Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру ережесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2006 жылғы 11 желтоқсандағы N 129 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2007 жылғы 20 қаңтардағы Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 4516 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 28 сәуірдегі № 154 Қаулысымен.

      Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 154 (2012.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру ережесі бекітілсін.
      2. Осы қаулы 2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануы тиіс.
      3. Осы қаулы қолданысқа енгізілген күннен бастап мына қаулылардың күші жойылды деп танылсын:
      1) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру ережесін бекіту туралы" 2005 жылғы 29 қазандағы N 134 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3971 тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің "Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы" және "Вестник Национального Банка Казахстана" ресми басылымдарында 2005 жылғы 1-30 қарашада жарияланған);
      2) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру ережесін бекіту туралы" 2005 жылғы 29 қазандағы N 134 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" 2006 жылғы 12 тамыздағы N 75 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4410 тіркелген, "Заң газеті" және "Юридическая газета" республикалық газеттерінде 2006 жылғы 18 қазанда жарияланған).
      4. Төлем балансы және валюталық реттеу департаменті (Дюгай Н.Н.):
      1) Заң департаментімен (Шәріпов С.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеу шараларын қабылдасын;
      2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде оны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі орталық аппаратының мүдделі бөлімшелеріне және аумақтық филиалдарына, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігіне, екінші деңгейдегі банктерге және "Қазақстан Қаржыгерлерінің қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігіне жіберсін.
      5. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі басшылығының қызметін қамтамасыз ету басқармасы (Терентьев А.Л.) Төлем балансы және валюталық реттеу департаментінен (Дюгай Н.Н.) жариялау үшін өтінім алған күннен бастап үш күндік мерзімде оны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарына жариялау үшін шаралар қолдансын.
      6. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Г.З.Айманбетоваға жүктелсін.

      Ұлттық Банк
      Төрағасы

      "КЕЛІСІЛДІ"
      Қазақстан Республикасы Қаржы
      нарығы мен қаржы ұйымдарын
      реттеу және қадағалау агенттігінің
      Төрағасы
      2006 жылғы 25 желтоқсан

      "КЕЛІСІЛДІ"
      Қазақстан Республикасы
      Статистика агенттігі
      Төрағасы
      2006 жылғы 22 желтоқсан

      "КЕЛІСІЛДІ"
      Қазақстан Республикасы Индустрия
      және сауда министрлігі
 
            2006 жылғы 28 желтоқсан

      "КЕЛІСІЛДІ"
      Қазақстан Республикасы
      Сыртқы істер министрлігі
 
            2007 жылғы 6 қаңтар

      "КЕЛІСІЛДІ"
      Қазақстан Республикасы
      Қаржы министрлігі
 
            2007 жылғы 3 қаңтар

      "КЕЛІСІЛДІ"
      Қазақстан Республикасы Экономика
      және бюджеттік жоспарлау министрлігі
 
           2006 жылғы    қаңтар

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2006 жылғы 11 желтоқсандағы
N 129 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасында валюталық
операцияларды жүзеге асыру ережесі

      Ескерту. Ереженің бүкіл мәтіні бойынша "валюта шартын", "валюта шартының", "валюта шарты", "валюта шартында", "Валюта шартын", "валюта шартына", "валюта шарттары" деген сөздер "валюталық шартты", "валюталық шарттың", "валюталық шарт", "валюталық шартта", "Валюталық шартты", "валюталық шартқа", "валюталық шарттар" деген сөздермен ауыстырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.

      Осы Ереже "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы", "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес  әзірленді және валюталық операцияларды жүзеге асыру тәртібін, оның ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі - Ұлттық Банк) валюталық операцияларды тіркеу және Ұлттық Банкке валюталық операциялар туралы хабарлау тәртібі мен шарттарын белгілейді.

1-бөлім. Жалпы ережелер 1-тарау. Негізгі ұғымдар, терминдер және ережелер

      1. Осы Ережеде қолданылатын ұғымдар "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының Заңында (бұдан әрі - Заң) көрсетілген мәндерде пайдаланылады.

      2. Осы Ереженің мақсаттары үшін мынадай терминдер мен ұғымдар пайдаланылады:
      1) валюта айырбастаудың нарықтық бағамы - Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының негізгі сессиясында қалыптасқан және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі - Ұлттық Банк) бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік саласындағы қызметті реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органмен бірлесіп белгілейтін тәртіппен айқындалған теңгенің шетел валютасына орташа өлшемді биржалық бағамы, сондай-ақ теңгенің Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасында сауда-саттық жүргізілмейтін шетел валютасына бағамы Ұлттық Банкі бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік саласындағы қызметті реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органмен бірлесіп белгілейтін тәртіппен кросс-бағамдар пайдаланыла отырып есептелген бағамы;
      2) валюталық шартты қайта тіркеу - валюталық шартты Ережеде көзделген жағдайларда кез келген келесі тіркеу;
      3) инвестициялау объектісі - бағалы қағаздары (қатысушылардың дауыстары) сатып алынатын (сатып алынған) заңды тұлға, сондай-ақ инвестициялық пай қоры. Депозитарлық қолхаттармен операциялар жүргізген жағдайда олардың базалық активі болып табылатын бағалы қағаздар эмитенті инвестициялау объектісі болып табылады;
      4) өз операциялары - валюталық шарттың тарабы болып табылатын резиденттердің өз атынан және өз қаражаты есебінен жасайтын валюталық операциялары;
      5) резидент емес эмитенттердің бағалы қағаздары - базалық активі резидент емес эмитенттердің бағалы қағаздары болып табылатын депозитарлық қолхаттарды қоса алғанда, Қазақстан Республикасының және (немесе) эмитент елінің заңнамасына сәйкес бағалы қағаздар ретінде танылған қаржы құралдары;
      6) резидент эмитенттердің бағалы қағаздары - базалық активі резидент эмитенттердің бағалы қағаздары болып табылатын депозитарлық қолхаттарды коса алғанда, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бағалы қағаздар ретінде танылған қаржы құралдары;
      7) тікелей инвестициялау объектісі - дауыс беретін акцияларының он және одан көп пайызы немесе қатысушылардың жалпы дауыс санының он және одан көп пайызы тікелей инвесторға тиесілі заңды тұлға;
      8) тікелей инвестор - инвестициялау объектісіне тікелей инвестициялауды жүзеге асыратын (жүзеге асырған) заңды немесе жеке тұлға.
      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.

      3. Ереженің мақсаты үшін экспорт немесе импорт күні Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4417 тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта бақылауын жүзеге асыру ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 17 тамыздағы N 86 қаулысына (бұдан әрі - Экспорт-импорт валюта бақылауын жүзеге асыру ережесі) сәйкес айқындалатын күн болып табылады.
     Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.

       4. Егер Ережеде өзгеше жазылмаса, заңды тұлғаларға қатысты белгіленген нормалар сондай-ақ олардың филиалдарына және өкілдіктеріне де қатысты қолданылады.

      5. Ережеге сәйкес талап етілетін ақпаратты (хабарлама, есептер, жазбаша хабар) уәкілетті банктер ұсынылған деректердің құпиялылығын және түзетілмеуін қамтамасыз ететін криптографиялық қорғаныш құралдары бар жеткізуге кепілдік беретін тасымалдау жүйесін пайдалана отырып электрондық түрде ұсына алады.

      6. Уәкілетті банк өзіне күнтізбелік ай ішінде мәлім болған, оның клиенттері жол берген, Қазақстан Республикасының валюталық заңнамасын бұзу фактілері туралы (Экспорт-импорт валюта бақылауын жүзеге асыру ережесінде көзделген жағдайларды қоспағанда) Ұлттық Банкке Ереженің 1-1-қосымшасында белгіленген нысан бойынша, келесі күнтізбелік айдың соңғы күнінен кешіктірмей хабарлайды.
      Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.

2-тарау. Валюталық операциялар бойынша ақша
төлемдерін және аударымдарын жүргізу тәртібі

      7. Валюталық операциялар бойынша ақша төлемдерін және (немесе) аударымдарын уәкілетті банктер арқылы жүргізген кезде резидент (резидент емес) уәкілетті банкке мынадай құжаттар ұсынады:
      1) жеке басын куәландыратын құжат (жеке тұлғалар үшін);
      2) Қазақстан Республикасында тұрақты тұру құқығын растайтын құжат (жеке тұлғалар - шетел азаматтары және азаматтығы жоқ адамдар үшін), егер болса;
      3) Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеу (есепке алу) туралы куәлік (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік тіркеуге жататын резидент және резидент емес заңды тұлғалар үшін), егер осы құжат бұрын ұсынылмаған не өзгерген жағдайда;
      4) алынып тасталды - ҚР Ұлттық Банкінің 2007 жылғы 25 маусымдағы N 60 қаулысымен.
      5) салық төлеушінің мемлекеттік тіркелгенін растайтын құжат, не салық органының осы тұлғаның Қазақстан Республикасының салық органында тіркеу есебінде тұрмағаны туралы құжаты, егер осы құжат бұрын ұсынылмаған не өзгерген жағдайда;
      6) Ереженің 7-1-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда валюталық шарт;
      7) Ережеде көзделген жағдайларда тіркеу куәлігі, хабарлама туралы куәлік;
      8) мәміле паспорты (мәміле паспортын ресімдеуді талап ететін тауарлар (жұмыс, қызмет көрсету) экспортына немесе импортына байланысты мәмілелер бойынша);
      9) міндеттемелердің орындалғанын растайтын не соның негізінде орындалуы қажет құжаттар (экспортпен немесе импортпен байланысты мәмілелер бойынша).
      Мәміленің жағдайларын нақтылау және операцияны және оның қатысушыларын жіктеу мақсатында резидент және резидент емес заңды тұлғалар сондай-ақ уәкілетті банктердің талап етуі бойынша құрылтай құжаттарын ұсынады.
      Резидент (резидент емес) осы тармаққа сәйкес талап етілетін құжаттарды және мәліметтерді ұсынбаған жағдайда уәкілетті банк осы Ереженің 7-тармағының екінші абзацында, 8 және 10 тармақтарында көзделген жағдайларды қоспағанда, валюталық операциялар бойынша ақша төлемдерін және (немесе) аударымдарын жүргізбейді.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.     
      7-1. Тіркеу, хабарлау немесе мәміле паспортын ресімдеу талаптары айқындалған валюталық операциялар бойынша ақша төлемдері және (немесе) аударымдары үшін валюталық шартты ұсыну міндетті.
      Резиденттердің және резидент еместердің банк шоттары бойынша он мың АҚШ долларынан аспайтын сомада ақша төлемін және (немесе) аударымын жүргізу кезінде:
      1) ақша төлемін және (немесе) аударымын резидент емес жүзеге асырған;
      2) ақша төлемін және (немесе) аударымын резидент жүзеге асырған және ақша жіберуші (алушы) резиденттер аударуға берілген тапсырмада (өтініште) осы ақша төлемінің және (немесе) аударымының тіркеу куәлігін, хабарлама туралы куәлік алу немесе паспортты ресімдеу талап етілетін валюталық операцияларды жүзеге асыруға байланысты емес екенін көрсеткен жағдайларда валюталық шартты ұсыну талап етілмейді.
      Ақша аудару (ақша алу) үшін берілген тапсырмада (өтініште) көрсетілген шынайы емес деректер ұсынғаны үшін жауапкершілік ақша жіберушіге (алушыға) жүктеледі.
      Егер төлем және (немесе) аударым валютасы АҚШ долларынан өзгеше болса, төлем және (немесе) аударым сомасының баламасы операция жүргізу күнгі валюта айырбастаудың нарықтық бағамын пайдалана отырып есептеледі.
      Ескерту. 7-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.

      8. Резидент лицензия және (немесе) тіркеу куәлігі және (немесе) хабарлама туралы куәлік талап етілетін валюталық операциялар бойынша ақша төлемдерін және (немесе) аударымдарын жүргізген кезде резидент уәкілетті банкке осындай құжаттардың түпнұсқасын және көшірмесін береді. Оларды салыстырғаннан кейін көшірмелері уәкілетті банкте қалады, ал түпнұсқалары резидентке қайтарылады. Осы Ереженің 69-тармағында көзделген жағдайларда тіркеу куәлігінің (хабарлама туралы куәліктің) түпнұсқасының орнына нотариат куәландырған немесе Ұлттық Банк растаған тіркеу куәлігінің (хабарлама туралы куәліктің) көшірмесін ұсынуға рұқсат етіледі.
      Резидентте хабарлама туралы куәлік болмаған жағдайда уәкілетті банк оны алу қажеттігі туралы резидентке кез келген түрде хабарлай отырып, операцияны жүргізеді. Бұл ретте уәкілетті банк ай сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың 20-на дейін (қоса алғанда) Ұлттық Банктің орталық аппаратына резиденттерде хабарлама туралы куәліктер болмаған кезде олардың тапсырмалары бойынша жүргізілген операциялар туралы Ереженің 1-қосымшасында белгіленген нысан бойынша есеп береді.
      Тіркеу куәлігі талап етілетін валюталық операция жүргізу нәтижесінде алынған ақша резиденттің пайдасына түскен кезде уәкілетті банк резидентке тіркеу куәлігін ұсыну қажеттігі туралы хабарлайды және түскен ақшаны резиденттің банктік шотына ол тіркеу куәлігін ұсынғаннан кейін ғана есептейді.
      Ескерту. 8-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.

      9. Уәкілетті банк шығарған төлем карточкаларын пайдалана отырып резиденттердің (резидент еместердің) валюталық операциялары бойынша жасалатын ақша төлемдері және (немесе) аударымдары осы Ереженің 7-тармағында көрсетілген құжаттарды уәкілетті банкке алдын ала ұсынбай жүзеге асырылады. Егер Ережеде өзгеше көзделмесе, көрсетілген құжаттар уәкілетті банктің немесе Ұлттық Банктің сұратуы бойынша ұсынылады.
      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.

      10. Резидент заңды тұлға корпоративтік төлем карточкаларын пайдалана отырып валюталық операциялар бойынша сомасы он мың АҚШ доллары баламасынан асатын ақша төлемін және (немесе) аударымын жүргізген жағдайда, резидент заңды тұлға уәкілетті банкке валюталық шартты ұсынады. Резидент заңды тұлға көрсетілген құжатты жоғарыда көрсетілген операциялар жүргізілген күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде ұсынады.
      Егер төлем және (немесе) аударым валютасы АҚШ долларынан өзгеше болса, төлем және (немесе) аударым сомасының баламасы операция жүргізу күнгі валюта айырбастаудың нарықтық бағамын пайдалана отырып есептеледі.
      Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.

      11. Жеке тұлғада Ереженің 7-тармағының 6) тармақшасына, сондай-ақ резидент емес жеке тұлғалар үшін Ереженің 7-тармағының 5) тармақшасына сәйкес талап етілетін валюталық операциялар бойынша құжаттарды ұсыну мүмкіндігі болмаған жағдайда уәкілетті банк ақша төлемін және (немесе) аударымын (ақша беруді немесе есепке алуды) жеке тұлға осындай аударымның мақсатын көрсеткен кезде және ақша аударуға (ақша алуға) тапсырмада (өтініште):
      1) уәкілетті банкке осы ақша төлемі және (немесе) аударымы туралы ақпаратты құқық қорғау органдарына және Ұлттық Банкке олардың талап етуі бойынша беруге рұқсат ететін;
      2) осы ақша төлемі және (немесе) аударымы жеке тұлғаның тіркеу куәлігін, хабарлама туралы куәлік алуды, мәміле паспортын ресімдеуді талап ететін валюталық операцияларды жүзеге асыруына байланысты еместігін растайтын (резидент жеке тұлғалардың аударымдары үшін);
      3) осы ақша төлемі және (немесе) аударымы жеке тұлғаның кәсіпкерлік қызметіне байланысты еместігін растайтын (жеке тұлғалардың уәкілетті банкте шоттар ашпайтын аударымдары үшін) жазбалар болған жағдайда ғана жүзеге асырады.
      Ақша аударымына (ақша алуға) тапсырмада (өтініште) көрсетілген шынайы емес деректерді ұсынғаны үшін жауапкершілік ақша жіберушіге (алушыға) жүктеледі.
      Осы тармақтың ережелері уәкілетті банктің төлем карточкасын пайдалана отырып жеке тұлғалардың банк шоттары бойынша жүзеге асырылатын ақша төлемдеріне және (немесе) аударымдарына қолданылмайды.
      Ескерту. 11-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.

