Сақтандыру ұйымымен зейнетақы аннуитеті шартын жасасу және зейнетақы жинақтарын (сатып алу сомасын) зейнетақы аннуитеті шарты бойынша сақтандыру ұйымына, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аудару қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2022 жылғы 20 қазандағы № 73 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 26 қазанда № 30325 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 7 маусымдағы № 44 қаулысымен.

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 07.06.2023 № 44 (01.07.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабының 4-2) тармақшасына және 60-баптың 15-тармақшағына сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес Сақтандыру ұйымымен зейнетақы аннуитеті шартын жасасу және зейнетақы жинақтарын (сатып алу сомасын) зейнетақы аннуитеті шарты бойынша сақтандыру ұйымына, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аудару қағидаларын бекітілсін.

      2. Осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес тізбе бойынша Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актісінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің жекелеген құрылымдық элементтерінің күші жойылды деп танылсын.

      3. Сақтандыру нарығы және актуарлық есеп айырысу департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) Заң департаментімен бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы қаулы мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін он жұмыс күнінің ішінде Заң департаментіне осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген іс-шараның орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Төрағасының жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

      5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің Төрағасы
М. Абылкасымова

  Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2022 жылғы 20 қазандағы
№ 73 Қаулыға
1-қосымша

Сақтандыру ұйымымен зейнетақы аннуитеті шартын жасасу және зейнетақы жинақтарын (сатып алу сомасын) зейнетақы аннуитеті шарты бойынша сақтандыру ұйымына, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аудару қағидалары

      Сақтандыру ұйымымен зейнетақы аннуитеті шартын жасасу және зейнетақы жинақтарын (сатып алу сомасын) зейнетақы аннуитеті шарты бойынша сақтандыру ұйымына, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аудару қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 8-бабының 4-2) тармақшасына және 60-бабының 15-тармағына сәйкес әзірленді, салымшының және (немесе) алушының және (немесе) сақтанушының сақтандыру ұйымымен зейнетақы аннуитеті шартын жасасу және зейнетақы жинақтарын (сатып алу сомасын) сақтандыру ұйымына, зейнетақы аннуитеті шартына сәйкес бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аудару тәртібін айқындайды.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Қағидаларда Заңда көзделген ұғымдар, сондай-ақ мынадай ұғымдар мен қысқартулар пайдаланылады:

      1) ақпараттық жүйе – ақпараттық өзара іс-қимыл арқылы белгілі бір технологиялық әрекеттерді іске асыратын және нақты функционалдық міндеттерді шешуге арналған ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың, қызмет көрсететін қызметкерлердің және техникалық құжаттаманың ұйымдастырылып ретке келтірілген жиынтығы;

      2) сақтанушы – Заңның 60-бабына сәйкес зейнетақы аннуитеті шартын жасасқан жеке тұлға;

      3) сақтандыру сыйлықақысы – басқа сақтандыру ұйымымен немесе Қазақстан Республикасының бейрезиденті сақтандыру ұйымының филиалымен зейнетақы аннуитеті шартын бұзу кезінде алынған, сақтанушының таңдауы бойынша Қазақстан Республикасының сақтандыру ұйымына немесе Қазақстан Республикасының бейрезидент сақтандыру ұйымының филиалына зейнетақы аннуитетін сатып алуға жіберген зейнетақы жинақтары және (немесе) сатып алу сомасы;

      4) Жөнелтуші қор:

      сақтандыру ұйымымен зейнетақы аннуитеті шартын немесе зейнетақы аннуитеті шартына қосымша келісім жасасуға байланысты сақтандыру ұйымына міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен салымшының (салымшылардың) және (немесе) алушының (алушылардың) зейнетақы жинақтары аударылатын бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры;

      сақтандыру ұйымымен зейнетақы аннуитеті шартын немесе зейнетақы аннуитеті шартына қосымша келісім жасасуға байланысты ерікті зейнетақы жарналары есебінен салымшының (салымшылардың) және (немесе) алушының (алушылардың) зейнетақы жинақтары аударылатын бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры не ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры;

      5) Алушы қор – Заңның 60-бабының 14-тармағына сәйкес салымшының (салымшылардың) және (немесе) алушының (алушылардың) және (немесе) сақтанушының (сақтанушылардың) өтінішіне байланысты қайтарылуға жататын ақша сомасы аударылатын Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры;

      6) салымшының (салымшылардың) және (немесе) алушының (алушылардың) және (немесе) сақтанушының (сақтанушылардың) сақтандыру ұйымының ішкі құжатымен бекітілген нысан бойынша зейнетақы аннуитеті шартын жасасу туралы өтініші (бұдан әрі – өтініш) – салымшының (салымшылардың) және (немесе) алушының (алушылардың) және (немесе) сақтанушының (сақтанушылардың) сақтандыру сыйлықақысын есептеу және сәйкестендіру үшін қажетті деректерді қамтитын құжат;

      7) жөнелтуші сақтандыру ұйымы – зейнетақы аннуитеті шартының бұзылуына немесе оған сақтандыру төлемдерінің мөлшерін ұлғайту немесе азайту бөлігінде өзгеріс енгізілуіне байланысты сатып алу сомасы басқа сақтандыру ұйымына және (немесе) Алушы қорға аударылатын сақтандыру ұйымы.

      2. Зейнетақы аннуитеті шарты немесе зейнетақы аннуитеті шартына қосымша келісім Қағидалардың 4-тармағына сәйкес ұсынылған құжаттардың негізінде жазбаша нысанда жасалады.

