Номиналды ұстаушы ретінде клиенттің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызмет пен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2006 жылғы 17 маусымдағы N 142 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2006 жылғы 14 шілдеде тіркелді. Тіркеу N 4300. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 26 наурыздағы № 121 Қаулысымен.

      Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.03.26 № 121 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      "Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 2-тармағының 15) тармақшасына, 49-бабынасәйкес, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған Номиналды ұстаушы ретінде клиенттің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызмет пен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесі бекітілсін.
      2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және оның қолданысы 2006 жылғы 1 шілдеден бастап туындаған қатынастарға таратылады.
      3. Стратегия және талдау департаменті (Еденбаев Е.С.):
      1) Заң департаментімен (Байсынов М.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қолға алсын;
      2) осы қаулы Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он күндік мерзімде оны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігіне, номиналды ұстаушы ретінде клиенттің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызмет пен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға жіберсін.
      4. Халықаралық қатынастар және жұртшылықпен байланыс бөлімі (Пернебаев Т.Ш.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.
      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрағасының орынбасары Е.Л. Бахмутоваға жүктелсін.

      Төраға

Қазақстан Республикасы Қаржы  
нарығын және қаржы ұйымдарын  
реттеу мен қадағалау агенттігі 
Басқармасының         
2006 жылғы 17 маусымдағы    
N 142 қаулысымен бекітілген  

Номиналды ұстаушы ретінде клиенттің шоттарын жүргізу
құқығымен брокерлік және дилерлік қызметті және банк
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдардың пруденциалдық нормативтерді орындауы
жөніндегі есеп беру ережесі

      Осы Ережелер қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органға (бұдан әрі - уәкілетті орган) номиналды ұстаушы ретінде клиенттің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызмет пен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың (бұдан әрі - брокерлер және (немесе) дилерлер) брокерлер және (немесе) дилерлер сақтауы міндетті пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру тәртібін белгілейді.
      Ескерту. Кіріспеге өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.04.28 N 60 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

      1. Пруденциалдық нормативтердің орындалуы туралы есептер құрамына мыналар кіреді:
      1) осы Ереженің 1-қосымшасына сәйкес пруденциалдық нормативтерінің орындалуы туралы есеп;
      2) осы Ереженің 2-қосымшасына сәйкес кредиттік тәуекелді ескере отырып мөлшерленген активтерге жасалған талдау;
      3) осы Ереженің 3-қосымшасына сәйкес кредиттік тәуекелді ескере отырып, мөлшерленген шартты және мүмкін міндеттемелерге жасалған талдау;
      4) осы Ереженің 4-қосымшасына сәйкес кредиттік тәуекелді ескере отырып мөлшерленген туынды қаржы құралы бойынша шартты және мүмкін міндеттемелерге жасалған талдау;
      5) осы Ереженің 5-қосымшасына сәйкес активтер мен міндеттемелер мерзімін салыстыру кестесін;
      6) осы Ереженің 6-қосымшасына сәйкес әрбір шетел валютасы мен аптаның (айдың) әрбір жұмыс күні үшін валюталық нетто-позициясы бойынша валюталық позициялар туралы есеп;
      7) осы Ереженің 7-қосымшасына сәйкес пруденциалдық нормативтерді есептеу үшін қосымша мәліметтер.
      Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.04.28 N 60 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

      2. Осы Ереженің 1-7-қосымшаларында көрсетілген есептер ай сайын есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінде қағаз және электронды тасымалдағыштармен Астана уақыты бойынша 18.00-ден кешіктірмей беріледі.
      Осы Ереженің 6-қосымшасында көрсетілген есеп, сондай-ақ апта сайын есепті аптадан кейінгі аптаның үшінші жұмыс күні қағазға шығарылған нұсқамен расталмай, электронды тасымалдағыштармен беріледі.
      Ескерту. 2-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.04.28 N 60 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

      3. Осы Ереженiң 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-қосымшаларында көрсетiлген есептер есепті күнгі жағдай бойынша қағаз тасымалдағышта брокердің және (немесе) дилердің бірінші басшысы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтері қол қойып мөрмен куәландырылады және уәкілетті органға ұсынылады, сондай-ақ ұйымда сақталады.
      Ұйым уәкілетті органның талап етуі бойынша сұратуды алған күннен бастап екі жұмыс күннен кешіктірмей белгілі бір күнгі жағдай бойынша есептілікті қағаз тасымалдағышта ұсынады.
      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.

      3-1. Электрондық тасымалдағышта ұсынылатын деректердің қағаз тасымалдағыштағы деректермен сәйкестігін брокердің және (немесе) дилердің бірінші басшысы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам) және бас бухгалтер қамтамасыз етеді.
      Ескерту. 3-1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.

      3-2. Электрондық тасымалдағыштағы есептер құпиялылығын және ұсынылатын деректердің түзетілмейтіндігін қамтамасыз ететін криптографиялық қорғау құралдары бар ақпараттың жеткізілуіне кепілдік беретін көлік жүйесін пайдаланумен ұсынылады.
      Ескерту. Ереже 3-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.
      3-3. Есептілікке өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажеттілігіне байланысты, брокер және (немесе) дилер есептілікті ұсынған күннен бастап үш жұмыс күн ішінде уәкілетті органға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажеттілігінің себептерін түсіндіре отырып жазбаша өтініш ұсынады.
      Брокер және (немесе) дилер ұсынған есептілікте толық емес және (немесе) шынайы емес ақпаратты анықтаған кезде уәкілетті орган ол жайында брокерге және (немесе) дилерге хабарлайды. Брокер және (немесе) дилер уәкілетті орган хабарлаған күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей уәкілетті органның ескертулерін ескере отырып пысықталған есептілікті ұсынады.
      Ескерту. Ереже 3-3-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.

      4. Есептердегі деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы - теңгеде көрсетіледі.

      5. Есептер жасалған кезде пайдаланылған өлшем бірліктері мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеге дейінгі сома нөлмен дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең немесе одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді. Коэффициенттер үтірден кейін үш белгімен беріледі.

      6. Осы Ережемен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасы белгілеген тәртіппен шешіледі.

                                    Номиналды ұстаушы ретінде
                                    клиенттің шоттарын жүргізу
                                     құқығымен брокерлік және
                                    дилерлік қызметті және банк
                                     операцияларының жекелеген
                                     түрлерін жүзеге асыратын
                                     ұйымдардың пруденциалдық
                                      нормативтерді орындауы
                                        жөніндегі есеп беру
                                      ережесінің 1-қосымшасы

      Ескерту. 1-қосымшаға өзгерту енгізілді - Қазақстан
Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының 2008.04.28 N 60 (қолданысқа енгізілу
тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2009.07.07. N 139 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулыларымен.

