Хабарламалар нысандарын және Мемлекеттік органдардың хабарламаларды қабылдау қағидаларын бекіту туралы, сондай-ақ хабарламаларды қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдарды айқындау туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 6 қаңтардағы № 4 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 6 ақпанда № 10194 тіркелді.

      "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабының 4) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған:

      1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес Мемлекеттік органдардың хабарламаларды қабылдау қағидалары;

      2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыруды бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарламаның нысаны;

      3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізе бастағаны туралы хабарламаның нысаны;

      4) осы бұйрыққа 3-1-қосымшаға сәйкес өзін-өзі реттейтін ұйымның қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарламаның нысаны;

      5) осы бұйрыққа 3-2-қосымшаға сәйкес Құрып кету қаупі төнген жабайы фауна мен флора түрлерімен халықаралық сауда туралы конвенцияның І және ІІ қосымшаларына түрлері енгізілген жануарларды қолдан өсіру жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның нысаны;

      6) осы бұйрыққа 3-3-қосымшаға сәйкес энергетикалық сараптама жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның нысаны;

      7) алып тасталды – ҚР Ұлттық экономика министрінің 30.01.2020 № 6 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      8) осы бұйрыққа 3-5-қосымшаға сәйкес дара кәсіпкер ретінде қызметтің басталғаны туралы хабарлама;

      9) осы бұйрыққа 3-6-қосымшаға сәйкес бензин (авиациялықтан басқа), дизель отынын өндіру, бензинді (авиациялықтан басқа), дизель отынын көтерме және (немесе) бөлшек саудада өткізу жөніндегі жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама;

      10) осы бұйрыққа 3-7-қосымшаға сәйкес темекі өнімдерін көтерме саудада өткізу жөніндегі жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама;

      11) осы бұйрыққа 3-8-қосымшаға сәйкес ойын бизнесі қызметінің – жекелеген түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама;

      12) осы бұйрыққа 3-9-қосымшаға сәйкес ұтыссыз ойын автоматтарын, ойынға арналған жеке компьютерлерді, ойын жолдарын, карталарды, бильярд үстелдерін пайдалана отырып көрсетілетін қызметтер – жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама;

      13) осы бұйрыққа 3-10-қосымшаға сәйкес уәкілетті ұйымдардың қолма-қол шетелдік валютамен жасалатын айырбас операциялары және тауарлармен электрондық сауда – жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама нысаны;

      14) осы бұйрыққа 3-11-қосымшаға сәйкес радиоэлектрондық құралдарды пайдалануды бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама нысаны;

      15) осы бұйрыққа 3-12-қосымшаға сәйкес жоғары жиілікті құрылғыны пайдалануды бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама нысаны;

      16) осы бұйрыққа 3-13-қосымшаға сәйкес радиоәуесқойлық қызметке арналған радиоэлектрондық құралдарды пайдалануды бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама нысаны;

      17) осы бұйрыққа 3-14-қосымшаға сәйкес телефон арнасының радиоұзартқышты пайдалануды бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама нысаны;

      18) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес хабарламаларды қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың тізбесі бекітілсін

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.02.2018 № 83 (алғаш ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық экономика министрінің 30.01.2020 № 6 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Кәсіпкерлікті дамыту департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспа басылымдарында және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялануын;

      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ресурсында және мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
      Ұлттық экономика министрі Е. Досаев

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 4 бұйрығына
1-қосымша

Мемлекеттік органдардың хабарламаларды қабылдау қағидалары

      Осы Қағидалар "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 11-бабының 4) тармақшасына сәйкес әзiрлендi және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкін қоспағанда, мемлекеттік органдардың хабарламаларды қабылдау тәртібін белгілейді.

      1. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) қабылдайтын ұйым – хабарламалар қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

      2) соңғы қабылдаушы – қызметті немесе іс-қимылды жүзеге асыруды бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлаған субъектілердің мемлекеттік электрондық тізілімін жүргізетін мемлекеттік орган.

      2. Қабылдайтын ұйым өтініш берушілерге толтыру үшін хабарлама нысандарын тегін беруді қамтамасыз етеді.

      3. Хабарламаны қағаз тасығышта берген кезде:

      хабарлама тікелей қабылдайтын ұйымның лауазымды тұлғасына беріледі;

      Заңның 46-бабының 5-тармағында белгіленген жағдайларда қажетті құжаттар хабарламаға қоса беріледі;

      қабылдайтын ұйымның лауазымды тұлғасы хабарламаны толтырудың толықтығын және Заңда белгіленген қажетті құжаттардың бар болуын тексереді;

      қабылдайтын ұйымның лауазымды тұлғасы тұлғаның хабарлама беруге өкілеттігін (сенімхаттың болуы) тексереді;

      қабылдайтын ұйымның лауазымды тұлғасы хабарламаны тексереді және оны қабылдау немесе қабылдамау туралы шешімді тікелей орнында және өтініш берушінің хабарлама берген сәтінде қабылдайды.

      Хабарламаны электрондық нысанда жіберген кезде:

      хабарлама рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесі арқылы хабарламаларды қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік органға жіберіледі;

      Заңның 46-бабының 5-тармағында белгіленген жағдайларда қажетті құжаттар хабарламаға қоса беріледі.

      Заңның 46-бабының 5-тармағына сәйкес хабарламада және (немесе) хабарламаға қоса берілетін құжаттарда қамтылған мәліметтердің анықтығы үшін өтініш беруші жауапты болады.

      Заңның 46-бабының 4-тармағына сәйкес егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, өтініш беруші тиісті хабарлама жіберілгеннен кейін қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра алады немесе оларды тоқтата алады.

      4. Хабарлама толық толтырылмағанда, осы Қағидалардың 3-тармағына сәйкес қажетті құжаттар ұсынылмағанда хабарлама қабылданбайды.

      5. Өтініш беруші хабарламаны қабылдамаумен келіспеген жағдайда хабарламаны берген орында және сол күні осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш беруші мен қабылдайтын ұйымның лауазымды тұлғасының арасындағы келіспеушіліктер актісі (бұдан әрі - акт) жасалады. Акт хабарламаның көшірмесімен қоса екі данада жасалады және оған өтініш беруші мен қабылдайтын ұйымның лауазымды тұлғасы қол қояды.

      Хабарламаның көшірмесімен қоса актінің бір данасы қабылдайтын ұйымда сақтауға қабылданады, ал актінің екінші данасы өтініш берушіде қалады және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен хабарламаның қабылданбағанына шағымдану үшін негіз болып табылады.

      6. Жеке тұлғаның заңды мекенжайы, заңды тұлғаның орналасқан жері, хабарламада көрсетілген қызметті немесе іс-қимылды жүзеге асыру мекенжайы, сондай-ақ хабарламада толтыру үшін сол туралы ақпарат міндетті болып табылатын тіркеу деректері өзгергені туралы хабарлама өзгеріс болған күннен бастап он жұмыс күні ішінде осы Қағидалардың 3-тармағында көрсетілген тәртіппен беріледі.

      7. Хабарлама электрондық немесе қағаз нысанда жіберіледі.

      8. Қабылдайтын ұйымның лауазымды тұлғасы қағаз тасығыштағы хабарламаны қабылдаған жағдайда өтініш берушіге осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысандағы хабарламаны қабылдау туралы талон беріледі.

      9. Қабылдайтын ұйым қабылдаған хабарламалар өтініш беруші хабарламаны берген күні соңғы қабылдаушыға жіберіледі.

      10. Өтініш берушілердің өтініштері бойынша хабарламаны қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдар өтініш берілген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде өтініш берушілерге рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізбесінен өтініш берушілердің жіберген хабарламалары туралы үзінді көшірмелер береді.

  Мемлекеттік органдардың
хабарламаларды қабылдау қағидаларына
1-қосымша

      Нысан

Өтініш беруші мен қабылдайтын ұйымның лауазымды тұлғасының арасындағы келіспеушіліктер актісі

      Осы акт 20__ жылғы " " ________ "____" сағ. "____" мин.

      (күні мен уақыты)

      _____________________________________________________________________

      (өтініш берушінің немесе сенім білдірген тұлғаның тегі, аты,

      әкесінің аты (болған жағдайда)

      мен _________________________________________________________________

      (қабылдайтын ұйымның лауазымды тұлғасының тегі, аты, әкесінің аты

      (болған жағдайда)

      арасында жасалды.

      Осы акт 20__ жылғы " " ________ "__" сағ. "___" мин.

      (хабарламаны беру күні мен уақыты)

      _____________________________________________________________________

      (заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы,

      орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның

      бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік заңды тұлға

      филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі)/жеке

      тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке

      сәйкестендіру нөмірі)

      _____________________________________________________________________

      (қызметтің/іс-қимылдың атауы)

      ______________________ бастағандығы (тоқтатқаны) туралы берілген

      хабарламаға жасалды.

      Қабылдайтын ұйымның лауазымды тұлғасы мынадай ескертпелер берді*:

      1. Хабарлама толық толтырылмаған (нақты ескертпелермен бірге

      толтырылмаған жолдардың нөмірлері көрсетіледі)

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      2. Талап етілетін құжаттардың барлығы ұсынылмаған (ұсынылмаған

      құжаттар көрсетіледі):

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      * ескертпелер бар жолдар ғана толтырылады, қалғандары сызылып

      тасталады.

      Өтініш берушінің келіспеушіліктері:

      Мына мәселелер бойынша:

      1. __________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      2. __________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      Қосымша: хабарламаның көшірмесі ____ парақта.

      Тараптардың әрқайсысы үшін бір-бірден екі данада жасалды.

      Тараптардың қолдары: _____________________ _______________________

  Мемлекеттік органдардың
хабарламаларды қабылдау қағидаларына
2-қосымша

      Нысан

Хабарламаны қабылдау туралы талон

      Осымен, _____________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      (заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы,

      орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның

      бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік заңды тұлға

      филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі)/ жеке

      тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

      жеке сәйкестендіру нөмірі)

      бойынша қызметті жүзеге асыруды бастағаны

      ________________________ бойынша іс-қимылды жүзеге асыруды бастағаны

      __________________________________________ бойынша қызметті жүзеге

      (қызметтің немесе іс-қимылдың атауы)

      асыруды тоқтатқаны

      жеке тұлғаның заңды мекенжайының _____

      заңды тұлғаның орналасқан жері _____

      қызметті немесе іс-қимылды жүзеге асыру мекенжайының _____

      хабарламада көрсетілген деректердің _________________________________

      ________________________________________ өзгергені туралы хабарлайды

      (тиісті жолда Х белгісі қойылады)

      Соңғы қабылдаушының атауы ___________________________________________

      Қабылдайтын ұйымның атауы ___________________________________________

      Хабарламаны қабылдаған лауазымды тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты

      (болған жағдайда), қолы _____________________________________________

      20___ жылғы " " ____________

      (хабарламаны қабылдаған күні және уақыты)

      Мөр орны

      (қағаз тасығыштағы талон үшін)

      Хабарламаның тіркелген кіріс нөмірі

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 4 бұйрығына 2-қосымша
  Нысан

Қызметті немесе белгілі бір іс-қимылдарды жүзеге асыруды
бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама*

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 01.06.2016 № 232 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң күшіне енеді); өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық экономика министрінің 29.05.2017 № 218 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      1. ____________________________________________________________

      (мемлекеттік органның толық атауы)

      2. Осымен _____________________________________________________

      (заңды тұлғаның (оның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы,

      орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның

      бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік заңды тұлға

      филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі)/ жеке

      тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке

      сәйкестендіру нөмірі)

      ___________________________ бойынша қызметті жүзеге асыруды бастағаны

      ___________________________________ бойынша іс-қимылды жүзеге асыруды

      бастағаны ____________________________________ бойынша қызметті

      (қызметтің немесе іс-қимылдың атауы көрсетіледі)

      жүзеге асыруды тоқтатқаны

      жеке тұлғаның заңды мекенжайының ______________________________

      заңды тұлғаның орналасқан жері ________________________________

      қызметті немесе іс-қимылды жүзеге асыру мекенжайының __________

      хабарламада көрсетілген деректердің**__________________________

      _____________________________________ өзгергендігі туралы хабарлайды.

      (тиісті жолда Х белгісі қойылады)

      3. Заңды тұлғаның орналасқан жерінің мекенжайы/жеке тұлғаның

      заңдымекенжайы ______________________________________________________

      (шетелдік заңды тұлға үшін-елі, пошталық индексі, облысы,

      қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат

      (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)

      _____________________________________________________________________

      4. Электрондық пошта __________________________________________

      5. Телефондар _________________________________________________

      6. Факс _______________________________________________________

      7. Қызметті жүзеге асыру мекенжайы(лары) ______________________

      (пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені,

      көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)

      8. Қосымша мәліметтер _________________________________________

      (Қазақстан Республикасының заңнамасында

      көзделген жағдайларда тиісті ақпарат көрсетіледі)

      9. Хабарламаға _______________________________________________

      ______________________________________________________ қоса беріледі.

      (құжаттар атауы және парақтар саны көрсетіледі)

      10. Қызметтің немесе белгілі бір іс-қимылдың жүзеге асырылуы

      _________________________ басталады.

      (уақыты мен мерзімі)

      11. Қызметтің немесе белгілі бір іс-қимылдың жүзеге асырылуы ______

      тоқтатылады (уақыты мен мерзімі)***

      Осы хабарламаны бере отырып, өтініш беруші мына төмендегілерді

      растайды:

      көрсетілген барлық деректер ресми болып табылады және оларға

      қызметті немесе іс-қимылды жүзеге асыру мәселелері бойынша кез

      келген ақпарат жолдануы мүмкін;

      өтініш берушіге мәлімделген қызметтің түрімен немесе

      жекелеген іс-қимылдармен айналысуға сот тыйым салмайды;

      қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сәйкес келеді және

      жарамды болып табылады;

      өтініш беруші қызметті немесе іс-қимылды жүзеге асыруды

      бастағанға дейін одан әрі де орындау үшін міндетті Қазақстан

      Республикасы заңнамасының талаптарын сақтауды қамтамасыз етеді.

