Қазақстан Республикасының Бiрыңғай бюджеттік сыныптамасын бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 24 желтоқсандағы N 1362 Қаулысы. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2009 жылғы 26 қаңтардағы N 45 Қаулысымен.

       Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2009 жылғы 26 қаңтардағы N 45 (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы Бюджет кодексiнiң 26 және 27-баптарына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Мыналарды:
      1) бюджет түсiмдерінің сыныптамасын ;
      2) бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасын ;
      3) бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасын қамтитын қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының Бiрыңғай бюджеттік сыныптамасы бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы 2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

                                          Қазақстан Республикасы 
                                                 Үкіметінің       
                                        2004 жылғы 24 желтоқсандағы
                                              N 1362 қаулысымен
                                                 бекітілген

       Ескерту. Сыныптама жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2007.12.28
N 1350 (2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледi), өзгерту
енгізілді - 2008.02.15 N 141 , 2008.03.20 N 276 , 2008.04.15 N 342 ,
2008.06.10 N 561 , 2008.08.28 N 786 (қолданысқа енгізілу тәртібін
2-тармақтан қараңыз), 2008.09.11 N 845 , 2008.10.03 N 911 ,
2008.12.05 N 1143 Қаулыларымен.

                 Қазақстан Республикасының
               Бірыңғай бюджеттік сыныптамасы

             1) Бюджет түсімдерінің сыныптамасы
___________________________________________________________________
Санаты
  |Сыныбы
  |  |Ішкі сыныбы
  |  |  |Ерекшелігі
  |  |  |   |Қолданылуы 
  |  |  |   |аяқталатын|            Атауы
  |  |  |   |күн       |
__|__|__|___|__________|___________________________________________
1                   Салықтық түсiмдер
   01               Табыс салығы
      1             Корпорациялық табыс салығы
         01         Резидент заңды тұлғалардан алынатын
                    корпоративтік табыс салығы, мұнай секторы
                    кәсіпорындарынан түсетін түсімдерден басқа
         02         Резидент емес заңды тұлғалардан алынатын
                    корпоративтік табыс, мұнай секторы
                    кәсіпорындарынан түсетін түсімдерден басқа
         03         Резидент заңды тұлғалардан алынатын, төлем
                    көзінен ұсталатын корпоративтік табыс салығы,
                    мұнай секторы кәсіпорындарынан түсетін
                    түсімдерден басқа
         04         Резидент емес заңды тұлғалардан алынатын,
                    төлем көзінен ұсталатын корпоративтік табыс
                    салығы, мұнай секторы кәсіпорындарынан
                    түсетін түсімдерден басқа
         05         Заңды тұлға - мұнай секторы кәсіпорындарынан
                    алынатын, корпоративтік табыс салығы
         06         Төлем көздерінен мұнай секторы кәсіпорындарымен
                    ұсталатын резидент заңды тұлғалардан алынатын
                    корпоративтік табыс салығы
         07         Төлем көздерінен мұнай секторы кәсіпорындарымен
                    ұсталатын резидент емес заңды тұлғалардан
                    алынатын корпоративтік табыс салығы
         08         Резидент емес заңды тұлғалардың таза табысынан
                    алынатын корпоративтік табыс салығы, мұнай
                    секторы кәсіпорындарынан түсетін түсімдерден
                    басқа
         09         Мұнай секторы кәсіпорындарына жататын резидент
                    емес заңды тұлғалардың таза табысынан алынатын
                    корпоративтік табыс салығы
      2             Жеке табыс салығы
         01         Төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығы
         02         Төлем көзінен салық салынатын табыстардан
                    ұсталатын жеке табыс салығы
         03         Қызметін біржолғы талон бойынша жүзеге
                    асыратын жеке тұлғалардан алынатын жеке табыс
                    салығы
         04         Төлем көзінен салық салынатын шетелдік
                    азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс
                    салығы
         05         Төлем көзінен салық салынбайтын шетелдік
                    азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс
                    салығы
   03               Әлеуметтік салық
      1             Әлеуметтік салық
         01         Әлеуметтік салық
   04               Меншікке салынатын салықтар
      1             Мүлікке салынатын салықтар
         01         Заңды тұлғалардың және жеке кәсіпкерлердің
                    мүлкіне салынатын салық
         02         Жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салық
      3             Жер салығы
         01         Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге жеке
                    тұлғалардан алынатын жер салығы
         02         Елді мекендер жерлеріне жеке тұлғалардан
                    алынатын жер салығы
         03         Өнеркәсіп, көлік, байланыс, қорғаныс жеріне
                    және ауыл шаруашылығына арналмаған өзге де
                    жерге салынатын жер салығы
         04         Орман қорының жерлеріне салынатын жер салығы
         05         Су қорының жерлеріне салынатын жер салығы
         06         Ерекше қорғалатын табиғи аумақтың жеріне,
                    сауықтыру, рекреациялық және тарихи-мәдени
                    мақсаттағы жерлерге салынатын жер салығы
         07         Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге заңды
                    тұлғалардан, жеке кәсіпкерлерден, жеке
                    нотариустар мен адвокаттардан алынатын жер
                    салығы
         08         Елді мекендер жерлеріне заңды тұлғалардан,
                    жеке кәсіпкерлерден, жеке нотариустар мен
                    адвокаттардан алынатын жер салығы
      4             Көлік құралдарына салынатын салық
         01         Заңды тұлғалардан көлік құралдарына салынатын
                    салық
         02         Жеке тұлғалардан көлік құралдарына салынатын
                    салық
      5             Бірыңғай жер салығы
         01         Бірыңғай жер салығы
   05               Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге
                    салынатын ішкі салықтар
      1             Қосылған құн салығы
         01         Қазақстан Республикасының аумағында
                    өндірілген тауарларға, орындалған жұмыстарға
                    және көрсетілген қызметтерге салынатын
                    қосылған құн салығы
         02         Ресей Федерациясының аумағынан шығарылатын
                    және импортталатын тауарларға салынатын
                    қосылған құн салығынан басқа, Қазақстан
                    Республикасының аумағына импортталатын
                    тауарларға салынатын қосылған құн салығы
         04         Резидент емес үшін қосылған құн салығы
         05         Ресей Федерациясының аумағынан шығарылатын
                    және импортталатын тауарларға салынатын
                    қосылған құн салығы
         06         Ресей Федерациясы аумағынан шығарылатын және
                    импортталатын тауарларға салынатын қосылған
                    құн салығынан басқа, Қазақстан Республикасы
                    аумағына импортталатын тауарлардың кедендік
                    құнына тәуелсіз сараптама жүргізу нәтижесінде
                    жете есептелген қосылған құн салығы
         07         Ресей Федерациясының аумағынан шығарылатын
                    және импортталатын тауарлардың кедендік
                    құнына тәуелсіз сараптама жүргізу нәтижесінде
                    жете есептелген қосылған құн салығы
      2             Акциздер
         01         Қазақстан Республикасының аумағында
                    өндірілген спирттің барлық түрлері
         02         Қазақстан Республикасының аумағында
                    өндірілген арақ
         03         Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген
                    этил спиртінің көлемдік үлесі 30-дан 60
                    процентке дейін күшті ликер-арақ бұйымдар
         04         Қазақстан Республикасының аумағында
                    өндірілген шараптар
         05         Қазақстан Республикасының аумағында
                    өндірілген коньяк
         07         Қазақстан Республикасының аумағында
                    өндірілген сыра
         08         Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген
                    этил спиртінің көлемдік үлесі 12-ден 30
                    процентке дейінгі градусы аз ликер-арақ
                    бұйымдары
         09         Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген
                    сигаралар    
         10         Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген
                    фильтрлі сигареттер
         11         Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген
                    фильтрсіз сигареттер, папиростар
         13         Қазақстан Республикасының аумағына
                    импортталатын сигареттер
         14         Қазақстан Республикасының аумағына
                    импортталатын этил спиртінің көлемдік үлесі
                    1,5-тен 12 процентке дейінгі градусы аз
                    ликер-арақ бұйымдары
         16         Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген
                    сигариллалар
         17         Қазақстан Республикасының аумағына
                    импортталатын сигариллалар
         18         Қазақстан Республикасының аумағында
                    өндірілген шарап материалдары
         19         Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген
                    никотиннен тұратын фармацевтикалық өнімді
                    қоспағанда, шегетін темекі, шайнайтын
                    темекі, иіскейтін темекі және өзге де тұтыну
                    ыдысқа буып-түйілген және соңғы тұтынуға
                    арналған темекі
         20         Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын
                    никотиннен тұратын фармацевтикалық өнімді
                    қоспағанда, шегетін темекі, шайнайтын
                    темекі, иіскейтін темекі және өзге де тұтыну
                    ыдысқа буып-түйілген және соңғы тұтынуға
                    арналған темекі
         21         Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген
                    бренди
         22         Қазақстан Республикасының аумағына
                    импортталатын бренди
         24         Лотереяларды ұйымдастыру және өткізу
         29         Қазақстан Республикасының аумағында
                    өндірілген шикі мұнай, газ конденсаты
         36         Қазақстан Республикасының аумағында
                    шығарылған жеңіл автомобильдер (мүгедектерге
                    арнайы арналған қолмен басқарылатын
                    автомобильдерден басқа)
         37         Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген
                    этил спиртінің көлемдік үлесі 1,5-тен 12
                    процентке дейінгі градусы аз ликер-арақ
                    бұйымдары
         41         Қазақстан Республикасының аумағына
                    импортталатын спирттің барлық түрі
         42         Қазақстан Республикасының аумағына
                    импортталатын арақ
         43         Қазақстан Республикасының аумағына
                    импортталатын этил спиртінің көлемдік үлесі
                    30-дан 60 процентке дейін күшті ликер-арақ
                    бұйымдары
         44         Қазақстан Республикасының аумағына
                    импортталатын шараптар
         45         Қазақстан Республикасының аумағына
                    импортталатын коньяк
         47         Қазақстан Республикасының аумағына
                    импортталатын сыра
         48         Қазақстан Республикасының аумағына
                    импортталатын этил спиртінің көлемдік үлесі
                    12-ден 30 процентке дейінгі градусы аз
                    ликер-арақ бұйымдары
         50         Қазақстан Республикасының аумағына
                    импортталатын фильтрлі сигареттер
         51         Қазақстан Республикасының аумағына
                    импортталатын фильтрсіз сигареттер, папиростар
         55         Қазақстан Республикасының аумағына
                    импортталатын жеңіл автомобильдер
                    (мүгедектерге арнайы арналған, қолмен
                    басқарылатын автомобильдерден басқа)
         58         Қазақстан Республикасының аумағына
                    импортталатын шарап материалдары
         59         Қазақстан Республикасының аумағына
                    импортталатын дизель отыны
         60         Қазақстан Республикасының аумағына
                    импортталатын бензин (авиациялықты қоспағанда)
         69         Қазақстан Республикасының аумағына
                    импортталатын шикі мұнай, газ конденсаты
         70         Қазақстан Республикасының аумағына
                    импортталатын тауарлардың кедендік құнына
                    тәуелсіз сараптама жүргізу нәтижесінде жете
                    есептелген акциздер
         90         Өндірушілер көтерме саудада сататын өзі
                    өндіретін бензин (авиациялықты қоспағанда)
         91         Өндірушілер көтерме саудада сататын өзі
                    өндіретін дизель отыны
         92         Өндірушілер бөлшек саудада өткізетін өз
                    өндірісінің (авиациялықты қоспағанда),
                    сондай-ақ өз өндірістің мұқтаждарына
                    пайдаланылатын бензин
         93         Өндірушілерге бөлшек саудада өткізетін өз
                    өндірісінің, сондай-ақ өз өндірістік
                    мұқтаждарына пайдаланылатын дизель отыны
         94         Заңды және жеке тұлғалар көтерме саудада
                    өткізетін бензин (авиациялықты қоспағанда)
         95         Заңды және жеке тұлғалар көтерме саудада
                    өткізетін дизель отыны
         96         Заңды және жеке тұлғалар бөлшек саудада
                    өткiзетін, сондай-ақ өзінің өндiрiстік
                    мұқтаждарына пайдаланылатын бензин
                    (авиациялықты қоспағанда)
         97         Заңды және жеке тұлғаларға бөлшек саудада
                    өткізетін, сондай-ақ өз өндірістік
                    мұқтаждарына пайдаланылатын дизель отыны
      3             Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны
                    үшін түсетін түсімдер
         01         Қалааралық және (немесе) халықаралық телефон
                    байланысын көрсеткені үшін төлем
         02         Үстеме пайда салығы, мұнай секторы
                    кәсіпорындарынан түсетін түсімдерден басқа
         03         Жер бетіне жақын көздердегі су ресурстарын
                    пайдаланғаны үшін төлем
         04         Орманды пайдаланғаны үшін төлем
         05         Бонустар, мұнай секторы
                    кәсіпорындарынан түсетін түсімдерден басқа
         06         Роялти, мұнай секторы
                    кәсіпорындарынан түсетін түсімдерден басқа
         07         Мұнай секторы кәсіпорындарынан түсетін
                    түсімдерді қоспағанда, экспортталатын шикі
                    мұнайға, газ конденсатына салынатын рента
                    салығы
         08         Жасалған келісімшарттар бойынша өнімді
                    бөлгендегі Қазақстан Республикасының үлесі,
                    мұнай секторы кәсіпорындарынан түсетін
                    түсімдерден басқа
         09         Радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін төлем
         10         Кеме қатынайтын су жолдарын пайдаланғаны үшін
                    төлем
         11         Жануарлар дүниесін пайдаланғаны үшін төлем
         12         Мұнай секторы кәсіпорындарынан түсетін
                    түсімдерді қоспағанда, қызметін өнімді бөлу
                    жөніндегі келісімшарт бойынша жүзеге асыратын
                    жер қойнауын пайдаланушының қосымша төлемі
         13         Республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын
                    табиғи аумақтарды пайдаланғаны үшін төлем
         14         Жергілікті маңызы бар ерекше қорғалатын
                    табиғи аумақтарды пайдаланғаны үшін төлем
         15         Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем
         16         Қоршаған ортаға эмиссия үшін төленетін төлемақы
         22         Мұнай секторы кәсіпорындарынан алынатын үстеме
                    пайдаға алынатын салық
         25         Мұнай секторы кәсіпорындарынан түсетін бонустар
         26         Мұнай секторы кәсіпорындарынан түсетін роялти
         27         Мұнай секторы кәсіпорындарынан түсетін экспорт-
                    талатын шикі мұнайға, газ конденсатына
                    салынатын рента салығы
         28         Мұнай секторы кәсіпорындарынан жасалған
                    келісімшарттар бойынша өнімді бөлгендегі
                    Қазақстан Республикасының үлесі
         29         Мұнай секторы кәсіпорындарынан түсетін қызметін
                    өнiмдi бөлу жөнiндегі келiсімшарт бойынша
                    жүзеге асыратын жер қойнауын
                    пайдаланушының қосымша төлемi
       4            Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені
                    үшін алынатын алымдар
         01         Жеке кәсіпкерлерді мемлекеттік тіркегені үшін
                    алынатын алым
         02         Жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы
                    үшін лицензиялық алым
         03         Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркегені және
                    филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркегені
                    үшін алынатын алым
         04         Аукциондардан алынатын алым
         05         Жылжымалы мүлікті кепілдікке салуды мемлекеттік
                    тіркегені және кеменің немесе жасалып жатқан
                    кеменің ипотекасы үшін алынатын алым
         06         Жергілікті маңызы бар ақылы мемлекеттік
                    автомобиль жолдары мен автокөлік құралдарының
                    өтуіне алымнан басқа, автокөлік құралдарының
                    Қазақстан Республикасының аумағы арқылы өткені
                    үшін алынатын алым
         10         Жергілікті маңызы бар ақылы мемлекеттік
                    автомобиль жолдары бойынша жүргені үшін
                    алынатын алым
         12         Радиоэлектрондық құралдарды және жоғары
                    жиілікті қондырғыларды мемлекеттік тіркеу
                    үшін алынатын алым
         13         Телевизиялық және радио хабарын тарататын
                    ұйымдарға радиожиілік өрісін пайдалануға
                    рұқсат бергені үшін алынатын алым
         14         Көлік құралдарын мемлекеттік тіркегені үшін алым
         16         Дәрі-дәрмектерді мемлекеттік тіркеу үшін
                    алынатын алым
         18         Жылжымайтын мүлікке және олармен мәміле жасау
                    құқығын мемлекеттік тіркегені үшін алынатын алым
         19         Республикалық маңызы бар ортақ пайдаланудағы
                    автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінде
                    сыртқы (көрнекі) жарнамалар орналастырғаны
                    үшін төлем
         20         Жергілікті маңызы бар және елді мекендердегі
                    жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдарының
                    бөлу жолағында сыртқы (көрнекі) жарнамаларды
                    орналастырғаны үшін алынатын төлем
         21         Сабақтас құқық шығармаларын және объектілерiн
                    пайдалануға авторлық құқық және сабақтас құқық
                    объектілерiн, лицензиялық шарттарды мемлекеттiк
                    тіркегенi үшін алынатын алым
         23         Бұқаралық ақпарат құралын есепке қойғаны
                    үшiн алым
      5             Құмар ойын бизнеске салық
         01         Құмар ойын бизнеске салық
  06                Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға
                    салынатын салықтар
      1             Кеден төлемдері
         01         Кеден бажының бірыңғай ставкасын қолданумен
                    жеке тұлғалардан өндіріп алынатын әкелінетін
                    тауарларға салынатын кеден баждарын
                    қоспағанда, әкелінетін тауарларға салынатын
                    кеден баждары
         02         Әкетілетін тауарларға салынатын кеден баждары
         03         Әкелінетін тауарлардың кедендік құнына
                    тәуелсіз сараптама жүргізу нәтижесінде жете
                    есептелген кедендік баждар
         05         Жеке тұлғалар Қазақстан Республикасының кеден
                    аумағына оңайлатылған тәртiппен әкелiнетiн
                    тауарларға жиынтық кедендiк төлем
      2             Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын
                    басқа да салықтар
         01         Кедендік бақылауды және кедендік рәсімдерді
                    жүзеге асырудан түсетін түсімдер
         02         Отандық тауар өндірушілерді қорғау шаралары
                    ретінде алынатын баждар
         03         Әкелінетін тауарлардың кедендік құнына
                    тәуелсіз сараптама жүргізу нәтижесінде жете
                    есептелген, кедендік бақылауды және кедендік
                    рәсімдерді жүзеге асырудан түсетін түсімдер
         04         Әкелінетін тауарлардың кедендік құнына
                    тәуелсіз сараптама жүргізу нәтижесінде жете
                    есептелген, отандық тауар өндірушілерді
                    қорғау шаралары ретінде алынатын баждар
   07               Басқа да салықтар
      1             Басқа да салықтар
         09         Республикалық бюджетке түсетін басқа да салық
                    түсімдері
         10         Жергілікті бюджетке түсетін басқа да салықтық
                    түсімдері
   08               Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны
                    және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік
                    органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар
                    бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
       1            Мемлекеттік баж
         01         Консулдық алым
         02         Сотқа берілетін талап арыздардан, ерекше
                    өндірістегі істер бойынша арыздардан
                    (шағымдардан), жүгіну шағымдарынан, атқару
                    парағының көшірмесін беру туралы мәселе
                    бойынша сот анықтамасына жеке шағымдардан,
                    сот бұйрығын шығару туралы арыздардан,
                    сондай-ақ соттың шет ел соттары
                    мен төрелік соттарының шешімдері бойынша
                    атқару парақтарын, құжаттардың көшірмелерін
                    (телнұсқаларын) бергені үшін алынатын
                    мемлекеттік баж
         03         Мемлекеттік нотариалдық кеңселер нотариустарының
                    нотариалдық iс-әрекет жасағаны үшiн алынатын
                    мемлекеттiк баж
         04         Азаматтық хал актілерiн тiркегенi, азаматтарға
                    азаматтық хал актілерiн тiркегенi туралы қайта
                    куәлiктер бергенi үшiн, сондай-ақ туу, неке,
                    некенi бұзу, өлуі туралы актілердiң жазбаларын
                    өзгерту, толықтыру, түзету мен қалпына
                    келтiруге байланысты куәлiктердi бергенi үшiн
                    алынатын мемлекеттік баж
         05         Шет елге баруға және Қазақстан Республикасына
                    басқа мемлекеттерден адамдарды шақыруға құқық
                    беретін құжаттарды ресімдегені үшін,
                    сондай-ақ осы құжаттарға өзгерістер енгізгені
                    үшін алынатын мемлекеттік баж
         06         Шетелдіктердің паспорттарына немесе оларды
                    ауыстыратын құжаттарына Қазақстан
                    Республикасынан кету және Қазақстан
                    Республикасына келу құқығына виза бергені
                    үшін алынатын мемлекеттік баж
         07         Қазақстан Республикасы азаматтығын алу,
                    Қазақстан Республикасы азаматтығын қалпына
                    келтіру және Қазақстан Республикасы
                    азаматтығын тоқтату туралы құжаттарды
                    ресімдегені үшін алынатын мемлекеттік баж
         08         Тұрғылықты жерін тіркегені үшін алынатын
                    мемлекеттік баж
         09         Аң аулау құқығына рұқсат берілгені үшін алынатын
                    мемлекеттік баж
         10         Жеке және заңды тұлғалардың азаматтық,
                    қызметтік қаруының (аңшылық суық қаруды, белгі
                    беретін қаруды, ұңғысыз атыс қаруын,
                    механикалық шашыратқыштарды, көзден жас
                    ағызатын немесе тітiркендiретiн заттар
                    толтырылған аэрозольді және басқа құрылғыларды,
                    үрлемелі қуаты 7,5 Дж-дан аспайтын
                    пневматикалық қаруды қоспағанда және калибрi
                    4,5 мм-ге дейiнгілерiн қоспағанда) әрбiр
                    бiрлiгін тiркегенi және қайта тiркегенi үшiн
                    алынатын мемлекеттік баж
         11         Қазақстан Республикасы азаматтарының
                    паспорттары мен жеке куәліктерін бергені үшін
                    алынатын мемлекеттік баж
         12         Қаруды және оның оқтарын сақтауға немесе
                    сақтау мен алып жүруге, тасымалдауға,
                    Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге
                    және Қазақстан Республикасынан әкетуге рұқсат
                    бергені үшін алынатын мемлекеттік баж
         13         Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық
                    шартқа сәйкес Қазақстан Республикасында
                    жасалған ресми құжаттарда мемлекеттік
                    органдардың апостиль қойғаны үшiн алынатын
                    мемлекеттік баж
         14         Жүргізушi куәлiгін, тракторшы-машинистiң
                    куәлігін бергенi үшін алынатын мемлекеттік баж
         15         Механикалық көлiк құралдарын мемлекеттік тiркеу
                    туралы куәлiк берген үшін алынатын мемлекеттік
                    баж
         16         Мемлекеттік тіркеу нөмірі белгілерін бергені
                    үшін алынатын мемлекеттік баж
         17         Сирек кездесетiн және құрып кету қаупi төнген
                    жануарлар мен бекiре балығын, сондай-ақ олардың
                    бөлiктерi мен дериваттарын әкелуге рұқсат
                    бергенi үшін алынатын мемлекеттік баж
         18         Зияткерлiк меншiк саласында iс-әрекет жасағаны
                    үшiн алынатын мемлекеттік баж
2                   Салықтық емес түсімдер
   01               Мемлекеттік меншіктен түсетін түсiмдер
      1             Мемлекеттік кәсiпорындардың таза кірiсi
                    бөлігіндегі түсімдер
         01         Республикалық мемлекеттік кәсіпорындардың
                    таза кірiсiнің бір бөлігінің түсімдері
         02         Коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындар
                    таза кірiсiнің бір бөлігінің түсімдері
      2             Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң таза
                    табысы бөлiгінiң түсiмдерi
         01         Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
                    табысы бөлiгінiң түсiмдерi
      3             Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттiк
                    пакетiне дивидендтер
         01         Республика меншiгіндегі акциялардың мемлекеттiк
                    пакетiне дивидендтер
         02         Коммуналдық меншiктегi акциялардың мемлекеттік
                    пакетіне берілетiн дивидендтер
      4             Мемлекеттік меншiктегі заңды тұлғаларға қатысу
                    үлесiне кірістер
         01         Республикалық меншiктегі заңды тұлғаларға
                    қатысу үлесiне кipicтep
         02         Коммуналдық меншiктегі заңды тұлғаларға қатысу
                    үлесiне кipicтep
      5             Мемлекет меншiгіндегі мүлiктi жалға беруден
                    түсетiн кiрiстер
         01         Республика меншігіндегі мүлiкті жалға алудан
                    түсетiн кiрiстер
         02         Әскери полигондарды пайдаланғаны үшiн жалгерлiк
                    төлемнен түсетiн түсiмдер
         03         "Байқоңыр" кешенiн пайдаланғаны үшiн жалгерлік
                    төлемнен түсетiн түсiмдер
         04         Коммуналдық меншiктегі мүлiктi жалдаудан
                    түсетін кiрiстер
         05         Коммуналдық меншіктегі тұрғын үй қорынан
                    үйлерді жалдаудан түсетін кірістер
      6             Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны
                    үшiн сыйақылар (мүдделер)
         01         Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң Қазақстан
                    Республикасы Ұлттық банкіндегі депозиттерi
                    бойынша сыйақылар (мүдделер)
         02         Депозиттерге уақытша бос бюджеттiк ақшаны
                    орналастырудан алынған сыйақылар (мүдделер)
         03         Екіншi деңгейдегi банктер шоттарында
                    мемлекеттiк сыртқы қарыздар қаражатын
                    орналастырғаны үшін сыйақылар (мүдделер)
      7             Мемлекеттік бюджеттен берiлген кредиттер бойынша
                    сыйақылар (мүдделер)
         01         Облыстардың, республикалық маңызы бар
                    қалалардың, астананың жергіліктi атқарушы
                    органдарына iшкi көздер есебінен республикалық
                    бюджеттен берілетін бюджеттiк кредиттер бойынша
                    сыйақылар (мүдделер)
         02         Облыстардың, республикалық маңызы бар
                    қалалардың, астананың жергілiкті атқарушы
                    органдарына үкiметтiк сыртқы қарыздар қаражаты
                    есебiнен республикалық бюджеттен берiлген
                    бюджеттiк кредиттер бойынша сыйақылар (мүдделер)
         03         Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың)
                    жергілiктi атқарушы органдарына облыстық
                    бюджеттен берілген бюджеттік кредиттер бойынша
                    сыйақылар (мүдделер)
         04         Қарыз алушы банктерге iшкi көздер есебiнен
                    республикалық бюджеттен берiлген бюджеттік
                    кредиттер бойынша сыйақылар (мүдделер)
         05         Қарыз алушы банктерге үкiметтiк сыртқы қарыздар
                    қаражаты есебінен республикалық бюджеттен
                    берiлген бюджеттік кредиттер бойынша сыйақылар
                    (мүдделер)
         06         Қарыз алушы банктерге жергілiктi бюджеттен
                    берiлген бюджеттiк кредиттер бойынша сыйақылар
                    (мүдделер)
         07         Қаржы агенттіктерiне iшкi көздер есебiнен
                    республикалық бюджеттен берiлген бюджеттік
                    кредиттер бойынша сыйақылар (мүдделер)
         08         Қаржы агенттiктерiне үкiметтік сыртқы қарыз
                    қаражаты есебiнен республикалық бюджеттен
                    берілген бюджеттік кредиттер бойынша сыйақылар
                    (мүдделер)
         09         Заңды тұлғаларға iшкi көздер есебiнен
                    республикалық бюджеттен 2005 жылға дейiн
                    берілген бюджеттік кредиттер бойынша сыйақылар
                    (мүдделер)
         10         Заңды тұлғаларға үкiметтік сыртқы қарыздар
                    қаражаты есебiнен республикалық бюджеттен 2005
                    жылға дейiн берiлген бюджеттік кредиттер
                    бойынша сыйақылар (мүдделер)
         11         Заңды тұлғаларға жергілiктi бюджеттен 2005
                    жылға дейiн берілген бюджеттік кредиттер
                    бойынша сыйақылар (мүдделер)
         12         Жеке тұлғаларға республикалық бюджеттен
                    берiлген бюджеттік кредиттер бойынша сыйақылар
                    (мүдделер)
         13         Жеке тұлғаларға жергілiкті бюджеттен берілген
                    бюджеттiк кредиттер бойынша сыйақылар (мүдделер)
         14         Шетелдiк мемлекеттерге берiлген бюджеттік
                    кредиттер бойынша сыйақылар (мүдделер)
         15         Мемлекеттiк кепілдiктер бойынша Қазақстан
                    Республикасының Үкiметi төлеген талаптар
                    бойынша сыйақылар (мүдделер)
      9             Мемлекеттiк меншiктен түсетiн өзге де кiрiстер
         01         Ауыл шаруашылық және орман алқаптарын ауыл және
                    орман шаруашылықтарын жүргізуге байланысты емес
                    мақсаттарға пайдалану үшін алған кезде ауыл
                    шаруашылығы және орман шаруашылығы
                    өндiрiстерiнiң шығасыларын өтеуден түсетiн
                    түсiмдер
         03         Жер қойнауы туралы ақпаратты пайдалануға
                    берiлгенi үшін ақы
         04         Жергіліктi өкілдi органдардың шешiмдерi бойынша
                    өткiзiлетiн мемлекеттiк лотереялардан түсетiн
                    кiрiстердiң түсiмi
         05         Қару-жарақты және әскери техниканы сатудан
                    түсетiн кiрiстер
         06         Тәркіленген мүлiктi, белгіленген тәртіппен
