Теміржолдарды техникалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрінің м.а. 2011 жылғы 12 мамырдағы № 275 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2011 жылы 20 маусымда № 7020 тіркелді.

      Ескерту. Бұйрықтың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 05.08.2019 № 617 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      "Темір жол көлігі туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 8 желтоқсандағы Заңының 14-бабының 2-тармағының 19) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған Теміржолдарды техникалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу қағидалары бекітілсін.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 05.08.2019 № 617 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      2. "Жалпы пайдаланымдағы кiрме жолдарға қойылатын талаптарды бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрінің 2004 жылғы 6 тамыздағы № 306-I (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3006 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы орталық атқарушы және өзге де мемлекеттік органдарының нормативтік құқықтық актілер бюллетенінде жарияланған 2004 ж., № 37-40, 1001-бабы) және "Кірме жолдардағы жұмыс ережесін бекіту туралы" 2004 жылғы 29 қыркүйектегі № 367-I (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3179 болып тіркелген, 2005 ж., 24 тамызда № 91 (715) "Заң газеті" газетінде жарияланған) бұйрықтарының күші жойылсын.

      3. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің Көлік және қатынас жолдары комитеті (Н И. Қилыбай) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеу үшін ұсынуды қамтамасыз етсін.

      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация вице-министрі Е.С. Дүйсенбаевқа жүктелсін.

      5. Осы бұйрық оның алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін күшіне енеді.

      Министрдің міндетін атқарушы А. Бектұров

      "КЕЛІСІЛГЕН"

      Қазақстан Республикасы Табиғи

      монополияларды реттеу агенттігінің төрағасы

      ________________ Н. Алдабергенов

      2011 жылғы 12 мамыр  Қазақстан Республикасы
Индустрия және
инфрақұрылымдық даму
министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 12 мамырдағы
№ 275 бұйрығымен бекітілген

Теміржолдарды техникалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу қағидалары

      Ескерту. Қағида жаңа редакцияда – ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 05.08.2019 № 617 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Теміржолдарды техникалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) "Теміржол көлігі туралы" 2001 жылғы 8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңының 14-бабы 2-тармағының 19) тармақшасына сәйкес әзірленді және теміржолдарды техникалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу тәртібін айқындайды.

      2. Осы Қағидаларда пайдаланылатын негізгі ұғымдар:

      1) ауыспалы білеу - рельстерден, бағыттамалы бұрмалардың бөліктерінен тікелей қысымды қабылдайтын, оны балласты негізге беретін және рельстік тізбектердің және бағыттамалы бұрмалар бөліктерінің өзара орналасуының өзгермейтіндігін қамтамасыз ететін теміржол (жоғарғы құрылыстың) элементі;

      2) бағыттамалы бұрма - жылжымалы құрамның бір жолдан екіншісіне ауысуы үшін қызмет ететін рельс жолын, екі немесе бірнеше жолға тармақтайтын теміржол (жоғарғы құрылыс) элементі;

      3) жер төсемі - теміржолдың элемент бөлігі, жер бетін өңдеу нәтижесінде алынатын және жолдың жоғарғы құрылысын төсеуге, жолдың тұрақтылығын қамтамасыз етуге және оны атмосфералық және жер асты суларының әсерінен қорғауға арналған толырақ бетінден құрылыстан кешені;

      4) жол дистанциясы - поездардың қауіпсіз және үздіксіз қозғалысын қамтамасыз ету үшін жолды, теміржол өтпелерін, жер төсемдерін, жасанды құрылысжайл мен жол шаруашылығы құрылғыларын жұмыс жағдайында ағымдағы күтіп-ұстауды және жөндеуді жүзеге асыратын Ұлттық инфрақұрылым операторы филиалының құрылымдық бөлімшесі;

      5) жүк шымдылығы - жылына 1 км-ге тонна-километрде (т-км) өлшенетін және орындалған жүк айналымын бөлу жолымен айқындалатын тасымалдар қарқындылығының көрсеткішіжолдың пайдалану ұзындығына т-кмге;

      6) келтірілген жүк сыйымдылығын - қаралып отырған жүктер мен жолаушыларды брутто тасымалдау көлемін сипаттайтын тасымалдау қарқындылық көрсеткіші (жылына млн. т-км брутто/км);

      7) поездың салмағы, брутто - локомотивтің, вагондар мен жүктер ыдыстар немесе жолаушылардың салмағы;

      8) рельстік жолтабан - жылжымалы құрамның доңғалақтары үшін бағыттаушы қызмет ететін рельстік жіптерге параллель төселген теміржол (жоғарғы құрылыстың) элементі;

      9) рельстік тізбек (тізбеп) - бір-біріне ұштарымен жанасатын және түйіспелі жапсырмалармен және болттармен немесе дәнекерлеумен жалғасқан рельстердің үздіксіз қатары;

      10) рельстік тірек (рельс астындағы негіз - шпал) - рельстерді тұрақты қалыпта бекіту, жолтабан енінің тұрақтылығын қамтамасыз ету және қысымды рельстер мен жылжымалы құрамнан төменгі құрылымға тікелей немесе балласттың көмегімен қысым беру үшін қызмет ететін теміржол (жоғарғы құрылыс) элементі;

      11) теміржолдар (бұдан әрі - жолдар) - жылжымалы құрамның орын жүзеге ауыстыруы асырылатын жылжымайтын мүлік объектілері (магистральдық, станциялық, кірме жолдар), мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша, оның ішінде концессия шарттары бойынша теміржолдар;

      12) теміржол желісі - теміржолдарды, бөлінген белдеуі бар теміржол станцияларын және электрмен жабдықтау, теміржол автоматикасы мен телемеханикасы, теміржол электр байланысы құрылғыларының, осы кешеннің жұмыс істеуін және жылжымалы теміржол құрамының қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ететін ғимараттарды, құрылысжайырды, құрылғылар мен жабдықтарды қамтитын технологиялық кешен;

      13) теміржол элементі - теміржолдың кешенді негізгі құралдың - теміржолдың құрамдас бөлігі ретінде есепке алу саясатында ескерілетін жеке теміржол конструкциясы;

      14) түйіспейтін жол - рельстік түйіспелер арасындағы қашықтық стандартты рельстің ұзындығынан едәуір асып түсетін теміржолдың шартты атауы.

      3. Теміржолдың негізгі элементтері жер төсемі, балласты призма (балласты негіз), рельстік тірек (рельс асты негізі - бекіткіштері бар шпал), рельстік жолтабан, бағыттамалы бұрмалар (металл бөлігі), бұрма білеу, теміржол өтпесі болып табылады.

2-тарау. Теміржолдарды техникалық пайдалану тәртібі

      4. Жолдар кластары Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрінің бұйрығымен бекітілген (Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2011 жылғы 22 ақпандағы № 6785 болып тіркелген), Теміржолдарды сыныптау қағидасына сәйкес белгіленеді.

      5. Теміржол желілерін сыныптау өлшемшарт негізінде құрылады: поездар қозғалысының жылдамдығы (км/сағ) және жүк сыйымдылығы (жылына млн.т-км брутто/км).

      Жол класын анықтау үшін сыныптаудағы қозғалыс жылдамдығының интервалдары сегіз санатмен, ал жүк сыймдылығының интервалдары - алты топмен белгіленеді.

      6. Қос жолды және көп жолды учаскелерде жол кластары жүк сыймдылығы үлкен жол класымен бірдей белгіленеді.

      7. Тиісті класты жолдың үздіксіз ұзындығы шағын радиус қисығынан, жолдың немесе жасанды құрылысжайлдың уақытша қанағаттанарлықсыз техникалық жай-күйіне байланысты белгіленген жылдамдық азайтылған жекелеген километрлерді және орындарды ескерместен оның барлық ұзындығынде бірдей жүк сыймдылығы және жолаушылар және жүк поездарының белгіленген жылдамдықтары бар қозғалыс учаскесінің ұзындығынан (олардың қайсысы неғұрлым жоғары класқа сәйкес болуына байланысты) кем емес пайдаланылады.

      Станциядағы басты жолдардың класы іргелес аралықтардың бірінің (немесе олардың теңдігі кезінде екеуінің) жол класына сәйкес келеді.

      8. Сұрыптау дөңестерінің станциялық жолдары вагондарды орташа тәуліктік қайта өңдеу көлеміне байланысты сыныпталады:

      қуаты үлкен және жоғары сұрыптау дөңестері (тәулігіне орта есеппен 3500 вагон және одан жоғары немесе сұрыптау паркіндегі жолдар саны 30 және одан жоғары болғанда қайта өңдеу) 3-класқа жатады;

      орташа қуатты сұрыптау дөңестері (тәулігіне орташа есеппен 3500 вагонға дейін немесе сұрыптау паркіндегі жолдардың саны 29 дейін болғанда қайта өңдеу) 4-класқа жатады.