      12. Өтініш беруші _____________________________________________

      _____________________________________________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      Мөр орны (болған жағдайда) Берілген күні және уақыты

      20__ жылғы "__" ________ "___" сағ. "___" мин.

      13. Тұлға хабарламаны сенімхат бойынша берген жағдайда:

      Сенім білдірілген тұлға ____________________________ __________

      (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) (қолы)

      _____________________________________________________________________

      Сенімхаттың күні және нөмірі

      Берілген күні және уақыты: 20__ жылғы "__" ______ "__" сағ. "__" мин.

      Ескертпе:

      *белгілі бір іс-қимылдар деп Заңға 3-қосымшада көзделген Хабарламалар тізбесінің (бұдан әрі - Тізбе) 3, 36, 39, 40, 42, 48, 54-тармақтарында көрсетілген іс-қимылдарды қоспағанда, Тізбеде көрсетілген іс-қимылдар түсініледі;

      **хабарламада көрсетілген тіркеу деректері өзгергенде толтырылады. Осы жолда заңды тұлғаның (оның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) бұрынғы толық атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда - шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі;

      ***осы жол Қазақстан Республикасының заңдарында хабарлама беру кезінде қызметті немесе іс-қимылды жүзеге асыруды тоқтату уақыты мен күні туралы ақпаратты ұсыну белгіленген жағдайларда ғана толтырылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы № 4
бұйрығына 3-қосымша

      Нысан

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 01.06.2016 № 232 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң күшіне енеді) бұйрығымен.

      Жаңа объектінің құрылысы бойынша:

      Бас мемлекеттiк құрылыс инспекторына (облыстың, республикалық

      маңызы бар қаланың, астананың)

      _____________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      Тапсырыс берушi (құрылыс салушы) ______________________________

      _____________________________________________________________________

      (жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды

      тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы,

      елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

      және телефон нөмірі)

      Осымен ________________________________________________________

      (объектiнiң атауы және орналасқан жері)

      _____________________________________________________________________

      объектісінде құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуді бастау туралы

      хабарлаймын.

      Құрылыстың басталуы 20__ жылғы "___" ______________

      Пайдалануға беру мерзiмi 20__ жылғы "___"__________

      Қаржыландыру көзі _________________________________

      Бұл ретте мынаны хабарлаймын:

      1. Жерге тиісті құқық беру туралы _____________________________

      _____________________________________________________________________

      (жергілікті атқарушы органның атауы)

      20__ "__" ___________ № _____ шешімі.

      2. Объектіні салуға арналған жобалық (жобалық-сметалық)

      құжаттаманы

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      (жобалау ұйымының атауы, лицензияның №, берілген күні және санаты,

      жобалаудың сатылығы)

      _____________________________________________________________________

      әзірледі

      және _______________________________________________________ бекітті.

      (ұйымның атауы, бұйрықтың № және күні)

      3. 20___"____"_____________ № ____ ____________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      (сараптаманың түрі, сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған

      жағдайда), телефоны, сарапшы аттестатының №, берілген күні және

      мамандануы, сараптаманы орындаған ұйымның атауы, пошталық

      мекенжайы және телефоны, аккредиттеу туралы куәліктің №, берілген

      күні (сараптаманы аккредиттелген ұйым орындаған жағдайда))

      сараптаманың оң қорытындысы берілді (сараптама жүргізу міндетті болған жағдайда).

      4. Объект _____________________________________________________

      (бірінші – жоғары, екінші – қалыпты немесе үшінші – төмен)

      жауапкершілік деңгейіне жатады.

      5. Жобалық (жобалық-сметалық) құжаттаманың құрамында бекітілген

      құрылыстың нормативтік ұзақтығының мерзімі _________ ай.

      6. Жұмыстар мердігерлік тәсілмен ______________________________

      _____________________________________________________________________

      (құрылысты жүзеге асыратын ұйымның атауы, мекенжайы, телефоны,

      лицензияның №, берілген күні және санаты)

      20__ "__"____________ №____ мердігерлік шарттың негізінде

      жүргізіледі.

      7. Сараптамалық сүйемелдеу режимінде (егер құрылысты

      кезең-кезеңмен жүргізу қарастырылған болса) құрылыстың тиісті

      кезеңдеріне арналған 20___ "___"______________ №_____ шешім берілді.

      8. Тапсырыс берушінің атынан жауапты тұлға ретінде ____________

      _____________________________________________________________________

      (оқу орнының атауы, бітірген жылы, мамандығы)

      білімі бар __________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы)

      20___ "___"______________ №_____ бұйрықпен тағайындалды.

      9. Бас мердігердің атынан құрылыс бойынша жауапты тұлға ретінде

      _____________________________________________________________________

      (оқу орнының атауы, бітірген жылы, мамандығы)

      білімі және құрылыста ________ жыл еңбек өтілі, "Сейсмикаға төзiмдi

      құрылыс" (сейсмикалық аудандарда құрылыс жүргізілген жағдайда) курсы

      бойынша _____________________________________________________________

      (куәлік нөмірі, кім берген немесе ұзартқан)

      _________________________________________________ жарамды куәлiгi бар

      _____________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы)

      20___ "___"______________ №_____ бұйрықпен тағайындалды.

      10. Авторлық қадағалауды (қажетті тармақшаларды толтыру қажет)

      мыналар жүзеге асырады:

      1) 20___ "____" _________________ № ____ бұйрыққа сәйкес жобаны

      әзірлеушінің атынан _________________________________________________

      (ұйымның атауы, мекенжайы және телефоны,

      лицензияның №, берілген күні және санаты)

      ____________________________________________________________________;

      (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы)

      2) 20___ "__"______________ №_____ шартқа сәйкес өз құрамында

      аттестатталған сарапшысы(-лары) бар _________________________________

      _____________________________________________________________________

      (сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

      аттестатының №, берілген күні және мамандануы)

      ұйым _______________________________________________________________;

      (ұйымның атауы, мекенжайы, телефоны)

      3) 20___ "___"______________ №_____ шартқа сәйкес сарапшы _____

      ____________________________________________________________________;

      (сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

      аттестатының №, берілген күні және мамандануы, мекенжайы және

      телефоны)

      11. Техникалық қадағалауды (қажетті тармақшаларды толтыру

      қажет) мыналар жүзеге асырады:

      1) өз штатында 20___ "___"______________ №_____ бұйрықпен

      тағайындалған аттестатталған сарапшысы(-лары) бар ___________________

      _____________________________________________________________________

      (сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аккредиттеу

      туралы куәліктің №, берілген күні) (аккредиттеу туралы куәлік болған

      жағдайда))

      2) 20___ "___"______________ №_____ шартқа сәйкес өз құрамында

      аттестатталған сарапшысы(-лары) бар _________________________________

      _____________________________________________________________________

      (сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аккредиттеу

      туралы куәліктің №, берілген күні) (аккредиттеу туралы куәлік болған

      жағдайда))

      _____________________________________________________________________

      ұйым _______________________________________________________________;

      (ұйымның атауы, мекенжайы, телефоны)

      3) 20___ "___"______________ №_____ шартқа сәйкес сарапшы _____

      _____________________________________________________________________

      (сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестатының

      №, берілген күні және мамандануы, мекенжайы және телефоны)

      12. Осы хабарламада келтірілген мәліметтерге байланысты барлық

      өзгерістер туралы мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау

      органдарына уақтылы хабарлауға міндеттенемін.

      13. Осы хабарламаны бере отырып мыналарды растаймын:

      1) көрсетілген барлық деректер ресми болып табылады және оларға

      қызметті немесе жекелеген іс-қимылды жүзеге асыру мәселелері бойынша

      кез келген ақпарат жолдануы мүмкін;

      2) қоса берілген құжаттар шындыққа сәйкес келеді және жарамды

      болып табылады;

      3) құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүзеге асыру басталғанға дейін орындалуы міндетті Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары

      сақталады.

      14. Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүзеге асырғанда құрылыс

      нормаларын және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы

      заңнаманың талаптарын және бекітілген жобаны бұзғаны үшін Қазақстан

      Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне сәйкес

      жауапкершілікке тартатыны туралы хабардармыз.

Тапсырыс беруші
(құрылыс салушы)
________________________________
 (тегі, аты, әкесінің аты
 (болған жағдайда), лауазымы)
ЖСК/БСН ________________________
(жеке және заңды тұлғалар үшін)
________________________________
 (қолы, күні)
 Мөр орны (болған жағдайда)


Бас мердігер
________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болған
жағдайда), лауазымы)
ЖСК/БСН ________________________
(жеке және заңды тұлғалар үшін)
________________________________
 (қолы, күні)
 Мөр орны (болған жағдайда)


      Тұлға хабарламаны сенімхат бойынша берген жағдайда:

      сенімді тұлға _____________ ___________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      Беру мерзімі: 20__ жылғы "__" ________

      Қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін)

      реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) бойынша:

      Бас мемлекеттiк құрылыс инспекторына (облыстың, республикалық

      маңызы бар қаланың, астананың)

      _____________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      Тапсырыс берушi (құрылыс салушы) ______________________________

      _____________________________________________________________________

      (жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды

      тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық мекенжайы және телефоны)

      Осымен ________________________________________________________

      (объектiнiң атауы және орналасқан жері)

      _____________________________________________________________________

      қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін)

      реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) бойынша

      құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуді бастау туралы хабарлаймын.

      Құрылыстың басталуы 20_ жылғы "__" _____________

      Пайдалануға беру мерзiмi 20_ жылғы "__"_________

      Бұл ретте мынаны хабарлаймын:

      1. Сәулет және қала құрылысы саласында функцияларды жүзеге

      асыратын тиісті жергілікті атқарушы органның қолданыстағы

      ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта

      жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы __________________________________

      _____________________________________________________________________

      (жергілікті атқарушы органның атауы)

      20__ "__" ___________ № _____ шешімі.

      2. Өзгертілетін үй-жайға (ғимараттың бір бөлігіне) ____________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      (құжаттардың атауы, құжаттарды берген органның атауы)

      ______________________________ 20___"____"_____________ № ____ меншік

      құқығын растайтын құжаттарды берді не _______________________________

      _____________________________________________________________________

      (нотариалды кеңсенің мекенжайы, растаған адамның тегі,

      аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      үй-жайдың немесе ғимараттың бір бөлігінің меншік иесінің (меншік

      иелерінің) оларды өзгертуге нотариалды куәландырылған жазбаша

      келісімі ____________________________________________________________

      3. Жерге тиісті құқық беру туралы (егер жоспарланып отырған

      өзгеріс қосымша жер учаскесін бөлуді (кесіп беруді) көздесе _________

      _____________________________________________________________________

      (жергілікті атқарушы органның атауы)

      20__ "__" ___________ № _____ шешімі.

      4. ____________________________________________________________

      (жергілікті атқарушы органның атауы)

      берген 20__ "__" ___________ № _____ сәулет-жоспарлау тапсырмасына

      сәйкес қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін)

      реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) бойынша жобалық

      (жобалау-сметалық) құжаттама ________________________________________

      _____________________________________________________________________

      (жобалау ұйымының атауы, лицензияның №, берілген күні

      және санаты, жобалаудың сатылылығы)

      әзірленді және ___________________________________________ бекітілді.

      (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      және (немесе) бұйрықтың № және күні)

      5. 20___"____"_____________ № _________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      (сараптаманың түрі, сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған

      жағдайда), телефоны және аттестаттың №, берілген күні және

      мамандануы, құрамында сараптаманы орындаған ұйымның атауы, пошталық

      мекенжайы және телефоны, аккредиттеу туралы куәліктің №, берілген

      күні (сараптаманы аккредиттелген ұйым орындаған жағдайда))

      6. Өзгертілетін үй-жайлармен (үйдің бөліктерімен) іргелес басқа

      үй-жайлардың (тұрғын үй бөліктерінің) иелерінің (егер үй-жайлардың

      (тұрғын үй бөліктерінің) жоспарланып отырған реконструкциясы (қайта

      жоспарлануы, қайта жабдықталуы) немесе үй-жайлардың шекараларын

      көшіруі олардың мүдделерін қозғаса) 20_ "__"_________________________

      _____________________________________________________________________

      (нотариалды кеңсенің мекенжайы, растаған адамның тегі, аты, әкесінің

      аты (болған жағдайда) нотариалды куәландырылған жазбаша келісімі бар.

      7. Жұмыстар 20__ "___"______________ №____ мердігерлік шарттың

      негізінде ___________________________________________________________

      (құрылысты жүзеге асыратын ұйымның атауы, мекенжайы, телефоны,

      лицензияның №, берілген күні және санаты)

      мердігерлік тәсілмен (мердігерлік ұйымды тартқан жағдайда)

      жүргізілетін болады.

      8. Тапсырыс берушінің атынан жауапты тұлға ретінде ____________

      _____________________________________________________________________

      (оқу орнының атауы, бітірген жылы, мамандығы)

      білімі бар __________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы)

      20__ "__" ___________ № _____ бұйрықпен тағайындалды (тағайындалған

      жағдайда).

