, резидент емес заңды тұлғаға табыс төлеу күнінен кешіктірмей төлем көзiнен жеке табыс салығын есептейді және ұстайды.
      5. Бюджетке шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның табыстарынан жеке табыс салығын аударуды салық агенті өзінің орналасқан жері бойынша осы баптың 4-тармағына сәйкес салық ұсталуға жататын айдан кейінгі айдың 25-іне дейін жүргізеді.»;

      76) 203-баптағы «өзi орналасқан жердегi салық органына осы Кодекстiң 196-бабында белгiленген мерзiмдерде» деген сөздер «есепті салық кезеңдері кіретін тоқсаннан кейінгі екінші айдың 15-інен кешіктірмей тоқсан сайын салық төлеу орны бойынша салық органына» деген сөздермен ауыстырылсын;

      77) 204-баптың 4-тармағы алып тасталсын;

      78) 205-бапта:
      «Жеке» деген сөз «Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, жеке» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Ағымдағы салық кезеңінен кейінгі жылдың 31 наурызына дейін Қазақстан Республикасының аумағына кейіннен кірместен ағымдағы салық кезеңі ішінде Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерге шығу жағдайында, резидент емес жеке тұлға жеке табыс салығы бойынша декларацияны табыс етуге және ағымдағы салық кезеңі ішінде жеке табыс салығын төлеуге құқылы. Бұл ретте жеке табыс салығы бойынша декларация ағымдағы салық кезеңінің басынан бастап Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерге осындай тұлға шыққан күнге дейінгі кезеңге табыс етіледі.»;

      79) 208-баптың 7-тармағының бірінші бөлігінде:
      1) тармақшадағы «4-тармағының» деген сөздер «4 және 5-тармақтарының» деген деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) тармақша «резидент емес» деген сөздерден кейін «заңды тұлға құрылған және (немесе) резиденті болып табылатын мемлекет заңнамасының талаптарына сәйкес жасалған осындай» деген сөздермен толықтырылсын;

      80) 211-баптың 4-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) осы Кодекстің 219-бабының 4 және 5-тармақтарының талаптарына сәйкес келетін, резиденттікті растайтын құжаттың нотариат куәландырған көшірмесі;»;

      81) 212-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «212-бап. Резидент еместiң Қазақстан Республикасындағы
                көздерден алған табыстарын салық салудан толық
                босатуға қатысты халықаралық шартты қолдану тәртiбi

      1. Егер резидент емес халықаралық шарт жасасқан елдің резиденті болып табылса, мұндай резидент емеске табыс төлеу кезінде немесе резидент еместің есептелген, бірақ төленбеген табысын шегерімге жатқызу кезінде салық агентінің салық салудан босатуды дербес қолдануға құқығы бар.
      2. Осы бапта белгіленген халықаралық шарттың ережелерін қолдану тәртібі осы Кодекстің 212-1, 212-2, 213, 214 және 215-баптарында халықаралық шарттың ережелерін қолдану тәртібі белгіленген табыстарды, сондай-ақ осы Кодекстің 197-бабында айқындалған табыстарды қоспағанда, осы Кодекстің 192-бабында көзделген резидент еместің табыстарына салық салуға қатысты қолданылады.
      3. Резидент емес осы Кодекстің 219-бабының 4 және 5-тармақтарының талаптарына сәйкес келетін резиденттікті растайтын құжатты салық агентіне табыс еткен кезде халықаралық шарт қолданылады.
      Бұл ретте резиденттікті растайтын құжатты резидент емес салық агентіне осы баптың 2-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, бірінші болып басталатын мына күндердің бірінен:
      1) резидент емеске табыс төленген немесе резидент еместің төленбеген табыстары шегерімге жатқызылған күнтізбелік жылдың 31 желтоқсанынан;
      2) төлем көзінен ұсталатын табыс салығы бойынша салық міндеттемесін орындау мәселесі бойынша жоспарлы салықтық тексеру жүргізілген күнтізбелік жылда аяқталатын, резидент емеске табыс төленген тоқсанды мұндай салықтық тексеруді жүргізудің басталуынан;
      3) төлем көзінен ұсталатын табыс салығы бойынша салық міндеттемесін орындау мәселесі бойынша жоспардан тыс салықтық тексеру жүргізілген күнтізбелік жылда аяқталатын, резидент емеске табыс төленген тоқсанды мұндай салықтық тексеруді жүргізу аяқталғанға дейін бес жұмыс күнінен кешіктірмей табыс етеді. Жоспардан тыс салықтық тексерудің аяқталған күні нұсқамаға сәйкес айқындалады.
      4. Егер резидент емес Қазақстан Республикасында тұрақты мекемені құруға әкеп соқпайтын мерзім шегінде Қазақстан Республикасының аумағында қызметтер көрсеткен немесе жұмыстар орындаған жағдайда, халықаралық шарттың ережелерін қолдану мақсатында резидент емес заңды тұлға осы баптың 3-тармағында көрсетілген құжатпен бірге салық агентіне құрылтай құжаттарының нотариат куәландырған көшірмелерін не құрылтайшыларды (қатысушыларды) және резидент емес заңды тұлғаның мажоритарлық акционерлерін көрсете отырып, сауда тізілімінен (акционерлер тізілімінен немесе резидент емес тіркелген мемлекеттің заңнамасында көзделген өзге де ұқсас құжаттан) үзінді көшірмелерді табыс етеді.
      Салық агенті табыс етілген құжаттардың және қызметтер көрсетуге немесе жұмыстар орындауға арналған шарттың (келісімшарттың) негізінде резидент еместің осындай шарттың (келісімшарттың) және олар болған кезде байланысты жобалардың шеңберінде қызметтер көрсету немесе жұмыстар орындау нәтижесінде тұрақты мекеме құру фактісін айқындайды.
      Резидент еместің Қазақстан Республикасында тұрақты мекемені құру фактісі анықталған кезде, салық агенті Қазақстан Республикасында резидент еместің табыстарын салық салудан босату бөлігінде халықаралық шарттың ережелерін қолдануға құқылы емес.
      5. Егер Қазақстан Республикасында тұрақты мекемені құруға әкеп соқпайтын мерзім шегінде Қазақстан Республикасының аумағында қызметтер көрсету немесе жұмыстар орындау бірлескен қызмет туралы шарттың шеңберінде жүзеге асырылатын болса, онда осындай шартқа қатысушы болып табылатын резидент емес заңды тұлға халықаралық шарттың ережелерін қолдану мақсатында осы баптың 3 және 4-тармақтарында көрсетілген құжатпен қатар салық агентіне бірлескен қызмет туралы шарттың немесе бірлескен қызметке оның қатысу үлесін растайтын өзге құжаттың нотариат куәландырған көшірмесін табыс етеді.
      Егер резидент емес осындай шарттың (келісімшарттың) және байланысты жобалардың шеңберінде қызметтер көрсету немесе жұмыстар орындау нәтижесінде тұрақты мекеме құрмаған жағдайда, салық агенті резидент емес заңды тұлғаның табысына бірлескен қызмет туралы шартта көрсетілген бірлескен қызметке оның қатысу үлесіне барабар халықаралық шарттың немесе бірлескен қызметке оның қатысу үлесін растайтын өзге де құжаттың ережелерін қолдануға құқылы.
      6. Салық агенті салық органына табыс етілетін салықтық есептілікте резидент емеске есептелген (төленген) және халықаралық шарттардың ережелеріне сәйкес ұсталған, салық ұстаудан босатылған табыстар сомасын, табыс салығының ставкаларын және халықаралық шарттардың атауларын көрсетуге міндетті.
      Бұл ретте салық агенті өзінің орналасқан жері бойынша салық органына осы Кодекстің 219-бабы 4 және 5-тармақтарының талаптарына сәйкес келетін, резидент емес салық төлеушінің резиденттігін растайтын құжаттың нотариат куәландырған көшірмесін табыс етуге міндетті. Мұндай құжаттың көшірмесі, табыс ету мерзімі осы баптың 3-тармағына сәйкес резидент еместің салық агентіне осындай құжатты тапсырғаннан кейін басталатын, салықтық есептілікті ұсынған күннен бастап күнтізбелік үш күн ішінде табыс етіледі.
      7. Халықаралық шарттың ережелері заңсыз қолданылып, бұл мемлекеттік бюджетке салықтың төленбеуіне немесе толығымен төленбеуіне әкеп соққан кезде салық агенті Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.»;

      82) мынадай мазмұндағы 212-1 және 212-2-баптармен толықтырылсын:

      «212-1-бап. Резидент еместiң Қазақстан Республикасындағы
                  көздерден дивидендтер, сыйақылар және (немесе)
                  роялти түрінде алған табыстарын салық салудан
                  босатуға немесе оларға төмендетілген салық
                  ставкасын қолдануға қатысты халықаралық шартты
                  қолдану тәртiбi

      1. Дивидендтер, сыйақылар және (немесе) роялти түрінде резидент емеске табыс төлеу кезінде немесе шегерімге сыйақылар және (немесе) роялти түрінде резидент еместің төленбеген табыстарын жатқызу кезінде, егер мұндай резидент емес түпкілікті (нақты) табыс алушы болып табылатын және халықаралық шарт жасасқан елдің резиденті болып табылатын жағдайда салық агенті тиісті халықаралық шартта көзделген салық салудан босатуды немесе төмендетілген салық ставкаларын дербес қолдануға құқылы.
      Осы бөлімнің мақсатында табыстарды иелену, пайдалану, оларға билік ету құқығы бар және мұндай табысқа қатысты делдал, оның ішінде агент, номиналды ұстаушы болып табылмайтын тұлға түпкілікті (нақты) табыстарды алушы (иеленуші) деп түсінілуі керек.
      2. Егер сыйақы төлеу түпкілікті (нақты) табысты алушыға (иеленушіге) делдал арқылы жүзеге асырылған жағдайда, салық агентінің бір мезгілде мынадай:
      1) шартта (келісімшартта) делдал арқылы түпкілікті (нақты) сыйақы алушы (иеленуші) болып табылатын әрбір тұлға бойынша осындай тұлғаның деректерін (жеке тұлғаның тегін, атын, әкесінің атын (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауын; бар болған жағдайда инкорпорация еліндегі салықтық тіркелу нөмірін (немесе оның аналогын); инкорпорация еліндегі мемлекеттік тіркелу нөмірін (немесе оның аналогын)) көрсете отырып, сыйақы сомасы көрсетілген;
      2) салық агентіне осы Кодекстің 219-бабы 4 және 5-тармақтарының талаптарына сәйкес түпкілікті (нақты) сыйақы алушы (иеленуші) болып табылатын адамдардың резиденттігін растайтын құжат ұсынылған талаптар сақталған кезде осындай түпкілікті (нақты) табыс алушы (иеленуші) резиденті болып табылатын мемлекетпен жасасқан тиісті халықаралық шартта көзделген, табыс салығынан босатуға немесе оның төмендетілген ставкасын қолдануға құқығы бар.
      Бұл ретте, резиденттікті растайтын құжат осы Кодекстің 212-бабының 3-тармағында көрсетілген бірінші болып басталатын күндердің бірінен кешіктірілмей салық агентіне табыс етіледі.
      3. Салық агенті салық органына табыс етілетін салықтық есептілікте резидент емеске есептелген (төленген) және халықаралық шарттардың ережелеріне сәйкес ұсталған, салық ұстаудан босатылған табыстар сомасын, табыс салығының ставкаларын және халықаралық шарттардың атауларын көрсетуге міндетті.
      Бұл ретте салық агенті өзінің орналасқан жері бойынша салық органына осы Кодекстің 219-бабының 4 және 5-тармақтарының талаптарына сәйкес келетін, резидент емес салық төлеушінің (түпкілікті (нақты) табыс алушының (иеленушінің) резиденттігін растайтын құжаттың нотариат куәландырған көшірмесін табыс етуге міндетті. Мұндай көшірме, табыс ету мерзімі резидент еместің осы Кодекстің 212-бабының 3-тармағында көрсетілген күндердің бірінде мұндай құжатты салық агентіне тапсырғаннан кейін басталатын салық есептілігі табыс етілген күннен бастап күнтізбелік үш күн ішінде беріледі.
      4. Салық агенті осы баптың 2-тармағында белгіленген тәртіппен резидент емеске делдал арқылы сыйақы түрінде табыс төлеу кезінде халықаралық шарттың ережелерін қолданбаған жағдайда, салық агенті осы Кодекстің 194-бабында белгіленген ставка бойынша төлем көзінен табыс салығын ұстауға міндетті.
      Ұсталған табыс салығының сомасы осы Кодекстің 195-бабында белгіленген мерзімде аударылуға жатады.
      5. Резидент емес түпкілікті (нақты) табыс алушының (иеленушінің) табысының төлем көзінен ұсталған табыс салығын бюджетке салық агенті аударған жағдайда, халықаралық шарттың ережелеріне сәйкес төлем көзінен артық ұсталған табыс салығын осындай резидент емеске қайтаруға құқығы бар.
      Бұл ретте резидент емес түпкілікті (нақты) табыс алушы (иеленуші) салық агентіне:
      1) делдалмен жасасқан, онда осындай тұлғаның деректерін (жеке тұлғаның тегін, атын, әкесінің атын (ол бар болса) немесе заңды тұлғаның атауын; бар болған жағдайда инкорпорация елінде салықтық тіркелу нөмірін (немесе оның аналогын); инкорпорация елінде мемлекеттік тіркелу нөмірін (немесе оның аналогын)) көрсете отырып, осындай резидент еместің сыйақы сомасы көрсетілген шарттың (келісімшарттың);
      2) осы Кодекстің 219-бабы 4 және 5-тармақтарының талаптарына сәйкес келетін сыйақы түрінде табыс алған кезеңде оның резиденттігін растайтын құжаттың нотариат куәландырған көшірмесін табыс етуге міндетті.
      Осы тармақта көрсетілген құжаттарды, егер халықаралық шартта өзге мерзімдер белгіленбесе, резидент емес бюджетке төлем көзінен ұсталған табыс салығын соңғы аудару күнінен бастап осы Кодекстің 46-бабында белгіленген талап қою мерзімі өткенге дейін табыс етеді.
      Бұл ретте, резидент емес түпкілікті (нақты) табыс алушыға (иеленушіге) артық ұсталған табыс салығын қайтаруды салық агенті жүргізеді.
      6. Осы баптың 5-тармағының талаптарын орындау кезінде салық агенті өзінің орналасқан жері бойынша салық органына резидент емес түпкілікті (нақты) табыс алушының (иеленушінің) сыйақы түрінде табыстарынан табыс салығын ұстау және аудару жүргізілген салық кезеңіне төмендетілген салық ставкасын немесе салық салудан босату қолданылған кездегі азайтылған сомаға төлем көзінен ұсталатын табыс салығы бойынша қосымша есептеуді табыс етуге құқылы.
      Көрсетілген жағдайда төлем көзінен ұсталған табыс салығының артық төленген сомасын салық агентінің есебіне жатқызу осы Кодекстің 599-бабында белгіленген тәртіппен жүргізіледі.
      7. Халықаралық шарттың ережелері заңсыз қолданылып, бұл бюджетке салықтың төленбеуіне немесе толығымен төленбеуіне әкеп соққан кезде салық агенті Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.

      212-2-бап. Резидент еместiң депозитарлық қолхаттарының базалық
                 активі болып табылатын акциялары бойынша дивидендтер
                 түріндегі табыстарын салық салудан ішінара босатуға
                 қатысты халықаралық шартты қолдану тәртiбi

      1. Депозитарлық қолхаттардың базалық активі болып табылатын акциялар бойынша дивидендтер түріндегі табыстарды резидент емес түпкілікті (нақты) табыс алушыға (иеленушіге) депозитарлық қолхаттарды номиналды ұстаушы арқылы төлеу кезінде бір мезгілде мынадай талаптар орындалған:
      1) мыналарды:
      базалық активі Қазақстан Республикасының резиденті шығарған акциялар болатын депозитарлық қолхаттардың меншік иелері болып табылатын жеке тұлғалардың тегін, атын, әкесінің атын (олар бар болса) немесе заңды тұлғалардың атауын;
      депозитарлық қолхаттардың саны және түрі туралы ақпаратты;
      жеке тұлғалардың жеке басын куәландыратын құжаттардың атауы мен деректемелерін немесе заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу нөмірі мен күнін қамтитын депозитарлық қолхаттарды ұстаушылар тізімінің болуы.
      Депозитарлық қолхаттарды ұстаушылардың тізімін мына тұлғалар:
      егер депозитарлық қолхаттар бойынша меншік құқықтарын есепке алуды және оны растауды жүзеге асыруға арналған шарт депозитарлық қолхаттардың базалық активі болып табылатын акциялардың эмитент резиденті мен осындай ұйым арасында жасалған жағдайда, Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында депозитарлық қызметті жүзеге асыру құқығын иеленетін ұйым; немесе
      егер депозитарлық қолхаттар бойынша меншік құқықтарын есепке алуды және оны растауды жүзеге асыруға арналған шарт депозитарлық қолхаттардың базалық активі болып табылатын акциялардың эмитент резиденті мен осындай ұйым арасында жасалған жағдайда, шет мемлекеттің бағалы қағаздар нарығында депозитарлық қызметті жүзеге асыру құқығын иеленетін өзге ұйым жасайды;
      2) осы Кодекстің 219-бабы 4 және 5-тармақтарының талаптарына сәйкес келетін, депозитарлық қолхаттардың базалық активі болып табылатын акциялар бойынша түпкілікті (нақты) дивидендтер алушы (иеленуші) болып табылатын адамдардың резиденттігін растайтын құжаттың болуы кезінде салық агентінің осындай түпкілікті (нақты) табыс алушы (иеленуші) резиденті болып табылатын мемлекетпен тиісті халықаралық шартта көзделген, табыс салығының төмендетілген ставкасын қолдануға құқығы бар.
      Бұл ретте резиденттікті растайтын құжат осы Кодекстің 212-бабының 3-тармағында көрсетілген бірінші болып басталатын күндердің бірінен кешіктірілмей салық агентіне табыс етіледі.
      2. Салық агенті халықаралық шарттардың ережелеріне сәйкес есептелген (төленген) және ұсталған, салық ұстаудан босатылған табыстар сомасын, табыс салығының ставкасын және халықаралық шарттардың атауын салық органына табыс етілетін салық есептілігінде көрсетуге міндетті.
      Бұл ретте, салық агенті өзінің орналасқан жері бойынша салық органына осы Кодекстің 219-бабының 4 және 5-тармақтарының талаптарына сәйкес келетін резидент емес салық төлеушінің резиденттігін растайтын құжаттың нотариат куәландырған көшірмесін табыс етуге міндетті. Мұндай көшірме, табыс ету мерзімі резидент еместің осы Кодекстің 212-бабының 3-тармағында көрсетілген күндердің бірінде мұндай құжатты салық агентіне тапсырғаннан кейін басталатын салық есептілігі табыс етілген күннен бастап күнтізбелік үш күн ішінде беріледі.
      3. Осы баптың 1-тармағында белгіленген тәртіппен депозитарлық қолхаттардың базалық активі болып табылатын акциялар бойынша дивидендтер түрінде резидент емеске табыстар төлеу кезінде салық агенті халықаралық шарттың ережелерін қолданбаған жағдайда, салық агенті осы Кодекстің 194-бабында белгіленген ставка бойынша төлем көзінен табыс салығын ұстауға міндетті.
      Ұсталған табыс салығының сомасы осы Кодекстің 195-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында белгіленген мерзімде бюджетке аударылуға жатады.
      4. Салық агенті резидент еместің табыстарынан ұсталған табыс салығын бюджетке аударған жағдайда, төлем көзінен артық ұсталған табыс салығын осындай резидент емес түпкілікті (нақты) табыс алушының халықаралық шарттың ережелеріне сәйкес қайтаруға құқығы бар.
      Бұл ретте, резидент емес салық агентіне:
      1) базалық активі эмитент резиденттің акциялары болып табылатын депозитарлық қолхаттарға меншік құқығын растайтын құжаттың;
      2) осы Кодекстің 219-бабының 4 және 5-тармақтарының талаптарына сәйкес келетін дивидендтер түрінде табыс алған кезеңде оның резиденттігін растайтын құжаттың нотариат куәландырған көшірмелерін табыс етуге міндетті.
      Осы тармақта көрсетілген құжаттарды, егер халықаралық шартта өзге мерзім белгіленбесе, резидент емес бюджетке төлем көзінен ұсталған табыс салығын соңғы аудару күнінен бастап осы Кодекстің 46-бабында белгіленген талап қою мерзімі өткенге дейін табыс етеді.
      Бұл ретте резидент емеске артық ұсталған табыс салығын қайтаруды салық агенті жүргізеді.
      5. Салық агенті өзінің орналасқан жері бойынша салық органына депозитарлық қолхаттардың базалық активі болып табылатын акциялар бойынша дивидендтер түріндегі резидент еместің табыстарынан табыс салығын ұстау және аудару жүргізілген салық кезеңіне төмендетілген салық ставкасы қолданылған кездегі табыс салығының азаю сомасына төлем көзінен ұсталатын табыс салығы бойынша қосымша есептеуді табыс етуге құқылы.
      Көрсетілген жағдайда төлем көзінен ұсталған табыс салығының артық төленген сомасын салық агентінің есебіне жатқызу осы Кодекстің 599-бабында белгіленген тәртіппен жүргізіледі.
      6. Халықаралық шарттың ережелері заңсыз қолданылып, бұл бюджетке салықтың төленбеуіне немесе толығымен төленбеуіне әкеп соққан кезде салық агенті Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.»;

      83) 213-бапта:
      тақырыптағы «халықаралық тасымалдарда тұрақты мекеме арқылы резидент еместiң көлiк қызметiн көрсетуден» деген сөздер «тұрақты мекеме арқылы резидент еместiң халықаралық тасымал жөніндегі қызметтер көрсетуден» деген сөздермен ауыстырылсын;
      1-тармақта:
      бірінші бөліктегі «халықаралық тасымалда көлiк қызметiн» деген сөздер «халықаралық тасымал жөніндегі қызметтер» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөліктегі «4-тармағының» деген сөздер «4 және 5-тармақтарының» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақтағы «халықаралық тасымалда көлiк қызметiн», «Қазақстан Республикасының аумағында көлік қызметін» деген сөздер тиісінше «халықаралық тасымал жөніндегі қызметтер», «халықаралық тасымал жөніндегі қызметтер көрсетуден (халықаралық шартқа сәйкес салық салуға жатпайтын) және Қазақстан Республикасының аумағындағы пункттер арасында тасымал (тасымалдау) қызметтерін» деген сөздермен ауыстырылсын;
      4-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Халықаралық тасымал жөніндегі қызметтер көрсетумен байланысты шығыстардың сомасы тікелей немесе барабар әдіспен айқындалады.»;
      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «Тікелей әдіс халықаралық тасымал бойынша қызметтер көрсетумен байланысты шығыстардың (халықаралық шартқа сәйкес салық салуға жатпайтын) және Қазақстан Республикасының аумағындағы пункттер арасында тасымал (тасымалдау) қызметтерін көрсетумен (салық салуға жататын) байланысты шығыстардың бөлек есебін жүргізу негізінде тиісті шығыстарды айқындауды көздейді.»;
      6-тармақта:
      «Жанама» деген сөз «Барабар» деген сөзбен ауыстырылсын;
      «резидент емес есепті салық кезеңінде Қазақстан Республикасындағы көздерден табыс алу үшін шеккен шығыстардың» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы көздерден табыстар алуға бағытталған қызметті жүзеге асырумен байланысты резидент еместің шығыстарының» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «тасымалда көлік қызметін» деген сөздер «тасымал жөніндегі қызметтер» деген сөздермен ауыстырылсын;

      84) 214 және 215-баптардың 1-тармақтарының екінші бөліктеріндегі «4-тармағының» деген сөздер «4 және 5-тармақтарының» деген сөздермен ауыстырылсын;

      85) 216-баптың 1-тармағының бірінші бөлігіндегі «212-бабында» деген сөздер «212, 212-1 және 212-2-баптарында» деген сөздермен ауыстырылсын;

      86) 217-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «217-бап. Бюджеттен немесе шартты банк салымынан табыс салығын
                қайтару тәртiбi