                    республикалық меншiкке өтеусiз өткен мүлiктi,
                    оның iшiнде кедендiк бас тарту режимiнде
                    мемлекеттің пайдасына ресiмделген тауарлар мен
                    көлiк құралдарын сатудан түсетiн түсiмдер
         07         Иесiз мүлікті, белгіленген тәртiппен
                    коммуналдық меншiкке өтеусiз өткен мүлiкті,
                    қадағалаусыз жануарларды, олжаларды, сондай-ақ
                    мұрагерлiк құқығы бойынша мемлекетке өткен
                    мүлiктi сатудан алынатын түсiмдер
         08         Ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында сатып
                    алынған мемлекеттік эмиссиялық бағалы
                    қағаздардан түсетiн сыйақылар (мүдделер)
         09         Республикалық меншігіне жататын жер
                    учаскелері бойынша сервитут үшін төлемақы
         10         Коммуналдық меншігіне жататын жер
                    учаскелері бойынша сервитут үшін төлемақы
   02               Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын
                    мемлекеттік мекемелердiң тауарларды
                    (жұмыстарды, қызметтер көрсетудi) өткiзуiнен
                    түсетін түсімдер
      1             Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын
                    мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды
                    (жұмыстарды, қызметтер көрсетудi) өткiзуiнен
                    түсетін түсiмдер
         01         Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын
                    мемлекеттiк мекемелер тауарларды (жұмыстарды,
                    қызметтерді) өткізуінен түсетiн түсiмдер
         02         Жергілiктi бюджеттен қаржыландырылатын
                    мемлекеттік мекемелер көрсететiн қызметтердi
                    сатудан түсетiн түсiмдер
   03               Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын
                    мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын
                    мемлекеттiк сатып алуды өткiзуден түсетiн ақша
                    түсiмдерi
      1             Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын
                    мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын
                    мемлекеттік сатып алуды өткiзуден түсетiн
                    ақша түсiмдерi
         01         Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын
                    мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын
                    мемлекеттiк сатып алуды өткiзуден түсетін
                    ақша түсімі
         02         Жергіліктi бюджеттен қаржыландырылатын
                    мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын
                    мемлекеттік сатып алуды өткiзуден түсетін
                    ақшаның түсімі
   04               Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын,
                    сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық
                    Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан)
                    ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк
                    мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар,
                    санкциялар, өндiріп алулар
      1             Мұнай секторы кәсіпорындарынан түсетін
                    түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік
                    бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ
                    Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң
                    бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын
                    және қаржыландырылатын мемлекеттік
                    мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар,
                    санкциялар, өндiрiп алулар
         01         Мұнай секторы кәсіпорындарынан түсетін
                    түсімдерді қоспағанда, орталық мемлекеттік
                    органдар, олардың аумақтық бөлімшелерi
                    салатын әкiмшілiк айыппұлдар,
                    өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар
         03         Атқарушылық санкция
         05         Жергілiкті мемлекеттік органдар салатын
                    әкiмшілік айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар
         06         Оған қатысты лицензиялық тәртiп белгіленген
                    казиноның, тотализаторлардың және ойын
                    бизнесiнiң лицензиясыз қызметiнен түскен алып
                    қойылған кiрiстер түсiмi
         07         Жеке кәсiпкерлердiң мемлекеттік тіркеусiз
                    қызметiнен алынған кiрiстердiң түсiмі
         08         Монополияға қарсы заңнаманы бұзу нәтижесiнде
                    алынған кiрiстердің түсімі
         09         Заңсыз алынған мүлiкті еркiмен тапсырудан
                    немесе өндiрiп алудан немесе мемлекеттік
                    функцияларды орындауға уәкілеттiк берiлген
                    тұлғаларға немесе оларға теңестірiлген
                    тұлғаларға заңсыз көрсетілген қызметтердiң
                    құнынан алынатын сомалардың түсімі
         10         Табиғатты пайдаланушылардан келтiрiлген зиянның
                    орнын толтыру туралы талаптар бойынша алынған
                    қаражат, аңшылықтың және балық аулаудың
                    тәркіленген құралдарын, заңсыз олжаланған
                    өнiмдердi сатудан түскен қаражат
         11         Бас бостандығынан айыруға сотталғандардың
                    тамақтың, заттай мүлiктiң және коммуналдық-
                    тұрмыстық емдеу-алдын алу қызметтерiнiң құнын,
                    мемлекетке, түзеу мекемесiне келтiрiлген
                    залалды, қашып кетуге жол бермеуге байланысты
                    қосымша шығындарды өтеуi
         12         Түзету жұмыстарына сотталғандардың еңбекақысынан
                    ұсталатын түсiмдер
         13         Мұнай секторы кәсіпорындарынан түсетін
                    түсімдерді қоспағанда, республикалық бюджеттен
                    қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын
                    басқа да айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар,
                    өндiрiп алулар
         14         Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын
                    мемлекеттік мекемелермен алынатын басқа да
                    айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндiрiп
                    алулар
         15         Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың,
                    астананың жергілікті атқарушы органдарына
                    республикалық бюджеттен берілген бюджеттік
                    кредиттер (қарыздар) бойынша айыппұлдар,
                    өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар;
         16         Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың)
                    жергілікті атқарушы органдарына облыстық
                    бюджеттен берілген бюджеттік кредиттер бойынша
                    айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп
                    алулар
      2             Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын,
                    сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық
                    Банкінің (шығыстар сметасынан) ұсталатын
                    және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер
                    мұнай секторы кәсіпорындарына салатын
                    айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар,
                    өндіріп алулар
         01         Орталық мемлекеттік органдар, олардың аумақтық
                    бөлімшелері мұнай секторы кәсіпорындарына
                    салатын әкімшілік айыппұлдар, өсімпұлдар,
                    санкциялар, өндіріп алулар
         02         Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын
                    мемлекеттік мекемелер мұнай секторы
                    кәсіпорындарына салатын өзге де айыппұлдар,
                    өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
   05               Гранттар
      1             Техникалық көмек
         01         Орталық мемлекеттік органдар тартатын гранттар
         02         Жергіліктi атқарушы органдар тартатын гранттар
      2             Қаржылық көмек
         01         Орталық мемлекеттiк органдар тартатын гранттар
         02         Жергілiктi атқарушы органдар тартатын гранттар
   06               Басқа да салықтық емес түсімдер
      1             Басқа да салықтық емес түсімдер
         01         Анықталмаған түсімдер
         02         Қазақстан Республикасының қосымша және үстеме
                    баждарды бөлу кезіндегі үлесі
         04         Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын
                    мемлекеттік мекемелердiң дебиторлық, депоненттік
                    берешегінiң түсiмдері
         05         Жергілiктi бюджеттен қаржыландырылатын
                    мемлекеттік мекемелердiң дебиторлық, депоненттік
                    берешегінiң түсiмi
         06         Бұрын республикалық бюджеттен алынған,
                    пайдаланылмаған қаражатты қайтару
         07         Бұрын жергілiктi бюджеттен алынған,
                    пайдаланылмаған қаражаттардың қайтарылуы
         08         Мұнай секторы кәсіпорындарынан түсетін
                    түсімдерді қоспағанда, республикалық бюджетке
                    түсетiн басқа да салықтық емес түсiмдер
         09         Жергіліктi бюджетке түсетiн салықтық емес
                    басқа да түсiмдер
         10         Мүлікті заңдастырған үшін алым
         11         Мұнай секторы кәсіпорындарынан түсетін
                    басқа да салықтық емес түсімдер
3                  Негiзгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер
   01               Мемлекеттік мекемелерге бекiтiлген мемлекеттік
                    мүлiктi сату
      1             Мемлекеттiк мекемелерге бекiтілген мемлекеттiк
                    мүлiктi сату
         01         Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын
                    мемлекеттік мекемелерге бекiтiлген мүлiкті
                    сатудан түсетін түсімдер
         02         Жергiлiктi бюджеттен қаржыландырылатын
                    мемлекеттік мекемелерге бекiтілген мүлiктi
                    сатудан түсетін түсімдер
         03         Азаматтарға тұрғын үй құрылысының
                    мемлекеттік бағдарламасының шегінде
                    пәтерлер сатудан түсетiн түсiмдер
   02               Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар
                    сату
      1             Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар
                    сату
         01         Мемлекеттік резервтерден алынған тауарлар үшiн
                    берешектi өтеуден түсетін түсімдер
         02         Нормативтен тыс қорларды сатудан түсетiн
                    түсiмдер
         03         Мемлекеттік ресурстардан астық сатудан түсетiн
                    түсiмдер
         04         Жұмылдыру резервiнiң материалдық құндылықтарын
                    сатудан түсетін түсiмдер
   03               Жердi және материалдық емес активтердi сату
      1             Жерді сату
         01         Жер учаскелерiн сатудан түсетін түсiмдер
         02         Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерiн
                    сатудан түсетін түсiмдер
      2             Материалдық емес активтердi сату
         01         Материалдық емес активтердi сату
         02         Жер учаскелерін жалдау құқығын сатқаны үшін
                    төлем
4                  Трансферттердің түсімдері
   01               Төмен тұрған мемлекеттік басқару органдарынан
                    алынатын трансферттер
      1             Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы
                    қалаларының бюджеттерiнен алынатын трансферттер
         01         Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы
                    трансферттердi қайтару
         02         Нысаналы пайдалынылмаған (толық пайдаланылмаған)
                    трансферттердi қайтару
         03         Ақтөбе облысының облыстық бюджетiнен алынатын
                    бюджеттiк алу
         04         Атырау облысының облыстық бюджетінен алынатын
                    бюджеттiк алу
         05         Маңғыстау облысының облыстық бюджетiнен алынатын
                    бюджеттiк алу
         06         Алматы қаласының бюджетiнен алынатын бюджеттік
                    алу
         07         Астана қаласының бюджетiнен алынатын бюджеттiк
                    алу
      2             Аудандық (қалалық) бюджеттерден трансферттер
         01         Бюджеттік алып қоюлар
         02         Нысаналы (толық пайдаланылмаған)
                    трансферттердi қайтару
         03         Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы
                    трансферттердi қайтару
   02               Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған
                    органдарынан түсетiн трансферттер
      1             Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер
         01         Ағымдағы нысаналы трансферттер
         02         Нысаналы даму трансферттерi
         03         Субвенциялар
      2             Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер
         01         Ағымдағы нысаналы трансферттер
         02         Нысаналы даму трансферттерi
         03         Субвенциялар
   04               Ұлттық қордан трансферттер
      1             Күрделі нысаналы трансферттер
         01         Ұлттық қордан республикалық бюджетке
                    кепілдік берілген трансферт
         02         Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан өткен
                    жылғы республикалық бюджетке аударылмаған
                    кепілдік берілген трансферт сомасы
         03         Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан
                    Республикалық бюджетке берілетін нысаналы
                    трансферт
5                   Бюджеттiк кредиттердi өтеу
   01               Бюджеттiк кредиттердi өтеу
      1             Мемлекеттiк бюджеттен берiлген бюджеттік
                    кредиттердi өтеу
         01         Облыстардың, республикалық маңызы бар
                    қалалардың, астананың жергіліктi атқарушы
                    органдарына iшкi көздер есебiнен республикалық
                    бюджеттен берiлген бюджеттік кредиттердi өтеу
         02         Облыстардың, республикалық маңызы бар
                    қалалардың, астананың жергілікті атқарушы
                    органдарына үкіметтік сыртқы қарыздар қаражаты
                    есебiнен республикалық бюджеттен берiлген
                    бюджеттiк кредиттердi өтеу
         03         Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың)
                    жергілiктi атқарушы органдарына облыстық
                    бюджеттен берілген бюджеттiк кредиттерді өтеу
         04         Қарыз алушы банктерге iшкi көздер есебiнен
                    pecпубликалық бюджеттен берiлген бюджеттiк
                    кредиттердi өтеу
         05         Қарыз алушы банктерге үкіметтiк сыртқы қарыздар
                    есебiнен pecпубликалық бюджеттен берiлген
                    бюджеттiк кредиттерді өтеу
         06         Қарыз алушы банктерге жергілiкті бюджеттен
                    берiлген бюджеттік кредиттерді өтеу
         07         Қаржылық агенттiктерге ішкi көздер есебiнен
                    республикалық бюджеттен берiлген бюджеттік
                    кредиттерді өтеу
         08         Қаржы агенттіктерiн үкіметтік сыртқы қарыз
                    қаражаты есебiнен республикалық бюджеттен
                    берiлген бюджеттік кредиттерді өтеу
         09         Заңды тұлғаларға ішкі көздер есебiнен
                    республикалық бюджеттен 2005 жылға дейiн
                    берiлген бюджеттік кредиттердi өтеу
         10         Заңды тұлғаларға үкіметтік сыртқы қарыздар
                    қаражаты есебiнен республикалық бюджеттен 2005
                    жылға дейiн берілген бюджеттік кредиттердi өтеу
         11         Заңды тұлғаларға жергіліктi бюджеттен 2005
                    жылға дейiн берiлген бюджеттік кредиттердi өтеу
         12         Жеке тұлғаларға республикалық бюджеттен
                    берiлген бюджеттiк кредиттердi өтеу
         13         Жеке тұлғаларға республикалық бюджеттен
                    берiлген бюджеттік кредиттердi өтеу
         14         Шетелдiк мемлекеттерге берiлген бюджеттiк
                    кредиттердi өтеу
         15         Қаржы агенттіктеріне ішкі көздер есебінен
                    облыстық бюджеттен берілген бюджеттік
                    кредиттерді өтеу
         16         Қаржы агенттіктеріне ішкі көздер есебінен
                    республикалық маңызы бар қаланың, астананың
                    бюджетінен берілген бюджеттік кредиттерді
                    өтеу
   02               Төленген мемлекеттiк кепiлдiктер бойынша
                    талаптарды қайтару
      1             Төленген мемлекеттік кепiлдiктер бойынша
                    талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы
         01         Мемлекеттік кепілдiктер бойынша мiндеттемелердi
                    орындауға бағытталған қаражатты қайтару
         02         Бюджеттік кредиттер, сондай-ақ мемлекеттік
                    кепiлдiктер бойынша міндеттемелердi орындауға
                    бағытталған бюджеттік қаражат бойынша берешектi
                    өтеу есебiне мемлекет пайдасына алынған не
                    өндiрiп алынған мүлiктi сатудан түсетін түсiмдер
6                   Мемлекеттің қаржы активтерiн сатудан түсетiн
                  түсiмдер
   01               Мемлекеттің қаржы активтерiн сатудан түсетiн
                    түсiмдер
      1             Қаржы активтерiн ел iшiнде сатудан түсетiн
                    түсiмдер
         01         Республикалық меншiктегі заңды тұлғалардың
                    қатысу үлестерін, бағалы қағаздарын сатудан
                    түсетін түсімдер
         02         Коммуналдық меншiктегі заңды тұлғалардың қатысу
                    үлестерiн, бағалы қағаздарын сатудан түсетiн
                    түсiмдер
         03         Республикалық меншiктегі және кен өндiрушi әрi
                    өңдеушi салаға жататын мемлекеттiк мүлікті
                    жекешелендiруден түсетiн түсiмдер
         04         Мүлiк кешенi, республикалық мемлекеттiк
                    кәсiпорындардың жедел басқаруындағы немесе
                    шаруашылық жүргізуiндегі өзге де мемлекеттік
                    мүлiк түрiндегі республикалық мемлекеттік
                    мекемелер мен мемлекеттік кәсiпорындарды
                    сатудан түсетін түсiмдер
         05         Мүлiктiк кешен түрiндегі коммуналдық
                    мемлекеттiк мекемелер мен мемлекеттік
                    кәсiпорындарды және коммуналдық мемлекеттік
                    кәсiпорындардың жедел басқаруындағы немесе
                    шаруашылық жүргізуiндегі өзге мемлекеттік
                    мүлікті сатудан түсетiн түсiмдер
      2             Қаржы активтерiн елден тыс жерлерде сатудан
                    түсетін түсiмдер
         01         Халықаралық ұйымдардың заңды тұлғаларының қатысу
                    үлестерiн, бағалы қағаздарын сатудан түсетiн
                    түсімдер
7                   Қарыздар түсiмi
   01               Мемлекеттiк ішкі қарыздар
      1             Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар
         01         Мемлекеттік ұзақ мерзiмдi қазынашылық
                    міндеттемелер
         02         Мемлекеттік орта мерзiмдi қазынашылық
                    мiндеттемелер
         03         Мемлекеттiк қысқа мерзiмдi қазынашылық
                    міндеттемелер
         04         Ұлттық жинақ облигациялары
         05         Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздарды
                    ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында
                    сатудан түсетiн түсiмдер
         09         Өзге де мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар
      2             Қарыз алу келiсім-шарттары
         01         Қазақстан Республикасының Үкiметi алатын
                    қарыздар
         02         Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың,
                    астананың жергілiкті атқарушы органы алатын
                    қарыздар
         03         Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
                    жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар
   02               Мемлекеттiк сыртқы қарыздар
      1             Қарыз алу келiсім-шарттары
         01         Халықаралық қаржы ұйымдарынан кредиттер
         02         Шетелдiк мемлекеттерден кредиттер
         03         Шетелдiк коммерциялық банктер мен фирмалардан
                    кредиттер
      2             Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар
         01         Сыртқы капитал рыноктарында орналастырылған
                    мемлекеттік борыштық мiндеттемелер
         02         Өзге де мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздар
8                   Бюджет қаражаты қалдықтарының қозғалысы
   01               Бюджет қаражаты қалдықтары
      1             Бюджет қаражатының бос қалдықтары
         01         Бюджет қаражатының бос қалдықтары
      2             Есептi кезең соңындағы бюджет қаражатының
                    қалдықтары
         01         Есептi кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының
                    қалдықтары
__________________________________________________________________

       2) Бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасы

___________________________________________________________________
Функционалдық топ
|Кіші функция
|  |Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|  |   |Бағдарлама                 
|  |   |  |Кіші бағдарлама
|  |   |  |   |Қолданылуы аяқталатын күн
|  |   |  |   |       |               Атауы
|__|___|__|___|_______|____________________________________________
1                      Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
   01                 Мемлекеттік басқарудың жалпы
                      функцияларын орындайтын өкілді,
                      атқарушы және басқа органдар
     101                Қазақстан Республикасы Президентінің
                      Әкімшілігі
         001            Мемлекет басшысының қызметiн қамтамасыз ету
             001        Орталық органның аппараты
             007        Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттік органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу
             009        Мемлекеттік органдарды материалдық-техника-
                        лық жарақтандыру
             017        Ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн
                        қамтамасыз ету және мемлекеттiк органдарды
                        ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету
             100        "Байқоңыр" ғарыш айлағындағы арнайы
                        өкiлдіктiң аппараты
         002            Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының
                        стратегиялық аспектілерін болжамды-
                        талдамалық қамтамасыз ету
         003            Мұрағат қорының, баспа басылымдарының
                        сақталуын қамтамасыз ету және оларды
                        арнайы пайдалану
         100            Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше
                        резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         101            Өкілдік шығындарға арналған қаражат
                        есебінен іс-шаралар өткізу
         105            Республикалық бюджеттік инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың)
                        техника-экономикалық негіздемелерін әзірлеу
                        және оларға сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         114            Қазақстан Республикасы Үкіметі резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша орталық мемлекеттік органдардың
                        міндеттемелерін орындау
     102                Қазақстан Республикасы Парламентінің
                      Шаруашылық басқармасы
         001            Қазақстан Республикасы Парламентінің
                        қызметін қамтамасыз ету
             001        Орталық органның аппараты
             007        Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттік органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу
             009        Мемлекеттік органдарды материалдық-
                        техникалық жарақтандыру
             017        Ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн
                        қамтамасыз ету және мемлекеттiк органдарды
                        ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету
             100        Қазақстан Республикасы Парламентінің
                        депутаттарына қызметтік тұрғын үй сатып алу
         002            Заң жобалары мониторингінің
                        автоматтандырылған жүйесiн құру
         100            Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше
                        резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         101            Өкілдік шығындарға арналған қаражат
                        есебінен іс-шаралар өткізу
         105            Республикалық бюджеттік инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың)
                        техника-экономикалық негіздемелерін әзірлеу
                        және оларға сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл
                        шығындарға арналған резервінің есебінен
                        іс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         114            Қазақстан Республикасы Үкіметі резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша орталық мемлекеттік органдардың
                        міндеттемелерін орындау
     104                Қазақстан Республикасы
                      Премьер-Министрiнiң Кеңсесi
         001            Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң
                        қызметін қамтамасыз ету
             001        Орталық органның аппараты
             007        Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттік органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу
             009        Мемлекеттік органдарды материалдық-техника-
                        лық жарақтандыру
             017        Ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн
                        қамтамасыз ету және мемлекеттiк органдарды
                        ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету
         100            Қазақстан Республикасы Үкіметі төтенше
                        резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         101            Өкілдік шығындарға арналған қаражат
                        есебінен іс-шаралар өткізу
         105            Республикалық бюджеттік инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың)
                        техника-экономикалық негіздемелерін
                        әзірлеу және оларға сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         114            Қазақстан Республикасы Үкіметі резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша орталық мемлекеттік органдардың
                        міндеттемелерін орындау
     106                Адам құқықтары жөнiндегі ұлттық орталық
         001            Адам құқықтары жөнiндегі уәкiлдiң қызметiн
                        қамтамасыз ету
             001        Орталық органның аппараты
             007        Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттік органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу
             009        Мемлекеттік органдарды материалдық-техника-
                        лық жарақтандыру
             017        Ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн
                        қамтамасыз ету және мемлекеттiк органдарды
                        ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету
         100            Қазақстан Республикасы Үкіметі төтенше
                        резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         101            Өкілдік шығындарға арналған қаражат
                        есебінен іс-шаралар өткізу
         105            Республикалық бюджеттік инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың)
                        техника-экономикалық негіздемелерін
                        әзірлеу және оларға сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         114            Қазақстан Республикасы Үкіметі резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша орталық мемлекеттік органдардың
                        міндеттемелерін орындау
     110                Облыс мәслихатының аппараты
         001            Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету
             003        Жергілікті органдардың аппараттары
             007        Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттік органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары және құрылыстарын күрделі жөндеу
             009        Мемлекеттік органдарды материалдық-
                        техникалық жарақтандыру
             100        Депутаттық қызмет
         002            Ақпараттық жүйелер құру
         100            Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше
                        резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         106            Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше
                        жағдайларды жою үшiн жергілікті атқарушы
                        органның төтенше резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         107            Жергілікті атқарушы органның шұғыл
                        шығындарға арналған резервінің есебінен
                        iс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         108            Жергілiктi бюджеттік инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың)
                        техникалық-экономикалық негіздемелерін
                        әзірлеу және оларға сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         115            Жергілікті атқарушы органы резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша жергілікті атқарушы органдардың
                        міндеттемелерін орындау
    111                 Республикалық маңызы бар қала, астана
                      мәслихатының аппараты
         001            Республикалық маңызы бар қала, астана
                        мәслихатының қызметін қамтамасыз ету
             003        Жергілікті органдардың аппараттары
             007        Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттік органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары және құрылыстарын күрделі жөндеу
             009        Мемлекеттік органдарды материалдық-техника-
                        лық жарақтандыру
             100        Депутаттық қызмет
         002            Ақпараттық жүйелер құру
         100            Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше
                        резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         106            Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше
                        жағдайларды жою үшiн жергілікті атқарушы
                        органның төтенше резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         107            Жергілікті атқарушы органның шұғыл
                        шығындарға арналған резервінің есебінен
                        iс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         108            Жергілiктi бюджеттік инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың)
                        техникалық-экономикалық негіздемелерін
                        әзірлеу және оларға сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         115            Жергілікті атқарушы органы резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша жергілікті атқарушы органдардың
                        міндеттемелерін орындау
     112                Аудан (облыстық маңызы бар қала)
                      мәслихатының аппараты
         001            Аудан (облыстық маңызы бар қала)
                        мәслихатының қызметін қамтамасыз ету
             003        Жергілікті органдардың аппараттары
             007        Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттік органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары және құрылыстарын күрделі жөндеу
             009        Мемлекеттік органдарды материалдық-техника-
                        лық жарақтандыру
             100        Депутаттық қызмет
         002            Ақпараттық жүйелер құру
         100            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң төтенше
                        резервінің есебiнен іс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         106            Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше
                        жағдайларды жою үшiн жергілікті атқарушы
                        органның төтенше резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         107            Жергілікті атқарушы органның шұғыл
                        шығындарға арналған резервінің есебінен
                        iс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         108            Жергілiктi бюджеттік инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың)
                        техникалық-экономикалық негіздемелерін