      9. Бас мердігердің атынан реконструкциялау (қайта жоспарлау,

      қайта жабдықтау) бойынша 20__ "__" _______ № ____ бұйрықпен _________

      _____________________________________________________________________

      (оқу орнының атауы, бітірген жылы, мамандығы)

      білімі бар және құрылыс саласында ______ жыл жұмыс өтілі бар,

      "Сейсмикалық құрылыс" курсы бойынша (сейсмикалық аудандарда құрылыс

      салған жағдайда) оқыған және ________________________________________

      _____________________________________________________________________

      (куәліктің нөмірі, кім берді немесе ұзартты)

      жарамды куәлігі бар жауапты тұлға ___________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

      лауазымы) тағайындалды (тағайындалған жағдайда).

      10. Авторлық қадағалауды (қажетті тармақшаларды толтыру қажет)

      мыналар жүзеге асырады:

      1) 20___ "___"______________ №_____ бұйрыққа сәйкес жобаны

      әзірлеушінің атынан _________________________________________________

      (ұйымның атауы, мекенжайы және телефоны, лицензияның №,

      берілген күні және санаты)

      ____________________________________________________________________;

      (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы)

      2) 20___ "___"______________ №_____ шартқа сәйкес өз құрамында

      аттестатталған сарапшысы(-лары) бар -________________________________

      (сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

      аттестаттың №, берілген күні және мамандануы)

      _____________________________________________________________________

      ұйым _______________________________________________________________;

      (ұйымның атауы, мекенжайы, телефоны)

      3) 20___ "___"______________ №_____ шартқа сәйкес сарапшы _____

      ____________________________________________________________________;

      (сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттың №,

      берілген күні және мамандануы, мекенжайы және телефоны)

      11. Техникалық қадағалауды (қажетті тармақшаларды толтыру қажет) мыналар жүзеге асырады:

      1) өз штатында 20___ "___"______________ №_____ бұйрықпен

      тағайындалған аттестатталған сарапшысы(-лары) бар ___________________

      _____________________________________________________________________

      (сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аккредиттеу

      туралы куәліктің №, берілген күні) (аккредиттеу туралы куәлік болған

      жағдайда))

      2) 20___ "___"______________ №_____ шартқа сәйкес өз құрамында

      аттестатталған сарапшысы(-лары) бар _________________________________

      _____________________________________________________________________

      (сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аккредиттеу

      туралы куәліктің №, берілген күні) (аккредиттеу туралы куәлік болған

      жағдайда))

      _____________________________________________________________________

      ұйым _______________________________________________________________;

      (ұйымның атауы, мекенжайы, телефоны)

      3) 20___ "___"______________ №_____ шартқа сәйкес сарапшы _____

      ____________________________________________________________________.

      (сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттың

      №, берілген күні және мамандануы, мекенжайы және телефоны)

      12. Осы хабарламада келтірілген мәліметтерге байланысты барлық

      өзгерістер туралы мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау

      органдарына уақтылы хабарлауға міндеттенемін.

      13. Осы хабарламаны бере отырып мыналарды растаймын:

      1) көрсетілген барлық деректер ресми болып табылады және оларға

      қызметті немесе жекелеген іс-қимылды жүзеге асыру мәселелері бойынша

      кез келген ақпарат жолдануы мүмкін;

      2) қоса берілген құжаттар шындыққа сәйкес келеді және жарамды

      болып табылады;

      3) құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүзеге асыру басталғанға дейін

      орындалуы міндетті Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары

      сақталады.

      14. Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүзеге асырғанда құрылыс

      нормаларын және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы

      заңнаманың талаптарын және бекітілген жобаны бұзғаны үшін Қазақстан

      Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне сәйкес

      жауапкершілікке тартатыны туралы хабардармыз.

Тапсырыс беруші

(құрылыс салушы)

______________________________

(тегі, аты, әкесінің аты

(болған жағдайда), лауазымы)

ЖСК/БСН ______________________

(жеке және заңды тұлғалар

үшін)

______________________________

(қолы, күні)

Мөр орны (болған жағдайда)


Бас мердігер

 (мердігерлік ұйымды тартқан

жағдайда)

_______________________________

 (тегі, аты, әкесінің аты

(болған жағдайда), лауазымы)

ЖСК/БСН _______________________

(жеке және заңды тұлғалар

үшін)

_______________________________

(қолы, күні)

Мөр орны (болған жағдайда)


      Тұлға хабарламаны сенімхат бойынша берген жағдайда:

      сенімді тұлға _____________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      Берілген күні:

      20__ жылғы "___" ________

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 4 бұйрығына
3-1-қосымша
  Нысан

Өзін-өзі реттейтін ұйымның қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама

      Ескерту. Бұйрық 3-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық экономика министрінің 27.01.2016 № 32 (15.05.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен; жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 20.10.2020 № 83 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. __________________________________________________________ (мемлекеттік органның толық атауы)

      2. Осымен __________________________________________________ (заңды тұлғаның толық атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне сәйкес экономикалық қызмет түрінің коды

      мыналар:

      өзін-өзі реттейтін ұйымның қызметті бастағаны_________________

      өзін-өзі реттейтін ұйымның қызметті тоқтатқаны ____________

      мыналардың:

      заңды тұлғаның орналасқан орнының______________________________

      жеке тұлғаның заңды мекенжайының ______________________________

      (тиісті жолда Х белгісі қойылады)

      хабарламада көрсетілген деректердің* ______________________________ өзгергені туралы хабарлайды

      3. Заңды тұлғаның орналасқан орнының мекенжайы

      _______________________________________________________________ (пошта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жай) нөмірі)

      4. Интернет-ресурс мекенжайы (болған жағдайда) ________________

      Ескертпе:

      * Хабарламада көрсетілген тіркеу деректері өзгерген кезде толтырылады. Осы жолда заңды тұлғаның бұрынғы толық атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі немесе жеке тұлғаның аты, әкесінің аты (болған жағдайда), тегі, салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (болған жағдайда), экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне сәйкес экономикалық қызмет түрінің коды көрсетіледі.

      5. Электрондық пошта___________________________

      6.Телефондар ___________________________________________________

      7. Факс _______________________________________________________

      8. Қызметті жүзеге асыру мекенжайы (лары) _____________ (пошта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жай) нөмірі)

      9. Кәсіпкерлік немесе кәсіптік қызмет субъектілерінің өзін-өзі реттейтін ұйымға мүшелігі (қатысуы) туралы мәліметтер:

      ерікті __________________________________________________

      міндетті __________________________________________________

      (тиісті жолда Х белгісі қойылады)

      10. Өзін-өзі реттеуге берілген мемлекеттік функцияның атауы ___________________________________________________

      11. Коммерциялық емес ұйымның мүшелері (қатысушылары):

      1. ____________________________________________________________

      2. ____________________________________________________________ (жеке тұлға үшін салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (болған жағдайда), сондай-ақ заңды тұлға үшін ұйымдық-құқықтық нысаны, бизнес-сәйкестендіру нөмірі және орналасқан орны көрсетіле отырып, коммерциялық емес ұйымның әрбір мүшесінің (қатысушысының) толық атауы көрсетіледі)

      12. Қосымша мәліметтер __________________________________ (кәсіпкерлік және кәсіптік қызмет субъектілерін өзін-өзі реттеумен байланысты қоғамдық қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда ақпарат көрсетіледі)

      13. Қызметті тоқтатуға арналған хабарламаға:

      ӨРҰ мүшелерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының ӨРҰ қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешімінің көшірмесі___________________

      заңды күшіне енген сот шешімінің көшірмесі ___________________ (құжаттардың атауы және парақтар саны көрсетіледі) қоса беріледі.

      14. Қызметті немесе белгілі бір іс-қимылдарды жүзеге асыру _________ (уақыты және күні) басталады

      15. Қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыру

      ________ (уақыты және күні) тоқтатылады**

      Осы хабарламаны бере отырып, өтінім беруші төмендегілерді қамтамасыз етеді:

      көрсетілген барлық деректер ресми болып табылады және оларға қызметті немесе іс-қимылды жүзеге асыру мәселелері бойынша кез келген ақпарат бағытталуы мүмкін;

      өтінім берушіге мәлімделген қызмет түрімен немесе жекелеген іс-қимылдармен айналысуға сот тыйым салмаған;

      барлық қоса берілген құжаттар түпнұсқаларға сәйкес келеді және жарамды болып табылады;

      өтінім беруші кәсіпкерлік және кәсіби қызмет субъектілерінің өзін-өзі реттеуіне байланысты, қызметті немесе іс-қимылды жүзеге асыру басталғанға дейін және кейіннен орындауға міндетті қоғамдық қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының сақталуын қамтамасыз етеді.

      Ескертпе:

      ** бұл жол егер Қазақстан Республикасының заңдарында хабарлама беру кезінде қызметті немесе іс-қимылдарды жүзеге асыруды тоқтату уақыты және күні туралы ақпарат ұсыну белгіленген жағдайда ғана толтырылады.

      Аталған хабарламаны бере отырып, өтінім беруші ӨРҰ қызметті жүзеге асыруды бастағаны туралы қабылданған хабарлама туралы үзінді көшірмені алғаннан кейін екі ай ішінде реттеуші мемлекеттік органға мүліктік жауапкершілікті қамтамасыз ету тәсілдері туралы мәліметтерді мынадай құжаттардың:

      Заңда көзделген мәліметтерді қамтитын ӨРҰ жарғысының;

      уәкілетті және реттеуші мемлекеттік органмен келісілген ӨРҰ мүшелерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында бекітілген ӨРҰ қағидалары мен стандарттарының;

      коммерциялық емес ұйымның өздері өндірген тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) тұтынушылары және басқа адамдар алдындағы мүліктік жауапкершілігін қамтамасыз етудің бір немесе бірнеше тәсілінің болуын растайтын құжаттардың;

      кәсіпкерлік қызмет саласында міндетті мүшелікке (қатысуға) негізделген ӨРҰ қызметті бастағаны туралы хабарлама жолданған жағдайда, Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасының ӨРҰ қағидаларына және стандарттарына берген қорытындысының көшірмелерін қоса бере отырып, ӨРҰ мүшелерінің (қатысушыларының) міндетті жарналарының түрлері және мөлшері туралы мәліметтерді ұсынуға міндеттенеді.

      16. Өтінім беруші________________________________________________ (қолы) (аты, әкесінің аты (болған жағдайда), тегі

      Мөрдің орны (болған жағдайда)

      Беру күні және уақыты: 20__ жылғы "__" ______ "__" сағат "__" минут.

      17. Тұлға хабарламаны сенімхат бойынша берген жағдайда:

      Сенім білдірілген тұлға_________________________________________ (аты, әкесінің аты (болған жағдайда), тегі (қолы)

      _______________________________________________________________

      Сенімхаттың нөмірі және күні

      Берілген күні және уақыты: 20__ жылғы "__" ______ "__" сағат "___" минут.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы № 4
бұйрығына 3-2-қосымша

      Нысан

Құрып кету қаупі төнген жабайы фауна мен флора түрлерімен халықаралық сауда туралы конвенцияның І және ІІ қосымшаларына түрлері енгізілген жануарларды қолдан өсіру жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

      Ескерту. Бұйрық 3-2-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық экономика министрінің 01.06.2016 № 232 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң күшіне енеді) бұйрығымен.

      1._____________________________________________________________

      (мемлекеттік органның толық атауы)

      2. Осымен _____________________________________________________

      (заңды тұлғаның (оның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық

      атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, шетелдік заңда тұлға филиалының

      немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі - заңды тұлғаның

      бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда/толық тегі, аты,

      әкесінің аты (болған жағдайда) жеке тұлғаның, жеке сәйкестендіру

      нөмірі)

      __________________________________ жөніндегі қызметті жүзеге асырудың

      басталғаны

      __________________________________ жөніндегі қызметті жүзеге асырудың

      тоқтатылғаны (қызметтің атауы көрсетіледі) туралы хабарлайды.