      3. Зейнетақы аннуитеті шарты немесе зейнетақы аннуитеті шартына қосымша келісім салымшының (салымшылардың) және (немесе) алушының (алушылардың) және (немесе) сақтанушының (сақтанушылардың) сақтандыру ұйымына жазбаша өтініші арқылы жасалады.

      Зейнетақы аннуитеті шарты Жөнелтуші қор және (немесе) жөнелтуші сақтандыру ұйымы сақтандыру сыйлықақысының сомасын сақтандыру ұйымына толық көлемде аударған кезден бастап күшіне енеді және тараптар үшін міндетті болады.

2-тарау. Сақтандыру ұйымымен зейнетақы аннуитеті шартын жасасу тәртібі

      4. Салымшы (салымшылар) және (немесе) алушы (алушылар) және (немесе) сақтанушы (сақтанушылар) зейнетақы аннуитеті шартын жасасу мақсатында сақтандыру ұйымына мынадай құжаттарды ұсына отырып жүгінеді:

      1) өтініш;

      2) салымшының (салымшылардың) және (немесе) алушының (алушылардың) және (немесе) сақтанушының (сақтанушылардың) жеке басын куәландыратын құжаттың түпнұсқасы не цифрлық құжаттар сервисінен электрондық құжат (сәйкестендіру үшін);

      3) салымшының (салымшылардың) және (немесе) алушының (алушылардың) және (немесе) сақтанушының (сақтанушылардың) банктік деректемелері туралы мәліметтер;

      4) салымшы (салымшылар) және (немесе) алушы (алушылар) және (немесе) сақтанушы (сақтанушылар) салымшының және (немесе) алушының және (немесе) сақтандырушының және (немесе) сақтандырылушының қайтыс болған жағдайында зейнетақы аннуитеті шартында пайда алушы ретінде көрсетуге ниет білдірген адамның жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

      5) сақтандырылушының (сақтандырылушылардың) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі.

      5. Салымшының және (немесе) алушының және (немесе) сақтанушының өтінішпен жеке жүгінуі мүмкін болмаған кезде салымшы және (немесе) алушы және (немесе) сақтанушы жеке немесе заңды тұлғаға (бұдан әрі – сенім білдірілген тұлға) сақтандыру ұйымының атауын және салымшының және (немесе) алушының және (немесе) сақтанушының атынан өтінішке және зейнетақы аннуитеті шартына қол қою жөніндегі өкілеттіктерді көрсетумен өтінішпен жүгінуге нотариат куәландырған сенімхат береді.

      6. Сенім білдірілген тұлға салымшының және (немесе) алушының және (немесе) сақтанушының атынан өтініш беру мақсатында Қағидалардың 4-тармағының 1), 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген құжаттармен қатар, сақтандыру ұйымына мыналарды:

      1) нотариат куәландырған сенімхат;

      2) салымшының және (немесе) алушының және (немесе) сақтанушының жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

      3) сенім білдірілген тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың түпнұсқасы не цифрлық құжаттар сервисінен электрондық құжат (идентификаттау үшін) қосымша ұсынады.

      7. Сақтандыру ұйымы салымшыға (салымшыларға) және (немесе) алушыға (алушыларға) және (немесе) сақтанушыға (сақтанушыларға) немесе сенім білдірілген тұлғаға мынадай жағдайларда зейнетақы аннуитеті шартын жасасу мүмкін еместігінің себептерін көрсете отырып, дәлелді жазбаша жауап береді:

      1) Қағидалардың 4-тармағында көзделген құжаттардың толық топтамасын ұсынбау;

      2) салымшының (салымшылардың) және (немесе) алушының (алушылардың) және (немесе) сақтанушының (сақтанушылардың) Заңның 31-бабы 1-тармағының 1) - 3) тармақшаларында, 32-бабы 1-тармағының 1) - 3) тармақшаларында көрсетілген тұлғалардың санаттарына сәйкес келмеуі;

      3) Заңның 59-бабының 2-тармағына сәйкес белгіленген және зейнетақы аннуитеті шартын жасасу күніне қолданыста болатын мөлшерден төмен емес төлемді қамтамасыз ету үшін зейнетақы жинақтарының жеткіліксіздігі;

      4) салымшының (салымшылардың) және (немесе) алушының (алушылардың) және (немесе) сақтанушының (сақтанушылардың) немесе сенім білдірілген тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың жарамсыздығы;

      5) сенім білдірілген тұлға сенімхатының қолданыс мерзімінің аяқталуы не сенім білдірілген тұлға сенімхатының Қазақстан Республикасы азаматтық заңнамасының талаптарына сәйкес келмеуі (сенім білдірілген тұлға арқылы өтініш жасаған кезде).

