Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 16 шілдедегі № 109 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2014 жылы 2 қыркүйекте № 9712 тіркелді.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы бұйрықтың қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз.

      "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" және "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне рұқсат беру жүйесі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының заңдарын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес, қоса беріліп отырған, Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі бекітілсін.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң, бірақ 2014 жылғы 21 қарашадан ерте емес қолданысқа енгізіледі.

      Ұлттық Банк
Төрағасы
Қ. Келімбетов

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 16 шілдедегі
№ 109 қаулысына қосымша

Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі

      1. Күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.12.2018 № 322 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      2. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.02.2016 № 76 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      3. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.04.2016 № 115 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      4. Күші жойылды – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 30.03.2020 № 36 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      5. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және Қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін және сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру ережесін бекіту туралы" 2007 жылғы 30 сәуірдегі № 122 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 4731 тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін және сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру ережесіндегі:

      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін және сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру ережесі (бұдан әрі – Ереже) "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы (бұдан әрі – Заң), "Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы" 2003 жылғы 1 шілдедегі (бұдан әрі – Көлік құралдары иелерінің АҚЖ туралы заң), "Тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы" 2003 жылғы 1 шілдедегі (бұдан әрі – Тасымалдаушылардың АҚЖ туралы заң), "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі, "Акционерлік қоғамдар туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі, "Өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру туралы" 2004 жылғы 10 наурыздағы (бұдан әрі – Өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру туралы заң), "Қызметкер еңбек (қызметтік) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан мiндеттi сақтандыру туралы" 2005 жылғы 7 ақпандағы (бұдан әрі – Қызметкерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы заң), "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру тәртібі мен талаптарын, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат алу үшін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетіне (бұдан әрі – уәкілетті орган) ұсынылатын құжаттардың мазмұнына қойылатын талаптарды, сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін және сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия берудің тәртібі мен талаптарын айқындайды, сондай-ақ лицензия алу үшін ұсынылатын құжаттардың мазмұнына қойылатын талаптарды белгілейді.";

      10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "10. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының құрылтай құжаттарының барлық даналарының титулдық бетінде жоғарғы оң жақ бұрышында мынадай тұжырым болады: "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен келісілді. Төраға (Төрағаның орынбасары) _____________________".

      Осы құжаттар уәкілетті органның мөрімен бекітіледі. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының келісілген құрылтай құжаттарының бір данасы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заң ісіне тігіледі. Қалған даналары әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өту үшін өтініш берушіге қайтарылады.";

      14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "14. Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін және сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыруға құқық беретін лицензия Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен көзделген негіздеме мен тәртіп бойынша қайта ресімделуі тиіс.

      Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін және сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыруға құқық беретін лицензияны қайта ресімдеу кезінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы осы Қағидалардың 8-1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтінішпен уәкілетті органға хабарласады.";

      4-қосымша Тізбенің 13-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;

      Тізбенің 14-қосымшасына сәйкес 8-1-қосымшамен толықтырылсын.

      6. Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар жүзеге асыратын банк операцияларын лицензиялау қағидаларын бекіту туралы" 2007 жылғы 25 маусымдағы № 168 қаулысына (нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 4731 тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар жүзеге асыратын банк операцияларын лицензиялау қағидаларын бекіту туралы";

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қоса беріліп отырған Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар жүзеге асыратын банк операцияларын лицензиялау қағидалары бекітілсін";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар жүзеге асыратын банк операцияларын лицензиялау қағидаларында:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар жүзеге асыратын банк операцияларын лицензиялау қағидалары";

      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар жүзеге асыратын банк операцияларын лицензиялау қағидалары "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы (бұдан әрі – Банктер туралы заң), "Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы" 1995 жылғы 23 желтоқсандағы (бұдан әрі – Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы заң), "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі, "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі, "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" 2014 жылғы 16 мамырдағы (бұдан әрі – Рұқсаттар және хабарламалар туралы заң) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және лицензиялау Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі – уәкілетті орган) құзыретіне кіретін банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар жүзеге асыратын банк операцияларын лицензиялаудың тәртібі мен талаптарын айқындайды.";

      4-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) жарғының нотариатта куәландырылған көшірмесін.";

      16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "16. Өтініш иесінің және лицензияны алуға ұсынылған құжаттардың Қазақстан Республикасының заңнамасымен, оның ішінде осы Қағидалармен сәйкес келген жағдайда өтініш иесіне лицензия осы Қағидалардың 4-қосымшасына немесе 5-қосымшасына сәйкес беріледі.";

      20, 21 және 22-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "20. Лицензия беруден бас тарту Банктер туралы заңның 27-бабымен, Рұқсат берулер мен хабарламалар туралы заңның 32 және 36 баптарымен берілген негіздемелер бойынша жасалады.

