Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне атқарушылық іс жүргізу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 2 сәуірдегі № 262-IV Заңы

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1. Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесі 1994 жылғы 27 желтоқсанда қабылдаған Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Жалпы бөлім) (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1994 ж., № 23-24 (қосымша); 1995 ж., № 15-16, 109-құжат; № 20, 121-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 2, 187-құжат; № 14, 274-құжат; № 19, 370-құжат; 1997 ж., № 1-2, 8-құжат; № 5, 55-құжат; № 12, 183, 184-құжаттар; № 13-14, 195, 205-құжаттар; 1998 ж., № 2-3, 23-құжат; № 5-6, 50-құжат; № 11-12, 178-құжат; № 17-18, 224, 225-құжаттар; № 23, 429-құжат; 1999 ж., № 20, 727, 731-құжаттар; № 23, 916-құжат; 2000 ж., № 18, 336-құжат; № 22, 408-құжат; 2001 ж., № 1, 7-құжат; № 8, 52-құжат; № 17-18, 240-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 2, 17-құжат; № 10, 102-құжат; 2003 ж., № 1-2, 3-құжат; № 11, 56, 57, 66-құжаттар; № 15, 139-құжат; № 19-20, 146-құжат; 2004 ж., № 6, 42-құжат; № 10, 56-құжат; № 16, 91-құжат; № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 10, 31-құжат; № 14, 58-құжат, № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 1, 4-құжат; № 3, 22-құжат; № 4, 24-құжат; № 8, 45-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 55-құжат; № 13, 85-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 3, 20, 21-құжаттар; № 4, 28-құжат; № 16, 131-құжат; № 18, 143-құжат; № 20, 153-құжат; 2008 ж., № 12, 52-құжат; № 13-14, 58-құжат; № 21, 97-құжат; № 23, 114, 115-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 7, 16, 18-құжаттар; № 8, 44-құжат; № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; № 24, 125, 134-құжаттар;
      2010 жылғы 2 ақпанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеуді және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеуді оңайлату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2010 жылғы 20 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 48-баптың 3-тармағы «құқықтық мирасқорын анықтауға мүмкіндік бермесе,» деген сөздерден кейін «не егер құқықтық мирасқорында қайта құрылғанға дейін туындаған міндеттемелерді орындау үшін мүлік жеткіліксіз болса,» деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 321-баптың 1-тармағы 3) тармақшасындағы «жағдайда талап етуге құқылы.» деген сөздер «жағдайда;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
      «4) кепіл берушіде өзге мүлік болмаған кезде кепіл ұстаушы талабының алдында басымдыққа ие болмайтын үшінші бір тұлғалар алдындағы атқарушылық құжаттар бойынша кепіл берушінің міндеттемелерін орындау мақсатында кепілге салынған нәрседен ақы өндіріп алуды талап етуге құқылы.».
      2. 1997 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 15-16, 211-құжат; 1998 ж., № 16, 219-құжат; № 17-18, 225-құжат; 1999 ж., № 20, 721-құжат; № 21, 774-құжат; 2000 ж., № 6, 141-құжат; 2001 ж., № 8, 53, 54-құжаттар; 2002 ж., № 4, 32, 33-құжаттар; № 10, 106-құжат; № 17, 155-құжат; № 23-24, 192-құжат; 2003 ж., № 15, 137-құжат; № 18, 142-құжат; 2004 ж., № 5, 22-құжат; № 17, 97-құжат; № 23, 139-құжат; 2005 ж., № 13, 53-құжат; № 14, 58-құжат; № 21-22, 87-құжат; 2006 ж., № 2, 19-құжат; № 3, 22-құжат; № 5-6, 31-құжат; № 8, 45-құжат: № 12, 72-құжат; № 15, 92-құжат; 2007 ж., № 1, 2-құжат; № 4, 33-құжат; № 5-6, 40-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 17, 140-құжат; 2008 ж., № 12, 48-құжат; № 13-14, 58-құжат; № 17-18, 2-құжат: № 23, 114-құжат; № 24, 126-құжат; 2009 ж., № 6-7, 32-құжат; № 13-14, 63-құжат; № 15-16, 71, 73, 75-құжаттар; № 17, 82, 83-құжаттар; № 24, 121, 122, 125, 127, 128, 130-құжаттар; 2010 жылғы 6 ақпанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне балық шаруашылығы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2010 жылғы 21 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы);
      1) 229-бапта:
      тақырыбы «Жекеше нотариустардың» деген сөздерден кейін «, жеке сот орындаушыларының» деген сөздермен толықтырылып, «аудиторлық ұйымның» деген сөздер «аудиторлық ұйым» деген сөздермен ауыстырылсын;
      бірінші бөлігінің бірінші абзацы «Жекеше нотариустың,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушысының,» деген сөздермен толықтырылып, «аудиторлық ұйымның» деген сөздер «аудиторлық ұйым» деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 352-баптың бірінші бөлігіндегі «дәл сондай жағдайларда» деген сөздерден кейін «, сондай-ақ атқарушылық құжаттарды орындау кезінде» деген сөздермен толықтырылсын.
      3. 1997 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 24, 337-құжат; 2000 ж., № 6, 141-құжат; № 8, 189-құжат; № 18, 339-құжат; 2001 ж., № 8, 53-құжат; № 17-18, 245-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 23-24, 192-құжат; 2004 ж., № 5, 22-құжат; № 23, 139, 142-құжаттар; № 24, 154-құжат; 2005 ж., № 13, 53-құжат; 2006 ж., № 11, 55-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 5-6, 40-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 17, 140-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 15-16, 73-құжат; № 24, 128, 130-құжаттар):
      1) 23-баптың 2-тармағындағы «сот атқарушысы» деген сөздер «мемлекеттік сот орындаушысы» деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 57-бапта:
      1-тармақтағы «сот атқарушысына» деген сөздер «мемлекеттік сот орындаушысына» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақтағы «сот атқарушысы» деген сөздер «мемлекеттік сот орындаушысы» деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 59-бапта:
      тақырыбындағы «Сот атқарушысының» деген сөздер «Мемлекеттік сот орындаушысының» деген сөздермен ауыстырылсын;
      1-тармақта:
      «Сот атқарушысы», «сот атқарушысы» деген сөздер тиісінше «Мемлекеттік сот орындаушысы», «мемлекеттік сот орындаушысы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «қолданылып жүрген заңдарға» деген сөздер «Қазақстан Республикасының заңнамасына» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақтағы «Сот атқарушысы» деген сөздер «Мемлекеттік сот орындаушысы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      4-тармақ алып тасталсын;
      5-тармақта:
      «сот атқарушысының ұсынуы» деген сөздер «мемлекеттік сот орындаушысының ұсынуы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «сот атқарушысының өзі тұратын» деген сөздер алып тасталсын;