      8. Сақтандыру ұйымының интернет-ресурсын пайдалана отырып зейнетақы аннуитеті шартын жасау кезінде сақтандыру ұйымы мыналарды қамтамасыз етуге міндетті:

      1) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17250 болып тіркелген "Қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмдi қаржыландыруға қарсы iс-қимыл жасау мақсатында сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, сақтандыру брокерлері, өзара сақтандыру қоғамдары, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары және Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру брокерлерінің филиалдары үшін ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2020 жылғы 12 қазандағы № 97 қаулысында және Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21425 болып тіркелген "Іскерлік қатынастар қашықтықтан орнатылған жағдайда қаржы мониторингі субъектілерінің клиенттерді тиісінше тексеруіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 маусымдағы № 140 қаулысында көзделген кез келген тәсілмен салымшыны (салымшыларды) және (немесе) алушыны (алушыларды) және (немесе) сақтанушыны (сақтанушыларды) сәйкестендіру;

      2) салымшыға (салымшыларға) және (немесе) алушыға (алушыларға) және (немесе) сақтанушыға (сақтанушыларға) зейнетақы аннуитеті шартын жасау не оны жасаудан бас тарту туралы хабарламаны (Қағидалардың 7-тармағына сәйкес бас тарту себептерін көрсете отырып) электрондық хабарлама түрінде дереу жіберу;

      3) салымшының (салымшылардың) және (немесе) алушының (алушылардың) және (немесе) сақтанушының (сақтанушылардың) зейнетақы аннуитеті шарты бойынша ақпаратты сақтандыру ұйымының ақпараттық жүйесі арқылы тексеру мүмкіндігі;

      4) зейнетақы аннуитеті шартын салымшы (салымшылар) және (немесе) алушы (алушылар) және (немесе) сақтанушы (сақтанушылар) үшін тәулік бойы қолжетімділікті қамтамасыз ете отырып, құжаттардың сканерленген көшірмелері бекітілген электрондық нысанда сақтандыру ұйымының интернет-ресурсында сақтау;

      5) салымшыға (салымшыларға) және (немесе) алушыға (алушыларға) және (немесе) сақтанушыға (сақтанушыларға) сақтандыру ұйымына мыналар үшін қажетті ақпаратты электрондық нысанда жасау және жіберу мүмкіндігі:

      мәліметтерді өзгерту, оның ішінде қолданыстағы зейнетақы аннуитеті шартына қосымша келісім жасау;

      Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда зейнетақы аннуитеті шарты мерзімінен бұрын тоқтату;

      сақтандыру төлемін алу.

      9. Сақтандыру ұйымының қызметкері салымшы (салымшылар) және (немесе) алушы (алушылар) және (немесе) сақтанушы (сақтанушылар) немесе сенім білдірілген тұлға ұсынған құжаттарға ескертулер болмаған кезде:

      1) салымшыны (салымшыларды) және (немесе) алушыны (алушыларды) және (немесе) сақтанушыны (сақтанушыларды) немесе сенім білдірілген тұлғаны сақтандыру ұйымынан төленетін сақтандыру төлемдері мөлшерінің есептерімен таныстырады;

      2) зейнетақы аннуитеті шартын немесе зейнетақы аннуитеті шартына қосымша келісім ресімдейді;

      3) зейнетақы аннуитеті шартын жасасу, сақтандыру сыйлықақысын сақтандыру ұйымына аудару үшін қажетті Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының ақпараттық жүйелеріне жіберілетін сұрау салуларды қоса алғанда, салымшының (салымшылардың) және (немесе) алушының (алушылардың) және (немесе) сақтанушының (сақтанушылардың) дербес деректерін жинауға және өңдеуге келісімін алады.

      10. Қолданыстағы зейнетақы аннуитеті шартына өзгерістер енгізілген кезде, салымшы (салымшылар) және (немесе) алушы (алушылар) және (немесе) сақтанушы (сақтанушылар) немесе сенім білдірілген тұлға Қағидалардың 4-тармағында көрсетілген құжаттарды ұсынады, ал сақтандыру ұйымы Қағидалардың 7, 8 және 9-тармақтарында көрсетілген әрекеттерді жасайды.

3-тарау. Зейнетақы аннуитеті шарты бойынша зейнетақы жинақтарын сақтандыру ұйымына аудару тәртібі

      11. Салымшы (салымшылар) және (немесе) алушы (алушылар) зейнетақы жинақтарын сақтандыру ұйымына аудару мақсатында Жөнелтуші қорға мынадай құжаттарды ұсынады:

      1) Жөнелтуші қордың ішкі құжатымен бекітілген нысан бойынша зейнетақы жинақтарын аударуға өтініш;

      2) салымшының (салымшылардың) және (немесе) алушының (алушылардың) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін және оның түпнұсқасын немесе танысу үшін цифрлық құжаттама қызметінен электрондық құжатты;

      3) салымшының (салымшылардың) және (немесе) алушының (алушылардың) сақтандыру ұйымымен жасасқан зейнетақы аннуитеті шартының түпнұсқасы.

      12. Салымшының (салымшылардың) және (немесе) алушының (алушылардың) зейнетақы жинақтарын аудару туралы өтінішпен жеке жүгінуі мүмкін болмаған жағдайда, салымшы (салымшылар) және (немесе) алушы (алушылар) жеке немесе заңды тұлғаға (бұдан әрі – сенім білдірілген тұлға) сенімхатта сақтандыру ұйымының атауын көрсете отырып, зейнетақы жинақтарын аудару және салымшының (салымшылардың) және (немесе) алушының (алушылардың) атынан зейнетақы жинақтарын аудару туралы өтінішке қол қою жөніндегі өкілеттіктері туралы өтініш жасауға нотариат куәландырған сенімхатты береді.

      13. Қағидалардың 11-тармағының 1) және 3) тармақшаларында көрсетілген құжаттардан басқа, Сенім білдірілген тұлға зейнетақы жинақтарын сақтандыру ұйымына аудару мақсатында Жөнелтуші қорға қосымша:

      1) егер сенiмхатта бiр мезгiлде бiрнеше ұйымда сенiм бiлдiрушiнiң мүдделерiн бiлдiру өкiлеттiгi болса, нотариат куәландырған сенiмхаттың түпнұсқасы немесе оның нотариат куәландырған көшiрмесi;

      2) салымшының (салымшылардың) және (немесе) алушының (алушылардың) жеке басын куәландыратын құжаттың нотариат куәландырған көшірмесі;

      3) сенім білдірілген тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі және оның түпнұсқасы не танысу үшін цифрлық құжаттар қызметінен электрондық құжат.

