Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту туралы және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2005 жылғы 27 тамыздағы N 310 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 17 маусымдағы N 132 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2006 жылғы 14 шілдеде тіркелді. Тіркеу N 4299

Жаңартылған

      "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы  Заңының  3-бабы 2-тармағының 11), 15) тармақшаларына,  45-бабының  4-тармағына,  49-бабына  және "Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау туралы" Қазақстан Республикасы  Заңының  9-бабы 1-тармағының 5), 6) тармақшаларына сәйкес, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Осы қаулының  1-қосымшасына  сәйкес Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесі бекітілсін.

      2. Осы қаулы қолданысқа енгізілген күннен бастап осы қаулының  2-қосымшасына  сәйкес нормативтік құқықтық актілердің күші жойылды деп танылсын. 

      3. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2005 жылғы 27 тамыздағы N 310  қаулысына  (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3868 тіркелген) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      17-тармақ алып тасталсын.

      4. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күннен кейін қолданысқа енгізіледі және оның қолданысы 2006 жылғы 1 шілдеден бастап туындаған қатынастарға таратылады.

      5. Бағалы қағаздар нарығының субъектілерін және жинақтаушы зейнетақы қорларын қадағалау департаменті (Тоқобаев Н.Т.):
      1) Заң департаментімен (Байсынов М.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қолға алсын;
      2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күннің ішінде оны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігіне, "Активтерді басқарушылар қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігіне жіберсін.

      6. Халықаралық қатынастар және жұртшылықпен байланыс бөлімі (Пернебаев Т.Ш.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.

      7. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрағасының орынбасары Е.Л. Бахмутоваға жүктелсін.

      Төраға

Қазақстан Республикасы Қаржы  
нарығын және қаржы ұйымдарын  
реттеу мен қадағалау агенттігі 
Басқармасының         
2006 жылғы 17 маусымдағы    
N 132 қаулысына 1-қосымша   

Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін
қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық
нормативтерді есептеу ережесі

       Ескерту: Бүкіл мәтін бойынша "Брокер және (немесе) дилер", "Брокерге және (немесе) дилерге және", "және Брокерге және (немесе) дилерге және", "Брокердің және (немесе) дилердің және", "Брокер және (немесе) дилердің және", "Брокер және (немесе) дилер және", "және Брокерге және (немесе) дилерге", "Брокерде және (немесе) дилерде және", "Брокер мен (немесе) дилердің,", "Брокер мен (немесе) дилерде,", "Брокерге және (немесе) дилерге", "Брокердің және (немесе) дилердің" деген  сөздер алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.04.28  N 56  (қолданысқа енгізілу тәртібін  4-тармақтан  қараңыз) Қаулысымен. 

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесі (бұдан әрі - Ереже) бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдардың сақтауға міндетті пруденциалдық нормативтерін есептеу тәртібін белгілейді.

      2. Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған, осы Ережеде көрсетілмеген өзге пруденциалдық нормативтер бойынша есептеу және есеп беру тәртібі қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның (бұдан әрі - уәкілетті орган) олардың есептеу және есеп беру тәртібін айқындайтын нормативтік құқықтық актілерімен белгіленеді.

      3. Инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымның (бұдан әрі - Басқарушы) өтімді активтері ретінде мына активтер танылады:
      1) ақша, оның ішінде:
      баланс бойынша активтер сомасының он процентінен аспайтын кассадағы ақша;
      Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің шоттарындағы ақша;
      бағалы қағаздар орталық депозитарийінің шоттарындағы ақша;
      "А" ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) немесе "А2" ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктелімі бойынша) санаттарынан кем емес ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді жеке рейтингі бар резидент емес банктердің шоттарындағы ақша;
      ұйымдасқан бағалы қағаздар рыногындағы операцияларды жүзеге асыруға арналған ұйымдарға банктік қызмет көрсететін резидент емес ұйымдардың шоттарындағы ақша;
      2) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар;
      3) Бағалы қағаздары қор биржасының ең жоғары санаты бойынша ресми тізімге енгізілген немесе еншілес резидент банктер болып табылатын, ықтимал шығын резервін шегергендегі "А" ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) немесе "А2" ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктелімі бойынша) (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) санаттарынан кем емес ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді жеке рейтингі бар резидент емес енші беруші банктердің Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдары;
      4) ықтимал шығын резервін шегергендегі "А" ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) немесе "А2" ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктелімі бойынша) (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) санаттарынан кем емес ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді жеке рейтингі бар резидент емес банктердегі салымдар;
      5) ықтимал шығын резервін шегергендегі Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (басқа мемлекеттердің заңдарына сәйкес эмиссияланғандарды қоса алғанда) (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып);
      6) ықтимал шығын резервін шегергендегі қор биржасының ең жоғары санаты бойынша (қор биржасының ресми тізіміне енгізілген ипотекалық облигациялардан және "Қазақстан Даму банкі" АҚ облигацияларынан басқа) (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) ресми тізімге енгізілген Басқарушыға қатысы бойынша аффилиирленген тұлға болып табылмайтын Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары;
      7) ықтимал шығын резервін шегергендегі қор биржасының ресми тізіміне енгізілген (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) Қазақстан Республикасы ұйымдарының ипотекалық облигациялары;
      8) ықтимал шығын резервін шегергендегі Қазақстан Республикасы ұйымдарының инфрақұрылымдық облигациялары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып);
      9) ықтимал шығын резервін шегергендегі "Қазақстан Даму банкі" акционерлік қоғамының облигациялары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып);
      10) ықтимал шығын резервін шегергендегі кредиттік рейтингтің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ" ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) немесе "Ваа2" ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктелімі бойынша) кем емес рейтингтік бағасы бар шет мемлекеттердің бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып);
      11) ықтимал шығын резервін шегергендегі кредиттік рейтингтің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ" ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) немесе "Ваа2" ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктелімі бойынша) кем емес рейтингтік бағасы бар шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып);
      12) ықтимал шығын резервін шегергендегі борыштық бағалы қағаздары кредиттік рейтингтің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ" ("Standard & Poor's" және"Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) немесе "Ваа2" ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктелімі бойынша) кем емес рейтингтік бағасы бар шетелдік эмитенттердің акциялары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып);
      13) ықтимал шығын резервін шегергендегі халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып);
      14) ықтимал шығын резервін шегергендегі Басқарушыға қатысы бойынша аффилиирленген тұлға болып табылмайтын, "ВВ" ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) немесе"Ва2" ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктелімі бойынша) кем емес рейтингтік бағасы бар немесе шет мемлекеттердің не Қазақстан Республикасының ұйымдасқан рыноктарында айналыстағы "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі немесе басқа рейтингтік агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас рейтингі бойынша "А" рейтингтік бағасы бар ұйымдардың акциялары Басқарушыға қатысы бойынша аффилиирленген тұлға болып табылмайтын, "ВВ" ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) немесе "Ва2" ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктелімі бойынша) кем емес рейтингтік бағасы бар немесе шет мемлекеттердің не Қазақстан Республикасының ұйымдасқан рыноктарында айналыстағы "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі немесе басқа рейтингтік агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас рейтингі бойынша "А" рейтингтік бағасы бар ұйымдардың борыштық бағалы қағаздары;
      15) тазартылған қымбат металдар;
      16) ықтимал шығын резервін шегергендегі қор биржасының ең жоғары санатынан кейінгі (қор биржасының ресми тізіміне енгізілген ипотекалық облигациялардан басқа) (елу процентке кемітілген негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Басқарушыға қатысы бойынша аффилиирленген тұлға болып табылмайтын (оның ішінде басқа мемлекеттердің заңдарына сәйкес шығарылған бағалы қағаздар) Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары;
      16-1) Алматы қаласының Өңірлік Қаржы Орталығының арнаулы сауда алаңында листинг рәсімінен өткен негізгі борыш сомасын және есептелген сыйақы сомаларын ескере отырып, ықтимал шығын резервтерін қоспағанда борыштық бағалы қағаздар;
      17) ықтимал шығын резервін шегергендегі ашық және аралық инвестициялық қорлардың пайлары (елу процентке кемітілген);
      18) ықтимал шығын резервін шегергендегі, елу процентке кемітілген, акционерлері бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары болып табылатын, бағалы қағаздармен, бағалы қағаздардың және бағалы қағаздар рыногы инфрақұрылымының бір бөлігі болып табылатын өзге заңды тұлғалардың орталық депозитарийімен жасалатын сауда-саттықты ұйымдастырушылардың акциялары;
      19) Басқарушыға қатысы бойынша аффилиирленген тұлға болып табылмайтын (ықтимал шығын резервін шегере отырып), қызметкерлер мен басқа тұлғалардың дебиторлық берешегін шегергендегі ұйымның дебиторлық берешегі, оның ішінде:
      Басқарушыға қатысы бойынша аффилиирленген тұлға болып табылмайтын, баланс бойынша активтер сомасының жиырма процентінен аспайтын мөлшердегі шарт талаптары бойынша дебиторлық берешекті шегергендегі жасалған шарт талаптарын қызметкерлердің және басқа тұлғалардың үш күннен аспайтын мерзімге кешіктірген дебиторлық берешек (ықтимал шығын резервін шегере отырып);
      Басқарушыға қатысы бойынша аффилиирленген тұлға болып табылмайтын, Басқарушының балансы бойынша жасалған шарт талаптарын қызметкерлердің және басқа тұлғалардың тоқсан күннен аспайтын мерзімге кешіктірген елу процентке кемітілген активтер сомасының он процентінен аспайтын мөлшердегі дебиторлық берешекті шегергендегі дебиторлық берешек (ықтимал шығын резервін шегере отырып).
      Осы тармақта көрсетілген бағалы қағаздар мынадай жағдайларда өтімді активтер есебіне қосылмайды:
      Басқарушы оларды қайта сатып алу шартымен сатқан немесе кепілге берген, немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа жолмен ауыртпалық салған жағдайда;
      Басқарушы автоматтандырылған "репо" нарығында қайта сату шартымен бағалы қағаздарды сатып алған жағдайда.
       Ескерту: 3-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006.10.27  N 226  (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан  қараңыз), 2007.02.23  N 40  (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан  қараңыз), 2008.04.28  N 56  (қолданысқа енгізілу тәртібін  4-тармақтан  қараңыз) Қаулыларымен.