                        әзірлеу және оларға сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         115            Жергілікті атқарушы органы резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша жергілікті атқарушы органдардың
                        міндеттемелерін орындау
     120                Облыс әкімінің аппараты
         001            Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету
             003        Жергілікті органдардың аппараттары
             007        Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттік органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары және құрылыстарын күрделі жөндеу
             009        Мемлекеттік органдарды материалдық-техника-
                        лық жарақтандыру
             100        Қазақстан Республикасы Президентінің
                        "Байқоңыр" кешеніндегі арнаулы өкілінің
                        аппараты
         002            Ақпараттық жүйелер құру
         100            Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше
                        резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         106            Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше
                        жағдайларды жою үшiн жергілікті атқарушы
                        органның төтенше резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         107            Жергілікті атқарушы органның шұғыл
                        шығындарға арналған резервінің есебінен
                        iс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         108            Жергілiктi бюджеттік инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың)
                        техникалық-экономикалық негіздемелерін
                        әзірлеу және оларға сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         113            Жергілікті бюджеттерден алынатын
                        трансферттер
         115            Жергілікті атқарушы органы резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша жергілікті атқарушы органдардың
                        міндеттемелерін орындау
         116            Электрондық үкіметі шеңберінде адами
                        капитал дамыту
         117            Концессиялық жобаларды бағалау және сараптау
     121                Республикалық маңызы бар қала, астана
                      әкімінің аппараты
         001            Республикалық маңызы бар қала, астана
                        әкімінің қызметін қамтамасыз ету
             003        Жергілікті органдардың аппараттары
             007        Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттік органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары және құрылыстарын күрделі жөндеу
             009        Мемлекеттік органдарды материалдық-техника-
                        лық жарақтандыру
         002            Ақпараттық жүйелер құру
         100            Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше
                        резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         106            Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше
                        жағдайларды жою үшiн жергілікті атқарушы
                        органның төтенше резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         107            Жергілікті атқарушы органның шұғыл
                        шығындарға арналған резервінің есебінен
                        iс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         108            Жергілiктi бюджеттік инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың)
                        техникалық-экономикалық негіздемелерін
                        әзірлеу және оларға сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         115            Жергілікті атқарушы органы резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша жергілікті атқарушы органдардың
                        міндеттемелерін орындау
         116            Электрондық үкіметі шеңберінде адами
                        капитал дамыту
         117            Концессиялық жобаларды бағалау және сараптау
     122                Аудан (облыстық маңызы бар қала)
                      әкімінің аппараты
         001            Аудан (облыстық маңызы бар қала)
                        әкімінің қызметін қамтамасыз ету
             003        Жергілікті органдардың аппараттары
             007        Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттік органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары және құрылыстарын күрделі жөндеу
             009        Мемлекеттік органдарды материалдық-техника-
                        лық жарақтандыру
         002            Ақпараттық жүйелер құру
         100            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң төтенше
                        резервiнiң есебiнен iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         106            Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше
                        жағдайларды жою үшiн жергілікті атқарушы
                        органның төтенше резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         107            Жергілікті атқарушы органның шұғыл
                        шығындарға арналған резервінің есебінен
                        iс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         108            Жергілiктi бюджеттік инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың)
                        техникалық-экономикалық негіздемелерін
                        әзірлеу және оларға сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         115            Жергілікті атқарушы органы резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша жергілікті атқарушы органдардың
                        міндеттемелерін орындау
         116            Электрондық үкіметі шеңберінде адами
                        капитал дамыту
     123                Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар
                      қала, кент, ауыл (село), ауылдық
                      (селолық) округ әкімінің аппараты
         001            Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар
                        қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық
                        (селолық) округтің әкімі аппаратының
                        қызметін қамтамасыз ету
             003        Жергілікті органдардың аппараттары
             007        Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттік органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары және құрылыстарын күрделі жөндеу
             009        Мемлекеттік органдарды материалдық-техника-
                        лық жарақтандыру
         100            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң төтенше
                        резервiнің есебiнен іс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         106            Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше
                        жағдайларды жою үшiн жергілікті атқарушы
                        органның төтенше резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         107            Жергілікті атқарушы органның шұғыл
                        шығындарға арналған резервінің есебінен
                        iс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         108            Жергілiктi бюджеттік инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың)
                        техникалық-экономикалық негіздемелерін
                        әзірлеу және оларға сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         115            Жергілікті атқарушы органы резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша жергілікті атқарушы органдардың
                        міндеттемелерін орындау
     637                Қазақстан Республикасы Конституциялық
                      Кеңесі
         001            Қазақстан Республикасы Конституциялық
                        Кеңесінің қызметін қамтамасыз ету
             001        Орталық органның аппараты
             007        Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттік органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу
             009        Мемлекеттік органдарды материалдық-техника-
                        лық жарақтандыру
             017        Ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн
                        қамтамасыз ету және мемлекеттiк органдарды
                        ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету
         100            Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше
                        резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         101            Өкілдік шығындарға арналған қаражат
                        есебінен іс-шаралар өткізу
         105            Республикалық бюджеттік инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың)
                        техникалық-экономикалық негіздемелерін
                        әзірлеу және оларға сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         114            Қазақстан Республикасы Үкіметі резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша орталық мемлекеттік органдардың
                        міндеттемелерін орындау
     690                Қазақстан Республикасы Орталық сайлау
                      комиссиясы
         001            Сайлау өткізуді ұйымдастыру
             001        Орталық органның аппараты
             007        Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттік органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі
                        жөндеу
             009        Мемлекеттік органдарды материалдық-техника-
                        лық жарақтандыру
             017        Ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн
                        қамтамасыз ету және мемлекеттiк органдарды
                        ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету
             100        Сайлау өткізу
         100            Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше
                        резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         101            Өкілдік шығындарға арналған қаражат
                        есебінен іс-шаралар өткізу
         105            Республикалық бюджеттік инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың)
                        техника-экономикалық негіздемелерін
                        әзірлеу және оларға сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         114            Қазақстан Республикасы Үкіметі резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша орталық мемлекеттік органдардың
                        міндеттемелерін орындау
     694                Қазақстан Республикасы Президентінің
                      Іс басқармасы
         001            Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің
                        және мемлекеттік органдардың басқа да
                        лауазымды адамдарының қызметін қамтамасыз
                        ету
             001        Орталық органның аппараты
             007        Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттік органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу
             009        Мемлекеттік органдарды материалдық-техника-
                        лық жарақтандыру
             017        Ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн
                        қамтамасыз ету және мемлекеттiк органдарды
                        ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету
         009            Мемлекеттік органдар үшін автомашиналар
                        паркін жаңарту
         100            Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше
                        резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         101            Өкілдік шығындарға арналған қаражат
                        есебінен іс-шаралар өткізу
         105            Республикалық бюджеттік инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың)
                        техника-экономикалық негіздемелерін
                        әзірлеу және оларға сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         114            Қазақстан Республикасы Үкіметі резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша орталық мемлекеттік органдардың
                        міндеттемелерін орындау
  02                    Қаржылық қызмет
     217                Қазақстан Республикасы Қаржы
                      министрлігі
         001            Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның
                        атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету
             001        Орталық органның аппараты
             002        Аумақтық органдардың аппараттары
             007        Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттік органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу
             009        Мемлекеттік органдарды материалдық-техника-
                        лық жарақтандыру
             017        Ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн
                        қамтамасыз ету және мемлекеттiк органдарды
                        ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету
             101        Кинология орталығы
             102        Кедендiк сараптама жүргізу
             103        Оқу-әдiстемелiк орталық
         002            Инвестициялық жобалардың аудитiн жүзеге
                        асыру
         003            Тарату және банкроттық рәсiмдердi жүргiзу
         006            Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын
                        сатып алу
         007            Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгі
                        органдарының ақпараттық жүйелерiн құру және
                        дамыту
             100        Қазынашылықтың ақпараттық жүйесiн құру
             102        Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінiң
                        ақпараттық жүйелерін құру және дамыту
         014            Кеден қызметін жаңғырту
             016        Республикалық бюджеттен сыртқы заемдарды
                        бірлесіп қаржыландыру есебінен
         016            Жекешелендiру, мемлекеттік мүлiктi басқару,
                        жекешелендiруден кейiнгі қызмет, осымен
                        және кредит беруге байланысты дауларды
                        реттеу, кредиттер және мемлекеттік
                        кепiлдiктер бойынша мiндеттемелердi орындау
                        есебiнен алынған немесе өндiріп алынған
                        мүлiктi есепке aлу, сақтау
         017            "Министрлiктер үйi" ғимаратын күтіп-ұстау
                        және сақтандыру
         019            Жеңілдiкті тұрғын үй кредиттерi бойынша
                        бағамдық айырманы төлеу
         024            Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша
                        сыйлықақылар төлеу        
         026            Кедендiк бақылау және кедендiк инфрақұрылым
                        объектілерiн салу
         040            Салық қызметі органдары объектілерін дамыту
         100            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң төтенше
                        резервiнiң есебiнен iс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         101            Өкiлдiк шығындарға арналған қаражат
                        есебiнен iс-шаралар өткізу
         104            Нашақорлыққа және есiрткi бизнесіне қарсы
                        күрес
         105            Республикалық бюджеттiк инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың) техника-
                        экономикалық негіздемелерiн
                        әзiрлеу және оларға сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкіметінiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         112            "Электрондық үкімет" құру
             100        "Электрондық кеден" ақпараттық жүйесін құру
             101        Кедендік автоматтандырылған ақпараттық
                        жүйесін дамыту "КААЖ"
             102        Біріккен салықтық ақпараттық жүйесін
                        дамыту "ҚР БСАЖ"
             103        "СТжСО "Салық төлеушілердің және салық
                        салынатын объектілердің тізілімі"
                        ақпараттық жүйесін дамыту
             104        Мемлекеттік сатып алу ақпараттық жүйесін
                        құру
             107        "Мемлекеттік меншік тізімі" ақпараттық
                        жүйесін дамыту
         114            Қазақстан Республикасы Үкіметі резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша орталық мемлекеттік органдардың
                        міндеттемелерін орындау
     257                Облыстың қаржы басқармасы
         001            Қаржы басқармасының қызметiн қамтамасыз ету
             003        Жергілiктi органдардың аппараттары
             007        Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттік органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары және құрылыстарын күрделі жөндеу
             009        Мемлекеттік органдарды материалдық-техника-
                        лық жарақтандыру
         002            Ақпараттық жүйелер құру
         003            Бiржолғы талондарды берудi ұйымдастыру және
                        бiржолғы талондарды өткізуден түсетiн
                        сомаларды толық жиналуын қамтамасыз ету
         009            Коммуналдық меншiктi жекешелендiрудi
                        ұйымдастыру
         010            Коммуналдық меншiкке түскен мүлiкті есепке
                        алу, сақтау, бағалау және сату
         100            Қазақстан Республикасы Үкіметiнiң төтенше
                        резервiнiң есебiнен iс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         106            Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше
                        жағдайларды жою үшiн жергілікті атқарушы
                        органның төтенше резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         107            Жергілікті атқарушы органның шұғыл
                        шығындарға арналған резервінің есебінен
                        iс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         108            Жергілiктi бюджеттік инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың)
                        техникалық-экономикалық негіздемелерін
                        әзірлеу және оларға сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         113            Жергілікті бюджеттерден алынатын
                        трансферттер
         115            Жергілікті атқарушы органы резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша жергілікті атқарушы органдардың
                        міндеттемелерін орындау
     356                Республикалық маңызы бар қаланың,
                      астананың қаржы басқармасы
         001            Қаржы басқармасының қызметiн қамтамасыз ету
             003        Жергілiктi органдардың аппараттары
             007        Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттік органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары және құрылыстарын күрделі жөндеу
             009        Мемлекеттік органдарды материалдық-техника-
                        лық жарақтандыру
         002            Ақпараттық жүйелер құру
         003            Салық салу мақсатында мүлiкті бағалауды
                        жүргізу
         004            Бiржолғы талондарды беру жөнiндегі жұмысты
                        және бiржолғы талондарды iске асырудан
                        сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз
                        етудi ұйымдастыру
         010            Коммуналдық меншікті жекешелендiрудi
                        ұйымдастыру
         011            Коммуналдық меншiкке түскен мүлiктi есепке
                        алу, сақтау, бағалау және сату
         100            Қазақстан Республикасы Үкіметiнiң төтенше
                        резервiнiң есебiнен iс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         106            Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше
                        жағдайларды жою үшiн жергілікті атқарушы
                        органның төтенше резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         107            Жергілікті атқарушы органның шұғыл
                        шығындарға арналған резервінің есебінен
                        iс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         108            Жергілiктi бюджеттік инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың)
                        техникалық-экономикалық негіздемелерін
                        әзірлеу және оларға сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         115            Жергілікті атқарушы органы резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша жергілікті атқарушы органдардың
                        міндеттемелерін орындау
     406                Республикалық бюджеттiң атқарылуын
                      бақылау жөніндегі есеп комитетi
         001            Республикалық бюджеттiң атқарылуын
                        бақылауды қамтамасыз ету
             001        Орталық органның аппараты
             007        Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттік органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу
             009        Мемлекеттік органдарды материалдық-техника-
                        лық жарақтандыру
             017        Ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн
                        қамтамасыз ету және мемлекеттiк органдарды
                        ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету
         002            Республикалық бюджеттік атқарылуын бақылау
                        жөніндегі есеп комитеті ақпараттық
                        дерекқорын дамыту
         004            Қаржылық бұзушылықтарды зерттеу
         100            Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше
                        резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         101            Өкілдік шығындарға арналған қаражат
                        есебінен іс-шаралар өткізу
         105            Республикалық бюджеттiк инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың) техника-
                        экономикалық негіздемелерiн
                        әзiрлеу және оларға сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкіметінiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         114            Қазақстан Республикасы Үкіметі резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша орталық мемлекеттік органдардың
                        міндеттемелерін орындау
     452                Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
                      қаржы бөлiмi
         001            Қаржы бөлiмiнiң қызметін қамтамасыз ету
             003        Жергілiктi органдардың аппараттары
             007        Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттік органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары және құрылыстарын күрделі жөндеу
             009        Мемлекеттік органдарды материалдық-техника-
                        лық жарақтандыру
         002            Ақпараттық жүйелер құру
         003            Салық салу мақсатында мүлiкті бағалауды
                        жүргізу
         004            Бiржолғы талондарды беру жөнiндегі жұмысты
                        және бiржолғы талондарды iске асырудан
                        сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз
                        етудi ұйымдастыру
         010            Коммуналдық меншікті жекешелендiрудi
                        ұйымдастыру
         011            Коммуналдық меншiкке түскен мүлiктi есепке
                        алу, сақтау, бағалау және сату
         100            Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше
                        резервiнің есебiнен іс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         106            Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше
                        жағдайларды жою үшiн жергілікті атқарушы
                        органның төтенше резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         107            Жергілікті атқарушы органның шұғыл
                        шығындарға арналған резервінің есебінен
                        iс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         108            Жергілiктi бюджеттік инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың)
                        техникалық-экономикалық негіздемелерін
                        әзірлеу және оларға сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнің есебiнен
                        іс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         115            Жергілікті атқарушы органы резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша жергілікті атқарушы органдардың
                        міндеттемелерін орындау
     600                Қазақстан Республикасы Алматы қаласының
                      өңірлік қаржы орталығының қызметін
                      реттеу агенттігі
         001            Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығын
                        реттеу жөніндегі уәкілетті органның
                        қызметін қамтамасыз ету
             001        Орталық органның аппараты
             007        Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттік органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу
             009        Мемлекеттік органдарды материалдық-техника-
                        лық жарақтандыру
             017        Ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн
                        қамтамасыз ету және мемлекеттiк органдарды
                        ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету
         002            "Алматы қаласындағы өңірлік қаржы орталығы"
                        АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту
         100            Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше
                        резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         101            Өкілдік шығындарға арналған қаражат есебінен
                        іс-шаралар өткізу
         105            Республикалық бюджеттік инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың) техника-
                        экономикалық негіздемелерін әзірлеу және
                        оларға сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл
                        шығындарға арналған резервінің есебінен
                        іс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         114            Қазақстан Республикасы Үкіметі резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша орталық мемлекеттік органдардың
                        міндеттемелерін орындау
  03                    Сыртқы саяси қызмет
     201                Қазақстан Республикасы Iшкi істер
                      министрлiгi
         002            Елдiң қоғамдық тәртiп саласындағы саяси
                        мүдделерiн қамтамасыз ету
     204                Қазақстан Республикасы Сыртқы істер
                      министрлігі
         001            Сыртқы саяси қызметтi қамтамасыз ету
             001        Орталық органның аппараты
             007        Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттік органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу
             009        Мемлекеттік органдарды материалдық-техника-
                        лық жарақтандыру
             017        Ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн
                        қамтамасыз ету және мемлекеттiк органдарды
                        ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету
             100        Органдардың басқа елдердегi аппараттары
                        (елшiлiктер, өкiлдiктер, дипломатиялық
                        миссиялар)
         002            Халықаралық ұйымдарға және басқа да
                        халықаралық органдарға қатысу
             100        Халықаралық ұйымдарға қатысу
             101        ТМД-ның жарғылық және басқа да органдарына
                        қатысу
             102        Қазақстан Республикасының Еуразиялық
                        экономикалық қоғамдастығы жанындағы Тұрақты
                        өкiлiнiң аппаратын ұстау
             103        ТМД терроризмге қарсы орталығындағы және
                        ТМД Экономикалық Кеңесi жанындағы
                        экономикалық мәселелер жөнiндегі комиссияда
                        Қазақстан Республикасының өкілдерін ұстау
             104        Ұжымдық қауiпсiздiк туралы шарт ұйымы
                        жанындағы Тұрақты Кеңестегі Қазақстан
                        Республикасы Өкiлеттi өкiлiнiң аппаратын
                        ұстау
             105        Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары
                        жөніндегі Кеңестің хатшылығын ұстау
         003            Мемлекеттік шекараны делимитациялау
         005            Шетелдiк iссапарлар
         008            Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің
                        арнайы, инженерлік-техникалық және нақты
                        қорғалуын қамтамасыз ету
         009            Қазақстан Республикасының дипломатиялық
                        өкiлдiктерiн орналастыру үшiн шетелде
                        жылжымайтын мүлiк объектілерiн сатып алу
                        және салу
         010            Қазақстан Республикасының шетелдiк
                        мемлекеттерге заңсыз әкелiнген және
                        саудалаудың құрбандары болған, сондай-ақ
                        шет елдерде басқа қылмыстардан зардап
                        шеккен және форс-мажорлық жағдайларда
                        қалған азаматтарына қаржылық көмек көрсету
         012            Алматы қаласында Азиядағы өзара іс-қимыл
                        және сенім шаралары жөніндегі кеңестің
                        Хатшылығының штаб-пәтерін салу
         100            Қазақстан Республикасы Үкіметiнiң төтенше
                        резервiнiң есебiнен iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         101            Өкiлдiк шығындарға арналған қаражат
                        есебiнен iс-шаралар өткізу
         105            Республикалық бюджеттiк инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың) техника-эконо-
                        микалық негіздемелерiн әзiрлеу және оларға
                        сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         114            Қазақстан Республикасы Үкіметі резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша орталық мемлекеттік органдардың
                        міндеттемелерін орындау
  04                    Іргелi ғылыми зерттеулер
     225                Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
                      министрлігі
         007            Мемлекеттiк сыйлықтар және стипендиялар
         055            Іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер
  05                   Жоспарлау және статистикалық қызмет
     220               Қазақстан Республикасы Экономика және
                      бюджеттік жоспарлау министрлігі
         001            Стратегиялық, орта мерзiмдi экономикалық
                        және бюджеттiк жоспарлау саласындағы
                        уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету
             001        Орталық органның аппараты
             007        Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттік органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу
             009        Мемлекеттік органдарды материалдық-техника-
                        лық жарақтандыру
             017        Ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн
                        қамтамасыз ету және мемлекеттiк органдарды
                        ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету
             100        Инвестициялық жобалардың экономикалық
                        сараптамасы
         003            Мемлекеттік жоспарлау саласында ақпараттық
                        жүйені жаңғырту
         005            Жұмылдыру дайындығы
         006            Концессиялық жобаларды бағалау және сараптау
             100        Концессияға берілуі мүмкін объектілер
                        бойынша ұсыныстарды сараптау
             101        Концессиялық жобаларды бағалау мен сараптау
         010            Қазақстан Республикасының егемен кредиттік
                        рейтингін қайта қарау мәселелерi бойынша
                        халықаралық рейтинг агенттіктерiмен өзара
                        iс-қимыл жасау
         011            Әлеуметтік-экономикалық даму
                        саласындағы зерттеулер
             006        Республикалық бюджеттен грантты
                        бірлесіп қаржыландыру есебінен
             018        Грант есебінен
         024            "Қазақстандық мемлекеттік-жеке меншік
                        әріптестік орталығы" АҚ-ның жарғылық
                        капиталын қалыптастыру
         100            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң төтенше
                        резервiнiң есебiнен iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         101            Өкiлдiк шығындарға арналған қаражат
                        есебiнен iс-шаралар өткізу
         105            Республикалық бюджеттiк инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың) техника-эконо-
                        микалық негіздемелерiн әзiрлеу және оларға