      1. Резидент еместiң мынадай жағдайларда:
      1) салық агентi резидент еместiң Қазақстан Республикасындағы көздерден алынған табыстарынан табыс салығын шартты банк салымына немесе бюджетке аударғанда;
      2) резидент емес халықаралық шартқа сәйкес Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме құруға әкеп соқпайтын қызметін филиал, өкiлдiк арқылы жүзеге асырғанда;
      3) салық төлеушi осы Кодекстiң ережелерiне сәйкес салық төлегенде, осы бапта белгiленген тәртiппен халықаралық шарттың ережелерiне сәйкес табыс салығын қайтарып алуға құқығы бар.
      Бұл ретте резидент емес осы Кодекстiң 219-бабында айқындалған құжаттарды қоса бере отырып, төленген табыс салығын халықаралық шарттың негiзiнде бюджеттен немесе шартты банк салымынан қайтарып алуға салықтық өтiнiштi (бұдан әрi осы Кодекстiң осы бабының және 218-бабының мақсатында – өтiнiш) салық органына табыс етуге мiндеттi.
      2. Егер осы тармақта өзгеше белгіленбесе, резидент емес өтiнiштi салық агентiнің орналасқан (тұрғылықты) жерi бойынша салық органына қатысты жоғары тұрған орган болып табылатын салық органына екі данада табыс етедi.
      Егер салық агентi орналасқан (тұрғылықты) жері бойынша уәкiлеттi органға тікелей сатылы бағыныстағы салық органында тiркелген жағдайда, өтiнiштi осындай салық органына табыс етеді.
      Өтінішті табыс ету тәсіліне қарай, салық органына оны ұсынған күн:
      1) келу тәртібімен – салық органы өтінішті қабылдаған күн;
      2) почта арқылы хабарламасы бар тапсырысты хатпен – салық органы өтінішті алған күн болып табылады.
      3. Халықаралық шарттың талаптарын орындаған және Қазақстан Республикасында жұмыстарды орындаған, қызметтер көрсеткен кезде, ұзақ мерзiмдi келiсiмшарттар бойынша жұмыстарды орындауды, қызметтер көрсетудi қоспағанда, резидент емес Қазақстан Республикасында жұмыстар орындау, қызметтер көрсету аяқталғаннан кейiн өтiнiштi ұсынады.
      Осы бөлімнің мақсаты үшін ұзақ мерзімді келісімшарт оны жасасқан күннен бастап он екі ай кезең ішінде аяқталмаған жұмыстарды орындауға, қызметтерді көрсетуге арналған келісімшарт болып табылады.
      4. Егер халықаралық шартта өзгеше белгіленбесе, салық төлеуші өтінішті салық органына табыс салығының сомаларын шартты банк салымына соңғы орналастырған күннен бастап немесе табыс салығын бюджетке соңғы аударған күннен бастап осы Кодекстің 46-бабында белгіленген талап қою мерзімі өткенге дейін табыс етеді.
      Егер халықаралық шартта өзгеше белгіленбесе, резидент емес ұзақ мерзiмдi келiсiмшарттар бойынша өтiнiштi салық органына осы Кодекстiң 46-бабында белгiленген талап қою мерзiмiнiң өтуiнен кешiктiрмей, келiсiмшарттың iс жүзiнде орындалуына қарай табыс етеді.
      5. Салық органы мынадай:
      1) резидент емес өтінішті осы баптың 4-тармағында белгіленген мерзім өткен соң берген жағдайда, өтінішті қараудан бас тартады. Бұл ретте резидент емес салық органына өтінішті қайта беруге құқылы емес;
      2) резиденттігін растайтын құжат осы Кодекстің 219-бабының 4 және 5-тармақтарында белгіленген талаптарға сәйкес келмеген;
      3) резидент емес осы Кодекстің 219-бабында айқындалған құжаттарды бермеген;
      4) резидент емес осы баптың 2-тармағының ережелерін сақтамаған жағдайларда, өтінішті қараудан бас тартады.
      Бұл ретте салық органының өтінішті қараудан бас тартуы туралы шешімі өтініш пен табыс етілген құжаттар қоса тіркеле отырып, салық органы оларды алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде бас тарту себептері көрсетіле отырып, резидент емеске қол қойғызып немесе хабарламасы бар тапсырыс хатпен почта арқылы жіберіледі.
      Салық органы осы тармақтың 2), 3) және 4) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша өтінішті қараудан бас тартқан жағдайда, резидент емес өзі жол берген бұзушылықтарды жоятын болса, осы баптың 4-тармағында белгіленген мерзім шегінде қайтадан өтініш беруге құқылы.
      6. Салық органы өтiнiштi резидент емес ұсынған күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде қарайды.
      Бұл ретте осы тармақта көзделген өтінішті қарау мерзімі мынадай:
      1) осы баптың 8-тармағында көрсетілген тақырыптық тексеру жүргізу;
      2) салық органы осы баптың 7, 9 және 10-тармақтарында көрсетілген сұрау салуды жіберген күннен бастап мұндай сұрау салуға жауап алған күнге дейінгі кезеңге тоқтатыла тұрады.
      7. Резидент еместің өтінішін қарау барысында салық органы басқа салық органдарына, мемлекеттік органдарға, шет мемлекеттердің құзыретті органдарына, банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға және Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын өзге ұйымдарға қажетті ақпарат беру туралы, сондай-ақ салықты қайтарып алуға байланысты мәселелер бойынша резидент емеске сұрау салу жіберуге құқылы.
      8. Резидент еместің өтінішін қарау кезінде салық органы, осы баптың 10-тармағында көрсетілген жағдайды қоспағанда, осы Кодекстің 89-тарауында көзделген тәртіппен резидент еместің салықтық өтініші негізінде төленген табыс салығын бюджеттен немесе шартты банк салымынан қайтару мәселесі бойынша тақырыптық тексеру жүргізеді.
      9. Егер резидент еместiң Қазақстан Республикасында өкiлдiгi немесе филиалы болған жағдайда, өтiнiштi қарайтын салық органы резидент еместi оның осы Кодекстiң 46-бабында белгiленген талап қою мерзiмiнің өтуі кезеңiнде салық мiндеттемелерін орындауы және Қазақстан Республикасында тұрақты мекемесiнiң болуы не болмауы нысанасында жоспардан тыс кешендi салықтық тексеру жүргiзуге арналған сұрау салуды өкiлдiктiң немесе филиалдың орналасқан жерi бойынша салық органына жiберуге мiндеттi.
      10. Салық агенті таратылған, банкрот болған жағдайда, салық органы өтініші қаралып жатқан резидент еместің резиденттiк елiнiң құзыреттi органына салық агентi мен резидент еместiң өзара қарым-қатынастары туралы ақпарат беру жөнінде сұрау салу жiберуге құқылы.
      Бұл ретте осы баптың 11-тармағында көрсетілген шешім салық қызметі органдарының сұрау салуына резидент еместің резиденттiк елiнiң құзыреттi органынан алынған ақпарат және (немесе) таратылған немесе банкрот деп танылған салық агенті ұсынған, төлем көзінен ұсталған табыс салығы бойынша салық есептілігінің деректері негізінде қабылданады.
      Шет мемлекеттің құзыретті органы осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген негіздер бойынша жіберілген сұрау салу бойынша мәліметтер ұсынудан жазбаша бас тартқан немесе кемінде екі жылдан астам мерзімде жауап ұсынылмаған жағдайда, салық органы өтінішті қараудан бас тартуға міндетті. Бұл ретте салық төлеуші осы Кодекстің 226-бабының ережелеріне сәйкес өзара келісу рәсіміне бастамашылық жасауға құқылы.
      11. Резидент еместің өтінішін қарау қорытындылары бойынша салық органы мынадай:
      1) төлем көзінен ұсталған табыс салығын толықтай немесе оның бір бөлігін қайтару туралы;
      2) төлем көзінен ұсталған табыс салығын қайтарудан бас тарту туралы шешімдердің бірін шығарады.
      Салық органының шешімі жазбаша нысанда ресімделеді және оған басшы немесе оның орынбасары қол қояды.
      Салық органы төлем көзінен ұсталған табыс салығын толықтай немесе оның бір бөлігін қайтару туралы шешім қабылдаған кезде ұсынылған өтініште халықаралық шарттың ережелеріне сәйкес қайтаруға жататын табыс салығының сомасы көрсетіледі және өтініш басшының немесе оның орынбасарының қолымен және салық органының мөрімен куәландырылады.
      Төлем көзінен ұсталған табыс салығын қайтаруға арналған өтінішті қарау нәтижелері бойынша салық органының шешімінде:
      1) шешім қабылданған күн;
      2) шешім қабылдаған салық органының атауы;
      3) өтініш берген резидент еместің толық атауы;
      4) болған жағдайда резидент еместің инкорпорация еліндегі салықтық тіркелу нөмірі (немесе оның аналогы);
      5) қайтару туралы шешім қабылданған жағдайда – бюджеттен немесе шартты банк салымынан резидент емеске қайтаруға жататын табыс салығының сомасы;
      6) төлем көзінен ұсталған табыс салығын қайтарудан бас тарту туралы шешім шығарылған жағдайда – Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларына сілтеме жасалған және (немесе) мұндай шешім шығарған кезде салық органы басшылыққа алған шет мемлекеттің құзыретті органынан салық қызметі органының сұрау салуы негізінде алынған ақпарат көрсетілген негіздеме көрсетілуге тиіс.
      12. Жоғары тұрған салық органы төлем көзінен ұсталған табыс салығын толықтай немесе оның бір бөлігін қайтару туралы шешім қабылдаған жағдайда, шешімнің және резидент еместің өтінішінің көшірмелерін осындай салық органы резидент еместің табыстарынан төленген төлем көзінен табыс салығын ұстауды жүргізген салық агентінің орналасқан (тұрғылықты) жері бойынша тіркелген салық органына жібереді.
      13. Бюджетке табыс салығы төленген және салық органы төлем көзінен ұсталған табыс салығын қайтару туралы шешім қабылдаған жағдайда, салық агентінің орналасқан (тұрғылықты) жері бойынша тіркелген салық органы резидент емеске осындай шешім қабылданған күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде осы Кодекстің 602-бабында көзделген тәртіппен халықаралық шарттың ережелеріне сәйкес бюджеттен табыс салығының сомасын қайтаруды жүргізеді.
      14. Табыс салығын шартты банк салымына аударған және салық органы төлем көзінен ұсталған табыс салығын қайтару туралы шешім қабылдаған жағдайда, банк резидент емеске шартты банк салымынан төленетін табыс салығының өтiнiште көрсетiлген сомасын және есептелген банк сыйақылары сомасын қайтаруды жүргізеді. Бұл ретте салық органы куәландырған өтінішті банкке резидент емес өз бетінше табыс етеді.
      15. Салық органының шешімі резидент еместің өтінішінің бір данасы қоса тіркеле отырып, резидент емеске қол қойғызып тапсырылады немесе алуы туралы хабарламасы бар тапсырыс хатпен почта арқылы жіберіледі.
      Тапсыру күні немесе почтаның немесе өзге де байланыс ұйымының хабарламасына резидент еместің белгі қойған күні салық органының шешімін резидент еместің алған күні болып табылады.
      16. Резидент емес осы баптың 11-тармағында көрсетілген салық органының шешімімен келіспеген жағдайда, оған салық органының шешімін алған күннен бастап күнтізбелік тоқсан күн ішінде уәкілетті органға шағымдануға құқылы.
      Бұл ретте резидент емес:
      1) уәкілетті органға – өтінішті қоспағанда, салық органы шешімінің көшірмесін, сондай-ақ осы Кодекстің 219-бабында белгіленген құжаттарды қоса тіркей отырып, жазбаша нысандағы шағымды;
      2) резидент емес шешіміне шағымданған салық органына – уәкілетті органға жіберілген шағымның көшірмесін жіберуге тиіс.
      Шағымда:
      1) резидент еместің шағымға қол қойған күні;
      2) тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) не шағым беруші тұлғаның толық атауы, оның тұрғылықты жері (орналасқан жері);
      3) болған жағдайда резидент еместің инкорпорация еліндегі салықтық тіркелу нөмірі (немесе оның аналогы);
      4) шешіміне резидент емес шағымданған салық органының атауы;
      5) шағым беруші резидент емес өзінің талаптарын негіздейтін мән-жайлар және осы мән-жайларды растайтын дәлелдемелер;
      6) қоса берілетін құжаттардың тізбесі көрсетілуге тиіс.
      17. Уәкілетті орган резидент емеске мынадай:
      1) резидент емес осы баптың 16-тармағында белгіленген мерзім өткен соң шағымды берген;
      2) шағымның мазмұны осы баптың 16-тармағында белгіленген талаптарға сәйкес келмеген;
      3) резиденттікті растайтын құжат осы Кодекстің 219-бабының 4 және 5-тармақтарында белгіленген талаптарға сәйкес келмеген;
      4) резидент емес осы Кодекстің 219-бабында белгіленген құжаттарды ұсынбаған;
      5) резидент емес осы баптың 11-тармағында көрсетілген салық органының шешіміне сотқа шағым (арыз) берген жағдайларда, шағым ұсынылған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде резидент еместің шағымын қараудан бас тартуы туралы шешім жібереді.
      Уәкілетті орган осы тармақтың 2), 3) және 4) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша шағымды қараудан бас тартқан жағдайда резидент емес өзі жол берген бұзушылықтарды жоятын болса, шағымды қараудан бас тарту туралы шешімді алған күннен бастап күнтізбелік тоқсан күн ішінде қайта беруге құқылы.
      18. Уәкілетті орган шағымды резидент емес ұсынған күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде қарайды.
      19. Уәкілетті орган шет мемлекеттің құзыретті органына немесе Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына, сондай-ақ резидент емеске оның өтінішін қарауға байланысты мәселелер бойынша қажетті ақпаратты ұсыну туралы сұрау салу жіберген жағдайда, резидент еместің шағымын қарау мерзімі осындай ақпаратты алғанға дейін тоқтатыла тұрады.
      20. Резидент еместің шағымын қараудың қорытындылары бойынша уәкілетті орган мынадай:
      1) төлем көзінен ұсталған табыс салығын толықтай немесе оның бір бөлігін қайтару туралы;
      2) төлем көзінен ұсталған табыс салығын қайтарудан бас тарту туралы шешімдердің бірін шығарады.
      Уәкілетті органның шешімі жазбаша нысанда ресімделіп, оған басшы немесе оның орынбасары қол қояды және резидент емеске қол қойғызып тапсырылады немесе алуы туралы хабарламасы бар тапсырыс хатпен почта арқылы жіберіледі.
      Тапсыру күні немесе почтаның немесе өзге де байланыс ұйымының хабарламасына резидент еместің белгі қойған күні салық органының шешімін резидент еместің алған күні болып табылады.
      Уәкілетті органның шағымды қарау нәтижелері бойынша шешімінде мыналар:
      1) шешім қабылданған күн;
      2) өтініш берген резидент еместің толық атауы;
      3) болған жағдайда резидент еместің инкорпорация еліндегі салықтық тіркелу нөмірі (немесе оның аналогы);
      4) қайтару туралы шешім қабылданған жағдайда – мемлекеттік бюджеттен немесе шартты банк салымынан резидент емеске қайтаруға жататын табыс салығының сомасы;
      5) төлем көзінен ұсталған табыс салығын қайтарудан бас тарту туралы шешім шығарылған жағдайда – мұндай шешім шығарған кезде салық органы басшылыққа алған Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларына сілтеме жасалған және (немесе) шет мемлекеттің құзыретті органынан салық қызметі органының сұрау салуы негізінде алынған ақпарат көрсетілген негіздеме көрсетілуге тиіс.
      21. Уәкілетті орган шешімінің көшірмесі шешіміне резидент емес шағымданған салық органына жіберіледі.
      Уәкілетті орган төлем көзінен ұсталған табыс салығын қайтару туралы шешім қабылдаған жағдайда, шешіміне резидент емес шағымданған салық органы резидент еместің осындай салық органына бұрын ұсынған өтінішінде халықаралық шарттың ережелеріне сәйкес қайтаруға жататын табыс салығының сомасын көрсетеді. Осындай салық органының уәкілетті орган шешімінің көшірмесін алған күні өтінішті куәландыру күні болып табылады. Бұл ретте өтініш басшының немесе оның орынбасарының қолымен және осындай салық органының мөрімен куәландырылады және резидент емеске қол қойғызып тапсырылады немесе алуы туралы хабарламасы бар тапсырыс хатпен почта арқылы немесе келу тәртібімен жіберіледі.
      Шешіміне резидент емес шағымданған жоғары тұрған салық органы көрсетілген шешімнің көшірмесін және осындай резидент еместің куәландырылған өтінішін резидент еместің табыстарынан төлем көзінен табыс салығын ұстауды жүргізген салық агентінің орналасқан (тұрғылықты) жері бойынша тіркелген салық органына жібереді.
      22. Резидент емес осы баптың 11 немесе 20-тармақтарында көрсетілген шешімге осы Кодекстің 218-бабының 1-тармағында белгіленген мерзімде сотқа шағым (арыз) берген жағдайда, шартты банк салымына орналастырылған салық сомасын бюджетке аудару туралы инкассалық өкімді банкке жіберу сот шағымды (арызды) іске алған күннен бастап сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін тоқтатыла тұрады.»;

      87) 218-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Салық органы шартты банк салымында орналастырылған салық сомасын бюджетке аудару туралы инкассалық өкімді банкке мынадай мерзімде:
      1) резидент еместен осы Кодекстің 217-бабының 16-тармағында көрсетілген шағымның көшірмесін алмаған жағдайда – резидент емес осы Кодекстің 217-бабының 11-тармағында көрсетілген шешімді алған күннен бастап күнтізбелік тоқсан күн өткен соң;
      2) резидент емес осы Кодекстің 217-бабының 11-тармағында көрсетілген шешімге уәкілетті органға шағымданған жағдайда - резидент емес осы Кодекстің 217-бабының 20-тармағында көрсетілген шешімді алған күннен бастап күнтізбелік тоқсан күн өткен соң;
      3) сот осы Кодекстің 217-бабының 22-тармағында көрсетілген шағымды (арызды) толық не бір бөлігін қанағаттандырудан бас тарту туралы шешім қабылдаған жағдайда – осындай шешім күшіне енген күннен бастап күнтізбелік бес күн ішінде жіберуге міндетті.
      Бұл ретте салық қызметі органдары немесе сот төлем көзінен ұсталған табыс салығын ішінара қайтару туралы шешім қабылдаған жағдайда, инкассалық өкім резидент емеске бас тартылған талаптар бөлігіне сәйкес келетін шартты банк салымында орналастырылған салық сомасына жіберіледі.»;
      2-тармақтағы «46-бабында белгiленген талап қою мерзiмi iшiнде» деген сөздер «217-бабының 4-тармағында белгіленген мерзім өткенге дейін» деген сөздермен ауыстырылсын;

      88) 219-бапта:
      1-тармақта:
      бірінші абзацтағы «тиiстi салық органы мыналар» деген сөздер «резидент емес салық органына мыналарды қоса тіркей отырып, табыс етеді» деген сөздермен ауыстырылсын;
      4) тармақшадағы «көшірмесі болған кезде қабылдайды.» деген сөздер «көшірмесі.» деген сөзбен ауыстырылып, екінші сөйлем алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:
      «5) резидент емес Қазақстан Республикасының аумағында жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету үшін жалдаған қызметшілер немесе басқа персонал болып табылатын резидент емес жеке тұлғалардың жеке басын куәландыратын құжаттардың және олардың Қазақстан Республикасының аумағында болу мерзімін растайтын құжаттардың көшірмелері болған кезде қабылдайды.»;
      2-тармақтың 4) тармақшасындағы «4-тармағының» деген сөздер «4 және 5-тармақтарының» деген сөздермен ауыстырылсын;
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Осы тараудың ережелерін қолдану мақсатында шетелдіктің резиденттігін растайтын құжат табыс алушы-шетелдіктің:
      1) осындай құжатта көрсетілген уақыт кезеңі ішінде;
      2) егер осындай құжатта уақыт кезеңі көрсетілмеген жағдайда, ол берілген күнтізбелік жыл ішінде Қазақстан Республикасымен халықаралық шарт жасасқан мемлекеттің резиденті болып табылатынын растайтын ресми құжатты білдіреді.
      Шетелдіктің резиденттігін растайтын құжатты табыс алушы-шетелдік резиденті болып табылатын шет мемлекеттің құзыретті органы куәландырады.»;
      мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
      «5. Резидент еместің резиденттігін растайтын құжатты куәландыратын қолы қойған мен органның мөрі, сондай-ақ шетелдік нотариустың қолы мен мөрі осы баптың 1-тармағының 1), 2) және 4) тармақшаларында көрсетілген құжаттардың көшірмелерін нотариат куәландыратын жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен дипломатиялық немесе консулдық заңдастыруға не Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес апостильдеуге жатады.»;

      89) 220-бапта:
      3-тармақта:
      екінші абзац «өтініш» деген сөздің алдынан «салықтық» деген сөзбен толықтырылсын;
      үшінші абзацтағы «резидент емес» деген сөздер «резидент емес салық төлеуші» деген сөздермен ауыстырылсын;
      4-тармақта:
      «Салық төлеушінің салықтық өтініші» деген сөздер «Резидент еместің салықтық өтініші» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «болмаған немесе» деген сөздерден кейін «салық төлеушіде және (немесе)» деген сөздермен толықтырылсын;
      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «6. Резидент емеске құжаттарды беру журналына қол қойғызып Қазақстан Республикасындағы көздерден алынған табыстардың және ұсталған (төленген) салықтардың сомалары туралы анықтама беріледі.»;

      90) мынадай мазмұндағы 221-1-баппен толықтырылсын:

      «221-1-бап. Қазақстан Республикасынан тысқары жерлердегі
                  көздерден алынған мүлікті өткізуден түсетін табысты
                  айқындау тәртібі

      1. Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, Қазақстан Республикасынан тысқары жерлердегі көздерден алынған мүлікті өткізу кезінде түсетін табыс мүлікті өткізу құны болып табылады.
      2. Қазақстан Республикасынан тысқары жерлердегі көздерден алынған мүлікті өткізу кезінде түсетін табыс мынадай мүлікті:
      1) Қазақстан Республикасынан тысқары жерлердегі мүлікке құқық немесе ол бойынша мәмілелер шет мемлекеттің құзыретті органында шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес мемлекеттік тіркелуге жататын;
      2) Қазақстан Республикасынан тысқары жерлердегі, шет мемлекеттің құзыретті органында шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес мемлекеттік тіркелуге жататын мүлікті өткізу кезінде мүлікті өткізу құны мен оны сатып алу құны арасындағы оң айырма ретінде айқындалады.
      3. Борыштық бағалы қағаздарды қоспағанда, Қазақстан Республикасынан тысқары жерлердегі көздерден алынған бағалы қағаздарды өткізу кезінде түсетін табыс өткізу құны мен сатып алу құны арасындағы оң айырма ретінде айқындалады.
      4. Қазақстан Республикасынан тысқары жерлердегі көздерден алынған борыштық бағалы қағаздарды өткізу кезінде түсетін табыс өткізу күнгі дисконт амортизациясы және (немесе) сыйлықақы ескеріле отырып, купон есепке алынбаған өткізу құны мен сатып алу құны арасындағы оң айырма ретінде айқындалады.
      5. Қазақстан Республикасынан тысқары жерлердегі көздерден алынған қатысу үлесін өткізу кезінде түсетін табыс өткізу құны мен оны сатып алу (салым) құны арасындағы оң айырма ретінде айқындалады.
      6. Осы баптың 2-тармағының ережесі мынадай жағдайларда:
      1) жылжымайтын мүлік жеңілдікті салық салынатын мемлекеттің аумағында болса;
      2) жылжымалы мүлікке құқықтар немесе жылжымалы мүлік бойынша мәмілелер жеңілдікті салық салынатын мемлекеттің құзыретті органында тіркелген болса, қолданылмайды.
      7. Осы баптың 3, 4 және 5-тармақтарының ережелері, егер осы баптың 3, 4 және 5-тармақтарында көзделген табыстар жеңілдікті салық салынатын мемлекеттегі көздерден алынса, қолданылмайды.
      8. Осы баптың 2, 3, 4 және 5-тармақтарының ережелері:
      1) мүлікті сатып алу құнын (салым құнын);
      2) мүлікті өткізу құнын;
      3) мүлікті және (немесе) мүлікке меншік құқығын және (немесе) мүлік бойынша мәмілені шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шет мемлекеттің құзыретті органының тіркегенін растайтын құжаттар негізінде қолданылады.»;

      91) 222-баптың тақырыбындағы және мәтіндегі «табыстар алумен байланысты», «алумен байланысты» деген сөздер тиісінше «табыс алуға бағытталған қызметті жүзеге асыруға байланысты», «табыс алуға бағытталған қызметті жүзеге асыруға байланысты» деген сөздермен ауыстырылсын;

      92) 223-бапта:
      1-тармақта:
      «төлеу кезінде» деген сөздер «төлеу есебіне осындай» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «жатқызылады» деген сөз «жатқызылуға жатады» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы үшінші және төртінші бөліктермен толықтырылсын:
      «Егер шет мемлекеттiң салық органы берген және куәландырған, шет мемлекеттегi көздерден алынған табыстардың және төленген салықтардың сомалары туралы анықтама шетел тілінде жасалған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен нотариус куәландырған, қазақ немесе орыс тіліне аудармасының болуы міндетті.
      Шет мемлекетте төленген салықтарды корпоративтiк немесе жеке табыс салығын төлеу шотына есепке жатқызу кезінде салық төлеуші осы тармақта көрсетілген анықтаманы камералдық бақылау жүргізу мақсатында салық органының талап етуі бойынша тапсыруға құқылы.»;
      3-тармақта:
      үшінші бөлік «алынуға жататын» деген сөздерден кейін «(алынған)» деген сөзбен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Көрсетілген табыс осы Кодекске сәйкес танылатын салық кезеңінен басқа салық кезеңінде шет мемлекетте табысты таныған жағдайда, резидент салық төлеуші Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес осындай табыс есептелген салық кезеңіне Қазақстан Республикасынан тысқары жерлердегі көздерден алынған табыстардан шетелдік табыс салығын есепке жатқызуды жүргізуге құқылы.»;
      5-тармақ алып тасталсын;

      93) 224-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «224-бап. Жеңiлдiктi салық салынатын мемлекетте алынған табыс

      1. Мынадай шарттарға бір уақытта сәйкес келетін:
      1) жеңілдікті салық салынатын мемлекетте тіркелген;
      2) жарғылық капиталының немесе дауыс беретін акцияларының 10 және одан да көп пайызы тiкелей немесе жанама түрде Қазақстан Республикасының резидентіне тиесілі болатын резидент емес заңды тұлға жеңілдікті салық салынатын мемлекетте орналасқан және (немесе) тіркелген резидент емес болып табылады.
      Жеңілдікті салық салынатын мемлекетте (мемлекеттерде) орналасқан және (немесе) тіркелген резидент еместердің табысының бір бөлігі салық салынатын табысына қосылуға жатады, ал салық салынатын табыс болмаған жағдайда, осындай резидент еместердің жарғылық капиталының немесе дауыс беретін акцияларының 10 және одан да көп пайызы тiкелей немесе жанама түрде тиесілі Қазақстан Республикасы резидентінің залалын азайтады.
      Осы тармақтың ережелері қатысу үлесі тікелей немесе жанама түрде 10 және одан да көп пайызды құрайтын заңды тұлғаны құрмайтын, кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың басқа нысандарына резиденттің қатысуына да қолданылады.
      Осы тармақтың ережелері резиденттің жеңілдікті салық салынатын мемлекетте орналасқан және (немесе) тіркелген резидент еместің жарғылық капиталына жанама түрде қатысуына және (немесе) резиденттің басқа резидент арқылы жүзеге асырылатын осындай резидент еместің дауыс беретін акцияларына жанама түрде иелік етуіне қолданылмайды.
      Жеңілдікті салық салынатын мемлекетте орналасқан және (немесе) тіркелген резидент еместердің салық салынатын табысына қосуға жататын табысының, ал салық салынатын табысы болмаған жағдайда, Қазақстан Республикасы резидентінің залалын азайтатын бір бөлігі резиденттің осындай резидент емес заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу үлесін және (немесе) дауыс беретін акцияларына иелік ету үлесін (бұдан әрі – шоғырландырылатын пайда) ескере отырып, мынадай формула бойынша айқындалады:

      П = П1 х Ү1 + П2 х Ү2 + ... + Пn х Үn, мұнда:

      П – шоғырландырылатын пайда;
      П1, П2, Пn – жеңілдікті салық салынатын мемлекетте орналасқан және (немесе) тіркелген әрбір резидент еместің жеке қаржылық есептілігінде танылған салық салу кезеңінен кейінгі есепті кезең пайдасының сомасы;
      Ү1, Ү2, Үn – резиденттің жеңілдікті салық салынатын мемлекетте орналасқан және (немесе) тіркелген әрбір резидент еместің жарғылық капиталына резиденттің тікелей немесе жанама түрде қатысу үлесі немесе резиденттің осындай резидент еместің дауыс беретін акцияларына тікелей немесе жанама түрде иелік ету үлесі.
      Осы баптың мақсатында ұзақтығы осы Кодекстің 148-бабына сәйкес айқындалатын есепті салық кезеңінің ұзақтығына сәйкес келетін кезең есепті кезең болып танылады.
      Жеңілдікті салық салынатын мемлекетте және Қазақстан Республикасында ұзақтық немесе есепті кезең мен осы Кодекстің 148-бабына сәйкес айқындалатын есепті салық кезеңінің басталатын және аяқталатын күндері сәйкес келмеген жағдайда, салық төлеуші түзету коэффициенттерін (К1, К2) қолдану арқылы табыстың мөлшерін былайша түзетуге міндетті:

      П1, П2, Пn = Пу х К1 + Пу+1 х К2,
      К1 = СК (СР)1
           СК (СР)3,
      К2 = СК (СР)2
           СК (СР)3,

      мұнда:
      П1, П2, Пn - жеңілдікті салық салынатын мемлекетте орналасқан және (немесе) тіркелген әрбір резидент еместің жеке қаржылық есептілігінде танылған салық салу кезеңінен кейінгі есепті кезең пайдасының сомасы;
      СК (СР)1 – Қазақстан Республикасында есепті салық кезеңінің шеңберіне кіретін, жеңілдікті салық салынатын мемлекетте бір есепті кезеңдегі айдың саны;
      СК (СР)2 – Қазақстан Республикасында есепті салық кезеңінің шеңберіне кіретін, жеңілдікті салық салынатын мемлекетте кезекті есепті кезеңдегі айдың саны;
      СК (СР)3 – жеңілдікті салық салынатын мемлекетте есепті кезеңдегі айдың жалпы саны;
      Ту – жеңілдікті салық салынатын мемлекетте орналасқан және (немесе) тіркелген резидент еместің осындай мемлекетте бір есепті кезең үшін салық салынғаннан кейін табысының бір бөлігі Қазақстан Республикасында есепті салық кезеңіне қосылатын сомасы;
      Ту+1 - жеңілдікті салық салынатын мемлекетте орналасқан және (немесе) тіркелген резидент еместің осындай мемлекетте басқа есепті кезең үшін салық салынғаннан кейін бір бөлігі Қазақстан Республикасында есепті салық кезеңіне қосылатын табысының сомасы.
      Осы баптың мақсатында резиденттің жеңілдікті салық салынатын мемлекетте орналасқан және (немесе) тіркелген резидент еместің жарғылық капиталына жанама түрде қатысу немесе дауыс беретін акцияларына жанама түрде иелік ету үлесі (бұдан әрі – жанама түрде қатысу немесе иелік ету үлесі) мынадай формула бойынша айқындалады:

      Х = Х1 * Х2 * ... * Хn * 100;