      9. Негізгі жүк және жолаушылар бағыттарына кіретін желілердегі жолдарға екіншісінен төмен емес класс беріледі.

      10. Кірме жолдар тұрақты немесе уақытша пайдалану үшін ашылады. Салынған кірме жолды тұрақты пайдалану үшін ашуға және мұндай жолға жылжымалы құрамды беруге құрамына Ұлттық инфрақұрылым операторының өкілі кіретін комиссия жолды пайдалануға қабылдағаннан кейін рұқсат беріледі.

      11. Жаңа объектілер пайдалануға берілгеннен немесе олар жабылғаннан кейін тармақ иелсі техникалық паспортқа тиісті өзгерістер енгізеді және заңды түрде расталған техникалық паспорттың көшірме данасын техникалық паспортқа енгізілген барлық өзгерістер туралы хабарлай отырып, оған Ұлттық инфрақұрылым операторына береді. Ұлттық жүк тасымалдаушысы түйісу станциясының техникалық-өкімдік актісіне өзгерістер енгізеді және оған қосымшаны-кірме жолдар ведомосін жасайды.

      12. Кірме жолдар тікелей немесе басқа кірме жолдар арқылы магистральдық және станциялық жолдарға түйіседі. Кірме жолдың шекарасы "Кірме жолдың шекарасы" белгісімен белгіленеді.

      Мұндай белгіні орнату орнын Ұлттық жүк тасымалдаушы жер учаскесіне (кірме жолға) жеке меншік құқығына арналған актінің негізінде айқындайды.

      Кірме жол басқа кірме жолға түйіскен жағдайда, "Кірме жолдың шекарасы" белгісі тармақ иелесінің келісімі бойынша белгіленеді.

      13. Тармақ иелсі әрбір кірме жолға құжаттама топтамасының екі данасын ресімдейді, ол мынылардын тұрады:

      техникалық паспорт;

      жолдың бойлық бейіні;

      жасанды құрылысжайлрдың сызбалары;

      жолдар мен қойма алақдарының жоламыздың көрсете отырып тиеу-түсіру (түсіру) орындары салынған масштабты схема-жоспар.

      Бірінші данасы тармақ иеленушіде қалады, құжаттаманың екінші данасын тармақ иеленуші кірме жол қызметтеріне шарт жасасқан кезде Ұлттық инфрақұрылым операторына береді.

      14. Тармақ иесінің локомотивпен кірме жолына қызмет көрсету кезінде вагондар тасымалдаушының локомотивімен Ұлттық инфрақұрылым операторының белгіленген шартымен қабылдау-тапсыру (шығарып тоқтату) жолында береді. Вагондардың одан әрі жүруі, олардың тиеу орындарында орналастыру, түсіру (жүк түсіру) және қабылдау-тапсыру (көрмелі) жолға қайтару тармақ иесінің локомотиві қамтамасыз етеді.

      Ұлттық инфрақұрылым операторының, тасымалдаушының локомотивімен кірме жолға қызмет көрсету кезінде вагондар кірме жолға беріледі және кірме жолдан оларға жүк тиеу, түсіру (босату) орындарына осы локомотив әкетеді.

      15. Тиеу, түсіру (босату) жолы болып жабық және ашық қоймаларға және жүктерді тиеуге, түсіру (босату) үшін тағайындалған жерлерге жанасатын кірме жолдардың бір бөлігі табылады.

      Тиеу, түсіру (босату) орындарына берілетін вагондардың максималды саны кірме жолдың қоймалық, тиеу-түсіру құрылғыларының пайдалы ұзындығы бойынша анықталады.

      Вагондарды шығарып тұрақтату темір жолдарына тапсыру кезінде берілетін вагондардың максималды саны оларда қабылданатын - түсірілетін пайдалы ұзындығы бойынша анықталады.

      16. Вагондарды кірме жолға беру-әкету және вагондарды кірме жолдан қайтару хабарлама, кесте бойынша немесе шарттарда белгіленген уақыт аралықтары арқылы жүргізіледі.

      17. Вагондарды беру-алып кету жүзеге асырылатын уақыт аралығын есептеу негізгі өндіріс технологиясына, кірме жол мен жанасу станциясының техникалық жабдықталуына және жұмыс технологиясына байланысты.

      Уақыт аралығының шамасын айқындайтын негізгі элементтер қабылдау-тапсыру операцияларын орындау үшін, вагондарды кірме жолға беруге, вагондарды кірме жолдан алып кетуге, вагондарды тиеу, түсіру (түсіру) және вагондарды ауыстырып қою жөніндегі операцияларға (домалату-шығару) қажетті уақыт болып табылады.

      18. Вагондарды беру уақыты туралы тасымалдаушы тармақ иеленушіні вагондарды бергенге дейін 2 сағаттан кешіктірмей хабардар етеді. Вагондарды беру уақыты туралы хабарламаларды беру тәулік бойы телефон арқылы немесе хабарламалар кітабына жазбасы бар деректермен электрондық алмасу желісін қоса алғанда, қолда бар байланыс құралдарын пайдалана отырып жүргізіледі.

      Тармақ иеленуші хабарламаларды қабылдауға жауапты өз өкілдерін тағайындайды және тасымалдаушының өкіліне олардың тегі мен телефон нөмірлерін жазбаша хабарлайды.

      Шартта вагондарды кесте бойынша немесе белгіленген аралықтар арқылы беру көзделген жағдайларда, вагондарды беру уақыты туралы хабарлама талап етілмейді.

      Егер тиеу осы кірме жолда (қосарланған операциялар) түсіруден (түсіруден) босатылатын вагондарға жүргізілсе, бос вагондарды тиеуге беру уақыты туралы хабарлама талап етілмейді.

      Вагондарды беру уақыты туралы хабарламаларды беру тәртібі мен мерзімдерін тасымалдаушының өкілі бекітеді.

      19. Жүктерді ұлттық тасымалдаушының немесе тасымалдаушының кінәсінен тиеу, түсіру (түсіру) орындарына, қабылдау-тапсыру (көрме) жолдарына вагондарды беруді кідірту уақыты вагондарды беру туралы хабарламада көрсетілген уақыттан бастап есептеледі.

      20. Тиеу, түсіру (түсіру) орындарынан және қабылдау-тапсыру (көрме) жолдарынан вагондарды беру-алып кету уақыты жанасу станциясының жұмыс технологиясы негізінде белгіленеді және "Теміржол көлігі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 14-бабы 2-тармағының 34-33) тармақшасына сәйкес бекітілетін Жүктерді теміржол көлігімен тасымалдау қағидаларына сәйкес нысан бойынша беру-әкету ведомосіне сәйкес есептеледі, оны тасымалдаушы тармақ иеленушіге оның талап етуі бойынша береді.

      21. Вагондарды хабарлама бойынша әкеткен жағдайда, сондай-ақ вагондар кесте бойынша немесе белгіленген аралықтар арқылы жинауға дайын болмаған жағдайда жүк жөнелтуші (жүк алушы), тармақ иеленуші алдын ала (вагондарды беру-алып кету шартында белгіленген мерзімдерде) ұлттық жүк тасымалдаушыға, тасымалдаушыға вагондардың жинауға дайындық уақыты туралы хабарлайды. Вагондарды хабардар ету бойынша алып кеткен кезде алып кету мерзімі хабарлама берілген сәттен бастап есептеледі. Вагондарды кесте бойынша немесе белгіленген интервалдар арқылы алып кеткен кезде, егер шартта өзгеше көзделмесе, алып кету мерзімі кестеде немесе аралықта көзделген уақыттан бастап есептеледі.

      22. Тармақ иеленуші (контрагент) шартты негізінде тасымалдау процесінің қатысушыларына кірме жолдар қызметтерін көрсетеді.

      Тармақ иеленуші (контрагент) табиғи монополия субъектісі болып табылған жағдайда, ол Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар туралы заңнамасына сәйкес қызметтер көрсетуге шарт жасасады.

      23. Тармақ иеленуші кірме жолдар қызметтерін көрсету туралы шарт жасасқан кезде не шарттың қолданылу мерзімін ұзарту туралы қосымша келісім жасасқан кезде шартқа жоспарлы жұмыстарды жүргізу кестесінің көшірмесін қоса береді, сондай-ақ оны өзінің интернет-ресурсында (бар болса) орналастырады.