                        сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         114            Қазақстан Республикасы Үкіметі резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша орталық мемлекеттік органдардың
                        міндеттемелерін орындау
     258                Облыстың экономика және бюджеттік
                      жоспарлау басқармасы
         001            Экономика және бюджеттiк жоспарлау
                        басқармасының қызметiн қамтамасыз ету
             003        Жергілiктi органдардың аппараттары
             007        Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттік органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары және құрылыстарын күрделі
                        жөндеу
             009        Мемлекеттік органдарды материалдық-техника-
                        лық жарақтандыру
         002            Ақпараттық жүйелер құру
         100            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң төтенше
                        резервiнiң есебiнен iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         106            Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше
                        жағдайларды жою үшiн жергілікті атқарушы
                        органның төтенше резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         107            Жергілікті атқарушы органның шұғыл
                        шығындарға арналған резервінің есебінен
                        iс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         108            Жергілiктi бюджеттік инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың)
                        техникалық-экономикалық негіздемелерін
                        әзірлеу және оларға сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         113            Жергілікті бюджеттерден алынатын
                        трансферттер
         115            Жергілікті атқарушы органы резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша жергілікті атқарушы органдардың
                        міндеттемелерін орындау
     357                Республикалық маңызы бар қаланың,
                      астананың экономика және бюджеттiк
                      жоспарлау басқармасы
         001            Экономика және бюджеттік жоспарлау
                        басқармасының қызметiн қамтамасыз ету
             003        Жергілiктi органдардың аппараттары
             007        Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттік органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары және құрылыстарын күрделі
                        жөндеу
             009        Мемлекеттік органдарды материалдық-техника-
                        лық жарақтандыру
         002            Ақпараттық жүйелер құру
         100            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң төтенше
                        резервiнiң есебiнен iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         106            Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше
                        жағдайларды жою үшiн жергілікті атқарушы
                        органның төтенше резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         107            Жергілікті атқарушы органның шұғыл
                        шығындарға арналған резервінің есебінен
                        iс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         108            Жергілiктi бюджеттік инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың)
                        техникалық-экономикалық негіздемелерін
                        әзірлеу және оларға сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         115            Жергілікті атқарушы органы резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша жергілікті атқарушы органдардың
                        міндеттемелерін орындау
     453                Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
                      экономика және бюджеттік жоспарлау
                      бөлiмi
         001            Экономика және бюджеттiк жоспарлау бөлiмнiң
                        қызметiн қамтамасыз ету
             003        Жергілiктi органдардың аппараттары
             007        Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттік органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары және құрылыстарын күрделі
                        жөндеу
             009        Мемлекеттік органдарды материалдық-техника-
                        лық жарақтандыру
         002            Ақпараттық жүйелер құру
         100            Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше
                        резервiнің есебiнен іс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         106            Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше
                        жағдайларды жою үшiн жергілікті атқарушы
                        органның төтенше резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         107            Жергілікті атқарушы органның шұғыл
                        шығындарға арналған резервінің есебінен
                        iс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         108            Жергілiктi бюджеттік инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың)
                        техникалық-экономикалық негіздемелерін
                        әзірлеу және оларға сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнің есебiнен
                        іс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         115            Жергілікті атқарушы органы резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша жергілікті атқарушы органдардың
                        міндеттемелерін орындау
     606                Қазақстан Республикасы Статистика
                      агенттігі
         001            Статистика саласындағы уәкілетті органның
                        қызметiн қамтамасыз ету
             001        Орталық органның аппараты
             002        Аумақтық органдардың аппараттары
             007        Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттік органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі
                        жөндеу
             009        Мемлекеттік органдарды материалдық-техника-
                        лық жарақтандыру
             017        Ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн
                        қамтамасыз ету және мемлекеттiк органдарды
                        ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету
         002            Статистикалық ақпаратты өңдеу және тарату
         003            Мемлекеттік статистика органдарының
                        ақпараттық жүйесін құру
         004            Мемлекеттiк статистика саласындағы
                        қолданбалы ғылыми зерттеулер
         006            Ұлттық санақ өткізу
         100            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң төтенше
                        резервiнiң есебiнен iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         101            Өкiлдiк шығындарға арналған қаражат
                        есебiнен iс-шаралар өткізу
         105            Республикалық бюджеттік инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың)
                        техника-экономикалық негіздемелерiн
                        әзiрлеу және оларға сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         114            Қазақстан Республикасы Үкіметі резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша орталық мемлекеттік органдардың
                        міндеттемелерін орындау
         116            Электрондық үкімет шеңберінде адами 
                        капиталды дамыту
  06                    Жалпы кадрлық мәселелер
     608                Қазақстан Республикасы Мемлекеттік
                      қызмет істері агенттігі
         001            Мемлекеттік қызмет саласындағы уәкілетті
                        органның қызметiн қамтамасыз ету
             001        Орталық органның аппараты
             002        Аумақтық органдардың аппараттары
             007        Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттік органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі
                        жөндеу
             009        Мемлекеттік органдарды материалдық-техника-
                        лық жарақтандыру
             017        Ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн
                        қамтамасыз ету және мемлекеттiк органдарды
                        ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету
         002            Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын
                        ақпараттандыру және тестілеу жүйесiнiң
                        жұмыс iстеуi
         003            Мемлекеттiк басқару және мемлекеттік қызмет
                        саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер
         006            Мемлекеттік қызметшілердiң шетелдерде
                        білiктілігін арттыру
         100            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң төтенше
                        резервiнiң есебiнен iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         101            Өкiлдiк шығындарға арналған қаражат
                        есебiнен iс-шаралар өткізу
         105            Республикалық бюджеттік инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың)
                        техника-экономикалық негіздемелерiн
                        әзiрлеу және оларға сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         114            Қазақстан Республикасы Үкіметі резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша орталық мемлекеттік органдардың
                        міндеттемелерін орындау
  09                    Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттік
                      қызметтер
     120                Облыс әкімінің аппараты
         008            Мемлекеттік қызметшілерді компьютерлік
                        сауаттылыққа оқытуға аудандар (облыстық
                        маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін
                        нысаналы даму трансферттер
     121                Республикалық маңызы бар қала, астана
                      әкімінің аппараты
         008            Мемлекеттік қызметшілерді компьютерлік
                        сауаттылыққа оқыту
             011        Республикалық бюджеттен берілетін
                        трансферттер есебінен
             015        Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
     122                Аудандық (облыстық маңызы бар қалалар )
                      әкімінің аппараты
         008            Мемлекеттік қызметшілерді компьютерлік
                        сауаттылыққа оқыту
             011        Республикалық бюджеттен берілетін
                        трансферттер есебінен
             015        Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
     603                Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру
                      және байланыс агенттігі
         001            Ақпараттандыру және байланыс саласындағы
                        уәкілетті органның қызметiн қамтамасыз ету
             001        Орталық органның аппараты
             002        Аумақтық органдардың аппараттары
             007        Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттік органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі
                        жөндеу
             009        Мемлекеттік органдарды материалдық-техника-
                        лық жарақтандыру
             017        Ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн
                        қамтамасыз ету және мемлекеттiк органдарды
                        ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету
         003            Ақпараттандыру және байланыс саласындағы
                        қолданбалы ғылыми зерттеулер
         010            Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердiң жұмыс
                        істеуін қамтамасыз ету
         100            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң төтенше
                        резервiнiң есебінен iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         101            Өкiлдiк шығындарға арналған қаражат
                        есебiнен iс-шаралар өткізу
         105            Республикалық бюджеттiк инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың) техника-эконо-
                        микалық негіздемелерiн әзiрлеу және оларға
                        сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         112            "Электрондық үкімет" құру
             100        Мемлекеттік деректер базасын құру
             102        Мемлекеттік органдардың ақпараттық
                        инфрақұрылымын құру
             106        "Government to Government", "Government to
                        Consumer" қызметтерін көрсететін кешенді
                        жүйе құру
             108        Қазақстан Республикасы ұлттық біріздендіру
                        жүйесінің ашық кілттер инфрақұрылымын жасау
             109        "Электрондық үкіметтің" инфрақұрылымын
                        қорғау жүйесін құру
             110        "Мемлекеттік қызметтер тізілімі" ақпараттық
                        жүйесін құру
             112        "Электрондық үкіметтің төлем шлюзі"
                        автоматтандырылған жүйесін құру
         114            Қазақстан Республикасы Үкіметі резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша орталық мемлекеттік органдардың
                        міндеттемелерін орындау
     608                Қазақстан Республикасы Мемлекеттік
                      қызмет істер агенттігі
        008             Мемлекеттік қызметшілерді компьютерлік
                        сауаттылыққа оқытуға облыстық бюджеттерге,
                        Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне
                        берілетін нысаналы даму трансферттері
     694                Қазақстан Республикасы Президентінің
                      Іс басқармасы
          014           "Министрліктер үйі" әкімшілік ғимаратын
                        ұстау
2                       Қорғаныс
  01                    Әскери мұқтаждар
     122                Аудан (облыстық маңызы бар қала)
                      әкiмiнiң аппараты
         005            Жалпыға бiрдей әскери мiндеттi атқару
                        шеңберiндегі iс-шаралар
     208                Қазақстан Республикасы Қорғаныс
                      министрлiгі
         001            Қарулы Күштердiң жеке құрамын, қару-жарақта-
                        рын, әскери және өзге де техникаларын,
                        жабдықтарын, жануарларын және инфрақұрылымын
                        күтіп-ұстау
             001        Орталық органның аппараты
             100        Жеке құрамды ұстау
             101        Қару-жарақты, әскери және өзге де техниканы,
                        жабдықтарды, жануарларды ұстау
             102        Инфрақұрылымды ұстау
         002            Қарулы Күштер қызметiнiң негізгі түрлерiн
                        қамтамасыз ету
             100        Жауынгерлiк кезекшілiктi қамтамасыз ету
             101        Жауынгерлiк дайындықты қамтамасыз ету
             102        Арнайы қызметтi қамтамасыз ету
             106        Сыртқы саясат мүдделерін қамтамасыз ету
             107        Жұмылдыру әзiрлігін қамтамасыз ету
             108        Әскери басқару органдарының әкiмшілік-басқа-
                        ру функцияларын қамтамасыз ету
         003            Қарулы Күштердiң ақпараттық жүйелерін құру
         004            Қарулы Күштердiң инфрақұрылымын дамыту
         006            Қару-жарақ, әскери және өзге де техниканы,
                        байланыс жүйелерін жаңғырту, қалпына
                        келтіру және сатып алу
         015            Әскерге шақырылғанға дейiнгілердi
                        әскери-техникалық мамандықтар бойынша
                        даярлау
         016            Қарулы Күштердi материалдық-техникалық
                        қамтамасыз ету
             100        Медицина бағытындағы жабдықтарды сатып алу
             101        Тылға қажеттi мүлiктерді, тәрбиелеу мен
                        оқытудың техникалық жабдықтарын сатып алу
             102        Арнайы және айрықша жабдықтарды сатып алу
             103        Өртке қарсы қорғау мүліктерiн сатып алу
             104        Қарулы Күштердiң инфрақұрылымын
                        материалдық-техникалық қамтамасыз ету
         100            Қазақстан Республикасы Үкіметiнiң төтенше
                        резервiнiң есебiнен iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         101            Өкiлдiк шығындарға арналған қаражат
                        есебiнен iс-шаралар өткiзу
         105            Республикалық бюджеттiк инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың) техника-эконо-
                        микалық негіздемелерiн әзiрлеу және оларға
                        сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         114            Қазақстан Республикасы Үкіметі резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша орталық мемлекеттік органдардың
                        міндеттемелерін орындау
         116            Электрондық үкіметі шеңберінде адами
                        капиталды дамыту
     250                Облыстың жұмылдыру дайындығы, азаматтық
                      қорғаныс, авариялар мен дүлей
                      апаттардың алдын алуды және жоюды
                      ұйымдастыру басқармасы
         003            Жалпыға бiрдей әскери мiндеттi атқару
                        шеңберiндегi iс-шаралар
         007            Аумақтық қорғанысты дайындау және облыстық
                        ауқымдағы аумақтық қорғаныс
     350                Республикалық маңызы бар қаланың,
                      астананың жұмылдыру дайындығы,
                      азаматтық қорғаныс, авариялар мен
                      дүлей апаттардың алдын алуды және
                      жоюды ұйымдастыру басқармасы
         003            Жалпыға бiрдей әскери мiндетті атқару
                        шеңберiндегi ic-шаралар
         007            Аумақтық қорғанысты дайындау және
                        республикалық маңызы бар қаланың, астананың
                        аумақтық қорғанысы
     678                Қазақстан Республикасы Республикалық
                      ұланы
         001            Қорғалатын адамдардың қауiпсiздiгін
                        қамтамасыз етуге және салтанатты рәсiмдердi
                        орындауға қатысу
             007        Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттік органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі
                        жөндеу
             009        Мемлекеттік органдарды материалдық-техника-
                        лық жарақтандыру
             017        Ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн
                        қамтамасыз ету және мемлекеттiк органдарды
                        ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету
             100        Орталық аппарат
             101        Әскери бөлімдер
             102        Әскери және өзге техниканы жаңғырту және
                        сатып aлу
         002            Республикалық ұлан объектілерiн салу
         005            Әскери қызметшілерді тұрғын үймен қамтамасыз
                        ету
         100            Қазақстан Республикасы Үкіметiнiң төтенше
                        резервiнiң есебiнен iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         101            Өкілдiк шығындарға арналған қаражат
                        есебiнен iс-шаралар өткiзу
         105            Республикалық бюджеттік инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың)
                        техника-экономикалық негiздемелерiн
                        әзiрлеу және оларға сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         114            Қазақстан Республикасы Үкіметі резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша орталық мемлекеттік органдардың
                        міндеттемелерін орындау
  02                    Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды
                      ұйымдастыру
     122                Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмiнiң
                        аппараты
         006            Аудан (облыстық маңызы бар қала)
                        ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу
                        және оларды жою
             100        Төтенше жағдайлардың алдын алу және жою
                        жөнiндегі іс-шаралар
     202                Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар
                      министрлігі
         001            Төтенше жағдайлардың алдын aлу, жою және
                        мемлекеттiк материалдық резерв жүйесiн
                        басқару саласындағы уәкілетті органның
                        қызметiн қамтамасыз ету
             001        Орталық органның аппараты
             002        Аумақтық органдардың аппараттары
             007        Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттік органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі
                        жөндеу
             009        Мемлекеттік органдарды материалдық-техника-
                        лық жарақтандыру
             017        Ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн
                        қамтамасыз ету және мемлекеттiк органдарды
                        ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету
         002            Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше
                        жағдайларды жоюды ұйымдастыру
             100        Республикалық жедел құтқару жасағы
             101        Әскери бөлiмдер
             102        Аэроұтқыр өңiрлiк жедел-құтқару жасақтары
             103        Республикалық дағдарыс орталығы
             104        Қазселденқорғау
             105        Төтенше жағдайлардың алдын алуды және жоюды
                        қамтамасыз ету үшiн арнайы техникалық
                        жабдықтардың дайындығын ұйымдастыру
             106        "Қазқұтқару" бөлiмшесi құтқарушыларының жыл
                        сайынғы республикалық (халықаралық) жиын
                        семинарын өткiзу
             107        Өрт сөндiру қызметi
             108        Жедел құтқару қызметі
             109        Апаттар медицинасы орталығы
         003            Төтенше жағдайлардан қорғау объектілерiн
                        салу мен реконструкциялау
         004            Өрт қауiпсiздiгі саласында сынақтарды
                        талдау және жүргiзу
         007            Мемлекеттік органдар мен мекемелер
                        мамандарын төтенше жағдай ахуалында
                        iс-әрекет жасауға даярлау
         009            Төтенше жағдайлар саласындағы қолданбалы
                        ғылыми зерттеулер
         100            Қазақстан Республикасы Үкiметiнің төтенше
                        резервiнiң есебінен iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         101            Өкілдік шығындарға арналған қаражат
                        есебiнен iс-шаралар өткізу
         105            Республикалық бюджеттік инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың)
                        техника-экономикалық негіздемелерін
                        әзiрлеу және оларға сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнің есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         114            Қазақстан Республикасы Үкіметі резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша орталық мемлекеттік органдардың
                        міндеттемелерін орындау
      250               Облыстың жұмылдыру дайындығы, азаматтық
                      қорғаныс, авариялар мен дүлей
                      апаттардың алдын алуды және жоюды
                      ұйымдастыру басқармасы
         001            Жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс
                        және авариялармен дүлей апаттардың алдын
                        алуды және жоюды ұйымдастыру басқармасының
                        қызметiн қамтамасыз ету
             003        Жергілiктi органдардың аппараттары
             007        Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттік органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары және құрылыстарын күрделі
                        жөндеу
             009        Мемлекеттік органдарды материалдық-техника-
                        лық жарақтандыру
         002            Ақпараттық жүйелер құру
         004            Облыстық ауқымдағы азаматтық қорғаныстың
                        iс-шаралары
         005            Облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы және
                        жұмылдыру
         006            Облыстық ауқымдағы төтенше жағдайлардың
                        алдын алу және оларды жою
             100        Суда құтқару қызметi
             101        Төтенше жағдайлардың алдын алу және жою
                        жөнiндегi iс-шаралар
         100            Қазақстан Республикасы Үкіметiнiң төтенше
                        резервiнiң есебінен iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         106            Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше
                        жағдайларды жою үшiн жергілiктi атқарушы
                        органның төтенше резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         107            Жергілiкті атқарушы органның шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнiң есебінен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         108            Жергілiктi бюджеттік инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың)
                        техникалық-экономикалық негiздемелерін
                        әзiрлеу және оларға сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнің есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         115            Жергілікті атқарушы органы резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша жергілікті атқарушы органдардың
                        міндеттемелерін орындау
      271               Облыстың құрылыс басқармасы
         002            Жұмылдыру дайындығы және төтенше
                        жағдайлардың объектiлерiн дамыту
         036            Халықты, объектілерді және аумақтарды
                        табиғи және дүлей зілзалалардан
                        инженерлік қорғау жөнінде жұмыстар жүргізу
     350                Республикалық маңызы бар қаланың,
                      астананың жұмылдыру дайындығы,
                      азаматтық қорғаныс, авариялар мен
                      дүлей апаттардың алдын алуды және
                      жоюды ұйымдастыру басқармасы
         001            Жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс
                        және авариялармен дүлей апаттардың алдын
                        алуды және жоюды ұйымдастыру басқармасының
                        қызметiн қамтамасыз ету
             003        Жергілiктi органдардың аппараттары
             007        Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттік органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары және құрылыстарын күрделі жөндеу
             009        Мемлекеттік органдарды материалдық-техника-
                        лық жарақтандыру
         002            Ақпараттық жүйелер құру
         004            Республикалық маңызы бар қалалар, астананың
                        азаматтық қорғаныс іс-шаралары
         005            Республикалық маңызы бар қалалар, астананың
                        жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру
         006            Республикалық маңызы бар қалалар, астана
                        ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын-алу
                        және оларды жою
             100        Суда құтқару қызметі
             101        Төтенше жағдайлардың алдын алу және жою
                        жөнiндегi іс-шаралар
         100            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң төтенше
                        резервiнiң есебінен iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         106            Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше
                        жағдайларды жою үшiн жергілiктi атқарушы
                        органның төтенше резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         107            Жергілiкті атқарушы органның шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнiң есебінен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         108            Жергілiктi бюджеттік инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың)
                        техникалық-экономикалық негiздемелерін
                        әзiрлеу және оларға сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнің есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         115            Жергілікті атқарушы органы резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша жергілікті атқарушы органдардың
                        міндеттемелерін орындау
3                       Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық,
                      сот, қылмыстық-атқару қызметі
  01                  Құқық қорғау қызметі
     201                Қазақстан Республикасы Ішкі істер
                      министрлігі
         001            Республикалық деңгейде қоғамдық тәртiптi
                        қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті
                        қамтамасыз ету
             001        Орталық органның аппараты
             002        Аумақтық органдардың аппараттары
             007        Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттік органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу
             009        Мемлекеттік органдарды материалдық-техника-
                        лық жарақтандыру
             017        Ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн
                        қамтамасыз ету және мемлекеттiк органдарды
                        ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету
             100        Ішкi әскерлер комитетi
             101        Автокөліктiк қызмет көрсету мекемесi
             102        Әскери және арнайы мүлік базалары
             103        Кинология орталығы
             104        "Сұңқар" арнайы мақсаттағы бөлiмi
             105        Жедел-іздестiру қызметi
             106        Дипломатиялық өкiлдiктердi қорғау
             107        Iшкi әскерлердің құрамалары мен бөлiмдерi
             108        Iшкi iстер басқармасының белгілi бір
                        тұрғылықты жерi және құжаттары жоқ
                        тұлғаларға арналған көліктегі
                        қабылдау-таратушылары
             109        Мемлекеттік мамандандырылған күзет қызметi
             110        Нашақорлыққа қарсы күрес қызметін
                        қамтамасыз ету
         003            Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың
                        құқықтары мен бостандықтарын қорғауды
                        қамтамасыз ету
             100        Қылмыстық процеске қатысатын адамдарды
                        мемлекеттiк қорғау
             101        Қылмыстық процеске қатысушылардың іс
                        жүргізу шығындарын өтеу
             102        Тергеу кезiнде адвокаттардың заңдық көмек
                        көрсетуі
         004            Арнайы және әскери тасымалдар
         006            Ақпараттық жүйені дамыту
             100        "Бақылау" ААІЖ
         007            Қоғамдық тәртiппен қауiпсiздiк
                        объектілерiн салу, реконструкциялау
         009            3-мемлекеттік жоба
         016            Жүргізуші куәліктерін, көлік құралдарын
                        мемлекеттік тіркеу үшін қажет құжаттарды,
                        нөмір белгілерін дайындау
         017            Қазақстан Республикасы Iшкi iстер
                        министрлігінiң iшкi әскерлерi әскери
                        бөлiмдерiнiң жауынгерлiк дайындығын арттыру
         025            Заңсыз сақталған қаруды, оқ-дәрілерді және
                        жарылғыш заттарды ерікті түрде өтемді
                        тапсыруды ынталандыру
         100            Қазақстан Республикасы Үкiметінiң төтенше
                        резервiнiң есебiнен iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         101            Өкiлдiк шығындарға арналған қаражат
                        eceбiнeн iс-шаралар өткiзу
         104            Нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы
                        күрес
         105            Республикалық бюджеттік инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың)
                        техника-экономикалық негіздемелерін
                        әзiрлеу және оларға сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнің есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         110            Терроризмге және экстремизм мен сепаратизмнің
                        өзге де көріністеріне қарсы күрес
         114            Қазақстан Республикасы Үкіметі резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша орталық мемлекеттік органдардың
                        міндеттемелерін орындау
      221               Қазақстан Республикасы Әділет
                      министрлiгi
         015            Қазақстан Республикасы азаматтарының