      мұнда:
      Х – жанама түрде қатысу немесе иелік ету үлесі, пайызбен;
      Х1 – резиденттің жеңілдікті салық салынатын мемлекетте орналасқан және (немесе) тіркелген резидент еместің жарғылық капиталына тікелей түрде қатысу немесе резиденттің осындай резидент еместің акцияларына тікелей түрде иелік ету коэффициенті;
      X2,..., Хn – жеңілдікті салық салынатын мемлекетте орналасқан және (немесе) тіркелген әрбір резидент еместің жеңілдікті салық салынатын мемлекетте орналасқан және (немесе) тіркелген басқа резидент еместің жарғылық капиталына тікелей түрде қатысу немесе жеңілдікті салық салынатын мемлекетте орналасқан және (немесе) тіркелген әрбір резидент еместің жеңілдікті салық салынатын мемлекетте орналасқан және (немесе) тіркелген басқа резидент еместің акцияларына тікелей түрде иелік ету коэффициенті.
      2. Жеңілдікті салық салынатын мемлекетте орналасқан және (немесе) тіркелген әрбір резидент еместің салық салынғаннан кейінгі есепті кезеңнің пайда сомасы осындай резидент еместің жеке қаржылық есептілігімен расталуға тиіс, оның бір бөлігі Қазақстан Республикасында резиденттің салық салынатын табысына енгізілуі тиіс, ал салық салынатын табыс болмаған жағдайда оның залалын азайтатын пайда бөлігіне осы баптың 1-тармағына сәйкес айқындау кезінде есептеледі.
      Жеңілдікті салық салынатын мемлекетте орналасқан және (немесе) тіркелген әрбір резидент еместің пайдасын оның жеке қаржы есептілігінің деректері бойынша осы баптың ережесін қолдану мақсатында Қазақстан Республикасының резиденті осындай есептілік жасалған есепті кезең үшін валюта айырбасының орташа арифметикалық нарықтық бағамын қолдана отырып, теңгемен қайта есептейді.
      3. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген резидент есепті салық кезеңінен кейінгі жылдың 31 желтоқсанынан кешіктірмей өзінің орналасқан (тұрғылықты) жері бойынша салық органына өзі жасаған жеңілдікті салық салынатын мемлекетте орналасқан және (немесе) тіркелген, жарғылық капиталының немесе дауыс беру акцияларының 10 және одан да көп пайызы оған тікелей немесе жанама тиесілі резидент еместер туралы анықтаманы табыс етуге міндетті. Мұндай анықтамада резидент емес заңды тұлғалардың атауы туралы деректер, бар болса олардың инкорпорация еліндегі салықтық тіркеу нөмірлері (немесе оның аналогы), инкорпорация еліндегі мемлекеттік тіркеу нөмірлері (немесе оның аналогы) көрсетілуге тиіс.
      Осы баптың 1-тармағында көрсетілген резидент нотариат куәландырған қазақ және орыс тілдеріндегі аудармасын қоса тіркей отырып, мынадай құжаттардың:
      1) резидент заңды тұлғаның шоғырландырылған қаржылық есептілігінің (егер резидент заңды тұлғаның жеңілдікті салық салынатын мемлекетте орналасқан және (немесе) тіркелген еншілес ұйымы болған жағдайда);
      2) жеңілдікті салық салынатын мемлекетте орналасқан және (немесе) тіркелген әрбір резидент еместің жеке қаржылық есептілігінің;
      3) егер жоғарыда аталған тұлғалар үшін Қазақстан Республикасының немесе шет мемлекеттің заңнамалық актілерінде осындай қаржылық есептілікке аудит жүргізу міндетті деп белгіленген жағдайда, осы тармақта көрсетілген әрбір қаржылық есептілікке аудиторлық есептің көшірмелерін де беруге міндетті.
      4. Егер шет мемлекет немесе оның әкімшілік-аумақтық бірлігі мынадай талаптардың бiрiне сай келген жағдайда:
      1) мұндай мемлекетте немесе әкімшілік-аумақтық бірлікте табыс салығының ставкасы 10 пайыздан аз мөлшердi құраса;
      2) мұндай мемлекетте немесе әкімшілік-аумақтық бірлікте қаржы ақпаратының құпиялылығы туралы заңдар немесе мүлiктiң, табыстың нақты иесі немесе заңды тұлғаның (компанияның) нақты иелерi, қатысушылары, құрылтайшылары, акционерлерi туралы құпияны сақтауға мүмкiндiк беретiн заңдар болса, ол жеңілдікті салық салынатын мемлекет деп танылады. Уәкiлеттi орган шет мемлекеттiң немесе оның әкімшілік-аумақтық бірлігінің құзыреттi органынан аталған халықаралық шартта алмасу көзделген мәлiметтердi беруден жазбаша бас тартуды алған немесе шет мемлекеттiң немесе оның әкімшілік-аумақтық бірлігінің құзыреттi органы мұндай мәлiметтердi уәкiлеттi орган тиiстi сауалды жiбергеннен кейiн екi жылдан астам уақыт iшiнде бермеген жағдайларды қоспағанда, осы тармақшаның ережелерi Қазақстан Республикасы құзыреттi органдар арасында ақпарат алмасу туралы ережелердi көздейтiн халықаралық шарт жасасқан мемлекеттерге немесе мемлекеттердің әкімшілік-аумақтық бірліктеріне қатысты қолданылмайды.
      Жеңілдікті салық салынатын мемлекеттердiң тiзбесiн Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтедi.
      5. Осы баптың ережелерi Қазақстан Республикасы резидентке берген және (немесе) резидент үшiн Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген жеңiлдiктерге, инвестициялық салық преференцияларына, барынша қолайлылық режимiне, сондай-ақ осы Кодексте көзделгендерден неғұрлым қолайлырақ өзге де салық салу шарттарына қарамастан қолданылады.»;

      94) 225-бапта:
      1-тармақта:
      «мемлекеттегі көздерден табыстар алған» деген сөздер «мемлекетте қызметін жүзеге асырған» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «шет мемлекетте мұндай табыстарға салық салудан босатылу немесе төмендетілген салық ставкасын қолдану мақсатында» деген сөздер алып тасталсын;
      3-тармақта:
      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Егер осы тармақта өзгеше белгіленбесе, халықаралық шартты қолдану мақсатында тұлға Қазақстан Республикасының резиденттігін растау үшін осындай тұлға орналасқан (тұрғылықты) жері бойынша тіркелген салық органына қатысты жоғары тұрған болып табылатын салық органына резиденттігін растауға салықтық өтініш табыс етеді.»;
      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Егер тұлға орналасқан (тұрғылықты) жері бойынша уәкілетті органға сатылы түрде тікелей бағынатын салық органында тіркелген жағдайда, резиденттігін растауға салықтық өтінішті осындай салық органына табыс етеді.»;
      екінші бөліктің бірінші абзацында:
      «салық төлеушілер» деген сөздер «тұлғалар» деген сөзбен ауыстырылсын;
      «салық резиденттігін растауды алуға» деген сөздер «резиденттігін растауға» деген сөздермен ауыстырылсын;
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Резиденттігін растауға салықтық өтінішті қарау қорытындылары бойынша салық органы оны табыс еткен күннен бастап күнтізбелік он бес күн ішінде:
      1) тұлғаға уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша оның резиденттігін растайтын құжатты береді.
      Салық органы тұлғаның резиденттігін осы Кодекстің 46-бабында белгіленген талап ету мерзімі шегінде резиденттігін растауға салықтық өтініште көрсетілген әрбір күнтізбелік жыл үшін растайды;
      2) тұлғаның резиденттігін растаудан бас тарту туралы негізделген шешім шығарады.
      Салық органы тұлға осы Кодекстің 189-бабында белгіленген шарттарға сай келмеген жағдайда, тұлғаға резиденттігін растаудан бас тартады.»;
      мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:
      «4-1. Резиденттігін растайтын құжат жоғалған жағдайда, осындай құжатты берген салық органы резидент өтінішті табыс еткен күннен бастап күнтізбелік он бес күн ішінде оның телнұсқасын береді.»;

      95) 226-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «226-бап. Өзара келiсу рәсiмi

      1. Резидент немесе Қазақстан Республикасының азаматы, егер уағдаласушы мемлекеттердің бірінің немесе екеуінің іс-әрекеті осындай халықаралық шарт ережелеріне сәйкес келмейтін салық салуға әкеп соқтырады деп есептесе, халықаралық шарт ережелерін қолдану туралы мәселені қарау үшін Қазақстан Республикасымен халықаралық шарт жасасқан шет мемлекеттің құзыретті органымен өзара келісу рәсімін жүргізу туралы өтінішпен уәкілетті органға жүгінуге құқылы.
      2. Өтініште резиденттің немесе Қазақстан Республикасы азаматының талаптары негізделген жағдаяттар және осы жағдаяттарды растайтын дәлелдер көрсетілуге тиіс.
      Резидент немесе Қазақстан Республикасының азаматы осындай өтінішке Қазақстан Республикасымен халықаралық шарт жасасқан шет мемлекетте алған (алуға жататын) табыстары және (немесе) ұсталған салықтардың (олар ұсталған жағдайда) сомаларын растайтын бухгалтерлік құжаттардың көшірмелерін, сондай-ақ:
      1) жұмыстарды орындауға, қызметтер көрсетуге немесе өзге де мақсаттарға арналған келісімшарттардың (шарттардың, келісімдердің);
      2) заңды тұлғалар үшін – резидент заңды тұлғаның құрылтайшылары (қатысушылары) және мажоритарлық акционерлері көрсетілген құрылтай құжаттарының не сауда тізілімінен көшірме үзіндінің;
      3) осы Кодекстің 225-бабы 3-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген құжаттардың нотариат куәландырған көшірмелерін қоса тіркеуге міндетті.
      Резидент немесе Қазақстан Республикасының азаматы өзара келісу рәсімін жүргізу үшін қажетті осы тармақта көрсетілмеген өзге де құжаттарды табыс етуге құқылы.
      3. Уәкілетті орган резиденттен немесе Қазақстан Республикасының азаматынан өзара келісу рәсімін жүргізу үшін қажетті қосымша құжаттарды жазбаша түрде табыс етуді талап етуге құқылы.
      4. Резидент немесе Қазақстан Республикасының азаматы өтiнiштi, егер халықаралық шартта өзге мерзiмдер белгiленбесе, шет мемлекетте халықаралық шарттың ережелерiне сәйкес келмейтiн салық міндеттемесі туындаған күннен бастап осы Кодекстiң 46-бабында белгiленген талап қою мерзiмi аяқталғанға дейін табыс етуге тиiс.
      5. Уәкілетті орган:
      1) резидент немесе Қазақстан Республикасының азаматы Қазақстан Республикасымен халықаралық шарт жасаспаған мемлекеттің құзыретті органымен өзара келісу рәсімін жүргізуге өтініш берген;
      2) резидент немесе Қазақстан Республикасының азаматы өтінішті осы баптың 4-тармағында белгіленген мерзім өткеннен кейін берген;
      3) резидент немесе Қазақстан Республикасының азаматы осы баптың 2-тармағында көзделген құжаттарды бермеген жағдайларда, өтініш табыс етілген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде резидентке немесе Қазақстан Республикасының азаматына өтінішті қараудан бас тарту туралы жазбаша шешімді тапсырыс хатпен почта арқылы жібереді.
      Уәкілетті орган осы тармақтың 3) тармақшасында көзделген негіз бойынша өтінішті қараудан бас тартқан жағдайда, резидент немесе Қазақстан Республикасының азаматы жасалған бұзушылықтарды жойса, олар осы баптың 4-тармағында белгіленген мерзім шегінде қайтадан өтініш беруге құқылы.
      6. Уәкілетті орган осы баптың 5-тармағында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, резиденттің немесе Қазақстан Республикасы азаматының өтінішін алған күннен бастап күнтізбелік қырық бес күн ішінде оны қарайды.
      7. Резиденттің немесе Қазақстан Республикасы азаматының өтінішін қарау қорытындысы бойынша уәкілетті орган:
      1) өзара келісу рәсімін жүргізуден бас тарту туралы;
      2) өзара келісу рәсімін жүргізу туралы шешімдердің бірін шығарады.
      8. Уәкілетті орган:
      1) резиденттің немесе Қазақстан Республикасы азаматының өтінішінде көрсетілген негіздер Қазақстан Республикасының халықаралық шартының ережелеріне сәйкес келмеген;
      2) резидент немесе Қазақстан Республикасының азаматы дәйексіз ақпарат берген;
      3) резидент немесе Қазақстан Республикасының азаматы өтінішті қарау барысында осы баптың 3-тармағында көзделген құжаттарды табыс етпеген жағдайларда, өзара келісу рәсімін жүргізуден бас тарту туралы шешім шығарады.
      Өзара келісу рәсімін жүргізуден бас тарту туралы шешім резидентке немесе Қазақстан Республикасының азаматына шешім шығарылған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде жазбаша түрде почта арқылы тапсырыс хатпен жіберіледі.
      9. Өзара келісу рәсімін жүргізу туралы шешім қабылданған жағдайда, уәкілетті орган шет мемлекеттің құзыретті органына осындай рәсімді жүргізу туралы сұрау салу жібереді.
      10. Уәкілетті орган резиденттің немесе Қазақстан Республикасы азаматының өтініші негізінде басталған шет мемлекеттің құзыретті органымен өзара келісу рәсімін жүргізуді:
      1) резидент немесе Қазақстан Республикасының азаматы өзара келісу рәсімін жүргізуді тоқтату туралы өтініш берген;
      2) өзара келісу рәсімін жүргізу барысында резиденттің немесе Қазақстан Республикасы азаматының дәйексіз ақпарат беруі фактісі анықталған;
      3) өзара келісу рәсімін жүргізу барысында резидент немесе Қазақстан Республикасының азаматы осы баптың 3-тармағында көзделген құжаттарды табыс етпеген жағдайларда тоқтатады.
      11. Уәкілетті орган шет мемлекеттің құзыретті органынан резиденттің немесе Қазақстан Республикасы азаматының табыстарына салық салу мәселесі бойынша уәкілетті органның сұрау салуына соңғы жауап алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде резидентке немесе Қазақстан Республикасының азаматына өзара келісу рәсімін жүргізу қорытындылары бойынша қабылданған шешім туралы ақпаратты жазбаша түрде почта арқылы тапсырыс хатпен жібереді.
      12. Тұлға уәкілетті органға Қазақстан Республикасы халықаралық шарт жасасқан шет мемлекеттің құзыретті органымен өзара келісу рәсімін жүргізу туралы өтінішпен резиденттік мәртебесін айқындау мәселесі бойынша жүгінуге құқылы.
      Мұндай тұлға уәкілетті органға өтінішті осы Кодекстің осы бабы 2-тармағының 2) тармақшасында және 225-бабы 3-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген құжаттармен қоса табыс етеді.
      Осы тармақтың мақсатында осы баптың 1 – 11-тармақтарында көзделген өзара келісу рәсімін жүргізу тәртібі қолданылады.
      13. Шет мемлекеттің құзыретті органының сұрау салуы негізінде жүргізілген өзара келісу рәсімінің қорытындысы бойынша қабылданған шешімді уәкілетті орган осы Кодекстің 607-бабы 2-тармағының 2) және 8) тармақшаларында көрсетілген, оған байланысты аталған мемлекеттің резидент емесі осындай рәсім жүргізуге бастама жасаған хабарламалардың бірін салық төлеушіге жіберген салық органына жазбаша түрде жібереді.
      Өзара келісу рәсімінің қорытындысы бойынша шығарылған шешім осы бапта белгіленген тәртіппен салық органдарының орындауы үшін міндетті.»;

      96) 27-тарау мынадай мазмұндағы 227-1-баппен толықтырылсын:

      «227-1-бап. Депозитарлық қолхаттардың базалық активі болып
                  табылатын акциялар бойынша дивидендтер түрінде
                  резиденттің табысынан төлем көзінен ұсталған табыс
                  салығын қайтару тәртібі

      1. Депозитарлық қолхаттардың базалық активі болып табылатын акциялар бойынша дивидендтер түріндегі табыстарды түпкілікті (нақты) табыс алушы (иеленуші) резидентке депозитарлық қолхаттарды номиналды ұстаушы арқылы төлеген кезде салық агенті бір мезгілде мынадай талаптарды орындаған кезде резиденттер үшін осы Кодексте көзделген табыс салығы ставкасын қолдануға немесе одан босатуға құқылы:
      1) мыналар:
      Қазақстан Республикасының резиденті шығарған акциялар базалық активі болатын депозитарлық қолхаттардың меншік иелері болып табылатын жеке тұлғалардың тегі, аты, әкесінің аты (олар бар болса) немесе заңды тұлғалардың атауы;
      депозитарлық қолхаттардың саны және түрі туралы ақпарат;
      жеке тұлғалардың жеке басын куәландыратын құжаттардың атауы және деректемелері немесе заңды тұлғалардың мемлекеттік тіркеу нөмірі мен күні қамтылған депозитарлық қолхаттарды ұстаушылар тізімінің болуы.
      Депозитарлық қолхаттарды ұстаушылар тізімін мынадай тұлғалар:
      егер депозитарлық қолхаттар бойынша меншік құқықтарын есепке алуды және растауды жүзеге асыруға арналған шарт депозитарлық қолхаттардың базалық активі болып табылатын акцияның эмитент резиденті мен осындай ұйым арасында жасалған жағдайда, Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында депозитарлық қызметті жүзеге асыру құқығына ие ұйым;
      немесе
      егер депозитарлық қолхаттар бойынша меншік құқықтарын есепке алуды және растауды жүзеге асыруға арналған шарт депозитарлық қолхаттардың базалық активі болатын акцияның эмитент резиденті мен осындай ұйым арасында жасалған жағдайда, шет мемлекеттің бағалы қағаздар нарығында депозитарлық қызметті жүзеге асыру құқығына ие өзге ұйым жасайды;
      2) депозитарлық қолхаттардың базалық активі болып табылатын акциялар бойынша түпкілікті (нақты) дивидендтер алушы (иеленуші) тұлғаның Қазақстан Республикасының салық төлеушісі куәлігінің болуы.
      Бұл ретте Қазақстан Республикасының салық төлеушісі куәлігі салық агентіне осы Кодекстің 212-бабының 3-тармағында көрсетілген, бірінші болып басталатын күндердің бірінен кешіктірмей табыс етіледі.
      2. Салық агенті салық органына табыс етілетін салықтық есептілікте есептелген (төленген) табыстардың және осы Кодекске сәйкес ұсталған, ұстаудан босатылған салықтардың сомасын, табыс салығының ставкасын көрсетуге міндетті.
      Бұл ретте салық агенті өзінің орналасқан жері бойынша салық органына Қазақстан Республикасының салық төлеушісі – резидент куәлігінің нотариат куәландырған көшірмесін табыс етуге міндетті. Мұндай құжаттың көшірмесі, резиденттің мұндай құжатты салық агентіне осы Кодекстің 212-бабының 3-тармағында көрсетілген күндердің бірінде табыс еткеннен кейін табыс ету мерзімі басталатын салық есептілігін табыс еткен күннен бастап күнтізбелік үш күн ішінде беріледі.
      3. Салық агенті осы баптың 1-тармағында белгіленген тәртіппен резидентке депозитарлық қолхаттардың базалық активі болып табылатын акциялар бойынша дивидендтер түрінде табыс төлеген кезде осы Кодекстің ережелерін қолданбаған жағдайда, салық агенті осы Кодекстің 194-бабында белгіленген ставка бойынша төлем көзінен табыс салығын ұстауға міндетті.
      Ұсталған табыс салығының сомасы осы Кодекстің 195-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында белгіленген мерзімде аударылуға тиіс.
      4. Салық агенті резидент түпкілікті (нақты) табыс алушының табыстарынан ұсталған табыс салығын бюджетке аударған жағдайда, мұндай резидент осы Кодекске сәйкес төленген төлем көзінен артық ұсталған табыс салығын қайтаруға құқылы.
      Бұл ретте резидент салық агентіне:
      1) депозитарлық қолхаттардың базалық активі болып табылатын акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттың;
      2) дивидендтер түріндегі табысты алған кезең үшін Қазақстан Республикасының салық төлеушісі куәлігінің нотариат куәландырған көшірмесін табыс етуге міндетті.
      Осы тармақта көрсетілген құжаттарды резидент бюджетке төлем көзінен ұсталған табыс салығын соңғы аударған күннен бастап осы Кодекстің 46-бабында белгіленген талап қою мерзімі өткенге дейін табыс етеді.
      Бұл ретте резидентке артық ұсталған табыс салығын қайтаруды салық агенті жүргізеді.
      5. Салық агенті өзінің орналасқан жері бойынша салық органына депозитарлық қолхаттардың базалық активі болып табылатын акциялар бойынша дивидендтер түріндегі резиденттің табыстарынан табыс салығы ұсталған және аударылған салық кезеңі үшін резиденттер үшін көзделген салық ставкасы қолданылған немесе салық салудан босатылған кездегі азайту сомасында төлем көзінен ұсталатын табыс салығы бойынша қосымша есеп-қисап тапсыруға құқылы.
      Аталған жағдайда төлем көзінен ұсталған табыс салығының артық төленген сомасын салық агентінің есебіне жатқызу осы Кодекстің 599-бабында белгіленген тәртіппен жүргізіледі.»;

      97) 231-бапта:
      1-тармақта:
      1) тармақшаның бесінші абзацы алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «1-1) тауар экспортын;»;
      3-тармақтың 15) тармақшасындағы «алушыға беруі өткізу бойынша айналым болып табылмайды.» деген сөздер «алушыға беруі;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 16) тармақшамен толықтырылсын:
      «16) салымшының (клиенттің) банктік шот және (немесе) банктік салым шарттары бойынша есептелген және (немесе) оған төленген сыйақы сомасын алуы өткізу бойынша айналым болып табылмайды.»;

      98) 238-баптың 7-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «7. Егер осы тармақта өзгеше белгіленбесе, салық салынатын айналым мөлшерiне акцизделетiн тауарлар бойынша акциз сомалары енгiзiледi.
      Салық салынатын айналым мөлшеріне бір мезгілде мынадай:
      1) тауардың осы Кодекстің 279-бабының 5) тармақшасында көрсетілген, өңдеушіге алыс-беріс негізінде берілген шикі мұнайдан жасалған өңдеу өнімі болып табылуы;
      2) осы Кодекстің 279-бабының 5) тармақшасында көрсетілген, оған алыс-беріс негізінде берілген шикі мұнайдан акцизделетін тауар жасаған тұлғаның акциз сомасын төлеуді жүзеге асыруы талаптары сақталған кезде акциз сомасы енгізілмейді.»;

      99) 240-бапта:
      1-тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасындағы «салық кезеңі аяқталғаннан кейін» деген сөздер «салық кезеңінің басынан бастап» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақ «азайту» деген сөзден кейін «, өткізу бойынша айналым жасау күні қолданыста болатын қосылған құн салығы ставкасын қолдана отырып,» деген сөздермен толықтырылсын;

      100) 241-баптың 6-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) осы баптың 1-тармағында көрсетілген жұмыстардың, қызмет көрсетулердің құны Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес айқындалатын, импортталатын тауарлардың әкелінетін тауарларға қосылған құн салығы Қазақстан Республикасының бюджетіне төленіп, Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес қайтарылуға жатпайтын кедендік құнға енгізілсе;»;

      101) 248-баптың 10) тармақшасындағы «тиеу, түсiру, қайта тиеу (ағызу-құю), жөнелту жөнiндегi жұмыстарды, қызмет көрсетулердi, сондай-ақ транзиттiк жүктердi;» деген сөздер «сондай-ақ транзиттiк жүктердi тиеу, түсiру, қайта тиеу (ағызу-құю), жөнелту жөнiндегi, кеден одағының кедендік шекарасынан өту кезінде вагондарды арбаларға немесе ені басқа дөңгелек жұптарға ауыстыру жөніндегі жұмыстарды, қызмет көрсетулердi;» деген сөздермен ауыстырылсын;

      102) 250-бапта:
      2-тармақтың 11) тармақшасындағы «кәсiпорынның жарғылық капиталына» деген сөздер алып тасталсын;
      3-тармақтағы «, кез келген ұйымдық-құқықтық нысандағы заңды тұлғаға, консорциумдарға қатысу үлестерiмен операцияларды жүзеге асырған», «кез келген ұйымдық-құқықтық нысандағы заңды тұлғаға, консорциумдардағы қатысу үлестерiн» деген сөздер тиісінше «операцияларды жүзеге асырған, қатысу үлесін өткізген», «қатысу үлесін» деген сөздермен ауыстырылсын;

      103) 254-баптың 1-тармағының 1) және 2) тармақшаларындағы «субстанция-дәрiлердi» деген сөздер «дәрілік субстанцияларды» деген сөздермен және 255-баптың 1-тармағы 7) тармақшасының бірінші бөлігіндегі «субстанция-дәрiлер» деген сөздер «дәрілік субстанциялар» деген сөздермен ауыстырылсын;

      104) 256-баптың 3-тармағының екінші бөлігіндегі «241-бабына» деген сөздер «241 және 276-20-баптарына» деген сөздермен ауыстырылсын;

      105) 257-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      «3. Қосылған құн салығының сомасы мынадай жағдайларда:
      1) сот жарамды деп таныған мәмілелер бойынша есепке жатқызылған қосылған құн салығы сомаларын қоспағанда, соттың заңды күшіне енген үкімінің немесе қаулысының негізінде жалған кәсіпорын деп танылған салық төлеушімен жасалған операциялар бойынша;
      2) сот жеке кәсiпкерлiк субъектiсi кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыру ниетiнсiз жасаған деп таныған мәмiле (мәмiлелер) бойынша есепке жатқызылмайды.»;

      106) 258-баптың 1-тармағының 4), 5) және 6) тармақшалары алып тасталсын;

      107) 259-бап мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
      «5. Осы бапта көзделген түзету тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді өткізу бойынша түзету жүргізілетін айналым жасау кезінде тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді беруші жазып беретін шот-фактурада көрсетілген қосылған құн салығының ставкасы бойынша жүргізіледі.»;

      108) 262-баптың 6-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «6. Есепке жатқызудың бөлек әдiсiн пайдаланатын қосылған құн салығын төлеушiлердiң бiр мезгiлде салық салынатын және салық салынбайтын айналымдар мақсаттарында пайдаланылатын тауарлар, жұмыстар, қызмет көрсетулер бойынша қосылған құн салығының сомасын айқындаған кезде, жалпы айналымдағы салық салынатын айналымның үлес салмағын қолдануға құқығы бар.»;

      109) 263-бапта:
      5-тармақтың бірінші бөлігінде:
      мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «2-1) тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді берушi мен алушының почталық индексі көрсетілмеген мекенжайы;»;
      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді берушiлер немесе алушылар болып табылатын дара кәсіпкерлерге қатысты – қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлікте көрсетілген салық төлеушінің тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) және (немесе) атауы;
      тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді берушiлер немесе алушылар болып табылатын заңды тұлғаларға қатысты – заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікте көрсетілген атауы. Бұл ретте, ұйымдық-құқықтық нысанын көрсету бойынша қалыптасқан, оның ішінде іскерлік айналымдағы қалыптасуына сәйкес аббревиатуралар қолданылуы мүмкін;»;
      7-тармақтың екінші бөлігі екінші абзацындағы «бойынша шот-фактураны жазып беруге құқылы.» деген сөздер «бойынша;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы үшінші абзацпен толықтырылсын:
      «осы Кодекстің 276-бабының 1-тармағында көрсетілген адамдарға бір немесе бір жылдан астам мерзімге жасалған шарттар бойынша тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді өткізу кезінде – оның қорытындысы бойынша шот-фактура жазып берiлетiн айдан кейiнгi айдың 20-сынан кешiктiрмей күнтiзбелiк айдың қорытындылары бойынша шот-фактураны жазып беруге құқылы.»;
      15-тармақ мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «3-1) тауар дара кәсіпкер, жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат болып табылмайтын жеке тұлғаға сыйға тартылған немесе өтеусіз берілген;»;

      110) 267-бапта:
      1-тармақтағы «ұйымдар» деген сөз «заңды тұлғалар» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 5 және 6-тармақтармен толықтырылсын:
      «5. Осы баптың мақсаттары үшін қолданылатын жылдық жиынтық табыс:
      1) осы Кодекстің 4-бөліміне сәйкес осы Кодекстің 99-бабында көзделген жылдық жиынтық табысты түзету есепке алынбай;
      2) осы Кодекстің 148-бабына сәйкес айқындалатын ағымдағы салық кезеңі үшін айқындалады.
      6. Егер ағымдағы салық кезеңінің қорытындылары бойынша осы баптың 2-тармағының 1) тармақшасында белгіленген шарттар орындалмаған жағдайда, салық төлеуші:
      1) осы баптың 3-тармағында белгіленген ережені қолданбай, осы Кодекстің 266-бабында белгіленген тәртіппен қосылған құн салығын есептеуге;
      2) корпоративтік табыс салығы бойынша декларацияны табыс ету үшін белгіленген мерзімнен кейін күнтізбелік он күннен кешіктірмей осы баптың 3-тармағында белгіленген ережені қолданбай, қосылған құн салығы осы Кодекстің 266-бабына сәйкес есептеуге жататын салық кезеңдері үшін осы Кодекстің 70-бабына сәйкес қосылған құн салығы бойынша қосымша салық есептілігін табыс етуге міндетті.»;