          200__ жылғы "___"_______ пруденциалдық
           нормативтерді орындауы жөніндегі есеп
     _____________________________________________________
        (Брокердің және (немесе) дилердің қысқаша атауы)

                                                    (мың теңгемен)

N

Атауы

Сомасы

1

2

3

1

Жарғылық капитал


1-1

Сатып алынған меншікті жай акцияларды шегеріп, жай акциялар бөлігіндегі төленген жарғылық капитал


1-2

Сатып алынған меншікті артықшылық берілген акцияларды шегеріп, артықшылық берілген акциялар бөлігіндегі төленген жарғылық капитал


2

Қосымша капитал


3

Өткен жылдардың бөлінбеген таза кірісі


4

Ағымдағы жылдың бөлінбеген таза кірісі 


4-1

Өткен жылдардың таза кірісі есебінен қалыптастырылған қорлар, резервтер


5

Негізгі құрал-жабдықтар мен бағалы қағаздарды қайта бағалау


6

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және
қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі
Басқармасының 2008 жылғы 28 сәуірдегі N 56
қаулысымен бекітілген Номиналды ұстаушы ретінде
клиенттің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік
және дилерлік қызметті және банк операциялары-
ның жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар
үшін пруденциалдық нормативтерді есептеу ереже-
сінің (бұдан әрі - Ереже) 4-тармағына сәйкес
меншікті сатып алынған акцияларды алып таста-
ғандағы, қосымша капиталды, өткен жылдардың
бөлінбеген таза кірісін, өткен жылдардың таза
кірісі есебінен қалыптастырылған қорларды,
резервтерді, ағымдағы жылдың шығыстарынан ағым-
дағы жылдың кірістерінің асып түскен мөлшерін,
негізгі қаражаттар мен бағалы қағаздарды қайта
бағалау мөлшерін төленген жарғылық капитал
сомасынан аспайтын сомада меншікті капиталға
енгізілетін брокердің және (немесе) дилердің
сатып алынған меншікті реттелген борышын алып
тастағандағы брокердің және (немесе) дилердің
реттелген борышы


6-1

Кредиттік тәуекелді ескере отырып,
мөлшерленген активтер сомасының 1,25
процентінен аспайтын сомадағы жалпы
резервтер (провизиялар)


7

Материалдық емес активтер


8

Ағымдағы жылдың шығыны


9

Өткен жылдар шығыны


10

Сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйесінде айналымға жіберілген және Standard & Poor's агенттігінің "ВВ+" төмен емес борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар бағалы қағаздарға инвестицияларды қоспағанда, брокер және (немесе) дилердің инвестицияларының жиынтық сомасы брокер және (немесе) дилердің меншікті капиталының мөлшерінен аспауы тиіс


10-1

Меншікті капитал мөлшерінен брокердің
және (немесе) дилердің инвестицияларының
жиынтық сомасынан асатын сома


11

Меншікті капитал жиынтығы


11-1

Бірінші деңгейдегі капитал


11-2

Екінші деңгейдегі капитал


11-3

Бірінші деңгейдегі капиталдың есебіне кіргізілмеген артықшылық берілген акциялар


12

Кредиттік тәуекелді ескеріп мөлшерленген активтер жиынтығы


13

Кредиттік тәуекелді ескеріп мөлшерленген шартты міндеттемелер жиынтығы


13-1

Меншікті капитал есебіне енгізілмейтін
жалпы резервтердің (провизиялардың) сомасы


14

Кредиттік тәуекелді ескеріп мөлшерленген туынды қаржы құралдарының жиынтығы


15

Ереженің 7-тармағына сәйкес соңғы өткен үш жыл ішіндегі жылдық жалпы кірістің орташа шегі


16

Операциялық тәуекел


17

Кредиттік және операциялық тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтер, шартты және мүмкін міндеттемелер жиынтығы


18

Меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициенті (К1)


18-1

Меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициенті k1-2


18-2

Меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициенті k2


19

Бір заемшының  тәуекелінің барынша жоғары мөлшерінің сомасы


20

Бір заемшының тәуекелінің барынша жоғары мөлшерінің коэффициенті (К3)


21

Резиденттер емес алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелер


22

Резиденттер емес алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелердің барынша жоғарғы лимитінің коэффициенті (k4)


23

k5 коэффициентін есептеуге қосылатын резиденттер емес алдындағы міндеттемелер


24

Қазақстан Республикасының резиденттері емесі алдындағы міндеттемелерге ұйымды капиталдандыру коэффициенті (k5)


25

Резиденттер емес алдындағы міндеттемелер және k6 коэффициентін есептеуге қосылатын борыштық бағалы қағаздар


26

Қазақстан Республикасының резиденттері емесі алдындағы міндеттемелерге ұйымды капиталдандыру коэффициенті (k6)


Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам):
       _______________________________    ________________
            (аты-жөні)                     (қолы)
Бас бухгалтер: _______________________    ________________
                  (аты-жөні)                    (қолы)
Орындаушы: ___________________________ __________ _________________
             (лауазымы, аты-жөні)          (қолы)  (телефон нөмері)

Есепке қол қойылған күн 200__ жыл "____" ___________

Мөр орны

                                    Номиналды ұстаушы ретінде
                                    клиенттің шоттарын жүргізу
                                     құқығымен брокерлік және
                                    дилерлік қызметті және банк
                                     операцияларының жекелеген
                                     түрлерін жүзеге асыратын
                                     ұйымдардың пруденциалдық
                                      нормативтерді орындауы
                                        жөніндегі есеп беру
                                      ережесінің 2-қосымшасы

      Ескерту. 2-қосымшаға өзгерту енгізілді - Қазақстан
Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының 2008.04.28 N 60 (қолданысқа енгізілу
тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулыларымен.

         200 жылғы "___"_______ кредиттік тәуекелді
        ескергенде мөлшерленген активтердің талдамасы
         _________________________________________________
          (Брокердің және (немесе) дилердің қысқаша атауы)

                                                     (мың теңгемен)

N

Баптардың атауы

Сомасы

Тәуекел дәрежесі процентпен

Есеп айырысу сомасы

1

2

3

4

5

I топ

1

Қолма-қол теңге


0


2

Standard & Poor's агенттігінің "АА"-дан кем емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингінен кем емес рейтингі бар елдің шетелдік қолма-қол валютасы 


0


3

Тазартылған қымбат металдар


0


4

Қазақстан Республикасының Үкіметіне берілген заемдар


0


5

Standard & Poor's агенттігінің "АА"-дан кем емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингінен кем емес рейтингі бар елдердің орталық үкіметтеріне берілген заемдар


0


6

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне берілген заемдар


0


7

Standard & Poor's агенттігінің "АА"-дан кем емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингінен кем емес рейтингі бар елдердің орталық банктеріне  берілген заемдар


0


8

Standard & Poor's агенттігінің "АА"-дан кем емес борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына берілген заемдар


0


9

Қазақстан Республикасының  Ұлттық Банкіндегі салымдар


0


10

Standard & Poor's агенттігінің "АА"-дан кем емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингінен кем емес рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар


0


11

Standard & Poor's агенттігінің "АА"-дан кем емес борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар


0


12

Қазақстан Республикасы Үкіметінің дебиторлық берешегі


0


13

Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарының бюджетке салықтары мен басқа төлемдер туралы дебиторлық берешегі


0


14

Қазақстан Республикасының  Үкіметі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары  


