Нотариаттық іс жүргізу жөніндегі ережені бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2012 жылғы 31 қаңтардағы № 32 Бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2012 жылы 27 ақпанда № 7445 тіркелді.

      "Нотариат туралы" 1997 жылғы 14 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 32-бабының 3) тармақшасына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 29.03.2019 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. Қоса беріліп отырған нотариаттық іс жүргізу жөніндегі ереже бекiтілсін.

      2. "Нотариаттық іс жүргізу жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2011 жылғы 23 тамыздағы № 294 бұйрығының күші жойылды деп танылсын (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7182 болып тіркелген).

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитетінің төрағасына жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Министр Б. Имашев

      "КЕЛІСІЛГЕН"

      Қазақстан Республикасының

      Мәдениет және ақпарат министрі

      ______________________ Д. Мыңбай

      1 ақпан 2012 жыл  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2012 жылғы 31 қаңтардағы
№ 32 бұйрығына
1-қосымша

Нотариаттық іс жүргізу жөніндегі ереже

1-тарау. Жалпы ережелер

      Ескерту. 1-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 29.03.2019 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. Осы нотариаттық іс жүргізу жөніндегі ереже (бұдан әрі - Ереже) "Нотариат туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 4-бабына сәйкес әзірленді.

      Ереже жеке практикамен айналысатын нотариустың (бұдан әрі – жекеше нотариустың);

      мемлекеттік нотариаттық кеңсенің мемлекеттік нотариусының (бұдан әрі – мемлекеттік нотариус) нотариаттық іс өндірісін, Бірыңғай нотариаттық ақпараттық жүйедегі электрондық тізілімді (бұдан әрі - БНАЖ электрондық тізілімі) жүргізу тәртібін белгілейді.

      2. Нотариаттық іс жүргізу "Қазақстан Республикасындағы тіл туралы" Қазақстан Республикасының Заңына және Заңның 5-бабына сәйкес жүргізіледі.

      3. Ереже:

      1) құжаттарды қабылдау, тіркеу және жіберу;

      2) істер номенклатурасын жасау;

      3) істерді қалыптастыру;

      4) істерді ресімдеу, істердің тізбесін жасау;

      5) істерді сақтау;

      6) істерді жекеше нотариаттық немесе мемлекеттік мұрағатқа беру, мұрағаттық құжаттардың сақталуын қамтамасыз ету;

      7) істерді жою;

      8) нотариаттық іс-әрекеттерді тіркеу тізілімін, нотариаттық іс-әрекеттерді тіркеуді жүргізу;

      9) шетелде іс-әрекет етуге арналған құжаттарды ресімдеу;

      10) нотариустың мөрі, мөртабаны және бланкісін пайдалану;

      11) мұрагерлік істерді қалыптастыру және ресімдеу. Өсиетхаттарды есепке алу тәртібін айқындайды.

      4. Іс жүргізуді ұйымдастыру және дұрыс жүргізу, мұрағаттық құжаттарды сақтау және есебін жүргізу, пайдалану, сондай-ақ нотариаттық құжаттарды тиісті мұрағатқа тұрақты сақтауға тапсыруды:

      жекеше нотариус;

      мемлекеттік нотариус қамтамасыз етеді.

      5. Мемлекеттік нотариус жұмыстан босатылған немесе ауысқан кезде іс жүргізуді ұйымдастыру және дұрыс жүргізу, нотариаттық мұрағаттық құжаттарды сақтау, есебін жүргізу және пайдалану аумақтық әділет органының бұйрығымен басқа мемлекеттік нотариусқа жүктеледі.

      Жекеше нотариустың лицензиясының қолданысы тоқтатыла тұрған жағдайда аумақтық әділет органы мен аумақтық нотариаттық палата осы Ережеде көзделген тәртіппен, нотариустың іс жүргізуіндегі құжаттарды басқа нотариусқа беру бойынша шаралар қолданады.

      Жекеше нотариустың нотариаттық палатадағы мүшелігі тоқтатыла тұрған жағдайда, аумақтық нотариаттық палата нотариустың іс жүргізуіндегі құжаттарды басқа жекеше нотариусқа беру жөнінде шаралар қабылдайды.

      Жеке практикамен айналысатын нотариустың лицензиясының күші тоқтатылған кезде нотариустың лицензиясының күшін тоқтату туралы бұйрыққа қол қойған күннен бастап он жұмыс күні мерзімде аумақтық әділет органы мен нотариаттық палата құжаттарды басқа нотариусқа немесе жекеше нотариаттық мұрағатқа беру бойынша шаралар қолданады.

      Аумақтық нотариаттық палата мүшелігінен шыққанда, нотариустың нотариаттық палата мүшелігінен шығу туралы өтініші келіп түскен күннен бастап он жұмыс күн мерзімде, аумақтық әділет органы мен нотариаттық палата аяқталған және ресімделген істерді жекеше нотариаттық мұрағатқа қабылдау-тапсыруды жүзеге асырады.

      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 12.12.2019 № 596 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      6. Жекеше нотариустың лицензиясының қолданысы тоқтатылған кезде БНАЖ электрондық тізіліміндегі деректерге қол жеткізу құқығы жекеше нотариаттық мұрағатқа беріледі.

      7. Нотариаттық іс-әрекеттерді БНАЖ электрондық тізілімінде тіркеу мүмкіндігі бұйрық туралы деректерді (бұйрық күні, нөмірі, мерзімі және негіздемесі) енгізу жолымен:

      лицензияның қолданылуы тоқтатылған, тоқтатыла тұрған, еңбек демалысында болған немесе нотариаттық палатаға мүшеліктен шыққан кезде жекеше нотариустар үшін-Республикалық нотариаттық палата;

      мемлекеттік нотариус үшін жұмыстан босатылған немесе еңбек демалысында болған кезде - Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі бұғатталады.

      Жекеше нотариустың БНАЖ электрондық тізілімін Республикалық нотариаттық палата лицензияның қолданылуын қалпына келтіру не нотариаттық палатаның мүшелігін қалпына келтіру не демалыстан жұмысқа шығу туралы өтініш берген кезде бұғаттан шығарады.

      Мемлекеттік нотариустың БНАЖ электрондық тізілімін жұмыстан шығу туралы өтініш берген кезде Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі бұғаттан шығарады.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 12.12.2019 № 596 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      8. БНАЖ жұмысы тоқтап қалған жағдайда жекеше нотариус осы Ережеге 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша БНАЖ жұмысының мүмкін еместігі туралы акті жасайды.

      Жекеше нотариус БНАЖ жұмысының тоқтап қалу себептері жойылған соң нотариаттық іс-әрекеттерді тіркеу тізілімінде жасалған жазбаны БНАЖ жұмысы қалпына келтірілген сәттен бастап жиырма төрт сағаттан кешіктірмей БНАЖ электрондық тізіліміне ауыстырады.

      9. Жекеше немесе мемлекеттік нотариустың БНАЖ арқылы мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстардан мәліметтерді жеке мақсаты үшін пайдалануына жол берілмейді.

      10. Жекеше және мемлекеттік нотариустар жасайтын және алатын құжаттарды есепке алу, істердегі құжаттарды топтастыру, оларды сақтау мерзімдерін айқындау істер номенклатурасымен реттеледі.

      Істер номенклатурасы – оларды сақтау мерзімі көрсетілген істер атауларының (тақырыптарының) жүйеге келтірілген тізбесі.

      11. Құжаттар Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 703 қаулысымен бекітілген Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттама жасау, құжаттаманы басқару және электрондық құжат айналымы жүйелерін пайдалану қағидаларына сәйкес ресімделеді.

      Ескерту. 11-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 29.03.2019 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

2-тарау. Құжаттарды қабылдау, тіркеу және жіберу

      Ескерту. 2-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 29.03.2019 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      12. Келіп түскен барлық құжаттар тіркеуден өтуі тиіс.

      13. Құжаттарды есепке алу үшін және оның орындалуын бақылау үшін мынадай:

      осы Ереженің 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша кіріс құжаттарын тіркеу журналын;

      осы Ереженің 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша шығыс құжаттарын тіркеу журналын жүргізіледі.

      14. Кіріс құжаттарының бірінші бетінің төмен оң жақ шетінде кіріс құжаттарын тіркеу журналы бойынша тіркеу нөмірі және оларды тіркеген күні қойылады.

      15. Шығыс құжаттарында осы Ереженің 4-қосымшаға сәйкес үлгі бойынша тіркеу мөртабаны қойылады.

      16. Құжаттар мекенжайларға пошта арқылы немесе қолмен апару арқылы жіберілді.

3-тарау. Істер номенклатурасын жасау

      Ескерту. 3-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 29.03.2019 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      17. Істер номенклатурасы (ағымдағы жылдың 10 желтоқсанынан кешіктірмей) үш данада жасалады және келесі күнтізбелік жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Мемлекеттік нотариаттық кеңсенің істер номенклатурасын аумақтық әділет органының басшысы бекітеді және мемлекеттік мұрағатпен келіседі.

      Жекеше нотариус істер номенклатурасын жекеше нотариаттық мұрағатпен келісім бойынша бекітеді.

      18. Істер номенклатурасына барлық құжатталатын қызметтерді қамтитын істердің атаулары (тақырыптары), оның ішінде - тізілімдер, кітаптар, журналдар енгізіледі.

      Істер номенклатурасы осы Ережеге 5-қосымшаға сәйкес Мысал істер номенклатурасының негізінде жасалады.

      Мысал істер номенклатурасы істер номенклатурасын дайындаған кезде, оларды мұрағатқа өткізу немесе жоюға беру үшін іріктеген жағдайда сақтау мерзімін айқындаған кезде негізгі құжат ретінде пайдалануға арналған.

      Істер номенклатурасын жасаған кезде Мысал істер номенклатурасында белгіленген сақтау мерзімін кемітуге жол берілмейді.

      Номенклатураның әрбір бөлімінде істер номенклатурасында көзделмеген, алайда күнтізбелік жыл ішінде қалыптастырылған істер тақырыбына енгізу үшін резервтік индекс қарастырылады.

      19. Жылдың соңында осы Ережеге 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жүргізілген істер немесе томдардың саны және санаты туралы қорытынды жазба енгізіледі.