      4) 62-баптағы «сот атқарушысының» деген сөздер «мемлекеттік сот орындаушысының» деген сөздермен ауыстырылсын.
      4. 1999 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Ерекше бөлім) (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 16-17, 642-құжат; № 23, 929-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; № 10, 244-құжат; № 22, 408-құжат; 2001 ж., № 23, 309-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 10, 102-құжат; 2003 ж., № 1-2, 7-құжат; № 4, 25-құжат; № 11, 56-құжат; № 14, 103-құжат; № 15, 138, 139-құжаттар; 2004 ж., № 3-4, 16-құжат; № 5, 25-құжат; № 6, 42-құжат; № 16, 91-құжат; № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 21-22, 87-құжат; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 4, 24, 25-құжаттар; № 8, 45-құжат; № 11, 55-құжат; № 13, 85-құжат; 2007 ж., № 3, 21-құжат; № 4, 28-құжат; № 5-6, 37-құжат; № 8, 52-құжат; № 9, 67-құжат; № 12, 88-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16-құжат; № 9-10, 48-құжат; № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 жылғы 13 ақпанда «Егемен Қазақстан» және 2010 жылғы 18 ақпанда «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттің және оның меншігінің иммунитеті, аралық соттар және халықаралық коммерциялық төрелік қызметін жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2010 жылғы 5 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңы):
      406-бап мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:
      «6. Сот шешімдерін орындау үшін белгіленген тәртіппен мүлікті сату кезінде сот орындаушысы сатушы ретінде шығады.».
      5. 1999 жылғы 13 шілдедегі Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 18, 644-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; № 10, 244-құжат; 2001 ж., № 8, 52-құжат; № 15-16, 239-құжат; № 21-22, 281-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 10, 49-құжат; № 14, 109-құжат; № 15, 138-құжат; 2004 ж., № 5, 25-құжат; № 17, 97-құжат; № 23, 140-құжат; № 24, 153-құжат; 2005 ж., № 5, 5-құжат; № 13, 53-құжат; № 24, 123-құжат; 2006 ж., № 2, 19-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 55-құжат; № 12, 72-құжат; № 13, 86-құжат; 2007 ж., № 3, 20-құжат; № 4, 28-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 13, 99-құжат; 2008 ж., № 13-14, 56-құжат; № 15-16, 62-құжат; 2009 ж., № 15-16, 74-құжат; № 17, 81-құжат; № 24, 127, 130-құжаттар; 2010 жылғы 3 ақпанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сот-сараптама қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2010 жылғы 20 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2010 жылғы 13 ақпанда «Егемен Қазақстан» және 2010 жылғы 18 ақпанда «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттің және оның меншігінің иммунитеті, аралық соттар және халықаралық коммерциялық төрелік қызметін жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2010 жылғы 5 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 141-баптың екінші бөлігінің 2) және 3) тармақшалары «оның» деген сөзден кейін «туған күні, айы, жылы,» деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 146-баптың бірінші бөлігінің 3) және 4) тармақшалары «құжатта көрсетілген болса),» деген сөздерден кейін «туған күні, айы, жылы,» деген сөздермен толықтырылсын;

      3) 150-баптың екінші бөлігінің 2) тармақшасы «талап қоюшының атауы, оның» деген сөздерден кейін «туған күні, айы, жылы,» деген сөздермен толықтырылсын;
      3) тармақша «құжатта көрсетілген болса),» деген сөздерден кейін «туған күні, айы, жылы,» деген сөздермен толықтырылсын;

      4) 236-бапта:
      екінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Мүлік тәркіленген, мемлекет кірісіне өндіріп алынған, сондай-ақ қылмыспен келтірілген залал өндіріп алынған, алимент өндіріп алынған, тарабы мемлекет болып табылатын мертігуден немесе денсаулыққа өзге де зақым келуден, асыраушысынан айрылуынан келтірілген зиянның орны толтырылған жағдайларда сот өз бастамасымен атқару құжатын аумағы бойынша тиісті атқарушылық іс жүргізу органына орындауға жолдайды.»;
      төртінші бөлігінің жетінші және сегізінші абзацтары «құжатта көрсетілген болса),» деген сөздерден кейін «туған күні, айы, жылы,» деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы алтыншы бөлікпен толықтырылсын:
      «6. Атқарушылық іс жүргізу органдары сот шешімі орындалған жағдайда он жұмыс күні ішінде шешім шығарған сотты бұл туралы хабардар етуге, не орындаудың белгіленген іс жүргізу мерзімі өткен соң орындалмаудың себептері туралы жазбаша ақпарат беруге тиіс.»;

      5) 240-бапта:
      тақырыбы «тәртібін өзгерту» деген сөздерден кейін «, бітімгершілік келісімді бекіту» деген сөздермен толықтырылсын;
      бірінші бөлікте:
      «мерзімін ұзартуы,» деген сөздерден кейінгі «сондай-ақ» деген сөз алып тасталсын;
      «өзгертуі» деген сөзден кейін «, сондай-ақ атқарушылық іс жүргізу тараптарының арызы бойынша бітімгершілік келісімді бекітуі» деген сөздермен толықтырылсын;

      6) 240-4-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «240-4-бап. Сот орындаушысының ұсынуларын қарау

      1. Судья сот орындаушысының ұсынуын сотқа келіп түскен күннен бастап он күн ішінде шешеді. Сот борышкерді және өндіріп алушыны сот орындаушысының ұсынуы келіп түскені туралы хабардар етеді, сот отырысының өткізілетін уақыты мен орнын хабарлайды. Сот отырысының өткізілетін уақыты мен орны туралы тиісінше хабардар етілген борышкердің немесе өндіріп алушының келмей қалуы істі қарауға кедергі болмайды. Судья сот орындаушысының ұсынуын қарап, ұйғарым шығарады.
      Сот ұйғарымының көшірмесі борышкер мен өндіріп алушыға үш күн мерзімде жіберіледі.
      2. Соттың ұйғарымына осы Кодексте белгіленген тәртіппен шағым жасалуы немесе наразылық білдірілуі мүмкін.»;

      7) мынадай мазмұндағы 240-7-баппен толықтырылсын:
      «240-7-бап. Сот орындаушысының қаулысын санкциялау