      Жоспарлы жұмыстар кестесі өзгерген жағдайда тармақ иеленуші тасымалдау жөніндегі қызметтерді пайдаланушыны және контрагентті жоспарлы жұмыстар кестесінің өзгеруі туралы жұмыс басталғанға дейін кемінде 15 жұмыс күні бұрын жазбаша түрде хабардар етеді.

      24. Бір тармақ иеленушіде станцияға (бірнеше станцияға) жеке жанасатын бірнеше кірме жолдар болған кезде вагондарды беру- алып кету шарты әрбір жанасатын кірме жолға жеке жасалады.

      25. Жолдың жоспары мен бойлық бейіні көрсетілген жұмыстарды орындауға лицензиясы бар ұйым жүргізген аспаптық түсірілім негізінде жасалады.

      26. Кірме жолдарды жоспары мен бейінін кезеңдік аспаптық тексеру кірме жолдардың бейінін өзгертетін жөндеу-жол жұмыстары жүргізілгеннен кейін жүргізіледі. Егер кірме жолдарды пайдалану кезінде кірме жолдардың бейінін өзгертетін жұмыстар жүргізілмесе, кірме жолдардың жоспары мен бейінін аспаптық тексеру он жылда бір рет жүргізіледі.

      27. Кірме жолдарды пайдалану жоспарланған және жоспардан тыс жұмыстарды орындаған жағдайларда, қозғалыс қауіпсіздігі мен жылжымалы құрамның, контейнерлердің, жүктердің сақталуына қауіп төндіретін ақаулар анықталған жағдайда, сондай-ақ мемлекеттік көліктік бақылау органының актісі негізінде тармақ иеленушімен тоқтатылады.

      Жоспарланған жұмысты тармақ иеленушілер жұмыстың басталуы мен аяқталуы көрсетілген, кірме жолдардың жөндеу жұмыстарының графигі негізінде орындайды. Кірме жолдардың жөндеу жұмыстары жоспарланған жоспарлы жұмысты өткізу кестесін тармақ иеленуші күнтізбелік жыл басталғанға дейін күнтізбелік 30 күннен кешіктірмей бекітеді.

      Жоспардан тыс жұмыс "Теміржол көлігі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 58-бабына сәйкес мемлекеттік көліктік бақылау органының анықталған бұзушылықтар туралы акті негізінде жүргізіледі.

3-тарау. Теміржолдарда қызмет көрсету және жөндеу тәртібі

      28. Жолға қызмет көрсету жыл бойы және жөндеудегі учаскелерді қоса алғанда, жолдың барлық бойында жүзеге асырылады және ақаулардың пайда болу себептерін зерделеуді және оларды жою және алдын алу жөніндегі жұмыстарды орындауды қамтиды.

      29. Аралықтар мен станциялардағы барлық құрылыстар мен құрылғылар Қазақстан Республикасының техникалық пайдалану қағидаларында белгіленген нормалар мен рұқсаттарға сәйкес ұсталады (Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 544 бұйрығымен бекітілген, Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 17 тамызда № 11897 болып тіркелген).

      30. Жолға қызмет көрсетуді жүзеге асыратын жол шаруашылығының негізгі құрылымдық бөлімшесі жол дистанциясы (ірілендірілген жол дистанциясы) болып табылады. Жол дистанциясының ұзақтығын және оның құрылымдық бөлінуін пайдалану жағдайларына байланысты Ұлттық инфрақұрылым операторы белгілейді.

      31. Жол дистанциясы жолға қызмет көрсетуге жұмыс күшінің шығыс нормаларына және қашықтықты құрылымдық бөлумен бекітілген Жол монтерлерінің контингентін, сондай-ақ қажетті жарамды техникалық жарақтандыруды, жабдықтар мен құралдарды қамтиды.

      32. Жолға қызмет көрсету бойынша негізгі жұмыстар:

      жолды тексеру және диагностикалау (жоба алдындағы тексеруге кіретін жекелеген түрлерден басқа);

      жасанды құрылыстарды (бұдан әрі - ЖҚ) қарау және диагностикалау (жоба алдындағы тексеруге кіретін жекелеген түрлерден басқа);

      ақаулы және өткір ақаулы рельстерді, шпалдарды, білеулерді, бекітпелерді және бағыттамалы бұрмалардың элементтерін жеке ауыстыру;

      жергілікті жерлерде жолды жоспарлы-алдын ала түзету, түзету, қағу және түзету;

      жолтабан енін реттеу;

      түйіспесіз жол бунақтарында температуралық кернеулерді разрядтау;

      жеке жапсырмаларды жою (ластанған балласттың негізгі алаңынан төмен кесу, таза балластқа ауыстыру);

      кірімдердегі жолды түзету;

      жер төсемінің, балласт призмасының, су бұру құрылыстарының жай-күйін бақылау;

      қар - су, құм жинау;

      түйіскен жерлерді дәнекерлеу, оның ішінде түйіспесіз жолдың бунактарын уақытша қалпына келтіру орындарында;

      айқастырмаларды балқыту және қою, ақау орындарында рельстерді балқыту;

      бүйірден тозған рельстерді қисықтарға және қисықтардан түзу жолға жұмыс жиектерін ауыстыра отырып және керісінше ауыстыру;

      жолды өсімдіктерден және қоқыстан тазарту;

      ЖҚ ағымдағы күтіп-ұстау;

      мал қораларын және қар, жел қоршауларын ағымдағы ұстау;

      өткелдерге қызмет көрсету;

      сигналдық және жол белгілерін күтіп-ұстау;

      стеллаждарды норма бойынша материалдардың шаршылау қорымен толықтыру.

      Көрсетілген жұмыстардың құрамы мен көлемі ауытқу түріне, жоғарғы құрылыстың конструкциясына, жол жоспары мен бейініне, жүк сыйым-дылығына, поездар қозғалысының жылдамдығына, тоннаждың атқарылуына, климаттық жағдайларға, жыл мезгіліне, қолданылатын техникалық құралдарға байланысты өзгереді.

      33. Жолға қызмет көрсету жөніндегі жұмыстар орындалу өлшемеле-шарттары бойынша шуғыл, бірінші кезектегі және жоспарлы-алдын ала жұмыстары болып бөлінеді.

      34. Шұғыл жұмыстарға жатады:

      1) бағыттамалы бұрмалардағы өткір айрықты немесе сынған рельстерді, үшкірлер мен айқастырғыштарды ауыстыру;

      2) жол мен жылжымалы құрамның өзара іс-қимыл күштерінің жылжымалы құрамды күтіп-ұстау мен тиеуде ауытқулармен қолайсыз үйлесім болған, поезды жүргізу режимінің бұзылуы кезінде рельстерден, жол өлшеу вагонының және жол өлшеу құралдарының (жұмыс шаблондары) көрсеткіштері бойынша немесе жолды қарау кезінде анықталған рельс жолтабанының құрамында ауытқулар болғанда мәндерге дейін ұлғаюын туындататын ауытқуларды жою;

      35. Бірінші кезекте жол өлшегіш вагонмен жолды кезекті тексергенге дейінгі кезең ішінде олар анықталғаннан кейін жойылмаған кезде поездар қозғалысының бірқалыпты баяулығын нашарлататын және жолдың қалдық деформацияларының жиналу қарқындылығын арттыратын шамаларға жетуі мүмкін, ал олардың кейбіреулері тіпті поездар қозғалысының белгіленген жылдамдығын азайтуды талап ететін шегіністерден асып кетуі мүмкін ауытқуларды жоюға байланысты жұмыстар жатады. Мұндай ауытқулар жол өлшеу вагонының және басқа да жол өлшеу құралдарының көрсеткіштері бойынша рельс жолтабанының құрамында, бірінші кезектегі тәртіппен жойылады (анықталғаннан кейін үш күн ішінде), жол шөгінділері бар түйіспелердегі жолдың шөгуін жоюда, рельстер температурасының күтілетін жоғарылауы кезеңінде түйіспелерде нөлдік саңылаулары немесе рельстер температурасының күтілетін төмендеуі кезеңінде шекті созылған саңылаулар бар жерлерде түйіспе саңылаулары реттеуде.

      36. Жоспарлы-алдын алу жұмыстары жол өлшеу вагонының көрсеткіштері бойынша рельсті жолтабанды күтіп ұстауда мөлшері бойынша аздаған, бірақ жол бойы жиі қайталанатын ауытқуларды жоюға бағытталған поездар қозғалысының белгіленген жылдамдығын азайтатын жол ақауларының пайда болуын алдын алуға (алдын алуға), жоғарғы құрылыстың жекелеген ақаулы элементтерін ауыстыруға, әлсіреген болттарды бекітуге бағытталған.