0


15

Standard & Poor's агенттігінің "АА"-дан кем емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар


0


16

Standard & Poor's агенттігінің "АА"-дан кем емес борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар


0


17

І-тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы


0


II топ

18

Standard & Poor's агенттігінің "АА"-дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің шетелдік қолма-қол валютасы


20


19

Standard & Poor's агенттігінің "А"+дан "А-" дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтеріне берілген заемдар 


20


20

Standard & Poor's агенттігінің "А"+дан "А-" дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріне берілген заемдар


20


21

Standard & Poor's агенттігінің "А"+дан "А-" дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына берілген заемдар


20


22

Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарына берілген заемдар


20


23

Standard & Poor's агенттігінің "АА-" кем емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдарына берілген заемдар


20


24

Standard & Poor's агенттігінің "АА-" кем емес борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар ұйымдарға берілген заемдар


20


25

Standard & Poor's агенттігінің "А"+дан "А-" дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар


20


26

Standard & Poor's агенттігінің "А"+дан "А-" дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар 


20


27

Standard & Poor's агенттігінің "АА-" кем емес борыштық  рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар ұйымдардағы салымдар 


20


28

І-тәуекел тобына жатқызылған дебиторлық берешектен басқа Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарының дебиторлық берешегі


20


29

Standard & Poor's агенттігінің "АА-" кем емес борыштық  рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар ұйымдардың дебиторлық берешегі  


20


30

Standard & Poor's агенттігінің "А"+дан "А-" дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар


20


31

Standard & Poor's агенттігінің "А"+дан "А-" дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар


20


32

Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған бағалы қағаздар


20


33

Standard & Poor's агенттігінің "АА-" кем емес тәуелсіз   рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар


20


34

Standard & Poor's агенттігінің "АА-" кем емес борыштық   рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар ұйымдар шығарған бағалы қағаздар


20


35

"Қазақстан ипотекалық компаниясы" акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар 


20


36

ІІ-тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы


20


III топ

37

Тазартылмаған қымбат металдар


50


38

Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ+"-дан "ВВВ-" дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтеріне берілген заемдар


50


39

Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ+"-дан "ВВВ-" дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріне берілген заемдар


50


40

Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ+"-дан "ВВВ-" дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына берілген заемдар


50


41

Standard & Poor's агенттігінің "А"+дан "А-" дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдарына берілген заемдар


50


42

Standard & Poor's агенттігінің "А"+дан "А-" дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар ұйымдарға берілген заемдар


50


43

Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ+"-дан "ВВВ-" дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар


25


44

Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ+"-дан "ВВВ-" дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар


50


45

Standard & Poor's агенттігінің "А"+дан "А-" дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар ұйымдардағы салымдар


75


46

Standard & Poor's агенттігінің "А"+дан "А-" дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар ұйымдардың дебиторлық берешегі


50


47

Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ+"-дан "ВВВ-" дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар


50


48

Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ+"-дан "ВВВ-" дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар


50


49

Standard & Poor's агенттігінің "А"+дан "А-" дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар


50


50

Standard & Poor's агенттігінің "А"+дан "А-" дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар ұйымдар шығарған бағалы қағаздар


50


51

ІІІ-тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы


50


IV топ

52

Standard & Poor's агенттігінің "ВВ+"-дан "В-" дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық үкіметтеріне берген заемдар


100


53

Standard & Poor's агенттігінің "ВВ+"-дан "В-" дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық банктеріне берілген  заемдар


100


54

Standard & Poor's агенттігінің "ВВ+"-дан "В-" дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар және тиісті рейтингтік бағасы жоқ халықаралық қаржы ұйымдарына берілген заемдар


100


55

Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ+"-дан "ВВ-" дейінгі  борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің жергілікті билік органдарына берілген заемдар


100


56

Standard & Poor's агенттігінің "А-"-дан төмен борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар, тиісті рейтингтік бағасы жоқ резидент ұйымдарға және Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ+"-дан "ВВ-" дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар резидент емес ұйымдарға


100


56-1

Заңды тұлғаның жарғылық капиталынан
он және одан астам процентіне
сәйкес қатысу үлесін иеленуге не
акционерлік қоғамның орналастырыл-
ған акцияларының жалпы санынан
акциялардың он және одан астам
процентін иелену үшін жеке
тұлғаларға берілген заемдар


100


56-2

Standard & Poor's агенттігінің
"ВВ-"-дан төмен борыштық рейтингі
бар немесе басқа рейтинг
агенттіктерінің бірінің осыған
ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар
резидент емес брокердің және
(немесе) дилердің еншілес
ұйымдарына берілген заемдар


100


57

"Standard & Poor's агенттігінің "ВВ+"-дан "В-" дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық банктеріндегі салымдар


100


58

"Standard & Poor's агенттігінің "ВВ+"-дан "В-" дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар және тиісті рейтингтік бағасы жоқ халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар


100


59

Standard & Poor's агенттігінің "А-"-дан төмен борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар, тиісті рейтингтік бағасы жоқ резидент ұйымдарға және Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ+"-дан "ВВ-" дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар резидент емес ұйымдардағы, Standard & Poor's агенттігінің "ВВ-"-дан төмен борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар резидент емес банктің еншілес банкіндегі және тиісті рейтинг бағасы жоқ банктің резидент емес еншілес банкіндегі салымдар


100


60

Standard & Poor's агенттігінің "А-"-дан төмен борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар, тиісті рейтингтік бағасы жоқ резидент ұйымдарға және Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ+"-дан "ВВ-" дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар резидент емес ұйымдардағы, Standard & Poor's агенттігінің "ВВ-"-дан төмен борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар резидент емес банктің еншілес банкіндегі және тиісті рейтинг бағасы жоқ банктің резидент емес еншілес банкіндегі дебиторлық берешек


100


61

Жеке тұлғалардың дебиторлық берешегі 


100


62

Standard & Poor's агенттігінің "ВВ+"-дан "В-" дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар


100


63

Standard & Poor's агенттігінің "ВВ+"-дан "В-" дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар


100


64

Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ+"-дан "ВВ-" дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар


100


65

Standard & Poor's агенттігінің "А-"-дан төмен борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, тиісті рейтингтік бағасы жоқ резидент ұйымдардың және Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ+"-дан "ВВ-" дейінгі  борыштық рейтингі бар резидент емес ұйымдардың тиісті рейтинг бағасы жоқ немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейлі рейтингі бар, Standard & Poor's агенттігінің  "ВВ-"-дан төмен борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейлі рейтингі бар, және тиісті рейтинг бағасы жоқ резидент емес банктің еншілес банкінің борыштық рейтингі бар резидент ұйымдар шығарған бағалы қағаздар   


100


66

IV-тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы


100


67

Төлемдер бойынша есептер


100


68

Негізгі құрал-жабдықтар


100


69

Материалдық қорлар


100


70

Сыйақының және шығыстар сомасының алдын-ала төлемі


100


V топ

71

Заңды тұлғалардың банктің инвестициясынан басқа акциялар бөлігіндегі (жарғы капиталындағы қатысу үлесі) және реттелген борышқа салған салымдардағы әділ құн бойынша ескерілген инвестициялар