      1. Заңмен белгіленген жағдайларда сот орындаушысы соттың санкциялауына жататын атқарушылық әрекеттерді жүргізу туралы қаулы шығарады. Қаулыда санкцияланатын әрекеттерді қабылдау қажеттілігін туғызған дәлелдер мен негіздер жазылуға тиіс.
      2. Санкциялауға жататын атқарушылық әрекеттерді жүргізу туралы қаулыны сот орындаушысы сотқа ұсынады. Қаулыға санкцияланатын іс-әрекеттерді қабылдаудың негізділігін растайтын атқарушылық іс жүргізу материалдары қоса тіркеледі.
      3. Сот орындаушысының қаулысын сотқа материалдар түскен күні сот қарауға тиіс.
      4. Сот орындаушысының қаулысын және оған қоса тіркелген атқарушылық іс жүргізу материалдарын қарап, сот атқарушылық әрекеттерді жасауға санкция береді немесе санкция беруден бас тартады.
      Санкция беру сот орындаушысының қаулысына судьяның қолымен расталатын «Санкциялаймын» деген сот мөртаңбасын қою арқылы жүзеге асырылады.
      Санкция беруден бас тартқан жағдайда судья атқарушылық әрекеттерді жүргізуге санкция беруден бас тарту туралы дәлел келтірілген ұйғарым шығарады.
      5. Соттың ұйғарымына осы Кодексте белгіленген тәртіппен шағымдануға немесе наразылық білдіруге болады.»;
      8) аталған Кодекске қосымша алып тасталсын.
      6. 2001 жылғы 30 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 5-6, 24-құжат; № 17-18, 241-құжат; № 21-22, 281-құжат; 2002 ж., № 4, 33-құжат; № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 1-2, 3-құжат; № 4, 25-құжат; № 5, 30-құжат; № 11, 56, 64, 68-құжаттар; № 14, 109-құжат; № 15, 122, 139-құжаттар; № 18, 142-құжат; № 21-22, 160-құжат; № 23, 171-құжат; 2004 ж., № 6, 42-құжат; № 10, 55-құжат; № 15, 86-құжат; № 17, 97-құжат; № 23, 139, 140-құжаттар; № 24, 153-құжат; 2005 ж., № 5, 5-құжат; № 7-8, 19-құжат; № 9, 26-құжат; № 13, 53-құжат; № 14, 58-құжат; № 17-18, 72-құжат; № 21-22, 86, 87-құжаттар; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 19, 20-құжаттар; № 3, 22-құжат; № 5-6, 31-құжат; № 8, 45-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 55-құжат; № 12, 72, 77-құжаттар; № 13, 85, 86-құжаттар; № 15, 92, 95-құжаттар; № 16, 98, 102-құжаттар; № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 16, 18-құжаттар; № 3, 20, 23-құжаттар; № 4, 28, 33-құжаттар; № 5-6, 40-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 12, 88-құжат; № 13, 99-құжат; № 15, 106-құжат; № 16, 131-құжат; № 17, 136, 139, 140-құжаттар; № 18, 143, 144-құжаттар; № 19, 146, 147-құжаттар; № 20, 152-құжат; № 24, 180-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; № 12, 48, 51-құжаттар; № 13-14, 54, 57, 58-құжаттар; № 15-16, 62-құжат; № 20, 88-құжат; № 21, 97-құжат; № 23, 114-құжат; № 24, 126, 128, 129-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 7, 21-құжаттар; № 9-10, 47, 48-құжаттар; № 13-14, 62, 63-құжаттар; № 15-16, 70, 72, 73, 74, 75, 76-құжаттар; № 17, 79, 80, 82-құжаттар; № 18, 84, 86-құжаттар; № 19, 88-құжат; № 23, 97, 115, 117-құжаттар; № 24, 121, 122, 125, 129, 130, 133, 134-құжаттар; 2010 жылғы 16 қаңтарда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кеден ісі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2010 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2010 жылғы 3 ақпанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сот-сараптама қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2010 жылғы 20 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2010 жылғы 6 ақпанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне балық шаруашылығы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2010 жылғы 21 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 34-бапта:
      тақырыбындағы «жеке нотариустар» деген сөздер «жеке нотариустардың, жеке сот орындаушылары» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөлік «жеке нотариус,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушысы,» деген сөздермен толықтырылсын;
      үшінші бөлік «жеке нотариустар,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушылары,» деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 48-баптың екінші және үшінші бөліктерінің екінші абзацтары «жеке нотариусқа,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушысына,» деген сөздермен толықтырылсын;

      3) 52-баптың бірінші бөлігі «жеке нотариустарды,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушыларын,» деген сөздермен толықтырылсын;

      4) 88-бапта:
      үшінші бөлікте:
      бірінші абзац «жеке нотариустың,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушысының,» деген сөздермен толықтырылсын;
      сегізінші абзац «жеке нотариустарға,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушыларына,» деген сөздермен толықтырылсын;
      төртінші бөліктің екінші абзацы «жеке нотариустарға,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушыларына,» деген сөздермен толықтырылсын;
      бесінші бөліктің екінші абзацы «жеке нотариустардың» деген сөздерден кейін «, жеке сот орындаушыларының» деген сөздермен толықтырылсын;

      5) 88-1-бапта:
      екінші бөлікте:
      бірінші абзац «жеке нотариустың,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушысының,» деген сөздермен толықтырылсын;
      бесінші абзац «жеке нотариустарға,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушыларына,» деген сөздермен толықтырылсын;
      үшінші бөліктің екінші абзацы «жеке нотариустардың» деген сөздерден кейін «, жеке сот орындаушыларының» деген сөздермен толықтырылсын;
      6) 175-баптың екінші бөлігінің екінші абзацы «жеке нотариустарға» деген сөздерден кейін «, жеке сот орындаушыларына» деген сөздермен толықтырылсын;

      7) 205-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацы «жеке нотариустарға,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушыларына және» деген сөздермен толықтырылсын;
      екінші бөліктің екінші абзацы «жеке нотариустарға,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушыларына және» деген сөздермен толықтырылсын;
      2-1-бөлік «жеке нотариусты,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушысын және» деген сөздермен толықтырылсын;

      8) 206-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацы «жеке нотариустарға,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушыларына және» деген сөздермен толықтырылсын;
      үшінші бөліктің екінші абзацы «жеке нотариустарға,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушыларына және» деген сөздермен толықтырылсын;
      төртінші бөліктің екінші абзацы «жеке нотариустарға,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушыларына және» деген сөздермен толықтырылсын;
      бесінші бөліктің екінші абзацы «жеке нотариустарға,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушыларына және» деген сөздермен толықтырылсын;

      9) 209-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы «жеке нотариустарға,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушыларына,» деген сөздермен толықтырылсын;

      10) 210-баптың бірінші және екінші бөліктерінің екінші абзацы «жеке нотариустарға,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушыларына,» деген сөздермен толықтырылсын;

      11) 216-баптың бірінші бөлігінің жетінші абзацы «жеке нотариустардың» деген сөздерден кейін «, жеке сот орындаушыларының» деген сөздермен толықтырылсын;

      12) 525-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «525-бап. Сот орындаушысының, сот приставының қаулысын
                және өзге де заңды талабын орындамау»;