      14. Жөнелтуші қор зейнетақы жинақтарын аудару туралы өтініште толтырылуға тиіс мәліметтердің дұрыстығын тексереді және салымшыға (салымшыларға) және (немесе) алушыға (алушыларға) немесе сенім білдірілген адамға Жөнелтуші қордың ішкі құжатымен бекітілген нысан бойынша құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат береді. Егер Заңның 31-бабы 1-тармағының 3) тармақшасында, 32-бабы 1-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген тұлға салымшы (салымшылар) және (немесе) алушы (алушылар) болып табылса, Жөнелтуші қор Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мен Жөнелтуші қордың ақпараттық жүйелерінің өзара іс-қимылы туралы келісім шеңберінде, Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің міндетін атқарушының 2017 жылғы 3 тамыздағы № 232 бұйрығымен бекітілген Орталық атқарушы орган мен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынын ақпараттық жүйелері арасында жеке зейнетақы шоттары бойынша қозғалыстары туралы, сондай-ақ зейнетақы төлемдерін алушылар мен олардың мөлшері туралы ақпарат алмасу қағидаларына сәйкес зейнетақы жинақтарын аудару туралы өтініш келіп түскен күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде және онда "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес салымшының (салымшылардың) және (немесе) алушының (алушылардың) дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісімі болған жағдайда, өтініш білдірген салымшыдан және (немесе) алушыдан мүгедектердің орталықтандырылған дерекқорынан мерзімсіз белгіленген бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігінің болуы туралы мәліметтерді сұратады.

      Егер Заңның 32-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген адам салымшы (салымшылар) және (немесе) алушы (алушылар) болып табылса, Жөнелтуші қор өзінің ақпараттық жүйесінде міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын жиынтығында кемінде күнтізбелік 60 (алпыс) ай төлеу фактісін тексереді.

      15. Жөнелтуші қор құжаттарды қабылдау кезінде салымшыға (салымшыларға) және (немесе) алушыға (алушыларға) немесе сенім білдірілген тұлғаға зейнетақы жинақтарын аудару туралы өтінішті қабылдау және мынадай жағдайларда орындау мүмкін еместігінің себептерін көрсете отырып, жазбаша дәлелді жауап береді:

      1) Қағидалардың 11 немесе 13-тармақтарында көзделген құжаттар топтамасын толық ұсынбау;

      2) салымшының (салымшылардың) және (немесе) алушының (алушылардың) жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілген тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), туған күні, жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі - ЖСН) зейнетақы аннуитеті шартында және (немесе) Жөнелтуші қордың деректер базасында көрсетілген тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), туған күні, ЖСН сәйкес келмеу;

      3) салымшының (салымшылардың) және (немесе) алушының (алушылардың) жеке зейнетақы шотында зейнетақы жинақтарының болмауы не салымшының (салымшылардың) және (немесе) алушы (алушылардың) салымшының (салымшылардың) атына ашылған жеке зейнетақы шотының болмауы;

      4) зейнетақы жинақтарын аударуға өтініш берген күнге салымшының (салымшылардың) және (немесе) алушының (алушылардың) немесе сенім білдірілген тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың жарамсыз болуы;

      5) зейнетақы жинақтарын аударуға өтініш берген күнгі сенімхаттың қолданылу мерзімінің өтуі немесе сенімхаттың оны ресімдеуге арналған Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасының талаптарына сәйкес келмеуі, салымшының (салымшылардың) және (немесе) алушының (алушылардың) атынан зейнетақы жинақтарын аудару туралы өтінішке (сенім білдірілген тұлға арқылы жүгінген жағдайда) қол қою өкілеттіктерінің болмауы;

      6) салымшының (салымшылардың) және (немесе) алушының (алушылардың) жеке зейнетақы шоттары бойынша міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және (немесе) ерікті зейнетақы жарналары (болған жағдайда) бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы зейнетақы жинақтарын аудару туралы өтініш берілген күннің зейнетақы аннуитеті шартында белгіленген зейнетақы жинақтарының сомасынан аз болғаны;

      7) егер Заңның 31-бабы 1-тармағының 3) тармақшасында, 32-бабы 1-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген тұлға (тұлғалар) салымшы (салымшылар) және (немесе) алушы (алушылар) болып табылса, салымшының (салымшылардың) және (немесе) алушының (алушылардың) бiрiншi немесе екiншi топтағы мүгедектiгiн белгiлеу туралы белгiсiз мерзiмге мәлiметтердiң болмауы;

      8) егер Заңның 32-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген тұлға (тұлғалар) салымшы (салымшылар) және (немесе) алушы (алушылар) болып табылса (болып табылса), жиынтық күнтізбелік 60 (алпыс) айдан аз зейнетақы жинақтарын аударуға өтініш берген күнге міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын төлеу.