100


72

Банктің негізгі қызмет мақсаты үшін сатып алынған және 38 халықаралық қаржылық есеп беру стандартына сәйкес келетін лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз ету 


100


73

Standard & Poor's агенттігінің "В-"-дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтеріне берілген заемдар


150


74

Standard & Poor's агенттігінің "В-" дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріне берілген заемдар


150


75

Standard & Poor's агенттігінің "В-" дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің халықаралық қаржы ұйымдарына берілген заемдар


150


76

Standard & Poor's агенттігінің "ВВ-"-дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдарына берілген заемдар


150


77

Standard & Poor's агенттігінің "ВВ-"-дан төмен борыштық рейтингі бар резидент емес ұйымдарға немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар және тиісті рейтинг бағасы жоқ резидент емес ұйымдарға берілген заемдар


150


78

Standard & Poor's агенттігінің "В-"-дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар


150


79

Standard & Poor's агенттігінің "В-"-дан төмен борыштық  рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар


150


80

Standard & Poor's агенттігінің "ВВ-" дан төмен борыштық рейтингі бар резидент емес ұйымдарындағы (банктің резидент емес еншілес банктеріндегі салымдардан басқа) немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар және тиісті рейтинг бағасы жоқ резидент емес ұйымдарындағы (банктің резидент емес еншілес банктеріндегі салымдардан басқа) салымдар


150


81

Standard & Poor's агенттігінің "ВВ-" дан төмен борыштық рейтингі бар резидент емес ұйымдардың (банктің резидент емес еншілес банктердің дебиторлық берешегінен басқа) немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар және тиісті рейтинг бағасы жоқ резидент емес ұйымдардың (банктің резидент емес еншілес банктердің дебиторлық берешегінен басқа) дебиторлық берешегі


150


82

Standard & Poor's агенттігінің "В-" дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланатын басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтері шығарған бағалы қағаздар


150


83

Standard & Poor's агенттігінің "ВВ-" дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланатын басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар


150


84

Standard & Poor's агенттігінің "В-" дан төмен борыштық рейтингі бар немесе кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланатын басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар


150


85

Standard & Poor's агенттігінің "ВВ-" дан төмен борыштық рейтингі бар резидент емес ұйымдар (банктің резидент емес еншілес банк шығарғандардан басқа) немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар және тиісті рейтинг бағасы жоқ резидент емес ұйымдар (банктің резидент емес еншілес банк шығарғандардан басқа) шығарған бағалы қағаздар


150


86

V-тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы


150Жиынтығы:


Х


Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам):
                 _______________________________  ________________
                          (аты-жөні)                   (қолы)
Бас бухгалтер: _________________________________  ________________
                          (аты-жөні)                   (қолы)
Орындаушы: ___________________________ __________ _________________
             (лауазымы, аты-жөні)          (қолы)  (телефон нөмері)

Есепке қол қойылған күн 200__ жыл "____" ___________

Мөр орны

                                    Номиналды ұстаушы ретінде
                                    клиенттің шоттарын жүргізу
                                     құқығымен брокерлік және
                                    дилерлік қызметті және банк
                                     операцияларының жекелеген
                                     түрлерін жүзеге асыратын
                                     ұйымдардың пруденциалдық
                                      нормативтерді орындауы
                                        жөніндегі есеп беру
                                      ережесінің 3-қосымшасы

      Ескерту. 3-қосымшаға өзгерту енгізілді - Қазақстан
Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының 2008.04.28 N 60 (қолданысқа енгізілу
тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулыларымен.

    200  жылғы "___"_______ кредиттік тәуекелді ескергенде
  мөлшерленген шартты және ықтимал міндеттемелер талдамасы
     ________________________________________________________
           (Брокердің және (немесе) дилердің қысқаша атауы)

                                                     (мың теңгемен)

N

Баптардың атауы

Сомасы,
мың
теңге-
мен

Конверсия коэффициенті проценттермен

Есеп айырысу сомасы,
мың
теңгемен

1

2

3

4

5

I топ

1

Standard & Poor`s агенттігінен жоғары және "АА-" деңгейінде тәуелсіз рейтингі немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің шығарған бағалы қағаздары немесе Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағалы қағаздарды сатып алу не сату жөніндегі шартты (мүмкін) міндеттемелері


0


2

Брокердің және (немесе) дилердің талап етуі бойынша кез-келген сәтте күшін жоюға жататын болашақ заемдар мен салымдарды орналастыру жөніндегі мүмкін (шартты) міндеттемелер


0


ІІ-топ

3

Брокердің және (немесе) дилердің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан астам мерзіммен заемдар мен салымдарды болашақта орналастыру жөніндегі мүмкін (шартты) міндеттемелері


20


ІІІ-топ

4

Брокердің және (немесе) дилердің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан кем мерзіммен заемдар мен салымдарды болашақта орналастыру жөніндегі мүмкін (шартты) міндеттемелері


50


ІV-топ

5

Брокерге және (немесе) дилерге сату жөніндегі келісім және Брокердің және (немесе) дилердің қаржы құралдарын кері сатып алу міндеттемесі


100


6

Брокердің және (немесе) дилердің өзге шартты (мүмкін) міндеттемелері


100


Жиынтық:


Х

Х

Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам):
_______________________________    ________________
           (аты-жөні)                     (қолы)
Бас бухгалтер: _______________________    ________________
                  (аты-жөні)                    (қолы)
Орындаушы: ___________________________ __________ _________________
             (лауазымы, аты-жөні)          (қолы)  (телефон нөмері)

Есепке қол қойылған күн 200__ жыл "____" ___________

Мөр орны

                                    Номиналды ұстаушы ретінде
                                    клиенттің шоттарын жүргізу
                                     құқығымен брокерлік және
                                    дилерлік қызметті және банк
                                     операцияларының жекелеген
                                     түрлерін жүзеге асыратын
                                     ұйымдардың пруденциалдық
                                      нормативтерді орындауы
                                        жөніндегі есеп беру
                                      ережесінің 4-қосымшасы

      Ескерту. 4-қосымшаға өзгерту енгізілді - Қазақстан
Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының 2008.04.28 N 60 (қолданысқа енгізілу
тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулыларымен.