      бірінші бөлікте:
      бірінші абзацта:
      бұл түзетудің мемлекеттік тілдегі мәтінге қатысы жоқ;
      «дәлелді себептерсіз» деген сөздер «дәлелсіз себептермен атқарушылық құжатты орындаумен байланысты, оның ішінде» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «сот орындаушыларының» деген сөздерден кейін «қаулыларын және заңды» деген сөздермен толықтырылсын;
      екінші абзацтағы «бірден үшке дейінгі», «бестен онға дейінгі» деген сөздер тиісінше «бестен онға дейінгі», «оннан жиырмаға дейінгі» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөлікте:
      бірінші абзацтағы «борышкердің табыстары» деген сөздер «көрінеу теріс, оның ішінде борышкердің табыстары» деген сөздермен, «туралы көрінеу теріс» деген сөздер «туралы» деген сөзбен ауыстырылсын;
      екінші абзацтағы «үштен онға дейінгі», «оннан жиырмаға дейінгі» деген сөздер тиісінше «оннан жиырмаға дейінгі», «жиырмадан елуге дейінгі» деген сөздермен ауыстырылсын;

      13) 541-баптың бірінші бөлігі «жекеше нотариустар,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушылары,» деген сөздермен толықтырылсын;

      14) 584-бап мынадай мазмұндағы ескертумен толықтырылсын:
      «Ескерту. Осы Кодексте тиісінше хабарлау (хабардар ету) деп оның тікелей өзіне немесе онымен бірге тұрып жатқан кәмелетке толған отбасы мүшелерінің біріне қолы қойылып, тапсырылғаны туралы жөнелтушіге қайтарылуы тиіс тапсырыстық хатпен, жеделхатпен табыс етілген хабарлама танылады. Заңды тұлғаға жіберілген хабарлама өзінің тегін, аты-жөні мен лауазымын көрсетіп, қолы қойылған заңды тұлғаның басшысына немесе қызметкеріне табыс етіледі.»;

      15) 636-баптың бірінші бөлігінде:
      1) тармақшасы мынадай мазмұндағы елу екінші абзацпен толықтырылсын:
      «атқарушылық құжаттардың орындалуын қамтамасыз ету жөніндегі уәкілетті органның (175-бап (екінші бөлігі) (осы бұзушылықтарды жеке сот орындаушылары жасаған кезде);»;
      2) тармақшада «сот орындаушылары» деген сөздердің алдынан «мемлекеттік» деген сөзбен толықтырылсын;

      16) 650-баптың бірінші бөлігінің 4) тармақшасы алып тасталсын;

      17) 702-баптың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) осы Кодекстің 703-бабында белгіленген салық салу саласында әкімшілік жаза қолдану туралы қаулыны орындаудың ескіру мерзімі өткен жағдайларда әкімшілік жаза қолдану туралы қаулының орындалуын қысқартып, әкімшілік жазадан босатады.»;

      18) 703-баптың тақырыбы мен бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «703-бап. Салық салу саласында әкімшілік жаза қолдану
                туралы қаулыны орындаудың ескіруі

      1. Салық салу саласындағы құқық бұзушылық үшін әкімшілік жаза қолдану туралы қаулы, егер ол заңды күшіне енген күннен бастап бес жыл ішінде орындалмаса, орындауға жатпайды.»;

      19) 704 және 707-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
      «704-бап. Әкімшілік жаза қолдану туралы қаулыны орындау
                жөнінде іс жүргізудің аяқталуы

      1. Жаза толық жүргізілген қаулыны орындаған орган әкімшілік жаза қолдану туралы қаулыны жүргізілген жаза туралы белгі соғып, қаулыны шығарған судьяға, органға (лауазымды адамға) қайтарады.
      2. Орындау жүргізілмеген немесе орындау толық жүргізілмеген әкімшілік жаза қолдану туралы қаулы «Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларда және тәртіппен әкімшілік жаза қолдану туралы қаулыны шығарған, хаттама жасаған органға (лауазымды адамға) қайтарылады.»;
      «707-бап. Айыппұл салу туралы қаулыны өз еркімен орындау
      1. Әкімшілік айыппұл салу туралы қаулы заңды күшіне енген, айыппұл төлеу қажеттігі туралы нұсқама шығарылған не осы Кодекстің 701-бабында көзделген кейінге қалдыру мерзімі өткен күннен бастап әкімшілік жазаны қолданған орган әкімшілік жауапқа тартылған адамды айыппұл сомасын ерікті түрде төлеу туралы тиісінше хабардар етеді. Әкімшілік жауапқа тартылған адам өзі хабардар етілген күннен бастап отыз күннен кешіктірмей айыппұлды төлеуге тиіс.
      2. Әкімшілік құқық бұзушылық жасағаны үшін салынған айыппұлды жеке немесе заңды тұлға, айыппұл салу туралы қаулыны шығарған, айыппұл төлеу қажеттігі туралы нұсқама берген судьяға немесе органға (лауазымды адамға) жазбаша нысанда кейіннен хабарлай отырып, белгіленген тәртіппен мемлекеттік бюджетке енгізеді немесе аударады.»;

      20) 708-бапта:
      бірінші бөлігі алып тасталсын;
      екінші бөлігінде:
      «мәжбүрлеп» деген сөз алып тасталсын;
      «сот» деген сөзден кейін «, уәкілетті орган» деген сөздермен толықтырылсын;
      үшінші бөлігі «сотқа» деген сөзден кейін «, уәкілетті органға» деген сөздермен толықтырылсын;
      төртінші бөлігі «шығарған сот» деген сөздерден кейін «, уәкілетті орган» деген сөздермен толықтырылсын;
      «орындату үшін» деген сөздерден кейін «мемлекеттік» деген сөзбен толықтырылсын;

      21) 709-бапта:
      бірінші бөлігі алып тасталсын;
      екінші бөлігінде:
      бірінші абзацта:
      «мәжбүрлеп» деген сөз алып тасталсын;
      «Сот» деген сөзден кейін «, уәкілетті орган» деген сөздермен толықтырылсын;
      екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «Салық салу саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтар бойынша айыппұлды өндіріп алу туралы қаулыны Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген тәртіппен салық қызметінің органдары орындайды.»;
      төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Заңды тұлғаның шоттарында ақша болмаған жағдайда сот, уәкілетті орган заңнамаға сәйкес өндіріп алуды заңды тұлғаның мүлкіне айналдыру үшін айыппұл сомасын өндіріп алу туралы қаулыны мемлекеттік сот орындаушысына жібереді.»;

      22) 709-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «709-1-бап. Айыппұл салу туралы қаулыны мәжбүрлеп
                  орындатуға жіберудің тәртібі