      3. Заңды тұлғаның орналасқан мекенжайы/жеке тұлғаның бизнес

      сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда заңды мекенжайы

      _____________________________________________________________________

      (пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше

      атауы, үй/ғимарат (станционарлық үй-жай) нөмірі

      4. Электрондық пошта __________________________________________

      5. Телефондар _________________________________________________

      6. Факс _______________________________________________________

      7. Қызметті жүзеге асыру мекенжайы(лары)_______________________

      (пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше

      атауы, үй/ғимарат (станционарлық үй-жай) нөмірі

Жануарлар түрлерінің атауы

Жануарлар түрлерінің саны, жасы және жынысы (жынысы – жыныс мүшелері жетілген балықтар үшін)

Қосымша Жабайы флора мен фаунаның құрып кету қаупі төнген түрлерімен халықаралық сауда туралы конвенция
      8. Әкімшілік органның шеттен әкелуге берілген рұқсатының нөмірі

      және күні (жануарлар импорты жағдайында)_____________________________

      9. Ауланған жері жөніндегі анықтаманың нөмірі және күні

      (балықтар немесе өзге су жануарларының табиғи-отандық шығу тегі

      жағдайында)

      _____________________________________________________________________

      10. Бұрынғы иесінің әкімшілік органдағы нөмірі және тіркелген

      күні (Қазақстан Республикасы аумағында еріксіз өсірілген

      жануарларды сатып алу жағдайында)

      _____________________________________________________________________

      11. Жануарлар әлемін пайдалануға берілген рұқсаттың нөмірі және

      күні (Қазақстан Республикасы аумағында табиғи ортадан айыру

      жағдайындағы жердегі жануарлар мен құстардың түрлері үшін)

      _____________________________________________________________________

      12. Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулысының нөмірі және күні

      (Конвенцияның I және II қосымшасына енгізілген Қазақстан Республикасы

      аумағындағы жануарлар түрлерін табиғи ортадан айыру

      жағдайында)__________________________________________________________

      13. Хабарламаға сатып алу-сату шарты немесе сыйлыққа беру шарты

      қоса тіркелген (жануарларды сатып алу жағдайында):

      ______________________________________(құжаттың атауы және парақ саны

      көрсетіледі)

      14. Қызметті немесе белгілі бір әрекеттерді жүзеге асыру ______

      басталады (уақыты және күні)

      15. Қызметті немесе белгілі бір әрекеттерді жүзеге асыру

      ________________ тоқтатылады (уақыты және күні)

      Осы хабарламаны бере отырып, өтініш беруші төменде

      айтылғандарды куәландырады:

      барлық көрсетілген деректер ресми болып табылады және оларға

      қызметті немесе әрекеттерді жүзеге асыру мәселелері жөнінде кез

      келген ақпарат жіберілуі мүмкін;

      өтініш берушіге сотпен мәлімделген қызмет түрімен немесе жеке

      әрекеттермен айналысуға тыйым салынбайды;

      қоса берілетін барлық құжаттар шындыққа сәйкес келеді және

      жарамды болып табылады;

      өтініш беруші қызметті жүзеге асыруды бастағанға дейін немесе

      одан кейінгі әрекеттерді орындауға міндетті болатын, Қазақстан

      Республикасы заңнамасының талаптарын сақтауды қамтамасыз етеді.

      16. Өтініш беруші _____________________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      Мөр орны (болған жағдайда)

      Берілген күні және уақыты: "__"____20__жылы "__" сағат "_" мин

      17. Сенімхат бойынша тұлға хабарлама берген жағдайда:

      Сенімді тұлға _________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) (қолы)

      _____________________________________________________________________

      Сенімхат нөмірі және күні

      Берілген күні және уақыты: "___" _________20__ жылы

      "___" сағат "___" мин

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы № 4
бұйрығына 3-3-қосымша

      Нысан

Энергетикалық сараптама жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

      Ескерту. Бұйрық 3-3-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық экономика министрінің 01.06.2016 № 232 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң күшіне енеді) бұйрығымен.

      1._____________________________________________________________

      (мемлекеттік органның толық атауы)

      2. Осымен _____________________________________________________

      (заңды тұлғаның толық атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі)

      Төмендегілер жөнінде хабарлайды:

      _____санаты бойынша энергетикалық сараптама жүргізуге арналған

      қызметті жүзеге асырудың басталғаны туралы хабарлайды.

      _____бойынша энергетикалық сараптама жүргізуге арналған

      қызметті жүзеге асырудың тоқтатылғаны туралы хабарлайды.

      _____ хабарламасында толтыру үшін олардың ақпараттары міндетті

      болып табылатын атаудың, заңды мекенжайдың, тіркеу деректерінің

      өзгертілгені туралы хабарлайды.

      Хабарламада көрсетілген деректер туралы хабарлайды

      (Сәйкес жолы толтырылады)______________________________________

      _____________________________________________________________________

      ** Хабарламада көрсетілген деректер өзгерген кезде толтырылады.

      3. Заңды тұлғаның орналасқан мекен-жайы________________________

      (пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше

      атауы, үй/ғимарат (станционарлық үй-жай) нөмірі

      4. Электрондық пошта __________________________________________

      5. Телефондар__________________________________________________

      6. Факс _______________________________________________________

      7. Сарапшылар деректері:

      Т.А.Ә. Мамандығы (диплом сериясы және нөмірі) Осы Талаптардың

      2-тармағының 2) тармақшасына сәйкес электр энергетикасы саласында

      жұмыс тәжірибесінің болуы

      Иә/Жоқ

      Иә/Жоқ

      8. Мәлімделген сарапшылардың энергетикалық сараптама жүргізу

      кезінде электр қауіпсіздігі бойынша топпен (IV және топтан жоғары)

      электр қондырғыларындағы жұмыс нормаларымен қағидаларын білуін

      тексеру хаттамаларының бар екенін растаймын.

      9. Осы хабарламада келтірілгендермен байланысты барлық

      өзгерістер туралы, уәкілетті органға уақтылы хабарлауға

      міндеттенемін.

      10. Қызметті немесе белгілі бір әрекеттерді жүзеге асыру

      _________ басталады.

      (күні)

      Осы хабарламаны бере отырып, заңды тұлға төменде айтылғандарды

      куәландырады:

      барлық көрсетілген деректер ресми болып табылады және оларға

      қызметті немесе әрекеттерді жүзеге асыру мәселелері жөнінде кез

      келген ақпарат жіберілуі мүмкін;

      заңды тұлғаға сотпен мәлімделген қызмет түрімен немесе жеке әрекеттермен айналысуға тыйым салынбайды;

      қоса берілген барлық құжаттар шындыққа сәйкес келеді және

      жарамды болып табылады;

      заңды тұлға қызметті жүзеге асыруды бастағанға дейін немесе

      бұдан кейінгі әрекеттерді орындауға міндетті болатын, Қазақстан

      Республикасы заңнамасының талаптарын сақтауды қамтамасыз етеді.

      11. Өтініш беруші ___________ _________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      Мөр орны (болған жағдайда) Берілген күні және уақыты: "___"

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы № 4
бұйрығына 3-4-қосымша

      Нысан

Микроқаржы ұйымының микрокредиттер беруі жөніндегі көрсетілетін қызметтердің бекітілгені туралы хабарлама

      Ескерту. 3-4-қосымша алып тасталды – ҚР Ұлттық экономика министрінің 30.01.2020 № 6 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 4 бұйрығына 3-5-қосымша

Дара кәсіпкер ретінде қызметтің басталғаны туралы хабарлама

      Ескерту. Бұйрық 3-5-қосымшамен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің 29.05.2017 № 218 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.02.2018 № 83 (алғаш ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.


      Ескерту:

      * 9-тармақ келесі жағдайларда толтырылады:

      бірлескен дара кәсіпкерлікті тіркеу (бірлескен кәсіпкерліктің барлық қатысушыларының атынан жазылған сенімхат);

      егер өтініш беруші кәмелеттік жасқа толмаса (заңды өкілдерінің келісімі, ал осындайкелісім болмаған жағдайда – неке кию туралы куәліктің көшірмесі немесе қамқорлық жәнеқамқоршылық органдарының шешімі немесе кәмелетке толмағанды әрекетке толық қабілеттідеп жариялау туралы соттың шешімі).

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 4 бұйрығына 3-6-қосымша
  Нысан

Бензин (авиациялықтан басқа), дизель отынын өндіру, бензинді (авиациялықтан басқа), дизель отынын көтерме және (немесе) бөлшек сауда арқылы өткізу жөніндегі жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама

      Ескерту. Бұйрық 3-6-қосымшамен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің 29.05.2017 № 218 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. ________________________________________________________________________

      (мемлекеттік кірістер органының атауы)

      2. Осымен_________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      (Салық төлеушінің (салық агентінің) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын

      куәландыратын кұжатта көрсетілсе) немесе атауы)

      сәйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН)___________________________________________________


жөніндегі жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті

      бастағаны


жөніндегі жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті

      тоқтатқаны


хабарламада көрсетiлген салық салу объектілерінің және (немесе) салық салуға байланысты

      объектілернің туралы мәлiметтер өзгергені туралы хабарлайды

      3. Қызметтің түрі


өндіру

мұнай өнімдері базаларынан (резервуарлардан) көтерме және (немесе) бөлшек саудада

      өткізу


автожанармай құю станциясыларынан бөлшек саудада өткізу

      4. Мұнай өнімінің түрі:


бензин (авиациялықтан басқа)

дизель отыны

      ________________________________________________________________________________

      Ұсынылған қосымшалар: хабарламаға қосымша


      ________________________________________________________________________________

      5. Объектінің орналасқан орны:

      облыс __________________________________________________________________________

      қала (аудан) _____________________________________________________________________

      село (ауыл)______________________________________________________________________

      көше (шағын аудан) ______________________________________________________________

      ғимараттың нөмірі ________________________________________________________________

      автожанармай құю станциясының атауы______________________________________________

      мұнай өнімдері базасының атауы____________________________________________________

      мұнай өнімдерін өндірушiнің атауы__________________________________________________

      (мұнай жеткізуші толтырады)

      6.Мұнай жеткізушінің мұнай өнімдерін өндірушімен жасаған мұнай өңдеу Шарты

      бойынша


      Мұнай жеткізушінің мұнай өнімдерін өндірушімен жасаған мұнай өңдеу шартында

      көрсетілген мәліметтер:

      1) шарттың нөмірі________________________________________________________________

      2) шарт жасасу күні 20__ жылғы "___" __________

      3) шарттың қолданыс мерзімі 20__ жылғы "___" _________ бастап 20__ жылғы "___"

      _________ дейін

      Мұнай өнімдерін өндірушімен мұнайды және (немесе) газ конденсатын өңдеу шартында

      немесе шарттың қосымшасында (ерекшелікте) көрсетілген мәліметтер:

      1) мұнайдың және (немесе) газ конденсатының көлемі, тонна (барлығы):___________________

      2) бензиннің алыну (авиациялықтан басқа) көлемі тонна (барлығы): ______________________

      3) дизель отынының алыну көлемі тонна (барлығы): ____________________________________

      7. Тапсырма шарты бойынша


      Тапсырма шартында көрсетілген мәліметтер:

      1) автожанармай құю станциясын иеленушінің атауы___________________________________

      ________________________________________________________________________________

      2) шарттың нөмірі________________________________________________________________

      3) шарт жасаcу күні 20__ жылғы "___" __________

      4) шарттың қолданыс мерзімі 20__ жылғы "___" _________ бастап 20__ жылғы "___"

      _________ дейін

      8. Резервуарлар (ыдыстар):


меншік құқығында

жалдау шарты бойынша

мұнай жеткізушінің мұнай өнiмдерiн өндiрушiмен жасаған мұнайды өңдеу шарты бойынша

      орналасқан

      1) ыдыстың түрі:


стационарлық

жылжымалы

      2) ыдыстардың техникалық сипаттамасы:

Мұнай өнімінің түрі

ыдыстар саны, данасы (барлығы)

ыдыстар көлемі, тонна (барлығы)

бензин (авиациялықтан басқа)дизель отыны      (ыдыстардың саны 1-ден артық болса, хабарламаға қосымша толтырылады)

      3) ыдыстың жылжымалы түрі туралы мәліметтер:

      көлік құралының және (немесе) тіркеменің мемлекеттік тіркеу нөмірлік

      белгісі__________________________________________________________________________

      көлік құралының маркасы _________________________________________________________

      9. Автожанармай құю станциясы туралы мәліметтер:


меншік құқығында

жалдау шарты бойынша

тапсырма шарты бойынша

      1) автожанармай құю станциясының типі:


стационарлық

контейнерлік

жылжымалы

      2) ыдыстар:

      ыдыстар саны, данасы (барлығы)____________________________________________________

      ыдыстар көлемі, тонна (барлығы)____________________________________________________

      3) отын бөлу колонкаларының саны, данасы___________________________________________

      4) май құю пистолеттерінің саны, данасы_____________________________________________

      5) автожанармай құю станциясының жылжымалы типі туралы мәліметтер:

      Көлік құралының мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгісі___________________________________

      көлік құралының маркасы _________________________________________________________

      10. Жер учаскесіне меншік құқығы (тұрақты жер пайдалану құқығы) актісінде

      көрсетілген мәліметтер:

      1) акті нөмірі_____________________________________________________________________

      2) актінің берілген күні 20__ жылғы "___" ____________________________________________

      3)жер учаскесінің ауданы, шаршы метр_______________________________________________

      4) жер учаскесінің кадастрлық нөмірі________________________________________________

      11. Уақытша жер пайдалану туралы шартта көрсетілген мәліметтер:

      1) уақытша жер пайдалану түрі:


өтеулі

өтеусіз

      2) шарт нөмірі____________________________________________________________________

      3) шарт жасасу күні 20__ жылғы "___" __________

      4) шарттың қолданыс мерзімі 20__ жылғы "___" _________ бастап 20__ жылғы "___"

      _________ дейін

      5)жер учаскесінің ауданы, шаршы метр_______________________________________________

      6)жер учаскесінің кадастрлық нөмірі_________________________________________________

      7) жалға берушінің ЖСН/БСН-і_____________________________________________________

      8) жалға берушінің аты-жөні (егер ол жеке басын куәландыратын кұжатта көрсетілсе) немесе

      атауы___________________________________________________________________________

      12. Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлікте

      көрсетілген мәліметтер:

      1) куәлік нөмірі___________________________________________________________________

      2) куәліктің берілген күні 20__ жылғы "___" __________

      3)үй-жай алаңы, шаршы метр_______________________________________________________

      13. Жылжымайтын мүлікті жалдау шартында көрсетілген мәліметтер:

      1)шарт нөмірі____________________________________________________________________

      2) шарт жасасу күні 20__ жылғы "___" __________

      3) шарттың қолданыс мерзімі 20__ жылғы "___" _________ бастап 20__ жылғы "___"

      _________ дейін

      4) үй-жай ауданы, шаршы метр______________________________________________________

      5) жалға берушінің ЖСН/БСН-і_____________________________________________________

      6) жалға берушінің аты-жөні (егер ол жеке басын куәландыратын кұжатта көрсетілсе) немесе

      атауы __________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      14. Хабарламаға мынадай құжаттардың көшірмелері қоса беріледі:


мұнай өнiмдерiн өндiрушiнiң өндiрiстік объектiсiнің меншiк құқығын растайтын;

мұнай өнiмдерiн өндiрушiнiң өндiрiстік объектiсiн жалға алу шарты;

мұнай өнімдері базасының (резервуардың) меншiк құқығын растайтын;

мұнай өнімдері базасын (резервуарды) жалға алу шарты;

автожанармай құю станциясының меншiк құқығын растайтын;

автожанармай құю станциясын жалға алу шарты;

мұнай жеткізушінің мұнай өнiмдерiн өндiрушiмен жасаған мұнай өңдеу шарты;

автожанармай құю станциясын иеленушімен жасаған тапсырма шарты

      15. Осы хабарламаны бере отырып, өтініш беруші:

      хабарламада көрсетілген деректер ресми болып табылады және оларға қызметті немесе

      іс-қимылды жүзеге асыру мәселелері бойынша кез-келген ақпарат жолдануы мүмкіндігін

      растайды;

      қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сәйкес келетінін және жарамды болып

      табылатындығын растайды;

      осы хабарламада берілген дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісімін береді;

      Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес осы хабарламада көрсетілген

      мәліметтердің дұрыстығы мен толықтығы үшін жауап береді.