      4. Басқарушының меншікті капиталдың жеткіліктілік есебіне енген басқа активтері ретінде мынадай активтер танылады:
      1) Басқарушының баланстық құны бойынша негізгі құрал-жабдықтары, оның ішінде:
      Басқарушының балансы бойынша активтер сомасының он процентінен аспайтын мөлшердегі меншігіндегі немесе тұрақты пайдалану құқығындағы жер;
      Басқарушының балансы бойынша активтер сомасының он процентінен аспайтын мөлшердегі меншігіндегі үйлер және ғимараттар;
      Басқарушының балансы бойынша активтер сомасының бес процентінен аспайтын мөлшердегі меншігіндегі машиналар мен жабдықтар;
      2) бағдарламалық қамтамасыз ету - Басқарушының балансы бойынша активтер сомасының он процентінен аспайтын мөлшердегі баланстық құны бойынша.
       Ескерту: 4-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 27 қазандағы  N 226  (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан  қараңыз) қаулысымен .

      5. Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қоры үшін (бұдан әрі - Қор) зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым үшін (бұдан әрі - Ұйым) өтімді және басқа активтер тізбесі Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтердің нормативтік мәндері, оларды есептеу әдістемесі туралы нұсқаулықты бекіту туралы" 2006 жылғы 27-қазандағы N 223 қаулысымен анықталады.
       Ескерту: 5-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 27 қазандағы  N 226  (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан  қараңыз) қаулысымен .

  2-тарау. Қор үшін пруденциалдық
нормативтерді есептеу тәртібі

       Ескерту: 2-тарау жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 27 қазандағы  N 226  (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан  қараңыз) қаулысымен .

      6. Қор зейнетақы активтерін инвестициялық басқару бойынша қызметті жүзеге асыру барысында меншікті капиталының, сондай-ақ Қор зейнетақы активтері мен брокерлік және дилерлік қызметті номиналды ұстаушы ретінде клиенттің шоттарын жүргізу құқығынсыз инвестициялық басқару жөніндегі қызметті қоса атқарған кезде жеткіліктілік коэффициенті мына формула бойынша есептелінеді:
      К 1 =(ӨА - М)/ МЗА, мұнда
      ӨА - осы ереженің 5-тармағында көрсетілген Қор активтері;
      М - Қордың жиынтық міндеттемелері ("репо" операциясын ашық сауда әдісімен өткізгенде, міндеттемелерге тек "репо" ашу сәтіне қор биржасының ішкі ережелеріне сәйкес анықталған "репо" объектісінің нарықтық құнының дисконт сомасы кіреді);
      МЗА - мына формула бойынша есептелетін тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген Қордың инвестициялық портфеліндегі қаржы құралдарының құны:
      МЗА = Е(К*Кт)+(( Жпт + Епт) + ЕАк*0,08 + Вт)) + ОЖК, мұнда Е(К*Кт) - кредиттік тәуекел, мұнда
      К - қаржылық есептің халықаралық стандартына сәйкес өтелгенге дейін ұсталынатын санатқа енгізілген борыштық бағалы қағаздардың, сондай-ақ үш жылдан астам портфелдегі борыштық бағалы қағаздардың, депозиттердің, аффинирленген бағалы металдардың ағымдағы құны;
      Кт - осы ереженің 1-қосымшасына сәйкес кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген қаржы құралдарының тәуекел деңгейі;
      (Жпт + Епт) + ЕАк*0,08 + Вт - рыноктық тәуекел, мұнда
      (Жпт + Епт) - осы ереженің 1-1-қосымшасына сәйкес есептелген ерекше пайыздық тәуекелдің және осы Ереженің 1-2-қосымшасына сәйкес есептелген жалпы пайыздық тәуекелдің кредиттік тәуекелдің есебіне қабылданбаған борыштық бағалы қағаздар бойынша сомасын көрсететін пайыздық тәуекел,
      ЕАк*0,08 - қор тәуекелі, мұнда
      Ак - акциялардың, пайлардың ағымдағы құны,
      Вт - В*0,08 ретінде анықталатын валюталық тәуекел, мұнда
      В - шығару шарты бағалы қағаздардың айналымының барлық кезеңіне ұлттық валютаның белгіленген бағамы бойынша осы қаржы құралы бойынша ақша ағындарын белгілеуді көздейтін қаржы құралдарын қоспағанда, шетел валютасында номинирленген қаржы құралдарының, сондай-ақ, олар бойынша шетел валюталарының бағамдары өзгеруіне индекстелген номинал және/немесе купондық сыйақы, және бағалы металдардың, қолма-қол шетелдік валютаның ағымдағы құны;
      ОЖК - формула бойынша есептелетін орташа алынған жалпы кіріс:
             Е соңғы үш қаржы жылында алынған жалпы кіріс
      ОЖК = _____________________________________________
                              З 
      ОЖК мөлшері қаржылық есеп беруге сәйкес есепті жылдың бірінші айының бірінші күнгі жағдай бойынша жыл сайын есептеледі және қажет болғанда жыл сайынғы аудиттен кейін түзетіледі.
       Ескерту: 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының  2007 жылғы 23 ақпандағы  N 40  (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан  қараңыз), 2008.04.28  N 56  (қолданысқа енгізілу тәртібін  4-тармақтан  қараңыз) Қаулыларымен.

      7. Меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициентінің мәні күн сайын мынадай болу тиіс:
      1) 2007 жылдың 1 қаңтарынан бастап - 0,01 кем емес;
      2) 2008 жылдың 1 қаңтарынан бастап - 0,04 кем емес;
      3) 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап - 0,06 кем емес.

  3-тарау. Зейнетақы активтерін инвестициялық
басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар үшін
пруденциалдық нормативтерді есептеу тәртібі

       Ескерту: 3-тарау жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 27 қазандағы  N 226  (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан  қараңыз) қаулысымен .

      8. Ұйым қызметін инвестициялық портфельді басқару қызметімен (басқаруында активтер болса) қоса атқарғанда, сондай-ақ клиенттердің шоттарын номиналды ұстаушы ретінде жүргізу құқығынсыз брокерлік және дилерлік қызметті қоса атқарғанда, меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициенттің есептеу тәртібі және мәні Агенттік Басқармасының "Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтердің нормативтік мәндері, оларды есептеу әдістемесі туралы нұсқаулықты бекіту туралы"   2006 жылғы 27 қазандағы   N 223 қаулысымен (Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4480 тіркелген) белгіленеді.
       Ескерту: 8-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының  2007 жылғы 23 ақпандағы  N 40  (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан  қараңыз) қаулысымен .

      9-10. <*>
       Ескерту: 9-10-тармақтар алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының  2007 жылғы 23 ақпандағы  N 40  (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан  қараңыз) қаулысымен .

  4-тарау. Инвестициялық портфельді басқаруды
жүзеге асыратын ұйым үшін пруденциалдық нормативті
есептеу тәртібі

      11. Инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйым клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен (бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді тіркеу құқығымен) брокерлік-дилерлік қызметпен қоса атқарғанда, меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициенті мына формула бойынша есептеледі: 

К 1 =(ӨА-М)/МКАМ, мұнда

      ӨА - осы Ереженің 3 және 4-тармақтарында көрсетілген Басқарушы активтері;
      М - Басқарушының жиынтық міндеттемелері;
      МКАМ - Басқарушының меншікті капиталының ең аз мөлшері:

МКАМ = 50 миллион теңге.

      Егер басқаруға қабылданған активтерінің құны 40 миллиард теңгеден астам болған жағдайда, онда Басқарушының меншікті капиталының ең аз мөлшері мына формула бойынша есептеледі: 

МКАМ = (20 миллион теңге + (БҚА - 40 миллиард теңге)*0,0002) + 30 миллион теңге, мұнда

      БҚА - басқаруға қабылданған активтер.
      МКАМ ең жоғары мөлшері 1,6 миллиард теңгеден аспауы тиіс.
      Меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициентінің мәні күн сайын кемінде 1 болуы тиіс.

      12. Басқарушы номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығынсыз брокерлік және дилерлік қызметті қоса атқарғанда, меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициенті мына формула бойынша есептеледі:

К 1 =(БА-М)/МКАМ, мұнда

      БА - осы Ереженің 3 және 4-тармақтарында көрсетілген Басқарушы активтері;
      М - Басқарушының жиынтық міндеттемелері;
      МКАМ - мына формула бойынша есептелген Басқарушының меншікті капиталының ең аз мөлшері.

МКАМ = 25 миллион теңге.

      Егер басқаруға қабылданған активтерінің құны 40 миллиард теңгеден астам болған жағдайда, онда Басқарушының меншікті капиталының ең аз мөлшері мына формула бойынша есептеледі: 

МКАМ = (20 миллион теңге + (БҚА - 40 миллиард теңге)*0,0002) + 5 миллион теңге, мұнда

      БҚА - басқаруға қабылданған активтер.
      МКАМ ең жоғары мөлшері 1,6 миллиард теңгеден аспауы тиіс.
      Меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициентінің мәні күн сайын кемінде 1 болуы тиіс.

  5-тарау. Номиналды ұстаушы ретінде клиенттің шоттарын
жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызмет пен банк
операцияларының жекелеген түрлерін, факторингттік, форфейтингттік операцияларды және вексельдермен операцияларды жүзеге асыратын ұйымдардың пруденциалдық нормативтерді есептеу тәртібі

       Ескерту: 5-тарау алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.04.28  N 56  (қолданысқа енгізілу тәртібін  4-тармақтан  қараңыз) Қаулысымен.