      12. Уәкілетті банк ай сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың 20-на дейін (қоса алғанда) Ұлттық Банктің орталық аппаратына Ереженің 2-қосымшасында белгіленген нысан бойынша, жеке тұлғалар күнтізбелік ай ішінде жүзеге асырған мынадай операциялар туралы:
      1) егер ақша төлемінің және (немесе) аударымының сомасы он мың АҚШ долларынан асқан болса, уәкілетті банкте шот ашпай жүргізілген ақша төлемі және (немесе) аударымы туралы;
      2) егер ақша төлемінің және (немесе) аударымының сомасы елу мың АҚШ долларынан асқан болса, банк шоттары бойынша Ереженің 11-тармағында белгіленген тәртіппен жүргізілген ақша төлемі және (немесе) аударымы туралы;
      3) егер ақша төлемінің және (немесе) аударымының не ақша алудың сомасы он мың АҚШ долларынан асқан болса, уәкілетті банктің төлем карточкасын пайдалана отырып жүргізілген валюталық операция бойынша ақша төлемі және (немесе) аударымы не ағымдағы шоттан қолма-қол ақша алу туралы ақпарат бар есеп ұсынады.
      Егер ақша төлемінің және (немесе) аударымының не ақша алудың валютасы АҚШ долларынан өзгеше болса, төлем және (немесе) аударым сомасының баламасы операция жүргізу күнгі валюта айырбастаудың нарықтық бағамын пайдалана отырып есептеледі.
      Ереженің 2-қосымшасында белгіленген нысан бойынша есепке жеке тұлғалар Қазақстан Республикасының шегінде жүзеге асырған ақша төлемдері және аударымдары бойынша, сондай-ақ жеке тұлғалардың шетел банктеріндегі өз шоттарына (өз шоттарынан) аударымдар бойынша ақпарат кірмейді.
      Ескерту. 12-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.

      13. Уәкілетті банктер арқылы резиденттердің және резидент еместердің міндеттемелерін орындау есебіне резидент үшінші тұлға валюта операциялары бойынша жүргізетін ақша төлемдері және (немесе) аударымдары резидент үшінші тұлға мен оның атынан ақша төлемдері және (немесе) аударымдары жүзеге асырылатын тұлғаның арасындағы өзара міндеттемелердің сипатын анықтайтын шартты ұсынған жағдайда, егер бұл осының негізінде осындай ақша төлемдері мен аударымдарының орындалуы жүзеге асырылатын валюталық шартта көрсетілмесе, жол беріледі.
      Резидент жеке тұлға төлемді және (немесе) аударымды басқа жеке тұлғаның міндеттемелерін" орындау есебіне жасаған жағдайда, жоғарыда көрсетілген шарттың орнына ақша жіберуші міндеттемелерін орындау есебіне төлем жүзеге асырылатын тұлғаның жұбайы немесе жақын туысы болып табылатынын растайтын құжат ұсынылуы мүмкін.
      Ескерту. 13-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.

      14. Шетелдік банктердегі резидент еместердің шоттарынан резиденттердің міндеттемелерін орындау есебіне жүзеге асырылатын резиденттің валюталық операциялары бойынша ақша төлемдері және (немесе) аударымдарына мынадай жағдайларда:
      1) резидент резидент еместен алған қаржылық заемды үшінші тұлғалардың шотына есептеуге;
      2) бағалы қағаздар нарығында резидентке ол тіркелген мемлекеттің заңнамасы бойынша бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асыруға құқығы бар резидент еместің қаржылық қызмет көрсетуіне;
      3) резидент еместің тапсырма шарты бойынша резидентке қызмет көрсетуіне жол беріледі.

3-тарау. Шетел валютасын сатып алу және сату тәртібі

      15. Резиденттер және резидент еместер ішкі валюта нарығында мақсат бойынша шектеусіз және валюталық шартты және (немесе) орындалуы үшін шетел валютасын сатып алу және сату операциялары жасалатын басқа да құжаттарды ұсынбай шетел валютасын сатып ала алады және сата алады.

      16. Шетел валютасын уәкілетті банк арқылы сатып алуға арналған өтінімдерді ресімдеген кезде уәкілетті банктерді және уәкілетті ұйымдарды қоспағанда резидент заңды тұлғалар шетел валютасын сатып алу мақсатын көрсетеді.

      17. Шетел валютасын уәкілетті банк арқылы ұлттық валютамен сатып алуға немесе сатуға арналған өтінімдерді ресімдеген кезде резидент емес заңды тұлғалар шетел валютасын сатып алу немесе сату мақсатын көрсетеді.

      18. Заңды тұлғалар сатып алған шетел валютасын өтінімде көрсетілгеннен өзгеше мақсатта пайдаланылуына болады.

4-тарау. Қолма-қол валютаны алу (есептеу) және
пайдалану тәртібі

      19. Жеке тұлғалар уәкілетті банктердегі өздерінің банктік шоттарынан қолма-қол шетел валютасын алу мақсаты бойынша шектеусіз алады.

      20. Заңды тұлғалардың уәкілетті банктердегі банк шоттарынан қолма-қол шетел валютасы жеке тұлғаларға Заңның 16-бабы 1-тармағының 5) және 6) тармақшаларында көрсетілген жағдайларда төлемдерді, сондай-ақ Заңның 16-бабы 1-тармағының 3), 4) және 7) тармақшаларында көрсетілген жағдайларда жеке тұлғалармен есеп айырысуды жүзеге асыру мақсатында алынуы мүмкін.
      Ескерту. 20-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.

      21. Заңды тұлғалар Заңның 16-бабы 1-тармағының 5) және 6) тармақшаларында көрсетілген жеке тұлғаларға төлемдерді жүзеге асыру мақсатында өзінің банк шоттарынан қолма-қол шетел валютасын алған кезде уәкілетті банкке жалақы төлеу не іссапар шығыстарын төлеу жүргізілуін негіздейтін және осы қолма-қол шетел валютасы сомасының тек осы мақсаттар үшін ғана алынатынын растайтын құжаттар ұсынады. Осындай құжаттар ретінде бұйрық, өкім, шешім, іссапар шығыстарының сметасы ұсынылуы мүмкін.
      Қолма-қол шетел валютасы корпоративтік төлем карточкасын пайдалана отырып алынған жағдайда, көрсетілген құжаттар уәкілетті банкке осындай алынған күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде  ұсынылады.
      Ескерту. 21-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.

      22. Заңды тұлғалар қызметкерлерді Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерлерге іссапарға жіберуге байланысты шығыстарды төлеуге бұрын алынған қолма-қол шетел валютасының пайдаланылмаған бөлігі қызметкерлерді іссапарға жіберу мерзімі аяқталған күннен бастап он жұмыс күні ішінде заңды тұлға уәкілетті банктегі өзінің банктік шотына міндетті есептеуге жатады.

      23. Осы Ереженің 20-22-тармақтарында жазылған нормалар Қазақстан Республикасында тіркелген шетелдік мемлекеттердің дипломатиялық және оларға теңестірілген өкілдіктер, консулдық мекемелеріне қолданылмайды.

2-бөлім. Валюталық реттеу режимдері туралы
жалпы ережелер

      24. Резидент, тиісінше Заңның 8-бабының 3-тармағында,    9-бабының 2-тармағында айқындалатын мерзімде Ұлттық Банкке тіркеу куәлігін алуға өтініш береді, валюталық операция туралы хабарлайды.
      Ескерту. 24-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.

      25. Тіркеу куәлігі, хабарлама туралы куәлік жеке және заңды тұлғаларға беріледі.
      Банк болып табылмайтын резидент заңды тұлғаның филиалы (өкілдігі) тіркеуге және (немесе) осы филиал (өкілдік) жүзеге асыратын валюта операциясы туралы хабарлай отырып өтініш берген кезде тіркеу куәлігі және (немесе) хабарлама туралы куәлік резидент заңды тұлғаға тиісті филиалды (өкілдікті) көрсете отырып беріледі. Одан әрі осы операциялар бойынша филиал (өкілдік) есепті ұсынады.
      Банк филиалдарының (өкілдіктерінің) валюталық операциялары туралы хабарламамен банк өтініш береді.

      26. Резиденттер тіркеу және (немесе) хабарлау орны бойынша валюталық шарттың қолданылу кезінде туындайтын оның барлық өзгерістері мен толықтырулары туралы осындай өзгерістер мен толықтырулар енгізілген күннен бастап отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей хабарлайды.

      27. Валюталық шартты қайта тіркеу және (немесе) хабарлама туралы жаңа куәлік алу бұрын берілген тіркеу куәлігінде және (немесе) хабарлама туралы куәлікте көрсетілген мынадай көрсеткіштер өзгерген кезде талап етіледі:
      1) валюталық шарттың жалпы сомасының ұлғаюы;
      2) валюталық шарттың валютасы;
      3) валюталық шарттың қатысушылары, сондай-ақ олардың сәйкестендіру деректері (аты-жөні немесе фирмалық атауы) өзгерген;
      4) валюталық шарттың мәні;
      5) валюталық шарттың қолданылу мерзімі - қысқа мерзімдіден (бір жыл және одан аз) ұзақ мерзімдіге (бір жылдан артық) өткен кезде;
      6) резиденттің тұрғылықты жері (тұратын орны) - басқа облысқа көшкен кезде;
      7) резидент еместің тұрғылықты жері (тұратын орны) - басқа елге көшкен кезде (жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің немесе заңды тұлғаның тіркелу елінің өзгеруі).
      Ескерту. 27-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.

      28. Тіркеу куәлігі, хабарлама туралы куәлік мына жағдайларда күші жойылды деп саналады:
      1) валюта операциясы заңнамада белгіленген тәртіппен күші жоқ деп танылса;
      2) валюталық шарт қайта тіркелген және (немесе) хабарлама туралы жаңа куәлік берілген кезде;
      3) тікелей инвестицияға тіркеу куәлігін (хабарлау туралы куәлікті) алған резидент тікелей инвестор және (немесе) тікелей инвестициялау объектісі болып табылатын жағдайларды қоспағанда, Ұлттық Банк тараптар міндеттемелерін толық тоқтатқаны туралы резиденттің жазбаша хабарламасын алғаннан кейін, сондай-ақ олардың сәйкестендіру деректері (аты-жөні немесе фирмалық атауы) өзгерген;
      4) Ұлттық Банк резиденттің активтерге иелік ету аяқталғаны туралы жазбаша хабарламасын алғаннан кейін;
      5) Ұлттық Банк резиденттің шетел банкіндегі шоттың жабылғандығы туралы жазбаша хабарламасын алғаннан кейін;
      6) Ұлттық Банк валюталық шарт тараптарының резиденттілігі өзгергені туралы резиденттің жазбаша хабарламасын алғаннан кейін, оның нәтижесінде операция валюталық реттеу режиміне тап болмай қалған жағдайда.

      29. Валюталық реттеу режимі мыналарға қолданылмайды:
      1) Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыртқы заемдары, Қазақстан Республикасының мемлекеттік кепілі бар мемлекеттік емес сыртқы заемдар туралы келісімдер, сондай-ақ осындай келісімдер шеңберінде жүзеге асырылатын операциялар;
      2) мәміле паспорттарын ресімдеу талап етілетін экспортпен (импортпен) байланысты коммерциялық кредиттер;
      3) резидент еместердің қайталама нарықта басқа мемлекеттердің заңнамаларына сәйкес және солардың аумағында шығарылған резидент эмитенттердің бағалы қағаздарын (резидент эмитенттердің бағалы қағаздарына шығарылған депозитарлық қолхаттарды қоса алғанда) сатып алуы;
      4) резиденттердің қайталама нарықта Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған резидент емес эмитенттердің бағалы қағаздарын (Қазақстандық депозитарлық қолхаттарды қоса алғанда) сатып алуы;
      5) резидент еместердің Қазақстан Республикасында шығарылған мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алуы;
      6) банктердің туынды қаржы құралдарымен жүргізілген өз операциялары;
      7) Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелерінде жүзеге асырылатын валюта операциялары;
      8) банктер резидент еместерге 180 күннен асатын мерзімге берген коммерциялық кредиттер және қаржылық заемдар.
      Ескерту. 29-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.

      30. Егер валюталық шартқа қол қою күні (ол болмаған жағдайда - күшіне енген күні) осындай шарт бойынша жүзеге асырылатын операцияларға валюталық реттеу режимдерінің қолданылуын айқындау үшін қажетті сома және (немесе) өзге де жағдайлар болмағанда валюталық реттеу режимдерінің операцияларға қолданылуы резиденттердің және резидент еместердің валюталық шарт бойынша міндеттемелерінің нақты орындалуын негізге ала отырып айқындалады.
      Коммерциялық кредиттер мен қаржылық заемдар жағдайында, егер 180 күннен астам мерзімге жасалған валюталық шарт шеңберінде тауарлар (жұмыс, қызмет көрсету) экспортын немесе импортын (бұдан әрі - жеткізу) және (немесе) төлемдерді бөліп-бөліп жүзеге асыру әрқайсысы бойынша міндеттемелер 180 күннен аспайтын мерзімде орындалатыны  көзделсе, валюталық операция лицензиялауға, тіркеуге, хабарлауға жатпайды.
      Тараптардың коммерциялық кредиттер бойынша нақты орындалған міндеттемелері бойынша әрбір келесі төлем (жеткізу) неғұрлым ертерек күнмен жүзеге асырылған жеткізу (төлем) бойынша берешекті өтеу есебіне есептеледі. Төлемнің (жеткізудің) қалған бөлігі келесі төлем (жеткізу) бойынша берешекті өтеу есебіне есептеледі.
      Жеткізу (төлем) бойынша берешекті толық өтеу кезінде коммерциялық кредиттер және қаржылық заемдар бойынша тіркеу және хабарлау мақсаты үшін 180 күнді есептеудің басталуы ол бойынша өтелмеген берешегі бар келесі жеткізу (төлем) күніне ауысады. Берешек сомасын есептеу барлық жеткізулер (төлемдер) бойынша ол бойынша берешегі бар валюталық шарт шеңберінде 180 күннен кем мерзімге берешекті қоса алғанда, барлық жеткізулер (төлемдер) бойынша жүргізіледі.
      Ескерту. 30-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.

      31. Өзге валютада көрсетілген және шарт бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыру үшін АҚШ долларына қатысы бойынша айырбастау бағамына нұсқауы жоқ шарттар бойынша АҚШ долларындағы валюталық шарт сомасының баламасын айқындау үшін соманы қайта санау валюталық шартқа қол қойылған күнгі (ол болмаған жағдайда - күшіне енгізілген күнгі) валюта айырбастаудың нарықтық бағамын пайдалана отырып жүзеге асырылады.
      Ереженің 30-тармағында көрсетілген жағдайларда шарт бойынша есеп айырысуды жүзеге асыру үшін өзге валютада көрсетілген және АҚШ долларына қатынасы бойынша айырбастау бағамына нұсқаулары жоқ валюталық шарттар бойынша нақты орындалған міндеттемелер сомасының АҚШ долларындағы баламасын айқындау үшін соманы қайта санау операцияларды жүргізу күнгі Қазақстан Республикасында бухгалтерлік есеп мақсатында қолданылатын бағам бойынша жүзеге асырылады.
      Ескерту. 31-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.

      32. Ұлттық Банк келісілген тәртіппен банкке, салық қызметі органдарына берілген және күші жойылған тіркеу куәліктері, хабарлама куәліктері туралы ақпарат ұсынады.

      33. Уәкілетті банктер ай сайын, есептік кезеңнен кейінгі айдың 10-ына дейін (қоса алғанда) Ұлттық Банктің орталық аппаратына Ереженің 3-қосымшасында белгіленген нысан бойынша тіркеу куәлігі, заңды тұлғаларға (банктерді қоспағанда), сондай-ақ жеке тұлғаларға хабарлама туралы куәлік берілген валюталық шарт бойынша қаражаттың қозғалысы туралы есеп ұсынады.

      34. Резидентке тіркеу куәлігінің, хабарлама туралы куәліктің түпнұсқасы жоғалған кезде ол өтінішпен хабарласқан жағдайда жоғалған құжаттың дубликаты беріледі.
      Резидент дубликатты алу үшін тіркеу немесе хабарлау орны бойынша жоғалту себебі мен жағдайын көрсете отырып, өтініш береді. Ұлттық Банк өтініш түскен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде дубликатты ресімдейді және береді. Дубликат бастапқы тіркеу куәлігінің, хабарлама туралы куәліктің бастапқы нөмірімен және күнімен "Дубликат" деген сөзді және дубликат берілген күнді көрсете отырып беріледі.

      35. Тіркеуді, хабарлама туралы растауды Ұлттық Банк тарапынан тиісті валюталық операциялар (валюталық шарттар) бойынша қатысушылардың міндеттемелеріне қатысты қандай да болмасын міндеттеме алмай Ұлттық Банк жүргізеді.
      Тіркеу куәлігінің, хабарлама туралы куәліктің болуы Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің талаптарын бұзғаны үшін жауапкершіліктен босату үшін негіз болып табылмайды.

