Қазақстан Республикасының Президентi жанындағы Кәсiпкерлер кеңесiн құру туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 23 сәуірдегі N 1560 Жарлығы

Жаңартылған

      Қазақстан Республикасы Конституциясының  44-бабының  20) тармақшасына сәйкес мемлекет пен кәсiпкерлердiң өзара iс-қимылын жандандыру мақсатында  ҚАУЛЫ ЕТЕМIН:

      1. Қазақстан Республикасының Президентi жанындағы Кәсiпкерлер кеңесi (бұдан әрi - Кеңес) құрылсын.

      2. Қоса берiлiп отырған:
      1) Кеңес туралы ереже;
      2) Кеңестiң құрамы бекiтiлсiн.

      3. Осы Жарлық қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

       Қазақстан Республикасының
      Президент

Қазақстан Республикасы  
Президентiнiң      
2005 жылғы 23 сәуiрдегi 
N 1560 Жарлығымен    
БЕКIТIЛГЕН       

  Қазақстан Республикасының Президентi
жанындағы Кәсiпкерлер кеңесi туралы
ЕРЕЖЕ

  1. Жалпы ережелер

      1. Қазақстан Республикасының Президентi жанындағы Кәсiпкерлер кеңесi (бұдан әрi - Кеңес) Қазақстан Республикасының Президентi жанындағы кәсiпкерлiктi дамыту және оны тиiмдi мемлекеттiк қолдау мәселелерi жөнiндегі тұрақты жұмыс iстейтiн консультативтiк-кеңесшi орган болып табылады.
      2. Кеңес өз қызметiн Қазақстан Республикасының  Конституциясы  мен заңдарына, Қазақстан Республикасы Президентiнiң актiлерiне және осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

  2. Кеңестің негізгi мiндеттерi

      3. Кеңестiң негiзгi мiндеттерi:
      кәсiпкерлiкті қолдау мен дамытуға, нарықтық экономиканы дамытуды ынталандыратын жағдайлар жасауға бағытталған ұсыныстар әзiрлеу;
      Қазақстан Республикасында жұмыс iстейтін iскер топтарды, кәсiпкерлiк қауымдастықтар мен одақтарды топтастыру;
      кәсiпкерлiк саласындағы маңызды мемлекеттiк проблемаларды шешу үшiн ұсынымдар әзiрлеу болып табылады.

  3. Кеңестiң құқықтары

      4. Кеңестiң Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртiппен және өз құзыретi шегiнде:
      кәсiпкерлiктi қолдауға және дамытуға байланысты мәселелер бойынша ұсыныстар мен ұсынымдар енгiзуге;
      консультациялар жүргiзуге, мемлекеттiк органдар мен лауазымды тұлғалардан ақпараттар сұратуға және алуға;
      проблемалық мәселелердi талқылауға қатысу үшiн кәсiпкерлердi, мамандарды, ғалымдар мен тәуелсiз сарапшыларды тартуға құқығы бар.

  4. Кеңестің қызметiн ұйымдастыру

      5. Қазақстан Республикасының Президентi Кеңестiң төрағасы болып табылады.
      6. Кеңестiң отырысы қажеттiлiгiне қарай, бiрақ жарты жылда кем дегенде бiр рет өткiзiледi.
      7. Кеңестiң кезектен тыс отырысы Қазақстан Республикасы Президентiнiң тапсырмасы бойынша шақырылады.
      8. Кеңестiң құрамы атқарушы және заң шығарушы билік органдары, кәсіпкерлердiң қоғамдық бiрлестіктерi, шаруашылық субъектiлерi өкілдерiнiң қатарынан құрылады.
      9. Кеңестiң дербес құрамын Кеңестiң жұмыс органының ұсынысымен Қазақстан Республикасының Президентi бекiтедi.
      10. Кеңестiң мүшелерi оның отырыстарына алмастыру құқығынсыз қатысады.
      11. Кеңестiң шешiмi отырысқа қатысып отырған Кеңес мүшелерiнiң жалпы санының қарапайым көпшiлiк даусымен қабылданады. Талқыланып отырған мәселе бойынша дауыстар тең болған жағдайда төрағалық етушiнiң дауысы шешушi болып табылады.
      Қабылданған шешiммен келiспеген жағдайда Кеңестiң мүшесi немесе мүшелерi өздерiнiң ерекше пiкiрiн бiлдiруге құқылы.
      Кеңестiң шешiмi хаттамамен ресiмделедi.
      12. Кеңестiң жұмыс органы Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі болып табылады.
      13. Кеңестiң Жұмыс органы:
      Кеңестiң отырысын өткiзудi ұйымдастыруды қамтамасыз етедi;
      Кеңес шешiмдерi орындалуының мониторингiн жүзеге асырады;
      Кеңес мүшелерi ұсыныстарының және ол бұрын қабылдаған шешiмдер негізiнде отырыстың күн тәртiбiнiң жобасын түзедi;
      Кеңес мүшелерiне Кеңестiң кезектi отырысының орны, өткiзiлу уақыты мен күн тәртiбi туралы хабарлайды және оларды қажеттi материалдармен уақтылы қамтамасыз етеді;
      Кеңестiң шешiмдерi бекiтiлген күннен бастап бiр апта iшiнде Кеңестiң мүшелерiне және басқа да мүдделi тұлғаларға хаттамалардың көшiрмелерiн және өзге де қажеттi материалдарды жiбередi.