  6-тарау. Пруденциалдық нормативтердің есебі
үшін пруденциалдық нормативтердің есебін және қосымша
мәліметтерді ұсыну тәртібі

       Ескерту: 6-тараудың атауына өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.07.16.  N 211  (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан  қараңыз) Қаулысымен.

      25. Пруденциалдық нормативтердің есебіне байланысты қосымша мәліметтер және пруденциалдық нормативтердің есебі уәкілетті органға осы Ереженің Қорға және Ұйымға арналған 5 және 7-қосымшаларына сәйкес және есепті айдың соңғы күнтізбелік күні үшін есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күні Астана қаласы уақыты бойынша 18.00-ден кешіктірмей беріледі.
       Ескерту: 25-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.07.16.  N 211  (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан  қараңыз) Қаулысымен.

      26. Пруденциалдық нормативтердің есебіне байланысты қосымша мәліметтер және пруденциалдық нормативтердің есебі уәкілетті органға осы Ереженің Басқарушыға арналған 6 және 8-қосымшаларына сәйкес және есепті тоқсанның соңғы күнтізбелік күні үшін есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күні Астана қаласы уақыты бойынша 18.00-ден кешіктірмей беріледі.
       Ескерту: 26-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.07.16.  N 211  (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан  қараңыз) Қаулысымен.

      27. Пруденциалдық нормативтердің есебіне байланысты қосымша мәліметтер электронды тасымалдағышпен беріледі. Пруденциалдық нормативтiң есебі қағаз тасымалдағышта беріледі, оған Қордың, Ұйымның, Басқарушының бірінші басшысы немесе ол уәкілеттік берген тұлға, бас бухгалтер қол қояды және ол мөрмен куәландырылады.
       Ескерту: 27-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.07.16.  N 211  (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан  қараңыз), 2008.04.28  N 56  (қолданысқа енгізілу тәртібін  4-тармақтан  қараңыз) Қаулыларымен.

      28. Қағазға шығарылған қосымша мәліметтерге бірінші басшы немесе ол уәкілеттік берген адам, бас бухгалтер қол қояды, мөрмен расталады және Қорда, Ұйымда, Басқарушыда сақталады. Уәкілетті органның талап етуі бойынша Қор, Ұйым, Басқарушы сұратуды алған күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей қағазға шығарылған қосымша мәліметтерді береді.
       Ескерту: 28-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.04.28  N 56  (қолданысқа енгізілу тәртібін  4-тармақтан  қараңыз) Қаулысымен.

      29. Электронды тасымалдағыштағы қосымша мәліметтер беріліп отырған деректердің құпиялылығын және түзетілмейтіндігін қамтамасыз ететін криптографиялық қорғаныс құралдары бар ақпаратты жеткізіп берудің кепілдік беру жүйесін пайдалана отырып, жасалады.

      30. Электронды тасымалдағышпен және қағазға шығарылып берілген деректердің дәл келуін Қордың, Ұйымның, Басқарушының бірінші басшысы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам қамтамасыз етеді.
       Ескерту: 30-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.04.28  N 56  (қолданысқа енгізілу тәртібін  4-тармақтан  қараңыз) Қаулысымен.

      31. Пруденциалдық нормативтердің есебіне байланысты қосымша мәліметтердегі және пруденциалдық нормативтердің есебіндегі деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы - теңгемен көрсетіледі.
       Ескерту: 31-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.07.16.  N 211  (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан  қараңыз) Қаулысымен.

      32. Пруденциалдық нормативтердің есебіне байланысты қосымша мәліметтерді және пруденциалдық нормативтердің есебін толтырған кезде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден аз сома нөлге дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең немесе одан артық сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
       Ескерту: 32-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.07.16.  N 211  (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан  қараңыз) Қаулысымен.

      33. Пруденциалдық нормативтер бұзылған жағдайда Қор, Ұйым, Басқарушы тәртіп бұзылған сәттен бастап үш жұмыс күні аралығында пруденциалдық нормативтердің бұзылу фактісі мен себептері туралы, оларды жоюдың іс-шаралар жоспарын қосып бере отырып, уәкілетті органға хабарлайды.

      34. Қор, Ұйым, Басқарушы осы Ереженің 31, 32-тармақтарында көрсетілген талаптарды сақтай отырып, осы Ереженің 7, 8-қосымшаларына сәйкес нысанда осының алдындағы жұмысы күнінің соңындағы, сондай-ақ ағымдағы тікелей жұмыс күнінің алдындағы әр демалыс күнінің соңындағы жағдай бойынша әр жұмыс күні үшін пруденциалдық нормативтерінің есебін жасайды.
      Қағаз тасымалдағыштағы пруденциалдық нормативтердің есебіне бірінші басшы немесе ол уәкілеттік берген тұлға, Қордың, Ұйымның және Басқарушының бас бухгалтері қол қояды Қор, Ұйым, Басқарушының мөрімен расталады және Қорда, Ұйымда, Басқарушыда сақталады.
       Ескерту: 34-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006.10.27  N 226  (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан  қараңыз), өзгерту енгізілді - 2007.04.30  N 112  (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан  қараңыз), 2007.07.16  N 211  (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан  қараңыз), 2008.04.28  N 56  (қолданысқа енгізілу тәртібін  4-тармақтан  қараңыз) Қаулыларымен.

      35. Уәкілетті орган пруденциалдық нормативтерді Қор, Ұйым, Басқарушының уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес электронды тасымалдағышпен берген қаржылық және өзге де есеп беруі негізінде есептейді.

  7-тарау. Қорытынды ережелер

      36. Осы Ережемен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіп бойынша шешіледі.

                                       Бағалы қағаздар рыногында
                                      кәсіби қызмет түрлерін қоса
                                     атқаратын ұйымдарға арналған
                                      пруденциалдық нормативтерді
                                     есептеу ережесінің 1-қосымшасы

       Ескерту: 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және
қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2006.10.27  N 226  (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан
қараңыз), 2007.02.23  N 40  (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан
қараңыз), 2008.04.28  N 56  (қолданысқа енгізілу тәртібін  4-тармақтан
қараңыз) Қаулыларымен. 

                         Кредит тәуекелділігі

Баптардың атауы

Сомасы

тәуекел.
ділік
деңгейінің
пайыздық
көрсеткіші

Есептік Сомасы

І-топ

Қолма-қол теңге

  

0

  

Standard & Рооr's   агенттігінің "АА"-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдің шетелдік қолма-қол валютасы

  

0

  

Қазақстан Республикасының
мемлекеттік бағалы қағаздары

  

0

  

Қазақстан Республика Ұлттық Банктегі салымдар

  

0

  

Standard & Рооr's агенттігінің "АА"-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар

  

0

  

Мынадай халықаралық қаржы ұйымдарымен шығарылған бағалы қағаздар:
Халықаралық қайта құру және даму банкі;
Еуропа қайта құру және даму банкі;
Америка аралық даму банкі;
Халықаралық есеп-айырысу банкі;
Азия даму банкі;
Африка даму банкі;
Халықаралық қаржы  корпорациясы;
Ислам даму банкі;
Еуропа инвестициялық банкі.

  

0

  

Standard & Рооr's агенттігінің "АА-"-дан төмен емес халықаралық рейтингісін иеленген немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар соның ішінде, Қазақстан Республикасының резидент емес банктерінде тазартылған қымбат металдар мен металл депозиттер

  

0

  

І-тәуекел тобына енгізілген активтер болып табылатын базалық активтері фьючерс, опцион, своп, форвард

  

0

  

І-тәуекел тобына енгізілген  активтер бойынша есептелген сыйақы

  

0

  

II топ

Standard & Рооr's агенттігінің "ВВВ-"-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар және елдердің рейтингтік бағасына сәйкестігі жоқ елдердің шетелдік қолма-қол валютасы

  

20

  

Standard & Рооr's  агенттігінің "А+"-дан "А-" дейін тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар

  

20

  

Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған бағалы қағаздар

  

20

  

Standard & Рооr's   агенттігінің "А"-дан төмен  емес халықаралық шәкіл бойынша ұзақ мерзімді кредит рейтингісін иеленген немесе  басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар немесе Standard & Рооr's агенттігінің "kzААА" төмен емес ұлттық шәкіл бойынша рейтингі бағасы бар, Standard & Рооr's агенттігінің "АА"-дан төмен емес халықаралық шәкіл бойынша немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар ұзақ мерзімді кредит рейтингісін иеленетін еншілес банк резиденттерде, сабақтас банк резиденттерде, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің салымдары

  

20

  

Standard & Рооr's   агенттігінің "АА-" төмен емес халықаралық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар шетелдік ұйымдары шығарған Мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар

  

20

  

Standard & Рооr's  агенттігінің "А"-дан төмен емес халықаралық рейтингі бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар немесе Standard & Рооr's агенттігінің "kzААА" төмен емес ұлттық шәкілде рейтинг бағасы бар Қазақстан Республикасы және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған Мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар

  

20

  

"Қазақстан Даму Банкі" акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар

  

20

  

"Қазақстан ипотекалық компаниясы" акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар

  

20

  

Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған  инфрақұрылымдық облигациясы

  

20

  

Халықаралық рейтингісі бар "Standard & Рооr's рrіnсіраl stability fund ratings" төмен емес "Ааm-" немесе  Standard & Рооr's Fund сrеdit gualit ratings" төмен емес "Ааf-" иивестициялық қорлардың пайы

  

20

  

Standard & Рооr's  агенттігінің "A+"-дан "А-" дейін төмен емес халықаралық рейтингі бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар ұйымдар шығарған Prіnсіраl рrоtесtеd nоtеs

  

20

  

ІІ-тәуекел тобына енгізілген активтер болып табылатын базалық активтері фьючерс, опцион, своп, форвард

  

20

  

Жол үстіндегі ақша

  

20

  

ІІ-тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы

  

20

  

III топ

Standard & Рооr's агенттігінің "ВВВ+"-дан "ВВВ-" дейін тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар

  

50

  