      36. Валюталық реттеу режимдерінің шеңберінде ұсынылатын және (немесе) тиісті есептерде көрсетілетін мәліметтердің шынайылығына бақылау жасау мақсатында осы Ережеде белгіленген жағдайларда және (немесе) Ұлттық Банктің сұратуы бойынша резидент Ұлттық Банкке валюталық шарт бойынша міндеттемелердің туындауын, орындалуын және тоқтатылуын растайтын мынадай құжаттарды ұсынады:
      1) төлем жүргізу не тауар жеткізудің (жұмыс, қызмет көрсету), сондай-ақ активтерді берудің негізділігін растайтын құжаттардың көшірмелері (төлем құжаттарының, жүк кеден декларацияларының, шот фактуралардың және басқаларының көшірмелері);
      2) уәкілетті банктің ақша төлемдері мен аударымдары жүргізілгені туралы анықтамасы;
      3) мәміле бойынша тауарлар қозғалысы (экспорт, импорт) туралы кеден органының анықтамасы;
      4) мәміле паспортының көшірмесі;
      5) шетел банкінің жүргізілген төлемдер туралы және шетел банкіндегі шоттың жағдайы туралы үзіндісі;
      6) Заңның 12-бабының 2-тармағының 1)-3) тармақшаларына сәйкес растайтын құжаттардың көшірмелері.
      Ескерту. 36-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.

3-бөлім. Валюта операцияларын тіркеу режимі
5-тарау. Жалпы талаптар

      37. Ұлттық Банк осы Ереженің 29, 40-тармақтарында көрсетілген операцияларды қоспағанда, мынадай жағдайларда:
      1) мүліктің (қаражаттың) Қазақстан Республикасына түсуін және (немесе) резидентте мүлікті (қаражатты) резидент емеске қайтару міндеттемелерінің туындауын көздейтін валюта операциясының сомасы баламасы бес жүз мың АҚШ долларынан асып кеткенде;
      2) Қазақстан Республикасынан қаражат аударуды (мүлікті беруді) және (немесе) резидентте мүлікті (қаражатты) резидент еместің қайтаруы талаптарының туындауын көздейтін валюта операциясының сомасы баламасы бір жүз мың АҚШ долларынан асып кеткенде Заңның 202123, 24-баптарында айқындалған валюта операцияларын тіркеуді жүзеге асырады.
      Ескерту. 37-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.

      38. Валюталық шартты тіркеу үшін валюталық шарттың резидент қатысушысы-жеке тұлға өзінің тұрғылықты жері бойынша және заңды тұлғаның мекен-жайы бойынша орналасқан Ұлттық Банктің аумақтық филиалына өтініш жасайды.
      Ереженің 4-қосымшасында белгіленген нысан бойынша тіркеу куәлігі не оны беруден бас тарту туралы дәлелді жауап өтініш берушілер барлық қажетті құжаттарды ұсынған күннен бастап он жұмыс күні ішінде беріледі.

      39. Резиденттер тіркеу үшін мынадай құжаттарды ұсынады:
      1) өтініш;
      2) валюталық шарттың тігілген және қол қойылған (жеке және заңды тұлғалар үшін) және мөрмен бекітілген (заңды тұлғалар үшін) көшірмесі. Егер валюталық шарт шетел тілінде жасалса, онда оның мемлекеттік және орыс тілдеріндегі аудармасы ұсынылады;
      3) жеке тұлғасын растайтын құжаттың көшірмесі (валюталық операцияны жүзеге асыратын жеке тұлғалар үшін);
      4) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесі (заңды тұлғалар үшін);
      5) алынып тасталды - ҚР Ұлттық Банкінің 2007 жылғы 25 маусымдағы N 60 қаулысымен.
      6) салық салушының мемлекеттік тіркеуін растайтын құжаттың көшірмесі;
      7) валюталық шарт бойынша міндеттемелердің туындауын, орындалуын және тоқтатылуын растайтын құжаттардың көшірмесі.
      Валюталық шартты қайта тіркеу кезінде егер олар Ұлттық Банкке соңғы ұсынған сәттен бастап өзгермесе, аталған құжаттар қайтадан ұсынылмайды.

      40. Ереженің 4-бөліміне сәйкес хабарлауға жататын мына валюта операциялары тіркеуге жатпайды:
      1) банктердің өз операциялары;
      2) резидент брокермен жасалған брокерлік қызмет көрсету туралы шарттың негізінде немесе резидент басқарушы компаниямен жасалған инвестициялық портфельді басқару туралы шарттың негізінде жүзеге асырылатын резидент емес (резидент) эмитенттердің бағалы қағаздарымен резиденттердің (резидент еместердің) операциялары;
      Осы тармақтың 1) тармақшасындағы ереже тараптардың бірі резидент банк болып табылатын валюталық шартқа қолданылмайды. Бұл жағдайларда банк болып табылмайтын резидент тіркелуге өтініш жасайды.
      Ескерту. 40-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.

6-тарау. Қаржылық заемдар және коммерциялық
кредиттер

      41. Қаржылық заемдар мен коммерциялық кредиттерді тіркеуге арналған өтініш көрсетілген қосымшаның жалпы бөлімін және 1-бөлімін толтыра отырып, осы Ереженің 5-қосымшасында белгіленген нысан бойынша ұсынылады.

      42. Резидент алынған тіркеу куәлігі бойынша тоқсан сайын есептік кезеңнен кейінгі айдың 10-на дейін (қоса алғанда), осы Ереженің 6-қосымшасында белгіленген нысан бойынша есепті валюталық шартты тіркеген жерге ұсынады.
      42-1. Қаржы заемы шарты бойынша қаражатты игеру және берешекті өтеу болжамын нақтылау мақсатында Ұлттық Банк Ереженің 5-қосымшасының 1-бөлімінің 10-тармағында келтірілген нысан бойынша ақпарат сұратады.
      Ескерту. 42-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.

      43. Заңның 20-бабының 3-тармағының екінші бөлігінде және 23-бабының 2-тармағында көзделген жағдайда Резидент еместердің барлық жеткізулері (төлемдері) бойынша резиденттің берешек сомасы валюталық шарт шеңберінде баламасы бес жүз мың АҚШ долларынан асып кетсе не резиденттің барлық жеткізулері (төлемдері) бойынша резидент еместің берешек сомасы валюталық шарт шеңберінде баламасы бір жүз мың АҚШ долларынан асып кетсе тіркеуден өткізіледі.
      Ескерту. 43-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.

7-тарау. Тікелей инвестициялар

      44. Тікелей инвестицияларды тіркеуге арналған өтініш көрсетілген қосымшаның жалпы бөлімін және 2-бөлімін толтыра отырып, осы Ереженің 5-қосымшасында белгіленген нысан бойынша ұсынылады.

      45. Тікелей инвестор болып табылатын резидент (банктерді қоспағанда) активтерге иелік етуі аяқталғанға дейін алған тіркеу куәлігі бойынша тоқсан сайын, есептік кезеңнен кейінгі айдың 10-на дейін (қоса алғанда), Ереженің 7-қосымшасында белгіленген нысан бойынша есепті валюталық шартты тіркеген жерге ұсынады.
      Ескерту. 45-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.

      46. Тікелей инвестициялау объектісі болып табылатын резидент (банктерді қоспағанда) резидент емес инвестордың активтерге иелік етуі аяқталғанға дейін алған тіркеу куәлігі бойынша тоқсан сайын, есептік кезеңнен кейінгі айдың 10-на дейін (қоса алғанда), Ереженің 7-қосымшасында белгіленген нысан бойынша есепті валюталық шартты тіркеген жерге ұсынады.
      Ескерту. 46-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.

      47. Өзге жағдайларда резиденттер алған тіркеу куәлігі бойынша міндеттемелерді тоқсан сайын, есептік кезеңнен кейінгі айдың 10-на дейін (қоса алғанда) Ереженің 8-қосымшасында белгіленген нысан бойынша есепті валюталық шартты тіркеген жерге ұсынады.

8-тарау. Капитал қозғалысының басқа операциялары

      48. Зияткерлік меншік объектілеріне айырықша құқықты толық сатып алуға, ақша және бірлескен қызмет қатысушысының міндеттемелерін орындау үшін басқа мүлік беруді тіркеуге өтініш Ереженің 5-қосымшасында белгіленген нысан бойынша аталған Қосымшаның жалпы бөлімін және 4-бөлімін толтыра отырып ұсынылады.
      Ескерту. 48-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.

      49. Резидент алынған тіркеу куәліктері бойынша тоқсан сайын, есептік кезеңнен кейінгі айдың 10-на дейін (қоса алғанда) Ереженің 8-қосымшасында белгіленген нысан бойынша есепті валюталық шартты тіркеген жерге ұсынады.

4-бөлім. Валюта операциялары туралы хабарлама
9-тарау. Жалпы талаптар

      50. Ереженің 29-тармағында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, резиденттер:
      1) мүліктің (қаражаттың) Қазақстан Республикасына түсуін және (немесе) резидентте мүлікті (қаражатты) резидент емеске қайтару міндеттемелерінің туындауын көздейтін валюта операциясының сомасы бес жүз мың АҚШ доллары баламасынан асқан;
      2) Қазақстан Республикасынан қаражаттың аударылуын (мүліктің берілуін) және (немесе) резидентте мүлікті (қаражатты) резидент еместің қайтару міндеттемелерінің туындауын көздейтін валюта операциясының сомасы бір жүз мың АҚШ доллары баламасынан асқан;
      3) резиденттің резидент емеске және (немесе) резидент еместің резидентке туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша, сондай-ақ жұмыс, қызмет көрсету экспортына (импортына) байланысты есеп айырысуды жүзеге асыру кезінде төлем және (немесе) аударым сомасы бір жүз мың АҚШ доллары баламасынан асқан жағдайларда, Заңның 20-24-баптарында белгіленген валюта операциялары туралы хабарлайды.
      Ескерту. 50-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.

      51. Резидент заңды тұлғалар шетелдік банкте шот ашқаны туралы хабарлайды.
      Ескерту. 51-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.

      52. Ереженің 58, 63 және 64-1-тармақтарында белгіленген жағдайларды қоспағанда, резиденттер өздерінің валюталық операциялары туралы Ереженің 5-қосымшасында белгіленген нысан бойынша Ұлттық Банкке хабарлайды.
      Банктер Ереженің 5-тармағына сәйкес Ұлттық Банктің орталық аппаратына электрондық түрде хабарлайды. Тиісті хабарлама және Ұлттық Банктің электрондық хабарламаны қабылдағаны туралы электрондық растаманың көшірмесі қағазға басылып банкте сақталады. Ұлттық Банк электрондық түрде берілген  хабарламаның шынайылығын тексеру мақсатында, қағазға басылған хабарламаны талап етуіне болады.
      Өзге резиденттер Ұлттық Банктің аумақтық филиалына жеке тұлғаның тұрғылықты тұратын жері бойынша не заңды тұлғаның орналасқан жері бойынша хабарлайды.
      Хабарламада барлық қажетті ақпарат болған кезде Ұлттық Банк Ереженің 4-қосымшасында белгіленген нысан бойынша хабарлама туралы куәлікті ресімдейді.
      Хабарламада барлық қажетті ақпарат болмаған кезде, сондай-ақ мәмілелердің жағдайларын және операция жіктеулерін және оның қатысушыларын нақтылау үшін Ұлттық Банк валюталық шарттың көшірмесін сұрата алады.
      Ескерту. 52-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.

10-тарау. Қаржы заемдары және коммерциялық кредиттер

      Ескерту. 10-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.

      53. Банктер Ереженің 5-қосымшасында белгіленген нысан бойынша, көрсетілген Қосымшаның жалпы бөлігін және 1-бөлімін толтыра отырып, өздерінің мынадай операциялары туралы Ұлттық Банкке хабарлайды:
      1) резидент еместерден қаржы заемдары туралы,
      2) резидент еместерден тауарлар экспортына (импортына) байланысты коммерциялық кредиттер туралы.
      Ескерту. 53-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.

      54. Банктер алынған хабарлама туралы куәліктер бойынша тоқсан сайын хабарлама берілген орын бойынша мемлекеттік статистикалық есептілік шеңберінде тартылған сыртқы заемдар туралы мәліметтер ұсынады.

      55. Заңның 20-бабының 3-тармағының екінші бөлігінде және 23-бабының 2-тармағында көзделген жағдайларда, егер резидент еместің валюталық шарттың шеңберіндегі барлық жеткізулері (төлемдері) бойынша банк берешегінің сомасы бес жүз мың АҚШ доллары баламасынан асып кетсе, хабарлама беріледі.
      Ескерту. 55-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.
      55-1. Банктер жұмыстар, қызмет көрсету экспортына (импортына) байланысты өз операцияларын жүзеге асырған кезде сыртқы қаржы активтері мен міндеттемелері туралы мемлекеттік статистикалық есептілік шеңберінде тоқсан сайын Ұлттық Банктің орталық аппаратына хабарлайды.
      Ескерту. 55-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.
      55-2. Жұмыс, қызмет көрсету экспорты (импорты) бойынша есеп айырысуды жүзеге асыру кезінде резиденттер мен резидент еместер арасында төлемдер жүргізген кезде резиденттің хабарлауы талап етілмейді. Уәкілетті банк көрсетілген төлемдер бойынша ай сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың 20-на дейін (қоса алғанда), Ұлттық Банкке Ереженің 1-қосымшасында белгіленген нысан бойынша есеп ұсынады.
      Ұлттық Банк валюталық операцияларды жүргізу оқиғаларын нақтылау мақсатында резиденттен валюталық шарттың көшірмесін сұратады.
      Ескерту. 55-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.

11-тарау. Тікелей инвестициялар, жарғылық капиталға
қатысу, бағалы қағаздармен және туынды
қаржы құралдарымен операциялар

      56. Мынадай операциялар хабарлануы тиіс:
      1) резидент брокермен жасалған брокерлік қызмет көрсету туралы шарт негізінде немесе резидент басқарушы компаниямен жасалған инвестициялық портфельді басқару туралы шарт негізінде жүзеге асырылатын тікелей инвестициялар;
      2) банктердің шетелге тікелей инвестицияларға және резидент еместердің банктерге тікелей инвестицияларына байланысты өз операциялары;
      3) резиденттердің (резидент еместердің) резидент еместердің (резиденттердің) жарғылық капиталына қатысуын қамтамасыз ету мақсатында салымдар енгізуі;
      4) резиденттердің резидент емес эмитенттердің бағалы қағаздарын, резидент еместердің инвестициялық қорларының басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес және солардың аумағында шығарылған пайларын сатып алуы;
      5) резидент еместердің резидент эмитенттердің бағалы қағаздарын, резиденттердің инвестициялық қорларының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған пайларын сатып алуы;
      6) резидент емес эмитенттердің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздарын орналастыру, сондай-ақ Қазақстандық депозитарлық қолхаттары шығару;
      7) резидент эмитенттердің басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес және солардың аумағында шығарылған бағалы қағаздарын орналастыру, сондай-ақ резидент эмитенттердің бағалы қағаздарына депозитарлық қолхаттар шығару;
      8) резиденттер мен резидент еместердің арасындағы туынды қаржы құралдарымен операциялар.
      Ескерту. 56-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.

      57. Мына резиденттер өздерінің операциялары туралы:
      1) банктер - Ереженің 56-тармағының 2), 3), 5) (үлестік бағалы қағаздар сатып алған кезде), 6), 7) тармақшаларында көрсетілген операциялар туралы;
      2) брокерлер (банктерді қоспағанда), басқарушы компаниялар - тікелей инвестицияларды қоспағанда Ереженің 56-тармағының 3), 6), 7) тармақшаларында көрсетілген операциялар туралы;
      3) өзге резиденттер - тікелей инвестицияларды қоспағанда Ереженің 56-тармағының 3)-8) тармақшаларында көрсетілген операциялар туралы Ереженің 5-қосымшасында белгіленген нысан бойынша, көрсетілген Қосымшаның жалпы бөлігін және 2-бөлімін толтыра отырып хабарлайды.
      Осы тармақтың ережелері резидент брокермен жасалған брокерлік қызмет көрсету туралы шарт немесе резидент басқарушы компаниямен жасалған инвестициялық портфелді басқару жөніндегі шарт негізінде жүзеге асырылатын операцияларға қолданылмайды. Көрсетілген операциялар туралы брокер немесе басқарушы компания хабарлайды.
      Ескерту. 57-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.

      58. Мына резиденттер есептік кезеңнен кейінгі айдың 15-не дейін (қоса алғанда) ай сайын Ұлттық Банктің орталық аппаратына хабарламаны Ереженің 9-қосымшасында белгіленген нысан бойынша:
      1) банктер Ереженің 56-тармағының 5) тармақшасында көрсетілген өз операциялары туралы (үлестік бағалы қағаздармен операцияларды қоспағанда);
      2) брокерлер (банктерді қоспағанда), басқарушы компаниялар - Ереженің 56-тармағының 4), 5), 8) тармақшаларында көрсетілген операциялар туралы;
      3) брокерлер, басқарушы компаниялар - Ереженің 56-тармағында көзделген және клиенттердің тапсырмасы бойынша жүзеге асырылатын операциялар туралы есепті ұсыну арқылы береді.
      Ереженің 9-қосымшасында белгіленген нысан бойынша есепке бағалы қағаздарды сатып алу және сату бойынша операциялар кіреді.
      Банктер Ереженің 56-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген өз операциялары туралы, сондай-ақ зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды дербес жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қорлары Ереженің 56-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген операциялар туралы Ұлттық Банктің орталық аппаратына резидент еместермен бағалы қағаздар бойынша халықаралық операциялар туралы мемлекеттік статистикалық есептілік шеңберінде тоқсан сайын хабарлайды.
      Ескерту. 58-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.

