Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту туралы және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2005 жылғы 27 тамыздағы N 310 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 17 маусымдағы N 132 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2006 жылғы 14 шілдеде тіркелді. Тіркеу N 4299

Қолданыстағы

      "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы  Заңының  3-бабы 2-тармағының 11), 15) тармақшаларына,  45-бабының  4-тармағына,  49-бабына  және "Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау туралы" Қазақстан Республикасы  Заңының  9-бабы 1-тармағының 5), 6) тармақшаларына сәйкес, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Осы қаулының  1-қосымшасына  сәйкес Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесі бекітілсін.

      2. Осы қаулы қолданысқа енгізілген күннен бастап осы қаулының  2-қосымшасына  сәйкес нормативтік құқықтық актілердің күші жойылды деп танылсын. 

      3. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2005 жылғы 27 тамыздағы N 310  қаулысына  (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3868 тіркелген) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      17-тармақ алып тасталсын.

      4. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күннен кейін қолданысқа енгізіледі және оның қолданысы 2006 жылғы 1 шілдеден бастап туындаған қатынастарға таратылады.

      5. Бағалы қағаздар нарығының субъектілерін және жинақтаушы зейнетақы қорларын қадағалау департаменті (Тоқобаев Н.Т.):
      1) Заң департаментімен (Байсынов М.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қолға алсын;
      2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күннің ішінде оны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігіне, "Активтерді басқарушылар қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігіне жіберсін.

      6. Халықаралық қатынастар және жұртшылықпен байланыс бөлімі (Пернебаев Т.Ш.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.

      7. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрағасының орынбасары Е.Л. Бахмутоваға жүктелсін.

      Төраға

Қазақстан Республикасы Қаржы  
нарығын және қаржы ұйымдарын  
реттеу мен қадағалау агенттігі 
Басқармасының         
2006 жылғы 17 маусымдағы    
N 132 қаулысына 1-қосымша   

Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін
қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық
нормативтерді есептеу ережесі

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесі (бұдан әрі - Ереже) бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдардың сақтауға міндетті пруденциалдық нормативтерін есептеу тәртібін белгілейді.

      2. Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған, осы Ережеде көрсетілмеген өзге пруденциалдық нормативтер бойынша есептеу және есеп беру тәртібі қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның (бұдан әрі - уәкілетті орган) олардың есептеу және есеп беру тәртібін айқындайтын нормативтік құқықтық актілерімен белгіленеді.

      3. Жинақтаушы зейнетақы қорының (бұдан әрі - Қор), зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның (бұдан әрі - Ұйым), Номиналды ұстаушы ретінде клиенттің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымның (бұдан әрі - Брокер және (немесе) дилер) және инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымның (бұдан әрі - Басқарушы) мына активтері өтімді активтер болып табылады:
      1) ақша, оның ішінде:
      баланс бойынша активтер сомасының он процентінен аспайтын кассадағы ақша;
      Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің шоттарындағы ақша;
      бағалы қағаздар орталық депозитарийінің шоттарындағы ақша;
      "А" ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) немесе "А2" ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктелімі бойынша) санаттарынан кем емес ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді жеке рейтингі бар резидент емес банктердің шоттарындағы ақша;
      ұйымдасқан бағалы қағаздар рыногындағы операцияларды жүзеге асыруға арналған ұйымдарға банктік қызмет көрсететін резидент емес ұйымдардың шоттарындағы ақша;
      2) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар;
      3) Бағалы қағаздары қор биржасының ең жоғары санаты бойынша ресми тізімге енгізілген немесе еншілес резидент банктер болып табылатын, ықтимал шығын резервін шегергендегі "А" ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) немесе "А2" ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктелімі бойынша) (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) санаттарынан кем емес ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді жеке рейтингі бар резидент емес енші беруші банктердің Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдары;
      4) ықтимал шығын резервін шегергендегі "А" ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) немесе "А2" ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктелімі бойынша) (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) санаттарынан кем емес ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді жеке рейтингі бар резидент емес банктердегі салымдар;
      5) ықтимал шығын резервін шегергендегі Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (басқа мемлекеттердің заңдарына сәйкес эмиссияланғандарды қоса алғанда) (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып);
      6) ықтимал шығын резервін шегергендегі қор биржасының ең жоғары санаты бойынша (қор биржасының ресми тізіміне енгізілген ипотекалық облигациялардан және "Қазақстан Даму банкі" АҚ облигацияларынан басқа) (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) ресми тізімге енгізілген Қорға, Ұйымға, Брокерге және (немесе) дилерге және Басқарушыға қатысы бойынша аффилиирленген тұлға болып табылмайтын Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары;
      7) ықтимал шығын резервін шегергендегі қор биржасының ресми тізіміне енгізілген (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) Қазақстан Республикасы ұйымдарының ипотекалық облигациялары;
      8) ықтимал шығын резервін шегергендегі Қазақстан Республикасы ұйымдарының инфрақұрылымдық облигациялары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып);
      9) ықтимал шығын резервін шегергендегі "Қазақстан Даму банкі" акционерлік қоғамының облигациялары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып);
      10) ықтимал шығын резервін шегергендегі кредиттік рейтингтің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ" ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) немесе "Ваа2" ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктелімі бойынша) кем емес рейтингтік бағасы бар шет мемлекеттердің бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып);
      11) ықтимал шығын резервін шегергендегі кредиттік рейтингтің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ" ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) немесе "Ваа2" ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктелімі бойынша) кем емес рейтингтік бағасы бар шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып);
      12) ықтимал шығын резервін шегергендегі борыштық бағалы қағаздары кредиттік рейтингтің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ" ("Standard & Poor's" және"Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) немесе "Ваа2" ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктелімі бойынша) кем емес рейтингтік бағасы бар шетелдік эмитенттердің акциялары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып);
      13) ықтимал шығын резервін шегергендегі халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып);
      14) ықтимал шығын резервін шегергендегі Қорға, Ұйымға, Брокерге және (немесе) дилерге және Басқарушыға қатысы бойынша аффилиирленген тұлға болып табылмайтын, "ВВ" ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) немесе"Ва2" ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктелімі бойынша) кем емес рейтингтік бағасы бар немесе шет мемлекеттердің не Қазақстан Республикасының ұйымдасқан рыноктарында айналыстағы Қазақстан Республикасының "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "А" рейтингтік бағасы бар ұйымдардың акциялары және Қорға, Ұйымға, Брокерге және (немесе) дилерге және Басқарушыға қатысы бойынша аффилиирленген тұлға болып табылмайтын, "ВВ" ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) немесе "Ва2" ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктелімі бойынша) кем емес рейтингтік бағасы бар немесе шет мемлекеттердің не Қазақстан Республикасының ұйымдасқан рыноктарында айналыстағы Қазақстан Республикасының "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "А" рейтингтік бағасы бар ұйымдардың борыштық бағалы қағаздары;
      15) тазартылған қымбат металдар;
      16) ықтимал шығын резервін шегергендегі қор биржасының ең жоғары санатынан кейінгі (қор биржасының ресми тізіміне енгізілген ипотекалық облигациялардан басқа) (елу процентке кемітілген негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қорға, Ұйымға, Брокерге және (немесе) дилерге және Басқарушыға қатысы бойынша аффилиирленген тұлға болып табылмайтын (оның ішінде басқа мемлекеттердің заңдарына сәйкес шығарылған бағалы қағаздар) Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары;
      17) ықтимал шығын резервін шегергендегі ашық және аралық инвестициялық қорлардың пайлары (елу процентке кемітілген);
      18) ықтимал шығын резервін шегергендегі, елу процентке кемітілген, акционерлері бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары болып табылатын, бағалы қағаздармен, бағалы қағаздардың және бағалы қағаздар рыногы инфрақұрылымының бір бөлігі болып табылатын өзге заңды тұлғалардың орталық депозитарийімен жасалатын сауда-саттықты ұйымдастырушылардың акциялары;
      19) Қорға, Ұйымға, Брокерге және (немесе) дилерге және Басқарушыға қатысы бойынша аффилиирленген тұлға болып табылмайтын (ықтимал шығын резервін шегере отырып), қызметкерлер мен басқа тұлғалардың дебиторлық берешегін шегергендегі ұйымның дебиторлық берешегі, оның ішінде:
      Қорға, Ұйымға, Брокерге және (немесе) дилерге және Басқарушыға қатысы бойынша аффилиирленген тұлға болып табылмайтын, баланс бойынша активтер сомасының жиырма процентінен аспайтын мөлшердегі шарт талаптары бойынша дебиторлық берешекті шегергендегі жасалған шарт талаптарын қызметкерлердің және басқа тұлғалардың үш күннен аспайтын мерзімге кешіктірген дебиторлық берешек (ықтимал шығын резервін шегере отырып);
      Қорға, Ұйымға, Брокерге және (немесе) дилерге және Басқарушыға қатысы бойынша аффилиирленген тұлға болып табылмайтын, Қордың (зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның, инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымның) балансы бойынша жасалған шарт талаптарын қызметкерлердің және басқа тұлғалардың тоқсан күннен аспайтын мерзімге кешіктірген елу процентке кемітілген активтер сомасының он процентінен аспайтын мөлшердегі дебиторлық берешекті шегергендегі дебиторлық берешек (ықтимал шығын резервін шегере отырып).

      4. Қордың, Ұйымның, Брокердің және (немесе) дилердің және Басқарушының меншікті капиталдың жеткіліктілік есебіне енген басқа активтері ретінде мынадай активтер танылады:
      1) Қордың, Ұйымның, Брокердің және (немесе) дилердің және Басқарушының баланстық құны бойынша негізгі құрал-жабдықтары, оның ішінде:
      Қордың, Ұйымның, Брокердің және (немесе) дилердің және Басқарушының балансы бойынша активтер сомасының он процентінен аспайтын мөлшердегі меншігіндегі немесе тұрақты пайдалану құқығындағы жер;
      Қордың, Ұйымның, Брокердің және (немесе) дилердің және Басқарушының балансы бойынша активтер сомасының он процентінен аспайтын мөлшердегі меншігіндегі үйлер және ғимараттар;
      Қордың, Ұйымның, Брокердің және (немесе) дилердің және Басқарушының балансы бойынша активтер сомасының бес процентінен аспайтын мөлшердегі меншігіндегі машиналар мен жабдықтар;
      2) бағдарламалық қамтамасыз ету - Қордың, Ұйымның, Брокердің және (немесе) дилердің және Басқарушының балансы бойынша активтер сомасының он процентінен аспайтын мөлшердегі баланстық құны бойынша.

      5. Қордың және Ұйымның жоғары өтімді активтері ретінде осы Ереженің 3-тармағының 1)-15) тармақшаларында көрсетілген активтер танылады.

  2-тарау. Қор үшін пруденциалдық
нормативтерді есептеу тәртібі

      6. Қор зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметін жүзеге асырғанда, сондай-ақ Қор зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті және клиенттердің шоттарын номиналды ұстаушы ретінде жүргізу құқығынсыз брокерлік-дилерлік қызметті қоса атқарғанда, меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициенті мына формула бойынша есептеледі:

К 1 =(ӨА-М)/ МКАМ, мұнда

      ӨА - осы Ереженің 3 және 4-тармақтарында көрсетілген, Қордың өтімді активтері;
      М - Қордың жиынтық міндеттемелері;
      МКАМ - мына формула бойынша есептелген Қордың меншікті капиталының ең аз мөлшері:

МКАМ = (ЗАҚ*k)*0,10 + 0,15 ОЖК, мұнда

      ЗЗАҚ - зейнетақы активтерінің ағымдағы құны;
      k - мына формула бойынша есептелетін кредиттік тәуекел коэффициенті:

        Е (қаржы құралының ағымдағы құны * дефолт коэффициенті)
k = ---------------------------------------------------------------
                Е қаржы құралдарының ағымдағы құны

      Дефолт коэффициентінің мағынасы осы Ереженің 1-қосымшасында көрсетілген.
      ОЖК - мына формула бойынша есептелетін орташа алынған жалпы кіріс:

        Е соңғы үш қаржы жылында алынған жалпы кіріс
ОЖК = -----------------------------------------------.
                          3

      ОЖК мөлшері қаржылық есеп беруге сәйкес есепті жылдың бірінші айының бірінші күнгі жағдай бойынша жыл сайын есептеледі және қажет болғанда жыл сайынғы аудиттен кейін түзетіледі.
      Меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициентінің мәні күн сайын кемінде 1 болуы тиіс.