      1. Айыппұл салу туралы қаулыны, айыппұл төлеу қажеттігі туралы нұсқаманы мәжбүрлеп орындатуға жіберу кезінде оған адамның айыппұлды ерікті түрде төлеуі туралы тиісінше хабардар етілген фактіні растайтын құжаттың көшірмесі және айыппұл сомасының мемлекет кірісіне түспегені туралы салық органының анықтамасы міндетті түрде қоса беріледі.
      2. Осы Кодекстің талаптары бұзыла отырып мәжбүрлеп орындатуға жіберілген айыппұл салу туралы қаулы, айыппұл төлеу қажеттігі туралы нұсқама әкімшілік жазаны қолданған мемлекеттік органға қайтарылады.
      3. Айыппұл салу туралы қаулыны, айыппұл төлеу қажеттігі туралы нұсқаманы әкімшілік жаза қолданған органға қайтару олардың кемшіліктерін жоя отырып, қайтадан мәжбүрлеп орындатуға жіберу үшін кедергі болмайды.».
      7. 2003 жылғы 5 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Кеден кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 7-8, 40-құжат; № 15, 139-құжат; 2004 ж., № 18, 106-құжат; 2005 ж., № 11, 43-құжат; № 21-22, 86-құжат; 2006 ж, № 3, 22-құжат; № 11, 55-құжат; № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 1, 3-құжат; № 2, 14, 18-құжаттар; № 3, 20-құжат; № 4, 33-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 18, 144-құжат; № 23, 173-құжат; 2008 ж., № 13-14, 58-құжат; 2009 ж., № 17, 80, 81-құжаттар; № 18, 84-құжат; № 19, 88-құжат; № 23, 100-құжат; № 24, 122, 124-құжаттар; 2010 жылғы 16 қаңтарда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кеден ісі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2010 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 24-баптың 1-тармағының 17) тармақшасы «сот актілерін,» деген сөздерден кейін «сот орындаушыларының қаулыларын,» деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 26-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы 3-2) тармақшамен толықтырылсын:
      «3-2) атқарушылық іс жүргізу органдары мен жеке сот орындаушыларына - олардың іс жүргізіп жатқан атқарушылық іс жүргізу істері бойынша атқарушылық іс жүргізу органының немесе жеке сот орындаушысының мөрімен расталған, сот орындаушысының сот санкциялаған қаулысы негізінде;».
      8. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының кодексіне (Салық кодексі) (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 22-І, 22-ІІ, 112-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16, 18-құжаттар; № 13-14, 63-құжат; № 15-16, 74-құжат; № 17, 82-құжат; № 18, 84-құжат; № 23, 100-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 жылғы 6 ақпанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне балық шаруашылығы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2010 жылғы 21 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 12-баптың 1-тармағының 31) тармақшасы «жеке нотариус,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушысы,» деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 14-баптың 1-тармағының 6) тармақшасы «жекеше нотариустың,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушысының,» деген сөздермен толықтырылсын;

      3) 42-бапта:
      тақырыбы «жекеше нотариустың,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушысының, » деген сөздермен толықтырылсын;
      1-тармақта:
      бірінші абзацтағы «Жекеше нотариус,» деген сөздерден кейін жеке сот орындаушысы,» деген сөздермен толықтырылсын;
      3) тармақша «жекеше нотариустың,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушысының,» деген сөздермен толықтырылсын;
      2-тармақ «жекеше нотариус,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушысы,» деген сөздермен толықтырылсын;
      3-тармақ «жекеше нотариус,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушысы,» деген сөздермен толықтырылсын;
      4-тармақ «жекеше нотариустың,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушысының,» деген сөздермен толықтырылсын;
      5-тармақтың бірінші және екінші абзацтары «жекеше нотариуста,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушысында,» деген сөздермен толықтырылсын;
      6-тармақта:
      бірінші абзац «жекеше нотариуста,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушысында,» деген сөздермен толықтырылсын;
      1), 2) және 3) тармақшалары «жекеше нотариусқа,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушысына,» деген сөздермен толықтырылсын;
      7 және 8-тармақтар «жекеше нотариустың,» және «жекеше нотариусты,» деген сөздерден кейін тиісінше «жеке сот орындаушысының,» және «жеке сот орындаушысын,» деген сөздермен толықтырылсын;
      9-тармақта:
      бірінші абзац «жекеше нотариус,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушысы,» деген сөздермен толықтырылсын;
      2) тармақша «жекеше нотариустың,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушысының,» деген сөздермен толықтырылсын;

      4) 45-баптың 4-тармағы «жекеше нотариусқа да,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушысына да,» деген сөздермен толықтырылсын;

      5) 67-бапта:
      1-тармақтың 1) тармақшасы алтыншы абзацындағы «адвокаттар үшін Қазақстан Республикасының резидент жеке тұлғалары бойынша осы декларацияға қосымшалармен бірге жеке табыс салығы және әлеуметтік салық бойынша декларация;» деген сөздер «адвокаттар;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы жетінші абзацпен толықтырылсын:
      «жеке сот орындаушылары үшін Қазақстан Республикасының резидент жеке тұлғалары бойынша осы декларацияға қосымшалармен бірге жеке табыс салығы және әлеуметтік салық бойынша декларация;»;
      6-тармақтың 2) тармақшасы «жекеше нотариустың,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушысының,» деген сөздермен толықтырылсын;

      6) 177-баптың 3) тармақшасындағы «жекеше нотариустар» деген сөздер «жекеше нотариустардың, жеке сот орындаушылары» деген сөздермен ауыстырылсын;

      7) 178-баптың 2-тармағындағы «Жекеше нотариустар» деген сөздер Жекеше нотариустардың, жеке сот орындаушылары» деген сөздермен ауыстырылсын;

      8) 20-тараудың 2-параграфының тақырыбындағы «Жекеше нотариустар» деген сөздер «Жекеше нотариустардың, жеке сот орындаушысы» деген сөздермен ауыстырылсын;

      9) 181-бапта:
      тақырыбындағы «Жекеше нотариустар» деген сөздер «Жекеше нотариустардың, жеке сот орындаушысы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «қоса алғанда,» деген сөздерден кейін «, атқарушылық құжаттарды орындау жөніндегі қызметті,» деген сөздермен толықтырылсын;
      «жекеше нотариустар» деген сөздер «жекеше нотариустардың, жеке сот орындаушысы» деген сөздермен ауыстырылсын;

      10) 182-баптың 1-тармағындағы «Жекеше нотариустар» деген сөздер «Жекеше нотариустардың, жеке сот орындаушылары» деген сөздермен ауыстырылсын;

      11) 185-баптың 1-тармағының 2) тармақшасы «жекеше нотариустар,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушылары,» деген сөздермен толықтырылсын;

      12) 355-баптың 1-тармағының 2) тармақшасы «жекеше нотариустар,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушылары,» деген сөздермен толықтырылсын;

      13) 358-баптың 2-тармағы «жекеше нотариустар,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушылары,» деген сөздермен толықтырылсын;

      14) 359-баптың 2-тармағы «жекеше нотариустар,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушылары,» деген сөздермен толықтырылсын;

      15) 368-баптың 3-тармағы «жекеше нотариустар,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушылары,» деген сөздермен толықтырылсын;