Қазақстан Республикасы  
Президентiнiң      
2005 жылғы 23 сәуiрдегi 
N 1560 Жарлығымен    
БЕКIТIЛГЕН       

  Қазақстан Республикасының Президентi
жанындағы Кәсiпкерлер кеңесiнiң
ҚҰРАМЫ

       Ескерту. Құрамға өзгерту енгізілді - ҚР Президентінің 2006.05.23. N  121  Жарлығымен.

Назарбаев Нұрсұлтан         - Қазақстан Республикасының
Әбiшұлы                       Президентi, төраға

Айдарбаев                   - "Торғай-Петролеум" жабық акционерлiк
Алик Серiкұлы                 қоғамының бас директоры, Қызылорда
                              облысы (келiсiм бойынша)

Айнабеков                   - "Қазполиграф" жауапкершілігi шектеулi
Мейрамхат Кәрiбекұлы          серiктестiгi директорлар кеңесiнiң
                              төрағасы, Семей қаласы (келiсiм
                              бойынша)

Алшымбаев                   - Қазақстан Республикасы Парламентi
Зейнолла Өтежанұлы            Мәжiлiсiнiң депутаты (келiсiм бойынша)

Асанбаев                    - "Оңтүстiкполиметалл" өндiрiстiк
Тұрсынбек Қанатбекұлы         корпорациясы" акционерлiк қоғамының
                              президентi, Оңтүстiк Қазақстан облысы
                              (келiсiм бойынша)

Аханов                      - Қазақстан қаржыгерлерi қауымдастығы
Серiк Ахметжанұлы             кеңесiнiң төрағасы, Алматы қаласы
                              (келiсiм бойынша)

Ахмедияров                  - "Қазақлакрица" ашық акционерлiк
Ержан Қабенұлы                қоғамының президентi, Батыс Қазақстан
                              облысы (келiсiм бойынша)

Ахметов                    - "Атамекен" Қазақстан кәсiпкерлерi мен
Серiк Нығметұлы               жұмыс берушiлерi жалпыұлттық одағы"
                              заңды тұлғалар бiрлестiгiнiң басқарма
                              төрағасы (келiсiм бойынша)

Әжiбаев                     - "Резеңке-техникалық бұйымдар зауыты"
Талғат Рахманқұлұлы           жауапкершiлігі шектеулi
                              серiктестiгiнiң директоры, Жамбыл
                              облысы (келiсiм бойынша)

Әленов                      - "Хюндай-Ақтау коммерциялық
Қуанышбек Қожықұлы            орталығы" жауапкершiлігі шектеулi
                              серiктестігінiң директоры, Маңғыстау
                              облысы (келiсiм бойынша)

Әубәкiров                   - "BM Aгpo компаниясы" жауапкершiлiгi
Мұрат Амангелдiұлы            шектеулi серiктестiгi директорлар
                              кеңесiнiң төрағасы, Алматы облысы
                              (келiсiм бойынша)

Байкенов                   - Инжирингтiк компаниялар одағы кеңесiнiң
Қадыр Қарқабатұлы            төрағасы, "Қазақстан Республикасы
                             жұмыс берушiлер (кәсiпкерлер)
                             конфедерациясы" заңды тұлғалар
                             бiрлестiгi басқармасының төрағасы,
                             Алматы қаласы (келiсiм бойынша)

Балиева                     - Қазақстан Республикасының Әдiлет
Зағипа Яхияқызы               министрi

Барменқұлов                 - "TAIMAS" қауымдастығы" заңды
Әдiлет Назарбайұлы            тұлғалар бiрлестiгiнiң президентi,
                              Алматы қаласы (келiсiм бойынша)

Баталов                     - "Raimbek Group" холдинг компаниясы
Райымбек Әнуарұлы             директорлар кеңесiнiң төрағасы,
                              Алматы қаласы (келiсiм бойынша)

Досмұхамедов               - "Kazenergy" мұнай-газ және
Ержан Қалиұлы                 энергетика кешендерi қазақстандық
                              қауымдастығы" заңды тұлғалар
                              бiрлестiгiнiң директорлар кеңесi
                              төрағасының кеңесшiсi (келiсiм
                              бойынша)

Дүйсембаев                  - "Бизнес" қауымдастығы" қоғамдық
Бақытриза Көлiкбайұлы         бiрлестігінiң президентi, Павлодар
                              облысы (келiсiм бойынша)

Жүсіпов                     - Қазақстан шағын қаржы ұйымдары
Шалқар Аманғосұлы             қауымдастығы директорлар кеңесiнiң
                              төрағасы, Алматы қаласы (келiсiм
                              бойынша)