   200__жылғы "___"_______ кредиттік тәуекелді ескеріп
    мөлшерленген туынды қаржы құралдары бойынша шартты
      және мүмкін талаптар мен міндеттемелерді талдау
       ___________________________________________________
          (Брокердің және (немесе) дилердің қысқаша атауы)

                                                     (мың теңгемен)

N

Баптар атауы

Сомасы, мың теңгемен

Туынды қаржы құралдарына арналған кредиттік тәуекел коэффициенті

Туынды қаржы құралдарына арналған кредиттік тәуекелді ескерген сомасы, мың теңгемен

Туынды қаржы құралдарының рыноктық құны, мың теңгемен

Қарсы агент үшін проценттегі кредиттік тәуекел коэффициенті

Есеп айырысу сомасы, мың теңгемен

1

2

3

4

5=3*4

6

7

8=(5+6)*7

1

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі сыйақы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


00


2

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі сыйақы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


020


3

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі сыйақы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


050


4

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі сыйақы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


0100


5

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі сыйақы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


0150


6

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, сыйақы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


0,50


7

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, сыйақы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


0,520


8

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, сыйақы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


0,550


9

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, сыйақы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


0,5100


10

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, сыйақы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


0,5150


11

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бес жылдан асатын, сыйақы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


1,50


12

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бес жылдан асатын, сыйақы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


1,520


13

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бес жылдан асатын, сыйақы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


1,550


14

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бес жылдан асатын, сыйақы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


1,5100


15

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бес жылдан асатын, сыйақы мөлшерлемесіне байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


1,5150


16

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне  байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


10


17

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне  байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


120


18

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне  байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


150


19

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне  байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


1100


20

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне  байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


1150


21

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне  байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


50


22

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне  байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


520


23

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне  байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


550


24

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне  байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


5100


25

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне  байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


5150


26

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бес жылдан асатын, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне  байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


7,50


27

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бес жылдан асатын, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне  байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


7,520


28

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бес жылдан асатын, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне  байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


7,550


29

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бес жылдан асатын, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне  байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


7,5100


30

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бес жылдан асатын, валюта мен алтын бағамдарының өзгеруіне  байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


7,5150


31

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, акцияларға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


60


32

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, акцияларға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


620


33

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, акцияларға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


650


34

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, акцияларға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


6100


35

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, акцияларға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


6150


36

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, акцияларға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


80


37

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, акцияларға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


820


38

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, акцияларға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


850


39

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, акцияларға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


8100


40

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енетін, қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, акцияларға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


8150


41

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бес жылдан артық, акцияларға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


100


42

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бес жылдан артық, акцияларға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


1020


43

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бес жылдан артық, акцияларға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


1050


44

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бес жылдан артық, акцияларға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


10100


45

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бес жылдан артық, акцияларға байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


10150


46

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, алтыннан басқа қымбат металдарға  байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


70


47

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, алтыннан басқа қымбат металдарға  байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


720


48

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, алтыннан басқа қымбат металдарға  байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


750


49

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, алтыннан басқа қымбат металдарға  байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


7100


50

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, алтыннан басқа қымбат металдарға  байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


7150


51

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, алтыннан басқа қымбат металдарға  байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


70


52

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, алтыннан басқа қымбат металдарға  байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


720


53

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, алтыннан басқа қымбат металдарға  байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


750


54

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, алтыннан басқа қымбат металдарға  байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


7100


55

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, алтыннан басқа қымбат металдарға  байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


7150


56

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бес жылдан асатын, алтыннан басқа қымбат металдарға  байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


80


57

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бес жылдан асатын, алтыннан басқа қымбат металдарға  байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


820


58

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бес жылдан асатын, алтыннан басқа қымбат металдарға  байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


850


59

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бес жылдан асатын, алтыннан басқа қымбат металдарға  байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


8100


60

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бес жылдан асатын, алтыннан басқа қымбат металдарға  байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


8150


61

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, қымбат металдардан басқа құндылықтарға  байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


100


62

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, қымбат металдардан басқа құндылықтарға  байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


1020


63

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, қымбат металдардан басқа құндылықтарға  байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


1050


64

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, қымбат металдардан басқа құндылықтарға  байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


10100


65

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі, қымбат металдардан басқа құндылықтарға  байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


10150


66

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, қымбат металдардан басқа құндылықтарға  байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


120


67

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, қымбат металдардан басқа құндылықтарға  байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


1220


68

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, қымбат металдардан басқа құндылықтарға  байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


1250


69

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, қымбат металдардан басқа құндылықтарға  байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


12100


70

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бір жылдан бес жылға дейінгі, қымбат металдардан басқа құндылықтарға  байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


12150


71

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бес жылдан артық, қымбат металдардан басқа құндылықтарға  байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


150


72

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бес жылдан артық, қымбат металдардан басқа құндылықтарға  байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


1520


73

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бес жылдан артық, қымбат металдардан басқа құндылықтарға  байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


1550


74

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бес жылдан артық, қымбат металдардан басқа құндылықтарға  байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


15100


75

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V-тобына енетін қарсы агенттер жасаған, өтеу мерзімі бес жылдан артық, қымбат металдардан басқа құндылықтарға  байланысты туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар


15150


Кредиттік тәуекелді ескеріп мөлшерленген туынды қаржы құралдарының жиынтығы


ХХ

0

Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам):
_______________________________    ________________
          (аты-жөні)                     (қолы)
Бас бухгалтер: _______________________    ________________
                  (аты-жөні)                    (қолы)
Орындаушы: ___________________________ __________ _________________
             (лауазымы, аты-жөні)          (қолы)  (телефон нөмері)

Есепке қол қойылған күн 200__ жыл "____" ___________

Мөр орны

                                    Номиналды ұстаушы ретінде
                                    клиенттің шоттарын жүргізу
                                     құқығымен брокерлік және
                                    дилерлік қызметті және банк
                                     операцияларының жекелеген
                                     түрлерін жүзеге асыратын
                                     ұйымдардың пруденциалдық
                                      нормативтерді орындауы
                                        жөніндегі есеп беру
                                      ережесінің 5-қосымшасы

      Ескерту. 5-қосымшаға өзгерту енгізілді - Қазақстан
Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының 2008.04.28 N 60 (қолданысқа енгізілу
тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулыларымен.

    200__жылғы "___"_______ активтер мен міндеттемелер
                 мерзімдерін салыстыру кестесі
         _______________________________________________
         (Брокердің және (немесе) дилердің қысқаша атауы

                                                     (мың теңгемен)

N

Баптар

Активтер

Міндеттемелер

Активтерден міндеттемелерді алып тастау(3-баған-4-баған)

Шартты міндеттемелер

Активтердің міндеттемелер мен шартты міндеттемелер сомасына қатысы (3/-баған [4-баған + 6-баған])

1

2

3

4

5

6

7

1

Талап ету бойынша


2

30 күнге дейін


3

3 айға дейін


4

6 айға дейін


5

1 жылға дейін


6

1 жылдан артық


7

Жиынтық:


Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам):
_______________________________    ________________
          (аты-жөні)                     (қолы)
Бас бухгалтер: _______________________    ________________
                  (аты-жөні)                    (қолы)
Орындаушы: ___________________________ __________ _________________
             (лауазымы, аты-жөні)          (қолы)  (телефон нөмері)

Есепке қол қойылған күн 200__ жыл "____" ___________

Мөр орны

Салыстыру кестесін толтыру кезіндегі активтер
мен міндеттемелердің мерзімдерін түсіндіру:

