Депозиттерге міндетті кепілдік беру жүйесіне өтуге қосылу шартына екінші деңгейдегі банктердің қосылуы жөніндегі өтініш нысанын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 23 қыркүйектегі N 216 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2006 жылғы 24 қазанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 4430 болып енгізілді.

Жаңартылған

     "Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде орналастырылған депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы" Қазақстан Республикасы  Заңының 10-бабының 2-тармағын жүзеге асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес депозиттерге міндетті кепілдік беру жүйесіне өтуге қосылу шартына екінші деңгейдегі банктердің қосылуы жөніндегі өтініш нысаны бекітілсін.
      2. Осы қаулы 2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
      3. Қаржылық қызмет көрсетуді тұтынушылардың құқығын қорғау басқармасы (Үсенбекова Л.Е.):
      1) Заң департаментімен (Байсынов М.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қолға алсын;
      2) осы қаулы Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он күндік мерзімде оны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, "Қазақстан депозиттерге кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамына, "Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігіне, екінші деңгейдегі банктерге мәлімет үшін жіберсін.
      4. Халықаралық қатынастар және жұртшылықпен байланыс бөлімі (Пернебаев Т.Ш.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.
      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрағасының орынбасары Е.Л.Бахмутоваға жүктелсін.

       Төраға 

Қазақстан Республикасы Қаржы  
нарығын және қаржы ұйымдарын 
реттеу мен қадағалау агенттігі
Басқармасының         
2006 жылғы 23 қыркүйектегі  
                                          № 216 қаулысына қосымша   

      _____________________________________________________________________
(депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйымның атауы)

      Күні «____»__________ 20___ жыл

                             Өтініш

      Ескерту. Қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі басқармасының 26.04.2013 № 110 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Екінші деңгейдегі банк ______________________________________________
                                    (банктің толық атауы)
(бұдан әрі - Банк) оның атынан _____________________________________,
                                  (лауазымы, фамилиясы, аты-жөні)
___________________________________________ негізінде іс-қимыл жасай,
         (Жарғы немесе өзге құжат)
отырып, депозиттерге кепілдік беру жүйесіне қосылу үшін банктің қосылу шартына қосылады.
      Қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган
берген банк операцияларын, оған депозиттерді қабылдау, жеке
тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу жөніндегі операциялары
енетін № _____ «____»_____________ 20____ жылғы лицензиясын, Банк
«____» ____________ 20____ жылы алды.
      Банк "Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде
орналастырылған депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы" Қазақстан
Республикасының 2006 жылғы 7 шілдедегі Заңында және қосылу шартында
қарастырылған қатысушы банктің міндеттемелерін өзіне алады.
      Банк деректемелері:
_____________________________________________________________________
(банктің заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)
анықтамасына немесе куәлігіне сәйкес мемлекеттік және орыс
тілдеріндегі ресми толық атауы)
_____________________________________________________________________
(заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) анықтамасының
немесе куәлігінің нөмірі және күні)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                        (заңды мекен-жайы)
_____________________________________________________________________
                        (нақты мекен-жайы)
_____________________________________________________________________
(Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік
шот нөмірі)
_____________________________________________________________________
                  (банктік бірегейлендіру коды)
_______________ __________________ __________________________________
   Лауазымы            Қолы                 Фамилиясы, аты-жөні

      Мөр орны