Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне экология мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы N 213 Заңы

       РҚАО-ның ескертуі. Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін  2-баптан  қараңыз.

       1-бап.  Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгізiлсiн:

      1. 2001 жылғы 30 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы  кодексiне  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 5-6, 24-құжат; N 17-18, 241-құжат; N 21-22, 281-құжат; 2002 ж., N 4, 33-құжат; N 17, 155-құжат; 2003 ж., N 1-2, 3-құжат; N 4, 25-құжат; N 5, 30-құжат; N 11, 56, 64, 68-құжаттар; N 14, 109-құжат; N 15, 122, 139-құжаттар; N 18, 142-құжат; N 21-22, 160-құжат; N 23, 171-құжат; 2004 ж., N 6, 42-құжат; N 10, 55-құжат; N 15, 86-құжат; N 17, 97-құжат; N 23, 139, 140-құжаттар; N 24, 153-құжат; 2005 ж., N 5, 5-құжат; N 7-8, 19-құжат; N 9, 26-құжат; N 13, 53-құжат; N 14, 58-құжат; N 17-18, 72-құжат; N 21-22, 86, 87-құжаттар; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат; N 2, 19, 20-құжаттар; N 3, 22-құжат; N 5-6, 31-құжат; N 8, 45-құжат; N 10, 52-құжат; N 11, 55-құжат; N 12, 72, 77-құжаттар; N 13, 85, 86-құжаттар; N 15, 92, 95-құжаттар; N 16, 98, 102-құжаттар):

      1) мынадай мазмұндағы 240-1-баппен толықтырылсын:

      "240-1-бап. Өндiрiстiк экологиялық бақылауды жүргiзу
                  талаптарын бұзу

      Өндiрiстiк экологиялық бақылауды жүргiзу талаптарын  бұзу, -
      жеке тұлғаларға - жиырма бес, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға екi жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      2) 243-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "243-бап. Қоршаған ортаға экологиялық рұқсатта белгiленген
                эмиссиялар нормативтерiнiң асып кетуi не
                экологиялық рұқсаттың болмауы

      Қоршаған ортаға экологиялық рұқсатта белгiленген эмиссиялар нормативтерiнiң асып кетуi не экологиялық рұқсаттың болмауы, егер бұл iс-әрекеттерде қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi болмаса, -
      жеке тұлғаларға айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан елуге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға эмиссиялар көлемiн асырып жiбергенi үшiн қоршаған ортаға эмиссиялар үшiн төлем ставкасының бiр мың процентi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады."; 

      3) 261-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "261-бап. Өндiрiс пен тұтыну қалдықтарымен жұмыс iстеу,
                сарқынды суды ағызып жiберу талаптарын бұзу";

      бiрiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Өндiрiс пен тұтыну қалдықтарымен жұмыс iстеу, сондай-ақ сарқынды суды ағызып жiберу талаптарын бұзу, -"; 

      4) 554-бапта: 
      бiрiншi бөлiк "шаруашылық" деген сөзден кейiн "және өзге де" деген сөздермен толықтырылсын;

      екiншi бөлiкте: 
      екiншi абзацтағы "қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi аумақтық мемлекеттiк аға инспекторлар және аумақтық мемлекеттiк инспекторлар" деген сөздер "облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) мемлекеттiк экологиялық инспекторлары және мемлекеттiк экологиялық аға инспекторлары" деген сөздермен ауыстырылсын; 

      үшiншi абзацтағы "Қазақстан Республикасының табиғи ресурстарды қорғау жөнiндегi мемлекеттiк инспекторлары, табиғи ресурстарды қорғау жөнiндегi аумақтық мемлекеттiк бас инспекторлардың орынбасарлары" деген сөздер "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк экологиялық инспекторлары" деген сөздермен ауыстырылсын;

      төртiншi абзацтағы "табиғи ресурстарды қорғау жөнiндегi мемлекеттiк аға инспекторлары" деген сөздер "мемлекеттiк экологиялық аға инспекторлары" деген сөздермен ауыстырылсын;

      бесiншi абзацтағы "табиғи ресурстарды қорғау жөнiндегi аумақтық мемлекеттiк бас инспекторлар" деген сөздер "облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) мемлекеттiк экологиялық бас инспекторлары" деген сөздермен ауыстырылсын;