                        төлқұжаттары мен жеке куәліктерiн дайындау
      252               Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын
                      атқарушы ішкі істер органы
         001            Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын
                        атқарушы iшкi iстер органының қызметiн     
                        қамтамасыз ету
             003        Жергілiктi органдардың аппараттары
             007        Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттік органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары және құрылыстарын күрделі
                        жөндеу
             009        Мемлекеттік органдарды материалдық-техника-
                        лық жарақтандыру
         002            Облыс аумағында қоғамдық тәртіпті қорғау
                        және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету
             100        Медициналық айықтырғыштар және медициналық
                        айықтырғыштардың жұмысын ұйымдастыратын
                        полиция бөлiмшелерi
             101        Кәмелетке толмағандарды уақытша оқшаулау,
                        бейiмдеу және оңалту орталығы
             102        Белгіленген тұрғылықты жерi және құжаттары
                        жоқ адамдарға арналған қабылдау-таратушылар
             103        Әкiмшілiк тәртiппен тұтқындалған адамдарға
                        арналған арнайы қабылдау орындары
         003            Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын
                        азаматтарды көтермелеу
         005            Ақпараттық жүйелер құру
         100            Қазақстан Республикасы Yкiметінiң төтенше
                        резервiнiң есебiнен iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         106            Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше
                        жағдайларды жою үшiн жергілiктi атқарушы
                        органның төтенше резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         107            Жергілiкті атқарушы органның шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнiң есебінен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         108            Жергілiктi бюджеттік инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың)
                        техникалық-экономикалық негiздемелерін
                        әзiрлеу және оларға сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнің есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         115            Жергілікті атқарушы органы резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша жергілікті атқарушы органдардың
                        міндеттемелерін орындау
     271                Облыстың құрылыс басқармасы
         003            Iшкi істер органдарының объектілерiн дамыту
     352                Республикалық маңызы бар қаланың,
                      астананың бюджетінен қаржыландырылатын
                      атқарушы iшкi iстер органы
         001            Республикалық маңызы бар қала, астана
                        бюджетінен қаржыландырылатын атқарушы iшкi
                        iстер органының қызметiн қамтамасыз ету
             003        Жергiлiкті органдардың аппараттары
             007        Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттік органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары және құрылыстарын күрделі
                        жөндеу
             009        Мемлекеттік органдарды материалдық-техника-
                        лық жарақтандыру
         002            Республикалық маңызы бар қаланың, астананың
                        аумағында қоғамдық тәртіпті қорғау және
                        қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету
             100        Медициналық айықтырғыштар және медициналық
                        айықтырғыштардың жұмысын ұйымдастыратын
                        полиция бөлiмшелерi
             101        Кәмелетке толмағандарды уақытша оқшаулау,
                        бейiмдеу және оңалту орталығы
             102        Белгіленген тұрғылықты жерi және құжаттары
                        жоқ адамдарға арналған қабылдау-таратушылар
             103        Әкiмшілiк тәртiппен тұтқындалған адамдарға
                        арналған арнайы қабылдау орындары
         003            Қоғамдық тәртiптi қорғауға қатысатын
                        азаматтарды көтермелеу
         004            "Астана - есірткісіз қала" өңірлік
                        бағдарламасын жүзеге асыру
         005            Ақпараттық жүйелерді құру
         100            Қазақстан Республикасы Үкіметiнiң төтенше
                        резервiнің есебінен iс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         106            Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше
                        жағдайларды жою үшiн жергілiктi атқарушы
                        органның төтенше резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         107            Жергілiкті атқарушы органның шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнiң есебінен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         108            Жергілiктi бюджеттік инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың)
                        техникалық-экономикалық негiздемелерін
                        әзiрлеу және оларға сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнің есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         115            Жергілікті атқарушы органы резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша жергілікті атқарушы органдардың
                        міндеттемелерін орындау
     368                Республикалық маңызы бар қаланың,
                      астананың жолаушылар көлiгi және
                      автомобиль жолдары басқармасы
         007            Елдi мекендерде жол жүру қозғалысын реттеу
                        бойынша жабдықтар мен құралдарды пайдалану
     373                Республикалық маңызы бар қаланың,
                      астананың Құрылыс басқармасы
         004            Ішкі істер органдарының объектілерін дамыту
     458                Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
                      тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы,
                      жолаушылар көлiгi және автомобиль
                      жолдары бөлiмi
         021            Елдi мекендерде жол жүру қозғалысын реттеу
                        бойынша жабдықтар мен құралдарды пайдалану
     618                Қазақстан Республикасы Экономикалық
                      қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа
                      қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы )
         001            Экономикалық қылмысқа және сыбайлас
                        жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі уәкілетті
                        органның қызметін қамтамасыз ету
             001        Орталық органның аппараты
             002        Аумақтық органдардың аппараттары
             007        Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттік органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі
                        жөндеу
             009        Мемлекеттік органдарды материалдық-техника-
                        лық жарақтандыру
             017        Ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн
                        қамтамасыз ету және мемлекеттiк органдарды
                        ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету
             100        Қаржы полициясы органдарының жедел-іздестi-
                        ру қызметi
         002            Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың
                        құқықтары мен бостандықтарын қорғауды
                        қамтамасыз ету
             100        Қылмыстық процеске қатысатын адамдарды
                        мемлекеттiк қорғау
             101        Қылмыстық процеске қатысушылардың iс
                        жүргізу шығындарын өтеу
             102        Тергеу кезiнде адвокаттардың заңдық көмек
                        көрсетуi
         100            Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше
                        резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         101            Өкiлдiк шығындарға арналған қаражат
                        eceбiнeн iс-шаралар өткiзу
         104            Нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы
                        күрес
         105            Республикалық бюджеттік инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың)
                        техника-экономикалық негіздемелерін
                        әзiрлеу және оларға сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнің есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         114            Қазақстан Республикасы Үкіметі резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша орталық мемлекеттік органдардың
                        міндеттемелерін орындау
      678               Қазақстан Республикасы Республикалық
                      ұланы
         110            Терроризмге және экстремизм мен сепаратизмнің
                        өзге де көріністеріне қарсы күрес
  02                    Құқықтық қызмет
      221               Қазақстан Республикасы Әділет
                      министрлігі
         005            Сотта адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі
  03                    Сот қызметі
      501               Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты
         001            Сот жүйесi органдарының қызметін қамтамасыз
                        ету
             007        Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттік органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі
                        жөндеу
             009        Мемлекеттік органдарды материалдық-техника-
                        лық жарақтандыру
             017        Ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн
                        қамтамасыз ету және мемлекеттiк органдарды
                        ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету
             100        Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының
                        қызметiн қамтамасыз ету
             101        Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты
                        жанындағы Сот әкімшілігі жөнiндегі
                        комитеттің аппараты
             102        Облыстардағы, Астана және Алматы
                        қалаларындағы әкімшілер
         002            Қазақстан Республикасы сот жүйесi
                        органдарының бiрыңғай автоматтандырылған
                        ақпараттық-талдау жүйесiн құру
         003            Сот процесіне қатысушы тұлғалардың
                        құқықтары мен бостандықтарын қорғауды
                        қамтамасыз ету     
         004            Судьяларды тұрғын үймен қамтамасыз ету
         005            Жекелеген негiздемелер бойынша
                        республикалық меншiкке түскен мүлiктi
                        бағалау, сақтау және сату
         006            Сот жүйесі органдарының объектілерін
                        дамыту
         100            Қазақстан Республикасы Yкiметінің төтенше
                        резервiнiң есебiнен iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         101            Өкiлдiк шығындарға арналған қаражат
                        есебiнен iс-шаралар өткізу
         105            Республикалық бюджеттік инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың)
                        техника-экономикалық негіздемелерін
                        әзiрлеу және оларға сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнің есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         114            Қазақстан Республикасы Үкіметі резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша орталық мемлекеттік органдардың
                        міндеттемелерін орындау
  04                    Заңды және құқықтық тәртіпті қамтамасыз
                      ету жөніндегі қызмет
      502               Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы
         001            Қазақстан Республикасында заңдардың және
                        заңға бағынысты актілердiң дәлме-дәл және
                        бiрiздi қолданылуына жоғары қадағалауды
                        жүзеге асыру
             001        Орталық органның аппараты
             002        Аумақтық органдардың аппараттары
             007        Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттік органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі
                        жөндеу
             009        Мемлекеттік органдарды материалдық-техника-
                        лық жарақтандыру
             017        Ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн
                        қамтамасыз ету және мемлекеттiк органдарды
                        ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету
             100        Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының
                        Құқықтық статистика және арнайы есеп
                        жөніндегі комитетiнiң аппараты
             101        Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының
                        Құқықтық статистика және арнайы есеп
                        жөнiндегі комитетiнiң аумақтық органдарының
                        аппараттары
             102        Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының
                        Қаржылық мониторинг комитетінің аппараты
             103        Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының
                        Қаржылық мониторинг жөніндегі комитетінің
                        аумақтық органдарының аппараттары
         002            Криминалдық және жедел есеп жүргiзу
                        жөнiндегі мемлекетаралық ақпараттық өзара
                        iс-қимыл
         003            Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының
                        Құқықтық статистика және арнаулы есепке алу
                        комитетiнiң ақпараттық жүйесiн құру
         100            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң төтенше
                        резервiнiң есебінен iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         101            Өкiлдiк шығындарға арналған қаражат
                        есебiнен iс-шаралар өткізу
         105            Республикалық бюджеттік инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың)
                        техника-экономикалық негіздемелерін
                        әзiрлеу және оларға сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнің есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         114            Қазақстан Республикасы Үкіметі резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша орталық мемлекеттік органдардың
                        міндеттемелерін орындау
  05                    Жеке тұлғаның, қоғамның және мемлекеттің
                      қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі
                      қызмет
     104                Қазақстан Республикасы Премьер-
                      Министрiнiң Кеңсесi
         002            Мемлекеттік органдарда ақпараттық
                        қауiпсiздiкті ұйымдастыру және қамтамасыз
                        ету
             100        Мемлекеттік органдарда ақпаратты техникалық
                        қорғауды ұйымдастыру жөніндегi орталық
             101        Ақпарат қауiпсiздiгi саласында мамандарды
                        даярлау және бiлiктiлігін арттыру орталығы
         003            Мемлекеттік мекемелердi фельдъегерлiк
                        байланыспен қамтамасыз ету
     410                Қазақстан Республикасы Ұлттық
                      қауiпсiздік комитетi
         001            Ұлттық қауіпсiздiктi қамтамасыз ету
         002            Ұлттық қауiпсiздiк жүйесiн дамыту
                        бағдарламасы
         100            Қазақстан Республикасы Үкiметінiң төтенше
                        резервiнiң есебiнен iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         101            Өкiлдiк шығындарға арналған қаражат
                        есебiнен iс-шаралар өткізу
         105            Республикалық бюджеттік инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың)
                        техника-экономикалық негіздемелерін
                        әзiрлеу және оларға сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнің есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         114            Қазақстан Республикасы Үкіметі резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша орталық мемлекеттік органдардың
                        міндеттемелерін орындау
     680                Қазақстан Республикасы Президентінің
                      Күзет қызметі
         001            Мемлекеттер басшылары мен жекелеген
                        лауазымды адамдардың қауiпсiздiгiн
                        қамтамасыз ету
         100            Қазақстан Республикасы Үкiметінiң төтенше
                        резервiнiң есебiнен iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         101            Өкiлдiк шығындарға арналған қаражат
                        есебiнен iс-шаралар өткізу
         105            Республикалық бюджеттік инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың)
                        техника-экономикалық негіздемелерін
                        әзiрлеу және оларға сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнің есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         114            Қазақстан Республикасы Үкіметі резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша орталық мемлекеттік органдардың
                        міндеттемелерін орындау
  06                    Қылмыстық-атқару жүйесі
     221                Қазақстан Республикасы Әдiлет
                      министрлігі
         003            Сотталғандарды ұстау
         004            Қылмыстық-атқару жүйесi объектілерiн салу
                        және реконструкциялау
         011            Түзеу мекемелерiнде ЖҚТБ індетiне қарсы
                        iс-қимыл
         012            Тергеу-қамауға алынған адамдарды ұстау
         013            Тергеу изоляторларында ЖҚТБ індетіне қарсы
                        iс-қимыл
         020            Қылмыстық жазасын өтеген адамдарды оңалтуды
                        ұйымдастыру және жүзеге асыру
  09                    Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік
                      саласындағы басқа да қызметтер
     201                Қазақстан Республикасы Ішкі
                      істер министрлігі
          008           Мәліметтер берудің спутниктік желісі мен
                        телефонияны жаңғырту және дамыту
     221                Қазақстан Республикасы Әдiлет
                      министрлігі
         001            Мемлекеттің қызметiн құқықтық қамтамасыз ету
             001        Орталық органның аппараты
             002        Аумақтық органдардың аппараттары
             007        Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттік органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі
                        жөндеу
             009        Мемлекеттік органдарды материалдық-техника-
                        лық жарақтандыру
             017        Ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн
                        қамтамасыз ету және мемлекеттiк органдарды
                        ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету
             100        Қылмыстық-атқару жүйесі комитетiнің аппараты
             101        Қылмыстық-атқару жүйесiнің аумақтық
                        органдарының аппараттары
         002            Сот сараптамаларын жүргізу
         010            Халыққа "жалғыз терезе" қағидаты бойынша
                        қызмет көрсететін орталықтардың қызметiн
                        қамтамасыз ету
         014            Дін мәселелері бойынша ғылыми-зерттеу
                        сараптамалық орталық құру
         019            Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес
         052            Мәдениет пен діндердің халықаралық орталығы
         100            Қазақстан Республикасы Үкiметінiң төтенше
                        резервiнiң есебiнен iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         101            Өкiлдiк шығындарға арналған қаражат
                        есебiнен iс-шаралар өткізу
         104            Нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы
                        күрес
         105            Республикалық бюджеттік инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың)
                        техника-экономикалық негіздемелерін
                        әзiрлеу және оларға сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнің есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         114            Қазақстан Республикасы Үкіметі резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша орталық мемлекеттік органдардың
                        міндеттемелерін орындау
     618                Қазақстан Республикасы Экономикалық
                      қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы
                      күрес агенттігі (қаржы полициясы)
         003            Бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық-
                        телекоммуникациялық жүйені құру
4                       Білім беру
  01                    Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту
     123                Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар
                      қала, кент, ауыл (село), ауылдық
                      (селолық) округ әкімінің аппараты
         004            Мектепке дейiнгі тәрбие ұйымдарын
                        қолдау
     464                Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
                      бiлiм беру бөлiмi
         009            Мектепке дейiнгi тәрбие ұйымдарының
                        қызметін қамтамасыз ету
  02                    Бастауыш, негізгі орта және жалпы
                      орта білім беру
     123                Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар
                      қала, кент, ауыл (село), ауылдық
                      (селолық) округ әкiмінің аппараты
         005            Ауылдық (селолық) жерлерде балаларды
                        мектепке дейiн тегін алып баруды және керi
                        алып келудi ұйымдастыру
     205                Қазақстан Республикасы Туризм және спорт
                      министрлiгi
         002            Спорт бойынша бiлiм беру объектiлерiн салу
                        және реконструкциялау
         003            Спортта дарындылық көрсеткен балаларды
                        оқыту және тәрбиелеу
             100        Спортта дарындылық көрсеткен балаларға
                        арналған республикалық мектеп-интернаттар
             101        Олимпиадалық резерв және жоғары спорттық
                        шеберлiк мектептерiнiң жұмыс iстеуiн
                        қамтамасыз ету     
     208                Қазақстан Республикасы Қорғаныс
                      министрлігі
         005            Білім берудің мамандандырылған ұйымдарында
                        жалпы бiлiм беру
     225                Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым
                      министрлігі
         009            Дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу
         029            Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
                        қалаларының бюджеттерiне жаңадан пайдалануға
                        берілетін білiм беру объектілерiн ұстауға
                        берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
         048            Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
                        қалаларының бюджеттерiне бастауыш, негізгі
                        орта және жалпы орта білiм беретiн
                        мемлекеттік мекемелердегі физика, химия,
                        биологоия кабинеттерін оқу жабдығымен
                        жарақтандыруға берілетін ағымдағы
                        нысаналы трансферттер
         058            Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
                        қалаларының бюджеттерiне бастауыш, негізгі
                        орта және жалпы орта білiм беретiн
                        мемлекеттік мекемелерде лингафондық және
                        мультимедиалық кабинеттер құруға
                        берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
         076            Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
                        қалаларының бюджеттерiне білім беру
                        саласында мемлекеттік жүйенің жаңа
                        технологияларын енгізуге берілетін ағымдағы
                        нысаналы трансферттер
             101        Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
                        қалаларының бюджеттеріне бастауыш, негізгі
                        орта және жалпы орта білім берудің
                        мемлекеттік жүйесіне интерактивті оқыту
                        жүйесін енгізуге берілетін ағымдағы
                        нысаналы трансферттер
     260                Облыстың дене шынықтыру және спорт
                      басқармасы
         006            Балалар мен жеткiншектерге спорт бойынша
                        қосымша білім беру
         007            Мамандандырылған білім беру ұйымдарында
                        спорттағы дарынды балаларға жалпы бiлiм беру
     261                Облыстың бiлiм беру басқармасы
         003            Арнайы оқыту бағдарламалары бойынша жалпы
                        білiм беру
         006            Мамандандырылған білім беру ұйымдарында
                        дарынды балаларға жалпы білім беру
         018            Жаңадан іске қосылатын білім беру
                        объектілерін ұстауға аудандар (облыстық
                        маңызы бар қалалар) бюджеттеріне
                        берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
         026            Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар)
                        бюджеттеріне білім беру саласында
                        мемлекеттік жүйенің жаңа технологияларын
                        енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы
                        трансферттер
             101        Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар)
                        бюджеттеріне бастауыш, негізгі орта және
                        жалпы орта білім берудің мемлекеттік
                        жүйесіне интерактивтік оқыту
                        жүйесін енгізуге берілетін ағымдағы
                        нысаналы трансферттер
         048            Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар)
                        бюджеттерiне бастауыш, негізгі
                        орта және жалпы орта білiм беретiн
                        мемлекеттік мекемелердегі физика, химия,
                        биологоия кабинеттерін оқу жабдығымен
                        жарақтандыруға берілетін ағымдағы
                        нысаналы трансферттер
         058            Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар)
                        бюджеттерiне бастауыш, негізгі
                        орта және жалпы орта білiм беретiн
                        мемлекеттік мекемелерде лингафондық және
                        мультимедиалық кабинеттер құруға
                        берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
      359               Республикалық маңызы бар қаланың,
                      астананың дене шынықтыру және спорт
                      басқармасы
         006            Балалар мен жасөспiрімдерге спорт бойынша
                        қосымша білiм беру
         007            Мамандандырылған білім беру ұйымдарында
                        спорттағы дарынды балаларға жалпы білім беру
      360               Республикалық маңызы бар қаланың,
                      астананың бiлiм беру басқармасы
         003            Жалпы білім беру
             101        Мектеп-интернаттар
             102        Кешкi (ауысымдық) жалпы бiлiм беру
                        мектептері
             105        Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта
                        білім беру мектептер, гимназиялар, лицейлер,
                        бейіндік мектептер, мектептер-балабақшалар
         004            Арнаулы білім беру бағдарламалары бойынша
                        жалпы бiлiм беру
         005            Мамандандырылған білім беру ұйымдарында
                        дарынды балаларға жалпы білім беру
         008            Балалар үшiн қосымша білім беру
      464               Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
                      бiлім беру бөлімі
         003            Жалпы білім беру
             101        Мектеп-интернаттар
             102        Жалпы білім беретін кешкi (ауысымдық)
                        мектептер
             105        Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта
                        білім беру мектептер, гимназиялар, лицейлер,
                        бейіндік мектептер, мектептер-балабақшалар
         006            Балалар үшiн қосымша білім беру
         010            Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта
                        білім берудің мемлекеттік жүйесіне
                        интерактивтік оқыту жүйесін енгізу
             011        Республикалық бюджеттен берілетін
                        трансферттер есебінен
             015        Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  04                    Техникалық және кәсіптік, орта білімнен
                      кейінгі білім беру
     201                Қазақстан Республикасы Iшкi iстер
                      министрлігi
         015            Техникалық және кәсіптік, орта білімнен
                        кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар
                        даярлау
     205                Қазақстан Республикасы Туризм және спорт
                      министрлiгi
         010            Техникалық және кәсіптік, орта білімнен
                        кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар
                        даярлау
     208                Қазақстан Республикасы Қорғаныс
                      министрлiгi
         017            Техникалық және кәсіптік, орта білімнен
                        кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар
                        даярлау
     221                Қазақстан Республикасы Әділет
                      министрлiгi
         030            Техникалық және кәсіптік, орта білімнен
                        кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар
                        даярлау
     225                Қазақстан Республикасы Білiм және ғылым
                      министрлiгi
         059            Техникалық және кәсіптік, орта білімнен
                        кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар
                        даярлау
         077            Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
                        қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы
                        органдардың мемлекеттік тапсырысы негізінде
                        техникалық және кәсіптік, орта білімнен
                        кейінгі білім беру ұйымдарында оқитындардың
                        стипендияларын төлеуге берілетін ағымдағы
                        нысаналы трансферттер
     226                Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
                      министрлiгi
         043            Техникалық және кәсіптік, орта білімнен
                        кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар
                        даярлау
         063            Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
                        қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы
                        органдардың мемлекеттік тапсырысы негізінде
                        техникалық және кәсіптік, орта білімнен
                        кейінгі білім беру ұйымдарында оқитындардың
                        стипендияларын төлеуге берілетін ағымдағы
                        нысаналы трансферттер
     253                Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
         024            Техникалық және кәсіптік білім беру
                        ұйымдарында мамандар даярлау
         025            Орта білімнен кейінгі білім беру
                        ұйымдарында мамандар даярлау
     261                Облыстың білiм беру басқармасы
         024            Техникалық және кәсіптік білім беру
                        ұйымдарында мамандар даярлау
             100        Кәсіптік лицейлерде мамандар даярлау
             101        Колледждерде мамандар даярлау
             102        Жоғары техникалық мектептерде мамандар
                        даярлау
         025            Орта білімнен кейінгі білім беру
                        ұйымдарында мамандар даярлау
     353                Республикалық маңызы бар қаланың,
                      астананың денсаулық сақтау басқармасы
         024            Техникалық және кәсіптік білім беру
                        ұйымдарында мамандар даярлау
         025            Орта білімнен кейінгі білім беру
                        ұйымдарында мамандар даярлау