Standard & Рооr's  агенттігінің "ВВВ+"-дан "ВВВ-" дейінгі халықаралық шәкіл бойынша ұзақ мерзімді кредит рейтингісін иеленген немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар немесе Standard & Рооr's агенттігінің "kzААА"-дан "kzАА-" дейінгі ұлттық шәкіл бойынша рейтингі бағасы бар, Standard & Рооr's агенттігінің "А+"-дан "А-" дейінгі халықаралық шәкіл бойынша немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар ұзақ мерзімді кредит рейтингісін иеленетін еншілес банк резиденттерде, сабақтас банк резиденттерде, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің салымдары

  

50

  

Standard & Рооr's агенттігінің "А+"-дан "А-"дейін халықаралық рейтингі бар немесе басқа рейтинг  агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар шетелдік ұйымдары шығарған Мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар

  

50

  

Standard & Рооr's агенттігінің "ВВВ+"-дан "ВВВ-" дейін халықаралық рейтингі бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар немесе Standard & Рооr's агенттігінің "kzАА+"-дан "kzАА-" дейін ұлттық шәкілде рейтинг бағасы бар Қазақстан Республикасы және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған Мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар

  

50

  

халықаралық рейтингі бағасы бар Standard & Рооr's рrіпсіраl stailiny fund ratings "Аm+" дан "Аm-" дейін немесе "Standard & Рооr's Fund credit ratings" "Аf+" дан "Аf-" дейін инвестициялық қорлардың пайы

  

50

  

Standard & Рооr's  агенттігінің "А+"-дан "А-"дейін халықаралық рейтингі бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар ұйымдар шығарған Prіnсіраl рrоtесtеd nоtеs

  

50

  

Қазақстан Республикасының    ұйымдары шығарған ипотекалық облигациясы

  

50

  

ІІІ-тәуекел тобына енгізілген активтер болып табылатын базалық активтері фьючерс, опцион, своп, форвард

  

50

  

Индекс болып табылатын базалық активтері фьючерс, опцион, своп, форвард

  

50

  

Ш-тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы

  

50

  

IV топ

Standard & Рооr's  агенттігінің "ВВ+"-дан "ВВ-" дейінгі халықаралық шәкіл бойынша ұзақ мерзімді кредит рейтингісін иеленген немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар немесе Standard & Рооr's  агенттігінің "kzА+"-дан "kzВВВ" дейінгі ұлттық шәкіл бойынша рейтингі бағасы бар, Standard & Рооr's агенттігінің" ВВВ+"-дан "ВВВ-" дейінгі халықаралық шәкіл бойынша немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар ұзақ мерзімді кредит рейтингісін иеленетін еншілес банк резиденттерде, сабақтас банк резиденттерде, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің салымдары

  

100

  

Standard & Рооr's  агенттігінің "ВВВ+"-дан "ВВВ-" дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар

  

100

  

Standard & Рооr's  агенттігінің "ВВ+"-дан "ВВ-" дейін халықаралық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар немесе Standard & Рооr's агенттігінің "kzВВВ" дан төмен емес ұлттық шәкілде рейтинг бағасы бар Қазақстан Республикасы және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған Мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар

  

100

  

халықаралық рейтингі бағасы бар Standard & Рооr's рrіпсіраl stailiny fund  ratings "ВВВm+" дан "BBBm-"дейін немесе  "Standard & Рооr's Fund credit guality ratings" "ВВВf+" дан "BBBf-"дейін  инвестициялық қорлардың пайы

  

100

  

Standard & Рооr's агенттігінің "ВВВ+"-дан "ВВВ-" дейін рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар ұйымдар шығарған Prіnсіраl рrоtесtеd nоtеs

  

100

  

IV-тәуекел тобына енгізілген активтер болып табылатын базалық активтері фьючерс, опцион, своп, форвард

  

100

  

IV-тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы

  

100

  

V топ

Standard & Рооr's агенттігінің "ВВ-"-дан төмен халықаралық шәкіл бойынша ұзақ мерзімді кредит рейтингісін иеленген немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар немесе Standard & Рооr's агенттігінің "kzВВВ -дан төмен ұлттық шәкіл бойынша рейтингі бағасы бар,  Standard & Рооr's агенттігінің "ВВВ-"-дан төмен халықаралық шәкіл бойынша немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар немесе рейтингке сәйкестігі жоқ ұзақ мерзімді кредит рейтингісі бар еншілес банк резиденттерде, сабақтас банк резиденттерде, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің салымдары

  

130

  

Standard & Рооr's агенттігінің "ВВ-"-дан төмен халықаралық рейтингі бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар немесе Standard & Рооr's агенттігінің "kzВВВ"-дан төмен рейтингі бағасы бар немесе листингтің ең жоғарғы санаты бойынша сауда-саттық  ұйымдастырушыларының ресми тізімінде, көрсетілген осы бағалы қағаздарды болу талабындағы рейтингі сәйкестігі жоқ Қазақстан Республикасы және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан  Республикасының ұйымдары шығарған Мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар

  

130

  

листингтің ең жоғарғы санаты бойынша сауда-саттық ұйымдастырушыларының ресми   тізімінде енгізілген Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын басқарма компаниясы инвестициялық қорының пайлық аралық пайы

  

130

  

V-тәуекел тобына енгізілген активтер болып табылатын базалық активтері фьючерс, опцион, своп, форвард

  

130

  

V-тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы

  

130

  

VI топ

листингтің ең жоғарғы санаты бойынша сауда-саттық ұйымдастырушыларының ресми тізімінде, жоғарыда көрсетілген бағалы қағаздарды болу талабындағы рейтингі сәйкестігі жоқ Қазақстан Республикасы және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған Мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар

  

250

  

листингтің ең жоғарғы санаты бойынша сауда-саттық ұйымдастырушыларының ресми   тізімінде енгізілген Қазақстан Республикасының резиденті  болып табылатын басқарма компаниясы инвестициялық қорының аралық пайы

  

250

  

Арнайы Алматы қаласы Орталық Аймақтық Қаржылық сауда-саттық алаңына листингтің өткен процедурасы және жоғарыда көрсетілген тәуекел тобының біреуіне де сәйкеспейтін борыштық бағалы қағаздар

  

250

  

Standard & Рооr's агенттігінің "ВВ-"-дан төмен халықаралық рейтингі бағасы бар немесе сауда-саттық делистинг ұйымдастырушылары ұсынған рейтингтік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар

  

250

  

VІ-тәуекел тобына енгізілген активтер болып табылатын базалық активтері фьючерс, опцион, своп, форвард

  

250

  

Сауда-саттық ұйымдастыру.
шысы акцияларын делистингке
ұшыратқан екінші деңгейдегі
банктердегі салымдар

  

250

  

VІ-тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы

  

250

  

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша өлшем активтердің қорытынды сомасы

  

X

  

      Бірінші басшы немесе ол уәкілеттік берген тұлға:
      _______________________      ________________
              (фамилиясы, аты-жөні)         (қолы)
      Бас бухгалтер:_____________________ ________________
                    (фамилиясы, аты-жөні)   (қолы)

      Мөр орны

      Кестені толтыру жөніндегі түсіндірме:

      Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша зейнетақы активтерін өлшеу
кезінде, егер борыштық бағалы қағазда арнайы борыш рейтингі бар
болған жағдайда, онда осы бағалы қағаз осы рейтинг бойынша
ескеріледі.
      Егер Қазақстан Республикасының заң тұлғаларымен шыққан
мемлекеттік емес борыштық бағалы қағазда арнайы рейтинг болмаса,
онда осы борыштық бағалы қағаз рейтингтік эмитент бойынша
ескеріледі.
      Егер қаржылық құралдардың тәуелсіз ағымдағы құнының
құрамындағы қаржылық құралдар бойынша есептелген тәуелсіз сыйақы
кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша активтер есебінде енгізілген
болса, онда бұдан әрі ол жеке ескерілмейді.
      Своптар, фьючерстер, опциондар, форвардтар көрсетілген қаржы құралдарының нарықтық құны мен олар бойынша кредиттік тәуекел сомасын осы қосымшада көрсетілген контрагент санатына сәйкес келетін тәуекел дәрежесіне көбейту арқылы кредиттік тәуекелді есептеуге енгізіледі.
      Своп, фьючерс, опцион және форвард операциялары бойынша кредиттік тәуекел осы Нұсқаулықтың 1-3-қосымшасында көрсетілген және аталған қаржы құралдарының өтеу мерзімімен айқындалатын кредиттік тәуекелдің коэффициентіне аталған қаржы құралдарының номиналды құнының туындысы ретінде есептеледі.
      Қаржы құралдарының (өтеу құны) нарықтық құны мынаны білдіреді:
      сатып алу мәмілелері бойынша - осы қаржы құралының номиналды келісім-шарттық құнынан қаржы құралының ағымдағы рыноктық құнның асқан шегін білдіреді. Егер қаржы құралының ағымдағы рыноктық құны оның номиналды келісім-шарттық құнынан кем немесе оған тең болса, онда өтеу құны нөлге тең болады;
      сату мәмілесі бойынша - осы қаржы құралының ағымдағы рыноктық құнынан қаржы құралының номиналды келісім-шарттық құнның асқан шегін білдіреді. Егер қаржы құралының номиналды келісім-шарттық құны оның ағымдағы рыноктық құнынан кем немесе оған тең болса, онда өтеу құны нөлге тең болады.
      Бивалюталық қаржы құралдары (талап ету мен міндеттеме әртүрлі шетел валюталарында көрсетілген қаржы құралдары) бойынша өтеу құны есептілікті жасау күнгі бағам бойынша айқындалған міндеттемелердің теңгелік баламасынан талаптардың теңгелік баламасының асқан шегі ретінде анықталады. Егер талаптардың теңгелік баламасының шегі міндеттемелердің теңгелік баламасынан кем немесе оған тең болса, онда өтеу құны нөлге тең болады.
      Қаржы құралдарының номиналды келісім-шарттық құны бухгалтерлік есептің тиісті шоттарында мәмілелерді жасасу күні олар көрсетілген қаржы құралдарының құнын білдіреді. Бивалюталық қаржы құралдарының номиналды келісім-шарттық құны ретінде Ұйымда талаптар қалыптасатын валюта алынады.
      Сатылған опциондар бойынша өтеу құны есептелмейді.
      Сауда-саттық ұйымдастырушы делистингке ұшыратқан қаржы құралдары осы қаржы құралдардың ағымдағы құнының сомасын осы қосымшаның VI тобында көрсетілген тәуекел дәрежесіне көбейту арқылы кредиттік тәуекел есеп айырысуына кіреді.
      Борыштық бағалы қағазда бірнеше рейтинг агенттіктері берген рейтинг бағалары болғанда, осындай бағалардан соңғысы назарға алынады.
      Борыштық бағалы қағазда халықаралық және Қазақстан Республикасы ұлттық шәкілі бойынша рейтинг бағалары болғанда, ұлттық шәкіл бойынша рейтинг бағасына басымдылық беріледі.