Кәрменов Берiк              - "ФПК "Тимей" ЖШС-ның бас директоры,
Әбдiрахманұлы                 Солтүстiк Қазақстан облысының
                              кәсiпкерлерi мен жұмыс берушiлер
                              одағының президентi (келiсiм бойынша)

Ким                         - "Сaspian Investment Holding-Astana"
Александр Геннадьевич         ЖШС-ның президентi, Астана қаласы
                              (келiсiм бойынша)

Қонарбаев                   - "Жаңажол-1" жауапкершілігі шектеулi
Болат Қайроллаұлы             серiктестігінiң бас директоры,
                              Атырау облысы (келiсiм бойынша)

Мәндиев                     - "Азия-Авто" акционерлiк қоғамының
Ержан Оразбекұлы              президентi, Шығыс Қазақстан облысы
                              (келiсiм бойынша)

Мәсiмов                     - Қазақстан Республикасы Премьер-
Кәрiм Қажымқанұлы             Министрiнiң орынбасары - Қазақстан
                              Республикасының Экономика және
                              бюджеттiк жоспарлау министрi

Мещеряков                   - Қазақстан астық өңдеушiлер мен нан
Николай Ильич                 пiсiрушiлер одағы құрылтайшылар
                              кеңесiнiң төрағасы, "Цесна-Астық"
                              концернi" ЖШС басқармасының төрағасы,
                              Астана қаласы (келiсiм бойынша)

Мырзахметов                 - "Қазақстан Республикасы Сауда-
Абылай Исабекұлы              өнеркәсiп палаталары одағы" заңды
                              тұлғалар бiрлестігінiң президентi
                              (келiсiм бойынша)

Радостовец                  - Қазақстан Республикасы тауар
Николай Владимирович          өндiрушiлер мен экспорттаушылар
                              одағының президентi, Қазақстанның тау-
                              кен өндiру және кен-металлургия
                              кәсiпорындары республикалық
                              қауымдастығының атқарушы директоры,
                              Астана қаласы (келiсiм бойынша)

Розинов                     - "Иволга-холдинг" ЖШС-ның бас
Василий Самойлович            директоры, Қазақстан астық одағының
                              мүшесi, Қостанай облыстық кәсiпкерлер
                              қауымдастығы үйлестiру кеңесiнiң
                              төрағасы (келiсiм бойынша)

Смайылов                    - "Ақмола құрылыс материалдары" АҚ-ның
Бауыржан Амангелдiұлы         бас директоры, Қазақстан құрылыс
                              салушылар қауымдастығының мүшесi,
                              Астана қаласы (келiсiм бойынша)

Ысмағамбетов                - "Ақтөберентген" акционерлiк
Рахымжан Смағұлұлы            қоғамының президентi, Ақтөбе облысы
                              (келiсiм бойынша)

Усатов                      - "Қарағандынан" ашық акционерлiк
Николай Егорович              қоғамы директорлар кеңесiнiң төрағасы,
                              Қарағанды облысы (келiсiм бойынша)

Белович                    - "Базис-А" корпорациясы" ЖШС
Александр Якубович            директорлар кеңесiнiң төрағасы
                              (келiсiм бойынша)

Дворецкий                   - Қайталама металлургия өнеркәсiпшiлерi
Владимир Яковлевич            республикалық одағының төрағасы,
                              Астана қаласы (келiсiм бойынша)

Орынбаев Ербол              - Қазақстан Республикасы Президентi
Тұрмаханұлы                   Әкiмшiлiгi Басшысының орынбасары

Попелюшко                   - Қазақстан тағам және қайта өңдеу
Анатолий Висханович           өнеркәсiбi тауар өндiрушiлер одағының
                              президентi, Алматы қаласы (келiсiм
                              бойынша)

Пiшембаев                   - Қазақстан машина жасаушылар одағының
Мейрам Құдайбергенұлы         президентi, Астана қаласы (келiсiм
                              бойынша)

Рақымбаев                   - Қазақстан құрылыс салушылар
Айдын Жұмадiлұлы              қауымдастығының вице-президентi,
                              "БилдИнвестментсГрупп" АҚ директорлар
                              кеңесiнiң төрағасы (келiсiм бойынша)

Соловьева                   - Қазақстан сүт одағының тең төрайымы,
Айгүл Сағадибекқызы           Кәсiпкер әйелдер одағының президентi,
                              Алматы қаласы (келiсiм бойынша)

Тiлеубаев                   - Қазақстан астық одағының президентi,
Нұрлан Сақтапбергенұлы        Астана қаласы (келiсiм бойынша)

Худова                      - Қазақстан Республикасының жеңiл
Любовь Николаевна             өнеркәсiп қауымдастығының президентi,
                              Алматы қаласы (келiсiм бойынша)

Школьник                    - Қазақстан Республикасының Индустрия
Владимир Сергеевич            және сауда министрi