      111) 268-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Жеке тұлғалар кеден одағының және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында белгіленген тәртіппен және жағдайларда кеден одағының кедендік шекарасы арқылы алып өтетін жеке пайдалануға арналған тауарлардың Қазақстан Республикасының аумағына импорты кезінде қосылған құн салығын төлеу кедендік баждардың, салықтардың бірыңғай ставкасы бойынша кедендік баждарды, салықтарды төлеу арқылы немесе жиынтық кедендік төлем түрінде жүзеге асырылады.
      Кедендік баждардың, салықтардың бірыңғай ставкаларының, сондай-ақ жиынтық кедендік төлемнің мөлшері мен оларды төлеу тәртібі кеден одағының және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында белгіленеді.»;

      112) 270-бапта:
      1-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Қосылған құн салығы бойынша декларацияны табыс ету жөніндегі міндеттеме осы Кодекстің 228-бабы 1-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген, қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою жүргізілмеген тұлғаларға қолданылмайды.»;
      2-тармақтағы «Декларациямен» деген сөз «Осы Кодекстің 68-бабында өзгеше көзделмесе, декларациямен» деген сөздермен ауыстырылсын;

      113) 271-бапта:
      1-тармақтағы «Қосылған» деген сөз «Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, қосылған» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      «1-1. Осы Кодекстің 571-бабының 1 және 4-тармақтарына сәйкес қосылған құн салығын төлеушіні қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығарған жағдайда, қосылған құн салығы бойынша тарату декларациясында көрсетілген қосылған құн салығын төлеу қосылған құн салығын төлеушінің салық органына осындай декларацияны табыс еткен күнінен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірілмей, оның орналасқан жері бойынша жүргізіледі.
      Егер қосылған құн салығы бойынша тарату декларациясы табыс етілген салық кезеңінің алдындағы салық кезеңі үшін табыс етілген, қосылған құн салығы бойынша декларацияда көрсетілген осындай салықты төлеу мерзімі осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген мерзім өткеннен кейін басталған жағдайда, салықты төлеу салық органына тарату декларациясы табыс етілген күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірілмей жүргізіледі.»;

      114) 276-2-баптың 2) тармақшасында:
      төртінші абзац «болып табылса,» деген сөздерден кейін «осындай заңды тұлғаның тиісті шешімі негізінде» деген сөздермен толықтырылсын;
      оныншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «нотариаттық қызметті, атқару құжаттарын орындау жөніндегі қызметті, адвокаттық қызметтi жүзеге асыру мақсатында тауарларды импорттайтын жекеше нотариустар, жеке сот орындаушылары, адвокаттар;»;

      115) 276-5-баптың 2-тармағында:
      1) тармақшаның бірінші бөлігіндегі «Қазақстан Республикасының» деген сөздер «осы мемлекеттің» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) тармақшаның бірінші бөлігінде:
      «Қазақстан Республикасының» деген сөздер «осы мемлекеттің» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «көлік құралдарын» деген сөздердің алдынан «жылжымайтын мүлікті және» деген сөздермен толықтырылсын;
      3) тармақшадағы, 4) тармақшаның бірінші бөлігінің бірінші абзацындағы «Қазақстан Республикасының» деген сөздер «осы мемлекеттің» деген сөздермен, төртінші абзацындағы «Қазақстан Республикасының» деген сөздер «кеден одағына мүше мемлекеттің» деген сөздермен ауыстырылсын;
      5) тармақшаның бірінші бөлігіндегі «Қазақстан Республикасының салық төлеушісі жұмыстарды орындаса, қызметтерді көрсетсе қолданылады» деген сөздер «осы мемлекеттің салық төлеушісі жұмыстарды орындаса, қызметтерді көрсетсе, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу орны кеден одағына мүше мемлекеттің аумағы болып танылады» деген сөздермен ауыстырылсын;

      116) 276-6-баптың 2-тармағында:
      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Егер осы тармақта өзгеше белгiленбесе, осы тараудың мақсаты үшiн:
      1) халықаралық қаржылық есептiлiк стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп және қаржылық есептiлiк туралы заңнамасының талаптарына сәйкес бухгалтерлік есепте осындай тауарларды тану (көрсету) күндерінің неғұрлым ертерегі;
      2) Қазақстан Республикасының аумағына мұндай тауарларды әкелу күні импортталған тауарларды есепке қабылдаған күн болып табылады.
      Салық төлеушіде осы тармақтың екінші бөлігінің 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген күндердің екеуі де болған жағдайда, көрсетілген күндердің неғұрлым кешірегі импортталған тауарларды есепке қойған күн болып табылады.
      Осы тармақтың мақсаты үшін:
      тауарларды әуе немесе теңіз кемелерімен тасымалдау кезінде – Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан әуежайға немесе портқа әкелген күн;
      тауарларды халықаралық автомобиль қатынасымен тасымалдау кезінде – Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын кесіп өткен күн тауарларды Қазақстан Республикасының аумағына әкелген күн болып табылады.
      Бұл ретте Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын кесіп өткен күн Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің аумақтық бөлімшелері беретін мемлекеттік бақылаудан өткені туралы талонның негізінде;
      тауарларды халықаралық және мемлекетаралық темір жол көлігі қатынасымен тасымалдау кезінде – Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген шекара маңындағы бiрiншi өткiзу пунктiне (стансасына) әкелген күн;
      тауарларды магистральдық құбыржолдары жүйесi бойынша немесе электр беру желiлерi бойынша тасымалдау кезінде – тауарларды тапсыру пунктiне әкелген күн айқындалады.
      Қазақстан Республикасының аумағына тауарларды әкелу күні туралы мәліметтер болмаған кезде, осы тармақтың екінші бөлігінің 1) тармақшасында көрсетілген күн импортталған тауарларды есепке қойған күн болып табылады.
      Халықаралық қаржылық есептiлiк стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп және қаржылық есептiлiк туралы заңнамасының талаптарына сәйкес бухгалтерлік есепте тауарларды тану (көрсету) болмаған кезде осы тармақтың екінші бөлігінің 2) тармақшасында көрсетілген күн импортталған тауарларды есепке қойған күн болып табылады.»;
      үшінші бөлік «Қазақстан Республикасының» деген сөздердің алдынан «Осы тармақтың екінші – жетінші бөліктерінде көрсетілмеген өзге де жағдайларда, сондай-ақ» деген сөздермен толықтырылсын;

      117) 276-8-бапта:
      2-тармақтың екінші бөлігінің 1) тармақшасында:
      бірінші бөліктің бірінші абзацы «негізінде» деген сөзден кейін «(растаушы құжаттар табыс етіле отырып)» деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Табыс етілген құжаттарда осы тармақшада көрсетілген, тауарларды өзге орнына әкелгенге дейінгі шығыстар бойынша есеп айырысу болмаған жағдайда, табыс етілген құжаттарда көрсетілген барлық шығыстар сомасы тауардың құнына қосылады.»;
      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «халықаралық автомобиль қатынасында тауарларды тасу кезінде – Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы автомобильді өткізу пункті;»;
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Тауар алмасу (бартерлік) шарттары (келісімшарттары), сондай-ақ зат түрінде қарыз беруді көздейтін шарттар (келісімшарттар) бойынша алынған тауарлардың салық салынатын импортының мөлшері осы баптың 2-тармағында көзделген салық салу мақсатында баға айқындау қағидатын ескере отырып, тауарлар құнының негізінде айқындалады.
      Бұл ретте тауарлардың құны шартта (келісімшартта) көзделген тауарлар бағасының, шартта (келісімшартта) тауарлардың бағасы көрсетілмеген кезде - тауарларға ілеспе құжаттарда көрсетілген бағаның, шартта (келісімшартта) және тауарларға ілеспе құжаттарда бағасы көрсетілмеген кезде – тауарлардың бухгалтерлік есепте көрсетілген бағасының негізінде айқындалады.»;

      118) 276-11-бапта:
      1-тармақтың 3) тармақшасындағы «тауарларға ілеспе құжаттар» деген сөздер «тауарларға ілеспе құжаттардың көшірмелері» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақта:
      4) тармақшада:
      «тауарға iлеспе құжаттардың» деген сөздер «тауарға iлеспе құжаттар көшірмелерінің;» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Алыс-беріс шикізатын магистральдық құбыр жүйесi бойынша немесе электр беру желiлерi бойынша әкеткен жағдайда тауарға iлеспе құжаттар көшірмелерінің орнына тауарларды қабылдау-тапсыру актісі табыс етіледі;»;
      6) тармақшада:
      «тауарға iлеспе құжаттардың» деген сөздер «тауарға iлеспе құжаттар көшірмелерінің» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Өңделген өнімдерді магистральдық құбыр жүйесi бойынша немесе электр беру желiлерi бойынша әкеткен жағдайда, тауарға iлеспе құжаттар көшірмелерінің орнына тауарларды қабылдау-тапсыру актісі табыс етіледі;»;
      3-тармақта:
      4) тармақшада:
      «тауарға iлеспе құжаттардың» деген сөздер «тауарға iлеспе құжаттар көшірмелерінің» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Алыс-беріс шикізатын магистральдық құбыржолдар жүйесi бойынша немесе электр беру желiлерi бойынша әкеткен жағдайда тауарға iлеспе құжаттар көшірмелерінің орнына тауарларды қабылдау-тапсыру актісі табыс етіледі;»;
      5) тармақшада:
      «тауарға iлеспе құжаттардың» деген сөздер «тауарға iлеспе құжаттар көшірмелерінің» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Өңделген өнімдерді магистральдық құбыр жүйесi бойынша немесе электр беру желiлерi бойынша әкеткен жағдайда, тауарға iлеспе құжаттар көшірмелерінің орнына тауарларды қабылдау-тапсыру актісі табыс етіледі;»;

      119) 276-15-бапта:
      1-тармақтың 3) тармақшасы алып тасталсын;
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Осы Кодекстiң 255-бабы 1-тармағының 1), 3) - 12) тармақшаларында көзделген тауарлардың импорты қосылған құн салығынан босатылады.
      Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетiлген, кеден одағы шеңберiнде тауарлар импортын қосылған құн салығынан босату тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайды.»;

      120) 276-20-бапта:
      3-тармақта:
      төртінші бөлік «қолтаңбаларымен» деген сөздің алдынан «не салық төлеушінің шешімі бойынша оған уәкілеттік берілген өзге да адамдардың» деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы бесінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Бұл ретте көрсетілген құжаттардың көшірмелері соңғы парағына олардың жалпы саны көрсетіле отырып, тігілген, нөмірленген және соңғы парағын салық төлеушінің басшысы мен бас бухгалтерінің (ол болған кезде) не салық төлеушінің шешімі бойынша оған уәкілеттік берілген өзге де адамдардың қолтаңбаларымен, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген негіздер бойынша салық төлеушінің мөрі болмаған жағдайларды қоспағанда, сондай-ақ салық төлеушінің мөрімен куәландырылған кітап (кітаптар) түрінде табыс етілуі мүмкін.»;
      тоғызыншы бөлік алып тасталсын;
      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «6. Импортталған тауарлар бойынша жанама салықтар жөніндегі декларация осы Кодекстің 584-бабының 5-тармағында көрсетілген жағдайларда, сондай-ақ осы баптың 3-тармағы екінші бөлігінің 1) тармақшасында көрсетілген құжаттар табыс етілмеген жағдайда, салық органдарына табыс етілмеген деп саналады.»;
      7-тармақтың екінші бөлігіндегі «4-тармағының» деген сөз «4-тармағы екінші бөлігінің» деген сөздермен ауыстырылсын;

      121) 276-22-баптың 5-тармағы алып тасталсын;

      122) 281-баптың 1-тармағы 1) тармақшасының алтыншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «акцизделетін тауарларды заттай ақы нысанында пайдалы қазбаларды өндіру салығын, экспортқа рента салығын төлеу есебіне беру жағдайларын қоспағанда, заттай ақы төлеген кезде акцизделетiн тауарларды пайдалануы;»;

      123) 287-бапта:
      1-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Көтерме саудада өткізу саласына сондай-ақ:
      1) одан әрі өткізу үшін құрылымдық бөлімшелерге бензин (авиациялық бензинді қоспағанда) мен дизель отынын жөнелту;
      2) осы баптың 2-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, алыс-беріс шикізаты мен материалдардан, бензин (авиациялық бензинді қоспағанда) мен дизель отынынан дайындалған мұнай өнімдерін өндірушілердің беруі жатқызылады.»;
      2-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) алыс-беріс шикізаты мен материалдардан, бензин (авиациялық бензинді қоспағанда) мен дизель отынынан дайындалған мұнай өнімдерін өндірушілердің тұлғаларға оларды өндiрiстiк мұқтаждар үшiн өткiзуі, сондай-ақ беруі;»;

      124) 300-баптың 1) тармақшасындағы «308-баптың 2-тармағында» деген сөздер «308-1-баптың 1-тармағында» деген сөздермен ауыстырылсын;

      125) 313-баптың бірінші бөлігінің 2) тармақшасындағы «келісімшартты жасасқан жеке немесе заңды тұлға қол қойылатын бонус төлеуші болып табылады.» деген сөздер «келісімшартты;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:
      «3) бірлескен барлау мен өндіруге арналған келісімшартты жасасқан жеке немесе заңды тұлға қол қойылатын бонус төлеуші болып табылады.»;

      126) 314-бапта:
      1-тармақтың 2) тармақшасында:
      бірінші абзац «өндіруге» деген сөзден кейін «және бірлескен барлау мен өндіруге» деген сөздермен толықтырылсын;
      жетінші абзац «өндіруге» деген сөзден кейін «және бірлескен барлау мен өндіруге» деген сөздермен толықтырылсын;
      екінші бөлік «Бұл ретте» деген сөздерден кейін «осы баптың 2-тармағының 1-1) тармақшасында көрсетілген табиғи газды өндіруге арналған келісімшарттарды қоспағанда,» деген сөздермен толықтырылсын;
      2-тармақта:
      1) тармақшада:
      «шикі мұнай» деген сөздердің алдынан «осы тармақтың 1-1) тармақшасында көрсетілген табиғи газды қоспағанда,» деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «1-1) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын баға бойынша Қазақстан Республикасының ішкі нарығына өндірілген табиғи газды жеткізудің ең төменгі көлемі туралы жер қойнауын пайдаланушының міндеттемелері көзделген жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт бойынша табиғи газ үшін мына формула бойынша:

      Қ = V1 * Б1 + V2 * Б2,

      мұнда:
      V1 – Қазақстан Республикасының ішкі нарығында өткізілуге жататын А, В, С1 өнеркәсіптік санаттары бойынша Қазақстан Республикасының Пайдалы қазбалар қорлары жөніндегі мемлекеттік комиссиясы бекіткен табиғи газ қорларының көлемі;
      V2 – V1 қоспағанда, А, В, С1 өнеркәсіптік санаттары бойынша Қазақстан Республикасының Пайдалы қазбалар қорлары жөніндегі мемлекеттік комиссиясы бекіткен табиғи газ қорларының көлемі;
      Б1 – Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын баға;
      Б2 – осы тармақтың 1) тармақшасына сәйкес айқындалатын, табиғи газ бағасын белгілеудің орташа арифметикалық мәні;

      Қа = V1 * Б1 + V2 * Б2,

      мұнда:
      V1 – әлеуетті коммерциялық объектінің және Қ3 санатындағы болжамдық ресурстардың қорларын жедел есептеу үшін Қазақстан Республикасының Пайдалы қазбалар қорлары жөніндегі мемлекеттік комиссиясы бекіткен және (немесе) көрсетілген Комиссия қорытындысында назарға алынған Қ2 санатындағы табиғи газ қорларының көлемі;
      V2 – V1 қоспағанда, әлеуетті коммерциялық объектінің және Қ3 санатындағы болжамдық ресурстардың қорларын жедел есептеу үшін Қазақстан Республикасының Пайдалы қазбалар қорлары жөніндегі мемлекеттік комиссиясы бекіткен және (немесе) көрсетілген Комиссия қорытындысында назарға алынған Қ2 санатындағы табиғи газ қорларының көлемі;
      Б1 – Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын баға;
      Б2 – осы тармақтың 1) тармақшасына сәйкес айқындалатын, табиғи газ бағасын белгілеудің орташа арифметикалық мәні;»;

      127) 330-баптың 3-тармағының екінші бөлігіндегі «308-баптың 2-тармағында» деген сөздер «308-1-баптың 1-тармағында» деген сөздермен ауыстырылсын;

      128) 332-бапта:
      2-тармақтың 5) тармақшасы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Жеке өндірістік мұқтаждарға пайдаланылған табиғи газ деп:
      жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде мұнай дайындау кезінде отын ретінде пайдаланған;
      өндірістік және коммуналдық-тұрмыстық мақсаттағы қазандықтар үшін;
      ұңғыма сағасында мұнайды қыздыру үшін және тасымалдау кезінде;
      электр энергиясын өндіру үшін;
      осы баптың 4-тармағында көзделген жер қойнауына кері айдау жағдайларын қоспағанда, бекітілген жобалық құжаттарда көзделген көлемде жер қойнауына қайта айдау үшін пайдаланылған табиғи газ танылады.»;
      4-тармақтағы «жер қойнауына кері айдалатын» деген сөздер «бекітілген жобалық құжаттарда көзделген мұнай алу коэффициентін ұлғайту мақсатында жер қойнауына кері айдалатын көлемде» деген сөздермен ауыстырылсын;

      129) 346-бапта:
      бүкіл мәтін бойынша «308-баптың 2-тармағында» деген сөздер «308-1-баптың 1-тармағында» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «жер қойнауын пайдаланушы», «Жер қойнауын пайдаланушы», «Жер қойнауын пайдаланушының», «жер қойнауын пайдаланушының» деген сөздер тиісінше «салық төлеуші», «Салық төлеуші», «Салық төлеушінің», «салық төлеушінің» деген сөздермен ауыстырылсын;

      130) 347-1-баптың 2-тармағының 1) тармақшасындағы «308-баптың 2-тармағында» деген сөздер «308-1-баптың 1-тармағында» деген сөздермен ауыстырылсын;

      131) 355-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Резидент заңды тұлға өз шешімімен өзінің құрылымдық бөлімшесін осындай құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлеріне табыстар түрінде төленетін (төленуге жататын) жұмыс берушінің шығыстары бойынша әлеуметтік салық төлеуші деп тануға құқылы.
      Бұл ретте резидент заңды тұлғаның шешімі немесе осындай шешімнің күшін жою осындай шешім қабылданған тоқсаннан кейінгі тоқсанның басынан бастап қолданысқа енгізіледі.
      Егер жаңадан құрылған құрылымдық бөлімше әлеуметтік салық төлеуші деп танылса, резидент заңды тұлғаның осындай тану туралы шешімі осы құрылымдық бөлімшенің құрылған күнінен бастап немесе осы құрылымдық бөлімшенің құрылған тоқсаннан кейінгі тоқсанның басынан бастап қолданысқа енгізіледі.
      Резидент заңды тұлғаның шешімі бойынша дербес әлеуметтік салық төлеуші деп танылған құрылымдық бөлімшелер осы Кодекстің 19-тарауының мақсаты үшін жеке табыс салығы бойынша салық агенттері болып танылады.»;

      132) 357-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «357-бап. Салық салу объектісі

      1. Осы Кодекстің 355-бабы 1-тармағының 1) және 2) тармақшаларында аталған төлеушілер үшін, төлеушілердің өздерін қоса алғанда, қызметкерлер саны әлеуметтік салық салу объектісі болып табылады.
      2. Осы Кодекстің 355-бабы 1-тармағының 3) және 4) тармақшаларында және 2-тармағында көрсетілген төлеушілер үшін жұмыс берушінің осы Кодекстің 163-бабының 2-тармағында айқындалған табыстар түрінде резидент қызметкерлерге, осы Кодекстің 192-бабы 1-тармағының 18), 19), 20) және 21) тармақшаларында айқындалған табыстар түрінде резидент емес қызметкерлерге төлейтін шығыстары, сондай-ақ егер осы тармақта өзгеше белгіленбесе, осы Кодекстің 191-бабының 7-тармағында көрсетілген шетел персоналының табыстары салық салу объектісі болып табылады.
      Осы Кодекстің 156-бабы 1-тармағының 8), 10), 12), 17), 18), 24), 26), 27), 29) – 32), 34), 41) тармақшаларында және 200-1-бабының 1-тармағының 13) тармақшасында белгіленген табыстар, сондай-ақ:
      1) гранттар қаражаты есебінен жасалатын төлемдер;
      2) Қазақстан Республикасының Президенті, Қазақстан Республикасының Yкіметі тағайындайтын мемлекеттік сыйлықтар, стипендиялар;
      3) спорт жарыстарында, байқауларда, конкурстарда жүлделі орындар үшін берілетін ақшалай наградалар;
      4) жұмыс беруші жеке тұлғаның қызметі тоқтатылған не жұмыс беруші заңды тұлға таратылған, қызметкерлердің саны немесе штаты қысқартылған жағдайларда еңбек шарты бұзылған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мөлшерде төленетін өтемақы төлемдері;
      5) жұмыс берушінің қызметкерлерге пайдаланылмаған ақысы төленетін жыл сайынғы еңбек демалысы үшін төлейтін өтемақы төлемдері;
      6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жинақтаушы зейнетақы қорларына қызметкерлердің міндетті зейнетақы жарналары салық салу объектісі болып табылмайды.
      3. Егер осы баптың 2-тармағына сәйкес күнтізбелік ай үшін айқындалған салық салу объектісі республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және осы күнтізбелік айдың бірінші күніне қолданыста болатын ең төменгі жалақы мөлшерінен кем болған жағдайда, әлеуметтік салық салу объектісі осындай ең төменгі жалақы мөлшерін негізге ала отырып айқындалады.
      4. Егер төлемдер грант алушымен не грант мақсаттарын (міндеттерін) жүзеге асыру үшін грант алушы тағайындаған орындаушымен жасалған шартқа (келісімшартқа) сәйкес жүргізілсе, осы баптың 2-тармағы екінші бөлігінің 1) тармақшасының ережелері қолданылады.»;

      133) 359-баптың 2-тармағындағы «4» деген цифр «1» деген цифрмен ауыстырылсын;

      134) 361-баптың 1 және 2-тармақтарындағы «есептi айға», «Есептi айда», «келесi айға» деген сөздер тиісінше «салық кезеңіне», «Салық кезеңінде», «келесі салық кезеңіне» деген сөздермен ауыстырылсын;

      135) 365-баптың 4-тармағы алып тасталсын;
      136) 373-бапта:
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Заңды тұлға өз шешімімен өзінің құрылымдық бөлімшесін жер салығын дербес төлеуші деп тануға құқылы.
      Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, заңды тұлғаның шешімі немесе осындай шешімнің күшін жою осындай шешім қабылдаған жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
      Егер жаңадан құрылған құрылымдық бөлімше жер салығын дербес төлеуші деп танылған жағдайда, заңды тұлғаның осындай тану туралы шешімі осы құрылымдық бөлімшенің құрылған күнінен бастап немесе осы құрылымдық бөлімше құрылған жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.»;
      4-тармақтағы «2)» деген цифр «3)» деген цифрмен ауыстырылсын;

      137) 382-баптың бірінші бөлігінде:
      «тұрғын үйге» деген сөздер «тұрғын үйге (тұрғын ғимаратқа)» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «тұрғын үй қоры» деген сөздер «тұрғын үй (тұрғын ғимарат)» деген сөздермен ауыстырылсын;

      138) 388-бап мынадай мазмұндағы 9-тармақпен толықтырылсын:
      «9. Кондоминиум объектісінің бір бөлігі болып табылатын жер учаскесіне кондоминиум объектісінің бір бөлігі болып табылатын жалпы мүлікте үй-жайдың (ғимараттың бір бөлігінің) әрбір меншік иесінің үлесіне барабар жер салығы салынуы тиіс.
      Бұл ретте:
      1) жалпы мүліктегі тұрғын үй меншік иесінің үлесіне сәйкес келетін жер учаскесінің бөлігіне осы Кодекстің 381-бабында келтірілген кестенің 4-бағанында белгіленген елді мекендердің жерлеріне базалық салық ставкалары бойынша жер салығы салынуы тиіс;
      2) жалпы мүліктегі тұрғын үй емес үй-жайдың (тұрғын үй емес ғимараттың бір бөлігінің) меншік иесінің үлесіне сәйкес келетін жер учаскесінің бір бөлігіне осы Кодекстің 381-бабында келтірілген кестенің 3-бағанында белгіленген елді мекендердің жерлеріне базалық салық ставкалары бойынша жер салығы салынуы тиіс.»;

      139) 389-баптың 5 және 6-тармақтарының екінші бөліктеріндегі «2), 3), 7)» деген цифрлар «3) және 7)» деген сөздермен ауыстырылсын;

      140) 390-бапта:
      2-тармақтағы «2), 3), 7)» деген цифрлар «3) және 7)» деген сөздермен ауыстырылсын;
      4-тармақ алып тасталсын;

      141) 391-бапта:
      1-тармақта:
      бірінші бөлікте:
      «Жеке тұлғалар» деген сөздер «Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, жеке тұлғалар» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «негiзге ала отырып,» деген сөздерден кейін «ағымдағы жылдың 1 тамызынан кешіктірмей» деген сөздермен толықтырылсын;
      «1 тамыздан кешiктiрмей» деген сөздер алып тасталсын;
      екінші бөліктің үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «осы Кодекстiң 396-бабының 1-тармағында көзделген объектілерді және салық базасы осы Кодекстің 406-бабына сәйкес есептелетін объектілерді қоспағанда, меншік құқығындағы ғимараттар (ғимарат бөліктері) орналасқан жер учаскелері бойынша жеке тұлғаларға (оның iшiнде жекеше нотариустарға, жеке сот орындаушыларына, адвокаттарға) қолданылмайды.»;
      мынадай мазмұндағы 7-тармақпен толықтырылсын:
      «7. Осы Кодекстiң 396-бабы 1-тармағында көзделген объектілерді және салық базасы осы Кодекстің 406-бабына сәйкес есептелетін объектілерді қоспағанда, меншік құқығындағы ғимараттар (ғимарат бөліктері) орналасқан жер учаскелері бойынша жеке тұлғалар (оның iшiнде жекеше нотариустар, жеке сот орындаушылары, адвокаттар) патент негізіндегі арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкерлер үшін осы бөлімде белгіленген тәртіппен жер салығын есептейді және төлейді.»;

      142) 392-баптағы «мен төлеу» деген сөздер алып тасталсын;

      143) 393-бапта:
      1-тармақта:
      бірінші бөлікте:
      «Салық төлеушiлер» деген сөздер «Дара кәсіпкерлер» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «декларацияны» деген сөз «және заңды тұлғалар декларацияны» деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшінші бөлік алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      «1-1. Егер осы баптың 1-тармағында және осы тармақта өзгеше белгіленбесе, жеке тұлғалар жер салығы бойынша салық есептілігін салық органдарына табыс етпейді.
      Осы Кодекстiң 396-бабының 1-тармағында көзделген объектілерді және салық базасы осы Кодекстің 406-бабына сәйкес есептелетін объектілерді қоспағанда, меншік құқығындағы ғимараттар (ғимарат бөліктері) орналасқан жер учаскелері бойынша жеке тұлғалар (оның iшiнде жекеше нотариустар, жеке сот орындаушылары, адвокаттар) салық салу объектілері орналасқан жердегі салық органдарына декларацияны есепті салық кезеңінен кейінгі жылдың 31 наурызынан кешіктірмей табыс етеді.»;
      4-тармақтағы «2), 3), 7)» деген цифрлар «3) және 7)» деген сөздермен ауыстырылсын;

      144) 394-бапта:
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Заңды тұлға өз шешімімен өзінің құрылымдық бөлімшесін мүлік салығын дербес төлеуші деп тануға құқылы.
      Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, заңды тұлғаның шешімі немесе осындай шешімнің күшін жою осындай шешім қабылдаған жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
      Егер жаңадан құрылған құрылымдық бөлімше мүлік салығын дербес төлеуші деп танылған жағдайда, заңды тұлғаның осындай тану туралы шешімі осы құрылымдық бөлімшенің құрылған күнінен бастап немесе осы құрылымдық бөлімше құрылған жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.»;
      4-тармақтың екінші бөлігіндегі «2) – 4)» деген цифрлар «3) және 4)» деген сөздермен ауыстырылсын;