                                     Бағалы қағаздар рыногында
                                     кәсіби қызмет түрлерін қоса
                                     атқаратын ұйымдарға арналған
                                     пруденциалдық нормативтерді
                                     есептеу ережесіне 1-1-қосымша

       Ескерту: 1-1 қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және
қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2006.10.27  N 226  (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан
қараңыз), 2007.02.23  N 40  (қолданысқа енгізілу тәртібін
2-тармақтан  қараңыз), 2008.04.28  N 56  (қолданысқа енгізілу
тәртібін  4-тармақтан  қараңыз) Қаулыларымен. 

                      Ерекше пайыздық тәуекел

р/с
N

Атауы

Сомасы

Ерекше
 тәуекел коэффициенті (%)

Есепке
 арналған сома

1

Standard & Рооr's агенттігінің "АА-"-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингтерімен шет мемлекеттердің Орталық үкіметтері мен орталық банктері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар, Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздар түріндегі сыйақы мөлшерлеме өзгеруіне байланысты рынок тәуекелімен қаржы құралдарының құны.

  

0

  

2

Қазақстан Республикасы сауда-саттық ұйымдастырушыларының ресми тізіміне және Қазақстаннан тыс қара жердегі сауда-саттық ұйымдастырушыларының тізіміне кіргізілген бағалы қағаздар түріндегі, халықаралық қаржылық ұйымдар шығарған бағалы қағаздар, Standard & Рооr's агенттігінің "ВВВ-"-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингтерімен шет мемлекеттердің Орталық үкіметтері мен орталық банктері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар, Қазақстан Республикасы жергілікті өкімет органдары шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздар түріндегі, сондай-ақ бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында айналысқа түспейтін Principal protected notes 6 айдан кем емес өтеу мерзімімен сыйақы мөлшерлеме өзгеруіне байланысты рынок тәуекелімен қаржы құрал.
дарының құны.

  

0,25

  

3

Қазақстан Республикасы сауда-саттық ұйымдастырушыларының ресми тізіміне және Қазақстаннан тыс қара жердегі сауда-саттық ұйымдастырушыларының тізіміне кіргізілген бағалы қағаздар түріндегі, халықаралық қаржылық ұйымдар шығарған бағалы қағаздар, Standard & Рооr's агенттігінің "ВВВ-"-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингтерімен шет мемлекеттердің Орталық үкіметтері мен орталық банктері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар, Қазақстан Республикасы жергілікті өкімет органдары шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздар түріндегі, сондай-ақ бағалы
қағаздардың ұйымдастырылған
рыногында айналысқа түспейтін
Principal protected notes 6
айдан 24 айға дейін өтеу мерзімімен сыйақы мөлшерлеме өзгеруіне байланысты рынок тәуекелімен қаржы құралдарының құны.

  

1

  

4

Қазақстан Республикасы сауда-саттық ұйымдастырушыларының ресми тізіміне және Қазақстаннан тыс қара жердегі сауда-саттық ұйымдастырушыларының тізіміне кіргізілген бағалы қағаздар түріндегі, халықаралық қаржылық ұйымдар шығарған бағалы    қағаздар, Standard & Рооr's агенттігінің "ВВВ-"-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік   агенттіктердің бірінің   осындай деңгейдегі   рейтингтерімен шет мемлекеттердің Орталық  үкіметтері мен орталық банктері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар, Қазақстан Республикасы жергілікті үкімет органдары шығарған   Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы   қағаздар түріндегі, сондай-ақ бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында айналысқа түспейтін Principal protected notes 24 айдан астам өтеу мерзімімен сыйақы мөлшерлеме өзгеруіне байланысты рынок
тәуекелімен қаржы құралдарының құны

  

1,6

  

5

1-қосымшаның алтыншы     тобында көрсетілген сыйақы  мөлшерлеме өзгеруіне  байланысты рынок тәуекелімен қаржы құралдарының құны

  

8.00

  

Ерекше тәуекел жиынтығы

  

X

  

      Бірінші басшы немесе ол уәкілеттік берген тұлға
            __________________________ ______________________
              (фамилиясы, аты-жөні)           (қолы)
      Бас бухгалтер ______________________ ______________________
                     (фамилиясы, аты-жөні)        (қолы)

      Мөр орны

                                     Бағалы қағаздар рыногында
                                     кәсіби қызмет түрлерін қоса
                                     атқаратын ұйымдарға арналған
                                     пруденциалдық нормативтерді
                                     есептеу ережесіне 1-2-қосымша

       Ескерту: 1-2 қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және
қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2007.02.23  N 40  (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан  қараңыз),
2008.04.28  N 56  (қолданысқа енгізілу тәртібін  4-тармақтан  қараңыз)
Қаулыларымен. 

                    Жалпы пайыздық тәуекел

Аймақтар

Уақытша
интервалдар

Қаржы құрал.
дарының құны 

Саралау
коэффициенті 

Қаржы құрал.
дарының
сараланған
құны 

1

2

3

4

5

1

1 айдан кем
емес 

 

0,00

 

1-3 ай 

 

0,002

 

3-6 ай 

 

0,004

 

6-12 ай 

 

0,007

 

1 аймақтың
жиынтығы

х

х

  

2

1-2 жыл

 

0,0125

 

2-3 жыл

 

0,0175

 

3-4 жыл 

 

0,0225

 

2 аймақтың
жиынтығы 

х

х

  

3

4-5 жыл

 

0,0275

 

5-7 жыл

 

0,0325

 

7-10 жыл  

 

0,0375

 

10-15 жыл

 

0,045

 

15-20 жыл

 

0,0525

 

20 жылдан
артық 

 

0,06

  

3 аймақ
жиынтығы 

х

х

  

4

Жалпы пайыздық
жиынтық 

х

х

  

Бірінші басшы немесе ол уәкілеттік берген тұлға
       _______________________________________  _________________
             (фамилиясы, аты-жөні)                 (қолы)
Бас бухгалтер ________________________________  _________________
                  (фамилиясы, аты-жөні)               (қолы)

Мөрдің орны

      Кестені толтыру барысындағы түсіндірулер:
      Жалпы пайыздық тәуекел аймақтар бойынша сараланған қаржы
құралдарының құнының сомасын білдіреді.
      Белгіленген мөлшерлемесі бар қаржы құралдары өтеуге дейінгі
қалған мерзімге сәйкес уақытша интервалдар бойынша бөлінеді.
      Өзгермелі мөлшерлемесі бар қаржы құралдары мөлшерлемені қайта
қарау күніне дейінгі мерзімге қатысты уақытша интервалдар бойынша
бөлінеді.
      Орындалу мерзімі екі уақытша интервалдың шекарасында тұрған
қаржы құралдары осының алдындағы уақытша интервалдар бойынша
бөлінеді.

                                      Бағалы қағаздар рыногында
                                     кәсіби қызмет түрлерін қоса
                                     атқаратын ұйымдарға арналған
                                     пруденциалдық нормативтерді
                                   есептеу ережесінің 1-3-қосымшасы

       Ескерту: 1-3-қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және
қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2008.04.28  N 56  (қолданысқа енгізілу тәртібін  4-тармақтан  қараңыз)
Қаулысымен. 

       Туынды қаржы құралдармен жасалған мәмілелер
               бойынша кредиттік тәуекел

Валюталау
күніне
дейінгі
мерзім

Мемлекет-
тік бағалы
қағаздар-
мен мәмі-
лелер

Валю-
талық
мәмі-
лелер

Процент-
тік мәмі-
лелер

Мемлекет-
тік емес
бағалы
қағаздар-
мен мәмі-
лелер

Қымбат метал-
дармен
мәміле-
лер

Өзге
мәмі-
лелер

1 жылдан кем

0,02 

0,05 

0,03  

0,06 

0,07 

0,1  

1 жылдан
5 жылға
дейін

0,03 

0,07 

0,06  

0,08 

0,07 

0,12 

5 жылдан
астам

0,04 

0,09 

0,09  

0,1  

0,08 

0,15 

      Кредиттік тәуекел номиналды контракты құнын есептік кезеңнен валюталау күніне дейін қалған мерзімге байланысты коэффициенттерге көбейту жолымен есептеледі.
      Осы кестеде келтірілген санаттардың біреуіне де келтірілмейтін туынды қаржы құралдармен операциялар "Өзге мәмілелер" санатында көрсетілген кредиттік тәуекелдің коэффициенттері бойынша мөлшерлеуге жатады.

                                       Бағалы қағаздар рыногында
                                      кәсіби қызмет түрлерін қоса
                                     атқаратын ұйымдарға арналған
                                      пруденциалдық нормативтерді
                                     есептеу ережесінің 2-қосымшасы

     Салымдардың кредиттік тәуекелі дәрежесі бойынша орташа
  алынған Брокердің және (немесе) дилердің активтері кестесі

       Ескерту: 2-қосымша алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және
қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2008.04.28  N 56  (қолданысқа енгізілу тәртібін  4-тармақтан  қараңыз)
Қаулысымен.