     360                Республикалық маңызы бар қаланың,
                      астананың бiлiм беру басқармасы
         018            Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру
         024            Техникалық және кәсіптік білім беру
                        ұйымдарында мамандар даярлау
             100        Кәсіптік лицейлерде мамандар даярлау
             101        Колледждерде мамандар даярлау
             102        Жоғары техникалық мектептерде мамандар
                        даярлау
         025            Орта білімнен кейінгі білім беру
                        ұйымдарында мамандар даярлау
     464                Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
                      білім беру бөлімі
         018            Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру
  05                    Мамандарды қайта даярлау және
                      біліктіліктерін арттыру
     201                Қазақстан Республикасы Iшкi iстер
                      министрлiгi
         011            Кадрлардың білiктілiгiн арттыру және қайта
                        даярлау
     206                Қазақстан Республикасы Мәдениет және
                      ақпарат министрлiгi
         020            Мемлекеттiк мәдениет ұйымдары кадрларының
                        бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта
                        даярлау
     213                Қазақстан Республикасы Еңбек және
                      халықты әлеуметтік қорғау министрлігі
         022            Халықты әлеуметтік қорғаудың мемлекеттік
                        ұйымдары кадрларының білiктілiгін арттыру
                        және оларды қайта даярлау
     220                Қазақстан Республикасы Экономика және
                      бюджеттiк жоспарлау министрлігі
         042            Экономика саласындағы басшы қызметкерлер
                        мен менеджерлердің білiктілігін арттыру
     221                Қазақстан Республикасы Әдiлет
                      министрлігі
         017            Кадрлардың білiктілiгін арттыру және оларды
                        қайта даярлау
     225                Қазақстан Республикасы Білiм және ғылым
                      министрлігі
         023            Мемлекеттік білім беру ұйымдарындағы
                        кадрлардың білiктілiгін арттыру және қайта
                        даярлау
     226                Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
                      министрлігі
         014            Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары
                        кадрларының біліктілігін арттыру және қайта
                        даярлау
     233                Қазақстан Республикасы Индустрия және
                      сауда министрлігі
        023            Техникалық реттеу саласында мамандардың
                        біліктілігін арттыру және қайта даярлау
     252                Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын
                      атқарушы iшкі істер органы
         007            Кадрлардың білiктілiгiн арттыру және оларды
                        қайта даярлау
     253                Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
         003            Кадрларының біліктілігін арттыру және
                        оларды қайта даярлау
     261                Облыстың білім беру басқармасы
         010            Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды
                        қайта даярлау
     352                Республикалық маңызы бар қаланың,
                      астананың бюджетiнен қаржыландырылатын
                      атқарушы iшкi iстер органы
         006            Кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта
                        даярлау
     353                Республикалық маңызы бар қаланың,
                      астананың денсаулық сақтау басқармасы
         003            Кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта
                        даярлау
     360                Республикалық маңызы бар қаланың,
                      астананың бiлiм беру басқармасы
         012            Кадрлардың бiлiктiлігін арттыру және оларды
                        қайта даярлау
     608                Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк
                      қызмет iстерi агенттігі
         004            Мемлекеттiк қызметшілердi даярлау, қайта
                        даярлау және біліктілігін арттыру
     694                Қазақстан Республикасы Президентiнiң Iс
                      басқармасы
       011              Дәрiгерлердi шетелдерде қайта даярлау және
                        мамандандыру
  06                    Жоғары және жоғары оқу орнынан кейін
                      білім беру
     201                Қазақстан Республикасы Iшкi icтеp
                      министрлігі
         012            Жоғары кәсiптік білімдi мамандар даярлау
     202                Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар
                      министрлiгi
         006            Жоғары кәсiптік білімдi мамандар даярлау
     208                Қазақстан Республикасы Қорғаныс
                      министрлiгi
         011            Жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгі
                        білімдi мамандар даярлау
     212                Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
                      министрлігі
         007            Ауыл шаруашылығы саласындағы білім беру
                        объектілерін дамыту
     221                Қазақстан Республикасы Әдiлет
                      министрлiгi
         016            Жоғары кәсiптiк бiлiмi бар мамандар даярлау
     225                Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым
                      министрлігі
         020            Жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгі
                        кәсiптік білімдi мамандар даярлау
             100        Мемлекеттік бiлiм беру гранты бойынша
                        мамандар даярлау
             101        Жоғары оқу орындарының студенттерін
                        стипендиямен қамтамасыз ету
             102        Ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрлар
                        даярлау
             103        Ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды
                        стипендиямен қамтамасыз ету
             104        Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық
                        консерваториясында мамандар даярлау
             105        Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым
                        министрлігi жоғары оқу орындарының
                        әскери кафедраларында запастағы офицерлер
                        даярлау
             106        "Болашақ" бағдарламасы шеңберiнде шетелдегі
                        жоғары оқу орындарында мамандар даярлау
             107        Мемлекеттік жоғары оқу орындарын күрделі
                        жөндеу
             111        Жоғары кәсiптiк және жоғары оқу орнынан
                        кейiнгі кәсіптік бiлiмдi мамандар даярлау
                        үшін Қазақстанның жоғары оқу орындары үшiн
                        шетелдiк мамандарды (оқытушыларды,
                        профессорларды) тарту
             113        Кәсіптік жоғары оқу орындарында мемлекеттiк
                        бiлiм беру тапсырысы бойынша оқып жатқандар
                        арасынан жастардың жол жүруiне өтемақы төлеу
             114        "Нұр-Мүбарак" ислам мәдениетінің Египет
                        университетінде мамандар даярлау
         032            Бiлiм берудi және ғылымды институционалдық
                        дамыту
             101        Екiншi деңгейдегi банктерде студенттік
                        кредиттерге кепiлдiк беру жүйесiн
                        ұйымдастыру
         066            Жаңа университет құрылысына қатысу үшін
                        Астана қаласының бюджетіне дамуға арналған
                        трансферттер
     226                Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
                      министрлiгі
         003            Жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгі
                        кәсiптiк бiлiмi бар мамандар даярлау
             100        Мемлекеттiк бiлiм беру гранты бойынша
                        мамандар даярлау
             101        Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
                        министрлігi жоғары оқу орындарының
                        әскери кафедраларында запастағы офицерлер
                        даярлау
             102        Жоғары оқу орындарының студенттерiн
                        стипендиямен қамтамасыз ету
             103        Ғылыми кадрлар даярлау
             104        Ғылыми кадрларды стипендиямен қамтамасыз ету
             105        Мемлекеттiк жоғары оқу орындарын күрделi
                        жөндеу
             106        Студенттердің жоғары оқу орындарында оқуды
                        аяқтауы
             107        Жоғары оқу орындарында оқу аяқтайтын
                        студенттердi стипендиямен қамтамасыз ету
             108        Кәсiптiк жоғары оқу орындарында мемлекеттiк
                        бiлiм беру тапсырысы бойынша оқып жатқандар
                        арасынан жастардың жол жүруiне өтемақы төлеу
             109        Мемлекеттік медициналық жоғары оқу
                        орындарының жанынан оқу-клиникалық
                        орталықтар құру
     618                Қазақстан Республикасы Экономикалық
                      қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа
                      қарсы күрес агенттiгi
                      (қаржы полициясы)
         004            Жоғары кәсiптік бiлiмi бар мамандар даярлау
     678                Қазақстан Республикасы Республикалық
                      ұланы
         004            Жоғары кәсiптік бiлiмi бар мамандар даярлау
  09                    Білім беру саласындағы өзге де қызметтер
     201                Қазақстан Республикасы Iшкi iстер
                      министрлiгі
         013            Білім беру объектiлерін салу және
                        реконструкциялау
     225                Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым
                      министрлiгі
         001            Білім және ғылым саласындағы уәкілеттi
                        органның қызметiн қамтамасыз ету
             001        Орталық органның аппараты
             002        Аумақтық органдардың аппараттары
             007        Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттік органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі
                        жөндеу
             009        Мемлекеттік органдарды материалдық-техника-
                        лық жарақтандыру
             017        Ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн
                        қамтамасыз ету және мемлекеттiк органдарды
                        ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету
             100        Ғылыми кадрларды аттестациялау
             102        "Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы" грантын
                        табыс ету
         004            Инновациялық жүйенің желілерін дамыту
             016        Республикалық бюджеттен сыртқы қарыздарды
                        бірлесіп қаржыландыру есебінен
         005            Ғылыми объектілерді салу және
                        реконструкциялау
         008            Білiм беру ұйымдары үшiн оқулықтар мен оқу-
                        әдiстемелiк кешендердi әзiрлеу және
                        байқаудан өткiзу, білім бepу саласында
                        қызмет көрсететін республикалық ұйымдар және
                        шетелдегі қазақ диаспорасы үшiн оқу
                        әдебиетін шығару және жеткізу
         010            Республикалық мектеп олимпиадаларын,
                        конкурстарды, республикалық маңызы бар
                        мектептен тыс іс-шараларды өткізу
         011            Білiм беру және ғылым объектілерiн салу
                        және реконструкциялау
         012            Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
                        қалаларының бюджеттерiне білім беру
                        объектілерін салуға және реконструкциялауға
                        берілетiн нысаналы даму трансферттерi
         014            Білiм беру саласындағы қолданбалы ғылыми
                        зерттеулер
         017            Мәдениет пен өнер саласында үзілiссiз оқуды
                        қамтамасыз ету
         025            Білiм беру жүйесiн әдiстемелiк қамтамасыз
                        ету және білім беру қызметтерiнiң сапасын
                        талдау
         031            Алматы облысының облыстық бюджетіне және
                        Алматы қаласының бюджетіне білім беру
                        объектілерiнiң сейсмотұрақтылығын күшейту
                        үшiн берілетін нысаналы даму трансферттерi
         045            Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
                        қалаларының бюджеттеріне электрондық үкімет
                        шеңберінде адами капиталды дамытуға
                        берілетін даму трансферттері     
         050            Сенім білдірілген агенттер қызметіне ақы
                        төлеу
         056            Білім беру сапасын қамтамасыз ету
         080            Білім саласындағы өзекті мәселелерді зерттеу
         100            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң төтенше
                        резервiнiң есебiнен iс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         101            Өкілдік шығындарға арналған қаражат
                        есебінен іс-шаралар өткiзу
         104            Нашақорлыққа және eciрткі бизнесiне қарсы
                        күрес
         105            Республикалық бюджеттiк инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың)
                        техника-экономикалық негіздемелерiн
                        әзiрлеу және оларға сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнің есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         114            Қазақстан Республикасы Үкіметі резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша орталық мемлекеттік органдардың
                        міндеттемелерін орындау
         116            Электрондық үкімет шеңберінде адами
                        капиталды дамыту
     226                Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
                         министрлігі
         026            Білім беру объектілерін салу және
                        реконструкциялау
     256                Облыстың жұмыспен қамтылу мен әлеуметтік
                      бағдарламаларды үйлестіру басқармасы
         116            Электрондық үкімет шеңберінде адами
                        капиталды дамыту
     261                Облыстың бiлiм беру басқармасы
         001            Бiлiм беру басқармасының қызметін
                        қамтамасыз ету
             003        Жергілiктi органдардың аппараттары
             007        Мемлекеттiк қызметшілердiң біліктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттiк органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары және құрылыстарын күрделі жөндеу
             009        Мемлекеттiк органдарды материалдық-техни-
                        калық жарақтандыру
         002            Ақпараттық жүйелер құру
         004            Білім берудің мемлекеттік облыстық мекеме-
                        лерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру
         005            Білім берудің мемлекеттік облыстық
                        мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік
                        кешендерді сатып алу және жеткізу
         007            Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын,
                        мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар
                        өткізу
         011            Балалар мен жеткiншектердiң психикалық
                        денсаулығын зерттеу және халыққа
                        психологиялық-медициналық-педагогикалық
                        консультациялық көмек көрсету
         012            Дамуында проблемалары бар балалар мен
                        жеткiншектердi оңалту және әлеуметтік
                        бейiмдеу
         014            Аудандық (облыстық маңызы бар қалалар)
                        бюджеттерге электрондық үкімет шеңберінде
                        адами капиталды дамытуға берілетін
                        нысаналы даму трансферттері
         019            Облыстық мемлекеттік білім беру мекемеле-
                        ріне жұмыстағы жоғары көрсеткіштері үшін
                        гранттарды табыс ету
         100            Қазақстан Республикасы Үкiметінiң төтенше
                        резервiнiң есебінен iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         106            Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше
                        жағдайларды жою үшiн жергілiкті атқарушы
                        органның төтенше резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         107            Жергілiктi атқарушы органның шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         108            Жергілiктi бюджеттік инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың)
                        техникалық-экономикалық негiздемелерiн
                        әзiрлеу және оларға сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнің есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         113            Жергілікті бюджеттерден алынатын
                        трансферттер
         115            Жергілікті атқарушы органы резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша жергілікті атқарушы органдардың
                        міндеттемелерін орындау
         116            Электрондық үкімет шеңберінде адами
                        капиталды дамыту
             011        Республикалық бюджеттен берілетін
                        трансферттер есебінен
             015        Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
      271               Облыстың құрылыс басқармасы
         004            Білім беру объектілерін салуға және қайта
                        жаңартуға аудандар (облыстық маңызы бар
                        қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы
                        даму трансферттер
         005            Білім беру объектілерін дамыту
             011        Республикалық бюджеттен берiлетiн
                        трансферттер есебiнен
             015        Жергілiктi бюджет қаражаты есебiнен
         025            Білім беру объектілерін сейсмикалық күшейту
             011        Республикалық бюджеттен берiлетiн
                        трансферттер есебiнен
             015        Жергілiктi бюджет қаражаты есебiнен
     355                Республикалық маңызы бар қаланың,
                      Астананың жұмыспен қамту және әлеуметтік
                      бағдарламалар басқармасы
             116        Электрондық үкімет шеңберінде адами
                        капиталды дамыту
     360                Республикалық маңызы бар қаланың,
                      астананың білім беру басқармасы
         001            Бiлiм беру басқармасының қызметiн
                        қамтамасыз ету
             003        Жергілікті органдардың аппараттары
             007        Мемлекеттiк қызметшілердiң біліктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттiк органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары және құрылыстарын күрделі жөндеу
             009        Мемлекеттiк органдарды материалдық-техни-
                        калық жарақтандыру
         002            Ақпараттық жүйелер құру
         006            Республикалық маңызы бар қаланың, астананың
                        мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім
                        беру жүйесін ақпараттандыру
         007            Республикалық маңызы бар қаланың, астананың
                        мемлекеттік білім беру мекемелер үшін
                        оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді
                        сатып алу және жеткізу
         009            Республикалық маңызы бар қала, астана
                        ауқымындағы мектеп олимпиадаларын және
                        мектептен тыс іс-шараларды өткізу
         013            Балалар мен жеткiншектердiң психикалық
                        денсаулығын зерттеу және халыққа
                        психологиялық-медициналық-педагогикалық
                        консультациялық көмек көрсету
         014            Дамуында проблемалары бар балалар мен
                        жеткiншектердi оңалту және әлеуметтік
                        бейiмдеу
         019            Республикалық маңызы бар қаланың, астананың
                        мемлекеттік білім беру мекемелеріне
                        жұмыстағы жоғары көрсеткіштері үшін
                        гранттарды табыс ету
         100            Қазақстан Республикасы Үкiметінiң төтенше
                        резервiнiң есебінен iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         106            Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше
                        жағдайларды жою үшiн жергілiкті атқарушы
                        органның төтенше резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         107            Жергілiктi атқарушы органның шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         108            Жергілiктi бюджеттік инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың)
                        техникалық-экономикалық негiздемелерiн
                        әзiрлеу және оларға сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнің есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         115            Жергілікті атқарушы органы резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша жергілікті атқарушы органдардың
                        міндеттемелерін орындау
         116            Электрондық үкімет шеңберінде адами
                        капиталды дамыту
             011        Республикалық бюджеттен берілетін
                        трансферттер есебінен
             015        Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
     373                Республикалық маңызы бар қаланың,
                      астананың Құрылыс басқармасы
         005            Білiм беру объектiлерiн дамыту
             011        Республикалық бюджеттен
                        берiлетiн трансферттер есебiнен
             015        Жергiлiктi бюджет қаражаты есебiнен
         006            Алматы қаласындағы білiм беру объектiлерiн
                        сейсмикалық күшейту
             011        Республикалық бюджеттен берiлетiн
                        трансферттер есебiнен
             015        Жергiлiктi бюджет қаражаты есебiнен
     464                Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
                      білім беру бөлiмi
         001            Бiлiм беру бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
             003        Жергілікті органдардың аппараттары
             007        Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттік органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу
             009        Мемлекеттік органдарды материалдық-
                        техникалық жарақтандыру
         002            Ақпараттық жүйелер құру
         004            Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
                        мемлекеттік білім беру мекемелерінде
                        білім беру жүйесін ақпараттандыру
         005            Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
                        мемлекеттік білім беру мекемелер үшін
                        оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді
                        сатып алу және жеткізу
         007            Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп
                        олимпиадаларын және мектептен тыс іс-
                        шараларды өткізу
         019            Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
                        мемлекеттік білім беру мекемелеріне
                        жұмыстағы жоғары көрсеткіштері үшін
                        гранттарды табыс ету 
         100            Қазақстан Республикасы Үкiметінiң төтенше
                        резервiнiң есебінен iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         106            Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше
                        жағдайларды жою үшiн жергілiкті атқарушы
                        органның төтенше резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         107            Жергілiктi атқарушы органның шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         108            Жергілiктi бюджеттік инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың)
                        техникалық-экономикалық негiздемелерiн
                        әзiрлеу және оларға сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнің есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         115            Жергілікті атқарушы органы резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша жергілікті атқарушы органдардың
                        міндеттемелерін орындау
         116            Электрондық үкімет шеңберінде адами
                        капиталды дамыту
             011        Республикалық бюджеттен берілетін
                        трансферттер есебінен
             015        Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
     467                Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
                      құрылыс бөлімі
         002            Білім беру объектілерін дамыту
             011        Республикалық бюджеттен берiлетiн
                        трансферттер есебiнен
             015        Жергiлiктi бюджет қаражаты есебiнен
5                     Денсаулық сақтау
   01                   Кең бейінді ауруханалар
     201                Қазақстан Республикасы Ішкі iстер
                      министрлігі
         014            Әскери қызметшілердi, құқық қорғау
                        органдарының қызметкерлерiн және олардың
                        отбасы мүшелерiн емдеу
     208                Қазақстан Республикасы Қорғаныс
                      министрлігі
         012            Әскери қызметшілердi және олардың отбасы
                        мүшелерiн емдеу
     253                Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
         004            Бастапқы медициналық-санитарлық көмек және
                        денсаулық сақтау ұйымдары мамандарының
                        жолдамасы бойынша стационарлық медициналық
                        көмек көрсету
             011        Республикалық бюджеттен берiлетiн
                        трансферттер есебiнен
             015        Жергiлiктi бюджет қаражаты есебiнен
     353                Республикалық маңызы бар қаланың,
                      астананың денсаулық сақтау басқармасы
         004            Бастапқы медициналық-санитарлық көмек
                        көрсету мамандарының және денсаулық сақтау
                        ұйымдарының жолдамасы бойынша стационарлық
                        медициналық көмек көрсету
             011        Республикалық бюджеттен берiлетiн
                        трансферттер есебiнен
             015        Жергiлiктi бюджет қаражаты есебiнен
     678                Қазақстан Республикасы Республикалық
                      ұланы
         003            Әскери қызметшілерді және олардың отбасы
                        мүшелерін емдеу
  02                    Халықтың денсаулығын қорғау
     225                Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
                      министрлігі
         019            Балаларды оңалту
     226                Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
                      министрлігі
         006            Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-
                        эпидемиологиялық салауаттылығы
             100        Эпидемиялардың алдын алу
             101        Атырау, Арал теңізi, Ақтөбе, Орал,
                        Талдықорған, Маңғыстау, Шымкент, Қызылорда,
                        Жамбыл, Шалқар тырысқаққа қарсы станциялары
             102        Республикалық санитарлық-эпидемиологиялық
                        станция
             103        Көлiктегі санитарлық-эпидемиологиялық
                        сараптаманың өңiрлiк орталықтары
             104        СПИД-тың алдын алу және оған қарсы күрес
                        жүргізу жөнiндегі республикалық орталық
     007                Республикалық денсаулық сақтау ұйымдары
                        үшiн қанды, оның компоненттерiн және
                        препараттарын өндiру
         008            Арнайы медицина резервiн сақтау
         041            Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
                        қалаларының бюджеттерiне жергілiктi
                        деңгейде қан орталығын материалдық-техни-
                        калық жарақтандыруға берiлетін ағымдағы
                        нысаналы трансферттер
     253                Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
         005            Жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары үшiн
                        қан, оның құрамдас бөлiктерi мен
                        препараттарын өндiру
             011        Республикалық бюджеттен берiлетiн
                        трансферттер есебiнен
             015        Жергiлiктi бюджет қаражаты есебiнен
         006            Ана мен баланы қорғау
             100        Балалар үйлері
         007            Салауатты өмiр салтын насихаттау
         017            Шолғыншы эпидемиологиялық қадағалау жүргізу
                        үшін тест-жүйелерін сатып алу
     269                Облыстың мемлекеттік санитарлық-
                      эпидемиологиялық қадағалау басқармасы
         001            Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық
                        қадағалау басқармасының қызметiн қамтамасыз
                        ету
             003        Жергілiктi органдардың аппараттары
             007        Мемлекеттiк қызметшілердiң біліктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттiк органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары және құрылыстарын күрделі жөндеу
             009        Мемлекеттiк органдарды материалдық-техни-
                        калық жарақтандыру
         002            Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық
                        салауаттылығы
             101        Жұқпалы аурулар ошақтарында дезинфекция,
                        дезинсекция және дератизация жұмыстарын
                        жүргізу
             102        Санитарлық-эпидемиологиялық сараптама
                        орталықтарының қызметін қамтамасыз ету
         003            Індетке қарсы күрес
         005            Ақпараттық жүйелер құру
         100            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң төтенше
                        резервiнiң есебiнен iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         106            Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше
                        жағдайларды жою үшін жергілiктi атқарушы
                        органның төтенше резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         107            Жергілiктi атқарушы органның шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         108            Жергілікті бюджеттiк инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың)
                        техникалық-экономикалық негiздемелерiн
                        әзiрлеу және оларға сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкіметінiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнiң есебінен
                        iс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         115            Жергілікті атқарушы органы резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша жергілікті атқарушы органдардың
                        міндеттемелерін орындау
      271               Облыстың құрылыс басқармасы
         006            Санитарлық-эпидемиологиялық қызмет
                        объектілерін дамыту
     353                Республикалық маңызы бар қаланың,
                      астананың денсаулық сақтау басқармасы
         005            Жергiлiктi денсаулық сақтау ұйымдары үшiн
                        қанды, оның құрамдарын және
                        препараттарды өндiру
             011        Республикалық бюджеттен берілетін
                        трансферттер есебінен
             015        Жергiлiкті бюджет қаражаты есебiнен
         006            Ана мен баланы қорғау
             100        Балалар үйлерi
         007            Салауатты өмiр салтын насихаттау
         017            Шолғыншы эпидемиологиялық қадағалау жүргізу
                        үшін тест-жүйелерін сатып алу
     369                Республикалық маңызы бар қаланың,
                      астананың мемлекеттік санитарлық-эпиде-
                      миологиялық қадағалау басқармасы
         001            Мемлекеттiк санитарлық-эпидемиологиялық
                        қадағалау басқармасының қызметiн қамтамасыз
                        ету
             003        Жергілiктi органдардың аппараттары