      16. Өтініш беруші______________________________________________ ____________

      (тегі, аты әкесінің аты (егер ол жеке басын            (қолы)

      куәландыратын құжатта көрсетілсе)

      Мөр орны (бар болған жағдайда)

      Берілген күні және уақыты: 20__ жылғы "___" _________ "__" сағ "__" мин

      17. Пошта штемпелінің күні 20__ жылғы "___" __________

      (хабарлама пошта арқылы тапсырылған жағдайда толтырылады)

      Ағымдағы парақтың нөмірін көрсетіңіз


      Бензин (авиациялықтан басқа), дизель отынын өндіру, бензинді (авиациялықтан басқа),

      дизель отынын көтерме және (немесе) бөлшек сауда арқылы өткізу жөніндегі жекелеген

      қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті бастағаны немесе

      тоқтатқаны туралы хабарламаға қосымша

      Сәйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН)_____________________________________________

      Парақтардың жалпы саны____________________________________________________

      Ыдыстар туралы мәліметтер


меншік құқығында

жалдау шарты бойынша

мұнай берушінің мұнай өнiмдерiн өндiрушiмен жасаған мұнайды өңдеу шарты бойынша

Мұнай өнімінің түрі: бензин (авиациялықтан басқа)Мұнай өнімінің түрі: дизель отыны  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 4 бұйрығына 3-7-қосымша
  Нысан

Темекі өнімдерін көтерме сауда арқылы өткізу бойынша жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама

      Ескерту. Бұйрық 3-7-қосымшамен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің 29.05.2017 № 218 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. ________________________________________________________________________

      (мемлекеттік кірістер органының атауы)

      2. Осымен _________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      (Салық төлеушінің (салық агентінің) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын

      куәландыратын құжатта көрсетілсе) немесе атауы

      сәйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН) ___________________________________________________

      хабарлайды:


жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті бастағаны туралы

жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті аяқтағаны туралы

хабарламада көрсетілген салық салумен байланысты объектілер және (немесе) салық салынатын объектілер туралы мәліметтерді өзгеру

      3. Қызмет түрі:

      Темекі өнімдерін көтерме сауда арқылы өткізу


фильтрлі сигареттер

фильтрсіз сигареттер, папиростар

сигарлар

сигариллалар

темекі

      (шегетін, шайнайтын, иіскейтін және басқалар)

      4. Объектінің орналасқан жері:

      Облыс__________________________________________________________________________

      қала (аудан) _____________________________________________________________________

      кент (ауыл) ______________________________________________________________________

      көше (шағын аудан) ______________________________________________________________

      үй нөмірі (ғимарат) _______________________________________________________________

      5. Жер учаскесі туралы көрсетілген мәліметтер жер учаскесіне меншік құқығы (тұрақты

      жер пайдалану құқығы) актісінде көрсетілген мәліметтер*:

      акті нөмірі_______________________________________________________________________

      актінің берілген күні 20__ жылғы "___" _____ бастап 20_"___" _______ дейін

      жер учаскесінің ауданы, шаршы метр________________________________________________

      жер учаскесінің кадастрлық нөмірі __________________________________________________

      жалға берушінің ЖСН/БСН-і_______________________________________________________

      жалға берушінің (тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта

      көрсетілсе) немесе атауы___________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      Уақытша жерді пайдалану туралы шартта көрсетілген мәліметтер:

      уақытша жерді пайдалану түрі:


өтеулі

өтеусіз

      шарт нөмірі _____________________________________________________________________

      шартты жасасқан күні 20__ жылғы "__" ____________

      шарттың қолданыс мерзімі 20__ жылғы "___" ____ бастап 20__ жылғы "___" _________ дейін

      жер учаскесінің ауданы, шаршы метр________________________________________________

      жер учаскесінің кадастрлық нөмірі __________________________________________________

      жалға берушінің ЖСН/БСН-і _______________________________________________________

      жалға берушінің (тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта

      көрсетілсе) немесе жалға берушінің атауы ____________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      *(егер жер учаскесіне меншік құқығының және (немесе) уақытша жерді пайдалану туралы

      шартта екі және одан асып кеткен жағдайда - хабарламаға 1-қосымша толтырылады).

      6. Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлікте көрсетілген

      мәліметтер **:

      Куәліктің нөмірі__________________________________________________________________

      куәліктің берілген күні            20__ жылғы"___" _________

      үй-жай алаңы, шаршы метр_________________________________________________________

      Жылжымайтын мүлікті жалдау шартында көрсетілген мәліметтер:

      шарт нөмірі ______________________________________________________ шартты жасау

      күні ____________________________________________________________________________

      шарттың қолданыс мерзімі 20__ жылғы "_" _______ бастап 20__ жылғы "_" _________ дейін

      үй-жай ауданы, шаршы метр _______________________________________________________

      жалға берушінің ЖСН/БСН-і _______________________________________________________

      жалға берушінің аты-жөні (егер ол жеке басын куәландыратын кұжатта көрсетілсе) немесе

      атауы __________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      **(егер жер учаскесіне меншік құқығы актісінде және уақытша жерді пайдалану туралы

      шартта көрсетілген мәліметтер екі және одан асып кеткен жағдайда - хабарламаға 2-қосымша толтырылады)

      Жылжымайтын мүлікті жалға алу шартында көрсетілген мәліметтер:

      7. Хабарламаға мынадай құжаттардың көшірмелері қоса тіркеледі:


жерді пайдалану құқығын растайтын

жерді пайдалануды жалға беру құқығын растайтын

жылжымайтын мүлікке меншік құқығын растайтын

жылжымайтын мүлікті жалға беру құқығын растайтын

      Осы хабарламаны бере отырып, өтініш беруші:

      хабарламада көрсетілген деректер ресми болып табылады және оларға қызметті немесе

      іс-қимылды жүзеге асыру мәселелері бойынша кез-келген ақпарат жолдануы мүмкіндігін

      растайды;

      қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сәйкес келеді және жарамды болып

      табылатындығын растайды;

      осы хабарламада берілген дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісімін береді;

      Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес осы хабарламада көрсетілген

      мәліметтердің дұрыстығы мен толықтығы үшін жауап береді.

      8. Өтініш беруші___________________________________            _______________

      тегі, аты әкесінің аты (егер ол жеке басын                  (қолы)

      куәландыратын құжатта көрсетілсе)

      Мөр орны (бар болған жағдайда)

      Берілген күні және уақыты: 20__ жылғы"___" _________ "__" сағ "__" мин

      Ағымдағы парақтың нөміріні көрсетіңіз


      Темекі өнімдерін көтерме сауда арқылы өткізу бойынша жекелеген

      қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті

      бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарламаға 1-қосымша

      Жалпы ақпарат

      ЖСН/БСН ______________________________________________________________________

      Парақтардың жалпы саны__________________________________________________________

      Жер учаскелері туралы мәліметтер

      Жер учаскесіне меншік құқығы (өтеусіз жер пайдалану құқығы) актісінде көрсетілген мәліметтер:

      Акті нөмірі ______________________________________________________________________

      Актінің берілген күні 20__ жылғы "___" _________

      жер учаскесінің ауданы, шаршы метр________________________________________________

      жер учаскесінің кадастрлық нөмірі __________________________________________________

      Уақытша жерді пайдалану туралы шартта көрсетілген мәліметтер:

      Жерді пайдалану түрі


өтелетін

өтеусіз

      шарттың нөмірі                                    ______________________________

      шартты жасасу күні                                    20__ жылғы "___" ______________

      шарттың қолданыс мерзімі                              бастап 20__ "___" _______ дейін

      жер учаскесінің ауданы, шаршы метр________________________________________________

      жер учаскесінің кадастрлық нөмірі __________________________________________________

      Жалға берушінің ЖСН/БСН-і ______________________________________________________

      Жалға берушінің (тегі, аты әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта

      көрсетілсе) немесе атауы___________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      Ағымдағы парақтың нөміріні көрсетіңіз


      Темекі өнімдерін көтерме сауда арқылы өткізу бойынша жекелеген

      қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті

      бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарламаға 2-қосымша

      Жалпы ақпарат

      ЖСН/БСН ______________________________________________________________________

      Парақтардың жалпы саны__________________________________________________________

      Жылжымайтын мүлік туралы мәліметтер

      Жылжымайтын мүлікке құқықты мемлекеттік тіркеу туралы куәлікте көрсетілген мәліметтер

      куәліктің нөмір                              __________________________________

      куәліктің берілген күні                        20__ жылғы "___" __________________

      үй-жайдың ауданы, шаршы метр                  __________________________________

      Жылжымайтын мүлікті жалға алу шартында көрсетілген мәліметтер:

      шарттың нөмірі                              ___________________________

      шартты жасасу күні                              20__ жылғы "___" ___________

      шарттың қолданыс мерзімі бастап                  20__ "___" _______ дейін

      үй-жайдың ауданы, шаршы метр____________________________________________________

      Жалға берушінің ЖСН/БСН-і ______________________________________________________

      Жалға берушінің (тегі, аты әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта

      көрсетілсе) немесе атауы___________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 4 бұйрығына 3-8-қосымша
  Нысан

Жекелен ойын түрлерін - ойын бизнесі қызметін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама

      Ескерту. Бұйрық 3-8-қосымшамен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің 29.05.2017 № 218 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. ________________________________________________________________________

      (мемлекеттік кірістер мекемесінің атауы)

      2. Осымен _________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) немесе салық

      төлеушінің атауы (салық агентінің)

      сәйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН)жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті бастағаны

хабарламада көрсетiлген объектiлер туралы мәлiметтер өзгергені

барлық салық салу объектілерін есептен шығару

жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті тоқтатқаны,

      туралы хабарлайды.

      3. Объектілерді енгізу (шығару) күні: __ __ ______ -дан

      Жекелен ойын түрлерін - ойын бизнесі қызметін жүзеге асыратын салық төлеуші

      ретінде бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарландыруға қосымша

      4. Салық төлеуші туралы мәліметтер:

      1. сәйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН)


      2.Ойын мекемесінің атауы _________________________________________________________

      3. Ойын мекемесінің (стационарлык орны) орналасқан орны_____________________________

      А. облыс ________________________________________________________________________

      В. қала немесе аудан ______________________________________________________________

      С. көше _________________________________________________________________________

      D. үйдің номері ___ пәтер (қызмет орны) ___

      4. Ойын бизнесі саласындағы қызметке берілген лицензия туралы мәлметтер "

      (электронды түрде тапсырылған кезде лицензия бойынша мәліметтер "Е-лицензирование"

      Мемлекеттік деректер базасынан Ақпараттық жүйесінен автоматты түрде алынады:

      сериясы нөмірі берілген күні мерзімінің өту күні

      А. казино ___ ___ __________ _________________

      В. ойын автоматтары залы ___ ___ __________ _________________

      С. тотализатор ___ ___ __________ _________________

      D. букмекер кеңсесі ___ ___ __________ _________________

      5. Лицензиярдың атауы: _____________________________________________________

      Салық салу объектілері туралы мәліметтер:

      5. Салық салу объектісі Салық салу объектілерінің жалпы саны

      А. ойын үстелі ___________________________________________________________________

      В. ойын автоматы ________________________________________________________________

      С. тотализатор кассасы ____________________________________________________________

      D. тотализатордың электронды кассасы ______________________________________________

      E. букмекер кеңсесінің кассасы _____________________________________________________

      F. букмекер кеңсесінің электронды кассасы ___________________________________________

      Жер пайдалану құқығын куәландыратын құжаттар туралы мәліметтер:

      6. Жер учаскесіне меншік құқығы (жерді тұрақты пайдалану құқығы) актісінде

      көрсетілген мәліметтер:

      А. актінің берілген күні ____________________________________________________________

      В. актінің нөмірі _________________________________________________________________

      С. ойын мекемесі орналасқан жер учаскесінің ауданы, шаршы м._________________________

      D. жер учаскесінің кадастрлық нөмірі ________________________________________________

      7. Жер учаскесін уақытша пайдалану туралы шартта көрсетілген мәліметтер:

      А. жер пайдалану түрі өтелетін

өтеусіз


      В. шартты жасасу күні ______________________________

      С. шарттың қолданыс мерзімі ______________ ден__________ дейін

      D. шарттың нөмірі ___________________________________

      E. ойын мекемесі орналасқан жер учаскесінің ауданы, шаршы м. _________________________

      F. жер учаскесінің кадастрлық нөмірі ________________________________________________

      G. жалға берушінің ЖСН/БСН: _____________________________________________________

      H. Жалға берушінің (тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта

      көрсетілсе) немесе атауы:__________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      Жылжымайтын мүлікке құқықты куәландыратын құжаттар туралы мәліметтер

      8. Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлікте көрсетілген

      мәліметтер:

      А. куәліктің берілген күні __________________________________________________________

      В. куәліктің нөмірі ________________________________________________________________

      С. жылжымайтын мүліктің ауданы, шаршы м. _________________________________________

      9. Жылжымайтын мүлікті жалға алу шартында көрсетілген мәліметтер:

      А. жалға алу шартының жасалған күні _______________________________________________

      В. жалға алу шартының қолданыс мерзімі __________ ден_________ дейін

      С. шарттың нөмірі ________________________________________________________________

      D. жалға алу ауданы, шаршы м. _____________________________________________________

      E. жалға берушінің ЖСН/БСН ______________________________________________________

      F. жалға берушінің тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта

      көрсетілсе) немесе атауы: __________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      10. Осы хабарламаны бере отырып, өтініш беруші:

      хабарламада көрсетілген деректер ресми болып табылатындығын және оларға қызметті

      немесе іс-қимылды жүзеге асыру мәселелері бойынша кез-келген ақпарат жолдануы

      мүмкіндігін растайды;

      қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сәйкес келетіндігін және жарамды

      болып табылатындығын растайды;

      осы хабарламада берілген дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісімін береді;

      Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес осы хабарламада көрсетілген

      мәліметтердің дұрыстығы мен толықтығы үшін жауап береді.

