"Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасының кітапханасы" мемлекеттік мекемесінің кейбір мәселелері туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 13 наурыздағы № 767 Жарлығы

Қолданыстағы

Қазақстан Республикасының Президенті
мен Үкіметі актілерінің жинағында
жариялануға тиіс         
(үзінді)             

      ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
      1. «Назарбаев орталығы» көп функциялы ғылыми-талдамалық және
гуманитарлық-ағартушылық мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі — Назарбаев
орталығы) базасында «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті -
Елбасының кітапханасы» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі - Кітапхана)
құрылсын.
      2. Қоса беріліп отырған Кітапхананың Жарғысы бекітілсін.
      3. Кітапхананың штат саны 85 бірлік болып белгіленсін.
      4. Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіппен:
      1) Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің «Астана» ұлттық сурет галереясы» (бұдан әрі - «Астана» галереясы) республикалық мемлекеттік мекемесін құратын болсын;
      2) «Астана» галереясы қорының сақталуы мен жұмыс істеуін қамтамасыз ететін, Назарбаев орталығының 269 бірліктегі штат санының және Назарбаев орталығына бекітіп берілген мүліктің «Астана» галереясына берілуін қамтамасыз етсін;
      3) Кітапхана мамандары мен қызметшілерінің лауазымдық айлықақыларын (мөлшерлемесін) белгілеуді қамтамасыз етсін;
      4) Кітапхананың мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін;
      5) осы Жарлықтан туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.
      5. Осы Жарлыққа қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарына енгізілетін өзгеріс пен толықтырулар бекітілсін және Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір актілерінің күші жойылды деп танылсын.
      6. Осы Жарлықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне жүктелсін.
      7. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
      Президенті                                    Н.Назарбаев

Қазақстан Республикасы
Президентінің    
2014 жылғы 13 наурыздағы
№ 767 Жарлығымен  
БЕКІТІЛГЕН      

«Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасының
кітапханасы» мемлекеттік мекемесінің
ЖАРҒЫСЫ

1. Жалпы ережелер

      1. «Қазақстан Республикасының Түңғыш Президенті - Елбасының кітапханасы» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі - мемлекеттік мекеме) мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған заңды тұлға мәртебесіне ие коммерциялық емес ұйым болып табылады.
      2. Мемлекеттік мекеменің түрі: республикалық.
      3. Мемлекеттік мекеме «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасының кітапханасы» мемлекеттік мекемесінің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 13 наурыздағы № 767 Жарлығымен құрылды.
      4. Мемлекеттік мекеменің құрылтайшысы Қазақстан Республикасының Президенті болып табылады.
      5. Мемлекеттік басқарудың тиісті саласына (аясына) басшылық жасайтын уәкілетті орган Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі болып табылады (бұдан әрі - уәкілетті орган).
      Мемлекеттік мекеменің мүлкіне қатысты республикалық меншік құқығы субъектісінің құқықтарын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік меншік және жекешелендіру комитеті (бұдан әрі - мемлекеттік меншік жөніндегі уәкілетті орган) жүзеге асырады.
      6. Мемлекеттік мекеменің толық атауы:
      1) мемлекеттік тілде: «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасының кітапханасы» мемлекеттік мекемесі;
      2) орыс тілінде: государственное учреждение «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации».
      7. Мемлекеттік мекеменің орналасқан жері: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, ___________.

2. Мемлекеттік мекеменің заңдық мәртебесі

      8. Мемлекеттік мекеме мемлекеттік тіркелген сәтінен бастап құрылды деп есептеледі және заңды тұлға құқығына ие болады.
      9. Мемлекеттік мекеменің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дербес теңгерімі, банктерде шоттары, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы бейнеленген, мемлекеттік және орыс тілдерінде атауы жазылған белгіленген үлгідегі мөрлері, бланкілері мен мөртабандары болады.
      10. Мемлекеттік мекеме басқа заңды тұлға құра алмайды, сондай-ақ оның құрылтайшысы (қатысушысы) бола алмайды.
      11. Мемлекеттік мекеме өзінің міндеттемелері бойынша өзінің иелігіндегі ақшамен жауап береді. Мемлекеттік мекемеде ақша жеткіліксіз болған кезде оның міндеттемелері бойынша Қазақстан Республикасы субсидиарлық жауапты болады.
      12. Мемлекеттік мекеме жасайтын азаматтық-құқықтық мәмілелер Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық бөлімшесінде міндетті тіркелгенінен кейін күшіне енеді.
      13. Мемлекеттік мекеме өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін, Қазақстан Республикасының заңдарын, Қазақстан Республикасы Президентінің актілерін, өзге де нормативтік құқықтық актілерді, сондай-ақ осы Жарғыны басшылыққа алады.