      Әрбір актив (міндеттеме) үшін активтер және міндеттемелер мерзімін салыстыру кестесін толтыру кезінде барынша төмен мерзім көзделеді, соның барысында Брокер және (немесе) дилер дебиторлар мен корреспонденттерден міндеттемелердің орындалуын талап етуге құқылы (клиенттер талабын орындайды). 1-жолға Ережеге және талап етілгенге дейін міндеттемелерге, оның ішінде есеп айырысуларды жүзеге асыру мерзімі белгіленбеген міндеттемелерге сәйкес жоғары өтімді активтердің есебіне қабылданатын Брокердің және (немесе) дилердің активтері мен міндеттемелері жатады. Жіктелген активтерден басқа (бірінші және екінші санаттағы күмәнділерден басқа) активтер енгізіледі. 1 және 5 жолдар бойынша активтер, міндеттемелер және шартты міндеттемелер бойынша деректер өсіп отыратын жиынтық бойынша толтырылады. 5 және 6 жолдардың сомасы Брокер және (немесе) дилердің баланстық деректері бойынша салыстырылатын "Жиынтық" бағанына қойылады. Жиынтық" бағаны бойынша және баланстың активті бөлігінің жиынтығы бойынша пайда болған алшақтықтар Брокер және (немесе) дилер қалыптастырған резерв (провизия) сомасына активтердің жіктелуіне сәйкес келуі керек (бірінші және екінші санаттағы күмәнділерден басқа).

                                    Номиналды ұстаушы ретінде
                                    клиенттің шоттарын жүргізу
                                     құқығымен брокерлік және
                                    дилерлік қызметті және банк
                                     операцияларының жекелеген
                                     түрлерін жүзеге асыратын
                                     ұйымдардың пруденциалдық
                                      нормативтерді орындауы
                                        жөніндегі есеп беру
                                      ережесінің 6-қосымшасы

      Ескерту. 6-қосымшаға өзгерту енгізілді - Қазақстан
Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының 2008.04.28 N 60 (қолданысқа енгізілу
тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулыларымен.

       200 __ жылғы "___" _____________ жағдай бойынша
   айдың әрбір жұмыс күні үшін әрбір шетел валютасы және
  валюталық нетто-позиция бойынша валюталық позиция есебі
            ___________________________________________
              (Брокердің және (немесе) дилердің атауы

                                                     (мың теңгемен)

Талап етулер

Міндеттемелер

Апта күндері бойынша операциялық күн соңындағы сальдо

1

2

(күні)

(күні)

Талап ету сомасы

Міндеттемелер  сомасы

Позиция

Талап ету сомасы

Міндеттемелер  сомасы

Позиция

1. Қолма-қол шетел валютасындағы талап ету.......

....2. Орналастырылған/тартылған салымдар.....

.....3. Берілген/алынған заемдар......

.....4. Алынатын/төленетін есептелген сыйақы......

........5. Борыштық және үлестік бағалы қағаздар......

......6. Дебиторлық/ кредиторлық берешек......

........7. Өндірістік қаржы құралдары......

......Талап ету жиынтығы

Міндеттемелер жиынтығы......

......Баланстан тыс шоттар бойынша талап ету жиынтығы

Баланстан тыс шоттар бойынша міндеттемелер жиынтығыТалап ету жиынтығы

Міндеттемелер жиынтығыкестенің жалғасы

Апта күндері бойынша операциялық күн соңындағы сальдо

3

4

5

(күні)

(күні)

(күні)

Талап ету сомасы

Міндеттемелер  сомасы

Позиция

Талап ету сомасы

Міндеттемелер  сомасы

Позиция

Талап ету сомасы

Міндеттемелер  сомасы

Позиция


Нормативтер есебінің соңғы есепті күніндегі Брокердің және(немесе)
дилердің меншікті капиталының шегі  _______________________________
Жекелеген шет мемлекеттердің (шет мемлекеттер тобының) валюталары
бойынша ашық валюталық позицияның белгіленген барынша жоғары
мөлшері:  _________________________________________________________
Валюталық нетто-позицияның белгіленген барынша жоғары мөлшері:
___________________________________________________________________

Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам):
_______________________________    ________________
          (аты-жөні)                     (қолы)
Бас бухгалтер: _______________________    ________________
                  (аты-жөні)                    (қолы)
Орындаушы: ___________________________ __________ _________________
             (лауазымы, аты-жөні)          (қолы)  (телефон нөмері)

Есепке қол қойылған күн 200__ жыл "____" ___________

Мөр орны

Әрбір шетелдік валюта және валюталық нетто-позиция бойынша
валюталық позициялар туралы Есепті толтыру бойынша түсіндіру

      1. Тиісті ұяшықтарда қалыптасқан арнайы провизияларды шегере отырып, баланстық шоттарда шетел валютасымен ескерілген талап етулер және міндеттемелер көрсетіледі
      2. "Баланстан тыс шоттар бойынша талап етулер жиынтығы" ұяшықтарында Брокердің және (немесе) дилердің жүргізген хеджирлеу мәмілелерінің сомасын, оның ішінде арнайы қалыптасқан провизияларды шегергендегі жеткізілмейтін мәмілелердің сомаларын ескеріп, шетел валютасындағы шартты талап етулер мен міндеттемелер көрсетіледі
      3. "Талап етулер жиынтығы" және "Міндеттемелер жиынтығы" ұяшықтарында есепті кезеңдегі аптаның әрбір жұмыс күні үшін барлық шетел валюталары бойынша нетто-позиция көрсетіледі
      4. Жекелеген шет мемлекеттердің (шет мемлекеттер тобының) валюталары бойынша ашық валюталық позицияларының мөлшерлері бойынша деректер немесе белгіленген барынша жоғары мөлшерлерден асып кететін валюталық нетто-позиция қызыл түспен белгіленеді.

                                        Номиналды ұстаушы ретінде
                                         клиенттің шоттарын жүргізу
                                          құқығымен брокерлік және
                                          дилерлік қызмет пен банк
                                         операцияларының жекелеген
                                          түрлерін жүзеге асыратын
                                          ұйымдардың пруденциалдық
                                           нормативтерді орындауы
                                             жөніндегі есеп беру
                                             ережесіне 7-қосымша

      Ескерту. 7-қосымшамен толықтырылды - Қазақстан
Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының 2008.04.28 N 60 (қолданысқа енгізілу
тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2009.07.07. N 139 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулыларымен.