      59. Резиденттер (банктер мен брокерлерді қоспағанда) алынған хабарлама туралы куәлік бойынша хабарлама берген жерге тоқсан сайын, есептік кезеңнен кейінгі айдың 10-на дейін (қоса алғанда) Ереженің 7-қосымшасында белгіленген нысан бойынша жарғылық капиталға қатысу (акциялармен және қатысушылардың дауысымен) операциялары туралы, Ереженің 8-қосымшасында белгіленген нысан бойынша өзге операциялары туралы есеп ұсынады.

      60. Уәкілетті банктер есепті кезеңнен кейінгі айдың 20-на дейін (қоса алғанда) Ұлттық Банктің орталық аппаратына Ереженің 1-қосымшасында белгіленген нысан бойынша мынадай өз операциялары және резидент клиенттердің тапсырмасы бойынша бес жүз мың АҚШ долларынан асатын сомаға жүргізілген операциялар туралы есеп тапсырады:
       1) брокер немесе басқарушы компания болып табылмайтын резиденттің резидент еместен резиденттің акцияларын (қатысу үлестерін, инвестициялық қорлардың пайларын) сатып алуы;
      2) егер резидент дивиденд төлеу жүзеге асырылатын активті сатып алу бойынша тіркеу куәлігін және (немесе) валюталық операция жөнінде хабарлама туралы куәлікті ұсынбаса, резидент еместен резидент алған (резидент емеске резидент төлеген) дивидендтер;
      3) егер резидент өткізілетін активті сатып алу бойынша тіркеу куәлігін және (немесе) валюталық операция жөніндегі хабарлама туралы куәлікті ұсынбаса, брокер немесе басқарушы компания болып табылмайтын резиденттің резидент емеске резидент еместің акцияларын (қатысу үлестерін, инвестициялық қорлардың пайларын) сатуы.
      Резидент осы тармақтың 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген тіркеу куәлігін және хабарлама туралы куәлікті ұсынған кезде, уәкілетті банк Ереженің 33-тармағына сәйкес ақпарат ұсынады.
      Ескерту. 60-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.

12-тарау. Капитал қозғалысының басқа операциялары

      61. Банктер Ереженің 5-қосымшасында белгіленген нысан бойынша, көрсетілген Қосымшаның жалпы бөлігін және 4-бөлімін толтыра отырып, капитал қозғалысының басқа операцияларына қатысты өз операциялары туралы хабарлайды. Өзге резидент заңды тұлғалар, жылжымайтын мүлікке меншік құқығын сатып алуға және ақша мен өзге мүлікті сенімгерлік басқаруға өткізуге байланысты операциялар туралы, сондай-ақ резидент жеке тұлғалар ақша мен өзге мүлікті сенімгерлік басқаруға өткізуге байланысты операциялар туралы Ереженің 5-қосымшасында белгіленген нысан бойынша, көрсетілген Қосымшаның жалпы бөлігін және 4-бөлімін толтыра отырып хабарлайды.
      Ескерту. 61-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.

      62. Резиденттер (банктерді қоспағанда) алынған хабарлама туралы куәлік бойынша тоқсан сайын хабарлама берген орынға есептік кезеңнен кейінгі айдың 10-на дейін (қоса алғанда) Ереженің 8-қосымшасында белгіленген нысан бойынша есеп ұсынады.

      63. Жеке тұлға жылжымайтын мүлікке меншік құқығын сатып алуға байланысты төлемдер және (немесе) ақша аударымдарын жүргізген кезде, жеке тұлғаның валюта операциясын жүргізгені туралы Ұлттық Банкке хабарлауы талап етілмейді. Уәкілетті банк көрсетілген төлемдер және (немесе) ақша аударымдары туралы есептік кезеңнен кейінгі айдың 20-на дейін (қоса алғанда) ай сайын Ұлттық Банкке Ереженің 1-қосымшасында белгіленген нысан бойынша есеп береді.
      Ескерту. 63-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.

13-тарау. Резиденттердің шетелдік
банктерде шоттар ашуы

      64. Резидент заңды тұлғалар (банктерді және Ұлттық почта операторын қоспағанда) Ереженің 5-қосымшасында белгіленген нысан бойынша көрсетілген Қосымшаның жалпы бөлігін және 3-бөлімін толтыра отырып, шетелдік банктерде шоттар ашқаны туралы хабарлайды.
      Ескерту. 64-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.
      64-1. Жеке тұлғаның Ұлттық Банкке шетел банктерінде шоттар ашу туралы хабарлауы талап етілмейді. Уәкілетті банк Ереженің 1-қосымшасында белгіленген нысан бойынша есеп түрінде, ай сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың 20-на дейін (қоса алғанда) Ұлттық Банктің орталық аппаратына осындай шотқа (осындай шоттан) жасаған ақша аударымдардың көлемі туралы хабарлайды.
      Ескерту. 64-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.

      65. Резидент заңды тұлғалар алынған хабарлама туралы куәліктер бойынша тоқсан сайын хабарлама берген орынға есептік кезеңнен кейінгі айдың 10-на дейін (қоса алғанда) Ереженің 10-қосымшасында белгіленген нысан бойынша есеп ұсынады.

      66. Резиденттер (банктерді қоспағанда) шетелдік банкте ашылған шот арқылы тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) экспортына және (немесе) импортына байланысты валюталық шарттар бойынша баламасы елу мың АҚШ долларынан астам сомаға төлемдер және (немесе) ақша аударымдарын жүргізген кезде, есептік кезеңнен кейінгі айдың 10-на дейін (қоса алғанда) ай сайын хабарлама берген орынға Ереженің 11-қосымшасында белгіленген нысан бойынша есеп береді. Есепте көрсетілген мәліметтердің шынайылығын бақылау мақсатында резиденттер Ұлттық Банктің сұратуы бойынша валюталық шартты, сондай-ақ Ереженің 36-тармағының 1), 4) 5) тармақшаларында және Заңның 12-бабының 3-тармағында көрсетілген құжаттарды ұсынады.
      Ескерту. 66-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.

      67. <*>
      Ескерту. 67-тармақ алынып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.

5-бөлім. Валютаны бақылау режимдерінің жеке жағдайлары

      68. Қатысушылар (тараптар және үшінші тұлғалар) ретінде бірнеше резидент болатын валюталық шартты тіркеу (хабарлау) кезінде тіркеу үшін валюталық шарт (валюта операциясы) сомасының басым бөлігі тиесілі валюталық шарттың резидент тарабы, мұндай тарап болмаған кезде резидент еместің алдындағы міндеттемелерді орындауды бірінші бастайтын (бастаған) валюталық шарттың резидент тарабы өтініш беруі қажет. Олай болмағанда, валюталық шарттың резидент тараптарының бірі валюталық шарттың басқа резидент тараптарының жазбаша келісімімен  валюталық шартты тіркеуге (хабарлауға) өтініш береді.
      Егер валюталық шартта резидент тарап жоқ болса, онда валюталық шартты тіркеу (хабарлау) үшін қаражат алушы (жіберуші) болып табылатын немесе резидент еместің алдында міндеттемелері немесе  резидент емеске талаптары туындайтын валюталық шарттың резидент қатысушысы өтініш жасауы қажет.
      Валюталық шартты тіркеу (хабарлау) үшін валюталық шарттың тарабы болып табылмайтын кез келген резидент қатысушы валюталық шарттың басқа резидент қатысушылардың жазбаша келісімімен өтініш жасауына болады.
      Тіркеу туралы тиісті өтініште және тіркеу куәлігінде (тиісті хабарламада және хабарлама туралы куәлікте) барлық резиденттер және (немесе) резидент еместер - валюталық шарттың қатысушылары (кредитор - заем алушы - төлеуші, кредитор - заем алушы - гарант, инвестор - сатушы - инвестициялау объектісі, депозитарлық қолхатты шығарудың бастамашысы - депозитарлық қолхаттың эмитенті - базалық актив эмитенті, сатып алушы - сатушы - алушы, сондай-ақ валюталық шарттың өзге қатысушылары) көрсетіледі.

      69. Қатысушылары бірнеше резидент болып табылатын валюталық шарт бойынша тіркеу куәлігі (хабарлама туралы куәлік) Ұлттық Банкке тіркеуге өтінішті бірінші берген шарттың резидент қатысушысына беріледі. Шарттың өзге резидент қатысушылары резидент еместің пайдасына төлемді жүзеге асырған және (немесе) мұндай валюталық шарт бойынша резидент еместен қаражат алған кезде уәкілетті банкке тіркеу куәлігінің (хабарлама туралы куәліктің) нотариат куәландырған немесе Ұлттық Банк растаған көшірмесі ұсынылады.
      Тіркеу куәлігінің (хабарлама туралы куәліктің) түпнұсқасын алған валюталық шарттың резидент қатысушысынан тіркеу куәлігінің көшірмесін алу мүмкін болмаған жағдайда, валюталық шарттың өзге резидент қатысушылары тіркеген (хабарлама берген) орын бойынша тіркеу куәлігінің (хабарлама туралы куәліктің) көшірмесін беру туралы еркін нысанда жазбаша өтініш жасай алады.
      Тіркеу куәлігінің (хабарлама туралы куәліктің) түпнұсқасын алған резиденттің жазбаша келісімімен басқа резидент қатысушы тоқсан сайын тиісті нысандағы мәліметтерді ұсына алады, бұл жөнінде валюталық шарт тіркелген (хабарлама берген) жерге жазбаша хабарлайды. Ұлттық Банктің тіркеу куәлігін (хабарлама туралы куәлік) берген аумақтық филиалының немесе орталық аппаратының жазбаша келісімімен валюталық шартқа резидент қатысушылардың резидент емеспен өзара міндеттемелерін орындауға қатысты бөлігінде тоқсандық мәліметтерді дербес ұсынуына рұқсат беріледі.
      Тіркеу куәлігі (хабарлама туралы куәлік) Ұлттық Банк валюталық шарттың барлық резидент қатысушыларынан міндеттемелерді толық орындағаны туралы жазбаша хабарлама алғаннан кейін күшін жойған деп саналады.

6-бөлім. Өтпелі ережелер

      70. <*>
      Ескерту. 70-тармақ алынып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.

      71. Ережеге сәйкес хабарлауға тиіс болған шот ашуға немесе валюталық операция жүргізуге Ереже қолданысқа енгізілгенге дейін тіркеу куәлігін алған резидент Ережеде белгіленген нысан бойынша, тәртіппен және мерзімдерде тіркеу куәлігі бойынша есеп ұсынады.
      Ереженің 37 және 50-тармақтарында көрсетілген шекті мәндерден аспайтын сомаға берілген тіркеу куәліктері және хабарлама туралы куәліктер бойынша есептер беру талап етілмейді.
      Ескерту. 71-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.

      72. <*>
      Ескерту. 72-тармақ алынып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.

                                          Қазақстан Республикасында
                                           валюталық операцияларды
                                            жүзеге асыру ережесіне
                                                    1-қосымша

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі
Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап
енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.

                 20___ жылғы ____________ айындағы
Ақша төлемдері және (немесе) аударымдар туралы есеп

Уәкілетті банктің атауы __________________________________________     

Р/сN

операцияның коды

Жіберуші/Шетелдік банкРезиденттілік белгісі

Экономика секторы

Атауы/аты-жөні

КҰЖЖ/резиденттің СТН

Резиденттің БСН/ЖСН

Ел

Резиденттілік белгісі

Экономика секторы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Кестенің жалғасы     

Бенефициар/Шетелдік банк

Төлем/аударым

Ескертпе

Атауы/аты-жөні

КҰЖЖ/резиденттің СТН

Резиденттің БСН/ЖСН

Ел

Күні

Валюта

Сомасы, төлем валютасының мың бірлігі

ТМК

11

12

13

14

15

16

17

18

19Басшы/Бас бухгалтер __________________ ______ ____________________
                        (лауазымы)     (қолы)      (аты-жөні)

Орындаушы ___________ _________________________ телефон __________
             (қолы)         (аты-жөні)
      200___жылғы "___"____________           

Мөр
орны

1-қосымшаны толтыру жөніндегі нұсқау

      Уәкілетті банктер есепті Ереженің 8, 55-2, 60, 63, 64-1-тармақтарында көрсетілген жағдайларда ұсынады.
      Клиенттерде хабарлама туралы куәлік болмаған кезде Есептің 2-бағанында операцияның мынадай кодтары көрсетіледі:
      01 – резидент заңды тұлғалардың резидент еместерге 100 мың АҚШ доллары баламасынан асатын сомаға жылжымайтын мүлікке меншік құқығын сатып алуға байланысты валюталық шарттар бойынша төлемдері;
      02 – резидент еместерден резидент заңды тұлғаларға 500 мың АҚШ доллары баламасынан асатын сомаға жылжымайтын мүлікке меншік құқығын сатып алуға байланысты валюталық шарттар бойынша түсімдер;
      03 – резидент заңды тұлғалардың шетел банкіндегі меншікті шотына/шотынан түсімдер және (немесе) аударымдар;
      04 – резиденттердің бағалы қағаздар бойынша валюталық шарттар, жарғылық капиталға 100 мың АҚШ доллары баламасынан асатын сомаға қатысу үлестері бойынша төлемдері (тікелей инвестицияларды қоспағанда);
      05 – резиденттерге валюталық шарттар бойынша бағалы қағаздар, жарғылық капиталға 500 мың АҚШ доллары баламасынан асатын сомаға қатысу үлестері бойынша түсімдер (тікелей инвестицияларды қоспағанда);
      06 – төлем/аударым сомасы (төлем сомасына негізгі актив кірмейді) 100 мың АҚШ доллары баламасынан асқан кезде туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша резиденттер мен резидент еместер арасындағы төлемдер және (немесе) аударымдар;
      07 – ақша мен өзге мүлікті сенімгерлік басқаруға беру туралы валюталық шарт бойынша резиденттің резидент емеске сомасы 100 мың АҚШ доллары баламасынан асатын төлемдері;
      08 – ақша мен өзге мүлікті сенімгерлік басқаруға беру туралы валюталық шарт бойынша резидент еместен резидентке сомасы 500 мың АҚШ доллары баламасынан асатын түсімдер;
      Өзге жағдайларда Есептің 2-бағанында операциялардың мынадай кодтары көрсетіледі:
      11 – брокер немесе басқарушы компания болып табылмайтын резиденттің резидент еместен резиденттің 500 жүз мың АҚШ доллары баламасынан асатын сомаға акцияларын (қатысу үлестерін, инвестициялық қорлардың пайларын) сатып алуы;
      12 – егер резидент активті бастапқы сатып алу туралы тіркеу куәлігін және (немесе) хабарлама туралы куәлікті ұсынбаса, брокер немесе басқарушы компания болып табылмайтын резиденттің резидент емеске резидент еместің 500 мың АҚШ доллары баламасынан асатын сомаға акцияларын (қатысу үлестерін, инвестициялық қорлардың пайларын) сатуы;
      13 – резидент жеке тұлғалардың резидент еместерге 100 мың АҚШ доллары баламасынан асатын сомаға жылжымайтын мүлікке меншік құқығын сатып алуға байланысты төлемдері;
      14 – резидент жеке тұлғаларға резидент еместерден 500 мың АҚШ доллары баламасынан асатын сомаға жылжымайтын мүлікке меншік құқығын сатып алуға байланысты түсімдер;
      15 – резидент жеке тұлғалардың шетелдік банктегі өз шотына/шотынан түсімдер және (немесе) аударымдар;
      16 – төлем/аударым сомасы 100 мың АҚШ доллары баламасынан асқан кезде жұмыстардың, қызмет көрсетулердің экспорты (импорты) бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыруға байланысты операциялар бойынша резиденттер және резидент еместер арасындағы төлемдер және (немесе) аударымдар.
      17 –резидент еместен резидент алған (резидент емеске резидент төлеген), 500 мың АҚШ доллары баламасынан асатын сомадағы дивидендтер.
      Есептің 3-18-бағандары Ұлттық Банктің Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жіктеушісін – төлем мақсатының бірыңғай жіктеушісін қолдану туралы нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес ақша аударуға өтініш және басқа да төлем құжаттары негізінде толтырылады. 6, 12-бағандарда резидент заңды тұлғалар бойынша КҰЖЖ коды қойылады, резидент жеке тұлғалар бойынша СТН қойылады.
      Есептің 7, 13-бағандары код болған жағдайда толтырылады.
      9 - 14-бағандарда резиденттер шетел банкіндегі шотқа аударған кезде (операция коды – 03 және 15) шетел банкі туралы ақпарат толтырылады, өзге жағдайларда бенефициар туралы ақпарат толтырылады. 3 - 8-бағандарда резиденттің шетел банкіндегі шотынан аударған кезде (операция коды -03 және 15) шетел банкі туралы ақпарат толтырылады, өзге жағдайларда жіберуші туралы ақпарат толтырылады.
      Резидент жеке тұлғалардың банк клиенттерінің төлемдері (аударымдары) бойынша 04, 05, 06 кодтары бар операциялар үшін 19-бағанда жеке тұлғаның мекен-жайы көрсетіледі.
      11 коды бар операциялар үшін 19-бағанда бағалы қағаздары, жарғылық капиталға қатысу үлесі, инвестициялық пай қорының пайлары сатып алынған резидент заңды тұлға туралы ақпарат толтырылады.
      Операция коды 15 болатын төлемдер бойынша резидент жеке тұлғалар бойынша ақпарат толтырылмайды: 5, 6, 7-бағандарда – шетелдік банктердегі шоттарға аударған жағдайда, 11, 12, 13-бағандарда – резиденттің шетелдік банктегі шотынан аударған жағдайда.