      Технологиялық операциялардың мақсаты мен сипаты бойынша жоспарлы-алдын алк жұмыстары:

      1) тек бір жұмыс түрінен тұратын арнайы мақсаттағы (дербес) (жолды тегістеу, бұрандамаларды бекіту, шайшеге өндіру);

      2) өзіне бірнеше дербес жұмыс түрлерін қамтитын, жиынтық орындалуы ұзақ уақытқа жолдың тұрақтылығын қалпына келтіретіп және және бірінші кезектегі жұмыстардың көлемін күрт қысқартатын кешенді жұмыстар болып бөлінеді.

      37. Жолды мына жағдалайларды қоспағанда, пайдалануға жол беріледі:

      тіреуіш жапсырмалар мен үшкірдің мойны немесе жылжымалы (бұрылмалы) өзекшенің жұмыс қыры арасындағы 2 мм артық жарық;

      тік және көлденең сатының шамасы 5 мм-ден артық болған кезде;

      түйістерде саңылаулар 35 мм-ден артық анықталған жағдайда;

      рельстің соңында барлық бұрандамаларды кесу кезінде);

      бес шпалда немесе білеулер шығып тұрған кезде рельс табаны астардың қабырғаларынан;

      6-дан астам жарамсыз (бұталы шірік) ағаш шпалдар қатарынан табылған кезде.

      38. Жолға ағымдағы қызмет көрсету:

      1) поездар арасындағы уақыт аралығына және поездар қозғалысы кестесіне енгізілген технологиялық үзілістерде болып бөлінеді;

      2) басшылықтың өтінімі бойынша арнайы ұсынылатын технологиялық терезе жолының арақашықтығына орындалатын.

      Ағымдағы қызмет көрсету түрлері күн сайын бір-бірімен кезектесіп орындалады.

      Поездар арасындағы аралықтарда орындалатын жұмыстар поезды, механизмдерді және қол құралдарын өткізу алдында жолдан оңай алынатын, тасымалданатын тасымалды пайдалануды көздейді; технологиялық терезеде жұмыстарды орындау кезінде - жол машиналары мен ауыр жабдықтардың жұмысы.

      39. Жолға ағымдағы қызмет көрсету екі негізгі шартты неғұрлым ұтымды үйлестіру кезінде жүзеге асырылады: белгіленген жылдамдықтармен поездар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету және ресурс үнемдеу. Мұндай үйлесімнің ұтымдылығына жолдарды кластарға бөлу негізінде қол жеткізіледі. Жолдардың жіктелуі олардың жүк сыйымдылығына, поездар қозғалысының рұқсат етілетін жылдамдығына және жол мен оның элементтерінің жұмысына әсер ететін басқа да факторларға байланысты белгіленеді.

      40. Жер төсемі мен оның құрылыстарына, сондай-ақ жасанды құрылыстарға техникалық қызмет көрсету оське белгіленген жүктемелерді және поездар қозғалысының жылдамдығын қанағаттандыратын, олардың беріктілік, орнықтылық және сенімділік көрсеткіштерін қалпына келтіру мен арттыруды қамтамасыз ететін оларды ағымдағы күтіп ұстау мен жөндеуді қамтиды.

      Жасанды құрылыстарда және оларға кіреберістерде жолға қызмет көрсету бойынша жұмыстарға климаттық жағдайлар өзгерген кезде үңгіжолдарға және көпірлерге кіреберістерде мұз қату және жою, шағын және орта көпірлерде өртке қарсы құрал-саймандарды ұстау, құбырларды, науаларды, суағар құдықтарын, арналарды борпылдақ пен тростардан тазарту, шағын жасанды құрылыстарды қысқа, көктемгі суларды, тасқын мен мұз өткелдерін өткізуге дайындау талап етіледі.

      41. Жер төсемі мен оның құрылыстарын ағымдағы күтіп ұстау олардың жай-күйін жүйелі қадағалауды, ақаулардың пайда болу себептерін зерделеуді, сондай-ақ жыл бойы және бүкіл жол бойы үздіксіз жүзеге асырылатын оларды тұрақты түрде ұстап тұру жөніндегі қажетті жұмыстарды орындауды қамтиды.

      42. Жаңа және өткен жылдардағы ескі материалдармен жасалған торалқсыз жолдағы және буындық жолдағы жолды реконструкциялау, күрделі жөндеу және күрделі сипаттағы жөндеу мерзімділігінің орташа желілік нормалары (компоненттер бойынша - рельстік жолтабанды және рельстік тірек - шпалды жаппай ауыстыру) осы Қағидаларға 1-2-қосымшаларға сәйкес айқындалады.

      43. Жолдардың сыныптылығына сәйкес жолды жөндеудің негізгі түрлері және жол жұмыстарының көлемі айқындалады.

      Жол жұмыстарын жүргізудің нақты учаскелері мен орындары жолдың нақты жай-күйі бойынша жол жұмыстарын жоспарлау кезінде жұмыстың нормативтік көлемі шеңберінде белгіленеді. Бұл ретте күрделі жөндеуді және жолдың құрамдауыштары (рельстік жолтабан, рельстік тірек) бойынша жөндеуді жоспарлау үшін:

      1) түйіспесіз жолда негізгі өлшем рельстің келтірілген тозу шамасы және шпалдың қызмет ету мерзімі болып табылады, ал қосымша өлшем тоннаждың нормативтен кем емес жұмыс істеуі осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес болып табылады;

      2) буындық жолда негізгі өлшемдер рельстің келтірілген тозу шамасы және ақаулы шпалдар саны болып табылады, ал қосымша өлшемшарттары тоннаждың жұмыс істеуі нормативтік кем болмауы осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес болып табылады.

      Бүйірлік тозудың нормативтік мәнінің артуы қисық учаскеде рельсті ауыстыру бойынша жол жұмыстарын жүргізу үшін өлшем болып табылатын жолдың қисық учаскелері. Қажет болған жағдайда жолдың қисық учаскелеріндегі рельстерді қосымша ауыстыруға рұқсат етіледі, бірақ бұл жолдың қисық учаскелеріндегі рельстердің қосымша тұтас ауысуының кезеңділігі осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес көзделгеннен артық болмауы тиіс.

      44. Жөндеу жұмыстарын жүргізудің нақты орындарын Ұлттық инфрақұрылым операторы ұсынылған негізгі және қосымша өлшемшарттардың мәндерін ескере отырып:

      Ағымдағы жоспарлау кезінде жаңа материалдарда реконструкциялауға, күрделі жөндеуге және күрделі сипаттағы жөндеуге жататын учаскелерді таңдау өлшемшарттары (компоненттер бойынша - рельстік жолтабандарды және рельстік тіректерді жаппай ауыстыру) осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес;

      Ескі шылдағы материал жасалған жолды күрделі жөндеуге және күрделі сипаттағы жөндеуге жататын учаскелерді (құрамдауыштар бойынша - рельс жолтабаны мен рельс тіректерін жаппай ауыстыру) таңдау өлшемшарттары осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес;

      Ағаш шпалдарды темір-бетон шпалдарға жаппай ауыстыру жүзеге асырылатын 3, 4, 5-сыныптағы жол учаскелерін таңдау өлшемшарттары осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес;

      Жаңа және өткен жылғы материалдарды реконструкциялауға, күрделі жөндеуге жататын бағыттамалы бұрмаларды таңдау өлшемшарттары осы Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес;

      Балласт призмасын жаппай ауыстыруды тағайындау өлшемшарттары- осы Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес;

      Жолды орташа жөндеуді белгілеу өлшемшарттары осы Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес;

      Аралық бекітуді жаппай ауыстыру жүзеге асырылатын жол учаскелерін таңдау өлшемшарттары осы Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес;

      Жолды жоспарлы-алдын ала түзетуді тағайындау өлшемшарттары осы Қағидаларға 11-қосымшаға сәйкес;

      Рельстерді тегістеуді тағайындау үшін белгіленген жылдамдыққа байланысты кедір-бұдырлықтың рұқсат етілген шамалары осы Қағидаларға 12-қосымшаға сәйкес;

      Поездар қозғалысының жылдамдығына байланысты тегістеу жүргізу кезеңділігі осы Қағидаларға 13-қосымшаға сәйкес;

      Қисық радиусына байланысты тегістеу жүргізу кезеңділігі осы Қағидаларға 13-қосымшаға сәйкес белгілейді.

      45. Жолды жөндеу мақсатының негізгі өлшемшарты рельс басының тозуы болып табылады. Тоннаждың жұмыс істеунормативтік деңгейі жолды пайдалану процесінде рельсті кезеңдік бейінді тегістеу жүргізуді ескере отырып анықталған және жолды жөндеуді тағайындаудың қосымша өлшемшарты болып табылады. Рельстің басын бейінді тегістеу болмаған жағдайда тоннаждың жұмыс істеу нормативтік деңгейі 20% - ға төмендетілуі мүмкін.