      16) 391-баптың 1-тармағы «жекеше нотариустар,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушылары,» деген сөздермен толықтырылсын;

      17) 560-бапта:
      3-тармақтың 2) тармақшасының екінші абзацы «жекеше нотариус,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушысы,» деген сөздермен толықтырылсын;
      7-тармақтың 2) тармақшасы «жекеше нотариустың,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушысының,» деген сөздермен толықтырылсын;

      18) 81-тараудың 2 параграфының тақырыбы «жекеше нотариусты,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушысын,» деген сөздермен толықтырылсын;

      19) 565-бапта:
      тақырыбы «жекеше нотариус,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушысы,» деген сөздермен толықтырылсын;
      3, 4 және 5-тармақтары «жекеше нотариус,», «жекеше нотариусты,» деген сөздерден кейін тиісінше «жеке сот орындаушысы,» «жеке сот орындаушысын,» деген сөздермен толықтырылсын;

      20) 566-бапта:
      тақырыбы «жекеше нотариустың,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушысының,» деген сөздермен толықтырылсын;
      1-тармақтағы «жекеше нотариустің,», «жекеше нотариустың» деген сөздер «жекеше нотариустың, жеке сот орындаушысының,» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақта:
      бірінші абзац «жекеше нотариус,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушысы,» деген сөздермен толықтырылсын;
      2) тармақшадағы «жеке нотариустың,» деген сөздер «жекеше нотариустың, жеке сот орындаушысының,» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақта:
      бірінші абзац «жекеше нотариустың,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушысының,» деген сөздермен толықтырылсын;
      2) тармақша «жекеше нотариус,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушысы,» деген сөздермен толықтырылсын;
      5-тармақ «жекеше нотариустың,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушысының,» деген сөздермен толықтырылсын;

      21) 567-бапта:
      тақырыбы «жекеше нотариус,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушысы,» деген сөздермен толықтырылсын;
      1, 2 және 3-тармақтары «жекеше нотариустың,», «жекеше нотариус,» деген сөздерден кейін тиісінше «жеке сот орындаушысының,» «жеке сот орындаушысы,» деген сөздермен толықтырылсын;

      22) 580-баптың 2-тармағының 2) тармақшасы «жекеше нотариус,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушысы,» деген сөздермен толықтырылсын;

      23) 581-баптың бірінші бөлігінде:
      1) тармақша «адвокаттық қызметті» деген сөздерден кейін «, атқарушылық құжаттарды орындау жөніндегі қызметті;» деген сөздермен толықтырылсын;
      8) тармақша мынадай мазмұндағы бесінші абзацпен толықтырылсын:
      «жеке сот орындаушысының - атқарушылық құжаттарды орындау жөніндегі қызметінде;»;
      12) тармақшада:
      мынадай мазмұндағы бесінші абзацпен толықтырылсын:
      «салық салумен байланысты мәселелер бойынша - атқарушылық құжаттарды орындау жөніндегі қызметте пайдаланылатын (пайдаланылған) ағымдағы шоттар бойынша тексерілетін жеке сот орындаушысының;»;
      жетінші абзац «жекеше нотариустың,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушысының,» деген сөздермен толықтырылсын;

      24) 595-баптың 1-тармағының 1) тармақшасы «жекеше нотариустың,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушысының,» деген сөздермен толықтырылсын;

      25) 597-баптың бірінші бөлігінің 3) тармақшасы «жекеше нотариус,», «Жекеше нотариустың,» деген сөздерден кейін тиісінше «жеке сот орындаушысы,», «жеке сот орындаушысының,» деген сөздермен толықтырылсын;

      26) 609-баптың 1-тармағының 2), 3) және 4) тармақшалары «жекеше нотариустың» деген сөздерден кейін «, жеке сот орындаушысының» деген сөздермен толықтырылсын;

      27) 614-баптың 1-тармағы «жекеше нотариустың,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушысының,» деген сөздермен толықтырылсын;

      28) 615-баптың 1-тармағының екінші бөлігі «сақтандыру қызметі,» деген сөздерден кейін «атқарушылық іс жүргізу туралы,» деген сөздермен толықтырылып, «қамсыздандыру» деген сөз «қамсыздандыру туралы» деген сөздермен ауыстырылсын;

      29) 621-баптың 1-тармағындағы «жекеше нотариустар» деген сөздер «жекеше нотариустардың, жеке сот орындаушылары» деген сөздермен ауыстырылсын;

      30) 622-бапта:
      тақырыбы «жекеше нотариус,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушысы,» деген сөздермен толықтырылсын;
      1, 2 және 3-тармақтары «жекеше нотариус,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушысы,» деген сөздермен толықтырылсын;

      31) 629-баптың 5-тармағының 2) тармақшасы «жекеше нотариустың,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушысының,» деген сөздермен толықтырылсын;

      32) 631-баптың 1-тармағының төртінші абзацы «жекеше нотариустың,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушысының,» деген сөздермен толықтырылсын.
      9. «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31 тамыздағы Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж. № 15-16, 106-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 2, 184-құжат; № 15, 281-құжат; № 19, 370-құжат; 1997 ж., № 5, 58-құжат; № 13-14, 205-құжат; № 22, 333-құжат; 1998 ж., № 11-12, 176-құжат; № 17-18, 224-құжат; 1999 ж., № 20, 727-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; № 22, 408-құжат; 2001 ж., № 8, 52-құжат; № 9, 86-құжат; 2002 ж., № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 5, 31-құжат; № 10, 51-құжат; № 11, 56, 67-құжат; № 15, 138, 139-құжаттар; 2004 ж., № 11-12, 66-құжат; № 15, 86-құжат; № 16, 91-құжат; № 23, 140-құжат; 2005 ж., № 7-8, 24-құжат; № 14, 55, 58-құжаттар; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 4, 24-құжат; № 8, 45-құжат; № 11, 55-құжат; № 16, 99-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 4, 28, 33-құжаттар; 2008 ж., № 17-18, 72-құжат; № 20, 88-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16, 18, 21-құжаттар; № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; № 24, 134-құжат):
      1) 50-баптың 6-тармағында:
      бірінші абзац «жеке нотариустың,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушысының,» деген сөздермен толықтырылсын;
      д) тармақшасында:
      мынадай мазмұндағы алтыншы абзацпен толықтырылсын:
      «тексерілетін жеке сот орындаушысына қатысты салық салуға байланысты мәселелер бойынша - атқарушылық құжаттарды орындау жөніндегі қызметте пайдаланылатын (пайдаланылған) ағымдағы шоттар бойынша;»;
      жетінші абзац «жеке нотариусқа,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушысына,» деген сөздермен толықтырылсын;
      д-1) тармақшасындағы «прокурор» деген сөз - «сот» деген сөзбен, «қаулысы негізінде.» деген сөздер «қаулысы негізінде;» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы д-2) тармақшамен толықтырылсын:
      «д-2) жеке сот орындаушыларына: олардың жүргізіп жатқан атқару істері бойынша жеке сот орындаушысының жеке мөрімен расталған және сот санкция берген қаулысы негізінде.»;