      алтыншы абзацтағы "Қазақстан Республикасының табиғи ресурстарды қорғау жөнiндегi мемлекеттiк бас инспекторы мен оның орынбасарлары" деген сөздер "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк экологиялық бас инспекторы мен оның орынбасары" деген сөздермен ауыстырылсын; 

      5) 636-баптың бiрiншi бөлiгi 1) тармақшасының тоғызыншы абзацы "306 (екiншi бөлiгi)," деген сөздерден кейiн "306-1 (үшiншi бөлiгi)," деген сөздермен толықтырылсын;

      6) 638-бап мынадай мазмұндағы 3-1-бөлiкпен толықтырылсын:
      "3-1. 240 (бiрiншi бөлiгiнде), 250 (бiрiншi бөлiгiнде), 261, 265, 304 (екiншi бөлiгiнде)-баптарда көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар бойынша қоршаған ортаға келтiрiлген зиян сомасының мөлшерiн белгiлеу талап етiлген жағдайларда әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттама қоршаған ортаға келтiрiлген зиян сомасының мөлшерi белгiленген кезден бастап бiр тәулiк iшiнде жасалады.".

      2. "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" 2001 жылғы 12 маусымдағы Қазақстан Республикасының  Кодексiне  (Салық кодексi) (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 11-12, 168-құжат; 2002 ж., N 6, 73, 75-құжаттар; N 19-20, 171-құжат; 2003 ж., N 1-2, 6-құжат; N 4,  25-құжат; N 11, 56-құжат; N 15, 133, 139-құжаттар; N 21-22, 160-құжат; N 24, 178-құжат; 2004 ж., N 5, 30-құжат; N 14, 82-құжат; N 20, 116-құжат; N 23, 140, 142-құжаттар; N 24, 153-құжат; 2005 ж., N 7-8, 23-құжат; N 21-22, 86, 87-құжаттар; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 1, 4, 5-құжаттар; N 3, 22-құжат; N 4, 24-құжат; N 8, 45, 46-құжаттар; N 10, 52-құжат; N 11, 55-құжат; N 12, 77-құжат; N 13, 85-құжат; N 16, 97, 98, 103-құжаттар):

      1) бүкiл мәтiн бойынша "Қоршаған ортаны ластағаны", "қоршаған ортаны белгiленген лимиттерден артық ластағаны", "қоршаған ортаны ластағаны", "Қоршаған ортаны белгiленген лимиттерден тыс ластағаны", "қоршаған орта ластануының", "қоршаған ортаны ластауға",  "қоршаған ортаны ластау", "Қоршаған ортаны ластанғаны" деген сөздер тиiсiнше "Қоршаған ортаға эмиссия", "қоршаған ортаға белгiленген лимиттерден тыс эмиссия", "қоршаған ортаға эмиссия", "Қоршаған ортаға белгiленген лимиттерден тыс эмиссия", "қоршаған ортаға эмиссияның", "қоршаған ортаға эмиссиялауға", "қоршаған ортаға эмиссия", "Қоршаған ортаға эмиссия" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 459-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "459-бап. Жалпы ережелер

      1. Қоршаған ортаға эмиссия үшiн төлемақы (бұдан әрi - төлемақы) қоршаған ортаға эмиссия үшiн арнайы табиғат пайдалану тәртiбiмен алынады. 
      2. Арнайы табиғат пайдалану қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi орган беретiн экологиялық рұқсат негiзiнде жүзеге асырылады. 
      3. Экологиялық рұқсатта белгiленген тәртiппен ресiмделмеген қоршаған ортаға эмиссиялар, жылжымалы көздерден шығатын ластағыш заттар шығарындыларын қоспағанда, қоршаған ортаға белгiленген эмиссиялар нормативтерiнен тыс қоршаған ортаға эмиссиялар ретiнде қарастырылады. 
      4. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi органның аумақтық органдары тоқсан сайын, есептi тоқсаннан кейiнгi екiншi айдың 1-нен кешiктiрмей өзiнiң орналасқан жерi бойынша салық органдарына уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлеген нысан бойынша мәлiметтер бередi.";

      3) 461-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "461-бап. Салық салу объектiсi

      Салық салу объектiсi қоршаған ортаға эмиссиялардың белгiленген нормативтерi шегiндегi және (немесе) қоршаған ортаға одан артық эмиссиялардың нақты көлемi болып табылады.";

      4) 462-баптың бiрiншi бөлігіндегі "қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi орган бекiткен базалық ставкалардан кем болмайтындай" деген сөздер "базалық ставкалардан кем болмайтындай және Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiткен шектi ставкадан жоғары болмайтындай" деген сөздермен ауыстырылсын.

