Қазақстан Республикасының аумағында айналымға шығарылатын автокөлік құралдарының зиянды (ластаушы) заттар шығарындыларына қойылатын талаптар туралы техникалық регламентті бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы N 1372 Қаулысы

Жаңартылған

      Қазақстан Республикасындағы оңтайлы экологиялық қауіпсіз автомобильдер паркіне кезең-кезеңімен көшу арқылы қоршаған ортаға зиянды шығарындылар бойынша автокөлік құралдарының экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының аумағында айналымға шығарылатын автокөлік құралдарының зиянды (ластаушы) заттар шығарындыларына қойылатын талаптар туралы техникалық регламент бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация, Индустрия және сауда, Энергетика және минералдық ресурстар, Қоршаған ортаны қорғау, Ішкі істер министрліктері осы қаулыны іске асыру үшін қажетті шараларды қабылдасын.
      3. Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2007 жылғы 29 желтоқсандағы 
N 1372 қаулысымен     
бекітілген         

Қазақстан Республикасының аумағында айналымға шығарылатын
автокөлік құралдарының зиянды (ластаушы) заттар шығарындыларына қойылатын талаптар туралы техникалық
регламент 1. Жалпы ережелер

      1. Осы Қазақстан Республикасының аумағында айналымға шығарылатын автокөлік құралдарының зиянды (ластаушы) заттар шығарындыларына қойылатын талаптар туралы техникалық регламент (бұдан әрі - Техникалық регламент) Қазақстан Республикасының аумағында айналымға шығарылатын автокөлік құралдарына қолданылады және атмосфераға зиянды (ластаушы) заттар шығарындылары бойынша олар пайдаланатын отынға және экологиялық сипаттамаларға қойылатын талаптарды белгілейді.
       2. Техникалық регламенттің объектілері:
      Техникалық регламентке 1-қосымшаға сәйкес жіктелетін М1, М2, М3, N1, N2 және N3 санаттарындағы және іштен жану қозғалтқыштарымен жабдықталған, рұқсат етілген ең үлкен массасы 400 кг-дан астам болатын және (немесе) ең жоғары жылдамдығы 50 км/сағ-дан асатын автокөлік құралдары;
      зиянды (ластаушы) заттар шығарындылары бөлігінде автокөлік құралдарына орнатылған іштен жану қозғалтқыштары;
      іштен жану қозғалтқыштарына арналған отын болып табылады.
      3. Автомобиль бензині, дизельдік және газды отын автокөлік құралдарының іштен жану қозғалтқыштарының жұмысы кезінде пайдаланылатын отын болып табылады.
       4. Техникалық регламентте тиісті анықтамалары бар мынадай терминдер қолданылады:
      1) шығарындылар - іштен жану қозғалтқыштарының пайдаланылған және картерлік газдары мен автокөлік құралдары отынының булануы түріндегі зиянды (ластаушы) заттар;
      2) іштен жану қозғалтқышы - отын тікелей жұмыс қуыстарында жанатын (мысалы, цилиндрде) немесе жанған отын жұмыс қуысына өтетін жылу қозғалтқышы;
      3) газды қозғалтқыш - сұйытылған мұнаймен немесе табиғи газбен жұмыс істейтін қозғалтқыш;
      4) күшпен от алатын қозғалтқыш - цилиндрде жұмыс қоспасының тұтануы энергияның қосымша көзі (мысалы, электрлік ұшқын) есебінен болатын қозғалтқыш;
      5) дизель - цилиндрде жұмыс қоспасының тұтануы оның қысымнан термодинамикалық қызуы салдарынан болатын қозғалтқыш;
      6) шығарындылардың үлестік нормативтері - автокөлік құралдарына қатысты белгіленетін шығарындылар нормативтері, олар автокөлік құралының жасаған жұмысы немесе жүрісі бірлігіне есептелген атмосфераға шығаруға жол берілетін шығарындылардың ең үлкен көлемін көрсетеді;
      7) экологиялық кезең - шығарындылар деңгейіне қарай автокөлік құралдарын сипаттайтын техникалық нормативтерді жіктеу коды;
      8) БҰҰ ЕЭК N ережесі - осы Техникалық регламенттің мақсаты үшін қолданылатын Біріккен Ұлттар Ұйымы Еуропалық экономикалық комиссиясының ережесі.
      Ескерту. 4-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2009.07.21 N 1109 Қаулысымен.