3. Мемлекеттік мекеме қызметінің мәні, мақсаты және түрлері

      14. Мемлекеттік мекеме қызметінің негізгі мәні Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасының жеке кітапханасының және жеке мұрағатының жұмыс істеуін қамтамасыз ету, сондай-ақ оның жасампаздық-шығармашылық идеялары мен бастамаларын ел ішінде және шет елдерде ғылыми-талдамалық және ақпараттық-имидждік ілгерілету болып табылады.
      15. Мемлекеттік мекеме қызметінің мақсаттары:
      1) Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы жеке кітапханасының және жеке мұрағатының жұмыс істеуін ұйымдастыру;
      2) Қазақстан Республикасының қалыптасуы мен дамуының тарихын, Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасының осы үдерістегі жетекшілік рөлін, оның жасампаздық-шығармашылық идеялары мен бастамаларын зерттеу;
      3) Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасының жасампаздық-шығармашылық идеялары мен бастамаларын ақпараттық-имидждік өрістету.
      16. Көрсетілген мақсаттарға қол жеткізу үшін мемлекеттік мекеме
мынадай қызмет түрлерін жүзеге асырады:
      1) Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасының жеке кітапханасын және жеке мұрағатын, цифрлы және магнитті тасығыштардағы, сондай-ақ негативтер мен позитивтердегі мәтіндік, бейне-, фото-, фоноқұжаттар мен материалдарды қоса алғанда, жасақтау, есепке алу, жүйелеу, толықтыру, сақталуын және пайдаланылуын қамтамасыз ету;
      2) Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасының қызметін кітапхана-библиографиялық, мұрағаттық, ғылыми-анықтамалық және ақпараттық-анықтамалық қамтамасыз ету;
      3) Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасының жеке кітапханасының және жеке мұрағатының материалдарына халықтың қолжетімділігін қамтамасыз ету;
      4) Қазақстан Республикасының қалыптасуы мен дамуының тарихын, Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті — Елбасының егемен Қазақстан дамуына үлесін, оның жасампаздық-шығармашылық идеялары мен бастамалары тұрғысындағы ішкі және сыртқы саясаттың өзекті мәселелерін ғылыми-зерттеу және сараптамалық-талдау жұмысын ұйымдастыру, оның ішінде мемлекеттік мекеменің қызмет бейіні бойынша әлеуметтанушылық сауалнамалар жүргізу, талдамалық шолулар жасау;
      5) Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасының өмірі мен қызметін, оның жасампаздық-шығармашылық идеялары мен бастамаларын жария көрсету жөніндегі ақпараттық-имидждік жұмысты ұйымдастыру, оның ішінде тиісті ғылыми-зерттеу, ғылыми-әдістемелік, сараптамалық-талдамалық және публицистикалық әдебиет әзірлеу, шығару, тарату, сараптау;
      6) Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасының жасампаздық-шығармашылық идеялары мен бастамаларын ілгерілетуге арналған үндесу алаңын қалыптастыру, Қазақстан Республикасында және шет елдерде тақырыптық ғылыми-теориялық, ғылыми-практикалық конференциялар, симпозиумдар, конгрестер, семинарлар, тренингтер, «дөңгелек үстелдер», көрмелер ұйымдастыру және оларды өткізуге қатысу;
      7) мемлекеттік мекеме қызметінің бейіні бойынша шетелдік және халықаралық ұйымдармен ынтымақтастық, оның ішінде Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасының жаһандық идеялары мен бастамаларын түсіндіру мен ілгерілетуге бағытталған ынтымақтастық;
      8) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік ғылыми бағдарламаларды, жобаларды іске асыруға, сондай-ақ гранттар беру жөніндегі қызметке қатысу;
      9) мемлекеттік мекеме қызметінің бейіні бойынша Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасының қатысуымен өтетін іс-шараларды ұйымдастыруға қатысу;
      10) мемлекеттік мекеме қызметінің бейініне сәйкес, білім беру мен гуманитарлық саладағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру мен іске асыруға, оның ішінде білім берудің барлық деңгейлеріне арналған білім беру бағдарламаларын, жекелеген дәрістер мен семинарлар әзірлеу арқылы қатысу;
      11) мемлекеттік мекеменің мақсаттары мен міндеттерін іске асыру үшін Қазақстан Республикасының заңды және жеке тұлғаларын, шетелдік және халықаралық ұйымдарды, шетел азаматтарын, оның ішінде гранттар мен стипендиялар бөлу арқылы да қолдау;
      12) мемлекеттік мекеме қызметінің бейіні бойынша түрлі салалар мамандарының кәсіби біліктілігін арттыру бойынша іс-шараларды ұйымдастыру.
      Мемлекеттік мекеме қызметін жүзеге асыру кезінде:
      1) бұқаралық ақпарат құралдарымен ынтымақтастықта болады;
      2) Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасының тапсырмасы бойынша халықаралық ұйымдарда Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіреді;
      3) өзінің жарғылық қызметінің шегінде сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асырады;
      4) өзінің жарғылық қызметінің шегінде валюталық операцияларды жүзеге асырады;
      5) шарт негізінде мемлекеттік мекеме қызметкерлерін отандық және шетелдік ғылыми-зерттеу, білім беру ұйымдарына тағылымдамадан өтуге, кәсіби біліктілігін арттыруға және оқуға жібереді;
      6) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сай келетін және мемлекеттік мекеменің Жарғысына қайшы келмейтін өзге де қызмет түрлерін жүзеге асырады және мәмілелер жасайды.
      17. Мемлекеттік мекеме Жарғыда бекітілген өз қызметінің мәні мен мақсаттарына сай келмейтін қызметті жүзеге асыруға құқылы емес.
      18. Мемлекеттік мекеменің қызмет мақсаттарына қайшы, белгілі түрде Қазақстан Республикасының заңдарымен немесе құрылтай құжаттарымен шектелген не басшының жарғылық құзыретін бұза отырып жасаған мәмілесі уәкілетті органның немесе мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның не прокурордың қуынымы бойынша жарамсыз деп танылуы мүмкін.
      19. Басшының және ол болмаған кезде оның міндетін атқарушы тұлғаның мемлекеттік мекеменің жарғылық емес қызметті жүзеге асыруына бағытталған іс-әрекеті еңбек міндеттемелерін бұзу болып табылады және тәртіптік, материалдық және өзге де жауапкершілікке әкеп соғады.

4. Мемлекеттік мекемені басқару

      20. Мемлекеттік мекемені жалпы басқаруды уәкілетті орган жүзеге
асырады.
      21. Уәкілетті орган Қазақстан Республикасының заңнамасында
белгіленген тәртіппен мынадай функцияларды жүзеге асырады:
      1) мемлекеттік мекемеге мүлікті бекітіп береді;
      2) мемлекеттік мекеменің жеке қаржыландыру жоспарын бекітеді;
      3) мемлекеттік мекеме мүлкінің сақталуын бақылауды жүзеге асырады;
      4) мемлекеттік мекеменің басқару органдарының құрылымын, құрылу тәртібі мен өкілеттік мерзімін, мемлекеттік мекеменің шешімдер қабылдау тәртібін айқындайды;
      5) мемлекеттік мекеме директорының (бұдан әрі — директор) құқықтарын, міндеттерін, жауапкершілігін айқындайды;
      6) мемлекеттік мекеменің құрылымын және шекті штат санын бекітеді;
      7) жылдық қаржылық есептілікті бекітеді;
      8) мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органға мемлекеттік мекемеге берілген немесе меншікті шаруашылық қызмет нәтижесінде өздері сатып алған мүлікті алып қоюға немесе қайта бөлуге келісім береді;
      9) мемлекеттік мекеменің филиалдар мен өкілдіктер құруына келісім береді;
      10) мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органмен келісім бойынша республикалық мемлекеттік мекемені қайта ұйымдастыруды және таратуды жүзеге асырады;
      11) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.
      22. Қазақстан Республикасының Президенті Қазақстан Республикасы Президентінің Кеңсесі бастығының ұсынуы бойынша директорды қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.
      23. Директор мемлекеттік мекеменің жұмысын ұйымдастырады және басшылық етеді, Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне тікелей бағынады және оның өз функцияларын жүзеге асыруына және мемлекеттік мекемеге жүктелген міндеттерді орындауға жеке жауапты болады.
      24. Директор дара басшылық қағидатында әрекет етеді және мемлекеттік мекеме қызметінің мәселелерін Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда айқындалатын өз құзыретіне сәйкес дербес шешеді.
      25. Мемлекеттік мекеменің қызметін жүзеге асыру кезінде директор заңнамада белгіленген тәртіппен:
      1) мемлекеттік мекеме атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
      2) мемлекеттік органдарда, өзге де ұйымдарда мемлекеттік мекеменің мүддесін білдіреді;
      3) шарттар жасасады;
      4) сенімхаттар береді;
      5) іссапарлар, тағылымдамалар, қызметкерлерді қазақстандық және шетелдік оқу орталықтарына оқыту және қызметкерлердің біліктілігін арттырудың өзге де түрлері бойынша мемлекеттік мекеменің тәртібі мен жоспарларын бекітеді;
      6) банк шоттарын ашады;
      7) мемлекеттік мекеменің барлық қызметкерлері үшін міндетті бұйрықтар шығарады және нұсқаулар береді;
      8) Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің келісімімен атқарушы директорды, өз орынбасарлары мен бас бухгалтерді қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;
      9) штат кестесіне сәйкес мемлекеттік мекеме қызметкерлерін жұмысқа қабылдауды және атқарып отырған қызметінен босатуды жүзеге асырады;
      10) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мемлекеттік мекеме қызметкерлеріне көтермелеу шараларын қабылдайды және оларға тәртіптік жазалар қолданады;
      11) атқарушы директордың, өз орынбасарларының және мемлекеттік мекеменің өзге де басшы қызметкерлерінің міндеттері мен өкілеттіктері аясын айқындайды;
      12) өзіне Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен жүктелген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

5. Мемлекеттік мекеменің мүлкін құрау және оның қызметін
қаржыландыру тәртібі

      26. Мемлекеттік мекеме мүлкін құны оның теңгерімінде көрсетілетін активтер құрайды. Мемлекеттік мекеменің мүлкі:
      1) өзіне меншік иесі берген мүлік;
      2) өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда);
      3) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.
      27. Мемлекеттік мекеме өзіне бекітіліп берілген мүлікті және қаржыландыру жобасы бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетінше иеліктен шығаруға немесе өзгеше тәсілмен иелік етуге құқылы емес.
      28. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік мекемеге табыс әкелетін қызметті жүзеге асыру және Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес мынадай салаларда өндірілген тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуден түскен ақшаға билік ету құқығы берілген:
      1) тасығыштардың, нысандардың, стандарттардың барлық түрлерінен көшірмелер әзірлеу және оларды өңдеу;
      2) мүмкіндігі шектеулі азаматтарға арналған материалдар әзірлеу;
      3) көрмелер, семинарлар, конференциялар, кеңестер, симпозиумдар, тренингтер, «дөңгелек үстелдер», конгрестер ұйымдастыру және өткізу;
      4) Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы туралы кітаптарға, оқу-әдістемелік әдебиетке және өзге де материалдарға сараптама жасау;
      5) кітаптарды, ғылыми-зерттеушілік, ғылыми-әдістемелік, талдамалық және публицистикалық әдебиетті басып шығару және тарату;
      6) мемлекеттік мекеме әзірлемелері мен зерттеулерінің нәтижелерін тарату;
      7) зерттеу жұмыстарын жүргізу, консультациялық қызметтерді жүзеге асыру.
      29. Егер Қазақстан Республикасының заңдарында қосымша қаржыландыру көзі белгіленбесе, мемлекеттік мекеменің қызметін уәкілетті орган республикалық бюджеттен қаржыландырады.
      30. Мемлекеттік мекеме бухгалтерлік есеп жүргізеді және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес есептілік ұсынады.
      31. Мемлекеттік мекеменің қаржылық-шаруашылық қызметін тексеруді және ревизияны заңнамада белгіленген тәртіппен уәкілетті орган жүзеге асырады.
      32. Мемлекеттік мекеменің заңнамалық актілерге сәйкес заңды және жеке тұлғалардан гранттар, демеушілік және қайырымдылық көмек түрінде қаражат алуға құқығы бар.