             007        Мемлекеттiк қызметшілердiң біліктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттiк органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары және құрылыстарын күрделі жөндеу
             009        Мемлекеттiк органдарды материалдық-техни-
                        калық жарақтандыру
         002            Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық
                        салауаттылығы
             101        Жұқпалы аурулар ошақтарында дезинфекция,
                        дезинсекция және дератизация жұмыстарын
                        жүргізу
             102        Санитарлық-эпидемиологиялық сараптама
                        орталықтарының қызметін қамтамасыз ету
         003            Індетке қарсы күрес
         005            Ақпараттық жүйелер құру
         100            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң төтенше
                        резервiнiң есебiнен iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         106            Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше
                        жағдайларды жою үшін жергілiктi атқарушы
                        органның төтенше резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         107            Жергілiктi атқарушы органның шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         108            Жергілікті бюджеттiк инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың)
                        техникалық-экономикалық негiздемелерiн
                        әзiрлеу және оларға сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкіметінiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнiң есебінен
                        iс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         115            Жергілікті атқарушы органы резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша жергілікті атқарушы органдардың
                        міндеттемелерін орындау
     373                Республикалық маңызы бар қаланың,
                      астананың Құрылыс басқармасы
         007            Санитарлық-эпидемиологиялық қызмет
                        объектiлерiн дамыту
     694                Қазақстан Республикасы Президентінің Iс
                      басқармасы
         003            Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-
                        эпидемиологиялық салауаттылығы
         004            Азаматтардың жекелеген санаттарына
                        медициналық көмек көрсету
  03                    Мамандандырылған медициналық көмек
     226                Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
                      министрлiгі
         010            Жоғары мамандандырылған медициналық көмек
                        көрсету
         011            Туберкулезбен ауыратындарға мамандандырыл-
                        ған және санаторий-сауықтыру медициналық
                        көмек көрсету
         012            Ана мен баланы қорғау
         028            Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
                        қалаларының бюджеттерiне дәрілік заттарды,
                        вакциналарды және басқа иммундық-биологиялық
                        препараттарды сатып алуға берiлетiн
                        ағымдағы нысаналы трансферттер
             100        Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
                        қалаларының бюджеттерiне халыққа иммунды
                        алдын алу жүргiзу үшiн вакциналарды және
                        басқа иммундық-биологиялық препараттарды
                        сатып алуға ағымдағы нысаналы трансферттер
             101        Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
                        қалаларының бюджеттеріне туберкулезге қарсы
                        препараттарды сатып aлуға ағымдағы нысаналы
                        трансферттер
             102        Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
                        қалаларының бюджеттеріне диабетке қарсы
                        препараттарды сатып алуға ағымдағы нысаналы
                        трансферттер
             103        Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
                        қалаларының бюджеттерiне онкологиялық
                        ауруларға химиялық препараттарды сатып
                        алуға ағымдағы нысаналы трансферттер
             105        Лейкемиямен ауыратын балалар үшін дәрілік
                        заттарды сатып алуға Қарағанды облысының
                        облыстық бюджетіне ағымдағы нысаналы
                        трансферттер
             106        Оңтүстік Қазақстан облысының облыстық
                        бюджетіне ВИЧ жұқтырған және ЖҚТБ-мен
                        ауырған балаларды емдеу үшін дәрілік
                        заттар сатып алуға берілетін ағымдағы
                        нысаналы трансферттер
             107        Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
                        қалаларының бюджеттеріне гемофилиямен
                        ауыратын ересек адамдарды емдеу кезінде
                        қанның ұюы факторларын сатып алуға ағымдағы
                        нысаналы трансферттер
         038            Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
                        қалаларының бюджеттеріне денсаулық
                        сақтаудың медициналық ұйымдарын жергілікті
                        деңгейде материалдық-техникалық
                        жарақтандыруға берiлетiн ағымдағы нысаналы
                        трансферттер
     269                Облыстық мемлекеттік санитарлық-
                        эпидемиологиялық қадағалау басқармасы
         007            Халыққа иммундық алдын алуды жүргізу үшін
                        дәрілік заттарды вакциналарды және басқа
                        иммунды биологиялық препараттарды
                        орталықтандырылған сатып алу
             011        Республикалық бюджеттен берілетін
                        трансферттер есебінен
             015        Жергiлiкті бюджет қаражаты есебiнен
     253                Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
         009            Әлеуметтік-елеулi және айналадағылар үшiн
                        қауiп төндiретiн аурулармен ауыратын
                        адамдарға медициналық көмек көрсету
             011        Республикалық бюджеттен берілетін
                        трансферттер есебінен
             015        Жергiлiкті бюджет қаражаты есебiнен
         019            Туберкулез ауруларын туберкулез ауруларына
                        қарсы препараттарымен қамтамасыз ету
             011        Республикалық бюджеттен берілетін
                        трансферттер есебінен
             015        Жергiлiкті бюджет қаражаты есебiнен
         020            Диабет ауруларын диабетке қарсы
                        препараттарымен қамтамасыз ету
             011        Республикалық бюджеттен берілетін
                        трансферттер есебінен
             015        Жергiлiкті бюджет қаражаты есебiнен
         021            Онкологиялық ауруларды химия
                        препараттарымен қамтамасыз ету
             011        Республикалық бюджеттен берілетін
                        трансферттер есебiнен
             015        Жергiлiкті бюджет қаражаты есебiнен
         022            Бүйрек жетімсіз ауруларды дәрі-дәрмек
                        құралдарымен, диализаторлармен, шығыс
                        материалдарымен және бүйрегі алмастырылған
                        ауруларды дәрі-дәрмек құралдарымен
                        қамтамасыз ету
         026            Гемофилиямен ауыратын ересек адамдарды емдеу
                        кезінде қанның ұюы факторларымен қамтамасыз
                        ету
             011        Республикалық бюджеттен берілетін
                        трансферттер есебінен
             015        Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
     353                Республикалық маңызы бар қаланың,
                      астананың денсаулық сақтау басқармасы
         009            Әлеуметтік-елеулi және айналадағылар үшiн
                        қауiп төндiретін аурулармен ауыратын
                        адамдарға медициналық көмек көрсету
             011        Республикалық бюджеттен берілетін
                        трансферттер есебiнен
             015        Жергiлiкті бюджет қаражаты есебiнен
         019            Туберкулез ауруларын туберкулез ауруларына
                        қарсы препараттарымен қамтамасыз ету
             011        Республикалық бюджеттен берілетін
                        трансферттер есебiнен
             015        Жергiлiкті бюджет қаражаты есебiнен
         020            Диабет ауруларын диабетке қарсы
                        препараттарымен қамтамасыз ету
             011        Республикалық бюджеттен трансферттер
                        берілетін есебiнен
             015        Жергiлiкті бюджет қаражаты есебiнен
         021            Онкологиялық ауруларды химия
                        препараттарымен қамтамасыз ету
             011        Республикалық бюджеттен берілетін
                        трансферттер есебінен
             015        Жергiлiкті бюджет қаражаты есебiнен
         022            Бүйрек жетімсіз ауруларды дәрі-дәрмек
                        құралдарымен, диализаторлармен, шығыс
                        материалдарымен және бүйрегі алмастырылған
                        ауруларды дәрі-дәрмек құралдарымен
                        қамтамасыз ету
         026            Гемофилиямен ауыратын ересек адамдарды емдеу
                        кезінде қанның ұюы факторлармен қамтамасыз
                        ету
             011        Республикалық бюджеттен берілетін
                        трансферттер есебінен
             015        Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
         007            Халыққа иммундық алдын алуды жүргізу үшін
                        дәрілік заттарды вакциналарды және басқа
                        иммунды биологиялық препараттарды
                        орталықтандырылған сатып алу
             011        Республикалық бюджеттен берілетін
                        трансферттер есебінен
             015        Жергiлiкті бюджет қаражаты есебiнен
  04                    Емханалар
     253                Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
         010            Халыққа бастапқы медициналық-санитарлық
                        көмек көрсету
             011        Республикалық бюджеттен берілетін
                        трансферттер есебінен
             015        Жергiлiкті бюджет қаражаты есебiнен
         014            Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық
                        деңгейде дәрілік заттармен және
                        мамандандырылған балалар және емдік тамақ
                        өнімдерімен қамтамасыз ету
             100        Азаматтардың жекелеген санаттарын
                        амбулаториялық емдеу деңгейінде
                        жеңілдікті жағдайларда, дәрілік заттармен
                        қамтамасыз ету
             101        5 жасқа дейінгі
                        балаларды амбулаторлық емдеу деңгейінде
                        дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету
             102        Жүкті әйелдерді құрамында темір және йоды
                        бар препараттармен қамтамасыз ету
             103        Созылмалы ауруларды амбулаториялық емдеу
                        кезінде балалар мен жасөспірімдерді дәрілік
                        заттармен қамтамасыз ету
             104        Халықтың жекелеген санаттарын
                        амбулаториялық деңгейінде дәрілік заттармен
                        және мамандандырылған балалар және емдік
                        тамақ өнімдерімен қамтамасыз ету
     353                Республикалық маңызы бар қаланың,
                      астананың денсаулық сақтау басқармасы
         010            Халыққа бастапқы медициналық-санитарлық
                        көмек көрсету
             011        Республикалық бюджеттен берілетін
                        трансферттер есебінен
             015        Жергiлiкті бюджет қаражаты есебiнен
         014            Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық
                        деңгейде дәрілік заттармен және
                        мамандандырылған балалар және емдік тамақ
                        өнімдерімен қамтамасыз ету
             100        Азаматтардың жекелеген санаттарын
                        амбулаториялық емдеу деңгейінде
                        жеңілдікті жағдайларда, дәрілік заттармен
                        қамтамасыз ету
             101        5 жасқа дейінгі балаларды амбулаторлық
                        емдеу деңгейінде дәрі-дәрмекпен қамтамасыз
                        ету
             102        Жүкті әйелдерді құрамында темір және йоды
                        бар препараттармен қамтамасыз ету
             103        Созылмалы ауруларды амбулаториялық емдеу
                        кезінде балалар мен жасөспірімдерді дәрілік
                        заттармен қамтамасыз ету
             104        Халықтың жекелеген санаттарын
                        амбулаториялық деңгейінде дәрілік заттармен
                        және мамандандырылған балалар және емдік
                        тамақ өнімдерімен қамтамасыз ету
  05                    Медициналық көмектің басқа түрлері
     253                Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
         011            Жедел және шұғыл көмек көрсету
             011        Республикалық бюджеттен берілетін
                        трансферттер есебінен
             015        Жергiлiкті бюджет қаражаты есебiнен
         012            Төтенше жағдайларда халыққа медициналық
                        көмек көрсету
             100        Төтенше жағдайларда халыққа медициналық
                        көмек көрсету
             101        Облыстық арнайы медициналық жабдықтау
                        базалары
     353                Республикалық маңызы бар қаланың,
                      астананың денсаулық сақтау басқармасы
         011            Жедел және шұғыл көмек көрсету
             011        Республикалық бюджеттен берілетін
                        трансферттер есебінен
             015        Жергiлiкті бюджет қаражаты есебiнен
         012            Төтенше жағдайларда халыққа медициналық
                        көмекті көрсету
             100        Төтенше жағдайларда халыққа медициналық
                        көмек көрсету
             101        Республикалық маңызы бар қаланың, астананың
                        арнайы медициналық жабдықтау базалары
  09                    Денсаулық сақтау саласындағы өзге де
                      қызметтер
     123                Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар
                      қала, кент, ауыл (село), ауылдық
                      (селолық) округ әкiмiнiң аппараты
         002            Ерекше жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды
                        дәрiгерлiк көмек көрсететiн ең жақын
                        денсаулық сақтау ұйымына жеткiзудi
                        ұйымдастыру
     201                Қазақстан Республикасы Ішкі істер
                      министрлігі
         021            Денсаулық сақтау объектілерін дамыту
     226                Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
                      министрлiгі
         001            Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті
                        органның қызметiн қамтамасыз ету
             001        Орталық органның аппараты
             002        Аумақтық органдардың аппараттары
             007        Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттік органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі
                        жөндеу
             009        Мемлекеттік органдарды материалдық-техника-
                        лық жарақтандыру
             017        Ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн
                        қамтамасыз ету және мемлекеттiк органдарды
                        ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету
         005            Астана және Алматы қалаларының
                        бюджеттеріне денсаулық сақтау объектілерін
                        салуға және реконструкциялауға берілетін
                        нысаналы даму трансферттері
         009            Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы
                        ғылыми зерттеулер
         016            Денсаулық сақтау объектілерін салу және
                        реконструкциялау
         017            Сот-медицина сараптамасы
         018            Денсаулық сақтау саласында тарихи мұра
                        құндылықтарын сақтау
         019            Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін
                        құру
         023            Ауылдық (селолық) жерлердегі денсаулық
                        сақтауда ұтқыр және телемедицинаны дамыту
         027            Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
                        қалаларының бюджеттеріне жаңадан пайдалануға
                        берілетін денсаулық сақтау объектілерін
                        ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы
                        трансферттер
         032            Алматы облысының облыстық бюджетіне және
                        Алматы қаласының бюджетіне денсаулық сақтау
                        объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту
                        үшін берілетін нысаналы даму трансферттері
         046            Денсаулық сақтау жүйесін жетілдіру
             016        Республикалық бюджеттен сыртқы қарыздарды
                        бірлесіп қаржыландыру есебінен
         062            "Ұлттық медициналық холдинг" АҚ-ның жарғылық
                        капиталын қалыптастыру
         064            Денсаулық сақтау саласындағы өзекті
                        мәселелерді зерттеу
         100            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң төтенше
                        резервiнiң есебiнен iс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         101            Өкілдік шығындарға арналған қаражат
                        есебінен іс-шаралар өткiзу
         104            Нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы
                        күрес     
         105            Республикалық бюджеттiк инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың)
                        техника-экономикалық негіздемелерiн
                        әзiрлеу және оларға сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнің есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         114            Қазақстан Республикасы Үкіметі резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша орталық мемлекеттік органдардың
                        міндеттемелерін орындау
         116            Электрондық үкімет шеңберінде адами
                        капиталды дамыту
     253                Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
         001            Денсаулық сақтау басқармасының қызметін
                        қамтамасыз ету
             003        Жергілікті органдардың аппараттары
             007        Мемлекеттiк қызметшілердiң біліктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттiк органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары және құрылыстарын күрделі жөндеу
             009        Мемлекеттiк органдарды материалдық-техни-
                        калық жарақтандыру
         008            Қазақстан Республикасына ЖҚТБ індетінің
                        алдын алу және қарсы күрес жөніндегі
                        іс-шараларды іске асыру
         013            Патологоанатомиялық союды жүргізу
         015            Ақпараттық жүйелер құру
         016            Азаматтарды елдi мекеннiң шегінен тыс
                        емделуге тегін және жеңілдетілген жол
                        құрумен қамтамасыз ету
         018            Ақпараттық талдау орталықтарының қызметін
                        қамтамасыз ету
         023            Ауылдық жерге жұмыс істеуге жіберілген
                        медицина және фармацевтика қызметкерлерін
                        әлеуметтік қолдау
         100            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң төтенше
                        резервiнiң есебiнен iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         106            Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше
                        жағдайларды жою үшін жергілiктi атқарушы
                        органның төтенше резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         107            Жергілiктi атқарушы органның шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         108            Жергілікті бюджеттiк инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың)
                        техникалық-экономикалық негiздемелерiн
                        әзiрлеу және оларға сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкіметінiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнiң есебінен
                        iс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         115            Жергілікті атқарушы органы резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша жергілікті атқарушы органдардың
                        міндеттемелерін орындау
     271                Облыстың құрылыс басқармасы
         007            Денсаулық сақтау объектiлерiн дамыту
             011        Республикалық бюджеттен берiлетiн
                        трансферттер есебiнен
             015        Жергiлiктi бюджет қаражаты есебiнен
         026            Денсаулық сақтау объектілерін сейсмикалық
                        күшейту
             011        Республикалық бюджеттен берiлетiн
                        трансферттер есебiнен
             015        Жергiлiктi бюджет қаражаты есебiнен       
     353                Республикалық маңызы бар қаланың,
                      астананың денсаулық сақтау басқармасы
         001            Денсаулық сақтау басқармасының қызметiн
                        қамтамасыз ету
             003        Жергiлікті органдардың аппараттары
             007        Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттік органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары және құрылыстарын күрделі
                        жөндеу
             009        Мемлекеттік органдарды материалдық-техника-
                        лық жарақтандыру
         008            Қазақстан Республикасында ЖҚТБ індетінің
                        алдын алу және қарсы күрес жөніндегі
                        іс-шараларды іске асыру
         013            Патологоанатомиялық союды жүргiзу
         015            Ақпараттық жүйелер құру
         016            Елдi мекен шегiнен тыс жерлерде емделуге
                        тегін және жеңiлдетілген жол жүрумен
                        қамтамасыз ету
         018            Ақпараттық талдау орталықтарының қызметін
                        қамтамасыз ету            
         100            Қазақстан Республикасы Үкіметiнiң төтенше
                        резервiнiң есебінен iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         106            Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше
                        жағдайларды жою үшін жергілiктi атқарушы
                        органның төтенше резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         107            Жергілiктi атқарушы органның шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         108            Жергілікті бюджеттiк инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың)
                        техникалық-экономикалық негiздемелерiн
                        әзiрлеу және оларға сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкіметінiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнiң есебінен
                        iс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         115            Жергілікті атқарушы органы резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша жергілікті атқарушы органдардың
                        міндеттемелерін орындау
     373                Республикалық маңызы бар қаланың,
                      астананың Құрылыс басқармасы
         008            Денсаулық сақтау объектiлерiн дамыту
             011        Республикалық бюджеттен берілетін
                        трансферттер есебінен
             015        Жергілiктi бюджет қаражаты есебінен      
         009            Алматы қаласындағы денсаулық сақтау
                        объектiлерiн сейсмикалық күшейту
             011        Республикалық бюджеттен
                        берiлетiн трансферттер есебiнен
             015        Жергiлiктi бюджет қаражаты есебiнен
      694               Қазақстан Республикасы Президентiнiң Ic
                      басқармасы
         005            Медициналық ұйымдарды техникалық және
                        ақпараттық қамтамасыз ету
6                       Әлеуметтік көмек және әлеуметтік
                      қамсыздандыру
  01                    Әлеуметтік қамсыздандыру
     213                Қазақстан Республикасы Еңбек және
                      халықты әлеуметтік қорғау министрлігі
         002            Зейнетақы бағдарламасы
             100        Ортақ зейнетақыларды төлеу
             101        Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық
                        сынақтар салдарынан зардап шеккен
                        азаматтардың зейнетақыларына үстемеақылар
             102        Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемдері
         003            Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар
             100        Мүгедектігі бойынша
             101        Асыраушысынан айрылуына байланысты
             102        Жасы бойынша
         004            Арнайы мемлекеттiк жәрдемақылар
             100        ҰOC мүгедектерi
             101        ҰОС қатысушылары
             102        ҰОС мүгедектеріне теңестiрiлген адамдар
             103        ҰOC қатысушыларына теңестiрiлген адамдар
             104        ҰOC қаза болған жауынгерлердiң жесiрлерi
             105        Қайтыс болған ҰОC мүгедектерiнiң әйелдерi
                        (күйеулерi)
             106        Совет Одағының батырлары, Социалистік Еңбек
                        ерлері, үш дәрежелі Даңқ, үш дәрежелi
                        Еңбек Даңқы ордендерiнiң иегерлерi
             107        ЧАЭС оқиғасында апат салдарын жою кезiнде
                        қаза болған (қайтыс болған, хабар ошарсыз
                        кеткен), әскери қызметкерлерiнiң, iшкі iстер
                        органдары қызметкерлерінiң және қаза болған
                        адамдардың отбасылары
             108        Ұлы отан соғысы жылдарындағы тыл еңбекшілері
             109        Көшiру күнi құрсақта болған балаларды қоса
                        алғанда Қазақстан Республикасына шеттету
                        және қоныс аудару аймағынан көшірілген
             110        I және II топтағы мүгедектер
             111        III топтағы мүгедектер
             112        16 жасқа дейінгі мүгедек балалар
             113        "Алтын алқа", "Күміс алқа" белгілерiмен
                        марапатталған немесе бұрын "Батыр-ана"
                        атағын алған және "Ана даңқы" орденімен
                        марапатталған көп балалы аналар
             114        Төрт немесе одан да көп бірге тұратын
                        кәмелетке толмаған балалары бар көп балалы
                        отбасылар
             115        Мүгедектігі бар немесе зейнеткер болып
                        табылатын жаппай саяси қуғын-сүргін
                        құрбандары
             116        Қазақстан Республикасы алдында ерекше еңбек
                        сіңіргені үшін зейнетақы тағайындалған
                        тұлғалар
         016            Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған
                        жағдайда, сот мемлекетке жүктеген, адам
                        өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды
                        өтеу
         017            Мемлекеттік арнайы жәрдемақылар
         018            Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
                        қалаларының бюджеттеріне жаңадан пайдалануға
                        берілетін әлеуметтік қамсыздандыру
                        объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы
                        нысаналы трансферттер
         019            Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
                        қалаларының бюджеттiк әлеуметтiк
                        қамсыздандыру объектілерiн салуға және
                        реконструкциялауға берілетiн нысаналы даму
                        трансферттерi
     256                Облыстың жұмыспен қамтылу мен әлеуметтік
                      бағдарламаларды үйлестiру басқармасы
         002            Жалпы үлгiдегі мүгедектер мен қарттарды
                        әлеуметтiк қамтамасыз ету
             100        Ақыл-есі кеміс балаларға арналған интернат
                        үйлерi
             101        Қарттар мен мүгедектерге арналған жалпы
                        үлгiдегі интернат үйлерi
             102        Психоневрологиялық интернаттар
             103        Мүгедек балаларды сауықтыру және бейiмдеу
                        орталықтары
             104        Мүгедектердi сауықтыруды жүзеге асыратын
                        мекемелер
     261                Облыстың бiлiм беру басқармасы
         015            Жетім балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз
                        қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру
             100        Балалар үйлерi
             101        Жетiм балаларды және ата-аналарының
                        қамқорынсыз қалған, отбасылық үлгідегі
                        балалар үйлері мен асыраушы отбасыларындағы
                        балаларды мемлекеттiк қолдау
             102        Кәмелетке толмаған балалар үшін баспана
             103        Отбасы түрiндегi балалар ауылдары
             104        Патронат тәрбиешiлерге берiлген баланы
                        (балаларды) асырап бағу
     271                Облыстың құрылыс басқармасы
         008            Әлеуметтiк қамтамасыз ету объектілерiн
                        дамыту
             011        Республикалық бюджеттен
                        берiлетiн трансферттер есебiнен
             015        Жергіліктi бюджет қаражаты есебiнен  
     355                Республикалық маңызы бар қаланың,
                      астананың жұмыспен қамту және әлеуметтік
                      бағдарламалар басқармасы
         002            Жалпы үлгідегі мүгедектер мен қарттарды
                        әлеуметтік қамтамасыз ету
             100        Ақыл-есі кеміс балаларға арналған интернат
                        үйлерi
             101        Қарттар мен мүгедектерге арналған жалпы
                        үлгiдегі интернат үйлерi
             102        Психоневрологиялық интернаттар
             103        Мүгедек балаларды сауықтыру және бейiмдеу
                        орталықтары
             104        Мүгедектердi сауықтыруды жүзеге асыратын
                        мекемелер
     360                Республикалық маңызы бар қаланың,
                      астананың бiлiм беру басқармасы
         016            Жетім балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз
                        қалған балаларды әлеуметтiк қамсыздандыру
             100        Балалар үйлерi
             101        Жетiм балаларды және ата-аналарының
                        қамқорынсыз қалған, отбасылық үлгідегі
                        балалар үйлері мен асыраушы отбасыларындағы
                        балаларды мемлекеттiк қолдау
             102        Кәмелетке толмаған балалар үшін баспана
             103        Отбасы түрiндегi балалар ауылдары
             104        Патронат тәрбиешiлерге берiлген баланы
                        (балаларды) асырап бағу
     373                Республикалық маңызы бар қаланың,
                      астананың Құрылыс басқармасы
         010            Әлеуметтiк қамтамасыз ету объектілерiн
                        дамыту
             011        Республикалық бюджеттен
                        берiлетiн трансферттер есебiнен
             015        Жергіліктi бюджет қаражаты есебiнен
  02                    Әлеуметтік көмек
     123                Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар
                      қала, кент, ауыл (село), ауылдық
                      (селолық) округ әкiмiнің аппараты
         003            Мұқтаж азаматтарға үйiнде әлеуметтік көмек
                        көрсету
     213                Қазақстан Республикасы Еңбек және
                      халықты әлеуметтік қорғау министрлiгi
         005            Жерлеуге берiлетін жәрдемақы
             100        Зейнеткерлердi, ҰOC қатысушылары мен
                        мүгедектерiн жерлеуге берiлетін жәрдемақы
             102        Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар және
                        мемлекеттік арнайы жәрдемақылар алушыларды
                        жерлеуге берілетін жәрдемақы
         007            Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік
                        жәрдемақылар