2. Автокөлік құралдарының зиянды (ластаушы)
заттар шығарындыларына қойылатын талаптар

      5. Қазақстан Республикасының аумағында айналымға шығарылатын автокөлік құралдары шығарындыларының үлестік нормативтері Техникалық регламенттің 6-8-тармақтарына сәйкес экологиялық кезеңдер бойынша белгіленеді.
      6. 2-экологиялық кезеңде:
      1) ең үлкен массасы 3,5 т аспайтын М1, М2, күшпен от алатын (бензинмен және газбен) және дизель қозғалтқышы бар N 1 санаттары үшін шығарындылардың үлестік нормативтері БҰҰ ЕЭК N 83-04 ережесінде (В, С, D шығарындылар деңгейі), БҰҰ ЕЭК 1-толықтыруы бар (тек дизельдер үшін) N 24-03 ережесінде көзделген шығарындылар нормативтері деңгейінде белгіленеді;
      2) ең үлкен массасы 3,5 т жоғары М1, дизель және газ қозғалтқышы бар М2, М3, N1, N2, N3 санаттары үшін шығарындылардың үлестік нормативтері БҰҰ ЕЭК N 49-02 ережесінде (В шығарындылар деңгейі), БҰҰ ЕЭК 1-толықтыруы бар (тек дизельдер үшін) N 24-03 ережесінде көзделген шығарындылар нормативтері деңгейінде белгіленеді;
      3) ең үлкен массасы 3,5 т жоғары М1 бензин қозғалтқышы бар М2, М3, N2, N3 санаттары үшін шығарындылардың үлестік нормативтері БҰҰ ЕЭК N 49-03 ережесінде көзделген сынақтар кезіндегі шығарындылар нормативтері деңгейінде белгіленеді.
      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.09.24 № 977 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      7. 3-экологиялық кезеңде:
      1) ең үлкен массасы 3,5 т аспайтын М1, М2, күшпен от алатын (бензин, газ және дизель қозғалтқышы бар N1 санаттары үшін шығарындылардың үлестік нормативтері БҰҰ ЕЭК 1-3-түзетулері, 1-5-толықтырулары (А шығарындылар деңгейі), бар N 83-05 ережесінде, БҰҰ ЕЭК 1-толықтыруы (тек дизельдер үшін) бар N 24-03 ережесінде көзделген шығарындылар нормативтері деңгейінде белгіленеді;
      2) ең үлкен массасы 3,5 т жоғары М1, дизель және газ қозғалтқышы бар М2, М3, N1, N2, N3 санаттары үшін шығарындылардың үлестік нормативтері БҰҰ ЕЭК N 49-04 ережесінде (А шығарындылар деңгейі), БҰҰ ЕЭК 1-толықтыруы (тек дизельдер үшін) бар N 24-03 ережесінде көзделген шығарындылар нормативтері деңгейінде белгіленеді;
      3) ең үлкен массасы 3,5 т жоғары М1, бензин қозғалтқышы бар М2, М3, N2, N3 санаттары үшін шығарындылардың үлестік нормативтері БҰҰ ЕЭК N 49-03 ережесінде көзделген сынақтар (ЕТС сынау циклы) кезіндегі шығарындылар нормативтері деңгейінде белгіленеді;
      4) ең үлкен массасы 3,5 т жоғары М1, өткіштігі жоғары дизельдері бар М2, М3, N1, N2, N3 санаттары үшін шығарындылардың үлестік нормативтері БҰҰ ЕЭК 1, 2-толықтырулары бар N 96-01 ережесінде, БҰҰ ЕЭК 1-толықтыруы (тек дизельдер үшін) бар N 24-03 ережесінде көзделген шығарындылар нормативтері деңгейінде белгіленеді.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.09.24 № 977 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      8. 4-экологиялық кезеңде:
      1) ең үлкен массасы 3,5 т аспайтын М1, М2, күшпен от алатын (бензинмен, газ) және дизель қозғалтқышы бар М1 санаттары үшін шығарындылардың үлестік нормативтері 1-3-түзетулері бар, 1-5-толықтырулары (В1 шығарындылар деңгейі), БҰҰ ЕЭК N 83-05 ережесінде (В, С, D шығарындылар деңгейі), БҰҰ ЕЭК 1-толықтыруы (тек дизельдер үшін) бар N 24-03 ережесінде көзделген шығарындылар нормативтері деңгейінде белгіленеді;
      2) ең үлкен массасы 3,5 т жоғары М1, дизель және газ қозғалтқышы бар М2, М3, N1, N2, N3 санаттары үшін шығарындылардың үлестік нормативтері БҰҰ ЕЭК N 49-04 ережесінде (В1 шығарындылар деңгейі), БҰҰ ЕЭК 1-толықтыруы (тек дизельдер үшін) бар N 24-03 ережесінде көзделген шығарындылар нормативтері деңгейінде белгіленеді;
      3) ең үлкен массасы 3,5 т жоғары М1, бензин қозғалтқышы бар М2, М3, N2, N3 санаттары үшін шығарындылардың үлестік нормативтері БҰҰ ЕЭК N 49-03 ережесінде көзделген сынақтар (ЕТС сынау циклы) кезіндегі шығарындылар нормативтері деңгейінде белгіленеді.
      Ескерту. 8-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.09.24 № 977 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      9. Техникалық регламенттің 6-8-тармақтарында көрсетілген автокөлік құралдары шығарындыларының үлестік нормативтерінің орындалуын қамтамасыз ететін отынның сипаттамасына Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес экологиялық кезеңдер бойынша негізгі техникалық талаптар қойылады.
      Ескерту. 9-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.03.01 № 153 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