      16. Жөнелтуші қор салымшыға және (немесе) алушыға немесе сенім білдірілген тұлғаға жинақталған зейнетақы жинағын аудару туралы өтінішті орындау мүмкін еместігінің себептерін көрсете отырып, оның зейнетақы жинағын аудару туралы өтінішін алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде жазбаша нысанда мына жағдайларда дәлелді жауап жібереді:

      1) зейнетақы жинағын аудару туралы өтініште көрсетілген мәліметтер Қағидалардың 11 немесе 13-тармақтарына сәйкес ұсынылған құжаттарда көрсетілген мәліметтерге сәйкес келмеуі;

      2) салымшы (салымшылар) және (немесе) алушы (алушылар) Заңның 11-бабының 1-тармағында, 31-бабы 1-тармағының 2) және 3) тармақшаларында, 32-бабы 1-тармағының 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген адамдардың санаттарына сәйкес келмеуі;

      3) егер зейнетақы жинағын аудару күніне салымшының (салымшылардың) және (немесе) алушының (алушылардың) міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және (немесе) ерікті зейнетақы жарналары (болған кезде) бойынша жеке зейнетақы шоттарындағы зейнетақы жинақтарының сомасы зейнетақы аннуитеті шартында көрсетілген зейнетақы жинақтарының сомасынан аз болуы;

      4) Қағидалардың 11 немесе 13-тармақтарына сәйкес ұсынылған құжаттардың Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеуі.

      17. Жөнелтуші қор Қағидалардың 11 немесе 13-тармақтарының талаптарына сәйкес келетін құжаттарды алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде:

      1) зейнетақы жинақтары сақтандыру ұйымына аударылатын жеке тұлғалардың тізімін қоса бере отырып, МТ 102 форматында электрондық төлем хабарламасын қалыптастырады. Жеке тұлғалардың тізімі салымшының (салымшылардың) және (немесе) алушының (алушылардың) тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), туған күні, ЖСН туралы, сондай-ақ аударым сомасы туралы мәліметтерді қамтиды;

      2) зейнетақы жинақтарын аудару үшін өзінің кастодиан банкіне МТ 102 форматындағы төлем хабарламасын береді.

      18. Міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы жинақтарының сомасы аудару күніне жеткіліксіз болған кезде Жөнелтуші қор салымшының (салымшылардың) және (немесе) алушының (алушылардың) зейнетақы жарналарын аудару туралы өтініште көрсетілген ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы жинақтарын пайдалануға келісімі болған кезде Қағидалардың 11 және 13-тармақтарында көзделген салымшының (салымшылардың) және (немесе) алушының (алушылардың) жинақтары міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы жинақтарына қосымша ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы жинақтарын аударады.

      Егер Заңның 11-бабының 1-тармағында және 31-бабының 1-тармағының 2) және 3) тармақшаларында, 32-бабының 1-тармағының 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген адамдарда зейнетақы аннуитеті шарты жасалғаннан кейін жеке зейнетақы шотындағы зейнетақы жинақтарының қалдығы республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген ең төмен зейнетақы мөлшерінен аз соманы құраса, зейнетақы аннуитеті зейнетақы аннуитеті шартына көрсетілген қалдық сомасын ескере отырып, сақтандыру сыйлықақысының және сақтандыру төлемінің мөлшерін ұлғайту бөлігінде өзгерістер енгізіледі.

      19. Сақтандыру ұйымы зейнетақы аннуитеті шарты тараптарының келісімімен айқындалған жазбаша немесе өзге тәсілмен салымшыны (салымшыларды) және (немесе) алушыны (алушыларды) зейнетақы жинақтарының келіп түскені туралы олар сақтандыру ұйымының шотына есепке жатқызылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде хабардар етеді.

      Сақтандыру ұйымының хабарламасында түскен зейнетақы жинақтарының сомасы көрсетіледі.

      20. Жөнелтуші қордың кастодиан банкі салымшының (салымшылардың) және (немесе) алушының (алушылардың) зейнетақы жинақтарын сақтандыру ұйымына аударуға Жөнелтуші қордың МТ 102 форматында төлем хабарын алған кезде Жөнелтуші қор оған бастама жасаған күні салымшының (салымшылардың) және (немесе) алушының (алушылардың) қалыптастырылған зейнетақы жинақтарын Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14365 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 203 қаулысымен бекітілген Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларына (бұдан әрі - № 203 Қағидалар) сәйкес айқындалатын төлемдер белгілеу кодтарын көрсете отырып, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары есебінен сақтандыру ұйымына аударады.

      21. Аударым жасалатын міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы жинақтарын сақтандыру қорына қайтару кезінде Жөнелтуші қор сақтандыру ұйымынан зейнетақы жинақтарын қайтару күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде салымшыны (салымшыларды) және (немесе) алушыны (алушыларды) сақтандыру ұйымынан зейнетақы жинақтарын қайтару туралы жазбаша немесе өзге де тәсілмен хабардар етеді.

      22. Зейнетақы жинақтарын сақтандыру ұйымынан қайтарған кезде Жөнелтуші қор сақтандыру сыйлықақысын қабылдайды.

      Сақтандыру ұйымы зейнетақы жинақтарын қайтаруға арналған төлем тапсырманы Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14419 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 208 қаулысымен бекітілген, Қазақстан Республикасының аумағында қолма-қол жасалмайтын төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге асыру қағидаларының, № 203 қағида талаптарына сәйкес жүзеге асырады.

      Сақтандыру ұйымы тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), туған күні, ЖСН, қайтару сомасы туралы мәліметтерді қамтитын жеке тұлғалардың тізімін, сондай-ақ ол бойынша зейнетақы жинақтарын Жөнелтуші қорға қайтару жүзеге асырылатын төлем тапсырманың нөмірі мен күнін қоса бере отырып, МТ 102 форматында зейнетақы жинақтарын қайтаруға арналған төлем тапсырманы жасайды.