      20. Істер номенклатурасының данасы жедел сақтаудағы істер үшін есептік құжат ретінде мемлекеттік нотариаттық кеңсенің немесе жекеше нотариустың мұрағатында қалады.

4-тарау. Істерді қалыптастыру

      Ескерту. 4-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 29.03.2019 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      21. Мемлекеттік нотариаттық кеңседе және жеке нотариустағы барлық құжаттар орындалған соң істер номенклатурасына сәйкес топтастырылады және істердің ішінде жүйелестіріледі.

      22. Істерге бір жылдың құжаттары топтастырылады.

      23. Істерге оларға қатысы жоқ құжаттарды, сондай-ақ құжаттардың сызбалары мен жобаларын енгізуге жол берілмейді.

      24. Істер белгілі бір мәселеге немесе нотариаттық іс-әрекетке жататын құжаттардың жеке папкасына топтастырылады.

      25. Істер ауқымы бойынша 180 парақтан аспауы тиіс. Парақтар саны 180-нен асатын қосымшалар жеке томға бөлінеді, ол туралы құжатта белгі қойылады.

      Істе бірнеше том (бөліктер) болатын болса, істің нөмірі (индексі) мен тақырыбы істің әрбір томға том нөмірін қосылып қойылады, соңғы томға (бөлігіне) "соңғы" ("соңғысы") деген сөз қосылады.

      26. Нотариустың мұрагерлік істерді ресімдеуге байланысты қаулыларының көшірмелері мұрагерлік істерге орналастырылады.

      Нотариаттық іс-әрекеттерді кейінге қалдыру туралы қаулылардың даналары кейінге қалдырылған нотариаттық іс-әрекеттерге байланысты құжаттармен топтастырылады.

5. Істерді ресімдеу. Істердің тізбесін жасау

      Ескерту. 5-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 29.03.2019 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      27. Істерді ресімдеу істерді сақтауға дайындау жөнінде кешенді жүргізілетін жұмыстардан тұрады, ол мұқабадағы, брошюродағы сипаттаманы, парақтардың нөмірленуін, куәландыратын жазбаны және ішкі сипаттаманы қамтиды.

      28. Істер осы Ережеге 16-қосымшаға сәйкес нысан бойынша істер мұқабасына орналастырылады.

      29. Істер аяқталған соң іс жүргізуде істер номенклатурасына сәйкес белгіленетін оның сақталу мерзіміне сәйкес толық немесе жартылай ресімдеу жүргізіледі.

      30. Тұрақты және уақытша (10 жылдан артық) сақтау мерзімдері істері мыналарды көздейді:

      істегі парақтарды нөмірлеу;

      істегі куәландыру парағын жасау;

      істегі құжаттың ішкі тізбесін жасау;

      істі қатты мұқабаға брошюралау (тігу);

      істердің мұқабасына барлық деректерді осы Ереженің 36-тармағына сәйкес толтыру.

      31. Істің соңында осы Ережеге 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша куәландырушы парақ тігіледі.

      Істің куәландырушы парағына нотариус мөрін қоя отырып, қызметін және куәландырушы жазбаны жасаған күнін көрсетіп қол қояды.

      32. Тұрақты және уақытша сақтау (10 жылдан астам) мерзіміндегі істерде осы Ереженің 18-қосымшасына сәйкес нысан бойынша ішкі жазба жасалады.

      Ішкі жазба жеке парақта жасалынады. Әрбір құжат дербес реттік нөмірмен ішкі тізбеге енгізіледі, 2 бағанда - істер номенклатурасына сәйкес құжаттың индексі, 3 бағанда - құжаттың күні, 4 бағанда - нотариаттық іс-әрекеттің атауы, 5 бағанда парақтардың нөмірі көрсетіледі.

      Іс құжаттарының ішкі жазбасына жекеше нотариус немесе мемлекеттік нотариус қол қояды және істің басына тігіледі.

      33. Уақытша сақтаудағы істерді (10 жылға дейінгіні қоса алғанда) тігу папкаларында сақтауға жол беріледі, істегі құжаттарды қайтадан жүйелендіру жасалынбайды, істің парақтары нөмірленбейді, куәландырушы жазбалар жасалынбайды.

      34. Күнтізбелік жыл аяқталған соң іс жүргізуде аяқталған тұрақты және уақытша (10 жылдан жоғары) сақтау істеріне осы Ережеге10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тұрақты сақтаудағы істердің тізбесі жеке жасалынады. Тізбе істердің күндері мен парақтарын көрсете отырып, істер тақырыбының тізбесін көрсетеді.

      Уақытша сақтаудағы (10 жылға дейін) істерге тізбе жасалынбайды.

      35. Жекеше нотариустың немесе мемлекеттік нотариаттық кеңсенің істерінде сақталатын құжаттар Заңның 3-бабының 6-тармағында көзделген тұлғаларға беріледі.

      Істерден құжаттарды алу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізіледі, бұл ретте іске құжаттың көшірмесі мен түпнұсқасын алу туралы акті (хаттама) тігіледі.

      36. Оның құжаттарынан бұрын алынған құжат қайтарылған жағдайда олар бұрын көшірмесі алынған іске қайта тігіледі, өз кезегінде олардың көшірмелері алып тасталады.

      37. Нотариус жүргізген тізілімдер, кітаптар, журналдар оған бірінші жазба енгізгенге дейін тігіледі, парақтары нөмірленеді. Нөмірленген және тігілген парақтардың саны кітаптың соңғы парағының беткі жағына көрсетіледі. Жеке практикамен айналысатын нотариус жүргізетін кітаптар үшін нөмірленген және тігілген парақтардың саны туралы жазба нотариаттық палатаның лауазымды тұлғасының қолымен және мөрімен расталады. Мемлекеттік нотариаттық палатада жұмыс істейтін мемлекеттік нотариус жүргізетін кітаптар үшін нөмірленген және тігілген парақтардың саны туралы жазба аумақтық әділет органының лауазымды тұлғасының қолымен және мөрімен расталады.

6. Құжаттарды сақтау

      Ескерту. 6-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 29.03.2019 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      38. Нотариаттық іс жүргізу құжаттары қалыптастырылған орны бойынша 10 жыл бойы нотариуста сақталады.

      Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2012 жылғы 31 қаңтардағы № 29 бұйрығымен бекітілген (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №7444 болып тіркелген) Нотариустың үй-жайына қойылатын талаптарда белгіленген нотариаттық іс жүргізу құжаттарын сақтау үшін жағдайлар болған кезде, нотариаттық іс жүргізу құжаттары нотариустың кәсіби қызметін жүзеге асырудың бүкіл кезеңінде олардың қалыптасқан орны бойынша сақталады.

      Ескерту. 38-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 29.03.2019 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      39. Жекеше нотариус, мемлекеттік нотариус құжаттар мен істердің құжаттарды сақтау мерзіміне сақталуын қамтамасыз етеді.

      40. Істер ұйымның бекітілген істен номенклатурасына сәйкес орналастырылады, мұқабаларының түбіртектерінде олардың индекстері көрсетіледі.

7. Істерді жекеше нотариаттық немесе мемлекеттік мұрағатқа тапсыру. Мұрағаттық құжаттардың сақталуын қамтамасыз ету

      Ескерту. 7-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 29.03.2019 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      41. Жекеше нотариус он жыл сақтау мерзімі өткеннен кейін және сақтау үшін жағдай болмаған кезде сақтау кезеңінен кейінгі күнтізбелік жыл ішінде аяқталған және ресімделген істерді жеке нотариаттық мұрағатқа сақтауға береді.

      Заңының 12-бабына сәйкес өз қызметін тоқтатқан, сондай-ақ нотариаттық палата мүшелігінен шыққан жекеше нотариус бір ай мерзімде аяқталған және ресімделген істерді басқа жекеше нотариусқа немесе тиісті нотариаттық округтің жекеше нотариаттық мұрағатына сақтауға береді.

      Аяқталған және ресімделген істерді жекеше нотариаттық мұрағатқа сақтауға беру мерзімі екі айдан артық емес мерзімге ұзартылады.

      Ескерту. 41-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 29.03.2019 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      42. Істерді табыстау тұрақты және уақытша (он жылдан жоғары) сақтау істері тізбесі және істер номенклатурасы бойынша жүзеге асырылады.

      Ескерту. 42-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 29.03.2019 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      43. Жекеше нотариус тұрақты, уақытша (жетпіс бес жыл) сақтау мерзіміндегі аяқталған және ресімделген істерді:

      жер учаскелерін иеліктен шығару туралы шарттарды;

      тұрғын үйлерді, пәтерлерді иеліктен шығару туралы шарттарды (олардың негізінде куәландырылған құжаттар);

      аяқталған мұрагерлік істерді;

      ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкіндегі үлеске меншік құқығы туралы куәліктерді (егер мұндай куәлік нотариаттық кеңседе жасалған мұрагерлік іске байланысты тірі зайыбына берілген болса, ол мұрагерлік іске тігіледі);

      нотариаттық іс-әрекеттерді тіркеу тізілімдерін жекеше нотариаттық мұрағатқа береді.

      Нотариаттық куәландырылған өсиет, оның ішінде құпия өсиеттер, сондай-ақ аяқталмаған мұрагерлік іс жекеше нотариаттық мұрағатқа тапсырылмайды.

      Ескерту. 43-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 29.03.2019 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      44. Нотариус лицензиясының күші тоқтатылған немесе нотариус нотариаттық палата мүшелігінен шыққан жағдайда нотариаттық куәландырылған өсиеттер, оның ішінде құпия өсиеттер, өсиеттерді есепке алудың алфавиттік кітаптары, мұрагерлік істерді есепке алудың алфавиттік кітаптары, сондай-ақ аяқталмаған мұрагерлік істер он жұмыс күні ішінде аумақтық әділет органы мен нотариаттық палатаның бірлескен шешімі бойынша басқа жекеше нотариусқа беріледі.

      Жекеше нотариус лицензиясының күші тоқтатыла тұрған жағдайда, нотариустың іс жүргізуіндегі құжаттар он жұмыс күні ішінде аумақтық әділет органы мен нотариаттық палатаның бірлескен шешімі бойынша басқа жекеше нотариусқа беріледі.