      145) 396-баптың 1-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) иелік ету, пайдалану құқықтары концессия шартына сәйкес берілген, концессия объектiлерi болып табылатын ғимараттар, құрылыстар салық салу объектiсi болып табылады.»;

      146) 397-бапта:
      2-тармақтың екінші бөлігі «мiндеттемелердi орындау» деген сөздерден кейін «, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінің ережелерінде қалдықтарды орналастыру полигондарын жою қорларына байланысты іс-шараларды орындау» деген сөздермен толықтырылсын;
      3-тармақтағы «2) – 4)» деген цифрлар «3) және 4)» деген сөздермен ауыстырылсын;

      147) 399-баптың 5-тармағының екінші және үшінші бөліктеріндегі «2) – 4)» деген цифрлар «3) және 4)» деген сөздермен ауыстырылсын;

      148) 401-бапта:
      1-тармақтағы «және төлеу» деген сөздер алып тасталсын;
      2-тармақтағы «2) – 4)» деген цифрлар «3) және 4)» деген сөздермен ауыстырылсын;

      149) 402-баптың 1 және 2-тармақтарының үшінші бөліктеріндегі «2) – 4)» деген цифрлар «3) және 4)» деген сөздермен ауыстырылсын;

      150) 405-баптағы «тұрғын үй-жайлар,» деген сөздер «тұрғын үйлер, ғимараттар,» деген сөздермен ауыстырылсын;

      151) 406-бапта:
      1, 2, 3, 4 және 5-тармақтардағы «тұрғын үй-жайлар», «тұрғын үй-жайдың», «Тұрғын үй-жайдың», «тұрғын үйлердің», «Тұрғын үй-жайды» деген сөздер тиісінше «тұрғынжайлар», «тұрғынжайдың», «Тұрғынжайдың», «тұрғынжайдың», «тұрғынжайды» деген сөздермен ауыстырылсын;
      8-тармақта:
      «Тұрғын үйлердiң салқын жапсаржайлары, шаруашылық (қызметтiк) құрылыстары, шығыңқы iрге қабаттары, жертөлелерi, гаражы» деген сөздер «Салқын жапсаржайлар, шаруашылық (қызметтiк) құрылыстар, шығыңқы iрге қабаттар, жертөлелер, гараж» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «тұрғын үй-жайлардың» деген сөздер «тұрғынжайдың» деген сөздермен ауыстырылсын;

      152) 407-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «407-бап. Жекелеген жағдайларда салықты есептеу мен төлеу

      Осы Кодекстiң 396-бабының 1-тармағында көзделген объектілерді және салық базасы осы Кодекстің 406-бабына сәйкес есептелетін объектілерді қоспағанда, меншік құқығындағы ғимараттар (ғимарат бөліктері) бойынша жеке тұлға (оның iшiнде жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат) осы Кодекстің 398-бабының 2-тармағында белгіленген ставканы қолдана отырып, осы Кодекстің 57-тарауында патент негізіндегі арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкерлер үшін белгіленген тәртіппен мүлік салығын есептейді, төлейді және осы салық бойынша салық есептілігін табыс етеді.
      Мұндай ғимараттар (ғимарат бөліктері) бойынша салық базасы осы Кодекстің 397-бабының 4-тармағына сәйкес айқындалады.»;

      153) 416-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
      «4. Қосымша төлемді есептеу мақсатында салық кезеңі үшін ойын бизнесі саласындағы қызметті жүзеге асыру нәтижесінде алынған табыс сомасы мен құмар ойынына және (немесе) бәс тігуге қатысушыларға төлем сомасы арасындағы оң айырма осындай қызметтен алынған табыс болып танылады.»;

      154) 424-баптың 2-тармағының екінші бөлігіндегі «айдың жартысы үшін деп» деген сөздер «белгіленген ставкасының 1/2 мөлшерінде» деген сөздермен ауыстырылсын;

      155) 426-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Салық төлеушіге патентті (патенттің телнұсқасын) салық органы құжаттарды беру журналына қол қойғызып береді.»;

      156) 427-баптың 3-тармағының екінші бөлігіндегі «11)» деген цифрлар «13)» деген цифрлармен ауыстырылсын;

      157) 428-баптың 4-тармағының 10) тармақшасындағы «қызметіне қолданылмайды.» деген сөздер «қызметіне;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 11) тармақшамен толықтырылсын:
      «11) құқық, әділет және сот төрелігі саласындағы қызметке қолданылмайды.»;

      158) 431-баптың 2-тармағында:
      үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Егер осы тармақта өзгеше көзделмесе, дара кәсіпкерге патент бір салық кезеңі шегінде кемінде бір ай мерзімге беріледі.»;
      мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Патент:
      1) ағымдағы салық кезеңінің соңғы айында жаңадан тіркелген;
      2) ағымдағы салық кезеңінің соңғы айында қызметін уақытша тоқтата тұру мерзімі аяқталғанға дейін немесе аяқталғаннан кейін қызметін қайта бастаған дара кәсіпкерлерге бір айдан аз мерзімге берілуі мүмкін.»;

      159) 441-баптың 1-тармағының тоғызыншы бөлігі «туындаған кезде,» деген сөздерден кейін «салықтық өтінішті және» деген сөздермен толықтырылсын;

      160) 445-баптың бірінші бөлігіндегі «әлеуметтiк салықты есептеу жүргiзiлетiн айдың бірінші күні» деген сөздер «тиісті қаржы жылының бірінші қаңтарында» деген сөздермен ауыстырылсын;

      161) 448-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы екінші және үшінші бөліктермен толықтырылсын:
      «Осы баптың мақсатында қолданылатын жылдық жиынтық табыс:
      1) осы Кодекстің 4-бөліміне сәйкес осы Кодекстің 99-бабында көзделген жылдық жиынтық табысты түзету есепке алынбай;
      2) осы Кодекстің 148-бабына сәйкес айқындалатын ағымдағы салық кезеңі үшін айқындалады.
      Егер осы арнаулы салық режимін қолдану жылының қорытындылары бойынша осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) және 2) тармақшаларында белгіленген шарттар орындалмаса, салық төлеуші:
      1) осы Кодекстің 451-бабында белгіленген ережелерді қолданбай корпоративтік табыс салығын, қосылған құн салығын, әлеуметтік салықты, мүлiк салығын, жер салығын, көлiк құралдары салығын, жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақыны жалпы белгіленген тәртіппен есептеуге;
      2) корпоративтік табыс салығы бойынша декларацияны табыс ету үшін белгіленген мерзімнен кейін күнтізбелік он күннен кешіктірмей, осы Кодекстің 451-бабында белгіленген ережені қолданбай, осы Кодекстің 70-бабына сәйкес тиісті салық кезеңдері үшін корпоративтік табыс салығы, қосылған құн салығы, әлеуметтік салық, мүлік салығы, жер салығы, көлік құралдары салығы, жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем бойынша қосымша салық есептілігін жалпы белгіленген тәртіппен табыс етуге міндетті.»;

      162) 450-бапта:
      1-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Жер учаскесіне құқық ағымдағы күнтізбелік жылдың 31 желтоқсанына дейін жоғарыда көрсетілген күннен кейін туындаған жағдайда, ағымдағы жылдан кейінгі күнтізбелік жылдың басынан бастап арнаулы салық режимін қолдану құқығына салықтық өтініш салық органына аталған жер учаскесінің орналасқан жері бойынша тіркеу есебіне қойылған күнінен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде табыс етіледі.»;
      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Аталған арнаулы салық режимі қолданылмайтын қызмет түрлерін жүзеге асыратын ауыл шаруашылығы өнімдерін, акваөсіру (балық шаруашылығы) өнімдерін өндіруші заңды тұлғалар жер учаскесіне құқық ағымдағы күнтізбелік жылдың 1 қаңтарынан кейінгі кезеңде туындаған жағдайда, аталған жер учаскесінің орналасқан жері бойынша тіркеу есебіне қойылған күнінен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде салық органына жер учаскесіне құқық туындаған күннен бастап ағымдағы күнтізбелік жылда арнаулы салық режимін қолдану құқығына салықтық өтінішті табыс етеді.»;

      163) 451-бап мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Есепке жатқызылатын қосылған құн салығы сомасының есепті салық кезеңінің қорытындылары бойынша декларация бойынша қалыптасқан есептелген салық сомасынан асып кетуі қосылған құн салығы бойынша алдағы төлемдердің есебіне жатқызылатын қосылған құн салығының асып кету сомасын айқындау кезінде 70 пайызға азайтылуға жатады.»;

      164) 454-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Құрылымдық бөлімшелер тіркеуші органдардың осы құрылымдық бөлімше мүддесінде тіркеу іс-әрекеттерін жасаған кезінде алымдарды дербес төлеушілер ретінде қаралуы мүмкін.»;

      165) 465-баптың 1-тармағындағы «Мүлікті (мүліктік құқықтарды) сатудың» деген сөздер «Сатылған мүліктің (мүліктік құқықтардың)» деген сөздермен ауыстырылсын;

      166) 466-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «466-бап. Алым ставкасы

      Алым ставкасы 3 пайыз мөлшерінде белгіленеді.»;

      167) 485-баптың 4) тармақшасы алып тасталсын;

      168) 486-баптың 1-тармағының 4) тармақшасы алып тасталсын;

      169) 488-баптың 2-тармағында:
      «есептi айдан кейiнгi айдың» деген сөздер «су қорын пайдалану және қорғау саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген ай сайынғы су пайдалану лимиттерінің негізінде есепті тоқсаннан кейін екінші айдың» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «ай сайын» деген сөздер алып тасталсын;

      170) 512-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Байланыс саласындағы аумақтық уәкiлеттi мемлекеттiк органдар өзiнiң орналасқан жерi бойынша салық органдарына уәкiлеттi орган белгiлеген нысан бойынша төлеушілер және төлемақы сомалары туралы, сондай-ақ салық салу объектiлерi туралы мәлiметтерді мынадай мерзімде:
      1) осы Кодекстің 515-бабының 3-тармағында белгіленген жағдайда – салық кезеңінің 25 ақпанынан кешіктірмей;
      2) осы Кодекстің 515-бабының 4-тармағында белгіленген жағдайда – салық төлеуші радиожиілік спектрін пайдалануға рұқсат алған айдан кейінгі айдың 25-інен кешіктірмей табыс етеді.»;

      171) 517-бап алып тасталсын;

      172) 518-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Байланыс саласындағы аумақтық уәкiлеттi мемлекеттiк органдар өзiнiң орналасқан жерi бойынша салық органдарына уәкiлеттi орган белгiлеген нысан бойынша төлеушілер және төлемақы сомалары туралы, сондай-ақ салық салу объектiлерi туралы мәлiметтерді мынадай мерзімде:
      1) осы Кодекстің 521-бабының 3-тармағында белгіленген жағдайда, – салық кезеңінің 25 ақпанынан кешіктірмей;
      2) осы Кодекстің 521-бабының 4-тармағында белгіленген жағдайда – салық төлеуші қалааралық және (немесе) халықаралық телефон байланысын, сондай-ақ ұялы байланыс ұсынуға рұқсат алған айдан кейінгі айдың 25-інен кешіктірмей табыс етеді.»;

      173) 523-бап алып тасталсын;

      174) 527-баптың 6-тармағындағы «кеме жүзетiн су жолдарын пайдалану» деген сөздер «төлемақы төлеушінің орналасқан» деген сөздермен ауыстырылсын;

      175) 533-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Құрылымдық бөлімшелер тиісті уәкілетті органдардың осы құрылымдық бөлімше мүддесінде заңдық мәні бар іс-әрекеттер жасаған кезінде дербес төлеушілер ретінде қаралуы мүмкін.»;

      176) 534-баптың 1-тармағының 3) тармақшасы «толықтыруға» деген сөзден кейін «, түзетуге» деген сөзбен толықтырылсын;

      177) 535-баптың 1-тармағының 7) тармақшасындағы «тұрғын үй-жайларды» деген сөздер «тұрғын үйлерді» деген сөздермен ауыстырылсын;

      178) 536-баптың 1) және 2) тармақшаларындағы «пәтерлерді,» деген сөздер алып тасталсын;

      179) 537-баптың 1-тармағының 9) тармақшасындағы «алыс шет елдерден» деген сөздер «ТМД елдерін қоспағанда, шет мемлекеттерден» деген сөздермен ауыстырылсын;

      180) 542-баптың 3) тармақшасының үшінші абзацындағы «(пәтерде)», «(пәтеріне)» деген сөздер алып тасталсын;

      181) 543-баптың 2) тармақшасы «толықтырылған» деген сөзден кейін «, қалпына келтірілген» деген сөздермен толықтырылсын;

      182) 547-баптың 2-тармағында:
      3) тармақшадағы «түзетулер мен өзгерістер» деген сөздер «өзгерістер, толықтырулар, қалпына келтірулер мен түзетулер» деген сөздермен ауыстырылсын;
      7) тармақшадағы «белгiлерiн бергенi үшін – тиісті құжаттарды және мемлекеттік тіркеу нөмірінің белгілерін, халықаралық техникалық байқау сертификатын» деген сөздер «белгілерін, халықаралық техникалық байқау сертификатын бергені үшін – тиісті құжаттарды және мемлекеттік тіркеу нөмірлерінің белгілерін» деген сөздермен ауыстырылсын;

      183) 548-бапта:
      1-тармақ мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «1-1) істі аралық сотқа жіберген;»;
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      «1-1. Мемлекеттік баж:
      1) талапкер талап қоюдан бас тартқан;
      2) талапкер өз талаптарын азайтқан;
      3) іс тараптардың бітімгерлік келісімімен аяқталған жағдайларда, қайтарылмайды.»;
      4-тармақта:
      «Мемлекеттік мекеме үшінші тұлғалардың мүдделерін қорғайтын жағдайларды қоспағанда, сот» деген сөздер «Сот» деген сөзбен ауыстырылсын;
      «сот органының шешімі қоса берілген салық төлеушінің немесе мемлекеттік мекеменің» деген сөздер «заңды күшіне енген сот шешімі қоса берілген мемлекеттік баж төлеушінің» деген сөздермен ауыстырылсын;

      184) 555-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Мемлекеттік қызметтер көрсету шеңберінде салық төлеушіге (салық агентіне) нысанын уәкілетті орган бекітетін құжаттарды беру журналына оның қолы қойылып жүзеге асырылады.»;

      185) 557-баптың 3-тармағы бірінші бөлігінің 9) тармақшасындағы «органға береді.» деген сөздер «органға;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 10) тармақшамен толықтырылсын:
      «10) банкроттық саласындағы уәкілетті органға береді.
      Банкроттық саласындағы уәкілетті орган салық құпиясын құрайтын мәліметтерге қолжетімділігі бар лауазымды адамдардың тізбесін бекітеді.»;

      186) 558-баптың 2-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) осы Кодекстің 228-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес қосылған құн салығын төлеуші болып табылатын салық төлеушінің тіркеу деректерінде көрсетілген орналасқан жері бойынша нақты болуын немесе болмауын растаудағы қажеттілік салықтық зерттеу жүргізу үшін негіз болып табылады.»;

      187) 560-бапта:
      3-тармақтың 2) тармақшасының алтыншы абзацындағы «бойынша тіркеу есебіне алу болып табылады.» деген сөздер «бойынша;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы жетінші абзацпен толықтырылсын:
      «жер қойнауын пайдаланушы болып табылатын, осы Кодекстің 197-бабы 1-тармағының 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген резидент заңды тұлғаның орналасқан жері бойынша тіркеу есебіне алу болып табылады.»;
      7-тармақта:
      мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «4-1) тиімді басқару орны Қазақстан Республикасында болатын шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлғаның орналасқан жері, – директорлар кеңесінің жиналысында немесе осыған ұқсас басқару органы айқындаған, салық органында салық төлеуші ретінде тіркеу кезінде мәлімделген және басқару органының тиісті хаттамасында көрсетілген нақты басқару органының Қазақстан Республикасында орналасқан жері;»;
      5) тармақшада:
      «резидент емес жеке тұлғаның», «резидент емес жеке тұлға» деген сөздер тиісінше «шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның», «шетелдік немесе азаматтығы жоқ адам» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Бұл ретте осы Кодекстің 204-бабына сәйкес салық төлеу жөніндегі салық міндеттемесі туындайтын Қазақстан Республикасына келмейтін шетелдік немесе азаматтығы жоқ адам үшін осындай шетелдікке немесе азаматтығы жоқ адамға Қазақстан Республикасындағы көздерден табыстар төлейтін тұлғаның тұрғылықты жері оның болатын орны болып танылады.»;

      188) 561-бапта:
      1-тармақтағы «Салық органы» деген сөздер «Егер осы Кодекстің 562-бабының 6-тармағында өзгеше белгіленбесе, салық органы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақта:
      2) тармақша «тұлғаның құрылымдық бөлімшесі» деген сөздерден кейін «, тиімді басқару орны (нақты басқару органының орналасқан жері) Қазақстан Республикасында болатын, шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес құрылған резидент емес заңды тұлға» деген сөздермен толықтырылсын;
      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) осы Кодекстің 197-бабы 1-тармағының 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген акцияларды, қатысу үлестерiн сатып алушы, осы Кодекстiң 197-бабының 5-тармағына сәйкес салық агентi болып табылатын резидент емес – осы Кодекстiң 197-бабы 1-тармағының 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетiлген жер қойнауын пайдаланушы болып табылатын заңды тұлғаның орналасқан жерi бойынша. Осы тармақшаның ережелері, егер осы Кодекстің 197-бабының 5-тармағына сәйкес салық агенті болып табылатын резидент емес Қазақстан Республикасында қызметін салық органдарында салық төлеуші ретінде тіркелген тұрақты мекеме арқылы жүзеге асырса, қолданылмайды.
      Егер мұндай резидент емес бағалы қағаздарды, актив құндарының 50 және одан да көп пайызын жер қойнауын пайдаланушылар болып табылатын екі және одан да көп тұлғалардың мүлкін құрайтын заңды тұлғадағы қатысу үлестерін сатып алған жағдайда, салық төлеушілердің мемлекеттік дерекқорына резидент емес туралы мәліметтерді енгізуді уәкілетті органның орналасқан жері бойынша салық органы жүзеге асырады;»
      мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «4-1) осы Кодекстің 193-бабы 5-тармағының 7) тармақшасында, 200-1-бабының 1-тармағының 8) тармақшасында белгіленген шарттар орындалмаған жағдайда, бағалы қағаздарды, қатысу үлестерін сатып алатын резидент емес - бағалы қағаздары немесе қатысу үлестері сатып алынатын заңды тұлғаның орналасқан жері бойынша;»;
      5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «5) Қазақстан Республикасында осы тармақтың 4) тармақшасында көрсетілген мүлікті қоспағанда, мүлік сатып алушы, осы Кодекстiң 197-бабының 5-тармағына сәйкес салық агентi болып табылатын резидент емес – мүліктің орналасқан жері бойынша. Осы тармақшаның ережелері, егер осы Кодекстің 197-бабының 5-тармағына сәйкес салық агенті болып табылатын резидент емес Қазақстан Республикасында қызметін салық органдарында салық төлеуші ретінде тіркелген тұрақты мекеме арқылы жүзеге асырса, қолданылмайды;»;
      7) тармақшада:
      «8» деген цифр «5» деген цифрмен ауыстырылсын;
      «тіркеу» деген сөз «орналасқан (тұрғылықты, келу)» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 7-1) және 7-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      «7-1) қызметін осы Кодекстің 191-бабының 1-тармағына сәйкес резидент еместің тұрақты мекемесі ретінде қаралатын, сақтандыру ұйымы немесе сақтандыру брокері арқылы жүзеге асыратын резидент емес – сақтандыру ұйымының немесе сақтандыру брокерінің орналасқан жері бойынша;
      7-2) қызметін осы Кодекстің 191-бабының 1-тармағына сәйкес резидент еместің тұрақты мекемесі ретінде қаралатын, бірлескен қызмет туралы шарт шеңберінде жүзеге асыратын резидент емес – бірлескен қызмет туралы шартқа қатысушы-резиденттің орналасқан (тұрғылықты, келген) орны бойынша;»;
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Егер осы тармақта өзгеше көзделмесе, салық қызметі органдары салық төлеушілердің мемлекеттік деректер базасына мәліметтерді енгізуді сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдерінің мәліметтерін алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.
      Салық төлеушілердің мемлекеттік дерекқорына мәліметтерді енгізуді салық органы осы Кодекстің 197-бабы 1-тармағының 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген, жер қойнауын пайдаланушы болып табылатын, заңды тұлғаның орналасқан жері бойынша уәкілетті органнан резидент еместің осы Кодекстің 197-бабы 1-тармағының 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген акцияларды, қатысу үлестерін сатып алғаны туралы мәліметтерді алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.»;

      189) 562-бапта:
      1-тармақтың бірінші абзацында:
      «резидент емес заңды тұлға» деген сөздерден кейін «осы Кодекстің 191-бабының ережелерін ескере отырып,» деген сөздермен толықтырылсын;
      «осы Кодекстің 191-бабына сәйкес» деген сөздер алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 1-1 және 1-2-тармақтармен толықтырылсын:
      «1-1. Тиімді басқару орны (нақты басқару органының орналасқан жері) Қазақстан Республикасында болатын, шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға Қазақстан Республикасын тиімді басқару орны (нақты басқару органының орналасқан жері) деп тану туралы шешім қабылданған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде орналасқан жері бойынша салық органына мынадай:
      1) құрылтай құжаттарының;
      2) мемлекеттік тіркеу нөмірін (немесе оның аналогын) көрсете отырып, резидент еместің инкорпорация еліндегі мемлекеттік тіркеуді растайтын құжаттардың;
      3) ол бар болған кезде салықтық тіркеу нөмірін (немесе оның аналогын) көрсете отырып, резидент еместің инкорпорация еліндегі салықтық тіркелуін растайтын құжаттарының;
      4) директорлар кеңесі жиналысының немесе осыған ұқсас басқару органының хаттамасының нотариат куәландырған көшірмелерін қоса бере отырып, салық төлеуші ретінде тіркеу есебіне қою туралы салықтық өтініш беруге міндетті.
      1-2. Тиімді басқару орны (нақты басқару органының орналасқан жері) Қазақстан Республикасында болатын шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға өзінің орналасқан жері бойынша есепке қою туралы салықтық өтініш берген және Қазақстан Республикасында филиал (өкілдік) ашпай тұрақты мекемесі бар болған жағдайда, мұндай тұрақты мекемелер осы Кодекстің 39-1-бабында белгіленген тәртіппен осындай заңды тұлғаға өзінің құқықтары мен міндеттерін беруге міндетті.
      Заңды тұлға тиімді басқару орнын (нақты басқару органының орналасқан жерін) Қазақстан Республикасына көшіру туралы шешім қабылдаған және Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме ретінде тіркелген филиалы (өкілдігі) бар болған жағдайда, мұндай филиалдың (өкілдіктің) тіркеу деректері осы Кодекстің 563-бабында белгіленген тәртіппен өзгертуге жатады.»;
      2-тармақтың бірінші абзацындағы «жылжымайтын» деген сөз алып тасталсын;
      3-тармақтың бірінші абзацында:
      «8-тармағына сәйкес резидент еместің тұрақты мекемесі ретінде қаралатын тәуелді агент» деген сөздер «1 және 5-тармақтарына сәйкес резидент еместің тұрақты мекемесі ретінде қаралатын сақтандыру ұйымы (сақтандыру брокері) немесе тәуелді агент» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «13» деген цифрлар «11» деген цифрлармен ауыстырылсын;
      «тұрғылықты (орналасқан)» деген сөздер «орналасқан (тұрғылықты, келген)» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:
      «3-1. Қызметі тұрақты мекеме құруға әкелетін резидентпен жасасқан бірлескен қызмет туралы шартқа қатысушы резидент емес салық төлеуші ретінде тіркелу үшін осы Кодекстің 191-бабының 11-тармағына сәйкес айқындалған қызметін жүзеге асыру басталған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде бірлескен қызмет туралы шартқа қатысушы резиденттің орналасқан (тұрғылықты, келген) орны бойынша салық органына мынадай:
      1) бірлескен қызмет туралы шарттың;
      2) резидент емес жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың немесе резидент емес заңды тұлғаның құрылтай құжаттарының;
      3) мемлекеттік тіркеу нөмірін (немесе оның аналогын) көрсете отырып, резидент еместің инкорпорация еліндегі мемлекеттік тіркелуін растайтын құжаттың;
      4) салықтық тіркеу нөмірін (немесе оның аналогын) көрсете отырып, резидент еместің инкорпорация еліндегі салықтық тіркелуін растайтын құжаттың нотариат куәландырған көшірмелерін қоса тіркей отырып, тіркеу есебіне қою туралы салықтық өтінішті табыс етуге міндетті.»;
      5-тармақтың бірінші абзацындағы «13» деген цифрлар «11» деген цифрлармен ауыстырылсын;
      5-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «5-1. Егер осы бапта өзгеше көзделмесе, резидент емес жеке тұлға осы Кодекстің 189-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының резиденті деп танылған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде салық төлеуші ретінде тіркелуге міндетті.»;
      6-тармақта:
      «энергетиканы және минералды ресурстарды реттеу және қадағалау жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органның Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдаланумен байланысты бағалы қағаздарды немесе қатысу үлестерiн сатып алуы туралы мәліметтері» деген сөздер «Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сәйкес жер қойнауын пайдалану саласындағы құзырет шегінде мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың осы Кодекстің 197-бабы 1-тармағының 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген акцияларды, қатысу үлестерін резидент еместің сатып алуы туралы мәліметтері немесе осы баптың 2-тармағында белгiленген құжаттардың нотариат куәландырған көшiрмелерiн қоса тіркей отырып, осындай резидент емес табыс еткен тiркеу есебiне қою туралы салықтық өтiнiш» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 6-1-тармақпен толықтырылсын:
      «6-1. Осы Кодекстің 561-бабы 2-тармағының 4-1) тармақшасында көрсетілген резидент емес салық төлеуші ретінде тіркелу үшін эмитент заңды тұлғаның немесе осы Кодекстің 193-бабы 5-тармағының 7) тармақшасында, 200-1-бабының 1-тармағының 8) тармақшасында көрсетілген резидент заңды тұлғаның орналасқан жері бойынша салық органына осы баптың 2-тармағында белгіленген құжаттардың нотариат куәландырған көшірмелерін қоса тіркей отырып, тіркеу есебіне қою туралы салықтық өтінішті табыс етуге міндетті.»;
      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «7. Қазақстан Республикасында аккредиттелген шет мемлекеттің дипломатиялық және соларға теңестірілген өкілдігі, шет мемлекеттің консулдық мекемесі салық төлеуші ретінде тіркелуге жатады. Салық төлеуші ретінде тіркеу үшін мұндай өкілдік немесе мекеме Қазақстан Республикасында аккредиттелгенін растайтын құжаттың нотариат куәландырған көшірмесін қоса тіркей отырып, өзінің орналасқан жері бойынша салық органына тіркеу есебіне қою туралы салықтық өтінішті табыс етеді.»;

      190) 563-бапта:
      1-тармақта:
      2) тармақша «ұлттық тізілімінің мәліметтері» деген сөздерден кейін «немесе тиімді басқару орны (басқару органының нақты орналасқан жері) Қазақстан Республикасында болатын шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға ретінде тіркеу есебіне қою туралы салықтық өтініштің» деген сөздермен толықтырылсын;
      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) осы Кодекстің 197-бабы 1-тармағының 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген, Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдалану құқығына ие тұлғаның орналасқан жері өзгерген кезде, осы Кодекстің 197-бабының 5-тармағына сәйкес салық агенті болып табылатын резидент еместің – осындай резидент еместі салық төлеуші ретінде тіркеу есебіне қою туралы салықтық өтініштің немесе Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сәйкес жер қойнауын пайдалану саласындағы құзыреті шегінде мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың осы Кодекстің 197-бабы 1-тармағының 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген акцияларды, қатысу үлестерін резидент еместің сатып алуы туралы мәліметтері негізінде;»;
      мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «4-1) резидент заңды тұлғаның орналасқан жері өзгерген кезде 561-баптың 2-тармағының 4-1) тармақшасында көрсетілген резидент еместің – Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімінің осындай резидент туралы мәліметтері негізінде;»;
      6) тармақшадағы «8» деген цифр «5» деген цифрмен ауыстырылсын;
      5-тармақтағы «(тұрғылықты)» деген сөз «(тұрғылықты, келген)» деген сөздермен ауыстырылсын;