      Қазақстан Республикасында
валюталық операцияларды 
жүзеге асыру ережесіне 
1-1-қосымша     

      Ескерту. 1-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі
Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап
енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.

Бұзушылық бойынша N ______ карточка
_________ жылғы _____________ есепті ай

Уәкілетті банктің аты ____________________________________________     

N

Ақпарат түрі

Жол коды

Бұзушылық жөніндегі ақпарат


Банк клиенті бойынша ақпарат:

10


1

Атауы (заңды тұлғалар үшін)
Аты-жөні (жеке тұлғалар үшін)

11


2

КҰЖЖ коды/БСН (заңды тұлғалар үшін)

12


3

СТН/ЖСН коды (жеке тұлғалар үшін)

13


4

Клиенттің белгісі:
1 – заңды тұлға/2 – жеке тұлға

14


5

Мекен-жайы

15


6

Облыстың коды

16Валюталық операция бойынша ақпарат:

20


7

Күні

21


8

Сомасы

22


9

Валюта

23Бұзушылық жөніндегі ақпарат:

30


10

Түрі

31


11

Бұзушылықтың сипаттамасы

32


12

Келісім-шарттың нөмірі

33


13

Келісімшарттың күні

34


14

Қосымша мәліметтер

35


1-1-қосымшаны толтыру жөніндегі нұсқау

      Коды 16 жолда әкімшілік-аумақтық объектілердің жіктемесіне
(ӘАОЖ) ҚР МЖ 11-2003 сәйкес облыстар кодының бастапқы 2 цифры
көрсетіледі.
      Ақпарат немесе құжаттар берудің мерзімі бұзылған жағдайда 21-23
жол кодтары толтырылмайды.
      Коды 21 жолда валюталық заңнаманы бұза отырып валюталық
операция жүргізілген күн көрсетіледі.
      Коды 22 жолда валюталық заңнаманы бұза отырып жүргізілген
валюталық операциялардың сомасы операция валютасының мың бірлігімен
көрсетіледі.
      Коды 23 жолда валюталық заңнаманы бұза отырып жүргізілген
валюталық операциялар бойынша валютаның коды ҚР МЖ 07 ИСО 4217-2001
"Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар" мемлекеттік
жіктемесіне сәйкес көрсетіледі.
      Коды 31 жолда код форматындағы бұзушылықтың түрі көрсетіледі
және коды 32 жолда мәтіндік форматта бұзушылықтың қысқаша сипаттамасы
келтіріледі.
      Коды 33, 34 жолдар валюталық заңнама бұзыла отырып жүргізілген
валюталық операциялар бойынша келісім-шарт болған кезде толтырылады.

                                          Қазақстан Республикасында
                                           валюталық операцияларды
                                            жүзеге асыру ережесіне
                                                    2-қосымша

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі
Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап
енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.

               20__жылғы______________айындағы

Жеке тұлғалардың ақша төлемдері/аударымдары туралы есеп

Уәкілетті банктің атауы _________________________________________    

N

Ақша жіберушінің (алушының) аты-жөні

Ақша жіберушінің (алушының) резиденттілік белгісі

Жеке тұлғаның СТН СТН/ЖСН-ы

Жеке тұлғаның СТН

Төлем/аударым белгісі

Төлем/аударым мақсатының коды

Төлем/аударым жүргізу күні

1

2

3

4

5

6

7

8

Кестенің жалғасы

Шот нөмірі

Төлем/аударым валютасы

Төлем/аударым валютасының мың бірлігі, сомасы

Сомасы, мың АҚШ доллары

Ақша алушының (жіберушінің) елі

Ақша алушы (жіберуші) туралы қолда бар ақпарат

Резиденттілігі

Экономика секторы

Жеке тұлғаның аты-жөні не заңды тұлғаның атауы

9

10

11

12

13

14

15

16

Басшы/Бас бухгалтер ___________________ _________ _________________
                        (қызметі)         (қолы)    (аты-жөні)

Орындаушы ___________ ______________________ телефон ______________
             (қолы)       (аты-жөні)

200 ____ жылғы "_____" _____________     

Мөр орны

2-қосымшаны толтыру бойынша нұсқау

      Есепті уәкілетті банк Ереженің 12-тармағында көрсетілген
жағдайда уәкілетті банктің төлем карточкаларын пайдалана отырып жеке
тұлғаның банк шоты бойынша жүзеге асырылған операциялары бойынша
жеке, және жеке тұлғалардың төлем карточкаларын пайдаланбай банк шоты
бойынша не шоттар ашпай жүргізілген аударымдары бойынша жеке ұсынады.
      3, 8, 10, 13, 14 және 15-бағандар бойынша деректер Ұлттық
Банктің Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жіктеушісін – төлем
мақсатының бірыңғай жіктеушісін қолдану туралы нормативтік құқықтық
актілерінде көзделген форматтарда және кодтарда көрсетіледі. Төлем
карточкаларын пайдалана отырып жасалатын операциялар үшін 10 және
11-бағандарда төлем/аударым/ақша алу валютасы мен сомасы бойынша
деректер көрсетіледі, ал 14 және 15-бағандар толтырылмайды.
      4-баған бойынша жеке тұлғаның 12 мәнді СТН-ы, 5-баған бойынша
жеке тұлғаның ЖСН-ы көрсетіледі. Резидент емес жеке тұлғада СТН/ЖСН-ы
болмаған жағдайда баған толтырылмайды.
      6-баған бойынша егер төлемді/аударымды есеп беріп отырған банк
жіберген болса "жіберілген" деген жазба, егер төлемді/аударымды есеп
беріп отырған банк алса "алынған" деген жазба, төлем карточкаларын
пайдалана отырып қолма-қол ақша алынған жағдайда "ақша алу" деген
жазба жүргізіледі.
      7-баған бойынша жеке тұлға ақша аударуға (алуға) арналған
тапсырмада (өтініште) көрсеткен ақша төлемі/аударымы мақсатының коды
қойылады. Төлем карточкаларын пайдалана отырып жасалатын банк шоты
бойынша ақша төлемі/аударымы үшін баған толтырылмайды.
      9-баған бойынша оның атына/атынан аударым жүзеге асырылған жеке
тұлғаның ағымдағы шотының нөмірі көрсетіледі. Банк шотын ашпай
жасалған аударымдар үшін баған толтырылмайды.
      12-баған бойынша ақша төлемі/аударымы сомасы мың АҚШ долларымен
көрсетіледі. Егер төлем/аударым АҚШ долларынан өзге валютада жүзеге
асырылса, онда төлем сомасының АҚШ долларындағы баламасы операция
жасалған күнгі валюта айырбастаудың нарықтық бағамын пайдалана отырып
есептеледі.
      13-баған бойынша 6-бағанда көрсетілген (жіберілген/алынған/ақша
алу) ақша төлемінің/аударымының белгісіне байланысты бенефициар/ақша
жіберушінің/ақша алу елінің коды қойылады.
      16-баған бойынша ақша аударуға (алуға) арналған тапсырмаға
(өтінішке) сәйкес бенефициардың/ақша жіберушінің жеке тұлғаның
аты-жөні не заңды тұлғаның атауы, не бенефициар/ақша жіберуші туралы,
уәкілетті банктің аударым жүзеге асырылған төлем карточкасына сәйкес
келетін төлем карточкалары жүйесінде көзделген ақпарат көрсетіледі.
Төлем карточкасын пайдалана отырып қолма-қол ақша алған жағдайда
баған толтырылмайды. 

                                          Қазақстан Республикасында
                                           валюталық операцияларды
                                            жүзеге асыру ережесіне
                                                  3-қосымша 

      Ескерту. 3-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі
Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап
енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.

20______ жылғы ___________ айдағы
Тіркеу куәліктері және Ұлттық Банктің
Хабарлама туралы куәліктері бойынша
қаражат қозғалысы туралы есеп

Уәкілетті банктің атауы _______________________________

Р/
с
N

Тіркеу
куәлігінің
/хабарлама
туралы
куәлік.
тердің
нөмірі

Ақша жіберуші

Бенефициар

Резиден.
ттілік
белгісі

Атауы/
аты-жөні

Резидент.
тілік
белгісі

Атауы/
аты-жөні

1

2

3

4

5

6

  кестенің жалғасы

Төлем
мақса.
тының
коды
(ТМК)


  Төлем
күні


  Төлем
валютасы

Төлем
сомасы
(төлем
валютасының
мың
бірлігімен)

Ескерту

7

8

9

10

11

    Басшы/Бас бухгалтер__________________________________________
                                     (қызметі)
____________ __________________________________________________
  (қолы)                            (аты-жөні)

Орындаушы _______________________ _____________________________
                 (қолы)                   (аты-жөні)

телефон _____________________________

200 ____ жылғы "______"_____________                Мөр орны

3-қосымшаны толтыру бойынша нұсқау

      Уәкілетті банктер Ұлттық Банкте тіркелген немесе Ұлттық Банктің
хабарлама туралы куәліктері алынған валюталық шарттар негізінде
жүзеге асырылған барлық төлемдер (түсімдер) бойынша есеп ұсынады.
Есептің 3-10-бағандары Ұлттық Банктің Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік жіктеушісін - төлем мақсатының бірыңғай жіктеушісін
қолдану туралы нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес ақша аударуға
өтініш немесе басқа да төлем құжаттары негізінде толтырылады. Егер
төлем сомасына банктің (алушы банктің және/немесе жіберуші банктің)
комиссиясы кірсе, комиссия сомасы "Ескерту" 11-бағанында көрініс
табады. Ескертуде төлемнің басқа да ерекше талаптарына сілтеме болуы
мүмкін.
      Резидент заңды тұлғалар шетелдік банктегі өз шотына/өз шотынан
ақша қаражатын аударған кезде бенефициар/қаражатты жіберуші ретінде
резиденттің шоты ашылған шетелдік банк көрсетіледі.
      Ақша қаражаты валюталық заңнамаға сәйкес жіберушінің
нұсқауларын сақтау шоты арқылы резиденттің шотына түскен кезде төлем
күні болып резиденттің шотына қаражат түскен күн саналады. Бұл ретте
жіберушінің нұсқауларын сақтау шотына қаражаттың түскен күні
"Ескерту" 11-бағанда көрсетілуі тиіс

                                      Қазақстан Республикасында
                                       валюталық операцияларды
                                        жүзеге асыру ережесіне
                                             4-қосымша 

      Ескерту. 4-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі
Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап
енгізіледі, 2-т. қараңыз) қаулысымен.

N _______________ТІРКЕУ КУӘЛІГІ/
ХАБАРЛАМА ТУРАЛЫ КУӘЛІК

                (N ___тіркеу куәлігінің/хабарлама туралы
                         куәліктің орнына берілді)

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі осы арқылы ________________
_________________________тіркеу туралы/хабарлама туралы куәлік етеді
(валюталық операцияны жіктеу)
Валюталық шарт туралы/шетел банкіндегі шот (болған жағдайда) туралы
мәлімет:
1. Валюталық шарттың аты, нөмірі, күні/шетел банкіндегі шоттың нөмірі
____________________________________________________________________
2. Валюталық шартқа қатысушылар:
Резиденттер:
                                                                   (заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның аты-жөні, қала/облыс)
Резидент еместер:
                                                                  (заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның аты-жөні, елі)
3. Валюталық шарттың сомасы_________________________________________
                            (санмен және шарт валютасындағы жазумен)
4. Шарт/шот валютасы _______________________________________________
5. Валюталық шоттың мәні ___________________________________________
                          (валюталық шарттың мақсаты мен мәні)
6. Валюталық шартты қолдану мерзімі              ______            
                                (қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді)

Ескерту       _____                                                
Тіркеу/хабарлау күні 20___ жылғы "____"_____________________

      Осы тіркеу куәлігі/хабарлама туралы куәлік осы операция/осы
шот бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі тарапынан
қандай да бір міндеттемелерсіз берілді.

      Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
      Департаментінің/филиалының
      Директоры/директордың орынбасары_______ ________________
                                       (қолы)      (аты-жөні)

4-қосымшаны толтыру бойынша нұсқау

      Егер валюталық шарттың бір тарабы ретінде резидент болса да,
резидент емес болса да валюталық шарттың сомасы резиденттер мен
резидент еместер арасындағы өзара міндеттемелерге қатысты ғана
көрініс табады.
      Валюталық шартта нақты сома белгіленбесе валюталық шарттың
сомасы толтырылмайды.
      Валюталық шарттың қолданылу мерзімі (қысқа мерзімді немесе ұзақ
мерзімді) қаржы заемдары мен коммерциялық кредиттер
тіркелген/хабарланған жағдайда ғана қойылады. Валюталық шарттан оның
қолданылу мерзімін нақты белгілеу мүмкін болмаған жағдайда, қолданылу
мерзімі қысқа мерзімді сияқты етіп көрсетіледі.
      Шетел банкінде шот ашу туралы хабарлаған жағдайда валюталық
шарттың сомасы, валюталық шарттың мәні мен мерзімі толтырылмайды.
      Егер шоттың талаптарында шоттың валютасы ретінде екі немесе
одан көп валюта көзделсе, шоттың валютасы мультивалюталық ретінде
көрсетіледі.

                                        Қазақстан Республикасында
                                      валюталық операцияларды жүзеге
                                             асыру ережесіне
                                               5-қосымша

      Ескерту. 5-қосымша толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкінің
2007.06.25 N 60, өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының
2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап енгізіледі,
2-т. қараңыз) Қаулыларымен.

Тіркеу куәлігін/валюталық операция туралы
хабарламаны алуға өтініш

________________________________________________________________
           (заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның аты-жөні)
КҰЖЖ коды ___________________________ СТН ______________________
ЖСН __________________________ БСН _________________ (бар болса)
1. Валюталық шарттың N___________ _______жылғы  "____" ____  
                                                                                   (құжаттың атауы) 
                                                                                 (мақсаты мен мәні)
2. Валюталық шартқа қосымша ретінде мына құжаттар ұсынылды
(тіркеуге өтініш берген кезде толтырылады) 
                                                                           (құжаттың атауы, ресімдеу нөмірі, күні)

3. Валюталық шартқа қатысушы резидент(тер):

Заңды тұлғаның атауы (жеке тұлғаның аты-жөні) 
                                                                  __________________________________________________________________
Мекен-жайы                                                        ___________________________________ телефон ______________________
Қызмет көрсететін банк(тер)

4. Валюталық шартқа қатысушы резидент емес(тер):
Заңды тұлғаның атауы (жеке тұлғаның аты-жөні)                  
__________________________________________________________________
Заңды тұлғаның уәкілетті тұлғасы
                                 Экономика секторы

Заңды тұлғаның тіркелген елі _____________________________________
                                   (жеке тұлғаның тұрғылықты)

Мекен-жайы, банктік деректемелері

5. Ұлттық Банктің осы валюталық шарт бойынша алдында берген
лицензияларының нөмірі                                         
__________________________________________________________________
6. Ұлттық Банктің осы валюталық шарт бойынша алдында берген тіркеу
куәліктерінің нөмірі
7. Ұлттық Банктің осы валюталық шарт бойынша алдында берген
хабарлама туралы куәліктерінің нөмірі
8. Мынадай толтырылған бөлімдер ұсынылды (белгіленсін):
      ___ 1-бөлім. Коммерциялық кредиттер және қаржы заемдары,
      ___ 2-бөлім. Жарғылық капиталға қатысу, бағалы қағаздармен
және туынды қаржы құралдарымен операциялар,
      ___ 3-бөлім. Шетел банкінде шот ашу,
      ___ 4-бөлім. Капитал қозғалысының басқа да операциялары.