      3. 2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының  Жер кодексiне  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2003 ж., N 13, 99-құжат; 2005 ж., N 9, 26-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат; N 3, 22-құжат; N 11, 55-құжат; N 12, 79, 83-құжаттар; N 16, 97-құжат):

      1) 6-баптың 4-тармағында:
      "жер," деген сөзден кейiн "экология," деген сөзбен толықтырылсын; 

      ", қоршаған ортаны қорғау туралы" деген сөздер алып тасталсын; 

      2) 42-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      "3. Жер учаскелерiне меншiк иелерi немесе жер пайдаланушылар қоршаған ортаға эмиссияларды жүзеге асыру кезiнде Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексiне сәйкес экологиялық рұқсат алуға мiндеттi.";

      3) 65-баптың 1-тармағының 10) тармақшасындағы "қамтамасыз етуге мiндеттi." деген сөздер "қамтамасыз етуге;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 11) тармақшамен толықтырылсын: 
      "11) өздерiнiң меншiгi болып табылмайтын анықталған өндiрiс пен тұтыну қалдықтары туралы жергiлiктi атқарушы органдарға хабарлауға мiндеттi.";

      4) 133-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Су қорының жерi мемлекет меншiгiнде болады.";

      5) 145-баптың 4-тармағының екiншi бөлiгiндегi "тұрмыстық және өнеркәсiптiк қалдықтарды" деген сөздер "өндiрiс пен тұтыну қалдықтарын" деген сөздермен ауыстырылсын.

      4. 2003 жылғы 8 шiлдедегi Қазақстан Республикасының  Орман кодексiне  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2003 ж., N 16, 140-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; N 16, 97-құжат):

      1) 38-бап мынадай мазмұндағы 20-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "20-1) Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексiне сәйкес қоршаған ортаға эмиссияларды жүзеге асыру кезiнде экологиялық рұқсат алуға;";

      2) 62-баптың 8) тармақшасындағы "ic-әрекеттер болып табылады." деген сөздер "iс-әрекеттер;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 9) тармақшамен толықтырылсын: 
      "9) Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасында белгіленген экологиялық талаптардың сақталуын қамтамасыз ету болып табылады.".

        5. 2003 жылғы 9 шiлдедегi Қазақстан Республикасының  Су кодексiне  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2003 ж., N 17, 141-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат, N 3, 22-құжат; N 15, 95-құжат):

      1) бүкiл мәтiн бойынша:
      "жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi уәкiлеттi органның", "жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi уәкiлеттi органмен", "жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi уәкiлеттi орган", "жер қойнауын пайдалану мен қорғау жөнiндегi уәкiлеттi орган", "жер қойнауын пайдалану мен қорғау жөнiндегi уәкiлеттi органның", "жер қойнауын пайдалану мен қорғау жөнiндегi уәкiлеттi органмен", "жер қойнауын пайдалану мен қорғау жөнiндегi уәкiлеттi органға" деген сөздер тиiсiнше "жер қойнауын зерделеу мен пайдалану жөнiндегi уәкiлеттi органның", "жер қойнауын зерделеу мен пайдалану жөнiндегi уәкiлеттi органмен", "жер қойнауын зерделеу мен пайдалану жөнiндегi уәкiлеттi орган", "жер қойнауын зерделеу мен пайдалану жөнiндегi уәкiлеттi органның", "жер қойнауын зерделеу мен пайдалану жөнiндегi уәкiлеттi органмен", "жер қойнауын зерделеу мен пайдалану жөнiндегi уәкiлеттi органға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау саласындағы орталық атқарушы органымен", "Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау саласындағы орталық атқарушы органының", "Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi орталық атқарушы органы", "Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау саласындағы орталық атқарушы органы", "Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау саласындағы орталық атқарушы органына" деген сөздер тиiсiнше "қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк органмен", "қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк органның", "қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк орган", "қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк органға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 1-баптың 46) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "46) сарқынды сулар - адамның шаруашылық қызметi нәтижесiнде пайда болатын немесе табиғи немесе жасанды су объектiлерiне немесе жер бедерiне ағызып жiберiлетiн ластанған аумақтағы сулар;"; 