      191) 564-бапта:
      1-тармақта:
      бірінші абзац «негізінде» деген сөзден кейін «немесе оның салықтық өтінішімен» деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «3-1) шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлғаның Қазақстан Республикасында тиімді басқару орнының (басқару органының нақты орналасқан жерінің) өзгеруі;»;
      6) тармақшада:
      «жылжымайтын» деген сөз алып тасталсын;
      «197-бабы 5-тармағына сәйкес салық агентi болып табылатын» деген сөздер «561-бабы 2-тармағының 4), 4-1) және 5) тармақшаларында көрсетілген» деген сөздермен ауыстырылсын;
      8) тармақшадағы «8» деген цифр «5» деген цифрмен ауыстырылсын;
      2-тармақтың 2) тармақшасында:
      «энергетика және минералды ресурстарды реттеу және қадағалау жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органның» деген сөздер «Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сәйкес жер қойнауын пайдалану саласындағы құзырет шегінде мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдалануға байланысты» деген сөздер «осы Кодекстің 197-бабы 1-тармағының 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген» деген сөздермен ауыстырылсын;

      192) 565-баптың 3-тармағының бірінші бөлігі «нотариустық» деген сөзден кейін «қызметті, атқарушылық құжаттарды орындау жөніндегі қызметті» деген сөздермен толықтырылсын;

      193) 566-баптың 4-тармағында:
      «енгізуді» деген сөзден кейін «, егер осы тармақта өзгеше белгіленбесе,» деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Салық органдары дара кәсіпкерге, егер осындай дара кәсіпкер осы Кодекстің 579-бабына сәйкес әрекетсіз салық төлеуші деп танылса, тіркеу деректеріне өзгерістер енгізуден бас тартады.»;

      194) 570-бапта:
      1-тармақта:
      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлік салық төлеушіге құжаттарды беру журналына қолын қойғызып беріледі.»;
      үшінші бөлік алып тасталсын;
      5-тармақ 2) тармақшасындағы «негiзiнде үш жұмыс күнi iшiнде салық органы жүргiзедi.» деген сөздер «негізінде;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:
      «3) қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлікте сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – салық төлеушінің салықтық өтініші негізінде үш жұмыс күнi iшiнде салық органы жүргiзедi.
      Салық төлеуші осы тармақшада көзделген салықтық өтінішке мына құжаттардың бірін:
      1) сәйкестендіру нөмірінің бар-жоғын растайтын құжаттың нотариат куәландырған көшірмесін;
      2) сәйкестендіру нөмірінің бар-жоғын растайтын құжаттың көшірмесін – оның түпнұсқасын көрсеткен жағдайда, қоса береді.
      Сәйкестендіру нөмірінің бар-жоғын растайтын құжаттың, оның ішінде нотариат куәландырған көшірмесі қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлікті ауыстыру үшін салық органына табыс етілген салықтық өтінішке, оны осындай салық органына осы Кодекске сәйкес оған сәйкестендіру нөмірін енгізу мақсатында ауыстыру не басқа құжатқа қайта ресімдеу үшін табыс еткен жағдайда, қоса берілмейді.»;
      6-тармақта:
      «бұрынғы» деген сөз «бұрын салық органы берген» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «жоғалтып алған» деген сөздерден кейін «(бүлдірген)» деген сөзбен толықтырылсын;

      195) 572-бапта:
      2-тармақтың екінші бөлігіндегі «электронды байланыс желiлерi» деген сөздер «ақпараттық-коммуникациялық желі бойынша беру» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақтың бірінші абзацы «салық төлеушiге» деген сөздерден кейін «құжаттарды тіркеу журналына қолын қойғызып» деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 5 және 6-тармақтармен толықтырылсын:
      «5. Салық төлеушілер электрондық құжат алмасу кезінде электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалану және тану туралы келісімде сәйкестендіру нөмірі көрсетілмесе, осындай келісімді осы тармақта белгіленген тәртіппен қайта ресімдеуге міндетті.
      Мұндай келісімді қайта ресімдеуді электрондық салық төлеушінің тіркеу есебі туралы салықтық өтінішті алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде салық төлеушінің орналасқан жері бойынша салық органы жүргізеді.
      Салық төлеуші көрсетілген салықтық өтінішке мына құжаттардың бірін:
      1) сәйкестендіру нөмірінің бар-жоғын растайтын құжаттың нотариат куәландырған көшірмесін;
      2) сәйкестендіру нөмірінің бар-жоғын растайтын құжаттың көшірмесін – оның түпнұсқасын көрсеткен жағдайда қоса береді.
      Электрондық құжат алмасу кезінде электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалану және тану туралы келісімді қайта ресімдеу үшін салық органына табыс етілген салықтық өтінішке сәйкестендіру нөмірінің бар-жоғын растайтын құжаттың көшірмесі, оның ішінде нотариат куәландырған көшірмесі, оны осындай салық органына ауыстыру не осы Кодекске сәйкес құжатқа сәйкестендіру нөмірін енгізу мақсатында басқа құжатқа қайта ресімдеу үшін табыс еткен жағдайда, қоса берілмейді.
      6. Электрондық құжат алмасу кезінде электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалану және тану туралы қайта ресімделген келісімді алу кезінде бұрын салық органымен жасалған келісім салық төлеушінің аталған келісімді жоғалту жағдайларын қоспағанда, салық органына қайтарылуға жатады.»;

      196) 573-баптың 2-тармағындағы «байланыстың арналары» деген сөздер «ақпараттық-коммуникациялық желі бойынша беру» деген сөздермен ауыстырылсын;

      197) 574-баптың 6-тармағының үшінші және төртінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:
      «Тіркеу карточкасын салық органы салық төлеушіге құжаттарды беру журналына қолын қойғызып береді.
      Тіркеу карточкасының нысанын Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді.»;

      198) 575-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «575-бап. Жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық
                төлеушінің тiркеу деректерiн өзгерту және толықтыру

      1. Салық төлеушi тiркеу карточкасында көрсетiлген салық салу объектiлерi және (немесе) салық салуға байланысты объектiлер туралы мәлiметтер өзгерген кезде, өзгерiстер туындаған күннен бастап үш жұмыс күнi iшiнде салық салу объектiлерiнің және (немесе) салық салуға байланысты объектiлердiң тiркелген жері бойынша салық органына осы Кодекстiң 574-бабы 4-тармағында көрсетiлген салықтық өтiнiш беруге мiндеттi.
      2. Тіркеу карточкасын ауыстыруды:
      1) тіркеу карточкасы жоғалған (бүлінген);
      2) салық салу объектiлерi және (немесе) салық салуға байланысты объектiлер туралы мәліметтер өзгерген;
      3) тіркеу карточкасында сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайларда, салық салу объектiлерiнің және (немесе) салық салуға байланысты объектiлердің тіркелген жерi бойынша салық органы осы Кодекстiң 574-бабының 4-тармағында көрсетiлген салықтық өтiнiшті алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жүргізеді.
      Осы тармақшада көзделген жағдайда салық төлеуші салықтық өтінішке мына құжаттардың бірін:
      1) сәйкестендіру нөмірінің бар-жоғын растайтын құжаттың нотариат куәландырған көшірмесін;
      2) сәйкестендіру нөмірінің бар-жоғын растайтын құжаттың көшірмесін – оның түпнұсқасын көрсеткен жағдайда, қоса береді.
      Сәйкестендіру нөмірінің бар-жоғын растайтын құжаттың, оның ішінде нотариат куәландырған көшірмесі тіркеу карточкасын ауыстыру үшін салық органына табыс етілген салықтық өтінішке, оны осындай салық органына осы Кодекске сәйкес оған сәйкестендіру нөмірін енгізу мақсатында ауыстыру не басқа құжатқа қайта ресімдеу үшін табыс еткен жағдайда, қоса берілмейді.
      3. Жаңа тіркеу карточкасын беру кезінде бұрын салық органы берген тіркеу карточкасының бланкісі, салық төлеушінің аталған тіркеу карточкасы жоғалған (бүлінген) жағдайларды қоспағанда, салық органына қайтарылуға жатады.»;

      199) 576-баптың 3-тармағының 3) тармақшасында:
      «1) және 2)» деген сөздер «1), 2) және 3)» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «декларацияны» деген сөзден кейін «және (немесе) есеп айырысуды» деген сөздермен толықтырылсын;
      «оны» деген сөз «оларды» деген сөзбен ауыстырылсын;

      200) 577-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Осы тармақтың ережелері, салық салу объектілеріне және салық салумен байланысты объектілерге құқықтар туындаған жағдайда дара кәсіпкерлерге, заңды тұлғаларға, егер мұндай дара кәсіпкерлер, заңды тұлғалар бойынша тіркеу есебіне қою осы баптың 1 немесе 3-тармақтарына сәйкес мұндай құқықтар туындаған күннен бастап жүргізілсе, қолданылмайды.»;

      201) 581-баптың 1) және 4) тармақшаларындағы «электрондық байланыс желiсi», «мұндай электрондық байланыс желiлерi», «электрондық байланыс желiлерi» деген сөздер «ақпараттық-коммуникациялық желі бойынша беру» деген сөздермен ауыстырылсын;

      202) 582-баптың 10) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «10) Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сәйкес жер қойнауын пайдалану саласында мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын;»;

      203) 583-бапта:
      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
      «583-бап. Уәкілеттi мемлекеттік және жергілікті атқарушы
                органдардың салық қызметi органдарымен өзара іс-қимыл
                кезіндегі мiндеттерi»;
      6-тармақтағы «Энергетиканы және минералдық ресурстарды реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкiлеттi мемлекеттік орган» деген сөздер «Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сәйкес жер қойнауын пайдалану саласындағы құзырет шегінде мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар» деген сөздермен ауыстырылсын;

      204) 584-бапта:
      3-тармақтың екінші бөлігіндегі «электронды байланыс арналары» деген сөздер «ақпараттық-коммуникациялық желі бойынша беру» деген сөздермен ауыстырылсын;
      5-тармақта:
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) салық органының коды көрсетілмесе, немесе»;
      4) және 5) тармақшалардағы «немесе дұрыс көрсетiлмесе,» деген сөздер алып тасталсын;

      205) 586-бапта:
      1-баптың 2) тармақшасы алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      «1-1. Камералды бақылау осы Кодексте белгіленген осындай кезең үшін салық есептілігін табыс ету кезеңі өткеннен кейін тиісті салық кезеңі үшін жүргізіледі.»;

      206) 587-бапта:
      2-тармақта:
      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Салық төлеушінің (салық агентінің) анықталған бұзушылықтар жататын салық кезеңі үшін салық есептілігін немесе осы бапта белгіленген талаптарға сәйкес олар бойынша түсініктемені табыс етуі камералды бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаның орындалуы болып танылады.»;
      үшінші бөлікте:
      «Салық төлеуші» деген сөздерден кейін «(салық агенті)» деген сөздермен толықтырылсын;
      екінші сөйлем алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      «2-1. Осы баптың 2-тармағында көрсетілген түсініктеме:
      1) салық төлеушінің (салық агентінің) түсініктемеге қол қойған күнін;
      2) түсініктемені табыс еткен тұлғаның тегін, атын және әкесінің атын (болған жағдайда) не толық атауын, оның тұрғылықты жерін (орналасқан жерін);
      3) салық төлеушінің (салық агентінің) сәйкестендіру нөмірін;
      4) камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны жіберген салық органының атауын;
      5) түсініктемені тапсырған тұлғаның хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеуіне негіз болып табылатын мән-жайлардың;
      6) қоса берілетін құжаттардың тізбесін қамтуға тиіс.
      Егер түсініктемені тапсырған тұлғаның хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеуіне негіз ретінде растайтын құжаттар көрсетілген жағдайда, онда салық есептілігінен басқа, мұндай құжаттардың көшірмелері түсініктемеге қоса беріледі.»;

      207) 595-бапта:
      1-тармақта:
      1) тармақшаның сегізінші абзацындағы «8» деген цифр «5» деген цифрмен ауыстырылсын;
      2) және 3) тармақшалардағы «уәкілетті мемлекеттік органның» деген сөздер «Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімінің» деген сөздермен ауыстырылсын;
      4-тармақтағы «уәкілетті мемлекеттік органның» деген сөздер «Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімінің» деген сөздермен ауыстырылсын;

      208) 598-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Берешегі жоқ екендігі туралы анықтама, берешегі жоқ (бар) екендігі туралы анықтама:
      1) қағаз тасығышта берілген кезде - анықтаманы жасаған салық органы басшысының, оны ауыстыратын адамның немесе басшы орынбасарының қолымен және салық органының мөрімен;
      2) электронды түрде берілген кезде – уәкілетті органның электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылады.
      Бұл ретте қағаз тасығышта жасалған берешегі жоқ екендігі туралы анықтаманы, берешегі жоқ (бар) екендігі туралы анықтаманы салық органы салық төлеушіге құжаттарды беру журналына қолын қойғызып береді.»;

      209) 603-баптың 1-тармағындағы «599» деген цифрлар «600» деген цифрлармен ауыстырылсын;

      210) 604-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Қазақстан Республикасында акредиттелген шет мемлекеттiң дипломатиялық және соларға теңестiрiлген өкiлдiктерiне, шет мемлекеттің консулдық мекемелеріне және осы өкілдіктердің дипломатиялық, әкiмшiлiк-техникалық персоналына жататын адамдарға, олармен бiрге тұратын отбасы мүшелерiн қоса алғанда, консулдық лауазымды адамдарға, консулдық қызметшілерге, олармен бірге тұратын отбасы мүшелерін қоса алғанда, қосылған құн салығын қайтаруды салық органы осы Кодекстің 276-бабында белгіленген тәртіппен және мерзімде олардың банктік шотына жүргізеді.»;

      211) 607-баптың 2-тармағының 5) тармақшасындағы «бес» деген сөз «он» деген сөзбен ауыстырылсын;

      212) 608-баптың 1-тармағы екінші бөлігінің 2) тармақшасындағы «салық қызметi органы хабарламаны жiберген күннен бастап бес жұмыс күнi өткен соң» деген сөздер «веб-қосымшада хабарламаны салық қызметi органы жіберген күннен бастап» деген сөздермен ауыстырылсын;

      213) 609-баптың 3-тармағындағы «3 еселенген» деген сөздер «6 еселенген» деген сөздермен ауыстырылсын;

      214) 610-бапта:
      1-тармақ «міндетті төлемдер» деген сөздерден кейін «, оның ішінде олар бойынша аванстық және (немесе) ағымдағы төлемдер» деген сөздермен толықтырылсын;
      3-тармақ «міндетті төлемдерді» деген сөздерден кейін «, оның ішінде олар бойынша аванстық және (немесе) ағымдағы төлемдерді» деген сөздермен толықтырылсын;
      4-тармақ «төлемдердің» деген сөзден кейін «, оның ішінде олар бойынша аванстық және (немесе) ағымдағы төлемдердің» деген сөздермен толықтырылсын;
      12-тармақтың бірінші абзацы «төлемдер» деген сөзден кейін «, оның ішінде олар бойынша аванстық және (немесе) ағымдағы төлемдер» деген сөздермен толықтырылсын;

      215) 611-бапта:
      1-тармақтың 3) тармақшасындағы «бес» деген сөз «он» деген сөзбен ауыстырылсын;
      3-тармақтың екінші бөлігіндегі «байланыстың және телекоммуникацияның электронды арналары» деген сөздер «ақпараттық-коммуникациялық желі бойынша беру» деген сөздермен ауыстырылсын;

      216) 612-баптың 1-тармағында:
      бірінші бөліктегі «бес» деген сөз «он» деген сөзбен ауыстырылсын;
      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Салық төлеушiнiң (салық агентiнiң) кассасы бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру:
      банкке немесе банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымға кейiннен оларды салық берешегiн, мiндеттi зейнетақы жарналары мен әлеуметтiк аударымдар бойынша берешектердi өтеу есебiне аудару үшiн ақша тапсыру;
      банктің немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың клиенттердің қолма-қол ақшасын беруі бойынша операциялардан басқа, кассадағы қолма-қол ақшаның барлық шығыс операцияларына қолданылады.»;

      217) 613-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «613-бап. Салық төлеушінің (салық агентінің) мүлікке билік
                етуін шектеу

      1. Салық органы осы Кодекстiң 609-бабы 1-тармағының 4) тармақшасында көрсетiлген салық төлеушiнiң (салық агентiнiң) мүлiкке билiк етуiн шектеудi:
      1) салық берешегiн өтеу туралы хабарламаны алған күннен бастап он бес жұмыс күнi өткен соң салық берешегi өтелмеген;
      2) мониторингке жататын iрi салық төлеушiнi қоспағанда, салық төлеушi (салық агентi) салықтық тексеру нәтижелерi туралы хабарламаға және (немесе) хабарламаға шағымды қарау нәтижелерi бойынша шығарылған жоғары тұрған салық қызметi органының шешiмiне шағым жасаған жағдайларда, жүргiзедi. Бұл ретте осы тармақшада көрсетілген жағдайда, салық органы шектеуді осы Кодекстiң 607-бабының 2-тармағының 5) тармақшасында көзделген салық берешегiн өтеу туралы хабарлама жiбермей-ақ жүргізеді.
      2. Егер осы тармақта өзгеше белгiленбесе, салық төлеушiнiң (салық агентiнiң) мүлiкке билiк етуiн шектеуді салық органы:
      1) осы баптың 1-тармағы 1) тармақшасында көрсетілген жағдайда – осы салық төлеушінің (салық агентінің) меншік құқығындағы немесе шаруашылық жүргізу құқығындағы, сондай-ақ балансында тұрған;
      2) осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген жағдайда – халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес негізгі құрал, жылжымайтын мүлікке инвестиция және (немесе) биологиялық актив болып табылатын мүлкіне қатысты жүргізеді.
      Билік етуге шектеуге:
      тыныс-тіршілікті қамтамасыз ету объектілері;
      электр, жылу және өзге де энергия түрлері;
      сақтау және (немесе) жарамдылық мерзімі бір жылдан аспайтын тамақ өнімдері немесе шикізат жатпайды.
      3. Салық төлеушінің (салық агентінің) мүлікке билiк етуін шектеу туралы шешiм уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша жасалады және оны салық органы:
      1) осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетiлген жағдайда – мұндай шешiм шығарылған күнгi салық төлеушiнiң (салық агентiнiң) дербес шотында бар деректер бойынша салық берешегi сомасына;
      2) осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында көрсетiлген жағдайда – осы Кодекстiң 93 және 94-тарауларында белгіленген тәртіппен шағымданушы салық төлеушінің (салық агентінің) салықтарының, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдері мен өсiмпұлдарының сомасына қабылдайды.
      Мүлiкке билiк етудi шектеу туралы шешiмдi және осындай шешімнің негізінде жасалған мүлік тізімдемесі актісін салық органында тіркеу бір нөмірде жүргізіледі.
      4. Мүлiкке билiк етудi шектеу туралы шешiм салық төлеушіге (салық агентіне) жеке қол қойғызып немесе почта арқылы хабарламасы бар тапсырыс хатпен тапсырылуға тиіс.
      Мынадай:
      1) қол қойғызып жеке табыс етілген кезде – шешімге қол қойылған күн;
      2) хабарламасы бар тапсырыс хатпен почта арқылы жіберілген кезде – почта немесе өзге де байланыс ұйымының хабарламасына салық төлеуші (салық агенті) белгі қойған күн;
      3) осындай шешімді алғанын растайтын қол қоюдан бас тартуы немесе орналасқан жері бойынша болмауы себепті табыс ету мүмкін болмаған кезде – осы Кодекстің 558-бабында белгіленген тәртіппен жүргізілген салықтық зерттеу күні салық төлеушіге мұндай шешімнің берілген күні болып есептеледі.
      5. Егер мүлікке билік етуді шектеу туралы шешім оған құқық немесе ол бойынша мәміле мемлекеттік тіркеуге жататын мүлікке не мемлекеттік тіркеуге жататын мүлікке қатысты қабылданған жағдайда, салық органы мүлікке билік етуді шектеу туралы шешімді салық төлеушіге (салық агентіне) табыс еткен күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей мұндай шешімнің көшірмесін осы тармақта көрсетілген мүлікке құқықтардың ауыртпалығын тіркеу үшін уәкілетті мемлекеттік органдарға жібереді.
      6. Осы баптың 3-тармағында көрсетілген шешім салық төлеушіге (салық агентіне) табыс етілген күннен бастап он жұмыс күні өткеннен кейін салық органы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша мүлік тізімдемесінің актісін жасау арқылы салық төлеушінің (салық агентінің) қатысуымен билік етуі шектелген мүлікке тізімдеме жүргізеді.
      Билік етуі шектелген мүлік тізімдемесі салық төлеушінің (салық агентінің) бухгалтерлік есепке алу деректерінің негізінде айқындалатын баланстық құны немесе нарықтық құны мүлік тізімдемесінің актісінде көрсетіле отырып жүргізіледі. Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес жүргізілген бағалау туралы есепте айқындалған құн нарықтық құн болып табылады.
      7. Салық төлеуші (салық агенті) билік етуі шектелген мүлік тізімдемесінің актісін жасау кезінде салық органының лауазымды адамдарына танысу үшін осындай мүлікке меншік және (немесе) шаруашылық жүргізу құқығын, балансын растайтын құжаттардың түпнұсқасын немесе нотариат куәландырған көшірмелерін беруге міндетті. Осы тармақта көрсетілген құжаттардың көшірмелері билік етуі шектелген мүлік тізімдеменің актісіне қоса беріледі.
      Салық төлеуші (салық агенті) осы тармақта көрсетілген құжаттарды табыс етпеген жағдайда, осы баптың 3-тармағында көрсетілген шешімді шығарған салық органы уәкілетті мемлекеттік органдарға осындай салық төлеушінің (салық агентінің) меншік және (немесе) шаруашылық жүргізу құқығында осы баптың 5-тармағында көрсетілген мүліктің бар немесе жоқ болу фактісін растау туралы сұрау салу жібереді. Уәкілетті мемлекеттік органдардың осы тармақта көрсетілген сұрау салуға жауаптарының көшірмелері билік етуі шектелген мүлік тізімдемесінің актісіне қоса беріледі.
      Билік етуі шектелген мүлік тізімдемесінің актісі екі данада жасалады және оған оны жасаған тұлға, сондай-ақ салық төлеуші (салық агенті) және (немесе) оның лауазымды тұлғасы қол қояды. Бұл ретте осындай актінің бір данасы осы баптың 4-тармағында белгіленген тәртіппен салық төлеушіге (салық агентіне) табыс етіледі.
      8. Салық төлеуші (салық агенті) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес билік етуі шектелген мүліктің шектеу алып тасталғанға дейін сақталуын, оған тиісті күтім жасалуын қамтамасыз етуге міндетті. Бұл ретте салық төлеуші (салық агенті) аталған мүлікке қатысты заңсыз әрекеттері үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.
      Осы талаптарды сақтамаған кезде салық төлеуші (салық агенті) билік етуі шектелген мүлікті аукционға дайындау бойынша нақты шеккен шығындарды аукционды ұйымдастырушыға өтеуге міндетті.
      9. Салық берешегі өтелмеген және екі аукцион өткізілгеннен кейін билік етуі шектелген мүлік өткізілмеген жағдайда, салық органы жаңа мүлік тізімдемесінің актісі жасалған күнгі салық төлеушінің (салық агентінің) дербес шотындағы салық берешегінің сомасы туралы деректерді ескере отырып, жаңа мүлік тізімдемесінің актісін жасау жолымен салық төлеушінің (салық агентінің) басқа мүлкіне тізімдеме жүргізуге құқылы.
      10. Салық органы мынадай:
      1) салық төлеуші (салық агенті) салық берешегі сомасын өтеген жағдайда – осындай берешекті өтеген күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей;
      2) салық төлеушінің (салық агентінің) шағымын қараған салық қызметі органы шешім шығарған немесе салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарламаның және (немесе) жоғары тұрған салық қызметі органының хабарламаға шағымды қарау нәтижелері бойынша шығарылған шешімінің шағымдалған бөлігінің күшін жоятын сот актісі заңды күшіне енген жағдайда – осындай шешім шыққан немесе осындай сот актісі күшіне енген күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей;
      3) салық төлеушінің (салық агентінің) салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарламаға және (немесе) жоғары тұрған салық қызметі органының хабарламаға шағымды қарау нәтижелері бойынша шығарылған шешіміне өз шағымдарын қайтарып алған жағдайда – осындай шағым қайтарылған күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей мүлiкке билiк етудi шектеу туралы шешiм мен уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша осындай шешімнің негізінде жасалған мүлік тізімдемесі актісінің күшін жояды.
      11. Салық органы осы баптың 5-тармағында көзделген жағдайларда мүлікке билік етуді шектеу туралы шешім мен мүлік тізімдемесінің актісінің күшін жою туралы шешім қабылданған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде осындай күшін жою туралы шешімнің көшірмесін мүлікке құқықтардың ауыртпалығын тоқтату үшін уәкілетті мемлекеттік органдарға жібереді.»;

      218) 614-баптың 2-тармағының 1) тармақшасындағы «3 еселенген» деген сөздер «6 еселенген» деген сөздермен ауыстырылсын;

      219) 615-бапта:
      1-тармақтың бірінші бөлігіндегі «он бес жұмыс күні ішінде» деген сөздер «жиырма жұмыс күні өткен соң» деген сөздермен ауыстырылсын;
      5-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «5. Салық органы инкассалық өкімді банктерге немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға қағаз тасығышта немесе ақпараттық-коммуникациялық желі бойынша беру арқылы электронды түрде жібереді. Инкассалық өкім электронды түрде жіберілген кезде, ол Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің келісімі бойынша уәкілетті орган белгілеген форматтарға сәйкес жасалады.»;

      220) 627-бапта:
      5-тармақтың 2) тармақшасы бірінші бөлігінің он жетінші және он сегізінші абзацтары алып тасталсын;
      9-тармақтың 2) тармақшасының үшінші бөлігінде:
      «өтiнiшi бойынша немесе» деген сөздер «өтініші бойынша,» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «негіздемелер бойынша» деген сөздерден кейін «немесе салық төлеушінің (салық агентінің) салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарламаға және (немесе) жоғары тұрған салық қызметі органының хабарламаға шағымды қарау нәтижелері бойынша шығарылған шешіміне жасаған шағымына байланысты» деген сөздермен толықтырылсын;

      221) 629-баптың 5-тармағының бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «4-1) резидент еместің салықтық өтінішінің негізінде бюджеттен немесе шартты банк салымынан табыс салығын қайтару мәселесі бойынша салық агенттерін тақырыптық тексеру;»;

      222) 635-бапта:
      6-тармақтағы «уәкiлеттi органнан», «Уәкiлеттi органға», «Уәкiлеттi орган», «уәкiлеттi органдағы» деген сөздер тиісінше «салық қызметі органынан», «Салық қызметі органына», «Салық қызметі органы», «салық қызметі органындағы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      8-тармақтағы:
      бірінші бөліктегі «уәкiлеттi органға» деген сөздер «салық қызметі органына» деген сөздермен ауыстырылсын;
      төртінші бөлікте:
      «уәкiлеттi органға» деген сөздер «салық қызметі органына» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «iрi салық төлеушiлерге жүргiзiлген мониторинг бойынша есептiлiк негiзiнде» деген сөздер алып тасталсын;
      9-тармақтың бірінші бөлігінің төртінші абзацындағы «уәкiлеттi орган» деген сөздер «салық қызметі органы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      10-тармақтың 2) тармақшасының бірінші бөлігіндегі «уәкiлеттi орган» деген сөздер «салық қызметі органы» деген сөздермен ауыстырылсын;

      223) мынадай мазмұндағы 635-1-баппен толықтырылсын:

      «635-1-бап. Резидент еместің салықтық өтінішінің негізінде
                  бюджеттен немесе шартты банк салымынан табыс
                  салығын қайтару мәселесі бойынша салық агенттерін
                  тақырыптық тексеру жүргізу тәртібі