      Өтініш берушінің уәкілетті тұлғасы:
_______________________      _____________________     _________
    (қызметі)                      (аты-жөні)            (қолы)

      200___ жылғы "_____"___________

1-бөлім. Коммерциялық кредиттер және қаржы заемдар

1. Валюталық шарттың сомасы______________________________________
                            (санмен және валюталық шарттың
_________________________________________________________________
                 валютасында жазумен)                            
           _                       
2. Шарттың валютасы ____________________
3. Шектеулі келісім (бар болған кезде) N___ _____жылғы "__" _____
_________________________________________________________________
                      (құжаттың атауы)
4. Резиденттің резидент емеске қатынасы (белгіленсін):
      _____  тікелей инвестор
      _____  тікелей инвестициялау объектісі
      _____  басқа
5. Кредитті пайдаланғаны үшін сыйақы ставкасы (мүдде) жылдық  _____
_____________(өзгермелі пайыздық ставка болған жағдайда оны есептеу
базасы _____________________________ және маржа мөлшері көрсетілсін
___________________________________________________________________)
6. Негізгі борыш бойынша мерзімі өткен төлемдер үшін ставка:
   мерзімі өткен әрбір күнге
                                           басқа (талдама
жасалсын)_________________________________________
7. Ілеспе төлемдер (ұйымдастырғаны үшін, басқарғаны үшін комиссия,
міндеттемелер және басқа үшін комиссия)_____________________________
____________________________________________________________________
(салыстырмалы көлемде көрсетілсін (кредит сомасының, негізгі
____________________________________________________________________
                         борыштың және т.б. %)
8. Операцияның қысқаша сипаттамасы (ақы төлеу бойынша нұсқау,
қаражат қозғалысының кестесі және басқасы)___________________________
8-1. Агент (оператор, ұйымдастырушы) (болған кезде) туралы
мәліметтер:
      Резидент _______ Резидент емес ___________(белгіленсін)
      Заңды тұлғаның атауы ______________________________________
      ___________________________________________________________
      Резидент туралы ақпарат: мекен-жайы _______________________
      ________________________ телефон __________________________
      Код КҰЖЖ ______________ СТН/ЖСН/БСН _______________________
      Резидент емес туралы ақпарат: тіркелген елі _______________
8-2. Айрықша жағдайлардың болуы (белгіленсін):
      ____ заемшының ұзартуға құқығы
      ____ заемшының мерзімінен бұрын өтеу құқығы
      ____ кредитордың берешекті мерзімінен бұрын өтеуді талап ету
құқығы
      ____ басқа да (талдап жазу) ________________________________
      ___________________________________________________________ 
                                                                 
9. Осы валюталық шарт шеңберінде қаржыландыратын келісім-шарттар
туралы мәлімет (банктер және өзге де қаржы институттары егер бар
болса өз операциялары туралы хабарлау кезінде толтырады):
9.1. Аппликант (банктің немесе өзге қаржы институтының қаржыландыруды
сұрататын клиенті) туралы мәлімет:
      Резидент ____________  Резидент емес ___________ (белгіленсін)
      Заңды тұлғаның атауы    _____________________________________
      (жеке тұлғаның аты-жөні)
      Резидент туралы ақпарат: мекен-жайы__________________________
_______________________________телефон
КҰЖЖ коды____________________ СТН/ЖСН/БСН ___________________________

Резидент емес туралы ақпарат: заңды тұлғаның тіркелген (жеке
тұлғаның тұрғылықты) елі                                           
9.2. Қаржыландырылатын келісім-шарттар туралы мәлімет:
Келісім-шарттың нөмірі _____________________________ күні _________
Келісім-шарттың мақсаты мен мәні __________________________________
___________________________________________________________________
Келісім-шарттың сомасы ______________________ валюта ______________
                     (валютаның мың бірлігі)
Экспорттық-импорттық бақылауға алынатын мәміле үшін мәміле
паспортының нөмірі ________________________________________________
9.3. Бенефициар (келісім-шартқа қатысушы) туралы мәлімет:
Резидент ____________   Резидент емес ___________ (белгіленсін)
Заңды тұлғаның атауы ______________________________________________
(жеке тұлғаның аты-жөні)
___________________________________________________________________
Резидент туралы ақпарат: мекен-жайы _______________________________
___________________________________________________________________                  
                  телефон
КҰЖЖ коды ________________________ СТН/ЖСН/БСН ____________________
Резидент емес туралы ақпарат: заңды тұлғаның тіркелген (жеке
тұлғаның тұрғылықты) елі
9.4. Кредитордың банкті немесе өзге қаржы институтын қаржыландыру
нысаны (белгіленсін):
      ___ қаражаттың банктің немесе өзге қаржы институтының шотына
түсуі,
      ___ кредитордың бенефициарға ақы төлеуі,
      ___ басқа (талдама жасалсын) ___________________________

10. Қаражаттың түсу және берешекті өтеу кестесі

                              шарт валютасының мың бірлігі

Заем алушыға кредит
бойынша қаражаттың
түсуі

Заем алушы кредитке қызмет көрсетуі
бойынша төлемдер

Күні

Сомасы

күні

Негізгі
борышты өтеу

Сыйақы
төлеу

А

1

Б

2

3
ЖИЫНТЫҒЫ


ЖИЫНТЫҒЫОлардың
ішінде
өтініш
беру
күніне


Олардың
ішінде
өтініш
беру
күніне  11. Ескерту

2-бөлім. Жарғылық капиталға қатысу, бағалы қағаздармен
және туынды қаржы құралдарымен операциялар

1. Операция түрі (белгіленсін):
      1) ___ шетелге тікелей инвестиция,
      2) ___ Қазақстан Республикасына тікелей инвестиция,
      3) ___ резиденттердің резидент емес эмитенттердің акцияларын
(тікелей инвестицияларды қоспағанда) сатып алуы,
      4) ___ резидент еместердің резидент эмитенттердің акцияларын
(тікелей инвестицияларды қоспағанда) сатып алуы,
      5) ___ резиденттердің резидент емес эмитенттердің басқа да
бағалы қағаздарын және резидент еместердің инвестициялық қорларының
пайларын сатып алуы,
      6) ___ резидент еместердің резидент эмитенттердің басқа да
бағалы қағаздарын және резиденттердің инвестициялық қорларының
пайларын сатып алуы,
      7) ___ резиденттердің резидент еместердің жарғылық капиталында
қатысуды қамтамасыз ету мақсатында салым енгізуі(тікелей
инвестицияларды қоспағанда),
      8) ___ резидент еместердің резиденттердің жарғылық капиталында
қатысуды қамтамасыз ету мақсатында салым енгізуі (тікелей
инвестицияларды қоспағанда),
      9) ___ резидент эмитенттердің Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес бағалы қағаздарын орналастыру,
      10) ___ резидент эмитенттердің басқа мемлекеттердің заңнамасына
сәйкес және солардың аумағында шығарған бағалы қағаздарын
орналастыру,
      11) ___ Қазақстан депозитарлық қолхаттарын шығару,
      12) ___ резидент эмитенттердің бағалы қағаздарына депозитарлық
қолхаттар шығару,
      13) ___ туынды қаржы құралдарымен операциялар.

2. Инвестор туралы мәлімет (егер өтініш беруші инвестор болып табылса
толтырылмайды):
      Резидент _______          Резидент емес _______ (белгіленсін)
      Заңды тұлғаның атауы
                               (жеке тұлғаның аты-жөні)
____________________________________________________________________
Резидент туралы ақпарат: мекен-жайы          телефон
КҰЖЖ коды __________________СТН/ЖСН/БСН____________________________
Резидент емес туралы ақпарат: заңды тұлғаның тіркелген (жеке
тұлғаның тұрғылықты) елі ___________________________________________
Резидент еместің секторы____________________________________________
3. Сатушы туралы мәлімет (өтініш беруші сатушы болып табылса
                                    толтырылмайды):
Резидент______________    Резидент емес ______________ (белгіленсін)
Заңды тұлғаның атауы ______________________________________________
(жеке тұлғаның аты-жөні)
____________________________________________________________________
Резидент туралы ақпарат: мекен-жайы_________________________________
_________________________________ телефоны
КҰЖЖ коды ___________________ СТН/ЖСН/БСН __________________________
Резидент емес туралы ақпарат: заңды тұлғаның тіркелген (жеке
тұлғаның тұрғылықты) елі ___________________________________________
Резидент еместің секторы ___________________________________________
4. Валюталық шарт туралы мәлімет:
   Валюталық шарттың сомасы
  (санмен және валюталық шарттың валютасында жазумен)
   Валюталық шарттың валютасы
   Мерзімі өткен төлемдер үшін ставка мерзімі өткен әрбір күн үшін
   Ілеспе төлемдер (ұйымдастырғаны үшін, басқарғаны үшін комиссия,
   міндеттемелер және басқа үшін комиссия)
  (талдама жасасын) 
                                                                
Өтініш берілген күні валюталық шарт бойынша ұсынылған қаражат:

Жіберуші

Бенефициар

Күні

Валюталық шарттың сомасы, валютасының мың бірлігі

  Операцияның қысқаша сипаттамасы (ақы төлеу бойынша нұсқау,
қаражат қозғалысының кестесі және басқа)___________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. Инвестициялау объектісі туралы мәлімет (егер өтініш беруші
инвестициялау объектісі болып табылса толтырылмайды):
Резидент _______ Резидент емес _______ (белгіленсін)
Атауы_____________________________________________________________
 
                                                                   Резидент туралы ақпарат: мекен-жайы (облыс, қала)__________________
КҰЖЖ коды __________________ СТН/ЖСН/БСН __________________________
Резидент емес туралы ақпарат: тіркелген елі
                       Резидент еместің секторы

6. Инвестициялау объектісінің капиталы (жарғылық капиталдың дауыс
беруші акцияларымен және қатысу үлесімен операцияларды жүзеге
асырған жағдайда толтырылады):Валюталық шарт
бойынша операция
жүргізгенге дейін

Валюталық шарт
бойынша операция
жүргізілгеннен
кейін

сомасы

валютасы

сомасы

валютасы

1.

Құрылтайшылық
құжаттар
бойынша құндық
көріністегі
жарғылық капи.
тал, құрылтай.
шылық құжаттар
бойынша валю.
таның мың
бірлігі

2.

Қаржылық
есептілікке
сәйкес жарғылық
капитал, қаржы.
лық есептілік
валютасының мың
бірлігі

3.

Инвестициялау
объектісінің
капиталы,
инвестор(лар)
құндық
көріністе
енгізген пай,
валютаның мың
бірлігі

4.

Оның ішінде
инвесторлар
бойынша5.

Инвестордың
(инвесторлардың)
инвестициялау
объектісі
капиталындағы
үлесі, қатысу.
шылардың % да.
уыстары немесе
% дауыс беруші
акция6.

Оның ішінде
инвесторлар
бойынша  7. Инвестициялау объектісінің акциялары туралы ақпарат (дауыс    
беруші акциялармен операцияларды жүзеге асырған жағдайда
толтырылады):Валюталық
шарт бойынша
операция
жүргізгенге
дейін

Валюталық
шарт бойынша
операция
жүргізгеннен
кейін

жай

артық.
шылықты

жай

артық.
шылықты

1.

Жарияланған акция.
ның саны, дана

2.

Төленген акцияның
саны, дана

3.

Оның ішінде дауыс
беруші

4.

Инвесторға
(инвесторларға)
тиесілі дауыс беруші
акцияның саны, дана

5.

Оның ішінде инвес.
торлар бойынша  8. Инвестор (инвесторлар) валюталық шарт бойынша сатып алатын
инвестициялау объектісінің акциялары туралы ақпарат:

Акцияның
түрі (жай/артық
шылықты, дауыс
беру құқығы
бар/құқығы жоқ)

Халықаралық
бірегейлендіру
нөмірі (ISIN) не
ұлттық
бірегейлендіру
нөмірі (ҰБН)

Бір бағалы
қағаздың
номиналдық
құны немесе
орналастыру
бағасы (валюта
бірлігі)

Шығару
(орналас.
тыру)
валютасы

  9. Инвестор (инвесторлар) шығаруды қоса алғанда сатып алатын
борыштық бағалы қағаздар немесе инвестициялық қорлардың пайлары
туралы мәлімет:
ISIN/ҰБН ___________________________________________________________
Бағалы қағаздардың саны ______________________________________дана
Бір бағалы қағаздың номиналдық құны __________________валюта бірлігі
Шығару валютасы ____________________________________________________
9.1. Борыштық бағалы қағаздар үшін
Шығару күні ________________________ Өтеу күні _____________________
Купондық ставка ________________________% жылдық (өзгермелі пайыздық
ставка болған жағдайда оның есептеу базасы__________________________
және маржа мөлшері көрсетілсін)_________
Купондарға төлем жасау кезеңділігі мен күні_________________________ ____________________________________________________________________
9.2. инвестициялық қорлардың пайлары үшін
Қордың түрі (акционерлік, пайлық, ашық, жабық, интервалды,
басқа (көрсетілсін))________________________________________________
Басқаратын компания ________________________________________________
                                    (атауы, елі)
10. Депозитарлық қолхаттар туралы мәлімет:
    депозитарлық қолхаттың ISIN/ҰБН ________________________________
    Шығару күні ______________________________
    Депозитарлық қолхаттың саны: операция жүргізгенге дейін __ дана,
операция жүргізгеннен кейін _______________ дана.
    Депозитарлық қолхат пен базалық актив бірліктерінің
арақатынастары:
   _____________ дана депозитарлық қолхат = _________________ дана
базалық актив

10.1. Депозитарлық қолхаттың базалық активтері туралы мәлімет:
      Бағалы қағаздың түрі: ________ акция, _________ облигация
(көрсетілсін)
      Депозитарлық қолхаттарға айырбасталған базалық активтер
бірліктерінің саны:
      операция жүргізгенге дейін __________________ дана,
      операция жүргізгеннен кейін ___________________ дана.

10.2. Депозитарлық қолхат эмитенті:
      Резидент _______          Резидент емес_______ (белгіленсін)
      Атауы _______________________________________________________
___________________________________________________________________
Резидент емес туралы ақпарат: тіркелген елі
                       Резидент еместің секторы____________________

11. Туынды қаржы құралдары туралы мәлімет:
    Туынды қаржы құралының түрі (көрсетілсін):
    __ опцион, ___ форвард, ___ фьючерс, ____ бас (талдама жасалсын)
    ________________________________________________________________
    Туынды қаржы құралының базалық активінің атауы
   _________________________________________________________________
12. Ескерту_________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3-бөлім. Шетел банкінде шот ашу

1. Шетел банкі __________________________________________________
            (атауы, мекен-жайы, SWIFT коды және басқа да банктік
                              деректемелері)
__________________________________________________________________
2. Валюталық шот
3. Шот нөмірі __________________________________
4. Шот түрі (белгіленсін):
      ____ резиденттің ағымдағы шоты,
      ____ резидент филиалының (өкілдігінің) ағымдағы шоты,
      ____ резиденттің салымы,
      ____ басқасы (талдама жасалсын)
__________________________________________________________________
5. Резиденттің филиалының (өкілдігінің) орналасқан жері
__________________________________________________________________
                        (елі, мекен-жайы)
6. Ескерту _______________________________________________________
__________________________________________________________________

4-бөлім. Капитал қозғалысының басқа да операциялары

      1. Операция түрі (белгі қойылсын):
      _____ жылжымайтын мүлікке меншік құқығын сатып алу
      _____ зияткерлік меншік объектілеріне айрықша құқықты толықтай
сатып алу
      _____ бірлескен қызметке қатысушының міндеттемелерін орындау
      _____ ақшаны және мүлікті сенімгерлік басқаруға беру

      2. Валюталық шарт туралы мәлімет:
      Валюталық шарт сомасы ______________________________________
                    (санмен және валюталық шарт валютасында жазумен)
      Валюталық шарттың валютасы
                                        Қаражатты (егер бар болса)
пайдалану үшін сыйақы ставкасы (мүдде):____________________________________________________ жылдық
(өзгермелі пайыздық ставкасы болған жағдайда оны есептеу базасы
және маржа мөлшері көрсетілсін)
Ілеспе төлем (егер бар болса)______________________________________
 
                                                                                           (талдама жасасын)
Операцияның қысқаша сипаттамасы (ақы төлеу бойынша нұсқау,
қаражаттың қозғалу кестесі және басқа)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Объект туралы мәлімет:
3.1. жылжымайтын мүлік: ___________________________________________
                                    (елі, мекен-жайы)
3.2. зияткерлік меншік объектісі __________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
                  (объектінің қысқаша сипаты)
3.3. бірлескен қызмет ______________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
                        (жобаның қысқаша сипаты)
3.4. сенімгерлік басқару ___________________________________________
                                (мақсаттың қысқаша сипаттамасы)
4. Ескерту _________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      5-қосымшаны толтыру бойынша нұсқау