             100        Бала тууға байланысты біржолғы мемлекеттік
                        жәрдемақылар
             101        Бір жасқа дейінгі баланы күту үшін
                        төленетін мемлекеттік
         008            Семей ядролық полигонында ядролық
                        сынақтардың салдарынан зардап шеккендерге
                        төленетін біржолғы мемлекеттiк ақшалай
                        өтемақылар
             100        Зейнеткерлер және әлеуметтік мемлекеттік
                        жәрдемақылар алушылар
             101        1949-1990 жылдар аралығында радиациялық
                        қауіпті аймақтарда және жеңілдікті
                        әлеуметтік-экономикалық мәртебесі бар
                        аумақта тұратын және тұрған жұмыс істейтін
                        және жұмыс істемейтін халық
         010            Ақталған азаматтарға-жаппай саяси
                        қуғын-сүргін құрбандарына бiржолғы ақшалай
                        өтемақы
         020            Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
                        қалаларының бюджеттеріне ең төменгі күнкөріс
                        мөлшерінің өскеніне байланысты мемлекеттік
                        атаулы әлеуметтік көмегін және 18 жасқа
                        дейінгі балаларға ай сайынғы мемлекеттік
                        жәрдемақыға берілетін ағымдағы нысаналы
                        трансферттер 
         100            Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
                        қалаларының бюджеттерiне атаулы әлеуметтік
                        мемлекеттік көмек көрсетуді төлеуге
                        ағымдағы нысаналы трансферттер
         101            Облыстық бюжеттерге, Астана және Алматы
                        қалаларының бюджеттеріне табысы аз
                        отбасылардағы 18 жасқа дейінгі балаларға
                        мемлекеттік жәрдемақылар төлеуге ағымдағы
                        нысаналы трансферттер
     256                Облыстың жұмыспен қамтылу мен әлеуметтік
                      бағдарламаларды үйлестiру басқармасы
         003            Мүгедектерге әлеуметтік қолдау көрсету
             101        Мұқтаж мүгедектерге әлеуметтік көмектің
                        қосымша түрлері
             102        Санаторлық-курорттық емделуге жеңілдіктер
             103        Техникалық және өзге де құралдармен
                        қамтамасыз ету
             105        Мүгедектер мен ардагерлердi оңалту
             106        Протездеу жөнiнде медициналық қызметтер
                        көрсету және протездік-ортопедиялық
                        бұйымдарымен қамтамасыз ету
         020            Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың)
                        бюджеттеріне ең төменгі күнкөрістің мөлшері
                        өскеніне байланысты мемлекеттік атаулы
                        әлеуметтік көмегін және 18 жасқа дейінгі
                        балаларға айсайынғы мемлекеттік
                        жәрдемақыға берілетін ағымдағы нысаналы
                        трансферттер
             100        Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың)
                        бюджеттерге атаулы әлеуметтік мемлекеттік
                        көмек көрсетуді төлеуге ағымдағы
                        нысаналы трансферттер
             101        Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың)
                        бюджеттерге табысы аз отбасылардағы 18
                        жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік
                        жәрдемақылар төлеуге ағымдағы нысаналы
                        трансферттер
     355                Республикалық маңызы бар қаланың,
                      астананың жұмыспен қамту және әлеуметтiк
                      бағдарламалар басқармасы
         003            Еңбекпен қамту бағдарламасы
             100        Қоғамдық жұмыстар
             101        Жұмыссыздарды кәсiптік даярлау және қайта
                        даярлау
             102        Халықты жұмыспен қамту саласында
                        азаматтарды әлеуметтiк қорғау жөніндегi
                        қосымша шаралар
         004            Қайтыс болған Совет Одағының Батырларын,
                        "Халық қаһармандарын", Социалистік Еңбек
                        ерлерін, Даңқ Орденiнiң үш дәрежесiмен және
                        "Отан" орденiмен марапатталған соғыс
                        ардагерлерi мен мүгедектерiн жерлеу
                        рәсiмдерi бойынша қызмет көрсету
         005            Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау,
                        білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру,
                        мәдениет мамандарына отын сатып алу бойынша
                        әлеуметтік көмек көрсету
         006            Мемлекеттiк атаулы әлеуметтік көмек
             011        Республикалық бюджеттен берiлетiн
                        трансферттер есебiнен
             015        Жергiлiктi бюджет қаражаты есебiнен
         007            Тұрғын үй көмегі            
         008            Жергілiктi өкiлдi органдардың шешімі
                        бойынша азаматтардың жекелеген санаттарына
                        әлеуметтік көмек
         009            Мүгедектердi әлеуметтік қолдау
             101        Мұқтаж мүгедектерге әлеуметтік көмектің
                        қосымша түрлері
             102        Санаторлық-курорттық емделуге жеңiлдiктер
             103        Техникалық және өзге де құралдармен
                        қамтамасыз ету
             104        Үйден тәрбиеленiп оқытылатын мүгедек
                        балаларды материалдық қамтамасыз ету
             105        Мүгедектер мен ардагерлердi оңалту
             106        Протездеу жөнiнде медициналық қызметтер
                        көрсету және протездік-ортопедиялық
                        бұйымдарымен қамтамасыз ету
         010            Iшкi әскерлер мен мерзiмдi қызметтегі
                        әскери қызметшілердi әлеуметтік қолдау
             100        Қалалық, қалааралық және жергілiктi
                        бағыттардағы қоғамдық көлiктiң барлық
                        түрлерiне (таксиден басқасына) жүруге
                        жеңiлдiктер
         011            1999 жылдың 26 шілдесiнде "Отан", "Даңқ"
                        ордендерiмен марапатталған, "Халық
                        Қаһарманы" жоғары атағын және республиканың
                        құрметті атақтарын алған азаматтарды
                        әлеуметтік қолдау
             100        Қалалық, қалааралық және жергілiктi
                        бағыттардағы қоғамдық көлiктiң барлық
                        түрлерiне (таксиден басқасына) жүруге
                        жеңiлдiктер
             101        Тұрғын үй-коммуналдық шығындар бойынша
                        жеңiлдiктер
         012            18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік
                        жәрдемақылар
             011        Республикалық бюджеттен берiлетiн
                        трансферттер есебiнен
             015        Жергiлiктi бюджет қаражаты есебiнен
         015            Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына
                        сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті
                        гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге,
                        және ымдау тілі мамандарының, жеке
                        көмекшілердің қызмет көрсету            
     360                Республикалық маңызы бар қаланың,
                      астананың білім беру басқармасы
         017            Білім беру ұйымдарының күндiзгi оқу
                        нысанының оқушылар мен тәрбиеленушілерін
                        әлеуметтік қолдау
             100        Жергiлiкті өкілді органдар шешiмi бойынша
                        қоғамдық көлiктің барлық түрлерiне
                        (таксиден басқасына) жүруге жеңiлдіктер
     451                Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
                      жұмыспен қамту және әлеуметтiк
                      бағдарламалар бөлiмі
         002            Еңбекпен қамту бағдарламасы
             100        Қоғамдық жұмыстар
             101        Жұмыссыздарды кәсiптік даярлау және қайта
                        даярлау
             102        Халықты жұмыспен қамту саласында
                        азаматтарды әлеуметтiк қорғау жөніндегi
                        қосымша шаралар
         003            Қайтыс болған Совет Одағының батырларын,
                        "Халық қаһармандарын", Социалистік Еңбек
                        ерлерiн, Даңқ Орденiнiң үш дәрежесiмен және
                        "Отан" орденiмен марапатталған соғыс
                        ардагерлері мен мүгедектерін жерлеу
                        рәсiмдерi бойынша қызмет көрсету
         004            Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау,
                        бiлiм беру, әлеуметтік қамтамасыз ету,
                        мәдениет мамандарына отын сатып алу бойынша
                        әлеуметтік көмек көрсету
         005            Мемлекеттiк атаулы әлеуметтік көмек
             011        Республикалық бюджеттен берiлетiн
                        трансферттер есебiнен
             015        Жергiлiктi бюджет қаражаты есебiнен
         006            Тұрғын үй көмегі
         007            Жергілiктi өкілетті органдардың шешiмі
                        бойынша азаматтардың жекелеген топтарына
                        әлеуметтiк көмек
         008            Ішкі әcкepлep мен мерзімді қызметтегi
                        әскери қызметкерлердi әлеуметтік қолдау
             100        Қалалық, қалааралық және жергілiктi
                        бағыттардағы қоғамдық көлiктiң барлық
                        түрлерiне (таксиден басқасына) жүруге
                        жеңiлдiктер
         009            1999 жылдың 26 шілдесiнде "Отан", "Даңқ"
                        ордендерiмен марапатталған, "Халық
                        Қаһарманы" атағын және республиканың
                        құрметті атақтарын алған азаматтарды
                        әлеуметтік қолдау
         010            Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек
                        балаларды материалдық қамтамасыз ету
         014            Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек
                        көрсету
         015            Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтік
                        қызмет көрсету аумақтық орталығы
         016            18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік
                        жәрдемақылар
             011        Республикалық бюджеттен берiлетiн
                        трансферттер есебiнен
             015        Жергiлiктi бюджет қаражаты есебiнен
         017            Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына
                        сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті
                        гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге,
                        және ымдау тілі мамандарының, жеке
                        көмекшілердің қызмет көрсету
     464                Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
                      білім беру бөлiмi
         008            Білім беру ұйымдарының күндiзгі оқу
                        нысанының оқушылары мен тәрбиеленушілерiн
                        әлеуметтік қолдау
             100        Жергілікті өкілетті органның шешімі
                        бойынша қоғамдық көлікте (таксиден басқа)
                        жеңiлдікпен жүру
  09                    Әлеуметтік көмек және әлеуметтік
                      қамтамасыз ету салаларындағы өзге де
                      қызметтер
     213                Қазақстан Республикасы Еңбек және
                      халықты әлеуметтік қорғау министрлігі
         001            Еңбек, жұмыспен қамту, халықты әлеуметтiк
                        қорғау және көшi-қон саласындағы уәкілетті
                        органның қызметiн қамтамасыз ету
             001        Орталық органның аппараты
             002        Аумақтық органдардың аппараттары
             007        Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттік органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі
                        жөндеу
             009        Мемлекеттік органдарды материалдық-техника-
                        лық жарақтандыру
             017        Ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн
                        қамтамасыз ету және мемлекеттiк органдарды
                        ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету
         012            Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы
                        ғылыми зерттеулер
         013            Зейнетақылар мен жәрдемақыларды төлеудi
                        қамтамасыз ету
         014            Жұмыспен қамту және кедейшілiк базасы
                        бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету
         023            Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек
                        көрсетудi әдiснамалық қамтамасыз ету
         027            Оралмандарды тарихи отанына қоныстандыру
                        және әлеуметтік қорғау
             100        Оралмандарды уақытша орналастыру орталығы
             101        Оралмандардың көшіп келуi және әлеуметтік
                        қорғалуы
             102        Opaлмандарды тұрғын үймен қамтамасыз ету
         052            Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік
                        қорғау және көші-қон саласындағы өзекті
                        мәселелерді зерттеу
         053            "Мемлекеттік аннуитеттік компания" АҚ-ның
                        жарғылық капиталын ұлғайту
         100            Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше
                        резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         101            Өкілдік шығындарға арналған қаражат
                        есебінен іс-шаралар өткізу
         105            Республикалық бюджеттік инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың)
                        техника-экономикалық негіздемелерін әзірлеу
                        және оларға сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         114            Қазақстан Республикасы Үкіметі резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша орталық мемлекеттік органдардың
                        міндеттемелерін орындау
     256                Облыстың жұмыспен қамтылу мен әлеуметтік
                      бағдарламаларды үйлестiру басқармасы
         001            Жұмыспен қамту мен әлеуметтік бағдарлама-
                        ларды үйлестiру басқармасының қызметiн
                        қамтамасыз ету
             003        Жергілікті органдардың аппараттары
             007        Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттік органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі
                        жөндеу
             009        Мемлекеттік органдарды материалдық-техника-
                        лық жарақтандыру
         004            Ақпараттық жүйелер құру
         011            Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік
                        төлемдердi есептеу, төлеу мен жеткiзу
                        бойынша қызметтерге ақы төлеу
         100            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң төтенше
                        резервiнiң есебiнен iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         106            Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше
                        жағдайларды жою үшін жергілiктi атқарушы
                        органның төтенше резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         107            Жергілiктi атқарушы органның шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         108            Жергілікті бюджеттiк инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың)
                        техникалық-экономикалық негiздемелерiн
                        әзiрлеу және оларға сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкіметінiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнiң есебінен
                        iс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         113            Жергілікті бюджеттерден алынатын
                        трансферттер
         115            Жергілікті атқарушы органы резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша жергілікті атқарушы органдардың
                        міндеттемелерін орындау
     355                Республикалық маңызы бар қаланың,
                      астананың жұмыспен қамту және әлеуметтік
                      бағдарламалар басқармасы
         001            Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар
                        басқармасының қызметiн қамтамасыз ету
             003        Жергілікті органдардың аппараттары
             007        Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттік органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі
                        жөндеу
             009        Мемлекеттік органдарды материалдық-техника-
                        лық жарақтандыру
         013            Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтiк
                        төлемдердi eceптеу, төлеу мен жеткiзу
                        бойынша қызметтерге ақы төлеу
         014            Ақпараттық жүйелер құру
         016            Белгілі бiр тұрғылықты жерi жоқ адамдарды
                        әлеуметтiк бейiмдеу
         100            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң төтенше
                        резервiнiң есебiнен iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         106            Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше
                        жағдайларды жою үшін жергілiктi атқарушы
                        органның төтенше резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         107            Жергілiктi атқарушы органның шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         108            Жергілікті бюджеттiк инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың)
                        техникалық-экономикалық негiздемелерiн
                        әзiрлеу және оларға сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкіметінiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнiң есебінен
                        iс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         115            Жергілікті атқарушы органы резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша жергілікті атқарушы органдардың
                        міндеттемелерін орындау
     451                Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
                      жұмыспен қамту және әлеуметтiк
                      бағдарламалар бөлiмі
         001            Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар
                        бөлімiнiң қызметiн қамтамасыз ету
             003        Жергілікті органдардың аппараттары
             007        Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттік органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары және құрылыстарын күрделі
                        жөндеу
             009        Мемлекеттік органдарды материалдық-техника-
                        лық жарақтандыру
         011            Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік
                        төлемдердi есептеу, төлеу мен жеткiзу
                        бойынша қызметтерге ақы төлеу
         012            Ақпараттық жүйелер құру
         013            Белгіленген тұрғылықты жерi жоқ тұлғаларды
                        әлеуметтiк бейiмдеу
         100            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
                        төтенше резервiнің есебiнен іс-шараларды
                        өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         106            Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше
                        жағдайларды жою үшін жергілiктi атқарушы
                        органның төтенше резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         107            Жергілiктi атқарушы органның шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         108            Жергілікті бюджеттiк инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың)
                        техникалық-экономикалық негiздемелерiн
                        әзiрлеу және оларға сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
                        шұғыл шығындарға арналған резервiнің
                        есебiнен іс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         115            Жергілікті атқарушы органы резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша жергілікті атқарушы органдардың
                        міндеттемелерін орындау
7                       Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
  01                    Тұрғын үй шаруашылығы
     123                Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар
                      қала, кент, ауыл (село), ауылдық
                      (селолық) округ әкімінің аппараты
         007            Аудандық маңызы бар қаланың, кенттің,
                        ауылдың (селоның), ауылдық (селолық)
                        округтің мемлекеттік тұрғын үй қорының
                        сақталуын ұйымдастыру
     217                Қазақстан Республикасы Қаржы
                      министрлігі
        052             Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй
                        құрылысының мемлекеттік бағдарламасын іске
                        асыруға кредит беру
             100        "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі"
                        АҚ-ды несиелендіру
        053             Тұрғын үй құрылысының мемлекеттік
                        бағдарламасын іске асыруды институционалдық
                        қамтамасыз ету
             100        "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ
                        банкі" АҚ-ның жарғылық және резервтік
                        капиталын ұлғайту
     233                Қазақстан Республикасы Индустрия және
                      сауда министрлігi
         002            Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
                        қалаларының бюджеттерiне тұрғын үй салуға
                        кредиттер беру
         004            Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
                        қалаларының бюджеттерiне инженерлік-
                        коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және
                        жайластыруға берілетін нысаналы даму
                        трансферттері
         012            Қарағанды облысының облыстық бюджетіне
                        Приозерск қаласындағы әскери қызметшілер
                        үйлерін күрделі жөндеуден өткізуге
                        берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
         025            Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
                        қалаларының бюджеттерiне мемлекеттiк
                        коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйiн
                        салуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi
     271                Облыстың құрылыс басқармасы
         009            Тұрғын үй салуға аудандар (облыстық маңызы
                        бар қалалар) бюджеттеріне кредит беру
         010            Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының
                        тұрғын үйін салуға аудандар (облыстық
                        маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін
                        нысаналы даму трансферттер
         012            Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың)
                        бюджеттерге инженерлік коммуникациялық
                        инфрақұрылымды дамытуға және жайластыруға
                        берілетін даму трансферттері
         027            Қарағанды облысының Приозерск қаласы
                        бюджетіне әскери қызметшілер үйлерін
                        күрделі жөндеуден өткізуге берілетін
                        ағымдағы нысаналы трансферттер
     371               Республикалық маңызы бар қаланың,     
                      астананың Энергетика және коммуналдық
                      шаруашылық басқармасы
        008            Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды
                        дамыту және жайластыру
             011        Республикалық бюджеттен берілетін
                        трансферттер есебінен
             015        Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
     373                Республикалық маңызы бар қаланың,
                      астананың Құрылыс басқармасы
         011            Қазақстан Республикасының сейсмоқауiптi
                        өңiрлерiнде орналасқан тұрғын үйлердің
                        сейсмотұрақтылығын қолдауға бағытталған
                        iс-шаралар
         012            Тұрғын үй салу
             011        Республикалық бюджеттен берiлетiн
                        трансферттер есебiнен
             013        Республикалық бюджеттен берiлген
                        кредиттер есебiнен
             015        Жергілікті бюджет қаражаты есебiнен
         017            Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды
                        дамыту және жайластыру
             015        Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
      374               Республикалық маңызы бар қаланың,
                      астананың Тұрғын үй басқармасы
         001            Тұрғын үй басқармасының қызметiн қамтамасыз
                        ету
             003        Жергiлiктi органдардың аппараттары
             007        Мемлекеттік қызметшiлердiң бiлiктілігін
                        арттыру
             008        Мемлекеттік органдардың ғимараттарын,
                        үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу
             009        Мемлекеттік органдарды материалдық-
                        техникалық жарақтандыру
         002            Ақпараттық жүйелерді құру
         003            Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын
                        үймен қамтамасыз ету
             013        Республикалық бюджеттен берiлген
                        кредиттер есебiнен
             015        Жергілікті бюджет қаражаты есебiнен
         004            Авариялық және ескi тұрғын үйлердi бұзу
         005            Мемлекеттiк қажеттіліктер үшін жер
                        учаскелерін алып қою, оның iшiнде сатып алу
                        жолымен алып қою және осыған байланысты
                        жылжымайтын мүлікті иеліктен айыру
         006            Мемлекеттiк тұрғын үй қорын сақтауды
                        ұйымдастыру
         100            Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше
                        резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         106            Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше
                        жағдайларды жою үшін жергілiктi атқарушы
                        органның төтенше резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         107            Жергілiктi атқарушы органның шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнiң есебiнен
                        iс-шаралар өткiзу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         108            Жергілікті бюджеттiк инвестициялық
                        жобалардың (бағдарламалардың)
                        техникалық-экономикалық негiздемелерiн
                        әзiрлеу және оларға сараптама жасау
         109            Қазақстан Республикасы Үкіметінiң шұғыл
                        шығындарға арналған резервiнiң есебінен
                        iс-шаралар өткізу
             022        Резервінің есебінен іс-шаралар
             023        Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне
                        берілетін трансферттер
         115            Жергілікті атқарушы органы резервінің
                        қаражаты есебінен соттардың шешімдері
                        бойынша жергілікті атқарушы органдардың
                        міндеттемелерін орындау
     458                Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
                        тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы,
                        жолаушылар көлiгi және автомобиль
                        жолдары бөлiмі
         002            Мемлекеттік қажеттілiктер үшін жер
                        учаскелерін алып қою, соның iшiнде сатып
                        алу жолымен алып қою және осыған байланысты
                        жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру
         003            Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын
                        ұйымдастыру
         004            Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын
                        үймен қамтамасыз ету
             013        Республикалық бюджеттен берiлген
                        кредиттер есебiнен
             015        Жергілікті бюджет қаражаты есебiнен
             020        Облыстық бюджеттен берілетін кредиттер
                        есебінен
         005            Авариялық және ескi тұрғын үйлердi бұзу
         006            Қазақстан Республикасының сейсмоқауіптi
                        өңiрлерiнде орналасқан тұрғын үйлердiң
                        сейсмотұрақтылығын қолдауға бағытталған
                        iс-шаралар
         007            Приозерск қаласындағы әскери қызметшілер
                        үйлерін күрделі жөндеуден өткізу
             011        Республикалық бюджеттен берiлетін
                        трансферттер есебiнен
             015        Жергілікті бюджет қаражаты есебiнен
     467                Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
                      құрылыс бөлiмi
         003            Tұрғын үй салу
             011        Республикалық бюджеттен берiлетін
                        трансферттер есебiнен
             013        Республикалық бюджеттен берiлген
                        кредиттер есебiнен
             015        Жергілікті бюджет қаражаты есебiнен
             020        Облыстық бюджеттен берілетін кредиттер
                        есебінен
         004            Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды
                        дамыту және жайластыру
             011        Республикалық бюджеттен берiлетін
                        трансферттер есебiнен
             015        Жергілікті бюджет қаражаты есебiнен
  02                    Коммуналдық шаруашылық
     123                Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар
                      қала, кент, ауыл (село), ауылдық
                      (селолық ) округ әкімінің аппараты
         014            Елдi мекендердi сумен жабдықтауды
                        ұйымдастыру
     231                Қазақстан Республикасы Энергетика және
                      минералдық ресурстар министрлігі
         021            Ақтөбе облысының облыстық бюджетіне Мартөк
                        ауданында жеткізуші газ құбырын салуға
                        берілетін нысаналы даму трансферттері
         054            Бейнеу - Шымкент магистральды газ құбырының
                        желілерін дамыту
         056            Облыстық бюджеттерге шағын қалаларды үздіксіз
                        жылумен жабдықтауды қамтамасыз етуге
                        берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
     233                Қазақстан Республикасы Индустрия және
                      сауда министрлігі
         024            Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
                        қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау
                        жүйесін дамытуға берілетін нысаналы
                        даму трансферттері
             004        Сыртқы қарыздар есебiнен
             005        Ішкі көздерінің есебінен
             016        Жобаны республикалық бюджеттен сыртқы
                        қарыздарды бірлесiп қаржыландыру есебiнен
         028            Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
                        қалаларының бюджеттерiне коммуналдық
                        шаруашылықтарды дамытуға берілетін
                        нысаналы даму трансферттерi
         037            Қарағанды облысының облыстық бюджетіне
                        Приозерск қаласының инфрақұрылымын қолдауға
                        берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
         062            Астана қаласының бюджетіне коммуналдық
                        техника сатып алуға берілетін ағымдағы
                        нысаналы трансферттер
     271                Облыстың құрылыс басқармасы
         011            Сумен жабдықтау жүйесiн дамытуға аудандар
                        (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерiне
                        берiлетін нысаналы даму трансферттер
         013            Коммуналдық шаруашылықты дамытуға aудандap
                        (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерiне
                        нысаналы даму трансферттер
         028            Елдi мекендердi газдандыру
         030            Коммуналдық шаруашылық объек