4-тарау. Зейнетақы аннуитеті шарты бойынша сақтандыру ұйымына сатып алу сомасын аудару тәртібі

      23. Сақтанушы (сақтанушылар) сатып алу сомасын басқа сақтандыру ұйымына аудару мақсатында Жөнелтуші сақтандыру ұйымына мынадай құжаттарды ұсынады (ұсынады):

      1) Жөнелтуші сақтандыру ұйымының ішкі құжатымен бекітілген нысан бойынша сатып алу сомасын аудару туралы өтініш;

      2) сақтанушының (сақтанушылардың) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі, және оның түпнұсқасы немесе көру үшін цифрлық құжаттар сервисінен электрондық құжат;

      3) сақтанушының (сақтанушылардың) сақтандыру ұйымымен жасаған зейнетақы аннуитеті шартының түпнұсқасы.

      24. Сақтанушының (сақтанушылардың) сатып алу сомасын аудару туралы өтінішпен жеке жүгінуі мүмкін болмаған кезде сақтанушы (сақтанушылар) сенімхатта сақтандыру ұйымының атауын және сақтанушының (сақтанушылардың) атынан сатып алу сомасын аудару туралы өтінішке қол қою өкілеттігін көрсете отырып, жеке немесе заңды тұлғаға (бұдан әрі – сақтанушының сенім білдірілген өкілі) сатып алу сомасын аудару туралы өтінішпен жүгінуге нотариат куәландырған сенімхат береді.

      25. Сақтанушының сенім білдірген тұлғасы сатып алу сомасын сақтандыру ұйымына аудару мақсатында Қағидалардың 23-тармағының 1) және 3) тармақшаларында көрсетілген құжаттардан басқа, жөнелтуші сақтандыру ұйымына:

      1) нотариат куәландырған сенімхаттың түпнұсқасы немесе егер сенімхатта бір мезгілде бірнеше ұйымда сенім білдірушінің мүдделерін білдіру өкілеттігі болса оның нотариат куәландырған көшірмесін;

      2) сақтанушының (сақтанушылардың) жеке басын куәландыратын құжаттың нотариат куәландырған көшірмесін;

      3) сенім білдірілген тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін және оның түпнұсқасын, немесе көру үшін цифрлық құжаттар сервисінен алынған электрондық құжатты қосымша ұсынады

      26. Жөнелтуші сақтандыру ұйымы сатып алу сомасын аудару туралы өтініште толтырылуға тиіс мәліметтердің дұрыс көрсетілуін тексереді және ұсынылған құжаттардың толық тізбесін және оларды қабылдау күнін көрсете отырып, сақтанушыға (сақтанушыларға) немесе сенім білдірілген тұлғаға құжаттарды қабылдау туралы қолхат береді.

      27. Жөнелтуші сақтандыру ұйымы құжаттарды қабылдаған кезде сақтанушыға (сақтанушыларға) немесе сенім білдірілген тұлғаға мынадай жағдайларда сатып алу сомасын аудару туралы өтінішті қабылдау және ресімдеудің мүмкін емес болуының себептерін көрсете отырып, негізді жазбаша жауап береді:

      1) Қағидалардың 23 немесе 25-тармақтарында көзделген құжаттар топтамасының толық көлемді өткізілмеуі;

      2) сатып алу сомасын аударуға өтініш берген күні сақтанушының (сақтанушылардың) немесе сенімгердің жеке басын куәландыратын құжаттың жарамсыздығы;

      3) сатып алу сомасын аудару туралы өтініш берілген күні сенімхаттың қолданылу мерзімінің аяқталуы немесе сенімхаттың оны ресімдеуге арналған Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасының талаптарына сәйкес келмеуі, өкілетіктерінің болмауы (сенім білдірген тұлға арқылы өтініш берген кезде);

      4) сатып алу сомасын аудару туралы өтініш берілген күні сатып алу сомасы зейнетақы аннуитеті шартында көрсетілген сақтандыру сыйлықақысының сомасынан аз болса;

      5) зейнетақы аннуитеті шарты бойынша сатып алу сомасын аудару туралы өтініш осындай шарт жасалған күннен бастап 2 (екі) жыл толмай тұрып түскен болса.

      28. Сақтандыру ұйымы жазбаша немесе зейнетақы аннуитеті шарты тараптарының келісімінде айқындалған өзге де тәсілмен сақтанушыға (сақтанушыларға) сатып алу сомасы сақтандыру ұйымының шотына есепке алынған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінің ішінде сатып алу сомасының түскенi туралы хабарлайды.

5-тарау. Зейнетақы аннуитеті шарты бойынша сатып алу сомасын Жөнелтуші қорға аудару тәртібі

      29. Заңның 60-бабының 14-тармағына сәйкес Алушы қорға қайтарылуға жататын ақша сомасын аудару мақсатында салымшы (салымшылар) және (немесе) алушы (алушылар) және (немесе) сақтанушы (сақтанушылар) Жөнелтуші сақтандыру ұйымына келесі құжаттарды ұсынады:

      1) Жөнелтуші сақтандыру ұйымының ішкі құжатымен бекітілген нысан бойынша сақтандыру төлемдерінің мөлшерін азайту және Алушы қорға ақшаны қайтару бөлігінде Шарт талаптарын өзгерту туралы өтініш (бұдан әрі – шарт талаптарын өзгерту туралы өтініш);

      2) салымшының (салымшылардың) және (немесе) алушының (алушылардың) және (немесе) сақтанушының (сақтанушылардың) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі және оның түпнұсқасы немесе танысу үшін цифрлық құжаттар сервисінен алынған электрондық құжат.