      1-4-бөлімдер тіркеуге арналған өтініш немесе тиісті валюталық
операция туралы хабарлама беру кезінде толтырылады. Толтырылмаған
бөлімдер ұсынылмайды.
      Егер валюталық шарттың бір тарабы ретінде резиденттер болатыны
сияқты резидент еместер де болатын болса валюталық шарттың сомасы
резидент және резидент еместер арасындағы өзара міндеттемелері
бөлігінде ғана көрініс табады.
      Экономика секторы Ұлттық Банктің Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік жіктеушісін - төлем мақсатының бірыңғай жіктеушісін
қолдану туралы нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес толтырылады.
      "Ескерту" жолында валюталық шарттың сомасы тіркелмесе оның
құралу тәсілі (тәртібі) және/немесе өтініш беруші тіркеу
куәлігінде/хабарлама туралы куәлікте көрсету қажетті деп санайтын
шарттың басқада маңызды талаптары көрініс табады.
      1-бөлімде:
      3-тармақта жекелеген мәмілелерді, оның ішінде
тіркеуге/хабарлауға жататын валюталық шарттарды кредиттеудің шектеулі
талаптарын айқындайтын шектеулі келісім (бас келісім, кредиттік желі
және т.б.) көрсетіледі.
      "Қаражаттың түсу және берешекті өтеу кестесі" 10-тармақта
резидентке қаражаттың түсуі және оның валюталық шарт бойынша
берешекті өтеуі (резидент еместер резиденттерге ұсынған қаржы
заемдары мен кредиттері жағдайында) туралы, сондай-ақ резидент емеске
қаражаттың түсуі және оның шарт валютасындағы берешекті өтеуі
(резиденттер резидент еместерге ұсынған қаржы заемдары мен кредиттері
жағдайында) туралы ақпарат көрініс табады.
      А-бағанда қаражаттың ақша нысанында, тауар, жұмыс, қызмет
нысанында түсуінің нақты және/немесе болжамды (болашақтағы) күні, ал
1-бағанда түсім сомасы көрсетіледі. Егер шарт сомасы аталмаған болса,
онда 1-бағанда қаражаттың нақты түсуі туралы ақпарат қана көрініс
табады.
      Берешекке қызмет көрсету бойынша төлемдер (ақша, басқа да
нысандардағы) туралы ақпарат Б, 2, 3-бағандарда көрініс табады.
Б-бағанда төлем жүргізудің нақты және/немесе болжамды (болашақтағы)
күні. 2 және 3-бағандарда негізгі борышты өтеу және сыйақы төлеу
тиісінше көрініс табады. Өзгермелі пайыздық ставка болған жағдайда
сыйақы төлеудің болжамды сомасы валюталық шартта өзге көзделмесе,
өтініш (хабарлама) беру күні база мәнінен есептеледі.
      Резидент немесе резидент емес аванстық төлемдер жүргізген
жағдайда төлем жүргізудің тиісті күні және сома Б және 2-бағандарда
көрсетілсін.
      1 және 2-бағандардағы жиынтық сомалар өзара сәйкес келуі тиіс
және шарт сомасына немесе егер шарт сомасы айтылмаса өтініш беру күні
нақты қаражат түскен сомаға тең болуы керек.
      Тіркеуге (хабарлауға) дейін жүргізілген валюталық
операциялардың жалпы сомасы "олардың ішінде өтініш беру күні" жолдың
тиісті бағандарында көрсетілсін.
      Ұзартуға опцион болған кезде Б бағанында негізгі шартпен
белгіленген өтеу мерзімі көрсетіледі.
      2-бөлімде:
      Дауыс беруші акциялармен операцияларды жүзеге асырған жағдайда
2-8-тармақтар толтырылады.
      Қатысушылардың дауыстарымен операцияларды жүзеге асырған
жағдайда 2-6-тармақтар толтырылады.
      Дауыс беру құқығы жоқ акциялармен операцияларды жүзеге асырған
жағдайда 2-5 және 8-тармақтар толтырылады.
      Резиденттер/резидент еместер эмитент резидент
еместердің/резиденттердің басқа да бағалы қағаздарын және резидент
еместердің/резиденттердің инвестициялық қорларының пайларын сатып
алған жағдайда 2-5, 9-тармақтар толтырылады.
      Резидент эмитенттердің Қазақстан Республикасының заңнамасына
сәйкес шығарылған бағалы қағаздарын, резидент эмитенттердің басқа
мемлекеттердің заңнамасына сәйкес және солардың аумағында шығарылған
бағалы қағаздарын орналастырған жағдайда 2-5, 9 және 9.1-тармақтар
толтырылады.
      Қазақстан депозитарлық қолхаттары эмитент-резиденттердің бағалы
қағаздарына депозитарлық қолхаттар шығарылған жағдайда 2-5, 8
(депозитарлық қолхаттың базалық актив акция болып табылған жағдайда),
9 (депозитарлық қолхаттардың базалық актив бағалы қағаздар болып
табылған жағдайда), 10-тармақтар толтырылады.
      Туынды қаржы құралдарымен операцияларды жүзеге асырған жағдайда
4 және 11-тармақтар толтырылады. Егер базалық актив бағалы қағаздар
болып табылса 5-10-тармақтар толтырылады.

                                       Қазақстан Республикасында
                                     валюталық операцияларды жүзеге
                                       асыру ережесіне 6-қосымша

      Ескерту. 6-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі
Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап
енгізіледі, 2-т. қараңыз) Қаулысымен.

2006 жылғы ______________ тоқсанда
Коммерциялық кредиттерді, қаржы заемдарын игеру
және қызмет көрсету туралы есеп

Резидент____________________________________________________________
                                    (атауы/аты-жөні)
КҰЖЖ коды ________________ СТН/ЖСН/БСН _____________________________
Ұлттық Банктің тіркеу куәлігінің нөмір _____________________________
Беру күні _________________________ Шарт валютасы __________________

                       валюталық шарт валютасының мың бірлігі     

Жол
коды

Көрсеткіштің
атауы

Сомасы

1

2

3

Есептік кезеңнің басына берешек

10

Негізгі борыш бойынша берешек


15

олардың ішінде мерзімі өткен берешек


20

Төленуге жатпайтын сыйақы төлеу бойынша
есептелген төлемдер


30

Сыйақы төлеу бойынша мерзімі өткен
төлемдер


40

Төленбеген комиссия, айыппұл және
басқа да төлемдер


50

Барлығы ((10) + (20) + (30) + (40))


Есептік кезеңге операция

60

Кредитор заем алушыға кредит бойынша
ұсынған қаражат


65

     олардың ішінде ақша түрінде


70

Негізгі борышты өтеу шотына есептелгені


80

Сыйақы есептелді


85

Сыйақы капиталдандырылды


90

Есептік кезеңде төленуге жататын сыйақы


100

Комиссиялық төлемдер есептелдіолардың ішінде:


101

резидент емеске төлеу үшін резидент
есептеген


102

резидент еместен алу үшін резидент
есептеген


110

Мерзімі өткен төлемдер үшін айыппұл
есептелдіолардың ішінде:


111

резидент емеске төлеу үшін резидент
есептеген


112

резидент еместен алу үшін резидент
есептеген


120

Заем алушы кредиторға негізгі борышты
өтеді


125

     олардың ішінде ақша түрінде


130

Сыйақы төленді


140

Комиссия, айыппұл және басқа да төлемдер
төленді


150

Заем алушы кредиторға берген аванс
(алдын ала ақы)


155

     олардың ішінде ақша түрінде


160

Барлық төлем ((120) + (130) + (140) +
(150))


Есептік кезеңдегі басқа да өзгерістер

170

Негізгі борышты есептен шығару


175

оның ішінде мерзімі өткен


180

Негізгі борышты кешіру


185

оның ішінде мерзімі өткен


190

Сыйақыны кешіру, есептен шығару немесе
қайта құрылымдау


195

оның ішінде мерзімі өткен


200

Айыппұлды және басқа да төлемдерді
кешіру, есептен шығару немесе қайта
құрылымдау


210

Кредитті жою


220

Негізгі борышты қайта құрылымдау


225

оның ішінде мерзімі өткен


Есептік кезеңнің аяғына берешек

230

Негізгі борыш бойынша берешек ((10) +
(60) + (85) - (120) - (150) - (170) -
(180) - (220))


235

олардың ішінде мерзімі өткен берешек
((15) + (70) - (120) - (175) - (185) -
(225))


240

Сыйақы төленуге жатпайтын сыйақы төлеу
бойынша есептелген төлемдер ((20) +
(80) - (85) - (90) - (190) + (195))


250

Сыйақы төлеу бойынша мерзімі өткен
төлемдер ((30) + (90) - (130) - (195))


260

Төленбеген комиссия, айыппұл және
төлемдер ((40) + (100) + (110) - (140)
- (200))


270

Барлығы ((230) + (240) + (250) + (260))


  Ескерту: _______________________________________________
 ________________________________________________________

Басшы/Бас бухгалтер ________________________________________________
                                      (қызметі)
____________ _______________________________________________________
   (қолы)                            (аты-жөні)

Орындаушы _______________________ __________________________________
                 (қолы)                        (аты-жөні)
телефон ____________________________________________________________

200 ____ жылғы "______"_____________                Мөр орны

6-қосымшаны толтыру бойынша нұсқау

      Есептік кезеңнің басына берешек (10-50 кодтары бар жол) алдыңғы
есептік кезеңнің аяғындағы берешекке (230-270 кодтары бар жолдар,
тиісінше) тең.
      Қаражатты (борыш, сыйақы, айыппұл және басқа да төлемдер)
есептен шығару деп кредитордың заем алушы борыштық міндеттемелерді
орындамаған жағдайда кредитор қаражатты (баланс үшін) біржақты
тәртіппен есептен шығару және/немесе кредитор банкрот болған және
кредитордың елінің азаматтық кодексінде аталған жыл ішінде оның
құқықтық мұрагері болмаған жағдайда заем алушы қаражатты (баланс
үшін) есептен шығару түсініледі.
      Қаражатты (борышты, сыйақыны, айыппұл және басқа да төлемдерді)
кешіру деп заем алушы өтелмеген борыштық міндеттемесін кредитор мен
заем алушы келіссөздері негізінде ішінара немесе толық еркін азайту
түсініледі.
      Кредитті жою деп (210-коды бар жол) кредит қаражатының заем
алушы алмаған (игермеген) бөлігінің азаюы, яғни валюталық шартта
көзделген кредит қаражаты сомасының азаюы түсініледі.
      Қаражатты (борышты, сыйақыны, айыппұлды және басқа да
төлемдерді) қайта құрылымдау деп шарттың бұрын көзделген талаптарын
өзгертетін екіжақты келісім (кредитордың да, заем алушының да
қатысуымен) нәтижесінде қаржы құралының түрін өзгертетін берешекті
қайта ресімдеу түсініледі. Қайта құрылымдаудың түрлері мынадай
болады: берешекті мерзімінен бұрын өтеу, берешекті активке айырбастау
(жылжымайтын мүлік, зияткерлік меншік объектілеріне айырықша құқық,
бағалы қағаздар, инвестициялық қорлардың пайлары, акциялар
(қатысушылардың салымдары)), берешектің мерзімін ұзарту (валюталық
шарттың қолданылу мерзімінің (қысқа мерзімдіден) (бір жыл одан да аз)
ұзақ мерзімді (бір жылдан артық) өзгеруі), бұрынғы заем алушының
борышын жаңа заем алушының қабылдауы, бұрынғы кредитордың талаптарын
жаңа кредиторға беру.
      220 және 225 кодтары бар жолдарды толтырған кезде ескертуде
жүргізілген қайта құрылымдаудың түрін нақтылау қажет.
      Заем алушы кредиторға есептік кезеңде аванс беру кезінде
есептік кезеңнің аяғына теріс белгісі болады.
      Нақты жүргізілген төлемдерді салықтармен қоса көрсеткен жөн.

                                       Қазақстан Республикасында
                                    валюталық операцияларды жүзеге
                                       асыру ережесіне 7-қосымша

      Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі
Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап
енгізіледі, 2-т. қараңыз) Қаулысымен.

200__ жылғы _____ тоқсандағы
Жарғылық капиталға қатысу жөніндегі есеп

Резидент __________________________________________________________
                            (атауы/аты-жөні)

КҰЖЖ коды ______________________ СТН/ЖСН/БСН ______________________

Ұлттық Банктің тіркеу куәлігінің/хабарлау туралы куәлігінің нөмірі
__________________________________________________________________
берілген күні _____________________________________________________

                                                  мың АҚШ доллары

Жолдың коды

Көрсеткіштің атауы

Әрбір инвестор бойынша

1

2

3

4

5

10

Есепті кезеңнің басындағы жинақталған құн
20

Есепті кезеңдегі акцияларды, қатысу үлестерін, инвестициялық қорлардың пайларын сатудан өзгерістер (+ ұлғаю/- азаю)
((21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26))

оның ішінде мыналар түріндегі:
21

ақша түсімі
22

жабдықтың, тауардың және өзге мүліктің түсуі
23

материалдық емес активтердің түсуі
24

коммерциялық кредиттер және қаржы заемдары бойынша берешекті айырбастау
25

жарғылық капиталға дивидендтер есептеу (дивидендтерді акцияалармен төлеу)
26

басқалары (талдап көрсету)
30

Есепті кезеңнің аяғындағы жинақталған құн ((10) + (20))
40

Инвестордың жарғылық капиталдағы есепті кезеңнің аяғындағы үлесі, %
50

Есепті кезеңде төленген (алынған) дивидендтер:
((51) + (52) + (53)), оның ішінде
51

ақшалай түрде
52

акциялар (қатысу үлестері) түрінде
53

өзгесі (талдап көрсету) __________
__________________________________
__________________________________
Инвестициялау объектісі туралы мәліметтер (қаржылық есептілікке
сәйкес тікелей инвестициялау объектісі резидент толтырады)

                                                          мың теңге

1-бөлім. Бухгалтерлік баланстан ақпарат     

Жолдың коды

Көрсеткіштің атауы

20__ жылғы 31 желтоқсанға

20__ жылғы 31 наурызға

20__ жылғы 30 маусымға

20__ жылғы 30 қыркүйекке

20__ жылғы 31 желтоқсанға

60

Капиталоның ішінде:


61

Жарғылық капитал


62

Бөлінбеген кіріс (+)/жабылмаған шығын (-)


63

есепті жылдың


64

өткен жылдардың


65

Капиталдың басқа баптары (бар болса – талдау керек)


2-бөлім. Пайдалар мен шығындар туралы ақпарат

Жолдың коды

Көрсеткіштің атауы

20__ жылғы 1-тоқсан үшін

20__ жылғы
6 ай үшін

20__ жылғы
9 ай үшін

20__ жыл үшін

70

Салық салынғаннан кейінгі кіріс(+)/шығын(-)


оның ішінде:

71

Бағамдық айырма бойынша кірістер (оң бағамдық айырма)

72

Бағамдық айырма бойынша шығыстар (теріс бағамдық айырма)

Басшы/Бас бухгалтер _____________ _________ _______________________
                      (лауазымы)   (қолы)        (аты-жөні)

Орындаушы ___________ _______________________ телефон ______________
             (қолы)         (аты-жөні)

200 ____ жылғы "______"_____________     

Мөр орны

7-қосымшаны толтыру жөніндегі нұсқау

      Инвестициялау объектісі (тікелей инвестор) резидентке ол
жарғылық капиталға қатысу бойынша алған бірнеше тіркеу куәлігі
бойынша бір есеп ұсынуға рұқсат етіледі. Осы жағдайда есеп ұсынылатын
барлық тіркеу куәлігінің нөмірін көрсету қажет.
      Дивидендтер (кодтары 51, 52, 53 жолдар) салықтарды қоса алғанда
олар нақты төленген күн бойынша көрсетіледі.
      Есепті кезеңдегі операциялар олардың нақты құны бойынша
көрсетіледі. Өзге валюталармен көрсетілген сомаларды тиісінше
операциялар жүргізілген күнгі немесе есепті кезеңнің аяғындағы валюта
айырбастаудың нарықтық бағамын пайдалана отырып АҚШ долларына
аударған дұрыс. Туындаған бағамдық айырманы басқа да өзгерістерде
(жолдың коды 26) көрсету қажет.
      Есепті кезеңнің басындағы қалдық (коды 10 жол) тиісінше әрбір
баған бойынша есепті кезеңнің алдындағы өткен кезеңнің аяғындағы
қалдыққа (коды 30 жол) тең.
      Инвестициялау объектісі туралы мәліметтер есепті тоқсан
алдындағы тоқсанның аяғындағы жағдай бойынша инвестициялау
объектісінің қаржылық есептілігіне сәйкес ұсынылады:
      1-тоқсан үшін есеп тапсыру кезінде инвестициялау объектісі
туралы мәліметтер өткен жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша
ұсынылады (өткен жылдың 1-тоқсаны, 6, 9 және 12 айы үшін);
      2-тоқсан үшін есеп тапсыру кезінде инвестициялау объектісі
туралы мәліметтер ағымдағы жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша
ұсынылады (ағымдағы жылдың 1-тоқсаны үшін);
      3-тоқсан үшін есеп тапсыру кезінде инвестициялау объектісі
туралы мәліметтер ағымдағы жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша
ұсынылады (ағымдағы жылдың 1-тоқсаны және 6 айы үшін);
      4-тоқсан үшін есеп тапсыру кезінде инвестициялау объектісі
туралы мәліметтер ағымдағы жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша
ұсынылады (ағымдағы жылдың 1-тоқсаны, 6 және 9 және айы үшін).

                                     Қазақстан Республикасында
                                   валюталық операцияларды жүзеге
                                           асыру ережесіне
                                              8-қосымша

      Ескерту. 8-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі
Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап
енгізіледі, 2-т. қараңыз) Қаулысымен.