      11.Өтініш беруші______________________________________                  _________

      тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын            (қолы)

      куәландыратын құжатта көрсетілсе)

      Мөр орны (болған жағдайда)

      Берілген күні және уақыты: 20__ жылғы "___" _________ "__" сағ "__" мин

      12. Пошта штемпелінің күні:20__ жылғы "___" ________________________________________

      (хабарлама пошта арқылы тапсырылған жағдайда толтырылады)

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 4 бұйрығына 3-9-қосымша
  Нысан

Ұтыссыз ойын автоматтарын, ойынға арналған жеке компьютерлерді, ойын жолдарын, карталарды, бильярд үстелдерін пайдала отырып көрсетілетін қызметті – жекелеген қызмет түрін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама

      Ескерту. Бұйрық 3-9-қосымшамен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің 29.05.2017 № 218 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1.________________________________________________________________________

      (мемлекеттік кірістер мекемесінің атауы)

      2.Осымен__________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) немесе салық

      төлеушінің атауы (салық агентінің)

      сәйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН)


      - салық төлеуші ретінде қызметті жүзеге асыруды бастағаны

      - хабарламада көрсетiлген объектiлер туралы мәлiметтер өзгергені

      - барлық салық салу объектілерін есептен шығару

      - салық төлеуші ретінде қызметті жүзеге асыруды тоқтатқаны,

      туралы хабарлайды:

      3. Объектілерді енгізу (шығару) күні: __ __ ______ -дан

      Ұтыссыз ойын автоматтарын, ойынға арналған жеке компьютерлерді, ойын

      жолдарын, карталарды, бильярд үстелдерін пайдала отырып жекелеген қызмет

      түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті бастағаны немесе

      тоқтатқаны туралы хабарландыруға қосымша

      Салық төлеуші туралы мәліметтер:

      1. сәйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН)


      2.Ойын мекемесінің атауы _________________________________

      3.Ойын мекемесінің (стационарлык орны) орналасқан орны

      ________________________________________________________________________________

      А. облыс ________________________________________________________________________

      В. қала немесе аудан ______________________________________________________________

      С. көше _________________________________________________________________________

      D. үйдің нөмері ___ пәтер (қызмет орны) ___

      Салық салу объектілері туралы мәліметтер:

      4. Салық салу объектісі

      А. бiр ойыншымен ойын өткiзуге арналған ұтыссыз ойын автоматы салық салу объектілердің

      жалпы саны __________

      В. бiреуден артық ойыншылардың қатысуымен ойын өткiзуге арналған ұтыссыз ойын

      автоматы ____________________

      С. ойын өткiзу үшiн пайдаланылатын жеке компьютер салық салу объектілердің жалпы саны

      __________________

      D. ойын жолы____________________________________________________________________

      Е. Карт__________________________________________________________________________

      F. бильярд үстелi _________________________________________________________________

      Жер пайдалану құқығын куәландыратын құжаттар туралы мәліметтер:

      5. Жер учаскесіне меншік құқығы (жерді тұрақты пайдалану құқығы) актісінде көрсетілген

      мәліметтер:

      А. актінің берілген күні ____________________________________________________________

      В. актінің номірі _________________________________________________________________

      С. ойын мекемесі орналасқан жер учаскесінің ауданы, шаршы м._________________________

      D. жер учаскесінің кадастрлық номірі ________________________________________________

      6. Жер учаскесін уақытша пайдалану туралы шартта көрсетілген мәліметтер:

      А. жер пайдалану түрі өтелетін

өтеусіз


      В. шартты жасасу күні ____________________________________________________________

      С. шарттың қолданыс мерзімі ______________ ден __________ дейін

      D. шарттың нөмірі ___________________________________

      E. ойын мекемесі орналасқан жер учаскесінің ауданы, шаршы м. _________________________

      F. жер учаскесінің кадастрлық нөмірі ________________________________________________

      G. жалға берушінің ЖСН/БСН: _____________________________________________________

      H. Жалға берушінің тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта

      көрсетілсе) немесе атауы:______________________________________

      Жылжымайтын мүлікке құқықты куәландыратын құжаттар туралы мәліметтер:

      7. Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлікте көрсетілген

      мәліметтер:

      А. куәліктің берілген күні __________________________________________________________

      В. куәліктің нөмірі ________________________________________________________________

      С. жылжымайтын мүліктің ауданы, шаршы м. _________________________________________

      8. Жылжымайтын мүлікті жалға алу шартында көрсетілген мәліметтер:

      А. жалға алу шартының жасалған күні _______________________________________________

      В. жалға алу шартының қолданыс мерзімі __________ ден _________ дейін

      С. шарттың нөмірі ________________________________________________________________

      D. жалға алу ауданы, шаршы м. _____________________________________________________

      E. жалға берушінің ЖСН/БСН ______________________________________________________

      F. жалға берушінің тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта

      көрсетілсе) немесе атауы: __________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      9.Осы хабарламаны бере отырып, өтініш беруші:

      хабарламада көрсетілген деректер ресми болып табылатындығын және оларға қызметті

      немесе іс-қимылды жүзеге асыру мәселелері бойынша кез-келген ақпарат жолдануы мүмкіндігін;

      өтініш берушіге мәлімделген қызметтің түрімен немесе жекелеген іс-қимылдармен

      айналысуға сот тыйым салмайды;

      қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сәйкес келетіндігін және жарамды

      болып табылатындығын растайды;

      өтініш беруші қызметті немесе іс-қимылды жүзеге асыруды бастағанға дейін одан

      әрі де орындау үшін міндетті Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтауды қамтамасыз етеді.

      10.Өтініш беруші_____________________________________ ___________________

      тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын            (қолы)

      куәландыратын құжатта көрсетілсе)

      Мөр орны (болған жағдайда)

      Берілген күні және уақыты: 20__ жылғы "___" _________ "__" сағ "__" мин

      11. Пошта штемпелінің күні:20__ жылғы "___" __________

      (хабарлама пошта арқылы тапсырылған жағдайда толтырылады)

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 4 бұйрығына 3-10-қосымша
Нысан

Уәкілетті ұйымдардың қолма-қол шетелдік валютамен жасалатын айырбас операциялары және тауарлармен электрондық сауда – жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама

      Ескерту. Бұйрық 3-10-қосымшамен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.02.2018 № 83 (алғаш ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1._________________________________________________________________

      (Мемлекеттік кірістер мекемесінің атауы)

      Өтініш берушінің мәліметтер

      2.ЖСН/БСН_________________________________________________________

      3.Атауы____________________________________________________________

      4.Орналасқан орны__________________________________________________

      (поштаиндексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің атауы,

      _____________________________________________________________________

      үйдің, ғимараттың нөмірі (тұрақты мекеме)

      5.Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүргізуіне лицензияның нөмірі мен күні___________________________________________

      6.


Үәкілетті ұйымдармен қолма қол шетел валютасымен айырбастау операцияларды жүзеге асыратын салық төлеушілер үшін

Тауарлармен электрондық сауданы жүзеге асыратын салық төлеушілер үшін


Қызметінің бастағаны
20___жылғы_____________"__"

Айырбастау пунктінің ашылуы
20___жылғы_____________"__"

Қызметінің жойылуы
20___жылғы_____________"__"

Айырбастау пунктінің жабылуы
20___жылғы_____________"__"

Мәліметінің өзгеруі
20___жылғы_____________"__"
туралы хабарлайды

Қызметінің бастағаны
20___жылғы_____________"__"

Қызметінің жойылуы
20___жылғы_____________"__"

Мәліметінің өзгеруі
20___жылғы_____________"__"
туралы хабарлайды


      7.Үәкілетті ұйымдармен қолма қол шетел валютасымен айырбастау операцияларды жүзеге асыратын салық төлеушілерге қосымша мәліметтер:

      7.1. Объектілерді енгізу (шығару) күні ____________________________________

      7.2.Айырбастау пунктінің атауы (болған жағдайда)___________________________

      _______________________________________________________________________

      7.3.Айырбастау пунктінің орналасқан орны________________________________

      ________________________________________________________________________

      7.4.Уәкілетті ұйымның айырбастау пунктіндегі операциялық кассалардың саны

      _________________________________________________________________________

      7.5.Уәкілетті ұйымның айырбастау пунктінің шынайы куәлік қосымшасының нөмірі

      мен күні_______________________________________________________________

      7.6.Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы мәліметтер:

      құқықтың туындауы үшін негізінің күні және нөмірі__________________________

      жылжымайтын мүліктің ауданы, шаршы м.__________________________________

      7.7.Жылжымайтын мүлікті жалға алу шартында көрсетілген мәліметтер:

      жалға алу шартының жасалған күні_________________________________________

      жалға алу шартының қолданыс мерзімі ________ден _________дейін ____________

      шарттың нөмірі __________________________________________________________

      жалға алу ауданы, шаршы м._______________________________________________

      жалға берушінің ЖСН /БСН _______________________________________________

      жалға берушінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда) немесе атауы

      _________________________________________________________________________

      8.Тауарлармен электрондық сауданы жүзеге асыратын салық төлеушілерге қосымша мәліметтер:

      8.1. Электрондық пошта____________________________________________________

      8.2. Телефондар___________________________________________________________

      8.3. Қызметтің жүзеге асырылып отырған мекен-жай(лар)ы______(пошта индексі,

      ________________________________________________________________________

      облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің атауы, үй, ғимарат (стационарлық үй-жайдың) нөмірі

      9.Осы хабарламаны бере отырып, өтініш беруші төмендегілерді қамтамасыз етеді:

      барлық көрсетілген деректер ресми болып табылады және көрсетілген мекенжайларға

      қызметті немесе әрекетті жүзеге асыру мәселелері бойынша кез келген ақпарат жолдануы мүмкін;

      өтініш берушіге мәлімделген қызмет түрімен немесе жеке әрекеттермен айналысуға

      сот тыйым салмады;

      барлық ұсынылған құжаттар анық және жарамды болып табылатындығын растайды;

      осы хабарламада берілген дербес деректерді жинауға және өңдеуге келесімін береді;

      Қазақстан Республикасының заңдарына сәкес осы хабарламада көрсетілген

      мәліметтердің дұрыстығы мен толықтығы үшін жауап береді;

      өтініш беруші тауарлардың электрондық саудасын жүзеге асыратын салық төлеуші

      ретінде қызметті жүзеге асыру бойынша орындауға міндетті Қазақстан Республикасы

      заңнамасының талаптарын сақтауды қамтамасыз етеді.

      Беруші:_____________________________________ _________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда) (қолы)

      Мөр орны (бар болған жағдайда)

      Берілген күні мен уақыты 20 ___ жылғы "___" ______"___" сағ. "___"мин.

      Пошта штемпелінің күні 20_____жылғы "_________"________________

      (хабарлама пошта арқылы тапсырылған жағдайда толтырылады)

      Сенімхат бойынша тұлға хабарламаны берген жағдайда:

      Сенімді тұлға_________________________________________ ________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда) (қолы)

      ________________________________________________________________________

      (сенімхаттың нөмірі мен күні)

      Берілген күні мен уақыты 20 __ жылғы "___" ______"___" сағ. "___" мин.