      46. Жөндеу циклі осы жүк сыйымдылығы кезінде осы учаскеде ең көп қызмет мерзімі бар жол элементіның қызмет ету мерзімі негізінде айқындалады.

      47. Жаңа материалдардағы жолды күрделі жөндеу (Кн) жұмыстардың жиынтығына байланысты теміржолдарды реконструкциялауға ауыстырылуы мүмкін.

      48. Рельс шпалды торды ауыстыра отырып, жаңа және ескі ауа райы материалдарындағы жолды күрделі жөндеу рельс жолтабаны (РС) мен рельс тіректерін (ШС) жолдың бір учаскесінде бір жылдан үш жылға дейінгі уақыт аралығында жаппай ауыстыру өлшемшартары пайда болған жағдайда тағайындалады. Егер жарамсыз пайызы сыни мәнге жеткен жоғарғы жолдың сол элементін жаппай ауыстыруды көздейтін жол жұмыстарының түрлерін тағайындау қажет болған жағдайда және тиісінше оны ауыстыру жолдың жоғарғы құрылысының басқа элементінің қызмет ету мерзімін ұзартуға әкеп соғуы мүмкін.

      49. 3 және 4-сыныпты жолдарда жаңа материалдардағы Жолдарды күрделі жөндеу өткен жылғы материалдардағы күрделі жөндеуге ауыстырылуы мүмкін.

      50. Жер төсемі мен оның құрылыстарын күрделі жөндеу жер төсемінің беріктігін, тұрақтылығын және пайдалану сенімділігін, оның су бұру, бекіту және қорғау құрылыстарын кезең-кезеңімен қалпына келтіру үшін жүргізіледі.

      51. Жер төсемі мен оның құрылыстарын күрделі жөндеу бойынша ірі жұмыстар (жер төсемінің негізгі алаңын кеңейту, негізгі алаңды құрғату үшін бойлық су бұрғыштарды және дренаждарды жөндеу, кюветтерді қалпына келтіру, жол жұмыстарының сыныптамасына кіретін шлейфтерді кесу) жолды жөндеу жүргізілгенге дейін бір жыл бұрын орындалады.

      52. Жер төсемдерін күрделі жөндеу жөніндегі жұмыстарға сондай-ақ формацияға қарсы конструкциялардын конструктивтік элементтерін қалпына келтіру немесе ауыстыру, сондай-ақ күрделі жағдайларда жер төсемінің тұрақтылығы мен қорғалуын қамтамасыз ететін қосымша құрылыстарды (су бұру, дренаждық, бекіту, қорғау, реттеу және басқалар) орнату жатады. Жер төсемінің деформацияға қарсы құрылыстарына күрделі жөндеу жүргізу кезінде ағаш конструкцияларды Құрастырмалы темір - бетоннан жасалған конструкцияларға ауыстыру, сондай-ақ ескірген құрылымдарды қолданыстағы үлгілік конструкцияларға сәйкес келетін анағұрлым прогрессивті құрылымдарға ауыстыру ұсынылады.

      53. Жер төсемін жөндеу жөніндегі жұмыстардың жекелеген түрлері жөндеудің осы түрлерінің құрамына кіретін жұмыс түрлеріне сәйкес жолды күрделі және күшейтілген орташа жөндеу шеңберінде жүзеге асырылады.

      54. Жер төсемі мен оның құрылыстарын күрделі жөндеуді мамандандырылған жөндеу-құрылыс бөлімшелері, жол құрылыс және мердігерлік ұйымдар орындайды.

      55. Күрделі жөндеуге жататын жер төсемінің әрбір объектісіне жобалау-сметалық құжаттама жасалады, жекелеген жағдайларда темір жолды реконструциялауға және күрделі жөндеуге арналған жобалау-сметалық құжаттаманың құрамдас бөлігі болуы тиіс.

      56. Жолды орташа жөндеу балласты призманың көтергіш қабілетін қалпына келтіруге, ақаулы шпалдар мен бекітпе элементтерін ауыстыруға және жолдың жоғарғы құрылысының беріктілік дәрежесін арттыруға арналған.

      Жолды орташа жөндеу күрделі жөндеу арасындағы аралықта немесе күрделі жөндеу мен рельсті жолтабанды жаппай ауыстыру арасындағы аралықта жөндеу схемаларына байланысты жүргізіледі.

      57. Жолды орташа жөндеу кезінде мынадай негізгі жұмыстар орындалады:

      1) Жаңа балласты қоса отырып, шпал астындағы тереңдігі 25 см кем емес қиыршық тас балласты тұтас тазалау немесе шпал табанының астында 15 см кем емес тереңдікке ластанған балласты басқа түрлерді жаңарту;

      2) келесі 3 жылда шпалды ауыстыру қажеттілігінің жоқтығын қамтамасыз ететін көлемдерде бекітпелер мен шпалды ауыстыру;

      3) тегістейтін аралықтарда және ұзындығы 50 - 75 м және дәнекерленген жіктер аймағында бекіткіштердің барлық жарамсыз элементтерін, рельс астындағы төсемдерді ауыстыру;

      4) ақаулы рельстерді жеке ауыстыру, барлық жарамсыз шпалдарды, сондай-ақ шеберханаларда жөндеуді қажет ететін ақаулы шпалдарды ауыстыру;

      5) дәнекерленген жіктерді түзету;

      6) су бұрғыштар мен дренаж құрылғыларын қалпына келтіру және жөндеу;

      7) пучиналарды жою;

      8) жолды жоспар мен профильде түзету.

      9) рельс плеттерінің бүтіндігін қалпына келтіру, рельс плеттерін блок-учаске мен аралықтың ұзындығына дейін дәнекерлеу, бағыттамалы бұрмаларды қоса және бекітудің оңтайлы температурасына түйіспесіз жол плеттерін енгізуді;

      10) звеньді жолдағы саңылауларды реттеу;

      11) пучиналық карточкаларды және реттеу төсемдерін алу;

      12) салмалы, клемма бұрандамаларын майлау және бекіту;

      13) өткелдер төсемдерін жөндеу;

      14) рельстердің, бағыттамалы бұрмалардың сырғанау бетін тегістеу (қажет болған жағдайда).

      Орташа жөндеуге жататын жолдарда орналасқан бағыттамалы бұрмалар үшін қиыршықтасты балласты жаппай тазалау және ақаулы элементтерді жеке ауыстыру, жіктерді темір - бетонды білеулері бар бағыттамалы бұрмаларда алюминотермитпен дәнекерлеу тағайындалады.

      58. Жолды орташа жөндеу жолдың класына байланысты жұмыс құрамы бойынша бірнеше түрі бар. Ілеспе жұмыстардың түрі, ауыстыруды талап ететін рельстердің, бекітпелердің және шпалдардың саны жолды тексеру нәтижелері бойынша анықталады.

      59. Жоспарлы жұмыстарды тармақ иеленуші кірме жолда жұмыстың басталу және аяқталу мерзімдері көрсетілетін кірме жолдарды жөндеу жұмыстарының кестесі негізінде орындайды. Жоспарлы жұмыстарды жүргізу кестесін тармақ иеленуші кірме жолдарды жөндеу жұмыстары жоспарланған күнтізбелік жыл басталғанға дейін күнтізбелік 30 күннен кешіктірмей бекітеді.

      60. Тармақ иеленуші кірме жолдарға техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді және жөндеуді жүзеге асырады.

      61. Тармақ иеленушілер ағымдағы жолдың күтіп ұстауын, жоспарлы-алдын алу жұмыстарды жүзеге асырады.

      Жоспарлы-алдын алу жұмыстары және орташа жөндеу осы Қағидаларға сәйкес жүргізіледі. Кірме жолға жылжымалы құрамды беру-әкету жарты жыл ішінде болмаса, орташа жөндеу жүргізілмейді.

      62. Тармақ иеленушілер кірме жолдарды өздері алып отырған аумақ шегінде жарықтандыруды қамтамасыз етеді, сондай-ақ кірме жолдарды қоқыстан және қардан, арам шөптен және жүк қалдықтарынан тазартуды жүргізеді, жолдың жоғарғы құрылысынан және оның элементтерінен еріген және нөсерлі суларды бұруды жүргізеді.

      63. Кірме жолдарды осы Қағидаларда белгіленген талаптарға сәйкестігі тармақ иеленушінің қаражаты есебінен қамтамасыз етіледі.