20___ жылғы ____________тоқсандағы
валюталық шарт бойынша қаражат қозғалысы туралы есеп

      Резидент________________________________________________
                               (атауы/аты-жөні)
КҰЖЖ коды ______________________ СТН/ЖСН/БСН _____________________
Тіркеу куәлігінің/Ұлттық Банктің хабарлама туралы куәліктің нөмірі
__________________________________________________________________
берілген күні_______________________________

Р/с
N

Жіберуші

Бенефициар

Резиден.
ттілік белгісі

Атауы/
аты-жөні

Резиденттілік
белгісі

Атауы/аты-жөні

1

2

3

4

5
  кестенің жалғасы

Күні

Валютa

Сомасы,
мың
бірлік

Төлем
мақсаты

Активтің
аты

Ескерту

6

7

8

9

10

11  Басшы/Бас бухгалтер ____________  ____________ _______________
                    (қызметі)        (қолы)        (аты-жөні)
Орындаушы ______________    _________________   телефон __________
               қолы)               (аты-жөні)

      200 ____ жылғы "______"_____________

8-қосымшаны толтыру бойынша нұсқау

      9-баған валюталық шарт бойынша төлемдер және (немесе) ақша
аударымдары жүзеге асырылған кезде толтырылады. Тиісінше,
2-8-бағандарда ақша жіберуші, ақша бенефициары, төлем күні, төлем
валютасы, төлем сомасы төлем валютасының мың бірлігімен көрсетіледі.
      10-баған басқа активтерді валюталық шарт бойынша
міндеттемелерді орындау шотына берген кезде толтырылады. Тиісінше
2-8-бағандарда актив беретін тұлға, актив қабылдайтын тұлға, активті
беру күні, шарт валютасы, төлем сомасы төлем валютасының мың
бірлігімен көрсетіледі.

                                         Қазақстан Республикасында
                                          валюталық операцияларды
                                          жүзеге асыру ережесіне
                                                  9-қосымша

      Ескерту. 9-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі
Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап
енгізіледі, 2-т. қараңыз) Қаулысымен.

20_______ жылғы ______________ тоқсандағы
Жарғылық капиталға қатысу, бағалы қағаздармен
және туынды қаржы құралдарымен операциялар
бойынша есеп

Резиденттің атауы _________________________________________________
КҰЖЖ коды _______________________ СТН/ЖСН/БСН _____________________

                                                         1-кесте

Р/с N

Клиент туралы ақпарат

Қарсы агент туралы
ақпарат

Рези.
дент.
тілік
бел.
гісі

Атауы
/аты-
жөні

КҰЖЖ

Рези.
дент
емес.
тің елі

Резидент.
тілік
белгісі

Атауы/
аты-жөні

Рези
дент
емес
тің
елі

1

2

3

4

5

6

7

8

1-бөлім. Резидент емес эмитенттердің бағалы
қағаздары, резидент емес инвестициялық қорлардың пайлары

2-бөлім. Резидент эмитенттердің бағалы
қағаздары, резидент инвестициялық қорлардың пайлары

3-бөлім. Резидент еместердің капиталында қатысу үлесі

4-бөлім. Басқа да қаржы құралдары, оның ішінде туынды
қаржы құралдары

  кестенің жалғасы

Мәміле туралы ақпарат


 
 
 

   Ескерту

Мәміле
түрі

Бағалы
қағаз.
дардың
саны

Бағасы
(валю.
та
бірлі.
гі
немесе
%)

Сомасы
(валю.
таның
мың
бірлігі)

Мәміле
валю.
тасы

Активтің
/қаржы
құралы.
ның атауы

ҰБН
немесе
ISIN

9

10

11

12

13

14

15

16

   2-кесте

Р/с
N

Активтің/
қаржы
құралының
атауы

ҰБН
немесе
ISIN

Базалық активтің
атауы

Бағалы қағаздың түрі

Активтің/
қаржы
құралының
атауы

ҰБН
немесе
ISIN

1

2

3

4

5

6

1-бөлім. Эмитент резидент еместердің бағалы қағаздары,
резидент емес инвестициялық қорлардың пайлары2-бөлім. Резидент эмитенттердің бағалы қағаздары,
резиденттердің инвестициялық қорлардың пайлары3-бөлім. Резидент еместердің капиталында қатысу үлесі4-бөлім. Басқа да қаржы құралдары, оның ішінде туынды қаржы
құралдары  кестенің жалғасы

Құрылтай.
шылық
құжаттар
бойынша
эмиссия/
жарғылық
капитал
валютасы

Эмитент
/Инвес.
тиция.
лау
объек.
тісінің
атауы

Эмитент
/Инвес.тиция.
лау
объек.
тісінің елі

Борыштық
бағалы
қағаздарды
шығару
күні

Борыштық
бағалы
қағаздарды
өтеу күні

Ескерту

7

8

9

10

11

12

  Басшы/Бас бухгалтер ____________  ____________ _______________
                    (қызметі)        (қолы)        (аты-жөні)
Орындаушы ______________    _________________ телефон ________
               қолы)               (аты-жөні)

      200 ____ жылғы "______"_____________

9-қосымшаны толтыру бойынша нұсқау

      Есепте брокерлер және (немесе) дилерлер, компания басқарушылары
өз қаражаттары, клиенттердің және инвестициялық қорлардың қаражаты
есебінен жүзеге асыратын мынадай операциялар туралы ақпарат көрініс
табады:
      1) резидент емес эмитенттердің бағалы қағаздарымен, резидент
емес инвестициялық қорлардың пайларымен (резидент еместер арасындағы
операцияларды қоспағанда) бір жүз мың АҚШ долларының баламасынан
асатын сомаға операциялар;
      2) резидент эмитенттердің бағалы қағаздарымен, резидент
инвестициялық қорлардың пайларымен (резиденттер арасындағы
операцияларды және мемлекеттік бағалы қағаздармен операцияларды
қоспағанда) бес жүз мың АҚШ долларының баламасынан асатын сомаға
операциялар;
      3) резиденттердің резидент еместердің жарғылық капиталына
қатысу салымдарымен бір жүз мың АҚШ долларының баламасынан асатын
сомаға операциялар;
      4) төлем сомасы (төлем сомасына базалық активке ақы төлеу
кірмейді) бір жүз мың АҚШ долларынан асқан кезде резиденттер мен
резидент еместер арасында туынды қаржы құралдарымен операциялар.
      Есептің 1-кестенің 2, 5, 6, 8-бағандары және 2-кестенің
9-бағаны Ұлттық Банктің Қазақстан Республикасының Мемлекеттік
жіктеушісін - төлем мақсатының бірыңғай жіктеушісін қолдану туралы
нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес толтырылады.
      1-кестенің 15-бағанында және 2-кестенің 3, 5-бағандарында
бағалы қағаздың ҰБН - ұлттық бірегейлендіру нөмірі не бағалы қағаздың
ISIN - халықаралық бірегейлендіру нөмірі көрсетіледі.
      Есептің 1-кестені толтыру бойынша.
      1-кестеде жасалған мәмілелер туралы ақпарат көрініс табады.
Әрбір мәміле туралы ақпарат жеке жолда көрніс табады.
      2-5-бағандарда клиент (резидент/резидент емес, пайлық
инвестициялық қор-резидент) туралы ақпарат көрсетіледі. Өз
операциялары болған жағдайда 2-5-бағандар толтырылмайды.
      9-бағанда өз операциялары: сатып алу, сату, РЕПО/кері РЕПО
ашу/жабу болған жағдайда клиент немесе есеп беретін резидент
тарапынан мәміле түрі көрсетіледі.
      11-бағанда баға пайызбен көрсетілсе»%»белгісін көрсеткен дұрыс.
      14-бағанда бағалы қағаздармен мәміле болған жағдайда бағалы
қағаздың атауы (биржа мақсаты үшін пайдаланылатын бағалы қағаздың
кодтарын көрсетуге жол беріледі), жарғылық капиталға қатысу үлесін
сатып алған жағдайда инвестициялау объектісін - заңды тұлғаның атауы,
туынды қаржы құралдарымен мәміле болған жағдайда туынды қаржы
құралының (форвард, фьючерс, опцион және т.б.) атауы көрсетіледі.

      2-кестені толтыру бойынша
      2-кестеде 1-кестеде көрінген мәміле жасалған қаржы құралдары
туралы ақпарат көрініс табады. 2-кестеде әрбір қаржы құралы туралы
ақпарат жеке жолда көрінеді. 1-кестеде бір қаржы құралымен бірнеше
мәміле көрінсе, 2-кестеде қаржы құралы туралы ақпарат бір рет
көрінеді.
      2-кестенің 2 және 3-бағандары 1-кестенің 14, 15-бағандарына
сәйкес толтырылады.
      2-кестенің 6-бағанында бағалы қағаздың түрі (акция - жай,
артықшылықты; облигация; нота және басқа) толтырылады.
      2-кестенің 4 және 5-бағандары 2-кестенің 4-бөлімі толтырылған
кезде ғана толтырылады. 2-кестенің 4-бөлімінде 6-11-бағандар туынды
қаржы құралдарының базалық активі бағалы қағаздар болып табылған
жағдайда толтырылады.

                                        Қазақстан Республикасында
                                         валюталық операцияларды
                                          жүзеге асыру ережесіне
                                                10-қосымша

      Ескерту. 10-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі
Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап
енгізіледі, 2-т. қараңыз) Қаулысымен.

200___ жылғы _________ тоқсандағы
Шетел банкіндегі шоттағы қаражаттың қозғалысы
туралы есеп

Резидент ________________________________________________________
                              (атауы/аты-жөні)

КҰЖЖ коды ___________________ СТН/ЖСН/БСН _______________________
Шетел банкінің атауы, елі _______________________________________
Тіркеу куәлігінің/Ұлттық Банктің хабарлама туралы куәлігінің нөмірі _____________________________________
Берілген күні _______________________ Шот валютасы ________________

Жол
коды

Көрсеткіш атауы

Шот
валютасының
мың
бірлігімен

3

2

4

10

Есептік кезеңнің басына қалдық


20

Кезең ішінде түскен барлық қаражат
((21) + (31) + (32))оның ішінде:


21

резидент еместерден ((22) + (23) +
(24) + (25) + (26) + (27) + (28) +
(29) + (30)):


22

тауар (жұмыс, қызмет) экспортынан
түсім


23

тартылған қаржы заемдары бойынша


24

берілген қаржы заемдарын өтеуден


25

жарғылық капиталға қатысу (акцияны
қоса алғанда) бойынша


26

бағалы қағаздармен (акциялардан басқа)
және туынды қаржы құралдарымен
операциялар бойынша


27

жылжымайтын мүлікті сатудан


28

бірлескен қызметтен


29

сыйақы және дивидендтер


30

басқа (талдама жасалсын)


31

резиденттерден


32

басқа меншікті шоттардан валютаны
айырбастауды қоса алғанда аудару
тәртібімен ((33)+(34)):


33

уәкілетті банктердегі шоттардан


34

шетел банктеріндегі шоттардан


40

Кезең ішінде жұмсалған барлық қаражат
((41) + (42) + (52) + (53))оның ішінде:


41

өз филиалдары мен өкілдерін ұстауға


42

резидент еместерге басқа шығын
((43)+(44) +(45) + (46) + (47) + (48)
+ (49) + (50) + (51)):


43

тауар (жұмыс, қызмет) импортына


44

тартылған қаржы заемдарын өтеуге


45

қаржы заемдарын беруге


46

жарғылық капиталға қатысу бойынша
(акцияларды қоса алғанда)


47

бағалы қағаздармен (акциялардан басқа)
және туынды қаржы құралдарымен
операциялар бойынша


48

жылжымайтын мүлік сатып алуға


49

бірлескен қызметке


50

сыйақы және дивиденд төлеуге


51

басқа (талдама жасалсын)


52

резиденттерге басқа да шығын


53

басқа өз шоттарына валютаны
айырбастауды қоса алғанда аудару
тәртібімен ((54) + (55)):


54

уәкілетті банктердегі шотқа


55

шетел банкіндегі шоттарға


60

есептік кезеңнің аяғына қалдық
((10) + (20) - (40))


70

Осы шот бойынша шетел банкі есептік
кезеңде есептеген сыйақы


  Басшы/Бас бухгалтер ____________  ____________ _______________
                    (қызметі)        (қолы)        (аты-жөні)
Орындаушы ______________    _________________  телефон ________
               қолы)               (аты-жөні)

      200 ____ жылғы "______"_____________

                 10-қосымшаны толтыру бойынша нұсқау

      Есептік кезеңнің аяғына қалдық (10-коды бар жол) алдыңғы
есептік кезеңнің аяғына (60 коды бар жол) тең.
      Өз филиалдары мен өкілдіктерін ұстауға қаражат жұмсау
резидент еместің де, резиденттің де шоттарына жүргізілген барлық
төлемдер және (немесе аударымдар) бойынша көрсетіледі.
      Егер шот мультивалюталық болса, әр түрлі валюталармен
көрсетілген сомаларды тиісінше операцияны жүргізу күнгі немесе есепті
кезеңнің соңындағы валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша
теңгеге аудару керек. Пайда болған бағамдық айырманы басқа
өзгерістерде көрсету қажет (кодтары 30, 51-жолдар).

                                        Қазақстан Республикасында
                                         валюталық операцияларды
                                          жүзеге асыру ережесіне
                                                  11-қосымша

      Ескерту. 11-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі
Басқармасының 2009.08.24 N 76 (қолданысқа 2009.11.01 бастап
енгізіледі, 2-т. қараңыз) Қаулысымен.

20____ жылғы _______ айдағы
тауар (жұмыс, қызмет) экспортына немесе
импортына байланысты валюталық шарт бойынша
міндеттемелерді орындау туралы есеп

Резидент __________________________________________________________
                        (атауы/аты-жөні)
КҰЖЖ коды ____________________ СТН/ЖСН/БСН _________________________
Шетел банкінің атауы, елі___________________________________________
Шетел банкінде шот ашуға берілген тіркеу куәлігінің/
Ұлттық Банктің хабарлама туралы куәлігінің нөмірі  _________________
Берілген күні ___________________
Шот валютасы ______________________________

р/с
N

Шарттың деректемелері

Мәміле паспортының
деректемелері

Белгісі-
экспорт/
импорт

N

Күні

Шарт
валютасы

N

Күні

1

2

3

4

5

6

7
  кестенің жалғасы

Резиденттің міндеттемелерді
резидент еместің пайдасына
орындауы

Резидент еместің
міндеттемелерді резиденттің
пайдасына орындауы

Күні

Міндет.
темелерді
орындау
коды

Мың
бірлік
пен
сомасы

Ескерту

Күні

Міндет.
темелерді
орындау
коды

Мың
бірлік.
пен
сомасы

Ес.
керту

8

9

10

11

12

13

14

15

  Басшы/Бас бухгалтер ____________  ____________ _______________
                    (қызметі)        (қолы)        (аты-жөні)
Орындаушы ______________    _________________   телефон __________
               қолы)               (аты-жөні)

      200 ____ жылғы "______"_____________

11-қосымшаны толтыру бойынша нұсқау

      Есеп тауар (жұмыс, қызмет) экспортына немесе импортына
байланысты елу мың АҚШ доллары баламасынан асатын сомаға валюталық
шарттар бойынша ұсынылады және есепте шетел банкіндегі шот арқылы
барлық төлемдер және (немесе) аударымдар, сондай-ақ резидент пен
резидент еместің шарт бойынша міндеттемелерін басқалай орындауы
туралы ақпарат болады.
      2-баған мынадай белгілер ескеріле отырып, толтырылады: 1 - шарт
экспорт бойынша болса және 2 - шарт импорт бойынша болса.
      4, 7, 8, 12-бағандар сегіз санды мынадай тәртіппен көрсету
арқылы толтырылады: күні, айы, жылы.
      6, 7-бағандарда тауар экспортына немесе импортына байланысты
валюта шарттары бойынша мәміле паспортының (бар болса) деректемелері
көрсетіледі.
      9, 13-бағандарда міндеттемелердің орындау тәсілінің мынадай
кодтары көрсетіледі:
      10 - төлемдер және (немесе) ақша аударымы;
      20 - тауар жеткізу;
      30 - қызмет көрсету, жұмыс орындау;
      40 - міндеттемелерді басқалай орындау.
      9, 13-бағандарда 40-код көрсетілсе, тиісті Ескертуде (11, 15-бағандар) басқалай орындауға талдама жасау қажет.
      10, 14-бағандарда шарт валютасының мың бірлігімен сома
көрсетіледі. Егер есеп айырысу валютасы шарт валютасымен сәйкес
келмесе 10, 14-бағандарда шартта келісілген валютаға сәйкес не
резидент емес әріптеспен келісілген басқадай бағам бойынша есептелген
шарт валютасының мың бірлігімен сома көрсетіледі. Бұл ретте санау
бағамы және есептеу валютасының атауы тиісті Ескертуде (11,
15-бағандар) көрсетіледі.
      Қажеттілігіне қарай есепке басқа қосымша ақпарат пен
түсіндірулері бар анықтама қоса берілуі мүмкін.