      7. Қор осы Ереженің 6-тармағында көрсетілген кәсіби қызметтің түрлерін қоса атқарғанда, меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициенті мына формула бойынша есептеледі:

К 2 =ЖА/(МКАМ)*0,3), мұнда

      ЖА - осы Ереженің 5-тармақта көрсетілген жоғары өтімді активтер.
      Жоғары активтердің жеткіліктілік коэффициентінің мәні күн сайын кемінде 1 болуы тиіс.

  3-тарау. Зейнетақы активтерін инвестициялық
басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар үшін
пруденциалдық нормативтерді есептеу тәртібі

      8. Ұйым инвестициялық портфельді басқару қызметімен (басқаруында активтер болса) қоса атқарғанда, сондай-ақ Ұйым клиенттердің шоттарын номиналды ұстаушы ретінде жүргізу құқығынсыз брокерлік және дилерлік қызметті қоса атқарғанда, меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициенті мына формула бойынша есептеледі:

К 1 =(ҰА-М)/МКАМ, мұнда

      ҰА - осы Ереженің 3 және 4-тармақтарында көрсетілген, Ұйымның активтері;
      М - Ұйымның жиынтық міндеттемелері;
      МКАМ - ең көп мәні Меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициентін есептеуде қабылданатын және мына формулалар бойынша есептелген Ұйымның меншікті капиталының ең аз мөлшері:

МКАМ = 20 миллион теңге
не
МКАМ = (ЗАҚ*k)*0,10, мұнда

      ЗАҚ - инвестициялық басқаруға қабылданған зейнетақы активтерінің ағымдағы құны,
      k - мына формула бойынша есептелетін кредиттік тәуекел коэффициенті:

     Е (қаржы құралының ағымдағы құны * дефолт коэффициенті)
k = ------------------------------------------------------
             Е қаржы құралдарының ағымдағы құны

      Дефолт коэффициентінің мағыналары осы Ереженің 1-қосымшасында көрсетілген.
      Егер зейнетақы активтерін қоспағанда, Басқарушының басқаруға қабылдаған активтерінің құны 40 миллиард теңгеден астам болған жағдайда, онда мына формула бойынша есептелген МКАМ ең көп мөлшері есепке қабылданады:

МКАМ = (20 миллион теңге + (БҚА - 40 миллиард теңге)*0,0002),
бірақ 1,6 миллиард теңгеден астам емес
не
МКАМ = (ЗАҚ*k)*0,10, мұнда

      БҚА - зейнетақы активтерін қоспағанда, Басқарушының басқаруға қабылдаған активтері.
      Меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициентінің мәні күн сайын кемінде 1 болуы тиіс.

      9. Ұйым номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығынсыз брокерлік және дилерлік қызметті қоса атқарғанда, меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициенті мына формула бойынша есептеледі:

К 1 =(ӨА-М)/МКАМ, мұнда

      ӨА - осы Ереженің 3 және 4-тармақтарында көрсетілген Ұйымның активтері;
      М - Ұйымның жиынтық міндеттемелері;
      МКАМ - мына формула бойынша есептелген Ұйымның меншікті капиталының ең аз мөлшері:

МКАМ = (ЗАҚ*k)*0,10, мұнда

      ЗАҚ - инвестициялық басқаруға қабылданған зейнетақы активтерінің ағымдағы құны;
      k - мына формула бойынша есептелетін кредиттік тәуекел коэффициенті:

      Е (қаржы құралының ағымдағы құны * дефолт коэффициенті)
k = --------------------------------------------------------
               Е қаржы құралының ағымдағы құны

      Дефолт коэффициентінің мәндері осы Ереженің 1-қосымшасында көрсетілген.
      Меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициентінің мәні күн сайын кемінде 1 болуы тиіс.

      10. Ұйым осы Ереженің 8, 9-қосымшаларында көрсетілген кәсіби қызмет түрлерін қоса атқарғанда, жоғары өтімді активтердің жеткіліктілік коэффициенті мына формула бойынша есептеледі:

К 2  = ЖА/(МКАМ*0,3), мұнда

      ЖА - осы Ереженің 5-тармағында көрсетілген жоғары өтімді активтер.
      Жоғары өтімді активтердің жеткіліктілік коэффициентінің мәні күн сайын кемінде 1 болуы тиіс.

  4-тарау. Инвестициялық портфельді басқаруды
жүзеге асыратын ұйым үшін пруденциалдық нормативті
есептеу тәртібі

      11. Инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйым клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен (бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді тіркеу құқығымен) брокерлік-дилерлік қызметпен қоса атқарғанда, меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициенті мына формула бойынша есептеледі: 

К 1 =(ӨА-М)/МКАМ, мұнда

      ӨА - осы Ереженің 3 және 4-тармақтарында көрсетілген Басқарушы активтері;
      М - Басқарушының жиынтық міндеттемелері;
      МКАМ - Басқарушының меншікті капиталының ең аз мөлшері:

МКАМ = 50 миллион теңге.

      Егер басқаруға қабылданған активтерінің құны 40 миллиард теңгеден астам болған жағдайда, онда Басқарушының меншікті капиталының ең аз мөлшері мына формула бойынша есептеледі: 

МКАМ = (20 миллион теңге + (БҚА - 40 миллиард теңге)*0,0002) + 30 миллион теңге, мұнда

      БҚА - басқаруға қабылданған активтер.
      МКАМ ең жоғары мөлшері 1,6 миллиард теңгеден аспауы тиіс.
      Меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициентінің мәні күн сайын кемінде 1 болуы тиіс.

      12. Басқарушы номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығынсыз брокерлік және дилерлік қызметті қоса атқарғанда, меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициенті мына формула бойынша есептеледі:

К 1 =(БА-М)/МКАМ, мұнда

      БА - осы Ереженің 3 және 4-тармақтарында көрсетілген Басқарушы активтері;
      М - Басқарушының жиынтық міндеттемелері;
      МКАМ - мына формула бойынша есептелген Басқарушының меншікті капиталының ең аз мөлшері.

МКАМ = 25 миллион теңге.

      Егер басқаруға қабылданған активтерінің құны 40 миллиард теңгеден астам болған жағдайда, онда Басқарушының меншікті капиталының ең аз мөлшері мына формула бойынша есептеледі: 

МКАМ = (20 миллион теңге + (БҚА - 40 миллиард теңге)*0,0002) + 5 миллион теңге, мұнда

      БҚА - басқаруға қабылданған активтер.
      МКАМ ең жоғары мөлшері 1,6 миллиард теңгеден аспауы тиіс.
      Меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициентінің мәні күн сайын кемінде 1 болуы тиіс.

  5-тарау. Номиналды ұстаушы ретінде клиенттің шоттарын
жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызмет пен банк
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдардың пруденциалдық нормативтерді есептеу тәртібі

1-параграф. Брокердің және (немесе) дилердің
жарғылық және меншікті капиталының ең аз мөлшері

      13. Агенттік Басқармасының "Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыру ережесін бекіту және Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының "Жеке тұлғаларға бағалы қағаздар рыногында жұмыстарды орындауға рұқсат беру мәселелері бойынша Қазақстан Республикасы Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер енгізу туралы" 1999 жылғы 20 сәуірдегі N 30 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" 2005 жылғы 27 тамыздағы N 317  қаулысымен  (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3870 тіркелген) айқындалған банк операцияларының жекелеген түрлерін брокер және (немесе) дилер жүзеге асырған кездегі жарғылық капиталдың ең аз мөлшері 1 миллиард теңгені құрайды.
      Брокер және (немесе) дилер, мұндай сатып алу уәкілетті орган белгілеген пруденциалдық нормативтердің және сақталуы міндетті басқа да нормалар мен лимиттердің кез келгенін бұзуға әкеліп соқтырмайтын жағдайда, акционерлердің меншік акцияларын сатып ала алады.

  2-параграф. Меншікті капиталдың
жеткіліктілік коэффициенті (K1)

      14. Брокердің және (немесе) дилердің меншікті капиталы:
      меншікті өтелген акцияларды қоспағанда төленген жарғылық капитал;
      қосымша капитал;
      өткен жылдардағы бөлінбеген таза кіріс (оның ішінде өткен жылдарда таза кіріс есебінен қалыптастырылған қорлар, резервтер);
      ағымдағы жыл кірістерінің ағымдағы жыл шығыстарынан асып кеткен мөлшері;
      негізгі қаражат пен бағалы қағаздарды қайта бағалау мөлшері;
      өткен жылдардың төленген меншікті акцияларын, қосымша капиталын, бөлінбеген таза кірісін (оның ішінде өткен жылдардың таза кірісі есебінен қалыптасқан қорлар, резервтер) қоспағанда, Брокердің және (немесе) дилердің төленген меншікті реттелген борышын қоспағанда, меншікті капиталға қосып есептелген, жарғылық капитал сомасының елу процентінен аспайтын Брокердің және (немесе) дилердің реттелген борыш сомасы сияқты есептеледі;
      мыналар есептелмейді:
      Брокердің және (немесе) дилердің негізгі қызмет мақсаттары үшін сатып алынған және Қаржылық есептің халықаралық стандарттары жөніндегі комитеттің Басқармасы 1998 жылғы шілдеде бекіткен, 1999 жылғы 1 шілдеден басталатын немесе одан кейінгі кезеңдерді қамтитын қаржылық есеп үшін күшіне енген N 38 "Материалдық емес активтер" Қаржылық есептің халықаралық стандартына сәйкес (бұдан әрі - N 38 Қаржылық есептің халықаралық стандарты) лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді қоспағанда, материалдық емес активтер;
      өткен жылдардағы шығындар;
      ағымдағы жылдың шығысы ағымдағы жылғы кірістен асып кету;
      Брокердің және (немесе) дилердің заңды тұлға акцияларындағы инвестициялары, сондай-ақ жиынтық мөлшері Брокердің және (немесе) дилердің меншікті капиталының он процентінен асатын заңды тұлғаның реттелген борышы.

      15. Брокердің және/немесе дилердің реттелген борышы - бұл мынадай тиісті талаптарға сәйкес келетін Брокердің және/немесе дилердің қамтамасыз етілмеген міндеттемесі:
      1) ұсынушының салымы не міндеттемесі болып табылмайды;
      2) Брокердің және/немесе дилердің немесе олармен аффилиирленген тұлғалардың талаптары бойынша кепілдік берілген қамтамасыз ету болып табылмайды;
      3) Брокерді және/немесе дилерді тарату кезінде соңғы кезекте қанағаттандырылады (акционерлер арасында қалған мүлікті бөлудің алдында);
      4) Брокер және/немесе дилер, оның ішінде жедел түрде тек қана Брокер және/немесе дилердің ұсынысы бойынша өтелуі мүмкін (толық немесе ішінара), және мұндай өтеу уәкілетті органның қорытындысына сәйкес соңынан Брокер және/немесе дилердің осы Ережеде белгіленген пруденциалдық нормативтердің мәнін сақтамау салдарына алып келмейтіндей.
      Меншікті капиталға қосылатын Брокердің және/немесе дилердің реттелген борышы - бұл өтеу басталғанға дейінгі бес жылдан артық уақытты қамту мерзімі бар реттелген борыш.
      Облигациялар Брокердің және/немесе дилердің реттелген борышы болып табылады және Брокердің және/немесе дилердің меншікті капиталына Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен уәкілетті орган бекіткен облигациялар шығарылымын орналастыру қорытындылары туралы есеп негізінде ғана енгізіледі.
      Брокердің және/немесе дилердің реттелген борышы Брокердің және/немесе дилердің меншікті капиталы есебіне мына жағдайда енгізіледі:
      Борышты өтеу басталғанға дейінгі бес жылдан артық уақыт ішінде - борыштың толық сомасын,
      борышты өтеу басталғанға дейінгі бес жыл ішінде:
      1-ші жыл - реттелген борыштың 100 процент сомасын;
      2-ші жыл - реттелген борыштың 80 процент сомасын;
      3-ші жыл - реттелген борыштың 60 процент сомасын;
      4-ші жыл - реттелген борыштың 40 процент сомасын;
      5-ші жыл - реттелген борыштың 20 процент сомасын.
      Брокердің және/немесе дилердің реттелген борышы болып сондай-ақ Брокердің және/немесе дилердің Еуропалық Қайта Құру және Даму Банкінен немесе Азиялық Даму Банкінен не Халықаралық Қаржылық Корпорациядан тартылған, 3) тармақшадан басқа осы тармақтың талаптарына сәйкес келетін, егер шартта осы өтемнің уәкілетті органның қорытындысына сәйкес Брокердің және/немесе дилердің қаржылық жағдайын соңынан болатын нашарлап кету салдарларына ұрындырмауға мүмкіндік беретін және Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңнамасының талаптарын бұзуға алып келмейтін заемы танылады.