      1. Резидент еместің салықтық өтінішінің негізінде бюджеттен немесе шартты банк салымынан табыс салығын қайтару мәселесі бойынша салық агентіне қатысты оның осы Кодекстің 46-бабында белгіленген талап қою мерзімі кезеңі ішінде осындай өтініш берген резидент еместің табысынан төлем көзінен табыс салығын есептеу, ұстау және аудару жөніндегі салықтық міндеттемелерді орындауы тұрғысынан тақырыптық тексеру жүргізеді.
      2. Салық органы осы баптың 1-тармағында көрсетілген тақырыптық тексеру жүргізуді резидент еместің салықтық өтінішінің негізінде осындай өтінішті алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде тағайындауға міндетті.
      3. Тақырыптық тексеру жүргізу барысында салық органы құжаттарды мынадай тұрғыдан:
      1) салық агентінің резидент еместің табыстарынан төлем көзінен табыс салығын есептеу, ұстау және аудару жөніндегі салықтық міндеттемелерін толық орындауын;
      2) осы Кодекстің 191-бабына немесе халықаралық шартқа сәйкес тұрақты мекеме құруын;
      3) Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы заңнамасына сәйкес өтініш беруші резидент еместің есептік тіркелуін, осы Кодекстің 562-бабында көзделген тәртіппен салық төлеуші ретінде тіркелуін;
      4) бюджеттен немесе шартты банк салымынан табыс салығын қайтаруға берген салықтық өтініште көрсетілген деректердің дәйектілігін;
      5) резидент емес шартты банк салымы туралы шартты жасасқан жағдайда, осы шартқа қатысушылардың оның талаптарын сақтауын тексереді.»;

      224) 645-баптың 1-тармағы екінші бөлігі 3) тармақшасындағы «есеп айырысуға қолданылмайды.» деген сөздер «есеп айырысуға;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
      «4) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне қолданылмайды.»;

      225) 646-баптың 5-тармағының бірінші абзацы «салық төлеуші» деген сөздерден кейін «өзінің орналасқан жері бойынша» деген сөздермен толықтырылсын;

      226) 647-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «647-бап. Бақылау-касса машинасының тiркеу деректерiне
                өзгерiстер енгiзу

      1. Бақылау-касса машинасының тiркеу карточкасында көрсетiлген мәлiметтер өзгерген кезде, салық төлеушi бақылау-касса машинасын есепке қойған жерi бойынша салық органына өзгерiстер туындаған кезден бастап бес жұмыс күнi iшiнде:
      1) өзгерген мәлiметтердi көрсете отырып, бақылау-касса машинасын салық органында есепке қою туралы салықтық өтiнiштi;
      2) бақылау-касса машинасының тiркеу карточкасын табыс етуге міндетті.
      2. Тіркеу карточкасын ауыстыруды:
      1) тіркеу карточкасы жоғалған (бүлінген) жағдайда – осы баптың 1-тармағында көзделген салықтық өтінішті алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде;
      2) тіркеу карточкасында көрсетілген мәліметтер өзгерген жағдайда – осы баптың 1-тармағында көзделген салықтық өтінішті алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде;
      3) тіркеу карточкасында сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда - осы баптың 1-тармағында көзделген салықтық өтінішті алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде бақылау-касса машинасының есепке қойылған жерi бойынша салық органы жүргізеді.
      Осы тармақшада көзделген жағдайда, салық төлеуші салықтық өтінішке мына құжаттардың бірін:
      1) сәйкестендіру нөмірінің бар-жоғын растайтын құжаттың нотариат куәландырған көшірмесін;
      2) сәйкестендіру нөмірінің бар-жоғын растайтын құжаттың түпнұсқасын көрсеткен жағдайда – оның көшірмесін қоса береді.
      Бақылау-касса машинасының тіркеу карточкасын ауыстыру үшін салық органына табыс етілген салықтық өтінішке сәйкестендіру нөмірінің бар-жоғын растайтын құжаттың көшірмесі, оны осындай салық органына ауыстыру не осы Кодекске сәйкес құжатқа сәйкестендіру нөмірін енгізу мақсатында басқа құжатқа қайта ресімдеу үшін табыс еткен жағдайда, қоса берілмейді.
      3. Салық органының лауазымды адамы салық органында салықтық өтiнiштi қабылдаған күннен бастап бес жұмыс күнi iшiнде бақылау-касса машинасының өзгертілген тiркеу деректерi бар тiркеу карточкасын ресiмдейдi және салық төлеушiге бередi.
      4. Бақылау-касса машинасының жаңа тіркеу карточкасы берілген кезде салық органы бұрын берген бақылау-касса машинасының тіркеу карточкасы салық төлеушінің бақылау-касса машинасының аталған тіркеу карточкасын жоғалту (бүлдіру) жағдайларын қоспағанда, салық органына қайтарылуға жатады.»;

      227) 653-бапта:
      2-тармақтағы «осы Кодекстiң 279-бабының 2) – 4) тармақшаларында көрсетiлген акцизделетiн тауарлар» деген сөздер «алкоголь өнімдері» деген сөздермен ауыстырылсын;
      4-тармақтың 2) және 5) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) Қазақстан Республикасы аумағына бажсыз сауданың кедендiк режимдерiнде орналастыру үшін көзделген бажсыз сауда дүкендерінің меншік иелері әкелетiн;»;
      «5) алкоголь өнімдері мен сыраның үш литрден аспайтын шегінде, сондай-ақ темекі мен темекі бұйымдарын 200 сигареттен немесе 50 сигардан (сигарилден) немесе темекінің 250 грамынан аспайтын шегiнде не аталған бұйымдарды жалпы салмағы 250 грамнан аспайтын ассортиментте Қазақстан Республикасының аумағына он сегіз жасқа толған жеке тұлға әкелетiн (жiберетiн) алкоголь өнiмдерi есепке алу-бақылау таңбаларымен және темекi бұйымдары акциздiк таңбалармен мiндеттi таңбалануға жатпайды.»;
      4-1-тармақтағы «Осы бапта» деген сөздер «Осы баптың 4-тармағында» деген сөздермен ауыстырылсын;
      5-тармақтағы «екi жылда бiр реттен аспайтындай» деген сөздер алып тасталсын;
      7-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Жекелеген жағдайларда акциздік постылар мұнай мен мұнай өнімдерін магистральдық мұнай өнімдері құбырлары, темір жол көлігі бойынша өткізуді жүзеге асыратын, сондай-ақ осы Кодекстің 279-бабының 2), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген акцизделетін тауарларды көтерме саудада өткізуді жүзеге асыратын салық төлеушінің аумағында белгіленеді.»;
      13-тармақ алып тасталсын;

      228) 656-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «656-бап. Уәкілетті мемлекеттік және жергілікті атқарушы
                органдардың қызметін бақылау

      1. Салық қызметi органдары осы бапта белгіленген тәртіппен уәкiлеттi мемлекеттiк және жергiлiктi атқарушы органдардың қызметiне бақылауды жүзеге асырады.
      Уәкiлеттi мемлекеттiк органдардың қызметiне бақылау бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң дұрыс есептелуi, толық өндiрiлiп алынуы және уақтылы аударылуы, сондай-ақ салық органдарына мәліметтердің дәйекті және уақтылы табыс етілуі мәселелерi бойынша жүзеге асырылады.
      Жергілікті атқарушы органдардың қызметiне бақылау бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң дұрыс есептелуi, толық өндiрiлiп алынуы және уақтылы аударылуы, салық органдарына мүлік, көлік құралдары салығы, жер салығы және басқа да міндетті төлемдер бойынша мәліметтердің дәйекті және уақтылы табыс етілуі мәселелерi бойынша жүзеге асырылады.
      Уәкілетті орган белгiлеген нысан бойынша салық қызметі органдарының бақылауды тағайындау туралы шешiмi (бұдан әрі – шешім) уәкiлеттi мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың (бұдан әрі осы баптың мақсатында – уәкілетті мемлекеттік органдар) қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшiн негiз болып табылады, онда мынадай деректемелер:
      1) шешiмнiң салық қызметi органдарында тiркелген күнi мен нөмiрi;
      2) уәкiлеттi мемлекеттiк органның толық атауы және сәйкестендiру нөмiрi;
      3) бақылау тағайындау негiздемесi;
      4) бақылауды жүзеге асыратын салық қызметi органдарының лауазымды адамдарының, сондай-ақ осы бапқа сәйкес бақылау жүргiзуге тартылған басқа да мемлекеттiк органдар мамандарының лауазымы, тегi, аты, әкесiнiң атын (олар болған жағдайда);
      5) бақылау жүргiзу мерзiмi;
      6) бақылау кезеңі;
      7) бақылау жүргізу мәселелері;
      8) уәкiлеттi мемлекеттiк органның шешiммен танысқаны және оны алғаны туралы белгiсi қамтылады.
      Шешім бақылау жүзеге асырыла басталғанға дейін құқықтық статистика және арнайы есептер саласындағы статистикалық қызметті өз құзыреті шегінде жүзеге асыратын мемлекеттік органда мемлекеттік тіркелуге жатады.
      2. Шешiмде көрсетiлген салық қызметi органдарының лауазымды адамдары, осы бапқа сәйкес бақылау жүргiзуге тартылған өзге де тұлғалар және уәкiлеттi мемлекеттiк органдар бақылауға қатысушылар болып табылады.
      Уәкiлеттi мемлекеттiк органдар бақылауды жүзеге асырған кезде салық қызметi органдарына бақылау жасау үшiн қажеттi құжаттар мен мәлiметтердi алуына, салық қызметi органдары лауазымды адамдарының салық салу объектiлерiн зерттеп-тексеруге кiруiне жәрдем жасайды.
      Бұл ретте уәкiлеттi мемлекеттiк органдардың бақылауы салық және басқа да мiндеттi төлемдердiң бiр түрi бойынша және бiрнеше түрi бойынша да бiр мезгiлде жүргiзiлуi мүмкiн.
      Құжаттар мен мәліметтер алуға, сондай-ақ салық салынатын объектілерді зерттеп-тексеруге кедергi жасалған кезде, салық қызметi органдарының лауазымды адамдарының бақылау жүргізу үшін кiруге жіберiлмегенi туралы акт жасалады.
      Салық қызметi органдарының лауазымды адамдарының бақылау жүргізу үшін кiруге жіберiлмегенi туралы актiге бақылау жүргізетін салық қызметі органының және уәкілетті мемлекеттік органның лауазымды адамдары қол қояды. Көрсетiлген актiге қол қоюдан бас тартқан кезде уәкілетті мемлекеттік орган бас тарту себебi туралы жазбаша түсiнiктеме беруге мiндеттi.
      Уәкілетті мемлекеттік орган шешімнің данасын (көшірмесін) алған күн немесе уәкілетті мемлекеттік органның шешімге қол қоюдан бас тартуы туралы акт жасалған күн бақылау жүргiзудiң басталуы болып есептеледi.
      Уәкілетті мемлекеттік орган шешімінің данасына қол қоюдан бас тартқан жағдайда, бақылау жүргiзетiн салық қызметi органының қызметкерi куәгерлердi (кемінде екеу) тарта отырып, қол қоюдан бас тарту туралы акт жасайды. Бұл ретте қол қоюдан бас тарту туралы актiде:
      1) оның жасалған орны мен күнi;
      2) акт жасаған салық қызметi органының лауазымды адамының тегi, аты және әкесiнiң аты (ол болған жағдайда);
      3) тартылған куәгерлердiң тегi, аты және әкесiнiң аты (ол болған жағдайда), жеке куәлiгiнiң нөмiрi, тұрғылықты жерiнiң мекенжайы;
      4) шешімнің нөмiрi, күнi, уәкілетті мемлекеттік органның атауы, оның сәйкестендiру нөмiрi;
      5) шешім данасына қол қоюдан бас тартудың мән-жайлары көрсетiледi.
      Уәкілетті мемлекеттік органның шешімді алудан бас тартуы салықтық тексерудің күшін жоюға негіз болып табылмайды.
      3. Бақылау жүргiзу мерзiмi уәкiлеттi мемлекеттiк органға бақылау тағайындау туралы шешiм тапсырылған күннен бастап отыз жұмыс күнiнен аспауға тиiс. Бақылау тағайындаған салық қызметi органы көрсетiлген мерзiмдi елу жұмыс күнiне дейiн ұзартуы мүмкiн.
      Уәкілетті мемлекеттік органдардың қызметіне бақылау жылына бір реттен жиі жүзеге асырылмайды.
      4. Бақылау жүргiзу мерзiмiнiң барысы уәкiлеттi мемлекеттiк органға салық қызметi органының құжаттарды табыс ету туралы талаптарын тапсыру күнi мен уәкiлеттi мемлекеттiк органның бақылау жүргiзу кезiнде сұрау салынған құжаттарды табыс ету күнi арасындағы, сондай-ақ салық қызметi органының басқа аумақтық салық органдарына, мемлекеттiк органдарға, банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға және Қазақстан Республикасы аумағында қызметiн жүзеге асыратын өзге де ұйымдарға сұрау салу жiберiлген күн мен аталған сұрау салу бойынша мәлiметтер мен құжаттарды алған күн арасындағы уақыт кезеңiне тоқтатыла тұрады.
      5. Бақылау мерзiмiн тоқтата тұрған (қайта бастаған) кезде салық қызметi органдары уәкілетті мемлекеттік органдарға мынадай деректемелерді:
      1) бақылау жүргізу мерзімдерін тоқтата тұру (қайта бастау) туралы хабарламаның салық органында тiркелген күнi мен нөмiрiн;
      2) салық органының атауын;
      3) тексерiлетiн уәкiлеттi органның толық атауы және сәйкестендiру нөмiрiн;
      4) тоқтатыла тұрған (қайта басталған) бұйрықтың күні мен тіркелген нөмірін;
      5) бақылауды тоқтата тұру (қайта бастау) қажеттігінің негіздемесін;
      6) бақылау жүргізу мерзімдерін тоқтата тұру (қайта бастау) туралы хабарламаның тапсырылған және алынған күні туралы белгіні көрсете отырып, хабарлама жібереді.
      Бақылау мерзімін, кезеңін ұзарту, тоқтата тұру және (немесе) бақылауға қатысушылардың тізбесін өзгерту кезінде шешімге уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша қосымша шешім ресімделеді.
      6. Бақылау аяқталған кезде салық қызметi органының лауазымды адамы:
      1) бақылау жүзеге асырылған жердi, бақылау актiсi жасалған күндi;
      2) салық қызметi органының атауын;
      3) бақылау жүргiзген салық қызметi органының лауазымды адамдарының лауазымдарын, тектерiн, аттарын, әкелерiнiң аттарын (олар болған жағдайда);
      4) уәкiлеттi мемлекеттiк органның толық атауын, сәйкестендiру нөмiрiн және мекенжайын;
      5) уәкiлеттi мемлекеттiк орган басшысының және лауазымды адамдарының тектерiн, аттарын, әкелерiнiң аттарын (олар болған жағдайда);
      6) олардың келiсiмiмен және қатысуымен бақылау жүргiзiлген уәкiлеттi мемлекеттiк органның лауазымды адамдарының лауазымдарын, тектерiн, аттарын, әкелерiнiң аттарын (олар болған жағдайда);
      7) алдыңғы бақылау және бұрын анықталған бұзушылықтарды жою бойынша қолданылған шаралар туралы мәлiметтердi;
      8) жүргiзiлген тексеру нәтижелерiн;
      9) бақылау жүргізуге тартылған басқа да мемлекеттiк органдардың мамандарының лауазымдарын, тектерiн, аттарын, әкелерiнiң аттарын (олар болған жағдайда) көрсете отырып, бақылау актiсiн жасайды.
      7. Бақылаудың нәтижелерi бойынша бұзушылықтар анықталған кезде, салық қызметi органдары Қазақстан Республикасының салық заңнамасын бұзушылықтарды жою туралы талап қояды.
      Салық қызметi органының уәкiлеттi мемлекеттiк органға бақылау актiсiнде көрсетiлген бұзушылықтарды жою қажеттiгi туралы қағаз жеткізгіште жiберген хабарламасы Қазақстан Республикасының салық заңнамасын бұзушылықты жою туралы талап (бұдан әрi – талап) болып танылады. Талап нысанын уәкiлеттi орган белгiлейдi.
      Талапта:
      уәкiлеттi органның толық атауы;
      сәйкестендiру нөмiрi;
      талапты жiберу үшiн негiз;
      талап жiберiлген күн;
      уәкiлеттi мемлекеттік орган бюджетке өндiрiп алуға жататын сома көрсетiледi.
      Тексерілетін уәкiлеттi мемлекеттiк органның бiрiншi басшысына (бiрiншi басшының орнындағы адамға) бақылау актiсiн табыс еткен күннен бастап бес жұмыс күнiнен кешiктiрмей, талап өз қолын қойғызып не оны жiберу және алу фактісін растайтын өзге тәсiлмен жiберiлуге тиiс.
      Талапты уәкiлеттi мемлекеттiк орган оны тапсырған (алған) күннен бастап отыз жұмыс күнi iшiнде орындауға тиiс.
      8. Бақылау нәтижесi бойынша анықталған салық берешегi сомаларын өндiрiп алуды салық және бюджетке төленетін басқа мiндеттi төлемдердiң дұрыс есептелуi, толық өндiрiлiп алынуы және уақтылы аударылуы үшiн жауапты уәкiлеттi мемлекеттiк органдар жүзеге асырады.
      9. Уәкiлеттi мемлекеттiк органдар салық және бюджетке төленетін басқа мiндеттi төлемдердiң дұрыс есептелуi, толық өндiрiлiп алынуы және уақтылы аударылуы, сондай-ақ мәліметтердің салық органдарына дәйекті және уақтылы табыс етілуі үшiн Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.»;

      229) 667-баптың 5-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Салық төлеушінің (салық агентінің) тақырыптық тексеру жүргізуді тағайындаған күннен бастап шағым бойынша шешім шығарылғанға дейінгі кезеңде шағымды қайтарып алуды жүргізуге құқығы жоқ.».

      4. «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж. № 15-16, 106-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж. № 2, 184-құжат; № 15, 281-құжат; № 19, 370-құжат; 1997 ж., № 5, 58-құжат; № 13-14, 205-құжат; № 22, 333-құжат; 1998 ж., № 11-12, 176-құжат; № 17-18, 224-құжат; 1999 ж., № 20, 727-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; № 22, 408-құжат; 2001 ж., № 8, 52-құжат; № 9, 86-құжат; 2002 ж., № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 5, 31-құжат; № 10, 51-құжат; № 11, 56, 67-құжаттар; № 15, 138, 139-құжаттар; 2004 ж., № 11-12, 66-құжат; № 15, 86-құжат; № 16, 91-құжат; № 23, 140-құжат; 2005 ж., № 7-8, 24-құжат; № 14, 55, 58-құжаттар; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 4, 24-құжат; № 8, 45-құжат; № 11, 55-құжат; № 16, 99-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 4, 28, 33-құжаттар; 2008 ж., № 17-18, 72-құжат; № 20, 88-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16, 18, 21-құжаттар; № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; №24, 134-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28-құжат; № 17-18, 111-құжат; 2011 ж. № 3, 32-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат):

      1) 50-бапта:
      6-1-тармақта:
      бірінші бөлік мынадай мазмұндағы төртінші абзацпен толықтырылсын:
      «өз өкілеттіктерін орындау кезеңінде мемлекеттік лауазымдағы адамға және осы кезеңде оның жұбайына (зайыбына) қатысты;»;
      екінші бөлікте:
      «тармақта» деген сөздерден кейін «және осы баптың 6-тармағының д) тармақшасында» деген сөздермен толықтырылсын;
      «уәкілетті орган» деген сөздер «салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік орган» деген сөздермен ауыстырылсын;
      7-1-тармақтағы «Осы баптың» деген сөздер «Егер осы баптың 6-1-тармағында өзгеше белгіленбесе, осы баптың» деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 51-баптың 1-тармағында:
      екінші бөліктегі «салық және (немесе) кеден органдарының бiрiншi басшысы қол қойып, мөрiмен куәландырылған» деген сөздер алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы төртінші, бесінші және алтыншы бөліктермен толықтырылсын:
      «Бұл ретте салық және (немесе) кеден органдарының өкімдері қағаз жеткізгіште немесе ақпараттық-коммуникациялық желі бойынша беру арқылы электрондық түрде банктерге немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға жіберілуі мүмкін.
      Қағаз жеткізгіште жіберілетін өкімге салық және (немесе) кеден органдарының бiрiншi басшысы қол қойып және мөрiмен куәландыруы тиіс.
      Электронды түрде жіберілетін өкім салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган белгілеген форматтарға сәйкес, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкімен келісім бойынша жасалады.».

      5. «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 1997 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 12, 186-құжат; 1998 ж., № 24, 437-құжат; 1999 ж., № 8, 237-құжат; № 23, 925-құжат; 2001 ж., № 17-18, 245-құжат; № 20, 257-құжат; 2002 ж., № 1, 1-құжат; № 23-24, 198-құжат; 2003 ж., № 1-2, 9-құжат; № 11, 56-құжат; № 15, 139-құжат; № 21-22, 160-құжат; 2004 ж., № 11-12, 66-құжат; № 23, 140, 142-құжаттар; 2005 ж., № 7-8, 19-құжат, № 11, 39-құжат; № 14, 55, 58-құжаттар; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 8, 45-құжат; № 12, 69-құжат; № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 3, 20-құжат; № 4, 28, 30-құжаттар; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 24, 178-құжат; 2008 ж., № 17-18, 72-құжат; № 20, 88-құжат; № 23, 114, 123-құжаттар; 2009 ж., № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; № 23, 111-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28-құжат; № 15, 71-құжат; № 24, 140-құжат; 2011 ж., № 1, 3-құжат; № 6, 49-құжат):
      22-бапта:
      4-1-тармақтың 1) тармақшасындағы «төлейтін» деген сөз «төленген» деген сөзбен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 8-тармақпен толықтырылсын:
      «8. Резидент заңды тұлғаның шешімі бойынша оның филиалдары, өкілдіктері агенттер ретінде қаралуы мүмкін.».

      6. «Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» 2003 жылғы 25 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 9, 41-құжат; 2004 ж., № 23, 140, 142-құжаттар; 2006 ж., № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 3, 20-құжат; № 20, 152-құжат; № 24, 178-құжат; 2008 ж., № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 9-10, 50-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28-құжат; 2011 ж., № 6, 49-құжат):
      15-бап мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      «2-1. Резидент заңды тұлғаның шешімі бойынша оның филиалдары, өкілдіктері әлеуметтік аударымдарды төлеушілер ретінде қаралуы мүмкін.».

      7. «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» 2007 жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 2, 17-құжат; 2011 ж. № 3, 32-құжат):
      14-баптың 7) тармақшасы «өтінішті» деген сөздің алдынан «Қазақстан Республикасының Салық кодексінде көзделген жағдайларды қоспағанда,» деген сөздермен толықтырылсын.

      8. «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 4, 32-құжат; 2008 ж., № 17-18, 72-құжат, № 21, 97-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 15, 71-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат):
      2-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Осы тармақтың ережесі Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес патент негізінде арнаулы салық режимінен басқа, біржолғы талон негізінде арнаулы салық режимін және өзге салық салу режимдерін бір мезгілде қолданатын дара кәсіпкерлерге қолданылмайды.».

      9. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы» 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 23, 113-құжат; 2009 ж., № 13-14, 63-құжат; № 18, 84-құжат; № 23, 100-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 11, 58-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 101-құжат; № 22, 132-құжат):

      1) 1-баптағы «2011 жылғы 1 қаңтардан» деген сөздер «2011 жылғы 1 шілдеден» деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) мынадай мазмұндағы 1-2-баппен толықтырылсын:
      «1-2-бап. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2001 жылғы 12 маусымдағы Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 113-бабына сәйкес топтың (кіші топтың) тиісті құндық теңгерімін ұлғайтуға жатқызылатын немесе топтың (кіші топтың) тиісті құндық теңгерімін қалыптастыратын 2008 жыл ішінде жүргізілген негізгі құралдарды жөндеуге арналған шығыстар «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2001 жылғы 12 маусымдағы Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 113-бабында белгіленген тәртіппен 2009 жылдың басына тіркелген активтер тобының (кіші тобының) тиісті құндық теңгерімін ұлғайтады немесе қалыптастырады деп белгіленсін.»;

      3) 3-3-бапта:
      үшінші абзацтағы «Мынадай» деген сөз «Қазақстан Республикасы өткізу орны болып табылатын мынадай» деген сөздермен ауыстырылсын;
      оныншы абзацтағы «өткізу» деген сөз «тарату» деген сөзбен ауыстырылсын;
      он үшінші абзацтағы «244-бабына» деген сөздер «244 және 276-12-баптарына» деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 9-1-баптағы «2011» деген цифрлар «2014» деген цифрлармен ауыстырылсын;

      5) 9-2-баптағы «2009» деген цифрлар «2011» деген цифрлармен ауыстырылсын;

      6) 11-1-баптың алтыншы абзацындағы «уәкілетті орган» деген сөздер «Қазақстан Республикасының Үкіметі» деген сөздермен ауыстырылсын;

      7) 12-баптың бірінші абзацындағы «2012» деген цифрлар «2016» деген цифрлармен ауыстырылсын;

      8) мынадай мазмұндағы 19-1-бапппен толықтырылсын:
      «19-1-бап. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 624-бабының 2-тармағы 1) және 2) тармақшаларының және 3-тармағы 1) және 2) тармақшаларының қолданылуы 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатылсын.»;

      9) 20-1-бап алып тасталсын;

      10) 22-баптың 3-тармағы 1) тармақшасының бесінші абзацындағы «308» деген цифрлар «308-1» деген цифрлармен ауыстырылсын;

      11) 25-бапта:
      13-тармақта:
      бірінші және екінші бөліктерде:
      «уәкiлеттi орган», «уәкiлеттi органға» деген сөздер тиісінше «салық қызметі органы», «салық қызметі органына» деген сөздермен ауыстырылсын;
      төртінші бөліктегі «Уәкілетті орган», «уәкiлеттi органда бар мониторинг бойынша есептіліктің» деген сөздер тиісінше «Салық қызметі органы», «мониторинг бойынша есептіліктің» деген сөздермен ауыстырылсын;
      14-тармақтың бірінші және төртінші бөліктеріндегі «уәкiлеттi органға» деген сөздер «салық қызметі органына» деген сөздермен ауыстырылсын;

      12) 35-баптағы «2011» деген цифрлар «2012» деген цифрлармен ауыстырылсын;

      13) мынадай мазмұндағы 36-1-баппен толықтырылсын:
      «36-1-бап. Тоқтата тұру кезеңінде аталған тармақ мынадай редакцияда қолданылады деп белгілене отырып, «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексінің) 656-бабы 1-тармағының қолданылуы 2013 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын:
      «1. Салық қызметі органдары уәкілетті мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың қызметіне осы бапта белгіленген тәртіппен бақылауды жүзеге асырады.
      Уәкілетті мемлекеттік органдардың қызметіне бақылау бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің дұрыс есептелуі, толық өндіріліп алынуы және уақтылы аударылуы, сондай-ақ салық органдарына мәліметтердің дәйекті және уақтылы табыс етілуі мәселелері бойынша жүзеге асырылады.
      Жергілікті атқарушы органдардың қызметіне бақылау бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің дұрыс есептелуі, толық өндіріліп алынуы және уақтылы аударылуы, салық органдарына мүлік, көлік құралдары салығы, жер салығы және басқа да міндетті төлемдер бойынша мәліметтердің дәйекті және уақтылы табыс етілуі мәселелері бойынша жүзеге асырылады.
      Жергілікті атқарушы органдар біржолғы талондар беру үшін айқындаған органдардың қызметіне бақылау:
      бюджетке берілген біржолғы талондар сомаларының дұрыс есептелуі, толық әрі уақтылы аударылуы (есепке жатқызылуы);
      біржолғы талонды, біржолғы талон түбіртегінің толық және дұрыс толтырылуы, біржолғы талондар түбіртектерінің сақталуы;
      салық органдарына мәліметтердің дұрыс және уақтылы табыс етілуі;
      біржолғы талондарды беру есебінің дәйекті жүргізілуі мәселелері бойынша жүзеге асырылады.
      Салық қызметi органдарының уәкілетті орган белгiлеген нысан бойынша бақылауды тағайындау туралы шешiмi (бұдан әрі – шешім) уәкiлеттi мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың, сондай-ақ жергілікті атқарушы органдар біржолғы талондар беру үшін айқындаған органдардың (бұдан әрі осы баптың мақсатында – уәкілетті мемлекеттік органдар) қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшiн негiз болып табылады, онда мынадай деректемелер:
      1) шешiмнiң салық қызметi органдарында тiркелген күнi мен нөмiрi;
      2) уәкiлеттi мемлекеттiк органның толық атауы және сәйкестендiру нөмiрi;
      3) бақылауды тағайындау негiздемесi;
      4) бақылауды жүзеге асыратын салық қызметi органдарының лауазымды адамдарының, сондай-ақ бақылау жүргiзуге тартылатын басқа да мемлекеттiк органдар мамандарының лауазымы, тегi, аты, әкесiнiң аты (олар болған жағдайда);
      5) бақылауды жүргiзу мерзiмi;
      6) бақылау кезеңі;
      7) бақылауды жүргiзу мәселелері;
      8) уәкiлеттi мемлекеттiк органның шешiммен танысқаны және оны алғаны туралы белгiсi қамтылады.
      Шешім құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы статистикалық қызметті өз құзыреті шегінде жүзеге асыратын мемлекеттік органдарда бақылауды жүзеге асыру басталғанға дейін мемлекеттік тіркелуге жатады.»;