      30. Салымшының (салымшылардың) және (немесе) алушының (алушылардың) және (немесе) сақтанушының (сақтанушылардың) сақтандыру төлемдерiнiң мөлшерiн азайту бөлiгiнде шарт талаптарын өзгерту туралы өтiнiшпен жеке жүгiнуi мүмкiн болмаған жағдайда және Жөнелтуші қорға ақшаны қайтару, салымшы (салымшылар) және (немесе) алушы (алушылар) және (немесе) сақтанушы (сақтандырылған) сенімхатта жөнелтуші сақтандыру ұйымының атауын және және сақтанушының (сақтанушылардың) атынан шарт талаптарын өзгерту туралы өтінішке қол қою өкілеттігін көрсете отырып, сақтандыру төлемдерінің сомасын азайту және ақшаны Жөнелтуші қорға қайтару бөлігінде шарт талаптарын өзгерту туралы өтінішпен жүгіну үшін нотариат куәландырған сенімхат береді.

      31. Шарт талаптарын сақтандыру төлемдерінің сомасын азайту және Алушы қорға ақшаны қайтару бөлігінде өзгерту үшін Қағидалардың 29-тармағында көрсетілген құжаттардан бөлек сенімгер Алушы қорға мыналарды қосымша ұсынады:

      1) нотариат куәландырған сенімхаттың түпнұсқасы немесе егер сенімхатта бір мезгілде бірнеше ұйымда сенім білдірушінің мүдделерін білдіру құқығы болса, оның нотариат куәландырған көшірмесі;

      2) салымшының (салымшылардың) және (немесе) алушының (алушылардың) және (немесе) сақтанушының (сақтанушылардың) жеке басын куәландыратын құжаттың нотариат куәландырған көшірмесі;

      3) сенімгердің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі және оның түпнұсқасы немесе танысу үшін цифрлық құжаттар сервисінен алынған электрондық құжат.

      32. Жөнелтуші сақтандыру ұйымы сақтандыру төлемдерінің сомасын азайту және Жөнелтуші қорға ақшаны қайтару бөлігінде шарт талаптарын өзгерту туралы өтініште толтырылатын мәліметтерді көрсетудің дұрыстығын тексереді және салымшыға (салымшыларға) және (немесе) алушыға (алушыларға) және (немесе) сақтанушыға (сақтанушыларға) не жөнелтуші сақтандыру ұйымының ішкі құжатымен бекітілген нысан бойынша құжаттардың қабылданғаны туралы сенімгерге қолхат береді, онда ұсынылған құжаттардың толық тізімі және олардың қабылданған күні көрсетіледі.

      33. Жөнелтуші сақтандыру ұйымы құжаттарды қабылдау кезінде салымшыға (салымшыларға) және (немесе) алушыға (алушыларға) және (немесе) сақтанушыға (сақтанушыларға) не сенімгерге сақтандыру төлемдерінің сомасын азайту және Жөнелтуші қорға ақшаны қайтару бөлігінде шарт талаптарын өзгерту туралы өтінішті келесі жағдайларда қабылдау және орындаудың мүмкін болмауының себептері көрсетілген негізді жазбаша жауап ұсынады:

      1) Қағидалардың 29 және 31-тармақтарында көзделген құжаттар топтамасының толық көлемді өткізілмеуі;

      2) сақтандыру төлемдерінің сомасын азайту және Жөнелтуші қорға ақшаны қайтару бөлігінде шарт талаптарын өзгерту туралы өтініш берілген күні салымшының (салымшылардың) және (немесе) алушының (алушылардың) және (немесе) сақтанушының (сақтанушылардың) немесе сенімгердің жеке басын куәландыратын құжаттың жарамсыздығы;

      3) сақтандыру төлемдерінің сомасын азайту және Жөнелтуші қорға ақшаны қайтару бөлігінде шарт талаптарын өзгерту туралы өтініш берілген күні сақтандыру төлемдерінің сомасын азайту және Жөнелтуші қорға ақшаны қайтару бөлігінде шарт талаптарын өзгерту үшін зейнетақы аннуитеті шарты бойынша сатып алу сомасының жеткіліксіздігі;

      4) шарттың талаптарын өзгерту туралы өтініш осындай шарт жасалған күннен бастап 2 (екі) жылдан аз мерзімді құрайтын мерзімде келіп түсті.

      34. Сақтандыру ұйымы-жөнелтуші салымшыға (салымшыларға) және (немесе) алушыға (алушыларға) және (немесе) сақтанушыға (сақтанушыларға) немесе сенім білдірілген тұлғаға сақтандыру төлемдерінің мөлшерін азайту және мына жағдайларда Жөнелтуші қорға ақшаны қайтару бөлігінде шарт талаптарын өзгерту туралы оның өтінішін алған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде шарт талаптарын өзгерту туралы өтінішті орындаудың мүмкін еместігінің себептерін көрсете отырып, жазбаша нысанда дәлелді жауап жібереді:

      1) салымшының (салымшылардың) және (немесе) алушының (алушылардың) және (немесе) сақтанушының (сақтанушылардың) жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілген тегінің, атының, әкесінің атының (бар болса), туған күнінің, жеке сәйкестендіру нөмірінің (бұдан әрі – ЖСН) зейнетақы аннуитеті шартында көрсетілген тегімен, атымен, әкесінің атымен (бар болса), туған күнімен, ЖСН-мен сәйкес келмеуі;

      2) сақтандыру төлемдерінің мөлшерін азайту және Алушы қорға ақшаны қайтару бөлігінде шарт талаптарын өзгерту туралы өтініш берілген күнге сақтандыру төлемдерінің мөлшерін азайту және жөнелтуші қорға ақшаны қайтару бөлігінде шарт талаптарын өзгертуге зейнетақы аннуитеті шарты бойынша өтеу сомасының жеткіліксіздігі;

      3) Қағидаларының 29 немесе (немесе) 31-тармағына сәйкес ұсынылған құжаттардың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеуі;

      4) шарттың талаптарын өзгерту туралы өтініш осындай шарт жасалған күннен бастап 2 (екі) жылдан аз мерзімді құрайтын мерзімде келіп түсті.

      35. Жөнелтуші сақтандыру ұйымы шарттың талаптарын өзгерту туралы өтінішті алған күннен бастап күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде жеке тұлғалардың тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), туған күні, ЖСН, Алушы қорға қайтарылуға жататын ақша сомасы туралы мәліметтерді қамтитын тізімді қоса бере отырып және № 203 Қағидаларға сәйкес төлемдерді тағайындау кодтарын көрсете отырып, МТ 102 нысанындағы төлем тапсырмаларымен төлем жүйесі арқылы аударады.

      Шарттың талаптарын өзгерту туралы өтінішті қарау кезеңінде сатып алу сомасының өзгеруі Алушы қорға қайтарылуға жататын ақша сомасын аударудан бас тарту үшін негіз болып табылмайды.

      36. Алушы қор Жөнелтуші сақтандыру ұйымынан қайтарылуға жататын ақша сомасын алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде оларды Алушы қордың ішкі құжаттарында анықталған тәртіппен салымшының (салымшылардың) және (немесе) алушының (алушылардың) және (немесе) сақтанушының (сақтанушылардың) жеке зейнетақы шоттарына аударады.

6-тарау. Қорытынды ережелер

      37. Жөнелтуші қор және (немесе) Сақтандыру ұйымы-жөнелтуші зейнетақы жинақтарының (сатып алу сомасының) сақтандыру ұйымына аударылғанын растау үшін салымшыға (салымшыларға) және (немесе) алушыға (алушыларға) және (немесе) сақтанушыға (сақтанушыларға) оның сұратуы негізінде зейнетақы жинақтарының (сатып алу сомасының) аударылған сомасы туралы үзінді көшірме береді.

      38. Салымшының (салымшылардың) және (немесе) алушының (алушылардың) және (немесе) сақтанушының (сақтанушылардың) зейнетақы жинақтарын (сатып алу сомасын) Жөнелтуші қордан (Сақтандыру ұйымы- жөнелтуші) сақтандыру ұйымына аударуға байланысты шығыстар Жөнелтуші қордың (Сақтандыру ұйымы-жөнелтуші) өз қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

      Алушы қорға, салымшыға (салымшыларға) және (немесе) алушыға (алушыларға) және (немесе) сақтанушыға (сақтанушыларға) қайтарылуға жататын ақша сомасын Жөнелтуші сақтандыру ұйымынан Алушы қорға аударуға байланысты шығыстар Жөнелтуші сақтандыру ұйымының меншікті қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

      39. Егер құжаттың түпнұсқасымен бірге көшірмесінің дұрыстығын куәландыру, сенімхатты куәландыру бөлігінде нотариаттық іс-әрекеттер шет мемлекетте жүргізілген жағдайда, Қазақстан Республикасы ратификацияланған халықаралық шарттарда өзгеше белгіленген жағдайларды қоспағанда, оларды заңдастыру (апостильдеу) қажет.

  Қаулыға
2-қосымша

Күші жойылды деп танылатын Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актісінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің жекелеген құрылымдық элементтерінің тізбесі

      1. "Зейнетақы аннуитеті шарты бойынша зейнетақы жинақтарын сақтандыру ұйымына ауыстыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 26 ақпандағы № 32 қаулысы (Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9325 болып тіркелді).

      2. "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне зейнетақымен қамсыздандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі Басқармасының 2015 жылғы 28 қарашадағы № 209 қаулысымен (Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12529 болып тіркелді) бекітілген, өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 3-тармағы.

      3. "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне зейнетақымен қамсыздандыру және бағалы қағаздар нарығын реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қазандағы № 258 қаулысымен (Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14727 болып тіркелді) бекітілген, өзгерістер мен толықтыру енгізілетін Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру және бағалы қағаздар нарығын реттеу мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 8-тармағы.

      4. "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларына төлемдер және төлем жүйелері мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 248 қаулысымен (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16446 болып тіркелді) бекітілген, Төлемдер және төлем жүйелері мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасы қаулылары тізбесінің 4-тармағы.

      5. "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне зейнетақымен қамсыздандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 254 қаулысымен (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16246 болып тіркелді) бекітілген, Зейнетақымен қамсыздандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтыру енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 4-тармағы.

      6. "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне жинақтаушы зейнетақы жүйесін реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2021 жылғы 17 ақпандағы № 33 қаулысымен бекітілген, Өзгерістер мен толықтыру енгізілетін Қазақстан Республикасының жинақтаушы зейнетақы жүйесін реттеу мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 3-тармағы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22238 болып тіркелді).

      7. "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығын реттеу және зейнетақымен қамсыздандыру мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2021 жылғы 13 желтоқсандағы № 104 қаулысымен (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 25889 болып тіркелді) бекітілген, Өзгерістер енгізілетін бағалы қағаздар нарығын реттеу және зейнетақымен қамсыздандыру мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 7-тармағы.