  Теміржолдарды техникалық
пайдалану, қызмет көрсету және
жөндеу қағидаларына
1-қосымша

Қайта жаңарту кезеңділігінің орташа желілік нормалары, күрделі жөндеу және күрделі сипаттағы жөндеу жаңа және ескі жаңажылдық материалдарда звено жолында

Сынып, топ, жол санаты

Асып кетуі күрделі сипаттағы жөндеу тағайындау үшін негіз болып табылатын рельстер тозуының нормативтік мәндері.
Келтірілген тозу: тік учаске (алымы) / қисық учаске (бөлімі), мм

Жарамсыз ағаш шпалдар, %

Тоннажды нормативтік өңдеу, млн. т-км брутто

Жөндеу схемалары-жол жұмыстарының түрлері және оларды орындау кезектілігі

Салмағы кем емес рельстер 60 кг / пог. м

Салмағы кем емес рельстер 50 кг / пог. м

Жаңа материалдар, кемінде

Өткен жылғы материалдар, кем емес

1

2

3

4

5

6

7

1АС, 1А1, 1А2, 1А3, 2А4, 2А5

6/10

5/10

15-20

900

-

(Кн/ШС/РС) В В С В В (РС) В В С В В (Кн/ ШС/РС)

1БС, 1Б1, 1Б2, 1Б3,

6/10

5/10

15-20

900

-

(Кн/ШС/РС) В В С В В (РС) В В С В В (Кн/ ШС/РС)

2Б4, 2Б5

6/10

5/10

15-20

900

-

(Кн/ШС/РС) В В С В В (РС) В В С В В (Кн/ ШС/РС)

1ВС, 1В1, 1В2, 2В3, 2В4

6/10

5/10

15-20

900

-

(Кн/РС/ШС) В В С В В С В В С В В (Кн/РС/ ШС)

1ГС, 1Г1, 2Г2, 1ДС, 2Д1

6/10

5/10

20-25

900

-

(Кн/РС/ШС)В В С В В С В В С В В (Кн/РС/ ШС)

3А6, 3Б6

8/12

6/12

20-25

900

200

(Кс/ШС/РС)В В С В В (РС) В В С В В (Кс/ ШС/РС)

3В5, 3В6

8/12

6/12

20-25

900

200

(Кс/РС/ШС) В В С В В С В В С В В (Кс/РС/ ШС)

3Г3, 3Г4, 3Г5, 3Г6

10/14

8/14

25-30

600

200

(Кс/РС/ШС) В В С В В С В В С В В (Кс/РС/ ШС)

3Д2, 3Д3, 4Д4, 4Д5, 4Д6, 3Е2,3Е3, 4Е4, 4Е5, 4Е6

10/14

8/14

25-30

600

200

(Кс/РС/ШС) В В С В В С В В С В В (Кс/РС/ ШС)

Станциялық, қабылдау-жөнелту жолдары
-/40

-/40


Кірме жолдар

-

  Теміржолдарды техникалық
пайдалану, қызмет көрсету және
жөндеу қағидаларына
2-қосымша

Қайта жаңарту кезеңділігінің орташа желілік нормалары, күрделі жөндеу және күрделі сипаттағы жөндеу жаңа және ескі жаңажылдық материалдарда звено жолында

Сынып, топ, жол санаты

Асып кетуі күрделі сипаттағы жөндеу тағайындау үшін негіз болып табылатын рельстер тозуының нормативтік мәндері.
Келтірілген тозу: тік учаске(алымы) / қисық учаске (бөлімі), мм

Негодные деревянные шпалы, %

Тоннаждың нормативтік жұмысы, млн. т-км брутто

Жөндеу схемалары-жол жұмыстарының түрлері және оларды орындау кезектілігі

Салмағы кем емес рельстер 60 кг / пог. м

Салмағы кем емес рельстер 50 кг / пог. м

Жаңа материалдар, кем емес

Жаңа материалдар, кем емес

1

2

3

4

5

6

7

1АС, 1А1, 1А2, 1А3, 2А4, 2А5

6/10

5/10

15-20

900

-

(Кн/ШС/РС) В В С В В (РС) В В С В В (Кн/ШС/РС)

1БС, 1Б1, 1Б2, 1Б3,

6/10

5/10

15-20

600

-

(Кн/ШС/РС) В В С В В (Кн/ШС/РС)

2Б4, 2Б5

6/10

5/10

15-20

600

-

(Кн/ШС/РС) В В С В В (Кн/ШС/РС)

1ВС, 1В1, 1В2, 2В3, 2В4

6/10

5/10

15-20

600

-

(Кн/РС/ШС) В В С В В (ШС) В В С В В (Кн/РС/ШС)

1ГС, 1Г1, 2Г2, 1ДС, 2Д1

6/10

5/10

20-25

600

-

(Кн/РС/ШС) В В С В В (ШС) В В С В В (Кн/РС/ШС)

3А6, 3Б6

8/12

6/12

20-25

600

200

(Кс/ШС/РС) В В С В В (Кс/ШС/РС)

3В5, 3В6

8/12

6/12

20-25

600

200

(Кс/РС/ШС) В В С В В (ШС) В В С В В (Кс/РС/ШС)

3Г3, 3Г4, 3Г5, 3Г6

10/14

8/14

25-30

600

200

(Кс/РС/ШС) В В С В В (ШС) В В С В В (Кс/РС/ШС)

3Д2, 3Д3, 4Д4, 4Д5, 4Д6, 3Е2, 3Е3, 4Е4, 4Е5, 4Е6

10/14

8/14

25-30

600

200

(Кс/РС/ШС) В В С В В (ШС) В В С В В (Кс/РС/ШС)

станциялық, қабылдау-жөнелту жолдары
-/20

-/20


кірме және өзге де жолдар

Ағымдағы ұстау, жоспарлы-алдын алу жұмыстары (орташа жөндеу-жылына 2 рет)

      Ескертпелер:

      Шартты белгілер:

      Кн-жолды күрделі жөндеу;

      Кс-ескі жылғы материалдардағы жолды күрделі жөндеу;

      ШС-рельстік тіректі тұтас ауыстыру (шпал және бекітпелер));

      РС-рельсті жолтабанды жаппай ауыстыру;

      С-жолды орташа жөндеу;

      В-машинизацияланған кешендерді қолдана отырып жолды жоспарлы-алдын ала түзету.

  Теміржолдарды техникалық
пайдалану, қызмет көрсету және
жөндеу қағидаларына
3-қосымша

Жолдың қисық учаскелерінде рельстердің қосымша тұтас ауысуының кезеңділігі


п/п

Жол тобы

Лубрикация болған кезде қисық радиусына байланысты қисықтардағы Т1 санатындағы рельстердің (жақшада - жоғары санатты рельстерде) қосымша ауысуларының саны)

351-600 м

350 м және одан кем

1

2

3

4

1

А

2 (1)

3 (2)

2

Б, В

1 (1)

2 (1)

3

Г, Д

-

1 (-)

      Ескертпе. Лубрикация болмаған жағдайда қосымша ауысымдардың санын 1-ге ұлғайтуға болады.

  Теміржолдарды техникалық
пайдалану, қызмет көрсету және
жөндеу қағидаларына
4-қосымша

Ағымдағы жоспарлау кезінде жаңа материалдарда реконструкциялауға, күрделі жөндеуге және күрделі сипаттағы жөндеуге жататын учаскелерді таңдау өлшемшарттары

Жол класы

Негізгі өлшемшарттары

Қосымша өлшемшарттары

Рельстің қатты тозуы, нормативтік нормадан %

Рельстердің жеке шығуы ( орташа жөндеу учаскесінде қызмет мерзімі үшін сомасы), дана / км 1)

Жарамсыз ағаш шпалдар, %

Өткізілген тоннаж, жыл бойы қызмет ету мерзімі, нормативтік 2-ден % - бен)

Жарамсыз және ақаулы элементтердің саны
Жолдың жоғарғы құрылысының 1 км, % және одан көп

Жарамсыз бекітулер3), %

Ыршыгы бар шпалдар саны, %

1

100-ден кем емес

4 және одан көп

20

100-ден кем емес

15

4

2

100-ден кем емес

6 және одан көп

25

100-ден кем емес

20

5

      Ескертпелер:

      Рельстердің жеке шығуы, сондай - ақ ақ ақаулы рельстердің саны рельстердің бүйірлік тозу бойынша қисықтарға шығуын ескерместен, ал түйіспесіз жол учаскелерінде-теңестіру аралықтарындағы рельстердің шығуын ескерместен анықталады.

      2 және 3-қосымшалар бойынша өткізілген тоннаждағы нормативтік қызмет мерзімі немесе жылдағы қызмет ету мерзімі анықталады.