 
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 4 бұйрығына 3-11-қосымша
Нысан

Радиоэлектрондық құралдарды пайдалануды бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама

      Ескерту. Бұйрық 3-11-қосымшамен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.02.2018 № 83 (алғаш ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық экономика министрінің 30.01.2020 № 6 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      1.______________________________________________________________________

      (радиожиілік спектрін пайдалану орны бойынша аумақтық

      ________________________________________________________________________

      мемлекеттік органның толық атауы)

      2.Осы арқылы____________________________________________________________

      (радиожиілік спектрінің пайдаланушысының толық атауы,

      ________________________________________________________________________

      заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болған жағдайда) (оның ішінде

      шетелдік заңды

      ________________________________________________________________________

      тұлғаның филиалы немесе өкілдігі), жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірі

      _______________________________________________________________________

      ____________________________ бойынша қызметті жүзеге асырудың басталғаны

      ________________________________________________________________________

      __________________________ бойынша қызметті жүзеге асырудың тоқтатылғаны

      (қызметтің атауы көрсетіледі)


      жеке тұлғаның заңды мекенжайының _______________________________________

      заңды тұлғаның орналасқан орнының _______________________________________

      қызметті немесе іс-әрекетті жүзеге асыру орнының____________________________

      (тиісті жолға X белгісі қойылады)

      хабарламада көрсетілген деректердің*_______________________________________

      өзгергені туралы хабардар етеді.

      3.Заңды тұлғаның орналасқан орнының/ жеке тұлғаның заңды мекенжайы_________

      _________________________________________________________________________

      (пошталық индекс, облыс, қала, аудан, елді мекен, көше атауы, үй, ғимарат (стационарлық үй-жайдың) нөмірі

      4.Электронды пошта _______________________________________________________

      5.Телефон ________________________________________________________________

      6.Факс ___________________________________________________________________

      7.Қызметті жүзеге асыру мекенжайы _________________________________________

      (пошталық индексі, аудан, қала, аудан, елді мекен, көше атауы, үй, ғимарат

      (стационарлық үй-жайдың) нөмірі

      8.Радиожиілік спектрін пайдалануға арналған рұқсат (егер заңнамада рұқсат алу көзделсе):

      _____________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________

      (№, берілген күні және құжатты берген уәкілетті органның атауы)

      9.Радиожиілік спектрін пайдалануға арналған рұқсат (РЖС-ді бірлесіп пайдаланған

      жағдайда): ______________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      (№, берілген күні және құжатты берген уәкілетті органның атауы)

      10.Жиілік бірлесіп қолданылатын ұйымның атауы:___________________________

      (радиожиілік спектрінің

      _________________________________________________________________________

      пайдаланушысының толық атауы, заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі)

      11.Радиожиілік спектрін бірлесіп пайдалану туралы шарт

      ________________________________________________________________________

      (радиожиілік спектрін бірлесіп пайдалану туралы келісімнің нөмірі)

      12.Жабдықтарды әкелу кезінде берілген Қазақстан Республикасының РЭҚ

      сертификаты немесе сәйкестік декларациясы (егер жабдық Еуразиялық экономикалық

      одағына қатысушы мемлекеттен әкелінген жағдайда, Еуразиялық экономикалық одағына

      қатысушы мемлекеттің РЭҚ сертификаты және сәйкестік декларациясы ұсынылады):

      _________________________________________________________________________

      (№, берілген күні және құжатты берген уәкілетті ұйымның атауы)

      13. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2018 жылғы 23 сәуірдегі № 188 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17241 болып тіркелген) бекітілген "Радиотехникалық объектілерге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларына сәйкес (егер жобалау құжаттамасына санитариялық-эпидемиологиялық қорытындыны ресімдеу көзделген жағдайда) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы уәкілетті органның ведомствосымен келісілген жобалау құжаттамасына арналған қорытынды немесе жобалау құжаттамасына арналған санитариялық-эпидемиологиялық қорытындыны ресімдеу көзделмегені туралы негіздеме:___________________________________________________

      (құжаттың №, берілген күні және құжатты берген ұйымның атауы)

      14.РЭҚ электромагниттік үйлесімділік қорытындысы (РЭҚ-та электромагниттік

      үйлесімділік қорытындысын алу көзделген жағдайда):

      _________________________________________________________________________

      (№, құжаттың берілген күні және құжатты берген ұйымның атауы)

      15.Осымен мына техникалық параметрлермен төмендегі мекенжай бойынша РЭҚ

      жұмысының басталғаны туралы хабарлаймын:


р/н

Пайдалану типі

Жылжымалы (ЖҚ)/
Стационарлық (БҚ)

1)

Облыс


2)

Аудан


3)

Елді мекен


4)

Орнату орны (көше, үй)**


5)

Географиялық координаттары **


6)

Байланыс түрі


7)

РЭҚ атауы
(өндіруші және қабылдау-тарату моделі)


8)

Қабылдау жиілігі (тері), МГц


9)

Тарату жиілігі (тері), МГц


10)

Қуаты, Вт


11)

Жұмыс кестесі***
(РТ және ТВ үшін)


12)

Сәулелену класы


13)

Азимут


14)

Антеннаның диаметрі ***
(жердегі спутниктік байланыс станциясы үшін)


15)

Шақыру***
(ҚТ, ҰҚТ үшін)


16)

Базалық станциялардың сәйкестендіру нөмірі (BSIC)


17)

Негізгі станция ұясының сәйкестендіргіші (Cell ID/CI/ SAC)****


18)

Хабарлау бағдарламасы
(РТ және ТВ үшін)


19)

Арна нөмірі***
(ТВ үшін)


20)

РЭҚ иесі*****


21)

Типі және мемлекеттік
автокөлік №******


      16. Осы хабарламаны ұсыну арқылы мыналарды:

      1) көрсетілген барлық деректер ресми болып табылатынын және көрсетілген

      мекенжайларға қызметті немесе жекелеген іс-қимылдарды жүзеге асыру мәселелері

      бойынша кез-келген ақпарат жіберілуі мүмкін екендігін;

      2) техникалық параметрлер өзгерген жағдайда (РЭҚ-тың сериялық нөмірі өзгертілген

      жағдайды қоспағанда) немесе РЭҚ орналасқан жері бойынша байланыс саласындағы

      уәкілетті органның аумақтық бөлімшесін уақтылы хабардар етуге міндеттенетінімді;

      3) РЭҚ-тың барлық параметрлері Қазақстан Республикасының стандарттау

      құжаттарына сәйкес келеді;

      4) РЭҚ-пен жұмыс істеу басталғанға дейін Қазақстан Республикасы заңнамасының

      талаптарының сақталатының растаймын.

      17. РЭҚ пайдалануға беру кезінде байланыс саласындағы заңнаманың талаптарын

      бұзғанымыз үшін Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы

      кодексіне сәйкес жауапты болатынымыз туралы хабардармыз.

      18. Өтініш беруші _____________________________________________________

      жеке тұлғалар үшін – тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

      _______________________________________________________________________

      заңды тұлғалар үшін – ұйымның басшысы, қолы) 19. Мөр орны (бар болған жағдайда) *******

      Ұсынылған күні мен уақыты 20__ жылғы "___"____ "__" сағ. "__" мин.


      Ескерту:

      * – хабарламада көрсетілген тіркеу деректері өзгерген кезде толтырылады. Бұл жолда радиожиілік спектрін пайдаланушының бұрынғы толық атауы, заңды тұлғаның бизнес сәйкестендіру нөмірі (бар болған жағдайда) (оның ішінде шетелдік заңды тұлғаның филиалы немесе өкілдігі), жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі;

      ** – стационарлық РЭҚ үшін толтырылады;

      *** – жақшада көрсетілген байланыс түрлеріне ғана толтырылады;

      **** – ұялы байланыс үшін толтырылады;

      ***** – осы құралдар мен қондырғылар меншігінде, шаруашылық жүргізу құқығында немесе жедел басқару құқығында не өзге де заңды негізде тұрған жеке немесе заңды тұлға (жалдау, тегін пайдалану);

      ****** – жылжымалы РЭҚ үшін толтырылады;

      ******* – өтінішті электронды түрде ұсынған кезде аталған тармақ толтырылмайды.

      Хабарламада көрсетілген негізгі қысқартулар:

      РЖС – радиожиілік спектрі;

      Вт – ватт;

      ҰОТ – ұзын және орташа толқындар;

      МГц – мегагерц;

      ҚТ – қысқа толқындар;

      Жұмыс кестесі – позиция деректері тек жақшада көрсетілген байланыс түрлеріне ғана толтырылады;

      РХ – радиохабар;

      РЭҚ – радиоэлектрондық құрал;

      ТХ - телехабар;

      УҚТ – ультрақысқа толқындар;

      BSIC – base station identification channel (базалық станцияның сәйкестендіру нөмірі);

      Cell ID/CI – cell identification (базалық станция ұясының сәйкестендіргіші);

      SAC – Service Area Code (Қызмет көрсету аймағының коды. UMTS стандарты үшін көрсетіледі).

 
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 4 бұйрығына 3-12-қосымша
Нысан

Жоғары жиілікті құрылғыны пайдалануды бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама

      Ескерту. Бұйрық 3-12-қосымшамен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.02.2018 № 83 (алғаш ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1.________________________________________________________________________

      (радиожиілік спектрін пайдалану орны бойынша аумақтық

      __________________________________________________________________________

      мемлекеттік органның толық атауы)

      2.Осы арқылы______________________________________________________

      (радиожиілік спектрін пайдаланушының толық атауы,

      __________________________________________________________________________

      заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болған жағдайда) (оның ішінде

      __________________________________________________________________________

      шетелдік заңды тұлғаның филиалы немесе өкілдігі), жеке тұлғаның жеке

                              сәйкестендіру нөмірі

      _________________________________________________________________________

      _____________________________бойынша қызметті жүзеге асырудың басталғаны

      __________________________________________________________________________

      ___________________________бойынша қызметті жүзеге асырудың тоқтатылғаны

      (қызметтің атауы көрсетіледі)

      жеке тұлғаның заңды мекенжайының________________________________________

      заңды тұлғаның орналасқан жерінің_________________________________________

      қызметті немесе іс-әрекетті жүзеге асыру орнының____________________________

      (тиісті жолға X белгісі қойылады)

      хабарламада көрсетілген деректердің*____________________________________

      өзгергені туралы хабардар етеді.

      3.Заңды тұлғаның орналасқан орнының мекенжайы/жеке тұлғаның заңды мекенжайы

      _______________________________________________________________________________

      (пошталық индекс, облыс, қала, аудан, елді мекен, көше атауы, үй, ғимарат

                                    (стационарлық үй-жайдың) нөмірі

      4.Электронды пошта _____________________________________________________

      5.Телефон ______________________________________________________________

      6.Факс _________________________________________________________________

      7.Қызметті жүзеге асыру мекенжайы _______________________________________

      (пошталық индексі, аудан, қала, аудан, елді мекен, көше атауы, үй, ғимарат (стационарлық үй-жайдың) нөмірі

      8.______________________________________________________________________

      (№, берілген күні және құжатты берген уәкілетті органның атауы)

      сатып алуға және орнатуға рұқсат

      9.Жабдықтарды әкелу кезінде берілген Қазақстан Республикасының ЖЖҚ

      сертификаты немесе сәйкестік декларациясы (егер жабдық Еуразиялық экономикалық

      одағына қатысушы мемлекеттен әкелінген жағдайда, Еуразиялық экономикалық одағына

      қатысушы мемлекеттің ЖЖҚ сертификаты және сәйкестік декларациясы ұсынылады):

      ________________________________________________________________________

      (№, берілген күні және сертификатты берген уәкілетті органның атауы)

      10.Осы арқылы мына техникалық параметрлер бойынша РЭҚ жұмысының басталғаны

      туралы хабарлаймын:


1-БӨЛІМ - ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕР

1-а. Типі

1-b. Зауыттық нөмірі

1-c. Ең жоғары шығу қуаты, кВт

1-d. Жиілік диапазоны, кГц

1-е. Қажетті жұмыс жиілігі белдеуі (тек өнеркәсіптік жоғары жиілікті генераторлар үшін (бұдан әрі - ЖЖ генераторлар)

1- f. Мақсаты (тек өнеркәсіптік ЖЖ генераторлар үшін)

1-g. Бөгеттердің сәулеленуінен қорғау құралдарының болуы (тізімде бар қорғаныс құралдарының тізімі)

1-h. Өндіруші зауыт және шығарылған күні

Қосымша

2-а. ЖЖҚ-ны орнататын ұйымның қолдаухаты

2-b. Ерекшеліктерімен принципиалды сызбасы (тек типтік емес ЖЖ генераторларына)

2- БӨЛІМ - ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Сатып алуға және орнатуға арналған рұқсат нөмірі, берілген күні

Келісу

Сертификат нөмірі, берілген күні, кіммен берілді

Сертификаттау органы

      Осы хабарламаны ұсыну арқылы мыналарды:

      1) көрсетілген барлық деректер ресми болып табылады және көрсетілген

      мекенжайларға қызметті немесе жекелеген іс-қимылдарды жүзеге асыру мәселелері

      бойынша кез-келген ақпарат жіберілуі мүмкін екендігін;

      2) техникалық параметрлер өзгерген жағдайда байланыс саласындағы уәкілетті

      органның аумақтық бөлімшесін уақтылы хабардар етуге міндеттенетінімді;

      3) ЖЖҚ-тың барлық параметрлері Қазақстан Республикасының белгіленген

      нормалары мен стандарттарына сәйкес келетінін;

      4) ЖЖҚ пайдалану басталғанға дейін Қазақстан Республикасының заңнамасы

      талаптарының сақталатынын растаймын.

      11.ЖЖҚ пайдалануға беру кезінде байланыс саласындағы заңнаманың талаптарын

      бұзғанымыз үшін Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы

      кодексіне сәйкес жауапты болатынымыз туралы хабардармыз.

      12.Шекті жол берілетін индустриялық радиокедергілер нормаларына сәйкес болған

      жағдайда _________________ кГц-тен ________________ кГц дейін жиілік белдеуінде ЖЖҚ

      жұмысына рұқсат етіледі.