      3) 7-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Су қорының жерi мемлекет меншігінде болады.";

      4) 37-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 25) тармақшамен толықтырылсын: 
      "25) судың бастапқы есебiнiң ережелерiн бекiтедi.";

       РҚАО-ның ескертуі. 1-баптың 5-тармағының 4) тармақшасы 2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      5) 40-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 23) тармақшамен толықтырылсын: 
      "23) арнайы су пайдалану құқығын жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалардың суды алу немесе ағызу құрылыстарында немесе құрылғыларында орнатылатын суды есепке алу аспаптарын пломбалау және тiркеу.";

       РҚАО-ның ескертуі. 1-баптың 5-тармағының 5) тармақшасы 2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      6) 53-бапта:
      1-тармақтағы "ережелердiң" деген сөз "судың бастапқы есебiнiң ережелерiнiң" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2 және 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Су қорын пайдалану мен қорғау саласындағы өндiрiстiк бақылауды арнайы су пайдалану құқығын жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар қамтамасыз етедi. 
      3. Су қорын пайдалану мен қорғау саласындағы өндiрiстiк бақылау "Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасының  Заңында  белгiленген тәртiппен аттестатталған су есебiн жүргiзу аспаптарының негiзiнде жүзеге асырылады.";

      7) 72-бап мынадай мазмұндағы 17-1) тармақшамен толықтырылсын: 
      "17-1) Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексiне сәйкес Қоршаған ортаға эмиссияларды жүзеге асыру кезiнде экологиялық pұқсaт алуға;";

      8) 112-баптың 5-тармағы "заңды тұлғалар" деген сөздерден кейiн "Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасында белгiленген экологиялық талаптарды сақтауға және" деген сөздермен толықтырылсын.

      6. 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының  Бюджет кодексiне  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2004 ж., N 8-9, 53-құжат; N 20, 116-құжат; N 23, 140, 142-құжаттар; 2005 ж,. N 14, 55-құжат; N 21-22, 87-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат; N 3, 22-құжат; N 8, 45-құжат; N 12, 77, 79-құжаттар; N 13, 86-құжат; N 16, 97-құжат):

      1) 47-баптың 1-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 
      "3) қоршаған ортаға эмиссия үшiн төленетiн төлемақы;";

      2) 48-баптың 1-тармағының 10) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 
      "10) қоршаған ортаға эмиссия үшiн төленетiн төлемақы;";

      3) 50-баптың 1-тармағы 8) тармақшасының он сегiзiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын: 
      "Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына сәйкес мемлекеттiк экологиялық сараптаманы жүргізу;". 

      7. "Лицензиялау туралы" 1995 жылғы 17 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 3-4, 37-құжат; N 12, 88-құжат; N 14, 93-құжат; N 15-16, 109-құжат; N 24, 162-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 8-9, 236-құжат, 1997 ж., N 1-2, 8-құжат; N 7, 80-құжат; N 11, 144, 149-құжаттар; N 12, 184-құжат; N 13-14, 195, 205-құжаттар; N 22, 333-құжат; 1998 ж., N 14, 201-құжат; N 16, 219-құжат; N 17-18, 222, 224, 225-құжаттар; N 23, 416-құжат; N 24, 452-құжат; 1999 ж., N 20, 721, 727-құжаттар; N 21, 787-құжат; N 22, 791-құжат; N 23, 931-құжат; N 24, 1066-құжат; 2000 ж., N 10, 248-құжат; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 1, 7-құжат; N 8, 52, 54-құжаттар; N 13-14, 173, 176-құжаттар; N 23, 321-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 2, 17-құжат; N 15, 151-құжат; N 19-20, 165-құжат; 2003 ж., N 1-2, 2-құжат; N 4, 25-құжат; N 6, 34-құжат; N 10, 50, 51-құжаттар; N 11, 69-құжат; N 14, 107-құжат; N 15, 124, 128, 139-құжаттар; 2004 ж., N 2, 9-құжат; N 5, 27-құжат; N 10, 54-құжат; N 14, 82-құжат; N 15, 86-құжат; N 16, 91-құжат; N 17, 98-құжат; 2005 ж., N 7-8, 23-құжат; N 11, 37-құжат; N 14, 55, 58-құжаттар; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 8, 45-құжат; N 13, 85-құжат; N 15, 92-құжат; N 16, 97, 102-құжаттар):

      9-баптың 1-тармағында:
      58) және 59) тармақшалар алып тасталсын;

      60) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "60) қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орындау және қызмет көрсету.".

      8. "Жекешелендiру туралы" 1995 жылғы 23 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 24, 163-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 12, 189-құжат; 1999 ж., N 21, 786-құжат; N 23, 916-құжат; 2000 ж., N 21, 396-құжат; 2001 ж., N 8, 52-құжат; 2002 ж., N 10, 102-құжат; 2003 ж., N 1-2, 6-құжат; N 11, 56-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат):

      23-бапта:
      тақырыбы мен 1 және 2-тармақтардағы "табиғи" деген сөз алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      "2-1. Мемлекеттiк меншiк объектiлерiн жекешелендiру кезiнде қалдықтарға меншiк құқығы, сондай-ақ қалдықтармен қауiпсiз жұмыс iстеу және оларды жою, жердi рекультивациялау мен қалпына келтiру жөнiндегі мiндеттемелер жаңа меншiк иесiне өтедi.". 

      9. "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1996 жылғы 27 қаңтардағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 2, 182-құжат; 1999 ж., N 11, 357-құжат; N 21, 787-құжат; 2003 ж., N 11, 56-құжат; 2004 ж., N 22, 131-құжат; N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 16, 70-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; N 16, 99-құжат):

      1) 41-5-баптың 2-тармағының 3) тармақшасындағы "қоршаған ортаны қорғау талаптарын сақтау, жұмыстарды қауiпсiз жүргiзу" деген сөздер "экологиялық талаптарды және жұмыстарды қауiпсiз жүргiзу талаптарын сақтау" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 48-баптың 1-тармағындағы "қоршаған ортаны қорғау заңдарында" деген сөздер "Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 49-бапта:
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Жер қойнауын ұтымды пайдалану саласындағы талаптарды бұзудың салдарынан келтiрiлген зиянның көлемiн жер қойнауын пайдаланушылармен бiрлесе отырып, Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен жер қойнауын зерделеу және пайдалану саласындағы уәкiлеттi орган айқындайды.";

      мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:
      "4-1. Жер қойнауын қорғау саласындағы талаптарды бұзудың салдарынан келтiрiлген зиянның көлемiн Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына сәйкес қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi орган айқындайды."; 

      4) 50-баптың 1-тармағындағы "қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi органның табиғатты пайдалануға берiлген мiндеттi шарт ретiнде тиiстi экологиялық талаптарды қоса алғандағы рұқсаты" деген сөздер "қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi органның мiндеттi шарт ретiнде келiсiм-шартқа тиiстi экологиялық талаптарды қоса алғанда, Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына сәйкес берген экологиялық рұқсаты" деген сөздермен ауыстырылсын.

      10. "Банкроттық туралы" 1997 жылғы 21 қаңтардағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 1-2, 7-құжат; N 13-14, 205-құжат; 1998 ж., N 14, 198-құжат; N 17-18, 225-құжат; 2000 ж., N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 8, 52-құжат; N 17-18, 240-құжат; N 24, 338-құжат, 2002 ж., N 17, 155-құжат; 2003 ж., N 4, 26-құжат; N 11, 67-құжат; 2004 ж., N 6, 42-құжат; N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 14, 57-құжат; 2006 ж., N 1, 4-құжат; N 3, 22-құжат; N 4, 24-құжат; N 13, 86-құжат; N 15, 95-құжат):

      2-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "5. Шаруашылық және өзге де қызметтiң экологиялық қауiптi түрлерiн жүзеге асыратын заңды тұлғалар банкрот болған кезде Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексiне сәйкес олардың қызметiне мiндеттi экологиялық аудит жүргiзiледi.".

      11. "Атом энергиясын пайдалану туралы" 1997 жылғы 14 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 7, 83-құжат; 2004 ж., N 23,  142-құжат):

      1) 13-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      "3. Радиоактивтi материалдар мен қалдықтарды пайдалану кезiнде Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексiнде белгiленген экологиялық талаптар сақталуға тиiс.";

      2) 16-баптың екiншi бөлiгiнде:
      бiрiншi абзац "шешiмдi" деген сөзден кейiн "тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң жергiлiктi өкiлдi органдарының келiсiмiмен" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы бесiншi абзацпен толықтырылсын:
      "Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасында белгiленген экологиялық талаптарды;". 

      12. "Қазақстан Республикасының ұлттық қауiпсiздiгi туралы" 1998 жылғы 26 маусымдағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1998 ж., N 11-12, 173-құжат; 2000 ж., N 5, 115-құжат; 2004 ж., N 14, 82-құжат; N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 16, 70-құжат):

      1-баптың он екiншi абзацындағы "өзге де" деген сөздер "табиғи" деген сөзбен ауыстырылсын.

      13. "Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 3, 17-құжат; N 9, 86-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 10, 103-құжат; 2004 ж., N 10, 56-құжат; N 17, 97-құжат; N 23, 142-құжат; N 24, 144-құжат; 2005 ж., N 7-8, 23-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат; N 13, 86, 87-құжаттар; N 15, 92, 95-құжаттар; N 16, 99-құжат; N 18, 113-құжат):

      6-бапта: 
      5-тармақтағы "қоршаған ортаны ластағаны" деген сөздер "қоршаған ортаға эмиссия" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:
      "6. Облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың мәслихаттары тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiкте ядролық қондырғылар мен объектiлердi салуға келiсiм беру туралы мәселенi қарайды.". 

      14. "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi туралы" 2001 жылғы 16 шiлдедегi Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 17-18, 243-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 6, 10-құжат; N 7-8, 19-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат; N 3, 22-құжат; N 15, 95-құжат):

      1) 1-баптың 2) тармақшасының екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын: 
      "қоршаған орта - атмосфералық ауаны, Жердiң озон қабатын, жер бетi мен жер асты суларын, жердi, жер қойнауын, жануарлар мен өсiмдiктер дүниесiн, сондай-ақ олардың өзара әрекетiндегi климатты қоса алғанда, табиғи және жасанды объектiлер жиынтығы;";

      2) 9-баптың 1-тармағының бiрiншi бөлiгi "отырып" деген сөзден кейiн "Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексiнде белгiленген объектiлердiң жiктелуiне сәйкес" деген сөздермен толықтырылсын;

      3) 31-баптың 2-тармағының 4) тармақшасындағы "орталық атқарушы" деген сөздер "уәкiлеттi мемлекеттiк" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 70-баптың 3-тармағының 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 
      "4) экологиялық талаптарға сәйкестiгiн қамтамасыз етуге мiндеттi.";

      5) 78-баптың 7-тармағының 3) тармақшасындағы ", қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi мемлекеттiк қадағалау орындарының" деген сөздер "орындарының, қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк органның" деген сөздермен ауыстырылсын.

      15. "Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану туралы" 2004 жылғы 9 шiлдедегi Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2004 ж., N 18, 107-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат):

      1) 8-бап мынадай мазмұндағы 17-1) тармақшамен толықтырылсын: 
      "17-1) ерiксiз немесе жартылай ерiктi жағдайларда өсетiн жануарлардың сирек кездесетiн және құрып кету қаупi төнген түрлерiн халықаралық саудалауға шектеулер енгiзедi;";

      2) 12-баптың 1-тармағы "талаптары" деген сөзден кейiн ", оның iшiнде экологиялық талаптар" деген сөздермен толықтырылсын; 

      3) 26-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      "1-1. Әуесқойлық (спорттық аң аулау мен балық аулауды, ғылыми зерттеулердi қоспағанда, жануарлар дүниесiн арнайы пайдалануды жүзеге асыру үшiн Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына сәйкес экологиялық рұқсат алу қажет.".

      16. "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы" 2006 жылғы 7 шiлдедегi Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2006 ж., N 16, 96-құжат):

      1) 7-баптың 4) тармақшасының оныншы абзацы алып тасталсын;

      2) 72-баптың 6-тармағындағы, 73-баптың 2-тармағындағы "қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк органның ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiткен" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексiнде белгiленген" деген сөздермен ауыстырылсын.

        2-бап.  Осы заң, 2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-бабы 5-тармағының 4) және 5) тармақшаларын қоспағанда, ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының 
      Президенті