Пруденциалдық нормативтерді есептеу үшін қосымша мәліметтер
            ____________________________________________
          (брокердің және (немесе) дилердің қысқаша атауы)
             20___жылғы "____"___________жағдай бойынша

                                                      (мың теңгемен)

Белгі

Белгінің атауы

Сомасы

8001

Ереженің 4-тармағына сәйкес меншікті
капитал есебіне енгізілетін реттелген
борыш


8002

Негізгі қаражаттар мен бағалы
қағаздарды қайта бағалау мөлшері


8003

Жалпы резервтердің (провизиялардың)
мөлшері


8004

Брокердің және (немесе) дилердің
инвестицияларының жиынтық сомасы


8005

Сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда
жүйелеріндегі айналысқа жіберілген және
Standard & Poor's агенттігінің "ВВ+"
төмен емес немесе басқа рейтинг
агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас
деңгейдегі борыштық рейтингі бар бағалы
қағаздарға инвестициялар


8006

Ереженің 3-тарауына сәйкес брокердің
және (немесе) дилердің алдындағы бір
заемшыға оның міндеттемелері бойынша
тәуекелдің ең жоғары мөлшері


8007

Қолма-қол теңге


8008

Standard & Poor's агенттігінің "АА-"
төмен емес немесе басқа рейтинг
агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі тәуелсіз рейтингі бар
елдердің қолма-қол шетелдік валютасы


8009

Тазартылған қымбат металдар


8010

Қазақстан Республикасының Үкіметіне
берілген заемдар


8011

Standard & Poor's агенттігінің "АА-"
төмен емес немесе басқа рейтинг
агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас
деңгейдегі тәуелсіз рейтингі бар
елдердің орталық үкіметтеріне берілген
заемдар


8012

Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкіне берілген заемдар


8013

Standard & Poor's агенттігінің "АА-"
төмен емес немесе басқа рейтинг
агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас
деңгейдегі тәуелсіз рейтингі бар
елдердің орталық банктеріне берілген
заемдар


8014

Standard & Poor's агенттігінің "АА-"
төмен емес борыштық рейтингі немесе
басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
халықаралық қаржы ұйымдарына берілген
заемдар


8015

Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкіндегі салымдар


8016

Standard & Poor's агенттігінің "АА-" төмен емес немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі тәуелсіз рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар


8017

Standard & Poor's агенттігінің "АА-" төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар


8018

Қазақстан Республикасы Үкіметінің дебиторлық берешегі


8019

Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарының бюджетке төленетін салықтар және басқа да төлемдер бойынша дебиторлық берешегі


8020

Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары


8021

Standard & Poor's агенттігінің "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет
мемлекеттердің орталық үкіметі шығарған,
мемлекеттік мәртебесі бар бағалы
қағаздар


8022

Standard & Poor's агенттігінің "АА-" төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар


8023

І-тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы


8024

Standard & Poor's агенттігінің "АА-" төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің шетелдік қолма-қол валютасы


8025

Standard & Poor's агенттігінің "А+"-дан бастап "А-" дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметіне берілген заемдар


8026

Standard & Poor's агенттігінің "А+"-дан бастап "А-" дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріне берілген заемдар


8027

Standard & Poor's агенттігінің "А+"-дан бастап "А-" дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына берілген заемдар


8028

Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарына берілген заемдар


8029

Standard & Poor's агенттігінің "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдарына берілген заемдар


8030

Standard & Poor's агенттігінің "АА-" төмен емес борыштық  рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдарға берілген заемдар


8031

Standard & Poor's агенттігінің "А+"-дан бастап "А-" дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар


8032

Standard & Poor's агенттігінің "А+"-дан бастап "А-" дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар


8033

Standard & Poor's агенттігінің "АА-" төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдардағы салымдар


8034

1-топтағы тәуекелге жатқызылған дебиторлық берешектен басқа Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарының дебиторлық берешегі


8035

Standard & Poor's агенттігінің "АА-" төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдардың дебиторлық берешегі


8036

Standard & Poor's агенттігінің "А+"-дан бастап "А-" дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметі шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар


8037

Standard & Poor's агенттігінің "А+"-дан бастап "А-" дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар


8038

Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған бағалы қағаздар


8039

Standard & Poor's агенттігінің "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар


8040

Standard & Poor's агенттігінің "АА-" төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдар шығарған бағалы қағаздар


8041

"Қазақстан ипотекалық компаниясы" акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар


8042

ІІ-тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы


8043

Тазартылмаған қымбат металдар


8044

Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ+"-дан бастап "ВВВ-" дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметіне берілген заемдар


8045

Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ+"-дан бастап "ВВВ-" дейінгі
тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріне берілген заемдар


8046

Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ+"-дан бастап "ВВВ-" дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына берілген заемдар


8047

Standard&Poor's агенттігінің "А+"-дан бастап "А-" дейін төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдарына берілген заемдар


8048

Standard & Poor's агенттігінің "А+"-дан бастап "А-" дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдарға берілген заемдар


8049

Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ+"-дан бастап "ВВВ-" дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар


8050

Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ+"-дан бастап "ВВВ-" дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар


8051

Standard & Poor's агенттігінің "А+"-дан бастап "А-" дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдардағы салымдар


8052

Standard & Poor's агенттігінің "А+"-дан бастап "А-" дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдардың дебиторлық берешегі


8053

Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ+"-дан бастап "ВВВ-" дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар


8054

Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ+"-дан бастап "ВВВ-" дейінгі
борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар


8055

Standard & Poor's агенттігінің "А+"-дан бастап "А-"-ға дейін төмен емес тәуелсіз
рейтингі немесе басқа рейтинг
агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингі бар елдердің
жергілікті билік органдары шығарған
бағалы қағаздар


8056

Standard & Poor's агенттігінің "А+"-дан бастап "А-" дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдар шығарған бағалы қағаздар


8057

ІІІ-тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы


8058

Standard & Poor's агенттігінің "ВВ+"-дан бастап "В-" дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық үкіметтеріне берілген заемдар


8059

Standard & Poor's агенттігінің "ВВ+"-дан бастап "В-" дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық банктеріне берілген заемдар


8060

Standard & Poor's агенттігінің "ВВ+"-дан бастап "В-" дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына және тиісті рейтингтік
бағасы жоқ халықаралық қаржы ұйымдарына
берілген заемдар


8061

Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ+"-дан бастап "ВВ-" дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің жергілікті билік органдарына берілген заемдар


8062

Standard & Poor's агенттігінің "А-" дан төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент ұйымдарға, тиісті рейтингтік бағасы жоқ резидент ұйымдарға және  Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ+"-дан бастап "ВВ-" дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент емес ұйымдарға берілген заемдар


8063

Заңды тұлғаның жарғылық капиталынан он және одан астам процентке сәйкес қатысу үлесін иеленуге не акционерлік қоғамның орналастырылған акцияларының жалпы санынан акциялардың он және одан астам процентін иеленуге жеке тұлғаларға берілген заемдар


8064

Standard & Poor's агенттігінің "ВВ-" төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар  резидент емес брокер және (немесе) дилердің еншілес ұйымдарына берілген заемдар


8065

Standard & Poor's агенттігінің "ВВ+"-ден "В-"-ге дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық банктеріндегі салымдар


8066

Standard & Poor`s агенттігінің "ВВ+"-ден "В-"-ге дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы және сәйкес рейтингтік бағасы жоқ халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар


8067

Standard & Poor's агенттігінің "А-"-ден төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент ұйымдардағы, сәйкес рейтингтік бағасы жоқ резидент ұйымдардағы және Standard&Poor's агенттігінің "ВВВ+"-ден "ВВ-"-ге дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент емес ұйымдардағы салымдар