      2) 51-баптың 1-тармағының бірінші бөлігінде:
      бірінші сөйлемде:
      «прокурор» деген сөз «сот» деген сөзбен ауыстырылсын;
      «жүргізу органдарының» деген сөздер «жүргізу органдары мен жеке сот орындаушыларының» деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшінші сөйлемде:
      «Атқарушылық іс жүргізу органдары» деген сөздерден кейін «және жеке сот орындаушысы» деген сөздермен толықтырылсын;
      «салынған айыппұлдар мен» деген сөздер «салынған айыппұлдар, жеке сот орындаушысының қызметіне ақы төлеу сомаларынан және» деген сөздермен ауыстырылсын.
      10. «Прокуратура туралы» 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 24, 156-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 12, 184-құжат; 1998 ж., № 15, 208-құжат; 1999 ж., № 8, 247-құжат; № 21, 774-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; № 6, 142-құжат; 2001 ж., № 20, 257-құжат; 2002 ж., № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 15, 139-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 15-16, 63-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; № 24, 121-құжат):
      1) 21-баптың 1-тармағының 5-3) тармақшасы алып тасталсын;

      2) 44-баптың 8-1) тармақшасы алып тасталсын.
      11. «Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары туралы» 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 23, 154-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 7, 79-құжат; № 12, 184-құжат; 1998 ж., № 17-18, 225-құжат; № 23, 416-құжат; № 24, 436-құжат; 1999 ж., № 8, 233, 247-құжаттар; № 23, 920-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; 2001 ж., № 13-14, 174-құжат; № 17-18, 245-құжат; № 20, 257-құжат; № 23, 309-құжат; 2002 ж., № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 12, 82-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; № 24, 154, 155-құжаттар; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 3, 20-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; 2008 ж., № 15-16, 61-құжат; 2009 ж., № 8, 44-құжат; № 18, 84-құжат; № 19, 88-құжат):
      10-баптың 1-тармағында:
      9) тармақша «, сондай-ақ» деген сөздерден кейін «атқарушылық іс жүргізу бойынша борышкерлерді және» деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 11-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «11-1) атқарушылық іс жүргізу органдарына орындау құжаттарын мәжбүрлеп орындатуда көмек көрсетуге;».
      12. «Банкроттық туралы» 1997 жылғы 21 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж, № 1-2, 7-құжат; № 13-14, 205-құжат; 1998 ж, № 14, 198-құжат; № 17-18, 225-құжат; 2000 ж, № 22, 408-құжат; 2001 ж, № 8, 52-құжат; № 17-18, 240-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж, № 17, 155-құжат; 2003 ж, № 4, 26-құжат; № 11, 67-құжат; 2004 ж, № 6, 42-құжат; № 23, 142-құжат; 2005 ж, № 14, 57-құжат; 2006 ж, № 1, 4-құжат; № 3, 22-құжат, № 4, 24-құжат; № 13, 86-құжат, № 15, 95-құжат; 2007 ж, № 1, 4-құжат; № 2, 14, 18-құжаттар; № 9, 67-құжат; 2008 ж, № 13-14, 58-құжат; № 23, 114-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж, № 2-3, 18-құжат; № 18, 84-құжат):
      1) 27-баптың 2-тармағы «уәкілетті органға» деген сөздерден кейін «, жеке сот орындаушыларының өңірлік алқасына» деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 67-баптың 2) тармақшасы «уәкілетті органға» деген сөздерден кейін «, жеке сот орындаушыларының алқасына» деген сөздермен толықтырылсын.
      13. «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 1997 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж, № 12, 186-құжат; 1998 ж, № 24, 437-құжат; 1999 ж, № 8, 237-құжат; № 23, 925-құжат; 2001 ж, № 17-18, 245-құжат; № 20, 257-құжат; 2002 ж, № 1, 1-құжат; № 23-24, 198-құжат; 2003 ж, № 1-2, 9-құжат; № 11, 56-құжат; № 15, 139-құжат; № 21-22, 160-құжат; 2004 ж, № 11-12, 66-құжат; № 23, 140, 142-құжаттар; 2005 ж, № 7-8, 19-құжат; № 11, 39-құжат; № 14, 55, 58-құжаттар; № 23, 104-құжат; 2006 ж, № 3, 22-құжат; № 8, 45-құжат; № 12, 69-құжат; № 23, 141-құжат; 2007 ж. № 2, 18-құжат; № 3, 20-құжат; № 4, 28, 30-құжаттар; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 24, 178-құжат; 2008 ж, № 17-18, 72-құжат; № 20, 88-құжат; № 23, 114, 123-құжаттар; 2009 ж, № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; № 23, 111-құжат):
      1) 22-баптың 4-1-тармағының 1) тармақшасы «жеке нотариустар,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушылары,» деген сөздермен, 2) тармақшасы «жеке нотариустар» деген сөздерден кейін «, жеке сот орындаушылары» деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 22-1-баптың 2-тармағында:
      бірінші бөлігі «Адвокаттар,» деген сөзден кейін «жеке сот орындаушылары,» деген сөздермен толықтырылсын;
      төртінші бөлігі «адвокат» деген сөзден кейін «, жеке сот орындаушысы» деген сөздермен толықтырылсын;

      3) 50-баптың 4-тармағы мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «2-1) сот орындаушыларына - сот орындаушысының сот санкция берген қаулысының негізінде олардың жүргізуіндегі атқарушылық құжаттар бойынша;».
      14. «Сот приставтары туралы» 1997 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 13-14, 201-құжат; 2003 ж., № 10, 49-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 11, 55-құжат; 2007 ж., № 8, 52-құжат; № 20, 152-құжат):
      1) 6-баптың 1-тармағының екінші бөлігі «табельдік» деген сөзден кейін «және электрлік» деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 7-баптың 1-тармағының 5) тармақшасы «атыс» деген сөзден кейін «және электрлік» деген сөздермен толықтырылсын;