3. Сәйкестікті растау

      10. Автокөлік құралдарының Техникалық регламент талаптарына сәйкестігі "Автокөлік құралдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 9 шілдедегі N 675 қаулысымен белгіленген тәртіппен берілетін сәйкестік сертификаттарымен куәландырылады.
       Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2009.07.21 N 1109 Қаулысымен.
      11. Отынның Техникалық регламенттің талаптарына сәйкестігі Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасында белгіленген тәртіппен берілетін сәйкестік сертификатымен куәландырылады.

4. Сәйкестік презумпциясы

       Ескерту. 4-бөлім алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2009.07.21 N 1109 Қаулысымен.

5. Қолданысқа енгізудің тәртібі мен мерзімі

      14. Қазақстан Республикасының аумағында автокөлік құралдары шығарындыларының үлестік нормативтері Техникалық регламентке сәйкес мынадай мерзімдерде:
      2-экологиялық кезең - 2009 жылғы 15 шілдеден;
      3-экологиялық кезең - 2012 жылғы 1 қаңтардан;
      4-экологиялық кезең - 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
       Ескерту. 14-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.26 N 1269 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2010.09.24 № 977 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.12.27 N 1413, 2011.06.30 № 737 Қаулыларымен.
      15. Автокөлік құралдарына арналған отынның сипаттамаларына қойылатын негізгі техникалық талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мынадай мерзімдерде:
      2-экологиялық кезең - 2010 жылғы 1 қаңтардан;
      3-экологиялық кезең - 2014 жылғы 1 қаңтардан;
      4-экологиялық кезең - 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
       Ескерту. 15-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.26 N 1269 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2009.07.21 N 1109, 2010.03.01 № 153 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз), 2010.09.24 № 977 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.
      16. Қазақстан Республикасының аумағында айналымға шығарылатын, бұрын пайдаланылған автокөлік құралдарының 2-экологиялық кезеңнің талаптарына сәйкестігін растау Техникалық регламентке 4-қосымшаны ескере отырып жүзеге асырылады.
       Ескерту. 16-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2009.07.21 N 1109 Қаулысымен, өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.09.24 № 977 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Тех. регламентті 17-тармақпен толықтыру көзделген - ҚР Үкіметінің 2010.09.24 № 977 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