      13.Өтініш беруші _________________________________________________________

      (жеке тұлғалар үшін – тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

      _________________________________________________________________________

      заңды тұлғалар үшін – ұйымның басшысы, қолы)

      14.Мөр орны (бар болған жағдайда) **

      15.Ұсынылған күні мен уақыты 20__ жылғы "___"____ "__" сағат "__" мин


      Ескерту:

      * – хабарламада көрсетілген тіркеу деректері өзгерген кезде толтырылады. Бұл жолда радиожиілік спектрін пайдаланушының бұрынғы толық атауы, заңды тұлғаның бизнес сәйкестендіру нөмірі (бар болған жағдайда) (оның ішінде шетелдік заңды тұлғаның филиалы немесе өкілдігі), жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі;

      ** – өтінішті электронды түрде ұсынған кезде аталған тармақ толтырылмайды.

      Хабарламада көрсетілген негізгі қысқартулар:

      ЖЖҚ – жоғары жиілікті құрылғы;

      кГц – килогерц;

      кВт – киловатт;

      МГц – мегагерц.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 4 бұйрығына
3-13-қосымша
  Нысан

Радиоәуесқойлық қызметке арналған радиоэлектрондық құралдарды пайдалануды бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама

      Ескерту. Бұйрық 3-13-қосымшамен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.02.2018 № 83 (алғаш ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1._______________________________________________________________________

      (радиожиілік спектрін пайдалану орны бойынша аумақтық

      ________________________________________________________________________

      мемлекеттік органның толық атауы)

      2.Осы арқылы______________________________________________________________

      (радиожиілік спектрін пайдаланушының толық атауы, заңды тұлғаның

      ________________________________________________________________________

      бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болған жағдайда) (оның ішінде шетелдік заңды

      тұлғаның филиалы немесе өкілдігі), жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірі

      _________________________________________________________________________

      ______________________________бойынша қызметті жүзеге асырудың басталғаны

      ___________________________________________________________________________________________________бойынша қызметті жүзеге асырудың тоқтатылғаны

      (қызметтің атауы көрсетіледі)

      жеке тұлғаның заңды мекенжайының ______________________________________

      заңды тұлғаның орналасқан орнының ______________________________________

      қызметті немесе іс-әрекетті жүзеге асыру орнының__________________________

      (тиісті жолға X белгісі қойылады)

      хабарламада көрсетілген деректердің*______________________________________

      өзгергені туралы хабардар етеді.

      3.Заңды тұлғаның орналасқан орнының мекенжайы/жеке тұлғаның заңды мекенжайы

      ________________________________________________________________________

      (пошталық индекс, облыс, қала, аудан, елді мекен, көше атауы, үй, ғимарат

                              (стационарлық үй-жайдың) нөмірі

      4.Электронды пошта ______________________________________________________

      5.Телефон _______________________________________________________________

      6.Факс __________________________________________________________________

      7.Қызметті жүзеге асыру мекенжайы_________________________________________

      _________________________________________________________________________

      (пошталық индексі, аудан, қала, аудан, елді мекен, көше атауы, үй, ғимарат

                        (стационарлық үй-жайдың) нөмірі

      8.Біліктілік комиссиясының қорытындысы____________________________________

      (№, қол қойылған күні)

      9.Шақыру белгісі:_________________________________________________________

      (уәкілетті органмен немесе ақпараттық жүйелер арқылы берілген

      _________________________________________________________________________

      шақыру белгісі)

      РЭҚ ЖЖҚ иесі**:

      10.Резиденттер үшін:______________________________________________________

      (радиожиілік спектрін пайдаланушының толық

      ________________________________________________________________________

      атауы, заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болған жағдайда)

      ________________________________________________________________________

      (оның ішінде шетелдік заңды тұлғаның филиалы немесе өкілдігі), жеке тұлғаның жеке

                              сәйкестендіру нөмірі)

      11.Резидент емес тұлғалар үшін***:

      1)Аты, әкесінің есімі (бар болған жағдайда)

      Name ________________________________________________________________

      2) Тегі

      Give Names ___________________________________________________________

      3)Туған күні және жері

      Date and place of Birth _______________________________________________

      4)Азаматтығы

      Citizenship ___________________________________________________________

      5)Тұрғылықты орны

      Permanent homе address ________________________________________________

      6)Төлқұжат нөмірі

      Passport number _______________________________________________________

      7)Рұқсат:_____________________________________________________________

      (Тұру елінде берілген радиостанцияны пайдалану

      _____________________________________________________________________

      құқығына арналған рұқсат беру құжатының №)

      8)Әрекет ету мерзімі: _____________________________дейін

      12.Осы арқылы мына техникалық параметрлермен төмендегі мекенжай бойынша

      РЭҚ жұмысының басталуы туралы хабарлаймын:


1)

Облыс


2)

Аудан


3)

Елді мекен


4)

Орнату орны (көше, үй)


5)

Географиялық координаттары


6)

Сынып


7)

РЭҚ типі


8)

Зауыттық нөмірі


9)

РЭҚ атауы
(өндіруші және моделі)


10)

Радиостанциялардың санаты


11)

Шақыру белгісі


12)

Қуаты, Вт


      13.Осы хабарламаны ұсыну арқылы мыналарды:

      1) көрсетілген барлық деректер ресми болып табылатынын және көрсетілген

      мекенжайларға қызметті немесе жекелеген іс-қимылдарды жүзеге асыру мәселелері

      бойынша кез-келген ақпарат жіберілуі мүмкін екендігін;

      2) техникалық параметрлер өзгерген жағдайда байланыс саласындағы уәкілетті

      органның аумақтық бөлімшесін уақтылы хабардар етуге міндеттенетінімді;

      3)Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің міндетін

      атқарушының 2015 жылғы 23 шілдедегі № 787 бұйрығымен бекітілген Радиоәуесқойлық

      қызметтердің радиоэлектрондық құралдарын пайдалану қағидаларына сәйкес үміткердің

      ата-анасының (қамқоршының) 16 жасқа толмаған тұлғаларға келісімінің болуы, РЭҚ-ты

      пайдалануға қарсы еместігі және талаптарды сақтауда өзіне жауапкершілік алатыны туралы;

      4)ұжымдық радиостанцияның ашылуы кезінде үй-жай иесінің келісімінің болуы туралы;

      5)РЭҚ-тың барлық параметрлері Қазақстан Республикасының белгіленген нормалары

      мен стандартарына сәйкес келетінін; 6)РЭҚ пайдалану басталғанға дейін Қазақстан

      Республикасы заңнамасының орындалуы міндетті талаптарының сақталатынын растаймын.

      14. РЭҚ пайдалануға беру кезінде байланыс саласындағы заңнаманың талаптарын

      бұзғанымыз үшін Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне

      сәйкес жауапты болатынымыз туралы хабардармыз.

      15. Өтініш беруші ______________________________________________________

      (жеке тұлғалар үшін - тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

      ______________________________________________________________________

      заңды тұлғалар үшін - ұйымның басшысы, қолы)

      16.Мөр орны (бар болған жағдайда) **** Ұсынылған күні мен уақыты 20__ жылғы "___"____ "__" сағат "__" мин

      Ескерту:

      * – хабарламада көрсетілген тіркеу деректері өзгерген кезде толтырылады. Бұл жолда радиожиілік спектрін пайдаланушының бұрынғы толық атауы, заңды тұлғаның бизнес сәйкестендіру нөмірі (бар болған жағдайда) (оның ішінде шетелдік заңды тұлғаның филиалы немесе өкілдігі), жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі;

      ** – осы құралдар мен құрылғылар меншігінде, шаруашылық жүргізу құқығында немесе жедел басқару құқығында не өзге де заңды негізде тұрған жеке немесе заңды тұлға (жалдау, тегін пайдалану);

      *** – резидент емес тұлғаның деректері толтырылады;

      **** – өтінішті электронды түрде ұсынған кезде аталған тармақ толтырылмайды.

      Хабарламада көрсетілген негізгі қысқартулар:

      Вт – ватт;

      МГц – мегагерц;

      Жұмыс кестесі – позиция деректері тек жақшада көрсетілген байланыс түрлеріне ғана толтырылады;

      РЭҚ – радиоэлектрондық құрал.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 4 бұйрығына
3-14-қосымша
  Нысан

Телефон арнасы радиоұзартқышын пайдалануды бастау немесе тоқтату туралы хабарлама

      Ескерту. Бұйрық 3-14-қосымшамен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.02.2018 № 83 (алғаш ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. ______________________________________________________________________

      (радиожиілік спектрді қолдану орны бойынша аумақтық мемлекеттік органның толық

      атауы)

      2. Осы арқылы____________________________________________________________

      (радиожиілік спектрін пайдаланушының толық атауы, бизнес-сәйкестендіру

      нөмірі (бар болған жағдайда)

      _________________________________________________________________________

      (оның ішінде – шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-

                  сәйкестендіру нөмірі) жеке тұлғаның сәйкестендіру нөмірі)

      __________________________________________________________________________

      ________________________________ бойынша қызметті жүзеге асыруды бастағаны

      __________________________________________________________________________

      _______________________________ бойынша қызметті жүзеге асыруды тоқтатқаны

      жеке тұлғаның заңды мекенжайының _________________________________________

      заңды тұлғаның орналасқан жері ___________________________________________

      қызметті немесе іс-қимылды жүзеге асыру мекенжайының _____________________

      (тиісті жолда Х белгісі қойылады)

      хабарламада көрсетілген деректердің**_____________________________________

      өзгергендігі туралы хабарлайды.

      3. Заңды тұлғаның орналасқан жерінің мекенжайы/жеке тұлғаның заңды мекенжайы

      _________________________________________________________________________

      (пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй, ғимарат

                        (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)

      4. Электрондық пошта______________________________________________________

      5. Телефондар_____________________________________________________________

      6. Факс___________________________________________________________________

      7. Қызметті жүзеге асыру мекенжайы(лары)__________________________________

      (пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы,

      _________________________________________________________________________

      елді мекені, көше атауы, үй, ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

      8.Осы арқылы төменде көрсетілген мекенжай бойынша келесі техникалық параметрлермен телефон арнасы радиоұзартқышын пайдаланудың басталғаны туралы хабарлаймын:


1.

Мекенжай


2.

Телефон нөмірі


3.

Радиоұзартқыш модулі


4.

Радиоұзартқыштың (терминалдың/ базалық станцияның) зауыттық нөмірі


5.

Радиоұзартқыштың орнату орны (базалық станция үшін мекенжай)


6.

Радиоұзартқыштың орнату орны (мобильдік үшін – автокөлік маркасы, мемлекеттік нөмірі, терминал мекен-жайы)


7.

Таратқыш (терминалдың/ базалық станцияның) қуаты, Вт


8.

Жұмыс жиіліктері, МГц


      9.Осы хабарламаны ұсыну арқылы мыналарды:

      1)көрсетілген барлық деректер ресми болып табылатынын және көрсетілген мекенжайларға қызметті немесе жекелеген іс-қимылдарды жүзеге асыру мәселелері бойынша кез келген ақпарат жіберілуі мүмкін екендігін;

      2)техникалық параметрлер өзгерген жағдайда байланыс саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшесін уақтылы хабардар етуге міндеттенетінімді;

      3)радиоұзартқыштың барлық параметрлері Қазақстан Республикасының белгіленген нормалары мен стандарттарына сәйкес келетінін;

      4) "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)" Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы кодексіне сәйкес радиоұзартқыштар (арна) үшін төлем жүргізуге міндеттенетінімді;

      5)радиоұзартқышты пайдалануды жүзеге асыру басталғанға дейін орындалуы міндетті Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының сақталатынын;

      6)телефон арнасы радиоұзартқышын пайдалануға беру кезінде және байланыс саласындағы заңнама талаптарын бұзған жағдайда Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы Қазақстан Республикасы кодексіне сәйкес жауапкершілікке тартылатынымыз жайлы хабардар екендігімізді растаймын.

      10.Өтінім беруші_________________________________________________________

      (жеке тұлғалар үшін – тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлғалар үшін – ұйым атауы, қолы)

      11.Мөр орны (бар болған жағдайда) **


      Тапсыру күні мен уақыты: 20__ жылғы "___"________ "__" сағ. "__" мин.


      Ескерту:

      * – хабарламада көрсетілген тіркеу деректері өзгерген кезде толтырылады.

      Бұл жолда радиожиілік спектрін пайдаланушының бұрынғы толық атауы, заңды тұлғаның бизнес сәйкестендіру нөмірі (бар болған жағдайда) (оның ішінде шетелдік заңды тұлғаның филиалы немесе өкілдігі), жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі;

      ** – өтінімді электронды түрде тапсырған жағдайда бұл тармақ толтырылмайды.

      Хабарламада көрсетілген негізгі қысқартулар:

      Вт – ватт;

      МГц – мегагерц.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 4 бұйрығына
4-қосымша

Хабарламаларды қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың тізбесі

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 20.10.2020 № 83 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Р/с №

Мемлекеттік орган

Орталық мемлекеттік органның ведомстволары, құрылымдық бөлімшелері және олардың аумақтық бөлімшелері

Хабарламалар түрлері

Ескертпе

1

2

3

4

5

2

Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрліг

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің облыстық немесе аудандық аумақтық инспекциялары

Асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары, аудандар мен облыстық маңызы бар қалалар бойынша аумақтық инспекциялары.

Жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың ветеринариялық нормативтерге сәйкестігін анықтау жөніндегі өндірістік бақылау бөлімшелерінің ветеринариялық дәрігерлерінің ветеринариялық анықтама беру жөніндегі қызметті жүзеге асыруды бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама.