"Қорғас - Шығыс қақпасы" арнайы экономикалық аймағын құру туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 29 қарашадағы № 187 Жарлығы

Қолданыстағы

Қазақстан Республикасының Президенті
мен Үкіметі актілерінің жинағында
жариялануға тиіс       

      «Қазақстан Республикасындағы арнайы экономикалық аймақтар туралы» 2011 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 7-бабының 8-тармағына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
      1. 2035 жылға дейінгі кезеңге «Қорғас - Шығыс қақпасы» арнайы экономикалық аймағы (бұдан әрі - АЭА) құрылсын.
      2. Қоса беріліп отырған:
      1) АЭА туралы ереже;
      2) АЭА-ның жұмыс істеуінің нысаналы индикаторлары және АЭА-ның жұмыс істеуінің нысаналы индикаторларына қол жеткізбеудің шекті деңгейі бекітілсін.
      3. Қазақстан Республикасының Үкіметі АЭА-ның қызметін қамтамасыз ету жөніндегі шараларды қабылдасын.
      4. Осы Жарлықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне жүктелсін.
      5. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                 Н. Назарбаев

Қазақстан Республикасы 
Президентінің     
2011 жылғы 29 қарашадағы
№ 187 Жарлығымен    
БЕКІТІЛГЕН       

«Қорғас - Шығыс қақпасы» арнайы экономикалық аймағы туралы
ЕРЕЖЕ

1. Жалпы ережелер

      1. «Қорғас - Шығыс қақпасы» арнайы экономикалық аймағы (бұдан әрі - АЭА) қоса берілген жоспарға сәйкес шекарада Алматы облысының аумағында орналасқан.
      АЭА-ның аумағы 5740 гектарды құрайды және Қазақстан Республикасы аумағының ажырамас бөлігі болып табылады.
      2. АЭА:
      1) Қазақстан Республикасының сауда-экспорт қызметінің және транзиттік әлеуетін іске асырудың мүддесін қамтамасыз ететін, сондай-ақ шектес мемлекеттермен экономикалық және мәдени алмасуды дамытуға ықпал ететін тиімді көліктік-логистикалық және индустриялық орталық құру;
      2) қазақстандық өнімнің жалпыәлемдік өндіріс пен өткізу жүйесіне кірігуін жүзеге асыру, халықаралық стандарттарға сәйкес инновациялық, бәсекеге қабілетті отандық өнім жасау;
      3) инвестициялық жобаларды іске асыру үшін қолайлы инвестициялық климат жасау және отандық әрі шетелдік инвестицияларды тарту;
      4) республика экономикасының әлемдік шаруашылық байланыстар жүйесіне кіруін жандандыру үшін өңірді жедел дамыту;
      5) нарықтық қатынастардың құқықтық нормаларын жетілдіру, басқару мен шаруашылық жүргізудің қазіргі заманғы әдістерін енгізу;
      6) халықты жұмыспен қамтуды ұлғайту мақсатында құрылады.
      3. АЭА-ның қызметі Қазақстан Республикасының Конституциясымен, «Қазақстан Республикасындағы арнайы экономикалық аймақтар туралы» 2011 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңымен, осы Ережемен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.
      4. АЭА аумағындағы қызметтің басым түрлері:
      1) қойма шаруашылығы және қосалқы көлік қызметі;
      2) тамақ өнімдерінің өндірісі;
      3) тері және оған жататын өнім өндірісі;
      4) тоқыма бұйымдарының өндірісі;
      5) өзге де металл емес минералдық өнім өндірісі;
      6) химиялық өнеркәсіп өнімдерінің өндірісі;
      7) машиналар мен жабдықтардан басқа, дайын металл бұйымдарының өндірісі;
      8) басқа санаттарға енгізілмеген машиналар мен жабдықтар өндірісі;
      9) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес көрмелер, мұражайлар ұйымдастыруға арналған ғимараттар, қойма және әкімшілік ғимараттарын салу болып табылады.

2. АЭА-ны басқару

      5. АЭА-ны басқару «Қазақстан Республикасындағы арнайы экономикалық аймақтар туралы» 2011 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады.

3. АЭА-ның аумағында салық салу

      6. АЭА-ның аумағында салық салу Қазақстан Республикасының салық заңнамасымен реттеледі.

4. Кедендік реттеу

      7. АЭА-ның аумағында кедендік реттеу Кеден одағының және Қазақстан Республикасының кеден заңнамасының ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.
      8. Еркін кеден аймағы кедендік рәсімі АЭА аумағының қызметтің басым түрлері жүзеге асырылатын бөлігінде қолданылады.
      АЭА-ға қатысушы ретінде қызметті жүзеге асыру туралы шартқа сәйкес АЭА аумағында қызметтің басым түрлерін жүзеге асыратын тұлғалар АЭА аумағында орналастыруға және (немесе) пайдалануға арналған тауарларды еркін кеден аймағы кедендік рәсімімен орналастырады.
      9. АЭА аумағы кедендік бақылау аймағы болып табылады. АЭА шекарасы кедендік бақылау жүргізу мақсатында оның периметрі бойынша жайластырылады және арнайы қоршаулармен жабдықталады.
      10. Кеден одағының және Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында айқындалған тәртіппен АЭА-ның аумағында тауарларды уақытша сақтау орындары құрылуы мүмкін.
      11. АЭА-ның аумағында еркін кеден аймағы кедендік рәсімімен орналастырылған тауарлар, сондай-ақ еркін кеден аймағы кедендік рәсімімен орналастырылмаған Кеден одағының тауарлары және өзге де кедендік рәсімдермен орналастырылған шетелдік тауарлар орналастырылуы және пайдаланылуы мүмкін.
      12. АЭА аумағына әкелінген және еркін кеден аймағы кедендік рәсімімен орналастырылған тауарлар кедендік баждарды, салықтарды, сондай-ақ тарифтік емес реттеу шараларын қолдану мақсаттары үшін Кеден одағының кедендік аумағынан тыс орналасқандар ретінде қаралады.
      13. Тауарларды уақытша сақтауға, кедендік декларациялауға, кедендік тазалауға және шығаруға, сондай-ақ АЭА аумағында кедендік бақылау жүргізуге байланысты кедендік операциялар Кеден одағының және Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

5. Қоршаған ортаны қорғау

      14. АЭА-да қызметті жүзеге асыру өмір сүру сапасын арттырудың экономикалық, әлеуметтік және экологиялық аспектілерінің теңгерімі негізінде орнықты дамуға және қоршаған ортаны қорғауға өту үшін жағдайлар жасау арқылы табиғи ресурстарды ұтымды әрі тиімді пайдалануға негізделген.

6. АЭА-ны тарату тәртібі және мерзімдері

      15. АЭА құрылған мерзімі өткеннен кейін таратылады.
      АЭА Қазақстан Республикасы Үкіметінің ұсынымы бойынша Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен таратылады.

7. Қорытынды ережелер

      16. АЭА-ны мерзімінен бұрын тарату «Қазақстан Республикасындағы арнайы экономикалық аймақтар туралы» 2011 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады.
      17. АЭА-ның осы ережемен реттелмеген қызметі Қазақстан Республикасының және Кеден одағының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

«Қорғас - Шығыс қақпасы»  
арнайы экономикалық аймағы
туралы ережеге      
ҚОСЫМША         

«Қорғас - Шығыс қақпасы» арнайы экономикалық аймағының
ЖОСПАРЫ

Р/с

Функционалдық аймақтардың және объектілердің атаулары

Алаң, га

негізгі

резервтегі

БАРЛЫҒЫ


Негізгі функционалдық аймақтар:
1

«Құрғақ порт» көліктік-логистикалық кешен 

370

200

570

2

Өнеркәсіптік-өндірістік аймақ

340

350

690

3

Қоныстанған аймақ

810

200

1010


Алаң ішіндегі қосымша объектілер (аумақтар):

1

«Қорғас» ШЫХО

319


319

Оның ішінде:
- «Қорғас» ШЫХО әкімшілік-іскерлік аумағы (12 функционалдық аймақ)

185- бас бақылау-өткізу пункті (БӨП-1)

31- «Қорғас» ШЫХО және «Қорғас – Шығыс қақпасы» АЭА әкімшілік-іскерлік аумақтарға қызмет көрсетудің басқа да қосымша алаңнан тыс объектілері және инфрақұрылым құрылыстары

1032
 

Инфрақұрылымның алаң ішіндегі объектілері:

806


806

Оның ішінде:
- «Қорғас» кедендік БӨП

15


15

- коммуналдық аймақ

60


60

- санитарлық-қорғаныш көгалдандыру

90


90

- жайылма су және су қорғау аумақтары

641


641

3

Жалпы пайдалану аумақтары:

575


575

Оның ішінде:
- көшелер, жолдар

250


250

- парктер, скверлер, бульварлар

175


175

- басқа да жалпы пайдалану аумақтары

150


150

4

Резервтегі аумақтар


1770

1770

Барлығы «Қорғас - Шығыс қақпасы» АЭА  шекарасында

3220

2520

5740

Қазақстан Республикасы 
Президентінің     
2011 жылғы 29 қарашадағы
№ 187 Жарлығымен    
БЕКІТІЛГЕН       

«Қорғас – Шығыс қақпасы» арнайы экономикалық аймағының жұмыс істеуінің НЫСАНАЛЫ ИНДИКАТОРЛАРЫ
және АЭА-ның жұмыс істеуінің нысаналы индикаторларға қол жеткізбеудің шекті деңгейі

Р/с

Мақсаты, міндеттері және көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Базалық кезең

2015 жылы қол жеткізу, оның ішінде

2020 жылы қол жеткізу, оның ішінде

нысаналы индикатор

шекті деңгей

нысаналы индикатор

шекті деңгей

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Инвестициялардың жалпы көлемі, оның ішінде:

млн. теңге

-

211 110

21 110

415 512

41 550

1.1

Шетелдік  инвестициялар көлемі

млн. теңге

-

1 946

194

5 692

569

1.2.

Отандық инвестициялар көлемі

млн. теңге

-

209 164

20 916

409 820

40 981

2

АЭА аумағында тауарларды және қызметтерді (жұмыстарды) өндіру көлемі

млн. теңге

-

-

-

520 612

52 062

3

Қатысушылар саны (компаниялар)

бірлік

-

12

10

27

20

4

Қызметтің қосалқы түрін жүзеге асыратын адамдар саны

адам

-

1 700

700

4 900

1 400

5

АЭА аумағында құрылатын жұмыс орындарының саны

адам

-

7 200

3 600

16 200

6 300

6

АЭА аумағындағы өндірістің жалпы көлеміндегі қазақстандық қамту үлесі

%

-

75%

75%

75%

75%

7

Тауарды тасымалдау көлемі (экспорт, импорт, транзит)

мың тонна


150

50

2 000

650

кестенің жалғасы

Р/с

2025 жылы қол жеткізу, оның ішінде

2030 жылы қол жеткізу, оның ішінде

2037 жылы қол жеткізу, оның ішінде

нысаналы индикатор

шекті деңгей

нысаналы индикатор

шекті деңгей

нысаналы индикатор

шекті деңгей

1

9

10

11

12

13

14

1

522 716

53 465

522 716

53 465

522 716

53 465

1.1

10 215

1 021

10 215

1 021

10 215

1 021

1.2

512 501

52 444

512 501

52 444

512 501

52 444

2

780 918

78 092

1 171 377

117 138

1 687 891

168 790

3

42

30

64

40

89

50

4

8 100

2 100

11 300

2 800

14 500

3 500

5

19 700

6 300

20 500

6 300

22 000

6 300

6

75%

75%

75%

75%

75%

75%

7

2 400

800

2 700

850

3 000

10 00

      Ескертпе:
      1) индикаторлар көрсеткіштері өсу қорытындысымен келтірілген;
      2) есептеу кезінде: 1 АҚШ доллары - 147 теңге бағамында қолданылған.