                                      Бағалы қағаздар рыногында
                                     кәсіби қызмет түрлерін қоса
                                     атқаратын ұйымдарға арналған
                                      пруденциалдық нормативтерді
                                     есептеу ережесінің 3-қосымшасы

        Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген
      Брокердің және (немесе) дилердің шартты және ықтимал
                     міндеттемелерінің кестесі

       Ескерту: 3-қосымша алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және
қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2008.04.28  N 56  (қолданысқа енгізілу тәртібін  4-тармақтан  қараңыз)
Қаулысымен.

                                      Бағалы қағаздар рыногында
                                     кәсіби қызмет түрлерін қоса
                                     атқаратын ұйымдарға арналған
                                      пруденциалдық нормативтерді
                                     есептеу ережесінің 4-қосымшасы

        Туынды қаржы құралдары үшін кредиттік тәуекелі
           коэффициенттерінің (проценттегі) кестесі

       Ескерту: 4-қосымша алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және
қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2008.04.28  N 56  (қолданысқа енгізілу тәртібін  4-тармақтан  қараңыз)
Қаулысымен.

                                      Бағалы қағаздар рыногында
                                     кәсіби қызмет түрлерін қоса
                                     атқаратын ұйымдарға арналған
                                      пруденциалдық нормативтерді
                                     есептеу ережесінің 5-қосымшасы

       Ескерту: 5-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2006.10.27  N 226  (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан
қараңыз), 2008.04.28  N 56  (қолданысқа енгізілу тәртібін  4-тармақтан
қараңыз) Қаулыларымен.

           _______________________________________________
              (Ұйымның, Қордың толық атауы)
              "___жылғы "__" жағдай бойынша
          "Ұйым мен Қорға арналған "Меншікті капиталдың
        жеткіліктілігі коэффициенті" (К 1 ) пруденциалдық
          нормативінің есебі үшін қосымша мәліметтер

                                                     (мың теңгемен)

Белгінің
N

Көрсеткіштің атауы

Баланс бойынша сомасы

1

2

3

8001

Жеке меншіктегі немесе тұрақты жер пайдалану құқығындағы жер 

 

8002

Жеке меншіктегі үйлер мен ғимараттар

 

8003

Жеке меншіктегі машиналар мен жабдықтар 

 

8004

Басқа да негізгі құрал-жабдықтар 

 

8005

Ұйымға, Қорға қатысты аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын, қызметкерлер мен басқа тұлғалардың шарт талабы бойынша үш күннен астам емес мерзімге ұзартылған дебиторлық берешегін шегергендегі ұйымның дебиторлық берешегі (ықтимал шығын резервін шегергендегі)

 

8006

Ұйымға, Қорға қатысты аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын, қызметкерлер мен басқа тұлғалардың шарт талабы бойынша тоқсан күннен астам емес мерзімге ұзартылған дебиторлық берешегін шегергендегі ұйымның дебиторлық берешегі (ықтимал шығын резервін шегергендегі)

 

8007

Басқа дебиторлық берешек (ықтимал шығын резервін шегергендегі) 

 

8008

Тазартылған қымбат металдар 

 

8009

Бағдарламалық қамтамасыз ету  

 

8010

Басқа материалдық емес активтер

 

8011

Ықтимал шығын резервтерін шегергендегі қор биржасының ең жоғары санаты бойынша (қор биржасының ресми тізіміне енгізілген ипотекалық облигацияларды және "Қазақстан Даму банкі" АҚ облигацияларын қоспағанда) (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) ресми тізімге енгізілген Ұйымға, Қорға қатысы бойынша аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары

 

8012

Ықтимал шығын резервтерін шегергендегі қор биржасының ең жоғары санатынан кейінгі санат бойынша (қор биржасының ресми тізіміне енгізілген ипотекалық облигацияларды қоспағанда) (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) ресми тізімге енгізілген Ұйымға, Қорға қатысы бойынша аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары (оның ішінде басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздар)

 

8013

Standard & Рооr's агенттігінің "ВВ-"-дан төмен емес халықаралық рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар, немесе шет мемлекеттердің немесе Қазақстан Республикасының ұйымдасқан рыноктарындағы айналыстағы  Standard & Рооr's-нің ұлттық шәкілі немесе басқа рейтингтік агенттіктерінің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бойынша "kzВВВ-дан төмен емес рейтингі бағасы бар Қазақстан Республикасының заңды
тұлғаларының акциялары, және Standard & Рооr's агенттігінің "ВВ-"-дан төмен емес халықаралық рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе болуы мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі шет мемлекеттердің немесе
Қазақстан Республикасының ұйымдасқан рыноктарындағы айналыстағы Standard & Рооr's-нің ұлттық шәкілі бойынша "kzВВВ" -дан төмен емес рейтинг бағасы бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының борыштық бағалы қағаздары

 

8014

Басқа бағалы қағаздар

 

8015

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің шоттарындағы ақша

  

8016

Бағалы қағаздар орталық депозитарийінің шоттарындағы ақша

  

8017

Standard & Рооr's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-" немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар төмен емес дербес ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді рейтингі бар резидент емес банктердің шоттарындағы ақша

  

8018

Ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногындағы операцияларды жүзеге асыру үшін ұйымдарға банк қызметін ұсынатын резидент емес ұйымдар шоттарындағы ақша

  

Бірінші басшы немесе ол уәкілеттік берген тұлға
 _____________________________________
(аты-жөні)                 (қолы)

Бас бухгалтер _____________________________
(аты-жөні)                 (қолы)

      Мөр орны

                                      Бағалы қағаздар рыногында
                                     кәсіби қызмет түрлерін қоса
                                     атқаратын ұйымдарға арналған
                                      пруденциалдық нормативтерді
                                     есептеу ережесінің 6-қосымшасы

       Ескерту: 6-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2008.04.28  N 56  (қолданысқа енгізілу тәртібін  4-тармақтан
қараңыз) Қаулысымен.

         20 ___ жылғы "__"_______________ жағдай бойынша
        _________________________________________________ 

  Басқарушыға, арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу
                     үшін қосымша мәліметтер

                                                    (мың теңгемен)

Белгінің
N

Көрсеткіштің атауы

Баланс бойынша сомасы

1

2

3

8001

Жеке меншіктегі немесе тұрақты жер пайдалану құқығындағы жер 

 

8002

Жеке меншіктегі үйлер мен ғимараттар 

 

8003

Жеке меншіктегі машиналар мен жабдықтар 

 

8005

Басқа да негізгі құрал-жабдықтар 

 

8006

Басқарушыға, қатысты аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын қызметкерлер мен басқа тұлғалардың шарт талабы бойынша үш күннен астам емес мерзімге ұзартылған дебиторлық берешегін шегергендегі Басқарушының балансы бойынша активтер сомасының жиырма процентінен аспайтын мөлшердегі ұйымның дебиторлық берешегі (ықтимал шығын резервін шегергендегі)

 

8007

Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын қызметкерлер мен басқа тұлғалардың шарт талабы бойынша тоқсан күннен астам емес мерзімге ұзартылған дебиторлық берешегін шегергендегі Басқарушының балансы бойынша активтер сомасының он процентінен аспайтын мөлшердегі ұйымның дебиторлық берешегі (ықтимал шығын резервтерін шегергендегі)

 

8008

Басқа дебиторлық берешек (ықтимал шығын резервтерін шегергендегі)

 

8009

Тазартылған бағалы металдар

 

8010

Бағдарламалық қамтамасыз ету

 

8011

Басқа материалдық емес активтер

 

8012

Ықтимал шығын резервтерін шегергендегі қор биржасының ең жоғары санаты бойынша (қор биржасының ресми тізіміне енгізілген ипотекалық облигацияларды және "Қазақстан Даму банкі" АҚ облигацияларын қоспағанда) (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) ресми тізімге енгізілген Басқарушыға қатысы бойынша аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамаларына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары

 

8013

Ықтимал шығын резервтерін шегергендегі қор биржасының ең жоғары санатынан кейінгі санат бойынша (қор биржасының ресми тізіміне енгізілген ипотекалық облигацияларды қоспағанда) (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) ресми тізімге енгізілген Басқарушыға қатысы бойынша аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары (оның ішінде басқа мемлекеттердің заңнамаларына сәйкес шығарылған бағалы қағаздар)

 

8014

Ықтимал шығын резервтерін шегере отырып, шет мемлекеттердің немесе Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған рыноктарында айналыста жүретін, "ВВ"-ден ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "Ва2"-ден төмен емес ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша) рейтингтік бағасы бар немесе "Standard & Рооr's-нің ұлттық шәкілі немесе басқа рейтингтік агенттіктерінің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бойынша "А" рейтингтік бағасы бар Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын Қазақстан Республикасы ұйымдарының акциялары және шет мемлекеттердің немесе Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған рыноктарында айналыста жүретін, "ВВ"-ден ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "Ва2"-ден төмен емес ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша) рейтингтік бағасы бар немесе Қазақстан Республикасының "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "А" рейтингтік бағасы бар Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын Қазақстан Республикасы ұйымдарының борыштық бағалы қағаздары (негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын есепке ала отырып)

 

8015

Басқа бағалы қағаздар

 

8016

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің шоттарындағы ақша 

  

8017

"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" акционерлік қоғамының шоттарындағы ақша

  

8018

"А" ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтингтік агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "А2" ("Moody's Investors Service" рейтингтік агенттіктерінің жіктеуі бойынша) санатынан төмен емес дербес ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді рейтингі бар резидент емес банктердің шоттарындағы ақша 

  

8019

Ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногындағы операцияларды жүзеге асыру үшін ұйымдарға банк қызметін ұсынатын резидент емес ұйымдар шоттарындағы ақша

  

Бірінші басшы немесе ол уәкілеттік берген тұлға
 _____________________________________
(аты-жөні)                 (қолы)

Бас бухгалтер _____________________________
(аты-жөні)                 (қолы)

      Мөр орны

                            Бағалы қағаздар рыногында
                                     кәсіби қызмет түрлерін қоса
                                     атқаратын ұйымдарға арналған
                                      пруденциалдық нормативтерді
                                     есептеу ережесінің 7-қосымшасы

       Ескерту: 7-қосымшаға өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2006.10.27  N 226  (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан
қараңыз), 2007.02.23  N 40  (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан
қараңыз), 2008.04.28  N 56  (қолданысқа енгізілу тәртібін  4-тармақтан
қараңыз) Қаулыларымен. 

           __________________________________________
                 (Ұйымның, Қордың толық атауы)
                20__ жылғы "___" жағдай бойынша

        Ұйым мен Қорға арналған "Меншікті капиталдың
      жеткіліктілігі коэффициенті"(К 1 ) пруденциалдық
                    нормативінің есебі

N

Көрсеткіш атауы

 Баланс бойынша құны

1.

Ақша және ақша эквиваленттері - барлығы (1.1. - 1.5 жолдар сомасы):

 

1.1.

кассадағы ақша

 

1.2.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейіндегі банктердің шоттарындағы ақша 

 

 

1.3.

бағалы қағаздар орталық депозитарийінің шоттарындағы ақша

 

1.4.

Standard & Poor's агенттігінің
халықаралық шәкілі бойынша
"ВВВ-"-дан төмен емес дербес
ұзақ мерзімді және/немесе
қысқа мерзімді рейтингі бар
немесе басқа рейтинг агенттік.
терінің бірінің осыған ұқсас
деңгейіндегі рейтингі бар рези.
дент емес банктердегі ағымды
шоттардағы ақша 

 

  

1.5.

Ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногындағы операцияларды жүзеге асыру үшін ұйымдарға банк қызметін ұсынатын резидент емес ұйымдар шоттарындағы ақша

 

  

2.

Қазақстан Республикасының  Ұлттық Банкідегі салымдар

 

3.

Аса жоғары листинг санаты бойынша қор  биржасының ресми тізіміне енгізілген немесе болуы мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі негізгі борыш сомасын және есептелген сыйақыны ескергендегі резидент емес сабақтас банктерінің Standard & Рооr's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-дан төмен емес ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді, дербес рейтингі бар немесе басқа рейтинг    бағасы бар агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар, немесе халықаралық шәкіл бойынша Standard & Рооr's-нің ВВ-"-дан төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі бар немесе Standard & Рооr's-нің ұлттық шәкілі бойынша "kzВВВ"-дан төмен емес рейтингі бар немесе басқа рейтинг  агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар еншілес резидент банктер болып табылатын Қазақстан  Республикасының екінші    деңгейдегі банктеріндегі салымдар

 

 

4.

Ықтимал шығын резервтерін шегергендегі "Standard & Рооr's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-" немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді дербес рейтингісі бар резидент емес банктердегі салымдар

 

  

5.

Ықтимал шығын резервтерін шегергендегі Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмиссияланғандарды қосқанда) (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып)

 

 

6.

Ықтимал шығын резервтерін шегергендегі қор биржасының ең жоғары санаты бойынша (қор биржасының ресми тізіміне енгізілген ипотекалық облигацияларды және "Қазақстан Даму банкі" АҚ облигацияларын қоспағанда) (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) ресми тізімге енгізілген Ұйымға, Қорға қатысы бойынша аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамаларына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары

 

 

7.

Ықтимал шығын резервтерін шегергендегі қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасы ұйымдарының ипотекалық облигациялары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып)

 

 

8.

Ықтимал шығын резервтерін шегере отырып, Қазақстан Республикасы ұйымдарының инфрақұрылымдық облигациялары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып)

 

 

9.

Ықтимал шығын резервтерін шегергендегі "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ облигациялары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып)

 

 

10.

Ықтимал шығын резервтерін шегергендегі Standard & Рооr's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-" немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі төмен емес халықаралық кредиттік рейтинг шәкілі бойынша рейтингтік бағасы бар шет мемлекеттердің  бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып)

 

 

11.

Ықтимал шығын резервтерін шегергендегі Standard & Рооr's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-" немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі төмен емес рейтингтік бағасы бар шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып)

 

 

12.

Мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі  Standard & Рооr's-нің халықаралық шәкілі  бойынша "ВВВ-"-дан төмен емес рейтинг бағасы бар немесе  басқа рейтинг агенттіктерінің  бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар шетел эмитенттерінің акциялары

 

 

13.

Ықтимал шығын резервтерін шегергендегі халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып)

 

 

14.

Standard & Рооr's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-"-дан төмен емес рейтинг
бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктердің бірінің осыған ұқсас
деңгейіндегі рейтингі бар, немесе шет мемлекеттердің немесе Қазақстан Республикасының ұйымдасқан рыноктарындағы айналыстағы Standard & Рооr's-нің ұлттық шәкілі немесе басқа рейтингтік агенттіктерінің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бойынша "kzВВВ-дан төмен емес рейтинг бағасы бар, және Standard & Рооr's агенттігінің "ВВ-"-дан төмен емес халықаралық рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе болуы мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі шет мемлекеттердің немесе Қазақстан Республикасының ұйымдасқан рыноктарындағы айналыстағы Standard & Рооr's-нің ұлттық шәкілі немесе басқа рейтингтік агенттіктерінің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бойынша "kzВВВ-дан төмен емес рейтинг бағасы бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының акциялары 

 

 

15.

Тазартылған бағалы металдар

  

16.

Ықтимал шығын резервтерін шегергендегі қор биржасының ең жоғары санатынан кейінгі санаты бойынша (қор биржасының ресми тізіміне енгізілген ипотекалық облигацияларды қоспағанда) (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) ресми тізімге енгізілген Ұйымға, Қорға қатысы бойынша аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын (оның ішінде басқа мемлекеттердің заңнамаларына сәйкес шығарылған бағалы қағаздар) Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары

 

 

16-1.

Болуы мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі негізгі борыш және есептелген сыйақы сомасын ескерген Алматы қаласындағы Өңірлік Қаржы Орталығының арнайы сауда алаңындағы листинг рәсімінен өткен борыштық бағалы қағаздар

 

  

17.

Ықтимал шығын резервтерін шегергендегі ашық және аралық инвестициялық пай қорларының пайлары

 

 

18.

Бағалы қағаздармен сауда-саттықты ұйымдастырушылардың, бағалы қағаздардың орталық депозитарийінің және акционерлері бағалы қағаздар рыногының кәсіпқой қатысушылары болып табылатын, бағалы қағаздар рыногы инфрақұрылымының бір бөлігі болып табылатын өзге заңды тұлғалардың ықтимал шығын резервтерін шегеріп тастағандығы акциялары 

 

  

19.

Ұйымға, Қорға қатысты аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын, қызметкерлер мен басқа тұлғалардың дебиторлық берешегін шегергендегі (20 және 21 жолдар сомасы) ұйымдардың дебиторлық берешегі (ықтимал шығын резервтерін шегергендегі) 

 

 

20.

Ұйымға, Қорға қатысты аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын қызметкерлер мен басқа тұлғалардың шарт талабы бойынша үш күннен астам емес мерзімге ұзартылған  дебиторлық берешегін шегергендегі ұйымдардың дебиторлық берешегі (ықтимал шығын резервтерін шегеріп)

 

 

21.

Ұйымға (Қорға) қатысты аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын қызметкерлер мен басқа тұлғалардың шарт талабы бойынша тоқсан күннен астам емес мерзімге ұзартылған дебиторлық берешегін шегергендегі ұйымдардың дебиторлық берешегі (ықтимал шығын резервтерін шегеріп)

 

 

22.

Ұйымның (Қордың) баланстық құны бойынша негізгі құрал-жабдықтары  (23-25 жолдар сомасы)

 

 

23.

Жеке меншіктегі немесе тұрақты жер пайдалану құқығындағы жер

 

24.

Жеке меншіктегі үй және ғимарат

  

25.

Жеке меншіктегі машиналар мен жабдықтар

 

26.

Баланс құны бойынша бағдарламалық қамтамасыз ету

  

27.

Өтімді және басқа активтер жиынтығы (1 - 16 жол сомасы) - ӨА

  

28.

Баланс бойынша міндеттемелер 

  

29.

Тәуекел деңгейі бойынша есептелген қаржы құралдарының құны (МЗА) 

 

30.

басқармаға қабылданған зейнетақы активтерінің ағымдағы құны (АЗА)

  

31-жол   алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 27 қазандағы N 226 қаулысымен.   

32.

орташаланған жалпы кіріс (ОЖК)

 

33.

К 1  ((27-жол - 28-жол)/29-жол);

 

34.

Қор тәуекелі (ЕАк * 0,08)

  

35.

Валюта тәуекелі (Вт)

  

36.

Баланс бойынша активтер сомасы 

 

Бірінші басшы немесе ол уәкілеттік берген тұлға
 ________________________ _____________
          (аты-жөні)              (қолы)

Бас бухгалтер _______________  _____________
                 (аты-жөні)       (қолы)

      Мөр орны

                                      Бағалы қағаздар рыногында
                                     кәсіби қызмет түрлерін қоса
                                     атқаратын ұйымдарға арналған
                                      пруденциалдық нормативтерді
                                     есептеу ережесінің 8-қосымшасы

       Ескерту: 8-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2008.04.28  N 56  (қолданысқа енгізілу тәртібін  4-тармақтан
қараңыз) Қаулысымен. 

       20 ___ жылғы "__"_______________ жағдай бойынша

   Басқарушыға арналған "Меншікті капиталдың жеткіліктілік
     коэффициенті" (К1) пруденциалдық нормативтерді есептеу
          _________________________________________________
                       (Басқарушының толық атауы)

                                                        (мың теңге)

N

Көрсеткіш атауы

Баланс бойынша сомасы

Ескерілетін көлемі (%)

Есеп айырысуға арналған сома

1

2

3

4

5

1.

Ақша - барлығы (1.1. - 1.2 жолдар сомасы) оның ішінде:

 

100

 

1.1

кассадағы ақша (5 бағанда инвестициялық портфельді басқарушының балансы бойынша активтер сомасынан он процентінен астам емесі ескеріледі)

 

100

 

1.2

Қазақстан Республикасының екінші деңгейіндегі банктердің шоттарындағы ақша 

 

100

 

1.3

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийінің" акционерлік қоғамының шоттарындағы ақша

  

100

  

1.4

"А" санатынан ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтингтік агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "А2" санатынан төмен емес ("Moody's Investors Service" рейтингтік агенттіктерінің жіктеуі бойынша) ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді жеке рейтингісі бар резидент емес банктердің шоттарындағы ақша

  

100

  

1.5

Бағалы қағаздармен сауда-саттық ұйымдастырушылар үшін банктік есеп айырысу қызметін жүзеге асыратын резидент емес ұйымдар шоттарындағы ақша 

  

100

  

2.

Ықтимал шығын резервтерін шегергендегі бағалы қағаздары қор биржасының ең жоғары санаты бойынша ресми тізімге енгізілген немесе еншілес резидент емес банктерінде "А" ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) немесе "А2" ("Moody's Investors Service"  рейтинг агенттігінің жіктелімі бойынша) (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) санатынан кем емес ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді дербес рейтингі бар еншілес резидент банктері болып табылатын Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар

 

100

 

3.

Ықтимал шығын резервтерін шегеріп тастағандағы "А" санатынан ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтингтік агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "А2" санатынан төмен емес ("Moody's Investors Service" рейтингтік агенттіктерінің жіктеуі бойынша) ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді дербес рейтингісі бар резидент емес банктердегі негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын ескергендегі салымдар

 

100

  

4.

Ықтимал шығын резервтерін шегергендегі Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) (басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмиссияланғандарды қоса санағанда)

 

100

 

5.

Ықтимал шығын резервтерін шегергендегі қор биржасының ең жоғары санаты бойынша (қор биржасының ресми тізіміне енгізілген ипотекалық облигацияларды және "Қазақстан Даму банкі" АҚ облигацияларын қоспағанда) (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) ресми тізімге енгізілген Басқарушыға қатысы бойынша аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамаларына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары

 

100

 

6.

Ықтимал шығын резервтерін шегергендегі қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасы ұйымдарының ипотекалық облигациялары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) 

 

100

 

7.

Ықтимал шығын резервтерін шегере отырып, Қазақстан Республикасы ұйымдарының инфрақұрылымдық облигациялары (негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын есепке ала отырып)

 

100

 

8.

Ықтимал шығын резервтерін шегергендегі "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ облигациялары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) 

 

100

 

9.

Ықтимал шығын резервтерін шегергендегі "ВВВ"  ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің  жіктелімі бойынша) немесе "Ваа2"  ("Moody's Investors Service"  рейтинг агенттігінің жіктелімі бойынша) төмен емес халықаралық кредиттік рейтинг шәкілі бойынша рейтингтік бағасы бар шет мемлекеттердің бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып)

 

100

 

10.

Ықтимал шығын резервтерін шегергендегі "ВВВ" ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің  жіктелімі бойынша) немесе "Ваа2" ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктелімі бойынша) төмен емес рейтингтік бағасы бар шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып)

 

100

 

11.

Ықтимал шығын резервтерін шегергендегі "ВВВ" ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің  жіктелімі бойынша) немесе "Ваа2" ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктелімі бойынша) төмен емес рейтингтік бағасы бар борыштық бағалы қағаздарға ие шетел эмитенттерінің акциялары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып)

 

100

 

12.

Халықаралық қаржы ұйымдарының ықтимал шығын резервтерін шегергендегі бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) 

 

100

 

13.

Ықтимал шығын резервтерін шегере отырып, шет мемлекеттердің немесе Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған рыноктарында айналыста жүретін "ВВ"-ден ("Standard & Poor's және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "Ва2"-ден төмен емес ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша) рейтингтік бағасы бар немесе "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі немесе басқа рейтингтік агенттіктерінің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі "А" рейтингтік бағасы бар Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын Қазақстан Республикасы ұйымдарының  акциялары және шет мемлекеттердің немесе Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған рыноктарында айналыста жүретін "ВВ"-ден ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "Ва2"-ден төмен емес ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша) рейтингтік бағасы бар немесе "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі немесе басқа рейтингтік агенттіктерінің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі "А" рейтингтік бағасы бар Басқарушыға және қатысты аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын Қазақстан Республикасы ұйымдарының борыштық бағалы қағаздары

 

100

 

14.

Тазартылған қымбат металдар

 

100

 

15.

Ықтимал шығын резервтерін шегергендегі қор биржасының ең жоғары санатынан кейінгі санаты бойынша (қор биржасының ресми тізіміне енгізілген ипотекалық облигацияларды қоспағанда) (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) ресми тізімге енгізілген Басқарушыға қатысы бойынша аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын (оның ішінде басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздар) Қазақстан Республикасының ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары

 

50

 

16.

Ықтимал шығын резервін шегергендегі ашық және аралық инвестициялық пай қорларының пайлары 

 

50

 

17.

Бағалы қағаздармен сауда-саттықты ұйымдастырушылардың, Бағалы қағаздардың орталық депозитарийінің және акционерлері қаржы құралдары рыногының кәсіпқой қатысушылары болып табылатын және қаржы құралдары рыногы инфрақұрылымының бір бөлігі болып табылатын өзге заңды тұлғалардың ықтимал шығын резервтерін шегеріп тастағандығы, елу процентке азайтылған акциялары 

 

50

  

18.

Басқарушыға және қатысты аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын, қызметкерлер мен басқа тұлғалардың дебиторлық берешегін шегергендегі ұйымдардың дебиторлық берешегі (ықтимал шығын резервтерін шегергендегі) барлығы - (19 және 20 жолдар сомасы), оның ішінде:

 

х

 

19.

Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын, қызметкерлер мен басқа тұлғалардың шарт талабы бойынша үш күннен астам емес мерзімге ұзартылған Басқарушының балансы бойынша активтер сомасының жиырма процентінен аспайтын мөлшердегі дебиторлық берешегін шегергендегі ұйымдардың дебиторлық берешегі (ықтимал шығын резервтерін шегеріп)

 

100

 

20.

Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын қызметкерлер мен басқа тұлғалардың шарт талабы бойынша тоқсан күннен астам емес мерзімге ұзартылған Басқарушының балансы бойынша активтер сомасының он процентінен аспайтын мөлшердегі дебиторлық берешегін шегергендегі ұйымдардың дебиторлық берешегі (ықтимал шығын резервтерін шегеріп)

 

50

 

21.

Басқарушының баланстық құны бойынша негізгі құрал-жабдықтары барлығы - (22-24 жолдар сомасы) оның ішінде: 

 

х

 

22.

Басқарушының балансы бойынша активтер сомасының он процентінен аспайтын мөлшердегі жеке меншіктегі жер немесе тұрақты жер пайдалану құқығындағы жер 

 

100

 

23.

Басқарушының балансы бойынша активтер сомасының он процентінен аспайтын мөлшердегі жеке меншіктегі үй және ғимарат

 

100

 

24.

Басқарушының балансы бойынша активтер сомасының бес процентінен аспайтын мөлшердегі жеке меншіктегі машиналар және жабдықтар

 

100

 

25.

Басқарушының балансы бойынша активтер сомасының он процентінен аспайтын мөлшердегі баланстық құны бойынша бағдарламалық қамтамасыз ету

 

100

 

26.

Өтімді активтер жиынтығы (1 - 25 жол сомасы) - ӨА

 

х

 

27.

Міндеттемелер

 

х

 

28.

Меншікті капиталдың ең аз мөлшері

х

х

 

29.

К 1  "Меншікті капиталдың жеткіліктілік нормативі" ((26 жол - 27 жол)/ 28 жол) 1-ден кем емес

х

х

 

Бірінші басшы немесе ол уәкілеттік берген тұлға
 _____________________________________
 (аты-жөні)                 (қолы)

Бас бухгалтер _____________________________
(аты-жөні)                 (қолы)

      Мөр орны

Қазақстан Республикасы Қаржы   
нарығын және қаржы ұйымдарын  
реттеу мен қадағалау агенттігі 
Басқармасының          
2006 жылғы 17 маусымдағы     
N 132 қаулысының 2-қосымшасы  

Күші жойылды деп танылатын нормативтік
құқықтық актілердің тізбесі

      1. Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді белгілеу, Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу және олардың орындалуы туралы есептерді ұсыну ережесін бекіту жөнінде" 2005 жылғы 29 қаңтардағы N 17  қаулысы , Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3484 тіркелген.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді белгілеу, Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу және олардың орындалуы туралы есептерді ұсыну ережесін бекіту жөніндегі" 2005 жылғы 29 қаңтардағы N 17 қаулысына толықтырулар енгізу туралы" 2005 жылғы 25 маусымдағы N 221  қаулысы , Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3751 тіркелген.

      3. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді белгілеу, Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту жөнінде" 2005 жылғы 29 қаңтардағы N 17 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы" 2005 жылғы 29 қазандағы N 387  қаулысы , Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3952 тіркелген.

      4. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді белгілеу, Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту жөнінде" 2005 жылғы 29 қаңтардағы N 17 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" 2005 жылғы 26 қарашадағы N 414  қаулысы , Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3994 тіркелген, "Заң газеті" газетінде 2006 жылғы N 11 санында жарияланған.

      5. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді белгілеу, Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту туралы" 2005 жылғы 29 қаңтардағы N 17 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2006 жылғы 25 ақпандағы N 66  қаулысы , Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4172 тіркелген, "Заң газеті" газетінде 2006 жылғы N 94-95 санында жарияланған.

      6. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді белгілеу, Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту туралы" 2005 жылғы 29 қаңтардағы N 17 қаулысына толықтырулар мен өзгеріс енгізу туралы" 2006 жылғы 27 мамырдағы N 124  қаулысы , Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N___ тіркелген.