Техникалық регламентке  
1-қосымша        

Санаттары бойынша автокөлік құралдарын жіктеу

Санаты

Рұқсат етілген ең үлкен масса*, т

Автокөлік құралдарының сипаттамасы

М1

-

Жолаушыларды тасымалдау үшін (жүргізушіден басқа, сегізден аспайтын отырғызу орны бар автокөлік құралдары)

М2

5-ке** дейін

Сол тәрізді (жүргізушіден басқа, сегізден аспайтын отырғызу орны бар автокөлік құралдары)

М3

5-тен** жоғары

N1

3,5-ке*** дейін

Жүктерді тасымалдау үшін

N2

3,5-ден жоғары
12,0-ге*** дейін

N3

12,0-ден*** жоғары

      Ескертпе:
      * арнайы автокөлік құралдарында орнатылатын арнайы жабдық, жүк баламасы ретінде қарастырылады;
      ** екі немесе одан да көп бөлінбейтін, бірақ біріктірілген секциялардан тұратын біріктірілген автобус бір көлік құралы ретінде қарастырылады.
      Біріктірілген автобус жолаушылардың еркін орын ауыстыруы үшін бір-бірімен өзара өтпе дәліз арқылы байланысқан, жолаушы салоны орналастырылған екі немесе одан да көп ажырамай бекітілген секциялардан тұрады; ажырамайтын секциялар бір-бірімен тұрақты бекітілген және тек шеберханада ғана бар арнайы жабдықтың көмегімен ажыратылады;
      *** жартылай тіркемені сүйретуге арналған ершікті тартқыштар үшін рұқсат етілген ең үлкен масса ретінде тартқыштың жабдықталған жағдайдағы массасының және тартқышқа жартылай тіркемеден ершікті-ілінісу құрылғысы арқылы берілетін, ең үлкен статикалық тік жүктемеге сәйкес келетін массаның, сондай-ақ қажет болғанда тартқыш жүгінің ең үлкен массасының қосындысын қарастырады.

Техникалық регламентке 
2-қосымша      

Біріккен Ұлттар Ұйымы Еуропалық экономикалық
комиссиясының Техникалық регламенттің мақсаты үшін
қолданылатын және автокөлік құралдарының сәйкестігін
растау үшін ұсынылатын ережелерінің
тізбесі

       Ескерту. 2-қосымша алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2009.07.21 N 1109 Қаулысымен.

Техникалық регламентке   
3-қосымша         

Автокөлік құралдарына арналған отынның сипаттамаларына
қойылатын негізгі техникалық талаптар

      Ескерту. 3-қосымша алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2010.03.01 № 153 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

Техникалық регламентке 
4-қосымша       

Автокөлік құралдарының және іштен жану
қозғалтқыштарының шығарылу жылына байланысты
2-экологиялық кезең бойынша техникалық
регламенттің талаптарына сәйкестік кестесі

      Ескерту. 4-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2010.09.24 № 977 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

Көлік құралдары және (немесе) олардың қозғалтқыштары шығарылған ел

Олардың шығарылу жылына байланысты 2-экологиялық кезеңнің талаптарына сәйкестігі

Еуропалық Одаққа кіретін, * бензин қозғалтқыштары

1997 бастап және кейінгілер

Еуропалық Одаққа кіретін,* дизельдер

1997 бастап және кейінгілер

АҚШ

1996 бастап және кейінгілер

Жапония

1998 бастап және кейінгілер

Канада

2001 бастап және кейінгілер

Үндістан

2005 бастап және кейінгілер

Малайзия

2003 бастап және кейінгілер

Қытай

2004 бастап және кейінгілер

Корея

2001 бастап және кейінгілер

Ресей

2006 бастап және кейінгілер

Өзбекстан

2007 бастап және кейінгілер

Украина, М санаты

2006 бастап және кейінгілер

Украина, N санаты

2007 бастап және кейінгілер

      Ескертпе: 
      * Еуропалық Одаққа: Австрия, Бельгия, Ұлыбритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция және Эстония кіреді.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Тех. регламентті 5-қосымшамен толықтыру көзделген - ҚР Үкіметінің 2010.09.24 № 977 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен. Өзгерту енгізу көзделген - ҚР Үкіметінің 2010.12.27 № 1413 Қаулысымен.