      Темірбетон шпалдары бар жолда төсемдер мен салмалы болттардың жиынтық пайызы есептеледі, ағаш шпалдары бар жолда төсемдер, шайшеге мен айналдыруға қарсы болттардың жиынтық пайызы есептеледі, бұл ретте жарамсыз шайшеге мен айналдыруға қарсы болттардың 0,6 коэффициентпен есептеледі.

      Рельстік жолтабанды жаңа және ескі жылғыға жаппай ауыстыру келтірілген тозудың және жаңа немесе ескі жылғы материалдардағы жолды реконструкциялау мен күрделі жөндеуді тағайындау кезіндегі сияқты рельстердің жеке шығуының шекті рұқсат етілген мөлшері кезінде тағайындалады. Ілеспе жұмыстардың түрі, ауыстыруды талап ететін бекітулер мен шпалдар элементтерінің саны жолды тексеріп қарау нәтижелері бойынша анықталады.

      Рельсті жолтабанды жаппай ауыстыру, егер 5 және 6-қосымшаларда келтірілген ақаулы жарамсыз шпалдар, бекітулер мен жапсырмалардың қосымша өлшемдері кестеден 1/3 және одан да көп немесе техникалық-экономикалық негіздеменің негізінде аз болса, күрделі жөндеудің орнына тағайындалады.

      Бағыттамалы бұрмалардың металл бөліктерін жаппай ауыстыру уақыт бойынша бағыттамалы бұрмалар бойынша нормативтік тоннаждың 2/3 кем емес өткізу шартымен және 5-қосымшада көрсетілгендердің 2/3 кем емес мөлшерде жарамсыз білеулер болған кезде рельстерді жаппай ауыстыруға сәйкес келеді.

  Теміржолдарды техникалық
пайдалану, қызмет көрсету және
жөндеу қағидаларына
5-қосымша

Ескі шылдағы материал жасалған жолды күрделі жөндеуге және күрделі сипаттағы жөндеуге жататын учаскелерді таңдау өлшемшарттары

жол класы

Негізгі өлшемшарттар

Қосымша өлшемшарттар

Рельстің қатты тозуы, нормативтік нормадан %

Рельстердің жеке шығуы ((жөндеу учаскесінде орташа қызмет мерзімі үшін сомада), дана / км 1)

Жарамсыз ағаш шпалдар, %

Өткізілген тоннаж, қызмет ету мерзімі жылдармен, % от нормативного2)

Жарамсыз және ақаулы элементтердің саны
Жолдың жоғарғы құрылысының 1 км, % және одан көп

Жарамсыз бекітулер3), %

Ыршыгы бар шпалдар саны, %

Басты жолдар 3-сынып

100-ден кем емес

6 және одан көп

20

100-ден кем емес

25

6

4, 5-сыныптың басты жолдары, станциялық және арнайы жолдар 3-4 кластағы

100-ден кем емес

8 және одан көп

25

100-ден кем емес

35

8

Қалған станциялық, кірме және басқалар жолдары

100-ден кем емес

      Ескертпе:

      Ескі жылғы материалдардағы жолды күрделі жөндеу рельс шпалды торды 3-5 - кластағы жолдарда (4 және 5-сыныптағы жолдарда бағыттамалы бұрмалар) тозған, ескі жылғы рельстерден, жаңа және ескі жылғы шпалдардан және бекітулерден құрастырылған неғұрлым қуатты немесе аз тозған жолдарға ауыстыруға арналған.

      Ескі жылғы материалдардағы күрделі жөндеу көлеміне кіретін негізгі жұмыстардың құрамы жаңа материалдардағы жолды күрделі жөндеу көлеміне кіретін негізгі жұмыстардың құрамына ұқсас.

      Ескі жылғы материалдардағы жолды күрделі жөндеу рельс-шпалды торларды алып тастаумен және төсеумен кешенді түрде де, рельстерді, бекіткіштерді, шпалдарды ауыстыр арқылы бөлек тәсілмен де орындалуы мүмкін.

      Жарамсыз бекітулердің пайызы 4-қосымшаға ескертулерге сәйкес айкындалады.

  Теміржолдарды техникалық
пайдалану, қызмет көрсету және
жөндеу қағидаларына
6-қосымша

3, 4, 5-қластағы жол учаскелерін таңдау өлшемшарттары, Ағаш шпалдарды темір-бетон шпалдарға жаппай ауыстыру жүзеге асырылатын

Жол класы

Негізгі өлшемшарттар

вагон-жол өлшеуіштің көрсеткіштері бойынша қанағаттанарлықсыз баға алған айлар саны

1 км жарамсыз ағаш шпалдар саны, %

жарамсыз бекітулердің саны 1 км, %

мердігерлік

жыл

3

3

4

50 дейін

15-20

4

3

5

50 дейін

20-30

5

"ҚТЖ "ҰК" АҚ филиалы - жол дистанциясы директорының ұйғарымы бойынша, жол және құрылысжай департаментінің келісімі бойынша шектелмейді және тағайындалады

      Ескертпелер:

      Ағаш шпалдарды темір бетонға жаппай ауыстыру бойынша жұмыстарды тағайындаудың негізгі өлшемшарттары 3, 4 және 5-кластағы жол учаскелерінде 30% артық жарамсыз болған жағдайда ағаш шпалдарды ауыстыру қажеттілігі болып табылады. Бұл ретте балласт призмасының жағдайы қанағаттанарлық, жапсырмалар жойылды.

      1 және 2-кластағы жол учаскелерінде ағаш шпалдарды темір-бетон шпалдарға жаппай ауыстыру жол және құрылыс департаментінің келісімімен жүргізіледі.

  Теміржолдарды техникалық
пайдалану, қызмет көрсету және
жөндеу қағидаларына
7-қосымша

Жаңа және өткен жылғы материалдарды реконструкциялауға, күрделі жөндеуге жататын бағыттамалы бұрмаларды таңдау өлшемшарттары

Жол класы

Негізгі өлшемшарты - металл бөліктерінің негізі мен жарамдылық дәрежесіне байланысты Нормативтік қызмет мерзіміне қол жеткізу, жылына млн. т брутто

Қосымша өлшемшартар

темір бетон білеулерімен

ағаш білеулерімен

жарамсыз ағаш білеулерінің саны, артық, %

жарамсыз бекітулердің саны, артық, %

жабыстырылған білеулерінің саны, көп, %

жаңа

жарамды

жаңа

жарамды

1 - 3

350*/30

-

300/18

-

10

10

4

4

350*/35

200*/35

300/20

150/20

15

20

6

5

-/40

-/40

-/25

-/25

25

30

8

      Ескертпе:

      * - темір бетонды білеулеррде бағыттамалы бұрма қызметінің нормативтік мерзімі түйіспелерді дәнекерлеу болмаған кезде 15% төмендейді.

      Бағыттамалы бұрмалардың металл бөліктерін жаппай ауыстыру бағыттамалы бұрмалар бойынша нормативтік тоннаждың 2/3 кем емес өткізу шартымен және 8-қосымшада көрсетілгендердің 2/3 кем емес мөлшерде жарамсыз білеулер болған жағдайда рельсті жолтабанды жаппай ауыстыруға уақыт бойынша сәйкес келеді және көбінесе жолды аралық жөндеудің бір түрімен біріктіріледі.

  Теміржолдарды техникалық
пайдалану, қызмет көрсету және
жөндеу қағидаларына
8-қосымша

      Балласты призманы жаппай ауыстыруды тағайындау өлшемшарттары

Жол класы

Негізгі өлшемшарттар

Қосымша өлшемшарттар

балласты ауыстыру қажеттілігі

Биіктігі, мм (алымы) және ұзындығы, 1 км-ден % пірімдердің болуы (бөлімі) белгіленген жылдамдық кезінде, км / сағ

жиегінің ені, см

121-200

101-120

61-100

60 және одан кем

1, 2 и 3

бар

11-25 10-нан астам

26-50 15-тен астам

50-ден астам 20-дан астам

40-тан кем

4,5

бар

50-ден астам25-тен астам

35 тан кем

      Ескерпе:

      Балласты ауыстыру қажеттілігі жолда әлсіз жынысты қиыршықтас, МЕМСТ-қа сәйкес келмейтін фракциялардың қиыршықтасы болған кезде, асбест немесе балласттың басқа да түрлерін қиыршықтас балластына ауыстыру қажет болған кезде орын алады.