6. Мемлекеттік мекемедегі жұмыс режимі

      33. Мемлекеттік мекеменің жұмыс режимі ішкі еңбек тәртібінің қағидаларымен белгіленеді және Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасының нормаларына қайшы келмеуі тиіс.

7. Құрылтай құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу тәртібі

      34. Мемлекеттік мекеменің Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу Қазақстан Республикасы Президентінің шешімімен жүргізіледі.
      35. Мемлекеттік мекеменің Жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркеледі.

8. Мемлекеттік мекемені қайта ұйымдастыру және тарату шарттары

      36. Мемлекеттік мекемені қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасы Президентінің шешіміне сәйкес жүзеге асырылады.

9. Мемлекеттік мекеменің филиалдары мен өкілдіктері туралы мәліметтер

      37. Мемлекеттік мекеменің Қазақстан Республикасының аумағында және шет мемлекеттерде филиалдары мен өкілдіктері болуына құқығы бар.

Қазақстан Республикасы
Президентінің    
2014 жылғы 13 наурыздағы
№ 767 Жарлығына   
ҚОСЫМША       

Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарына
енгізілетін өзгеріс пен толықтырулар және Қазақстан
Республикасы Президентінің күші жойылған кейбір актілерінің
ТІЗБЕСІ

      1. Қазақстан Республикасы Президентінің мынадай жарлықтарына өзгеріс пен толықтырулар енгізілсін:
      1) «Мемлекеттік билік органдары жүйесіндегі кадр саясатының кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2002 жылғы 29 наурыздағы № 828 Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., № 17, 212-құжат; № 21, 265-құжат; 2005 ж., № 29, 362-құжат; 2006 ж., № 23, 229-құжат; 2007 ж., № 42, 479-құжат; 2009 ж., № 34, 321-құжат; 2010 ж., № 51, 466-құжат; 2011 ж., № 39, 472-құжат; № 41, 518-құжат; № 48, 646-құжат; № 51, 685-құжат; 2012 ж., № 35, 457-құжат; № 54, 717-құжат; № 58, 793-құжат; № 74, 1067-құжат; № 80, 1178-құжат; 2013 ж., № 24, 379-құжат; № 24, 381-құжат; № 29, 439-құжат; № 31, 465-құжат; № 33, 493-құжат; № 43, 633-құжат):
      жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Мемлекеттік саяси қызметшілер лауазымдарының және Қазақстан Республикасының Президенті тағайындайтын немесе оның келісуімен тағайындалатын, оның ұсынуы бойынша сайланатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің келісімі бойынша тағайындалатын өзге де басшы лауазымды адамдардың тізбесінде:

      «     

Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің мұражайының директоры

Президент

Президент Кеңсесінің бастығы

Әкімшілік Басшысы

»

      деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

      «

Қазақстан Республикасының  Тұңғыш Президенті - Елбасы кітапханасының директоры»

Президент

Президент Кеңсесінің бастығы

Әкімшілік Басшысы

»;

      мына:

      «

«Назарбаев орталығы» директоры

Президент

Президент Кеңсесінің бастығы

Әкімшілік Басшысы

»

      деген жол алып тасталсын;
      3) Мемлекеттік қызметшілер лауазымдарының тізілімін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 7 наурыздағы №  523 Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 19, 320-құжат):
      жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Мемлекеттік қызметшілер лауазымдарының тізілімінде:
      «Мемлекеттік саяси лауазымдар» бөлімінде:
      «Қазақстан Республикасы Президентінің арнаулы өкілдері» деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
      «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы кітапханасының директоры, атқарушы директоры, директордың орынбасарлары».
      2. Қазақстан Республикасы Президентінің мынадай:
      1) «Назарбаев орталығы» мемлекеттік мекемесін құру туралы» 2012 жылғы 23 қаңтардағы № 248 Жарлығының;
      2) «Назарбаев орталығы» көп функциялы ғылыми-талдамалық және гуманитарлық-ағартушылық мемлекеттік мекемесінің жарғысын бекіту туралы» 2012 жылғы 5 наурыздағы № 278 Жарлығының (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 35, 457-құжат) күші жойылды деп танылсын.