      3) 8-бапта:
      тақырыбы және 1-тармағы «атыс» деген сөзден кейін «және электрлік» деген сөздермен толықтырылсын;
      3-тармағы «сондай-ақ» деген сөздерден кейін «электрлік қаруды,» деген сөздермен толықтырылсын;
      6-тармағы «оқ-дәрілер» деген сөзден кейін «электрлік қару мен» деген сөздермен толықтырылсын;
      4) мынадай мазмұндағы 9-1-баппен толықтырылсын:
      «9-1-бап. Сот приставының іс-әрекеттеріне шағым жасау
      Мүдделі тұлға сот приставының іс-әрекеттеріне сотқа шағым жасауы мүмкін. Шағым сотқа Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасында көзделген тәртіппен және мерзімде беріледі.».
      15. «Ақша төлемі мен аударымы туралы» 1998 жылғы 29 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., № 11-12, 177-құжат; № 24, 445-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; 2003 ж., № 4, 25-құжат; № 10, 49, 51-құжаттар; № 15, 138-құжат; 2004 ж., № 23, 140-құжат; 2005 ж., № 14, 55-құжат; 2006 ж., № 11, 55-құжат; 2008 ж., № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат):
      1) 14-баптың 3-тармағының екінші бөлігі «өндіріп алу туралы» деген сөздерден кейін «, жеке сот орындаушыларының» деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 20-баптың 1-тармағында:
      «аумақтық бөлімінің мөрімен» деген сөздерден кейін «немесе жеке сот орындаушысының мөрімен» деген сөздермен толықтырылсын;
      «прокурор» деген сөз «сот» деген сөзбен ауыстырылсын;

      3) 38-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Егер осы баптың 1-тармағында белгіленген мерзім өткеннен кейін жөнелтушінің ұсынған нұсқауы жөнелтушіде ақшаның жетіспеуінен орындалмаса, онда алушы банк инкассалық өкімді қоспағанда, осындай нұсқауды орындамастан жөнелтушіге қайтаруға міндетті.».
      16. «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» 2001 жылғы 16 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 1, 8-құжат; № 24, 338-құжат; 2003 ж., № 11, 56-құжат; 2004 ж., № 5, 30-құжат; № 10, 56-құжат; 2005 ж., № 13, 53-құжат; 2006 ж., № 8, 45-құжат; № 15, 95-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 9, 67-құжат; № 17, 141-құжат):
      17-баптың 2-тармағы «адвокаттар» деген сөзден кейін «және жеке сот орындаушылары» деген сөздермен толықтырылсын.
      17. «Микрокредиттік ұйымдар туралы» 2003 жылғы 6 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 4, 23-құжат; 2006 ж., № 11, 55-құжат; № 23, 140-құжат):
      16-баптың 4-тармағының 2-1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2-1) атқарушылық іс жүргізу органдарына және жеке сот орындаушыларына: атқарушылық іс жүргізу органының мөрімен немесе жеке сот орындаушысының мөрімен расталған, сот орындаушысының сот санкция берген қаулысы негізінде өздері жүргізіп жатқан атқарушылық іс жүргізу бойынша;».
      18. «Кредиттік серіктестіктер туралы» 2003 жылғы 28 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 5, 32-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 14, 55-құжат; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 11, 55-құжат):
      21-баптың 5-тармағының 2-1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2-1) атқарушылық іс жүргізу органдарына және жеке сот орындаушыларына: атқарушылық іс жүргізу органының мөрімен немесе жеке сот орындаушысының мөрімен расталған, сот орындаушысының сот санкция берген қаулысы негізінде өздері жүргізіп жатқан атқарушылық іс жүргізу бойынша;».
      19. «Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» 2003 жылғы 25 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 9, 41-құжат; 2004 ж., № 23, 140, 142-құжаттар; 2006 ж., № 23, 141-құжат; 2007 ж, № 3, 20-құжат; № 20, 152-құжат; № 24, 178-құжат; 2008 ж., № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 9-10, 50-құжат):
      1-баптың 12) тармақшасындағы «жеке нотариус,» деген сөздерден кейін «жеке сот орындаушысы,» деген сөздермен толықтырылсын.
      20. «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 14, 119-құжат; 2004 ж., № 16, 91-құжат; № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 7-8, 24-құжат; № 14, 58-құжат; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 4, 24-құжат; № 8, 45-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 55-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 4, 28-құжат; № 9, 67-құжат; № 17, 141-құжат; 2008 ж., № 15-16, 64-құжат; № 17-18, 72-құжат; № 20, 88-құжат; № 21, 97-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16, 18-құжаттар; № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат):
      43-баптың 3-тармағының 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) атқарушылық іс жүргізу органдарына және жеке сот орындаушыларына: атқарушылық іс жүргізу органының мөрімен немесе жеке сот орындаушысының мөрімен расталған, сот орындаушысының сот санкция берген қаулысы негізінде өздері жүргізіп жатқан атқарушылық іс жүргізу бойынша;».
      21. «Лицензиялау туралы» 2007 жылғы 11 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 2, 10-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 20, 89-құжат; № 23, 114-құжат; № 24, 128, 129-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 16, 18-құжаттар; № 9-10, 47-құжат; № 13-14, 62, 63-құжаттар; № 17, 79, 81, 82-құжаттар; № 18, 84, 85-құжаттар; № 23, 100-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 жылғы 3 ақпанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сот-сараптама қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2010 жылғы 20 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 27-бап мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «3-1) жеке сот орындаушыларының қызметі;»;

      2) 45-баптың 1-тармағы 5) тармақшасындағы «сот үкімі болған жағдайларда, лицензия және (немесе) лицензияға қосымша беруден бас тартылуы мүмкін.» деген сөздер «сот үкімі болған;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:
      «6) сот орындаушысының ұсынуы негізінде сот өтініш берушіге лицензия алуға тыйым салған жағдайларда, лицензия және (немесе) лицензияға қосымша беруден бас тартылуы мүмкін.»;
      22. «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 17, 135-құжат; 2008 ж., № 13-14, 58-құжат; № 20, 87-құжат; № 21, 97-құжат; № 24, 128-құжат; 2009 ж., № 2-3, 21-құжат; № 9-10, 47, 49-құжаттар; № 15-16, 74-құжат; № 17, 78, 82-құжаттар; № 24, 129, 133-құжаттар):
      6-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «5-1) әлеуетті өнім берушінің және (немесе) ол тартқан қосалқы мердігердің (бірлескен орындаушының) атқарушылық құжаттар бойынша орындалмаған міндеттемелері болса және атқарушылық құжаттардың орындалуын қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті орган оларды тиісті борышкерлер тізіліміне енгізсе;».
      23. «Жылжымайтын мүлікке құқықтарды және онымен жасалатын мәмілелерді мемлекеттік тіркеу туралы» 2007 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 18, 142-құжат; 2008 ж., № 23, 114-құжат; № 24, 126-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16-құжат; № 8, 41-құжат; № 19, 88-құжат):
      мынадай мазмұндағы 44-1-баппен толықтырылсын:

      «44-1-бап. Сот шешімдерін орындау үшін белгіленген
                 тәртіппен сатып алынған мүлікке құқықтарды
                 мемлекеттік тіркеу

      Сот орындаушысы мен сатып алушы қол қойған сатып алу-сату шарты немесе сот орындаушысының қаулысы және мүлікті қабылдап алу-тапсыру актісі сот шешімдерін орындау үшін белгіленген тәртіппен сатып алынған мүлікке меншік құқығын тіркеу үшін негіз болып табылады.».
      2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
           Президенті                              Н.Назарбаев