      Жекеше нотариустың нотариаттық палатадағы мүшелігі тоқтатыла тұрған жағдайда, нотариустың іс жүргізуіндегі құжаттар он жұмыс күні ішінде аумақтық нотариаттық палатаның шешімі бойынша басқа жекеше нотариусқа беріледі.

      Құжаттарды беру туралы осы Ережеге 11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдау-тапсыру актісі жасалады.

      Ескерту. 44-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 12.12.2019 № 596 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      45. Заңының 29-1-бабына сәйкес нотариаттық құжаттарды сақтау және сақтауды қамтамасыз ету үшін жекеше нотариаттық мұрағаттар жұмыс істейді.

      Жекеше нотариаттық мұрағаттар аумақтық нотариаттық палаталардың филиалдары болып табылады.

      Жекеше нотариаттық мұрағатта осы Ереженің 43-тармағының 1-бөлігінде көрсетілген құжаттар сақталады.

      Ескерту. 45-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 29.03.2019 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      46. Мемлекеттік нотариаттық палата таратылған жағдайда аяқталған және ресімделген істерді аумақтық әділет органы мемлекеттік мұрағатқа береді.

8-тарау. Істерді жою

      Ескерту. 8-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 29.03.2019 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      47. Сақтау мерзімі өткен істер тұрақты сақтаудағы істер тізбесі мен тиісті кезеңдегі құжаттар мен істерді жоюға бөлу туралы акті бекітілген соң жоюға бөлінеді.

      48. Жоюға іріктелген істер осы Ереженің 12-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жоюға бөлінген құжаттар мен істер туралы актімен ресімделеді.

      49. Актіге:

      жекеше нотариус;

      іс жүргізуді ұйымдастыру және жүргізу жүктелген мемлекеттік нотариус қол қояды.

      50. Акті сараптамалық тексеру комиссиясының (бұдан әрі - СТК) мақұлдауына беріледі, оның құрамын:

      аумақтық нотариаттық палата;

      аумақтық әділет органы (мемлекеттік нотариаттық кеңсенің істерін жойған кезде) айқындалады.

      СТК мақұлдаған акті аумақтық нотариаттық палатаға немесе аумақтық әділет органына бекітуге ұсынылады.

9-тарау. Нотариаттық іс-әрекеттерді тіркеу тізілімін жүргізу. Нотариаттық іс-әрекеттерді тіркеу

      Ескерту. 9-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 29.03.2019 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      51. Заңның 49-бабына сәйкес барлық нотариаттық іс-әрекеттер нотариаттық іс-әрекеттерді тіркеу тізілімінде және БНАЖ электрондық тізілімінде (бұдан әрі - Тізілімдер) тіркеледі.

      52. Нотариаттық іс-әрекеттерді тіркеу тізілімі бауланады, парақтары нөмірленеді және мөрмен бекітіледі:

      мемлекеттік нотариаттық кеңселерде - аумақтық әділет органының;

      жекеше нотариуста - аумақтық нотариаттық палата қызметкері жүзеге асырады.

      53. Жекеше және мемлекеттік нотариустың нотариаттық іс-әрекеттерді тіркеуге арналған бір тізілімі болады. Бір мезгілде бірнеше тізілімді жүргізуге жол берілмейді.

      Әрбір нотариаттық іс-әрекетке реттік нөмір берілді. Нөмірлер қайталанбайды, және таяқша арқылы жазылмайды.

      54. Куәландырылған жазбаға немесе берілетін құжатқа жекеше немесе мемлекеттік нотариус қол қойғаннан кейін нотариаттық іс-әрекеттер тізілімде тіркеледі.

      55. Нотариаттық іс-әрекеттерді тіркеу тізілімінде өшіруге және қарындашпен жазуға жол берілмейді. Өзгертулер, ескертулер, түзетулер жекеше немесе мемлекеттік нотариустың қолымен және мөрімен бекітіліп, күні қойылады.

      Нотариаттық іс-әрекеттерді нөмірлеу кезінде қате табылған жағдайда, анықталған өзгертулер, түзетулер, ескертпелер туралы анықтама жасалады және осы Ереженің 13-қосымшасына сәйкес нысан бойынша нотариаттық іс-әрекеттерді тіркеу тізілімінің соңында тігіледі.

      БНАЖ электрондық тізіліміндегі өзгертулер мен қателіктер "Ескертпе" бағанында ескертіледі".

      Ескерту. 55-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 29.03.2019 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      56. Тізілімдерде жекеше немесе мемлекеттік нотариустар жасаған барлық іс-әрекеттер жазылады.

      57. Нотариаттық іс-әрекеттерді тіркеу тізілімі осы Ережеге 14-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 7 бағаннан тұрады.

      58. БНАЖ электрондық тізілімі осы Ереженің 15-қосымшасына сәйкес нысан бойынша 9 бағаннан тұрады.

      59. Алып тасталды – ҚР Әділет министрінің 29.03.2019 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

10-тарау. Шетелде іс-әрекет етуге арналған құжаттарды ресімдеу

      Ескерту. 10-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 29.03.2019 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      60. Шетелде іс-әрекет етуге арналған құжаттарға қол қойған кезде нотариаттық іс-әрекет жасау үшін келген тұлға құжаттағы тиісті жолға тегін, атын, әкесінің атын (бар болған жағдайда) жеке басын куәландыратын құжатында көрсетілгендей кезектілікпен жазып, содан кейін көрсетілген жеке мәліметтерінен кейін қолын қояды.

      Ескерту. 60-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 29.03.2019 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      61. Куәландыратын жазбаны толтырған кезде:

      жекеше немесе мемлекеттік нотариустың тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда);

      мемлекеттік нотариаттық кеңсенің атауы;

      лицензияның нөмірі, берген күні мөрдің бедеріне сәйкес толығымен көрсетіледі.

      Нотариаттық іс-әрекеттің жасалынған күні сөздермен жазылады.

      Құжатқа қол қойған тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда) оның жеке басын куәландыратын құжатындағы кезектілікпен көрсетіледі.

      Ескерту. 61-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 12.12.2019 № 596 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      62. Мөр бос орынға куәландыратын мәтіннің астынан, мәтінге және жекеше және мемлекеттік нотариустың қолтаңбасына жеткізбей қойылады.

      Куәландыру жазбасының мәтіні (оның ішінде нотариаттық іс-әрекеттерді тіркеу тізілімінің нөмірі, өндіріп алынған сома немесе нотариусқа нотариаттық іс-әрекет жасағаны үшін төленген сома) техникалық құралдармен басып шығарылады.

      63. Құжаттар бүктелмейді, аяғына дейін толтырылмаған жолдары, бос орындары сызылмайды, бекіту мөртабанын қоюға жол берілмейді.

      Құжаттар жіппен немесе қызыл немесе ақ түсті жолақпен үш жерден тесіліп тігіледі.

11-тарау. Нотариустың мөрі, мөртабаны және бланкісі

      Ескерту. 11-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 29.03.2019 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      64. Жекеше және мемлекеттік нотариустың мөрі "Нотариат туралы" Заңның 22-бабының және "Қазақстан Республикасындағы тіл туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 21-бабының талаптарына сәйкес дайындалады.

      65. Жекеше нотариустың мөрі осы Ережелерге 16-1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жекеше нотариус мөрінің эскизіне сәйкес дайындалады.

      Ескерту. 65-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 2012.08.31 № 309 (оның ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      66. Жекеше және мемлекеттік нотариустың тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда) мөрдің мәтінінде оның жеке басын куәландыратын құжаты бойынша жазылады.

      Ескерту. 66-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 12.12.2019 № 596 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      67. Аумақтық әділет органы жекеше және мемлекеттік нотариустың мөрін дайындауға тапсырыс беруді жүзеге асырады және мөрді осы Ереженің 17-қосымшасына сәйкес нысан бойынша мөрді беру журналында қол қою арқылы береді.

      68. Мөрді жекеше және мемлекеттік нотариус нотариаттық расталған немесе куәландырылған құжатты беру кезінде нотариустың қызметіне байланысты куәландырылған жазбаның мәтінін, қаулыда, тапсырмада (сұрау салуда) және құжаттарда өзінің қолтаңбасын бекіту үшін пайдаланады.

      69. Мөрдің жоғалғаны немесе ұрланғаны туралы жекеше нотариус ол белгілі болған күннен бастап бір күні ішінде аумақтық әділет органына және нотариаттық палатаға хабарлайды.

      Мөрдің жоғалғаны немесе ұрланғаны туралы мемлекеттік нотариус ол белгілі болған күннен бастап бір күні ішінде аумақтық әділет органына хабарлайды.

      70. Мөр:

      мемлекеттік нотариус қызметінен босатылған;

      нотариаттық округтен тыс нотариус қызметінің аумағын өзгерткенде;

      жекеше нотариустың лицензиясының қолданысы тоқтатылған кезде;

      нотариустың жеке басын растайтын құжатының деректері өзгергенде;

      пайдалануға жарамсыз болған жағдайларда жойылады.

      Ескерту. 70-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 29.03.2019 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      71. Мөр:

      жекеше нотариус лицензиясының қолданысын тоқтата тұру туралы бұйрықпен танысқан кезден бастап оның лицензиясының күші тоқтатыла тұрған кезеңде;

      жекеше нотариус нотариаттық палатаға мүшелікті тоқтата тұрған кезеңде;

      мемлекеттік нотариус демалыста (оның ішінде бала күтіміне байланысты) жүрген кезеңде бұйрықпен танысқан кезден бастап бір жұмыс күні ішінде аумақтық әділет органына сақтауға тапсырады.

      Мемлекеттік немесе жекеше нотариустың мөрі нотариустың қатысуымен конвертке салынады, нотариустың, лауазымды адамның қолдары қойылады және аумақтық әділет органының мөрімен бекітіледі.

      Мөрі бар конвертті ашу нотариустың қатысуымен жүргізіледі.

      Ескерту. 71-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 12.12.2019 № 596 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      72. Мөрді пайдаланған кезде көк немесе сия көк бояғыштар қолданылады, қара, көп түсті бояғыштар қолдануға жол берілмейді.

      73. Аумақтық әділет органы мөрді жоғалтқан немесе жойған жағдайда ақпаратты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің интернет-ресурсына жариялайды.

      74. Жекеше нотариус пен мемлекеттік нотариустың "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес электрондық цифрлық қолтаңбасы болады.