  Теміржолдарды техникалық
пайдалану, қызмет көрсету және
жөндеу қағидаларына
9-қосымша

Жолды орташа жөндеуді белгілеу өлшемшарттары

Жол класы

Негізгі өлшемшарттар

Қосымша өлшемшарттар

қиыршық тастың ластануы, салмағы бойынша %

Ыршыгы бар шпалдар саны, %

жарамсыз және ақаулы элементтердің пайызы жолдың 1 км

ағаш шпал, %

бекіткіштер, %

1

30 және одан көп

3-тен көп

10-тен көп

12-тен көп

2

30 және одан көп

5-тен көп

12-тен көп

15-тен көп

3

30 және одан көп

7-тен көп

15-тен көп

20-тен көп

4

30 және одан көп

10-тен көп

20-тен көп

30-тен көп

5

Шектелмейді. Орташа жөндеу "ҚТЖ "ҰК" АҚ филиалы - жол дистанциясы директорының қалауы бойынша жол және құрылысжай департаментінің келісімі бойынша тағайындалады

  Теміржолдарды техникалық
пайдалану, қызмет көрсету және
жөндеу қағидаларына
10-қосымша

Аралық бекітуді жаппай ауыстыру жүзеге асырылатын жол учаскелерін таңдау өлшемшарттары

Жол класы

Негізгі өлшемшаттар бекітудің жарамсыздығы (ақаулық),%, артық

Қосымша өлшемшарттар

рельстердің нормативтік тозудан нақты тозуы,%, артық емес

бойлық орын ауыстыру бойынша жолдың әлсіреуі, шпалдарда бақылау қималарының ығысуының болуы 10 мм

1 және 2 -клас

А, Б, В топтары

20

80

қатарынан 3 шпалға дейін

Г, Д топтары

30

80

қатарынан 5 шпалға дейін

3

50

80

қатарынан 7 шпалға дейін

4

60

80

қатарынан 10 шпалға дейін

5

Шектелмейді

Шектелмейді

Шектелмейді

      Ескертпелер:

      Темір-бетон шпалдарында аралық бекітуді жаппай ауыстыру жөніндегі жұмыстардың негізгі мақсаты саны нормативтік мәндерден асатын аралық бекітудің ақауларының болуы болып табылады.

      Жарамсыз бекіткіштерге сынған астарлар, деформацияланған және сынған салмалы және Клемма болттары, серпімді қапсырмалар, оқшаулағыш жапсырмалар, болттар, бұрандалар, серпімді клеммалар және аралық бекітудің жиынтығына кіретін басқа да элементтер жатады.

      Километрдегі бекітулердің жарамсыздығы іріктеп айқындалады: ұзындығы 25 м болатын жолдың екі кесіндісінде жарамсыз бекітулердің пайызы бекітудің жарамсыз элементтерінің пайызының қосындысы ретінде айқындалады.

  Теміржолдарды техникалық
пайдалану, қызмет көрсету және
жөндеу қағидаларына
11-қосымша

Жолды жоспарлы-алдын ала түзетуді тағайындау өлшемшарттары

Жол класы

Жол тобы

Негізгі өлшемшарттар

Қосымша өлшемшарттар, %

II дәрежелі шегініс саны, дана / км, одан көп

қиыршықтастың ластануы, салмағы бойынша %

жарамсыз ағаш шпалдар

ыршыгы бар жол ұзақтығы

жарамсыз бекітулер

1 және 2

Б, В

20

30-дан кем

6

2

10

Г, Д

25

3


30

30-дан кем

10

4

15

4


40

30-дан кем

15

5

20

5


"ҚТЖ "ҰК" АҚ филиалы - жол дистанциясы директорының қалауы бойынша

      Ескертпелер:

      ІІ дәрежелі жолды ұстау нормаларынан ауытқулар саны жолтабан ені бойынша жол ұстау нормаларынан ауытқуларды ескералмай, жол өлшегіш вагон көрсеткіштері бойынша орташа 3 ай ішінде айқындалады.

      Жарамсыз бекітулердің пайызы 4-қосымшаға ескертулердің 3-тармағына сәйкес айқындалады.

  Теміржолдарды техникалық
пайдалану, қызмет көрсету және
жөндеу қағидаларына
12-қосымша

Рельстерді тегістеуді тағайындау үшін белгіленген жылдамдыққа байланысты кедір-бұдырлықтың рұқсат етілген шамалары*

Тегіс еместіқтің сипаттамасы

Тегіс емес тереңдігі, mm

v = 60 км / сағ кезінде және аз

v = 61-100 км / сағ кезінде

Кезінде v = 101- 140 км/ сағ кезінде

Кезінде v > 141 км / сағ кезінде

Қысқа, мм

0,08/0,02

0,06/0

0,05/0

0,03/0

Орташа және ұзын, өлшенген:
1,5 м базасында
1,0 м базасында

0,8/0,3
0,6/0,2

0,07/0,2
0,5/0,15

0,6/0,15
0,4/0,10

0,4/0,10
0,3/0,08

      * Өлшеу құралдары болған жағдайда.

  Теміржолдарды техникалық
пайдалану, қызмет көрсету және
жөндеу қағидаларына
13-қосымша

Тегістеуді жүргізу мерзімділігі поездар қозғалысының жылдамдығына байланысты

Көрсеткіш

v = 60 км / сағ кезінде және аз

v = 61-100 км/ сағ кезінде

v = 101-140 км/ сағ кезінде

vmax > 141 км/ сағ кезінде

Тоннажды өңдеу кезінде тегістеу кезеңділігі, млн. т брутто

75

60

50

35

  Теміржолдарды техникалық
пайдалану, қызмет көрсету және
жөндеу қағидаларына
14-қосымша

Қисық радиусына байланысты тегістеу жүргізу кезеңділігі

Қисық радиусы R, м

600 > R > 500

500 > R > 350

R < 350

Тегістеу кезеңділігі, млн. т брутто

30 - 35

20 - 25

15 - 20

      12, 13 және 14-кестелерге ескертпелер:

      Жаңа рельстерді тегістеу кезінде көміртексіздірілген қабат пен зауыттық геометриялық тегізсіздектері осы учаскеде рұқсат етілген ең жоғары жылдамдықты қамтамасыз ететін деңгейге дейін жою жүргізіледі. Бұл ретте жаңа рельстерді бастапқы тегістеу ең қысқа мерзімде төсеуден кейін орындалады, ал одан кейінгі тегістеу 10-15 млн.т бруттоны өткізгеннен кейін жүргізіледі. Тоннаждың жұмыс істеп тұрған рельстерді тегістеу кезінде берілген жөндеу бейініне сәйкес рельс бастиегінің кескінін қалыптастыру, толқын тәрізді тозуды және бойлық тегіссіздікті жою не оларды 15-кестеге сәйкес жолдың осы учаскесі үшін белгіленген нормаға дейін азайту жүзеге асырылады.

      Тегістеу нәтижесінде қол жеткізілетін өлшемшарттар:

      жаңа рельстер үшін - көмірсіз қабатты жою және сырғанау бетінің зауыттық ақауларын жою;

      тоннаждың жұмысы бар рельстер үшін - сырғанау бетіндегі тегіс емес өлшемдерді жою немесе регламенітелгендерне дейін жеткізу және қажет бейінді қалпына келтіру (немесе жасау).

      Егер көрсетілген кезеңділікпен тегістеу кезінде учаскедегі рельстің тегіс емес мәндері 15-кестеде көрсетілген мәндерден асып кеткен жағдайда, қосымша тегістеу тағайындалады.

      Рельстердің қандай да бір тобын тегістеудің басымдылығы тегіс еместіктердің жойылмауы (жою) жолдың сыныптылығын айқындайтын жылдамдықтың төмендеуіне (жоғарылауына) алып келген жағдайда жоғарылауы мүмкін.

      Рельстер мен бағыттамалы бұрмаларды тегістеу жөндеудің барлық түрлеріне және жолды жоспарлы-ескерту түзетуіне кіруі мүмкін.

      Пайдалану процесінде рельстер мен бағыттамалы бұрмаларды тегістеу мерзімділігі жөндеуді орындау мерзімдерін және жолды жоспарлы-алдын ала түзету ескеріле отырып түзетілуі мүмкін. Бұл ретте рельстерді тегістеу параметрлері (металды алуды талап ететін, жөндеу бейінту түрі) рельстердің қалпын кезеңдік тексеру нәтижелері негізінде, оның жоғарғы және бүйір бетіндегі тегіс еместіктің болуы мен шамасын, көлденең бейінктің нақты кескінін анықтау, сондай-ақ рельстердің істен шығу себептерін талдау (түйіспе-шаршау сипатындағы ақаулардың басым болуы және т. б.) негізінде белгіленеді.

      Поездар қозғалысының әртүрлі жылдамдық режимдері үшін тегістеу кезеңділігі рельстерді тегістеудің техникалық шарттарына сәйкес келеді.