      16. Брокердің және/немесе дилердің меншікті капиталының жеткіліктілігі мынадай коэффициентпен сипатталады - Брокердің және/немесе дилердің меншікті капиталының мына сомаларға қатынасымен:
      кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген, меншікті капитал есебіне енгізілмеген жалпы резервтер (провизиялар) сомасына кемітілген активтерді, шартты және мүмкін міндеттемелерді;
      операциялық тәуекелді.

      17. Брокердің және/немесе дилердің меншікті капиталының жеткіліктілігі коэффициентінің мәні 0,10 кем болмауы тиіс. 
      Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтер, шартты және мүмкін міндеттемелер есебі осы Ереженің 2 және 3-қосымшаларына сәйкес жасалады.
      Тәуекел дәрежесі бойынша активтерді, шартты және мүмкін міндеттемелерді мөлшерлеу мақсаты үшін активтер, шартты және мүмкін міндеттемелер олар бойынша құрылған арнайы резервтер (провизиялар) сомасына кемітіледі.
      Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген шартты және мүмкін міндеттемелер осы Ереженің 2-қосымшасында көрсетілген заемшының тиісті санатына сәйкес осы Ереженің 3-қосымшасына сай есептелген шартты және мүмкін міндеттемелердің туынды сомасына сай Брокердің және/немесе дилердің кредиттік тәуекелді мойнына алуымен айқындалады.
      Своптар, фьючерстер, опциондар, форвардтар осы Ереженің 2-қосымшасында көрсетілген тиісті қарсы агент санатының тәуекел дәрежесіне аталған қаржы құралдары мен ол бойынша кредиттік тәуекелдің рыноктық құнының сомасын көбейту жолымен, кредиттік тәуекелді ескере отырып мөлшерленген шартты және мүмкін міндеттемелер мен талаптар есебіне енгізіледі.
      Своп, фьючерс, опцион және форвард операциялары бойынша кредиттік тәуекел осы Ереженің 4-қосымшасында көрсетілген кредиттік тәуекел коэффициентіне аталған қаржы құралдарының номиналды құнын тудырушы және аталған қаржы құралдарының өтеу мерзімін белгілеуші ретінде есептеледі.

      18. Операциялық 10-ға тең тәуекелмен жасалған көрсету коэффициенті ретінде, соңғы өткен үш жылдағы жылдық жалпы кіріс сомасына қатысы арқылы жасалған 0,10 тең операциялық тәуекел коэффициенті бойынша есептеледі.
      Жылдық жалпы кірістің соңғы өткен үш жыл ішіндегі орташа шегі соңғы өткен үш жыл ішіндегі жылдық жалпы кірістің сомасына қатынасы ретінде, олардың әр қайсысынан Брокердің және/немесе дилердің алған таза кірісі кіріс алған жыл саны бойынша есептелді.
      Жаңадан құрылған Брокерлер және/немесе дилерлер үшін операциялық тәуекел қаржы жылының аяқталуы бойынша есептеледі және жылдық жалпы кірістің орташа шегі өткен жылдар санын негізге ала отырып жасалады.
      Жылдық жалпы кіріс мыналармен анықталады:
      Салық салғанға дейінгі жылдық таза кіріс сомасымен, провизияларды (резервтер) қалыптастыруға арналған жылдық қаржы бөлу мөлшерімен және жасалған төтенше шығыстар мөлшерімен;
      Брокердің және/немесе дилердің төтенше шығыстарын шегерумен.

  3-параграф. Бір заемшыға арналған
ең жоғары тәуекел мөлшері (K3)

      19. Бір заемшының (Р) тәуекел мөлшері:
      1) Брокердің және (немесе) дилердің заемшыға Брокер және (немесе) дилер балансында есептелетін талаптары;
      2) ағымдағы жылдың алдындағы соңғы бес жыл ішінде Брокердің және (немесе) дилердің балансынан есептен шығарылған Брокердің және (немесе) дилердің заемшыға қоятын талаптары.
      Бір заемшының тәуекел есебіне:
      Қазақстан Республикасының Үкіметіне, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне қойылатын талаптар және Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ" деңгейінен төмен емес ұзақ мерзімді борыштық рейтингі немесе халықаралық рейтингтік агенттіктер ретінде танылған басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктерге ашылған корреспонденттік шоттар бойынша талаптар есеп айырысуға кіргізілмейді.

      20. Брокердің және (немесе) дилердің меншікті капиталына оның міндеттемелері бойынша бір заемшыға Брокер және (немесе) дилердің тәуекелі мөлшерінің қатынасы 0,25-тен аспауы тиіс.

      21. Брокердің және (немесе) дилердің заемшыға қоятын талаптарының оның пайда болған күнгі жалпы көлемі осы Ережеде белгіленген шектеулер шегінде болған жағдайда, бірақ кейіннен соңғы үш ай ішінде Брокердің және (немесе) дилердің меншікті капиталының деңгейі бес проценттен аспайтын мөлшермен төмендеуіне байланысты не соңғы үш айдың ішінде заемшыға көрсетілетін талап шетелдік валютаға теңгенің орташа алынған биржалық бағамы он проценттен астам өсуімен он проценттен артық көрсетілген Брокердің және (немесе) дилердің заемшыға қоятын талабының өсуіне байланысты көрсетілген шектеулерден асып кетсе, бір заемшыға арналған ең көп мөлшердегі тәуекел нормативі орындалған болып есептеледі.
      Аталған жағдайларда Брокер және (немесе) дилер шектен асып кету фактісі туралы дереу уәкілетті органға хабарлауы және асып кетуді ағымдағы және кейінгі айларда жою жөнінде міндеттемелер қабылдауы тиіс. Егер осындай асып кету көрсетілген мерзімде жойылмаса, бір заемшыға арналған ең көп мөлшердегі тәуекел нормативінен асып кету - көрсетілген асып кету анықталған күннен бастап осы нормативті бұзу болып табылады.

  4-параграф. Ашық валюталық позиция лимиттері

      22. Ашық валюталық позиция - бұл брокердің және (немесе) дилердің талаптарының осы шетел валютасындағы міндеттемелерінен (талаптарынан) жеке шет мемлекет валютасындағы (шет мемлекеттер тобындағы) брокердің және (немесе) дилердің талаптарынан (міндеттемелерінен) артып кетуі.
      Ұзын валюталық позиция - бұл брокердің және (немесе) дилердің талаптарының осы шетел валютасындағы міндеттемелерден (міндеттемелер мен шартты міндеттемелердің жиынтық сомасы) асып кететін жеке шет мемлекет (шет мемлекеттер тобындағы) валютасындағы ашық валюталық позициясы.
      Қысқа валюталық позиция - бұл брокердің және (немесе) дилердің талаптарының осы шетел валютасындағы міндеттемелерінен (міндеттемелер мен шартты міндеттемелердің жиынтық сомасы) асып кететін жеке шет мемлекет (шет мемлекеттер тобындағы) валютасындағы ашық валюталық позиция.
      Валюталық позициялар есебіне мөлшері валюталардың айырбас бағамының өзгеруіне байланысты анықталатын теңгедегі талаптар (активтер мен шартты міндеттемелердің жиынтық сомасы), міндеттемелер (міндеттемелер мен шартты міндеттемелердің жиынтық сомасы) кіреді.
      Бірден асатын шетел валютасының айырбас бағамының өзгеруіне байланысты анықталатын талаптар (активтердің, шартты және мүмкін талаптардың жиынтық сомасы), міндеттемелер (міндеттемелер мен шартты міндеттемелердің жиынтық сомасы) талаптары теңгеде көрсетілген, мөлшері осы Ереженің 23-тармағымен белгіленген ашық валюталық позицияның мейлінше төмен лимиті бар шетел валютасы бойынша валюталық позициялар есебіне енгізіледі.
      Әрбір шетел валютасы бойынша ашық валюталық позиция жеке есептеледі.
      Жекелеген шет мемлекеттердің (шет мемлекеттер тобының) валюталары бойынша ашық валюталық позицияларды есептеу кезінде бірінші кезекте активтер шотында ол бойынша қалыптасқан арнайы провизияларды шегере отырып, әрбір шетел валютасы бойынша ашылған шоттар сальдосын және брокердің және (немесе) дилердің шоттарындағы міндеттемелерін есептейді. Содан кейін шоттар сальдосы шартты талаптар шотында және шартты міндеттемелер шоттарында сол шетел валютасында ашылған олар бойынша қалыптасқан арнайы провизияларды шегере отырып анықталады. Міндеттемелерге (талаптарға) шетел валютасымен көрсетілген талаптардың (міндеттемелердің) артқанын көрсететін сальдо өзара жинақталады, ал алынған нәтиже брокердің және (немесе) дилердің шетел валютасындағы ашық позициясының мөлшері мен түрін анықтайды.
      Брокердің және (немесе) дилердің валюталық нетто-позициясы брокердің және (немесе) дилердің барлық шетелдік валюталары және барлық шетелдік валюталар бойынша қысқа позициялардың жиынтық сомасы мен ұзын позицияның жиынтық сомасы арасындағы айырма ретінде есептеледі.
      Шетел валютасында көрсетілген талаптар және міндеттемелер осы талаптар мен міндеттемелер көрсетілген (белгіленген) шетел валютасы бөлігінде валюта позициясы есебіне енгізіледі.
      Мәміле жасау күні болып табылмайтын болашақ валюталау күні бар валюта операцияларын жүргізу кезінде осындай валюталық операциялар осындай мәмілені жасаған күннен бастап валюта позициясы есебіне енгізіледі.

      23. Осы Ереже ашық валюталық позицияның мынадай лимиттерін белгілейді:
      1) Standard&Poor's агенттігінің "А"-дан төмен емес дербес рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар және Брокердің және (немесе) дилердің меншікті капиталы шегінің 25 процентінен аспайтын мөлшердегі "Еуро" валютасындағы елдердің шетелдік валюталары бойынша ашық валюта позициясы лимиті;
      2) Standard&Poor's агенттігінің "А"-дан төмен дербес рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетелдік валюталары бойынша Брокердің және (немесе) дилердің меншікті капиталы шегінің 5 процентінен аспайтын мөлшердегі ашық валюта позициясы (ұзын және қысқа) лимиті;
      3) Брокердің және (немесе) дилердің меншікті капиталы шегінің 50 процентінен аспайтын мөлшердегі валюталық нетто-позициясы лимиті.

      24. Кез-келген шетел валютасы бойынша есепті апта ішінде ашық валюталық позиция лимиттерін көтеру кезінде тәртіп бұзған Брокер және (немесе) дилер үшін бұзылған валюталар бойынша ашық валюталық позиция лимиті одан кейінгі үш апта ішінде осы Ереженің 23-тармағымен белгіленген ашық валюталық позиция лимиттері бойынша 5 проценттік тармаққа кемігені белгілі болады.
      Брокер және (немесе) дилердің белгіленген лимиттер бойынша жеке алынған шетел валютасы бойынша 0,09 процент шегінде артық кетуі ашық валюталық позициясы лимиттерін бұзу болып есептелмейді.

  6-тарау. Пруденциалдық нормативтердің есебі
үшін қосымша мәліметтерді ұсыну тәртібі

      25. Пруденциалдық нормативтердің есебіне байланысты қосымша мәліметтер уәкілетті органға осы Ереженің Қорға және Ұйымға арналған 5-қосымшасына сәйкес және есепті айдың соңғы күнтізбелік күні үшін есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күні Астана қаласы уақыты бойынша 18.00-ден кешіктірмей беріледі.

      26. Пруденциалдық нормативтердің есебіне байланысты қосымша мәліметтер уәкілетті органға осы Ереженің Басқарушыға және Брокерге және (немесе) дилерге арналған 6-қосымшасына сәйкес және есепті тоқсанның соңғы күнтізбелік күні үшін есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күні Астана қаласы уақыты бойынша 18.00-ден кешіктірмей беріледі.

      27. Пруденциалдық нормативтердің есебіне байланысты қосымша мәліметтер электронды тасымалдағышпен беріледі.

      28. Қағазға шығарылған қосымша мәліметтерге бірінші басшы немесе оның орнындағы адам, бас бухгалтер қол қояды, мөрмен расталады және Қорда, Ұйымда, Брокерде және (немесе) дилерде және Басқарушыда сақталады. Уәкілетті органның талап етуі бойынша Қор, Ұйым, Брокер және (немесе) дилер және Басқарушы сұратуды алған күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей қағазға шығарылған қосымша мәліметтерді береді.

      29. Электронды тасымалдағыштағы қосымша мәліметтер беріліп отырған деректердің құпиялылығын және түзетілмейтіндігін қамтамасыз ететін криптографиялық қорғаныс құралдары бар ақпаратты жеткізіп берудің кепілдік беру жүйесін пайдалана отырып, жасалады.

      30. Электронды тасымалдағышпен және қағазға шығарылып берілген деректердің дәл келуін Қордың, Ұйымның, Брокердің және (немесе) дилердің және Басқарушының бірінші басшысы немесе олардың орнындағы адам қамтамасыз етеді.

      31. Пруденциалдық нормативтердің есебіне байланысты қосымша мәліметтердегі деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы - теңгемен көрсетіледі.

      32. Пруденциалдық нормативтердің есебіне байланысты қосымша мәліметтерді толтырған кезде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден аз сома нөлге дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең немесе одан артық сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      33. Пруденциалдық нормативтер бұзылған жағдайда Қор, Ұйым, Брокер және (немесе) дилер және Басқарушы тәртіп бұзылған сәттен бастап үш жұмыс күні аралығында пруденциалдық нормативтердің бұзылу фактісі мен себептері туралы, оларды жоюдың іс-шаралар жоспарын қосып бере отырып, уәкілетті органға хабарлайды.

      34. Қор, Ұйым, Брокер және (немесе) дилер және Басқарушы тәртіп бұзылған сәттен бастап осы Ереженің 31, 32-тармақтарында көрсетілген талаптарды сақтай отырып, осы Ереженің 7, 8-қосымшаларына сәйкес нысанда осының алдындағы жұмыс күнінің соңындағы жағдай бойынша әр жұмыс күнінің пруденциалдық нормативтерінің есебін жасайды. Қағазға шығарылған пруденциалдық нормативтердің есебіне бірінші басшы немесе оның орнындағы адам, бас бухгалтер қол қояды, Қор, Ұйым, Брокер және (немесе) дилер және Басқарушының мөрімен расталады және сонда сақталады.
      Уәкілетті органның талап етуі бойынша Қор, Ұйым, Брокер және (немесе) дилер және Басқарушы сұрату алынған күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей пруденциалдық нормативтер есебінің қағазға шығарылған нұсқасын береді.

      35. Уәкілетті орган пруденциалдық нормативтерді Қор, Ұйым, Брокер және (немесе) дилер және Басқарушының уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес электронды тасымалдағышпен берген қаржылық және өзге де есеп беруі негізінде есептейді.

  7-тарау. Қорытынды ережелер

      36. Осы Ережемен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіп бойынша шешіледі.

                                       Бағалы қағаздар рыногында
                                      кәсіби қызмет түрлерін қоса
                                     атқаратын ұйымдарға арналған
                                      пруденциалдық нормативтерді
                                     есептеу ережесінің 1-қосымшасы

                  Дефолт коэффициентінің мәні

Қаржы құралының сипаттамасы 

Бағалы қағаздың (салымның) пруденциалдық норматив есебі күнінен оны өтеу күніне дейін (салымның біту мерзімі) қалған айналыс кезеңі  

Бір жылға дейін қосқанда 

Бір жылдан артық екі жылға дейін қосқанда

Екі жылдан артық үш жылға дейін қосқанда

Үш жылдан артық төрт жылға дейін қосқанда

Төрт жылдан артық

"ААА" ("Standard & Poor`s және Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) немесе "Ааа" ("Moody`s Investors Service" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) төмен емес рейтингтік бағасы бар борыштық бағалы қағаздар 

0,00

0,00

0,03

0,07

0,10

Халықаралық шәкіл бойынша шетел валютасында "ААА" ("Standard & Poor`s және Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша)  немесе "Ааа" ("Moody`s Investors Service" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтинг бағасы бар шет мемлекеттердің бағалы қағаздары 

0,00

0,00

0,03

0,07

0,10

"Standard & Poor's principal stability fund ratings"-дің "AAAm" төмен емес не "Standard & Poor's Fund credit quality ratings"-дің "AAAf" төмен емес рейтинг бағасы бар шетелдік инвестициялық қорлар пайлары

0,00

0,00

0,03

0,07

0,10

"ААА" ("Standard & Poor`s және Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) немесе "Ааа" ("Moody`s Investors Service" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) төмен емес рейтингтік бағасы бар екінші деңгейдегі банктердегі салымдар

0,00

0,00

0,03

0,07

0,10

"АА" ("Standard & Poor`s және Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) немесе "Аа2" ("Moody`s Investors Service" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) төмен емес рейтингтік бағасы бар борыштық бағалы қағаздар

0,01

0,03

0,08

0,16

0,26

Халықаралық шәкіл бойынша шетел валютасында "АА" ("Standard & Poor`s және Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) немесе "Аа2" ("Moody`s Investors Service" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтинг бағасы бар шет мемлекеттердің бағалы қағаздары 

0,01

0,03

0,08

0,16

0,26

"Standard & Poor's principal stability fund ratings"-дің "AAm" төмен емес не "Standard & Poor's Fund credit quality ratings"-дің "AAf" төмен емес рейтинг бағасы бар инвестициялық қорлар пайлары

0,01

0,03

0,08

0,16

0,26

"АА" ("Standard & Poor`s және Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) немесе "Аа2" ("Moody`s Investors Service" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) төмен емес рейтингтік бағасы бар екінші деңгейдегі банктердегі салымдар

0,01

0,03

0,08

0,16

0,26

"А" ("Standard & Poor`s және Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) немесе "А2" ("Moody`s Investors Service" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) төмен емес рейтингтік бағасы бар борыштық бағалы қағаздар   

0,05

0,14

0,24

0,40

0,57

Халықаралық шәкіл бойынша шетел валютасында "А" ("Standard & Poor`s және Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) немесе "А2" ("Moody`s Investors Service" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтинг бағасы бар шет мемлекеттердің бағалы қағаздары

0,05

0,14

0,24

0,40

0,57

"Standard & Poor's principal stability fund ratings"-дің "Am" төмен емес не "Standard & Poor's Fund credit quality ratings"-дің "Af" төмен емес рейтинг бағасы бар шетелдік инвестициялық қорлар пайлары  

0,05

0,14

0,24

0,40

0,57

"А" ("Standard & Poor`s және Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) немесе "А2" ("Moody`s Investors Service" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) төмен емес рейтингтік бағасы бар екінші деңгейдегі банктердегі салымдар

0,05

0,14

0,24

0,40

0,57

"ВВВ" ("Standard & Poor`s және Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) немесе "Ваа2" ("Moody`s Investors Service" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) төмен емес рейтингтік бағасы бар борыштық бағалы қағаздар

0,26

0,61

0,98

1,56

2,15

Халықаралық шәкіл бойынша шетел валютасында "ВВВ" ("Standard & Poor`s және Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) немесе "Ваа2" ("Moody`s Investors Service" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтинг бағасы бар шет мемлекеттердің бағалы қағаздары 

0,26

0,61

0,98

1,56

2,15

"Standard & Poor's principal stability fund ratings"-дің "ВВВm" төмен емес не "Standard & Poor's Fund credit quality ratings"-дің "ВВВf" төмен емес рейтинг бағасы бар шетелдік инвестициялық қорлар пайлары

0,26

0,61

0,98

1,56

2,15

"ВВВ" ("Standard & Poor`s және Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) немесе "Ваа2" ("Moody`s Investors Service" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) төмен емес рейтингтік бағасы бар екінші деңгейдегі банктердегі салымдар

0,26

0,61

0,98

1,56

2,15

"ВВ" ("Standard & Poor`s және Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) немесе "Ва2" ("Moody`s Investors Service" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) төмен емес немесе "А" төмен емес ("Standard & Poor`s рейтинг агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша) рейтингтік бағасы бар борыштық бағалы қағаздар

1,20

3,43

6,06

8,40

10,46

Халықаралық шәкіл бойынша шетел валютасында "ВВ" ("Standard & Poor`s және Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) немесе "Ва2" ("Moody`s Investors Service" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтинг бағасы бар шет мемлекеттердің бағалы қағаздары 

1,20

3,43

6,06

8,40

10,46

"Standard & Poor's principal stability fund ratings"-дің "ВВm" төмен емес не "Standard & Poor's Fund credit quality ratings"-дің "ВВf" төмен емес рейтинг бағасы бар инвестициялық қорлар пайлары

1,20

3,43

6,06

8,40

10,46

"ВВ" ("Standard & Poor`s және Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша)  немесе "Ва2" ("Moody`s Investors Service" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) төмен емес рейтингтік бағасы бар екінші деңгейдегі банктердегі салымдар

1,20

3,43

6,06

8,40

10,46

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Акциялар 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Қазақстан Республикасының қаржы агенттіктерінің мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары (акцияларды қоспағанда), Қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасының ұйымдарының ипотекалық облигациялары  

0,26

0,61

0,98

1,56

2,15

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің барынша жоғары санат бойынша сауда-саттықты ұйымдастырушылардың ресми тізіміне енгізілген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары (акцияларды қоспағанда)

5,93

12,63

18,17

22,18

24,95

"Кері репо" операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздар

0,00

х

х

х

х

Қазақстан Республикасының рейтингі жоқ екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар 

5,93

12,63

18,17

х

х

Қазақстан Республикасы ұйымдарының инфрақұрылымдық облигациялары  

5,93

12,63

18,17

22,18

24,95

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің барынша жоғарыдан кейінгі санат бойынша сауда-саттықты ұйымдастырушылардың ресми тізіміне енгізілген  мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары (акцияларды қоспағанда)

11,86

25,26

36,34

44,36

49,9

                                       Бағалы қағаздар рыногында
                                      кәсіби қызмет түрлерін қоса
                                     атқаратын ұйымдарға арналған
                                      пруденциалдық нормативтерді
                                     есептеу ережесінің 2-қосымшасы

     Салымдардың кредиттік тәуекелі дәрежесі бойынша орташа
  алынған Брокердің және (немесе) дилердің активтері кестесі

N

Баптар атауы 

Тәуекел дәрежесі процентпен

I-топ

1

Қолма-қол теңге 

0

2

Standard&Poor's агенттігінің»"АА-" төмен емес немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі дербес рейтингі бар елдердің қолма-қол шетелдік валютасы  

0

3

Тазартылған қымбат металдар 

0

4

Қазақстан Республикасының Үкіметіне берілген заемдар 

0

5

Standard&Poor's агенттігінің "АА-" төмен емес немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі дербес рейтингі бар елдердің орталық үкіметтеріне берілген заемдар   

0

6

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне берілген заемдар 

0

7

Standard&Poor's агенттігінің "АА-" немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі дербес рейтингінен төмен емес елдердің орталық банктеріне берілген заемдар   

0

8

Standard&Poor's агенттігінің "АА-" төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына берілген заемдар  

0

9

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар 

0

10

Standard&Poor's агенттігінің "АА-" төмен емес немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі дербес рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар    

0

11

Standard&Poor's агенттігінің борыштық рейтингі "АА-" төмен емес немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы  салымдар  

0

12

Қазақстан Республикасы Үкіметінің дебиторлық берешегі 

0

13

Қазақстан Республикасы өкіметі жергілікті органдарының бюджетке төленетін салықтар және басқа да төлемдер бойынша дебиторлық берешегі 

0

14

Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары  

0

15

Standard&Poor's агенттігінің "АА-" төмен емес дербес рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметі шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар  

0

16

Standard&Poor's агенттігінің "АА-" төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар  

0

17

І-тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы 

0

II-топ 

18

Standard&Poor's агенттігінің "АА-" төмен дербес рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің шетелдік қолма-қол валютасы  

20

19

Standard&Poor's агенттігінің "А+"-дан бастап "А-" дейінгі дербес рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметіне берілген заемдар 

20

20

Standard&Poor's агенттігінің "А+"-дан бастап "А-" дейінгі дербес рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріне берілген заемдар 

20

21

Standard&Poor's агенттігінің "А+"-дан бастап "А-" дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына берілген заемдар

20

22

Қазақстан Республикасының жергілікті өкімет органдарына берілген заемдар 

20

23

Standard&Poor's агенттігінің "АА-" төмен емес дербес рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті өкімет органдарына берілген заемдар

20

24

Standard&Poor's агенттігінің "АА-" төмен емес борыштық  рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдарға берілген заемдар 

20

25

Standard&Poor's агенттігінің "А+"-дан бастап "А-" дейінгі дербес рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар 

20

26

Standard&Poor's агенттігінің "А+"-дан бастап "А-" дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар 

20

27

Standard&Poor's агенттігінің "АА-" төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдардағы салымдар

20

28

1-топтағы тәуекелге жатқызылған дебиторлық берешектен басқа Қазақстан Республикасының жергілікті өкімет органдарының дебиторлық берешегі 

20

29

Standard&Poor's агенттігінің "АА-" төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдардың дебиторлық берешегі 

20

30

Standard&Poor's агенттігінің "А+"-дан бастап "А-" дейінгі дербес рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметі шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар

20

31

Standard&Poor's агенттігінің "А+"-дан бастап "А-" дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар

20

32

Қазақстан Республикасының жергілікті өкімет органдары шығарған бағалы қағаздар 

20

33

Standard&Poor's агенттігінің "АА-" төмен емес дербес рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті өкімет органдары шығарған бағалы қағаздар 

20

34

Standard&Poor's агенттігінің "АА-" төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдар шығарған бағалы қағаздар

20

35

"Қазақстан ипотекалық компаниясы" акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар 

20

36

ІІ-тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы 

20

III-топ  

37

Тазартылмаған қымбат металдар 

50

38

Standard&Poor's агенттігінің "ВВВ+"-дан бастап "ВВВ-" дейінгі дербес рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтеріне берілген заемдар  

50

39

Standard&Poor's агенттігінің "ВВВ+"-дан бастап "ВВВ-" дейінгі дербес рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріне берілген заемдар  

50

40

Standard&Poor's агенттігінің "ВВВ+"-дан бастап "ВВВ-" дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына берілген заемдар 

50

41

Standard&Poor's агенттігінің "А+"-дан бастап "А-" дейін төмен емес дербес рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті өкімет органдарына берілген заемдар 

50

42

Standard&Poor's агенттігінің "А+"-дан бастап "А-" дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдарға берілген  заемдар 

50

43

Standard&Poor's агенттігінің "ВВВ+"-дан бастап "ВВВ-" дейінгі дербес рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар  

50

44

Standard&Poor's агенттігінің "ВВВ+"-дан бастап "ВВВ-" дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар

50

45

Standard&Poor's агенттігінің "А+"-дан бастап "А-" дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдардағы салымдар

50

46

Standard&Poor's агенттігінің "А+"-дан бастап "А-" дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдардағы дебиторлық берешек 

50

47

Standard&Poor's агенттігінің "ВВВ+"-дан бастап "ВВВ-" дейінгі дербес рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар  

50

48

Standard&Poor's агенттігінің "ВВВ+"-дан бастап "ВВВ-" дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар  

50

49

Standard&Poor's агенттігінің "А+"-дан бастап "А-"-ға дейінгі дербес рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті өкімет органдары шығарған бағалы қағаздар  

50

50

Standard&Poor's агенттігінің "А+"-дан бастап "А-" дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдар шығарған бағалы қағаздар   

50

51

ІІІ-тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы 

50

IV - топ 

52

Standard&Poor's агенттігінің "ВВ+"-дан бастап "В-" дейінгі дербес рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық үкіметтеріне берілген заемдар 

100

53

Standard&Poor's агенттігінің "ВВ+"-дан бастап "В-" дейінгі дербес рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық банктеріне берілген заемдар 

100

54

Standard&Poor's агенттігінің "ВВ+"-дан бастап "В-" дейінгі дербес рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар және тиісті рейтингтік бағасы жоқ халықаралық қаржы ұйымдарына берілген заемдар 

100

55

Standard&Poor's агенттігінің "ВВВ+"-дан бастап "ВВ-" дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің жергілікті өкімет органдарына берілген заемдар 

100

56

Standard&Poor's агенттігінің "А-" дан төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент ұйымдарға, тиісті рейтингтік бағасы жоқ резидент ұйымдарға, және  Standard&Poor's агенттігінің "ВВВ+"-дан бастап "ВВ-" дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, Standard&Poor's агенттігінің "ВВ-"-дан төмен борыштық рейтингі бар Брокердің және (немесе) дилердің еншілес ұйымдарына немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент ұйымдарға берілген заемдар  

100

57

Standard&Poor's агенттігінің "ВВ+"-ден "В-"-ге дейін дербес рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық банктеріндегі салымдар

100

  

58

Standard & Poor`s агенттігінің "ВВ+"-ден "В-"-ге дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы және сәйкес рейтингтік бағасы жоқ халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар

100

  

59

Standard&Poor's агенттігінің "А-"-ден төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар резидент ұйымдардағы, сәйкес рейтингтік бағасы жоқ резидент ұйымдардағы және Standard&Poor's агенттігінің "ВВВ+"-ден "ВВ-"-ге дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар резидент емес ұйымдардағы салымдар

100

  

 60

Standard&Poor's агенттігінің "А-"-ден төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар резидент ұйымдардың, сәйкес рейтингтік бағасы жоқ резидент ұйымдардың және Standard&Poor's агенттігінің "ВВВ+" ден "ВВ-"-ге дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар резидент емес ұйымдардың дебиторлық берешегі

100

  

61

Жеке тұлғалардың дебиторлық берешегі

100 

62

Standard&Poor's агенттігінің "ВВ+"-ден "В-"-ге дейін дербес рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар елдердің және сәйкес рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар

100

  

63

Standard&Poor's агенттігінің "ВВВ+"-ден "ВВ-"-ге дейінгі дербес рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар елдердің және сәйкес рейтингтік бағасы жоқ елдердің жергілікті өкімет органдары шығарған бағалы қағаздар

100

  

64

Standard&Poor's агенттігінің "ВВ+"-ден "В-"-ге дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарының және сәйкес рейтингтік бағасы жоқ халықаралық қаржы ұйымдарының шығарған бағалы қағаздары

100

  

65

Standard&Poor's агенттігінің "А"-дан төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар резидент ұйымдары, сәйкес рейтингтік бағасы жоқ резидент ұйымдары және Standard&Poor's агенттігінің "ВВВ+"-ден "ВВ-"-ге дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар резидент емес ұйымдар шығарған бағалы қағаздар

100

  

66

ІV-тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы 

100 

67

Төлемдер бойынша есеп айырысулар

100

68

Негізгі қаражаттар

100 

69

Материалдық қорлар

100

70

Сыйақы және шығыстар сомасын алдын ала төлеу 

100

V-топ

71

Брокердің және (немесе) дилердің инвестицияларын қоспағанда заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысушы үлесі) және реттелген борыштарындағы салымдар бөлігінде әділ құн бойынша ескерілетін инвестициялар

100

72

Брокердің және (немесе) дилердің негізгі қызметінің мақсатына сатып алынған және 38 Қаржылық есептің халықаралық стандартына сәйкес келетін лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз ету

100

73

Standard & Poor`s агенттігінің "В-"-ден төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтеріне берілген заемдар

150

74

Standard & Poor`s агенттігінің "В"-ден  төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріне берілген заемдар

150

75

Standard & Poor`s агенттігінің "В"-ден төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына берілген заемдар

150

76

Standard & Poor`s агенттігінің "ВВ"-ден төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті өкімет органдарына берілген заемдар

150

77

Standard & Poor`s агенттігінің "ВВ"-ден төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар резидент емес ұйымдарға және сәйкес  рейтингтік бағасы жоқ резидент емес ұйымдарға берілген заемдар

150

78

Standard & Poor`s агенттігінің "В"-ден төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар

150

79

Standard & Poor`s агенттігінің "В"-ден төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар

150

80

Standard & Poor`s агенттігінің "ВВ"-ден төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар резидент емес ұйымдардағы және сәйкес рейтингтік бағасы жоқ резидент емес ұйымдардағы салымдар

150

81

Standard & Poor`s агенттігінің "ВВ"-ден төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар резидент емес ұйымдардың және сәйкес рейтингтік бағасы жоқ резидент емес ұйымдардың дебиторлық берешегі

150

82

Standard & Poor`s агенттігінің "В"-ден төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтері шығарған бағалы қағаздары

150

83

Standard & Poor`s агенттігінің "ВВ"-ден төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті өкімет органдары шығарған бағалы қағаздар

150

84

Standard & Poor`s агенттігінің "В"-ден төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар

150

85

Standard & Poor`s агенттігінің "ВВ"-ден төмен борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар резидент емес ұйымдардың және тиісті рейтингтік бағасы жоқ резидент емес ұйымдардың шығарған бағалы қағаздары

150

86

V-тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы

150

Брокердің және (немесе) дилердің салымдардың
тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтерінің
есептеулеріне түсініктемелер

      1. Брокерде және (немесе) дилерде салымдар, дебиторлық берешектер, сатып алынған бағалы қағаздар, заемдар бойынша қамтамасыз ету (салымдардың тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген Активтер мен міндеттемелер кестесінің 1-3, 9-11, 14-16 жолдарындағы көрсетілген активтер түрінде) бар, оның түзетілген құны осы тармаққа сәйкес қамтамасыз етудің түзетілген құнын айқындауға мүмкіндік беретін есеп берудің баламалы жүйесі Брокерде және (немесе) дилерде болған кезде аталған активтер көлемінің 50 процентінен астам емесін құрайтын қамтамасыз етудің түзетілген құнын есептемегенде тәуекел дәрежесімен мөлшерленген активтердің есептеулеріне енгізілуі мүмкін.
      Қамтамасыз етудің түзетілген құны (салымдардың тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген Активтер мен міндеттемелер кестесінің 1-3, 9-11, 14-16 жолдарындағы көрсетілген активтер түрінде) мыналарға тең болады:
      Банктердегі салымдар сомасының 100 процентіне, оның ішінде осы Брокердегі және (немесе) дилердегі қамтамасыз ету ретінде берілген қаражаттарға;
      қамтамасыз етуге берілген бағалы қағаздардың рыноктық құнының 95 процентіне;
      қамтамасыз етуге берілген тазартылған қымбат металдардың рыноктық құнының 85 процентіне.
      Жоғарыда аталған салымдардың, дебиторлық берешектің, сатып алынған бағалы қағаздардың қамтамасыз етілмеген бөлігі салымдарға, дебиторлық берешекке, сатып алынған бағалы қағаздарға сәйкес келетін тәуекел дәрежесі жөніндегі осы Кестеге сәйкес мөлшерленеді.
      2. Брокердің және (немесе) дилердің инвестицияларының есептеулеріне енгізілмеген, қарсы агенттен төмен тәуекел дәрежесі бар ұйымдар кепіл берген (сақтандырылған) салымдар, дебиторлық берешек, сатып алынған бағалы қағаздар, заемдар, инвестициялар борышкердің тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтерінің есептеулеріне енгізілуі мүмкін (Брокердің және (немесе) дилердің инвестицияларының есептеулеріне енгізілмеген салымдардың сомасын кепіл берілген (сақтандырылған), дебиторлық берешекті, сатып алынған бағалы қағаздарды, заемдарды, инвестицияларды ескермегенде).
      Брокердің және (немесе) дилердің инвестицияларының есептеулеріне енгізілмеген салымдардың сомасы кепіл берілген (сақтандырылған) дебиторлық берешек, сатып алынған бағалы қағаздар, заемдар, инвестициялар сәйкес гаранттың (сақтандырушының) дебиторлық берешегінің тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленеді.
      3. Қазақстан Республикасының резидент еместеріне ұсынылған, осы Түсініктеменің 1-тармағында көрсетілген салымдар, дебиторлық берешек, сатып алынған бағалы қағаздар және заемдар:
      1) оффшорлық аймақтардың аумағында заңды тұлға ретінде тіркелген;
      2) заңды тұлғаларға тәуелді болып табылатын, оффшорлық аймақтардың аумағында тіркелген, жеке-жеке жарғылық капиталдың 5%-нен астам иелік етуші немесе оффшорлық аймақтың аумағында тіркелген заңды тұлғаға қатысты еншілес болып табылатын;
      3) оффшорлық аймақтың азаматтары болып табылатын, осы Түсініктеменің 1-тармағында көрсетілген қамтамасыз етудің болғандығына тәуелсіз, салымдар тәуекелінің дәрежесі бойынша мөлшерленген Брокердің және (немесе) дилердің активтерінің кестесіне сай тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленеді.
      4. Қазақстан Республикасының резидент еместеріне ұсынылған, осы Түсініктеменің 1-тармағында көрсетілген салымдар, дебиторлық берешек, сатып алынған бағалы қағаздар және заемдар:
      1) оффшорлық аймақтардың аумағында заңды тұлға ретінде тіркелген, бірақ Standard & Poor`s агенттігінің "АА-"-ден төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар немесе борыштық рейтингі міндеттемелердің барлық сомасын қамтамасыз етудің көрсетілген деңгейінен төмен емес бас ұйымның тиісті кепіліне ие;
      2) оффшорлық аймақтардың аумағында тіркелген заңды тұлғалардан тәуелді болып табылатын, жеке-жеке жарғылық капиталдың 5%-нен астамына иелік етуші немесе оффшорлық аймақтың аумағында тіркелген заңды тұлғаға қатысты еншілес болып табылатын, бірақ мұндайда көрсетілген деңгейден төмен емес борыштық рейтингке немесе борыштық рейтингі міндеттемелердің барлық сомасын қамтамасыз етудің көрсетілген деңгейінен төмен емес бас ұйымның тиісті кепілдігіне ие;
      уәкілетті орган белгілеген оффшорлық аймақтар тізбесіне енгізілген не Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы ақпарат алмасу жөнінде міндеттемелер қабылдамаған оффшорлық аймақтар тізбесіне жатқызған оффшорлық аймақтың аумағында тіркелген заңды тұлғалар немесе мемлекеттің азаматтары болып табылатын Қазақстан Республикасының резидент еместеріне немесе заңды тұлғалардан тәуелді, жеке-жеке жарғылық капиталдың 5%-нен астамына иелік ететін немесе көрсетілген оффшорлық аймақтың аумағында тіркелген заңды тұлғаға қатысты еншілес болып табылатын ұйымдарға қойылатын талаптарды қоспағанда, тәуекелдің нольдік деңгейі бойынша өлшенеді.
      5. Егер, бағалы қағаздар шығарылымның арнаулы борыштық рейтингіне ие болса, онда тәуекел дәрежесі бойынша Брокердің және (немесе) дилердің активтерін мөлшерлеген кезде бағалы қағаздар рейтингін міндетті түрде ескеру керек.

                                      Бағалы қағаздар рыногында
                                     кәсіби қызмет түрлерін қоса
                                     атқаратын ұйымдарға арналған
                                      пруденциалдық нормативтерді
                                     есептеу ережесінің 3-қосымшасы

        Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген
      Брокердің және (немесе) дилердің шартты және ықтимал
                     міндеттемелерінің кестесі

N

Баптардың атауы

Проценттегі коэффициент конверсиялары

I топ

1

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған бағалы қағаздарды немесе Standard & Poor`s агенттігінің "АА-"- деңгейінде және одан жоғары тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері және орталық банктері шығарған бағалы қағаздарды сатып алу не сату жөніндегі шартты (ықтимал) міндеттемелер 

0

2

Брокердің және (немесе) дилердің талабы бойынша кез келген сәтте болдырмауға жататын заемдар мен салымдарды болашақта Брокердің және (немесе) дилердің орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер 

0

II топ

3

Брокердің және (немесе) дилердің 1 жылдан аз өтеу мерзімімен болашақта заемдар мен салымдарды орналастыру жөніндегі ықтимал (шартты) міндеттемелер 

20

III топ

4

Брокердің және (немесе) дилердің 1 жылдан астам өтеу мерзімімен болашақта заемдар мен салымдарды орналастыру жөніндегі ықтимал (шартты) міндеттемелер 

50

IV топ

5

Брокерге және (немесе) дилерге сату туралы және Брокердің және (немесе) дилердің қаржы құралдарын кері сатып алу міндеттемесімен келісім 

100

6

Брокердің және (немесе) дилердің өзге шартты (ықтимал) міндеттемелері 

100

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген
Брокердің және (немесе) дилердің шартты және ықтимал
міндеттемелерін есептеуге түсініктемелер

      Болашақта депозиттер мен заемдарды орналастыру және алу бойынша, бағалы қағаздар мен валюталық құндылықтарды сатып алу-сату бойынша шоттар бөлігінде баланстан тыс міндеттемелердің тәуекел дәрежесін анықтаған кезде, своптар, фьючерстер, опциондар, форвардттарды қоспағанда есептеуге ағымдағы және одан кейінгі екі ай ішінде туындауы мүмкін міндеттемелерді қабылдау қажет.

                                      Бағалы қағаздар рыногында
                                     кәсіби қызмет түрлерін қоса
                                     атқаратын ұйымдарға арналған
                                      пруденциалдық нормативтерді
                                     есептеу ережесінің 4-қосымшасы

        Туынды қаржы құралдары үшін кредиттік тәуекелі
           коэффициенттерінің (проценттегі) кестесі

Өтелгенге дейінгі қалған мерзім

Сыйақы мөлшерлемелерімен байланысты операциялар

Валюта және алтын бағамының өзгерістермен байланысты операциялар

Акциялармен байланысты операциялар 

Алтыннан өзге, бағалы металдармен  байланысты операциялар

Бағалы металдардан өзге басқа құндылықтармен байланысты операциялар

Бір жыл және одан аз

0

1

6

7

10

Бір жылдан бес жылға дейін

0,5

5

8

7

12

Бес жылдан астам

1,5

7,5

10

8

15

       Осы кестеде келтірілген санаттың ешқайсысына жатқызылмаған туынды қаржы құралдарымен операциялар "Бағалы металдардан өзге басқа құндылықтармен байланысты операциялар" санатында көрсетілген кредиттік тәуекелдің коэффициенттері бойынша мөлшерленуге жатады.

                                      Бағалы қағаздар рыногында
                                     кәсіби қызмет түрлерін қоса
                                     атқаратын ұйымдарға арналған
                                      пруденциалдық нормативтерді
                                     есептеу ережесінің 5-қосымшасы

           20 ___ жылғы "__"_______________ жағдай бойынша
          _________________________________________________ 
                      (Ұйымның, Қордың толық атауы)

        Ұйымға және Қорға арналған "Меншікті капиталдың
       жеткіліктілік коэффициенті" (К 1 ) және "Өтімділігі
       жоғары активтердің жеткіліктілік коэффициенті (К 2 )
        пруденциалдық нормативтерді есептеу үшін қосымша
                          мәліметтер

                                                     (мың теңгемен)

Белгінің
N

Көрсеткіштің атауы

Баланс бойынша сомасы

1

2

3

8001

Жеке меншіктегі немесе тұрақты жер пайдалану құқығындағы жер 

 

8002

Жеке меншіктегі үйлер мен ғимараттар

 

8003

Жеке меншіктегі машиналар мен жабдықтар 

 

8004

Басқа да негізгі құрал-жабдықтар 

 

8005

Ұйымға, Қорға қатысты аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын, қызметкерлер мен басқа тұлғалардың шарт талабы бойынша үш күннен астам емес мерзімге ұзартылған дебиторлық берешегін шегергендегі ұйымның дебиторлық берешегі (ықтимал шығын резервін шегергендегі)

 

8006

Ұйымға, Қорға қатысты аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын, қызметкерлер мен басқа тұлғалардың шарт талабы бойынша тоқсан күннен астам емес мерзімге ұзартылған дебиторлық берешегін шегергендегі ұйымның дебиторлық берешегі (ықтимал шығын резервін шегергендегі)

 

8007

Басқа дебиторлық берешек (ықтимал шығын резервін шегергендегі) 

 

8008

Тазартылған қымбат металдар 

 

8009

Бағдарламалық қамтамасыз ету  

 

8010

Басқа материалдық емес активтер

 

8011

Ықтимал шығын резервтерін шегергендегі қор биржасының ең жоғары санаты бойынша (қор биржасының ресми тізіміне енгізілген ипотекалық облигацияларды және "Қазақстан Даму банкі" АҚ облигацияларын қоспағанда) (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) ресми тізімге енгізілген Ұйымға, Қорға қатысы бойынша аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары

 

8012

Ықтимал шығын резервтерін шегергендегі қор биржасының ең жоғары санатынан кейінгі санат бойынша (қор биржасының ресми тізіміне енгізілген ипотекалық облигацияларды қоспағанда) (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) ресми тізімге енгізілген Ұйымға, Қорға қатысы бойынша аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары (оның ішінде басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздар)

 

8013

Ықтимал шығын резервтерін шегере отырып, шет мемлекеттердің немесе Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған рыноктарында айналыста жүретін, "ВВ"-ден ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "Ва2"-ден төмен емес ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша) рейтингтік бағасы бар немесе Қазақстан Республикасының "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "А" рейтингтік бағасы бар Ұйымға, Қорға қатысты аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын Қазақстан Республикасы ұйымдарының акциялары мен шет мемлекеттердің немесе Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған рыноктарында айналыста жүретін, "ВВ"-ден ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "Ва2"-ден төмен емес ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша) рейтингтік бағасы бар немесе Қазақстан Республикасының "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "А" рейтингтік бағасы бар Ұйымға, Қорға қатысты аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын Қазақстан Республикасы ұйымдарының борыштық бағалы қағаздары (негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын есепке ала отырып)

 

8014

Басқа бағалы қағаздар

 

8015

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің шоттарындағы ақша

  

8016

Бағалы қағаздар орталық депозитарийінің шоттарындағы ақша

  

8017

"А" ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтингтік агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "А2" ("Moody's Investors Service" рейтингтік агенттіктерінің жіктеуі бойынша) санатынан төмен емес дербес ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді рейтингі бар резидент емес банктердің шоттарындағы ақша

  

8018

Ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногындағы операцияларды жүзеге асыру үшін ұйымдарға банк қызметін ұсынатын резидент емес ұйымдар шоттарындағы ақша

  

Басшы _____________________________________
(аты-жөні)                 (қолы)

Бас бухгалтер _____________________________
(аты-жөні)                 (қолы)

      Мөр орны

                                      Бағалы қағаздар рыногында
                                     кәсіби қызмет түрлерін қоса
                                     атқаратын ұйымдарға арналған
                                      пруденциалдық нормативтерді
                                     есептеу ережесінің 6-қосымшасы

         20 ___ жылғы "__"_______________ жағдай бойынша
        _________________________________________________ 

         Басқарушыға, Брокерге және (немесе) дилерге
        арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу
                     үшін қосымша мәліметтер

                                                    (мың теңгемен)

Белгінің
N

Көрсеткіштің атауы

Баланс бойынша сомасы

1

2

3

8001

Жеке меншіктегі немесе тұрақты жер пайдалану құқығындағы жер 

 

8002

Жеке меншіктегі үйлер мен ғимараттар 

 

8003

Жеке меншіктегі машиналар мен жабдықтар 

 

8005

Басқа да негізгі құрал-жабдықтар 

 

8006

Басқарушыға, Брокерге және (немесе) дилерге қатысты аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын қызметкерлер мен басқа тұлғалардың шарт талабы бойынша үш күннен астам емес мерзімге ұзартылған дебиторлық берешегін шегергендегі Басқарушының, Брокердің және (немесе) дилердің балансы бойынша активтер сомасының жиырма процентінен аспайтын мөлшердегі ұйымның дебиторлық берешегі (ықтимал шығын резервін шегергендегі)

 

8007

Басқарушыға, Брокерге және (немесе) дилерге қатысты аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын қызметкерлер мен басқа тұлғалардың шарт талабы бойынша тоқсан күннен астам емес мерзімге ұзартылған дебиторлық берешегін шегергендегі Басқарушының, Брокердің және (немесе) дилердің балансы бойынша активтер сомасының он процентінен аспайтын мөлшердегі ұйымның дебиторлық берешегі (ықтимал шығын резервтерін шегергендегі)

 

8008

Басқа дебиторлық берешек (ықтимал шығын резервтерін шегергендегі)

 

8009

Тазартылған бағалы металдар

 

8010

Бағдарламалық қамтамасыз ету

 

8011

Басқа материалдық емес активтер

 

8012

Ықтимал шығын резервтерін шегергендегі қор биржасының ең жоғары санаты бойынша (қор биржасының ресми тізіміне енгізілген ипотекалық облигацияларды және "Қазақстан Даму банкі" АҚ облигацияларын қоспағанда) (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) ресми тізімге енгізілген Басқарушыға, Брокерге және (немесе) дилерге қатысы бойынша аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамаларына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары

 

8013

Ықтимал шығын резервтерін шегергендегі қор биржасының ең жоғары санатынан кейінгі санат бойынша (қор биржасының ресми тізіміне енгізілген ипотекалық облигацияларды қоспағанда) (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) ресми тізімге енгізілген Басқарушыға, Брокерге және (немесе) дилерге қатысы бойынша аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары (оның ішінде басқа мемлекеттердің заңнамаларына сәйкес шығарылған бағалы қағаздар)

 

8014

Ықтимал шығын резервтерін шегере отырып, шет мемлекеттердің немесе Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған рыноктарында айналыста жүретін, "ВВ"-ден ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "Ва2"-ден төмен емес ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша) рейтингтік бағасы бар немесе Қазақстан Республикасының "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "А" рейтингтік бағасы бар Басқарушыға, Брокерге және (немесе) дилерге қатысты аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын Қазақстан Республикасы ұйымдарының акциялары және шет мемлекеттердің немесе Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған рыноктарында айналыста жүретін, "ВВ"-ден ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "Ва2"-ден төмен емес ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша) рейтингтік бағасы бар немесе Қазақстан Республикасының "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "А" рейтингтік бағасы бар Басқарушыға, Брокерге және (немесе) дилерге қатысты аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын Қазақстан Республикасы ұйымдарының борыштық бағалы қағаздары (негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын есепке ала отырып)

 

8015

Басқа бағалы қағаздар

 

8016

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің шоттарындағы ақша 

  

8017

"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" акционерлік қоғамының шоттарындағы ақша

  

8018

"А" ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтингтік агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "А2" ("Moody's Investors Service" рейтингтік агенттіктерінің жіктеуі бойынша) санатынан төмен емес дербес ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді рейтингі бар резидент емес банктердің шоттарындағы ақша 

  

8019

Ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногындағы операцияларды жүзеге асыру үшін ұйымдарға банк қызметін ұсынатын резидент емес ұйымдар шоттарындағы ақша

  

Басшы _____________________________________
(аты-жөні)                 (қолы)

Бас бухгалтер _____________________________
(аты-жөні)                 (қолы)

      Мөр орны

                            Бағалы қағаздар рыногында
                                     кәсіби қызмет түрлерін қоса
                                     атқаратын ұйымдарға арналған
                                      пруденциалдық нормативтерді
                                     есептеу ережесінің 7-қосымшасы

           20 ___ жылғы "__"_______________ жағдай бойынша
         _________________________________________________ 
                    (Ұйымның, Қордың толық атауы)

       Ұйымға және Қорға арналған "Меншікті капиталдың
       жеткіліктілік коэффициенті" (К 1 ) және "Өтімділігі
        жоғары активтердің жеткіліктілік коэффициенті"
          (К 2 ) пруденциалдық нормативтерді есептеу

N

Көрсеткіш атауы

Баланс бойынша құны

Ескерілген көлем

Есеп айырысу құны

1.

Ақша - барлығы (1.1. - 1.5 жолдар сомасы):

 

 

 

1.1.

баланс бойынша активтер сомасының он процентінен аспайтын кассадағы ақша

 

100%

 

1.2.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейіндегі банктердің шоттарындағы ақша 

 

100%

 

1.3.

бағалы қағаздар орталық депозитарийінің шоттарындағы ақша

  

100%

  

1.4.

"А" санатынан ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтингтік агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "А2" ("Moody's Investors Service" рейтингтік агенттіктерінің жіктеуі бойынша) санатынан төмен емес дербес ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді рейтингі бар резидент емес банк шоттарындағы ақша

  

100%

  

1.5.

Ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногындағы операцияларды жүзеге асыру үшін ұйымдарға банк қызметін ұсынатын резидент емес ұйымдар шоттарындағы ақша

  

100%

  

2.

Қазақстан Республикасының  Ұлттық Банкідегі салымдар

 

100%

 

3.

Ықтимал шығын резервтерін шегергендегі бағалы қағаздары қор биржасының ең жоғары санаты бойынша ресми тізімге енгізілген немесе еншілес резидент емес банктерінде "А" ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) немесе "А2" ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктелімі бойынша) (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) санатынан кем емес ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді дербес рейтингі бар еншілес резидент банктері болып табылатын Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар

 

100%

 

4.

Ықтимал шығын резервтерін шегергендегі "А" санатынан ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтингтік агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "А2" санатынан төмен емес ("Moody's Investors Service" рейтингтік агенттіктерінің жіктеуі бойынша) негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді дербес рейтингісі бар резидент емес банктердегі салымдар

  

100%

  

5.

Ықтимал шығын резервтерін шегергендегі Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмиссияланғандарды қосқанда) (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып)

 

100%

 

6.

Ықтимал шығын резервтерін шегергендегі қор биржасының ең жоғары санаты бойынша (қор биржасының ресми тізіміне енгізілген ипотекалық облигацияларды және "Қазақстан Даму банкі" АҚ облигацияларын қоспағанда) (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) ресми тізімге енгізілген Ұйымға, Қорға қатысы бойынша аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамаларына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары

 

100%

 

7.

Ықтимал шығын резервтерін шегергендегі қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасы ұйымдарының ипотекалық облигациялары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып)

 

100%

 

8.

Ықтимал шығын резервтерін шегере отырып, Қазақстан Республикасы ұйымдарының инфрақұрылымдық облигациялары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып)

 

100 %

 

9.

Ықтимал шығын резервтерін шегергендегі "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ облигациялары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып)

 

100%

 

10.

Ықтимал шығын резервтерін шегергендегі "ВВВ" ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) немесе "Ваа2"  ("Moody's Investors Service"  рейтинг агенттігінің жіктелімі бойынша) төмен емес халықаралық кредиттік рейтинг шәкілі бойынша рейтингтік бағасы бар шет мемлекеттердің  бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып)

 

100%

 

11.

Ықтимал шығын резервтерін шегергендегі "ВВВ" ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) немесе "Ваа2" ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктелімі бойынша) төмен емес рейтингтік бағасы бар шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып)

 

100%

 

12.

Ықтимал шығын резервтерін шегергендегі "ВВВ" ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің  жіктелімі бойынша) немесе "Ваа2" ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктелімі бойынша) төмен емес рейтинг бағасы бар борыштық бағалы қағаздарына ие шетел эмитенттерінің акциялары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып)

 

100%

 

13.

Ықтимал шығын резервтерін шегергендегі халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып)

 

100%

 

14.

Ықтимал шығын резервтерін шегере отырып, шет мемлекеттердің немесе Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған рыноктарында айналыста жүретін, "ВВ"-ден ("Standard & Poor's және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "Ва2"-ден төмен емес ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша) рейтингтік бағасы бар немесе Қазақстан Республикасының "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "А" рейтингтік бағасы бар Ұйымға, Қорға қатысты аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын Қазақстан Республикасы ұйымдарының акциялары және шет мемлекеттердің немесе Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған рыноктарында айналыста жүретін, "ВВ"-ден ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "Ва2"-ден төмен емес ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша) рейтингтік бағасы бар немесе Қазақстан Республикасының "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "А" рейтингтік бағасы бар Ұйымға, Қорға қатысты аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын Қазақстан Республикасы ұйымдарының борыштық бағалы қағаздары 

 

100%

 

15.

Тазартылған бағалы металдар 

 

100%

 

16.

Ықтимал шығын резервтерін шегергендегі қор биржасының ең жоғары санатынан кейінгі санаты бойынша (қор биржасының ресми тізіміне енгізілген ипотекалық облигацияларды қоспағанда) (елу процентке кемітілген негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) ресми тізімге енгізілген Ұйымға, Қорға қатысы бойынша аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын (оның ішінде басқа мемлекеттердің заңнамаларына сәйкес шығарылған бағалы қағаздар) Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары

 

50%

 

17.

Ықтимал шығын резервтерін шегергендегі ашық және аралық инвестициялық пай қорларының пайлары

 

50%

 

18.

Бағалы қағаздармен сауда-саттықты ұйымдастырушылардың, бағалы қағаздардың орталық депозитарийінің және акционерлері бағалы қағаздар рыногының кәсіпқой қатысушылары болып табылатын, бағалы қағаздар рыногы инфрақұрылымының бір бөлігі болып табылатын өзге заңды тұлғалардың ықтимал шығын резервтерін шегеріп тастағандығы, елу процентке азайтылған акциялары 

  

50%

  

19.

Ұйымға, Қорға қатысты аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын, қызметкерлер мен басқа тұлғалардың дебиторлық берешегін шегергендегі (20 және 21 жолдар сомасы) ұйымдардың дебиторлық берешегі (ықтимал шығын резервтерін шегергендегі) 

 

 

 

20.

Ұйымға, Қорға қатысты аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын қызметкерлер мен басқа тұлғалардың шарт талабы бойынша үш күннен астам емес мерзімге ұзартылған баланстық активтер сомасының жиырма процентінен аспайтын мөлшердегі дебиторлық берешегін шегергендегі ұйымдардың дебиторлық берешегі (ықтимал шығын резервтерін шегеріп)

 

100%

 

21.

Ұйымға (Қорға) қатысты аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын қызметкерлер мен басқа тұлғалардың шарт талабы бойынша тоқсан күннен астам емес мерзімге ұзартылған Ұйымның, Қордың балансы бойынша активтер сомасының он процентінен аспайтын, елу процентке кемітілген мөлшердегі дебиторлық берешегін шегергендегі ұйымдардың дебиторлық берешегі (ықтимал шығын резервтерін шегеріп)

 

50%

 

22.

Ұйымның (Қордың) баланстық құны бойынша негізгі құрал-жабдықтары  (23-25 жолдар сомасы)

 

 

 

23.

Ұйымның (Қордың) балансы бойынша активтер сомасының он процентінен аспайтын мөлшердегі жеке меншіктегі немесе тұрақты жер пайдалану құқығындағы жер

 

100%

 

24.

Ұйымның (Қордың) балансы бойынша активтер сомасының он процентінен аспайтын мөлшердегі жеке меншіктегі үй және ғимарат

 

100%

 

25.

Ұйымның (Қордың) балансы бойынша активтер сомасының бес процентінен аспайтын мөлшердегі жеке меншіктегі машиналар мен жабдықтар

 

100%

 

26.

Ұйымның (Қордың) балансы бойынша активтер сомасының он процентінен аспайтын мөлшердегі баланс құны бойынша бағдарламалық қамтамасыз ету

 

100%

 

27.

Өтімді және басқа активтер жиынтығы (1 - 16 жол сомасы) - ӨА

 

 

 

28.

Баланс бойынша міндеттемелер 

 

100%

 

29.

Меншікті капиталдың ең аз мөлшері (МКАМ) 

 

 

 

30.

басқармаға қабылданған зейнетақы активтерінің ағымдағы құны (АЗА)

  

  

  

31.

кредиттік тәуекелдің коэффициенті (k)

  

  

  

32.

орташаланған жалпы кіріс (ОЖК)

  

  

  

33.

К 1  ((27-жол - 28-жол)/29-жол); К 1 > 1

 

 

 

34.

Өтімділігі жоғары активтер жиынтығы (1-15 жолдар сомасы)

 

 

 

35.

К 2  "Өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілігі" (34 жол/29 жол*0,3); К 2 >1

 

 

 

36.

Баланс бойынша активтер сомасы 

 

 

 

Басшы _____________________________________
(аты-жөні)                 (қолы)

Бас бухгалтер _____________________________
(аты-жөні)                 (қолы)

      Мөр орны

                                      Бағалы қағаздар рыногында
                                     кәсіби қызмет түрлерін қоса
                                     атқаратын ұйымдарға арналған
                                      пруденциалдық нормативтерді
                                     есептеу ережесінің 8-қосымшасы

       20 ___ жылғы "__"_______________ жағдай бойынша

     Басқарушыға, Брокерге және (немесе) дилерге арналған
       "Меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициенті"
          (К1) пруденциалдық нормативтерді есептеу
          _________________________________________________
                       (Басқарушының толық атауы)

                                                        (мың теңге)

N

Көрсеткіш атауы

Баланс бойынша сомасы

Ескерілетін көлемі (%)

Есеп айырысуға арналған сома

1

2

3

4

5

1.

Ақша - барлығы (1.1. - 1.2 жолдар сомасы) оның ішінде:

 

100

 

1.1

кассадағы ақша (5 бағанда инвестициялық портфельді басқарушының балансы бойынша активтер сомасынан он процентінен астам емесі ескеріледі)

 

100

 

1.2

Қазақстан Республикасының екінші деңгейіндегі банктердің шоттарындағы ақша 

 

100

 

1.3

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийінің" акционерлік қоғамының шоттарындағы ақша

  

100

  

1.4

"А" санатынан ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтингтік агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "А2" санатынан төмен емес ("Moody's Investors Service" рейтингтік агенттіктерінің жіктеуі бойынша) ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді жеке рейтингісі бар резидент емес банктердің шоттарындағы ақша

  

100

  

1.5

Бағалы қағаздармен сауда-саттық ұйымдастырушылар үшін банктік есеп айырысу қызметін жүзеге асыратын резидент емес ұйымдар шоттарындағы ақша 

  

100

  

2.

Ықтимал шығын резервтерін шегергендегі бағалы қағаздары қор биржасының ең жоғары санаты бойынша ресми тізімге енгізілген немесе еншілес резидент емес банктерінде "А" ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) немесе "А2" ("Moody's Investors Service"  рейтинг агенттігінің жіктелімі бойынша) (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) санатынан кем емес ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді дербес рейтингі бар еншілес резидент банктері болып табылатын Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар

 

100

 

3.

Ықтимал шығын резервтерін шегеріп тастағандағы "А" санатынан ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтингтік агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "А2" санатынан төмен емес ("Moody's Investors Service" рейтингтік агенттіктерінің жіктеуі бойынша) ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді дербес рейтингісі бар резидент емес банктердегі негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын ескергендегі салымдар

 

100

  

4.

Ықтимал шығын резервтерін шегергендегі Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) (басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмиссияланғандарды қоса санағанда)

 

100

 

5.

Ықтимал шығын резервтерін шегергендегі қор биржасының ең жоғары санаты бойынша (қор биржасының ресми тізіміне енгізілген ипотекалық облигацияларды және "Қазақстан Даму банкі" АҚ облигацияларын қоспағанда) (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) ресми тізімге енгізілген Басқарушыға, Брокерге және (немесе) дилерге қатысы бойынша аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамаларына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары

 

100

 

6.

Ықтимал шығын резервтерін шегергендегі қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасы ұйымдарының ипотекалық облигациялары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) 

 

100

 

7.

Ықтимал шығын резервтерін шегере отырып, Қазақстан Республикасы ұйымдарының инфрақұрылымдық облигациялары (негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын есепке ала отырып)

 

100

 

8.

Ықтимал шығын резервтерін шегергендегі "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ облигациялары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) 

 

100

 

9.

Ықтимал шығын резервтерін шегергендегі "ВВВ"  ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің  жіктелімі бойынша) немесе "Ваа2"  ("Moody's Investors Service"  рейтинг агенттігінің жіктелімі бойынша) төмен емес халықаралық кредиттік рейтинг шәкілі бойынша рейтингтік бағасы бар шет мемлекеттердің бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып)

 

100

 

10.

Ықтимал шығын резервтерін шегергендегі "ВВВ" ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің  жіктелімі бойынша) немесе "Ваа2" ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктелімі бойынша) төмен емес рейтингтік бағасы бар шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып)

 

100

 

11.

Ықтимал шығын резервтерін шегергендегі "ВВВ" ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің  жіктелімі бойынша) немесе "Ваа2" ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктелімі бойынша) төмен емес рейтингтік бағасы бар борыштық бағалы қағаздарға ие шетел эмитенттерінің акциялары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып)

 

100

 

12.

Халықаралық қаржы ұйымдарының ықтимал шығын резервтерін шегергендегі бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) 

 

100

 

13.

Ықтимал шығын резервтерін шегере отырып, шет мемлекеттердің немесе Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған рыноктарында айналыста жүретін "ВВ"-ден ("Standard & Poor's және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "Ва2"-ден төмен емес ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша) рейтингтік бағасы бар немесе Қазақстан Республикасының "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "А" рейтингтік бағасы бар Басқарушыға, Брокерге және (немесе) дилерге қатысты аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын Қазақстан Республикасы ұйымдарының  акциялары және шет мемлекеттердің немесе Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған рыноктарында айналыста жүретін "ВВ"-ден ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "Ва2"-ден төмен емес ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша) рейтингтік бағасы бар немесе Қазақстан Республикасының "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "А" рейтингтік бағасы бар Басқарушыға және Брокерге және (немесе) дилерге қатысты аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын Қазақстан Республикасы ұйымдарының борыштық бағалы қағаздары

 

100

 

14.

Тазартылған қымбат металдар

 

100

 

15.

Ықтимал шығын резервтерін шегергендегі қор биржасының ең жоғары санатынан кейінгі санаты бойынша (қор биржасының ресми тізіміне енгізілген ипотекалық облигацияларды қоспағанда) (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) ресми тізімге енгізілген Басқарушыға, Брокерге және (немесе) дилерге қатысы бойынша аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын (оның ішінде басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздар) Қазақстан Республикасының ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары

 

50

 

16.

Ықтимал шығын резервін шегергендегі ашық және аралық инвестициялық пай қорларының пайлары 

 

50

 

17.

Бағалы қағаздармен сауда-саттықты ұйымдастырушылардың, Бағалы қағаздардың орталық депозитарийінің және акционерлері қаржы құралдары рыногының кәсіпқой қатысушылары болып табылатын және қаржы құралдары рыногы инфрақұрылымының бір бөлігі болып табылатын өзге заңды тұлғалардың ықтимал шығын резервтерін шегеріп тастағандығы, елу процентке азайтылған акциялары 

 

50

  

18.

Басқарушыға және Брокерге және (немесе) дилерге қатысты аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын, қызметкерлер мен басқа тұлғалардың дебиторлық берешегін шегергендегі ұйымдардың дебиторлық берешегі (ықтимал шығын резервтерін шегергендегі) барлығы - (19 және 20 жолдар сомасы), оның ішінде:

 

х

 

19.

Басқарушыға, Брокерге және (немесе) дилерге қатысты аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын, қызметкерлер мен басқа тұлғалардың шарт талабы бойынша үш күннен астам емес мерзімге ұзартылған Басқарушының, Брокердің және (немесе) дилердің балансы бойынша активтер сомасының жиырма процентінен аспайтын мөлшердегі дебиторлық берешегін шегергендегі ұйымдардың дебиторлық берешегі (ықтимал шығын резервтерін шегеріп)

 

100

 

20.

Басқарушыға, Брокерге және (немесе) дилерге қатысты аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын қызметкерлер мен басқа тұлғалардың шарт талабы бойынша тоқсан күннен астам емес мерзімге ұзартылған Басқарушының, Брокердің және (немесе) дилердің балансы бойынша активтер сомасының он процентінен аспайтын мөлшердегі дебиторлық берешегін шегергендегі ұйымдардың дебиторлық берешегі (ықтимал шығын резервтерін шегеріп)

 

50

 

21.

Басқарушының, Брокердің және (немесе) дилердің баланстық құны бойынша негізгі құрал-жабдықтары барлығы - (22-24 жолдар сомасы) оның ішінде: 

 

х

 

22.

Басқарушының, Брокердің және (немесе) дилердің балансы бойынша активтер сомасының он процентінен аспайтын мөлшердегі жеке меншіктегі жер немесе тұрақты жер пайдалану құқығындағы жер 

 

100

 

23.

Басқарушының, Брокердің және (немесе) дилердің балансы бойынша активтер сомасының он процентінен аспайтын мөлшердегі жеке меншіктегі үй және ғимарат

 

100

 

24.

Басқарушының, Брокердің және (немесе) дилердің балансы бойынша активтер сомасының бес процентінен аспайтын мөлшердегі жеке меншіктегі машиналар және жабдықтар

 

100

 

25.

Басқарушының, Брокердің және (немесе) дилердің балансы бойынша активтер сомасының он процентінен аспайтын мөлшердегі баланстық құны бойынша бағдарламалық қамтамасыз ету

 

100

 

26.

Өтімді активтер жиынтығы (1 - 25 жол сомасы) - ӨА

 

х

 

27.

Міндеттемелер

 

х

 

28.

Меншікті капиталдың ең аз мөлшері

х

х

 

29.

К 1  "Меншікті капиталдың жеткіліктілік нормативі" ((26 жол - 27 жол)/ 28 жол) 1-ден кем емес

х

х

 

Басшы _____________________________________
(аты-жөні)                 (қолы)

Бас бухгалтер _____________________________
(аты-жөні)                 (қолы)

      Мөр орны

Қазақстан Республикасы Қаржы   
нарығын және қаржы ұйымдарын  
реттеу мен қадағалау агенттігі 
Басқармасының          
2006 жылғы 17 маусымдағы     
N 132 қаулысының 2-қосымшасы  

Күші жойылды деп танылатын нормативтік
құқықтық актілердің тізбесі

      1. Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді белгілеу, Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу және олардың орындалуы туралы есептерді ұсыну ережесін бекіту жөнінде" 2005 жылғы 29 қаңтардағы N 17  қаулысы , Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3484 тіркелген.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді белгілеу, Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу және олардың орындалуы туралы есептерді ұсыну ережесін бекіту жөніндегі" 2005 жылғы 29 қаңтардағы N 17 қаулысына толықтырулар енгізу туралы" 2005 жылғы 25 маусымдағы N 221  қаулысы , Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3751 тіркелген.

      3. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді белгілеу, Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту жөнінде" 2005 жылғы 29 қаңтардағы N 17 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы" 2005 жылғы 29 қазандағы N 387  қаулысы , Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3952 тіркелген.

      4. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді белгілеу, Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту жөнінде" 2005 жылғы 29 қаңтардағы N 17 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" 2005 жылғы 26 қарашадағы N 414  қаулысы , Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3994 тіркелген, "Заң газеті" газетінде 2006 жылғы N 11 санында жарияланған.

      5. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді белгілеу, Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту туралы" 2005 жылғы 29 қаңтардағы N 17 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2006 жылғы 25 ақпандағы N 66  қаулысы , Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4172 тіркелген, "Заң газеті" газетінде 2006 жылғы N 94-95 санында жарияланған.

      6. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді белгілеу, Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту туралы" 2005 жылғы 29 қаңтардағы N 17 қаулысына толықтырулар мен өзгеріс енгізу туралы" 2006 жылғы 27 мамырдағы N 124  қаулысы , Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N___ тіркелген.