      75. Нотариаттық іс-әрекеттерді жасаған кезде жекеше және мемлекеттік нотариустар бланкілерді пайдаланады.

      76. Бланкілерді аумақтық әділет органның немесе аумақтық нотариаттық палатаның тапсырыстары бойынша қызметтің осы түріне уәкілеттігі бар баспасөз кәсіпорыны дайындайды.

      77. Бланкі екі рет жазылған "Қазақстан" деген сөзі мен ағылшын тілінде қысқартылған (KAZ) сөзі арасында қазақ өрнегі бар оптикалық ағартусыз құжаттамалық қорғалған су белгісі бар қағазда дайындалады.

      А-4 парағының бланкісі төменгі оң жақ шеті кезектілікпен нөмірленген түсі ақ формат.

      78. Бланкілерді беруді аумақтық әділет органдары немесе аумақтық нотариаттық палата осы Ереженің 18-қосымшасына сәйкес нысан бойынша бланкілерді беру журналына қол қою арқылы жүргізеді.

      79. Бланкілер Қазақстан Республикасының аумағында әрекет жасау үшін арналған нотариаттық іс-әрекеттерді жасаған кезде ғана пайдаланылады.

      Шетелде іс-әрекеттер жасауға және Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан шет мемлекеттердің дипломатиялық мекемелеріне ұсынуға арналған, сондай-ақ жекеше немесе мемлекеттік нотариустың істерінде қалатын, пайдаланылған бланкінің нөмірі көрсетілетін шарттар мен құжаттардың даналары бланкіде ресімделуге жатпайды және стандартты А4 форматындағы қағаз беттерінде жасалады.

      Ескерту. 79-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 29.03.2019 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      80. Аумақтық әділет органы және аумақтық нотариаттық палата дайындаушыдан алынған, берілген, қайтарылған, пайдаланылмаған, бүлінген, техникалық ақауы бар, нөмірі бірдей бланкілердің есебін жүргізеді.

      Ескерту. 80-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 29.03.2019 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      81. Бланкілер жоғалған, ұрланған жағдайда жеке нотариус немесе аумақтық нотариаттық палата ол жоғалған немесе ұрланған сәттен бастап бір жұмыс күні ішінде ол туралы ішкі істер органдары мен аумақтық әділет органына хабарлайды.

      82. Жекеше нотариустың нотариаттық іс-әрекетпен айналысу құқығына лицензиясының күші тоқтатылған, тоқтата тұрған кезде немесе мемлекеттік нотариус қызметінен босатылған кезде пайдаланылмаған бланкілер осы Ережеге 19-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бланкілерді табыстау актісі бойынша аумақтық әділет органына немесе аумақтық нотариаттық палатаға тапсырылады.

      83. Нотариаттық іс-әрекет жасау барысында бланкі бүлінген жағдайда жекеше нотариус немесе мемлекеттік нотариус бланкінің өзінде көлбеу сызықпен қара немесе сия көк түспен баспасөз бас әріптермен "БҮЛІНГЕН" деген сөз жазылады.

      84. Аумақтық әділет органы немесе аумақтық нотариаттық палата осы Ережеге 20-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бүлінген бланкілерді жояды және бүлінген бланкілерді жою туралы акт жасайды.

      Ескерту. 84-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 29.03.2019 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      85. Құжаттарды ресімдеген кезде бекіту төртабаны пайдаланылады. Бекіту төртабанының бедері көк немесе сия көк түсті штемпелді бояумен орындалады.

      Куәландырылған жазбаны орындаған кезде бекіту мөртабанын пайдалану барысында техникалық құралдарды қолдану арқылы немесе көк немесе сия көк бояуларды қолдана отырып, төртабанның толтырылмаған жерін толықтырып жазуға болады. Көк немесе сия көк бояуларды қолдан қолдана отырып нотариаттық іс-әрекеттің тіркеу нөмірін және техникалық құралдарды қолдана отырып куәландырылған жазбаларды орындаған кезде өндіріп алынған мемлекеттік баждың (нотариаттық тарифтің) сомасын қоюға болады. Куәландыратын жазбаны қолдан жазған кезде де көк немесе сия көк бояу пайдаланылды.

      86. Мөрлер, жеке бланкілер, куәландырылған жазбалар жекеше нотариустың немесе мемлекеттік нотариаттық кеңсенің үй-жайындағы сейфтерде немесе мөр басылатын жанбайтын металл шкафтарда сақталады.

      87. Мөрлерді, жеке бланкілерді, куәландыратын жазбалардың мөртабандарын пайдалануды, сақтауды және есебін жүргізуді жекеше және мемлекеттік нотариустар жүргізеді.

12. Мұрагерлік істерді қалыптастыру және ресімдеу. Өсиетхаттарды есепке алу

      Ескерту. 12-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 29.03.2019 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      88. Жекеше нотариус не мемлекеттік нотариаттық кеңсеге түскен мұраның ашылғаны туралы куәландыратын алғашқы құжатты нотариустың алуы мұрагерлік іс бойынша іс жүргізуді бастауға негіз болады. Мұндай арыздарға: мұраны қабылдау туралы өтініш, мұраға құқық туралы куәлік беру туралы өтініш, мұрадан бас тарту туралы өтініш, тірі зайыбының ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкіндегі үлеске меншік құқығы туралы куәлік беру туралы өтініші жатады.

      Ескерту. 88-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 29.03.2019 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      89. Мұрагерлік іске жататын құжаттар жекеше нотариусқа немесе мемлекеттік нотариусқа өзі әкелу және пошта арқылы да беріледі.

      90. Мұрагерлік ісі бойынша іс жүргізудің басталуы үшін негіздеме болатын құжат осы Ережеге 21-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Мұрагерлік істерді есепке алу кітабына түскен күні тіркеледі.

      91. Мұрагерлік істің нөмірі араб цифрларымен белгіленеді және Мұрагерлік істерді есепке алу кітабында тіркелуіне сәйкес берілген мұрагерлік істің реттік нөмірінен және мұрагерлік істі ашу жылынан тұрады: "20/2019, мұнда 20 - мұрагерлік іске байланысты келіп түскен және мұрагерлік істі қалыптастыруға негіз болған алғашқы құжаттың Мұрагерлік істерді есепке алу кітабында тіркелуіне сәйкес мұрагерлік істің реттік нөмірі, 2019 - мұрагерлік іс ашылған жыл".

      Мұрагерлік іс бойынша іс жүргізуді бастауға негіз болған құжат Мұрагерлік істерді есепке алу кітабында 1 және 2 бағанда бір уақытта тіркеледі. Мұрагерлік істерді есепке алу кітабының 1 бағанында жазылған құжаттың нөмірі тіркелетін құжаттың реттік нөмірі, Мұрагерлік істерді есепке алу кітабының 2 бағанында жазылған құжаттың нөмірі мұрагерлік істің реттік нөмірі болып табылады.

      Ескерту. 91-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 29.03.2019 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      92. Мұрагерлік іске реттік нөмір берілгеннен кейін іс осы Ереженің 22-қосымшасына сәйкес нысан бойынша Мұрагерлік істерді есепке алудың алфавиттік кітабында және БНАЖ-да тіркеледі.

      Ескерту. 92-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 29.03.2019 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      93. Мұраны қабылдау туралы, мұраға құқығы туралы куәлікті беру туралы, мұралық мүлік есебінен шығындарды төлеу туралы өтініштер істер номенклатурасына (нарядтар) сәйкес жеке мұрагерлік істерде қалыптастырылады, олардың әрқайсысы индекс алады.

      Мұрагерлік іске көрсетілген өтініш бойынша мұраны ресімдеуге байланысты барлық құжаттар тігіледі.

      Қалыптастырылған мұрагерлік іс жеке номенклатуралық іс болып табылады. Істің мұқабасында номенклатуралық индекске таяқша арқылы мұрагерлік істің нөмірі қойылады (№1-15/27/2019).

      Егер мұрагерлік іс ағымдағы жылдың іс жүргізуінде аяқталмаған болса, ол келесі жылға сол нөмірмен өтеді және қайта тіркелуге жатпайды.

      Ескерту. 93-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 29.03.2019 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      94. Жекеше немесе мемлекеттік нотариустың мұрагерлік істі тиесілігі бойынша басқа нотариусқа беруі мынадай тәртіппен жүргізіледі:

      мұрагерлік істегі құжаттар тігіледі;

      құжаттардың ішкі тізімдемесі жасалады;

      мұқабаның көшірмесімен қоса, мұрагерлік істің көшірмесі түсіріледі.

      Мұрагерлік істің түпнұсқасын ілеспе хатпен бірге нотариус не нотариустың көмекшісі тапсырыс хатпен (тапсырыс бандеролімен) не курьер арқылы тиесілігі бойынша басқа нотариусқа жібереді.

      Ескерту. 94-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 29.03.2019 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      95. Мұрагерлік іс бойынша іс жүргізуді бастауға негіздеме болған құжаттан басқа, Мұрагерлік істерді есепке алу кітабында мұрагерлік іс бойынша келіп түскен барлық өтініштер тіркеледі.

      Реттік нөмірі берілген мұрагерлік іске байланысты басқа да өтініштер келіп түскен кезде, олар Мұрагерлік істерді есепке алу кітабында тіркеледі. Бұл ретте мұрагерлік істерді есепке алу кітабының 2-бағанында осы Ереженің 21-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш (құжат) келіп түскен мұрагерлік істің нөмірі қойылады.

      Ескерту. 95-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 29.03.2019 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      96. Мұрагерлік істі тиесілігі бойынша берген жекеше немесе мемлекеттік нотариустың істерінде қабылдау - тапсыру актісі, ілеспе хатпен және почта байланысы операторының хабарламасы бар мұрагерлік істің көшірмесі, ал мұрагерлік істі курьер немесе нотариус не нотариустың көмекшісі жеткізген жағдайда нотариустың немесе аумақтық әділет органының оны алғаны туралы белгісі сақталады.

      Мұрагерлік істі немесе оның көшірмесін тиесілігі бойынша тапсыру мұрагерлік істі немесе оның көшірмесін тапсырып отырған нотариус оны тапсыруға негіздеме болған (мұрагердің өтініші, нотариустың сұрау хаты) құжатты алған соң жеті жұмыс күні ішінде жүргізеді.