8068

Standard & Poor's агенттігінің "А-"-ден төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент ұйымдардың, сәйкес рейтингтік бағасы жоқ резидент ұйымдардың және Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ+" ден "ВВ-"-ге дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент емес ұйымдардың дебиторлық берешегі


8069

Жеке тұлғалардың дебиторлық берешегі


8070

Standard & Poor's агенттігінің "ВВ+"-ден "В-"-ге дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және сәйкес рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар


8071

Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ+"-ден "ВВ-"-ге дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және сәйкес рейтингтік бағасы жоқ елдердің жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар


8072

Standard & Poor's агенттігінің "ВВ+"-ден "В-"-ге дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары және сәйкес рейтингтік бағасы жоқ халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар


8073

Standard & Poor's агенттігінің "А"-дан төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент ұйымдары, сәйкес рейтингтік
бағасы жоқ резидент ұйымдары және
Standard & Poor's агенттігінің
"ВВВ+"-ден "ВВ-"-ге дейінгі борыштық
рейтингі немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингі бар резидент емес
ұйымдар шығарған бағалы қағаздар


8074

ІV-тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы


8075

Төлемдер бойынша есеп айырысулар


8076

Негізгі қаражаттар


8077

Материалдық қорлар


8078

Сыйақы және шығыстар сомасын алдын ала төлеу 


8079

Брокердің және (немесе) дилердің инвестицияларын қоспағанда, заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесі) және реттелген борыштарындағы салымдар бөлігінде әділ құн бойынша ескерілетін инвестициялар


8080

Негізгі қызметінің мақсатына сатып алынған және "Материалдық емес активтер"
38 Қаржылық есептің халықаралық
стандартына сәйкес келетін лицензиялық
бағдарламалық қамтамасыз ету


8081

Standard & Poor`s агенттігінің "В-"-ден төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтеріне берілген заемдар


8082

Standard & Poor`s агенттігінің "В"-ден  төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріне берілген заемдар


8083

Standard & Poor`s агенттігінің "В-"-ден төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
халықаралық қаржы ұйымдарына берілген
заемдар


8084

Standard & Poor`s агенттігінің "ВВ-"-ден төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі
бар елдердің жергілікті билік
органдарына берілген заемдар


8085

Standard & Poor`s агенттігінің "ВВ-"-ден төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингі бар резидент емес ұйымдарға
және сәйкес рейтингтік бағасы жоқ
резидент емес ұйымдарға берілген заемдар


8086

Standard & Poor`s агенттігінің "В-"-ден төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар


8087

Standard & Poor`s агенттігінің "В-"-ден төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар


8088

Standard & Poor`s агенттігінің "ВВ-"-ден төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі
бар резидент емес ұйымдардағы және
сәйкес рейтингтік бағасы жоқ резидент
емес ұйымдардағы салымдар


8089

Standard & Poor`s агенттігінің "ВВ-"-ден төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі
бар резидент емес ұйымдардың және сәйкес
рейтингтік бағасы жоқ резидент емес
ұйымдардың дебиторлық берешегі


8090

Standard & Poor`s агенттігінің "В-"-ден төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтері шығарған бағалы қағаздар


8091

Standard & Poor`s агенттігінің "ВВ-"-ден төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар


8092

Standard & Poor`s агенттігінің "В-"-ден төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар


8093

Standard & Poor`s агенттігінің "ВВ-"-ден төмен борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі
бар резидент емес ұйымдардың және тиісті
рейтингтік бағасы жоқ резидент емес
ұйымдардың шығарған бағалы қағаздары


8094

V-тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы


8095

Талап етілгенге дейін Қазақстан Республикасының резиденттері емесі алдындағы міндеттемелер, оның ішінде есеп айырысудың жүзеге асыру мерзімі белгіленбеген міндеттемелер


8096

Қазақстан Республикасының резиденттері емесі алдындағы бір жылға дейінгі бастапқы өтеу мерзімін қосқанда мерзімді міндеттемелер


8097

Кредитордың міндеттемелерді мерзімінен бұрын өтеуді талап етуге сөзсіз құқығымен Қазақстан Республикасының резиденттері емесі алдындағы мерзімді міндеттемелер


8098

Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісін - төлем белгілеудің бірыңғай жіктеушісін қолдану ережесін бекіту туралы" 1999 жылғы 15 қарашадағы N 388 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 1011 тіркелген) (бұдан әрі - N 388 қаулы) сәйкес экономиканың "басқа қаржы ұйымдары – коды 5", "мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар – коды 6", "мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар – коды 7" және "үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар – коды 8" секторларына кіретін шетел компанияларының филиалдары мен өкілдіктері алдындағы қысқа мерзімдік міндеттемелер


8099

N 388 қаулыға сәйкес "басқа қаржы ұйымдары – коды 5", "мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар – коды 6", "мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар – коды 7" және "үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар – коды 8" экономика секторларына кіретін, Қазақстан Республикасының аумағында өзінің қызметін жүзеге асыратын шетел компанияларының өкілдіктері мен филиалдары алдындағы міндеттемелер


8100

Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасының Халықаралық Валюта Қорына, Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкіне, Халықаралық Қаржы Корпорациясына, Халықаралық Даму Қауымдастығына, Инвестициялар Кепілдігінiң Көпжақты Агенттігіне, Инвестициялық Дауларды Реттеу жөніндегі Халықаралық Орталыққа, Еуропа Қайта Құру және Даму Банкіне, Азия Даму Банкіне, Ислам Даму Банкіне мүшелігі туралы" 2001 жылғы 6 желтоқсандағы Заңына (бұдан әрі – Заң) сәйкес Қазақстан Республикасы мүшесі болып табылатын, халықаралық ұйымдар ретінде танылған Қазақстан Республикасының резиденттері емесі, сондай-ақ "Еуразия даму банкін құру туралы келісімді ратификациялау туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 12 сәуірдегі Заңына (бұдан әрі – Келісімді ратификациялау туралы Заң) сәйкес Еуразиялық даму банкі алдындағы қысқа мерзімдік міндеттемелер


8101

Заңға, сондай-ақ Келісімді ратификациялау туралы Заңға сәйкес Қазақстан Республикасы мүшесі болып табылатын халықаралық ұйымдар ретінде танылған Қазақстан Республикасының резиденттері емесі алдындағы міндеттемелер


8102

Брокер және (немесе) дилер айналысқа шығарған Қазақстан Республикасының резиденттері емесіндегі борыштық бағалы қағаздар


8103

Брокер және (немесе) дилер кепілдік берген және брокер және (немесе) дилердің бухгалтерлік балансында ескерілетін сома бөлігінде брокер және (немесе) дилер арнаулы мақсаттағы еншілес ұйымдары арқылы шығарған бағалы қағаздар


Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам):
      ______________________________ ___________________
              (тегі және аты)              (қолы)
Бас бухгалтер: ______________________________ ___________________
                      (тегі және аты)                (қолы)
Орындаушы: _______________________ __________ __________________
          (лауазымы, тегі және аты)  (қолы)    (телефон нөмірі)
20__ жылғы "___" ___________ есепке қол қойған күн

      Мөрге арналған орын