      14) 42-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «42-бап. Тоқтата тұру кезеңiнде аталған тармақша мынадай редакцияда қолданылады деп белгiлене отырып, «Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексiнiң (Салық кодексi) 272-бабының 1-тармағы 1) тармақшасының қолданысы 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап 2016 жылғы 1 қаңтарына дейiн тоқтатыла тұрсын:
      «1) есепке жатқызылатын қосылған құн салығы сомасының осы Кодекстiң 273 және 274-баптарында белгiленген тәртiппен есептi салық кезеңiнiң аяғында декларация бойынша өсу қорытындысымен қалыптасқан есептелген салық сомасынан асып түсуi (бұдан әрi – қосылған құн салығының асып түсуi).
      Нөлдік ставка бойынша салық салынатын айналымдар мақсатында пайдаланылмайтын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алумен байланысты қалыптасқан, осы тармақшаның бірінші бөлігінде көрсетілген қосылған құн салығының асып кетуін қайтару осы Кодекстің 241-бабына сәйкес Қазақстан Республикасында қосылған құн салығын төлеушi болып табылмайтын және қызметiн филиал, өкiлдiк арқылы жүзеге асырмайтын резидент еместен жұмыстар, қызмет көрсетулер сатып алу кезiнде төленген, есепке жатқызылған қосылған құн салығының сомасы шегінде жүргізіледі.
      Осы тармақшаның екінші бөлігінің ережесі осы Кодекстің 274-бабында көзделген қосылған құн салығының асып кетуін қайтарудың оңайлатылған тәртібін қолдануға құқығы бар салық төлеушілерге қолданылмайды.
      Қазақстан Республикасының Үкіметі нөлдік ставка бойынша салық салынатын тауарларды, жұмыстарды, қызметтер көрсетуді өткізуді осы баптың 3-тармағының 1) тармақшасында көзделген тұрақты өткізуге жатқызу өлшемдерін және:
      осы баптың 3-тармағында белгіленген шарттар орындалмаған жағдайда, нөлдік ставка бойынша салық салынатын айналымдарға байланысты;
      осы тармақшаның екінші бөлігінде көзделген, қайтарылуға жататын қосылған құн салығының асып түсу сомасын айқындау тәртібін белгілейді.»;

      15) 47-баптың 1) тармақшасында:
      «561» деген цифрлар «39, 40, 561» деген цифрлармен ауыстырылсын;
      «9-тармақтарын» деген сөздерден кейін «, 570-бабының 5-тармағының 2) тармақшасын» деген сөздермен толықтырылсын;

      16) 48-бапта:
      3) тармақшада:
      бірінші абзацтағы «2012» деген цифрлар «2016» деген цифрлармен ауыстырылсын;
      екінші абзацтағы «2013» деген цифрлар «2017» деген цифрлармен ауыстырылсын;
      үшінші абзац алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «3-1) 2017 жылғы 1 қаңтарға дейiн 274-баптың 2-тармағының 3) тармақшасының;»;

      17) 49-баптың 1) тармақшасында:
      он алтыншы абзацтағы «2012» деген цифрлар «2017» деген цифрлармен ауыстырылсын;
      он жетінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «17) бір мезгілде мынадай талаптарға сәйкес келген:
      тауарды қайта өңдеу Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген жеткілікті өңдеу өлшемдеріне сәйкес келген;
      тауар Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тізбеге енгізілген;
      еркін қойманың кедендік рәсімінде орналастырылған тауар еркін қойма аумағынан әкетілген, көрсетілген рәсім аяқталғаннан кейін кеден одағының және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында көзделген құжаттармен ресімделген кезде, еркiн қойма аумағында өндiрiлген және осы аумақтан Қазақстан Республикасы аумағының қалған бөлiгiне өткiзiлетiн тауарлар;»;
      жиырма алтыншы және елуінші абзацтардағы «2012 жылдың 1 шілдесіне», «2012 жылдың 1 қаңтарына» деген сөздер «2017 жылдың 1 қаңтарына» деген сөздермен ауыстырылсын;
      отыз жетінші және алпыс сегізінші абзацтардағы «уәкілетті орган белгілейді» деген сөздер «Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді» деген сөздермен ауыстырылсын;

      18) 49-1-бапта:
      бірінші бөліктің бірінші абзацындағы «2012» деген цифрлар «2017» деген цифрлармен ауыстырылсын;
      оныншы бөліктегі «уәкілетті орган» деген сөздер «Қазақстан Республикасының Үкіметі» деген сөздермен ауыстырылсын.

      10. «Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне салық салу мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» 2009 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2009 ж., № 23, 100-құжат):
      2-бапта:
      2) тармақша «95) – 101)» деген цифрлардан кейін «тармақшаларын, 103) тармақшасының төртінші - он төртінші абзацтарын» деген сөздермен толықтырылсын;
      3) тармақшадағы «102), 103),» деген цифрлар «102) тармақшасын, 103) тармақшасының бірінші – үшінші абзацтарын» деген сөздермен ауыстырылсын.

      2-бап. 2009 жылғы 1 қаңтардан бастап 2013 жылғы 1 қаңтарға дейін:
      тоқтата тұру кезеңінде аталған тармақ мынадай редакцияда қолданылады деп белгілене отырып, «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексінің) 90-бабы 1-тармағының қолданылуы тоқтатыла тұрсын:
      «1. Егер осы бапта өзгеше көзделмесе, осы Кодекстің 106-бабының 1 және 4-тармақтарына сәйкес провизияларды (резервтердi) шегеруге құқығы бар салық төлеушi құрған провизиялардың (резервтердiң) мөлшерiн азайтудан түсетiн табыстар деп:
      1) борышкер талапты орындаған кезде бұрын орындау сомасына барабар мөлшерде шегерiмдерге жатқызылған провизиялар (резервтер) сомасы;
      2) цессия шартын жасасу жолымен басқаға қайта табыстау туралы шарттың, жаңартпа, талап ету құқықтарын беру шартының негiзiнде және (немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негiздерде борышкерге қойылатын талаптардың мөлшерiн азайтқан кезде талаптар мөлшерiн азайту сомасына барабар мөлшерде бұрын шегерiмге жатқызылған провизиялар (резервтер) сомасы;
      3) талаптарды қайта сыныптаған кезде қайта сыныпталған талаптың сомасына барабар мөлшерде бұрын шегерiмге жатқызылған провизияларды (резервтердi) азайту сомасы танылады.»;
      «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексінің) 106-бабы 1-тармағының қолданысы тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұратын кезеңде аталған тармақтың мынадай редакцияда қолданылатыны белгіленсін:
      «1. Акцияларының бақылау пакеті ұлттық басқарушы холдингке тиесілі ұлттық даму институты болып табылатын банкті қоспағанда, банктердің және банктiк қарыз операцияларын жүргiзуге арналған лицензия негiзiнде банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың өзара байланысты тараптардың пайдасына не өзара байланысты тараптардың мiндеттемелерi бойынша үшiншi тұлғаларға берiлген активтер мен шартты мiндеттемелердi қоспағанда (кредиттiк серiктестiктердiң активтерi мен шартты мiндеттемелерiнен басқа), мынадай күмәндi және үмiтсiз активтерге, шартты мiндеттемелерге:
      1) басқа банктерде орналастырылған корреспонденттiк шоттардағы қалдықтарды қоса алғанда, депозиттерге;
      2) басқа банктер мен клиенттерге берiлген кредиттерге (қаржы лизингiн қоспағанда);
      3) құжаттық есеп-қисаптар мен кепiлдiктер бойынша дебиторлық берешекке;
      4) өтелмеген аккредитивтер, шығарылған немесе расталған кепiлдiктер бойынша шартты мiндеттемелерге қарсы провизияларды (резервтерді) шегеруге құқығы бар.
      Осы тармаққа сәйкес шегерімге жататын провизияларды (резервтерді) құру тәртібін, сондай-ақ активтер мен шартты мiндеттемелердi күмәндi және үмiтсiз санатқа жатқызу тәртiбiн уәкiлеттi органмен келiсім бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі айқындайды.»;
      «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексінің) 106-бабы 4-тармағының қолданысы тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұратын кезеңде аталған тармақтың мынадай редакцияда қолданылатыны белгіленсін:
      «4. Ұлттық басқарушы холдингтiң, сондай-ақ негiзгi қызмет түрi қарыз операцияларын жүзеге асыру немесе талап құқықтарын сатып алу болып табылатын және дауыс беретiн акцияларының (қатысу үлестерiнiң) жүз пайызы ұлттық басқарушы холдингке тиесiлi заңды тұлғалардың өзара байланысты тараптардың пайдасына не өзара байланысты тараптардың мiндеттемелерi бойынша үшiншi тұлғаларға берiлген активтер мен шартты мiндеттемелердi қоспағанда (кредиттiк серiктестiктердiң активтерi мен шартты мiндеттемелерiнен басқа), мынадай күмәндi және үмiтсiз активтерге, шартты мiндеттемелерге:
      банктерде орналастырылған корреспонденттiк шоттардағы қалдықтарды қоса алғанда, депозиттерге;
      банктер мен клиенттерге берiлген кредиттерге (қаржы лизингiн қоспағанда);
      құжаттық есеп-қисаптар мен кепiлдiктер бойынша дебиторлық берешекке;
      өтелмеген аккредитивтер, шығарылған немесе расталған кепiлдiктер бойынша шартты мiндеттемелерге қарсы провизияларды (резервтерді) шегеруге құқығы бар.
      Осы тармаққа сәйкес шегерімге жататын провизияларды (резервтерді) құру тәртібін, сондай-ақ активтер мен шартты мiндеттемелердi күмәндi және үмiтсiз санатқа жатқызу тәртiбiн, сондай-ақ осы тармақта көрсетiлген заңды тұлғалардың тiзбесiн және осындай тiзбенi қалыптастыру тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтедi.»;
      Банктер және банктік қарыз операцияларын жүргізуге арналған лицензия негізінде банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар үшін осы бапта белгіленген провизияларды (резервтерді) шегеру және провизиялардың (резервтердiң) мөлшерiн азайтудан түсетiн табыстарды айқындау тәртібі, оның ішінде банктік қарыз операцияларын жүргізуге арналған лицензия негізінде банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шегеріміне жатқызылған провизияларға (резервтерге), сондай-ақ провизиялардың (резервтердiң) мөлшерiн азайтудан түсетiн табыстарға 2006 жылғы 1 қаңтар мен 2008 жылғы 31 желтоқсан аралығында қолданылатыны белгіленсін.»;
      Осы тармақтың ережелері осы баптың 1, 2 және 3-тармақтарында көрсетілген салық төлеушілерге қолданылмайды.».
      Ескерту. 2-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.12.26 N 61-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 9-б. қараңыз) Заңымен.

      3-бап. Тоқтатыла тұру кезеңінде аталған тармақ мынадай редакцияда қолданылады деп белгілене отырып, «Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексiнiң (Салық кодексiнiң) 156-бабының 1-тармағы 8) тармақшасының қолданылуы 2012 жылғы 1 қаңтарға дейiн тоқтатыла тұрсын:
      «8) әскери қызметтік міндеттерін орындауға байланысты әскери қызметшінің, қызметтік міндеттерін орындауға байланысты құқық қорғау органы қызметкерінің (кеден органы мен прокуратура органы қызметкерін қоспағанда) табыстары;».

      4-бап. Тоқтатыла тұру кезеңінде аталған тармақша мынадай редакцияда қолданылады деп белгілене отырып, «Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы кодексiнiң (Салық кодексiнiң) 201-бабының 8-тармағы 14) тармақшасының қолданылуы 2012 жылғы 1 қаңтарға дейiн тоқтатыла тұрсын:
      «14) осы Кодекстiң 135-1-бабының 1-тармағында аталған дербес бiлiм беру ұйымының осындай ұйымның қызметкері болып табылатын не осындай ұйымның жұмыстарын орындау, оған қызметтер көрсету бойынша Қазақстан Республикасында қызметiн жүзеге асыратын резидент емес жеке тұлғаға қатысты iс жүзiнде мынадай:
      тұруға;
      медициналық сақтандыруға;
      Қазақстан Республикасынан тыс жердегi тұрғылықты жерiнен Қазақстан Республикасында осындай қызметтi жүзеге асыратын жерiне дейiн және қайтар жолында әуе көлiгiмен ұшуға жұмсаған шығыстары түрiндегi материалдық пайда салық салуға жатпайды.».

      5-бап. Кредиттер (қарыздар) бойынша кешірілген үмітсіз берешектің жалпы сомасының біріктірілген көрсеткішке арақатынасының ең жоғары мөлшері шегінде, салық кезеңі үшін кредит (қарыз) бойынша үмітсіз берешекті кешіру нәтижесінде «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы кодексінің (Салық кодексі) 106-бабының 1-тармағына сәйкес бұрын шегерімге жатқызылған провизияларды (резервтерді) азайту сомалары 2011 жылғы 1 қаңтар мен 2012 жылғы 31 желтоқсан аралығындағы кезеңде провизиялардың (резервтердiң) мөлшерiн азайтудан түсетiн табыс деп танылмайтыны белгіленсін.
      Біріктірілген көрсеткішті және ең жоғарғы арақатынас мөлшерін айқындау тәртібін салықтың және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң түсiмдерiн қамтамасыз ету саласындағы басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттiк уәкілетті органмен келісім бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілейді.
      Осы бап кредит (қарыз), кредиттер (қарыздар) бойынша борышкердің үмітсіз берешегі кешірілген жағдайда, бір мезгілде мына шарттар сақталған кезде:
      кешірілген кредит (қарыз) сомасы мөлшерін және тәртібін салықтың және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң түсiмдерiн қамтамасыз ету саласындағы басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттiк уәкілетті органмен келісім бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілейтін есептік көрсеткіштен аспаған кезде;
      салықтың және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң түсiмдерiн қамтамасыз ету саласындағы басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттiк уәкілетті органмен келісім бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген негіздер бойынша және тәртіппен кредит (қарыз) бойынша үмітсіз берешек кешірілген кезде қолданылады.
      Егер «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 90-бабында өзгеше белгіленбесе, осы баптың мақсаттары үшін Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес борышты кешіру нәтижесінде кредит (қарыз) бойынша міндеттемені тоқтату (есептен шығару), сондай-ақ сауда-саттықта «Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес соттан тыс тәртіппен негізгі міндеттеме сомасынан төмен бағамен - кредиттің (қарыздың) кепілге қойылған мүлкін сатқаннан кейін өтелмеген сомаға ипотекалық шарт жасасқан күні негізгі міндеттемені толық қамтамасыз ететін, кепілге қойылған мүлікті сату кезінде кредитті (қарызды) қайтару бойынша міндеттемені тоқтату (есептен шығару) кредит (қарыз) бойынша үмітсіз берешекті кешіру деп танылады.».
      Ескерту. 5-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.12.26 N 61-V (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      6-бап. 2011 жылғы 1 қаңтар мен 2012 жылғы 31 желтоқсан аралығындағы кезеңде жеке тұлғаның табысы ретінде осындай тұлғаға банктік қарыз берілгеннен кейін пайда болған мынадай:
      қарыз алушы жеке тұлға соттың күшiне енген шешiмi негiзiнде хабарсыз кеткен немесе қайтыс болған деп жарияланған, әрекетке қабiлетсiз немесе әрекет қабiлетi шектеулi деп танылған, оған I немесе II топтардағы мүгедектiк белгiленген, сондай-ақ қарыз алушы жеке тұлға қайтыс болған;
      қарыз алушы жеке тұлғаның балаларының немесе асырап алған балаларының бірі мүгедек бала деп танылған;
      асыраушысынан айырылған, жүктiлiгiне және босануына байланысты, жаңа туған баланы (балаларды) асырап алуына, бала бiр жасқа толғанға дейiн оның күтiмiне орай табысынан айырылған жағдайларда, аталған төлемдерден басқа, «Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әлеуметтік төлемдер алатын қарыз алушы жеке тұлғаның басқа табысы болмаған;
      қарыз алушы жеке тұлғада және қарыз алушы жеке тұлғамен бірге банк алдында ортақ немесе субсидиялық жауаптылықта болатын үшінші тұлғаларда өндiрiп алуды қолдануға болатын мүлiктiң, оның iшiнде ақшаның, бағалы қағаздардың немесе табыстың болмауына байланысты банкке атқару құжатын қайтару туралы сот орындаушысының қаулысы заңды күшiне енген және оның мүлкiн немесе табыстарын анықтау жөнiнде сот орындаушысы қабылдаған, Қазақстан Республикасының атқарушылық iс жүргiзу туралы заңнамасында көзделген шаралар нәтижесiз болған;
      қарыз алушы жеке тұлғаның мүлкiне, оның iшiнде ақшасына, бағалы қағаздарына немесе табыстарына банктің борышты өндiрiп алуды қолдануынан және (немесе) өндіріп алуынан бас тарту туралы сот шешiмi заңды күшiне енген;
      ипотекалық шартты жасасу күніне негізгі міндеттемені толық қамтамасыз ететін кепілге салынған мүлік негізгі міндеттеме сомасынан төмен бағамен соттан тыс тәртіппен сатылған немесе осындай мүлік кредиттің кепілге салынған мүлкі сатылғаннан кейінгі өтелмеген сомаға «Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес кепіл ұстаушының меншігіне өткен жағдайларда, банктік қарыз бойынша міндеттемелерді есептен шығарудан түсетін табысы қаралмайды деп белгіленсін.
      Осы баптың ережелері:
      банк қызметкеріне, банк қызметкерінің жақын туыстарына, банктің өзара байланысты тарапына берілген;
      талап ету құқықтарын беру және (немесе) борышты аудару жүргізілген банктік қарыз бойынша міндеттемелерді есептен шығаруға қолданылмайды.».

      7-бап. Тоқтата тұру кезеңінде аталған тармақ мынадай редакцияда қолданылады деп белгілене отырып, «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексінің) 90-бабы 1-тармағының қолданылуы 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап 2014 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын:
      «1. Егер осы бапта өзгеше көзделмесе, осы Кодекстің 106-бабының 1, 1-3, 3 және 4-тармақтарына сәйкес провизиялар (резервтер) құру бойынша шығыстар сомасын шегеруге құқығы бар салық төлеуші құрған провизиялардың (резервтердің) мөлшерін азайтудан түсетін табыстар деп:
      1) борышкер талапты орындаған кезде орындау сомасына барабар мөлшерде бұрын шегерiмге жатқызылған провизиялардың (резервтердің) сомасы;
      2) цессия шартын жасасу жолымен басқаға қайта табыстау туралы шарттың, жаңартпа, талап ету құқықтарын беру шартының негiзiнде және (немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негiздерде борышкерге қойылатын талаптардың мөлшерiн азайтқан кезде талаптар мөлшерiн азайту сомасына барабар мөлшерде бұрын шегерiмге жатқызылған провизиялардың (резервтердің) сомасы;
      3) талаптарды қайта сыныптаған кезде қайта сыныпталған талаптың сомасына барабар мөлшерде бұрын шегерiмге жатқызылған провизияларды (резервтердi) азайту сомасы;
      4) құрылу тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін, өткен салық кезеңінің 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша осы Кодекстің 106-бабының 4-тармағына сәйкес провизияларды (резервтердi) құру жөніндегі шығыстар сомасын шегеруге құқығы бар салық төлеушi құрған, бұрын шегірімге жатқызылған провизиялар (резервтер) мен халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес өткен салық кезеңінің 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша қалыптастырылған провизиялар (резервтер) арасындағы оң айырма сомасы;
      5) осы Кодекстiң 106-бабының 1 және 1-3-тармақтарына сәйкес провизиялар (резервтер) құру бойынша шығыстар сомасын шегеруге құқығы бар салық төлеушi мынадай тәртiппен есептейтiн:
      уәкiлеттi органмен келiсiм бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi айқындаған тәртiппен алдыңғы салық кезеңiнiң 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша құрылған, бұрын шегеруге жатқызылған провизиялар (резервтер),
      минус
      өзара байланысты тараптардың пайдасына не өзара байланысты тараптардың міндеттемелері бойынша үшінші тұлғаларға берілген активтер мен шартты міндеттемелерді қоспағанда, мынадай активтерге, шартты міндеттемелерге:
      басқа банктерде орналастырылған корреспонденттік шоттардағы қалдықтарды қоса алғанда, депозиттерге;
      басқа банктерге және клиенттерге берілген кредиттерге (қаржы лизингін қоспағанда);
      құжаттамалық есеп-қисаптар мен кепiлдiктер бойынша дебиторлық берешекке;
      жабылмаған аккредитивтер, шығарылған немесе расталған кепілдіктер бойынша шартты міндеттемелерге қарсы халықаралық қаржылық есептiлiк стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп және қаржылық есептiлiк туралы заңнамасының талаптарына сәйкес алдыңғы салық кезеңiнiң 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша құрылған провизиялардан (резервтерден) қаржылық есептілікте көрінген оң айырма түріндегі асып кету сомасы танылады.».
      Ескерту. 7-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.12.26 N 61-V (2013.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 07.03.2014 N 177-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 5-баптың 8) тармақшасын қараңыз) Заңдарымен.

      8-бап. Еркін қойма аумағында өндірілген және Қазақстан Республикасының аумағында еркін қойма иесі өткізетін тауарды өткізу бойынша айналымдар 2017 жылғы 1 қаңтарға дейін бір мезгілде мынадай шарттарға сәйкес келген кезде:
      тауарды өңдеу Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген жеткілікті өңдеу өлшемдеріне сәйкес келген;
      тауар Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тізбеге енгізілген;
      Қазақстан Республикасының аумағында еркін қойманың иесі тауарды өзгермеген күйінде өткізген;
      Қазақстан Республикасының аумағында өткізетін күні:
      еркін қойма аумағында өндірілген тауарды бірдейлендіруге мүмкіндік беретін, еркін қойма иесі беретін тауардың бірегей нөмірі (бұдан әрі – тауардың бірегей нөмірі) тауарда көрсетілген;
      жүкқұжатын қоса бере отырып, тауарда кеден органының белгісі бар декларация мен оның шығуын растайтын сертификат болған кезде. Бұл ретте декларация мен жүкқұжатта тауардың бірегей нөмірі болады;
      еркін қойманың иесі еркін қойманың шегінен тыс осыған ұқсас тауар өндіруді жүзеге асырмаған кезде, қосылған құн салығынан босатылады.
      Бұл ретте еркін қойманың иесі:
      сатып алушының сәйкестендіру нөмірін, тауардың атауын, тауардың бірегей нөмірін, өткізу күнін көрсете отырып, еркін қойманың аумағында өндірілген және Қазақстан Республикасының аумағында өткізілетін тауардың есебі бойынша салықтық тіркелімін жүргізеді;
      еркін қойманың аумағында өндірілген тауарды өткізу кезінде жазып берілетін шот-фактурада тауардың бірегей нөмірін көрсетеді.
      Осы баптың ережелері «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 49-бабы 1) тармақшасының он жетінші, он сегізінші, он тоғызыншы және жиырмасыншы абзацтарына сәйкес өткізілуі қосылған құн салығынан босатылатын тауарға қатысты қолданылмайды.
      Ескерту. 8-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.12.26 N 61-V (2013.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      9-бап. Осы Заң:
      1) 2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-бабының 3-тармағы 2) тармақшасының он алтыншы - он жетінші абзацтарын, 26) тармақшасының он төртінші абзацын, 28)29) тармақшаларын32) тармақшасының екінші абзацын, 36) тармақшасының үшінші абзацын, 51) тармақшасының тоғызыншы – он үшінші, он алтыншы – он сегізінші абзацтарын, 52) тармақшасының жиырма алтыншы – отыз алтыншы абзацтарын, 56) тармақшасын57) тармақшасының төртінші – бесінші абзацтарын, 58) тармақшасының екінші – үшінші абзацтарын, 60)90) тармақшаларын93) тармақшасының екінші – отыз алтыншы абзацтарын, 102)105)106) тармақшаларын109) тармақшасының екінші – тоғызыншы абзацтарын, 112)124)127)129)130) тармақшаларын56-тармақтарын, 9-тармағының 2)10) тармақшаларын15) тармақшасының үшінші абзацын, 10-тармағының үшінші абзацын, 2-бабын;
      2) 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-бабының 3-тармағы 42) тармақшасының екінші абзацын, 135) тармақшасын136) тармақшасының алтыншы абзацын, 139) тармақшасын140) тармақшасының екінші абзацын, 143) тармақшасының оныншы абзацын, 144) тармақшасының алтыншы абзацын, 146) тармақшасының үшінші абзацын, 147) тармақшасын148) тармақшасының үшінші абзацын, 149) тармақшасын10-тармағының төртінші абзацын;
      3) 2010 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін 1-бабы 3-тармағының 111)115)117)118) тармақшаларын220) тармақшасының үшінші – бесінші абзацтарын, 227) тармақшасының екінші абзацын, 9-тармағының 3) тармақшасын14) тармақшасының үшінші абзацын;
      4) 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-бабының 3-тармағы 2) тармақшасының жиырма бірінші – жиырма төртінші абзацтарын, 27)33)39) тармақшаларын52) тармақшасының отыз жетінші абзацын, 70) тармақшасының екінші абзацын, 140) тармақшасының үшінші абзацын, 141) тармақшасын143) тармақшасының екінші – тоғызыншы абзацтарын, 152)153)160)192) тармақшаларын220) тармақшасының екінші абзацын, 228) тармақшасын, 9-тармағының 1)4)5)12)13) тармақшаларын14) тармақшасының бірінші, екінші, төртінші – сегізінші абзацтарын, 456-баптарын;
      5) 2011 жылғы 29 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 3-бабын;
      6) 2011 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін 1-бабының 1-тармағын, 2-тармағының 1)5)7)8)9) тармақшаларын, 3-тармағының 4)5) тармақшаларын7) тармақшасының үшінші – жиырма бірінші абзацтарын, 9) тармақшасының он үшінші абзацын, 11) тармақшасының үшінші – жиырма төртінші абзацтарын, 12) тармақшасының төртінші – жиырмасыншы абзацтарын, 13) тармақшасының төртінші – он сегізінші абзацтарын, 14) тармақшасының екінші, жетінші – жиырма бірінші абзацтарын, 104)114)116)119)120)121)122)123) тармақшаларын126) тармақшасының бесінші – жиырмасыншы абзацтарын, 128) тармақшасын136) тармақшасының екінші – бесінші абзацтарын, 144) тармақшасының екінші – бесінші абзацтарын, 158)162)163) тармақшаларын182) тармақшасының үшінші абзацын, 183)185)186)193) тармақшаларын194) тармақшасының алтыншы – он төртінші абзацтарын, 195) тармақшасының төртінші – он бірінші абзацтарын, 198)199)200) тармақшаларын205) тармақшасының үшінші – төртінші абзацтарын, 206) тармақшасын208) тармақшасының екінші – төртінші абзацтарын, 209)210)222)226) тармақшаларын227) тармақшасының үшінші – оныншы абзацтарын, 4-тармағының 1) тармақшасын, 9-тармағының 8)11) тармақшаларын15) тармақшасының екінші абзацын;
      7) 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-бабы 3-тармағының 30) тармақшасын7-бабын;
      8) 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін және 2014 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданыста болатын 1-бабының 3-тармағы 2) тармақшасының отыз сегізінші абзацын қоспағанда, 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                 Н. Назарбаев