      Ескерту. 96-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 29.03.2019 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      97. Оған тиесілігі бойынша жіберілген мұра ісін қабылдаған жекеше немесе мемлекеттік нотариус мұрагерлік істі тіркеу үшін көзделген тәртіп бойынша істі тіркейді.

      98. Аумақтық нотариаттық палатада өсиетхаттарды есепке алудың алфавиттік кітабы жүргізіледі, онда куәландырылған өсиетхаттар туралы, осы Ереженің 23-қосымшасына сәйкес нысан бойынша нотариаттық куәландырылғанға теңестірілген, өсиетхаттарды куәландыруға уәкілеттік берілген лауазымды тұлғалардан алынған өсиетхаттар туралы мәліметтер енгізіледі.

      Куәландырылған өсиетхаттар туралы мәліметтер БНАЖ электрондық тізіліміне енгізілген соң БНАЖ өсиетхатарының алфавиттік кітабына түседі.

      99. Аяқталған мұрагерлік іс мұраға құқығы туралы қосымша куәлік берілгенде немесе бұрын берілген мұраға құқығы туралы куәліктің күші жойылғанда мұраға құқығы туралы жаңа куәлік берілген жағдайда қайта басталады. Бұл ретте, Мұрагерлік істерді есепке алу кітабында мұрагерлік істің қайта басталуына негіздеме болған өтініш тіркеледі. Жаңа құжаттар мұрагерлік істің соңына орналастырылады, істің мұқабасына, ішкі тізімдемесіне, куәландырушы парағына тиісті өзгерістер енгізіледі.

      Мұраға құқығы туралы қосымша куәлікті бұрын мұраға құқығы туралы куәлікті берген нотариус береді.

      Нотариус лицензиясының күші тоқтатыла тұрған жағдайда мұраға құқығы туралы қосымша куәлікті құжаттар тапсырылған нотариус береді.

      Бұрын мұраға құқығы туралы куәлікті берген нотариустың лицезиясының күші тоқтатылғанда немесе нотариус нотариаттық палата мүшелігінен шыққан жағдайда және мұрағатқа істерді сақтауға тапсырылған кезде мұраға құқығы туралы қосымша куәлікті мүдделі тұлға жүгінген нотариус береді. Бұл ретте, нотариус мұрағаттан мұрагерлік істің көшірмесін сұратады және аталған құжаттардың негізінде мұраға құқығы туралы қосымша куәлікті береді.

      Ескерту. 99-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 29.03.2019 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      100. Аяқталған мұрагерлік істі сақтауға дайындаған кезде құжаттар осы Ереженің 39-тармағына сәйкес мынадай тәртіппен:

      мұраға құқығы туралы куәлік;

      мұраны қабылдау туралы, мұраға құқығы туралы куәлікті беру туралы немесе мұрадан бас тарту туралы өтініштер;

      мұра берушінің қайтыс болғаны туралы куәліктің көшірмесі;

      БНАЖ арқылы "Жеке тұлғалар" мемлекеттік деректер қорынан мұра берушінің тіркелген орны туралы мәлімдеме;

      мұрагерлер мен мұра берушінің туысқандық қатынастарын растайтын құжаттарының көшірмелері, мұраға негіздеме (өсиет, туысқандық деңгейі туралы, бала асырап алу туралы, мұра берушінің асырауында тұрғаны туралы құжаттар);

      мұрагерлердің шеңберін анықтау үшін жасалған нотариустың сұрау салулары және оларға жауаптар;

      мұрагерлік істің бар-жоқ екендігі туралы ақпараттық анықтама;

      мұраның мұра берушіге тиістілігін растайтын құжаттары (құқығын белгілеуші құжаттары);

      мұрагерлік іске қоса берілген өзге де құжаттар тігіледі.

      Ескерту. 100-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 29.03.2019 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      101. Барлық мұрагерлерге мұраға құқық туралы куәлік берілгеннен кейін мұрагерлік іс бойынша іс жүргізу аяқталды деп есептеледі және іс сақтау үшін ресімделеді.

      Ескерту. Ереже 101-тармақпен толықтырылды – ҚР Әділет министрінің 29.03.2019 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      102. Егер құпия өсиет құпия өсиетті куәландырған нотариуста сақталса, онда нотариус мөрленген конвертте құпия өсиет салынған конверт, құпия өсиетті сақтауға қабылдау туралы куәліктің данасы, құпия өсиетті жою туралы өтініш, өсиет қалдырушы оны жойған жағдайда "құпия өсиетті сақтау конверттері" ісіне орналастырылады.

      Құпия өсиеттің тұтастығын қамтамасыз ету үшін олар (құжаттарды механикалық зақымдалмаған ұстауға мүмкіндік беретін арнайы құралдармен жабдықталған қатты материалдан жасалған қысқыштармен, мөлдір файлдармен және т.б.) папкаларға орналастырылады.

      Бір құпия өсиетке қатысты барлық құжаттар бірге топтастырылады және нөмірленеді, бірақ тігілмейді.

      Сақтау конвертінің өзінен басқа, іске құпия өсиетті сақтауға қабылдау туралы куәліктің данасы орналастырылады.

      Өсиет берушіге немесе өсиетті орындаушыға (өсиет жүктелген өкілге) сақтауға берілген құпия өсиеттің күші жойылған жағдайда, нотариустың істерінде құпия өсиетті сақтауға беру туралы куәлік және оның күшін жою туралы өтініш қалады.

      Ескерту. Ереже 102-тармақпен толықтырылды – ҚР Әділет министрінің 29.03.2019 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 12.12.2019 № 596 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      103. Нотариус қабылдаған құпия өсиеттер, Өсиеттерді есепке алудың алфавиттік кітабында, нотариаттық іс-әрекеттерді тіркеу тізілімінде және БНАЖ электрондық тізілімінде "құпия" деген белгімен тіркеледі. Құпия өсиетті ашқаннан кейін алфавиттік кітапта өсиетті ашу күні туралы белгі қойылады.

      Ескерту. Ереже 103-тармақпен толықтырылды – ҚР Әділет министрінің 29.03.2019 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      104. Егер құпия өсиет құпия өсиетті куәландырған нотариуста сақталса, онда құпия өсиет және оған қатысты құпия өсиетті сақтауға қабылдау туралы куәлік құпия өсиеттің конвертін ашқан кезде істен алынады, олардың орнына құжаттарды алып қою себебі мен күні туралы мәліметтерді қамтитын осы Ережеге 24-қосымшаға сәйкес нысан бойынша құжатты алып қою туралы анықтама орналастырылады.

      Ескерту. Ереже 104-тармақпен толықтырылды – ҚР Әділет министрінің 29.03.2019 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 12.12.2019 № 596 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      105. Құпия өсиеті бар конвертті ашу жөніндегі іс жүргізуді бастау үшін өсиет қалдырушының қайтыс болуы туралы куәлікті, сондай-ақ құпия өсиеті бар конвертті, ол өсиет қалдырушыда немесе өсиетті орындаушыда (өсиет алушы адамда) сақталған жағдайда, құпия өсиетті ашу және жария ету туралы өтінішті оның құпия өсиетін куәландырған немесе ол сақталатын нотариустың алуы негіз болып табылады.

      Ескерту. Ереже 105-тармақпен толықтырылды – ҚР Әділет министрінің 29.03.2019 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 12.12.2019 № 596 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      106. Нотариус "Құпия өсиет" жеке ісін ашады. "Құпия өсиет" жеке ісінің нөмірі араб цифрларымен белгіленеді және нотариаттық іс-әрекеттерді тіркеу тізілімінде құпия өсиетті ашу және жария ету хаттамасы тіркелген нөмірден және жеке іс ашылған жылдан тұрады: "20/2019, мұнда 20 – құпия өсиетті ашу және жария ету хаттамасы нотариаттық іс-әрекеттерді тіркеу тізілімінде тіркелген нөмір, 2019 – жеке іс ашылған жыл".

      Ескерту. Ереже 106-тармақпен толықтырылды – ҚР Әділет министрінің 29.03.2019 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      107. Құпия өсиетті жасаған тұлғаның заңды мұрагерлеріне, нотариус тұратын жерлері белгілі болса, тапсырыс хат арқылы құпия өсиетті ашу және жария ету күні, орны және уақыты туралы мәліметтерді көрсете отырып, осы Ереженің 25-қосымшасына сәйкес нысан бойынша хабарлама жібереді. Хабарламаны тапсыру туралы ескертпе нотариустың ісінде сақталады.

      Ескерту. Ереже 107-тармақпен толықтырылды – ҚР Әділет министрінің 29.03.2019 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      108. Құпия өсиет ісіне, конвертті ашуға және нақты құпия өсиеттің мәтінін жария етуге қатысты, құпия өсиет орналастырылған конвертті, құпия өсиетті қабылдау туралы куәлікті, құпия өсиеттің түпнұсқасын (немесе өсиет қалдырушы нотариусқа берген конверттен алынған кез келген өзге де салым), құпия өсиетті ашу және жария ету хаттамасының түпнұсқасын, сақтау конвертін қоса алғандағы барлық құжаттар орналастырылады.

      Ескерту. Ереже 108-тармақпен толықтырылды – ҚР Әділет министрінің 29.03.2019 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      109. Өсиет бойынша мұрагерлерге құпия өсиетті ашу және жария ету туралы хаттаманың көшірмесін бергеннен кейін нақты құпия өсиет бойынша іс жүргізу аяқталды деп есептеледі және тұрақты сақтау үшін дайындалады.

      Ескерту. Ереже 109-тармақпен толықтырылды – ҚР Әділет министрінің 29.03.2019 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      110. Егер өсиет бойынша мұрагерлер құпия өсиетті ашу және жария ету туралы хаттаманың көшірмесін конвертті ашқан және құпия өсиет мәтінін жария еткен кезден бастап бір жыл ішінде алмаса, құпия өсиет ісі бойынша іс аяқталуы және уақытша сақтау үшін дайындалуы мүмкін.

      Ескерту. Ереже 110-тармақпен толықтырылды – ҚР Әділет министрінің 29.03.2019 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

  Нотариаттық іс жүргізу
жөніндегі ережеге
1-қосымша

      Нысан

БНАЖ жұмысының мүмкін еместігі туралы акті

      _____________________________________________________________________

      мемлекеттік нотариустың аты-жөні, нотариаттық кеңсенің атауы,

      жекеше нотариустың аты-жөні, лицензияның күні мен нөмірі

      Күні ___________________ ___________________________________________

      (жасалған күні)

      Мен, (жекеше немесе мемлекеттік) нотариус (аты-жөні),

      ________________________________________________ себебі бойынша БНАЖ

      жұмысының мүмкін еместігі туралы осы актіні жасадым.

      (БНАЖ жұмысының мүмкін еместігі себебін көрсету)

      БНАЖ жұмысының тоқтаған уақыты 20 __ ж. "___" ________ уақыты сағат "__" ____ минут"

      БНАЖ жұмысының басталуы 20 __ ж. "___" ____уақыты сағат "__" __ минут"

      Жасаған

      Нотариус: _________________________________________________________

      (аты-жөні, жекеше немесе мемлекеттік нотариустың қолы)

  Нотариаттық іс жүргізу
жөніндегі ережеге
2-қосымша

      Нысан

Кіріс құжаттарын тіркеу журналы

Рет

№№

Түскен күні

Хат-хабарлар, Кіріс құжатының күні және индексі

Құжат түрі, кіріс құжатының тақырыбы немесе қысқаша мазмұны

Қарары немесе құжат орындауға кімге жіберілген

Құжатты алған кездегі қолы, күні

Құжаттың орындалғаны туралы белгі

Ескертпе

1

2

3

4

5

6

7

8

  Нотариаттық іс жүргізу
жөніндегі ережеге
3-қосымша

      Нысан

Шығыс құжаттарын тіркеу журналы

Рет №№

Шығыс (ішкі) құжатының күні және индексі

Хат-хабарлар

Құжаттың тақырыбы немесе қысқаша мазмұны

Құжаттың орындалғаны туралы және іске жіберілгені туралы белгі

Ескертпе

1

2

3

4

5

6  Нотариаттық іс жүргізу
жөніндегі ережеге
4-қосымша

      Нысан

Тіркеу мөртабаны (үлгі)

Мемлекеттік нотариаттық кеңсенің атауы немесе нотариустың аты-жөні, оның лицензиясының нөмірі шығыс №

20__ж."__"_____

(күні)

  Нотариаттық іс жүргізу
жөніндегі ережеге
5-қосымша
  "Бекітемін"
(облыстың немесе қаланың атауы)
Әділет департаментінің бастығы
немесе нотариустың аты-жөні,
лицензияны берген күні, нөмірі,
_____________ тегі, аты-жөні
қолы
20__ жылғы "__" ___________
___________ № _____________
(күні) (индексі)

Үлгілік істер номенклатурасы

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 12.12.2019 № 596 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1. Іс жүргізу, әкімшілік-шаруашылық мәселелер

Істің индексі

Істің (томның, бөліктің) тақырыбы

Істің (томның, бөліктің) саны

Істі (томды, бөлікті) сақтау мерзімі және тізбесі бойынша тармақ нөмірі

Ескертпе

1-1

Статистикалық есептер


үнемі


1-2

Нотариаттық кеңсенің жұмысын тексерудің нәтижелері туралы анықтамалар мен актілер


5 жыл


1-3

Жеке құрамы бойынша бұйрықтар мен басқа да құжаттар


75 жыл


1-4

Әділет органдарымен және нотариаттық палатамен хат алмасу


5 жыл


1-5

Мекемелермен, ұйымдармен және азаматтармен хат алмасу


5 жыл


1-6

Нотариаттық кеңсенің қаржылық және шаруашылық қызметінің құжаттары


5 жыл

Қаржылық шаруашылық қызметті құжаттық тексеру аяқталған жағдайда, даулар, әртүрлі келісулер пайда болған жағдайда, тергеу және сот істері түпкілікті шешім шығарылғанға дейін сақталады.

1-7

Нотариаттық кеңсенің жұмысын ұйымдастыру жөніндегі өтініштер және ұсыныстар және оларға жауаптар


СТК 5 жыл


1-8

Нотариаттық кеңсенің істер номенклатурасы


үнемі


1-9

Мұрағатқа тапсырылған құжаттамалық материалдардың тізбесі


үнемі


1-10

Кіріс құжаттарын тіркеу журналы


5 жыл


1-11

Шығыс құжаттарын тіркеу журналы


5 жыл


1-12

Нотариаттық іс-әрекеттерді жасау мәселелері бойынша жеке және заңды тұлғалармен хат алмасу


5 жыл


2. Нотариаттық іс-әрекеттерді жасау

2-1

Жер учаскелерін иеліктен айыру туралы шарттар


75 жыл


2-2

Тұрғын үйлерді, пәтерлерді иеліктен айыру және кепілі туралы шарттар (негізінде олар куәландырылған құжаттар)


75 жыл


2-3

Өзге де шарттар


25 жыл


2-4

Нотариаттық куәландырылған өсиетхаттар


75 жыл


2-5

Құпия өсиетті қабылдау туралы куәлік


75 жыл


2-6

Құпия өсиетті сақтауға беру туралы куәлік


75 жыл


2-7

Құпия өсиетті ашу және жария ету хаттамасы


75 жыл


2-8

Мұрагерлік істер


75 жыл


2-9

Сенімхаттар


олардың ескіру (қолдану) мерзімі өткен күннен бастап 3 жыл


2-10

Келісімдер


25 жыл


2-11

Ерлі-зайыптылардың ортақ мүлігіндегі үлесіне меншік құқығы туралы куәлік (егер ондай куәлік нотариаттық кеңседе ашылған мұрагерлік іске байланысты тірі зайыбына берілген болса, ол мұрагерлік іске тігіледі)


75 жыл


2-12

Адамның тірі екендігін және белгілі бір жерде болу фактісін куәландыру туралы, құжатты сақтауға қабылдау туралы


3 жыл


2-13

Құжаттардың көрсетілген уақытын куәландыру жөніндегі құжаттар


3 жыл


2-14

Азаматтардың, мекемелердің, кәсіпорындардың және ұйымдардың өтініштерін басқа азаматтарға, мекемелерге, кәсіпорындарға және ұйымдарға табыстау


3 жыл


2-15

Депозиттік операциялар жасау жөніндегі құжаттар


10 жыл


2-16

Теңіз наразылығы туралы акт


3 жыл


2-17

Дәлелдемелерді қамтамасыз етуге байланысты жасалған құжаттар


5 жыл


2-18

Заңды тұлғалардың істері (жарғының, мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің, хаттамалардың, бұйрықтардың көшірмелері)


10 жыл


2-19

Нотариаттық іс-әрекет жасаудан бас тарту туралы қаулылар


5 жыл


2-20

Құжаттарды сараптамаға жіберу туралы қаулы


3 жыл


2-21

Нотариаттық іс-әрекеттерді тіркеуге арналған тізілімдер


үнемі

Қағаз және электрондық тасығышта

2-22

Мұралық істерді есепке алу кітабы


75 жыл


2-23

Мұралық істерді есепке алу алфавиттік кітабы


75 жыл


2-24

Өсиеттерді есепке алу алфавиттік кітабы


75 жыл


2-25

Атқарушылық жазба


3 жыл


      Ескертпе:

      2-21), 2-22), 2-23) тармақшаларда көрсетілген кітаптар тігілуі тиіс.

      Парақтардың саны аумақтық әділет органының немесе аумақтық нотариаттық палата қызметкерінің қолтаңбасымен куәландырылады.

      Басшы қызметінің

      атауы ________________

      Нотариус қолтаңбасының таратып жазылуы

      күні

Келісілді

Келісілді

(облыс немесе қала атауы) Әділет департаменті СТК (СК) хаттамасымен (хаттаманың күні мен нөмірі)

Жекеше нотариаттық мұрағаттың СКО хаттамасымен (хаттаманың күні мен нөмірі)  Нотариаттық іс жүргізу
жөніндегі ережеге
6-қосымша

      Нысан

_________ жылы жасалынған істердің санаты мен саны туралы
қорытынды жазба

Сақтау мерзімдері бойынша

Барлығы

Оның ішінде

ауысатын

"СТК" белгісімен

Үнемі
Уақытша (10 жылдан астам)
Уақытша (10 жылға дейінгіні қоса алғанда)
Барлығы:

      Жекеше немесе мемлекеттік нотариустың аты-жөні, қолы

      Күні

      Ұйымның мұрағатына қорытынды мәліметтер беріледі.

      Мәліметті берген қызметкердің аты-жөні, атауы.

  Нотариаттық іс жүргізу
жөніндегі ережеге
7-қосымша

      Нысан

Істің мұқабасы

      Қор ____________________ №_________

      Тізбе ____________________ №________

      Іс ____________________ №_________

      __________________________________________________________________

      (мемлекеттік нотариаттық кеңсенің атауы, жекеше нотариустың

      аты-жөні, оның лицензиясының күні мен нөмірі)

      ________________________ том № ___________________________________

      Істің № индексі __________________________________________________

      (істің тақырыбы)

      20 __ жыл "___" __

      ______________________ парақта

      Сақтау мерзімі ___________ жыл.

      Қор _____________________ №

      Тізбе _____________________ №

      Іс _____________________ №

  Нотариаттық іс жүргізу
жөніндегі ережеге
8-қосымша

      Нысан

ІСТІҢ КУӘЛАНДЫРУ-ПАРАҒЫ

      № _____ қор № __________________ тізімдеме № ____________________ іс

      Істе _________________ парақ (тар) нөмірленіп тігіледі, оның ішінде:

      жіберілген №№_______________________________________________ парақ

      таза парақтар нөмірленді __________________________________________

      ішкі тізімдеме парақтары __________________________________________

      нөмірленуге жатпайтын, қосымша және салынған түріндегі құжаттар есепке алынды _____________________________________________________

      (құжаттардың алуан түрлілігі және олардың саны)

Іс құжаттарын қалыптасуы, ресімделуі, есепке алу

негіздері және табиғи жағдайы

Парақ №№

1

2
      Істің куәландыру-парағын толтырған

      адамның аты-жөні ____________ қолы

      (өз қолы)

      күні

      Мемлекеттік немесе жекеше нотариустың аты-жөні қолы

  Нотариаттық іс жүргізу
жөніндегі ережеге
9-қосымша

      Нысан

Іс құжаттарының
№ ІШКІ ТІЗІМДЕМЕСІ

Рет №№

Іс жүргізу индексі

Құжаттардың күні

Құжаттың тақырыбы

Іс парағының нөмірі

Ескертпе

1

2

3

4

5

6


      Барлығы ____________________________________________ парақ құжат

      (цифрпен және жазумен)

      Ішкі тізбенің парақтар саны ____________________________________

      (цифрлармен және жазумен)

      Барлығы ___________________________________________________ құжат

      (саны цифрмен және жазумен)

      Жекеше немесе мемлекеттік нотариустың аты-жөні

      қолы

  Нотариаттық іс жүргізу
жөніндегі ережеге
10-қосымша

      Нысан

Тұрақты сақтаудағы істердің тізімдемесі
(тізімдеменің беткі парағы)

      __________________________________________________________ жылдардағы

      _____________________________________________________________________

      Мемлекеттік нотариаттық кеңсенің атауы немесе жекеше нотариустың

      аты-жөні, оның лицензиясының күні мен нөмірі

      № _______________________________________________________________ қор

      (мемлекеттік мұрағатқа толтырылады)

      "Бекітілді"

      СТК хаттамасымен ______________________________________________

      (мұрағаттық мекеменің атауы)

      __________________________ № __________________________________

      (күні)

      ___________________________________________________________________

      мемлекеттік нотариаттық кеңсенің атауы, жекеше нотариустың лицензиясының күні мен нөмірі

      № _________________________ тізімдеме

      ___________________________ жылғы тұрақты сақтаудағы істер

Рет №

Істер индексі

Істердің (томның, бөліктің) тақырыбы

Істің (томның, бөліктің) тақырыбы Соңғы күні

Істерді (томды, бөлікті) сақтау мерзімі

Істер (томдар, бөліктер) саны

Ескертпе

1

2

3

4

5

6

7


      Бұл бөлімге_______________________________________________ істер

      (цифрмен)

      _______________ бастап №___________ бойынша енгізілген.

      _____________________________________________________________________

      (құраушының қызметі, тегі, аты-жөні)

      ___ жылғы тізімдеменің бөліміне қорытынды жазбаны куәландырамын:

      Қолы___________________________________________________________

      (іс жүргізуге жауаптының қызметі, аты-жөні)

      "Келісілді"

      Сараптау комиссиясының төрағасы ________ (қолы, күні)

  Нотариаттық іс жүргізу
жөніндегі ережеге
11-қосымша

Құжаттарды қабылдау-тапсыру актілері

      Ескерту. 11-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 12.12.2019 № 596 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Біз, төменде қол қояғандар, ______________________________ мыналардың

      (әділет органы мен нотариаттық палата қызметкерлерінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), қызметі)

      қатысуымен, осы жекеше нотариус______________________________________

      (құжаттарын беріп жатқан жекеше нотариустың тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

      құжаттарын беру туралы актісін,

      жекеше нотариус _____________________________________________________

      (құжаттарды қабылдап жатқан жекеше нотариустың тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

      құжаттарды қабылдау актісін жасадық.

      1. ____________________________________________________

      2. ____________________________________________________

      Барлығы ________________________________ құжат.

      (саны цифрмен және жазумен)

      Тапсырдым:

      Жекеше нотариустың тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

      қолы

      Қабылдадым:

      Жекеше нотариустың тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

      қолы

      Аумақтық әділет органы

      қызметкерінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда),

      қолы

      Аумақтық нотариаттық палатаның

      қызметкерінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда),

      қолы

  Нотариаттық іс жүргізу
жөніндегі ережеге
12-қосымша

      Нысан

      "БЕКІТЕМІН"

      (облыстың немесе қаланың атауы)

      Әділет департаментінің бастығы

      (тегі, аты-жөні) қолы немесе

      Нотариустың аты-жөні,

      лицензиясының күні, нөмірі

      20__ жылғы "__" __________

Құжаттар мен істерді жоюға бөлу туралы акті

      Күні ___________________________ Индексі ___________________________

      ____________________________________________________________________

      (жасалған жері)

      Құжаттар мен істерді жоюға бөлу туралы

      Негіздеме: _________________ (күнгі) бұйрықтың №____________________

      Құраған: сараптама комиссиясы

      Комиссияның төрағасы:_______________________________________________

      (қызметі, аты-жөні)

      Комиссия мүшелері:__________________________________________________

      (қызметі, аты-жөні)

      Қатысқандар:________________________________________________________

      (қызметі, аты-жөні)

      Комиссия, ____________________________ тізімдемесін басшылыққа алып,

      (қызметі, аты-жөні)

      Мына құжаттар мен істер ғылыми тарихи құндылығы жоқ және іс жүзінде мәнін жойды деп танылып, жоюға іріктеді.

      _________________________________________________________________

      (нотариаттық кеңсенің атауы, әрі қарай сақтауға жатпайтын құжаттар

      қызметіне қалдырылған жекеше нотариустың аты-жөні)

Рет №

Құжаттар мен істердің жылы

Номенклатура бойынша құжаттар мен істердің тақырыптары, индекстері

Түсіндірме

Құжаттар мен істердің (томдардың) саны

Тізімдеме бойынша құжаттар нөмірлері

1

2

3

4

5

6


      Барлық істер ___________________________ (цифрмен және жазумен)

      Сараптама комиссиясының төрағасы _________ (аты-жөні) ________ қолы

      Мүшелері: қолдары ______________________________________ (аты-жөні)

      Құжаттар ұсақталды және жағу арқылы жойылды.

      Сараптама комиссиясының төрағасы _______________

      (қолы, күні)

      Күні

      Мына құрамдағы:

      комиссия мүшесі Қолы қолының таратылып жазылуы

      комиссия мүшесі Қолы қолының таратылып жазылуы

      сараптама комиссиясымен мақұлданды

      Күні

      Жекеше нотариус немесе мемлекеттік нотариус _________________________

      (аты-жөні, қолы)
Нотариаттық іс жүргізу
жөніндегі ережеге
13-қосымшаНысан

Нотариаттық іс-әрекеттерді тіркеу тізілімінде анықталған
түзетулер, жөндеулер, ескертпелер туралы анықтама

      Мен, жекеше (мемлекеттік) нотариус (аты-жөні), №__ нотариаттық іс-әрекеттерді тіркеу тізілімінде (анықталған түзетулер, жөндеулер, ескертпелер) бойынша осы анықтаманы жасадым, ол мынадай сипатта:

      1. Жасалынған нотариаттық іс-әрекеттің тізілім нөмірі, күні

      көрсетіледі (анықталған түзетулер, жөндеулер, ескертпелер).

      2.___________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      Жекеше немесе мемлекеттік нотариустың аты-жөні

      қолы

  Нотариаттық іс жүргізу
жөніндегі ережеге
14-қосымша

      Нысан

Нотариус______________________
______________________________ жылғы
нотариаттық іс-әрекеттерін тіркеуінің
№___________ тізімдеме

Нотариаттық іс-әрекеттің нөмірі

Нотариаттық іс-әрекетті жасаған күні

Аты-жөні, нотариаттық іс-әрекет жасалынған заңды тұлғаның атауы, олардың ЖСН, БСН

Нотариаттық іс-әрекет жасауға келген жеке басты куәландыратын құжатының деректері

Нотариаттық іс-әрекеттің мазмұны

Мемлекеттік бажды (тарифті) өндіріп алғаны немесе төлеуден босатылғаны туралы белгі

Нотариаттық ресімделген құжатты алған қолы

1

2

3

4

5

6

7
  Нотариаттық іс жүргізу
жөніндегі ережеге
15-қосымша

      Нысан

БНАЖ электрондық тізілімі

Нотариустың БНАЖ-дағы нөмірі және БНАЖ тізілімінің реттік нөмірі

Нотариаттық іс-әрекеттерді тіркеген күні

Нотариаттық іс-әрекеттерді нақты жасаған күні

Аты-жөні, нотариаттық іс-әрекет жасалынған заңды тұлғаның атауы

Жеке басты куәландыратын құжаттары

Мемлекеттік баж (тариф) алынды немесе төлеуден босатылғаны туралы белгі

Мәртебесі (расталған, расталмаған, алып тасталған құжат)

Нотариаттық іс-әрекеттің мазмұны

Ескертпе

1

2

3

4

5

6

7

8

9


      Ескертпе. Жекеше немесе мемлекеттік нотариус: 2-бағанда нотариустың нотариаттық іс-әрекетті тіркеу тізіліміне сәйкес нотариаттық іс-әрекеттерді тіркеген күнін көрсетеді;

      3-бағанда БНАЖ электрондық тізілімін толтырған күнін көрсетеді.

  Нотариаттық іс жүргізу
жөніндегі ережеге
16-қосымша

      Нысан

БНАЖ-дағы жылжымайтын мүліктердің тыйым салуларын және
қамаудан алып тасталынған есепке алу алфавиттік кітабы _____________________________________________________________

Үй (пәтер) иесінің аты-жөні

Тізілім бойынша нөмірі

Тыйым салулардың алынғаны туралы белгі

1

2

3

      А

      _______________Б

      _______________В

  Нотариаттық іс жүргізу
жөніндегі ережеге
16-1 қосымша

Жекеше нотариустың мөрінің эскизі

      Ескерту. Ереже 16-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Әділет министрінің 2012.08.31 № 309 (оның ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.
     


Жекеше нотариустың жеке мөрінің сипаттамасы

      1. Жекеше нотариустың мөрі (бұдан әрі – мөр) арнайы құралда дайындалады, оны дайындауға қойылатын барлық талаптарға сәйкес келуі және жоғары сапалы дайындалуымен, жасандылықтан қорғалуымен, ұзақ мерзімділігімен және бояғыштарға төзімділігімен сипатталуы тиіс.

      2. Мөрдің диаметрі 44 миллиметр болуы тиіс (бұдан әрі - мм).

      3. Жекеше нотариустың мөрінің мәтіні "жекеше нотариус", нотариустың тегі, аты, әкесінің аты, сондай-ақ лицензияның нөмірі мен берген күні деген сөздерден тұрады. Жекеше нотариустың мөріндегі барлық жазбалардың мазмұны мемлекеттік және орыс тілдерінде жазылады.

      4. Мөрдің мәтінінде үш жиек және Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Елтаңбасы бейнеленуі тиіс.

      5. Бірінші жиек 3 мм қалыңдықпен шеңберлі шағын қаріптермен жасалады және "Қазақстан Республикасы" деген сөздерден тұрады.

      6. Екінші жиек желісінің қалыңдығы 5 мм-ді құрайды. Екінші жиектің ішінде мынадай мазмұндағы мәтін орналасуы тиіс: "№ 0000 Лицензияны ________ жылы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі берген".

      7. Үшінші жиектің қалыңдығы 2,5 мм құрайды, үшінші жиектің ішіндегі мәтін "жекеше нотариус", сондай-ақ жекеше нотариустың тегі, аты, әкесінің аты деген сөздер тұруы тиіс.

      8. "Қазақстан Республикасы" жазуының беті қара бояумен толтырылуы тиіс.

      9. Бояу нүктелерінің нысаны әртүрлі: шеңбер, эллипс, шаршы және т.б. түрде болуы мүмкін.

      10. Мөрдің ортасында диаметрі 24 мм Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Елтаңбасының айналы бейнесі орналасады.

  Нотариаттық іс жүргізу
жөніндегі ережеге
17-қосымша

      Нысан

Мөрді беру журналы

Рет №

Берген күні

Жекеше (мемлекеттік) нотариустың аты-жөні

Мөрдің бедері

Алған кездегі қолы

Мөрді жойғаны, жоғалтқаны туралы мәлімет

1

2

3

4

5

6  Нотариаттық іс жүргізу
жөніндегі ережеге
18-қосымша

      Нысан

Бланкілерді беру журналы

Рет №

Берген күні

Жекеше (мемлекеттік) нотариустың аты-жөні

Олардың нөмірлері көрсетілген бланкілердің саны

Алғаны туралы қолхат

Ескертпе

1

2

3

4

5

6  Нотариаттық іс жүргізу
жөніндегі ережеге
19-қосымша

      Нысан

Бланкілерді тапсыру туралы акті

      Біз, төменде қол қойғандар, жекеше (мемлекеттік) нотариустың бланкілерді тапсырғаны туралы актіні жасадық:

      Бланкілердің № ______, атына бланкілер берілген жекеше (мемлекеттік) нотариустың аты-жөні.

      Барлығы _____________________________________________ бланкі.

      (саны цифрлармен және жазумен)

      Қолы: _____________________________________________________________

      (бланкілерді қабылдаған адамның қолы, қызметі)

      Жекеше (мемлекеттік) нотариустың аты-жөні

      қолы

      Аумақтық әділет органы қызметкерінің аты-жөні

      қолы

      немесе аумақтық нотариаттық палата

      қызметкерінің аты-жөні

      қолы

  Нотариаттық іс жүргізу
жөніндегі ережеге
20-қосымша
  "Бекітемін"
(облыстың немесе қаланың
атауы)
Әділет департаментінің бастығы
немесе
_______________ облыстың
(қаланың)
аумақтық нотариаттық
палатасының
төрағасы тегі, аты-жөні қолы
20__ жылғы "__" _____
Жекеше нотариустың тегі және
аты-жөні немесе нотариаттық
кеңсенің атауы

Бүлінген бланкілерді жою туралы акті

      Ескерту. 20-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 29.03.2019 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Бланкілердің бүлінуіне байланысты оларды іс жүзінде маңызын жоғалтқан ретінде жою:

      Негіздеме: әділет департаменті басшысының "... тексеру туралы" (күнгі) № ____ бұйрығы (немесе өзге де құжаты: жұмыс жоспары, жоғары тұрған органның тапсырмасы және басқа да негізде).

      Мына құрамда комиссия жасады:

      Комиссияның төрағасы _______________________________________________

                                    тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) қызметі

      Комиссия мүшелері:

      1. _________________________________________________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) қызметі

      2. _________________________________________________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) қызметі

      ___________________________________________________________________

      Қорғауға жататын баспалық бланкілік өнімдердің мына түрлерінің бүлінген даналары жоюға іріктелді:

Рет №№

Қорғауға жататын баспалық бланкілік өнім түрлерінің атауы

Қорғауға жататын баспалық бланкілік өнім даналарының сериясы мен нөмірлері

Қорғауға жататын бүлінген баспалық бланкілік өнімдердің даналарының саны

Ескертпе

1

2

3

4

5


      Қорғауға жататын бүлінген баспалық бланкілік өнімдердің даналарының

      санының барлығы _________________________ данада (лар) жасалынды:

      1-нші данасы: № істе

      2-нші данасы: (мекенжай)

      Комиссияның төрағасы _____________ қолының таратылып жазылуы

                                    (қолы)

      Комиссия мүшелері ______________ қолының таратылып жазылуы

                                    (қолы)

  Нотариаттық іс жүргізу
жөніндегі ережеге
21-қосымша

Мұрагерлік істерді есепке алу кітабы

      Ескерту. 21-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 29.03.2019 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Келіп түскен құжаттың р/б №

Мұрагерлік істің нөмірі

Құжаттың келіп түскен күні

Мұра берушінің
тегі, аты және әкесінің аты (бар болса)

Мұра берушінің
қайтыс болған күні

Өтініш берушінің тегі, аты және әкесінің аты (бар болса)

Құжаттың қысқаша мазмұны

Мұраға құқығы туралы куәліктің берілген күні мен тізілім нөмірі

Істі мұрағатқа шығару күні, іс нөмірі

Ескертпе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10      Бағандарды толтыру үлгісі

Келіп түскен құжаттың р/б №

Мұрагерлік істің нөмірі

Құжаттың келіп түскен күні

Мұра берушінің
тегі, аты және әкесінің аты (бар болса)

Мұра берушінің
қайтыс болған күні

Өтініш берушінің тегі, аты және әкесінің аты (бар болса)

Құжаттың қысқаша мазмұны

Мұраға құқығы туралы куәліктің берілген күні мен тізілім нөмірі

Істі мұрағатқа шығару күні, іс нөмірі

Ескертпе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10      Түсіндірме

      1 бағанға мұрагерлік іске байланысты келіп түскен барлық өтініштердің реттік нөмірлері жазылады.

      2-бағанда іс бойынша іс жүргізуді бастау үшін негіз болған нақты мұрагерлік іс бойынша келіп түскен бірінші өтініш ғана тіркеледі. Тіркеу мұрагерлік істің реттік (тіркеу) нөмірі болып табылатын реттік нөмір қою арқылы жүргізіледі.

      6-бағанда мұрагер туралы деректер көрсетіледі: тегі, аты, әкесінің аты (бар болса).

      Егер мұрагерлік іс бойынша іс жүргізуді бастау үшін негіз болған құжатты нотариус өкіл арқылы алса, бұл бағанда мұрагердің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қатар, құжаттарды нотариусқа мұрагердің атынан тікелей берген заңды немесе уәкілетті өкілдің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) көрсетіледі.

  Нотариаттық іс жүргізу
жөніндегі ережеге
22-қосымша

Мұрагерлік істерді алфавиттік есепке алу кітабы

      Ескерту. 22-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 29.03.2019 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Қайтыс болған адамның тегі, аты және әкесінің аты (бар болса)

Қайтыс болған күні

Мұрагерлік істің нөмірі

ескертпе

1

2

3

4

-
      ______________А

      ______________Б

      ______________В

  Нотариаттық іс жүргізу
жөніндегі ережеге
23-қосымша

      Нысан

Өсиеттерді алфавиттік есепке алу кітабы

Өсиет етушінің аты-жөні

Өсиеттерді куәландырған күні

Тізілім бойынша нөмірі

Өсиеттің жойылғаны туралы белгі

1

2

3

4

      ____________ А

      ____________ Б

      ____________ В


  Нотариаттық іс жүргізу
жөніндегі ережеге
24-қосымша

Құжатты алып қою туралы анықтама

      Ескерту. Ереже 24-қосымшамен толықтырылды – ҚР Әділет министрінің 29.03.2019 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20__ жылы "__" __________ құпия өсиетті ашуды тағайындалуына байланысты

      ______________________________________________________________,

      (өсиет қалдырушының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) )

      "Құпия өсиеттер" істерінен мен, нотариус

      ______________________________________________________________,

      (нотариустың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      іс парағы алынды.

      ______________________________________________________________.

      (алынған парақтардың нөмірі көрсетіледі)

      Күні                   Қолы

  Нотариаттық іс жүргізу
жөніндегі ережеге
25-қосымша

Құпия өсиетті ашу туралы хабарлама

      Ескерту. Ереже 25-қосымшамен толықтырылды – ҚР Әділет министрінің 29.03.2019 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 12.12.2019 № 596 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      Мен,____________________________________________________________________

      (тегі, аты және әкесінің аты (бар болса)

      _______________________________________________________________________________
      (жекеше нотариусқа мемлекеттік лицензия берген орган және нөмірі, берілген күні, мемлекеттік нотариаттық кеңсенің немесе жекеше нотариустың нотариаттық округының атауы)
      нотариусы Сізге 20___ жылдың "___"__________________ құпия өсиет жасаған _______________________________________________________________ құпия өсиет жасаған тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) көрсетіледі

      қайтыс болу туралы куәлігі ұсынылғанын хабарлаймын.

      Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 1051-бабының 4-1-тармағына сәйкес құпия өсиет жасаған адамның қайтыс болу туралы куәлік көрсеткен кезде, нотариус куәлікті ұсынылған күннен бастап он күннен кешіктірмей құпия өсиет конвертін ашады.

      20___ жылы "__" __________ ____сағат____ минутта мына мекенжайда

      __________________________________________________________________________

      құпия өсиетті жариялау және ашу

      __________________________________________________________________________

      құпия өсиет жасаған тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) көрсетіледі

      жүргізілетінін Сізге хабарлаймын.

      Сізге заң бойынша мұрагер ретінде құпия өситетті ашуға және жариялауға келуді ұсынамын.

      Нотариусқа Сіз заң бойынша өсиет қалдырушының мұрагері екендігін растайтын және жеке басын анықтайтын құжат ұсыну міндетті болып табылады.

      Күні

      Қолы