      21. Банктік емес ұйымдардың лицензияларын қайта ресімдеу Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңмен белгіленген негіздеме мен тәртіп бойынша жасалады.

      Банктік емес ұйым лицензияны қайта ресімдеу кезінде осы Қағидалардың 6-қосымшасына сәйкес нысан бойынша лицензияны қайта ресімдеу туралы өтінішпен уәкілетті органға хабарласады.

      22. Уәкілетті орган банктік емес ұйымның лицензиясы жоғалған, бүлінген жағдайда банктік емес ұйымнан жазбаша өтініш алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде лицензияның телнұсқасын жоғарғы оң жақ бұрышына жаңа нөмірін қою мен "Телнұсқа" деген жазба жасау және лицензияның алғашқы берілген күнін және (немесе) оның қайта ресімделген күнін көрсете отырып береді.";

      26-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "26. Банктік емес ұйымның банк операцияларының жекелеген түрлерін жүргізуге берілген лицензияның қолданылуын тоқтату (оның ішінде лицензиядан операциялардың жекелеген түрлерін алып тастау) туралы банктік емес ұйымның өтініші негізінде уәкілетті органға ерікті түрде өтініш беруі тек банктік емес ұйымы осы операциялар бойынша барлық міндеттемелерін орындағаннан кейін ғана жүргізіледі.

      Уәкілетті органға банктік емес ұйымның лицензияның қолданылуын тоқтату туралы ақпаратты банктік емес ұйым Қазақстан Республикасының барлық аумағында таралатын мерзімді баспасөз басылымдарында қазақ және орыс тілдерінде оны уәкілетті органға қайтару күніне дейін күнтізбелік алпыс күннен кешіктірмей жариялайды. Банктік емес ұйым уәкілетті органға лицензияның қолданылуын тоқтату туралы ерікті түрде өтініш жасаған кезде қолдаухатпен бірге осы тармақта көрсетілген іс-шараларды орындағанын растайтын хатты береді.";

      Тізбенің 15-қосымшасына сәйкес 6-қосымшамен толықтырылсын.

      7. Күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.10.2016 № 263 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      8. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2015 № 251 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      9. Күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 08.04.2019 № 57 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      10. Күші жойылды - ҚР Ұлттық банкі басқармасының 28.01.2016 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткеннен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      11. Күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.11.2019 № 227 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      12. Күші жойылды – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 30.03.2020 № 40 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

  Қазақстан Республикасының
  қаржы нарығын және қаржы
  ұйымдарын реттеу, бақылау мен
  қадағалау мәселелері бойынша
  өзгерістер мен толықтырулар
  енгізілетін нормативтік
  құқықтық актілерінің тізбесіне
  1-қосымша

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.12.2018 № 322 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.Қазақстан Республикасының


қаржы нарығын және қаржы


ұйымдарын реттеу, бақылау мен


қадағалау мәселелері бойынша


өзгерістер мен толықтырулар


енгізілетін нормативтік


құқықтық актілерінің тізбесіне


2-қосымша

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.02.2016 № 76 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.


Қазақстан Республикасының


қаржы нарығын және қаржы


ұйымдарын реттеу, бақылау мен


қадағалау мәселелері бойынша


өзгерістер мен толықтырулар


енгізілетін нормативтік


құқықтық актілерінің тізбесіне


3-қосымша

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.02.2016 № 76 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.


Қазақстан Республикасының


қаржы нарығын және қаржы


ұйымдарын реттеу, бақылау мен


қадағалау мәселелері бойынша


өзгерістер мен толықтырулар


енгізілетін нормативтік


құқықтық актілерінің тізбесіне


4-қосымша

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.02.2016 № 76 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.


Қазақстан Республикасының


қаржы нарығын және қаржы


ұйымдарын реттеу, бақылау мен


қадағалау мәселелері бойынша


өзгерістер мен толықтырулар


енгізілетін нормативтік


құқықтық актілерінің тізбесіне


5-қосымша

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.04.2016 № 115 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.


Қазақстан Республикасының


қаржы нарығын және қаржы


ұйымдарын реттеу, бақылау мен


қадағалау мәселелері бойынша


өзгерістер мен толықтырулар


енгізілетін нормативтік


құқықтық актілерінің тізбесіне


6-қосымша

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.04.2016 № 115 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.


Қазақстан Республикасының


қаржы нарығын және қаржы

ұйымдарын реттеу, бақылау мен


қадағалау мәселелері бойынша


өзгерістер мен толықтырулар


енгізілетін нормативтік


құқықтық актілерінің тізбесіне


7-қосымша

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.04.2016 № 115 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.


Қазақстан Республикасының


қаржы нарығын және қаржы


ұйымдарын реттеу, бақылау мен


қадағалау мәселелері бойынша


өзгерістер мен толықтырулар


енгізілетін нормативтік


құқықтық актілерінің тізбесіне


8-қосымша

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.04.2016 № 115 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.


Қазақстан Республикасының


қаржы нарығын және қаржы


ұйымдарын реттеу, бақылау мен


қадағалау мәселелері бойынша


өзгерістер мен толықтырулар


енгізілетін нормативтік


құқықтық актілерінің тізбесіне


9-қосымша

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 30.03.2020 № 36 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.


Қазақстан Республикасының


қаржы нарығын және қаржы


ұйымдарын реттеу, бақылау мен


қадағалау мәселелері бойынша


өзгерістер мен толықтырулар


енгізілетін нормативтік


құқықтық актілерінің тізбесіне


10-қосымша

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 30.03.2020 № 36 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.


Қазақстан Республикасының


қаржы нарығын және қаржы


ұйымдарын реттеу, бақылау мен


қадағалау мәселелері бойынша


өзгерістер мен толықтырулар


енгізілетін нормативтік


құқықтық актілерінің тізбесіне


11-қосымша

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 30.03.2020 № 36 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.


Қазақстан Республикасының


қаржы нарығын және қаржы


ұйымдарын реттеу, бақылау мен


қадағалау мәселелері бойынша


өзгерістер мен толықтырулар


енгізілетін нормативтік


құқықтық актілерінің тізбесіне


12-қосымша

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 30.03.2020 № 36 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.


Қазақстан Республикасының


қаржы нарығын және қаржы


ұйымдарын реттеу, бақылау мен


қадағалау мәселелері бойынша


өзгерістер мен толықтырулар


енгізілетін нормативтік


құқықтық актілерінің тізбесіне


13-қосымша


"Сақтандыру (қайта


сақтандыру) ұйымын құруға


рұқсат беру, сондай-ақ


сақтандыру (қайта сақтандыру)


қызметін және сақтандыру


брокерінің қызметін жүзеге


асыру құқығына лицензия беру


ережесіне


4-қосымша


Нысан

Құрылтайшы - заңды тұлға туралы мәліметтер
_________________________________________________________
(сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)
20 __ жылғы "___" ___________

      1. Құрылтайшы

      _____________________________________________________________________

      (заңды тұлғаның атауы)

      2. Мекенжайы

      _____________________________________________________________________

      (почта индексі, қала, көше, байланыс телефоны)

      3. Мемлекеттік тіркеу

      _____________________________________________________________________

      (құжаттың атауы, нөмірі, күні, кім берді)

      4. Қызмет түрі

      _____________________________________________________________________

      (қызметінің негізгі түрлерін көрсету)

      5. Қазақстан Республикасының резиденті, Қазақстан

      Республикасының резиденті емес (керегінің асты сызылсын)

      _____________________________________________________________________

      6. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының құрылтайшысы - заңды тұлғаның басшысы

      _____________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты -бар болса, туған күні)

      Білімі

      _____________________________________________________________________

      (оқу орны, бітірген жылы, мамандығы)

      7. Соңғы күнтізбелік үш жыл ішінде құрылтайшы заңды тұлғада ірі қаржылық проблемалар, оның ішінде банкротқа ұшырау, консервация, сауықтыру болды ма:

      _____________________________________________________________________

      (олардың туындау себептері)

      _____________________________________________________________________

      (бұл мәселелерді шешу нәтижелері)

      8. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының құрылтайшысы - заңды тұлға ірі акционер болып табылатын немесе жарғылық капиталға қатысу үлесінің он немесе одан да көп пайызына тура және (немесе) жанама ие ұйымдарды көрсетіңіз:

      ұйымның атауы және орналасқан жері:

      _____________________________________________________________________

      ұйымды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы деректер:

      _____________________________________________________________________

      ұйым қызметінің түрі:

      _____________________________________________________________________

      осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысуы:

      _____________________________________________________________________

      9. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 тіркелген) тізбесі белгіленген рейтингілік агенттіктердің бірі берген ұйым рейтингі болған жағдайда, оны көрсетіңіз.

      10. Құрылтайшы - заңды тұлғаның орындаушы органының не басқару органының бірінші басшысы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган қаржы ұйымын консервациялау, оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымын лицензиядан айыру туралы, сондай-ақ қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдағанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде директорлар кеңесінің бірінші басшысы, басқарманың (атқарушы органның) бірінші басшысы және (немесе) оның орынбасары, бас бухгалтері болды ма.

      ____________________________ (қолы, күні, мөр)"


Қазақстан Республикасының


қаржы нарығын және қаржы


ұйымдарын реттеу, бақылау мен


қадағалау мәселелері бойынша


өзгерістер мен толықтырулар


енгізілетін нормативтік


құқықтық актілерінің тізбесіне


14-қосымша


"Сақтандыру (қайта


сақтандыру) ұйымын құруға


рұқсат беру, сондай-ақ


сақтандыру (қайта сақтандыру)


қызметін және сақтандыру


брокерінің қызметін


жүзеге асыру құқығына


лицензия беру ережесіне


8-1-қосымша


Нысан

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      (уәкілетті органның толық атауы)

      _____________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________ (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру

      брокерінің толық атауы)

Өтініш

      _____________________________________________________________________

      (лицензияны қайта рәсімдеудің себебін көрсету)

      байланысты___________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      (сақтандырудың саласын, нысанын, сыныптарын, қызмет түрін

      көрсету қажет)

      _____________________________________________________________________

      Лицензияны қайта рәсімдеуді сұраймын.

      Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, сақтандыру брокері туралы мәліметтер:

      1. Атауы, орналасқан жері

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      (индекс, қала, аудан, облыс, көше, үйінің нөмірі)

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      (телефон, факс)

      2. Әділет органдарында сақтандыру ұйымын, сақтандыру брокерін мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы деректер

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың

      _____________________________________________________________________

      немесе куәліктің күні және нөмірі)

      3. Сақтандыру ұйымының, сақтандыру брокерінің банктік шоты ашылған банктің атауы және орналасқан жері, бірегейлендіру бизнес нөмірі

      _____________________________________________________________________

      4. Бірінші рет алған лицензия туралы деректер:

      1) сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін, қайта сақтандыру бойынша қызметті, сақтандыру брокері қызметін жүзеге асыру құқығына

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      (нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)

      Сақтандыру ұйымы, сақтандыру брокері және олардың құрылтайшылары (акционерлері) өтінішке қоса берілген құжаттардың (ақпараттың) дәйектілігіне толық жауапты болады _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      5. Жіберілетін құжаттардың тізбесі, даналар саны және әр қайсысы бойынша парақтар саны:

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      Өтініш беруге уәкілетті тұлғаның тегі, аты, (бар болса) әкесінің аты, лауазымы______________________________________________

      _____________________________________________________________________

      ________________

      (қолы)

      20__ жылғы "___"_______________

      Мөр орны."


Қазақстан Республикасының


қаржы нарығын және қаржы


ұйымдарын реттеу, бақылау мен


қадағалау мәселелері бойынша


өзгерістер мен толықтырулар


енгізілетін нормативтік


құқықтық актілерінің тізбесіне


15-қосымша


"Банк операцияларының


жекелеген түрлерін жүзеге


асыратын ұйымдар жүзеге


асыратын банк операцияларын


лицензиялау қағидаларына


6-қосымша


Нысан

      _____________________________________________________________________

      (уәкілетті органның толық атауы)

      _____________________________________________________________________

      (өтініш берушінің толық атауы)

ӨТІНІШ

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      (лицензияның атауын және валюта түрін (ұлттық және (немесе)

      шетелдік) көрсету)

      лицензияны қайта ресімдеуді сұраймын.

      Өтініш беруші туралы мәліметтер:

      1. Өтініш берушінің тұрғылықты жері

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      (индекс, қала, аудан, облыс, көше, үй нөмірі)

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      (телефон, факс)

      3. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі және күні және уәкілетті орган белгілеген жарғы капиталының барынша төмен мөлшері.

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      4. Жіберіліп отырған құжаттар тізбесі, даналардың және парақтардың әр қайсысының саны:

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      Өтініш беруші өтінішке қоса берілген құжаттардың (ақпараттың) шынайылығы үшін толық жауапкершілік атқарады.

      Өтініш беруге уәкілетті тұлғаның тегі, аты, бар болса – әкесінің аты, қызметі

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      (қолы)

      200__ жылғы "___" _____________

      Мөр орны".


Қазақстан Республикасының


қаржы нарығын және қаржы


ұйымдарын реттеу, бақылау мен


қадағалау мәселелері бойынша


өзгерістер мен толықтырулар


енгізілетін нормативтік


құқықтық актілерінің тізбесіне


16-қосымша


"Кредиттік бюроның қызметін


лицензиялау қағидаларына


3-қосымша


Нысан

      _____________________________________________________________________

      (уәкілетті органның толық атауы)

      _____________________________________________________________________

      (өтініш берушінің толық атауы)

Өтініш

      _____________________________________________________________________

      (лицензияны қайта ресімдеу себебін көрсету)

      _____________________________________________________________________

      (лицензияның атауын көрсету)

      лицензияны қайта ресумдеуді сұраймын.

      Өтініш беруші туралы мәліметтер:

      1. Өтiнiш берушi орналасқан жерi (заңды/нақты мекенжайы)

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      (индекс, қала, аудан, облыс, көше, үйдiң нөмiрi, бизнес-сәйкестендіру нөмірі)

      _____________________________________________________________________

      (телефон, факс).

      2. Кредиттік бюроның бірінші басшысы және бас бухгалтері туралы

      мәліметтер (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты, туылған күні,

      байланыс телефондарының нөмірлері);

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      3. Кредиттік бюроның акционерлері (құрылтайшылары,

      қатысушылары) туралы мәліметтер: заңды тұлғалар үшін - толық атауы,

      мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер, жарғылық

      капиталының мөлшері, жеке тұлғалар үшін - тегі, аты, бар болса -

      әкесінің аты, туған күні мен жылы);

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      4. Төлем тапсырмаларын, кассалық кіріс ордерлерін толық

      төлегенін растайтын құжаттардың деректемелері көрсетілген жарғылық

      капиталдың мөлшері (акционерлік қоғам ұйымдастырушылық-құқықтық

      нысанындағы заңды тұлғаларды қоспағанда);

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      5. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы

      куәліктің нөмірі мен күні (заңды тұлғалар үшін акционерлік қоғамының

      ұйымдастырушылық-құқықтық нысанында).

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      6. Жіберілетін құжаттардың тізбесі, даналар саны және әр

      қайсысы бойынша парақтар саны:

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      Өтініш беруші өтінішке қоса берілген құжаттардың (ақпараттың)

      дұрыстығына толығымен жауапты болады.

      Тегі, аты, бар болса - әкесінің аты, өтініш берушінің өтініш

      беруге өкілетті тұлғаның лауазымы

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      ______________________

      (қолы)

      20 __ жылғы "______" _____________

      Мөр орны.".


Қазақстан Республикасының


қаржы нарығын және қаржы


ұйымдарын реттеу, бақылау мен


қадағалау мәселелері бойынша


өзгерістер мен толықтырулар


енгізілетін нормативтік


құқықтық актілерінің тізбесіне


17-қосымша

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2015 № 251 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.


Қазақстан Республикасының

қаржы нарығын және қаржы


ұйымдарын реттеу, бақылау мен


қадағалау мәселелері бойынша


өзгерістер мен толықтырулар


енгізілетін нормативтік


құқықтық актілерінің тізбесіне


18-қосымша

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2015 № 251 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.


Қазақстан Республикасының


қаржы нарығын және қаржы


ұйымдарын реттеу, бақылау мен


қадағалау мәселелері бойынша


өзгерістер мен толықтырулар


енгізілетін нормативтік


құқықтық актілерінің тізбесіне


19-қосымша

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық банкі басқармасының 28.01.2016 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткеннен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.


Қазақстан Республикасының


қаржы нарығын және қаржы


ұйымдарын реттеу, бақылау мен


қадағалау мәселелері бойынша


өзгерістер мен толықтырулар


енгізілетін нормативтік


құқықтық актілерінің тізбесіне


20-қосымша

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық банкі басқармасының 28.01.2016 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткеннен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
Қазақстан Республикасының


қаржы нарығын және қаржы


ұйымдарын реттеу, бақылау мен


қадағалау мәселелері бойынша


өзгерістер мен толықтырулар


енгізілетін нормативтік


құқықтық актілерінің тізбесіне


21-қосымша

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 30.03.2020 № 40 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.